Volk + gebooie + insettinge = seëninge

Op 6 September 1966 was dit presies 50 jaar nadat dr. HF Verwoerd deur die Kommunis, Dimitri Tsafendas, in die Volksraad met ’n dolk doodgesteek is. Daardie daad het die weg gebaan vir ’n kommunistiese oorname van ons land.

Hierdie moord op dr. Verwoerd herinner sterk aan dié van Julius Caesar wat op 5 Maart 44 v.C. ook in die Romeinse Senaat doodgesteek is. In Albei lande het die poging om ’n verandering mee te bring tot algehele verval gelei.

In Rome was dit die senaat wat moes plek maak vir die keiserryk onder wie se gesag die Messias uiteindelik gesterf het. In Suid-Afrika was dit die wit man wat moes buig voor die barbaar.

Die beplanning en uitvoering van die witman se ondergang is  nie, soos in die meeste gevalle, op die slagveld beslis nie, maar in die sagte groen kussings van die parlement, en die finale hoofstuk van daardie verraad word nou in bloed geskryf.

Vanuit linkse oord is dr. Verwoerd oor die jare heen herhaaldelik met leuens beswadder; is hy valslik beskuldig dat hy ’n  venynige rassis was wat die NP se goddelose apartheid tot sy volle konsekwensies deurgevoer het.

Maar apartheid/skeiding is ouer as die mensdom self. Want nog voordat die Almagtige sy lewende asem in Adam geblaas het, het Hy apartheid tien keer met hierdie woorde verordineer: ‘laat die aarde voortbring soorte volgens hulle soorte’ (en Hy het gesien dat dit goed was, baie goed).

Israel het dit 40 jaar lank in die woestyn gehandhaaf en later in Kanaän totdat Salomo met die heidene verbroeder het.

Kort na sy aankom in die Kaap het Jan van Riebeeck maatreëls getref om die nedersetters ‘apart’ van die stertriemdraers en hulle kaalbors-vroue te hou.

En 30 jaar daarna word wetgewing ingestel om bloedvermenging teen te staan toe Goewerneur-generaal Van Goens in 1682 aan Simon van der Stel opdrag gee om te sorg dat geen verbastering plaasvind nie.

Drie jaar later toe kommissaris Hendrik Adriaan van Rheede die Kaap besoek, word huwelike tussen vrygestelde slawe en Blankes verbied omdat dit strydig is met die Bybelse voorskrifte. “Jy mag jou nie met hulle verswaer nie.”

Britse statistieke wat geneem is na die Britse oorname in 1806 toon aan dat daar slegs 17 gemengde huwelike sedert 1652 tot in 1806 aan die Kaap voltrek is. Hieruit is 113 kinders gebore.

Die Amerikaanse historikus, prof. C.W. de Kiewiet, verklaar dat die Franse Hugenote bereid was om hulle taal op te offer, maar nié hulle rassuiwerheid nie.

(Ironies is dit vandag net die teenoorgestelde: ons veg verbete vir die behoud van Afrikaans, maar die voortbestaan van ons volk, ons Blanke identiteit en ons kinders se toekoms, word sonder slag of stoot oorboord gegooi).

Nog ’n faktor wat prof. De Kiewiet hoog aangeslaan het, was die Hugenote/Boere se Puriteinse geloof. Hulle studie van die Ou Testament het hulle daartoe geïnspireer om hulle af te sonder van die heidene en dit het hulle bewustelik laat ontwikkel tot ’n ‘volk’ wat, so het hulle geglo, ’n spesiale roeping het. En dit kon die Kaapse Kerk nie verstaan of aanvaar nie.

Net soos vandag het die gekleurde rasse destyds ook sekere voorkeure geniet. ’n Skool vir Hottentotte is bv. al in Jan van Riebeeck se tyd gebou, terwyl Van Goens die eerste skool vir Blanke kinders eers 33 jaar later opgerig het.

In sy boek Verraad teen Suid-Afrika (1989) skryf dr. Klaus D. Vaqué: “In die finansiële jaar 186/87 het die Blankes 9 duisend miljoen (9 miljard) rand aan inkomstebelasting betaal, die Swartes 171 miljoen, die Indiërs 257 miljoen en die Kleurlinge R315 miljoen (Bron: Financial Mail 11.9.1987).

“Tussen 1962 en 1972 het die VVO aan die onderontwikkelde lande (van die hele wêreld) $298 miljoen gegee teenoor Suid-Afrika se $558 miljoen gedurende dieselfde tydsbestek vir die ontwikkeling van net sy swart gebiede.”

Dan vryf hy die sout behoorlik in: “Reeds in 1978 het Soweto 115 sokkervelde, 3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 11 krieketvelde, 2 golfbane, 47 tennisbane, 7 swembaddens(sommige volgens Olimpiese standaarde), 5 rolbalsale, 81 korfbalvelde, 39 kinderspeelparke, en tallose gemeenskapsale, bioskope en klubhuise gehad.

“Hierby kom nog 300 kerke, 365 skole, 2 tegnikons 8 klinieke, 63 kindertuine, 11 poskantore en dan nog sy eie vrugte en groentemark.

“Die reusagtige Baragwanath-Hospitaal in Soweto met 3 000 beddens is een van die grootste en modernste hospitale in die wêreld. Sy 23 operasieteaters is voorsien van die modernste toerusting wat daar in die wêreld beskikbaar is.

“Die Hospitaal het 8 000 mense in diens, waarvan 450 voltyds aangestelde dokters is en dit behandel jaarliks meer as 112 000 binnepasiënte en 162 0000 buitepasiënte”.

‘Verwoerd must go’

Nege dae vóór die moord op dr. Verwoerd onthul The Sunday Tribune (Durban) in ’n sensasionele hoofberig dat Kaapse liberaliste beplan om Verwoerd te ‘verwyder’ en Anton Rupert premier te maak. Die berig het onder andere gelui: Die ‘messe’ is uit in die Nasionale Party. Leiers van die Nasionale Party-opstand is ’n klein maar kragtige groep Kaapse ‘liberale’ Nasionaliste. Gesteun deur die invloedryke Burger-Beeld-koerante beplan hulle om beheer van die Nasionale Party te berowe van die kern Nasionaliste in die Noorde. Hulle taktiek is om die Noordelike linie te skeur deur agterdog en onrus onder hulle te skep en dr. Verwoerd sodoende te isoleer.”

verwoerd-must-go

Verder word gesê dat Piet Cillié, redakteur van die Burger en Anton Rupert ’n prominente rol in hierdie ‘Verwoerd moet weg’-plan gespeel het. Nóg Cillié, nóg Rupert het ooit die Tribune-berig gerepudieer. Inteendeel, Rupert was só verheug oor die sluipmoord op dr. Verwoerd, dat hy kort daarna in ’n toespraak in Maseru, Lesotho gesê het: “Ek wil nie ’n huigelaar wees nie, maar die feit dat dr. Verwoerd nie meer Eerste Minister is nie, is die beste ding wat met Suid-Afrika kon gebeur het.”

En met hierdie uitlating van hom, herhaal die geskiedenis hom weer: Want net soos in die dae van die Groot Trek was dit andermaal die verloopte, baster Kolonialer wat die Boervolk se hakskeensening probeer uitruk het.

Die volk het geluister

Maar dit ly ook geen twyfel nie, in Malan, Strijdom en Verwoerd se tyd, was dit juis die Boervolk wat ’n terugkeer gemaak het na die voorskrifte en verordeninge soos vervat in Deut. 28 en dit na die beste van sy vermoë probeer nakom het:

“As jy dan goed luister na die stem van Yahweh jou Elohim om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal … al hierdie seëninge oor jou kom en jou inhaal.”

In Deut. 28:1-6 belowe die Almagtige dat as ons na sy stem luister en sy gebooie sorgvuldig onderhou, sal Hy ons die hoogste stel bo al die nasies van die aarde; en hierdie seëninge sal ons s’n wees: geseënd sal ons wees in die stad; geseënd sal ons wees in die veld; ons kinders en nageslag sal geseënd wees; die oes op ons land, die aanteel van ons beeste en die aanteel van ons kleinvee. Ook sal daar altyd kos op ons tafel wees, want Hy sal die reën in ons lande laat val op die regte tyd…

Ek het in die laat-vyftigs in die Jeugsentrum in Pretoria gebly waar ek gewerk en studeer het. En uit eie ondervinding kan ek vandag sê dr. Verwoerd het die onderstaande gebooie stiptelik nagekom:

 • Ons het ons van die ander nasies afgeskei.
 • Ons is nie toegelaat om te verbaster nie.
 • Vreemde nasies is nie in ons plek van aanbidding toegelaat nie.
 • Die homoseksueel is as ‘n gruwel beskou.
 • Selfs vir die sportgod is daar geen ruimte gelaat nie.
 • Ook het ons die Sewende Dag eerbiedig — al het ons dit ‘Sondag’ genoem.
 • Ons was die kop en hulle die stert, en
 • Ons was die mees geseënde volk op aarde.

Skuins oorkant die Jeugsentrum was daar ‘n Griekse kafee en ons het Sondagaande in die bloedige somermaande op sy stoep gaan sit en wag dat hy moes oopmaak, want ons wou koeldrank koop om die dors te les. Wanneer die eienaar dan opdaag en ons vra hom wanneer maak hy oop, was sy antwoord altyd: “Die son moet eers onder wees.” (M.a.w. die rusdag is nog nie verby nie!)

Dan was daar ook ’n wet wat swartes verbied het om saans na sononder hulle kamers te verlaat; hulle moes daar bly totdat die son die anderdagmôre opkom. En ons jong klomp kon dikwels Saterdagaande tot twee-uur die oggend tot in Arcadia ‘window shopping’ gaan doen en dan by ‘n kafeetjie naby Pretoriastasie gaan sit en kerrie en rys eet.

(Nou kan jy dit oordag nie eens in Arcadia of Sunnyside waag nie, en moet jy na sononder daar deurry, durf jy nie by ’n stopstraat of verkeerslig stilhou nie of jy word aangeval/gekaap/besteel).

Ek onthou nog die tragiese gebeure van dr. Verwoerd se moord asof dit net gister gebeur het. Ek was in die Poynton Gebou in Kerkstraat by die werk toe my oudste broer my bel en sê dr. Verwoerd is in die Parlement met ’n dolk doodgesteek. Later die middag op pad huis toe, het ek ’n klomp swartes voor ’n kafee in Paul Krugerstraat sien juig, sing en ronddans (die woord toi-toi het toe nog nie bestaan nie). En op daardie oomblik het ek ’n yskoue gevoel van beklemming gekry, ’n gevoel wat ek nooit weer kon afskud nie.

Dr. Verwoerd was die mees gehate persoon op aarde, tog het die liberale pers, om die een of ander onverklaarbare rede, hom na sy dood skaamteloos erkenning gegee en lof toegeswaai vir wat hy vir sy volk en land gedoen het.

Die Daily Mail skryf op 30 Julie 1966 (skaars ses weke voordat dr. Verwoerd deur Tsafendas vermoor is): “Suid-Afrika is ’n skitterende voorbeeld van vrede op ’n onstuimige kontinent… die volk ly aan ’n oordaad van voorspoed en Verwoerd hoef net sy vingers te klap vir die VVO… hy kan dit bekostig om neer te sien op dié wêreldliggaam. Die volk ly aan ‘n oordaad van voorspoed, en hy (Verwoerd) kan byna onbeperkte fondse oproep vir alles wat hy tans benodig aan militêre verdediging.”

In die jare 1970-80 terwyl ek by Die Burger gewerk het, het Jan Botha ’n senior pos by die Cape Times beklee. Ek het hom goed geken. Sy  pa, prof. M.C. Botha, was die eerste Afrikaanse dosent aan die Universiteit van Kaapstad. Maar Jan was destyds ’n groot ondersteuner van die ver-linkse PFP en in 1967 het hy ’n boek oor Verwoerd geskryf Verwoerd is dead. Ondanks sy liberale beskouings, het hy ’n huldeblyk aan dr. Verwoerd gebring wat selfs die NP-gesinde koerante tot eer sou strek:

“Teen die tyd dat hy gesterf het, het dr Verwoerd al sy eie monument gebou, wat daar was vir almal om te sien: die Republiek van Suid-Afrika. Die Blankes was saamgesmee tot eenheid, die land was militêr sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.”

Hy skryf verder: “In die geskiedenis sal sy naam altyd voortleef as leier wat, toe sy land bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike aggressie van oorsee, gestaan het as ’n simbool van weerstand en die wil en vasberadenheid om te oorleef. Sy fisieke en geestelike moed het hom ’n lewende legende gemaak vir dié wat hom gevolg het”.

’n Maand later skryf die Amerikaanse blad, Time, wat bekend was vir sy vyandigheid teen dr Verwoerd: “Suid-Afrika is midde-in ‘n massiewe oplewing. Aangetrokke deur goedkoop arbeid,’n goudgesteunde geldeenheid en hoë winste, het beleggers van oor die hele wêreld geld in die land ingeploeg, en die nuwe nywerhede wat hulle begin het, het produksie en verbruik opgejaag saam met die aanvraag vir arbeid… Verwoerd roem dikwels daarop dat die Swartes van Suid-Afrika beter daaraan toe is as elders op die kontinent. Ekonomies het hy gelyk.”

En The Star van 27 Mei 1966 skryf: “Met die koers waarteen Suid-Afrika nou uitbrei, sal die woord ‘wonderwerk’ waarskynlik gepas wees…”

Waarlikwaar ons wás ’n ‘geseënde’ volk! Maar skaars was dr. Verwoerd dood, of ons het die gebooie, insettinge en ten einde laaste ook apartheid opsy geskuif en afgesweer. En nie lank daarna nie of Deut. 28:15 skop in: “Maar as jy nie luister na My stem nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal … En jou lewe sal voor jou aan ‘n draad hang” (vers 66) en: “…die geruis van ’n verwaaide blaar sal hulle op die loop sal ja; en hulle sal vlug, soos ‘n mens vir ‘n swaard vlug en val sonder dat iemand agtervolg”.  (Lev. 26:36).

Ja, van toe af word ons geteister deur elke denkbare vloek op aarde. Elke dag sien en beleef ons dit eerstehands — maar ons is magteloos om iets daaraan te doen:

Vervloek sal jy wees in die stad; jy sal daar vrees vir jou lewe; moord en doodslag sal jou agtervolg. Vervloek sal jy wees in die veld; jy sal geen oes insamel nie; daar sal geen kos op jou tafel wees nie, omdat jou hemel wat bo jou hoof is, koper sal wees, en die aarde wat onder jou is, yster; en Hy sal die reën van jou land poeier en stof maak.

So lyk die Vaaldam - verpoeier
So lyk die Vaaldam – verpoeier

“Alhoewel Ék die reën van julle teruggehou het toe dit nog drie maande voor die oestyd was en op die een stad laat reën maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het; en twee, drie stede na een stad geslinger het om water te drink sonder om die dors te les — (Amos 4:7-8).

“Op sewe paaie sal jy voor jou vyande uitvlug. In jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ’n helper is. Jy sal jou met ’n vrou verloof, maar ’n ander man sal haar skend; ’n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; ’n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie…”

En as dit lyk of ons in hierdie tyd van strafgerig met goeie reëns geseën word, soos nou in Johannesburg, dan gaan dit gepaard met die ‘vloek’ van verwoestende haelstorms. Dan waarsku die Weerburo nog “daar is meer hael op pad!”

Haelskade, Johannesburg

Klik om te vergroot
Klik om te vergroot

Ons weet van vriende in Kroonstad wat elke naweek na familie in Parys gaan om daar hul wasgoed te doen, te stort en Sondagmiddag met twee 44 gallon dromme water vir die week huis toe te ry.

Intussen vestig al wat leef en beef in Reënboogland hulle hoop op Angus Buchan se komende ‘verootmoedigingsdiens’ op 19 November by die FNB stadion in Soweto.

Ds. Willem Badenhorst, leier van die NG-gemeente Moreletapark en ds. Jannie Pelser van Krugersdorp, het dit gereël en hulle hoop dat 100 000 van alle kleure en geure by die stadion gaan opdaag, “want,” sê Badenhorst, “net Jesus kan ingryp en liefdeloosheid in Suid-Afrika laat verdwyn.”

Selfs Radio Pretoria — nou Radio FM nadat Solidariteit dit namens die Afrikaner-Broederbond gekaap en verbaster het, sing ’n jubellied hieroor en het sy luisteraars opgekommandeer om ook na Soweto op te ruk, waar Angus Buchan die hoofspreker by hierdie ‘Sacred Assembly’ sal wees. Volgens Buchan is “die byeenkoms maar een stap in ’n poging om die ganse Suid-Afrikaanse nasie te verlos van ’n vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit.”

Hy doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners om die byeenkoms op 19 November by te woon: jonk, oud, swart, wit bruin, Indiërs, mans, vroue en kinders. “Want ons moet as ’n nasie vir God vra om in te tree en oor te neem in die uitdagende situasie waarin ons verkeer.”

Maar moontlik het Badenhorst, Pelser, Radio FM en die oprukkende massa al vergeet van oom Angus se vorige veroormoedigingspoging wat lelik geboemerang het, want net daarna is die land in groter ellende gedompel. Daar was die vloek van ’n Marikana-slagting, waar eers twee veiligheidswagte se kakebene met messe afgesny is voordat hulle aan die brand gesteek is; toe skiet die polisie 34 mynwerkers dood —van toe af het die bloed nog nie ophou loop nie. Suid-Afrika daal tot 127ste uit 158 lande op ‘n wêreldvredesindeks. Die vakbond Amcu se vyf maande staking verwoes die ekonomie: “Rand in free fall as investors flee over strike unres.” Hierna volg nog meer bloedvergieting, nog meer moord en doodslag. Swart studente wat nie klasgeld wil betaal nie, plunder en verwoes universiteite — die skade beloop reeds meer as R700 miljoen; en nou is daar ’n dreigemente oorlog tussen Zuma-impis en anti-Zuma-igorhas (Xhosa-vegters).

En ons kan Buchan ’n brief gee dat hy en Badenhorst-hulle se “Ons is jammer, Jesus” net daar in Soweto se vuil, gemorsbesaaide stadion gaan agterbly om deur duisende pote vertrap te word. Want dit help net mooi niks om te sê jy het berou en sal nie weer ‘sondig’ nie; maar dan draai jy om en gaan net aan soos vantevore. Die vloeke sal eers ophou wanneer ons wéér na hierdie ‘ou paaie’ terugkeer:

 • Om ons weer van die ander nasies af te skei.
 • Om alle verbastering te staak.
 • Om geen Kanaäniet in ons plek van aanbidding te duld nie.
 • Om weer die homoseksueel as ’n gruwel te beskou.
 • Om die sportgod af te sweer.
 • Om die Sewende Dag te eerbiedig — want eers dán
 • Sal Hy ons weer seën en ons die kop maak.

Ons kan Buchan nog ’n brief gee — hy en al sy Soweto-gangers sal liewer sterf eer hulle die kerk se ‘menseregte’ skend deur weer hierdie gebooie en insettinge in te stel en te onderhou.

En ons kan hom ook ’n derde brief gee, dat na afloop van die Soweto-‘ons is jammer Jesus’, sal die “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit”, eens so erg wees en dalk nog vir hulle die ‘nag van die lang messe’ baar!

Want wáár in die Skrif versoek die Almagtige ons om te bid vir reën? Hy sê tog uitdruklik “As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou (Eks. 19:5), sál Ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel.” (Deut. 11:14).

Ja, omdat ons vanaf  1966 nie meer na Sy stem luister nie, sit ons vandag in die toestand wat Moses in Deut. 28:29 beskryf: “…op die middag sal jy rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ‘n helper is.”

Ons eie profeet het dit ook voorspel, maar hom net effens anders uitgedruk: “Dit sal so donker wees dat ek nie my hand voor my oë sal kan sien nie.”

Op die oog af lyk dit of die ganse wêreld se grootste hartewens nou uiteindelik vervul gaan word en dat dit nie net die Boervolk se laaste stuiptrekkings is nie, maar dat dit ook klaarpraat is met die ‘vloek’ van apartheid.

Die laksman moet nog net sy toutjie trek sodat die valbyl sy werk kan doen!

Maar ons wat weet, wéét ook ons is hier met ‘n Doel en Bestemming geplant. Die Lig sal weldra deurbreek, en dan sal ons helder en duidelik ‘sien’ hierdie land is en was nog altyd net vir God se volk bestem; en ons — ons was nog altyd God se volk … en sy aanbidders…

Halelu-JAH!

 

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470