BLOG

Volk + gebooie + insettinge = seëninge

Op 6 September 1966 was dit presies 50 jaar nadat dr. HF Verwoerd deur die Kommunis, Dimitri Tsafendas, in die Volksraad met ’n dolk doodgesteek is. Daardie daad het die weg gebaan vir ’n kommunistiese oorname van ons land.

Hierdie moord op dr. Verwoerd herinner sterk aan dié van Julius Caesar wat op 5 Maart 44 v.C. ook in die Romeinse Senaat doodgesteek is. In Albei lande het die poging om ’n verandering mee te bring tot algehele verval gelei.

In Rome was dit die senaat wat moes plek maak vir die keiserryk onder wie se gesag die Messias uiteindelik gesterf het. In Suid-Afrika was dit die wit man wat moes buig voor die barbaar.

Die beplanning en uitvoering van die witman se ondergang is  nie, soos in die meeste gevalle, op die slagveld beslis nie, maar in die sagte groen kussings van die parlement, en die finale hoofstuk van daardie verraad word nou in bloed geskryf.

Vanuit linkse oord is dr. Verwoerd oor die jare heen herhaaldelik met leuens beswadder; is hy valslik beskuldig dat hy ’n  venynige rassis was wat die NP se goddelose apartheid tot sy volle konsekwensies deurgevoer het.

Maar apartheid/skeiding is ouer as die mensdom self. Want nog voordat die Almagtige sy lewende asem in Adam geblaas het, het Hy apartheid tien keer met hierdie woorde verordineer: ‘laat die aarde voortbring soorte volgens hulle soorte’ (en Hy het gesien dat dit goed was, baie goed).

Israel het dit 40 jaar lank in die woestyn gehandhaaf en later in Kanaän totdat Salomo met die heidene verbroeder het.

Kort na sy aankom in die Kaap het Jan van Riebeeck maatreëls getref om die nedersetters ‘apart’ van die stertriemdraers en hulle kaalbors-vroue te hou.

En 30 jaar daarna word wetgewing ingestel om bloedvermenging teen te staan toe Goewerneur-generaal Van Goens in 1682 aan Simon van der Stel opdrag gee om te sorg dat geen verbastering plaasvind nie.

Drie jaar later toe kommissaris Hendrik Adriaan van Rheede die Kaap besoek, word huwelike tussen vrygestelde slawe en Blankes verbied omdat dit strydig is met die Bybelse voorskrifte. “Jy mag jou nie met hulle verswaer nie.”

Britse statistieke wat geneem is na die Britse oorname in 1806 toon aan dat daar slegs 17 gemengde huwelike sedert 1652 tot in 1806 aan die Kaap voltrek is. Hieruit is 113 kinders gebore.

Die Amerikaanse historikus, prof. C.W. de Kiewiet, verklaar dat die Franse Hugenote bereid was om hulle taal op te offer, maar nié hulle rassuiwerheid nie.

(Ironies is dit vandag net die teenoorgestelde: ons veg verbete vir die behoud van Afrikaans, maar die voortbestaan van ons volk, ons Blanke identiteit en ons kinders se toekoms, word sonder slag of stoot oorboord gegooi).

Nog ’n faktor wat prof. De Kiewiet hoog aangeslaan het, was die Hugenote/Boere se Puriteinse geloof. Hulle studie van die Ou Testament het hulle daartoe geïnspireer om hulle af te sonder van die heidene en dit het hulle bewustelik laat ontwikkel tot ’n ‘volk’ wat, so het hulle geglo, ’n spesiale roeping het. En dit kon die Kaapse Kerk nie verstaan of aanvaar nie.

Net soos vandag het die gekleurde rasse destyds ook sekere voorkeure geniet. ’n Skool vir Hottentotte is bv. al in Jan van Riebeeck se tyd gebou, terwyl Van Goens die eerste skool vir Blanke kinders eers 33 jaar later opgerig het.

In sy boek Verraad teen Suid-Afrika (1989) skryf dr. Klaus D. Vaqué: “In die finansiële jaar 186/87 het die Blankes 9 duisend miljoen (9 miljard) rand aan inkomstebelasting betaal, die Swartes 171 miljoen, die Indiërs 257 miljoen en die Kleurlinge R315 miljoen (Bron: Financial Mail 11.9.1987).

“Tussen 1962 en 1972 het die VVO aan die onderontwikkelde lande (van die hele wêreld) $298 miljoen gegee teenoor Suid-Afrika se $558 miljoen gedurende dieselfde tydsbestek vir die ontwikkeling van net sy swart gebiede.”

Dan vryf hy die sout behoorlik in: “Reeds in 1978 het Soweto 115 sokkervelde, 3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 11 krieketvelde, 2 golfbane, 47 tennisbane, 7 swembaddens(sommige volgens Olimpiese standaarde), 5 rolbalsale, 81 korfbalvelde, 39 kinderspeelparke, en tallose gemeenskapsale, bioskope en klubhuise gehad.

“Hierby kom nog 300 kerke, 365 skole, 2 tegnikons 8 klinieke, 63 kindertuine, 11 poskantore en dan nog sy eie vrugte en groentemark.

“Die reusagtige Baragwanath-Hospitaal in Soweto met 3 000 beddens is een van die grootste en modernste hospitale in die wêreld. Sy 23 operasieteaters is voorsien van die modernste toerusting wat daar in die wêreld beskikbaar is.

“Die Hospitaal het 8 000 mense in diens, waarvan 450 voltyds aangestelde dokters is en dit behandel jaarliks meer as 112 000 binnepasiënte en 162 0000 buitepasiënte”.

‘Verwoerd must go’

Nege dae vóór die moord op dr. Verwoerd onthul The Sunday Tribune (Durban) in ’n sensasionele hoofberig dat Kaapse liberaliste beplan om Verwoerd te ‘verwyder’ en Anton Rupert premier te maak. Die berig het onder andere gelui: Die ‘messe’ is uit in die Nasionale Party. Leiers van die Nasionale Party-opstand is ’n klein maar kragtige groep Kaapse ‘liberale’ Nasionaliste. Gesteun deur die invloedryke Burger-Beeld-koerante beplan hulle om beheer van die Nasionale Party te berowe van die kern Nasionaliste in die Noorde. Hulle taktiek is om die Noordelike linie te skeur deur agterdog en onrus onder hulle te skep en dr. Verwoerd sodoende te isoleer.”

verwoerd-must-go

Verder word gesê dat Piet Cillié, redakteur van die Burger en Anton Rupert ’n prominente rol in hierdie ‘Verwoerd moet weg’-plan gespeel het. Nóg Cillié, nóg Rupert het ooit die Tribune-berig gerepudieer. Inteendeel, Rupert was só verheug oor die sluipmoord op dr. Verwoerd, dat hy kort daarna in ’n toespraak in Maseru, Lesotho gesê het: “Ek wil nie ’n huigelaar wees nie, maar die feit dat dr. Verwoerd nie meer Eerste Minister is nie, is die beste ding wat met Suid-Afrika kon gebeur het.”

En met hierdie uitlating van hom, herhaal die geskiedenis hom weer: Want net soos in die dae van die Groot Trek was dit andermaal die verloopte, baster Kolonialer wat die Boervolk se hakskeensening probeer uitruk het.

Die volk het geluister

Maar dit ly ook geen twyfel nie, in Malan, Strijdom en Verwoerd se tyd, was dit juis die Boervolk wat ’n terugkeer gemaak het na die voorskrifte en verordeninge soos vervat in Deut. 28 en dit na die beste van sy vermoë probeer nakom het:

“As jy dan goed luister na die stem van Yahweh jou Elohim om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal … al hierdie seëninge oor jou kom en jou inhaal.”

In Deut. 28:1-6 belowe die Almagtige dat as ons na sy stem luister en sy gebooie sorgvuldig onderhou, sal Hy ons die hoogste stel bo al die nasies van die aarde; en hierdie seëninge sal ons s’n wees: geseënd sal ons wees in die stad; geseënd sal ons wees in die veld; ons kinders en nageslag sal geseënd wees; die oes op ons land, die aanteel van ons beeste en die aanteel van ons kleinvee. Ook sal daar altyd kos op ons tafel wees, want Hy sal die reën in ons lande laat val op die regte tyd…

Ek het in die laat-vyftigs in die Jeugsentrum in Pretoria gebly waar ek gewerk en studeer het. En uit eie ondervinding kan ek vandag sê dr. Verwoerd het die onderstaande gebooie stiptelik nagekom:

 • Ons het ons van die ander nasies afgeskei.
 • Ons is nie toegelaat om te verbaster nie.
 • Vreemde nasies is nie in ons plek van aanbidding toegelaat nie.
 • Die homoseksueel is as ‘n gruwel beskou.
 • Selfs vir die sportgod is daar geen ruimte gelaat nie.
 • Ook het ons die Sewende Dag eerbiedig — al het ons dit ‘Sondag’ genoem.
 • Ons was die kop en hulle die stert, en
 • Ons was die mees geseënde volk op aarde.

Skuins oorkant die Jeugsentrum was daar ‘n Griekse kafee en ons het Sondagaande in die bloedige somermaande op sy stoep gaan sit en wag dat hy moes oopmaak, want ons wou koeldrank koop om die dors te les. Wanneer die eienaar dan opdaag en ons vra hom wanneer maak hy oop, was sy antwoord altyd: “Die son moet eers onder wees.” (M.a.w. die rusdag is nog nie verby nie!)

Dan was daar ook ’n wet wat swartes verbied het om saans na sononder hulle kamers te verlaat; hulle moes daar bly totdat die son die anderdagmôre opkom. En ons jong klomp kon dikwels Saterdagaande tot twee-uur die oggend tot in Arcadia ‘window shopping’ gaan doen en dan by ‘n kafeetjie naby Pretoriastasie gaan sit en kerrie en rys eet.

(Nou kan jy dit oordag nie eens in Arcadia of Sunnyside waag nie, en moet jy na sononder daar deurry, durf jy nie by ’n stopstraat of verkeerslig stilhou nie of jy word aangeval/gekaap/besteel).

Ek onthou nog die tragiese gebeure van dr. Verwoerd se moord asof dit net gister gebeur het. Ek was in die Poynton Gebou in Kerkstraat by die werk toe my oudste broer my bel en sê dr. Verwoerd is in die Parlement met ’n dolk doodgesteek. Later die middag op pad huis toe, het ek ’n klomp swartes voor ’n kafee in Paul Krugerstraat sien juig, sing en ronddans (die woord toi-toi het toe nog nie bestaan nie). En op daardie oomblik het ek ’n yskoue gevoel van beklemming gekry, ’n gevoel wat ek nooit weer kon afskud nie.

Dr. Verwoerd was die mees gehate persoon op aarde, tog het die liberale pers, om die een of ander onverklaarbare rede, hom na sy dood skaamteloos erkenning gegee en lof toegeswaai vir wat hy vir sy volk en land gedoen het.

Die Daily Mail skryf op 30 Julie 1966 (skaars ses weke voordat dr. Verwoerd deur Tsafendas vermoor is): “Suid-Afrika is ’n skitterende voorbeeld van vrede op ’n onstuimige kontinent… die volk ly aan ’n oordaad van voorspoed en Verwoerd hoef net sy vingers te klap vir die VVO… hy kan dit bekostig om neer te sien op dié wêreldliggaam. Die volk ly aan ‘n oordaad van voorspoed, en hy (Verwoerd) kan byna onbeperkte fondse oproep vir alles wat hy tans benodig aan militêre verdediging.”

In die jare 1970-80 terwyl ek by Die Burger gewerk het, het Jan Botha ’n senior pos by die Cape Times beklee. Ek het hom goed geken. Sy  pa, prof. M.C. Botha, was die eerste Afrikaanse dosent aan die Universiteit van Kaapstad. Maar Jan was destyds ’n groot ondersteuner van die ver-linkse PFP en in 1967 het hy ’n boek oor Verwoerd geskryf Verwoerd is dead. Ondanks sy liberale beskouings, het hy ’n huldeblyk aan dr. Verwoerd gebring wat selfs die NP-gesinde koerante tot eer sou strek:

“Teen die tyd dat hy gesterf het, het dr Verwoerd al sy eie monument gebou, wat daar was vir almal om te sien: die Republiek van Suid-Afrika. Die Blankes was saamgesmee tot eenheid, die land was militêr sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.”

Hy skryf verder: “In die geskiedenis sal sy naam altyd voortleef as leier wat, toe sy land bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike aggressie van oorsee, gestaan het as ’n simbool van weerstand en die wil en vasberadenheid om te oorleef. Sy fisieke en geestelike moed het hom ’n lewende legende gemaak vir dié wat hom gevolg het”.

’n Maand later skryf die Amerikaanse blad, Time, wat bekend was vir sy vyandigheid teen dr Verwoerd: “Suid-Afrika is midde-in ‘n massiewe oplewing. Aangetrokke deur goedkoop arbeid,’n goudgesteunde geldeenheid en hoë winste, het beleggers van oor die hele wêreld geld in die land ingeploeg, en die nuwe nywerhede wat hulle begin het, het produksie en verbruik opgejaag saam met die aanvraag vir arbeid… Verwoerd roem dikwels daarop dat die Swartes van Suid-Afrika beter daaraan toe is as elders op die kontinent. Ekonomies het hy gelyk.”

En The Star van 27 Mei 1966 skryf: “Met die koers waarteen Suid-Afrika nou uitbrei, sal die woord ‘wonderwerk’ waarskynlik gepas wees…”

Waarlikwaar ons wás ’n ‘geseënde’ volk! Maar skaars was dr. Verwoerd dood, of ons het die gebooie, insettinge en ten einde laaste ook apartheid opsy geskuif en afgesweer. En nie lank daarna nie of Deut. 28:15 skop in: “Maar as jy nie luister na My stem nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal … En jou lewe sal voor jou aan ‘n draad hang” (vers 66) en: “…die geruis van ’n verwaaide blaar sal hulle op die loop sal ja; en hulle sal vlug, soos ‘n mens vir ‘n swaard vlug en val sonder dat iemand agtervolg”.  (Lev. 26:36).

Ja, van toe af word ons geteister deur elke denkbare vloek op aarde. Elke dag sien en beleef ons dit eerstehands — maar ons is magteloos om iets daaraan te doen:

Vervloek sal jy wees in die stad; jy sal daar vrees vir jou lewe; moord en doodslag sal jou agtervolg. Vervloek sal jy wees in die veld; jy sal geen oes insamel nie; daar sal geen kos op jou tafel wees nie, omdat jou hemel wat bo jou hoof is, koper sal wees, en die aarde wat onder jou is, yster; en Hy sal die reën van jou land poeier en stof maak.

So lyk die Vaaldam - verpoeier
So lyk die Vaaldam – verpoeier

“Alhoewel Ék die reën van julle teruggehou het toe dit nog drie maande voor die oestyd was en op die een stad laat reën maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het; en twee, drie stede na een stad geslinger het om water te drink sonder om die dors te les — (Amos 4:7-8).

“Op sewe paaie sal jy voor jou vyande uitvlug. In jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ’n helper is. Jy sal jou met ’n vrou verloof, maar ’n ander man sal haar skend; ’n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; ’n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie…”

En as dit lyk of ons in hierdie tyd van strafgerig met goeie reëns geseën word, soos nou in Johannesburg, dan gaan dit gepaard met die ‘vloek’ van verwoestende haelstorms. Dan waarsku die Weerburo nog “daar is meer hael op pad!”

Haelskade, Johannesburg

Klik om te vergroot
Klik om te vergroot

Ons weet van vriende in Kroonstad wat elke naweek na familie in Parys gaan om daar hul wasgoed te doen, te stort en Sondagmiddag met twee 44 gallon dromme water vir die week huis toe te ry.

Intussen vestig al wat leef en beef in Reënboogland hulle hoop op Angus Buchan se komende ‘verootmoedigingsdiens’ op 19 November by die FNB stadion in Soweto.

Ds. Willem Badenhorst, leier van die NG-gemeente Moreletapark en ds. Jannie Pelser van Krugersdorp, het dit gereël en hulle hoop dat 100 000 van alle kleure en geure by die stadion gaan opdaag, “want,” sê Badenhorst, “net Jesus kan ingryp en liefdeloosheid in Suid-Afrika laat verdwyn.”

Selfs Radio Pretoria — nou Radio FM nadat Solidariteit dit namens die Afrikaner-Broederbond gekaap en verbaster het, sing ’n jubellied hieroor en het sy luisteraars opgekommandeer om ook na Soweto op te ruk, waar Angus Buchan die hoofspreker by hierdie ‘Sacred Assembly’ sal wees. Volgens Buchan is “die byeenkoms maar een stap in ’n poging om die ganse Suid-Afrikaanse nasie te verlos van ’n vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit.”

Hy doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners om die byeenkoms op 19 November by te woon: jonk, oud, swart, wit bruin, Indiërs, mans, vroue en kinders. “Want ons moet as ’n nasie vir God vra om in te tree en oor te neem in die uitdagende situasie waarin ons verkeer.”

Maar moontlik het Badenhorst, Pelser, Radio FM en die oprukkende massa al vergeet van oom Angus se vorige veroormoedigingspoging wat lelik geboemerang het, want net daarna is die land in groter ellende gedompel. Daar was die vloek van ’n Marikana-slagting, waar eers twee veiligheidswagte se kakebene met messe afgesny is voordat hulle aan die brand gesteek is; toe skiet die polisie 34 mynwerkers dood —van toe af het die bloed nog nie ophou loop nie. Suid-Afrika daal tot 127ste uit 158 lande op ‘n wêreldvredesindeks. Die vakbond Amcu se vyf maande staking verwoes die ekonomie: “Rand in free fall as investors flee over strike unres.” Hierna volg nog meer bloedvergieting, nog meer moord en doodslag. Swart studente wat nie klasgeld wil betaal nie, plunder en verwoes universiteite — die skade beloop reeds meer as R700 miljoen; en nou is daar ’n dreigemente oorlog tussen Zuma-impis en anti-Zuma-igorhas (Xhosa-vegters).

En ons kan Buchan ’n brief gee dat hy en Badenhorst-hulle se “Ons is jammer, Jesus” net daar in Soweto se vuil, gemorsbesaaide stadion gaan agterbly om deur duisende pote vertrap te word. Want dit help net mooi niks om te sê jy het berou en sal nie weer ‘sondig’ nie; maar dan draai jy om en gaan net aan soos vantevore. Die vloeke sal eers ophou wanneer ons wéér na hierdie ‘ou paaie’ terugkeer:

 • Om ons weer van die ander nasies af te skei.
 • Om alle verbastering te staak.
 • Om geen Kanaäniet in ons plek van aanbidding te duld nie.
 • Om weer die homoseksueel as ’n gruwel te beskou.
 • Om die sportgod af te sweer.
 • Om die Sewende Dag te eerbiedig — want eers dán
 • Sal Hy ons weer seën en ons die kop maak.

Ons kan Buchan nog ’n brief gee — hy en al sy Soweto-gangers sal liewer sterf eer hulle die kerk se ‘menseregte’ skend deur weer hierdie gebooie en insettinge in te stel en te onderhou.

En ons kan hom ook ’n derde brief gee, dat na afloop van die Soweto-‘ons is jammer Jesus’, sal die “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit”, eens so erg wees en dalk nog vir hulle die ‘nag van die lang messe’ baar!

Want wáár in die Skrif versoek die Almagtige ons om te bid vir reën? Hy sê tog uitdruklik “As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou (Eks. 19:5), sál Ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel.” (Deut. 11:14).

Ja, omdat ons vanaf  1966 nie meer na Sy stem luister nie, sit ons vandag in die toestand wat Moses in Deut. 28:29 beskryf: “…op die middag sal jy rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ‘n helper is.”

Ons eie profeet het dit ook voorspel, maar hom net effens anders uitgedruk: “Dit sal so donker wees dat ek nie my hand voor my oë sal kan sien nie.”

Op die oog af lyk dit of die ganse wêreld se grootste hartewens nou uiteindelik vervul gaan word en dat dit nie net die Boervolk se laaste stuiptrekkings is nie, maar dat dit ook klaarpraat is met die ‘vloek’ van apartheid.

Die laksman moet nog net sy toutjie trek sodat die valbyl sy werk kan doen!

Maar ons wat weet, wéét ook ons is hier met ‘n Doel en Bestemming geplant. Die Lig sal weldra deurbreek, en dan sal ons helder en duidelik ‘sien’ hierdie land is en was nog altyd net vir God se volk bestem; en ons — ons was nog altyd God se volk … en sy aanbidders…

Halelu-JAH!

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
305 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Oor die eeue heen het die christene altyd iets gehad om oor te baklei, en mekaar te haat. Daar was die bakleierye, of jy psalms of gesange mag sing ? In my jong dae was dit die grootdoop, of die kleindoop. Dan was daar al die onderafdelings, van twis en tweedrag, in selfs n homogene kerk. Nou weet ons dat dit selfs in Yahshua se tyd ook so was. Dit is maar deel van mens wees. Maar vandag sit ons met n baie groter skeiding, as grootdoop of kleindoop. Dit is hierdie ding van, is die swart barbaar jou medemens, en is die Evangelie vir hulle bedoel ? En soos altyd, is daar Bybelversies wat die argument na altwee kante kan toelig. Op die ou einde, moet elke persoon dit vir homself/haarself uit stoei, en dan eendag verantwoording doen vir daardie besluit. Ek het al vriende/familie gehad, wat met my saamstem dat die sub-ras barbare boos, en onredbaar is. Maar dan sê hulle agterna : Sê nou net die dominee is reg, en jy/ons is verkeerd ? Dan gaan ons hel toe ! En dit is die probleem waarmee ons sit in hierdie land. Daarom sal mense langs die hoofpaaie kniel, en vir zuma en sy kriminele mafia bid. Hulle sal die barbare se voete was, en onderdanig in die stof rondkruip. Hulle sal opruk na Buchan se Soweto-deurmekaarspul, en glo hulle is ” heilig. ” Ek bid dat Yahweh, soos in Elia se tyd, VUUR uit die hemel sal laat neerdaal, en daardie hele stadion tot stof en AS sal verbrand ! Eers dan, sal hierdie Volk waarlik wakker word, en terugkeer na die ” ou weë ! “

Dirk Albers

DWG, dankie vir hierdie skakel oor Verwoerd en die toordokter. Ek hap nog na lug, en sal dit mettertyd verwerk. Ek kan hoor hoe die HNP mense heeltemal HORRIES word, want hulle aanbid Verwoerd. Soos wat Paul Kruger, en baie ander leiers ook aanbid word. Dit is maar n menslike ding, al waarsku die Skrif baie duidelik daarteen. Maar nou weet ons ook, dat hierdie artikel totale leuens kan wees, soos wat meeste wat ons vandag lees, ook maar leuens is. Maar dit het my dadelik laat dink aan TB Joshua. Daardie swart christen-toordokter, wat almal so op hol gehad het. Hoeveel blanke ( christene ? ) het na hom gestroom, vir genesing en wysheid ? ( Maar vandat sy ” kerk ” in mekaar geval het, hoor mens nie juis veel nie ? ) Wat is my punt ? Niks wat n christen, of ateïs kan doen, verbaas my meer nie ! As riglyn, val ek altyd terug op die Skrif wat sê : The human heart, is deceitful, and desperately wicked. WHO CAN KNOW IT !

Grimes

Ek glo nie die artikel oor Verwoerd wat na n sangoma toe gegaan het nie.

Die artikel gee geen bewys daarvan nie. Dit sê net hoe ryk die sangoma was en dat Verwoerd hom besoek, maar gee geen bewys nie.

Ek dink dis net sensasionalisme.

Henk

Hierdie storie oor Dr. Verwoerd wat n sangoma besoek het glo ek nie want ek ruik n rot. Dit is wat ons noem pure propaganda so uit die pen van die illuminati/vrymesselaar/.

Wat het gebeur toe Koning Saul die heks van Endor/sangoma geraadpleeg het? YHWH het hom gestraf.

Ons moet ook onthou dat ons met baie Profesie te doen het wat meer as 2500 jaar gelede oor die Volk van YHWH geprofeteer is, en met presiese tydsberekening in vervulling

Ons moet ophou om mekaar met modder te besmeer en te beswadder en eerder verbaas staan oor die tyd waarin ons leef en die Skrifte Ondersoek soos die opdrag aan ons ons gegee word in die Skrif, en sien hoe dat die Profesie nou in vervulling gaan, DWARS OOR DIE WERELD, en DIE ALMAGTIGE YHWH LOOF EN PRYS. Ons moet HOM EERDER vra om VERGIFNIS van ONS OORTREDINGE EN ONS MOET SELF OOK VERGEWE WANT AS ONS SELF NIE KAN VERGEWE NIE…HOE SAL ONS KAN VERGIFNIS ONTVANG, EN ons te beskerm teen die aanval van die bose magte, want staan net n paar tree terug en kyk na die groot prentjie, en jy sal verbaas wees oor hoe FEL die aanslag teen DIE UITVERKORE VOLK VAN YHWH is. En die aanslag is SLEGS teen DIE VOLK VAN YHWH, Die 12 Stamme van YisraEl. M A W die hele HUIS van YisraEl

Nog n Profesie besig om vervul te word:
Ons het die tyd van die einde betree en hierdie Volkie is die Verlore seun wat in n ver land op die oomblik die varke se peule eet en verlang na sy VADER se HUIS.
Eers wanneer hy OPSTAAN en TERUG KEER sal YHWH hom tegemoed kom.
Eers wanneer hierdie Volk soos EEM MAN OPSTAAN en MET BEROU EN VAS EN GEBED TERUG KEER NA YHWH SAL HY ONS KOM VERLOS.

Henk
Johann Cronje

Adriaan,

Baie dankie vir die samevatting van die ware feite.

Ons reënboogleiers was ongehoorsaam om aan Ons Vader se opdrag te voldoen en wat staan ons nou te doen? “en my volk, oor wie my NAAM (YAHWEH) uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het Ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my NAAM (YAHWEH) daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. –( 2 Kronieke 7: 14-16.).
Lev 20:24 – Ek het julle belowe dat julle hulle land in besit sal neem. Dit is Ek wat hierdie land aan julle gee om dit in besit te neem, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Ek is Yahweh julle God, Ek het julle afgesonder van die ander volke.
2 Kor.6 :14 – Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis?
Jes.26:20 – Gaan in julle slaapkamers in, my volk, sluit die deure agter julle toe. Kruip ‘n rukkie weg totdat God klaar is met straf.
Maar nee luister sal hulle die Volk se sogenaamde “gesstelike leiers” nie doen nie. Hulle het huk eie gedagtes.
Die samekoms van die “multikulture” wat deur ons sogenaamde “geestelike leiers” van Angus Buchan, Ds. Willem Badenhorst en ds. Jannie Pelser beplan is, is sprekend van die waarskuwing van Mat 15:14 – “ Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ’n blinde ’n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val”

Leonor C Lombard

Vandag op Maroela Media vra Jannie Pelser; Wie is die regeverdiges. Die antwoord ontbreek natuurlik want die wet is mos dood. Hier in Adriaan se artikel word dit so duidelik soos daglig dat Yahweh se Woorde staan: Onderhou my wet, dan sal dit met jou goed gaan want dit sal tot jou geregtigheid getel word. Dan is jy ‘n regverdige nasie wat in My Poort mag inkom.

verkyk

AMEN

Johann Cronje

Dit was ge-profeteer dat daar diegene sal wees binne en buite die kerkgeledere wat die betekenis van die skrifte verdraai, verander, toevoeg of “verwerp”, soos wat hulle dit interpreteer, toepas, en leer uit die Bybel. Petrus waarsku ons rakende valse onderwysers in Hoofstuk 2, vers 1. Paulus waarsku van die dieselfde gevaar in handelinge 20:30. Valse onderwysers sal ontstaan uit die heiliges wat die waarhede van God se woord verdraai en wat dus sal veroorsaak dat sommige verlore sal gaan. Deut 4:2 – Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die YAHWEH julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.

Leonor C Lombard

Johann
Deut 4:2 – Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die YAHWEH julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.

Die bevel van Yahweh is: Jy mag GEEN gode voor my Aangesig bring nie. Tog doen julle dit elke keer as julle bid: verlos my van die Bose Satan.

Die bevel is: Moenie gode se name in julle monde hê nie. Tog doen jule dit met elke keer as julle die ‘Onheilige’ die skuld gee en verkondig dat hy Yahweh se teenstander is.

Die bevel is: Onder hou my wet. Tog haal jy Paulus aan wat juis die TEENOORGESTELDE preek: die wet is dood.

Paulus verklaar in sy grootheidswaan: Niemand is regverdig! Terwyl Yahweh ons regverdig verklaar. Yahshua het reguit gesê dat Hy nie vir die regverdiges gekom nie, maar vir die wat verlore is. Paulus is ‘n leuenaar.

Jy is in wese en geloof ‘n christen.

Leonor C Lombard

Dirk, ek bid saam met jou. Hierdie is ‘n gruwel en ons mense heul met die hierdie Bose mense.

Onse God, Yahweh

Lei U kinders nie in versoeking om na Soweto te gaan nie maar verlos hulle van die bose priesters en predikers wat U woord verag en en U wet verkrag , goddeloses wat ons ons volk verlei tot hulle goddeloosheid.

Verlos ons van die hierdie ‘god van die wêreld’, hierdie sinnelose wesens wat almal liefhet en aanbid en wat ons volk wil vernietig, U nageslag haat. Ek weet dat U gesê het dat die wilde dier van die veld se nageslag en ons sal ‘n oerhaat hê, maar gee ons krag om hulle kop te vermorsel voordat U volk heeltemal vergaan.

Laat U toorn en woede soos vuur uit die hemel neerdaal ,op almal wat U as Enigste Ware God nie vrees nie, wat ontken dat U die God van hemel en aarde is en dat ons oordele en verdrukking van U af kom. Vergewe ons sondes en red red ons Yahweh. Moenie Jakob heeltemal vernietig nie, wees ons volk genadig.

Gee ons ons daaglikse brood, nie net om te eet sodat ons liggame kan lewe nie maar die brood van U Woorde wat ons siele laat leef. Ons volk beleef ‘n hongesnood nou omdat U Woorde verdraai is, omdat U Woorde nie getel word nie. Yahweh ons gaan ook ‘n hongersnood in want ons landerye word verwoes, ons arbeid word vernietig. Wees ons genadig. Onthou u kneg Dawid se woorde sodat U regverdiges nie honger sal wees in ons tyd van benoudheid nie.

Ek bid dit in U Naam alleen, Yahweh. U Naam is hoog en U Naam is masjesteit.

Bankies

Enige iemand kan vir hulleself Petrus in Handelinge 3 en Stefanus in Handelinge 6 en 7 gaan lees en sien dat die ou verbond en die nuwe verbond strek vanaf Abraham regdeur tot vandag. Jy probeer net die punt verander dat die “no devil doctrine” pure judaisme is, en JY BEDRYF DIT. Ek sien die patroon met jou oor die afgelope jaar – eers het jy probeer uitmaak dat Yahshua nie ‘n god is nie – dit is snert (want die woord “elohai” in die ou tesetament is meervoud. Mense kan gaan lees by http://yahweh.org). Daarna het jy en probeer nog steeds uitmaak dat daar nie ‘n satan is nie. Die woord “nacash” in Genesis beteken nie “slang” nie maar wel “verleier, towenaar, enchanter”. Hy het saad op hierdie aarde. Die gelykenis van die saaier stel dit so dat die koring en die onkruid nie onderskei kan word totdat die oes ryp is nie. Beide die ontkenning van die Godheid van Yahshua en die bestaan van die satan is JOODSE doktrines wat jy onophoudelik in mense se kele wil afdwing – Mnr. Snyman behoort dit nie toe te laat nie, of jy nou ‘n Boer is of nie – dit gaan in die eerste plek nie om ons die Boervolk nie maar om Yahweh. Groete.

Johann Cronje

Die volgende Skrifgedeeltes praat van TWEE soort SADE en TWEE” saaiers. Dit moet beslis nie “vergeestelik” word om net tussen goed en kwaad te probeer onderskei nie.
Mat 13:37-39 – En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad — dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die VYAND wat dit GESAAI HET het, is die DUIWEL. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
Weereens is duidelike onderskeiding van TWEE SADE – Mat 15:13 – Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.

Mimi Hildebrand

Adriaan weereens dankie vir al die inligting en waarskuwings.
Die tyd het aangebreek dat ons onsself moet afvra, doen ons wat Yahweh van ons verlang? Yahweh sê: onderhou My gebooie, insettinge en verordeninge, sodat julle kan lewe. Sodat julle veilig kan bly.
Yahweh sê: jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.
Van hierdie gebod sê die mense gewoontlik, ja, soos die rooms katolieke beelde aanbid. Ja soos hulle, maar ook soos van die kerkgangers van ons volk. Hulle maak afbeeldings van die duif. Hulle maak afbeeldings van die vis, en dan maak hulle afbeeldings van die kruis, die krag van die kruis! Watter krag is in die kruis. Dit was net n stuk hout (dit was nie eers ‘n kruis nie) Dit hang hulle om die nek, hang dit teen hul mure in hul huise. As jy dit noem, sê hulle gou hulle aanbid dit nie, maar dit het tog betrekking op hul geloof, hul aanbidding. Dit is deel van hul “godsdiens”.
Maak skoon mense, gooi uit. Kom uit haar uit my volk, sodat julle nie van haar plae ontvang nie.

Gooi ook sommer al jul afrika kuns uit jul huise. Maak skoon en verbrand.

Johann Cronje

Bankies

Dankie vir jou onderstaande verwysings. Dit is belangrik dat almal kennies neem daarvan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Devil
http://israelitewatchmen.com/Emahiser/Twin%20One-Seedline&No-Devil%20Heresies-1.pdf
http://covenantpeoplesministry.org/sermons/judaism_no_devil.html
https://israelect.com/ChildrenOfYahweh/To%2520Who%2520Deny/who_deny_22.htm
Ek voeg by uit die Boek van Henog :
Hoofstuk 6 & 7
Hoofstukke 11:4 ; 13:8 ; 14:3 ; 15:16

Dirk Albers

Johann, dankie vir hierdie skakels wat baie diep dinge aanraak, en probeer verduidelik. Maar ek is bevrees, om sulke leesstof deur te werk, is BAIE harde werk, en ek wonder maar altyd, hoeveel mense is bereid om dit te doen ? Dit is soveel makliker, om net kerk toe te gaan. En daar lekker te sing, tee te drink, en sosiaal te verkeer. Die dominee/pastoor word mos betaal, om al die moeilike leeswerk, en navorsing namens ons te doen. Dan is hy nog boonop dik geleerd ook, so hy MOET mos reg, en betroubaar wees ? Maar hierdie jaar se Geloftefeeste is weer net om die draai. Gaan ons Volk net weer ” kerk-hou, ” en oor die geskiedenis praat, of gaan iets goddelik, en tasbaar gebeur, om ons lot te verander ? Gaan ” Andries Pretorius, ” op die toneel verskyn, en sê : So spreek Yahweh van die Leërskare ? Gaan ons hom herken, of selfs erken, of gaan ons hom met ” heilige ” christen klippe doodgooi ?

Leonor C Lombard

Ek ontken nie twee saadlyne nie. Soos Genesis duidelik se: daar is die saadlyn van die wilde dier van die veld (nog springlewendig ) en daar is die saadlyn van Set. Uitsluitend maar eenvoudig.

Sal graag die DNA van die ‘ander’ saadlyn waarin geglo word te siene wil kry.

Leonor C Lombard

Sela.

Boer, Afrikaner of wat- Israel IS Yahweh se volk. Israel het ‘n verbond met Yahweh AS Yahweh se volk. Israel STAAN onder die verbond by Horeb.

Israel aanbid net EEN God.
Israel KEN Yahweh.
Israel GLO Yahweh.
Israel SOEK Yahweh.
Israel verwerp enige dogma wat Yahweh gelyk of ondergeskik stel aan iets of iemand.

Witgepleisterde grafte:

Jer 2:8 – Al handhaaf jy die wet, kan jy steeds Yahweh nie ken nie.

Laat die christendom met sy leer van gode, goed en evil, van halfgod halfman, van die antichris, van die groot geveg in tussen hulle twee gode hier gedy op Vaandel. Dalk red julle die Boere.

DWG- jy is doodreg- ek het ‘n monoloog gevoer.

Pieter, dankie vir jou ondersteuning.

En die wat so verskrik was om ooit hier iets te skryf weens die oorweldigende aanvalle, Sterkte.

Vir wat gehoor het wat ek se- jy staan teen 1.2 miljard christene en hulle ‘sola scripta’. Die bybel wat 100% die woord van hulle god(e) is. Miskien is dit beter om stil te bly- wag op Yahweh. Ek sal aanhou stuur.

Ek skud die stof van my voete af.

Johann Cronje

Jy is reg, kom ons skud die stof van ons voete af.
Genesis verklaar nie dat dit die “saad van die dier van die veld” was wat ingemeng het in Yahweh se skepping van die mens nie. Die slang wat kon praat is duidelik ‘n vermommin g van ‘n ander SUPER WESE wat uiteindelik ook sy eie saad in God Yahweh se skepping kom saai het. Hierdie slang het beslis nie donker “krulletjies gehad” om as die dier van die veld ge-identifiseer te word nie”. Die dier van die veld was geskape tesame met al die ander diere en Yahwe was tevrede met die skepping. Neem kennis, dit was VOOR die mens se skepping. Hierdie diere van die veld lewe nog heerlik en verpes en vermoor ons hier in die einste Afrika. Die feit is, die “MENS” is eers daarna geskape en wel na die gelykenis van Yahweh.
Die verhaal wat volg is dit wat jy totaal ontken. Nadat die “slang” ( die vermomde verleier), die gevalle SUPER hemelwese (nie die dier van die veld nie!), die skoonheid van die “mens” aanskou het, het hy begeer en verlei. Hoekom ? Hy wou Yahweh se skepping verbaster en vernietig het. Yahshua het hulle (die saad van die slang) uitgeken en so ook kan ons hulle identifiseer.

Die “slang”, die skepper van “VYANDSKAP” het daarin geslaag om “MULTIKULTURALISME” met SY EIE SAAD TE BEVORDER en OOK MEEGEWERK TOT die ONTSTAAN VAN BASTERSAAD TUSSEN DIE MENS EN DIER VAN DIE VELD.

Mimi Hildebrand

Leonor, ek is jammer dat jy nie langer hier gaan skryf nie. Baie dankie vir al jou harde werk, jou ondersoeke en jou duidelike uiteensitting van ‘n onderwerp.
Ons sal jou mis.

Leonor C Lombard

Mimi, ek wou regtig nie meer skryf nie, maar weet jy dat ek kan net nie nie op onwaarhede skryf nie. As ek dit lees en besef dat die aannames verkeerd is of dat gevolgtrekkings gemaak word wat daar nie is nie, kan ek maar net nie stil bly nie.

Vaandel is tog nie ‘n forum vir net een kant se dogma nie? Vaandel, weens Adriaan, is tog ‘n plek waar ons goed kan uittrap en deurtrap. Waar in ons volkie se kuberruimte is daar ‘n plek waar elkeen die reg het om sy mening te lug? Nerens nie. En weens Adriaan se konstante beheer moet ons in ons spore trap. Almal van ons. En dit is goed. Ek weet dat sy taak baie erger is as wat ons dink.

Om van ‘n standpunt verskil moet elkeen maar waak om nie hittig te raak nie. Weer, ek is skuldig daaraan. Kalmte en nugterheid, oordink en besin oor elke woord is nodig.
Ek en Johann en Bankies en ander verskil. Dit kan ek aanvaar. Maar om beskuldigings te maak waaran jy jouself skuldig maak is ook nie reg nie. Klein voorbeeld: albei van hulle onderskryf hierdie webwerf
https://israelect.com/ChildrenOfYahweh/To%2520Who%2520Deny/who_deny_22.htm

Hierdie uittreksel:
Most good Hebrew students recognize there is a problem with Genesis 4:1, and indicate there must be some kind of omission or gloss involved. THE TARGUM OF JONATHAN to Genesis 4:1: “And Adam knew his wife Eve, WHO WAS PREGNANT BY THE ANGEL SAMMAEL, and she conceived and bare Cain; and he was like the heavenly beings, and not like earthly beings, and she said, I have acquired a man, the Angel of the Lord.” From this EVIDENCE, it would appear there is an omission from the text. (vervlg)

Leonor C Lombard

Bankies het beskuldig dat ek JOODSE doktines in almal se kele afdwing, maar hulle aanvaar die artikel wat ‘n baie belangrike standpunt uit ‘n JOODSE Boek – die Targum- as EVIDENCE. En as ek hulle nie daarop wys nie, wie sal?

So Mimi, ek sal maar weer staan, op staan en deel wees sodat die suiwer waarheid van Yahweh hier seëvier. Soos Bankies tereg sê, per slot van sake is dit Yahweh se Waarheid en Yahweh se Woord. Nie ons en ander mense( dood of lewend) se woorde nie. Maar dit is elkeen se reg om te verskil in en van die vertolking van die skrif.

Om teenstrydighede uit te wys is belangrik. My onderneming is die volgende- ek gaan tyd vat, weer alles lees, Johan en ander se standpunte. Ek sal selfondersoek doen, Yahweh se Woord weer lees en as ek verkeerd is; Johann en Bankies, julle sal die eerste wees wat daarvan hoor, kort en kragtig. As ek steeds by my standpunt staan- sal ek julle ook inlig- kort en kragtig. Dit sal nie weer ontaard in ‘n bek en versie geveg nie.

Maar hier is iets waarmee ek nou stoei en dit is ter sake.

Hoekom word Kain se nageslag weer in die NT genoem? Is sy nageslag nie uitgeroei met Noag se vloed nie?

Is al die mense wat vandag op aarde is nie, nie die afstammelinge van Noag nie?

Hoe kon die reuse na Noag nog wees?
Gen 9:19 – Seuns van Noag, met hulle begin die uitbreiding van alle aardbewoners.

Johann, moenie te kwaad wees nie en deel jou kennis.

Eques ex Inferno

Me Lombard,
Ek wonder aldag of jy bewus is hoe kwetsend/bitsig jy reageer wanneer mnr Cronje sy oënskynlik dieper kennis rondom Gods-kwessies, altyd op besadig- en waardige wyse, sy insig met ander deel?
Mis jy die fyner nuanses van partytjie-gangers as sou hul sien jy jou by n sekere groepie wil aansluit, daardie groep eerder ( en skielik ) die geselskap van Pietie die kokketiel…loop opsoek?
Ek dink gewoonweg pla dit jou nie!
Soos hier, ‘stoei’ jy al weer met sake. Durf iemand soos mnr Cronjé sy inset op inkennige en verdraagsame wyse hieroor te sou wou deel – is u summier op die offensief?
Wat my noop om te vra: Is jy inherent onaangenaam gebore…of is insidentering van n gebeurlikheid, die veroorsaakte en onderliggende rede?
Van vele vorige ‘ondersoeke’ kom daar ook dadels van. U skuld immers steeds moeder aarde haar in haar volle rondborstigheid – n verklaring, indien nie n verskoning nie….of hoe?

Leonor C Lombard

Dierbare – gegoogle- RIDER FROM HELL – of dalk Helperd of Ruiter van die hel….

Wag, het dit: Verskoon my tog, Perd uit die Hel, maar vleiende, sagte woorde is onvanpas as die erns van die saak verstaan word.

Johann sal ek nooit skade aandoen nie.Hy dra by, deel soos ek en sal lees in watter gees ek dit gee. Nie soos jy wat niks bydrae behalwe om snedig te wees nie.

My studie oor die aarde se rondborstigheid al dan nie sal ek beslis nie hier plaas nie. Genoeg hier geskryf daaroor en my slotsom gegee. Jy is welkom om my te kontak as jy meer inligting wil he.

Intussen- dink nog platvloerse latynse spreekwoorde uit.

Hans

Nou wat het stof op die voete te doen met die spesifieke artikel?

Eques ex Inferno

Vra jy tereg.
‘Ondersoek’ seker weer n nuwe doepa vir voetskimmel.

Mimi Hildebrand

Leonor indien almal ( swart, bruin en wit) almal van Noag se 3 seuns kom, is daar ‘n paar vrae.

Hoe kom ‘n swarte uit 2 blankes?

Met wie het húlle kindets getrou?

Ons glo dat die vloed net in ‘n sekere gebied was.

In Joshua 24 word die woord “flood” vertolk as ‘n rivier.

Leonor C Lombard

Mimi
Gen 6 is baie duidelik:
13 En God sê vir Noag: DIE EINDE VAN ALLE VLEES het volgens My besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.

Yahweh se oor die aarde en van onder die hemel: Dit hemel is oral.

Want kyk, Ék bring ‘n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar ‘n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe.

Gen 7
En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense.
22 Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan.
23 So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

Yahweh sê alles onder die hemel. En ek glo dit.
Maar jy is reg- geen swarte kan twee wit kinders voortbring nie. Geen swarte is die afstammeling van Gam nie. Maar wilde dier van alle soorte het in die ark ingegaan. Twee-twee.
Gen 7
Hulle en al die wilde diere(wat kan praat ook) volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerhande vere—
15 van al die vlees waar ‘n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan.

Ons weet mos dat dit nie aanvaarbaar is nie. Spesifiek- meeste van Yahweh se Woorde is nie aanvaarbaar nie, dus word stories uitgedink.
Dankie, het al vergeet van wat mense sê.

Bankies

Die uittreksel het ook bygevoeg dat:
At this point, I will quote a few passages which most of the anti-seedliners claim are “Jewish” sources, and according to them should be discredited along with and including the Talmud. Inasmuch as the Torah & Old Testament are the first volume of the Talmud, then by their perverted line-of-reasoning we would have to discard the entire Old Testament from our Bibles. (How absurd!)”
Dus, wanneer iemand graag die “Torah” en “Tanakh” aanhaal terwyl dit die eerste volume van die Joodse Talmoed is, help dit nie veel as daardie persoon ‘n ander daarvan beskuldig dat hy ‘n bron deurgee wat na die Joodse Targum verwys nie. Die gebruik van ‘n Joodse bron is nie dieselfde as om ‘n Joodse doktrine aan te hang en dit in mense se keelgatte te wil afdruk nie. Daar IS ‘n satan, hy HET kinders op hierdie aarde, Yashua IS Yahweh in die vlees. (Behalwe natuurlik as mens die Skrif uitmekaar skeur soos mens wil en net dit oorhou wat ‘n sekere doktrine ondersteun.) Krokodiltrane. Groete. (en terloops, die vloed was nie wereldwyd nie – regtig!) (En Abraham het Yahweh se gebooie en verordeninge reeds geken laaaaank voor die verbondsluiting met die volk by die berg Horeb – regtig – sien Gewnesis 26:5.)

Johann Cronje

Leonor,
“Hoe kon die reuse na Noag nog wees?” = Die verhaal van Goliat en Dawid bevestig dit !
En so ook die oorsaak van hulle ontstaan weens die gevalle engele .
Die bewys van gevalle engele hieronder. Kan ons dit betwis?
Henog 12:4 – Henog, skrywer van geregtiheid. Gaan, verklaar aan die “Wagters van die heme”l wat die hoë hemel verlaat het, die heilige ewige plek en hulleself onteer het met vroue en gedoen het soos die kinders van die aarde doen en vir hulleself vroue geneem het ; Julle het groot vernietiging op die aarde bewerk: 5 – Julle sal geen vrede of vergiffenis van sonde hê nie……..
Heno 14 : 3 – Soos wat hy die mens geskape en aan hom die mag van begrip vir die woorde van wysheid gegee het, so het Hy my ook geskape en my die mag gegee om die Wagters, die kinders van die hemel te bestraf ( 1 kor 6:3)
1 Kor 6:3 – Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?
2 Petrus 2 :4 – Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;
Judas 1:6 – En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;

Leonor C Lombard

Johann, die ‘gevalle’ engele volgens julle was voor die vloed.

As Genesis vir ons duidelik maak dat alles VLEES en gees vernietig is (gen 7:21,22) en
dood is, hoe het die reuse weer ontstaan? Hoe het Yahweh toegelaat dat hierdie, volgens julle, evil mens/engel mengsel anderkant van die vloed uitkom?

Dis wat ek wil weet- want my groot probleem met julle teorie is.
1. Dan ontken julle dat alle vlees dood is

of as julle dan nie, dan

2. moes een van die 8 in die ark die evil engel mengsel gewees het.

JB

Kommentaar wat deur ‘n oud SAP ABS lid 7 ure gelede op die internet geplaas was:

“Ek was op ABS vir lank genoeg om te weet daar is iets aan die kom. Wonder wie gaan die k… nou reguleer?”

https://www.facebook.com/internal.stability.division.abs/?fref=ts

ABS was destyds die Suid-Afrikaanse Polisie se Afdeling Binnelandse Stabiliteit gewees.

Leonor C Lombard

Bankies-
Jy, wat ewe skynheilig vra dat daar nie oor ‘die satan’ meer gepraat word nie. Ewe skynheilig skryf jy aan Adriaan om hom in die verleentheid te stel maar jy hou aan en aan en aan. Het jy besluit wat mag en mag nie gesê word nie?

Daar is nie ‘n NAAM satan nie. Dit lyk vir my dit is baie moeilik vir julle om Afrikaans te verstaan.
There is not an entity in the old testament that has the, a, one, NAME like SATAN.
There is only the GENERAL word for an adversary that is in HEBREW the word, satan. Note – the word satan, not the name satan.

Maar, dankie dat jy geantwoord het. My krokodiltrane afgevee en is nou net meer gedetermineerd om julle dogma van Konstantyn en sy heidense priesters teen te staan.

Jy lieg. Die Talmud is nie die eerste volume nie van die Torah nie.
Die Talmud is die joodse, farisieër interpretasie van hulle babiloniese heidense gedagtes rondom die Torah. Hulle skryf die twak geskryf dat ‘n gevalle engel Eva swanger gemaak het. En snaaks sy Naam is nie SATAN nie maar SAMMEUL. Julle moet nou kies, is dit satan of sammuel.

To make it simpler, the Torah comprises the whole Jewish(Israelite) law and tradition. Under JEWISH BELIEFS, Moses received the Torah via a written TEXT ALONGSIDE AN ORAL VERSION OR COMMENTARY. This oral section is now what the Jews call the Talmud. The Talmud depicts the primary codification (by Rabbi Judah the Prince) of the Jewish decrees. This oral section is now what the Jews call the Talmud.
http://www.differencebetween.net/miscellaneous/religion-miscellaneous/difference-between-talmud-and-torah/#ixzz4Ojb0RIdl

As jy uit die Talmud of Targums iets ondersteun haal jy uit JOODSE MENSESKRYWES. En as jy dit glo is dit godsdiens en as jy dit verkondig is dit geloof.

Leonor C Lombard

Bankies, Net soos jy die geloofbelydenis van Nicea heidene se kommentaar glo, wat Yahshua as Yahweh verklaar het – so glo jy die Joodse Talmud.
Ek haal SLEGS aan uit die Tanakh. Probeer dit vir ‘n slag om jou standpunt bevestig te kry.

Yahweh is nie Yahsua in die vlees nie. Yahweh kan nie sterf nie.
Of jy glo dat Yahshua drie dae dood was of nie.
As jy glo Yahshua dood was – dan maak jy Yahweh ook dood. Godslasterlik.

As jy glo Yahshua was nie regtig dood nie- dan is Hy nie lewend gemaak deur Yahweh en alles wat jy glo omtrent die ewige lewe is twak. Dan het sy dood vir ons as mense NIKS beteken nie.

Take your pick.

Yahweh is God en Sy woonplek is in die hemel soos die Skrif sê. Yahweh is ook nie ‘n mens nie, soos Hy sê. Yahweh is ook nie ‘n man nie, soos Hy sê.

Terloops, wat jy glo is eintlik irrelevant. Yahweh sê Yahshua is ‘n man en ‘n mensekind. So wat jy en jou christenkerkvaders sê is wind.

Of die vloed wêreldwyd was of nie- alle vlees, alles wat gees gehad het is dood. Gen 7: 21.

Ja Abraham het en daarom is die verbond met Abraham wat Yahweh self sê: Ek het hom as EENLING geroep.
Jes 51:2
2 Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar het; want AS EENLING HET EK HOM GEROEP en HOM geseën en hom vermenigvuldig.
4 Luister na My, MY VOLK, en neig die oor tot My, my nasie! Want ‘n wet sal van My uitgaan, en Ek sal my reg vasstel as ‘n lig van die volke.

Leonor C Lombard

Bankies lees mooi:

Die verbond by die berg Horeb het Yahweh Israel as VOLK geroep. Dit is die verbond wat Yahweh onthou. Lees maar hierdie woorde en neem dit ter harte.

Jer 11
Hoor julle die woorde van HIERDIE (Horeb) VERBOND, en spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem

3 en sê vir hulle: So spreek Yahweh, die God van Israel: VERVLOEK IS DIE MAN WAT NIE LUISTER NA DIE WOORDE VAN HIERDIE (Horeb)VERBOND

4 wat Ek julle vaders beveel het op die dag toe Ek hulle uit Egipteland, uit die yster-smeltoond, uitgelei het met die woorde: Luister na my stem en doen die woorde net soos Ek julle beveel; dan sal julle vir My ‘n volk wees, en Ek sal vir julle ‘n God wees—

NOOIT een keer het Yahweh vir Abraham gesê dat sy nageslagte vir Hom ‘n volk sal wees nie. Jy ken nie ‘n 10de van Yahweh se Woorde nie daarom skryf jy nonsens en daarom verstaan jy nie. En daarom weet julle beter as Yahweh, die God van Israel. En nog ‘n daarom skryf julle vir Hom voor dat Hy ‘n teenstander het, terwyl HY nooit dit gesê of beweer het nie.

Dus, rig ek versoek-:
Ek wil net EEN vers hê waar Yahweh of Sy profete te kenne gee dat een of meer van Sy engele Sy vyand en teenstanders geword het. Net EEN.

Of anders

EEN vers waar Yahweh of Sy profete erken dat daar ‘n ander mag op aarde ‘vernietigingswerk’ doen, aan mens, dier en natuur.

Net een.

Bankies

Net een, huh? Maar dan moet jy belowe om dit nie uit die Bybel te skeur nie – dit is mos hoe jy om die struikelblokke kom – maklik man, ignoreer dit net! Jy klink vir my soos ‘n tweede Hillary Clinton. Wel dan, soos ooreengekom, en met jou belofte om dit nie uit die Skrif te skeur nie, hier is sommer ‘n hele paar verwysings waarna jy gevra het (WAARSKUWING AAN ANDER LESERS – sy sal dit uit die Skrif skeur, sonder enige twyfel – kyk maar):

“We read about this in Isaiah 14:12-15. “How art thou fallen from heaven O Lucifer, son of the morning! How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations! For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven; I will exalt my throne above the stars of Yahweh. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit”. Revelation 12:7-9 states, “And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, and prevailed not; neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out that ancient serpent called the Devil and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth and his angels were cast out with him.” In Luke 10:18 Yahshua says, “I beheld Satan, as lightning, fall from heaven”. vervolg

Bankies

vervolg Yahshua speaks of Satan three different times as the prince of this world order, in John 12:3I, 14:30 & 16:11 & Corinthians 4:4. The apostle Paul also speaks of Satan saying, “The god of this age (aion) hath blinded the minds of them that believe not”. Still rebels, although now earthbound, Satan and his angels wanted men to worship them as gods. Many of the pagan gods of Asia and Africa can be clearly traced to and identified as devils, Satan and his rebel followers. The Bible also refers to this fact in Leviticus 17:7. “And they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they have gone abhorring.” Deuteronomy 32:17 states, “They sacrificed unto devils, not to Yahweh, to gods whom they knew not.” Again in II Chronicles 11:15, “And Jeroboam ordained him priests for the high places and for the devils and for the calves which he had made.” In the New Testament, Paul warns against this in I Corinthians 10:20 saying, “But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to Yahweh: and I would not that ye should have fellowship with devils. vervolg

Bankies

vervolg Remember, our religion was crystallized in the form we now have in the Bible at the time when the children of Israel were in the exodus, on their way to their new home in the Promised Land. They were about to move into a land where they would be surrounded by devil worshiping pagans. There was great danger they would gradually absorb the customs of the pagans around them and would learn to call the pagan idols gods and be led into idol worship. To avoid this, Yahweh repeatedly gave the children of Israel stern warnings against such integration with the pagans, forbidding even the mention of the names of the pagan gods. In Exodus 23:15 we read, “And in all things that I have said unto you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth”. In Joshua 23:7 Israel was told, “Come not among these nations, these that remain among you, neither make mention of the name of their gods, nor cause to swear by them”.
In Psalms 16:3-4, King David’s words are so well expressed in Smith and Goodspeed’s translation of the Bible. “As to the gods who are in the land and the lofty ones, I have no pleasure in them. Their images are many, others praise them, but I will not pour out their libations of blood, nor will I take their names upon my lips.”

Bankies

Wat is die punt tog” – Johann Cronje het al tot vervelens toe hierdie dinge aan jou uitgewys – maar niemand is so blind soos sy wat nie wil sien nie. Groete.

Leonor C Lombard

Nee, probeer weer. Ek wil nie gevolgtrekkings of christen dogma hoor nie.
Ek wil Yahweh se Woorde hoor, sien en lees.

As Yahweh oral kan reguit se dat ons die seuns van Hom is, gee my ‘n vers waar HY se dat engele Sy seuns is.

AS Yahweh vir mense se dat hulle Sy teenstanders is, op baie plekke, gee my ‘n vers waar Yahweh se dat ‘die satan’ Sy teenstander is.

Dis al wat ek vra.

JB

“Sport | DLU hou suksesvolle gholfdag”
https://twitter.com/HenkvandeGraaf/status/791979664835162112?lang=en
Die Potgietersrus Distrikslandbou Unie (DLU) se tema die jaar by hul jaarlikse gholfdag was: “Eaten today? …”
Dink julle die ouens op die foto het ‘goed’ geëet op daardie dag?
http://www.noordnuus.co.za/articles/sport/39483/2016-10-28/dlu-hou-suksesvolle-gholfdag

Eet Tyd!!

Ns. Onthou julle nog DIE VRYBURGER? Hou dit dop.
Ek lees nou die dag Danie Varkevisser noem “onheilige alliansies” in een van sy artikels. Hy het ‘n baie sterk punt beet … Daar is “onheilige alliansies” aan die vorm …

Leonor C Lombard

Net nog vir jou Bankies
Ps 147:19
Hy maak AAN JAKOB SY WOORDE BEKEND, aan ISRAEL Sy insettinge en Sy verordeninge.
20 So het Hy aan GEEN ENKELE NASIE GEDOEN NIe; en sy verordeninge, DIÉ KEN HULLE NIE.

Deut 28: 9
Yahweh sal jou vir Hom as HEILIGE VOLK BEVESTIG soos Hy jou dit gesweer het, AS JY DIE GEBOOIE VAN YAHWEH JOU GOD HOU EN IN SY WEË WANDEL.
10 En al die volke van die aarde sal sien dat DIE NAAM VAN YAHWEH OOR JOU(ISRAEL) UITGEROEP IS, en hulle sal vir jou vrees.

1 Kron 16:12
Dink aan Sy wonders wat Hy gedoen het, aan Sy wondertekens en die oordele van Sy mond,
13 o NAGESLAG van Israel, SY KNEG, O KINDERS VAN JAKOB, SY UITVERKORENES!
Dink vir EWIG AAN SY VERBOND, aan die woord wat Hy ingestel het vir duisend geslagte—

Dit is slegs die verbond by Horeb. Yahweh erken GEEN ander verbond nie. PUNT.

Die saak is nou afgehandel. Jy kan maar met jouself verder stry. Onthou maar net Jer 11.

Leonor C Lombard

Korreksie: Geen ander verbond in Israel nie. (Abraham se verbond staan nog vir Ismael en Esau se nageslagte. Noag se verbond staan nog vir die mens en die dier en die aarde)

JB

Ja, soos julle seker al self gesien het, op die twietters, zietters en zotters loop ‘n mens baie interesssanthede raak. Soos byvoorbeeld:
Luister na LANDBOU radio. “So reg in jou kraal”

Daar kan tot geluister word na onder andere dr. Piet Croucamp – Politieke wetenskaplike (met ‘n lap op sy kop)
https://soundcloud.com/andbouadio

Dirk Albers

Vriende, lees gerus op Whitenationnetwork.com die artikel : The forgotten paradox – How Britain and America stuck knives into Australias back. Hier kry ons weer n kykie, na die sataniese bedrog en vuilspel, wat deur die politici bedryf word ! Niemand sal my OOIT kan oortuig, dat jy n politikus, en n WARE gelowige kan wees, op dieselfde tyd nie. Jy kan wel n geseënde, ware kryger vir Yahweh wees, en dit is sulke krygers, wat hierdie land nog gaan skoonmaak, van wit, EN swart drêk !

JB

Hier is ‘n voorbeeld van die begin van sodanige “alliansies”:
https://www.facebook.com/pg/solidariteitplusvf/about/?ref=page_internal

Hinsie

Goeie more,
Bankies, volgens u skrywe bo glo u ook aan die lokale vloed. Nou wonner mens net waar was die vloed volgens u? Daar is heelwat faksies wat nie aan die globale vloed glo nie. Bv. Die middelland se see lot. (Het blykbaar daar by Gibraltaar oop gemaak.) Dan is daar die Swartsee lotte, (het blykbaar ‘n stad onder die see ondek). Dan is daar ook die lotte wat ‘n plek in Sjina identifiseer. Ens. Ens.
Indien mens na Ps. 104 kyk sien ons die vloed het die aarde oordek, al die berge was onder water. Na die vloed het die berge hoer geword en die see dieper, om plek te maak vir al die water.
O, ja nog so interesante een. Abraham het mos by Noag (en Sem) groot geword en dus van kleintyd al van die wette geleer. (die boek van die opregte)
Leonor. Wag nog vir die ‘andermense’ in die Paradys.
Groetnis.

Bankies

U moet maar self gaan lees – https://israelect.com/ChildrenOfYahweh/Comparet/flood.htm.
Kort uittreksel:
“Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.” In ancient times two different lengths of the cubit were in use. The sacred cubit of 25 inches and the common cubit of 20-5/8th inches. Therefore, the waters rose above the tops of the mountains it is speaking of either 25 feet 9 inches or 31 feet 3 inches according to which cubit you use. If this meant that all the mountains on earth were covered, the waters would have to cover Mount Everest, which is nearly six miles high. Therefore, all the earth would be covered by water six miles deep.”
Nog een:
“Accurate history of China begins nearly 3000 B.C. The Shu King historic record of China shows that King Yao came to the throne in 2356 B.C., 11 years before the start of Noah’s flood, and ruled China for many years after the flood. During the reign of Yao, the Shu King reports that the Hwang Ho River, which drains the mountains and a great basin in Sinkiang province, had excessive floods for three generations. Here again, there was no break in history. The Chinese nation was not wiped out. Its own records show it continued in existence right through the period of Noah’s flood.” Dieselfde geld vir die rekord van die Egiptiese koninkryke – ononderbroke sedert 3100 vC. Groete.

Leonor C Lombard

Hinsie dankie, dit is belangrik. Kom terug na jou.

Bankies

My vermoede is bevestig – sekere mense lees net wat hulle wil OF hulle verdraai ander se woorde doelbewus, een van die twee – of daar is dalk nog een moontlikheid – hulle is stupid! En dan het hulle nog die vermetelheid om ander as leuenaars uit te maak. Ek het nie gese die Talmud is die eerste volume van die Torah nie, maar wel dat die Torah (die wet), die Profete en die ander Geskrifte – saam staan dit bekend as die Tanakh – die eerste volume van die Talmud is. En dit is ‘n feit. DUS, as sekere mense uit die Wet en Profete aanhaal, dan haal hulle uit die Talmud aan. Dan het hulle nog die arrogansie om ander daarvan te beskuldig dat hulle Joodse bronne aanhaal – belaglik! Verder het ek geen kommentaar nie. Gee my krag! Groete.

Leonor C Lombard

Nee Bankies, jy verstaan blykbaar nie. En moenie dat ek jou ook stupid noem nie.

Die Tanakh is NIE IN DIE EERSTE VOLUME VAN DIE TALMOED NIE. En DIT is ‘n feit.
http://www.sacred-texts.com/jud/t01/index.htm

KYK vir jouself hoe lyk die eerste volume van die Talmoed.

Jy sê:
DUS, as sekere mense uit die Wet en Profete aanhaal, dan haal hulle uit die Talmud aan. Dan het hulle nog die arrogansie om ander daarvan te beskuldig dat hulle Joodse bronne aanhaal – belaglik.

Jy is belaglik. Die Tanakh was EERSTE daar en TOE is die Talmoed geskryf.
Die Talmoed is eers geskryf ….. wag maak seker dat jy dit lees
The Talmud has two components: the Mishnah (Hebrew: משנה, c. 200 CE), a written compendium of Rabbinic Judaism’s Oral Torah, and the Gemara (c. 500 CE), an elucidation of the Mishnah

Nou die vroegste Talmoed of ORAL TORAH was ‘n mistieke skrif bekend as die Midrash.
oral Torah may have been of the midrashic
Midrashic interpretation: philosophical or MYSTICAL DISQUISITIONS concerning angels, demons, paradise, hell, the messiah, Satan, feasts and fasts, parables, legends, satirical assaults on those who practice idolatry, etc.
Eenvoudig- joodse twak.

Laat ek dan nou verduidelik: AS jy aanhaal uit die Tanakh dan haal jy aan uit die Tanakh. Het jy dit.
As jy aanhaal uit die Talmoed dan haal jy aan uit die Talmoed wat goed OOR die Tanakh skryf.

As jy die vers van Sammuel/Eva glo wat in die webwerf, wat jy so hoog aan skryf glo, dan glo jy mistieke, christo-judeo twak. Dis nie wat ‘n Israeliet glo nie.

So trek jou beskuldiging terug want ek haal aan uit die Skrif waarin Yahweh te vinde is en nie soos jy beweer uit ‘n joodse Talmoed nie.

Bankies

My krag is laag, net nog genoeg vir een:
Die verbond met Abraham het niks uit te waai met Ismael of Esau nie – lees:

GÉNESIS 17:19
“Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met HOM oprig as ’n ewige verbond vir SY NAGESLAG na hom” – (dit was … wait for it, wait for it ….. die volk Israel!).

GÉNESIS 17:21
Maar my verbond sal Ek oprig met ISAK wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

GÉNESIS 21:10 tot 12
Maar God het aan Abraham gesê: Laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang, WANT DEUR ISAK SAL DAAR VIR JOU ’N NAGESLAG GENOEM WORD. – m.a.w. Abraham, Isak, Jakob – Israel – nou toe nou! Presies soos geprofeteer en verkondig deur die profete en apostels. Hoe eenvoudig kan dit nou wees? Enige ander uitleg van die vebonde is gemors, moet jou nie daaraan steur nie.

Terloops, in algemene reg, wat afkomstig is uit die Bybelse wette, moet die testateur tog eers sterf voordat die testament in werking tree. Dus, soos geprofeteer deur eeue, was Yahshua (wie die Woord was by Yahweh met die skepping) Yahweh in die vlees, sodat Hy in die vlees kon sterf, en die nuwe verbond (Jer. 31:31) met sy volk in werking kon tree. As iemand hierdie basiese beginsel nie begryp nie, dan verstaan hy/sy van die Israelwaarheid bitter min. Dit is die mees basiese fondament van ons geloof. Ek wil nie daaroor redeneer nie, as iemand nie daarmee saamstem nie, goed so, niemand sal jou oortuig nie. Moet net nie ander mislei met drogredenasies nie (Valkenburg, hoor ek?). Gaan in vrede. My fut is uit. Groete.

Dirk Albers

Mense, dit is goed dat ons die dieptes van die Bybel bespreek, en vrae vra, want Vader het ons so, as denkende wesens geskep. Denkende wesens, wat basies terug verlang na hoe Adam en Eva geleef het in die Tuin van Eden. Ons verlang terug na daardie perfekte samesyn, wat die Adamiet met sy/haar Skepper gehad het. Maar nou gaan ek n ” spanner in die works ” gooi, en hoor wat julle daarvan sê. Ek kan aanvaar dat alles op die aarde uitgewis is met die vloed. Maar wat van die der duisende kreature in die see ? ? Waarom is daar nie n woord daaroor nie ? En die geliefde ” kerk ” storie, dat Gam gesondig het, en toe begin swart barbare voortbring, bring regtig trane in my oë !

Hannes
Leonor C Lombard

Hannes, getalle duisende jare gelde is slegs getalle. Ek stel maar bitter min vertroue in die sogenaamde wetenskap.

AS daar beweer word dat die vloed nie oral was gebasseer op chinese se geskiedenis van 3000BC of die Sumeriers dan glo jy dood gewoon nie wat Yahweh se nie.

Is dit nie maar altyd die stryd tussen die god van die wetenskap en die God van Israel nie?

Yahweh stel dit duidelik: onder die hemel, alle vlees met gees dood en Noag is die begin van ALLE aardbewoners.

Dit is dus weer maar: Luister na My Stem of nie……

Johann Cronje

Leonor,
Jy vra “Johann, die ‘gevalle’ engele volgens julle was voor die vloed.
As Genesis vir ons duidelik maak dat alles VLEES en gees vernietig is (gen 7:21,22) en
dood is, hoe het die reuse weer ontstaan? Hoe het Yahweh toegelaat dat hierdie, volgens julle, evil mens/engel mengsel anderkant van die vloed uitkom?”

Daar is dinge en geheime wat ons dalk nie weet nie. Die Skrifgedeeltes wat ek aangehaal het verwysegter ongetwyfeld na engele wat wel hul hemeltuiste verlaat het en jy moet, as jy kan, hier begin om hulle bestaan ook as ‘n fabel te verklaar..
Onthou net dat die “een” wie se bestaan jy so heftig ontken wel ‘n “opponent” van Yahweh was en steeds is. Sy gevalle engele het voor die vloed en in alle waarskynlikheid weer na die vloed toegeslaan om die “mens” re ras totaal te probeer verbaster met die “saad” van die slang se geslag. Hy die “slang” is vandag nogsteeds daarmee besig, glo dit maar!! Lees tog ook die onderstaande skakel vir meer duidlikheid.
Numeri 13 :32-33 -So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê: Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is ’n land wat sy inwoners verteer; en al die mense wat ons daarin gesien het, is GROOT MANNE Ons het daar ook die REUSE gesien, die KINDERS van ENAK, van die REUSE afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/giants2.htm
“There Were GIANTS in the Earth in Those Days . . .”

Leonor C Lombard

Johann, my vriend, antwoord vir my asb die volgende vrae:

Ek vra maar versigtig (aanvalle), maar ek mag vra dat julle wat hierdie gevalle engel/slangsaad teorie verkondig vir my eers wys SLEGS uit die Tanakh, hoe het hierdie slangsaad weer posgevat nadat Yahweh verklaar dat alle lewe dood was behalwe vir die 8 wat die wêreld weer gevul het met mense.

Ek mag dit vra.

Daar was 8 mense in die ark. Noag is gered omdat hy regverdig was. AS hy regverdig was moes sy seuns en vroue ook guns in Yahweh se oë gekry het om OOK gered te word. Stem jy saam?

Is dit nie waar dat die hele ‘gevalle engel’ teorie as motivering gebruik word, van hoekom Yahweh die aarde laat verdrink het nie?

Is dit nie julle verduideliking dat Hy van hierdie gruwel mengsel wou ontslae raak nie?

Is dit nie volgens julle dat hierdie mengsel so boos was en so baie dat Yahweh die aarde moes verwoes nie?

Is dit dan julle bewering dat die afstammelinge van Sem Gam en Jafet weer seks gehad het met gevalle engele?

En as julle dit glo, wil ek so waar as waaragtig ‘n bewys uit die Tanakh met Yahweh se Woorde of een van Sy Profete, hê.

Nee, daar is geen geheime in die Tanakh nie. Sal duidelik wys dat Yahweh se geheime ons sin is, na jou antwoorde.

Leonor C Lombard

Johann, het klaar geskryf en bewys wie en wat die Enakiete was. Sal dit plaas na jou antwoorde.

Hans

Ek kan nogsteeds nie verstaan wat die sonvloed of stof op die voete te doen het met die spesifieke artikel nie? Enigste persoon wat iets toepaslik plaas is JB. Die res stry oor die Bybel. Ons staan op die punt van WW3 en ons volk baklei nogsteeds onder mekaar. Seker dan waar wat Siener voorspel het. Ons VOLK is nog nie reg om verlos te word van onse vyand nie!

Leonor C Lombard

Die artikel gaan oor die gehoorsaamheid aan Yahweh en om Hom as God te ken en te dien.

Dirk Albers

Hans, wees maar geduldig my vriend ! Baie van ons gaan lankal nie meer kerk toe nie, so dit is interessant om ander se menings oor geestelike dinge te hoor. Ek stem saam met jou, dat ons Volk nog nie reg is om verlos te word nie. Dit gaan nog heeltemal te goed, en ons is nog nie lief genoeg vir mekaar nie. Ons verdra dit nie, as iemand nie PRESIES soos ons dink en glo nie. Maar dit sal ook op n einde kom. Daardie geringe, ellendige oorblyfsel, wat by die Naam van Vader Yahweh sal skuil ! Ons sal dan nie meer stry nie. Ons sal te besig wees, om te bid vir kos en water vir die dag van môre !

AntSan

Hans, dit is waarom ek ophou deelneem het hier. Vader het die Wet IN Sy kinders se binneste geskryf. Dit is vir my genoeg. Ek kan onderskei tussen goed en kwaad,lig en duisternis, reg en verkeerd, links en regs. Die adders met gesplete tonge se gif doen ons niks. Yahshua se bloed beskerm ons. Vaandels die tyd is verby om oor die geskiedenis te stry. Vandag 2 November, is die begin van groot dinge hier. Waarskynlik breek die parlement volgende week op. Die emmer bloed gaan binnekort val. In Europa en ook hier. Tussen vandag en 8 Nov kan die wereld baie verander.

JB

Bejaarde wit boere in Zimbabwe hoop op vergoeding vir hulle onteiende plase.

Mense soos Brian van Buuren (80) se plaas is so onteien en hy is nou amper haweloos. Hy het sy tabak/piesang-plaas in die Manicaland provinsie, in 1964 gekoop. Hy het ook verloor t.o.v. beleggings in tabakskure, die bou van twee damme, twee trekkers, ander infrastruktuur en masjinerie. Hy het weggery met twee voertuie en ‘n bietjie meubels. Hy woon nou in ‘n ‘n beskeie huis in Mutare en sy spaargeld is besig om op te raak. Hy sê baie boere is haweloos.

Nog so ‘n boer is Pieter de Klerk in sy tagtigs, wat ‘n tuinbou uitvoerplaas verloor het. Sy kinders sorg vir hom. So ook Schalk du Pless (dit moet seker Plessis wees) ook in sy tagtigs. Albei woon in ‘n ouetehuis in Mutare.

Nog so ‘n boer, Brian James … Hy sê, party boere soek desperaat werk en ander het die land verlaat.

Ongeveer 5 000 wit boere is van hul plase afgesit. Ten minste 12 mense is vermoor tydens die ‘grondhervormings program’.

REUTERS – 30 Oktober 2016

http://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-farmers-compensation-idUSKBN12V00W

So wreed as wat dit klink, die vergoeding sal nie gebeur nie. Hulle kan dit op hul mae skryf.

Hopeloos …

Dirk Albers

JB, al hierdie dinge is tekens vir ons eie mense, om reg te DINK, te BEPLAN, en VOORSIENING te maak. Die verhaal van die tien maagde kom by my op. Vyf was wys, en vyf was dwaas. Maar almal was maagde, dus ordentlik, slim, opgevoed ens. Baie mense sal sê, die dwase maagde was eintlik baie ” positief ” gewees, en hulle het eintlik baie groot ” geloof ” gehad. Hoe sê hulle nou weer ? Pessimists are happy, but optimists are dead !

Deborah de Richter

die ouens wat nog nie verstaan EWIG is EWIG nie..aan die kan ons nie veel doen nie…Die besnydenis verbond is ‘n EEDSWERING..hoe dit ookal sy…die volk moet maar die smaad van egipte kry aangesien hulle nie besny is nie…
My seuns is al babatyd besny. My skoonseun so ‘n paar maande terug. en dis eintlik wat ek wil noem. dit het hom sewe jaar geneem om by die punt uit te kom..Ek vra hom toe op ‘n dag waar lees hy toe hy moet besny..nee antwoord hy..hy lees in prediker. Ek kon nie verstaan nie..die antwoord..wat was sal wees wees…interessant.
In elk geval na gesoek kom hulle op ‘n dokter af in Pta oos.Hulle skakel…nee se die ontvangsdame..hulle besny groepe..dan vat die dr die hele dag en doen net besnydenisse…so daar ‘n waglys…my dogter se toe..dit pasga een van die dae..die lys sal nou vining vol loop..die volgende oggend vroeg bel die ontvangsdame met ‘n datum..die lys toe inderdaad vol geloop in minder as 24 uur…ek was baie bly om dit te hoor…my volk besny nog..hulle lees nog die wet en die verbonde..kan nie pasga as jy nie besny is nie…en hulle besny selfs al skree die predikers daarteen.

Deborah de Richter

As mens Satan ontken..ontken jy natuurlik ‘n Satansgeslag..ek neem dan almal hier op aarde kom dus van die Almagtige af..Ek weet nou nie hoe steek die Israelwaarheid nou hier in nie??
Die man by wie Abraham sy spelonk gekoop het se naam beteken..”fawn like creature”..menende hy het bokpote gehad..’n Cider..die boek van die opregte praat ook van die vreemde mengsels van lewende wesens..
ek is moeg om Leonor se stories te hoor. jy kan nie ‘n glo in ‘n Goddelike geslag, ISRAEL, as jy nie glo daar ‘n Satansgeslag is nie..

Leonor C Lombard

Sjoe- net so moeg om jou bangmaak stories te hoor. Is die 75 dae al verby? Oktober is verby. Nibiru al naby? En die laaste sin, vreemdste logika ooit.

Deborah de Richter

Military Told Prepare for Tactical Nuclear Exchange with Russia in Syria!
October 4, 2016
https://www.superstation95.com/index.php/world/2176Military members from the United States who are in and around Syria have been calling their families back in the states telling them “We have been told to prepare for a tactical nuclear exchange with Russia in Syria and forces at home in the US have been ordered to prepare for one-for-one intercontinental ballistic missile exchange(s) with Russia once the fighting breaks out in Syria!” Further, those conversations have included warnings to families to immediately relocate away from US Military bases which are expected to be targets of any intercontinental attack.Russia tells Citizens ‘Nuclear War with the West could Happen Soon’
October 4, 2016
http://metro.co.uk/2016/10/04/russia-tells-citizens-nuclear-warAs tensions rise in the Middle East, an official TV channels in Russia has issued a chilling warning that war with the West could be imminent. Zvezda, a nationwide TV service run by the country’s Ministry of Defence, said last week, ‘Schizophrenics from America are sharpening nuclear weapons for Moscow.’ Russia has clashed with the Western powers over its policy in Syria – where it’s accused of bombing civilians – and the U.S suspended negotiations with the country yesterday.U.S. Army Chief Threatens War with Russia
October 5, 2016
http://www.infowars.com/u-s-army-chief-threatens-war-with-russia/Army Chief of Staff Gen. Mark Milley warned last night that the United States was ready to “destroy” its enemies in comments that were clearly directed at Russia. The General went on to warn that Russia and other countries had taken advantage of the U.S. being focused on the war on terror.

Deborah de Richter

Iraqi Transport Minister Kazem Finjan: 5,000-Year-Old Sumerian Airport Served for Space Travel
https://www.youtube.com/watch?v=lK8yr3h_U4YDuring a visit to the Dhi Qar Governorate, Iraqi Transport Minister Kazem Finjan said that Dhi Qar was the venue of the first ever airport, built by the Sumerians. Speaking at a news conference, Minister Finjan said that the Sumerian airport was used for space travel and helped the Sumerians discover the planet Nibiru.Aliens Built Space Base on Earth 7,000 Years Ago to Discover Planet X, Minister Claims
October 5, 2016
http://www.express.co.uk/news/weird/717451/Aliens-built-space-base-EarthA senior government minister has shockingly claimed that a fully-fledged space centre that launched crafts into our solar system was developed on Earth 7,000 years ago. Kazem Finjan, Iraqi Minister for Transport, told a packed press conference the space station was developed in the El Naciria area in around 5,000 BC. It was used as a launch site for spacecraft to explore our solar system and discovered mythical planet Nibiru, also known as Planet X, he said. Mesopotamia, now in south Iraq, is largely seen as the birthplace of civilisation, but according to Mr Finjan, it was also the birthplace of space exploration and even saw an ancient mission which first identified dwarf planet Pluto, long before its official discovery in 1933.

Deborah de Richter

Iraqi Official Claims Airport was once an ET Base!
http://www.coasttocoastam.com/article/iraqi-official-claims-airport-was-once-an-et-base/Finjan told incredulous reporters to read the work of Zecharia Sitchin if they did not believe him. The official went on to detail how the location of the airport was a preferred spot of the Annunaki because its weather conditions made it ideal for launches to other planets.
ZetaTalk Confirmation 10/8/2016: Was the mention of the ancient Sumerian city of El Naciria as a spaceport for the Annunaki by the Iraqi Transport Minister a deliberate assist to Prong 3? Without a doubt, and the fact that his words hit the media to the extent they did was likewise very deliberate. Prong 3 is poised to point to Nibiru where it sits today, next to the Sun and within the orbit of Venus. There will be a push and a pull in this regard, with the Dark Energy Survey looking for evidence of exoplanets close by via their infrared surveys over the past few years being the push, while chatter about the Annunaki in Sumer in the past will be the pull. The two ends will at some point meet.

And almost simultaneously in October, another Prong 3 push by the Dark Energy Survey team. They are moving closer in their revelations, pointing toward Nibiru. Proxima b was way out there, a distant star, but 2014 UZ224 is within the Solar System.

JB

Angela Merkel, die blonde blou-oog moeder van Duitsland het die Duitsers uitgelewer aan die “Merkel Moslems”. Net soos FW de Klerk, die JA-stemmers se vader ons almal uitgelewer het aan Donker Afrika … Die volgende in die EXPRESS koerant van die Verenigde Koninkryk:

Duitsland het die laaste jaar 1 100 000 ‘migreerders’ aanvaar.

‘Migreerders’ het 142 500 misdade in Duitsland gepleeg gedurende die eerste ses maande van 2016. 780 Misdade per dag. In vergelyking met 2015 ‘n 40% toename. Die data is net misdade waar ‘n verdagte in hegtenis geneem is. Geweldadige misdade wat die volgende insluit: verkragtings, seksuele en fisiese aanrandings, mes aanvalle, huis besettings, inbrake, roof en dwelm smokkelary.

Saam met dit is die polisie blykbaar magteloos as ek die verslag van Freddi Lohse van die Duitse Polisie Unie in Hamburg reg verstaan: “many migrant offenders view the leniency of the German justice system as a green light to continue delinquent behavior”. He said: “They are used to tougher consequences in their home countries.” “They have no respect for us.” …

Boonop is die Duitse howe ‘n “grap” Sake word toegemaak en oortreders word op parool losgelaat of derglike.

EXPRESS – 2 November 2016
http://www.express.co.uk/news/world/727263/Angela-Merkel-migrant-crisis-worsens-as-Germany-descends-into-lawlessness

Dit klink/lyk amper soos azanië. Wag, dit gaan nog verder ontvou. Daar en hier. Soos daardie ou ‘Duck-Tail’ gesegde: “Stick around, I’ll make you famous.”

HendrikM

Ek lees nou al vir ‘n paar maande die blad se artikels asook die kommentaar, moet sê ek het al baie geleer.

Die rede hoekom ek eintlik vir die eerste keer self kommentaar lewer is die feit dat dit nou die tyd is om ons as volk te verootmoedig voor God en moet saam staan, soos ek hier skryf is hulle besig om die stanbeelde van ons voorvaders af te brand op kerk plein in Pretoria. Dit het my vreeslik ontstel, nie so erg die feit dat alles al weer afgebrand word nie, maar die feit dat ons as volk net so moet terug sit en kyk en nie kan saam staan nie. Ek weet dit is ook makliker gesê as om te doen, maar ons sal êrens moet begin. Die eindtye is naby!

My grootse gebed is dat God ons volk genadig sal wees in die tye wat voorlê en uit ons vyande se hand sal red, want langer kan ons volk nie teen mekaar opstaan nie.

Ek wil afsluit deur te sê, baie dankie vir almal se insiggewende kommentaar altyd( wel meeste van die tyd)mens leer tog so deur al die redenasies, dis net belangrik om altyd te onderskei wat bog is en wat nie.

Groete

Leonor C Lombard

Bankies,
Abraham se NAGESLAGTE is Ismael en Isak en toe Jakob en Essau.
En Yahweh sê vir Abraham:
Gen 17
En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en JOU NAGESLAG ná jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en VIR JOU NAGESLAG NÁ JOU.
8 En Ek sal AAN JOU EN JOU NAGESLAG ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees.
9 Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, JY EN JOU NAGESLAG NÁ JOU, VAN GESLAG TOT GESLAG.
Nageslag beteken kinders en kindskinders.
In Gen 17:
Daarop neem ABRAHAM SY SEUN ISMAEL en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle voorhuid nog op daardie selfde dag besny, SOOS GOD MET HOM GESPREEK HET.
Ismael wat die eerste van Abraham se nageslag en hy het Yahweh se Woord gehoor en sy nageslag besny soos beveel is. Dus Ismael staan onder die verbond.
Die feit dat Yahweh met Isak spesifiek sowel as Jakob Sy verbond met ABRAHAM bevestig het verander nie aan die beloftes of die TEKEN van daardie verbond nie. Dit staan tot vandag toe want tot vandag besny Ismael se nageslag en Essau se nageslag en albei die nasies erken Abraham as hulle vader.
MAAR die verbond by Horeb is met die 12 seuns van Israel/Jakob gesluit. (dit was … wait for it, wait for it ….. die VOLK Israel!).
Hierdie verbond het ‘n NUWE teken(sabbat) en is ‘n NUWE verbond met ekstras soos Moses dit duidelik maak.
Deut 5
2 YAHWEH ONSE GOD HET BY HOREB MET ONS ‘N VERBOND GESLUIT.

3 MET ONS VADERS (ABRAHAM, ISAK en JAKOB) het Yahweh hierdie VERBOND NIE GESLUIT NIE, maar MET ONS SELF, ONS WAT HIER VANDAG ALMAL IN DIE LEWE IS. (vervlg)

Leonor C Lombard

Lees weer:
MET ONS VADERS (ABRAHAM, ISAK en JAKOB) het Yahweh hierdie VERBOND NIE GESLUIT NIE, maar MET ONS SELF, ONS WAT HIER VANDAG ALMAL IN DIE LEWE IS.

As iemand teen hierdie Woorde wil stry, met Jer 11 wil stry dan is dit sy saak. Maar hou ingedagte:
follow the money and power- Wie WIL die Abrahamitiese verbond onderhou?

Weer word jou dogma verkeerd bewys:
Yahshua is nie die Testateur nie – Yahshua is die VERBOND BEVESTIGING van die nuwe verbond in Jeremia 31 met die huis van Juda en huis van Israel.

Jes 42:6 en Jes 48:8

1 Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, MY UITVERKORENE IN WIE MY SIEL ‘N WELBEHAE HET. Ek het MY GEES OP HOM GELÊ; Hy sal die reg na die nasies uitbring.
6 Ek, Yahweh, het U GEROEP IN GEREGTIGHEID, en Ek vat U hand en behoed U EN GEE U AS ‘N VERBOND vir DIE VOLK(Israel), as ‘n lig van die nasies (van Israel)

8 So sê Yahweh: In die tyd van die welbehae het Ek U verhoor, en in die dag van heil het Ek U gehelp; en Ek behoed U en gee U as ‘N VERBOND VIR DIE VOLK.

As jy dalk Afrikaans nie verstaan nie.
Isa42:6 I am Yahweh, I have called you in righteousness, I shall also hold you by the hand and
watch over you, and I shall appoint YOU AS A COVENANT TO THE PEOPLE, as a light to the nations.

Elke verbond is bevestig met bloed: druppel bloed van die besnydenis, Moses wat bloed op Israel gespat het by Horeb en Yahshua se bloed aan die kruis is die bevesting van Hom as die verbond, die verbond wat Yahweh Sy Woord en wet in ons harte skryf. Die verbond by Horeb se beloftes en teken staan vir ewig, ons het net ‘n ekstra belofte gekry dat Sy Gees ons die wet sal laat kan en wil onderhou.

Jy glo heideinse drogdogmas. Yahweh kan nie sterf nie. Yahweh is Alleen God en Sy Gesalfde was ‘n volbloed mens, met mens DNA gewees.

Hinsie

Goeie naand,
So klip in die bos, kom ons kyk wat spring uit. Gepraat van die reuse. Onthou nou net daar is ook ‘n ander definisie van reuse, (anders as ‘n ligaamlike groot mens.) kom ons noem dit sommer die met die groot statuur, maar met ‘n klein postuur. Die met die groot persoonlikhede, groot bankrekenings ens. Die manne van naam, soos die Bybel hulle noem. Bv. Nimrod was ‘n gewone mens (ligaamlik) maar ‘n reus vir sy tyd. Hitler was eintlik ‘n ‘klein’ mannetjie maar tog ook ‘n reus.
As mens so daarna kyk verklaar dit die reuse voor en na die vloed. Vandag het ons ook baie reuse op die aarde. Kyk maar sommer so langs die pad na die hekke van die plekke. (die reuse se plekke). Een van die redes vir die grootvloed (die einde van daardie bedeling) was die reuse wat op die aarde was. Kyk ons nou vandag na al die reuse op die aarde, dan is die einde van die bedeling op ons. (nog een van die redes)
Groetnis.

JOHANN CRONJE

Hinsie,
Daar is ‘n verskil tussen LETTERLIKE en SIMBOLIESE” betekenisse. Ons moet waak om nie die twee te verwar nie, want dan kry ons ‘n ander storie beet. Die Skrifgedeeltes wat na die reuse verwys is LETTERLIK en daaruit is dit duidelik dat die REUSE wel GROOT wesens en ook veel groter as die “Adammens” was.
Klein mannetjies wat sogenaamd “groot” was is ‘n total ander begrip.

Bankies

Die verbonde met Abraham/volk Israel is verbonde met dieselfde bedoeling vir dieselfde mense (geen Ismael of Esau nie). Iemand wat meer daarby wil inlees, voeg by tot Skrif wat nie daar staan nie – iets wat Yahweh beveel nie gedoen mag word nie.
ROM. 9:4-13: “Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die VERBONDE en die WETGEWING…en die BELOFTES; aan wie die VADERS behoort en uit wie die MESSIAS is na die VLEES — HY WAT OOR ALLES IS, GOD, lofwaardig tot in ewigheid! Amen….Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: IN ISAK sal jou nageslag genoem word (nie Ismael nie). Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie (Ismael), maar die kinders van die belofte (Isak) WORD GEREKEN AS DIE NAGESLAG….maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Want toe die kinders (Jakob en Esau) nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie — dat die voorneme van God VOLGENS DIE VERKIESING KON BLY STAAN…. — is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en ESAU HET EK GEHAAT.”
GEEN Ismael, GEEN Esau, al besny hulle ook tot daar niks oorbly nie. Die verbond met Abraham loop deur Isak tot Jabob/volk van Israel.
GAL. 4:28 Maar ons…is soos Isak, kinders van die belofte. HEB 11:9…die mede-erfgename van DIESELFDE belofte. HEB. 11:17-18 Deur die geloof het Abraham, … sy ENIGGEBORENE geoffer (Ismael word nie eers geag nie)…IN ISAK SAL JOU NAGESLAG GENOEM WORD. Groete.

Bankies

Met wie is die verbond by Sinai/Horeb (make your pick) gemaak? Met die volk, reg? Ja, reg, maar waarom? Omdat Yahweh sy verbond met Abraham, Isa ken Jakob onthou het en dit nagekom het –
(begin van 40 jaar in woestyn) DEUT. 4:13-31 “Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe. Neem julle in ag dat julle die verbond van die HERE julle God, wat Hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie — ’n gelykenis van enigiets wat die HERE jou God jou verbied het. Want die HERE jou God is ’n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.”
DEUT. 5:2-3 “Die HERE onse God het by Horeb met ons ’n verbond gesluit. Met ons vaders het die HERE hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is.” vervolg

Bankies

vervolg MAAR LEES OOK die konteks elders –
(einde van die 40 jaar in die woestyn) DEUT. 29:1 tot DEUT. 30:20 “DIT is die woorde van die verbond wat die HERE Moses beveel het om met die kinders van Israel te sluit in die land Moab, behalwe die verbond wat Hy met hulle by Horeb gesluit het …. En Ek het julle veertig jaar lank in die woestyn laat trek…. Onderhou dan die woorde van hierdie verbond en volbring dit, sodat julle voorspoedig kan uitvoer alles wat julle doen. Julle staan vandag almal voor die aangesig van die HERE julle God…. sodat Hy jou vandag vir Hom as volk kan bevestig en vir jou ’n God kan wees soos Hy jou beloof het, EN SOOS HY AAN JOU VADERS ABRAHAM, ISAK EN JAKOB MET ’N EED BELOOF HET. En nie met julle alleen maak ek hierdie verbond en hierdie eedswering nie, maar met die wat vandag hier saam met ons voor die aangesig van die HERE onse God staan, ÉN MET DIE WAT HIER VANDAG NIE SAAM MET ONS IS NIE. …. Dan sal hulle antwoord: Omdat hulle die verbond van die HERE, die God van hulle vaders, verlaat het wat Hy met hulle gesluit het toe hulle deur Hom uit Egipteland uitgelei is,…. sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou VADERS ABRAHAM, ISAK EN JAKOB MET ’N EED BELOOF HET OM DIT AAN HULLE TE GEE.
Die verbonde is nie elke keer nuwe verbonde nie, maar bloot herbevestigings/vernuwings van dieselfde verbond, vanaf Abraham deur Isak en Jakob tot die volk Israel. Groete.

305
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x