Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Jesaja, Siener en Trump

2016-11-28

Deur Adriaan Snyman


Sedert Adam en Eva uit die Tuin van Eden verdryf is, is die mensdom in twee hoofgroepe verdeel, nl. die wit ras (lig) en die res — die swart- of gekleurde rasse — (duisternis). Oor millennia is daar tevergeefs probeer om hierdie twee groepe met mekaar te versoen.

Aanvanklik was die wit ras op sy bestemde plek, die kop, vanwaar hy vir hom ’n unieke, geordende en vooruitstrewende wêreld geskep wat ook vir al die ander nasies tot ’n seën was. Maar deur sy eie toedoen, sy askies-dat-ek-leef-sindroom, het hy dit self (en nogal in die geheim!) so bewerk dat die ander nasies hom nie net van sy ereplek afgestoot het nie, maar ook van sy land en al sy besittings berowe het; daarna het hulle hom met groot gejubel afgradeer tot stert-status.

Van toe af het die tyd van die demokrasie en die heiden vir hom aangebreek.

En omdat die draer van die lig al hierdie dinge gedoen het, het sy Maker hom in die hand van die Duisternis  oorgegee (“Daarom, so sê Jahweh my Elohim: ’n Vyand sal die land inneem, hy sal jou vesting bo-op jou afbreek, jou mooi huise kaalstroop.”) — (Amos 3:11, NAV).

Die Amerikaanse volk het in 1993 hulle hoop op Bill Clinton geplaas, nadat hy belowe het om 100 000 burokrate af te dank en 100 000 nuwe polisie-offisiere aan te stel om hulle strate te beveilig. Hy sou ook werksgeleenthede skep vir die werkloses. Ook het hy belowe om die middelklas weer op te hef — maar pleks daarvan is hulle ekonomies feitlik uitgeskakel. Daarna het hy so besig geraak om die Withuis in ’n bordeel te omskep vir eie gebruik dat hy skoon vergeet het van al sy beloftes.

Teleurgesteld en verbitterd het die volk hulle vier jaar later in 2001 tot George W. Bush gewend, want hy het weer belowe hy sal die laagste inkomstegroep onder sy volk uitermate groot belastingkortings toestaan. Hy doen dit toe ook — hulle kry $27 korting, en sy miljoenêr maatjies R123 000. Boonop beloon hy hierdie ondersteuners nog met 9/11 waarmee hy en sy kornuite meer as 3 000 van hulle om die lewe bring net sodat hy ’n oorlog teen Saddam Hoessein kan begin wat hom uiteindelik met miljarde dollar sou verryk.

Ontgogel, verslae en platgeslaan gryp die volk toe in 2008 na ’n vermolmde strooihalm genaamd Barack Hoessein Obama; die pot-smoking, Allah-fan, moffie en vermeende Antichris. Hy maak toe ook sy 2 000 beloftes, o.m. dat hy alle Amerikaanse troepe uit Irak sal onttrek sodra hy president word — hulle glo hom en trek hul kruisies — maar as Allah geleef het, sou selfs hy kon getuig die troepe is steeds daar!

En die Amerikaanse volk was andermaal opsoek na ’n man wat hulle land  weer groot sou maak en aan hulle terugbesorg. Eers was daar Hillary wat met die gebruiklike 2 000 beloftes die skaal vinnig na haar kant toe laat kantel het. Maar toe verskyn Donald Trump op 16 Junie 2015 en op daardie dag hoor die Amerikaanse volk vir die eerste weer die woorde waarvoor hulle al sedert Abraham Lincoln se dae wag: “The people are the rightful masters of both congresses, and courts —  not to overthrow the constitution, but to overthrow the men who pervert it.”

Dis presies wat Trump gedoen het.

En anders as in die verlede kon die Joodse geldmag nie weer die stembus inspan om aan hulle Hillary-slaaf die oorwinning te gee nie, want dié keer was dit Lincoln se rightful masters se stem wat gepraat het!

Donald Trump se kernknalsege in die Amerikaanse verkiesing beaam die profesieë van Jesaja en Jeremia; en daar is min twyfel dat ’n nuwe kop-stert-ommekering besig is om die wêreld in beroering te bring. Die mag van die liberale demokratiese heersers wat eers net gewankel het, het op 8 November skielik totaal verkrummel — en weldra sal die tyd van die heiden-lawaaimaker ook verby wees.

Mahatma Gandhi se destydse uitspraak oor die ‘vloek van demokrasie’ is nou uiteindelik ook bewaarheid: “Eers ignoreer hulle jou, dan bespot hulle jou, dan beveg hulle jou, en dan wen jy!” Hy sê verder dis dan wanneer die tyd aanbreek vir ‘n Nuwe Wêreldorde — ‘n patriotiese en konserwatiewe wêreldorde — want die mensdom het genoeg gehad van demokrasie onder wie se juk hul eeue lank moes buig.

Een van die mees beskamende aspekte van Trump se verkiesing as Amerika se 45ste president, is dat hy binne die bestek van ’n jaar — nee, minder as ’n jaar, en boonop sonder enige praktiese politieke kennis of ondervinding, daarin geslaag het om twee van die mees verskanste politieke dinasties: Bush en Clinton, totaal te vernietig.

Die anti-Trump geweld wat nou dwarsoor Amerika aan die gang is, word volgens Wikileaks deur George Soros met sy gif van progressiewisme gedryf, gekoördineer en aangestook omdat Trump deur sogenaamde liberale ‘kenners’ as ’n ‘gevaarlike president’ vir Amerika beskou word. Soros se MoveOn.org wat die betogers finansier, het binne 2 uur nadat Trump as president verkies is, sowat 200 byeenkomste gehou, wat aan die publiek verkondig het Amerika verkeer in groot gevaar as Trump nie gestuit word nie.

“Skiet hom dood!” skree dit op Twitter. Daar word selfs koeëls geadverteer met sy naam daarop.

Dan het George Soros en van sy adjudante reeds agter die skerms besluit dat indien die vlaag van massageweld (wat natuurlik deur hulleself aangeblaas word), “nie meer beheer kan word nie, Obama ‘verplig sal wees’ om krygswet af te kondig. En om ’n dreigende burgeroorlog te verhoed, sal hy dan ‘voorlopig en onbepaald’ as president moet aanbly.”

Hierdie ‘voorlopig en onbepaald’ beteken net dit sal wees solank as wat die 3de Wêreldoorlog gaan duur — wat natuurlik ook reeds in plek is.

George Soros en Obama wil oral in die wêreld ‘regime change’ hê, behalwe in Amerika.

 Beloftes sonder bestemming

Donald Trump as president is volgens senior Republikeine die laaste skakel vir die voortbestaan van die Amerikaanse volk. Hy is ’n gebore blanke Amerikaanse burger uit ‘n regsgesinde huis wie se voorouers openlik die blanke se belange op die hart gedra het. In sy voor-verkiesingstoesprake het hy dan ook gesê hy wil Amerika weer die groot land maak wat dit was; verder is hy van plan om belastings te verlaag, nuwe werksgeleenthede te skep (Clinton het hierdie haas ook uit die hoed getrek, maar dadelik weer teruggedruk.) Verder wil hy van al die ongewenste immigrante ontslae raak en wette maak om hulle uit Amerika weg te hou.

Net Vader Tyd sal wys of hierdie beloftes by hul bestemming aangekom het.

In die Joodse media is Trump van die eerste oomblik af verguis, vervloek as ’n regse uitvaagsel en gebrandmerk as ’n Klu Klux Klan-aanhanger wat rassisties net vir die regte van sy medeblanke volksgenote opstaan.

Daarom het sy keuse as president miljoene Amerikaners soos ’n vuishou teen die kop getref; selfs hulle wat vir hom gestem het, het later erken hulle het dit nie verwag nie. Maar die afgryse, skok en verdwasing by die Clinton-aanhangers was veel erger. Dit was asof die duiwe nie meer gepaar het nie, die gras skielik ophou groei het, die riviere nie meer see toe loop nie en die hemel op die aarde neergestort het.

Trump-histerie

By die aanhoor van die uitslag het tienduisende Clintoniete histeries, snikkend in die strate uitgehardloop, hulleself met die vuis teen die kop geslaan; hul hande hemelwaarts gegooi waarvandaan hulle hulp moes kom, maar daarvandaan het niks gekom nie. Selfs Hillary het heelnag in haar kamer gesit en huil.

Groot getalle studente was die anderdag môre nog so getraumatiseer dat lektore lesings moes kanselleer. Ander gebrokenes het vir berading hulle na die naaste kopkrimper gehaas; ouers het selfs hulle kinders (wat niks van politiek verstaan nie), saamgeneem sodat die sielkundiges hulle kon troos, bemoedig en ’n suigstokkie in die hand stop.

Onder die wat berading gaan soek het, was daar ook ’n prokureur, ’n priester en, sowaar as wat die gras nog groei, ook ’n vroue-arts wat vertroosting, ’n drukkie en haar suigstokkie loop soek het!

Volgens die European Union Times het die Obama regering ‘n Trump-ondersteuner, Kanye West, kranksinnig verklaar en in ‘n gestig opgesluit.

Sovêr ons weet, was daar geen groot huilsessies, traumas, betogings of negatiewe beriggewing toe Barack Hussein Obama in 2008 as president verkies is nie. Dit het niemand gehinder dat hy ’n baster is nie; niemand gekwel dat hy in Kenia gebore is nie, nog minder dat hy Allah aanbid  óf ’n homo-gruwel is.

Hoe het iemand dit nou weer uitgedruk: “We must thank God — he’s not White or Right!”

Op 3 Desember 1918 het Siener ’n gesig gehad van Westerlinge wat in die verre toekoms nog ’n verbete stryd sou voer vir die behoud van hul blanke erfenis; hy het selfs die intense haatveldtog teen hulle beskryf.

En in aansluiting by Jesaja se woorde het Siener ook voorspel daar sal ’n dag kom dat die blanke weer gaan opstaan en ‘wit rassisme’ dwarsoor die wêreld sal versprei. Trump het dit met sy slagspreuk (‘I will make America great again’) en sy oorwinning bewys. Dit is asof ‘n vloedgolf regsheid oornag die hele mensdom beetgepak het; asof almal skielik na hulle herkoms, hulle wortels begin soek het.

Want in hierdie pas omgekeerde samelewing is daar nie meer plek vir identiteitslose kreature soos die daggaroker, Long Legged Mac Daddy Barack Obama nie.

In verband met hierdie eerste en enigste swart Amerikaanse president het Siener voorspel hy sal in sy opmars vir die laaste Groot Oorlog, in botsing kom met ‘n span Amerikaanse witrugosse (die simbool van senior weermagoffisiere), en dat hy in die proses onder hulle pote platgetrap gaan word. (Later meer hieroor).

Die aantal blanke nasionaliste en selferkende Nazi-simpatiseerders het in die afgelope vier jaar op Twitter met 600% toegeneem, en dit oortref selfs ISIS-ondersteuners.

In ’n opname gedurende 1993 in Amerika het nagenoeg 30 miljoen blanke  Amerikaners hulleself as ‘regs, behoudend en rassisties’ bestempel; die groot meerderheid van hulle het ook erken hulle is gekant teen die regering se beleid van gedwonge integrasie en dat hulle dit in die geheim op elke moontlike manier beveg.

Volgens die aantal stemme wat in die verkiesing uitgebring is, het 59.4 miljoen vir Trump gestem. Dit wil dus voorkom of die behoudendes in 33 jaar verdubbel het; en hulle het die liberaliste nou ook openlik beveg én by die stembus verslaan.

Marine le Pen van die Front National was die eerste Franse politikus wat Donald Trump gelukgewens het met sy verkiesing.

Gerard Araud, die 63-jarige Franse ambassadeur in Amerika skryf op Twitter: “Trump se oorwinning het die wêreld voor ons oë in duie laat stort!” Jammer, mnr. Araud, maar dis nie die wêreld wat in duie stort nie, maar jóú klein wêreldjie!

In ’n byeenkoms wat vroeër vanjaar by ‘Capital Hill’ gehou is (die Europese Unie se stigtingsdokument is destyds daar onderteken), het verskeie sprekers hulle ernstige kommer uitgespreek oor die regse radikalisme wat die afgelope 18 maande so groot opgang in Europa gemaak het.

Martin Schulz, die president van die Europese parlement  sê dat regse groeperinge ’n nuwe aanslag openbaar waaraan dringend aandag gegee moet word, anders kan dit te laat wees.

Hy weet dit seker nog net nie, maar dis reeds te laat!

Verskeie sprekers op die byeenkoms het daarop gewys dat die EU nie meer van enige waarde is nie, en geweier om betrokke te raak in die sisteem. Donald Tusk, die president van die Europese raad het gesê “die negatiewe houding van lidlande teenoor die toelating van onwettige immigrante, soos wat onder leiding van die  konserwatiewe regering van Pole begin is, het die mislukkings vergroot en die opkoms van regse partye bevorder. Regse radikaliste moet van Spanje tot Pole, en van Skandinawië tot Griekeland bestry word.”

Maar na Brexit in Brittanje en Trump se verkiesingsoorwinning is daar geen twyfel meer nie dat die stryd aan die regse kant besig is om die oorhand te kry. De Klerk het na sy 2 Februarie-toespraak gespog dat wat hy nou gedoen het ‘onomkeerbaar’ is. Maar niks wat die mens nog ooit gedoen het, was of is onomkeerbaar nie!

Trump en Moses?

Daar word nou wyd en syd in Amerika gespekuleer dat Donald Trump Amerika se Moses is wat die volk uit Egipte na Kanaän moet lei. Maar hoewel sy bedoelinge dalk eg, opreg en eerlik kan wees, en hoewel hy ook sterk ‘regse’ neigings toon, maak dit hom nog nie ’n Moses nie. Iemand het tereg gesê “Moses is deur God ‘gekies’ om sy volk te lei; Trump is net ‘geroep’ om ’n taak te verrig. Net so was die Farao en die konings van Persië, Artasásta en Kores ook geroep om aan Israel diens te bewys.

Waarvoor Trump geroep is, sal ons mettertyd eers verstaan.

Maar wié is hierdie skatryk sakeman wat uit die bloute verskyn het om nou oor Amerika te heers?

Donald Trump se naam verskyn op die lys van ’n bekende ondergrondse New Yorkse  Ku-klux-klan-groep, ‘The Folks Klansmen 333’ (OFK333) wat al sedert 1933 bestaan; en daar word gesê die lede het miljoene dollar tot sy veldtog bygedra. Toe Trump in ’n onderhoud uitgevra is oor sy KKK-verbintenis, was sy antwoord dat verskeie vooraanstaande VSA senatore en burgemeesters lede is en bygevoeg:

“Everyone knows my dad was a Klansmen and it runs in the family, but Look people…just because I’m an active KKK member doesn’t mean I’m a racist, I mean if Obama is a Muslim then why can’t I be apart of a brotherhood and have pride in my white heritage? If Obama shows me his birth certificate I will disassociate myself with the Klan, they do a lot of good for my community just like the people of Islam do on Obama’s behalf”

Trump se oupa en pa was Klu Kux Klans. Sy pa het ’n groot droogmakery gehad met ’n uithangbord — net blankes se klere word hier gewas.

Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery

Maar soos die geskiedenis reeds bewys het, gaan dit hier glad nie oor Trump nie; want luister ons na die stem van die profete is dit duidelik dat die Almagtige nog nooit ’n persoon geroep of gestuur het ter wille van homself nie. Hy moes altyd in belang van die uitverkore volk optree. Selfs sy eie Seun is slegs gestuur om na sy ‘verlore skape’ te gaan soek.

Ook in Trump se geval moet ons aanvaar dat hy maar net ’n blote instrument is, vir watter doel sal ons nie nou verstaan nie. Hy is geroep, ondanks sy talle menslike swakhede,  tekortkominge, gebreke en foute.

Maar hy het ook ‘goeie’ eienskappe wat nie by Obama of sy voorgangers te vinde was nie:

In 1988 weier ’n  kommersiële lugredery om Andrew Ten, ’n kind met ’n seldsame siekte van Los Angeles na New York te vervoer na waar hy spesiale mediese hulp kon kry. Die redery het geweier omdat Andrew met ’n lewensondersteuningstelsel moes vlieg. Toe Trump dit hoor, het hy dadelik sy eie vliegtuig gestuur om die kind na die betrokke hospitaal vir behandeling te neem.

In 1995 het ’n motoris gestop om Trump te help nadat sy motor ’n papband gekry het. Trump vra die man toe hoe hy hom kan vergoed en dié sê “stuur asseblief net vir my vrou ’n bos blomme.” ’n Paar weke later arriveer die blomme toe met ’n nota: “Baie dankie. Ons het ook jou huislening afbetaal.”

In 1991 was 200 seesoldate wat aan ‘Operation Desert Storm’ deelgeneem het in Kamp  Lejeune in Noord-Carolina gestrand omdat daar nie ’n vliegtuig beskikbaar was om hulle huis toe te neem nie. Trump het op die nuus daarvan te hore gekom en sy privaatvliegtuig gestuur wat met twee vlugte die soldate huis toe gebring het. In teenstelling hiermee het Obama die soldate in hul gestrande toestand nie eens gekontak of laat weet dat hy reëlings sal tref om hulle huis toe te bring nie. Hy het hulle net eenvoudig geïgnoreer.

Die wêreld ken Trump ook as ’n hardwerkende en vernuftige sakeman wat nog nooit alkohol of dwelms gebruik het nie en baie geheg is aan sy gesin.

Maar by al hierdie goeie hoedanighede is hy waarskynlik ’n Vrymesselaar, want dit was opvallend dat hy tydens sy verskiesingstoesprake dikwels ’n erkende Vrymesselaarshandteken gemaak het, tensy dit maar net ’n gewoonte is.

Sy verkiesing as president het die behoudende Amerikaner uit sy demokratiese slaap wakker geskud en skielik laat besef hy is nog ’n volk in eie reg en dat hy sal moet opstaan om dit te bewys.

Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-gode-seuns, in opstand gaan kom teen die goddelose wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6):

“…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?”

“En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).

Obama — fakkel van duisternis

Daar is reeds genoem dat Siener dit duidelik gestel het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 1:7, nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar net die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling sal gaan. Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Op ’n vraag van mnr. Mussmann oor wanneer daardie oorlog verwag kan word, het hy die volgende ‘tekens’ genoem: Vóór hierdie laaste groot oorlog sal geweldige konflikte in Afrika Rusland en Europa woed.

Die eerste teken in dié verband is ’n pot op die vuur in die suidweste van Afrika, wat beteken dat bloedige etniese geweld daar weer in al sy felheid gaan opvlam. Maar in Rusland, sê hy, sal die toestand veel erger wees, want dáár sien hy ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ (Oekraïne?) en terwyl dit aan die gang is, sal die res van die wêreld net passief staan en toekyk.

Die gesig oor gebeure bo in Afrika en Rusland is vandag letterlik besig om in vervulling te gaan met burgeroorloë wat in die suidweste van Afrika (Suid-Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.

En saam met dit, woed daar reeds so te sê ’n volskaalse burgeroorlog in die Oekraïne. (Toe Siener hierdie gesig gehad het, was die Oekraïne nog deel van die Sowjetunie; dit het eers in Aug. 1991 onafhanklikheid verkry.)

Mnr. HJ Dreyer van Senekal wat in die twintigerjare van die vorige eeu dikwels met Siener oor sy visioene gekorrespondeer het, het eers gedurende die 2de Wêreldoorlog van hierdie gesigte en verklarings in die Volksblad gepubliseer. Aan hom het Siener ook verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in ’n gesig sien, sluit dit nie net lande in soos Italië, Spanje, Engeland, Frankryk en Duitsland nie, maar ook die hele Noord-Afrika én Japan.

Dus wanneer hy in ’n gesig dinge in die ‘noorde van Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in die Arabiese lande of Japan. Anders noem hy die Europese land byname, soos bv. Duitsland, Brittanje, Denemarke, Swede, Finland, ens.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese lande ernstige geldkrisisse beleef en Europa groot rassekonflikte in die gesig sal staar. Maar dis veral vir Engeland (die rooi bul) wat dit katastrofies gaan wees. Dis as gevolg van die massa immigrante wat in hierdie tyd op Europa en Engeland gaan toesak. Oom Niklaas sien in die ooste van Engeland kom swart beeste aangehardloop uit die see.

(Dis presies ook wat gebeur het: die emigrante het almal per boot  op Engeland en Europa toegesak! Die ongedateerde gesig van die touleiertjie  het mnr. Dreyer  in 1940 in die Volksblad geplaas en daarmee saam Siener se verklaring gegee. Siener skryf: In Suid-Afrika is daar (net soos in Amerika) ook ’n wit seuntjie en ’n kaffertjie.

Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die swartes in Afrika se omstandighede sal in daardie tyd haglik wees). Dan kry die twee struweling — botsing tussen swart en wit; Die swart seuntjie se ou sak gly van hom an en hy is dan nakend. Hy slaan op die vlug).

Op 29 Sept. 1919 het hy weer ’n soortgelyke gesig en daarmee gee hy aan ons ’n presiese aanduiding van wat die ‘ou sak’ beteken en die gevolge vir die ’n naakte kaffertjie’ sal wees:

In dié tyd gaan Europa so ’n groot depressie beleef dat Engeland in die proses alles sal verloor. Selfs Amerika sal nie in staat wees om die situasie te red nie, en wanneer hy hom dan aan Europa onttrek, stroom nog meer duisende verhongerde swartes uit Afrika daarheen: (In Europa staat ’n winkel maar daar is nie mense in nie, en daar vlug mense met waäns wat rommelrij op is naar die Noorde).

Volgens Siener was die blanke nog altyd in Europa aan bewind, en het hulle sterk steun van ’n goedgesinde Amerika geniet. Maar hy ‘sien’ sake gaan drasties verander wanneer Afrika onstuitbaar op Europa begin toestroom, en Amerika nie meer in staat sal wees om te help nie.

Die meeste van Siener se gesigte oor Amerika het te doen met oorloë (spanne witrugosse — Amerikaanse troepe). Hy het hulle dan ook op verskeie plekke in die wêreld gewaar. In een van sy belangrikste ‘oorlogvisioene’ oor die VSA, sien hy ’n span witrugosse wat ’n wa deur die Midde-Ooste en Verre Ooste trek. (Irak, Libië, Sirië en Afganistan).

Visioen: “In die Midde-Ooste trek waens met witrugosse (Amerika) voor, en ’n klein seuntjie is voor hulle (Bush). Toe is daar rooi beeste (Kommunisme) met witrugosse (Amerika) voor, maar nou is ’n kaffertjie (Afrika – Obama – Kenia?) hulle touleier…”

Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Barak Obama in 2008 as die 44ste president van die VSA ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie wat bepaal dat die president ’n Amerikaanse burger van geboorte moet wees. Barak Obama is in Kenia gebore).

Eers na sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonialisme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lente-opstande —’n term wat gebruik word vir die revolusionêre golf van rebellie en burgeroorloë wat op 18 Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld losgebars het.

Op 17 November 1915 kry Siener ’n belangrike gesig oor die verslegtende ekonomiese toestand in Amerika en ander Westerse lande: “Ek gaan na die weste en kom by ’n dam, waarvan die wal stukkend is (Daar is ’n groot finansiële krisis in die Weste). Ek sien die aarde word swart, maar die swart kom van die westekant af en toe sien ek ’n vuur.” (Opstande en bloedige geweld).

In bogenoemde ‘oorlogvisioen’ wat mnr. Dreyer in 1923 opgeteken het, sien oom Nieklas Amerikaanse osse (witrugosse) trek na die ooste met die swart touleiertjie voor hulle; die leiertjie wil dan wes gaan, maar die osse weier en begin in die ronde maal. “Die hele span is dan deurmekaar, verwilderd en hulle trap die leier plat en hy verdwyn heeltemal”. Hierdie is ’n woordelikse aanhaling uit mnr. Dreyer se brief aan die Volksblad van 6 Julie 1943.

Volgens hierdie visioen wil dit voorkom of die ‘wit seuntjie’ (Trump) eers by die ‘swart leiertjie’ (Obama) sal oorneem nadat laasgenoemde ‘heeltemal verdwyn’ het — Obama gaan waarskynlik in die proses gewelddadig omkom.

Hoe vêrreikend die gevolge hiervan sal wees, kan ons aflei uit die laaste gedeelte van die visioen wat voor die Siener afspeel: “Dan word die aarde swart van die westekant af”.

In al sy visioene is die kleur ‘swart’ altyd ’n simbool van dood, groot rampe, bloedvergieting óf ’n vernietigende oorlog!

Amerika lê wes van Suid-Afrika, en dat ‘die aarde wat van die westekant af swart word’, kan beteken dat die onheil juis daar gaan begin: Yellow Stone kan uitbars en ’n groot deel van Amerika totaal verwoes; of toenemende opstande oor Trump se verkiesing loop uit op krygswet en ’n burgeroorlog; óf ’n vals vlag-insident stort die ganse mensdom in ’n totale kernoorlog.

Siener het gesê in hierdie tyd van wêreldwye chaos, verskrikking en doodslag sal “Alle ellendes — behalwe hongersnood — nog oor die ‘Getroue Afrikaners’ (Boervolk) kom totdat hulle wéér na God teruggekeer het.” Dan haal hy Jeremia 17:5 aan: “So sê die Here: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk.”

Nostradamus en Baba Vanga

Nostradamus en die blinde Bulgaarse profetes, Baba Vanga, het albei voorspel dat die 44ste Amerikaanse president (Obama) die laaste president sal wees. Die vraag is of dit so sal wees en of Siener se gesig bewaarheid gaan word dat Trump as 45ste president by Obama sal oorneem.

Nostradamus voorspel Barack Obama sal gewelddadig sterf nadat hy Iran aangeval het. Die 3de Wêreldoorlog breek dan uit, met die gevolg dat hy die laaste Amerikaanse president sal wees. Oor wat daarna gaan gebeur, is hy baie vaag, hoewel hy ook van ’n groot oorlog melding maak.

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend as Baba Vanga, was ’n blinde Bulgaarse mistikus en kruiedokter. Volgelinge en dissipels van haar het geglo sy beskik oor verskeie bonatuurlike gawes. Vanga self het beweer hierdie is toe te skryf aan onsigbare kreature wat daagliks in haar teenwoordigheid was. Deur hulle kon sy feitlik die hele lewe van ’n persoon voor haar soos ’n ‘film sien afspeel’ — van geboorte tot afsterwe. Maar sy is vandag beter bekend vir haar profesieë van wêreldgebeure in die nabye en verre toekoms.

Net soos Nostradamus voorspel ook dat ’n Afrika-neger Amerika se 44ste en laaste president sal wees; en deur sy toedoen sal die 3de en laaste Wêreldoorlog uitbreek. Wanneer dit gebeur, sê sy, sal “…die ganse Europa uiteindelik as ’n verlate landskap agterlaat wees, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In teenstelling met Nostradamus en Vanga se voorspellings sê Siener ’n wit touleier sal by die swart touleier oorneem; dan word die aarde van die westekant af swart — waarskynlik die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Nie lank daarna nie, begin ons dinge.  In die eerste plek is daar Siener se profesie van baie bloed wat gaan loop wanneer die nagaanval op Johannesburg plaasvind. Dit sal ’n nag van verskrikking wees wat nie gestuit sal kan word nie. Die polisie dra kennis daarvan, asook die regering, die Weermag en NI. Ooreenkomstig ’n geheime plan van die Afrikanerbond, kan die volgende verwag word: Na ’n bloedige stryd  en nadat alle strukture in die land vernietig is, sal ’n sterk VN taakmag in samewerking met die Amerikaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die orde kom herstel, en beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond (Siener se doringbosregering) geplaas word en sal die ‘moframme’ weer in die parlement sit.

Dit kan ’n rukkie duur voordat die volk tot verhaal kom en dan nie sal weet of hy moet huil of lag nie; want was dit nie waarvoor hy immers gestry en gebid het nie —’n blanke regering wat weer die volk se belange op die hart dra, die nodige standaarde handhaaf en met ’n vaderland waarin daar rus en vrede heers? Maar dan volg die skok en ontnugtering: hierdie nuwe heersers is slegs ’n plaasvervanger vir die NWO se ANC regime.

Dan, sê Siener hy sien “In Europa staan ’n man met blauw pak klere en wit boordje en kijk hierna toe.” Die ‘blou pak lere en wit boordjie’ wys hy is ‘n Duitse leier wat ons saak goedgesind is.

Kort daarrna volg die eerste blou brief, en so begin die ‘tweede staatsgreep’ wat in 2001 met die Boeremag misluk het. In die ‘burgeroorlog’ wat volg, word die doringbos-mowwe saam met die Engelse en al ons ander vyande finaal landuit verdryf. Nie deur ons eie toedoen nie, maar deur Hóm wat, ter wille van sy verstrooide gemeente, sy aanbidders anderkant die riviere van kus, sy swaard agter hierdie vyande uitgetrek het.

En wanneer die laaste skip uit Durban se hawe vertrek en sy fluit oor die blou waters stil raak, kom ons terug om ons eerste president by Prieska in te sweer, en sal ons weer saam met die Trekkers van ouds opnuut kan getuig: “…want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.”

’n Veilige hawe vir God se volk

In 1880 kry ’n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ’n visioen van ’n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Halfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘Wolf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Die Duitse oorlogskip ‘Wolf’, 1880.

Ernst von Weber se profesie is toe ook bewaarheid met die besetting van die Nuwe Duitse Ryk. In 1914 het oom Nieklas al gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die nuwe grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Die Westerling in Europa het hom aanvanklik daarvan weerhou om onderskeid te maak tussen sy blanke erfenis en dié van ander volke. Maar Siener het gesê wanneer hulle deur vreemdelinge oorstroom word, sal die strewe vir die ‘behoud van die blankedom’ by baie Europeërs nie meer gekeer kan word nie.

Dit sal dan tot gevolg hê dat duisende behoudende blankes na Suid-Afrika gaan vlug om hier, saam met ons, ‘n veilige heenkome te vind.

In die Eerste Wêreldoorlog het die Britse Imperiale regering, met behulp van Jan Smuts se magte, Von Weber se besette gebied weer herower. Maar wanneer die 3de Wêreldoorlog verby is, sal Duitswes weer teruggeneem word en die Vierde Duitse Ryk (die magtigste volk op aarde) daar gevestig wees, met aan sy regterhand die mees geseënde volk op aarde…

255 thoughts on “Jesaja, Siener en Trump”

 1. Adriaan Snyman skryf hierbo oor die “Doringbos” … Kyk hier is drie dele van die “Doringbos”:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294691247220016

  Die groter gros van die Boervolk dink hulle is die ‘nice guys’ …

  Eerdaags sal die ‘nice guys’ nog maak dat die Boervolk nou nie gaan weet of hy moet lag of huil nie. Hier gebeur die voorspel hier voor ons oë … Soos Saterdag se Nasionale Konserwatiewe Party se ‘vergadering’ in ‘Pitoria’.

  Boer, let op!

 2. Adriaan, die Heilige Gees is op Pinksterdag oor almal uitgestort en Galliers het in vreemde tale begin spreek. Ek kan daarom nie aanvaar dat jou velkleur iets met jou saligheid te make het nie. Dalk is swartmense geneties van Esau en Nimrod afstammeloinge, maar dit interesseer my nie en ek het ook bedenkinge daaroor omdat gelaatstrekke so baie verskil. Ek dink ook nie Siener van Rensburg het ooit rassistiese uitsprake gemaak nie, buiten dat ‘n mens versigtig moet wees vir die inheemse rasse, wat ander religieuse oortuiogings gehad het. Dalk moet ons Afrikaners of Boere of wat jy ons ook-al wil noem daaraan dink dat hy wel gese het dat jy voor jou eie deur sal moet vee – dus ophou om goedkoop arbeid uit te buit. Met ‘n 1000% bevolkingstoename onder swartmense ter plaatse die afgelope eeu, soos in die res van die kontinent, gaan hulle dalk as jou kleinkinders grootmense is amper die helfte van die wereldbevolking uitmaak, so hou op om te se hoe sleg ander rasse is en vee ook simbolies voor jou eie deur. Siener wou ons waarsku, en nie vir ons preek en ander slegmaak nie.

  1. Ben skryf: “Ek kan daarom nie aanvaar dat jou velkleur iets met jou saligheid te make het nie.”

   Die velkleur raak maar net die oppervlakte, daaronder lê saligheid verborge in sy totaliteit:

   In Gen. 1:26 sê Jahweh: “Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis.” Die s.nw. “beeld” sê eerstens vir ons Adam en sy Maker lyk na mekaar. Die woord “gelykenis” neem dit ’n stappie vêrder as net die uiterlike. Volgens Strong H1819 kan dit ook beteken dat daar ooreenstemming is in denke.

   Maker en maaksel is dus nie net mekaar se ewebeeld nie, maar ook mekaar gelykenis op ’n hoër vlak. Dit maak heeltemal sin, want hier tree die Skepper se eie wet in werking wat Hyself verorden het, nl. dat “soort nét sy eie soort” kan voortbring.

   Hierdie wet bepaal daarom ook heel logies dat SLEGS die blanke óf die swarte na Jahweh se beeld en gelykenis geskape kan wees. Want selfs ’n vyfjarige kind sal vir jou sê ’n blanke man en ’n swart man is nié mekaar se ewebeeld nie en verskil soos dag en nag. Letterlik!

   Ons moet daarom aanvaar dat eienskappe en kenmerke wat tot die Maker behoort ook by die maaksel gevind sal word. A.W. Tozer het in sy klassieke werk “Attributes of God” altesaam 18 onderskeidende kenmerke van die Skepper uitgewys. Ek noem net enkeles: Wysheid, Soewereiniteit, Skeppend, Liefdevol, Genade, Geregtigheid, Minsaamheid en Goedheid.

   Uit empiries waarneming weet ons dat hierdie eienskappe slegs by die blanke Westerling voorkom. Hy het/besit wysheid, hy is gemaak om te heers; hy het ’n skeppende gees soos sy Maker — álles wat op die aarde tot stand gebring is, is deur die blanke se toedoen daargestel – van ‘n vuurhoutjie tot ‘n maantuig.

   As die swarte dan ook na die beeld en gelykenis van die Skepper gemaak is, wáár is hierdie vrugte van sy gees, sy infrastrukture, kuns-, muskiek- en letterkundeskatte; sy katedrale, sy skepe en sy wiel en sy knoopsgat?

   Die blanke se hoogste vervulling is wanneer hy liefde en genade kan betoon — kyk maar waar daar groot natuurrampe plaasvind, dis altyd die blanke wat hom daarheen haas om die agterlike, hulpelose swarte by te staan. Nog nooit het die swartvel hom eers verwerdig om die blanke in sulke omstandighede te gaan probeer help nie.

   Ja, hy gaan daarheen om te steel en te roof.

   Die woord “liefde” bestaan nie eens in sy taal nie. Hy weet net van “ek lus jou!” en dit maak nie saak of dit sy ma, sy suster of sy dogter is nie.

   Goedheid en minsaamheid kry jy ook net onder blankes.

   So, Ben, glo jy nog hulle is albei na die beeld en gelykenis van God geskape?

   Jer 12:14 “So sê Jahweh: Aangaande al my goddelose bure wat die erfenis aantas wat Ek my volk Israel laat erf het — kyk, Ek ruk hulle uit hul land uit, en die huis van Juda sal Ek uit hulle midde wegruk.” Wié is hierdie “goddelose bure” anders as dié wat Hy nié gemaak/geskape het nie?

   1. Adriaan, Paulus skryf in Romeine oor diegene wat by Israel ingeent word, en ook oor die toekoms van Israel na die vlees. ‘n Misterie. Se vir my: was die manlike stamvader van die Snyman-familie nie juis ‘n gekleurde slaaf nie? Na my wete het hy met ‘n Hugenote-meisie getrou. Ek het ook Snyman vriende met hoe IK, so ek dink werklik die “beeld van God” sinspeel daarop dat die mens na die Gees van Waarheid geskape is en myns insiens dui die konsep Vader, Seun en Heilige Gees ook daarop dat bloot biologiese verwantskappe van relevante waarde is. Tewens, kyk nou na die presidentsverkiesing in die VSA: beide Clinton en Trump stam uit die Plantagenet dinastie en beide is Vrymesselaars; veral die Engelse se beheptheid met genealogie kan dalk beteken dat die groot antichris tot ‘n val sal kom…

    1. Christoffel Snijman was die kind van Catharina van Bengale en Hans Christoffel Snijman en het met Marguerite de Savoye getrou. So, dan is die Snymans ook nie “wit” en “Boere” nie en dra wat jy skryf geen gesag volgens jou beginsels nie.

     1. Ben, Daar het twee groepe Snijmans/Snymans die land ingekom. Eersgenoemde Christoffel Snijman se pa was afkomstig van Holland en het in die Kaap agtergebly met die Groot Trek, terwyl Jean de Senemont en sy vrou passasiers was op die “Wapen van Alkmaar” wat op 27 Julie 1688 uit Texel vertrek het en op 27 Januarie 1689 in Tafelbaai aangekom het. Aanboord van die Wapen van Alkmaar was hoofsaaklik Franse vlugtelinge, maw Hugenote, (Altesaam veertig van hulle).

      In die Kaap is daar ses kinders vir die egpaar gebore. Twee het vroeg gesterf. My een neef se pa het in 1928 ‘n dokument van prof. C. van Rooy ontvang waarin gemeld word dat met die doop van die Senemonts se kinders in die Kaap die van “Senemont” telkens anders in die doopregister gespel is – eers was dit Senemon, daarna Seneman en laastens Snyman. Daar is, aldus prof. Van Rooy, geen verwantskap tussen die Kaaskop Snijmans en die Franse “Snymans” nie. In sy boek “Die Hugenote” bevestig dr. C. Louis Leipoldt ook dat die van “Senemont” later “Snyman” geword het.

      Die Franse Snymans het ook in 1836 die lemiete verlaat en saamgetrek na Natal. Na die bloedige Dingaanmoord op die Trekkers in die nag van 17 Feb. 1838 het vier Trekkers, o.a. Jacobus Snyman, na oorlewendes gaan soek toe hulle afkom op Alexander Biggar, seun van George Biggar wat besig was om geld te steel uit die wakis van “Ryk Joseph” van Dyk. Daar was 10 000 pond in kontant in die wakis. Snyman was so woedend dat hy hom op die plek doodgeskiet het.

      Twee Snyman-neefs, Coenraad F.W. en J.H. Snyman het aan die Slag van Bloedrivier deelgeneem. J.H. Snyman was my oupagrootjie en my pa se broer is na hom vernoem, Jan Hendrik. Coenraad Snyman was ‘n fotograaf. Hy was ook baie groot, so groot dat hy nie perd kon ry nie. ‘n Broek van hom is in bewaring by die Gelofte Kerk Museum in PMB.

      Terloops, volgens prof. HJ Coertze, het ek géén basterbloed in my nie, want sou ek ‘n druppel in my are hê, sal ek nie anders kan as om die swartes en basters as my “bloedbroers” te beskou nie. In Gen. Gén 4:9-10 lees ons: “Toe sê Jahweh vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?
      En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af.”

      Die Bybel sê ook vir ons: Die lewe is in die bloed, en Abel was Jahweh se kind. Net so roep my medeblanke se bloed na my en kan ek nie anders as om hom as my “bloedbroer” te erken nie! Omdat die gekleurde rasse vir jou belangrik is, is hulle waarskynlik ook jou bloedbroers…

 3. Adriaan,
  Baie dankie vir al die nuwe inligting en feite. Ek wil self later kommentaar byvoeg, maar moet eers goed nadink oor alles.
  Dit is egter jammer dat daar sommer met die intrapslag negatiewe kommentaar gemaak is. Sommiges wil by gebrek aan kennis, insig, wysheid en ongehoorsaamheid aan Ons Vader se opdragte, nie die feite aanvaar nie, maar nou-ja hulle sal maar altyd tussen ons wees.

 4. Ben, Siener het baie te sê gehad oor die jingos, verraaiers, liberale drêk, ens wat die Boerevolk se vyande is. Hulle word gejaag tot in Durban waar hulle op skepe spring en vlug. Hy praat van n emmer bloed wat omval ! Wiese bloed sal dit wees ? Wat van die heiden-nasies, wat op Yahweh se instruksies uitgewis moet word ? Hy haat hulle, en beveel ons, om ABSOLUUT NIKS met hulle te doen te hê nie. Ek neem aan jy steur jou nie aan die Gelofte nie, want daar by Bloedrivier, was daar nou vir jou n klomp nare rassiste gewees !

  1. Dirk, ja ek stem, maar het hy nie ook gepraat van Engelse wat met Boere vereenselwig nie? Mofskape as ek reg onthou. Soos ek die Nuwe Testamentiese boodskap verstaan word vrede verkondig en as mense dit nie aanvaar nie beweeg jy aan. Dalk is die Boere te lief vir hul huisbediendes van vreemde gelowe om die moed te he om aan te beweeg… By Bloedrivier was daar ook bediendes van kleur onder die Voortrekkers en Piet Retief was ‘n Vrymesselaar; dus was dit dalk korrek om die “towenaars” te vermoor het… Bloedrivier was ‘n waterskeidingsoomblik in die geskiedenis van hierdie subkontinent omdat die Impi-mag daardeur gebreek was en die verwoesting en uitwissing van ander rasse kon toe stop. As ‘n volk ‘n Gelofte afle, moet hulle dit ook onderhou. Geloftedag is myns insiens een van die min geleenthede om Boere/Afrikaners van verskillende denominasies saam te snoer. ‘n Mens wonder: moet die volk eers met uitwissing gedreig word voordat hulle sal saamstaan?

   1. Ben, waarom is ek in totaliteit nie gepla, oor wie saamstaan, en wie nie ? Saamstaan om wat te doen ? As jy verwys na oorlog maak, verkies ek dat Yahweh alleen, moet saambring wie bymekaar hoort. Dit sal mense wees wat gedryf word deur die Apartheids-gees, wat van die begin af, in die Adamiet ingeblaas is. Dit is ook waarom ek nie hou van die benaming, Heilige Gees nie. Dit is verwarrend, en Apartheids-gees maak vir my baie meer sin. Maar ek stem saam dat baie Adamiete al verbaster het deur die eeue. Hulle kan selfs blond wees met blou oë ens. Hier stem ek met Adriaan saam, dat bloed roep na bloed. Dit is ook op n geestelike vlak, dat een Adamiet, aangetrokke voel tot n ander Adamiet. Maar as n Adamiet deur ongehoorsaamheid, kies om te verbaster, is dit n onvergeefbare sonde. Die enigste onvergeefbare sonde wat daar is, en Yahshua het ook daarna verwys. Daarom is Pineas en sy nageslag so geweldig geseën, toe hy optree teen die Israeliet wat verbastering wou bedryf. En daarom is die woord Apartheid, deur die HELE wêreld bekend. En daarom is die Volk wat Apartheid toegepas het, en selfs op hulle wetboeke gehad het, die MEES GEHATE Volk in die wêreld. En daar is n totale aanslag om hulle uit te wis. Daarom is hulle BAIE SPESIAAL, en Vader Yahweh het belowe dat Hy n geringe, ellendige oorblyfsel sal red, al lyk die vir ons onmoontlik, op hierdie stadium !

 5. Die Amerikaners wil ons Boertjies daar invoer om hulle te help met hulle komende rasse-oorlog.
  https://menofthewest.net/lets-invite-the-afrikaners-over-part-1/
  Die bogenoemde groep het ons lot die afgelope week onder Trump se aandag gebring. Die toekomstige Amerikaanse ambassadeur na SA, Mike Chernovich, is ook genader. As hulle iets wil doen moet hulle gou spring, die oproepe om ons uit te wis neem sterk toe onder swart jeugdiges, soos die tweet vanuit die Limpopo studentegeledere: “I call on all black african to join me as we go out to kill Afrikaners – Rapudi Koketso.
  Ek hoop Rapudi en sy trawante kry ouens soos Ben in die hande, sodat ons vir eens en altyd verlos kan wees van sy tipe.
  Groete.

  1. D.W.G, dit is verblydend dat die sub-ras barbare nou ook darem begin verwys na ” afrikaners ! ” Dit is onregverdig dat net Boere/boere/farmers uitgesonder word vir die Rasse-moord. Die slimstes onder hulle, begin selfs ook nou al verwys na die blanke, ( joodse ) geldbase, en wil hulle ook graag met die pangas bykom. Dit sal natuurlik hierdie klomp ook wees, wat vlug na Durban, om op die skepe te spring. As dit die Vader se wil is, sal ek soos n opregte spietkôp, daar op die N3 stelling inneem. Nie met n radar nie, maar met n RPG. ( Rocket Propelled Grenade, vir ons vriende wat nie weet wat dit is nie. ) En hoe vinniger hulle jaag, om weg te kom van die Boere, hoe groter sal die ontploffing wees ! Ag, ek raak nou al weer ” carried away. ” Vergewe tog maar, vriende !

 6. Adriaan,
  Jou skrywe is baie insiggewend, veral omdat dit die vernietigingswerk van goddeloosheid, boosheid, verraad en veral “verleiding” uitlig. Ek wil graag daaroor kommentaar lewer.

  Jy noem “ Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-gode-seuns, in opstand gaan kom teen die goddelose wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6): “…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?” “En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).
  GODDELOOSHEID –
  Die volk van Israel en al die nasies (soos ons) wat afstammelinge is, is nie werklik goddeloos (sonder ‘n ware God) nie, maar baie van hierdie Israelnasies tree “geestelik” goddeloos op en volg nie die verordeninge en wette van Yahweh met presiesheid nie. Die volk van Israel en hul fisiese nasate is die enigste wat deur God Yahweh uitverkies is as Sy eie persoonlike eiendom en dus ook die enigste erfgenaam van Joh 10:28 – En Ek gee hulle (Israel) die ewige lewe, en hulle (Israel) sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle (Israel) uit my hand ruk nie. Deut 14:2- Want jy is ’n volk heilig aan YAHWEH jou God, en jou het YAHWEH uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. (VERVOLG)

 7. Adriaan – vervolg,
  Daarom is die ware Israelnasies nie “fisies” goddeloos (sonder God Yahweh )nie, maar tree hulle wel goddeloos op in hul handel en wandel want hulle is geketting en gestrop in die jukke van hul goddelose en bose leiersfigure wat deur die “bose een” mislei word. Baie van die Israelnasies se vyande is wel fisies goddelose nasies, wat of in afgode of in “vreemde gode” glo of ateïsties is.
  Jesaja 9:15 sê dit vir ons baie duidelik wie werklik verantwoordelik is vir die volk van Israel se afdwaling – “ en die leiers van hierdie volk (Israel) het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op ’n dwaalweg gebring”. Hierdie afdwaling van ons eie blankevolk word vierkantig voor die deur van ons eie leiers (verleiers) geplaas. Om dus die mens in sy eie reg te blameer vir die “goddelose” neiging is nie heeltemal korrek nie. Ja’ sommiges verkies die weg want dit kompliseer nie hulle “comfort zone’ nie, maar baie, baie is onvolwasse, of selfs nie intellektueel opgewasse om te oordeel nie en hulle is die wat blindelings mislei word tot afdwaling en gevolglik ook tot die gedrag van sogenaamde “goddeloosheid”.
  Ons weet egter dat daar is ‘n meesterbrein met slawe, agter alles wat boos en goddeloos is. Ons is gewaarsku teen die “vader” en “skepper” van goddelossheid, boosheid, verleiding en leuens. Baie van ons is bekend met die wese se voortdurende aanval op God Yahweh se uitverkorenes. Sommiges wil voorgee dat die “wese” net ‘n mite is en nie bestaan nie en dat die mens vir sy eie ellende en sonde verantwootdelik is. (VERVOLG)

 8. Adriaan – vervolg,
  “Waak daarteen dat geeneen van julle van die lewende God afvallig word nie”
  Hebreërs 3: 12 – Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n BOSE en ONGELOWIGE hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.
  Hebreërs 4:13 – En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.
  Boosheid
  Die Bybel is die enigste geïnspireerde skrif bekend wat die oorsprong en teenwoordigheid van die bose deeglik en akkuraat verduidelik. Dit is waar die probleem lê. Baie mense glo nie daarin nie en verklaar dit ook as ‘n mite. Hier vind ons dan ‘n plek vir demone binne die raamwerk van ‘n Bybelse teologie? Bybelse teo¬logie gee duidelike verantwoording vir die bestaan van boosheid deur dit toe te skryf aan die doen en late van die duiwel en sy trawante, die demone, reeds van die begin af (Gen 3:1-3). Dit help nie om boosheid eenvoudig te herlei na ‘n blote abstrakte filoso-fiese idee of indruk nie, omdat abstrakte konsepte nie fisiese lyding veroorsaak nie. Dit werk eenvoudig nie so nie. Die Bybel leer ons duidelik, nie net by wyse van enkele tekste hier en daar nie, maar deur die geheel van sy teologie: die werklikheid van die demone staan sentraal in die boodskap van Yahshua Messias se oorwinning oor die magte van die duisternis en die oprigting van Sy toekomstige koninkryk hier op aarde. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug. (VERVOLG)

 9. Adriaan – vervolg,
  Boosheid, goddeloosheid en verleiding kom nie van God Yahweh af nie. Hierdie eienskappe het ‘n oorsprong, ‘n voortdurende basis en ‘n bepaalde/vasgestelde doel. Dit word ongetwyfeld gefokus op God Yahweh se kinders en het ten doel om hulle totaal en al te mislei en te verbaster en te beroof van hul erfenis. Hierdie eeue oue begeerte van die “onheilige een” is ‘n realiteit en as iemand homself blind staar daarteen is hy uiters naïef en het hy reeds van die waarheid afgedwaal.
  Glo dit maar, daar is magte en kragte van ‘n onheilige wese en metgeselle teenwoordig, wat ons nie kan sien nie. Dit is daar, ongeag of iemand dit glo of nie. Want ons oppermagtige God het sekerlik die vermoë om Sy Woord in stand te hou. Hy sal self met die magte van die bose afreken, dit het Hy beloof!

 10. Dit lyk my Ben het homself klaar reggekry, reggemaak en oortuig dat sy kleinkinders “hulle” gaan wees. Dit sal op Ben en mense soos hy van toepassing wees. Want hulle wil so wees. Vir die ware Boer sal sulke “hule” sy kinders se maaksels wees. Nie die ware Boer se “kleinkinders” nie. Die ware Boer se kinders sal met daardie maaksels moet lewe en nie die ware Boer nie. ‘n Ware Boer se kinders sal weet wat om te maak as hulle met die maaksels by die huis aankom of nog voor dit met die medemaker … ‘n Ware Boer se kind sal weet waar hy staan. Sy kind sal nie eers met die medemaker en of “hulle” by die huis opdaag nie. Moontlik wroeg Ben alreeds oor sy “hulle” kleinkinders. Of is “hulle” al “hulle grootmense”?

  Ben het klaar opgegee, oorgegee, en gee ook nie om oor sy eie ras nie. Ben is sy eie ras se grootste vyand. Ben haat sy witvel Ben voel skuldig oor sy witvel. Sterkte en voorspoed vir jou Ben. Soos ons aardrykskunde onderwyser altyd gesê het: “Dit is ‘n vry wêreld. Jy kan enige ding in die wêreld doen en sê. Op voorwaarde dat jy niemand benadeel nie.” So Ben, gaan jy aan daarso in jou gemengde wêreld. Ons sal jou nie pla of benadeel nie. Daar is genoeg son vir almal. Solank jy dié wat nie in ‘n gemengde wêreld wil lewe nie, UITLOS!

  Dit herinner my aan ‘n groot ou eNGee kerk man daar in Rooihuiskraal wat kom spog oor sy buurman wat een van “hulle” aangeneem het. Dieselfde ou dink ook mapoeppa is sy held. Dieselfde ou het ja gestem vir die gemors in azanië. Dieselfde ou aanbid die springboggem afgod intens. Dieselfde ou sing die vrymesselaars se Stem en die voorvadergeeste afgod lied uit volle bors. Dieselfde ou is trots op sy moddervlag. Dieselfde ou is nou net so de bliksem in oor sy ja-stem resultate soos Boetman daaroor de bliksem in was.

  WORD VERVOLG

  1. Ek is trots op wat ek op kultuurgebied uitgerig het en het my land en volk op talle internasionale gebeurtenisse oor dekades heen verteenwoordig. Buitelanders is oor die algemeen meer geinteresseerd in die taal wat jy praat as oor die kleur van jou vel.

 11. VERVOLG

  Miskien is Ben nou de bliksem in oor die resultate van sy kinders se ja-dade en weet nou gladnie hoe om dit te hanteer nie, toe gee Ben sommer oor en op. Nou sit Ben dalk met “hulle” …

  En laastens het dieselfde ou daar van Rooihuiskraal ook die bloed van alle vermoorde witmense sedert 1994 op sy hande. Ook al die gruwelike verkragtins, aanrandings en ander gruwelikhede wat daarmee gepaard gaan.

  So Ben, kies jy jou pad. Ons kies ons s’n.

  1. Een van die kenmerke van die Boer / Afrikaner is sy indiwidualiteit en ook ingebore sin vir regverdigheid. So, diegene wat sommer van “ons” en “jy” praat laat my dink dat hulle met ‘n groepsdenke konformeer. Op hierdie werf word gesoek na die regte pad volgens wat Siener van Rensburg gese het en “my pad” is irrelevant.

 12. NASKRIF

  Toe het Boetman so de bliksem in geraak oor die resultaat van sy JA-stem dat hy toe sommer homself met een van “hulle” se Avtomat Kalashnokov 1947 om die lewe gebring het. Ja, dit het ‘n mens nou daarvan … Van die JA en die “hulle” …

  1. Leonor C Lombard

   Ja JB. Ja. Want wat’n vloekwoord is ‘n dominee deesdae nie. En wat ‘n skandvlek is hierdie wat vir een van hulle in die bres tree nie. Baster kleinkinders! Jiggie.

 13. Leonor C Lombard

  Adriaan baie lekker inligtingstuk. Dit is goed om Siener se waarskuwings en visioene in aksie te sien. Wil tog vra, het ek erens gelees dat Siener gesê het dat daar net drie swart presidente gaan wees? Of het ek my dit verbeel? Dit sal baie interessant wees veral met die harde werk wat gedoen word om Zuma uit die kussings te lig.

  Wat ook interesant is, is dat voorspelings wat nie van Yahweh af kom nie, altyd so ou foutjies of twee in het, soos die getal Amerikaanse presidente. Kan dit nog gebeur – heel moontlik- dit is maar lank na 20 Januarie 2017. Sal eerder maar Siener glo as heidense voorspelers.

  Ten opsigte van die 6 teken- ek dink dit is maar sy teatrale manier van handgebare. Daar sou genoeg adviseurs gewees het om hierdie tipe ding te verduidelik en hy sou nie die kans gewaag het om hom as Vrymesselaar te identifiseer nie. Maar wie weet nou regtig.

  En dankie vir die twee onderskeidings – tussen die adamiet en die ander. Dit is wat nie verstaan word nie. Ons is die godekinders van Yahweh of soos gestel word: die seuns van God, en ons moet, om daardie titel met eer te dra, aan Hom en Hom alleen gehoorsaam wees. Daarom is die aanhaling uit Siener se mond so belangrik- veral omdat ons volk gedwaal het agter mense dogma en lering en stories:-
  Jeremia 17:5 aan: “So sê Yahweh: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van Yahweh afwyk.”

  Ons het ons harte gegee om gevul te word met mense se idees en gelowe en daarom staan ek by: Ons volk is goddeloos en onbekeerdes- al neem hulle die Woorde van Yahweh in hulle mond.

  Ps 50- Maar aan die goddelose sê Yahweh: wat vertel jy nog My INSETTINGE en neem jy My VERBOND in jou mond— 17 terwyl jy die tug haat en MY WOORDE AGTER JOU WERP? (vlg)

 14. Leonor C Lombard

  My Woorde agter jou werp-

  Ons is in die kerk geleer dat die woorde van die skrywers van die NT, veral Paulus, meer gwig dra as die Woorde van Yahweh.

  Jer 4:22
  Want My volk is dwaas; MY KEN HULLE NIE; dwase kinders is hulle, en hulle is onverstandig; slim is hulle om boosheid (ra’a) te doen, maar om reg(yatab) te doen, weet hulle nie.

  Ons ken en weet alles, maar die Een wat ons waarlik kan red uit hierdie duisternis, Hom ken ons nie.
  En dit is ‘n feit.

  Jes 1:
  4 Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die nageslag (seed) van evildoers/ kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel! Hulle het Yahweh verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai.

  ‘n Sondige nasie is ons- goddeloos.

  En hier is Yahweh se Woord:

  Jes 1
  14 Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om evil te doen,
  24 Daarom spreek Yahweh van die leërskare, die Magtige van Israel: Ah, Ek sal vir My voldoening verskaf van My teëstanders (ons) en My wreek op My vyande( ons)!
  25 En Ek sal My Hand teen jou uitstrek en jou skuim soos met loog UITSUIWER en al jou looddele wegneem.

  Hier sal presies soos Siener voorspel, ‘n suiwering in die volk sal plaasvind. En al die vyande en teenstanders van Yahweh sal vernietig word. Die suiwering word deur Yahweh self gedoen word.
  En dan-

  26 En Ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin; daarna sal jy ‘n stad van geregtigheid, ‘n getroue vesting genoem word.

  27 SION sal deur strafgerig verlos word en die wat terugkeer na Yahweh, bekeerdes (converts-), deur geregtigheid. (verlos as regverdige)
  28 Maar daar sal vernieting wees van die oortreders en die sondaars almal saam; en die wat Yahweh verlaat, sal omkom. Sela.

 15. Leonor C Lombard

  1) Johann

  Jy beweer dat Israel nie regtig goddeloos kan wees nie. Jy maak jou eie term op ‘geestelik goddeloos’

  Num 14:27- Hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen My murmureer?
  Jer 5:26 onder MY VOLK word GODDELOOSHEID gevind.
  Jer 7:12 en kyk wat Ek daaraan gedoen het weens DIE BOOSHEID VAN MY VOLK ISRAEL.

  Nee Johann, die oorsprong van boosheid en goddeloosheid word baie duidelik verduidelik:- uit die hart van mense en of as dit Yahweh behaag om boosheid oor Sy volk te laat bring soos tientalle verse dit bevestig. En wat uit elkeen van hierdie verse ontbreek is die ‘ander mag’ waaraan julle glo.
  Gen 6:5
  Toe Yahweh sien dat DIE BOOSHEID VAN DIE MENS op die aarde groot was en al die versinsels wat hy IN SY HART BEDINK, altyddeur net sleg was.

  Prediker beaam dit.
  Pred 9:3
  Dit is ‘n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref, en ook die HART VAN DIE MENSEKINDERS VOL BOOSHEID IS, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe; en daarna gaan dit na die dooies toe!

  Jer 3:17, 7:24, 11:8, 16:12, 18:12 -en hulle sal NIE MEER WANDEL na die verharding van hul EVIL/BOSE HART

  Mark 7:21
  Want van binne, UIT DIE HART VAN DIE MENSE, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,
  22 diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.
  23 Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

  Jer 15
  16 En die volk vir wie hulle profeteer, sal in die strate van Jerusalem weggegooi lê vanweë die hongersnood en die swaard sonder dat iemand hulle begrawe; hulle, hulle vrouens en hulle seuns en hulle dogters.
  SO SAL EK DAN HULLE BOOSHEID OOR HULLE UITSTORT. (vlg)

 16. Leonor C Lombard

  2) Johann
  ‘Hulle’ boosheid oor ‘hulle’ en nie die boosheid van ‘n ‘ander een’ nie. En verder:-

  Jer 4 ook (Jes 1)
  14 Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word. Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef?
  18 Jou wandel en jou handel het jou dit aangedoen; dit is jou boosheid; ja, bitter is dit, ja, dit raak tot aan jou hart.

  ‘Jou’ boosheid. Hoe was jy ‘die bose’ af? Hoe was jy die ‘ander een ‘ uit jou hart. Maar meer is – hoe kom Paulus se twak stelling – dat ons stryd teen ‘iets’ in die lug is by hierdie Woorde van Yahweh uit?

  Want Yahweh sê duidelik – dat WANDEL en HANDEL dit aan ons doen. Wie is Paulus om sy ‘teologie’te skep?
  Jes 1:16
  as julle, reinig julle, neem DIE BOOSHEID VAN JULLE HANDELINGE VOOR MY OË WEG, hou op om boosheid/evil te doen…

 17. Leonor C Lombard

  3)Johann
  Jy beweer jy dat die bybel ons leer ‘nie by enkele tekste’ maar deur die geheel van sy ‘teologie’ die ‘werklikheid’ dat die “demone staan sentraal in die boodskap van Yahshua Messias se oorwinning oor die magte van die duisternis en die oprigting van Sy toekomstige koninkryk hier op aarde. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug “.

  Nee Johann, dit is sentrale teologie van die NT.

  Daar is Yahweh en Sy volk en die sentrale tema van die OT is die aanklag teen Israel dat hulle gedurig wegdwaal van Yahweh. Die sentrale tema van die OT is en bly die seën en die vloeke van Yahweh.

  Vir elke ‘enkel’ teks wat ek gee kan ek nog 10 soms baie meer by gee maar die spasie laat dit nie toe nie en belangriker, jy en ander wil dit nie hoor nie. As daar ‘n ware soeke was om Yahweh te leer ken dan sou elkeen elke teksvers lees, oordink, weer lees en al die tekse wat die Woorde van Yahweh wat iets daaroor te sê het, gaan lees. Die kruisverwysings bybel en ‘n konkordansie is baie belangrik. Dan sou jy moeite gedoen het om soos dit van jou verwag word en elke vers in die OT met die regte woorde te lees so ook elke vers in die NT EN dan dit in die NT te toets aan die Woorde van Yahweh.

  Ook die stelling:-

  Ons is gewaarsku teen die “vader” en “skepper” van goddelossheid, boosheid, verleiding en leuens. Baie van ons is bekend met die wese se voortdurende aanval op God Yahweh se uitverkorenes. Sommiges wil voorgee dat die “wese” net ‘n mite is en nie bestaan nie en dat die mens vir sy eie ellende en sonde verantwootdelik is.” (vlg)

 18. Leonor C Lombard

  4)Johann
  Jy praat uit jou mond en nie uit Yahweh se Mond nie. Moenie Israel, ons volk, verontskuldiging van sy goddeloosheid waarvoor HY/SY verantwoordelik is. Jy speel in die hande van die goddeloses en laat hulle toe om te beweer:- ‘the devil made me do it’.

  Ek vra weer: Wanneer gaan ons erken dat ONS verantwoordelik is vir ons verdrukking? Seker nie gou nie want solank die ‘ander een’ geblameer word- nooit.

  En waar mag ek vra waar waarsku Yahweh Israel teen die ‘vader’en ‘skepper’ van boosheid?
  Want wat ek lees is Yahweh die Skepper van alles:

  Jes 45
  I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I Yahweh do all these things.

  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die boosheid skep: Ek, Yahweh, is dit wat al hierdie dinge doen.

  Nou as Yahweh AL hierdie dinge doen- waar pas julle mitologiese wese in? Hoe kan hy die ‘vader’en ‘skepper ‘ as Yahweh sê Hy is. Lees weer Ps 50.

  Israel is meer as een keer goddeloos beskryf:-
  1 Kon 8:47
  en hulle hul bekeer en U smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en sê: Ons het GESONDIG EN VERKEERD GEHANDEL, ONS WAS GODDELOOS—
  48 en hulle hul tot U bekeer met hul hele hart en met hul hele siel, (doen dit nie – dan is ons goddeloos)

  Jer 23:11
  Want profeet sowel as priester is GODDELOOS; selfs in My huis het Ek HULLE BOOSHEID gevind, spreek Yahweh.

  Ons IS goddeloos, ten spyte daarvan dat ons gekies is deur Yahweh en dit is tragies. Verder is die hele situasie in ons land vandag duidelik dat Yahweh Sy Aangesig vir ons verberg. Maar natuurlik, as jy nie glo dat dit Yahweh is wat hierdie boosheid op ons laat kom het nie, weens ons SONDE , maar ‘n ‘ander’, is dit wat ek skryf Grieks. (vlg)

 19. Leonor C Lombard

  Nee, my vriend, jou geloof het jou op ‘n dwaalweg gelei. En noem my sommer Jeremia want ek sal aanhou om ons volk se sondes en dwaalleringe te ontbloot en Yahweh se Getuienisse te gee aan die wat wil hoor, die eenvoudiges wat nie so slim is nie. Hulle sal die wees wat vir hierdie volk bid sodat terwille van Yahweh se Naam sal Hy die oorblyfsel hier red en die land aan hulle teruggee.

  En as jy nie wil hoor wat ek sê nie- hou op skryf oor die ‘god van hierdie wêreld’. Skryf oor ons volk wat sondig is, roep hulle op om hulle te bekeer na Yahweh en gee hulle die vloeke wat oor hulle sal kom maar ook die goeie nuus, dat as hulle hulle bekeer na die Enigste Lewende God dan sal die woestyn water kry, ons sal ons huise in vrede kan bewoon en ons sal eet wat ons plant.

  Maar die belangrikste, dan sal Siener se Besem begin werk en hierdie heidense nasies wegvee- dit is ons Kryger wat dit sal doen volgens die beloftes van Sy Verbond wat Hy met Israel gesluit het by Horeb.

 20. Job! YHWH in gesprek met HaSatan oor Job. Sug!
  Terug by die onderwerp. Adriaan ek wonder of die Turk nou die lont is? Eers draai hy na Rusland, weg van die Weste. Nou draai hy teen Rusland se vriend, Sirie! Rusland sal moet kies. Waaroor gaan dit? Wat het Damaskus wat “almal” soek? Ek kyk nuus op Aljazeera (Arabiere), RT (Russe) en CNN (Amerikaners), BBC(Britte). Dit bevestig net vir my dat die HSM deur NWO Soros beheer word en 100% gekoopte joernalistiek is. Mens kan nie kop of stert uitmaak van wie lieg nie. Die kerse van inligting is net so dood wereldwyd as hier in die dieretuin. 2017 Kan dalk net die jaar wees van oorwinning.The Meaning of Numbers: The Number 17

  In the Bible the number 17 symbolizes “overcoming the enemy” and “complete victory.” God overcame the sins of rebellious humans when he began to flood the earth through rain on the 17th of the second Hebrew month. Noah’s ark and its eight passengers rested on the mountains of Ararat on the 17th of the seventh month (right in the middle of God’s annual Holy period known as the Feast of Tabernacles).

  1. AntSan, ek is dit eens met jou, dat ongekende leuens op n daaglikse basis aan ons opgedis word. Ek kom van n militêre agtergrond, so ek verstaan miskien bietjie meer as dit kom by wapens en oorlog. Maar ek is bevrees, ek hap gereeld na lug, en kan nie kop of stert uitmaak, van wat op die wêreld-front aan die gang is nie. Ek kry die gevoel dat Amerika in die bed wil spring met Rusland, sodat hulle saam teen Sjina kan hande vat ? Want hulle wil beslis nie hê dat Rusland en Sjina moet hande vat nie. Een ding weet ons, en dit is dat vyande van vandag, kan môre weer skielik vriende wees. En wat op grootskaal op die wêreld-front aan die gang is, gebeur presies dieselfde hier, net op kleiner skaal. Kyk net hoe spring die politieke-prostitute rond. Dan hier, dan daar, en elkeen lieg groter, en beter as die volgende een. En die ” christene, ” is die gevaarlikste, van die hele lot !

  2. Leonor C Lombard

   Sug maar so veel soos jy wil- sal nooit die waarheid verander nie.

   Daar is nie ‘n naam soos satan nie.

   Uit die 18 098 woorde in Job kom die Hebreeuse woord 14 keer voor as ‘hastatan’- die teenstander in afrikaans.

   way’hiy haYôm waYävoû B’nëy häélohiym l’hit’yaTZëv al-y’hwäh waYävô gam-HASĆÄN B’tôkhäm

   So in Afrikaans:
   En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle Yahweh te stel, het die teenstander ook onder hulle gekom.

   1. Leonor, wat het ek geskryf? “Satan” of “HaSatan”? As navorser behoort jy te weet kommas en punte is ook belangrik. Wees versigtig met wat jy as “waarheid” verkondig. Van jou eie standpunte is loodreg teenstrydig soos bv: Ons, ek en jy, gebruik die Hebreeuse Naam van God maar nou spring jy skielik na Afrikaanse BETEKENIS van die naam van HaSatan. Ek het ‘n Verlosser wat aan die regterhand van God sit en genade vir my bepleit. Anders as jy, is ek vol sonde, maar wil my voorkom ek word nie gestraf na my verdienste nie. Dit is GENADE, nog iets waarteen jy vasskop.(ek kan vereenselwig daarmee dat HaSatan nie genadig is nie) Begin jy nou aan die ou Testament ook verander? “HaSatan” BESTAAN, hy praat al met Eva in Genesis. Hy praat met YHWH oor Job, hy versoek Yahshua ens. Jou teorie dat ons Hemelse Vader verantwoordelik is vir boosheid, is verregaande. Wat het Job “verkeerd” gedoen dat YHWH HaSatan toegelaat het om hom so te versoek? Die KONTEKS van Job se verhaal is dat hy standvastig in geloof gebly het. Volgens jou ontvang ons straf, SLEGS vanaf YHWH, en daar is GEEN bose geeste nie. Tog PRAAT die wese! Ek verag hom en al sy volgelinge. Wyk HaSatan! Jy kry my siel nie!

 21. Dit het weereens vir my duidelik geword, hoe belangrik dit is, dat Vader Yahweh vir ons n LEIER moet opwek ! Wat met KRAG, en WYSHEID, die verdwaalde skape sal bymekaar maak, sodat almal in een rigting beweeg, en een doelwit nastreef. En ek is bevrees, dat geen kerk, geloof, verskeidenheid Bybels, konkordansies, boeke, geskrifte, en wie weet wat nog, gaan dit regkry nie. Die gemiddelde gelowige, is deeglik bewus van hoe sondig/onvolmaak hy/sy is, want die standaard wat deur meeste Bybels, kerke, gelowe gestel word, is BAIE hoog. Maar dit is juis hoe die ” geestelike leiers ” die mense beheer, en die heel tyd op die ” sondige ” agtervoet hou. Maar hulle vergeet n baie belangrike menslike karakter-eienskap. As jy jou slaaf voos geslaan het, met die kerk/Bybel/geloof ” sweep, ” dan reageer hulle later nie meer nie. Hulle word soos ” zombies, ” en begin selfs verlang na die dood. Ons het n ” Moses/Andries Pretorius ” dringend nodig, want die Volk is uitgeput, en vuis-voos geslaan. Fisies, sowel as geestelik !

 22. Die hele forum word alweer oorheers deur Leonor en haar kamstige kennis. Bespreek eerder die onderwerp betrokke dis wat die mense wil lees en sien. Opbouende gesprekke waar die Bybel aangehaal word, nie n baklei oor dit-en-dat nie. Gebruik die Woord om ons saam te bring, en te skei nie. Ek is nou klaar met die forum die vyand het gewen!

  1. Leonor C Lombard

   As jy so blind is dat jy dink my ‘kamstige kennis’ is my ‘kamstige kennis’ en nie net doodgewoon die Woorde wat swart op wit staan nie- is dit goed dat jy gaan. Want leer van Yahweh sal jy beslis nie.

 23. Wat is die algemene eienskappe van n ware leier ? Kom ons los vir n oomblik die geestelike aspekte uit die prentjie uit. Donald Trump is n baie goeie voorbeeld van hoe n leier moet kan funksioneer en kommunikeer. Hy kom oor as n MAN, wat gesag kan afdwing, en mense kan inspireer. Of hy dit by die satan self gekry het, is nie nou ter sprake nie. Maar wanneer laas, het ons in hierdie land, n MAN gehad, wat so n indruk kon maak ? Ek dink die laaste een wat ons gesien het, was Eugene Terblanche. En asseblief, al hierdie leiers het baie foute, en swakhede. Veral met vroumense, want hulle het hoë vlakke van testosteroon, want dit is wat n man dryfkrag, ambisie en leiers-eienskappe gee. Uit die Bybel het ons ook verskeie voorbeelde, wat wys dat hierdie verskynsel niks nuuts is nie. As n leier nie kan aggressief word, en baklei tot die dood toe nie, sal sy vyande hom kafdraf. En die grap is, hierdie manne kry die mooiste vrouens. Kyk maar na Trump !

 24. Leonor,
  Ek het al ‘n tyd gelede gesê dat ek nie die spesifieke onderwerp verder wil debateer nie, maar jy konfronteer my skrywes met jou nuwe begrippe.
  Jy sê die volgende van my skrywe:
  1. “Jy beweer dat Israel nie regtig goddeloos kan wees nie. Jy maak jou eie term op ‘geestelik goddeloos’ “
  2. “Nee Johann, die oorsprong van boosheid en goddeloosheid word baie duidelik verduidelik:- uit die hart van mense en of as dit Yahweh behaag om boosheid oor Sy volk te laat bring soos tientalle verse dit bevestig.”
  3. “Jy sê – “En wat uit elkeen van hierdie verse ontbreek is die ‘ander mag “ waaraan julle glo”.
  Eerstens, daar is ‘n verskil tussen “geestelike goddeloosheid” (Israel se afdwaling van hulle lewende God se weë) – (2 Tim 2:3) en “letterlike GODLOOSHEID” van ander volke. (Jes 10:5 – Ek stuur hom teen die GODLOSE nasie, Ek beveel hom om op te trek teen die volk vir wie Ek kwaad is, om hulle te beroof en te plunder, om hulle te vertrap soos modder in die strate). Israel het baie “GODLOSE” vyande gehad, wat nie deel uitgemaak het van Yahweh se uitverkiesing nie. Israel (Jakob) was en is die enigste volk op aarde wat deur GOD verkies is en daarom het hulle ‘n GOD. Geen ander volk nie, selfs nie eers die afstammelinge van Gam of Jafet het ge-kwalisifiseer nie.
  Tweedens, Yahweh is nie die skepper van boosheid en goddeloosheid nie. Sy skepping was volmaak gewees soos Hy dit beplan het, totdat daar is ‘n ander argitek en skepper kom inmeng het om die werk van Yahweh te probeer verander , vir eie gewin. (Hieroor kan ons boekdele debateer) (VERVOLG)

  1. Leonor C Lombard

   Johann, nuwe begrippe? Is dit nie jy wat nuwe begrippe soos ‘geestelike goddeloosheid’ en ‘ander argitek’ hier bring nie? Dan gaan ek jou mos konfronteer.

   Godloos in Hebreeuse beteken
   Jes 10
   #2611 חָנֵף chaneph {khaw-nafe’}
   1) hypocritical, godless, profane, hypocrite, irreligious

   Soos jy sê:Israel was nooit godloos nie. Hulle het ‘n God gehad en as hulle afdwaal het Yahweh hulle goddeloos genoem.

   GROOT verskil tussen godloos en goddeloos.

   Daar bestaan nie iets soos ‘geestelik goddeloos’ nie!

   Jy is of goddeloos; sondig, boos en weg van die wet, of jy is nie.

   Godloos is presies wat dit se: Yahweh, die Lewende God is NIE hulle God NIE en is ander volke dus SONDER Hom (godloos) en aanbid afgode. MAAR onthou- dit het HY vir hulle gegee. (Deut 4)

   Selfs die nageslag van Ismael kan goddeloos wees want Yahweh het met hulle ‘n verbond aangegaan om Hom te aanbid as die Almagtige God. Hulle is die kinders van Abraham en staan onder daardie verbond. Essau ook.

   MAAR die wet van Yahweh en Woorde is aan SY volk gegee en aan GEEN ander volk nie. Dit is die woorde van die verbond by die berg Horeb.

   Israel, Yahweh se volk is die enigste goddeloses waarvan gepraat word. Jy is welkom om vir my ‘n vers of drie te kry waar Yahweh enige ander heidense, volk of nasies goddeloos noem.

  2. Leonor C Lombard

   Johann,
   “Ek en baie ander gelowiges herken en verhef hierdie wese BESLIS NIE as ‘n “god” soos jy wil voorgee nie, maar wel as die “bose wese” (gevalle Gerub), ook bekend by vele ander name, soos wat die Skrif hom onomwonde ge-indentifiseer het.”

   Ek hoef niks voor te gee nie- ek stel dit as ‘n feit: Julle erken en verhef ‘iets’ tot ‘n god. En hierdie stelling is die ergste vorm van selfmisleiding is. Julle lieg net vir julle self en mislei ander.

   Hoe is hierdie wese nie ‘n ‘god’ vir julle nie? Want jy noem hom dan ‘n ‘super wese’. Jy maak hom magtig genoeg dat hy oor mense mag het en gee aan hom mag om regoor die wêreld elke sekonde van die dag iemand te probeer mislei met sy army van onsigbares, wat nie –mense is nie, en gaan hierdie ‘hordes of hell’ Yahweh die Skepper van hemel en aarde aanvat in ‘n geveg.

   Nee waarlik Johann, jy keer vir jou wickets en jou redenasies raak ongeloofwaardig. Net soos jy probeer voorgee dat mense wat nie slim is, maklik verlei word en dus meer en gouer goddeloos kan word.

   Definisie van ‘n god:
   a being or object believed to have more than natural attributes and powers and to require human worship; specifically : ONE CONTROLLING A PARTICULAR ASPECT OR PART OF REALITY. (MerriamWebster dictionary)

   Nog een: The Free dictionary
   a supernatural being, who is worshipped as the controller of some PART OF THE UNIVERSE OR SOME ASPECT OF LIFE IN THE WORLD OR IS THE PERSONIFICATION OF SOME FORCE.

   Nou verskoon, julle ‘watookal’ is volgens wat almal verstaan ‘n ‘god’. Dus moenie dit ontken nie.
   As jy magte aan hierdie wese gee om mense te verlei, om invloed te hê op wêreldgebeure en hom soos Paulus sê: ‘onsigbaar in die lug is’, is die een beslis ‘n god vir julle!!!.

  3. Leonor C Lombard

   Jou stelling:
   “Yahweh is nie die skepper van boosheid en goddeloosheid nie. Sy skepping was volmaak gewees soos Hy dit beplan het, totdat daar is ‘n ander argitek en skepper kom inmeng het om die werk van Yahweh te probeer verander , vir eie gewin”

   Wat verstaan jy nie van Jes 45:7 nie! “EK SKEP DIT.” Wil jy dit verklaar vir ons dat ons kan verstaan hoekom jy dit nie so lees nie.

   En Klaagl 3:38
   Gaan uit die Mond van die Allerhoogste nie boosheid/ evil 7451l /kwaad sowel as goed nie?

   Jer 32:42
   Want so sê Yahweh: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot booshede/ evil 7451 / onheile, so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.

   Moenie Yahweh se Woorde agter jou werp nie.

 25. Leonor – vervolg,
  Derdens, die “ONS” na wie jy verwys, “GLO” nie in die “ander mag”of verafgod ‘n bose wese nie, soos wat ons in God Yahweh, glo nie ! NEE beslis nie, maar ons is beslis nie blind nie maar wel terdeë bewus gemaak deur die Skrif (Woord van Yahweh) en gewaarsku teen die “ander mag”, van YAHWEH se opponent.
  Ek wil nie sê ons moet obsessief wees, oor die “ander mag”, die duiwel nie. Ek doen dit beslis nie. Ek en baie ander gelowiges herken en verhef hierdie wese BESLIS NIE as ‘n “god” soos jy wil voorgee nie, maar wel as die “bose wese” (gevalle Gerub), ook bekend by vele ander name, soos wat die Skrif hom onomwonde ge-indentifiseer het. As jy hom nie kan of wil raaksien nie, en dus sy bose “plan” wil ignoreer , doen jy dit op jou eie risiko !
  (1 Petrus 5: 8) – Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Daarom moet ons nie rondloop en ‘n dwaling verkondig dat hy nie bestaan nie! Dit is presies wat hy wil hê, want dan is hy mos nie skuldig nie. Wie hom blind hou vir die duiwel se bestaan en nie teen hom is nie, is VIR hom en promoveer sy verraad!
  Dit was algemeen vir die apostels en daarna die vroeë kerk asook talle geestelike leiers deur die eeue om gekonfronteer te word met demone en die aktiwiteite van die okkulte. (Hand 8: 18-24, Handelinge 14; 11-14, Handelinge 16: 16-18, ens). Yahshua het gesê dit sou deel van ons werk wees. (Mark 16: 17-18).

 26. Leonor – vervolg,
  As jy werklik ‘n Geesvervulde lewe lei wat vrugte dra, sal jy ook daarmee ge-konfronteer word veral as jy in jou bediening tedoen kry met gebroke , verslaafde en misleide mense, dan sal jy ook eerstehandse kennis hê van die werking en misleiding van die “bose geeste” (demone) en hul leier. In plaas daarvan om gelowiges toe te rus en voor te berei teen die nuwe golf van die Christelike intellektuele en apologetiese elitiste, wat daarop uit is om die bestaan van die “demoniese koninkryk” te ontken, is hulle egter vasbeslote om die begrip tot die minimum te beperk en kritiseer hulle enigiemand of enigiets wat die gelowige voorberei vir “geestelike oorlogvoering.”
  Jammer maar Paulus se naam kom ter sprake in die geval van geestelike oorlogvoering. Hy het wel gesê in Efesiërs 6:12 – “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die “duisternis” van hierdie eeu, teen die “bose geeste” in die lug) “. Dit verklaar dat die “geestelike “ oorlog nie net direk teen filosofieë, beginsels, en sekulêre wêreldbeskouings in hoë plekke, is nie. Ons geveg is egter teen ‘n intelligente, onsigbare weermag wat die argitekte en skeppers van dwalende filosfieë is. Selfs die Aartsengel Michael het ‘n geskil gehad met hul militêre leiers gehad. (Daniël 10:13) (Judas 9). Hierdie ware duiwels en owerstes van die hel het nie weggegaan in die Nuwe Testament nie. Hulle is ongetwyfeld hier in vandag se lewe en sal hier wees totdat God Yahweh hulle vir altyd verban.

 27. Hier is n klippie in my skoen ! Die ” kragdadige ” leiers, is alweer ontstoke oor malema, wat volhou dat die blankes hulle grond/plase by die sprinkane gesteel het ! Hoe lank hou hierdie storie al aan ? Party blankes stry hoog en laag, en dreig met prokureurs, hofsake, en wie weet wat nog. Ander is nou weer ” nice, ” en offer sommer n stuk van die plaas as troosprys, met n paar ander geskenkies daarby, om die ” deal ” soeter te maak. Maar nie een ” leier ” waarvan ek weet, het sover al die ruggraat gehad, om n ultimatum aan malema en sy miljoene te stel nie. Iets soos : As julle so en so se plaas beset, sal daar gewapende blankes dadelik opruk, en alle kreature wat onwettig is op die plaas, voor die voet doodskiet. Dan is dit mos die ” regering ” se plig, om toe te sien dat so iets nie gebeur nie, want dan is dit oorlog. Maar miskien is dit presies wat die ” regering ” wil hê, nê ! ( Ek glo egter plase gaan beset word, en NIEMAND gaan n vinger verroer nie. En ek verwys onder andere na Leonor se aanhaling : So sal Ek dan hulle boosheid oor hulle uitstort ! )

  1. D.W.G. Dankie ook vir u bemoedigende woorde. Ek is dankbaar vir al ons volksgenote wat besluit het om nié met die kerk, politici, NWO, VN, of wie ook al, se reusevrag stinknuwe bagasie die afdraaipad na nêrens te vat nie; maar wat, ondanks al die aanslae en teenslae, verkies om steeds, en net met die Messias se reissak, op daardie “ou bekende” stofpad te bly!

   Ja, DIT bemoedig my!

 28. D.W.G, dankie vir hierdie skakel, wat mens tot diep nadenke dwing. As mens bloot logies na alles kyk, dan is die uitwissing van die blankes in hierdie land, n feit soos n koei ! Maar as gelowiges, sal/kan ons dit NOOIT aanvaar nie. Daarom is daar mense wat help om n Ark te bou. Hulle glo die Skrif wat sê, dat dit weer so sal wees, soos in die dae van Noag. En ons word uitgelag deur die ” slim ” mense. En die hoë bome vang altyd die meeste wind. Adriaan, miskien moet jy eendag bietjie met al ons lesers deel, wat jy al alles moes verduur het, terwyl jy aan die Vaandel-ark gebou het.

  1. Dankie Dirk, dankie ook vir jou getroue steun en positiewe bydraes al die jare op die Vaandel-pad. As ons uitgespaar word, sal ek jou voorstel in die nuwe jaar oorweeg.

 29. Leonor,
  Dit is baie jammer dat daar ander lesers is wat nou weens die aanhoudende stryery oor die betrokke onderwerp kies om nie meer deel te wees van die forum nie.
  Dit is vermetel van jou om vir my te sê – ““En as jy nie wil hoor wat ek sê nie- hou op skryf oor die ‘god van hierdie wêreld’.
  Jy eien jouself ‘n reg toe, om met jou gewysigde begrippe jou eie nuwe vertolkings oor die onderwerp op die forum af te dwing en dit stem baie ooreen met talle ander dwaalpredikers wat die ware feite van die betrokke onderwerp probeer toesmeer. Jy verwerp en minag ander Skrifdele van die Bybel asook ander geloofwaardige boeke bv. Henog, wat baie meer definitiewe feite vervat oor die onderwerp. Baie dwaalpredikers het dit reeds reggekry om ander te mislei met hul eie vertolkings van die Skrifte en gebruik gewoonlik ook net spesifiek uitgesoekte Skrifgedeeltes ter ondersteuning van ‘n dogma en sodoende is talle valse weë reeds verkondig. Hou dus asselbief op om al my skrywes met jou begrippe te konfronteer, dan sal daar vrede wees.
  Jy sal tien teen een ook die onderstaande feite tot onsin verklaar want jy het nou skynbaar deel van die “kerkekoor” en “andere”, geword wat nie die werklike gebeure in die tuin van Eden en andere in Genesis, wil erken nie. (VERVOLG)

  1. Leonor C Lombard

   Johann, ek kan regtignie help as jy alles wil glo wat in die NT staan nie, terwyl daar so baie misleiding is, deur Paulus, deur die skrywer van Johannes en deur woorde wat Yahsua KAMMA gesê het. Dit bring my by jou stelliing:

   “Dit was algemeen vir die apostels en daarna die vroeë kerk asook talle geestelike leiers deur die eeue om gekonfronteer te word met demone en die aktiwiteite van die okkulte. (Hand 8: 18-24, Handelinge 14; 11-14, Handelinge 16: 16-18, ens).”

   Lyk so maar net omdat woorde verander in iets waarin julle wil vasklou.

   Jy sê ook:
   “YAHSHUA HET GESÊ DIT SOU DEEL VAN ONS WERK WEES. (MARK 16: 17-18).”

   NEE- dit is die koppe van mense ingekerk.

   VIR die laaste keer: GEEN BRON BEVAT MARKUS 16:9-18

   Biblegateway: The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20.]

   Should Mark 16:9-20 be in the Bible? – gotquestions.org
   and the oldest manuscripts do not contain vv. 9-20, we can conclude that these verses were added LATER BY SCRIBES.

   16:9-20 I am committed to inspired Apostolic writings as the true word of God, the only source for faith and practice. However, these verses are not inspired, possibly even heretical (drinking poison, handling snakes). I refuse to comment on them!
   https://bible.org/seriespage/mark-16

   Net soos met die doop opdrag, net so met die bloed drinkery en vlees etery, net so met die woorde aan die dief aan die kruis, net so met die goed in openbaring soos die SEWE Geeste van Yahweh wat net NERENS bevestig kan word nie.

   Dus ek gee waarlik geen aandag behalwe aan die Woorde van Yahweh en Sy profete en die woorde van Yahshua wat uit Yahweh se Mond kom, wat onteenseglik bewys kan word nie. Henog val uit die bus.

 30. Leonor – vervolg,
  Hoekom?
  1. Want alles is mos die mens se skuld en om mee te begin , dit was glo Adam se skuld (nie die slinkse, uitgeslape, bedrieglike , vermomde “slangwese” nie!!), dat ons vandag in die sondige, bose wêreld moet leef en ontneem is van die vredevolle, kommerlose, vriendelike omgewing van die Paradys. Hoekom na meer as 2000 jaar het die “kerk” en “andere” daarop aangedring dat die werklike gebeure tot onsin verklaar moet word. Wie trek voordeel daaruit? Net die slang se “saad”, sodat hulle kan voortgaan met bedrog, oorheersing en misleiding van God se mense. Onthou Yahweh se woorde met betrekking tot die “vyandskap” tussen die “saad” van die vrou en die “saad” van die “slang.
  2. Die feite gee ook aanstoot aan die “ander” wat nie uit dieselfde “adamsaad” voortgebring is nie, maar uit bose “vermengde saad” onstaan het. (Die vermengde saad van die mens en satan asook die saad van die mens met die saad van die dier van die veld.)
  Die mense in Yahshua se tyd was welbekend met die ware gebeure en ware geskiedenis van die “mens” en Israel in besonder. Hierdie volk moes telkemale optrek en oorlog maak teen die stede van die vyande (vreemde saad), die “reuse”, in die land van Israel om dit in besit te neem nadat hulle Egipte verlaat het.
  Dit was ook nie ‘n groot geheim toe YAHSHUA en sy apostels verklaar het dat Kain uit die “BOSE” geslag van Satan was nie. Yahshua het hulle self ge-identifiseer en verskeie leerstellings vir ons nagelaat van die koring en die onkruid, bokke en skape, sinagoge van Satan, infiltreerders van slang saad (Skrifgeleerdes en Fariseërs) in die stamme van Israel. (Wie die begrip nie verstaan nie, is totaal verblind deur Satan se bedrog). Kan jy dit ook betwis en tot onsin verklaar? (VERVOLG)

  1. Leonor C Lombard

   Nee Johann, die was Eva en Adam se skuld. Hulle was nie gehoorsaam aan Yahweh nie. PUNT. Glo jou verleiding storie.

   En ons sou vandag ook ons paradys hier gehad het as ons NET geluister het na Yahweh se stem.

   As jy Deut 28 nie glo nie is dit jou saak. Maar daar word ‘n paradys vir ons beskryf. En ons het dit OOK verloor agv ons ongehoorsaamheid. Tot vandag toe.

 31. Leonor – vervolg,
  Die kerke en andere verkondig nie meer vandag die waarheid nie, want selfs die kweekskole is onder beheer van die Satan, want dit is Satan se nageslag wat alles beheer, en hulle wil nie hê dat die waarheid openbaar gemaak moet word nie.
  Hoekom al die leuens en verdraaiings van die Skrif?
  Sodat vandag se Christene kan voortgaan in die misleidings wat vir die grootste deel van 2000 jaar reeds die geskiedenis ondermyn en sodat hulle nie kan erken dat hulle mislei en gevoed word deur baie van Satan se “profete” nie. Die einddoel is om hulle (die kerke en die mensdom) voor te berei en te kondisioneer vir die komende Antichris wat as God self, aanvaar sal word! (Maar die onderwerp, die verwerp jy ook!!)
  Die APPEL was figuurlik … die SLANG was ‘n vermomde WESE nie ‘n letterlike slang NIE… die VRUG was SEKS. Satan en sy volgelinge het die dogter/vroue van die mens liggaamlik begeer. Hierdie hele storie was met simboliek en allegorie vermeng, maar wat eintlik ‘n ware seksuele ontmoeting beskryf het. Die gevolge daarvan was letterlik sigbaar en loop nog tussen ons rond!!

  1. Leonor C Lombard

   Nee Johann, geen SEKS met ‘n ander wese nie.

   Kain se vader was Adam. Yahweh sou Kain verwerp het maar Hy het nie. En ten spyte van sy sonde het Yahweh hom bewaar teen die ander op aarde. Julle lees net wat julle wil.

   Yahweh was ook lankmoedig teenoor Kain en het hom gewaarsku soos hy met ons doen. Maar die boosheid in Kain se hart het soos met meeste van die mense die oorhand gekry.

   Gen 4
   En Yahweh sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?
   7 Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—DIE SONDE/OORTREDINGS LÊ EN LOER VOOR DIE DEUR, EN SY BEGEERTE IS NA JOU; MAAR JY MOET DAAROOR HEERS.

   Daarop sê Kain vir Yahweh: My skuld is te groot om dit te dra.

   LET OP: Kain ERKEN sy boosheid (avon)

   14 Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir U Aangesig: ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.

   15 Maar Yahweh sê vir hom: Daarom,

   HOEKOM sê Yahweh – daarom- want Hy het Kain se erkenning ERKEN en daarom Sy lewe gespaar en bewaar.

   15 AS enigeen Kain doodslaan, SAL DIT SEWEVOUDIG GEWREEK WORD. En Yahweh het ‘n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie.

   Wow- en niemand wil dit sien nie. Maar, Wat ‘n Genadige God het ons nie!

   NOOIT weer is Kain se NAAM in die OT genoem nie! Die ‘kind’ van onnatuurlike seks word nooit weer genoem nie? Regtig ek begin my meer en meer verstom dat ek ooit hierdie twak kon glo!

   Arme Kain- hy was ‘n moordenaar soos Dawid maar mense en hulle dogma het hom ‘n gruwel gemaak.

  2. Leonor C Lombard

   En toe kom die NT.

   1 Joh 3
   Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê;
   12 nie soos Kain wat uit die Bose – NEE – Kain het uit boosheid (poneros)- sy broer doodgeslaan . En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat SY WERKE BOOS was en dié van sy broer regverdig.

   Daar is die antwoord – HY was nie uit die bose nie maar sy handeling soos in Jer 25 en ander verse was boos. Boosheid van julle handeling

   Maar hierdie is weer vertaal sodat die ‘bose’ gestaaf kan word.

   “a-Kain” ἐκ “out” τοῦ “of-the-one” πονηροῦ “OF-EN-NECESSITATED” ἦν ”

   OF-EN-NECESSITATED = #4190 πονηρός PONEROS {pon-ay-ros’}
   1) f ull of labours, annoyances, hardships
   1a) pressed and harassed by labours
   1b) bringing toils, annoyances, perils; of a time full of
   peril to Christian faith and steadfastness; causing pain and
   trouble
   2) bad, of a bad nature or condition
   2a) in a physical sense: diseased or blind
   2b) in an ethical sense: evil wicked, bad

   Die woord poneros se statistieke:
   AV – evil 51, wicked 10, wicked one 6, evil things 2, misc 7; 76

   Jer 12
   Hoe lank sal die land treur en die plante van die hele veld verdor? Vanweë DIE BOSE WAT DAARIN WOON, vergaan diere en voëls; omdat hulle sê: Hy sal ons einde nie sien nie!

   Daarom bid Yahhsua:
   LEI ons nie in versoeking nie-
   MAAR verlos ons van die boosheid/ bose.

   In lyn met wat Yahweh leer.

   1. Leonor C Lombard

    ‘n Bietjie kort en oop vir teenstanding. Kan beter verduidelik, maar dis seker futiel- gaan in elk geval verwerp word as my ‘kamstige kennis’ of ‘dwaling’.

 32. Vriende, lees asseblief n BAIE belangrike artikel op whitenationnetwork.com. Die opskrif : Hard Talk – South Africa — . Hier kry u die aaklige WAARHEID van hierdie land in n neutedop ! Ek vra dat al ons lesers wat die vermoë het, hierdie artikel asb wêreldwyd uitstuur. Kry u vriende en familie om dit te lees en te versprei. En die ” gelowiges, ” wat die jode nog steeds aanbid, omdat dominee/pastoor so sê, moet baie deeglik kennis neem. Meneer/mevrou, daar is BLOED op u hande, en u gaan n VERSKRIKLIKE prys betaal. En vingerwys na u dominee of pastoor, gaan u absoluut niks help nie !

 33. Leonor C Lombard

  Johann, die 29 ste, nog voor ek geskryf het, skryf jy:
  “jukke van hul goddelose en bose leiersfigure wat deur die “bose een” mislei word.

  Ons is gewaarsku teen die “vader” en “skepper” van goddelossheid, boosheid, verleiding en leuens.

  Sommiges wil voorgee dat die “wese” net ‘n mite is en nie bestaan nie en dat die mens vir sy eie ellende en sonde verantwootdelik

  oorsprong en teenwoordigheid van die bose deeglik en akkuraat verduidelik.
  Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug. .. ens ens”

  En dan:
  “Hierdie eeue oue begeerte van die “onheilige een” is ‘n realiteit en as iemand homself blind staar daarteen is hy uiters naïef en het hy reeds van die waarheid afgedwaal.”

  Jy het met die intrapslag van hierdie artikel weer begin praat oor my dwaalweg, jou ‘onheilige een’, valse goed gee soos waarskuwings maar wat glad nie van Yahweh af kom nie.

  So moet jou nie verontskuldig nie.

  Jy skryf:
  “jy eien jouself ‘n reg toe, om met jou gewysigde begrippe jou eie nuwe vertolkings oor die onderwerp op die forum af te dwing en dit stem baie ooreen met talle ander dwaalpredikers wat die ware feite van die betrokke onderwerp probeer toesmeer.”

  Johann , wie is jy om vir my te sê dat ek dwaal as ek eenvoudig net lees wat daar staan:
  1. die wilde dier van die veld het Eva bedrieg.
  2. dat die woord ‘hasatan’ net teenstander beteken. (vlg)

 34. Leonor C Lombard

  Of Johann
  3. Dat ek deurgans lees dat seuns van die gode – die kinders van Israel is –
  4. dat reuse net reuse is en dat Saul ook ‘n reus was en dat ek net nie julle GEMAAKTE woord nephilim glo nie.
  5. Dat daar geen gevalle engele is nie want dit die woord GEVALLE ENGEL is nerens te vind nie.

  En dat ek en ander volgens jou:

  “of selfs nie INTELLEKTUEEL OPGEWASSE om te oordeel nie en hulle is die wat blindelings mislei word tot afdwaling en gevolglik ook tot die gedrag van sogenaamde “goddeloosheid”.

  Wie gee jou die reg om jou uit te spreek oor mense se INTELLEK? Om mense wat dalk nie slim is nie, te vertel hulle kan maklik verlei word? Sjoe.

  Jy eien die reg om mensgemaakte leringe te verkondig asof dit Yahweh se Woord is. Jou sieninge sal ek nie met ‘nuwe’ vertolkings nie maar waarlik die Woorde van Yahweh EERSTE lees en dan eers verder aanvaar of teenstaan.

  Want hoekom ek jou glo? Hoekom moet jy my glo? Dit is elkeen se plig om die WOORD van Yahweh te leer en te ondersoek en HOM te vra om jou te leer.

  So ek sê weer- hou op om daaroor te skryf dan sal ek nie regageer nie.

 35. Leonor C Lombard

  Net vir interessantheid:
  Ps 19:8
  Die wet van Yahweh is volmaak: dit verkwik die siel; DIE GETUIENIS VAN YAHWEH IS GEWIS: dit gee WYSHEID AAN DIE EENVOUDIGE.

  Ps 119:130
  Die oopmaak van U Woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

  Die koninkryk van Yahweh sal beerf word deur die eenvoudiges wat Yahweh ALLEEN glo.

  Ook beweer jy dat die ‘bybel’ die enigste ingeinpireerde skrif is wat die oorsprong en teenwoordigheid van ‘die bose’ deeglik en akkuraat verduidelik.

  Nonsens:- julle kry die stories net uit die NT en dan interpreteer julle nes julle wil in die OT om dit te staaf.

  Kom ons kyk wat het jullle verander om julle dogma te verkondig: Maw – die woorde en frases wat julle verander het;

  1. die Hebreeuse woord ‘satan’ verander julle in ‘n NAAM.
  2. die wilde dier van die veld verander julle in satan.
  3. seuns van God word verander julle in gevalle engele.
  4. reuse – gewone mense – verander julle in nephilim – die woord bestaan nie eers nie
  5. ‘n teenstander verander julle in ‘die satan’.
  6. voor Yahweh te stel verander julle vanaf hier op aarde tot reg in die hemel.
  7. die boosheid van die mens se hart soos Yahweh sê verander julle tot boosheid van veleiding van julle ‘satan’ en sy trawante.
  8. die boosheid en onheil wat Yahweh as vloek beloof het verander julle in die werking van die ‘die bose een’.

  Sekerlik nog meer – maar heel genoeg vir my.

 36. Leonor C Lombard

  Johann, NIEMAND kan skep behalwe Yahweh nie. As jy julle god satan die mag gee om hulle eie nageslag te skep – laster jy Yahweh se Handewerk.

  Ps 104
  U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof.
  30 U stuur u Gees uit, hulle word geskape;

  Is Yahweh se Gees in julle slangsaad?
  Sag 12:1
  Die woord van Yahweh oor Israel. Yahweh spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en DIE GEES VAN DIE MENS IN SY BINNESTE FORMEER:

  ‘n mens is ook ‘n gees- ruawch
  spirit (of the living, breathing being in man and animals)
  1d1) as gift, preserved by God, God’s spirit, departing at
  death, disembodied being

  Wil jy my vertel dat hierdie ‘slangsaad’ wese geskep is met die GEES van ‘die satan’?

  Yahweh is die skepper van alles geeste van alle vlees.
  Num 27
  Laat Yahweh, die God van DIE GEESTE VAN ALLE VLEES,
  Num 16
  22 Maar hulle het op hul aangesig geval en gesê: o Yahweh, GOD VAN DIE GEESTE VAN ALLE VLEES! Sal een man sondig en U op die hele vergadering toornig word?

  Alle, alle vlees op aarde is deur Yahweh ALLEEN geskep.

  Julle laster Yahweh en Sy skepping.

 37. Leonor,
  Ek daag jou uit om die volgende Nuwe Testamentiese verse tot onsin te verklaar of alternatiewelik jou weergawe daarvan aan te bied. Miskien sal ander lesers dan ook kan kommentaar lewer want dit alles gaan daaroor die om waarheid te erken en beter te verstaan.
  Mat 4 – 1 – TOE is Yahshua deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die DUIWEL. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En die VERSOEKER het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die DUIWEL Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie. Yahshua sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag YAHWEH jou God nie versoek nie. Weer neem die DUIWEL Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê Yahshua vir hom: Gaan weg, SATAN! want daar is geskrywe: Die YAHWEH jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die DUIWEL Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.

 38. Ek lees Vaandel al vir etlike jare sonder deelname en vind die onderwerpe uiters leersaam so ook die komenetaar op die onderwerpe.Dit is nou die persone wat by die onderwerp bly en nie almal se tyd mors met ‘n getwis oor Godsdiens wat heeltemal van die punt af is nie. In my opinie het hierdie persone geen respek vir ander (wat nie hul oneindige stryery wil lees of hoor oor dieselfde onderwerp oor en oor en oor nie) wat slegs wil lees of deelneem aan die onderwerp onder bespreking nie. Julle en veral Leonor mors my tyd en ek wil glo ook baie ander sin. Leonor as ek elke keer (maak nie saak waaroor mnr Snyman skryf nie) begin stry dat evolusie nie bestaan nie met se maar Jan wat glo evolusie bestaan oor en oor en oor en sommer weer oor hoe keelvol gaan jy nie later vir my word nie? Dit toon aan my (persoonlik)dat jy geen respek het vir mnr Snyman (jy kaap sy skrywe elke keer) en ook vir my tyd(dalk meer as ek), omrede jy en die van julle wat so stry oor iets heel anders as die ondrewep onder bespreking.

  Om bg rede wil ek u graag ‘n versoek om hierdie persone asb ‘n opskrif te gee oor Godsdiens waar hulle met hartelus mekaar kan slegse, uitskel , verneder en boeke skryf vir mekaar om net nooit ooit tot ‘n slotsom te kom nie. Ek wil nie sulke mense se sieninge lees nie anders sal ek so ‘n blad gaan soek en met hartelus lees of deelneem ,terwyl ek by elke geleentheid wat ek hier aanklop hulle” ek weet alles” houdings probeer verteer.As daar nog mense is wat so voel neem die blad die risiko om heeltemal gekaap te word deur die persoon en persone,indien nie aanvaar ek dat ek alleen so voel en sal maar aanbeweeg want regtig dit raak nou afgesaag en net te veel vir my.

  Ek sal dit waardeer as u my kan antwoord hierop. Ek besef u tyd is kosbaar maar ek sal dit werklik waardeer.

  Boeregroete…..

 39. Hierdie heen en weer getorring begin nou regtig afgesaag raak, soos dit vir my wil voorkom, al die Christene verstaan die woord verkeerd, al die verskillende denominasies verstaan verkeerd, dan het ons die mense wat deelneem in die vaandel gesprekke en raai wat, blykbaar is almal verkeerd behalwe een persoon. Leonor, jy sê (Yahweh is die skepper van alles geeste van alle vlees.
  Num 27), jy is korrek, Maar Lucifer was nie vlees nie, hy was ook geskep geur Yahweh, soos ons almal is, selfs die heidene, ons het net die vermoe om met met die vermenging van lewende saad nog n lewe voort te bring, nie soos die almagtige uit dooie stof nie. dit maak nie saak waaroor die bespreking gaan nie, dit word elke keer gekelder en van spoor af gebring. Nie eers die wetenskaplikes kan lewe voorbring uit dooie DNA NIE, my 10 cents worth(Luke 8:10) And He said, “To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that ‘Seeing they may not see, and hearing they may not understand. (Mat 11:25) Then Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth. I am thankful that you have hidden these things from those who are so wise and so smart. But you have shown them to people who are like little children.
  so ek aanvaar na gelang van die skrif dat die vaandel lesers maar seker val onder die res en jy alleen oor almal die mag gegee is om korrek te verstaan, maar hier is n definisie wat dalk gepas kan wees, “Narcissistic personality disorder is disorder in which people have an inflated sense of their own importance, a deep need for admiration and a lack of empathy for others. But behind this mask of ultra confidence lies a fragile self-esteem that’s vulnerable to the slightest criticism”.

  1. Leonor C Lombard

   Jan, net die Woorde van Yahweh. Net ‘n heilige vrees vir Sy oordele wat ons nou al beleef.

   Net ‘n vrees vir die uiteinde van hierdie volk. Net die afsku dat, soos op Whitennation se webwerf, ons wit kindertjies in plakkerskampe moet vergaan. Net ‘n hartseer dat soos op Whitenation berrig word, word ons geslag soos skape.

   En die christen kan met al die gebede en geloof nie ‘n jota of tittel daaraan verander nie. Hulle gee nie regtig om nie, hulle wag vir die wederkoms.

   En elke dag, met my ‘narcissistic personality disorder’, pleit ek by Yahweh vir hierdie volk se dwaling en goddeloosheid en skryf daaroor sodat ek gehaat kan word. So hoe op aarde dink jy gaan ek ‘admiration’ kry met sulke skrywes? Wat ek van jou en ander lees is ‘n haat vir my wat eie is aan die vervolging van almal wat die christelike geloof deur die eeue teengestaan het. Sou as ketter veklaar word en op brandstappel verbrand word.

   Dus, as jy jouself as ‘n Israeliet ag, en jy die die wet en die feeste en die sabbat onderhou en Yahweh as Enige God aanbid het jy die volste reg om aan te spreek.

   Indien nie- bid ek Dawid se woorde Ps 140.

 40. Genoeg en Hans, ek is met julle. Ek het baie hoop gehad dat dinge sou verbeter nadat Mnr. Snyman verskeie kere versoek het dat die onderwerp afgesluit word, maar dit wil voorkom asof sy geen respek hiervoor betoon nie. Dit word regtig nou baie moeilik om enigsins aan die forum deel te neem. Groete

 41. Leonor C Lombard

  Genoeg, net op ‘n punt van orde: Die afgelope twee artikels van Adriaan was juis oor ons volk en ons redding.

  Die opskrifte:
  1. Volk + gebooie+insettinge = seëninge
  2. Jesaja, Siener en Trump.

  Beide hierdie artikels sluit aan by wat ons deurtrap-
  My bydraes is om Yahweh se Masjesteit bekend te maak aan ons volk, as Skepper van ons verdrukking en ons redding. En tel asb my woorde en tel dan die Woorde van Yahweh wat ek hier plaas en kyk hoeveel keer word daar ‘dogma’ uitgetower. Ek skryf wat daar geskrywe staan aan Israel, die uitverkore volk van Yahweh . Jammer dat jy dit nie ook leersaam vind en saam praat nie.

  Terloops- ek sal die evolusie teorie aanvat terwille van die Yahweh en Sy Naam.

  Natuurlik sal alles hard op die oor val want niemand is bereid om kaalkop sonder dogma hulle nek uit te steek en Yahweh se Waarheid bekend te maak nie. Sy Waarheid en Stem is onder 2000jr se dogma en die nuwe dogma van uit Amerika, begrawe.

  Kyk om jou rond- sien die verval, sien die haat en onderdrukking, sien die armoede van ons volk en sien die hopeloosheid van wit kindertjies in plakkerskampe.

  Gaan besprekings oor ‘n Amerikaanse president of Siener se visoene of die nuwe koue oorlog enigsins ons volk by Yahweh kry, ons Heiland en ons Verlosser? Gaan dit die seën bring wat Deut 28 ons beloof ?

  Gaan dit ons volk laat uitroep- vergewe ons, Yahweh, want ons is goddeloos omdat ons teen U oortree het?

  Gaan jy ons volk oproep tot bekering na die wet en die getuienisse van Yahweh? Gaan jy hulle vertel hulle is onder Yahweh se strafgerig?

  Niemand wil dit hoor nie. Solank Adriaan my toelaat sal ek Yahweh se getuie wees soos Hy van elkeen van ons vra.

 42. Mnr Snyman

  Hoeveel keer moet mense nóg vir u mooi vra om asseblief vir hierdie arrogante, nimmer-eindige, verpestende en irriterende Lombaard persoon van u blad te verwyder ?

  Die persoon is ‘n boosaard en ‘n pes wat die Nuwe Testament en die Goddelikheid van Jeshua die Verlosser verwerp.

  Die persoon is verder uiters onaangenaam, fanaties-aggressief, bombasties, egoïsties en dominerend. Die persoon KAAP EN BESOEDEL U BLAD. En u laat haar ELKE KEER toe ? Waarom ?

  Soos voorheen gevra : Sy kan mos HAAR EIE BLOG (eie blad) begin – en sodoende kan sy haar paar navolgers dáár gaan versamel sodat hulle mekaar dáár heerlik kan gaan warm broei.

  ONS WIL NIE MEER HAAR EINDELOSE SNERT HIER LEES NIE !

  U is besig om u naam ernstig weg te gooi – bloot deurdat u hierdie UITERS onaangename Lombard persoon op u blad toelaat.

  Wanneer gaan u dit stop ?

  Asseblief !

  1. Leser, die drastiese veranderinge hier en in die wêreld het tot gevolg dat ek by al my werk nou daagliks letterlik honderde versoeke en navrae van mense ontvang wat begin wakker skrik. Ek kan net nie meer die werklas hanteer nie. Daarom het ek my moderator gevra om die forum oor te neem. Hy sal hopelik vandag of more sy mening en vereistes plaas.

  2. Leser, toe ek op hoërskool was, het ek en my christen vriende, n meisie ontmoet wat in die AGS kerk was. Ons dominee, ( NG Kerk ) asook ons katkisasie meneer, het gesê die AGS kerk was n sekte, en ons moet oppas vir hulle. Tussen die lyne deur, het ons mentors basies vir ons gesê, dat hierdie lot ” wederdopers, ” is uit die bose ! Ons het vir ure met hierdie meisie gestry oor geloof, en veral oor die dopery. Vandag geniet die AGS kerk so te sê ” susters-kerk ” status. Wat is my punt ? Niemand het die volle waarheid beet nie, al dink hulle so. En totdat ” Elia, ” of iemand soortgelyk, met krag, wonderwerke, en goddelike wysheid na vore tree, sal ek niemand se dissipel word, of wees nie. Ek sal egter aan almal n gelyke geleentheid gee, om sy/haar saak te stel, maar steeds my EIE heil uitwerk met VREES en BEWING. Want dit is die opdrag aan elkeen van ons. Elkeen het seker n demokratiese reg om oor n bydraer op die blog te kla. Maar doen dit dan met feite, en/of ignoreer die betrokke persoon. Of stuur die gesprek net in n ander rigting, waar jy jou ondervinding en kennis met al die lesers kan deel. En dink om hemels-naam ook aan Adriaan ! Hy het baie meer probleme as meeste van ons. Sê my net asseblief. Hoeveel van julle het al julle huise deursoek gehad, deur Nasionale Intelligensie ? Weet julle wat dit aan Adriaan en sy gesin moes gedoen het ? Kom, kom mense, dink bietjie uit die boks uit, en debateer soos volwassenes.

   1. Daarom my voorstel van ‘n Godsdiens opskrif sodat die wat dit wil lees kan. Duidelik wil/kan/sal Leonor nie haar eie blog begin nie(hoekom?). Waar sy met nog groter oorgawe haar eie geloof kan gaan regverdig.Dan maak sy haarself nie skuldig aan kaping nie. Hier kan hulle wat wil stry en twis maar gerus voortgaan en ek/ons wat belang stel in siener en Adrian se vertolking van wereld gebeure rondom siener weer ons onbesmette leesstof inkry.

 43. Leonor C Lombard

  Dankie Adriaan, dat jy hierdie kommentare geplaas het.

  Die christene is baie vokaal en die haat is tasbaar.

  Dit is nou in jou hande om te besluit wat Vaandel moet wees; ‘n christelike webwerf waar christen dogma hoogty vier of ‘n webwerf waar ons met bloed en sweet moet veg om die Waarheid van Ons God, Yahweh, ons Skepper en Verlosser, aan ons arm en ellendig volk te bring.

  Want Bloedrivier is hier en daar is net een Kryger wat ons kan lei, maar daarvoor moet ons ons skuld en goddeloosheid, ons wetteloosheid en ons ongehoorsaamheid aan Sy Stem, bely.

  Ek berus my by jou uitspraak.

 44. Vriende, die proses wat in Oostenryk gevolg is, laat mens dink aan die proses wat die NSA tot stand gebring het, nê. Daar is soveel ooreenkomste, dit laat mens jou hande saamslaan. En die meerderheid het basies ” Ja ” gestem, net soos hier. Want dit was die goeie, verligte, vreedsame, geleerde, menslike ( christelike ? ) pad om te volg. En so sal hulle eendag wakkerskrik, net soos hier te velde. Vraag is, sal hulle die kalf uit die put kan kry ? ?

  1. Stem saam Dirk. Ek kry die idee dat hulle eers deur ples onderdruk moet word, (wat ons nou ervaar), voordat die laaste paar regdenkendes gaan besef waarmee hul te doen het. Niemand sal meer ‘n vinger na die Boer kan wys nie. Die kennis wat ons in 365 jaar opgebou het aangaande die wrede wilde dier van die veld wat in die Ark ingeglip het, het onskatbare waarde. Dit is ons ware Kruger miljoene. Hul gaan ons nog smeek vir raad. Demokrasie het gesneuwel, dankie tog. Diktatorskap is al wat vir hul werk. Waarom huil hulle so oor die Kubaan? NWO skrik nou oor hul fout begaan in Afrika. Die Afrika diktators wat hul vermoor het was ‘n enorme fout. Die Arabiese Lente, Libie, Egipte, Yemen, Sirie ens is deur VSA,VK,Frankryk, Europa, Arabiere, Turkye en Joode beplan. Wie bly oor? Sodra ‘n diktator nie saamspeel met die NWO nie, raak hulle ontslae van hom. Verwoerd het visie gehad en hul was raad op met hom omdat hul hom nie kon koop nie. Hy het geweet 12 etniese groepe kan nie oor mekaar heers in vrede in een land nie. Die wat apartheid voorgehou het as skending van mense regte, gaan nog baklei vir apartheid. Die Mev ples is ‘n spesie wat hulle glad nie ken of verstaan nie, maar ons wel. Die inligting is ons redding. So hou dit maar geheim. Groete

   1. DWG, ek het nou net iets op TV gesien, wat groot betekenis het. Een of ander amerikaner, het seremonieël,( namens al die blankes ? ), voor n klomp Rooihude gekniel, en om verskoning gevra, vir wat hulle aan die Rooihuide gedoen het ! Dit het my dadelik laat dink aan Vlok wat voete gewas het. En daardie ander klomp baalpriesters, wat oor Apartheid om verskoning gevra het. Ja nee, die verbasterings-agenda word wêreldwyd gestook. Die Adamiet moet kruip voor hierdie modder-nasies, en gewillige slawe wees, of sommer net selfmoord pleeg ! Dit is soos om van Dawid te verwag, om Goliat se familie om verskoning te vra. Die wêreld, en sy verbasteraars, maak my SIEK !

 45. Ek is deur n vriend aangetree, omdat ek gesê het dat boere hulle plase gaan verloor, en dat NIEMAND n vinger gaan verroer om hulle te help nie. Ek weet dit klink baie negatief, maar ek is n praktiese mens, en ek verkies feite, bo droompies van bedrog. Die swart massas is al so gebreinspoel, dat alle grond aan hulle behoort, dat NIKS hulle anders sal laat dink nie. Dit sluit u getroue plaaswerkers in, wat al so baie jare gedienstig, en gedweë vir u werk. Hoeveel voorbeelde was daar nie al gewees nie, waar daardie getroue slaaf, die hand wat voer, net afbyt ? En hulle wil beslis nie boer nie. Hulle wil net plunder en roof, soos wat hulle voorvaders vir duisende jare gedoen het. Ek dink die plase/plotte naby die dorpe en stede gaan eerste val, maar ek kan verkeerd wees. En of u nou van Siener hou of nie. Hy het gesê, die Boere/boere is KWAAD, en kom dan bymekaar naby Lichtenburg. Dit is nou al meer as twintig jaar, en daar was nog nooit werklik KWAAD blankes gewees, wat enige plek bymekaar gekom het nie ? Nie eers Angus Buchan se ” mighty men ” kan kwalifiseer nie ! En ek is nie negatief nie, ek is eintlik BAIE positief, want ek sien n oplossing op die horison !

 46. Goeie naand,
  Genoeg/Leser/Jan en andere. In wese stem mens saam met julle. Daar is egter 2 maniere om na dit te kyk. As voorbeeld gebruik mens sommer Pa en buurman (die manier wat mens groot geraak het) u Sien die een was ‘n Nat en die ander ‘n Sap. Hulle het nou bymekaar gekom en ‘politiek’ gepraat, party keer bietjie heftig, maar die volgende dag het die een weer sy koei by die ander se bul gejaag, of mekaar se produkte mark toe gevat ens. Dan was daar ook die ander Natte en Sappe wat mekaar se honde dood geskiet het, en mekaar met die vuis geslaan het. So u sien dit is maar mens se eie keuse (die Vryheid van keuse) of mens in vrede wil saamleef of mekaar wil uitroei. So kom ons gun mekaar maar die verskille, daar is so min van ons wat nie agter al die ‘nuwe’ gemors aanhardloop nie dat ons nie mekaar nog kan uitroei nie. So as Leonor nou daardie funny aanhalings doen van woorde en syfers dan hou mens maar verby. Miskien moet mens so paar minute spandeer en agterkom wat dit is, so leer mens dalk iets.
  Kom ons gun die son oor mekaar skyn, dalk leer mens net iets.
  Groetnis.

  1. Eques ex Inferno

   Waardeerde Heer,
   Indien u verwysing na ‘funny’ iets is waarvoor ek moet lag as iemand van die Flat Earth Society Yeshua as mitologiese figuur uit Gods Woord wil skryf…is ek bevrees ook u’t n verwronge sin vir humor.
   Om voorts nog te versoek om ‘so n paar minute te spandeer’ om agter te kom ‘wat dit is’…is duiselingwekkend.

 47. Hinsie, baie dankie vir jou wyse woorde, en goeie raad. Jy het sowaar betekenis gegee aan die woorde : n Sagte woord, keer die grimmigheid af ! Dit het my laat dink aan daardie besondere gebeurtenis, in die tuin van Getsemané. Toe die dissipel die soldaat se oor afkap, om sy Meester te beskerm. Maar Yahshua stuur hom nie hel toe nie. Hy antwoord hom sagkens, en plak die soldaat se oor weer terug. Ek erken dat ek ook n ” oor-afkapper ” is. Maar hier sien ons, dat Vader ons ergste ” boggerops ” kan regmaak, want Hy kyk na ons HARTE ! So, daar is hoop vir al die oor-afkapppers in ons geledere. Dankie tog !

 48. Manne en dames wees gegroet ek sal werklik van julle skrywes mis en ander nie. Van my kommentaar is nie geplaas nie en daaruit kry ek die boodskap.

  1. Genoeg, ons Moderator het my laat weet jou twee kommentare is nie geplaas nie omdat dit nog betrekking het op die onderwerp wat hy reeds gesluit het. En dit geld nie net vir jou nie. Jy is dus steeds welkom op die forum.

   1. Genoeg, ek wil jou ook uitnooi om steeds deel te neem, veral omdat jy n lang pad saam met ons kom. Ek sal wil sien dat baie meer mense deelneem, want ons kan altyd by mekaar leer. Dit hoef mos nie net oor godsdiens, of die Bybel te wees nie. Die Vaandel-ark is n baie moeite-werd projek, en baie hande maak ligte werk. As n broer/suster jou te veel irriteer, gaan werk maar net op n ander plek, waar jy meer tuis kan voel. Die Ark is groot, en daar is werk vir ALMAL !

    1. Ek sal ook steeds Mnr. Snyman se artikels lees, maar is ook uit vir eers. Mag dit met julle almal baie goed gaan. Tot wedersiens.

 49. Annelize Snyman

  In die laaste paar maande is die kommentare weer geweldig ontsuur deur menings verskille. En Vaandel Uitgewers was skielik gedwing om ‘n standpunt in te neem omtrent sake waaroor daar al vir 2 000 jaar nog nie behoorlik ‘n antwoord gevind kon word nie. Die uitgewery is nie ‘n kerk nie. Dit is daar om aan die Boervolk inligting en kennis uit te deel met die geloof dat elkeen van hulle self sy pad na die waarheid sal vind. Niks meer en niks minder nie.

  Daar sal altyd ‘n verskil in mening oor sake wees (veral die Bybel) maar dit is die gesindheid waarmee hierdie volk mekaar deur dit dra, rig en lei wat weer ‘n lig op ander se pad kan word. Nie deur mekaar te beledig, af te kraak of sleg te sê nie.

  Onthou, die vrymoedigheid wat ons nog het om die pad na die waarheid te vind is meer kosbaar as wat ons kan besef. Want niemand word met die brandstapel of agter ‘n geweerloop gedwing om ‘n sekere pad te loop nie. Die saadjie het ‘n kans om nog te groei en uiteindelik self vrug te dra! Hoe moeilik was dit nie destyds vir die hervormers om uit die kettings van Rome te breek nie. En hoeveel mense het nie hulle lewens opgeoffer sodat ek en jy vandag die Bybel in ‘n geestesvryheid kan ondersoek nie? Wees dankbaar.

  Nietemin, in die vervolg sal alle kommentare eers nagegaan word om te kyk of dit verband hou met die relevante artikel. Ook sal geen Bybelse gesprekke goedgekeur word as dit nie spesifiek verband hou met die artikel nie. Daar sal ook geen “word vervolg” kommentare toegelaat word nie. Die woord beperking is vir kommentaar, nie ‘n forum pos nie.

  Met die nuwe webblad sal ons dalk ‘n kleiner Forum oopgemaak word vir meer algemene gesprekke, insluitend geloof.

  Groete, Moderator.

  1. Eques ex Inferno

   ‘In die vervolg sal alle kommentare eers nagegaan word om te kyk of dit verband hou met die relevante artikel…..’
   Nou ja toe.
   Vind my anders as die selfverheerliking en prysliedere na onder n sinapsis tussen Jesaja, Siener en Trump – en ek vreet my Kers hoed/koek summier op.
   Dink n Guptaanse ‘besetting’ het hom reeds vergestalt. n Bewys van agteraf korrespondensie ( anders as ons gewone plebs ) – is immers reeds geboekstaaf.

 50. Leonor C Lombard

  Goed gestel Moderator.
  Volwassenheid – ‘n term wat al hier rondgegooi is.

  Wat nog nooit hier genoem is, is oninligtheid in die algemeen. Ignorance. Een ‘leser’ – ‘n oksimoroon in terme van die skuilnaam, stel dit so, nee SKREE die uit: EINDELOSE SNERT HIER LEES NIE !

  Gewoonlik as ‘snert’ gedefineer word kan dit net gebeur as beter en meer feitekennis oor ‘n onderwerp ingewin is. Die afwesigheid van enige feite of kennis wat deur die persoon gegee is, en ander, laat my weer dink aan ‘n gesegdes van Wayne Dyer:

  When you judge another, you do not define them, you define yourself.

  Maar hierdie een is teenwoordig op alle vlakke van die lewe:-

  The highest form of ignorance is when you reject something you don’t know anything about.

  Moenie iets verwerp as snert of afgesaag of verpesterend beskou totdat die balans van ingeligtheid gevind is nie.

  Dan kan jy kies om weg te stap en te ignoreer of jy kan kies om te verneder en te beledig, maar hoe sê die wêreld: Karma is a ……

  My bydrae tot gesegdes:
  Geloof is nie kennis nie; kennis is geloof.

 51. Vriende, wanneer laas het julle gaan sit en dink, oor hoe ABNORMAAL ons lewens in hierdie land is ? Ons dra bosse en bosse sleutels rond, want alles moet toegesluit word. As ons iewers wil gaan, moet ons dink oor die roete wat die veiligste is, en dit is uiters gevaarlik om in die nag te ry. As jou motor langs die pad gaan staan, verkeer jy in die uiterste gevaar. ( of jy man-alleen, of vrou-alleen is, maak GEEN verskil nie ! ) As jy in n ongeluk is, naby n plakkerskamp, sal jou motor, asook jou persoonlike besittings van jou AFGESTROOP word. As jy na n dag se harde werk, by jou huishek/plaashek opdaag, moet jy oorslaan na oorlogs-paraatheid ! Hierdie is maar enkele voorbeelde van die vervloeking wat oor hierdie land gekom het. Maar dit was baie keer subtiel, en geleidelik, oor baie jare heen. Soveel so, dat baie mense, veral die ryk liberaliste, dit nie eers kon agterkom nie. Of wil hulle dit net nie erken nie ? Die ding is, dit laat gewone denkende mense baie aggressief optree, en ons word uitermate bakleierig. Nou hap ons na mekaar, want as jy n hond wil slaan, sal jy ALTYD n stok vind. Vriende, spaar maar daardie regverdige woede, vir nog n rukkie langer asseblief. Hou dit vir malema en sy miljoene. En onthou, ons vyande kom in al die kleure van die reënboog !

 52. Daar is mense wat my baie moeg, en moedeloos maak. Ken julle ook sulkes ? Sodra mens die feite oor hierdie NSA vervloeking, MET FEITE, uitlig, kry jy die volgende : Ag, nie al die swartmense is sleg nie ! Ons ousie/tuinjong is absoluut dierbaar, en lees ook die Bybel. Die DA leier met sy wit vrou, gaan hierdie land nog regruk, kyk net hoe ” kragdadig ” praat hy. Die anc is besig om op te breek. Kyk net wat n oulike OB is/was madonsella, en n paar ander. En so hou hulle aan, en aan, terwyl die land in duie stort, en die Rasse-moord voort snel. Ek vind egter, dat hierdie mense dikwels totaal afhanklik is van swart arbeid, en nie kan/wil erken dat hulle slawe is, van die sub-ras barbaar nie. Ons is ALMAL slawe van die barbare, direk, of indirek. Maar om hemels-naam, erken dit ten minste dan net, instede van om hulle te vergoeilik, ( gatte te lek ! ), en jou blind te hou, vir die lewens-krisis waarin ons almal verkeer !

 53. Moderator,
  Indien jy ‘n probleem het met my laaste kommentaar, sê dan asseblief so en waarom. Dit was reeds twee dae gelede op die forum en nou is dit verwyder.

  1. Johann: Ek dink ons sluit eerder die onderwerp oor Satan en oor wie is reg en verkeerd hier af en kyk vorentoe. Groete

  1. JB, daar is een ding, wat oor die jare vir my baie duidelik geword het. En dit is die absolute kloof, wat daar is tussen die ryk ” elite ” blankes, en die gewone konserwatiewe, patriotiese, ” verkrampte ” mense soos ek en jy. Hulle het baie groter ” geloof, ” en ” wysheid, ” as ek en jy, want die Hemelse Vader het hulle dan so ryklik geseën ! Daarom bestuur hulle die kerk, skoolraad, rolbal klub, politiek, en elke faset van die samelewing. Maar daar is n versie in die Bybel wat hulle baie laat gril, nl. Dit is makliker vir n kameel om deur die ” oog van n naald te kom, as vir n rykman, om in die Hemel te kom ! “( Die ” oog van n naald, ” was die baie beperkte opening in die stadsmuur, waardeur die kamele moes beweeg het, in die Bybel-tye.) Is dit nie miskien waarom Yahshua liewer vissermanne gekies het nie ? ?

   1. Dirk Albers

    Boonop wys hulle ook dat hulle in beheer is. Hulle druk die ‘geheime’ simbole in ons gesigte in. Oop en bloot vir ons om te sien. Dit is daar as jy dit ken. Die simbole is ingebou in die skoolwapen, ‘ons’ skoolgeboue, universiteitsgeboue, privaat hospitale, hulle huise, hulle klubs, dorpshuis komplekse, kantoorkomplekse, monumente ensovoorts. Tot plaashekke. Party nogal groot ook. Die omvang van die tekens en simbole besoedel die hele wêreld. Langs die snelweë, in die kleinste dorpies, vakansie oorde ensovoorts. As jy by party dorpe inry is dit sommer so met die naambord van die dorp ingebou. Jy kan dit nie ontvlug nie. ORAL!

    Wat nogal opval is hoe hulle tempels baie lae profiel en redelik onopsigtelik is. Wel altyd duidelik gemerk. Jy sal ook sien dat by so ‘n perseel daar altyd ‘n huis of twee of drie en een of twee leë erwe teenaan is met hekke agter en so aan. Baie slim en slinks, sodat die nagtelike vegaderings nie so opsigtelik is t.o.v. van die beweging van mense en motors (parkering) nie.

    Die slinksheid laat my dink aan ‘n situasie wat ons as kinders opgemerk het. Nogal komies en baie snaaks vir ons toe gewees. Eintlik nou nog. ‘n Groot punt van bespreking en vermaaklikheid. – ‘n Hoë ouderling in ons destydse eNGee kerk het sommige oggende as ons skool toe loop, oor die hoof ouderling se heining gespring en by die agterdeur ingeglip. Dit natuurlik wanneer die oom al werk toe was. Terugskouend is dit duidelik dat albei ook betrokke was by die plaaslike ‘tempel’. Die een Gratis Bouer hap die ander Gratis Bouer in die dinges.

    Ns. Ons het die oom nooit ge’drop’nie en die storie vir onsself gehou want hy was nogal gewild by ons gewees. Ons altyd ordentlik, vriendelik en met respek behandel daar by die Sondagskool en die KJV. ‘Vreemde’ wêreld.

 54. Liewe mens,

  Isa 1:18-19

  Veronderstel jy dat jou velkleur enige iets beteken in die geestelike wêreld?

  Joh 4:24, Rom 8:14

  Veronderstel jy dat jou velkleur enige iets uit te waai het met wat in jou hart aangaan?

  Col 3:25, Heb 4:12, Mat 15:18

  Veronderstel jy dat jou velkleur saak maak wanneer dit kom by hoe jy mense hanteer?

  Mar 12:30-31

  Veronderstel jy dat jou velkleur jou alleenlik die reg gee die Vader te benader?

  Mat 10:32

  Veronderstel jy dat jou velkleur jou vanself gaan red?

  Mat 15:8-9

  Veronderstel jy dat jou velkleur iets gaan beteken vir jou eie bloed in die dinge wat binnekort kom?

  Mar 13:12-13

  Veronderstel jy dat mens op die draad kan sit met die Vader wat geen onderskeid tref in die vlees nie, maar in die gees?

  Luk 11:23

  Draai terug na Hom toe! Soek Hom eerste waarookal daardie pad jou mag vat, want Hy is die ENIGSTE pad na die lewe.

  Joh 14:6, Mat 23:10, Joh 10:27, Rev 3:20

  Bevraagteken die mensdom, hulle reëls, hulle kerke, hulle monumente. Hulle verkoop aan jou ‘n halwe Woord wat nêrens tussen vier mure te vinde is nie.

  Act 17:24, Luk 17:20-21, Rev 18:4

  Veronderstel jy dat die stellings hier bo net te vinde is binne die “bybelse kanon” wat deur die mense en kerke voorgeskryf is vir jou?

  Gospel of Thomas 1:77

  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. – Mat 6:33 

  Seën-groete,
  Benjamin

  1. Aan Doringbos se Benjamin: (Dalk die Afrikanerbonder Ben Geldenhuys?)

   Hoe kan jy wil suggereer dat die Bybel óók vir Swartes geskryf of bedoel is/moet wees, terwyl Swartes geensins van Adam & Eva afstam nie en dus geensins Erfsondaars is nie?

   Hoe kan jy wil suggereer dat die Evangelie en die afwassing van die Adamiese Erfsonde enigsins op Swartes van toepassing is – wanneer Swartes van die staanspoor af geensins as Erfsondaars bekend kan staan nie?

   Hoe kan jy suggereer dat Swartes “deel van (‘geestelike’) Israel” mag wees, terwyl daar geensins enige iets oor ‘n “geestelike israel” in die Bybel staan, en terwyl Swartes geensins (op enige vlak of wyse) kan kwalifiseer as (blosende en bleekwordende) Israeliete nie?

   Waarom moet ons jou linkse, gelykheid-prekende, rasgemengde, multi-kulturele, kerklike (Babiloniese) gemors-suggesties ernstig opneem?

   1. Liewe mens,

    Judas 1:14  En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle, 
    Judas 1:15  om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen Hom gespreek het. 
    Judas 1:16  Hulle is murmureerders wat oor hul lot klae, en volgens hulle begeerlikhede wandel; en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel.

    Dis duidelik dat die Skrywer bevestig dat Henog die 7de van Adam af is, m.a.w die man voor die vloed, en boonop ‘n profeet is en hom direk kwoteer. Glo jy die Skrywer?

    Henog 106:1 Na dae het my seun, Metúsalag, vir sy seun, Lameg, ‘n vrou gekry, en sy het deur hom swanger geword en ‘n seun was gebore.
    Henog 106:2 En sy lyf was so wit soos sneeu en rooi soos ‘n roos in bloem, en die hare op sy kop en sy lang lokke was so wit soos wol, en sy oë pragtig. En toe hy sy oë oopgemaak het, het hy die hele huis verlig soos die son, en die hele huis was besonders helder.
    Henog 106:3 En hy het homself opgelig in die hande van die vroedvrou, sy mond oopgemaak, en gepraat met die Here van geregtigheid.
    Henog 106:4 En sy vader, Lameg, was bang vir hom en het gevlug, en het na sy vader, Metúsalag, gegaan.
    Henog 106:5 En hy het vir hom gesê: “‘n Vreemde seun is aan my gebore, verskeidelik van en nie soos die mens nie, en lyk soos een van die seuns van die God van die hemele; En sy natuur is anders, en hy is nie soos ons nie, en sy oë is soos die strale van die son en sy aangesig is verheerlik.

    Ek wonder hoe anders Lameg moes gelyk het, dat sy seun: Noag… hom so laat skrik het?

    Seën-groete,
    Benjamin

 55. Geloftefees op die 15de en die 16de Desember 2016

  Nylstroom: Doornfontein

  Die Doornfontein Algemene Handelaar, die Nylstroom Lodge, die Doornfontein plaas en … gaan weer lekker pitte maak.

  Op die 16 Desember is die Finansiële verslag in die program ingewerk. Julle sien … Pitte, blare, velle of wat ookal. Wonder net watter instansie se Finansiële verslag word hier mee gehandel?

  O ja, die Bestuursverkiesing word ook op die dag gehou. Op Geloftedag. Wonder net watter instansie se bestuur word op die dag verkies?

  Ja nee wat, sulke Geloftefeeste landwyd … Dan wonder ‘n mens hoeveel van die Geloftefeeste is gekaap deur die Vrymesselaars? En die skape word aan hulle snoete rondgesleep. Nogal vrywillig.

  http://www.dievryburger.co.za/2016/12/51731/

  1. Ek het hierdie verhaal al tevore op Vaandel vertel, maar vir die onthalwe van nuwe lesers, wil ek dit graag herhaal. My pa was n vrymesselaar gewees, en as kinders het ons altyd met verwondering ” gekrap ” in die klein tassie, wat sy snaakse kleurvolle klere bevat het. Maar op n dag, het hy blykbaar n uitval met hulle gehad, en het toe met hulle gebreek. My ma het volgehou, tot die dag dat sy dood is, dat toe my pa met die VM gebreek het, het die HEL in ons huis losgebreek. Die feit dat hulle later geskei het, is miskien nou nie so luisterryk nie, want dit is maar n algemene verskynsel. Maar my kinderlewe was beslis nie maanskyn en rose gewees nie. So, nou sit ons met hierdie boosheid in ons kerke, en in elke faset van die samelewing, van toeka se tyd af. En daar word ” gebid, ” dat die spoeg spat. Sommer langs die hoofpaaie ook. En daar word sprinkaan-voete gewas, maar dinge raak net erger. Miskien bid almal verkeerd, en nou is die gebede n GRUWEL voor Yahweh se aangesig ? ( Ek meen, kan n vrymesselaar enigsins reg bid ? ) Daarom hou ek Geloftefees in my eie huis, en dit werk al vir jare heel goed vir my !

   1. Dirk Albers
    Jare gelede het mense geskei maar nie soos nou nie. Omtrent elke tweede mens met wie ek deesdae in aanraking gekom is geskei. Ek sê nou die dag vir my vrou dat ek dink dat die Vrymesselary ‘n groot FAKTOR is in die algemene geskeiery. Hetsy ‘n Gratis Bouer wegbreek of bly … In beide situasies raak dinge ondraaglik vir die gade. As die Gratis Bouer wegbreek word hy subtiel afgebreek totdat hy verwoes is. Word sommer afbetaal daar waar hy werk en kry dan ook nie nie werk nie, kan nie besigheid begin nie, word uitgesny by sy gereelde sosiale plekke. Ook by die ‘kerk’ endiesmeer plekke. As die Gratis Bouer bly … nou ja, die vroue wat deel is van die bose kringloop kan ons meer vertel van die Gratis Bouer man se toegewyde/prioriteit aandag aan die tempel/losie/’broeder’skap en die tweede viool storie. Of is dit laaste viool? O, en die gesuipery … Soos een ou my vertel het – “Hulle drink dat die nete op hul koppe bars.”

    Die Vrymesselaars met hulle geveinste ‘liefdadigheid’, ‘maak beter manne van manne’, laat kamtig nie ateïste toe nie en die beste van alles – “moet net in ‘n god glo”, enige god maar eintlik in hulle “groot argitek van die heelal”, nl. die duiwel.

    Hier by die volgende skakel is van daardie Vrymesselary regalieë wat julle seker ook in daardie “klein tassie” ontdek het. So bende-agtig met bendehuisies en alles … Geheimsinnigheid … In die nag … Soos Laerskool kinders. Onthou jy Die Uile? Jy en baie ander hier op die forum weet die goed, maar dit is belangrik vir dié wat nog nie weet nie. Kyk mooi na die foto. Kyk ook na die struktuur in die agtergrond. As jy weer by jou erf uitry, kyk uit vir dit. Dit is daar buite ook. In jou gesig. In dié geval in die plaaslike koerant.
    http://reviewonline.co.za/132327/lewenslange-bande-word-hier-gesmee-2/

 56. Goeie more,
  Moderator: Agge nee man, nou nie die stryery oor die satan en bose stop nie. u Sien daar is 2 soorte stry, die een soort is net ek, ek, ek, ek. Dit is sommer tyd mors en mens hou maar verby. Die ander soort is mens soek en grawe al dieper om ‘n behoorlike argument te kry, in die proses kom mens gewoonlik op die waarheid (die groot prentjie) uit. Dit wil voorkom of Leonor en Johan albei stry vir die waarheid. So kom ons gee hulle nog so kansie om te stry (soek en grawe) en baie moontlik kom hulle agter dat hulle albei reg is, (stry vir die selfde saak) hulle moet nou nog net die groot prentjie raak sien. As hulle darm nou kragte kan bymekaar gooi dan gaan die duiwel #$%@!.
  Groetnis.

  1. Eques ex Inferno

   Tsk tsk tsk.
   “Niemand gaan na die Vader…behalwe deur My nie”.
   Wat jy dus hier ( hoe edel ook al ) bepleit, is om te verwag die partye moet ‘my matras en jou kombers’ as duet saamsing!
   Dat albei hul weg na die WAARHEID in hierdie opsig kan ‘oop-sing’ – is blote wensdenkery.

   1. Leonor C Lombard

    Klgl 3:55
    Ek roep U Naam aan, Yahweh, uit die onderste kuil.
    U hoor my stem; verberg U Oor nie vir my ontboeseming, vir my hulpgeroep nie.
    U kom NADER die dag as ek U aanroep, U sê: wees nie bevrees nie!
    U, Yahweh, VERDEDIG MY REGSAAK, U VERLOS MY LEWE.

    Ps 105
    Vra na Yahweh en SY Sterkte; SOEK SY AANGESIG ALTYDDEUR.

    Ps 50
    en roep My aan in die dag van benoudheid: EK sal jou uithelp, en jy moet MY eer.

    By Yahweh kan ek kom sonder om deur Iemand te gaan. Of soek ‘n plek waar Yahweh dit verander het en laat my weet.

 57. Leonor C Lombard

  Hinsie, Kom ons wag maar vir die moderator wat op die nuwe webwerf ‘n plekkie daarvoor sal gee. Dan sal ek dit behoorlik Gupta. Het nog baie om te skryf.

 58. Aan Doringbos Benjamin

  Jou suggestie dat Lameg donker of swart (boggom) moes gewees het is laakbaar en tipies links-liberaal (Afrikanerbonder).

  Lameg was ‘n Adamiër, ‘n Blanke – uit die suiwer geslagslyn van Adam. Noag was ook, maar was deur God verheerlik en omdat Noag se genetika baie suiwer was :

  Gen. 6:9 : “These are the generations of Noah : Noah was a just man and PERFECT IN HIS GENERATIONS, and Noah walked with God.”

  Adam & Eva was van een enkele ras (Blank). Adam se naam beteken in Hebreeus “om te kan bloos” (Strong’s H119 en H120)….

  > The Hebrew meaning of Adam’s name ; Strong’s Concordance defines “Adam” as follows…

  Strong’s H120 : adam (aw-dawm) : From H119 ; ruddy, that is, a human being (an individual or the species, mankind). See H119. –

  Strong’s H119 : adam (aw-dam) : To show blood (in the face), that is, flush or turn rosy : – be (dyed, made) red (ruddy).

  ADAM beteken dus “om te kan bloos”. Adam was sowat 4004 VC geskape na die BEELD en GELYKENIS van God (JHWH).

  Nie alle rasse kan bloos en bleek word nie. Nie alle rasse se gelaatstrekke kan as “wit en rooierig” beskryf word nie.

  Israel is ook die suiwer afstammelinge van Adam & Eva en word genoem “the holy race” (Esra 9:2 – ESV) en “a chosen race” (1Petr. 2:9 – ESV). Israel was ‘n Blanke volk, Dawid ook, beskryf as “wit en rooierig”, wat kon BLOOS en BLEEK word – tot vandag toe (1Sam. 16:12 ; Ps. 51:7 ; Hoogl. 5:10 ; Klaagl. 4:7 ; Esra 9:6 ; Jes. 29:22).

 59. Aan Doringbos Benjamin

  Ek wil nog iets byvoeg oor Henog en Noag.

  Henog, Noag en sy nageslag (Sem, Jafet en Gam) was almal Adamiërs, naamlik die suiwer nageslag van Adam & Eva.

  Gen. 5: 1-2 : “This is the book of the generations of ADAM. In the day that God created man, in the likeness of God made he him ; Male and female created he them ; and blessed them, and called their name ADAM, in the day when they were created.” [KJV]

  Adam – Set – Enos – Kenan – Mahalálel – Jered – Henog – Metúsalag – Lameg – Noag

  Gen. 5:18 : “Toe JERED honderd twee en sestig jaar oud was, het hy die vader van HENOG geword.”

  Gen 5: 28-29 : “Toe LAMEG honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek en hom NOAG genoem…” [OAV]

  Henog 106:2 : “En sy (Noag se) lyf was so wit soos sneeu en rooi soos ‘n roos in bloem, en die hare op sy kop en sy lang lokke was so wit soos wol, en sy oë pragtig.”

  Klaagl. 4: 7 : “Haar (Israel se) vorste was helderder as sneeu, witter as melk, rooier van liggaam as korale, hulle gestalte ‘n saffier.” [AOV]

  Die fisiese beskrywing van Israel in Klaagliedere hierbo stem inderdaad baie ooreen met die beskrywing van Noag in Henog 106:2. Hulle was Blankes (Adamiërs).

 60. Aan Doringbos Benjamin

  Ek wil nog iets byvoeg oor Noag se nageslag en die term “die mensdom”.

  Noag en sy vrou Naamah (die dogter van Henog) was beide Adamiërs (Blank), en so ook was hulle drie seuns (Sem, Jafet en Gam) almal van een enkele ras, naamlik Blankes / Adamiërs. Gam of sy nageslag / ras het geensins eweskielik “van kleur verander” nie (devolusie ondergaan nie). Die spontane verandering (makro-evolusie) van ras of spesie bestaan nie en daardie kerklike dogma is ‘n bose, Babiloniese en onbybelse leuen. Van Gam se nageslag het wel later met naturelle (pre-adamiete) verbaster en só hulle nageslag verdonker om o.a. die Kusiete voort te bring.

  In die Bybel het die terme “die mensdom” en “mensekinders” op Adam se RAS betrekking :

  Hand. 17: 26 : “En Hy het uit een bloed al die nasies van die MENSDOM gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het…” [AOV]

  Deut. 32: 8 : “When the most High divided to the NATIONS their inheritance, when he separated the sons of ADAM (H120), he set the bounds of the people according to the number of the children of ISRAEL.” [KJV]

  NB : Hierbo is dit duidelik dat “die mensekinders” = “the sons of Adam”.

 61. Daar is Afrikaner, Boere-Afrikaner … En dan “Die Afrikaanse Geldmag” … Volgens DIE VRYBURGER. Nou het “Die Afrikaanse Geldmag” “ ‘n ooreenkoms aangegaan met TLU SA om werwing te doen vir nuwe lede.”

  Maar TLU SA is dan die grootste ‘buddie’ van DIE VRYBURGER …!? Vandat DIE VRYBURGER aangekondig het dat ‘n nuwe bestuur oorgeneem het was dit net TLU SA dié en TLU SA daai, en TLU SA wat de dinges ookal …

  En nou, en nou is TLU SA ‘buddies’ met Solidariteit. Ai! Jai! Jai! Jai Jai! ‘mnr’ Meintjes en Henk van der Graaf! Hoe Kan julle? Hoe kan julle, jul mede gatgabbas so in die gat hap? Jul mede gatgabba naamlik DIE VRYBURGER. – DIE VRYBURGER wou nog of sou nog, of was nog, of was is nog besig met ‘n ‘deal’. Nou hoe noe? Lyk my die prys en die voordele was nie reg nie. ‘n Spul Vrymesselaar adders in een mandjie wat veg vir ‘King of the Hill”.

  DIE VRYBURGER praat nogal van “volksnasionalisme” … Hou op om stront te praat man/vrou/of wie of wat ookal julle is! Of is dit Clem de Klerk en die ou wat die spreker is by die Nylstroomse Geldmaak Geloftefees?

  Wat het geword van die “Spookskrywer”? Of het hy ALWEER oor die draad gespring …? – Die gemene faktor wanneer dit kom by onderonsies. Gaan vra maar vir Danie Roodt. Hy en “Die Spookskrywer”, hulle ken van …

  Ja nee wat, onthou julle toe ek vertel het van “onheilige alliansies” in vorming en om die spasie/s dop te hou? Selfs die alliansie-vorming werk nie so lekker nie. Lyk amper soos die ANC verbrokkeling. Maar moet nie ‘worry’ nie … Alles deel van “Die Doringbos” in vorming. Hulle sal almal nog ineenstrengel soos SIENER gesien het. – “MANELPAK-AFSTOWWERS” – Soos Adriaan Snyman oor hulle geskryf het.
  http://www.dievryburger.co.za/2016/12/die-afrikaanse-geldmag/

 62. Benjamin,
  Dis snaaks hoe die logiese gevolg van wat jy voorhou nie by jou opkom nie…

  As Noag so “vreemd” was omdat hy wit en rosig was, maar alle afstammelinge op die aarde na die vloed, was Noag en sy seuns se afstammelinge, dan het jy nou net bewys dat witmense en dus Kaukasiërs Noag se afstammelinge is.

  Uit daardie afstammelinge het God verskeie male daarna Sy voorkeur uitgeoefen deur sekere mense/afstammelinge/stamme te verwerp en telkens een mens met sy afstammelinge uit verkies om sy volk te wees.

  Almal was verwerp en Abraham uit verkies,
  Abraham se vrou se slavin se seun by Abraham, sowel as Abraham se tweede vrou na die dood van Sarah se kinders, was verwerp en slegs Isak was uit verkies,
  Isak se seun Esau was verwerp en Jakob was uit verkies,
  Daarvandaan was die seuns van Jakob/Israel uit verkies… Almal die afstammelinge van ‘n blink wit en rosige, stralende blanke Noag!

  Hoe sou jy dit weg verduidelik?

 63. Dit is amper lagwekkend om te sien hoe die wêreld-media spook en spartel, om geloofwaardig voor te kom. Maar hierdie amerikaanse verkiesing, was miskien die laaste spyker in hulle gesamentlike doodskiste gewees. En dir raportering van die oorlog in Sirië, bereik daagliks nuwe laagte punte, of hoogtepunte, afhangend van hoe mens daarna kyk. Maar die ergste is, wanneer hulle bloeiende, stowwerige kindertjies vertoon, om te bewys hoe aaklig hullle vyande is. En dit is reeds bewys, dat baie videos gemaak word, soos in Hollywood, om hulle opponente by te kom, en in n swak lig te stel. Maar kom ons dink bietjie, wat hier gedoen gaan word, wanneer die Boerevolk, en ander blanke patriotte, die dag begin veg. Dieselfde siek leuens sal die wêreld ingestuur word, en ons vyande sal tot die tande toe gewapen word, sodat hulle hierdie aaklige blanke rassiste kan uitwis. Maar wees nie bevrees nie, want dit sal maak dat die wonderwerk uit ons Hemelse Vader se hand, nog groter, en wonderliker sal wees. En ons vyande gaan stowwerig, en vol bloed, met groot oë na die TV kameras kyk !

 64. Aan die Moderator

  Ek sien my drie poste van gister (14 Des 2016) aan Benjamin hierbo is nie geplaas nie.

  My repliek was netjies, ordentlik, feitlik en skoon. Ek sien geen fout daarmee nie.

  Of is daar miskien (volgens u) fout met my poste gewees?

  Of wat sal die ware rede wees dat dit nie verskyn nie? Maak die waarheid iemand al weer seer?

  Ek wil graag weet.

  ?

  1. Anti-Liberaal, baie dankie vir jou mooi bydraes ! Wees maar bietjie meer geduldig met ons Moderator. Ek dink hy word van tyd tot tyd toegegooi met poste van ons lesers. Dit is natuurlik verblydend dat so baie mense wil deelneem. Maar dit is nogtans harde werk, om alles deur te gaan, en die poste te orden, sodat die dialoog sin maak, en maklik gevolg kan word. En dan is daar natuurlik altyd die brommers/trolle wat ook aandag verg, en eers met ” Doom ” gespuit moet word !

 65. Ons is geneig om te dink, dat die ( joodse ) geldbase, vorm een ” patriotiese, ” hegte broederskap, wat bymekaar sal staan, deur dik en dun. En gooi maar hierby in, enige bose organisasie, wat bose doelwitte nastreef. Niks is verder van die waarheid nie, want hulle bly steeds mense, met al die tekortkominge, swakhede, en boosheid wat in mense te vinde is. En dit is die hoof rede waarom dit so moeilik is, om wêreld-gebeure akkuraat te voorspel, en/of te verstaan. Het julle al gedink hoe besig dit die satan moet hou, om al sy kinders te ” organise, ” en hulle te kry, om al sy instruksies uit te voer ? En nou het malema ook bygekom ! En dit is waar die wiele gaan afval. ( Ag, vriende, kom ons lag bietjie nou en dan ! )

 66. Terwyl ek vandag diep dink aan Bloedrivier, en die Gelofte, het iets by my opgekom, wat ek graag met julle deel. Tradisioneel word baie klem gelê op die wonderbaarlike oorwinning, wat ons voorvaders uit Yahweh se hand ontvang het. Daar is niks verkeerd hiermee nie. Maar was u al ooit by n Geloftefees gewees, waar die leiers JUIG oor die duisende bose, sataniese barbare, wat ons voorvaders uitgewis het ? Amper soos n mini Banvloek, omdat Yahweh se instruksie is duidelik. Hierdie heiden-nasies moet voor ons uitgejaag word, en totaal uitgewis word. Ons mag NIKS met hulle te doen hê nie, want hulle sal ons met hulle afgode besoedel, en ons ondermyn, en UITWIS ! Maar toe besluit ons, dit is baie lekkerder, en geriefliker, om slawe uit hulle te maak. Hulle is mos volgens die Bybel, hout-hakers, en water-draers ? En hoeveel ” christene, ” hou vandag liewer versoenings-byeenkomste, want dit is mos die mooi christelike manier van doen. Maar ek weet daar is ook baie nugtere gelowiges, wat saam met my identifiseer vandag. Ons JUIG, en gee eer aan Yahweh, vir ons voorvaders, wat daar by Bloedrivier, Sy instruksies so tasbaar uitgevoer het. En die aasvoëls het oor die bose wesens se lyke baljaar, en vet geword. HALLELUJAH !

 67. Liewe mens,

  Noag was wit, wie stry? Ek insinueer ook nie dat Lameg swart was nie, maar dat hy wel ‘n ander kleur was as Noag. So lees mens in Henog 106:8-11:

  En toe Metúsalag hierdie woorde van sy seun gehoor het, het hy na my toe gekom teen die eindes van die aarde; want hy het gehoor dat dit is waar ek was, en hy het kliphard geskree, en ek het sy stem gehoor en na hom toe gekom. En ek het vir hom gesê: “Kyk, hier is ek, my seun. Hoekom het jy na my toe gekom?”. En hy het geantwoord en gesê: “Oor ‘n oorsaak van groot angs het ek na jou toe gekom, en oor ‘n onstellende visie het ek jou genader. En nou, my vader, hoor my: aan Lameg, my seun, is daar ‘n seun gebore, en daar is geen soos hy in sy gelykenis nie, en sy natuur is nie soos die mens se natuur nie, en die kleur van sy lyf is witter as sneeu en so rooi soos ‘n roos in bloem, en die hare wat op sy kop is witter as wol, en sy oê is soos die strale van die son, en hy het sy oë oopgemaak en die hele huis verlig. En hy het opgestaan in die hande van die vroedvrou, en sy mond oopgemaak en die die Here van die hemele geseën. En sy vader Lameg het bang geword en het na my toe gevlug, en het nie geglo dat die seun van hom af kom nie, maar dat hy in die gelykenis van die engele van die hemel is; en kyk, ek het gekom na jou toe sodat jy aan my die waarheid kan bekend maak.”

  Metúsalag noem uitdruklik “die kleur van sy lyf”. Al die eienskappe is die van die wit ras. As Metúsalag en Lameg wit was, sou dit nie angs veroorsaak het nie. Kom ons tref ‘n vergelyking: Gestel jou vrou is in die teatersaal, jou kind word gebore en lyk nes jy. Wel, niks snaaks hier nie, die lewe gaan aan. Gestel die kind was ‘n ander kleur as jy? O wee…!

  (Lees verder…)

 68. Mens kan dus nie in verklaar dat Noag perfek was in sy gene en Lameg ook nie. Dit is wedersyds eksklusief; Die beeld wat getoon word is die van onperfekte gene (Lameg), wat perfekte gene (Noag) voortbring. Dit was ‘n wonderwerk soos mens lees in Henog 106:13-19:

  En ek, Henog, het hom geantwoord en gesê: “Die Here gaan ‘n nuwe ding doen op die aarde, en dit het ek reeds in ‘n visie gesien, en maak aan hom bekend dat in die generasie van my vader, Jered, het van die engele van die hemele die Woord van God oortree”. En kyk, hulle het sonde gepleeg en die wet oortree, en hulself met vrouens vereenig en sonde met hulle gepleeg, en met van hulle getrou, en kinders deur hulle voortgebring. Ja, daar sal ‘n massiewe vernietiging oor die hele aarde strek, en daar sal ‘n stortvloed en massiewe vernietiging wees vir een jaar. En hierdie seun wat aan jou gebore is, sal oorbly op die aarde, en sy drie kinders sal gered wees saam met hom: wanneer die hele mensdom wat op die aarde is sal doodgaan [sal hy en sy seuns gered wees]. En hulle gaan op die aarde reuse voortbring, nie in die gees nie, maar in die vlees, en daar sal ‘n groot bestrawwing op die aarde wees, en die aarde sal skoongewas word van alle onreinheid. En nou maak beken aan jou seun Lameg dat hy wie aan hom gebore is ter waarheid, sy seun, en noem hom Noag; wat hy sal oorbly, hy en sy seuns sal gered wees van die vernietiging, wat oor die aarde strek, dansky die sonde en al die ongeregtigheid wat volkome sal wees op die aarde in sy dae. En na dit sal daar nog steeds ongeregtigheid wees, dit wat eerstens volkome geraak het op die aarde; want ek ken die raaisel svan die heiliges, want Hy, die Here, het my gewys en my ingelig, en ek het dit gelees in die hemelese tablette.

  (Lees verder…)

 69. Ben
  Hier word bespiegel rondom die feit of die swart en/of gekleurde rasse van die wêreld die ewige lewe kan beërwe.

  JHWH het die mens geskape wat in sonde verval het toe die seuns van JHWH en die dogters van die mens vermeng het. Daar was dus meer as een groep op die aarde, waarvan die nie aanvaarbaar was in die aangesig van JHWH nie. Die sondeval het direk aanleiding gegee tot die sonvloed.

  Hierna het die mens weer verval in sonde en die toring van Babel probeer bou. Ons lees: “Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.”

  JHWH het hierna Sy verbond opgerig met Abraham en Abraham se nageslag na hom, tot ‘n ewige verbond, om vir en sy nageslag na hom ‘n God te wees. Met die onderskeiding dat die verbond tussen JHWH opgerig is met Isak wat toe nog nie eers gebore was nie. Uitdruklik was die verbond met Abraham deur Isak en Jakob alleenlik. Ander nagslag van Abraham, deur onderandere Ismael, is spesifiek uitgesluit van die verbond met Abraham en sy nageslag deur Isak.

  In die nuwe testament staan daat in Rom 9:7 staan: “ Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is nie, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.”
  Lees gerus verder tot vers 13. In Gal 4:28-30 staan: Maar ons broeers, is soos Isak, kinders van die belofte; maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want NOOIT mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie.

 70. Dis ook interresant dat Metúsalag sê “en oor ‘n onstellende visie het ek jou genader”. Hier word die woord visie gebruik en mens kan duidelik uit die styl van die teks aanvoer dat dit beeldspraak is want in dieselfde vorm gebruik word in Openbaring 1:13-16:

  En tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. 

  Wie word hier beskryf behalwe ons Redder en Saligmaker Jesus Christus? Vereenselfwig dus die volgende in jou hart:

  Genesis 6:9  Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.

  Die regverdige, die opregte man, is die man wat saam met God wandel.

  Seën-groete,
  Benjamin

 71. In die gedeelte van die Bybel wat handel oor die verbond was reeds aangedui dat die nageslag van Abraham, deur Isak en Jakob weggevoer sal word waar hulle diensbaar en verdruk sal word vier honderd jaar lank. JHWH se volk [Israel] het dan ook opgeëindig in Egipte waar hulle later in slawerny onderwerp is. JHWH het hulle uiteindelik uit slawerny verlos, nadat Hy aan Moses veskyn het en sy naam aan die volk bekend gemaak as sy gedenknaam van geslag tot geslag.

  Met die instelling van Pasga het JHWH Israel uitgelei van slawerny en aan Israel Sy wet gegee om aan gehoorsaam te wees. Die Wet was slegs ten opsigte van Sy volk Israel.
  Ons lees in Deut 6:3 Hoof dan Israel en onderhoud dit sorgvuldig. Ook in die nuwe testament lees ek Markus 12:29 Die eerste van al die gebooie is: “Hoor Israel, …….”
  Paulus bevestig ook in sy brief aan die Romeine “ Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan; en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word.”

  Na die verstrooing van die 10 stamme van Israel het hulle in sonde verval en nie meet geweet wie hulle voorvaarder is nie. Ons lees van die nuwe verbond met die Huis van Israel: “Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir my ‘n volk wees.

  Dit is dus baie duidelik dat die nagsleg van Ismael en die nagslag van Esau en alle ander wat nie nagslag van Isak is nie, uitgesluit is van die belofte.

  Swartes kan nie die ewige lewe beërwe nie, is nie onder die Wet nie en sal Wet verlore gaan.

  jjgs

 72. Nou ja vriende ! Zuma is in n tent in Noordwes, besig om ” versoeningsdag ” te vier, en n stormwind waai die hele lot daar deurmekaar. Jy sien net sprinkane rond-hardloop, en zuma word inderhaas verwyder. Mens kan net vra, is dit weens godslastering wat hy in die verlede al kwytgeraak het, of het hy iets ekstra boos, in die tent vandag kwytgeraak ? Miskien kan iemand die skakel vir ons plaas sodat al ons lesers dit kan sien. Ek is versigtig om meer hierin te lees as wat nodig is, want stormwinde kan hierdie tyd van die jaar, enige plek toeslaan. Maar ek bid nog steeds gereeld, dat vuur uit die Hemel, die hele ” parlement, ” en AL die bose insittendes daar, verteer tot stof en as !

 73. Gaan lees die kommentaar van lesers oor Die Gelofte by Bloedrivier afgelê, by ‘n artikel wat gister geplaas was, wat handel oor:
  “ Pres Zuma had to be escorted out of the marque where he was giving his#reconciliationday speech as heavy rains blew it off the ground this afternoon ‬
  NW “

  Die artikel en kommentaar is te lese by”
  https://www.facebook.com/CICA.CrimeIntel/

  Uit die kommentaar is dit duidelik waar Die Boervolk staan hier in azanië. Ek stel nie belang in die gedaantes se sieninge/kommentaar nie maar wel in CICA – Crime Intelligence & Community Awareness – South Africa se kommentaar na aanleiding van Gustav van der Walt se kommentaar … Ook ander witnerwe se kommentaar wat soos CICA praat.

  CICA sê onder andere oor Die Gelofte en die Slag van Bloedrivier:
  “Bwahahahaha – 3000 people died at blood river almost 200 years ago and you’re still boasting about that?? Talk about living in the past ???? ???? ???? ????

  In case you missed the memo – way more than 200 000 people have been slaughtered in their homes in the last 20 years, so your 1838 statistics are piss poor in comparison”

  Gaan lees self, daar is nog. Bogenoemde is ‘n goeie aanduiding van die posisie van Die Boervolk vandag in azanië. Die gety is teen ons. Boer, jy sal sterk moet wees.

  1. JB, Daar het presies vier dekades verloop sedert die swart skolier ons in 1976 gewys het hy is die gebore verderwer waarteen die Almagtige ons by monde van sy profeet Jesaja gewaarsku het: “Kyk … ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.”
   En vanjaar was dit daardie jong verderwer se ouer, swart broer, die student, wat weer die vernietigingswerk voortgesit het. Dit kom al oor ’n duisend geslagte heen en oor nog ’n duisend geslagte sal hulle steeds net kan verderwe.
   Tweeduisend jaar gelede toe die Messias se sending na die verlore skape van die huis van Israel begin het, het hy aan sy eerste twee dissipels, die broers, Petrus, en Andréas, gesê: Mat 4:19 “…Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak … Mat 10:5 “(Maar) Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie…”
   En die dag toe Hy drie jaar later van sy dissipels afskeid neem, was sy laaste woorde aan hulle: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Joh. 20:21) — net na die verlore skape van die huis van Israel (Mat. 10:6) — want redding en bekering is net vir Israel…” (Hand. 5:31).
   Joh 21:4-6 “En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord Hom: Nee. En Hy sê vir hulle: Gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie.”
   Maar die Kerk, sy sendelinge, verligtes en die politici wou Hom nie glo nie en het sedert daardie dag alles in die stryd gewerp om Hom verkeerd te bewys. Hulle het hul nette dwaaslik altyddeur net aan die linkerkant van die skuit uitgegooi, al weet hulle baie goed Hy het vóór sy Vertrek na sy Vaderhuis sy dissipels aangesê om hulle nette aan die regterkant uit te gooi.
   ’n Kerk waarin daar niks meer reg is nie, soos Siener dit gestel het, is op ’n linkse dwaalweg wat net groter verdeeldheid, meningsverskille en onenigheid meebring.
   Dieselfde verdeeldheid, meningsverskille en onenigheid het na die Slag van Vegkop onder die Trekkerleiers geheers. Prof. G.B.A. Gerdner skryf in Sarel Cilliers —die vader van Dingaansdag (1915) hieroor: “Dit was so erg dat die Groot Trek se lot maar gedurig in die weegskaal was … Daar was dae toe dit maar bloedmin geskeel het of die hele Trek het in duie geval en toe die doel wat die Trekkers vir hulle gestel het aan ’n draadjie gehang het.”
   Sarel Cilliers moes sy mede-Trekkers in een stadium hard daaroor aanspreek: “Broeders! De verdeeldheid onder ons wordt groot. Denk er toch aan, hoe de vijand zich verheugen zal, hoe verontwaardigd onze stamgenoten in de Kolonie zullen zijn, indien wij op deze wijze ons maatschappelik bestaan zelf vermoorden.”
   Eers ná die Slag van Bloedrivier het daar eenheid gekom.
   Dis ook opmerklik dat die Almagtige dwarsdeur die geskiedenis die vyand altyd in verwarring bring wanneer hulle sy volk met uitwissing bedreig:
   1 Sam. 14:19-23 “En terwyl Saul nog met die priester spreek en die rumoer wat in die laer van die Filistyne was, altyddeur groter word, sê Saul vir die priester: Trek jou hand terug! Saul en al die manskappe wat by hom was, is toe saamgeroep, en hulle het by die geveg aangekom; en kyk, die swaard van die een was teen die ander—’n baie groot verwarring … Toe al die manne van Israel wat op die gebergte van Efraim weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het dié hulle ook in die geveg agternagesit. En die HERE het Israel op dié dag verlos.”
   Die geskiedenis sal homself ook hier herhaal, want volgens Siener gaan ons dinge ook eers na die Tweede Bloedrivier verander:
   “Ek het die verdeelde volk gesien: twee houte, een met penne (soos ’n hark) en een met gate. Die rooi kielhouer (smeltkroes — Tweede Bloedrivier — gaan oor hulle. Dan steek die penne in die gate en die twee houte voeg so goed dat geen mens die nate kan sien nie.”
   Dieselfde verwarring en vrese wat die Filistyne oploop gejaag het, sien ons by die vyand wat ons vandag bedreig. Dit het in die parlement losgebars, uitgekring na buite, waar dit koppe stamp, op mekaar vloek en skel en wraak sweer. Ja, vroeër of later gaan die een sy swaard teen die ander trek — en dan sal dié wat oorbly, ook in wanorde op die vlug slaan.
   Want Siener het juis gepraat van die gees van Verskrikking wat hulle gaan beetpak.
   En op Vrydag 16 Desember het hulle in Noordwes ’n voorsmakie daarvan gekry toe ’n stormwind die ANC-tent tydens ’n ‘Versoeningsbyeenkoms’ aan flarde geruk het en ’n angsbevange Zuma in der haas weggekarwei moes word.
   Maar die verderwer (en nog minder die Kerk), sal wil erken dis ’n waarskuwing van Hom vir wat voorlê die dag as hulle sy oogappel aanraak!

   1. Adriaan, jy raak n paar baie belangrike punte hier aan. Het die mense wat so getrou hulle kruisies getrek het, enigsins n idee wat in HULLE ” parlement ” aan die gang is ? Ek sê nie mens moet 24/7 na daardie bose sirkus kyk nie, maar dit is belangrik om te sien hoe die Afrika-kanker daar ook sy tol eis. Dit laat Apartheids-woede in jou opvlam, en versterk eintlik jou geloof. Dit is dieselfde woede, wat Simson met n esel-kakebeen laat inspring het onder sy vyande. En wat die gebou op hulle inmekaar laat trek het. En Dawid het dit ervaar, toe hy Goliat se kop afgekap het. Maar my kragte is besig om te kwyn, en ek is bang ek mis al die ” sports ! ” So vriende, bid asseblief saam met my, dat die 2de Bloedrivier spoedig kom, want die NSA demokratiese reënboog ” wonderwerk, ” doen ABSOLUUT NIKS vir my nie !

 74. JB, jy vra nou n baie ongerieflike ” rassistiese ” vraag ! Ek was in Durban, gedurende die eerste Desember, na die strande oopgestel is. Ek het die besigheid so-o-o deurgekyk, en toe skiet ek verby. En dit was eintllik daardie tyd nogal ” mak ” gewees, in vergelyking met deesdae. Maar ek wil ook weet : Waar is al die DA stemmers, om daardie arme ” swart-mense ” by te staan op die strand ? En om die reënboog-wonderwerk te help bou ? En neem asb kennis hoe dat daardie vragmotor beroof word ! Shame, mens kan sien hulle is BAIE honger, nê. Op whitenationnetwork.com is weer n pragtige artikel oor die sataniese liberaliste. Opskrif : Hard Talk – – – . Ek sê weer, liberaliste is VOL bose geeste, al sit hulle voor in die kerk !

 75. Benjamin aangehaal : “Noag was wit, wie stry? Ek insinueer ook nie dat Lameg swart was nie, maar dat hy wel ‘n ander kleur was as Noag.”

  Beide Noag en Lameg was Blank (Adamiërs) maar Noag was deur JHWH uitverkies en verheerlik, naamlik by geboorte was sy liggaam en oë besonders, uitstralend of verlig. Dit was die verskil.

  Ook Jesus (Jeshua) se hoof en hare was wit toe Johannes Hom aanskou het in Openbaring.

  Waarom vra jy “wie stry” ? – waneer dit JY is wat reg van die begin af stry dat “velkleur niks met Verlossing te make het nie” ; en JY wat stry dat die Bybel “ook vir Swartes” bedoel is ; en JY wat reg van die begin af suggereer dat die Bybel vir “alles en almal” geskryf is ; en JY wat gesuggereer het dat Swatres “ook van Adam & Eva afstam” ; en JY wat suggereer dat nie-blankes óók kwalifiseer as ons (Blankes se) “naastes”, ensovoorts.

  En nou eweskielik stem jy saam met my dat dat Adam en sy suiwer nageslag (Set, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Israel) almal Blankes / Adamiërs is ?

  So, jy het eweskielik van opinie verander ?

 76. Adriaan,

  Ek sluit aan by jou.

  DIE OPDRAG – Mat 10:5 – Yahshua het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ’n stad van die Samaritane nie; maar gaan liewer na die VERLORE SKAPE van die huis van Israel. En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.
  DIE IDENTIFISERING VAN HULLE WAT “WAARDIG” IS OM DIE BOODSKAP TE ONTVANG – NET DIE VERLORE SKAPE VAN ISRAEL WAS WAARDIG ! – Mat 10 :11- 14 – En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly dáár totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af.
  Maar nee die “kerk” het, besluit dat dit anderom sal wees. Die ware “heidene”. Die vyande van Israel moet ge-evangeliseer word en die “erfnis” van Israel moet aan ook aan hulle aangebied word, strydig met die aanvanklike opdrag. Hoekom die afwyking? Omdat vele ander skrifgedeeltes verdraai is om te glo dat Yahweh en Yahshua skynbaar van hul oorspronklike opdrag afgewyk het.

  1. Johann, hierdie ding van die ” migrante, ” wat skielik wêreldwyd begin ” trek, ” is iets wat ons tog moet van naderby bekyk. Hierdie modder-nasies was nog ALTYD honger, en onbevoeg om hulle eie lande te bestuur. Hulle het nog altyd oorloë, en struwelinge gehad. Die goeie blanke filantrope het nog altyd biljoene op hulle spandeer. Hier is n ” nuwe ” ding aan die gang, en ek wonder of julle slim mense dit nie uit die Skrif vir ons kan uitlê nie ? Verbastering van die Adamitiese genelyn, is natuurlik bo aan die lys, want kyk net hoeveel jong manlike kreature is betrokke. En hulle kry mos geweldige ” sexual emergencies ! ” Die toestroming na die VSA, het ook ongekende vlakke bereik, maar die feit dat Trump die grense wil/gaan toemaak, speel natuurlik ook n groot rol. Al wat ek weet, is iets GROOT is hier aan die gang !

 77. Leonor C Lombard

  Ek weet nie hoekom die verbond met Abraham, Isak en Jakob nog ter sprake is nie. Nog minder in verdediging vir of swartes onder die verbond staan of nie.

  Die christen dom kies hulle woorde baie fyn.

  Hulle maak so:
  Praat van die verbond van Abraham Isak en Jakob en dan die BELOFTES van Yahweh in die bybel. Daarom kan swartes ingesluit word.

  Gly soos seep oor die VERBOND wat gesluit is met Israel.

  Die verbond met Abraham het BELOFTES oor groot nasies, land en konings.

  Ismael is besny (VERBONDSTEKEN) en het die BELOFTES van Yahweh aan Abraham gekry. Gen 17:20
  Hy is ‘n groot nasies, hy het groot grondgebied en is ryk en het konings. Ismael se nageslag was en is onder die beloftes van die verbond met Abraham.

  Hy was Abraham se eersgeborene en moes alles kry maar Yahweh het Isak gekies om DIE geslagslyn van Abraham Syne te maak.

  Let ook op dat Yahweh NIE gesê het NIE: In Isak EN JAKOB sal jou geslagte genoem word nie. NET Isak WANT Esau was die eersgeborene en HY moes alles erf.

  Maar omdat Jakob Esau se erfporsies en daarby die beloftes gekoop het en KON koop het Yahweh dit toegelaat omdat Esau sy eersgebore reg verag het.
  Na ‘n gesukkel, (Jakob was ‘n liegbek en bedrieer) het Yahweh hom gekies om die nageslagte van Jakob SYNE te maak. Daarom is SY NAAM ISRAEL – so omtrent orals waar ISRAEL – lees dit JAKOB.
  Yahweh het WOORDELIKS die beloftes aan Abraham aan Jakob herhaal.

  Let ook op dat Yahweh NET mans gekies het om die geslagslyn te bou en VROUENS kon nie die verbond erken nie, aanneem nie en was dus TOTAAL uitgesluit van die beloftes. NET manlikes kon die kontrak TEKEN met besnydenis.

  Gaan die wat die die Abrahamitiese verbond verkoop aan almal erken dat vrouens en dogters UITGESLUIT is van die verbond?

 78. Leonor C Lombard

  Na 600 Jaar van die verbond met Abraham het Yahweh die gekerm van die kinders van JAKOB gehoor en met HULLE ‘n NUWE verbond ( as julle… dan sal Ek….) gemaak toe hy hulle uit Egipte gelei het. Hierdie verbond is van toepassing op man, vrou en kind en AS jy DIE kontrak TEKEN met sabbatdagonderhouding het jy die seën van die kontrak en jy is Yahweh se kind en HY is jou God.

  ELKE kontrak het beloftes vir prestasie en ‘n TEKEN gehad – Noag – die reënboog, Abraham Isak en Jakob – besnydenis.

  COVENANT #1285 בְּרִית b@riyth {ber-eeth’}(256 keer in die OT)
  between God and man
  1b1) alliance (of friendship)
  1b2) COVENANT (DIVINE ORDINANCE WITH SIGNS and PLEDGES)

  Niemand kan jou ooit DWING om ‘n kontrak te teken nie. JY KIES.

  So as jy as MAN die kontrak van Abraham wil eerbiedig, teken dit en laat jou besny.

  Die ware kinders van Jakob is nie verplig om Abraham se kontrak te teken nie maar ons teken die kontrak wat gemaak is by die berg Horeb. ‘n Israeliet het nie nodig om aan die verbonde te dink nie- Yahweh sorg dat die beloftes aan Abraham as ENKELING op ons van toepassing is.

  Lev 26
  42sal Ek DINK aan My verbond met Jakob; en ook aan My verbond met Isak en ook aan My verbond met Abraham sal Ek DINK, en aan die land sal Ek DINK.

  Let ook op dat maar NERENS en NET NERENS beveel Yahweh die kinders van Jakob om die verbond wat Hy gemaak het met Abraham en Isak en Jakob TE ONTHOU NIE, nog minder OM TE ONDERHOU.
  TOETS my woorde aan Yahweh se Woorde.

 79. Leonor C Lombard

  Ons word heeltyd beveel om te ONTHOU dat Yahweh ons uit Egpite gelei het en ons word heel tyd beveel om die VERBOND by Horeb te ONDERHOU.
  Lees Lev 26
  AS julle in My insettinge wandel en My gebooie hou en dit doen,
  Ek is Yahweh julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie;
  14 Maar AS julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie;
  15 en as julle My insettinge verwerp, en as julle siel van My verordeninge ‘n afsku het, sodat julle nie al My gebooie doen nie en MY VERBOND VERBREEK boet vir hul ongeregtigheid,

  43Maar die land moet eers van hulle verlate wees en moet vir sy sabbatte vergoeding kry, terwyl dit woes lê sonder hulle; en húlle(Israel) sal vir hul ongeregtigheid boet, omdat, ja, omdat hulle My verordeninge verwerp en hulle siel van My insettinge ‘n afsku gehad het.
  Maar ook dan, as hulle(Israel) in die land van hul vyande is, verwerp Ek hulle nie en het Ek van hulle geen afsku, sodat Ek ‘n einde aan hulle sou maak en MY VERBOND MET ISRAEL sou verbreek nie; want Ek is Yahweh HULLE God.

  45 Maar Ek sal tot ISRAEL se BESWIL dink aan die VERBOND VAN DIE VOORVADERS WAT EK UIT EGIPTELAND voor die oë van die nasies uitgelei het om vir hulle ‘n God te wees. Ek is Yahweh.
  46Dit is die insettinge en die verordeninge en die wette wat Yahweh tussen Hom en die kinders van Israel/Jakob by die berg Horeb/Sinai deur die diens van Moses gegee het

  Abraham, Isak en Jakob is NIE uit Egipte gelei NIE.

  Vergeet van die verbonde van die A, I en J en dink aan en onderhou die verbond wat Yahweh gemaak het met die 12 stamme – vroue en kinders INGESLUIT, by Horeb.

  1. Leonor C Lombard

   Futiel om van redding of ewige lewe te praat buite Israel. Die kontrak wat Yahweh met die kinders van Jakob gesluit het beloof vir HULLE die ewige lewe. Christendogma is net dogma.

 80. Ek het in die NG Kerk grootgeword, het katkisasie gedoen, en is aangeneem. Omdat ek nooit as n baba ” gedoop ” was nie, moes ek deur die dominee op n dag, voor die aanneming, besprenkel word, anders kon ek nie lid van die kerk word nie ? Ek het daardie tyd al begin voel dat hier net n klomp ” tjol ” aan die gang, maar my breinspoeling was baie effektief. Later het ek meer tuis begin voel in die charismatiese kerke, totdat ek besef het dat ek n Israeliet na die vlees is. Maar vyf en twintig jaar terug is my seun gebore. Ek was nog n kerk-christen gewees, en het niks geweet van die Israel Waarheid, Visie, en/of geloof nie. Maar ek het my seun laat besny op die agste dag, soos wat met my Verlosser gedoen is. ( Dit was toevallig ook op die Sabbat/Saterdag gedoen. ) Wat is my punt ? Ek was nog NOOIT spyt dat ek dit laat doen het nie. Reg of verkeerd !

 81. Liewe mens,

  Asb. ek smeek elkeen van julle, luister na die Vader se Woord! Draai terug na Hom toe! Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is naby!

  Act 7:51
  Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle.

  Jer 9:25-26
  Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is: oor Egipte en Juda en Edom en oor die kinders van Ammon en Moab en oor almal wat die rand van hulle hare wegskeer, wat in die woestyn woon; want al die heidene is onbesnede, maar die hele huis van Israel is onbesnede van hart. 

  Isa 56:3  En laat die uitlander wat hom by die HERE aangesluit het, nie spreek en sê: Die HERE sal my gewis afskei van sy volk nie; en laat die ontmande nie sê: Kyk, ek is ‘n droë boom nie. 

  Lev 19:33-34
  En as ‘n vreemdeling by jou in julle land vertoef, mag julle hom nie verdruk nie. 
  Lev 19:34  Die vreemdeling wat by julle vertoef, moet vir julle wees soos ‘n kind van die land wat onder julle is. En jy moet hom liefhê soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Ek is die HERE julle God. 

  Deu 10:17-19
  Want die HERE julle God is die God van die gode en die HERE van die here; die grote, magtige en gedugte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie; wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, en die vreemdeling liefhet, sodat Hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling liefhê, want julle was vreemdelinge in Egipteland.

  Rom 2:29  maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

  Die is my laaste geskrewe. Totsiens liewe mens.

  Seën-groete,
  Benjamin

 82. Ek sien op Vryburger dat sprinkane die verrigtinge by Bloedrivier ontsier het. Glo rondgespring op die waens, en doef-doef musiek gespeel ? ? Sou graag n betroubare verslag wou kry by n Boer, wat nie polities korrek optree nie. Ek was laas by Bloedrivier, toe daardie ” versoenings-brug ” nog onder konstruksie was. Ons het nog gedink daaraan, om die ding die lug in te blaas, net om n tasbare punt te bewys. Maar die pragtige, liberale, afrikaner, polities korrekte atmosfeer daar, het vir ons net te erg geword. Nou lyk dit vir my, die moderne afrikaner-krygers, kan nie eers n paar raserige, barbaarse sprinkane uitsorteer nie ? Hulle gaan daardie waens nog wegdra vir skrootmetaal, want dit is deel van die vervloeking wat oor hierdie land gekom het !

 83. Goeie naand,
  Interesante wêreld waarin ons leef. Neem nou die links/regs besigheid. Dit is ook een van die groot ‘bulshitte’ waarmee hulle (die vyand) ons gevang het. Daar is mos 2 modele (keuses) wat mens na kan kyk. 1)Die reguitlyn model, met ‘n linker en regter kant, so as jy nie links is nie is jy regs met die ‘draadsitter’ (en ander lelike name) in die middle. 2) Stel u self die lyn voor as ‘n buigbare pyp (stuk tuinslang) met links aan die een kant en regs aan die anderkant. Buig nou die twee punte afwaarts tot hulle bymekaar kom, dan kry u ‘n sirkel met links en regs bymekaar, onder. Op die model is links en regs die selfde ding. Dit is ook waar mens al die ‘new age’ gemorsies gaan kry. As mens nou teen die goed wil wees moet mens bo-op die sirkel wees, die verste punt van dit af. So mens moet maar half versigtig wees vir die term regs, sodat mens nie dalk sover van links af is dat u weer by links uitkom nie.
  Mens het nou ook ‘n keuse hoe mens na die Bybel wil kyk.
  1) Reguitlyn: Pred. 10:2, en Joh 21:6
  2) Die sirkel. Deu 5:32, Deu 17:11, Deu 17:20, Deu 28:13, Deu 28:14, Jos 1:7, Jos 23:6, 2Ki 22:2, Isa 30:21 Ens. (Dit is uit die 1933 vertaling)
  Wil darm net een plaas: “Spr 4:27 wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.”
  Daarom is mens nou nie opgewonde oor Trump nie, is net dieselfde as die anderkant.
  Groetnis.

 84. Afrikanerbonder Benjamin (Ben Geldenhuys?)

  Jou hele linkse “geestelike vermenging” -tirade het ineengestort. Jy het al jou Babilobiese en kerklik-liberale argumente verloor, en nou probeer jy desperaat ‘n paar laaste “preekstoel” versies ingooi voor jy spore maak. Dit sal nie werk nie.

  JY is die een wat na die Woord moet luister !

  – Die heiden = slegs Blanke (Adamiër – Israel) heidene is van toepassing.
  – Die uitlander = slegs Adamiërs (Blankes – Israel) is van toepassing.
  – Die vreemdeling = slegs Adamiërs (Blankes – Israel) is van toepassing.
  – Die Wilde Olyftakke (verstrooide Israel) word op die Mak Olyfboom (Juda en Benjamin) ingeënt – volgens Romeine 11. Olyfboom (Israel) op Olyfboom (Israel) ingeënt. Nie perskeboom (of doringboom) op Olyfboom nie.
  – God is geen aannemer van die persoon nie – slegs op WIE dit van toepassing is, naamlik tussen Adamiërs en Adamiërs (Blankes, Erfsondaars).

  Dit is júlle Linkses, Afrikanerbonders, Vrymesselaars, Rasvermengers, Multi-kulturaliste, Gelykheid-prekers, Multi-rassige Kerkeliete, Kumbajaa-singers, Versoeners, Hensoppers, Wit Ras Verraaiers, Libertyne, ensovoorts wat die ONBESNEDENES VAN HART EN ORE is ; en dit is JULLE wat die Heilige Gees weerstaan.

  Hand. 6: 9 : “En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die LIBERTYNE opgestaan, en van die Cirenéërs en Alexandryne, en van die mense van Cilícië en Asië, en hulle het met Stéfanus geredetwis.”

  Julle linkses is SATANISTE ! Soos Dirk Albers julle akkuraat beskryf het : Julle liberaliste is vol bose geeste en julle sit gewoonlik heel voor in die (rasgemengde) kerk met julle “mooi woordjies” en lang gesigte et al ! Maar ‘n spul Sataniste – die ís julle ! Christen Sataniste ! Satans-Christene ! Addergeslag !

 85. Leonor C Lombard

  Spelers in die OT:-

  Set en SETIETE tot by Noag.

  3 lyne, Sem Gam en Jafet.

  Uit Sem die SEMIETE – Abraham gekies.
  Abraham se huis en nageslag – BESNEDES(Isak, Ismael, Jakob, Edom)

  Die nageslag van Jakob – ISRAEL

  Kinders van Jakob wat die wet onderhou – REGVERDIGES.

  Nie die wet onderhou – ONGEREGTIG, GODDELOOS EN ONBESNEDE VAN HART.

  Gam en Jafet se afstammelinge- ONBESNEDES – tel nie as die nageslag van Abraham nie.

  Dan is daar HEIDENE – hulle kan besnede of onbesnede wees. Maw hulle was dalk van Abraham en het vermeng soos Esau met die Kanaaniete vermeng het.
  Of hulle kan Israel wees en ook vermeng met ander.

  En dan is daar die wilde dier van die veld. Net wat hy is.

  #2416 CHAY – lewende wese (501 keer voor).

  Gewone diere is
  #0929 behemah – dumb animal

  Lev 26:22
  En as julle jul teen My versit en na My nie wil luister nie, sal Ek meer plae op julle lê, sewevoudig volgens julle sondes.
  22 En Ek sal die WILDE DIERE VAN DIE VELD#2416(CHAY) onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees.

  Klink dit bekend?

  Jes 56

  8 Yahweh wat versamel diegene wat van Israel verdryf is, spreek: Ek sal by hom nog meer versamel, by sy versameldes.
  9 Al julle wilde diere (chay) van die veld, kom eet! Al julle wilde diere(chay) in die bos!

  Eet is eintlik verober/devour- vernietig.
  #0398 – akal
  1) to eat, devour, burn up, feed
  1a) (Qal)
  a1 to eat (human subject)
  a2 DEVOUR (of beasts and birds)
  a3 CONSUME (OF FIRE)
  a4 SLAY (OF SWORD)
  a5 consume, DESTROY (pestilence, drought)
  a6 (OF OPPRESSION)

  Hierdie wesens is besig om ons goed te verbrand, ons dood te maak, ons te vernietig en te verdruk. Dan word ons ‘aangespreek’, nogal uit die bybel……..

  1. Eques ex Inferno

   Leonor C Lombard
   Dec 14,2016 – 11:45.

   “Hinsie, kom ons wag maar vir die moderator wat die nuwe webwerf n plekkie daarvoor sal gee……”
   In die opsig is mnr Cronjé korrek. Die duiwel loop los en die versoeking is groot!

   Mnr/Me Moderator.
   U skrywe Des 8 2016 4:10 verwys.

   ‘Kommentare eers nagegaan…verband hou…relevant….geen “vervolg word”… woordbeperking…nie n forum pos nie’
   In die lig van getroue lesers wat reeds hul Vaandel-kleure afgesweer het, wil hierdie ou tannie ( vet soos ek is ) dan ook ( in die lig van u vermanende versoek vandag vra: Was/Is als dan verniet?
   Vir my des te meer verstommend, dat n blad soos dié van Mnr Snyman nou bykans agteroor wil buig ten einde n Talibanse heethoof te wil akkommodeer met hierdie beoogde ‘nuwe blad’!?
   Hoe het hierdie on-Bybelse uitlatings beslag gevind in n blad met n eens Christelike karakter?
   U sal kennis neem dat, deur u blad beskikbaar te stel vir diegene om die Heilige Gees en Yashua te relegeer tot Disney-karakters – u die proses van n hardnekkige verwerping van Gods Woord as sodanig te fasiliteer! ( Hebr 6:4-6 )
   Inteendeel. Was dit nie so tragies nie, sou ek hardop kon lag. Hoog en laag word Satan se bestaan alhier gedebatteer…net om hom op bedrewe wyse knus hier te kom tuismaak.
   Wat n komiese bespotting!!!

   In proesende groete.
   Dalene Koegelenberg.

   1. Leonor C Lombard

    Dalene en Ruiter- jou skynheilige verontwaardiging oor my skrywes- die 3 agter mekaar- was in dieselfde trant as Liewe Benjamin se 3 agter mekaar met ‘lees verder’ trant. Die ooglopende stilswye daaroor laat jou onderrok op die grond sleep.

    En wat vir jou ‘onbybelse uitlatings’ is, kan met baie gedeeltes bevestig word.

    Die probleem is jy is van ‘n ander geloof wat geen erg het aan die Woorde van Yahweh nie. Kan jou nie help nie.

    Berus jouself – daar is meer as een wat Yahweh se Woorde meer ag as dit wat julle aanhaal as skrif.

    Yahweh se Gees het ek nog nooit ‘n karikatuur gemaak nie maar by die Waarheid van Sy Gees gehou soos Sy Gees dit aan my Openbaar.

    Yahhsua het ek nie ‘n karaktuur gemaak nie maar by die Waarheid van Yahweh se Woorde gehou- ‘n Messias sal kom.

    Kan nie help as julle drade gekruis het nie.

 86. Vriende, baie dankie aan ALMAL vir julle bydraes, wat ons almal dwing om diep te dink. Selfs Ben se bydraes was/is belangrik, want baie van ons kom uit daardie lewens-beskouing uit. Dit het my twee jaar geneem om die christen-kerk kettings van my af te gooi. Kom ons probeer terugdink, oor watter groot genade Vader aan ons openbaar het. Ek wens ek het vandag die geld gehad, wat ek op ” sending, ” en dwase kerke spandeer het. Ons het die ” tier ” vetgevoer, wat ons vandag uitmergel, en opvreet. Maar ek weet Vader het my vergewe, want ek het dit in die openbaar bely, en om vergifnis gepleit. Ek het al Vaandel vergelyk met n Ark. Maar dit is ook n lighuis/toring, soos wat mens langs die see-kus vind. Ons is almal soos skepe op die see, elkeen met sy eie lewensreis. Kyk maar goed uit vir die Vaandel-lighuis, en interpreteer die LIG reg, en dan sal jy nie op die rotse opeindig nie !

 87. Leonor C Lombard

  My take on things-

  Die Christen, Libertyn, Deis, Ateis, Moslem, Jood , wat die goed wil soen en bekeer, is ‘n herhaling van wat in Eden gebeur het. ‘n Adamiet wat gewandel het met haar God, val waaragtig vir die mooi praatjies van die wilde dier van die veld. En hier vandag val die Adamiet weer vir die mooi praatjies van die wese. Hulle glo hom, dat hy kan hulle broer wees. Soos hy die leuenaar van oertyd af was so is hy nog steeds. En hy bring nog steeds verwoesting waar hy kom ten spyte daarvan dat Yahweh hom tot stofkruiper vervloek het. ‘n Lae ding wat die Adamiet aan die hakskeen wil byt. Ons wat nie vir sy bedrieglike woorde val vandag sal sy kop vermorsel waar ons hom teekom.

  Soos hy vir Eva gelyk het- aanvaarbaar – so lyk hy vandag vir die Adamiet/’Israeliet’- aanvaarbaar. Vir die regverdige Israeliet is hy verwerpbaar weens die eienskappe wat hy van sy eerste vader gekry het; onbetroubaar, inherent ‘n leuenaar, ‘n vyand van die Adamiet , hater van die Almagtige God van die begin af.

  Potyto of potato- julle sê die christene en ander wat hom omarm en liefhet het bose geeste, ek sê hulle is die goddeloses wat nog altyd Israel van binne en van buite ondergrawe het. Yahweh se uitkyk het nie verander nie; vir Hom het hulle bose harte , is ‘n bose nageslag en wat uitgeroei gaan word deur presies DIE CHAY wat hulle in die vergadering van Yahweh ingebring het.

  Eseg 44:7
  6 En sê aan die wederstrewiges, aan die huis van Israel: So spreek Yahweh: Laat dit genoeg wees met al julle gruwels, o huis van Israel!
  9 So sê Yahweh: Geen uitlander, onbesnede van hart en onbesnede van vlees, mag in my heiligdom ingaan, van al die uitlanders wat onder die kinders van Israel is nie.

 88. Dirk,
  Yahweh God het gekies . Die onheilige het besef dat as hy Yahweh wil oorwin dan moet die Heilige se saad op aarde vernietig of ten minste vermeng word. Sodoende kan Yahweh dan nie ‘n EIE volk hê nie en Esegiël 37 sal nie kan vervul word nie. Yahweh se volk Israel moes dus hul eie identiteit verloor. Daarom is dit vir die onheilige van kardinale belang gewees om God se volk te verbaster en as die ‘Kerk’ in Israel se plek te kry. Sy vordering was uiters suksevol gewees tot op hede. Let nou op hoe Yahweh elke keer moes ingryp om die onheil te voorkom.

  Yahshua se saad was in Abraham. Sara , die enigste persoon wat in die Bybel ‘n “VRYGEBORENE” genoem is, was onvrugbaar gewees. Yahweh het ingegryp en Sara laat swanger word toe sy negentig was. Yahweh keer dus die onheilige se saad af, wat reeds in Ismael was en gaan met Isak se saad aan. Kom ons lees Gal 4: 29-31 – Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte; maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die Gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Maar wat sê die Skrif? WERP DIE SLAVIN EN HAAR SEUN UIT, WANT NOOIT MAG DIE SEUN VAN DIE SLAVIN met DIE SEUN VAN DIE “VRYE” ERWE NIE. Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die “VRYE”. Ismael word weggestuur en vorm NIE DEEL van Isak se seëninge nie. Rom 9: 7- 8 – Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees (Ismael) is nie, maar die kinders van die belofte (Isak) word gereken as die nageslag.

 89. Dirk,
  Die volgende is toe weer Rebekka wat ook onvrugbaar was totdat Yahweh ingegryp het. Hulle het toe ‘n tweeling en weereens moes Yahweh kies. In die geskiedenis van Jakob en Esau kan die verkiesende genade van Yahweh God duidelik gesien word (Gen. 25:20-34; 27): • Nog voor hul geboorte het God Jakob verkies en Esau verwerp. • God het self aan Rebekka te kenne gegee “die oudste sal die jongste dien”. • Yahweh het selfs vir haar gesê dat Hy die een liefgehad het en die ander een gehaat het (lees hieroor Rom. 9 :13) ! Yahweh het Jakob liefgehad, maar vir Esau gehaat (Mal. 1:2,3). Die keer verwerp hy Esau. In kort, hy, Esau, het soos ons mense vandag oorgehel na die anderes. Hy het twee swart vrouens en ‘n Arabier getrou. Yahweh het hom gehaat (Mal 1). Ja, Yahweh kan haat, vir die wat heeltyd vertel Hy haat nie. Ons kan maar seker wees dat Yahweh die onheilge en sy kinders haat! Daar is hoeveel voorbeelde hiervan. Twee is, Eks 12 waar die Egiptenare se eersgeborenes deur Yahweh om die lewe gebring is en Rigters 10 waar Hy die Ammoriete met haelstene tref terwyl Josua hulle nie gou genoeg doodmaak nie. Dit nadat Hy die son laat “stil staan” het. Dink nou weer oor die sendingopdrag!

  Jakob (Israel) was nog altyd God Yahweh se enigste liefling! God stap met hom/hulle die pad ent uit want Hy het uit al die volke op aarde slegs een volk uitverkies, Israel!

  1. Johann, dankie vir jou pos wat al hierdie dinge baie mooi in perspektief plaas. En ons as mense, kan nie eers begin om te verstaan, waarom die Skepper van Hemel en Aarde dinge doen soos Hy dit doen nie. Maar hierdie openbaring, is besig om soos n reuse tsunami, aan te storm teen die fondamente van die sogenaamde christen kerk/geloof. Dink net, dit is n industrie/besigheid, waarin daar triljoene al belê is. En die geldwolwe raak nie net bekommerd nie, hulle word BRIESEND ! Neem nou maar Europa. Daar is christene daar, net soos hier, wat hulle arms oopgooi, vir die modder-goggas wat vir hulle gaan oorspoel, en UITWIS ! En boonop hulle hardverdiende geld/belastings ingooi, in hierdie bose bodemlose put. Maar dit is maar wat meeste van ons ook gedoen het, nê. Ek het al tevore gesê. Ons behoort n klas-aksie te loods teen die kerke wat ons geld so skandelik gesteel het, en TOTAAL wan-aangewend het. Wag, my moer-meter is besig om na ” rooi ” te beweeg, en my hart is nie meer goed nie !

 90. Goeie naand,
  Verwys die skrywe hierbo, links en regs is dieselfde ding. Onder op die sirkel. So praktiese voorbeeld. Die linkses glo aan die evolusie storie, daar teenoor glo die regses weer aan die skeppingsleer. Dit is mos maar dieselfde. Die evolusie sê “DAAR WAS NIKS” en toe het die ‘big bang’ gebeur en toe het alles deur die proses van evolusie tot stand gekom. Nou kom al die faksie: waneer het dit gebeur? Waar het dit gebeur? Waar en hoe het lewe begin? Ens. Ens. (stry laat die biesies bewe). Nou die skeppingleer sê mos basies dieselfde ding “DAAR WAS NIKS” en toe het een of ander God ALLES gemaak/geskep,en toe begin al die faksies. Wie is die God? (naam) Hoeveel is daar? Party sê daar is een, ander sê daar was 2 (die een het blykbaar deur die ander gewerk/geskep) dan is daar ook die wat glo daar is/was 3. Waar het hy begin? Wie is sy ‘witbroodjies’? nou is hier sub faksies, party sê jy moet net reg glo, ander sê weer dit lê in die gene, dan is daar die wat glo die velkleur bepaal waarheen jy gaan. Ens. Ens. Omdat dit die selfde ding is, (onder op die sirkel) is daar ook die faksies wat die spul bymekaar gooi en so konkoksie bou, van wat nou deur die evolusie ontstaan het en wat nou geskep is, dan is daar faksies wat sommer nog die duiwel ook bygooi wat gehelp skep het. Lekker deurmekaar geen wonder hulle stry so nie. So, nou moet ons maar aanhou stry (eerlik soek en grou) totdat ons bo-op die sirkel uit kom, (nie link of regs nie) gewoonlik kom mens daar as jy net lank genoeg soek. (soek en jy sal vind)
  Groetnis.

 91. Leonor C Lombard

  Johann,

  Skynbaar is jou dogma en geloof vir jou belangriker om die Woord van Yahweh te ondersoek. Jy moet ten alle koste jou storie geloofwaardig hou en daarom gee jy ‘n INFAME leuen!

  WAAR het Yahweh gesê wat jy hier onder beweer?
  Ek haal aan:
  “ Yahweh het SELFS VIR HAAR GESÊ dat Hy die een liefgehad het en die ander een gehaat het”

  Ek is waarlik geskok. Waar het Yahweh hierdie Woorde gespreek?

  AL wat Yahweh gesê is dat Rebekka sal TWEE nasies in haar skoot hê- EdOM en ISRAEL en dat die oudste die jongste sal DIEN. NIKS van HAAT nie. En dien beteken nie HAAT nie.

  Dan nog ‘n leuen:- Ek haal aan-
  “Nog voor hul geboorte het God Jakob verkies en Esau verwerp.”

  Jy basseer hierdie op die verkeerde interpretasie van Maleagi 1.

  Yahweh het NIE voor hulle geboorte gekies NIE!

  Jakob en Esau was BROERS.

  Yahweh se Woorde oor BROERS:

  Lev 19:17
  JY MAG JOU BROER IN JOU HART NIE HAAT NIE.

  Kan Yahweh teen Sy eie wet gaan? NEE.

  Esau en Jakob het vrede gemaak –
  Gen 33:3
  Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom en val hom om die hals en soen hom; en hulle het geween.

  Yahweh HET NIE ESAU GEHAAT NIE!

  Dit is ‘n GRUWEL dogma.

  Esau die MAN en BROER van Jakob:-
  Gen 36:8
  En Esau het in die gebergte van Seir: Esau is EDOM
  9. Dit is dan die geskiedenis van Esau, die vader van die Edomiete.

  Jakob is genoem Israel en HY was die vader van die Israeliete. Esau is genoem EDOM en HY was die vader van die EDOMIETE- die TWEE nasies in Rebekka se skoot.Maw As daar van Esau gepraat word is dit Edom. Esau was ‘n MAN en EDOM is die nageslag. Jakob was ‘n MAN en die Israel sy nageslag.

 92. Leonor C Lombard

  Esau het van Yahweh ge-erf- kan Yahweh hom dan HAAT?

  Josua 24:4
  en aan Isak het Ek Jakob en Esau gegee, en aan ESAU HET EK DIE GEBERGTE SEÏR GEGEE, om dit in besit te neem; maar Jakob en sy kinders het na Egipte afgetrek.

  Deut 2
  en gee aan die volk bevel en sê: Julle gaan trek deur die grondgebied VAN JULLE BROERS DIE KINDERS VAN ESAU WAT IN SEÏR WOON, en hulle sal vir julle vrees; pas dan goed op;

  5 begeef julle nie in die oorlog teen hulle nie, WANT EK SAL JULLE VAN HULLE LAND SELFS NIE ‘N VOETBREED GEE NIE; WANT EK HET AAN ESAU DIE GEBERGTE SEÏR AS ‘N BESITTING GEGEE.

  Hoe kan enige een beweer dat Yahweh vir Esau gehaat het?

  Die oudste sal die jongste dien: Yahweh se woorde aan Rebekka het waar geword.
  2 Sam 8:14
  4 En Dawid het wagposte in Edom uitgesit, in die hele Edom het hy wagposte uitgesit, en al die EDOMIETE HET DAWID SE KNEGTE GEWORD; en Yahweh het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.

 93. Leonor C Lombard

  Nou vir Maleagi 1 wat julle verdaai vir julle slangsaad dogma;

  Mal 1
  Ek het julle liefgehad, sê Yahweh. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? spreek Yahweh. Tog het Ek Jakob liefgehad,
  3 maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte ‘n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee.

  1. Jakob beteken Israel en Esau beteken EDOM.
  Daar staan dus:
  Tog het Ek ISRAEL liefgehad, maar EDOM het Ek gehaat.
  Nie Esau die MAN nie, Johann, maar sy nageslagte.

  2. GEHAAT – maw in die VERLEDE TYD – want Yahweh het EDOM vernietig soos hy beloof het.

  3. Yahweh beveel dat JY JOU BROER NIE MOET HAAT NIE EN DIT IS OOK ‘N BEVEL AAN ISRAEL-

  Deut 23:7
  Die Edomiet moet jy NIE AS ‘N GRUWEL BESKOU nie, WANT HY IS JOU BROER;

  4. NET omdat julle wil glo dat die Jode van vandag Edomiete WIL julle gLo dat Yahweh Esau die MAN gehaat het. Dis nonsens.

  5. En raai wat Johann, ‘n Israeliet MAG met ‘n Edomiet trou volgens Yahweh. Sal Yahweh toelaat dat ‘n Israeliet met die duiwel se kinders trou?

  Deut 23:8
  Kinders wat VIR HULLE IN DIE DERDE GESLAG GEBORE WORD, MAG IN DIE VERGADERING VAN YAHWEH KOM.

 94. Leonor C Lombard

  STOP HIERDIE GRUWEL DOGMA WAT JY VERKONDIG

  Hoekom het Yahweh die nageslag van Esau gehaat?
  Die antwoord:-
  Eseg 35
  2 Mensekind, rig jou aangesig teen die berg Seïr en profeteer teen hom.
  3 En sê vir hom: So spreek Yahweh : Kyk, Ek het dit teen jou, o berg Seïr (EDOM)! En Ek sal my hand teen jou uitstrek en jou ‘n wildernis en ‘n woesteny maak.
  4 Ek sal jou stede ‘n puinhoop maak, en jy self sal ‘n wildernis word; en jy sal weet dat Ek Yahweh is.
  5 OMDAT JY ‘N EWIGE VYANDSKAP KOESTER EN DIE KINDERS VAN ISRAEL IN DIE MAG VAN DIE SWAARD OORGELEWER HET IN DIE TYD VAN HULLE ONHEIL, IN DIE TYD VAN UITEINDELIKE AFREKENING,
  6 daarom, so waar as Ek leef, spreek Yahweh, gewis, Ek sal jou tot bloed maak, en bloed sal jou vervolg; omdat jy bloed nie gehaat het nie, sal bloed jou vervolg.
  7 En Ek sal die berg Seïr ‘n woesteny en wildernis maak, en uit hom uitroei die wat deurtrek en wat terugkom.

  Ob 1:10
  10 Weens die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig.

  Dit is hoekom Yahweh Edom gehaat het en geprofeteer dat Edom vir ewig sal vernietig word.
  Dit het NIKS te doen met die “onheilige”se kinders nie. Jy laster Yahweh omdat jy aanhou om Sy kinders wat HY gemaak het, aan ‘n ander saad toe te dig. Esau het die kans gehad om te erf- HY HET GEKIES om dit te verag. NIKS met sy saadlyn te doen nie.

  Hou by Yahweh se Woorde en Sy profete en hou op met jou saad stories- dit is nie skriftuurlik nie. PUNT.

  http://www.thomaswilliamson.net/edom.htm

 95. Leonor C Lombard

  Edom het VERDWYN in 500BCE SOOS Yahweh beloof het – lees die geskiedenis. Die paar wat oor was het ‘Jode’ geword.

  En hier is die skop- as hierdie paar Edomiete met die Israeliete ondertrou het KON HULLE IN DIE VERGADERING van Yahweh ingaan na die derde geslag. Wie is julle om ‘n volk wat nie meer te bestaan te verdoem tot julle satanskinders?

  Hoe meer ek lees en luister vir Yahweh hoe meer ongeloofwaardig word julle storietjies.

  Dit los ons met die vraag? Wie was die ‘jode’ in Yahshua se tyd? DIT sal ek BESLIS aan die hand van Yahweh se Woord en die geskiedenis navors.

  1. Johann, Leonor – kom ons sluit nou maar hierdie gesprek om te verhoed dat dit net weer in ‘n uitgerekte twis ontaard.
   Ek wil ook net noem ons is van vandag af met vakansie tot en met 10 Januarie. So wees asseblief geduldig indien kommentare nie dadelik gepos word nie. Soms mag dit dalk ‘n dag of twee duur. Dankie aan almal wat in die afgelope jaar ons Forum ondersteun het! Boeregroete, Adriaan.

   Johann se antwoord aan Leonor:
   Jy vra “Hoe kan enige een beweer dat Yahweh vir Esau gehaat het?”
   Lieg God YAHWEH of verander Hy ooit Sy besluite ???? – Antwoord: Maleagi 3: 6 verklaar: “Ek is YAHWEH wat NIE VERANDER NIE. So jy, o nageslag van Jakob, is nie vernietig nie. “Net so, Jakobus 1:17 sê vir ons,” Elke goeie en volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die hemelse ligte, wat NIE soos hulle VERANDER of skadu. “Numeri 23:19 is duidelik:” God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ’n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hý iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
   “Op grond van hierdie verse, nee, God YAHWEH verander nie. Hy is onveranderlik, Hy is ook die alwyse. Dus kan Hy nie Sy “gemoed verander” NIE of in die sin van die woord , “back tracking” doen en probeer om ‘n saak om te keer nie.
   Wat verstaan jy nie met die woorde “TOT IN EWIGHEID” hieronder nie? Moenie die haat van YAHWEH in die “VERLEDE TYD” probeer plaas om jou dogma te ondersteun nie. Moet ook nie Esau van die Edomiete, wie sy nasate is probeer afskei omdat hy Jakob se “broer “ was nie. Uit Esau is talle baster heidenvolke gebore wat ook by die naam Jood genoem was en wie was hulle se regte Pappa?? Terloops hulle is gewis nie ingesluit by Abraham/Isak/Jakob se seëning nie.
   Maleagi 1:2 – Ek het julle liefgehad, sê YAHWEH. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? spreek YAHWEH. Tog het Ek Jakob liefgehad, maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte ’n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. As EDOM sê: ONS is wel verwoes, maar ONS sal die puinhope weer opbou — dan sê YAHWEH van die leërskare dit: Laat hulle bou, Ek BREEK DIT TOG AF; en die mense sal hulle noem: Grondgebied van goddeloosheid, en: Die VOLK (EDOMIETE) waarop YAHWEH vertoornd is TOT IN EWIGHEID! En soos beloof kom die Jode terug na die land Israel in 1948 en bedrieg hulle die wêreld om te glo dat hulle die vervulling van Esegiël se profesie is. Wat ‘n klomp leuenaars wat hulle voordoen om Israel te wees!!. Leef hulle in vrede met Ismael se nageslagte? Het hulle God Yahweh se vrede ontvang of staan Sy belofte “Laat hulle bou, Ek breek dit tog af; en die mense sal hulle noem: Grondgebied van goddeloosheid”
   Dit het jy nou daarvan. Eers verwerp jy die NT of reserveer vir jouself hier en daarvan iets daarvan slegs om mee te redeneer. Omdat jy die NT basies verwerp sal jy ook NIE die waarheid glo en aanvaar wat Yahshua gespreek het teenoor die Edom-Jode nie en dit ook as leuens afmaak. Jy sal wel een of ander onlogiese verklaring daarvoor gee om jou eie dogma en wanbegrip te ondersteun.
   Omdat jy onomwonde verklaar het dat die ‘duiwel’ volgens jou dogma kwansuis nie bestaan nie, kan jy nou ook nie meer sy NASATE raaksien nie. Dus ook hou jy jou blind vir hulle misleiding van die mens.
   DIE JODE – Edomiete soos ge-identifiseer en aangespreek deur Yahshua – Joh 8:44 -45 – Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.
   Die wyse waarop Yahshua die Edom-Jode aanspreek klink verskriklik en ons kan onsself die vraag vra: Yahshua was dan sonder sonde, Hy was tog nie sarkasties nie. Kan iemand werklik glo dat Hy onvanpaste uitlatings maak, omdat dit Sy aard is ? NOOIT! Sou Hy lieg? NOOIT. Sou Hy die waarheid praat? JA – gewis!
   Baie predikers vandag gebruik die bogenoemde versie nie letterlik nie. Hulle vergeestelik die kinders van die duiwel, bloot omdat hulle nie weet nie, nie kennis het nie.
   Hier praat Yahshua met die Edom-Jode en luister wat Hy vir hulle sê: Johannes 8:22-23. Die Jode het toe gesê: “Gaan hy dalk selfmoord pleeg, dat hy sê: Waar Ek heen gaan, kan julle nie kom nie?” Toe sê Hy vir hulle: “Julle is van hier onder; Ek is van daar bo. Julle behoort tot hierdie wêreld ; Ek behoort nie tot hierdie wêreld nie.
   Lees ook Matteus 23:32-33. – Gaan maar aan, maak klaar wat julle VOORVADERS begin het! “Julle SLANGE, ADDERGESLAG! Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel? “Wat julle VOORVADERS begin het!!”
   Dan weer, “julle slange, addergeslag!” Hierdie slang verwys direk na die SLANG van Gen. 3:13 (of soos Johannes skryf die duiwel), en dan noem Yahshua dit “wat julle voorvaders begin het!!” Die belangrike gedeelte is egter die vraag wat Yahshua vra, naamlik: “hoe sal julle die straf van die hel ontkom?” Dit beteken die Jode gaan hel toe, die stelling sê dit mos duidelik, hulle kan nie verby die hel kom nie. As enige iemand anders dit gesê het, kan ‘n mens nog daar verby probeer redeneer, maar Yahshua sê dit.
   Die groot probleem is, dat mense weet nie die oorsprong van die naam Jood nie en wat dit behels het nie. Hulle weet nie dat Yahshua ‘n Judeër was nie en noem Homo ok ‘n Jood. Daar is ‘n baie, baie groot verskil tussen ‘n Judeër en ‘n Edomiet wat beide Jood genoem word.!
   Hierdie einste gebasterde en gekleurde Jode leef vandag nog en het nie soos jy wil voorgee reeds verdwyn nie. Die bestaan van die Jode is reeds deur vele nagevors en al die onbetwisbare feite kan nie deur jou “verdere navorsing” weerlê word nie. Net een vraag, wie baklei met wie vandag in die land van Israel oor die grondgebied wat aan ware Israel behoort? Dit Esau se gebasterde nageslag met Ismael se gebasterde nageslag oor die grondgebied van Jakob se 12 stamme !!!
   Solank jy jou blind hou vir hulle “vader” se identiteit, sal jy ongetwyfeld hulle en hulle verraad ook nie meer raaksien nie tot en met die vervulling van Mat 25:41 – “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die DUIWEL en sy ENGELE.
   Betwis jy dat Yahshua die bogenoemde woorde uitgespreek het of sal jy dit ook tot onsin verklaar?
   Groete,
   Johann Cronje

   1. Leonor C Lombard

    Mat 25:41 – korrek vertaal:
    unto-casted-through” καὶ “and” τοῖς “unto-the-ones” ἀγγέλοις “unto-messengers” αὐτοῦ: “of-it;”

    Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die TEENSTANDER/ LASTERAAR en sy BOODSKAPPERS

 96. Leonor C Lombard

  Adriaan,

  Ek is nie jammer dat ek gereageer het nie. Die leuens word net te veel. Goed word geskryf, gevolgtrekkings gemaak sonder enige basis nie. NERENS in die NT woord Edom of Idumea genoem behalwe Mark 3:8 ten opsigte van ‘n landstreek – NIE MENSE NIE. Tog verkoop Johann sonder ENIGE basis, sonder ENIGE skrif ‘n idee dat die jode Edom was en nogal satanskinders nadat ek gewys het met Yahweh se eie Woorde dat HY nie Esau die MAN gehaat het nie.

  Dan die beweerde woorde wat Yahweh aan Rebekka gesê het!

  “ Yahweh het SELFS VIR HAAR GESÊ dat Hy die een liefgehad het en die ander een gehaat het”

  Genugtig! Moet ek stil bly oor so ‘n INFAME LEUEN? Nooit.

 97. Dit is nou genoeg!!
  Wat is so moeilik om te verstaan?
  Jy sê – “ Tog verkoop Johann sonder ENIGE basis, sonder ENIGE skrif ‘n idee dat die jode Edom was en nogal satanskinders nadat ek gewys het met Yahweh se eie Woorde dat HY nie Esau die MAN gehaat het nie.”
  Waar kom jy aan jou begrip? Is dit so moeilik om die woorde van YAHWEH te verstaan??- Maleagi 1:2 – Ek het julle liefgehad, sê YAHWEH. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? spreek YAHWEH. Tog het Ek Jakob liefgehad, maar ESAU het Ek gehaat. (Ewige haat) vir Esau en sy VOLK (EDOMIETIESE JODE) waarop YAHWEH vertoornd is TOT IN EWIGHEID!
  Gen 36 : 8-9 – En ESAU het gaan woon in die gebergte Seïr. ESAU, dit is EDOM. Dit is dan die geskiedenis van Esau, die vader van die EDOMIETE, in die gebergte Seïr.
  Koning van die Jode. Matteus 2:16-18. Herodes was van Edomietiese afkoms, Esau se nageslag. Daar was voortdurend struweling en stryd om magskap VANUIT DIE GELEDERE VAN DIE EDOMJODE SOVEEL SO DAT HULLE hulle uiteindelik Yahshua vermoor het..

 98. Leonor C Lombard

  Johann, ek sluit my gesprekke met jou finaal af. Uit Yahweh se Woorde en Getuienisse sal jy sal nooit kan wys dat ‘gevalle engele’ ‘weer’ met die nageslag van Noag gelol het nie. Jy sal nooit kan wys dat Yahweh ‘n bonatuurlike teenstander erken nie. Jy sal nooit kan wys dat Yahweh kinders van julle ‘satan’ se bestaan erken nie. Buite geskrifte is NIE die Getuienisse van Yahweh NIE. Ek hoef dit nie te glo nie.

  As jy in die toekoms onskriftuurlike stellings maak, sal my reaksie eenvoudig wees- GEE YAHWEH se EIE WOORDE daaroor. As jy nie kan nie- sal ek dit tot fabel verklaar en ignoreer. Weeg jou woorde.

 99. Leonor,
  1. Yahweh is alwetend. Hy het reeds voor die bevrugting van Rebekka geweet wat in die toekoms sou plaasvind. Ons aanvaar dus dat Yahweh reeds toe geweet het dat Hy ‘n haat vir Esau sou hê en dat Hy voor die bevrugting vir Jakob uitverkies het. (Rom 9:13 – Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.)
  Al het Hy nie Sy “HAAT” vir Esau op daardie stadium direk aan Rebekka verklaar nie soos wat ek gestel het nie, het Hy wel geweet dat Hy dit tog uiteindelik sou bekendmaak. Hy verduidelik aan Rebekka dat sy ‘n tweeling sou dra ; Twee nasies (Edom en Israel) sou uit haar gebore word. (Gen 25:22-23 – En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om YAHWEH te raadpleeg. En YAHWEH het haar geantwoord: Twee nasies is in jou skoot, en twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam; en die een volk sal sterker wees as die ander volk; en die oudste sal die jongste dien.
  2. (Rom 9:11 – Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie — dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep —
  3. Yahweh het dus reeds vooruit geweet dat Esau geen belangstelling in sy geboortereg sou heg nie en ook dat hy homself met die (gentile/heiden) baster/slangsaadnasies sou vermeng en so die geboorte van die volk wat die Edomietiese Jode tot gevolg sou hê . (Gen 36:1 & 43) Ook sou Yahweh nie die verbasterde nasies in Sy teenwoordigheid aanvaar nie – Deut. 23.
  Die hele profesie van Obadja 1 is teen Edom (Esau) en dit is vir EWIG – Obadja 1 : 10 – Weens die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word VIR EWIG.

 100. Leonor C Lombard

  Johann, wou nie verder praat nie. Ek sluit nou finaal af en hoop jy sal besin.

  Nee, Yahweh het nie vir Esau gehaat nie:
  1. Hy het vir Esau die man grond gegee en die Israeliete gewaarsku dat hulle nie ‘n VOETBREEDTE van Edom se grond sal kry nie.

  2. Hy het Esau se nageslag HULLE BROERS genoem.

  3. Hy het die Israeliete wat met Edomiete getrou het, se kinders WEER TOEGELAAT in Sy vergadering.

  4. Hy het egter gesien hoe die nageslag van Esau hatig teenoor hulle broers is en daarom hulle vernietig. Hulle IS vernietig en bestaan nie meer as volk of groep nie.

  En ‘n liegbek soos Paulus is geen ‘skrif’ nie. Yahweh sal NOOIT ‘n kind haat wat nog in sy moederskoot is nie. Onskriftuurlik.

  MAAR, die punt is, jy het geen bewys dat daar iets soos EDOMITIESE JODE BESTAAN NIE. GEEN.

  NERENS in die OT OF die NT is daar die woord EDOM nie, nog minder EDOMITIESE JOOD. Jy en ander het dit UITGEDINK. Dit maak dit nie waar nie. Inteendeel.
  Jy het GEEN bewys uit die NT dat die Jode Edomiete was of is nie. GEEN.

  Jou dogma weerspreek jou stories soos; dan is die seuns van die Allerhoogste Israeliete en dan is hulle gevalle engele.

  So ook met die Jode: Wanneer is Jode nou Edomiete en wanneer is Jode Judeërs/Judahite of mense wat die wet gevolg het?.

  Joh 4:22
  Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, WANT DIE SALIGHEID IS UIT DIE JODE.

  Het Yahshua gesê dat saligheid uit die Edomitiese Jode kom?

  Joh 8:31
  En Jesus sê vir DIE JODE WAT IN HOM GEGLO HET: AS JULLE IN MY WOORD BLY, IS JULLE WAARLIK MY DISSIPELS.

  Is dit ander Jode? Of kan ‘Edomitiese Jode’ ook dissiples wees? Of hoe?

 101. Leonor C Lombard

  Hand 2:5
  5 En daar het in Jerusalem JODE GEWOON, GODSDIENSTIGE MANNE, uit elke nasie wat onder die hemel is.

  14 Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: JOODSE MANNE EN almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde.

  Het Petrus met Edomitiese Jode gepraat? NEE, Edom of Idumea word nie eers genoem nie!

  Johann,
  Jy het nie een enkele gedeelte wat jy kan voorlê wat sê dat die Jode rondom Yahshua was Edomiete nie. Nie een enkele vers waar Herodus as Edomiete verklaar word nie.

  Jou dogma is ‘n klug en ‘n leuen: Die AWESIGHEID van enige skrif gedeelte daarvan is die bewys.

  Die ‘jode’ wat Yahshua aangespreek het was die inwoners van Judea, dalk Judahite wat, soos ons vandag nog ervaar, TEENSTANDERS van Yahweh se Waarheid en Woord was en is wat vasklou aan menslike leringe.

  Edomitiese Jode is afgesluit as ‘n fiksie van die dogma van die ‘duiwel se kinders’. Van hulle was net bose mense. PUNT.

 102. Leonor C Lombard

  Begin besin oor woorde en begrippe wat uitgedink is terwille van kerk dogma.

  Die volgende BESTAAN nie in Yahweh se WOORDESKAT NIE!
  ‘gevalle engele’
  ‘duiwelskinders’
  ‘die satan as Yahweh se teenstander’
  die slang as ‘die duiwel/satan’
  ‘slangsaad’
  ‘Edomitiese Jood’
  ‘engel/mens vermeniging’
  reuse as ‘slangsaad’ of ‘kinders van gevalle engele’
  ‘nageslag van die satan’

  Verstommend dat dit geglo kan word in die awesigheid van ENIGE Woord daaroor aan Sy volk.(Ek het ook). Glo Yahweh, glo HOM. As dit nie uit Sy Woorde kom nie- dan is dit valse mense leringe.

 103. Doen wat jy wil. Iewers gaan jy nog jou eie tong raakbyt met al jou verwerping en verdraaiing van die Skrifte. Jammer dat ander lesers nie ook hul opinie gee nie en ek weet daar is vele wat sou maar verkies eerder on te swyg as om met jou twis te soek.

 104. Johan, tussen jou en Leonor is daar twee TOTAAL verskillende interpretasies van die Bybel. Dit is eintlik twee totaal onversoenbare ” gelowe, ” en ek wil julle altwee bedank vir die moeite wat julle ingesit het. Dit het die lesers van Vaandel, GEDWING om te dink, en Bybelstudie te doen. Maar die tragedie van hierdie situasie is, dat tussen julle twee uiteenlopende interpretasies, is daar waarskynlik tientalle permutasies om van te kies en te keur. Almal aanvaar geredelik dat daar groot foute in die Bybel is. Wat my hinder, is dat die skrywers van die konkordansies, en ander navorsings-middele, blykbaar volmaak in hulle werke was ? ? Miskien moet ons nader beweeg aan hoe ons voorvaders geglo, en gedink het, by Bloedrivier. Want hulle manier van doen, het baie besliste, geseënde resultate gelewer !

 105. Leonor C Lombard

  Verwerping van ‘skrif’ sonder Yahweh se Getuienis daaroor, definitief.

  Goed uitdink en inlees, in geen geval.

  Verdraaing van Yahweh se Woord en Wet, nooit.

 106. Leonor,

  Die onderwerp is op versoek van Adriaan gesluit. Ek het antwoorde op jou kommentaar van die 24 ste. Sou jy belangstel sal ek dit epos. Dit is jammer, ek glo daar is ander lesers wat wel die twis volg, maar dit moet iewers stop. sionswaarheid@gmail.com

 107. Leonor C Lombard

  Johann, ek het die onderwerp reeds afgesluit op die 24ste. Dankie maar dit bly afgesluit.

  Niks verder kan rondom dit gese word nie- die lesers het genoeg inligting om self verder te ondersoek.

 108. Leonor,
  Ons debateer oor baie belangrike begrippe wat tans aanleiding gee tot twis en op versoek aan ons, reeds gesluit moes gewees het, maar dit is duidelik nie iets wat net eenkant toe geskuif kan word nie omdat dit telkemale ter sprake kom met ons kommentare en dan ‘n verwarring meebring met andere se begrip van die geloof en ter wille van die Vaandellesers wat wel belangstel en gewis die debat volg gaan ek jou op jou stellings van 24 Desember antwoord sodat hulle dan ook verder hul eie afleidings kan maak en daarmee hoop ek dat ons dan die debat kan afsluit:

  Jy sê – “Verwerping van ‘skrif’ sonder Yahweh se Getuienis daaroor, definitief.” “Glo Yahweh, glo HOM. As dit nie uit Sy Woorde kom nie- dan is dit valse mense leringe.”
  My opinie : Die bogenoemde geld ook met betrekking tot die woorde wat Yahshua namens en in opdrag van Sy Vader gespreek het, wat ons moet glo as die waarheid! Joh 7:14-18 – En toe dit al in die middel van die fees was, het Yahshua opgegaan na die tempel en geleer. En die Jode het hulle verwonder en gesê: Hoe kom Hy aan die geleerdheid terwyl Hy geen onderwys ontvang het nie? Yahshua antwoord hulle en sê: My leer is nie myne nie, maar van HOM wat My gestuur het. As iemand gewillig is om SY wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit GOD Yahweh is, en of Ek uit Myself spreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.

 109. Leonor,
  Jy maak baie kras en waaghaalsige verklarings oor die korrektheid en waarheid van die Skrifte en veral die NT, wat duidelik jou eie afleidings is en ook die navolging van ander se leringe/dwalinge..
  Reeds omdat jy nie die NT se skrifte oortuigend respekteer en vertrou as die “voortsetting” van Yahweh se Woord deur die profete, Sy Seun Yahshua en Sy vrugdraers nie, sal jy klei trap met die regte begrippe. Baie van ons is terdeë bewus met die “onheilige een” se missie om alles rondom die Woord en veral die NT te vertroebel asook om sy eie bestaan te verduister. Die resultate daarvan is duidelik merkbaar met die voortdurende vertalings en veranderinge van die NT & OT en dit word van ons verwag om sonder voorbehoud die “waarheid” tussen die leuens en verdraaiings uit te sif en daarop voort te bou. Psalm 25:5 – Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is YAHWEH, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting.
  Jy sê die volgende vir my – “jy moet begin besin oor woorde en begrippe wat uitgedink is terwille van kerk dogma. Die volgende BESTAAN nie in Yahweh se WOORDESKAT NIE!”
  1. ‘gevalle engele’ –
  ANTWOORD : Daar het ongetwyfeld iets in die Hemel gebeur waarby Lucifer en sy volgelinge betrokke was, maar jy verkies om dit nie raak te sien nie – Judas 1:6 – En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; ( 2 Pet 2:4 ) – Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;

 110. Leonor,
  2. ‘duiwelskinders’ –
  ANTWOORD : 1 Joh 3:10 ; Mat 13:38 ; Joh 8:4 ; Joh 8:44
  3. ‘die satan as Yahweh se teenstander’
  ANTWOORD : Satan se grootste prestasie is om die mens te laat twyfel aan sy fisiese bestaan. Hy is die meester van verraad en leuens en doen homself voor as die engel van die lig en daardeur wilhy homself verhewe bo God YAHWEH. Lees gerus die onderstaande
  Characteristics of Satan
  1. Created by God, but not equal to God. (Proverbs 16:4)
  2. Defies God and despises truth. (John 8:44)
  3. Was given limited power. (Job 1:8-12)
  4. Commands a hierarchy of demons. (Eph. 6:10-12)
  5. Masquerades as “an angel of light.” (2 Cor. 11:14-15)
  6. Plans to steal, kill and destroy. (John 10:10)
  7. Rules the masses outside God’s protection. (Eph. 2:1-3)
  8. Keeps seeking an “opportune time” to tempt us. (Luke 4:13)
  9. Tries to hide the actual truth about our God. (2 Cor. 4:3-4)
  10. Offers counterfeit promises he can’t fulfill. (Gen. 3:4-5)
  11. Twists Scriptures to fit his purposes. (Gen. 3:1-5)
  12. Will suffer the fate he deserves. (Revelation 20:10)

  4. ‘die slang as ‘die duiwel/satan’ –
  ANTWOORD : Wie anders kon die vader van die leuen wees? Net ‘n baie slim en wyse geskape HEMELWESE wat die Skepper persoonlik geken het. Beslis nie die primitiewe “dier van die veld” wat voor die mens geskape was nie ! – Gen 3:4 – Toe sê (lieg) die “slang” (duiwel) vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; Lees nou saam met Joh 8:44 – Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n “leuenaar” is en die “vader “ daarvan.

 111. Leonor,

  5. ‘slangsaad’ –
  ANTWOORD : God YAHWEH sal nie vyandskap plaas tussen saadlyne (nasate) as hulle nie fisies kan bestaan asgevolg van vermenging nie. En dit geld vir vermenging van die mens en die gevalle hemelwesens soos die “slang” en sy volgelinge. !!!! http://www.serpentseedline.com/

  Leonor,
  6.‘Edomitiese Jood’
  ANTWOORD – Open 2:9 – Ek ken jou werke en verdrukking en armoede — maar jy is ryk — en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ’n sinagoge van die Satan.
  http://www.khouse.org/articles/2010/920/

  7. ‘engel/mens vermeniging’ –
  Antwoord : Die “SEUNS” van God was ANDER “hemelwesens” EN NIE dieselfde wesens as die “DOGTERS” van die mens nie – Gen 6:1-2 – TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die SEUNS van GOD ( gevalle hemelwesens) dat die DOGTERS van die MENSE mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

  8. ‘reuse as ‘slangsaad’ of ‘kinders van gevalle engele’
  ANTWOORD : Gen 6: 4 – In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God (gevalle hemelwesens) by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

  9. ‘nageslag van die satan’ – http://www.sherryshriner.com/sherry/serpent-seedline.htm

 112. Leonor C Lombard

  Goed Johann, ek sal ons debat saamvat deur :-
  1. jou aannames in jou antwoord op my punte aan te spreek.
  2. die skakels wat jy gegee het te ontleed en die gate in die dogma te wys.
  3. dan ‘n opsomming te maak oor jou geloof – let wel- geloof en my onderrig vannuit die Torah en profete EN die woorde van Yahshua wat waarlik Sy Woorde kan wees

  Laat ons dan duidelik kry. Dit sal kort wees want ons is in skaak. Jy sal my nooit in skaakmat kry nie en ook nie jou nie. Al wat ons kan duidelike maak is die skuiwe wat jy gemaak het om by jou geloof te kom en my skuiwe- Yahweh se Getuienis en Woord alleen. En sal by Yahshua kom en Sy Woorde (ten minste die wat ek weet HY gese het en die christendogma nie).

 113. Wanneer ons soekend is na die waarheid en oop is vir oortuiging sal ons verryk word met kennis en wysheid, deur die Heilige Gees van Yahweh. As gewone koppige mense probeer ons om die besonderse geskenk met eie wys te weerstaan en blindelings ons eie afkeidings te maak.
  1 Kor 2:13-14 – Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

 114. Leonor C Lombard

  Johann, ek antwoord hierdie eerste omdat dit aansluit by dit wat ek wil antwoord op jou vorige repliek. En ek wil doodseker maak dat ek jou reg verstaan voordat ek ‘n opsomming gee.

  Jy skryf:
  “Wanneer ons soekend is na die waarheid en oop is vir oortuiging sal ons verryk word met kennis en wysheid, deur die Heilige Gees van Yahweh. As gewone koppige mense probeer ons om die besonderse geskenk met eie wys te weerstaan en blindelings ons eie afkeidings te maak.
  1 Kor 2:13-14 – Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.”

  Onthou dan dat jy sê dat ons (ek eintlik) blindelings afleidings maak omdat ons (bedoelende ek) hierdie geskenk weerstaan.

  Daarom, vannuit Paulus se praatjies wil ek die volgende vrae vra;
  1. Wys vir my HOE het die Heilige Gees die Israeliete geleer en ons leer?

  2. Hoe WEET ons dit is die Heilige Gees wat ons leer?

  3. Hoe verstaan jy dit as Yahweh sê:
  Luister na MY Stem?

  4. HOE kan ons na Yahweh se Stem luister?

  Jer 11:7
  Want Ek het julle vaders nadruklik gewaarsku op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat optrek het tot vandag toe, vroeg en laat, en gesê: LUISTER NA MY STEM!

 115. Leonor,

  Hoop dit verduidelik jou vrae.
  The Voice of God
  Johann Cronje
  August 2010.08.27
  Those who hear God’s voice are those who belong to Him – those of us who have been saved by grace through our faith in Yahshua. These are called “the sheep” that hear and recognize their Master’s voice. They know Him as their Shepherd and they know His voice. When we recognize His voice, we belong to Him.
  John 10
  The Shepherd and His Flock
  1″I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. 2The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. 3The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. 4When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. 5But they will never follow a stranger; in fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger’s voice.” 6Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them. 7Therefore Yahshua said again, “I tell you the truth, I am the gate for the sheep. 8All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. 9I am the gate; whoever enters through me will be saved.[a] He will come in and go out, and find pasture. 10The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full. 27My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. 28 – I give them eternal life, and they shall never perish; no one can snatch them out of my hand. 29My Father, who has given them to me, is greater than all[d]; no one can snatch them out of my Father’s hand. 30I and the Father are one.”

  1. Leonor C Lombard

   Nonsens. Niemand word ‘gered’ deur genade en geloof nie. Christendogma.
   Deut 30
   AS jy na DIE STEM VAN YAHWEH jou God luister om SY GEBOOIE EN SY INSETTINGE TE HOU WAT IN HIERDIE WETBOEK GESKRYWE IS; AS JY JOU TOT YAHWEH JOU GOD BEKEER MET JOU HELE HART EN MET JOU HELE SIEL.
   Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. KIES DAN DIE LEWE, DAT JY KAN LEWE, JY EN JOU NAGESLAG,

   Deut 6
   25 EN DIT SAL GEREGTIGHEID VIR ONS WEES AS ONS SORGVULDIG AL HIERDIE GEBOOIE HOU VOOR DIE AANGESIG VAN YAHWEH ONSE GOD SOOS HY ONS BEVEEL HET.

   Esg 18
   ..IN MY INSETTINGE WANDEL EN MY VERORDENINGE ONDERHOU OM EERLIK TE HANDEL—HY IS REGVERDIG, HY SAL SEKERLIK LEWE, SPREEK YAHWEH .

   LEES – NIKS van geloof in Jesus nie, niks van geloof in Yahshua nie. Wandel in die wette.

   .. AS die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, EN AL MY INSETTINGE onderhou EN REG EN GEREGTIGHEID DOEN, SAL HY SEKERLIK LEWE, HY SAL NIE STERWE NIE.
   Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; DEUR SY GEREGTIGHEID WAT HY GEDOEN HET, SAL HY LEWE.
   En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen—HY SAL SY SIEL IN DIE LEWE BEHOU;

   Jou siel LEWE vir ewig as jy regverdig verklaar word. En jy word deur Yahweh as geregverdig verklaar AS jy doen wat Hy beveel, wette, insettinge, verordeninge en gebooie.
   Hoeveel pastoortjies het tattoos orals? Geen probleem vir hulle want hulle is deur geloof in Jesus gered. Die verordening is duidelik- jy mag nie ink in jou vel sit nie.
   Hoeveel eet lekker bacon en eiers? Maar wie wil dit tog hoor?
   Israeliete hoor Yahweh se Stem.

   1. Leonor C Lombard

    En weerens verwerp ek die skrywer van Johannes se Hellenistiese getjommel.
    Johann 10
    Yahshua het NIE gesê NIE!
    “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, SAL HY GERED WORD, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.”

    Jy word gered as jy regverdig is en om regverdig te word moet jy die wet en gebooie van Yahweh onderhou. DAN is jou siel gered uit die dood.

    Yahshua HET DIT gesê:
    Mat 19
    En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die EWIGE LEWE KAN HÊ?
    17En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik Yahweh. Maar as jy in die lewe wil ingaan, ONDERHOU DIE GEBOOIE.

    Yahshua sou mos nooit teenstrydighede verkondig nie. Wat is dit nou- moet ek in Hom gelo en my siel is gered word of moet ek Sy woorde aan die jongman ter harte neeem.

    Watter van die twee stelling kan bevestig word?
    NET die stelling in Matheus. Want Yahweh beloof die ewige lewe aan die wat aan Sy Stem gehoorsaam is. PUNT. Die skrywer van Johannes LIEG blatant!

    Ek verpes die skrywer van Johannes. Daar is so baie goed wat hy skryf wat NERENS bevestig kan word nie.

    AS jy nie die verse bevestig nie, GLO jy en het jy ‘n GELOOF. Ek wil WEET en nie glo nie.
    Yahshua het NIE gesê NIE:

    Joh 10 –
    My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.
    28 EN EK GEE HULLE DIE EWIGE LEWE, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.

    Yahshua KAN NIE DIE EWIGE LEWE GEE NIE – net Yahweh!

    En dit Johann, is die verskil. Jy GLO die hele ‘bybel’en daarom het jy ‘n geloof. Jou geloof is die christelike geloof. Ek het geen geloof nie, ek is ‘n Israeliet.
    Daar is NET een Stem waarna geluister moet word,en dit is die Stem van ons God, Yahweh, die God van Israel.

 116. Leonor – vervolg,
  The more time we spend in prayer, Bible study and quiet contemplation, we will recognize His voice and His leadership in our lives. While God can speak audibly to us, He speaks primarily through His written word and sometimes through His Holy Spirit to our consciences, through circumstances and through other people. By applying what we hear through these different voices to the truth of scripture, we will learn to recognize His voice. God, Yahweh our Heavenly Father and also the Father of Yahshua Messiah, speaks to us clearly by His Spirit and through His written word, the Bible. God may speak to us in an audible voice, an inner voice, a mental impression, a dream or a vision. For us to understand and apply God’s will in our lives, we continually have to rely upon the Holy Spirit to direct and guide us. We must at all times be aware that we are in need of the Holy Spirit to apply the message or the word effectively in every situation of our lives. The Holy Spirit is there to highlight or illuminate the will of God and to impart to us the willingness to do just that will….When the Holy Spirit is at work with us we will experience feelings, impressions, urges, inhibitions, impulses, burdens and resolutions. The illuminating and direction given to us by the Holy Spirit, will guide us, and focus us in our consciousness.

  1. Leonor C Lombard

   Wie se stemme word gehoor as jy die ‘bybel’ bestudeer? BAIE- die stemme van Yahweh, Yahshua, en skrywers van die Mat, Mark, Luk, Johannes EN Paulus en Hebreers en Openbaring en en. En die Stem wat ONHOORBAAR is in die NT is die Stem van Yahweh.
   Maar julle GLO mos dat ALMAL daar praat deur die ‘heilige gees’. Ek verwerp dit.
   “God, Yahweh our Heavenly Father and also the Father of Yahshua Messiah, speaks to us clearly by His Spirit and through His written word, the BIBLE”
   Verkeerd, Yahweh praat NET in die Torah en die profete. PUNT. Die NT is NIE Yahweh se Woord nie. JULLE WIL dit glo terwyl daar nie EEN KEER staan: So spreek Yahweh, die God van Israel. Hoekom? Want Yahweh het NIKS te doen met julle christelike geloof van red deur genade en geregverdig deur geloof nie. PUNT.
   En hierdie TWAK!
   The Holy Spirit is there to highlight or illuminate the will of God and to impart to us the willingness to do just that will….When the Holy Spirit is at work with us we will experience feelings, impressions, urges, inhibitions, impulses, burdens and resolutions. The illuminating and direction given to us by the Holy Spirit, will guide us, and focus us in our consciousness.”
   Wat is die WIL van Yahweh, Johann?
   Deut 5
   Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het om My te vrees en al My gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan.
   Deut 10
   En nou, Israel, WAT EIS Yahweh jou God van jou AS NET om Yahweh jou God TE VREES, in al SY WEË TE WANDEL en HOM LIEF TE HÊ en Yahweh jou God TE DIEN met jou hele hart en met jou hele siel,
   13 OM TE HOU DIE GEBOOIE van Yahweh en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?

   1. Leonor C Lombard

    Yahweh se Wil, SY EIS aan ons:
    1. Vrees vir Yahweh
    2. al SY, LET WEL, SY weë te wandel
    3. HOM lief te hê
    4. HOM te dien
    5. SY gebooie en insettinge te onderhou.
    Dit is Yahweh se Wil-
    Die NT se ‘Heilige Gees’ kan NIKS by voeg nie. In die Torah is Yahweh se Wil en Begeerte vir Sy volk uitgespel. Niks anders nie.
    Yahweh se Gees is SLEGS vir ons gegee OM SY WET TE ONDERHOU!
    Neh 9
    14 En u heilige sabbat het U AAN HULLE BEKEND GEMAAK, EN GEBOOIE EN INSETTINGE EN ‘N WET DEUR DIE DIENS VAN U KNEG MOSES HULLE BEVEEL.
    20 EN U GOEIE GEES HET U GEGEE OM HULLE TE ONDERRIG, en U manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.

    Yahweh se Gees het hulle die WOORDE van Hom laat verstaan om SY WETTE te onderhou.
    Jes 48:16
    Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie; van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En nou het Yahweh MY MET SY GEES GESTUUR. (Jesaja het deur Yahweh se GEES gepraat, nieeen van die skrywers van die NT het so gepraat nie)
    17So sê Yahweh, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is Yahweh jou God, WAT JOU LEER wat heilsaam is, wat JOU LEI OP DIE WEG WAT JY MOET GAAN.
    18 AG, AS JY MAAR NA MY GEBOOIE GELUISTER HET, dan sou jou vrede gewees het soos ‘n rivier en JOU GEREGTIGHEID soos die golwe van die see;

    Eseg 36
    En Ek sal my Gees in jul binneste gee en SAL MAAK dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.

    Yahweh se Gees is in die wat Sy wette oordink, bepeins en doen.

 117. Leonor – vervolg,
  We must however be alert not to just assume that a revelation or message is from God. The only way we can avoid such errors will be, to maintain that the direction and guidance of the Holy Spirit is through the means He has provided and that His work is to enable us to rightly interpret and apply Scripture in the various situations of our lives and to enable us to, interpret all the factors which enter into each situation in the light of Scripture. God’s old enemy satan understands the importance of us hearing God’s voice and he will therefore attempt in any possible way to discourage us, to somehow believe that God does not hear us and therefore no communication from God can be possible, audible or experienced in any way.
  The following are gifts of the Holy Spirit. No one can just assume that they are gifted. Any confirmation of these gifts will only come from God and through the Holy Spirit and somehow you will hear the voice of God confirming the gift to you. These gifts are from God only and by His own decission.

  1. Leonor C Lombard

   Daar is GEEN ‘revelation’ wat Yahweh gee behalwe uit Sy Woorde. Die NT praat van DIE Heilige Gees. Yahweh SE Heilige Gees is wat in ons harte is, om ons is en op ons is. Niemand kan VRA vir die Sy Gees nie. Sy GEES is by die wat Sy Stem, Sy Stem ALLEEN, gehoorsaam is maw- wat SY opdragte uitvoer- VREES my en onderhou my bevele.
   Ek sal GEEN mens glo wat sê: Yahweh het vir my gesê…..
   Sherry Shiner is perfekte voorbeeld van ‘n brein wat glo dat Yahweh het met haar gepraat.
   Yahweh het reeds ALLES gesê wat gesê moet word, dit tyd om dit te glo en daarna te LUISTER.
   Jes 63
   Maar húlle was wederstrewig en het SY Heilige Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry.
   11 Toe het Sy volk gedink aan die dae van die ou tyd, van Moses: Waar is Hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde? Waar is Hy wat SY Heilige Gees in hulle midde gegee het?

   Ons, as Israel, bedroef Yahweh se Gees as ons NIE Sy wette, insettinge en gebooie onderhou nie.
   Die enigste openbaring wat elke kind van Yahweh behoort te kry is dat Yahweh die ENGSTE God is. Daar is GEEN ander God, nie VOOR Hom en nie NA Hom nie. Die wet onderrig: Jy mag GEEN ander gode voor MY Aangesig bring nie.

   Dus as Yahshua julle ‘duiwelgod’ gepreek het soos dit in die NT ingebring is, het Hy die wet oortree deur aan die god mag te gee, te verduidelik ens.
   Yahshua het NIE die wet oortree NIE- dus die skrywers, skrywers en vertalers lieg.
   NOOIT het julle ‘satan’ enige rol gespeel in die lewe van die Israeliete nie. NOOIT het Yahweh aan julle ‘satan’ ‘n karakter of persoonlikheid gegee nie. Die punte wat jy noem kom uit die NT.

   1. Leonor C Lombard

    Maak dit vir jou sin dat vir meer as 3000 jaar het die ‘satan’ GEEN rol in Israel gespeel nie?
    Deut 32
    4 Die Rots—volkome is SY werk; want al SY weë is STRAFGERIGTE; ‘n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy.

    5 Hulle het verderflik teen Hom gehandel—DIE WAT SY SEUNS NIE WAS NIE, maar hulle skandvlek—’n VERKEERDE EN VERDRAAIDE (BOSE) GESLAG.
    Verkeerd vertaal:
    Die wat nie Sy seuns was nie-
    daar moet staan:
    Hulle het verderflik teen Hom gehandel- NIE SOOS die SEUNS wat Hy gemaak het NIE, maar hulle was skandvlekke, …

    6 Durf julle dit Yahweh vergelde, o dwase en onwyse volk? Is Hy nie JOU VADER WAT JOU GESKAPE HET NIE; HET HY JOU NIE GEMAAK EN JOU TOEBEREI NIE?

    7 Dink aan die dae van die ou tyd, let op die jare, van geslag tot geslag; vra jou vader, dat hy jou dit bekend maak; die ou mense, dat hulle jou dit sê.
    8 Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die DIE SEUNS VAN ADAM (mensekinders) van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.
    9 Want Yahweh se deel is SY volk, Jakob is SY afgemete erfdeel.
    12 Yahweh alleen het hom gelei, en daar was GEEN VREEMDE GOD BY HOM NIE.

    GEEN VREEMDE GOD!!!

    Maw Johann, hier is die bewys- Israel is die seuns van God wat uit die nageslag van Adam is, die seun van God is. En Yahweh se weë is STRAFGERIGTE (NIE aanvalle van die ‘satan’ NIE ). En slegs Yahweh het in Israel gewerk en daar was GEEN GOD SOOS JULLE ‘SATAN’ BY HULLE NIE. Israel het NIE julle ‘satangod’ geken nie. PUNT!

    Julle verdraai die woorde in die OT om JULLE dogma te pas.

    Net om Gen 3 te lees moet julle amper 8 AGT aannames maak, terwyl ek dit lees soos dit daar staan.

 118. Leonor vervolg,
  1 Corinthians 12
  Spiritual Gifts
  1Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. 2You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. 3Therefore I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, “Yahshua be cursed,” and no one can say, “Yahshua is Messiah,” except by the Holy Spirit.
  7Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good.
  8To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, 9to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, 10to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues,[a] and to still another the interpretation of tongues.[b] 11All these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one, just as he determines.

  1. Leonor C Lombard

   Paulus is die vader van die christendom. Paulus het skeiding veroorsaak tussen Israeliete en sy volgelinge. Paulus is ‘n teenstander van Yahweh en van Sy volk. Paulus se briewe was die voertuig waarmee die heidense priesters Yahweh se volk skandvlekke gemaak het. Ons pluk die vrugte daarvan.
   1 Kor 4:16
   16 Ek VERMAAN julle dan, word MY navolgers.
   GHMF!

   1 Kor 11:1
   Wees MY navolgers, soos ek dit ook van Christus is.

   En daar lieg weer- want as hy ‘n navolger van Yahshua was het hy die wet gepreek van die more tot die aand en nie die twak geskryf wat hy geskryf het nie.

   Ek is luister vir niemand, volg niemand nie. Ek dien Yahweh en luister na SY Stem.
   Christene VOLG Paulus se leringe- TEEN Yahweh en TEEN wat Yahshua- waarlik uit die Torah gepreek het- volg die wet.

   Jy haal Paulus aanmekaar aan- jy is ‘n volgeling, jy is ‘n christen.

 119. Leonor,
  Nie nodig nie, ek het jou op jou vraag geantwoord (“4. HOE kan ons na Yahweh se Stem luister?”. Dit is my opinie en hoe ek glo!

  1. Leonor C Lombard

   Was op my vrae gemik. Ek wil afsluit, ek wil die verskil tussen my en jou duidelik stel. Jou geloof en wat ek weet en kan bevestig. Glo niks wat nie kan bevestig word nie.

 120. Leonor C Lombard

  Johann, om op te som: dit is duidelik dat jy die NT GLO. Ek glo nie maar bevestig deeglik.
  Yahshua het NET uit die HEBREEUSE geskrifte onderrig. NIE uit julle ‘bybel’nie. WEET ook dat die dissipels en hulle volgelinge is NET uit die Tanakh onderrig vir meer as 150 jr, want eers toe is ‘n soort van kanon saamgestel met skrywers van daardie tyd. Die eerste volgelinge van Yahshua was NIE christene nie maar Israeliete. Paulus het begin om te preek buite die Israeliete en HULLE is christene genoem. En sy geskrifte was eers 70 jaar later in omloop.

  Yahshua was Yahweh se Kneg en Sy Gesalfde en elke WOORD wat uit Sy mond gekom het sou Yahweh se Waarheid wees. HY sê duidelik dat ‘n mens LEEF weens ELKE WOORD wat uit Yahweh se Mond kom. Let wel Yahweh se Mond en nie Yahshua se Mond nie.
  Deut 8:3 en Yahshua bvestig dit in Mat 4:4
  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord wat deur die mond van Yahweh uitgaan.

  Die groot vraag na eeue en menigte vertalings en ou geskrifteis; HOE WEET ek met sekerheid dat dit wat in ons bybels staan as Yahshua se Woorde WAARLIK Sy woorde was?
  Die antwoord is eenvoudig: ons as Israel is VERPLIG om ELKE woord in die NT wat deur mense geskryf is te BEVESTIG. Doen jy dit nie dan is dit slegs GELOOF.

 121. Leonor C Lombard

  Vannuit die onderrig van die Torah en die profete GLO ek nie die NT nie onvoorwaardelik nie. Julle gly oor die groteske foute in die NT, die weersprekings, die verskilllende woorde van Yahshua oor dieselfde onderwerp. Die woorde van Yahshuah wat LYNREG teen Yahweh se Woorde spreek. Hoe weet ek waar en wanneer Yahshau gepraat het- ek HET dit al geskryf en jy kies om dit te ignoreer en NIE verder te ondersoek nie: soos haat jou pa en ma en volg My. Die Messias van Yahweh sal NOOIT so iets sê nie. Maar al staan dit daar swart en wit, sal ek nog steeds dit nie glo nie. Die wet sê: EER jou vader en moeder- wil jy waarlik glo dat Yahshua die wette van Yahweh sou oortree?

  Daar is baie voorbeelde en dogma wat uitgedink is deur die kerk wat NIE deur Yahweh onderrig word NIE. PUNT.

  Ek staan by my woorde: ek verwerp skrif wat
  1. teen Yahweh se Woorde en Onderrig spreek,
  2. wat nie bevestig kan word nie deur twee ANDER getuienis nie.

  Deut 17:6 -EEN getuie is nie genoeg nie, Deut 19:15,Num 35:30

  Psalm 25:5 – Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is YAHWEH, my Redder. In U stel ek elke dag my verwagting

  Jy het dit gegee: Lees dit weer.
  Daar staan nie dat ek onderrig moet word in die NT waar Yahweh se Woorde AWESIG is nie. So as ek sê: SLEGS Yahweh se Woord Alleen MAG jy niks sê nie. Ek wil NET deur Yahweh onderrig word tot SY waarheid. AS julle dogma nie deur Hom onderskryf word nie, dan is dit julle GELOOF en nie Sy onderrig nie. PUNT.

 122. Leonor C Lombard

  En jy KAN nie vir my vertel dat as ek LEES wat DAAR staan ‘n verdraaing van die skrif is OMDAT ek NIE die dogma van die NT daarin wil lees nie.

  Ek het as Isaeliet die VOLSTE reg om NET na Yahweh se Stem te luister. GEEN mens of skrywers van die NT sal my onderrig nie.

  Jes 48:16
  Kom julle nader na My, hoor dit: Ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie; van die tyd af dat dit gebeur, is Ek daar! En nou het Yahweh my met sy Gees gestuur. (Jesaja het deur Yahweh se GEES gepraat, nieeen van die skrywers van die NT het so gepraat nie)
  17So sê Yahweh, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is Yahweh jou God, WAT JOU LEER wat heilsaam is, wat JOU LEI OP DIE WEG WAT JY MOET GAAN.
  18 AG, AS JY MAAR NA MY GEBOOIE GELUISTER HET, dan sou jou vrede gewees het soos ‘n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see;

  Hand 5:32
  9En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan YAHWEH MEER GEHOORSAAM WEES as aan die mense.
  30Die God van ons vaders het Yahshua opgewek, wat julle omgebring het deur Hom aan ‘n kruishout te hang.
  31 Hom het Yahweh as Leidsman en Verlosser as Sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. (EERS terugkeer na Yahweh en Sy wet en dan vergifnis)
  32 En ons is YAHWEH SE GETUIES van hierdie dinge, en van ook Yahweh se Gees wat HY gegee het aan DIE WAT HOM(Yahweh) GEHOORSAAM IS.

  Sy Gees is NIE op of in enige iemand wat nie in Sy wette wandel nie. PUNT.

  En jammer, die christelike godsdiens is net godsdiens. Jy is NIE geregverdig deur geloof nie! DIT is uit en uit christendogma- ver baie ver van die Waarheid van Yahweh God van Israel af.

 123. Leonor C Lombard

  Christendogma maak asof daar ‘n ‘nuwe’ godsdiens ingetree vir Israeliete het in Yahshua se tyd. VALS.
  Pilip 3
  en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;

  LEUEN! WAT ‘n klomp TWAK- LYNREG wat Yahweh vir ons onderrig en leer.

  Uit die WET en die WET alleen is jy geregverdig – NIE DEUR geloof nie.
  Hos 10:12
  12 Saai vir julle regverdigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle ‘n braakland, WANT DIT IS TYD OM YAHWEH TE SOEK, TOTDAT HY KOM EN GEREGTIGHEID OOR JULLE LAAT REËN.

  Jes 43
  9. Al die nasies het saam vergader, en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die VORIGE DINGE BEKEND MAAK! Laat hulle hul getuies bring, DAT HULLE REGVERDIG VERKLAAR WORD; en laat hulle hoor en sê: Dit is die waarheid!
  10. Júlle is MY getuies, spreek Yahweh, en my kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan WEET en My kan glo en INSIEN dat dit Ek is—voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie.
  11 Ek, Ek is Yahweh, en daar is geen Heiland buiten My nie.

  Daarom Johann, Paulus praat deur sy nek.
  1 Kor 2:13-14 – Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

  Wat se geestelike dinge? Maar net nog NT dogmawoorde. Bepeins die wet en woorde, leef in die wet, volg die bevele- niks geestelik nie, net handel en wandel in realiteit.

 124. Leonor C Lombard

  Jy skryf:
  “Wanneer ons soekend is na die waarheid en oop is vir oortuiging sal ons verryk word met kennis en wysheid, deur die Heilige Gees van Yahweh. As gewone koppige mense probeer ons om die besonderse geskenk met eie wys te weerstaan en blindelings ons eie afkeidings te maak.”

  Ek het nie gesoek nie na ‘waarheid’ nie, maar na Yahweh.
  WANT DIT IS TYD OM YAHWEH TE SOEK, TOTDAT HY KOM EN GEREGTIGHEID OOR JULLE LAAT REËN. (Hos 10)
  Slegs HY is Waarheid en ek het Yahweh in Sy Woorde gekry, ek het Sy Stem gehoor en daar onderrig Hy my soos jy Ps 25 aangehaal het. Kennis en wysheid KAN net gekry word deur Yahweh te vrees.

 125. Sjoe, moet dieselfde mense elke keer dieselfde argument insit? Kan ons nie asb kommentaar lewer oor die blog inskrywing eerder as om apologetika te beoefen nie?

 126. Leonor C Lombard

  Amper vergeet ek die mensemoordenaar storie.

  Joh 8 Julle het die duiwel as vader,…….. Hy was ‘n MENSEMOORDENAAR VAN DIE BEGIN AF …..

  Ek verwerp die vers.

  MENSEOORDENAAR;
  EEN vers – net EEN vers – in die hele bybel wat NERENS anders bevestiging het nie.

  En omdat daar GEEN BEVESTIGING is van die beskuldiging is nie- HOEF ek nie te glo dat Yahshua HIERDIE woorde gespreek het nie.

  Die opdrag is duidelik: 2 of 3 getuienis dan is die woord waarheid as dit bevestig kan word vannuit Yahweh se Onderrig.
  As jy daarby hou, skei jy die kaf van die koring vinnig en maklik. ‘n Probleem vir julle. Daarom word so min as moontlik bevestig of daar word oor gegly.

  1. Kain is nooit deur Yahweh beskuldig as ‘n MENSEMOORDENAAR nie.

  2. julle ‘satan’ is NOOIT deur Yahweh aangespreek as MENSEMOORDENAAR nie. Inteendeel- NIEMAND is ooit aangespreek as mensemoordenaar nie.

  Gevolgtrekking- Joh 8:44- of leuen skrywe of ingesit deur vertalers om dogma te bevorder.

  Eintlik is dit skrikwekkend om te sien hoeveel van die christeike dogma is gebou op ‘n enkele vers wat net nerens bevestig kan word nie.

 127. Baie interessante ‘gesprek’ tussen Leonor C Lombard en Johann Cronje. Dit laat ‘n mens dink oor hoe min ‘ek’ van Die Bybel weet en Leonor C. Bosman praat my ‘n bietjie deurmekaar met die: “julle bybel”.

  Wat my ook opval is die Nuwe Testament wat, as ek na Leonor C Bosman luister, begin klink soos die ‘Nuwe Suid-Afrika’. Julle weet mos, neo die en neo daai, en post die, en post daai … Die teenstrydighede wat Leonor C Bosman uitwys maak nogal sin (dit nou vir ‘n leek soos ek). MAAR daarby moet ek sê/vra: Nou hoekom is die Nuwe Testament geskryf? Ek meen dit is tog ook die vervulling van die professieë van die Ou Testament en veral die grootste professie van die Ou testament – JAHSHUA ! En natuurlik laaste maar nie die minste nie, die Boek van Openbaring … Ons kan nie die dinge net ‘willy-nilly’ afskryf nie.

  DUS – As ons na Johan Cronje en Leonor C Lombard se argumente luister is daar iewers ‘n fout. Ons kan nie die Nuwe Testament afskryf soos ‘n ‘Nuwe-Suid-Afrika’ of neo die of post daai nie. Wat is die waarheid? Ek meen wat het ons? Net Die Bybel en niks anders nie. Die gewone mens op aarde het nie die kennis of vermoê om ander geskrifte na te gaan gaan nie.

  Met respek aan Leonor C. Bosman en Johann Cronje … Nou hoe nou?

  Ns. Julle moet my nou net nie ‘grind’ nie hoor, …

 128. Leonor C Lombard

  JB-

  Die vraag is eintlik na wie moet ons luister- Daar is amper 40 000 christelike denominasies en elkeen het sy leerstellinge.

  Dit is enige iemand se keuse om te glo wat hy wil. Ek is nie ‘n sendeling om iemand te probeer oortuig nie. Daar is die OT waar ons God se Woorde duidelik staan. Dit moet eers gelees word.

  Die NT is briewe en vertellinge van wat daar gebeur het, en tussen die drek dogma en valse verse VIR die drekdogma is daar die verhaal van ‘n Israeliet wat aan Sy volgelinge gewys het HOE om die ewige lewe te kry – deur die wet.

  Hierdie verhaal is in die profete geskryf, sonder al die seungod idees, net ‘n Man wat Yahweh gekies het uit Dawid se nageslag om vir, ons die toekoms kinders van Jakob te wys dat Sy Woorde van die verbond wat Hy met Israel by Horeb gemaak het, nog steed LEWE is.
  Dit glo ek vas- Yahshua het vir ons GEWYS dat as jy Yahweh se Weë en bevele 100% volg is jou siel vir ewig lewendig.

  Die sonde vergifnis dogma: Esegiel 18, Deur 28, Deut 32 is NOOIT tot niet gemaak nie.

  Hy was regverdig verklaar en Yahweh kon Hom opwek, maw Sy siel uit die dood loskoop en aan Hom die ewige lewe gee. Dit is wat elke Israeliet moet weet.

  Presies soos Yahshua aan die jongman gesê: Onderhou alles wat Yahweh beveel en jy het die ewige lewe.

  Wie het dit verander na slegs – glo in Jesus? Wie het begin met die stories dat jy geregverdig kan word deur GELOOF?
  Nie Yahshua of Yahweh nie maar Paulus en sy volgelinge. Daar in die boeke van Paulus is die christelike geloof met al die heidense invloede opgetower – ek het al oor alles geskryf.

  1. Leonor C Lombard

   Yahshua, Yahweh se Kneg het die verwarring wat in daardie tyd bestaan het uit Yahweh se Woord opgeklaar en het die Sanhedrin en die priesters teengestaan oor die duisende ekstra wette wat hulle gemaak het, die heidense leer wat ingevoeg is , wat hulle uit die Babiloniese ballingskap saamgebring het.
   Mat 5:20
   Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.

   Wat kan die christen tov hierdie vers , of die vers aan die jong man sê? Niks want hulle gly daaroor omdat Paulus MEER gesag het as ENIGE ander stem in die hele bybel. En waar Yahweh se stem oud en oud modies is is Hy vervang met die Jesus hulle god, wat die kerk vir hulle gemaak het met woorde wat HY NOOIT SOU Sê nie.

   Mat 23
   1 Toe het Yahshua die skare en Sy dissipels toegespreek
   2 en gesê: Die skrifgeleerdes en die Fariseërs SIT OP DIE STOEL VAN MOSES.
   3 ALLES WAT HULLE DAN VIR JULLE MAG SÊ OM TE ONDERHOU, ONDERHOU EN DOEN DIT; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie.

   So eenvoudig- doen wat Petrus sê: wees MEER gehoorsaam aan Yahweh as ENIGE iemand anders.

   Daarom- lees en verstaan en glo die woorde van Yahweh- wat NET in die Torah en profete gekry word. Verstaan dat vir 100 plus jaar het GEEN Israeliet OOIT die dogma van die NT gelees of gehoor nie. Verstaan dat as Yahshau uit die wet van Moses en die profete onderrig het, dan is dit goed genoeg vir enige Israeliet van vandag. Lees die NT en glo slegs dit wat bevestig kan word.

   1. Leonor C Lombard

    Die besef dat die NT nie ‘skrif’ of Woorde van Yahweh is nie, is groot. Nie almal sal daardie kopskuif kan maak nie. Die wete dat Yahweh eers gesoek moet word – is moeilik. Sê weer, ek is nie sendeling nie, wil niemand oortuig nie- is net ‘n getuie vir Yahweh as Enige God, vir Sy Masjesteit en Almag.

    Die teenstrydighede- BAIE – is maklik om te kry, AS jy bereid is om dogma op Sy te skuif en te lees en te verstaan wat Yahweh sê. Ek kan ‘n boek skryf oor teenstrydighed, MET bevestiging, amper net oor ‘Johannes’.

 129. Leonor C Lombard

  Net ‘n vinnige voorbeeld JB:

  Joh 14:6
  Yahhsua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

  Die geloof van die christen laat hulle hierdie vers soos ‘n mantra op sê.

  1. Yahweh se Weë moet gevolg word- Yahshua het IN Yahweh se Weg gewandel. Hy het die WEG aangewys – HY was NIE die weg NIE.

  Jer 5:5
  want hulle ken die WEG van Yahweh, die reg van hulle God.

  Ps 81
  Ag, as My volk maar na My wou luister, Israel in MY WEË wou wandel!

  1 Kon 11
  En as jy luister na alles wat Ek jou beveel en wandel IN MY WEË EN doen wat reg is in My oë deur My insettinge en My gebooie te hou, soos My kneg Dawid gedoen het, dan sal Ek met jou wees en vir jou ‘n bestendige huis stig, soos Ek vir Dawid gestig het, en Israel aan jou gee.

  2. Waarheid-

  Ps 119:30
  Ek het die weg van waarheid verkies; U verordeninge het ek voor my gestel.
  42 U wet is Waarheid
  160 Die hele inhoud van U Woord is waarheid, en al U regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

  Jes 65
  … sal sweer by die God van Waarheid

  Net Yahweh ALLEEN is WAARHEID- NIEMAND anders nie. Yahshua het die Waarheid van Yahweh verkondig maar Hy was nie DIE waarheid nie.

  3. Lewe- Yahweh IS lewe en gehoorsaamheid aan Sy bevele GEE lewe. Yahshua gee nie lewe nie, Yahweh gee lewe.

  1. Leonor C Lombard

   4.“Niemand kom na die Vader behalwe deur My”

   NONSENS. GEEN bevestiging vir die vers nie.

   Dit beteken effektief dat NIEMAND voordat hulle hierdie ‘woorde’ van Yahshua gehoor het, se roep na Yahweh gehoor is nie, omdat Yahshua nie bestaan het nie.

   Arme Dawid – hy het dus in die wind gepraat want het nie na elke Ps afgesluit met: ‘ ek bid dit in die Naam van Yahshua nie’.

   Watter uiterste dogma nonsens. Daar is net EEN Naam wat direk aangeroep moet word, Yahweh, ons God.

   Yahweh beveel dan dat die Israeliete voor Sy Aangesig moet verskyn en in Sy vergadering moet staan. En dat ons HOM moet aanroep in die dag van nood! Baie baie verse soos Joel 2.

   Regtig- dat geloof in woorde van mense, ‘n mens so blind maak dat Yahweh se Woorde soos mis voor die son verdwyn. RKK – se MEDIATOR nonsens.

   Die vraag is nou- het Yahhsua hierdie woorde gespreek? Duidelik, uit die Woorde van Yahweh – NEE. Yahshua sou NOOIT teenstrydighede verkondig nie.

   Hierdie vers is om die jesusgod HOëR te maak as die God van hemel en aarde, God van Israel.

 130. Leonor C Lombard

  Helizna net vir jou.

  die Artikel bo se naam bevat Jesaja en Trump.

  1. Trump word vergelyk met Cyrus the Great. Kores in Jesaja.

  2. Yahweh verklaar Kores, ‘n heiden, as Sy gesalfde in Jesaja omdat onder sy koningskap is die 2de tempel gebou.

  3. Dit gebeur in Jes 45 en Trump is die 45ste president.

  Dalk kan jy iets daaroor skryf en spekuleer.

  Andersins- scroll verby as die gesprek oor die ewige lewe jou verveel.

 131. JB, jy maak belangrike stellings, wat baie relevant is tot die debat. Niemand kan jou ” grind ” nie, want jy dra by op n beskaafde eerlike manier. Ek het al tevore gesê, dat ons Volk nie meer met kerke, Bybels, politieke partye, en kultuur bewegings bymekaar getrek kan word nie. Ons het iets nuuts, dinamies, en Goddelik nodig. Siener het gepraat van n Leier, wat deur Yahweh self aangestel gaan word. Ek sien dit as die ENIGSTE oplossing vir hierdie wederstrewige Volk. En ek gaan waag om die volgende ding te sê, en dan kan julle my ook maar ” grind ! ” Hy gaan sê : Gooi weg julle Bybels, konkordansies, kerke, politieke partye, kultuur lidmaatskap-kaartjies, want : So spreek Yahweh van die Leërskare ! ( En as jy waag om met Hom/hom te stry, word jou kop afgekap. )

 132. Johan (Bankies)

  Ek is oortuig dat die meeste lesers hier nie sal val vir die gemors wat hier op hierdie blog geskryf word nie. Vat maar as voorbeeld die jongman.
  Haal aan: “Yahshua HET DIT gesê:
  Mat 19 En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die EWIGE LEWE KAN HÊ? ….. Maar as jy in die lewe wil ingaan, ONDERHOU DIE GEBOOIE.”

  Die gesprek het egter nie daar opgehou nie. Die jongman het geantwoord dat hy al hierdie dinge doen, sy lewe lank. Daarop het Yahshua vir hom gese as hy volmaak wil wees, verkoop alles wat jy besit en gee dit aan die armes, en volg my. Die jongman het bedroef weggegaan. Toe se Yashua vir sy dissipels dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te gaan as vir ‘n ryk man om in die koninkryk in te gaan (m.a.w. die ewige lewe te beerwe). M.a.w. Yahshua het gese selfs hierdie ryk jongman wat sy lewe lank die wet onderhou, maar nie bereid is om Hom te volg nie, sal die koninkryk nie ingaan nie. Maar die dissipels wat alles agtergelaat het en Yashua gevolg het, sal in die koninkryk heers en oordeel oor die 12 stamme. Iemand wat se dat hulle die wet van Yahweh perfek onderhou en daarom die ewige lewe het, lieg – dit behoort almal te verstaan. Hulle ontken dat Yashua en Yahweh een is. Ter wille van jou eie beswil, moenie glo wat Leonor aan jou verkondig nie. Vir een wat nie ‘n sendeling wil wees nie is sy wragtigwaar net te hardkoppig op hierdie blog. Groete.

  1. Leonor C Lombard

   Een se gemors is ‘n ander se rykdom. En jy is reg, moet my asb nie glo nie. Glo elke Woord van Yahweh wat in die Tanakh te vinde is.

   Maar my vraag bly- watter woorde is waarlik Yahshua se woorde en waarin moet ons Hom volg?

   Watter EEN van die volgende verse wil jy glo?

   Joh 5:31
   31 AS EK VAN MYSELF GETUIG, IS MY GETUIENIS NIE WAAR NIE. ?????????

   Joh 8:14
   14 Jesus antwoord en sê vir hulle: AL GETUIG EK OOK VAN MYSELF, MY GETUIENIS IS WAAR?????,

   Of hierdie
   Mat 26:52
   Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug; WANT ALMAL WAT DIE SWAARD NEEM, SAL DEUR DIE SWAARD VERGAAN.

   Luk 22
   Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie ‘n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, MOET SY KLEED VERKOOP EN ‘N SWAARD KOOP.
   Hulle sê vir Hom: Here, kyk hier is twee swaarde. En Hy antwoord hulle: Dit is genoeg.

   Wat nou? Kan ek my bewapen of nie?

 133. Johan (Bankies)

  Leonor skryf “Die sonde vergifnis dogma: Esegiel 18, Deur 28, Deut 32 is NOOIT tot niet gemaak nie.”
  Wat sy bedoel is dat sondevergifnis is ‘n dogma, al wat nodig is, is dat jy die wet moet onderhou en persoonlik verantwoording doen. Gaan lees Esegiel 18 – dit gaan oor persoonlike verantwoordelikheid, en daar staan dat as die vader die wet onderhou maar sy seun nie, dan sal die vader lewe en die seun sterf. En as die vader die wet nie onderhou nie maar die seun wel, dan sal die vader sterf en die seun lewe.

  Die probleem is net dat die Torah se dat Yahweh sal die sondes van die vaders besoek aan die kinders tot in die vierde geslag van die wat Hom haat. Numeri 14:18 – Die HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, wat die ongeregtigheid en oortreding vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag. Deut. 5:9 – Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat.

  Leonor, watter een van hierdie dele is korrek – Numeri en Deut teenoor Esegiel? Die Skrif kan jy nie in Afrikaans lees en glo jy lees die korrekte nie – jy moet die oorspronklike lees en niemand van ons het dit nie. Bv. Totius het geskryf dat die Genootskap gedebateer het oor die gebruik van die eienaam “Yahweh” maar op die einde is besluit om “HERE” in hoofletters te gebruik. Wanneer mens weet dat Jan Leon-Cachet, wat deel was van die Genootskap vir die vertaling van die Bybel, ‘n Jood was, dan word die prentjie duidelik – die slangsaad was daar om sy deel by te dra. Maar jy glo mos n slang in Genesis 3 is mos net ‘n gewone slang. Groete.

  1. Leonor C Lombard

   Daar is geen teenstrydigheid tussen Num, Deut en Esegiel. Esegiel belowe die ewige lewe ten spyte van jou voorvaders se oortredinge.
   Ons volk is die perfekte voorbeeld van die besoeking/strafgerig wat ons nou beleef. Ons volk het opgehou om na Yahweh se Woorde te luister en ‘n ander god begin aanhang. Daarom het Deut 28 ingeskop. Beteken dit dat ek die strafgerig vry spring omdat ek vir my ‘n braakland van regverdigeid gemaak het en wag vir Yahweh? Nee, ek is in die strafgerig maar in die strafgerig is Yahweh se woorde in Jes 3:10: Sê aan die regverdige dit sal met hom goed gaan.

  2. Leonor C Lombard

   Die stam van DAN is NACASH genoem- Gen 49:17 – Nacash – 31 keer en elke keer ‘n gewone slang.

   Laat Dan ‘n slang(NACASH) wees op die weg, ‘n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval.

   Net julle tower ‘n hemelwese op.

   1. Leonor C Lombard

    Het gewys uit die skrif dat daardie ‘reuse/slangsaad’ van julle net reuse Amoriete was, kleinkinders van Gam, waarvan die Enakiete OOK Amoriete was.

    Deut 9
    n groot volk van hoë gestalte, die kinders van die Enakiete, wat jy self ken en van wie jy hoor sê het: Wie kan standhou voor die kinders van Enak?

    Amos 2:
    9 En tog het Ék die AMORIET voor hulle uit verdelg wie se HOOGTE WAS SOOS DIE HOOGTE VAN DIE SEDERS, en HY WAS STERK SOOS DIE EIKEBOME; maar Ek het sy vrug daarbo en sy wortels daaronder verdelg.

    Seders kan sowat 12 meter hoog word.
    Beskryf Yahweh die Amoriet as reuse? JA.
    Is ‘n Amoriet ‘n gevalle engel? NEE.

    Daar is geen slangsaad nie.

 134. Johan (Bankies)

  Ek het so bietjie te vinnig geskryf – dit was nie Totius nie maar sy vader, Ds. J. S. du Toit, wat by die Bybelvertaling betrokke was. Groete.

 135. Die RKK het n baie lekker geloof. Daar waar as jy drooggemaak het, gaan jy na die ” bieg-hokkie, ” en bieg aan n priester, wat jou dan ” straf. ” Jy is gebreinspoel van kleins af, dat hierdie man, ( wat met seuntjies lol ? ), jou kan vergewe, en alles is dan weer hunky dory. Die heidense gelowe het ook hierdie ding, dat jy moet boet, en pyn verduur, vir al jou droogmakerye. Kyk net hoe tjop jy af as n moslem, as jy nie by die reëls hou nie.Maar die mensdom soek hierdie behandeling, anders sou hierdie gelowe nie so uiters populêr gewees het nie. Maar wat doen die Protestante ? Basies presies dieselfde dinge, maar net in n ander gewaad. Ons hardloop na die dominee/pastoor, om verligting te kry vir ons skuldige gewetes, want ons is bang om hel toe te gaan. Onthou julle ook : Dominee, is dit n sonde om te dans ? Dominee, is dit n sonde om te rook ? Dominee, is dit n sonde as n geskeide persoon weer trou ? Ja nee, ons dra swaar aan ons sondelas, maar dit help dat ons meer geld gee vir die kerk nê. As die Protestante weer die ” bieg-hokkie ” inbring, sal alles beter gaan, want ons wil tasbaar boet, en betaal vir ons sondes, wat so swaar op ons druk. Nou raak ons so arm, daar is nie eers meer geld vir die kerk/dominee nie. Nou voel ons nog meer skuldig. En Siener het gesê : Daar kom n nuwe kerk/geloof vir die Boerevolk. Mag dit tog gou gebeur, want wat ons tot dusver gedoen/geglo het, WERK NIE ! ( Met hierdie pos, het ek gepoog om die debat te stimuleer, en te verbreed. Sien dit asb in hierdie lig, en vriende, neem asseblief deel aan die gesprek. Moet nie net baklei en kritiseer nie. )

 136. Leonor & JB,
  Dit is te verstane dat sommige lesers wel kopkrap oor die debatte/stryery hier opVaandel. Wat wel nou baie duidelik uitstaan is dat dit geen doel meer dien om hierdie verskille van opinie en vertolkings verder te voer nie. Wanneer ‘n teorie/dogma vereis dat jy groot getuienis soos die NT geskrifte, totaal of den dele minag/ignoreer om ‘n teendeel of ander dogma te probeer bewys, dan noem mens dit selektiewe “kersie-pluk”(cherry picking), ter bevestiging van jou vooroordeel of tot jou argument. Hartseer maar waar.
  Leonor, ek het egter vir jou gesê – “Wanneer ons soekend is na die waarheid en oop is vir oortuiging sal ons verryk word met kennis en wysheid, deur die Heilige Gees van Yahweh.” Ook het ek dit beaam dat ons die geskrifte van veral die NT moet deursoek vir al die waarhede tussen die verraad van al die oorvertalings van die eeue, wat ongetwyfeld deur die ‘onheilige een” aangespoor en gemaniuleer was om ons van die ware feite te weerhou en weg te lei van Yahweh se plan met Yahshua as ons Messias.. As jy egter voel dat jy geen hulp of geestesverreiking van die Heilige Gees ontvang ter ondersteuning van jou vertolkings en begrippe nie, dan kan ek jou verklaring verstaan as jy sê – “Ek staan by my woorde: ek verwerp skrif wat
  1. teen Yahweh se Woorde en Onderrig spreek,
  2. wat nie bevestig kan word nie deur twee ANDER getuienis nie. Deut 17:6 -EEN getuie is nie genoeg nie, Deut 19:15,Num 35:30. Die groot vraag na eeue en menigte vertalings en ou geskrift eis; HOE WEET ek met sekerheid dat dit wat in ons bybels staan as Yahshua se Woorde WAARLIK Sy woorde was? Die antwoord is eenvoudig: ons as Israel is VERPLIG om ELKE woord in die NT wat deur mense geskryf is te BEVESTIG. Doen jy dit nie dan is dit slegs GELOOF.”

 137. Leonor & JB,
  Ons kan nie die pad loop om net summier alles te verwerp of selektief te werk te gaan nie. Wat jy enitlik impliseer is dat geeneen (geen getuies), nie eers eers een enkele skrywer van ‘n NT hoegenaamd deur die Heilige Gees van Yahweh of Sy Seun Yahshua of Sy volgelinge waarlik ge-inspireer was nie en alles wat dus in die NT saamgevat is, nie as die waarheid bevestig kan word nie. Dit kom dus voor of jy dalk self geen waarde heg aan die teenwoordigheid en leering van die Heilge Gees ter getuienis, in die verband nie. Verder beperk jy die “BEVESTIGING” van Yahweh se WIL, WOORD en WAARHEID tot die OT se geskrifte. Die getuies kom egter soos volg na ons:
  Want daar is drie wat getuig:

  1 Johannes 5: 7 – 8 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.
  Die WOORD van Yahweh was nie ‘n afsondelike hemelwese nie maar dit verteenwoordig Yahweh se eie persoonlikheid, Sy wil, weë, opdragte, bepalings reeds van die begin af. Sy kommuniekasie met Sy uitverkorenes was deur selektiewe gestaltes soos die profete, maar Israel was wederstewig, sondig en ongehoorsaam. Daarom het Hy besluit om Sy Woord deur ‘n spesiale “verteenwoordiger” van Hom (Yahshua)(die seun van die mens), in menslike “vlees” TUSSEN ONS TE LAAT LEEF en wie uiteindelik met die kruisdood “beloon” is. Jes 53:8 – Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.

 138. Leonor & JB,
  Johannes 1:14 – En die WOORD (Yahweh se WIL) het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.

  Yahweh bevestig egter Sy geskenk van die “geestelike” realm van kommunikasie en begrip wat Hy aan die mens (Sy uitverkorenes), skenk en daarmee moet ons Sy Woord en waarheid tussen alles uitsoek. Hy bevestig dat Hy Sy Heilige Gees sou uitstort op Sy uitverkorenes.
  Esegiël 39:29 – En Ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat Ek my Gees oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek Yahweh God.
  Joël 2 : 28 – En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
  Daarmee sluit ek nou die gesprek af.

 139. Mimi Hildebrand

  Deut 18:15 ‘n PROFEET uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal YaHWeH vir jou verwek; na Hom moet julle luister –

  Eseg 34:23 En Ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik My kneg Dawid (Yahshua); hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ‘n herder wees.

  Miga 5:1 En jy, Bethlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir MY uitgaan een wie ‘n Heerser in YisraEl sal wees; en Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.

  Mat 17:5 Dit is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het, Luister na Hom.

  Mat 12:18 Kyk, My Kneg wat Ek uitverkies het, My Geliefde in wie My siel ‘n welbehae het! Ek sal My Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig.

  As ons die bogenoemde verse lees, sien ons dat YaHWeH vir Yahshua uitkies as ‘n Herder vir Sy skape. Hoe sal die Herder dan Sy skape lei, anders as om te sê: volg My.
  Hy spreek dan Sy Vader se woorde met Sy Vader se toestemming.

  1. Leonor C Lombard

   Korrek Mimi, volg MY. Die vraag is net waarin ons Hom moet volg. Die kerk se dogma of soos Hy duidelik se: Ek doen My Vader se Wil.

   Deut 10 gee duidelik Yahweh se Wil en ek geen twyfel dat Yahshua daarin gewandel het. En daarom moet ons Hom daarin volg.

   Maar ons weet mos van Paulus se ‘weg’ ook. Daar is die probleem en die verwarring.

   1. Mimi Hildebrand

    Yahshua het die Wet van die Ou Verbond weer gebring. Al die byvoegsels en aanhangsels wat die Farisieērs bygevoeg het, tot niet gemaak.
    ons moet Hom volg met die Wet. Hy sê tog immers, Ek spreek My Vader se woorde.

    Paulus het sy eie weg. Die weg van vernietiging. 1% suurdeeg maak die hele waarheid op die ou ent tot niet.

    1. Leonor C Lombard

     Dankie Mimi- die wet- die Weg van Yahweh, die Weg wat Yahshua gevolg het, die Weg waarin ons Yahhsua moet volg.

  1. Leonor C Lombard

   Maar net nog ‘n vals profeet.

   Nè- en toe gaan Yahweh sommer dood vir 3 dae. Maklik man!

   En toe wek Yahweh sommer vir Yahweh na drie op. Maklik man!

   En toe lieg Yahweh sommer oor Wie Hy is. Maklik man!

   Num 23:
   God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie.

   1 Sam 15
   En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hê nie.

   Hos 11:9
   want Ek is God en nie ‘n mens nie, die Heilige in jou MIDDE.

   DRIE bevestigings dat Hy NIE mens is NIE, maar julle maak Hom mens. Maklik man!

   Deut 23
   Want Yahweh jou God WANDEL midde-in jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.

   Yahweh was lank voordat Yahshua op aarde was reeds BY Sy volk, in die MIDDE van Israel en het GEWANDEL in die laer van Israel!

   GEEN nodigheid dat Hy op aarde tussen ons kom woon as mens soos julle predik nie. Hy het dit reeds gedoen.

   Net julle geloof in julle 2, 3 of 4 gode wat hierdie bonatuurlike mengsels kan uitdink.

   So waar- alles gaan vir julle oor vermenging- vermenging van engel en mens, vermenging van Yahweh met mens.

   LASTERLIK!

 140. Leonor C Lombard

  Johann,

  COMMA JOHANNEUM:

  The Comma Johanneum (or Johannine Comma or Heavenly Witnesses) is a comma (a short clause) in the First Epistle of John, 1 John 5:7–8. DIE DRIE WAT GETUIG. The scholarly consensus is that that passage is a Latin CORRUPTION That entered the Greek manuscript tradition in subsequent copies.

  ….after the original composition. Thus, there IS NO SURE EVIDENCE OF THIS READING IN ANY GREEK MANUSCRIPT UNTIL THE 1500S; each such reading was apparently composed AFTER ERASMUS’ GREEK NT was published in 1516.
  Dit bestaan nie, is nooit gesê nie. Eramus het dit ingesit.

  Jy haal Eseg 39:29 en Joel uit konteks aan. Wat daar beskryf word het nog nie gebeur nie.

  Ek sluit ook af met enkele van die WOORDE van Yahhsua waaroor julle gly, of nie glo nie al maak julle asof julle alles glo. Hierdie Woorde van Hom is die Waarheid van Yahweh.
  Mat 5:17,18

  Joh 7:16
  Yahshua antwoord hulle en sê: My LEER is nie myne nie, maar van Hom(Yahweh) wat My gestuur het.
  17As iemand gewillig is om YAHWEH SE WIL te doen, SAL HY AANGAANDE DIE LEER WEET OF DIT UIT GOD IS, EN OF EK UIT MYSELF SPREEK.
  18 Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die EER SOEK VAN DIÉ EEN (YAHWEH) wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.

  Het mos vir jou in Deut 10 gewys wat IS Yahweh se WIL. Daarom sal ek weet wat waar is en wat nie is nie.

  Watter LEER? Waar kon hulle die leer gekry het om te vergelyk? Net dit waaruit Yahshua onderrig het en dit was nie die NT nie.
  Wie se eer moet gesoek word? Myne, Yahshua se eer of moet alle eer aan Yahweh gegee word? Daarin volg ek Yahshua- hierdie woorde is waarheid.

 141. Leonor C Lombard

  Lees ook
  John 12:49
  Mat 4:4
  Mat 13:52
  Toe sê Hy vir hulle: Daarom is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos ‘n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring.

  Watter skrif moet gebruik word om ‘n skrifgeleerde in die koninkryk te word?

  Joh 10:34
  Yahshua antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie?
  Deut 4:22
  Dan moet jy vir Farao sê: So spreek Yahweh: My eersgebore seun is Israel.

  Met ander woorde; Israel en nie engele is Yahweh se EERSGEBORENE SEUN.
  Maw- ons is kinders van God, Yahweh.
  Maw – ons is godekinders.
  Maw- ons is gode.
  Hosea 11:1
  Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek MY SEUN geroep.
  Jer 31:9
  want Ek is vir Israel ‘n Vader. Ens ens.

  NOU LEES
  Ps 82
  God staan in die vergadering van die gode; Hy HOU GERIG TE MIDDE VAN DIE GODE.

  Watter gode? Staan hier ENGELE?

  4 Red die swakke en behoeftige, BEVRY HULLE UIT DIE HAND VAN DIE GODDELOSE MENSE.

  Kan engele ons red? Of kan ons as ISRAEILETE die swakke en behoeftige red uit bose mense se hand?

  Let wel daar staan nie! nie! Bevry hulle uit die hand van ‘satan’ nie!!!!

  5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

  Wie weet nie? Antw: Israeliete wat heidense dogmas aanhang.

  6 Ek, Yahweh, self het gesê: JULLE is gode, en JULLE IS ALMAL SEUNS van die Allerhoogste—

  Maar julle verkies om Gen 6 te lees asof dit ANDER seuns van Yahweh is.

 142. Leonor C Lombard

  So ons sluit af Johann-

  Jy glo alles en glo dat alles deur Yahweh se Gees geinspireerd is- maar Yahweh kan nie lieg nie en die leuens is volop.
  Ek lees en bevestig en meet alles aan die Woorde wat Yahweh en Sy profete gespreek het. Ek GLO niks tensy dit kan bevestig word.
  Daar is geen satan of vyand van Yahweh of bose koninkryk of slangsaad nie.

  Die huis van Jakob is goddeloos en Yahweh sal Sy strafgerigte uitvoer totdat almal in Israel wat moet terug keer na die Enigste God, na Hom terugkeer sonder die ander gode wat hulle aanhang.

  Adamiete, Israeliete wat vermeng met die Gen 3 wese, is wat die einde sal laat nader spoed. Dit is die enigste vermenging wat ek sien en kan bevestig. Nog nooit Dawid Icke se reptiele gesien nie, of engelsaadmengsel nie. Maar basters en hulle vaders se boosheid ervaar en sien ek elke dag en dit bly ons voorland totdat Yahweh red.

 143. Leonor C Lombard

  En bygese: ek wil nie gered word uit julle onsigbare ‘satan’ se greep nie. Ek sien slegs mense, regerings en wette waaruit ek verlos wil word. Die maaksel en versinsels van bose harte.

  Daarom bid ek soos Yahshua gebid het.
  Yahweh lei my nie die versoeking nie maar verlos my van die bose mense se stelsels, regerings en wette-

  in die KJ staan net; deliver us from evil.

  Nie THE Evil nie of the evil ONE nie- glo jou hoofletter B vir Bose. Vals vertaliing.

  1. Leonor C Lombard

   Boosheid van die mens bereik sy toppunt- soos in Gen 6, soos Yahshua gese het; soos in die dae van Noag.
   Gen 6:5
   Toe Yahweh sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was,…. wel dit is weer so.

 144. Leonor,
  Los liewer al die verse van die NT wat jy aanhaal uit, want , jy doen “cherry picking”om jou begrippe te regverdig. Die ware feite en begrip met betrekking tot Gen 6 in die Tanakh of die Bybel is onbetwisbaar, maar jy verwerp dit en vervang dit met jou eie sienswyse om ‘n vreemde begrip te regverdig. Jy ontken dat enige rebelse engele uit die hemel gewerp (hul woning verlaat het) en dus hoegenaamd nie met die mens vermeng het nie. Verklaar jy dan ook die volgende skrigedeeltes as onsin of hoe?
  Judas 1:6 – En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;
  Job 4:17-18 – Sou ’n sterfling regverdig wees voor God? Of ’n man rein wees voor sy Maker? Kyk, in sy dienaars stel Hy geen vertroue nie, en by SY ENGELE ONTDEK HY DWALING.
  Kan Engel ook lieg? – 1 konings 13: 18 – Maar hy sê vir hom: Ek is ook ’n profeet net soos jy, en ’n engel het met my gespreek deur die woord van Yahweh en gesê: Bring hom terug saam met jou na jou huis, dat hy brood kan eet en water kan drink. Hy (die engel) het vir hom gelieg.
  Gen 3:4 – Toe sê die “slang” ( uitgewopre Geurub – vermomde hemelwese) vir die vrou: “Julle sal beslis nie sterf nie (Dit is tog die enigste plek in die Bybel of elders wat ‘n “slang” of enige (dier) ooit met ‘n mens kon praat. Hy was ook te slim om een van die moddernasiediere te wees, hulle wie jy ook na verwys as die dier van die veld.
  Is die onderstaande woorde ook snert?
  Mat 25:41 – Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die DUIWEL (Lucifer) en sy ENGELE.

 145. Leonor,
  God Yahweh het alles wat Hy geskape het, goed gevind het, selfs vir Lucifer wat Hy volmaak geskape in al sy weë, maar daar is ongeregtigheid in hom gevind. Hierdie afwyking van Lucifer is nie so deur God beplan of geskape nie. (Esegiël 28:15). Soos die mens, is die engele perfek geskape, en met ‘n vrye wil.
  Lucifer (Satan) het moedig geword as gevolg van sy skoonheid en toe vernietig hy sy wysheid uit hoofde van sy glans (Dit is in Esegiël 28:17)
  Maar dit alles verwerp jy Leonor. Hoe kan ons enigsins saam debateer as jy die bogemoemde feite verwerp?

 146. Johan (Bankies)

  Insake Leonor se skrywes op 17 Januarie – merk weereens op dat sy die Skrif gebruik soos dit haar pas:

  1. Wanneer sy wil he ‘n slang moet net ‘n gewone slang wees (Gen 3), dan is dit so (ten spyte daarvan dat die Hebreeuse stamwoord beteken “enchanter” of “magician/magic”), maar as sy wil he bome (seders) en berge (hoogtes) moet na reuse (Amoriete) verwys, dan is dit so. Maklik, man!

  2. Wanneer die NT iets se wat sy mee saamstem, dan is dit korrek, maar wanneer die NT iets se wat teen haar dogma is, dan is dit vals (hier praat ek nie van die tekste wat enige iemand kan gaan opsoek oor die geldigheid daarvan al dan nie – ek praat van hele evangelies en briewe wat sy summier verwerp). Bv. sy verklaar vroeer dat sy die Torah glo en in die NT slegs vir Petrus glo – maar wanneer Petrus skryf van gevalle engele, nou ja, dan vermy sy daardie teks. Maklik, man!

  3. In sommige gevalle steun sy op Hebreeuse woorde wanneer dit haar pas, en val dan weer terug op Afrikaanse woorde wanneer dit haar pas. Byvoorbeeld “Het ek nie gese julle is gode nie” (Psalm 82). Leonor verklaar prontuit dat “gode” hier beteken niks anders as “gode” nie – terwyl ‘n konkordansie sal bevestig dat die woord ook KON beteken het “regters” of “owerhede” or “regeerders”. Die vertalers het eenvoudig gekies om “gode” te gebruik – wie weet of dit korrek was? Israel as “regeerders” kon net sowel inpas in die konteks van Psalm 82.

  Totale oneerlikheid van Leonor, onder dekmantel dat sy slegs die woorde van Yahweh spreek, asof Hy direk met haar kommunikeer! Sy lyk vasgevang in ‘n maniese verwarring en besef moontlik nie eers dat dit baie duidelik deurslaan nie.

  Op hierdie basis kan mens nie met haar beredeneer nie – dit is doelloos, want daar is geen reels nie en die doelpale word geskuif na willekeur. Groete.

 147. Leonor C Lombard

  Ai toggie, ek hoop hier is darem een of twee wat verstaan hoe die argumente nou ontwikkel. Van sulke skynheiligheid het ek lanklaas beleef. Hoekom nie net sê: ek glo dit of dat en basta. Maar om leuens en valse stelling te maak is ‘n teken van desperaatheid om sonder basis alles te verdraai en te verwerp. Ek hoop daar is waarlik Vaandellesers wat wakker is,
  Weet eintlik nie waar om te begin nie- wye stellings word gemaak.

  Johann- “Los liewer al die verse van die NT wat jy aanhaal uit, want , jy doen “cherry picking”om jou begrippe te regverdig.”

  Bankies –“Insake Leonor se skrywes op 17 Januarie – merk weereens op dat sy die Skrif gebruik soos dit haar pas:”

  Al twee beweer dat ek alleen ‘cherry picking’ doen.

 148. Leonor C Lombard

  Bankies se PUNT1( NACASH):
  Jy is waarlik desperaat- wil eenoog koning speel in die land van die bindes:
  Die STAMWOORD is NIE gebruik nie! Maw- as jy die stamwoord WIL inlees- doen dit dan op ELKE plek waar NACASH staan. Moenie ‘cherry pick’ nie.

  Kom elk WYS jou waar die woord EN die stamwoord SAAM gebruik word in EEN SIN:

  #7854 satan {saw-tawn’}
  from H7853; TWOT – 2252a; n m
  AV – Satan 19, adversary 7, withstand 1; 27

  dus die STAMWOORD is
  #7853 satan {saw-tan’}
  A primitive root; to attack, (figuratively) accuse:—(be an) adversary, resist.

  AV – adversary 5, resist 1; 6

  So as julle julle naam ‘Satan’ lees onthou dan dat die woord satan(7854) en die stamwoord satan(7853) beteken TEENSTANDER en dan onthou julle die ‘cherry picking’ van die RKK vertalers;

  33 keer die HEBREEUSE woord SATAN waarvan dit 19 plekke ‘n NAAM van ‘n FIKTIEWE HEIDENSE GOD GEWORD HET.

  Julle moet ook konsekwent en eerlik wees:
  skryf dat satan ‘n Hebreeuse woord is.
  Sagaria 3:1
  Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van Yahweh staan, en ‘n -NIE DIE NIE SATAN(hebreeuse woord) aan sy regterhand staan om vir hom ‘n SATAN( hebreeuse woord) te wees.

  KORREKTE vertaling vannuit Hebreeus na Afrikaans-
  Eseg 3
  Daarna het Hy my Josua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die Engel van Yahweh staan, en ‘n TEENSTANDER aan sy regterhand staan om vir hom ‘n TEENSTANDER te wees.

  And he shewed 7200 me Yæhôšuå` 3091 the high 1419 priest 3548 standing 5975 before 6440 the angel 4397 of Yähwè יָהוֶה,3068 and

  §Ä+ÄN 7854 standing at his right hand ……as §Ä+ÄN 7853.

  Wees mans genoeg en erken dat julle ook ‘cherry picking’ doen. Julle glo ONVOORWAARDELIK omdat dit julle GELOOF is. Is net ‘n GELOOF, gestroop v waarheid.

  1. Leonor C Lombard

   Moet ek my eintlik aan jou steur? Hoegenaamd nie- behalwe om jou leuenagtige tong te ontbloot.
   Die slang werk nie vir julle dogma nie en daarom moet die wilde dier van die veld ‘n “enchanter” wees.
   En dan verwag julle dat ek julle moet glo dat hierdie listige, subtiele dier wat Yahweh gemaak het, ‘n HEMELWESE was en dat Yahweh so DOM was dat Hy die dier aanspreek as dier en VERVLOEK TEN OP SIGTE VAN ANDER DIERE en nie geweet het WIE en WAT Hy vervloek nie???

   Asof daar volgens julle en Henog nie baie engele was nie SODAT Yahweh kon gesê het:
   EK VERVLOEK JOU ONDER ALLE GEVALLE ENGELE DIE IN DIE HEL, DIE OP AARDE, DIE WAT OP AARDE RONDSWERF EN SOOS BRULLENDE LEEUS MENSMOORDENAARS IS.

   Sjoe, sjoe- hierdie is nie net BOOSHEID wat verkondig word nie, maar ook die doel van die bose mense wat hierdie dogma uitgedink en verkondig , om Yahweh as ONWETEND of GEBLUF voor te stel.

   Kan julle verstand hierdie konsep verwerk:
   Dat Israel NIE deur Moses bedrieg is NIE om hulle in te lig van julle ‘vermomde hemelwese’? Hy het hulle NIE ingelig nie, want dit bestaan net in julle geloof.

   Weet nie of ek moet lag of huil oor julle belaglike leer nie.
   Maar skakel na skakel word gegee oor hierdie bose dogma.

   So Bankies NET soos nacash ‘n stamwoord het het satan ‘n stamwoord – albei TEENSTANDERS.

 149. Leonor C Lombard

  Bankies se Punt 1(Amoriete)

  ” maar as sy wil he bome (seders) en berge (hoogtes) moet na reuse (Amoriete) verwys, dan is dit so. Maklik, man!”

  Amos 2:
  9 En tog het Ék die AMORIET voor hulle uit verdelg wie se HOOGTE WAS SOOS DIE HOOGTE VAN DIE SEDERS, en HY WAS STERK SOOS DIE EIKEBOME; maar Ek het sy vrug daarbo en sy wortels daaronder verdelg.

  Nou vra ek aan mense wat dalk nog nie heeltemal deur die slangsaad dogma verblind is nie:

  Het EK die Amoriete met seders/bome vergelyk?

  Simpel vraag maar lees wat skryf Bankies; as sy wil het dat bome na reuse verwys, dan is dit so

  Daarom die belangrikste vraag:
  Kan enige een LOGIES aanvaar dat as YAHWEH na die Amoriete as 12 meter hoë bome verwys, word hulle beskryf word as REUSE?

  JA, natuurlik.
  Logika stelling.

  a=b
  c=a
  c=b

  Logika:
  a) Sederbome is soos b)reuse (reusagtig 12meter)
  c)Amoriete is soos a)sederbome( Amos 2)
  Dus: c)Amoriete is b)reuse.

  Reuse:Verkl Wrdb: BUITENGEWONE groot mens.

  En as jy nie tot hierdie logiese gevolgtrekking kan kom nie – dan moet jy waarlik bekommerd wees want dan is daar groot fout.

  1. Leonor C Lombard

   En Bankies – julle ander eenversdogma is die een oor die PLANTE- wat Yahweh nie geplant het nie.

   Nou vertel ons; Is dit nou plante of is dit mense of is dit JULLE slangsaad/ ‘gevalle engelmengsel’?

   Volgens JOU maak ek bome reuse maar ek weet dat jy, VIR jou DOGMA, plante slangsaad/, duiwelskinders/nephilim maak.

   Gaan jy stry of gaan jy erken dat jy lees die bybel soos dit jou pas- plante is JOU engel/slagsaad?

   So kan ek ook maar skryf:
   maar as HY wil he PLANTE moet na SLANGSAAD verwys, dan is dit so. Maklik, man!

   Toppunt van skynheiligheid!

 150. Leonor C Lombard

  Bankies se Punt 2(2Petrus 2)
  EK vermy NOOIT iets nie- ek verwerp met rede of vertaal korrek.
  2Petrus
  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;
  Antw die vlg vrae:
  1. Waar bevestig Yahweh dat Sy engele teen hom gesondig het- NERENS.
  2. Nou as hulle in die hel is- hoe kan hulle op aarde gewees het en nog klaarblyklik is?
  3. Wanneer is hulle in die ‘hel’ gesit? Hoe het hulle vermeng met aardbewoners na die vloed? Hoe lyk hulle DNA?
  4. Wat is die ‘hel’? – daar is GEEN woord soos HEL soos JULLE dit wil lees in OT NIE. Die konsep van die HEL/HADES is DIREK uit heidense gelowe. Daar is NET SHEOL – die doderyk. Of wil julle weer ons laat glo dat Yahweh vir Israel GELIEG het rondom hierdie HEL besigheid.
  Kry vir my ‘n vers/ of gedeelte waar Yahweh deur Sy profete onderrig wat met sondige engele gebeur het of verduidelik wat die heidense ‘hel’ is?
  Hierdie vers is OPSETLIK terwill van DOGMA verkeerd vertaal.
  Ek gaan dit korrek vertaal, maar lees hierdie BELANGRIKE gedeelte EERS.
  Jes 57:
  Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie; en die vromes word weggeruk sonder dat iemand daarop let; WANT DIE REGVERDIGE WORD WEGGERUK VANWEË DIE BOOSHEID.
  3 Maar julle, kom hierheen, KINDERS VAN ‘N TOWERHEKS, GESLAG VAN ‘N OWERSPELER EN VAN HAAR WAT HOEREER!
  4 Oor wie maak julle jul vrolik? Oor wie spalk julle die mond oop, steek julle die tong uit? IS JULLE NIE KINDERS VAN OORTREDING, ‘N LEUENAGTIGE GESLAG NIE,
  7 JY HET JOU BED OP ‘N HOË EN VERHEWE BERG GEMAAK; ook het jy daar opgeklim om offers te bring.

  En dan die BELANGRIKE vers….

  1. Leonor C Lombard

   LEES mooi.

   9 En jy het na die koning getrek met olie en jou salf baie gemaak; EN JY HET JOU BOODSKAPPERS GESTUUR NA VER PLEKKE, JA, DIEP NA DIE DODERYK TOE.

   Dit sluit aan by:

   BOODSKAPPERS:
   Jesaja 44
   26 WAT DIE WOORD VAN SY KNEG( JAKOB/ISRAEL) VERVUL EN DIE VOORSEGGING VAN SY BOODSKAPPERS(MALAK) VOLBRING; wat van Jerusalem sê: Dit moet bewoon word; en van die stede van Juda: Hulle moet herbou word, en Ek sal sy puinhope oprig;

   Dus ons is MALAK/BOODSKAPPERS, ons is SERVANTS/DIENAARS.

   DODERYK en KETTINGS:
   Job 17:16
   Na die KETTINGS/grendels van die DODERYK(SHEOL) sal dit neerdaal, wanneer daar tegelykertyd rus is in die stof.

   Dus vannuit die OT en wat Israel geweet het moes die vers so lees:

   2 Pet 2: Want as Yahweh die BOODSKAPPERS wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in SHEOL hel gewerp en aan kettings van DODERYK oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word.

   Julle WIL die valse, heidense vertalers- kinders van die towerheks, GLO.

   Julle mag dalk ‘verlei’ wees, maar ek is beslis nie.

 151. Leonor C Lombard

  Bankies se Punt 3(Cherry Picking ala Johann)

  Kom ons kyk WIE doen waarlik ‘cherry picking’.

  As die woord DIABLOS- LASTERAAR/KWAADSPREKER of DUIWEL –

  KON beteken maar op party plekke as DUIWEL gebruik word (Mat 25:41) en op ander plekke KWAADSPREKER(1Tim 3:11), dan doen julle ook ‘cherry picking’ en wie is jy om te beskuldig?

  JY is oneerlik, wat nie KAN erken dat DIABLOS ook net eenvoudig KWAADSPREKER kan beteken nie.- SOOS gewys is in 1 Tim 3!
  OF dat MALAK ook BOODSKAPPER kan beteken.

  Hoe het julle DIE REG om te kies wanneer duiwel gebruik moet word en nie kwaadspreker nie, maar ek mag nie?

  Mat 25:41 MAG SO GELEES word.
  41 Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die KWAADSPREKER en sy BOODSKAPPERS.

  As ek Job 4 wil lees soos bevestig uit WIE boodskappers en WIE knegte van Yahweh is – dan moet julle monde hou.

  Job 4:17_18
  Sou ’n sterfling regverdig wees voor God? Of ’n man rein wees voor sy Maker? Kyk, in Sy DIENAARS/KNEGTE stel Hy geen vertroue nie, en by SY BOODSKAPPERS ONTDEK HY DWALING
  (soos bo gewys)

  En net so Bankies KAN ek of GODE of REGEERDERS of REGTERS lees in Ps 82 maar ek kan bevestig dat ek gode wel mag lees;
  1. want die staan so
  2. dit staan so in OT en die NT
  3. en dit word verder bevestig.

  Ps 8:5
  wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?
  6 U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘N GODDELIKE WESE EN HOM MET EER EN HEERLIKHEID GEKROON.

  Wat van Ps 138
  Ek sal U loof met my hele hart; in die teenwoordigheid van die gode(ELOHIM) sal ek psalmsing tot U eer.

  Watter gode? Is Dawid in die HEMEL? Is hy in die teenwoordigheid van ENGELE?

  Daar staan nie MALAK nie en dus kan dit NIE engele beteken nie…

  1. Leonor C Lombard

   Daar is geen ‘gevalle engele’ nie. Daar is net Yahweh se engele wat Hom dien. Hulle kan nie Sy seuns wees nie –

   nie as Yahweh Israel Sy EERSTE GEBORE SEUN noem nie.

   As julle dus glo dat engele, wat lank voor Israel geskep is , die seuns van Yahweh is, sê julle reguit Yahweh lieg in Deut of julle verwerp die vers.

   Job 38 uit die Septuagint
   Where wast thou when I founded the earth? tell me now, if thou hast knowledge,
   who set the measures of it, if thou knowest? or who stretched a line upon it?
   When the stars were made, all my angels praised me with a loud voice.

   En natuurlik sal die vers verander word in KJV- and all the sons of Elohim shouted for joy?

   Watter een gaan ek glo- die een wat bevestig, oor en oor , dat Israel die seuns en dogters van Yahweh is.

 152. Leonor C Lombard

  En nou groet ek jou ook Bankies-

  “Totale oneerlikheid van Leonor, onder dekmantel dat sy slegs die woorde van Yahweh spreek, asof Hy direk met haar kommunikeer! Sy lyk vasgevang in ‘n maniese verwarring en besef moontlik nie eers dat dit baie duidelik deurslaan nie.”
  Op hierdie basis kan mens nie met haar beredeneer nie – dit is doelloos, want daar is geen reels nie en die doelpale word geskuif na willekeur. Groete.”

  Foeitog.
  News Flash:
  Yahweh kommunikeer DIREK MET MY, ELKE DAG! En Sy OPDRAG is LUISTER na MY Stem.

  Ek hoor SY Stem uit ELKE WOORD wat Hy gespreek in die TANAKH.

  Mat 4:4 ‘n mens LEWE van elke Woord wat uit Yahweh se Mond gaan.

  Elke keer as ek lees: SO SPREEK Yahweh, die God van Israel- HOOR ek Sy Stem HARD en DUIDELIK!

  Doen jy dan nie? Hoekom dan die OT lees, is dit net stories vir jou?

  Beteken; LUISTER na MY Stem, dan niks vir jou nie.

  Hoe kan ek dan met jou redeneer. Dit is waarlik doelloos, never maaind doelpale skuif nie- ons is nie eers in dieselfde spel nie.

 153. Johan (Bankies)

  Nou maar toe, Leonor. Na al daardie harde werk kan jy nou met genoegdoening terug leun in jou stoel, jou hande afstof en se: “Kyk net hoe lekker het ek hulle op hulle plek gesit.”

  Jy kan maar wriemel en wring soveel as wat jy wil, loskom kan jy nie. Moontlik verstaan jy nie, of moontlik speel jy dom: dit is nie dat jy verkeerd was oor die beeldspraak met die seders en die Amoriete nie. Eerder gaan dit daaroor dat wanneer dit jou pas, is beeldspraak in die Skrif goed (seders = groot Amoriete), maar wanneer dit jou nie pas nie, is beeldspraak sleg (slang is nie = enchanter nie, is net ‘n gewonde slang). Wanneer jy opsionele Hebreeuse woorde wil inlees (boodskapper vs. engele) dan is dit goed, maar wanneer ander daarop wys dat daar opsionele Hebreeuse woorde is wat die betekenis van ‘n stuk kan verander, dan is dit sleg. Of Gen 6 waar jy weier om seuns van God as engele te verstaan en dus beweer dat daar eenvoudig staan dat “die mense het gesien dat die dogters van die mense mooi was” – belaglik! Daarom is ek moeg geploeg met jou, ek speel nie verder saam nie, want jy is ‘n kroek.

  Vir enige een, en spesifiek vir jou, om Clifton Emahiser uit te skel as ‘n valse profeet, is absoluut belaglik. Hierdie man is in sy 80’s en studeer die Skrif al van voor jy nog puisies gehad het, en hy gee steeds elke week ‘n nuusbrief uit. Jy is nie goed genoeg om sy sokkies te ruik nie. Asseblief, jy het jou naam genoeg deur die modder getrek op hierdie forum – moenie nog laer daal nie.

  Jy het “vergeet” om die saak aan te spreek van die ryk jongman in Mat 19. Waar Yahshua gewys het dat selfs hierdie ryk jongman wat sy lewe lank die wet volkome onderhou, maar nie bereid is om alles te verkoop, dit aan die armes te gee en Hom te volg nie, sal die koninkryk nie ingaan nie. Groete.

 154. Leonor C Lombard

  Enigste kroek is vals profete soos Emahiser wat Yahweh se Naam gebruik om vals dogmas te verkoop en haat aan te blaas.

  Tov Genesis 6 –die OT gaan oor Israel as seuns, dogters en kinders van Yahweh. Julle kies die een plek as engele. En NATUURLIK is dit die nageslag van Adam wat met die dogters van mense getrou het. DIESELFDE vroue met wie KAIN getrou het. GETROU – taken as wives- beteken ‘n seremonie van daardie tyd. Wil julle my vertel dat ENGELE tussen mense bweeg het en deel geneem het aan die seremonie en NOOIT weer onderrig Yahweh ons oor die gebeurtenis nie? Nee ek is moeg vir julle fantasieë wat gestroop is van alle logika.

  Clifton Emahiser is ‘n valse profeet:

  This WAR has been going on now for about 7,000 years. This WAR is between the GENETIC children of Yahweh and the GENETIC children of Satan; this WAR is between the White children of Adam and Eve and the OFFSPRING OF SATAN THROUGH CAIN WHOM WE KNOW TODAY AS “JEWS.” YES, THE “JEWS” ARE THE LITERAL PROGENY OF SATAN WALKING ABOUT…

  Dit Bankies is genoeg om te sê dat hy ‘n vals profeet is.
  1. Kain se nageslag is DOOD in die vloed. Daarom praat nie Yahweh of Sy profete OOIT weer oor Kain nie.
  2. NERENS kan julle vir my uit die TORAH- uit die onderrig van Yahweh wys – dat SATAN KINDERS HET NIE.
  3. Enige ant-semitiese gedrag is en sal altyd teen Yahweh se Wil bly; Esau/Edom is julle BROERS.( kan jy ‘n plek kry waar Yahweh hierdie opdrag verander het?)

  En die 7000jr?

 155. Leonor C Lombard

  Maar die vals profeet gaan aan:

  Possibly, when the “fallen ones” fell, their bodies were changed from immortal to mortal, and they became carnal in nature, and among other things would have to suffer death. If such is the case, the Nephilim live on only through their descendants which we know today as Canaanites, who have several other admixtures. That would also mean that a few of the Nephilim survived Noah’s flood, which is consistent with Scripture.

  In fact David, in a duel, slew and beheaded one of them. At the following Internet website we have an example of a Edomite-jewish giant in our day:

  1. Staan daar in die OT dat Goliat ‘n seun van ‘n gevalle engel is? NEE.

  2. Let op POSSIBLY- maw ‘n TEORIE

  3. Hulle nageslag is ewe skielik die Kanaaniete??????

  4. En dan maak hy Yahweh ‘n LEUENAAR met;
  That would also mean that a few of the Nephilim survived Noah’s flood, which is CONSISTENT with Scripture. HUH? Watter ‘scripture’ – die NT, Henog? Beslis NIE uit die Torah nie.

  Gen 7:
  21En ALLE VLEES WAT OP DIE AARDE BEWEEG, HET WEGGESTERWE: die voëls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense.
  22 ALLES WAT DIE ASEM VAN DIE LEWENSGEES IN SY NEUSGATE GEHAD HET, ALLES WAT OP DIE DROË GROND WAS, HET DOODGEGAAN.
  23So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, DIE MENS sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; HULLE IS VERDELG VAN DIE AARDE AF.
  En NET NOAG HET OORGEBLY EN WAT BY HOM IN DIE ARK WAS.

 156. Leonor C Lombard

  Wie is Emahiser om te beweer dat ‘a few of the Nephilim survived Noah’s Flood’?
  Hy verkondig hiermee prontuit dat Yahweh en Moses wat Genesis geskryf het, LEUENAARS is. Foei!

  Gen 9
  En God het vir Noag gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek opgerig het tussen My en alle vlees wat op die aarde is.
  18En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaän.
  19 Hierdie drie was die seuns van Noag; en met hulle begin die uitbreiding van AL die aardbewoners

  Weer – die enigste mense – soos Yahweh sê; Noag se SEUNS het begin met AL die aarbewoners waarvan Kanaan die seun van Gam was. Die Kanaaniete is NIE NEPHILIM NIE!

  So al skryf hy vyftig van sy hatige valse briewe elke dag- hy bly ‘n jode hater, blaas haat aan met valse teorieë soos sy twee saadlyne.

  En julle is sy boodskappers.

 157. Leonor C Lombard

  Die ryk jongman: ek dog jy sou verder as jou neus dink of lees.

  Yahshua sê dat hy sy goed moet weg gee. Hoekom? Want om die wet alleen te hou is nie goed genoeg nie. Hy verduidelik dit so:
  Luk 10
  En daar het ‘n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: Meester, wat moet ek doen om DIE EWIGE LEWE TE BEËRWE?
  26 En Hy antwoord hom: Wat is in DIE WET GESKRYWE? Hoe lees jy?
  27 En hy antwoord en sê: Jy moet Yahweh jou God liefhê uit JOU HELE HART EN UIT JOU HELE SIEL EN UIT JOU HELE KRAG EN UIT JOU HELE VERSTAND; EN JOU NAASTE SOOS JOUSELF.
  28 Toe sê Hy vir hom: Jy het reg geantwoord; DOEN DIT, EN JY SAL LEWE.

  Vanaf Deut 10:12
  En nou, Israel, wat eis Yahweh jou God van jou as net om Yahweh jou God te VREES, in al SY WEË TE WANDEL en HOM LIEF TE HÊ en Yahweh jou God TE DIEN MET JOU HELE HART EN MET JOU HELE SIEL,
  13 om te hou DIE GEBOOIE VAN YAHWEH EN SY INSETTINGE wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?

  Yahshua het geweet sy EERSTE liefde was sy rykdom.
  Om net die wet te volg beteken niks.
  JY moet Yahweh ALLEEN vrees, julle doen nie- daar is satan en sy demone wat dag en nag beveg moet word. Hoe uitputtend!

  Om Yahweh LIEF te hê met jou HELE hart en verstand is om julle beledigings te verduur en te veg dat Sy Stem gehoor word bo al die ander stemme van bose dogmas.

  Nooit kan jy met jou HELE hart, verstand en siel Yahweh liefhê as jy die satan en sy gevalle engele se bestaan moet verdedig nie, of Sy Messias aanbid nie of enige iets anders in jou lewe.

  Elke Israeliet wat nie Deut 10:12 verstaan nie- moet nog ‘n lang pad loop.

 158. Leonor C Lombard

  En Bankies, ek het geen ‘genoegdoening’ nie. Nog minder wil ek enige een op sy plek sit.

 159. Oom Adriaan, daar is mense wat by my wil weet waar Siener gepraat het van die swart touleiertjie ten opsigte van Amerika wat die Amerikaanse osse na die Ooste gaan lei waar hulle nie wil wees nie en dan n blonde blanke man met die kuif wat sal oorneem en die span osse terug sal lei en dat daar n stryd sal uitbreek tussen die swartetjie wat nie meer die ouleiertjie is nie en die blanke man met blonde hare en kuif waar hy die swartetjie sal oorwin. Dit het te doen waar President Trump besig is om die Deep state bloot te le en te oorwin en binnekort veelvoude van die lede van die Globaliste te vervolg. Kan oom vir my se waar ek die visioene van Siener kan kry oor die swart touleiertjie en die nuwe touleier met blonde hare en kuif?

Comments are closed.