BLOG

Jesaja, Siener en Trump

Sedert Adam en Eva uit die Tuin van Eden verdryf is, is die mensdom in twee hoofgroepe verdeel, nl. die wit ras (lig) en die res — die swart- of gekleurde rasse — (duisternis). Oor millennia is daar tevergeefs probeer om hierdie twee groepe met mekaar te versoen.

Aanvanklik was die wit ras op sy bestemde plek, die kop, vanwaar hy vir hom ’n unieke, geordende en vooruitstrewende wêreld geskep wat ook vir al die ander nasies tot ’n seën was. Maar deur sy eie toedoen, sy askies-dat-ek-leef-sindroom, het hy dit self (en nogal in die geheim!) so bewerk dat die ander nasies hom nie net van sy ereplek afgestoot het nie, maar ook van sy land en al sy besittings berowe het; daarna het hulle hom met groot gejubel afgradeer tot stert-status.

Van toe af het die tyd van die demokrasie en die heiden vir hom aangebreek.

En omdat die draer van die lig al hierdie dinge gedoen het, het sy Maker hom in die hand van die Duisternis  oorgegee (“Daarom, so sê Jahweh my Elohim: ’n Vyand sal die land inneem, hy sal jou vesting bo-op jou afbreek, jou mooi huise kaalstroop.”) — (Amos 3:11, NAV).

Die Amerikaanse volk het in 1993 hulle hoop op Bill Clinton geplaas, nadat hy belowe het om 100 000 burokrate af te dank en 100 000 nuwe polisie-offisiere aan te stel om hulle strate te beveilig. Hy sou ook werksgeleenthede skep vir die werkloses. Ook het hy belowe om die middelklas weer op te hef — maar pleks daarvan is hulle ekonomies feitlik uitgeskakel. Daarna het hy so besig geraak om die Withuis in ’n bordeel te omskep vir eie gebruik dat hy skoon vergeet het van al sy beloftes.

Teleurgesteld en verbitterd het die volk hulle vier jaar later in 2001 tot George W. Bush gewend, want hy het weer belowe hy sal die laagste inkomstegroep onder sy volk uitermate groot belastingkortings toestaan. Hy doen dit toe ook — hulle kry $27 korting, en sy miljoenêr maatjies R123 000. Boonop beloon hy hierdie ondersteuners nog met 9/11 waarmee hy en sy kornuite meer as 3 000 van hulle om die lewe bring net sodat hy ’n oorlog teen Saddam Hoessein kan begin wat hom uiteindelik met miljarde dollar sou verryk.

Ontgogel, verslae en platgeslaan gryp die volk toe in 2008 na ’n vermolmde strooihalm genaamd Barack Hoessein Obama; die pot-smoking, Allah-fan, moffie en vermeende Antichris. Hy maak toe ook sy 2 000 beloftes, o.m. dat hy alle Amerikaanse troepe uit Irak sal onttrek sodra hy president word — hulle glo hom en trek hul kruisies — maar as Allah geleef het, sou selfs hy kon getuig die troepe is steeds daar!

En die Amerikaanse volk was andermaal opsoek na ’n man wat hulle land  weer groot sou maak en aan hulle terugbesorg. Eers was daar Hillary wat met die gebruiklike 2 000 beloftes die skaal vinnig na haar kant toe laat kantel het. Maar toe verskyn Donald Trump op 16 Junie 2015 en op daardie dag hoor die Amerikaanse volk vir die eerste weer die woorde waarvoor hulle al sedert Abraham Lincoln se dae wag: “The people are the rightful masters of both congresses, and courts —  not to overthrow the constitution, but to overthrow the men who pervert it.”

Dis presies wat Trump gedoen het.

En anders as in die verlede kon die Joodse geldmag nie weer die stembus inspan om aan hulle Hillary-slaaf die oorwinning te gee nie, want dié keer was dit Lincoln se rightful masters se stem wat gepraat het!

Donald Trump se kernknalsege in die Amerikaanse verkiesing beaam die profesieë van Jesaja en Jeremia; en daar is min twyfel dat ’n nuwe kop-stert-ommekering besig is om die wêreld in beroering te bring. Die mag van die liberale demokratiese heersers wat eers net gewankel het, het op 8 November skielik totaal verkrummel — en weldra sal die tyd van die heiden-lawaaimaker ook verby wees.

Mahatma Gandhi se destydse uitspraak oor die ‘vloek van demokrasie’ is nou uiteindelik ook bewaarheid: “Eers ignoreer hulle jou, dan bespot hulle jou, dan beveg hulle jou, en dan wen jy!” Hy sê verder dis dan wanneer die tyd aanbreek vir ‘n Nuwe Wêreldorde — ‘n patriotiese en konserwatiewe wêreldorde — want die mensdom het genoeg gehad van demokrasie onder wie se juk hul eeue lank moes buig.

Een van die mees beskamende aspekte van Trump se verkiesing as Amerika se 45ste president, is dat hy binne die bestek van ’n jaar — nee, minder as ’n jaar, en boonop sonder enige praktiese politieke kennis of ondervinding, daarin geslaag het om twee van die mees verskanste politieke dinasties: Bush en Clinton, totaal te vernietig.

Die anti-Trump geweld wat nou dwarsoor Amerika aan die gang is, word volgens Wikileaks deur George Soros met sy gif van progressiewisme gedryf, gekoördineer en aangestook omdat Trump deur sogenaamde liberale ‘kenners’ as ’n ‘gevaarlike president’ vir Amerika beskou word. Soros se MoveOn.org wat die betogers finansier, het binne 2 uur nadat Trump as president verkies is, sowat 200 byeenkomste gehou, wat aan die publiek verkondig het Amerika verkeer in groot gevaar as Trump nie gestuit word nie.

“Skiet hom dood!” skree dit op Twitter. Daar word selfs koeëls geadverteer met sy naam daarop.

Dan het George Soros en van sy adjudante reeds agter die skerms besluit dat indien die vlaag van massageweld (wat natuurlik deur hulleself aangeblaas word), “nie meer beheer kan word nie, Obama ‘verplig sal wees’ om krygswet af te kondig. En om ’n dreigende burgeroorlog te verhoed, sal hy dan ‘voorlopig en onbepaald’ as president moet aanbly.”

Hierdie ‘voorlopig en onbepaald’ beteken net dit sal wees solank as wat die 3de Wêreldoorlog gaan duur — wat natuurlik ook reeds in plek is.

George Soros en Obama wil oral in die wêreld ‘regime change’ hê, behalwe in Amerika.

 Beloftes sonder bestemming

Donald Trump as president is volgens senior Republikeine die laaste skakel vir die voortbestaan van die Amerikaanse volk. Hy is ’n gebore blanke Amerikaanse burger uit ‘n regsgesinde huis wie se voorouers openlik die blanke se belange op die hart gedra het. In sy voor-verkiesingstoesprake het hy dan ook gesê hy wil Amerika weer die groot land maak wat dit was; verder is hy van plan om belastings te verlaag, nuwe werksgeleenthede te skep (Clinton het hierdie haas ook uit die hoed getrek, maar dadelik weer teruggedruk.) Verder wil hy van al die ongewenste immigrante ontslae raak en wette maak om hulle uit Amerika weg te hou.

Net Vader Tyd sal wys of hierdie beloftes by hul bestemming aangekom het.

In die Joodse media is Trump van die eerste oomblik af verguis, vervloek as ’n regse uitvaagsel en gebrandmerk as ’n Klu Klux Klan-aanhanger wat rassisties net vir die regte van sy medeblanke volksgenote opstaan.

Daarom het sy keuse as president miljoene Amerikaners soos ’n vuishou teen die kop getref; selfs hulle wat vir hom gestem het, het later erken hulle het dit nie verwag nie. Maar die afgryse, skok en verdwasing by die Clinton-aanhangers was veel erger. Dit was asof die duiwe nie meer gepaar het nie, die gras skielik ophou groei het, die riviere nie meer see toe loop nie en die hemel op die aarde neergestort het.

trump-histerie
Trump-histerie

By die aanhoor van die uitslag het tienduisende Clintoniete histeries, snikkend in die strate uitgehardloop, hulleself met die vuis teen die kop geslaan; hul hande hemelwaarts gegooi waarvandaan hulle hulp moes kom, maar daarvandaan het niks gekom nie. Selfs Hillary het heelnag in haar kamer gesit en huil.

Groot getalle studente was die anderdag môre nog so getraumatiseer dat lektore lesings moes kanselleer. Ander gebrokenes het vir berading hulle na die naaste kopkrimper gehaas; ouers het selfs hulle kinders (wat niks van politiek verstaan nie), saamgeneem sodat die sielkundiges hulle kon troos, bemoedig en ’n suigstokkie in die hand stop.

Onder die wat berading gaan soek het, was daar ook ’n prokureur, ’n priester en, sowaar as wat die gras nog groei, ook ’n vroue-arts wat vertroosting, ’n drukkie en haar suigstokkie loop soek het!

Volgens die European Union Times het die Obama regering ‘n Trump-ondersteuner, Kanye West, kranksinnig verklaar en in ‘n gestig opgesluit.

Sovêr ons weet, was daar geen groot huilsessies, traumas, betogings of negatiewe beriggewing toe Barack Hussein Obama in 2008 as president verkies is nie. Dit het niemand gehinder dat hy ’n baster is nie; niemand gekwel dat hy in Kenia gebore is nie, nog minder dat hy Allah aanbid  óf ’n homo-gruwel is.

Hoe het iemand dit nou weer uitgedruk: “We must thank God — he’s not White or Right!”

Op 3 Desember 1918 het Siener ’n gesig gehad van Westerlinge wat in die verre toekoms nog ’n verbete stryd sou voer vir die behoud van hul blanke erfenis; hy het selfs die intense haatveldtog teen hulle beskryf.

En in aansluiting by Jesaja se woorde het Siener ook voorspel daar sal ’n dag kom dat die blanke weer gaan opstaan en ‘wit rassisme’ dwarsoor die wêreld sal versprei. Trump het dit met sy slagspreuk (‘I will make America great again’) en sy oorwinning bewys. Dit is asof ‘n vloedgolf regsheid oornag die hele mensdom beetgepak het; asof almal skielik na hulle herkoms, hulle wortels begin soek het.

Want in hierdie pas omgekeerde samelewing is daar nie meer plek vir identiteitslose kreature soos die daggaroker, Long Legged Mac Daddy Barack Obama nie.

In verband met hierdie eerste en enigste swart Amerikaanse president het Siener voorspel hy sal in sy opmars vir die laaste Groot Oorlog, in botsing kom met ‘n span Amerikaanse witrugosse (die simbool van senior weermagoffisiere), en dat hy in die proses onder hulle pote platgetrap gaan word. (Later meer hieroor).

Die aantal blanke nasionaliste en selferkende Nazi-simpatiseerders het in die afgelope vier jaar op Twitter met 600% toegeneem, en dit oortref selfs ISIS-ondersteuners.

In ’n opname gedurende 1993 in Amerika het nagenoeg 30 miljoen blanke  Amerikaners hulleself as ‘regs, behoudend en rassisties’ bestempel; die groot meerderheid van hulle het ook erken hulle is gekant teen die regering se beleid van gedwonge integrasie en dat hulle dit in die geheim op elke moontlike manier beveg.

Volgens die aantal stemme wat in die verkiesing uitgebring is, het 59.4 miljoen vir Trump gestem. Dit wil dus voorkom of die behoudendes in 33 jaar verdubbel het; en hulle het die liberaliste nou ook openlik beveg én by die stembus verslaan.

Marine le Pen van die Front National was die eerste Franse politikus wat Donald Trump gelukgewens het met sy verkiesing.

Gerard Araud, die 63-jarige Franse ambassadeur in Amerika skryf op Twitter: “Trump se oorwinning het die wêreld voor ons oë in duie laat stort!” Jammer, mnr. Araud, maar dis nie die wêreld wat in duie stort nie, maar jóú klein wêreldjie!

In ’n byeenkoms wat vroeër vanjaar by ‘Capital Hill’ gehou is (die Europese Unie se stigtingsdokument is destyds daar onderteken), het verskeie sprekers hulle ernstige kommer uitgespreek oor die regse radikalisme wat die afgelope 18 maande so groot opgang in Europa gemaak het.

Martin Schulz, die president van die Europese parlement  sê dat regse groeperinge ’n nuwe aanslag openbaar waaraan dringend aandag gegee moet word, anders kan dit te laat wees.

Hy weet dit seker nog net nie, maar dis reeds te laat!

Verskeie sprekers op die byeenkoms het daarop gewys dat die EU nie meer van enige waarde is nie, en geweier om betrokke te raak in die sisteem. Donald Tusk, die president van die Europese raad het gesê “die negatiewe houding van lidlande teenoor die toelating van onwettige immigrante, soos wat onder leiding van die  konserwatiewe regering van Pole begin is, het die mislukkings vergroot en die opkoms van regse partye bevorder. Regse radikaliste moet van Spanje tot Pole, en van Skandinawië tot Griekeland bestry word.”

Maar na Brexit in Brittanje en Trump se verkiesingsoorwinning is daar geen twyfel meer nie dat die stryd aan die regse kant besig is om die oorhand te kry. De Klerk het na sy 2 Februarie-toespraak gespog dat wat hy nou gedoen het ‘onomkeerbaar’ is. Maar niks wat die mens nog ooit gedoen het, was of is onomkeerbaar nie!

Trump en Moses?

Daar word nou wyd en syd in Amerika gespekuleer dat Donald Trump Amerika se Moses is wat die volk uit Egipte na Kanaän moet lei. Maar hoewel sy bedoelinge dalk eg, opreg en eerlik kan wees, en hoewel hy ook sterk ‘regse’ neigings toon, maak dit hom nog nie ’n Moses nie. Iemand het tereg gesê “Moses is deur God ‘gekies’ om sy volk te lei; Trump is net ‘geroep’ om ’n taak te verrig. Net so was die Farao en die konings van Persië, Artasásta en Kores ook geroep om aan Israel diens te bewys.

Waarvoor Trump geroep is, sal ons mettertyd eers verstaan.

Maar wié is hierdie skatryk sakeman wat uit die bloute verskyn het om nou oor Amerika te heers?

Donald Trump se naam verskyn op die lys van ’n bekende ondergrondse New Yorkse  Ku-klux-klan-groep, ‘The Folks Klansmen 333’ (OFK333) wat al sedert 1933 bestaan; en daar word gesê die lede het miljoene dollar tot sy veldtog bygedra. Toe Trump in ’n onderhoud uitgevra is oor sy KKK-verbintenis, was sy antwoord dat verskeie vooraanstaande VSA senatore en burgemeesters lede is en bygevoeg:

“Everyone knows my dad was a Klansmen and it runs in the family, but Look people…just because I’m an active KKK member doesn’t mean I’m a racist, I mean if Obama is a Muslim then why can’t I be apart of a brotherhood and have pride in my white heritage? If Obama shows me his birth certificate I will disassociate myself with the Klan, they do a lot of good for my community just like the people of Islam do on Obama’s behalf”

Trump se oupa en pa was Klu Kux Klans. Sy pa het ’n groot droogmakery gehad met ’n uithangbord — net blankes se klere word hier gewas.

Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery
Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery

Maar soos die geskiedenis reeds bewys het, gaan dit hier glad nie oor Trump nie; want luister ons na die stem van die profete is dit duidelik dat die Almagtige nog nooit ’n persoon geroep of gestuur het ter wille van homself nie. Hy moes altyd in belang van die uitverkore volk optree. Selfs sy eie Seun is slegs gestuur om na sy ‘verlore skape’ te gaan soek.

Ook in Trump se geval moet ons aanvaar dat hy maar net ’n blote instrument is, vir watter doel sal ons nie nou verstaan nie. Hy is geroep, ondanks sy talle menslike swakhede,  tekortkominge, gebreke en foute.

Maar hy het ook ‘goeie’ eienskappe wat nie by Obama of sy voorgangers te vinde was nie:

In 1988 weier ’n  kommersiële lugredery om Andrew Ten, ’n kind met ’n seldsame siekte van Los Angeles na New York te vervoer na waar hy spesiale mediese hulp kon kry. Die redery het geweier omdat Andrew met ’n lewensondersteuningstelsel moes vlieg. Toe Trump dit hoor, het hy dadelik sy eie vliegtuig gestuur om die kind na die betrokke hospitaal vir behandeling te neem.

In 1995 het ’n motoris gestop om Trump te help nadat sy motor ’n papband gekry het. Trump vra die man toe hoe hy hom kan vergoed en dié sê “stuur asseblief net vir my vrou ’n bos blomme.” ’n Paar weke later arriveer die blomme toe met ’n nota: “Baie dankie. Ons het ook jou huislening afbetaal.”

In 1991 was 200 seesoldate wat aan ‘Operation Desert Storm’ deelgeneem het in Kamp  Lejeune in Noord-Carolina gestrand omdat daar nie ’n vliegtuig beskikbaar was om hulle huis toe te neem nie. Trump het op die nuus daarvan te hore gekom en sy privaatvliegtuig gestuur wat met twee vlugte die soldate huis toe gebring het. In teenstelling hiermee het Obama die soldate in hul gestrande toestand nie eens gekontak of laat weet dat hy reëlings sal tref om hulle huis toe te bring nie. Hy het hulle net eenvoudig geïgnoreer.

Die wêreld ken Trump ook as ’n hardwerkende en vernuftige sakeman wat nog nooit alkohol of dwelms gebruik het nie en baie geheg is aan sy gesin.

Maar by al hierdie goeie hoedanighede is hy waarskynlik ’n Vrymesselaar, want dit was opvallend dat hy tydens sy verskiesingstoesprake dikwels ’n erkende Vrymesselaarshandteken gemaak het, tensy dit maar net ’n gewoonte is.

666

Sy verkiesing as president het die behoudende Amerikaner uit sy demokratiese slaap wakker geskud en skielik laat besef hy is nog ’n volk in eie reg en dat hy sal moet opstaan om dit te bewys.

Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-gode-seuns, in opstand gaan kom teen die goddelose wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6):

“…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?”

“En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).

Obama — fakkel van duisternis

Daar is reeds genoem dat Siener dit duidelik gestel het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 1:7, nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar net die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling sal gaan. Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Op ’n vraag van mnr. Mussmann oor wanneer daardie oorlog verwag kan word, het hy die volgende ‘tekens’ genoem: Vóór hierdie laaste groot oorlog sal geweldige konflikte in Afrika Rusland en Europa woed.

Die eerste teken in dié verband is ’n pot op die vuur in die suidweste van Afrika, wat beteken dat bloedige etniese geweld daar weer in al sy felheid gaan opvlam. Maar in Rusland, sê hy, sal die toestand veel erger wees, want dáár sien hy ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ (Oekraïne?) en terwyl dit aan die gang is, sal die res van die wêreld net passief staan en toekyk.

Die gesig oor gebeure bo in Afrika en Rusland is vandag letterlik besig om in vervulling te gaan met burgeroorloë wat in die suidweste van Afrika (Suid-Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.

En saam met dit, woed daar reeds so te sê ’n volskaalse burgeroorlog in die Oekraïne. (Toe Siener hierdie gesig gehad het, was die Oekraïne nog deel van die Sowjetunie; dit het eers in Aug. 1991 onafhanklikheid verkry.)

Mnr. HJ Dreyer van Senekal wat in die twintigerjare van die vorige eeu dikwels met Siener oor sy visioene gekorrespondeer het, het eers gedurende die 2de Wêreldoorlog van hierdie gesigte en verklarings in die Volksblad gepubliseer. Aan hom het Siener ook verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in ’n gesig sien, sluit dit nie net lande in soos Italië, Spanje, Engeland, Frankryk en Duitsland nie, maar ook die hele Noord-Afrika én Japan.

Dus wanneer hy in ’n gesig dinge in die ‘noorde van Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in die Arabiese lande of Japan. Anders noem hy die Europese land byname, soos bv. Duitsland, Brittanje, Denemarke, Swede, Finland, ens.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese lande ernstige geldkrisisse beleef en Europa groot rassekonflikte in die gesig sal staar. Maar dis veral vir Engeland (die rooi bul) wat dit katastrofies gaan wees. Dis as gevolg van die massa immigrante wat in hierdie tyd op Europa en Engeland gaan toesak. Oom Niklaas sien in die ooste van Engeland kom swart beeste aangehardloop uit die see.

(Dis presies ook wat gebeur het: die emigrante het almal per boot  op Engeland en Europa toegesak! Die ongedateerde gesig van die touleiertjie  het mnr. Dreyer  in 1940 in die Volksblad geplaas en daarmee saam Siener se verklaring gegee. Siener skryf: In Suid-Afrika is daar (net soos in Amerika) ook ’n wit seuntjie en ’n kaffertjie.

Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die swartes in Afrika se omstandighede sal in daardie tyd haglik wees). Dan kry die twee struweling — botsing tussen swart en wit; Die swart seuntjie se ou sak gly van hom an en hy is dan nakend. Hy slaan op die vlug).

Op 29 Sept. 1919 het hy weer ’n soortgelyke gesig en daarmee gee hy aan ons ’n presiese aanduiding van wat die ‘ou sak’ beteken en die gevolge vir die ’n naakte kaffertjie’ sal wees:

In dié tyd gaan Europa so ’n groot depressie beleef dat Engeland in die proses alles sal verloor. Selfs Amerika sal nie in staat wees om die situasie te red nie, en wanneer hy hom dan aan Europa onttrek, stroom nog meer duisende verhongerde swartes uit Afrika daarheen: (In Europa staat ’n winkel maar daar is nie mense in nie, en daar vlug mense met waäns wat rommelrij op is naar die Noorde).

Volgens Siener was die blanke nog altyd in Europa aan bewind, en het hulle sterk steun van ’n goedgesinde Amerika geniet. Maar hy ‘sien’ sake gaan drasties verander wanneer Afrika onstuitbaar op Europa begin toestroom, en Amerika nie meer in staat sal wees om te help nie.

Die meeste van Siener se gesigte oor Amerika het te doen met oorloë (spanne witrugosse — Amerikaanse troepe). Hy het hulle dan ook op verskeie plekke in die wêreld gewaar. In een van sy belangrikste ‘oorlogvisioene’ oor die VSA, sien hy ’n span witrugosse wat ’n wa deur die Midde-Ooste en Verre Ooste trek. (Irak, Libië, Sirië en Afganistan).

Visioen: “In die Midde-Ooste trek waens met witrugosse (Amerika) voor, en ’n klein seuntjie is voor hulle (Bush). Toe is daar rooi beeste (Kommunisme) met witrugosse (Amerika) voor, maar nou is ’n kaffertjie (Afrika – Obama – Kenia?) hulle touleier…”

Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Barak Obama in 2008 as die 44ste president van die VSA ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie wat bepaal dat die president ’n Amerikaanse burger van geboorte moet wees. Barak Obama is in Kenia gebore).

Eers na sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonialisme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lente-opstande —’n term wat gebruik word vir die revolusionêre golf van rebellie en burgeroorloë wat op 18 Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld losgebars het.

Op 17 November 1915 kry Siener ’n belangrike gesig oor die verslegtende ekonomiese toestand in Amerika en ander Westerse lande: “Ek gaan na die weste en kom by ’n dam, waarvan die wal stukkend is (Daar is ’n groot finansiële krisis in die Weste). Ek sien die aarde word swart, maar die swart kom van die westekant af en toe sien ek ’n vuur.” (Opstande en bloedige geweld).

In bogenoemde ‘oorlogvisioen’ wat mnr. Dreyer in 1923 opgeteken het, sien oom Nieklas Amerikaanse osse (witrugosse) trek na die ooste met die swart touleiertjie voor hulle; die leiertjie wil dan wes gaan, maar die osse weier en begin in die ronde maal. “Die hele span is dan deurmekaar, verwilderd en hulle trap die leier plat en hy verdwyn heeltemal”. Hierdie is ’n woordelikse aanhaling uit mnr. Dreyer se brief aan die Volksblad van 6 Julie 1943.

Volgens hierdie visioen wil dit voorkom of die ‘wit seuntjie’ (Trump) eers by die ‘swart leiertjie’ (Obama) sal oorneem nadat laasgenoemde ‘heeltemal verdwyn’ het — Obama gaan waarskynlik in die proses gewelddadig omkom.

Hoe vêrreikend die gevolge hiervan sal wees, kan ons aflei uit die laaste gedeelte van die visioen wat voor die Siener afspeel: “Dan word die aarde swart van die westekant af”.

In al sy visioene is die kleur ‘swart’ altyd ’n simbool van dood, groot rampe, bloedvergieting óf ’n vernietigende oorlog!

Amerika lê wes van Suid-Afrika, en dat ‘die aarde wat van die westekant af swart word’, kan beteken dat die onheil juis daar gaan begin: Yellow Stone kan uitbars en ’n groot deel van Amerika totaal verwoes; of toenemende opstande oor Trump se verkiesing loop uit op krygswet en ’n burgeroorlog; óf ’n vals vlag-insident stort die ganse mensdom in ’n totale kernoorlog.

Siener het gesê in hierdie tyd van wêreldwye chaos, verskrikking en doodslag sal “Alle ellendes — behalwe hongersnood — nog oor die ‘Getroue Afrikaners’ (Boervolk) kom totdat hulle wéér na God teruggekeer het.” Dan haal hy Jeremia 17:5 aan: “So sê die Here: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk.”

Nostradamus en Baba Vanga

Nostradamus en die blinde Bulgaarse profetes, Baba Vanga, het albei voorspel dat die 44ste Amerikaanse president (Obama) die laaste president sal wees. Die vraag is of dit so sal wees en of Siener se gesig bewaarheid gaan word dat Trump as 45ste president by Obama sal oorneem.

Nostradamus voorspel Barack Obama sal gewelddadig sterf nadat hy Iran aangeval het. Die 3de Wêreldoorlog breek dan uit, met die gevolg dat hy die laaste Amerikaanse president sal wees. Oor wat daarna gaan gebeur, is hy baie vaag, hoewel hy ook van ’n groot oorlog melding maak.

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend as Baba Vanga, was ’n blinde Bulgaarse mistikus en kruiedokter. Volgelinge en dissipels van haar het geglo sy beskik oor verskeie bonatuurlike gawes. Vanga self het beweer hierdie is toe te skryf aan onsigbare kreature wat daagliks in haar teenwoordigheid was. Deur hulle kon sy feitlik die hele lewe van ’n persoon voor haar soos ’n ‘film sien afspeel’ — van geboorte tot afsterwe. Maar sy is vandag beter bekend vir haar profesieë van wêreldgebeure in die nabye en verre toekoms.

Net soos Nostradamus voorspel ook dat ’n Afrika-neger Amerika se 44ste en laaste president sal wees; en deur sy toedoen sal die 3de en laaste Wêreldoorlog uitbreek. Wanneer dit gebeur, sê sy, sal “…die ganse Europa uiteindelik as ’n verlate landskap agterlaat wees, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In teenstelling met Nostradamus en Vanga se voorspellings sê Siener ’n wit touleier sal by die swart touleier oorneem; dan word die aarde van die westekant af swart — waarskynlik die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Nie lank daarna nie, begin ons dinge.  In die eerste plek is daar Siener se profesie van baie bloed wat gaan loop wanneer die nagaanval op Johannesburg plaasvind. Dit sal ’n nag van verskrikking wees wat nie gestuit sal kan word nie. Die polisie dra kennis daarvan, asook die regering, die Weermag en NI. Ooreenkomstig ’n geheime plan van die Afrikanerbond, kan die volgende verwag word: Na ’n bloedige stryd  en nadat alle strukture in die land vernietig is, sal ’n sterk VN taakmag in samewerking met die Amerikaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die orde kom herstel, en beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond (Siener se doringbosregering) geplaas word en sal die ‘moframme’ weer in die parlement sit.

Dit kan ’n rukkie duur voordat die volk tot verhaal kom en dan nie sal weet of hy moet huil of lag nie; want was dit nie waarvoor hy immers gestry en gebid het nie —’n blanke regering wat weer die volk se belange op die hart dra, die nodige standaarde handhaaf en met ’n vaderland waarin daar rus en vrede heers? Maar dan volg die skok en ontnugtering: hierdie nuwe heersers is slegs ’n plaasvervanger vir die NWO se ANC regime.

Dan, sê Siener hy sien “In Europa staan ’n man met blauw pak klere en wit boordje en kijk hierna toe.” Die ‘blou pak lere en wit boordjie’ wys hy is ‘n Duitse leier wat ons saak goedgesind is.

Kort daarrna volg die eerste blou brief, en so begin die ‘tweede staatsgreep’ wat in 2001 met die Boeremag misluk het. In die ‘burgeroorlog’ wat volg, word die doringbos-mowwe saam met die Engelse en al ons ander vyande finaal landuit verdryf. Nie deur ons eie toedoen nie, maar deur Hóm wat, ter wille van sy verstrooide gemeente, sy aanbidders anderkant die riviere van kus, sy swaard agter hierdie vyande uitgetrek het.

En wanneer die laaste skip uit Durban se hawe vertrek en sy fluit oor die blou waters stil raak, kom ons terug om ons eerste president by Prieska in te sweer, en sal ons weer saam met die Trekkers van ouds opnuut kan getuig: “…want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.”

’n Veilige hawe vir God se volk

In 1880 kry ’n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ’n visioen van ’n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Halfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘Wolf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Duitse oorlogskip Wolf, 1880
Die Duitse oorlogskip ‘Wolf’, 1880.

Ernst von Weber se profesie is toe ook bewaarheid met die besetting van die Nuwe Duitse Ryk. In 1914 het oom Nieklas al gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die nuwe grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Die Westerling in Europa het hom aanvanklik daarvan weerhou om onderskeid te maak tussen sy blanke erfenis en dié van ander volke. Maar Siener het gesê wanneer hulle deur vreemdelinge oorstroom word, sal die strewe vir die ‘behoud van die blankedom’ by baie Europeërs nie meer gekeer kan word nie.

Dit sal dan tot gevolg hê dat duisende behoudende blankes na Suid-Afrika gaan vlug om hier, saam met ons, ‘n veilige heenkome te vind.

In die Eerste Wêreldoorlog het die Britse Imperiale regering, met behulp van Jan Smuts se magte, Von Weber se besette gebied weer herower. Maar wanneer die 3de Wêreldoorlog verby is, sal Duitswes weer teruggeneem word en die Vierde Duitse Ryk (die magtigste volk op aarde) daar gevestig wees, met aan sy regterhand die mees geseënde volk op aarde…

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
255 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
JB

Adriaan Snyman skryf hierbo oor die “Doringbos” … Kyk hier is drie dele van die “Doringbos”:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1294691247220016

Die groter gros van die Boervolk dink hulle is die ‘nice guys’ …

Eerdaags sal die ‘nice guys’ nog maak dat die Boervolk nou nie gaan weet of hy moet lag of huil nie. Hier gebeur die voorspel hier voor ons oë … Soos Saterdag se Nasionale Konserwatiewe Party se ‘vergadering’ in ‘Pitoria’.

Boer, let op!

Ben

Adriaan, die Heilige Gees is op Pinksterdag oor almal uitgestort en Galliers het in vreemde tale begin spreek. Ek kan daarom nie aanvaar dat jou velkleur iets met jou saligheid te make het nie. Dalk is swartmense geneties van Esau en Nimrod afstammeloinge, maar dit interesseer my nie en ek het ook bedenkinge daaroor omdat gelaatstrekke so baie verskil. Ek dink ook nie Siener van Rensburg het ooit rassistiese uitsprake gemaak nie, buiten dat ‘n mens versigtig moet wees vir die inheemse rasse, wat ander religieuse oortuiogings gehad het. Dalk moet ons Afrikaners of Boere of wat jy ons ook-al wil noem daaraan dink dat hy wel gese het dat jy voor jou eie deur sal moet vee – dus ophou om goedkoop arbeid uit te buit. Met ‘n 1000% bevolkingstoename onder swartmense ter plaatse die afgelope eeu, soos in die res van die kontinent, gaan hulle dalk as jou kleinkinders grootmense is amper die helfte van die wereldbevolking uitmaak, so hou op om te se hoe sleg ander rasse is en vee ook simbolies voor jou eie deur. Siener wou ons waarsku, en nie vir ons preek en ander slegmaak nie.

Ben

Adriaan, Paulus skryf in Romeine oor diegene wat by Israel ingeent word, en ook oor die toekoms van Israel na die vlees. ‘n Misterie. Se vir my: was die manlike stamvader van die Snyman-familie nie juis ‘n gekleurde slaaf nie? Na my wete het hy met ‘n Hugenote-meisie getrou. Ek het ook Snyman vriende met hoe IK, so ek dink werklik die “beeld van God” sinspeel daarop dat die mens na die Gees van Waarheid geskape is en myns insiens dui die konsep Vader, Seun en Heilige Gees ook daarop dat bloot biologiese verwantskappe van relevante waarde is. Tewens, kyk nou na die presidentsverkiesing in die VSA: beide Clinton en Trump stam uit die Plantagenet dinastie en beide is Vrymesselaars; veral die Engelse se beheptheid met genealogie kan dalk beteken dat die groot antichris tot ‘n val sal kom…

Ben

Christoffel Snijman was die kind van Catharina van Bengale en Hans Christoffel Snijman en het met Marguerite de Savoye getrou. So, dan is die Snymans ook nie “wit” en “Boere” nie en dra wat jy skryf geen gesag volgens jou beginsels nie.

JOHANN CRONJE

Adriaan,
Baie dankie vir al die nuwe inligting en feite. Ek wil self later kommentaar byvoeg, maar moet eers goed nadink oor alles.
Dit is egter jammer dat daar sommer met die intrapslag negatiewe kommentaar gemaak is. Sommiges wil by gebrek aan kennis, insig, wysheid en ongehoorsaamheid aan Ons Vader se opdragte, nie die feite aanvaar nie, maar nou-ja hulle sal maar altyd tussen ons wees.

Dirk Albers

Ben, Siener het baie te sê gehad oor die jingos, verraaiers, liberale drêk, ens wat die Boerevolk se vyande is. Hulle word gejaag tot in Durban waar hulle op skepe spring en vlug. Hy praat van n emmer bloed wat omval ! Wiese bloed sal dit wees ? Wat van die heiden-nasies, wat op Yahweh se instruksies uitgewis moet word ? Hy haat hulle, en beveel ons, om ABSOLUUT NIKS met hulle te doen te hê nie. Ek neem aan jy steur jou nie aan die Gelofte nie, want daar by Bloedrivier, was daar nou vir jou n klomp nare rassiste gewees !

Ben

Dirk, ja ek stem, maar het hy nie ook gepraat van Engelse wat met Boere vereenselwig nie? Mofskape as ek reg onthou. Soos ek die Nuwe Testamentiese boodskap verstaan word vrede verkondig en as mense dit nie aanvaar nie beweeg jy aan. Dalk is die Boere te lief vir hul huisbediendes van vreemde gelowe om die moed te he om aan te beweeg… By Bloedrivier was daar ook bediendes van kleur onder die Voortrekkers en Piet Retief was ‘n Vrymesselaar; dus was dit dalk korrek om die “towenaars” te vermoor het… Bloedrivier was ‘n waterskeidingsoomblik in die geskiedenis van hierdie subkontinent omdat die Impi-mag daardeur gebreek was en die verwoesting en uitwissing van ander rasse kon toe stop. As ‘n volk ‘n Gelofte afle, moet hulle dit ook onderhou. Geloftedag is myns insiens een van die min geleenthede om Boere/Afrikaners van verskillende denominasies saam te snoer. ‘n Mens wonder: moet die volk eers met uitwissing gedreig word voordat hulle sal saamstaan?

Dirk Albers

Ben, waarom is ek in totaliteit nie gepla, oor wie saamstaan, en wie nie ? Saamstaan om wat te doen ? As jy verwys na oorlog maak, verkies ek dat Yahweh alleen, moet saambring wie bymekaar hoort. Dit sal mense wees wat gedryf word deur die Apartheids-gees, wat van die begin af, in die Adamiet ingeblaas is. Dit is ook waarom ek nie hou van die benaming, Heilige Gees nie. Dit is verwarrend, en Apartheids-gees maak vir my baie meer sin. Maar ek stem saam dat baie Adamiete al verbaster het deur die eeue. Hulle kan selfs blond wees met blou oë ens. Hier stem ek met Adriaan saam, dat bloed roep na bloed. Dit is ook op n geestelike vlak, dat een Adamiet, aangetrokke voel tot n ander Adamiet. Maar as n Adamiet deur ongehoorsaamheid, kies om te verbaster, is dit n onvergeefbare sonde. Die enigste onvergeefbare sonde wat daar is, en Yahshua het ook daarna verwys. Daarom is Pineas en sy nageslag so geweldig geseën, toe hy optree teen die Israeliet wat verbastering wou bedryf. En daarom is die woord Apartheid, deur die HELE wêreld bekend. En daarom is die Volk wat Apartheid toegepas het, en selfs op hulle wetboeke gehad het, die MEES GEHATE Volk in die wêreld. En daar is n totale aanslag om hulle uit te wis. Daarom is hulle BAIE SPESIAAL, en Vader Yahweh het belowe dat Hy n geringe, ellendige oorblyfsel sal red, al lyk die vir ons onmoontlik, op hierdie stadium !

D.W.G

Die Amerikaners wil ons Boertjies daar invoer om hulle te help met hulle komende rasse-oorlog.
https://menofthewest.net/lets-invite-the-afrikaners-over-part-1/
Die bogenoemde groep het ons lot die afgelope week onder Trump se aandag gebring. Die toekomstige Amerikaanse ambassadeur na SA, Mike Chernovich, is ook genader. As hulle iets wil doen moet hulle gou spring, die oproepe om ons uit te wis neem sterk toe onder swart jeugdiges, soos die tweet vanuit die Limpopo studentegeledere: “I call on all black african to join me as we go out to kill Afrikaners – Rapudi Koketso.
Ek hoop Rapudi en sy trawante kry ouens soos Ben in die hande, sodat ons vir eens en altyd verlos kan wees van sy tipe.
Groete.

Dirk Albers

D.W.G, dit is verblydend dat die sub-ras barbare nou ook darem begin verwys na ” afrikaners ! ” Dit is onregverdig dat net Boere/boere/farmers uitgesonder word vir die Rasse-moord. Die slimstes onder hulle, begin selfs ook nou al verwys na die blanke, ( joodse ) geldbase, en wil hulle ook graag met die pangas bykom. Dit sal natuurlik hierdie klomp ook wees, wat vlug na Durban, om op die skepe te spring. As dit die Vader se wil is, sal ek soos n opregte spietkôp, daar op die N3 stelling inneem. Nie met n radar nie, maar met n RPG. ( Rocket Propelled Grenade, vir ons vriende wat nie weet wat dit is nie. ) En hoe vinniger hulle jaag, om weg te kom van die Boere, hoe groter sal die ontploffing wees ! Ag, ek raak nou al weer ” carried away. ” Vergewe tog maar, vriende !

JOHANN CRONJE

Adriaan,
Jou skrywe is baie insiggewend, veral omdat dit die vernietigingswerk van goddeloosheid, boosheid, verraad en veral “verleiding” uitlig. Ek wil graag daaroor kommentaar lewer.

Jy noem “ Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-gode-seuns, in opstand gaan kom teen die goddelose wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6): “…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?” “En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).
GODDELOOSHEID –
Die volk van Israel en al die nasies (soos ons) wat afstammelinge is, is nie werklik goddeloos (sonder ‘n ware God) nie, maar baie van hierdie Israelnasies tree “geestelik” goddeloos op en volg nie die verordeninge en wette van Yahweh met presiesheid nie. Die volk van Israel en hul fisiese nasate is die enigste wat deur God Yahweh uitverkies is as Sy eie persoonlike eiendom en dus ook die enigste erfgenaam van Joh 10:28 – En Ek gee hulle (Israel) die ewige lewe, en hulle (Israel) sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle (Israel) uit my hand ruk nie. Deut 14:2- Want jy is ’n volk heilig aan YAHWEH jou God, en jou het YAHWEH uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. (VERVOLG)

JOHANN CRONJE

Adriaan – vervolg,
Daarom is die ware Israelnasies nie “fisies” goddeloos (sonder God Yahweh )nie, maar tree hulle wel goddeloos op in hul handel en wandel want hulle is geketting en gestrop in die jukke van hul goddelose en bose leiersfigure wat deur die “bose een” mislei word. Baie van die Israelnasies se vyande is wel fisies goddelose nasies, wat of in afgode of in “vreemde gode” glo of ateïsties is.
Jesaja 9:15 sê dit vir ons baie duidelik wie werklik verantwoordelik is vir die volk van Israel se afdwaling – “ en die leiers van hierdie volk (Israel) het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op ’n dwaalweg gebring”. Hierdie afdwaling van ons eie blankevolk word vierkantig voor die deur van ons eie leiers (verleiers) geplaas. Om dus die mens in sy eie reg te blameer vir die “goddelose” neiging is nie heeltemal korrek nie. Ja’ sommiges verkies die weg want dit kompliseer nie hulle “comfort zone’ nie, maar baie, baie is onvolwasse, of selfs nie intellektueel opgewasse om te oordeel nie en hulle is die wat blindelings mislei word tot afdwaling en gevolglik ook tot die gedrag van sogenaamde “goddeloosheid”.
Ons weet egter dat daar is ‘n meesterbrein met slawe, agter alles wat boos en goddeloos is. Ons is gewaarsku teen die “vader” en “skepper” van goddelossheid, boosheid, verleiding en leuens. Baie van ons is bekend met die wese se voortdurende aanval op God Yahweh se uitverkorenes. Sommiges wil voorgee dat die “wese” net ‘n mite is en nie bestaan nie en dat die mens vir sy eie ellende en sonde verantwootdelik is. (VERVOLG)

JOHANN CRONJE

Adriaan – vervolg,
“Waak daarteen dat geeneen van julle van die lewende God afvallig word nie”
Hebreërs 3: 12 – Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n BOSE en ONGELOWIGE hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.
Hebreërs 4:13 – En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.
Boosheid
Die Bybel is die enigste geïnspireerde skrif bekend wat die oorsprong en teenwoordigheid van die bose deeglik en akkuraat verduidelik. Dit is waar die probleem lê. Baie mense glo nie daarin nie en verklaar dit ook as ‘n mite. Hier vind ons dan ‘n plek vir demone binne die raamwerk van ‘n Bybelse teologie? Bybelse teo¬logie gee duidelike verantwoording vir die bestaan van boosheid deur dit toe te skryf aan die doen en late van die duiwel en sy trawante, die demone, reeds van die begin af (Gen 3:1-3). Dit help nie om boosheid eenvoudig te herlei na ‘n blote abstrakte filoso-fiese idee of indruk nie, omdat abstrakte konsepte nie fisiese lyding veroorsaak nie. Dit werk eenvoudig nie so nie. Die Bybel leer ons duidelik, nie net by wyse van enkele tekste hier en daar nie, maar deur die geheel van sy teologie: die werklikheid van die demone staan sentraal in die boodskap van Yahshua Messias se oorwinning oor die magte van die duisternis en die oprigting van Sy toekomstige koninkryk hier op aarde. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug. (VERVOLG)

JOHANN CRONJE

Adriaan – vervolg,
Boosheid, goddeloosheid en verleiding kom nie van God Yahweh af nie. Hierdie eienskappe het ‘n oorsprong, ‘n voortdurende basis en ‘n bepaalde/vasgestelde doel. Dit word ongetwyfeld gefokus op God Yahweh se kinders en het ten doel om hulle totaal en al te mislei en te verbaster en te beroof van hul erfenis. Hierdie eeue oue begeerte van die “onheilige een” is ‘n realiteit en as iemand homself blind staar daarteen is hy uiters naïef en het hy reeds van die waarheid afgedwaal.
Glo dit maar, daar is magte en kragte van ‘n onheilige wese en metgeselle teenwoordig, wat ons nie kan sien nie. Dit is daar, ongeag of iemand dit glo of nie. Want ons oppermagtige God het sekerlik die vermoë om Sy Woord in stand te hou. Hy sal self met die magte van die bose afreken, dit het Hy beloof!

JB

Dit lyk my Ben het homself klaar reggekry, reggemaak en oortuig dat sy kleinkinders “hulle” gaan wees. Dit sal op Ben en mense soos hy van toepassing wees. Want hulle wil so wees. Vir die ware Boer sal sulke “hule” sy kinders se maaksels wees. Nie die ware Boer se “kleinkinders” nie. Die ware Boer se kinders sal met daardie maaksels moet lewe en nie die ware Boer nie. ‘n Ware Boer se kinders sal weet wat om te maak as hulle met die maaksels by die huis aankom of nog voor dit met die medemaker … ‘n Ware Boer se kind sal weet waar hy staan. Sy kind sal nie eers met die medemaker en of “hulle” by die huis opdaag nie. Moontlik wroeg Ben alreeds oor sy “hulle” kleinkinders. Of is “hulle” al “hulle grootmense”?

Ben het klaar opgegee, oorgegee, en gee ook nie om oor sy eie ras nie. Ben is sy eie ras se grootste vyand. Ben haat sy witvel Ben voel skuldig oor sy witvel. Sterkte en voorspoed vir jou Ben. Soos ons aardrykskunde onderwyser altyd gesê het: “Dit is ‘n vry wêreld. Jy kan enige ding in die wêreld doen en sê. Op voorwaarde dat jy niemand benadeel nie.” So Ben, gaan jy aan daarso in jou gemengde wêreld. Ons sal jou nie pla of benadeel nie. Daar is genoeg son vir almal. Solank jy dié wat nie in ‘n gemengde wêreld wil lewe nie, UITLOS!

Dit herinner my aan ‘n groot ou eNGee kerk man daar in Rooihuiskraal wat kom spog oor sy buurman wat een van “hulle” aangeneem het. Dieselfde ou dink ook mapoeppa is sy held. Dieselfde ou het ja gestem vir die gemors in azanië. Dieselfde ou aanbid die springboggem afgod intens. Dieselfde ou sing die vrymesselaars se Stem en die voorvadergeeste afgod lied uit volle bors. Dieselfde ou is trots op sy moddervlag. Dieselfde ou is nou net so de bliksem in oor sy ja-stem resultate soos Boetman daaroor de bliksem in was.

WORD VERVOLG

Ben

Ek is trots op wat ek op kultuurgebied uitgerig het en het my land en volk op talle internasionale gebeurtenisse oor dekades heen verteenwoordig. Buitelanders is oor die algemeen meer geinteresseerd in die taal wat jy praat as oor die kleur van jou vel.

JB

VERVOLG

Miskien is Ben nou de bliksem in oor die resultate van sy kinders se ja-dade en weet nou gladnie hoe om dit te hanteer nie, toe gee Ben sommer oor en op. Nou sit Ben dalk met “hulle” …

En laastens het dieselfde ou daar van Rooihuiskraal ook die bloed van alle vermoorde witmense sedert 1994 op sy hande. Ook al die gruwelike verkragtins, aanrandings en ander gruwelikhede wat daarmee gepaard gaan.

So Ben, kies jy jou pad. Ons kies ons s’n.

Ben

Een van die kenmerke van die Boer / Afrikaner is sy indiwidualiteit en ook ingebore sin vir regverdigheid. So, diegene wat sommer van “ons” en “jy” praat laat my dink dat hulle met ‘n groepsdenke konformeer. Op hierdie werf word gesoek na die regte pad volgens wat Siener van Rensburg gese het en “my pad” is irrelevant.

JB

NASKRIF

Toe het Boetman so de bliksem in geraak oor die resultaat van sy JA-stem dat hy toe sommer homself met een van “hulle” se Avtomat Kalashnokov 1947 om die lewe gebring het. Ja, dit het ‘n mens nou daarvan … Van die JA en die “hulle” …

Leonor C Lombard

Ja JB. Ja. Want wat’n vloekwoord is ‘n dominee deesdae nie. En wat ‘n skandvlek is hierdie wat vir een van hulle in die bres tree nie. Baster kleinkinders! Jiggie.

Leonor C Lombard

Adriaan baie lekker inligtingstuk. Dit is goed om Siener se waarskuwings en visioene in aksie te sien. Wil tog vra, het ek erens gelees dat Siener gesê het dat daar net drie swart presidente gaan wees? Of het ek my dit verbeel? Dit sal baie interessant wees veral met die harde werk wat gedoen word om Zuma uit die kussings te lig.

Wat ook interesant is, is dat voorspelings wat nie van Yahweh af kom nie, altyd so ou foutjies of twee in het, soos die getal Amerikaanse presidente. Kan dit nog gebeur – heel moontlik- dit is maar lank na 20 Januarie 2017. Sal eerder maar Siener glo as heidense voorspelers.

Ten opsigte van die 6 teken- ek dink dit is maar sy teatrale manier van handgebare. Daar sou genoeg adviseurs gewees het om hierdie tipe ding te verduidelik en hy sou nie die kans gewaag het om hom as Vrymesselaar te identifiseer nie. Maar wie weet nou regtig.

En dankie vir die twee onderskeidings – tussen die adamiet en die ander. Dit is wat nie verstaan word nie. Ons is die godekinders van Yahweh of soos gestel word: die seuns van God, en ons moet, om daardie titel met eer te dra, aan Hom en Hom alleen gehoorsaam wees. Daarom is die aanhaling uit Siener se mond so belangrik- veral omdat ons volk gedwaal het agter mense dogma en lering en stories:-
Jeremia 17:5 aan: “So sê Yahweh: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van Yahweh afwyk.”

Ons het ons harte gegee om gevul te word met mense se idees en gelowe en daarom staan ek by: Ons volk is goddeloos en onbekeerdes- al neem hulle die Woorde van Yahweh in hulle mond.

Ps 50- Maar aan die goddelose sê Yahweh: wat vertel jy nog My INSETTINGE en neem jy My VERBOND in jou mond— 17 terwyl jy die tug haat en MY WOORDE AGTER JOU WERP? (vlg)

Leonor C Lombard

My Woorde agter jou werp-

Ons is in die kerk geleer dat die woorde van die skrywers van die NT, veral Paulus, meer gwig dra as die Woorde van Yahweh.

Jer 4:22
Want My volk is dwaas; MY KEN HULLE NIE; dwase kinders is hulle, en hulle is onverstandig; slim is hulle om boosheid (ra’a) te doen, maar om reg(yatab) te doen, weet hulle nie.

Ons ken en weet alles, maar die Een wat ons waarlik kan red uit hierdie duisternis, Hom ken ons nie.
En dit is ‘n feit.

Jes 1:
4 Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die nageslag (seed) van evildoers/ kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel! Hulle het Yahweh verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai.

‘n Sondige nasie is ons- goddeloos.

En hier is Yahweh se Woord:

Jes 1
14 Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om evil te doen,
24 Daarom spreek Yahweh van die leërskare, die Magtige van Israel: Ah, Ek sal vir My voldoening verskaf van My teëstanders (ons) en My wreek op My vyande( ons)!
25 En Ek sal My Hand teen jou uitstrek en jou skuim soos met loog UITSUIWER en al jou looddele wegneem.

Hier sal presies soos Siener voorspel, ‘n suiwering in die volk sal plaasvind. En al die vyande en teenstanders van Yahweh sal vernietig word. Die suiwering word deur Yahweh self gedoen word.
En dan-

26 En Ek sal jou weer regters gee soos vroeër en raadsmanne soos in die begin; daarna sal jy ‘n stad van geregtigheid, ‘n getroue vesting genoem word.

27 SION sal deur strafgerig verlos word en die wat terugkeer na Yahweh, bekeerdes (converts-), deur geregtigheid. (verlos as regverdige)
28 Maar daar sal vernieting wees van die oortreders en die sondaars almal saam; en die wat Yahweh verlaat, sal omkom. Sela.

Leonor C Lombard

Hans, Enakiete- is in die vorige artikel.

Leonor C Lombard

Johann, ek gaan beslis repliek lewer op jou skrywe.

Leonor C Lombard

1) Johann

Jy beweer dat Israel nie regtig goddeloos kan wees nie. Jy maak jou eie term op ‘geestelik goddeloos’

Num 14:27- Hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen My murmureer?
Jer 5:26 onder MY VOLK word GODDELOOSHEID gevind.
Jer 7:12 en kyk wat Ek daaraan gedoen het weens DIE BOOSHEID VAN MY VOLK ISRAEL.

Nee Johann, die oorsprong van boosheid en goddeloosheid word baie duidelik verduidelik:- uit die hart van mense en of as dit Yahweh behaag om boosheid oor Sy volk te laat bring soos tientalle verse dit bevestig. En wat uit elkeen van hierdie verse ontbreek is die ‘ander mag’ waaraan julle glo.
Gen 6:5
Toe Yahweh sien dat DIE BOOSHEID VAN DIE MENS op die aarde groot was en al die versinsels wat hy IN SY HART BEDINK, altyddeur net sleg was.

Prediker beaam dit.
Pred 9:3
Dit is ‘n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref, en ook die HART VAN DIE MENSEKINDERS VOL BOOSHEID IS, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe; en daarna gaan dit na die dooies toe!

Jer 3:17, 7:24, 11:8, 16:12, 18:12 -en hulle sal NIE MEER WANDEL na die verharding van hul EVIL/BOSE HART

Mark 7:21
Want van binne, UIT DIE HART VAN DIE MENSE, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,
22 diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.
23 Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.

Jer 15
16 En die volk vir wie hulle profeteer, sal in die strate van Jerusalem weggegooi lê vanweë die hongersnood en die swaard sonder dat iemand hulle begrawe; hulle, hulle vrouens en hulle seuns en hulle dogters.
SO SAL EK DAN HULLE BOOSHEID OOR HULLE UITSTORT. (vlg)

Leonor C Lombard

2) Johann
‘Hulle’ boosheid oor ‘hulle’ en nie die boosheid van ‘n ‘ander een’ nie. En verder:-

Jer 4 ook (Jes 1)
14 Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word. Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef?
18 Jou wandel en jou handel het jou dit aangedoen; dit is jou boosheid; ja, bitter is dit, ja, dit raak tot aan jou hart.

‘Jou’ boosheid. Hoe was jy ‘die bose’ af? Hoe was jy die ‘ander een ‘ uit jou hart. Maar meer is – hoe kom Paulus se twak stelling – dat ons stryd teen ‘iets’ in die lug is by hierdie Woorde van Yahweh uit?

Want Yahweh sê duidelik – dat WANDEL en HANDEL dit aan ons doen. Wie is Paulus om sy ‘teologie’te skep?
Jes 1:16
as julle, reinig julle, neem DIE BOOSHEID VAN JULLE HANDELINGE VOOR MY OË WEG, hou op om boosheid/evil te doen…

Leonor C Lombard

3)Johann
Jy beweer jy dat die bybel ons leer ‘nie by enkele tekste’ maar deur die geheel van sy ‘teologie’ die ‘werklikheid’ dat die “demone staan sentraal in die boodskap van Yahshua Messias se oorwinning oor die magte van die duisternis en die oprigting van Sy toekomstige koninkryk hier op aarde. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug “.

Nee Johann, dit is sentrale teologie van die NT.

Daar is Yahweh en Sy volk en die sentrale tema van die OT is die aanklag teen Israel dat hulle gedurig wegdwaal van Yahweh. Die sentrale tema van die OT is en bly die seën en die vloeke van Yahweh.

Vir elke ‘enkel’ teks wat ek gee kan ek nog 10 soms baie meer by gee maar die spasie laat dit nie toe nie en belangriker, jy en ander wil dit nie hoor nie. As daar ‘n ware soeke was om Yahweh te leer ken dan sou elkeen elke teksvers lees, oordink, weer lees en al die tekse wat die Woorde van Yahweh wat iets daaroor te sê het, gaan lees. Die kruisverwysings bybel en ‘n konkordansie is baie belangrik. Dan sou jy moeite gedoen het om soos dit van jou verwag word en elke vers in die OT met die regte woorde te lees so ook elke vers in die NT EN dan dit in die NT te toets aan die Woorde van Yahweh.

Ook die stelling:-

Ons is gewaarsku teen die “vader” en “skepper” van goddelossheid, boosheid, verleiding en leuens. Baie van ons is bekend met die wese se voortdurende aanval op God Yahweh se uitverkorenes. Sommiges wil voorgee dat die “wese” net ‘n mite is en nie bestaan nie en dat die mens vir sy eie ellende en sonde verantwootdelik is.” (vlg)

Leonor C Lombard

4)Johann
Jy praat uit jou mond en nie uit Yahweh se Mond nie. Moenie Israel, ons volk, verontskuldiging van sy goddeloosheid waarvoor HY/SY verantwoordelik is. Jy speel in die hande van die goddeloses en laat hulle toe om te beweer:- ‘the devil made me do it’.

Ek vra weer: Wanneer gaan ons erken dat ONS verantwoordelik is vir ons verdrukking? Seker nie gou nie want solank die ‘ander een’ geblameer word- nooit.

En waar mag ek vra waar waarsku Yahweh Israel teen die ‘vader’en ‘skepper’ van boosheid?
Want wat ek lees is Yahweh die Skepper van alles:

Jes 45
I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I Yahweh do all these things.

wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die boosheid skep: Ek, Yahweh, is dit wat al hierdie dinge doen.

Nou as Yahweh AL hierdie dinge doen- waar pas julle mitologiese wese in? Hoe kan hy die ‘vader’en ‘skepper ‘ as Yahweh sê Hy is. Lees weer Ps 50.

Israel is meer as een keer goddeloos beskryf:-
1 Kon 8:47
en hulle hul bekeer en U smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en sê: Ons het GESONDIG EN VERKEERD GEHANDEL, ONS WAS GODDELOOS—
48 en hulle hul tot U bekeer met hul hele hart en met hul hele siel, (doen dit nie – dan is ons goddeloos)

Jer 23:11
Want profeet sowel as priester is GODDELOOS; selfs in My huis het Ek HULLE BOOSHEID gevind, spreek Yahweh.

Ons IS goddeloos, ten spyte daarvan dat ons gekies is deur Yahweh en dit is tragies. Verder is die hele situasie in ons land vandag duidelik dat Yahweh Sy Aangesig vir ons verberg. Maar natuurlik, as jy nie glo dat dit Yahweh is wat hierdie boosheid op ons laat kom het nie, weens ons SONDE , maar ‘n ‘ander’, is dit wat ek skryf Grieks. (vlg)

Leonor C Lombard

Nee, my vriend, jou geloof het jou op ‘n dwaalweg gelei. En noem my sommer Jeremia want ek sal aanhou om ons volk se sondes en dwaalleringe te ontbloot en Yahweh se Getuienisse te gee aan die wat wil hoor, die eenvoudiges wat nie so slim is nie. Hulle sal die wees wat vir hierdie volk bid sodat terwille van Yahweh se Naam sal Hy die oorblyfsel hier red en die land aan hulle teruggee.

En as jy nie wil hoor wat ek sê nie- hou op skryf oor die ‘god van hierdie wêreld’. Skryf oor ons volk wat sondig is, roep hulle op om hulle te bekeer na Yahweh en gee hulle die vloeke wat oor hulle sal kom maar ook die goeie nuus, dat as hulle hulle bekeer na die Enigste Lewende God dan sal die woestyn water kry, ons sal ons huise in vrede kan bewoon en ons sal eet wat ons plant.

Maar die belangrikste, dan sal Siener se Besem begin werk en hierdie heidense nasies wegvee- dit is ons Kryger wat dit sal doen volgens die beloftes van Sy Verbond wat Hy met Israel gesluit het by Horeb.

AntSan

Job! YHWH in gesprek met HaSatan oor Job. Sug!
Terug by die onderwerp. Adriaan ek wonder of die Turk nou die lont is? Eers draai hy na Rusland, weg van die Weste. Nou draai hy teen Rusland se vriend, Sirie! Rusland sal moet kies. Waaroor gaan dit? Wat het Damaskus wat “almal” soek? Ek kyk nuus op Aljazeera (Arabiere), RT (Russe) en CNN (Amerikaners), BBC(Britte). Dit bevestig net vir my dat die HSM deur NWO Soros beheer word en 100% gekoopte joernalistiek is. Mens kan nie kop of stert uitmaak van wie lieg nie. Die kerse van inligting is net so dood wereldwyd as hier in die dieretuin. 2017 Kan dalk net die jaar wees van oorwinning.The Meaning of Numbers: The Number 17

In the Bible the number 17 symbolizes “overcoming the enemy” and “complete victory.” God overcame the sins of rebellious humans when he began to flood the earth through rain on the 17th of the second Hebrew month. Noah’s ark and its eight passengers rested on the mountains of Ararat on the 17th of the seventh month (right in the middle of God’s annual Holy period known as the Feast of Tabernacles).

Dirk Albers

AntSan, ek is dit eens met jou, dat ongekende leuens op n daaglikse basis aan ons opgedis word. Ek kom van n militêre agtergrond, so ek verstaan miskien bietjie meer as dit kom by wapens en oorlog. Maar ek is bevrees, ek hap gereeld na lug, en kan nie kop of stert uitmaak, van wat op die wêreld-front aan die gang is nie. Ek kry die gevoel dat Amerika in die bed wil spring met Rusland, sodat hulle saam teen Sjina kan hande vat ? Want hulle wil beslis nie hê dat Rusland en Sjina moet hande vat nie. Een ding weet ons, en dit is dat vyande van vandag, kan môre weer skielik vriende wees. En wat op grootskaal op die wêreld-front aan die gang is, gebeur presies dieselfde hier, net op kleiner skaal. Kyk net hoe spring die politieke-prostitute rond. Dan hier, dan daar, en elkeen lieg groter, en beter as die volgende een. En die ” christene, ” is die gevaarlikste, van die hele lot !

Leonor C Lombard

Sug maar so veel soos jy wil- sal nooit die waarheid verander nie.

Daar is nie ‘n naam soos satan nie.

Uit die 18 098 woorde in Job kom die Hebreeuse woord 14 keer voor as ‘hastatan’- die teenstander in afrikaans.

way’hiy haYôm waYävoû B’nëy häélohiym l’hit’yaTZëv al-y’hwäh waYävô gam-HASĆÄN B’tôkhäm

So in Afrikaans:
En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle Yahweh te stel, het die teenstander ook onder hulle gekom.

AntSan

Leonor, wat het ek geskryf? “Satan” of “HaSatan”? As navorser behoort jy te weet kommas en punte is ook belangrik. Wees versigtig met wat jy as “waarheid” verkondig. Van jou eie standpunte is loodreg teenstrydig soos bv: Ons, ek en jy, gebruik die Hebreeuse Naam van God maar nou spring jy skielik na Afrikaanse BETEKENIS van die naam van HaSatan. Ek het ‘n Verlosser wat aan die regterhand van God sit en genade vir my bepleit. Anders as jy, is ek vol sonde, maar wil my voorkom ek word nie gestraf na my verdienste nie. Dit is GENADE, nog iets waarteen jy vasskop.(ek kan vereenselwig daarmee dat HaSatan nie genadig is nie) Begin jy nou aan die ou Testament ook verander? “HaSatan” BESTAAN, hy praat al met Eva in Genesis. Hy praat met YHWH oor Job, hy versoek Yahshua ens. Jou teorie dat ons Hemelse Vader verantwoordelik is vir boosheid, is verregaande. Wat het Job “verkeerd” gedoen dat YHWH HaSatan toegelaat het om hom so te versoek? Die KONTEKS van Job se verhaal is dat hy standvastig in geloof gebly het. Volgens jou ontvang ons straf, SLEGS vanaf YHWH, en daar is GEEN bose geeste nie. Tog PRAAT die wese! Ek verag hom en al sy volgelinge. Wyk HaSatan! Jy kry my siel nie!

Dirk Albers

Dit het weereens vir my duidelik geword, hoe belangrik dit is, dat Vader Yahweh vir ons n LEIER moet opwek ! Wat met KRAG, en WYSHEID, die verdwaalde skape sal bymekaar maak, sodat almal in een rigting beweeg, en een doelwit nastreef. En ek is bevrees, dat geen kerk, geloof, verskeidenheid Bybels, konkordansies, boeke, geskrifte, en wie weet wat nog, gaan dit regkry nie. Die gemiddelde gelowige, is deeglik bewus van hoe sondig/onvolmaak hy/sy is, want die standaard wat deur meeste Bybels, kerke, gelowe gestel word, is BAIE hoog. Maar dit is juis hoe die ” geestelike leiers ” die mense beheer, en die heel tyd op die ” sondige ” agtervoet hou. Maar hulle vergeet n baie belangrike menslike karakter-eienskap. As jy jou slaaf voos geslaan het, met die kerk/Bybel/geloof ” sweep, ” dan reageer hulle later nie meer nie. Hulle word soos ” zombies, ” en begin selfs verlang na die dood. Ons het n ” Moses/Andries Pretorius ” dringend nodig, want die Volk is uitgeput, en vuis-voos geslaan. Fisies, sowel as geestelik !

Hans

Die hele forum word alweer oorheers deur Leonor en haar kamstige kennis. Bespreek eerder die onderwerp betrokke dis wat die mense wil lees en sien. Opbouende gesprekke waar die Bybel aangehaal word, nie n baklei oor dit-en-dat nie. Gebruik die Woord om ons saam te bring, en te skei nie. Ek is nou klaar met die forum die vyand het gewen!

Leonor C Lombard

As jy so blind is dat jy dink my ‘kamstige kennis’ is my ‘kamstige kennis’ en nie net doodgewoon die Woorde wat swart op wit staan nie- is dit goed dat jy gaan. Want leer van Yahweh sal jy beslis nie.

Leonor C Lombard

Die res van my kommentare hang.

Dirk Albers

Wat is die algemene eienskappe van n ware leier ? Kom ons los vir n oomblik die geestelike aspekte uit die prentjie uit. Donald Trump is n baie goeie voorbeeld van hoe n leier moet kan funksioneer en kommunikeer. Hy kom oor as n MAN, wat gesag kan afdwing, en mense kan inspireer. Of hy dit by die satan self gekry het, is nie nou ter sprake nie. Maar wanneer laas, het ons in hierdie land, n MAN gehad, wat so n indruk kon maak ? Ek dink die laaste een wat ons gesien het, was Eugene Terblanche. En asseblief, al hierdie leiers het baie foute, en swakhede. Veral met vroumense, want hulle het hoë vlakke van testosteroon, want dit is wat n man dryfkrag, ambisie en leiers-eienskappe gee. Uit die Bybel het ons ook verskeie voorbeelde, wat wys dat hierdie verskynsel niks nuuts is nie. As n leier nie kan aggressief word, en baklei tot die dood toe nie, sal sy vyande hom kafdraf. En die grap is, hierdie manne kry die mooiste vrouens. Kyk maar na Trump !

JOHANN CRONJE

Leonor,
Ek het al ‘n tyd gelede gesê dat ek nie die spesifieke onderwerp verder wil debateer nie, maar jy konfronteer my skrywes met jou nuwe begrippe.
Jy sê die volgende van my skrywe:
1. “Jy beweer dat Israel nie regtig goddeloos kan wees nie. Jy maak jou eie term op ‘geestelik goddeloos’ “
2. “Nee Johann, die oorsprong van boosheid en goddeloosheid word baie duidelik verduidelik:- uit die hart van mense en of as dit Yahweh behaag om boosheid oor Sy volk te laat bring soos tientalle verse dit bevestig.”
3. “Jy sê – “En wat uit elkeen van hierdie verse ontbreek is die ‘ander mag “ waaraan julle glo”.
Eerstens, daar is ‘n verskil tussen “geestelike goddeloosheid” (Israel se afdwaling van hulle lewende God se weë) – (2 Tim 2:3) en “letterlike GODLOOSHEID” van ander volke. (Jes 10:5 – Ek stuur hom teen die GODLOSE nasie, Ek beveel hom om op te trek teen die volk vir wie Ek kwaad is, om hulle te beroof en te plunder, om hulle te vertrap soos modder in die strate). Israel het baie “GODLOSE” vyande gehad, wat nie deel uitgemaak het van Yahweh se uitverkiesing nie. Israel (Jakob) was en is die enigste volk op aarde wat deur GOD verkies is en daarom het hulle ‘n GOD. Geen ander volk nie, selfs nie eers die afstammelinge van Gam of Jafet het ge-kwalisifiseer nie.
Tweedens, Yahweh is nie die skepper van boosheid en goddeloosheid nie. Sy skepping was volmaak gewees soos Hy dit beplan het, totdat daar is ‘n ander argitek en skepper kom inmeng het om die werk van Yahweh te probeer verander , vir eie gewin. (Hieroor kan ons boekdele debateer) (VERVOLG)

Leonor C Lombard

Johann, nuwe begrippe? Is dit nie jy wat nuwe begrippe soos ‘geestelike goddeloosheid’ en ‘ander argitek’ hier bring nie? Dan gaan ek jou mos konfronteer.

Godloos in Hebreeuse beteken
Jes 10
#2611 חָנֵף chaneph {khaw-nafe’}
1) hypocritical, godless, profane, hypocrite, irreligious

Soos jy sê:Israel was nooit godloos nie. Hulle het ‘n God gehad en as hulle afdwaal het Yahweh hulle goddeloos genoem.

GROOT verskil tussen godloos en goddeloos.

Daar bestaan nie iets soos ‘geestelik goddeloos’ nie!

Jy is of goddeloos; sondig, boos en weg van die wet, of jy is nie.

Godloos is presies wat dit se: Yahweh, die Lewende God is NIE hulle God NIE en is ander volke dus SONDER Hom (godloos) en aanbid afgode. MAAR onthou- dit het HY vir hulle gegee. (Deut 4)

Selfs die nageslag van Ismael kan goddeloos wees want Yahweh het met hulle ‘n verbond aangegaan om Hom te aanbid as die Almagtige God. Hulle is die kinders van Abraham en staan onder daardie verbond. Essau ook.

MAAR die wet van Yahweh en Woorde is aan SY volk gegee en aan GEEN ander volk nie. Dit is die woorde van die verbond by die berg Horeb.

Israel, Yahweh se volk is die enigste goddeloses waarvan gepraat word. Jy is welkom om vir my ‘n vers of drie te kry waar Yahweh enige ander heidense, volk of nasies goddeloos noem.

Leonor C Lombard

Johann,
“Ek en baie ander gelowiges herken en verhef hierdie wese BESLIS NIE as ‘n “god” soos jy wil voorgee nie, maar wel as die “bose wese” (gevalle Gerub), ook bekend by vele ander name, soos wat die Skrif hom onomwonde ge-indentifiseer het.”

Ek hoef niks voor te gee nie- ek stel dit as ‘n feit: Julle erken en verhef ‘iets’ tot ‘n god. En hierdie stelling is die ergste vorm van selfmisleiding is. Julle lieg net vir julle self en mislei ander.

Hoe is hierdie wese nie ‘n ‘god’ vir julle nie? Want jy noem hom dan ‘n ‘super wese’. Jy maak hom magtig genoeg dat hy oor mense mag het en gee aan hom mag om regoor die wêreld elke sekonde van die dag iemand te probeer mislei met sy army van onsigbares, wat nie –mense is nie, en gaan hierdie ‘hordes of hell’ Yahweh die Skepper van hemel en aarde aanvat in ‘n geveg.

Nee waarlik Johann, jy keer vir jou wickets en jou redenasies raak ongeloofwaardig. Net soos jy probeer voorgee dat mense wat nie slim is, maklik verlei word en dus meer en gouer goddeloos kan word.

Definisie van ‘n god:
a being or object believed to have more than natural attributes and powers and to require human worship; specifically : ONE CONTROLLING A PARTICULAR ASPECT OR PART OF REALITY. (MerriamWebster dictionary)

Nog een: The Free dictionary
a supernatural being, who is worshipped as the controller of some PART OF THE UNIVERSE OR SOME ASPECT OF LIFE IN THE WORLD OR IS THE PERSONIFICATION OF SOME FORCE.

Nou verskoon, julle ‘watookal’ is volgens wat almal verstaan ‘n ‘god’. Dus moenie dit ontken nie.
As jy magte aan hierdie wese gee om mense te verlei, om invloed te hê op wêreldgebeure en hom soos Paulus sê: ‘onsigbaar in die lug is’, is die een beslis ‘n god vir julle!!!.

Leonor C Lombard

Jou stelling:
“Yahweh is nie die skepper van boosheid en goddeloosheid nie. Sy skepping was volmaak gewees soos Hy dit beplan het, totdat daar is ‘n ander argitek en skepper kom inmeng het om die werk van Yahweh te probeer verander , vir eie gewin”

Wat verstaan jy nie van Jes 45:7 nie! “EK SKEP DIT.” Wil jy dit verklaar vir ons dat ons kan verstaan hoekom jy dit nie so lees nie.

En Klaagl 3:38
Gaan uit die Mond van die Allerhoogste nie boosheid/ evil 7451l /kwaad sowel as goed nie?

Jer 32:42
Want so sê Yahweh: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al hierdie groot booshede/ evil 7451 / onheile, so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.

Moenie Yahweh se Woorde agter jou werp nie.

JOHANN CRONJE

Leonor – vervolg,
Derdens, die “ONS” na wie jy verwys, “GLO” nie in die “ander mag”of verafgod ‘n bose wese nie, soos wat ons in God Yahweh, glo nie ! NEE beslis nie, maar ons is beslis nie blind nie maar wel terdeë bewus gemaak deur die Skrif (Woord van Yahweh) en gewaarsku teen die “ander mag”, van YAHWEH se opponent.
Ek wil nie sê ons moet obsessief wees, oor die “ander mag”, die duiwel nie. Ek doen dit beslis nie. Ek en baie ander gelowiges herken en verhef hierdie wese BESLIS NIE as ‘n “god” soos jy wil voorgee nie, maar wel as die “bose wese” (gevalle Gerub), ook bekend by vele ander name, soos wat die Skrif hom onomwonde ge-indentifiseer het. As jy hom nie kan of wil raaksien nie, en dus sy bose “plan” wil ignoreer , doen jy dit op jou eie risiko !
(1 Petrus 5: 8) – Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Daarom moet ons nie rondloop en ‘n dwaling verkondig dat hy nie bestaan nie! Dit is presies wat hy wil hê, want dan is hy mos nie skuldig nie. Wie hom blind hou vir die duiwel se bestaan en nie teen hom is nie, is VIR hom en promoveer sy verraad!
Dit was algemeen vir die apostels en daarna die vroeë kerk asook talle geestelike leiers deur die eeue om gekonfronteer te word met demone en die aktiwiteite van die okkulte. (Hand 8: 18-24, Handelinge 14; 11-14, Handelinge 16: 16-18, ens). Yahshua het gesê dit sou deel van ons werk wees. (Mark 16: 17-18).

JOHANN CRONJE

Leonor – vervolg,
As jy werklik ‘n Geesvervulde lewe lei wat vrugte dra, sal jy ook daarmee ge-konfronteer word veral as jy in jou bediening tedoen kry met gebroke , verslaafde en misleide mense, dan sal jy ook eerstehandse kennis hê van die werking en misleiding van die “bose geeste” (demone) en hul leier. In plaas daarvan om gelowiges toe te rus en voor te berei teen die nuwe golf van die Christelike intellektuele en apologetiese elitiste, wat daarop uit is om die bestaan van die “demoniese koninkryk” te ontken, is hulle egter vasbeslote om die begrip tot die minimum te beperk en kritiseer hulle enigiemand of enigiets wat die gelowige voorberei vir “geestelike oorlogvoering.”
Jammer maar Paulus se naam kom ter sprake in die geval van geestelike oorlogvoering. Hy het wel gesê in Efesiërs 6:12 – “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die “duisternis” van hierdie eeu, teen die “bose geeste” in die lug) “. Dit verklaar dat die “geestelike “ oorlog nie net direk teen filosofieë, beginsels, en sekulêre wêreldbeskouings in hoë plekke, is nie. Ons geveg is egter teen ‘n intelligente, onsigbare weermag wat die argitekte en skeppers van dwalende filosfieë is. Selfs die Aartsengel Michael het ‘n geskil gehad met hul militêre leiers gehad. (Daniël 10:13) (Judas 9). Hierdie ware duiwels en owerstes van die hel het nie weggegaan in die Nuwe Testament nie. Hulle is ongetwyfeld hier in vandag se lewe en sal hier wees totdat God Yahweh hulle vir altyd verban.

Dirk Albers

Hier is n klippie in my skoen ! Die ” kragdadige ” leiers, is alweer ontstoke oor malema, wat volhou dat die blankes hulle grond/plase by die sprinkane gesteel het ! Hoe lank hou hierdie storie al aan ? Party blankes stry hoog en laag, en dreig met prokureurs, hofsake, en wie weet wat nog. Ander is nou weer ” nice, ” en offer sommer n stuk van die plaas as troosprys, met n paar ander geskenkies daarby, om die ” deal ” soeter te maak. Maar nie een ” leier ” waarvan ek weet, het sover al die ruggraat gehad, om n ultimatum aan malema en sy miljoene te stel nie. Iets soos : As julle so en so se plaas beset, sal daar gewapende blankes dadelik opruk, en alle kreature wat onwettig is op die plaas, voor die voet doodskiet. Dan is dit mos die ” regering ” se plig, om toe te sien dat so iets nie gebeur nie, want dan is dit oorlog. Maar miskien is dit presies wat die ” regering ” wil hê, nê ! ( Ek glo egter plase gaan beset word, en NIEMAND gaan n vinger verroer nie. En ek verwys onder andere na Leonor se aanhaling : So sal Ek dan hulle boosheid oor hulle uitstort ! )

D.W.G

Prof. Hermann Gillomee reken ons kanse om te oorleef is uiters skraal.

http://www.biznews.com/thought-leaders/2016/11/28/afrikaans-culture-afrikaners/

Dankie vir u getroue artikels Mnr. Snyman. Dit gee ons weer nuwe moed.

Dirk Albers

D.W.G, dankie vir hierdie skakel, wat mens tot diep nadenke dwing. As mens bloot logies na alles kyk, dan is die uitwissing van die blankes in hierdie land, n feit soos n koei ! Maar as gelowiges, sal/kan ons dit NOOIT aanvaar nie. Daarom is daar mense wat help om n Ark te bou. Hulle glo die Skrif wat sê, dat dit weer so sal wees, soos in die dae van Noag. En ons word uitgelag deur die ” slim ” mense. En die hoë bome vang altyd die meeste wind. Adriaan, miskien moet jy eendag bietjie met al ons lesers deel, wat jy al alles moes verduur het, terwyl jy aan die Vaandel-ark gebou het.

JOHANN CRONJE

Leonor,
Dit is baie jammer dat daar ander lesers is wat nou weens die aanhoudende stryery oor die betrokke onderwerp kies om nie meer deel te wees van die forum nie.
Dit is vermetel van jou om vir my te sê – ““En as jy nie wil hoor wat ek sê nie- hou op skryf oor die ‘god van hierdie wêreld’.
Jy eien jouself ‘n reg toe, om met jou gewysigde begrippe jou eie nuwe vertolkings oor die onderwerp op die forum af te dwing en dit stem baie ooreen met talle ander dwaalpredikers wat die ware feite van die betrokke onderwerp probeer toesmeer. Jy verwerp en minag ander Skrifdele van die Bybel asook ander geloofwaardige boeke bv. Henog, wat baie meer definitiewe feite vervat oor die onderwerp. Baie dwaalpredikers het dit reeds reggekry om ander te mislei met hul eie vertolkings van die Skrifte en gebruik gewoonlik ook net spesifiek uitgesoekte Skrifgedeeltes ter ondersteuning van ‘n dogma en sodoende is talle valse weë reeds verkondig. Hou dus asselbief op om al my skrywes met jou begrippe te konfronteer, dan sal daar vrede wees.
Jy sal tien teen een ook die onderstaande feite tot onsin verklaar want jy het nou skynbaar deel van die “kerkekoor” en “andere”, geword wat nie die werklike gebeure in die tuin van Eden en andere in Genesis, wil erken nie. (VERVOLG)

Leonor C Lombard

Johann, ek kan regtignie help as jy alles wil glo wat in die NT staan nie, terwyl daar so baie misleiding is, deur Paulus, deur die skrywer van Johannes en deur woorde wat Yahsua KAMMA gesê het. Dit bring my by jou stelliing:

“Dit was algemeen vir die apostels en daarna die vroeë kerk asook talle geestelike leiers deur die eeue om gekonfronteer te word met demone en die aktiwiteite van die okkulte. (Hand 8: 18-24, Handelinge 14; 11-14, Handelinge 16: 16-18, ens).”

Lyk so maar net omdat woorde verander in iets waarin julle wil vasklou.

Jy sê ook:
“YAHSHUA HET GESÊ DIT SOU DEEL VAN ONS WERK WEES. (MARK 16: 17-18).”

NEE- dit is die koppe van mense ingekerk.

VIR die laaste keer: GEEN BRON BEVAT MARKUS 16:9-18

Biblegateway: The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9–20.]

Should Mark 16:9-20 be in the Bible? – gotquestions.org
and the oldest manuscripts do not contain vv. 9-20, we can conclude that these verses were added LATER BY SCRIBES.

16:9-20 I am committed to inspired Apostolic writings as the true word of God, the only source for faith and practice. However, these verses are not inspired, possibly even heretical (drinking poison, handling snakes). I refuse to comment on them!
https://bible.org/seriespage/mark-16

Net soos met die doop opdrag, net so met die bloed drinkery en vlees etery, net so met die woorde aan die dief aan die kruis, net so met die goed in openbaring soos die SEWE Geeste van Yahweh wat net NERENS bevestig kan word nie.

Dus ek gee waarlik geen aandag behalwe aan die Woorde van Yahweh en Sy profete en die woorde van Yahshua wat uit Yahweh se Mond kom, wat onteenseglik bewys kan word nie. Henog val uit die bus.

JOHANN CRONJE

Leonor – vervolg,
Hoekom?
1. Want alles is mos die mens se skuld en om mee te begin , dit was glo Adam se skuld (nie die slinkse, uitgeslape, bedrieglike , vermomde “slangwese” nie!!), dat ons vandag in die sondige, bose wêreld moet leef en ontneem is van die vredevolle, kommerlose, vriendelike omgewing van die Paradys. Hoekom na meer as 2000 jaar het die “kerk” en “andere” daarop aangedring dat die werklike gebeure tot onsin verklaar moet word. Wie trek voordeel daaruit? Net die slang se “saad”, sodat hulle kan voortgaan met bedrog, oorheersing en misleiding van God se mense. Onthou Yahweh se woorde met betrekking tot die “vyandskap” tussen die “saad” van die vrou en die “saad” van die “slang.
2. Die feite gee ook aanstoot aan die “ander” wat nie uit dieselfde “adamsaad” voortgebring is nie, maar uit bose “vermengde saad” onstaan het. (Die vermengde saad van die mens en satan asook die saad van die mens met die saad van die dier van die veld.)
Die mense in Yahshua se tyd was welbekend met die ware gebeure en ware geskiedenis van die “mens” en Israel in besonder. Hierdie volk moes telkemale optrek en oorlog maak teen die stede van die vyande (vreemde saad), die “reuse”, in die land van Israel om dit in besit te neem nadat hulle Egipte verlaat het.
Dit was ook nie ‘n groot geheim toe YAHSHUA en sy apostels verklaar het dat Kain uit die “BOSE” geslag van Satan was nie. Yahshua het hulle self ge-identifiseer en verskeie leerstellings vir ons nagelaat van die koring en die onkruid, bokke en skape, sinagoge van Satan, infiltreerders van slang saad (Skrifgeleerdes en Fariseërs) in die stamme van Israel. (Wie die begrip nie verstaan nie, is totaal verblind deur Satan se bedrog). Kan jy dit ook betwis en tot onsin verklaar? (VERVOLG)

Leonor C Lombard

Nee Johann, die was Eva en Adam se skuld. Hulle was nie gehoorsaam aan Yahweh nie. PUNT. Glo jou verleiding storie.

En ons sou vandag ook ons paradys hier gehad het as ons NET geluister het na Yahweh se stem.

As jy Deut 28 nie glo nie is dit jou saak. Maar daar word ‘n paradys vir ons beskryf. En ons het dit OOK verloor agv ons ongehoorsaamheid. Tot vandag toe.

JOHANN CRONJE

Leonor – vervolg,
Die kerke en andere verkondig nie meer vandag die waarheid nie, want selfs die kweekskole is onder beheer van die Satan, want dit is Satan se nageslag wat alles beheer, en hulle wil nie hê dat die waarheid openbaar gemaak moet word nie.
Hoekom al die leuens en verdraaiings van die Skrif?
Sodat vandag se Christene kan voortgaan in die misleidings wat vir die grootste deel van 2000 jaar reeds die geskiedenis ondermyn en sodat hulle nie kan erken dat hulle mislei en gevoed word deur baie van Satan se “profete” nie. Die einddoel is om hulle (die kerke en die mensdom) voor te berei en te kondisioneer vir die komende Antichris wat as God self, aanvaar sal word! (Maar die onderwerp, die verwerp jy ook!!)
Die APPEL was figuurlik … die SLANG was ‘n vermomde WESE nie ‘n letterlike slang NIE… die VRUG was SEKS. Satan en sy volgelinge het die dogter/vroue van die mens liggaamlik begeer. Hierdie hele storie was met simboliek en allegorie vermeng, maar wat eintlik ‘n ware seksuele ontmoeting beskryf het. Die gevolge daarvan was letterlik sigbaar en loop nog tussen ons rond!!

Leonor C Lombard

Nee Johann, geen SEKS met ‘n ander wese nie.

Kain se vader was Adam. Yahweh sou Kain verwerp het maar Hy het nie. En ten spyte van sy sonde het Yahweh hom bewaar teen die ander op aarde. Julle lees net wat julle wil.

Yahweh was ook lankmoedig teenoor Kain en het hom gewaarsku soos hy met ons doen. Maar die boosheid in Kain se hart het soos met meeste van die mense die oorhand gekry.

Gen 4
En Yahweh sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?
7 Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—DIE SONDE/OORTREDINGS LÊ EN LOER VOOR DIE DEUR, EN SY BEGEERTE IS NA JOU; MAAR JY MOET DAAROOR HEERS.

Daarop sê Kain vir Yahweh: My skuld is te groot om dit te dra.

LET OP: Kain ERKEN sy boosheid (avon)

14 Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir U Aangesig: ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.

15 Maar Yahweh sê vir hom: Daarom,

HOEKOM sê Yahweh – daarom- want Hy het Kain se erkenning ERKEN en daarom Sy lewe gespaar en bewaar.

15 AS enigeen Kain doodslaan, SAL DIT SEWEVOUDIG GEWREEK WORD. En Yahweh het ‘n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie.

Wow- en niemand wil dit sien nie. Maar, Wat ‘n Genadige God het ons nie!

NOOIT weer is Kain se NAAM in die OT genoem nie! Die ‘kind’ van onnatuurlike seks word nooit weer genoem nie? Regtig ek begin my meer en meer verstom dat ek ooit hierdie twak kon glo!

Arme Kain- hy was ‘n moordenaar soos Dawid maar mense en hulle dogma het hom ‘n gruwel gemaak.

Leonor C Lombard

En toe kom die NT.

1 Joh 3
Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê;
12 nie soos Kain wat uit die Bose – NEE – Kain het uit boosheid (poneros)- sy broer doodgeslaan . En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat SY WERKE BOOS was en dié van sy broer regverdig.

Daar is die antwoord – HY was nie uit die bose nie maar sy handeling soos in Jer 25 en ander verse was boos. Boosheid van julle handeling

Maar hierdie is weer vertaal sodat die ‘bose’ gestaaf kan word.

“a-Kain” ἐκ “out” τοῦ “of-the-one” πονηροῦ “OF-EN-NECESSITATED” ἦν ”

OF-EN-NECESSITATED = #4190 πονηρός PONEROS {pon-ay-ros’}
1) f ull of labours, annoyances, hardships
1a) pressed and harassed by labours
1b) bringing toils, annoyances, perils; of a time full of
peril to Christian faith and steadfastness; causing pain and
trouble
2) bad, of a bad nature or condition
2a) in a physical sense: diseased or blind
2b) in an ethical sense: evil wicked, bad

Die woord poneros se statistieke:
AV – evil 51, wicked 10, wicked one 6, evil things 2, misc 7; 76

Jer 12
Hoe lank sal die land treur en die plante van die hele veld verdor? Vanweë DIE BOSE WAT DAARIN WOON, vergaan diere en voëls; omdat hulle sê: Hy sal ons einde nie sien nie!

Daarom bid Yahhsua:
LEI ons nie in versoeking nie-
MAAR verlos ons van die boosheid/ bose.

In lyn met wat Yahweh leer.

Leonor C Lombard

‘n Bietjie kort en oop vir teenstanding. Kan beter verduidelik, maar dis seker futiel- gaan in elk geval verwerp word as my ‘kamstige kennis’ of ‘dwaling’.

Dirk Albers

Vriende, lees asseblief n BAIE belangrike artikel op whitenationnetwork.com. Die opskrif : Hard Talk – South Africa — . Hier kry u die aaklige WAARHEID van hierdie land in n neutedop ! Ek vra dat al ons lesers wat die vermoë het, hierdie artikel asb wêreldwyd uitstuur. Kry u vriende en familie om dit te lees en te versprei. En die ” gelowiges, ” wat die jode nog steeds aanbid, omdat dominee/pastoor so sê, moet baie deeglik kennis neem. Meneer/mevrou, daar is BLOED op u hande, en u gaan n VERSKRIKLIKE prys betaal. En vingerwys na u dominee of pastoor, gaan u absoluut niks help nie !

D.W.G

Hier is die skakel na daardie belangrike artikel Dirk. Goeie inligting, dankie.

http://www.whitenationnetwork.com/paper/?p=54413

Leonor C Lombard

Johann, die 29 ste, nog voor ek geskryf het, skryf jy:
“jukke van hul goddelose en bose leiersfigure wat deur die “bose een” mislei word.

Ons is gewaarsku teen die “vader” en “skepper” van goddelossheid, boosheid, verleiding en leuens.

Sommiges wil voorgee dat die “wese” net ‘n mite is en nie bestaan nie en dat die mens vir sy eie ellende en sonde verantwootdelik

oorsprong en teenwoordigheid van die bose deeglik en akkuraat verduidelik.
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geeste in die lug. .. ens ens”

En dan:
“Hierdie eeue oue begeerte van die “onheilige een” is ‘n realiteit en as iemand homself blind staar daarteen is hy uiters naïef en het hy reeds van die waarheid afgedwaal.”

Jy het met die intrapslag van hierdie artikel weer begin praat oor my dwaalweg, jou ‘onheilige een’, valse goed gee soos waarskuwings maar wat glad nie van Yahweh af kom nie.

So moet jou nie verontskuldig nie.

Jy skryf:
“jy eien jouself ‘n reg toe, om met jou gewysigde begrippe jou eie nuwe vertolkings oor die onderwerp op die forum af te dwing en dit stem baie ooreen met talle ander dwaalpredikers wat die ware feite van die betrokke onderwerp probeer toesmeer.”

Johann , wie is jy om vir my te sê dat ek dwaal as ek eenvoudig net lees wat daar staan:
1. die wilde dier van die veld het Eva bedrieg.
2. dat die woord ‘hasatan’ net teenstander beteken. (vlg)

Leonor C Lombard

Of Johann
3. Dat ek deurgans lees dat seuns van die gode – die kinders van Israel is –
4. dat reuse net reuse is en dat Saul ook ‘n reus was en dat ek net nie julle GEMAAKTE woord nephilim glo nie.
5. Dat daar geen gevalle engele is nie want dit die woord GEVALLE ENGEL is nerens te vind nie.

En dat ek en ander volgens jou:

“of selfs nie INTELLEKTUEEL OPGEWASSE om te oordeel nie en hulle is die wat blindelings mislei word tot afdwaling en gevolglik ook tot die gedrag van sogenaamde “goddeloosheid”.

Wie gee jou die reg om jou uit te spreek oor mense se INTELLEK? Om mense wat dalk nie slim is nie, te vertel hulle kan maklik verlei word? Sjoe.

Jy eien die reg om mensgemaakte leringe te verkondig asof dit Yahweh se Woord is. Jou sieninge sal ek nie met ‘nuwe’ vertolkings nie maar waarlik die Woorde van Yahweh EERSTE lees en dan eers verder aanvaar of teenstaan.

Want hoekom ek jou glo? Hoekom moet jy my glo? Dit is elkeen se plig om die WOORD van Yahweh te leer en te ondersoek en HOM te vra om jou te leer.

So ek sê weer- hou op om daaroor te skryf dan sal ek nie regageer nie.

Leonor C Lombard

Net vir interessantheid:
Ps 19:8
Die wet van Yahweh is volmaak: dit verkwik die siel; DIE GETUIENIS VAN YAHWEH IS GEWIS: dit gee WYSHEID AAN DIE EENVOUDIGE.

Ps 119:130
Die oopmaak van U Woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.

Die koninkryk van Yahweh sal beerf word deur die eenvoudiges wat Yahweh ALLEEN glo.

Ook beweer jy dat die ‘bybel’ die enigste ingeinpireerde skrif is wat die oorsprong en teenwoordigheid van ‘die bose’ deeglik en akkuraat verduidelik.

Nonsens:- julle kry die stories net uit die NT en dan interpreteer julle nes julle wil in die OT om dit te staaf.

Kom ons kyk wat het jullle verander om julle dogma te verkondig: Maw – die woorde en frases wat julle verander het;

1. die Hebreeuse woord ‘satan’ verander julle in ‘n NAAM.
2. die wilde dier van die veld verander julle in satan.
3. seuns van God word verander julle in gevalle engele.
4. reuse – gewone mense – verander julle in nephilim – die woord bestaan nie eers nie
5. ‘n teenstander verander julle in ‘die satan’.
6. voor Yahweh te stel verander julle vanaf hier op aarde tot reg in die hemel.
7. die boosheid van die mens se hart soos Yahweh sê verander julle tot boosheid van veleiding van julle ‘satan’ en sy trawante.
8. die boosheid en onheil wat Yahweh as vloek beloof het verander julle in die werking van die ‘die bose een’.

Sekerlik nog meer – maar heel genoeg vir my.

Leonor C Lombard

Johann, NIEMAND kan skep behalwe Yahweh nie. As jy julle god satan die mag gee om hulle eie nageslag te skep – laster jy Yahweh se Handewerk.

Ps 104
U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof.
30 U stuur u Gees uit, hulle word geskape;

Is Yahweh se Gees in julle slangsaad?
Sag 12:1
Die woord van Yahweh oor Israel. Yahweh spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en DIE GEES VAN DIE MENS IN SY BINNESTE FORMEER:

‘n mens is ook ‘n gees- ruawch
spirit (of the living, breathing being in man and animals)
1d1) as gift, preserved by God, God’s spirit, departing at
death, disembodied being

Wil jy my vertel dat hierdie ‘slangsaad’ wese geskep is met die GEES van ‘die satan’?

Yahweh is die skepper van alles geeste van alle vlees.
Num 27
Laat Yahweh, die God van DIE GEESTE VAN ALLE VLEES,
Num 16
22 Maar hulle het op hul aangesig geval en gesê: o Yahweh, GOD VAN DIE GEESTE VAN ALLE VLEES! Sal een man sondig en U op die hele vergadering toornig word?

Alle, alle vlees op aarde is deur Yahweh ALLEEN geskep.

Julle laster Yahweh en Sy skepping.

JOHANN CRONJE

Leonor,
Ek daag jou uit om die volgende Nuwe Testamentiese verse tot onsin te verklaar of alternatiewelik jou weergawe daarvan aan te bied. Miskien sal ander lesers dan ook kan kommentaar lewer want dit alles gaan daaroor die om waarheid te erken en beter te verstaan.
Mat 4 – 1 – TOE is Yahshua deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die DUIWEL. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword. En die VERSOEKER het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die DUIWEL Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie. Yahshua sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag YAHWEH jou God nie versoek nie. Weer neem die DUIWEL Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê Yahshua vir hom: Gaan weg, SATAN! want daar is geskrywe: Die YAHWEH jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die DUIWEL Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.

Leonor C Lombard

Maak so.

Genoeg

Ek lees Vaandel al vir etlike jare sonder deelname en vind die onderwerpe uiters leersaam so ook die komenetaar op die onderwerpe.Dit is nou die persone wat by die onderwerp bly en nie almal se tyd mors met ‘n getwis oor Godsdiens wat heeltemal van die punt af is nie. In my opinie het hierdie persone geen respek vir ander (wat nie hul oneindige stryery wil lees of hoor oor dieselfde onderwerp oor en oor en oor nie) wat slegs wil lees of deelneem aan die onderwerp onder bespreking nie. Julle en veral Leonor mors my tyd en ek wil glo ook baie ander sin. Leonor as ek elke keer (maak nie saak waaroor mnr Snyman skryf nie) begin stry dat evolusie nie bestaan nie met se maar Jan wat glo evolusie bestaan oor en oor en oor en sommer weer oor hoe keelvol gaan jy nie later vir my word nie? Dit toon aan my (persoonlik)dat jy geen respek het vir mnr Snyman (jy kaap sy skrywe elke keer) en ook vir my tyd(dalk meer as ek), omrede jy en die van julle wat so stry oor iets heel anders as die ondrewep onder bespreking.

Om bg rede wil ek u graag ‘n versoek om hierdie persone asb ‘n opskrif te gee oor Godsdiens waar hulle met hartelus mekaar kan slegse, uitskel , verneder en boeke skryf vir mekaar om net nooit ooit tot ‘n slotsom te kom nie. Ek wil nie sulke mense se sieninge lees nie anders sal ek so ‘n blad gaan soek en met hartelus lees of deelneem ,terwyl ek by elke geleentheid wat ek hier aanklop hulle” ek weet alles” houdings probeer verteer.As daar nog mense is wat so voel neem die blad die risiko om heeltemal gekaap te word deur die persoon en persone,indien nie aanvaar ek dat ek alleen so voel en sal maar aanbeweeg want regtig dit raak nou afgesaag en net te veel vir my.

Ek sal dit waardeer as u my kan antwoord hierop. Ek besef u tyd is kosbaar maar ek sal dit werklik waardeer.

Boeregroete…..

jan

Hierdie heen en weer getorring begin nou regtig afgesaag raak, soos dit vir my wil voorkom, al die Christene verstaan die woord verkeerd, al die verskillende denominasies verstaan verkeerd, dan het ons die mense wat deelneem in die vaandel gesprekke en raai wat, blykbaar is almal verkeerd behalwe een persoon. Leonor, jy sê (Yahweh is die skepper van alles geeste van alle vlees.
Num 27), jy is korrek, Maar Lucifer was nie vlees nie, hy was ook geskep geur Yahweh, soos ons almal is, selfs die heidene, ons het net die vermoe om met met die vermenging van lewende saad nog n lewe voort te bring, nie soos die almagtige uit dooie stof nie. dit maak nie saak waaroor die bespreking gaan nie, dit word elke keer gekelder en van spoor af gebring. Nie eers die wetenskaplikes kan lewe voorbring uit dooie DNA NIE, my 10 cents worth(Luke 8:10) And He said, “To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that ‘Seeing they may not see, and hearing they may not understand. (Mat 11:25) Then Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth. I am thankful that you have hidden these things from those who are so wise and so smart. But you have shown them to people who are like little children.
so ek aanvaar na gelang van die skrif dat die vaandel lesers maar seker val onder die res en jy alleen oor almal die mag gegee is om korrek te verstaan, maar hier is n definisie wat dalk gepas kan wees, “Narcissistic personality disorder is disorder in which people have an inflated sense of their own importance, a deep need for admiration and a lack of empathy for others. But behind this mask of ultra confidence lies a fragile self-esteem that’s vulnerable to the slightest criticism”.

Leonor C Lombard

Jan, net die Woorde van Yahweh. Net ‘n heilige vrees vir Sy oordele wat ons nou al beleef.

Net ‘n vrees vir die uiteinde van hierdie volk. Net die afsku dat, soos op Whitennation se webwerf, ons wit kindertjies in plakkerskampe moet vergaan. Net ‘n hartseer dat soos op Whitenation berrig word, word ons geslag soos skape.

En die christen kan met al die gebede en geloof nie ‘n jota of tittel daaraan verander nie. Hulle gee nie regtig om nie, hulle wag vir die wederkoms.

En elke dag, met my ‘narcissistic personality disorder’, pleit ek by Yahweh vir hierdie volk se dwaling en goddeloosheid en skryf daaroor sodat ek gehaat kan word. So hoe op aarde dink jy gaan ek ‘admiration’ kry met sulke skrywes? Wat ek van jou en ander lees is ‘n haat vir my wat eie is aan die vervolging van almal wat die christelike geloof deur die eeue teengestaan het. Sou as ketter veklaar word en op brandstappel verbrand word.

Dus, as jy jouself as ‘n Israeliet ag, en jy die die wet en die feeste en die sabbat onderhou en Yahweh as Enige God aanbid het jy die volste reg om aan te spreek.

Indien nie- bid ek Dawid se woorde Ps 140.

D.W.G

Genoeg en Hans, ek is met julle. Ek het baie hoop gehad dat dinge sou verbeter nadat Mnr. Snyman verskeie kere versoek het dat die onderwerp afgesluit word, maar dit wil voorkom asof sy geen respek hiervoor betoon nie. Dit word regtig nou baie moeilik om enigsins aan die forum deel te neem. Groete

Leonor C Lombard

Genoeg, net op ‘n punt van orde: Die afgelope twee artikels van Adriaan was juis oor ons volk en ons redding.

Die opskrifte:
1. Volk + gebooie+insettinge = seëninge
2. Jesaja, Siener en Trump.

Beide hierdie artikels sluit aan by wat ons deurtrap-
My bydraes is om Yahweh se Masjesteit bekend te maak aan ons volk, as Skepper van ons verdrukking en ons redding. En tel asb my woorde en tel dan die Woorde van Yahweh wat ek hier plaas en kyk hoeveel keer word daar ‘dogma’ uitgetower. Ek skryf wat daar geskrywe staan aan Israel, die uitverkore volk van Yahweh . Jammer dat jy dit nie ook leersaam vind en saam praat nie.

Terloops- ek sal die evolusie teorie aanvat terwille van die Yahweh en Sy Naam.

Natuurlik sal alles hard op die oor val want niemand is bereid om kaalkop sonder dogma hulle nek uit te steek en Yahweh se Waarheid bekend te maak nie. Sy Waarheid en Stem is onder 2000jr se dogma en die nuwe dogma van uit Amerika, begrawe.

Kyk om jou rond- sien die verval, sien die haat en onderdrukking, sien die armoede van ons volk en sien die hopeloosheid van wit kindertjies in plakkerskampe.

Gaan besprekings oor ‘n Amerikaanse president of Siener se visoene of die nuwe koue oorlog enigsins ons volk by Yahweh kry, ons Heiland en ons Verlosser? Gaan dit die seën bring wat Deut 28 ons beloof ?

Gaan dit ons volk laat uitroep- vergewe ons, Yahweh, want ons is goddeloos omdat ons teen U oortree het?

Gaan jy ons volk oproep tot bekering na die wet en die getuienisse van Yahweh? Gaan jy hulle vertel hulle is onder Yahweh se strafgerig?

Niemand wil dit hoor nie. Solank Adriaan my toelaat sal ek Yahweh se getuie wees soos Hy van elkeen van ons vra.

Leser

Mnr Snyman

Hoeveel keer moet mense nóg vir u mooi vra om asseblief vir hierdie arrogante, nimmer-eindige, verpestende en irriterende Lombaard persoon van u blad te verwyder ?

Die persoon is ‘n boosaard en ‘n pes wat die Nuwe Testament en die Goddelikheid van Jeshua die Verlosser verwerp.

Die persoon is verder uiters onaangenaam, fanaties-aggressief, bombasties, egoïsties en dominerend. Die persoon KAAP EN BESOEDEL U BLAD. En u laat haar ELKE KEER toe ? Waarom ?

Soos voorheen gevra : Sy kan mos HAAR EIE BLOG (eie blad) begin – en sodoende kan sy haar paar navolgers dáár gaan versamel sodat hulle mekaar dáár heerlik kan gaan warm broei.

ONS WIL NIE MEER HAAR EINDELOSE SNERT HIER LEES NIE !

U is besig om u naam ernstig weg te gooi – bloot deurdat u hierdie UITERS onaangename Lombard persoon op u blad toelaat.

Wanneer gaan u dit stop ?

Asseblief !

Dirk Albers

Leser, toe ek op hoërskool was, het ek en my christen vriende, n meisie ontmoet wat in die AGS kerk was. Ons dominee, ( NG Kerk ) asook ons katkisasie meneer, het gesê die AGS kerk was n sekte, en ons moet oppas vir hulle. Tussen die lyne deur, het ons mentors basies vir ons gesê, dat hierdie lot ” wederdopers, ” is uit die bose ! Ons het vir ure met hierdie meisie gestry oor geloof, en veral oor die dopery. Vandag geniet die AGS kerk so te sê ” susters-kerk ” status. Wat is my punt ? Niemand het die volle waarheid beet nie, al dink hulle so. En totdat ” Elia, ” of iemand soortgelyk, met krag, wonderwerke, en goddelike wysheid na vore tree, sal ek niemand se dissipel word, of wees nie. Ek sal egter aan almal n gelyke geleentheid gee, om sy/haar saak te stel, maar steeds my EIE heil uitwerk met VREES en BEWING. Want dit is die opdrag aan elkeen van ons. Elkeen het seker n demokratiese reg om oor n bydraer op die blog te kla. Maar doen dit dan met feite, en/of ignoreer die betrokke persoon. Of stuur die gesprek net in n ander rigting, waar jy jou ondervinding en kennis met al die lesers kan deel. En dink om hemels-naam ook aan Adriaan ! Hy het baie meer probleme as meeste van ons. Sê my net asseblief. Hoeveel van julle het al julle huise deursoek gehad, deur Nasionale Intelligensie ? Weet julle wat dit aan Adriaan en sy gesin moes gedoen het ? Kom, kom mense, dink bietjie uit die boks uit, en debateer soos volwassenes.

Genoeg

Daarom my voorstel van ‘n Godsdiens opskrif sodat die wat dit wil lees kan. Duidelik wil/kan/sal Leonor nie haar eie blog begin nie(hoekom?). Waar sy met nog groter oorgawe haar eie geloof kan gaan regverdig.Dan maak sy haarself nie skuldig aan kaping nie. Hier kan hulle wat wil stry en twis maar gerus voortgaan en ek/ons wat belang stel in siener en Adrian se vertolking van wereld gebeure rondom siener weer ons onbesmette leesstof inkry.

Leonor C Lombard

Dankie Adriaan, dat jy hierdie kommentare geplaas het.

Die christene is baie vokaal en die haat is tasbaar.

Dit is nou in jou hande om te besluit wat Vaandel moet wees; ‘n christelike webwerf waar christen dogma hoogty vier of ‘n webwerf waar ons met bloed en sweet moet veg om die Waarheid van Ons God, Yahweh, ons Skepper en Verlosser, aan ons arm en ellendig volk te bring.

Want Bloedrivier is hier en daar is net een Kryger wat ons kan lei, maar daarvoor moet ons ons skuld en goddeloosheid, ons wetteloosheid en ons ongehoorsaamheid aan Sy Stem, bely.

Ek berus my by jou uitspraak.

Dirk Albers

Vriende, die proses wat in Oostenryk gevolg is, laat mens dink aan die proses wat die NSA tot stand gebring het, nê. Daar is soveel ooreenkomste, dit laat mens jou hande saamslaan. En die meerderheid het basies ” Ja ” gestem, net soos hier. Want dit was die goeie, verligte, vreedsame, geleerde, menslike ( christelike ? ) pad om te volg. En so sal hulle eendag wakkerskrik, net soos hier te velde. Vraag is, sal hulle die kalf uit die put kan kry ? ?

AntSan

Stem saam Dirk. Ek kry die idee dat hulle eers deur ples onderdruk moet word, (wat ons nou ervaar), voordat die laaste paar regdenkendes gaan besef waarmee hul te doen het. Niemand sal meer ‘n vinger na die Boer kan wys nie. Die kennis wat ons in 365 jaar opgebou het aangaande die wrede wilde dier van die veld wat in die Ark ingeglip het, het onskatbare waarde. Dit is ons ware Kruger miljoene. Hul gaan ons nog smeek vir raad. Demokrasie het gesneuwel, dankie tog. Diktatorskap is al wat vir hul werk. Waarom huil hulle so oor die Kubaan? NWO skrik nou oor hul fout begaan in Afrika. Die Afrika diktators wat hul vermoor het was ‘n enorme fout. Die Arabiese Lente, Libie, Egipte, Yemen, Sirie ens is deur VSA,VK,Frankryk, Europa, Arabiere, Turkye en Joode beplan. Wie bly oor? Sodra ‘n diktator nie saamspeel met die NWO nie, raak hulle ontslae van hom. Verwoerd het visie gehad en hul was raad op met hom omdat hul hom nie kon koop nie. Hy het geweet 12 etniese groepe kan nie oor mekaar heers in vrede in een land nie. Die wat apartheid voorgehou het as skending van mense regte, gaan nog baklei vir apartheid. Die Mev ples is ‘n spesie wat hulle glad nie ken of verstaan nie, maar ons wel. Die inligting is ons redding. So hou dit maar geheim. Groete

D.W.G

‘n Baie verdagte verwikkeling in Tijuana op die grens tussen Mexico en die VSA.

https://youtube.com/watch?v=xjJY7e9rdK0

D.W.G

Hulle stroom letterlik by die VSA in.

https://youtube.com/watch?v=j18ZUzYZsqE

Dirk Albers

DWG, ek het nou net iets op TV gesien, wat groot betekenis het. Een of ander amerikaner, het seremonieël,( namens al die blankes ? ), voor n klomp Rooihude gekniel, en om verskoning gevra, vir wat hulle aan die Rooihuide gedoen het ! Dit het my dadelik laat dink aan Vlok wat voete gewas het. En daardie ander klomp baalpriesters, wat oor Apartheid om verskoning gevra het. Ja nee, die verbasterings-agenda word wêreldwyd gestook. Die Adamiet moet kruip voor hierdie modder-nasies, en gewillige slawe wees, of sommer net selfmoord pleeg ! Dit is soos om van Dawid te verwag, om Goliat se familie om verskoning te vra. Die wêreld, en sy verbasteraars, maak my SIEK !

255
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x