BLOG

UHURU — Lesse van gister en vandag

Gister: Frankryk 1 Junie 1832 — op hierdie dag sterf die linkse vryheidsvegter, genl. Jean Maximilien Lamarque, aan cholera. Hy was die groot ikoon van die sogenaamde verdrukte, agtergeblewenes in Frankryk. Onmiddellik na sy dood en begrafnis breek die Junie-1832 Rebellie uit toe tienduisende Lamarque-aanhangers op ’n moord- en plundertog die strate van Parys invaar.

Sy dood was die “katalisator” of vonk wat die revolusie laat vlamvat het en oraloor het slagspreuke soos die volgende opgeklink:

1) “Lamarque se dood was die uur van beslissing.”

2) “Sy dood is die teken waarvoor ons (die gepeupel) gewag het, en op die dag van sy begrafnis, sal ons sy naam eer!”

3) “Ons droefheid sal die vlam (van wraak) aanblaas.”

4) “Op die graf van Lamarque sal ons versperrings verrys!”

5) “Die tyd het aangebreek, laat ons die strate invaar!”

Met hierdie stukkie geskiedenis as voorbeeld, dink u nog dis vêrgesog om voorbereid te wees vir ’n soortgelyke rebellie wat in ons midde kan uitbreek nadat die kis van die opgesweepte barbare se koning in sy graf afgesak het?

Kyk dan na die les vir ons dag soos beskryf deur ’n swart vrou, Miriam Mokoena, wat met die leier van MAU gepraat het.

Vandag: Bethulie 13 Julie 2013

 Gaan UHURU plaasvind omdat Siener van Rensburg so gesê het? Sou dit dalk nooit gebeur het as Siener dit nie gesê het nie? Waar dit ook al begin het, die swartes staan gereed vir die grootste slagting onder blankes wat daar nog in die geskiedenis was. By Bloukrans is die mense gewaarsku en niemand daar het daarop ag geslaan nie. Hulle is almal uitgemoor en Bloukrans was een van die voorlopergebeure vóór Bloedrivier.

Ons is hierdie keer ook gewaarsku, maar die meerderheid sê dit sal nie gebeur nie. Gaan ons ‘n tweede Bloukrans beleef op pad na ’n Tweede Bloedrivier? Dit wil so lyk.

Daar is baie mense wat gereed maak en kos opgaar, medisyne, brandstof, alles vir die dag wat hulle moet vlug. Sommiges sê ’n sekere mate van geweld kan word verwag, maar baie blankes meen dat dit nie ‘n uitgemaakte saak is nie.

Die beweging Movement for African Uhuru (MAU) het bevestig dat die moontlikheid van geweld nie net nog ‘n geval van blanke paranoia is nie. Die man in beheer van MAU, Kgalefa Mogotsi, stel dit só: “Blankes het apartheid veroorsaak. Dit is hulle skuld dat Mandela sal doodgaan en hulle moet betaal.”

Hy het bygevoeg: “Dit sal oneerbiedig van die swartes wees om Mandela se nalatenskap te vernietig terwyl hy nog leef. Ons moet wag tot na sy dood. Dan kan ons dit uitwis.”

Dit gaan ‘n mens se verstand te bowe dat daar nog mense is wat glo dat dit maar net ‘n ongewoon groot begrafnis gaan wees en dat die swartes niks vir daarná beplan nie.

Mogotsi meen ook dat hulle nie ‘n keuse het nie en dat die noodlot dit so bestem het dat hulle anargie móét skep.

“Mandela is ‘n man van vrede,” het hy o.a. gesê, “ons kan nie vrede sonder Mandela hê nie. Dus, as Mandela weg is, sal dit die einde van enige vrede in Suid-Afrika wees!”

Hierdie foto van troepedraers is afgeneem in Kouga in die Oos-Kaap
Hierdie foto van troepedraers is afgeneem in Kouga in die Oos-Kaap

Miriam Mokoena skryf dat tydens hulle opleiding vir hierdie massamoord, (ja, hulle word daarvoor opgelei) word liedjies geleer in Afrikaans. Hieroor het Mogotsi gesê: “Ons wil in Afrikaans sing terwyl ons uit is op ‘n moordfees. Daardie blankes moet presies weet wat ons sê. Ons wil nie enige verwarring midde-in die chaos hê nie.” Hoekom die boodskap net Afrikaans oordra? Kan daar dan nog twyfel bestaan oor wie die teikengroep is? Maar in die hitte van die moordfees gaan die swartes egter nie vra of jy Afrikaans of Engels of Duits is nie. As jy ’n blanke vel het, word jy doodgemaak.

Die ouer garde onder ons kan nog onthou van die Mau Mau-opstand tussen 1952 en 1960 in Kenia toe ’n guerrillabeweging in verset gekom het teen die Britse koloniale oorheersing. Duisende blankes is wreedaardig met panga’s doogekap. Vandag noem die groep hulleself nie verniet MAU’s nie – hulle volg ooglopend dieselfde scenario as hul voorgangers. En dit gaan weer ’n herhaling van destyds wees: die mense wat voorbereid en waaksaam was, het die waarskuwings ernstig opgeneem en lewendig uit die vuur geloop. Die res? Wel, dis hulle self wat besluit om kanse te waag.

Mogotsi het ook ’n aanduiding gegee van hoe die swartes te werk sal gaan: “Ons agente werk hard om die blankes kalm te hou. Ons wil die element van verrassing hê. Ons kan hulle nie in die hande kry as hulle wegkruip nie. Ons wil nie hê hulle moet sien as ons kom nie. Daardie blankes sal nie weet wat hulle getref het nie.”

In 1962 het Don and Carol Richardson hulle lewes gewaag om ’n tyd lank saam met die Sawi-stam van Nieu-Guinee deur te bring. In sy boek, Peace Child, beskryf Don dat die Sawi’s en ’n ander stam gedurig oorlog gevoer het en wanneer hulle moeg was daarvoor, is ’n baba van die een stam na die vyand gestuur. Die vyand maak hom dan groot en vir sestien jaar is daar vrede tussen die twee stamme, maar hy word nooit gesê dat hy nie deel van die stam is waar hy bly nie. Hy word grootgemaak met net een doel voor oë: Die skok op sy gesig wanneer sy “vriende” hom uiteindelik op grusame wyse slag.

Dit is ook presies wat hierdie swartes beplan. Vir hulle gaan dit daaroor dat die angs en vrees op hulle slagoffer se gesig die moord soveel meer bevredigend maak.

’n Swart verslaggewer van Beeld het ons verlede week probeer oortuig dat al hierdie dreigemente maar net grappies is. En die meerderheid blankes glo dit steeds!

 CIA Agenda

In 2010 was Suid-Afrika op die nippertjie van ’n Arabiese Lente soos wat daar in Egipte, Libië, Bahrein en Yemen losgebars het, maar ’n Amerikaanse afvaardiging onder leiding van die CIA na die Uniegebou het dit verhoed, want die tyd daarvoor was vir hulle nog nie reg nie. Joodse, Amerikaanse en Britse belange hier moes eers beveilig word. En daarvoor was groot hoeveelhede ammunisie, wapentuig, militêre voertuie, tenks, selfs oorlogskepe, vlootsoldate en VN en Amerikaanse troepe nodig. Ook wou die CIA doodseker maak dat die “opstand” téén die blankes suksesvol deurgevoer word. En wat sou ’n beter “katalisator” of “vonk” wees as die dood van die gepeupel en die ganse wêreld se geliefde Madiba? Hy was toe al (2010) reeds ernstig siek, maar moes aan die lewe gehou word totdat al die veiligheidsmaatreëls in plek was, wat o.a. die volgende ingesluit het:

Die beskerming van ambassades; alle myn- en ander groot sakebelange; eiendomme, ens., ens.

Jacob Zuma het tydens die 2010-ontmoeting reeds toestemming gevra om hom te wreek vir die 1838 Zoeloe-slagting by Bloedrivier.

Daarom moes dit ons nie verbaas het dat hy sy wraak openlik van verhoë af en op TV verkondig nie. En die buitewêreld neem met genoegdoening daarvan kennis, want hulle spook al meer as ’n 350 jaar om van die haatlike “Boer” ontslae te raak!

Die vraag is nou: Hoe moet ons as blanke behoudendes hierdie donkerste uur van ons bestaan tegemoetgaan? En, ja, laat ons nou maar eerlik wees, daar is vrees en benoudheid in ons harte. Soos wat Jakob sy ontmoeting met Esau gevrees het; Moses uit vrees vir die Farao gevlug het; Dawid vir koning Saul gevrees het en soos wat die Messias die aand vóór sy kruisdood van louter angs bloed gesweet het.

 Vrees

Ons staan op die drumpel van die grootste geweld wat hierdie kontinent nog gesien het en dis net normaal dat ons sal bang wees vir wat kom. Daar is meer mense wat hieroor vir ons lag as wat daar is wat dit vrees, maar God se Woord sê dat vrees jou wysheid gee. Dit dwing jou om voor te berei soos ‘n weermag doen wanneer oorlog dreig. Net ’n dwaas gaan onvoorbereid in ’n oorlog in.

In die tyd wat kom, sal ons ook moet besluit aan watter kant ons gaan staan. Mense wat nog wik en weeg, sal in die kruisvuur gevang word. Jy moet nou reeds kies waar jy wil wees, want midde-in die stryd sal jy nie van kant kan verander nie. Ons sal ook met ‘n ander gemoed na ons medevolksgenote moet kyk wanneer angs ons almal oorval.

Psalm 91:15 sê: Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

Ons sal nie ekonomies uitgered word nie, want rykdom is vir God van geen belang nie. Ons gaan almal alles verloor, of jy nou ryk of arm is, en jy sal van God alleen afhanklik wees. Jy sal leer om Hom ten volle te vertrou vir elke dag se kos, vir beskerming, vir enige hulp wat jy mag nodig kry.

Vrees vir God is waarvan alles afhang – kos op jou tafel, ’n nageslag, vrede in jou gemoed, die dinge wat ’n mens graag wil hê. Die het sy vrees vir God verloor, daarom word gebede nie meer verhoor nie. Mense beskou Hom as ’n soort Krismisvader vir wie jy net kan en dan val dit in jou skoot. In Deut. 5:19 staan daar: Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het om My te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan. Vrees vir God en die onderhouding van sy gebooie bring vir jou seën en sal jou pantser wees teen die aanslag in die tyd wat kom. Dit sal jou beskerm. Ons sal God se wette nakom, want as ons koppig is, sal ons moet buig of ons word gebreek.

Ja, ons sal beangs wees, ons sal verskriklik bang wees, maar ons moet eerder die woede van God vrees, want as Hy nie aan jou kant is nie, gaan jy ernstige probleme hê.

Wanneer hierdie verskriklike dinge oor jou kom, kyk Boontoe. As jy alles gedoen het wat jy kan, as jy voorberei het so goed as wat dit in jou vermoë is, vra God om beskerming en leiding en Hy is getrou, maar oor regverdig. Psalm 103:13 sê: Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders so ontferm God Hom oor dié wat Hom vrees.

Vrees vir God is die sleutel. Ons moet Hom genoegsaam vrees dat ons die Sabbat nie ontheilig nie, dat ons ons naaste (eie volk) sal liefhê, dat ons hom of haar nie sal bedrieg of skade berokken nie. Maar as ons dit nie doen nie, vrees ons God nie en staan ons nie onder sy beskerming nie. Dan sal Hy nie die geweldenaar van jou deur af weghou nie.

Dit is juis omdat ons Hom nie meer vrees nie dat hierdie verskriklike dinge oor ons gaan kom. Almal was nie skuldig daaraan dat swartes oor ons aangestel is, of dat rugby tot afgod verhef is nie, maar ons ly almal daaronder. God het ons seën weggevat en vandag is ons ‘n armsalige en vernederde volk. Daar is baie wat nog by Hom skuiling soek en op Hom vertrou en weet dat Hy hulle sal red omdat hulle sy gebooie onderhou.

Die mens kan nie met God redeneer, ooreenkomste sluit of jouself verontskuldig nie. In die komende geweld sal jy moet kant kies en daar is net die twee weë. Die een is die pad van die wêreld waarop jy vernietig gaan word, op die ander een kan jy jou op sy hulp beroep.

Die stryd wat ons nou voor die deur staan, gaan kort van duur maar geweldig wees. Ons sal egter nie alleen wees nie, want God is altyd by die regverdige. In II Konings 6:16 staan daar: Vrees nie; want dié wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is. En in 2 Kron 20:17: Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die HERE by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek môre teen hulle uit, en die HERE sal met julle wees.

Ons sal moet optrek om te veg, maar God sê ons moenie vrees nie, want Hy sal met ons wees soos wat Hy in daardie dae met Israel was. Dit is wat Hy van jou verwag. Jy moet jouself voorberei en jy moet bereid wees om die wapen op te neem en te veg. Trek môre teen hulle uit – m.a.w. jy moet bereid wees om weerstand te bied soos by Bloedrivier, dan sal Hy jou tegemoetkom.

Ons gaan net ’n handjie vol wees, want God het dit so beplan. Hy was nog nooit aan die kant van die meerderheid nie. Dié wat by Hom skuiling gaan soek, sal min wees en nie in staat tot groot dade en groot oorwinnings nie, want die eer van die oorwinning sal Hom toekom. In Lukas 12:32 staan daar: Moenie vrees nie, klein kuddetjie … Net ‘n klein kuddetjie, ‘n gedeelte van die blanke volk in Suid-Afrika wat alreeds klein is.

Psalm 145 sê dat God die hulpgeroep hoor van dié wat Hom vrees en Hy verlos hulle. En as u alleen is en daar is geen uitweg nie en u weet dat u God vrees en gehoorsaam is, roep Hom aan, want Dawid sê in Psalm 56:6: Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.

Sion, so is al oor en oor bewys, is hier in Suid-Afrika, ‘n blanke volk en deel van Juda. Ons word beskryf in Sefanja 3:10 – Oorkant die riviere van Kus (Quito, Kunene, Zambezi, Limpopo en een ander) vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. In vers 12 sê God dat Hy ‘n ellendige en geringe volk hier sal laat oorbly wat by sy Naam skuiling sal soek. Dis alles duisende jare reeds voorspel. Daarom sal dit ook so afloop.

Laat ons hierdie laaste en finale stryd tegemoetgaan met vrees vir God, maar ook die seker wete dat Hy met ons sal wees. Ons het ons voorberei op wat kom so goed as ons kan, ons hou by sy wette, ons vrees Hom, ons kan Hom vertrou. In Romeine 8:31 staan daar: Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?

In Sefanja 3:14 en 15 sê Hy dat hierdie dogter van Sion moet jubel omdat Hy ons vyand weggevee het. En dan belowe Hy: Die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In vers 17: Die Here jou God is by jou, ‘n Held wat verlossing skenk.

Wat het ons om te vrees, behalwe Hom?

Die wonderwerk

Ten slotte wil ons u tog net weer herinner aan die profetiese boodskap van die ou Boereprofeet wat hom in die toekomende dae gaan voltrek:

Die uiteinde sal ’n volmaakte oorwinning wees, het Siener gesê, want daar gaan ’n wonderwerk plaasvind — ’n wonderwerk wat só groot sal wees dat dit die ganse wêreld verstom sal laat. Ons sal volgende keer meer in diepte kyk na wat hierdie wonderwerk moontlik kan wees; maar intussen weet ons net dit sal alles wat na die Messias se Hemelvaart gebeur het, by verre oortref en verder dat óns as volk géén hand daarin sal hê nie, want as dit die geval is, sal Hy die eer daarvoor met ons moet deel!

II Kronieke hoofstuk 20 beskryf vir ons as’t ware wat in hierdie dae op ons wag wanneer die magte van Moab en Ammon (die Xhosas en die Zoeloes) teen ons gaan opruk om ons uit die besittings te verdrywe wat u aan ons as ’n eiendom gegee het. Dan kom hierdie opdrag van Hom: Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God…

Die engel Gabriël het aan pastoor Roland Buck in 1983 gesê dat as God iets besluit het, sal hoegenaamd niks die vervulling daarvan kan keer nie. God het deur die woord van sy profeet Nicolaas ’n oorwinning vir die vertrapte Boervolk belowe – en dit sal gebeur!

Laat ons daaroor juig en bly wees!

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Willem

Weereens, al die lofprysinge aan Majesteit JaHWeH vir al Sy tydige Woorde van bemoediging en waarskuwing aan Sy ellendige oorblysel. Was dit nie vir Sy Profete nie, sou ons vandag nie die woorde van Oom Siener kon verstaan nie, maar juis weens die Profetiese Woord is Oom Siener se nalatenskap aan ons ellendige en vertrapte volkie soveel te meer verstaanbaar en juis presies in die konteks van Profete soos Jesaja se Skrifte. Jy kan maar sê dat Oom Siener vir Jesaja aan ons kom uitlê het.
Aan Adriaan, nogmaals dankie vir jou onwrikbare geloof in jou Eintydtaak, vriend. Nadat alles gesê en gedoen is, bly jou bydraes oor Oom Siener nogsteeds deurslaggewend, al dink jy miskien dat jy hier en daar ‘n ou foutjie gemaak het by enkele uitlegte, maar laat my jou dit verseker dat jou eerste boek, “Stem van ‘n Profeet”, seker honderdduisende harte terug na hul God JHWH gebring het.
Al wat nou nog oorbly, is die standvastige geloof in ons Vader en ons smeekgebede in die Naam van Sy Seun, Jahshua ons Verlosser wat met Sy kosbare Bloed vir ons Vryheid en Uitredding betaal het.
Séla.

Jurie Wessels

MENSE LEES HIER ASBBBBB!!!!!!

The deadly dream of Uhuru

In the 1950’s the word Uhuru, meaning “Freedom” in Swahili, became synonymous with what is still portrayed as the Mau Mau struggle against white Colonial rule in Kenya. Meanwhile, in the present day the Uhuru movement is a black power movement in America, whilst Black Uhuru is a Jamaican reggae band.

Uhuru is a word which the liberals like to associate with black freedom fighters rising up against white oppression, or which they use to evoke images of a rich African culture usually to the backing chants of village children or some lilting and sanitised voice of ethnic African revolution, such as the late Miriam Makeba

However, for anyone who has studied the so called struggle for freedom in Kenya and the activities of the Communist inspired Mau Mau the word has far more sinister connotations. The barbarity and cruelty practised by the Mau Mau was an early example of the daily routine sadism and savagery we now see across Africa and reveal quite how outrageous and dishonest the case currently being brought by one-time Mau Mau terrorists against the British government, over alleged torture, actually is.

As with the so called anti-Apartheid movement in South Africa the Mau Mau killed, maimed and tortured many hundreds and possibly thousands more Africans than they did whites. Estimates vary as to how many of the peaceful majority of black Africans were killed by the mau mau between the official figure of 1,800 and up to 30,000, most of the killings being marked by the extreme levels of violence and cruelty involved. In particular the wives and children of non mau mau linked Kikuyu who were serving in the army or police force were targeted and slaughtered in significant numbers.

Only 32 white settlers were killed by the terrorists, however, many of these murders were extraordinarily cruel and violent.

The Ruck family, including their six year old son Michael, being a horrific example, the little boy was dispatched in his bedroom, amongst his toys, by a group of men wielding machetes. His pregnant mother Dr. Esmee Ruck, who had spent years nursing African children, had the unborn foetus literally ripped from her belly, whilst Roger Ruck was hacked to bits attempting to defend his wife and son.

Neither sex nor age led anyone to be spared the killing of Dorothy Bruxner-Randall in March 1954 was followed swiftly by that of four year old Andrew Stephens, hacked to death with a panga in April 1954 and 83 year old Dr Charles Pentreath who died in a similar manner a fortnight later.

Another truly horrific killing was that of Arundell Gray Leakey, brother of Victoria Cross recipient Nigel Gray Leakey, and cousin of anthropologist Louis Leakey, who, after being forced to watch the murder of his wife Mary, was taken on a forced march to the foot of Mount Kenya, where the Kikuyu believe their god Ngai lives, disembowelled and then burred upside down and alive. The killing was allegedly ordered by a witch doctor on the grounds that the gods required the blood of a White man.

The cruelty and blood lust of the mau mau, and that which occurred in the Belgian Congo a decade later, were a foretaste of the horrors which have been visited upon the white population of South Africa in the 15 years since the end of the much reviled but, by comparison, relatively bloodless Apartheid. An aptitude for cruelty is nothing new in Africa, it has lurked at its dark heart for many centuries.

However, have we in fact only seen the beginning of the horror in store for Africa, and beyond. There are rumours that there is far more to come, and again that blood stained word, Uhuru, makes its unwelcome appearance.

Many people in the white SA community believe Uhuru to be a codename for a plan to commit mass genocide against whites when Mandela dies. In part this belief is due to the fact that in 1990. when Nelson Mandela was set free the liberal’s favourite ethnic songbird Miriam Makeba released a song titled “Not yet Uhuru”. What did she mean and when will be Uhuru?

In 2004, when rumours spread that Mandela was in poor health, following the sudden cancellation of a scheduled meeting between him and the then German Chancellor Gerhard Schroeder, reports claimed that plans are being made by the nation’s Communist Party to slaughter all whites in the country in the event that the old man died.

Further reports at the time claimed that that thousands of armed black men were prepared to descend on the main cities such as Johannesburg and Durban to attack whites.

In addition to Uhuru, the alleged plans are variously dubbed “Operation Vula,” “Night of the Long Knives,” “Operation White Clean-up,” “Operation Iron Eagle” and even bizarrely enough “Red October campaign.”

It was said that under a further name Operation “Our Rainy Day” was to be carried out after the death of Nelson Mandela and would involve a “take over” of fuel points and various strategic locations and the wholesale massacre of whites. The attacks would lead to a coup and the forming of an all black South Africa.

Of course Mandela did not die and, for his age remains surprisingly robust. However, the rumour persists that the plan is still in place, and that most blacks in the country are aware of that plan. I am told that when racial disputes occur, blacks often tell whites, “Wait until Mandela dies.” and they mean it

So what are we to make of this? Does Operation Uhuru exist only in the understandably paranoid nightmares of South African whites, or is there really a plan in place for the day when that most beatified of retired terrorists has his final meeting with Beelzebub?

In the last few days an event occurred which will remind many of the whisperings of Uhuru. As reported on My South Africa Sucks, the Johannesburg based political party the Pan Africanist Congress of Azania (PAC) has come under fire after messages urging the killing of whites were posted on its Facebook site. (Read the story by clicking here)

The content of one message, posted by an Ahmed El Saud was as follows:

“Kill the f***ing whites now!!! If you afraid of them, let’s do it for you. In return, you can pay us after the job has been done… text us… we are not afraid for the whites like your own people… it’s a disgrace … he asked you and you don’t want to… we will do it, Mandela!”

In another posting he said: “Mandela asked so nice, start at home with food poison, gas leaks, cut the phone lines, kill the babies in the pool, be creative or if you have no nerve, call me and my team … we have 3 000 on standby and can be ready with in 24 hours… think about it now or good luck.”

PAC representatives have sought to distance themselves from the posting, claiming that the Facebook page did not belong to the party, but to “a senior PAC member”, which, no doubt the f***king whites, who’s slaughter the poster was calling for, will find very reassuring.

One single event, even if amongst many single events, proves nothing. It may well be that there is no coherent plan to massacre the the white population of South Africa, or any other country. However, that does not mean it will not happen, or, at least, that it will not be attempted. The acts of barbarity which followed hurricane Katrina were not the result of a plan, there was no serious plot to cause the Broadwater farm riots in the 1980’s, during which Police Constable Keith Blakelock was hacked to bits. In fact it could be argued that there was no serious, grown up or coherent plan behind what happened in Rwanda, but it still happened.

All that is required is a set of circumstances and a population with a propensity to act. There may be no organisation, there may be no strategy but only a fool doubts that, at the very least, a dream of Uhuru lurks in the shadowy hearts of many black South Africans. That dream was planted many years ago by malevolent men, and its flames have been stoked over the decades since once by Slovo and Tambo by Mandela and his gore stained ex-wife, then by the likes of Zuma, Julius Malema and so many others, including many, many, thousands of white liberals.

The ANC have not stopped singing its songs of war, and the words written in Helen and Alice Lotter’s blood were “Kill the Boer”. The evil dream is still alive. Bloody genocide of whites is the flame at the centre of that dream and it takes only the right set of circumstances, or a single event, for such a carefully nurtured flame to ignite into an inferno.

That event could be the death of Mandela. An event which must almost certainly occur this decade. When that happens South Africa’s whites will face a great danger, and they must be prepared.

Sadly, they must also be prepared to face whatever comes alone for, to its great shame, the West will not stand by them.

Yet the West faces the same danger. That same dream of Uhuru has been planted in the hearts of Non-whites across the world. As I write evil men are stoking that dream in the hearts of America’s non-white population, of Britain’s and of Europe’s. We no longer live in 1954, when Mau Mau terrorism could only touch a tiny corner of Empire, now in 2010 their grandchildren live amongst us.

Unlike in South Africa, they are not yet the majority, but their numbers grow every day, there are certainly more of them than our government admit, and they are not here out of love for us.

Just what would it take to ignite here in Europe the dream of Uhuru which academics, cynical politicians and Trotskyites have been nurturing in the hearts of black and brown men since the 1950’s?

In America, what would happen if Obama fell? I mean not through an assassin’s bullet, what if he fell politically, through impeachment or just by being booted out? Could America guarantee the safety of its white population then? I doubt anyone is sure.

That may sound crazy, but although Western media refuses to admit it, anti-white hatred hatred is growing, and it is being encouraged.

In Britain the non-white population is growing at a rate never seen before, and in the same way that the Kikuyu were stirred up to become the Mau Mau, and the ANC driven to fire necklacing fury, our schools, our politicians and our media are at work encouraging, within the new arrivals and their British born offspring, a sense of grievance and a resentment for an imaginary past and non-existent crimes which we are supposed to have committed against them. At the same time, while our children are taught guilt, theirs are taught entitlement, a dream of Uhuru before which we are the only obstacle.

Who knows what horrors are brewing for our grandchildren?

The West will betray the whites of South Africa, we will stand by and let them face what they must face alone, but we will confront the same fight as them in a few short decades.

It was 56 years ago and many thousand miles away that little Michael Ruck was hacked to pieces amongst his toys and Arundell Gray Leakey was buried alive on the lower slopes of Mount Kenya, they seem far away, but we may soon find they have never been so close.

annwen

We will not be alone, God will be with us, and we will be the victor. Then their forefathers must help them all!

Barry62

Hierdie artikel ondersteun bogenoem stuk, paai ons Afrikaners terwyl hulle reg maak om ons uit te moor. Zuma gee 110 huise aan arm blankes terwyyl hulle Awalethu Mshini Wam (bring me my machine gun)sing.

‘Bring me my machine gun’

Children from the Siyabonga Early Learning centre, led by their teachers, sang happy birthday to Madiba when Zuma arrived. Some of the children wore the South African flag as capes.

Zuma applauded and waved to them. He then led several of the new owners around their homes, joking and pointing out each of the new rooms.

A group of ANC supporters stood nearby, singing his trademark song Awalethu Mshini Wam (bring me my machine gun).

He was accompanied by Gauteng Premier Nomvula Mokonyane.

Zuma spoke at a large truck parked opposite the newly-built houses and decorated with pictures of him.
A poster on the truck read: “South Africa belongs to all who live in it, black or white”.

Others read: “More than 110 families in Danville now have a place to call home” and “let’s unite for Madiba”.

http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Zuma-on-poor-whites-I-thought-they-were-all-doing-so-well-20130718

Ben

Wat het Bethulie met een van die paragrawe te make?

marina p

STOP_THE_GENOCIDE
gaan teken asb die petisie en deel met almal, help ons om n verskil te maak !!!!