UHURU — Lesse van gister en vandag

Gister: Frankryk 1 Junie 1832 — op hierdie dag sterf die linkse vryheidsvegter, genl. Jean Maximilien Lamarque, aan cholera. Hy was die groot ikoon van die sogenaamde verdrukte, agtergeblewenes in Frankryk. Onmiddellik na sy dood en begrafnis breek die Junie-1832 Rebellie uit toe tienduisende Lamarque-aanhangers op ’n moord- en plundertog die strate van Parys invaar.

Sy dood was die “katalisator” of vonk wat die revolusie laat vlamvat het en oraloor het slagspreuke soos die volgende opgeklink:

1) “Lamarque se dood was die uur van beslissing.”

2) “Sy dood is die teken waarvoor ons (die gepeupel) gewag het, en op die dag van sy begrafnis, sal ons sy naam eer!”

3) “Ons droefheid sal die vlam (van wraak) aanblaas.”

4) “Op die graf van Lamarque sal ons versperrings verrys!”

5) “Die tyd het aangebreek, laat ons die strate invaar!”

Met hierdie stukkie geskiedenis as voorbeeld, dink u nog dis vêrgesog om voorbereid te wees vir ’n soortgelyke rebellie wat in ons midde kan uitbreek nadat die kis van die opgesweepte barbare se koning in sy graf afgesak het?

Kyk dan na die les vir ons dag soos beskryf deur ’n swart vrou, Miriam Mokoena, wat met die leier van MAU gepraat het.

Vandag: Bethulie 13 Julie 2013

 Gaan UHURU plaasvind omdat Siener van Rensburg so gesê het? Sou dit dalk nooit gebeur het as Siener dit nie gesê het nie? Waar dit ook al begin het, die swartes staan gereed vir die grootste slagting onder blankes wat daar nog in die geskiedenis was. By Bloukrans is die mense gewaarsku en niemand daar het daarop ag geslaan nie. Hulle is almal uitgemoor en Bloukrans was een van die voorlopergebeure vóór Bloedrivier.

Ons is hierdie keer ook gewaarsku, maar die meerderheid sê dit sal nie gebeur nie. Gaan ons ‘n tweede Bloukrans beleef op pad na ’n Tweede Bloedrivier? Dit wil so lyk.

Daar is baie mense wat gereed maak en kos opgaar, medisyne, brandstof, alles vir die dag wat hulle moet vlug. Sommiges sê ’n sekere mate van geweld kan word verwag, maar baie blankes meen dat dit nie ‘n uitgemaakte saak is nie.

Die beweging Movement for African Uhuru (MAU) het bevestig dat die moontlikheid van geweld nie net nog ‘n geval van blanke paranoia is nie. Die man in beheer van MAU, Kgalefa Mogotsi, stel dit só: “Blankes het apartheid veroorsaak. Dit is hulle skuld dat Mandela sal doodgaan en hulle moet betaal.”

Hy het bygevoeg: “Dit sal oneerbiedig van die swartes wees om Mandela se nalatenskap te vernietig terwyl hy nog leef. Ons moet wag tot na sy dood. Dan kan ons dit uitwis.”

Dit gaan ‘n mens se verstand te bowe dat daar nog mense is wat glo dat dit maar net ‘n ongewoon groot begrafnis gaan wees en dat die swartes niks vir daarná beplan nie.

Mogotsi meen ook dat hulle nie ‘n keuse het nie en dat die noodlot dit so bestem het dat hulle anargie móét skep.

“Mandela is ‘n man van vrede,” het hy o.a. gesê, “ons kan nie vrede sonder Mandela hê nie. Dus, as Mandela weg is, sal dit die einde van enige vrede in Suid-Afrika wees!”

Hierdie foto van troepedraers is afgeneem in Kouga in die Oos-Kaap
Hierdie foto van troepedraers is afgeneem in Kouga in die Oos-Kaap

Miriam Mokoena skryf dat tydens hulle opleiding vir hierdie massamoord, (ja, hulle word daarvoor opgelei) word liedjies geleer in Afrikaans. Hieroor het Mogotsi gesê: “Ons wil in Afrikaans sing terwyl ons uit is op ‘n moordfees. Daardie blankes moet presies weet wat ons sê. Ons wil nie enige verwarring midde-in die chaos hê nie.” Hoekom die boodskap net Afrikaans oordra? Kan daar dan nog twyfel bestaan oor wie die teikengroep is? Maar in die hitte van die moordfees gaan die swartes egter nie vra of jy Afrikaans of Engels of Duits is nie. As jy ’n blanke vel het, word jy doodgemaak.

Die ouer garde onder ons kan nog onthou van die Mau Mau-opstand tussen 1952 en 1960 in Kenia toe ’n guerrillabeweging in verset gekom het teen die Britse koloniale oorheersing. Duisende blankes is wreedaardig met panga’s doogekap. Vandag noem die groep hulleself nie verniet MAU’s nie – hulle volg ooglopend dieselfde scenario as hul voorgangers. En dit gaan weer ’n herhaling van destyds wees: die mense wat voorbereid en waaksaam was, het die waarskuwings ernstig opgeneem en lewendig uit die vuur geloop. Die res? Wel, dis hulle self wat besluit om kanse te waag.

Mogotsi het ook ’n aanduiding gegee van hoe die swartes te werk sal gaan: “Ons agente werk hard om die blankes kalm te hou. Ons wil die element van verrassing hê. Ons kan hulle nie in die hande kry as hulle wegkruip nie. Ons wil nie hê hulle moet sien as ons kom nie. Daardie blankes sal nie weet wat hulle getref het nie.”

In 1962 het Don and Carol Richardson hulle lewes gewaag om ’n tyd lank saam met die Sawi-stam van Nieu-Guinee deur te bring. In sy boek, Peace Child, beskryf Don dat die Sawi’s en ’n ander stam gedurig oorlog gevoer het en wanneer hulle moeg was daarvoor, is ’n baba van die een stam na die vyand gestuur. Die vyand maak hom dan groot en vir sestien jaar is daar vrede tussen die twee stamme, maar hy word nooit gesê dat hy nie deel van die stam is waar hy bly nie. Hy word grootgemaak met net een doel voor oë: Die skok op sy gesig wanneer sy “vriende” hom uiteindelik op grusame wyse slag.

Dit is ook presies wat hierdie swartes beplan. Vir hulle gaan dit daaroor dat die angs en vrees op hulle slagoffer se gesig die moord soveel meer bevredigend maak.

’n Swart verslaggewer van Beeld het ons verlede week probeer oortuig dat al hierdie dreigemente maar net grappies is. En die meerderheid blankes glo dit steeds!

 CIA Agenda

In 2010 was Suid-Afrika op die nippertjie van ’n Arabiese Lente soos wat daar in Egipte, Libië, Bahrein en Yemen losgebars het, maar ’n Amerikaanse afvaardiging onder leiding van die CIA na die Uniegebou het dit verhoed, want die tyd daarvoor was vir hulle nog nie reg nie. Joodse, Amerikaanse en Britse belange hier moes eers beveilig word. En daarvoor was groot hoeveelhede ammunisie, wapentuig, militêre voertuie, tenks, selfs oorlogskepe, vlootsoldate en VN en Amerikaanse troepe nodig. Ook wou die CIA doodseker maak dat die “opstand” téén die blankes suksesvol deurgevoer word. En wat sou ’n beter “katalisator” of “vonk” wees as die dood van die gepeupel en die ganse wêreld se geliefde Madiba? Hy was toe al (2010) reeds ernstig siek, maar moes aan die lewe gehou word totdat al die veiligheidsmaatreëls in plek was, wat o.a. die volgende ingesluit het:

Die beskerming van ambassades; alle myn- en ander groot sakebelange; eiendomme, ens., ens.

Jacob Zuma het tydens die 2010-ontmoeting reeds toestemming gevra om hom te wreek vir die 1838 Zoeloe-slagting by Bloedrivier.

Daarom moes dit ons nie verbaas het dat hy sy wraak openlik van verhoë af en op TV verkondig nie. En die buitewêreld neem met genoegdoening daarvan kennis, want hulle spook al meer as ’n 350 jaar om van die haatlike “Boer” ontslae te raak!

Die vraag is nou: Hoe moet ons as blanke behoudendes hierdie donkerste uur van ons bestaan tegemoetgaan? En, ja, laat ons nou maar eerlik wees, daar is vrees en benoudheid in ons harte. Soos wat Jakob sy ontmoeting met Esau gevrees het; Moses uit vrees vir die Farao gevlug het; Dawid vir koning Saul gevrees het en soos wat die Messias die aand vóór sy kruisdood van louter angs bloed gesweet het.

 Vrees

Ons staan op die drumpel van die grootste geweld wat hierdie kontinent nog gesien het en dis net normaal dat ons sal bang wees vir wat kom. Daar is meer mense wat hieroor vir ons lag as wat daar is wat dit vrees, maar God se Woord sê dat vrees jou wysheid gee. Dit dwing jou om voor te berei soos ‘n weermag doen wanneer oorlog dreig. Net ’n dwaas gaan onvoorbereid in ’n oorlog in.

In die tyd wat kom, sal ons ook moet besluit aan watter kant ons gaan staan. Mense wat nog wik en weeg, sal in die kruisvuur gevang word. Jy moet nou reeds kies waar jy wil wees, want midde-in die stryd sal jy nie van kant kan verander nie. Ons sal ook met ‘n ander gemoed na ons medevolksgenote moet kyk wanneer angs ons almal oorval.

Psalm 91:15 sê: Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

Ons sal nie ekonomies uitgered word nie, want rykdom is vir God van geen belang nie. Ons gaan almal alles verloor, of jy nou ryk of arm is, en jy sal van God alleen afhanklik wees. Jy sal leer om Hom ten volle te vertrou vir elke dag se kos, vir beskerming, vir enige hulp wat jy mag nodig kry.

Vrees vir God is waarvan alles afhang – kos op jou tafel, ’n nageslag, vrede in jou gemoed, die dinge wat ’n mens graag wil hê. Die het sy vrees vir God verloor, daarom word gebede nie meer verhoor nie. Mense beskou Hom as ’n soort Krismisvader vir wie jy net kan en dan val dit in jou skoot. In Deut. 5:19 staan daar: Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het om My te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan. Vrees vir God en die onderhouding van sy gebooie bring vir jou seën en sal jou pantser wees teen die aanslag in die tyd wat kom. Dit sal jou beskerm. Ons sal God se wette nakom, want as ons koppig is, sal ons moet buig of ons word gebreek.

Ja, ons sal beangs wees, ons sal verskriklik bang wees, maar ons moet eerder die woede van God vrees, want as Hy nie aan jou kant is nie, gaan jy ernstige probleme hê.

Wanneer hierdie verskriklike dinge oor jou kom, kyk Boontoe. As jy alles gedoen het wat jy kan, as jy voorberei het so goed as wat dit in jou vermoë is, vra God om beskerming en leiding en Hy is getrou, maar oor regverdig. Psalm 103:13 sê: Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders so ontferm God Hom oor dié wat Hom vrees.

Vrees vir God is die sleutel. Ons moet Hom genoegsaam vrees dat ons die Sabbat nie ontheilig nie, dat ons ons naaste (eie volk) sal liefhê, dat ons hom of haar nie sal bedrieg of skade berokken nie. Maar as ons dit nie doen nie, vrees ons God nie en staan ons nie onder sy beskerming nie. Dan sal Hy nie die geweldenaar van jou deur af weghou nie.

Dit is juis omdat ons Hom nie meer vrees nie dat hierdie verskriklike dinge oor ons gaan kom. Almal was nie skuldig daaraan dat swartes oor ons aangestel is, of dat rugby tot afgod verhef is nie, maar ons ly almal daaronder. God het ons seën weggevat en vandag is ons ‘n armsalige en vernederde volk. Daar is baie wat nog by Hom skuiling soek en op Hom vertrou en weet dat Hy hulle sal red omdat hulle sy gebooie onderhou.

Die mens kan nie met God redeneer, ooreenkomste sluit of jouself verontskuldig nie. In die komende geweld sal jy moet kant kies en daar is net die twee weë. Die een is die pad van die wêreld waarop jy vernietig gaan word, op die ander een kan jy jou op sy hulp beroep.

Die stryd wat ons nou voor die deur staan, gaan kort van duur maar geweldig wees. Ons sal egter nie alleen wees nie, want God is altyd by die regverdige. In II Konings 6:16 staan daar: Vrees nie; want dié wat by ons is, is meer as dié wat by hulle is. En in 2 Kron 20:17: Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die HERE by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek môre teen hulle uit, en die HERE sal met julle wees.

Ons sal moet optrek om te veg, maar God sê ons moenie vrees nie, want Hy sal met ons wees soos wat Hy in daardie dae met Israel was. Dit is wat Hy van jou verwag. Jy moet jouself voorberei en jy moet bereid wees om die wapen op te neem en te veg. Trek môre teen hulle uit – m.a.w. jy moet bereid wees om weerstand te bied soos by Bloedrivier, dan sal Hy jou tegemoetkom.

Ons gaan net ’n handjie vol wees, want God het dit so beplan. Hy was nog nooit aan die kant van die meerderheid nie. Dié wat by Hom skuiling gaan soek, sal min wees en nie in staat tot groot dade en groot oorwinnings nie, want die eer van die oorwinning sal Hom toekom. In Lukas 12:32 staan daar: Moenie vrees nie, klein kuddetjie … Net ‘n klein kuddetjie, ‘n gedeelte van die blanke volk in Suid-Afrika wat alreeds klein is.

Psalm 145 sê dat God die hulpgeroep hoor van dié wat Hom vrees en Hy verlos hulle. En as u alleen is en daar is geen uitweg nie en u weet dat u God vrees en gehoorsaam is, roep Hom aan, want Dawid sê in Psalm 56:6: Die dag as ek vrees, sal ék op U vertrou.

Sion, so is al oor en oor bewys, is hier in Suid-Afrika, ‘n blanke volk en deel van Juda. Ons word beskryf in Sefanja 3:10 – Oorkant die riviere van Kus (Quito, Kunene, Zambezi, Limpopo en een ander) vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. In vers 12 sê God dat Hy ‘n ellendige en geringe volk hier sal laat oorbly wat by sy Naam skuiling sal soek. Dis alles duisende jare reeds voorspel. Daarom sal dit ook so afloop.

Laat ons hierdie laaste en finale stryd tegemoetgaan met vrees vir God, maar ook die seker wete dat Hy met ons sal wees. Ons het ons voorberei op wat kom so goed as ons kan, ons hou by sy wette, ons vrees Hom, ons kan Hom vertrou. In Romeine 8:31 staan daar: Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?

In Sefanja 3:14 en 15 sê Hy dat hierdie dogter van Sion moet jubel omdat Hy ons vyand weggevee het. En dan belowe Hy: Die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In vers 17: Die Here jou God is by jou, ‘n Held wat verlossing skenk.

Wat het ons om te vrees, behalwe Hom?

Die wonderwerk

Ten slotte wil ons u tog net weer herinner aan die profetiese boodskap van die ou Boereprofeet wat hom in die toekomende dae gaan voltrek:

Die uiteinde sal ’n volmaakte oorwinning wees, het Siener gesê, want daar gaan ’n wonderwerk plaasvind — ’n wonderwerk wat só groot sal wees dat dit die ganse wêreld verstom sal laat. Ons sal volgende keer meer in diepte kyk na wat hierdie wonderwerk moontlik kan wees; maar intussen weet ons net dit sal alles wat na die Messias se Hemelvaart gebeur het, by verre oortref en verder dat óns as volk géén hand daarin sal hê nie, want as dit die geval is, sal Hy die eer daarvoor met ons moet deel!

II Kronieke hoofstuk 20 beskryf vir ons as’t ware wat in hierdie dae op ons wag wanneer die magte van Moab en Ammon (die Xhosas en die Zoeloes) teen ons gaan opruk om ons uit die besittings te verdrywe wat u aan ons as ’n eiendom gegee het. Dan kom hierdie opdrag van Hom: Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God…

Die engel Gabriël het aan pastoor Roland Buck in 1983 gesê dat as God iets besluit het, sal hoegenaamd niks die vervulling daarvan kan keer nie. God het deur die woord van sy profeet Nicolaas ’n oorwinning vir die vertrapte Boervolk belowe – en dit sal gebeur!

Laat ons daaroor juig en bly wees!

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470