Johanna Brandt – gesant van God of Satan?

Ten eerste wil ek net om verskoning vra omdat ek nie eerder op die Johanna Brandt debakel gereageer het nie; ek was die afgelope week weg, en tweedens wou ek myself eers weer vergewis van die inhoud van haar geskrifte. Dan wil ek u almal bedank vir u insette oor hierdie saak, hetsy dit positief of negatief was. Dis goed dat ons nie terugdeins om oor omstrede dinge te praat nie, en wat ek nou gaan sê, is nie bedoel as kritiek op enige bydrae nie. Ek glo ons het almal hieruit iets geleer, selfs diegene wat nog nie met die Waarheid kennis gemnaak het nie.

Ek hoop net nie ek gooi nou weer ‘n klip in die hoenderhok en dat die haelstene van vooraf gaan begin val nie!
Nadat ek Johanna Brandt se boek, The Paraclete, gelees het, het ek besef dat as ek in 1994 daarvan geweet het, haar visioene dalk nooit die lig sou gesien het nie. Maar miskien was dit so bedoel. Ek het destyds maande lank spandeer om soveel moontlik inligting oor haar lewe en werk te versamel – en dit sluit in koerant- en tydskrif artikels, onderhoude met mense wat met haar bevriend was, al haar boeke wat beskikbaar was, en selfs ‘n radiopraatjie wat in 1952 (met die herdenking van die Vrede van Vereeniging) uitgesaai is. En nêrens, maar nêrens was daar enige verwysing na die omstrede, The Paraclete, nie. Dit verbaas my net dat sy, wat so dapper en onverskrokke was en nie geaarsel het om haar visioene in verskeie tale te publiseer nie, terwyl sy vanuit die staanspoor geweet het dat dit hewige teenstand, veral van die kerk se kant, sou uitlok – inteendeel, sy is kort na die verskyning van Die Mellinium, deur haar gemeente uit die kerk geskop. My vraag is, waarom het sy nie ook The Paraclete in Afrikaans gepubliseer nie? En waarom was sy, met haar terugkeer uit Amerika, onwillig om met haar familie, vriende of kennise oor haar verblyf in die vreemde te praat? Kan dit wees dat sy miskien besef het sy het ‘n fout gemaak om die boek te skryf, of was daar ‘n ander rede? Ons sal dalk nooit weet nie.

Aan die einde van 1999 het ons besoek gekry van mev. Deborah de Beer. Haar ouers was nie net Johanna Brandt se naaste bure nie, maar ook intieme huisvriende. Na al die weerstand, aanvalle, venyn, afjakke, openlike veragting, bespotting en beskimping wat op die publikasie van haar visioene gevolg het, het Johanna Brandt alle eksemplare in haar besit, vernietig. Mev. De Beer se moeder het toe Johanna se kopie van Die Millenium geleen en dit oorgetik. Daarna het sy Harmonie gereeld besoek en het Johanna aan haar bykomende inligting verstrek wat sy met potlood kantaantekeninge op die manuskrip aangebring het.

Mev. De Beer het daardie kopie van Die Mellinium aan my en Annelize geskenk, en selfs in die kantaantekeninge is daar géén enkele verwysing na The Paraclete nie. Volgens mev. De Beer het Johanna in daardie gesprekke by herhaling gepraat van die groot natuurrampe wat nog sou kom en die verwoesting wat daar op die mensdom wag. Sy het dit min of meer só gestel: Ook die natuur ly onder die mens se bose handewerk. Sy wraak sal verskriklik wees, die angs onbeskryflik wanneer see en branders druis, aardskuddings voorkom, vulkane uitbars, tornado’s, vloede, ysreën, versmagtende droogtes oral woed. En net wanneer ons dink dis allesw verby, kantel die aarde op sy as, en sal die natuur weer wees soos aan die begin… Die wolke sal skeur en oor Suid-Afrika sal Hy neerdaal. Hoe heerlik, hoe onbeskryflik!

Ook in dié profesie het sy na die Messias as manlike persoon verwys.

Ek wil hier net graag ‘n regstellings of twee maak. Op die blog is daar o.m. gesê dat Johanna Brandt hulle plaas Harmonie genoem het omdat dit in pas was met haar New Age ideologie. Maar in Fleur (‘n bylaag van die Brandswag) van Maart 1948 sê sy aan Eric Rosenthal dat sy en haar moeder na Pretoria verhuis het kort na haar pa oorlede is en dat hulle toe die plaas “Harmonie” gekoop het.

Sy het ook nie in Engeland met die Theosofiese vereniging óf ander vreemde ideologieë te doen gekry nie, want aan mev. De Beer se moeder het sy vertel hoe ontsettend eensaam sy was tydens haar verblyf in Engeland, en dat sy baie dae omgehuil het in haar verlange van haar vaderland. “Net soos ek gehuil het die dag toe ek op die skip was, en die Vrede van Vereeniging gesluit en die Boere tot oorgawe gedwing is. Daardie hele dag is daar gefuif en feesgevier en het die  sjampanje gevloei. Die gehate Boere is verslaan en die Britte kon hulle in hul oorwinning verlustig. Ek was so ontsteld en bedroef dat ek my in my kajuit ontrek het. Vir my was daar net skok, hartseer en pyn, want húlle vrede wou ek nie hê nie!”

Ek wil glo dit was toe sy Natuurgenesing in Amerika bestudeer het, dat sy beinvloed is. Verder lyk dit ook vir my of The Paraclete nooit in Suid-Afrika die lig gesien het nie.

En noudat ek weer opnuut met haar werke kennis gemaak het, moet ek saamstem met Andy en ‘n paar ander bloggers: Daar is min twyfel dat Johanna Brandt tot en met 1918 toe die Boodskapper aan haar verskyn het, absoluut geen kennis van die okulte, mistieke leerstellings of New Age gehad het nie. Die fokuspunt van haar hele bestaan, was haar absolute vertroue op die Almagtige, haar geloof in die Messias, en haar grenslose liefde vir haar volk. Ek kon in haar visoene of Die Smeltkroes geen enkele woord kry wat hierdie drieledige getuiesnis weerspreek nie.

Op die blog is daar ook gesê sy is ‘n satanis. As dit die geval was, sou Satan aan haar verskyn het met ‘n waarskuwing vir die volk om hulle te bekeer; en sou hy ook die volgende aan haar gesê het:

“Houthakkers en waterdraers sal ons word. Verarm en verag sal ons kinders wees; as  vreemdelinge in hul eie land, sal hulle die oorheerser dien …. Ja, ons is as volk verlore. Ons heerlike mooi land sal ons hoe langer hoe meer sien vervreem van ons geslag onder die vyand se heerskappy, want die indringer is sterk, ’n volk van skyn en bedrog…”

Of, oor die Laaste Groot Oorlog:

“Dit sal nie ’n goedgeorganiseerde oorlog wees nie, maar onbeteuelde, onkeerbare geweld wat die bedorwe beskawings omver sal werp en die wêreld tot chaos en verwoesting bring.
Dit sal eerstens die gevolg wees van die stryd tussen arbeider en kapitalis, verdrukker en verdrukte. … Met die mag in die hande van die laer, onontwikkelde klasse, kan ons niks anders verwag nie. Geen mens se lewe sal meer veilig wees nie.
Losbandigheid, plundering, ontug en ’n woeste botviering van die grofste hartstogte, sal ook Europa in ’n hel verander; ja, so groot sal die ellende en gevaar wees in die tyd van verdrukking dat geen vlees behoue sal bly tensy die dae verkort word nie.
Daar is geen vrede nie. Die  ydele gejuig en getier van die Bondgenote is die vervulling van 1 Thess 5:3 en sal in die toekoms gevolg word deur die ‘haastige verderf’ van alle geweldenaars. “Vrede!” sal hulle uitroep, terwyl miljoene mense omkom deur geweld, honger en peste! “Vrede!” terwyl anargie langsaam maar seker die oorhand kry en broederbloed in alle lande vloei!”

Of, die volgende oor die swartes:

“Waarom dan hierdie spesifieke boodskap aan die swart volke van Suid-Afrika?” wou Johanna van die Boodskapper weet. Sy antwoord was ondubbelsinnig en duidelik:“Want in daardie tyd sal God met die Boervolk in die gerig gaan en hulle deur die smeltkroes neem weens hulle gruwelike sondes en ongeregtigheid. Maar omdat die swart volke niks daarmee te doen het nie, moet hulle hul net stil gedra en op hulle plek hou, anders wag daar veel erger dinge op hulle. God is regverdig en as die swart volke  in hierdie laaste, ontstettende oordeel vernietig gaan word, sal hulle nie kan sê: Maar ons is nie eens gewaarsku nie!”

Of, en dis iets wat niemand van ons vandag durf noem nie:

(Die Boodskapper het op 7 Desember 1916 aan haar gesê):
“So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika. ‘Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is’.

Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal in die toekoms stadig maar seker van hom weggeneem word. Wat bly daar dan oor?

Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding.
Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld; … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

Julle, wat vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind”.

Dan moet mens jouself ook afvra: Wat het die Boodskapper aan haar gewys dat sy in een nag grys geword het, dat sy ‘n haarkleursel met die naam L’Oreal’ moes gebruik om haar oorspronklike haarkleur terug te kry. En dat dit menige kere haar kopvel so verbrand het dat sy bang was sy verloor al haar hare.

Ten slotte: As ek nie haar “gemors” moet lees nie, wat maak ek dan met Deut. 22:28, waar Elohim selfs ‘n donkie gebruik om met die booswig, Bileam te praat, of met Salomo? Hy wat van die Almagtige wysheid gevra het, dit gekry het en toe omdraai en ‘n klomp heidense vroue gaan trou. Daarna het hy vir hulle afgode bidplekke opgerig, self voor die afgode gekniel en van Elohim vergeet. Moet ons dan nie sy “gemors” uit die Bybel verwyder nie?

Maar ook vir Johanna Brandt is daar ‘n duidelik boodskap in die Bybel:
Deut. 18:22 – as die profeet in die Naam van die HERE spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die HERE nie gespreek het nie…

Kom ons kyk.

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

105 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ida

Wat staan in ‘The Paraclete’ geskryf?

Doreen Stassen

LIEWE ADRIAAN. Jy laat my bitter sleg voel. Dankie vir jou insig en dit wat jy vir ons hierbo gee. Ja, ek is geskok oor die inligting wat Eva verskaf het, en omdat sy ook ‘n Yisraeliet is, glo ek haar onvoorwaardelik. Dit is vir my totaal onduidelik waarom sy so ‘n omstrede boek sou skryf en wat haar doel daarmee was, omdat daardie boek en “smeltkroes” so hemelsbreed van mekaar verskil. Ek voel net dat jy nie in die een ‘n heilige boodskap aan ‘n volk kan oordra, en in ‘n ander boek iets soos ‘n sataniese boodskap kan… Read more »

Anton

Met al die bedrog en leuens wat vir solank al wêreldwyd aan die orde van die dag is en net daagliks toeneem, asook die sataniese pogings om YaHWeH se volk te dis-krediteer, te bedieg en te vernietig, wonder mens of hierdie omstrede boek werklik deur JB geskryf is….

Danie Marais

Dankie Adriaan, Ek het die blog maar gevolg met al die kommentaar oor J. brand.’n Week voor die onthullings op die blog verskyn het, het ek reeds haar boek weer gelees. Ek was net so plat geslaan soos Doreen. Ek stem saam met jou dat sy nie een oomblik ‘n boodskap kon gee vir RSA en dan iets anders nie. Die Bybel is al van die vroegste tye af verander, of probeer verander en daar is dele volgens die oorspronklike manuskripte wat verander is, maar dit weet julle. Is hier nie weer iemand wat die bose saad in ons harte… Read more »

Doreen Stassen

Liewe Eva, ek sou baie graag hierdie omstrede boek telese wou kry. Ek verstaan van Adriaan dat die boek nie in Suid Afrika beskikbaar is nie, en sou graag ‘n studie daarvan wou maak. Weet jy miskien waar ek dit kan vind? Liefdegroete en geseend vir jou die naweek. Ek bewonder jou oor jou kennis van die Woord. Ek kan nie saam met julle diep ouens praat nie, omdat ek maar onlangs eers uit die hoerkerk padgegee het, en nog struikel onder hulle dogma. Verskoon tog as ek soms onkundig klink. Mooi naweek vir al my geliefde broers en suster.

Jan Brits

Doreen jy kan die boek hier aftrek

http://www.antiqbook.com/boox/collec/books2000.shtml

Danie Marais

Dankie Jan vir die web-bladsy. Graag wil ek vir Efa vra wanneer is die boek gebluseer, volgens die web in 1936. Het sy werklik die boek self geskryf? Ek vra dit omdat ek nie die kennis het wat jy het nie.
Groetnis!!!!

Johan

Dankie Oom Adriaan!
Ek stem 100%!

KobusV

Ek wil nou nie nog Johanna Brandt-hase opjaag nie, maar daar is ‘n baie interessante verskynsel wat betref die XL wat sy in die lug gesien het, en wat niemand sover kon verklaar nie. Die “Boodskapper” het glo aan haar ‘n miniatuur-kafferassegaai op die grond gewys en gesê die moeilikheid begin met ‘n reeks stakings – kleiner stakings wat al groter word totdat die hele land lamgelê is. Die letters XL verskyn toe bokant haar in die lug. Dit kon net sowel X1 gewees het, en dat sy dit verwar het met Xl (L), omdat die X ‘n hoofletter was,… Read more »

Chris Schlebusch

Kobus gegroet, dit is werklik ‘n baie intresant skrywe van jou. Kyk ons na die alledaaglikse gebeure om ons bv. die aardbeweings by die geel nasies ens
kan ‘n mens maar net wonder.
Ek sal graag ook Adriaan se kommentaar wou hoor i.v.m. die skrywe.
Groetnis

Willemien

Volgens Esegië 4:6 word Esegiël aangesê om opsy regterkant te gaan lê om die ongeregtigheid van die Huis van Yahudah te dra 40 dae lank: vir elke jaar lê Ek jou een dag op. Volgens Vers 9 moet ons droë kos bymekaar maak.

Ek glo dat Uhuru 40 dae lank gaan aanhou. So maak maar kos bymekaar, ons weet nie wat kom nie. Dit is beter om voorbereid te wees.
Groete

Eva

Doreen,

Ek herhaal my pos op die vorige draad met die skakel na die boek:

Eva says:
June 29, 2011 at 10:40 pm
http://www.afrikanervryheid.co.za/showthread.php/144-Johanna-Brandt….The-Paraclete

Ek beveel niemand aan om die gemors te lees nie, maar net vir julle eie insae dat sy dit wel geskryf het.

“The Millenium” is by die volgende skakel te lees:

http://www.boervolk.com/forums/showthread.php?t=2276

Doreen Stassen

DANKIE Eva. Voor ek dit kon aftrek het iemand wat ook hier lees, maar nie kommentaar lewer nie, dit aan my gegee. Ek voel naar oor die dinge wat ek gelees het, en ek het net hier en daar gelees. Ek stem saam met jou. Dit is suiwer gemors. Maak nie vir my saak hoe jy daarna kyk nie, ek sal nooit verstaan waarom sy hierdie omstrede boek die lig laat sien het nie. Dit was verseker nie vir my Godsgeinspireerd nie. En ek kan vir die beste wil ter wereld nie verstaan hoe sy die een boek So kon… Read more »

Madelene

Hallo Oom Adriaan,
Baie dankie vir oom se inset oor JB. Ons moet onthou dat ons maar net mens is, en dat profete ook net mens is. My oorlede pa het ons geleer dat ons na die Vader se stem moet luister en nie `n mens wat veilbaar is, moet volg nie. J.B.het so groot liefde vir haar volk en bo alle vir haar Verlosser gehad en vir my is dit `n groot deel van die toets.Liefde. Erken Sy Stem aan Liefde. Nogmaals dankie oom. Liefde en seeninge vir almal
Madelene

Eva

Liewe Adriaan en ander wat vrae gevra het. Ek wil net graag vertel hoe ek op hierdie goed van JB afgekom het. Ek het nog nooit in my lewe van JB gehoor nie, en ook nie van haar op skool geleer nie. Ek het van haar gehoor op Boerevryheid toe die Witboekers begin het om haar te besing oor haar moeder god, want dit was die hooftema van die Witboek, soos sy Afrikaanse naam bekend is, maar is eintlik “Book of El Daoud” 1907. So subtiel werk die satan om ‘n boek met so ‘n naam te vertaal na Witboek… Read more »

Doreen Stassen

EVA, ek het by ver nie die kennis wat jy het nie, maar ek wil tog se dat ek na aaleiding van jou skrywe hierbo, nooit weer aan ‘n Johanna Brandt boek sal raak nie. Dit wil vir my voorkom asof daar meer okkultiese dinge daarin geskryf staan as goeie. En ons kan nie op hierdie stadium in ons geskiedenis polities of ekonomies, gryp na die Johanna Brandt strooihalms nie. Ek sal maar vashou aan Siener, omdat hy die suiwer een is. Die Satan het sy vinger in JB se liewe gehad. Boeregroete.

Eva

Doreen, Vriendin, dankie vir jou begrip, ek waardeer dit baie. Die Vader sê die leiers van My volk het verleiers geword. Ja, my volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis. Ek kon nooit verstaan het wat Jeshua met die volgende versies bedoel het nie, maar dit maak elke dag meer en meer sin: Mat 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here,… Read more »

Jurwey

Hi JP

Gaan lees Jesaja 45:7 daar noem GOD dat hy die onheil skep en lig formeer duisternis skep en heil bewerk, hoe verstaan ek dan nou die satanisme daarin,ek vra maar net? Hokaai!!

Die engels noem dit “I am the creator of goed and evil. Where God clearly states “I am both good and evil” verduidelik asseblief.

Eva

Jurwey, Onse Vader het nie evil geskep nie, maar sy skepsele het evil geword uit eie keuse. Ek gaan vir jou ‘n stukkie hier plak wat die woordjie evil beskryf dan sal jy sien dat dit nie regtig boosheid is soos ons dit verstaan nie, maar eintlik is dit straf omdat ons sy Gebooie oortree. Vader het straf geskep ja, Sy manier om ons te tugtig. Die hele stukkie verduidelik homself: Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions H7451 רעה / רע ra‛ / râ‛âh BDB Definition: 1) bad, evil (adjective) 1a) bad, disagreeable, malignant 1b) bad, unpleasant, evil (giving pain, unhappiness, misery) 1c)… Read more »

Eva

Jurwey,

Ek het vergeet om die BBE vertaling se versie te plak wat meer sin maak. Bible in Basic English:

(BBE) I am the giver of light and the maker of the dark; causing blessing, and sending troubles; I am the Lord, who does all these things.

Jurwey

Volgens n Hibreuse rabbi in Bill Moyers 1996 PBS series “GENISES” “In a Quote from Isaiah 45:7 GOD Himself clearly states He is both good and evil, this caused a nation-wide furor when it was quoted. It was such a striking statement and such a surprise, and so controversial, because it was not hidden, but openly stated in a 2500-year-old book of the Bible, in the originale Hebrew

Hoe verstaan n mens dit? En tog is daar GEEN satanisme by betrokke nie!

Jurwey

Goed die punt is verstaan, dankie!

Jurwey

“For want of a nail, the shoe was lost;
For want of a shoe, the horse was lost;
For want of a horse, the rider was lost;
For want of a rider, the battle was lost;
For want of a battle, the kingdom was lost!

Soos daar geskryf staan, “die tweede wereld oorlog was ge-eindig deur n atoombom, die derde wereld oorlog sal begin met n atoombom, en dit gaan so wees, dalkdie bom op Isreal?

J.P.

Eva Die groot probleem Eva is die Paraclete. Haar uitlatings oor ons verpligtinge teenoor die kaffir in The Millenium beskou ek nie as problematies vanuit ‘n tydsgebonde beskouing nie. Die leesstof wat sy tot haar beskikking gehad het oor spiritisme maak haar ook NIE ‘n goddelose Satansaanbidder dwarsdeur haar lewe nie. Jy moet dalk ‘n verklaring eers stryk waarom hierdie dwaalgees (as ‘n dit so wil noem) vir haar ‘n boodskap aan die Boervolk wou gee? En ‘n boodskap van ons uiteindelike verlossing? Ek haal ‘n kort stukkie aan van JB uit Die Smeltkroes: “Een van die ontelbare hindernisse en… Read more »

annewenn

Dankie Mnr Snyman vir u nugter siening. Maar aan die ander op hierdie blog..
Julle lot laat my so baie aan die 1994 oorgawe, die NG kerk ens dink. As jy werklik in iets glo sonder voorbehou, dan wankel jy nie en glo skielik wat voor jou opgedis word nie. Geen wonder Siener noem ons ‘n veragtelike volk. Die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu… of het julle vergeet?

Doreen Stassen

Annewenn, jy hoef jou nie aan ons “lot” te steur nie. Hier op hierdie blog sorteer ons probleme uit, praat met mekaar en luister na die wat meer kennis het as jy of ek of die volgende een. Natuurlik kan ons wankel as ons glo iets was reg. Skielik hoor jy daardie persoon nie was wat hy/sy voorgegee het nie, natuurlik mag jy jou opinie verander. Niemand sal mos in daardie persoon bly glo nie? Genade jong!

J.P.

Doreen Die saak oor JB is nog GLADNIE opgelos nie en ek voel steeds nie sy het voorgegee wat sy nie is nie. As ‘n opregte teosoof en spiritualis (soos dit blykbaar hier aanvaar word) verwag ek van haar om baie sterker te leuen na hulle ideologieë en standpunte. Wat sy vir die volk gedoen het en die feit dat haar visioene gehandel het oor ‘n toekomstige vrye Boervolk is NIE iets wat die Satan aan ‘n volk soos ons wil bekend maak nie. Inteendeel sal aanhangers en volgelinge van sy wêreld orde dit probeer doodsmeer. So wat gaan aan?… Read more »

Eva

JP,

Laat dit wees soos jy glo.

J.P.

Laat dit eerder wees soos dit is, nie soos ons wil hê dit moet wees nie.

Ons toets haar. As haar visioene waar word (soos deur haar beskryf is) dan was hierdie vrou ‘n profeet van God. Einde.

annewenn

Amen.

annewenn

Doreen

Jy mag miskien dink ek het nie veel kennis nie, maar ek dink ek het genoeg “common sense” om nie my ore uit te leen aan enige iemand wat besluit om ‘n jakkals in die hoenderhok in te jaag nie, in engels se hulle ” Look before you leap” en voorbeelde van propoganda in die NSA om iemand te diskrediteer is tog legio. Hoop eerder die pers kry nie hierdie sappige brokkie in die hande nie, want dan gaan ons ou volkie van vooraf vergruis word.

Suria

Hello almal, ek is nuut op hierdie blog.

Dit wil voorkom of die Paraclete heeltemal teenstrydig is teen dit wat JB voor bekend was en waarvoor sy gestaan het.

Adriaan het jy die boek, indien so kan jy asb laat weet wie het dit uitgegee en in watter jaar.

Al wat ek kon sien was die skakel:
http://www.afrikanervryheid.co.za/showthread.php/144-Johanna-Brandt….The-Paraclete?s=4191c7b4c913776dff5a246e7f1def9d

Is dit genoeg bewys dat dit werklik ‘n boek is deur JB? Wat is die kanse dat dit ‘n klug is?

Patriot

Vrinne – hoe wonderlik om die gesprekke te volg op die blog en te sien hoe ons verskil sonder om mekaar af te kraak – pragtig en opbouend !!! Dis mos hoe ons volk met mekaar moet kommunikeer en ek bedank iedere en ‘n elk vir almal se insette , maar voordat ek my lyf kom filosoof of predikant hou , wil ek graag my stuiwer in die armbeurs gooi , as ek mag? Nie een van ons het in daardie tyd geleef nie (of miskien was sommige van ons baie jonk en het nog nie juis verstaan waarom die… Read more »

Doreen Stassen

Ek wonder waarom jou sou dink dat ek dink jy het nie kennis nie? Ek het eksepsie geneem omdat jy na ons as ‘n “lot” verwys. Almal hierbo het meer kennis as ek, alhoewel ek die Johanna Brandt Boek reeds 20 jaar gelede gelees het en meer onlangs nog ‘n keer, en so doen ek ook met die Siener boeke om op hoogte te bly met huidige gebeure. J.B. ek het nooit laat blyk dat die JB probleem opgelos is nie. Daaroor het ek klaar besluit en my se gese. Jy kan nie wydsbeen loop in die geestelike wereld nie.… Read more »

Eva

Patriot Toe ek jonger was kon ek nooit verstaan hoekom die volk gestraf moes word as die koning oortree het nie. Die OT is vol van hierdie gebeure. Die opdrag van Vader was as iemand sy rug draai op die Gebooie en wette van JHWH, moes die volk daardie persoon stenig. As die koning oortree het, moes die volk hom gestenig het, en hom nie gevolg het nie, daarom was hulle saam met die koning gestraf. Ons is onlangs deur dieselfde situasie. FW en sy gevolg, wyk van die wette en Gebooie van Vader, en ons is maar te gretig… Read more »

Jurwey

Dit is goed gestel, en is die volle waarheid, dit laat n mens goed voel dat die vroue weer leiding begin neem op hulle eie terrein, dan is daar hoop vir ons volk. Ja en ons is verneder tot n nieveel segende volk, n nasie kan ons nie meer wees nie, want ons het nie n land nie! Hopelik nie vir lank nie! Soos Gen De La Ray dit gestel het, n volk kan nie n Nasie word sonder n land nie! Ek het n interesante gesprek gehad met n britse onderdaan, wat vir my getref het was sy algehele… Read more »

Eva

annewenn, Anders as wat jy dink dat ek nie my common sense gebruik nie, gebruik ek my verstand en is daar tog nog ander mense wat ook DINK en nie alles net vir soetkoek opeet nie. Ek plaas hierdie aanhaling wat ek op wendag se webblad gekry het. Juis die mense wat JB so besing vir haar moeder god: Van wat ek kan aflei van Johanna Brandt nadat ek vir die eerste keer van haar dokumente gelees het, is dat die tipe geloof wat die Chinese beoefen nogals in plek val met haar geloofsoortuigings. Haar dokumente val ook in plek… Read more »

Ant San

Eva, jy verwar my effe. Is Wendag se mense nie witboekers nie? Ek kan duidelik sien dat jy baie navorsing hieroor gedoen het en waardeer jou openbaring. Die vraag wat by my opkom is of daardie boek van JB en die aanhalings hierbo nie die ware verhaal van die uiteinde van die mensdom beskryf nie? Na die wegraping. Ons weet tog dat ons weer op aarde deur ons Hemelse Koning regeer gaan word en dat satan weer vir ‘n kort rukkie losgelaat gaan word en dan finaal in die poel van vuur gegooi gaan word. Vir ons om soveel siele… Read more »

Eva

Jurwey,

Wat ‘n interessante pos het jy gemaak, en ek het nou weer vannaand baie by jou geleer.

Dis hoekom ek so lekker hier kuier tussen ons eie mense. Al verskil ons en al word my kop gewas, by elkeen leer ek iets.

Ja Engeland gaan swaar gestraf word, soos Vader skryf in die Lorber Geskrifte, gaan hy heeltemal onder die water verdwyn. Net soos Sodom en Gomorra.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag aan Almal Hier Ek wil net gebruik maak van die geleentheid en net noem namens Oom Adriaan; Hy vra innig onverskoning omdat hy nie reageer op die stadium met die BLOG nie, want sy Rekenaar by sy Kantoor het ñ virus gekry en is buitewerking “Dalk is die virus nog geplant Hy is nie seker nie”. Hy vra ons moet net geduldig wees dit sal moontlik nog 2 tot 3 dae neem om alles weer op en aan die gang te kry. Hy het wel genoem dat daar is lekker lees stof oppad rakende die STAKINGS en moontlik… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Almal Ek wil net ñ bietjie lig skep op die onderwerp van ander nasies en ADAM se mense. Adam is vertaal vanaf die Hebreeuse woord “AWDAWM” en beteken dan ook “wit van aangesig”. Die basiese verklaring is dan soos volg; “Blosende/Rooierig gelaatskleur, wys bloed in die gesig(kan bloos) en dan ook deurskynende wit vel”. Die vel van ‘n swart, geel of baster ras is nie deurskynend nie. Selfs die vermoë om te bloos is net te vinde of uniek van die wit mens. Dit word veroorsaak deur jou onder bewussyn wat net deur Yahweh beheer word. Die rede… Read more »

BOERLANDER

Hallo daar Pieter-Jan

Baie dankie vir die stukkie pragtige uiteengesette nuus. Ek vertelle al lankal vir die mense van die, maar helaas, kerk se oogklappe is met superglue vas geplak. Ek hoop nie jy gee om nie, maar ek het gespoeg en geplak en wyd gestuur. Dit is nou vir die wat moet wakker word.

Jurwey

Wat doen die Amerikaanse weermag in die Oos-Kaap, en wat doen hulle in Lanseria? Is dit om die wat in opstand gaan kom in konsentrasie kampe te stop soos daar gefluister word, soos wat die huidige regering 200 000 Sjinese bewapen het, en waarvoor nogal.

In die Anglo BOERE oorlog het ons teen engeland, amerika, Australia, en die Afrikaniste oorlog gevoer, die engelse het gekla want dit was moeilik om die afrikaniste se aptyd, hongerpyne te still, gedink hulle het geleer, nee glad nie, hulle het dan die hele Zimbabawe vir hulle gegee, onnosele mense die klomp engelse dan nie!

Eva

Jurwey, Soos Adriaan op vorige drade gesê het maak die banke hulle gereed vir die god mandela se vrekte. Dan sal GEEN k4 werk nie. Die polisie en weermag bestaan 95% uit hulle. Wie gaan dan die orde hier moet handhaaf? Hoekom is huille juis in die oos Kaap? Om al die wenende barbaarse hordes in toom te hou. Hulle het hom nie eers vannaand op sy verjaarsdag afgeneem nie, en die berig wat wel vir ‘n fraksie van ‘n sekonde gebeeldsend was, was ‘n vorige verjaardag s’n. Dit is darem baie baie snaaks dat hulle hom nie gewys het… Read more »

Danie Marais

Hallo Eva en Jurwey,
Lig ons en veral vir my in oor die Amerikaanse weermag in die ooskaap en in Lanseria, asook die sjinese bewapening? (Ek was nie eers bewus vandit nie ) Ja Eva ek stem saam want ek het opgelet na die beeld materiaal. Volgens die nuus het Zuma hom gaan besoek in Transkei, maar terselftertyd het hy met die Britse premier samesprekings gehou. Ek is mal oor die Blog waar mense soos julle vir ons die inligting kan gee. Sterkte en groete !!

Eva

Pieter Jan, Dankie jy het ‘n mondvol gesê maar die spyker op die kop geslaan. Ek wil tog net ‘n ietsie sê oor die woordjie “GOD” veral in die lig van die EEN WêRELD GODSDIENS (EWG) Vra die meeste Christene wat is onse Vader se Naam en hulle sal sê “GOD” soos ‘n predikant dit jare gelede vir my gesê het. Daar is baie gelowe, en elke geloof het ‘n god, en al die gode het name soos Jupiter en Baal en Astarte (Easter) ens. Net die Christene se God het nie ‘n naam nie. Hy is sommer net God… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aand almal en aan Mev Eva Dit is 100% waar wat jy sê, hier is my studie oor die name van ons HEMLSE YHWH DIE NAME VAN ONS HEMELSE VADER Daar is al so baie geskryf oor die Name van ons Hemelse Vader en Sy seun die Massias. Die rede waarom ek oor dieselfde onderwerp skryf is, omdat dit in YAHWEH se wet staan dat ons (blanke suiwer ras) nie Sy naam ydelik mag gebruik nie. Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die… Read more »

Melanie

Middag Pieter-Jan Van Zyl Dankie vir die inligting wat jy met ons gedeel het. Ek is nou besig om die Boekrol van Opregtes te lees en daar is iets wat my baie pla, toe Sigem die dogter van Jacob gevat het, het haar broers die stad uitgeroei, met die redes wat hulle in OPR 33:34-35 gegee het. Wat 100% reg was, maar in OPR 34:36 het dieselfde broer wat almal in die stad uitgeroei het vir hom self ‘n vrou uit daardie stad geneem. OPR 33:34 : Nadat hulle weg is, het die seuns van Jakob aan hulle vader gesê:… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte Mev/Mej Melanie Een ding wat ons altyd in oog moet hou en ook uit die skrif moet Leër is dat selfs YHWH-SHUA gesê het die gees van waarheid wat hy vir ons ook na gelaat het sal ons lei na die regte opsomming/antwoorde van die skrif en dat HY ons VERLOSSER self ook gesê het dat HY nie gekom het om die wette en beginsels van die WOORD te ontbind nie ( ..as ek dit nou so in plein Afrikaans kon sê), nee HY het net gekom om vir SY Volk die Verlore Stamme van ISRA-EL (nie volke nie)… Read more »

Willemien

Volgens die konkordansie word daar nie na hulle as basters verwys nie. Hulle was ‘n Heidense nasie, m a w Blank. Die rede hoekom Simeon en sy broers hulle aangeval het, was dat Sigem hulle suster Dina verkrag het en soos ‘n hoer behandel het. In daardie tyd was dit strafbaar met die dood.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Môre Mev/Mej Willemien Die MASSIAS het ons ook in kennis gestel dat ons nie op die pad van die Heidene (Dit kan blankes wees maar nie Adamiete nie, selfs JODE en Grieke en baie Italianers is BLANK vandag maar is nie ADAMIETIES nie onthou dit ASB) moet gaan nie, maar eerder na die Verlore 12 Stamme (Huis) van ISRA-EL. HY noem ook en sê moet nie die Pêrels (EWIGE WOORD/GEES VAN AAPERTHEID – RUAGH is Hebreeus vir GEES VAN APARTHEID, YHWH-RUAGH wat deel vorm van die 3 EENHEID VAN ONS GELOOF naamlik; YHWH (VADER), YHWH-SHUA (SEUN) en YHWH -RUAGH(GEES… Read more »

Rolene

Morning everyone. Still enjoying the blog and everyone’s opinions so much. It is really an eye opener. I don’t know how many of you are on facebook, but I came across this note if anyone is interested. It’s too long to copy and paste here. Adriaan, it will be nice to know what you think of the pole shift that they are discussing here.

https://www.facebook.com/pages/Boere-Krisis-Aksie-BKA/116298045063416?ref=ts#!/groups/364442756166

God Bless you all.

Rolene

That’s the wrong link, let me just find it again..sorry guys

Rolene
Rolene

Still doesn’t take you to where I would like you to read. The pages name is: Shifting poles and New beginnings.

J.P.

PIETER VAN ZYL

Asseblief mens. Niemand kan al die gerammel deurwerk op ‘n skerm nie. En ek gaan waaragtag nie nou als “copy&paste” net om dit uit te druk en deur te werk nie.

Dit is ‘n blog – NIE N FORUM NIE.

KORT EN KRAGTIG!!! ASSEBLIEF.

Adriaan het die 1500 “character limit” ingestel om ‘n rede.

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte MNR J.P (Jou Pes) Dit is nie gerammel nie..dit is goeie Afrikaans, jy lees weer nou net in ENGELS nê, niemand dwing jou om dit te lees nie en ASSEBLIEF as ek nie van die BLOG gebruik maak nie wat Oom Adriaan bewillig om so die Werke van Ons VADER YHWH te vereer nie en sy WOORD bietjie net bo te sit nie en as jy die kommentaar voor myne ook gelees het, die gesprek het vinnig gegaan oor wie blank en wie Adamieties is, waar moet ek anders die geleentheid kry. As jy vir my ñ antwoord het… Read more »

J.P.

Pieter Pieter, ek skryf soos ek praat (tikfoute en al). Ek lees baie en ek lees ook baie Engels maar ek is waaragtag nie ‘n taal of grammatika Nazi nie – maar ek gee om vir die taal (ja, soos enige van my mede boere). As jy voor jou rekenaar sit met ‘n Engels Afirkaanse woordeboek vir elke term dan is dit jou keuse. Dit gaan inelkgeval GLADNIE oor die Engelse terme wat ek of enige iemand gebruik nie. Die punt is hierdie 1/2 boek lange kommentaar wat nie net jy nie, maar baie mense uitrammel. Ek dink dit is… Read more »

Melanie

Ek wens Oom Adriaan het ook ‘n “I like” knoppie gehad, dan het ek hom nou gedruk.

Melanie

Nou hoekom sit hy my antwoord onder die verkeerde stuk…….. dit was vir Pieter-Jan Van Zyl bedoel

Markus H. Mocke

Beste vriend, Ek skryf hierdie brief aan almal, as n waarskuwing en hoop dat hul oë sal oop gaan vir die waarheid. Ek wil nie hê dat jy sal bid vir ń regte antwoord, ek glo die Here sal dit wel in jou hart openbaar. En as jy voel dis die regte antwoord stuur dit aan sodat God ons kan vergewe en ons land genees. Kom ons begin met swartmense; Wie dink jy het n swartman gemaak? Is dit God of Satan, of ń vloek van God? Volgens die Boerevolk en die AWB het Satan ń swartmens gemaak, die suidlanders… Read more »

Jurwey

Wat drink jy? Beslis nie water nie!

Robbie

Kan iemand nie dalk iets in hierdie website inbou soos “report abuse” sodat verraaiers soos Markus H. Mocke se gemors afgehaal word nie – dit neem net kosbare spasie op.

Ek sou graag ‘n “Like” ; “Dislike” ; en “Report Abuse” fasiliteit op hierdie website wou sien.

Pieter-Jan Van Zyl

Ja Mnr Jurwey is REG!
Jy is die andersom van intellegent, mens….Jy is van die pad af seun-tjie…Die ou-mense het altyd gesê sy goeie helfte vir sy volk (nie volke nie) het teen sy pappie se been afgeloop. So drink bietjie hieraan.

Hennie

Kyk ek is maar ‘n dom ou maar sovêr ek weet en wat vir my van kindsbeen af geleer is, is dat satan die bybel beter ken as enige mens en ook dit tot sy voordeel te gebruik. So is die bybel dan ook herskryf om aan te pas by sy ideale sodat die wêreld moet verbaster en moffies kan trou en kinders vie satan kan groot maak. So gebruik hy ook seker mense op hierdie blog om ons te probeer beinvloed deur o a te sê dat ons moet sê malema vir jesus (hierdie is die verkeerde jesus darom… Read more »

Jurwey

Hennie, Ja jy is reg, eintlik moet ons die vent ignoreer en nie verneder tot sy vlak daal nie, hy is dit nie werd nie! Kaftoriete is n woord in die Bybel, ek plaas n stukkie vir julle wat dalk interesant kan wees! Hi almal Gister het ek tot vervelens toe moes aan hoor hoe wonderlik Mandela is. Al die radiostasies het flou gelê daaroor, die witvrou by Jakaranda moes haarself kort-kort compose met tissues so aangedaan was sy. Ek het oor die volgende gewonder; In sy boek ‘long walk to freedom’ erken hy dat hy die finale toestemming gegee… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Naand aan almal hier op die BLOG Geagte Mnr Jurwey. As daar toekennings was sou jy een heel waarskynlik gekry het vir goeie en kragtige antwoord op die K@FFER se verlosser “mandela” Hierdie F@kker wil ook nie vrek en klaar kry nie. As die wit jingos maar net besef en ook net bietjie kan luister na die ander se waarskuwings sou dit ook beter gewees het, in Hebreeus is daar gesegde wat lei “Kush Haran Harumaf – wat in Afrikaans vertaal word na “Een Swart berg bewoner, met Een plat neus” so ek weet regtig nie waar kom die… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Die naam K@ffer kom van die Arabierse woord Kaffir (al vir eeue so gebruik is) wat maar meerindeels dieselfde beteken as Afrikaans wat as “ongelowige grot/berg bewoner” beskryf kan word Heiden sonder ñ geskiedenis of Engels infidel – ongelowige en in Duits is dit “ungläubig” en Latyn is dit “impius” vir ongelowige so al die wêreld tale het al so woord gehad vir die Hout-ties. Die Engelse praat ook van die Inferior race (kafir). So wat ek eintlik probeer sê is dat mense soos die Mocke nie net na ons as Boervolk moet kyk nie die ander lande het al… Read more »

J.P.

Mocke: “…indeendeel het God die aarde verwoes a.g.v dronkenskap ook, maar net daarna het Noag ook dronk geraak of hy geweet het dit was ń sonde of nie, maar in God se oë was dit ń sonde.” Nee ou perd. Nie dronkenskap nie maar verbastering was die groot probleem met die vloed (sien ook die Boek van Henog). Die “tydgenote” waarna in Gen 6:9 verwys word is ‘n geneologie of geslag (volk). Hy was dus opreg of suiwer onder sy volksgroep. “Soos oom snyman op sy blok sê, dit is sy kultuur om wreed te wees, dan oom snyman, moet… Read more »

J.P.

Mocke:

‘n Witman en ‘n kaffir is beide gepik deur ‘n slang. Jy het ‘n teenmiddel vir die gif maar net genoeg vir een. Vir wie sal jy dit gee? Jy het 10 sekondes…

Dirk

My dierbare Boere-broers en susters, Hierdie ou, Mocke, verdien nie die spasie wat ons hom gee op hierdie webwerf nie. Kan julle nie sien dat Mocke `n klassieke Nasionale Intelligensie aanslag loods nie. Daardeur rangeer hy ons almal na die verdoemde swarte toe, asof hulle enigsins ink werd is. Ons fokus moet bly by ons broers en susters, dit is hulle wat die Aparte El van Jirael, die El van Bloedrivier liefhet en dien. Met sulke broers en susters kan ek verskil, sonder om de duiwel in te word, want ons deel dieselfde gees, die Apartheidsgees, die ruach ha godesh.… Read more »

Dirk

Adriaan,
Ons kan nie kommentaar plaas op jou volgende onderwerp nie. Kyk asb
Groete

Jurwey

Julle manne is reg, moet tog nie verder tyd mors aan dit wat nie werd is nie, laat ons wat eenders dink mekaar ondersteun en bystaan, dan bereik ons darem iets, hoe noem Pieter-Jan dit, “as ek val wreek my as ek omdraai skiet my”? Dit kom manne, Mocke is een wat n lood-pil by sy eie mense gaan kry, hy praat soos n lafhard dink soos n meide-hings en tree op soos n skurk!

Eugene de Lange

Dat ons in die eind tye is, is deffenitief so. Wat my egter dronkslaan is die onverpooste dryf van verwaande hoogmoed wat die plek van die Liefde in ons volk se harte ingeneem het. Ek skrutineer hoegenaamd nie, my huis is eweneens nie perfek nie, en stoei ek soos elkeen van ons maar met die teestaander se suurdeeg in ons. Daar word baie gese dat mens ‘n swarte uit die bos kan haal, maar jy kry nie die bos uit die swarte nie! Dieselfde geld vir die Boer en die kerk! Ons volk weier om van Vader alleen afhanklik te… Read more »

Markus H. Mocke

Ek weet hoe jul voel, jul kriterseer my nog voor jullle God gevra het vir ʼn antwoord, ek het gesê en gaan dit weer sê “vra God vir ʼn antwoord!” . Ek het God gevra om ons ʼn antwoord te gee om Sy stem dik te maak met bliksimstralle en donderwolke nie net n gewone donderstroms nie, maar een wat jou sal laat wegkruip onder jou bed, sodat die volk verskrik staan en sy sonde bely en die vyand (sondaar) moet weet hoe groot ons God is ! Julle is vinnig om te praat dat die oorlog wat ons gevoer… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Ek sal nou maar met jou die spot dryf want dis al hoe ek jou van die BLOG sal kan af kry. Mag ek net een vraag stel aan jou is jy ñ Spioen vir ons vyande (Vrymesselaars/Illuminati/Jood/Liberaal/K@ffers) om in ons kraal onmin te saai of is jy regtig maar net natuurlike onnosele, die dokter het gesê maak dood maak dood en al wat jou ma net gehoor het is maak groot – maak groot. Jy kan nie uit gepraat raak van die BYBEL van ons wat verkeerd is nie, nou wat se BYBEL lees jy as dit so vol… Read more »

Hennie

Markus H. Mocke
Adriaan het so mooi gevra 1500 LETTERS nie ‘n bledie opstel nie!!!! Gaan terug skooltoe (as jy ooit daar was) en skryf jou opstelle of nog beter fokof vanaf hierdie blog dis nie vir jou soort nie

Doreen Stassen

Nee Hennie! Kyk na jou taal asseblief! Ek weet mens raak gefrustreerd, maar wees stil. Moenie aangesteek word en sulke woorde laat uitglip nie, alhoewel ons almal so voel.

Eva

Aan al die Paulus haters op hierdie blog. Daar was nie ‘n groter Paulus hater as ek nie, totdat Vader my oë geopen het wat ek nie verstaan het nie. Ek het soos julle almal geglo Paulus skryf teen die Tien Gebooie wat die belangrikste ding vir ons mense is om te doen om saligheid te verkry. Ja ek weet daar is Genade ook, maar ons moet Genade verdien deur die onderhouding van die Tien Gebooie. Ek het net soos julle geglo hy praat uit twee monde, daarom was hy vir my ‘n valse profeet. Daar is twee griekse woorde… Read more »

Ant San

Dankie Eva! Daar is omtrent nie een NT Boek wat nie waarsku teen die valse profeet en kerk nie! Hoe kry ons die mense uit die kerk? Mnr Mocke het nog baie om te leer, hy is daar waar ek 20 jaar gelede begin soek het na die waarheid. Die raad wat ek hom kan gee is om eers die Apokriewe boeke ook te lees en dan te besluit of die samestellers van die Bybel die gesag gehad het om boeke te verwyder uit die Bybel. Ek glo met Mnr Mocke se waarskynlike streng gereformeerde opvoeding en Calvyn se invloed… Read more »

Danie Marais

Eva ek is so bly dat die Vader jou oê geopen het oor Paulus Wat jy hier bo noem is die waarheid.Waar hy eers alle Christene vervolg het is hy met ‘n geweldige slag geslaan deur Hom en is hy geroep om vir die Vader te werk. Met die Moedergees wat genoem is op die blog kan ek nie saamstem nie.

Eva

My liewe ant San, Ons sal nie die mense uit die kerk kry nie, want hulle aanbid die kerk. Solank as wat hulle dit nie besef nie, sal baie siele verlore gaan. Hulle weet nie dat hulle nie weet dat hulle die kerk aanbid nie. Die belangrikste is om te bid dat hulle hardvogtige harte ‘n besnydenis moet ondergaan sodat hulle vrye wil daardeur kan ontsnap en dan eers sal hulle geestelike oë kan oopgaan. Solank die vrye wil ingekerker is deur tradisies en dogma van mense, kan selfs nie eers die Skepper vir hulle iets beteken nie. Hulle dink… Read more »

Ant San

Wyse woorde Eva.

Hoor die steenkoolmyners 140 000 het nou begin staak. Eskom maak of dit nie probleem is nie? Maak maar brandhout bymekaar, hier is reen oppad met koue.

Doreen Stassen

Ant San ek het uit baie betroubare bron verneem dat Eskom se kragstasies net drie weke se steenkool beskikbaar het! En dat dit so vinnig opgebruik word dit is net nie snaaks nie. Ek verneem ook dat net so vinnig as wat dit afgelaai word, word dit met kruiwaens weggery! Wag maar, ons tyd is hier!!!

Markus H. Mocke

Die waarheid maak seer, en dis hoekom julle my vloek, en dan noem jul self Christene, wel jy gaan voor God staan ! Julle is al so verhard dat die Bybel noem julle moordenaar, en moordenaars moet die doodstraf kry. As hierdie swart mense diere is soos julle hom noem, wat n belediging in God se oe. Kan jul nie die raaisel oplos nie ? wat is so moeilik om te verstaan wat jy saai sal jy maai, net soos jul siener en J. Brandt hierdie ridel wat so maklik is om op te los, is julle n klomp idiote… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Nee Hel ….. jy is wragtig aanhoudend ons moet jou maar net pleinweg ignoreer HOTNOT (WANT JY HOU DAARVAN OM TE VERMENG in GEES EN FISIES) MOCKE. Asof die ander profete nie gevloek het in die BYBEL nie ….. weens sulke onnoselheid van mense soos jy. Ons gebruik ook nie eenkeer die False naam van die VADER soos jy nie en is nog minder PAULUS (JOOD) aanhanger soos jy.

Jurwey

JHWH se in Deutronomium 7 Hy bring ons in n land in (SUID AFRIKA) wat deur barbare bewoon word, ons moet hulle voor ons uitdryf en vernietig, ons mag nie hulle kleinvee of enige iets van hulle neem nie! (dit het ons nie gedoen nie, ons het hulle klere, skole, medies en opvoeding probeer gee) Jy mag hulle dogter nie vir jou seun vat nie of jou dogter aan hulle seun gee nie, jy moet hulle met die banvloek tref en UITROEI!!!!!!! Ons het nie een van dit gedoen nie, nou is hulle n doring in ons vlees soos JHWH… Read more »

Jurwey

NEE MOCKE
Die BARBARE kom uit evolusie, en ons uit die SKEPPING

Jurwey

Mnr Mocke Ek gaan nou teen my eie besluit in, om jou te ignoreer want jy is dit nie werd nie, net om jou n paar vrae te vra. Wie is dan die geheime agenda, die vyand wat jy nie wil noem nie, of wil ontblood nie? Hoekom vertel jy nie almal op die BLOG wie dit is nie? Ek lees in “Tant Alie of the Transvaal” vertaal deur Emilie Hobhouse, waar gen Joubert n manskap op die been bring om n SWART STAD te gaan aanval omdat hulle n vrou op haar PLAAS vermoor het toe haar man vars… Read more »

Eva

Mocke, Waar was jy so ‘n 60 jaar terug toe die nonne in Grahamstad nog probeer het om van hierdie barbare op te voed. Toe hulle nog dink hulle voed die barbare op en leer hulle die Woord, toe word hulle opgevreet. Dan ken jy ook nog nie die Woord nie, want daar staan geen baster of bastard mag in die vergadering van Elohim kom tot in die TIENDE GESLAG nie. Dit beteken NOOIT nie. So jy besluit dat jy beter weet as God se Woord. Ek hoop hulle vreet jou soort gou op. Dink net so ‘n sappige stukkie… Read more »

Eva

Mocke, Jy weet niks wat in die lewe aangaan nie. Ons het ‘n Vader in die hemel wat niks ongestraf laat gebeur nie. Let nou asseblief mooi op wat ek nou gaan sê. Vir elke witmens wat die barbaar doodmaak, slaan daar tenminste ‘n bus om of kom daar tien dubbel barbare om in taxi ongelukke. Vertel ‘n bietjie vir hierdie barbare die inligting wat ek jou nou laat kry het. Vir elke witmens wat hulle dood sterf daar ten minste 30-50 binne drie dae na die moord. Dus ou Mock onse Vader slaap nie. As jy hulle nie vertel… Read more »

Hennie

Die duiwel is darem maar listig en wil nie van ons blog af wyk dat ons die kans kan kry om ordentlik oor dinge te kan praat wat sielsverykend is nie. Ons sal maar vir Adriaan moet vra dat alle plaasings eers deur hom “gescreen” word. Wanneer vloek jy ?? Sover my kennis strek is daar kras woorde (wat jy nie veronderstel is om in goeie geselskap te gebruik nie) en dan is daar die vloekwoorde waar jy die Vader en heilige se naam vir algemeen en onnodig op verkeerde plekke gebruik. Nou wonder ek maar net of dit nou… Read more »

Doreen Stassen

Hennie moenie toelaat dat jou humeur so hand uitruk dat jy bloeddrukprobleme kry nie. Hoor my, hierdie man is verseker van die Intil. Dienste of erens losgelaat om ons te vertoorn. Moenie jou aan sy gemors steur nie. Hy lag lekker terwyl ons tande kners.
Groetnis vir jou.

Hennie

Doreen en almal
Jammer vir my taal gebruik. Die idee van wat ek gesê het staan nog maar ek erken my taal gebruik was KRAS Ongelukkig is ek maar so dat ek my humeur vinnig verloor maar gelukkig duur dit net ‘n paar sekondes jammer weereens aan julle

Boere groete

Carlo Slootweg

Dag almal, Jammer ek kom nou eers hierop af. Met belangstelling het ek verskeie kommentare gelees. Eerstens, ek is nie ‘n Israeliet in my Bybelse siening nie. Ek is ‘n Christen. Voordat ek met klippe gegooi word, ek dank YHWH dat ek in hierdie nasie gebore is. Hardkoppig, maar met ‘n groot liefde vir hul Koning. ‘n Nasie wat gekenmerk was as Christene, Godsvresende nasie. Net enkele gedagtes. Paulus is ‘n moeilike man om te verstaan. Maar as God hom eers vir jou geopenbaar het. Wonderlik, sy durf en aanhou vermoë. Voorbeeld vir ons almal. Met uitlatings soos dat God… Read more »

Doreen Stassen

Beste Adriaan. Dit lyk my hier het almal nou hul se gese. Op jou nuwe Topic kan ons nie kommentaar lewer nie. Sal jy bietjie kyk wat daar aangaan? Baie groete. Sien jou volgende week?

Hennie

Ek dink Adriaan Het nog virus probleme op sy rekenaar so ons sal dalk eers vlg week iets van hom hoor
Boere groete