BLOG

Johanna Brandt – gesant van God of Satan?

Ten eerste wil ek net om verskoning vra omdat ek nie eerder op die Johanna Brandt debakel gereageer het nie; ek was die afgelope week weg, en tweedens wou ek myself eers weer vergewis van die inhoud van haar geskrifte. Dan wil ek u almal bedank vir u insette oor hierdie saak, hetsy dit positief of negatief was. Dis goed dat ons nie terugdeins om oor omstrede dinge te praat nie, en wat ek nou gaan sê, is nie bedoel as kritiek op enige bydrae nie. Ek glo ons het almal hieruit iets geleer, selfs diegene wat nog nie met die Waarheid kennis gemnaak het nie.

Ek hoop net nie ek gooi nou weer ‘n klip in die hoenderhok en dat die haelstene van vooraf gaan begin val nie!
Nadat ek Johanna Brandt se boek, The Paraclete, gelees het, het ek besef dat as ek in 1994 daarvan geweet het, haar visioene dalk nooit die lig sou gesien het nie. Maar miskien was dit so bedoel. Ek het destyds maande lank spandeer om soveel moontlik inligting oor haar lewe en werk te versamel – en dit sluit in koerant- en tydskrif artikels, onderhoude met mense wat met haar bevriend was, al haar boeke wat beskikbaar was, en selfs ‘n radiopraatjie wat in 1952 (met die herdenking van die Vrede van Vereeniging) uitgesaai is. En nêrens, maar nêrens was daar enige verwysing na die omstrede, The Paraclete, nie. Dit verbaas my net dat sy, wat so dapper en onverskrokke was en nie geaarsel het om haar visioene in verskeie tale te publiseer nie, terwyl sy vanuit die staanspoor geweet het dat dit hewige teenstand, veral van die kerk se kant, sou uitlok – inteendeel, sy is kort na die verskyning van Die Mellinium, deur haar gemeente uit die kerk geskop. My vraag is, waarom het sy nie ook The Paraclete in Afrikaans gepubliseer nie? En waarom was sy, met haar terugkeer uit Amerika, onwillig om met haar familie, vriende of kennise oor haar verblyf in die vreemde te praat? Kan dit wees dat sy miskien besef het sy het ‘n fout gemaak om die boek te skryf, of was daar ‘n ander rede? Ons sal dalk nooit weet nie.

Aan die einde van 1999 het ons besoek gekry van mev. Deborah de Beer. Haar ouers was nie net Johanna Brandt se naaste bure nie, maar ook intieme huisvriende. Na al die weerstand, aanvalle, venyn, afjakke, openlike veragting, bespotting en beskimping wat op die publikasie van haar visioene gevolg het, het Johanna Brandt alle eksemplare in haar besit, vernietig. Mev. De Beer se moeder het toe Johanna se kopie van Die Millenium geleen en dit oorgetik. Daarna het sy Harmonie gereeld besoek en het Johanna aan haar bykomende inligting verstrek wat sy met potlood kantaantekeninge op die manuskrip aangebring het.

Mev. De Beer het daardie kopie van Die Mellinium aan my en Annelize geskenk, en selfs in die kantaantekeninge is daar géén enkele verwysing na The Paraclete nie. Volgens mev. De Beer het Johanna in daardie gesprekke by herhaling gepraat van die groot natuurrampe wat nog sou kom en die verwoesting wat daar op die mensdom wag. Sy het dit min of meer só gestel: Ook die natuur ly onder die mens se bose handewerk. Sy wraak sal verskriklik wees, die angs onbeskryflik wanneer see en branders druis, aardskuddings voorkom, vulkane uitbars, tornado’s, vloede, ysreën, versmagtende droogtes oral woed. En net wanneer ons dink dis allesw verby, kantel die aarde op sy as, en sal die natuur weer wees soos aan die begin… Die wolke sal skeur en oor Suid-Afrika sal Hy neerdaal. Hoe heerlik, hoe onbeskryflik!

Ook in dié profesie het sy na die Messias as manlike persoon verwys.

Ek wil hier net graag ‘n regstellings of twee maak. Op die blog is daar o.m. gesê dat Johanna Brandt hulle plaas Harmonie genoem het omdat dit in pas was met haar New Age ideologie. Maar in Fleur (‘n bylaag van die Brandswag) van Maart 1948 sê sy aan Eric Rosenthal dat sy en haar moeder na Pretoria verhuis het kort na haar pa oorlede is en dat hulle toe die plaas “Harmonie” gekoop het.

Sy het ook nie in Engeland met die Theosofiese vereniging óf ander vreemde ideologieë te doen gekry nie, want aan mev. De Beer se moeder het sy vertel hoe ontsettend eensaam sy was tydens haar verblyf in Engeland, en dat sy baie dae omgehuil het in haar verlange van haar vaderland. “Net soos ek gehuil het die dag toe ek op die skip was, en die Vrede van Vereeniging gesluit en die Boere tot oorgawe gedwing is. Daardie hele dag is daar gefuif en feesgevier en het die  sjampanje gevloei. Die gehate Boere is verslaan en die Britte kon hulle in hul oorwinning verlustig. Ek was so ontsteld en bedroef dat ek my in my kajuit ontrek het. Vir my was daar net skok, hartseer en pyn, want húlle vrede wou ek nie hê nie!”

Ek wil glo dit was toe sy Natuurgenesing in Amerika bestudeer het, dat sy beinvloed is. Verder lyk dit ook vir my of The Paraclete nooit in Suid-Afrika die lig gesien het nie.

En noudat ek weer opnuut met haar werke kennis gemaak het, moet ek saamstem met Andy en ‘n paar ander bloggers: Daar is min twyfel dat Johanna Brandt tot en met 1918 toe die Boodskapper aan haar verskyn het, absoluut geen kennis van die okulte, mistieke leerstellings of New Age gehad het nie. Die fokuspunt van haar hele bestaan, was haar absolute vertroue op die Almagtige, haar geloof in die Messias, en haar grenslose liefde vir haar volk. Ek kon in haar visoene of Die Smeltkroes geen enkele woord kry wat hierdie drieledige getuiesnis weerspreek nie.

Op die blog is daar ook gesê sy is ‘n satanis. As dit die geval was, sou Satan aan haar verskyn het met ‘n waarskuwing vir die volk om hulle te bekeer; en sou hy ook die volgende aan haar gesê het:

“Houthakkers en waterdraers sal ons word. Verarm en verag sal ons kinders wees; as  vreemdelinge in hul eie land, sal hulle die oorheerser dien …. Ja, ons is as volk verlore. Ons heerlike mooi land sal ons hoe langer hoe meer sien vervreem van ons geslag onder die vyand se heerskappy, want die indringer is sterk, ’n volk van skyn en bedrog…”

Of, oor die Laaste Groot Oorlog:

“Dit sal nie ’n goedgeorganiseerde oorlog wees nie, maar onbeteuelde, onkeerbare geweld wat die bedorwe beskawings omver sal werp en die wêreld tot chaos en verwoesting bring.
Dit sal eerstens die gevolg wees van die stryd tussen arbeider en kapitalis, verdrukker en verdrukte. … Met die mag in die hande van die laer, onontwikkelde klasse, kan ons niks anders verwag nie. Geen mens se lewe sal meer veilig wees nie.
Losbandigheid, plundering, ontug en ’n woeste botviering van die grofste hartstogte, sal ook Europa in ’n hel verander; ja, so groot sal die ellende en gevaar wees in die tyd van verdrukking dat geen vlees behoue sal bly tensy die dae verkort word nie.
Daar is geen vrede nie. Die  ydele gejuig en getier van die Bondgenote is die vervulling van 1 Thess 5:3 en sal in die toekoms gevolg word deur die ‘haastige verderf’ van alle geweldenaars. “Vrede!” sal hulle uitroep, terwyl miljoene mense omkom deur geweld, honger en peste! “Vrede!” terwyl anargie langsaam maar seker die oorhand kry en broederbloed in alle lande vloei!”

Of, die volgende oor die swartes:

“Waarom dan hierdie spesifieke boodskap aan die swart volke van Suid-Afrika?” wou Johanna van die Boodskapper weet. Sy antwoord was ondubbelsinnig en duidelik:“Want in daardie tyd sal God met die Boervolk in die gerig gaan en hulle deur die smeltkroes neem weens hulle gruwelike sondes en ongeregtigheid. Maar omdat die swart volke niks daarmee te doen het nie, moet hulle hul net stil gedra en op hulle plek hou, anders wag daar veel erger dinge op hulle. God is regverdig en as die swart volke  in hierdie laaste, ontstettende oordeel vernietig gaan word, sal hulle nie kan sê: Maar ons is nie eens gewaarsku nie!”

Of, en dis iets wat niemand van ons vandag durf noem nie:

(Die Boodskapper het op 7 Desember 1916 aan haar gesê):
“So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika. ‘Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is’.

Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal in die toekoms stadig maar seker van hom weggeneem word. Wat bly daar dan oor?

Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding.
Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld; … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

Julle, wat vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind”.

Dan moet mens jouself ook afvra: Wat het die Boodskapper aan haar gewys dat sy in een nag grys geword het, dat sy ‘n haarkleursel met die naam L’Oreal’ moes gebruik om haar oorspronklike haarkleur terug te kry. En dat dit menige kere haar kopvel so verbrand het dat sy bang was sy verloor al haar hare.

Ten slotte: As ek nie haar “gemors” moet lees nie, wat maak ek dan met Deut. 22:28, waar Elohim selfs ‘n donkie gebruik om met die booswig, Bileam te praat, of met Salomo? Hy wat van die Almagtige wysheid gevra het, dit gekry het en toe omdraai en ‘n klomp heidense vroue gaan trou. Daarna het hy vir hulle afgode bidplekke opgerig, self voor die afgode gekniel en van Elohim vergeet. Moet ons dan nie sy “gemors” uit die Bybel verwyder nie?

Maar ook vir Johanna Brandt is daar ‘n duidelik boodskap in die Bybel:
Deut. 18:22 – as die profeet in die Naam van die HERE spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die HERE nie gespreek het nie…

Kom ons kyk.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
105 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ida

Wat staan in ‘The Paraclete’ geskryf?

Doreen Stassen

LIEWE ADRIAAN. Jy laat my bitter sleg voel. Dankie vir jou insig en dit wat jy vir ons hierbo gee. Ja, ek is geskok oor die inligting wat Eva verskaf het, en omdat sy ook ‘n Yisraeliet is, glo ek haar onvoorwaardelik. Dit is vir my totaal onduidelik waarom sy so ‘n omstrede boek sou skryf en wat haar doel daarmee was, omdat daardie boek en “smeltkroes” so hemelsbreed van mekaar verskil. Ek voel net dat jy nie in die een ‘n heilige boodskap aan ‘n volk kan oordra, en in ‘n ander boek iets soos ‘n sataniese boodskap kan weergee nie. HIerdie goed maak mens heel deurmekaar. Ek is bly jy het veilig tuis gekom, en ek vertrou jy het gedoen in jou week wat jy weg was, wat jy moes doen. Die bloggers het omtrent diep geraak. Ek sukkel nou nog om baie van die boodskappe deur te werk, en mens kan dit net doen aan die hand van studie. Mooi bly en ‘n lekker naweek vir jou en jou gesin.

Anton

Met al die bedrog en leuens wat vir solank al wêreldwyd aan die orde van die dag is en net daagliks toeneem, asook die sataniese pogings om YaHWeH se volk te dis-krediteer, te bedieg en te vernietig, wonder mens of hierdie omstrede boek werklik deur JB geskryf is….

Danie Marais

Dankie Adriaan,
Ek het die blog maar gevolg met al die kommentaar oor J. brand.’n Week voor die onthullings op die blog verskyn het, het ek reeds haar boek weer gelees. Ek was net so plat geslaan soos Doreen. Ek stem saam met jou dat sy nie een oomblik ‘n boodskap kon gee vir RSA en dan iets anders nie. Die Bybel is al van die vroegste tye af verander, of probeer verander en daar is dele volgens die oorspronklike manuskripte wat verander is, maar dit weet julle. Is hier nie weer iemand wat die bose saad in ons harte wil plant met die verdraaing van, n valse boodskap nie? Ek bedoel nie jy EVA, maar iemand wat die boek uitgebring het.
Groete en sterkte my mede Boere Afrikaner volksgenote

Doreen Stassen

Liewe Eva, ek sou baie graag hierdie omstrede boek telese wou kry. Ek verstaan van Adriaan dat die boek nie in Suid Afrika beskikbaar is nie, en sou graag ‘n studie daarvan wou maak. Weet jy miskien waar ek dit kan vind? Liefdegroete en geseend vir jou die naweek. Ek bewonder jou oor jou kennis van die Woord. Ek kan nie saam met julle diep ouens praat nie, omdat ek maar onlangs eers uit die hoerkerk padgegee het, en nog struikel onder hulle dogma. Verskoon tog as ek soms onkundig klink. Mooi naweek vir al my geliefde broers en suster.

Jan Brits

Doreen jy kan die boek hier aftrek

http://www.antiqbook.com/boox/collec/books2000.shtml

Danie Marais

Dankie Jan vir die web-bladsy. Graag wil ek vir Efa vra wanneer is die boek gebluseer, volgens die web in 1936. Het sy werklik die boek self geskryf? Ek vra dit omdat ek nie die kennis het wat jy het nie.
Groetnis!!!!

Johan

Dankie Oom Adriaan!
Ek stem 100%!

KobusV

Ek wil nou nie nog Johanna Brandt-hase opjaag nie, maar daar is ‘n baie interessante verskynsel wat betref die XL wat sy in die lug gesien het, en wat niemand sover kon verklaar nie.

Die “Boodskapper” het glo aan haar ‘n miniatuur-kafferassegaai op die grond gewys en gesê die moeilikheid begin met ‘n reeks stakings – kleiner stakings wat al groter word totdat die hele land lamgelê is. Die letters XL verskyn toe bokant haar in die lug. Dit kon net sowel X1 gewees het, en dat sy dit verwar het met Xl (L), omdat die X ‘n hoofletter was, is dit logies dat sy aanvaar het die 1 is ook ‘n hoofletter L moet wees, want 1 en l (klein letter) lyk presies dieselfde as jy dit met die hand skryf. Kan dit nie dalk wees dat sy X1 ipv Xl (L) gesien het nie?

Gaan Google nou X1 (nie XL nie) en jy kry die volgende:

Naked Eye Comet for 2011? – C/2010 X1 (Elenin)
“A new comet has been discovered called C/2010 X1 Elenin (Extinction Level Event) which will approach to within 0.03 AU of Earth on Oct. 27, 2011 with perihelion on Sept 11th… Elenin entered our ecliptic plane on March 4 and things could start to happen then … A caller to the Alex Jones show stating that he had some inside info that there is going to be a pole shift soon. The caller was quickly dismissed and never mentioned after that and the call was deleted from the audio file… Comet Elenin was in alignment with the earth and sun on Feb 27, 2010 and it caused a 3 degree pole shift and the 8.8 quake in Chile. In the future it will again cause problems for the earth, but because it is closer the effects will be worse than the first one…”

Hierdie komeet word direk gekoppel aan groot natuurrampe wat die aarde gaan tref, vulkane wat uitbars, vuurspuwende berge, ontsaglike aardskuddings, verwoestende hael- en reënstorms, vloede en oseane wat kusgebiede gaan oorstroom. Is dit nie nou reeds aan die gang nie?
Het Planeet X1 nie dalk iets te doen met die poolverskuiwing wat Johanna Brandt voorspel het nie?

Adriaan se verwysing na haar visioen dat “die mag in die hande van die laer, onontwikkelde klasse” sal wees, het my dadelik laat dink aan Siener wat gesê het wie baas was, is nou klaas. Hoe het sy dit geweet, as dit nie aan haar geopenbaar is nie? En die stakings wat sy noem, was in 1918 nog iets heeltemal onbekend – die groot mynstaking het eers vier jaar later in 1922 gebeur.

The Paraclete is in soveel geheimsinnigheid gehul dat ek glad nie kan dink waarom sy dit geskryf het nie. Het haar smaad en verguising “as vrou” met die bekendmaking van die visioene dalk iets daarmee te doen gehad? Ek wonder maar net.

Groete

Chris Schlebusch

Kobus gegroet, dit is werklik ‘n baie intresant skrywe van jou. Kyk ons na die alledaaglikse gebeure om ons bv. die aardbeweings by die geel nasies ens
kan ‘n mens maar net wonder.
Ek sal graag ook Adriaan se kommentaar wou hoor i.v.m. die skrywe.
Groetnis

Willemien

Volgens Esegië 4:6 word Esegiël aangesê om opsy regterkant te gaan lê om die ongeregtigheid van die Huis van Yahudah te dra 40 dae lank: vir elke jaar lê Ek jou een dag op. Volgens Vers 9 moet ons droë kos bymekaar maak.

Ek glo dat Uhuru 40 dae lank gaan aanhou. So maak maar kos bymekaar, ons weet nie wat kom nie. Dit is beter om voorbereid te wees.
Groete

Eva

Doreen,

Ek herhaal my pos op die vorige draad met die skakel na die boek:

Eva says:
June 29, 2011 at 10:40 pm
http://www.afrikanervryheid.co.za/showthread.php/144-Johanna-Brandt….The-Paraclete

Ek beveel niemand aan om die gemors te lees nie, maar net vir julle eie insae dat sy dit wel geskryf het.

“The Millenium” is by die volgende skakel te lees:

http://www.boervolk.com/forums/showthread.php?t=2276

Doreen Stassen

DANKIE Eva. Voor ek dit kon aftrek het iemand wat ook hier lees, maar nie kommentaar lewer nie, dit aan my gegee. Ek voel naar oor die dinge wat ek gelees het, en ek het net hier en daar gelees. Ek stem saam met jou. Dit is suiwer gemors. Maak nie vir my saak hoe jy daarna kyk nie, ek sal nooit verstaan waarom sy hierdie omstrede boek die lig laat sien het nie. Dit was verseker nie vir my Godsgeinspireerd nie. En ek kan vir die beste wil ter wereld nie verstaan hoe sy die een boek So kon skryf en die ander een sus nie. Dit maak nie sin nie en is totaal verwarrend.

Madelene

Hallo Oom Adriaan,
Baie dankie vir oom se inset oor JB. Ons moet onthou dat ons maar net mens is, en dat profete ook net mens is. My oorlede pa het ons geleer dat ons na die Vader se stem moet luister en nie `n mens wat veilbaar is, moet volg nie. J.B.het so groot liefde vir haar volk en bo alle vir haar Verlosser gehad en vir my is dit `n groot deel van die toets.Liefde. Erken Sy Stem aan Liefde. Nogmaals dankie oom. Liefde en seeninge vir almal
Madelene

Eva

Liewe Adriaan en ander wat vrae gevra het.

Ek wil net graag vertel hoe ek op hierdie goed van JB afgekom het.

Ek het nog nooit in my lewe van JB gehoor nie, en ook nie van haar op skool geleer nie. Ek het van haar gehoor op Boerevryheid toe die Witboekers begin het om haar te besing oor haar moeder god, want dit was die hooftema van die Witboek, soos sy Afrikaanse naam bekend is, maar is eintlik “Book of El Daoud” 1907. So subtiel werk die satan om ‘n boek met so ‘n naam te vertaal na Witboek toe. El beteken god, dus moet die boek se naam eintlik “god Daoud” wees.

Omdat ek onmiddellik die teosofiese sataniese new age idees gesnap het wat glo uit die Witboek kom, wat hulle beweer JB se geskrifte beaam, het ek toe begin navorsing doen oor JB op die internet. Dit het ook nie vir my sin gemaak dat sy een oomblik Goddelike visies kan kry en die volgende oomblik ‘n boek soos die Paraclete uit dieselfde pen kan kom nie. Ek erken dat daar van die goed wat JB in Paraclete skryf ooreenkom met die Witboek.

Ek het toe op ‘n webblad afgekom waar JB by vroue van die Teosofiese Vereniging afgeneem is. As ek reg kan onthou was dit ‘n Teosofiese Vereniging in Europa, maar die land kan ek nie onthou nie, dit was of Engeland of Duitsland. Ek het die foto op my PC gestoor, maar met die oordra van inligting op my nuwe PC’s het die foto verlore gegaan.

Ons is toe in ons massas weg by Boerevryheid agv Lets en sy vriende en veral die “Ou Man” se Witboek sienings. Ek het toe ook nie regtig omgegee dat die foto verlore geraak het nie, want ek het nie gedink ek sal ooit weer oor hierdie goed met iemand hoef te praat nie, want dit het my daardie tyd grootliks en hewig ontstel. Ek het toe alle inligting wat ek oor JB bymekaar gemaak het van my PC verwyder.

Veronderstel ek vertel vir iemand om JB se voorspellings te lees, maar hulle mag nie “The Paraclete” lees nie, want dit is sataties. Watter indruk gaan dit uitlok? Ek glo dat die mense dadelik gaan dink ek is van loitjie getik.

As iemand wat ‘n bietjie Psigiatrie bestudeer het as ‘n integrale deel van my beroep, lui daar vir my ‘n klokkie dat alles nie pluis was met haar Psige nie, want daar is teenstrydighede in haar boeke, soos volg:

Vir ons, die Boervolk, vertel sy het sy visioene gehad oor ons toekoms op die nag van haar moeder se sterfbed in 1916. Sy het oornag grys geword?

In haar boek “The Millenium” beskryf sy dat sy 5 nagte na haar moeder se dood eintlik visioene gekry het en vir amper 6 weke behandeling gekry het van haar huisdokter en ‘n senuwee dokter, en dat haar kinders vir ‘n tyd lank na “Harmony” toe geneem was totdat sy weer op die been was. Dan verklaar sy verder dat sy nooit die diagnose van haar “siekte” verneem het nie. Sy’t geglo sy gaan sterf aan haar hart.

In hierdie boek onthul sy ook dat sy sowat 15 jaar tevore – reading some of the best works on spiritualism – en dat sy al manifestasies gehad het van onbeheerbare skrywes en tekeninge van die onsienbare na hierdie wêreld, maar dat sy dit onderdruk het. Bladsy 113-114.

In “The Grape Cure” vertel sy dat sy met maagkanker gediagnoseer is in 1916 kort na haar moeder oorlede is. Verder word daar die volgende van haar “Grape Cure” gesê: Chapter XIII of Brandt’s book states that although she discovered her grape cure by herself, “books on this wonderful Nature Cure had been published in all the various languages of Europe” as far back as 1556.
The book also states that Brandt acquired her “doctor of naturopathy” degree and an honorary degree of “PhN” (philosophy of naturopathy) by taking a six-month course at the First National University of Naturopathy.

In “The Paraclete” vertel sy dat haar boek se oorsprong begin het die nag van haar moeder se sterfbed in 1916, en dit was die rede vir haar “insanity”. Nou het sy ‘n diagnose beskryf. Dan beskryf sy min of meer dieselfde visioene wat sy vir die Boervolk gesien het, en toe is dit Armageddon, wat nog in haar leeftyd sou gebeur het.

Vir die Rosicrucians sê sy dat sy self die komende World Teacher gaan wees, dat sy hierdie boek oor die Age of Aquarius geskryf het, maar tog vra sy hulle vir meer inligting oor die Age of Aquarius. Ek glo dat hulle verwerping van haar boek, haar stilswye tot gevolg gehad het.

In die lig van haar kennis van spiritisme, en vorige manifestasies daarvan, glo ek dat sy wel die Paraclete geskryf het.

Dan kan ons ook haar stellings wat sy beskryf in die Millenium verder ontleed waarin sy onthul dat sy 15 jaar tevore die boeke gelees het oor spiritisme. Dit bring ons by 1901, in die hitte van die ABO.

Waar het sy hierdie boeke gekry in die eerste plek, en waar het sy die tyd gekry om dit te lees, as sy so besig was om die Boere tot hulp te wees?

Adriaan ek hoor wat jy sê oor JB, en soos Doreen sê al hierdie goed maak mens deurmekaar, en daarom moet ons nog fyner lees, want die satan meng sy goed so subtiel met die waarheid, maar dit laat by my die vraag ontstaan kan ‘n mens twee Here dien? ‘n Mens kan nie sout en ‘n bietjie peper saamgooi nie, dan is dit nog die een nog die ander. Die een persoon sal net sout proe, en die ander een sal net peper proe, maar suiwer sout en suiwer peper kan dit nooit weer wees nie.

Dan stoei ek nog al die jare met ‘n klomp onbeantwoorde vrae:

The Van Warmelos’ house, which they called Harmony became a centre for the British occupying force.
Cloete (haar swaer) was a former British agent in South Africa and had been appointed a Companion of the Order of St Michael and St George by Queen Victoria. Among the high-ranking British officers quartered nearby included Lord Kitchener, Lord Roberts and the Duke of Westminster. The Van Warmelos were largely left in peace by their “guests”.

Is dit die rede waarom hulle nie na ‘n konsentrasiekamp gestuur is nie?

Haar herhaalde beroep dat pienk wit bruin swart geel, maak nie saak van jou godsdienstige siening of jou politieke oortuiging, moet saamstaan om die vyand te beveg? Dit direk na ‘n baie vernederende oorlog waar niks vir die Boer oorgebly het behalwe ‘n verskroeide aarde, en ‘n volksmoord in die ergste graad?

My vraag: Wie is ons vyand?

Dan vra sy in The Millemium wat het ons al vir die k4rs gedoen? Behandel ons hulle met respek? Gee ons hulle ‘n ordentlike loon? Voed ons hulle op? Bla bla bla ……

Ag nee, dis te veel vir my boere hart. Dit uit die mond van ‘n “Boere Heldin”?

Doreen Stassen

EVA, ek het by ver nie die kennis wat jy het nie, maar ek wil tog se dat ek na aaleiding van jou skrywe hierbo, nooit weer aan ‘n Johanna Brandt boek sal raak nie. Dit wil vir my voorkom asof daar meer okkultiese dinge daarin geskryf staan as goeie. En ons kan nie op hierdie stadium in ons geskiedenis polities of ekonomies, gryp na die Johanna Brandt strooihalms nie. Ek sal maar vashou aan Siener, omdat hy die suiwer een is. Die Satan het sy vinger in JB se liewe gehad. Boeregroete.

Eva

Doreen,

Vriendin, dankie vir jou begrip, ek waardeer dit baie.

Die Vader sê die leiers van My volk het verleiers geword.

Ja, my volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis.

Ek kon nooit verstaan het wat Jeshua met die volgende versies bedoel het nie, maar dit maak elke dag meer en meer sin:

Mat 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
Mat 7:22 Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
Mat 7:23 En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Jurwey

Hi JP

Gaan lees Jesaja 45:7 daar noem GOD dat hy die onheil skep en lig formeer duisternis skep en heil bewerk, hoe verstaan ek dan nou die satanisme daarin,ek vra maar net? Hokaai!!

Die engels noem dit “I am the creator of goed and evil. Where God clearly states “I am both good and evil” verduidelik asseblief.

Eva

Jurwey,

Onse Vader het nie evil geskep nie, maar sy skepsele het evil geword uit eie keuse. Ek gaan vir jou ‘n stukkie hier plak wat die woordjie evil beskryf dan sal jy sien dat dit nie regtig boosheid is soos ons dit verstaan nie, maar eintlik is dit straf omdat ons sy Gebooie oortree. Vader het straf geskep ja, Sy manier om ons te tugtig. Die hele stukkie verduidelik homself:

Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions
H7451
רעה / רע
ra‛ / râ‛âh
BDB Definition:
1) bad, evil (adjective)
1a) bad, disagreeable, malignant
1b) bad, unpleasant, evil (giving pain, unhappiness, misery)
1c) evil, displeasing
1d) bad (of its kind – land, water, etc)
1e) bad (of value)
1f) worse than, worst (comparison)
1g) sad, unhappy
1h) evil (hurtful)
1i) bad, unkind (vicious in disposition)
1j) bad, evil, wicked (ethically)
1j1) in general, of persons, of thoughts
1j2) deeds, actions
2) evil, distress, misery, injury, calamity (noun masculine)
2a) evil, distress, adversity
2b) evil, injury, wrong
2c) evil (ethical)
3) evil, misery, distress, injury (noun feminine)
3a) evil, misery, distress
3b) evil, injury, wrong
3c) evil (ethical)
Part of Speech: see above in Definition
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H7489
Same Word by TWOT Number: 2191a, 2191c

Eva

Jurwey,

Ek het vergeet om die BBE vertaling se versie te plak wat meer sin maak. Bible in Basic English:

(BBE) I am the giver of light and the maker of the dark; causing blessing, and sending troubles; I am the Lord, who does all these things.

Jurwey

Volgens n Hibreuse rabbi in Bill Moyers 1996 PBS series “GENISES” “In a Quote from Isaiah 45:7 GOD Himself clearly states He is both good and evil, this caused a nation-wide furor when it was quoted. It was such a striking statement and such a surprise, and so controversial, because it was not hidden, but openly stated in a 2500-year-old book of the Bible, in the originale Hebrew

Hoe verstaan n mens dit? En tog is daar GEEN satanisme by betrokke nie!

Jurwey

Goed die punt is verstaan, dankie!

Jurwey

“For want of a nail, the shoe was lost;
For want of a shoe, the horse was lost;
For want of a horse, the rider was lost;
For want of a rider, the battle was lost;
For want of a battle, the kingdom was lost!

Soos daar geskryf staan, “die tweede wereld oorlog was ge-eindig deur n atoombom, die derde wereld oorlog sal begin met n atoombom, en dit gaan so wees, dalkdie bom op Isreal?

J.P.

Eva

Die groot probleem Eva is die Paraclete. Haar uitlatings oor ons verpligtinge teenoor die kaffir in The Millenium beskou ek nie as problematies vanuit ‘n tydsgebonde beskouing nie.

Die leesstof wat sy tot haar beskikking gehad het oor spiritisme maak haar ook NIE ‘n goddelose Satansaanbidder dwarsdeur haar lewe nie.

Jy moet dalk ‘n verklaring eers stryk waarom hierdie dwaalgees (as ‘n dit so wil noem) vir haar ‘n boodskap aan die Boervolk wou gee? En ‘n boodskap van ons uiteindelike verlossing?

Ek haal ‘n kort stukkie aan van JB uit Die Smeltkroes:

“Een van die ontelbare hindernisse en struikelblokke wat die Satan op my pad gelê het vanaf 7 Desember 1916 (en ek waarsku ook my lesers om geen gehoor daraan te gee nie), was dat hy van my ‘n spiritis wou maak, maar ek het deur die krag van Jesus Christus sy doel verydel, deur die stem van die gewete, wat aan my gesê het dat dit vir my verkeerd sou wees om daaraan gehoor te gee. En nou is ek dankbaar daarvoor…”

Ek sien sover geen probleem met die feit dat sy tog tedoen gekry het daarmee nie. Vanuit jou oogpunt moet ons sekerlik Spreuke uit die Bybel gooi (Salomo was goddeloos) asook alles van Paulus a.g.v. sy Skrifgeleerde (Kabbalistiese) agtergrond (soos sommige mede Boere reken).

En die feit dat die druiwe dieët lank reeds bekend was maak nie haar openbaring daarvan veel minder nie. So ek is nie seker wat jy met jou verwysing gepoog het daar nie.

Nog ‘n aanhaling uit die Kappikommando van Johanna Brandt:

“Die eerste weke na die intog is bestee aan inkwartiering en die soek na verblyfplek vir die soldate. Harmonie is met rus gelaat. Net een floue poging is aangewend. ‘n Offisier het opgedaag. “Net die offisiere, nie manskappe nie. Ons sal u geen moeite veroorsaak nie. Ons tente is tog te bitter koud snags. Gee ons tog net plek in u huis,” het hy op smekende toon gevra.
“My broers is die veld het nie eens tente nie. In weer en wind moet hulle onder die blote hemel slaap. Dink jy dat ons Britse offisiere sal toelaat om in hul beddens te slaap? Nee, laat ek jou maar sê ek en my moeder is vurige republikeine,” het Hansie vinnig geantwoord.

En nog ‘n aanhaling uit Wikipedia (ek weet – dit is nie die beste bron nie maar net vir interresantheid:

“In their role of harmless civilians, Johanna and her mother were able to collect information on the movements of soldiers and ammunition, and they smuggled this information out using letters written in invisible ink made from lemon juice.”

‘n Mens wonder of ‘n hoër hand die taak nie so beskik het nie… of hoe?

Doreen, Eva en al die ander wat nou so op hol is oor JB se kontroversiële lewe. Adriaan het die beste oplossing hiervoor gevind in Deut. 18:22:

“as die profeet in die Naam van die HERE spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die HERE nie gespreek het nie…”

Ek gaan nie my boekie weggooi nie. Inteendeel sal ek dit byderhand hou en haar woorde toets. As hulle dit slaag dan weet ek sy was ‘n spreekbuis vir Yahweh. Nie elke profeet was in die moederskoot gevorm vir hulle taak nie. Baie het dit eenkeer of later in hul lewe gekry. Dit maak hul woorde en dade nie minder nie.

Soms kry ek die gevoel ons vergeet dat selfs ou Siener ‘n mens was. Daar is hierdie indruk van ‘n bo-menslike wese wat vir ons amper nooit deur sy lewe foute begaan het nie en dit skep vir my ‘n tipiese resep vir ongesonde idealisering. JB was ‘n vrou met haar hart op die regte plek maar met foute. Ek ken dit, ek verstaan dit en ek het simpatie. Daarom luister ek,… al luister ek versigtig.

Soos ek sê, ons los die saak en kyk wat gebeur…

Groete

annewenn

Dankie Mnr Snyman vir u nugter siening. Maar aan die ander op hierdie blog..
Julle lot laat my so baie aan die 1994 oorgawe, die NG kerk ens dink. As jy werklik in iets glo sonder voorbehou, dan wankel jy nie en glo skielik wat voor jou opgedis word nie. Geen wonder Siener noem ons ‘n veragtelike volk. Die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu… of het julle vergeet?

Doreen Stassen

Annewenn, jy hoef jou nie aan ons “lot” te steur nie. Hier op hierdie blog sorteer ons probleme uit, praat met mekaar en luister na die wat meer kennis het as jy of ek of die volgende een. Natuurlik kan ons wankel as ons glo iets was reg. Skielik hoor jy daardie persoon nie was wat hy/sy voorgegee het nie, natuurlik mag jy jou opinie verander. Niemand sal mos in daardie persoon bly glo nie? Genade jong!

J.P.

Doreen

Die saak oor JB is nog GLADNIE opgelos nie en ek voel steeds nie sy het voorgegee wat sy nie is nie.

As ‘n opregte teosoof en spiritualis (soos dit blykbaar hier aanvaar word) verwag ek van haar om baie sterker te leuen na hulle ideologieë en standpunte. Wat sy vir die volk gedoen het en die feit dat haar visioene gehandel het oor ‘n toekomstige vrye Boervolk is NIE iets wat die Satan aan ‘n volk soos ons wil bekend maak nie. Inteendeel sal aanhangers en volgelinge van sy wêreld orde dit probeer doodsmeer.

So wat gaan aan? Moet ek nou aanvaar dat die onrein geeste (die Satan) graag die Boervolk wil waarsku en seker maak hy loop sy pad reg met die Almagtige? Komaan mense, dink ‘n bietjie daaroor. Dit is mos simpel!

Dat sy met spiritualisme tedoen gehad het is nie twyfel nie. Dat sy dit gelos het is ook nie vir my betwyfelbaar nie. So nee wat. Eva-hulle sal veel meer moet uitrig as hulle my wil oortuig daarvan dat sy haar hele lewe gewy het daaraan en ons mense om die bos te lei. As sy werklik dit ter harte geneem het so sy sou sekerlik mistieke bewegings en ideologieë onder ons volk probeer uitgebasuin het, maar sy het nie. En glo my sy was nie die tiepe persoon om op haar gat te sit as sy glo in iets nie.

Eerlik, as sy ‘n agent vir Satan was dan was sy maar ‘n bleddie k@k een.

Eva

JP,

Laat dit wees soos jy glo.

J.P.

Laat dit eerder wees soos dit is, nie soos ons wil hê dit moet wees nie.

Ons toets haar. As haar visioene waar word (soos deur haar beskryf is) dan was hierdie vrou ‘n profeet van God. Einde.

annewenn

Amen.

annewenn

Doreen

Jy mag miskien dink ek het nie veel kennis nie, maar ek dink ek het genoeg “common sense” om nie my ore uit te leen aan enige iemand wat besluit om ‘n jakkals in die hoenderhok in te jaag nie, in engels se hulle ” Look before you leap” en voorbeelde van propoganda in die NSA om iemand te diskrediteer is tog legio. Hoop eerder die pers kry nie hierdie sappige brokkie in die hande nie, want dan gaan ons ou volkie van vooraf vergruis word.

Suria

Hello almal, ek is nuut op hierdie blog.

Dit wil voorkom of die Paraclete heeltemal teenstrydig is teen dit wat JB voor bekend was en waarvoor sy gestaan het.

Adriaan het jy die boek, indien so kan jy asb laat weet wie het dit uitgegee en in watter jaar.

Al wat ek kon sien was die skakel:
http://www.afrikanervryheid.co.za/showthread.php/144-Johanna-Brandt….The-Paraclete?s=4191c7b4c913776dff5a246e7f1def9d

Is dit genoeg bewys dat dit werklik ‘n boek is deur JB? Wat is die kanse dat dit ‘n klug is?

Patriot

Vrinne – hoe wonderlik om die gesprekke te volg op die blog en te sien hoe ons verskil sonder om mekaar af te kraak – pragtig en opbouend !!!

Dis mos hoe ons volk met mekaar moet kommunikeer en ek bedank iedere en ‘n elk vir almal se insette , maar voordat ek my lyf kom filosoof of predikant hou , wil ek graag my stuiwer in die armbeurs gooi , as ek mag?

Nie een van ons het in daardie tyd geleef nie (of miskien was sommige van ons baie jonk en het nog nie juis verstaan waarom die feite van die lewe gaan nie) so , ek glo nie een van ons is regtig in die posisie om ‘n ware oordeel te mag fel op wat daardie tyd opgelewer het nie.

Al wat ons het , is ‘n boek getiteld “The paraclite” wat geskryf was deur ‘n vrou , vasgevang in haar eie dimensie van tyd , wat geworstel het met haar eie probleme en haar eie omstandighede , en moes “cope” met die heersende gebeure en probleme van haar tyd – (net soos ek en jy alledaags ondervind) , waarin sy haarself mee kon vereenselwig tydens die gebeure en daaglikse oorlewing van die dag….sy was maar nog steeds net ‘n mens , net soos ek en jy . Neem bv. jou eie lewe , gemeet aan die dag tot dag se bestaan – jy het jou “op” tye en jou “af” tye…ons almal gaan skryf nie ‘n boek daaroor nie !! ….. Kom ek vra die volgende vraag “Sal ek of jy ooit die Skrif dieselfde kon verstaan “??
Nou het ek jou !!!….want as die antwoord “Ja !!!” was , hoekom al die verskillende gemeentes en denominasies . Bv , ek het jare gelede deur die dorpie Venterstad gereis , (naby Bethulie) , en gesien die dorpie het letterlik 10 strate af en miskien 20 strate op , miskien was julle al daar …. – maar daar was iets in die omgewing van 18 verskillende gemeentes , elkeen met sy eie kerk en eie geloof en sienswyses in hierdie klein dorpie !!!! WOW !!!

“Gemeentes” verteenwoordig mense se verskillende sienswyses , gelowe en kulture , maak nie saak hoe jy daarna kyk nie.

As hierdie vrou ‘n profeet van Yahweh was , sal dit openbaar gemaak word , as sy nie ‘n profeet was nie , sal die waarheid spoediglik seevier , want die lig oorwin alles…..ek gaan nou definitief nie my kop daaroor breek nie !!!

Boeregroete…..en lief vitr julle almal !!!

Doreen Stassen

Ek wonder waarom jou sou dink dat ek dink jy het nie kennis nie? Ek het eksepsie geneem omdat jy na ons as ‘n “lot” verwys. Almal hierbo het meer kennis as ek, alhoewel ek die Johanna Brandt Boek reeds 20 jaar gelede gelees het en meer onlangs nog ‘n keer, en so doen ek ook met die Siener boeke om op hoogte te bly met huidige gebeure. J.B. ek het nooit laat blyk dat die JB probleem opgelos is nie. Daaroor het ek klaar besluit en my se gese. Jy kan nie wydsbeen loop in die geestelike wereld nie. Jy is of die een of die ander. Niemand hoef dieselfde as ek te voel nie.

Eva

Patriot

Toe ek jonger was kon ek nooit verstaan hoekom die volk gestraf moes word as die koning oortree het nie. Die OT is vol van hierdie gebeure.

Die opdrag van Vader was as iemand sy rug draai op die Gebooie en wette van JHWH, moes die volk daardie persoon stenig. As die koning oortree het, moes die volk hom gestenig het, en hom nie gevolg het nie, daarom was hulle saam met die koning gestraf.

Ons is onlangs deur dieselfde situasie. FW en sy gevolg, wyk van die wette en Gebooie van Vader, en ons is maar te gretig om hom te volg, ipv hom te stenig. Nee, toe koop ons te lekker op die Sondag, en ons dobbel te graag in die Casino’s, dis maar OK as die moffie vir ons preek in die kerk, en is maar OK as hy trou en kinders aanneem, dis maar OK as ons ongebore babas by hul miljoene vermoor agv onsedelikheid, dis maar OK as satanisme en aanverwante goed in ons land aangaan. Dis maar OK dat hulle ons Godsdiens uit die skole verban het, en nou alle godsdienste in die skole moet bestudeer.

Dit is die crux van die saak. JB was nouwel net ‘n vrou met haar probleme, maar sy word gesien as ‘n ikoon in die Afrikaner se kultuur. Daarom te meer, moes sy ‘n onkreukbare karakter ten toon gestel het, soos oom Siener.

Die jonger geslag sien op na sulke ikone, en as JB sulke dubbelstandaarde in haar lewe gedoen het, kan hulle dink as sy dit kon doen hoekom nie hulle ook nie. Ons sien dit ook alreeds met sport- en ander sterre. Hoe viesliker hulle raak hoe groter is hulle aanhang en verering.

As ek jou nou reg verstaan dan mag niemand ooit weer ‘n vinger na FW wys nie, want hy was ook maar net ‘n mens met sy ups en downs, en een enkele “oordeelsfoutjie” van sy kant af wat darem nie so “erg” was nie, plaas hom nou ook as ‘n ikoon in die Afrikaner se lewe.

Rom 16:17 En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en vermy hulle.
Rom 16:18 Want sulke mense dien nie onse Meester Jeshua nie, maar hulle eie buik; en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges.

Kan die Bybel duideliker as dit wees? Dit is waarom Jeshua in Openbaring aan die gemeente van Laodicense sê:
Rev 3:16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

Dubbelstandaarde is ‘n ernstige saak vir JHWH. Die woord wat as spuug vertaal is beteken eintlik kots of vomeer. Hy sal ons uitkots oor ons dubbelstandaarde.

Jurwey

Dit is goed gestel, en is die volle waarheid, dit laat n mens goed voel dat die vroue weer leiding begin neem op hulle eie terrein, dan is daar hoop vir ons volk. Ja en ons is verneder tot n nieveel segende volk, n nasie kan ons nie meer wees nie, want ons het nie n land nie! Hopelik nie vir lank nie! Soos Gen De La Ray dit gestel het, n volk kan nie n Nasie word sonder n land nie!

Ek het n interesante gesprek gehad met n britse onderdaan, wat vir my getref het was sy algehele afkeer van Hitler, Toe ek aan hom noem dat hulle niks het om op trots te wees as britte nie want, 1) hulle het 27000 vroue en kinders van my mense vermoor, n jong en opkomende volk, nes Hitler met die Jode 2) hulle het die kinders aan die varke gevoer op n stadium want hulle kon nie byhou met die sterftes nie, wat Hitler nie gedoen het nie. 3)die barbarse manier om my mense aan honger te laat sterf is veel erger as n genadige gaskamer dood, in vergeleke. 4) hulle het n seuntjie van 14jaar voor n vuurpeleton vermoor, 5) hulle het op ons vrouens by hulle plaashuise teiken skiet beoefen. 6) hulle het nie gehuiwer om my mense sonder verhoor tereg te stel nie, ek noem toe ek kan aangaan en aangaan, maar voordat hulle na Hitler wil verwys moet die britte vooer hulle eie deur vee, en wat van die moorde in Amerika, India, Australia en Taiwan. Ek was glad nie populer nie, maar dit was gese!

Hulle is vinnig om ander volke te wil sleg maak om die vokus van hulle af te wend, maar hulle is veel erger as Hitler en die hele duits nasie

Eva

annewenn,

Anders as wat jy dink dat ek nie my common sense gebruik nie, gebruik ek my verstand en is daar tog nog ander mense wat ook DINK en nie alles net vir soetkoek opeet nie. Ek plaas hierdie aanhaling wat ek op wendag se webblad gekry het. Juis die mense wat JB so besing vir haar moeder god:

Van wat ek kan aflei van Johanna Brandt nadat ek vir die eerste keer van haar dokumente gelees het, is dat die tipe geloof wat die Chinese beoefen nogals in plek val met haar geloofsoortuigings. Haar dokumente val ook in plek met ander “profete”, maar veral met die vanuit dieselfde era as sy. Volgens Johanna en die andere is die antwoord o.a. ‘n Etopia van Liefde vir alle rasse. Hoe dan nou, veral hier in Suid-Afrika, en veral omdat ek Boodskapper van God van Oom Siener al soveel keer deurgelees dat ek self al vergeet het hoeveel keer. Moet ek dus nou ‘n keuse maak tussen Oom Siener en Johanna Brandt, omdat daar duidelike verskille is in dit wat hulle gese het, op hierdie stadium kies ek sonder twyfel wel Oom Siener, want hy was en is tot nou toe nie net besonders akkuraat nie, maar ek kry ook altyd ‘n besondere gevoel wanneer ek sy boodskappe lees. ‘n Etopia wat o.a Liefde vir alle rasse insluit, klink met die intrapslag na iets wat ‘n mens wat in Liefde lewe en na Liefde strewe werklik wil deel in , maar hoe verstaan mens nou dinge, ek dink dit is seker die vraag, wat wag op ‘n duidelike antwoord en ek sal dit opreg waardeur as julle my in liefde, meer insig kan bied.

Dit bring my egter by ‘n verdere probleem en dit is dat beide Oom Siener sowel as Johanna Brandt op julle Web-tuiste voorkom as Boere profete, daarom wil ek net asseblief weet wat die konnotasie tussen hulle is, nie vir arguments onthalwe nie maar sodat ek as gewone mens dit kan verstaan. ‘n Mens kan tog mos nie ‘n sameflansing van verskillende idees vat en dit net bymekaar gooi nie, want dan maak dit net so min sin soos die kerk, dit is soos wanneer van die basiese begrippe so teenstrydig is dat mens nie anders kan as om dit te bevraagteken nie. Hieroor het ek dalk luiding nodig, kan julle asseblief vir my meer duidelikheid bied.

Vanuit Johanna Brandt se The Paraclete, sluit ek slegs die volgende in, wat die doelwitte, objektiewe en beginsels ter bevordering van die beweging waarin sy deel gehad het of moontlik selfs die stigter was, behels:

THE WORLD HARMONY MOVEMENT.

Aims, Objects and Principles

A Spiritual Movement for the promotion of Harmony on earth — Harmony between the races; the sexes; religion and politics; spirit and matter; mysticism and intellect; faith and reason; nature and science; Harmony between precept and practice; Harmony, in one word, between God and Man.

A Universal Peace Movement, non-political, non-racial, non-sectarian, having for its basic principle the establishment of Universal Brotherhood through International Friendship.

Anna Magda Lena

Vir die mense wat net common sense gebruik klink hierdie aanhaling sooo vreeslik onskuldig en so edel. As jy net ‘n bietjie kennis gehad het, sou jy dadelik die rooi ligte sien flikker het van ‘n ONE WORLD ORDER wat sy promofeer, met ‘n ONE WORLD RELIGION, die setel van die satan, BABILON wat JHWH destyds vernietig het, maar wat satan nog steeds najaag, om hom te verhef bo al wat God genoem word.

Ant San

Eva, jy verwar my effe. Is Wendag se mense nie witboekers nie? Ek kan duidelik sien dat jy baie navorsing hieroor gedoen het en waardeer jou openbaring. Die vraag wat by my opkom is of daardie boek van JB en die aanhalings hierbo nie die ware verhaal van die uiteinde van die mensdom beskryf nie? Na die wegraping. Ons weet tog dat ons weer op aarde deur ons Hemelse Koning regeer gaan word en dat satan weer vir ‘n kort rukkie losgelaat gaan word en dan finaal in die poel van vuur gegooi gaan word. Vir ons om soveel siele te wees as die sand korrels van die see, en die sterre aan die hemel kan ons seker nie net uit ‘n handjievol mense bestaan nie? Sy kinders is mos verstrooi op die aarde tans? Ek is bewus daarvan dat daar addergeslag en slangsaad op aarde is, dit is juis die stryd tussen goed en kwaad. Ek het geen twyfel daaraan dat ons eendag wel in harmonie met ons medemens en die natuur gaan bestaan nie. Ek het geen twyfel daaraan dat ons een geloof gaan he nie, ook weet ek dat daar harmonie tussen ons Koning en Sy kinders gaan wees! Adamiete en Slangsaad is waaroor dit tans gaan, die slangsaad gaanvernietig word op aarde. Daar is ook nie huwelike in die hiernamaals nie, dus sal ons nie seksusties wees nie. Ons gaan almal Sy kinders wees, dus gaan ons beslis van dieselfde ras wees. Ek het nie die boek gelees nie, gaan ook nie. Dit wat in die volksmond en op die harte van die volk geskryf word, word bewerkstelling deur die Afgesonderde Gees deur genade van Bo.

Eva

Jurwey,

Wat ‘n interessante pos het jy gemaak, en ek het nou weer vannaand baie by jou geleer.

Dis hoekom ek so lekker hier kuier tussen ons eie mense. Al verskil ons en al word my kop gewas, by elkeen leer ek iets.

Ja Engeland gaan swaar gestraf word, soos Vader skryf in die Lorber Geskrifte, gaan hy heeltemal onder die water verdwyn. Net soos Sodom en Gomorra.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag aan Almal Hier

Ek wil net gebruik maak van die geleentheid en net noem namens Oom Adriaan; Hy vra innig onverskoning omdat hy nie reageer op die stadium met die BLOG nie, want sy Rekenaar by sy Kantoor het ñ virus gekry en is buitewerking “Dalk is die virus nog geplant Hy is nie seker nie”. Hy vra ons moet net geduldig wees dit sal moontlik nog 2 tot 3 dae neem om alles weer op en aan die gang te kry. Hy het wel genoem dat daar is lekker lees stof oppad rakende die STAKINGS en moontlik Oom Siener se dinge.

Mense kan ons duim vas hou dat Oom Adriaan se rekenaar binnekort sal reg wees, sodat ons nog lekker kan gesels hier op die BLOG.

Hy het wel ook gevra dat as daar enige probleem of inligting wat baie belangrik is, moet ons eerder hom op die Kantoor landlyn skakel en nie net die inligting op die BLOG plaas nie, weens die regering alles so dop hou.

Hy noem ook dat julle moet almal ñ geweldig dag en week hê verder.

Boere Groete Pieter-Jan Van Zyl

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Almal

Ek wil net ñ bietjie lig skep op die onderwerp van ander nasies en ADAM se mense.

Adam is vertaal vanaf die Hebreeuse woord “AWDAWM” en beteken dan ook “wit van aangesig”. Die basiese verklaring is dan soos volg; “Blosende/Rooierig gelaatskleur, wys bloed in die gesig(kan bloos) en dan ook deurskynende wit vel”. Die vel van ‘n swart, geel of baster ras is nie deurskynend nie. Selfs die vermoë om te bloos is net te vinde of uniek van die wit mens. Dit word veroorsaak deur jou onder bewussyn wat net deur Yahweh beheer word. Die rede hiervoor is dat HY sy lewende Gees/Siel in ons suiwer wit voorvaders (ras) geblaas het en na ons oorgedra het. Jy as wit mens is dus ewigdurend deel van jou Skepper se gees. Die rede waarom ons bloos is dat wanneer jy iets sê of doen wat jou in ‘n verleentheid bring, vloei die bloed onbewustelik na jou gesig, dit veroorsaak dat jy bloos. Die swart, geel of baster nasies ken dit nie, want hulle het nie die gees om te kan onderskei nie en is ook 99% nooit verleë nie.

Nie – Blankes bestaan al voor Adam se tyd.

Wanneer daar van Adam gepraat is, het die Hebreeurs altyd gepraat van “DIE AWDAWM” wat indirek Wit man beteken het. Nog ‘n woord wat in Hebreeus gebruik was is “ENOS” wat beteken duiwelse man/mens en is ook gebruik om ‘n pre-historiese of voor-adamitiese mens of man aan te dui. Deesdae is die woorde net vervang met man of mens. Kom ons gaan kyk vinnig na twee gedeeltes uit dieBybel naamlik; Psalm 10:18 “om aan die Wees en Verdrukte Reg te doen. Geen sterfling (ENOS MAN) uit die Aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie”. En dan weer in Spreuke 28:5 ” ‘n Besoedelde (ENOS MAN) persoon verstaan die Reg nie, maar die wat JaHWeH soek, verstaan alles”. Daar is ‘n derde woord wat ook gebruik was en dit was “ISH” vir manlik en “ISHA” vir vroulik maar albei is ook net vervang met man en vrou (onderskeidelik).

In die begin van Genesis vind ons in die skeppings tyd, die woord “Dag” wat maar eintlik ook verkeerd vertaal is uit die Hebreeus en Grieks. Die woord “Yome” in Hebreeus wat in Grieks “EON” is, beteken era of leeftyd en is nie ‘n 24 uur dag soos ons dit lees in die Bybel nie.
Wat dit beteken is dat die eerste dae of tydperk oor miljoene jare kon plaasgevind het. So dit kom daarop neer dat Yahweh in die eerste vier dae tydperk die aarde, en alles daarop en ook alle elemente wat nodig sou wees om die aardbol leefbaar te maak vir plant, see-dier, dier en mens lewe daar geplaas het.

Hy het alles so geskep elkeen volgens eie voorkoms en soort, en dit ook so gebalanseer dat alles sy plek gehad het. As ons na die eerste paar verse in Genesis 1 gaan kyk sal ons vind dat alles woes en leeg was, gaan kyk nou na die Vyfde dag, daar lees ons dat Yahweh die vis en pluimvee geskape het elkeen volgens sy eie soort of spesie .

Nou kom ons gaan kyk na die Sesde Dag in Genesis 1:24-31

24. En Elohim het gesê: Laat die Aarde voortbring ‘n lewende siel volgens haar spesie: vee, kruipende diere en wilde diere van die Aarde volgens haar spesie. En dit was so.

25. En Elohim het die wilde diere van die Aarde gemaak volgens haar spesie en die vee volgens haar spesie en al die diere wat op die Adamah [adamiet se Aarde] kruip, volgens hulle spesie. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

26. En Elohim het gesê: Laat ONS mense maak na ONS beeld, na ONS gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die Hemele en oor die vee en oor die hele Aarde en oor al die diere wat op die Aarde kruip.

27. En Elohim het die mens geskape na SY beeld; na die beeld van Elohim het HY hom geskape; man en vrou het HY hulle geskape (Letwel dit het dadelik gebeur).

28. En Elohim het hulle geseën, en Elohim het gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die Aarde, onderwerp haar en heers oor die visse van die see en die voëls van die Hemele en oor alle lewende wesens wat op die Aarde beweeg.

29. Verder het Elohim gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele Aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

30. Maar aan al die lewendes van die Aarde en al die voëls van die Hemele en al die kruipende diere op die Aarde, waarin ‘n lewende siel is, die groen plante as voedsel. En dit was so.

31. Toe sien Elohim dat alles wat HY gemaak het, baie suiwer was. En dit was aand en dit was môre, dit was die sesde dag. Ons moet die laaste sewe woorde van vers 27 baie mooi verstaan.

Dan kyk ons na hoofstuk 2:5-10

5 In die dag toe JaHWeH Elohim die Aarde en die Hemele gemaak het was daar nog geen struike van die veld in die Aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want JaHWeH Elohim het nog nie laat reën op die Aarde nie, en daar was geen adamiete om die Adamah[adamiet se Aarde] te bewerk nie.

6 Maar ‘n mis het opgetrek uit die Aarde en die aangesig van al die Adamah[adamiet se Aarde] bevogtig.

7 En JaHWeH Elohim het die adamiet geformeer uit die stof van die Adamah [adamiet se Aarde] en in sy neus die asem van die lewendes geblaas. So het die adamiet dan ‘n lewende siel geword. [2 Ezra 3:5]

8 Ook het JaHWeH Elohim ‘n Tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die adamiet wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee. [2 Ezra 3:6]

9 En JaHWeH Elohim het allerhande bome uit die Adamah [adamiet se Aarde] laat uitspruit, begeerlik om te sien en suiwer om van te eet; ook die Boom van die Lewe in die middel van die Tuin,en die Boom van die Kennis van Suiwer en Besoedel. [Boekrol van Henog 24:5; 32:6]

10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die Tuin nat te maak; en daarvandaan is hy verdeel en het vier lope geword.

Kom ons gaan kyk na vers 27 van Genesis 1 se woord geskape en dan weer na vers 7 van Genesis 2 se woord geformeer. Nou sien ons dat Yahweh die vorige mens rasse geskape het, moontlik ook uit stof, maar sonder ‘n gees van onderskeid. Dan gaan kyk ons na die Formering van AWDAWM waar YAHWEH stof gebruik het en daarna SY gees van suiwerheid in AWDAWM se neus geblaas het. So hier bevestig Yahweh SY super ras wat oor almal en alles sal heers. ‘n Ras eie aan ons Hemelse Vader Yahweh, so hier sien ons dat die Wit ras die eerste fisiese afstammeling van YAHWEH is.

Dan sê Yahweh in Genesis 2:18-23. (volgens die Boek van Herhennering.)

18 Ook het JaHWeH Elohim gesê: Dit is nie goed dat die Adamiet alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.

19 En JaHWeH Elohim het uit die Adamah[adamiet se Aarde] gefor-
meer al die diere van die veld en al die voëls van die Hemele en hulle na die adamiet gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die adam elke lewende siel genoem het, so moes hulle naam wees.

20 So het die Adam dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die Hemele en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die Adam het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.

21 Toe het JaHWeH Elohim ‘n diepe slaap op die adamiet laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy sykante geneem en die plek met vlees toegemaak. [Openbaring van Henog 11:49, Boekrol van die Opregte 1:4, JeHôWganan 19:34]

22 En JaHWeH Elohim bou die sykant wat Hy van die adamiet geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die adamiet.

23 Toe sê die Adam: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem.

24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.

25 En hulle was altwee naak, die adamiet en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Wat interessant is van die gedeelte is dat Yahweh hier sê dat hy ‘n hulp sal maak om by Awdawm te pas, maar as ons na vers 27 se laaste sewe woorde gaan kyk was daar alreeds vroulike rasse gewees. So ons kan nou aanvaar dat Yahweh nie die vrou wat HY reeds moontlik duisende jare tevore geskape het, as suiwer genoeg geag het vir die super wit ras Adam nie.

Nou sal baie predikers seker klippe begin optel omdat ek so ‘n uitlating maak. Maar dink net vir jou self, Yahweh sou nooit van Adam verwag het om uit die diere vir hom ‘n vrou te kies nie. In elk geval as dit kom by diere is dit Mannetjie of wyfie, Beer of sog, Hings of merrie, bul of koei, ensovoorts. (Ons sou dus nie in vers 27 van man en vrou gelees het nie.) Wat ook belangrik is, is dat Adam sy eie saad moes voortbring en Eva wat uit hom geneem is sou presies dieselfde saad as hy gehad het.

Kom ons gaan kyk nou na Genesis 5:1

In Genesis 5: 1 staan daar die volgende; “DIT is die Boekrol van die geslagsregister van Adam. Die dag toe Elohim die adamiet geformeer het, het Hy hom gemaak na die ewebeeld van Elohim”. Die is alles korrek, want die Bybel is die geskiedenis van die Wit Adamitiese ras, nie van die swart (neger), geel en Baster rasse nie. Die swart Moslems sê dan self dat Yahweh nie hulle god is nie, maar die Wit man se God.
Argeoloë het al menslike skedels en skelette opgegrawe en bevestig dat daar ‘n onderskeid gevind kan word tussen die neger rasse, geel rasse en wit rasse. Daar is ook al skelette opgegrawe by Kilimanjaro en ook elders van neger rasse wat dateer vanaf 75 000 jaar gelede. Van die asiatiese rasse (geel rasse) is ook al skelette opgegrawe van tot 1 750 000 jaar gelede. Die inligting is baie belangrik want die suiwer wit ras se skelette dateer maar op die vroegste van 7000 jaar te vore, dit is alles bevestiging dat Adam net ‘n maksimum tydperk van 5500 jaar voor ons Massias kon geleef het. Glo u nog steeds dat Adam en Eva die eerste mens op aarde kon gewees het? Ek twyfel.
As ons na Genesis 4:14 gaan kyk sê Kain die volgende; “14. Kyk, U verdryf my nou van die aangesig van die Adamah [adamiet se Aarde] af; en van U Aangesig sal ek my verberg; ‘n swerwer en vlugteling sal ek op die Aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.
Nou die vraag wat by my opkom. Wie sou hom doodgeslaan het? Die diere? Dan is dit seker dieselfde soort diere wat in die sirkus hoort of voorkom. As ons na die “King James Version” gaan kyk vind ons in Genesis 4:14 “Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that everywere I go Men shall seek to slay me.”
As ons kyk na die woord “Men” wat die sesde laaste woord in die vers is, watter mense is dit? Onthou net die kerke leer ons dat na Abel dood is, dit net Adam-hulle was dit wil sê net drie mense. Die ander interessante feit is, waar het Kain ‘n vrou gekry? Het hy een van die diere as ‘n vrou geneem, die antwoord is heel duidelik “Nee”. Hy is na die land Nod wat aan die ooste kant van Eden gelê het. In Nod was daar van die voor-adamitiese rasse te vinde en uit daardie rasse het hy vir hom ‘n vrou geneem, dit was ook die ontstaan van die eerste bastermense.
Die ander belangrike punt is; as Adam en Eva dan suiwer saad gehad het, hoe kon hulle dan neger, asiatiese en baster kinders in die wêreld gebring het. Dit is geen wonder dat die Wit suiwer ras nie meer hul Bybel lees nie, weens sulke absurde leuens wat aan ons, deur sogenaamde Godsmanne verkondig word.

Daar is ‘n toespraak van ene Prediker Bertrand L Comparet, wat ‘n behoorlike uiteensetting gee van hoe hierdie feite en antwoorde bymekaar uitkom. En ek haal aan; “Weens die Geestelike onderskeid wat Yahweh in die Wit Adamitiese ras geplaas het, maak dit ons die hoogste beskawing in die wêreld, met die grootste vryheid en ook die hoogste standaard in ons lewenswyse ter wêreld. Die ander nasies of rasse is die Het nasies, want ons het hulle nie gehaat nie, maar ons het hulle probeer help. In die Geskiedenis van die Bybel het hulle nog altyd in hul menigte ons probeer uitroei, maar het telkemaal daarin misluk met die hulp van YAHWEH. Die rede hiervoor was dat Yahweh dit nooit sal toelaat nie!
As ons nou na die rasse in Afrika gaan kyk, sal ons vind voordat die Wit Adamitiese ras daar gaan bly het, het hulle vir duisende jare op grond stowwe soos goud, diamante, steenkool, ystererts en platinum gesit sonder dat hulle besef het wat die waarde was. Landstreke waar die grond vogtig genoeg is en dit ook nie eers nodig is vir kunsmis nie, se inwoners sit letterlik en vrek van die honger. Hulle het nie die dryfkrag en nog minder die verstandelike vermoeë om die land te verbou nie. Daar kan ook nie eers op die sogenaamde lewenservaring van hul voorvaders gebou word nie, want daar is nie. Elke keer as ons wit ras hulle gaan help het, vervloek hulle ons omdat ons nou kwansuis hulle onverstandelike lewe gaan omkrap het en dit vervang het met WIT MENS idees.
Die ander interessante punt is, dat die neger nasies hulle elke keer na die Verenigde Nasies wend om ons blankes uit te buit, te verarm en dan ook soos slawe voor hulle te verneder vir die sogenaamde verleentheid wat ons hulle aan gedoen het. Al wat ek vir julle (wit blanke ras) kan vra is om die Bybel saam met ‘n Konkordansie te lees en dan te vergeet wat die sogenaamde kerke van vandag vir jou probeer wys maak, oor ons sogenaamde swart christen broers en susters. (Wat inteendeel so hard probeer om ons uit te roei.)

Die Bybel vertel ons wat ‘n Neger ras is.

Yahweh se eerste Godgeleerde wet, toe HY die aarde en alles daarop geskape het was, dat elke skepping ‘n soort op sy eie is. HY bevestig dit 10 maal in die Bybel in Genesis en dit is van toepassing op alles selfs groente.

In Genesis 1:11 En Elohim het gesê: Laat uit die Aarde spruit; grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens sy spesie, vrugte dra, waarin sy saad is, op die Aarde. En dit was so.

Genesis 1:12 En die Aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle spesies en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle spesies. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

Genesis 1:21 En Elohim het die Groot Drake geskape en elke lewende siel wat beweeg, waarvan die waters wemel, volgens hulle spesie; en al die gevleuelde voëls volgens hulle spesie. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

Genesis 1:24 En Elohim het gesê: Laat die Aarde voortbring ‘n lewende siel volgens haar spesie: vee, kruipende diere en wilde diere van die Aarde volgens haar spesie. En dit was so.

Genesis 1:25 En Elohim het die wilde diere van die Aarde gemaak volgens haar spesie en die vee volgens haar spesie en al die diere wat op die Adamah[adamiet se Aarde] kruip, volgens hulle spesie. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.

Genesis 1:27-31

27 En Elohim het die mens geskape na SY beeld; na die beeld van Elohim het HY hom geskape; man en vrou het HY hulle geskape.

28 En Elohim het hulle geseën, en Elohim het gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die Aarde, onderwerp haar en heers oor die visse van die see en die voëls van die Hemele en oor alle lewende wesens wat op die Aarde beweeg.

29 Verder het Elohim gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele Aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

30 Maar aan al die lewendes van die Aarde en al die voëls van die Hemele en al die kruipende diere op die Aarde, waarin ‘n lewende siel is, die groen plante as voedsel. En dit was so.

31 Toe sien Elohim dat alles wat HY gemaak het, baie suiwer was. En dit was aand en dit was môre, dit was die sesde dag.

Alles is so gedoen met ‘n rede, want dan bly alles suiwer en dit was Yahweh se wil. Nooit mag ons van die maklike uitweg gebruik maak nie. Kom ons kyk wat het gebeur in die sewe tydperke van die skepping. Met die skeppings tyd sien die Hemelse Vader dat alles goed is, maar na duisende jare sien Yahweh dat daar geen vooruitgang is nie. Daar was geen landbou, geen beskawing en geen vooruitgang nie, alles is net soos HY dit geskape het.

Nou kom HY en formeer uit stof vir Adam, Adam kry ook ‘n hulp van sy eie soort met sy eie soort saad om so vir die Hemelse Vader as nakomelinge te dien vir sy Koninkryk wat tot stand sal kom na die Massias se wederkoms. Nou kan Adam en Eva net sy eie saad voortbring, maar tog word ons deur intellektuele hoere wys gemaak dat alle nasies van Adam en Eva afkomstig is. Dit is logies dat om ander nasies voort te bring jy ander saad, buiten jou eie nodig het.

Alles soos bogenoem is teenstrydig met die natuur se wet en ook die Hemelse Vader se gebod op vermenging. Ons moet ook gaan kyk na die Geskiedenis van ons Wit Voorvaders, dan sal ons vind dat Yahweh dit elke keer toegelaat het dat ons uitgeroei word. Dit alles vir die eenvoudige rede dat ons vermeng of verbaster het met die heiden nasies (of swart, geel rasse). Daar is een besliste toekoms plan en dit is dat ons Hemelse Vader dit weer sal doen.

BOERLANDER

Hallo daar Pieter-Jan

Baie dankie vir die stukkie pragtige uiteengesette nuus. Ek vertelle al lankal vir die mense van die, maar helaas, kerk se oogklappe is met superglue vas geplak. Ek hoop nie jy gee om nie, maar ek het gespoeg en geplak en wyd gestuur. Dit is nou vir die wat moet wakker word.

Jurwey

Wat doen die Amerikaanse weermag in die Oos-Kaap, en wat doen hulle in Lanseria? Is dit om die wat in opstand gaan kom in konsentrasie kampe te stop soos daar gefluister word, soos wat die huidige regering 200 000 Sjinese bewapen het, en waarvoor nogal.

In die Anglo BOERE oorlog het ons teen engeland, amerika, Australia, en die Afrikaniste oorlog gevoer, die engelse het gekla want dit was moeilik om die afrikaniste se aptyd, hongerpyne te still, gedink hulle het geleer, nee glad nie, hulle het dan die hele Zimbabawe vir hulle gegee, onnosele mense die klomp engelse dan nie!

Eva

Jurwey,

Soos Adriaan op vorige drade gesê het maak die banke hulle gereed vir die god mandela se vrekte. Dan sal GEEN k4 werk nie. Die polisie en weermag bestaan 95% uit hulle. Wie gaan dan die orde hier moet handhaaf? Hoekom is huille juis in die oos Kaap? Om al die wenende barbaarse hordes in toom te hou.

Hulle het hom nie eers vannaand op sy verjaarsdag afgeneem nie, en die berig wat wel vir ‘n fraksie van ‘n sekonde gebeeldsend was, was ‘n vorige verjaardag s’n. Dit is darem baie baie snaaks dat hulle hom nie gewys het nie.

Ek dink die einde is nou regtig nie meer ver nie.

Danie Marais

Hallo Eva en Jurwey,
Lig ons en veral vir my in oor die Amerikaanse weermag in die ooskaap en in Lanseria, asook die sjinese bewapening? (Ek was nie eers bewus vandit nie ) Ja Eva ek stem saam want ek het opgelet na die beeld materiaal. Volgens die nuus het Zuma hom gaan besoek in Transkei, maar terselftertyd het hy met die Britse premier samesprekings gehou. Ek is mal oor die Blog waar mense soos julle vir ons die inligting kan gee. Sterkte en groete !!

Eva

Pieter Jan,

Dankie jy het ‘n mondvol gesê maar die spyker op die kop geslaan.

Ek wil tog net ‘n ietsie sê oor die woordjie “GOD” veral in die lig van die EEN WêRELD GODSDIENS (EWG)

Vra die meeste Christene wat is onse Vader se Naam en hulle sal sê “GOD” soos ‘n predikant dit jare gelede vir my gesê het.

Daar is baie gelowe, en elke geloof het ‘n god, en al die gode het name soos Jupiter en Baal en Astarte (Easter) ens. Net die Christene se God het nie ‘n naam nie. Hy is sommer net God of die Here.

Vrydag oggende oor RSG as dit die Islam se beurt is vir oggend godsdiens, bid daar soveel Christene saam met hierdie Islams, want hulle bid dan vir “god” Ek het dit met my eie twee oë gesien. Vrydag vir Vrydag. En moenie dink hulle glo jou as jy sê hulle god se naam is Allah, en dis nie die Christene se “god” nie. Hulle mag nie saam bid nie. Volgende Vrydag doen hulle dit maar weer.

So pas hierdie naam ook die Jode uitstekend met hulle EWG, en so kan ALLE gelowe verenig in gebed en daar word vir “god” gebid. Die Christen dink hulle bid vir ons Hemelse Vader, die Islam vir Allah, die Budhis, die Satanis, ens ens.

Dit het tyd geword dat ons ons Hemelse Vader, Skepper van Hemel en aarde, se NAAM leer ken en gebruik, en ophou om Hom “God” te noem.

Daarom het Messiach ons leer bid: ONS VADER WAT IN DIE HEMEL IS. Geen ander geloof se god is in die Hemel nie.

As jy saam met enigiemand vir “god” bid, en die gebed word nie in die naam van Jesus/Jeshua afgesluit nie, moet jy weet jy het vir ‘n afgod gebid. Jy het jou knieë voor ‘n vreemde “god” gebuig wat die Jode jou geleer het om agterna te hoereer.

Eze 8:18 Daarom sal Ék ook in grimmigheid handel; my oog sal nie verskoon nie, en Ek sal nie spaar nie; en al roep hulle hardop voor my ore, nogtans sal Ek na hulle nie luister nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aand almal en aan Mev Eva

Dit is 100% waar wat jy sê, hier is my studie oor die name van ons HEMLSE YHWH

DIE NAME VAN ONS HEMELSE VADER

Daar is al so baie geskryf oor die Name van ons Hemelse Vader en Sy seun die Massias. Die rede waarom ek oor dieselfde onderwerp skryf is, omdat dit in YAHWEH se wet staan dat ons (blanke suiwer ras) nie Sy naam ydelik mag gebruik nie.

Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van ba`al uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat ba`al volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur was.

As ons ook gaan kyk na Jesus se regte en afgodsnaam, sal ons vind dat in die Griekse mitologie en ook in die Naslaangids volgens Bux & Schöne (Wörtenbuch der Antieke) kom die naam van die Griekse godin Ieso (Iaso) en toe ook later na die manlike afgod wat beteken geneser en verlosser.

Daar is ook ander inligtingsbronne wat aandui, dat Iesous na die seuns van Zeus kan verwys. Iesous is ook afgekort na “IHS”. In die Latynse vertaling is die afkorting “Isis, Horus, Seb” wat as die Egiptiese drie-eenheidsgode bekend gestaan het.

Nou kom ons gaan kyk na die ware name van ons Hemelse Vader en SY seun ons Massias. In Exodus 3:14-15 staan daar :

(14) En God sê vir Moses: “Ek is wat Ek is”. Ook sê HY: So moet jy vir die Kinders van Isra-El(Suiwer Blanke) antwoord: “Ek is, het my na julle gestuur”. Die “Ek is wat Ek is” word as die ware Naam aanvaar deur baie studente.
Die uitspraak is hy<h]a, rv,a} hya, yeh-ho-shoo’-ah; from 3068 and 3467; Jehovah-saved.
Die Ou Judeërs en nie jode nie, het gepraat van JEHOW`shua, so ons kan sê dat Sy seun se Naam met die Vader se naam verband hou. Dan moet dit JAH`shua wees in Aramees en JAHWE`shua in Hebreeus.
DIE BENAMING ELOHIM/ EL / ELOHEY / JAHH

Ook word die name Elohim – vir die drie-enigheid van God/ as meervoudsvorm van God gebruik, en die benaming El/Elohey/JaHH verwys na die enkelvoudsvorm van God.

Die woord “god”, wat ook gebruik word om enige afgod aan te dui, is afkomstig vanaf die woord “gud” wat “goed” beteken. Dit is ook gebruik as die woord wat “geslagsgemeenskap” aan dui en is ‘n afleiding vanuit die woord “gawd” wat die naam van die geluksgodin was.

Met die verspreiding van volke en die invloed van heidense gelowe het hierdie woorde opgeneem geraak in verskillende tale. Baie keer sou heidense name “verchristaniseer” word om “heidene” saam met die “christene” gelukkig te hou.

Ons Elohim het egter ‘n naam waarmee ons Hom kan ken, en deur Sy Seun wat in JaHWêH se naam gekom het, kan ons met vrymoedigheid na Hom toe gaan. Interessant genoeg bevat baie name in die geskrifte ‘n “JaH/El” gedeelte bv. DaniEl, wat beteken: JaH/JaHWeH is my regter.

Die naam JaHWeH is meer as sesduisend keer uit die vertaling vanaf die ou geskrifte verwyder en vervang met hierdie heidense terme.

In ‘n tyd waar soveel gelowe aanspraak maak daarop dat ons dieselfde “god” dien is dit ontsettend belangrik dat ons Hom op Sy naam ken, soos Hy vir ons. Dit is vir Sy NAAM dat ons vervolg sal word, want ons sal nooit ‘n valse redding deur enige ander naam kan aanvaar nie.

Melanie

Middag Pieter-Jan Van Zyl

Dankie vir die inligting wat jy met ons gedeel het. Ek is nou besig om die Boekrol van Opregtes te lees en daar is iets wat my baie pla, toe Sigem die dogter van Jacob gevat het, het haar broers die stad uitgeroei, met die redes wat hulle in OPR 33:34-35 gegee het. Wat 100% reg was, maar in OPR 34:36 het dieselfde broer wat almal in die stad uitgeroei het vir hom self ‘n vrou uit daardie stad geneem.

OPR 33:34 : Nadat hulle weg is, het die seuns van Jakob aan hulle vader gesê: Kyk, ons weet dat die dood vir hierdie boosdoeners en hulle stad beskore is, want hulle het die bevel van Elohim aan Noag en sy kinders en sy nageslag na hom, oortree. (Die bevel om nie te verbaster nie)
OPR 33:35 : En ook oor wat Sigem aan ons suster gedoen het deur haar te verkrag, want so ‘n laagheid sal nooit onder ons gedoen word nie.
EN
OPR 34:36 : En onder hulle was daar ‘n maagd met ‘n pragtige voorkoms en baie gewild en haar naam was Buna. En Símeon het haar geneem as ‘n vrou. En die getal van die manne wat hulle gevange geneem en nie doodgemaak het nie was sewe-en-veertig manne en die res het hulle doodgemaak.

Ek weet Sigem het nie eers Jakob se toestemming gevra voor hy sy dogter gevat het nie, maar al sou hy eers toesteming gevra het sou Jakob nooit sy dogter aan hom gegee het nie, maar Simeon het ‘n vrou uit daardie stad vir hom neem? In hedendaagse taal klink dit mos nou of ‘n witman ‘n meid kan vat maar ‘n inboorling mag nie ‘n witvrou vat nie? Help my reg as ek iets mis gelees het, of as jy weet van ‘n rede hoekom dit aanvaarbaar was in daardie tyd. M.a.w. Simeon was die vader van een van die stamme van Israel, maar van sy kinders was vermeng? Ek glo dat net suiwer Adamiete aan ons Vader behoort, maar as die vermenging in die Bybel se tyd al so erg was, hoe sal ons weet of ons suiwer is, ek glo ek is suiwer want so ver ek weet het ons geen basters in ons familie nie, en ek glo dat die Vader nie ‘n “baster” se oë sal open vir die Waarheid nie. Ek stem saam met alles wat jy gesê het, mense verstaan nie dat ons Vader net vir ons is nie, hulle kan nie glo dat Hy nie vir al die nasies van die wêreld is nie. Dat hy sy volk menigte kere opdrag gegee het om alles wat lewe in ‘n land uit te roei, dink hulle daar was nie babas en klein katjies in daai stede wat met banvloeke getref is nie? Maar dis die werklikheid en ons moet ook so wees, as hy nie jou broer (Adamiet) is nie moet jy niks met hom te doen hê nie, nie vir hom jammer wees en hom probeer red nie. Dan doen jyself sonde.

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte Mev/Mej Melanie

Een ding wat ons altyd in oog moet hou en ook uit die skrif moet Leër is dat selfs YHWH-SHUA gesê het die gees van waarheid wat hy vir ons ook na gelaat het sal ons lei na die regte opsomming/antwoorde van die skrif en dat HY ons VERLOSSER self ook gesê het dat HY nie gekom het om die wette en beginsels van die WOORD te ontbind nie ( ..as ek dit nou so in plein Afrikaans kon sê), nee HY het net gekom om vir SY Volk die Verlore Stamme van ISRA-EL (nie volke nie) verlossing te bring en dan ook om die Profisieë te vervul van SY koms en dan later SY wederkoms (ONS TYD). Ons almal is onder sterk invloed weens Saulus/Paulus (wat Joods was..Fariseërs en Saduseërs afkoms, ek glo tot vandag hy was die F@KKER wat vir Judas die 30 sikkel silver gegee het om ons VERLOSSER te verraai) wat die kerke tot vandag op die dwaal spoor hou en dan nog weens die gees van versoeking en misleiding ons laat skuldig voel oor ander volke se swaerkry en slegtegeid. HY ons VERLOSSER sê ook dat die sonde van vermenging in geest is onvergeefbaar in Matt en Lukas. Dit is soos met die gelykenis van die Barmhartige samaritaan, wie en wat was hy? Hy was blank en was so as ñ samaritane ook uit die Israel volk as jy die geskiedenis van die samaritane gaan oplees/bestudeer sal jy vind dat hulle eintlik nie so sleg was nie, dis ook die rede waarom ons VERLOSSER hulle in die gelykenis gebruik, want hulle was so verwilder onder hulle eie volk ISRA-EL dat hulle maar weg geskeer het van die ISRA-EL volk en tot vandag op hulle eie is, hulle is van Ruben se afstammelinge as ek dit nie mis het nie, ek kan nou nie alles onthou nie die studie het ek in 2003 laas gedoen, wat mos met sy eie dogters omgang gehad het, bloed skande …dit is ook waarom JUDA vandag die Oudste is van ISRA-EL en nie meer Ruben nie, maar weens sy (samaritaan) geestelike vermenging het hy die geloof van ons ISRA-EL mense op ñ heel ander wyse begin toegepas. Hy was nie Joods of griek of selfs houtkop nie (Negers was nog altyd gesien as slawe of waterdraers, Jesaja praat van die sprinkaan nasie wat alles vertrap en op eet in Egipte/Afrika, ek noem hulle die BAK-HAND nasie van die BAK HAND KONTINENT, want eish hulle vra altyd alles by ons witmense) soos die kerke vir ons predik nie. Simon van Sirene was nie swart soos ons die Negers van vandag sien nie, hy was ook deel van die nie Israeliete.

Nou as jy gaan kyk (Deutronomium en Levietekus) waar die VADER YHWH vir elke stam van ISRA-EL ñ dier as voorstelling gegee het sou jy sien dat al die konings huise van vandag, het daardie kentekens of heraldieke embleem in hulle famielie wapens Die RooiHand wat Ruben se kenteken was, Engeland die Leeuw en die eenhoring perd (Efraim) wat vernietig sal word met die Derde wêreld oorlog weens al sy moord op die Dogter van SION (RSA) en Duitsland is Leeuw (JUDA en BENJAMIN) en Slang (Dan) en VSA is MANNASE wat daar ook net ñ klein deel sal oorbly (Manasse en Efraim is Josef se Kinders hulle het gesamentlik die plek geneem van RUBEN). Benjamin is die wolf as voorstelling en as ek mag noem is my van: Van Zyl uit Benjamin en Juda (80% van die Verlore 10 Stamme bestaan uit Duitsland en Nederland se bevolking), ons het die Wolfs hakke in ons Famielie kenteken dis maar net om jou ñ idee te gee. Dit is ook waarom die BoerVolk so uniek is met sy afstammeling en met die GEESTELIKE-HAND self deur YHWH hierna RSA (SY BERG SION) gebring en so is ons die mees suiwerste Saksiese bloedlyn ooit vandag. So as jy suiwer blank is moet jy in die spieël gaan staan en Hardop uit roep in dank en vreugde oor die wonderlike wete dat YHWH jou en jou saadlyn uitgekies het van al die Stamme van ISRA-EL om SY meesterplan wat amper voltooi is hier op die Suidpunt van Egipte/Afrika te kan deel.

As ek jy is sal ek glad nie hoef bang te wees nie, dit is waarom die VADER YHWH ons altyd herinner dat jou geskiedenis is baie belanrik, saam met die BYBEL geskiedenis want dit sê wie jy is, wat jy is en waar jy vandaan kom en ook waarheen jy oppad is (Gaan doen jou afstammelings geskiedenis en vind jou self in die gees met YHWH en SY SEUN ONS VERLOSSER YHWH-SHUA).

Ek hoop, vertrou en glo dat die jou bietjie meer sal antwoord

Willemien

Volgens die konkordansie word daar nie na hulle as basters verwys nie. Hulle was ‘n Heidense nasie, m a w Blank. Die rede hoekom Simeon en sy broers hulle aangeval het, was dat Sigem hulle suster Dina verkrag het en soos ‘n hoer behandel het. In daardie tyd was dit strafbaar met die dood.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Môre Mev/Mej Willemien

Die MASSIAS het ons ook in kennis gestel dat ons nie op die pad van die Heidene (Dit kan blankes wees maar nie Adamiete nie, selfs JODE en Grieke en baie Italianers is BLANK vandag maar is nie ADAMIETIES nie onthou dit ASB) moet gaan nie, maar eerder na die Verlore 12 Stamme (Huis) van ISRA-EL. HY noem ook en sê moet nie die Pêrels (EWIGE WOORD/GEES VAN AAPERTHEID – RUAGH is Hebreeus vir GEES VAN APARTHEID, YHWH-RUAGH wat deel vorm van die 3 EENHEID VAN ONS GELOOF naamlik; YHWH (VADER), YHWH-SHUA (SEUN) en YHWH -RUAGH(GEES VAN APARTHEID) vir die varke gooi nie, want die varke (heidene en nie Adamiete..soos die JOOD vandag) sal dit vertrap en vernietig.

Geniet jou dag verder Pieter-Jan Van ZYL

Rolene

Morning everyone. Still enjoying the blog and everyone’s opinions so much. It is really an eye opener. I don’t know how many of you are on facebook, but I came across this note if anyone is interested. It’s too long to copy and paste here. Adriaan, it will be nice to know what you think of the pole shift that they are discussing here.

https://www.facebook.com/pages/Boere-Krisis-Aksie-BKA/116298045063416?ref=ts#!/groups/364442756166

God Bless you all.

Rolene

That’s the wrong link, let me just find it again..sorry guys

Rolene
Rolene

Still doesn’t take you to where I would like you to read. The pages name is: Shifting poles and New beginnings.

J.P.

PIETER VAN ZYL

Asseblief mens. Niemand kan al die gerammel deurwerk op ‘n skerm nie. En ek gaan waaragtag nie nou als “copy&paste” net om dit uit te druk en deur te werk nie.

Dit is ‘n blog – NIE N FORUM NIE.

KORT EN KRAGTIG!!! ASSEBLIEF.

Adriaan het die 1500 “character limit” ingestel om ‘n rede.

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte MNR J.P (Jou Pes)

Dit is nie gerammel nie..dit is goeie Afrikaans, jy lees weer nou net in ENGELS nê, niemand dwing jou om dit te lees nie en ASSEBLIEF as ek nie van die BLOG gebruik maak nie wat Oom Adriaan bewillig om so die Werke van Ons VADER YHWH te vereer nie en sy WOORD bietjie net bo te sit nie en as jy die kommentaar voor myne ook gelees het, die gesprek het vinnig gegaan oor wie blank en wie Adamieties is, waar moet ek anders die geleentheid kry.

As jy vir my ñ antwoord het gee my ASSEBLIEF, ek lees nie koerant nie want dit is alles deesdae geskoei op die Swartes en sy Liberale Broer en net tot voordeel van hulle ek vat eerder die koerant geld vir een maand en koop vir my biltong ten minste het ek iets van die geld. Ek weet waarvoor jou naam se afkorting ook gebruik kan word (ek sal soo van jou praat net as jy wil), Mnr Jou Pes dit is soos die pes van ñ Mocke wat nie iets anders het om te doen behalwe om die VADER se Wette af te kraak en aards te maak en ook SY naam YHWH te Belaster nie..Trap hom eerder uit as vir my ASSEBLIEF. Ek het niks negatiefs gesê rondom enige iemand behalwe om die Heiden en Jood hulle plek te wys waar hulle hoort in ons wêreld nie, nie om my eie mense (boervolk) enige skade te doen nie.

Nogmals Dankie vir Oom Adriaan vir die BLOG, ek vra onverskoning vir die wat hier lees oor die stryery, maar ek verloor al weer my humeer en dit is nie goed nie, ek geniet die BLOG verskriklik baie en dit is vir my mooi om my eie mense (boervolk) te sien skryf oor hoe GROOT ons VADER YHWH en sy SEUN YHWH-SHUA is.

Seën en Boer Groete Pieter-Jan Van Zyl

J.P.

Pieter

Pieter, ek skryf soos ek praat (tikfoute en al). Ek lees baie en ek lees ook baie Engels maar ek is waaragtag nie ‘n taal of grammatika Nazi nie – maar ek gee om vir die taal (ja, soos enige van my mede boere). As jy voor jou rekenaar sit met ‘n Engels Afirkaanse woordeboek vir elke term dan is dit jou keuse. Dit gaan inelkgeval GLADNIE oor die Engelse terme wat ek of enige iemand gebruik nie.

Die punt is hierdie 1/2 boek lange kommentaar wat nie net jy nie, maar baie mense uitrammel. Ek dink dit is hoogtyd dat daar ‘n forum oopgemaak word waar ‘n persoon soveel kan tekere gaan as hy wil. Ek gee nie om dat jy die Jood en heiden op hulle plek sit nie(!) ek kan net nie sit en alles deurwerk nie.

Ek was al op baie forums en ek gaan vir jou ‘n bietjie raad gee oor hoe om ‘n mening of oppinie op ‘n diskussie oor te dra. Jy gooi nie alles op een slag uit nie. Meeste mense gaan sulke lang poste vlugtig deur en poog om net die kern van die saak vas te vat want hulle weet daar is nog honderde ander kommentare om deur te werk. So hulle mis baie van wat jy wou sê.

Begin eerder met die kern van jou standpunt, kyk of iemand reageer en as hulle terugvoer gee wat hulle sê en dan voer jy hulle die gedeeltes van jou argument verder soos dit van toepassing is. Ek hoop dit maak sin. Glo my, meer mense gaan by die gesprek betrokke raak…

Jammer vir my bitsigheid, en ja, ek sal vorentoe eerder hierdie turksvy persoonlikheid van my op mense soos Mocke afsmeer! 🙂

Niks kwaad hier van my kant af nie, ek probeer maar net keer dat mense boekdele oordra instede van goeie kort en kragtige argumente.

Groete

Ek skryf soos ek praat en

Melanie

Ek wens Oom Adriaan het ook ‘n “I like” knoppie gehad, dan het ek hom nou gedruk.

Melanie

Nou hoekom sit hy my antwoord onder die verkeerde stuk…….. dit was vir Pieter-Jan Van Zyl bedoel

Markus H. Mocke

Beste vriend,
Ek skryf hierdie brief aan almal, as n waarskuwing en hoop dat hul oë sal oop gaan vir die waarheid. Ek wil nie hê dat jy sal bid vir ń regte antwoord, ek glo die Here sal dit wel in jou hart openbaar. En as jy voel dis die regte antwoord stuur dit aan sodat God ons kan vergewe en ons land genees.
Kom ons begin met swartmense; Wie dink jy het n swartman gemaak? Is dit God of Satan, of ń vloek van God? Volgens die Boerevolk en die AWB het Satan ń swartmens gemaak, die suidlanders sê dat dit ń vloek is van God en hul glo dat God n rassis is, met al die oorstromings in Afrika. Sommige ver regse professors glo dat n swartman n aap is omrede hy nie n kroon het nie en dat sy are van buite uitloop op sy voorarm in plaas van binne inloop soos ń witmens sin. Meeste AWB, Suidlanders en die Boerevolk se woorde is “EK HAAT N KAFER” en verdedig hulself omrede die Bybelversie sê dat daar is n tyd om te haat. Dit is net God wat mag haat! Soos geskrywe is : Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat. 14 Wat sal ons dan sê? Is daar onreg by God? Nee stellig nie! (Rom. 9:13-14).
Maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte ń wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkelse van die woestyn prysgegee (Mal. 1:3).
Daar is geen woord in die Bybel oor ras nie, maar dit verduidelik waar ons almal vandaan kom (Hand. 17:26) En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, tewyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het.
As ek gering geag het die reg van my slaaf of van my slavin toe hulle n geskil met my gemaak het-wat sou ek dan doen as God opstaan? En wat Hom antwoord as Hy ondersoek doen? Het Hy wat my in die moederskoot gemaak het , hom nie gemaak nie? En het Een ons nie in die geboorte toeberei nie? (Job 31:13-15)
Die suidlanders glo dat Gam vervloek was en sy geslag het swart geword. Wie het Gam vervloek God of Noag? Daar is geen bewyse in Gen. 9:18-29 dat Gam se geslag swart sal wees nie, en Gam was ook nie vervloek nie, indeendeel het God die aarde verwoes a.g.v dronkenskap ook, maar net daarna het Noag ook dronk geraak of hy geweet het dit was ń sonde of nie, maar in God se oë was dit ń sonde. Ons almal is afstamelinge van Noag se 3 seuns. Die rede Hoekom God die aarde verwoes het, is omdat Satan die bloedlyn wat na Jesus lei, te probeer vernietig het om gevale Engele te kry om met vroumense te meng en daai bloedlyn was kurupt, en dis moes God hul uitrooi. Wat ek probeur sê is, dat jy kry jou bose mense in alle rasse.
Nou vra ek oom snyman en al die soegenamde chrislike suidlanders, Boerevolk en AWB ens “wie sê julle het ń swartmens gemaak”? Komaan as jy eerlik genoeg is sal jy my ń antwoord kan gee!
En hy sê vir hulle ; Julle weet dat dit ongeoorloof is vir n Joodse man om met eimand van n ander volk omgang te hê of hom te besoek ; Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie (Hand. 10:28). Oom op jou blok noem jy hulle maar baie sleg! Soos die een waar die pastoor na ń Afrika streek aangeval is nadat hy soveel Bybels uitgedeel het. Oom wat van al die ander sendelige wat dood gegaan het in Rusland, China, Iran en ens. Is Jesus en sy dissipels nie ook wreed vermoor nie?
En Petrus het sy mond geopen en gesê : Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is (Hand. 10:34-35).
Soos oom snyman op sy blok sê, dit is sy kultuur om wreed te wees, dan oom snyman, moet ons dan nie God blameer omdat Hy wrede mense gemaak het nie? Nee! stelig nie oom snyman. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart (Gen. 6:5-6). Oom snyman nog voor Gsm se tyd was die mense boos. En wat van die klu klak klans “wit rasiste” wat swart mense wreed vermoor en swart vroumense verkrag, sal oom dit sien as reg?

God werk om vir Homself om mense te kry wat een in Jesus is. Die Bybel maak dit duidelik in Gal. 3:28, Kol.3:11, en Rom. 10:12-13 in verband met verlosing dat daar nie ń versklil tussen man en vrou of swart en wit is nie. In Jesus, is skieding tussen rasse afgebreuk, as chrIstine , is ons een in Jesus en dis het ons ń algemene doel—dit is om vir Hom te lewe wat ons gemaak het.
Meeste suidlanders en AWB lede haat en dit is on Bybels.
Elkeen wat sy broeder haat, is ʼn moordenaar ; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie (1 Joh. 3:15).
Dit is God se gebod dat ons mekaar moet liefhe.
En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhe soos Hy ons ʼn gebod gegee het (1 Joh. 3:23).
Lees die hele 1 Joh. 3
Jesus het dit duidelik gemaak dat die eerste gebod is :
Jesus said to him, “‘You shall love the LORD your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
“This is the first and great commandment.
“And the second is like it: ‘You shall love your neighbor as yourself.’

Toe siener en J. Brandt die vision van die nag van die lang mense gesien het, het hul gevra hoekom en die Engel het geantw “ wat jy saai sal jy maai”. Wag ʼn bietjie oom snyman hier is klaar ʼn baie groot probleem, kan ons nie dan uit ons foute leer nie, as die swartmens regtig so vervloek is soos julle dit noem hoekom sal God toelaat dat dit met ons witmense gaan gebeur? Sal God dan nie ons stry vir ons stry nie? Dan die enigste konklusie is, dat ons gesondig het en ons boet nou daarvoor.
Kom ek vertel jou oom snyman en al julle “K”haters dat eintlik julle skuld is!. Ek het 18 maande weermag gedoen en ek sal jou vertel wie die barbaar in die verhaal is. Voordat ek weermag toe was het baie mans soos barbare opgetree, dit was die inding om baseball bats en hamers en allerhande voorwerpe te gebruik om ʼn swart persoon baie seer te maak dit het gewoonlik na 10 PM gebeur, het daai mal wit barbare in die strate in gevaar en perongeluk n swartman wat laat gewerk het om hom so erg te slaan dat die bloed loop, hoe siek is dit! Sies jy sal nie eers sy hond so mishandel nie. Onhou julle nog daai era? Dit was eintlik wet om ʼn swartman so sleg te behandel. En die wat bediendes kry om die hele maand te werk en hulle te “fire” soder betaaling, ek ken sulke mense. Onthou julle nog Sophatown hoe hulle daar uit gejaag is, en dit triomf genoem het? en die waterkloof 4 wat ook ʼn onskuldige swartman doodgemaak het vir niks. Wil ons nie leer nie? Plik ons nie nou die vrugte wat ons gesaai het nie? En die ou weermag manne hoe hulle die vyand voor op die trok vasgemaak het en teun bome hul dood gemaak het, en as n trofee sy ore afgesny het. Oom Snyman is dit die Wit man se kultuur om soos barbare op te tree?
Ek het begin ondersoek in stel om te kyk of hul werlik so boos is soos julle sê, daar is swart kinders in wit skole wat praat net soos n witman en jy sal nie die verskul kan hoor nie. Die wat in asblike krap om net te kan oorleef vir die dag, wat sê ek sal nie misdaad pleeg nie! En die wat op die ashope goed optel om ook net op ʼn vuil manier ʼn lewe te kan maak. My vriend wat vir baie jare in die kinder beskerming eenheid gewerk het, het aan my meegedeel, “Markus daar is baie meer wit mans wat hul eie kinders verkrag as swartmans” Het God nie gesê dat in die laaste dae die wat vuil is gaan meer vuiler word en die wat boos is gaan boser word?
Dis julle wat daai saad van haat gebland het, en ongelukig moet onskuldige mense dood gaan uit wat julle gesaai het en nog besig is om te saai! Die Bybel sê as jy haat is jy n moordenaar.
Net nou die dag sien ek ʼn man wat soos ʼn AWB lid gelyk het, loop in n drankwinkel en skree hard vir n sekurietydsman “Jou Kafer” weet jy oom snyman daai barbaar moes die doodstraf gekry het.
Oom ek het gesoek na anwoorde en na een van die suidlanders se vergaderings gaan luister. “dit kan nie Godlik wees nie” ʼn mens kon die haat in die lug reik dis amper soos ʼn SATANIESE vergadering waar ʼn christin nie behoort nie, en ʼn mens kan sien hoe die “K” Haters opgewerk word , die boodskap wat ek gekry het is, “julle fok nie met ons boervolk nie, ons is die uitverkiestes” verskoon my vloekwoord maar ek moet die bootskap uitkry. Ek sal Blesis nie saam met daai mense oorlog wil voor nie! En na die vergadeing huis toe gery het, het een van die manne saam wie ek gery het sy pistool wou uitterk en na swartmense wou skiet. Oom julle gaan die stryd verloor! My droom is besig om sin te maak dat net die wat mekaar se hande kan vashou en bid na God dit is Almal, wit, swart, geel en bruin ens wat lewendig gaan uitkom. En julle Haters, God gaan die begeerde van julle harte laat waar word “Julle gaan mekaar uitmoor” al julle rassite wit, swart, bruin, geel, ens!
Julle skuil agter oom sienner se boek en glo dat die ou vlag weer gaan waper, ek glo dit nie en die Bybel is my antwoord. Ek is jammer dat witmense so moet dood gaan, maar in werklikheid gaan niemand dood nie, hemel of hel is jou voorland. Alles is gelyk vir almal : een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir n eed (Pred. 9:2).
En julle wat glo dat swartmense diere is, kom ons beweeg ʼn bietjie na ver regs! As dit so is? Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere : hulle het een en dieselfde lot ; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ʼn voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie ; want alles is tervergeefs (Pred. 3:19). So sien ons almal is die selfde! Nie dat ek sê hulle is diere nie.
As jy komen sens gebruik en die Bybel kan ek nie saam stem met oom siener se visoene nie. Weereens moet ek wat met ons wit boere gebeur vir oom siener blameer, word daar nie in sy boek gesê dat ons hierdie verkrikleke wapens van duitsland gaan kry en al die swartmense van hier tot by durban en van durban tot by die ewenaar dood gaan skiet. Soos oom snyman sê hulle ken die boek. So hulle sê maak dood want hulle wil ons dood maak?
Elke keer as oom siener ʼn vision gekry het, het hy ʼn verkrikleke kop seer gekry amper net soos nostradamis, ʼn God van liefde sal Hy werlik dit doen?
Want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat ; die mens weet niks van wat hom voorlê nie (Pred. 9:1)
Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met woorde : Ek het gedroom, ek het gedroom! (Jer. 23:25)
Die Bybel is die enigste boek wat ons vertel wat in die toekoms gaan gebeur.
Terwyl oom Snyman, die Suidlanders en die Beeld julle so opwerk om oorlog te maak omdat Hulle “K” hater is en nie skuil agter die Woord van God nie, en ook hul begeerde om die swartman uit te rooi, om onskuldige mense te gebruik om hul vuilwerk te doen!
Siener sê dat Jesus sy koningskap in S.A gaan stig maar die bybel sê dat Jesus gaan in Jerusalem ewig regeer. Jerusalem gaan herbou en hertel word tot ʼn groter glorie as voorheen, dit sal die hoofplek van die government wees, die wereld hoofstad, en die middelpunt van aanbidding wees vir ewig (1 Kron. 23:25; 2 Kron. 33:4-7; Ps.48:8; Jes. 2:2-4; 11:11-12:6; Jer. 17:25; Eseg. 34:1-35; 43:7; Joël 3:17, 20; Mig. 4:7 Sag. 8:3-23; 14:1-21). En die kanaäniet wat nie in die huis van Here mag inkom nie, beteken net dat geen sondige mense nie in die huis van God sal iggaan nie. En dan sal God volke skei wat in vrede sal lewe vir ʼn 1000 jaar.
Die suidlanders gebruik graag Mat. 24:16 as ʼn bewys om te vlug. my vriend as jy dit mooi lees is dit die tyd van die antichris en die mense wat gaan agterbly, glo die Suidlanders dan nie in die wegrapping nie? Is hulle harte so vol haat, dat hulle dit gaan mis. Elkeen wat sy broeder haat, is n moordenaar ; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie (1 Joh. 3:15). Ons weet dat geen moordenaar die hemel sal ingaan nie. Nou glo hul dat hulle die uitverkorenes is! My vriend dit gaan almal wees wat Jesus aangeneem het wat besef het dat hulle agter gebly het en dat sommige van hulle sal moet boet vir hulle lewe, om nie die merk van die bees te wat nie, Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sadat julle op die proef gestel kan word : en julle sal 10dae verdrukking he. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (Open. 2:10).
Die wapens wat julle van Duitsland gaan kry, is van die Antichris! Hoekom? Dit sal die tyd wees wanneer die Antichris Rusland, Duitsland en ander lande noord en oos van sy tien koninglike lande oorwin het (Dan. 11:44; Eseg. 38:1-16).
Die verskriklike wapens wat so baie mense kan dood maak wat oom siener gesien het, moet wees om dit teen God te gebruik, onthou God is groot en magtig! So die duiwel het vooraf geweet dat hy n baie groot weermag moet he asook hierdie verskriklike wapens om teen God oorlog te voer, dis hoekom julle tot op die ewenaar sal moet gaan, en dan is sy plan om van die ewenaar tot by Jerussalem in die dal van Jósafat. Hoekom is oom Angus nie die man wat die borevolk gaan ly tot oorlog nie” die man in die grys pak” wat oom siener gesien het. In die eertse plek val hy nie in julle katorgie nie, want hy is nie n “k” hater nie, hy bou skole vir die swart kinders op sy plaas en sorg vir meeste van hulle. Ek glo dat die man in die grys pak die antichris of n vreemde is. Roep dit uit onder die nasies, heilig ʼn oorlog ! Wek die helde op, laat al die kruigsmanne nader kom, opruk! Smee van julle pikke swaarde en van julle snooi messe spiese; laat die swakke sê: Ek is ʼn held. Haas julle en kom aan, alle nasies rondom en versamel julle. Laat u helde, Here, daarteen aftrek! Die nasies moet hulle klaar maak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gereg te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot (Joël. 3:9-13).
En ek het uit die bek ven die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is die geeste van die duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wereld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God (Open. 16:13-14). Dink jy dat God ons heirdie verskriklike wapens gaan gee om ons vyand te verwoes as Hy klaar die natuur gebruik en ook in die toekoms om sy vyande dood te maak. Het jy gekom by die skatkamers van sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien. Wat Ek opgespaar het vir die dag van stryd en oorlog? (Job 38: 22-23). En ook die sewe skale, of die laaste plae in Open. 15.

Gaan ons oom siener se boek glo? Of gaan ons God vra vir n antwoord? My vriend wees “open minded”.
Eva het klaar bewys dat J. Brandt ʼn “new ager” was, net soos Satan aan die Fatima susters en Nostradamus, goed in die toekoms gewys het wat nie van God af was nie, onthou die duiwel vermom hom soos die engel van die lig. Die van julle wat glo dat God man en vrou is, is mislei want in werklikheid aanbid julle tot satan, baphomet met twee geslags dele man en vrou! Gaan kyk dit maar op Google. Daar is geen bewyse in die Bybel dat God man en vrou is nie, julle vernoem die wysheid as haar. Waar bly die wyse ? Waar bly die skrifgeleerde ? Waar die redetwister van hierde eeu ? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aandesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red (1 Kor. 1:20-21).
En toets alle geeste en behou die goeie, laat hierdie brief jou op jou kneë bring en vra God om jou te vergewe. Ek weet dat daar baie gaan wees wat dit nie tot harte gaan inneem nie agv van die haat waarvan hulle nie onslae wil raak nie, maar ons wat die waarheid ontdek het, laat ons daaraan vashou, ek glo dat daar nog hoop is, en dat hierdie n wonderwerk sal wees. Bid dat God donder en bliksimstale sal uitstuur as n bewys en om die sondaars wat nie wil glo nie, sal besef dat die tyd min is en hul saak met die Here moet reg maak. God het self gesê dat ʼn mens sal nie Glo as hy nie wonder tekens sien nie (Joh. 4:48). Net soos in die dae toe Hy met Moses gepraat het (Exod. 19:16). Daarna brul Sy stem. Hy donder met sy stem vol majesteit en hou die bliksems nie terug as sy stem gehoor word nie (Job. 37:4).
Toe het samuel die Here aangeroep, en die Here het donderslae en reën op die dag gegee, sodat die hele volk baie bevrees geword het vir die Here en vir Sameul (1 Sam. 12:17).

Kom laat ons al ons afgode bring om verbrand te word soos Heil Rugby, Heil kriket, Heil sokker en alle sport wat nie nasies dronk maak. Dit is nie van God nie kyk hoeveel mense drink sterk drank en wat is die nagevolge daarvan. Laat ons ophou om ons land te verarm om vir baäl (lotto) ryk te maak, hou op daarmee dit is net n klug. En al julle afgode in hul huis soos ponagrafie, duiwelse musiek waarna julle kinders luister. En afgods beelde soos budda ens. Daar is baie afgode maar ek glo dat God sal uitwys as jy hom vra.
Kan ons so dag reël om dit te verbrand? God kan die onheil wat ons gaan tref uitstel of keer tot op die dag van die wegrapping, as dit nie alreeds te laat is nie. Die Bybel is geskryf vir my en jou en nie net vir die Jode nie, dis glo ek aan elke skrif!
Maar as die nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen. En in ʼn ander oomlik sal Ek spreek oor ʼn nasie en oor ʼn koningkryk om dit te bou en te plant ; maar as hulle doen wat verkeerd in my oë deur na my stem nie te luister nie, dan sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen (Jer. 18:8-10).
Met die woorde : Bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en van die boosheid van julle handelinge, en woon in die land wat die Here aan julle en julle voorvaders gegee het, van die eeu tot eeu ; en loop nie agter ander gode aan om hulle te dien en julle voor hulle neer te buig nie, en terg My nie met die werk van julle hande nie, dat Ek julle geen kwaad aandoen nie(Jer. 25:5-6).
Wat is die verskul in God se oë as 100,000 swart werkers optogte te hou om meer geld te kry of as 100,000 mense saam kom na ʼn rugby stadion en boeb tronk te raak, dit kan nie Godlik wees nie al is daar so genaamde christine wat rugby speel !. Daar is nie nou tyd om ʼn besigheid toe bou voordat ons eers reg gemaak het met God, laat ons dit eers doen en dan voorentoe kyk met hoop en blydskap. En as ons onlae geraak het van al ons afgodery en God gevra het om ons te vergewe, as familie saam te bid en elke dag Ps 91 oor ons huise, plase.vrou en kinders te bid dat Hy ons sal beskerm teen die bose.
Kan ons ook ʼn dag reël waar die AWB, Suidlanders en die boervolk, kerkehul trots sal laat vaar en om die swartvolk te vra om ons te vergewe vir wat ons voorvaders en ons aan hulle gedoen het, en Adriaan Vlok se voorbeeld volg. Wat ʼn wonderlike dag sal dit wees as ons so iets in Suid Afrika kan doen! Kan ons vergeet van die suidlander stickers , en ʼn sticker maak van (Black & White unite for the love of God) En om vir Julius Malema te bid en stickers te maak wat sê ( Julius Malema for Jesus) as julle sulke sticker wil koop en ʼn dag wil reël nadat God se bliksimstrale geslaan het, kan ons so ʼn dag reël ?
Alle eer kom God toe.

Jurwey

Wat drink jy? Beslis nie water nie!

Robbie

Kan iemand nie dalk iets in hierdie website inbou soos “report abuse” sodat verraaiers soos Markus H. Mocke se gemors afgehaal word nie – dit neem net kosbare spasie op.

Ek sou graag ‘n “Like” ; “Dislike” ; en “Report Abuse” fasiliteit op hierdie website wou sien.

Pieter-Jan Van Zyl

Ja Mnr Jurwey is REG!
Jy is die andersom van intellegent, mens….Jy is van die pad af seun-tjie…Die ou-mense het altyd gesê sy goeie helfte vir sy volk (nie volke nie) het teen sy pappie se been afgeloop. So drink bietjie hieraan.

Hennie

Kyk ek is maar ‘n dom ou maar sovêr ek weet en wat vir my van kindsbeen af geleer is, is dat satan die bybel beter ken as enige mens en ook dit tot sy voordeel te gebruik. So is die bybel dan ook herskryf om aan te pas by sy ideale sodat die wêreld moet verbaster en moffies kan trou en kinders vie satan kan groot maak. So gebruik hy ook seker mense op hierdie blog om ons te probeer beinvloed deur o a te sê dat ons moet sê malema vir jesus (hierdie is die verkeerde jesus darom gespel met klein letters) Jou mandela het self uit die tronk opdrag gegee vir die moorde op kerkgangers en nou sê jy dit is reg om hulle voete te was en te soen. Gaan jy gerus voort om jou idees op ander plekke te verkondig. Jy wat “google” aan haal gaan kyk hoeveel en in watter mate die swartes die blankes vermoor. Is dit wat jy wil sien en van hou, is dit wat jou god verkondig. Sies!!!!! Gaan kyk op die internet wat die verskil in die IK van die “wit” , “geel” en “swart” bevolkings deur die wêreld is. Hierdie navorsing is nie deur jou “veragtelike” AWB, Suidlanders of Boerevolk gedoen nie. As jy sulke K@K wil skyf doen dit gerus op ander ‘n blog waar die ongelowiges jou sal glo. Ek is gatvol om gedurig te hoor hoe sleg die blankes wêreldwyd ( en veral ons in SA ) is en gedurig verskoning moet vra omdat ons “WIT” is. Dit was jou mandella ( ‘n heiden ) wat k@ffer as vloekwoord bepaal het

Jurwey

Hennie, Ja jy is reg, eintlik moet ons die vent ignoreer en nie verneder tot sy vlak daal nie, hy is dit nie werd nie! Kaftoriete is n woord in die Bybel, ek plaas n stukkie vir julle wat dalk interesant kan wees!

Hi almal

Gister het ek tot vervelens toe moes aan hoor hoe wonderlik Mandela
is. Al die radiostasies het flou gelê daaroor, die witvrou by
Jakaranda moes haarself kort-kort compose met tissues so aangedaan was
sy.

Ek het oor die volgende gewonder;

In sy boek ‘long walk to freedom’ erken hy dat hy die finale
toestemming gegee het vir die Kerkstraatbom, daar is 15 mense dood. In die boek van Dr Pieter Moller oor Mandela skryf hy dat m saam met
tambo en sisulu die stigter van die youth league was. Dat die drie,
swart seuns gewerf het om opgelei te word in Umkontho en dat hoeveel van die seuns nooit weer hulle ouers gesien het nie. Nee, Mandela se hande is nie skoon nie en vir baie mense in die land het hy ‘n god geword. Hy het nooit geweld afgesweer nie en hy het nog nooit erken dat hy al vir God aangeroep het nie. Hy rig die versoek ( hoe edel )
is dit net nie, dat ons 67 minute moet goed doen aan ander op sy
verjaarsdag. Baie baie mense doen dit en soos God in Rigters 10:13 sê,
Maar julle was nou ontrou aan My, julle het ander gode gedien en
daarom het ek julle nie nou gered nie, dit is presies wat gebeur
het, dat ons die ander gode dien. Ons doen nou iets vir die 67
minute! Ek wonder hoeveel van die doenners het 5 minute spandeer aan Jesus Christus?

God sê ook in 2 Kron 7 : 14 dat as my volk ( let wel nie Kerk nie) oor
wie my Naam uitgeroep is hulle sal verootmoedig en berou toon oor
hulle optredes sal ek hulle sonde vergewe. Julle weet dat ek sê dit
is net Israel oor wie God se Naam uitgeroep is, die problem is nou om
vergewe te word moet ons onsself verootmoedig. Dink julle ons in die
land kan ons nog verootmoedig? Ek glo nie, dus is ons toekoms maar
donker. Ons het regtig soos die Engelsman sê ‘n ‘sad day ‘ bereik in
die land. Ek weet baie sal vir my sê, Willie dis jou opinie, laat dit
so wees, maar ek beskou nog die Bybel as God se Woord en die Boek spel die dinge wat ons nou beleef baie duidelik uit. Mat 24 sê die tye sal wees erger as die baringsnood van ‘n vrou, so dit gaan erger word,
maak julle reg.

Ek het nie 1 sekond van Mandela se versoek uitgevoer nie, ek hoef nie
deur ‘n goddelose gesê te word hoe om op te tree nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Naand aan almal hier op die BLOG
Geagte Mnr Jurwey. As daar toekennings was sou jy een heel waarskynlik gekry het vir goeie en kragtige antwoord op die K@FFER se verlosser “mandela” Hierdie F@kker wil ook nie vrek en klaar kry nie. As die wit jingos maar net besef en ook net bietjie kan luister na die ander se waarskuwings sou dit ook beter gewees het, in Hebreeus is daar gesegde wat lei “Kush Haran Harumaf – wat in Afrikaans vertaal word na “Een Swart berg bewoner, met Een plat neus” so ek weet regtig nie waar kom die kerke daaraan dat swartes en ander volke dieselfde mense as ons is nie. Miskien raak ek nou weer ñ teerpunt aan.

Groetnis Pieter-Jan van Zyl

Pieter-Jan Van Zyl

Die naam K@ffer kom van die Arabierse woord Kaffir (al vir eeue so gebruik is) wat maar meerindeels dieselfde beteken as Afrikaans wat as “ongelowige grot/berg bewoner” beskryf kan word Heiden sonder ñ geskiedenis of Engels infidel – ongelowige en in Duits is dit “ungläubig” en Latyn is dit “impius” vir ongelowige so al die wêreld tale het al so woord gehad vir die Hout-ties. Die Engelse praat ook van die Inferior race (kafir). So wat ek eintlik probeer sê is dat mense soos die Mocke nie net na ons as Boervolk moet kyk nie die ander lande het al lankal beter geweet van wat die Houtkop werklik is.

J.P.

Mocke:

“…indeendeel het God die aarde verwoes a.g.v dronkenskap ook, maar net daarna het Noag ook dronk geraak of hy geweet het dit was ń sonde of nie, maar in God se oë was dit ń sonde.”

Nee ou perd. Nie dronkenskap nie maar verbastering was die groot probleem met die vloed (sien ook die Boek van Henog). Die “tydgenote” waarna in Gen 6:9 verwys word is ‘n geneologie of geslag (volk). Hy was dus opreg of suiwer onder sy volksgroep.

“Soos oom snyman op sy blok sê, dit is sy kultuur om wreed te wees, dan oom snyman, moet ons dan nie God blameer omdat Hy wrede mense gemaak het nie? Nee! stelig nie oom snyman.”

‘n Kaffir is ‘n dier. As ‘n leeu ‘n bok vang en opvreet of wilde honde ‘n klein zebra vastrek en hom lewendig begin vreet sal ek hulle as boos beskou of net wreed in hulle natuur? As die wilde honde (diere) onder my volk begin intrek en oumense en kinders begin opvreet gaan ek hulle begin uitroei want hulle is ‘n pes. Maar ek gaan nie ‘n bok, leeu of hond mishandel nie – daarom stem ek ook nie saam met blankes wat kaffirs links en regs mishandel net omdat hy ‘n kaffir is nie. Ja hulle doen dit aan ons mense maar net omdat hulle roof, ryp en moor beteken nie ons moet dieselfde aan hulle begin doen nie. Hulle dag gaan egter nog kom wanneer ons in geregtigheid die wapen gaan optel en die hel onder hulle gaan inbring. 🙂

“Elkeen wat sy broeder haat, is ʼn moordenaar ; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie (1 Joh. 3:15). Dit is God se gebod dat ons mekaar moet liefhe.”

Mekkaar?! Hokai boet. Jy moet my eers oortuig dat die swart skepsel my naaste is. ‘n Sjimpanzee is geneties meer as 98% dieselfde as ‘n mens maar ek gaan nie my dogter vir hom gee as huweliksmaat nie.

“…as die swartmens regtig so vervloek is soos julle dit noem hoekom sal God toelaat dat dit met ons witmense gaan gebeur? Sal God dan nie ons stry vir ons stry nie? Dan die enigste konklusie is, dat ons gesondig het en ons boet nou daarvoor.”

Ai, ai. Gaan lees eers jou geskiedenis voor jy hierdie stront kwyt raak. Toe ons volk apartheid gehandhaaf het was ons land voorspoedig. En nou, toe ons hierdie juk van die kaffir se rug afgegooi het, wat het gebeur? Alle hel het losgebars. Nee wat jong, jy gaan lelik kleitrap met hierdie standpunt.

“ʼn mens kon die haat in die lug reik dis amper soos ʼn SATANIESE vergadering waar ʼn christin nie behoort nie, en ʼn mens kan sien hoe die “K” Haters opgewerk word , die boodskap wat ek gekry het is, “julle fok nie met ons boervolk nie”

En hulle is reg. Ek is bly iemand is bleddie kwaad want ek het vegters om my nodig in die dinker tye wat kom. Mense wat bereid is om te baklei, nie net vir hul lewens nie maar ook vir die behoud van wat GOED en REG is – die opdragte asook wette en ordeninge soos ingestel deur die Almagtige. Wat gaan ek maak met ‘n skepsel soos jy? Ek gaan gedurig snot doekies en trauma pille moet uitdeel sodra die kaffers alles begin afbreek en die blankes uitmoor.

“Julle skuil agter oom sienner se boek en glo dat die ou vlag weer gaan waper, ek glo dit nie en die Bybel is my antwoord. ”

En die Bybel is my antwoord dat Siener ‘n profeet van God was – so hoe nou gemaak? Iemand lees sy Bybel onderstebo lyk dit my…

“En die kanaäniet wat nie in die huis van Here mag inkom nie, beteken net dat geen sondige mense nie in die huis van God sal iggaan nie.”

Nee wat, jy’s in groter gemors as ‘n dronk kaffir in AWB vergadering. Ek dink jy moet eers jou pienk kerk brilletjies neersit en ‘n bietjie Bybel geskiedenis gaan oplees. Die Kananiete is die nageslag van Kain. Hulle was ‘n baster volk (eintlik ‘n nageslag van Satan self) wat dus geen plek gehad het onder oud Israel nie. Om hierdie vergelyking nou te vergeestelik is net lawwigheid. Jy kan nog probeer o iets uit die hoed trek (miskien ‘n swart haas) met die Nuwe Testament maar ek sê nou vir jou jy gaan jou vinnig vasloop – ek wag in spanning. 🙂

J.P.

Mocke:

‘n Witman en ‘n kaffir is beide gepik deur ‘n slang. Jy het ‘n teenmiddel vir die gif maar net genoeg vir een. Vir wie sal jy dit gee? Jy het 10 sekondes…

Dirk

My dierbare Boere-broers en susters,
Hierdie ou, Mocke, verdien nie die spasie wat ons hom gee op hierdie webwerf nie. Kan julle nie sien dat Mocke `n klassieke Nasionale Intelligensie aanslag loods nie. Daardeur rangeer hy ons almal na die verdoemde swarte toe, asof hulle enigsins ink werd is. Ons fokus moet bly by ons broers en susters, dit is hulle wat die Aparte El van Jirael, die El van Bloedrivier liefhet en dien. Met sulke broers en susters kan ek verskil, sonder om de duiwel in te word, want ons deel dieselfde gees, die Apartheidsgees, die ruach ha godesh. JaHshua het sulke javels soos Herodus bloot geïgnoreer, kom ons doen ditto.

Satan het geen krag meer nie, hy het alles by Golgotha verloor. Die enigste krag wat hy het, is wat ons hom gee deur hom op te neem soos wat Mocke doen. Daardeur wek hy die vreemde emosies vir ons Gees in onsself op, soos wrewel, antagoninsme, ens. Ek weet hoe elke Boer voel, want ek worstel self hiermee. Hy is al mooi geantwoord, gevra om te verduidelik, maar kon nie.

Satan kan dit nie vat as hy geïgnoreer word nie, want dan het hy geen krag nie. Om `n liberalis te draai na die ware Gees toe is bykans onmoontlik, want hy laster teen die einste Gees wat hom aan die lewe hou. As jy aanhou laster teen die lewegewende Gees, wat bly oor as die dood, fisies en ewig.

`n Wreedaardige dood deur sy pangaswaaiende boeties sal wel daarvoor sorg dat hy in die hiernamaals, wanneer hy by sy liefde, wat hy op aarde geopenbaar het, sal beland, naamlik binne-in so `n lokasie, dat hy dan moontlik sal skreeu om hulp, en dan dalk deur `n engel verder geneem sal word. Daarom is die wreedaardige dood van liberaliste gedurende die nag van die lang messe, nog `n groot daad van barmhartigheid van Jahshua, sodat hulle nie vir ewig en ewig in so `n bose toestand sal bly nie. Maar soms dink ek dat selfs `n pangadood hulle negrofilisme nie sal stil nie.
Dirk

Dirk

Adriaan,
Ons kan nie kommentaar plaas op jou volgende onderwerp nie. Kyk asb
Groete

Jurwey

Julle manne is reg, moet tog nie verder tyd mors aan dit wat nie werd is nie, laat ons wat eenders dink mekaar ondersteun en bystaan, dan bereik ons darem iets, hoe noem Pieter-Jan dit, “as ek val wreek my as ek omdraai skiet my”? Dit kom manne, Mocke is een wat n lood-pil by sy eie mense gaan kry, hy praat soos n lafhard dink soos n meide-hings en tree op soos n skurk!

Eugene de Lange

Dat ons in die eind tye is, is deffenitief so. Wat my egter dronkslaan is die onverpooste dryf van verwaande hoogmoed wat die plek van die Liefde in ons volk se harte ingeneem het. Ek skrutineer hoegenaamd nie, my huis is eweneens nie perfek nie, en stoei ek soos elkeen van ons maar met die teestaander se suurdeeg in ons. Daar word baie gese dat mens ‘n swarte uit die bos kan haal, maar jy kry nie die bos uit die swarte nie! Dieselfde geld vir die Boer en die kerk! Ons volk weier om van Vader alleen afhanklik te wees. Kyk maar, ons los die kerk vir ‘n “waarheid” of moet ek se in baie gevalle ‘n “rebellie”, om onmiddelik weer ‘n “kerk” by die huis te begin of ‘n nuwe organisasie te stig!

Vader se tog uitdruklik dat Hy ‘n jaloerse Elohim is! Die smeltkroes in Sy volk sal nie stop voordat hierdie selfsugtige hoogmoed-gees nie uitgewis is nie. Die onvoorwaardelike liefde wat in elkeen van Sy nasate is, is daar! Dit is net hierdie kwessie van wat is daarin vir my? Wanneer Vader in die begin vir Adam en Eva skep wandel Hy tog self saam met hulle in die tuin. Sy hartsbegeerte is nie om aanbid te word met allerhande seremonies nie, maar om saam en by ons te wees, sodat Hy ons self kan leer, nie leeraars of wetgeleerdes of selfaangestelde geestelike leiers of vervalsde geskrifte nie, Hy self! Dis hoekom Hy wil he ons moet onder “hulle”, die babel sisteem, uitkom sodat, sodat wat; Hy weer vir ons ‘n Vader kan wees, en ons vir Hom kinders kan wees!

Vader kyk na ons deur die leiers van die volk, die “Ish-ra-El”. Hulle, of te wel vandag, ons harte bepaal die uitkoms van die hele volk. Dis duidelik in Konings opgeteken hoe Vader die volk tugtig oor die toedoen van die leirs/konings. Selfs al doen die huidige konings die regte dinge, tugtig Vader die volk deur ander nasies, hetsy Swartes, Arabiere ens., hulle het ander name in die Skrifte, oor twee of drie konings terug se dade! Ek kon nooit verstaan hoekom 2012 nie. Ons is Sy uitverkore en liefling kinders wat Hy deur Sy voorsienigheid hierheen, die Suidpunt van Afrika, laat kom het. Hy het ons onsettend ek wil se, ongekend Lief, en ons het Hom weer verloen! Ek kan maar net menslik dink oor hoe Hy moes voel, nadat Hy na ons omgesien en beskerm het, hoe Hy in ons klein Afrikaner volkie se geskiedenis betrokke is, tot vandag toe, deur die gesig geslaan is!

In 1972 het ons leiers besluit om nie meer die parlementsittings te open met gebed nie. Hoekom nie? Om die Moslem en die Hindo te akkomodeer! Tot vandag toe sien ek hoe al die kulture en gelowe in hierdie land ge-akkomodeer word om in hierdie “hoer-sisteem” te kan funksioneer! Daar word blad geskud met Swartes en Indiers om te BEE, sodat ons net finansieel kan oorleef. Dis ‘n skande dat die Kroon van Vader se skepping tot hierdie punt gekom het, om letterlik saam met die varke peule te eet, hoekom?, omdat ons dit self wil doen! Ons se dat ons in afhanklikheid van Hom leef, maar op die einde van die dag is dit net ‘n “gewete susser”. Ons lieg vir ons-self, en dit is een gedeelte van die teestaander se suurdeeg wat slegs deur ‘n ware opregte hart genees kan word!

Volgende jaar is presies 40 jaar, die openbaarmaking van Vader se seuns en dogters, waarvoor die Skepping halsreikend wag, is om die draai! Dis slegs die wat waarlik, nie in hulle eie koppe nie, maar waarlik opreg is, die wat waarlik omgee, wat dit deur sal maak. Vader was 39 jaar terug finaal deur Sy liefling in die gesig gespuug, dit was maar die laaste, soos my Pa sou se! Die skrif is letterlik teen die muur, en die oomblik van elkeen se opregte waarheid is hier. Daar is ‘n plek in ons siel, tussen ons hart, en tussen ons verstand, presies in die middel waar hierdie opregte balans le. Dis nie Vader wat ons skaal nie, dis ons self! Hy het Sy skaal in ons ingebou, omdat ons na Sy beeld geskep is, is dit deel van ons DNA, of te wel, wie ons is!

Ons Is Wie Ons Is!

Die uurglaas het uitgeloop en almal se slim eie-wyse plannetjies en waarhede sal binnekort geopenbaar word. Die selfaangestelde leiers in die Volk sal weer binnekort tot ‘n val kom, Vader haat hoogmoed, tot in sy kleinste vorm, want dit is die begin van al die elende, tot vandag toe. Dis elkeen van ons se eie keuse, of ons waarlik opreg voor Hom gaan staan, en of Hom nooit te ervaar nie…

Markus H. Mocke

Ek weet hoe jul voel, jul kriterseer my nog voor jullle God gevra het vir ʼn antwoord, ek het gesê en gaan dit weer sê “vra God vir ʼn antwoord!” . Ek het God gevra om ons ʼn antwoord te gee om Sy stem dik te maak met bliksimstralle en donderwolke nie net n gewone donderstroms nie, maar een wat jou sal laat wegkruip onder jou bed, sodat die volk verskrik staan en sy sonde bely en die vyand (sondaar) moet weet hoe groot ons God is !
Julle is vinnig om te praat dat die oorlog wat ons gevoer het destyds op die grens is nou die vyand wat in bewin is “die swartman” (die kafer soos jul hom noem). My antwoord is gaan bestudeer en kyk waaroor die oorlog werklik gegaan het. Het ons manne nie saam met swart koevoete die oorlog gevoer nie? Het hulle nie ook met hul lewe geboet nie? En het van die vyande swapo nie ook aan ons kant baklie nie, nadat ons hul gewin het aan ons kant? Van daai ou swart koevoete is nou besig om ons boere naby die grens te help om die krimenele vas te trek wat inbreek en van hul betse vee te steel, is hulle dan ook barbare as hulle ook geveg het teen die selfde vyand ?
Ek dink glad nie dit is n grap nie, ons moet saam staan swart en wit en die werklike vyand baklei in die naam van Jesus. Dit is nie net ons wit mense wat onderdruk word nie, dis hulle ook ! en nie voordat ons oë oopgegaan het met die haat wat ons so blind gemaak het vir die waarheid, moet ons eers op ons kneë gaan en God vra om ons te vergewe vir die opdrag wat Hy ons gegee het dat ons moet ons naaste lief hê soos ons self, dink net as ons dit gedoen het aan alby kante wat n vredevolle nasie ons sou gewees het. Hoekom wil julle dit nie doen nie? Wat het hulle om te verloor? As om eerder die swaard op te neem teen jou naaste wat nie goedgekeer is deur God nie, Ek sê nie om oorlog te maak is verkeerd nie, maar saam, wit en swart moet die swaard opneem teen die werklike vyand. Verskrikle tye kom, en dis glad nie n grap nie. As jy wil weet wie agter alles is het ek ʼn DVD wat jou oë sal oop maak. Die boere in amerika sê plase word ook weggevat en wat met ons gebeur, gebeur ook oorals in die wereld. Hierdie lyers word gebruik deur die nuwe wereld orde om die volgende te doen :
1. Om grond van mense weg te vat en dit op n later statuim te kan gebruik vir hul eie gewin. Dink jy robert makape gee om dat sy land so agteruit gaan? Nee dit is hul plan. Om van voor af te begin uit die stof uit. En die unies in SA weet dit goed hul gee ʼn vlender om wat hul aan ons ekonomie doen dit is hulle plan om van vooraf te begin.
2. Om 80% van die werêrd popelasie dood te maak en ook dat meeste mense in hongersnood dood moet gaan.
3. Dit is nie net ons lyers wat kurupt is nie maar reg oor die werêld is daar ook, dis alles hul plan om die lande net maklikker oor te vat.
4. Daar is baie meer goed op die DVD wat jou oe sal oop maak, ek kan nie nou alles hier noem nie maar as jul belang stel kan ek so DVD aanpos.

Dirk, Pieter en almal wat glo dat God vrou en man is, ek kan nie met jul redeneer met ʼn Bybel wat nie reg vertaal is nie, doen my n guns want anders beskou die regte Bybel julle as vervloekte mense wat ʼn verkeerde evangelie verkondig. Gaan kyk wie het daai bybel vertaal en hoeveel woorde het hulle verander soos Hy na sy, jy sal verbaas wees hoeveel woorde hulle uitgehaal het. Die nuwe vertalings het skaar die naam van Jesus daar in, dis nie net ʼn bladsy woorde nie maar omtrend ʼn hele boek wat hul uit gehaal het, van hierdie mense behoord aan ʼn sekte. Die Bybel is geinspireer deur die Heilige Gees wat aan Moses en ander om gesê was om die bybel te skryf. En nie die wat goed uithaal en by sit nie, ons weet wat God aan hulle gaan doen (Opp. 22).
Dirk jy wat sê ek laster en dat jy lus is om my uit tehaal, waar is die liefde teenoor jou broer? As ek verkeerd is dan sê die bybel dat jy met my praat en as ek nog steeds nie wil luister nie dan met jy met jou ander broers kom en met my praat, maar nie om my dood te maak nie !
J.P. en vir jou sal ek die gif teenmiddel gee want jy het dit meer nodig omdat jy nie bekeerd is nie!
Ek sê dit weer die bybel sê as jy haat is jy ʼn moordenaar en moordenaars kom nie in die Hemel in nie, wat probeer ek beryk as om net soos ʼn goeie vriend julle te waarsku, wat jul doen is verkeerd in die oë van die Here, ek sê weer gaan bid en moenie julle eie gevolgtreking neem nie, maar vra God vir ʼn antwoord nadat jul hom gevra het ASB.
Dankie
Markus. H. Mocke.

Pieter-Jan Van Zyl

Ek sal nou maar met jou die spot dryf want dis al hoe ek jou van die BLOG sal kan af kry. Mag ek net een vraag stel aan jou is jy ñ Spioen vir ons vyande (Vrymesselaars/Illuminati/Jood/Liberaal/K@ffers) om in ons kraal onmin te saai of is jy regtig maar net natuurlike onnosele, die dokter het gesê maak dood maak dood en al wat jou ma net gehoor het is maak groot – maak groot.

Jy kan nie uit gepraat raak van die BYBEL van ons wat verkeerd is nie, nou wat se BYBEL lees jy as dit so vol ware antwoorde is, die dat ons op die dwaal is of is jy een van die wat die meid wel geknyp het (Lyk vir my jy het gehou daarvan ook) in die donker toe jou mammie nie gekyk het nie, jy het seker sulke bakore net soos piet koornhof gehad, want sy ma moes hom altyd aan die ore die meid se kamer uit sleep hoe het dit geklink “Kom uit die meid se kamer uit, kom nou uit die neid se kamer uit en dit terwyl sy jou ore soos ñ donkiesin laat lyk”.

So nou probeer jy maar net jou skuld gevoelens sus en die skuld na ander oor skyf nadat jy in die hoek van die ronde tafel uit gevang is, soos die kerk predikers wat die wees en weduwee se brood skelm op vreet terwyl hulle die heeltyd vir almal vertel om nie te steel nie. Antwoord my gerus ek is nie skaam vir my verlede nie.

Ek weet jy is regtig skaam vir joune ek kon dit nou oplet met jou laaste inskrywing, want dit is net so ñ mens soos jy wat so tekere sal gaan oor wat ander reg doen en jy nie die voorreg gehad het om jou foute vroegtydig agter te gekom het nie, jy wil nie alleen in die water van geregtigheid staan nie. Jong sê my is jy regtig blank ooit, want wat se van is mocke (half mense – half moerskont) of is dit een van die alliasse wat die bogenoemde jou gegee het en die letter na Markus nl: H staan seker vir HOTNOT. Jy is soos die regte verraaier wat selfs sy eie moeder sal dood om net nog eendag in die K@ffer Paradys van FW te bly.

Jy is nou welkom om kwaad te raak en jou rekenaar stukkend te slaan dat jy net sien parte trek ….jy kan nou maar gaan in vrede soos die Predikers elke Sondag na Sondag vir die gemeentes vertel voor huis toe gaan tyd.

Die ander van my mense hier op die BLOG moet ook ñ lekker aand hê verder..Boer Groete en mag oom Robbie Leibbrandt se woorde altyd met ons bly nl: As ek Storm – Volg my, As ek Val – Wreek My en As ek Omdraai – Skiet My…Pieter-Jan Van Zyl

Hennie

Markus H. Mocke
Adriaan het so mooi gevra 1500 LETTERS nie ‘n bledie opstel nie!!!! Gaan terug skooltoe (as jy ooit daar was) en skryf jou opstelle of nog beter fokof vanaf hierdie blog dis nie vir jou soort nie

Doreen Stassen

Nee Hennie! Kyk na jou taal asseblief! Ek weet mens raak gefrustreerd, maar wees stil. Moenie aangesteek word en sulke woorde laat uitglip nie, alhoewel ons almal so voel.

Eva

Aan al die Paulus haters op hierdie blog.

Daar was nie ‘n groter Paulus hater as ek nie, totdat Vader my oë geopen het wat ek nie verstaan het nie.

Ek het soos julle almal geglo Paulus skryf teen die Tien Gebooie wat die belangrikste ding vir ons mense is om te doen om saligheid te verkry. Ja ek weet daar is Genade ook, maar ons moet Genade verdien deur die onderhouding van die Tien Gebooie. Ek het net soos julle geglo hy praat uit twee monde, daarom was hy vir my ‘n valse profeet.

Daar is twee griekse woorde wat twee tipes wette beskryf. Een is ENTOLE wat die Tien Gebooie is, en die ander een is NOMOS wat die offer en seremoniële wette is wat met die offers gepaard gaan, en dit is van die NOMOS wat Paulus skryf wat nie meer gehou en gedoen moet word nie. Hy is nie teen die ENTOLE nie.

Vir 1500 jaar moes die Israeliete die NOMOS doen en onderhou, maar na die volmaakte LAM geslag is vir ons sondes, het hulle dit baie moeilik gevind om nou die NOMOS te los. Dit was Paulus se taak om die verstrooide Israeliete te oortuig dat die NOMOS vir hulle niks meer beteken nie, en dat daar ‘n nuwe Verbond met hulle aangegaan is, die ENTOLE, soos bevat in Heb. 8:8-10.

Dan het Paulus ook nie gesê dat die wet teen die kruis vasgekap is nie, soos die kerk dit graag verkondig nie, maar dat DOGMA, wat leerstellings, seremonies en verordeninge beteken, teen die kruis vasgekap is. Die kerk het juis soveel leerstellings en verordeninge wat net leë seremonies is, wat niks vir ons saligheid beteken nie, behalwe om die mensdom mee te BEHEER.

Stel julself in Paulus se skoene om ‘n volk te oortuig dat ‘n Goddelike ingestelde tradisie wat vir 1500 jaar gedoen moes word, nou ewe skielik nie meer gedoen mag word nie. Dit was ‘n enorme taak vir Paulus. Die rede waarom Vader juis vir Paulus gekies het om hierdie groot werk te doen, is omdat hy wel ter tale was wat Latyn en Grieks kon praat en skryf, wat die ander Apostels nie kon doen nie.

‘n Versie wat die kerk so graag uit verband ruk, wat ek graag wil verduidelik aan die hand van die NOMOS en ENTOLE is Mat 5:17-19.

Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die NOMOS of die profete te ontbind nie. Ek het nie
gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
Mat 5:18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die NOMOS ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.
Mat 5:19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie ENTOLE breek en die mense só leer, sal
die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal
groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

Hierdie het Jeshua gesê aan die begin van Sy bediening. Die Leerlinge het Hom gevra noudat Hy, die beloofde Messiach, gekom het of hulle nog die NOMOS moes onderhou en doen. Sy antwoord was soos in vers 18, en dit beteken dat hulle nog die NOMOS moes onderhou en doen, TOTDAT ALLES GEBEUR HET. Die “ALLES GEBEUR” is Sy finale OFFER wat toe nog MOES plaasvind, en eers dan sou die NOMOS vervul wees, en eers dan sou die NOMOS tot ‘n end kom.

In vers 19 sê Hy uitdruklik dat die ENTOLE of GEBOOIE nog gedoen en geleer moet word.

As enige prediker vir u vertel dat die wet teen die kruis vasgespyker is en dat dit nie meer nodig is om die ENTOLE te doen en onderhou nie, moet u weet dat hy ‘n valse profeet en boonop ‘n leuenaar is, en dus die satan dien.

Dus my liewe vriende en boergenote, Paulus is nie die valse profeet nie, maar die kerk is die valse profeet, soos julle nou self gesien het.

Ant San

Dankie Eva! Daar is omtrent nie een NT Boek wat nie waarsku teen die valse profeet en kerk nie! Hoe kry ons die mense uit die kerk? Mnr Mocke het nog baie om te leer, hy is daar waar ek 20 jaar gelede begin soek het na die waarheid. Die raad wat ek hom kan gee is om eers die Apokriewe boeke ook te lees en dan te besluit of die samestellers van die Bybel die gesag gehad het om boeke te verwyder uit die Bybel. Ek glo met Mnr Mocke se waarskynlike streng gereformeerde opvoeding en Calvyn se invloed op sy denkwyse, moet die onthullings hier waarskynlik ‘n helse skok vir sy gees wees! Ons onthul openhartig die hoer van Openbaring! Mnr Mocke, miskien is jy gebreinspoel? Die wat jou egter mislei het sal gestraf word vir die sondes en dit sal jou nie toegereken word nie. Ongelukkig het jy nou die blikkie met wurms oopgesny, nou sal jy maar die ondersoek moet begin anders gaan die sondes nie meer jou predikant sin wees nie!

Die lewende siel van satan en sy kinders is nie vernietigbaar nie, so ook nie die siele van die ontelbare nageslag van Israel nie. Die liggaam vergaan, of word gemartel, maar die siel kan nooit in ewigheid uitgewis word nie. Die keuse wat jy het is koud of warm, maar beslis nie lou nie, wie nie vir Vader is nie, is teen Hom! Daar bestaan nie so iets dat ‘n dier ‘n siel het nie. Die saad wat ons gesaai het was nie haat nie, dit was apartheid. Ons is deur die wereld gedwing om ons kultuur en godsdiens prystegee, om te vermeng, om voor satan te buig, nou het ons GENOEG GEHAD!

Danie Marais

Eva ek is so bly dat die Vader jou oê geopen het oor Paulus Wat jy hier bo noem is die waarheid.Waar hy eers alle Christene vervolg het is hy met ‘n geweldige slag geslaan deur Hom en is hy geroep om vir die Vader te werk. Met die Moedergees wat genoem is op die blog kan ek nie saamstem nie.

Eva

My liewe ant San,

Ons sal nie die mense uit die kerk kry nie, want hulle aanbid die kerk. Solank as wat hulle dit nie besef nie, sal baie siele verlore gaan. Hulle weet nie dat hulle nie weet dat hulle die kerk aanbid nie.

Die belangrikste is om te bid dat hulle hardvogtige harte ‘n besnydenis moet ondergaan sodat hulle vrye wil daardeur kan ontsnap en dan eers sal hulle geestelike oë kan oopgaan. Solank die vrye wil ingekerker is deur tradisies en dogma van mense, kan selfs nie eers die Skepper vir hulle iets beteken nie. Hulle dink hulle vereer Hom, maar intussen hoereer hulle agter die dier aan.

Baie mense sê die Vader ken my hart, maar Hy ken ook hulle verharde harte dat hulle nie ontvanklik WIL wees vir die Waarheid nie.

Net die naweek moes ek weer hoor hoe die predikant ‘n sekere kerk gaan leeg preek. Die gemeente moet ontslae raak van die predikant anders gaan hulle kerk ook een van die statistieke word.

Hemel, die mense ervaar dat daar iets fout is, maar soek nie die fout in die Woord en hulle harte nie. Om nie die “kerk” deel van die statistieke te maak nie, moet die prediker gefire word. Miskien sal ‘n volgende prediker die kerk red!

Ons wat reeds die kerk verlaat het sal ook niks met sulke mense bereik deur met hulle te praat nie, want dit sal hulle net meer opstandiger maak.

Al wat ons kan doen is om vir daardie mense te bid dat hulle sal luister wat die Gees vir hulle wil sê.

Ant San

Wyse woorde Eva.

Hoor die steenkoolmyners 140 000 het nou begin staak. Eskom maak of dit nie probleem is nie? Maak maar brandhout bymekaar, hier is reen oppad met koue.

Doreen Stassen

Ant San ek het uit baie betroubare bron verneem dat Eskom se kragstasies net drie weke se steenkool beskikbaar het! En dat dit so vinnig opgebruik word dit is net nie snaaks nie. Ek verneem ook dat net so vinnig as wat dit afgelaai word, word dit met kruiwaens weggery! Wag maar, ons tyd is hier!!!

Markus H. Mocke

Die waarheid maak seer, en dis hoekom julle my vloek, en dan noem jul self Christene, wel jy gaan voor God staan ! Julle is al so verhard dat die Bybel noem julle moordenaar, en moordenaars moet die doodstraf kry. As hierdie swart mense diere is soos julle hom noem, wat n belediging in God se oe. Kan jul nie die raaisel oplos nie ? wat is so moeilik om te verstaan wat jy saai sal jy maai, net soos jul siener en J. Brandt hierdie ridel wat so maklik is om op te los, is julle n klomp idiote ? laat ek dit weer aan hul verduidelik : as hierdie sogenaamde diere nie mense was nie, hoekom boet ons nou wat ons voor ouers gedoen het en wat julle nog steeds doen, hoekom straf God ons ? julle siener en J. Brantd het self so gesê! Wat is die verskil tussen jou en Julius Malema, gaan kyk in die speel jul al twee tree die selfde of, die een haat die ander.
Jou aap weet jy wat is die verkil tussen jou en n swart man ? net sy kleur ! anders is jy dieselfde as hy.
En elke keer as n witman dood gemaak word sal ek jou blameer. Ek se nie dat ons moet meng met hulle nie, maar dat die koring en die onkruid saam groei totdat God ons sal skei. Maar intussen moet ons die opdrag wat God ons gegee het om ons naaste lief te hê, dit te doen.
Julle “K” haters maak julle gereed om mekaar uit te rooi, ek het hul probeer waarsku, maar die haat het jul so verblind dat hul wil nie die waarheid raak sien nie. God sal die begeerde van jou hart waar laat word.

13 And whatsoever man [there be] of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten; he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust.
14 For [it is] the life of all flesh; the blood of it [is] for the life thereof: therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh: for the life of all flesh [is] the blood thereof: whosoever eateth it shall be cut off. Leviticus 17: 13-14
Diere het ook siele !
Ons lewe in eindtye almal is kurupt reg oor die wêreld en ons kan die witman ook blameer.

Pieter-Jan Van Zyl

Nee Hel ….. jy is wragtig aanhoudend ons moet jou maar net pleinweg ignoreer HOTNOT (WANT JY HOU DAARVAN OM TE VERMENG in GEES EN FISIES) MOCKE. Asof die ander profete nie gevloek het in die BYBEL nie ….. weens sulke onnoselheid van mense soos jy. Ons gebruik ook nie eenkeer die False naam van die VADER soos jy nie en is nog minder PAULUS (JOOD) aanhanger soos jy.

Jurwey

JHWH se in Deutronomium 7 Hy bring ons in n land in (SUID AFRIKA) wat deur barbare bewoon word, ons moet hulle voor ons uitdryf en vernietig, ons mag nie hulle kleinvee of enige iets van hulle neem nie! (dit het ons nie gedoen nie, ons het hulle klere, skole, medies en opvoeding probeer gee) Jy mag hulle dogter nie vir jou seun vat nie of jou dogter aan hulle seun gee nie, jy moet hulle met die banvloek tref en UITROEI!!!!!!!

Ons het nie een van dit gedoen nie, nou is hulle n doring in ons vlees soos JHWH gewaarsku het, en dit gaan nog erger word my ou, as ons maar net gedoen het sooa HY beveel het dan was die barbare nie hier en het jy nie van beter geweet, daarom die liberale neiging, gaan slaap tog en laat ons met rus, ons is tevrede soos ons is!

BOERE VRINNE
Ek hoop nie julle neem my nie kwalik dat ek namens julle ook praat nie, vergewe my indien julle so voel

Jurwey

NEE MOCKE
Die BARBARE kom uit evolusie, en ons uit die SKEPPING

Jurwey

Mnr Mocke

Ek gaan nou teen my eie besluit in, om jou te ignoreer want jy is dit nie werd nie, net om jou n paar vrae te vra. Wie is dan die geheime agenda, die vyand wat jy nie wil noem nie, of wil ontblood nie? Hoekom vertel jy nie almal op die BLOG wie dit is nie?

Ek lees in “Tant Alie of the Transvaal” vertaal deur Emilie Hobhouse, waar gen Joubert n manskap op die been bring om n SWART STAD te gaan aanval omdat hulle n vrou op haar PLAAS vermoor het toe haar man vars produkte na die mark geneem het, dit was voor die oorlog teen die engelse in 1899. WIE IS DIE VYAND DAN?
Ek lees in “The white tribe of Afrika” waar vrouens op hulle plase aangeval is toe hulle mans weg was vir besigheid! Deur SWART barbare. WIE IS DAN DIE VYAND?
Ek lees in “From Rags to Glory” waar vrouens in die winter in rivier gaan skuil het vir beskerming in bitter koue omstandighede, teen SWARTES wat hulle op hulle plaas aangeval het toe hulle mans nie teenwoordig was nie! WIE IS DAN DIE VYAND?
Ek lees in Siener se boek waar sy moeder wou vlug vir skeelkoos want die sou hulle aanval toe sy pa weg was met besigheid! WIE IS DAN DIE VYAND?
Let nou op, in al die gevalle was die mans nie op die plaas nie, dan val die barbare aan omdat hulle lafhartig is! Vandag egter het hulle vuurwapens en bekommer nie wie waar staan nie! Hulle val aan en vermoor!
Wie het die babas se koppe teen wa wiele vermorsel by Bloukrantz? Wie is dan die vyand?

Het ons voor-ouers in n ontwikkelde land ingekom, of het hulle n wese teen gekom wat uit die steentydperk geleef het? Was daar bibiloteke vol ingeneers skrwye oor die delf van rykdomme of het ons dit als op die been moes bring? Ons westerlinge het mediese praktyke hier kom vestig, skole gebou in die tyd toe Amerika en Australia nog jag gemaak het op hulle inboorlinge! Wat het ons voor-ouers gedoen ivm al hierdie moorde wat van toe af saam met ons loop tot waar ons vandag sit, NIKS, en dit sal n dooring in die vlees bly totdat ons optree soos volgens Deutronomium hoofstuk sewe!

Dan het jy nog die vermetelheid om te wil glo ons, SAAM met hierdie barbare die vyand te verslaan.! Hulle, sal soos tans, ons weer gebruik saam met die res van die wereld net om hulle doel te bereik dan uitspuug en as n vloermat maak! Hulle noem dat soort soek soort, die wat in JOU weermag die goed mis handel het was jou soort gewees, ek het ook my regmatige deel van die weermag agter my en dit het nie in my tyd gebeur soos jy voorgee nie, jy was deel van hierdie onaangename elemente, daarom weet jy daarvan, nou wil jy almal onder dieselfde kam skeer.

Ek gee toe daar is n ander mag veel erger as ons probleem in hierdie land wat uit die kerk, Vatikaan, funksioneer en deel in beheer is van die groter plan, en hulle gebruik hierdie lee-kop barbare tussen ons om hulle doel te bereik, soos die engelse, tot hulle eie nadeel, want het die engelse wat hierdie barbare teen die Boere tydens die anglo Boere oorlog gebruik het vinnig uitgevind, en tot hulle eie nadeel dat dit byna onmoontlik was om hulle aptyd te stil en moes hulle meer kos aan die barbare voorsien as wat hulle oorlog met hulle kon voer, volgens die boek, “Methods af Barbirism” Ek was by AWB vergaderings, hulle was nie een ontstemmig gewees nie, het almal oorlewings beplanning bespreek, die elemente wat uithaak het was vinnig intoom geruk, want dit was ordelik en respektvol gehou gewees, weereens was jy ooglopend tussen jou soort, nie almal was afrikane nie, daar was BOERE ook wat stemmig en ordelik was, bly, en steeds is! voorspoed en bly soek, as jy eendag wakker word sal jy sien jou koffie is koud!

Jy kan hulle maar teen jou vasdruk en pamperlang, ek bly eerder eenkant en weet dat hulle NIE my soort is nie, dat ek van elders af as die barbare is.

Eva

Mocke,

Waar was jy so ‘n 60 jaar terug toe die nonne in Grahamstad nog probeer het om van hierdie barbare op te voed. Toe hulle nog dink hulle voed die barbare op en leer hulle die Woord, toe word hulle opgevreet.

Dan ken jy ook nog nie die Woord nie, want daar staan geen baster of bastard mag in die vergadering van Elohim kom tot in die TIENDE GESLAG nie. Dit beteken NOOIT nie. So jy besluit dat jy beter weet as God se Woord.

Ek hoop hulle vreet jou soort gou op. Dink net so ‘n sappige stukkie wit vleis.
Kjyk hoe leke smaak soe ‘n stukkie witmens tjoppie!

Hanba gunja.

Eva

Mocke,

Jy weet niks wat in die lewe aangaan nie. Ons het ‘n Vader in die hemel wat niks ongestraf laat gebeur nie.

Let nou asseblief mooi op wat ek nou gaan sê.

Vir elke witmens wat die barbaar doodmaak, slaan daar tenminste ‘n bus om of kom daar tien dubbel barbare om in taxi ongelukke.

Vertel ‘n bietjie vir hierdie barbare die inligting wat ek jou nou laat kry het. Vir elke witmens wat hulle dood sterf daar ten minste 30-50 binne drie dae na die moord. Dus ou Mock onse Vader slaap nie.

As jy hulle nie vertel nie, het jy net jouself te blameer omdat daar soveel vrek na ‘n moord.

Hennie

Die duiwel is darem maar listig en wil nie van ons blog af wyk dat ons die kans kan kry om ordentlik oor dinge te kan praat wat sielsverykend is nie. Ons sal maar vir Adriaan moet vra dat alle plaasings eers deur hom “gescreen” word. Wanneer vloek jy ?? Sover my kennis strek is daar kras woorde (wat jy nie veronderstel is om in goeie geselskap te gebruik nie) en dan is daar die vloekwoorde waar jy die Vader en heilige se naam vir algemeen en onnodig op verkeerde plekke gebruik. Nou wonder ek maar net of dit nou vloek is as ek vir die duiwel sê hy moet “fokof” (veral as ek die moer in raak vir sy misleiding) Dan neem hy nog soveel spasie op dat daar op die end van die dag van Adriaan verwag gaan word om die blad te vergroot en meer te betaal sodat ons ons geselse kan doen Ek vra maar net???
Hennie

Doreen Stassen

Hennie moenie toelaat dat jou humeur so hand uitruk dat jy bloeddrukprobleme kry nie. Hoor my, hierdie man is verseker van die Intil. Dienste of erens losgelaat om ons te vertoorn. Moenie jou aan sy gemors steur nie. Hy lag lekker terwyl ons tande kners.
Groetnis vir jou.

Hennie

Doreen en almal
Jammer vir my taal gebruik. Die idee van wat ek gesê het staan nog maar ek erken my taal gebruik was KRAS Ongelukkig is ek maar so dat ek my humeur vinnig verloor maar gelukkig duur dit net ‘n paar sekondes jammer weereens aan julle

Boere groete

Carlo Slootweg

Dag almal,
Jammer ek kom nou eers hierop af. Met belangstelling het ek verskeie kommentare gelees.
Eerstens, ek is nie ‘n Israeliet in my Bybelse siening nie. Ek is ‘n Christen.
Voordat ek met klippe gegooi word, ek dank YHWH dat ek in hierdie nasie gebore is. Hardkoppig, maar met ‘n groot liefde vir hul Koning. ‘n Nasie wat gekenmerk was as Christene, Godsvresende nasie.
Net enkele gedagtes. Paulus is ‘n moeilike man om te verstaan. Maar as God hom eers vir jou geopenbaar het. Wonderlik, sy durf en aanhou vermoë. Voorbeeld vir ons almal.
Met uitlatings soos dat God ons vader en moeder is. Gaan doen Bybelstudie. Hierdie geloof is deel van Bafomet, ‘n afgod in die Baal godsdiens.
Hennie, ek is trots op jou. Jy het jou vervies, kru taal gebruik, maar die nederigheid aan die dag gelê om omverskoning te vra.
Tenspyte van al die dinge in die kerke is ek nogsteeds lidmaat van ‘n kerk. Kry goeie preke wat ek toets aan die Woord. Soos die Skrif verklaar, dit wat verwerplik is verwerp ek. Ek kan mos self Bybel lees en studeer.
Ja, diere het ook siele soos die mens, lees Genises, maar die Gees ontbreek by hulle.
Dis al wat ek wou sê, asb moenie my doodgooi as julle verskil nie.
Groete almal

Doreen Stassen

Beste Adriaan. Dit lyk my hier het almal nou hul se gese. Op jou nuwe Topic kan ons nie kommentaar lewer nie. Sal jy bietjie kyk wat daar aangaan? Baie groete. Sien jou volgende week?

Hennie

Ek dink Adriaan Het nog virus probleme op sy rekenaar so ons sal dalk eers vlg week iets van hom hoor
Boere groete