Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Stilte, stakings en ‘n emmer bloed…

2011-02-21

Deur Adriaan Snyman


Ek wil begin met FW de Klerk se woorde op 12 Maart 1994 toe hy na die verkiesing van Mandela as president aan ’n oorsese koerant gesê het “Die situasie in Suid-Afrika is nou onomkeerbaar en sal nooit weer kan verander tot wat dit was nie…”

De Klerk het duidelik nie geweet van ’n visioen wat Nicolaas van Rensburg gehad het en waarin hy “gesien” het dat alles, ja, alles in die land eendag weer op sy kop omgekeer gaan word nie.

Die aanloop daartoe het al in 1914 begin toe die Boere-verraaier, genl. Louis Botha, ’n spoorlyn tussen Prieska en Luderitz laat bou het om wapens en soldate na Duitswes te vervoer om die Rebelle uit te wis wat op pad was om ’n vredesooreenkoms (traktaat) met die Duitsers aan te gaan. Met die Siener se hulp het die Rebelle deurgedruk tot by Nakab waar genl. Manie Maritz en die Duitse Goeverneur op 2 Desember die traktate onderteken het.

Net hierna het Siener aan genl. Kemp gesê: “Pak die gewere weg. Ons taak is afgedaan tot later wanneer ons by Prieska (deur Duitsland) bewapen sal word.”

Meer as 80 jaar lank het daardie spoorlyn in onbruik gelê — plek-plek meters diep onder die sand begrawe, voordat Duitsland dit in 1996 begin herbou het. Daarna is die Lüderitzhawe ook vergroot.  En vroeër of later sal Duitse wapens en soldate hier land waarmee die teenswoordige “rebelle” die nasate van daardie einste Boere-verraaiers sal uitwis.

Maar vóór daardie dag egter aanbreek, het Siener ’n Tweede Bloedrivier gesien. Dit is nou so dat ’n Tweede Bloedrivier, ook beteken dat daar ’n Tweede Bloukrans, Moorspruit en Weenen sal wees.

Vóór 1838 se Bloedrivier is baie van die Trekkers op wreedaardige wyse deur swartes vermoor.
Dieselfde gebeur vandag. Sedert 1994 is al meer as 32 000 blankes doodgemaak.

Die Trekkers het laer getrek.

En dis ook wat ons sal moet doen wanneer die tyd aanbreek — ons sal uit die dorpe en stede moet padgee om in groepe laer te trek

Dis was daar in die laer dat die Trekkers ’n gelofte afgelê het.

Ons sal dit ook moet doen.

Nie ’n enkele persoon wat in die Bloedrivier-laer was, het omgekom nie.

Siener bevestig dat elkeen wat in óns dag in die laer is, ook behoue sal deurkom. Ek het eers onlangs die volle betekenis van sy woorde gesnap waar hy gesê het ons sal nie weer in een groot laer kan saamtrek soos destyds nie, want ons is dwarsoor die land versprei. Daar sal egter mense wees wie se harte reg is, maar om een of ander rede nie uit die dorp of stad kan padgee nie — hulle sal ook beskut wees.

Maar hulle wat buite is en nie ag gee op die waarskuwings nie, gaan deur dieselfde gees van verskrikking wat die vyand beetpak, oorval word. Hoe naby is ons aan daardie nag van verskrikking?

Die antwoord kry ons sommer uit die perd se bek:

’n Tyd gelede is ’n blanke vrou wederegtelik deur swart polisie van die pad af gedwing en verskree omdat sy nie haar rybewys dadelik kon toon nie. Hierdie insident het die liberale teoloog, dr. Nico Smith — hy het intussen verhuis na ’n beter (of dalk slegter?) oord — na die pen laat gryp om in Beeld vir hierdie barbaarse swart broers van hom in die bresse te tree. Onthou u hom nog? Enkele jare lede was hy in die nuus toe hy en sy gesin ’n jaar lank tussen die swartes in Mamelodi gaan woon het.

Volgens Smith het ’n skatryk swart sakeman en goeie vriend glo aan hom vertel waarom die polisie so onbeskof teenoor die blanke vrou was.

“Ons is ‘moeg’”, sê die swarte, “vir die vernederende wyse waarop wit mense ons behandel. Telkens wanneer ek vir sake na die naaste dorp gaan ondervind ek dit. Dis ook net blanke Afrikaners wat voortdurend my ‘menswaardigheid’ aantas; en ek wil weet of wit mense in hierdie land, in besonder Afrikaners, besef in watter ‘kwesbare posisie’ hulle hulself bevind?

“In my eie gemeenskap, sê die swarte, “is die gevoelens teen wit mense besig om breekpunt te bereik, en ek vrees vir die dag wanneer swart mense in ’n massa-stormloop die wit dorpe kan bestorm en alle ondernemings van wit mense aan die brand steek.

“Sulke massa-opstote is immers nie onbekend in Afrika nie,” waarsku hy, en voeg dan by: “En sou die wit mense dan hoop dat die polisie of weermag tot hul redding sal kom, kan dit, voordat hulle opdaag, al te laat wees. Daarby moet wit mense in elk geval nie in die waan leef dat hulle buitengewone simpatieke optrede van die polisie en weermag kan verwag nie.

“Sulke noodlottige optrede deur swart mense kan, sodra dit in een dorp gebeur het, na talle ander dorpe uitbrei.

“En wat wit mense nie besef nie, is dat vuurwapens in die swart gemeenskap só volop is dat daar nie meer net van een kant geskiet sal word nie.”

Oor sy swart kamerade se woede, sê Smith, “Die wit mense se enigste hoop op ’n toekoms in hierdie land is om swart mense met ‘respek’ te begin behandel. Daarsonder sien my vriend ’n katastrofe wat op die wit mense wag.” . (M.a.w. ons moet maar aanhou om voor die swartnerf op ons knieë te kruip en aanhou vergiffenis vra vir apartheid).

Nico Smith kerm oor ons ‘swak maniere’, maar skaam hom voor God nie dat hy in sy tirade géén enkele woord rep van al die moorde en ander gruwelike misdade deur swartes op mede-blankes nie.

En sy swart vriend waarsku ons sommer openlik dat die Nag van die lang messe ons voorland is. Hy weet dus baie goed dat versoening nooit sal plaasvind nie, en dat wit en swart in hierdie lank mekaar haat met ’n volkome haat.

Mens vra jouself die vraag: As een van die kerkwa se voorosse so benoud begin bulk en rem omdat hy die afgrond sien nader kom, waarom beur en stoot die ander osse dan steeds verbete om die wa oor die afgrond te sleep?

Het hulle dalk pêrels op die oë, soos Siener gesê het?

Intussen sit die volk op die kerkwa en wieg, salig onder die waan dat die vloek van apartheid deur die ysterwiele vermorsel is, salig onder die indruk dat hulle verlore swart broers nie meer peule (askies, ek bedoel pap met die hand ) hoef te vreet nie; dat hulle, as getroue kerkmense, Dingaan gehoorsaam het en al die gewere (soos Piet Retief) buitekant die kraal teen die muur staan gemaak het; en terwyl die kerkwa lustig voortstamp op pad Paradys toe, kan wit en swart nou ook sommer saam onder één laken inkruip.

Maar juis noudat dat daar nog kans is om die volk te waarsku, kom iemand soos prof. Adries Raath van die Universiteit Vrystaat en negeer nie net alles wat Siener gesê het, maar ook die openlike waarskuwing van dr. Nico Smith se swart vriend, en hy stem gedienstig saam met die kerkwadrywers — daar is geen afgrond nie, geen onheil nie! En boonop gebruik hy jou waarlikwaar ook nog Siener se visioene om sy polities-korrekte uitsprake te regverdig.

Almal wat egter die waarskuwings ter harte neem, brandmerk hy as “godsdienstige ekstremiste” wat hulle ore uitleen vir “absurde interpretasies”.

Die eerste visioen waarna hy verwys, is die volgende: “4 April. 1915. “Ek sien ’n doodkis wat in ’n graf afsak; vure wat uitkom, maar ’n groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Oom Niklaas sit by ’n tafel en hy breek die tert deur. Dit is donker maar silwer letters verskyn op ’n blikplaat.”

Prof. Raath beweer in Beeld Siener het glo gesê die visoen het betrekking op sy seun Willie se dood in Kimberley. Die verwysing na die “tert” wat middeldeur gebreek word, hou glo verband met die effek van die dood, en die “blikplaat” is (bid jou dit aan) ’n verwysing na die tronk waaruit hulle vrygelaat sou word. Die Siener se seun Willie is in Kimberley aangehou terwyl die Siener in Johannesburg was. Hy “sien” dus sy seun sterf aan maagkoors in Kimberley, en is nie daar om hom by te staan nie. (Maar Willie se begrafnis het byna ongesien verbygegaan — sonder enige geweld (vure wat uitslaan) en ons volk was  beslis nie “nakend” en van alles gestroop nie).

Maar kom ons kyk nou na die verklaring soos opgeteken in prof. Raath se eerste Siener-boek, Die Vierkleur wapper weer (bladsy 50) — vóórdat hy polities-korrek geswaai het: “Iemand belangrik word begrawe, Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitkom. Nakende mense — (hulle is) van alles gestroop — verskyn. Die Afrikanervolk voer samesprekings en hy verdeel die beskikbare (die tert). Dit is donker, maar silwer letters verskyn op ’n permanente basis (Sien Ps. 12:7). Die blikplaat-simbool word hier ook verklaar as iets wat “permanent” (blywend) van aard is. (Waar pas die tronk in?)

Die tweede visioen wat betrek word, is in Oktober 1917 gedokumenteer: “Die mieliestronke is by Johannesburg aan die brand. Aan hierdie kant van Johannesburg is ’n klomp vaal-witpens-bokke bymekaar. Op ’n bult. Van oos kom wilde makoue en trek dieselfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die ooste kom ’n ry kafferassegaaie uit. Van oos na noordwes gaan groot en klein rooi beeste.”

Dié visioen, sê hy, het duidelik te make met “opstand en woelinge” en het — saam met ander visioene – betrekking gehad op die 1922-stakings in Johannesburg.

Hoe hy by die 1922-staking uitkom, weet nugter. Ja, dit het te make met “opstand en woelinge”; maar waar pas die “ry kafferassegaaie” in? Want alleenlik blanke mynwerkers was betrokke by die 1922-staking toe die Kamer van Mynwese besluit het om 2 000 wit werkers af te dank en met baie goedkoper swart werkers te vervang. Vir die blanke vakbonde was dit die laaste strooi. Op 10 Maart is krygswet afgekondig. Jan Smuts het persoonlik die beheer oorgeneem en ’n veldtog geloods teen sy eie mense, wat onverbiddelik en genadeloos gevoer is, en van 10-14 Maart het meer as 20 000 blanke troepe, ondersteun deur tenks en selfs vliegtuie, na Johannesburg opgeruk, waar bloedige gevegte uitgebreek het. Die gevolge van die regeringsoptrede was katastrofies. 214 mense is dood, die meeste van hulle stakers. 42 van die wat gedood is, was onskuldige bystanders…

Maar die dag gaan kom dat  prof. Raath en sy medepolities-korrekte vriende gaan wakker skrik, sê Siener.

In een van sy visioene vertel hy hoe dinge dan gaan verloop. Die visioen is in 1920 in ’n muur van ’n huis in Alberton-Noord versteek, en in 1961 deur mnr. Gabriël Heroldt ontdek is toe hy ’n deurkosyn in sy huis uitgebreek het om die deuropening te vergroot — (die artikel het op 22 Januarie 1993 in Die Transvaler verskyn…)

“Oom Klasie sê hy sien in die verre toekoms die parlementslede in Kaapstad as ’n ‘bontspan’ (m.a.w. hulle is van verskillende rasse). En alles wat nou bo is, sal dan onder wees en die wat nou baas is, sal dan klaas wees.

“In daardie tyd sien hy sal die volk leierloos wees. Dan sal hulle (die volk) dinge in sy eie hande neem. Daar sal ’n groot stilte heers net vóór die storm wat geweldig, maar kort van duur sal wees. In die storm sal daar een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en dié bloedvlag sal dan wapper oor ’n vrye volk…”

Hierdie “groot stilte” kan dui op algehele verslaendheid — m.a.w. ‘n geskokte stilte, omdat niemand verwag het dat die volk “dinge in eie hande sal neem” nie.

Talle van ons mense wat onseker is, gaan na die Raath-grashalm gryp en glo daar kom geen geweld of bloedvergieting tussen wit en swart nie; daarom sal hulle ook nie voorbereid wees nie. Wanneer dit egter wel gebeur en van hierdie mense sterf omdat hulle die polities-korrekte “raadgewers” geglo het, wil ek nie in hierdie spreekbuise se skoene staan nie!

64 thoughts on “Stilte, stakings en ‘n emmer bloed…”

 1. Die verraaier De Klerk se stelling:”Dinge is onomkeerbaar”,wys hoe pateties hy is.BY die Here is niks ontmoontlik nie,want Hy is almagtig en sal sorg dat regverdigheid vir die Afrikaners seevier.Adriaan moenie jou steer aan die polities korrekte Raath nie.EK het hom reeds pak gegee twee keer in die koerant en twee keer op die internet.n Oorwinning van 4-0 in my guns.Dit is klaar kwaai sooibrand vir ou tjokkerbek.Wat ds.Nico Smith betref,hy’s n groot gatkruipende Anc-liefhebber wat sy vriende geskelskap hou in die hel saam met Satan.Hulle kap 24uur n dag kole in die hel.Mense vertrou op die Here en staan saam en wees op en wakker.

 2. Goed gesê Rynhardt, 10/10 vir jou standpunt teen De Klerk, Raath en Smith. Dit is deur sulke persone dat ons land vandag op die afgrond staan. Alles gaan ten gronde uur na uur, elke dag, heeldag. Uiterste swak dienslewering in alle sfere van die samelewing. Ons leef in vrees elke nag as ons gaan slaap: sal ons more oggend nog lewe of is ons in ons eie huis aangeval en vermoor? Dit geld nie net die boere nie, dit geld alle blankes wat nie eers meer binne hul eie huise veilig is nie. Dit het alles begin in 1994 toe die ANC se wettelose, goddelose, dolos-aanbiddende, tokkelossie vresende gespuis aan bewind gekom het. Nou sit ons blankes met hierdie gemors opgeskeep, dag vir dag. Waar gaan dit alles opeindig? Moet ons maar wegvlug of moet ons ook maar daad by die woord voeg en veg vir ons regte in dié land wat ons voorvaders vir ons opgebou het!?

 3. Dit maak vir my sin dat prof Raath sulke goed kan kwytraak siende die feit dat hy nog steeds verbonde is aan die univ. van OVS wat onlangs die woord God uit hul leuse verwyder het,dus stem hy daarmee saam en dra dit sy goedkeuring weg.Met hierdie “wyshede” van hom het hy homself openbaar as net nog ‘n instrument in die hande van die vyand van ons volk, om vir die volk ‘n valse persepsie te voor te hou teenoor dit wat regtig besig is om te gebeur.
  Hy is deel van die totale misleiding van ons volk en ongelukkig gaan hy weer baie van die volk op sleeptou neem net omdat hy die titel van prof.voor sy naam het.

  So sal Die Almagtige al die vyande van ons volk nog openbaar.Staan vas en aanskou die verlossing wat Hy vir ons gaan bewerk!

 4. Regina, die tyd is nie nou reg om die reg in eie hande te neem nie. Sit net terug en sien hoe Vader hierdie oorlog vir ons voer tot op ‘n punt wat Hy bepaal het vir ons om oor te neem, en glo my, dit is nou nie meer ver nie. In die proses van hierdie ongebleikte klipchristene het hulle ons reeds gestroop van wapens, en beplan hulle nog baie erger goed teen ons. Ek is verskriklik bekommerd as ek sien hoe die tyd verloop en goeie mense, Christene wat nog kerk besoek, geen ag slaan op Siener of Johanna Brandt, en niks wil weet van komende oordele oor ons volk nie. Ek dink dit het tyd geword dat ons afsluit met waarskuwings, dat ons trou sweer aan mekaar, en begin om te bid vir die klein binnekring. Wat se julle?

 5. Geagte Mnre De Klerk/Raath en Jurwey van Mandela: die raaisel verdiep – Renier van Daily Voice – Mandela is dood! (Ek sal probeer om julle almal in mooi Afrikaans te antwoord) Ek hoop regtig julle is nie van die Liberales in gees wat as die Poppo wel die Waaier tref jy nou nie van ons sogenaamde mal mensies se hulp vra nie. Die Vader sê hy sal besoeking doen oor die wat oor SY drumpel spring(Sefanja 1:9) en baie glo nie in die Profeet van sy eie land nie(Lukas 4:24).
  Onthou ook asseblief die gedeelte waar ons Massias self waarsku en sê dat daar is sondes wat hy jou nie sal kan vergewe nie … en dit is as jy in gees vermeng (saam met jou Swart Vriend of Broeder soos in deesdae se Kerke rond dans en slinger en afgod tempels soos die Sport stadions). Letwel alles die is uit die Ou Vertaling 1933/57 nie die Liberale/Vrymesselaars /Joods -Talmoediese/Nuwe Internasionale Vertaling nie ASB (Matt 12:31 en Lukas 12:10). Julle is ook heel moontlik van die wat as ñ Suurstof diewe gesien word en jy het heel moontlik julle vel gesteel, Julle ry op ander mense se geluk wat julle nie toekom nie want ons is mos nou deesdae beskaaf en om mense soos julle te stenig is mors nou barbaars. Ek glo as julle kinders het sal die seun heel waarskuinlik skeef wees soos ñ ou plaas hek met een skanier en jou dogter sal moontlik nog ñ Julius Malemma trou want hy is mos korrek saam met Zuma in hulle Swart Politeik. Ek glo ook julle soort sal nog gelukkig wees tot die DAG wat die Vader sy Huis se Drumpel Skoon gaan vee maar dan moet julle op jul Drie Enige Sport God (Rugby-Krieket-Sokker) vrae vir Hulp julle sal dan met GROOT skok sien julle is nou alleen in die Somber wêreld. Glo My dit sal nie mooi wees nie. Lank leef my Hemelse Vader YHWEH en SY SEUN YAHWEH-SHUA….Laat oom Robbie Leibrandt se woorde ons altyd by bly ñ Ou OB ( vir die wat nie weet nie Ossewa Brandwag) As ek Storm – Volg My, As ek Val – Wreek My, As ek Omdraai – Skiet My ( Ek is die Skrywer van Shalom- Vernietig die Vestiger van Chaos( DIS JY) en ook “Totdat die Môre Stêr op gaan in Julle Harte- uit 2 Petrus 2:19)

  1. Philippus Badenhorst

   Jy praat baie van ons se taal, net jammer ons is in die minderheid, maar wat het met Ghoiat gebeur ?

 6. Ek stem 100% saam met als wat hierbo genoem word, maar een ding het ons vergeet, dat ons Hemelse Koning in Deut ons waarsku oor die vloeke wat oor ons sal kom as ons nie die wette, insettinge en verordeninge nakom nie. Die sogenaamde kerkleiers ken nie eers bogenoemde nie, wat nog te se van die regte sabat (op saterdag) asook die apartgestelde name en nie die baal name wat hulle die Koning noem nie. YAHUAH het linkse idiote gebruik om ons uit te lewer, maar dit is ons eie skuld want as ons als gedoen het wat hy van die grondlegging van die wereld vir ons neergepen het sorgvuldig gedoen het sou hy met sulke linkses lankal afgehandel het, en sou ons nog die kop en nie die stert gewees het nie. YAHUAH se ook in die skrif in die laaste dae sal ons hom nie meer baal noem nie maar my man, en ons sal as ‘n Yisraelvolk moet verootmoedig, die kniee buig en smeek omverskoning. Dat die tyd naby is is seker, en baie gaan doodgemaak word deur die barbaar van Afrika ons lees dit in die profete, maar dat YAHUAH gaan intree is net so seker, en dan wil ek graag die linkses en verraaiers se gesigte sien as hulle in die hande van ‘n lewende EL val.

  Groete aan die Yisraelvolk

 7. Weereens Goeie Dag – Ek wil ook net noem die Afrikaaners (Volgens HAT – ñ Hardkoppige Bruin Bees dis die naam wat die Engelse ons gegee het met die Eerste Anglo-Boere oorlog) wat so teen ons BoerVolk is moet ook net passop die Vader en Sy Seun het ons gewaarsku dat HY ons Volk 2 (Twee) Derdes sal Vernietig in die Land en Dan sal HY Eers ons Smelt soos mens Silver Sal Smelt en dan Toets soos mens Goud Sal Toets (Saggaria 13:8-9) en saam hangend (Maleagi 2: 2-3 en Maleagi 3:7-18 en ook Meleagi 4 n in die Nuwe Testament MATT 3:10 en LUKAS 3:9 Matt 5:17-20 en ook dat die Ou Testament tot Vandag 2011 Van Krag is met sy Wette. Ons as BoerVolk is die Huis Van Israel Matt 10:5-9 want HY sê hy het ons Volk van ons Sondes Verlos – Let wel nie Volke nie Matt 1:21 en daar word ook vir ons waarskuwings gegee van vandag se Kerk Leraars soos Matt 12:38-40 Markus 23:5-7,14 en Lukas 20:45-47. Ons is deel van sy Ewige Verbond volgens Lukas 1:54-55 en verse 68-80 en OT Genesis 17:19-23. Julle liberales wat ook sê die hele wêreld is deel van die Koninkryk van YAHWEH hoor wat sê SY SEUN YAHWEH-SHUA in MATT 15:22-28 …. Hy het gedoen wat sy vrae, nie om sy deel was van sy Volk nie net omdat sy geglo het HY YAHWEH-SHUA kan Haar Dogter genees en HY het haar weg gestuur en nie deel gemaak van iets wat sy nooit aan kan word nie. HY sê self in Matt 13:9-11 dat die Heidene en Jode nie deel is van ons nie vers 11 (einde) …,Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Die KERKE wat dwaal soos die Massias ook sê in Markus 7:6-7. Matt 10:5-6 Waar die Massias ook sê ons is die Verlore Skape van die Huis van Israel en Weer Matt 15:24. Hy noem ook in ook in Lukas 4:24 dat geen Profeet is aangenaam in sy eie land nie. Ons BoerVolk is die Dogter van Sion want hy die Massias sê self so in Johannes 12:15 en die pa van Johannes (Saggaria) hier sê ook in Saggaria 9:9-17 en in Saggaria 11:17 wat ook die vervloeking van die Herders( Kerk Leraars) is weens hulle ons Volk vir nuks verkoop het en die Massias verwys self daarna in Johannes 10 … ten minste waarsku Oom Adriaan-hulle die Volk en wat doen julle Lafhartige Koud bloedige Liberales wat nie eers die lewens bril kan op wasem met jou LOU geloof nie.

 8. Doreen jou kritiek teenoor Regina is onredelik.EK glo ook in die Here,maar deurmiddel van waarskuwings en voorspellings waarsku die Here ons om daardie spesifieke gebeurtenis te voorkom anders volg die straf.Kan nie sien dat ons moet wag op die Nag van die lang messe of rewolusie om te gebeur sodat duisende Afrikaners en hul diere doodgekap en vermink word terwyl die ergste verhoed kon word.Ons moet dadelik veiligheidsplanne in blanke woonbuurte installeer(moes jare gelede gedoen gewees het,maar ons sit met slapgat hansworse vir politici wat net leef vir die R150000p.m).om sodoende tragedie te voorkom.EK het 3 mense en hope diere(my kinders) aan die dood afgestaan.Kan my nie vereenselwig dat Afrikaners hul geliefdes,familie en diere moet verloor voordat daar kan oorgegaan word tot aksie.Het ons niks van die Anglo-BOEREOORLOG geleer toe 50000 afrikaners vermoor is nie?Doreen hoeveel duisende van ons mense moet nog sterf voordat ons iets doen?Jammer,maar ek verskil hemelsbreed met jou.Dit is beter om die lewe 2 stappe voor te wees as om 2 stappe permanent agter te wees.Wag om afgeslag te word?

  1. Philippus Badenhorst

   AS jou saak rêg is…sal daar nie ‘n haar van jou hoof val nie. Word stil voor Abba Vader en wag op sy sagte bevel alleen. Die vyand nie die uur sal weet nie. Vrede vir jou gemoed Rynhardt.

 9. Geagte Mnre De Klerk/Raath en Jurwey van Mandela: die raaisel verdiep – Renier van Daily Voice – Mandela is dood! (Ek sal probeer om julle almal in mooi Afrikaans te antwoord) Ek hoop regtig julle is nie van die Liberales in gees wat as die Poppo wel die Waaier tref jy nou nie van ons sogenaamde mal mensies se hulp vra nie. Die Vader sê hy sal besoeking doen oor die wat oor SY drumpel spring(Sefanja 1:9) en baie glo nie in die Profeet van sy eie land nie(Lukas 4:24).
  Onthou ook asseblief die gedeelte waar ons Massias self waarsku en sê dat daar is sondes wat hy jou nie sal kan vergewe nie … en dit is as jy in gees vermeng (saam met jou Swart Vriend of Broeder soos in deesdae se Kerke rond dans en slinger en afgod tempels soos die Sport stadions). Letwel alles die is uit die Ou Vertaling 1933/57 nie die Liberale/Vrymesselaars /Joods -Talmoediese/Nuwe Internasionale Vertaling nie ASB (Matt 12:31 en Lukas 12:10). Julle is ook heel moontlik van die wat as Suurstof diewe gesien word en julle het heel moontlik julle velle gesteel, Julle ry op ander mense se geluk wat julle nie toekom nie want ons is mos nou deesdae beskaaf en om mense soos julle te stenig is mors nou barbaars. Ek glo as julle kinders het sal julle seun heel waarskuinlik skeef wees soos ñ ou plaas hek met een skanier en jou dogter sal moontlik nog ñ Julius Malemma trou want hy is mos korrek saam met Zuma in hulle Swart Politeik. Ek glo ook julle soort sal nog gelukkig wees tot die DAG wat die Vader sy Huis se Drumpel Skoon gaan vee maar dan moet julle op jul Drie Enige Sport God (Rugby-Krieket-Sokker) vrae vir Hulp julle sal dan met GROOT skok sien julle is nou alleen in die Somber wêreld. Glo My dit sal nie mooi wees nie. Lank leef my Hemelse Vader YHWEH en SY SEUN YAHWEH-SHUA….Laat oom Robbie Leibrandt se woorde ons altyd by bly ñ Ou OB ( vir die wat nie weet nie Ossewa Brandwag) As ek Storm – Volg My, As ek Val – Wreek My, As ek Omdraai – Skiet My ( Ek is die Skrywer van Shalom- Vernietig die Vestiger van Chaos(DIS NOU VANDAG JULLE LIERALES) en ook “Totdat die Môre Stêr op gaan in Julle Harte- uit 2 Petrus 2:19)

  1. Jy moet leer spel my ou, skande vir iemand wat soos jy tekere gaan, voor jy , jy en jou gaan lees gerus wat ek geskryf het ivm de Klerk voor stok te kry, ek glo jy is tipies groot bek en min spoed. wat ek van regs vergeet het moet jy nog gaan leer my ou, maar heel eerste, leer spel voor jy my taal verkrag en n held probeer wees. waarskuinlik????

   1. Moet Nou tog nie sê ek het ook nou op een van U teerpunte raak gevat nie….Jy is seker ñ 100 soos jy sê “Voor jy” moet wees want jy VOOR nie so lekker nie of hoe as jy my wil wys op spelling kyk ook ASB na U eie ook voor u die stuk gelag plaas MNR. Jy weet my Oupa het altyd gesê (miskien ken jy Hom ….Maar aan die ander kant ek twyfel want hy sou nie met ñ lae Klas Afrikaaner gesels het nie eerder met ñ Stoere Boer) daar moet enige soort mens wees in ñ Volk om sodoende Belaans te skep en om Vingers te wys moet jy eers sorg jou Hande is Skoon. So Jammer oor die angs gevoel wat ek moontlik kon skep maar dis my siening en moet net nie HUIL nie drink jou SALUSA 45 en gaan SLAAPPIES en moet ook nie vergeet om U Tande te verwyder nie OU-MAN en as jy mense wil sleg sê kan ek ook so maak…..Kom ek daag u Uit Probeer my jy sal verskriklik sleg slaap en aan my dink terwyl jy langs U Ou vrou Lê en Mompel. Ek sal U Lag stof … ag ek bedoel Lees stof dop hou ….maar heel sekerlik eers Môre lees want ons het weer wat op pad is hier by my en ek wou so graag op U antwoord wag maar nou ja ” Met geduld Kan jy die Vyand uit Oorlê” Soete Nag en lekker Slaap Oompie.

    1. Jy kan steeds nie spel nie ou, maak net jou naam krom, Belaans? Poppo? skande man, mens kan sien watse klas jy is aan jou spelling, seker maar n std6 geslaag. Ja, jy is reg, om vinger te kan wys, maak seker jou hande is skoon, ek glo jy praat vir jouself!!!
     Die Boere volk wat ek ken is intelegente mense, wat n situasie kan opsom en selfstandig optree, ek sien dit nie in jou nie, jy is meer bek as spoed. Jou soort sal ons in oorlog dompel en geen antwoorde kry vir die dooies wat wyd gesaai sal le nie!!! Daar is geen opleiding, geen beplanning, geen plan van aksie. Ek wil nie so my dood tee kom nie. Maar in n georganiseerde komplot en plan van aksie, ja laat dinge dan maar gebeur soos dit moet, LEER TOG NET SPEL MY OU!!! en hou op jou naam weg gooi

     1. Goeie Môre MNR Ek haal aan uit jy geskryf kyk bietjie ” en hou op jou naam weg gooi” dit is wel ook so dat U nie kan spel nie want U moet net let op “weg te gooi” OOM. Ja so moontlik is my vingers vinniger as my gedagtes maar spelling gaan nie jou lewe red nie MNR en O Ja gebruik ook bietjie lees tekens as dit moet JY OOK VERSTAAN. Jy was seker ñ onderwyser of jou pappie of mammie was moontlik Jy was ook heel moontlik ñ Moerse Sport held op jou tyd miskien nog in jou werks plek was jy baie gewild maar hoeveel vriende het jy werklik blykbaar nie veel nie en is ek nou jou enigste Vriend in die duister wêreld en as u regtig so presies wil wees moet jy soms ook net van lees tekens gebruik maak as u weet hoe om dit op jou sleutel bord te kry want ek moet eers stil sit en jou Lag Stof kodeer. Kan ek vir jou ñ stukkie geskiedenis vertel …Toe Koning Dawid Jonger was, was hy nie ñ Professor soos jy moontlik is nie… NEE OU Vriend hy was ñ Skaap wagter en toe omdat hy nederig was in sy optrede en elke volks genoot sy plek gegun het was dit GOED in die Vader se oë en Dis daar waar die Hemelse Vader hom uit verkies het en Geseën het tot koning en die Massias is uit sy Stam gebore Juda. Elke keer het die Vader jong mense wat dapper is gekies en nie mense wat soos jy die heeltyd fout soek nie … Selfde met jou jy klink na iemand wat heel sekerlik te min gekoester is deur jou moeder en dis waar jy nou aan gebrek sindroom ly …. Ek glo jy vertel vir almal hoe held jy was in die oorlog Eerste of tweede Wêreld oorlog en hoe dapper jy was ( Jy moet verskoon want as jy 100 is was jy dalk in byde) Maar my oupa het gesê die Engelse het ñ gesegde en dit is wag daar voor ” A war time Hero , But a Peace time Fuckup”( jy weet ek dink Oom se goeie helfte het teen jou pappie se been af geloop dis moeilik vir iemand soos jy om ander gelukkig te sien is vir jou sleg en ook ñ hardseer saak en jy gun jou eie soort “SWEET BLOU F@KKEL” in die lewe, so jy bewys aan my jy is ñ suurstof dief, jy sal alleen dood gaan ten minste kan ek dalk ñ nar word so almal sal lag vir my grappe moontlik dalk bejamer vir my disleksie (Volgens Jou) maar jy is outyds afgeleef en jy het ook seker niks beryk in jou lSomber lewe nie nee en nou is jy vir almal kwaad wat wel iets in die lewe reg gekry het). Skuus vir my Frans in die paragraaf, maar ek wil ook net voel hoe is dit om mense te kan sleg sê en ook net my opinie oordra en ñ punt maak. So Oom kom ons wees van nou af vriende en vergeet alles wat sleg is en plaas nou en vir altyd die stryd byle neer op die BLOG. Dan kan ons nou planne beraam om die Swart regering uit te oorlê….Weer eens Boere Groete Pieter-Jan

     2. Dit is nou hoe die boere volk moet wees, bereid om tot die dood te baklei vir enigiets al is dit nou net n paar swak gespelde woorde of effe krom grammatika, hou die vure hoog.

 10. Rynhardt, nee, nee nee en nogmaals nee!!! Ek is die laaste een wat ooit kritiek op my volksgenote sal uitspreek. Al wat ek se is as ons nie laertrek en in getalle iets doen nie, ons dit nie enkel en alleen kan doen nie. Kyk om jou rond. Vir elke boer wat vermoor word, klap Vader ‘n bus of taxi van die pad af! Kyk wat doen hy met “hulle”!!! Wat sal gebeur as ons nou skielik toetree en begin doen? Ek glo nie een van ons wil in die tronke nou beland nie, jong, die tyd is te naby. En as die tyd daar is, weet dit, ons sal meer as genoeg wraak he om te vervul. Moet groot asseblief nie goed lees in wat ek skryf wat nie daar is nie. Ek vermaan my volk net om nou vir die oomblik kalm te bly. Asseblief weer eens onthou Nasionale Veiligheid en Intelligensie lees elke woord, hulle merk ons. Onthou, ek het al deurgeloop met hulle, en glo my dis als behalwe lekker. Julle is vir my te kosbaar as volksgenote en Boervolkfamilie om enigsins in verskille betrokke te raak. Groetnis.

 11. Doreen die Voortrekkers het n belofte gemaak teenoor die Here voordat hulle gaan veg het.Terwyl dit donker en mistig was het die briljante Andries Pretorius swepe met lanterns tussen die waens gehang en klein groepie mans het die Zoeloes op hul donner gegee.Hulle het nie gaan inboek by Holliday Inn en n martinie gedrink soos James Bond of in die veld gaan sit met n kragopwekker terwyl hul mense afgemaai word nie.Daardie veldsitters moet liewer die kragopwekkers se proppe vat en by hul sitvlakke opdruk dat hul kan bykom.Ek is jammer om dit te se en praat van ervaring en ondervinding,maar n groot deel van ons bevolking gaan uitgewis word net soos met die Anglo-BOEREOORLOG.Ek verskil weer met jou Doreen.Die Afrikaner se taktiek is verkeerd.WAT die nasionale intelligensie betref,ek voel vere vir hulle nes ek vere voel vir liberale.Ek is nie gister gebore soos sekere mense nie.Ons moenie verbaas wees as ons toekomstige koerantberigte lees soos Bloedbad volg op wittes:duisende afgemaai of Nag van die lang messe n werklikheid! Interessant ne? DOREEN,ek is te goed vir jou en jy kan my nie breinspoel nie.

  1. Die vrouens het langs hulle mans geveg, hulle het die gewere herlaai, volgens opgetekende geskiedenis, as dit nie vir die vrouens was, was die mans uitgewis

 12. Doreen, baie dankie, ek neem kennis van jou kommentaar op my skrywe. Jy sê egter een oomblik jy stem nie saam met my standpunt om die reg in eie hande te neem teen die aanslae wat ons daagliks ondervind nie, maar toe Rynhardt nie met jou saamstem nie, sê jy dis nie regtig wat jy bedoel het nie, jy’s misverstaan. Nou skryf jy weer: “as ons nie laertrek en in getalle iets doen nie, ons dit nie enkel en alleen kan doen nie” So wat wil jy regtig sê? Ek gaan tog nie handjies gevou sit en wag dat ek en my kinders nóg ‘n toevoeging tot die reeds hemeloë moord-statistieke word nie! Ek is ‘n persoon met ‘n eie sterk karakter en wil, hope moed en ‘n groot begeerte om dit wat vir my kosbaar is, met alle mag en mening te beskerm met alles wat ek in my het! Daarmee saam kom die verantwoordelikheidssin om iets daadwerkliks te doen om ons Volk en Vaderland te beskerm teen die aanslae van buite. Die Here vra eerstens van ons om verantwoordelik te wees in al ons optredes en dan sál Hy ons verder dra. Ons moet ook verantwoordelikheid neem om alle moontlike voorsorgmaatreëls in plek te hê vir as die ergste met ons sou gebeur. Dán alleen sal die Here ons verder lei op ons pad en sal Hy ons nie ons laste alleen laat dra nie. Ons moet NOU op die Here se leiding vertrou SOOS NOG NOOIT TEVORE NIE, maar eers self ons deel doen voordat ons DIT van Hom kan verwag.

 13. Doreen voordat ek vergeet.Jou stelling dat die Vader elke keer n taxi omklap wanneer n boer sterf is belaglik.DAAI paar swartes wat sterf is niks in vergelyking met die amper 4000boere en 42000moorde jaarliks nie.Doreen ,ek bewys jou weer verkeerd.Daar is talle mense wat nie gaan wag om doodgekap te word nie.Hulle is manne van aksie en ek haal my hoed af vir hulle.Manne van formaat en nie slapgatte nie.Dit is manne wat beslis die Here se steun gaan kry.Basta met die papbroeke en liberale.

  1. Doreen Stassen

   O ek wil tog so graag weet waar is daardie manne wat jy so kwistig beskryf? Beslis nie in Suid Afrika nie. Hulle het een gulde geleentheid gehad om iets te doen met ET se dood. Toe doen hulle NIKS. Die hele wereld het asem opgehou, en nou? Nou lag hulle hul dood vir hierdie arme papbroekige volkie wat niks anders kan doen as dreig soos jy hierbo. Manne van formaat. Se dinges man.

 14. Hennie van den Berg

  Bewaar die herders wat die skape van hierdie volk op ‘n dwaalspoor en na hulle vernietiging lei. Vreeslik gaan dit vir hulle wees, ja selfs baie verskrikliker as die marteldood van die volksgenote wat hulle leuens geglo en hulle gevolg het ! Aan die Adriaans en al die ander verleiers en uitverkopers van my volk wil ek vandag se: “Bekeer julle van julle bedrieglike wee, soek vergifnis by die Vader en loop op Sy pad en in Sy lig en lei die skape na veiligheid weg van die wolwe wat hulle net wil verskeur…. of dra die verskriklike gevolge !!

 15. Dit is regtig hartseer om te sien hoedat julle almal mekaar uitmekaar trek net om te probeer ‘n beter stelling as die vorige een te maak. Ons almal is frustreed oor hoe ons verneder word dag vir dag maar totdat ons nie die teken van Vader kry nie gaan enkele optredes niks baat nie. Julle is seker almal goeie mense so hou op om met mekaar te veg wat baie veeleisend is en sit liewer koppe bymekaar vir ‘n oplossing.

 16. Baie dankie Dogter van Juda. Dit is presies wat ek vir hierdie wederstrewiges wil se. Tipies Afrikaners. Altyd gevegsgereed, wederstrewig, onophoudelik dwarstrekkerig. Ek is ‘n aktiewe lid van die Boervolk, 61 jaar oud, ver regs en die grootste rassis in die heelal. Hulle val my aan asof ek oorlog verklaar het, en al wat ek probeer is om hulle te vermaan om kalm te bly. Die oorlog is op pad, dit weet ALMAL, MAAR ons kan nie nou reg in eie hande neem nie. Dit is absoluut tot ons eie nadeel. En om op ‘n openbare blad beledigend te wees teenoor volksgenote is nie net ongeskik nie, maar totaal en al ongemanierd. As hulle dan die strate wil invaar en voor die voet doodskiet, is dit hulle probleem. Ek het vergeet om te se dat ek ook ‘n aktiewe Suidlander is. Dit sal hulle seker nog meer rede gee om my aan te val. Ons moet nou bymekaar staan, nie mekaar met “klank vermoor nie” soos Lucas se liedjie se. Ai mense. Julle maak my opreg skaam. Julle is so tipies Afrikaner, en die soort waaroor daar wereldwyd so gespot en geskinder word. Kom by en lees al die goeie bedoelinge. Daar is geen slegte moddergooiery of bedoelings nie. Vaderland man!!!!

 17. Rynhardt. Waarom probeer jy my, van alle mense, die geskiedenis van Bloedrivier leer? Waarom sou jy dink jy “is te goed vir my” en dat ek gister gebore is? Dink jy ek is liberaal? Jy moet asseblief dink voor jy skryf. As iemand jou tuis frustreer, moet dit nie op my op ‘n openbare gespreksforum kom uithaal nie. Ek kan jou dalk ‘n les of twee gee, maar asseblief. Dit is nie nou jou tyd om my aan te val nie. Ek is nie jou vyand nie. Ons probeer sin maak uit die lewe en het nie mekaar se beledigings en teregwysings nodig nie. Drink ‘n chill pil en gaan le. Dalk voel jy later beter, dan gesels ons vriendskaplik. Groete.

 18. Doreen jy kan my niks van die lewe of dood leer nie.Jy kan jou self n Suidlander noem,maar ek is n opregte egte Afrikaner met ruggraat.JY en talle ander moet n bietjie realisme in die oe staar.Dinge het drasties in n oogwink verander waarmee nie eens die Suidlanders rekening hou nie.Waterbronne het drasties in n oogwink versleg van die riool en suur mynwater.Kos is nog n ding wat skaars en duurder gaan word.Dit is plein logika.Hierdie vlakte-plan is uiters lagwekkend en tragies.Die chaos gaan beslis nie 24 uur of n maand of twee duur nie,maar langer aanhou.Dit beteken jy gaan uit kosvoorraad hardloop en jy gaan in die meeste gevalle geen skoon drinkwater he nie.Halglike toestande gaan heers.Dit beteken mans en vroue gaan sleg ruik en jy gaan lewe soos homo erectus,n prehistoriese mens wat tussen 2-5miljoen jaar gelede geleef het.Dit gee klaar n nuwe proses aan kloning.Verder gaan mense teikens word op daai oopvlaktes.n Mens moet n slag na die bree prentjie kyk.Weereens dit is logika.Jy en talle kan kwaad raak soos julle wil,maar dit is n vrot plan waarmee ek talle ons nie mee kan vereenselwig nie.Selfs Donald Trump sal hom nie met so plan wil assosieer nie.Doreen,ek is weereens te goed vir jou.

  1. Goeie Dag Mnr Rynhardt … ek stem saam met u ( Letwel dis nie nodig om ons vrouens af te kraak nie…ons gaan mekaar binnekort die nodigste hê… as U verstaan wat ek bedoel) dat om op vlug te slaan is nie altyd in oorlog ñ goeie idee nie, want jy ken jou onmiddelike omgewing beter as die vlug kamp waarheen U wil gaan die ander probleem is as jy nie jou self ken nie kan dit noodlottig wees soos as jy moet kronies medikasie ontvang jy nie drink water het nie. jy het geen baksteen beskutting nie…..jy weet nie watter diere, insekte en selfs reptiele is in die omgewing nie. Een ding wat ons wit mense altyd in gedagte moet hou….die afrika mens is meer natuurlik as ons wittes deesdae, hulle kan nog sonder riool fasiliteite klaar kom, selfs elke dag se voedsel is vir hulle nie ñ probleem nie want hy het geen self respek nie ook nie vir ander nie (mens of dier)
   Ons Vader weet wat ons nodig sal hê in sulke tye. Die een ding wat ons wel kan doen is ons self geestelik ( want die vlees is gewillig maar die Gees is swak soos in die woord) en fisies op strategiese gebiede voor te berei dan kan ons wanneer sulke dinge of oorlog toestand uitbreek kan ons in ons eie dorp of woongebied die Brandstof stasies oor neem of beset (maar nou moet ons Elektrisiteit hê hiervoor wat wel moontlik dalk ñ krag opwekker sal nodig hê maar heelwat van die stasies het reeds sulke fasiliteite weens twee jaar terug se krag verdelings) ons kan die Hospitale beset in die spesifieke dorp/woonbuurt selfs die polisie stasie wat nou twee rigting radios wat ons kan gebruik op (of by drie strategiese punte kan plaas vir Hulp en self inligtings kantoor opstel). Jy kan die skole gebruik vir vrouens en kinders se veiligheid en om hulle ook te kan beheer en die Manne ouer as 65 selfs nou daar plaas vir hul beveiliging nou ook met ñ vuurwapen en ñ twee rigting radio wat jy mos nou by die Polisie stasie buit geneem het. Jy kan dan die omgewing in die drie punte ook beveilig wat strategies sal loop na jou beheer kamer. Die hoof punt sal wees by die polisie stasie wat saam beheer sal word met die Hospitaal of kliniek. Jy kan selfs alles uit ñ Sentrale OPSKAMER uit beheer op ñ nie sigbare posisie. Baie van ons mense in ons buurte het boorgat water jy moet nou net ñ krag op wekker kry wat moontlik die helfte van die mense reeds besit.( Onthou ook altyd baie maar baie van die Manne Vandag van 35 en ouer het een of ander militêre opleiding gehad in hulle lewe) Al die voertuie wat nou rondstaan sal ook nie dol leeg wees nie, wat jou nou weer in staat sal stel om die brandstof weer te ontgun en te hergebruik vir diesel/petrol krag opwekkers wat ookal die beste is vir die krag bron. Daar kan selfs winkels beset word soos byvoorbeeld die SPAR Pick & Pay wat al die voedsel na die Skole geneem sal word waar die Vrouens dit sal opdeel in groepe van A tot F ( A – Hospitaal, B- Skool C tot D – Die Drie Beheer punte en F – Ander/Surplus) By die skole kan dadelik werk gemaak word om landerye op die sport velde te maak en groente gewasse aan te plant selfs groente saad want 80% van al die ou skole ouer as 25 jaar het boorgat water ( Die boorgat moet ontkoppel word en op ñ Krag opwekker geplaas word). Apteke kan ook beset word en alle medikasie kan na die Polisie , Skole en Klinieke versprei word vir nood hulp. ( Houtie se kind gaan beslis nie ñ apteek plunder nie want daar is vir hom niks van waarde nie… dis wat hy dink). Leer dan ook dadelik die Vrouens en Kinders noodtoestand bewegings en om altyd paraat te wees endadelik die geskiedenis en die rede vir die omstandighede want onthou kinders gaan nie weet wat is die probleem nie as ons nie vir hulle inlig nie hulle sal ook maklik beheer baar wees. Daar moet dadelik ook ñ pligte stelsel op getrek word sodat almal hulle deel kan doen (jonk en oud). Soos die grawe van tydelike toilette loop grawe en selfs die opbou van ñ goeie Geestelike stel. Ek glo nie ons moet die Leraars vat nie want hulle is ook deel van die land se afbreek. Aan YAHWEH ALLE EER en SY SEUN IS DIE LOF TOE.

   1. Ek aanvaar dit wat moet gebeur, ek sal dan ook my deel doen waar nodig, wat my wel bekkomer is hoe hierdie land gaan herstel word na die verwoesting en wat of hoe die wet weer ingestel gaan word, asook wat van al die onteiende eiendom gaan word, hoe gaan ons dit beskikbaar stel vir mede christene wat graag na daardie tyd hier in ons land wil kom vestig.

 19. Doreen,ek het nie pille nodig nie om goed te voel nie,want ek voel fantasties,maar jy en talle ander moet bykompille drink sodat julle kan bykom in die lewe.Doreen n ruk gelede het na swartes as bliksems verwys,maar hoe kan jy jou bediende na die vlakte neem,want sy is dan mos ook n bliksem?Hoe kan jy dan toelaat dat die bliksem vir jou kos maak?Hoe kan jy ook toelaat dat die bliksem vir oupa se kampstories om die kampvuur lees en ook die wiegieliedjie sing?Ek wil dit vir jou ook duidelik stel dat ek 26 jaar gelede n oorlewingskamp bygewoon het en ek en talle het binne n week gatvol vir dit geword.Die punt is hoe gaan jy daar op die vlakte oorleef waar dit n lang proses gaan wees en jy geen kos en water het nie? Jy kan jou n Suidlander of n Koggelmander noem,ek gee nie n moer om nie,want ek vertel jou die feite van die lewe.Ek weier om n eenrigtingstraat te loop wat na nerens lei nie,behalwe na n doodloopstraat.Doreen ek sit jou weer ore aan.Net te goed vir jou.Dit is 100 nul in my guns.Ek sal jou altyd 2 stappe voor wees permanent.EK het besluit om op die planeet Mars te gaan woon as om op Hebron se vlaktes te gaan woon saam met die bliksem.Wie wil my kom ‘join’ op Mars ?Dit is n beter opsie en die ruimtewesens gaan beslis goeie geselskap wees.

 20. Doreen ek het nie pille nodig om beter te voel nie,want ek voel fantasties,maar jy het bykompille nodig sodat jy en talle kan bykom in die lewe.VAN Zyl hou jou uit die gesprek.EK laat my nie beledig deur geen vrou en man nie.Doreen jy het n ruk gelede na swartes as bliksems verwys,maar dan mag jy nie jou bediende na die vlakte neem nie,want sy is mos n bliksem of hoe?Jy kan ook nie toelaat dat die bliksem vir jou kos maak nie of hoe?Doreen 26 jaar gelede het ek n oorlewingskamp bygewoon en binne n week het ek en talle gatvol vir dit geword.DIE punt is hoe gaan jy langproses op n vlakte oorleef sonder kos en water?Kyk ook verder as boorgatwater.Doreen jy kan jou n Suidlander of Koggelmander noem,ek gee nie n dinges om nie,want ek vertel jou die feite van die lewe.Ek en talle weier om n doodloopstraat te volg.Die Suidlanders praat nie namens ons almal nie.Doreen jy en talle kan kwaad word soos julle wil,maar ek sal jou altyd 2 stappe voor wees.EK klop jou 100 nul.Weereens te goed vir jou.Ek en talle weier om op Hebron se vlaktes te gaan sit soos jy.Planeet Mars is n beter en veilige opsie as die vlakte-plan.WIE ‘join’ my?

 21. Ek lees gereeld hierdie blad maar ek kom weereens tot die gevolgtrekking dat ons ou boerevolkie graag met mekaar wil baklei. Los tog julle bakleiery en tereg wysings opinies en spel foute. Ons is mos nie een volmaak nie of hoe??? Die dag wat ons mekaar nodig sal hê sal ons hopenlik kan saamstaan. ‘n ou het eendag gesê “sit 2 boere bymekaar en jy sal binnekort 3 politieke partye en 4 kerkverwandskappe hê” ek wonder maar net as ek julle so bekyk. Los tog nou julle bakleiery en beplan saam vir die toekoms. Ons sal dit nodig kry. Gaan kyk na hierdie blad en maak al daardie fotos oop en kyk hoe ons vermoor word. Dit is wreed maar kyk want miskien sien jy jou eie familie binnekort, in werklikheid , in daardie toestand. Wat gaan julle dan sê of doen. Gaan liewer op julle kniee en bid. Dit is baie beter as om ,soos julle nou aangaan, aan te gaan.

  Kyk na al die fotos hierdie is nie eers die helfde van wat werlik in ons land gebeur nie en dink weer goed na oor julle houding (en verhouding ) teenoor en met mekaar

  http://dienuwesuidafrika.blogspot.com/2009/09/solidariteit-radio-plaasmoorde.html

  kry tog net asseblief “ghrip” en kom by dan sal ek hoop hê vir baie meer van ons volk se mense se oorlewing. Onthou net wees voorbereid om van sekonde tot sekonde jou planne te kan aanpas wanneer die tyd kom

  1. Ek stem saam met Hennie, ons ou volkie kon nog nooit saamstem oor niks. Dit is regtig onnodig om mekaar so aan te vat oor onbenulligheid, niemand is sonder foute wat nog te se spelfoute. Die ding dat die volk nie kan saamstaan is in die Vader se plan, want die dag gaan kom dat ons as ‘n volk gaan se dit is klaar met ons en dan sal Sy Almag ons as ‘n volk bind. Al wat ons nou kan doen is om mekaar te ondersteun, en nie petrol op vuur te gooi nie. Die webwerf is so lekker want ons is almar regs (los die gevegte vir die linkses) ons praat dieselfde taal en deel in dieselfde tragedies wat suid afrika tref. Ons is nie gemaak om onder ‘n pikswart regering te staan nie, wat nog te se dat hulle oor ‘n volk moet besluit wat deur YAHUAH self uitverkies is. Kom ons verdrae mekaar en probeer eerder mekaar opbeur en nie dooddruk.

   Shalom Yisrael

 22. Ek dink oom Adriaan moet maar oorweeg om van die mense se gesprekke van die “site” af te haal want weer-eens is daar persone wat nie verstaan hoekom hy hierdie webblad gestig het nie. Dis vir ons mense om inligting te kry en saam te kan staan,,,sodat ons voorbereid kan wees vir as die oorlog kom wat baie naby is glo my. Die tekens is daar vriende. So terloops ek is ook ‘n groot suidlander en ek dank die Vader dat daar iemand is soos Gustaf wat uit sy pad gaan om ons voor te berei….

  Groete Vriende
  Boer

 23. Rynhardt, ek stem 100% met jou saam! Jy het ‘n goeddeurdagte toekomsvisie en ek wil defnitief ook nie daar op Hebron se vlaktes, (waar dit ookal mag wees), my kosbare tyd vermors nie. Mars klink na ‘n beter opsie. Sit my asb. eerste op jou enkelkaartjie-besprekingslys soontoe (hoop nie dis te duur nie?) Dalk sal ons darem weer eendag kan terugkeer, so maak dit maar retoer. Op ‘n meer ernstige noot, ons moet ‘n goeddeurdagte plan uiteensit waar ons almal bymekaar kan staan in gevesdigde veilige geboue of lokale waar die nodige voorrade en sekuriteit reeds in plek is (nie op die kale vlaktes van Hebron nie) en waar ons geen “bliksems” wil hê om ons te bedien en slaaptyd stories soos “Sus en Daan” aan ons voor te lees nie. Ons is mos manne en vroue met genoeg durf en murg in ons pype om op te staan, tot aksie oor te gaan en ons man te staan. Hoera! vir ons as Blanke Afrikaners, ons is mense uit een stuk gegiet! Ons sal sekerlik met die Here se hulp en genade, veilig anderkant uitkom en nog steeds in een stuk.

 24. Die polisiekommissaris in Limpopo, Amon Mashego, sê voormalige Zimbabwiese soldate steek die grens na Suid-Afrika onwettig oor. Mashego sê die soldate is ook verantwoordelik vir misdade soos moord en verkragtings op die grens. Hy sê hulle is swaar gewapen en het oorlog verklaar teen die polisie en die lede van die Suid-Afrikaanse Weermag wat die grens beman.
  http://www.rsg.co.za/nuusbulletins.asp?d=18+Februarie+2011#time1000

 25. Ek was baie dankbaar toe Adriaan die web blad begin het. Ek was onder die indruk dat ons soos opregte Christene inligting met mekaar sou deel en mekaar bemoedig. Maar ongelukkig veg n handvol van die gebruikers onder mekaar asof die vyand in die regse midde is. Die wat die eerste Siener video onthou waar Mnr Jooste gese het of eerder gepleit het dat ons ons binne gevegte moet stop, na 17 jaar het dit vererger. Ek los die volgende vers in u midde Filippense 4 vers 7 “En die vrede van YHWH, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jahshua ons Messias”

  Ek groet u in vrede.

 26. rYNHARDT, geniet jou eenmanvertoning, ek het geen behoefte om in jou onsmaaklike bekgevegte betrokke te raak nie. Die veiligheid van die volk is vir my baie baie meer werd as beterweterige, bakleinde, wederstrewige mense soos jy.

  Aan al die ander mense, mense BID SOOS NOG NOOIT. Hier is dinge in die land aan die gang waarvan ons geen inligting ontvang nie, en die media berig ook nie daaroor nie. Ek kry so af en toe inligting van ‘n baie baie betroubare bron, en wil tog ernstig by julle pleit om in gereedheid te kom. Maak nie saak wat julle doen of waarheen jul van plan is om te gaan nie, en of julle verkies om tuis te bly of WAT OOKAL NIE, JULLE DOEN WAT VIR JULSELF DIE BESTE IS. Net soos ons nie almal vir een politieke party stem nie, so kan en wil of sal ALMAL NIE SUIDLANDERS WEES NIE. Dit is nie nodig dat ons mekaar daaroor stenig nie. Ons doen wat ons voel vir ons die beste is, maar net soos ons by ons veilige plekke nie drinkwater gaan he nie, gaan die dorpe en stede nie krag he nie, en kan die pompe nie werk nie, so hulle sal ook nie water he nie. Maar dis probleme wat elkeen moet oorkom omdat NIEMAND WEET WAT WAG NIE, sal almal moet planne maak. Behalwe natuurlik die volmaaktes onder ons wat alles weet en natuurlik klaar als gereed het, noodplanne en voorraad ingesluit vir hoe lank, weet ook net hulle. Maar die belangrikste nou is ons verhouding met ons Abba Vader deur gebed. Groetnis.

 27. Ja, Voorwaar Boer, Dankie Elohim vir ‘n man soos Gustav Muller wat die insig het en wat die groot stap gedoen het om ander te waarsku, en dankie dat hy die moed het om temidde van al die swartsmeerdery deur goedkoop, platvloerse koerante, nog steeds die durf het om vorentoe te kyk en voort te gaan met beplanning vir sy volk vir redding en veiligheid.

 28. Jan, Daar is 85 000 Sjinese soldate in Namibie op hierdie stadium.. 28 Containers is in Suid Afrika vol wapens en plofstof gevind wat vir Namibie bedoel is. Mens wonder net vir wat Namibie. Wat weet hulle wat ons nie weet nie? Daar is 5000 swaar gewapende soldate wat Suid Afrika reeds binnegekom het. En wat vreemd is, is die Zim en Kubaanse soldate wat besig is met oefeninge in Lohatla en De Brug. Ek verneem dat ‘n rewolusie beplan word vir Swaziland soos in Libie, en dan later ook natuurlik (!) Suid Afrika. Alle sel, telefoon, syntechtorings gaan afgesny word en dan word ‘n noodtoestand afgekondig. (Met Krygswet) Buthalezi word tans deur SAP opgepas . Hulle verwag ‘n Sluipaanval. Groot stakings kom in Maart en April, en ook word groter natuurrampe verwag. Die skroef draai al stywer en stywer. Boeregroete.

 29. Hennie van den Berg, kan jy groot asseblief jou stelling “aan die Adriaans en ….. van die volk ” verduidelik? Wat het arme Adriaan nou met hierdie hele bespreking of met enigiets te doen?

 30. Ek sit nou hier en lees die laaste stuk van Rynhardt deur. Mense, wat ‘n lagwekkende klugspul! Ek kom toe agter die klong weet wragtig niks van die Suidlanders af nie. Ten eerste is hy ‘n naprater van Regina, want nie een van die twee weet iets nie. Verbeel jou. Die vlaktes van Hebron. Iewers het hulle die klok hoor lui en nie een weet waar die klepel hang nie! Hebron van alle plekke. Nie eers “Donald Trump” sal in so plan belangstel nie. Wie de hel is hy in elk geval. Ha Ha. Vader dank ek ken die mense in my groep baie goed, ons staan bymekaar en ken mekaar se behoeftes. En ons sal omsien na mekaar soos al die ander Suidlander groepe na mekaar sal omsien. Miskien,, net miskien, moet die twee hierbo bietjie van Gustav se DVD’s in die hande kry, dat hulle tog vir een maal net kan sien waaroor dit gaan. Maar nouja, soos die engelsman se : “to each his own”.
  Adriaan, die “stilte” wat ons nou beleef, behalwe dat ons vermoed dit is die dik muur van sensor wat keer dat inligting by ons uitkom, is dit nie die stilte voor die volk sake in eie hande neem nie? Maar daar is nog goed wat nou vinnig in vervulling sal moet gaan, soos die doodsaankondiging, gevolglike begrafnis, ens. Ai, ek wens net ons kon chronologies weet wat gaan gebeur. Lees ook die nuus hierbo wat ek van my bron ontvang het wat ek vir Jan gegee het. Boeregroete.

 31. wat het Siener ivm die Turke gese, weet iemand dalk? dan kyk ons na verwikkelinge in Egipte, Libanon, die volgende is Kuba!! Ja die tyd is besig om homself die beste leermeester te bewys

  1. My liewe volksgenote,
   Waarom hierdie bitsigheid onder mekaar? Kyk bietjie hoeveel keer elkeen die woordjie “ek” gebruik. “Ek” dit en “ek” dat. Is dit nie tyd dat ons die eie ek bietjie kruisig nie. Dit is wat JaHshua bedoel het toe Hy gesê het dat jy jou kruis moet opneem en Hom moet volg. Dit is die kruisiging van die “eie ek”.

   Wat is in hierdie tyd die belangrikste – die ek en my familie of die naaste volksgenoot? Jou eie familie is nie jou naaste nie, dis maar net nog jou self volgens die gebod: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”. Naaste familie vorm deel van self. Dit is eers wanneer die ander volksgenote, die blindes, die lammes, die op die kruispaaie van verleiding vir jou belangrik begin word, dat jy jou ware doel op aarde begin vervul. Jou uitsluitlike doel op hierdie aarde is om jou naaste te help vanuit jou liefde vir ons Vader in die Hemel. Jy het heel moontlik `n kontrak met ons Vader gesluit soos Jeremia in Jer 1:5 of soos Daniël in Dan 12:13. Hoe sal jy weet?

   Waarom is ons NOU op aarde? Waarom is jy gekies om nou waarheid te hê? Is dit dalk om jou naaste op gesprekforums ore aan te sit? Of sodat jy met jou gesin kan wegvlug en jou volk aan hulle lot oorlaat? Of het jy dalk die goddelike genade ontvang om waarheid te bekom sodat jy jou naaste vanuit die liefde kan bedien, fisies sowel as geestelik.

   Onthou, waarheid wat nie uit die liefde is nie, is nie waarheid nie, al is dit waarheid!!

   Wat van lydsaamheid, die eienskap wat JaHshua so vir ons uit die Skrif inprent. Kan ons ly wanneer ons beledig word, wanneer ons valslik beskuldig word? Kan ons op `n openbare gespreksforum sê ons is jammer, ons was verkeerd?
   Hoekom is ons eie vlugplanne altyd gerig op die ek? Moet ons nie eerder van die standpunt uitgaan, – “maar waar is die meeste verdwaalde volksgenote wanneer die Nag van Verskrikking gaan plaasvind nie, ek wil daar wees, want hulle het hulp die meeste nodig” nie? Is ons eie basse dan altyd hoogste prioriteit in ons lewens? Ek hoor noual die stemme, “ja, maar hulle wou nie luister nie, laat hulle gekap word”. Het JaHshua dit vir jou gesê toe jy honderde male in die verlede nie wou luister nie? As jy vir Hom werk, dink jy nie Hy kan jou orals en te alle tye beskerm nie? Jou aardse baas se mediese en pensioenplan aanvaar jy, maar JaHshua se beskerming verwerp jy deur jou ongeloof.

   Al wat mens in hierdie volk sien en hoor, of dit in Volksvergaderings is of op gespreksforums, is “Satan wat rondgaan soos `n brullende leeu”. Waar is hierdie brullende leeu? Hy is in elkeen van ons volk wat bogenoemde eienskappe openbaar. Dis die hoogmoed, dis die eie ek.

   Niemand kom by die folterpaal uit nie, niemand neem Jahshua met sy hart aan nie, niemand wil die minste wees, die laaste wees, die kleinste nie. So sal niemand dan ooit die eerste, grootste en meeste in Sy nuwe koninkryk op aarde kan wees nie. Wat `n ongekende tragedie. As daar een volk is wat `n duidelike geskiedenis het wat hierdie brullende leeu-eienskap veroorsaak het, dan is dit hierdie Volk. Leer ons dan nooit!!!

   Om een te wees met Hom, Hy wat oneindig is, moet ek en jy eers infinitesimaal klein raak tot in die oneindigheid, dan eers tel die som op tot EEN, dan eers kan JaHshua van jou sê, “Ek en jy is EEN” …..

 32. Dankie Dirk. Ek is verskriklik jammer. As ek ooit enigiets gese het om enigiemand te na te kom, wil ek hiermee omverskoning vra. Dit was nooit ooit my bedoeling om twis of tweedrag te soek nie. Jy kan na al my kommentare op ander regse blaaie lees. Wil net meld dat selfs op Boerevryheid hierdie klong nie ophou om mense tereg te wys nie, en dan speel hy politieke tennis en ken vir homself voortdurend punte toe. Ek weet nie of het hy ‘n twis en tweedrag demoon in hom nie. Ek is egter jammer, as enigiemand aanstoot geneem het oor dinge wat ek gese het. Dit gaan primer vir my oor die volk en hul veiligheid. Kom ons los dit nou daar en bespreek die dinge wat werklik van belang is. Groete.

 33. Dogter van Juda

  Dagsê vriende, ek het nou weer noukeurig deur almal se kommentaar gelees en ai, die verdeeltheid gaan voort, wat is fout met julle? Ek het al baie gewonder hoekom ons as volk nie net eenkeer kan saamstaan en oorwin nie, en toe besef ek dit is omdat om nie een volk is nie maar bestaan uit ‘n klomp ander volke. In SA is daar Duiters, Hollanders, Franse, engelse, ens. Almal wat in die 1600’s hiernatoe gekom het om Suid-Afrika hul tuiste te maak, maar tog is ons almal van die 12 stamme afkomstig. So, of ons ooit as een volk sal kan optree en saamstaan is te betwyfel. Daar word gedurigdeur gepraat van ‘n Volkstaat maar het die die volk verenig of enigsins bygedra tot die strewe na eenheid? Nee, eerder tot groot frustrasie onder Volksgenote. Met al die regmatige fundamentele en sentimentele verknogtheid aan die idee dat ons onsself moet regeer binne ons eie grondgebied, moet ons aanneem dat die volkstaatgedagte nie eenheid bevorder het nie, en in die kritieke stadium klaar daartoe gelei het dat nie weerstand opgewek is teen die magte wat ons wil vertrap nie, maar dit juis daarvan weggelei het na vredesonderhandelings. Die Boervolk moet nie toelaat nie dat aan hom vertel word dat hy sy land skuld aan die swartes, en dat hy nadat alles prysgegee is, ‘n stukkie moet gaan terugvra vir homself. Dit is ‘n gruwelike vernedering in ‘n elke patriotiese sin. As ons ‘n Volkstaat moet kry, dan sal dit alleen tot stand kom wanneer nasionalisme, as ‘n bewegingsmag in Suid-Afrika, die volk aandryf tot bereiking daarvan. Dis die primêre vereiste, en sonder Geestelike weerbaarheid sal dit nie kan gebeur nie. JaHWeH ons losser alleen sal ons kan help want die Volk wil dit nie so hê nie.

 34. Doreen Stassen

  My liewe mense. Ons is nou in die tydperk waar Siener se dat alles lyk normaal, ons is agter ‘n dik muur en kry geen inligting nie. Agter die muur egter brand dit maar hulle hou dit stil vir ons. Is enige van u al ingeskakel by die strukture van die Suidlanders? Indien nie, wil ek u tog asseblief aanbeveel om by u naaste groepleier aan te sluit. Kyk op TV hoe die mense skarrel en oor mekaar val by die grense en op die lughawens omdat hulle eerstens gestrand sit, en tweedens het hulle niks bymekaar gemaak nie en is hongersnood hul voorland. By ons by die Suidlanders is daar strukture, Elkeen weet waarheen om te gaan, wat om saam te neem en hoe om by ‘n plek van veiligheid uit te kom. As almal doen soos ons geleer is, sal ‘n uittog in so situasie ordelik verloop, en sal slegs die wat nie gehoor gegee het, so mekaar vertrap soos ons op die TV sien. Ek wil graag by u pleit. Terwyl u nog die geleentheid het, sluit aan. Al glo u nie aan als wat ons doen nie, stel u net in hierdie scenario voor. U is kalm, beredeneerd, gepak en op pad, en watter chaos laat u nie agter nie. Asseblief, ten laaste, sorg dat u motor vanaf vandag vol brandstof bly. Top elke derde dag die brandstof wat u uitgery het, op, sodat dit u nie onkant vang sou ons enige dag in hierdie gemors beland nie. Glo my, dit kom, dit is nie meer ver nie. Ek dra u belange op my hart. Groete.

  1. Dit kan dalk werk, MAAR daar is mense wat hulle slawe wil saamvat, dit sal net n informant vanaf die binne kring wees, DUS hoe veilig sal dit werklik in so n kamp wees met die wat te sleg is om hul self skoon te hou!!!

   1. Doreen Stassen

    As daar mense is wat wil probeer om hul slawe saama te vat, laat hul probeer en kyk hoe ver sal hulle kom? Moet net nie grappe vir die evangelie aanvaar nie. Ek raak nou bietjie moerig vir die speletjie.

    1. Doreen Stassen

     Jurwey weet jy, ek het op ‘n vorige keer gese dat as jy ‘n leuen genoeg herhaal, word dit deur ander mense geglo. Jy is hier besig om ‘n infame leuen oor my te probeer versprei, in die alternatief is jy ‘n opregte kwaadstoker. Ek ken my beperkinge, en het sopas die einde van my geduld bereik. Met Gustav en Naomi se troue het die bediendes die kos voorberei, omdat hulle daaraan gewoond is. Dit lyk nie juis vir my of jy intelligent is nie, of so nie ken jy maar min in die lewe. Ek het groot konferensies van tot 800 mense op ‘n slag kos gegee, en sy troue was nie daarvan uitgesluit nie. En in ‘n grap, na al die komplimente van die gaste (jy kry mos maar nie meer vrouens wat vir hul mans kos kook nie, en ek is seker met jou kritieklewering en steke na my kant toe, ken jy ook nie ‘n behoorlik gekookte bord kos as jy een sien nie) het ek die volgende gese: Ja, as ons die dag moet hardloop, sal ek maar van Anna Kandula (dit was die bliksem se naam) saamvat, sy kan lekker kook en vir baie baie mense op een slag kos maak. EN DIT IS NOU ABSOLUUT DIE LAASTE KEER DAT EK DIT SAL SE. DIT WAS BLOOT ‘N GRAP. CHRISTEN. PROBEER DIT NOU ASSEBLIEF IN JOUDIK KOP INKRY. EK HET N O O I T DIE IDEE GEHAD OM’N DONNERSE MEID SAAM TE VAT NIE. Ek is groot genoeg om te weet om myself en my mense skoon te hou. Maar nou begin ek tog te wonder. Met die geskimpery, probeer jy nie dalk uitvind wat die reaksie sal wees as JY ‘N MEID SAAMVAT nie.
     Of het jy dalk so skelmpie? EN EK HOOP MARINDA WIE OOKAL KRY NOU BAIE LEKKER. VERSPREI DIE LEUEN SUSSIE!!!

 35. Doreen Stassen

  Ek het die volgende belangrike inligting ontvang: Mandela is breindood! Onthou daar word verskriklik oor hom bespiegel, omdat ons geen werklike inligting kry nie. As dit so is, onthou, sulke mense word gewoonlik “uit gehelp” (Dit sal dan saamval met die voorspelling dat “sy beeld sak agteroor” hy sterf dus nie normaal nie) Maar ook, so persoon kan vir baie lank aan die lewe gehou word. En as hy gebalsem word, nog langer (Stalin meer as 20 jaar gelede al gebalsem) Daar is nog baie goed wat moet gebeur: Die Arabiere gaan nog meer wraak op Amerika neem, hul kaan nog kernbomme op Amerika gooi. Koeberg en of Jan Kempdorp moet nog ontplof, plaasbesettings moet in felheid toeneem, daar kom nog siektes van mense en diere, kostekorte, natuurrampe en ‘n tsunami, sluipmoord op ‘n leier. Maar hierdie goed kan oornag gebeur en kan ons maar net die dae af wag en bid.
  Die 4de emmer bloed wat omval is die nag van Johannesburg. Ons het nog entjie om te gaan. Groetnis vir naweek.

  1. Hy is nie net brein dood nie hy HET GEEN BREIN NIE hulle het dit uitgehaal tydens die balseming! so wat word daar nou alweer kwyt geraak, of droom julle dalk drome wat bedrog is, waar julle vanaand ggmmff?? le dit more nog!!!

     1. Doreen Stassen

      Ja. Siestog vir jou. Vir ‘n man is jy maar vrek stupid. Die skoen druk jou, nie vir my nie. Breinlose idioot.

 36. Mense glo jul ons Suid Afrikaaners is Israel?
  Wil ma net verstaan.
  Dankie!
  God Seën!
  Johan.

 37. Moet mens glo in oom siener Van Rensburg, om ‘n Suidlander te word?
  Dankie Baie Mensies.
  Seën.
  Johan.

 38. Doreen Stassen

  Liewe Johan. Nee, jy hoef nie in Siener te glo nie. Glo net in Woord, aan die Vader en die res (kennis) sal vir jou bygevoeg word. Daar is ongelukkig in my siening twee volke. Een is die Afrikaners (liberales), die ander is die Boervolk. Dit hang af hoe jy jouself sien. As jy nog steeds lid is van die drie Susterskerke, en jouself as Afrikaner reken, sal jy natuurlik glo dat al hierdie dinge twak is en sal jy jou nie daaraan steur nie. In jou hart moet jy weet wie jy is. Niemand is onder verpligting om ‘n Suidlander te word nie, maar gesels gerus met jou naaste samroeper, wat jy sal kry op http://www.suidlanders.co.za, en dan kan jy daarna vir jouself ‘n besluit nie. Daar is geen ander organisasie met ‘n plan van onttrekking soos die Suidlanders nie.

 39. hou net styf vas aan VADER YAWEHSHUA- VADER IS AL WAT ONS BOERVOLK HET- LAAT ONS ONSSELF VEROOTMOEDIG EN OP ONS KNIEE GAAN EN VADER SE SEEN EN SALWING VRA OOR ONS ISRAEL VOLK HIER AAN DIE SUIDPUNT VAN AFRIKA -VERTROU OP VADER ALLEEN – MAG DIT SY WIL WEES DAT ONS WEER NA APARTHEID SAL TERUGKEER WAAR ONS HOM MET OORGAWE MAG DIEN AS ‘N APARTHEIDS- EN HEILIGE VOLK – HOE BEGEER EK DIT NIE VIR ONS BOERVOLK NIE.

Comments are closed.