Stilte, stakings en ‘n emmer bloed…

Ek wil begin met FW de Klerk se woorde op 12 Maart 1994 toe hy na die verkiesing van Mandela as president aan ’n oorsese koerant gesê het “Die situasie in Suid-Afrika is nou onomkeerbaar en sal nooit weer kan verander tot wat dit was nie…”

De Klerk het duidelik nie geweet van ’n visioen wat Nicolaas van Rensburg gehad het en waarin hy “gesien” het dat alles, ja, alles in die land eendag weer op sy kop omgekeer gaan word nie.

Die aanloop daartoe het al in 1914 begin toe die Boere-verraaier, genl. Louis Botha, ’n spoorlyn tussen Prieska en Luderitz laat bou het om wapens en soldate na Duitswes te vervoer om die Rebelle uit te wis wat op pad was om ’n vredesooreenkoms (traktaat) met die Duitsers aan te gaan. Met die Siener se hulp het die Rebelle deurgedruk tot by Nakab waar genl. Manie Maritz en die Duitse Goeverneur op 2 Desember die traktate onderteken het.

Net hierna het Siener aan genl. Kemp gesê: “Pak die gewere weg. Ons taak is afgedaan tot later wanneer ons by Prieska (deur Duitsland) bewapen sal word.”

Meer as 80 jaar lank het daardie spoorlyn in onbruik gelê — plek-plek meters diep onder die sand begrawe, voordat Duitsland dit in 1996 begin herbou het. Daarna is die Lüderitzhawe ook vergroot.  En vroeër of later sal Duitse wapens en soldate hier land waarmee die teenswoordige “rebelle” die nasate van daardie einste Boere-verraaiers sal uitwis.

Maar vóór daardie dag egter aanbreek, het Siener ’n Tweede Bloedrivier gesien. Dit is nou so dat ’n Tweede Bloedrivier, ook beteken dat daar ’n Tweede Bloukrans, Moorspruit en Weenen sal wees.

Vóór 1838 se Bloedrivier is baie van die Trekkers op wreedaardige wyse deur swartes vermoor.
Dieselfde gebeur vandag. Sedert 1994 is al meer as 32 000 blankes doodgemaak.

Die Trekkers het laer getrek.

En dis ook wat ons sal moet doen wanneer die tyd aanbreek — ons sal uit die dorpe en stede moet padgee om in groepe laer te trek

Dis was daar in die laer dat die Trekkers ’n gelofte afgelê het.

Ons sal dit ook moet doen.

Nie ’n enkele persoon wat in die Bloedrivier-laer was, het omgekom nie.

Siener bevestig dat elkeen wat in óns dag in die laer is, ook behoue sal deurkom. Ek het eers onlangs die volle betekenis van sy woorde gesnap waar hy gesê het ons sal nie weer in een groot laer kan saamtrek soos destyds nie, want ons is dwarsoor die land versprei. Daar sal egter mense wees wie se harte reg is, maar om een of ander rede nie uit die dorp of stad kan padgee nie — hulle sal ook beskut wees.

Maar hulle wat buite is en nie ag gee op die waarskuwings nie, gaan deur dieselfde gees van verskrikking wat die vyand beetpak, oorval word. Hoe naby is ons aan daardie nag van verskrikking?

Die antwoord kry ons sommer uit die perd se bek:

’n Tyd gelede is ’n blanke vrou wederegtelik deur swart polisie van die pad af gedwing en verskree omdat sy nie haar rybewys dadelik kon toon nie. Hierdie insident het die liberale teoloog, dr. Nico Smith — hy het intussen verhuis na ’n beter (of dalk slegter?) oord — na die pen laat gryp om in Beeld vir hierdie barbaarse swart broers van hom in die bresse te tree. Onthou u hom nog? Enkele jare lede was hy in die nuus toe hy en sy gesin ’n jaar lank tussen die swartes in Mamelodi gaan woon het.

Volgens Smith het ’n skatryk swart sakeman en goeie vriend glo aan hom vertel waarom die polisie so onbeskof teenoor die blanke vrou was.

“Ons is ‘moeg’”, sê die swarte, “vir die vernederende wyse waarop wit mense ons behandel. Telkens wanneer ek vir sake na die naaste dorp gaan ondervind ek dit. Dis ook net blanke Afrikaners wat voortdurend my ‘menswaardigheid’ aantas; en ek wil weet of wit mense in hierdie land, in besonder Afrikaners, besef in watter ‘kwesbare posisie’ hulle hulself bevind?

“In my eie gemeenskap, sê die swarte, “is die gevoelens teen wit mense besig om breekpunt te bereik, en ek vrees vir die dag wanneer swart mense in ’n massa-stormloop die wit dorpe kan bestorm en alle ondernemings van wit mense aan die brand steek.

“Sulke massa-opstote is immers nie onbekend in Afrika nie,” waarsku hy, en voeg dan by: “En sou die wit mense dan hoop dat die polisie of weermag tot hul redding sal kom, kan dit, voordat hulle opdaag, al te laat wees. Daarby moet wit mense in elk geval nie in die waan leef dat hulle buitengewone simpatieke optrede van die polisie en weermag kan verwag nie.

“Sulke noodlottige optrede deur swart mense kan, sodra dit in een dorp gebeur het, na talle ander dorpe uitbrei.

“En wat wit mense nie besef nie, is dat vuurwapens in die swart gemeenskap só volop is dat daar nie meer net van een kant geskiet sal word nie.”

Oor sy swart kamerade se woede, sê Smith, “Die wit mense se enigste hoop op ’n toekoms in hierdie land is om swart mense met ‘respek’ te begin behandel. Daarsonder sien my vriend ’n katastrofe wat op die wit mense wag.” . (M.a.w. ons moet maar aanhou om voor die swartnerf op ons knieë te kruip en aanhou vergiffenis vra vir apartheid).

Nico Smith kerm oor ons ‘swak maniere’, maar skaam hom voor God nie dat hy in sy tirade géén enkele woord rep van al die moorde en ander gruwelike misdade deur swartes op mede-blankes nie.

En sy swart vriend waarsku ons sommer openlik dat die Nag van die lang messe ons voorland is. Hy weet dus baie goed dat versoening nooit sal plaasvind nie, en dat wit en swart in hierdie lank mekaar haat met ’n volkome haat.

Mens vra jouself die vraag: As een van die kerkwa se voorosse so benoud begin bulk en rem omdat hy die afgrond sien nader kom, waarom beur en stoot die ander osse dan steeds verbete om die wa oor die afgrond te sleep?

Het hulle dalk pêrels op die oë, soos Siener gesê het?

Intussen sit die volk op die kerkwa en wieg, salig onder die waan dat die vloek van apartheid deur die ysterwiele vermorsel is, salig onder die indruk dat hulle verlore swart broers nie meer peule (askies, ek bedoel pap met die hand ) hoef te vreet nie; dat hulle, as getroue kerkmense, Dingaan gehoorsaam het en al die gewere (soos Piet Retief) buitekant die kraal teen die muur staan gemaak het; en terwyl die kerkwa lustig voortstamp op pad Paradys toe, kan wit en swart nou ook sommer saam onder één laken inkruip.

Maar juis noudat dat daar nog kans is om die volk te waarsku, kom iemand soos prof. Adries Raath van die Universiteit Vrystaat en negeer nie net alles wat Siener gesê het, maar ook die openlike waarskuwing van dr. Nico Smith se swart vriend, en hy stem gedienstig saam met die kerkwadrywers — daar is geen afgrond nie, geen onheil nie! En boonop gebruik hy jou waarlikwaar ook nog Siener se visioene om sy polities-korrekte uitsprake te regverdig.

Almal wat egter die waarskuwings ter harte neem, brandmerk hy as “godsdienstige ekstremiste” wat hulle ore uitleen vir “absurde interpretasies”.

Die eerste visioen waarna hy verwys, is die volgende: “4 April. 1915. “Ek sien ’n doodkis wat in ’n graf afsak; vure wat uitkom, maar ’n groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Oom Niklaas sit by ’n tafel en hy breek die tert deur. Dit is donker maar silwer letters verskyn op ’n blikplaat.”

Prof. Raath beweer in Beeld Siener het glo gesê die visoen het betrekking op sy seun Willie se dood in Kimberley. Die verwysing na die “tert” wat middeldeur gebreek word, hou glo verband met die effek van die dood, en die “blikplaat” is (bid jou dit aan) ’n verwysing na die tronk waaruit hulle vrygelaat sou word. Die Siener se seun Willie is in Kimberley aangehou terwyl die Siener in Johannesburg was. Hy “sien” dus sy seun sterf aan maagkoors in Kimberley, en is nie daar om hom by te staan nie. (Maar Willie se begrafnis het byna ongesien verbygegaan — sonder enige geweld (vure wat uitslaan) en ons volk was  beslis nie “nakend” en van alles gestroop nie).

Maar kom ons kyk nou na die verklaring soos opgeteken in prof. Raath se eerste Siener-boek, Die Vierkleur wapper weer (bladsy 50) — vóórdat hy polities-korrek geswaai het: “Iemand belangrik word begrawe, Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitkom. Nakende mense — (hulle is) van alles gestroop — verskyn. Die Afrikanervolk voer samesprekings en hy verdeel die beskikbare (die tert). Dit is donker, maar silwer letters verskyn op ’n permanente basis (Sien Ps. 12:7). Die blikplaat-simbool word hier ook verklaar as iets wat “permanent” (blywend) van aard is. (Waar pas die tronk in?)

Die tweede visioen wat betrek word, is in Oktober 1917 gedokumenteer: “Die mieliestronke is by Johannesburg aan die brand. Aan hierdie kant van Johannesburg is ’n klomp vaal-witpens-bokke bymekaar. Op ’n bult. Van oos kom wilde makoue en trek dieselfde rigting wat die vuur gebrand het. Aan die ooste kom ’n ry kafferassegaaie uit. Van oos na noordwes gaan groot en klein rooi beeste.”

Dié visioen, sê hy, het duidelik te make met “opstand en woelinge” en het — saam met ander visioene – betrekking gehad op die 1922-stakings in Johannesburg.

Hoe hy by die 1922-staking uitkom, weet nugter. Ja, dit het te make met “opstand en woelinge”; maar waar pas die “ry kafferassegaaie” in? Want alleenlik blanke mynwerkers was betrokke by die 1922-staking toe die Kamer van Mynwese besluit het om 2 000 wit werkers af te dank en met baie goedkoper swart werkers te vervang. Vir die blanke vakbonde was dit die laaste strooi. Op 10 Maart is krygswet afgekondig. Jan Smuts het persoonlik die beheer oorgeneem en ’n veldtog geloods teen sy eie mense, wat onverbiddelik en genadeloos gevoer is, en van 10-14 Maart het meer as 20 000 blanke troepe, ondersteun deur tenks en selfs vliegtuie, na Johannesburg opgeruk, waar bloedige gevegte uitgebreek het. Die gevolge van die regeringsoptrede was katastrofies. 214 mense is dood, die meeste van hulle stakers. 42 van die wat gedood is, was onskuldige bystanders…

Maar die dag gaan kom dat  prof. Raath en sy medepolities-korrekte vriende gaan wakker skrik, sê Siener.

In een van sy visioene vertel hy hoe dinge dan gaan verloop. Die visioen is in 1920 in ’n muur van ’n huis in Alberton-Noord versteek, en in 1961 deur mnr. Gabriël Heroldt ontdek is toe hy ’n deurkosyn in sy huis uitgebreek het om die deuropening te vergroot — (die artikel het op 22 Januarie 1993 in Die Transvaler verskyn…)

“Oom Klasie sê hy sien in die verre toekoms die parlementslede in Kaapstad as ’n ‘bontspan’ (m.a.w. hulle is van verskillende rasse). En alles wat nou bo is, sal dan onder wees en die wat nou baas is, sal dan klaas wees.

“In daardie tyd sien hy sal die volk leierloos wees. Dan sal hulle (die volk) dinge in sy eie hande neem. Daar sal ’n groot stilte heers net vóór die storm wat geweldig, maar kort van duur sal wees. In die storm sal daar een emmer bloed omval en daarin sal ons vlag gedoop word en dié bloedvlag sal dan wapper oor ’n vrye volk…”

Hierdie “groot stilte” kan dui op algehele verslaendheid — m.a.w. ‘n geskokte stilte, omdat niemand verwag het dat die volk “dinge in eie hande sal neem” nie.

Talle van ons mense wat onseker is, gaan na die Raath-grashalm gryp en glo daar kom geen geweld of bloedvergieting tussen wit en swart nie; daarom sal hulle ook nie voorbereid wees nie. Wanneer dit egter wel gebeur en van hierdie mense sterf omdat hulle die polities-korrekte “raadgewers” geglo het, wil ek nie in hierdie spreekbuise se skoene staan nie!

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

64 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rynhardt

Die verraaier De Klerk se stelling:”Dinge is onomkeerbaar”,wys hoe pateties hy is.BY die Here is niks ontmoontlik nie,want Hy is almagtig en sal sorg dat regverdigheid vir die Afrikaners seevier.Adriaan moenie jou steer aan die polities korrekte Raath nie.EK het hom reeds pak gegee twee keer in die koerant en twee keer op die internet.n Oorwinning van 4-0 in my guns.Dit is klaar kwaai sooibrand vir ou tjokkerbek.Wat ds.Nico Smith betref,hy’s n groot gatkruipende Anc-liefhebber wat sy vriende geskelskap hou in die hel saam met Satan.Hulle kap 24uur n dag kole in die hel.Mense vertrou op die Here en staan… Read more »

Regina

Goed gesê Rynhardt, 10/10 vir jou standpunt teen De Klerk, Raath en Smith. Dit is deur sulke persone dat ons land vandag op die afgrond staan. Alles gaan ten gronde uur na uur, elke dag, heeldag. Uiterste swak dienslewering in alle sfere van die samelewing. Ons leef in vrees elke nag as ons gaan slaap: sal ons more oggend nog lewe of is ons in ons eie huis aangeval en vermoor? Dit geld nie net die boere nie, dit geld alle blankes wat nie eers meer binne hul eie huise veilig is nie. Dit het alles begin in 1994 toe… Read more »

Andy Rabie

Dit maak vir my sin dat prof Raath sulke goed kan kwytraak siende die feit dat hy nog steeds verbonde is aan die univ. van OVS wat onlangs die woord God uit hul leuse verwyder het,dus stem hy daarmee saam en dra dit sy goedkeuring weg.Met hierdie “wyshede” van hom het hy homself openbaar as net nog ‘n instrument in die hande van die vyand van ons volk, om vir die volk ‘n valse persepsie te voor te hou teenoor dit wat regtig besig is om te gebeur. Hy is deel van die totale misleiding van ons volk en ongelukkig… Read more »

Doreen Stassen

Regina, die tyd is nie nou reg om die reg in eie hande te neem nie. Sit net terug en sien hoe Vader hierdie oorlog vir ons voer tot op ‘n punt wat Hy bepaal het vir ons om oor te neem, en glo my, dit is nou nie meer ver nie. In die proses van hierdie ongebleikte klipchristene het hulle ons reeds gestroop van wapens, en beplan hulle nog baie erger goed teen ons. Ek is verskriklik bekommerd as ek sien hoe die tyd verloop en goeie mense, Christene wat nog kerk besoek, geen ag slaan op Siener of… Read more »

Philippus Badenhorst

Dankie vir die bydrae Doreen.

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte Mnre De Klerk/Raath en Jurwey van Mandela: die raaisel verdiep – Renier van Daily Voice – Mandela is dood! (Ek sal probeer om julle almal in mooi Afrikaans te antwoord) Ek hoop regtig julle is nie van die Liberales in gees wat as die Poppo wel die Waaier tref jy nou nie van ons sogenaamde mal mensies se hulp vra nie. Die Vader sê hy sal besoeking doen oor die wat oor SY drumpel spring(Sefanja 1:9) en baie glo nie in die Profeet van sy eie land nie(Lukas 4:24). Onthou ook asseblief die gedeelte waar ons Massias self waarsku… Read more »

Philippus Badenhorst

Jy praat baie van ons se taal, net jammer ons is in die minderheid, maar wat het met Ghoiat gebeur ?

susan

Ek stem 100% saam met als wat hierbo genoem word, maar een ding het ons vergeet, dat ons Hemelse Koning in Deut ons waarsku oor die vloeke wat oor ons sal kom as ons nie die wette, insettinge en verordeninge nakom nie. Die sogenaamde kerkleiers ken nie eers bogenoemde nie, wat nog te se van die regte sabat (op saterdag) asook die apartgestelde name en nie die baal name wat hulle die Koning noem nie. YAHUAH het linkse idiote gebruik om ons uit te lewer, maar dit is ons eie skuld want as ons als gedoen het wat hy van… Read more »

Philippus Badenhorst

Ditto !!!

Pieter-Jan Van Zyl

Weereens Goeie Dag – Ek wil ook net noem die Afrikaaners (Volgens HAT – ñ Hardkoppige Bruin Bees dis die naam wat die Engelse ons gegee het met die Eerste Anglo-Boere oorlog) wat so teen ons BoerVolk is moet ook net passop die Vader en Sy Seun het ons gewaarsku dat HY ons Volk 2 (Twee) Derdes sal Vernietig in die Land en Dan sal HY Eers ons Smelt soos mens Silver Sal Smelt en dan Toets soos mens Goud Sal Toets (Saggaria 13:8-9) en saam hangend (Maleagi 2: 2-3 en Maleagi 3:7-18 en ook Meleagi 4 n in die… Read more »

Rynhardt

Doreen jou kritiek teenoor Regina is onredelik.EK glo ook in die Here,maar deurmiddel van waarskuwings en voorspellings waarsku die Here ons om daardie spesifieke gebeurtenis te voorkom anders volg die straf.Kan nie sien dat ons moet wag op die Nag van die lang messe of rewolusie om te gebeur sodat duisende Afrikaners en hul diere doodgekap en vermink word terwyl die ergste verhoed kon word.Ons moet dadelik veiligheidsplanne in blanke woonbuurte installeer(moes jare gelede gedoen gewees het,maar ons sit met slapgat hansworse vir politici wat net leef vir die R150000p.m).om sodoende tragedie te voorkom.EK het 3 mense en hope diere(my… Read more »

Philippus Badenhorst

AS jou saak rêg is…sal daar nie ‘n haar van jou hoof val nie. Word stil voor Abba Vader en wag op sy sagte bevel alleen. Die vyand nie die uur sal weet nie. Vrede vir jou gemoed Rynhardt.

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte Mnre De Klerk/Raath en Jurwey van Mandela: die raaisel verdiep – Renier van Daily Voice – Mandela is dood! (Ek sal probeer om julle almal in mooi Afrikaans te antwoord) Ek hoop regtig julle is nie van die Liberales in gees wat as die Poppo wel die Waaier tref jy nou nie van ons sogenaamde mal mensies se hulp vra nie. Die Vader sê hy sal besoeking doen oor die wat oor SY drumpel spring(Sefanja 1:9) en baie glo nie in die Profeet van sy eie land nie(Lukas 4:24). Onthou ook asseblief die gedeelte waar ons Massias self waarsku… Read more »

jurwey

Jy moet leer spel my ou, skande vir iemand wat soos jy tekere gaan, voor jy , jy en jou gaan lees gerus wat ek geskryf het ivm de Klerk voor stok te kry, ek glo jy is tipies groot bek en min spoed. wat ek van regs vergeet het moet jy nog gaan leer my ou, maar heel eerste, leer spel voor jy my taal verkrag en n held probeer wees. waarskuinlik????

Pieter-Jan Van Zyl

Moet Nou tog nie sê ek het ook nou op een van U teerpunte raak gevat nie….Jy is seker ñ 100 soos jy sê “Voor jy” moet wees want jy VOOR nie so lekker nie of hoe as jy my wil wys op spelling kyk ook ASB na U eie ook voor u die stuk gelag plaas MNR. Jy weet my Oupa het altyd gesê (miskien ken jy Hom ….Maar aan die ander kant ek twyfel want hy sou nie met ñ lae Klas Afrikaaner gesels het nie eerder met ñ Stoere Boer) daar moet enige soort mens wees in… Read more »

jurwey

Jy kan steeds nie spel nie ou, maak net jou naam krom, Belaans? Poppo? skande man, mens kan sien watse klas jy is aan jou spelling, seker maar n std6 geslaag. Ja, jy is reg, om vinger te kan wys, maak seker jou hande is skoon, ek glo jy praat vir jouself!!! Die Boere volk wat ek ken is intelegente mense, wat n situasie kan opsom en selfstandig optree, ek sien dit nie in jou nie, jy is meer bek as spoed. Jou soort sal ons in oorlog dompel en geen antwoorde kry vir die dooies wat wyd gesaai sal… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Môre MNR Ek haal aan uit jy geskryf kyk bietjie ” en hou op jou naam weg gooi” dit is wel ook so dat U nie kan spel nie want U moet net let op “weg te gooi” OOM. Ja so moontlik is my vingers vinniger as my gedagtes maar spelling gaan nie jou lewe red nie MNR en O Ja gebruik ook bietjie lees tekens as dit moet JY OOK VERSTAAN. Jy was seker ñ onderwyser of jou pappie of mammie was moontlik Jy was ook heel moontlik ñ Moerse Sport held op jou tyd miskien nog in… Read more »

DEME

Dit is nou hoe die boere volk moet wees, bereid om tot die dood te baklei vir enigiets al is dit nou net n paar swak gespelde woorde of effe krom grammatika, hou die vure hoog.

Doreen Stassen

Rynhardt, nee, nee nee en nogmaals nee!!! Ek is die laaste een wat ooit kritiek op my volksgenote sal uitspreek. Al wat ek se is as ons nie laertrek en in getalle iets doen nie, ons dit nie enkel en alleen kan doen nie. Kyk om jou rond. Vir elke boer wat vermoor word, klap Vader ‘n bus of taxi van die pad af! Kyk wat doen hy met “hulle”!!! Wat sal gebeur as ons nou skielik toetree en begin doen? Ek glo nie een van ons wil in die tronke nou beland nie, jong, die tyd is te naby.… Read more »

Rynhardt

Doreen die Voortrekkers het n belofte gemaak teenoor die Here voordat hulle gaan veg het.Terwyl dit donker en mistig was het die briljante Andries Pretorius swepe met lanterns tussen die waens gehang en klein groepie mans het die Zoeloes op hul donner gegee.Hulle het nie gaan inboek by Holliday Inn en n martinie gedrink soos James Bond of in die veld gaan sit met n kragopwekker terwyl hul mense afgemaai word nie.Daardie veldsitters moet liewer die kragopwekkers se proppe vat en by hul sitvlakke opdruk dat hul kan bykom.Ek is jammer om dit te se en praat van ervaring en… Read more »

jurwey

Die vrouens het langs hulle mans geveg, hulle het die gewere herlaai, volgens opgetekende geskiedenis, as dit nie vir die vrouens was, was die mans uitgewis

Regina

Doreen, baie dankie, ek neem kennis van jou kommentaar op my skrywe. Jy sê egter een oomblik jy stem nie saam met my standpunt om die reg in eie hande te neem teen die aanslae wat ons daagliks ondervind nie, maar toe Rynhardt nie met jou saamstem nie, sê jy dis nie regtig wat jy bedoel het nie, jy’s misverstaan. Nou skryf jy weer: “as ons nie laertrek en in getalle iets doen nie, ons dit nie enkel en alleen kan doen nie” So wat wil jy regtig sê? Ek gaan tog nie handjies gevou sit en wag dat ek… Read more »

Rynhardt

Doreen voordat ek vergeet.Jou stelling dat die Vader elke keer n taxi omklap wanneer n boer sterf is belaglik.DAAI paar swartes wat sterf is niks in vergelyking met die amper 4000boere en 42000moorde jaarliks nie.Doreen ,ek bewys jou weer verkeerd.Daar is talle mense wat nie gaan wag om doodgekap te word nie.Hulle is manne van aksie en ek haal my hoed af vir hulle.Manne van formaat en nie slapgatte nie.Dit is manne wat beslis die Here se steun gaan kry.Basta met die papbroeke en liberale.

Doreen Stassen

O ek wil tog so graag weet waar is daardie manne wat jy so kwistig beskryf? Beslis nie in Suid Afrika nie. Hulle het een gulde geleentheid gehad om iets te doen met ET se dood. Toe doen hulle NIKS. Die hele wereld het asem opgehou, en nou? Nou lag hulle hul dood vir hierdie arme papbroekige volkie wat niks anders kan doen as dreig soos jy hierbo. Manne van formaat. Se dinges man.

Hennie van den Berg

Bewaar die herders wat die skape van hierdie volk op ‘n dwaalspoor en na hulle vernietiging lei. Vreeslik gaan dit vir hulle wees, ja selfs baie verskrikliker as die marteldood van die volksgenote wat hulle leuens geglo en hulle gevolg het ! Aan die Adriaans en al die ander verleiers en uitverkopers van my volk wil ek vandag se: “Bekeer julle van julle bedrieglike wee, soek vergifnis by die Vader en loop op Sy pad en in Sy lig en lei die skape na veiligheid weg van die wolwe wat hulle net wil verskeur…. of dra die verskriklike gevolge !!

Dogter van Juda

Dit is regtig hartseer om te sien hoedat julle almal mekaar uitmekaar trek net om te probeer ‘n beter stelling as die vorige een te maak. Ons almal is frustreed oor hoe ons verneder word dag vir dag maar totdat ons nie die teken van Vader kry nie gaan enkele optredes niks baat nie. Julle is seker almal goeie mense so hou op om met mekaar te veg wat baie veeleisend is en sit liewer koppe bymekaar vir ‘n oplossing.

Doreen Stassen

Baie dankie Dogter van Juda. Dit is presies wat ek vir hierdie wederstrewiges wil se. Tipies Afrikaners. Altyd gevegsgereed, wederstrewig, onophoudelik dwarstrekkerig. Ek is ‘n aktiewe lid van die Boervolk, 61 jaar oud, ver regs en die grootste rassis in die heelal. Hulle val my aan asof ek oorlog verklaar het, en al wat ek probeer is om hulle te vermaan om kalm te bly. Die oorlog is op pad, dit weet ALMAL, MAAR ons kan nie nou reg in eie hande neem nie. Dit is absoluut tot ons eie nadeel. En om op ‘n openbare blad beledigend te wees… Read more »

Doreen Stassen

Rynhardt. Waarom probeer jy my, van alle mense, die geskiedenis van Bloedrivier leer? Waarom sou jy dink jy “is te goed vir my” en dat ek gister gebore is? Dink jy ek is liberaal? Jy moet asseblief dink voor jy skryf. As iemand jou tuis frustreer, moet dit nie op my op ‘n openbare gespreksforum kom uithaal nie. Ek kan jou dalk ‘n les of twee gee, maar asseblief. Dit is nie nou jou tyd om my aan te val nie. Ek is nie jou vyand nie. Ons probeer sin maak uit die lewe en het nie mekaar se beledigings… Read more »

Rynhardt

Doreen jy kan my niks van die lewe of dood leer nie.Jy kan jou self n Suidlander noem,maar ek is n opregte egte Afrikaner met ruggraat.JY en talle ander moet n bietjie realisme in die oe staar.Dinge het drasties in n oogwink verander waarmee nie eens die Suidlanders rekening hou nie.Waterbronne het drasties in n oogwink versleg van die riool en suur mynwater.Kos is nog n ding wat skaars en duurder gaan word.Dit is plein logika.Hierdie vlakte-plan is uiters lagwekkend en tragies.Die chaos gaan beslis nie 24 uur of n maand of twee duur nie,maar langer aanhou.Dit beteken jy gaan… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Mnr Rynhardt … ek stem saam met u ( Letwel dis nie nodig om ons vrouens af te kraak nie…ons gaan mekaar binnekort die nodigste hê… as U verstaan wat ek bedoel) dat om op vlug te slaan is nie altyd in oorlog ñ goeie idee nie, want jy ken jou onmiddelike omgewing beter as die vlug kamp waarheen U wil gaan die ander probleem is as jy nie jou self ken nie kan dit noodlottig wees soos as jy moet kronies medikasie ontvang jy nie drink water het nie. jy het geen baksteen beskutting nie…..jy weet nie… Read more »

DEME

Ek aanvaar dit wat moet gebeur, ek sal dan ook my deel doen waar nodig, wat my wel bekkomer is hoe hierdie land gaan herstel word na die verwoesting en wat of hoe die wet weer ingestel gaan word, asook wat van al die onteiende eiendom gaan word, hoe gaan ons dit beskikbaar stel vir mede christene wat graag na daardie tyd hier in ons land wil kom vestig.

Rynhardt

Doreen,ek het nie pille nodig nie om goed te voel nie,want ek voel fantasties,maar jy en talle ander moet bykompille drink sodat julle kan bykom in die lewe.Doreen n ruk gelede het na swartes as bliksems verwys,maar hoe kan jy jou bediende na die vlakte neem,want sy is dan mos ook n bliksem?Hoe kan jy dan toelaat dat die bliksem vir jou kos maak?Hoe kan jy ook toelaat dat die bliksem vir oupa se kampstories om die kampvuur lees en ook die wiegieliedjie sing?Ek wil dit vir jou ook duidelik stel dat ek 26 jaar gelede n oorlewingskamp bygewoon het… Read more »

Rynhardt

Doreen ek het nie pille nodig om beter te voel nie,want ek voel fantasties,maar jy het bykompille nodig sodat jy en talle kan bykom in die lewe.VAN Zyl hou jou uit die gesprek.EK laat my nie beledig deur geen vrou en man nie.Doreen jy het n ruk gelede na swartes as bliksems verwys,maar dan mag jy nie jou bediende na die vlakte neem nie,want sy is mos n bliksem of hoe?Jy kan ook nie toelaat dat die bliksem vir jou kos maak nie of hoe?Doreen 26 jaar gelede het ek n oorlewingskamp bygewoon en binne n week het ek en… Read more »

Hennie

Ek lees gereeld hierdie blad maar ek kom weereens tot die gevolgtrekking dat ons ou boerevolkie graag met mekaar wil baklei. Los tog julle bakleiery en tereg wysings opinies en spel foute. Ons is mos nie een volmaak nie of hoe??? Die dag wat ons mekaar nodig sal hê sal ons hopenlik kan saamstaan. ‘n ou het eendag gesê “sit 2 boere bymekaar en jy sal binnekort 3 politieke partye en 4 kerkverwandskappe hê” ek wonder maar net as ek julle so bekyk. Los tog nou julle bakleiery en beplan saam vir die toekoms. Ons sal dit nodig kry. Gaan… Read more »

susan

Ek stem saam met Hennie, ons ou volkie kon nog nooit saamstem oor niks. Dit is regtig onnodig om mekaar so aan te vat oor onbenulligheid, niemand is sonder foute wat nog te se spelfoute. Die ding dat die volk nie kan saamstaan is in die Vader se plan, want die dag gaan kom dat ons as ‘n volk gaan se dit is klaar met ons en dan sal Sy Almag ons as ‘n volk bind. Al wat ons nou kan doen is om mekaar te ondersteun, en nie petrol op vuur te gooi nie. Die webwerf is so lekker… Read more »

Boer

Ek dink oom Adriaan moet maar oorweeg om van die mense se gesprekke van die “site” af te haal want weer-eens is daar persone wat nie verstaan hoekom hy hierdie webblad gestig het nie. Dis vir ons mense om inligting te kry en saam te kan staan,,,sodat ons voorbereid kan wees vir as die oorlog kom wat baie naby is glo my. Die tekens is daar vriende. So terloops ek is ook ‘n groot suidlander en ek dank die Vader dat daar iemand is soos Gustaf wat uit sy pad gaan om ons voor te berei….

Groete Vriende
Boer

Regina

Rynhardt, ek stem 100% met jou saam! Jy het ‘n goeddeurdagte toekomsvisie en ek wil defnitief ook nie daar op Hebron se vlaktes, (waar dit ookal mag wees), my kosbare tyd vermors nie. Mars klink na ‘n beter opsie. Sit my asb. eerste op jou enkelkaartjie-besprekingslys soontoe (hoop nie dis te duur nie?) Dalk sal ons darem weer eendag kan terugkeer, so maak dit maar retoer. Op ‘n meer ernstige noot, ons moet ‘n goeddeurdagte plan uiteensit waar ons almal bymekaar kan staan in gevesdigde veilige geboue of lokale waar die nodige voorrade en sekuriteit reeds in plek is (nie… Read more »

Jan Brits

Die polisiekommissaris in Limpopo, Amon Mashego, sê voormalige Zimbabwiese soldate steek die grens na Suid-Afrika onwettig oor. Mashego sê die soldate is ook verantwoordelik vir misdade soos moord en verkragtings op die grens. Hy sê hulle is swaar gewapen en het oorlog verklaar teen die polisie en die lede van die Suid-Afrikaanse Weermag wat die grens beman.
http://www.rsg.co.za/nuusbulletins.asp?d=18+Februarie+2011#time1000

Barry

Ek was baie dankbaar toe Adriaan die web blad begin het. Ek was onder die indruk dat ons soos opregte Christene inligting met mekaar sou deel en mekaar bemoedig. Maar ongelukkig veg n handvol van die gebruikers onder mekaar asof die vyand in die regse midde is. Die wat die eerste Siener video onthou waar Mnr Jooste gese het of eerder gepleit het dat ons ons binne gevegte moet stop, na 17 jaar het dit vererger. Ek los die volgende vers in u midde Filippense 4 vers 7 “En die vrede van YHWH, wat alle verstand te bowe gaan, sal… Read more »

Doreen Stassen

rYNHARDT, geniet jou eenmanvertoning, ek het geen behoefte om in jou onsmaaklike bekgevegte betrokke te raak nie. Die veiligheid van die volk is vir my baie baie meer werd as beterweterige, bakleinde, wederstrewige mense soos jy. Aan al die ander mense, mense BID SOOS NOG NOOIT. Hier is dinge in die land aan die gang waarvan ons geen inligting ontvang nie, en die media berig ook nie daaroor nie. Ek kry so af en toe inligting van ‘n baie baie betroubare bron, en wil tog ernstig by julle pleit om in gereedheid te kom. Maak nie saak wat julle doen… Read more »

Doreen Stassen

Ja, Voorwaar Boer, Dankie Elohim vir ‘n man soos Gustav Muller wat die insig het en wat die groot stap gedoen het om ander te waarsku, en dankie dat hy die moed het om temidde van al die swartsmeerdery deur goedkoop, platvloerse koerante, nog steeds die durf het om vorentoe te kyk en voort te gaan met beplanning vir sy volk vir redding en veiligheid.

Doreen Stassen

Jan, Daar is 85 000 Sjinese soldate in Namibie op hierdie stadium.. 28 Containers is in Suid Afrika vol wapens en plofstof gevind wat vir Namibie bedoel is. Mens wonder net vir wat Namibie. Wat weet hulle wat ons nie weet nie? Daar is 5000 swaar gewapende soldate wat Suid Afrika reeds binnegekom het. En wat vreemd is, is die Zim en Kubaanse soldate wat besig is met oefeninge in Lohatla en De Brug. Ek verneem dat ‘n rewolusie beplan word vir Swaziland soos in Libie, en dan later ook natuurlik (!) Suid Afrika. Alle sel, telefoon, syntechtorings gaan afgesny… Read more »

Doreen Stassen

Hennie van den Berg, kan jy groot asseblief jou stelling “aan die Adriaans en ….. van die volk ” verduidelik? Wat het arme Adriaan nou met hierdie hele bespreking of met enigiets te doen?

Doreen Stassen

Ek sit nou hier en lees die laaste stuk van Rynhardt deur. Mense, wat ‘n lagwekkende klugspul! Ek kom toe agter die klong weet wragtig niks van die Suidlanders af nie. Ten eerste is hy ‘n naprater van Regina, want nie een van die twee weet iets nie. Verbeel jou. Die vlaktes van Hebron. Iewers het hulle die klok hoor lui en nie een weet waar die klepel hang nie! Hebron van alle plekke. Nie eers “Donald Trump” sal in so plan belangstel nie. Wie de hel is hy in elk geval. Ha Ha. Vader dank ek ken die mense… Read more »

jurwey

wat het Siener ivm die Turke gese, weet iemand dalk? dan kyk ons na verwikkelinge in Egipte, Libanon, die volgende is Kuba!! Ja die tyd is besig om homself die beste leermeester te bewys

Dirk

My liewe volksgenote, Waarom hierdie bitsigheid onder mekaar? Kyk bietjie hoeveel keer elkeen die woordjie “ek” gebruik. “Ek” dit en “ek” dat. Is dit nie tyd dat ons die eie ek bietjie kruisig nie. Dit is wat JaHshua bedoel het toe Hy gesê het dat jy jou kruis moet opneem en Hom moet volg. Dit is die kruisiging van die “eie ek”. Wat is in hierdie tyd die belangrikste – die ek en my familie of die naaste volksgenoot? Jou eie familie is nie jou naaste nie, dis maar net nog jou self volgens die gebod: “Jy moet jou naaste… Read more »

jurwey

bedoel Libiya, nie Libanon, drukfout jammer

Doreen Stassen

Dankie Dirk. Ek is verskriklik jammer. As ek ooit enigiets gese het om enigiemand te na te kom, wil ek hiermee omverskoning vra. Dit was nooit ooit my bedoeling om twis of tweedrag te soek nie. Jy kan na al my kommentare op ander regse blaaie lees. Wil net meld dat selfs op Boerevryheid hierdie klong nie ophou om mense tereg te wys nie, en dan speel hy politieke tennis en ken vir homself voortdurend punte toe. Ek weet nie of het hy ‘n twis en tweedrag demoon in hom nie. Ek is egter jammer, as enigiemand aanstoot geneem het… Read more »

Dogter van Juda

Dagsê vriende, ek het nou weer noukeurig deur almal se kommentaar gelees en ai, die verdeeltheid gaan voort, wat is fout met julle? Ek het al baie gewonder hoekom ons as volk nie net eenkeer kan saamstaan en oorwin nie, en toe besef ek dit is omdat om nie een volk is nie maar bestaan uit ‘n klomp ander volke. In SA is daar Duiters, Hollanders, Franse, engelse, ens. Almal wat in die 1600’s hiernatoe gekom het om Suid-Afrika hul tuiste te maak, maar tog is ons almal van die 12 stamme afkomstig. So, of ons ooit as een volk… Read more »

Doreen Stassen

My liewe mense. Ons is nou in die tydperk waar Siener se dat alles lyk normaal, ons is agter ‘n dik muur en kry geen inligting nie. Agter die muur egter brand dit maar hulle hou dit stil vir ons. Is enige van u al ingeskakel by die strukture van die Suidlanders? Indien nie, wil ek u tog asseblief aanbeveel om by u naaste groepleier aan te sluit. Kyk op TV hoe die mense skarrel en oor mekaar val by die grense en op die lughawens omdat hulle eerstens gestrand sit, en tweedens het hulle niks bymekaar gemaak nie en… Read more »

jurwey

Dit kan dalk werk, MAAR daar is mense wat hulle slawe wil saamvat, dit sal net n informant vanaf die binne kring wees, DUS hoe veilig sal dit werklik in so n kamp wees met die wat te sleg is om hul self skoon te hou!!!

Doreen Stassen

As daar mense is wat wil probeer om hul slawe saama te vat, laat hul probeer en kyk hoe ver sal hulle kom? Moet net nie grappe vir die evangelie aanvaar nie. Ek raak nou bietjie moerig vir die speletjie.

Doreen Stassen

Jurwey weet jy, ek het op ‘n vorige keer gese dat as jy ‘n leuen genoeg herhaal, word dit deur ander mense geglo. Jy is hier besig om ‘n infame leuen oor my te probeer versprei, in die alternatief is jy ‘n opregte kwaadstoker. Ek ken my beperkinge, en het sopas die einde van my geduld bereik. Met Gustav en Naomi se troue het die bediendes die kos voorberei, omdat hulle daaraan gewoond is. Dit lyk nie juis vir my of jy intelligent is nie, of so nie ken jy maar min in die lewe. Ek het groot konferensies van… Read more »

jurwey

die waarheid maak seer, lyk my die skoen pas, maar hy druk so effe

Doreen Stassen

Ek het die volgende belangrike inligting ontvang: Mandela is breindood! Onthou daar word verskriklik oor hom bespiegel, omdat ons geen werklike inligting kry nie. As dit so is, onthou, sulke mense word gewoonlik “uit gehelp” (Dit sal dan saamval met die voorspelling dat “sy beeld sak agteroor” hy sterf dus nie normaal nie) Maar ook, so persoon kan vir baie lank aan die lewe gehou word. En as hy gebalsem word, nog langer (Stalin meer as 20 jaar gelede al gebalsem) Daar is nog baie goed wat moet gebeur: Die Arabiere gaan nog meer wraak op Amerika neem, hul kaan… Read more »

jurwey

Hy is nie net brein dood nie hy HET GEEN BREIN NIE hulle het dit uitgehaal tydens die balseming! so wat word daar nou alweer kwyt geraak, of droom julle dalk drome wat bedrog is, waar julle vanaand ggmmff?? le dit more nog!!!

Doreen Stassen

EN WANNEER HET HULLE JOU BREIN VERWYDER? TYDENS JOU GEBOORTE?

jurwey

siestog

Doreen Stassen

Ja. Siestog vir jou. Vir ‘n man is jy maar vrek stupid. Die skoen druk jou, nie vir my nie. Breinlose idioot.

xqmasmod

BFloYN rjhrgfhqdcyj, [url=http://jtfqncaoxies.com/]jtfqncaoxies[/url], [link=http://bitnktvkuwkt.com/]bitnktvkuwkt[/link], http://edjtzbmstzlo.com/

Johan

Mense glo jul ons Suid Afrikaaners is Israel?
Wil ma net verstaan.
Dankie!
God Seën!
Johan.

Johan

Moet mens glo in oom siener Van Rensburg, om ‘n Suidlander te word?
Dankie Baie Mensies.
Seën.
Johan.

Doreen Stassen

Liewe Johan. Nee, jy hoef nie in Siener te glo nie. Glo net in Woord, aan die Vader en die res (kennis) sal vir jou bygevoeg word. Daar is ongelukkig in my siening twee volke. Een is die Afrikaners (liberales), die ander is die Boervolk. Dit hang af hoe jy jouself sien. As jy nog steeds lid is van die drie Susterskerke, en jouself as Afrikaner reken, sal jy natuurlik glo dat al hierdie dinge twak is en sal jy jou nie daaraan steur nie. In jou hart moet jy weet wie jy is. Niemand is onder verpligting om ‘n… Read more »

Renske Jansen van vuuren

hou net styf vas aan VADER YAWEHSHUA- VADER IS AL WAT ONS BOERVOLK HET- LAAT ONS ONSSELF VEROOTMOEDIG EN OP ONS KNIEE GAAN EN VADER SE SEEN EN SALWING VRA OOR ONS ISRAEL VOLK HIER AAN DIE SUIDPUNT VAN AFRIKA -VERTROU OP VADER ALLEEN – MAG DIT SY WIL WEES DAT ONS WEER NA APARTHEID SAL TERUGKEER WAAR ONS HOM MET OORGAWE MAG DIEN AS ‘N APARTHEIDS- EN HEILIGE VOLK – HOE BEGEER EK DIT NIE VIR ONS BOERVOLK NIE.