Siener: Wat wag nou op ons?

Die afgelope tyd gaan daar byna nie ‘n dag verby dat ons nie ‘n gesig van Siener van Rensburg in vervulling sien gaan nie. Maar hy het dit presies net so voorspel: “Daar kom ’n tyd dat ek weer baie in die nuus sal wees. In daardie tyd sien ek baklei ons nog onder mekaar, toe is als meteens verby, en sit ons met ’n swart regering. Dan eers begin die Afrikaner se laaste, maar ook sy felste stryd…”

Ook bo in Afrika sal daar in dié tyd groot ellende en verskrikking wees. Hy beskryf dit só: “Ek sien vier perde moet nog ry bo in Afrika. Die nasies wil oorlog maak. Daar is groot droogtes (eerste perd); hulle saai nie en oes nie; dan  kom daar hongersnood (tweede perd); ook maak hulle net oorlog (derde perd), en hulle plant nie; hulle begin om dood te gaan van die honger; kan nie meer hulle dooies begrawe nie; dan breek die pes uit (vierde perd), vreeslik baie gaan dood wat nie begrawe word nie.”

En vandag word die ganse Afrika geteister deur droogtes, hongersnood, oorlog en pessiektes.

Ons wat bekend is met die boek van Openbaring in die Bybel, sal dadelik die ooreenkoms sien tussen Siener se vier Afrika-perde en Johannes se vier perderuiters wat hy in Openbaring 6:1-8 na die vier uithoeke van die wêreld sien galop het.

En juis in hierdie tyd sien hy ons grense na die noorde word oopgegooi en duisende onwettige immigrante en plakkers, stroom die land binne (10/1/1915). Dit het tot gevolg dat xenofobiese geweld uitbreek:  “Die swart volke in Suid-Afrika raak in ’n hewige stryd gewikkel, maar dit word deur die leiers en media geheim gehou (12/1/1915).

Net uit Zimbabwe het reeds meer as 4 miljoen onwettiges die land ingekom, en die regering is nou besig om aan een miljoen van hulle verblyfpermitte uit te reik (Beeld 28 September 2010). Konserwatief bereken is daar nog tussen 20-30 miljoen onwettige immigrante uit ander dele van Afrika, veral uit Nigerië, en hulle is vandag in beheer van groot dwelmsindikate en meer as 60 000 prostitute (swart en wit).

Siener het ons ook gewaarsku dat ons nie alles moet glo wat deur die media verkondig word nie. Reeds in die eerste Siener-boek (Stem van ‘n profeet – 1993) is daar ‘n profesie waarin hy dit voorspel, en ook sê dat die media in die tyd van die swart regering ons doelbewus gaan mislei en belieg: “Belangrike nuusgebeure word nou doelbewus en openlik van die publiek weerhou, en daar is totale onkunde oor wat in die land aan die gang is . Want die nuusdekking op radio en die TV is in die hande van die Boer se vyand wat sterk kommunistiese bande het…”

Ons het dit in die afgelope dae met Mandela se siekte en sogenaamde ontslag uit Milpark-hospitaal weer gesien.

Maar dit gaan nog veel erger word, want die ANC is vasbeslote om nog hierdie jaar sy mediatribunaal in te stel. Daarmee wil hy nie net die media aan bande lê nie, maar ook besluit wat hulle mag publiseer en wat nie. En veral regsgesinde publikasies en webblaaie kan sonder meer verbied of gesluit word. ‘n ANC-lid, ene Sharon Makhubele-Mashele, het op 15 September verlede jaar gedreig: “Volgende jaar … (2011) … wag maar vir die mediatribunaal. Julle soek daarvoor! Dan sal óns besluit wat julle mag publiseer en wat nie!” (Beeld 18 September 2010).

In ‘n ander gesig het hy ‘n baie groot staking rondom die tyd van die geelperske reën gesien, en gewaarsku dit sal die begin van ons smeltkroes wees.

Is dit dan toeval dat die vier grootste vakbonde verlede week aangekondig het dat hulle beplan om op Sondag 13 Februarie te begin staak. Toevallig juis in die tyd van die geelperskereën (15 Februarie tot 28 Februarie).

Hy het ook gesê die gras sal in daardie tyd landswyd groen wees. ‘n Handelsreisiger het my ‘n paar dae gelede gebel en gesê dat hy “in byna 45 jaar nog nie soveel reën gesien het as in die afgelope weke nie. “Selfs in die dorre Groot Karoo loop die water, en sien jy oral blink panne staan. As die reën op hou en die son breek deur, sal Suid-Afrika binnekort ‘n groen paradys wees!”

En Siener het voorspel dat “ons dinge sal begin wanneer die gras weer groen word”. Die vraag is wat gaan die sneller wees wat hierdie “dinge” laat begin, en hoe erg sal dit wees? Rapport van 30 Januarie verstrek op bladsy 5 die antwoord. Siener word woordeliks aangehaal (en nogal in groot, vet letters): “Ek sien ‘n doodskis wat in ‘n graf afsak, vure wat uitkom, maar eek groot vuur wat voor uitkom … Met die begrafnis van hierdie baie belangrike persoon sal daar nie net ongekende geweld in die land losbars nie, maar ook ‘n volskaalse burgeroorlog uitbreek. Die Boervolk sal dan nakend, gestroop van alles wees…”

Dis egter nie net die ou “flentergat-profeet” (Max du Preez) en “dronklap-Siener” (Radio RSG (Loslip 31/1/2011) wat hierdie spotters waarsku nie, ook die Bybel betoon géén geen genade met hulle nie. Hulle wat sê: “…geen onheil sal oor ons kom nie; ons sal geen swaard of hongersnood sien nie … Daarom, so spreek die Here: Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer. Kyk, Ek bring oor julle ’n nasie van ver af; ’n eeue-oue nasie is dit, ’n nasie van ouds af, ’n nasie waarvan jy die taal nie ken en jy nie verstaan wat hulle praat nie … En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, en hulle sal jou versterkte stede (soos Johannesburg) waar jy op vertrou, met die swaard verwoes….” (Jer. 5:12-17)

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470