Engeland — geweld gepaard met huigelary

Die nuwe premier van Engeland, Boris Johnson, het belowe om (“lewe of dood”) die Europese Unie teen 31 Oktober 2019, met of sonder ’n onttrekkingsooreenkoms, te verlaat.

Volgens die meeste kenners  lyk dit toenemend of die Verenigde Koninkryk hierdie stap gaan neem sonder enige verdrag met die EU. En dit, waarsku hulle, sal onmiddellik Brittanje se ekonomie van sy rykste, grootste en beste handelsvennoot vervreemd en die land in sy grootste resessie die afgelope byna 100 jaar dompel.

Teen die agtergrond hiervan word daar deesdae in Brittanje talle vrae gevra oor Boris Johnson as persoon. Dis veral sy gebrek aan karakter, bekwaamheid, geloofwaardigheid, staatmanskap, integriteit en sedelike waardes, wat van sy konserwatiewe vriende en kollegas bekommer. Verskie lede van die Torie Party het intussen laat blyk hulle gaan bedank noudat Johnson tot eerste minister verkies is.

In die verlede is Alexander Boris de Pfeffel Johnson in die media al bewys as ’n patologiese leuenaar en opperste rassis (dit neem ons hom nie kwalik nie) wat minstens vyf kinders by veelvuldige vroue het waarvan hy wel deeglik kennis dra. Hy is reeds twee keer geskei en bly op die oomblik saam met sy minares Carrie Symonds.Sy poniekoerant-skandale is legio en sy haarstyl word as dié van ’n takhaar beskryf.

Professor Alex de Waal

In ’n Geheime verslag van die Europese Unie is ’n onheilspellende en kommerwekkende prentjie van die lewe in Brittanje ná Brexit geskilder – met geweld op straat, ’n moontlike burgeroorlog, hongersnood en dekades lange onstabiliteit.

Die vooraanstaande Britse navorser, prof. Alex de Waal, skryf onomwonde hieroor: “Ja, dit is waar: onder die vele onnodige koelbloedige onnoselheid van Brexit sal dit beslis die risiko van hongersnood verhoog.”

Die Britse regering is tans ook besig om militêr voor te berei vir ’n burgeroorlog sou hulle die Europese Unie sonder ’n moontlike skikkingsooreenkoms verlaat.

Tobias Ellwood

Volgens die minister van verdediging, Tobias Elwood, sal 50 000 soldate gereed moet wees vir ontplooiing in die strate van Brittanje in die geval van ’n “no-deal” Brexit.

Britse amptenare het glo ook reeds noodplanne in gereedheid om die koninklike gesin elders te hervestig, sou daar onluste in Londen se strate uitbreek en geweld en anargie die land in ’n bloedige burgeroorlog dompel na 31 Oktober 2019.

Die vraag wat by die lees van hierdie verdoemende uitsprake spontaan by ’n mens opkom, is die volgende: Kan die visioene wat Siener van Rensburg en Johanna Brandt ’n honderd jaar gelede gehad het van Engeland wat nog eendag deur chaos, ’n burgeroorlog en hongersnood geteister sal word, dalk iets met Brexit te doen hê?

Siener van Rensburg stel dit so: “Ek het op hierdie dieselfde bankie gesit toe sien ek hier voor my ’n put en uit die put kom ons kosmandjies. Ek verstaan toe nie wat die gesig beteken nie. Maar nou gaan dit so, as ek ’n gesig sien en ek verstaan dit nie, dan laat die Heer my dit weer sien met veranderings tot ek dit verstaan.

“Ek kyk deur daardie venstertjie en toe sien ek weer die put buitekant en weer sien ek ons kosmandjies kom uit die put en net toe ek dit weer sien, sien ek my nuwe hoed lê by my huis op die tafel. Toe ek die put sien waarin ons verkeer, toe sien ek by my in die put staan ’n leer, en ek staan met my voet op die eerste sport van die leer. Die put was die haglike toestand waarin ons verkeer het. Ons moes uit die diepte van die put regop kyk na Bo om redding.

“By ons ellende was daar die leer in die put; maar wanneer die bont vark by Engeland in die put staan (wanneer ellende en hongersnood aan die orde van die dag is), is daar nie ’n leer nie. Dis toe dat ek weet óns sal nog hier uitkom, want daar is ’n middel (dit is die leer)… Maar vir Engeland sal daar in hulle dag van groot benoudheid géén hulp wees nie!

“Want dis oor Engeland wat die nag gaan toesak. Daar sien ek ’n swart slang lê. Dit is nou vir Engeland sy swart probleem. Dit wys op hongersnood en ’n burgeroorlog. Die slang rol hom op — die swartes en gekleurdes gaan vestig hulle in Engeland. En dan begin al Engeland se probleme — en sy ondergang.”

Johanna Brand se beskrywing is meer direk, realisties en op die man af:  “En watter van die groot Christen-nasies van ons tyd het die meeste bloed vergiet?” vra sy. “Was dit nie Engeland nie? Op watter manier het sy haar hedendaagse glorie bereik? Was dit nie deur die swaard nie?

“In die tyd van Koningin Victoria alleen was daar nie minder nie as 40 Engelse oorloë.

“Wat bloedvergieting betref, staan Engeland ook heel voor in die ry. Met die Bybel in die een hand en die swaard in die ander — geweld gepaard met huigelary — is die Britse Koninkryk opgebou. Maar hy sal self die prys hiervoor moet betaal, want — die oordeel van ’n volk word deur die volk self uitgevoer.

“Wanneer die eintlik smarte in Engeland begin, sal selfs sy vyande en diegene wat deur hom verdruk is, met huiwering en ontsetting vra waarom sy oordeel dan soveel swaarder moet wees as dié van enige ander volk?”

Engeland en Klaagliedere

Die Boodskapper se veroordelende, profetiese uitspraak oor Engeland, herinner nogal sterk aan wat in Klaagliedere 2:5-6 staan: “Almal wat met die pad verbygaan, slaan die hande saam oor jou; hulle spot en hulle skud hulle hoof … Is dit die stad waarvan hulle gesê het: Volmaak in skoonheid, vreugde van die hele aarde? Al jou vyande rek hulle mond oop oor jou, hulle spot en kners op die tande…”

Johanna gaan dan voort: “Met die dreigende moeilikhede wat in Ierland, Egipte (die Midde-Ooste) en Indië sal kom; die ontevredenheid en opstande in Suid-Afrika; en die gevaar van ’n groot, algemene staking en byna onvermydelike rewolusie in Engeland en Europa, is daar nie veel insig nodig om ’n mens te laat besef dat die val van die Britse Koninkryk dan op hande sal wees nie, en ook dat dit sal geskied vanweë die verdeeldheid van sy eie volk en die kolonies wat onder sy heerskappy was.”

Siener en Johanna se visioene stem presies ooreen wat betref Engeland se verlies van sy kolonies. Siener: “Oor die jare heen het Engeland die een na die ander kolonie verloor, en vandag weet ons, is daar nog net een Britse kolonie oor – Hong Kong. ‘n Mens kan dus met reg vra: Waarom was al die bloedvergieting, die vertrapping en verguising van ander volke nodig?”

Johanna Brandt: “En soos Engeland die eerste van alle hedendaagse volke is om die wêreld-smeltkroes binne te gaan, so sal hy ook die laaste wees om daaruit te kom. Dit gaan alleen sy lot wees … wanneer die Britse Eilande nog verskeur is, en geteister word deur ’n bloedige rewolusie, hongersnood en die afskuwelike pestilensies as gevolg van kannibalisme.

“Volk van Suid-Afrika, bid vir Engeland. Dink aan al die kwaad wat hy jou aangedoen het en bid dan vir hom wanneer die duisternis oor sy ryk neerdaal: Dink aan die verlies van jou vryheid, en bid dat die Regter barmhartig mag wees. Dink aan jou 26 000 dierbare dooies in die konsentrasiekampe, en smeek dat die oordeel nie te swaar mag wees nie. Dink aan lang gevangenisstraf van jou helde, aan die armoede van die volk, en bid tot God dat die dae van verdrukking verkort mag word en dat die smarte verminder mag word.”

Siener het ook sewe plae oor Engeland sien kom. Hy beskryf die sewende plaag soos volg: “Ek sien daar staan ’n bont vark. Ek plaas my een hand om die voorpote en die ander hand om die agterpote en met een slag pluk ek sy pote onder hom uit dat die vark omval. En dit is dan ons (die Boerenasie se) aandeel aan die ondergang van Engeland…”

Johanna Brandt sê weer: “Wie die mens se bloed vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word — ja, deur sy eie mense! En ons kan daaraan gerus toevoeg: wie verdeeldheid saai, sal verdeeldheid maai.

“Want dit is aan my gesê dat Engeland sal nog eendag die bittere vrugte pluk van die verdeeldheid wat in sy eie land ontstaan het weens die Boereoorlog, toe dit sy politiek was om te werk met die laagste hartstogte van ons volk — toe Boer omgekoop is om Boer om te bring.

“Terwyl die hele wêreld gereinig word van ongeregtigheid, word van Engeland in die besonder rekenskap geëis oor haar baie oorloë, haar uitermatige hebsug, geweld en bedrog.

“Oënskynlik het sy haar ryk uitgebrei en verryk, maar in werklikheid was die oorwinning die begin van haar agteruitgang. Haar prestige as wêreldmoondheid was sy kwyt. As ons dit goed beskou, was die Europese oorlog ’n gevolg van die Boereoorlog, en dit sal ons, oor die komende ontwikkelinge nog duideliker bevestig sien, wanneer Suid-Afrika waarlik die graf word van Groot-Brittanje.”

Volgens Johanna het Engeland se straf al destyds na afloop van die Eerste Wêreldoorlog begin. Dit is interessant dat ook Siener van Rensburg die besondere swaar strawwe van Engeland voorspel het. Nog een van die plae wat hom sou tref, sou die verlies aan sy kolonies wees – kolonies waarvoor hy deur eeue heen baie onskuldige bloed vergiet het en menige volk tot slawe verlaag het om soveel geldelike voordeel as moontlik uit hulle te kon suig.

Johana Brandt: “Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding. Suid-Afrika is die pêrel in God se oog…

“Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld, want,” het die Boodskapper aan haar gesê: “Julle, wat vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

“Suid-Afrika, “ sê sy, “sal die laaste wees om in die smeltkroes in te gaan en eerste wees om daaruit te kom.” (Siener het dit in byna dieselfde woorde ook geprofeteer).

Johanna Brandt: “Engeland het haar kans gehad en dit verbeur. Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind…”

(Die Engele-boodskapper aan Johanna Brandt in Desember 1916 oor Engeland se uiteindelike lot).

 

 

 

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
212 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Daan

Ek glo nie Johanna Brand se stories nie.

Daan

Bewys dat sy dit wel gese het.

Miskien het iemand dit uit hulle duim gesuig.

Marellus

Tot dan Adriaan, moet ‘n mens hierdie Brandt-woorde lees (bl 6) : Nie aIleen is ons verdeeld op politiek gebied, maar in die wêreld van godsdiens heers dieselfde gees van haat, tweedrag en onverdraagsaamheid. Die een kerk vervolg die ander, en al die kerke vervolg die sektes, die ontstaan het juis door die wanbegrippe, die doodsheid en die jammerlike gebrek aan ware geestelikheid in die kerke van onse tijd. Predikante vervolg hulle gemeente-lede en kerkeraadsIede vervolg mekaar, totdat op ‘t laatst daar geen enkele godsdienstige ligaam meer in vrede leef nie. Lees en verstaan : die ontstaan het juis door… Read more »

Johan Mulder

Jammer Adriaan, maar 100 jaar gelede het niemand getik in Sout Afrika nie. Probeer maar weer.

Gideon Prinsloo

Duidelik is die Derde Wereld Oorlog oppad en die val van Engeland voor die drumpel van die deur. Duidelik ook die einde van die Rothschild Kartel en die val van die Britse Koningshuis. Ook het baie voorspel dat word die Brexit deur gevoer, die einde van die EU in sig is, wat ook kan lei dat Duitsland kan ontrek van die EU en wat die weg baan vir die Turker om europa binne te stroom. Ook die val van Angela Merkel en haar party met die nuwe Regse Konserwatiewe Nationalistiese Party wat oor sal neem in Duitsland. Hier is ook… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, hier is weer baie stof tot nadenke ! Dankie. Dit lyk of die verwarring in engeland begin vergelyk met wat ons hier beleef ? Party mense verwys na Boris as n ” wrecking ball. ” Dis nou daardie groot hyskrane, met die swaar yster-bal, wat aan n kabel swaai, en n hele gebou kan plat slaan. Ons het nou weer ” wrecking ball zuma ” gehad, nê. Maar hy het duisende helpers gehad. Die NSA-gebou, is al amper plat met die grond. Maar wat ookal in engeland gaan gebeur, gaan ons ten nouste beïnvloed, want hulle is eintlik maar… Read more »

Marellus

Johanna Brandt het die volgende in Die Smelkroes geskrywe. Die verbond tusse die skatrijke Amerika en die magtige Britse Koninkrijk vorm een onoorwinnelike alliansie, die vir die volgende honderd jaar sekuur en veilig die wereId sal oorheers. Mag en onreg, geweld en hebsug het weer die oorwinning behaal. Ons het nog nooit in onse tijd gesien dat die Reg tot sijn reg gekom het nie, en nou, met die segeviering van die Bondgenote, is onse laaste hoop op bevrijding verijdeld. Ons vertrouwe dat ons bestaan als onafhankelike volk;, onder een eige volks-vlag, eindelik versekerd sal wees, is vir altijd geskokt.… Read more »

Gideon Prinsloo

Daar was geen Alliansie geskep tussen Amerika en Engeland nie. Engeland het weer oorlog gevoer teen amerika, die Withuis en die Capitool Geboue af gebrand, maar was verslaan gewees deur Amerika, waar die Stars Spangled Banner Volkslied van Amerika af kom. Amerika het presies die selfde deur gemaak as wat ons Boervolk deur gemaak deur Engeland, plase afgebrand, kerke af gebrand, vrouens en kinders voor die voet soos honde dood geskiet. al verskil was dat Amerikaanse predikante nie omgekoop kon word nie, maar ons Boere se predikante was te maklik omgekoop dat ons nie hulle kon vertrou nie. Die Amerikaners… Read more »

Johann Cronje

The United States, Britain & the Commonwealth in Prophecy. info@lifehopeandtruth.com Download in PDF BLADSY 77 The END OF THE BRITISH EMPIRE. For over 200 years the British Empire, the largest in world history, dominated the globe. But with the coming of the 20th century, it would begin to see its end—though the core nations of the empire would remain together in another configuration. Germany twice challenged the British Empire, and though Germany ultimately failed, the strain of fighting two bloody and costly world wars proved to be a major factor in the empire’s unraveling. With the help of the other… Read more »

Johannes

Kom ons kyk na ‘n klomp dinge. Alles wat oom siener vir ons gesê het.
Ons het een groot pot, Gooi 11 families wat elke dag imegreer, werkloosheid van 28% of meer, 48% van ons polisie is onbevoeg om ‘n wapen te hê, tekort aan aminusie vir die weermag om mee te oefen of hulle diens te doen, min water en dan kos skaartste of ten duurste bymekaar. Dit kan nie lank aan gaan voordat die pot oor KOOK nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag julle almal hier by VAANDEL Dankie weer Oom Adriaan vir die goeie Nuus en bemoediging. Ja ek kan nie wag vir die ondergang van die Rooinek-Engelse nie. My pa se moeder was die tweede jongste van 15 kinders sy het met die Anglo-Boere-oorlog twee broers verloor. My Pa se Groot tante (sou gewees het) Lizzie Van Zyl is een van die eerste slag-offers gewees (van uithongering en mens mishandeling) van die Engelse se Bloed-dors. Hulle het van my familie in Middelburg Transvaal aan hulle rekeninge gestuur omdat die Rooinek (Satan se sitplek) kwansuis na my mense se vrouens… Read more »

Hinsie

Goeie Naand, Daan. U sê u glo nie tant Johanna se voorspellings nie. Dalk moet u sommer oom Langenhoven se geskrifte ondersoek. Hy het met logika, gevolg en oorsaak, uit geredeneer wat tant Johanna en oom Siener ‘gesien’ het. (Ook 100 jaar gelede). Baie lank om te bespreek, maar dit kom daarop neer dat dit net ons eie, eie skuld is dat dit so gaan met ons vandag. Dis nie die Ingelse, Amerikaaners, Russe of wie ook al se skuld nie. Die probleem is, ipv. dat ons aan ons kant van die grens gebly, en hulle aan hulle kant gebly… Read more »

Lanie

Hinsie jy slaan die spyker op sy kop! Ek sien al jare hoe die blankes om ons dink hulle is te goed om te buk om ‘n papiertjie op te tel. Die algemene houding is dat dit benede hulle is om iets self te doen of hulle hande vuil te maak. Persoonlik doen ons AL ons werk self, en ek bedoel ALLES. Die gekleurde volke kyk jou aan asof jy uit die ruimte is totdat hulle dit gewoond is, maar die blankes kyk jou aan asof jy iets is wat op ‘n vullishoop hoort omdat jy so ‘laag daal’ om… Read more »

Celia

Ek voel baie sterk hieroor. Met 4 kinders alles SELF gedoen. Groot huis,tuin,swembad,voertuie. Dit was lekker, ek was fiks(geen gym nodig) gesond en geld gespaar vir vakansies! My oudste dogter trou toe met n boer. Alles word deur bediendes gedoen! Die hele huis elke dag n gemors want bediende kom mos. My dogter se kosbare goed word gedurig gebreek, hulle word besteel van kos,geld en goederedie- huis is net bo langs skoon- Dogter en skoonseun besluit toe om Maria te roep, en te ontslaan met 3 maande salaris.Toe tref die skok hulle-Maria dreig hulle met CMA en n geld eis!… Read more »

Celia

…Ons eie skull…

Celia

Dankie Hinsie. Stem saam!
Lui witmens in Afrika- dis jou die donderdag. Doen jou die werk en los nie jou kinders(huismoles by volksvreemdes nie. Punt!

Marellus

Dan sal daar vyf Duitse oorlogskepe in Luderitz land as die gras weer vir die tweede maal groen word (enige tyd tussen September en Novemer), en oom Nicolaas sê hulle kom ons bewapen omdat ons nie gewapen sal wees nie (ons sal nie meer oor ’n eie weermag beskik nie): Sodra die (vyf Duitse) oorlogskepe land, sien ek die Engelse vlug weg uit Rhodesië en Kaapland. Maar Duitsland het tans ‘n probleem – haar vloot is ‘n skande. So waar gaan sy vyf oorlogskepe vir Lüderitz kry ? Vier van hulle is Amerikaanse museum-stukke, ten spyte van Russiese vrese oor… Read more »

Ruiter vd Forums

Johnson die epitoom van wat die Land vd Kwien vergestalt.
Onder die vaandel van ‘fair play’, dra hy die gesig en argelose persoonlikheid van n Britse offisier wat sonder huiwering Boere krygers voor n vuurpeleton sal daag.
Of voor die voet sal fusilleer.
In hul eie taal, wens ek hierdie huigelagtige nasie die vlgde toe: –
‘There day of comeuppance can not come soon enough’.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag almal weer by Vaandel… Aan DAAN. Ek dink U is ‘n werklike Libtard/Liberaal deur U kennis en wysheid op ‘n sosiale media blad te wys. U onkunde spreuk boekdele, dit is soos Maroela Media as jy die politiek van ons met bewysse kan uitken en vir ander kan wys hulle onkune dan word alle menings van jou in die Recycle bin gestort. Maar die Onvervalste Woord leër my nog elke dag dat VADER YHWH Veraltyd in beheer sal bly, gelukkig het SY kinders van SY Uitverkore Volk (Letwel nie Volke nie) nie U goedkeuring nodig nie. Deur jou… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Hy het nie gekom om die WETTE te vervang nie NEE, maar dit is wat jy kry as kerke met die woord toilet toe gaan. Letwel soos ek al genoem het HY het gekom vir Sy Volk Israel, (nie volke nie), om die verlore 10 stamme se skeibrief te breek/vernietig met Sy Foltering/Kruisiging en die Opstanding van Hom om ons/sy-Volk ook geleentheid te gee om eendag in Sy VADER YHWH se koninkryk te mag deel weer en net ook as ons/ek/julle Sy Wette Woord en Verordeninge en Insettinge na kom, is dit ons beloning. Mense en die wat… Read more »

Awona

Mense en die wat nie glo dat jy/julle deel is van die Isra-El volk nie, sal ook nie in die Koningkyk deel nie… Rerig Pieter-Jan? Volgens Openbaring 4 staan YHWH met Sy Bruid in die troonkamer van God. Sy Bruid wat Hy gekies het uit alle volke en nasies!

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Hy het nie gekom om die WETTE te vervang nie NEE, maar dit is wat jy kry as kerke met die woord toilet toe gaan. Letwel soos ek al genoem het HY het gekom vir Sy Volk Israel, (nie volke nie), om die verlore 10 stamme se skeibrief te breek/vernietig met Sy Foltering/Kruisiging en die Opstanding van Hom om ons/sy-Volk ook geleentheid te gee om eendag in Sy VADER YHWH se koninkryk te mag deel weer en net ook as ons/ek/julle Sy Wette Woord en Verordeninge en Insettinge na kom, is dit ons beloning. Mense en die wat… Read more »

Boerperd

Hierdie dokumenter video op RT is baie insiggewend, veral die string kommentare daaronder. Skakel hier onder.

https://rtd.rt.com/films/reaping-divine-justice-south-africa-land-expropriation/

Dirk Albers

Mense, besef julle dat hier al lankal nie meer n onafhanklike regbank in hierdie land is nie ? Almal maak asof die konstitusionele hof die hoogste, wonderlikste, heiligste hof in die land is, nê. Hulle almal is onderhewig aan die ” regering, ” en die magte en kragte agter die regering. Wanneer daar n hofgeding is, wat die stabiliteit van die land bedreig, of iets of iemand groot finansiële skade kan berokken, word die reëls aangepas en/of gebuig. En die heeltyd word met woorde en konsepte gespeel. Wat die tragieste is, is dat daar intelligente geleerde blankes vir al hierdie… Read more »

Renier.Dp

Die video op RT is insiggewend. Die stel kommentare onder die video is baie interessant met baie inligting en is absoluut oorheersend gevul met regse sentimente. Ek het nie geweet die regses oor die wêreld heen is só goed ingelig en so gatvol vir die linkse gespuis nie. Dit was verblydend om te lees.

Leon_H

Die kommentare onder die RT video fokus taamlik heewat en regmatig op die “wit liberaal” probleem. Ons weet dat liberale Media/propaganda instansies soos “Maroela Media” maar ‘n skepping is van die Doringbos/Afrikanerbond/Afriforum/Solidariteit en daarom publiseer hulle konstant linkse en humanistiese “versoenings” propaganda wat subtiel besaai en vervuil is met rasgelykheid, broederskap en verbroedering, soos byvoorbeeld hierdie berig oor die “groot Christen” klonkie wat op sy staptoggie gaan om glo vir boere te “bid”… https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/jongman-bid-vir-boere-op-tog-deur-sa/ Die mees betekenisvolle is die rits kommentare onder daardie Maroela berig. Daar word net geprys en gekruip vir ‘n vale. Die kommentators val letterlik oor hulle… Read more »

Dirk Albers

Leon_H, dankie dat jy n graaf, n graaf noem, en nie ” tuingereedskap ” nie ! Ek is oortuig dat die meeste blankes in hierdie land gaan uitgewis word. So met die Bybel onder die arm, en n psalm op die lippe. Want hoe anders interpreteer jy die Skrif wat sê : Slegs n geringe, ellendige oorblyfsel, wat by die NAAM van Vader skuil, sal/gaan gered word ? Maar natuurlik sal die ” slim, geleerde ” mense vir jou tien diep ” geestelike ” redes gee, waarom jy hierdie Skrif nie letterlik moet opneem nie. Ja right ! Gelukkig staan… Read more »

Stefaan

100% korrek. As jy enigsins toegee word jy as swak beskou. Gee die pinkie en hulle vat alles. By hulle tel die wet van die natuur. Die sterkste is baas. Daar gaan verseker geveg word vir ons behoud. Jy is met ons of teen ons. Daar is geen middeweg nie. Wees maar voorbereid.

Pieter

Dankie oom Adriaan voor die artikel. Ja ons volg die situasie nauwlettend in Engeland. Vandag is daar nou een artikel in die nieuws waarin die regering nou al besig is voor chaos. As dit gaan gebeur, sal dit groot gevolge hebben ook voor Nederland. Daar is baie goedere wat vanuit NL export naar Engeland gaan. SO dit sal heel Europa gaan raak. Ek dink dit gaan tyd word dat die choas uitgaan breek. Die sprinkhane gaan al meer en meer los met moorde en verkragtings.

https://www.ad.nl/buitenland/no-deal-brexit-zorgt-voor-voedselschaarste-en-chaos-br-br~a491521c/

https://fenixx.org/2019/08/18/op-klaarlichte-dag-een-man-vermoordt-een-echtpaar-in-duitsland-op-het-station-baby-ongedeerd/

Johannes

Ek sien die anc wil eerder staats en privaat pensieon geld gebruik as wat hulle by die IMF wil gaan leen.

https://businesstech.co.za

Hoe lank na so ‘n aantuiging gaan hulle dit net vat?

H Basson

Baie interessant. Die swart leiers van SA maar net ‘n spul marionette van die linkse Geldmag. Sien die kommentaar van HJL Kruger. Die foto spreek boekdele.

https://rtd.rt.com/films/reaping-divine-justice-south-africa-land-expropriation/#comments

Dirk Albers

Die Seriti-kommissie het mos vir twee jaar die wapenskandaal ondersoek. Dit het R140 miljoen gekos, en is nou pas deur die hooggeregshof as n pot strooi verklaar. Dit ondersteun my stelling dat die howe nog ALTYD deur die regering van die dag beheer word. Nou het die republiekvlag ook so te sê gesneuwel, nê. Volgende sal hulle die Stem ook uit hulle volkslied-konkoksie haal. Ek is eintlik dankbaar dat ek slegs gepla is oor die Vierkleur, en die Transvaalse Volkslied. Onthou julle die wroegings destyds oor die verandering van Pretoria se naam ? Dit was sms veldtogte, en die skynregses… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, ek het ongelukkig nie toegang tot so iets nie. Ek dink selfs vir n toegewyde groep, of indiwidu, sal dit baie moeilik wees om al die los ente bymekaar te bring. Maar hopelik kan iemand ons nader aan die waarheid bring. Uit regeringskringe, asook die sataniese media, kan ons maar vergeet om OOIT die waarheid te hoor !

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag aan almal hier by Vaandel.. Mnr Johan Mulder jy sê en ek haal aan ..”Jammer Adriaan, maar 100 jaar gelede het niemand getik in Sout Afrika nie. Probeer maar weer.”.. Ja daar is my oupa se woorde weer jou soort sal tussen ons wees, om Balans te skep. Die Massias self het gesê in Lukas 4 dat ‘n profeet is nie welkom in sy eie land nie. So ek Bid elke dag vir my VADER YHWH se hand van vernietiging en vervloeking oor die wat Hom Haat en SY wil bevraagteken. Maar ja die kerke/predikers/priesters/pastore wil elke keer… Read more »

Marellus

Neem kennis – Alkohol is ‘n brandstof. Gaan vind verder uit. En dat alkohol-enjins wat reg ontwerp is, beter performance as ‘n petrol-enjin sal gee.

High compression ratio ethanol only vehicles possibly will have fuel efficiency equal to or greater than current gasoline engines.

En wie gaan dan die volgende Pogue Carburettor bou …

Dirk Albers

Ek is vandag weer gekonfronteer deur die ” logika, ” van n positiewe DA stemmende reënboogkind ! Kom ons los nou maar liewer Heilige Gees geïnspireerde christen heeltemal uit die prentjie uit. Ek het gespekuleer dat Eskom inmekaar kan stort voor krismis. Nou sê hierdie persoon dat die ” regering ” dit NOOIT sal toelaat nie, want dan stort die hele land inmekaar. Dit is natuurlik feitelik die waarheid, maar dit is geensins n waarborg dat dit nie kan, of sal gebeur nie. Die land is al lankal onderhewig aan ” mob rule ! ” Dit het absoluut niks met… Read more »

Boepie

Dirk jy het al gesien hoe hierdie swart bevolking skuld betaal, daar is elke maand iemand wat oorgeslaan word. Die regering snowball SASSA betalings al, die geld wat gealokeer is vir SASSA is al klaar te min, daar is elke maand mense wat nie geld kry nie met die verskoning, bewys van verblyf of hierdie dokumente of daardie dokumente wat kort. Sassa gaan ineen stort! As ons SA se politiek en gebeure na n buurstaat kan skuif en van buit af staan en inloer, dan gaan dit baie makliker wees om te sien dat die regering uit sy pad gaan… Read more »

Bahati

Stem saam Boepie. Die regering (anc) bestuur die land uitstekend. Hulle enigste doel is om Suid Afrika ekonomies te vernietig. Die waarde van die Rand hang af van die buiteland se vertroue in ons ekonomie. Elke besluit wat geneem word, is om ons nader aan bankrotskap te bring. Intussen steel die wat in beheer is soveel as moontlik. Dit word dan buitelands belê om verskansing teen die rand se dalende waarde te verkry. Ek is oortuig dat pensioene en beleggings deur die regering geroof gaan word.

Johannes

Goeie naand almal.
Ek was Saterdag Stofberg toe. Ek het foto’s en ‘n video geneem van hoe sleg die rook by Kendal en Kriel krag stasies vry gelaat word. Kendal het 4 eenhede en Kriel 2 wat af is. 50% van die krag wat gelewer moet word, is nie beskikbaar nie.

Gerhard

MIGA 5 VERGELYKING MET SIENER PROFESSIE : YHWH IN DIE VLEES AS KONING 1 Afr1953: En jy, Betlehem HUIS VAN DIE BROOD Éfrata WAT VRUGTE DRA, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser KONING VAN KONINGS in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. MAT 2:6 ISRAEL WORD PRYGEGEE TOTDAT DIE VROU BAAR : BELOFTE DIE OORBLYFSEL SAL VERSAMEL WORD 2 Afr1953: Daarom sal Hy YHWH hulle ISRAEL prysgee tot op die tyd dat ‘n barende VROU-VOLK-ISRAEL gebaar… Read more »

Gerhard

5 Afr1953: En hulle ISRAEL sal die land Assur SUID AFRIKA WAT ASSUR OORGEVAT HET met die swaard OORLOG afwei en die land van Nimrod REBEL TEEN YHWH-KUS-SWART-AFRIKA by sy ingange OMPLOEG. So sal Hy YHWH ons ISRAEL dan van Assur bevry, wanneer hy ASSUR in ons land kom en ons grondgebied betree. DAN SKRIK DIE OORBLYFSEL VAN JOKOB OORSEE WAKKER EN KOM NA SA . DIE OORBLYFSEL RAAK ‘N ONSTUITBARE MAG 6 Afr1953: Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees soos dou van YHWH, soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie en… Read more »

Gerhard

12 Afr1953: En Ek YHWH sal uit jou midde uitroei jou gesnede beelde en jou ASSUR klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou ASSUR hande sal neerbuig nie.

13 Afr1953: En Ek YHWH sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme BAAL KERKE en jou ASSUR stede verwoes.
14 Afr1953: En Ek YHWH sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies 1471 HEIDEN wat nie geluister het nie.
Groete

Ockie

Dankie Gerhard

JanB

Omtrent die gebeure in Pretoria vandag. Een wat saam met my werk vertel dat die Polisie segsman sê dat dit gaan oor ‘n taxi bestuurder wat geskiet is, maar moet dit nie glo nie. Hulle gaan môre weer aan waar hulle op gehou het vandag. Dan gaan dit oorwaai na Johannesburg.

Dirk Albers

So oor die jare heen, het ons vyande baie te sê gehad oor die NVDLM. ( Nag Van Die Lang Messe ) Self, is ek al baie gekritiseer deur die ” slim, positiewe ” mense, wat hardkoppig vas klou, en glo aan die multi-kulti reënboog droom. Maar dit is asof die geskiedenis van Afrika, net nie kan inslag vind by hierdie mense nie ? Is dit omdat daar steeds mense is wat glo dat 85% van die barbare is christene ? Ek het net nou die dag hierdie TJOL uit die mond van n ” intelligente ” witman gehoor !… Read more »

Gerhard

Ja ek dink nie dit sal hier stop nie, miskien is dit die ding waarteen SVR ons gewaarsku het. Onlangs Richardsbay, Soweto en Pretoria. Hoor ook op die radio buitelanders word gewaarsku.
groete.

Dirk Albers

Vriende, ek het al tevore genoem dat Orania n absolute doring in die vlees is van die vyande van die Adamiet. Op Radio 702, word gereeld gif gebraak teen Orania, en die nare Apartheids-mense wat daar woon. Mense wat nie deel van die NSA reënboog ” wonderwerk ” wil wees nie. Hulle dink natuurlik ook dat hulle verhewe is bo die ” swartmense ” van die land ? Dit is opvallend dat daar altyd so in die verbygaan, ook verwys word na Adriaan Nieuwoudt se Eureka-projek, daar naby Garies ? Maar hulle praat nooit oor Kleinfontein oos van Pretoria nie… Read more »

Marellus

Addergeslag, Julle is ‘n addergeslag. Want julle vekondig dat die Pentateug alleenlik die pentagram kan oorwin. Gaan lees die indeks van daardie Boek wat julle as ‘n wapen swaai. Daar is ander boeke daarin opgeneem. En julle swyg oor Hooglied. Julle swyg nog altyd oor Hooglied . En julle sal altyd swyg oor Hooglied. Want julle is ‘n addergeslag. Julle veroordeel in MY NAAM, met wette wat julle, en slegs julle, geskrywe het. Want julle is ‘n addergeslag. Wee julle. My kuddes krepeer op die oewers van die Dooie See, want julle basuin ‘n pad Sinaï toe. Het julle NIKS… Read more »

Johann Cronje

YAHWEH SE VLOEKE EN SEëNINGE (1) : Al die skeptiese kommentare, bespiegelinge en veroordelings van wie skuldig is aan die land se ineenstorting, gaan niks help nie, Ons weet by die tyd wie almal betrokke is by die vyande van die volk, maar steeds wil ons nie aanvaar dat ons ongehoorsaamheid aan Yahweh die direkte oorsaak van ons eie lot is nie. Ex 20:3 – Jy mag “geen ander gode” voor my aangesig hê nie. Ex 23:13 – En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die NAAM van ‘ander gode’ mag julle… Read more »

Johann Cronje

(2) : Die reslutaat! – Jeremia 8:9-15 – Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van YAHWEH verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? Daarom sal Ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars; want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins; van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! — terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in die skande, omdat… Read more »

J D

Johann, verduidelik asb vir my Gen 1:26. “Toe het God gese: Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld…”

“Ons” is meervoud. wie is dan die tweede Skepper?

Ockie

JD, voor ons weghardloop met een vers, gaan verder en lees wat se 1 gen31 toe sien God alles wat HY. gemaak het en dit was goed. jy sal weet dat God vooraf dinge gedoen en gemaak het, soos bv die wilde diere die voels ens. Nadat God gesien het dit was goed het Hy gese laat Ons die mens maak..Kon VADER NIE TOE REEDS MET sy Skepping saamgewerk het en van daar die ons…..VRA MAAR NET, EN SAL ENIGE OPINIE NA LUISTER MET DIE HOOP DAT EK IETS SAL LEER DANKIE VIR AL ONS BROERS OP VAANDEL. WAT N… Read more »

Ockie

Dankie Adriaan, ek hoor wat jy se. Geseende dag vir julle en almal wat deelneem aan die verkondiging van die woord en die waarheid van ons Almagtige Vader in die hoogste hemele.

Hennie du Plessis

Ek het ook al baie gewonder oor hierdie verse maar ek dink dat die Vader na Hom en sy engele wat ek veronderstel ook weet wat goed en wat kwaad is verwys. Net ‘n gedagte

Dirk Albers

Nou ja mense, wat dink julle van die ” reënboog-wonderwerk ” NSA wat vyf en twintig jaar terug gebore is ? Toe die ” verligte ” mense gejubel het dat n bloedbad op die nippertjie afgeweer is. Ten spyte van die nare vêr-regse, rassistiese oorloglustiges, wat obviously deur die satan geïnspireer was. En dan was dit weer daardie nare Boeremag, wat onwettige, aaklige dinge wou doen. En die verligtes het bidure van dankbaarheid gehou toe hulle gevang is, en tronk toe gestuur is. Maar baie van daardie verligte dankbares sit vandag oorsee. En hulle trek steeds hulle kruisies, want dit… Read more »

Johann Cronje

J D & Ockie (2), Maar moenie vergeet van van vers 27 nie. 26 En Yahweh het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En YAHWEH het die mens geskape na SY beeld; na die beeld van God het HY hom geskape; man en vrou het HY hulle geskape. Daar staan NIE: na HULLE beeld nie, ook NIE, na die beeld… Read more »

Gerhard

Joh 15:19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.
Net dit byvoeg t.o.v. Adam. Die Adam is geskape na die beeld van YHWH. Dus van Sy hemelse familie. Die ander is van onder, of van die aarde. Die Adam van Bo.

groete.

Hartmut De Wet

Johannes: 1 IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. (Joh. 17:5; Kol. 1:15-17; I Joh. 1:1. Joh. 1:14. I Joh. 1:2. Filip. 2:6. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. 14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid. Hebreers: 1 WANT hierdie… Read more »

Gerhard

26 Afr1953: En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 26 KJVA: And God said (8799), Let us make (8799) man in our image , after our likeness : and let them have dominion (8799) over the fish of the sea , and over the fowl of the air , and over the cattle , and over all the earth… Read more »

Ockie

Dankie Adriaan, dankie dat ons by mekaar kan leer. Die enigste handleiding wat ons het, is die woord. Alhoewel dit verskeie kere oor vertaal is glo ons dat Vader ons in die Gees sal lei om die waarheid te ken. Heeltemal tereg ook rondom Gerhard se aanhaling rondom JOB 1;6 …as ons nie fokus nie gaan die vyand onder ons inkom en verwaring saai.

Hinsie

Goeie more, Nog ‘n idee rondom “Ons”. Die 2e gebod is teen die maak van ‘n beeld van God. Niemand het nog vir God gesien nie, daarom kan mens nie ‘n beeld van Hom maak nie. God sal mos nou nie self die wet oortree en ‘n beeld van Homself maak nie. Die mens as beeld van God fisies met arms, bene kop ens. God openbaar Homself, in Sy Woord as ‘n Drie-eenheid, soos Hartmut en andere beskryf het. Al drie was teenwoordig toe die aarde geskep is. Die Woord (Seun), Vader en die Gees was op die water. Nou… Read more »

Johann Cronje

Hinsie (1), Wat jy beweer is pure snert . God Yahweh openbaar Homself nêrens in Sy Woord as ‘n Drie-eenheid nie, maar wel as ‘n “enige” God). Die teorie van ‘n drie-eenheid dwaalleer dogma is ‘n maaksel van die RKK. Niks daarvan kom uit die mond van Yahweh nie! Nêrens bevestig Hy so ‘n bedrogspul nie! Jesus en die Yahweh kan NOOIT EEN wees nie want die “drie-enighied” is veronderstel om ‘n eenheid met die vader en die seun EN heilige gees te wees. Verder, die vader is nie die seun nie en die seun is nie die vader nie,… Read more »

Jan Nel

Hallo Adriaan, ek wil ook n klip in die bos gooi hier, Ek aanvaar dat wanneer van ONS gepraat word, is dit Yahweh en die Engele wat Hy ook geskape het, want die Engele was daar voor die mens. dit is vir my logies. die drie enige storie. toe die Messias aan die kruis gehang het, het hy gebid; Vader laat die beker by my verbygaan. Jy bid nie tot jouself nie as jy Vader en Seun is nie. Voorbeel 2. die Messias sterf as mens, om opgewek te word 3 dae later. die Vader kan nie sterf nie, dus… Read more »

Hinsie

So as ons nou weet van die diekant en die anderkant dan kan ons aangaan. Kyk ons nou na Jesus dan sien ons Sy diekant mens/materie/stof is uit Maria gebore. Hy het ook materie/kos nodig gehad om aan die lewe te bly. Soos ‘n gewone mens. Sy anderkant was egter God gewees, daarom kon Hy Mens en God gewees het. Nou maak die kruiswoorde ook meer sin, toe Hy gevra het “waarom verlaat U my”. Dit is toe God uit beweeg het, terug anderkant toe. So God het nie gesterf nie maar uit beweeg voordat die diekant die laaste asem… Read more »

Ruiter vd Forums

H,
Vat seker nie veel nie…maar ek vind my verward.
Die ‘diè kant/daai kant/annerkant’- verwysing is duiselingwekkend.
Kan u asb weer probeer ter wille van mense soos ek* ?
* ( traag van begrip )

Dki.

Hinsie

Goeie naand, Ruiter: Kom ons probeer weer. Aan die ‘diekant’ is ‘n mens vlees en bloed. Stof tot stof/materie/harde werlikheid. Daar is nou mense/faksie wat glo dat as dit nou dood gaan/stof gaan terug na stof, dan is alles verby. Die mens kom net tot ‘n einde, dan is daar niks. Oor en verby. Nou in ‘n sekere sin is dit waar want alle ‘vlees’ gaan tot niet. ‘n Mens verskil in die opsig dat wanneer dit doodgaan, die stof tot stof kant, gaan die eintlike ‘mens’ nog aan. Die ‘anderkant’. Mens kan ook praat van die geestelike kant, maar… Read more »

Hinsie

Goeie more, Jan. U sien ons verstaan nie, omdat ons bietjie vergeet het wat is ‘n mens. Ons is nou so besig met die selfbeelde en persoonlikhede, (ek my en myself) dat ons al heeltemal vergeet het hoe “operate” ‘n mens. Daar is ‘n teorie wat sê dat God die aarde gemaak het, dit alles materie is. (periodiketabel) God aleen het skepingsmag, so alles materie is deur God geskep. God het ook aleen die mag om dit te vernietig. Mens kan nie byvoeg of weglaat nie. mens kan dit slegs verander, As voorbeeld kan mens kyk na ‘n boom. Dit… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (1), Jy het nie my antwoord op J D & Ockie se vrae, nie geplaas nie, maar jou eie teenvrae gestel en daarmee die blik wurms oopgemaak. My aanvanklike kommentaar was duidelik gerig tot die volk se seëninge en vervloekinge en was nie ten doel om ou verskille weer op te haal nie. Dit is vir my net so belangrik dat die bloglesers wel my aanvanklike antwoord aan hulle te lees kry om te verstaan waarom ek so voel oor die feite van die begrip. In antwoord op jou kommentaar op Hinsie se plasing. Dit is nie my plek… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (2), Die volgende bewyse is beskikbaar, maar as jy weier om dit te ondersoek vir die feite daarvan en ook om die RKK se bekentenis/erkenning van hul eie bedrog te ondersoek en af te sluk, sal jy vir altyd dwaal. Die evangelies van die Nuwe Testament is eers in die vierde eeu in opdrag van die Romeinse Keiser Konstantyn gebore. Hy het beveel dat alle godsdienstige faksies (verskillende godsdienste) onder een “saamgestelde godsdiens “ verenig moes word en dat die samestelling van verskillende “nuwe en ou” geskrifte van “verskeie” gelowe, in ‘n “eenvormige” versameling saamgevoeg word, wat uiteindelik die… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (3), Jy sê : – “Dan wil ek net noem dat daar talle buite Bybelse bronne van destyds bestaan waarin die Messias omvattend beskryf word. Het die RKK dit ook alles vervals? “ Die onthulling en bekentenis van die RKK se bedrog, is ‘n moet lees vir almal. ADVISOR TO THE POPE EXPOSES BIBLE FRAUD AND FORGERY – https://beyondallreligion.net/2011/08/28/advisor-to-the-pope-exposes-bible-fraud-and-forgery/ Lees gerus ook ‘n buite Bybelse bron oor die ontstaan van die Christendom wat duidelik ooreenkom met ander ouer gelowe en hul messiasse, MITHRAS = CHRISTIANITY – https://jdstone.org/cr/files/mithraschristianity.html Jou verwysings 1,2, &3. My antwoord daarop soos volg: 1. Lees die… Read more »

Johann Cronje

Adriaan (4), Dawid praat die hele tyd net met YAHWEH en weereens beklae hy sy lot tot sy God YAHWEH, Daar is geen bewys dat Dawid enigsins na ‘n messias verwys of om hulp van “n ander” smeek nie. Weereens is dit die verwaande vertolking van die NT skrywers om dieselfde woorde in die mond van Mattheüs te plaas, sodat dit na ‘n vervulling van ‘n sogenaamde ’profesie’ moet verwys, Die volgende is baie belangrik om kennis, wysheid en korrekte begrip t.o.v. skrifvertolkings en betekenisse te kry. Daar is duidelik heelwat korrekte begrippe by sommige lesers en dan is daar… Read more »

Hartmut De Wet

Ja Hinsie, daar staan geskrywe in Joh.1:18 “Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.” en Joh.14:7-9 “As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Hy sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy:… Read more »

Tommie Sadler

Baie dankie Oom Adriaan, dit is lekker om weer bietjie opgebeur te word. Ons as mens is so negatief deesdae wat alles om ons en met eenself gebeur en word so mee gesleep met die sondige wêreld dat ons vergeet om op God te vertrou. So baie van ons afrikaners vlug land uit, so vlug maak ek en my gesin dieselfde…dan voel dit eerder ek maak soos Jona….hardloop eerder weg as om te bly en op die Here te vertrou…….. Maar soos ek verstaan (en sal dit waardeer as ek meer insig hieroor kan kry)het ons afrikaners net soos die… Read more »

Danie Muller

Tommy, ek kon dit self nie beter gestel het nie…

Gerhard

Jes 53:1 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van YHWH geopenbaar? Jes 63:12 Wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses; wat die waters voor hulle uit gekloof het, om vir Hom ‘n ewige Naam te maak? Mat 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. Let op na die naam Emmánuel = YHWH met ons. Dus YHWH wat gekom het in die vlees om Sy volk te red. In… Read more »

Gerhard

JES 53:1 VERDUIDELIKING YHWH is die hele ligaam – simbolies. As iemand iets doen, soos werk, dan doen hy dit met sy hande/arms. Net so ook YHWH. Yashua of YHWH as verlosser ook Emmánuel met ons (by SY volk) = SY (YHWH) se hand of arm. Ek sê dus dat YHWH (die hele ligaam) SY arm, SY werke kom doen het op aarde. Dus is Yahsua YHWH se gemanifisteerde gelykenis in die vlees, om YHWH se werke te kom doen op aarde – dus YWWH se arm – dus deel van YHWH se hele ligaam – dus deel van YHWH… Read more »

Gerhard

T.o.v. Die Heilige Gees of die Trooster. In die Hemele is als Geestelik. Op die aarde is dit vleeslik. Die Almagtige Vader in Job 38 onder andere, gee ons ‘n kykie na Sy verborgenheid. Ons kan Sy almag nie peil nie. Hy is ‘n alomteenwoordige Gees, met Sy woning in die hemel, daarom is Sy Gees – SY gedagtes. Soos in die skrif ook staan, niemand kan Hom aanskou, behalwe Hy self. En Hyself het is die vlees gekom na die aarde. Op aarde het Hy die prys betaal vir Sy volk en opgevaar weer terug na die Hemele. Dan… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag almal weer hier by Vaandel. Volksgenote asseblief moet nie toelaat dat die Gees van verwarring en bespotting, vernietiging en vertrapping oor ons kom nie, so ons (BoerVolk) moet ons VADER YHWH vra vir SY almagtige hand van beskerming en SY Volmaakte Gees YHWH-Ruach (Ook die SUIWER Skeppings-Gees) oor ons mag wees en ons veraltyd sal lei tot die waarheid. Gaan kyk gerus na die Onse VADER gebed waar die Massiach self Bid tot Sy VADER en ook as jy Fisies deel uitmaak van die Isra-El volk ek/jy/ons volk se Vader word hier gevra vir elke dag se Seën… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van baal uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat baal volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur was. As ons ook gaan kyk na Jesus se regte en afgodsnaam, sal ons vind dat in die Griekse mitologie en ook in die Naslaangids volgens Bux & Schöne (Wörtenbuch der Antieke) kom die naam van die Griekse godin Ieso (Iaso) en toe ook later na die manlike afgod wat beteken geneser… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Naam van die God van Israel, gewoonlik aangedui deur ’n woord met die vier letters JHWH, waarvan die uitspraak onseker is omdat die Judeërs (nie Jode nie) uit ontsag vir die heilige naam dit nie wou uitspreek nie. Die vraag is nou of iemand die reg het om hierdie Naam, wat oorspronklik so in Hebreeus aan Moses gegee is, ooit weg te vertaal, oor te vertaal of te vervals. Laat die Woord van ons Hemelse Vader maar self praat, sodat u kan sien hoe gruwelik ons deur die jare heen bedrieg is. Exodus 20:7 (7) Jy mag die… Read more »

Wouter

Pieter-Jan Shalom. Baruch ate YeHoVah E’lohenu Melech Ha’ Olam.
Pieter-Jan. Die Woord van Vader se kennis sal vermeerder in die laaste tyd. so is dit ook kennis rondom YHVH.
Gaan soek Nehemiah Gordon, wel besproke vertaler van die Dooie-see rolle, en die nuut ontdekte geskrifte wat dateer tot voor Yeshua messias. Jy sal wonderlike nuus ontvang rondom die naam van Vader.
“The Gentiles shall know My name”
Shalom

Pieter-Jan Van Zyl

Ver.. As ons nou gaan kyk na die Massias se regte naam as die naam van Jesus sal ons oplet dat 10 mans in die Ou Testament en 3 mans in die Nuwe Testament die selfde naam as die Massias se Iesous (Jesus) in die Bybel gehad het. Ek twyfel of die Vader YAHWEH sy seun so ‘n algemene naam sou gegee het. In die Nuwe Strongs Konkordansie sal ons onder die Strongs 3091 die volgende vind – [‘Wv/hyò Yaho Ewshu Ew>a, Yeh-ho-shoo’-ah; from 3068 and 3467; Jehovah-saved.Die Ou Judeërs en nie jode nie, het gepraat van JEHOWshua, so ons… Read more »

Gerhard

JOH 10:34 Afr1953: YAHSUA (3068 = YHWH as Verlosser) antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? PS 82:1 Afr1953: ‘n Psalm van Asaf. Elohim staan in die vergadering van die gode 410 Almagtige (YHWH); Hy (YHWH) hou gerig te midde van die gode 430 Elohim. 1 KJVA: God standeth (8737) in the congregation of the mighty ; he judgeth (8799) among the gods .*n1.1 430 ‘elohiym el-o-heem’ plural of 433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally… Read more »

Wouter

Korrek Gerhard. As jy nie jou pa se naam ken nie is jy waarskynlik ‘n weeskind.

Dirk Albers

Ek was vandag op n vundisie waar ek van my laaste besittings verkoop het om aan die lewe te bly. Nou was daar n mengsel van boere en dorpsbewoners daar gewees. Toe begin die manne hulle ” horror stories ” onder mekaar uitdeel, en dit was luisterryk gewees. Hierdie een was al ge-hijack ! Daardie een was n bestuurder by Telkom, en is deur kwaad werker gyselaar gehou ! Daardie een se familielid is verkrag, en vir dood gelos ! En so gaan dit aan. Maar ek merk toe iets op tussen hierdie ( christene ? ), wat my baie… Read more »

Ockie

Dirk ou maat ek het ook al n draai daar gemaak en my omstandighede was soortgelyk, die enigste verskil was dat ek my vrou springlewendig in die proses ook verloor het…deur genade is my kinders aan my toegewys deur die owerstes, na 14 jaar van swaerkry, hardwerk pa alleen wat 2 laerskool en een matriek meisiekind pad aanwysers moet gee kinners alleen groot maak en soek na antwoorde begin ek die skrifte intens lees en in die skrif ontdek ek, waar ek verkeerd gegaan het. onder andere sending wrek gedoen onder ongelowiges. in swart tuislande…..fout,… vadaar deur al die kerke… Read more »

J D

Dirk, Het jy al so daaraan gedink: Deut 32:6 “Is die Here nie jou Vader, jou Skepper, nie? In Joh 1:1 lees ons: “In die begin was die Woord daar, en die Woord (Christus) was by God en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. ALLES het deur Hom tot stand gekom: ja,nie ‘n enkele ding wat bestaan het sonder Hom tot stand gekom nie” Kol 1:15 “Die Seun is die beeld” van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. God… Read more »

Ockie

Korrek JD my opinie, nie noodwendig die deelnemers aan hierdie forum nie. Die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob is die Enigste Ware Lewende God van die heelal…..Ek is,Ek was EN EK SAL EWIG WEES.
Hiermee wil en niemand ontmoedig om deel te wil wees van die erkenning wat ons gee aan ons Almagtige Vader nie, daarom se Hy in Sy woord, elke tong sal bely en elke knieg sal buig. Hy het Sy woord aan ons gegee, en wat ons daarmee doen ….ons sal eendag verantwoording moet doen aan Vader, en aan Hom alleen.Groete Ockie

Martin van Wieringen

“Het god gese:kom ons maak die mens as ons beeld.” Die meervoud as god en skeppers van die mens is afkomstig uit de oudste Akkidische en Sumerische beschaving. De Soemerische geschiedenis komt veelvuldig voor in bijbelse teksten die vanuit Soemerische kleitabletten zijn gebaseerd over de buitenaardse oorsprong van de mens de “Anunnak” zij die uit de hemel naar de aarde kwamen. De schepping van de intelligente mens zou ontstaan uit dna van de Annunaki en de Afrikaanse aapmens Homo Sapiens. Onze skepping als mens waren voor hun nodig als werkers voor het mijnen van delfstoffen als koper en goud.( Lost… Read more »

Johannes

Oom Adriaan en vriende.
Die video van die boodskapper het onder andre van oom Siener se visieone. Dit gaan oor die geweld wat toegesmeer gaan word.

https://youtu.be/vf0r3U1MXZA

Aangeheg is ‘n berig oor die planne wat die goewerment wil implimenteer oor die verspreiding van fals nuus. My siening is dat hulle volle beheer wil kry oor wat almal moet glo.

https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2019-09-09-potential-prosecution-for-spreading-fake-news-about-xenophobia-sa-government/

J D

Oom Adriaan,

Is Mugabe nie dalk die rooi muil wat dood neerslaan nie? (Bladsy 183, Boodskapper van God, 1995 weergawe)

Louis

JD, Ek neig om met jou saam te stem, die moontlikheid is groot, dit Mugabe kan wees. “Rooi muil slaan dood neer” kan net verwys na natuurlike dood (ouderdom/siekte). Is dit ook nie, die rooi muil wat Julius Malema gementor het om die blankes te haat? Is dit ook nie toevallig die vrou met blou linte in Engeland, nou ook in die tyd van die toeneel verdwyn het? Sien “Boodskapper van God”. “Die Rooi Vlag” Swart spanne osse wat besig on in te organiseer, hulle kyk reguit heerheen. Verwys dit nie na die lande noord van ons in Afrika wat… Read more »

Dirk Albers

Louis, en JD, julle maak interessante stellings ! Ek dink skielik aan nog n voorspelling van Siener, nl. Julle sal weer baie oor my praat ? Ek wonder of daar n blanke is in SA, ( Ek gee gladnie om vir die ander nasies nie ! ) wat nog nie van Siener van Rensburg gehoor het nie ? Op Radio 702, bel daar swartes in van tyd tot tyd, en verwys na Siener ? ? ( Maar gewoonlik nie op n vleiende manier nie ) Ek weet ons wag vir n swart leier om geweldadig te sterf, en dat die… Read more »

Johann Cronje

Dirk, Yahweh belowe dat as ons Hom aanroep sal Hy ons red- – Psalm 91:1-16 – HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot YAHWEH sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ’n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir… Read more »

Ruiter vd Forums

DA, Jammer om te verneem oor die stelselmatige wegkalwing van jou aardse besittings. Die antw hierop kan net dalk gevind word in jou laaste drie sinne, wat blyk dat: – Jy’t jou geloof in die werking van krag deur opreg te bid, oënskynlik verloor en jou skepties/mismoedig gelaat. n Nie realisering van gebede stem die biddende dikwels tot frustrasie en woede, indien nie strydlustigheid nie. In betragting van jou skrywe, dink ek dis waar jy jou huidiglik bevind. Dus. Hou maar Job se wedervaringe voor oë. Jou loutering is nie sonder doel nie. Net skalkies staan Dirkman tans voor die… Read more »

JanB

Dirk, dit moet wees mense ons moet APART bid. Maar nou ja die reenboog nasie wil mos nie apart wees nie ons wil alles saam doen. Maar jy het ‘n goeie punt aangeraak. As ek so kyk lyk dit of ons mense stadig besig wakker word. Die kerke en rugby stadions begin leeg loop. Wel ek hoop hulle is besig om wakker te word.

Louis

Dirk, het jy gelet. Die buite landers noord van ons, wil weet hoekom die blankes ook nie betrerk was by by die rasses geweld. Die blankes het dan niks oorgekom nie, vervolgens hulle. Verskeie Afrika lande wil nou sanksies teen Suid Afrika instel. Suid Afrika het tydelik sy ambasade in Nigerië gesluit. Nigerië op sy beurt eis kompensasie van Suid Afrikaanse regeering, vir skade, gely deur hulle burgers. Gister is die eerste +/- 200 van 600 Nigierers terug na hulle land gerepatrieer. Suid Afrikaanse besighede kry nou die wind van voor in Afrika. Let na die volgende opskrifte, selfs die… Read more »

Dirk Albers

Ek het pas n baie lang video gekyk van die EFF vergadering in Soweto, om mugabe se afsterwe te vereer ! Die kwaliteit engels van die verskeie sprekers het gemaak dat selfs ek hulle kon verstaan. Malema, was die hoofspreker, en hy was weer besonder eerlik oor die witmense, en wat hulle toekoms is. Ek hoop regtig een van ons lesers kan die hele ding vir ons plaas, want ek glo dit is belangrik vir elke denkende Adamiet, om kennis te neem, van wat in die vyand se kamp aangaan. Opmerklik was dit dat hierdie vyande van die Adamiet, hulle… Read more »

Ruiter vd Forums

HERBERT HOOVER – “Older men declare war. But it is the youth that must fight and die”. PS. Dink maar aan ons seuns van 18-19 wat gesneuwel het op die Grens. In die woorde van Prediker: ‘Alles verniet! Alles verniet’! Dit als toe Roelfie Meyer sy bydrae tot diensplig slegs kon verhef tot Kanarie. n Alt stemmetjie in die weermag koor. Vir my dus n bysaak oor hoe, waar en wanneer n volksgenoot tot sy God spreek. Of oor hoe lank die Zimbobjane ou Bob wil laat vrot alvorens hul hom inspit. My wrewel ( en ek doen aan die… Read more »

Renata Jansen

Ek was vir baie lank soekend na n rede hoekom ons (ek en my gesin) nog moet leef of selfs in Suid-Afrika moet leef. Elke keer wat die gesprek in die rigting van enigreer neig dan trek my bors toe en als in my wese skop vas: ek is n Suid-Afrikaner, so gebore en so groot gemaak. My geskiedenis is my trots (voortrekkers) en met elke denkbare afknyp tydjie vat ek my seuns na museums, monumente ens om hul van ONS geskiedenis te leer. Die 2015 weergawe van Siener het n geruime tydjie al in my kas gelê, maar die… Read more »

Ruiter vd Forums

Aangename en insiggewende inset Renata. Laat my net die vlgde toe: – Die Vader help net diegene toe op oorlewing, soos vergestalt in Dawid vs Goliat. Dawid het nie tot God gebid dat die reus vanself moes kantel nie!? n Slinger en klip was sy uitweg. Daarsonder was hy n nul op n kontrak. n Vingerwysing na diegene wat lukraak hul vuurwapens tydens n sg amnestie loop staan en inhandig het. Om jou nou in n oomblik van benoudheid jou ( slingerloos en sonder klip ) te wil beroep op jou Vader/God….is futiel. Inteendeel. n Angskreet sonder behoud of substansie.… Read more »

Renata Jansen

Nee Ruiter, jy het my verkeerd verstaan. Wapens en ammunisie het ons nie genoeg nie, maar genoeg om onself mee te beskerm en verdedig. Die met of sonder wapens, is maar vir diegene wat met woorde veg. Ek het probeer om vriende te waarsku, maar soos talle ander voor my, was ek nou my hande in onskuld omdat my waarskuwings afgelag word ten spyte van wat openlik om ons gebeur. Wat die hulp in die loopgraaf betref, sal ek jou en andere enige tyd van hulp wees met wat ookal tot my beskikking is op daardie oomblik. Daarop kan jy… Read more »

AntSan

Renate, die beste wapen het jy al. “Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van Elohim is..” Matt 5:3. Nie in eie krag nie, vertrou nie op voormanne nie! “Welgeluksalig is hy wat die Elohim van Jakob het as sy hulp” Ps 146. Op Sy tyd sal iedere en elke kind van Hom op die regte tyd en plek wees met die regte middele tot hul beskikking om te veg vir ons, Sy volk, se oorlewing. Van ons sal sneuwel, maar ons weet waar ons Vaderland eintlik is, so dit skeel ons min. Jy is reg, dit gaan ‘n… Read more »

Hinsie

Goeie more, Ruiter en andere: Verwys u graag na 2Kron. 20. Die hele hoofstuk. Opsommend daar het ‘n menigte teen koning Josafat op getrek. Josafat het toe gaan bid. Die menigte het toe teen mekaar gedraai en hulleself uitgeroei. ‘n Ander een. I Sam 14:20 (in die tyd van koning Sual) “die swaard van die een was teen die ander—’n baie groot verwarring.” 2 Koning 6 In Elisa se tyd het die Arameers hom kom pla en hy het gebid. Daar kom toe ‘n weermag van die “anderkant” af om te kom help. Rigters 7 Gideon se tyd het ‘n… Read more »

Renata Jansen

Goeiedag Hinsie Dis baie moontlik dat dit dalk nie eers nodig gaan wees om die ‘slingervel’ te gebruik nie, MAAR is Siener se visioene nie reeds waarskuwings wat gestuur is sodat ons voorbereid kan wees nie. Elke oggend en elke aand vra ons Vader om ons genadig te wees en te beskerm, en tog het Vader ook vir ons sintuie en vermoëns verskaf om paraat te wees, menslike veiligheid op te skerp, oplettend te wees en nie in situasies te beland wat verrykende gevolge het nie. Vader het die aarde en alles daarin geskep, MAAR nie die boosheid wat ons… Read more »

Johann Cronje

Jer 8 Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van Yahweh is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuenpen van die skrywers. 9 Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van Yahweh verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? 10 Daarom sal Ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars; want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins; van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. want Yahweh onse God laat ons omkom, en Hy laat ons gifwater drink,… Read more »

Ruiter vd Forums

@ Cronje aka Klaagliedere v Jeremia,

Jou dafaïtisme is op jou mou geskryf.
Boedel het jy klaar oorgegee in verstikking van die banvloek-brood waaraan jy kou.
Jou teksaanhalings meer soos die van n patologiese verslag in betragting van die ( reeds gestorwe ) kadawer wat op die disseksie tafel lê.
Oud Genl Cronje draai in sy graf om.

Dirk Albers

Gister, 18/9/2019, het thabo mbeki bietjie die sluier gelig op wat eintlik agter die skerms aangaan in hierdie land. Eintlik wat nog ALTYD agter die skerms aangegaan het. Hy beweer dat in 2002, het brittanje, ( en amerika ? ) hom genader om van mugabe ontslae te raak. Toe het hy glo geweier, en hierdie wêreld-moonthede moes by implikasie vir hom sê : Ja baas ! Ek twyfel geensins dat daar waarhede in hierdie storie verskuil is nie. Ek het nog altyd gesê. Hierdie land word regeer deur die britte, sedert die Boere-oorlog, en selfs nog daarvoor. Ten spyte van… Read more »

AntSan

Jy praat waar Dirk. Om uittebrei op die dronkgat Thabo se uitlatings. Die rede agter die komplot was eintlik met oog op SA. Ons was die eintlike hondjie. Hul wou vroeer in Rhodesie grond gryp begin, maar was gewaarsku om dit te vertraag tot na 1994 verkiesing hier. Anders het die referendum nie gewerk nie. Daarom kon die ou gemors sy diktatorskap behou. Die vervloekte engelse en amerika wou al lankal ons grond kom nutteloos maak. Alles gaan oor geld. Maar eintlik is dit die stryd tussen die bose en die lig wat aan die gang is, vir die wat… Read more »

Hinsie

Goeie naand, Renata, en andere. Sjoe dit is ‘n moeilike besigheid die. Kom ons probeer so. Die Bybel is nie ‘n 1+1=2 boek nie, of mens kan ook sê, nie‘n resepteboek nie. Bv. Loop 7 keer om ‘n stad en die mure val in mekaar. Dit het so gebeur maar die kanse is redelik skraal dat dit weer gaan gebeur. So mens moet versigtig wees om voorbeelde (teks versies) uit die Bybel te neem en dan ‘n “geloof” daarom te bou. So kry ‘n mens die skiet, sligervel, swaard ens. ding om jou uit die moeilikheid te kry. MAAR daar… Read more »

Ruiter vd Forums

@ Hinsie, Met deurlees van my skrywe dink ek u wil die etiket van n Piet Skiet Rudolf om my nek hang. Dit is geensins wat ek propageer nie. In kort eerder n verwysing na dit wat hom afgespeel het met Piet Retief en sy manskappe. My vingerwysing is meer gerig op n herhaling van bg sotlike optrede. Weenen is vergete, en ons ou volkie leer maar nie uit sy foute nie. Hiermee volstaan ek: In preweling en aanroep van ons Vader ( of 1000 ander name wat jy of enigiemand anders, God wil toedig ) in n oomblik van… Read more »

Gerhard

Ons moet in die Laer wees soos oom Siener genoem het. D.w.s. Israel moet by YHWH skuil in volle vertroue en in liefde teenoor Hom en teenoor ons naaste. Wie is jou naaste, dit is hulle wat die stem van die Herder ken. Hulle wat die Herder volg volgens Sy verbond – huweliksvoorwaardes. Dan moet ons ook besef dat die oorblyfsel na die nag aanval, ten volle by YHWH sal skuil. Dan sal YHWH Israel verander in ‘n magtige leer en ons vat terug wat by ons gesteel is en dit onder die Vaandel van YHWH – Sion. Dis nie… Read more »

Ruiter vd Forums

@ Gerhard, As heer Snyman my dit toelaat, presies die tipe ruiterlike str@nt waarna ek supra in my skrywe verwys. Na watter gewaande beeldspraak verwys u met: – “Ons moet in laer wees….”. “By YAHWEH skuil….” “Dis hulle wat die stem vd Herder ken…”. “Dan sal YAHWEH Israel verander in n magtige leër”. “Dan sal Israel veg met die Engel van die verbond….”. Dis hierdie tipe van hoogdrawende ‘hoog/beeldspraak’ wat niks meer inhou as intellektuele bogkuns of snertery nie. Raka loop rooftig onder jou neus, en kort voor lank tot by jou voordeur. Dus. Die punt wat ek maak is:… Read more »

Gerhard

@ Ruiter Jes 36:6 Kyk, jy vertrou op dié geknakte rietstok, op Egipte, wat, as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor; so is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. Ps 68:31 Dreig die wilde gedierte van die riet — die trop stiere saam met die kalwers van die volke — die wat hulleself onderwerp met stukke silwer. Hy het die volke verstrooi wat lus het in oorloë. Amos 6:13 Julle wat bly is oor ‘n nietige ding, wat sê: Het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie? T.o.v. die… Read more »

Louis

Goeiedag Mr. Snyman, Brexit, hoe gaan dit ons hier raak, onder die huidig werêld gebeure? Ek verneem Boris Johnson is net 12 dae gegee, deur die Britse Hoër Hof, om ʼn nuwe Brexit plan, voor te lê aan die Britse parlement. Dus gaan daar nie weer ʼn algemene verkiesing toe gelaat word i.v.m Brexit in Brittanje. Die datum vir Brexit is vasgestel vir die 31 Oktober 2019.Die hele geskil met Europa (Duitsland) berus op wat die Britte noem “back stop”, dis waar Ierland betrek word. Dit handel oor die herinstelling van hard grens tussen Noord en Suid Ierland. Hard Brexit… Read more »

Louis

(Deel 2) Noord en Suid Ierland smelt dus dan saam in een onhafhanklikheid staat (land) agv. Brexit. 1. Gaan Brexit veroorsaak dat die koninghuis tot niet gaan? Ierland en Skotland word onafhanklik van Brittanje, rede hulle het gestem het om in die EU te bly. 2. Prins Andrew is nou ook betrek by Jeffery Epstein saak in Amerika, dit gaan oor die handel in minder jarige meisies en prostitusie. Vermoede ontstaan dat mense in invloedryke posisies in die wêreld, wat meegedoen aan die sataniese praktyk, afgepers word om die wêreldmag se instruksies uitvoer. Jeffery Epstein is nou onlangs in die… Read more »

Louis

Deel 3 5. “Hard Brexit”, kan dit wees dat Frankryk sy beheer oor die vlugtelinge, aan sy kant van die kanaal, gaan verslap en dan toelaat dat die vlugtelinge na Brittanje stroom? Agv. Geen Brexit ooreenkoms, dit kan Frankryk moontlik help om sy vlugteling probleem te help verlig, tans help keer die Franse, dat vlugteling Brittanje instroom. 6. Gaan Brittanje nou in Suid Afrika militêr betrokke raak agv. ons minerale, wat Brittanj sal wil in palm en gaan benodig om sy industriële produksie in sy eie land aan die gang te hou net soos in die verlede, minerale na Brittanje… Read more »

Louis

Deel 4 10. Interessant om te let die huidige Demokratiese Kongres loods nog steeds ondersoek na Trump. Hulle beweer, Trump het met die Russe gekonkel om die Amerikaanse verkiesing van 2016 te wen. Die Amerikaanse Republikeinse party krap nou al die onderduimsheid oop. Daar is bevind die leun het sy oorsprong in die Britse geheime diens Mi 5 gehad, dit met die hulp van die geheime dienste van Australië, New Zealand, Kanada en Italië. Hulle het die Clintons gehelp om Trump valslik te beskuldig en poog nog steeds om Trump uitgeskop te kry as die Amerikaanse President van Amerika. Ek… Read more »

Ruiter vd Forums

Heer Snyman,
Het n ‘voice clip’ van een of ander geleerde Prof wat as gasspreker opgetree het in n beprekingsprogram op RSG.
Punt van bespreking was oa aardsverwarming en die noodlottige gevolge wat dit inhou.
Betrokke heer gee ateïs en gelowiges nog 10-jaar op aarde!
Hierdie stelling het hy redelik op- geback met wetenskaplike feite & verwysings.
Het Siener hoegenaam hierdie natuurverskynsel aangeraak in sy visioene?

Groetnis

Louis

Daar word melding gemaak in die boek “AS DIE YS SMELT” wat n goeie aanduiding kan wees van aardverwarming. Ek sien daar word verwys na die Siberiese Pool Ys waar reeds groot gedeeltes al weg gesmelt het.

Jan Nel

Hallo Ruiter, ek het met belangstelling die hele repliek gelees en gaan jou hier ondersteun, dit wil voorkom of die meeste mense nie die basiese kan en of wil verstaan nie, in iedere enkele geval genoem van David en Goliat af vorentoe. was dit die feit dat die mense gereed en gewapen gestaan het, en bereid was om hulle lewe te gee met die onwrikbare wete dat net die een Ware God hulle saak verteenwoordig nie, dat hulle bygestaan, beskerm , deur verootmoediging , herkenning tot God en bid to God is die wonderwerk verskaf, en die oorwinnig gegee was,… Read more »

Dirk Albers

Jan, jou houding is reg ! Mooi man. Het julle nie al gewonder nie, waarom uit al die baie hawens in ons land, of selfs Suidwes, kom die duitse oorlogskepe in Luderitz aan ? Hier moet mos baie diep praktiese, strategiese, geskiedkundige redes hiervoor wees, of hoe ? Ek sal graag julle menings hieroor wil hoor. Vir my is een van die ooglopendste redes, dat duitsland Suidwes weer gaan terugneem ? Die feit dat Siener gesê het die wit liberale drêk vlug deur Durban die land uit, oortuig my dat Durban nie die hawe vir die Boere sal wees nie… Read more »

Ruiter vd Forums

@ Jan,
Saak is reg ou grootman. Ek maak seker my embarming van my toegif aan verarmde blankes in Kraaifontein hiermee ongedaan.
Jy loop en verkoop immers nie jou gegewe medemenslikheid, en verkondig dit op jou mou nie.
Al my uitslag-ooie – direk aan hul.
Waardeer jou skrywe.
Mag jou paaie al meer so…gelyk loop.

Groetnis.

Ruiter vd Forums

@ Jan (2),
Duisend Bybelse teksverse plak & paste, en Godsgeleerd voorkom, beteken niks.
Ingilse idioom seg immers:
“Talk is cheap…but money buys the whiskey”.

Marellus

In Vino Veritas want drank, my liewe ou Ruiter … verdra nie onreg nie.

Marellus

… en Die Skepper (YHWH) sal soos voorheen ‘n vuur aansteek wat nie geblus sal word nie.

Ruiter vd Forums

‘Wanneer daar n fees van woorde is, is daar gewoonlik n gebrek aan wysheid’.

Hinsie

Goeie naand, Ruiter, Jan, Dirk en andere. U is heeltemal reg, mens moet paraat wees, die ‘klip in die slingervel’ hou. God help die wat hulle self wil help, kan nie net op die stert sit en hoop vir die beste nie. Dit is nie eers bebateerbaar nie. Verwys my skrywe hierbo oor hoe ‘n mens “operate” die diekant en die anderkant. Nou die diekant is materie/vlees/bloed/stof tot stof. Mens kan dit beveg met materie/slingervel/geweer/spies/swaard en dies meer. Aan die anderkant is daar nie materie/ vlees/bloed/stof tot stof nie. So al die materie wapens gaan niks help nie. (‘n .303… Read more »

Christina

Val die dinge darm nie nou baie mooi in plek nie, die tyd is baie naby, Teresa May is die vrou in blou en wit, Nato wat ontbind is (Brexit), die rooi meul wat omval is Mugabe, die ys wat smelt moet nog kom (dis nie Global warming nie) dink bietjie mooi daar oor, wanneer ons perske rëen, begin die ys te smelt in Amerika en Europa, maar teen daardie tyd is die oorlog al klaar ver gevordered, Eskom is besig om weer load shedding te beplan, en swart op swart geweld is nou baie erg, daar gaan nog ‘n… Read more »

Dirk Albers

Was julle ook bekommerd oor die voorgenome bankstaking, wat toe op die laaste nippertjie agv n tegniese punt, deur die hof afgeweer is ? Maar die bank-unie se groot geeste, was nie opgewasse teen die verteenwoordigers van die ” white monopoly capital ” nie, nê. Nou hou hulle vol dat hulle nog steeds moleste gaan maak ? En die hele land hou hulle asems op ! Kan iemand nog twyfel dat ons stewiglik op pad is na die grootste staking wat hierdie land al ooit gesien het ? Wat Siener so lank terug voorspel het ! Die barbare steel elektriese… Read more »

Louis

Dirk, dis op forums soos die, waar goeie inligting gedeel of geverifieer kan word. Dit veral in die tyd waar amper geen meer opregte eerlike inligting beskikbaar is nie. Inligting wat wel nou vrylik en volop is, is die van mense en organisasies wat vyandig staan teenoor die Christen Geloof, nasionale volkseie kultuur en herkoms. Hulle leef tans in hulle eie voorspoed, sonder om ag te slaan op die dag wanneer daardie voorspoed eindig. In die Bybel lees ek, toe Israel uit Egipte getrek het, was daar ook vreemde volke onder hulle. Let wel die seën en die hoof tema… Read more »

Rudi

Dankie vir daai Louis, ek dink dit is baie waar wat jy sê as jy hierdie tydperk as die smeltkroes beskryf. Dit maak my baie gelukkig om te weet dat goed stadig maar seker besig is om the draai na ons kant toe, maar ‘n groot deel van my is ongelooflik hartseer om ons geskiedenis so te sien vertrap en verdraai te word, hoe ons mense om die bos gely word en hoe baie van ons mense wegval uit ons Vader se riglyne uit. Die eie ek wil nie vrede maak met die verwoesting van ons historiese kultuur nie, maar… Read more »

Louis

Rudi Ja hier en daar is ʼn effense lig punt, maar ek glo nie ons het die draai punt bereik nie, ja ons is op pad daarheen. Die draai punt sal kom as die Boere dinge in eie hande neem, met die Hemelse Vader aan hulle sy. Hoe sê die Bybel nog n bietjie sluimer nog bietjie slaap. (lekker apaties toestand en van oorvloed) hoe verder sak die ons volk in die modder put af. Die Hemelse Vader wag vir ons, Hy wag geduldig dat ons, ons deel moet doen. Onthou daar was net 11 apartheids wette glo ingestel. Tans… Read more »

Louis

Mr Snyman

Is hier nie nog n visioen wat besig is om in vervulling te gaan? “Engeland knoei in die geheim”. Sien you-tube die volgende, “Ukrainegate hoax tries to stop Barr & Durham from investigating Russiagate”.

Huidig is alles stil hier nou by ons in SA, maar in die buiteland is daar dinge besig om te gebeur.

Groete

Louis

Renata Jansen

Ek voel dieselfde. In n mate maak die stakings my bekommerd en opgewonde. Bekommerd oor wat nog voorlê maar opgewonde omdat die tyd al hoe nader kom. Ons is reeds deur bitter baie hel en seer en daar wag nog erger dinge. Dit maak my bang, benoud en hartseer, maar tog is daar n ondertoon van berusting en van ‘kom wat wil, ek sal my man staan vir solank as moontlik, omdraai kans is daar nie’. Wat my egter die bangste en hartseerste van als maak, is ons eie mense wat nie wil hoor en verstaan nie. Mense met gesonde… Read more »

Jan Nel

Renata, jy is reg, ek dink ons het nog verder om te val voor daar omdraai kans is. die probleem is, hoe opreg jy ookal is, daar is nie kans van opstaan en teenstand bied op die oomblik nie, daar is te veel verraaiers en meelopers wat te bly sal wees om sy wit buurman in die rug te steek en voorbeeld van jou te maak, hou lae profiel daarom, berei voor, geestelik en liggaamlik in die tyd wat oor is, meer en meer mense sal hulle foute agterkom en hopelik terugdraai op die regte pad, dit raak al hoe… Read more »

Ockie

Jy is heetemal reg Jan, en nee jy is nie siek nie net normaal. Raak bekommerd as daai gevoel verdwyn…

Andre

Neem deel aan die gesprek…

Dirk Albers

Ek het gekyk na n video van die ” parlement. ” Daar het een of ander DA-soustreinryer n baie indrukwekkende toespraak gelewer. Die onderwerp was die gevaar waarin al ons pensioenfondse verkeer, omdat die anc mafia dringend geld benodig. En die pensioenfondse, van alle kleure en geure, hang soos ryp appels, en soebat om gepluk te word. Nou dreig die man die anc ? Onder andere, dat hulle wetgewing sal inbring, dat pensioen-betalers hulle pensioene sal kan onttrek, al werk hulle nog, en al het hulle nog nie aftrede ouderdom bereik nie ? ? Dit klink tog te pragtig en… Read more »

Ockie

Renata, ek is ook bekommerd, maar daar is terselfdertyd n n vlammetjie van hoop wat al groter begin brand. Die afgelope tyd is daar sooo baie van ons volk wat begin soek, soek na antwoorde, soek na die waarheid en dit is vir my opvallend hoe baie van ons mense begin besef dat daar net een waarheid is en dit is die woord van ons Almagtige Vader in die hoogste hemele. Dankie vir almal wat deel is van Vaandel, en insete lewer wat poog om mekaar in te lig oor dit waaroor alles gaan.

Adriaan Snyman

Oor die afgelope 25 jaar is die blankes in Suid-Afrika al herhaaldelik deur faksies vanuit swart geledere met ‘n volskaalse aanval gedreig. Daar is selfs plekke en datums genoem van waar en wanneer die aanvalle sal plaasvind. Ek gaan hier slegs enkele van hierdie dreigemente noem. • ‘n Anonieme SMS het op Saterdag 24 April 2010 die rondte gedoen dat pamflette in die Polokwane-omgewing versprei word waarin swart mense aangesê word dat hulle op Vryheidsdag 27 April soveel wittes moontlik moet vermoor. • Kort na Zuma se verkiesing as president op 9 Mei 2009 het hy op ‘n vergadering in… Read more »

Adriaan Snyman

Die president het misluk, die minister het misluk. immigrante minister Motsoaledi het ook nie daarin geslaag om die hekke vir ons oop te maak nie … ons jeug is werkloos, in Suid-Afrika maak hulle ‘n warboel van alles … hulle het alles … Ons sal ons land herstel, ons kinders sal nie doodgemaak word nie, ons kerke sal nie gesluit wees nie. As iemand werk toe gaan, sal ons hom doodmaak … Bloed en geweervuur en vuur sal stink oor die hele land. Natal sal gesluit word … in Johannesburg, Pretoria en Kaapstad sal ons Nigeriërs, Ghanese, Kongolese, Tanzaniërs, Malawiërs… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, dankie dat jy hierdie spesifieke punt aangeraak het ! Ek het al tevore gesê. Geen intelligente, GELOWIGE Adamiet, sal OOIT Afrika-politiek kan verstaan, en akkuraat voorspel nie. Vir die eenvoudige rede dan ons nie genoeg boosheid in ons het nie. Dit is waarom Vader vir ons profete gegee het, en NOG STEEDS gee. Maar nou weet ons dat die satan doen PRESIES dieselfde ding, en ons probleem is om te kan onderskei tussen al die baie ” profete. ” En dit is die rede dat Hy n TROOSTER gestuur het. Dit is die GEES VAN APARTHEID ! Ek stel… Read more »

Louis

Hier is iets interessant op YouTube

Nigel Farage – Angela Merkel Says UK Must Give Up Northern Ireland In Order To Leave EU
2,529 views•8 Oct 2019

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag almal hier by Vaandel.. Oom Adriaan dankie dat U nog altyd vir U Volk daar is met nuus van bemoediging en hoop deur jou skrywers pen, ja en ek is al menig-maal herinner dat ons as BoerVolk nog nooit alleen is of was nie. Dat VADER YHWH nog altyd daar is om ons (opregtes en gelowiges) te beskerm in ons daaglikse lewens. Laat my ook asb nou toe om net hier op U webtuiste ‘n woord van dank te gee. Dierbare en Almagtige VADER YHWH, Skepper van Hemele en Aarde. Dankie weer vir nog ‘n dag in ons… Read more »

Louis

Is die los punte van Siener v Rensburg besig om nou bymekaar uit te kom? Gister het Angela Merkel vir Boris Johnson gesê, Engeland moet Noord Ierland opgee as hulle die EU wil verlaat. Sondag het Trump besluit om sy troepe uit Sirië te onttrek, (Amerika het saam met Turkye die grens tussen Turkye en Sirië gepatrolleer). Die Koerde het groot aandeel in gehad om ISIS te verslaan. Huidiglik is Turkye het begin met aanvalle op hulle grens met Sirië. Seker om die Koerde uit te moor. (Sien) You Tube: A Shakespearean Act of Betrayal”: Trump Agrees to Let Turkey… Read more »

Hartmut De Wet

Spreuke 18:21
Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag weer.. 2003/10/19 Droom: Ek staan in donker (swart) straat, dan hoor ek ‘n klomp blankes wat praat (stry onder mekaar). Dan hoor ek die weerlig slaan en as ek opkyk, kom daar ‘n papier en polistirien-vliegtuigie (lig in gewig) nader. Ek vang die vliegtuig met my regterhand en sien dit lyk soos die Vier-Kleur (Vlag). Dan sê ‘n/die Wese se stem aan my ek moet eers die vliegtuig laat gaan sodat die winde van verandering eers volbring kan word. Twee belanrike datums word genoem: 14/15 Desember 20.. en 103/112 dae later. Ek los dan die vliegtuigie en sien… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Hallo weer .. 2003/11/04 Ek staan in my tuisdorp M……. TVL. (Letwel so bietjie nuttelose inligting, was in die verlede Nazaret.) Ek sien die Landswapen/Banier en ook die dorp se wapen/banier. Dan sien ek ook ‘n groot sterk Arend met vier kleure op sy vlerk sweef bo-kant my. Esegi-ël 17: 3-4 verskyn ook voor my. ‘n Bui-reën sak uit en ek hardloop na die agterkant van ‘n huis. Hier sien ek ‘n Olyfboom waarin die Ou-Vierkleur hang maar lyk nuut. Die een kant van die Vlag is Spierwit. Op die wit gedeelte staan die volgende Woorde: YHWH Brith-Jah (dogter van… Read more »

Quasimodo

Boris is nie ‘n engelsman nie. By is ‘n Turk, Borris Ali Kemal Bey.

JanB

Quasimodo hier is ‘n artikel daaroor. Nou kan mens tereg vra toe oom siener sê ” en ‘n Turk steek drie hooimiedens aan die brand”? kon hy hom dalk ingedagte gehaad het. What You Didn’t Know About Boris Johnson’s Turkish Roots Boris Johnson, Britain’s lovably eccentric Foreign Secretary is seldom, if ever, referenced in relation to Armenian interests (though the fact that he won the “most offensive Erdogan poem” competition is certainly of interest to our community. What did he do with the £1,000 prize? Your guess is as good as mine!). In fact, he is so removed from the… Read more »

Quasimodo

Gaan probeer maar die turk by iemand anders goed praat met ‘n onverifieerbare artikeltjie. Wat jy nog moet leer het ek al vergeet.

JanB

Jyverstaan verkeerd ek wil hom nie goed praat nie my maat. Ek bevestig net jou siening dat hy ‘n Turk is, met ‘n bewys. Jy se net hy is ‘n Turk. Nou sal almal jou GLO. 😢

Quasimodo

Ek gee nie om wie dit glo of nie glo nie. Almal het sekerlik Google. Maar in jou ywer om slim te lyk en my kommentaar te hijack, sleep jy nou ‘n artikel van die Armeense volksmoord hier in wat poog om die Turkse moordenaars te verontskuldig. Dít en die betraande emoji word nie waardeer nie! Swak! Probeer iemand anders.

JanB

Boggelrug dle trane is vir jou wat huilerig is. Die gesprek tussen jou en my is verby.

Danie Muller

Jy kan nou mar n skoon onnerbroekie gan aantrek ou seun.

Laurie Pieterse

Dankie oom Adriaan, baie leersaam en insiggewend.Vader sal die wat moet sien laat sien.

Dirk Albers

Vandag het die hof beslis dat zuma moet verhoor word vir die wapen-skandaal ? Die saak sal nou glo volgende week begin ? Jammer mense, ek sal dit eers glo as ek dit fisies sien en hoor ? Hy het die zondo-kommissie ook vir n ” ride ” gevat. En die skynregses het hard geveg vir afrikaans by Stellenbosch-universiteit, nê. Soos hulle vir die naam van Pretoria geveg het ? Waarom is dit so moeilik vir al hierdie ” patriotte, ” om die waarheid vierkantig in die oë te kyk ? Die witman in hierdie land, is al LANKAL ter… Read more »

Louis

Die Koerde het toe n ooreenkoms met Sirië gesluit, om hulle te help teen die Turkse inval. Fox news vandag beweer, Turkye (NAVO bondgenoot) is tans besig om in volskaalse oorlog betrokke te raak in Sirië teen die Koerde. Die Siriese weermag (Russiese bondgenoot) gaan nou ook by die oorlog ingesleep word. Turkye is in elk geval onwettig in Sirië. Die gebied waar die Koerde en Turkye veg, is Sirië se olie ryke gebied. Sirië het olie verkope nodig, om hulle land te herbou. (nog n Siener visioen in vervulling te gaan?). Fox News beweer die Koerde het n ooreenkoms… Read more »

Dirk Albers

Louis, baie dankie vir hierdie bydrae ! Dit lyk asof hier n hele nuwe oorlog aan die uitbroei is, nê ? Dit ondersteun my vorige stelling dat die ” Industrial military complex ” die HEELTYD nuwe oorloë moet begin, om hierdie MONSTER aan die lewe te hou. En die rykes moet die heeltyd meer miljoene en/of mag bymekaar maak, want dit is n obsessie by hulle. Presies soos die satan se kop werk, nê. Ek dink nou skielik daaraan. Toe satan ons Verlosser versoek het, wat was sy aanbod gewees ? Hy het KONINKRYKE aangebied ! Hier is nou nog… Read more »

JanB

Dirk hoe lekker laat jy my nou lag. Dan sal hulle seker se.” Go in piece”

Louis

Dirk dankie, Amerika woel dit nou tussen die verskeie partye. Die wat wil hê Amerika moet militêr betrokke raak, (seker gesteun deur wapen vervaardigers en vir die olie in die gebied) en dan mense soos Trump wat wil hê die Arabiere moet self die ding uitveg, Trump meen hulle veg nou al eeue lank in die gebied, laat hulle mekaar uitroei, miskien sal dit dan vrede onder hulle bewerkstellig. Amerika keer nou met sanksies teen Turkye sodat die oorlog nie moet eskaleer nie. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Ek wil bydrae maak om ons volks genote te help bemoedig… Read more »

Boepie

In 2008 het die olie prys gespring tot $140/vat, vir die afgelope tyd val olie tussen $50 tot $60/vat. Dit is geen geheim dan dat net produksie koste op olie $50/vat is, daar is in nou geen wins in olie te make nie. In die 80s het die Irak, Iran oorlog vir die wereld n lae olieprys verseker, bloot omdat die aanvraag die aanbod oorskry het. Vandag is dit egter net die teenoorgestelde, die aanbod oorskry die aanvraag. Hierdie balans tussen aanbod en aanvraag kan net met n oorlog herstel word, tot op datum is olie en veral olie tankers… Read more »

Dirk Albers

Ek gesels met goeie christene wat geskok is ook n koerant-artikel wat vertel van honderde blanke plakkers in een of ander plakkerskamp ? Toe sê ek dat daar ten minste n miljoen blanke plakkers is in hierdie land. Ek het ehter geen bewyse of volkstellings om op staat te maak nie. Ek werk maar op persepsies wat mens so oor die jare optel, as jy die situasie met aandag dop hou. Verder weet ek dat jy van die media, en die ” regering ” net leuens sal kry. Miskien moet ons definïeer wat n plakker is. Dit is nie net… Read more »

Louis

Ek sien die Engelse het weer uitstel gekry tot Januarie, en dat hulle verkiesing het in Desember….

Dirk Albers

Louis, hierdie manewales van Brittanje, rondom ” Brexit, ” is n bewys dat daar nie so n ding is soos ” demokrasie ” nie ! Die bevoking het duidelik by die stembus gesê wat hulle wil hê. Maar dit pas toe nie in met wat die ( joodse ) geldbase wou gehad het nie. Toe begin al die jakkals-draaie, uitdeel van fopspene, en leuenagtige bedrog en verwarring. Dit is presies hoe elke land regeer word. Die mofskape gaan trek hulle kruisies, en dink regtig dat hulle n verskil kan maak. Maar wat BAIE erger is, is wat in hierdie land… Read more »

Ockie

Hulle val is naby Louis, wag maar en sien.

Mich

“En in die Ooste sal jy op grasgroen weivelde seevierend ‘n oorwinningslied sing, en lewende water drink uit ‘n goue graal Nadat die Bergbok die Roos verpletter het in die land van die Smaragrooi Bloeisel” (Siener van Rensburg 1902) – Tong in die kies vir die rugby ondersteuners

Lucas

More Adriaan Dis hoe ons geval het…One trick pony….dieselfde slapriem truuk oor en oor Uitreksel volg hieronder: Tacitus explains the policy of his father-in-law, Agricola, in bringing the comforts of Roman civilization to the barbarous British: ‘His object was to accustom them to a life of peace and quiet by the provision of amenities. He therefore gave official assistance to the building of temples, public squares and good houses. He educated the sons of the chiefs in the liberal arts, and expressed a preference for British ability as compared to the trained skills of the Gauls. The result was that… Read more »

Michelle

Dankie dat julle hierdie aanhaling opklaar. Ek wonder nou al vir dae lank of Siener van Rensburg dit regtig “gesien” het.

Mich

Haai Michelle en Adriaan ek sou dink “tong in die kies” sou daarop dui dat dit nie feitelik is nie. Ek verstaan ook nie die sportgod veralgemening nie. Ek stem daar is n klomp swape wat dink hierdie beteken baie vir hulle reenboog, maar ek dink eerder daar is n klomp afrikaanse manne, durf ek se boer seuns, in daai span wat net wil rugby speel, en nogal goed doen om dit hulle werk te maak, net soos die afrikaanse rekenmeester sy werk doen al is dit om vir die swartvel belasting geld intesamel. Of die afrikaanse ingenieur wat eskom… Read more »

Andre

Dit maak vir my baie meer sin dat Siener gese het bitter min mense gaan oorbly

Louis

Goeiedag, Die Konserwatiewes party het gister met meerderheid stem die verkiesing in Brittanje gewen. Dis ʼn groot oorwinning vir die konserwatiewe patriotte en baie groot nederlaag vir die Liberale kiesers in Brittanje. Boris Johanson wil Brexit so gou as moontlik afhandel, voor einde Januarie 2020 en tegelykertyd tyd, handel ooreenkoms met Amerika (Trump) daar stel. Brexit gaan ook ʼn geweldige finansiële inpak op die Europese Unie hê. Duitsland is aan die stuur van die EU en gaan dit nie maklik maak vir Engeland om net te breek, sonder om ʼn prys te betaal. Daar is net te veel geld op… Read more »

Louis

(Vervolg) Kan ons die volgende verwag van Brexit, iets om oor te dink, ek mag verkeerd wees? Dis algemeen bekend in die nuus, Engeland en die VSA besig met handels ooreenkoms daar te stel wanneer Brexit realiseer. Trump is pro Brexit. Boodskapper van God, Hersiene uitgawe, Adriaan Snyman, bl 372, Die Tweede en Derde Plaag, VSA leen geld aan Engeland wat tot gevolg gaan hê, Engeland word finansieel gebreek. Daarby die een wêreld orde gaan nie gelate die konserwatiewe oorwinnings in die VSA en in Engeland aanvaar nie en moontlik ʼn hand hê met in burger oorlog in Engeland. Dit… Read more »

JanB

Ek het die artikel raak gelees by Whitenationsnetwork. Hulle vertel hoe die droogte hulp vondse aan Boere geplunder is deur TLU SA, Media 24 en AGRI SA. So wil almal pap skep as dit pap reën. REVEALED: HOW DONATIONS FOR DROUGHT STRICKEN FARMERS NEARLY WAS PLUNDERED BY AGRISA, TLU AND MEDIA 24 KINGPINS BY EDITOR – 2019-11-05 POSTED IN: HEAD LINES SOUTH AFRICA since 1994 became notorious for being a haven for high profile blue chip criminals. We can remember the names- especially high profile political rollers and their connections such as Mbeki, Maduna, Selebi, Zuma, Ramaphosa, Guptas, Kebbles, Watsons-… Read more »

JanB

Scott’s affidavit has been submitted as evidence in chief in numerous criminal cases in 19 countries that has been opened against those involved in this fraud scheme. Scott has agreed to testify against the organizations and executives of TLU SA and Media 24 and AGRI SA in return for immunity against prosecution. Scott alleges he was approached to broker a deal in which TLU SA could sell 250 GABM donated Investment SNG Global Dollar Bearer Bonds to private investors outside of South Africa. It is alleged in the affidavit that Scott and certain executives from the organizations TLU SA and… Read more »

JanB

It is alleged in the affidavit that $10 million was transferred to an account linked to Media 24. The client number is PLOKM 432187563B ZQBED. It is alleged in the affidavit that $10 million was transferred to an account linked to AGRI SA. The client number is 3 QT JFJM27 SOVT513R DCX. It is alleged in the affidavit that $10 million was transferred to an account linked to Scott. His client number is RTI 67 BC29S 0AJWQZUTR7. Scott claims his responsibility in the conspiracy was restricted to the selling of the 250 Investment SNG Global Dollar Bearer Bonds. Scott claims… Read more »