BLOG

Engeland — geweld gepaard met huigelary

Die nuwe premier van Engeland, Boris Johnson, het belowe om (“lewe of dood”) die Europese Unie teen 31 Oktober 2019, met of sonder ’n onttrekkingsooreenkoms, te verlaat.

Volgens die meeste kenners  lyk dit toenemend of die Verenigde Koninkryk hierdie stap gaan neem sonder enige verdrag met die EU. En dit, waarsku hulle, sal onmiddellik Brittanje se ekonomie van sy rykste, grootste en beste handelsvennoot vervreemd en die land in sy grootste resessie die afgelope byna 100 jaar dompel.

Teen die agtergrond hiervan word daar deesdae in Brittanje talle vrae gevra oor Boris Johnson as persoon. Dis veral sy gebrek aan karakter, bekwaamheid, geloofwaardigheid, staatmanskap, integriteit en sedelike waardes, wat van sy konserwatiewe vriende en kollegas bekommer. Verskie lede van die Torie Party het intussen laat blyk hulle gaan bedank noudat Johnson tot eerste minister verkies is.

In die verlede is Alexander Boris de Pfeffel Johnson in die media al bewys as ’n patologiese leuenaar en opperste rassis (dit neem ons hom nie kwalik nie) wat minstens vyf kinders by veelvuldige vroue het waarvan hy wel deeglik kennis dra. Hy is reeds twee keer geskei en bly op die oomblik saam met sy minares Carrie Symonds.Sy poniekoerant-skandale is legio en sy haarstyl word as dié van ’n takhaar beskryf.

Professor Alex de Waal

In ’n Geheime verslag van die Europese Unie is ’n onheilspellende en kommerwekkende prentjie van die lewe in Brittanje ná Brexit geskilder – met geweld op straat, ’n moontlike burgeroorlog, hongersnood en dekades lange onstabiliteit.

Die vooraanstaande Britse navorser, prof. Alex de Waal, skryf onomwonde hieroor: “Ja, dit is waar: onder die vele onnodige koelbloedige onnoselheid van Brexit sal dit beslis die risiko van hongersnood verhoog.”

Die Britse regering is tans ook besig om militêr voor te berei vir ’n burgeroorlog sou hulle die Europese Unie sonder ’n moontlike skikkingsooreenkoms verlaat.

Tobias Ellwood

Volgens die minister van verdediging, Tobias Elwood, sal 50 000 soldate gereed moet wees vir ontplooiing in die strate van Brittanje in die geval van ’n “no-deal” Brexit.

Britse amptenare het glo ook reeds noodplanne in gereedheid om die koninklike gesin elders te hervestig, sou daar onluste in Londen se strate uitbreek en geweld en anargie die land in ’n bloedige burgeroorlog dompel na 31 Oktober 2019.

Die vraag wat by die lees van hierdie verdoemende uitsprake spontaan by ’n mens opkom, is die volgende: Kan die visioene wat Siener van Rensburg en Johanna Brandt ’n honderd jaar gelede gehad het van Engeland wat nog eendag deur chaos, ’n burgeroorlog en hongersnood geteister sal word, dalk iets met Brexit te doen hê?

Siener van Rensburg stel dit so: “Ek het op hierdie dieselfde bankie gesit toe sien ek hier voor my ’n put en uit die put kom ons kosmandjies. Ek verstaan toe nie wat die gesig beteken nie. Maar nou gaan dit so, as ek ’n gesig sien en ek verstaan dit nie, dan laat die Heer my dit weer sien met veranderings tot ek dit verstaan.

“Ek kyk deur daardie venstertjie en toe sien ek weer die put buitekant en weer sien ek ons kosmandjies kom uit die put en net toe ek dit weer sien, sien ek my nuwe hoed lê by my huis op die tafel. Toe ek die put sien waarin ons verkeer, toe sien ek by my in die put staan ’n leer, en ek staan met my voet op die eerste sport van die leer. Die put was die haglike toestand waarin ons verkeer het. Ons moes uit die diepte van die put regop kyk na Bo om redding.

“By ons ellende was daar die leer in die put; maar wanneer die bont vark by Engeland in die put staan (wanneer ellende en hongersnood aan die orde van die dag is), is daar nie ’n leer nie. Dis toe dat ek weet óns sal nog hier uitkom, want daar is ’n middel (dit is die leer)… Maar vir Engeland sal daar in hulle dag van groot benoudheid géén hulp wees nie!

“Want dis oor Engeland wat die nag gaan toesak. Daar sien ek ’n swart slang lê. Dit is nou vir Engeland sy swart probleem. Dit wys op hongersnood en ’n burgeroorlog. Die slang rol hom op — die swartes en gekleurdes gaan vestig hulle in Engeland. En dan begin al Engeland se probleme — en sy ondergang.”

Johanna Brand se beskrywing is meer direk, realisties en op die man af:  “En watter van die groot Christen-nasies van ons tyd het die meeste bloed vergiet?” vra sy. “Was dit nie Engeland nie? Op watter manier het sy haar hedendaagse glorie bereik? Was dit nie deur die swaard nie?

“In die tyd van Koningin Victoria alleen was daar nie minder nie as 40 Engelse oorloë.

“Wat bloedvergieting betref, staan Engeland ook heel voor in die ry. Met die Bybel in die een hand en die swaard in die ander — geweld gepaard met huigelary — is die Britse Koninkryk opgebou. Maar hy sal self die prys hiervoor moet betaal, want — die oordeel van ’n volk word deur die volk self uitgevoer.

“Wanneer die eintlik smarte in Engeland begin, sal selfs sy vyande en diegene wat deur hom verdruk is, met huiwering en ontsetting vra waarom sy oordeel dan soveel swaarder moet wees as dié van enige ander volk?”

Engeland en Klaagliedere

Die Boodskapper se veroordelende, profetiese uitspraak oor Engeland, herinner nogal sterk aan wat in Klaagliedere 2:5-6 staan: “Almal wat met die pad verbygaan, slaan die hande saam oor jou; hulle spot en hulle skud hulle hoof … Is dit die stad waarvan hulle gesê het: Volmaak in skoonheid, vreugde van die hele aarde? Al jou vyande rek hulle mond oop oor jou, hulle spot en kners op die tande…”

Johanna gaan dan voort: “Met die dreigende moeilikhede wat in Ierland, Egipte (die Midde-Ooste) en Indië sal kom; die ontevredenheid en opstande in Suid-Afrika; en die gevaar van ’n groot, algemene staking en byna onvermydelike rewolusie in Engeland en Europa, is daar nie veel insig nodig om ’n mens te laat besef dat die val van die Britse Koninkryk dan op hande sal wees nie, en ook dat dit sal geskied vanweë die verdeeldheid van sy eie volk en die kolonies wat onder sy heerskappy was.”

Siener en Johanna se visioene stem presies ooreen wat betref Engeland se verlies van sy kolonies. Siener: “Oor die jare heen het Engeland die een na die ander kolonie verloor, en vandag weet ons, is daar nog net een Britse kolonie oor – Hong Kong. ‘n Mens kan dus met reg vra: Waarom was al die bloedvergieting, die vertrapping en verguising van ander volke nodig?”

Johanna Brandt: “En soos Engeland die eerste van alle hedendaagse volke is om die wêreld-smeltkroes binne te gaan, so sal hy ook die laaste wees om daaruit te kom. Dit gaan alleen sy lot wees … wanneer die Britse Eilande nog verskeur is, en geteister word deur ’n bloedige rewolusie, hongersnood en die afskuwelike pestilensies as gevolg van kannibalisme.

“Volk van Suid-Afrika, bid vir Engeland. Dink aan al die kwaad wat hy jou aangedoen het en bid dan vir hom wanneer die duisternis oor sy ryk neerdaal: Dink aan die verlies van jou vryheid, en bid dat die Regter barmhartig mag wees. Dink aan jou 26 000 dierbare dooies in die konsentrasiekampe, en smeek dat die oordeel nie te swaar mag wees nie. Dink aan lang gevangenisstraf van jou helde, aan die armoede van die volk, en bid tot God dat die dae van verdrukking verkort mag word en dat die smarte verminder mag word.”

Siener het ook sewe plae oor Engeland sien kom. Hy beskryf die sewende plaag soos volg: “Ek sien daar staan ’n bont vark. Ek plaas my een hand om die voorpote en die ander hand om die agterpote en met een slag pluk ek sy pote onder hom uit dat die vark omval. En dit is dan ons (die Boerenasie se) aandeel aan die ondergang van Engeland…”

Johanna Brandt sê weer: “Wie die mens se bloed vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word — ja, deur sy eie mense! En ons kan daaraan gerus toevoeg: wie verdeeldheid saai, sal verdeeldheid maai.

“Want dit is aan my gesê dat Engeland sal nog eendag die bittere vrugte pluk van die verdeeldheid wat in sy eie land ontstaan het weens die Boereoorlog, toe dit sy politiek was om te werk met die laagste hartstogte van ons volk — toe Boer omgekoop is om Boer om te bring.

“Terwyl die hele wêreld gereinig word van ongeregtigheid, word van Engeland in die besonder rekenskap geëis oor haar baie oorloë, haar uitermatige hebsug, geweld en bedrog.

“Oënskynlik het sy haar ryk uitgebrei en verryk, maar in werklikheid was die oorwinning die begin van haar agteruitgang. Haar prestige as wêreldmoondheid was sy kwyt. As ons dit goed beskou, was die Europese oorlog ’n gevolg van die Boereoorlog, en dit sal ons, oor die komende ontwikkelinge nog duideliker bevestig sien, wanneer Suid-Afrika waarlik die graf word van Groot-Brittanje.”

Volgens Johanna het Engeland se straf al destyds na afloop van die Eerste Wêreldoorlog begin. Dit is interessant dat ook Siener van Rensburg die besondere swaar strawwe van Engeland voorspel het. Nog een van die plae wat hom sou tref, sou die verlies aan sy kolonies wees – kolonies waarvoor hy deur eeue heen baie onskuldige bloed vergiet het en menige volk tot slawe verlaag het om soveel geldelike voordeel as moontlik uit hulle te kon suig.

Johana Brandt: “Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding. Suid-Afrika is die pêrel in God se oog…

“Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld, want,” het die Boodskapper aan haar gesê: “Julle, wat vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

“Suid-Afrika, “ sê sy, “sal die laaste wees om in die smeltkroes in te gaan en eerste wees om daaruit te kom.” (Siener het dit in byna dieselfde woorde ook geprofeteer).

Johanna Brandt: “Engeland het haar kans gehad en dit verbeur. Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind…”

(Die Engele-boodskapper aan Johanna Brandt in Desember 1916 oor Engeland se uiteindelike lot).

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
212 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Daan

Ek glo nie Johanna Brand se stories nie.

Daan

Bewys dat sy dit wel gese het.

Miskien het iemand dit uit hulle duim gesuig.

Marellus

Tot dan Adriaan, moet ‘n mens hierdie Brandt-woorde lees (bl 6) :

Nie aIleen is ons verdeeld op politiek gebied, maar in die wêreld van godsdiens heers dieselfde gees van haat, tweedrag en onverdraagsaamheid. Die een kerk vervolg die ander, en al die kerke vervolg die sektes, die ontstaan het juis door die wanbegrippe, die doodsheid en die jammerlike gebrek aan ware geestelikheid in die kerke van onse tijd. Predikante vervolg hulle gemeente-lede en kerkeraadsIede vervolg mekaar, totdat op ‘t laatst daar geen enkele godsdienstige ligaam meer in vrede leef nie.

Lees en verstaan : die ontstaan het juis door die wanbegrippe, die doodsheid en die jammerlike gebrek aan ware geestelikheid in die kerke van onse tijd.

…want my kuddes hardloop Mekka toe, omdat Allah genadig is, en my trop wei in Angkor Wat, omdat die Ooste meer wysheid het …

Johan Mulder

Jammer Adriaan, maar 100 jaar gelede het niemand getik in Sout Afrika nie. Probeer maar weer.

Gideon Prinsloo

Duidelik is die Derde Wereld Oorlog oppad en die val van Engeland voor die drumpel van die deur. Duidelik ook die einde van die Rothschild Kartel en die val van die Britse Koningshuis. Ook het baie voorspel dat word die Brexit deur gevoer, die einde van die EU in sig is, wat ook kan lei dat Duitsland kan ontrek van die EU en wat die weg baan vir die Turker om europa binne te stroom. Ook die val van Angela Merkel en haar party met die nuwe Regse Konserwatiewe Nationalistiese Party wat oor sal neem in Duitsland. Hier is ook ‘n burger oorlog oppad in die VSA soos die Radikale Linkses oorlog wil verklaar teen Konserwatiewes, wat reeds die vliek in Hollywood uitreik, Hunted. President Trump word White Supremacist en White Nationalist genoem deur die Linkes oor se immigrasie beleid en die konkeling tussen Rusland, Sjina, VK en die Demokrate in Amerika om President Trump uit die kussings te lig en jag maak op die Konserwatiewe gelowiges. Maar soos ek Siener Van Rensburg se visioene verstaan oor die man in die Pluiskuil wat teen die swart touleiertjie wat nie meer touleiertjie is nie, dat die Konserwatiewes oorwinning sal behaal oor die progresiewes en die moeras van korupsie gaan dreineer. Rothschild en Rockerfeller en Soros sien President Trump as ‘n groot bedreiging vir Globalisme en Nuwe Wereld Orde. die VN is ook oppad om te vou omdat hulle nie meer ‘n Amerikaanse President het wat hulle kan beheer nie, Want President Trump ontrek alle finansiele steun uit die VN. Ook as Duitsland onder nuwe Regse regering kom, wat Duitsland Amerika se voorbeeld volg en ook hul geld van die VN sal ontrek. Duidelik dat Suid-Afrika op Lewens Ondersteuning Masjien nog aan die gang gehou word, maar wat inmekaar sal vou

Dirk Albers

Adriaan, hier is weer baie stof tot nadenke ! Dankie. Dit lyk of die verwarring in engeland begin vergelyk met wat ons hier beleef ? Party mense verwys na Boris as n ” wrecking ball. ” Dis nou daardie groot hyskrane, met die swaar yster-bal, wat aan n kabel swaai, en n hele gebou kan plat slaan. Ons het nou weer ” wrecking ball zuma ” gehad, nê. Maar hy het duisende helpers gehad. Die NSA-gebou, is al amper plat met die grond. Maar wat ookal in engeland gaan gebeur, gaan ons ten nouste beïnvloed, want hulle is eintlik maar ons base. Nou is daar n ding wat ek nie kan verstaan nie. Met ” vrouedag, ” hou cyril n saamtrek in Vryburg ? ? Maar nog vreemder, malema hou vergadering in Springbok ? ? Waarom het hulle na hierdie onbelangrike plekke gegaan ? Miskien kan n leser my inlig ? Hoor julle ook meer en meer van mense wat uit die land uit vlug ? En lyk my meeste van hulle is ” kruisie-trekkers ? ” Deur saam te dans om die Goue Kalf, met die barbare, het hulle net die galgtou vir ons ALMAL langer gemaak, nê. Hulle het legitimiteit gegee aan n sataniese, ONWETTIGE terroriste ” regering ! ” Nou vlug hulle net, maar ons wat te arm is om te vlug, gaan nou gehang word ! Dit is mos nie reg nie, of hoe ? Een van hierdie liberale reënboog-idiote, verontskuldig homself nou die dag, deur te sê : Enigiemand kan n fout maak. Meneer/mevrou, om iemand vir n ” fout ” te vergewe, is darem ook onderhewig aan n paar redelike oorwegings, of hoe ? As jy voor Yahweh kan bely dat jy GEEN waarskuwings, kennis, inligting ens gehad het, om te keer dat jy fouteer, sal n redelike mens jou moet vergewe, nê. Maar julle het GEEN voet om op te staan nie ! En al sit jy snoesig in jou nuwe nessie, terwyl ons armes gehang word, onthou maar net : Wat jy saai, SAL jy maai ! !

Marellus

Johanna Brandt het die volgende in Die Smelkroes geskrywe.

Die verbond tusse die skatrijke Amerika en die magtige Britse Koninkrijk vorm een onoorwinnelike alliansie, die vir die volgende honderd jaar sekuur en veilig die wereId sal oorheers. Mag en onreg, geweld en hebsug het weer die oorwinning behaal.
Ons het nog nooit in onse tijd gesien dat die Reg tot sijn reg gekom het nie, en nou, met die segeviering van die Bondgenote, is onse laaste hoop op bevrijding verijdeld.
Ons vertrouwe dat ons bestaan als onafhankelike volk;, onder een eige volks-vlag, eindelik versekerd sal wees, is vir altijd geskokt.
Houthakkers en waterdragers sal ons nou word. Verarmd en veragt sal onse kinders wees; als vreemdelinge in hulle eige land, sal hulle die oorheerser dien.

Daardie boek is in 1920 gepubliseer :

Was sy nie reg nie ?

So dit beteken dat daar iets slegs met die Amerikaans & Britse alliansie in 2020 gaan gebeur.

Daar is al klaar berugte Amerikaanse akademici wat begin waarsku oor Engeland.

Gideon Prinsloo

Daar was geen Alliansie geskep tussen Amerika en Engeland nie. Engeland het weer oorlog gevoer teen amerika, die Withuis en die Capitool Geboue af gebrand, maar was verslaan gewees deur Amerika, waar die Stars Spangled Banner Volkslied van Amerika af kom. Amerika het presies die selfde deur gemaak as wat ons Boervolk deur gemaak deur Engeland, plase afgebrand, kerke af gebrand, vrouens en kinders voor die voet soos honde dood geskiet. al verskil was dat Amerikaanse predikante nie omgekoop kon word nie, maar ons Boere se predikante was te maklik omgekoop dat ons nie hulle kon vertrou nie. Die Amerikaners het slegs aan die twee wereld oorloee deelgeneem, eerste een waar Woodrow Wilson Amerika in gesleep het, Volkebond vou plat want Amerika keer weer terug na die Monroe Leer om by hul eie sake te hou. toe onder Franklin D Roosevelt wat ook weer toegetree het nadat hy Japan uitgelok het net om ‘n verskoning te he om weer toe te tree. Daarna het Amerika weer onder Eisenhower die isolasie beleid probeer volg. Daar gaan ‘n oorlog tussen Amerika en Britanje uitbreek waar Amerika aan duitse kant gaan veg. Die VN en Noord Atlantiese Verdragsorganisasie is wat Engeland se basis verseker het. Ons grootste vyand tydens die eerste Wereld Oorlog was Louis Botha en Generaal Jan Smous…ek bedoel Smuts wat ons verhoed het om weer onafhanklik te word sonder Engeland se han daarin. Herzog het ook die onafhanklikheid probeer vermy ter will van sy vriend Kolonel Cresswell van die Arbeiders Party. Later John Vorster en later PIK Botha en De Klerk wat ons so uitverkoop het ten spyte daarvan dat Thatcher en Reagan aan ons kant gestaan het. Ons Grootste vyand is die Afrikanerbond wat deel is van die Vrymesselary

Johann Cronje

The United States, Britain & the Commonwealth in Prophecy.
info@lifehopeandtruth.com
Download in PDF
BLADSY 77
The END OF THE BRITISH EMPIRE.
For over 200 years the British Empire, the largest in world history, dominated the globe. But with the coming of the 20th century, it would begin to see its end—though the core nations of the empire would remain together in another configuration. Germany twice challenged the British Empire, and though Germany ultimately failed, the strain of fighting two bloody and costly world wars proved to be a major factor in the empire’s unraveling. With the help of the other Allied powers, Great Britain emerged from World War I victorious and larger, expanding the empire to its peak after the war by adding over 1 million square miles of territory in the Middle East and over 13 million subjects. Its expansion, however, sowed the seeds of its fall: • The empire’s immense size proved to be expensive and ungovernable. • The enormous debt Britain incurred to fight the war and the financial burden of supporting and defending its immense empire weighed down the economy. • British citizens grew weary of the costs of the empire. • Many of its finest leaders died in battle. While Germany’s second attempt also failed, the convulsions and repercussions of World War II proved to be the eventual undoing of the British Empire. The British fought bravely and valiantly against Hitler’s Axis alliance from 1939 to 1941, but after nearly two years of fighting, it was obvious that by itself the empire could not defeat the remilitarized Germany. Nor could it do so with the aid of the Soviet Union, which joined the war in 1941.
Lees SELF verder vanaf bladsy 77 –

Johannes

Kom ons kyk na ‘n klomp dinge. Alles wat oom siener vir ons gesê het.
Ons het een groot pot, Gooi 11 families wat elke dag imegreer, werkloosheid van 28% of meer, 48% van ons polisie is onbevoeg om ‘n wapen te hê, tekort aan aminusie vir die weermag om mee te oefen of hulle diens te doen, min water en dan kos skaartste of ten duurste bymekaar. Dit kan nie lank aan gaan voordat die pot oor KOOK nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag julle almal hier by VAANDEL Dankie weer Oom Adriaan vir die goeie Nuus en bemoediging. Ja ek kan nie wag vir die ondergang van die Rooinek-Engelse nie. My pa se moeder was die tweede jongste van 15 kinders sy het met die Anglo-Boere-oorlog twee broers verloor. My Pa se Groot tante (sou gewees het) Lizzie Van Zyl is een van die eerste slag-offers gewees (van uithongering en mens mishandeling) van die Engelse se Bloed-dors. Hulle het van my familie in Middelburg Transvaal aan hulle rekeninge gestuur omdat die Rooinek (Satan se sitplek) kwansuis na my mense se vrouens en kinders moes omsien in die Anglo-Boere-oorlog. So Engeland jy het jou eie ondergang bewerk-stellig. Val van Efraim is nou voor die deur. Hulle wat die hele aarde bemors/besmet het met die Anti-Chris Taal… Deur daardie drek Taal het ek amper/byna my Matriek gedryp. Die Engels van vandag is, ek dink ook een van my Volk se strawwe wat VADER YHWH oor my/jou/ons gebring het. Ek hoop en glo nou dat dit nie lank sal wees/duur nie, vir die val van Engeland nie, want Oom Siener het gesê dat as ons kyk na Engeland en die dinge daar gebeur sal dit nie meer lank wees (of nog jare wees nie) voor ons (BoereVolk) ons vryheid sal verkry nie of Tweede Republiek, met Een Vlag met Een Geloof Met Een VADER YHWH, maar Ook net deur ‘n Tweede Bloedrivier, dit sal nie maklik wees nie mense/volksgenote. Voortrekker se leuse is nou een met ons “Net deur Bloed Sweet en Trane sal ons Nader na ons VADER”.. Mag ook die woorde van Oom Robbie Leibrandt ons altyd bybly “As ek Storm Volg my, As ek sou Val Wreek my en as ek sou Omdraai Skiet My. Aan VADER YHWH alle EER. Mag Duitsland ook nou binnekort Suidwes / Namibia terugvat en die spoorlyn van Ludiritz na Prieska nou loop en alles nou in plek val.

Hinsie

Goeie Naand,
Daan. U sê u glo nie tant Johanna se voorspellings nie. Dalk moet u sommer oom Langenhoven se geskrifte ondersoek. Hy het met logika, gevolg en oorsaak, uit geredeneer wat tant Johanna en oom Siener ‘gesien’ het. (Ook 100 jaar gelede). Baie lank om te bespreek, maar dit kom daarop neer dat dit net ons eie, eie skuld is dat dit so gaan met ons vandag. Dis nie die Ingelse, Amerikaaners, Russe of wie ook al se skuld nie. Die probleem is, ipv. dat ons aan ons kant van die grens gebly, en hulle aan hulle kant gebly het, het ons hulle mos gaan haal om die gras te sny en die bossies uit te trek, die ‘groot ek’ kan mos nie die goetertjies doen nie, en “Anna” moet mos die kleintjies groot maak, daarom het ons hulle mos in die k-buitekamer laat bly, sodat “Anna” darm nog die skottelgoed, in die aand, ook kan was. Oom Langenhoven stel dit as ons eie ‘fondasie gebou’.
U sien as ons nou aan ons kant gebly, ‘fondasie gebou’ het en hulle het dieselfde gedoen, dan was daar mos nie probleme nie. Sien asb. Eseg 16 : 49 en 50, (die redes vir die val van Sodom en Gomora) dan sal u sien dit is ons eie hoogmoed, trotsheid en gemaksug wat ons in die posisie het. Die val van ons land, soos S + G daai tyd. Die wat die ‘strafgerig’ gaan oorleef is die wat gaan ‘fondasiebou’, maar die wat gaan ek, ek, ek, groot moeilikheid.
Vir die wat belangstel om oom Langenhoven te lees. Die boek is “Die Opdraende Pad” (as ek reg onthou) die boek is ook in die Versamelde Werke volume 10. Onder die hoof “Belangstellings”. O, ja daar is ook ‘n skrywe oor “Die val van Engeland”. (In dieselfde boek.)
Groetnis.

Lanie

Hinsie jy slaan die spyker op sy kop! Ek sien al jare hoe die blankes om ons dink hulle is te goed om te buk om ‘n papiertjie op te tel. Die algemene houding is dat dit benede hulle is om iets self te doen of hulle hande vuil te maak. Persoonlik doen ons AL ons werk self, en ek bedoel ALLES. Die gekleurde volke kyk jou aan asof jy uit die ruimte is totdat hulle dit gewoond is, maar die blankes kyk jou aan asof jy iets is wat op ‘n vullishoop hoort omdat jy so ‘laag daal’ om fisieke arbeid te verrig.

Celia

Ek voel baie sterk hieroor. Met 4 kinders alles SELF gedoen. Groot huis,tuin,swembad,voertuie. Dit was lekker, ek was fiks(geen gym nodig) gesond en geld gespaar vir vakansies!
My oudste dogter trou toe met n boer. Alles word deur bediendes gedoen! Die hele huis elke dag n gemors want bediende kom mos. My dogter se kosbare goed word gedurig gebreek, hulle word besteel van kos,geld en goederedie- huis is net bo langs skoon-
Dogter en skoonseun besluit toe om Maria te roep, en te ontslaan met 3 maande salaris.Toe tref die skok hulle-Maria dreig hulle met CMA en n geld eis! Toe hou hulle haar. Wie is nou baas in die huis.
Jare gelede het dieselfde dogter vir haar skoonsuster gese(Ek was om hoek en het dit gehoor) “my ma was net n meid” was haar woorde oor my wat alles SELF gedoen het.
Maar vandag, is ek VRY en nie in knegskap nie.
Ek was nooit. My twee seuns doen ook alles self – koppe reg aangeskroef.
My “slaaf”dogter gaan heeldag af oor ha frustrasie met Maria. Skielik, begin sy toe vir Maria te evangeliseer! Wat vir haar reguit se “ek bid tot my voorvadergeeste”!!
En ramp na ramp tref my dogter se huis….
Ek t uitgevind Maria is bo op n shangoma….
Mense- bly weg- as mense en plase oral oorsee hul eie werk kan doen- Wat s fout met Suid Afrikaners. Oppas wie julle in julle huise toelaat. Wat gebeur, is ons rebuild.
Ek t onlangs Orania besoek!, Trots!

Celia

…Ons eie skull…

Celia

Dankie Hinsie. Stem saam!
Lui witmens in Afrika- dis jou die donderdag. Doen jou die werk en los nie jou kinders(huismoles by volksvreemdes nie. Punt!

Marellus

Dan sal daar vyf Duitse oorlogskepe in Luderitz land as die gras weer vir die tweede maal groen word (enige tyd tussen September en Novemer), en oom Nicolaas sê hulle kom ons bewapen omdat ons nie gewapen sal wees nie (ons sal nie meer oor ’n eie weermag beskik nie): Sodra die (vyf Duitse) oorlogskepe land, sien ek die Engelse vlug weg uit Rhodesië en Kaapland.

Maar Duitsland het tans ‘n probleem – haar vloot is ‘n skande. So waar gaan sy vyf oorlogskepe vir Lüderitz kry ?

Vier van hulle is Amerikaanse museum-stukke, ten spyte van Russiese vrese oor die Iowas .

Word ek uitgelag ? Gaan kyk dan hierna, en lees hierdie.

Duitsland gaan haar vlag oor die Iowas hys, want Amerika sal hulle spotgoedkoop verkoop. En dit is snaaks wat Iowa beteken – Pragtige Land.

So hier is vier van die vyf skepe vir Lüderitz.

Wat is die vyfde ?

Die Bismarck.

Sy sal weer seil.

Ruiter vd Forums

Johnson die epitoom van wat die Land vd Kwien vergestalt.
Onder die vaandel van ‘fair play’, dra hy die gesig en argelose persoonlikheid van n Britse offisier wat sonder huiwering Boere krygers voor n vuurpeleton sal daag.
Of voor die voet sal fusilleer.
In hul eie taal, wens ek hierdie huigelagtige nasie die vlgde toe: –
‘There day of comeuppance can not come soon enough’.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag almal weer by Vaandel… Aan DAAN. Ek dink U is ‘n werklike Libtard/Liberaal deur U kennis en wysheid op ‘n sosiale media blad te wys. U onkunde spreuk boekdele, dit is soos Maroela Media as jy die politiek van ons met bewysse kan uitken en vir ander kan wys hulle onkune dan word alle menings van jou in die Recycle bin gestort. Maar die Onvervalste Woord leër my nog elke dag dat VADER YHWH Veraltyd in beheer sal bly, gelukkig het SY kinders van SY Uitverkore Volk (Letwel nie Volke nie) nie U goedkeuring nodig nie. Deur jou domastrante houding teenoor Oom Adriaan se webtuiste en of hy bewysse kan neerlê… dit het niks eintlik met U uit te waai nie. Jy is ‘n kuiergas op die blad. Nie Regter of jurie nie. Maar soos ek Oom Adriaan ken, hy sal homself nie skuldig maak op ‘n webblad soos die aardse Leuenaars (Kerke/Kerk-Predikers/Priesters) nie. Wat maak jy dan hier DAAN? Of is jy weer soos die Fariseërs van my/ons Massias se tyd wat altyd loop en skoor soek het, Net om my/ons Verlosser te kan vas-maak. So ‘n hedendaagse staats-spioen noem ek jou, om alle kwansuise-ekstremiste. Jy/julle mensies wat altyd dink julle kan alles en almal keer wat oppad is. Julle sal moet wakker skrik (ek dink dis in elk geval te laat) want dit wat nou gebeur is net die begin van jou/julle einde. Ek spreek ‘n vloek uit oor julle soort want dit is julle soort se skuld dat my/ons Volk se swaarkry so groot is. Mensie moet nie nou vir my sê ek mag nie ‘n vloek uit spreek nie, ek behoort nie aan ‘n kerk nie so jammer vir julle. Julle sal gebind word en gebind bly tot my Massias se terugkeer. ag julle almal in die duisternis gewerp word, ek glo ook nie aan draai die ander wang nie. Die wette staan tot vandag toe van die ou-testament. Die Massias het gekom net om die Profisieë te vervul ..

Vervolg .. Hy het nie gekom om die WETTE te vervang nie NEE, maar dit is wat jy kry as kerke met die woord toilet toe gaan. Letwel soos ek al genoem het HY het gekom vir Sy Volk Israel, (nie volke nie), om die verlore 10 stamme se skeibrief te breek/vernietig met Sy Foltering/Kruisiging en die Opstanding van Hom om ons/sy-Volk ook geleentheid te gee om eendag in Sy VADER YHWH se koninkryk te mag deel weer en net ook as ons/ek/julle Sy Wette Woord en Verordeninge en Insettinge na kom, is dit ons beloning. Mense en die wat nie glo dat jy/julle deel is van die Isra-El volk nie, sal ook nie in die Koninkryk deel nie, hoe kan jy Hemel toe gaan as jy nie eers glo dat jy/julle nie ‘n Israliet is nie. Die boek Openbaring is die straf boek en vir die wat gehoorsaam was beloning net vir die Volk van Isra-El. So net Isra-El is die alleen Uitverkore Volk..

Awona

Mense en die wat nie glo dat jy/julle deel is van die Isra-El volk nie, sal ook nie in die Koningkyk deel nie… Rerig Pieter-Jan? Volgens Openbaring 4 staan YHWH met Sy Bruid in die troonkamer van God. Sy Bruid wat Hy gekies het uit alle volke en nasies!

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Hy het nie gekom om die WETTE te vervang nie NEE, maar dit is wat jy kry as kerke met die woord toilet toe gaan. Letwel soos ek al genoem het HY het gekom vir Sy Volk Israel, (nie volke nie), om die verlore 10 stamme se skeibrief te breek/vernietig met Sy Foltering/Kruisiging en die Opstanding van Hom om ons/sy-Volk ook geleentheid te gee om eendag in Sy VADER YHWH se koninkryk te mag deel weer en net ook as ons/ek/julle Sy Wette Woord en Verordeninge en Insettinge na kom, is dit ons beloning. Mense en die wat nie glo dat jy/julle deel is van die Isra-El volk nie, sal ook nie in die Koninkryk deel nie, hoe kan jy Hemel toe gaan as jy nie eers glo dat jy/julle nie ‘n Israliet is nie. Die boek Openbaring is die straf boek en vir die wat gehoorsaam was beloning net vir die Volk van Isra-El. So net Isra-El is die alleen Uitverkore Volk..

Boerperd

Hierdie dokumenter video op RT is baie insiggewend, veral die string kommentare daaronder. Skakel hier onder.

https://rtd.rt.com/films/reaping-divine-justice-south-africa-land-expropriation/

Dirk Albers

Mense, besef julle dat hier al lankal nie meer n onafhanklike regbank in hierdie land is nie ? Almal maak asof die konstitusionele hof die hoogste, wonderlikste, heiligste hof in die land is, nê. Hulle almal is onderhewig aan die ” regering, ” en die magte en kragte agter die regering. Wanneer daar n hofgeding is, wat die stabiliteit van die land bedreig, of iets of iemand groot finansiële skade kan berokken, word die reëls aangepas en/of gebuig. En die heeltyd word met woorde en konsepte gespeel. Wat die tragieste is, is dat daar intelligente geleerde blankes vir al hierdie leuens val. Geen wonder Siener het gesê die mense het ” skille ” op hulle oë ? En hou maar die moleste in zim fyn dop ! Hulle het nou glo geld by Indië gekry om elektrisieteit by ons te koop ? ? Maar as Eskom op maksimum kapasiteit is, is beurtkrag ons voorland. Want dieselfde geldbase wat ons regeer, regeer zim ook. En as zim se geld gewaarborg is, sal Eskom dit beslis in die hande wil kry, of hoe ? Nou het die AMCO unie se joseph metunwa n baie kragdadige toespraak by Marikana gegee nou die dag. Hy het reguit gesê die anc is die lakeie van die ” white monopoly capital. ” Verder dat hulle sogenaamde demokrasie net n groot klug is. Daar is al meer belangrike stemme in swart geledere wat hierdie WAARHEID verkondig. Maar die dom gepeupel sukkel nog om al hierdie ” diep ” dinge te verstaan. Daarom praat malema van n rewolusie wat gaan ontstaan sonder n leier ? Dit is alles mooi woorde, en geleerde begrippe, vir Uhuru ! Dit was nog altyd iets wat selfs die domste swart barbaar ten volle kan verstaan. Maar iets, of iemand moet die bal aan die rol sit ? Miskien gaan winnie haar ding nog doen, uit die graf uit ?

Renier.Dp

Die video op RT is insiggewend. Die stel kommentare onder die video is baie interessant met baie inligting en is absoluut oorheersend gevul met regse sentimente. Ek het nie geweet die regses oor die wêreld heen is só goed ingelig en so gatvol vir die linkse gespuis nie. Dit was verblydend om te lees.

Leon_H

Die kommentare onder die RT video fokus taamlik heewat en regmatig op die “wit liberaal” probleem. Ons weet dat liberale Media/propaganda instansies soos “Maroela Media” maar ‘n skepping is van die Doringbos/Afrikanerbond/Afriforum/Solidariteit en daarom publiseer hulle konstant linkse en humanistiese “versoenings” propaganda wat subtiel besaai en vervuil is met rasgelykheid, broederskap en verbroedering, soos byvoorbeeld hierdie berig oor die “groot Christen” klonkie wat op sy staptoggie gaan om glo vir boere te “bid”…

https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/jongman-bid-vir-boere-op-tog-deur-sa/

Die mees betekenisvolle is die rits kommentare onder daardie Maroela berig. Daar word net geprys en gekruip vir ‘n vale. Die kommentators val letterlik oor hulle voete in hulle pogings om knie-diep in die klonkie se swart agterkant op te kruip – alles in die naam van sogenaamde “Christenskap”. Dit weerspieël werklikwaar die tragiese en patetiese houding, kwaliteit en gebreinspoelde/breinlose toestand van die deursnit wit samelewing van Suid-Afrika. Die kommentare weerspieël hoe siek en vêr links die sogenaamde “Afrikaner” gedaal het. Na selfs 25 jaar se “African Democracy” het hulle niks geleer nie. Die meerderheid wittes van SA is deur-en-deur ‘n spul lae ruggraatlose verraderlike linkse (uitgebasterde?) ploerte. Geen ordentlike witmens kan of wil tussen sulke siek wit gespuis woon nie.

Dirk Albers

Leon_H, dankie dat jy n graaf, n graaf noem, en nie ” tuingereedskap ” nie ! Ek is oortuig dat die meeste blankes in hierdie land gaan uitgewis word. So met die Bybel onder die arm, en n psalm op die lippe. Want hoe anders interpreteer jy die Skrif wat sê : Slegs n geringe, ellendige oorblyfsel, wat by die NAAM van Vader skuil, sal/gaan gered word ? Maar natuurlik sal die ” slim, geleerde ” mense vir jou tien diep ” geestelike ” redes gee, waarom jy hierdie Skrif nie letterlik moet opneem nie. Ja right ! Gelukkig staan daar ook : Laat elkeen sy/haar EIE heil uitwerk met vrees en bewing ! Ek kan eintlik nie glo dat daar so baie blankes is, wat steeds vasklou aan die ” multi-kulti reënboogdroom ! ” En dit is intelligente, geleerde mense ! ( Baie sê selfs hulle word gelei in alle Waarheid, deur die Heilige Gees ? ) Hoe op aarde bring mens die kloutjie by die oor ? As julle sulke vriende, en/of familie het, nooi hulle asb uit om die volgende te doen, nl. Luister na die deurnag inbel programme op Radio 702 ( 106.0 ). Luister as die geleerde ” clever blacks ” inbel, en verduidelik waarom die witman ALTYD gehaat sal word. En hoe meer jy as witman sê jy is jammer vir/oor Apartheid, en in die stof rondkruip, en stink swart voetjies was, hoe meer HAAT HULLE JOU ! ! En die doelpale word die heeltyd verskuif. Meneer/mevrou, hulle soek jou DOOD ! Want hulle weet dat hulle dan in elkgeval alles sal kry wat jy besit. Raak gewoond daaraan, of VEG ! !

Stefaan

100% korrek. As jy enigsins toegee word jy as swak beskou. Gee die pinkie en hulle vat alles. By hulle tel die wet van die natuur. Die sterkste is baas. Daar gaan verseker geveg word vir ons behoud. Jy is met ons of teen ons. Daar is geen middeweg nie. Wees maar voorbereid.

Pieter

Dankie oom Adriaan voor die artikel. Ja ons volg die situasie nauwlettend in Engeland. Vandag is daar nou een artikel in die nieuws waarin die regering nou al besig is voor chaos. As dit gaan gebeur, sal dit groot gevolge hebben ook voor Nederland. Daar is baie goedere wat vanuit NL export naar Engeland gaan. SO dit sal heel Europa gaan raak. Ek dink dit gaan tyd word dat die choas uitgaan breek. Die sprinkhane gaan al meer en meer los met moorde en verkragtings.

https://www.ad.nl/buitenland/no-deal-brexit-zorgt-voor-voedselschaarste-en-chaos-br-br~a491521c/

https://fenixx.org/2019/08/18/op-klaarlichte-dag-een-man-vermoordt-een-echtpaar-in-duitsland-op-het-station-baby-ongedeerd/

Johannes

Ek sien die anc wil eerder staats en privaat pensieon geld gebruik as wat hulle by die IMF wil gaan leen.

https://businesstech.co.za

Hoe lank na so ‘n aantuiging gaan hulle dit net vat?

H Basson

Baie interessant. Die swart leiers van SA maar net ‘n spul marionette van die linkse Geldmag. Sien die kommentaar van HJL Kruger. Die foto spreek boekdele.

https://rtd.rt.com/films/reaping-divine-justice-south-africa-land-expropriation/#comments

Dirk Albers

Die Seriti-kommissie het mos vir twee jaar die wapenskandaal ondersoek. Dit het R140 miljoen gekos, en is nou pas deur die hooggeregshof as n pot strooi verklaar. Dit ondersteun my stelling dat die howe nog ALTYD deur die regering van die dag beheer word. Nou het die republiekvlag ook so te sê gesneuwel, nê. Volgende sal hulle die Stem ook uit hulle volkslied-konkoksie haal. Ek is eintlik dankbaar dat ek slegs gepla is oor die Vierkleur, en die Transvaalse Volkslied. Onthou julle die wroegings destyds oor die verandering van Pretoria se naam ? Dit was sms veldtogte, en die skynregses het op en af gespring, en hulle sneesdoekies in klein stukkies geskeur ! En dit was ook maar tevergeefs. En dan word die Volkstaat perd ook nog steeds van tyd tot tyd opgesaal. Nou die dag weer n ” handtekening-veldtog ” gesien om die Kaap af te stig ? Hoe weet jy of jy met n geloofwaardige ” afstig-aksie ” te doen het ? Slegs as die sameroepers uit die staanspoor reguit sê dat jy die wapen sal moet opneem, en veg daarvoor. Maar hulle mislei die mofskape met storietjies van die wêreldhof, VVO, Internasionale-hof, en wie weet wat nog. Alles is sataniese fopspene, wat mildelik uitgedeel word. En al die fopspene is in DODELIKE gif gedoop. Nou het pravin gordan pas nog n oulike fopspeen uitgedeel. Hulle het glo n reuse bedrag van die ” gesteelde ” geld teruggekry ? ? Nou vra intelligente mense vir hom. Van wie, en wat het julle die geld gekry meneer ? En waarom is iemand nie alreeds in die tronk, of ten minste in die hof nie ? ? En dan kry ons : STILTE !

Dirk Albers

Adriaan, ek het ongelukkig nie toegang tot so iets nie. Ek dink selfs vir n toegewyde groep, of indiwidu, sal dit baie moeilik wees om al die los ente bymekaar te bring. Maar hopelik kan iemand ons nader aan die waarheid bring. Uit regeringskringe, asook die sataniese media, kan ons maar vergeet om OOIT die waarheid te hoor !

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag aan almal hier by Vaandel.. Mnr Johan Mulder jy sê en ek haal aan ..”Jammer Adriaan, maar 100 jaar gelede het niemand getik in Sout Afrika nie. Probeer maar weer.”.. Ja daar is my oupa se woorde weer jou soort sal tussen ons wees, om Balans te skep. Die Massias self het gesê in Lukas 4 dat ‘n profeet is nie welkom in sy eie land nie. So ek Bid elke dag vir my VADER YHWH se hand van vernietiging en vervloeking oor die wat Hom Haat en SY wil bevraagteken.
Maar ja die kerke/predikers/priesters/pastore wil elke keer begin klippe optel vir mense soos ek en Oom Adriaan-hulle. Vader YHWH kan maar die twee derdes uitroei en uitwis van my Volk want hulle is in elk geval niks werd nie, nuttelose sout. Een van my drome in 2003 Mei die 06 de. Die eerste kers (boeremag-kers) wat die regering aan die brand gesteek het, regering se geheime magte het die kers dood gedruk, maar die kerspit gloei nog. Dan verskyn daar nog ‘n kers die een met “Bevryding van Boervolk” op graveer. Vader YHWH die kers sal toelaat om aan die brand gesteek te word deur die smeulende pit van die Boeremag-kers. Die een sal die regering en ons vyande(Liberales) nie kan keer nie. Duitsland moet nou asseblief Suid(Duits)-Wes terug neem sodat hulle vir die dwase regering van my land die drie Blou-Briewe kan stuur sodat alles kan platval. Hulle tot in die nuut mag verdwyn. Daar sal weer ‘n Gideons-bende opstaan soos die Kavaliers (300 dapper/bitter-einders op Perde) van my BoerVolk-geskiedenis. Die droom van die mieliepit (BoerVolk) sal ook nou binnekort moet vervul word. Ja alles is nou in plek vir die grootste stryd ooit in my Volk (nie Volke nie) waar Twee-Derdes sal vernietig word. Dit alles weens hulle ongeloof en Sport beheptheid (Hulle God van Genot). Groete aan almal, van my Hand na julle Hand.

Marellus

Neem kennis – Alkohol is ‘n brandstof. Gaan vind verder uit. En dat alkohol-enjins wat reg ontwerp is, beter performance as ‘n petrol-enjin sal gee.

High compression ratio ethanol only vehicles possibly will have fuel efficiency equal to or greater than current gasoline engines.

En wie gaan dan die volgende Pogue Carburettor bou …

Dirk Albers

Ek is vandag weer gekonfronteer deur die ” logika, ” van n positiewe DA stemmende reënboogkind ! Kom ons los nou maar liewer Heilige Gees geïnspireerde christen heeltemal uit die prentjie uit. Ek het gespekuleer dat Eskom inmekaar kan stort voor krismis. Nou sê hierdie persoon dat die ” regering ” dit NOOIT sal toelaat nie, want dan stort die hele land inmekaar. Dit is natuurlik feitelik die waarheid, maar dit is geensins n waarborg dat dit nie kan, of sal gebeur nie. Die land is al lankal onderhewig aan ” mob rule ! ” Dit het absoluut niks met logika, christelike waardes, goeie landsbestuur, ens te doen nie. Hierdie is nou die slim witmense, wat dink die swart barbare dink soos witmense. Meneer/mevrou, daardie geleerde swart bure van jou, wat met die duur motor ry, en so mooi glimlag in die middag, sal NIKS kan doen teen hulle swart boeties en sussies wat Uhuru skreeu nie. Vir dieselfde geld, noem ek dat die sassa skema ook in duie kan/gaan stort. Toe sê hierdie slim man weer. Die ” regering ” sal NOOIT so iets toelaat nie, want die miljoene sassa-sprinkane sal ” mal ” gaan. Weereens is so n stelling feitelik korrek, maar dit kan maklik gebeur net deur die onbevoegdheid, en/of kriminaliteit van die sogenaamde amptenare wat dit alles moet bestuur. As jy vir n kind sê : Moenie met vuurhoutjies speel nie, want jy gaan die huis afbrand. Nou volgens hierdie reënboog logika, kan jy vir die kind maar vuurhoutjies gee, want hy weet mos nou hy kan/sal die huis afbrand. Die blankes van hierdie land het vir die anc nie net vuurhoutjies gegee om mee te speel nie, maar sommer kanne brandstof ook. So droom maar julle droompies van bedrog. Siener het gesê : Julle nekke gaan nog RUK ! !

Boepie

Dirk jy het al gesien hoe hierdie swart bevolking skuld betaal, daar is elke maand iemand wat oorgeslaan word. Die regering snowball SASSA betalings al, die geld wat gealokeer is vir SASSA is al klaar te min, daar is elke maand mense wat nie geld kry nie met die verskoning, bewys van verblyf of hierdie dokumente of daardie dokumente wat kort.
Sassa gaan ineen stort!
As ons SA se politiek en gebeure na n buurstaat kan skuif en van buit af staan en inloer, dan gaan dit baie makliker wees om te sien dat die regering uit sy pad gaan om die Rand en ekonomie skade te doen.
Dit is envoudig net nie moontlik vir enige pesoon of organusasie of soos in ons geval, party, keer op keer sonder afwisseling die verkeerde besluit te neem nie, niemand het soveel slegte geluk nie, nie eers n dier nie.
Dit los ons net met een logiese afleiding, die land word met n wel deerdinkte plan na die afgrond gestuur, en onkunde word as verskoning gebruik.
Daar is geen salf aan enige stem verslaafde te smeer nie en blind sal hulle blind bly, maar ook soos Siener gese het “dit is nie vir almal om te weet nie” die vir wie sy boodskappe nie bedoel is nie sal dit nooit glo nie.
Net so vir interesantheid, die DA en VF+ Christene glo vas dat daar nou n wonderwek besig is om te gebeur in SA.

Bahati

Stem saam Boepie. Die regering (anc) bestuur die land uitstekend. Hulle enigste doel is om Suid Afrika ekonomies te vernietig. Die waarde van die Rand hang af van die buiteland se vertroue in ons ekonomie. Elke besluit wat geneem word, is om ons nader aan bankrotskap te bring. Intussen steel die wat in beheer is soveel as moontlik. Dit word dan buitelands belê om verskansing teen die rand se dalende waarde te verkry. Ek is oortuig dat pensioene en beleggings deur die regering geroof gaan word.

Johannes

Goeie naand almal.
Ek was Saterdag Stofberg toe. Ek het foto’s en ‘n video geneem van hoe sleg die rook by Kendal en Kriel krag stasies vry gelaat word. Kendal het 4 eenhede en Kriel 2 wat af is. 50% van die krag wat gelewer moet word, is nie beskikbaar nie.

Gerhard

MIGA 5 VERGELYKING MET SIENER
PROFESSIE : YHWH IN DIE VLEES AS KONING
1 Afr1953: En jy, Betlehem HUIS VAN DIE BROOD Éfrata WAT VRUGTE DRA, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser KONING VAN KONINGS in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. MAT 2:6
ISRAEL WORD PRYGEGEE TOTDAT DIE VROU BAAR : BELOFTE DIE OORBLYFSEL SAL VERSAMEL WORD
2 Afr1953: Daarom sal Hy YHWH hulle ISRAEL prysgee tot op die tyd dat ‘n barende VROU-VOLK-ISRAEL gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders na KJV Israel terugkeer. SIEN OPEN 12 VIR DIE VROU WAT GEBOORTE SKENK
HOS 11: 8 Hoe kan Ek jou oorgee, o Efraim (VRUG), jou prysgee, o Israel? Hoe kan Ek jou maak soos Adma (GROND), jou gelykstel met Seboïm (BOKKE): my hart is omgekeer in My, tegelykertyd is My medelyde opgewek.
YHWH TREE OP EN SY NAAM WORD BEKEND OP DIE AARDE / VRAAG IS DIT NET NA DIE NAG VAN LANG MESSE – WANNEER DIE EMMER VOL BLOED OMVAL?
3 Afr1953: En Hy YHWH sal optree en hulle ISRAEL SY SKAPE laat wei in die sterkte van YHWH, in die majesteit van die Naam van YHWH sy ISRAEL SE Elohim; en hulle ISRAEL sal rustig woon, want nou sal SAL YHWH SE NAAM Hy groot wees tot aan die eindes van die aarde.
ASSUR VERSKYN EN WIL ONS PALEISE BETREE / VRAAG IS DIT DIE JINGO-LIBERALE REGERING WAT SIENER GESIEN HET?
4 Afr1953: En Hy YHWH sal vrede wees. Wanneer Assur MAG VAN SATAN in ons land kom en hy ASSUR ons paleise wil betree, sal ons ELOHIM-ISRAEL teenoor hom sewe herders stel 6965 IN OPSTAND KOM, ja, agt vorste uit die 120 ADAMIETE.
vervolg

Gerhard

5 Afr1953: En hulle ISRAEL sal die land Assur SUID AFRIKA WAT ASSUR OORGEVAT HET met die swaard OORLOG afwei en die land van Nimrod REBEL TEEN YHWH-KUS-SWART-AFRIKA by sy ingange OMPLOEG. So sal Hy YHWH ons ISRAEL dan van Assur bevry, wanneer hy ASSUR in ons land kom en ons grondgebied betree.
DAN SKRIK DIE OORBLYFSEL VAN JOKOB OORSEE WAKKER EN KOM NA SA . DIE OORBLYFSEL RAAK ‘N ONSTUITBARE MAG
6 Afr1953: Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees soos dou van YHWH, soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie en ter wille van geen Adamskind vertoef nie.
7 Afr1953: En die oorblyfsel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees soos ‘n leeu onder die diere van die woud, soos ‘n jong leeu onder troppe kleinvee; wat, as hy deurtrek, vertrap en verskeur sonder dat iemand red.
ISRAEL SE VYANDE SAL UITGEROEI WORD
8 Afr1953: Jou hand sal bo jou teëstanders verhewe wees, en al jou vyande sal uitgeroei word.
9 Afr1953: En in dié dag, spreek YHWH, sal Ek jou ASSUR SE perde uit jou midde uitroei en jou ASSUR SE strydwaens vernietig.
ISRAEL SE GROND WORD GESUIWER VAN ASSUR-SATAN
10 Afr1953: Ook sal Ek YHWH uitroei die stede van jou ASSUR SE land en al jou ASSUR SE vestings afbreek.
11 Afr1953: Verder sal Ek uitroei die towerye uit jou ASSUR SE hand, en jy ISRAEL sal geen goëlaars meer hê nie.
vervolg

Gerhard

12 Afr1953: En Ek YHWH sal uit jou midde uitroei jou gesnede beelde en jou ASSUR klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou ASSUR hande sal neerbuig nie.

13 Afr1953: En Ek YHWH sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme BAAL KERKE en jou ASSUR stede verwoes.
14 Afr1953: En Ek YHWH sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies 1471 HEIDEN wat nie geluister het nie.
Groete

Ockie

Dankie Gerhard

JanB

Omtrent die gebeure in Pretoria vandag. Een wat saam met my werk vertel dat die Polisie segsman sê dat dit gaan oor ‘n taxi bestuurder wat geskiet is, maar moet dit nie glo nie. Hulle gaan môre weer aan waar hulle op gehou het vandag. Dan gaan dit oorwaai na Johannesburg.

Dirk Albers

So oor die jare heen, het ons vyande baie te sê gehad oor die NVDLM. ( Nag Van Die Lang Messe ) Self, is ek al baie gekritiseer deur die ” slim, positiewe ” mense, wat hardkoppig vas klou, en glo aan die multi-kulti reënboog droom. Maar dit is asof die geskiedenis van Afrika, net nie kan inslag vind by hierdie mense nie ? Is dit omdat daar steeds mense is wat glo dat 85% van die barbare is christene ? Ek het net nou die dag hierdie TJOL uit die mond van n ” intelligente ” witman gehoor ! Verder het een of ander menings-opname bevind dat vir elke blanke wat emigreer, is daar sewe swartes wat ook vlug ! Hoewel ek uiters skepties is oor ENIGIETS wat in die NSA geskryf, of gesê word, neem ek tog kennis hiervan. Want n tyd gelede het die verteenwoordiger van n groot meubelvervoer-maatskappy ook gesê. Die meeste van hulle kliënte, is swartes wat emigreer ! Wat laat my dink dat hierdie swartes glo ook aan die NVDLM ?

Gerhard

Ja ek dink nie dit sal hier stop nie, miskien is dit die ding waarteen SVR ons gewaarsku het. Onlangs Richardsbay, Soweto en Pretoria. Hoor ook op die radio buitelanders word gewaarsku.
groete.

Dirk Albers

Vriende, ek het al tevore genoem dat Orania n absolute doring in die vlees is van die vyande van die Adamiet. Op Radio 702, word gereeld gif gebraak teen Orania, en die nare Apartheids-mense wat daar woon. Mense wat nie deel van die NSA reënboog ” wonderwerk ” wil wees nie. Hulle dink natuurlik ook dat hulle verhewe is bo die ” swartmense ” van die land ? Dit is opvallend dat daar altyd so in die verbygaan, ook verwys word na Adriaan Nieuwoudt se Eureka-projek, daar naby Garies ? Maar hulle praat nooit oor Kleinfontein oos van Pretoria nie ? ? Seker maar omdat hulle maar net n blanke woonbuurt is ? Nou wil ek n ding op die tafel sit, vir ernstige bespreking. Die Republiekvlag, en Die Stem moet mos verdwyn, nê. So ook elke ding wat net na Apartheid ruik. Die grootste monument tot Apartheid in hierdie land, is beslis Orania. Want dit WERK ! Hier is n besliste ooreenkoms met Masada destyds. Daardie groep Israeliete, wat geweier het om die knie te buig voor die Romeinse-ryk. Maar die Romeine het geweet dat as hulle nie Masada uitwis nie, sal hulle nooit volle oorwinninng oor die Israeliete kan eis nie. Ons praat van besetting van plase, nê. Miskien kom Orania eerste aan die beurt. Wie gaan veg vir Orania ? Een reënboog-idioot sê nou die dag vir my. Die mense by Orania is wettige grondeienaars, en, en, en ! Shame ! Ek word regtig moeg van sulke mense. Ons kan nou wel die vraag vra. Gaan die mense van Orania vasstaan vir dit waarin hulle glo ? Gaan hulle soos die Israeliete by Masada, uiteindelik liewer selfmoord pleeg, as om die knie te buig voor die sataniese ” regering ? ” As hulle vasstaan, sal ons van hulle lees in die geskiedenis-boeke van die Volmaakte Nuwe Republiek, wat ons weet gaan kom !

Marellus

Addergeslag,

Julle is ‘n addergeslag.

Want julle vekondig dat die Pentateug alleenlik die pentagram kan oorwin.

Gaan lees die indeks van daardie Boek wat julle as ‘n wapen swaai.

Daar is ander boeke daarin opgeneem.

En julle swyg oor Hooglied.

Julle swyg nog altyd oor Hooglied .

En julle sal altyd swyg oor Hooglied.

Want julle is ‘n addergeslag.

Julle veroordeel in MY NAAM, met wette wat julle, en slegs julle, geskrywe het.

Want julle is ‘n addergeslag.

Wee julle.

My kuddes krepeer op die oewers van die Dooie See, want julle basuin ‘n pad Sinaï toe.

Het julle NIKS van Silo geleer nie ?

Gaan Damaskus toe.

Want die pad na Damaskus gaan reguit Golgota toe.

Johann Cronje

YAHWEH SE VLOEKE EN SEëNINGE (1) :
Al die skeptiese kommentare, bespiegelinge en veroordelings van wie skuldig is aan die land se ineenstorting, gaan niks help nie, Ons weet by die tyd wie almal betrokke is by die vyande van die volk, maar steeds wil ons nie aanvaar dat ons ongehoorsaamheid aan Yahweh die direkte oorsaak van ons eie lot is nie.
Ex 20:3 – Jy mag “geen ander gode” voor my aangesig hê nie.
Ex 23:13 – En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die NAAM van ‘ander gode’ mag julle nie vermeld nie; dit mag uit jou mond “nie gehoor” word nie.
Jes. 43:11-15 – Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen Heiland buiten My nie”. Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was”geen ander god” onder julle nie; en julle is my getuies, spreek YAHWEH, en Ek is God. Ook van vandag af is Ek dit, en “niemand red uit my hand nie” ; Ek werk, en wie kan dit keer? So sê YAHWEH, jou Losser, die Heilige van Israel :…………..
Deut 29 : 15. Maar as jy nie luister na die stem van YAHWEH jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en Sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.
25. YAHWEH sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word; op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uit vlug — en jy sal ’n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word.
Die volk is reeds in die smeltkroes van Yahweh en Hy laat al die smarte en boosjeid toe omdat Hy Sy volk gewaarsku het om Hom “alleen” te aanbid en al Sy verordeninge streng na te volg.
Maar steeds verkies die volk ander gode, valse profete / predikers en dogmas met meer positiewe boodskappe. Doof en blind na die waarheid – hoor en kyk, maar luister en sien nie!

Johann Cronje

(2) :
Die reslutaat! – Jeremia 8:9-15 – Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van YAHWEH verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? Daarom sal Ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars; want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins; van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! — terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in die skande, omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle hul nie in die minste nie en weet nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val; en die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê YAHWEH. Saamskraap, wegraap sal Ek hulle, spreek YAHWEH. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie, ja, die blare verdor. So het Ek ook vir hulle dié bestel wat dwarsoor hulle sal gaan. Waarom bly ons sit? Kom bymekaar, en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar omkom; want YAHWEH onse God laat ons omkom, en Hy laat ons gifwater drink, omdat ons teen YAHWEH gesondig het. Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie; op ’n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking.

Yahweh beloof egter, redding/verlossing vir Sy volk as hulle (by naam) “alleen” aanroep. Hy verwag dat alle ‘eer en lof’ Hom alleen toekom. Hy verklaar onomwonde, dat Hy nie Sy lof en eer met enige ander deel nie.

Psalm 91:14-16 – Omdat hy My liefhet, sê YAHWEH, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, “OMDAT HY MY NAAM” ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

J D

Johann, verduidelik asb vir my Gen 1:26. “Toe het God gese: Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld…”

“Ons” is meervoud. wie is dan die tweede Skepper?

Ockie

JD, voor ons weghardloop met een vers, gaan verder en lees wat se 1 gen31 toe sien God alles wat HY. gemaak het en dit was goed. jy sal weet dat God vooraf dinge gedoen en gemaak het, soos bv die wilde diere die voels ens. Nadat God gesien het dit was goed het Hy gese laat Ons die mens maak..Kon VADER NIE TOE REEDS MET sy Skepping saamgewerk het en van daar die ons…..VRA MAAR NET, EN SAL ENIGE OPINIE NA LUISTER MET DIE HOOP DAT EK IETS SAL LEER

DANKIE VIR AL ONS BROERS OP VAANDEL. WAT N GROOT VOORREG OM OOM ADRIAN AAN S. DIE VOORPUNT TE KAN HE.MAG ONS ALMAGTIGE HOM NOG LAAANK SPAAR VIR ONS DANKIE ADRIAAN

GESEENDE NAGRUS

OCKIE

Ockie

Dankie Adriaan, ek hoor wat jy se. Geseende dag vir julle en almal wat deelneem aan die verkondiging van die woord en die waarheid van ons Almagtige Vader in die hoogste hemele.

Hennie du Plessis

Ek het ook al baie gewonder oor hierdie verse maar ek dink dat die Vader na Hom en sy engele wat ek veronderstel ook weet wat goed en wat kwaad is verwys. Net ‘n gedagte

Dirk Albers

Nou ja mense, wat dink julle van die ” reënboog-wonderwerk ” NSA wat vyf en twintig jaar terug gebore is ? Toe die ” verligte ” mense gejubel het dat n bloedbad op die nippertjie afgeweer is. Ten spyte van die nare vêr-regse, rassistiese oorloglustiges, wat obviously deur die satan geïnspireer was. En dan was dit weer daardie nare Boeremag, wat onwettige, aaklige dinge wou doen. En die verligtes het bidure van dankbaarheid gehou toe hulle gevang is, en tronk toe gestuur is. Maar baie van daardie verligte dankbares sit vandag oorsee. En hulle trek steeds hulle kruisies, want dit is mos die regte ding om te doen. Maar let op hoe stil hulle ” heilige ” opposissie-partye op die oomblik is. Die soustrein-ryers, met die vet salarisse, is stil soos die graf. Maar kom ons kyk meer prakties na die huidige situasie. Die sogenaamde ” regering ” het geen beheer oor die land nie. Dit is omdat ” mob rule ” aan die orde van die dag is. En glo my maar. Om van die huidige situasie, oor te gaan na volskaalse Uhuru, is makliker as wat meeste mense besef. Nou lê die bankstaking ook nog voor vir die einde van September ? Hierdie land is ryp vir n ” proxy war, ” soos nog nooit tevore nie !

Johann Cronje

J D & Ockie (2),

Maar moenie vergeet van van vers 27 nie.
26 En Yahweh het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
27 En YAHWEH het die mens geskape na SY beeld; na die beeld van God het HY hom geskape; man en vrou het HY hulle geskape.

Daar staan NIE:
na HULLE beeld nie,
ook NIE, na die beeld van God het HULLE hom geskape
ook NIE, man en vrou het HULLE hulle geskape.

Gerhard

Joh 15:19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.
Net dit byvoeg t.o.v. Adam. Die Adam is geskape na die beeld van YHWH. Dus van Sy hemelse familie. Die ander is van onder, of van die aarde. Die Adam van Bo.

groete.

Hartmut De Wet

Johannes:
1 IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
(Joh. 17:5; Kol. 1:15-17; I Joh. 1:1. Joh. 1:14. I Joh. 1:2. Filip. 2:6.

2 Hy was in die begin by God.

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n
heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.

Hebreers:
1 WANT hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir
Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;
(Gén. 14:18)

2 aan wie Abraham ook ’n tiende deel van alles gegee het — hy was in die eerste plek, volgens
uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;

3 sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar
gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.

Gerhard

26 Afr1953: En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
26 KJVA: And God said (8799), Let us make (8799) man in our image , after our likeness : and let them have dominion (8799) over the fish of the sea , and over the fowl of the air , and over the cattle , and over all the earth , and over every creeping thing that creepeth (8802) upon the ea
JOB 1:6 Afr1953: En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.

Die term is 430 Elohim: Yahweh = Elohim , kom ek stel dit so: Yahweh werk d.m.v. Sy Elohim. Soos Yahweh dit ook aan Moses gestel het “EK IS”. So lees ons ook van YHWH se hande, Sy Regterhand ens. Elohim is dus ‘n opperste tak of raadspan van YHWH. Kyk bietjie na Henog vir die vlakke van regering in die hemele, dan sien in Open die sewe sterre Open 1:20 = engele, dus die 7 aartsengele. Let ook op na die term mens wat eindelik Adamiet moes wees. Groete

Ockie

Dankie Adriaan, dankie dat ons by mekaar kan leer. Die enigste handleiding wat ons het, is die woord. Alhoewel dit verskeie kere oor vertaal is glo ons dat Vader ons in die Gees sal lei om die waarheid te ken. Heeltemal tereg ook rondom Gerhard se aanhaling rondom JOB 1;6 …as ons nie fokus nie gaan die vyand onder ons inkom en verwaring saai.

Hinsie

Goeie more,
Nog ‘n idee rondom “Ons”. Die 2e gebod is teen die maak van ‘n beeld van God. Niemand het nog vir God gesien nie, daarom kan mens nie ‘n beeld van Hom maak nie. God sal mos nou nie self die wet oortree en ‘n beeld van Homself maak nie. Die mens as beeld van God fisies met arms, bene kop ens. God openbaar Homself, in Sy Woord as ‘n Drie-eenheid, soos Hartmut en andere beskryf het. Al drie was teenwoordig toe die aarde geskep is. Die Woord (Seun), Vader en die Gees was op die water. Nou is na hierdie Wese/Samestelling van God wat die mens geskep is. ‘n Mens is mos ook ‘n 3-eenhied, liggaam (die stof tot stof ding), siel en gees. Mens kan ook nou van ‘ons’ praat wat hier sit en tik, (al lyk dit net soos een), die 3 is onlosmaak vas aanmekaar, tot die liggam weer stof word. Dit is hoekom God na Ons verwys as Hy van Homself praat. Dit sluit dan al 3 in. Ongelukkig het die dwaalleer die leer van die 3 in 1 al so verwoes dat dit verstaanbaar is as mense die dit sumier verwerp. Almal wat hier lees glo dat God oneindig groot is, (hoop so) nou daar is mos net een oneindige, kan nie oneindig verdeel nie. God Is net EEN, die hele oneindigheid is Vader, en die hele oneindigheid Seun/Woord en die hele oneindigheid is Gees.
Dwaalleer is ‘n pes van ‘n ding, dit gebruik die waarheid en dan verander die dwaalleeraar dit net bietjie tot dit ‘n leuen is maar dit klink nogsteeds soos die waarheid. Nou moet ons nie die fout maak en sommer net alles wegooi nie, (die kind met die badwater), die Woord praat van “ondersoek alle dinge maar behou die goeie”. Die waarheid is daar in die dwaalleer, ons moet dit net soek.
Hoop die gedagte help bietjie,
Groetnis.

Johann Cronje

Hinsie (1),
Wat jy beweer is pure snert .
God Yahweh openbaar Homself nêrens in Sy Woord as ‘n Drie-eenheid nie, maar wel as ‘n “enige” God). Die teorie van ‘n drie-eenheid dwaalleer dogma is ‘n maaksel van die RKK. Niks daarvan kom uit die mond van Yahweh nie! Nêrens bevestig Hy so ‘n bedrogspul nie!
Jesus en die Yahweh kan NOOIT EEN wees nie want die “drie-enighied” is veronderstel om ‘n eenheid met die vader en die seun EN heilige gees te wees.
Verder, die vader is nie die seun nie en die seun is nie die vader nie, hulle is aparte persoonlikhede.
Die vraag is dus: Is die kerk reg 1+1+1=1?
Of is jesus reg 1+1=1.
Of Is Yahweh reg 1+0 =1
YAHWEH is die KONING van die heelal, die KONING en die Vader van Israel en ‘ewig’, die Koning bo alle konings.
Daar kan geen ander bron van waarheid wees as die wat persoonlik deur Yahweh verkondig word nie. Geen ander voorstelle, ‘hoor-sê’ of enige aansprake en uitsprake van die RKK, die ‘kerk’ in die algemeen of ‘onbekende’ skrywers van die evangelies, kan as waarheid vertrou word nie. Daar is te veel teenstrydighede met die sogenaamde NT-skrif, laat staan nog die afwesigheid van historiese bewyse anders as die sogenaamde NT-verhale. Dit is onmoontlik om in enige wettige godsdienstige of historiese bron, wat vanaf die begin van die eerste eeu en tot in die vierde eeu saamgestel is, enige verwysing na Jesus Christus en die skouspelagtige gebeure wat die Kerk sê, sy lewe vergesel het.

Jan Nel

Hallo Adriaan, ek wil ook n klip in die bos gooi hier, Ek aanvaar dat wanneer van ONS gepraat word, is dit Yahweh en die Engele wat Hy ook geskape het, want die Engele was daar voor die mens. dit is vir my logies. die drie enige storie. toe die Messias aan die kruis gehang het, het hy gebid; Vader laat die beker by my verbygaan. Jy bid nie tot jouself nie as jy Vader en Seun is nie. Voorbeel 2. die Messias sterf as mens, om opgewek te word 3 dae later. die Vader kan nie sterf nie, dus moes die Vader in mens verander om so gebore te word en dan weer later in die magtige God te verander, nou Vaar die Messias op om weer God te raak, klomp nonsens wat opgedig word, Daar is talle sulke voorbeelde waar die woord here heen en weer gebruik word, nie is dit ook die laagste aanspreek vorm nie, maar daar word so gepoog om seker te maak dat almal Vader en seun as een sien. my 5 cents worth

Hinsie

So as ons nou weet van die diekant en die anderkant dan kan ons aangaan. Kyk ons nou na Jesus dan sien ons Sy diekant mens/materie/stof is uit Maria gebore. Hy het ook materie/kos nodig gehad om aan die lewe te bly. Soos ‘n gewone mens. Sy anderkant was egter God gewees, daarom kon Hy Mens en God gewees het. Nou maak die kruiswoorde ook meer sin, toe Hy gevra het “waarom verlaat U my”. Dit is toe God uit beweeg het, terug anderkant toe. So God het nie gesterf nie maar uit beweeg voordat die diekant die laaste asem uit geblaas het. Kom ons stop nou hier, want waarheen die anderkant gaan, en die opstanding, is ‘n bespreeking op sy eie. Kom ons probeer net verstaan van die diekant en die anderkant en dat God nie gesterf het op Golgota nie maar uit beweeg het anderkant toe.
Hoop dit maak sin.
Groetnis

Ruiter vd Forums

H,
Vat seker nie veel nie…maar ek vind my verward.
Die ‘diè kant/daai kant/annerkant’- verwysing is duiselingwekkend.
Kan u asb weer probeer ter wille van mense soos ek* ?
* ( traag van begrip )

Dki.

Hinsie

Goeie naand,
Ruiter: Kom ons probeer weer. Aan die ‘diekant’ is ‘n mens vlees en bloed. Stof tot stof/materie/harde werlikheid. Daar is nou mense/faksie wat glo dat as dit nou dood gaan/stof gaan terug na stof, dan is alles verby. Die mens kom net tot ‘n einde, dan is daar niks. Oor en verby. Nou in ‘n sekere sin is dit waar want alle ‘vlees’ gaan tot niet. ‘n Mens verskil in die opsig dat wanneer dit doodgaan, die stof tot stof kant, gaan die eintlike ‘mens’ nog aan. Die ‘anderkant’. Mens kan ook praat van die geestelike kant, maar sodra mens nou begin praat van gees of siel raak dit so ‘n deurmekaar spul dat die appelkar ook omval, daarom praat mens sommer van ‘die anderkant’. Die kant wat aangaan wanneer mens doodgaan, weer stof word.
So enkele aanhaling.
Luk 12:4 En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak (die ‘diekant’) en daarna niks meer kan doen nie;
Luk 12:5 maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; (die ‘anderkant’) ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!
Hoop dit is nou duideliker.
Groetnis.

Hinsie

Goeie more,
Jan. U sien ons verstaan nie, omdat ons bietjie vergeet het wat is ‘n mens. Ons is nou so besig met die selfbeelde en persoonlikhede, (ek my en myself) dat ons al heeltemal vergeet het hoe “operate” ‘n mens. Daar is ‘n teorie wat sê dat God die aarde gemaak het, dit alles materie is. (periodiketabel) God aleen het skepingsmag, so alles materie is deur God geskep. God het ook aleen die mag om dit te vernietig. Mens kan nie byvoeg of weglaat nie. mens kan dit slegs verander, As voorbeeld kan mens kyk na ‘n boom. Dit het mos wortels in die grond/stof/materie so alles wat boom is kom uit die materie, op pad verander die materie in hout/bas/blomme ens. Nou vorentoe gaan die boom vrek en omval en ons sê sommer vrot, maar eintlik is die proses om weer materie te word. Vir die volgende boom.
Oom Salomo het hom ook besig gehou met die teorie waar hy gesê het daar is niks nuut op die aarde nie, alles was alreeds en wat nou is kom weer. Op ‘n ander plek weer dat alles te vergeefs, dit gaan maar weer tot niet.
‘n Mens is ook so ding, volgens Genesis, stof is hy en tot stof sal hy weer gaan. Alles kom uit die materie uit, en keer weer na materie terug. So werk mense, diere, plante, ens. kom en gaan. MAAR ‘n mens het ook ‘n anderkant, (kom ons noem dit sommer anderkant, want siel en gees kan ook lekker deurmekaar raak) Nou die anderkant gaan mos aan as die diekant (stof tot stof) stof geword het. So die diekant is ‘n tydelike woning vir die anderkant, die Bybel gebruik ook die voorbeeld van ‘n tentwoning. Geen mens kan dit bewys nie, daar is baie mense (snelgroeiende bedryf) wat sê dat as mens ‘gestof’ het is alles verby,. So dit is ‘n geloof ding en hopelik glo almal wat hier lees aan die anderkant wat aangaan as die diekant weer stof geword het.

Johann Cronje

Adriaan (1),

Jy het nie my antwoord op J D & Ockie se vrae, nie geplaas nie, maar jou eie teenvrae gestel en daarmee die blik wurms oopgemaak. My aanvanklike kommentaar was duidelik gerig tot die volk se seëninge en vervloekinge en was nie ten doel om ou verskille weer op te haal nie. Dit is vir my net so belangrik dat die bloglesers wel my aanvanklike antwoord aan hulle te lees kry om te verstaan waarom ek so voel oor die feite van die begrip.
In antwoord op jou kommentaar op Hinsie se plasing.
Dit is nie my plek of plig om jou of enige ander gelowige te oordeel vir dit wat geglo word nie en vervolgens te verdoem nie. Die besluit is joune en elke ander se eie keuse en verantwoordelikheid teenoor hul Skepper God Yahweh. Jy “glo en vertrou” of die “enige” God Yahweh van Israel of jy glo in die RKK se verwarrende en onbegryplike drie-enige god, Here HERE of dan in die begrip van die Vader en Seun wat na bewering een en dieselfde entiteit is, of dan afsonderlik in sy seun Here Jesus. (Here/Lord=Baal)
Yahweh eis die volgende van jou – “Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie” (Eks. 20:3). (Voeg by) Ex 23:13 – En in alles wat Ek julle gesê het, moet julle jul in ag neem. En die NAAM van ANDER GODE mag julle NIE VERMELD NIE; dit MAG UIT JOU MOND NIE GEHOOR word nie.”, (Dus geen ander gode ander name of titels nie- net YAHWEH!)
Yahweh sê : Jes. 43:11-15 – Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen Heiland buiten My nie”. Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was”geen ander god” onder julle nie; en julle is my getuies, spreek YAHWEH, en Ek is God. Ook van vandag af is Ek dit, en “niemand red uit my hand nie” ; Ek werk, en wie kan dit keer? So sê YAHWEH, jou Losser, die Heilige van Israel :…………..

Johann Cronje

Adriaan (2),
Die volgende bewyse is beskikbaar, maar as jy weier om dit te ondersoek vir die feite daarvan en ook om die RKK se bekentenis/erkenning van hul eie bedrog te ondersoek en af te sluk, sal jy vir altyd dwaal. Die evangelies van die Nuwe Testament is eers in die vierde eeu in opdrag van die Romeinse Keiser Konstantyn gebore. Hy het beveel dat alle godsdienstige faksies (verskillende godsdienste) onder een “saamgestelde godsdiens “ verenig moes word en dat die samestelling van verskillende “nuwe en ou” geskrifte van “verskeie” gelowe, in ‘n “eenvormige” versameling saamgevoeg word, wat uiteindelik die “Nuwe Testament” geword het wat ons vandag ken.
Die ganse Westerse beskawing en die meer as 45,000 denominsaies van die kerk, is duidelik verlei en verslaaf aan die RKK se leiding en bedrog en dit is weereens nie my plig om enigeen te veroordeel nie, Yahweh doen dit wanneer enigeen van Sy eie kroos Israel, Sy opdragte en verordeninge verontagsaam en minag, agter ander gode en dogmas aan, maar Hy is die “ENIGSTE” heiland/verlosser wat ongeregtighede teenoor Hom veroordeel maar ook vergewe. Hy verklaar ook dat “geeneen” uit Sy hand kan red nie!

Die verslawende dogma van die RKK – , lees tog die Rooms Katolieke Kerk se Verloëningsgebed
http://www.oicb.co.za/resources/rooms-katolieke-kerk-verloeningsgebed/
Wat betref jou opmerking van die magdom profetiese verwysing in die Ou Testament wat veronderstel is om na ‘n langverwagte Messiasfiguur te verwys. Elkeen van hierdie Skrifgedeeltes is heeltemal debateerbaar in die lig van historiese gebeure en ander karakters en nie in die lig van sogenaamde messiaanse profesieë nie. Weens bevooroordeelde redes word die vertolking van baie OT geskrifte heeltemal buite verband geforseer om die NT dogma te bekragtig.

Johann Cronje

Adriaan (3),
Jy sê : – “Dan wil ek net noem dat daar talle buite Bybelse bronne van destyds bestaan waarin die Messias omvattend beskryf word. Het die RKK dit ook alles vervals? “
Die onthulling en bekentenis van die RKK se bedrog, is ‘n moet lees vir almal.
ADVISOR TO THE POPE EXPOSES BIBLE FRAUD AND FORGERY – https://beyondallreligion.net/2011/08/28/advisor-to-the-pope-exposes-bible-fraud-and-forgery/
Lees gerus ook ‘n buite Bybelse bron oor die ontstaan van die Christendom wat duidelik ooreenkom met ander ouer gelowe en hul messiasse,
MITHRAS = CHRISTIANITY – https://jdstone.org/cr/files/mithraschristianity.html
Jou verwysings 1,2, &3. My antwoord daarop soos volg:
1. Lees die Psalms sonder geforseerdee voorbehoud en sonder die aannames wat deur die vertolkings (copy & paste) van die NT gedoen is om lofprysinge en smeekgebede van die Psalmdigter aan YAHWEH, te verdraai na sogenaamde vervulling van “profesieë” , wat dit nie is nie,
Psalm 22 – Die Psalmdigter spreek tot Yahweh.
2. Die getrouheid van YAHWEH, die God wat hoor en antwoord, van geslag tot geslag. Yahweh, die enigste heiland en God wat vryspreek en vergewe. Vers 24 – Julle wat YAHWEH vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel! Vers 25 – Want Hy (Yahweh) het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom (Yahweh) aangeroep het om hulp. Vers 31 – ‘n Nageslag sal Hom (Yahweh) dien; dit sal vertel word van YAHWEH aan die volgende geslag.
3. Psalm 69 – En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Dit is Dawid se simboliek van sy eie lot waarna hy hier verwys en nie na die messias van die NT nie.

Johann Cronje

Adriaan (4),
Dawid praat die hele tyd net met YAHWEH en weereens beklae hy sy lot tot sy God YAHWEH, Daar is geen bewys dat Dawid enigsins na ‘n messias verwys of om hulp van “n ander” smeek nie. Weereens is dit die verwaande vertolking van die NT skrywers om dieselfde woorde in die mond van Mattheüs te plaas, sodat dit na ‘n vervulling van ‘n sogenaamde ’profesie’ moet verwys,
Die volgende is baie belangrik om kennis, wysheid en korrekte begrip t.o.v. skrifvertolkings en betekenisse te kry. Daar is duidelik heelwat korrekte begrippe by sommige lesers en dan is daar ook weer ‘n mengsel van waarheid en fiksie gebore uit die wanvertolkings van die OT Skrifte, Daarom sê Yahweh, Dat Sy volk dwaal weens ‘n gebrek aan kennis van Sy waarheid.
Met verwysing na Jes 53:9, Jesaja 53:9).
ISAIAH CHAPTER 53 – The misuse of Hebrew Scriptures to “prove” Christian claims, and the Jewish response – http://whatjewsbelieve.org/index.html

Hartmut De Wet

Ja Hinsie, daar staan geskrywe in Joh.1:18 “Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.” en Joh.14:7-9 “As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Hy sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?”
Ook in Mat. 5:8 “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”, Openb.22:3-4 “En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal Hom dien. En hulle sal Sy aangesig sien, en Sy Naam sal op hulle voorhoofde wees” en in Ps.24:3-4 “Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.” Joh.6:44-46 “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe. Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe Hy wat van God kom: Hy het die Vader gesien”.
Hinsie, dit is dus nie almal wat getrek word om Sy stem te hoor nie, want volgens Joh.10:26-27 “Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My”, sal jy nie noodwendig Sy stem hoor nie of die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar nie – in Gal. 5:4 word jy ook ernstig gewaarsku.

Tommie Sadler

Baie dankie Oom Adriaan, dit is lekker om weer bietjie opgebeur te word. Ons as mens is so negatief deesdae wat alles om ons en met eenself gebeur en word so mee gesleep met die sondige wêreld dat ons vergeet om op God te vertrou. So baie van ons afrikaners vlug land uit, so vlug maak ek en my gesin dieselfde…dan voel dit eerder ek maak soos Jona….hardloop eerder weg as om te bly en op die Here te vertrou……..
Maar soos ek verstaan (en sal dit waardeer as ek meer insig hieroor kan kry)het ons afrikaners net soos die israeliete weg gedraai van God af. Ons gehoorsaam nie meer God se verordeninge en gebooie nie. Protestante kerke breek op….van ons protestante is besig om terug te trek katoliek toe. Van al die protestante kerke is daar net een wat heeltemal weg gebreek het van die “moeder” kerk……sewendagse adventiste. Daar is diegene wat glo dat die’ kerk is net nog n sekte…..oor hulle saterdag heilig hou…….
Maar is dit nie wat die bybel ons leer nie? Onderhou die sewende dag nie die eerste nie. Die rooms katolieke kerk het sondag heiliging ingestel…..nie God nie. Die sabat is vir die MENS gemaak….dit sê nie vir die jood nie. So die dag wanneer on afrikaners weer aan Sy verordeninge en gebooie gehoorsaam word sal ons weer ons land terug kry……….

Danie Muller

Tommy, ek kon dit self nie beter gestel het nie…

Gerhard

Jes 53:1 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van YHWH geopenbaar? Jes 63:12 Wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses; wat die waters voor hulle uit gekloof het, om vir Hom ‘n ewige Naam te maak? Mat 1:23 Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
Let op na die naam Emmánuel = YHWH met ons. Dus YHWH wat gekom het in die vlees om Sy volk te red. In die nuwe testament in Aramees was Sy naam Yahsua, Hy was die gemanifisteerde gelykenis van YHWH in die vlees. Die vraag wat ons vra : Wie het YHWH al ooit gesien? Joh 1:18 Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. YHWH weens Sy Almagtigheid, manifisteer dus deur Sy Elohim in Sy Regterhand, die Engel van die verbond en in Sy almag in ‘n vleeslike vorm toe HY vir Sy volk kom sterf het as die laaste offer (LAM). Dan sien ons ook dat Hy opgevaar het en gaan sit het aan die regterhand van YHWH. Joh 15:1 Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Let op na die simboliek. Die Vader word nie beskryf as ‘n plant nie (HY is spesiaal). Die wynstok is die plant in vlees – YHWH se gemanifisteerde teenwoordigheid, simbolies op aarde. Die lote aan die wingerdstok is SY volk Israel. Party lote groeie en dra vrug, so word ook ander afgesny wat nie vrug dra nie.
Hoop dit verklaar so bietjie van die probleme. Soos in Amos staan: “MY volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis”
Groete

Gerhard

JES 53:1 VERDUIDELIKING
YHWH is die hele ligaam – simbolies. As iemand iets doen, soos werk, dan doen hy dit met sy hande/arms. Net so ook YHWH. Yashua of YHWH as verlosser ook Emmánuel met ons (by SY volk) = SY (YHWH) se hand of arm. Ek sê dus dat YHWH (die hele ligaam) SY arm, SY werke kom doen het op aarde. Dus is Yahsua YHWH se gemanifisteerde gelykenis in die vlees, om YHWH se werke te kom doen op aarde – dus YWWH se arm – dus deel van YHWH se hele ligaam – dus deel van YHWH self – . let op in die Skrifte word vermeld van SY oë, asook SY voete. So sien (HAND 7:49 ENS) ons dat die aarde die voetbank van SY voete is. Die aarde is bestem (JES 58:14 ens.) as erfdeel vir Israel. YHWH se voete is dus Israel. PS 8:7 U laat hom (ADAM-ISRAEL) heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy (ADAM-ISRAEL) voete gestel: Adam se opdrag by die skepping was heers en bewaak. Die hele ligaam is dus so almatig dat die aarde nie SY hele teenwoordigheid/almag kan weerstaan nie. Die ligaam het SY arm gestuur (Seun van die mens – korrek vertaal : Seun van Adam – wat verwys na die beeld van Elohim of Adamiese ras). Daarom was Yahsua in die vlees dus ook ‘n ware Adamiet, uit YHWH gestuur, maar tog ook deel van YHWH se ligaam. Daarom is die TWEE onafskeidbaar van mekaar. YHWH se GEES (of gedagtes) het Yahsua gevul om YHWH se wil te doen. Yahsua is ook die bemiddellaar en dus die enigste weg na die VADER. Deur Yahsua word YHWH ook dus Geestelik aan ons gemanifisteer as die Heilige Gees – dus ‘n volmaakte kommunikasie middel.

Groete

Gerhard

T.o.v. Die Heilige Gees of die Trooster.
In die Hemele is als Geestelik. Op die aarde is dit vleeslik. Die Almagtige Vader in Job 38 onder andere, gee ons ‘n kykie na Sy verborgenheid. Ons kan Sy almag nie peil nie. Hy is ‘n alomteenwoordige Gees, met Sy woning in die hemel, daarom is Sy Gees – SY gedagtes. Soos in die skrif ook staan, niemand kan Hom aanskou, behalwe Hy self. En Hyself het is die vlees gekom na die aarde. Op aarde het Hy die prys betaal vir Sy volk en opgevaar weer terug na die Hemele. Dan sien ons in Openbaring die Lam voor of by die Troon staan, dit is HY wat die Gees of gedagtes van YHWH verteenwoordig, dus YHWH se manifistering in daardie vorm in die hemel, sodat Sy engele Hom kan dien. YHWH in die vlees het opgevaar en ‘n pad opgemaak sodat SY volk kan terugkeer. Daarom het HY ook Sy GEES aan SY knegte gegee/gestort sodat die hulle kan lei terug na HOM. Sy gedagtes is SY woord en wet en ‘n unieke manier om SY kinder geestelik te lei terug na HOM. Dit die grootste liefdes verhaal ooit van ‘n VADER teenoor SY volk. SY kinders ken SY stem en daarom veral in hierdie tye, vertroos SY stem ons en HY opnebaar HOM aan ons en gee ons leiding om SY doel te bereik.

groete

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag almal weer hier by Vaandel. Volksgenote asseblief moet nie toelaat dat die Gees van verwarring en bespotting, vernietiging en vertrapping oor ons kom nie, so ons (BoerVolk) moet ons VADER YHWH vra vir SY almagtige hand van beskerming en SY Volmaakte Gees YHWH-Ruach (Ook die SUIWER Skeppings-Gees) oor ons mag wees en ons veraltyd sal lei tot die waarheid. Gaan kyk gerus na die Onse VADER gebed waar die Massiach self Bid tot Sy VADER en ook as jy Fisies deel uitmaak van die Isra-El volk ek/jy/ons volk se Vader word hier gevra vir elke dag se Seën en Behoeftes wat voorsien sal word en ook beskerming wat ons sal geniet ook net as ons SY Insettinge en Verordeninge en Wette van die Ewige Woord sal na kom. (Letwel Volk en nie volke nie so, Net die 12 stamme sal en gaan beloon word en ook gestraf word. Die res van die aardse volke sal vernietig word.) Onthou ook die Massiach in die Tuin van Getsemane is Sy sweet tot in Bloed verander weens die Benoudheid wat oor Hom gekom het toe HY tot SY (ons) VADER YHWH gebid het om die beker te laat verby gaan en ook net darna om SY (VADER YHWH) se wil te laat geskied. So die Massiach is nie YHWH nie. Hy (YHWH-SHUA/Massiach) sê ook self dat niemand kan na die Vader gaan as ons nie deur Hom gaan nie (Kom ons vat dit so YHWH-SHUA/Massiach is die enigste Skakel tot VADER YHWH.) Hy sê ook die wat Hom Massiach gesien het het ook dan die Vader gesien. Dit wil sê Sy Heerlikheid, Almag oor die Boosheid en bestrafing van die Sondes. Sy mag as Seun oor die Natuur om winde tot stilte te Roep. Om op Water te loop sonder vrees. So VADER YHWH is Bo alles want HY was die Skepper van alles. Satan/Lucifer het hom in die wêreld bo HOM YHWH probeer stel. Elke keer deur Bloed vermenging die Suiwer ras uit te baster en die Suiwer deel te vermoor. Verv

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Ons het toegelaat dat ons leraars die naam verander het na Here (Baäl), as ons gaan kyk na die Bybelse Ensiklopedie waar die vertaling van baal uit Hebreeus, heer of besitter beteken en dat baal volgens die Griekse mitologie werklik die manlike afgod van die natuur was.
As ons ook gaan kyk na Jesus se regte en afgodsnaam, sal ons vind dat in die Griekse mitologie en ook in die Naslaangids volgens Bux & Schöne (Wörtenbuch der Antieke) kom die naam van die Griekse godin Ieso (Iaso) en toe ook later na die manlike afgod wat beteken geneser en verlosser.
Daar is ook ander inligtingsbronne wat aandui, dat Iesous na die seuns van Zeus kan verwys. Iesous is ook afgekort na “IHS”. In die Latynse vertaling is die afkorting “Isis, Horus, Seb” wat as die Egiptiese drie-eenheidsgode bekend gestaan het.
Nou kom ons gaan kyk na die ware name van ons Hemelse Vader en SY seun ons Massias. In Exodus 3:14-15 staan daar :
(14) En God sê vir Moses: “Ek is wat Ek is”. Ook sê HY: So moet jy vir die Kinders van Isra-El(Suiwer Blanke) antwoord: “Ek is, het my na julle gestuur”. Die “Ek is wat Ek is” word as die ware Naam aanvaar deur baie studente.
Die uitspraak is hy<h]a, rv,a} hy<h]a, en word uitgespreek as “ha/ Eya/ Eh êshêr hâyâh". Hierdie uitspraak word dan algemeen deur die hele wêreld aanvaar as die Naam "JaHWeH". Die volgende aanhaling kom uit die Verklarende Afrikaanse woordeboek (Agste Hersiening) :
Jahwe(h)´. Hebreeuse naam van God.
Die Elektroniese verklarende Afrikaanse Handboek van die Afrikaanse Taal sê die volgende:
Jah·we(h)´ (uitspr. ja-wé´) (Hebr.) – ..Vervolg

Pieter-Jan Van Zyl

Vervolg .. Naam van die God van Israel, gewoonlik aangedui deur ’n woord met die vier letters JHWH, waarvan die uitspraak onseker is omdat die Judeërs (nie Jode nie) uit ontsag vir die heilige naam dit nie wou uitspreek nie.
Die vraag is nou of iemand die reg het om hierdie Naam, wat oorspronklik so in Hebreeus aan Moses gegee is, ooit weg te vertaal, oor te vertaal of te vervals. Laat die Woord van ons Hemelse Vader maar self praat, sodat u kan sien hoe gruwelik ons deur die jare heen bedrieg is. Exodus 20:7
(7) Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat Sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
As hierdie gedeelte korrek uit die Hebreeus vertaal word, lees hierdie vers as volg (aanhaling uit Die Boek van Herinnering):
(7) Jy mag die Naam van JaHWeH jou Elohey (enkelvoud van Elohim) nie verydel nie, want JaHWeH sal die een wat Sy Naam verydel, nie ongestraf laat bly nie.
As ons gaan kyk wat die woord, “verydel” beteken, word die oortreding van die vervalsing van God se Naam baie duidelik. Die Elektroniese verklarende Afrikaanse Handboek van die Afri-kaanse Taal sê die volgende:
ver·y´del ww. (-) – Laat misluk; tot niet maak, teleurstel; frustreer: Iemand se planne verydel. Verydelde hoop. verydeling.
Die vertalers het dus die onvertaalbare Naam JaHWeH tot niet gemaak. As dit maar al was; maar hulle, die vertalers, het verder gegaan en van die allergruwelikste roesynnekoeke gaan bak en van die vuilste mensedrek geneem en dit in die plek van ons Hemelse Vader se Naam, JaHWeH geplaas. Die woord “Here” is so ‘n gruwelike woord. As u dink dat die woord, “Heer” net “meneer” beteken, dan sê ek vir u meneer, u maak ‘n groot fout! Vervolg..

Wouter

Pieter-Jan Shalom. Baruch ate YeHoVah E’lohenu Melech Ha’ Olam.
Pieter-Jan. Die Woord van Vader se kennis sal vermeerder in die laaste tyd. so is dit ook kennis rondom YHVH.
Gaan soek Nehemiah Gordon, wel besproke vertaler van die Dooie-see rolle, en die nuut ontdekte geskrifte wat dateer tot voor Yeshua messias. Jy sal wonderlike nuus ontvang rondom die naam van Vader.
“The Gentiles shall know My name”
Shalom

Pieter-Jan Van Zyl

Ver.. As ons nou gaan kyk na die Massias se regte naam as die naam van Jesus sal ons oplet dat 10 mans in die Ou Testament en 3 mans in die Nuwe Testament die selfde naam as die Massias se Iesous (Jesus) in die Bybel gehad het. Ek twyfel of die Vader YAHWEH sy seun so ‘n algemene naam sou gegee het.
In die Nuwe Strongs Konkordansie sal ons onder die Strongs 3091 die volgende vind – [‘Wv/hyò Yaho Ewshu Ew>a, Yeh-ho-shoo’-ah; from 3068 and 3467; Jehovah-saved.Die Ou Judeërs en nie jode nie, het gepraat van JEHOWshua, so ons kan sê dat Sy seun se Naam met die Vader se naam verband hou. Dan moet dit JAHshua wees in Aramees en JAHWE`shua in Hebreeus. DIE BENAMING ELOHIM/ EL / ELOHEY / JAHH
Ook word die name Elohim – vir die drie-enigheid van God/ as meervoudsvorm van God gebruik, en die benaming El/Elohey/JaHH verwys na die enkelvoudsvorm van God.
Die woord “god”, wat ook gebruik word om enige afgod aan te dui, is afkomstig vanaf die woord “gud” wat “goed” beteken. Dit is ook gebruik as die woord wat “geslagsgemeenskap” aan dui en is ‘n afleiding vanuit die woord “gawd” wat die naam van die geluksgodin was. Met die verspreiding van volke en die invloed van heidense gelowe het hierdie woorde opgeneem geraak in verskillende tale. Baie keer sou heidense name “verchristaniseer” word om “heidene” saam met die “christene” gelukkig te hou.
Ons Elohim het egter ‘n naam waarmee ons Hom kan ken, en deur Sy Seun wat in JaHWêH se naam gekom het, kan ons met vrymoedigheid na Hom toe gaan. Interessant genoeg bevat baie name in die geskrifte ‘n “JaH/El” gedeelte bv. DaniEl, wat beteken: JaH/JaHWeH is my regter.

Gerhard

JOH 10:34 Afr1953: YAHSUA (3068 = YHWH as Verlosser) antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? PS 82:1 Afr1953: ‘n Psalm van Asaf. Elohim staan in die vergadering van die gode 410 Almagtige (YHWH); Hy (YHWH) hou gerig te midde van die gode 430 Elohim. 1 KJVA: God standeth (8737) in the congregation of the mighty ; he judgeth (8799) among the gods .*n1.1 430 ‘elohiym el-o-heem’ plural of 433; gods in the ordinary sense; but specifically used (in the plural thus, especially with the article) of the supreme God; occasionally applied by way of deference to magistrates; and sometimes as a superlative:–angels, X exceeding, God (gods)(-dess, -ly), X (very) great, judges, X mighty. see HEBREW for 0433
430 soos die Heb. aan dui is Elohim (meervoud) dus magistrate of regters en engele van YHWH. Sien ook Hen 20:1-8 en Hen 40:9-10.
Dit is ook belangrik wat Pieter van Zyl uitwys t.o.v. die korrekte naam gebruik van VADER. Ons VADER se naam is op ‘n slinkse manier uitvertaal in die Skrifte. So kan ons maar gaan kyk oor wie is SY naam uitgeroep = Israel. Ook in watter naam moet ons bid en hoe SY naam geag moet word.
Groete

Wouter

Korrek Gerhard. As jy nie jou pa se naam ken nie is jy waarskynlik ‘n weeskind.

Dirk Albers

Ek was vandag op n vundisie waar ek van my laaste besittings verkoop het om aan die lewe te bly. Nou was daar n mengsel van boere en dorpsbewoners daar gewees. Toe begin die manne hulle ” horror stories ” onder mekaar uitdeel, en dit was luisterryk gewees. Hierdie een was al ge-hijack ! Daardie een was n bestuurder by Telkom, en is deur kwaad werker gyselaar gehou ! Daardie een se familielid is verkrag, en vir dood gelos ! En so gaan dit aan. Maar ek merk toe iets op tussen hierdie ( christene ? ), wat my baie ontstel het. Daar is n passiewe gelatenheid, dat dit nou maar hulle lot is, en daar kan niks meer aan gedoen word nie. Net soos n skaap wat geslag gaan word, en doodstil lê. Daar is geen aggressie, of Apartheids-woede nie ! Toe ek sê ek kan nie wag om duisende van hierdie barbare dood te maak nie, toe trek hulle hulle neuse op vir my ? Veral toe ek sê ek sal ALLES doodmaak, van n suigeling, tot n gryshaard ! Hulle noem hulleself christene, maar weet niks van die Banvloek nie. Dit is waarom ek al tevore verwys het na die selfmoord christen-godsdiens, wat ons Volk totaal oorrompel het. En dit is uit hierdie sataniese misleiding, dat die sogenaamde geestelike leiers altyd sê : Mense, moet net nie iets onwettigs doen nie ! Man, julle is SIEK ! Ek hoop en bid dat hierdie oulike, heilige christene so gou as moontlik Hemel toe verhuis, want hulle is struikelblokke, in die pad van ons vryheid. En miskien besluit Yahweh van die Leërskare, juis om die zoeloes te gebruik, om hierdie meulstene uit ons pad uit te verwyder !

Ockie

Dirk ou maat ek het ook al n draai daar gemaak en my omstandighede was soortgelyk, die enigste verskil was dat ek my vrou springlewendig in die proses ook verloor het…deur genade is my kinders aan my toegewys deur die owerstes, na 14 jaar van swaerkry, hardwerk pa alleen wat 2 laerskool en een matriek meisiekind pad aanwysers moet gee kinners alleen groot maak en soek na antwoorde begin ek die skrifte intens lees en in die skrif ontdek ek, waar ek verkeerd gegaan het. onder andere sending wrek gedoen onder ongelowiges. in swart tuislande…..fout,… vadaar deur al die kerke van a tot z om die atwoorde te soek….gejaag na wind.
Alles was egter nie verlore nie, ek het n ontsettende sterk band met my kinders gebou, Hulle geloof is vir my n inspirasie om ons Amagtige Vader met alles te vertrou. Vandag is ek met die wonderlikste vrou getroud, ons het n band met ons Skepper, en as ek oor moes kies sou ek dieselfde keuse gemaak het, en dit is om alles wat ons . moet nooit moed verloor se vlakte toe nie ou vriend, jou Skepper is altyd daar.

J D

Dirk,

Het jy al so daaraan gedink:
Deut 32:6 “Is die Here nie jou Vader, jou Skepper, nie?

In Joh 1:1 lees ons: “In die begin was die Woord daar, en die Woord (Christus) was by God en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. ALLES het deur Hom tot stand gekom: ja,nie ‘n enkele ding wat bestaan het sonder Hom tot stand gekom nie”

Kol 1:15 “Die Seun is die beeld” van God, van God wat self nie gesien kan word nie.
Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom Alles geskep wat in die hemel en op die aarde is”

Is die Skepper in die ou Testament nie dieselfde Skepper waarvan ons in die nuwe Testament lees nie?

Ockie

Korrek JD my opinie, nie noodwendig die deelnemers aan hierdie forum nie. Die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob is die Enigste Ware Lewende God van die heelal…..Ek is,Ek was EN EK SAL EWIG WEES.
Hiermee wil en niemand ontmoedig om deel te wil wees van die erkenning wat ons gee aan ons Almagtige Vader nie, daarom se Hy in Sy woord, elke tong sal bely en elke knieg sal buig. Hy het Sy woord aan ons gegee, en wat ons daarmee doen ….ons sal eendag verantwoording moet doen aan Vader, en aan Hom alleen.Groete Ockie

Martin van Wieringen

“Het god gese:kom ons maak die mens as ons beeld.” Die meervoud as god en skeppers van die mens is afkomstig uit de oudste Akkidische en Sumerische beschaving. De Soemerische geschiedenis komt veelvuldig voor in bijbelse teksten die vanuit Soemerische kleitabletten zijn gebaseerd over de buitenaardse oorsprong van de mens de “Anunnak” zij die uit de hemel naar de aarde kwamen. De schepping van de intelligente mens zou ontstaan uit dna van de Annunaki en de Afrikaanse aapmens Homo Sapiens. Onze skepping als mens waren voor hun nodig als werkers voor het mijnen van delfstoffen als koper en goud.( Lost book of Enki vertaald uit de kleitabletten van een priester ) of de 12 de Planeet Nibiru van Zecharia Sitchin.
Het is bijzonder opmerkelijk dat deze geschiedenis over de skepping diezelfde is als de mythen van de stam Asher.
Asher na Zebulon Is goed vertegenwoordigd in Zuid Afrika. Hun bloedlijnen zijn vertegenwoordigd bij de Koningshuizen van West en Noord Europa. De Anunnaki en hun vertegenwoordigers zouden volgens profesie een belangrijke rol in de toekomst van Zuid Afrika gaab spelen. De terugkeer van die Afrikaners en van Boere ook die engelse naar Zimbabwe was een terugkeer naar de oude Anunnaki basis die we kennen als Paradijs.

Johannes

Oom Adriaan en vriende.
Die video van die boodskapper het onder andre van oom Siener se visieone. Dit gaan oor die geweld wat toegesmeer gaan word.

https://youtu.be/vf0r3U1MXZA

Aangeheg is ‘n berig oor die planne wat die goewerment wil implimenteer oor die verspreiding van fals nuus. My siening is dat hulle volle beheer wil kry oor wat almal moet glo.

https://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2019-09-09-potential-prosecution-for-spreading-fake-news-about-xenophobia-sa-government/

J D

Oom Adriaan,

Is Mugabe nie dalk die rooi muil wat dood neerslaan nie? (Bladsy 183, Boodskapper van God, 1995 weergawe)

Louis

JD,
Ek neig om met jou saam te stem, die moontlikheid is groot, dit Mugabe kan wees. “Rooi muil slaan dood neer” kan net verwys na natuurlike dood (ouderdom/siekte). Is dit ook nie, die rooi muil wat Julius Malema gementor het om die blankes te haat?

Is dit ook nie toevallig die vrou met blou linte in Engeland, nou ook in die tyd van die toeneel verdwyn het?

Sien “Boodskapper van God”. “Die Rooi Vlag” Swart spanne osse wat besig on in te organiseer, hulle kyk reguit heerheen. Verwys dit nie na die lande noord van ons in Afrika wat teen Suid Afrika wil optree as gevolg van die rasse haat.

Dirk Albers

Louis, en JD, julle maak interessante stellings ! Ek dink skielik aan nog n voorspelling van Siener, nl. Julle sal weer baie oor my praat ? Ek wonder of daar n blanke is in SA, ( Ek gee gladnie om vir die ander nasies nie ! ) wat nog nie van Siener van Rensburg gehoor het nie ? Op Radio 702, bel daar swartes in van tyd tot tyd, en verwys na Siener ? ? ( Maar gewoonlik nie op n vleiende manier nie ) Ek weet ons wag vir n swart leier om geweldadig te sterf, en dat die vlamme dan uit sy/haar graf sal opslaan. Ons was oortuig dat dit mandela was, en is toe bitter teleurgestel. Maar sê nou maar ons haal ” geweldadig ” uit die prentjie uit, dan is mugabe beslis n goeie kandidaat, nie waar nie ? Nou sien ek op n Whatsapp groep het n dominee weer n GROOT gebedsaksie geloods, om die land ” om te draai ? ” Almal moet op n spesifieke tyd bid, en, en, en. Want blykbaar het die engelse onder Churchill ook so gebid dat die duitsers nie hulle land oorval nie, en kyk net hoe mooi is hulle gebed verhoor ! ( maar die feit dat die duitsers die hel uit hulle uit gebombardeer het, word geïgnoreer, om die gebed meer realisties, en geloofwaardig te maak ! ) Sal ons n lys maak van al die verootmoedigings-dienste, preke/uitskel-sessies, bidure, optogte, sms-veldtogte, en wie weet wat nog ! Oor VYF EN TWINTIG JAAR ! ! Die gebede langs die hoofpaaie ! Die gebede in die parkeer-areas van winkelsentrums. Die angus buchan saamtrekke van honderde derduisende ! Die voetewas ekspedisies van adriaan vlok, en soortgelykes. Maar daar is NIEMAND wat sê : Mense, miskien bid ons verkeerd ! Mense, miskien bid ons tot die verkeerde god ! Mense, miskien moet ons ophou bid, en BEGIN VEG !

Johann Cronje

Dirk,
Yahweh belowe dat as ons Hom aanroep sal Hy ons red- – Psalm 91:1-16 – HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot YAHWEH sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ’n skild en pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand — na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, YAHWEH, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy My liefhet, sê YAHWEH, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, OMDAT hy “My “NAAM” ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

Ruiter vd Forums

DA,
Jammer om te verneem oor die stelselmatige wegkalwing van jou aardse besittings.
Die antw hierop kan net dalk gevind word in jou laaste drie sinne, wat blyk dat: –

Jy’t jou geloof in die werking van krag deur opreg te bid, oënskynlik verloor en jou skepties/mismoedig gelaat.
n Nie realisering van gebede stem die biddende dikwels tot frustrasie en woede, indien nie strydlustigheid nie.
In betragting van jou skrywe, dink ek dis waar jy jou huidiglik bevind.

Dus. Hou maar Job se wedervaringe voor oë.
Jou loutering is nie sonder doel nie. Net skalkies staan Dirkman tans voor die grootste toets van sy lewe, te wete:
HOE GROOT IS MY/EK WAT DIRK IS – SE GELOOF WERKLIK?
Volstaan maar eerder in bevraagtekening van jou eie opregtheid in aanbidding tot God, anders as om vingerwysend na ander te kyk.
Stry die goeie stryd, en omgord jou lendene in volharding. Wankel nie in ongeloof nie.
En hou maar in gedagte:
Jou bepleiting van n aardse ‘geveg’…dien geen doel nie. Grootser oorloë het al gekom en gaan.
Maar die Woord van God staan vas. Ewig so.

Sterkte. Jy staan nie alleen in die vuurdoop nie.
Weens droogte staan telke Kroo plaashuise leeg.
Depressie en selfdood loop hoog.

JanB

Dirk, dit moet wees mense ons moet APART bid. Maar nou ja die reenboog nasie wil mos nie apart wees nie ons wil alles saam doen. Maar jy het ‘n goeie punt aangeraak. As ek so kyk lyk dit of ons mense stadig besig wakker word. Die kerke en rugby stadions begin leeg loop. Wel ek hoop hulle is besig om wakker te word.

Louis

Dirk, het jy gelet. Die buite landers noord van ons, wil weet hoekom die blankes ook nie betrerk was by by die rasses geweld. Die blankes het dan niks oorgekom nie, vervolgens hulle.

Verskeie Afrika lande wil nou sanksies teen Suid Afrika instel. Suid Afrika het tydelik sy ambasade in Nigerië gesluit. Nigerië op sy beurt eis kompensasie van Suid Afrikaanse regeering, vir skade, gely deur hulle burgers. Gister is die eerste +/- 200 van 600 Nigierers terug na hulle land gerepatrieer.

Suid Afrikaanse besighede kry nou die wind van voor in Afrika. Let na die volgende opskrifte, selfs die wat ons nooit goed gesind was en is.

– “South African Businesses Attacked in Nigeria”
– ” Retaliation attacks against South Africans in Nigeria”
– “South Africa shuts embassy in Nigeria after reprisal attacks”
-“South Africa xenophobia: Zambian protest, Nigerians online fume”
– “More SA businesses attacked in Nigeria namely MTN, Multichoice”

Dirk Albers

Ek het pas n baie lang video gekyk van die EFF vergadering in Soweto, om mugabe se afsterwe te vereer ! Die kwaliteit engels van die verskeie sprekers het gemaak dat selfs ek hulle kon verstaan. Malema, was die hoofspreker, en hy was weer besonder eerlik oor die witmense, en wat hulle toekoms is. Ek hoop regtig een van ons lesers kan die hele ding vir ons plaas, want ek glo dit is belangrik vir elke denkende Adamiet, om kennis te neem, van wat in die vyand se kamp aangaan. Opmerklik was dit dat hierdie vyande van die Adamiet, hulle sataniese verrigtinge afskop met die ” Onse Vader ! ” Toe dink ek weereens aan Matt 7 : 6, en die vermanings wat daarin vervat is. Maar soos altyd, weet ons daar is ten minste tien verskillende uitlegte vir hierdie Skrif. Daarom aanvaar ons mos dat elke kerk, geloof, indiwidu, interpreteer maar die Bybel op n subjektiewe manier. Maar almal soek na professors met baie grade, om hulle persoonlike interpretasies te sekondeer. En so neem die verwarring die heel tyd toe, en die skape ( mofskape ? ), word deur die wolwe verskeur. Ek neem kennis van die mense wat vir my probeer preek. Dankie, maar nee dankie ! Apartheids-woede, het niks daarmee te doen of jy rot en kaal besteel is, en/of jy jou huis/plaas verloor het nie. Dit gebeur op n DIEP geestelike vlak. Al is jou geloof ” kleiner as n mosterdsaad ! ” En voor julle my wil verkwalik omdat ek glo aan : There can be NO peace without a war ! Gaan baklei met almal deur die Bybel-geskiedenis, wat oorlog gemaak het. ( Dikwels nogal op Yahweh se instruksie ! ) Gaan baklei met Andries Pretorius van Bloedrivier. Gaan baklei met almal van die twee Boere-oorloë. Gaan baklei met die manne van die bosoorlog, wat ons teen die kommunisme sou beskerm. En skiet Siener van Rensburg ook sommer af in vlamme !

Ruiter vd Forums

HERBERT HOOVER –

“Older men declare war. But it is the youth that must fight and die”.

PS.
Dink maar aan ons seuns van 18-19 wat gesneuwel het op die Grens.
In die woorde van Prediker: ‘Alles verniet! Alles verniet’!
Dit als toe Roelfie Meyer sy bydrae tot diensplig slegs kon verhef tot Kanarie. n Alt stemmetjie in die weermag koor.
Vir my dus n bysaak oor hoe, waar en wanneer n volksgenoot tot sy God spreek.
Of oor hoe lank die Zimbobjane ou Bob wil laat vrot alvorens hul hom inspit.
My wrewel ( en ek doen aan die hand jy miskien dieselfde doen ) is om jou woede te sentreer rondom FW, Roelfie, Dawie de Villjee’tjie en Kie se eense uitverkoop- en misleiding van ons volk.
As ek andersyds prekerig en voorskriftelik in my vorige skrywe sou oorkom – vra ek om verskoning.
Daarvoor maak die Cronje’s van die lewe immers op.
Groetnis.

Renata Jansen

Ek was vir baie lank soekend na n rede hoekom ons (ek en my gesin) nog moet leef of selfs in Suid-Afrika moet leef. Elke keer wat die gesprek in die rigting van enigreer neig dan trek my bors toe en als in my wese skop vas: ek is n Suid-Afrikaner, so gebore en so groot gemaak. My geskiedenis is my trots (voortrekkers) en met elke denkbare afknyp tydjie vat ek my seuns na museums, monumente ens om hul van ONS geskiedenis te leer. Die 2015 weergawe van Siener het n geruime tydjie al in my kas gelê, maar die boek het my verveel toe ek dit begin lees het…nogal snaaks vir my wat so lief is vir geskiedenis. Intussen bly die gevoel van nutteloosheid in my, waarom laat Vader ons nog leef as als deur die barbare oorgeneem en verwoes word en ons het nêrens om heen te vlug nie? Laat 2017 word ek bewus van die cd Die Gelofte en ek luister n uittreksel daarvan. So gou ek kon het ek die cd aangeskaf en n baie ou bekende Gelofte trap skielik op n senuweepuntjie in my binneste. Ek luister verder na die ander liedjies en Goliat kom krap n bietjie stomperigheid van my gemoed af. Iets in Goliat steek vas in my kop…Siener het gesê as die ys gaan smelt…ek sit penorent en dink ek het Siener se boek… Die middag toe my man tuis kom was hy verplig om na my voorlesing van Siener te luister. Die skille het van my oë afgeval en skielik het ek HOOP op n toekoms, nie net vir my gesin nie, maar vir ons volk. Hier GAAN n oorlog uitbreek, als is besig om tot n punt te kom, dis n geloofsoorlog wat met en sonder wapens reeds besig is. Ons is so ver moontlik voorbereid op n tydperk sonder kos, krag en sekuriteit verder lê ons vertroue in Vader. Indien ek in die proses omkom dan weet ek waarheen ek gaan, die stryd wat voorlê SAL gewen word vir ons Afrikanervolk en n blink toekoms deur Vader beloof

Ruiter vd Forums

Aangename en insiggewende inset Renata.
Laat my net die vlgde toe: –

Die Vader help net diegene toe op oorlewing, soos vergestalt in Dawid vs Goliat.
Dawid het nie tot God gebid dat die reus vanself moes kantel nie!?
n Slinger en klip was sy uitweg. Daarsonder was hy n nul op n kontrak.
n Vingerwysing na diegene wat lukraak hul vuurwapens tydens n sg amnestie loop staan en inhandig het.
Om jou nou in n oomblik van benoudheid jou ( slingerloos en sonder klip ) te wil beroep op jou Vader/God….is futiel. Inteendeel. n Angskreet sonder behoud of substansie.
God het ons immers gemaan om die VOLLE wapenuitrusting aan te trek.
Waaraan ek fisies en geestelik….waarde heg en glo.
Jy vermeld die onafwendbare is aan’t komme/gebeure.
Hoe ver gaan u my tot hulp in die loopgraaf wees, sonder n slingervel in die hand?
n Preweling tot God vir uitkoms, sal dieselfde gevolg hê as die Armada trekkers van toet.
Menend….die dood self.
Ek, Ruiter, loop nie daai pad nie.

Groetnis.

Renata Jansen

Nee Ruiter, jy het my verkeerd verstaan. Wapens en ammunisie het ons nie genoeg nie, maar genoeg om onself mee te beskerm en verdedig. Die met of sonder wapens, is maar vir diegene wat met woorde veg. Ek het probeer om vriende te waarsku, maar soos talle ander voor my, was ek nou my hande in onskuld omdat my waarskuwings afgelag word ten spyte van wat openlik om ons gebeur. Wat die hulp in die loopgraaf betref, sal ek jou en andere enige tyd van hulp wees met wat ookal tot my beskikking is op daardie oomblik. Daarop kan jy staatmaak.

AntSan

Renate, die beste wapen het jy al. “Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van Elohim is..” Matt 5:3. Nie in eie krag nie, vertrou nie op voormanne nie! “Welgeluksalig is hy wat die Elohim van Jakob het as sy hulp” Ps 146. Op Sy tyd sal iedere en elke kind van Hom op die regte tyd en plek wees met die regte middele tot hul beskikking om te veg vir ons, Sy volk, se oorlewing. Van ons sal sneuwel, maar ons weet waar ons Vaderland eintlik is, so dit skeel ons min. Jy is reg, dit gaan ‘n oorlog vat, en ‘n handjie vol apart gesteldes sal oorleef. Pas nou op vir die media, die waarheid word versteek. Hou dop vir trein uit Zim waarin hul soldate op ons begin skiet. Andalusie ontploffing, die swart padda wat nou sy rug op UN gedraai het en die land deur reis en makkers opsweep. Saoedie arabie, grootste olie voorsiener aan SA, se aanlegde brand. Eskom word met diesel aan die gang gehou. Hoe lank gaan die diesel bekostigbaar en beskikbaar wees? Gaan VSA en iran mekaar nou pak? Die swart regeerders maak gereed vir diefstal van kapitaliste se bates en pensioene want die land se bank is dol leeg gesteel en die barbare is opstandig. Wil meer en meer verniet he. Die tweede chicken run is op hande, Almal gaan die loon kry wat hul toekom, of jy 8 uur of 11 uur begin werk het. Volgende datum van reuse verandering in wereldgeskiedenis is 17 Okt, Boris het sy mond verby gepraat.

Hinsie

Goeie more,
Ruiter en andere: Verwys u graag na 2Kron. 20. Die hele hoofstuk. Opsommend daar het ‘n menigte teen koning Josafat op getrek. Josafat het toe gaan bid. Die menigte het toe teen mekaar gedraai en hulleself uitgeroei.
‘n Ander een. I Sam 14:20 (in die tyd van koning Sual) “die swaard van die een was teen die ander—’n baie groot verwarring.”
2 Koning 6 In Elisa se tyd het die Arameers hom kom pla en hy het gebid. Daar kom toe ‘n weermag van die “anderkant” af om te kom help.
Rigters 7 Gideon se tyd het ‘n kruik, ‘n fakkel en ramshoring die vyand teen mekaar laat draai.
Ese 19:3 “En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal Ek verwar” (die een stad teen die ander).
So kan mens nog aangaan, maar miskien kry u die prentjie. Om dit toe te pas op ons probleme van vandag, dan is dit baie moontlik, en dit lyk al hoe meer of dit dalk kan gebeur, dat die lotte mekaar gaan aanvat, groot verwaring tussen hulle, en hulle mekaar gaan uitroei. Die land skoonmaak. Ons gaan dit net waarneem. Dit kan dalk nie eers nodig wees om ‘die slingervel’ te gebruik nie. Sal maar moet sien.
Groetnis.

Renata Jansen

Goeiedag Hinsie
Dis baie moontlik dat dit dalk nie eers nodig gaan wees om die ‘slingervel’ te gebruik nie, MAAR is Siener se visioene nie reeds waarskuwings wat gestuur is sodat ons voorbereid kan wees nie. Elke oggend en elke aand vra ons Vader om ons genadig te wees en te beskerm, en tog het Vader ook vir ons sintuie en vermoëns verskaf om paraat te wees, menslike veiligheid op te skerp, oplettend te wees en nie in situasies te beland wat verrykende gevolge het nie. Vader het die aarde en alles daarin geskep, MAAR nie die boosheid wat ons dag en nag bekruip nie.

Johann Cronje

Jer 8
Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van Yahweh is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuenpen van die skrywers.
9 Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van Yahweh verwerp, en watter wysheid sou hulle hê?
10 Daarom sal Ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars; want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins; van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog.
want Yahweh onse God laat ons omkom, en Hy laat ons gifwater drink, omdat ons teen Yahweh gesondig het.
Daar is die hulpgeroep van die dogter van My volk uit ‘n baie ver land: Is Yahweh nie in Sion nie? Of is sy Koning nie daarin nie? Waarom het hulle My geterg met hulle gesnede beelde, met vreemde, nietige afgode?
20 Die oes is verby, die somer is ten einde, en óns is nie verlos nie!

Ruiter vd Forums

@ Cronje aka Klaagliedere v Jeremia,

Jou dafaïtisme is op jou mou geskryf.
Boedel het jy klaar oorgegee in verstikking van die banvloek-brood waaraan jy kou.
Jou teksaanhalings meer soos die van n patologiese verslag in betragting van die ( reeds gestorwe ) kadawer wat op die disseksie tafel lê.
Oud Genl Cronje draai in sy graf om.

Dirk Albers

Gister, 18/9/2019, het thabo mbeki bietjie die sluier gelig op wat eintlik agter die skerms aangaan in hierdie land. Eintlik wat nog ALTYD agter die skerms aangegaan het. Hy beweer dat in 2002, het brittanje, ( en amerika ? ) hom genader om van mugabe ontslae te raak. Toe het hy glo geweier, en hierdie wêreld-moonthede moes by implikasie vir hom sê : Ja baas ! Ek twyfel geensins dat daar waarhede in hierdie storie verskuil is nie. Ek het nog altyd gesê. Hierdie land word regeer deur die britte, sedert die Boere-oorlog, en selfs nog daarvoor. Ten spyte van Verwoerd en sy NP, en enige ander ” regering ” wat julle wil noem. Maar die meerderheid blankes is so gebreinspoel, dat hulle hierdie waarhede net nie kan insien en verstaan nie. Die klug van die ” Republiek, ” en sy snaakse vlag, wat volgens internasionale heraldiek, nie as vlag kwalifiseer nie. Dit is dieselfde ( joodse ) geldbase wat die hele suider Afrika regeer. Vandaar dat hulle die grense wil oopgooi, en dit eintlik alreeds gedoen het. Maar die mofskape hardloop hulle beentjies af om kruisies op stembriefies te trek ! Dan laastens. Mense, dit is wonderlik om Bybel-verhale op te diep, waar ons vyande net aanmekaar spring, terwyl ons voor die TV sit en springmielies eet, nê. Maar dan moet julle Siener by die venster uitgooi, en hom nie selektief aanhaal nie. Hy praat van duitse oorlogskepe, en wapens by Prieska. Hy sê ” ysterklippe ” val op Kimberley. Hy sê : Veg, al is julle rûe teen die muur ! Mense, as jy met jou rug teen die muur veg, is jou situasie BENARD ! So hou maar julle voete stewig op die grond, sodat julle nekke nie ruk van skrik nie. En ja, Siener het ook van die ” nek-ruk brigade ” gepraat.

AntSan

Jy praat waar Dirk. Om uittebrei op die dronkgat Thabo se uitlatings. Die rede agter die komplot was eintlik met oog op SA. Ons was die eintlike hondjie. Hul wou vroeer in Rhodesie grond gryp begin, maar was gewaarsku om dit te vertraag tot na 1994 verkiesing hier. Anders het die referendum nie gewerk nie. Daarom kon die ou gemors sy diktatorskap behou. Die vervloekte engelse en amerika wou al lankal ons grond kom nutteloos maak. Alles gaan oor geld. Maar eintlik is dit die stryd tussen die bose en die lig wat aan die gang is, vir die wat dieper dink. Die siftings proses moet afgehandel word, dit is Vader se wil.

Hinsie

Goeie naand,
Renata, en andere. Sjoe dit is ‘n moeilike besigheid die. Kom ons probeer so. Die Bybel is nie ‘n 1+1=2 boek nie, of mens kan ook sê, nie‘n resepteboek nie. Bv. Loop 7 keer om ‘n stad en die mure val in mekaar. Dit het so gebeur maar die kanse is redelik skraal dat dit weer gaan gebeur. So mens moet versigtig wees om voorbeelde (teks versies) uit die Bybel te neem en dan ‘n “geloof” daarom te bou. So kry ‘n mens die skiet, sligervel, swaard ens. ding om jou uit die moeilikheid te kry. MAAR daar is ook die voorbeelde van Bid om uit die moeilikheid te kom. (Wat ek hierbo probeer sê het) So mens sit nou met die 2 sienings die skiet die moeilikhied weg OF bid die moeilikhied weg. Daarom het mens vandag die mense wat net wil skiet, en dan het mens die ander wat net wil bid. Oom Siener het die ‘man met die bruin pak’ gesien. Nou hoe op die aarde gaan mens nou WEET dit is die regte een, (bidder of skieter). Miskien moet mens maar bid met die ‘klip in die slingervel’. Paraat wees soos u hierbo beskryf, maar nie so konsentreer op skiet, dat mens dalk die “wonderwerk” gaan mis nie.
Nog ‘n voorbeeld: iemand het hierbo geskryf van “in die skuilplek van die Alerhoogste”. Dit is mos nou so, maar wat van al die boere/brandstapels/gooi vir die leeus, mense deur die jare, wat die hoogste prys moes betaal, al het hulle gedink hulle is veilig. So mens moet maar net paraat wees, klip in die slingervel, die goed uitkyk, somme maak, asook bid nie agterwee laat nie, dan het mens dalk so buite kansie om die spul te oorleef.
Groetnis.

Ruiter vd Forums

@ Hinsie,
Met deurlees van my skrywe dink ek u wil die etiket van n Piet Skiet Rudolf om my nek hang.
Dit is geensins wat ek propageer nie.
In kort eerder n verwysing na dit wat hom afgespeel het met Piet Retief en sy manskappe.
My vingerwysing is meer gerig op n herhaling van bg sotlike optrede. Weenen is vergete, en ons ou volkie leer maar nie uit sy foute nie.
Hiermee volstaan ek: In preweling en aanroep van ons Vader ( of 1000 ander name wat jy of enigiemand anders, God wil toedig ) in n oomblik van benoudheid, gaan nie vir my op nie.
Bid jou aan die krygers van Bloedrivier het alle hoop gevestig op blote kringetjie sit en God se naam aan te roep!?
Die tekens vd tye is tog voor die hand liggend.
Dat hier nog persone is wat lukraak verse uit God’s Woord klakkeloos gryp en bykans op pasafistiese wyse aanhang ( God sal sorg, as God vir my is…wie kan teen my wees[?], die Vader sal uitkoms bied etc etc ) – is om van te verstik.
6- Jaar is hier in die Groot Kroo n geweeklaag en n gebid vir reën, maar dissie man wat sy vinger uit sy g@t trek en werk daarvan maak om water vir sy diere TE SOEK, wat oorleef.
Insgelyks ook die man wat, met dit wat voorlê, nie gevang word met sy broek op sy enkels in die loopgraaf nie.

Groetnis.

Gerhard

Ons moet in die Laer wees soos oom Siener genoem het. D.w.s. Israel moet by YHWH skuil in volle vertroue en in liefde teenoor Hom en teenoor ons naaste. Wie is jou naaste, dit is hulle wat die stem van die Herder ken. Hulle wat die Herder volg volgens Sy verbond – huweliksvoorwaardes. Dan moet ons ook besef dat die oorblyfsel na die nag aanval, ten volle by YHWH sal skuil. Dan sal YHWH Israel verander in ‘n magtige leer en ons vat terug wat by ons gesteel is en dit onder die Vaandel van YHWH – Sion. Dis nie eers veg nie, dis eers die oorblyfsel en dan veg. Eers volle verootmoediging en erken dat YHWH ons enigste redder is. Dan sal Israel veg met die Engel van die verbond as ‘n magtige wapen in ons geledere.

Groete

Ruiter vd Forums

@ Gerhard,

As heer Snyman my dit toelaat, presies die tipe ruiterlike str@nt waarna ek supra in my skrywe verwys.
Na watter gewaande beeldspraak verwys u met: –
“Ons moet in laer wees….”.
“By YAHWEH skuil….”
“Dis hulle wat die stem vd Herder ken…”.
“Dan sal YAHWEH Israel verander in n magtige leër”.
“Dan sal Israel veg met die Engel van die verbond….”.

Dis hierdie tipe van hoogdrawende ‘hoog/beeldspraak’ wat niks meer inhou as intellektuele bogkuns of snertery nie.
Raka loop rooftig onder jou neus, en kort voor lank tot by jou voordeur.
Dus. Die punt wat ek maak is: Staak hierdie hiperboliese wensdenkery in hoop, want aan die einde vd dag, is dit die manne en vroue wie se elmboë ge-ghries en hul lendene omgord is, wat die verskil gaan maak.
Meeste van my landgenote kort n skop onner hul sitvlak. Dit bring hoop op n duim vorentoe.
Die ander wat teatraal met retoriek en versies omgaan, vind ek eerder as remskoen.

Gerhard

@ Ruiter
Jes 36:6 Kyk, jy vertrou op dié geknakte rietstok, op Egipte, wat, as iemand daarop leun, in sy hand ingaan en dit deurboor; so is Farao, die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. Ps 68:31 Dreig die wilde gedierte van die riet — die trop stiere saam met die kalwers van die volke — die wat hulleself onderwerp met stukke silwer. Hy het die volke verstrooi wat lus het in oorloë. Amos 6:13 Julle wat bly is oor ‘n nietige ding, wat sê: Het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie?
T.o.v. die beeld spraak: Mat 13:10 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? 11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Mat 13:13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. Mat 13:35 sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet: Ek sal my mond open deur gelykenisse; Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af.
Groete

Louis

Goeiedag Mr. Snyman,
Brexit, hoe gaan dit ons hier raak, onder die huidig werêld gebeure? Ek verneem Boris Johnson is net 12 dae gegee, deur die Britse Hoër Hof, om ʼn nuwe Brexit plan, voor te lê aan die Britse parlement. Dus gaan daar nie weer ʼn algemene verkiesing toe gelaat word i.v.m Brexit in Brittanje. Die datum vir Brexit is vasgestel vir die 31 Oktober 2019.Die hele geskil met Europa (Duitsland) berus op wat die Britte noem “back stop”, dis waar Ierland betrek word. Dit handel oor die herinstelling van hard grens tussen Noord en Suid Ierland. Hard Brexit verstaan ek, Brittanje breek met Europa, sonder enige handels ooreenkoms. Soft Brexit, daar word ʼn handels ooreenkoms gesluit tussen Noord Ierland (Britse beheer) en Suid Ierland (Europese beheer) sonder dat ʼn harde grens heringestel word, tussen die twee lande.Siener van Rensburg sê die Ierse meisie-kind is net ouer as ons Boere meisie. Dus Ierland verkry sy onafhanklik voor ons. Is die tydperk naby op sy einde vir die boere meisie, vanwaar sy nog steeds in haar apatiese toestand op haar sy lê? (vanaf 1994 tot nou toe). Ek vermoed die smelt kroes gaan die weerlig afleier wees, waar sy (Boerevolk) gedwing gaan word om op te staan en dan terug veg vir wat haar eie is? As gevolg van plaas onteiening, pensioen vondse, staatsmedies en al die “grants” dit gaan die finale spyker in die doodkis wees vir die Suid Afrikaanse ekonomie en vir die wat nog het, (geld en werk). Dit net voordat sy mondig word (eie regering en onafhanklikheid)? Ierland is glo Britanje se 5de grootse handels vennoot. Ierland voer meeste van sy landbou produkte uit na Brittanje. Kan dit wees dat Brittanje genoop sal word om van Ierland afstand te doen en sy onafhanklikheid te gee. (Deel 2 volg)

Louis

(Deel 2)
Noord en Suid Ierland smelt dus dan saam in een onhafhanklikheid staat (land) agv. Brexit.
1. Gaan Brexit veroorsaak dat die koninghuis tot niet gaan? Ierland en Skotland word onafhanklik van Brittanje, rede hulle het gestem het om in die EU te bly.
2. Prins Andrew is nou ook betrek by Jeffery Epstein saak in Amerika, dit gaan oor die handel in minder jarige meisies en prostitusie. Vermoede ontstaan dat mense in invloedryke posisies in die wêreld, wat meegedoen aan die sataniese praktyk, afgepers word om die wêreldmag se instruksies uitvoer. Jeffery Epstein is nou onlangs in die tronk vermoor onder verdagte omstandighede. (seker te maak hy praat nie) Dis interessant om te let al die hoë profiel mense wat hierby betrek word.
3. Gaan Brexit ook die oorsaak wees vir Duitsland, Brittanje se toekomstige oorlog ? Dit gaan tans ekonomies moeilik met die Duitse ekonomie en nou moet Brittanje nog ook haar nuwe plek vind in die wêreld ekonomie.
4. Is dit die begin van die sewe plae wat Brittanje gaan tref. (voedsel skaarste). Daar word gemeld Ierland is tans die grootste vleis uitvoerder na Brittanje. Die geskiedenis wys ons, toe die Iere se aartappel oes misluk (1845 to 1849) en daar algemene hongersnood in Ierland was, het Brittanje doelbewus nie gehelp met voedsel aan die Iere te verskaf en daar deur veroorsaak Brittanje, dat een miljoen Iere sterf en sowat twee miljoen Iere, Ierland verlaat en hulle heil in ander lande gaan loop soek het. (rede vir die Iere se haat vir Brittanje)
(Deel 3 Volg)

Louis

Deel 3
5. “Hard Brexit”, kan dit wees dat Frankryk sy beheer oor die vlugtelinge, aan sy kant van die kanaal, gaan verslap en dan toelaat dat die vlugtelinge na Brittanje stroom? Agv. Geen Brexit ooreenkoms, dit kan Frankryk moontlik help om sy vlugteling probleem te help verlig, tans help keer die Franse, dat vlugteling Brittanje instroom.
6. Gaan Brittanje nou in Suid Afrika militêr betrokke raak agv. ons minerale, wat Brittanj sal wil in palm en gaan benodig om sy industriële produksie in sy eie land aan die gang te hou net soos in die verlede, minerale na Brittanje en vervaardig produkte uit Brittanje na die wêreld? (Brittanje sal nou moet na haarself omsien vir oorlewing)
7. Duitsland en Ierland se bevolking is albei in die meerderheid Katoliek. Moontlik sal Duitsland alles in sy vermoeë doen om Ierland onder sy invloed sfeer te hou?
8. Gaan die groot banke (geldmag) uit Londen, nou begin pad gee agv. Brexit (Brittanje gaan finansieel onder). Ek verstaan die geldmag het hulle eie gebied (km2) in die middel van Londen wat onafhanklik van die Londense munisipaliteit is met eie Burgemeester, die area is onder die beheer van die geldmag, net soos die geval met die Vatikaan in Rome.
9. Kan dit wees, Brittanje nog met Rusland gaan konkel om nuwe handels vriende te werf in die wêreld? Daar is sanksies teen Rusland ingestel die Brittanje sal mos nie meer deel wees van die EU nie.
Deel 4 volg

Louis

Deel 4

10. Interessant om te let die huidige Demokratiese Kongres loods nog steeds ondersoek na Trump. Hulle beweer, Trump het met die Russe gekonkel om die Amerikaanse verkiesing van 2016 te wen. Die Amerikaanse Republikeinse party krap nou al die onderduimsheid oop. Daar is bevind die leun het sy oorsprong in die Britse geheime diens Mi 5 gehad, dit met die hulp van die geheime dienste van Australië, New Zealand, Kanada en Italië. Hulle het die Clintons gehelp om Trump valslik te beskuldig en poog nog steeds om Trump uitgeskop te kry as die Amerikaanse President van Amerika. Ek glo nie Trump gaan Brittanje nooit meer vertrou nie.
Siener sê ons loop in en uit ons huise met skille op ons oë (“ons let nie op wat huidig om ons af speel nie, as ons regtig besef wat om ons aan gaan, gaan ons koppe ʼn ruk gee”). Mr Snyman, u is meer vertroud met Siener van Rensburg se profesie, kan u, gaaf wees u mening te lig in die verband.

Vrae verskoning vir die lang skrywe

Groetnis

Louis

Ruiter vd Forums

Heer Snyman,
Het n ‘voice clip’ van een of ander geleerde Prof wat as gasspreker opgetree het in n beprekingsprogram op RSG.
Punt van bespreking was oa aardsverwarming en die noodlottige gevolge wat dit inhou.
Betrokke heer gee ateïs en gelowiges nog 10-jaar op aarde!
Hierdie stelling het hy redelik op- geback met wetenskaplike feite & verwysings.
Het Siener hoegenaam hierdie natuurverskynsel aangeraak in sy visioene?

Groetnis

Louis

Daar word melding gemaak in die boek “AS DIE YS SMELT” wat n goeie aanduiding kan wees van aardverwarming. Ek sien daar word verwys na die Siberiese Pool Ys waar reeds groot gedeeltes al weg gesmelt het.

Jan Nel

Hallo Ruiter, ek het met belangstelling die hele repliek gelees en gaan jou hier ondersteun, dit wil voorkom of die meeste mense nie die basiese kan en of wil verstaan nie, in iedere enkele geval genoem van David en Goliat af vorentoe. was dit die feit dat die mense gereed en gewapen gestaan het, en bereid was om hulle lewe te gee met die onwrikbare wete dat net die een Ware God hulle saak verteenwoordig nie, dat hulle bygestaan, beskerm , deur verootmoediging , herkenning tot God en bid to God is die wonderwerk verskaf, en die oorwinnig gegee was, nie die snert van jy val op jou knietjie neer en bid dat die snot spat, hand om die blaas met wie jy ook al dink jou wa deur die drif sal kan trek nie. en holy moly daar is net n wonderwerk sonder dat jy jou bas hoef te lig nie. Ek het dit nog nie een keer gelees nie, of van gehoor nie. selfs met die mure van Jerigo moes die leerskare om die mure loop en rams horings blaas, nie op n hopie sit en kyk hoe die mure self val nie. Dus hande uit die moue steek, nie keybord warriors nie, Dit is God se besluit hoe, waar en wat, maar jy moet gereed staan om gebruik te word, ek sien dit nie in ons volk nie, slap gatte ja, maar daar is n hand vol wat dit nie breed het en ander help, ek is selfs so deur vaandel genote gehelp, ek dank julle. ek sal help as ek geroep word, en my lewe gee as dit nodig word vir die wat dit verdien maar nie kan nie, ek glo aan pay forward, dit is my belofte

Dirk Albers

Jan, jou houding is reg ! Mooi man. Het julle nie al gewonder nie, waarom uit al die baie hawens in ons land, of selfs Suidwes, kom die duitse oorlogskepe in Luderitz aan ? Hier moet mos baie diep praktiese, strategiese, geskiedkundige redes hiervoor wees, of hoe ? Ek sal graag julle menings hieroor wil hoor. Vir my is een van die ooglopendste redes, dat duitsland Suidwes weer gaan terugneem ? Die feit dat Siener gesê het die wit liberale drêk vlug deur Durban die land uit, oortuig my dat Durban nie die hawe vir die Boere sal wees nie ? En onthou maar ook. Die KWAAD Boere/boere, kom noord van Lichtenburg bymekaar. Dan trek hulle ( op hulle tyd ? ) na Prieska ? Daardie ding van ” op hulle tyd, ” is vir my ook n baie groot raaisel ? Met n oorlog situasie is dit beslis ongewoon om dinge ” op jou tyd ” te doen. Ek het n vermoede dit gaan so wees omdat daar vrouens en kinders gaan saam wees ? Ons weet mos die vrouens en kinders sal moet opgepas word. So jy neem hulle na n veilige plek, waar jy ten minste goed bewapen sal wees, met die REGTE patriotte om hulle te beskerm. Dit maak heeltemal sin vir my. Ek het al opgemerk. Baie van hierdie rambo-manne, wat net wil oorlog maak en skiet, dink gladnie aan die beskerming van vrouens en kinders nie ! Maar dit is ook so, dat die meeste ” christen ” vrouens trek hulle neuse op vir hierdie nare rassistiese vêr-regse mans, wat nie wil glo in die NSA, multi-kulti ” wonderwerk ” nie ! Mevrou, ons sal jou met graagte los om jou sendingwerk, liefdadigheidswerk, en opheffingswerk tussen die barbare voort te sit. Oppas net wanneer die Boere se ” yster-klippe ” op jou plakkerskamp begin val !

Ruiter vd Forums

@ Jan,
Saak is reg ou grootman. Ek maak seker my embarming van my toegif aan verarmde blankes in Kraaifontein hiermee ongedaan.
Jy loop en verkoop immers nie jou gegewe medemenslikheid, en verkondig dit op jou mou nie.
Al my uitslag-ooie – direk aan hul.
Waardeer jou skrywe.
Mag jou paaie al meer so…gelyk loop.

Groetnis.

Ruiter vd Forums

@ Jan (2),
Duisend Bybelse teksverse plak & paste, en Godsgeleerd voorkom, beteken niks.
Ingilse idioom seg immers:
“Talk is cheap…but money buys the whiskey”.

Marellus

In Vino Veritas want drank, my liewe ou Ruiter … verdra nie onreg nie.

Marellus

… en Die Skepper (YHWH) sal soos voorheen ‘n vuur aansteek wat nie geblus sal word nie.

Ruiter vd Forums

‘Wanneer daar n fees van woorde is, is daar gewoonlik n gebrek aan wysheid’.

Hinsie

Goeie naand,
Ruiter, Jan, Dirk en andere. U is heeltemal reg, mens moet paraat wees, die ‘klip in die slingervel’ hou. God help die wat hulle self wil help, kan nie net op die stert sit en hoop vir die beste nie. Dit is nie eers bebateerbaar nie.
Verwys my skrywe hierbo oor hoe ‘n mens “operate” die diekant en die anderkant. Nou die diekant is materie/vlees/bloed/stof tot stof. Mens kan dit beveg met materie/slingervel/geweer/spies/swaard en dies meer. Aan die anderkant is daar nie materie/ vlees/bloed/stof tot stof nie. So al die materie wapens gaan niks help nie. (‘n .303 koeel gaan aan die anderkant niks maak nie).
Soms kom die 2 kante bymekaar. Soos hierbo beskryf in Josafat se tyd wat die vyand teen mekaar gedraai het. Maw. hulp van ‘die anderkant’ af. In Hiskia se tyd het ‘n engel (van die anderkant af) 185,000 verslaan. U gebruik die voorbeeld van Bloedrivier, daar het dieselfding gebeur. Dit was die Zuloes se gewoonte om in die nag aanteval (Bloukrans ens.) Nou was daar mos die “gedaantes” om die laer, die nag van 15 Des, wat verhoed het dat die zuloes kon aanval. Goed daar is die siening dat dit lantern aan sweepstokke was wat in die mis gelyk het soos ‘gedaantes’. Hoe dit ook al sy daar was Hulp sodat die vyand nie kon aanval nie. Indien die zuloes in die nag/mis aangeval het sou die kruit nat gewees het en die uitslag dalk heel anders.
Die doel van die hele skrywe is dat ons nie so vertou op ons self en die wapens (die diekant) dat ons vergeet van die Hulp wat van die anderkant af kan kom nie. Maw ons moet nie ons hele toekoms net hoop/vertrou op die wapens wat gaan kom nie. Dalk kry die spul stry onder mekaar en roei hulle self uit of ‘n engel kan dalk die spul oornag doodslaan. (Daar is baie moontlikhede)
Groetnis.

Christina

Val die dinge darm nie nou baie mooi in plek nie, die tyd is baie naby, Teresa May is die vrou in blou en wit, Nato wat ontbind is (Brexit), die rooi meul wat omval is Mugabe, die ys wat smelt moet nog kom (dis nie Global warming nie) dink bietjie mooi daar oor, wanneer ons perske rëen, begin die ys te smelt in Amerika en Europa, maar teen daardie tyd is die oorlog al klaar ver gevordered, Eskom is besig om weer load shedding te beplan, en swart op swart geweld is nou baie erg, daar gaan nog ‘n kalmte voor die strom wees as ek dit nie verkeerd verstaan het nie, laas jaar was die ergste load shedding in die somer, my best guess sal wees dat dit hierdie jaar die selfde gaan wees, mense kan maar van opinie verskil, die pension fondse gaan nou begin in duie stort, en geld gaan nou meer as ooit van geen waarde wees nie (Ek dink God weet wanneer mense nie meer geld gaan hê nie, en swaar kry dit is wanneer hulle weer terugdraai na God toe, die onsedelikheid is op ‘n all time high, alles is op sy kop, mense, kry julle geestes lewe in orde maak julle saak reg met God, want ja Siener van Rensburg se visione is defnitief baie belangrik vir ons volk, maar as die Heilige Gees ons nie lei nie is dit van geen waarde.

Ek is oor die algemeen ‘n mens wat baie vinnig paniekerig word, maar God het al laas jaar op my hart gedruk om te begin beplan (te prep) en ek het so gemaak, en as ek sê beplan en om gereed te maak bedoel ek nie net kos en voorraad en brandstof nie, ek bedoel in jou gees, want dit gaan nie maklik wees nie, daar rus in my hierdie Opgewondheid en ‘n klein bietjie paniek, paniek vir die moeilike tyd wat voorlê en vir die wat nie voorbereid is nie, en al die dood wat gaan plaas vind. en Opgewondenheid vir die vrede wat gaan volg, want dit is my harts begeerte.

Dirk Albers

Was julle ook bekommerd oor die voorgenome bankstaking, wat toe op die laaste nippertjie agv n tegniese punt, deur die hof afgeweer is ? Maar die bank-unie se groot geeste, was nie opgewasse teen die verteenwoordigers van die ” white monopoly capital ” nie, nê. Nou hou hulle vol dat hulle nog steeds moleste gaan maak ? En die hele land hou hulle asems op ! Kan iemand nog twyfel dat ons stewiglik op pad is na die grootste staking wat hierdie land al ooit gesien het ? Wat Siener so lank terug voorspel het ! Die barbare steel elektriese kabels, pompe, en selfoontoring-batterye, en dan betoog hulle oor ” dienslewering ? ” Hulle steel elektrisieteit, oorlaai transformaters tot hulle uitbrand, en betoog dan wanneer daar nie krag is nie. Hulle ieiers steel die staatskas leeg, en dan stem die barbare hulle weer in die ” regering ” in ? Hoe kan enige land so funksioneer ? Kan julle sien hoe ryp hierdie land is vir n volskaalse kommunistiese oorname ? Want niemand weet wat om met al die werkloses te doen nie. Ek wil al ons lesers bedank vir hulle aktiewe deelname aan hierdie forum. Dit is my hoof bron vir inligting, oor wat werklik in hierdie land aangaan, en hoe ons moet beplan vir die toekoms. Baie dankie vriende !

Louis

Dirk, dis op forums soos die, waar goeie inligting gedeel of geverifieer kan word. Dit veral in die tyd waar amper geen meer opregte eerlike inligting beskikbaar is nie. Inligting wat wel nou vrylik en volop is, is die van mense en organisasies wat vyandig staan teenoor die Christen Geloof, nasionale volkseie kultuur en herkoms. Hulle leef tans in hulle eie voorspoed, sonder om ag te slaan op die dag wanneer daardie voorspoed eindig.

In die Bybel lees ek, toe Israel uit Egipte getrek het, was daar ook vreemde volke onder hulle. Let wel die seën en die hoof tema van daardie trek verwoord in die Bybel was net betrekking op die 12 stamme, (Israel), die ander volke saam met hulle, was en het nooit gefigureer in enige belangrike rol nie. Ek lees die vreemde volke het groot aandeel gehad wanneer God in gerig getree het met die 12 stamme op die trek. (Vreemd was dit nie ook die geval vanaf Bloedrivier tot nou nie. (Geskiedenis leer ons daar was ook 1 of 2 engelse en vreemde volk (handlangers) saam met die voor trekkers in die laer). Hoekom het Johanna Brand die swart mense gewaarsku om nie wraak te neem op blankes, in die tyd wanneer God met ons in gerig tree nie. Was dit nie die Voortrekkers, ons voorgangers van die Boerevolk wat die gelofte met God gemaak het?

Mense ons moet nie kla nie, ons is in die tyd van God se gerig (smelt kroes), ons sal moet terug keer na God, anders gaan dit net erger raak totdat niks oor is van ons. Let op na die wrede moorde op ons volks genote, rowery, drank misbruik deur ons mense, hoerery, bedelaarslewe, dwelms, werkloosheid, vermenging, gat kruip by ander volke in die werksplek, rugstekers, verraad en vreemde invloed. Die trotse boerevolk van die verlede het versleg, sy het die stert geword. Groot opvoeding werk wat voorlê na eie regering.

Rudi

Dankie vir daai Louis, ek dink dit is baie waar wat jy sê as jy hierdie tydperk as die smeltkroes beskryf. Dit maak my baie gelukkig om te weet dat goed stadig maar seker besig is om the draai na ons kant toe, maar ‘n groot deel van my is ongelooflik hartseer om ons geskiedenis so te sien vertrap en verdraai te word, hoe ons mense om die bos gely word en hoe baie van ons mense wegval uit ons Vader se riglyne uit. Die eie ek wil nie vrede maak met die verwoesting van ons historiese kultuur nie, maar dan weer gesê ek dink (hoop) daar is nog genoeg van ons oor om te bou op ons goeie verlede na ‘n ryker toekoms wanneer al die vure om ons uiteindelik geblus is.

Die leiers van die toekoms moet net doodseker maak dat daar geen kans is vir die slange om hulleself weer in te koop en alles weer vrot te maak wanner ons weer op die saal is nie.

Louis

Rudi

Ja hier en daar is ʼn effense lig punt, maar ek glo nie ons het die draai punt bereik nie, ja ons is op pad daarheen. Die draai punt sal kom as die Boere dinge in eie hande neem, met die Hemelse Vader aan hulle sy. Hoe sê die Bybel nog n bietjie sluimer nog bietjie slaap. (lekker apaties toestand en van oorvloed) hoe verder sak die ons volk in die modder put af. Die Hemelse Vader wag vir ons, Hy wag geduldig dat ons, ons deel moet doen. Onthou daar was net 11 apartheids wette glo ingestel. Tans is daar +/- 114 regstellende wette teenoor ons ingestel. die padda word stadig gekook.
Soos dit tans vir my voorkom, sal die balk moontlik eers breek wanneer die ANC addisionele druk opsit soos belasting vir staatsmedies, plaas onteiening en pensioenfondse na die staat kanaliseer om dit alles onder sy navolgers uit te deel (grants). Die bietjie wat nog oor is word verder verdeel. Kyk uit , jy gaan nog sien hoe hardloop hoenders na ons kant toe.

Daar is baie volks genote, wat op n daaglikse basis hulle eie individuele sondes bely en vergifnis af smeek by Vader. Maar hoekom verander ons of hulle lot nie? Ek het baie hieroor gesit en nadink, is dit nie ons volks sondes wat nog nie bely is nie? Vader hou die individu verantwoordelik vir sy eie sondes. Maar ook die volk vir hulle sondes (weermag term; groepstraf). Dink oor die verraad, onverdraagsaamheid, hoogmoed, gemene spel (hoe volksgenote onder mekaar daagliks handel). Is dit nie NP en mede partye wat Vader uit die parlement uit geban het nie? Politieke moord, dink aan die Smit egpaar? Groot gruwel vir Vader is hoogmoed en daaraan het die Boerevolk en Afrikaner nie n tekort aan nie. Hoe sê die siener ons (Boerevolk) moet mekaar eerlik en opreg die hand reik, al is die sondes hoe groot.

Louis

Mr Snyman

Is hier nie nog n visioen wat besig is om in vervulling te gaan? “Engeland knoei in die geheim”. Sien you-tube die volgende, “Ukrainegate hoax tries to stop Barr & Durham from investigating Russiagate”.

Huidig is alles stil hier nou by ons in SA, maar in die buiteland is daar dinge besig om te gebeur.

Groete

Louis

Renata Jansen

Ek voel dieselfde. In n mate maak die stakings my bekommerd en opgewonde. Bekommerd oor wat nog voorlê maar opgewonde omdat die tyd al hoe nader kom. Ons is reeds deur bitter baie hel en seer en daar wag nog erger dinge. Dit maak my bang, benoud en hartseer, maar tog is daar n ondertoon van berusting en van ‘kom wat wil, ek sal my man staan vir solank as moontlik, omdraai kans is daar nie’. Wat my egter die bangste en hartseerste van als maak, is ons eie mense wat nie wil hoor en verstaan nie. Mense met gesonde en bogemiddelde verstand wat so dom astrant optree. Wanneer ek dink aan wat nog moontlik voorlê dan is dit slegs Siener se woorde:” maar vir ons wat weet, sal dit nie so erg wees nie” wat my moed gee. Dankie vir almal se insette, hier is baie stof tot nadenke en motivering.

Jan Nel

Renata, jy is reg, ek dink ons het nog verder om te val voor daar omdraai kans is. die probleem is, hoe opreg jy ookal is, daar is nie kans van opstaan en teenstand bied op die oomblik nie, daar is te veel verraaiers en meelopers wat te bly sal wees om sy wit buurman in die rug te steek en voorbeeld van jou te maak, hou lae profiel daarom, berei voor, geestelik en liggaamlik in die tyd wat oor is, meer en meer mense sal hulle foute agterkom en hopelik terugdraai op die regte pad, dit raak al hoe swaarder want ons verarm en die vermoe om te kan sorg word aktief weggeneem met belasting op belasting en wet op wet. ANC Taktiek. Jy neem n mens se godsdiens, kultuur, taal en vesting weg en hy is net n swerwer met geen identiteit. Dit laai my dink an donkie wat strooi op sy rug gedra het en gekla het oor gewig, hy is rivier in en het versuip om die strooi vol water geword het, ons volk is die donkie wat die swaar sak sout dra, maar dit sal smelt as ons by rivier deurgaan, ons almal is aan soek vir die leier om voor te loop. Ons het alreeds DIE EEN. Staan net reg om geroep te word. die regte mense op die regte tyd sal daar wees. Ek is bang vir wat gaan kom, ek weet nie of ek braaf is nie, maar ek weet ek het n kool wat brand binne my, en ek weet nie as ek moet begin baklei of ek sak kan stop nie, die weersin in my het te groot geraak, is ek normaal of het ek ook siek geraak? Het nie die antwoorde nie, vertrou net elke dag dat daar n rede is hoekom ek nog op hierdie Godverlate aarde is met die swaarkry. ek weet net een ding, in elke land waar daar een of ander vorm van ontwapening is, is daar volksmoord. Period

Ockie

Jy is heetemal reg Jan, en nee jy is nie siek nie net normaal. Raak bekommerd as daai gevoel verdwyn…

Andre

Neem deel aan die gesprek…

Dirk Albers

Ek het gekyk na n video van die ” parlement. ” Daar het een of ander DA-soustreinryer n baie indrukwekkende toespraak gelewer. Die onderwerp was die gevaar waarin al ons pensioenfondse verkeer, omdat die anc mafia dringend geld benodig. En die pensioenfondse, van alle kleure en geure, hang soos ryp appels, en soebat om gepluk te word. Nou dreig die man die anc ? Onder andere, dat hulle wetgewing sal inbring, dat pensioen-betalers hulle pensioene sal kan onttrek, al werk hulle nog, en al het hulle nog nie aftrede ouderdom bereik nie ? ? Dit klink tog te pragtig en veilig, nê. Dit terwyl die DA as die amptelike opposissie, net gesit en kyk het, hoe zuma n hele land in tien jaar verwoes. Het iemand al enigsins n saak teen die DA, en hulle soustreinryers gemaak, omdat hulle die HELE land in die steek gelaat het. Maar die idiote wat vir hulle gestem het, moet ook verantwoordelikheid neem, of hoe ? Nou het n klomp mos van die sinkende DA-skip afgespring, en gaan inkruip by die VF-minus. Ek noem hulle politieke-hoere ! Maar onthou net, hulle het almal ” lisensies om te kla ! ” Vir die ” kragdadige ” DA man in die ” parlement, ” wat bekommerd is oor die pensioene, wil ek net sê : Meneer, die trein is al LANKAL uit die stasie uit ! En ek glo nie daar kom nog een nie. Jy het hom verpas, met omtrent VYF EN TWINTIG JAAR ! ! !

Ockie

Renata, ek is ook bekommerd, maar daar is terselfdertyd n n vlammetjie van hoop wat al groter begin brand. Die afgelope tyd is daar sooo baie van ons volk wat begin soek, soek na antwoorde, soek na die waarheid en dit is vir my opvallend hoe baie van ons mense begin besef dat daar net een waarheid is en dit is die woord van ons Almagtige Vader in die hoogste hemele. Dankie vir almal wat deel is van Vaandel, en insete lewer wat poog om mekaar in te lig oor dit waaroor alles gaan.

Adriaan Snyman

Oor die afgelope 25 jaar is die blankes in Suid-Afrika al herhaaldelik deur faksies vanuit swart geledere met ‘n volskaalse aanval gedreig. Daar is selfs plekke en datums genoem van waar en wanneer die aanvalle sal plaasvind. Ek gaan hier slegs enkele van hierdie dreigemente noem.
• ‘n Anonieme SMS het op Saterdag 24 April 2010 die rondte gedoen dat pamflette in die Polokwane-omgewing versprei word waarin swart mense aangesê word dat hulle op Vryheidsdag 27 April soveel wittes moontlik moet vermoor.
• Kort na Zuma se verkiesing as president op 9 Mei 2009 het hy op ‘n vergadering in Soweto aan Buthelezi gesê dat hy nog eendag die duisende onskuldige Zoeloes wat die wittes op 16 Desember 1838 vermoor het, wil wreek.
• Op Vrydag 12 Julie vanjaar het die EFF gedreig dat die ‘Tweede Bloedrivier’ daardie nag sou plaasvind en dat blankes se bloed gaan vloei. (Maar soos ons al teen dié tyd weet, het daar van hierdie EFF dreigement ook niks gekom nie. Hulle ken duidelik nie die geskiedenis nie, want met die Slag van Bloedrivier was daar sowat 3 000 ongevalle aan Zoeloe kant en nie ‘n enkele een in die Trekkers se laer nie).
• Die jongste dreigement het weereens van die Zoeloes se kant gekom. Hulle dreig om alle immigrante dood te maak of uit die land te verdryf. Hier is kort uittreksels uit die pamflet wat versprei is: “Ons kondig aan dat ons op 9 September 2019, vanaf 08:00, alle immigrante sal doodmaak. Ons sê dat daar ‘n staking sal wees uit al die stede in KZN, Kaapstad, die Oos-Kaap, alle provinsies. Ons stap na die parlement. Die reuk van bloed en vuur is in die suide. (VERVOLG)

Adriaan Snyman

Die president het misluk, die minister het misluk. immigrante minister Motsoaledi het ook nie daarin geslaag om die hekke vir ons oop te maak nie … ons jeug is werkloos, in Suid-Afrika maak hulle ‘n warboel van alles … hulle het alles … Ons sal ons land herstel, ons kinders sal nie doodgemaak word nie, ons kerke sal nie gesluit wees nie. As iemand werk toe gaan, sal ons hom doodmaak … Bloed en geweervuur en vuur sal stink oor die hele land. Natal sal gesluit word … in Johannesburg, Pretoria en Kaapstad sal ons Nigeriërs, Ghanese, Kongolese, Tanzaniërs, Malawiërs doodmaak, en ook Ethiopiërs en Pakistani’s. Ons sê geen besigheid sal voortgaan solank hulle (vragmotors) bestuur nie, die vragmotors sal ons verbrand, winkels, salonne, internetkafees, hul naaimasjiene, winkelsentrums, ons brand, ons wil hulle nie hier hê nie…”

Maar na ‘n kwarteeu se dreigemente het ons al so gewoond geraak daaraan dat ons ons glad nie meer aan hierdie dreigemente steur nie; ons is ook al afgestomp wat betref die byna daaglikse gruwelike plaasmoorde, inbrake, brandstigting, padversperrings, plundering en stakings.
Hoeveel keer is daar nie al gedreig dat hulle die land op ‘n sekere dag gaan lamlê nie? Maar as daardie dag aanbreek, gebeur daar niks nie
Dit begin al hoe meer vir my lyk of hulle besig is met ‘n beplande ‘bangmaak-storie’, en dat blanke hanteerders hier agter sit. Ons word gedurigdeur gedreig, en omdat daar telkens niks gebeur nie, raak ons gerus. Die vraag is net: is dit nie dalk wat hulle wil hê nie, sodat as hulle die dag regtig toeslaan, ons heeltemal onkant betrap word.

Aan die anderkant het dinge al so versleg, dat hulle nie meer kan voortgaan om net te dreig nie. Vroeër of later sal hulle gedwing word om tot aksie oor te gaan. Sal ons dan gereed wees?

Dirk Albers

Adriaan, dankie dat jy hierdie spesifieke punt aangeraak het ! Ek het al tevore gesê. Geen intelligente, GELOWIGE Adamiet, sal OOIT Afrika-politiek kan verstaan, en akkuraat voorspel nie. Vir die eenvoudige rede dan ons nie genoeg boosheid in ons het nie. Dit is waarom Vader vir ons profete gegee het, en NOG STEEDS gee. Maar nou weet ons dat die satan doen PRESIES dieselfde ding, en ons probleem is om te kan onderskei tussen al die baie ” profete. ” En dit is die rede dat Hy n TROOSTER gestuur het. Dit is die GEES VAN APARTHEID ! Ek stel lankal nie meer belang in die kerk se ” heilige gees ” nie. Dit is daardie gees wat mense nou nog aanjaag na die slagpale toe. En daar word hulle geslag, of deur wolwe verskeur. En ons bevind ons juis nou in so n situasie. Die blankes van hierdie land, hardloop paniekbevange rond, soos verwilderde skape. Baie het al holderste-bolder oorsse gevlug. Dit laat my só dink aan Levitikus 26. Daar staan : Julle sal vlug, SONDER dat iemand julle agtervolg ! Maar terwyl ek erken dat ons nooit die sataniese barbare ten volle sal kan verstaan nie, kan ons mekaar steeds ondersteun, en onderskraag. Daar is geen twyfel by my nie. Vaandel.co.za, gaan n nog groter rol speel, om daardie geringe, ellendige, oorblyfsel, wat by die NAAM van Vader skuil, in daardie veilige laer te kry !

Louis

Hier is iets interessant op YouTube

Nigel Farage – Angela Merkel Says UK Must Give Up Northern Ireland In Order To Leave EU
2,529 views•8 Oct 2019

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag almal hier by Vaandel.. Oom Adriaan dankie dat U nog altyd vir U Volk daar is met nuus van bemoediging en hoop deur jou skrywers pen, ja en ek is al menig-maal herinner dat ons as BoerVolk nog nooit alleen is of was nie. Dat VADER YHWH nog altyd daar is om ons (opregtes en gelowiges) te beskerm in ons daaglikse lewens. Laat my ook asb nou toe om net hier op U webtuiste ‘n woord van dank te gee. Dierbare en Almagtige VADER YHWH, Skepper van Hemele en Aarde. Dankie weer vir nog ‘n dag in ons lewe. Leër my/ons ook so die Waarde van U liefde en Genade. Dankie ook nog elke dag vir my/ons daaglikse behoeftes sonder ophou, dat daar nog nooit ooit te korte was of is nie. Aan U alle Eer. Vader YHWH mag ek ook vra vir U almagte Hand van Beskerming teen alle vyande van U en ons, Vervloek is hulle wat ons wil Vertrap Verdruk Bespot en wil Vernietig, ongeag wie en wat hulle is, jonk en oud, klein en groot, so ook alle Mans Vrouens en Kinders, ook alle Heidense Volke en Nasies. So ook Baster en kleurling Volke. Ook alle ongelowiges en geheime groepe en organisasies. Vervloek is hulle in alle geluk blydskap en voorspoed mag dit alles nou tot stil stand kom, Mag hulle ook misluk en selfvernietigend wees in alle boosheid en bose-planne teen ons. Maak ons ook U Volk Sion ‘n Instrument in U almagtige hande om so sonder vrees, angs en bangheid U Vyande uit te wis en ook uit te roei. Dankie vir alles en Seën ons in ons Gees, Geloof, Handewerk, Hart, Kennis, Verstand, Wese en Wysheid en Help ons om veraltyd U wette woord Verordening en Insettinge te verstaan en daarvolgens te lewe. Dankie ook vir U oorblyfsel wat U sal goedkeur en toelaat, hulle wat weer kinders in die wêreld mag bring wat U naam sal Ken en Vrees, U Naam sal Loof en dien en sal Apart stel. Ook Nederig te bly Amen

Louis

Is die los punte van Siener v Rensburg besig om nou bymekaar uit te kom?

Gister het Angela Merkel vir Boris Johnson gesê, Engeland moet Noord Ierland opgee as hulle die EU wil verlaat.

Sondag het Trump besluit om sy troepe uit Sirië te onttrek, (Amerika het saam met Turkye die grens tussen Turkye en Sirië gepatrolleer). Die Koerde het groot aandeel in gehad om ISIS te verslaan. Huidiglik is Turkye het begin met aanvalle op hulle grens met Sirië. Seker om die Koerde uit te moor. (Sien)

You Tube: A Shakespearean Act of Betrayal”: Trump Agrees to Let Turkey Invade Kurdish-Controlled Syrian Area
20,760 views•7 Oct 2019

Dit wil voorkom of die Koerde moontlik hulp gaan aanklop by Bashar Al-Assad van Sirië, om hulle te help beskerm teen Turkse inval. (Turk steek hooi miedens aan die brand??). Gaan Rusland betrokke raak sodra Turkye die land van sy bondgenoot Sirië binne val?

Wil net noem daar is baie mede Christen gelowiges in Noord Sirië, wie moontlik ook saam met die Koerde uitgemoor gaan word as Turkye, Sirië binne val.

Miskien slaan ek die bal ver mis, maar is dinge nie besig om rigting te neem, wat moontlik ook, ons tyd skaal kan aandui vir wat ophande vir ons is.

Hartmut De Wet

Spreuke 18:21
Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag weer.. 2003/10/19 Droom: Ek staan in donker (swart) straat, dan hoor ek ‘n klomp blankes wat praat (stry onder mekaar). Dan hoor ek die weerlig slaan en as ek opkyk, kom daar ‘n papier en polistirien-vliegtuigie (lig in gewig) nader. Ek vang die vliegtuig met my regterhand en sien dit lyk soos die Vier-Kleur (Vlag). Dan sê ‘n/die Wese se stem aan my ek moet eers die vliegtuig laat gaan sodat die winde van verandering eers volbring kan word. Twee belanrike datums word genoem: 14/15 Desember 20.. en 103/112 dae later. Ek los dan die vliegtuigie en sien hoe dit vanself weer wegsweef na bo, totdat die maan se lig op hom skyn. Hy vlieg dan in twee groot hande (VADER YHWH se hande) wat in ‘n helder lig te voorskyn kom. Dan sê die stem ” Net soos wat EK nou die vliegtuigie vashou, so sal ek die BoerVolk in my hande vashou om hulle nooit weer te laat gaan nie..” Lees die hele Hoofstuk van Jesaja 18 wat handel oor gebeure in Suidelike-Afrika, die land ander/onderkant die riviere van KUS. Ook Jesaja 41: 10 – 13 Wees nie bevrees nie, want Ek is jou YHWH jou Elohey. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun ek jou met MY Reddende Regter-Hand. Kyk hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is; hulle sal word soos niks (die regering van die dag). Jou teëparty (Liberales/Volks-Verraaiers) sal omkom (Jesaja 17: 11 – 14 en Sagaria 13: 8-9). Jy sal hulle soek maar hulle nie vind nie – die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos ‘n nietige ding (Howe/Regering/Kerke). Die Manne wat teen jou oorlog voer (jou fisiese Vyande/Liberales/Regering/Kerkies/Volks-Verraaiers). Want Ek YHWH jou Elohey gryp jou RegterHand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek Help jou… Dankie Aan VADER YHWH ALLE EER tot in alle Ewigheid – Amen

Pieter-Jan Van Zyl

Hallo weer .. 2003/11/04 Ek staan in my tuisdorp M……. TVL. (Letwel so bietjie nuttelose inligting, was in die verlede Nazaret.) Ek sien die Landswapen/Banier en ook die dorp se wapen/banier. Dan sien ek ook ‘n groot sterk Arend met vier kleure op sy vlerk sweef bo-kant my. Esegi-ël 17: 3-4 verskyn ook voor my. ‘n Bui-reën sak uit en ek hardloop na die agterkant van ‘n huis. Hier sien ek ‘n Olyfboom waarin die Ou-Vierkleur hang maar lyk nuut. Die een kant van die Vlag is Spierwit. Op die wit gedeelte staan die volgende Woorde: YHWH Brith-Jah (dogter van YHWH) en ook Ganan-Jah (Gegun van YHWH), In/Op die Grond onder die boom groei Komkommers. As ek opkyk,sien ek die Arend met die Kleure aan sy Vlekre in die lug draai en daar is ‘ nog ‘n Arend by hom. Dan sien ek weer die sonlig wat deur die ReënWolke breek en dan is Tafelberg in sig. (Esegi-El 17: 22-24) Nou raak alles skielik rustig en ek hoor stemme wat sê: YHWH-Nissij (YHWH is my banier/vlag). Ek hoor dan die stem sê dat die BoerVolk sal staande bly met een taal, kultuur en ‘n nuwe naam voor YHWH se aangesig sal hê. Jesaja 62: 1-3; 11-12 Hierdie naam is Geftsi-Bah, wat beteken “YHWH se behae is in haar”. So mense ek is nie gepla as mense my vreemd aankyk nie. Maar VADER YHWH se wil sal geskied of ons as mens dit wil hê of nie. Gelukkig is my vyande nie sterk/groot magtig genoeg om enigiets van my VADER YHWH te keer nie. Vervloek is die wat wel…

Quasimodo

Boris is nie ‘n engelsman nie. By is ‘n Turk, Borris Ali Kemal Bey.

JanB

Quasimodo hier is ‘n artikel daaroor. Nou kan mens tereg vra toe oom siener sê ” en ‘n Turk steek drie hooimiedens aan die brand”? kon hy hom dalk ingedagte gehaad het.

What You Didn’t Know About Boris Johnson’s Turkish Roots

Boris Johnson, Britain’s lovably eccentric Foreign Secretary is seldom, if ever, referenced in relation to Armenian interests (though the fact that he won the “most offensive Erdogan poem” competition is certainly of interest to our community. What did he do with the £1,000 prize? Your guess is as good as mine!). In fact, he is so removed from the Armenian conversation, that one might be forgiven for thinking his first formal contact with Armenia came in the form of a 15 minute-long phone conversation with a Russian prankster claiming to be the newly elected Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan.

But curiously enough, the Johnson family’s run-ins with Armenians go way back. The story really begins in turn of the 20th-century Constantinople, where the young Ottoman technocrat, Ali Kemal Bey, had begun a relatively modest rise into the ranks of the Bosphorus intelligentsia.

Lees verder by…………..

https://armenianweekly.com/2018/06/22/boris-johnsons-great-grandfather-tried-to-save-the-armenians/

Quasimodo

Gaan probeer maar die turk by iemand anders goed praat met ‘n onverifieerbare artikeltjie. Wat jy nog moet leer het ek al vergeet.

JanB

Jyverstaan verkeerd ek wil hom nie goed praat nie my maat. Ek bevestig net jou siening dat hy ‘n Turk is, met ‘n bewys. Jy se net hy is ‘n Turk. Nou sal almal jou GLO. ????

Quasimodo

Ek gee nie om wie dit glo of nie glo nie. Almal het sekerlik Google. Maar in jou ywer om slim te lyk en my kommentaar te hijack, sleep jy nou ‘n artikel van die Armeense volksmoord hier in wat poog om die Turkse moordenaars te verontskuldig. Dít en die betraande emoji word nie waardeer nie! Swak! Probeer iemand anders.

JanB

Boggelrug dle trane is vir jou wat huilerig is. Die gesprek tussen jou en my is verby.

Danie Muller

Jy kan nou mar n skoon onnerbroekie gan aantrek ou seun.

Laurie Pieterse

Dankie oom Adriaan, baie leersaam en insiggewend.Vader sal die wat moet sien laat sien.

Dirk Albers

Vandag het die hof beslis dat zuma moet verhoor word vir die wapen-skandaal ? Die saak sal nou glo volgende week begin ? Jammer mense, ek sal dit eers glo as ek dit fisies sien en hoor ? Hy het die zondo-kommissie ook vir n ” ride ” gevat. En die skynregses het hard geveg vir afrikaans by Stellenbosch-universiteit, nê. Soos hulle vir die naam van Pretoria geveg het ? Waarom is dit so moeilik vir al hierdie ” patriotte, ” om die waarheid vierkantig in die oë te kyk ? Die witman in hierdie land, is al LANKAL ter dood veroordeel ! Ja meneer/mevrou. Selfs jy met jou multi-kulti, anti-Apartheid, reënboog godsdienstigheid ! En jy kan maar aanhou gatkruip, en stink swart voetjies was, totdat jy blou in die gesig is. Die panga sal jou ook nog vind. Ek weet ek klink ekstra aggressief vandag, nê. Gaan kyk op whitenationnetwork.com na die nuutste plaasaanval/plaasmoord statistieke asseblief. As dit nie Apartheids-woede in jou ontketen nie, het ek absoluut NIKS om vir jou te sê nie. Ek het weereens besef, dat ons nie altyd besef watter TOTALE vervloeking oor hierdie land gekom het nie. Weet julle hoeveel mense is al VERMINK deur die barbare. Mense wat deur koeëls in rolstoele gesit is vir die res van hulle lewens. Wat agv van barbaarse aanvalle, SO beseer is, dat hulle nooit weer normale lewens sal kan lei nie ! En as die barbare ooit in die hof verskyn, sien jy grynslagte van plesier op hulle gevrete. En dan kom die ” heiliges, ” en sê jy moet vergewe ! Ek is al reg om sulke Baalpriesters se koppe af te kap met n swaard. Maar ek wil hê Elia moet my kom wys hoe, want hy het BAIE ondervinding, nê !

Louis

Die Koerde het toe n ooreenkoms met Sirië gesluit, om hulle te help teen die Turkse inval. Fox news vandag beweer, Turkye (NAVO bondgenoot) is tans besig om in volskaalse oorlog betrokke te raak in Sirië teen die Koerde. Die Siriese weermag (Russiese bondgenoot) gaan nou ook by die oorlog ingesleep word.

Turkye is in elk geval onwettig in Sirië. Die gebied waar die Koerde en Turkye veg, is Sirië se olie ryke gebied. Sirië het olie verkope nodig, om hulle land te herbou. (nog n Siener visioen in vervulling te gaan?).

Fox News beweer die Koerde het n ooreenkoms gesluit met die duiwel (Sirië en Rusland)

Dirk Albers

Louis, baie dankie vir hierdie bydrae ! Dit lyk asof hier n hele nuwe oorlog aan die uitbroei is, nê ? Dit ondersteun my vorige stelling dat die ” Industrial military complex ” die HEELTYD nuwe oorloë moet begin, om hierdie MONSTER aan die lewe te hou. En die rykes moet die heeltyd meer miljoene en/of mag bymekaar maak, want dit is n obsessie by hulle. Presies soos die satan se kop werk, nê. Ek dink nou skielik daaraan. Toe satan ons Verlosser versoek het, wat was sy aanbod gewees ? Hy het KONINKRYKE aangebied ! Hier is nou nog iets wat my al baie laat dink het. Volgens Siener kom duitse oorlogsskepe in Lüderits aan, vol wapens vir die Boere, nê. Die hele wêreld weet mos presies wie ons is. Die gehate Apartheids-mense wat die ” arme ” swart barbare wil uitwis, en Apartheid terugbring. Mense, wat dink julle moet gebeur dat die hele wêreld, die VVO inkluis, om so iets net toe te laat ? Dit sal mos TOTAAL ongehoord wees, of hoe ? Dan die ” blou briewe, ” wat die parlement laat uitmekaar spat ? Laat my toe om bietjie te droom, of om te spekuleer hieroor. Die duitsers sê dat die parlementsgebou moet ontruim word. Die soustreinryers daar, van elke kleur en geur, lag hulle net uit. Dan skiet hulle n missiel, of iets soortgelyk, wat die hele lot die lug inblaas ! En so my vriende, spat die hele parlement uitmekaar ! HALLELUJAH !

JanB

Dirk hoe lekker laat jy my nou lag. Dan sal hulle seker se.” Go in piece”

Louis

Dirk dankie, Amerika woel dit nou tussen die verskeie partye. Die wat wil hê Amerika moet militêr betrokke raak, (seker gesteun deur wapen vervaardigers en vir die olie in die gebied) en dan mense soos Trump wat wil hê die Arabiere moet self die ding uitveg, Trump meen hulle veg nou al eeue lank in die gebied, laat hulle mekaar uitroei, miskien sal dit dan vrede onder hulle bewerkstellig. Amerika keer nou met sanksies teen Turkye sodat die oorlog nie moet eskaleer nie. Kom ons kyk wat gaan gebeur.

Ek wil bydrae maak om ons volks genote te help bemoedig deur inligting te deel, sodat hulle nie in die moeras van mismoedigheid moet weg te sink nie. Daar is lig punte, as jy daarop let. Tans is ons dinge hier stagnant in Suid Afrika, vir die Boer Volk, maar oorsee is dinge besig om te gebeur, ons moet hier net moed hou.

Een ding is seker lees Jesaja 18 ” Wee die land van vlerkgegons wat anderkant van die riviere van Kus lê” maar veral Jesaja 20 ” God voorspel aan die Egiptenaars en Kusiete deur n uitwendige teken hulle val” mense ons is stadig op pad na ons vryheid. Alle eer aan ons Hemelse Vader in goeie en slegte tye.

Boepie

In 2008 het die olie prys gespring tot $140/vat, vir die afgelope tyd val olie tussen $50 tot $60/vat. Dit is geen geheim dan dat net produksie koste op olie $50/vat is, daar is in nou geen wins in olie te make nie.
In die 80s het die Irak, Iran oorlog vir die wereld n lae olieprys verseker, bloot omdat die aanvraag die aanbod oorskry het. Vandag is dit egter net die teenoorgestelde, die aanbod oorskry die aanvraag.
Hierdie balans tussen aanbod en aanvraag kan net met n oorlog herstel word, tot op datum is olie en veral olie tankers geteiken.

Dirk Albers

Ek gesels met goeie christene wat geskok is ook n koerant-artikel wat vertel van honderde blanke plakkers in een of ander plakkerskamp ? Toe sê ek dat daar ten minste n miljoen blanke plakkers is in hierdie land. Ek het ehter geen bewyse of volkstellings om op staat te maak nie. Ek werk maar op persepsies wat mens so oor die jare optel, as jy die situasie met aandag dop hou. Verder weet ek dat jy van die media, en die ” regering ” net leuens sal kry. Miskien moet ons definïeer wat n plakker is. Dit is nie net daardie arm witmense wat in sink-huisies in een of ander kamp woon nie. My definisie van n plakker is as volg. Enige blanke, wat ENIGE hulp van vriende, en/of familie ontvang, om aan die lewe te bly, is n plakker ! Sluit hierby in, hulp van enige welsyn organisasie, asook die sassa toelaag, wat beslis nie n pensioen genoem kan word nie. Nou praat ons skielik van BAIE meer mense, nê. Die feit dat almal nie in sink-pondokkies woon nie, is maar hulle goeie geluk. Maar as jy die verskynsel mooi dophou, sal jy sien hoe hierdie mense ook maar verplig word om die heeltyd af te skaal, soos die NSA vervloeking hulle karige inkomstes wegvreet. Vandag woon jy in jou kind se tuinwoonstel. Môre verloor hy sy werk, of besluit om te emigreer, en jy moet dan afskaal. En so verteer die sataniese Afrika-kanker die Adamiete van hierdie land. Ek is oop vir logiese, feitelike argumentasie en debat van ons lesers. Ek sê hier is ten minste een miljoen blanke plakkers in hierdie land. En elke week kom daar nog by !

Louis

Ek sien die Engelse het weer uitstel gekry tot Januarie, en dat hulle verkiesing het in Desember….

Dirk Albers

Louis, hierdie manewales van Brittanje, rondom ” Brexit, ” is n bewys dat daar nie so n ding is soos ” demokrasie ” nie ! Die bevoking het duidelik by die stembus gesê wat hulle wil hê. Maar dit pas toe nie in met wat die ( joodse ) geldbase wou gehad het nie. Toe begin al die jakkals-draaie, uitdeel van fopspene, en leuenagtige bedrog en verwarring. Dit is presies hoe elke land regeer word. Die mofskape gaan trek hulle kruisies, en dink regtig dat hulle n verskil kan maak. Maar wat BAIE erger is, is wat in hierdie land gebeur het, nl. Intelligente blankes het besluit om saam met die barbare om n multi-kulti sataniese Goue Kalf te dans. En toe maak hulle die galgtou langer vir ons ALMAL ! En wat nog erger is. Baie het soos bang honde gaan wegkruip oorsee, en van hulle veilige nessies oorsee, nog steeds kruisies getrek het, vir n sataniese ONWETTIGE terroriste ” regering ! ” En n handjie vol WARE gelowiges, sit nou met die gebakte pere. Malema het laasjaar vir pravin gordan gesê hy is n ” dog of white monopoly capital ! ” Die hof het nou pas bevind dit was nie haatspraak nie, en pravin moet kostes betaal ! Dit lyk asof die howe al klaar bang is vir koning-malema, nê ? As die breinlose massas maar net wou besef dat hulle ” struggle heros, ” werk nog steeds vir een of ander wit baas, sou hulle