BLOG

Engeland — geweld gepaard met huigelary

Die nuwe premier van Engeland, Boris Johnson, het belowe om (“lewe of dood”) die Europese Unie teen 31 Oktober 2019, met of sonder ’n onttrekkingsooreenkoms, te verlaat.

Volgens die meeste kenners  lyk dit toenemend of die Verenigde Koninkryk hierdie stap gaan neem sonder enige verdrag met die EU. En dit, waarsku hulle, sal onmiddellik Brittanje se ekonomie van sy rykste, grootste en beste handelsvennoot vervreemd en die land in sy grootste resessie die afgelope byna 100 jaar dompel.

Teen die agtergrond hiervan word daar deesdae in Brittanje talle vrae gevra oor Boris Johnson as persoon. Dis veral sy gebrek aan karakter, bekwaamheid, geloofwaardigheid, staatmanskap, integriteit en sedelike waardes, wat van sy konserwatiewe vriende en kollegas bekommer. Verskie lede van die Torie Party het intussen laat blyk hulle gaan bedank noudat Johnson tot eerste minister verkies is.

In die verlede is Alexander Boris de Pfeffel Johnson in die media al bewys as ’n patologiese leuenaar en opperste rassis (dit neem ons hom nie kwalik nie) wat minstens vyf kinders by veelvuldige vroue het waarvan hy wel deeglik kennis dra. Hy is reeds twee keer geskei en bly op die oomblik saam met sy minares Carrie Symonds.Sy poniekoerant-skandale is legio en sy haarstyl word as dié van ’n takhaar beskryf.

Professor Alex de Waal

In ’n Geheime verslag van die Europese Unie is ’n onheilspellende en kommerwekkende prentjie van die lewe in Brittanje ná Brexit geskilder – met geweld op straat, ’n moontlike burgeroorlog, hongersnood en dekades lange onstabiliteit.

Die vooraanstaande Britse navorser, prof. Alex de Waal, skryf onomwonde hieroor: “Ja, dit is waar: onder die vele onnodige koelbloedige onnoselheid van Brexit sal dit beslis die risiko van hongersnood verhoog.”

Die Britse regering is tans ook besig om militêr voor te berei vir ’n burgeroorlog sou hulle die Europese Unie sonder ’n moontlike skikkingsooreenkoms verlaat.

Tobias Ellwood

Volgens die minister van verdediging, Tobias Elwood, sal 50 000 soldate gereed moet wees vir ontplooiing in die strate van Brittanje in die geval van ’n “no-deal” Brexit.

Britse amptenare het glo ook reeds noodplanne in gereedheid om die koninklike gesin elders te hervestig, sou daar onluste in Londen se strate uitbreek en geweld en anargie die land in ’n bloedige burgeroorlog dompel na 31 Oktober 2019.

Die vraag wat by die lees van hierdie verdoemende uitsprake spontaan by ’n mens opkom, is die volgende: Kan die visioene wat Siener van Rensburg en Johanna Brandt ’n honderd jaar gelede gehad het van Engeland wat nog eendag deur chaos, ’n burgeroorlog en hongersnood geteister sal word, dalk iets met Brexit te doen hê?

Siener van Rensburg stel dit so: “Ek het op hierdie dieselfde bankie gesit toe sien ek hier voor my ’n put en uit die put kom ons kosmandjies. Ek verstaan toe nie wat die gesig beteken nie. Maar nou gaan dit so, as ek ’n gesig sien en ek verstaan dit nie, dan laat die Heer my dit weer sien met veranderings tot ek dit verstaan.

“Ek kyk deur daardie venstertjie en toe sien ek weer die put buitekant en weer sien ek ons kosmandjies kom uit die put en net toe ek dit weer sien, sien ek my nuwe hoed lê by my huis op die tafel. Toe ek die put sien waarin ons verkeer, toe sien ek by my in die put staan ’n leer, en ek staan met my voet op die eerste sport van die leer. Die put was die haglike toestand waarin ons verkeer het. Ons moes uit die diepte van die put regop kyk na Bo om redding.

“By ons ellende was daar die leer in die put; maar wanneer die bont vark by Engeland in die put staan (wanneer ellende en hongersnood aan die orde van die dag is), is daar nie ’n leer nie. Dis toe dat ek weet óns sal nog hier uitkom, want daar is ’n middel (dit is die leer)… Maar vir Engeland sal daar in hulle dag van groot benoudheid géén hulp wees nie!

“Want dis oor Engeland wat die nag gaan toesak. Daar sien ek ’n swart slang lê. Dit is nou vir Engeland sy swart probleem. Dit wys op hongersnood en ’n burgeroorlog. Die slang rol hom op — die swartes en gekleurdes gaan vestig hulle in Engeland. En dan begin al Engeland se probleme — en sy ondergang.”

Johanna Brand se beskrywing is meer direk, realisties en op die man af:  “En watter van die groot Christen-nasies van ons tyd het die meeste bloed vergiet?” vra sy. “Was dit nie Engeland nie? Op watter manier het sy haar hedendaagse glorie bereik? Was dit nie deur die swaard nie?

“In die tyd van Koningin Victoria alleen was daar nie minder nie as 40 Engelse oorloë.

“Wat bloedvergieting betref, staan Engeland ook heel voor in die ry. Met die Bybel in die een hand en die swaard in die ander — geweld gepaard met huigelary — is die Britse Koninkryk opgebou. Maar hy sal self die prys hiervoor moet betaal, want — die oordeel van ’n volk word deur die volk self uitgevoer.

“Wanneer die eintlik smarte in Engeland begin, sal selfs sy vyande en diegene wat deur hom verdruk is, met huiwering en ontsetting vra waarom sy oordeel dan soveel swaarder moet wees as dié van enige ander volk?”

Engeland en Klaagliedere

Die Boodskapper se veroordelende, profetiese uitspraak oor Engeland, herinner nogal sterk aan wat in Klaagliedere 2:5-6 staan: “Almal wat met die pad verbygaan, slaan die hande saam oor jou; hulle spot en hulle skud hulle hoof … Is dit die stad waarvan hulle gesê het: Volmaak in skoonheid, vreugde van die hele aarde? Al jou vyande rek hulle mond oop oor jou, hulle spot en kners op die tande…”

Johanna gaan dan voort: “Met die dreigende moeilikhede wat in Ierland, Egipte (die Midde-Ooste) en Indië sal kom; die ontevredenheid en opstande in Suid-Afrika; en die gevaar van ’n groot, algemene staking en byna onvermydelike rewolusie in Engeland en Europa, is daar nie veel insig nodig om ’n mens te laat besef dat die val van die Britse Koninkryk dan op hande sal wees nie, en ook dat dit sal geskied vanweë die verdeeldheid van sy eie volk en die kolonies wat onder sy heerskappy was.”

Siener en Johanna se visioene stem presies ooreen wat betref Engeland se verlies van sy kolonies. Siener: “Oor die jare heen het Engeland die een na die ander kolonie verloor, en vandag weet ons, is daar nog net een Britse kolonie oor – Hong Kong. ‘n Mens kan dus met reg vra: Waarom was al die bloedvergieting, die vertrapping en verguising van ander volke nodig?”

Johanna Brandt: “En soos Engeland die eerste van alle hedendaagse volke is om die wêreld-smeltkroes binne te gaan, so sal hy ook die laaste wees om daaruit te kom. Dit gaan alleen sy lot wees … wanneer die Britse Eilande nog verskeur is, en geteister word deur ’n bloedige rewolusie, hongersnood en die afskuwelike pestilensies as gevolg van kannibalisme.

“Volk van Suid-Afrika, bid vir Engeland. Dink aan al die kwaad wat hy jou aangedoen het en bid dan vir hom wanneer die duisternis oor sy ryk neerdaal: Dink aan die verlies van jou vryheid, en bid dat die Regter barmhartig mag wees. Dink aan jou 26 000 dierbare dooies in die konsentrasiekampe, en smeek dat die oordeel nie te swaar mag wees nie. Dink aan lang gevangenisstraf van jou helde, aan die armoede van die volk, en bid tot God dat die dae van verdrukking verkort mag word en dat die smarte verminder mag word.”

Siener het ook sewe plae oor Engeland sien kom. Hy beskryf die sewende plaag soos volg: “Ek sien daar staan ’n bont vark. Ek plaas my een hand om die voorpote en die ander hand om die agterpote en met een slag pluk ek sy pote onder hom uit dat die vark omval. En dit is dan ons (die Boerenasie se) aandeel aan die ondergang van Engeland…”

Johanna Brandt sê weer: “Wie die mens se bloed vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word — ja, deur sy eie mense! En ons kan daaraan gerus toevoeg: wie verdeeldheid saai, sal verdeeldheid maai.

“Want dit is aan my gesê dat Engeland sal nog eendag die bittere vrugte pluk van die verdeeldheid wat in sy eie land ontstaan het weens die Boereoorlog, toe dit sy politiek was om te werk met die laagste hartstogte van ons volk — toe Boer omgekoop is om Boer om te bring.

“Terwyl die hele wêreld gereinig word van ongeregtigheid, word van Engeland in die besonder rekenskap geëis oor haar baie oorloë, haar uitermatige hebsug, geweld en bedrog.

“Oënskynlik het sy haar ryk uitgebrei en verryk, maar in werklikheid was die oorwinning die begin van haar agteruitgang. Haar prestige as wêreldmoondheid was sy kwyt. As ons dit goed beskou, was die Europese oorlog ’n gevolg van die Boereoorlog, en dit sal ons, oor die komende ontwikkelinge nog duideliker bevestig sien, wanneer Suid-Afrika waarlik die graf word van Groot-Brittanje.”

Volgens Johanna het Engeland se straf al destyds na afloop van die Eerste Wêreldoorlog begin. Dit is interessant dat ook Siener van Rensburg die besondere swaar strawwe van Engeland voorspel het. Nog een van die plae wat hom sou tref, sou die verlies aan sy kolonies wees – kolonies waarvoor hy deur eeue heen baie onskuldige bloed vergiet het en menige volk tot slawe verlaag het om soveel geldelike voordeel as moontlik uit hulle te kon suig.

Johana Brandt: “Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding. Suid-Afrika is die pêrel in God se oog…

“Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld, want,” het die Boodskapper aan haar gesê: “Julle, wat vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

“Suid-Afrika, “ sê sy, “sal die laaste wees om in die smeltkroes in te gaan en eerste wees om daaruit te kom.” (Siener het dit in byna dieselfde woorde ook geprofeteer).

Johanna Brandt: “Engeland het haar kans gehad en dit verbeur. Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind…”

(Die Engele-boodskapper aan Johanna Brandt in Desember 1916 oor Engeland se uiteindelike lot).

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
212
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x