Katie Hopkins se profesie vir Suid-Afrika

Aan die begin van 2018 besoek die Britse konserwatiewe media persoonlikheid, rubriekskrywer en sakevrou, Katie Hopkins, Suid-Afrika om die plaasmoorde te kom ondersoek.

Sy het tydens haar verblyf in Suid-Afrika tientalle blanke boere op hul plase besoek wat onder wrede aanvalle deur swart bendes deurgeloop het. In ‘n uur lange video-dokumentêr (“The Killing Fiends”) wat sy daaroor gemaak het, word die uiterste geweld, marteling, verkragting en afskuwelike gruwelike dade wat tydens hierdie plaasaanvalle gepleeg is, oopgevlek. Ingesluit in hierdie baanbrekers werk van haar, was ook persoonlike onderhoude met baie van die slagoffers.

Die polisie se laksheid om in die geval van ‘n plaasmoord dadelik op te tree, was vir haar ‘n hewige skok: “Ek was verbysterd om te sien in watter toestand die land se sekuriteitskoördinasie is – die polisie reageer nie op wit plaasmoorde nie, omdat hulle ‘met middagete’ is!”

Volgens haar is die SA polisie medepligtig aan hierdie gruweldade. Sy is ook vas oortuig daarvan dat die aanvalle op die boere georganiseerde beplanningsoperasies is en nie, soos beweer word, ‘misdaad wat verkeerd geloop het nie’, die aanvalle word gekoördineer en georganiseer.

Met haar terugkeer na Brittanje is sy op O. R. Tambo-lughawe deur sekuriteitspersoneel aangehou en haar paspoort gekonfiskeer. Uiteindelik is sy vrygelaat, maar die Departement van Binnelandse Sake het haar naam geplaas op die lys van persone wat toegang tot die land verbied word. Die rede: Sy het haar skuldig gemaak aan rassehaat tydens haar besoek aan Suid-Afrika omdat sy die moorde op blanke boere kom ondersoek het.

In Brittanje was sy geskok om te sien dat die Britse regering en hoofstroommedia glad nie belangstel in haar dokumentêr óf haar verslag oor die plaasmoorde nie.

Waarvan sy blykbaar nie bewus is nie, is dat haar regering en die media se onverskilligheid en afsydige houding jeens Suid-Afrika se blanke boere maar net ‘n voortsetting is van wat 120 gelede gebeur het toe daar met alle mag en krag probeer is om die ganse Boervolk uit te wis.

Maar sy het haar nie laat afskrik nie en terug in Engeland met mening voortgegaan om die gruweldade teen blanke boere in Suid-Afrika op elke denkbare manier aan die groot klok te hang.

Haar stryd laat mens dink aan ‘n ander Britse vrou, Emily Hobhouse, wat ook vir die Boeregemeenskap opgestaan het, en oor Kerstyd van 1900 in Suid-Afrika aangekom het om te help met die versorging van ons vroue en kinders wat deur haar eie regering uit hul huise weggejaag en in moordkampe om die lewe gebring is.

Reeds in die eerste weke van die oorlog het Emily haar in Engeland op verskeie openbare vergaderings skerp uitgespreek teen die oorlogsugtige optrede van die Britse regering, want vir haar was Brittanje se eer op die spel; en na haar verblyf hier, het sy teruggekeer na Engeland om stryd daar vir die lydende boervroue en kinders voort te sit. Haar vurige veroordeling van die toestande in die kampe het meegebring dat die Britse oorlogsregering heftig deur die Liberale opposisie van destyds gekritiseer word weens sy “barbaarse metodes’”.

Net soos Emily Hobhouse het Katie Hopkins met haar terugkeer in Engeland ook voortgegaan om vir die blanke boere se behoud veg. In een van haar toesprake voor ‘n gehoor in Engeland het sy nie net verslag gegee van wat sy met haar besoek aan Suid-Afrika beleef het nie, maar ook merkwaardige profetiese uitsprake gemaak wat sterk herinner aan die voorspellings wat Siener van Rensburg, Johanna Brandt en Ds. John Beaumont van Nie-Seeland gemaak het.

Katie se tweeledige voorspelling kom uit die video-snit wat hierby aangeheg word. In die eerste kry ons ‘n aanduiding dat die boere nie gedwee gaan terugsit terwyl hulle grond gekonfiskeer word nie: “My new farming friends big, bold Boers who’s grandfathers turned the bushveld into fertile land, are now preparing to make one last stand. They are strapping in for the last fight — preparing for one new battle — the River of Blood; and they say they will die in their boots and spill their blood for the land, because they wil not leave the place of their forefathers.”

Sy sê dan ten spyte van hierdie ontstellende, tragiese gebeure van Bybelse afmetings kan ons vertroosting en hoop vind, vertroosting in die Boer se blywende geloof. Een van die boere met wie sy gepraat het (Bernhard), het aan haar gesê hy het nog net geloof in twee dinge: God en sy land.

https://www.youtube.com/watch?v=nHS9YKYpeVo&feature=youtu.be

In aansluiting hierby het Siener gesê daar wag nog ‘n donker tyd op ons, ‘n tyd wat sal wees soos ‘n Tweede Bloukrans, ‘n Tweede Moordspruit, ‘n Tweede Weenen, maar ook ‘n Tweede Bloedrivier waar elke ‘Getroue Afrikaner’ onder God se wit seiltjie bedek sal wees.

Katie se tweede voorspelling lui soos volg: “Our brothers and sisters (sy verwys hier na die boere en hul vrouens)  are leading the way, readying themselves to make one last stand. Together we can do this – we promise we will keep the faith in God and the land…” (En met hierdie geloof sal ons die oorwinning behaal).

Aan Johanna Brandt het die Boodskapper op 7 Desember 1916 gesê: “…en wanneer die tyd kom vir die profetiese rampe vir hierdie land om vervul te word, sal die ganse wêreld sien hoe deeglik julle voorbereid is en hoe goed julle daartoe in staat is om jul probleme die hoof te bied.

“Hulle sal sien dat julle dapper is en ten volle vertrou in die aangesig van die grootste gevare, dat julle kalm bly onder die siedende woede van die storm, dat julle jul plig doen ten spyte van die gevare en beproewinge.”

Verder het hy ook aan haar gesê: “Anders as al die ander beproewinge wat Suid-Afrika in die verlede deurgemaak het, is die storms wat die Koms van ons Heer vooraf gaan en die heerlikheid wat dit oor die land sou bring, verskillend van enige soort vrede en voorspoed wat ons in die verlede geniet het, en kan met niks anders vergelyk word nie.”

Die feit dat Suid-Afrika nie so erg sou deurloop as die res van die wêreld nie, was vir haar ‘n troos. Die Boodskapper het bygevoeg dat God ons gaan uitred omdat hy Suid-Afrika gekies het as ‘n spesiale instrument waardeur die hele wêreld geseën sou word.

Selfs Siener van Rensburg het hierdie woorde bevestig toe hy gesê het: “ons moet onthou dat ons verlossing van Bo sal kom en dat die nood ons bymekaar sal dryf en ook tot God … En wanneer die Vierkleur weer eendag oor ons land wapper, sal daar ongekende seën en voorspoed wees.”

Soos in die dae van Israel sal God weer “groot volksleiers uit die verborgenheid verrys om in hierdie amper bowemenslike stryd, die voortou te neem. En hulle sal wees, groter persoonlikhede, magtiger helde as wat ons nog ooit in die verlede gehad het”.

Volgens Siener sou ‘n man in ‘n grys pak klere optree as ons geestelike leier, terwyl ‘n man in ‘n bruin pak klere die militêre leiding sal neem. Hy sou ook die volk by ‘n koppie noord van Lichtenburg tot bedaring bring en hulle daarna toespreek.

Uit die verborgenheid, waar God hulle in die geheim vir hulle reusagtige taak voorberei het, sal hulle, op Sy tyd, te voorskyn kom.

John Beaumont en sy vrou Mary

Ds. John Beaumont van Nieu-Zeeland vertel weer hoedat hy in 1978 in die Gees gesien dat hier (in Suid-Afrika) in die verre toekoms nog “iets buitengewoon” gaan gebeur – nl. daar sal ’n uur aanbreek wanneer dit gaan lyk asof  ‘n slagting in Suid-Afrika gaan plaasvind en die blankes oorweldig sal word. Maar in daardie uur wanneer die leeu sy bek oopmaak om hulle te verslind, sal God toetree tot die stryd en sy bek toedruk. Die gevolg hiervan sal wees dat daar oor die hele wêreld heen van ons nasie gepraat sal word – nie as ‘n nasie wat meer verag, verwerp en teengestaan word nie, maar in verwondering en verbasing as die nasie wat deur God geëer en gered is. En Hy sal ons net “eer” as ons op Hom vertrou!

 

 

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470