Ek sal jou lot voor jou oë verander

Huldeblyk aan Siener se volk – ’n uittreksel uit “SIENER – Die gety het gedraai, wat eersdaags verskyn)

In Genesis 2:5 lees ons dat nadat God die hemel en aarde geskape het, was daar nog geen struike en plante in die veld nie en dit het ook nog nie gereën nie, want daar was niemand om die grond te bewerk nie.

Ons weet almal dat as jy eenmaal ’n tuin aangelê het, jy dit net in stand kan hou deur dit voortdurend met sorg te bewerk.

Hoewel daar ander lewende wesens reeds op aarde was, het God geweet hulle is nie in staat om die grond behoorlik te bewerk en die struik- en plantelewe te versorg nie. Slegs ’n draer van sy beeld en gelykenis sou dit kon doen. Hy het toe uit die stof van die aarde ’n mens na sy beeld en gelykenis gemaak en hom Adam genoem; en uit Adam uit het hy Eva gemaak – soort volgens sy soort. Toe het Hy “die mens in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak” (Genesis 2:15).

Daarna het Hy graag by hulle besoek afgelê, veral saans wanneer die aandwindjie opkom, sou Hy daar verskyn om saam met hulle deur die tuin te gaan wandel en Hy het sy vrede en sy seën oor hulle werk gebied.

Adam se taak was nie net om die tuin te versorg nie, hy moes dit ook oppas en teen vreemde indringers beskerm. Maar met verloop van tyd het sy waaksaamheid verslap; het hy laks begin geraak en dit nie nodig geag om nougeset oor sy vrou en die tuin te waak nie. Want teen wié of wat moes hy hulle beskerm?

Die antwoord op hierdie vraag kry ons eers vier millennia later in Mat. 13:24-25: “Hy het nog ’n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ’n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn.”

Hier kry ons die gevolge van wat gebeur het toe Adam loop lê en slaap het, terwyl hy sy vrou en die tuin moes oppas; en omdat hy hierdie opdrag versaak het, het God hom uit die tuin van Eden weggestuur en was hy gedwing om in die sweet van sy aangesig die grond te bewerk waaruit hy geneem is. (Gen. 3:23).

Onkruid tussen die koring

Maar dis nie al nie. Die waardelose onkruid wat die vyand tussen hom gesaai het, het oraloor om hom (die koring) opgeslaan en hom genadeloos en met geweld onderdruk en uit sy grondgebied en besittings verdring.

Tog het die Skepper sy ‘beeld en gelykenis’ nie vergeet nie, ook nie die tuin waarin Hy hulle met sorg en liefde geplaas het nie. Eendag sou Hy dit alles weer herstel, om weer daar saam met hulle te gaan wandel: “In dié tyd sal Ek julle aanbring (in sy tuin), ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ’n roem en tot ’n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander…” (Sef. 3:20).

By monde van Siener van Rensburg het die Vader vir sy volk hier oorkant die riviere van Kus dieselfde boodskap oorgedra: “Ek sien ’n ongelooflike wonderwerk wat plaasvind; en die hele wêreld gaan verstom staan en sê: ‘kyk wat het God vir hulle gedoen!’ … (want) “aan my is geopenbaar dat daar ’n toekoms is vir hierdie volk waarvan ek een is en wat ek so innig liefhet. Ek kan dit nie self verklaar nie, maar ek sien nog sommige van die gesigte wat ek voorheen gesien het; gesigte wat vir my aandui dat ons volk nog volkome vry sal word.”

Siener het in verskeie visioene gesien hoe dikwels sy volksgenote nog vertrap, verguis en verraai sou word. (Eers deur die Engelse, daarna die res van die wêreld en uiteindelik deur hul eie volksleiers).

Later sou nog verdeeldheid en rebellie volg; broedertwis, broederbloed sou vloei; droogtes, armoede, twee wêreldoorloë. In een van daardie reeks visioene het hy ’n skemerte oor die land sien daal, en aan die einde van sy lewe het hy weer byna dieselfde visioen gehad – maar hierdie keer was dit baie, baie donker.

“Nog meer verguising en verraad,” het hy kort daarna aan sy broerskind, wat op besoek by hulle op Rietkuil was, gesê: “Ja, ek sien nog groter verdeeldheid en meer bloed wat sal vloei as met die Rebellie. Dit sal nie net Boere-bloed wees nie, ook dié van die vreemde nasies onder ons.

“Eers nadat ons volk hom voor die Heer verootmoedig het, sien ek daardie ongelooflike wonderwerk plaasvind. Daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye Getroue Afrikanervolk, en wag daar vrede een voorspoed vir ons… (Wanneer Hy voor ons oë ons lot gaan verander).

“Toe ek dít sien, het ek geweet: eers dan sal dit waarna my volk nog altyd strewe (’n eie republiek), volbring wees. Dan sal die tyd van my visioene ook verby wees…”

Wié dan is hierdie volk vir wie Siener so innig lief was?

Sy is ’n volk wat uit Europa na oorkant die riviere van Kus moes vlug om haar lewe te red; ’n volk wat daarna deur die Empire geteister en vertrap is sodat sy andermaal moes vlug om in die wildernis skuiling te gaan soek. Maar hulle het haar agternageloop en weer aan die keel gegryp.

Sy is ’n volk wat nog altyd die agterspeen moes vat, nog altyd opsy moes staan wanneer daar uitgedeel word en nog maar altyd die minste moes wees.

Sy is van al haar regte, haar besitting, haar vryheid ontroof; selfs haar drie Boererepublieke waarvoor my met sweet, bloed en trane betaal het, is haar ontneem. Daarna het die rowers ook haar skatte, haar goud, haar diamante, ja al haar kosbare gesteentes weggedra.

Maar ondanks dit alles het sy nooit gemurmureer nie; sy het nog altoos vredeliewend van aard gebly; nog altoos vergewe, nog altoos die ander wang gedraai. Sy het nooit buurvolke loop aanval om hulle grondgebied en rykdomme vir haarself toe te eien nie. Sy het net begeer om goed te doen, die hand uit te steek, die beste wat sy het, weg te gee en uit te deel.

Sy het nooit op oorlogspaaie uitgetrek nie; nooit gevat wat haar nie toekom nie. Maar noudat sy niks is en niks meer het nie, word sy nog steeds met die vuis bygedam, nog steeds vervolg, gejag. Sy is al van alles geplunder, kaalgestroop. Voor die oë van die ganse wêreld word sy aanhoudend kasty, verneder, verkrag, vervloek, keelaf gesny, onderwyl haar ‘vriende’ almal doer eenkant opsy staan en toekyk.

Sy kan doen net wat sy wil, dis altyd verkeerd. En al probeer sy om goed te doen, is dit nooit goed genoeg nie. Haar leiers het haar verraai, in die steek gelaat, haar land het haar vergeet en hoereer nou met ander nasies; ook haar kerk het haar verstoot en vat liewer hande met haar vyande.

Haar lewe hang aan ’n draadjie.

Tog kla en murmureer sy nie, sy verduur dit alles met ’n heroïese geduld en eindelose lankmoedigheid. Sy draai net haar gesig weg, kyk ander pad, gaan huil alleen in haar kamer.

So wyd soos die Heer se genade

Sy het dit alles gehad – ’n land so wyd soos die Heer se genade; ’n land waar die steenbokkie huppel, die arend op die wind ry en die leeu oor die bosveld waak; ’n land met ’n skatkamer vol aardse rykdomme; die beste en duursaamste wat die Eerste Wêreld kan bied – dit alles was haar deel. Selfs haar weermag was die sterkste op die ganse kontinent.

Maar die dag toe sy haar godgegewe paradys moes verdedig, toe sy moes opstaan, haar rug moes styf maak, het sy nie ’n hand gelig nie, nie ’n skoot afgetrek of ’n piepgeluid gemaak toe sy haar grense, vrou en kind, huis en haard, moes beskerm nie.

Sy het net oorgegee.

Sy het langs Judas de Klerk aan tafel gesit toe hy sy hand saam met haar in die skottel steek gesteek het, saam met haar die brood geneem en geëet het. Toe het hy vinnig opgestaan en na buite geloop waar die Mandela-priesters op hom gewag het.

En hulle het vir hom dertig silwerstukke afgeweeg.

En toe hulle kom om haar in boeie te slaan, het haar beste ‘vriende’ ander pad gekyk, en suutjies, woordeloos weggesluip.

Toe die haan daardie oggend kraai, was daar beurtkrag in die land en Judas de Klerk nog besig om sy silwerstukke by kerslig te tel.

Sy is daardie selfde dag nog doodgemaak. En die ganse wêreld was oorstelp van vreugde, hulle het vrolik gesing en gedans, vir mekaar geskenke gestuur en blymoedig uitgeroep: “Lank lewe Judas de Klerk! Die Boervolk is dood!”

Tog het Hy wat in die hemele is, haar nie vergeet nie, en na vele dae het Hy sy profeet Nicolaas gestuur om oor haar doodsbeendere te blaas – lewe in haar te blaas, en sy het haar oë oopgemaak en saggies na Hom gevra.

Daar was niks meer waarvan sy nog kon sê ‘dis myne’ nie. Hulle het alles gevat; ook haar verlede, haar herkoms, haar geskiedenis, haar kultuur, haar taal, haar godsdiens; ja, ook haar menswees.

Selfs die dag toe sy gebore is, is haar naelstring nie afgesny nie; sy is nie met water gewas of gereinig nie en daar was nie ’n doek om haar in toe te draai nie.

Want geeneen het met haar medelye gehad nie.

Sy was op die oop vlakte langs die trekpad weggegooi, niemand het na haar omgesien óf haar met olie gesalf nie.

Maar toe Hy wat in die hemele woon, haar na Hom hoor vra, het Hý by haar verbygegaan en haar sien spartel in haar bloed.

En Hy het vir haar in haar bloed gesê: “Leef!” En sy hand na haar uitgesteek.

En sy hét geleef, sy hand geneem, dit teen haar wang gedruk en gehuil.

En Hy het haar vertroos; oor haar gebuig en haar naaktheid met sy wit seiltjie toegedek.

En sy het gegroei en groot geword en die hoogste pieke bereik.

Toe het Hy vir haar gesweer en met haar ’n verbond op die walle van die Tweede Bloedrivier gesluit en vir haar gesê:

“Jy is Myne!”

En die Vierkleur het oor haar gewapper.

 

 

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
52 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Adriaan, dankie dat jy op jou besondere manier vir jou Volk kan bemoedig, en hoop gee. Ek moet weer vir al ons lesers vra om hierdie artikel van jou ten minste drie keer, BAIE aandagtig te bestudeer. Ek het n stuk gelees waar die skrywer beweer dat daar met mense se DNA toetse gepeuter word, om valslik te bevind dat daar swart gene in hulle bloedlyn gevind is. Met opset, om die nare ” rassiste ” by te kom. Ek kan glo dat die satan so iets sou doen, en dit het weereens beklemtoon watter ontsettende stryd op hierdie aarde… Read more »

Boepie

Oom Adriaan dit was nou n lekker lees so vroeg in die oggend. Ek wil net hier byvoeg oor die kominde wonderwerk. Ek verstaan Dirk en ander lesers hier op die forum se fristrasies rondom Christenskap en ek is nie blin daarvoor nie, die liberaliste het onder n Christenskap vlag agter Baghun loop inspan en hulle propqgeer nou al n geruime tyd dat n wonderwerk besig is om te gebeur in SA, Cyril wat president is, is hulle eerste bewys daarvoor en dan volg die staatskaping en ander politieke gebeure van die laaste klompie maande, al hierdie gebeure wys hulle… Read more »

Johann Cronje

Adriaan, Een van jou kommentare lui so – “Al ons volksgenote is op hierdie forum welkom, mits ons mekaar én mekaar se geloofsienings respekteer.” Laat ons dan vervolgens so doen en voorkeur gee aan die persoonlike stem en getuienis van ons Skepper, bo die van mense en ander gode… Hierdie volk kan die hele wêreld blameer vir alles wat met hulle skeefgeloop het deur die jare. Engeland, die Jode, NWO, Illuminati, Kommunisme,. ANC nou die Sjinese en veel meer. Hierdie volk (net soos Israel van ouds), was egter ongehoorsaam aan hulle Skeppervader se opdragte en verordeninge en het om hulle… Read more »

Jan Nel

More Adriaan, een ding is ek van seker, indien jy die ware Vader wil leer ken, sal jy op die regte pad kom, ek het al in die verlede oor my wedervaring gepraat, maar dit is ook afgemaak as onsin deur die boek geleerdes, dus praat ek nie verder oor dit nie en dit pla my nie in minste nie, daar is baie wat geleerdheid het, maar geen kennis nie, baie mense verstaan nie die proses hoe ons gekom het waar ons nou staan nie op fisiese vlak. daar is n boek met die naam ( Understanding organized crime an… Read more »

Gideon Prinsloo

Jan Nel, indien jy Jesus Christus as die Seun van God verwerp en as n afgod wil afmaak, en ook die Christene wil afmaak as afgod dienaars, dan moet ek reguit se dat jy besig is op n dwaal spoor. Jesus Christus het self gese dat niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie. Nou wat gelei het tot die volksmoord op ons Boere is nie as straf omdat ons tot Jesus Christus bid deur wie ons tot die Vader kom nie, maar eerder deur die ware afgodery, naamlik aanbidding en vertroue op die leiers wat ons uitverkoop het.… Read more »

Ruiter vd Forums

U sien mnr Cronje, my dilemma met u, lê suiwer hierin gesetel: Soos die goedige ou oom wat u voorgee om te wees, is u in der ware n lopende, pratende contradictio in terminis. Aanvanklik skop u af met n vermaning en bepleit tempering en wedersydse RESPEK vir ieder en elk se geloofsbeskouing. Net n paar sinne later laat waai u dan met – “Hulle gaan in hul miljoene na byeenkomste waar hulle by name, n ander god aanbid”. Klaar dus vir my uit wie is dis sg. ‘hulle’ en die ‘ander god’ waarna jy op slinks- en geveinsde wyse… Read more »

Tommie Sadler

Johan ek weet hierdie terug voering het jy 3maande gelede geskryf, so ek weet nie of jy my antwoord gaan kry, maar ek hoop dat almal wat op hierdie webtuiste Oom Adriaan se artikels lees, hierdie Stukkie van jou ook gelees het want jy slaan die spyker vierkantig op die kop.

Ja al die “entiteite” wat ons nasie “leed” (al “die” wat jy op genoem het) aangedoen het is n direkte gevolg om dan “ons” on gehoor saam was…..

Tommie Sadler

Jy sien ek verstaan nie mooi wat hier aan die gang is nie, of het ek iets mis gelees….die ding is, toe God vir ons die land van melk en heuning gee was daar reels en regulasies betrokke…..EK gee vir julle n land van melk en heuning maar…. Doen dit….. Maak so…… Mag nie dit doen nie…. Mag nie so maak nie….. Het ons gehoor gegee…..? Nee ons het nie. Ja van tyd tot Tyd het ons gehoor gegee…en dan weer nie…..presies wat die israeliete gedoen het…keer op keer gebly sondig totdat hulle in ballingskap geneem was. Is ons nie… Read more »

Ilse

Ek het my trane nou afgevee.Ja ons word vertrap, verkrag en verraai, maar HY is by ons.Dankie vir hierdie skrywe.Ek sit met hart vol emosie vanaand oor my land en volk.

Marellus

WEE die land van vlerkgegons wat anderkant die riviere van Kus lê; wat boodskappers stuur oor die groot water en in skuite van biesies oor die waters! Gaan weg, vinnige boodskappers … – Jesaja 18 (’53) Kyk na die volgende : … oor die groot water … Volgens Strong’s 5921 het die oorspronklike woord vir oor die betekenis van “above” Hierdie “skuite” gaan dus oor die water, en nie op die water nie. Volgens Strong’s 3627 kan skuite ook op ‘n manier as “wapens” gelees word. En volgens Strong’s 6735 kan boodskappers ook “pyn” of “hartseer” beteken. Maar ddie interessantste… Read more »

Marellus

-vervolg- Gaan doen navorsing oor die De Havilland Mosquito. Omtrent 8000 van hierdie vliegtuie is gebou, en die boumateriaal was hout. Dun lae hout wat vasgegom is op ‘n gietvorm (‘n “mould”). Hierdie vliegtuig het laag (en vinnig) oor die water na Europa gevlieg om daar “pyn” en “hartseer” te veroorsaak. Hout kan ook radar absorbeer. Dis die propellers wat radar reflekteer, maar met die Coanda Effek kan met propellers weggedoen word. Papirus kan daardie dun lae hout vervang. Amper soos in Jesaja 18 nie waar nie ? En vlerkgegons kan ook as geraas van insekvlerke vertaal word. Is dit… Read more »

JanB

Daar klim ‘n rassis ‘n rassis onder sy mede party lede in wat ek nie kan glo nie. Land expropriation: Mbeki slams ANC for deviating from non-racialism 2018-09-25 13:29 Mahlatse Mahlase Former president Thabo Mbeki has lashed out at the ANC, saying its new policy to expropriate land without compensation is a deviation from non-racialism, which is the party’s founding principle. This is contained in a 30-page leaked document which has the Thabo Mbeki Foundation emblem on it. It states that taking land from white people to give to black people suggests that whites are not “fully South African”. “The… Read more »

JanB

Mbeki also chastises Economic Freedom Fighters leader Julius Malema who criticised Cope leader Mosiuoa Lekota for asking the ANC who “our people” are. Malema said in response to Lekota’s question that, as a former freedom fighter and former member of the ANC, he should know that “our people” referred to “the blacks in general and the Africans in particular”. Mbeki, however, states that excluding white people was “vulgar and gross misrepresentation of the ANC’s historic position”. “Obviously this means that those who are not ‘our people’, according to the EFF, whose land must be expropriated without compensation, are the white… Read more »

Gideon Prinsloo

Oom Adriaan, hoe gaan n mens ons mede volks genote waarsku om nie tyd te mors op die komende verkiesing. Hulle wil vertrou op die party soos of die Front Nationaal of Vryheidsfront met die hoop dat deur vir een van die twee partye te stem dat die ANC uit die kussings gelig kan word. Ek is bevrees dat hierdie partye wat hulle sien as die uitkoms deel van die Doringbos Regering sal wees wat ons Boere verder sal onderdruk en dus n strik is. As ek die volks genote probeer waarsku, dan sien hulle dit as veraad en se… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, ek is baie bly as jy gelowiges, ( christene ? ), teëkom wat n hartsverandering ondergaan het. Ons weet mos dat ons Hemelse Vader, net soos met Noag, die finale besluit maak om die ” Ark ” se deur te verseël. Ek kan glo dat in Noag se tyd, het van die ” goeie ” mense met hom geargumenteer dat n ” liefdevolle God, ” nooit al die mense op aarde sou uitwis nie. En hulle sou hom uitgeskel het as n ” sekte, ” wat maak asof hulle beter is as al die ander mense. En die Skrif… Read more »

Gideon Prinsloo

Oom Adriaan, as ek reg verstaan, is die Afriforum en Soladiriteit saam met die Vryheidsfront Plus deel van die Doringbos Regering saam met die DA. ek het n volks genoot se oe oop gemaak ten opsigte van die Afriforum wat altyd kraai oor eenheid maar teen ons volks simbole is en ook teen beide die Ou Suid afrikaanse Vlag sowel as die Vierkleur is omdat hulle nie wil he dat dit die ander sogenaamde minderheids groepe en Liberales moet aanstoot gee. Dit was nadat die persoon my beskuldig het van verdeeltheid veroorsaak deur om nie deel van Afriforum wil wees… Read more »

Hester Nortje

Oom Adriaan, ek is nie seker of ek Oom Siener se visioene reg verstaan nie en wil net seker maak asb. Ek verstaan dat ons eers die nag van die lang messe gaan sien. Dit gaan n kort rukkie duur en dan as gevolg van die oorlog teen die blanke kom England die Chinese en Amerika en gee vir ons die doringbos regering. Eers na die doringbos regering in gestel is (kort tyd verloop} kom die 2de rebellie en dis waar die Duitsers ons kom help. Hierdie 2de rebellie gebeur eers na die 3de wereld oorlog al aan die gang… Read more »

Martin van Wieringen

Marellus, Die duitse siener zegt in ziyn profesie over een lugvloot in Europa. Now I see the earth like a ball before me, on which the lines of the airplanes step out, which do now fly up like swarms of white pigeons from the sand. The white pigeons (drones?) fly near, a very large number coming from the sand (sahara? ). Then it rains a yellow dust in line. The russian tanks are still driving. The airplanes drop a yellow powder between the Black Sea and the North Sea. In this zone who are on the side cannot go over… Read more »

Marellus

Martin, … like swarms of white pigeons from the sand. Kyk weer na daai papirus video. Papirus is wit. The white pigeons (drones?) fly near, a very large number coming from the sand (sahara? ). Al ooit gehoor van die Lady Be Good ? Dis ‘n WW2 bomwerper wat in die Sahara verlore gegaan het. Wat interessant is, is dat hierdie vliegtuig se basis op die kus van Libië was, en tot so ver as Naples in Italië bomme gegooi het. En dis nog meer interessant dat Rusland bomwerpers het wat met propllers werk. Al vir jare. Hulle kan glo… Read more »

Marellus

-vervolg- En diep in die woestyne van Libië is Waw an Namus. wat beteken Oase van Muskiete. Terloops? Die De Havilland Mosquito gaan weer gebou word. En dit hoort dan die reikafstand te hê om moeilikhed in Europa te maak. En nie net dit nie, maar ook die kus van Palestina, en wie weet, miskien is hierdie vliegtuig die instrument waarmee Sefanja 2:4-6 bewaarheid gaan word. Want Gasa sal verlate wees en Áskelon tot verwoesting; Asdod sal op die helder middag verdryf word, en Ekron sal ontwortel word. Wee die inwoners van die kusstreek, die nasie van die Kretiërs! Die… Read more »

Marellus

…wat die boervolk nou nodig het, is ‘n handjievol brawe manne ( +/- 300?)… en ‘n paar mal ingenieurs.

Dirk Albers

Marellus, vier en twintig jaar terug, tydens daardie luisterryke vergaderings van Eugene Terblanche, was ons SO oortuig dat ons die VERVLOEKING sou keer, nê. Daar was duisende jong, sterk manne, vars uit die bosoorlog, gewapen tot die tande, en perfek opgelei.Vandag sit ons met honderde Boere, boere en afrikaner groeperings en organisasies, elkeen met n baas of leier, en hulle haat almal mekaar. Van die kerk/geloofs/Bybel groepe wil ek nie eers praat nie. Dink net aan die duisende bidure, verootmoedigings-dienste, preke, ” mighty men ” saamtrekke, en wie weet wat nog, oor hierdie tydperk al gehou is. En tog gaan… Read more »

Ruiter vd Forums

Wat my belg, is die tweegat jakkalse wat meestal vanuit kerkbanke, hoog afgaan oor die halaal-koeliemerk op verpakte hoender. Sal kwansuis ( in tye van welvaart ) nie hul mond daaraan sit nie. Nou met die droogte in omte, hardloop van die omies hul beentjies stomp om mildelik uit die hand van koelie-se-kind, te ontvang en te vreet. Slegs n handjievol tussen ons druk deur, sonder om te kruip voor die Broederbonders van Agri SA en/of slamse voer-geskenkpakkies in ontvangs te neem. n Voorneme waarby jy staan of val. So kom ons om….so kom ons om – lui die gesegde… Read more »

Marellus

Inderdaad, maar moenie die ou tannies vergeet wat die omies winkels toe gejaag het nie. Want daar is kuiergaste, en die kos moet perfek wees.

En as die omie terugkom moet hy wéér ry vir ‘n haarsny, en gaan bad as hy terug is.

Na die tyd word ook gekyk of sy naels gesny is, want hande wat soos kloue lyk is nie netjies nie.

Die boervolk is swak, want sy ryk ou mense staan voor stembusse, en sy ryk jong mense staan in lughawens, en sy armes mag nie opstaan nie.

Marellus

Dit sal nie gebeur nie Dirk. Ons het nie leiers nie, want hulle is as kinders al klaar gebreek.

In elk geval die meeste van hulle, en dié wat oorbly, stink in tronke, kroeë, malhuise en k@k-huise

Herman

Dirk jy som dit goed op. Alles is ‘n babelse verwarring, van kerke tot politiek. Ek wonder net soms, onder hierdie verwarring of ons ooit ‘n leier gaan sien,

Marellus

Baie dankie

Johan vW

Baie dankie ,Oom Adriaan . Ek kyk gereeld op jou blad vir nuwe ‘Blogs” Jy kry ook altyd soveel kritiek, maar nogsteeds bedien jy jou volk. Ek wil net he jy moet weet dat daar baie van ons volksgenote is wat dit opreg waardeer.Ek kan jou nie genoeg bedank nie , maar ek weet dat Oom wel jou beloning sal ontvang ..Wees gegroet . Die Vierkleur wapper weer, Hou moed my Volk

Dirk Albers

Ek wil graag voortbou op my vorige pos, want hier is n paar dinge wat my geweldig pla. En dit is die mense wat tog so braaf, en kragdadig voorkom, en ons vyande, wit en swart, heeltemal onderskat. Hulle sê malema van die EFF, en andile van die BLF sleg, en kryt hulle uit vir ( dom ) grootbekke wat NIKS beteken nie. Dan word daar met smaak vertel, hoe dat hierdie twee barbare se volgelinge net hardloop as die eerste skote begin klap. Wat hierdie ” macho ” manne vergeet, is dat daar MILJOENE volgelinge agter hierdie ” dom,… Read more »

Martin van Wieringen

Marellus, JESAJA 18 ’53 Vernietiging van die Assiriërs… aangekondigd aan die Kussiete….. Hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls en aan die wilde diere… Als we Jesaja voor deze tyd moeten lezen dan zijn de Assiriërs uit de oudheid vandaag tegenwoordig Duitsland. Het is duidelijk dat de twee volken zoals hier beschreven Duitsers en Boere/Afrikaners zijn. Jesaja 18 is een waarskuwing, die boodskapper), dat in beide landen mensen gaan sterven in strijd op het veld blijven liggen aan wilde dieren als voedsel overgelaten. ( ze worden nie begraven nie ) Duitsland zal een groot mensenoffer brengen in ww3 ,… Read more »

Marellus

Duitsland zal een groot mensenoffer brengen in ww3 , miljoenen mensen sterven een geweldadige dood.

Laat ons hoop, en bid, dat dit die laaste keer sal wees.

Want hierdie komende oorlog gaan ‘n ironiese oorlog vir Duitsland wees – hulle wie eens wou hê dat sy moes veg, sal haar smeek om op te hou, en hulle wie eens wou hê dat sy moes ophou, sal haar smeek om te begin.

Martin van Wieringen

Momenteel zijn we in de Kali Yuga Cycle, het ijzerentijdperk die zou eindegen in 2025. Hierna begint het Gouden Tydperk vanaf 2025-2026, het Duizendjarig vredesrijk onder een wereldregering. Dus 2026 zou dan een vredesakkoord met Rusland en Islamitische landen worden gesloten. Dit door de Grote Monarch, opperbevelhebber van de grote Europesche alliantie die dan zijn taak neerlegt te Jeruzalem op 40 jarige leeftijd. 2026 !!!!!! Bij die Lactantius profesie wordt gesproken dat een deel van de mensheid vlucht naar een woestijn, dit ook volgens Openbaring van Johannes. Tweederde van de mensen wordt uitgemoord; de rest vlucht naar de woestijn. Pas… Read more »

Dirk Albers

Mense, ek volg met belangstelling hierdie ” state capture ” verhoor met al die manewales van die guptas. Ek het al tevore genoem dat ek maar skepties was oor Siener se voorspelling dat : Ons kry baie moeilikheid met die koelies ? Mense, as julle hierdie hele aangeleentheid net naastenby volg, dat is hierdie voorspelling van hom, honderd persent in die kol ! Die absolute BOOSHEID, wat uit daardie koelie-familie uitgekom het, laat jou letterlik snak na jou asem. En dit bring my by zuma. Almal wil glo dat hy nou geskiedenis is, en cyril is nou die nuwe ”… Read more »

Pieter

Dis hoe die moslims alles oor neem…. alles waar ons voorvaders voor geveg het, wordt nu weggegee…

https://voiceofeurope.com/2018/10/every-day-hundreds-of-dutch-school-children-are-forced-to-bow-to-islam/

JanB

Gaan kyk na die video van ‘n swart Pastoor in Amerika oor Suid Afrika en oor die NWO

https://www.youtubevideo.com/?v=4PxYKal4Gzs

Dirk Albers

Daar word weer n ” swart Maandag ” saamtrek beplan vir 29 Oktober ? Die laaste een was glo n reuse sukses gewees, maar ongelukkig het die plaasmoorde nie gestop nie ? ? Ek sal nooit iemand kritiseer wat bereid is om geld, tyd, moeite ens in te sit vir iets wat hy/sy in glo nie. Veral as gevaar betrokke is, en jy skade kan optel, of selfs jou lewe kan verloor. Maar malema het laaskeer gesê, hulle sal nie weer so iets toelaat nie ? Hierdie is weereens n bewys dat daar Rasse-moord aan die gang is in hierdie… Read more »

Lanie

Dirk,

Oom Angus gaan dit weer reg bid op 27 Oktober, dan gaan alles mos mooi uitwerk… (As ek sarkasties mag wees)

https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/its-time-2018-die-grootste-christelike-byeenkoms-nog/

Dirk Albers

Lanie, baie dankie dat jy hierdie inligting vir ons geplaas het ! Dit is die eerste keer dat ek daarvan hoor. Seker omdat ek nie n kerk mens is nie ? Maar dit is baie interessant om al daardie kommentare op die Maroela media artikel te lees, nê. Miskien moet ons bietjie debatteer oor angus buchan ? Wat het hierdie man wat mense so op hol kan jaag ? Ons weet wel dat daar BAIE evangeliste deur die geskiedenis al was wat sulke groot skares kan trek, nê. Ek stel egter meer belang in PRAKTIESE feite, voor ek op hol… Read more »

JanB

Oom Klasie het gesê die treine staan op die bulte. Maar ek dink eerder dit staan in die werf. ‘Staan gaan hulle staan’ Prasa suspension may result in nationwide shutdown of all rail services 2018-10-06 18:56 The possible suspension of Passenger Railway Agency of South Africa’s (Prasa) operation permit may result in a nationwide shutdown of Metrorail services, the City of Cape Town said.The intention to revoke Prasa’s Safety Permit emanated from a train-to-train collision on October 4 near Van Riebeeck Station in Kempton Park during manual authorisation, Prasa spokesperson Nana Zenani confirmed. City of Cape Town Mayoral Committee member… Read more »

Dirk Albers

Zuma en Putin het ooreengekom om miljarde se kernsentrales te bou. Vergeet nou maar of ons dit sou kon betaal, of watter voordeel dit sou king kon inhou. Ons weet mos dat zuma, weens sy kultuur en skooloplwiding nie te vêr vooruit kan/sal beplan nie. Ek wil graag spekuleer oor hulle onderhandelinge, ( tong in die kies ), en julle kan besluit of ek nonsens praat. Putin : Jong stortkop, hoe kan ek seker wees dat jy hierdie kontrak sal kan deur druk, en my nie op die laaste nippertjie ” drop ” nie ? Ek wil nie soos n… Read more »

JanB

Gaan lees die stuk op netwerk24. Die leen van liberal wees.

https://www.netwerk24.com/Stemme/Die-Student/die-leuen-van-liberaal-wees-20180911

Johannes

Ek wil graag net my mening lig. Op maroela media is daar ‘n berig oor die zoeloe koning wat saam Afriforum gaan staan oor die grondkwessie.
Kallie Kriel sê self dat hy al twee keer met die koning vergader het.
Nou my vraag is: het hy (kallie) nog nooit sy Bybel of geskiedenis gaan lees nie. Wat het met Piet Retief gebeur…..?
Dink hy (kallie) om saam met hulle in die bed te spring alles gaan reg kom? Ek het disefde gehoor toe cyril baas geword het.
Tyd sal leer

Hettie

Ek wil net weet of mense moet opgegee het oor siener se voorspellings. Op ‘n stadium het ons baie daaroor gepraat en daar was baie siener van rensburg blog’s. Nou is alles stil. Wanneer en met mense oor hom praat kry ek ‘n koue skouer. Die Afrikaner is so desperaat vir veranderinge, maar ek moet erken dat dit ook vir my lyk asof die status quo nog jare kan voortduur.

Dirk Albers

Nou net op die nuus gehoor pik botha is oorlede ! Ek is regtig ontsteld. Hy sal nou nie meer voor n Boere-hof gedaag kan word nie, en gevonnis word vir sy deel in die VERVLOEKING wat oor ons almal gekom het nie. Gaan fw ook deur ons vingers glip ?Miskien sal ons tog nog n ” Neurenberg ” tipe verhoor hê, waar die oorblywende wit liberale drêk rekenskap sal moet gee. Ek weet dat die straf wat in die Hiernamaals vir hulle wag, BAIE erger is as wat ons ooit sal kan uitdeel, maar dit sou tog vir baie… Read more »

Dirk Albers

Johannes, baie dankie dat jy hierdie BELANGRIKE punt aangeraak het ! Denkende mense besef dat die zoeloe-nasie in n heel ander klas val in hierdie land. Hulle was nog altyd VEGTERS gewees, en ek het al van verskillende mense gehoor dat hulle uitstekende werkers is, beter as enige van die ander nasies. ( Ek gee nou ander mense se menings, reg of verkeerd ? ) Hulle is ook die grootste homogene swart nasie in die land. Enige slim politikus, sal die zoeloe-nasie ignoreer tot sy eie nadeel. Nou moet ons ook nie vergeet nie. Alle politici is skelm, verraderlike leuenaars,… Read more »

Albert Post

Goeie Dag Adriaan, Annelize, Dirk en almal wat bydra tot die vaandel webblad. Ek wil weet of dit moontlik sal wees om een of ander tyd die hele toekomstige tydlyn van Siener vanaf vandag tot wanneer die vierkleur as die landsvlag wapper, op die webblad te plaas sodat ons beter voorbereid vir die donker tyd sal wees. Dit is alles goed en wel om te sê dat die Afrikaner Volk die nuwe Israel is en soos Israel op ‘n wonderbaarlike wyse verlos sal word, maar dit antwoord nie die kwellende vraag wat in ons almal se hart versteek is nie.… Read more »

Dirk Albers

Albert, jy raak n interessante kwessie aan ! Ek is geneig om te glo dat die geskiedenis, veral tov Yahweh se Volk, hom herhaal ? Ek probeer lesse uit die verlede ontleed om ons huidige en toekomstige situasie beter te verstaan. Vandag droom ons ook oor die ” land Kanaan, ” wat Siener beskryf het as n Volmaakte Nuwe Republiek ? Hierdie kan tog nie n ” Volkstaat ” wees, waaroor so baie blankes spekuleer, en sanik nie, of hoe ? ( Veral as hulle dit van die VN, of Trump wil af bedel ! ) Moses stuur tien verspieders… Read more »

Albert Post

Hoeveel die geskiedenis hom sal herhaal is afhanklik van hoe steeks, hardkoppig en opstandig die volk is. Net omdat daar ‘n ooreenkoms tussen die Afrikanervolk en Isael is beteken nie dat ons dieselfde sonde moet doen nie. Indien die volk 7 keer gelouter moet word is dit nie omdat God soveel probeerslae nodig het om ons vyande te vernietig of verdryf nie, maar omdat dit hoeveel beproewings nodig is om ons tot ons knieë in berou, nederigheid en leersame hart voor God te bring waar ons toelaat dat die Gees van Waarheid ons tot bekering en lewensverandering lei. Siener het… Read more »