Mandela: die kat kom terug?

Agtergrond

Toe Nelson Mandela op Woensdag 26 Januarie tot die Milpark-hospitaal toegelaat is, is daar ‘n sluier van geheimsinnigheid oor alles getrek – geen foto’s of beelmateriaal van hom is gepubliseer of vertoon nie, en in verskeie koerante en op TV is berig dat sy toestand kommerwekkend is. Daardie selfde nag nog het dosyne plaaslike en buitelandse joernaliste, verslaggewers en TV-personeel buite die hospitaal en bo-op die Barry Hertzog-oorbrug gewaak om nuus oor sy toestand te kry, maar amptelik het daar ‘n doodse stilte geheers. En toe, op Saterdag 29 Januarie, publiseer die Daily Voice van Kaapstad, ‘n volbladberig onder die opskrif HY IS GONE! Daarin beweer hulle toe nie net dat hy dood is nie, maar haal ook senior ANC-lede aan wat dit openlik erken en bevestig.Selfs ‘n joernaslis van die New York Times wat die hispitaal gebel het om oor Mandela se toestand te verneem, is glo deur ‘n senior suster meegedeel dat sy een long vroeër die dag platgeval het en dat hy vroegaand dood is. Maar op Vrydag 28 Januarie word hy in der haas (en andermaal onder groot geheimsinnigheid) met ‘n militêre ambulans huis toe geneem.

Op enkele dae na is dit vandag presies tien maande sedert Nelson Mandela op 12 Julie 2010 die sluitingseremonie van die FIFA Wêreldbeker bygewoon het.
Die kat kom terug
En toe, gisteraand het hy as’ware uit die dood verrys om op TV sy spesiale stem vir die ANC uit te bring.

In goedertrou en omdat ons graag aan óns mense goeie, betroubare inligting wil oordra, het ons op 4 Februarie op hierdie blog die vraag gevraag: Mandela: Is dit die einde? Ons het dit nie gedoen om sensasie te wek of by u verwarring te saai nie, maar na oorweging van al die beskikbare feite, soos o.m. die verloop van gebeure by die hopitaal, die berig op bladsy 2 van die Daily Voice en inligting wat ons uit verskillende “betroubare” bronne verkry het.

Maar, net soos in die geval van die Suidlanders ‘n paar jaar gelede, wil dit lyk of ons inligting/bronne verkeerd was, die berig in die Daily Voice vals was, is daar vir die joernalis van die New York Times gelieg, en is ons deur ‘n lid van Mandela se mediese span ook doelwus om die bos gelei. So wil dit voorkom.

Mens vra jouself nou die vraag: Waarom? Waarom is die Daily Voice toegelaat om so ‘n berig te plaas, en nooit daaroor aangespreek nie? Waarom is die ANC elke keer ooglopend so traag om “gerugte” oor Mandela se “dood” nie onmiddellik die nek in te slaan nie. Al wat nodig was, is ‘n kort video-opname van Mandela in lewende lywe. Maar dit word nie gedoen nie – daar word gesê “dit gaan goed met hom”, of “hy is springlewendig”, of “hy wens die bokke sterkte toe” of…

Dit bring my by die dame wat my gisteraand gebel het oor sy “verskyning op TV”. Haar eerste woorde aan my was ‘n vraag: “Kry jy nie ook die indruk iemand is hier besig met ‘n kat en muis speletjie nie? Hulle bewimpel dit doelbewus dat Mandela uit die oog “verdwyn”, juis om die skyn van sy dood te verhoog en dan verskyn hy ewe luiters voor ons in beeld.

“Ek was ‘n klompie jare gelede by die Inligtingskantoor en het soms insae gehad in koverte inligting van die ANC. Wat my verbaas het, was hulle intense belangstelling in Siener se gesigte. In hulle besit was daar boeke van jou en prof. Raath, asook video’s van die SABC en jou Siener-toer van 2001.

” ‘n Swart wat lêers van die Boeremagsaak hanteer het, het eendag by my gespog dat hulle nie net haarfyn weet wat in regse kringe aangaan nie, maar ook weet wat Siener voorspel het. Hy het toe verwys na die 1990-Mandela-dokument waarin melding gemaak word van die swart terreur wat na sy dood sou plaasvind, en dat Siener dit voorspel het.

“En na al die geheimsinnigheid oor Mandela se opname in Milpark-hospitaal, die stilswye oor sy toestand, mediese verklarings oor sy long wat platgeval én die halsoorkop manier waarop hy uit Milpark-hospitaal onslaan is, het ek vir my man gesê: ‘kyk mooi, hier kom ‘n tweede Suidlander-scenario – as hy nog leef, sal ons hom eers weer met die een of ander groot gebeurtenis op TV sien, want hoe langer hulle daarmee wag, hoe sterker sal veral blankes begin glo hy is werklik dood. Toe ons op 10 Mei (die dag waarop hy in 1994 ingehuldig is) hom nie op TV sien nie, was ek oortuig daarvan hy is dood, want hulle het waarskynlik nie ‘n geskikte argiefopname gehad om te vertoon nie. Maar toe verras hulle ons vaanaand en dit wil lyk of die kat teruggekom het.

“Ons het dalk hier ‘n wolf-wolf storie. Hoeveel keer is daar nie al gerugte versprei dat Mandela dood is, en die regses op loop gejaag nie? En elke keer was dit vals. Hulle weet baie goed wat Siener gesê het oor die kis wat in die graf afsak en die geweld wat dan uitbreek. Hulle weet ook dat regse groepe daarvoor gereedmaak. Maar ek glo hulle hoop dat hierdie wolf-wolf skreeuery sal maak dat as hy die dag regtig sterf, die meerderheid dit nie sal glo nie. Laat ons dus liewer wag vir die amptelike aankondiging.”

Op ‘n vraag van my of sy, na gisteraand se TV-uitsending, glo hy leef nog, was haar antwoord: “Nee, ek het ook my eie bronne, en dan was daar vorige verkiesings waarin ons hom nie gesien het nie – ek dink ons het gekyk na ou beeldmateriaal…”

Ons wil net vir die ANC sê, die regses (alias die Boervolk, m.a.w. hulle wat weet), is lankal gereed en hulle kan maar hul speletjies laat staan – as hulle messias nie vandag die emmer skop nie, dan môre!

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470