BLOG

Preek bedags Jesus… (Deel I)

Daar was die afgelope weke op die blog soveel verskillende uitsprake en menings oor geloof, Bybelse begrippe, kerkdogmas en rassekwessies, dat dit miskien tyd geword het om breedvoerig en in diepte hierna te kyk. (Ongelukkig kan dit nie in een aflewering afgehandel word nie – wees dus so bietjie geduldig met my!) Of hierdie inligting aan party mense meer helderheid gaan bring, sal ons maar moet sien. Wat my veral opgeval het, is dat dit ons opnuut bring by die kerk en liberale denkers wat die blanke vir ewig en altoos in belydenis op sy knieë voor sy swart “naaste” wil hou.

Hoeveel kerkleraars het nie al snikkend op die Tutu en vele ander swart kamerade se skouers snotpsalms aangehef nie? En tog het hulle ons die “sonde van apartheid” nog nooit vergewe nie. Op die blog verwys Markus Mocke na oud-minister Vlok wie se voorbeeld ons moet volg. Maar skaars ‘n week nadat Vlok Frank Chicane se voete gewas, snikkend om vergiffenis gepleit het en Chicane hom vergewe het, draai Chicane om en sê dit was nie genoeg nie! Presies wat was nie “genoeg” nie? Moet ons nog harder huil, of wat? Chicane is volgens die kerk ‘n “Christen” – ken hy dan nie die Messias se opdrag dat jy 70 X 7 moet vergewe nie?

Intussen gaan die media genadeloos voort om by blankes aan te dring om weer en weer te bely. En wanneer gaan die kerk en mense soos Tim du Plessis, Harold Pakendorf, Max du Preez en ene prof. Anton van Niekerk besef dat die woord “vergiffenis” nie in die swartman se taal voorkom nie? Hoe lank moet ons nog in die beskuldigde bank staan en luister na hierdie agitofels se gesnotter oor die “sonde van apartheid? Prof. van Niekerk se tirade teen die Boervolk in Beeld was vir mnr. Abel Malan net die laaste strooi (vir menige van ons was dit ook die geval).

Mens kry die indruk dat al die moorde, verkragtings en ander gruweldade teen ons volk, hom en sy hansbantoes absoluut koud laat, want ons “enorme skuld” teenoor die swarte, verdwerg hierdie wandade. Van Niekerk druk dit só uit: “As wit mense sit ons met enorme skuld ten opsigte van die verlede … (en as ons sou stilbly) skep dit te maklik die geleentheid om die onregte van die vroeër benadeeldes oor die hoof te sien”.

U is reg, Prof., hulle was al in 1652 toe die drie skepe van Jan van Riebeeck hier geland het, “vroeër benadeeldes”. Maar wié het hulle tóé so benadeel dat hulle totale “beskawing” bestaan het uit ‘n stertriem, knopkierie, spies en riet- en kleihut? As hulle ons gelyke was, hoekom kon hul “skeppingsvermoë” hulle nie bo die Steentyperk laat uitstyg nie? By hulle was daar nog nooit ‘n teken van innovering, toekomsvisie of inspirasie nie. Selfs op geestesvlak was hulle, net soos vandag nog, totaal afgestomp.

Op die blog word ook beweer dat Jahweh ons almal eenders (dieselfde) gemaak het. As dit so is, waarom is ek wit en hy swart, die Chinees geel en die Rooihuid rooi. Waarom kan daar tientalle bio-genetiese, psigologiese, fisiese en biologiese verskille by die vier rassoorte uitgewys word? Soos wat J. Philippe Rushton van die universiteit van Wes-Ontario en Arthur R. Jensen Universiteit van Kalifornië, Berkeley, in hulle gesaghebbende werk, Thirty Years of Research On Race Differences In Cognitive Ability, en ander studies oor rasverskille, gedoen het. Ek noem net ‘n paar van die verskille:

1) Die blanke se wit velkleur veel hoër vlakke van melamine pigmentasie bevat as dié van die swarte. Dis interessant dat wit ‘n samestelling van al die reënboogkleure is en lig kan weerkaats – ’n suiwer blanke se vel kan tot 60% lig reflekteer, en ‘n swarte s’n slegs 12% , swart is nie ‘n kleur nie, maar die afwesigheid van kleur, wat een en dieselfde is as die gebrek aan Lig.

2) Die blanke skedel is ook ongeveer 21cm groter as die swarte s’n.

3) Haartekstuur wissel van styf gekroes en lintvormig in Afrika, tot gekartel en pypvormig onder Europeërs.

4) Swartes ly aan unieke siektes (soos bv Sekelsel-anemie), en hulle bloedsamestelling verskil grootliks met dié van die blanke. Dit kan dus lewensgevaarlik vir ‘n blanke wees om swart bloed te ontvang, en andersom. In 2002 was die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloed Diens juis in ’n hofsaak betrokke omdat hy swart bloedskenkers se bloed in die geheim vernietig het, want al die jare was die SANBD bewus van die gevare en was dit by hulle ‘n vaste reël dat wit en swart bloed nie vermeng mag word nie.

5) Rushton-hulle het ook bevind dat op 7 jarige ouderdom is die blanke kind se gemiddeld IK 102 en die swarte s’n 87, en dit verander nooit nie.

6) Sowat 90% swartes het ’n tekort, of liewer gebrek, aan die laktase ensiem (wat die suiker in melk is). Dit verteer die melk, daarom kan swartes nie vars melk drink nie, want dit veroorsaak by hulle maagkrampe, naarheid en self buikloop; en hulle verkies suurmelk. (Bron: Lactose intolerance – Wikipedia)

7) Die Pharmaseutiese maatskappy Nitromed, bemark ‘n middel teen hartaanvalle (genaamd Bidil) wat slegs effektief is vir volkere wat aan die swart ras behoort, en werk glad nie vir blankes nie.

As wit en swart dan eenders is, waarom het hulle nie ook, onafhanklik van mekaar, eenderse beskawings voortgebring nie? Waarom is swart Afrika steeds die agterlikste kontinent op aarde? Sonder die witman se insette, bystand, hulp, aalmoese van triljoene dollar en sy jammer hart, sou Afrikane vandag nog in die Steentydperk kaal kastrol op mekaar jag gemaak en opgeëet het.

’n Mens hoef slegs na die bogenoemde paar verskille te kyk, om ook die vraag te vra: Het dit dalk iets te doen met die groot verskil tussen die blanke en swarte se ontwikkelingspeil? En dat die swarte se algehele gebrek aan beplanning, logiese denke, verbeelding en skeppingsvermoë, die rede is waarom hy nog nêrens in die wêreld ’n eie beskawing tot stand kon bring nie? Geen bron vermeld dat ’n swarte nog ooit ’n wetenskaplike uitvinding gepatenteer het nie. (Winnie Mandela se “halssnoer-metode” natuurlik buite rekening gelaat).

Wie van swart en wit is nou na die beeld van Jahweh geskape?  Hy kan tog nie beide wit én swart wees nie! Maar nou omseil die kerk hierdie dilemma en verklaar dis ‘n “geestelike gelykenis” (Met hierdie stelling is daar nog veel groter probleme wat in Deel II uitgewys sal word).

Jan van Riebeeck het kort na sy aankoms in sy Dagregister die strandlopers se vreemde voorkoms en geaardheid opgeteken. Toegerus met boog en pyle, graafstokke met geperforeerde klippe as gewigte, klipwerktuie van die kaptipe vir ruwe werk en werktuie van been, skulp of klip van die Laat Steentyd.  Hierteenoor kom hy uit ’n beskaafde, ontwikkelde wêreld wat al eeue bekend was met die skryf-, skilder- en boukuns (dink maar aan Europa se manjifieke katedrale, tempels en regeringsgeboue); daar was strate, waterweë, skepe, rytuie en ’n geordende samelewing. Maar hier aan die suidpunt van Afrika kry hy toe ‘n barbaar wat  niks van die aap verskil nie, behalwe vir sy onverstaanbare brabbeltaal. Hy het ook spoedig met hulle moorddadigheid kennis gemaak toe die eerste blanke (die jong skaapwagtertjie, Dawid Janz) op Sondag 19 Oktober 1653 deur ‘n strandloper vermoor is. Op daardie tydstip het Van Riebeeck-hulle ’n erediens in die Fort bygewoon en Jahweh aanbid waarvan die moordenaar nog nooit gehoor het nie. Met ál ons sendingwerk het die barbaar nog geen snars verander nie, want net sedert 1994 het hulle al 35 000 Dawid Janzes doodgemaak.

Sesduisend jaar gelede is Adam en Eva in die Tuin van Eden geplaas, met die Opdrag in Gen. 1:12: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip”. M.a.w. hulle moes die aarde bewerk en in stand hou.

Van dié Opdrag het daar natuurlik niks gekom nie! Inteendeel, na sy sondeval het Adam onder Satan se invloed fluks meegehelp om die Almagtige se skeppingswerk tot niet te maak — woude is uitgeroei, die voëls van die hemel, die kuddes van die veld, bedreigde spesies, die visse in die see en riviere, want dit het geld en voorspoed gebring. En asof dit nie genoeg was nie, het hy kilometers onder die aarde gaan dolwe opsoek na nog meer rykdomme — nog meer geld. Sy toevlug was nie meer na die Skepper van alles nie, maar na sy plaasvervanger en die verwoester, Mammon. Hy is vandag die mens se alfa en omega.

Die mens was egter nie daarmee tevrede om net die natuur, woude en wildlewe uit te roei nie, hy het ook die Opdrag om soort by soort te hou, geminag. Elke spesie is kruis en dwars uitgebaster, selfs ons voedsel het nie ongeskonde gebly nie (ons eet vandag bastermielies, ens., ens). Moedersaad is byna nie meer te kry nie. Juis daarom is dit so ironies dat elke bees-, skaap- of perdeteler daarop aandring dat sy dier raseg moet wees. Maar kom dit by sy blanke ras, gee hy nie ‘n duit om dat sy bloedeie seun met ’n swart of geel barbaar verbaster nie. Nee, solank sy Brahman-bul, Dorper-ram of Sahiro-hings net opreg is. (Terloops, die woord “bloed” kom glad nie voor in die teks “uit een bloed het hy die ganse mensdom gemaak” nie. (Die Grieks vir mensdom is “ethnos” wat van dieselfde ras of stam beteken, en beslis nie al wat leef en beef nie!)

Wie gee ons dan die reg om te verbaster of te besoedel dit waarvan Hyself gesê het dat dit “baie goed was”?

Die kerk sê ook “dit is net God wat mag haat!” Hoe nou gemaak met sý vyande? Moet ek hulle liefhê? Kom ons kyk: In Deut. 23:6 staan daar: “Jy mag hulle (die vyande van Jahweh) se vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie”. Hoe kan ek iemand liefhê wie se vrede en geluk ek nie mag soek nie? In 2 Kron. 19:2 sê die siener Jehu aan koning Jósafat: “Moet ’n mens die goddelose help, en het u lief dié wat YHWH haat? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van YHWH”. (Is dit hoekom daar vandag ’’n vloek op ons land rus?)

Dawid skryf in Ps 139:21-22 – “YHWH, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en ’n afsku hê van dié wat teen U opstaan nie? Ek haat hulle met ’n volkome haat; vyande is hulle vir my!” Die kerk van vandag sou Dawid hieroor gewis voor stok gekry het. Maar in Hand. 13:22 hoor ons hoe Jahweh aangaande Dawid getuig: “Ek het Dawid, die seun van Isai, gevind, ‘n man na my hart, wat al my welbehae sal doen.

As iemand nou wil kom sê hierdie “haatgebod” het in die Nuwe Testament verander, dan is Jahweh ’n leuenaar, want by Hom is daar geen verandering of skaduwee van omkering nie! (Jak 1:17) (en) “wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie” (Ps. 89:35).

(In Deel II kyk ons o.a. na die volgende: Waarom die swarte die Messias nie kan aanneem nie; wie is my naaste; die huwelikswet, ens.)

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.