BLOG

Die harige langsnoet lig weer sy kop!

Ek is al dikwels daarvan beskuldig dat ek, soos ‘n ashoopdonkie, te verdraagsaam, te lankmoedig en te geduldig is; maar selfs ‘n ashoopdonkie bereik soms die punt wat hy nie anders kan as om dan en wan ‘n kakebeenhou te skop nie! En ek is jammer om te sê, maar hierdie ashoopdonkie het nou daardie punt bereik. Genoeg is genoeg!

Dieselfde ding het ‘n klompie jare gelede op ons vorige webtuiste  gebeur. Ek wou destyds, net soos vandag, nie soos vele ander sogenaamde “regse of volksgerigte” webtuistes, kommentare waarmee ek nie saamstem nie, summier blokkeer of afgooi nie. My standpunt was en is nog steeds dat elkeen die geleentheid gegun moet word om sy sê te kan sê wat dan tot gesonde en opbouende debatvoering kon lei.

Maar destyds het daardie vergunning spoedig tot gevolg gehad dat alle perke van ordentlikheid net eenvoudig oorboord gegooi is en kommentare het ontaard in niks anders nie as ‘n sinnelose getwis, persoonlike beledigings, oor en weer beskuldigings, uitskellery en die skaamtelose gebruik van onwelvoeglike en vuil taal — dikwels nog in dieselfde asem as wat Bybelverse aangehaal is.

Ek het toe in ‘n boodskap mooi gevra dat dit asseblief gestaak moet word, anders sou ek verplig wees om sekere bydraes te sensor.

Die gevolg van daardie pleidooi was dat die riooldamwal in my vermeende ou volkie se hart gebreek het en ek oorstroom is deur ‘n stortvloed anonieme smerige e-posse, middernaglike oproepe, vervloekinge, ens., ens. — soveel so dat ek naderhand verplig was om my jare lange selnommer te verander net om van die besweerders ontslae te raak!

En soos dit nou vir my lyk, het dieselfde langsnoet otjie onlangs weer sy liederlike, harige kop op Vaandel Uitgewers se webtuiste kom uitsteek. En sy vieslike gesnotter het nou die punt bereik waar ek nie anders kan as om te sê nie, “tot hiertoe en nie verder nie!” (Laat my egter dadelik byvoeg, in hierdie mandjie is daar net enkele vrot appels).

Die vraag is: wie is wie en wat is hulle en hoe het hulle hier beland?

Onder die talle e-posse wat ek van ongelukkige en beswaarde lesers ontvang het, was daar ook een van ‘n goeie vriend (‘n oud-lid van Nasionale Intelligensie). Ek haal hom graag aan:

“Dis maklik om hierdie “vrot appels” uit te ken — hulle is die sleghalters, skuim en opdrifsels van ons samelewing (en dit sluit in alle regeringsagente); dis hulle wat betaal word om juis moeilikheid, tweedrag en verdeeldheid onder ons mense te stook. Oor die laaste twee dekades het hulle soos maaiers uit ‘n verrotte karkas op elke behoudende volksgenoot se webblad en FB toegesak om dit te bevuil. Ingesluit in hul pakket was ook hul hanteerders se opdrag om in hul kommentare kwistig walglike en onwelvoeglike taal te gebruik, veral woorde wat van onder die buikgord gehaal word. En hierdie uitvaagsels verwelkom dit natuurlik, want vuil taal vorm deel van hulle daaglikse gespreksvoerings…”

Nou is my vraag: hoekom het hierdie smetterigheid ons eers werklik na 1994 getref? Is dit omdat die Sensuurraad hierdie maaiers tot in daardie stadium onder bedwang gehou het? Of is my NI vriend dalk reg: dit was nog maar altyd in hulle aard om so te wees?

Uit ondervinding weet ek egter ook dat daar by “my mense” in die goeie verlede nog altyd ‘n soort ingeboude ordentlikheid was; ‘n morele hoë grond waar Ma jou mond met blouseep bygedam het as jou tong net ‘n woord met ‘n walmpie laat uitglip het.

Die opkoms van die swart barbaar het gewis en seker ook sy bydrae gelewer tot ons blankes se sedelike en morele verval. En miskien het my oorlede pa se profetiese woorde uiteindelik waar geword toe hy (lank voor die Reënboognasie se verskyning) gewaarsku het:

“As ons ooit met die swarte moet vermeng, weet dan, daar bestaan nie ‘n leer waarmee hy boontoe tot op jou vlak kan klouter nie. Vir hom is daar net één koers — ondertoe, en in sy afwaartse tog sal hy die inkruipers en peskoppe (soos betaalde agente) in ons samelewing met hom saamsleep tot daar waar hy in die vuil, stinkende slyk, modder en sy eie drek rondploeter!”

Hierdie uitlating laat my nogal dink aan wat ‘n wyse ou oom eendag gesê het:

“Bergpieke is die woonplek van die arend, terwyl die rot, veldmuis, bloedsuier en ander ongediertes van die veld aan die voet van die berg moet rondskarrel op soek na iets om te vreet — en dié kere wat hulle per ongeluk die pieke bereik, was net wanneer die arend hulle op sy vlerke daarheen gedra het. Maar wat die vernielsugtige ongediertes nie geweet het nie, is dat hulle verblyf daar van korte duur sou wees, want sonder uitsondering is hulle deur die arend verskeur en verslind…”

‘n Honderd jaar gelede al het sy Majesteit deur die diens van sy profeet, Nicolaas, voorspel dat die liberale skuim en opdrifsels onder ons (net soos die arend) nog eendag die nuttelose, vernielsugtige rot na ons verhewe tuiste op die bergpieke sou karwei, maar pleks daarvan om die arend se voorbeeld te volg, sou hulle ons nes aan hom afstaan, hom pamperlang, vertroetel en spekvet gevoer totdat daar nie meer plek vir ons almal in die nes is nie en hy ons dan sal probeer uitsmyt.

Maar wat die rot en die liberale opdrifsels nie weet nie, of liewer, nié wil weet nie, is dat dieselfde profeet ook voorspel het daar nog ‘n dag sou aanbreek wanneer die arend weer sy instinkte sal volg en hulle genadeloos aan boud en blaaie gaan skeur!

Soos ek reeds gesê het, ek wou graag aan elkeen op my webtuiste “vryheid van spraak” gee. En sou hulle met iemand verskil of nie saamstem nie, kon hul dit met die nodige feite en bewyse weerlê, sonder om mekaar in die hare te vlieg.

Ek aanvaar dat baie van my volksgenote oor veel groter insig, kennis en wysheid beskik as wat ek kan hoop om in die tydjie wat ek miskien nog gespaar word, op te doen. Daarom het ek ‘n oop gemoed, luister ek graag na alles wat my kant toe kom, en sou ek oor iets twyfel, verwerp ek dit nie summier nie, want baie dinge wat ek in die verlede as “verkeerd”, “dwaasheid” of selfs “sonde” beskou het, is vandag vir my evangelie. Daarom het ek geduld met medevolksgenote wat na my beskeie mening nog in die “duister” verkeer oor dinge waarvan ek reeds oortuig is, omdat ek self  eens op ‘n tyd daaroor in die “duister” was.

Ek bevind my nog in die ondermaanse waar ek verplig is om daagliks te swoeg en te stry net om te kan oorleef; maar genadiglik het ek jare gelede ‘n Kompas ontdek wat aan my die Ware Noord aangedui het. In die tyd van Moses en die aartsvaders was net enkele persone soos engele boodskappers en die profete, bevoorreg om so ‘n Kompas by hulle te hê, en dit was dan ook hulle plig om te sorg dat die ganse volk daarmee op koers gehou word. Maar, net soos vandag, het die volk hardkoppig bly afdwaal, bly verdwaal om aanhoudend in die modder- en slikpoele vas te val.

In hierdie ondermaanse blyplek het ons egter ook daaglikse behoeftes en node. En die Kompasdraers het dikwels ook opdrag gekry om ons ook hieroor in te lig, leiding te gee en te waarsku wanneer en hoe om voor te berei vir onheile wat aan die kom is. Soms was dit so erg dat sy Majesteit, die Almagtige, Self moes ingryp.

 •  “En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ‘n ark van goferhout … En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen…”
 •  Twee engele word na Sodom en Gomora gestuur met ‘n boodskap aan Lot, “want Yahweh het gesien dat die manne van Sodom sleg en groot sondaars is”. En een van die engele het aan Lot gesê: “Vlug vir jou lewe! Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!”  En Lot het gevlug.
 •  Die Almagtige waarsku in ‘n droom die heidense Farao dat hy “…koring moet ophoop as voedsel in die stede en dit wegbêre (want) so sal dan die voedsel ‘n voorraad wees vir die land vir die sewe jare van hongersnood wat in Egipteland sal kom, sodat die land nie deur die hongersnood te gronde gaan nie.” Farao stel Josef toe aan om hierdie taak uit te voer. En Josef het dit gedoen.
 •  Maar in tye van nood en ellende word die weduwee en wese ook nie vergeet nie. In die dae van koning Agap is Baäldiens ingevoer en as straf het die profeet Elia ‘n groot hongersnood in die land aangekondig. Hyself is in dié tyd deur ‘n arm weduwee in Sarfat by Sidon onderhou. Met haar laaste “handvol meel en bietjie olie in die kruik”, het sy vir hom ‘n broodkoek gebak. Toe sê Elia vir haar:  “…so sê Yahweh die Elohim van Israel: Die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat Yahweh reën op die aarde sal gee…”  Daar is baie onder ons wat nie die vermoë óf middele het om voor te berei vir die onheil wat kom nie. Ek dink hier veral aan ons oues van dae, weduwees en veramde volksgenote in die plakkerskampe. Dis ‘n opdrag van sy Majesteit dat ons as volksgenote nie net mekaar moet liefhê nie, maar ook na mekaar moet omsien, en diegene wat bevoorreg is om oorvloedig bymekaar te maak vir die dag van nood, moet dit nie net vir homself doen nie, maar ook vir die armes onder sy volk, want daar wag ‘n oordeel oor die gierigaard wat net aan homself dink:
 • “Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis: ‘n Ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê: Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie? Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê: Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê: Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?”  Tydens die Siener-toer in 2001 het ‘n ou dame een aan my gesê: “Ek en my man het dwarsdeur ons lewe bitter swaar gekry en die dag toe hy oorlede is, kon hy niks aan my nalaat nie. Al wat ek gehad het om aan vas te hou, was ‘n paar woorde uit ons Heiland se gebed: “Onse Vader wat in die hemel is … Gee my vandag my daaglikse brood…” Sy vertel verder: “Toe ek dit eendag aan my jonger suster noem, het sy ewe trots geantwoord: “Gelukkig hoef ek nie elke dag vir dinge te vra nie, want my man ek ‘n goeie pensioen aan my nagelaat…” (Geen erkenning óf dankbaarheid hiervoor aan haar Skepper nie!)
 •  Selfs toe sy eie Seun se lewe deur Herodus bedreig is, het die Almagtige Josef en Maria opdrag gegee om met Hom Egipteland toe te vlug — al kon Hy ‘n leërmag engele beveel het om die Kind te beskerm. En Josef en Maria het so gedoen.
 •  Nadat Andries Pretorius se wenkommando vertrek het om Dingaan te gaan straf vir die moord op Retief-hulle, het hulle nie net die Gelofte afgelê en toe handegevou gaan sit en wag dat die Almagtige hulle moes beskerm en uitred nie; patrollies is daagliks uitgestuur om die vyand se bewegings dop te hou en te weet wat hulle in die mou voer; ook is ‘n veilige staanplek vir die laer uitgesoek; koeëls gegiet, gewere skoongemaak en die manne fisies en geestelik voorberei vir die komende stryd. Net so is dit noodsaaklik dat ons vandag ook op hoogte moet bly van wat die vyand beplan en wat in die land aan die gang is sodat ons nie onverhoeds betrap word nie. En vir daardie inligting is ons van mekaar afhanklik. Maar weet ook — ons het die belofte dat as ons in die uur van ons benoudheid na Hom roep, Hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie.

Ten slotte. Die volgende toneeltjie het hom vroeg een oggend in 1996 voor my afgespeel, pas nadat ek wakker geword het — en ek onthou nog dat terwyl ek dit haastig neergeskryf het, het ‘n oorstepende blydskap van my besit geneem, byna asof ek die heerlike verlossing wat op ons wag, eerstehands ervaar het. (Hierdie gebeurtenis en ‘n droom wat ek in 1966 gehad het, was later die inspirasie vir die skryf van die roman Teen die aand sal dit lig word):

“Daar op die vlaktes van Prieska waar ons in ons duisendtalle saamgekom het om ons vryheid te vier, was daar geen uitbundige gejuig by die gloed van hardekoolvure nie, geen boeremusiek of ’n vrolike opskop terwyl die bloedbevlekte Vierkleur op die steil koppie noordoos van Prieska teen die vlagpaal regs van die kokerboom gehys is nie, want in elke oog was daar ‘n verborge pyn; blink druppels wat ’n swart verbrande aarde weerkaats — verwoeste plase, stede, dorpe, leë plekke in die huis, in die familie-, in die vriendekring — maar daar was ook ’n rou, verskeurde volkshart.

En onder daardie vlag het ons weer onthou:

 • “Uit die blou van onse hemel, uit die dieptes van ons see…
 • “Oor ons ver verlate vlaktes….”

En ons het hier by die Groot Rivier — net soos Israel van ouds daar by die riviere van Babel, bitterlik geween terwyl ons gedink het aan die ou Republieke:

 • “Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee…”

Die lied het opgestyg oor die Karoostilte, oor die waters van die Oranje, die ver kamme van die Doringberge en die blou van onse God se hemel:

 • “Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra…
 • “Ons hét gesterwe; ons sál weer lewe, ons vir jou Suid-Afrika…”

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Adriaan, dankie vir n artikel wat ons almal weereens BAIE diep laat dink ! Wanneer mense hap na mekaar, probeer ek dieper kyk, en soos jy, probeer ek n persoon altyd die voordeel van die twyfel gee. Die gemiddelde blanke n hierdie land, op hierdie tydstip, is n DESPERATE wese ! Hy/sy weet nie of hy/sy volgende maand nog n werk gaan hê nie. Ons weet nie of ons vanaand by die huis kom, en met pangas, byle en strykysters dood gemaak gaan word nie. Ons weet nie of iemand, ( Van Nigerië ? ), ons bankrekening leeg gaan steel nie. En so kan ek nog baie voorbeelde opnoem. Nou weet ek tussen ons is daar geloofshelde, wat met baie Bybel-versies, vir my sal kasty, oor hoe min geloof ek het, en ek weet, ek staan SKULDIG ! Maar hoekom bly dit vir my so swaar, wanneer ek hoor van die volgende martel-moord, op n Adamiet, wat tog maar my naaste is ? Ek gee nie om watter kerk/geloof hulle aan behoort het nie, want NIEMAND, het op hierdie oomblik die VOLLE waarheid in pag nie. Maar ongelukkig, soos hierdie Strafgerig swaarder en swaarder word, gaan mense meer en meer na mekaar hap. Kom ons probeer dit maar almal in gedagte hou in die dae wat voorlê !

Jan

Aan al die vaandel medegenote, met al die dinge wat gebeur het wil ek tog n bydra lewer, ek praat nie graag oor my ervaringe nie, maar daar is iets wat ek voel ek moet deel, veral met die vaandel wat die Israel volk se belange op die hart dra, daar is nou n baie lelike element wat sy kop uitsteek, maar dis eintlik uitstekende nuus, dit beteken meer en meer mense staan nader aan die God se koningkryk en sy waarheid en satan en sy agente doen alles in hulle vermoe om dit te probeer vernietig. Ek wil n boodskap gee rondom dit. Ek was amper my hele lewe n ateis gewees, ek het geglo dat elkeen sy eie pad bepaal. Ek het vir my vrou gesê ons altwee is nou in ons vroee vyftigs, nou gaan ons wegspring en vorentoe gaan en geld maak, wel God se plan was anders. Feb 2012 ry ek in my vrou vir ontby met die motorfiets Genadendal toe, teen so 80kmh per uur in die eerste draai in Sir Lowreys pas was daar diesel op die draai en ons val, al my klere was geskeur en ek het oorals velle verloor ten spyte van die regte klere wat ons aangehad het. My vrou se klere het amper nie n merk aangehad nie, maar haar beserings was veelvuldig, sy is n week tot op die dag later in die hospital dood nadat sy bloeding op die brein opgedoen het weens sekondere komplikasies. Ek moes die masjine laat afskakel nadat ek die scan van haar brein gesien het en besef het sy was reeds brein dood. Ek was bitter kwaad en bitter seer daaroor, ek het God gevloek en gevra waarom, dieselfde God wat ek nie wou herken nie. ek het n lelike lewe gehad, my vrou verneuk en net te veel dinge om op te noem, maar ons het op ons manier probeer om dinge reg te maak sonder om God te herken in ons huwelik.
‘n Rukkie daarna, miskien n week of twee later het ek tog op my kniee gegaan en gevra, as daar n God is, vergewe haar haar sondes wat sy gehad het en maak haar pad oop hemel toe as dit bestaan. Ek wou nie God erken nie, maar tog het ek gebid na God toe, wel, die antwoord wat ek gekry het is nie wat ek verwag het nie, ek het n paar keer gebid en gevra, en eendag op my kniee, het dit gevoel of ek in watte toegedraai word en dit het yskoud om my geword, ek het in my kop gevoel God sê sy is veilig en haar sondes vergewe, en dankie dat ek my hande terug gesit het in syne, Hy het nooit opgehou om sy hande na my toe uitgestrek te hou nie. Sy was nie weg gevat as straf nie, maar daar was n ander taak vir haar wat verrig moet word. Ek verstaan dit so en het baie rustigheid in my ervaar seder dan, die gevoel het nog nooit weggegaan nie, en in gevaar situasies ervaar ek presies dieselfde gevoel. Ek het geen meer twyfel wat vir ons wag hiernamaals nie, argumente daarteen dra vir my dra geen gewig nie. Ek is soos die verlore seun verwelkom met ope arms, ek weet die waarheid daarvan omdat satan se aanslag teenoor my ook meer geraak het en ek het deur baie gegaan die laaste twee jaar, finansieel sukkel, maar elke keer is daar die hand van God se redding net wanneer dit wil voorkom dat daar nie meer uitkoms is nie – klink bekend né?
Maar daar is altyd n boodskap van hoop en liefde, ek het my oorlede vrou in onkunde gevra, as daar n manier is om my te wys jy is veilig, kan sy dit doen, en daar was n manier. Ek het baie met haar gepraat om closure te probeer kry. Ek het op daardie stadium ons huis verloor, die bank was besig om die kar terug te neem etc. ek was besig om die kar skoon te maak sodat die bank dit kon kom terug vat, my vrou se sake was nie in orde nie. uit die deur val haar dagboek onderste bo op op die volgende woorde. “1Co 13:12 Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.” Sy het n manier gekry, en ons sal mekaar weer bo ontmoet wanneer my tyd daar is. Ek weet ek ken net n klein gedeelte, maar ek kan wag om alles eendag te weet.
Maar die boodskap was ook baie sterk, jou sondes is jou ook vergewe, maar moet nie weer sondig nie.

Marellus

Wat ‘n wonderlike getuienis.

johann cronje

Adriaan,
Ek wil graag iets byvoeg na aanleiding van jou verwysing na die “rot en liberale opdrifsels” en dit wat hulle aan ons land en volk gedoen het. Na ek jou skrywe gelees het onthou ek skielik die skrifgedeelte – “Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig”. Jes 43:21 en dan ook die opdrag van ons Koning – 2 Kor 6:14 – “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”
Suid Afrika besluit om ‘n referendum te hou op 2 Nov 1983 en dit om goedkeuring van die volk te kry om die “opdrag” van 2 Kor 6:14 te oortree. Die regering van die dag probeer om ‘n stortvloed anderskleuriges in verskillende kanale weg te voer van die groot damwal wat dreig om te breek onder die swaar druk. Hulle vergeet skoon van hul Hemelse Vader wat hulle tot op daardie stadium bewaar en gelei het, want die Vader word nou nie meer in die parlement genader tot leiding wanneer dit geopen word nie. Die vrees en dreigemente van die“onheilige een” oorheers alle gesonde denke. Ons leiers maak baie mooi beloftes en die volk word verseker dat elkeen sy eie sal behou maar helaas was dit alles wensdenkery en leuens. Die besluit van die regering maak toe egter net die deure oop vir verdere vereistes wat deur die vyand gestel word en so word ons stelselmatig vernietig en soos jy sê – “(net soos die arend) nog eendag die nuttelose, vernielsugtige rot na ons verhewe tuiste op die bergpieke sou karwei, maar pleks daarvan om die arend se voorbeeld te volg, sou hulle ons nes aan hom afstaan, hom pamperlang, vertroetel en spekvet gevoer totdat daar nie meer plek vir ons almal in die nes is nie en hy ons dan sal probeer uitsmyt.”

johann cronje

Adriaan vervolg –

Die referendum oor ‘n nuwe grondwet is op 2 November 1983 goedgekeur waarin die wit bevolking die geleentheid gegee was om die Grondwet van 1983 goed te keur of te verwerp.(met ander woorde – oortree ons nou maar die opdrag van 2 Kor 6:14 ?). Soveel leuens en leê beloftes is gemaak om die volk se naïewiteit en ongeloof aan te spreek. Hierdie grondwet het die Driekamerparlement, waarin bruin en Indiër Suid-Afrikaners verteenwoordig sou word in aparte parlementêre kamers goedgekeur, terwyl swart Suid-Afrikaners nie verteenwoordig sou bly. Die referendum het geslaag met 66,3% van die kiesers wat “Ja” gestem het ; gevolglik is die nuwe grondwet op 3 September 1984 in werking gestel. Dit was die pad van afdraende vir die wit bevolking van Suid-Afrika, maar ook die begin van ‘n sterk oposisie van die regse en konserwatiewe volksgenoot, wat besef het dat daar ‘n baie groot fout begaan is.. Die van ons wat vandag eerlik kan getuig dat hulle NEE gestem het is dalk baie min. Baie van ons volksgenote was nog dalk te jonk om toe te stem en het maar die liberale tendens in die politiek aanvaar as. Dit is dalk hoekom ons as konserwatiewe denkers en gelowiges, soveel volksgenote teen ons versamel wanneer ons praat en debateer oor die liberale houding en geloof van ons mense.

Arnold de Beer

Verwyder onvoorwaardelik enige onsmaaklikke kommentare. Deur hulle te laat verskyn, laat die plaser daarvan ‘n oorwinning behaal, maak nie saak wat die reaksie daarop is nie. Sy gif het getref.
Dankie vir ‘n pragtige boodskap Adriaan. Ek wil pleit vir meer skrywes uit jou pen.
Veral wat betref die voorspellings van Oom Siener van Rensburg.

Edmund

Hallo oom Adriaan en Arnold.
Kyk gerus hierdie video en sien die stam van Juda.

https://www.youtube.com/watch?v=GayzraF7g7Uters

Arnold de Beer

As Hitler nog sowat vyf of tien jaar gewag het, sou hy alles wat hy beplan het, deurgevoer het.

Besoeker

Arnold, nou redeneer jy soos ‘n hoender wat reken dat hy meer vryheid by Nandos as KFC sou gehad het.

Willem

Sjoe! Hoe gouer hoe beter…my geduld is op!

Francois Louw Fanie

Sela.

Barry62

Adriaan baie dankie vir jou nuwe artikel op die blog. Ek het maande laas iets geplaas omdat ek nie deel wou wees van die provocateurs nie. Ek merk dat ons mekaar bloedig aanval oor ons seining en verklaring van die Woord, as iemand van ons verskil wil ons hulle kruisig. Ek wil graag my geskiedenis hier gee van hoe ek tot die besef gekom het van my Israel identiteit. Dit het 3 jaar geneem maar dat YHWH n broer op my pad gestuur het met die liefde van Yahshua in hom en nooit het hy kwaad geword of my godsdiens gekritiseer nie maar met duidelike Skrif het hy deur die leiding van die Heilige Gees tot my deur gedring.
Dit was in 1992 toe hy my op my katoor kom spreek, daar onthou ons toe dat ons skool vriende was en beide in die AGS. Ek was op daardie stadium op die kerkraad en baie bedrywig in die kerk. En terwyl ons so gesels praat ek van Jesus en hy van Yahshua en ek dog dat ek die man reg help. Hy vra my toe egter om te gaan kyk wat die regte naam van Jesus was by Sy geboorte. Dit was in die jare voor internet toe en omdat ek ook verbonde was by n universiteit is ek reguit na die biblioteek se godsdiens dpartement en daar ontdek ek toe met skok dat my vriend toe altyd reg is…Sy naam is Yahshua en met die soek daar kom ek toe agter dat Jehova nooit n naam is nie maar wel YHWH wat n skok en ontnugtering.
En vir 3 jaar begin my soeke en studie en deur die 3 jaar het hy nooit eendag my sleg gese nie maar eerder die vrugte van die Heilige Gees aan my getoon. Iets wat ek BEGEER het. Want sien vriende aan ons vrugte word ons geken, die Woord is duidelik dat n sagte woord menigte sondes bedek. Toe my vriend sien dat ek die weg snap stel hy my toe voor aan nog n persoon wat hierdie BEGEERLIKE vrugte dra naamlik Ds Gert Wessels van Parys. – Vervolg hieronder

Barry62

En met al die liefde van Yahshua vat hy oor by my vriend en ek begin hierdie weg te stap nou al 20 jaar.
Op my pad het ek net liefdevolle Israeliete ontmoet, eerste was Adriaan ongeveer 1993 wat n brandende liefde vir YHWH het, Ds Wessel wat deur moeilike omstandighede sy Elohim ten volle vertrou. Nerens het hierdie manne en vroue ooit sy mede broer gevloek of beledig, sy tipe van godsdiens in iemand se keel probeer af forseer, maar eerder het hulle die vrugte ten toon gestel wat ek begeer het. Dit is die vrugte wat YHWH wil he ons moet dra……Liefde vir YHWH, liefde vir Yahshua en liefde vir ons broers.

Theo

Haai Barry
Heeltemal reg! As dit die Naam is vir Jesus dan is dit reg maak nie eintlik saak nie? Solank ons belei dat Hy, Die Seun van Die Mens, Die Lam wat soos ‘n mensekind lyk op Die Troon heers en Hy die Lam is die Eerste en Die Laaste soos Hy self sê, Hy dan die helder morester né. Soos julle Hom noem vir Jesus Christus en ons stem dat Hy aan die Kruis vir ons sondes gesterf het en net alleenlik deur sy Bloed word ons gered, ons stuur die Verlossingsboodskap uit wat die belangrikste is van alles, dan is ons eens!!
Groete
Theo

AntSan

Sjoe dit was omtrent ‘n tweede Bloedrivier Adriaan. Glo nie bedoeling van Vaandels was om in geloofs bakleiery betrokke te raak nie? As die twee houte wat bymekaar gevoeg word, dat geen las gesien kan word nie, hierdie geloofs groepe is, sal dit voorwaar ‘n wonderwerk wees wat net deur God bewerkstellig kan word.

johann cronje

Edmund,
Goeie dag en sommer ook welkom. Die video wat jy na verwys is heel indrukwekkend maar verteenwoordig nie ‘n skriftuurlike waarheid nie. Ek sal baie graag vir jou wou laat kennis maak met die ware Juda en ook waar hulle hulself in vandag se wêreld bevind. Kontak my asb by sionswaarheid@gmail.com
Israelgroete

Lien

Johann Cronje – Sal jy asb weer jou e-pos adres gee, die pos kom terug na my toe!!!!
Dankie

Marellus

Wat Israel was sal my volk word,
sy lendene met God omgord…..

Ons is gewond, maar oor die wond
vloei die gesalfde morestond;

ons is gebuig, maar uit die smaad
vlam die gevlerkte daeraad.

Deernis-deurdrenk van weerloos ly,
deur smart tot wordingswil kasty,

puur uit ons pyn die roepingslig
waar wolkkolomme nasies rig….

Wat Israel was, sal my volk word,
sy lendene met God omgord.

In republiek wat ons verklaar
anker Sy droom van duisend jaar;

– G.A Watermeyer

Besoeker

Skote Petoors! Roerende en wyse woorde wat boonop die lendelam seepkiste onder die gesaghebbende skobbejakke en ander gewoontemisdadigers se walglike agterente uitskop. Dis net tranerige kraalogies en bewerige snorbaarde waar mens kyk. Hier is nog ‘n resitasietjie vir dié kosbare oomblik:

‘Dat liefde so tot haat kon skif.
Liefde wat tóg vol goue room was.
Haat wat sulke dun wei-water is…’

– NP Van Wyk Louw

Besoeker

Met betrekking tot die puik ‘Ebola – Die gees van verskrikking?’ artikel waarvan die kommentare ongelukkig weens godsdienstige rampokkery gesluit is: Hou gerus ook die verspreiding van H7N9 in Asië dop.

johann cronje
Ben

waar wolkkolomme nasies rig…

JB

Ek sien juis die afgelope week sulke reusagtige wolke wat oor Johannesburg al hoe hoër styg. Ek kon sien hoekom Pierneef die wolke so geskilder het.

Harige Langsnoet

Wonder of Niklaas Van Rensburg, Paulus se skrywes met minagting verwerp het? Wonder ook of die Siener, soos die gees van die AntiChris, ontken het dat God in die vlees gekom het? Ook Wonder ek of Siener V Rensburg Hell toe is omdat hy nooit God se NAAM, YHWH, geheilig het nie? Ook wonder ek of Siener die meerderheid in n verkeerde saak sou volg?

Besoeker

Jy kan dit net sowel vir ‘n geïndoktrineerde leep-oog Islamiet gaan vertel, jy sal geen langsnoet otter haar af-maak nie. Hy sal jou dood slaan met sy Koran. Daar is mos belonings en verversings wat wag sien.

Leonor Bosman

Evkom het gelukkig beurtkrag afgelas. Ek is skoon verlig.

Dirk Albers

Johann, ek stem saam met jou, dat een van die blankes in hierdie land, se grootste foute/sondes, was om met die subras-barbare in dieselfde juk te trek, en politiek-politiek met hulle te speel. Siener het gesê, n emmer bloed val om, en spat tot in die Kaap ! Vriende, weet julle, om iemand dood te maak, moet jy hom/haar/dit kan haat. Daar is geen ander manier nie. Nou weet ek ook, daar is mense wat te ” heilig ” is, om sulke vuil werk te doen. Jahweh van die Leërskare, is besig om ons almal deur te kyk. Hy moet besluit of Hy n ” Gideons-bende ” op die been kan bring, om ons ALMAL te bevry, want ons bid, en pleit al vir twintig jaar of meer ! Maar om n kryger te wees, moet jy Sy vyande kan haat soos Hy hulle haat. ( Ek weet n dame kan/mag nie n soldaat wees nie, maar daar is BAIE noodsaaklike insette wat dames kan lewer.) So vriende, elkeen moet in sy/haar binnekamer by Vader gaan aanmeld vir diens. Ek dink die tyd is min, want die satan en sy onderdane hardloop rond soos brullende leeus, en dit lyk of hulle besig is om te wen !

Marellus

Vir enige regsgeleerde wat hierdie lees,

My vraag is dit :

1) Mense is aangekla in Den Haag vir ‘crimes against humanity’ vir volksmoord in Rwanda.

2) Mense is ook so aangekla vir vergrype in Yugoslavia (Engelse spelling).

3) Hoe kan die Boer/Afrikaner hierdie ‘precedents’ op homself toepas ?

4) Die VSA erken nie vir Den Haag se howe nie – is dit ‘n probleem ?

5) Sal die huidige S.A-regering onder die jurisdieksie van Den Haag val ?

6) Indien so, en die huidige regering eerbiedig geen regsbeslissing van Den Haag nie, kan die etniese groep wat ‘n “ethnic-cleansing” verduur, soos vasgestel deur enige regs-kriteria (wat is hierdie kriteria ?), dan ‘n wettige oorlog voer teen die wat hulle wil uitmoor ?

7) Wat mis ek in hierdie stellings en vrae ?

Dankie vie enige hulp.

M.

Besoeker

Jy ‘mis’ wat presies die Roomse statuut is waaruit die Internasionale Strafhof gebore was.

Marellus

Kudos.

Patriot

More Oom Adriaan – Oom het nog nie vergeet van die berig oor die perdekommando met die vierkleure vanaf Bloedrivier tot by Lichtenburg nie – ek is effens bekommerd want ons tyd raak bietjie min en ons het dringend fondse nodig , siende dat die vetrek datum alreeds die 28ste Februarie 2015 is.

Dirk Albers

Leonor, ( die ware persoon), dankie dat jy ons almal weer terug bring aarde toe, tov die sogenaamde internasionale reg oor minderhede, en al die ander FOPSPENE, wat die sogenaamde ” leiers, ” gereeld opdis, om die Boerevolk, EN hulle blanke vriende, bang en onder beheer te hou ! Slegs as ons die geestelike dimensie in al hierdie dinge, kan insien en verstaan, kan dinge begin om enigsins sin te maak. En slegs dan, kan die indiwidu, REG bid, en REG optree. Die ” Apartheids-volk, ” is LANKAL tot die dood, en/of algehele uitwissing, verdoem deur die HELE wêreld, en hulle sataniese leiers ! Soos hulle in engels sê : Get used to it ! Gelukkig, deur groot genade van ons Hemelse Vader, is meer en meer Volksgenote besig om hierdie verskeie sataniese ” fopspene ” uit te spoeg, en aan te dring op VASTE SPYSE ! Adriaan, ek sal baie graag meer wil weet van die geleentheid op die 28ste Februarie waarna Patriot verwys ? ?

Danie Smit

Baie dankie vir die uitstekende plasing.

Danie Smit

Enige iemand kan my reghelp, u is vry. Ek praat onder korreksie. Het siener nie gepraat van die Engelse wat ons land gaan verlaat nie.Lyk my dit is aan die gebeur. Hier is ‘n skakel. Die advertensie maak gereeld sy verskyning op my facebook.

http://www.philipgamble.co.uk/seminars

Philip Gamble & Partners op facebook

Martin van Wieringen

Er mag geen genocide plaats vinden. Je moet dan de vijand(engelse?) laten vluchten het land uit. Dit kan alleen bij Durban. De vijand mag niet vlug naar het noorden, waar ze zich over de grens kunnen reorganiseren. Daarom eerst padge gaan van noord naar oost richting Johannesburg.
Als ze in het midden vastzitten kunnen ze dan alleen richting Durban habour.
Het vermijden van de eindslag om de vijand te laten vlug is de ou strategie van GAD en is bedoeld om eigen levens te sparen. De slag is immers toch al gewonnen.

Dirk Albers

Adriaan, ek dink hier is n praktiese oorweging ook nl. Hulle sal weet daar is n skip, en/of skepe wat beskikbaar gestel is, so, watter hawe kan die vinnigste bereik word as jy vir jou LEWE vlug ? En dit, weg van KWAAD Boere, wat die Banvloek van Yahweh, onder Sy instruksie, uitvoer ! Dit is opmerklik dat Siener van n skip/skepe praat, en nie van vliegtuie nie ? My interpretasie is dat daar so baie uitvaagsels gaan wees, dat vliegtuie nie toereikend sal wees nie. ( Miskien het die Boere teen daardie tyd, al die lughawens al toe gemaak ? ) Dan betree ons die Nuwe, Volmaakte Republiek, geskep deur n volmaakte God, sonder n ” pennie ” landskuld ! ! Maar ons moet nie ons self bluf, dat daar nie hard gewerk sal moet word nie. Maar dit sal net vir ons self, en ons eie mense voordeel wees. Een van my eerste take sal wees om elke plaas-moordenaar, verkragter en Boerevolk-vyand, in sy sel dood te skiet. Nou kan julle maar vir my gril, maar iemand moet hierdie vuil werk ook doen, en ek het myself beskikbaar gestel !

Besoeker

Ek wil nou nie jou edele sending ontspoor nie Rambo, maar as jy dink dat daar enige gevangenisse vir jou in die tronke gaan sit en wag om afgemaai te word, is jy ‘n groter mongool-kind as wat ek vermoed het. Jy haal seker deur jou mond asem. Die tronkdeure gaan eerste oopgegooi word, die moordenaars en verkragters gaan bewapen word en in moordbendes opgeneem word. Dis hoe dinge in die regte wêreld werk.

Jan Brits

Eskom lifts veil on doom at cabinet briefing
Feb 01 2015 19:57 Yolandi Groenewald, City Press
Johannesburg – Cabinet has been briefed by Eskom about the risk of a total national electricity blackout – and the US embassy in Pretoria has drawn up an evacuation plan partly designed to get its staff out safely if the lights go off in South Africa once and for all, reported Fin24’s sister publication City Press on Sunday.

Senior government sources told City Press that Eskom late last year presented a bleak picture of what would happen if load shedding failed and the system shut down completely.

“It’s a fact. They said we needed to do maintenance because the system was unreliable and would shut down,” said a senior government official.

Eskom warned government that, if the system crashed, it would take at least two weeks to reboot.

A second official privy to the information presented to cabinet said the “two-week warning” was based on what had happened in California when its electricity system shut down in 2011.

“When your car battery is flat, you need additional capacity to be able to boost it. This is how our system works. California had to buy an amount of power equal to their total capacity to be able to reboot their system,” the second official said.

http://www.fin24.com/Economy/Eskom-lifts-veil-on-doom-at-cabinet-briefing-20150201

Carine Lombard

Wat n wonderlike slag met woorde het jy nie. Ek geniet al jou skrywes en insigte.

Baie dankie en doen so voort

41
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x