Bloedrivier-Lichtenburg Perde Kommandorit

Die besetting van die Kaapkolonie deur Brittanje in 1806 was ook die begin van ‘n ewigdurende vyandskap tussen Emgelsman en Hugenoot − die latere Grensboer en Voortrekker, wat uiteindelik aan die Boervolk geboorte sou gee. Die Empire se haat vir die Boervolk sou met die jare net vererger.

In 1900 was lord Kitchener daarvan oortuig dat hy met sy uitwissingskampe die Boerekryger en sy gesin ‘n finale nekslag sou gee, maar met die Vredesluiting in 1902 moes Sir Alfred Milner met woede erken dat Brittanje verplig sal wees om die oorlog teen die Boer op ander maniere voort te sit, want met die wapen kon hulle niks regkry nie.

Skaars 12 jaar later, in 1914, sou twee verloopte Afrikaners, genls. Louis Botha en Jan Smuts, self (teen betaling) die swaard teen die Boervolk trek. Maar ook hulle kon hom nie doodkry nie. Genl. Louis se verraad het daartoe gelei dat hy sy polse gesny het. En in die veertigerjare moes Jan Smuts alleen Judasbok speel. Hy het andermaal gefaal, en is met minagting deur die Boervolk aan die haksteen ashoop toe gesleep.

Meer as 100 jaar sou verloop na Kitchener se mislukte moordkampe voordat ‘n glimlaggende  FW de Klerk (hy was as “een van die twaalf” gereken) die Boervolk teen die hang van Pretoria met ‘n kus sou uitlewer om gekruisig te word.

Na die laaste taptoe op 10 Mei 1994 gespeel is en die ganse wêreld voor Jesus Mandela neergeval en hom as messias verwelkom het, het al wat Afrikaner is saam met hom en die aansienlike broeders (predikante, pastore, priesters en haakneuse) aan tafel gaan sit en uitbundig Nagmaal gevier.

En sommer net die volgende dag het ene Jeremy Thompson van Sky News met groot fanfare min of meer met hierdie woorde die dood van die Boervolk aankondig: “Op 27 April het hy sy laaste asem uitgeblaas en daar sal nooit weer van hom gesien of gehoor word nie. Want in die Nuwe Suid-Afrika het die duisenjaar Vrederyk vir Mandela en God se Nuwe Skepping, die Reënboognasie, aangebreek…” Een van sy kollegas wat saam met hom in die ateljee was, het gelag en gesê: “Ja, en hy was so nietig en onbeduidend dat ons seker nooit sal hoor waar hy begrawe lê nie!”

Maar De Klerk se ondernemer wat die begrafnis behartig het, het net soos Milner, Botha en Smuts verbrou − die Boervolk was blykbaar net skyndood, want elkers as jy om my kyk, dan sien jy gelykenisse van mense met Boeregelaatstrekke, in wie se are Trekkersbloed loop, Boereharte klop; en as jy mooi luister, hoor jy hulle Die Stem, sien jy die Vierkleur wapper…

Die Boervolk is nie dood nie − die Boervolk kan nie sterf nie!

Ek het pas wéér met een van hulle te doen gekry, Werner Krüger — ‘n nasaat van ons eerste president wat as banneling in die vreemde gesterf het. Met ‘n grootse daad wil hy bewys lewer dar daardie nasate nog met ons is, dat hulle nog ‘n toekoms het en dat hul bestemming hiér in die Beloofde Land reeds uitgestippel is.

Om dit te doen, gaan hy op 28 Februarie  sy perd, Patriot, opsaal, sy Vierkleur vat en van Bloedrivier af ry tot in Lichtenburg. Voorlopig is dit net hy, sy perd en die Vierkleur. Maar hy hoop daar is onder ons volksgenote nog jongmanne met genoeg Trekkersbloed en genoeg Boeredurf in hul are wat saam met hom sal wil opsaal, saam met hom die die Vierkleur hoog wil hou!

Die rit sal drie maande duur en eindig op Saterdag 2 Mei 2015 op Lichtenburg.

Daar is natuurlik fondse hiervoor nodig, want hy (of hulle) moet langs die pad eet, drink en slaap. Maar ons volk leef mos nog en daarom sál daar genoegsaam wees om in elke behoefte te voorsien; veral van hulle wat in die gees op hul eie vosperd saam sal galop om uiteindelik saam op Lichtenburg daar by genl. De la Rey se standbeeld af te saal.

Ek stel homself nou aan die woord:

“My bloed is suiwer Protestante Boerebloed, vanaf die vesting van ons Bloed op Afrikabodem, deur al die verknegting wat die Kaap gebied het, deur die Groot Trek, deur Bloedrivier, die oorloë en strafkommando’s, deur die Boererepublieke, die Eerste- en Tweede (Anglo–Boere) Vryheidsoorloë. Ons identiteit is verbaster, en ons weet nie meer wie is wie nie, want ons volk weet self nie wie hulle is nie. Die enigste manier wat ons as volk, gered kan word, is om die “eie ek” eenkant toe te skuif, en eiesinnige denke in te ruil vir algehele volksgerigtheid.

“Ons staan vandag voor ‘n magdom van volksgroeperings en geloofsektes, wat elkeen die behoefte het om iets vir die volk doen, omdat verdeeldheid in die boonste vlakke, leemtes los op grondvlak. Ons vyand gebruik die leemtes om ons mense seer te maak (kyk maar net na die misdaadstatistieke).

“Ons spartel rond en ons pogings staan verdeeld en soos verlore druppels in die woestyn val. Voordat die vog enige lewe bring, verdamp dit. Kom ons gooi al ons druppels in een dam, waar daar volop water sal wees om die volk aan die lewe te hou in die “droogte” wat voor die deur lê.

“Die plan is nie om organisasies te organiseer nie, want vele pogings in die laaste paar jaar het tot niks gelei nie. Die plan is om die HELE volk te kry om self te besluit, en nie om net in te val by self aangestelde “leiers” se persoonlike koningskapstryde nie. Ons volk loop oor van selfaangestelde “leiers” (manne in bruin) en selfgeroepe “profete” (manne in grys) wat op eiesinnige manier na die volk se saak kyk, en namens almal wil besluit. Boere, die verdeeldheid WERK nie. Kyk terug na die laaste 20 jaar. En wat het hierdie verdeeldheid ons gebring?

“Die tyd van twis, tweedrag en verdeeldheid is verby, want as ons nie daarmee ophou nie, sal Vader ons uitroei uit hierdie goeie land waarheen Hy ons gebring het.

“Die Twee Riviere Kommandorit
“(Van Bloedrivier tot Sandrivier.)

“Ter herinnering en herdenking van getrouheid, gehoorsaamheid, en eer. Die Boervolk se eerbare en vreedsame uitroep op Geregtigheid en Erkenning.

“Hiermee word dan ook ‘n beroep gedoen op almal wat deel vorm van die nageslag van die Boere wat die Gelofte afgelê het op 16 Desember 1838, asook die nageslag van die Boere wat die Sandrivier-konfensie onderteken het op 16 Januarie 1852, asook die Boere wat die Bloemfonteinse konfensie onsderteken het op 23 Februarie 1854, asook die nageslag van al die burgers wat deel gevorm het van die Republiek van Transvaal, Die Oranje Vrystaat, en die Republiek van Natalia, om die rit mee te maak en/of te ondersteun.

“Beplanning vir die Twee Riviere Kommandorit

“Die plan is moontlik en haalbaar, vir die wat opreg die Boervolk se belange op die hart dra. Ek lê voor wat ek wil doen met hierdie Perde Kommandorit en vra nie toesteming daarvoor nie. Dit is die enigste manier om die volk se aandag op ons stryd te vestig, en om ons mense te bereik op hartsvlak:

“Op  22 Februarie 2015 vertrek die kommando (tans net ek) te perd vanaf Bloedrivier vir die bevestiging van die Dingaan–Retief-traktaat. Vandaar ry die kommando na Sandrivier vir die bevestiging van die Sandrivier-konvensie. Daarna vertrek die kommando na Bloemfontein vir die bevestiging van die Bloemfonteinse konvensie.

“Met die drie dokumente ry die kommando dan na Melrose House.  Hier herroep ek/ons as Boere die vrede tussen ons en die “Empire”. Ons doen dit namens ons voorgeslagte, en ook vir ons nageslag. Ons stryd is nie teen ras of haat vir die vyand nie, maar vir die liefde en veiligheid van ons eie.

“Vandaar gaan die kommando via Parys na Lichtenburg om ‘n Volksvergadering by te woon.

“Hiermee word aan u gevra vir u hulp met borg van die kommando rit. Ek vra nie baie geld nie, slegs 1 sent per km. Dit gee R 15.05 (1505 km x 1c) (dit is nie vir self verryking nie, maar vir die onderhoud van  Patriot (my perd) en vir brandstof vir die ondersteunings voertuig.

“Hulp word ook gevra met die volgende: (tydelike gebruik)

“1 Sleepvoertuig (Bakkie vir die vervoer van perdekos en water)
“1 Perdewa
“‘n Mobiele kraal, panele en penne (vir veilige staanplek vir my perd waar ons langs nationale paaie oornag)…”

Werner se volledige roete, tye en datums vir die Kommandorit, asook sy bankbesonderhede kan direk van hom verkry word. Sy telefoonnommer is:

074 403 5286

E-posse kan gestuur word aan: maygordon123@gmail.com

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470