Veiligheidsmagte het hulle met Siener misreken

Nasionale Intelligensie, die polisie en die ANC besef vandag dat hulle hul heeltemal met Siener van Rensburg se visioene misreken het. Met die verskyning van die eerste publikasies oor sy gesigte in 1992/93 was hulle oortuig daarvan dis sommer ‘n klomp snert en dat die volk hulle glad nie daaraan sou steur nie, en so het hulle hul kans verspeel deur nie te doen wat genls. Botha en Smuts gedoen het nie: om die gesigte van die volk af weg te hou.

Botha en Jan Smuts het gedurende die Eerste- en Tweede Wêreldoorlog Siener se profesieë met mag en mening beveg en selfs met geweld probeer verhoed dat dit onder die volk versprei. Miskien was dit nog die rede waarom die gesigte na die 2de Wêreldoorlog byna 50 jaar lank in vergetelheid geraak het.

Al sou alle verdere praatjies, inligting of boeke oor Siener se gesigte vandag verbied word, sal dit geen uitwerking meer hê nie, want sy boodskap dat De Klerk se “onomkeerbare hervorming” wél omgekeer gaan word, staan vir tyd en ewigheid op die volkshart ingebeitel!

Niks sal dit ooit weer kan uitwis nie, want wat hy voorspel het, was juis vir óns tyd bedoel, en omdat óns mense vertroud is daarmee, is daar by hulle ook geen vrees vir die donker tyd en gees van verskrikking wat nou voorlê nie. Maar hy was nie al een wat hierdie volk gewaarsku het nie. In sy eie tyd was daar Johanna Brandt, later Boy Mussmann, Oupa Krause, Gert van Nuwenhuizen, Koos van der Westhuizen, G.A. Watermeyer, Roger Teale en nog vele ander.

En vir die heel belangrikste waarskuwings is ons al duisende jare horende doof: “Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie … dan sal Ék dit ook aan julle doen: julle sal tevergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet … en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie (het iemand die miljoen van ons wat buiteland toe gevlug het, agtervolg?) … Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees …  hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon … En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard (panga) verwoes….”

Ek kry die afgelope tyd baie navrae oor die komende verkiesing – gaan dit plaasvind of nie? Op e-TV word ons herhaaldelik daaraan herinner dat die laaste blanke verkiesing van 1994 ‘n “bloody miracle” was. In een van die tientalle gesprekke hieroor is dit selfs vergelyk met die “bloody crucifiction and miraculous ressurection of Christ”, want na afloop van die 1994-verkiesing het die ACN glo ook uit die dood opgestaan.

Nou bevind ons ons voor die vierde verkiesing onder ‘n swart regering. En net soos in 1994 sien ons weer dieselfde tendense – verskeurdheid in swart geledere, wrywing, onderlinge twis en openlike haat en vyandigheid. Daar is al in die media voorspel dat die verkiesing aan ‘n draadjie hang en slegs ‘n geringe insident nodig is om dit in vlamme te laat opgaan. En watse soort “mirakel” kan ons hierdie keer te wagte wees? Dalk die een waarvoor óns al so lankal wag?

In verband met die drie verkiesings onder ‘n swart regering skryf Boy Mussmann aan mnr. Jozua Haasbroek soos volg:

Liewe Jozua en gesin, Ek lees in die Kongo (Zaïre) sien oom Klasie ’n rooi skilleros (Daar is moeilikheid in die DRK). Dit is mos Rusland se bees! Dan omtrent die drie siwwe entjies van mekaar. (Dit is drie verkiesings). Dit het niks te doen met die drie blau briewe nie. Nou sal die poppe dans!

Die tyd van die blou briewe moet dus nog kom, maar tot dan gaan die “poppe dans” en lê daar vir ons groot moeilikheid voor. Elders het Siener ook gesien die “blare” (stembriewe) verdwyn. Dit kan daarop dui dat hierdie verkiesing moontlik nie gaan plaasvind nie.

Op 19 Jan. 1915 het hy die verdere verloop van een van sy ander belangrike gesigte gesien (dis nou die gesig van die geweer se bek waarin hy kyk, toe klap ‘n hand dit weg en skiet swartes op mekaar) “…ek gaan in die kombuis (simbool van samesyn en vrede), en daar sien ek my vrou wat baie vrolik (gelukkig) is. Ek sien ’n geweer wat na ons kant toe waai (die swart bedreiging hierbo).Toe die geweer wegraak (die hand dit wegklap en die bedreiging verdwyn), toe kom mense met lang baarde in gesig (opregte volksgenote). In ’n kar trek ’n wit perd en die kar kom skuins na ons toe (vrede is op pad). Die Boerkoring en kafferkoring skei van mekaar (apartheid kry weer beslag)”. Maar nou breek die tyd van die interim regering aan wat as mofframme in die parlement sal sit: “Dan sien ek ’n skoongeskeerde jongman wat aankom (verraaier). Die sekel is krom (geweld breek uit). Die waens vlug by my verby en perderuiters staan in ’n lang ry langs die verbygaande vlugtende waens (vroue en kinders vlug en net die gewapende mans (perderuiters) bly agter.” En dis hulle wat later na Prieska sal optrek wanneer die blou briewe kom en die parlement uitmekaarspat. Die gebeure wat hierop volg, is seker aan ons almal bekend.

Zuma is behoorlik in ‘n hoek vasgedruk en maak allerhande benoude spronge. Net soos in 2009 waarsku hy swart kiesers dat as hulle nie vir die ANC stem nie, hulle die voorvadergeeste se woede én wraak sal opwek. Hy weet die meerderheid is bygelowig en daarom sal hulle die regte kruisie trek, sou die verkiesing plaasvind.

Die skrywer C.M. van den Heever het in een van sy essays in Mens en woord (1948), vir ons ‘n beskrywing gegee van die wesens wat ons so hartlik in ons midde verwelkom het: “Die mens is en word soos die beskouings wat hy aanhang, en die volk bly net so belangrik as die kultuurwaardes wat dit eerbiedig. Die kultuurlose het geen strewe na iets hoër nie; die aap in die oerwoud bou niks op nie, maar verniel en breek net af.”

Vandag sou Van den Heever kon byvoeg dat die “aap in die oerwoud” nog steeds net verniel en afbreek!

Die profeet Nicolaas van Rensburg het dit ook geweet en op 15 Augustus 1916 sy 14-jarige dogter Anna, nadergeroep en haar gevra om dit vir die nageslag neer te skryf. Dit was ook sy heel eerste gesig wat deur Anna opgeteken is: “In die Noorde kom ’n groot zwart bont mof span osse uit, reg na die Zuide. Toe kom in die Ooste ’n rooi bul en nog rooi beeste uit.”

Dis seker nie toeval dat hy juis met hierdie eerste genoteerde visioen vir ons ‘n blik gee op die inval wat nog eendag vanuit die noorde sou plaasvind nie (Die groot swart bont mof span osse, is swart soldate wat onder blanke aansporing en met kommunistiese hulp (rooi bul en beeste) suidwaarts opruk.)

Hierdie “inval” het begin op 30 Junie 1960 nadat die Belgiese koning, Gustaaf Boudewijn, aan die Belgiese Kongo onafhanklikheid gegee het. Die skrikwekkende moordorgie op blankes wat daarna losgebars het, moes FW de Klerk koud gelaat het, want 30 jaar later was dit hy wat ons aan die vernielers en afbrekers uitgelewer het.

Op 20 Mei 2013 kry ons ‘n oproep van iemand met hierdie “goeie nuus”: “Nadat die Engelse mynbase die 34 mynwerkers laat doodskiet het en die De Doorns-boere se plase afgebrand is, het alles bedaar en kan ons nou die vrede en stilte geniet wat oor die land neergedaal het.”

Ons kon nie anders as om met hom saam te stem nie: Ja, miskien is hy tog reg – miskien is dit die “kort stilte” waarvan Siener gepraat het.

En daardie stilte was beslis kort van duur, want binne enkele maande na Marikana begin oorlogswolke in die Midde-Ooste saampak, steier Europa onder ‘n ekonomiese ineenstorting en teen November het die kerk se 1000-jarige Vrederyk skielik op die rand van die afgrond gewankel toe ‘n Arabiese Lente ook in die Oekraïne uitbreek. Skaars ‘n maand later verkas Mandela na die onderwêreld en word sy ape uit die oerwoud (die Bybel noem hulle veldduiwels – Jes. 13:21) onder ons losgelaat om vure dwarsoor die land aan te steek. Presies net soos wat Siener op 4 April 1915 geprofeteer het: “Ek sien ‘n doodskis wat in ‘n graf afsak, vure wat uitkom…”

Ja, aanstons sal ons dalk ook aanskou wat Siener kort na die begin van die 2de Vryheidsoorlog aan genl. De la Rey meegedeel het: “…Ek sien net ons huise en lande brand  – ’n vuurgloed van horison tot horison – alles toe onder rook en vlamme… Dit was verskriklik, Generaal!”

Seker een van die belangrikste “vure” wat hy vir ons dag sien “uitkom” het, is die volgende: “In hierdie tyd sien ek in Johannesburg ‘n baie groter staking as wat daar in 1922 was … Hierdie landswye staking sal die “oorlog” aan die Oos-Rand inlui, en die situasie in die Oos-Kaap sal só versleg dat die blankes daar inderhaas uit die stede (Port Elizabeth en Oos-Londen) gaan padgee.” Siener ook ’n gesig gehad van mense wat in Johannesburg se strate afbeweeg (massa-aksie), geweld breek dan in die stad uit en stakings kom landswyd voor: 1 Okt. 1917: “Die mieliestronke is bij Johannesburg aan brand.” 15 Jul. 1919: “Toe kom mense die zelfde richting uit met grawwe achter hulle ruggen (die stakers gaan huis toe) en toe hulle aan werk wil gaan toe is daar een groot vloer.” (Onderhandelings om weer te begin werk, val deur die mat).

Die huidige staking by die Rustenburg-platinum-myne is die grootste in die land se geskiedenis. Dit duur nou al 14 weke en die Jode en Engelse mynbase het al meer as R15 miljard verliese gely en die staat het sowat R10 miljard aan belasting verloor. Die meeste van die stakers kom uit die Oos-Kaap en baie van hulle het intussen reeds met busse huis toe vertrek om te kan oorleef (grawwe achter hulle ruggen.) Siener het ook voorspel dat onderhandelings om die staking te beëindig, niks sou oplewer nie. (Ons het dit pas gesien na die mislukte drie daelange geheime samesprekings tussen AMCU en die mynbase).

Impala Platinum-myn
Impala Platinum-myn

Die stakers wat agtergebly het, se mae is leeg en nou doen hulle wat die ape in Afrika nog altyd die beste kon doen: hulle plunder, verniel en breek af. Oor die naweek van 26/27 April het 4 000 van hulle die winkelsentrum langs die Impala Platinum se nummer 9 skag in die nanagure bestorm  en kaal gestroop. Talle huise en ‘n gemeenskapsaal is ook afgebrand. Die polisie het darem één van hulle gevang! Nou is daar ook niks meer om te eet nie,  want intussen het bykans ‘n honderd besighede in Rustenburg en omgewing reeds hulle deure gesluit. Dit het oornag in ‘n spookdorp verander. Maar in ander dorpe en stede sit ons bier in die hand, kyk rugby en sê: “Met ons sal dit nie gebeur nie.”

‘n Ander vuur wat nou weer uitgeslaan het, gloei al sedert die vroeë 19de eeu toe die Nederlandse garnisoen in die Kasteel na ‘n driejarige oorlog (1811-1814) teen die Engelse, onvoorwaardelik aan die Brit Sir David Baird, oorgegee het.

Daarna het die 1ste en 2de Vryheidsoorloë gevolg, en in Junie 1902, skryf H.T. Colenbrander: “Ongeag die vredesverdrag het die wêreld nog nie met die Boere afgereken nie…”

Dit was toe ook so en presies 40 jaar later vind die verraad by Tobroek plaas:

Time Magazine skryf in Julie1942 in ‘n artikel oor die Suid-Afrikaanse 2de Divisie se oorgawe by Tobroek aan die Afrika Korps op Sondag 21 Junie 1942 soos volg: “Die Britse eerste minister, Winston Churchill, het met skok verneem van genl-maj. HB Klopper, en sy 2de SA Divisie se kapitulasie by Tobroek. Churchill wat die nuus in die teenwoordigheid van die Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt ontvang het, het dit beskryf as ‘n geweldige slag vir die 8ste Leër (“a staggering blow to the Eigth Army”) en  ‘n skande (“disgrace”) vir die Suid-Afrikaners!” Des te meer omdat brig. A. Hayton van die 4de SA Brigade gesê het sy manne (die Suid-Afrikaners) was glo “onwillig om te veg”.

In die slot paragraaf van die berig lees ons dan hierdie skokkende woorde: “Daar moet nog ‘n oorlog opgewek word in Suid-Afrika, en wanneer dit plaasvind, sal ons alle Britse burgers verwyder en die res agterlaat om deur die swartes uitgewis te word….” (Daardie plan is nog steeds in plek).

Die berig in die Time Magazine bevestig vir ons dat die verraad van die Britse Empire by Tobroek nie net die 39-jarige Afrikaanssprekende generaal (die jongste wat die 2de Wêreldoorlog opgelewer het) en sy soldate wou verneder nie, maar ook die volk wat hulle verteenwoordig het.

In 1970/71 terwyl ek navorsing gedoen het vir ‘n roman oor SA se deelname aan die 2de Wêreldoorlog (Kruistog na die ewigheid) het genl. Klopper persoonlik en op band aan my vertel hoedat die Britse Agtste Leër hom en sy garnisoen van 32 220 man (waarvan meer as 10 000 Suid-Afrikaanse soldate was) by Tobroek in die rug gesteek het. “Op 18 Junie 1942 is ek deur die Britse bevelvoerder van die 8ste Leër, generaal Neil Richie, aangesê om Tobroek teen Rommel se oprukkende 15 divisies te verdedig. Richie het my belowe dat hy 116 kannone en 66 tenks na Raml-heuwel sou ontplooi om die Duitsers vandaar in die rug te slaan. Maar dit het later geblyk dat genl.  Richie glad nie van plan was om sy belofte na te kom nie, want toe ek die opdrag ontvang het, was die 8ste Leër alreeds besig om terug te val na die Egiptiese front 64 kilometer daarvandaan.”

(Links) Generaal Klopper saam met die Skrywer. (Regs) Kruistog na die Ewigheid - Tafelberg
(Links) Generaal Klopper saam met die Skrywer. (Regs) Kruistog na die Ewigheid – Tafelberg

Die gevolg was dat genl. Klopper en sy garnisoen heeltemal geïsoleer en spoedig deur Erwin Rommel se oormag omsingel is. Volgens genl. Klopper was daar op die aand van 19 Junie ‘n goeie geleentheid vir sy 2de SA Divisie om uit te breek, maar Richie het hom per telefoon verbied en beveel om tot die volgende aand te wag – wetende dat dit dan te laat sou wees.

“Ons is daar deur die Britte verraai en in die steek gelaat,” was genl. Klopper se woorde aan my.

SA krygsgevangenes by Tobroek.
SA krygsgevangenes by Tobroek

En vandag presies 200 jaar na die eerste Britse besetting van die Kaap, wens koningin Elizabeth II die ape uit die oerwoud geluk met die herdenking van hulle 20 jaar van demokrasie. Sy voeg dan by “Die bande tussen ons twee lande het oor die jare verdiep en volwasse geraak sedert Suid-Afrika se verandering in 1994 – en mag dit so voortduur…”

Die boodskap is natuurlik ook ‘n direkte gelukwensing aan Haar Majesteit se swart kamerade met die duisende blankes wat sedert 1994 deur hulle aangeval, vertrap, verguis,  verkrag, gemartel, vermink, besteel, gekaap en vermoor is.

Selfs die die Kerkstraatbom is in Londen beplan en nie in Moskou nie. Mandela het net die opdra daarvoor vanuit die tronk gegee.

Maar Engeland het alreeds in die 2de Vryheidsoorlog swartes teen die Boervolk opgehits en aangespoor om, veral ons vroue en dogters op die aller gruwelikste wyse te verneder.

‘n Duitse mediese dokter wat saam met die Boere geveg het, dr. Wilhelm Valentin, getuig hiervan in ‘n verslag wat in 1902 gepubliseer is onder die titel, Hunnen in Suid-Afrika, wat deur  Ernst Hofman & Kie, uitgegee is.

Volgens dr. Vallentin het “Britse soldate, asook hul gewapende swart handlangers, 35% van Boerevroue in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat verkrag. Engelse offisiere in Pretoria het die Irene-konsentrasiekamp deursoek vir meisies so jonk as tien en elf wat as seksslawe aangehou is en dae lank aanhoudend verkrag is … Hulle is in klein groepies na Pretoria gebring vir ontugtige doeleindes en hier, met aanwending van geweld en dwang, weerhouding van voedsel en ander pynigingsmaatreëls, word hulle gewillig gemaak.

“In Pretoria is hulle deur Engelse offisiere op brutale, onmenslike wyse gebruik. Hulle hou die ongelukkige meisies so lank daar, tot hulle werklik onbruikbaar (‘useless’) is. Hulle word na die kamp by Irene teruggeneem, vanwaar hulle dan vars ‘mensvleis’ laat kom. Al hierdie sake geskied heel openlik, en elkeen, offisier en manskap, dra kennis hiervan. Selfs Kitchener weet daarvan.

“Maar nie een enkele maatreël word getref om hierdie skandelike handel met mensesiele te verbied nie. Dikwels het enkele meisies daarin geslaag om op een of ander wyse by ons uit te kom, meisies van 16 jaar met sneeuwit hare, asof hulle ’n lewe van 100 jaar agter die rug het,” skryf dr. Vallentin.

‘n Mede-Duitse soldaat wat saam met Vallentin geveg het, vertel ook wat hy gesien het: “…Dié skurkkommando’s van die Engelse het kaffers opgekommandeer om die wit vrouens vas te hou terwyl die soldate hulle brutale verkragtings uitvoer. Een arme meisie is deur vier kaffers vasgehou sodat nege Engelse soldate haar kon verkrag. In die omgewing van Colenso het dieselfde skandelike lot ‘n boervrou en haar dogter te beurt geval. Die dogter, wat ook herhaaldelik verkrag is, het so gebloei dat sy later dood is. ‘n Aantal vroue lê nog in die hospitaal nadat hulle deur die Britte én kaffers verkrag is…”

Hierdie misdade teen ons volk is dalk maar net één van die redes waarom Siener Engeland se ondergang gesien het. Hy stel dit so: “Engeland se probleme sal nog baie groot word wanneer die gekleurde rasse uit Sy Majesteit se voormalige kolonies daarheen stroom en groot rasseprobleme tot gevolg hê want in Afrika sal daar verskriklike ellendes (oorlog en hongersnood) heers en desperate hordes vreemdelinge sal in Engeland en ander dele van Europa ‘n heenkome gaan soek. Engeland sal dan tot Amerika bid om hom te help, en nie tot die Here nie.”

Op 29 Aug. 2010, het die Libiese leier, kolonel Muammar Gaddafi (wat in Okt. 2011 deur rebellemagte vermoor is) in ‘n toespraak in Rome gewaarsku dat onwettige immigrante uit Afrika binnekort Europa kan verander in die Nuwe Afrika … “Europa loop die risiko om ‘n swart staat te word,” het hy gesê. “En ons het die Europese Unie se hulp nodig om hierdie
Leërmag barbare te stuit. Wat gaan blanke Christene se reaksie wees oor die inval van hierdie verhongerde, onopgevoede barbare? Ons moet saamwerk om iets daaraan te doen!”

Pleks daarvan om na Gaddafi te luister, het hulle hom doodgemaak. Hy was 100% korrek, want in net twee dae vanjaar het meer as 4 000 onwettige immigrante Europa uit Afrika binnegestroom. Die Italiaanse sekretaris van Binnelandse Sake, Angelini Alfano, het gewaarsku dat nog meer as ‘n halfmiljoen aan die oorkant van die Mediterreense See op die Noord-Afrikaanse strande wag vir bote om hulle ook na Engeland en Europa te neem.

Muammar Gaddafi en Angelini Alfano het maar net bevestig wat Siener lankal voorspel het: Engeland en Europa gaan nog deur miljoene swartes uit Afrika oorstroom word!

Maar dis nie net in Suid-Afrika waar vure uitkom nie – ook die res van die wêreld staan vandag in vlamme:

In die Oekraïne (Rusland) is Siener se verwagte “ontsaglike burgeroorlog” reeds goed op dreef, en die VSA gaan steeds voort om pres. Poetin te tart, sodat hy in die Oekraïne moet ingryp – en Amerika ook tot die stryd kan toetree. Die afgelope paar jaar het Bush en Obama vergeefs probeer om eers Iran en daarna Sirië in ‘n konflik te betrek, maar dit wou nie slaag nie.

Siener het ook uitdruklik voorspel dat die Derde Wêreldoorlog sal begin wanneer Amerika en Rusland mekaar pak.

En dit staan nou voor die deur.

Kyk ons na die Messias se profesieë hieroor, kry ons ‘n meer volledige prentjie van die skrikwekkende aakligheid daarvan. Luk. 21:10, 11, 26:  “Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom … en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word….”

Vandag beveg nasies en koninkryke mekaar van noord na suid, van wes na oos. Hongersnood eis daaglik duisende lewens, en oraloor is daar aardskuddings, beroeringe en verskriklike dinge wat die mensdom met vrees en angs vervul. In Matteus sê die Messias dis die begin van ons smarte.

Wat staan ons te doen in hierdie tye van benoudheid?  Siener het gesê in die verre toekoms sien hy “…’n donkerte oor die land neerdaal. En my advies is: veg, al veg julle ook met jul rug teen die muur!” Miskien is daardie donkerte baie nader as wat ons dink. En dit herinner my aan wat Roger Teale op 4 April 1994 in Durban gesê het: “Maak julle maar daarvoor gereed, geweld sal in hierdie land uitbreek. Dit sal begin in April/Mei (hy het nie die jaartal genoem nie.) Julle rand sal niks werd wees nie. (In 1994 toe hy hierdie boodskap gebring het, het ons net meer as R2 vir ‘n liter brandstof betaal, nou is dit byna R15.) Julle bloed gaan in die strate loop. Julle moet tot God bid dat hy julle land, julle huise, julle besittings, julle geliefdes, julle vroue en kinders in daardie uur van verskrikking sal uitspaar…”

Daar is elke dag beroeringe hier en dwarsoor die wêreld. En wat tans by die Yellowstone-kaldera onder die Yellowstone Nasionale Park in Wyoming, VSA, gebeur, is maar net één van die onheile wat die voortbestaan van die mens bedreig.

Bisons wat op die vlug slaan as gevolg van aardskuddings rondom die Yellowstone vulkaan
Bisons wat op die vlug slaan as gevolg van aardskuddings by die vulkaan in Yellowstone.

‘n  Kaldera is ‘n vulkaan sonder die kegelvormige berg en bars uit oor ‘n groot gebied. Jare lank al word die seismologiese aktiwiteite in Yellowstone dopgehou met die hoop dat waarskuwings vroegtydig die uitgestuur kan word. Onlangs was dit op die nuus dat die bisons uit die park padgee – ‘n aanduiding dat ‘n uitbarsting te wagte kan wees. ‘n Amerikaner-natuurbewaarder het gesê dat ook die elke uit die park wegvlug. Die uitbarsting kan dus nie baie lank in die toekoms wees nie.

Die Amerikaanse regering is naarstiglik besig om ‘n noodplan in plek te kry om hulle reusebevolking te beveilig. Dit het pas aan die lig gekom dat die ANC-regering ‘n versoek van die VSA van die hand gewys om deel te wees van ‘n Amerikaanse rampbestuursplan waaruit Suid-Afrika $10 miljard per jaar (meer as R100 miljard) vir tien jaar sou ontvang. Daarvolgens sou tydelike huisvesting vir miljoene Amerikaanse burgers in Suid-Afrika gebou word ingeval die Yellowstone-supervulkaan die een of ander tyd tot uitbarsting kom. Die woonplekke sou in die Karoo en Kalahari opgerig word.

Hierdie versoek van die VSA bevestig dalk Siener se gesig dat talle buitelandse blankes in ‘n tyd van nood na Suid-Afrika sal vlug. Volgens Sipho Mathetwe van Buitelandse Sake is daar 200 miljoen witmense in Amerika “en as te veel van hulle Suid-Afrika toe vlug, kan dit ‘n groot probleem veroorsaak, selfs al is hier genoeg huisvesting en infrastruktuur beskikbaar. Dit sal die land destabiliseer en kan selfs apartheid laat terugkom. Suid-Afrika is nie te koop nie.”

Maar na verneem word, het Zuma tog die eerste betaling van $10 miljard ontvang en was Mathetwe se uitlating net om swart ondersteuners gerus te stel.

Na wat verneem word, is daar ‘n moontlikheid dat die totale finansiële ineenstorting van die wêreld se geldstelsel oor ‘n naweek kan plaasvind. Aandelebeurse sal tot dan geleidelik verbeter om op die beplande Vrydagmiddag op sy hoogste vlak in maande te sluit. Dit sal die publiek en beleggers gerusstel en vertroue gee dat die ekonomie in die komende dae of weke weer volkome kan “herstel”. Maar daardie Maandagoggend sal hulle met verslaentheid en skok verneem dat die ganse wêreldekonomie oornag tot in die as getuimel het en dat banke nie net triljoene dollar/pond/rand verloor het nie, maar dat dit wat oorgebly het, feitlik waardeloos sal wees.

Miskien het Nicolaas van Rensburg ook dit gesien toe hy voorspel het dat ons geld nog minder werd gaan wees as plakpapier.

Slotgedagte

Die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog (1914) het hy al in 1911 aan genl. De la Rey voorspel: “Ek het die afgelope ruk dikwels ’n donkerte oor die wêreld sien toesak. Dis ’n donkerte waarin baie nasies sal ondergaan.”

En vroeg in die twintigerjare beskryf hy begin van die 2de Wêreldoorlog (1939) só aan sy vriend, Boy Mussmann: “Vure slaan uit in Europa; daarna val ’n man in ’n kruitvat wat ontplof, ’n vrou in swart klere verskyn, sy is swaar in rou.” Dan sien hy ’n gesig van gaar (gekookte) bloed. Van die noordelike Yssee af tot aan die Swartsee in die suide sal Duitsland met die Russe in ’n stryd gewikkel wees, en kort voor die oorlog eindig, sien hy ’n emmer bloed omval (die verwoesting van Dresden).

Hoewel 76 miljoene mense in die twee Wêreldoorloë gesterf het, was sy gesig oor die uitbreek en verloop van die Derde Wêreldoorlog (15 Augustus 1923), seker een van die mees ontstellende visioene wat hy gehad het:

“Ek sien die aarde is pikswart … Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop…”

En as dit alles verby is? Wat dan?

Johanna Brandt het in Die Smeltkroes gesê daar wag ‘n wonderwerk vir ons wat onmoontlik lyk, maar God sal dit volbring: Ons sal dan een regering hê met een vlag – dieselfde wat Siener gesê het…

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470