Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Veiligheidsmagte het hulle met Siener misreken

2014-04-29

Deur Adriaan Snyman


Nasionale Intelligensie, die polisie en die ANC besef vandag dat hulle hul heeltemal met Siener van Rensburg se visioene misreken het. Met die verskyning van die eerste publikasies oor sy gesigte in 1992/93 was hulle oortuig daarvan dis sommer ‘n klomp snert en dat die volk hulle glad nie daaraan sou steur nie, en so het hulle hul kans verspeel deur nie te doen wat genls. Botha en Smuts gedoen het nie: om die gesigte van die volk af weg te hou.

Botha en Jan Smuts het gedurende die Eerste- en Tweede Wêreldoorlog Siener se profesieë met mag en mening beveg en selfs met geweld probeer verhoed dat dit onder die volk versprei. Miskien was dit nog die rede waarom die gesigte na die 2de Wêreldoorlog byna 50 jaar lank in vergetelheid geraak het.

Al sou alle verdere praatjies, inligting of boeke oor Siener se gesigte vandag verbied word, sal dit geen uitwerking meer hê nie, want sy boodskap dat De Klerk se “onomkeerbare hervorming” wél omgekeer gaan word, staan vir tyd en ewigheid op die volkshart ingebeitel!

Niks sal dit ooit weer kan uitwis nie, want wat hy voorspel het, was juis vir óns tyd bedoel, en omdat óns mense vertroud is daarmee, is daar by hulle ook geen vrees vir die donker tyd en gees van verskrikking wat nou voorlê nie. Maar hy was nie al een wat hierdie volk gewaarsku het nie. In sy eie tyd was daar Johanna Brandt, later Boy Mussmann, Oupa Krause, Gert van Nuwenhuizen, Koos van der Westhuizen, G.A. Watermeyer, Roger Teale en nog vele ander.

En vir die heel belangrikste waarskuwings is ons al duisende jare horende doof: “Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie … dan sal Ék dit ook aan julle doen: julle sal tevergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet … en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie (het iemand die miljoen van ons wat buiteland toe gevlug het, agtervolg?) … Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees …  hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon … En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard (panga) verwoes….”

Ek kry die afgelope tyd baie navrae oor die komende verkiesing – gaan dit plaasvind of nie? Op e-TV word ons herhaaldelik daaraan herinner dat die laaste blanke verkiesing van 1994 ‘n “bloody miracle” was. In een van die tientalle gesprekke hieroor is dit selfs vergelyk met die “bloody crucifiction and miraculous ressurection of Christ”, want na afloop van die 1994-verkiesing het die ACN glo ook uit die dood opgestaan.

Nou bevind ons ons voor die vierde verkiesing onder ‘n swart regering. En net soos in 1994 sien ons weer dieselfde tendense – verskeurdheid in swart geledere, wrywing, onderlinge twis en openlike haat en vyandigheid. Daar is al in die media voorspel dat die verkiesing aan ‘n draadjie hang en slegs ‘n geringe insident nodig is om dit in vlamme te laat opgaan. En watse soort “mirakel” kan ons hierdie keer te wagte wees? Dalk die een waarvoor óns al so lankal wag?

In verband met die drie verkiesings onder ‘n swart regering skryf Boy Mussmann aan mnr. Jozua Haasbroek soos volg:

Liewe Jozua en gesin, Ek lees in die Kongo (Zaïre) sien oom Klasie ’n rooi skilleros (Daar is moeilikheid in die DRK). Dit is mos Rusland se bees! Dan omtrent die drie siwwe entjies van mekaar. (Dit is drie verkiesings). Dit het niks te doen met die drie blau briewe nie. Nou sal die poppe dans!

Die tyd van die blou briewe moet dus nog kom, maar tot dan gaan die “poppe dans” en lê daar vir ons groot moeilikheid voor. Elders het Siener ook gesien die “blare” (stembriewe) verdwyn. Dit kan daarop dui dat hierdie verkiesing moontlik nie gaan plaasvind nie.

Op 19 Jan. 1915 het hy die verdere verloop van een van sy ander belangrike gesigte gesien (dis nou die gesig van die geweer se bek waarin hy kyk, toe klap ‘n hand dit weg en skiet swartes op mekaar) “…ek gaan in die kombuis (simbool van samesyn en vrede), en daar sien ek my vrou wat baie vrolik (gelukkig) is. Ek sien ’n geweer wat na ons kant toe waai (die swart bedreiging hierbo).Toe die geweer wegraak (die hand dit wegklap en die bedreiging verdwyn), toe kom mense met lang baarde in gesig (opregte volksgenote). In ’n kar trek ’n wit perd en die kar kom skuins na ons toe (vrede is op pad). Die Boerkoring en kafferkoring skei van mekaar (apartheid kry weer beslag)”. Maar nou breek die tyd van die interim regering aan wat as mofframme in die parlement sal sit: “Dan sien ek ’n skoongeskeerde jongman wat aankom (verraaier). Die sekel is krom (geweld breek uit). Die waens vlug by my verby en perderuiters staan in ’n lang ry langs die verbygaande vlugtende waens (vroue en kinders vlug en net die gewapende mans (perderuiters) bly agter.” En dis hulle wat later na Prieska sal optrek wanneer die blou briewe kom en die parlement uitmekaarspat. Die gebeure wat hierop volg, is seker aan ons almal bekend.

Zuma is behoorlik in ‘n hoek vasgedruk en maak allerhande benoude spronge. Net soos in 2009 waarsku hy swart kiesers dat as hulle nie vir die ANC stem nie, hulle die voorvadergeeste se woede én wraak sal opwek. Hy weet die meerderheid is bygelowig en daarom sal hulle die regte kruisie trek, sou die verkiesing plaasvind.

Die skrywer C.M. van den Heever het in een van sy essays in Mens en woord (1948), vir ons ‘n beskrywing gegee van die wesens wat ons so hartlik in ons midde verwelkom het: “Die mens is en word soos die beskouings wat hy aanhang, en die volk bly net so belangrik as die kultuurwaardes wat dit eerbiedig. Die kultuurlose het geen strewe na iets hoër nie; die aap in die oerwoud bou niks op nie, maar verniel en breek net af.”

Vandag sou Van den Heever kon byvoeg dat die “aap in die oerwoud” nog steeds net verniel en afbreek!

Die profeet Nicolaas van Rensburg het dit ook geweet en op 15 Augustus 1916 sy 14-jarige dogter Anna, nadergeroep en haar gevra om dit vir die nageslag neer te skryf. Dit was ook sy heel eerste gesig wat deur Anna opgeteken is: “In die Noorde kom ’n groot zwart bont mof span osse uit, reg na die Zuide. Toe kom in die Ooste ’n rooi bul en nog rooi beeste uit.”

Dis seker nie toeval dat hy juis met hierdie eerste genoteerde visioen vir ons ‘n blik gee op die inval wat nog eendag vanuit die noorde sou plaasvind nie (Die groot swart bont mof span osse, is swart soldate wat onder blanke aansporing en met kommunistiese hulp (rooi bul en beeste) suidwaarts opruk.)

Hierdie “inval” het begin op 30 Junie 1960 nadat die Belgiese koning, Gustaaf Boudewijn, aan die Belgiese Kongo onafhanklikheid gegee het. Die skrikwekkende moordorgie op blankes wat daarna losgebars het, moes FW de Klerk koud gelaat het, want 30 jaar later was dit hy wat ons aan die vernielers en afbrekers uitgelewer het.

Op 20 Mei 2013 kry ons ‘n oproep van iemand met hierdie “goeie nuus”: “Nadat die Engelse mynbase die 34 mynwerkers laat doodskiet het en die De Doorns-boere se plase afgebrand is, het alles bedaar en kan ons nou die vrede en stilte geniet wat oor die land neergedaal het.”

Ons kon nie anders as om met hom saam te stem nie: Ja, miskien is hy tog reg – miskien is dit die “kort stilte” waarvan Siener gepraat het.

En daardie stilte was beslis kort van duur, want binne enkele maande na Marikana begin oorlogswolke in die Midde-Ooste saampak, steier Europa onder ‘n ekonomiese ineenstorting en teen November het die kerk se 1000-jarige Vrederyk skielik op die rand van die afgrond gewankel toe ‘n Arabiese Lente ook in die Oekraïne uitbreek. Skaars ‘n maand later verkas Mandela na die onderwêreld en word sy ape uit die oerwoud (die Bybel noem hulle veldduiwels – Jes. 13:21) onder ons losgelaat om vure dwarsoor die land aan te steek. Presies net soos wat Siener op 4 April 1915 geprofeteer het: “Ek sien ‘n doodskis wat in ‘n graf afsak, vure wat uitkom…”

Ja, aanstons sal ons dalk ook aanskou wat Siener kort na die begin van die 2de Vryheidsoorlog aan genl. De la Rey meegedeel het: “…Ek sien net ons huise en lande brand  – ’n vuurgloed van horison tot horison – alles toe onder rook en vlamme… Dit was verskriklik, Generaal!”

Seker een van die belangrikste “vure” wat hy vir ons dag sien “uitkom” het, is die volgende: “In hierdie tyd sien ek in Johannesburg ‘n baie groter staking as wat daar in 1922 was … Hierdie landswye staking sal die “oorlog” aan die Oos-Rand inlui, en die situasie in die Oos-Kaap sal só versleg dat die blankes daar inderhaas uit die stede (Port Elizabeth en Oos-Londen) gaan padgee.” Siener ook ’n gesig gehad van mense wat in Johannesburg se strate afbeweeg (massa-aksie), geweld breek dan in die stad uit en stakings kom landswyd voor: 1 Okt. 1917: “Die mieliestronke is bij Johannesburg aan brand.” 15 Jul. 1919: “Toe kom mense die zelfde richting uit met grawwe achter hulle ruggen (die stakers gaan huis toe) en toe hulle aan werk wil gaan toe is daar een groot vloer.” (Onderhandelings om weer te begin werk, val deur die mat).

Die huidige staking by die Rustenburg-platinum-myne is die grootste in die land se geskiedenis. Dit duur nou al 14 weke en die Jode en Engelse mynbase het al meer as R15 miljard verliese gely en die staat het sowat R10 miljard aan belasting verloor. Die meeste van die stakers kom uit die Oos-Kaap en baie van hulle het intussen reeds met busse huis toe vertrek om te kan oorleef (grawwe achter hulle ruggen.) Siener het ook voorspel dat onderhandelings om die staking te beëindig, niks sou oplewer nie. (Ons het dit pas gesien na die mislukte drie daelange geheime samesprekings tussen AMCU en die mynbase).

Impala Platinum-myn

Die stakers wat agtergebly het, se mae is leeg en nou doen hulle wat die ape in Afrika nog altyd die beste kon doen: hulle plunder, verniel en breek af. Oor die naweek van 26/27 April het 4 000 van hulle die winkelsentrum langs die Impala Platinum se nummer 9 skag in die nanagure bestorm  en kaal gestroop. Talle huise en ‘n gemeenskapsaal is ook afgebrand. Die polisie het darem één van hulle gevang! Nou is daar ook niks meer om te eet nie,  want intussen het bykans ‘n honderd besighede in Rustenburg en omgewing reeds hulle deure gesluit. Dit het oornag in ‘n spookdorp verander. Maar in ander dorpe en stede sit ons bier in die hand, kyk rugby en sê: “Met ons sal dit nie gebeur nie.”

‘n Ander vuur wat nou weer uitgeslaan het, gloei al sedert die vroeë 19de eeu toe die Nederlandse garnisoen in die Kasteel na ‘n driejarige oorlog (1811-1814) teen die Engelse, onvoorwaardelik aan die Brit Sir David Baird, oorgegee het.

Daarna het die 1ste en 2de Vryheidsoorloë gevolg, en in Junie 1902, skryf H.T. Colenbrander: “Ongeag die vredesverdrag het die wêreld nog nie met die Boere afgereken nie…”

Dit was toe ook so en presies 40 jaar later vind die verraad by Tobroek plaas:

Time Magazine skryf in Julie1942 in ‘n artikel oor die Suid-Afrikaanse 2de Divisie se oorgawe by Tobroek aan die Afrika Korps op Sondag 21 Junie 1942 soos volg: “Die Britse eerste minister, Winston Churchill, het met skok verneem van genl-maj. HB Klopper, en sy 2de SA Divisie se kapitulasie by Tobroek. Churchill wat die nuus in die teenwoordigheid van die Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt ontvang het, het dit beskryf as ‘n geweldige slag vir die 8ste Leër (“a staggering blow to the Eigth Army”) en  ‘n skande (“disgrace”) vir die Suid-Afrikaners!” Des te meer omdat brig. A. Hayton van die 4de SA Brigade gesê het sy manne (die Suid-Afrikaners) was glo “onwillig om te veg”.

In die slot paragraaf van die berig lees ons dan hierdie skokkende woorde: “Daar moet nog ‘n oorlog opgewek word in Suid-Afrika, en wanneer dit plaasvind, sal ons alle Britse burgers verwyder en die res agterlaat om deur die swartes uitgewis te word….” (Daardie plan is nog steeds in plek).

Die berig in die Time Magazine bevestig vir ons dat die verraad van die Britse Empire by Tobroek nie net die 39-jarige Afrikaanssprekende generaal (die jongste wat die 2de Wêreldoorlog opgelewer het) en sy soldate wou verneder nie, maar ook die volk wat hulle verteenwoordig het.

In 1970/71 terwyl ek navorsing gedoen het vir ‘n roman oor SA se deelname aan die 2de Wêreldoorlog (Kruistog na die ewigheid) het genl. Klopper persoonlik en op band aan my vertel hoedat die Britse Agtste Leër hom en sy garnisoen van 32 220 man (waarvan meer as 10 000 Suid-Afrikaanse soldate was) by Tobroek in die rug gesteek het. “Op 18 Junie 1942 is ek deur die Britse bevelvoerder van die 8ste Leër, generaal Neil Richie, aangesê om Tobroek teen Rommel se oprukkende 15 divisies te verdedig. Richie het my belowe dat hy 116 kannone en 66 tenks na Raml-heuwel sou ontplooi om die Duitsers vandaar in die rug te slaan. Maar dit het later geblyk dat genl.  Richie glad nie van plan was om sy belofte na te kom nie, want toe ek die opdrag ontvang het, was die 8ste Leër alreeds besig om terug te val na die Egiptiese front 64 kilometer daarvandaan.”

(Links) Generaal Klopper saam met die Skrywer. (Regs) Kruistog na die Ewigheid - Tafelberg
(Links) Generaal Klopper saam met die Skrywer. (Regs) Kruistog na die Ewigheid – Tafelberg

Die gevolg was dat genl. Klopper en sy garnisoen heeltemal geïsoleer en spoedig deur Erwin Rommel se oormag omsingel is. Volgens genl. Klopper was daar op die aand van 19 Junie ‘n goeie geleentheid vir sy 2de SA Divisie om uit te breek, maar Richie het hom per telefoon verbied en beveel om tot die volgende aand te wag – wetende dat dit dan te laat sou wees.

“Ons is daar deur die Britte verraai en in die steek gelaat,” was genl. Klopper se woorde aan my.

SA krygsgevangenes by Tobroek

En vandag presies 200 jaar na die eerste Britse besetting van die Kaap, wens koningin Elizabeth II die ape uit die oerwoud geluk met die herdenking van hulle 20 jaar van demokrasie. Sy voeg dan by “Die bande tussen ons twee lande het oor die jare verdiep en volwasse geraak sedert Suid-Afrika se verandering in 1994 – en mag dit so voortduur…”

Die boodskap is natuurlik ook ‘n direkte gelukwensing aan Haar Majesteit se swart kamerade met die duisende blankes wat sedert 1994 deur hulle aangeval, vertrap, verguis,  verkrag, gemartel, vermink, besteel, gekaap en vermoor is.

Selfs die die Kerkstraatbom is in Londen beplan en nie in Moskou nie. Mandela het net die opdra daarvoor vanuit die tronk gegee.

Maar Engeland het alreeds in die 2de Vryheidsoorlog swartes teen die Boervolk opgehits en aangespoor om, veral ons vroue en dogters op die aller gruwelikste wyse te verneder.

‘n Duitse mediese dokter wat saam met die Boere geveg het, dr. Wilhelm Valentin, getuig hiervan in ‘n verslag wat in 1902 gepubliseer is onder die titel, Hunnen in Suid-Afrika, wat deur  Ernst Hofman & Kie, uitgegee is.

Volgens dr. Vallentin het “Britse soldate, asook hul gewapende swart handlangers, 35% van Boerevroue in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat verkrag. Engelse offisiere in Pretoria het die Irene-konsentrasiekamp deursoek vir meisies so jonk as tien en elf wat as seksslawe aangehou is en dae lank aanhoudend verkrag is … Hulle is in klein groepies na Pretoria gebring vir ontugtige doeleindes en hier, met aanwending van geweld en dwang, weerhouding van voedsel en ander pynigingsmaatreëls, word hulle gewillig gemaak.

“In Pretoria is hulle deur Engelse offisiere op brutale, onmenslike wyse gebruik. Hulle hou die ongelukkige meisies so lank daar, tot hulle werklik onbruikbaar (‘useless’) is. Hulle word na die kamp by Irene teruggeneem, vanwaar hulle dan vars ‘mensvleis’ laat kom. Al hierdie sake geskied heel openlik, en elkeen, offisier en manskap, dra kennis hiervan. Selfs Kitchener weet daarvan.

“Maar nie een enkele maatreël word getref om hierdie skandelike handel met mensesiele te verbied nie. Dikwels het enkele meisies daarin geslaag om op een of ander wyse by ons uit te kom, meisies van 16 jaar met sneeuwit hare, asof hulle ’n lewe van 100 jaar agter die rug het,” skryf dr. Vallentin.

‘n Mede-Duitse soldaat wat saam met Vallentin geveg het, vertel ook wat hy gesien het: “…Dié skurkkommando’s van die Engelse het kaffers opgekommandeer om die wit vrouens vas te hou terwyl die soldate hulle brutale verkragtings uitvoer. Een arme meisie is deur vier kaffers vasgehou sodat nege Engelse soldate haar kon verkrag. In die omgewing van Colenso het dieselfde skandelike lot ‘n boervrou en haar dogter te beurt geval. Die dogter, wat ook herhaaldelik verkrag is, het so gebloei dat sy later dood is. ‘n Aantal vroue lê nog in die hospitaal nadat hulle deur die Britte én kaffers verkrag is…”

Hierdie misdade teen ons volk is dalk maar net één van die redes waarom Siener Engeland se ondergang gesien het. Hy stel dit so: “Engeland se probleme sal nog baie groot word wanneer die gekleurde rasse uit Sy Majesteit se voormalige kolonies daarheen stroom en groot rasseprobleme tot gevolg hê want in Afrika sal daar verskriklike ellendes (oorlog en hongersnood) heers en desperate hordes vreemdelinge sal in Engeland en ander dele van Europa ‘n heenkome gaan soek. Engeland sal dan tot Amerika bid om hom te help, en nie tot die Here nie.”

Op 29 Aug. 2010, het die Libiese leier, kolonel Muammar Gaddafi (wat in Okt. 2011 deur rebellemagte vermoor is) in ‘n toespraak in Rome gewaarsku dat onwettige immigrante uit Afrika binnekort Europa kan verander in die Nuwe Afrika … “Europa loop die risiko om ‘n swart staat te word,” het hy gesê. “En ons het die Europese Unie se hulp nodig om hierdie
Leërmag barbare te stuit. Wat gaan blanke Christene se reaksie wees oor die inval van hierdie verhongerde, onopgevoede barbare? Ons moet saamwerk om iets daaraan te doen!”

Pleks daarvan om na Gaddafi te luister, het hulle hom doodgemaak. Hy was 100% korrek, want in net twee dae vanjaar het meer as 4 000 onwettige immigrante Europa uit Afrika binnegestroom. Die Italiaanse sekretaris van Binnelandse Sake, Angelini Alfano, het gewaarsku dat nog meer as ‘n halfmiljoen aan die oorkant van die Mediterreense See op die Noord-Afrikaanse strande wag vir bote om hulle ook na Engeland en Europa te neem.

Muammar Gaddafi en Angelini Alfano het maar net bevestig wat Siener lankal voorspel het: Engeland en Europa gaan nog deur miljoene swartes uit Afrika oorstroom word!

Maar dis nie net in Suid-Afrika waar vure uitkom nie – ook die res van die wêreld staan vandag in vlamme:

In die Oekraïne (Rusland) is Siener se verwagte “ontsaglike burgeroorlog” reeds goed op dreef, en die VSA gaan steeds voort om pres. Poetin te tart, sodat hy in die Oekraïne moet ingryp – en Amerika ook tot die stryd kan toetree. Die afgelope paar jaar het Bush en Obama vergeefs probeer om eers Iran en daarna Sirië in ‘n konflik te betrek, maar dit wou nie slaag nie.

Siener het ook uitdruklik voorspel dat die Derde Wêreldoorlog sal begin wanneer Amerika en Rusland mekaar pak.

En dit staan nou voor die deur.

Kyk ons na die Messias se profesieë hieroor, kry ons ‘n meer volledige prentjie van die skrikwekkende aakligheid daarvan. Luk. 21:10, 11, 26:  “Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom … en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word….”

Vandag beveg nasies en koninkryke mekaar van noord na suid, van wes na oos. Hongersnood eis daaglik duisende lewens, en oraloor is daar aardskuddings, beroeringe en verskriklike dinge wat die mensdom met vrees en angs vervul. In Matteus sê die Messias dis die begin van ons smarte.

Wat staan ons te doen in hierdie tye van benoudheid?  Siener het gesê in die verre toekoms sien hy “…’n donkerte oor die land neerdaal. En my advies is: veg, al veg julle ook met jul rug teen die muur!” Miskien is daardie donkerte baie nader as wat ons dink. En dit herinner my aan wat Roger Teale op 4 April 1994 in Durban gesê het: “Maak julle maar daarvoor gereed, geweld sal in hierdie land uitbreek. Dit sal begin in April/Mei (hy het nie die jaartal genoem nie.) Julle rand sal niks werd wees nie. (In 1994 toe hy hierdie boodskap gebring het, het ons net meer as R2 vir ‘n liter brandstof betaal, nou is dit byna R15.) Julle bloed gaan in die strate loop. Julle moet tot God bid dat hy julle land, julle huise, julle besittings, julle geliefdes, julle vroue en kinders in daardie uur van verskrikking sal uitspaar…”

Daar is elke dag beroeringe hier en dwarsoor die wêreld. En wat tans by die Yellowstone-kaldera onder die Yellowstone Nasionale Park in Wyoming, VSA, gebeur, is maar net één van die onheile wat die voortbestaan van die mens bedreig.

Bisons wat op die vlug slaan as gevolg van aardskuddings by die vulkaan in Yellowstone.

‘n  Kaldera is ‘n vulkaan sonder die kegelvormige berg en bars uit oor ‘n groot gebied. Jare lank al word die seismologiese aktiwiteite in Yellowstone dopgehou met die hoop dat waarskuwings vroegtydig die uitgestuur kan word. Onlangs was dit op die nuus dat die bisons uit die park padgee – ‘n aanduiding dat ‘n uitbarsting te wagte kan wees. ‘n Amerikaner-natuurbewaarder het gesê dat ook die elke uit die park wegvlug. Die uitbarsting kan dus nie baie lank in die toekoms wees nie.

Die Amerikaanse regering is naarstiglik besig om ‘n noodplan in plek te kry om hulle reusebevolking te beveilig. Dit het pas aan die lig gekom dat die ANC-regering ‘n versoek van die VSA van die hand gewys om deel te wees van ‘n Amerikaanse rampbestuursplan waaruit Suid-Afrika $10 miljard per jaar (meer as R100 miljard) vir tien jaar sou ontvang. Daarvolgens sou tydelike huisvesting vir miljoene Amerikaanse burgers in Suid-Afrika gebou word ingeval die Yellowstone-supervulkaan die een of ander tyd tot uitbarsting kom. Die woonplekke sou in die Karoo en Kalahari opgerig word.

Hierdie versoek van die VSA bevestig dalk Siener se gesig dat talle buitelandse blankes in ‘n tyd van nood na Suid-Afrika sal vlug. Volgens Sipho Mathetwe van Buitelandse Sake is daar 200 miljoen witmense in Amerika “en as te veel van hulle Suid-Afrika toe vlug, kan dit ‘n groot probleem veroorsaak, selfs al is hier genoeg huisvesting en infrastruktuur beskikbaar. Dit sal die land destabiliseer en kan selfs apartheid laat terugkom. Suid-Afrika is nie te koop nie.”

Maar na verneem word, het Zuma tog die eerste betaling van $10 miljard ontvang en was Mathetwe se uitlating net om swart ondersteuners gerus te stel.

Na wat verneem word, is daar ‘n moontlikheid dat die totale finansiële ineenstorting van die wêreld se geldstelsel oor ‘n naweek kan plaasvind. Aandelebeurse sal tot dan geleidelik verbeter om op die beplande Vrydagmiddag op sy hoogste vlak in maande te sluit. Dit sal die publiek en beleggers gerusstel en vertroue gee dat die ekonomie in die komende dae of weke weer volkome kan “herstel”. Maar daardie Maandagoggend sal hulle met verslaentheid en skok verneem dat die ganse wêreldekonomie oornag tot in die as getuimel het en dat banke nie net triljoene dollar/pond/rand verloor het nie, maar dat dit wat oorgebly het, feitlik waardeloos sal wees.

Miskien het Nicolaas van Rensburg ook dit gesien toe hy voorspel het dat ons geld nog minder werd gaan wees as plakpapier.

Slotgedagte

Die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog (1914) het hy al in 1911 aan genl. De la Rey voorspel: “Ek het die afgelope ruk dikwels ’n donkerte oor die wêreld sien toesak. Dis ’n donkerte waarin baie nasies sal ondergaan.”

En vroeg in die twintigerjare beskryf hy begin van die 2de Wêreldoorlog (1939) só aan sy vriend, Boy Mussmann: “Vure slaan uit in Europa; daarna val ’n man in ’n kruitvat wat ontplof, ’n vrou in swart klere verskyn, sy is swaar in rou.” Dan sien hy ’n gesig van gaar (gekookte) bloed. Van die noordelike Yssee af tot aan die Swartsee in die suide sal Duitsland met die Russe in ’n stryd gewikkel wees, en kort voor die oorlog eindig, sien hy ’n emmer bloed omval (die verwoesting van Dresden).

Hoewel 76 miljoene mense in die twee Wêreldoorloë gesterf het, was sy gesig oor die uitbreek en verloop van die Derde Wêreldoorlog (15 Augustus 1923), seker een van die mees ontstellende visioene wat hy gehad het:

“Ek sien die aarde is pikswart … Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop…”

En as dit alles verby is? Wat dan?

Johanna Brandt het in Die Smeltkroes gesê daar wag ‘n wonderwerk vir ons wat onmoontlik lyk, maar God sal dit volbring: Ons sal dan een regering hê met een vlag – dieselfde wat Siener gesê het…

76 thoughts on “Veiligheidsmagte het hulle met Siener misreken”

 1. Puik opsomming Adriaan! Operation American Spring om Obama te verwyder , 16 Mei 2014. Italiaanse ministerie verwag derduisende Afrikane om na Italie te verkas. Eurasia blok is amper in plek. Amerika word tans geisoleer met die gevolg dat die dollar se dae getel is!

 2. Dag oom Adriaan. Ek is so bly jy kom so met die waarheid uit.

  Soos jy self daar se, die swarte is nie die bedreiging nie, jy skryf self daar die geweer gaan weggeklap word.

  Daarom kan die Afrikaner groepe en organosasies nou maar ophou met hulle polarisasie van wittes teen swartes, soos jy tereg daar se die swartes is nie die probleem nie. Hulle is wel ‘n direkte bedreiging maar hulle aanval op ons gaan nie verloop soos die Afrikaner profete daagliks profeteer nie.

  Beide Siener en Watermeyer het gese dat die grootste bedreiging en die grootste stryd wat kom vir die BOERE is die liberalis, en die liberalis sluit die Afrikaner in wat verantwoordelik is vir die toestand waarin ons vandag verkeer, die Afrikaner met hulle leiers (leiers wat die bestes onder hulle is), Afrikaners wat self die swak oordeel gehad het om hierdie leiers te verkies en om hierdie groot swart bedreiging hier in te laat. Die Afrikaner wil mos al wat iets anders is saam met hom he, dit waarin almal nou sit is deur hulle toedoen en beste oordeel.

  Hierdie Afrikaners is dieselfde klomp wat vandag steeds die Boere vervolg en probeer uitwis in die volksmoord wat die Afrikaner sedert 1902 aktief op die Boere, Boere kultuur, geskiedenis en alles Boer uitvoer, daarbenewens probeer die Afrikaner homself as die Boer voordoen sodat hy op die Boere se republieke weereens beslag kan le deur dit weer te steel.

  Volksmoord, bedrog, diefstal. moord, alles misdade wat die Afrikaner pleeg om homself te bevoordeel, ten koste van die Boer wie se regmatige land hierdie is.

  Terwyl almal Siener so slaafs glo, sonder om wat in die Skrif staan in ag te neem, Siener het gese die Vierkleur sal weer wapper. Die Afrikaners en hulle organisasies moet weer dink, die Vierkeur is die Boere se vlag, nie die wittes of die blankes of die Afrikaner of die albino’s se vlag nie. Die Afrikaner het niks met die Boere se enige iets te doen nie. Die Afrikaner is soos hy dit vir meer as ‘n eeu al bewys, die Boere se grootste vyand.

  Die Vierkleur is die Boere se vlag wat weer gaan wapper soos Siener gese het, dit beteken die Boere (sonder die Afrikaner misdadigers) gaan weer hulle Republieke terugkry. Die geskiedenis is klaar geskrywe, die voortdurende bespiegelinge en leuns wat die Afrikaner probeer rondstrooi gaan nie die Skepper oortuig om uiteindelik SY Boer Volk weg te gooi en die Afrikaner met sy verdraaide leuns in stede oor hierdie Land wat Hy vir die Boere voorberei het, weggee nie.

  En oom Afriaan, wit is geen identiteit nie. Wit of blank het geen aanspraak op enige land in Afrika nie. Net die Boer Volk het ‘n land hier, die Afrikaner nasie moet maar terug gaan Britanje toe want dit is die Engelse en die’ se kwaadaardige streke wat die Afrikaner graag onder wil dien.

  Terwyl die Afrikaner graag Siener se goed wil omkeer in sy eie guns, dit wat hier gaan kom is nie iets wat meeste enige idee van het nie. Die grootste skeuring gaan dalk nie onder die swartes wees nie, maar onder die “wittes”.

  1. Kyk maar na die moorde in die land, verbeel ek my of wat dat dit die meerderheid boere is. Bedoelende wit afr sprekende Boere!! As ek so nadi lyste name kyk van vermoordes in S.A. is dit die boere nasie. Moet wakker skrik en op hul kniee val en ons Almagtige hemelse vader begin aanroep!

 3. Churchill het ‘n raad van ondersoek na die gebeure by Tobruk ingestel. Die bevinding van die ondersoek was nooit bekend gemaak nie. Ek is seker daarvan dat die waarheid by VHK (as daar nog so ‘n plek bestaan)iewers in die argiewe geliasseer is. Nog een een van daardie dinge wat Jan Smuts weggesteek en toegesmeer het. Churchill was mos sy ‘buddy’.

  Generaal Hendrik Klopper is as swartskaap vir die Tobruk fiasko graf toe.

 4. Adriaan

  Ek dink jy was bevoorreg om Generaal Klopper te ontmoet het. As ek dit nie mis het nie het hy na die oorlog heeltemal uit die publieke oog verdwyn. Dit kan seker ‘n baie interessante artikel wees oor jul ontmoeting. Hoe jy die man ervaar het en so aan. As ‘n mens rondkrap oor hom is dit asof daar ‘n gordyn is. Geen inligting is beskikbaar nie. Jammer hy het nie ‘n autobiografie in sy testament nagelaat nie. Of is daar?

  Groete

  1. JB, baie dankie. Ja, dis was ‘n voorreg om iemand soos genl Klopper te ken. My onderhoude met hom het oor oor meer as twee jaar gestrek. Hy was ‘n baie beskeie en nederige mens en het al my vrae (soms pynlike vrae) eerlik en sonder skroom beantwoord. Wat ek ook baie goed kan onthou, was sy groot bewonder vir Erwin Rommel as militêre strateeg. Die dag met die vrystelling van Kruistog na die ewigheid, het hy aan my ‘n koerantuitknipsel oorhanig waarin generaal Neil Richie erken het dat hy die 2de SA Divisie in die steek gelaat het en die persoon wat hom gedwing het o0m dit te doen, was niemand anders as Winston Chrurchill nie.

   Van die os op die jas: Ek het bykomende nuwe inligting uit die argiewe gekry oor die gruwelike verkrag van ons Boeredogters en sal dit by my volgende blog-artikel insluit.

   Aan Boer: Ek het jou skakel gevolg, maar kon nie “oom Jan” se opname van 4 Mei 2014 kry nie.

   Aan al ons kommentaar-volksgenote: Dankie vir die baie goeie gees waarin daar so lekker om die kombuistafel geklets word!

  2. Genk Klopper was nie die jongste Genl nie. Sylvester Stadler was op 34 jarige ouderdom die bevelvoerder van die 9de SS divisie Hohhenstaufen gewees. Hy is in 2002 in die ouderdom van 94 oorlede.

 5. Hallo Leonor,

  Jy mag die Almagtige se naam nie ydelik gebruik nie, daarom verwys ons meestal na die Almgatige ens.

  Ek het na daardie Great White Desrt gaan kyk en ek dink dis snert. Die oomblik as mense kom met evolusie en sulke twak dan ontken hulle die Almagtige se Skeppingsvermoee. Die aarde is waarskynlik nie veel ouer as 6000 jaar nie, soos dieselfde Bybel wat hulle so selektief aanhaal vir hulle se. As jy gaan google dan sal jy sien daar is hope bewyse dat die aarde nie ouer as 6000 jaar is nie en op joutube dieselfde.

 6. Fanie, ek stem saam met jou. Leonor, pas op vir die bietjie gif by die gesonde bord kos. Dis nie die 99% kos wat n’ mens siek maak nie, maar die 1% gif. Ek weet dis van die onderwerp af, wou maar net my mening gee. Oom Adrian, dankie wir die inligting. Ek kom kyk kort kort op die blad vir nuwe skrywe. Dit gee ons BOEREVOLK moed.

 7. Mense, ek was lanklaas SO opgewonde oor alles wat aan die gang is, hier, en oorsee ! As die verkiesing nie gebeur nie, gaan n klomp mense hap na lug soos n vis wat uit die water getrek is ! Gelukkig kyk ons ” wat weet ” na die groter prentjie. Dit is egter baie onaangenaam dat as jy iewers heen wil ry, moet jy eers bepaal of die barbare klippe gooi op jou pad ! Ek waarsku al lankal vir volksgenote om NIE in die nag te ry nie, tensy jy absoluut geen keuse het nie. Drieuur in die oggend is die gevaarlikste, want dan is die kriminele, dronkaards en goggas op die pad, want selfs n toegewyde spietkop sal liewer in die bed wil wees daardie tyd ! In die Nuwe Republiek sal julle weer enige tyd kan ry ! !

 8. Leonor Bosman

  Dit sal nou lyk of ek hier op ‘n wa spring maar dit is nie so nie. Ek wil net ‘n ding uitwys. As die KKK wat jy genoem het die Klu Klux Klan is … loop wye draaie om die spul. Ek het altyd gedink die KKK is pro-wit so dit is oraait.

  Groot FOUT gewees.

  Dit is van die duiwel. Net soos vrymesselary en mormone en ander dinge. Mense sien dit nie vir wat dit is nie. Gaan krap ‘n bietjie.

  As ek jou nou iets probeer wysmaak het wat jy alreeds weet, verskoon dan asseblief. Ek het gedink dit is nodig om dit te noem.

  Mooi loop.

 9. Pragtig saamgevat Adriaan. Mens kan nie anders as om te dink dat die Beloofde Tyd binnekort moet aanbreek nie. Óns wat só lank al daarop wag met swaarkry, sug en kreun, vir óns gaan daar nou ʼn lig aan wat nooit weer geblus sal word nie.

 10. KleinVrystaat

  Boer: Dit is die akuraatste beskrywing wat ek nog gelees het! Bravo!!!
  Adriaan. Puik, soos altyd, baie dankie.

 11. Leonor, ek wil graag rustig en NIE beledigend met jou verskil oor dat daar bewyse is dat die aarde ouer is as 6000 jaar. Dit is juis die teenoorgestelde. Daar is Geen bewyse dat die aarde ouer is as 6000 jaar. Stap nou rustig saam met my deur die volgende feite . Onthou een ding wat Anton Rupert gese het wat darem waar is , is dat ” Elke mens het die reg op sy/haar opinie, maar geen mens het die reg om verkeerd te wees in sy feite nie”
  1: Daar is n paar metodes om volgens moderne wetenskaplikes die ouderdom van rotse, berge, en gebeentes van dinosouriers ? te bepaal
  2: Die metodes is kortliks die bekende Koolstof 14 (C14) en dan die Radio istoop metodes wat baie akkuraat die istoop konsentrasies kan meet of ratios daarvan maar dit is nie datums nie
  3:Afleidings word van die konsentrasies gemaak of ratios daarvan wat ongelooflik verskillend is dat dit eintlik vir my daarop neerkom dat jy ENIGE getal as n antwoord kan gee in n wiskunde eksamen en dit sal reg wees. Dit is baie soos die Azaniese skool standaard waar jy 20% of 30 % kry en nog steeds deurkom.. dit maak vir my sin
  4: Voorbeeld een is die K-argon daterings metode wat gebruik is om 5 historiese ‘andesite lava flows” van MT Ngauruhoe in Nieu Zeeland te doen. Een lava vloei het in 1949 plaasgevind, 3 in 1954 en 1 in 1975. Die afleidings wat gemaak is dat die lava tussen270 000 jaar en 3.5 miljoen jaar oud was! “Snelling A.A, 1998. The cause of anomalous potassium -argon “ages” for recent andesite flows at Mt.Ngauruhoe and the implications for potassium argon dating. PP 503-525
  5: Afleidings oor die rotse van die “Grand Canyon” is gemaak deur 4 verskillende radio metriese metodes te gebruik: Die ses potassium-argon model se resultaat was tussen 10 000 jaar en 117 miljoen jaar, die Vyf Rubidium -strontium metode was 1270 tot 1390 miljoen jaar, die Rubidium-strontium isochron metode was 1340 miljoen jaar en die Lood-lood isochron metode was 2600 miljoen jaar! ” Austin,S.A 1994 Grand Canyon: Monument to Catastrophe, instute for creation research, Santee, California pp 120 -131
  6: Rooi bloed selle en hemoglobin is gevind in ongefossileerde dinosourier bene gevind. Dit kan slegs ‘n paar duisend jaar oud wees maar volgens die evolusioniste het die laaste dinosourier 65 miljoen jaar gelede uitgesterf! ” Wieland, C, 1997. Sensational Dinosaur blood report!, Creation 19 (4): 42-43 based on Sweitzer M and Staedler T, 1997 The real Jurassic park, Earth June pp55- 57
  Ek kan seker die forum verveel met nog baie voorbeelde ens maar hierdie is maar net ‘n besondere belangstelling van myself.
  Ook is daar die Bacteria Flagellum wat n totale ingeneurs wonder is en glad nie kon gebeur het deur evolusie nie. Self die evolusioniste kan NIE antwoord hoe is het die bacteria gelyk NET voor die laaste rat aanmekaar gesit is nie.
  As ek reg is dan draai die ratte van die bakterie teen 100 000 omwentlings per minuut ( so 60 000 keer meer as n boeing motor ) stop binne een sekonde en draai dan 100 000 keer in die teen oorgestelde rigting. Slegs n Gods wonder en nie EEN INGENIEUR op aarde kan verduidelik hoe het die bacteria ontwikkel anders as in n BLITSOOMBLIK NIE http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/the-bacterial-flagellum-truly-an-engineering-marvel/
  Groete Leonor en moet nou nie kwaad vir my wees nie asb!

  1. Leonor, ek gaan kortliks probeer antwoord aangesien hierdie onderwerp al 6000 jaar lank geredeneer word sal 2000 woorde seker nie genoeg wees
   1)’n Ligjaar is n wiskundige wetenskaplike beskrywing van die spoed van lig in die buitenste ruimte. Jy gebruik dus wetenskaplike terme.
   2) Algemeen word aanvaar dat spoed buite die ruimte dieselde gemeet word as op aarde.
   3) selfs Einstein se teorie oor gravitasie GR gee indikasie dat gravitasie beinvloed tyd. Dit is gemeet dat horlosies hoe hoer dit geplaas word van die aarde se oppervlakte waar gravitasie minder word, loop vinniger as die onder op die aarde, net soos voorspel deur die berekeninge van die algemene realiteits teorie van Einstein. ” When concentration of matter is very large, the gravitational distortion can be so immense that even LIGHT cannot escape. The equations of GR show that at the invisible boundary surrounding such a concentration of matter , TIME literally stands still, as observed by a distant observer”
   4) “Time dilation also result, but not due to a net gravitational effect in a finite bounded univers, it is due to the enormous stretching of the fabric of space . Space is not nothing, there is a lot of energy in the vacuum and at Creation , God caused space to rapidly expand such that CLOCKS on earth at the centre of the expansion ran very SLOWLY compared to clocks in galaxies in the expanding cosmos.Die aanhalings is uit “The Creation Answers Book” hoofstuk 5 aangehaal
   5) Die afleiding is dus dat die puls ster liggie wat jy sien dalk net n uur or ‘n dag oud kan wees!
   6) Kain het my sy suster getrou. Ek sal as jy dit wil verder neem die strikvraag van Kain verduidelik maar dit gaan oor die perfekte genetiese toestand van Abel, Kain ens. Genetiese mutasie kon nie op daardie tydstip plaasvind. Onthou ek dink Abraham het of sy halfsuster of niggie getrou. Dit het baie gebeur
   7) Mamoete en Dinosourusse is JUIS wat ek verduidelik het. Dit is algemeen aanvaar dat hulle 65 miljoen jaar gelede uitgesterf het maar rooibloedselle is by dinosourusse ontdek, Onmoontlik as hulle 65 miljoen jaar gelede uitgesterf het. Rooibloedselle kan slegs n paar duisend jaar vars bly
   8) Die ander dinge soos Eva en slang Nacash en die seks gedeelte weet ek absoluut niks van. Die reuse kan ons later behandel maar vir eers is ons lyk my LIGJARE van mekaar af of sal ek se NADER!!!!

   1. Leonor Bosman
    Net n paar vrae vir u: Luister u vir JAHWEH self of vir u vriend? Vra u self vir JAHWEH wat is waar en wat is vals? Hierdie wetenskaplikes is die einstes wat se dat JAHWAH nie bestaan nie.

   2. Leonor, wetenskaplikes het na die sout persentasie in die oseaan gaan kyk en n’ studie daarvan gaan maak. Oor n’ tydperk van 20 jaar het hulle die gemiddeld gekry waarmee die soutpersentasie toe neem in die oseaan. Hulle het toe die som gemaak en terug gewerk om vas te stel hoe lank terug die oseaan vars water was. En die antwoord was omgeveer 4400 jaar gelede. My vraag aan jou is: as die aarde 4.6 blijoen jaar oud is, waarom bevat die oseaan nie meer sout nie?

 12. Die afleiding wat ek maak op Boer se vroeere skrywe is dat die boer die landbouer is en die Afrikaner die stedeling. Ek is n Afrikaans sprekende wit Suid-Afrikaanse stedeling in hart en siel wat alles sou opoffer vir my land ,so volgens Boer is ek uitgesluit in die land waar die Vierkleur weer sal wapper.

  1. hb

   Afrikaner? Boer? Nie ‘n maklike onderwerp nie. Ook nie so wit of swart nie. Of dit is dalk? Gaan lees by: http://www.boereseparatiste.com/ As jy deur dit alles gelees het sal jy baie dinge beter verstaan.

   Ek self bly in die stad, in Transvaal maar is ‘n Boer. Boer of Afrikaner het niks te doen met landelik of stedelik nie.

   Adriaan self gebruik die woord Afrikaner en Boer omtrent in ewe maat in sy boeke.

   Uiteindelik sal dit gaan oor mense met BoereHarte. Selfs Engelse mense … met BoereHarte …

   Groete

  2. hb

   Die woord Boer is n’ volksnaam en nie n’ beroep naam nie. Ek self het ook nie mooi verstaan nie. Boer of Boerevolk is n’ identiteit. Mens kan ure hieroor praat en bladsye lank verdydelik, maar as ek dit kort en kragtig kan verdydelik is die Boer, of Boerevolk, die nageslag van die voortrekers. Kort en kragtig…

 13. Jammer oor die onkunde, maar kan iemand verduidelik hoe die vierkleur weer gaan wapper? Ek sou dit baie graag wou he

  1. Mimi

   Baie dinge gaan gebeur wat aanleiding gaan gee tot die ‘weer wapper van die Vierkleur’. Aan die einde van die gebeure sal dit ‘n spontane byeen/samekoms wees van ons Boervolk om teen dit en wat, en wie ons nog altyd ingedoen het, te veg. Om dit finaal van ons rue af te kry. Om dit finaal te vernietig. Dit sal ‘n oorlog wees. Bloed. Selfs broer teen broer en vader teen seun. Dit is hoe. Brutaal en genadeloos. Ons finale Vryheidsstryd.

   My Vierkleur het ek gekoop by die voortrekkermonument se kurio winkel voordat ek geweet het watse ‘n duiwelse vrymesselaar sonaanbiddings tempel dit is. Sal nooit weer my voete daar sit nie.

   Die ouerige Afrikaanssprekende wit man wie agter die toonbank was het ‘n suur trek op sy gesig gekry toe ek in Afrikaans die Vierkleur wou koop. Ek is seker daarvan dat die man ‘n vrymesselaar was. Hulle wil geld maak uit die verkoop van die Vierkleur aan oorsese toeriste maar haat dit dat ons BBoermense die vlag aanskaf.

   Verder weet ek nie waar om Die Vierkleur te koop nie. Iemand op die forum kan seker die inligting verskaf.

   Groete

 14. Vriende, kom laat ons nou nie weer hierdie Boer/Afrikaner ding aan die gang sit nie want NIKS goed kom daaruit nie ! Ek maak n voorspelling vandag nl. Die EERSTE groep, kerk, beweging, politieke party wat die WAPEN OPTEL om ons ALMAL van die satans te bevry, gaan die volgende regeerders van hierdie land wees. Hulle sal BESLIS onder instruksie van Jahweh van die Leërskare wees, want die wonderwerk wat hier gaan gebeur gaan SO groot wees dat die HELE wêreld daarvan sal kennis neem. Miskien gee Vader selfs ons n NUWE naam ! Miskien funksioneer ons selfs weer onder die name van die twaalf stamme ? ? Hierdie aksie KOGESA wat FW en sy kriminele gaan aankla op 31 Mei is n saak wat ek gaan ondersteun. Ek gee nie om WIE in beheer is nie, want my sin vir regverdigheid en geregtigheid DWING my om ten minste op daardie vergadering te wees ! ! !

 15. Vierkleur: CVO-skole laat dit simbolies weer wapper.

  Geweld: noe sonner hulp van Duitsland nie.

 16. Vierkleur: CVO-skole laat dit simbolies weer wapper

  Geweld: nie sonder hulp van Duitsland nie.

 17. Adriaan, ek lees deur jou artikel .. o.a. van die perde wat tot by hul stange in die bloed sal staan .. as kleindogtertjie onthou ek wat my Oupa altyd vir my vertel het> Hy het baie uit die Woord met my gepraat, maar een ding wat ek onthou wat hy gese het, mense sal met geld in hulle beursies loop en kos soek, daar sal niks wees om te koop nie, daar sal oorlog kom aan die einde van tyd en die perde sal tot by hul stange in die bloed loop, ander opmerking wat hy soms gemaak het was dat die hel se vloer sal uitgevoer wees met mense wat nie die suiwer Woord verkondig het nie en mense op ‘n dwaalspoor gelei het. Dis maar net herinneringe as kind wat ‘n baie diep indruk in my lewe gemaak het. Hy was ‘n weeskind en het by mense grootgeword wat hom mishandel het, maar .. hy het God gesoek en die Woord bestudeer, my ouma was in die konsentrasiekamp in Mafeking .. so – alhoewel my voorsate nie van SA afgekom het nie, is ek hier in RSA gebore en getoe en ek sien myself as burger van hierdie land .. en dit grief my en maak my omgesukkel as ek dinge beleef en sien in die media wat aangaan. Die antwoord le by God en Sy gebod, niks en niemand kan die Woord wat in ons gees gebere is van ons wegvat nie. Sterkte SA en kry die Woord in jul harte! Groete

 18. Vriende, verbeel ek my, of is die ” stemmers ” besig om koorsagtig onder ons nie-stemmers, bekeerlinge te probeer maak ! Ek lees verskeie konserwatiewe webtuistes, en ek kry regtig hierdie indruk. Ek dink dit is omdat hulle miskien besef dat die ” verkiesing-fopspeen” na twintig jaar sy gat gaan sien ! Ek dink oor n paar dae gaan n hele paar soustrein ryers sit sonder n job ! Selfs die swart kiesers begin intelligente geluide maak oor hierdie politieke klugspel ! Soos wat daar al gesê is : You can fool some people, some of the time, but not ALL people all of the time ! !

  1. Leonor Bosman

   Vir my is die keuse om aan die ‘verkiesing’ deel te neem of nie deel te neem ‘n maklike een.

   Ek neem nie deel nie. Het nog nie weer na die 1992 referendum nie en sal ook nie. Ek is nou ‘n nie-stemmer.

   Ek het in 1992 nee gestem vir die gemors waarin ons vandag sit. Daarom kan ek ook nie deelneem aan die gemors waarvoor ek nee gestem het nie. So maklik soos dit. ‘n Beginsel wat ek nie gaan prysgee nie. Ek sal nie my gewete verkrag of my siel verkoop deur deel te neem nie.

   As ek deelneem pleeg ek verraad teenoor God en ons Boervolk en elke vermoorde, verkragte, verbryselde en gebreekte wit mens wat na 1992 die slagoffers was van die bose bestel.

   Die ‘mense’ wat vandag ‘regeer’ is boosaards, terroriste en moordenaars. Hulle is ook ateiste, voorvadergees-aanbidders, maanafgod-aanbidders, kommuniste, rowers, verkragters en wil die witman van die aardbol afvee. Hulle is besig met ‘n ‘totale aanslag’ teen ons.

   Hoe kan ‘n mens saam met sulke ‘mense’ in dieselfde gebou sit en saam in dieselfde juk trek, en saam met hulle eet …?

   Onmoontlik vir my.

   Verder sal ek my nie eers verwerdig om aan die drog redenasies van ‘vermorste stemme’, ‘jy gebruik nie jou demokratiese reg om te stem nie’, en die vet weet watter ander drog redenasies, deel te neem nie.

   Ek slaap waaksaam maar rustig. My gewete is skoon. Ons weet wat kom en sal reg wees vir dit. Wanneer daardie tyd kom sal ons oorgaan tot aksie.

   Wanneer dit saak maak.

   Groete

 19. ANC at pains to silence the booing

  02 May 2014 00:00| Matuma Letsoalo

  Documenting the details of thousands of supporters is one of the tactics the ANC is using to try to ensure Jacob Zuma is not booed at its final rally.

  Zuma has been heckled twice in recent months at Soweto’s FNB Stadium. (Oupa Nkosi, M&G)

  Boosting its fortunes and avoiding any booing of the president seems to be the priority of the ANC leadership at the party’s Siyanqoba (victory) rally at Johannesburg’s FNB Stadium on Sunday.

  A nervous ANC has done everything in the security book to protect President Jacob Zuma from being booed once again at the stadium, where he was notoriously jeered at last year during former president Nelson Mandela’s memorial service.

  The personal details of hundreds of thousands of supporters have been recorded, and the seating on Sunday will be arranged in such a manner that disrupters can be easily identified by party branch co-ordinators.

  Even though Gauteng party leaders are confident that none of their members will jeer Zuma, they and Premier Nomvula Mokonyane, who is organising the rally, are making sure that party branches control supporters.

  Stringent security
  On Wednesday, Mokonyane outlined the stringent security measures being used to avoid any embarrassment.

  “Everyone who is coming to the stadium is registered through a branch of the ANC,” she said. “There is a co-ordinator in each and every bus that is coming to the stadium.

  “We know the people who are in all the buses. We don’t expect anarchy, and we won’t tolerate it. Everyone who is coming has been with us on the ground, campaigning for the ANC. We will have a spectacular rally that no one has seen before,” Mokonyane said

  Lees alles by

  http://mg.co.za/article/2014-05-01-anc-at-pains-to-silence-the-booing

 20. Leonor, elke persoon het seker sy/haar persoonlike redes, maar vir wat dit werd is gee ek my motivering. Ek is n Boer, en geen Boer sal OOIT aanvaar dat n swart barbbaar oor hom/haar regeer nie ! Ons voorouers kon nie eers die Engelse aanvaar nie, en ons is almal Adamiete/Israeliete. Al die praatjies van ” democracy ” het GEEN invloed op my denke nie. Ek het met GROOT moeite los gebreek van ALLE kerke. Om weg te breek van die ” politiek ” was eintlik maklik. Net om in n ry te staan met n barbaar, al is dit net om roomys te koop, is vir my n ontbering. As ons in die Nuwe Republiek op een of ander manier sal moet stem, sal ek dit met PLESIER
  doen ! Maar soos ek al gesê het, ek sal moeite doen om die 31ste Mei op daardie vergadering te wees waar FW vir sy wandade aangekla gaan word. Dit is ” politiek ” wat vir my sin maak ! !

 21. Dirk, Ek hou van die datum 31 Mei. Die datum het gekom omdat die ? laer huis in Brittanje op 20 Mei1910 besluit het die Unie van Sa moet gebeur en dit is op daardie Datum ingestem.
  Oom Jaap se gesegde:
  1) STEM REG, BLY WEG… (HNP)
  Die eff is n Castle stout, die anc is ‘n Castle en die da is n Castle light”
  Dit is maar soos dit is
  groete

 22. Vriende, laat my tog n bietjie humor met julle deel. Ek hoor oor die nuus dat malema se handlanger in die Kaap gaan die see ” nasionaliseer ! ” Ek glo hy bedoel eintlik die rykdomme wat uit die see te haal is, maar dit kom nogtans BAIE snaaks oor ! Leonor, hierdie is die tipe politikus waarvoor ek kan gaan. Miskien moet jy deelname heroorweeg ? Hierdie ou glo aan : If you cant go BIG, go home ! !

 23. In my diepste wese voel ek ook FW de Klerk moet in die publiek vir hoogverraad (hv.)gehang word. Maar hoe wil die mense n saak van hv hou maar die beskuldegde is nie daar om sy verweer(ja ek weet FW het niks) te lewer nie? Sou dit nie wyser wees om eerder die veldtog te begin met iets soos :gesoek;fw deklerk vir hoogverraad teen die volk; interne volksaak. Of iets soortsgelyks nie. Dan kan hierdie volks liggaan wat die aksie wil loods selfs die sioniste versoek om fw aan hulle as volksliggaam uit te lewer. Maar watse poppekas hulle nou wil gaan speel weet nugter alleen. Die koning van ongeregtigheid aan wie fw mag oorgegee het se onderdane en goewerneurs sit dan op wat een regbanke was. Die einste persoon wat die aksie loods,mr paul kruger, se kop staan werld hof in den haag toe as ek dit nie verkeerd het nie. Hierdie werld hof in den haag is dan ook bestaande uit konings en goewerneurs van ongeregtigheid wat hom wat oor ons koning speel baie goed gesind is. Besin tog deeglik voor u enige aksies steun.

 24. Ek besef daar is ook n teen argument dat net so min soos ons in den haag sal slaag, net so min sal die sionista fw uitlewer. Maar as die huidige aksie se saak van hoogverraad klaar is en fw is denkbeeldig gevonnis, is dit klaar en die res van die volk op die kantlyn sal net wonder wat het die regses probeer, dis nou as hulle ooit notisie neem dat daar so n aksie is. Die teendeel, deur te vra vir uitlewering vir n latere saak van hv sal n langer volks aksie wees en het potensiaal om oor n langer termyn groter getalle van die slapende volk se ore te beryk en hul gedagtes aan te wakker. Dan teen die tyd dat anargie die volk tref, sal die volk weet wie verantwoording moet doen.

 25. Bogenoemde is my beskeie mening, maar laat ons eerder tot God bid vir wysheid en insig en dat Sy wil geskied.

 26. Net iets wat ek wil deel. Ek hoor iets baie interessants : Die Woord se God stel Leiers aan – reg? Wel, kom ons kyk profeties na dit. God wil iets bereik in die wereld, daar is verskeie leiers wat ons dink nie in hul posisies moet wees waar hul is nie. Of ons dink hul hoort daar of nie, profeties gesproke word die spesifieke leiers aangestel sodat God se Profetiese wil in werking kom in ‘n spesifieke tydvak sodat die wereld kan weet Hy is nog steeds God. Ons mor en ons is ongelukkig ook hier in RSA met wat hier aangaan, (ek praat dit nie goed nie)maar .. ons God YHWH het ‘n plan, as dit die plan is dat sy volk weer op ‘n punt moet kom om Hom alleen te dien en van alle afgodery gemors moet afstand doen en om Hom weer in gees en in waarheid te dien, moet ons besef omdat Hy God is en soewerein is, sal Hy doen wat Hy wil om sy perfekte plan vir ons land en wereld in werking te kry. Ek vra bekyk die dinge wat huidig aan die gebeur is uit God se oogpunt en vra jouself die vraag, is ek op die regte plek in my verhouding met Hom of is ek besig met afgodery, of is ek in ‘n onheilige ooreenkoms met die vyand? Breek bande met die vyand en gryp God se hand vas en begin die opregte pad met hom te stap.

 27. Eluk, jy maak waardige, goed deurdagte stellings, en as Vader nie tevrede met hierdie aksie is nie, sal dit n doodgebore baba wees ! Self kyk ek op n meer praktiese vlak daarna. Ek glo BAIE slagoffers van die sataniese konkoksie wat die nuwe RSA genoem word, sal daar wil wees om simpatie met mede volksgenote te toon. Miskien sal hulle selfs ” closure ” kan kry vir die smarte wat hulle self al deurgemaak het. Omdat meeste media net lieg, het ons nie n idee van hoeveel smart en lyding daagliks in hierdie land gebeur nie ! En as hierdie poging vir FW en sy kriminele net EEN nag moeilik laat slaap, sal dit volgens my die moeite werd wees ! !

 28. Regstelling ! Ek is aangetree deur n goeie vriend oor my plasing op 1 Mei. Hy sê dit lyk of ek kapituleer voor die aanslag van die afrikaners deur te probeer vrede maak en/of die onderwerp te probeer vermy ! Die plasing van
  ” Boer ” op 29 April, is presies wat ek ook glo. Ek voel net daar word te veel tyd hieraan spandeer op VERSKEIE webtuistes. Die Boere wat nog dink hulle is Afrikaners, sal op Vader se tyd in die kraal kom. Al is dit met n wolf wat hulle jaag, en hap hap aan hulle sterte, dat jy net sien wolle waai ! !

 29. “En as dit alles verby is, wat dan?” Ek dink ons moet opppas vir rassistiese benaderings, want Siener het gewaarsku teen gebrekkige sosio/politiese/godsdienstge strukture en oor die verlies aan mag en gepraat van vrede. As die Afrikaner/Boer of wat ook-al jy hulle/ons wil noem geetselike integriteit het sal vrede uiteindelik heers en mense sal verstaan wat dit beteken om die Sabatsrus in te gaan, m.a.w. wat dit beteken om te Rus van jou werke elke dag.

 30. Goeie dag almal.

  Die Boer kan nie en sal nooit ‘n Afrikaner wees of word nie. http://www.boervolk.net

  Dan 2 vers 43: Dat U die yster met kleigrond gesien het – hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

 31. Ek kyk so na hierdie klomp poste op hierdie artikel en daar is amper blou-all relevansie. Julle gebruik net Adriaan se blok om van jul persoonlike opinies oor dit en dat te lug, maar verder as dit kom julle nie – julle klink soos ‘n klomp ADD (Attention Deficit Disorder)kinders in ‘n voorskool! Kom aan, raak tog relevant tot die geplaasde artikel en hou op klets…!

 32. “Die begin van ons smarte”
  Wag totdat hierdie massas barbare uitvind die Afrikaner het vir hulle gelieg oor wie se land hierdie werklik is, dan gaan dit beslis die begin van die Afrikaner se smarte wees, dit het niks met die Boere te doen nie.

  Dankie vir die skuk oor dr Wilhelm se boek, dit was ‘n Afrikaner wat die Boer vroue gedwonge in sy bordeel aangehou het in Irene. Laai gerus Oom Jan se 4 Mei 2014 praatjie af op http://www.boervolkradio.co.za, hy praat daarvan.

 33. Willem, dit maak my baie bekommerd om n pos soos joune te lees ! Eintlik is Adriaan die enigste een hier wat kwalifiseer om so n pos te plaas, want hy is die kaptein van hierdie skip, wat met sy harde werk en toewyding tot stand gekom het. Die ergste is, jy val sommer ALMAL aan ! ! Ons aanvaar dat daar debat kan ontstaan tussen twee of drie persone van tyd tot tyd, en daar is n regte enn verkeerde manier om dit te hanteer. Oor die algemeen voel ek dit word reg en mooi op hierdie webtuiste hanteer. Ek sal graag wil sien dat BAIE meer opregte mense insette lewer op hierdie webtuise. Maar baie mense is skugter, en bang vir kritiek, want ons almal is maar sensitief vir kritiek. Dit is deel van menswees. Wat my BAIE hinder is, hoeveel waardevolle deelname het jy met jou onvanpaste pos vernietig ? ? Leonor, al wat ek kan sê is : GO GIRL, GO ! !

 34. Die finale spyker in die kis

  Amcu: Platinum cabal has failed
  51 minutes ago Reuters and Sapa

  Johannesburg – The Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) said on Monday it will call an industry-wide strike if Anglo American Platinum [JSE:AMS] closes shafts because of its ongoing strike.

  The union said no wage talks are scheduled, and that the strike will continue with no new mandate from workers.

  Amcu said the platinum ‘cabal’ has failed in its attempt to sell its offer to workers.

  Only an “honourable settlement” can resolve the three-month long strike in the platinum sector, the union said.

  “We call on the platinum cabal to be patriotic. Only an honourable settlement can resolve the strike,” union leader Joseph Mathunjwa told reporters in Johannesburg.

  “Our members have rejected the offer. The Amcu strike is protected. No one should put pressure on us… We appeal to progressive forces to put pressure on the employer to accept this demand.”

  Amcu members at Lonmin [LON], Impala [JSE:IMP] and Anglo American Platinum operations in Rustenburg, North West and Northam in Limpopo downed tools on January 23 demanding a basic salary of R12 500 over a period of four years.

  Mathunjwa said the R12 500 demand was based on the escalating of cost of living and the “slave-structured” wage grades in the mining sector.

  He said the R4 500 wage in the mines was earned by Indian and white mine employees in 1987.

  “There is no good story for mineworkers since the dawn of democracy.”

  The strike has hit 40% of global production of the precious metal.

  The three companies took their latest wage offer directly to the roughly 70 000 striking miners after wage talks with the union collapsed. The firms said many of the strikers had expressed a desire to return to work
  http://www.fin24.com/Economy/Amcu-Platinum-cabal-has-failed-20140505

  1. Jan Brits

   Die ding … die begin …? Kyk hoe sleg gaan dit al in Rustenburg dorp en omstreke. Nog nooit in ons tyd waarvan ek weet was die effek van ‘n staking so groot en so verwoestend nie. Nie waarvan ek weet nie.

   Ek vermoed die bol is aan die rol en sal nie maklik gekeer kan word nie.

   Ek kry ‘n koue gevoel hier in my maag … Ons weet wat dalk nou aan die kom is maar dit knaag nog steeds hier diep binnekant.

   Onrustigheid.

 35. Leonor Bosman
  Ek het nie bedoel om enigiemand sleg te se nie, inteendeel het ek groot respek vir julle wat elke dag bewys dat daar wel n lewendige GOD is wat alles geskape het. In my gees voel ek net dat hierdie inligting glad nie reg is nie. Ek is jammer as ek u ook op n persoonlike vlak sleg gese het deur om na wetenskaplikes oor die algemeen te verwys, dit was glad nie my bedoeling nie, ek het ook nie bedoel om u verhouding met JAHWEH te twyfel nie, maar iets voel net nie reg hier nie. ek verskil met baie wat u hier gese het. Ek sou graag ook vir u wou se hoekom ek verskil en waaroor ek verskil, maar dis nie relevant nie, en dit hou ook nie by die tema en doel van hierdie artikel nie. Nie een van ons het al die antwoorde nie en ek glo dat almal wat gaan ondersoek doen, n stuk van die waarheid ontdek, dis wanneer almal bymekaar kom waar mense dan sien wat is waar en wat is vals en die hele legkaart aanmekaar sit. Wanneer die groot herlewing gebeur hier in Suid-Afrika, gaan JAHWEH alles aan ons openbaar. Vir eers moet ons fokus op alles wat ons almal in gemeen het sodat ons kan begin saamstaan. Meeste van hierdie onderwerpe is te groot om hier te bespreek omdat hulle soveel fasette het. Ek is ook al jare uit hierdie teologiese paradigma en selfs langer as dit uit die kerk. Ek dink enige dominie sal n aanval kry as vir hom moet vertel wat regtig aangaan en wat JAHWEH my self na toe gelei het.
  Groete
  Juan-Louis

  1. Leonor Bosman
   Dis nie u skuld nie, ek het sonder dat ek agtergekom het u uitgelok en daarvoor vra ek om verskoning. Ons almal is opsoek na antwoorde, en daagliks sien u eerstehands wonderwerke van YAHWEH waarvan party van ons net kan lees, ek wens net daar was byeenkomste waar ons volk bymekaar kon kom om mekaar te bemoedig, waar die Heilige gees, YASHUA en YAHWEH die middelpunt is. Solank ons nooit ophou om aan Yahweh vas te hou nie sal alles op die ou end tog reg uitwerk, maak nie saak hoe ons opinies verskil of wie reg of verkeerd is nie. Een volk. een nasie, een taal en een GOD PS, dit sal lekker wees as ons almal n protes optogte kan he, waar almal hulle vlae laat wapper en waar ons ons vryheids liedere kan sing, die ANC en EFF sal hulself net daar natmaak omdat hulle weet dat ons die Heilige gees, YASHUA, YAHWEH en n hele paar miljoen engele agter ons gaan he. Die Satan is nog altyd bang gewees vir ons omdat Die ALMAGTIGE in ons harte is.
   Groete
   Juan-Louis

   1. Ja u praat die waarheid, oom Adriaan het sowaar sy lewe op die spel geplaas om ons volk te waarsku, en dat ons nog hier bymekaar kan kom is soos u se n seen. Aan oom Adriaan se ek baie dankie vir die artikels wat oom plaas, ek kan gewoonlik nie wag dat die volgende een geplaas word nie. Daar is soveel inligting wat mens nerens anders kan kry nie.
    Dankie
    Juan-Louis

 36. Ek raak so opgewonde, dit borrel binne my. Ek voel self om Nkandla of iemand te gaan opblaas net om die bal aan die rol te sit.

  1. Mimi,jy is so reg,en baie bly om te sien,dat jy die REGTE NAAM van ONS VADER gebruik.Ons los alles in YHWH se hande-Wanneer sal SY VOLK leer ,dat ons moet terug draai na YHWH.Ons is besig om deur die smeltkroes te gaan.

 37. Dankie Leonor, jy het mooi geantwoord, en ek stem saam. Ek dink maar net aan die sogenaamde verligtes wat hulle so slim hou. Hulle is in vir n groot ontnugtering die dag as die uur geslaan het. Hulle haat die waarheid en gee voor dat hulle alle wysheid besit. Hulle wysheid is dwaasheid by YHWH. Die Lig sal hulle duistere werke openbaar.

 38. Leonor, nie ek of jy gaan mekaar oortuig van wat die waarheid is nie. Ek kan sien aan jou skrywe dat jy n’ groot gelowege is. Maar niemand op hierdie aarde sal my oortuig dat die aarde biljoene jare oud is nie.

 39. Ek kan nie help om te dink dat die uitslae van verkiesings in die ” ruwe ” NSA word gekook ! Kyk hoe goed word matriek uitslae ” aangepas ” om die resultate beter te laat lyk ! Die algemene etos in hierdie land is NIE om te presteer na n hoër vlak of standaard nie. Nee, die korrupte, makliker, onwettige manier is die pad om te volg. Die tragedie is dat meer en meer blankes deur hierdie derde wêreld kanker besoedel en besmet word ! Waar gaan dit alles eindig ? Vir twintig jaar vermaan ” geestelike leiers ” dat die Volk tot bekering moet kom en alle boosheid aflê. Werk dit ? ? Wat van die derduisende gelowiges wat twintig jaar terug al besef het wat aangaan, en hulle in alle opregtheid tot Vader gewend het ! Dit laat my maar net weer besef. Die Strafgerig wat Vader oor hierdie land gebring het, sal sy pad loop, maak nie saak wat ons doen nie. Nou moet ELKE gelowige, in alle opregtheid, seker maak dat hy/sy deel uitmaak van die geringe en ellendige oorblyfsel wat by Vader Jahweh se NAAM skuil ! !

 40. Ja vandag sit die oorblyfsel in sak en as. Misnoeg en verslae. Slegs ons Trooster hou ons staande. Mense is onbetroubaar, ons hoop te veel op mense. Ons is die slinkste nasie op aarde, steek mekaar aanhoudend in die rug. Mag die Strafgerig van Vader gou kom.

 41. Front Nationaal loop loshande voor onder die grootste verloorders met 5000 arme siele wat hul tyd gaan mors het om vir die grapjasse te stem!
  Oom Jaap Marais was reg!
  STEM REG BLY WEG!

 42. Leonor, jou woorde van die 8ste is skaars koud, toe slaan die barbare toe in Brits ! Die mense het toe n optog gehou, vir wat dit werd was. Feit is, Brits het al BAIE deurgeloop. Al ken ek nie die slagoffers nie, is die ” Apartheids-woede ” besig om op te bou. Miskien vind Vader my goed genoeg om, wanneer die tyd daar is, Sy Banvloek, op al die vyande van die Boerevolk te bestel ! Maar die krag is min, en die gesondheid ook nie meer so goed nie. Miskien sal ek net met pen in hand kan rekord hou ! Maar dit is ook belangrik vir die nageslag ! !

 43. Wouter Pretorius

  Dankie Mnr Adriaan Snyman vir al jou bydraes oor die Jare met die boeke en artikels van Siener Van Rensburg.

  Ek wil graag n paar gedagtes met julle deel.
  Oom Siener, van alles wat ek gelees het was n gelowige! As n mens mooi kyk sal jy sien dat die kern boodskap was nog altyd vir die Afrikaner Volk om na God te draai en dat God n plan het met die Afrikaner/Boer.
  Siener se geloofs oortuiging moet dan in ag geneem word?
  Die Siener was n Christen volgens die Gereformeerde leer (Dopper).
  Ons het in 1652 met die Gereformeerde leer na Afrika gekom. Die Hugenote was Gereformeerdes en die Voortrekkers ook, ons het nog die selfde Nederlandse state Bybel gebruik tot 1933. Die Kerk het miskien die Evangelie begin verdraai om hom te pas, maar dit is sonder twyfel die oorspronklike Afrikaner Geloof wat die Siener ons aanspoor om na terug te draai. Siener het gepraat van die Hervorming wat moet plaasvind (hoofstuk 22 Boodskapper van God) Dink en Bid asseblief oor die saak. Slegs deur die Skrif, Slegs deur Genade, Slegs deur Geloof, Slegs deur Christus tot eer van God die Vader.
  Met al die ander tekens wat nou voor ons gebeur byvoorbeeld Burger Oorlog in Rusland, die stakings en die myne wat staan, die krag situasie, vuur wat orals opvlam, die pension fonds, die afgelope verkiesing en wat nou gaan volg, is die terugkeer na ons Herkoms en Heer ook op ons, Jesus se skape ken Sy Stem.

  Ek weet nie of die volgende van waarde is nie? Die syfers 14376 wat 21 maak as dit bymekaar getel word. Die middelste syfer is 3. 21/3 = 7. Die eerste en laaste 1+6 = 7. 4+3 = 7 met die 7 wat klaar daar is maak dan 7+7+7=21. 7 soos julle weet is dan God se nommer. Dit is dan ook terloops nou 20 jaar van 94 af met die oorgangs regering is dit seker nou amper 21 jaar?
  Dan was dit ook nogal interresant dat die 2014 Stembrief n Bloubrief was. Miskien is dit die Bloubrief wat gaan veroorsaak dat die Regering uitmekaar spat?

  Mag die HERE YHWH julle almal seen in sy Seun Jesus Christus (Yashua)
  Groete Wouter

 44. Baie mooi gestel Leonor ! Vir meeste mense is ons benadering ” on-christelik ! ” Maar ek steur my lankal nie meer daaraan nie. Ek beveel altyd aan dat hulle die Apokriewe boek, ” Die Opregte ” lees. Dit is soos n oorlogs handleiding vir die Gideonsbende wat die ” vuil werk ” moet doen sodat die Volk in veiligheid kan lewe. Hoekom het Siener gepraat van die ” verskrikking van die Here ” wat oor die Boerevolk se vyande kom ? Dit is niks anders as die Banvloek, waarvan baie ” christene ” niks weet nie ! Die manne onder Gideon se oorlogskreet was : Vir Jahweh, en vir Gideon ! ! Ek glo die ” kwaad ” Boere wat Siener van gepraat het, gaan ook n oorlogskreet hê. Self, sal ek baie hou van : Vir JAHWEH, en APARTHEID ! !

 45. AS A RESPONSIBLE CITIZEN AND AN ADVOCATE OF THE HIGHEST COURT OF THIS BELEAGURED LAND, I NOW PUBLISH THIS E-MAIL THAT ARRIVED IN MY INBOX – jammer dis nie vertaal, maar julle sal verstaan en ondervind wat al dae lank in my gemoed is..

  THIS IS BY NO MEANS A ONE OF A KIND INCIDENT – THIS IS NOW INTO ITS 20TH YEAR OF ANC RULE AND IS EPIDEMIC!!!

  MORE THAN 4,000 BILINGUAL WHITE FARMERS AND THEIR FAMILIES HAVE BEEN BRUTALLY MAIMED AND MURDERED OUT OF SHEER HATRED BY ANC SUPPORTERS SINCE ANC RULE 20 YEARS AGO.

  MORE THAN 70,000 WHITE SOUTH AFRICANS HAVE BEEN MURDERED – ALL SINCE THE BLOODTHIRSTY ANC STARTED ABUSING SOUTH AFRICA, A COUNTRY HELD ALOFT ONLY BY THE ASTUTE BUSINESS COMMUNITY HERE, NOT THE ANC MISMANAGEMENT.

  I HOPE THAT EVERY FRIEND WILL READ THIS AND SPREAD IT WIDE AND FAR TO EXPOSE THE CRIMINAL SOUTH AFRICAN GOVERMENT AND THEIR POLICIES OF GENOCIDE OF WHITE SOUTH AFRICANS – A FACT WHICH IS TOTALLY ACKNOWLEDGED BY THE WORLDWIDE ORGANISATION “GENOCIDE WATCH” – THIS IS THE “REPUBLIC OF SOUTH AFRICA” TODAY AT THIS VERY MOMENT:

  EDDY VON MALTITZ
  I POST A TRUE STORY, TOLD BY A VICTIM IN HIS OWN WORDS, HE
  WAS RAPED, HIS DAUGHTERS AND WIFE ALSO RAPED AND KILLED. THE REPORTERS
  WERE WARNED THAT THEY WILL BE ARRESTED FOR OBSTRUCTION OF JUSTICE AND
  CHARGED WITH RACISM IF THEY PUBLISHED ANYTHING ABOUT THE CASE, BEFORE
  ANY ARRESTS ARE MADE. WHY?? THE CRIMINALS ARE STILL AT LARGE.
  WILLEM ROSSOUW
  WHY?
  (THE VICTIM IN THIS STORY HAS ASKED ME TO TELL HIS STORY TO THE WORLD.
  SOME OF THE DETAILS AND NAMES HAVE BEEN CHANGED AS HE FEARS THAT HIS
  ATTACKERS MAY RETURN, SINCE NO ARRESTS HAVE BEEN MADE YET. I HAVE
  NEVERTHELESS TRIED TO STAY AS CLOSE TO REAL EVENTS AS POSSIBLE….)
  THIS FARM HAS BEEN IN MY FAMILY FOR GENERATIONS. MY GRANDFATHER LOVED TO
  TELL STORIES ABOUT HIS GRANDFATHER AND HOW HE HAS BOUGHT THE LAND PIECE
  BY PIECE WITH THE CATTLE HE RAISED HERE. HE WAS AN EXCELLENT FARMER AND
  BUSINESSMAN AND THE NEARBY TOWNS HAVE COME TO DEPEND ON THE PRODUCTS OF
  HIS INGENIOUS, BUT HARD LABOR. IT IS WITH THIS THOUGHT IN MIND THAT I
  LOOK AT MY FAMILY IN THE TYPICAL FARM KITCHEN WITH ITS HUGE YELLOWWOOD
  TABLE THAT COULD PROBABLY TELL AS MANY STORIES, IF IT COULD SPEAK. YET
  SADNESS SETTLES IN MY HEART. SUNDAY AFTERNOONS HAVE BECOME MY MOST
  CHALLENGING MOMENTS SINCE THE FARM ATTACKS COUNTRY WIDE. FOR THEIR OWN
  SAFETY, MY WIFE AND KIDS STAY IN TOWN WITH MY MOTHER DURING THE WEEK AND
  EVERY SUNDAY AFTERNOON WE GATHER IN THE KITCHEN TO PREPARE FOOD FOR THE
  WEEK FOR ME AND MY FOREMAN, WHO STAYS WITH ME ON WEEK DAYS.
  I WATCH MY BEAUTIFUL LITTLE EIGHT YEAR OLD AS SHE PAINSTAKINGLY LINES MY
  WIFE’S TUPPERWARE WITH WAX PAPER AND I AM AMAZED BY THE LOOK OF
  CONCENTRATION ON HER FACE. HER BLOND HAIR AND BLUE EYES RESEMBLES HER
  MOTHER AS A CHILD AND I CANNOT HELP TO SMILE AT HER WHEN SHE NOTICED MY
  STARING AT HER AND BLEW A KISS AT ME. MY LITTLE SIX YEAR OLD BOY IS
  HELPING HIS MOTHER KNEADING THE DOUGH FOR BREAD AND I SMILE AT THE LOOK
  OF DETERMINATION ON HIS FACE. HE WILL MAKE A FINE YOUNG MAN ONE DAY. HIS
  MOTHER’S INFLUENCE WILL SEE TO THAT. MY WIFE LOOKS UP AT ME WHERE I AM
  REPAIRING THE DISHWASHER AND MY HEART WARMS AT THE LOVE IN HER SMILING
  EYES AND I CANNOT HELP TO QUIETLY THANK GOD FOR BLESSING ME SO
  ABUNDANTLY……
  I CANNOT LET THIS MOMENT GO BY WITHOUT REWARD AND START TO PUSH MYSELF
  UP FROM MY KNEES. SUDDENLY I AM AWARE OF MOVEMENT IN THE OPEN DOORWAY
  BEHIND ME AND A SHARP PAIN ENGULFS ME AS I STAGGER NUMBLY FORWARD. MY
  LITTLE GIRL SCREAMS “DADDIEEEE” AND MY WIFE ECHOES “OH GOD NO. RUN,
  RUUUN, QUICKLY” AND I SEE HER HERDING OUR TWO CHILDREN OUT OF THE
  KITCHEN, A LOOK OF TOTAL BEWILDERMENT ON THEIR FACES AS THEY LOOK BACK
  AT ME…. I CAN HEAR THE EXITED INSTRUCTIONS IN XHOSA BEHIND ME AND
  REALIZE THAT WE ARE UNDER ATTACK WHEN ANOTHER SHARP PAIN SHOOTS THROUGH
  MY BODY. I INVOLUNTARY GRAB AT THE OBJECT PENETRATING MY LOWER BACK AND
  TRY TO TURN AROUND TO FEND THEM OFF, HOLDING MY OTHER ARM PROTECTIVELY
  OVER MY HEAD.
  THERE ARE FOUR OF THEM IN THE DOORWAY. THEY ARE ALL STRANGERS TO ME,
  EXCEPT FOR THE ONE STANDING THE FURTHEST FROM ME. I LOOK AT HIM AND WANT
  TO ASK WHY, BUT I AM STRUCK ACROSS MY LEFT SHOULDER WITH A MACHETE. I
  FEEL THE BLADE RIPPING INTO MY FLESH AND MY ARMS GO COMPLETELY NUMB.
  SWIFTLY THEY SURROUND ME AND STRIKE AT ME WITH KNIFES, A PICK HANDLE AND
  A MACHETE, WHEREVER THEY CAN GET TO ME. SUDDENLY I FIND MYSELF IN A HAZE
  STRETCHED OUT ON THE FLOOR AND JUST AS QUICKLY AS THE ATTACK STARTED, IT
  STOPS.
  TWO OF THEM DRAG ME BY MY FEET THROUGH THE KITCHEN INTO THE FAMILY ROOM
  AND I CAN HEAR THE OTHERS BREAKING DOWN DOORS, LOOKING FOR MY FAMILY. MY
  WIFE AND DAUGHTER’S SCREAMS CUT THROUGH THE AIR AS I FEEL A BURNING
  SENSATION TRAVELING UP AND DOWN MY BODY AND THROUGH THE BLOOD ON MY FACE
  I CAN SEE TWO OF MY ATTACKERS URINATING ON ME LAUGHING. ONE OF THEM
  STEPS ON MY FACE AND CONTINUES TOWARDS THE OTHER TWO HOLDING MY WIFE AND
  DAUGHTER. THEY REPEATEDLY ASK WHERE OUR WEAPONS AND MONEY IS KEPT. I TRY
  TO ANSWER, BUT THERE IS TOO MUCH BLOOD IN MY THROAT AND MY WIFE TRIES TO
  EXPLAIN TO THEM THAT EVERYTHING IS KEPT IN A SAFE IN TOWN. MY LITTLE
  GIRL KEEPS ON SCREAMING “DADDY, DADDY” AND ONE OF THEM HITS HER WITH THE
  PICK HANDLE. MY WIFE’S PLEADING, “NO PLEASE DON’T, SHE’S JUST A BABY,”
  IS IGNORED AND START RIPPING HER CLOTHES OFF WHILE THE ONE STANDING OVER
  ME STARTS TEARING AT MY PANTS. I KICK AT HIM AND HE GRABS HOLD OF BOTH
  MY LEGS AND STABS ME IN MY UPPER LEGS.
  THEN THE UNTHINKABLE HAPPENS. I AM TURNED ON MY STOMACH AND MY HEAD
  FORCIBLY TURNED SO THAT I CAN SEE WHAT THEY ARE DOING TO MY WIFE. SHE IS
  TIED UP NEXT TO MY LITTLE GIRL’S LIMP LITTLE BODY AND DRAPED OVER OUR
  FAVORITE COUCH, HER LEGS DRAWN WIDE OPEN….. A FEELING OF TOTAL DESPAIR
  AND ANIMOSITY OVERWHELMS ME AS THEY FORCE ME TO WITNESS THE RAPING OF MY
  WIFE. I FEEL SOMETHING PENETRATE MY ANUS AND CAN FEEL THE WEIGHT OF THE
  MAN ON TOP OF ME, BUT NOTHING COULD PREPARE ME FOR THE BARBARIC AND
  SATANIC WAY MY WIFE IS BEATEN AND RAPED REPEATEDLY. I CLOSE MY EYES AND
  A DEEP SHAME WASHES OVER ME AND I START TO VOMIT UNCONTROLLABLY………..
  I MUST HAVE LOST CONSCIOUSNESS, BECAUSE THE NEXT THING I AM AWARE OF IS
  THAT THE HOUSE WAS TOTALLY DARK AND STRANGELY QUIET…. I TRY TO SEE HOW
  MY WIFE AND CHILD ARE DOING BUT IT IS TOO DARK. “I HAVE TO GET TO THEM,”
  I’M THINKING AND TRY TO GET UP, BUT I KEEP ON SLIPPING IN MY OWN
  BLOOD…. I TRY TO CRAWL, BUT MY LEGS WON’T MOVE AND I LOSE
  CONSCIOUSNESS AGAIN…. SUDDENLY I AM AWAKE AGAIN AND CAN HEAR THE
  FAMILIAR SOUND OF MY FOREMAN’S VOICE. HE WAS ARGUING WITH THE POLICE. I
  AM TURNED ON MY BACK AND TWO PARAMEDICS ARE TENDING TO MY WOUNDS. I TRY
  TO LIFT MY HEAD AND INQUIRE ABOUT MY FAMILY’S WELL BEING, BUT AM TOLD TO
  REMAIN STILL. “YOU HAVE LOST A LOT OF BLOOD MR. CILLIERS. IT IS A
  MIRACLE THAT YOU ARE STILL ALIVE.” I TRY TO SPEAK AGAIN, BUT MY TONGUE
  IS SWOLLEN BADLY AND I WEAKLY SUBMIT TO THEIR INSTRUCTIONS.
  THE SOUNDS OF ZIPS CLOSING MAKE MY BODY JERK AND THE SIGNIFICANCE OF
  THESE SOUNDS GIVES ME ENOUGH STRENGTH TO SIT UP AND I HEAR MYSELF
  CALLING OUT, “WAIT, WAIT.” MY FOREMAN RUSHES OVER AND PUTS HIS ARMS
  AROUND MY SHOULDERS AND ONLY MANAGES AN UNCONTROLLABLE “SHH, SHH, SHH.
  WE’LL GET THEM JAN, WE’LL GET THE BASTARDS.” I LOOK AT HIM IN TOTAL
  SHOCK AS HE EASES ME BACK AND TEARS BURN DOWN MY CHEEKS AS HE DISAPPEARS
  THROUGH THE CROWDED LIVING AREA. A POLICE CAPTAIN CROUCHES NEXT TO ME
  AND I CAN SMELL THE SOUR FRAGRANCE OF ALCOHOL ON HIS BREATH AND HIS
  BRASH WORDS CUT LIKE A RAZOR THROUGH ME; “YOUR WIFE AND GELL IS DEAD SA,
  WHERE IS YOUR BOY?” I LOOK AT HIM IN AMAZEMENT AND SHOCK AND FOR A BRIEF
  MOMENT EVERY FIBER IN ME WANTS TO SQUEEZE THE LIFE OUT OF HIS
  EMOTIONLESS BLACK FACE, BUT I FEEL MYSELF SLIPPING AWAY INTO DARKNESS
  AND HIS VOICE ECHOES SOMETHING IN XHOSA…..
  I WAKE UP AGAIN AND IMMEDIATELY REALIZE THAT I AM IN A HOSPITAL. WITH A
  START I NOTICE MY LITTLE BOY’S FACE STARING AT ME. I SEE THE LOOK OF
  RESENTMENT IN HIS EYES AND A DEEP SADNESS SETTLES IN MY HEART. I LOOK UP
  AT HIS GRANDMOTHER NEXT TO HIM AND LOSE CONTROL OF MY EMOTIONS. SHE
  QUIETLY ESCORTS MY BOY OUTSIDE AND I SURRENDER TO THE DEEP SORROW INSIDE
  OF ME. “YOU CRY AS MUCH AS YOU LIKE NOW, MY BOY, BECAUSE TOMORROW THAT
  LITTLE BOY IS GOING TO NEED HIS DADDY BACK,” MY MOTHER SAYS AS SHE
  GENTLY CUPS MY CHEEK. “MOM IT WAS TERRIBLE, THEY RAPED MY GIRLS AND
  SLAUGHTERED THEM LIKE SHEEP AND LAUGHED WHILE DOING IT,” I RESPONDED AND
  HER BODY SHOOK UNCONTROLLABLY AS SHE HELD ME TO HER BOSOM….
  A WEEK LATER, I WAS SITTING IN A WHEELCHAIR IN MY MOTHER’S GARDEN
  EXPLAINING TO MY LITTLE BOY THAT MY TENDONS WERE CUT AND I WOULD NOT BE
  ABLE TO GET UP TO HUNT DOWN THE MURDERING BASTARDS FOR A WHILE, WHEN THE
  SAME POLICE CAPTAIN ARRIVED. “WE CANNOT FIND THEM MR. CILLIERS. PEOPLE
  SAY THEY HAVE GONE TO THE LAND. WE CANNOT GO THERE,” IS ALL HE COULD
  SAY, FOLLOWED BY AN UNCOMFORTABLE SILENCE. I TRY TO SEARCH HIS EYES FOR
  THE TRUTH, BUT HE WON’T LOOK AT ME DIRECTLY AND TURNS HIS BACK ON ME AND
  WALKS AWAY, LEAVING US WITH EMPTINESS THAT WILL HAUNT US FOR THE REST OF
  OUR LIVES……
  WILLEM C ROSSOUW.
  (ACCORDING TO SAID VICTIM, THE POLICE DIDN’T COLLECT ANY EVIDENCE TO
  ENABLE A SEARCH FOR THE PERPETRATORS. WHEN HE NAMED THE ONE PERSON HE
  RECOGNIZED, THE POLICE CAPTAIN REFUSED TO INCLUDE IT IN THE DOCKET THAT
  WAS OPENED. WHEN REPORTERS APPROACHED THE POLICE FOR A COMMENT ABOUT THE
  FREQUENCY OF SUCH ATTACKS, THEY SIMPLY RESPONDED BY SAYING THIS ATTACK,
  LIKE MANY OTHER UNSOLVED CASES CANNOT BE ADDED TO ANY STATISTICS SINCE
  MURDER HAS NOT BEEN PROVEN YET. THE REPORTERS WERE WARNED THAT THEY WILL
  BE ARRESTED FOR OBSTRUCTION OF JUSTICE AND CHARGED WITH RACISM IF THEY
  PUBLISHED ANYTHING ABOUT THE CASE, BEFORE ANY ARRESTS ARE MADE.)I’M
  SORRY I’M SORRY I’M SORRY TO DO THIS TO YOU!!! IT’S HAPPENED TO MY AREA
  TOO MUCH PLEASE SEND THIS TO DE KLERK EDDY LOVES THIS CURSED LAND..
  SEND IT TO MY PASTOR TO !!

  1. Willem, kan ons die berig vertaal en versprei. Die Engelse weergawe sal ons aan buitelandse vriende stuur wat dit dan verder sal uitdra.
   Dankie dat jy dit geplaas het!
   Groete
   Adriaan

 46. Dankie Willem dat ons weer in BESONDERHEID kan sien wat om ons aangaan. Die liberale media verkies om nie in besonderhede in te gaan nie, want dit pas nie hulle agenda nie. Hierdie ding gaan BAIE erger word, want nou dat Malema in die ” parlement ” is, sien sy onderdane hom as hulle ” koning ! ” Hulle stel geensins belang in ” demokratiese ” parlementêre prosesse nie. Hulle kan dit nie eers verstaan nie ! Het julle al gedink hoeveel stemme hy sou gekry het as hulle net met n ID boek kon gaan stem het, en hy vervoer vir hulle almal sou kon voorsien het ? ? My vraag is : Is Malema bereid om vyf jaar te wag om die ” groot baas ” te word ? Is sy onderdane bereid om so lank te wag ? ? Ek twyfel ! !

 47. Stefan Cilliers

  Waarom het Siener se visioen oor Uhuru nie plaasgevind nie?

  Waaraan herken ons ‘n vals profeet? Johannes verduidelik dit in baie eenvoudige terme, dat ons nie elkeen wat sê dat hy die Gees van God in hom het moet glo nie. “Ondersoek elkeen”, por hy ons aan, want ‘n mens moet weet met wie jy te doene het. Die belangrikste kenmerk van ‘n vals profeet, volgens Johannes, is dat hulle nie bely dat Jesus waarlik die Christus is wat mens geword het nie. Nou, kom ons toets dit ‘n bietjie aan ons maatjies hier bo – die Getuies: Vra jy hulle reguit of hulle in Jesus glo as die Christus, dan sal hulle onomwonde “Ja!” antwoord. Maar dan is hulle mos nie vals profete nie!? Maar kom ons krap ‘n bietjie dieper. Johannes het in sy Evangelie se inleiding beskryf presies wat hy bedoel met Jesus as die Christus: “In die begin was die Woord daar (dit is nou Jesus), en die Woord was by God, en die Woord was self God.” In kort gestel beteken dit dat Jesus waarlik God is. Om hierdie punt begin hulle rondtrippel: “Nee, nee! Jesus kon onmoontlik nie waarlik God wees nie – wél ‘n Goddelike wese, soos ‘n verhewe soort engel – die Seun van God, net soos ons ook almal maar kinders van God is….”

  Op daardie punt het hulle die toets alreeds gedop, want hulle erken nie vir Jesus vir Wie Hy werklik is nie. Hulle is nie die enigste valse profete nie – daar is talle ander. Die sogenaamde Nuwe Hervormers wat uit die kerk uit werk en die gelowiges vergiftig met hulle Godslasterlike uitsprake van “moderne teologie” – húlle beskou ek ook as valse profete. Hulle bevraagteken onder meer Jesus se maagdelike geboorte en Sy opstanding uit die dood. “Jesus het net in die harte van Sy dissipels opgestaan”, wil hulle beweer. Dit is nie dieselfde Jesus waarvan ek in die Bybel lees nie! My Jesus het nie in die graf agtergebly nie – my Jesus lewe!

  1. Stefan, lees gerus ons nuutste plasing op die blog: DIT SAL VINNIG GEBEUR. Daarin word jou vraag in verband met Uhuru beantwoord. Dat Siener die “vure” net na die begrafnis sien “uitkom” het, het die indruk gewek dat Uhuru nog daardie selfde nag sou plaasvind.
   Vandag weet ons egter dit het eers ‘n paar dae later begin en binne twee weke was daar op 60 plekke in die land geweld en bloedvergieting.
   Intussen is sy gesig van die “GROOTSTE STAKING” ook al bewaarheid. Rusland staan voor Siener se gesig van ‘n “onsaglike burgeroorlog”. Vanoggend het die klompie oorblywende boere in Zimbabwe gehoor hulle het nog tot middernag tyd om pad te gee. En Siener het voorspel dat as die LAASTE BLANKE BOER Zimbabwe verlaat het, BEGIN ONS DINGE!
   Groete
   Adriaan

 48. Adriaan baie dankie vir die nuutse Vaandeldraer, soos gewoonlik is dit propvol nuus en interesanthede. Maar ek was stom geslaan deur die artikel ‘Nerens n rusplek’. Die skrywer verwoord my gevoelens en het die situasie 100% akkuraat opgesom. Hierdie vuil sondaars (geestelikes) moet of daadwerklik tot bekering kom of hulle moet onder die volk verwyder word. Dit het my dadelik aan 2 Timotheus 3 laat dink en ek haal die eerste 8 verse aan.

  1 MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.
  2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,
  3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,
  4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God;
  5 mense wat ’n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.
  6 Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word,
  7 wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.
  8 En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof.

 49. Ek het al baie gewens dat ons weer n Elia kan kry wat al die Baäl-priesters uitdaag, en hulle leuns en verleiding ontbloot. Sal dit nie wonderlik wees nie. As ek reg onthou, het Elia vyf honderd se koppe af gekap ? Hy moes hulp gehad het, want dit is te veel vir een man ! Hoeveel koppe dink julle sal in vandag se tyd moet waai? Seker ten minste vyftig duisend. Ek is bereid om GRATIS te help ! !

 50. Mense Mense….asseblief julle word “geside track” deur die Satan.
  Daar is net een God en dit is Jesus Christus, die Helder Morester en die Alfa en Omega. Eks Boer, ek is suidlander maar glo my net in Jesus kan ons gered word. Bid en vra Jesus vir insig en jy sal dit kry.Onthou Israel wat beteken “gereddes” is oor die ganse wereld uit Jakob natuurlik en nie net ons hier in Suid Afrika nie?
  Groete in Jesus Christus Amen
  Theo

 51. Hallo Leonor

  Dis is sulke goed wat my skaam maak as suidlander en boer!!
  Waarom is dit so moeilik om in Jesus te glo?
  Sê dit…..Ek glo in Jesus Christus die Alfa en Omega…(nie yaweh of enige ander name nie)
  As jy nie kan nie…wel dan weet ek nie!!
  Groete
  Theo

 52. Die Boer, ons die afrikaner MOET in Christus glo. Kniel voor Jesus Christus en vra Hom om jou te beskerm! Net In Jesus is die Waarheid, Die Lewe en Die Weg na verlossing.
  Bid dat jul oë sal oopgaan en beseg en glo dat die Here God wat ons aanbid se Naam is Jesus Christus, Die Lam, Die Helder Morester Hy die Lam, is die Alfa en die Omega!! Amen

Comments are closed.