Veiligheidsmagte het hulle met Siener misreken

Nasionale Intelligensie, die polisie en die ANC besef vandag dat hulle hul heeltemal met Siener van Rensburg se visioene misreken het. Met die verskyning van die eerste publikasies oor sy gesigte in 1992/93 was hulle oortuig daarvan dis sommer ‘n klomp snert en dat die volk hulle glad nie daaraan sou steur nie, en so het hulle hul kans verspeel deur nie te doen wat genls. Botha en Smuts gedoen het nie: om die gesigte van die volk af weg te hou.

Botha en Jan Smuts het gedurende die Eerste- en Tweede Wêreldoorlog Siener se profesieë met mag en mening beveg en selfs met geweld probeer verhoed dat dit onder die volk versprei. Miskien was dit nog die rede waarom die gesigte na die 2de Wêreldoorlog byna 50 jaar lank in vergetelheid geraak het.

Al sou alle verdere praatjies, inligting of boeke oor Siener se gesigte vandag verbied word, sal dit geen uitwerking meer hê nie, want sy boodskap dat De Klerk se “onomkeerbare hervorming” wél omgekeer gaan word, staan vir tyd en ewigheid op die volkshart ingebeitel!

Niks sal dit ooit weer kan uitwis nie, want wat hy voorspel het, was juis vir óns tyd bedoel, en omdat óns mense vertroud is daarmee, is daar by hulle ook geen vrees vir die donker tyd en gees van verskrikking wat nou voorlê nie. Maar hy was nie al een wat hierdie volk gewaarsku het nie. In sy eie tyd was daar Johanna Brandt, later Boy Mussmann, Oupa Krause, Gert van Nuwenhuizen, Koos van der Westhuizen, G.A. Watermeyer, Roger Teale en nog vele ander.

En vir die heel belangrikste waarskuwings is ons al duisende jare horende doof: “Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie … dan sal Ék dit ook aan julle doen: julle sal tevergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet … en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie (het iemand die miljoen van ons wat buiteland toe gevlug het, agtervolg?) … Ek sal die wilde diere van die veld onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees …  hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon … En hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard (panga) verwoes….”

Ek kry die afgelope tyd baie navrae oor die komende verkiesing – gaan dit plaasvind of nie? Op e-TV word ons herhaaldelik daaraan herinner dat die laaste blanke verkiesing van 1994 ‘n “bloody miracle” was. In een van die tientalle gesprekke hieroor is dit selfs vergelyk met die “bloody crucifiction and miraculous ressurection of Christ”, want na afloop van die 1994-verkiesing het die ACN glo ook uit die dood opgestaan.

Nou bevind ons ons voor die vierde verkiesing onder ‘n swart regering. En net soos in 1994 sien ons weer dieselfde tendense – verskeurdheid in swart geledere, wrywing, onderlinge twis en openlike haat en vyandigheid. Daar is al in die media voorspel dat die verkiesing aan ‘n draadjie hang en slegs ‘n geringe insident nodig is om dit in vlamme te laat opgaan. En watse soort “mirakel” kan ons hierdie keer te wagte wees? Dalk die een waarvoor óns al so lankal wag?

In verband met die drie verkiesings onder ‘n swart regering skryf Boy Mussmann aan mnr. Jozua Haasbroek soos volg:

Liewe Jozua en gesin, Ek lees in die Kongo (Zaïre) sien oom Klasie ’n rooi skilleros (Daar is moeilikheid in die DRK). Dit is mos Rusland se bees! Dan omtrent die drie siwwe entjies van mekaar. (Dit is drie verkiesings). Dit het niks te doen met die drie blau briewe nie. Nou sal die poppe dans!

Die tyd van die blou briewe moet dus nog kom, maar tot dan gaan die “poppe dans” en lê daar vir ons groot moeilikheid voor. Elders het Siener ook gesien die “blare” (stembriewe) verdwyn. Dit kan daarop dui dat hierdie verkiesing moontlik nie gaan plaasvind nie.

Op 19 Jan. 1915 het hy die verdere verloop van een van sy ander belangrike gesigte gesien (dis nou die gesig van die geweer se bek waarin hy kyk, toe klap ‘n hand dit weg en skiet swartes op mekaar) “…ek gaan in die kombuis (simbool van samesyn en vrede), en daar sien ek my vrou wat baie vrolik (gelukkig) is. Ek sien ’n geweer wat na ons kant toe waai (die swart bedreiging hierbo).Toe die geweer wegraak (die hand dit wegklap en die bedreiging verdwyn), toe kom mense met lang baarde in gesig (opregte volksgenote). In ’n kar trek ’n wit perd en die kar kom skuins na ons toe (vrede is op pad). Die Boerkoring en kafferkoring skei van mekaar (apartheid kry weer beslag)”. Maar nou breek die tyd van die interim regering aan wat as mofframme in die parlement sal sit: “Dan sien ek ’n skoongeskeerde jongman wat aankom (verraaier). Die sekel is krom (geweld breek uit). Die waens vlug by my verby en perderuiters staan in ’n lang ry langs die verbygaande vlugtende waens (vroue en kinders vlug en net die gewapende mans (perderuiters) bly agter.” En dis hulle wat later na Prieska sal optrek wanneer die blou briewe kom en die parlement uitmekaarspat. Die gebeure wat hierop volg, is seker aan ons almal bekend.

Zuma is behoorlik in ‘n hoek vasgedruk en maak allerhande benoude spronge. Net soos in 2009 waarsku hy swart kiesers dat as hulle nie vir die ANC stem nie, hulle die voorvadergeeste se woede én wraak sal opwek. Hy weet die meerderheid is bygelowig en daarom sal hulle die regte kruisie trek, sou die verkiesing plaasvind.

Die skrywer C.M. van den Heever het in een van sy essays in Mens en woord (1948), vir ons ‘n beskrywing gegee van die wesens wat ons so hartlik in ons midde verwelkom het: “Die mens is en word soos die beskouings wat hy aanhang, en die volk bly net so belangrik as die kultuurwaardes wat dit eerbiedig. Die kultuurlose het geen strewe na iets hoër nie; die aap in die oerwoud bou niks op nie, maar verniel en breek net af.”

Vandag sou Van den Heever kon byvoeg dat die “aap in die oerwoud” nog steeds net verniel en afbreek!

Die profeet Nicolaas van Rensburg het dit ook geweet en op 15 Augustus 1916 sy 14-jarige dogter Anna, nadergeroep en haar gevra om dit vir die nageslag neer te skryf. Dit was ook sy heel eerste gesig wat deur Anna opgeteken is: “In die Noorde kom ’n groot zwart bont mof span osse uit, reg na die Zuide. Toe kom in die Ooste ’n rooi bul en nog rooi beeste uit.”

Dis seker nie toeval dat hy juis met hierdie eerste genoteerde visioen vir ons ‘n blik gee op die inval wat nog eendag vanuit die noorde sou plaasvind nie (Die groot swart bont mof span osse, is swart soldate wat onder blanke aansporing en met kommunistiese hulp (rooi bul en beeste) suidwaarts opruk.)

Hierdie “inval” het begin op 30 Junie 1960 nadat die Belgiese koning, Gustaaf Boudewijn, aan die Belgiese Kongo onafhanklikheid gegee het. Die skrikwekkende moordorgie op blankes wat daarna losgebars het, moes FW de Klerk koud gelaat het, want 30 jaar later was dit hy wat ons aan die vernielers en afbrekers uitgelewer het.

Op 20 Mei 2013 kry ons ‘n oproep van iemand met hierdie “goeie nuus”: “Nadat die Engelse mynbase die 34 mynwerkers laat doodskiet het en die De Doorns-boere se plase afgebrand is, het alles bedaar en kan ons nou die vrede en stilte geniet wat oor die land neergedaal het.”

Ons kon nie anders as om met hom saam te stem nie: Ja, miskien is hy tog reg – miskien is dit die “kort stilte” waarvan Siener gepraat het.

En daardie stilte was beslis kort van duur, want binne enkele maande na Marikana begin oorlogswolke in die Midde-Ooste saampak, steier Europa onder ‘n ekonomiese ineenstorting en teen November het die kerk se 1000-jarige Vrederyk skielik op die rand van die afgrond gewankel toe ‘n Arabiese Lente ook in die Oekraïne uitbreek. Skaars ‘n maand later verkas Mandela na die onderwêreld en word sy ape uit die oerwoud (die Bybel noem hulle veldduiwels – Jes. 13:21) onder ons losgelaat om vure dwarsoor die land aan te steek. Presies net soos wat Siener op 4 April 1915 geprofeteer het: “Ek sien ‘n doodskis wat in ‘n graf afsak, vure wat uitkom…”

Ja, aanstons sal ons dalk ook aanskou wat Siener kort na die begin van die 2de Vryheidsoorlog aan genl. De la Rey meegedeel het: “…Ek sien net ons huise en lande brand  – ’n vuurgloed van horison tot horison – alles toe onder rook en vlamme… Dit was verskriklik, Generaal!”

Seker een van die belangrikste “vure” wat hy vir ons dag sien “uitkom” het, is die volgende: “In hierdie tyd sien ek in Johannesburg ‘n baie groter staking as wat daar in 1922 was … Hierdie landswye staking sal die “oorlog” aan die Oos-Rand inlui, en die situasie in die Oos-Kaap sal só versleg dat die blankes daar inderhaas uit die stede (Port Elizabeth en Oos-Londen) gaan padgee.” Siener ook ’n gesig gehad van mense wat in Johannesburg se strate afbeweeg (massa-aksie), geweld breek dan in die stad uit en stakings kom landswyd voor: 1 Okt. 1917: “Die mieliestronke is bij Johannesburg aan brand.” 15 Jul. 1919: “Toe kom mense die zelfde richting uit met grawwe achter hulle ruggen (die stakers gaan huis toe) en toe hulle aan werk wil gaan toe is daar een groot vloer.” (Onderhandelings om weer te begin werk, val deur die mat).

Die huidige staking by die Rustenburg-platinum-myne is die grootste in die land se geskiedenis. Dit duur nou al 14 weke en die Jode en Engelse mynbase het al meer as R15 miljard verliese gely en die staat het sowat R10 miljard aan belasting verloor. Die meeste van die stakers kom uit die Oos-Kaap en baie van hulle het intussen reeds met busse huis toe vertrek om te kan oorleef (grawwe achter hulle ruggen.) Siener het ook voorspel dat onderhandelings om die staking te beëindig, niks sou oplewer nie. (Ons het dit pas gesien na die mislukte drie daelange geheime samesprekings tussen AMCU en die mynbase).

Impala Platinum-myn
Impala Platinum-myn

Die stakers wat agtergebly het, se mae is leeg en nou doen hulle wat die ape in Afrika nog altyd die beste kon doen: hulle plunder, verniel en breek af. Oor die naweek van 26/27 April het 4 000 van hulle die winkelsentrum langs die Impala Platinum se nummer 9 skag in die nanagure bestorm  en kaal gestroop. Talle huise en ‘n gemeenskapsaal is ook afgebrand. Die polisie het darem één van hulle gevang! Nou is daar ook niks meer om te eet nie,  want intussen het bykans ‘n honderd besighede in Rustenburg en omgewing reeds hulle deure gesluit. Dit het oornag in ‘n spookdorp verander. Maar in ander dorpe en stede sit ons bier in die hand, kyk rugby en sê: “Met ons sal dit nie gebeur nie.”

‘n Ander vuur wat nou weer uitgeslaan het, gloei al sedert die vroeë 19de eeu toe die Nederlandse garnisoen in die Kasteel na ‘n driejarige oorlog (1811-1814) teen die Engelse, onvoorwaardelik aan die Brit Sir David Baird, oorgegee het.

Daarna het die 1ste en 2de Vryheidsoorloë gevolg, en in Junie 1902, skryf H.T. Colenbrander: “Ongeag die vredesverdrag het die wêreld nog nie met die Boere afgereken nie…”

Dit was toe ook so en presies 40 jaar later vind die verraad by Tobroek plaas:

Time Magazine skryf in Julie1942 in ‘n artikel oor die Suid-Afrikaanse 2de Divisie se oorgawe by Tobroek aan die Afrika Korps op Sondag 21 Junie 1942 soos volg: “Die Britse eerste minister, Winston Churchill, het met skok verneem van genl-maj. HB Klopper, en sy 2de SA Divisie se kapitulasie by Tobroek. Churchill wat die nuus in die teenwoordigheid van die Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt ontvang het, het dit beskryf as ‘n geweldige slag vir die 8ste Leër (“a staggering blow to the Eigth Army”) en  ‘n skande (“disgrace”) vir die Suid-Afrikaners!” Des te meer omdat brig. A. Hayton van die 4de SA Brigade gesê het sy manne (die Suid-Afrikaners) was glo “onwillig om te veg”.

In die slot paragraaf van die berig lees ons dan hierdie skokkende woorde: “Daar moet nog ‘n oorlog opgewek word in Suid-Afrika, en wanneer dit plaasvind, sal ons alle Britse burgers verwyder en die res agterlaat om deur die swartes uitgewis te word….” (Daardie plan is nog steeds in plek).

Die berig in die Time Magazine bevestig vir ons dat die verraad van die Britse Empire by Tobroek nie net die 39-jarige Afrikaanssprekende generaal (die jongste wat die 2de Wêreldoorlog opgelewer het) en sy soldate wou verneder nie, maar ook die volk wat hulle verteenwoordig het.

In 1970/71 terwyl ek navorsing gedoen het vir ‘n roman oor SA se deelname aan die 2de Wêreldoorlog (Kruistog na die ewigheid) het genl. Klopper persoonlik en op band aan my vertel hoedat die Britse Agtste Leër hom en sy garnisoen van 32 220 man (waarvan meer as 10 000 Suid-Afrikaanse soldate was) by Tobroek in die rug gesteek het. “Op 18 Junie 1942 is ek deur die Britse bevelvoerder van die 8ste Leër, generaal Neil Richie, aangesê om Tobroek teen Rommel se oprukkende 15 divisies te verdedig. Richie het my belowe dat hy 116 kannone en 66 tenks na Raml-heuwel sou ontplooi om die Duitsers vandaar in die rug te slaan. Maar dit het later geblyk dat genl.  Richie glad nie van plan was om sy belofte na te kom nie, want toe ek die opdrag ontvang het, was die 8ste Leër alreeds besig om terug te val na die Egiptiese front 64 kilometer daarvandaan.”

(Links) Generaal Klopper saam met die Skrywer. (Regs) Kruistog na die Ewigheid - Tafelberg
(Links) Generaal Klopper saam met die Skrywer. (Regs) Kruistog na die Ewigheid – Tafelberg

Die gevolg was dat genl. Klopper en sy garnisoen heeltemal geïsoleer en spoedig deur Erwin Rommel se oormag omsingel is. Volgens genl. Klopper was daar op die aand van 19 Junie ‘n goeie geleentheid vir sy 2de SA Divisie om uit te breek, maar Richie het hom per telefoon verbied en beveel om tot die volgende aand te wag – wetende dat dit dan te laat sou wees.

“Ons is daar deur die Britte verraai en in die steek gelaat,” was genl. Klopper se woorde aan my.

SA krygsgevangenes by Tobroek.
SA krygsgevangenes by Tobroek

En vandag presies 200 jaar na die eerste Britse besetting van die Kaap, wens koningin Elizabeth II die ape uit die oerwoud geluk met die herdenking van hulle 20 jaar van demokrasie. Sy voeg dan by “Die bande tussen ons twee lande het oor die jare verdiep en volwasse geraak sedert Suid-Afrika se verandering in 1994 – en mag dit so voortduur…”

Die boodskap is natuurlik ook ‘n direkte gelukwensing aan Haar Majesteit se swart kamerade met die duisende blankes wat sedert 1994 deur hulle aangeval, vertrap, verguis,  verkrag, gemartel, vermink, besteel, gekaap en vermoor is.

Selfs die die Kerkstraatbom is in Londen beplan en nie in Moskou nie. Mandela het net die opdra daarvoor vanuit die tronk gegee.

Maar Engeland het alreeds in die 2de Vryheidsoorlog swartes teen die Boervolk opgehits en aangespoor om, veral ons vroue en dogters op die aller gruwelikste wyse te verneder.

‘n Duitse mediese dokter wat saam met die Boere geveg het, dr. Wilhelm Valentin, getuig hiervan in ‘n verslag wat in 1902 gepubliseer is onder die titel, Hunnen in Suid-Afrika, wat deur  Ernst Hofman & Kie, uitgegee is.

Volgens dr. Vallentin het “Britse soldate, asook hul gewapende swart handlangers, 35% van Boerevroue in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat verkrag. Engelse offisiere in Pretoria het die Irene-konsentrasiekamp deursoek vir meisies so jonk as tien en elf wat as seksslawe aangehou is en dae lank aanhoudend verkrag is … Hulle is in klein groepies na Pretoria gebring vir ontugtige doeleindes en hier, met aanwending van geweld en dwang, weerhouding van voedsel en ander pynigingsmaatreëls, word hulle gewillig gemaak.

“In Pretoria is hulle deur Engelse offisiere op brutale, onmenslike wyse gebruik. Hulle hou die ongelukkige meisies so lank daar, tot hulle werklik onbruikbaar (‘useless’) is. Hulle word na die kamp by Irene teruggeneem, vanwaar hulle dan vars ‘mensvleis’ laat kom. Al hierdie sake geskied heel openlik, en elkeen, offisier en manskap, dra kennis hiervan. Selfs Kitchener weet daarvan.

“Maar nie een enkele maatreël word getref om hierdie skandelike handel met mensesiele te verbied nie. Dikwels het enkele meisies daarin geslaag om op een of ander wyse by ons uit te kom, meisies van 16 jaar met sneeuwit hare, asof hulle ’n lewe van 100 jaar agter die rug het,” skryf dr. Vallentin.

‘n Mede-Duitse soldaat wat saam met Vallentin geveg het, vertel ook wat hy gesien het: “…Dié skurkkommando’s van die Engelse het kaffers opgekommandeer om die wit vrouens vas te hou terwyl die soldate hulle brutale verkragtings uitvoer. Een arme meisie is deur vier kaffers vasgehou sodat nege Engelse soldate haar kon verkrag. In die omgewing van Colenso het dieselfde skandelike lot ‘n boervrou en haar dogter te beurt geval. Die dogter, wat ook herhaaldelik verkrag is, het so gebloei dat sy later dood is. ‘n Aantal vroue lê nog in die hospitaal nadat hulle deur die Britte én kaffers verkrag is…”

Hierdie misdade teen ons volk is dalk maar net één van die redes waarom Siener Engeland se ondergang gesien het. Hy stel dit so: “Engeland se probleme sal nog baie groot word wanneer die gekleurde rasse uit Sy Majesteit se voormalige kolonies daarheen stroom en groot rasseprobleme tot gevolg hê want in Afrika sal daar verskriklike ellendes (oorlog en hongersnood) heers en desperate hordes vreemdelinge sal in Engeland en ander dele van Europa ‘n heenkome gaan soek. Engeland sal dan tot Amerika bid om hom te help, en nie tot die Here nie.”

Op 29 Aug. 2010, het die Libiese leier, kolonel Muammar Gaddafi (wat in Okt. 2011 deur rebellemagte vermoor is) in ‘n toespraak in Rome gewaarsku dat onwettige immigrante uit Afrika binnekort Europa kan verander in die Nuwe Afrika … “Europa loop die risiko om ‘n swart staat te word,” het hy gesê. “En ons het die Europese Unie se hulp nodig om hierdie
Leërmag barbare te stuit. Wat gaan blanke Christene se reaksie wees oor die inval van hierdie verhongerde, onopgevoede barbare? Ons moet saamwerk om iets daaraan te doen!”

Pleks daarvan om na Gaddafi te luister, het hulle hom doodgemaak. Hy was 100% korrek, want in net twee dae vanjaar het meer as 4 000 onwettige immigrante Europa uit Afrika binnegestroom. Die Italiaanse sekretaris van Binnelandse Sake, Angelini Alfano, het gewaarsku dat nog meer as ‘n halfmiljoen aan die oorkant van die Mediterreense See op die Noord-Afrikaanse strande wag vir bote om hulle ook na Engeland en Europa te neem.

Muammar Gaddafi en Angelini Alfano het maar net bevestig wat Siener lankal voorspel het: Engeland en Europa gaan nog deur miljoene swartes uit Afrika oorstroom word!

Maar dis nie net in Suid-Afrika waar vure uitkom nie – ook die res van die wêreld staan vandag in vlamme:

In die Oekraïne (Rusland) is Siener se verwagte “ontsaglike burgeroorlog” reeds goed op dreef, en die VSA gaan steeds voort om pres. Poetin te tart, sodat hy in die Oekraïne moet ingryp – en Amerika ook tot die stryd kan toetree. Die afgelope paar jaar het Bush en Obama vergeefs probeer om eers Iran en daarna Sirië in ‘n konflik te betrek, maar dit wou nie slaag nie.

Siener het ook uitdruklik voorspel dat die Derde Wêreldoorlog sal begin wanneer Amerika en Rusland mekaar pak.

En dit staan nou voor die deur.

Kyk ons na die Messias se profesieë hieroor, kry ons ‘n meer volledige prentjie van die skrikwekkende aakligheid daarvan. Luk. 21:10, 11, 26:  “Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom … en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word….”

Vandag beveg nasies en koninkryke mekaar van noord na suid, van wes na oos. Hongersnood eis daaglik duisende lewens, en oraloor is daar aardskuddings, beroeringe en verskriklike dinge wat die mensdom met vrees en angs vervul. In Matteus sê die Messias dis die begin van ons smarte.

Wat staan ons te doen in hierdie tye van benoudheid?  Siener het gesê in die verre toekoms sien hy “…’n donkerte oor die land neerdaal. En my advies is: veg, al veg julle ook met jul rug teen die muur!” Miskien is daardie donkerte baie nader as wat ons dink. En dit herinner my aan wat Roger Teale op 4 April 1994 in Durban gesê het: “Maak julle maar daarvoor gereed, geweld sal in hierdie land uitbreek. Dit sal begin in April/Mei (hy het nie die jaartal genoem nie.) Julle rand sal niks werd wees nie. (In 1994 toe hy hierdie boodskap gebring het, het ons net meer as R2 vir ‘n liter brandstof betaal, nou is dit byna R15.) Julle bloed gaan in die strate loop. Julle moet tot God bid dat hy julle land, julle huise, julle besittings, julle geliefdes, julle vroue en kinders in daardie uur van verskrikking sal uitspaar…”

Daar is elke dag beroeringe hier en dwarsoor die wêreld. En wat tans by die Yellowstone-kaldera onder die Yellowstone Nasionale Park in Wyoming, VSA, gebeur, is maar net één van die onheile wat die voortbestaan van die mens bedreig.

Bisons wat op die vlug slaan as gevolg van aardskuddings rondom die Yellowstone vulkaan
Bisons wat op die vlug slaan as gevolg van aardskuddings by die vulkaan in Yellowstone.

‘n  Kaldera is ‘n vulkaan sonder die kegelvormige berg en bars uit oor ‘n groot gebied. Jare lank al word die seismologiese aktiwiteite in Yellowstone dopgehou met die hoop dat waarskuwings vroegtydig die uitgestuur kan word. Onlangs was dit op die nuus dat die bisons uit die park padgee – ‘n aanduiding dat ‘n uitbarsting te wagte kan wees. ‘n Amerikaner-natuurbewaarder het gesê dat ook die elke uit die park wegvlug. Die uitbarsting kan dus nie baie lank in die toekoms wees nie.

Die Amerikaanse regering is naarstiglik besig om ‘n noodplan in plek te kry om hulle reusebevolking te beveilig. Dit het pas aan die lig gekom dat die ANC-regering ‘n versoek van die VSA van die hand gewys om deel te wees van ‘n Amerikaanse rampbestuursplan waaruit Suid-Afrika $10 miljard per jaar (meer as R100 miljard) vir tien jaar sou ontvang. Daarvolgens sou tydelike huisvesting vir miljoene Amerikaanse burgers in Suid-Afrika gebou word ingeval die Yellowstone-supervulkaan die een of ander tyd tot uitbarsting kom. Die woonplekke sou in die Karoo en Kalahari opgerig word.

Hierdie versoek van die VSA bevestig dalk Siener se gesig dat talle buitelandse blankes in ‘n tyd van nood na Suid-Afrika sal vlug. Volgens Sipho Mathetwe van Buitelandse Sake is daar 200 miljoen witmense in Amerika “en as te veel van hulle Suid-Afrika toe vlug, kan dit ‘n groot probleem veroorsaak, selfs al is hier genoeg huisvesting en infrastruktuur beskikbaar. Dit sal die land destabiliseer en kan selfs apartheid laat terugkom. Suid-Afrika is nie te koop nie.”

Maar na verneem word, het Zuma tog die eerste betaling van $10 miljard ontvang en was Mathetwe se uitlating net om swart ondersteuners gerus te stel.

Na wat verneem word, is daar ‘n moontlikheid dat die totale finansiële ineenstorting van die wêreld se geldstelsel oor ‘n naweek kan plaasvind. Aandelebeurse sal tot dan geleidelik verbeter om op die beplande Vrydagmiddag op sy hoogste vlak in maande te sluit. Dit sal die publiek en beleggers gerusstel en vertroue gee dat die ekonomie in die komende dae of weke weer volkome kan “herstel”. Maar daardie Maandagoggend sal hulle met verslaentheid en skok verneem dat die ganse wêreldekonomie oornag tot in die as getuimel het en dat banke nie net triljoene dollar/pond/rand verloor het nie, maar dat dit wat oorgebly het, feitlik waardeloos sal wees.

Miskien het Nicolaas van Rensburg ook dit gesien toe hy voorspel het dat ons geld nog minder werd gaan wees as plakpapier.

Slotgedagte

Die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog (1914) het hy al in 1911 aan genl. De la Rey voorspel: “Ek het die afgelope ruk dikwels ’n donkerte oor die wêreld sien toesak. Dis ’n donkerte waarin baie nasies sal ondergaan.”

En vroeg in die twintigerjare beskryf hy begin van die 2de Wêreldoorlog (1939) só aan sy vriend, Boy Mussmann: “Vure slaan uit in Europa; daarna val ’n man in ’n kruitvat wat ontplof, ’n vrou in swart klere verskyn, sy is swaar in rou.” Dan sien hy ’n gesig van gaar (gekookte) bloed. Van die noordelike Yssee af tot aan die Swartsee in die suide sal Duitsland met die Russe in ’n stryd gewikkel wees, en kort voor die oorlog eindig, sien hy ’n emmer bloed omval (die verwoesting van Dresden).

Hoewel 76 miljoene mense in die twee Wêreldoorloë gesterf het, was sy gesig oor die uitbreek en verloop van die Derde Wêreldoorlog (15 Augustus 1923), seker een van die mees ontstellende visioene wat hy gehad het:

“Ek sien die aarde is pikswart … Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop…”

En as dit alles verby is? Wat dan?

Johanna Brandt het in Die Smeltkroes gesê daar wag ‘n wonderwerk vir ons wat onmoontlik lyk, maar God sal dit volbring: Ons sal dan een regering hê met een vlag – dieselfde wat Siener gesê het…

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

76 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Herman

Puik opsomming Adriaan! Operation American Spring om Obama te verwyder , 16 Mei 2014. Italiaanse ministerie verwag derduisende Afrikane om na Italie te verkas. Eurasia blok is amper in plek. Amerika word tans geisoleer met die gevolg dat die dollar se dae getel is!

Boer

Dag oom Adriaan. Ek is so bly jy kom so met die waarheid uit. Soos jy self daar se, die swarte is nie die bedreiging nie, jy skryf self daar die geweer gaan weggeklap word. Daarom kan die Afrikaner groepe en organosasies nou maar ophou met hulle polarisasie van wittes teen swartes, soos jy tereg daar se die swartes is nie die probleem nie. Hulle is wel ‘n direkte bedreiging maar hulle aanval op ons gaan nie verloop soos die Afrikaner profete daagliks profeteer nie. Beide Siener en Watermeyer het gese dat die grootste bedreiging en die grootste stryd wat… Read more »

Minette

Kyk maar na die moorde in die land, verbeel ek my of wat dat dit die meerderheid boere is. Bedoelende wit afr sprekende Boere!! As ek so nadi lyste name kyk van vermoordes in S.A. is dit die boere nasie. Moet wakker skrik en op hul kniee val en ons Almagtige hemelse vader begin aanroep!

JB

Churchill het ‘n raad van ondersoek na die gebeure by Tobruk ingestel. Die bevinding van die ondersoek was nooit bekend gemaak nie. Ek is seker daarvan dat die waarheid by VHK (as daar nog so ‘n plek bestaan)iewers in die argiewe geliasseer is. Nog een een van daardie dinge wat Jan Smuts weggesteek en toegesmeer het. Churchill was mos sy ‘buddy’.

Generaal Hendrik Klopper is as swartskaap vir die Tobruk fiasko graf toe.

JB

Adriaan

Ek dink jy was bevoorreg om Generaal Klopper te ontmoet het. As ek dit nie mis het nie het hy na die oorlog heeltemal uit die publieke oog verdwyn. Dit kan seker ‘n baie interessante artikel wees oor jul ontmoeting. Hoe jy die man ervaar het en so aan. As ‘n mens rondkrap oor hom is dit asof daar ‘n gordyn is. Geen inligting is beskikbaar nie. Jammer hy het nie ‘n autobiografie in sy testament nagelaat nie. Of is daar?

Groete

Adriaan

JB, baie dankie. Ja, dis was ‘n voorreg om iemand soos genl Klopper te ken. My onderhoude met hom het oor oor meer as twee jaar gestrek. Hy was ‘n baie beskeie en nederige mens en het al my vrae (soms pynlike vrae) eerlik en sonder skroom beantwoord. Wat ek ook baie goed kan onthou, was sy groot bewonder vir Erwin Rommel as militêre strateeg. Die dag met die vrystelling van Kruistog na die ewigheid, het hy aan my ‘n koerantuitknipsel oorhanig waarin generaal Neil Richie erken het dat hy die 2de SA Divisie in die steek gelaat het en… Read more »

Phillip

Genk Klopper was nie die jongste Genl nie. Sylvester Stadler was op 34 jarige ouderdom die bevelvoerder van die 9de SS divisie Hohhenstaufen gewees. Hy is in 2002 in die ouderdom van 94 oorlede.

fanie

Hallo Leonor,

Jy mag die Almagtige se naam nie ydelik gebruik nie, daarom verwys ons meestal na die Almgatige ens.

Ek het na daardie Great White Desrt gaan kyk en ek dink dis snert. Die oomblik as mense kom met evolusie en sulke twak dan ontken hulle die Almagtige se Skeppingsvermoee. Die aarde is waarskynlik nie veel ouer as 6000 jaar nie, soos dieselfde Bybel wat hulle so selektief aanhaal vir hulle se. As jy gaan google dan sal jy sien daar is hope bewyse dat die aarde nie ouer as 6000 jaar is nie en op joutube dieselfde.

Helgard

Fanie, ek stem saam met jou. Leonor, pas op vir die bietjie gif by die gesonde bord kos. Dis nie die 99% kos wat n’ mens siek maak nie, maar die 1% gif. Ek weet dis van die onderwerp af, wou maar net my mening gee. Oom Adrian, dankie wir die inligting. Ek kom kyk kort kort op die blad vir nuwe skrywe. Dit gee ons BOEREVOLK moed.

Dirk Albers

Mense, ek was lanklaas SO opgewonde oor alles wat aan die gang is, hier, en oorsee ! As die verkiesing nie gebeur nie, gaan n klomp mense hap na lug soos n vis wat uit die water getrek is ! Gelukkig kyk ons ” wat weet ” na die groter prentjie. Dit is egter baie onaangenaam dat as jy iewers heen wil ry, moet jy eers bepaal of die barbare klippe gooi op jou pad ! Ek waarsku al lankal vir volksgenote om NIE in die nag te ry nie, tensy jy absoluut geen keuse het nie. Drieuur in die… Read more »

JB

Leonor Bosman Dit sal nou lyk of ek hier op ‘n wa spring maar dit is nie so nie. Ek wil net ‘n ding uitwys. As die KKK wat jy genoem het die Klu Klux Klan is … loop wye draaie om die spul. Ek het altyd gedink die KKK is pro-wit so dit is oraait. Groot FOUT gewees. Dit is van die duiwel. Net soos vrymesselary en mormone en ander dinge. Mense sien dit nie vir wat dit is nie. Gaan krap ‘n bietjie. As ek jou nou iets probeer wysmaak het wat jy alreeds weet, verskoon dan asseblief.… Read more »

Willem

Pragtig saamgevat Adriaan. Mens kan nie anders as om te dink dat die Beloofde Tyd binnekort moet aanbreek nie. Óns wat só lank al daarop wag met swaarkry, sug en kreun, vir óns gaan daar nou ʼn lig aan wat nooit weer geblus sal word nie.

KleinVrystaat

Boer: Dit is die akuraatste beskrywing wat ek nog gelees het! Bravo!!!
Adriaan. Puik, soos altyd, baie dankie.

DINK WEER

Leonor, ek wil graag rustig en NIE beledigend met jou verskil oor dat daar bewyse is dat die aarde ouer is as 6000 jaar. Dit is juis die teenoorgestelde. Daar is Geen bewyse dat die aarde ouer is as 6000 jaar. Stap nou rustig saam met my deur die volgende feite . Onthou een ding wat Anton Rupert gese het wat darem waar is , is dat ” Elke mens het die reg op sy/haar opinie, maar geen mens het die reg om verkeerd te wees in sy feite nie” 1: Daar is n paar metodes om volgens moderne wetenskaplikes… Read more »

DINK WEER

Leonor, ek gaan kortliks probeer antwoord aangesien hierdie onderwerp al 6000 jaar lank geredeneer word sal 2000 woorde seker nie genoeg wees 1)’n Ligjaar is n wiskundige wetenskaplike beskrywing van die spoed van lig in die buitenste ruimte. Jy gebruik dus wetenskaplike terme. 2) Algemeen word aanvaar dat spoed buite die ruimte dieselde gemeet word as op aarde. 3) selfs Einstein se teorie oor gravitasie GR gee indikasie dat gravitasie beinvloed tyd. Dit is gemeet dat horlosies hoe hoer dit geplaas word van die aarde se oppervlakte waar gravitasie minder word, loop vinniger as die onder op die aarde, net… Read more »

Juan-Louis

Leonor Bosman
Net n paar vrae vir u: Luister u vir JAHWEH self of vir u vriend? Vra u self vir JAHWEH wat is waar en wat is vals? Hierdie wetenskaplikes is die einstes wat se dat JAHWAH nie bestaan nie.

Helgard

Leonor, wetenskaplikes het na die sout persentasie in die oseaan gaan kyk en n’ studie daarvan gaan maak. Oor n’ tydperk van 20 jaar het hulle die gemiddeld gekry waarmee die soutpersentasie toe neem in die oseaan. Hulle het toe die som gemaak en terug gewerk om vas te stel hoe lank terug die oseaan vars water was. En die antwoord was omgeveer 4400 jaar gelede. My vraag aan jou is: as die aarde 4.6 blijoen jaar oud is, waarom bevat die oseaan nie meer sout nie?

hb

Die afleiding wat ek maak op Boer se vroeere skrywe is dat die boer die landbouer is en die Afrikaner die stedeling. Ek is n Afrikaans sprekende wit Suid-Afrikaanse stedeling in hart en siel wat alles sou opoffer vir my land ,so volgens Boer is ek uitgesluit in die land waar die Vierkleur weer sal wapper.

JB

hb

Afrikaner? Boer? Nie ‘n maklike onderwerp nie. Ook nie so wit of swart nie. Of dit is dalk? Gaan lees by: http://www.boereseparatiste.com/ As jy deur dit alles gelees het sal jy baie dinge beter verstaan.

Ek self bly in die stad, in Transvaal maar is ‘n Boer. Boer of Afrikaner het niks te doen met landelik of stedelik nie.

Adriaan self gebruik die woord Afrikaner en Boer omtrent in ewe maat in sy boeke.

Uiteindelik sal dit gaan oor mense met BoereHarte. Selfs Engelse mense … met BoereHarte …

Groete

hb

Dankie JB. Ek voel verlig.

Helgard

hb

Die woord Boer is n’ volksnaam en nie n’ beroep naam nie. Ek self het ook nie mooi verstaan nie. Boer of Boerevolk is n’ identiteit. Mens kan ure hieroor praat en bladsye lank verdydelik, maar as ek dit kort en kragtig kan verdydelik is die Boer, of Boerevolk, die nageslag van die voortrekers. Kort en kragtig…

Mimi

Jammer oor die onkunde, maar kan iemand verduidelik hoe die vierkleur weer gaan wapper? Ek sou dit baie graag wou he

JB

Mimi Baie dinge gaan gebeur wat aanleiding gaan gee tot die ‘weer wapper van die Vierkleur’. Aan die einde van die gebeure sal dit ‘n spontane byeen/samekoms wees van ons Boervolk om teen dit en wat, en wie ons nog altyd ingedoen het, te veg. Om dit finaal van ons rue af te kry. Om dit finaal te vernietig. Dit sal ‘n oorlog wees. Bloed. Selfs broer teen broer en vader teen seun. Dit is hoe. Brutaal en genadeloos. Ons finale Vryheidsstryd. My Vierkleur het ek gekoop by die voortrekkermonument se kurio winkel voordat ek geweet het watse ‘n duiwelse… Read more »

Dirk Albers

Vriende, kom laat ons nou nie weer hierdie Boer/Afrikaner ding aan die gang sit nie want NIKS goed kom daaruit nie ! Ek maak n voorspelling vandag nl. Die EERSTE groep, kerk, beweging, politieke party wat die WAPEN OPTEL om ons ALMAL van die satans te bevry, gaan die volgende regeerders van hierdie land wees. Hulle sal BESLIS onder instruksie van Jahweh van die Leërskare wees, want die wonderwerk wat hier gaan gebeur gaan SO groot wees dat die HELE wêreld daarvan sal kennis neem. Miskien gee Vader selfs ons n NUWE naam ! Miskien funksioneer ons selfs weer onder… Read more »

Ben

Vierkleur: CVO-skole laat dit simbolies weer wapper.

Geweld: noe sonner hulp van Duitsland nie.

Ben

Vierkleur: CVO-skole laat dit simbolies weer wapper

Geweld: nie sonder hulp van Duitsland nie.

rieks

Adriaan, ek lees deur jou artikel .. o.a. van die perde wat tot by hul stange in die bloed sal staan .. as kleindogtertjie onthou ek wat my Oupa altyd vir my vertel het> Hy het baie uit die Woord met my gepraat, maar een ding wat ek onthou wat hy gese het, mense sal met geld in hulle beursies loop en kos soek, daar sal niks wees om te koop nie, daar sal oorlog kom aan die einde van tyd en die perde sal tot by hul stange in die bloed loop, ander opmerking wat hy soms gemaak het… Read more »

Dirk Albers

Vriende, verbeel ek my, of is die ” stemmers ” besig om koorsagtig onder ons nie-stemmers, bekeerlinge te probeer maak ! Ek lees verskeie konserwatiewe webtuistes, en ek kry regtig hierdie indruk. Ek dink dit is omdat hulle miskien besef dat die ” verkiesing-fopspeen” na twintig jaar sy gat gaan sien ! Ek dink oor n paar dae gaan n hele paar soustrein ryers sit sonder n job ! Selfs die swart kiesers begin intelligente geluide maak oor hierdie politieke klugspel ! Soos wat daar al gesê is : You can fool some people, some of the time, but not… Read more »

JB

Leonor Bosman Vir my is die keuse om aan die ‘verkiesing’ deel te neem of nie deel te neem ‘n maklike een. Ek neem nie deel nie. Het nog nie weer na die 1992 referendum nie en sal ook nie. Ek is nou ‘n nie-stemmer. Ek het in 1992 nee gestem vir die gemors waarin ons vandag sit. Daarom kan ek ook nie deelneem aan die gemors waarvoor ek nee gestem het nie. So maklik soos dit. ‘n Beginsel wat ek nie gaan prysgee nie. Ek sal nie my gewete verkrag of my siel verkoop deur deel te neem nie.… Read more »

Jan Brits

ANC at pains to silence the booing 02 May 2014 00:00| Matuma Letsoalo Documenting the details of thousands of supporters is one of the tactics the ANC is using to try to ensure Jacob Zuma is not booed at its final rally. Zuma has been heckled twice in recent months at Soweto’s FNB Stadium. (Oupa Nkosi, M&G) Boosting its fortunes and avoiding any booing of the president seems to be the priority of the ANC leadership at the party’s Siyanqoba (victory) rally at Johannesburg’s FNB Stadium on Sunday. A nervous ANC has done everything in the security book to protect… Read more »

Dirk Albers

Leonor, elke persoon het seker sy/haar persoonlike redes, maar vir wat dit werd is gee ek my motivering. Ek is n Boer, en geen Boer sal OOIT aanvaar dat n swart barbbaar oor hom/haar regeer nie ! Ons voorouers kon nie eers die Engelse aanvaar nie, en ons is almal Adamiete/Israeliete. Al die praatjies van ” democracy ” het GEEN invloed op my denke nie. Ek het met GROOT moeite los gebreek van ALLE kerke. Om weg te breek van die ” politiek ” was eintlik maklik. Net om in n ry te staan met n barbaar, al is dit… Read more »

DINK WEER

Dirk, Ek hou van die datum 31 Mei. Die datum het gekom omdat die ? laer huis in Brittanje op 20 Mei1910 besluit het die Unie van Sa moet gebeur en dit is op daardie Datum ingestem.
Oom Jaap se gesegde:
1) STEM REG, BLY WEG… (HNP)
Die eff is n Castle stout, die anc is ‘n Castle en die da is n Castle light”
Dit is maar soos dit is
groete

Dirk Albers

Vriende, laat my tog n bietjie humor met julle deel. Ek hoor oor die nuus dat malema se handlanger in die Kaap gaan die see ” nasionaliseer ! ” Ek glo hy bedoel eintlik die rykdomme wat uit die see te haal is, maar dit kom nogtans BAIE snaaks oor ! Leonor, hierdie is die tipe politikus waarvoor ek kan gaan. Miskien moet jy deelname heroorweeg ? Hierdie ou glo aan : If you cant go BIG, go home ! !

Eluk

In my diepste wese voel ek ook FW de Klerk moet in die publiek vir hoogverraad (hv.)gehang word. Maar hoe wil die mense n saak van hv hou maar die beskuldegde is nie daar om sy verweer(ja ek weet FW het niks) te lewer nie? Sou dit nie wyser wees om eerder die veldtog te begin met iets soos :gesoek;fw deklerk vir hoogverraad teen die volk; interne volksaak. Of iets soortsgelyks nie. Dan kan hierdie volks liggaan wat die aksie wil loods selfs die sioniste versoek om fw aan hulle as volksliggaam uit te lewer. Maar watse poppekas hulle nou… Read more »

Eluk

Ek besef daar is ook n teen argument dat net so min soos ons in den haag sal slaag, net so min sal die sionista fw uitlewer. Maar as die huidige aksie se saak van hoogverraad klaar is en fw is denkbeeldig gevonnis, is dit klaar en die res van die volk op die kantlyn sal net wonder wat het die regses probeer, dis nou as hulle ooit notisie neem dat daar so n aksie is. Die teendeel, deur te vra vir uitlewering vir n latere saak van hv sal n langer volks aksie wees en het potensiaal om oor… Read more »

Eluk

Bogenoemde is my beskeie mening, maar laat ons eerder tot God bid vir wysheid en insig en dat Sy wil geskied.

rieks

Net iets wat ek wil deel. Ek hoor iets baie interessants : Die Woord se God stel Leiers aan – reg? Wel, kom ons kyk profeties na dit. God wil iets bereik in die wereld, daar is verskeie leiers wat ons dink nie in hul posisies moet wees waar hul is nie. Of ons dink hul hoort daar of nie, profeties gesproke word die spesifieke leiers aangestel sodat God se Profetiese wil in werking kom in ‘n spesifieke tydvak sodat die wereld kan weet Hy is nog steeds God. Ons mor en ons is ongelukkig ook hier in RSA met… Read more »

Dirk Albers

Eluk, jy maak waardige, goed deurdagte stellings, en as Vader nie tevrede met hierdie aksie is nie, sal dit n doodgebore baba wees ! Self kyk ek op n meer praktiese vlak daarna. Ek glo BAIE slagoffers van die sataniese konkoksie wat die nuwe RSA genoem word, sal daar wil wees om simpatie met mede volksgenote te toon. Miskien sal hulle selfs ” closure ” kan kry vir die smarte wat hulle self al deurgemaak het. Omdat meeste media net lieg, het ons nie n idee van hoeveel smart en lyding daagliks in hierdie land gebeur nie ! En as… Read more »

Dirk Albers

Regstelling ! Ek is aangetree deur n goeie vriend oor my plasing op 1 Mei. Hy sê dit lyk of ek kapituleer voor die aanslag van die afrikaners deur te probeer vrede maak en/of die onderwerp te probeer vermy ! Die plasing van ” Boer ” op 29 April, is presies wat ek ook glo. Ek voel net daar word te veel tyd hieraan spandeer op VERSKEIE webtuistes. Die Boere wat nog dink hulle is Afrikaners, sal op Vader se tyd in die kraal kom. Al is dit met n wolf wat hulle jaag, en hap hap aan hulle sterte,… Read more »

Ben

“En as dit alles verby is, wat dan?” Ek dink ons moet opppas vir rassistiese benaderings, want Siener het gewaarsku teen gebrekkige sosio/politiese/godsdienstge strukture en oor die verlies aan mag en gepraat van vrede. As die Afrikaner/Boer of wat ook-al jy hulle/ons wil noem geetselike integriteit het sal vrede uiteindelik heers en mense sal verstaan wat dit beteken om die Sabatsrus in te gaan, m.a.w. wat dit beteken om te Rus van jou werke elke dag.

Ben

geestelike pardon

Boer

Goeie dag almal.

Die Boer kan nie en sal nooit ‘n Afrikaner wees of word nie. http://www.boervolk.net

Dan 2 vers 43: Dat U die yster met kleigrond gesien het – hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

Sheugnet

…en tog, Boer, gaan al die stamme van Israel weer een word…

Willem

Ek kyk so na hierdie klomp poste op hierdie artikel en daar is amper blou-all relevansie. Julle gebruik net Adriaan se blok om van jul persoonlike opinies oor dit en dat te lug, maar verder as dit kom julle nie – julle klink soos ‘n klomp ADD (Attention Deficit Disorder)kinders in ‘n voorskool! Kom aan, raak tog relevant tot die geplaasde artikel en hou op klets…!

Boer

“Die begin van ons smarte”
Wag totdat hierdie massas barbare uitvind die Afrikaner het vir hulle gelieg oor wie se land hierdie werklik is, dan gaan dit beslis die begin van die Afrikaner se smarte wees, dit het niks met die Boere te doen nie.

Dankie vir die skuk oor dr Wilhelm se boek, dit was ‘n Afrikaner wat die Boer vroue gedwonge in sy bordeel aangehou het in Irene. Laai gerus Oom Jan se 4 Mei 2014 praatjie af op http://www.boervolkradio.co.za, hy praat daarvan.

Dirk Albers

Willem, dit maak my baie bekommerd om n pos soos joune te lees ! Eintlik is Adriaan die enigste een hier wat kwalifiseer om so n pos te plaas, want hy is die kaptein van hierdie skip, wat met sy harde werk en toewyding tot stand gekom het. Die ergste is, jy val sommer ALMAL aan ! ! Ons aanvaar dat daar debat kan ontstaan tussen twee of drie persone van tyd tot tyd, en daar is n regte enn verkeerde manier om dit te hanteer. Oor die algemeen voel ek dit word reg en mooi op hierdie webtuiste hanteer.… Read more »

Jan Brits

Die finale spyker in die kis Amcu: Platinum cabal has failed 51 minutes ago Reuters and Sapa Johannesburg – The Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) said on Monday it will call an industry-wide strike if Anglo American Platinum [JSE:AMS] closes shafts because of its ongoing strike. The union said no wage talks are scheduled, and that the strike will continue with no new mandate from workers. Amcu said the platinum ‘cabal’ has failed in its attempt to sell its offer to workers. Only an “honourable settlement” can resolve the three-month long strike in the platinum sector, the union… Read more »

JB

Jan Brits

Die ding … die begin …? Kyk hoe sleg gaan dit al in Rustenburg dorp en omstreke. Nog nooit in ons tyd waarvan ek weet was die effek van ‘n staking so groot en so verwoestend nie. Nie waarvan ek weet nie.

Ek vermoed die bol is aan die rol en sal nie maklik gekeer kan word nie.

Ek kry ‘n koue gevoel hier in my maag … Ons weet wat dalk nou aan die kom is maar dit knaag nog steeds hier diep binnekant.

Onrustigheid.

Juan-Louis

Leonor Bosman Ek het nie bedoel om enigiemand sleg te se nie, inteendeel het ek groot respek vir julle wat elke dag bewys dat daar wel n lewendige GOD is wat alles geskape het. In my gees voel ek net dat hierdie inligting glad nie reg is nie. Ek is jammer as ek u ook op n persoonlike vlak sleg gese het deur om na wetenskaplikes oor die algemeen te verwys, dit was glad nie my bedoeling nie, ek het ook nie bedoel om u verhouding met JAHWEH te twyfel nie, maar iets voel net nie reg hier nie. ek… Read more »

Juan-Louis

Leonor Bosman Dis nie u skuld nie, ek het sonder dat ek agtergekom het u uitgelok en daarvoor vra ek om verskoning. Ons almal is opsoek na antwoorde, en daagliks sien u eerstehands wonderwerke van YAHWEH waarvan party van ons net kan lees, ek wens net daar was byeenkomste waar ons volk bymekaar kon kom om mekaar te bemoedig, waar die Heilige gees, YASHUA en YAHWEH die middelpunt is. Solank ons nooit ophou om aan Yahweh vas te hou nie sal alles op die ou end tog reg uitwerk, maak nie saak hoe ons opinies verskil of wie reg of… Read more »

Juan-Louis

Ja u praat die waarheid, oom Adriaan het sowaar sy lewe op die spel geplaas om ons volk te waarsku, en dat ons nog hier bymekaar kan kom is soos u se n seen. Aan oom Adriaan se ek baie dankie vir die artikels wat oom plaas, ek kan gewoonlik nie wag dat die volgende een geplaas word nie. Daar is soveel inligting wat mens nerens anders kan kry nie.
Dankie
Juan-Louis

Naartjie

Ek raak so opgewonde, dit borrel binne my. Ek voel self om Nkandla of iemand te gaan opblaas net om die bal aan die rol te sit.

Mimi

Is die wysheid van die mens nie dwaasheid by YHWH nie?

TEESEE

Mimi,jy is so reg,en baie bly om te sien,dat jy die REGTE NAAM van ONS VADER gebruik.Ons los alles in YHWH se hande-Wanneer sal SY VOLK leer ,dat ons moet terug draai na YHWH.Ons is besig om deur die smeltkroes te gaan.

Mimi

Dankie Leonor, jy het mooi geantwoord, en ek stem saam. Ek dink maar net aan die sogenaamde verligtes wat hulle so slim hou. Hulle is in vir n groot ontnugtering die dag as die uur geslaan het. Hulle haat die waarheid en gee voor dat hulle alle wysheid besit. Hulle wysheid is dwaasheid by YHWH. Die Lig sal hulle duistere werke openbaar.

Helgard

Leonor, nie ek of jy gaan mekaar oortuig van wat die waarheid is nie. Ek kan sien aan jou skrywe dat jy n’ groot gelowege is. Maar niemand op hierdie aarde sal my oortuig dat die aarde biljoene jare oud is nie.

Dirk Albers

Ek kan nie help om te dink dat die uitslae van verkiesings in die ” ruwe ” NSA word gekook ! Kyk hoe goed word matriek uitslae ” aangepas ” om die resultate beter te laat lyk ! Die algemene etos in hierdie land is NIE om te presteer na n hoër vlak of standaard nie. Nee, die korrupte, makliker, onwettige manier is die pad om te volg. Die tragedie is dat meer en meer blankes deur hierdie derde wêreld kanker besoedel en besmet word ! Waar gaan dit alles eindig ? Vir twintig jaar vermaan ” geestelike leiers ”… Read more »

AntSan

Ja vandag sit die oorblyfsel in sak en as. Misnoeg en verslae. Slegs ons Trooster hou ons staande. Mense is onbetroubaar, ons hoop te veel op mense. Ons is die slinkste nasie op aarde, steek mekaar aanhoudend in die rug. Mag die Strafgerig van Vader gou kom.

Julie

so…hoe gaan dit nog hierso? alles goed? is almal gereed vir die “volgende 900 jaar”?

http://herbergbulletin.blogspot.com/2014/05/the-bible-boers.html

DINK WEER

Front Nationaal loop loshande voor onder die grootste verloorders met 5000 arme siele wat hul tyd gaan mors het om vir die grapjasse te stem!
Oom Jaap Marais was reg!
STEM REG BLY WEG!

Dirk Albers

Leonor, jou woorde van die 8ste is skaars koud, toe slaan die barbare toe in Brits ! Die mense het toe n optog gehou, vir wat dit werd was. Feit is, Brits het al BAIE deurgeloop. Al ken ek nie die slagoffers nie, is die ” Apartheids-woede ” besig om op te bou. Miskien vind Vader my goed genoeg om, wanneer die tyd daar is, Sy Banvloek, op al die vyande van die Boerevolk te bestel ! Maar die krag is min, en die gesondheid ook nie meer so goed nie. Miskien sal ek net met pen in hand kan… Read more »

Wouter Pretorius

Dankie Mnr Adriaan Snyman vir al jou bydraes oor die Jare met die boeke en artikels van Siener Van Rensburg. Ek wil graag n paar gedagtes met julle deel. Oom Siener, van alles wat ek gelees het was n gelowige! As n mens mooi kyk sal jy sien dat die kern boodskap was nog altyd vir die Afrikaner Volk om na God te draai en dat God n plan het met die Afrikaner/Boer. Siener se geloofs oortuiging moet dan in ag geneem word? Die Siener was n Christen volgens die Gereformeerde leer (Dopper). Ons het in 1652 met die Gereformeerde… Read more »

Dirk Albers

Baie mooi gestel Leonor ! Vir meeste mense is ons benadering ” on-christelik ! ” Maar ek steur my lankal nie meer daaraan nie. Ek beveel altyd aan dat hulle die Apokriewe boek, ” Die Opregte ” lees. Dit is soos n oorlogs handleiding vir die Gideonsbende wat die ” vuil werk ” moet doen sodat die Volk in veiligheid kan lewe. Hoekom het Siener gepraat van die ” verskrikking van die Here ” wat oor die Boerevolk se vyande kom ? Dit is niks anders as die Banvloek, waarvan baie ” christene ” niks weet nie ! Die manne… Read more »

Willem

AS A RESPONSIBLE CITIZEN AND AN ADVOCATE OF THE HIGHEST COURT OF THIS BELEAGURED LAND, I NOW PUBLISH THIS E-MAIL THAT ARRIVED IN MY INBOX – jammer dis nie vertaal, maar julle sal verstaan en ondervind wat al dae lank in my gemoed is.. THIS IS BY NO MEANS A ONE OF A KIND INCIDENT – THIS IS NOW INTO ITS 20TH YEAR OF ANC RULE AND IS EPIDEMIC!!! MORE THAN 4,000 BILINGUAL WHITE FARMERS AND THEIR FAMILIES HAVE BEEN BRUTALLY MAIMED AND MURDERED OUT OF SHEER HATRED BY ANC SUPPORTERS SINCE ANC RULE 20 YEARS AGO. MORE THAN 70,000… Read more »

Dirk Albers

Dankie Willem dat ons weer in BESONDERHEID kan sien wat om ons aangaan. Die liberale media verkies om nie in besonderhede in te gaan nie, want dit pas nie hulle agenda nie. Hierdie ding gaan BAIE erger word, want nou dat Malema in die ” parlement ” is, sien sy onderdane hom as hulle ” koning ! ” Hulle stel geensins belang in ” demokratiese ” parlementêre prosesse nie. Hulle kan dit nie eers verstaan nie ! Het julle al gedink hoeveel stemme hy sou gekry het as hulle net met n ID boek kon gaan stem het, en hy… Read more »

Eluk

Skuus, op die skakel gaan na: No Compromise – No Quarter.