CNN – revolusie binne drie maande in SA

Gedurende die laaste maande van 2012 was daar kort-kort berigte in die media van ‘n dreigende revolusie of burgeroorlog in Suid-Afrika. Selfs die bekende toekomsbeplanner, Clem Sunter, het gesê Suid-Afrika is net “één gebeurtenis” weg van ‘n Arabiese lente – (en daardie gebeuternis kan dalk nog vannag of môre plaasvind). Ons noem slegs enkele “gebeurtenisse” wat moontlik die vuurhoutjie by die kruitvat kan wees…
*Mnr. Henry Geldenhuys, visepresident van TLU SA het verlede jaar na die wrede moord op die 77-jarige mnr. Johan van Rensburg van die Baltimore-omgewing onomwonde verklaar dat  “…die boere geen ander keuse as om hulleself voor te berei vir oorlog nie.”

*Die swart passifis, Eric Meduna, beweer dat pres. Jacob Zuma in sy toespraak op 16 Desember verlede jaar met ‘n ou struggle-liedjie ‘n kodeboodskap aan sy toehoorders oorgedra het en hulle al dansende van hul “bevryding” verseker het. In die liedjie word daar o.a.gesê “die pad na vryheid is lank (dit was ook die titel van Mandela se boek: The Long Walk to Freedom). Maar die einde van die pad is naby en ons sien mekaar daar op Vryheidsdag (27 April 2013 – ek dink ons almal verstaan hierdie boodskap).

*Skaars drie weke later op 8 Januarie 2013, verklaar Zuma by die ABSA stadion in Durban dat Suid-Afrika se 1913-grondwet “…op dramatiese wyse 87% grond van swart inboorlinge gesteel en hulle as uitgeworpenes verdryf het.”

Maar vandag, 100 jaar later, het dit tyd geword om daardie vergryp reg te stel. Sedert Zuma se toespraak het die moorde op blankes drasties toegeneem, net  in Januarie 2013 is 18 weerlose BLANKE ou mense deur sy barbarbaarse onderdane (hy noem hulle “comrades!”), vermoor.

*In Januarie 2013 is daar ook in ‘n program oor Suid-Afrika op CNN  die vraag gevra óf Suider-Afrika ooit ‘n revolusie gaan beleef, en indien wel, wanneer? CNN het sonder aarseling self die antwoord verskaf: “Suid-Afrika sal binne drie maande (einde April?) in ‘n staat van revolusie verkeer…”

Byna twee jaar gelede, op 3 Maart 2011, het CNN in ‘n soortgelyke dokumentêr die vraag gevra: “Sal die revolusies bo in Afrika nog suidwaarts versprei?” Toe het CNN dit net as ‘n vae moontlikheid beskou, maar in die program is daar o.a. gesê “dat lande soos Nigerië, wat bv. na 12 jaar van onafhanklikheid nog steeds disfunksioneel is, die vlamme van revolusies aanblaas, wat stadig maar seker besig is om oral in die Sub-Sahara-streek uit te slaan en suidwaarts uit te kring.

(Hierdie opmerking laat mens dadelik aan Siener van Rensburg se woorde gedink: In 1914 sien hy ’n “verskriklike groot vuur wat brand. En dan sien ek meteens ’n groot rooi vlag. Dit trek van noord na suid. Die vuur het ook so gebrand (van noord na suid…”)

*Net verlede week ontvang ons inligting dat die “belhamels” (terroriste) in die ANC vanuit MI6 se hoofkantoor opdrag gekry het om ‘n “Arabiese lente” vóór die aanbreek van die herfs (April?) hier van stapel te laat loop.

*Dit het ook die afgelope week uitgelek dat die meer as 28 000 rekrute van ‘n geheime krygsmag van swart jeugdiges wat vroeër in plakkerskampe rondom Johannesburg en ander gebiede opgeroep is om as soldate opgelei te word, feitlik gereed is om in die nege provinsies uitgeplaas te word. Dit sal saamval met die ontslag van duisende Jeugliga-vrywilliges wat vroeër na Zimbabwe vir opleiding gestuur is. Hulle sal ook net met outomatiese gewere toegerus wees, en sal onder bevel van uitgesoekte polisie-offisiere, almal lede van Umkhonto we Sizwe, staan. Daar is geen twyfel nie dat hulle uitplasing dwarsoor die land verband hou met die grondgryp-kwessie wat glo “nog vanjaar afgehandel moet word”. ‘n Maandelikse salaris van R2 200 sal aan elke lid van die spesiale krygsmag betaal word vanuit staatsvoertuie met regeringsregistrasienommers.

Volgens ‘n vertroulike veiligheidsverslag wat in PRAAG se besit gekom het, is ‘n kaptein Mokwena van die Muldersdrift-polisiekantoor sedert Oktober of November besig om swart jeugdiges in plakkerskampe, waaronder die Joe Slovo-nedersetting, rondom Lanseria vir opleiding te werf. Mokwena is ook gemoeid met gemeenskapspolisieforums in die gebied.

*’n Suid-Afrikaanse ingenieur wat die afgelope aantal jare kontrakwerk in Irak en Afganistan gedoen het, ontmoet begin 2008 ‘n ingenieur uit Texas wie se broer ‘n senator is. Dié het aan hom die volgende inligting oorgedra: Nog in hierdie jaar (2008) sal van die groot Amerikaanse bankinstellings vou; dit sal spoedig oorwaai na Europa en daarna sal burgeroorloë in Noord-Afrika uitbreek.

Volgens die SA ingenieur is hy aangeraai om vir hom ‘n stukkie grond weg van die stede af en verkieslik in die berge te bekom. Hy moes ook kosvoorraad vir minstens ses maande bymekaarmaak en sorg dat hy onafhanklik is wat kragvoorsiening betref, want die Amerikaanse Federale Bank beplan om die “mat in 2013 onder die dollar uit te trek”.

Die Yank uit Texas se voorspelling is presies bewaarheid met die ineenstorting van Lehman Brothers in Junie 2008 en verskeie ander banke daarna. Toe kom die geldkrisis in Europa, gevolg deur die Arabiese lente in o.a. Egipte, Yemen, Libië, Sirië, ens.  Hy kan moontlik verkeerd wees wat die dollar betref, maar met Amerika wat op die rand van totale finansiële ineenstorting huiwer, kan die dollar tuimel, en daarmee saam ook ons nikswerd-papier-Mandelas!

*Sonder enige waarskuwing of rimpeling het daar die afgelope aantal jare reeds meer as 400 000 Chinese “onwettig” die land binnegekom – hulle is afkomstig van die oorbevolkte Fujian-provinsie in China; sedertdien het byna 12 000 Chinese winkels dwarsoor Suid-Afrika soos paddastoele verrys, en volgens prof. Colin McCarthy van Stellenbosch-universiteit, is die Chinese besig om Suid-Afrika te “koloniseer”. Dit het intussen bekend geword dat president Zuma vir elke Chinees wat die land binnekom, ‘n bedrag geld ontvang. Die voorwaarde is dat hulle nie hulle winkels hoef te registreer nie en ook geen belasting hoef te betaal nie!

*President Robert Mugabe het ‘n soortgelyke betalingsooreenkoms met Zuma aangegaan vir die toelating van Zimbabwiese immigrante.

*In Durban het ‘n swart sakeman op 10 Jaruarie (twee dae na Zuma se grondgryp-toespraak) aan sy blanke vroulike vennoot die volgende gesê: “Jy het my verlede jaar gevra of ek weet van UHURU, ek het toe geantwoord dat daar nie so iets bestaan nie, maar ek het gelieg, dit gaan gebeur – nog hierdie jaar – ek sal jou vroegtydig waarsku sodat jy betyds uit Durban kan padgee. Jy moenie daardie tyd in die stad wees nie…”

Of daar enige waarheid in steek, weet ons nie, maar die betrokke dame het belowe om ons per kodeboodskap te laat weet as sy die dag die nuus ontvang.

Dis ook geen geheim meer nie dat die sogenaamde stakings en plundertogte om hoër lone net ‘n verskoning is vir oefenlope om dorpe, stede en gebiede “af te sny” en alle uitgange te blokkeer. Maar ons mense bly sienende blind en horende doof, soos bewys in ‘n steekproef wat deur ‘n Vaaldriek-koerant tydens die Sasolburg-chaos gemaak is. Die uitslag was soos volg:

Suid-Afrika gaan al 20 jaar lank gebuk onder bandelose geweld, bloedvergieting en arargie, maar tog het nie ‘n enkele een deellnemer aan die steekproef die gebeure by Sasolburg verwag nie (dieselfde kan gesê word van Marikana en De Doorns). Selfs FW de Klerk is nog steeds daarvan oortuig dat ons die paradys bewoon.  (Al wat vir hom saak saak is wat die buitewêreld sê; sy gewaande ekonomiese groei en die Aandelebeurs wat deur Joodse goëlaars geskommel word soos dit hulle pas. Luister net wat het hy op 22 Januarie voor die Sweedse Kamer van Handel oor ons Kammaland te sê gehad:

“Suid-Afrika word beskou as ‘n internasionale model vir demo(on)krasie, konstitisualisme, menseregte en regsorde. Suid-Afrika ondervind al 18 jaar lank ekonomiese groei. Suid-Afrika produseer 30% van Sub-Sahara se Bruto Binnelandse Produk met slegs 6.5% van sy bevolking. SA sal die pessimiste verkeerd bewys. Sy Aandelebeurs en rekeningstandaarde is die beste ter wêreld…”

Die moorde op 34 500 mede-blankes ag hy te onbenullig om daarna te verwys; ook het hy gerieflikheidshalwe vergeet van die meer as 600 00 van hulle wat in plakkerskampe sit; dat ons drinkwater na riool stink; ons paaie met dongas besaai is; ons onderwys vandag die onderste plek op die wêreldranglys beklee; dat Eskom R1 triljoen nodig het om staande te bly, en ook dat die meeste buitelandse beleggers reeds die Zuma-Titanic verlaat het…

Kom ons buig die hoofde: “O Elohim van ons vaders – wees tog U arme volk genadig!”

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470