Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Wynand du Toit

Wynand en Siener se staatsgreep

2023-06-27

Deur Adriaan Snyman


Wat ek nou gaan sê moenie gesien word as ‘n aanval op Wynand du Toit en sy SBB oor die skeiding tussen hulle en die Suidlanders nie. Dit het absoluut niks daarmee te doen nie; nog minder is dit ‘n veroordeling omdat Wynand-hulle nou hul eie ding wil doen.

Dit behels ‘n profetiese waarskuwing van Siener, asook dié van Dr. Willie Marais in verband met ‘n uiters riskante saak waarby talle van ons medevolksgenote moontlik betrek sal word; en as ek dit sou verswyg, sal die trauma wat hulle in die gesig staar, op my hoof rus.

Ek rig my skrywe spesifiek aan die SBB omdat daar nou duidelike aanduidings is dat juis húlle die teiken in hierdie profetiese waarskuwing kan wees.

Maar voordat ek daarby kom, wil ek Wynand net eers reghelp in verband met sy totale mistasting wat betref sekere van Siener se visioene.

Eerstens, verklaar hy dat hy ‘n probleem het met mense wat sê daar is nog geen visioene van Siener bewaarheid nie en dat dit nog in die toekoms moet gebeur.

Nee, Wynand, jy is verkeerd. Sover my kennis strek, is so iets nog nooit gesê nie. In my boek Blaas die basuin, het ek altesaam 26 visioene wat in ons dag vervul is, aangehaal.

Maar visioene is blykbaar nie vir Wynand ter sake nie, want hy sê prontuit: “ons behoort nie ons beplanning, ons optrede of enige motifering te baseer op profesieë nie; en dieselfde geld vir drome. Ons moet na die werklikheid (m.a.w. harde feite) kyk.”

Met hierdie uitlating weerspreek hy direk wat in die Bybel aan ons oor profesieë en drome voorgehou word:

Neh. 9:30 – “…en U het hulle gewaarsku deur u Gees, deur middel van u profete maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het U hulle oorgegee in die hand van die volke van die lande”.

Jer 7:25-26 – “Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat; maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie”.

Luk 16:29 – “Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister”.

Indien Wynand reg is, wonder ‘n mens wat sou die gevolge gewees het as ‘n Noag vóór die Vloed; ‘n Josef vóór die sewe jaar droogte óf ‘n Jakob vóór sy droom by Bet-el, slegs na die “werklikheid” (harde feite) gekyk het?

In een van sy onlangse video’s, gedateer 17 Mei 2023, bespreek en verklaar Wynand twee visioene van Siener van Rensburg; maar in beide gevalle is sy vertolking totaal van koers af wat betref die inhoud en betekenis daarvan.

Die eerste een handel oor die wapens wat ons in die toekoms van Duitsland gaan ontvang. Volgens Wynand is daardie gesig reeds lankal vervul, “want in elke Ratel, elke Samill 50, elke Buffel wat ooit vir Suid-Afrika diens gedoen het, was daar Duitse bestanddele,” sê hy.

Maar Siener het in sy visioen hoegenaamd nie na “bestanddele” in mobiele wapentuig verwys nie; hy het gepraat van ‘n groot arsenaal “mausers” waaroor die Duitse patriotte in die 2de WO beskik het – “splinternuwe wapens wat nog nooit gebruik is nie en iewers in die Perenese gebergtes tussen Spanje en Frankryk nog in ghries versteek lê,” was sy woorde.

Volgens Siener sal ons in die tyd van die Boervolk se “Derde en laaste vryheidstryd”, heeltemal ongewapen wees; en dis dan wanneer Duitsland vir die Boeremag hierdie mausers en ander wapentuig na Lȕdrittzbucht toe verskeep waar ons manne dit self sal gaan haal.

Die ander visioen waarmee Wynand ook kleitrap, is die een waarin oom Nieklas sien dat daar nog ‘n dag sal aanbreek wanneer Duitse magte hierheen kom om ons te help; hy sê ons manne sal dan saam met die Duitsers optree om die land tot by die ewenaar “skoon te maak” – m.a.w. ons verdryf ons vyande tot anderkant die ekwator!

Maar volgens Wyndand is hierdie visioen reeds in 1975 met die Angolese oorlog vervul “toe ‘n offensief vanuit die noorde van Angola tot by die ewenaar gevorder het, voordat dit dáár deur die Amerikaners gestop is.”

Enigeen sal dadelik besef daardie gebeure het absoluut niks met Siener se “skoonmaak tot by die ewenaar”-visioen te doen nie!

Wynand, die militaris

Nadat hy en die Suidland Burgerlike Beskerming (SBB) van die Suidlanders geskei het, maak Wynand geen geheim meer daarvan dat hulle (die SBB) besig is met ‘n “militêre strategie” nie. Hy verkondig dit openlik in sy video’s op Youtube. En dis vir my baie, baie kommerwekkend. Want met sy jare lange weermagverbintenis sou ‘n mens tog verwag het hy besef hy betree nou ‘n terrein waarop die ANC-regime wetlik die alleenreg het, en daarom sal die regime enige ander “militêre strategie” op Suid-Afrikaanse bodem, onmniddellik as hoogverraad beskou wat met alle mag teengestaan en gestuit moet word!

Die verlede het reeds bewys dat blanke kolaborateurs sonder uitsondering regse groeperinge infiltreer om hulle vandaar stelselmatig te ondergrawe.

So het tientalle meelopers al gedurende die 2de Vryheidsoorlog hulle aan die kant van die Engelse geskaar; en ons ken hulle as “National scouts” (m.a.w. Boereverraaiers).

Selfs die 22 Boeremaglede is dit nie gespaar nie, want tydens die hofsaak het dit na vore gekom dat etlike Nasionale Intelligensie kolaborateurs hul sogenaamde “kamerade” verlei het om misdade te pleeg, net om later teen hulle in die hof te getuig.

‘n Gewese Intelligensie-agent (Desmond Bernado) het my kort na die verskyning van Boodskapper van God in Mosselbaai besoek en bevestig dat blanke provokateurs by élke regse weerstandsbeweging betrokke is, “en enigiemand wat dit wil bestry, weet nie waarvan hulle praat nie,” het hy gesê.

Hierdie verraderlike kolaborateurs se hoofdoel is nie om ‘n beplande opstand of rebellie onmiddellik in die kiem te smoor nie – nee, die goedgelowige slagoffers moet eers doelbewus aangespoor en in lokvalle gelei word om misdade te pleeg wat dan vir die veiligheidspolisie die geleentheid skep om teen hulle op te tree.

Wynand maak in ‘n video van 30 Mei 2023 uitsprake wat bo alle twyfel daarop dui dat hy en sy manne besig is met ‘n “miltêre strategie”, en wat sonder twyfel uiteindelik op ‘n konfrontasie met die ANC-regime gaan uitloop.

Hy wei selfs breedvoerig uit oor presies hoe hierdie “militêre struktuur” in erkende weermageenhede saamgestel is, en hy noem hulle by name: peletons, kompanies, bataljons en brigades onder “bevelvoerders”. Laastens spog hy ook daarmee dat die SBB reeds ‘n diviesie sterk is – m.a.w. hulle beskik oor ‘n weermag van tussen 10 000 en 15 000 man. Verder is daar glo ook nog ‘n lugvleuel, polisiemag en ‘n spesiale diensbataljon.

Hy beweer verder dat hul brigades “reeds gekwalisiseerd is soos dit in die ou Suid-Afrikaanse weermag was”.

Dan beskik hulle ook nog oor ‘n “divisiehoofkwartier vanwaar hy met sy verskillende “bevelvoerders kan kontak maak”. Hierdie bevelvoerders sal dan, wanneer nodig, hul manne ontplooi – (militêre magte word ontplooi om sekere militêre take te verrig). My vraag is: “Watse ”militêre take” beplan Wynand en sy manne?”

Hyself beskryf dit vir ons só: “Die divisie-sersant-majoor met sy brigade-sersant-majoor gaan die verskillende afdelings lei na hul batanjon-gebiede waar die bataljon-bevelvoerder en die RSM beheer vat van die situasie; so ook in die polisie-gedeelte; so ook in die lugvleuel-gedeelte. Hulle sal dan hul “take” gaan doen – en hierdie “take” deel “ons met niemand nie!”

(Behalwe natuurlik dat die betaalde kolaborareurs in die SBB-geledere reeds daarvan kennis dra).

Wynand se SBB-divisie gaan dus as ‘n “militêre mag” optree. En teen wie ánders as die weermag van die ANC-regime?

Profetiese waarskuwuwings

Dit wat ek nou gaan sê, lê my swaar op die hart, en ek het lank gewik en geweeg of ek dit moet doen of nie; maar ter wille van my medevolksgenote wat ek liefhet en vir wie ek omgee (insluitende Wynand du Toit en al my volksgenote wat hom steun), kan ek nie langer swyg nie!

Ek het reeds in my vorige artikel vlugtig hierna verwys, maar gaan dit nou meer breedvoerig behandel.

Op 13 Aug 1922 het Siener ’n gesig gehad van ’n pot op die vuur (dit dui op ‘n rebellie) maar die vuur gaan dood. Hy sê dit beteken dat ’n “eerste poging” om te rebelleer nie sal slaag nie.

My aanvanklike mening was dat hierdie “pot op die vuur” wat doodgaan, op die Boeremag se mislukte “opstand” betrekking het, maar dit was nie.

Met die samewerking van ’n groep betaalde blanke kollaborateurs is al 22 daardie Boerepatriotte oor ’n tydperk van ses maande (April tot Oktober 2002) deur die veiligheidspolisie in hegtenis geneem.

Volgens destydse persberigte was hulle glo van plan om ‘n staatgreep uit te voer. Maar in die hofsaak het dit aan die lig gekom dat hulle slegs beoog het om Mandela dood te maak sodat Siener se “Nag van die lang messe” kan begin. Hulle doel was blykbaar om ‘n profesie van Siener ryp te druk.

Dit was dus geen staatsgreep nie; en Siener se profesie van ‘n “eerste mislukte staatsgreep” moet nog plaasgevind.

Dr. Willie Marais se visioen van 2006 wat hy aan ‘n vriend van my beskryf het, sluit nie net hierby aan nie, maar is byna woordeliks ‘n bloudruk van die “militêre strategie” wat Wynand du Toit in sy video van 30 Mei 2023 op Youtube bekend gemaak het.

Die staat en veiligheidspolisie het nie geaarsel om in 2002 die Boeremaglede in hegtenis te neem nie. En nadat hulle meer as ‘n dekade lank opgesluit was, is hulle deur regter Eben Jordaan skuldig bevind en gevonnis op verskeie kriminele misdrywe waaronder hoogverraad en terrorisme.

Nou is my vraag: kan die veiliugheidsmagte dalk ook by die SBB-projek betrokke wees? En sal die wankelende, korrupte ANC-regime wat op die rand van ineenstortint staan, ‘n organisasie met “militêre strategie” vrye teuels gee om hul “taak” uit te voer?

Die gedagte dat so iets kan gebeur, laat my keel toetrek; want hierdie keer kan baie, baie onskuldige volksgenote in die proses die spit afbyt. Siener se mislukte “eerste staatsgreep” is nog “aanstaande”.

Die eer is Syne

Ten slotte wil ek net noem dat oom Nieklas in ‘n opvolgvisioen gesien het “ons moenie verwag dat ons die (nuwe) republiek sal kry deur middel van die stembus nie, maar deur middel van ‘n staatsgreep”.

Siener se Tweede Staatsgreep gaan dus nie net suksesvol wees nie, maar met Gods hulp sal ons ook daardie vryheid wat ons nog nooit geken het nie, ontvang. Dit sal eers ná ‘n Tweede Bloedrivier-episode gebeur – en ook nadat ons wéér (soos by Bloedrivier) ‘n gelofte voor ons Skepper aflgelê het, om hierdie keer aan Hom die eer vir ons “volkome verlossing” te gee…

7 thoughts on “Wynand en Siener se staatsgreep”

 1. Geen organisasie gaan tot jou redding wees nie. Draai terug na Abba YAH en onderwerp jou aan Sy insettinge en verorderinge soos in die dae van Nehemia. Tot dan sal die vloek van Deuternonium 28 oor ons volk bly.

  1. Magrie, jy praat so uit Siener se mond: ons moet op ons Vader vertrou, en nie op die vleeslike arm van ‘n mens of organisasie staat maak nie!!!

 2. Die aanslag teen die Blankes in Suid Sfrika word erger en meer moordlustig by die dag.
  Die aanvalle op die Blankedom wêreldwyd word erger. Die Blankes nêrens het meer ‘n Stem nie, hulle word verneder en verkleineer op groot skaal.
  Nou sal die leser wie die inleiding lees, dink nou wat het dit te doen met die skeuring tussen die Suidlanders en SSB.
  In die ou dae van lank gelede is verskille tussen broers, Volksgenote en families in camera geluister en besleg. Met hierdie skuif van die SSB word die posisie van die Blankes in Suid Afrika net verder verdeel en speel hierdie direk in die hand van die vyand. Die vyand wie se teenwoordigheid nie in die openbaar gesien word nie, maar hulle skuil agter pionne wat in hule naam regeer en ons land en my Volk stelselmatig vernietig.
  Ons veg teen so ‘n Sataniese oormag wat op elke vlak van ons samelewing ingesypel het. Ons kinders is in die grootste gevaar ooit in mense heugenis, maar ons veg teen onsself en gee die vyand die oorwinning en die plesier om die vernietiging van kosbare Boerebloed te sien vloei.
  Die tyd is nou vir die Boervolk om bymekaar te staan, op hulle kniëe te gaan en vergifnis van ons Skepper, die Groot Almagtige God, wat die Hemele en die Aarde totstand gebring het, af te smeek. Ons het ons rug op God gedraai en het die wan idee dat onsself die redder is van die Boervolk. God het ons nie verlaat nie, Hy wag geduldig dat die Volk tot Hom roep. Net soos by Bloedrivier sal Hy weer antwoord en aan Sy kinders die oorwinning gee.
  Mag die Boervolk die keuse maak om terug te keer na God en ophou om op prinse te vertrou.
  EENDRAG MAAK MAG
  EENDRACHT MAAKT MACHT
  EX UNITATE VIRES

 3. Goeie dag oom Adriaan, ek het een groot probleem met hierdie artikel en eintlik wil ek baie meer sê, maar ek gaan fokus op die kern van my bekommernis van die artikel.

  Aangesien die Suidlanders en Wynand du Toit op ‘n stadium as een organisasie funksioneer het, sal dit net logies wees dat top bestuur, waarvan oom deel was presies weet wat die militêre strategie was/is. So, wat oom uitblaker in die artikel, was oom bewus van toe julle as een man saam gewerk het.

  Tot verveelens toe moet ons ou volkie kort-kort hoor hoe ons nie kan saamstaan nie en hier is een bitter goeie voorbeeld daarvan. Ek is nie ‘n volger van Wynand nie, maar ek sal ALTYD opstaan vir wat reg is.

  Oom Adriaan, oom kan maar die Bybel versies en geloof in die artikel ingooi, maar enige een wat vir hom of haarself kan dink, sal sien dat oom vir Wynand voor die bus gooi en daarvoor kan ek GEEN respek hê nie.

  Die regte ding hier sou wees om persoonlik die saak met hom uit te sorteer en nie hierdie tipe skrif oopgooi vir die verkeerde oë om dit beet te kry nie, wat verseker reeds gebeur het. Moenie vir een oomblik dink nasionale intellegensie hou nie hierdie webtuistes dop nie. Dit wat ek raak lees in die artikel, plaas een van ONS mense in duidelike gevaar en grens ook vir my bitter naby aan verraaad. Wel, ‘n 100 jaar gelede sou dit verseker geklasifiseer word as verraad teen ons volk.

  Ek is baie jammer oom Adriaan, maar ek kan nie sien dat die God wat ons aanbid tevrede kan wees met hierdie artikel en dat oom Sy Woord deel maak van hierdie aksie van oom om een van ons eie vir die wolwe te probeer gooi nie. Dit laat my die vraag vra, VIR wie is oom nou eintlik?

 4. Goeie Dag Oom Adriaan en VAANDEL

  Jare laas geskryf op Vaandel.

  Ja ek stem saam met Oom-Hulle.

  Ek kan ook die drome onthou van my in die begin jare van twee-duisend.

  Die Boeremag-Kers (dalk Suidland Burgerlike Beskerming (SBB)) en Boer-Volk die een wat die ander aan die Brandsteek met net die lont wat gloei/smeul na die ANC dit dood gedruk het met hulle hand. dink Oom Adriaan sal onthou.

  Hoop en Vertrou dit gaan goed nog daar?

  As ek storm Volg My, As ek sou val wreek My, maar as ek sou omdraai skiet my.

  Net deur Gebed Bloed Sweet en Trane sal ons (Boer-Volk) terug keer na die VADER.

  Die Uwe en Boere-Groete
  Pieter-Jan Van Zyl

 5. Lukaas van Hout skryf in sy boodskap nr.30 die volgende woorde van Abba Vader: “Hoor dan nou die opdragte direk van My woord en gee geen ag op `n mens wat julle sal lei of veroorsaak dat julle die swaard optel teen My wil nie. Julle het alreeds die waarskuwings ontvang van diegene wat groot geweld teen die kinders van Gam beplan vanuit julle eie volk en hoe hulle baie sal mislei met nog meer geweld in die valse woorde en beelde wat hulle aan die volk sal lewer in hul poging om die swaard op te tel teen My wil, soos wat Ek verklaar het deur My bekende profete onder julle.”

  In lovinglifetv.com lewer Scott Balsen op 18 Jul. 2023 die volgende waarskuwing: “FEATURED: Exposing the Central Intelligence Agency Operative working to destroy your children’s future in South Africa – he is visiting RSA soon”.
  Hierdie uiters gevaarlike Judasveraaier is Kol. Chris Wyatt, ‘n huidige CIA-agent, wat gereeld saam met Kol. Wynand du Toit in sy kampvuur sessies saamgesels en planne beraam om die Suidlanders te lei en te beskerm wanneer anargie gaan losbars.

Comments are closed.