Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Vernietiging van die blanke ras

2012-09-23

Deur Adriaan Snyman


Die blanke Kaukasiërs is die mees intelligente van alle rasse al probeer die Jode ons vertel dat hulle dit is. Blankes produseer werklike rykdom uit rou materiaal.

Ten spyte van Margaret Thatcher se toespraak “We are being swamped”, stroom die anderskleuriges steeds toenemend Engeland in. In 1980 is 19 000 immigrante in die eerste kwartaal in Engeland binnegelaat. Meer as 1 miljoen Iraneërs is ook toegelaat wat hulleself met dwelmgeld onderhou en bordele oopmaak of voorgee dat hulle studente is. Vandag lyk dit veel erger en hele Britse dorpe is al swart.

Wanneer politici eers deur die massa gekies is, is hulle nie meer teenoor hulle kiesers verantwoordelik nie, maar slegs teenoor hulle meesters, die Jode. Die Britte is byvoorbeeld nie gesê dat die Marxistiese filosofie agter die regering se rasse- en opleidingsbeleid is nie. Hulle het gedink dis “vooruitgang”.

Wie ie is kommuniste dan en waar kom hulle vandaan?

Karl Marx se werklike naam was Moses Mordegai Levi en hy was die seun en kleinseun van rabbi’s. Die United Nations Charter is in groot geheimhouding opgetrek by Dumbarton Oaks deur Alger Hiss, hoofbeplanner en uitvoerder van die projek en wat sekretaris-generaal geword het.

Alger Hiss was ‘n Kazaarse Jood en ‘n senior Kommunistiese agent in die VSA. Hy het tronkstraf uitgedien vir meineed in 1950 omdat hy ontken het dat hy ‘n Russiese agent was.
Volgens die Jewish Chronicle van 9 Junie 1978 was die Jode slawehandelaars met hulle hoofstad Itil aan die kus van die Kaspiese See naby die hedendaagse stad Astrakan. Dit wil lyk asof die Jode uit die Kazare afstam en nie Semmities van oorsprong is nie.

Om en by 958 n.C. Skryf José, koning van die Kazare, aan Hasdai Ibn Shaprut, hoofminister van die sultan van Cordoba, dat hulle (Kazare) hul eie verbond met God het, maar dat hulle nie van Abraham afstam nie. Hy sê dat hulle nie uit Sem stam nie, maar uit Noag se derde seun, Jafet, en meer presies uit Togarma, die voorouer van die Turkse stamme ( Seg. hoofstukke 38 n 39). José skryf:

“Ons het in ons familieregister gevind dat Togarma tien seuns gehad het – Uigur, Dursu, Avars, Huns, Tarniak, Kazar, Zagora, Bulgar en Sabir. Ons stam uit Kazar, die sewende seun.”

Hierdie ras non-Hebreërs het die eksklusiwiteit van die Israeliete aangeneem en beskou hulleself as die uitverkore volk van God met hulle eie messias. Hulle het die Babiloniese Talmoed aangeneem waaruit die Protokolle van die  Ouderlinge van Zion voortgespruit het, asook hulle plan om alle ander rasse te vernietig en die instelling van ‘n wêreldregering.
Oorlogskorrespondent, Douglas Reed, skryf in Far and Wide: Politieke Zionisme en Soviet kommunisme het langs mekaar gegroei in die Joodse gebiede in Tsaristiese Rusland onder families wat onder dieselfde familiestamboom was. Die verwoestende prestasies in beide Zioniste en Kommuniste aspekte, het van die Jode in Romanoff Rusland gekom.” Die Jode wat die Bosjewieke opstand geloods het, was nie Semmiete nie. Hulle was nooit in Palestina nie, hulle voorvaders het nooit slawewerk in Egipte gedoen nie. Dit is ongelooflik dat hulle die Westerse leiers, politici, predikers, onderwysers, joernaliste, ens. in die laaste veertig jaar kon onderwerp.

Kazaarse Jode het in 1880 in Brittanje begin inbeweeg nadat een val hulle, Hesia Helfman, Tsaar Alexander II vermoor het. Alexander het die Rothschilds kwaad gemaak toe hy ‘n vloot gestuur het om Amerika te help in hulle burgeroorlog.

Uit London, Manchester, Parys en New York het hierdie Kazare die omverwerping van Tsaristiese Rusland beplan en uitgevoer. William Fishman, ‘n Kazaar, skryf in The East End Radicals: “Die godsdienstige en stamgemeenskappe, gelei deur die rabbi’s en gekonsentreerd op die sinagoges en studiehuise, het eilande Joodse identiteit in ‘n see van vreemdelinge behou. Maar die Joodse Illuminati, afstammelinge van die 18de eeuse verligting (enlightenment), die radikales soos die Marxiste, rasionaliste en sekulariste het die klas-oorlog en die stryd teen outokrasie voortgesit uit die hart van die Ooseinde ghetto.

Rabbi Rabbinovitch

Op 12 Janurie 1952 het die Kazaar Jood, Rabbi Rabbinovitch, in Budapest op ‘n spesiale rabbi samekoms gesê:

“In die belang van vrede en die uitwissing van rassespanning, sal ons beheerkommissie blankes verbied om saam met ander blankes te woon. Die blanke vrou moet saam met lede van die donker rasse woon, die blanke man saam met swart vroue”

Hy meld verder:  “So sal die blanke ras verdwyn, want die meng van die donker rasse met die wittes, beteken die einde van die blankes en ons gevaarlikste vyand sal net ‘n herinnering word. … Ons sal ‘n tydperk van oorvloed betree, die Pax Judiaca, en ons ras sal onbetwis regeer oor ‘n wêreld van donker volke. … ons sal ons identiteit openlik bekendmaak aan die rasse van Afrika en Asië.” Hierdie toespraak was in sy geheel opgeneem in die VSA publikasie Common Sense en herdruk in die September 1952 uitgawe van die Canadian Intelligence Service.

Dus, met ‘n paar uitsonderinge, werk elke Jood vir die totale vernietiging van die Wit Ras en die Britte. Hulle gebruik ons Bybel as ‘n manier om die wêreld te beheer.

Israel Cohen, kommunistiese woordvoerder in Egeland, het in 1912 in sy boek, A Racial Programme for the Twentieth Century, die kommunistiese beleid uiteengesit en sê onder andere:

“Ons moet besef dat ons party se sterkste wapen rassespanning is. Deur in die donker rasse se bewussyn die gedagte aan te bied dat hulle vir eeue lank deur die blankes onderdruk is, kan ons hulle vorm vir die Kommunistiese Party program. In Amerika mik ons vir subtiele oorwinning. Terwyl ons die Negerminderheid aanblaas teen die blankes, sal ons poog om in die blankes ‘n skuldkompleks in te boesem oor hulle uitbuiting van die Negers.”

Witman, bly wit!

6 thoughts on “Vernietiging van die blanke ras”

 1. More oom, Ek glo oom het ‘n heerlike naweek gehaat. Hoekom is die aanslag so groot op die blanke ras. Het Liewe Jesus ons nie dan almal gemaak nie? Ek weet ons mag nie bloed meng nie maar hoekom wil hulle juis ons uitroei? Mis ek iets? Die kerk leer ons dan dat almal gelyk is…

  1. Liewe Jesus!?

   Die aanslag is nie teen die blanke ras nie maar hoofsaaklik teen die ware Israel. Destyds het die Messias die Farriseërs en Sadduseërs (Jode soos ons hulle vandag ken) kortgevat oor die feit dat hulle geweet het wie Hy is en dit nie wou aanvaar nie. Hulle het gehoop op ‘n aardse koning wat heerskappy oor al die koningkryke van die wêreld sou uitoefen. Maar hier kom die Messias en stel hoegenaamd nie belang in die wêreld se dinge nie. Hy loof die skepping van God, maar nie die dinge van ‘n mens nie.

   Vandag werk die Jode met die wêreldmagte om die koningkryk van Satan op aarde te vestig, ‘n sisteem waaraan elke mens gebonde gaan wees tot jou dood. Hulle soek slawe, ja, maar gelukkige slawe wat nie van beter weet nie. Ek glo die tyd van onderdrukking gaan eerder ‘n moeilike tyd wees vir Israel blankes – nie die volke van die wêreld nie want hulle hoef nie hul diensplig aan ‘n God soos ons prys te gee nie.

   Solank die WARE Israel (ons boervolk ingesluit) egter voortbestaan het God ‘n diensvolk op aarde vir wie Hy sal opstaan. As hulle nie meer daar is nie, dan bly net goddeloosheid oor en nie meer enige geregtigheid om voor te veg nie. Ek rammel maar ek hoop iets maak êrens sin 😉

   Groete

 2. Boere meisie, jou vraag is sinoniem met die GELYKENIS se vraag; Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie?

  Die vyand het ook iets `gesaai` of gemaak…

  Mat 13:24 ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
  Mat 13:25 maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
  Mat 13:26 En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
  Mat 13:27 En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?
  Mat 13:28 En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen.

  Dit verwys na die gevalle engel wat Eva verlei het, en die vader van Kain was wat die Bybel së uit die bose is.

  Boer Poppie, daars hoop want Jesus së: Mat 15:13 Maar Hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word.

  Ek weet Genesis 4:1 lees asof Adam Kain se pa is, maar die RES van die Skrifte staaf anders en Gen 4:1 is wel oor eeeeeue heen swak vertaal.

  Jesus sê ook vir sekere `mense` hulle is addergeslag, dus kinders van die `slang`.

  Nie deur God geskape nie maar ontstaan uit rebellie teen God se orde.

  Meiskind, Bid God in gees en waarheid en Hy SAL aan jou die verborge dinge openbaar wat wyse en gesiene mense net kan begeer om te verstaan.

  PJ.

 3. ARMAGEDON, Gog en Magog, dal van JOSEFAT hier kom ons!!!!

  Ek merk almal spring rond oor die uitwissing van die blankedom, almal soek `n werkbare oplossing.

  Ja, vir wat God beskik het sal ons nie `n werkbare oplossing daarteen kan vind nie!

  Die nasies trek nou oor die breedte van die aarde op teen die berge van Israel vir daardie groot dag en niemand kan dit stop nie!!!!!!

  SOEK JULLE GOD my Volk!!!!!!!!!!!

  Soek Hom in gees en waarheid in Sy Woord (Yahsua / Christus)

  Bid Hom vir skuiling teen hierdie Egiptiese nag.

  Sonder om emosioneel of ongevoelig te raak mag ek `n paar wrede punte aanraak.

  Let op by 90% + moorde :

  * LET OP,- Hulle sou nie `n vlieg skade aandoen nie…
  M.a.w. Hulle het die vlieë met respek behandel en sou teen hul volk opstaan vir die vlieë se mense regte.

  * Let op beriggewing foto`s, – die dien van afgodery, wees dit nou got van storms, Bulle of bokke, ja selfs vermoorde babas in truie gewei aan afgode, uuuuuure se tyd bestee aan afgodery waarin die nasies met liefde aangehang word en swart ikone selfs met volks goekeuring die dogters van ons heilige volk `verdien`.

  * Let op begrafnis kennis gewings wat lees soortgelyk aan – `Rou diens vind plaas by die Protestantse Verbasterings Kerk van Bileam`

  Die orige tien persent is onbekend, maar ek glo met sekerheid hulle het God ook maar halfhartig gedien en of getart.

  Dis nie net Suid Afrika nie, die blankes van die aarde pleeg selfmoord deur God te tart, Niks sal dit stop nie, dalk sal die laaste lewende derde God se reddende genade sien.

  Jammer maar ons almal staan alleen, behalwe die wat by God staan.

  1. Mooi gese!
   Ek stem saam,ek moet ook se ek is nie meer populer onder my sogenaamde vriende deesdae nie.”Kom ons kyk die rugby die naweek..en en”
   Ek stel nie meer belang,ek se jou van die ouens se ma sal vermoor word ,maar hy sal seker eers die rugby klaar wil kyk voor hy na die begrafnis sal gaan. Ek kan nie meer my met hulle vereenselwig nie,Ek probeer om my kolegas en vriende te waarsku …hulle vee hul ….aan my af. My eie broer het al vir my gese ek is “depressing”.Kyk daar is n tyd en plek vir als,ek geniet ook my lewe maar met die wete my voorbereiding is gedoen.
   Maak maar vrede ,ek glo die Vader het dit nie vir almal beskik om teverstaan of te kan sien wat besig is om te gebeur nie..Vir die van ons wat sien en luister na ons Herder …Bly waak die tyd van verlossing is naby.
   Boere Groete.

 4. Kan iemand tog net verklaar hoe is dit moontlik dat blankes soos vasgekeerde skape sit en nie roer terwyl hulle families om hulle geslag word nie… Palestyne vermoor een Israeliet dan word daai palestina omgekeur hoor… Kan dit wees agv oorlewering van ons kerke en sogenaamde apartheids beleidenisse of het die liberale politiek nou maar net die oorhand gekry? Hkm kan ons nie ook optree om De Kok uit te kry soos die volksvreemdes dit reg kry of is dit ons getalle of maar net self gesentreedheid?

Comments are closed.