BLOG

Angus Buchan: Die man in die bruin pak klere?

Sedert Angus Buchan in 2006 op die toneel verskyn het met die film oor sy lewe, Faith like a patatoe, kry ons dikwels navrae van mense wat wil weet of hy nie dalk die “man in die bruin pak klere” is waarvan Siener gepraat het nie.

Een van die belangrikste redes wat aangevoer word, is dat die meerderheid van sy volgelinge “blanke Afrikaanssprekendes” is, en dat dit juis húlle is wat vandag in groot ellende verkeer en dringend ’n godsdienstige leier nodig het. Daar word ook gesê Buchan staan vir die “herstel” van die huisgesin en die huisaltaar. Dinge wat vir die Boervolk nog altyd baie belangrik was, maar deesdae erg verwaarloos word..

Dan is daar weer hulle wat sê, nee, hy kan dit nie wees nie, want Siener se man in bruin moet een van óns mense (’n stoere Boer) wees. Buchan praatnie Afrikaans nie (inteendeel, hy praat  Zoeloe net so vlot as Engels); ook is dit wat hy verkondig (”n reënboognasie met algehele integrasie), vir ons onaanvaarbaar.
Kom ons kyk dan hoe lyk die ware Angus Buchan wanneer hy die slag sy masker (hoed) afhaal het.

By al sy evangelisasieveldtogte word daar net Engels gepraat; hoewel, soos reeds gesê, dit hoofsaaklik Afrikaanssprekendes is wat na hom gaan luister. Hulle het hom dan ook reeds etlike miljoene rand aan “toegangsfooie” in die sak gebring. Volgens ’n berig in Rapport in 2009, eis hy ook sy volle pond vleis vóór elke optrede. ’n Jong getroude paartjie wou een van sy dienste bywoon. Die vrou kontak toe Buchan se kantoor om te verneem wat die toegangsgeld is. Dit was R150. Sy wou toe weet of hulle hul een jaaroue baba maar kan saambring, en aangesien die kind op haar skoot sou sit, hulle nie vir haar toegangsgeld hoef te betaal nie. Die antwoord was “nee, almal moet betaal!”

Toe iemand by Buchan wou weet hoeveel geldelike hulp hy al aan die 700 000 armblanke Afrikaners in gegee het, het hy net geswyg. Maar in Februarie vanjaar word ons op sy webblad (weer net in Engels) versoek om tog vir hom te bid, want “God maak groot deure oop om die nasie te verenig…” En om te sorg dat hierdie deure oopbly, het hy op 3 Februarie 2011 biskop Lekganyane (die leier van die Sioniste Christelike Kerk met 20 miljoen volgelinge), ontmoet, en op Saterdag 6 Februarie die president van Zambië,  Rupiah Banda (met 13 miljoen onderdane) … want, “waar daar eenheid is, beveel God sy seën,” sê Buchan.

Kort voor die laaste verkiesing het hy ons opgekommandeer om te gaan stem: “Julle moet almal gaan stem,” het hy gewaarsku. “Dis julle goddelike plig, want God wil in Suid-Afrika ’n nasie bou!” Volgens Rapport het elke groot politieke party Buchan vir verkiesingsteun genader, wat bewys dat hy vir almal (half-Jood, Moslem, Hindoe, Kommunis en Voorvaderaanbidder), aanvaarbaar is.

Die Mail&Guardian berig dat 70 000 mense op Loftus gehoor het Tutu en Buchan is Madiba se verjaardaggeskenke. “’n Wonderwerk en historiese-dag op Loftus,” het Buchan gesê en toe spesiaal gevra dat, veral die ouer mense, die verlede (apartheid) moet agterlaat. “Together as one” was dan ook sy hooftema. Aan die einde van sy boodskap het hy opgewonde uitgeroep: “My heart’s desire is for all races to integrate”.

Buchan se bevrydingsevangelisasie word ten beste geïllustreer deur die Springbokafrigter Peter de Villiers, wanneer hy sê, hy sal “altyd vir Jesus stem”, pas nadat hy by die ANC/SA Kommunistiese Party en Cosatu aangesluit het!
In Pretoria het Buchan saam met Zuma gebid — nogal in Zoeloe — en hom daarna geseën. Maar was dit nie die einste Zuma wat sy volgelinge net onlangs nog daaraan herinner het dat die ANC “Jesus” is nie, en diegene wat teen die ANC stem, “gaan hel toe”? Moet ons dus aanvaar hulle twee het tot die ANC gebid?

Die Bybel sê jy mag met hierdie ongelowige lasteraars nie eens eet of in dieselfde juk trek nie.

In Media24 se koerante (Beeld, Die Burger, Rapport en Volksblad), word behoudende blankes wat aan hulle geloof vashou, voortdurend afgekraak, bespot en verneder. Maar so gereeld soos klokslag  plaas hulle voorbladberigte en foto’s van Buchan waar hy skaamteloos met sy hoed op sy kop staan en bid. Hulle hou hom voor as die “redder van die nasie”. Tradisioneel het ons voorouers altyd met ontblote hoof tot God genader.

Buchan vertel graag vir mense hoe deeglik hy sy Bybel ken en weet wat daarin staan, dan moes hy tog seker al 1 Kor. 11:7 gelees het: “Want ’n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is…”

As u vertroud is met die media, sal u weet slegs Broederbonders óf  Joodse Geldmag-agente is so bevoorreg om op hul voorblaaie opgehemel en toegejuig te word.
Ten slotte kan ons ook vra: Het die Afrikaanse kerke nie saam met die media ons mense al só van die Ewig-Lewende en sy Woord vervreem dat hulle nou, in hul oomblik van verwarring, onsekerheid en grootste nood, by ’n volksvreemde Skot na antwoorde gaan soek nie?

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.