DIE VAANDELDRAER

Profete en Profesieë (Deel II)

Baba Vanga

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend as Baba Vanga, was ‘n blinde Bulgariese mistikus en kruiedokter. Volgelinge en dissipels van haar het geglo sy beskik oor verskeie bonatuurlike gawes. Vanga self het beweer hierdie is toe te skryf aan onsigbare kreature wat daagliks in haar teenwoordigheid was. Deur hulle het sy feitlik die hele lewe van ‘n persoon voor haar soos ‘n flim sien afspeel – van geboorte tot afsterwe. Maar sy is vandag beter bekend vir haar profesieë van wêreldgebeure in die nabye en verre toekoems. Daar word beweer dat sy onder meer dinge voorspel het soos die opbreek van die Sowjet-Unie, die Tsjernobil-ramp, Stalin se dood en selfs die aanvalle op die New Yorkse Handelsentrum van 11 September 2001.

Sy is ‘n vroeggebore baba (31 Januarie 1911) in Strumika in die destydse Ottomaanse Ryk. Haar naam Vangelia is Grieks en beteken “aankondiger van die goeie nuus” en “boodskapper van die waarheid”. Sy was ‘n normale kind behalwe vir ‘n enkele gebeurtenis wat haar lewe totaal en al omgekeer het. ‘n Tornado het haar opgesuig en in ‘n veld neergegooi. Sy het volkome van haar beserings herstel, behalwe dat die grond en sand wat in haar oë beland het, haar gesig so beskadig het dat sy mettertyd heeltemal blind geword het. Sy is in ‘n spesiale skool opgeneem in Zemun waar sy onder meer braille, klavier en kooklesse ontvang het.

Een van haar eerste voorspellings was van haar broer wat op 23 by die weermag wou aangesluit. Sy het by hom gepleit om dit nie te doen nie, maar hy het voortgegaan en is in die Tweede Wêreldoorlog as krygsgevangene gemartel en uiteindelik doodgemaak.

Dit was egter eers na die oorlog wat haar populariteit begin toeneem het. Sy was halfgeletterd en haar visioene en esoteriese uitlatings is hoofsaaklik deur personeel wat haar daagliks bygestaan het, opgeteken.

“Horror, horror! The American brethren will fall after being attacked by the steel birds. The wolves will be howling in a bush, and innocent blood will be gushing.” – 1989
(‘n Moontlike verwysing na die 9/11 aanvalle.)

“At the turn of the century, in August of 1999 or 2000, Kursk will be covered with water, and the whole world will be weeping over it.” – 1980
(Op 12 Augustus 2000 was daar ‘n ontploffing op die duikboot Kursk en die Russiese owerhede het uit traagheid of moedswilligheid geen moeite gedoen om die bemanning te probeer red nie. Almal het verdrink.)

Haar profesieë is deurgaans datumgebonde wat, natuurlik heelwat skeptisme tot gevolg het. Nie net dit nie, maar baie hiervan klink eerder soos die uitlatings van ‘n New Age gedrewe individu wat ‘n spesifieke toekoems verlang in harmonie met hulle wêreldsiening. Ons plaas hier enkele interessante profesieë, maar sonder datums sodat u eie afleidings in ‘n historiese konteks daaromtrent kan maak:

Die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog (voorspel vir 2010) begin as ‘n gewone skermutseling, maar brei dan vinnig uit met kern- en chemiese wapens. Sy sien ook ‘n sluipmoordpoging op vier staat hoofde.

Die natuurlewe in die noordelike halfrond begin verdwyn en daar is ‘n groot aanslag van Moslems teen Europeërs. Sy sien ook hoe die Moslems begin om Europa te oorheers wanneer die pool-ys begin wegsmelt.

Sy sien Sjina word ‘n supermoondheid en wêreldwyd word die aanwending van energiebronne al hoe meer doeltreffend.

Na die Derde Wêreldoorlog is daar ‘n klaslose samelewing en herstel van die natuur. Kolonies word onder die see gevestig en veroudering word suksesvol gestuit. Half-mens half-dier gedrogte betree die samelewing.

Die totale vereniging van Asië en Europa. Rassesegrasie word nou totaal vernietig en daar is eenheid en harmonie. Mars word gekoloniseer.

Die Nuwe Kerk moedig die mens aan tot wetenskappe en tegnologie en mutasies (genetiese verbeteringe) word algemeen onder mense toegepas. Daar is noue kommunikasie met ‘n universiële godheid en die ontwikkeling van ‘n gesofistikeerde beskawing.

Sy sien ook iets verskriklik wat die aarde nader en wat uiteindelik bots met die maan. Dit veroorsaak droogte en hongersnood. Die meeste van die mensdom sterf uit, maar ‘n nuwe ras ontstaan. Sy sien ook twee kunsmatige sonne bots. Daar is ‘n stofring wat om die aarde wentel. Tegnologie stel ons egter in staat om die hel te ontglip en ‘n nuwe bestaan êrens anders te begin.

Die einde van die wêreld is 5079.

 

Profesieë van Ursula Southeil (Mother Shipton)

Die historiese figuur van Mother Shipton word vandag deur heelwat kenners in twyfel getrek, ondanks die kontroversie aangaande haar profesieë. Wie en wat sy presies is, sal niemand seker ooit kan bepaal nie maar dat sy bestaan het en bekend was vir haar profetiese gawe is onbetwyfeld.

Die kritiek oor die versreëls berus op die feit dat die eerste konkrete werk oor haar lewe en profesieë (buiten kleienre publikasies wat die rondtes gedoen het) eers 80 jaar na haar lewe verskyn het en dat heelwat verdere stertjies moontlik deur Charles Hindley in sy werk van 1861 self bygevoeg is. Sommige navorsers beweer ook dat die profesieë so onlangs as 1960 kon geskryf gewees het.

Alhoewel die legendes oor haar hoofsaaklik beperk is tot die Yorkshire-omgewing kan ‘n mens dit moeilik glo dat sy slegs ‘n legende was. Koning Charles I het dikwels deur Yorkshire gereis en gemotiveer deur die legende van die sogenaamde Yorkshire Heks, het hy ‘n pamflet saamgestel in 1641, The Prophecie of Mother Shipton, in the Raigne of King Henry Eighth waarin hy sommige van haar visioene kortliks bespreek. Hy maak onder meer melding van haar profesie oor Kardinaal Wolsey wat nooit weer sou terugkeer na York na die inlywing van Koning Henry XVII – en wat toe ook waar geword het.

In 1643 is ‘n derde uitgawe hiervan gepubliseer, gevolg deur nog twee ‘n aantal jare later. Die omvattendste inligting oor haar lewe, is uiteindelik deur Richard Head in sy 1684 biografie gepubliseer, maar daar word aanvaar dat Head moontlik ‘n bietjie meer kreatiewe toewyding aan die verhaal verleen het, asook sy eie “bydraes” tot haar profesieë gemaak het. Hindley was ook verantwoordelik vir meeste van die duidelikste versinsels en die kontroversie wat op haar as profetiese figuur rus.

As Mother Shipton se profesieë wel ‘n latere 17de eeu se versindsel was, moet ons egter erken dat Richard Head of selfs Hindley (in sekere opsigte) verstommende profete was!

Volgens die legende soos beskryf deur Richard Head, het ‘n jong 15 jareige meisie genaamde Agatha in 1488 geboorte gegee aan ‘n buite-egtelike kind in ‘n grot in Norfolk Engeland. Die kind is later gedoop as Ursula Southeil, beter bekend as Mother Shipton. Sy het van ‘n vroeë ouderdom gawes in profesie getoon en verskeie visioene gehad en alhoewel kontemporêr met Nostradamus het sy, anders as sy toegang tot luukse skoolopleiding, geen groot geleerdheid ontvang of enige toegang tot okkultiese bronne gehad nie.

Sy was klaarblyklik ‘n lelike vrou en sy word beskryf as:

“very morose and big boned, her head very long, with very great goggling, but sharp and fiery eyes, her Nose of an incredible and unproportionate length, having in it many crooks and turnings, adorned with many strange pimples of diverse colours”

Haar voorkoms het natuurlik ook nie veel gehelp om haar reputasie as ‘n waarsêer en heks te besweer nie.

In die 1970’s het ‘n vrou haar profesieë uit die destydse Mitchell Bibloteek (vandag bekend as die State Library of New Wales) in Sydney Australië gekopieër en aan die publiek bekend gestel. Hier volg ‘n paar van die interessante profesieë:

“Then upside down the world shall be And gold found at the root of tree All England’s sons that plough the land Shall oft be seen with Book in hand The poor shall now great wisdom know Great houses stand in far flung vale All covered o’er with snow and hail.”
Die drukpers en die verspreiding van boeke en kennis wêreldwyd, maar daarmee saam die noodgedwonge immigrasie van die platteland na stede. Die aanbreek van die verligte era.

“A carriage without horse will go, Disaster fill the world with woe. In London, Primrose Hill shall be In center hold a bishops sea.”
Motorkarre, treine, en die moontlike sentrale rol wat die Kerk van Engeland vorentoe sal speel.

“And roaring monsters with men atop, Does seem to eat the verdant crop. And men shall fly as birds do now, And give away the horse and plow.”
Ploeg masjinarie en trkkers en die massa eksodus van die plase na stede.

“When pictures seem alive with movements free, When boats like fishes swim beneath the sea. When men like birds shall scour the sky. Then half the world, deep drenched in blood shall die.”
Televisie, duikbote, vliegtuie en die sterftes deur die oorlog.

Die volgende is ‘n paar aanhalings van profesieë wat nog moet plaasvind:

“For those who live the century through In fear and trembling this shall do. Flee to the mountains and the dens To bog and forest and wild fens.”
Na die 20ste eeu sal mense in vrees leef en vlug na berge, woude en plekke van veiligheid.

“For storms will rage and oceans roar When Gabriel stands on sea and shore, And as he blows his wondrous horn Old worlds die and new be born.”
Die laaste basuin, die vernietiging van die beskawing en die skep van ‘n nuwe. Die einde van die wêreld.

“A fiery dragon will cross the sky Six times before the earth shall die. Mankind will tremble and frightened be For the six heralds in this prophecy.”
Verskyning van ses komete en ‘n botsing met die aarde (plae van Openbaring – dalk ook ‘n verwysing na Nibiru?).

“For seven days and seven nights Man will watch this awesome sight. The tides will rise beyond their ken. To bite away the shores and then The mountains will begin to roar And earthquakes split the plain to shore.”
Die asteroiede sal die aarde tref en enorme gety golwe tot gevolg hê wat deur vulkaniese uitbarstings en aardskuddings gepaard sal gaan.

“And in some far—off distant land Some men—Oh, such a tiny band Will have to leave their solid mount And span the earth, those few to count.”
Oorlewendes kom uit hulle ondergrondse skuilings om van vooraf te begin.

“Who survives this (unreadable) and then Begin the human race again. But not on land already there, But on ocean beds, stark, dry and bare.”
Die mens begin die beskawing van vooraf op ‘n nuwe land wat deur die see te voorskyn gebring word, asook op gebiede wat nie deur oorloë en ander natuurrampe verwoes is nie.

“But the land that rises from the sea Will be dry and clean and soft and free. Of mankind’s dirt and therefore be, The source of man’s new dynasty. And those that live will ever fear The dragon’s tail for many year But time erases memory You think it strange? But it will be!”
Hierdie nuwe land is skoon en word die begin van die mens se nuwe dinastie. ‘n Baie lang tyd gaan verby.

“And before the race is built anew, A silver serpent comes to view And spew out men of like unknown. To mingle with the earth now grown Cold from its heat and these men can Enlighten the minds of future man. To intermingle and show them how To live and love and thus endow The children with the second sight A natural thing so that they might Grow graceful, humble and when they do The Golden Age will start anew.”
Die nuwe mens/ras kom te voorskyn. ‘n Slang/Draak figuur bring saam met hom vreemdelinge, kreature wat die toekomstige mens van allerhande kennis en vaardighede gaan voorsien. ‘n Goue Era breek aan.

Fatima Profesieë

Die geheime van Fatima is ‘n reeks visioene wat volgens beweringe deur die Maagd Maria aan drie jong Portugese skaapwagtertjies in 1917 gegee is. Op 13 Julie 1917 is drie geheime aan hulle toevertrou. Twee daarvan is in 1941 in ‘n dokumente deur Lúcia Santos, een van die drie kinders, openbaar op aanvraag deur José da Silva, die Biskop van Leira. Die derde geheim was geseël vir oopmaak in 1960, maar dit sou nog 40 jaar neem voor dit deur Kardinaal Ratzinger (Pous Benedict XVI) geopenbaar sou word.

Volgens die offisiële verklaring handel die derde geheim oor die vervolging van Christene in die 20ste eeu wat kulmineer met die sluipmoord poging op Pous John Paul II in 1981. Maar deur die jare voor die aankondiging het daar alreeds brok stukke van die geheim onder die publiek versprei wat totaal en al verskil met die offisiële verklaring. Verskeie navorsers beweer dat die vrygestelde dokument nie die totale geheim bevat nie.

In sy monumentale werk getitel The Third Secret het Frère Michel de la Sainte Trinité onder meer gemeld dat Lucy tydens ondervraging oor die Derde geheim van Fatima gemeld het:

“Dit is in die Evangelie en in die Apokalips, lees dit!”

Sy het veral verwys na Hoofstukke 8-13 van Openbaring. Frère Michel sluit sy boek af met die volgende:

“… A wave of diabolical disorientation will be hurled over the world. Satan will introduce himself even to the highest summit of the Church. He will blind the minds and harden the hearts of pastors. And God will deliver them to themselves as a chastisement for their refusal to obey the requests of the Immaculate Heart of Mary. This will be the great apostasy predicted for the ‘last times’; ‘the False Lamb’ and ‘False Prophet’ will betray the Church to the profit of ‘the Beast,’ according to the prophecy of the Apocalypse.”

In essensie lyk dit of die rede vir die Katolieke weerhouding van die derde geheim te wyte is aan die feit dat die Antichris eendag aan die hoof gaan staan van Katolieke kerk.

Vanuit ander bronne wil dit voorkom of daar ook van ‘n wêreldwye katastrofe gepraat is. Toe John Paul II in 1980 uitgevra is oor die Derde geheim van Fatima en of dit enige bedreiging van God noem, het hy byna kripties geantwoord:

“As daar ‘n boodskap is waarin daar gemeld word dat groot gedeltes van die aarde deur oseane oorvloed sal word; dat van een oomblik na die ander miljoene mense sal sterf…. is daar geen punt meer daarin om die geheim te publiseer nie.

“Baie wil bloot uit nuuskurigheid, of om hulle eie sensasies te bevredig, weet wat dit is, maar hulle vergeet dat om te weet impliseer ‘n verantwoordelikheid. Dit is gevaarlik om jou nuuskurigheid tevrede te stel as jy daarvan oortuig is dat jy niks daaromtrent kan doen nie…”

Hy het sy rosekrans toe opgetel met die woorde: “Hier is die middel teen alle kwaad! Bid, bid vra ek en niks meer nie. Plaas alles in die hande van die Moeder van God!”

Kardinaal Joseph Ratzinger het aan die joernalis Vittorio Messori erken dat hy die Derde Geheim van Fatima onder oë gehad het. Toe hy (Ratzinger) hieroor uitgevra is, was sy antwoord:

“Onbetwyfelbare weergawes sirkuleer die wêreld wat die inhoud van die “geheim” beskryf as steurend, apokalipties en ‘n waarskuwing van verskriklike lyiding. In ‘n persoonlike besoek aan Duitsland het Pous John Paul self… die onbetwyfelbare en steurende inhoud van die teks bevestig. Voor hom het Paul VI, gedurende sy pelgrimsreis na Fatima, ook verwysings gemaak na die apokaliptiese natuur van die geheim. Waarom was dit nooit aan die publiek bekend gemaak nie, al was dit net om onnodige spekulasies teen te staan?”

Blog Artikels

Solidariteit, Afriforum en die Afrikanerbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
‘n Paar van die onderwerpe wat in die boekie behandel word sluit in: Die heilige boomstamme, Kersfees, Paasfees, Aanloop van die Hervorming, Nimrod en Babilon
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Des

Haar naam beteken goeie nuus ????????? Van wanneer af is 11 Sept 2001 se gebeure goeie nuus.
Doem profeet as jy my vra…amper soos siener van Rensburg.