BLOG

Ope brief aan prof. Andries Raath en Rudie Rousseau

Ek rig hierdie skrywe aan prof. Andries Raath en Rudie Rousseau met ’n beswaarde gemoed, want ek wil dit nie graag doen nie, maar ek is dit aan my vertrapte, miskende en ontgogelde volksgenote verskuldig. Van hulle het my aandag gevestig op ’n video-reeks waarmee Rudie Rousseau en prof. Andries Raath besig is en waarin hulle ’n striemende aanval op my werk rakende Siener se gesigte geloods het.

Ek is versoek om daarop te reageer. En hier is my antwoord:

Dis julle goeie reg om ’n video oor prof. Raath se bydrae tot Siener se profetiese openbaringe te maak — inteendeel, ek verwelkom dit, want hoe meer gesaghebbende stemme daar opgaan vir Siener se boodskap, hoe groter hoop is daar dat ons arme verwarde volk weer die kop sal lig en Boontoe kyk waar hulle hulp vandaan kom.

Maar kon julle jul nie net daarby bepaal het nie, moes julle eers ’n mede-arbeider in die wingerd nader gesleep, keel-afgesny en afslag het sodat prof. Raath alleen van die Siener-wingerd besit kon neem?

Waarom was dit nodig? Waarom is daar die bose neiging by ons volk om altyd alleen die boonste sport te wil beset? En durf iemand anders ook ’n staanplekkie daar soek, word hy met die vuis bygedam en van die leer afgestamp.

En dis presies wat beide prof. Raath en Rousseau met my probeer doen het deur my daarvan te beskuldig dat alles wat ek oor Siener geskryf het net ’n spul leuens is. Kan dit dalk wees omdat ek destyds Siener aan die volk bekend gestel het en die eer nie ons hooggeagte prof. Andries Raath te beurt geval het nie?

Ons volk verkeer op die oomblik in ’n haglike toestand van wanhoop en ontnugtering; hy lê weggegooi op die ashoop en in sy eie land is hy ’n totale verworpeling, maar die pynlikste van alles is dat hy boonop deur Siener se wye kloof verdeel word.

En asof dit nie genoeg is nie, prof. Raath en Rudie Rousseau, is julle hard aan die werk om daardie kloof nog wyer te maak.

Dat Rudie Rousseau dit gedoen het, verbaas my nie, hy is al lankal daarmee besig, maar wat my ontstem, is dat iemand met die statuur van prof. Raath nou ook tot op die vlak van die gepeupel gedaal het waar dit die gewoonte is om op mede-volksgenote te trap en te spoeg.

Julle raas skuim om die mond oor ‘n visioen van Siener waaroor ek my misgis het, nl. die visioen van 4 April 1915. Siener was in die tronk toe hy gesien het ’n belangrike persoon sterf en nadat hy begrawe is, slaan daar vure rondom die graf uit en hardloop oor die land. In u boek Die Vierkleur sal weer wapper, word daar uitdruklik gesê die gesig dui daarop dat rewolusie en oorlog na die begrafnis hier sal uitbreek. Maar omdat ék dit ook gesê het, is dit onvergeefbaar.

Ek was van mening dat die persoon wat sou sterf, Nelson Mandela is, want hy was in daardie stadium ’n baie belangrike figuur, maar ek het ’n fout begaan, en in ’n herdruk van Boodskapper van God kort na Mandela se dood, het ek pertinent gemeld dat ek ’n fout begaan het.

Verskeie mense het toe aan my gesê dat die visioen nou verval het. Maar u, prof. Raath, weet net so goed soos ek dat ’n visioen géén vervaldatum het nie.

Die Vierkleur wapper weer- Andries Raath
Die Vierkleur wapper weer- Andries Raath

Hoe lank gaan dit nog neem voordat u en Rudie Rousseau my erkenning sal aanvaar?

Maar sê my prof. Raath, waarom het u as ’n sogenaamde ‘gelowige Christen’ nie soos een opgetree nie? Dan sou u eerbaar en opreg gewees het deur vertroulik aan my persoonlik te skryf  en my op my foutiewe interpretasies te wys. (Ek verwag dit glad nie van Rudie Rousseau nie). Maar u het skynbaar eerder verkies om liewer saam met Rudie Rousseau dit aan die groot klok te loop hang en aan hele wêreld uit te basuin dat ek in my boeke net ’n spul leuens verkondig het!

Pleks daarvan dat u my in hierdie belangrike volksaak bystaan en ondersteun, kon u nie wag om my ook by te kom en te beswadder nie. Hoekom?

Nadat ek na u en Rudie Rousseau geluister het, het Siener se visioen van 17 Januarie 1916 by my opgekom; ’n visioen wat eers in ٙóns dag bewaarheid sou word. In die visioen het hy gesien ons sal in die toekoms nog daal tot die vlak van dié wat dan oor ons sal heers; selfs in ons voorkoms (kleredrag), handelswyse en optrede sal ons soos hulle lyk en doen; maar nog erger, hy het ook gesê ons gaan (net soos hulle), niks vir mekaar omgee nie, ons sal mekaar op elke gebied ondermyn, in die rug steek, selfs slegsê, en teen betaling aan die vyand uitlewer.

Die dag toe Siener hierdie gesig aan Kerneels Niewenhuizen meegedeel het, het hy bewoë bygevoeg: “Ja, Kerneels — ons is ’n veragtelike volk!”

Ja, ons is dit waarlik, want terwyl die vyand alles in die stryd werp om ons uit te wis, te besteel, te beroof, te plunder, te verkrag en dood te maak, beveg ons mekaar op elke denkbare manier; ons gun dit nie eens dat die son oor ons naaste skyn nie!

Aan Rudie Rousseau

Jy is die een wat tydens ’n Geloftedag-toespraak aan die mense verkondig het dat alles wat Adriaan Snyman geskryf het net ’n klomp bollie is — m.a.w. stront. Jy was ook die een wat my per e-pos laat weet het jy het nog nóóit ’n boek van my gelees nie en jy sal dit ook nóóit doen nie, maar tog verkondig jy aan almal dat alles wat ek geskryf het, net ’n klomp leuens en bollie is. Nou hoe weet jy dit as jy nog geen boek van my onder oë het nie? Op hoorsê? Dan is jy mos self ’n leuenaar, want waar is jou bewyse?

Rudie Rousseau
Rudie Rousseau

Tog het jy ’n punt daarvan gemaak om my in jou e-posse voortdurend daaraan te herinner watse groot Christen jy is!

In 1993 het Charl Bloem ’n video oor Siener se gesigte vir die SAUK gemaak. Hy het nie net die inligting in my boek Stem van ’n profeet daarvoor gebruik nie, maar ek het ook die draaiboek geskryf. Die dag toe dit egter uitgesaai moes word, het die Minister van Kommunikasie Ivy Matsepe-Casaburri, dit verbied.

In die video maak Charl Bloem pertinent daarvan melding dat hy my boek as basis gebruik het. Jy kry ’n kopie daarvan in die hande en gaan toe en voeg ál die inligting in my boek by ’n video wat jy onlangs vrygestel het, nl. Siener van Rensburg — die geboorte van sy profesieë. Maar moedswillig maak jy nêrens daarvan melding dat Charl Bloem se video op Stem van ’n profeet, gebaseer is nie, hoewel jy dit baie goed geweet het.

En dan het jy nogal die vermetelheid om  te gaan en daardie inligting van my, wat jyself as ’n spul leuens afmaak, aan ons mense as die ‘waarheid’ teen betaling te verkoop! Skaam jy jou nie?

Hoekom het jy verswyg dat dit my werk was? Is dit omdat dit jou huigelagtige optrede sou openbaar?

Maar sê my, waarom is dit vir jou so belangrik om my by te kom en te beswadder? Wat het ek jou aangedoen dat jy my en my werk verag? Ek het jou nog altyd net ondersteun en ook moeite gedoen om ons mense bewus te maak van die werk waarmee jy besig is. In my boek Die gety het gedraai, betuig ek selfs my dank teenoor jou vir die goeie werk wat jy doen: “(Aan) Rudie Rousseau — dankie vir die video waarmee jy Siener se dissipel, Boy Mussmann, aan ons bekendgestel het, asook jou onvermoeide werk in verband met die Engelse konsentrasiekampe.”

As ek jy was, sou ek tyd daaraan afstaan om ’n slag bietjie selfondersoek in te stel.

Aan prof. Andries Raath

Met u prof. Raath is dit nie anders gesteld nie. Aangevuur deur Rousseau se bitsige beskuldigings kon u dit nie weerstaan om sy voorbeeld te volg en ook teen my uit te vaar nie, en terwyl u daarmee besig was, het u hele houding getuig van ingehoue en ’n opgekropte woede en venyn. Waarom?

Dit lyk my ook u het vergeet van 1992 toe u nie net my ses monografieë (Siener van Rensburg — profeet vir sy volk) aangekoop het nie, maar my ook meegedeel het dat u self in Siener belangstel en dat ons asb. inligting moet uitruil.

Ek het dit dadelik begin doen deur nie net briewe, dokumente, uitknipsels en foto’s aan u te stuur nie, maar selfs ook die bandopnames wat ek van Siener se kleindogter Ria James, ontvang het. Ongelukkig moet ek sê dat ek van u kant nie juis veel van waarde in die verband gekry het nie. Nogtans het ek u in my publikasies daarvoor bedank.

In u Siener-geskrifte het u dan ook ruim gebruik gemaak van die inligting in my boeke en tientalle bladsye daaruit aangehaal. Toe was my arbeid en navorsing blykbaar goed genoeg en ook betroubaar, maar vandag is dit alles skielik net ’n spul leuens.

Met die verskyning van u nuutste Siener-boek Niklaas van Rensburg — DIE SIENER (wat wel ’n deeglik nagevorsde dokument oor Siener as persoon en sy plek as historiese figuur in ons volksgeskiedenis is), het ek besef dat u die liberale uitgewer van die boek, LAPA-uitgewers, ter wille moes wees en daarom het u van Siener se heel belangrikste profetiese visioene, drome en gesigte oor die onheile wat op ons wag, glad nie in die boek opgeneem nie. Maar ek wil u tog gelukwens: die inhoud van Niklaas van Rensburg — DIE SIENER is in alle opsigte polities-korrek!

In ’n praatjie van u wat op 26 Desember 2013 oor Radio Orania uitgesaai is, het u o.a. die volgende oor die doel en betekenis van Niklaas van Rensburg se gesigte kwytgeraak: “Al wat hy vir sy medegelowige Afrikaners (nie die Boere nie) wou sê, is — hou vas aan die geloof; daar kom moeilike tye, maar al wat julle deur hierdie tye gaan dra, is die geloof, en dis is al — enige iets wat daar bykom, enige iets wat daar bygevoeg word, is louter fiksie. En dit is nou hier waar sekere skrywers (dis nou ek) se werk so vrugbaar geword het dat hulle nie net oom Niklaas se werk probeer oorneem het nie, maar dat hulle selfs die werk van die Here probeer doen. Dit het mense beskaamd gelaat, mense wat op hierdie twak gereageer het, het maar net weer hulle Venter-waentjies moes afpak en was eintlik op ’n oefening in futiliteit meegevoer…”

U weet dit blykbaar nie, Professor, maar die Bybel self weerspreek u woorde dat geloof al is wat nodig is: “Want … die geloof sónder die werke is dood.” (Jak. 2:26).

As ons net moet ‘glo’, waarom was dit dan nodig dat Siener se dogter Anna tien jaar lank sowat 600 profetiese visioene oor toekomstige gebeure opteken? Om nie eens te praat van die tientalle gesigte waarmee Siener sy mede-burgers gedurende die 2de Vryheidsoorlog en die 1914-Rebelle telkens na veiligheid gelei het nie, of wat van die vele ander gesigte wat hy oor jare mondelings of per brief aan volksgenote meegedeel het?

Gesigte soos die volgende: Op 28 Januarie 2014 ontvang ek ’n e-pos van ’n goeie vriend, Eugene Venter van Pietersburg. Hy skryf:

“Aangeheg is ’n klompie afskrifte van (16) briewe (41 bladsye) wat deur oom Boy Mussmann en Oom Boy Wasserman geskryf in die 60’s aan mense in die destydse Rhodesië. Ek weet nie of Oom dit al onder oë gehad het en of dit tot enige voordeel sal wees nie, maar ek heg dit nietemin aan. Laat weet asb. indien dit enige nuwe inligting vir Oom bevat”.

‘n Oud-Rhodesiër, mevrou Lena Oosthuizen, het die oorspronklike briewe aan hom oorhandig en hy het wonderbaarlik en soms onder uiters moeilike omstandighede, daarin geslaag om dit oor dekades heen in bewaring te hou. Die briewe is tussen 1961 en 1967 geskryf.

Met die boek Niklaas van Rensburg — DIE SIENER, het u, prof. Raath, die gulde geleentheid gehad om as wagter op die muur die basuin te blaas, u volksgenote in te lig, te waarsku en op te roep om nie net daarop voorbereid te wees nie, maar ook (soos oom Niklaas gepleit het) die knie te buig en na ons Skepper terug te keer, anders sou die straf (smeltkroes) waaroor Siener ons herhaaldelik gewaarsku het, ons voorland wees.

Niklaas van Rensburg - Die Siener

Maar van u kant het daar géén vermaning, geen waarskuwing gekom oor hierdie strafgerigte en onheile nie — onheile soos die groot ‘donkerte’ wat nog oor ons gaan toesak — vure wat na afloop van ’n begrafnis uitslaan en oor die land hardloop — ’n emmer bloed wat hier by ons in die noorde sal omval (’n simbool van bloedige geweld)  — gewapende swart magte wat vanuit Zimbabwe na Suid-Afrika sou kom om geweld te pleeg, nog minder het u gewaarsku oor Siener se Tweede Bloedrivier wat op ons wag, daardie dag wanneer vroue beangs uit hul huise sal vlug sónder om venster of deur toe te maak.

Nêrens in Niklaas van Rensburg — DIE SIENER, word die basuin geblaas om ons te gewaarsku teen hierdie strafgerigte nie. Verder het u ook Siener se voorspellings van groot ellende, armoede, werkloosheid, die verlies van ons taal en standaard onderwys, verwoeste paaie, waterbesoedeling, ’n ontploffing by Jan Kempdorp se wapenopslagplek en die ineenstorting van die aandelebeurs, sommerso in die verbygaan genoem. Dis duidelik dat u die erns daarvan nie begryp het nie, of u het dit doelbewus verswyg.

Hier dink ek veral aan Siener se voorspelling van of die koms van ’n baster doringbosregering, en die feit dat ons ons hoop daarop sal vestig, maar uiteindelik tot die besef  sal kom dat: “dit niks aan ons haglike situasie verander het nie.” En, volgens Siener, sou juis hierdie wete die sneller wees vir die ‘Tweede Rebellie’. Dis die dag wanneer ons ‘dinge in eie hande gaan neem en alles doodtrap wat voorkom’.

Al advies wat u vir ons het, is dat ons net “die ‘geloof’ moet behou, dan sal alles ten goede meewerk.” Maar geloof alleen sal jou nêrens bring as jy oor ’n onheil gewaarsku word en niks daaromtrent doen nie. So bv. het Siener ’n reuse-kragonderbreking voorspel waarin hy slegs in twee dorpe in die land ligte sien brand het. En toe het hy hierdie woorde bygevoeg: “Maar vir ons wat wéét, sal dit nie so  donker wees nie. Hoekom nie? Want as jy wéét wat gaan gebeur, is jy ten minste daarop voorbereid.

Dat die vervulling van ‘n profesie in God se hand alleen is, stem ek 100% met u saam. Geen mens kan ’n  profesie van  God vroeg ryp druk nie. So het die Boeremag dit veronderstel en miskien daarom misluk.

Maar om ’n volk oor te laat aan hulle eie lot is net so ’n groot oortreding. As God deur ’n profeet sy volk waarsku oor die onheil wat aan die kom is, is dit nie ook so dat elkeen wat hierdie waarskuwing hoor, moet uitgaan en self ook die basuin blaas nie?  In Esegiël waarsku God die wagters van sy volk wat die “die geluid van die basuin hoor”, maar nie sy mense waarsku nie. Hierdie mense se bloed sal van die wagters geëis word (Esegiël33).

En u het dit geweet, maar hulle nie gewaarsku nie! Of waar in u boeke het u hulle net een keer aangemoedig om Siener se waarskuwings ter harte te neem en daarvoor gereed te maak? Soos wat Andries Pretorius se strafkommando gedoen het, want hy het gewéét die Zoeloes gaan hulle aanval, daarom het hy en sy manne voortydig reëlings getref en hulle daarvoor ingerig.

Hulle het nie net ’n gelofte afgelê, God se beskerming afgepleit en toe hande gevou gaan sit en u advies gevolg om net die ‘geloof te behou’ dan sal hulle gered word nie. Nee, hulle het dadelik aan die werk gespring, ’n geskikte terrein gaan soek waar hulle ’n veilige en beskutte laer kon opslaan; daarna die 57 waens in ’n sirkel getrek, veghekke van pale onder en tussen die waens van die laer vasgemaak om hul verskansing teen aanvalle van die Impi’s te versterk en tussendeur soveel lopers moontlik gegiet.

Dit was wat die Almagtige van hulle verwag het, soos Hy ook van Gideon verwag het om voortydig die manne uit te soek waarmee hy die Midianiete sou aandurf.

U sê Siener was geen ‘toekomsvoorspeller’ nie. En mense wat sy gesigte as sodanig beskou en hulle vir daardie dinge voorberei, is nie op die geloofspad nie, maar is eintlik besig om die bose te dien!”

Hiermee gee u as ‘t ware te kenne dat ’n Noag, ’n Josef in Egipte en die strafkommando by Bloedrivier wat almal voorbereidings getref het, ook dienaars van die bose was. (Moet ons dan nie ook voorbereid wees vir Siener se dag wanneer vure (geweld) na afloop van ’n begrafnis uitslaan en oor die land hardloop nie?)

Dis net ’n dwaas wat hoor van ’n ramp wat aan die kom is en geen poging aanwend om hom daarvoor voor te berei nie! Dis egter nie vir almal altyd moontlik nie.

Selfs in die Bybel is daar talle voorbeelde van mense wat nie in staat was om die nodige voorbereidings te maak nie, soos bv. die Israeliete wat uit Egipte na die beloofde land op pad was. God het nie van hulle verwag om rugsakke te pak en waterbottels vol te maak en saam te vat nie, want Hy het geweet die reis gaan 40 jaar duur, en dat Hyself in al hulle behoeftes sou moes voorsien. En Hy het dit ook gedoen! Hoekom? Want sy volk wat na Hom in hulle nood geroep het, se harte was reg.

En dit is presies wat Siener in gedagte gehad het toe hy gesê het dié wat reg is in die hart, sal (soos by Bloedrivier), in die laer wees en hulle almal “sal behoue deurkom”.  Hier dink ons veral aan volksgenote wat siek in hospitale of by die huis is, persone wat van chroniese medikasie afhanklik is, mense in rystoele, oues van dae, ens., ens.

U en Rudie Rousseau sê dat ek met my ‘leuens’ oor Siener se gesigte besig om die mense ‘vreesbevange’ te maak. Maar dis onwaar, want die mense wat my boeke lees en na my kom luister wanneer ek die basuin blaas, neem rustig kennis daarvan en hou die tekens dop waarna Siener verwys, sodat hulle kan wéét wanneer om die onheil te verwag.

As u en Rudie Rousseau reg is, dan het die profete van die Ou-Testament met hulle waarskuwings ook vrees by die mense ingeboesem, want wanneer hulle die basuin geblaas het, is niemand gespaar nie en die volk moes dikwels die mees ontstellende en vreesaanjaende ellendes, rampe en verskrikkinge aanhoor. Maar nêrens lees ek dat hulle daaroor vreesbevange geraak het nie. Gaan lees maar gerus Matheus 24. Daarin vertel die Messias sy dissipels van die ergste katastrofes denkbaar wat die mensdom gaan tref; rampe en onheile wat die wêreld nog nooit gesien het nie; en sy doel was glad nie om hulle vreesbevange te maak nie, maar om hulle aan te spoor om na God toe terug te keer.

Die Almagtige het self wagte op die mure gestel om die basuin te blaas: Jer. 6:17-19  “Ek het ook wagte oor julle gestel en gesê: Luister na die geluid van die basuin. Maar hulle het geantwoord: Ons wil nie luister nie. Daarom, hoor, o nasies! … Kyk, Ek bring onheil oor hierdie volk, die vrug van hulle planne; want na my woorde het hulle nie geluister nie…”

Eseg. 33:1-7  “En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle: As Ek die swaard (moord en doodslag) oor ‘n land bring, en die mense van die land neem ’n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard (nag van die lang mesee) aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense — as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie: sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nié blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis. En jy, o mensekind, Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel; en as jy ’n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku.”

Siener het u as wag ook die swaard laat sien, maar u het  die volk nie gewaarsku nie!

1 Samuel 9 vers 9

Ek glo ons Almagtige Vader het dit beskik dat ek op ’n herfsoggend in 1990 tydens my stiltetyd uit 1 Samual hoofstuk 9 moes lees, nie net om my weer aan Siener van Rensburg te herinner nie, maar ook sodat ek later nie anders kon as om die basuin te blaas oor die verskrikkinge wat Siener vir ons in die vooruitsig gestel het nie, want die Boervolk wat my na aan die hart lê, en waarvoor ek omgee, móés dit hoor.

Met die ontdekking van sy visioene was ek en Annelize albei heeltydse skrywers, hoofsaaklik romans, asook kort- en jeugverhale. Ek het in daardie stadium reeds sowat 160 boeke gepubliseer en was juis weer besig met ’n roman, maar Siener se tussenkoms het meegebring dat ek dit tot vandag toe nog nie voltooi het nie.

Ek en Annelize het onmiddellik begin en twee jaar lank ononderbroke navorsing oor Siener en sy gesigte gedoen; ek het die land deurkruis om Siener se spore na te volg; ons het advertensies in verskeie koerante geplaas en mense gevra om ons te kontak indien hulle oor enige Siener-inligting beskik. In dié tyd het ons letterlik honderde briewe, koerantuitknipsels, foto’s en oproepe van mense in Suid-Afrika en selfs vanuit Noord- en Suid-Rhodesië ontvang. Ook van Siener se familielede wat nog op sy plaas Rietkuil woonagtig was, en hulle het nie net briewe in verband met sy gesigte aan ons geskryf nie, maar ook dosyne kosbare Siener-foto’s saamgestuur. Sy kleindogter Rian James het selfs bandopnames gemaak waarop sy intieme grepe uit haar oupa se lewe vertel het.

Terwyl ons met die navorsing besig was, het ek op ’n dag aan Annelize gesê: “Volgens oom Siener gaan hier nog baie, baie lelike dinge met ons volk gebeur. Ek en jy weet dit, maar wat van die duisende, miljoene volksgenote daarbuite? Hulle sal in die duister sit en geen kennis daarvan hê nie, want Siener se gesigte en visioene lê al vir dekades lank onder die stof begrawe en niemand praat eers meer daaroor nie.”

Ons het toe besluit om die inligting in boekvorm te publiseer, maar het nie oor die nodige finansies beskik nie, en dit was eers in 1992 dat ons dit in ses beknopte monografieë kon laat druk.

’n Jaar later (1993) is my eerste vollengte Siener-boek Stem van ’n profeet, gepubliseer. Prof. Raath se boek Die vierkleur wapper weer, het in 1994 verskyn.

My ontdekking van Siener se visioene het gebeur op ’n tydstip toe ons volk voor die grootste krisis in sy geskiedenis te staan gekom het. Nelson Mandela en sy mede- Kommunistiese trawante is vrygelaat; ’n algemene verkiesing het op 27 April plaasgevind; en oor die ganse wêreld het ’n gejubel opgegaan, want ’n swart regering met messias Mandela aan die hoof, sou uiteindelik die deur na De Klerk se paradys vir ons oopmaak.

Maar met Siener se verskyning op die toneel, het alles skielik verander, want hy het ons gewaarsku soos Moses Israel ook gewaarsku het: “As jy nie luister na die stem van die Almagtige nie … dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.”

Siener se volk het nie meer na die stem van hul Skepper geluister nie, maar verkies om hulle oor na FW, Pik Botha, Roelf Meyer, Johan Heyns en Tutu te draai.

En byna oornag is al daardie vloeke oor ons losgelaat: Deut. 28: Ons was vervloek in die stad, en vervloek in die veld; die hemel bo ons hoof het koper geword, en die aarde onder ons soos yster; die reën van ons land was tot poeier en stof gemaak.

Ons het ’n huis gebou, maar daarin nie gewoon nie; ’n wingerd geplant, maar dit nie in gebruik neem nie. Ons beeste is voor ons oë geslag, maar ons het nie daarvan geëet nie; ons kleinvee is aan ons vyande gegee sonder dat daar vir ons ’n helper was.

Ons seuns en ons dogters is aan ’n ander volk gegee, terwyl ons oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat ons daar iets aan kon doen.

Die vreemdelinge wat by ons is, het al hoër en hoër oor ons opgeklim; en ons het al laer en laer afgesak.

Hulle was nou die kop en ons die stert. Hulle het baas geword en ons klaas (Siener se woorde).

Ook het hulle ons in benoudheid gebring in al ons poorte, sodat min van ons oorgebly het. Ons lewe het aan ‘n draadjie gehang, en ons skrik nag en dag en is van ons lewe nie seker nie.

Ja, oor al hierdie dinge het die Siener ons gewaarsku; dog ons wou dit nie hoor nie, net soos Israel dit ook nie wou hoor nie.

Maar net soos Moses het Siener ook ’n bemoedigende boodskap vir sy volk gehad: “As julle na die stem van julle God luister, dan sal Hy hierdie seëninge oor julle bring: Hy sal weer vir julle ’n God wees en julle sy volk; Hy sal julle vertroos en julle pad verlig; Hy sal aan julle teruggee die land oorkant die riviere van Kus; ook die drie Republieke en die Vierkleur sal weer oor julle gehys word.

Hiérdie boodskap het net ‘n klein oorblyfsel van sy volk vasgegryp en aan die hart gedruk, want hulle het gewéét van Wié dit kom.

Siener het ook gesê vir dié wat wéét, sal dit nie so erg wees nie, en omdat ek vir my volk omgee en hulle lief het, wou ek hê hulle moes wéét, daarom het ek tydig en ontydig die basuin geblaas; en vandag wéét hulle wat u en Rudie Rousseau nie wíl weet nie!

Professor, kan ons nie nou maar asseblief die strydbyle begrawe en die naasteliefde gebod toelaat om sy gang te gaan nie? Dit sal maak dat ons weer vir mekaar omgee, mekaar sal respekteer, mekaar ten volle sal onderskraag, en soos ware volksgenote mekaar die geleentheid sal gee om  elkeen sy vertolkings van Siener se gesigte vrylik en ongehinderd aan die volk deur te gee.

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Danie

Dit is mos so duidelik soos daglig dat hierdie manne met opset twis en verwarring probeer saai. Dit sal my nie verbaas as ons later hoor Raath en sy bra word betaal om te doen wat hulle nou doen nie.
Alles omtrent dit skreeu LIBERAAL.
Oom Adriaan, jy moet jou asb nie teveel hieraan steur nie. Die oorblyfsel het jou nogsteeds nodig. Ek voel oom het klaar teveel tyd aan hulle spandeer deur net die brief te skryf.
Gaan asb net voort met wat oom nog altyd doen.

Kobus Barnard

Oom Adriaan op die tuisblad skryf oom dat die volk gaan tengronde weens n gebrek aan kennis…wel dit is net n halwe waarheid of die helfte van die waarskuwing die volk het die kennis verwerp die kennis is die wet hulle het die wet verwerp.Vir die klipgooiers gaan kyk en lees Hosea 4 vers 6

Trudie

Respek respek vir u mnr Snyman!! Dis jammer dat die prof en Rudie so diskrimineer teen u werk. Onnodig en ongevraagd. Ek sal hou by u werk en boek. Seëninge.

AntSan

Oom Adriaan, as ‘n gawe van Bo ontvang word al is daar nie daarvoor gevra nie, mag dit nie net geignoreer word nie. Wanneer ‘n volgeling van Dolos voor jou staan, is dit oor sy gelaat geskryf en jy sien hom vir wie hy is. Dit oom, staan oor Rudie se gesig en nog meer oor Raath. Die maat waarmee hulle meet sal hulle gemeet word.

Johann Leipoldt

Dankie Adriaan vir jou brief aan die twee here wat lyk my uit hulle pad gaan om onmin te saai. Dankie dat jy die Volk waarsku. Gaan voort met jou goeie werk. As die twee voortgaan om jou sleg te maak, vergeet van hulle. Daar is mense wat bou en daar is die wat afbreek. Dit lyk my hulle wil nie saam bou nie. Hulle breek af en dan gebruik hulle van dit wat jy gebou het en hulle kom afbreek om vir hulle self te bou, maw. hulle gebruik jou stene om vir hulle iets te bou. Hulle gebruik jou navorsing wat hulle vals noem en met daardie sogenaamde vals inligting bou hulle dan ‘n ware geskiedenis. Baie sleg van hulle. Sterkte vorentoe vir jou en Annelize.

Adriaan

Baie dankie vir jou ondersteuning, Johan . Ek waardeer dit opreg. Rudie Rousseau het my nou gevra om iewers saam met prof. Raath oor Siener se gesigte te gaan praat. Maar ek het niks meer om by te voeg by wat ek reeds gesê het nie.

Kobus Barnard

Ek as n eenvoudige mens en sondaar dank die God van Abram Isak Jacob(Israel)nie n land nie maar n volk en God van die boervolk dat daar n roerig n ontwaking besig is om te gebeur,self satan en sy engele is deel van die Groter raadsplan waar ons God YHWH al reeds oorwin het,dankie vir elke siel wat n bydra maak ten goede of ten slegte vir die voĺk se ontwaking en terug keer na haar Onveranderlike Skepper God,dankie oom Adriaan oom Andries en oom Rudie saam met oorlede oom Willie Smit,oom Neser Frans Joubert Dawid boerseun Karel Gerice en dankie vir Boer seun van Migdol Japie wat my toe oë oop gemaak het hulle almal was en is n instument in ons Hemelse Vader se hande wens net dat julle wil ophou baklei ondermekaar…die tong is skaam vir die poepol maar die hand vee die poepol af en voed die mond…

Marius

Rudie wil graag antwoorde van Oom Adriaan kry. Tog wil hy nie kommentaar op Oom Adriaan se ope brief lewer nie. Hy wil ook nie kommentaar of inligting daaroor plaas nie. Ek het twee maal probeer.
Plasings wat hom aanprys is egter skynbaar welkom met so een of twee “negatiewes” om die skyn te bewaar.
En dan is daar sekere vryhede wat hy homself en Prof. Raath skynbaar alleen veroorloof soos die verkoop van video’s en boeke.

Harry

Spreuke 6:
16 Hierdie ses dinge haat die Here, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
17 trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,
18 ‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
19 een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.

Openbaring 21:
8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars — hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel.

Dirk van Vuuren

Broer Adriaan, namens die Boerevolk wil ek jou hartlik bedank vir die groot werk wat jy en Annelize ingesit het oor Siener van Rensburg. Julle is ware volkstryders wat Siener in elke Boerehuis ingebring het. Was n plesier om saam met julle te gewerk het.Vrede vir julle!

Dirk van Vuuren

Aan Rudi Rousouw. Jou poging om iets positief oor Siener uit te dra, het toe lelik in jou gesig ontplof toe jy verkies het om julle Siener-huis op die sand van vertrapping en verguising van n volksgenoot te bou, Adriaan Snyman, `n nederige Boer wat homself nog nooit tot enige leierstatus verhef het nie. Vriend, ek het jou by Paardekraal 2019 raakgeloop. Jy het die Broederskap Gelofte afgele, maar deur jou en Raath se veragtelike daad op Youtube, het jy jou eie Gelofte met God tot niet gemaak, deur as n skinderbek/kwaadsteker (Lev 19:16) deur hierdie volk te loop. Geen huis wat op die sand van onmin, afguns, of verdagmakery gebou word, sal staan nie.Slegs hulle wat weet, se Siener. Wat weet? Hulle wat Broederskap vanuit hulle harte beoefen, sal die wees wat weet, want hulle dra die goddelike liefde vir Vader en Volksgenoot in hul hart.Julle sal NOOIT die skoene kan volstaan van die moderne Boy Mussmann wie Vader vir hierdie volk aan die eindtyd opgewek het nie.

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x