Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Britse Vlag

Britte se plan om blankes uit te wis

2021-02-17

Deur Adriaan Snyman


(LA Times blaas haat teen blankes in SA aan)

‘n Video op die Business Day se webblad bevat ’n onderhoud met die vorige Britse ambassadeur in Suid-Afrika, Robin Renwick. Tydens die onderhoud met Business Day onthul Renwick enkele van die koverte Britse aksies wat hy onderneem het om SA van die blankes te suiwer.

FW de Klerk het gedurende sy ampstermyn aan die ANC oorgegee en hy was ook een van die sleutelspelers tydens die Lancastherhuis-beraad wat op Robert Mugabe se oorname van die ou Rhodesië gelei het.

Renwick het baie nou met Helen Suzman saamgewerk. Hy het ook ‘n biografie oor Suzman gepubliseer. Dit was van die begin af sy plan om Nelson Mandela vrygelaat te kry en die ANC die land en die ekonomie te laat oorneem. Hy noem ook in die video dat hy Nelson Mandela afgerig het om byvoorbeeld ‘n goeie indruk op mev. Thatcher te maak.

Daar was destyds ook ander koverte Britse operasies wat met of sonder die amptelike goedkeuring van die regering plaasgevind het. Onder andere was daar ‘n geldwassery-operasie in St. Paul’s Cathedral wat geld na terroriste in Suid-Afrika gekanaliseer het. Kanon Collins het aan die hoof daarvan gestaan. In ’n artikel in The Guardian op 12 Februarie 2001 sê Stuart Round “I was a teenage gun runner” en verduidelik dan hoe hy wapens, waaronder AK47s, na Suid-Afrika gesmokkel het. Die wapens is agterna deur ’n vroulike agent, Muff Anderson, by die Eastgate-winkel sentrum in Bedfordview, Johannesburg, afgehaal en onder Suid-Afrikaanse swartes versprei. Etlike tonne wapens is so oor ons grense gebring en word tot vandag toe nog waarskynlik in plaasmoorde en ander aanvalle op SA blankes gebruik. Muff Anderson het later amnestie van Biskop Tutu se Waarheidskommissie vir haar aandeel in die wapensmokkelary ontvang.

Verder terug in die geskiedenis, is daar die boek Bird On a Wing deur Allan Bird waarin hy verduidelik hoe dieselfde Britse psigiater vir sowel David Pratt as Dimitri Tsafendas behandel het. Verwoerd was in Brittanje om twee redes ongewild: Hy het Suid-Afrika uit die Statebond geneem en ’n republiek ingestel. Hy wou die land se soewereiniteit versterk en het begin om die land se weermag te versterk, iets wat later deur PW Botha as verdedigingsminister voortgesit is. Harry Oppenheimer was die kontak persoon wat Verwoerd se sluipmoord gereël het deur Carnegie- kontakte in ’n sg. “Lone Nut” swart operasie.

Verwoerd is daarna deur Tsafendas vermoor en in 1989 was daar ook ‘n aanslag op PW Botha se lewe toe hy byna vergiftig is. Sterk gissings is dat De Klerk en Pik Botha daarvoor verantwoordelik was. Agterna het die media gesê dat hy ’n ‘beroerte-aanval’ gehad het, maar vir sy familie en vriende het PW Botha dit gestel dat hy vergiftig is. Mediese spesialiste het dit ook bevestig.

Mev. Elize Botha, PW se eggenote het later die volgende verklaring hieroor uitgereik: “About 2002, two men arrived at our home in the Wilderness. They came to apologize to my husband for being present when his elimination was discussed. They withdrew, as they did not want to be part of his assassination. A poison was used which was procured from Russia and put into his tea after his horse ride one morning. His secretary brought him his tea. It manifested as a stroke, which his brain did not reflect after a scan.”

In sy video-onderhoud met Peter Bruce van die Business Day verklaar Lord Robin Renwick dat hy “nie met PW Botha kon werk nie” en daarom reeds met FW de Klerk begin praat het nog voordat Botha uit die saal gelig is. Die vraag is nou: Waarom op De Klerk fokus as jy nie reeds wéét dat Botha geëlimineer gaan word nie?

Tydens die sg. “Apartheids-jare” (“Apartheid” is ‘n term wat spesifiek deur die Britse media geskep is om ’n gesentraliseerde kern te skep – sodat hulle ’n propagandaveldtog vir hulle demonisering van die blanke bewind rondom die term kon bou) het die Britse geheime diens – M16 – vele koverte operasies deur hulle sg. “NGO’s” op Suid Afrika geloods deur veral die PAC om swartes oproerig te maak en skole en klinieke af te brand. M16 het opereer in veral swart gebiede om chaos in die land deur optogte te veroorsaak en so die land onregeerbaar te maak. Harry Oppenheimer was ook ’n kernkanaal wat beide die ANC EN PFP gefinansier het om die blanke regering tot ’n val te bring.

Britse betrokkenheid word ook gekoppel aan die sluipmoord op Eugene Terreblanche om van prominente Afrikanerleiers ontslae te raak en sodoende die Afrikanervolk verdeeld te hou en Afrikanernasionalisme te onderdruk.

Die ANC (asook DA en EFF) word steeds deur Britse geldmagte beheer om veral wette en optredes teen blanke Afrikaners te finansier en uit te voer. BEE en AA wette word ook deur Brittanje onderskryf teen die blanke Afrikaner om hom totaal uit die werksmark te forseer en te verarm onder die voorwendsel van “swart bemagtiging.” Die wet het NIKS met “swart bemagtiging” te doen nie – die bedekte doel is primêr om die blanke volk te verarm en te keer dat nuwe blanke besighede en inisiatiewe die lig sien wat die Britse oorheersing mag benadeel – veral op militêre en politieke weerstandsvlak. Die Suid-Afrikaanse Inligtingskontingente en Suid- Afrikaanse polisiediens word hoofsaaklik vir die doel gebruik in samewerking met die regbank. Om die politieke weerstand te neutraliseer, word pseudo-“Boere Organisasies” en “politieke partye” gestig wat kamma “eg” vir die Afrikaner se strewe staan – maar inderwaarheid ’n “weerlig afleier” is om Afrikaner nasionalisme verder te verdeel. (Vgl. die Vryheidsfront plus, Solidariteit en AfriForum in die verband).

Die Britte was een van die groot begunstigdes van die wapenskandaal. Ook het Yskor en ABSA in hul skoot geval. Lakshmi Mittal, die Indiër wat ’n vriend van Tony Blair is, het Yskor gratis verkry en daarmee ’n wêreldryk in die staalnywerheid opgebou. Voeg daarby BP en Vodacom wat sedertdien deur Vodafone ingepalm is, asook Anglo American en Ou Mutual wat Londen toe verskuif is. Die Britte is direk betrokke by die propaganda teen Afrikaanssprekende plaasboere, en Brittanje steun radikale grondhervorming. Die doel is om Afrikaners en blankes van alle eiendomme te vervreem, behalwe miskien voorstedelike huise. Vir die ryker blankes staan die deur na Australië oop waar die volgende geslag Afrikaners volledig sal verengels, terwyl die armer blankes hier óf uitgemoor óf geassimileer sal word deur ondertrouery met Kleurlinge en swartes.

Net soos wat Brittanje en die VSA op ’n stadium Al Kaïda ondersteun en opgelei het, steun veral Brittanje steeds die mees radikale faksies in Suid-Afrika, soos byvoorbeeld Malema en sy EFF, asook die SAKP. Die Britse media en veral BBC, wat ’n blote verlengstuk van die Britse regering en die Britse geheimediens is, bou Malema as die volgende “Groot Swart Leier “op, net soos wat Renwick en ander voorheen vir Mandela gedoen het.

Malema het juis op Radio 702 gesê dat die EFF gaan “voorberei vir guerilla-oorlogvoering. “ Wie gaan die opleiding daarvoor verskaf, wonder ’n mens? Die Britse wapens wat Stuart Round en Muff Anderson die land ingebring het, is nog steeds beskikbaar om boere en ander blankes mee aan te val. Die ANC het nooit daardie ondergrondse wapens aan die staat en sy organe oorhandig nie. (Maar alle blankes moet hulle wapens inhandig!)

Net soos in die Midde-Ooste, sal Brittanje dus die mees radikale faksie in Suid-Afrika ondersteun om chaos te saai en verskrikte blankes op ’n streep te laat emigreer. Die Rhodesië/Zimbabwe-geval verskaf die scenario wat hier gaan plaasvind. Soos wat wanorde in Suid-Afrika toeneem, sal meer en meer blankes in elk geval vermoor en verkrag word, wat die gevoel van verskrikking en terreur sal laat toeneem. Onthou dat “People’s War” die ANC-SAKP se strategie was waarmee hulle steun van die swart massas verkry het.

Julius Malema was kort voor die laaste verkiesing twee weke in Brittanje om sy opdragte van sy Britse hanteerders te gaan ontvang. Wat ons nou mee te doen het, is dat Brittanje die ANC, DA EN EFF finansier word deur hulle bankiers om Suid-Afrika stewig onder Britse beheer te plaas.

In die geval van swartes is geweld soos halssnoermoorde gepleeg om die gesag van die ANC oor die land se swartes te vestig. Geweld teen blankes is bedoel om hulle die skrik op die lyf te jaag, soos wat Mao Zedong gedoen het. Daar is juis ’n straat in Pretoria wat na Mao vernoem is en dit sê aan ons in hoe ‘n mate die ANC-SAKP (en die Britte!) onverbiddelik voortgaan met hul uitwissingsplan. Terreur teen SA blankes het nie in 1994 opgehou nie; dit gaan nou bloot voort met hernieude krag en in nuwe vorme.

Reeds tydens die Anglo-Boereoorlog wou Brittanje die Afrikaner geheel en al vernietig en was daar wel ‘n volksmoordplan op die tafel. Ook die verkragtings op Boerevroue wat jare lank verswyg is, was deel van Brittanje se plan om Afrikaners as ‘n volk en ’n mededingende groep in Suid-Afrika geheel en al te elimineer.

Hoe gaan Brittanje baat by ‘n Malema-oorname en algemene ekonomiese chaos in die land? Soos wat blankes en opgeleide mense uit die land vlug, sal dit ’n vraag na “konsultante” en kundiges skep wat almal ten duurste van Engeland ingevlieg sal word. Die Britse hulporganisasies soos Oxfam wat oral in Afrika bedrywig is, sal hier voedsel aan die bevolking kom verskaf en sodoende ook beheer verkry.

Omdat Suid-Afrika ’n nywerheidsland is, sal die funksionering van die stelsel steeds tegniese vaardighede vereis, wat deur Engeland verskaf sal word. Ook die myne sal spotgoedkoop van hande verwissel. Te midde van voedseltekorte sal die mynwerkers nie sulke hoë lone kan vra nie en moontlik kan daar selfs Zimbabwiërs in die SA myne ingespan word, om vir ‘n appel en ‘n ei te werk, nes in die ou dae.

In elk geval is die grens tussen Zimbabwe en Suid-Afrika reeds afgeskaf, iets waarvoor die Engelse kerke in Suid-Afrika hulle doelgerig beywer het. Die Engelse kerke is, afgesien van die BBC en Oxfam, nog ‘n frontorganisasie van die Britse regering. Ons het gesien hoe die Anglikaanse Kerk geld vir die terreurbeweging in Suid-Afrika gewas het. Die prominente rol wat Desmond Tutu van die Anglikaanse Kerk ook in die propaganda teen plaaslike blankes gespeel het, is voor die hand liggend. Om die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe afgeskaf te kry, was ’n oogmerk van Brittanje sodat die Suid-Afrikaanse identiteit verder kon vervaag.

Die tafel is dus gedek vir die tweede revolusie waarmee die blankes uit die land verdryf gaan word sodat Suid-Afrika weer ’n kolonie van Brittanje kan word, met afhanklike, korrupte en hoogs omkoopbare swart politici wat die land regeer. Die probleem met die blanke teenwoordigheid in die land is dat ons nog steeds die instellings en die ekonomie funksioneel onderhou, wat ook die ANC-bewind minder afhanklik van Brittanje vir hulp en kundigheid maak want hy kry nog steeds ’n triljoen rand se belastings elke jaar. Iets van Verwoerd se ou soewereiniteit het dus oorgebly.

Ander leiers wat die soewereiniteit van hul lande wou verdedig soos Saddam Hoesein en Moeammar Ghaddafi is summier deur Brittanje en Amerika afgesit en vermoor. Solank as wat die korrupte oligargie wat SA regeer, bereid is om na die Britte se pype te dans, sal hulle in taamlike weelde mag oorleef. Die probleem is dat die blankes se tyd in Suid-Afrika uitgedien is. Hulle staan onwetend in die pad van groter Britse beheer oor die land. Daarom sal hulle genadeloos vanuit Suid-Afrika gesuiwer word. Die propagandawerk daarvoor is reeds deur Engeland gedoen. Dit kom nou net by die uitvoering van die plan.

Reserwebank gestroop

Daar moet ook net daarop gelet word dat Amerika in groot finansiële probleme was pre-1994 … en dat Suid Afrika se goudreserwes in die Reserwebank hierdie finansiële probleme deels kon elimineer. Om die rede moes die Reserwebank eenvoudig gestroop word om die Amerikaanse ekonomie te help – ten koste van die blankes in Suid Afrika. Ongelukkig vir die Wall Street-Jode het PW Botha in die pad gestaan en wou nie saamspeel nie. Hy was deels te “patrioties.” Dit is dan die rede hoekom Robin Renwick aan De Klerk gesê het hy “kan nie met PW Botha werk nie “ – omrede Botha nie te vinde was vir die duiwelsplan nie. Dit is ook die rede hoekom Botha moes vermoor word om hom uit die weg te ruim – hy het in die pad van die Joodse bankiers gestaan. In De Klerk het die Joodse bankiers die PERFEKTE Trojaanse perd gehad….hy was HEELTEMAL te vinde om omgekoop te word a.g.v. sy noue bande met die Afrikaner Broederbond.

Die liberale pers – veral die ” Vrye Weekblad” wat deur Max Du Preez gedryf was en deur die PFP (Oppenheimer) gefinansier is – het ’n haatveldtog en disinformasie propaganda smeerveldtog teen P.W Botha en “regse” blankes geloods. Pik Botha, het die NP “in lyn” gehou – hy was ’n NWO agent – en het Tienie Groenewald sowel as Piet Koornhof gewerf om saam te speel om Constand Viljoen en die weermag te “neutraliseer.” Vele top weermaggeneraals is onmiddellik hierna deur De Klerk in die pad gesteek om ’n moontlike staatsgreep te verhoed. Hierna was die Nasionale Party as geheel totaal op die Britse salarislys. Die KP (’n frontorganisasie) is ook deur Brittanje gestig as “toevlug” vir konserwatiewe blankes om blanke nasionalisme verder te verdeel vir die wat teen die NP regime gestaan het. Die enigste suiwer blanke nasionalistiese party was die van Jaap Marais. Die hele opset voor en na KODESA was ’n totale diaboliese sameswering tussen Amerika, Brittanje, en die Suid Afrikaanse Nasionale Party.

Ook het die Suid Afrikaanse Inligtingsdiens onder beheer van Neil Van Heerden – gehelp met die oorgawe na die Kommunistiese ANC bewind. Die Helderberg-vlug is ook gesaboteer om van Suid Afrika se top kernfisici – wat op die vlug was – ontslae te raak – en Kapt. Dawie Uys is gedwing om die vlug te loods (hy was reeds afgetree en dus ” expendable”) deur hom te dreig om sy familie skade aan te doen indien hy sou weier. Op die JFK lughawe het die CIA reeds ’n hoogs ontvlambare stof op die vliegtuig geplant en ’n tydskakelaar ingebou om te ontplof oor ’n spesifieke plek oor die oseaan wat diep is en die vliegtuig moeilik sou gevind word om alle spore vir lugvaart ondersoekers uit te wis. Cecil Margo –nog ’n Jood – is betaal om die ondersoek na die lugramp te doen en ’n bevinding te gee wat die Jode sou pas en geensins ’n vinger na of doelbewuste sabotasie – of ’n sameswering te wys nie. Onmiddellik na PW Botha se gedwonge “abdikasie” het De Klerk en Pik Botha (in samewerking met die Amerikaanse minister van buitelandse sake Chester Crocker, die Britse geheime diens ,die CIA en die ANC) – meer as 4 miljard rand se goud onwettig gesteel en deur CITI Bank na Amerika gekanaliseer – en so Suid Afrika reeds toe al bankrot gemaak omrede daar geen goudreserwes oor was om die rand te steun nie.

Die Engelse is steeds doelbewus besig met ’n oorlog teen die blanke in Suid Afrika. Hierdie feit kan toegeskryf word aan die Suid-Afrikaans gebore Brit – Rob Hayden Davis ( Geb. 12 Mei 1948) – Minister van Handel en Nywerheid van die ANC – wat alles in sy vermoë doen om de laaste blanke uit die werksmark te verdryf en so ekonomies te verarm. Davis het Suid Afrika in 1979 tot 1990 verlaat omrede sy Kommunistiese politieke uitkyk op die lewe. Hy het in Brittanje gaan studeer by onderskeidelik die Rhodes, South Hampton en Sussex universiteite. Hy is ook ’n lid van die Sentrale Komitee en die Politburo van die Suid Afrikaanse Kommunistiese Party. Davis se haat jeens die blanke in Suid Afrika is glad nie onbekend nie. Hy tree op met ’n dubbele agenda om blankes uit te wis – en mens kan net raai wie gee hom sy opdragte. Koppel hieraan die ANC se volgehoue druk om die “onteieningswet” deur te forseer om blankes van al hul eiendom te beroof – en ons kan sien dat die Britse uitwissingsplan vir die blanke in Suid-Afrika amper sy volle siklus geloop het. Met meer as 600 000 blankes reeds in plakkerskampe, meer as 1 miljoen reeds land-uit – en meer wat gaan volg – is die plan van Britse ” suiwering” t.o.v. blankes in Suid- Afrika amper voltooi.

Die beste opsie vir die blanke in Suid Afrika is om geensins in ’n politieke party betrokke te raak nie – ongeag hoe ” vroom” en “patrioties” hulle beloftes en “mandate” klink – maar om eerder groepe te stig met persone wat hulle kan vertrou –en saamwerk vir ‘n gemeenskaplike doel en so ’n mikro-ekonomie binne in die raamwerk van ‘n makro-ekonomie te stig. Verder moet blankes baie ernstig begin saamstaan en saamwerk – en baie belangrik – twyfelagtige lede en organisasies binne hulle gemeenskappe wat positief geïdentifiseer word as polisieagente en verraaiers – onmiddelik aan die groot klok hang om so die kanker uit hulle geledere te verwyder (Skrywer onbekend).

Wat hierdie “onbekende skrywer” blykbaar nie weet nie, is dat die Rooinekke se sameswering om van die blanke Boervolk ontslae te raak, profeties gedoem is tot mislukking, want dit staan so opgeteken. Hulle het te doen met ’n volk wat hier aan die suidpunt van Afrika deur die Almagtige in aansyn geroep is en aan wie Hy deur sy profeet Johanna Brandt op 7 Desember 1916 die volgende belofte gemaak het:

“So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika. ‘Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is’.

“Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal in die toekoms stadig maar seker van hom weggeneem word. Wat bly daar dan oor? Suid-Afrika.

“Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding.

”Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld; … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

“Julle, aan wie vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

“Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind. Net so ook het Engeland die kanse wat sy gehad het, verbeur…”

En deur sy ander profeet Niklaas van Rensburg het hy ook gesê: “In daardie tyd sien ek dat Engeland se stoel by die volketafel leeg is en dat Suid-Afrika aan die kop van die tafel aan Duitsland se regterhand sit – die mees geseënde volk op aarde…”

8 thoughts on “Britte se plan om blankes uit te wis”

 1. Nou nou wie is die duiwel ?

  Wie is die dief ?

  Kaptein Ameri-ka?

  Of aasvoël Brittani-ka?

  Albei die duiwel ?

  Albei die dief ?

  So opgeskryf in die Hemelse Vader se argief…?

  (Skrywer onbekend)

 2. Die kommentare is nou baie makliker. Julle hoef nie te registreer nie. Net die eerste plasing word gemoddereer. Ons het ook ‘n captcha opgesit om spam te elimineer. Adriaan

 3. Hi Adriaan, baie baie geluk met jou verjaarsdag op die 28ste Feb. Mag jy ‘n wonderlike dag met jou geliefdes ervaar. Baie dankie vir al die jare se opoffering en liefde vir ons volk

  Herman

  1. Herman, askies my vriend dat ek nou eers daar by uitkom om dankie te sê – ek kon ‘n geruime tyd nie op my webblad inkom nie, en so het dit toe agterweë gebly…

 4. Goeie dag Oom Adriaan. Geluk met Oom se verjaarsdag. Mag ons Hemelse Vader Oom nog lank spaar vir Oom se gesin, Familie en vriende. Mag Oom ‘ n wonderlikke dag he. Mag hulle Oom bederf vandag.

 5. Kobus Scheepers

  “Cyber” oorlog met VSA teenoor Rusland.
  VSA regering beweer dat die “solar winds” kuber aanval gedurende Desember deur Rusland gepleeg is, let wel geen bewyse word voorsien nie. VSA kondig aan dat hul ‘n kuber aanval op Rusland gaan loots oor periode v 3 weke (wat nou reeds ‘n aanvang geneem het.) Biden weier Putin se aanbod tot gesprekvoering (seker omdat Biden kwalik tot enige sinvolle gesprek in staat is.) Hier word op baie dun ys gedans.
  Luister gerus die baie insiggewende gesprek onder lyding van Rick Wiles van Trunews aangaande die absurdheid v hierdie hele saak by die volgende skakel:
  https://www.trunews.com/stream/war-alert-us-cyber-forces-to-hit-russia-over-next-3-weeks

 6. Kobus Scheepers

  Russia Deploys All Black Sea Submarines as NATO Kicks Off DrillsDie berig gedateer “yesterday” op 20/03/2021 m.a.w. berig is op 19/03/2021 geplaas.
  “Russia has deployed all six of its Black Sea Fleet submarines as NATO drills kicked off in the area, the state-run RIA Novosti news agency reported Friday.”
  Die volledige engelse berig kan gelees word op d volgende skakel:
  https://www.themoscowtimes.com/2021/03/19/russia-deploys-all-black-sea-submarines-as-nato-kicks-off-drills-a73298

  Dit is dalk weereens niks maar onthou dat Oom Sienner gebeure in die Swartsee as deurslaggewend gesien het tot die begin v d 3de groot oorlog.

  Daar is ook ‘n verdere onbevestigbare berig deur Steven ben Nun van Israeli News Live, dat ‘n Russiese duikboot teen die kus van Israel “verdwyn” het op 19/20 Maart 21. Die Rus was onder waarneming van beide Israel en die VSA toe die duikboot hul inligtingstelsels ontduik het en ast ware “verdwyn” het.

Comments are closed.