BLOG

Johanna Brandt: stakings, rewolusie en hongersnood

Die afgelope weke het ons almal die nuus dopgehou wat oor die stakings gehandel het en ons het onwillekeurig (dié van ons wat daarvan geweet het) gedink aan Johanna Brandt en wat sy gesê het oor stakings wat sou kom:

“Klein stakings sal oorgaan in groter stakings; groter stakings sal aanleiding gee tot losbandigheid en brandstigting; brandstigting sal gevolg word deur rewolusie; rewolusie sal verander in Burgeroorlog; Burgeroorlog sal gevolg word deur hongersnood en pestilensies — al hierdie dinge sal gekroon word deur ’n katastrofe wat deur geen menslike woorde beskryf sal kan word nie. Wanneer al hierdie dinge gebeur, sal die tyd van die einde voor die deur staan en moet julle gereed wees.”

Hierdie visioene, of ons nou skepties daaroor is of nie, begin lyk asof dit presies is waarop ons afstuur in hierdie land. Daar is baie mense wat glad nie in haar visioene glo nie en ander wat daarby sweer, maar almal moet teen hierdie tyd erken dat dit lyk asof dit uiteindelik bewaarheid gaan word – indien nie nou nie, dan wel in die toekoms.
Siener van Rensburg het gesê dat dit so donker vir ons sou word dat hy nie sy hand voor sy oë kon sien nie. Johanna sê: “Weldra sal die nag daal in ‘n ondeurdringbare duisternis soos ons nog nooit in hierdie land beleef het nie.”
Sy sê ook: “’n Kolom van vurige smeekgebede van Suid-Afrika het dag en nag opgerys na die Hemel en dit het die donker wolke van verwoesting opgebreek en verjaag toe hulle op hulle dikste saamgepak het. Verlossing het gekom toe ons dit allermins verwag het.”
Sy het die Spaanse Griep van 1916 beskryf as ‘n “klein voorloper” van die peste wat ons uiteindelik gaan tref. Sy het niemand gerus probeer stel nie, maar gewaarsku: “Die groot dinge het begin. Ons val nou by tienduisende, maar ons sal nog by honderdduisende afgemaai word.

Die Sekel van die Dood gaan oor ons land. Die graanoes is ryp, die druiwetakke hang swaar. Die uur om te maai het aangebreek.

Die uiteinde van dit alles beskryf sy: “Die handjievol wat oorbly, sal so gelouter wees — so gelouter — dat dit vir die Seun van Regverdigheid moontlik sal wees om in hulle midde te woon en oor hulle te heers as ’n Priester en Koning, vir ’n duisend jaar.”
Sal dit alles gebeur? Niemand van ons kan met sekerheid sê nie, maar niemand sal ook kan sê dat hulle nie gewaarsku is nie.Die stakings is elke keer groter, die skade is groter. Hierdie keer het daar mynwerkers in die slag gebly en die ekonomie is ernstig geknou. Durf ‘n mens nog sê dis net ‘n mens se verbeelding? Hoeveel geweld moet daar dan wees voordat mense tot hulle sinne sal kom en sien wat aan die gang is?
Grondgrype is weer onder bespreking en die gepaardgaande dreigemente ook. Enigeen wat nog dink dat daar ‘n vreedsame oplossing vir alles is, leef in Lalaland. Daar word al onder die oppervlak van revolusie gepraat en revolusie beteken bloedvergieting op groot skaal.
Die onrus peul nou kort-kort uit in stakings wat met dreigemente van oorlog teen die blankes gepaardgaan. Indien dit sou oorspoel in geweld, bestaan die moontlikheid dat hulle genoeg moed bymekaar gaan skraap om die blankes uiteindelik van hulle eiendom te verdryf. Dit sal lei tot die wegtrek van blankes na veilige dele wat ‘n ekonomiese ineenstorting tot gevolg sal hê.
Dit sal ook konfrontasie tussen swart en wit en waarskynlik ook tussen swart en swart meebring, omdat hulle sal baklei oor die eiendom van die blankes. So ‘n oorlog tussen rasse sal beteken dat die blankes (wat deur die ou weermag opgelei is) tot aksie sal moet oorgaan en waarskynlik die oorhand sal kry oor die lafhartige swartes.
Selfs al sou ons die land terugkry in blanke hande, sal daar steeds rekening gehou moet word met ‘n liberalistiese, onwettige blanke regering wat nou reeds gereed staan om die land oor te neem. Dit sal uitloop op ‘n burgeroorlog (wit teen wit) waartydens die regses letterlik na “spelonke” sal moet vlug. Intussen sal die ekonomie ineen gestort het, die landbou sal tot stilstand gekom het en hongersnood sal uitbreek. Onder sulke omstandighede, waar daar te veel mense in ‘n land is, sal peste ook uitbreek en mense afmaai omdat hospitale nie meer sal funksioneer nie.
Dus, klink Johanna Brandt se visioene nog so vergesog? Of reken u dat u na die stof gaan lê het, weer u ou lewe sal kan voortgaan? Miskein is dit nou die tyd om wakker te skrik.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.