BLOG

Hongersnood

Johanna het gepraat van die hongersnood wat kom en Siener het gepraat van die kospotte wat leeg staan.

In Amerika ondervind hulle die ergste droogte en hitte in 50 jaar, met die gevolg dat hul oesskatting dramaties afgeneem het. In die verlede was dit die VSA wat hul graan reserwes aan die inwoners in Afrika uitgedeel het, maar sal dit beslis nie hierdie keer gedoen kan word nie.

In Suid-Afrika is groot kommersiële plase aan swartes gegee wat nie weet hoe om te boer nie. Voeg daarby droogte en oorstromings en ons weet dat ons op groot tekorte afstuur. Ander lande waarvan ons in die verlede graan kon invoer, het self misoeste en skaars genoeg vir hulleself. En bo ons noordegrens, versleg die toestand week na week. Die swartes stroom oor ons grense en verteer alles wat voorkom. In die noorde van Transvaal is daar nie meer veldmuise of voëltjies nie. Jy kan baie kilometers ver ry sonder om ’n lewende ding te sien.

‘n Mens kan die strome swartes met sprinkane vergelyk. Joël 1:4 beskryf hulle vir ons:

“Wat die afknyper laat oorbly het, het die treksprinkaan verslind; en wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die voetganger verslind; en wat die voetganger laat oorbly het, het die kaalvreter verslind.”

Dit is nie werklike sprinkane waarvan hier gepraat word nie, maar, soos vers 6 dit stel: ’n “sterk en ontelbare nasie” wat die land instroom – ‘n gevaarlike nasie wat die volk fisies kan seermaak. Die ontstellende hoeveelheid moorde op blankes in ons land getuig daarvan … ook die verkragtings, ontvoerings en aanrandings.

Vers 7 vertel ons wat hulle uitwerking op JHWH se volk is:

“Dit het my wingerdstok (geloof) verwoes en my vyeboom (volk) versplinter.”

Die sprinkane is lankal reeds hier en ons sien daaglik hoe hulle die land kaal stroop en verniel. Omdat wit en swart nooit kan versoen nie, sal hulle vroeër of later teen mekaar te staan kom, en die Vader het ons belowe dat Hyself van sy vyande ontslae gaan raak.

In Joël 2 word invallers beskryf wat mense angsbevange maak. Dis egter nie duidelik wie of wat hierdie invallers gaan wees nie. Daar word net gesê dat hierdie leër deur God gestuur is, dat dit geweldig groot is, die aarde laat bewe en alles voor die voet afbrand. Dit word vergelyk met ‘n magtige volk, maar daar word nie gesê wié of wat dit is nie. Dit kan dus ‘n geweldige natuurramp ook wees. God se leërmagte in die Bybel is dikwels natuurgebeure. Sal dit ook die wonderwerk wees wat Siener gesê het ons sal red?

Terwyl hierdie leërmag oor die land gaan, is ons angsbevange en dit dwing ons tot verootmoediging waardeur God dan tot ons redding sal kom.

In die geweld en vuur en verwoesting roep God na sy volk (Joël 2:12):

“Want selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en gerouklag. En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.”

God vra dat almal bymekaarkom, selfs die bruidegom en bruid uit die slaapvertrek, en hulle moet almal bymekaarkom en die priesters moet ween en sê (vers 17): “O HERE, spaar u volk en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie; waarom sou hulle onder die volke sê: Waar is hulle God?”

Daarna red God die volk en verdryf die sprinkaanswerm uit die land. Hy stuur vir ons mos (wyn) en olie sodat ons versadig sal word. En dan laat God die veld uitspruit en die bome vrugte voortbring en die reëns kom weer op die regte tyd. Dit alleen kan ’n paar jaar duur.

God vra dat Sion moet juig en bly wees in Hom. Daar sal oorvloed wees en Hy sal vergoed vir die tyd wat die sprinkaanswerm ons kaal gevreet het.

Vers 30 sê dat Hy dan wondertekens aan die hemel en op aarde gaan gee, en voordat enigiemand begin dink dat dit toordery gaan wees, God noem die tekens “bloed, vuur en rookpilare”. Joël sê dan dat die son verander sal word in duisternis en die maan in bloed — voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. Dis rampe in die natuur.

Dit sal ‘n tyd van angs wees, want mense gaan God weer aanroep in benoudheid. Wetenskaplikes weet vandag reeds dat Suid-Afrika die veiligste plek op aarde sal wees wanneer Nibiru verbykom en baie sal hierheen vlug. In vers 32 sê Joël dat elkeen wat die naam van God aanroep, sal gered word in daardie tyd, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees. Die berg Sion, soos die meeste van ons weet, verwys na die Boervolk/Afrikaner in Suidelike Afrika en diegene wat Hom aanroep, sal dan reeds hier wees.

Dit wil lyk asof God die nasies in of na die tyd gaan versamel in die dal van Jósafat waar Hy met hulle ‘n strafgerig gaan hou ter wille va sy volk wat deur hulle vertrap en seergemaak is. Al die gruwels teen die volk sal opgenoem word soos in ’n klagstaat.

God roep hulle op tot oorlog en nooi hulle om van hulle pikke swaarde te maak. Dan sê Hy (3:13-14):

“Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot. Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!”

In Openbaring 14:20 word die parskuip genoem wat buite die stad getrap word dat die bloed vloei.

Dan word nog ’n natuurramp beskryf wanneer Joël weer sê dat die son gaan verduister en die maan soos bloed word en die sterre nie meer skyn nie. Hy sê dat God uit Sion brul en uit Jerusalem verhef Hy sy stem sodat die hemel en aarde bewe.

Maar waar Sion is, sal daar vrede wees.

Johanna Brandt het gesê dat die Messias vir haar gesê het dat Hy in ons midde hier aan die suidpunt van Afrika gaan kom woon. Joël bevestig dit in 3:17:

“Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op Sion, my heilige (aparte) berg.”

Jerusalem, wat die tien verlore stamme verteenwoordig, sal ook veilig wees en geen vreemdes sal daardeur trek nie.

Daarna praat Joël van die berge wat drup van mos en die heuwels wat vloei van melk ens. Dit is die tyd van die Vrederyk, waarna Siener ook verwys het.

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
johanvw

Baie dankie Oom Adriaan
Wat n wonderlike boodskap.
Dankie at jy ons opbeur in sulke tye met die Woord van God en profisiee.
God se Wil sal geskied
Amen