DIE VAANDELDRAER

Atlantis

G A Watermeyer: sy visioen van Atlantis se verdwyning

GA Watermeyer

Die bekende Afrikaanse digter Godfried Andreas Watermeyer is op 15 Oktober vanjaar presies 100 jaar gelede op die plaas Spitskop in die distrik Middelburg in die Noordoos-Kaap gebore. Hy sterf op 4 Junie 1972 aan ’n hartaanval in Johannesburg.

Op twaalfjarige ouderdom word hy ernstig beseer wanneer ’n perd op hom val. Die nagevolge van hierdie ongeluk bly hom vir die res van sy lewe by en hy is soms vir maande bedlêend. Die ongeluk het veroorsaak dat die suurstoftoevoer na sy brein belemmer is, met die gevolg dat hy periodiek in ’n koma beland het. Hierdie ongelukkige toestand het hom ’n lewenslange probleem besorg met afwisselende insinkings in sy gesondheidstoestand.

Hy aanvaar in 1937 ’n betrekking in die Departement van Lande in Transvaal, vanwaar hy spesiale korrespondent word vir Die Transvaler in die Vaalhartsnedersetting. Hy word egter uit hierdie posisie ontslaan wanneer hy in Die Transvaler ’n skerp aanval doen op sy eie Departement weens hulle optrede teen die deur droogte geteisterde boere van die streek. Hy keer terug na sy geboortestreek en werk ’n jaar lank in die Poskantoor op Middelburg in die Kaap waar hy weereens teenstand ondervind.

Tussen 1941 en 1948 woon en werk hy in Johannesburg. Hy ontmoet die aktrise Letsie Ferreira, oorspronklik van Willowmore, in November 1942 en hulle is in Maart 1943 getroud. Tydens die oorlogsjare word ’n seun, Fred, uit die huwelik gebore.

As gevolg van sy siekte en oorlogsviktimisasie sukkel hy om ’n vaste betrekking te behou en is hy by tye van sy vrou afhanklik as broodwinner. Hy verloor byvoorbeeld sy betrekking by die Rand Club wanneer sy opvattinge oor die Tweede Wêreldoorlog bots met die destydse beleid van Jan Smuts se regering.

Na die verskyning van sy debuutbundel Sekel en simbaal in 1948 studeer Watermeyer met die steun van vriende en organisasies soos die Reddingsdaadbond en Helpmekaarfonds van 1949 af voltyds aan ’n B.A.-graad aan die Universiteitskollege van die Oranje-Vrystaat. Nadat hy die B.A.-graad verwerf het, keer hy terug na Johannesburg.

Daar huur die gesin ’n woonstelletjie, maar kan slegs een bekostig wat só klein is dat dit net plek het vir sy vrou en seun, sodat hy by ander mense in ’n solderkamer moet slaap. Oor hierdie omstandighede skryf hy: “Ek het bykans geen aardse besittings nie – terwyl ander mense geld maak, lê ek in die bed en probeer gedigte skryf. Al wat ek het, is my vrou en kind en selfs hulle mag nie by my wees nie, my seuntjie moet bedags by vreemde mense bly tot my vrou saans na werk tuiskom, en ons het geen vooruitsig op ’n huis nie.”

Die Republiek van ‘n Duisend Jaar

In 1957 kon hy geen uitgewer vir sy bundel verse Die Republiek van ‘n Duisend Jaar kry nie, en publiseer dit self met finansiële hulp van Volkskas Bank (Toe nog óns bank!) In hierdie bundel tree die digter na vore as ’n ware Godsman, Volksman, Taalman en Patriot in murg en been. In byna profetiese taal beskryf hy hoe sy volk eers verstoot en vertrap word; homself dan herontdek om uit die stof op te staan en uit te groei tot die nuwe heerser van die toekoms. Elke vers kom gloeiend uit die rooi kool van die hart se blaasbalkvuur – om strak, kantig en fors geklink te word op die aambeeld van die gees, en daarna ysterhard in die waters van Bloedrivier af te koel.

Die konserwatiewe uitgewery in die Noorde, Perskor, wou die bundel in die vroeë negentigs heruitgee, maar is met soveel woede en weerstand vanuit liberale kringe oorval, dat hulle dit toe maar laat vaar het.

Maar Godfried Andreas Watermeyer se medevolksgenote het hom nie vergeet nie en in September 2005 publiseer prof. JJ Pienaar  ‘n pragtige huldeblyk oor hierdie geliefde volksman met die titel GA Watermeyer – die verwaarloosde volksdigter: “Hy was ’n beskeie man, ’n vergete man wat as boerseun op die plaas groot geword het,” skryf prof. Pienaar, “en wat sy volk innig liefgehad het, maar nooit die erkenning gekry het wat hom toekom nie. Juis die feit dat hy sy volk so innig liefgehad het, het ook teen hom getel…”

Die bewys daarvan kry ons dan ook by die Boervolkhater en liberale, verwaande literêre snob en skaamtelose ANC-rugklopper, JC Kannemeyer. In ’n venynige resensie kan hy nie genoeg woorde vind om sy weersin en minagting vir Die Republiek van ‘n Duisend Jaar uit te druk nie. Hy skryf o.a.: “Naas die reseppies wat Watermeyer by herhaling in hierdie pleidooie vir apartheid, suiwerheid van bloed of ras en moedertaalonderwys gebruik, banaliseer hy sy verse verder deur die aanwending van die bekende simbole van die Afrikanervolk (“Majoebaberg”, “Bloedrivier, “Vierkleur”, ens.” Duidelik verag Kannemeyer alles wat volkseie, edel en behoudenswaardig is!

‘n Ander verloopte ANC-Afrikaner wat homself Pieter Odendaal noem, het nie geweet nie waar om sy kop in te druk toe hy die bundel by die J.S. Gericke Biblioteek wil uitneem nie: “Ek hoop maar die meisie by die toonbank (gewis ‘n anderskleurige!) lees nie die titel terwyl sy die boek scan nie … (want) Ek lees “Geroepe Volk”, die eerste vers, ek lees “Erfenis”, ek lees “Swart Steen”, en ek kry lelik skaam vir hierdie woorde wat in die naam van my mense en taal geuiter is.” (My mense? Dink Odendaal jou waaragtig waar dat GA Watermeyer van sý mense is? Hy was seker besig om daar in die biblioteek te hallusineer!)

Miljoene sal in Sondvloed sterf

Terwyl Watermeyer in April 1953 weer ernstig siek was, het hy ‘n profetiese blik gekry op die verdwyning van Atlantis, die magtige eilandryk in die Atlantiese Oseaan wat onder die see weggesink het, asook ‘n reeks toekomstige visioene van rampe en onheile wat op Europa en Suid-Afrika wag. Onder uiters moeilike omstandighede en vir homself onverklaarbaar, begin hy die tonele wat voor hom afspeel, een aand in Engels en in digvorm neer te skryf. Die gedigte word in 1954 uitgegee as ‘Atlantis or The crying of the waters’.

Sy visioen begin met ’n openbaring van die geheime rondom die ondergang van die legendariese Atlantis, waaruit parallelle getrek word met die eietydse samelewing. In die daaropvolgende visioene kry hy ’n vreesaanjaende blik op die totale verwoesting en oorstroming van die voormalige koloniale heersers Engeland, Nederland, België, Frankryk en Portugal.

Gebeure uit die antieke tye word ook aan hom geopenbaar en hy kry opdrag om dit alles neer te skryf. Terwyl hy hiermee besig is, dring dit tot hom deur dat dit eindelik ’n geestelike boodskap is, ’n boodskap van die koms van die Messias wat weer op die aarde sal wandel.

Die hele verloop van die profetiese gebeure wat voor hom afspeel, word in vier afdelings saamgevat.

Die eerste afdeling handel oor Atlantis, waarin hierdie vrederyk in al sy glorie beskryf word, gevolg deur die koms van wellus en gierigheid wat die ryk se vrede versteur en dit in sonde dompel. Met die Sondvloed uit Bybelse tye word Atlantis oorstroom en sink dit na die bodem van die see.

In ‘n ander afdeling of reeks gedigte ‘The destiny of England and the Low Lands lying to the west’ word die vernietiging voorspel van die Britse Eilande en die laerliggende Europese lande weens ’n siedende en oorstromende vloed. In die laaste afdeling ‘The great awakening’, aanskou hy die wonderbaarlike herstel van die idilliese ryk van Atlantis en die duisendjarige vrederyk wat daarmee gepaard gaan.

Die bundel is destyds egter nie goed deur die liberale media in die Suide ontvang nie, al het Elisabeth Eybers in die inleiding tot die bundel met groot bewondering geskryf van Watermeyer se verrmoë om in twee tale uiting aan sy diepste gevoelens te gee. Sy skryf: “As dit inderdaad waar is, soos die digter glo, dat hierdie werk ‘n visie bevat van die versluierde oudheid en tegelykertyd profeties vir die toekoms is, is sy keuse van Engels ’n gelukkige een; want Atlantis or The Crying of the Waters, handel oor ’n tema wat die ganse mensdom raak…”

Na vele versoeke deur vriende en kennisse stem Watermeyer uiteindelik in om die merkwaardige verhaal rondom die ontstaan en skryf van hierdie visioene bekend te maak; dit word op Vrydag 23 Julie 1954 in Die Brandwag gepubliseer.

Ons gee hier net kort uittreksels:

“Ek het een aand aan die begin van die winter van 1953 in my stoel voor die kaggel gesit en my eerste boek oor Atlantis – dié van Ignatius Loyola Donnelly – opgeneem het om te lees.

“Ter verduideliking kan ek miskien net hier sê dat Atlantis die naam is van die kontinent wat volgens legende in die Weste in die see verdwyn het. Sommige meen dat dit die land van die ondvloed was wat in die Bybel beskrywe word, met uitsondering dat dit nooit weer bo die waters uitgestyg het nie. Plato het ’n boek oor Atlantis geskryf wat ongelukkig nooit voltooi is nie, en sedertdien het daar alreeds meer as ’n duisend boeke oor die onderwerp verskyn wat die verbeelding van denkers deur die eeue vasgegryp het.

“Hoe dit ookal sy, ek het in die stoel teruggeleun en begin lees aan Plato se beskrywing van die verlore Atlantis wat Donnelly in sy boek oorgedruk het. Nadat ek sowat drie bladsye deurgegaan het, het ek lomerig begin voel – ek het toevallig ‘n vermoeiende dag agter die rug gehad – en aantaltes gemaak om te gaan slaap. Maar ek was skaars in die bed of ’n eienaardige rusteloosheid het my beetgepak en woorde het deur my kop begin maal. Uiteindelik het ek opgestaan en (spontaan) die volgende reëls neergeskryf:

The waves have drawn us to the deep,
The waves have veiled us and we sleep
Among drowned pillars and the stone.

“Hier het ek, ’n Afrikaanse digter, skielik Engels begin skrywe, maar dit was nie al nie. Terwyl ek daar voor die lessenaar gesit het, het daar ineens voor my geestesoog ’n uitgestrekte vlakte verskyn met berge aan die een kant wat steil afloop in die see. Op die berge was daar paleise en tempels en in die middel van die vlakte het ’n geweldige pilaar hoog in die lug opgeskiet.

”Ek is nie heldersienend nie; ek is nie ’n persoon wat met geeste omgaan nie, en daarby was ek hoegnaamd nie in ’n beswyming of ‘trance’ nie, maar wakker en doodnugter. Ek het voortgegaan om ’n beskrywing van die pilaar te gee en toe gaan slaap. Toe ek twee dae later weer die boek opneem en verder lees, kom ek etlike bladsye verder aan tot my verbasing op Plato se beskrywing van hierdie pilaar af.

”In die begin was ek dronkgeslaan, maar nou het dit saans my gewoonte geword om met potlood en papier voor my lessenaar te gaan sit en wag, net maar wag. Weer moet ek beklemtoon dat dit nie ’n geval was dat my potlood deur ’n onsigbare hand bestuur is, soos spiritistiese mediums na bewering ondervind nie, maar dat woorde in my kop gekom het en dat ek hulle neergeskryf het.

”Ek het afgelei dat die ramp van Atlantis herhaal gaan word, dat die aarde deur ’n tweede sondvloed bedreig word, en nou het ek begin begryp waarom hierdie inspirasie na my toe gekom het. Dit moes dien as ’n waarskuwing aan die wêreld. Tot op hierdie stadium het ek egter nie geweet of die ganse aarde of slegs ’n gedeelte daarvan deur die see bedreig word nie.

“Dit het vir my duidelik geword dat lande in die Weste bedreig word en dat die reëns wat van Tuscany (Italië) na die suide beweeg, ’n teken van genade is – ’n teken dat die Suide nie in die ramp betrokke sal wees nie.

Koningin Elizabeth sal nog op die troon sit

”Maar die Weste is natuurlik ’n baie wye begrip, en dit was eers op die aand van die kroning van Elizabeth II dat ek nader besonderhede omtrent die lande wat spesifiek bedreig word, gekry het. Ek het die volgende reëls neergeskryf:

The lone-last Queen, she walks tonight
the banquet hall; Old England’s might
lies shattered in the broken call
that cries it’s writing on the Wall
of Visions.

”Etlike dae later het ek die noodlottige gedig ‘Southhampton Docks’ geskryf, ’n vers wat so fatalisties is dat ek dit nie in my bundel opgeneem het nie en ook hier enkele reëls verswyg:

The birds are wheeling a westward flight.
A sea horse drives up Buckingham way,
the land grows pale and the towers sway…
Southamptons Docks are tumbling down
Treading the way for all to drown.
England lies broken half in half
Southampton Docks are diving down
Leading the way for all to drown.

(Volgens hierdie beskrywing van die digter gaan die vernietiging van Engeland waarskynlik plaasvind terwyl Koningin Elizabeth II nog op die troon sal sit).

“Hierna volg ’n gedig wat daarop dui dat nie net Brittanje nie, maar al die laaglande in die Weste bedreig word, veral Holland en België. Daarby sal hierdie lande nie weer uit die see gered word nie, maar ewig in die golwe verdwyn.

“Maar waarom word juis hierdie lande getref? Hierop is ek nie bereid om ’n antwoord te verstrek nie. Ek het nie ATLANTIS OR THE CRYING OF THE WATERS geskryf met die doel om te veroordeel nie, maar slegs om te waarsku.

“Op hierdie stadium kan ek miskien net meld dat die skrywe van die gedig nie sommer so voor die wind gegaan het nie. Baie aande, veral wanneer ek moeg was, het ek vergeefs gesit en wag op die inspirasie. En wanneer die inspirasie dan wel gekom het, was dit gewoonlik net twee of drie reëls en ek moes die res voltooi deur moeitevol terug te tas in die onderbewuste. Ek is gedurig voortgeja deur die besef van die geweldige taak wat op my skouers gelê is.

“Maar hoe meer beangs ek geword het om die werk betyds klaar te kry, hoe meer teenslae het ek ondervind. Dit was asof die magte van Goed en Kwaad om my saamgetrek was, en terwyl die Gode (Engele?) my met inspirasie begunstig het, het die donker kragte alles in hulle vermoë gedoen om daardie inspirasie te vernietig. Teen die middel van November het ek in ’n toestand van gedeeltelike rugverlamming in die bed beland.

“By die geestesspanning wat ek ondervind het, is nou fisiese pyn en vrees omtrent my bestaansveiligheid gevoeg – en daarby het daar die gevaar bestaan dat ek miskien nooit weer soos ’n normale mens sou kon beweeg nie. Nag na nag het pyn en bekommernis my tot drie- vieruur in die oggend wakker gehou voordat ek bietjie ingesluimer het.

“Daar is diegene wat meen dat Atlantis die land van die Paradys, die verlore Eden, is. Ek onderskryf dan ook hierdie gedagte. Maar met inbegrip van die verhaal van die Sondvloed in die Bybel en Plato se beskrywing word daar slegs gemeld dat die mense op Atlantis sondig geword het.

“In die gedig ‘Atlantis Warns’, word daar ’n waarskuwing gerig dat die seë weer sal styg. Maar hierdie bundel bevat nie net ’n voorspelling van die ondergang van sekere lande nie, dog dit voorspel ook ’n groot wedergeboorte vir die mensdom en die koms van ‘n Nuwe Profeet.

“Eienaardig genoeg het ek op etlike plekke in die bundel geskryf dat die ondergang van bedreigde lande die wedergeboorte van Atlantis aandui, en eers later het ek verneem dat daar ’n legende bestaan dat as die een land ondergaan, ’n nuwe stuk aarde uit die see opkom…” (Tot sover die digter se beskouing van sy profetiese gedigte).

Ons lees in die Bybel dat ’n saak op die woord van twee of meer getuies bekragtig word. Daarom wil ek hier drie van Watermeyer se visioene noem omdat dit ooreenstem met drie gesigte van Siener van Rensburg.

In die eerste visioen het Watermeyer gesien hoedat nie net Brittanje nie, maar ook al die laaglande in die Weste soos Holland en België in die see verdwyn, en hierdie lande sal nie weer (soos Atlantis) uit die see gered word nie, maar vir ewig onder die golwe wegsink.

Siener het ’n soortgelyk gesig gehad van Engeland en groot dele van Europa wat weens die stygengde waters onder die see gaan verdwyn om nooit weer gesien te word nie.

In ’n ander gedig uit Die Republiek van ‘n Duisend jaar, het Watermeyer die volgende toekomsgesig gesien:

Elke man moet kolskoot skiet
Want hierdie dag is dinamiet
En elke volksvrou Trekkertrou
Haar laaiplek in die laer hou:
Die groter impi’s van Dingaan
Het uit die langgras opgestaan;
Die lib’ralis lê linievas
Dwars oor die witpad van ons ras;
Keelgate wat verkanker is
Skreeu hierdie land tot wildernis…

Siener beskryf sy gesig hieroor weer só:

“Ek sien ’n klomp swartes halflyf uit die gras orent kom. Hulle is almal met gewere gewapen en die gewere is op my (die Getroue Afrikanervolk) gerig. Net toe ek dink hulle gaan my skiet, toe word die geweerloop weggeklap en dan begin hulle op mekaar te skiet … dan sien ek hulle agter ’n newel verdwyn. Maar vóór dié tyd het ek ook ’n donkerte oor die land sien neerdaal.”

In Watermeyer se derde visioen het hy gesien hoe Suid-Afrika op staatkundige, kulturele en geestelike gebied in die toekoms die toon in die wêreld gaan aangee, ons land sal ontwikkelinge beleef wat groter hoogtepunte gaan bereik as wat Europa en Amerika ooit kon bereik, want die wysheid van Atlantis (o.a. dat God net sy lewende asem net in die blanke ras geblaas het) – gaan hier binne ons landspale herbore word.

Siener se visioen lui so: Die Boere neem die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan…Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman. Almal hier is eensgesind en werk eendragtig saam. Ons word ’n groot en voorspoedige nasie en baie immigrante (behoudendes) kom hierheen. En ons is nou Een Nasie, Een Taal, Een Wapen, Een Volk en ons dien Een GOD…”)

4000-jaaroue Atlantis-verhaal in Afrikaans!

Wat GA Watermeyer nie besef het nie, is dat daar reeds in sy tyd en dag ’n volledige verhaal oor die geskiedenis en ondergang van Atlantis bestaan het, nl. Thêt Oera Linda Bok; ’n Nederlandse vertaling is in 1891 gepubliseer, maar die ‘skokkende’, kontroversiële politieke en godsdienstige uitsprake daarin het veroorsaak dat die Kerk- en volksleiers só heftig daarteen te velde getrek het dat een van die merkwaardigste boeke wat nog ooit die lig gesien het, spoedig in vergetelheid geraak het. Selfs die Engelse vertaling van 1876 deur William R. Sandbach is ook baie vinnig doodgeswyg. Vaandel Uitgewers het in 1998 ’n Afrikaans vertaling onder die titel Die Oera Linda Boek, uitgegee.

Die bekende taalkundige van die vorige eeu, dr. Eelco Verwijs, verbonde aan die Leeuwarden Provinsiale Biblioteek in Friesland, het hierdie oeroue geskrif as “die grootste vonds van die eeu” bestempel; en die Nederlandse vertaler, dr. J.G. Ottema, het met die publikasie van die Nederlandse uitgawe in 1871 gesê: “Als antiquiteit van taal en skrift, geloof ik te kunnen seggen, dat dit boek geheel enig in zijne soort is…”

Die Oera Linda Boek vertel die verhaal en geskiedenis van ’n blanke Westerse beskawing in Adland/Atlantis) wat, tot ’n eeu gelede nog nie bekend was nie. Hulle het hul eie skryftaal ontwikkel wat tot vandag toe nog in gebruik is; voorts het hulle ’n geweldige invloed gehad op alle beskawings waarmee hulle in aanraking gekom het. Hulle was wêreldreisigers van faam en onoorwinlik.

Plato en die 16de eeuse historikus, Jean De Serres was van die eerste persone wat Atlantis met die Bybel verbind het. Later het talle moderne skrywers soos David Hershiser, J.D. Brady, William M Pierce en Damien Mackey van Australië, die ooreenkomste in diepte nagevors en daaroor geskryf; veral is daar aandag gegee aan Esegiël se profesie waar hy eers Tirus (Atlantis) se aansien, grootsheid, prag, krygskunde en wêreldroem as seevader en koophandelaar in detail beskryf voordat hy ’n klaaglied aanhef en ’n verdoemende oordeel oor Tirus uitspreek weens sy trots en verregaande hoogmoed wat tot materialisme en dekadensie gelei het. Dieselfde het met die Egiptiese, Griekse en Romeinse beskawings gebeur.

In Esegiël 27 kry ons ’n breedvoerige beskrywing van die noodlottige pad wat Tirus/Atlantis geloop het om uituidelik ook, net soos bogoenoemde drie beskawings, sy eie ondergang te bewerkstellig. Ek haal net ’n paar teksverse aan:

Eseg. 27:1-4: “Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Maar jy, mensekind, hef ‘n klaaglied oor Tirus aan,  en sê aan Tirus, wat woon by die ingange van die see, wat handel drywe met die volke na baie kuslande toe: So spreek die Here HERE: o Tirus, jy sê: Ek is volmaak in skoonheid. In die hart van die seë is jou gebied; jou boumeesters het jou skoonheid volkome gemaak. (27-28) Jou goed en jou handelsartikels, jou koopware, jou seevaarders en jou stuurmanne, die wat jou lekplekke reggemaak het en die wat jou koopware verhandel het, en al jou krygsmanne wat in jou is, saam met jou hele menigte wat in jou is—hulle sal val in die hart van die seë op die dag van jou val.  Van die harde geskreeu van jou stuurmanne sal die oop velde bewe. (30) En hulle sal hul stem oor jou laat hoor en bitterlik skreeu; en hulle sal stof op hul hoofde gooi, hulle wentel in die as. (32)  En hulle sal in hul weeklag oor jou ’n klaaglied aanhef en oor jou sing: Wie was soos Tirus, die doodstille daar in die see? (33-34) Toe jou handelsware uit die see voortgekom het, het jy baie volke versadig; met die menigte van jou goed en jou koopware het jy die konings van die aarde ryk gemaak. Nou is jy verbreek van die see af in die dieptes van die waters; jou koopware en jou hele menigte het saam met jou weggesink.”

In Die geskrif van Gosa erken die Adladers self hulle ondergang is veroorsaak deur “die bedrieglike priesters en die goddelose vorste, wat altyd saamgeheul het om sonder ontsag vir die wette van reg en geregtigheid heimlik hul bose en onwaardige bedrywighede uit te voer, sonder om hulself te verraai deur te hakkel of te bloos. Maar wat is hieruit gebore? Net so maklik as wat die saad van goeie kruie, wat deur goeie mense in die daglig gesaai word, in die grond ontkiem, net so maklik bring die tyd die bose saad aan die lig wat deur goddelose mense in die verborgenheid en duisternis gesaai is!” (Hierdie teks stem feitlik woordeliks ooreen met die Messias se gelykenis van die goeie saad en die onkruid in Mat. 13:24-28):

“’n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?  En hy antwoord hulle: ’n Vyandige mens het dit gedoen.”

Die Addlanders was lank en fors gebou, blank van vel, met blonde hare en blou oë. Op sommige plekke is hulle selfs as gode en godinne aanbid. Hulle was ’n magtige volk wat die wêreld oorheers het. Hulle was nie net belese, vindingryk en groot seevaarders, nie maar het ook oor verstommende tegnologiese kennis beskik.

Terwyl die ander volke rondom hulle ’n barbaarse en wettelose bestaan gevoer het, het hulle hul nie net apart gehou nie, maar ook ’n baie hoë sedelike en etiese lewenstandaard gehandhaaf. So bv. was een van hulle onbuigbare reëls dat geeneen in Atlantis met iemand uit ’n ander volk of ras mag ondertrou nie. Indien daar wel oor die kleurskeidslyn getrou is, is die skuldige sonder meer uit die gemeenskap gedryf.

Verder het hulle streng wette gehad en moes elke persoon hom daarby hou. Die wette is dan ook op die buitekant van hulle vestingmure gegraveer sodat almal daarvan kon kennis neem. Hoewel ’n baie onverskrokke volk, was hulle tog uiters regverdig. Oneerlikheid van ander volke het hulle nie geduld nie; as ’n handelaar dit sou waag om sy klante te verkul, is hy die mark van daardie burg verbied. Hulle was ook baie erg oor familiebande en het soms ’n byna Spartaanse bestaan gevoer. Hulle volk was vir hulle alles —hulle volk en hulle God wat bekend gestaan het as Wralda – wat beteken Alvader of Oudste Een. (Vergelyk Daniël 7:9 waar daar na die God van Israel verwys word as die ‘Oue van Dae’).

’n Mens kan die Boervolk in hierdie selfde vorm giet. Hulle moed en durf is al baiemaal deur ander volke aangeprys. Ongelukkig het hulle misplaasde skuldgevoel hulle daartoe gebring om sonder slag of stoot hul Godgegewe land, godsdiens, kultuur en die opvoeding van hul kinders aan die plunderaars uit te deel. Ironies genoeg het dieselfde gebeure hom in die tyd van Atlantis afgespeel toe hulle dieselfde pad gevolg het en uiteindelik geswig het voor die enigste wapen waaroor die hordes beskik, nl. hul bedelbakke en die medelye wat hulle daarmee uitlok.

Die Oera Linda Boek wek dan onwillekeurig by ’n mens die gevoel dat jy hier te doen het met ’n prototipe van die Boervolk: ’n volk wat sy eie land wil bewoon, oor homself wil heers; nie met ander nasies wil vermeng nie en glad nie oorlogsugtig is nie.

Die seevaarders se embleem

Selfs die Skeppingsverhaal in Die Oera Linda Boek toon besliste ooreenkomste met dié van ons Bybel: Na die verskyning van grassoorte, bome, kruieplante en diere, het éérs die swart volke (Lida se mense), en toe die geel ras (Finda se mense) die aarde bewoon, voordat die wit ras (Frya se mense) geskape is. Slegs húlle kon deel in die ‘goeie dinge’ wat vir die dag (lig) bestem was, terwyl die ‘slegte dinge’ deel was van die nag (duisternis). En hulle het hulleself ook beskou as Wralda (God) se uitverkore volk, want Hy het sy Ewiglewende asem slegs in Frya se mense (m.a.w. die wit ras) geblaas.

(Dít en Adland se onbuigsaamheid oor apartheid, was die twee aspekte waaroor die kerk in opstand gekom het!)

Atlantis se tyd van benoudheid

Die verwoesting van Atlantis word só beskryf:

“Gedurende die hele somer was die son agter die wolke verskuil asof dit onwillig was om na die aarde te kyk. Daar was ewige windstiltes en die klam rook en mis het soos ’n nat seil oor die huise en vleie gehang. Die lug was swaar en drukkend en in die harte van mense was daar nóg vreugde nóg blydskap. Te midde van hierdie stilte het die aarde begin bewe asof dit besig was om te sterf. Die berge het oopgeskeur om vuur en vlamme te braak; party het net weggesink in die boesem van die aarde en op ander plekke het berge uit die vlaktes opgerys. Aldland, wat deur die seevaarders Adland genoem is, het verdwyn en die woeste golwe het so hoog bo berge en dale gerys dat alles in die see begrawe is. Baie mense is deur die aarde ingesluk en ander wat uit die vuur ontvlug het, het in die waters vergaan …”Woude is die een na die ander verbrand, en toe die wind daarvandaan opsteek, is ons lande met as bedek. Riviere is verlê en by hul mondings is nuwe eilande uit sand en opdrifsels gevorm.

“Drie jaar lank is die aarde so kasty, maar uiteindelik het dit opgehou en kon die mense sy verwoesting aanskou. Baie lande was onder water en op ander plekke het land bo die see verrys en die helfte van Twiskland (Duitsland) se woude is vernietig. Bendes van Lida en Finda se volke het gekom en hulle op die onbewoonde dele gevestig. Hulle het ons verstrooide mense uitgewis of slawe van hulle gemaak.

“Toe is waaksaamheid dubbeld by ons ingeprent, en in die tyd het ons geleer dat eendrag vir ons ’n sterke burg is. En op die muur van die Waraburg by Aldegamude is daar die volgende woorde geskrywe: Berge, buig julle hoofde; ween julle strome en wolke. Ja. Skênland bloos, jy is ’n volk tot slawerny gemaak, vertrap is jou gewaad, O Frya!” Die skryfstyl van hierdie teks  toon duidelik ooreenkomste met die Bybelse idioom.

Blog Artikels

Solidariteit, Afriforum en die Afrikanerbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
‘n Paar van die onderwerpe wat in die boekie behandel word sluit in: Die heilige boomstamme, Kersfees, Paasfees, Aanloop van die Hervorming, Nimrod en Babilon
Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag – Dankie Oom Adriaan vir U goeie stuk inligting ek het nou vandag sommer vir my die Boek: “Die Republiek van ‘n Duisend Jaar ” aangekoop ek behoort hom sommer nog in die week aan te skaf, ek sal eers hom moet lees om my opinie te gee … maar ek glo en vertrou sy boek sal nogal `n baie leestuk maak. Weereens Dankie Oom Adriaan vir al jou moeite met die Vaandel Webtuiste. word opreg waardeer. Mag ons Hemelse Vader YHWH U Seën in alles wat U ook mag aanpak.

As ek Storm Volg my en As ek sou Val Wreek My en as ek Sou Omdraai Skiet My
Pieter-Jan Van Zyl

Johann Cronje

Adriaan,
Baie dankie vir die skrywe. Dit alles laat jou ernstig dink en wonder oor dinge wat min mense van weet of belang sal stel of dalk sal glo. Daar is baie wat ons nooit sal weet nie, want ons wêredtjies is bitter klein en selfgesentreerd. Ons het net belang by ons eie klein omgewing en die is vandag in ‘n ernstige swart rougewaad gekleë weens die verblinde leiding van ons vorige “misleiers”!. Het blank Suid-Afrika uiteindelik vandag ontwaak. Kyk hulle nog met liberale donkerbrille en “vergewensgesindheid na die bose en onheilige wêreld rondom hulle. Kom ons hoop dit is die teken van ontwaking, Die vraag is nou, wie gaan dit alles opvolg en na ‘n punt toe neem ? Of is dit dalk net ‘n “Show” ?

Pieter-Jan Van Zyl

Geagte Volksgenote Die hart-koppigheid (Afrikaner/Bruinbees harte en ons is te Sport beheb en ons vyande weet dit is ons Volk se grootste Swakheid) van ons volk is verstommend en hier sal absoluut niks verander nie. Want Vader YHWH soek onderdanigheid en Gehoorsaamheid nie optogte wat op die stadium net na laster lyk nie, want daar word gebid en hande vas gehou met ons vynde (Nuwe broers en Susters) Jy mag nie vermeng nie veral nie in Gees nie, dit is onvergeefbaar. Vader YHWH hoev nie na ons te luister nie, ons doen ons eie dinge en wette is taboe veral VADER YHWH se Apartheids wette. Die Volks-ontwaking sal eers plaasvind na die EMMER bloed omval en eers daarna sal die ontwaking wees soos wanneer iemand jou met `n graaf in die gesig slaan. Sagaria 13: 8-9 – – Dit is vas en Niemand sal die kan keer nie” Twee Derdes sal eers moet sterf in ons Suider-LAND want dis hulle beloning vir ons Ongehoorsaamheid as Volk”. Gister het die Twee Derdes weer net die wêreld bewys daar is geen geloof in hul gebede nie (Prys die VADER met die mond maar die Hart is yskoud soos die plaasmoord Slagoffers). AS ons bid is dit altyd vir self en eie gewin. Nooit vir ons Volk se Swaerkry of vir ons Geestelike blindheid nie. Eers salons MOET ons Sabbatte Apartstel/heilig en die Wette (Torah) ten volle na kom. Die wat ook sê daar is geen Isra-el nie vandag meer nie Ontken Vader YHWH en sy Meester plan wat SY Woord is ….. Mense Volksgenote Asseblief gaan lees Jesaja, Openbaring en Jeremia oor die Twaalf-stamme (Eintlik sommer die hele Woord/Bybel) Kom tot inkeer en laat VADER YHWH se (GEES) YHWH-Ruach ons lei terug na HOM toe. Dit is ons opdrag dit is ons uitkoms en Oorlewing. Die Voortrekkers se gesegde is “Net deur Bloed Sweet en Trane sal ons Nader na ons VADER YHWH” Groete. Pieter-Jan

J B

Johann Cronje, alles net ‘n ‘show’. Afriforum, “Manelpak-afstowwers’ van die eerste waters is op die voorpunt van die wa. Die deelnemers is die wat dit doen om vandag te kan sê: “Been there, done that, got the t-shirt.” Die IN ding om te doen. Nogal ‘n swart een op die dag van gisteraand se ‘Devil’s Eye’..Dit is ook dieselfde massale groep wat ewe vrywillig saam in die “Manelpak-afstowwers” se sleurstroom gaan sleur. Die JA-stemmers, die wat die skroplap op hulle motorspieëls gehad het met die bôlgemors so ‘n paar jaar gelede. Vir hulle net ‘n gier. Sodra die gier oorwwai, die volgende gier. Hulle het ook verlede Saterdag die rugby-afgod gedien en kyk alreeds watter sport-afgod kan hulle eerskomende naweek dien. En so kan ons voortborduur oor die lot.

Kyk byvoorbeeld nou net na die spul “Chicken-Runners” in Nieu Zeeland … Swart t-hemde op dieselfde dag as ‘Devils’ Eye’ nag en met ‘n modderskroplap … Siestog …!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213600093972548&set=pcb.10213600096412609&type=3&theater

Ek het so gesit en kyk na die beskadigde voertuie nadat twee of drie vragmotors iets soos 13 motors gister by een van die gier-protes-optogte iewers in azani beskadigë het. Toe wonder ek so oor die versekering … Ai, so ‘n gier kan nogal duur raak. Ek hoor iemand was gearresteer ook … So ‘n gier in die boud kan jou duur te staan kom. Wonder hoe voel daai ou (of was dit dalk twee?) se boud/boude nou …?

Afriforum sleep die Gier-Gangers rond aan hulle snoete.

Die wat weet, weet anders en sal nie aan sulke giere deelneem nie. Ons wag. Ons sal weet wanneer die dag aangebreek het …

Groete

J B

Adriaan Snyman skryf hierbo van die “Vaalhartsnedersetting” –
As ‘n mens gaan kyk op die internet dan kry jy ‘Vaalharts Nedersetting’. Hierdie ‘Vaalharts Nedersetting’ is 93 Ammunisiedepot van die Azanian National Defective Force.
https://www.google.co.za/maps/place/Vaalharts+Nedersetting,+8550/@-27.9448499,24.7682044,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1e9bd0547f0f180d:0x28644d36e55915da!8m2!3d-27.9466572!4d24.8033337

Die naam ‘93 Ammunisiedepot’ is nog in Afrikaans op die padaanwysingsborde en op die Defective Force se ‘eenheids’bord:
https://www.google.co.za/maps/@-27.9479737,24.8290251,3a,15y,284.51h,86.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1WzK5y-nk6cDZ7cyCGMEJA!2e0!7i13312!8i6656

Die ‘Vaalharts Nedersetting’/93 Ammunisie Depot word aan die noorde en noord-oostekant begrens deur Jan Kempdorp (Andalusië/sia/cia), en aan die suid-westekant deur die Ganspan Nedersetting en verder suid-wes die Hartsvallei. Hartswater is sowat 24 kilometers ten noorde van Jan Kempdorp.
En ons weet natuurlik wat Siener van Rensburg oor Andalusië gesien het …

Die hele Vaalharts-besproeiingskema-Kompleks was gestig as gedeeltelike oplossing vir die Arm-Boer-Vraagstuk. Die verfoeilike Jan Smuts het ook interneringskampe hier (Andalusia/Ganspan) gehad vir Boere, Duitsers/mense van Duitse afkoms, onbekende nie-Boere, ‘staatloses’ en wie weet wie nog …?

Interessant dat G.A. Watermeyer, ‘n visioenêr hier by die Vaalhartsnedersetting vir ‘n gedeelte van sy lewe ‘n draai hier gemaak het. ‘n Plek wat nogal prominent in ‘n ander visioenêre, naamlik Siener van Rensburg se visioene voorkom.

J B

Met betrekking tot die interneringskampe in Andalusië/Ganspan (Jan Kempdorp) en elders, moet daar nog geskryf word oor Jan Smuts se wan/misdade/kriminaliteit teenoor, Boere, Duitswesters, Suid-Afrikaanse Duitsers en Suid Afrikaanse Italianers. Wie nog as ‘n mens dieper gaan krap? Vroue en kinders was ook betrokke. ‘n Walging wel op van hier diep binne oor die Smuts Vent? Dit sluit aan by die “oorlogsviktimisasie” teenoor G.A. Watermeyer waarvan Adriaan Snyman hierbo skryf. Jan Smuts se “oorlogsviktimisasie”. Dit was aan die orde van die dag …

Deborah de Richter

LEES MOOI DIE VOLGENDE BERIG…TRUMP SE IMPEACHMENT KOM AL HOE NADER..SOOS DANIEL 11 VIR ONS VOORSPEL..EK HET DIT REEDS LAAS JAAR GESE HIER..EN SOOS EK ‘N PAAR AANDE TERUG GEDROOM HET…

Trump ex-campaign manager charged with conspiracy against US

By Jim W. Dean, Managing Editor –
October 30, 2017
3

410

Paul Manafort

… from Press TV, Tehran

[ Editor’s Note: The indictments on these two come as no surprise to VT as they have been in the cross hairs for a long time. Rest assure that the FBI has not made up all of these charges.

What is still up in the air is how much the FBI knows of what Trump knew about what was going on. Hence, that makes Manafort and Gates key people in getting to Trump if that is where the evidence takes the case, with that triggering a political crisis.

And then there is the big question of even if some bigwig Russians were talking to Manafort, under whose authority were they operating? Was it the Kremlin, or were they doing it on their own to earn some brownie points with Moscow?

We are way too early in the case to know any of this for sure, but the right questions have to be asked to get to the bottom of what really did, or did not do, and how does it differ, for example, in the ways the Israeli Lobby influences elections here, and have for decades.

No one seems to comparing this Russian story on the past elections to the most obvious comparison, the country who has set the gold standard for influencing the US… Jim W. Dean ]

Charmaine

Hierdie video gee meer duidelikheid oor die Trump/Rusland konspirisie nonsens. Deborah jy sit die pot mis. https://www.youtube.com/watch?v=ROUkixocH_w

pieter

Dankie voor die artikel Adriaan,
Die Oera LInda boek is erg interessant.
Die meeste inwoners van Nederland leef onder die zee spiegel. Daar liggen ook de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Waar ik woon leven wij twintig meter boven de zee spiegel.
Of Nederland geheel zal verdwijnen, weet ik niet.
Eergisteren bij de politie geweest voor verhoor. Allemaal geprogrammeerde mensen die niet vrij kunnen denken en mij zien als een extremist. Het boekje: Die vortreflike ras, hebben ze ook in beslag genomen. Het niveau bij de politie is zeer laag, ook de vragen die ze stelden. Ze volgen blindelings de bevelen op die ze krijgen. Maar gelukkig is de waarheid niet tegen te houden.
Rome heeft geprobeerd om de waarheid te verbranden door waarheidzoekers (ketters) op de brandstapel te zetten, maar helaas.
Voorwaarts waarheidsstrijders!! De Vaandel hoog in top.

Johann+Cronje

Adriaan,
In jou vorige skrywes het jy verwys na een van Siener se visioene,
Siener: het gesê – “…daar sal in ons land haas niks meer reg wees nie, nie in die regering nie, en ook nie in ons kerke nie”. Ons weet gewis wat verkeerd is in die regering – die vyande van die blanke volk (Israel se nasate) is oor ons gestel deur ons liberale “verleiers” en almal bespiegel nou oor die huidige gemors en donker toekoms wat die resultaat daarvan is. Maar wat kon Siener bedoel het met dit wat verkeerd gaan wees in ons kerke? Ons voorouers het net soos Israel, die ENIGSTE GOD YAHWEH van die OU Testament geken en aanbid. Daar was “GEEN” ander God by naam nie !! Die Ou Nederlandse Statenbybel was die enigste bron van leiding vir ons voorouers. Die Nuwe Testament het eers later gekom. Toe is die Ou Testament en die God van Israel, YAHWEH, basies opsy geskuif want die volk Israel het “kwansuis” verdwyn. Deur die gebruik van “vervangingsteologie” maak die “kerk” aanspraak op die identiteit as die NUWE “geestelike Israel” wat nou (alle rasse en nasies), insluit. Honderde kerke en dwalinge kom tot stand. Ons voorouers het NIE die NUWE TESTAMENT gehad om weg te dwaal van YAHWEH af nie? Kom ons neem net ‘n paar kernvoorbeelde waaroor daar gewis boekdele geskryf en debat gevoer kan word.
1. EERGEBORE SEUN – HIER PRAAT YAHWEH – neem kennis van Sy woorde! – Hosea 11:1 – “ Toe “ISRAEL” ’n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek my “SEUN” geroep. “
Dit is duidelik dat Yahweh baie lief was vir Sy jong “EERSGEBORENE seun” nl. ( die klein volkie Israel – Jakob se nageslag) wat in Egiptland vasgekeer was as slawe en hulle daaruit wou wegroep en beveel dat Farao ( Sy EERSGEBORE SEUN) moet moet vry laat. (DEEL 2/…………)

Johann+Cronje

DEEL 2
Exodus 4:22-23 – “Dan moet jy vir Farao sê: So spreek YAHWEH: My “EERSGEBORE SEUN” is “ISRAEL” . Daarom beveel Ek jou: Laat MY SEUN trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal “ jou eersgebore seun” laat sterwe.”
Die vraag is nou – het YAHWEH gelieg om aan Farao so ‘n verklaring te maak of het Hy dalk die waarheid gespreek oor Sy SEUN Israel?
Farao was steeds koppig en het die versoek geweier en gevolglik toe sterf al die “EERGEBORE SEUNS” van die Egiptenare. Dit maak YAHWEH se saak letterlik en geen vergeesteliking kan hierop afgedwing word nie! Yahweh het letterlik na Sy “EERSGEBORE SEUN” en ook die letterlike EERSGEBORE SEUNS van Farao se volk verwys.
Die volgende is ‘n voorbeeld van ‘n gedwonge Messiaanse “profesie” : Die “skrywers” van die NT gebruik nou die woorde van YAHWEH deur Sy profeet Hosea 11:1 en verander die betekenis daarvan in Mat 2:15. Die betekenis van die “ EERSGEBORE SEUN” (Israel) word nou die “ENNIGGEBORE SEUN” van Yahweh (Jesus/Yahshua). ‘n Messiaanse “profesie” word nou afgedwing op Hosea 11:1 deur die aanhaling van die woorde in Mat 2:15 – “En “hy” (Jesus) was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat Yahweh gespreek het deur die profeet: “ Uit Egipte het Ek my Seun geroep.(Exodus 4:22-23)” Die Christengeloof word gedwing om te glo dat dit ‘n profesie was en dat Yahweh aanvanklik deur Hosea 11:1 bedoel het om na Jesus/Yahshua te verwys as ‘n klein pasgebore baba saam met sy ouers wat na Egipte gevlug het vir Herodus se “doodsbevel” van al die babas onder die ouderdom van pasgebore tot 2 jaar.(Mt 2:16). (DEEL 3/………..)

Johann+Cronje

DEEL 3
2. PROFETE, SKRYWERS EN VERTALERS –
Die boek van Hosea, die profeet van Israel (YAHWEH se “eersgebore seun”), is reeds gedurende die tydperk 786-746 vC geskryf en die boeke van die Nuwe Testament eers gedurende die jare 350- 400 nC. Baie insiggewend is ‘n skriftelike verklaring van die RKK in hul Katolieke ensiklopedie, dat die NT geskrifte van die veronderstelde “Messias” se tyd eers “in opdrag” van van Flavius Constantinus (Constantine, oorspronklik Custennyn or Custennin) saamgestel is. Dit word verklaar dat geeneen van die NT manuskrifte wat toe eers geskryf is so ver terug dateer na die “Messiaanse” tydperk nie en eers gedurende die middel van die 4 de eeu nC. geskryf is. (m.a.w. 350 jaar later.)
Baie ander Ou Testamentiese Skifdele word ook gebruik deur die “skrywers” en latere vertalers van die NT om talle ander Messiaanse profesiëe af te dwing . In 2015 het sommige Jode onder andere die “Jews for Jesus” soveel as 40 Ou Testamentiese skifdele benoem as sogenaamde Messiaanse profesiëe. Vele van hierdie skrifdele verwys ongetwyfeld net na die volk van Israel, hulle konings en profete en na geen ander “goddelike” individu nie. Die feit dat Yahweh letterlik vir Israel as Sy eersgeborene seun sien word summier ge-ignoreer. ‘n Vergeesteliking en simboliese benadering van Ou Testamentiese Skrifdele word gebruik om Messiaanse profesiëe te probeer vestig. Daar was baie onbekende skrywers wat oor eeue betrokke was by die skrywe van die NT se boeke en net soveel verskillende vertalers. Een voorbeeld is, wie was die skrywers van talle NT boeke onder andere die boek Romeine en ander boeke van Paulus? (DEEL 4/…………)

Johann+Cronje

DEEL 4
Daar was ‘n baie belangrike figuur/e agter die Apostel Paulus. ‘n Vinnige blik op die laaste verse van Paulus se brief aan Rome maak dit duidelik dat Paulus nie die brief geskryf het nie: “Timoteus, my medewerker, groet jou; so doen Lucius en Jason en Sosipater, my familie. Ek, Tertius, die skrywer van hierdie brief, groet jou in die “Here.” Natuurlik dui Romeine 1: 1 aan dat Paulus die outeur was. So, wie was hierdie Tertius? En wat was sy rol in die opstel van hierdie brief?
Met betrekking tot andere wat in Sy NAAM spreek verklaar Yahweh soos volg ; – Jer 23: 25-31 – Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my NAAM vals profeteer met die woorde: Ek het gedroom, ek het gedroom! Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuens profeteer en profete is van die bedrieëry van hulle hart — is hulle daarop bedag om my volk my NAAM te laat “vergeet” deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my NAAM “vergeet” het deur Baäl? Die profeet by wie ’n droom is, laat hom ’n droom vertel; en by wie MY WOORD is, laat hom MY WOORD spreek in WAARHEID. Wat het die strooi met die koring te doen? spreek YAHWEH. Is my WOORD nie só, soos ’n “VUUR”, spreek YAHWEH, en soos ’n “HAMER WAT ‘N ROTS VERMORSEL” nie? Daarom, kyk, Ek het dit teen die “profete”, spreek YAHWEH, wat MY WOORDE “STEEL”, die een van die ander. Kyk, Ek het dit teen die “profete”, spreek YAHWEH, wat hulle “EIE TONG” gebruik en sê: YAHWEH, spreek! (DEEL 5/……)

Johann+Cronje

DEEL 5
3. DAWID is OOK ‘N EERSGEBORENE SEUN VAN YAHWEH!
Psalm 98: 21 – Ek het Dawid, my kneg, gevind, met my heilige olie hom gesalf, 27-28 – Hy is dit wat My sal noem: U is my Vader, my God en die rots van my heil! Ja, Ék sal hom ’n “EERSGEBORENE” maak, die hoogste onder die konings van die aarde.
Dalk het Siener onwetend die kerk se misleiding en afdwaling weg van die geloof in die “ENIGSTE” God YAHWEH, die God van ISRAEL, Sy, “EERSGEBORE SEUN “ en al die Israelnasate hier aan die Suidpunt van Afrika, gesien?
4. ENIGE GOD – Daar is slegs een (die enigste magtige God en Verlosser) en Hy verklaar dat Hy ‘n persoonlike NAAM het en NIE soos ons geleer is nie! Ons moet Hom dus “alleenlik” deur Sy Heilige NAAM aanspreek en nie deur ‘n ander naam of ‘n mensgemaakte titel nie. Hy sê dit baie duidelik – Jesaja 42: – ” EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal Ek aan “GEEN ANDER” gee, of ook My “ LOF” aan die gesnede beelde nie.
5. ENIGSTE HEILAND/VERLOSSER/REDDER – YAHWEH verklaar dat Hy alleen (die enigste) God, Heiland/Verlosser/ Redder is en ‘Niemand’ anders nie !! NIEMAND deel Sy MAG en AANSIEN nie.
YAHWEH se reputasie, gesag en heerskappy van die Heelal is net Sy “eie” en dit is vir Hom van uiterste belang dat ons dit moet verstaan. Die Psalmdigter sê dit so: ” Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy NAAM ontwil. (Psalm 23: 3). (DEEL 6/…………..)

Johann+Cronje

DEEL 6
Vir God YAHWEH is Sy persoonlike NAAM en MAG van uiterste belang omdat dit verteenwoordig wie Hy is en vir ons om te besef dat YAHWEH, “ALLEEN” GOD is. Daar is slegs EEN Skepper, EEN GOD en EEN HEILAND/VERLOSSER / REDDER en dit is YAHWEH. Hosea 13: 4-5 – Tog was EK, YAHWEH, jou GOD van Egipteland af, en “buiten” MY het jy “GEEN god” geken nie, ja, “BEHALWE” MY “ is daar “GEEN” HEILAND nie. Ek het jou in die woestyn geken, in die land van droogtes.
Hie verklaar YAHWEH dat Hy nooit van besluit sal verander nie en ook nooit Sy eer aan “enige” ander sal gee nie!
Jesaja 44: 6 SO sê YAHWEH, die KONING van Israel en sy LOSSER, YAHWEH van die leërskare: EK is die “EERSTE”, en EK is die “LAASTE”, en “BUITEN” MY is daar “GEEN GOD NIE”..
Amos 5: 4 – “Want so YAHWEH aan die huis van Israel: Soek MY, dan sal julle lewe! “
(“Soek My [soek deeglik na My en beskou My as noodsaakliker as kos] sodat jy kan lewe.)
YAHWEH is die “ENIGSTE VERLOSSER” van Israel en sal hulle RED van die ewige dood.
Jesaja 45: 5-7 – Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN ANDER” nie; “BUITEN” My is daar “GEEN” God nie; Ek omgord jou, hoewel jy MY nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar “BUITEN” MY “geeneen” is nie; Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN ANDER” nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die “HEIL” bewerk en die “ONHEIL” skep: Ek, YAHWEH, is dit wat al hierdie dinge doen. (DEEL 7/……….)

Johann+Cronje

DEEL 7
YAHWEH is die “enigste” VERLOSSER/HEILAND/REDDER ! – Psalm 103: 8-14 (8) “Barmhartig en genadig is YAHWEH, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. HY handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat HOM vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder HY ons oortredinge van ons. Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm YAHWEH Hom oor die wat Hom vrees. Want HY, HY weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. YAHWEH is barmhartig en genadig, lankmoedig en ryk aan getroue liefde. 9 Hy sal ons nie altyd beskuldig of vir altyd kwaad wees nie. 10 Hy het nie met ons gehandel nie, want ons sondes verdien of betaal ons volgens ons oortredings. 11 Want so hoog soos die hemel bo die aarde is, so groot is sy getroue liefde vir die wat HOM vrees. 12 So ver as die ooste uit die weste is, het Hy ons oortredinge van ons weggeneem. 13 Soos ‘n vader sy kinders ontferm, so het YAHWEH barmhartigheid vir die wat HOM vrees. 14 Want Hy weet wat ons gemaak is, onthou dat ons stof is.
YAHWEH het nie van plan verander of afstand gedoen van SY Heil en Mag nie! Die ‘WAARHEID” van Yahweh se WOORD is soos ‘n kosbare blink Pêrel wat vasgevang is in ‘n magtige rots of blok van konkreet (dogmas en dwalinge). Om dit daaruit vry te kry kan slegs YAHWEH se WOORD gebruik en AANVAAR word om die rotsblok te breek.
YAHWEH sê – “………laat hom MY WOORD spreek in WAARHEID. Wat het die strooi met die koring te doen? spreek YAHWEH. Is my WOORD nie só, soos ’n “VUUR”, spreek YAHWEH, en soos ’n “HAMER WAT ‘N ROTS VERMORSEL” nie?

JanB

Gaan die emmer bloed in die noord van die land vinniger om val as wat ons dink.
BREAKING: Mugabe axes vice president

24 minutes ago

Zimbabwean President Robert Mugabe has fired Vice President Emmerson Mnangagwa, the government said, as the battle between Mnangagwa and Mugabe’s wife Grace to succeed the veteran leader intensified.
Lees verder………………
https://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/breaking-mugabe-axes-vice-president-20171106

J B

JanB

‘Generaal’ Chiwenga, ‘Lugmaarskalk’ Perrance Shiri, ‘Luitenant-generaal’ Philip Valerio Sibanda en die Minister van Verdediging Sydney Sekeramai is dalk die vier om dop te hou. Ek dink Grace Mugabe is besig om die pot mis te sit. Nie net slegte tydsberekening nie maar ook ‘n vals gevoel van mag en ondersteuning.

Interessante punt wat jy nou op die tafel geplaas het. Daar is baie agtergrondskuiwe aan die gang. Soos hulle in Engels sal sê: “Jockeying for position” … Familie, die militêre en die ander politici. En boonop is Uncle Bob poegaai. Hulle wag basies net dat hy moet omval en begin sleg ruik. Dan is dit hond vreet hond. Die huidige situasie blyk die mees skynbare scenario te wees wat die laaste val van Zimbabwe kan bewerkstellig. Burgeroorlog. Daardie val waar die laaste witmense finaal gaan vlug.

Ons het nie dieselfde situasie hier nie maar iets soortgelyk … Daardie 2019 verkiesing … Kan ook ontaard in so ‘n hond vreet hond situasie … Burgeroorlog.
http://www.zambianobserver.com/zimbabwe-military-scramble-to-stop-mugabe-from-firing-mnangagwa-today/

Ns. Ek hoor netnou op die plaaslike regime se televisie nuuskanaal daar is ‘n gerug in die omtrek is dat iemand van Zimbabwe se militêr vanaand ge’fire’ is. Daar was nie bevestiging daarvan nie. Hierdie tipe van gerugte kan ook dalk deel wees van planne en strategie vir al die betrokke partye.

Hans

Weet iemand dalk watse tyd ons kan koppel aan alles wat nou gebeur? My hart sê 6 maande maar my kop sê 3 jaar. Dis moeilik. Noord-Korea se gemors gaan nie nog 3 jaar so aanhou nie, die VSA gaan binnekort ingryp. Tensy NK nie die vonk is nie. Die droogte in die Kaap laat my ook dink aan Sierner se voorspelling van die Parlement wat ons mooi moet dophou, en daai droogte kan ook nie 3 jaar nog so aanhou nie. Enige raad?

J B

Ja Hans, ‘the fairest cape of them all’, Die Kaap …

Moordbendes op die ‘vlaktes’, Droogte saam met amper droë damme, Brandstigting met gevolglike wegholbrande, Eeue-oue-ingegraafde-vrymesselaars wat nou bedreig word, ANC wat daagliks hordes aanry vanaf die Transkei, ‘Migrante’ vanaf noord van die Limpopo wat hulle hier tuis maak, Wit-gevlugdes wat nou agterkom hulle vlug van die noorde na die suide was toe alles verniet (Hulle sal maar moet begin om te ‘Pack-vir’Perth’), Fekaal-besmeerde Kaapse lughawe, vrymesselaar Matieland koebaai, liberaal-John-Rhodes-UCT ôk koebaai en so ook die ou Kaapse Technikon (Cape Peninsula University of Technology) koebaai en so kan ons aangaan, Moorde op witmense wat toeneem op plase, kleinhoewes, dorpe en stede, Wit plakkerkampe wat by die dag groter en meer word, Witmense wat in motors slaap op die strandfronte van ‘spog’dorpe, Witmense wat toe verniet hulle ‘huisies-by-die-see’ gekoop het … … … So rafel die dinge ook maar uit ‘da onne innie Kaaap in’. Dit was net ‘n kwessie van tyd. Die JA-gevolge wat hulle ook nou begin inhaal.

Die ANC se Marius Fransman wat mos gesê het: “Die Boere gaan k*k”. Die liberale koerant waar ek die aanhaling gelees het, het seker bedoel om “Boere” met ‘n klein letter b te spel want Fransman bedoel seker plaasboere. Ek glo nie ‘n Kaapse Kaaskop (Cape Dutch) sal Boer genoem wil word nie. Eerder iets soos Afrikaner of Afrikaanse of Proud South African of so-iets …

Ja, ons moeilikheid wat in die parlement gaan begin waarvan jy praat Hans … Die bogenoemde is seker onder andere ook dit wat daartoe aanleiding gaan gee, saam met Manelpak-afstowwers en EFF’ers, en so aan en al daai Vrymesselaar/Illuminati/Sionistiese Jesuïet-gedrewe orkestrasies.

J B

Hans, soos baie al voorheen hier gesê het, ons kan nie tyd en volgorde koppel aan dit wat gesien was nie. Volgorde dalk so ‘n bietjie.

Noord Korea glo ek is net ‘n ‘side-show’. In my opinie dink ek wat Adriaan Snyman geskryf het oor die dophou van die Turk, wat onder andere dalk uiteindelik die groot vonk gaan wees wat aanleiding gaan gee tot die aanval van die Russe deur Hongarye, Oostenryk en Italië tot by Spanje. Daar is daagliks klein vonkies wat duidelik ook besig is om aanleiding te gee tot die uiteindelike groot ‘sports’. Soos Zimbabwe … Die Russiese volkslied wat dalk nie by die volgende Olimpiese Spele gespeel gaan word nie … Iran wat maar net in die visier van die Amerikaners bly en, en, en .

In elk geval, ons gaan in die donkerte ingaan nadat die 3de WO begin het. Dit weet ons. En dat ons voor die einde van die 3de WO daaruit sal wees. O ja, en dat die veiligste plek in die land tussen Plettenbergbaai en Swellendam sal wees/is.
Daar is soveel faktore. Wat van Afghanistan, Pakistan, Indië, Sjina en Japan? Oor die meeste van die dinge kan ons maar net gis. Maar tog weet ons genoeg om dit wat kom beter te kan hanteer. Geestelik en fisies.

Dit is net my opinie. Ek kan totaal verkeerd wees. Wat sê julle?

Ns. Ek hoor vanoggend dat huise in Gordonsbaai afgebrand het … Ek merk ook dat die hoofsaaklike voerdamme vir Kaapstad en omstreke, se gemiddelde vlakke is nou op 37,8%.

https://www.iol.co.za/capetimes/real-story-behind-farm-strikes-1488904
http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/this-weeks-dam-levels

J B

Om aansluiting te vind by JanB se kommentaar hierbo oor Zimbabwe:
Dumiso Dabengwa, ‘n vorige minister van binnelandse sake in Zimbabwe, nou die leier van die opposisie Zapu party, het na bewering gesê dat ‘n militêre staatsgreep nie uitgesluit kan word noudat die vorige vise-president Emmerson Mnangagwa afgedank is nie.

https://www.voazimbabwe.com/a/dumiso-dabengwa-military-coup-zimbabwe/4105441.html

Blykbaar skuil Emmerson Mnangagwa ‘iewers’ …

J B

Kyk na hierdie ‘toevallighede’ t.o.v. “Hy aanvaar in 1937 ’n betrekking in die Departement van Lande in Transvaal, vanwaar hy spesiale korrespondent word vir Die Transvaler in die Vaalhartsnedersetting.“:

Generaal Jan Christoffel Greyling Kemp dien as Minister van Lande van 1936 tot 1939. – Godfried Andreas Watermeyer “aanvaar in 1937 ’n betrekking in die Departement van Lande in Transvaal,” gedurende generaal Kemp se termyn as Minister van Lande.

Jan Kempdorp is na Generaal Kemp vernoem. – Watermeyer ‘word spesiale korrespondent vir Die Transvaler in die Vaalhartsnedersetting’ (Jan Kempdorp) tydens generaal Kemp se termyn as Minister van Lande.

Die ‘toevallighede’ beteken seker niks nie maar dit is opvallend. Ek noem dit veral omdat ons weet wat Siener m.b.t. Andalusië (Jan Kempdorp) gesien het.

Johann Cronje

JB (1),
Jou skrywe met verwysing na – “In elk geval, ons gaan in die donkerte ingaan nadat die 3de WO begin het. Dit weet ons. En dat ons voor die einde van die 3de WO daaruit sal wees. O ja, en dat die veiligste plek in die land tussen Plettenbergbaai en Swellendam sal wees/is.”
Adriaan het iewers in sy skrywes na aanleiding van Siener se visioene dit ook so gestel dat die Suidkaap eendag die veiligste plek in die land sal wees tydens ons groot moeilikheid. Daar is beslis redes waarom geweldig baie mense oor die afglope paar jaar na die streek toe verhuis. (Laat ons nie voorgee dat hier nie ook misdaad is nie, maar gewis persentasiegewys aansienlik minder.), Ek is oortuig dat baie van ons mense in ander streke nie met reënboog donkerbrille rondloop nie. Baie van hulle beskik gewis oor “wysheid en insig” van “bo” om oordeel te vel oor wat vandag in ander streke gebeur. Hulle soos baie ander voor hulle wil nie meer deel wees van die “Babilon droom” van net rykdom en plesier nie, wat deur ‘n plaag van “miljuisende” vliëe, brommers en ander parasiete bestorm is nie. Die Suidkaap gebied is relatief rustig in vergeleke met ander kusstreke en stede in die land. Werk is bitter skaars, maar ten spyte daarvan probeer meeste van die wat kom, om innoverend en selfonderhoudend te wees. Sommiges slaag en ander nie, maar van teruggaan is daar nie sprake by almal nie !

Johann Cronje

JB (2),
Jou verwysing na die 3de WO is ook heel korrek. Ons donker tyd begin wanneer die oorlog reeds aan die gang is volgens Siener. Almal glo egter dat die oorlog reeds aan die gang is, maar dit is nie korrek nie. Dit is net gerugte van oorloë! As ons volgens die profesiëe moet oordeel sal daar eers ‘n kort en blitsvinnige “vernietigende” oorlog in die Midde-Ooste uitbreek waarby Israel teenoor Sirië en ander Arabiese bondgenote direk betrokke is. Eers hierna kan mens uitkyk vir ‘n amptelike 3de WO waarby vele ander lande betrokke is. Al die huidige aggressiewe deelnemers soos Rusland, Iran, Amerika, Turkye, Noord Korea en Sjina, besef dat die een wat eerste die rooi knoppie druk die hele wêreld se ekonomie tot niet sal laat gaan. Elkeen is bang om die “ampetlike” aggressor te wees, want alkeen kan ook die verloorder wees en nie elkeen kan die oorwinnaar wees nie, veral met die alles vernietigende wapentuig wat vandag gebruik sal word.

Johann Cronje

Dit is beslis ‘n “MOET WATCH” Dit blyk die waarheid te wees oor die Joodse bedrog om uiteindelik die land Palestina te verkry om hul Israeliese staat te vestig. Dit was sekerlik die hoofrede vir Hitler om te doen, wat hy aan die Jode gedoen het! Kan hy werklik skuldig wees om sy eie mense te verdedig?

Johann Cronje

Dit is beslis ‘n “MOET KYK” Dit blyk die waarheid te wees oor die Joodse bedrog om uiteindelik die land Palestina te verkry om hul Israeliese staat te vestig. Dit was sekerlik die hoofrede vir Hitler om te doen, wat hy aan die Jode gedoen het! Kan hy werklik daaraan skuldig gewees om sy eie mense te verdedig teen die Joodse verraad deur die blootstelling van hul eie mense om hul “onheilige” bedrog te kon pleeg?

A Jewish Defector Warns America : Benjamin Freedman

JEWSCONTROLMEDIA911

https://www.youtube.com/watch?v=w1IWETTE4IM

J B

Johan Cronje,ek vra om verskoning as dit gelyk het of ek almal in die Kaap oor dieselfde kam skeer. Dit was nie die bedoeling nie. My kommentaar is gemik op die oorgrote meerderheid mense daar wat maar net presies dieselfde doen, as die in die res van Suid-Afrika. Oral. Rhodesië en Suidwes-Afrika ook. Oral is daar die MIN wat weet. Dit is tog belangrik om te let op die grootskaalse invloei van gedaantes in die Wes-Kaap en hoe al die ander probleme wat in dele van res van die land aangaan, toenemend ook in die Wes-Kaap begin om erger te word.

Adriaan Snyman se skrywe van die moeilikheid in Oos-Londen en Port Elizabeth wat ook nog moet kom en hoe die mense daar nog gaan vlug … Ook ‘n interessante een om dop te hou. Soos ek dit onthou het dit ook meer te doen met witmense wat liberaal is en wie van daar na Vereeniging vlug waar hulle finaal pak slae gaan kry. Kan wees dat die liberales waarvan ek hier praat ook te doen gaan hê met die “Manelpak-Afstowwers” wat dan alreeds die land oorgeneem het. Ek het hierdie nou uit die vuis geskryf. Ek hoop ek onthou reg. Indien nie. Help gerus.

Groete aan alle eendersdenkendes daar in Die Kaap; Wes, Suid, Oos en Noord. Ek dink nie my groete aan Jack daar in die Sand-wêreld sal so welkom wees nie. Maar in elk geval groete aan ‘haar’ ook. ‘Sy’ sal hopelik nog bykom … en ‘haarself’ van die vals Kerk daar aan die oostekant van die dorp AFSNY.

En daardie twee houte wat nog bymekaar gevoeg moet word. Dit gaan ook nog plaasvind. MAAR voor dit … Geen sprake van ‘SAAMSTAAN’ nie. Ons staan ook nie nie saam met Vrymesselaars en diesulkes en derglike eNGee, eNGee tipes nie …

Groete

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x