Die Stem en Paradys-verlange

Waarom word ons herhaaldelik in die Woord gewaarsku en as ‘t ware opdrag gegee om in tye van benoudheid of gevaar die stede te verlaat? Dink maar aan die engel wat aan Lot gesê het: “Vlug vir jou lewe! … Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!” En na die geboorte van die Messias in Betlehem verskyn ‘n engel aan Josef en sê: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê…”

Die engel is mos magtig —kon hy dan nie daar voor Josef-hulle se huis waggestaan en die Kindjie met sy swaard wat flikker en vlam beskerm het nie? Hy kon mos! Hoekom dan die opdrag om te vlug?

En is dit vandag nog nodig? Is dit nodig om ons gerieflike woning in die stad te verlaat om in die bergklowe te gaan skuiling soek? Ons het mos versekering, elektroniese kameras wat elke beweging dophou, alarmstelsels om ons betyds te waarsku as daar gevaar dreig, en wat van die elektriese heinings, veiligheidshekke, diefwering, kluise waarin ons geld, waardevolle edelgesteentes en allerlei kosbare besittings toegesluit is? En ons is mos ook gewapen. Waarom dan vlug?

Kom ons kyk.

‘n Lid van die BKA se Facebook, Elma Zaayman, skryf en vra of die area in Orkney regtig so gevaarlik, want ‘n mens hoor van min aanvalle op blankes in daardie gebied. Haar man is op die uitkyk vir ‘n hoewe daar en hulle oorweeg dit om soontoe te verhuis.

Johann van Rooyen antwoord haar: Elma vergeet daarvan om hier te bly. Dit is lewensgevaarlik. Ek woon nou ‘n jaar in die dorp en gesels met baie mense en die kokkerotte om uit te vis. Hier is gemiddeld 4 moorde in Kannana (lokasie) per dag. Blankes loop ook deur en met ongeveer 3 inbrake per dag, vrees hulle wanneer die kokkerotte hulle gaan doodmaak!

Laas week het die SAPS ongeveer 30 taxi’s met gewapende EFF lede by die drie ingange van die dorp voorgekeer. Hulle wou die uitlanders se winkels afbrand prakties die hele dorp! Grootbek EFF lede het gesê die dorp sal voor die volgende verkiesing van ALLE uitlanders skoongemaak word (ons blankes ingesluit).

Weet jy hoe dit klink as die satansgedrogte besig is om ‘n xeno (buitelander) met kapmesse buite jou erf uitmekaar te kap? Die SAPS het eers ‘n uur later opgedaag te bang om deel te word van die gespuis. Sy arm is ‘n paar honderd meter verder afgekap. Sy lyk is 400 m verder gekry. Vier moorde op een dag in buitewyke van die dorp!

Maar ons hoor of sien niks daarvan in die nuus nie!

Siener se antwoord: “Ek sien ’n dik muur en agter die muur brand die vuur hewig. Die muur is die sensuur. Dit is donker omdat al die kerse van inligting doodgeblaas is. Die waarheid word oral verdoesel, in die koerante, radio, die politiek en selfs in die kerke.

“Niemand weet meer wat om te glo nie. Niemand weet meer wat in die land gebeur nie. Niemand droom of sien meer gesigte nie, en alles wat ons hoor, is net leuens, leuens!”

Maar dan sê hy: “Kom ons (die Boere) trek ons skoene eerlik en opreg uit, al is die misdade hoe groot, en ons reik mekaar eerlik die hand en handel soos Nehemia 5 gesê het: “…ons vlees is soos die vlees van ons broers, en ons kinders soos hulle kinders, en tog moet ons nou ons seuns en ons dogters tot slawe verneder… en ons land en ons wingerd behoort aan ander…” (my kursief).

Dis interessant dat die Siener sê óns (sy volksgenote) moet mekaar die hand reik. Nêrens in sy visioene word dit van die Boervolk verwag, of selfs gesuggereer, dat hulle hande moet vat met volksvreemdes óf ’n “skuldbelydenis” moet doen vir hul optrede in die verlede teenoor diesulkes nie.

Inteendeel oom Nicolaas het by geleentheid uitdruklik gesê: “Op julle verlede, op die hede van ons volk rus daar geen skandvlek nie…”

Maar hy het ook geasê dat wanneer dit lyk of dinge op hule ergste is en dit lyk of daar geen hoop meer is nie, sal die volk wakker skrik en besef daar is vir hom net één keuse: ons sal moet saamstaan en veg, al is dit ook met die rug teen die muur:

“Ek loop na my stal, en in die loop was dit of my kop ’n ruk gee (die volk skrik wakker uit sy apatiese toestand). Ek kyk op, die lug is helder skoon en dadelik begin swart letters met silwer glans uit te kom, van Suidoos na Suidwes. Dit was of die hele lug met letters vol word. Toe sien ek besonderlike syfers:— 1-4-3-7-6 Toe verdwyn die letters.”

Tel ons die syfers bymekaar, dan kry ons 21. Die ANC het op 27 April sy mondigwording as Reênboognasie gevier. Kan dit dalk iets daarmee te doen hê? Kan hierdie 21 jaar van bewind, dalk ook die einde van hul heerskappy beteken?

Baie moontlik, want elders het Siener ook gesê ons kry ons vryheid met mondigwording. Waarna het hy verwys, en wat het hy presies daarmee bedoel? Net die tyd sal leer.

Net soos die profeet Esegiël gesien het dat Efraim en Israel weer een gaan word, so het ook ons eie profeet ook gesien dat sy verdeelde volk weer bymekaar sal uitkom om een te word : Eseg. 37:19: “Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem…en die stamme van Israel, sy bondgenote, en Ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak en hulle sal een word in my hand…”

Siener: “Ek het die verdeelde volk gesien: twee houte, een met penne (soos ’n hark) en een met gate. Die rooi kielhouer gaan oor hulle. Die penne steek dan in die gate en die twee houte voeg so goed dat geen mens die nate kan sien nie … Die kielhouer is oorlogsmoeilikhede of ’n smeltkroes … Dis die Heer wat ons met daardie rooiwarm kielhouer weer bymekaar gaan bring…”

Kyk ons na die toenemende chaos, geweld, onrus en bloedvergieting wat daagliks in die land voorkom, wil dit amper lyk of die “oorlogsmoeilikhede” al begin het en dat die “smeltkroes” nie meer lank sal uitbly nie…

Lied van ontwaking

Op die kommunistiese Werkersdag (1 Mei 2015) in Groblersdal het ons waarskynlik al die eerste tekens gesien van Esegiël en Siener se twee houte wat saamgevoeg word. Die blanke inwoners het spontaan besluit om op daardie dag ook hulle beskeie deeltjie te doen, maar heeltemal anders, asook apart en afgesonder van die barbaar.

Blanke oues van dae, pa’s, ma’s en kinders, het stil-stil die oggend na die plaaslike sakekamer beweeg om daar in groot getalle bymekaar te kom. Hulle was egter nie daar ter wille van die arbeider nie, ook nie om hom en sy kamerade te vereer, op te vysel of gedienstig voor hulle te buig nie; hulle was ook nie daar om na lang, opruiende toesprake te luister nie, nog minder om aapspronge uit te voer en gebalde vuiste en knopkieries rond te swaai.

Hulle was daar om onder die blou van hul hemel en uit die diepte van hul hart ere aan hul God te bring, en om op hul vaderland se roepstem te antwoord, te belowe dat hulle wéér (soos lank gelede) sal offer wat hy vra. En dit het hulle ook — soos lank gelede — sonder vrees, sonder skaamte daardie oggend, uit volle bors gesing!

Dit was asof die res van die dorp vir dié paar aandoenlike minute stilgeraak en net geluister het. Die lied het golf op golf soos ‘n salwing oor die skare opgestyg, oor die parkeerarea, die teerstrate, die beton- en glasstrukture, en weggesweef oor die wit velde vol katoenklosse — tot aan die vaalgroen hange van Tafelkop.

Lank nadat die laaste note weggesterf het, het van die ouer garde nog bewoë bly staan, bewoë ‘n traan afgevee.

Want in hul dorp se geskiedenis is so ‘n spontane, aangrypende gebeurtenis nog nooit beleef nie, nog nooit aan gedink nie! En vir baie was dit die eerste teken dat die Volk besig is om uit sy diepe slaap wakker te skrik, besig is om homself te vind, om wéér te weet wié hy is, wáár sy bestemming lê en om opnuut na sy eie Godgegewe waardes terug te keer.

Nêrens was daar in die nabyheid van die samesyners ‘n swart gesig te sien nie  — nêrens is daar ‘n piepgeluid van hulle kant gehoor nie.

En anders as hierdie heiden van die veld, het die koorsangers daarna stemmig omgedraai en weer die kompleks verlaat — stil en rustig soos beskaafde, opgevoede blankes al eeue lank gewoond is om te doen. Die sakesentrum het hulle skoon en netjies agtergelaat — skoon en netjies soos hulle dit gekry het.

En op pad huis toe het geeneen van hulle getoi-toi nie, geeneen rondgehardloop, luidrugtig geraas of geskreeu nie. Geeneen het klippe gegooi nie, geeneen motors of winkels beskadig of geplunder nie — want:

Spr 16:17 (Aan húlle, sy kinders, het Hy gesê): “Die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk; hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe.” — maar:

Spr 1:11, 13 (Die heiden van die veld sê): “Gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons die onskuldige voorlê sonder oorsaak … allerhande kosbare goed sal ons vind, ons huise sal ons vol maak met buit…” — maar:

Eseg 36:35 (Die volk het gejuig): “Hierdie land wat verwoes was, het (weer) geword soos die tuin van Eden…”

Paradys-verlange

Die herinnering aan ‘n paradys (die Tuin van Eden) lê opgesluit in Adam se gene. Daarom kan hy dit nie vergeet nie en hunker hy steeds daarna – na die waterstrome waar rus is, na groen weivelde, geurige blomvlaktes, die heerlike vrugte en die ruim skadu’s van koeltebome; en bowe-al verlang hy om weer met sy Skepper in die ligte aandbriesie deur die Tuin te wandel.

(Uittreksel uit Die verborge skat): “Maar vanaf die dag dat hy daaruit verdryf is, poog hy naarstiglik om deur die bloed, sweet en trane van elke nuwe geslag vir homself hier op aarde weer ‘n stukkie paradys uit te kerf. Hy veg dus nie net teen sy eie sondige natuur nie, maar ook teen sy Skepper. En so is sy siel gevang tussen Mammon en sy verlange om terug te keer na Eden. Hy sal nooit in ‘n stad kan aard nie”, want:

Die eerste stadbouers was Kain en Nimrod — ‘n moodenaar en geweldenaar. Nimrod het vier stede gebou — Babel, Ereg, Akkad en Kalne almal in die land Sínear.

Elke stad op aarde is vandag ‘n weerspieëling van Kain en Nimrod se inherente boosheid en krakter. Die broeiplek van elke denkbare goddeloosheid, onheil en gruwel.

Ons lees nêrens dat Set, Noag, Moses, Abraham, Isak of selfs Jakob vir hulle stede gebou het nie. Hulle het as “boere” die grond bewerk en groot veekuddes besit.

Die eerste ding wat Noag gedoen het nadat die ark se deur vir hom oopgemaak is, was niwe om ‘n stad te bou nie, maar om ‘n wingerd aan te lê. In die apokriewe boeke lees ons dat hy en die Setiete vóór die Vloed ver buite die Sumeriese koning, Siusudra se stad Sjoeroeppak op die dorre kalkrante ‘n sukkel-bestaan moes maak.

Soeroeppak was dan ook ‘n spieëlbeeld van wat ons vandag dwarsoor die wêreld in die groot stede en dorpe sien: almal is in Mammon se valstrik vasgevang — in die nimmereindigende lawaai en heen en weer gejaag, soek hulle na ontvlugting, ‘n verposing wat daar nie is nie; soek hulle na rus en vrede wat nie daar is nie. Daarom verbeel hull hul dis te vinde in die flitsende ligte van nagklubs met sy gedruis van voetgestamp en stemme, sy kakofoniese gedonder van musiek waarop lywe ritmies wieg en mekaar stoot en stamp. Hulle soek dit in die bordele, die dobbelhuise, op die dansbane, op partjies, op die wedrenbane, op die sportvelde en laastens in hulle stywe bankrekenings, min wetend dis die voetboei waarmee Mammon hulle aan sy ryk geketting het.

Is dit waarom geregtigheid, eer, trou, kuisheid, medelye en liefde uit die stede gevlug het? Is dit waarom die Vader van die Tuin van Eden sê Hy gaan in die laaste dae van elke stad ‘n puinhoop maak en dit verbrand?

Is dit daarom dat selfs die Messias ons aangeraai het om uit die stede na die berge te vlug wanneer onheil, verskrikking en die dood dreig?

Selfs ons eie profeet, Siener, het gesê hy sien duisende gelowiges uit die stede van oor die hele wêreld na Suid-Afrika vlug om hier in tente te kom woon, want ons Karoo-vlaktes sal die veiligste plek op aarde wees. Toe iemand hom vra waarom hulle nie in ons stede kan kom woon nie, was sy antwoord: die stede sal verwoes wees (puinhope), want daar sal geen krag, water of kos wees nie.

Johanna Brand het ons grootste stad, Johannesburg, uitgesonder as die plek waar die ergste geweld gaan plaasvind en dat duisende gaan sterf in daardie Egiptiese nag wat oor die goudstad sal toesak.

En waar anders as in die stad, gee die na nakomelinge van Kain en Nimrod vandag uiting aan sy drang om te steel, te plunder, te verwoes en dood te maak?

En wanneer die dag van oordeel aanbreek, is dit die laaste plek waar Adam se nasaat moet wees. Sy Maker het hom uitdruklik gewaarsku: “…volgens die getal van jou stede is jou gode, o Juda! … jou stede sal verwoes word, sonder inwoners … Ek sal jou stede ‘n puinhoop maak, en jy self sal ‘n wildernis word … Ewige wildernisse sal Ek jou maak, en jou stede sal nie bewoon word nie … En Ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes … en hulle het die stede verlaat en gevlug … Julle land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand … Totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot ‘n wildernis … In dié dag sal die stede wat sy toevlug was, wees soos die bouvalle van die bos … En hulle (die kinders van Kain en Nimrod) sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede waar jy op vertrou, met die swaard verwoes … Daar kom dit, en wel ‘n groot geraas uit die Noordland, om die stede van Juda ‘n woesteny te maak, ‘n lêplek van jakkalse…”

Maar aan die einde van die dae wanneer sy volk weer tot Hom teruggekeer het, kom hierdie trooswoorde:

“In die dag as Ek julle reinig van al jul ongeregtighede … sal hulle sê: Hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden…”

Hy sal ons dan weer in die aandwindjie besoek; ons sal langs waterstrome rus vind, in die groen weivelde en geurige blomvlaktes vertoef, die helende vrugte proe en onder die ruim skadu’s van koeltebome saam met ons naaste kan vertoef.

My geliefde volksgenoot, sê dit dan nie vir ons Kain en Nimrod se skeppinge is nie vir ‘n Eden-kind bedoel nie?!

 

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
279 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Richard

Die eerste stadbouers was Kain en Nimrod — ‘n moodenaar en geweldenaar. Nimrod het vier stede gebou — Babel, Ereg, Akkad en Kalne almal in die land Sínear.

Elke stad op aarde is vandag ‘n weerspieëling van Kain en Nimrod se inherente boosheid en krakter. Die broeiplek van elke denkbare goddeloosheid, onheil en gruwel.

Ons lees nêrens dat Set, Noag, Moses, Abraham, Isak of selfs Jakob vir hulle stede gebou het nie.

NOU sê u vir ons dat die groot stad in die Noord-Kaap ‘n slegte ding? Is hulle bose en dat dit’n slegte teken?

Richard

Daar was sprake van ‘n stad. Is hierdie nonsens?

http://www.boerevryheid.co.za/forums/showthread.php?18608-n-Nuwe-stadstaat-in-die-Noord-Kaap!&p=364841&viewfull=1#post364841

Ek praat onder korreksie, maar ek het al so iets gehoor uit die pen van een of ander skrywer oor ‘n groot stad in die woestyn.

Adriaan

Jammer, Richard, maar ek het nog nie hiervan gehoor nie. Selfs op Boerevryheid se blad word daar net oor bespiegel. As enige iemand dalk kennis dra hiervan, laat ons gerus weet.

Katryn

Oom Adriaan

Dankie vir jou skrywes wat ek altyd geniet, maar wat my ook altyd hartseer maak.

Ek dink dit gaan oor Orania wat praat van n stad.

http://www.oraniablog.co.za/die-demografiese-noodsaak-vir-n-landelike-afrikanerstad/

http://www.oraniablog.co.za/n-stad-hoef-nie-net-n-droom-te-wees-nie/

Marellus

Richard,

Ek vermoed die digter G.A Watermeyer het iets hiermee te doen.

Baie van sy gedigte is profeties.

Richard

Hi Marellus

Ek dink jy is reg. Sy skrywe is amper soos Mother Shipton. Ek dink dit is waar dit van kom want hy was in die Karoo geboore.

This is the land of the future, this the Utopia to be,
a vision whiter than Europe shaking its shores from the sea;
wise beyond science and the dogma drifting the old to its death,
wielding a wisdom forgotten,
birthing a love to be gotten, golden to all

Dankie!

Marellus

Richard, Ek het gaan ronlees op die internet, en op die volgende afgekom. 1) Credo Mutwa, The prophecy says that a beautiful girl shall appear who will be accompanied by a gryphon, a creature half-lion and half- eagle. This girl shall make use of an iron god to build a city in the centre of Africa, where she shall keep the last remaining wild animals, the few surviving domestic animals, and the few surviving people, by that time there will be no rivers in Africa at all, but a huge desert where nothing lives. 2) Die Boeddisme praat van Shamballa,… Read more »

Richard

Jy is bakgat Marellus!

Baie Baie dankie.

Johann Cronje

Adriaan,

Dit alles is die waarheid. Die wat nogsteeds nie kan verstaan nie en weier om hul uitverkose Israel identiteit te verstaan, is beslis totaal en al geestelik verblind deur die vloek van Babilon.
Jou skrywe is puik en vervullend. ONTWAAK BLANK SUID-AFRIKA !

Dirk Albers

Vriende, die debat rondom, ” ry of bly, ” is nog meer kontroversieël as enige ” godsdiens ” argument, wat al ooit op hierdie, of enige ander webtuiste, al gesien is ! Die rede is dat ons ALMAL, geheg is aan ons eiendom, besittings, gerief, en selfs aan ons familie en vriende ! So een of ander tyd gaan Vader Yahweh miskien vir ons vra. Kies NOU, die lewe of die DOOD ! Adriaan, dit is goed dat jy hierdie onderwerp op hierdie tydstip aangeroer het ! Om oor godsdiens, kerke, dogmas, politiek ens te argumenteer, is baie maklik, en… Read more »

Katryn

Dirk, die ry of bly ding is vir my baie moeilik. Rede: Ek weet die paaie gaan dan moontlik nog gevaarliker wees as ons huis…so WAT maak mens??

Marellus

Vanaf hierso, “Skryf aan My Huis van Israel binne en buite My Suid-Afrika, Ek, EK IS wat EK IS, sal die gees en die karakter van die groot leiers en van die groot krygers van die Boerevolk van daardie tye af tot aan hierdie tye vermenigvuldig en Ek sal hierdie manne en hierdie vroue van die Boerevolk vorm om My wil te doen vir My Huis van Israel en My Dogter van Sion.” “Die mense binne en buite My Huis van Israel sal in ontsag en verbasing dans en sing en hierdie voormalige name uitskreeu wanneer Ek hulle onder julle… Read more »

hendrik

goeiedag,ons is voorwaar bevoorreg om te kan lees en beaam wat u vir ons deurgee,in n tyd soos hierdie is dit so nodig dat ons volk in gelig word met die waarheid.baie dankie.die bybel leer dat as ons wysheid kortkom ( om te onderskei wat reg en verkeerd is ) moet ons dit van ons hemelse Vader vra,en Hy sal dit vir ons gee. seenwense word u toegebid.Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

Johann Cronje

Paradysverlange van die kind van Eden Adriaan, Dirk het in ‘n vorige skywe verwys na Lev 26 en ook die gebruik van die beskywing ‘‘wilde diere van die veld”. Die lesers kan self die volgende oordeel! Jou nuutste skrywe (“Paradysverlange van die kind van Eden”) het my laat kyk na die gebruik van die woord “wilde diere” en wat Ons Skepper aanvanklik beplan het vir die MENS, maar toe kom die “onheilge een “ en besoedel hy die skepping met sy saad en bring die hele sondeval tot stand. Dit is wel so dat die”dier van die veld” voor die… Read more »

Johann Cronje

ADRIAAN VERVOLG – 27 – YAHWEH het die MENS geskep as SY VERTEENWOORDIGER, as BEELD van YAHWEH het Hy die MENS geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. Toe het YAHWEH hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. HEERS OOR die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor “ AL DIE DIERE VAN DIE AARDE”, ook oor die diere wat op die aarde kruip.” (Let daarop dat dit net die MENS was wat na die gelykenis van YAHWEH geskape is en nie enige “DIER” nie.) 28… Read more »

Johann Cronje

ADRIAAN VERVOLG – 1. Jona 3: 7-8 – En hy het in Ninevé laat uitroep en sê: Op las van die koning en sy groot manne — geen MENS of DIER, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie; maar MENS en DIER moet ’n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot YAHWEH roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie is hierdie DIER wat klere kan aantrek, kan praat, hande het waaraan sy onreg kleef en hom moet… Read more »

Johann Cronje

ADRIAAN VERVOLG – 4. Levitikus 20: 15-16 – En as ’n man vleeslike gemeenskap het met ’n dier, moet hy sekerlik gedood word, en die dier moet julle doodslaan. En as ’n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle “- Weereens geen verwysing na kudde of trop nie. Waarom sou YAHWEH die doodstraf vereis vir ‘n vier of twee been dier wat nie kan redeneer of geen emosie het nie? – Wie is dan hierdie dier wat sy… Read more »

Adriaan

Johann, ek kan nou verstaan waarom ons Heiland in Mat 10:15 die volgende gesê het: “Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad.” Uit Amerika skryf ‘n vriend daar is nou ‘n groep wat Beestelikheid wil wettig omdat daar teen hulle gediskrimineer word en hulle nie hul “liefde” vir diere kan bewys nie! Hy het vir my hierdie skakel gestuur, maar ek weier om sulke walglikhede te lees: Make Bestiality Illegal and Close Your Animal Brothels … https://www.change.org/…/helle-thorning-schmidt-make-besti… Change.org It is legal in Denmark to… Read more »

Besoeker

In Zimbabwe was gedwonge bestialiteit ook in die marteling van wit boere en sendelinge toegepas, maar niemand weet daarvan nie. Dit word nog verdoesel. Hierdie soort berigte steel maklik die kleur uit mens se oë en die dagbreek uit ons harte, ek verkies ook om dit te vermy, maar dit is goed om mense bewus te maak van die aard van suiwer boosheid.

Maans

Orania pease van n stad daar bou, gaan kyk op Orania Blog.

Christa Maree

Johann, baie dankie, het lankal ook so in die rigting gedink. Wanneer jy kyk na n mens het hulle almal n kroontjie op die kop. Diere het nie, maar hulle kan Klere en skoene soos n mens dra. Ook sonbrille soos jy sal sien. So nou “regeer ” diere ook sommer deesdae.

Ek het ook gekyk na die knegte van knegte soos deur Noag se vervloeking van Gam se kind. Nou is ek half deurmekaar. Van watter is die wat hier regeer?

Johann Cronje

Christa Maree,

Die wat hier regeer is die van die dier van die veld.In die Midde ooste en elders is die saad van Ismael en die slangsaad van Esau. Verder Oos is die van Lot se kinders en dan is daar ook die onbekendes, die met die skrefies oë wat soos gekloonde wesens lyk. Jakob se saad is hoofsaaklik in die Westerse wêreld.

Christa Maree

Johann, van daardie slangsaad van Esau gepraat, is dit nie ook Khazar Jode soos Hillary Clinton, George Bush ens nie?

Hinsie

Richard,
Is dit nie die nuwe stad waaraan u dink nie?
Vanaf Maroela Media:
“Die Chinese konglomeraat Shanghai Zendai het reeds begin met konstruksiewerk aan die nuwe R84 miljard-stad in Modderfontein, Johannesburg,
Maroela Media het in 2013 ʼn video van eNuus opgelaai oor dié beplande stad wat uiteindelik ook ʼn pretpark, 10 hotelle, 10 winkelsentrums, behuising en ʼn konferensiesentrum sal insluit.
Shanghai Zendai het 1 600 hektaar grond teen meer as R1 miljard van die springstofmaatskappy AECI aangeskaf.”
Groetnis.

Dirk Albers

Katryn, jou vraag is op ALMAL se lippe ! Ons MOET glo dat Vader Yahweh Sy kinders sal red en ondersteun, maak nie saak hoe donker alles word nie. Ons weet daar is BAIE mense wat nie sal kan vlug nie, vir verskillende BAIE GOEIE redes. Miskien word hulle beveel om ” lamsbloed ” aan hulle huise se deurkosyne te smeer. ( Ek noem hierdie NET as n voorbeeld. Ons weet die lamsbloed in Moses se tyd, was n tipe van Yahshua se bloed. ) Maar as ons logies na alles kyk, is dit onmoontlik om in n stad/dorp te… Read more »

JB

Hou die datums vanaf 22-28 September 2015 dop.

Hans

Kan JB meer spesifiek wees wat gaan gebeur oor die tyd? Ek dink nie ons is kinders wat mekaar moet uitlok met snaakse of grappige voorspellings nie. Enige persoonb kan se hou saterdag oggend dop. So wat? As jy iets weet deel dit met die res, anders asb moet dit eerder nie noem nie dit klink vir my te veel soos ‘n bygelowige storie. Passop vir die swart kat, versigtig vir ‘n leer. Nee, ons glo in GOD en nie op voorspellings sonder inhoud nie.

Katryn

JB,Posted May 4, 2015 at 11:05 pm | Permalink
Hou die datums vanaf 22-28 September 2015 dop.

Verwys jy na die bloed maan?

JB

Watter JB noem datums hierbo? Nie dié JB nie.

Johann Cronje

Adriaan, Ek stem saam ek sal ook nie die euwel wil aanskou nie. Ek glo dit is wel ‘n realiteit. Die verskil is dat hierdie diere vasgemaak word m.a.w. onder dwang. Dit is nie hulle keuse nie want hulle het nie ‘n vrye wil nie en dus geen behoefte daaraan om met die mens te verbind nie. Hierdie diere kan nie bloedskande aan hulle hande hê nie want hulle het nie hande nie. Die skrifgedeeltes waarna ek verwys het, beskryf die “diere” wat anders as die MENS geskape is maar ook hande het, kan praat, klere drae, m.a.w. die wat… Read more »

Jan

More Vaandel genote, van Duitsland af die brokkie nuus: The destruction of the idea that a marriage is only between a man and a woman—the process behind the recent “marriage equality” for sexual deviants campaign in America and elsewhere—has now emerged in Germany where a government-backed group has called for the scrapping of anti-incest laws, saying sexual relationships between brothers and sisters should be legal. So die skrif is aan die muur. Maar ek wil iets anders met julle deel, elkeen moet maar vir himself besluit of ek stories vertel of die waarheid, ek dink net dis belangrik dat elkeen… Read more »

Barry62

Ek het die artikel van Jan gelees en weer gelees, en dit wil my voorkom ons het die stuk gemis. Ek wil graag net n paar verse uit my Bybel aan haal, LEVÍTIKUS 19:31 Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle God. LEVÍTIKUS 20:6 En as ’n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê om agter hulle aan te hoereer, sal Ek my aangesig teen dié persoon rig en hom uitroei onder… Read more »

Willem

Ek wil hier vir Barry62 ondersteun. Daar is Hewige waarskuwings in hierdie Tekste vervat. Dit is my opregte opinie aan Jan om JHWH hieroor te raadpleeg, in alle erns, want miskien was hy dusver onbewus van hierdie Tekste, maar indien hy hierdie waarskuwing nou gelees het, kan hy nie daarby verbykom nie.

Besoeker

Jan. Persoonlik het God nog nooit met my gepraat deur die geeste van afgestorwenes of stemme of bonatuurlike tekens nie. Ek vind dat Hy my op die hart druk, en ‘n wete, ‘n bewustheid, bruis soos die bloed in my are, deur my hele wese. Ek praat nou maar van my eie ondervinding, ek weet ons almal het nie dieselfde lewenservaringe nie. As ek nie self onverklaarbare dinge gesien en beleef het nie, sou ek jou ervaring as hallusinasies afgemaak het, veral omdat ek nog nooit die geeste van dooie mense, of enige bonatuurlike verskynsel met menslike eienskappe gesien het… Read more »

Jan

VERVOLG toe stuur sy boodskappe deur oor goed wat net ek en sy van geweet het sodat ek kan weet dis sy, ek het haar na haar dood in die huis gevoel, maar gedink ek verbeel my, ek het nou gekonsentreer en kon haar nou heeltyd voel, Sy het my laat weet dat die ongeluk nie my skuld was nie, God het haar nodig gehad vir sy taak, maar sy kan nie deurgaan na Hom toe nie, haar sake was nie reg nie, oor n periode van tyd kon ons mekaar albei volkome vergewe en sy was vir n ruk… Read more »

Jan

VERVOLG Vir die eerste keer het sy erken hoe anders ons lewe kon gewees het met ons hande stewig in God s’n. stelselmatig oor n twee jaar periode het my sintuie beter geraak en nou kan ek ook ander geeste se energie voel, my vriende lag as hulle kom kuier, Geesie sal aan iets vat of stamp dat hule weet sy is daar, ek is weer getroud en my vrou en ek is by mykaar uitgebring, 2 gebroke mense met baie foute, maar albei kan vir Geesie en res voel, ons het gewoont geraak aan sy en andere om ons… Read more »

Jan

VERVOLG Ons moet nie net In God vashou wanneer dit goed gaan nie, die gaan oor ons ewige lewe, ons Vader wil ons is sy huis sien eendag, en al sy kinders word dit belowe en Hy wag vir ons om terug te draai, maar die euwel het so groot geword dat dit nie meer gelos kan word nie. Dis nie toeval dat mense uitkom op plekke soos die vaandel nie. wanneer ons die lang pad ry op paaie wat ons ken, klim die geeste in en uit die kar soos ons verby ry, ons ken al die name en… Read more »

Marellus

Jan,

My ma sien dieselfde dinge. Sy het laat ons wegtrek van ‘n hospitaal af, omdat sy nie meer die verlore siele kon hanteer wat daar rondgeloop het nie.

Haar afgestorwe pa kom gereeld by haar ‘n draai maak, om vir haar nuus te bring.

Self het ek dit nie ervaar nie, en ek dank die Skepper daarvoor.

Ek glo daar is net sekere mense wat sulke dinge kan hanteer.

Waarom sê dis nie toeval dat mense op Vaandel uitkom nie ?

Groete.

Ben

Adriaan

Ek het eenkeer in Witbank ‘n DVD van jou by vriende gesien waarin gese is dat mense in stede juis nie moet vlug nie, want hulle sal op snelwee voorgele word en uitgemoor word. Kan nie onthou in watter konteks nie; stellig die sg. Nag van die Lang Messe. Is dit nie meer wys om in die nuwe bedeling gebiede waar Afrikaners wel demografies gesien ‘n beduidende aantal vorm te fokus (bv. waar CVO-skole is) en so ‘n nuwe bedeling op te bou nie? Hoe gaan so baie mense in die Noordkaap gevestig word as hulpbronne beperk is?

Johann Cronje

Christa,
Volg die skakel – http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/vs-door-israel-bezette-khazaren-vazalstaat/
Ek het iets om vir jou te stuur – kontak my sionswaarheid@gmail.com

Martie

Ek glo nie dat YHWH bedoel dat ons soos diere in die veld moet leef nie. Wat van al die mense wat uitgewyk het na Prieska,Wes Kaap ens. Vlug na die berge het tog n ander betekenis?
Gehoorsaamheid aan YHWH is ons beskerming en versorging. Het 3 dae terug n wonderlike droom gehad oor hoe groot YHWH se seen sal wees.

Johann Cronje

Jan, Ek wil iets anders vir jou stuur – sionswaarheid@gmail.com Die onderstaande voedsel vir die siel. Lirieke van die mooiste liedere. IF WE NEVER MEET AGAIN (Lyrics by Albert Brumley – 1945). Soon we’ll come to the end of life’s journey. And perhaps never meet anymore. Till we gather in heaven’s bright city. Far away on that beautiful shore. If we never meet again this side of heaven. As we struggle through this world and its strife. There’s another meeting place somewhere in heaven. By the side of the river of life. Where the charming roses bloom forever. And where… Read more »

Jan

Die vraag rondom ry of bly hang van elke persoon se situasie af, indien gevlug kan word en die plek waartoe jy gaan ondersteun dit, dan is dit regte besluit, moet nie dink jy kan n blikkie coke en halwe brood saam neem en jy kan daar gaan vis vang of water kry etc nie, vergeet dit, dit moet alreeds in plek gesit word nou as dit die opsie is, diaree, n ander dieet en infeksie daar buite maak jou net so vinnig dood as aan die hand van n booswig, dus moet jy kan skoon kom, jou klere gewas,… Read more »

Jan

VERVOLG In die dorpe is gevare van siektes, plae, pestilensie, riool etc net soveel groter, sou daar lyke en Rommel rondlê, dink net aan die gevare daaraan verbonde en daarom is daar minder van dit in die berge. Maar met kos, water, medisyne en wapens en genoeg hande kan n plek onbepaald beskerm word, ek praat nou net van fisiese dinge, Persoonlik, ek het nie die vermoe om te vlug nie, maar ek het iets baie beter, Israeliet bloed in my are en God se belofte van bo en die wil om n verskil te maak en te sê dit… Read more »

Dirk Albers

Ons sê so dikwels dat die geskiedenis homself net herhaal, veral in terme van die Bybel-geskiedenis. Kyk net hoe vergelyk ons huidiige situasie, met die Israeliete in Moses se tyd ! Faro, ( Zuma en kie ! ), het die Israeliete begin VREES. Toe sê hy, kom ons draai die skroewe BAIE styf oor hierdie Volk, en maak hulle SWAK, sodat hulle vir ons geen bedreiging inhou nie. Maar ons soek steeds hulle geld, belasting, arbeid ens, al HAAT ons hulle ! En Yahweh het Sy Volk se uitroepe gehoor. Toe beveel Hy hulle om te TREK, in die woestyn… Read more »

JB

ek sal vir julle n opsomming maak wat alles gebeur rondom daardie datums.

Maar dis is van die pous wat amerika besoek tot met die blood moons , cern , ens.

JB

Watter JB is jy?

Dirk Albers

Die groot stad in die Karoo ! Jare terug was daar n man van Amerika, wat hierdie plan, na my mening, die eerste keer, bekend gestel het. Ek dink sy naam was/is Christo Burger. Hy het baie prominensie op Radio Pretoria geniet, en het ook verskeie lesings gehou. Self was ek nie bynie, en weet nie wat uiteindelik gebeur het nie. Alles het egter baie mooi en uitvoerbaar geklink. Hy was eerlik dat die stad net vir blankes sou wees. Toe probeer die reënboog-kinders hom trap oor sy ” rassisme ! ” Toe sê hy dat alle navorsing en kennis,… Read more »

Mimi Hildebrand

In verband met die datum in September. Op rsg n tyd terug was daar gepraat oor wat een van Frankryk se ministers gese het. Daardie dag het hy gese dat daar oor 500 dae globale gaos gaan wees. Daardie 500 dae eindig op 24 Sep 2015 wat ook die 10de van die 7de Hebreeuse kalender is. Dag van verootmoediging. Wie weet meer Hieroor?

Andre Van Jaarsveldt

Ek het in 2004 n droom gehad van n engel wat my by die werk besoek en se ek moet my vrou en kind vat en vlug daar is n vloed golf aan die kom . Ek het op daai stadium in die strand gebly . In die droom jaag ons toe pas op en bo op die pas kyk ek om en sien hoe n masiewe golf bo oor al die groot gebou huise ens. spoel tot binne in somerset wes . Dit was so 2 weke voor daai groot tsunami wat so baie mense hulle lewens verloor het… Read more »

Marellus

Ek het ook ‘n soortgelyke droom gehad. Indien daardie droom waar word, sal my moeder in daardie tyd sterf, my broer gaan baie swaarkry, en daar was niks van my pa nie. Ek vermoed hy gaan voor dit alles oorlede wees. Wat snaaks in daardie droom van my was,was dat ons huisie ook teen ‘n berg was. Toe die tsunami kom, het die water om die huis gevloei en die huisie ‘n paar meter opwaarts gedruk teen die bure s’n. Geen water het in daardie huis gekom nie. Niks. Ek en my moeder is saam met ander mense verder die… Read more »

Willem

Water/s in die een of ander vorm is ‘n belangrike teken in drome sowel as wawyd wakker gesigte en selfs ook fisiese gebeure. EEn winter in die Boland bly ‘n paartjie vir twee dae by ons aan huis. My siel was ernstig onrustig oor die man. Ek het dit met hom bespreek en uiteindelik het ons maar gaan slaap en die saak sonder enige positiewe oplossing daar gelaat. Vroeg die volgende oggend is my vrou soos gewoonlik na haar voertuig wat in ons oprit geparkeer is en kom sy weer binne en sê vir my haar kar se klein ruitjie… Read more »

Marellus

Willem,

Ek stem saam met jou oor water. As ek my droom uit kan lê, sal dit wees dat ek die eerste groot vlaag volksmoord in hierdie land sal oorleef, maar die tweede vlaag (die tweede groot tsunami) is ek nie van seker nie.

Ek kan maar net hoop, bid en vertrou.

Belinda Louw

Uitstekende artikel. In ons plaaslike koerant van laasweek was daar ‘n artikel oor dokumentasie vir volwassene en kinders wat gaan reis. Die wetgewing gaan vereis dat vir kinders ‘n paspoort en ‘n gesertifiseer afskrif van hul geboorte sertifikate van nie ouer as 3maande ook aangeheg gaan word(die rede is om menslike handel en kinderdiefstal te beperk nou met die xenofobie wat uitgebreek het). As die “reel” per provinsie ingestel word, gaan ons juis in die stede ingehok word! Dit is juis die plan dat soveel meer mense hulle dus in die stad kan vestig, met die redes van mammon. Die… Read more »

Belinda Louw

Die wetgewing wil hulle vanaf die 1ste Junie 2015 inwerking stel. Elke enkelouer gaan ook moet “bewys” dat die kind aan hom/haar behoort.

JB

Daar is vir die 2de keer ‘n ander JB op die webblad. Dit kan nogal verwarring skep oor watter JB wat sê. Die nuwe JB praat van datums om dop te hou.

Dirk Albers

Vriende, moet asb nie ander deelnemers se identiteite misbruik nie. Veral nie iemand wat al lank op die webtuiste deelneem nie. As jy sê jy het nie die persoon se naam al tevore gesien nie, is die foutjie seker verskoonbaar. Maar ons is bewus van mense wat hierdie ding al gedoen het, met UITSLUITLIK kwade bedoelings ! Was iemand by die ” krisis-beraad ” gewees, en vir ons n realistiese, betroubare mening kan gee. Ek het net wat ek op RP gehoor het, en hierdie mense se onderrokke hang al lankal uit ! Dit lyk vir my of dit net… Read more »

Jan

Barry 62 en Willem presies dit wat julle weergee in die tekse is my bekommernis ook gewees oor afgestorwe geeste en ek het selfde vrae gevra. Is ek besig met dinge wat teen die bybel geskryf staan, die antwoord wat ek ontvang het is dat daar n engel gestuur is om my te beskerm, ek het nie geeste opgesoek nie, maar God stuur engele vir iedere een wat kan of gered gaan word, al wat gebeur het is dat sy en my vorige beskerm engel plekke geruil het, sy naam is Elihoreh en kom nog gereeld oor ons buk wanneer… Read more »

JB

Die “Krisisberaad” !? Waarvan Dirk hierbo praat – Nou hoe nou? Die HNP se VVK saampratery met Dingaan se luitenant het nie gewerk nie. Nou was is daar ‘n “krisisberaad” … Solidariteit het ‘n “krisisberaad” maar die leier van die HNP maak ‘n mediaverklaring … HNP saam met Solidariteit? Wat ‘n grap. So ‘n grap as die HNP se VVK. Miskien moet die HNP se leier so Rapportryer-styl dalk eerder ‘n ‘Bosberaad’ organiseer. ‘n Bosberaad vir die Afrikaner. Dat hulle bossies nou kan raak en klaarkry. Dit is net Afrikaner die en Afrikaner daai. Dit nou vir ‘n man wat… Read more »

Christa Maree

JB, lyk my NIEMAND is goed genoeg vir jou nie, dit bekommer my, want ONS het lankal n slegte naam dat ONS nie kan SAAMSTAAN nie. Wat is verkeerd met Steve en Sunette, of Dan Roodt? Wat het jy al probeer doen vir ONS Volk? Ek betaal elke maand geld in vir Sunette se Boervrou liga waarmee hul ONS arm mense help hervestig. Wat doen jy?

JB

Die afgelope dekade of wat, was/is dit mode vir die ‘parking squad’ daar by die skool om alles ‘n ‘krisis’ te noem. Die sogenaamde Afrikaner leiers het seker by hul ‘parking squad’ gades geleer van ‘krisis’. Dit is ook dieselfde ‘parking squad’ wat skoolhoofde ge’fire’ gekry het met hul daaglikse ‘parking squad’ praatjies …

Leonor C Lombard

Dankie Adriaan dat jy ons weereens aan die praat kry. Ek het nou die dag iets gelees wat by my bly. Yahshua het gesê die koninkryk het naby gekom (Mat 10:7). Wat beteken dit want 2000jr het al verloop. Soos jy terdeë skryf – daardie inherente verlange na ‘n paradys is nog met ons. Nie net vir die mooi en lekker nie maar ons versugtig vandag is na orde, reg en geregtigheid. In hierdie bedeling sal dit nooit weer kom nie. Tog sê Yahshua die koninkryk is naby? Nou wat beteken dit eintlik –en dit is wat ek gelees het-… Read more »

Leonor C Lombard

Soos ek al gesê het – Ps 91 is soos die ingelse sê: used and abused maar waaragtig daar is nie ‘n tyd in al die geskiedenis soos nou waar ons Ps 91 ons eie kan maak nie. Ook moet ons Yahweh se Woorde in neem en glo! Lev 26 JULLE mag vir julle GEEN afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of klipaltaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met BEELDHOUWERK in julle land nie opstel nie om julle daarby neer te buig nie; want ek is Yahweh julle God. My sabbatte(dit sluit die feeste… Read more »

Leonor C Lombard

Huidig is die verhouding sowat 1: 20-25. Volgens Yahweh sal een van ons 20 kan verdryf en 5 ‘n honderd en ‘n 100 sommer 10 000. Maar as ons in soos in Josua se tyd gehoorsaam is aan ons Krygergod dan sal 1 van ons ‘n 1000 verdryf! Bly of gly? Ek dink dit is elkeen se besluit na sy omstandighede. Ek kan nie. So wat moet ek maak? Hande opgooi, my dood bekommer, elke dag in vrees lewe- NEE. Ek tref voorbereidings- hier is ‘n stukkie wat ek op BV geplaas het. Baie gedink en vanwee my ligging en… Read more »

Brenda

Hallo Leonor
Dit is interessant! Visse se antibiotika…vertel ons meer asseblief. Ek het kinders en ek weet dat die geringste seertjie, in die verkeerde toestande, tot die dood kan lei agv infeksie. Antibiotika is die een ding wat ‘n mens nie sonder voorskrif kan aankoop en opgaar nie. Gee asseblief nog voorstelle.

Adriaan

Leonor, weereens baie dankie! En aan ons Vader ook “Baie dankie!” Hy weet hoekom… Jy skryf: “Bly of gly? Ek dink dit is elkeen se besluit na sy omstandighede. Ek kan nie. So wat moet ek maak? Hande opgooi, my dood bekommer, elke dag in vrees lewe- NEE. Ek tref voorbereidings…” Ja, daar is baie van ons wat in dieselfde posisie sit. Ek dink hier veral aan ons duisende volksgenote (wat aan Hom behoort)in die plakkerskampe, hospitale, ouetehuise; maar dan is daar ook nog die werklose bedelaars op straat, dié in agterkamertjies, motorhuise, ens., ens. Wat van húlle? Gaan ons… Read more »

Leonor C Lombard

Jan, ek wil my stem by Willem en Barry62 voeg. Geesie is nie jou Geesie nie. As jy dooddgaan is jou siel(bewussyn) dood. In die dodreryk is daar geen bewussyn nie. Jou gees gaan terug na Yahweh en jou liggaam na stof. Niemand word ooit gebore met ‘n ewige siel nie want ‘n ewige siel beteken lewe maw ‘n ewige lewe. ‘n Ewige lewe is ‘n geskenk slegs aan die wat regverdig voor Yahweh kan staan. Ecclesiastes:9:5-6 “For the living know that they will die; but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of… Read more »

Leonor C Lombard

Terloops, ek was ook soos hulle sê ‘precognitive’, goeters gedroom en gesien. My dooie pa in sy uniform op sy stoel sit, duidelik en helder. Maar die eerste ding wat ek gedoen het was om vir Yahweh te vra om daardie oog wat in die geestes dimensie in kyk toe te maak. En vandag is ek stomp, soos verby stomp, dank Yahweh! Geen vrese of angs aanvalle of ‘n ‘gevoel’van nadere onheil nie. Ten opsigte van engele- ek betwyfel glad nie hulle besoeke nie, maar my eerlike opinie is dat as ‘n ‘engel’oor my bed hang – stuur ek hom… Read more »

Barry62

Amen en goed saam gevat.

JB

Die voedsel-opgaardery en berging daarvan is nogal ‘n storie. ‘n Plan moet in werking wees om die ‘rantsoene’ te gebruik voor die vervaldatum. Ons ondervind dat die noodvoedsel wat naby aan verval is, wat ons in ons gewone dieët probeer inpas, nie so gesond is nie. Ons kan dit voel aan en in ons lywe. Die voedsel is egter te duur om net weg te gooi en sal mors wees. Net so vir interessantheid. Die saak van bure … Is nogal net so ‘n tameletjie. Hier by ons is ‘n spul gathappers en gratis bouers op ‘n hoop. Hier weet… Read more »

Jan

Leonor, dankie vir die skrywe, ek self verstaan nie alles nie, maar ek is direk terug gelei na God toe deur wat gebeur het en nog steeds gebeur. iemand wat dit nie self deurleef nie sal nie verstaan nie, ek weet ek verstaan net ten dele en sal eendag alles verstaan. Dis hoe ek gelei was om by vaandel uit te kom etc. Onthou hoe verkeerd my denke was toe ek by vaandel aangekom het. ek gee n voorbeeld, N paar maande terug word ek wakker gemaak in die middle van die nag deur iemand wat my skud, maar daar… Read more »

Leonor C Lombard

Brenda Of dit in SA beskikbaar onder watter name weet ek nie maar hier is die ww. http://knowledgeweighsnothing.com/fish-antibiotics-for-human-use-no-prescription-required/ Kom ons probeer om uit te vind. Dan – jodium is blykbaar baie kragtig om water vinnig te suiwer- sal terug kom. Dan ‘n terracotta pot met ‘n kleiner pot binne in gevul met lekker grond wat tussen in is en wat nat gehou word is ‘n ‘yskas’. Water wat gestoor word moet pikdonker en dig gehou word – lig en suurstof moet uitgehou word. Kers in ‘n oop gesnyde blik (blink ricoffee blik), soos twee deure wat oop maak gee baie… Read more »

Pieter

Dag allemaal, Een goed natuurlijk alternatief voor antibiotica is: stuifmeelpollen van de bijen. Stuifmeelpollen zitten barstens vol vitaminen, enzymen, mineralen, aminozuren, zelfs B12. Elke dag een lepel pollen ter voorkoming van ontstekingen en dergelijke. Antibiotica lijkt onschuldig, maar het vernietigd ook goede cellen wat zich pas jaren later kan uiten in allerlei vage klachten Honing is ook erg gezond, lang houdbaar, toepasbaar op wonden om infecties tegen te gaan, bij brandwonden, goed ruilmiddel, vol natuurlijke suikers dus energie. De Bijbel spreekt ook veel over honing. Het beste is om honing van een plaatselijke imker te kopen. Koop geen buitenlandse honing… Read more »

Leonor C Lombard

Dankie Pieter, waarlik vergeet van Heuning! Sou seker onthou het.

Vir enige een wat wil hoestroop he wat vir die kleintjies met sukkel borsies of effe asmaties is – ek het ‘n resep daarvoor.

‘n Oop wond wat nie gesond wil word nie- heunig gemeng met ‘n bietjie betadine – uitstekend!

Marellus

Ek verstaan ook dat borrie (turmeric) baie goed is vir jou.

Die ander ding is koeksoda (baking soda).

Koeksoda beneg kaknker.

https://www.youtube.com/watch?v=hq-pkSH2YaQ

Leonor C Lombard

Korrek Marelus, koeksoda is die kuur vir kanker.

Onthou net dat borrie is curcumin as ‘n aanvulling wat jy kan koop en help met die voorkoming en behandeling van longkwale.

Onthou net- borrie(tumeric) op die rak bevat gemors- koop by ‘n natuurwinkel.

Marellus

Leonor, Watookal ons verskille, gaan ek hierdie met jou deel. Borrie kan diabetis stopsit Ek haal aan, “After 9 months of treatment, 16.4% of subjects in the placebo group were diagnosed with T2DM, whereas none were diagnosed with T2DM in the curcumin-treated group. In addition, the curcumin-treated group showed a better overall function of β-cells, with higher HOMA-β (61.58 vs. 48.72; P < 0.01) and lower C-peptide (1.7 vs. 2.17; P < 0.05). The curcumin-treated group showed a lower level of HOMA-IR (3.22 vs. 4.04; P < 0.001) and higher adiponectin (22.46 vs. 18.45; P < 0.05) when compared with… Read more »

Besoeker

Ja ek het gesien dié wortel, wat nogal soos gemmerwortel lyk, word hoog aangeskryf in sameswering-kringe. Hulle kap hom fyn in slaaie, bredies en sop of brou tee van die ding. Glo net die doepa om die intuïsie te verskerp, so as jy “stomp” of afgestomp wil bly, dalk nie ‘n goeie ding nie tannie Leonor.

Mimi Hildebrand

Ek gebruik borrie want dit help die terugbou van kraakbeen in jou litte. Ek drink n halwe teelepel gemeng in n klein bietjie lou melk. Eintlik lekker dan.

Besoeker

Adriaan se besonderse skryftalent verwoord ons almal se hunkering en gevoellens van voorboding weereens so goed, dat lesers wat op afdwaalpaadjies gaan wandel het in hul kommentare seker maar verskoon kan word. Die beskrywing van die gewyde erediens op Groblersdal het my persoonlik diep ontroer, en herinner aan ons volk se stryd in die stowwerige kosentrasiekampe, daardie moordkampe, waar ons ook van ons menswaardigheid en lewens gestroop was. Daar waar ons mense ook stil en verslae in die veld bymekaar gekom het, en gesing het ‘Here, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my dae is,… Read more »

Brenda

Baie dankie Leonore en al die ander vir jul bydraes! Die wenke is nuttig om te he…soveel te meer ‘n rede om in groepe bymekaar te wees ten tye van ons verskrikking wat voorle…ons vul mekaar aan en deel met mekaar dit wat ons het en wat ons weet!
Suurlemoen/lemmetjiesap daagliks is ook ‘n uitstekende kuur vir baie dinge…seker maar onder andere oor hoe vit C inhoud daarvan. Watter maak vit C bevel jy aan Leonor…koubare tablette of iets soos Cal C vita?

Leonor C Lombard

Jammer Brenda dat ek nou eers terugkom- vir kleintjies -koubaar. Anders sommer by Dischem Life Stye Nutrition

Brenda

Baie dankie, Leonor. Seen en voorspoed vir elke opregte Israeliet. Mag Vader YHWH julle toevou onder sy genade en beskerming en julle elke dag verkwik en versterk vir die moeilike tye wat is en wat nog gaan kom! Adriaan, baie, baie dankie vir al jou opoffering en harde werk. Die wat MOET hoor sal, en die ander, nou ja,…ons weet wat met hulle sal gebeur.