BLOG

Die NG Kerk buig en bid vir baas Julius

Die NG Kerk staan op die oomblik voor die grootste krisis in sy hele bestaan. Sedert die tagtigerjare is hy al besig om lidmate in ‘n onophoudelike stroom te verloor. En skaars ‘n dekade  later, in 2008, het nagenoeg 80 000 NG Kerk lidmate reeds voet in die wind geslaan, en was meer as 12 000 sinodelede se sitplekke Sondae leeg nadat hulle ook die hoed gevat en gedros het om elders bidplek te loop soek.

Die toestand is nou so erg dat ’n NG kerk in Bloemfontein onlangs van pure desperaatheid aangekondig het dat sy deur nou wawyd oop staan vir elke blonde- en kroeskop, Moor en Indiaan.

Volgens die Kerk het die Geloofsentrum Universitas vanweë ‘versnellende demografiese verskuiwings en veranderende agtergrond’ só verander dat daar nie meer iets soos ‘gemeentegrense’ bestaan nie.

“Enigiemand is nou welkom by ons,” sê Manie Wolvaardt, gemeentebestuurder. “Dit maak nie saak wat jou seksuele orientasie is, watter kleur jy is, of van waar jy kom nie.”

Hopelik sal dit ook verhoed dat die kollekteborde Sondae ledig na dominee toe terugkeer.

Wat hy eintlik vir ons probeer sê, is dat die NG gemeente se geldsak vinnig besig is om op te droog, en as dit so aanhou, sal jy hom binnekort aan sy voete kan vat, sy kop op die grond stamp tot die harsings by sy ore uitloop, maar daar sal nie ‘n bloue duit uit sy sak val nie. En dis beslis nie Fake News nie!

Wolvaardt se angstige laaste woorde was dan ook: “Die lidmate binne die tradisionele gemeentegrense het dramaties gedaal!”

En omdat God nou buite die Kerk moet staan en klop met die hoop dat iemand Hom sal hoor en die deur oopmaak, is hulle genoodsaak om sónder Sy hulp, op eie houtjie oorlewingsplanne te prakseer.

Ons noem maar net een van hierdie planne: Drie jaar gelede, op Dinsdag 4 Augustus 2015, het die ANC en die Tussen Kerklike Raad in die ANC se hoofkantoor in Luthuli-huis, Johannesburg, byeengekom om oor belangrike kerk- en landsprobleme te beraadslaag. Wat se ‘kerkprobleme’ daar met Satan se telge te bespreek was, is tot vandag toe nog steeds ‘n duistere saak.

Die kerk het dit ook duidelik gestel dat hy nie die belange van enige politieke party of slegs die belange van die ‘wit’ gemeenskap op die hart wil dra nie, maar wel die belange van die breë Suid-Afrikaanse Reënbooggemeenskap.

Intussen verneem ons dat al die belangrike sake wat daardie dag bespreek is, nog hangende is omdat die ANC getrou bly aan die insettinge en verordeninge soos opgeteken in sy god se bybel, die Freedom Charter. Dit was net die NG Kerk en haar twee susters wat hul Bybel se insettinge en verordeninge ter wille van groter naasteliefde, oorboord gegooi het.

Daarom was dit nie vir die NG Kerk moeilik om weer ‘n vryery op tou te sit nie. Maar dié keer het hulle by die ANC se jonger boetie, kameraad EFF, gaan aanlê.

‘n Selfverduidelikende mediaverklaring uitgereik deur Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, lui soos volg:

“In ʼn poging om met politieke partye en ander rolspelers in gesprek te tree en ons getuienis te lewer, het die NG Kerk op 19 Januarie 2018 ʼn ontmoeting met die EFF gehad. Dié geleentheid het op kort kennisgewing by die kantore van die EFF in Braamfontein, Johannesburg, plaasgevind. Die NG Kerk is verteenwoordig deur Nelis van Rensburg (die moderator wat hom beywer vir gays en gay-huwelike), Dirkie van der Spuy en Gustav Claassen. Bykans die hele EFF-leierskap onder leiding van mnr. Julius Malema was teenwoordig.

Nelis van Rensburg, moderator van die NG Kerk

“Die NG-afvaardiging het op vier temas gefokus:

  • “Versoening en groter begrip tussen die mense van SA.” (Die blanke sal natuurlik moet versoen, want die NG Kerk weet voor sy siel die EFF het nog nooit daarin belanggestel nie!)
  • “Ekonomiese transformasie sodat die gaping tussen ryk en arm kan verklein. Hier is onder meer sterk gefokus op die rol van onderwys.” (Transformasie sal van die werkende blanke se kant moet kom, want selfs die swart BEE rykaards wat alles verniet gekry het, sal nie ‘n dooie sent bydra om te help dat hulle agtergeblewe teelkuddes alles verniet kry nie).
  • “Grondhervorming en voedselsekuriteit.” (Hierdie afgevaardigdes moet seniel wees om nie te besef dis net weer die blanke boer se grond, eiendom en bates wat in die slag gaan bly nie.)
  • “Misdaad, waaronder aanvalle op plase, en korrupsie. Baie landbouers is lidmate van die NG Kerk. Die kerk is diep bekommerd oor die blootstelling van ons plaasgemeenskappe aan misdaad.” (Die NG Kerk-afvaardiging en sy lidmate moet seker ook met blindheid geslaan wees as hulle dink die barbaar sal hom enigsins steur aan hul ‘bekommernis’ oor die aanvalle, verkragtings, marteling en koelbloedige moorde op ons boere. Dis dan in hulle aard. Hulle kan nie anders nie!)

Ten slotte skryf sekretaris Claasen plegtig: “Nadat gesprekke oor dié sake gevoer is, het ons met gebed afgesluit. Groot waardering is uitgespreek vir die kerk se besoek en die gebed wat gedoen is.” (Ja, die EFF se waardering was só groot dat hulle skaars kon wag dat dominee “amen” moet sê sodat hulle weer die strate kon invaar om ‘n wilde rieldans uit te voer en die wit boer blymoedig toe te sing: “White man you must die! Voetsek White man! F@!&-off  White man!”

Ek sal nie verbaas wees as hierdie lofsange die NG Kerk-afvaardiging tot trane gedwing het nie.

Hierdie verdwaalde Kerkmanne het voor die grootste God- en boerehater in die land, mnr. Julius Barbaar, gaan kruip — hul knieë nerfaf geskaaf om sy guns te wen — met die hoop dat hy homself tog net sal verwerdig om in hulle rigting te spoeg.

Omdat hierdie NG Hout- en Klipaanbidders die God tot wie hulle (hand om die lyf) daar in die kantore van mnr. Barbaar gebid het, nie meer ken nie, weet hulle ook nie Hy het hulle lank, lank gelede reeds geantwoord nie: “Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.” (Spreuke 28:9). En eeue later het sy Seun aan Hom die versekering gegee: “Ek bid nié vir die wêreld (die EFF’s) nie, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.”

Kan hierdie hoog heilige afvaardiging miskien vir ons sê van wanneer af behoort die EFF ook aan Hom? Dag en datum, asseblief!

Die huidige gebeure op die wêreldfront en ook in die kerk is ‘n weerspieëling van wat Siener reeds 100 jaar gelede voorspel het: “Ek sien daar kom ‘n tyd dat die hele wêreld omgeploeg is (dis die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog.) In die kerk sal dinge ook baie deurmekaar wees.” Hy was diep bekommerd oor veral die toestand in die kerk, en het hom op ‘n ander geleentheid só daaroor uitgedruk: “Voordat ons ‘n republiek kry, móét daar eers ‘n algehele hervorming kom; ‘n hervorming soos in die dae van Nehemia. (Nehemia 5:14). Nie net in die politiek nie, maar ook in die kerke, want selfs in my kerk (Nedederduits Hervormde Kerk) is daar baie dinge wat verkeerd is…”

Maar dis nie net die NG Kerk en haar twee susters wat vandag die knie buig voor hierdie veragtelikes wat sonder ophou die agbares stormloop nie (Jes. 3:5); ook die ja-stemspreekbuise van die verloopte media kan net nie genoeg voor hulle in die stof wentel en rondwriemel nie!

Tydens die onlangse chaos en ontwrigting deur EFF-ondersteuners by Overvaal Hoërskool het ‘n ouer wat ten duurste vir sy kind se onderrig moet betaal, in ‘n oomblik van woede en frustrasie glo sy middelviger vir die plunderaars gewys. Hulle het dadelik soos ‘n klomp wille honde op hom toegesak, hom met die vuis platgeslaan en geskop terwyl hy hulpeloos op die grond lê.

“White Man you must die!” In die agtergrond staan ‘n swart polisieman en toekyk

‘n Vriend het ons later meegedeel dat die insident daardie aand op KykNet se nuusdiens bespreek is. Een van die aanbieders, ‘n vrou, het toe die bitsige opmerking gemaak dat dit die ouer se verdiende loon was, want hý is die een wat moeilikheid gesoek het.

Kan jy dit wraagatig oorvertel? ‘n Klomp onopgevoede barbare bestorm ‘n skool, plunder, verwoes, gooi klippe in die pad, steek motorbande aan die brand, vloek die blankes en dreig om hulle dood te maak. En toe ‘n ouer hom daaroor vererg, is hy skielik, volgens juffrou Libtart KykNet, die vark in die verhaal.

Aan daardie arrogante juffrou Libtard wil ons net hierdie eenvoudige en gerusstellende boodskappie oordra: Die dag as Uhuru uitbreek en jy waansinnig van vrees uit jou huis gaan weghol sonder om venster of deur toe te maak, sal wat met jou gebeur, ook jou verdiende loon wees!

Maar by al die lelike en slegte dinge wat ons by Overvaal Hoërskool moes aanskou, was daar darem ook ‘n vonkie van hoop, ‘n ligpuntjie wat menige van ons seker met ‘n gevoel van trots en dankbaarheid gevul het. Ek verwys nou na die ou oom met sy grys kop en wit baard (waarskynlik al diep in sy sewentigs) wat noodgedwonge voor die skool moes stilhou om van die groot klippe in die straat te verwyder voordat hy verder kon ry.

Terwyl hy daarmee besig was, het die skreeuende barbare hom bestorm en onder die klippe begin gesteek. Maar met die waardigheid wat jy net by ‘n blanke Westerling sal kry, het hy hom geensins aan hulle gesteur nie en net rustig voortgegaan om klippe uit die straat te verwyder — dit was asof die spul jillende, bloeddorstige raasbekke glad nie eers vir hom bestaan het nie.

So lyk blanke adel teenoor swart barbarisme. Ek het verskeie foto’s uit die video-snit gehaal en op elkeen verskyn dieselfde wit skerm tussen die oubaas en sy aanvallers.

Op die video-snit kan duidelik gesien word hoedat die oubaas se kalme onverstoordheid die klipgooiers van stryk bring. Hulle was dit glad nie te wagte nie. Net een het nog vir ou laas ‘n klip na hom geslinger terwyl hy in sy motor geklim en weggery het.

Hoewel die polisie in groot getalle teenwoordig was, het nie een, ja, nie één van hulle ‘n vinger verroer om die klipgooiers vas te vat en die weerlose grysaard te beskerm nie. Oudergewoonte het hulle net gedoen wat RSG van hulle verwag, nl. “om die situasie dop te hou”. Maar kom ons gestel die slagoffer was ‘n gryskop swarte wat deur blankes onder die klippe gesteek is. Nee, ons moet liewer bid dat so iets nooit gebeur nie — om dit nou in Ingels te sê: It’s to awful to comtemplate! Die wit booswigte sou vandag in hand- en voetboeie agter tralies gesit het; hulle foto’s sou wêreldwyd op elke TV-skerm en voorblad pryk. En sommer net die volgende dag sou KykNet ‘n onderhoud met arme, onskuldige en weerlose bejaarde swartman hê sodat hy aan die ganse wêreld kan vertel van sy skrikwekkende en aaklige ondervinding aan die hand van ‘n bende moordlustige wit rassistiese honde.

Dis goed so, vriende. Laat die langsnoet-media maar voortgaan om ons blankes altyd in die beskuldigde bank te plaas; laat hulle elke moontlike geleentheid gebruik om ons in ‘n slegte lig te stel, swart te smeer, te verguis, af te kraak en te vertrap, want op dié manier maak hulle seker dat ons haat vir die swartnerf nóóit sal afkoel nie, nooit sal verander nie; en laastens, dit sal ook verseker dat daar tot in der ewigheid nooit versoening sal wees nie. Haleluja!

Wat my betrtef, was die ou oom se optrede ‘n oorwinning — al is dit ook ‘n oorwinning in die kleine; nie net vir hom nie, maar ook vir die witman, die ganse Westerse beskawing en vir die Boervolk wat weet wié hy is en aan wié hy behoort.

So iets gebeur nie sommer vanself nie. Dit vind eers plaas wanneer jy jou Maker se stem herken en Hom glo as Hy jou met hierdie woorde aansê om nie voor die Kusiet of Filistyn te swig nie: “Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Yahweh, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise.” (Neh. 4:14).

Daardie oubaas het ons gewys hoe om die Swaard te trek wat ons van Hom ontvang het.

En die dag as ons as volk dit soos een man in dieselfde gees en krag begin doen, daardie dag gaan ons nie net in staat wees om tot by die Ewenaar skoon te maak nie, maar sal die Vierkleur ook weer oor ons kan wapper…

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
139
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x