BLOG

Die NG Kerk buig en bid vir baas Julius

Die NG Kerk staan op die oomblik voor die grootste krisis in sy hele bestaan. Sedert die tagtigerjare is hy al besig om lidmate in ‘n onophoudelike stroom te verloor. En skaars ‘n dekade  later, in 2008, het nagenoeg 80 000 NG Kerk lidmate reeds voet in die wind geslaan, en was meer as 12 000 sinodelede se sitplekke Sondae leeg nadat hulle ook die hoed gevat en gedros het om elders bidplek te loop soek.

Die toestand is nou so erg dat ’n NG kerk in Bloemfontein onlangs van pure desperaatheid aangekondig het dat sy deur nou wawyd oop staan vir elke blonde- en kroeskop, Moor en Indiaan.

Volgens die Kerk het die Geloofsentrum Universitas vanweë ‘versnellende demografiese verskuiwings en veranderende agtergrond’ só verander dat daar nie meer iets soos ‘gemeentegrense’ bestaan nie.

“Enigiemand is nou welkom by ons,” sê Manie Wolvaardt, gemeentebestuurder. “Dit maak nie saak wat jou seksuele orientasie is, watter kleur jy is, of van waar jy kom nie.”

Hopelik sal dit ook verhoed dat die kollekteborde Sondae ledig na dominee toe terugkeer.

Wat hy eintlik vir ons probeer sê, is dat die NG gemeente se geldsak vinnig besig is om op te droog, en as dit so aanhou, sal jy hom binnekort aan sy voete kan vat, sy kop op die grond stamp tot die harsings by sy ore uitloop, maar daar sal nie ‘n bloue duit uit sy sak val nie. En dis beslis nie Fake News nie!

Wolvaardt se angstige laaste woorde was dan ook: “Die lidmate binne die tradisionele gemeentegrense het dramaties gedaal!”

En omdat God nou buite die Kerk moet staan en klop met die hoop dat iemand Hom sal hoor en die deur oopmaak, is hulle genoodsaak om sónder Sy hulp, op eie houtjie oorlewingsplanne te prakseer.

Ons noem maar net een van hierdie planne: Drie jaar gelede, op Dinsdag 4 Augustus 2015, het die ANC en die Tussen Kerklike Raad in die ANC se hoofkantoor in Luthuli-huis, Johannesburg, byeengekom om oor belangrike kerk- en landsprobleme te beraadslaag. Wat se ‘kerkprobleme’ daar met Satan se telge te bespreek was, is tot vandag toe nog steeds ‘n duistere saak.

Die kerk het dit ook duidelik gestel dat hy nie die belange van enige politieke party of slegs die belange van die ‘wit’ gemeenskap op die hart wil dra nie, maar wel die belange van die breë Suid-Afrikaanse Reënbooggemeenskap.

Intussen verneem ons dat al die belangrike sake wat daardie dag bespreek is, nog hangende is omdat die ANC getrou bly aan die insettinge en verordeninge soos opgeteken in sy god se bybel, die Freedom Charter. Dit was net die NG Kerk en haar twee susters wat hul Bybel se insettinge en verordeninge ter wille van groter naasteliefde, oorboord gegooi het.

Daarom was dit nie vir die NG Kerk moeilik om weer ‘n vryery op tou te sit nie. Maar dié keer het hulle by die ANC se jonger boetie, kameraad EFF, gaan aanlê.

‘n Selfverduidelikende mediaverklaring uitgereik deur Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, lui soos volg:

“In ʼn poging om met politieke partye en ander rolspelers in gesprek te tree en ons getuienis te lewer, het die NG Kerk op 19 Januarie 2018 ʼn ontmoeting met die EFF gehad. Dié geleentheid het op kort kennisgewing by die kantore van die EFF in Braamfontein, Johannesburg, plaasgevind. Die NG Kerk is verteenwoordig deur Nelis van Rensburg (die moderator wat hom beywer vir gays en gay-huwelike), Dirkie van der Spuy en Gustav Claassen. Bykans die hele EFF-leierskap onder leiding van mnr. Julius Malema was teenwoordig.

Nelis van Rensburg, moderator van die NG Kerk

“Die NG-afvaardiging het op vier temas gefokus:

  • “Versoening en groter begrip tussen die mense van SA.” (Die blanke sal natuurlik moet versoen, want die NG Kerk weet voor sy siel die EFF het nog nooit daarin belanggestel nie!)
  • “Ekonomiese transformasie sodat die gaping tussen ryk en arm kan verklein. Hier is onder meer sterk gefokus op die rol van onderwys.” (Transformasie sal van die werkende blanke se kant moet kom, want selfs die swart BEE rykaards wat alles verniet gekry het, sal nie ‘n dooie sent bydra om te help dat hulle agtergeblewe teelkuddes alles verniet kry nie).
  • “Grondhervorming en voedselsekuriteit.” (Hierdie afgevaardigdes moet seniel wees om nie te besef dis net weer die blanke boer se grond, eiendom en bates wat in die slag gaan bly nie.)
  • “Misdaad, waaronder aanvalle op plase, en korrupsie. Baie landbouers is lidmate van die NG Kerk. Die kerk is diep bekommerd oor die blootstelling van ons plaasgemeenskappe aan misdaad.” (Die NG Kerk-afvaardiging en sy lidmate moet seker ook met blindheid geslaan wees as hulle dink die barbaar sal hom enigsins steur aan hul ‘bekommernis’ oor die aanvalle, verkragtings, marteling en koelbloedige moorde op ons boere. Dis dan in hulle aard. Hulle kan nie anders nie!)

Ten slotte skryf sekretaris Claasen plegtig: “Nadat gesprekke oor dié sake gevoer is, het ons met gebed afgesluit. Groot waardering is uitgespreek vir die kerk se besoek en die gebed wat gedoen is.” (Ja, die EFF se waardering was só groot dat hulle skaars kon wag dat dominee “amen” moet sê sodat hulle weer die strate kon invaar om ‘n wilde rieldans uit te voer en die wit boer blymoedig toe te sing: “White man you must die! Voetsek White man! F@!&-off  White man!”

Ek sal nie verbaas wees as hierdie lofsange die NG Kerk-afvaardiging tot trane gedwing het nie.

Hierdie verdwaalde Kerkmanne het voor die grootste God- en boerehater in die land, mnr. Julius Barbaar, gaan kruip — hul knieë nerfaf geskaaf om sy guns te wen — met die hoop dat hy homself tog net sal verwerdig om in hulle rigting te spoeg.

Omdat hierdie NG Hout- en Klipaanbidders die God tot wie hulle (hand om die lyf) daar in die kantore van mnr. Barbaar gebid het, nie meer ken nie, weet hulle ook nie Hy het hulle lank, lank gelede reeds geantwoord nie: “Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel.” (Spreuke 28:9). En eeue later het sy Seun aan Hom die versekering gegee: “Ek bid nié vir die wêreld (die EFF’s) nie, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.”

Kan hierdie hoog heilige afvaardiging miskien vir ons sê van wanneer af behoort die EFF ook aan Hom? Dag en datum, asseblief!

Die huidige gebeure op die wêreldfront en ook in die kerk is ‘n weerspieëling van wat Siener reeds 100 jaar gelede voorspel het: “Ek sien daar kom ‘n tyd dat die hele wêreld omgeploeg is (dis die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog.) In die kerk sal dinge ook baie deurmekaar wees.” Hy was diep bekommerd oor veral die toestand in die kerk, en het hom op ‘n ander geleentheid só daaroor uitgedruk: “Voordat ons ‘n republiek kry, móét daar eers ‘n algehele hervorming kom; ‘n hervorming soos in die dae van Nehemia. (Nehemia 5:14). Nie net in die politiek nie, maar ook in die kerke, want selfs in my kerk (Nedederduits Hervormde Kerk) is daar baie dinge wat verkeerd is…”

Maar dis nie net die NG Kerk en haar twee susters wat vandag die knie buig voor hierdie veragtelikes wat sonder ophou die agbares stormloop nie (Jes. 3:5); ook die ja-stemspreekbuise van die verloopte media kan net nie genoeg voor hulle in die stof wentel en rondwriemel nie!

Tydens die onlangse chaos en ontwrigting deur EFF-ondersteuners by Overvaal Hoërskool het ‘n ouer wat ten duurste vir sy kind se onderrig moet betaal, in ‘n oomblik van woede en frustrasie glo sy middelviger vir die plunderaars gewys. Hulle het dadelik soos ‘n klomp wille honde op hom toegesak, hom met die vuis platgeslaan en geskop terwyl hy hulpeloos op die grond lê.

“White Man you must die!” In die agtergrond staan ‘n swart polisieman en toekyk

‘n Vriend het ons later meegedeel dat die insident daardie aand op KykNet se nuusdiens bespreek is. Een van die aanbieders, ‘n vrou, het toe die bitsige opmerking gemaak dat dit die ouer se verdiende loon was, want hý is die een wat moeilikheid gesoek het.

Kan jy dit wraagatig oorvertel? ‘n Klomp onopgevoede barbare bestorm ‘n skool, plunder, verwoes, gooi klippe in die pad, steek motorbande aan die brand, vloek die blankes en dreig om hulle dood te maak. En toe ‘n ouer hom daaroor vererg, is hy skielik, volgens juffrou Libtart KykNet, die vark in die verhaal.

Aan daardie arrogante juffrou Libtard wil ons net hierdie eenvoudige en gerusstellende boodskappie oordra: Die dag as Uhuru uitbreek en jy waansinnig van vrees uit jou huis gaan weghol sonder om venster of deur toe te maak, sal wat met jou gebeur, ook jou verdiende loon wees!

Maar by al die lelike en slegte dinge wat ons by Overvaal Hoërskool moes aanskou, was daar darem ook ‘n vonkie van hoop, ‘n ligpuntjie wat menige van ons seker met ‘n gevoel van trots en dankbaarheid gevul het. Ek verwys nou na die ou oom met sy grys kop en wit baard (waarskynlik al diep in sy sewentigs) wat noodgedwonge voor die skool moes stilhou om van die groot klippe in die straat te verwyder voordat hy verder kon ry.

Terwyl hy daarmee besig was, het die skreeuende barbare hom bestorm en onder die klippe begin gesteek. Maar met die waardigheid wat jy net by ‘n blanke Westerling sal kry, het hy hom geensins aan hulle gesteur nie en net rustig voortgegaan om klippe uit die straat te verwyder — dit was asof die spul jillende, bloeddorstige raasbekke glad nie eers vir hom bestaan het nie.

So lyk blanke adel teenoor swart barbarisme. Ek het verskeie foto’s uit die video-snit gehaal en op elkeen verskyn dieselfde wit skerm tussen die oubaas en sy aanvallers.

Op die video-snit kan duidelik gesien word hoedat die oubaas se kalme onverstoordheid die klipgooiers van stryk bring. Hulle was dit glad nie te wagte nie. Net een het nog vir ou laas ‘n klip na hom geslinger terwyl hy in sy motor geklim en weggery het.

Hoewel die polisie in groot getalle teenwoordig was, het nie een, ja, nie één van hulle ‘n vinger verroer om die klipgooiers vas te vat en die weerlose grysaard te beskerm nie. Oudergewoonte het hulle net gedoen wat RSG van hulle verwag, nl. “om die situasie dop te hou”. Maar kom ons gestel die slagoffer was ‘n gryskop swarte wat deur blankes onder die klippe gesteek is. Nee, ons moet liewer bid dat so iets nooit gebeur nie — om dit nou in Ingels te sê: It’s to awful to comtemplate! Die wit booswigte sou vandag in hand- en voetboeie agter tralies gesit het; hulle foto’s sou wêreldwyd op elke TV-skerm en voorblad pryk. En sommer net die volgende dag sou KykNet ‘n onderhoud met arme, onskuldige en weerlose bejaarde swartman hê sodat hy aan die ganse wêreld kan vertel van sy skrikwekkende en aaklige ondervinding aan die hand van ‘n bende moordlustige wit rassistiese honde.

Dis goed so, vriende. Laat die langsnoet-media maar voortgaan om ons blankes altyd in die beskuldigde bank te plaas; laat hulle elke moontlike geleentheid gebruik om ons in ‘n slegte lig te stel, swart te smeer, te verguis, af te kraak en te vertrap, want op dié manier maak hulle seker dat ons haat vir die swartnerf nóóit sal afkoel nie, nooit sal verander nie; en laastens, dit sal ook verseker dat daar tot in der ewigheid nooit versoening sal wees nie. Haleluja!

Wat my betrtef, was die ou oom se optrede ‘n oorwinning — al is dit ook ‘n oorwinning in die kleine; nie net vir hom nie, maar ook vir die witman, die ganse Westerse beskawing en vir die Boervolk wat weet wié hy is en aan wié hy behoort.

So iets gebeur nie sommer vanself nie. Dit vind eers plaas wanneer jy jou Maker se stem herken en Hom glo as Hy jou met hierdie woorde aansê om nie voor die Kusiet of Filistyn te swig nie: “Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Yahweh, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise.” (Neh. 4:14).

Daardie oubaas het ons gewys hoe om die Swaard te trek wat ons van Hom ontvang het.

En die dag as ons as volk dit soos een man in dieselfde gees en krag begin doen, daardie dag gaan ons nie net in staat wees om tot by die Ewenaar skoon te maak nie, maar sal die Vierkleur ook weer oor ons kan wapper…

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
139 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk+Albers

AL die kerke is besig om leeg te loop, vir die eenvoudige rede dat hulle nie meer n geloofwaardige boodskap het, vir die tye waarin ons nou lewe nie. ALLE blankes in hierdie land, ongeag watter kerk en/of geloof hulle aan behoort, staar presies dieselfde potensiële uitwissing in die gesig. Nou het ek n boodskap vir al die baie ” profete ” wat jy ook in hierdie land vind. Party het n lisensie by een of ander opleidings instituut of universiteit gekry, en ander het sommer ” tuis-studie ” gedoen. ( Hulle het die hele Bybel, al byvoorbeeld vyf keer deurgelees ! ) Ek wil vandag vir al julle ” profete ” sê, die Gelowiges van hierdie land is MOEG vir julle. Vir vyf en twintig jaar, kan julle net aangaan oor hoe sondig die Volk is, en hulle is almal op pad hel toe, omdat hulle nie aan JOU kerk en/of geloof behoort nie. ( En daar is glo oor die dertig duisend , uit EEN Bybel, om van te kies ! ) As julle enigsins nog relevant wil wees in hierdie desperate tye waarin ons lewe, begin praat met die Gelowiges wat opreg voor die Hemelse Vader wandel. Daar is BAIE van hulle. Geensins volmaak nie, maar mense wat weet wat dit is om volgens die Goue Reël te lewe. Julle aanhoudende gesanik, en beterweterige ” hoogsheilige ” gepreek, en sweepslae uitdeel, sal NOOIT die hele Volk tot ” bekering ” kan dwing nie. Raak nou maar gewoond daaraan, en BEWEEG AAN asseblief ! Daar is by my geen twyfel nie. Ons lewe nou in die tyd waarvan die Skrif sê : Vader Yahweh sal Sy Wette op julle harte skryf, sodat julle mekaar nie meer sal ( hoef te ) leer nie. Want eerlikwaar, die geestelike verwarring, tweespalt, godsdienstige beterweterigheid, onderlinge HAAT, onder die sogenaamde ” Volk, ” het krisis vlakke bereik. As Yahweh se Wette op jou hart geskryf is, het jy nie eers meer n Bybel nodig nie !

Francois

Hallo,
Jammer ek val met die deur by die huis in. Ek het baie gelees oor die Israel volk. Ek wil graag meer weet en opbouende gesprekvoering aan deelneem. Waar kan ek meer lees en deelneem

Minda Uys

Francois jy is welkom om my te skakel vir meer inligting van gemeentes oor die Israel volk My nr: 0828729599

Johann+Cronje

Baie gelowiges is totaal kerkloos, waarskynlik weens sekere onaanvaarbare veranderinge van die kerk se algemene beleid of missie. Die rigting wat die kerk aanvanklik aangedui het vir baie jare het skielik ingrypend verander en dit het sekere gelowiges nie aangestaan nie. Net soos die doelgerigte missie wat ons politieke leiers aanvanklik gehad het en, wat ook op ‘n dag skielik in ‘n ander liberale denkrigting verander het om die “ander” te bevredig en te bevoordeel.
Die verordeninge wat God Yahweh vir Sy volk (ons) aangedui om vir (geloof en politiek) te volg , is aanstootlik vir die “ander. Liberalisme het oorwin!
Die ontstaan van “liberale” en nuutgestigte “gemeenskapskerke”was die spyker in die doodskis van talle bekende susterskerke en menige gelowige is weggerokkel na ‘n “meer aangenamer geestelike ervaring”, wat saam hande vat met die “ander”ten spyte van Yahweh se opdragte..
Kyk maar gerus na die verklarings van menige van die nuutgestigte “gemeenskapskerke” se “vissie en missie”. Onomwonde word dit duidelik dat dit nou ‘n pad van “Geesvervulde gemeentesamesyn” is wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld”. Onmisbare eienskappe van die kerke is dat hulle totaal insluitend is; baie inklusief en oop is vir “almal” (ongeag Deut 23 se bepalings).
Daar word met alle erns gewerk aan die mens tot mens verhouding en om ‘n “beter” plek van die wêreld te probeer maak. So twee weke gelede was daar ‘n spreker van een van die gemeenskapkerke op ‘n KYKNET program. Sy boodskap was dat jy moes uitreik na die “minderbevooregtes” en sy voorstel was dat jy bv. met ‘n voetewas van jou bediende begin………..!
Dit is duidelik dieselfde “gees van dwaling” wat deur die politieke en die kerklike arena wandel.

Minda Uys

Wat verstaan die domineerders nie van HEILIG nie??? Heilig beteken tog duidelik BE SET APART dws WEES APART Ps 147:19 en veral vers 20 word gladnie verstaan deur die domineerders nie.

J B

Ek het ook ‘n ruk gelede na die video gekyk waar die bejaarde man deur die gedaantes bestook word met klippe. Man-alleen. Ek moet sê, ek het gedink, terwyl ek na die video gekyk het dat ek nie die moed sou gehad het om so doodluiters uit my motor te klim en ongestoord klippe uit die pad sou kon wegruim nie. Terwyl ek na die video gekyk het, het die volgende vrae (tot my skande) dadelik in my kop opgekom, is die man nou skoon mal om so te maak of is hy dom, of albei? Noudat Adriaan Snyman die insident onder ons aandag gebring het, en daarop uitgebrei het, maak dit alles sin. Sedert ek die artikel hierbo twee dae gelede gelees het broei die voorval hier in my kop, en ek kan nie die video in die hande kry om dit weer te bekyk nie. Wat opvallend was in die video is die kameraskoot van agter die gedaantes waar hulle die man bestook met vuis-grootte klippe. Uit daardie hoek het die klippe reguit na die man getrek en kon hom nie mis nie. Ek het gedink, wel dit is klaarpraat. Die man gaan nou doodgegooi word. Maar nie een klip het hom getref nie (en dit moes). En hy het net ewe rustig aangehou loop na sy motor toe. Ongedeerd.
Ja, hier het ‘n wonderwerk gebeur.
Indien iemand die URL van die video het, is dit moontlik om dit asseblief hier te plaas sodat ons daarna kan kyk.
En daardie boosaards wat so lekker klippe gooi … Daar kom ‘n dag … en daardie dag gaan nie mooi wees nie.

Ben

Die ou Oom het gewys dat vrees niks help nie en hy het ook besef dat geweldenaars in wese lafhartig is. Laat die oordeel in die Regter se hande en behou jou eie vrede.

Hinsie

Goeie naand,
Kom ons kyk bietjie na die 33 000 christelike faksies. (soos Dirk hierbo sê) Het u al ooit gewonner waar kom al die faksies vandaan, of anders gestel hoe het die duiwel en sy dissipels dit reg gekry om ons so te verdeel, en dan te heers. Dit is eintlik baie, baie maklik met net 3 woorde en dit is “God bestaan nie”. Nou plaas dat ons vir hulle gesê het julle is heeltemal reg God bestaan nie MAAR daar IS ‘n God, toe trap ons in hulle slaggat en begin ons toe ‘bewys’ dat God ‘bestaan’. Kom ons kyk so vining na ‘n paar goedjie. 1. Iets wat ‘bestaan’ het volume (lengte, breedte en hoogte of ‘n omtrek). Bv. Die rekenaartjie, het mos volume daarom ‘bestaan’ dit. God het mos nie lengte, breedte en hoorte (volume) nie. Hy is mos orals, (Ps139 is so mooi mens kan dit nie uitlaat nie, tot binne die niere) daar is mos nie ‘n plek waar god nie is nie, daarom kan HY mos nie ‘bestaan’ nie. Nou kan u maar self kyk hoeveel faksies is daar wat ‘bewys’ hoe groot HY is. 2. Iets wat bestaan het ‘n begin (vervaardigings) datum en ‘n end (verval) datum. God het mos nie ‘n begin en end datum nie, HY is mos van altyd, ewig, af daar (het nie ‘n begin datum nie) en HY gaan mos nog vir altyd, ewig, daar wees, daarom kan God mos nie ‘bestaan’ nie. Hoeveel faksies is daar nie wat vir Hom ‘n begin datum (big bang) en verval datum (wederkoms) ‘bewys’ nie. 3. Iets wat bestaan het ‘n beeld (kan fotos neem). God het nie ‘n beeld nie, daarom mag ons nie van Hom ‘n beeld maak nie. Dink net aan al die beelde wat vandag van God gemaak word, (bewys word) van die 3 gode, en 3 in 1 en al die ander faksies tussen in. (Vervolg)

Hinsie

4.Iets wat bestaan het ‘n plek, rekenaartjie op die tafel, God het nie ‘n plek nie Hy is mos alomteenwoordig, oral, altyd, en ewig. Die faksies bewys dat God in die hemel of op die aarde en al die plekke tussen in is. (stel beperkings) 5. Iets wat bestaan het ‘n werk, rekenaartjie skryf briefies vir Vaandel, kan sommetjie doen, plannetjies teken ens.(doel). God het nie ‘n ‘werk’ nie, Hy is mos almagtig, kan net doen wat Hy wil. Nou bewys ons mos dat Hy alles geskep (skeppergod) het, ander bewys weer dat Hy wonderwerke doen, dan is daar ook al die sonde vergifnis faksies en nog vele meer. 6. Iets wat bestaan het ‘n naam, rekenaar, tafel, stoel, aarde ens. God het nie ‘n naam nie, daarom het hy vir Moses gesê dat ‘HY IS WAT HY IS’ nie ‘n naam nie net dat HY IS. Dink nou aan al die gestry en bewys bedryf oor die naam van God. So kan mens nog aangaan maar waaroor gaan dit eintlik. Daar IS net een groot, almagtige, lewende God waarby mens moet uitkom, en ons moet hierdie ‘bewys bedryf’ en gevegte en stryery ens. Los want almal is mos nou “reg” (genoeg bewyse en dan glo mens jouself) en in die tussen tyd val alles inmekaar, maar gelukkig is almal darm reg. Ons rig baie, baie skade aan God se saak, met hierdie ‘bewys bedryf’. Kom ons gee almal ‘n kans en leer bymekaar, kom net by die Groot God uit en die groot prentjie. Sien ook onder tannie Judith se seining oor die saak, sy kan dit baie beter doen.
Groetnis.
Judith de Beer
In twis en haat, daar waar hulle van vroeg tot laat soos outomate
voor die rekenaar waak, daar sit so kordaat die e-sword soldaat.
Oor die geloofs-onkunde van ander is hulle tog so diep beswaard
en die opinie van ander maak hulle altyd baie kwaad. (vervolg)

Hinsie

Oor ander se meer vrye onafhanklike denke moet hulle altyd smaad en
daarom kap hulle links en regs na ander met hulle vlymskerp
swaard, want meeste van die tyd is die aanvaller mos ‘n e-sword
soldaat.

So sit die hedendaagse kamma skrifgeleerdes van vroeg tot laat
voor hulle rekenaars as ‘n e-sword soldaat en elkeen dink hy saai
vir God se koninkryk net goeie intelligensie-saad. So, wee daarom
elkeen wat hom nie op die wysheid van die e-sword soldaat se
kamma ‘alwetendheid’ en dié se ‘skerpsinnige’ raad wil verlaat.

Die debattering opposisie van die e-sword soldaat is mos ketters
en satanskinders wat nooit in die ‘waarheid’ sal kan ontwaak en
terwyl die rekenaarvraat hulle ook dikwels net op die ‘wysheid’
van google verlaat met hulle e-sword antwoorde so paraat en dit
terwyl hulle die heeltyd oor mekaar se antwoorde en sienings
smaal. Ja, met elkeen wat nou as oorwinnaars alleen op die
sogenaamde waarheid aanspraak probeer maak, is dit oral in
die geloofsdebattering net haat op haat met e-sword antwoorde
flink en vinnig in wraak op wraak.

So is elke rekenaarchristen nou sonder enige liefde vir bykans
elke ander rekenaarchristen nou baie kwaad, want in rekenaarhel,
daar debatteer in twis en haat van vroeg tot laat die so verhewe
e-sword soldaat. Die skrifnavorsing van ander skrifkenners, die
wil hulle altyd as hulle eie breinkind uitmaak en so heers daar
wêreldwyd, maar veral in Suid-Afrika, onder soveel sogenaamde
gelowiges nou die rekenaarsleutelbord wraak, waarby die Koninkryk
van God selde iets positiefs by kan baat. Want links en regs kap
daar wild na mekaar, ja, met andermans intelligensie die vlymskerp
swaard van die nimmer rustende e-sword soldaat.

Willem van der Merwe

Hinsie.
Dit is ‘n langerige tyd dat ek nie meer kommentaar lewer nie, maar ek lees nietemin gereeld wat hier gesê word, bedoelende die artikels, sommige kommentare en vaandel op fb.
Hierdie skrywe van jou het my nogal aan die glimlag gehou, deels omdat ek gereeld e-Sword as hulpmiddel tot my 1953 Afrikaanse Vertaling gebruik; en
Deels omdat ek nog nooit e-Sword as ‘n swaard teenoor my naaste geswaai het nie.
Ek swaai bloot eenvoudig hoegenaamd nie Die Woord as ‘n swaard teenoor my naaste nie.
Wat ek wil byvoeg, is dat jy nogal mooi poësie en ‘n prosaise styl het.
Wel gedaan.
Willem.

Jan

Ben, ek wil jou reg help met n stelling wat jy maak (Die ou Oom het gewys dat vrees niks help nie en hy het ook besef dat geweldenaars in wese lafhartig is) Nee Ben, daar was by die ou man geen vrees nie, want hy stap saam met God en glo dat jy nie eers jou toon teen n klip sal stamp nie, want God beskerm sy opregte kinders soos belowe en watter beter bewys kan jy kry, letterlik en figuurlik, selfs op die video is die bewys daarvan. Selfs n lafaard kan jou net so vinnig dood maak as n brawe. ek het ook n stuk is die Trumpet gelees en glo nie alles wat hulle kwydraak nie, maar dat die Katolieke kerk by alles betrokke is vanaf die begin glo ek, hulle verwys na die Holy Roman Empire, Selfs met Adriaan se pos is dit duidelik dat die perdtjie Nelis van Rensburg op die foto n vry messelaar is met sy hand tekens en die NG kerk het n ryke geskiedenis saam met die vry messelaars. ons huideiglike moeder kerke is almal gekoppel aan die Katolieke kerk, die groot bedrogsspul en almal slaap rustig voort hand om die blaas, sing Cumbaja en liefde waar jy kyk, lief sport, lief gays, lief geld, bedrog leuens, ontrouheid, lief barbaar, lief jou buurman se vrou, moet nie lief vir braai vergeet nie. hel, net liefde waar jy kyk, ek stel nie belang in daai liefde nie of waarvoor die kerke staan nie. Sien, die ware woord is nie populer nie en val nie op almal se oor nie, ag shame, ek is jare terug uit die Hervormde kerk oor die K^% wat hulle besig en die mense slurp dit op want dominee, pastoor etc he so gesê. hoe harder, temerig die musiek en gesang, hoe beter die diens. moet nie n vol band vergeet nie want ons moet so lekker gejywe het, of lywe geswaai het. wat my opval Owervaal het mense begin opstaan, maar ons sal liewer R200 spandeer om uit te eet, movies toe en popcorn, vervolg

Jan

maar nie R2 gee vir n mede wit mens wat hulp nodig het nie, maar ousie en tuinbooi kry kos en geld elke dag, hy vreet beter as die hond wat net pellets kry. ons nasie is siek, dis nie verwyte nie net blote harde feite. ons het nodig om ons volk fisies en geestelik te beskerm, hoeveel arm mense kan geneem word uit wit plakkers kampe en opgelei word om ons boere te beskerm, kinders gaan skool toe, almal wen, maar nee, dis mos sy verdiende loon om daar te wees, hy moet mos job gaan kry, terwyl daar verbygery word in fancy SUV met coke in die hand. Ek braak gal vandag, ons volk gaan ten gronde want hulle het nie spirituele kennes nie. op watter wit nerf sal ek kan staatmaak wat my nie gaan rugsteek nie. Dus ek glo net in een, Die Grote God self en sy gestuurde engele. dit wat by my hoort sal oor my pad gestuur word

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag eerstens wil ek u iets oor ons sogenaamde godsmanne vertel oor hul werk as Herders van ons volk (Boervolk). Hulle was veronderstel om die volk suiwer te hou van verbastering, nie net in die geloof nie, maar ook fisiese verbastering. Hulle het toe eerder uitgegaan en met YAHWEH se vyande (Swartes, Indiërs en ook die liberales in gees) gaan vermeng. Dit word alles beskryf in die “Boek van Herinnering” (BVH) in EXODUS 20:14 en ook JEREMIA 2:25, JEREMIA 6:16, JEREMIA 8:1-3 (Lees saam met DEUT 4:19 /MIGA 4:5 /MATT 13:10 /MALEAGI 2:1-10 )
Die profete van die Ou Testament het die volk gewaarsku teen hulle wat in vandag se tyd rond sal gaan as wolwe in skaapsklere(kerk leraars). Hulle wat YAHWEH se Volk sal verlei, maar ook dat ons as volksgenote nie sal ag gee wat hulle sê nie en dit wel so verkies. Dit is ook een van die redes waarom YAHWEH dit toe laat, want min sal die Ewige Lewe be-erwe. [JEREMIA 23: 23, 29-31, 33-35]
Hulle wat as godsmanne vir die volk (BOERVOLK) volgens die Apartheid van YAHWEH moes geleer het, om die vyand op ‘n afstand te hou, en om nie met hulle saam aan dieselfde tafel te mag sit nie, om ook volgens die Ontug wet wat verhoed het dat ons met die SATANS kinders ondertrou (vermeng). Dit was altyd deel van ons bestaan in die apartheidsjare en toe na 1989 (FW de Klerk) toe die wêreld se grootste VERRAAIER saam met julle sogenaamde Leraars in die huise op die televisie (NUWE WOORD) en op die Dakke (Parlement en Kerke) skielik van deuntjie verander het, omdat dit nou kwansuis aanstoot gegee het teenoor “most reverend” (TUTU en BOESAK) se boeties en sussies en ook die wêreld se aansien sou daardeur geraak word. (ESEGI-ëL 16:26-34 en ESEGI-ëL 22:20-31)
Toe moes daar dadelik vergifnis gevra word van ons vyande, VERVOLG

Pieter-Jan Van Zyl

VERVOLG : Toe moes daar dadelik vergifnis gevra word van ons vyande, of eerder hul nuwe BOETIES en SUSSIES (swartes en indiërs) vir die kastige verdrukking van ons sogenaamde medemens vir die afgelope (35)vyf en dertig jaar. Die vraag wat ek wil vra is:
“Waar het my MASSIAS eenkeer gesê dat ons (BOERVOLK), van ons vyande vergifnis moet gaan vra of af-pleit???” Wat ek wel vir julle in die woord kan wys, is dat HY (YAHWEH-SHUA) in die NUWE TESTAMENT wel aan ons OPDRAG gegee het om NIE op die PAD van die HEIDENE (Swartes, Indërs en Jode) te gaan NIE, maar wel na die (12) twaalf verlore stamme van die Huis van Isra-el (Mattheus 10:5-8 en ook Mattheus 15:21-23 en (BBL) 24).
Een ding is baie seker, dit wat júlle (Leraars en FW met sy manne,Broeder Bonders) gedoen het sal nooit deur my Hemelse YAHWEH vergewe word nie. geestelike vermenging..
My motivering hiervoor is, as jy eenkeer vermeng het, of dit nou FISIES of in die GEES was, sal jy nooit weer suiwer kan wees nie. Jy sal in teendeel net nog meer onsuiwer raak. Ek wil nou nie op hulle speeltyd inbreek maak nie, maar bogenoemde staan ook in die ewige woord. As jy oor die drumpel gespring het, sal YAHWEH altyd toornig teenoor jou wees. (Sefanja 1:6-9,12-14,17-18)
Julle gaan seker vir my sê dat die twaalf stamme van Isra-el nie meer bestaan nie, maar ek sê nou vir jou dat Isra-El altyd en tot in Ewigheid sal bestaan, soos dit in Mattheus 1:21 geskryf staan. LET OP na die laaste gedeelte van vers 21, en ek haal aan: “Want dit is HY (MASSIAS) wat SY VOLK van hulle sondes sal verlos.” Let wel: VOLK en nie VOLKE nie.
Nou gaan julle ook vir my sê dat die wet in HOM (YAHWEH-SHUA) is en dat almal dis nou almal op die aardbol(volgens NASA), wat sy naam ken in die hemel sal opeindig. Toe moes daar dadelik vergiVERVOLG

Pieter-Jan Van Zyl

VERVOLG: KYK na die volgende in Mattheus 5:17-19, “Moet nie dink EK (MASSIAS) het gekom om die WET of die Profete (OU TESTAMENT) te ontbind nie. EK het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul”. Vers 19 is net so baie belangrik. Lees dit Baie deeglik ASSEBLIEF.
Die EWIGE WOORD is ook net vir die Blanke (d.w.s. Suiwer Adamiet) mens bedoel gaan lees gerus Mattheus 13:10-12 en vers 11 is baie belangrik hier onthou dit, “Toe antwoord HY (MASSIAS) en sê vir Hulle (Dissipels): Omdat Dit (EWIGE WOORD) aan Julle gegee is (d.w.s. nie Hulle (HEIDENE) om die verborgenheid (GEES VAN APARTHEID) van die Koninkryk van die Hemele te ken (verstaan), maar aan Hulle (Heidene) is dit nie gegee nie”. (Skrywer; Kyk ek sê dit nie, maar HY (YAWHEH-SHUA) my MASSIAS het dit gesê.)
Hulle (leraars of godsmanne) kan gerus die hoofstuk wat oor my nuwe drome handel gaan lees. Die drome van Droom 2004-05-31 en
Ek staan in ‘n gang, alles lyk donker. Dan praat die stem van altyd met my: “Wat jy nou sien is die boosheid van die wêreld, dit is die duisternis wat teen die kinders van YAHWêH staan.”
Die volgende oomblik staan YAHWêH-SHUA langs my. Hy vra aan my wat ek sien en voel. Ek antwoord dat ek die pad nie kan sien nie aangesien dit donker is maar, dit voel ongelyk. HY skyn skielik met SY LIG op die pad en alles word sigbaar, waarop HY dan antwoord dat ek op skedels loop. Dit is die predikers van vandag se kerke, hulle skedels vorm die pad na die middelpunt van die hel. Hulle straf is onafwendbaar vir al die dinge wat hulle gedoen het wat YAHWêH nie behaag het nie.
Dan sien ek die volgende skrif gedeeltes kom na vore: JEREMIA 2:8,13,19,20,25-28; en dan ook tot herinnering KLAAGLIEDERE 2:6,8-9,14,19-22. VERVOLG WEER:

Pieter-Jan Van Zyl

Droom 2004-10-14
Ek sien ek sit by ‘n groot sederhout tafel, alles lyk deurmekaar, ek voel ook onsekerheid in my hart opkom, dan begin alles vir my sin maak. Die tafel waarby ek sit is so vuil(sondes) en dan kom daar ook donkerte oor sommige items. Die kerkbode lyk ook vol bloed merke (JEREMIA 19:4) Ek dink dan aan die vorige dinge(drome) wat ek al gesien het van die kerke se predikers. Hulle wat YAHWêH se 10 tien GEBOOIE (WET) in die openbaar elke sondag tot hoerery (verkrag of verander) gaan maak het. JESAJA 46:1-4(voor 1994) 5-8 (nou) en vers 9-13 (tot verootmoediging)
Wat ek daarmee bedoel is dat ons godsmanne, nie gaan doen het soos dit YAHWêH behaag nie .Hulle wat elke sondag(BAÄL-dag) vir ons probeer wys maak dat YAHWêH se vyande (HEIDENE ) ons kastige vriende is. Dat hulle soos ons is en kan wees en ook ons sogenaamde christen broers en susters is. Ons moes dus volgens die predikers nou na hulle standaard daal, dit wil sê ons as YAHWêH se kinders word nou vergelyk met Basters, Swartes, Indiërs en selfs nie- gelowiges. Met ander woorde Afrikaners (hart koppige bruin beeste, dit wil sê ons is diere in ons vyande se oë) II TIMOTEUS 3:1-3,4!,5-9; JESAJA 44; JEREMIA 2:8,9,13,19-20,25-28 Die drome in vorige skrywes bo waarin daar staan wat met julle sal gebeur. Watter straf daar vir julle sal wag en dat dit onvermydelik is.
Ek weet ook dat as hulle die dag hierdie inligting sal lees, hulle seker weer die VYANDE om verskoning gaan vra, omdat ek wat die inligting kwytraak nie deur hulle (Leraars en Kerk) sal aanvaar word nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Onthou egter net een ding en dit is, dat die WAARHEID altyd seer maak en die EWIGE WOORD lieg nie. Julle het eintlik vir ons (BOERVOLK) vyande (julle nuwe anders-kleurige Boeties en Sussies) gaan lieg deur vir Hulle (SWARTES, BASTERS en INDIëRS) te gaan verkondig, dat hulle ook eendag die saligheid sal verkry en dan ook HEMEL toe sal gaan, iets wat geheel en al teenstrydig is met YAHWEH se WOORD, so eintlik sê julle ook dat YAHWEH GELIEG het en nie Weet wat HY doen nie, julle as geloofs hoere weet van beter. Julle het YAHWEH se WET goedkoop (Aards) gaan maak, om by die ou wêreld te pas en almal deel te maak van julle fantasie Nuwe Suid-Afrika (Reënboog nasie) of Baster nasie.
Ek wil ook net noem: Bid maar vir julle vrede en vir julle sport, maar onthou net, as die dinge moet verander sal skielike gebede julle niks beteken nie, ook almal wat agter julle aan gedrentel het, want hulle is ook skuldig soos julle, want elke SUIWER BLANKE mens het ‘n gesonde verstand gekry om hulle eie keuses te maak en onthou YAHWEH se WOORDE, HY sal besoeking doen oor die wat oor die drumpel gespring het soos dit ook in die Woord geskryf staan in: SEFANJA 1:9
Onthou net; Dieselfde Kerk het in die tyd van ons (OPREGTE BOERE) Voortrekkers hulle ook onder sensuur geplaas, omdat hulle nie onder die Engelse en die Rooms Katolieke Geloof wou woon en bly nie, want die kerke het toe al vermenging toegelaat en alle nasies is as gelyk teenoor mekaar gestel. So daar was al volgens kerkleer geen verskil tussen ons en die ander nasies nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Baie van die Teoloë sal nie met my saamstem oor wat ek nou gaan skryf oor die Geloof van die Roomskatolieke nie. Die Roomskatolieke noem hulleself om verskeie redes so, dit is as volg: Hulle is die Heilige Katolieke Apostoliese Roomse Kerk, maar die woord Katoliek alleen beteken baie meer as wat die bewoording sê naamlik: Universeel of Algemeen. (Onthou die Woord Algemeen)
Die Roomskatolieke Kerk is vandag saam met die ander (Susters) kerke waarvan ons ook deel uitmaak, die veralgemening van die Christen kerke. Dit is nie net teen die Woord en ook YAHWEH se WET nie, maar dit is nou in elk geval deel van ons daaglikse bestaan.
Toe ons eerste kerkvaders deur die Konings, Jode en toe later deur die Romeinse heersers vervolg is was daar meer geloofs-suiwerheid as vandag. Ons moet ook nie vergeet dat dit dieselfde kerke (geloof) is wat ons MASSIAS (YAHWEH-SHUA) gekruisig het, omdat HY kwansuis teen SY eie Hemelse VADER was nie. My opinie is, dat as die MASSIAS in vandag se tyd moes geleef het soos in die Nuwe Testament sou ons as mense, hom ook gekruisig het, sonder om tweekeer te dink Die rede hiervoor is; dat ons as mens eerder iemand soos Nelson Mandela as ons verlosser sou en wou gehad het. “Want hy sou beter gelyk het in ‘n witkleed .”
Nou sal julle my seker ook vra wat het Mandela met die Roomskatolieke (en hom) uit te waai? Wel my antwoord aan julle is geweldig baie. In die eerste plek is dit hulle, die RKK wat teen die Apartheidswette geskop het. Die roomskatolieke is ook die begin van die Liberalisme.

Pieter-Jan Van Zyl

VERVOLG: Orals waar hulle oorgeneem het saam met die Britse en Amerikaanse regerings, het hulle kerke gebou en almal kon deel word van die sogenaamde christen volk of geloof.
As ons ook terug gaan in ons (BOERVOLK) geskiedenis sal jy sien dat die kerk eerste was wat die slaan stok gaan vat het, om ons Voortrekkers mee te tugtig, omdat ons nou kwansuis dislojaal was teen die Britse kroon. Hulle (Engelse) het ook sover gegaan en van die Engelse Filantrope gebruik gemaak (Januarie 1838) en met Dingaan agteraf gaan konkel (omgekoop). Hulle het ook vir hom (Dingaan) gesê dat die Voortrekkers soos Retief en ander Boer Famielies probeer vlug, om so onder die Britse owerheid (ons koning) weg te kom. Dingaan is ook deur hulle (kerke en britse kroon) aangesê om met ons (Voortrekkers) te handel soos met sy eie weglopers, d.w.s. hulle moes dood gemaak word.
Die RKK glo ook vandag dat hulle die enigste ware geloof in die wêreld het, wat ook daarmee saam gaan, is dat as jy nie van die RKK is nie, jy nie die kans sal kry om hemel toe te gaan nie.
Die RKK het ook die wet in gebring in 607 n.M. (NA MASSIAS) dat die eerste POUS, op daardie stadium Biskop van Rome, Boniface die derde (3) deur die keiser Phocas aangestel is as die Hoof of eintlik as verteenwoordiger (in die plek) van ons MASSIAS sou wees. Dit net weens hul magsbeheptheid. Dit was ook die begin van hul Een Wêreld Orde. (Een Kerk, Een Geloof, Een geldstelsel, Een Grondwet, Een Woord en dan net Een Regeerder d.w.s. die Pous self).
Die RKK orde sou as volg wees :

– Eerstens die Pous (HOOF)
– Tweedens sy Kardinale.
– Derdens sy Aardsbiskoppe.
– Vierdens sy Biskoppe.
– Vyfdens sy Priesters en Nonne (Vrouens).

Pieter-Jan Van Zyl

Elke pos vlak het sy pligte wat moet uitgevoer word en hulle antwoord aan die Pous in Rome. Hy sou ook na YAHWEH saam met die MASSIAS as geloofs opperbevelhebber wees. Ek het ook al baie RKK lidmate hoor sê dat die pous die enigste persoon is wat die sleutels na die poorte van die Hemel dra en as hy nie jou naam uitspreek nie, sal jy nooit daar uitkom nie. Vandag se Afrikaanse kerke is ook baie vinnig op die selfde pad as wat hierdie RKK is.
Die pous is ook vandag die opper gesag oor Konings, regerings en ook wêreld nasies. As ons net ‘n bietjie gaan kyk in hoeveel oorloë die Pous sy hand gehad het (almal) sal jy verstaan hoekom wêreld lande soos Engeland, die VSA, Rusland en ook die Franse soveel bloedvergieting gehad het. Al hierdie lande is groot RKK aanhangers en omtrent al die regeerders van die VSA en Europa kom uit RKK huise.
Die grondslag van hul Leer en Leef maatreëls is as volg:
– Hulle glo net die Bybel soos hulle hom vertaal het (RKK vertaling).
– Alles wat hulle besluit is finaal en is dieselfde as die bybel en mag glad nie herroep word nie.
– Die Pous is aan ons MASSIAS gelyk .
– Hulle glo ook dat die Pous die sleutel tot die Hemel besit. (reeds genoem)
Die Pous se amp (titel) is as volg in Latyns; “Pontifex Maximus” wat letterlik “Hoë-Priester van die Heidendom” beteken. Sommige van die Pouse het ook die vermetelheid gehad om nie net die plaasvervanger van ons MASSIAS te wees nie, maar van hulle, soos PIUS X(10) het gesê het: “Die pous is nie alleen die verteenwoordiger van ons MASSIAS nie, maar is ook die MASSIAS self.” Wat doen ons mense na die belaglike opmerking, ons skree “Heilig Hom”!!!.
Die Pous word ook as onfeilbaar en volmaak beskou en word aangespreek as: “HEILIGE, Ons Allerheilige Heer, ensovoorts. (KRAG NAME)

Pieter-Jan Van Zyl

Daar word ook bespiegel dat die apostel Paulus die eerste POUS kon gewees het. Die Pous kan ook jou sondes vergewe soos ons MASSIAS, en ook sy priesters wat deur hom geseën is, en dit deur vir jou sondes te betaal (fisies). Die RKK het ook baie leerstellings bygevoeg soos: (leerstelling van mense!!)
– Die gebede vir dooies en ook die teken van die Kruis (310 n.M)

– Kerse by godsdiens seremonies (320 n.M.)

– Die daaglikse (nagmaal) mis (394 n.M.)

– Die aanbidding van Maria (431 n.M.)

– Die leer aangaande die Vaevuur (sogenaamde na doodse smartlike loutering) (593 n.M.)

– Die Latynse taal vir godsdiensoefeninge en openbare gebede (600n.M.)

– Die titel van die Pous (610 n.M.)

– Die Oppermag van die Pous oor die Kerke, Konings en Wêreld Nasies (741 n.M.)

– Die aanbiddings van die kruis, beelde en ou oorblyfsels (beendere van heiliges, stukke van kruise, ens.) (788 n.M.)

– Gebruik van Heilige Water (850 n.M.)

– Wet van Priesters en Nonne, dat hulle nie mag trou nie (1079 n.M.)

– Verkoop van aflaatbriewe vir sondes (1190 n.M.)
– Die Rosekrans en die Krale by bidsessies en ook gebede (1090 n.M.)

– Die leer van die transubstansiasie (1215 n.M.)

– Lees van die Bybel deur lidmate van die Kerk (1229 n.M.)

– Bieg van sondes (1229 n.M.)

– Vaevuur se leer is amptelik ingesluit (1439 n.M.)

– Tradisie van die Kerk is gelykwaardig aan die Bybel gemaak (1545 n.M.)

– Apokriewe boeke word as deel van Roomse of Douayse Bybel geplaas (1546 n.M.)

– Maagd Maria se sondeloosheid is bevestig (1854 n.M.)

– Die onveilbaarheid van die Pous aangekondig deur die Pous Pius IX (1870 n.M.)

– Die moeder Maria wat ook in liggaam op gevaar het Hemel toe. (1950 n.M.)

Pieter-Jan Van Zyl

Daar is ook (7)sewe sakramente wat in die RKK voorkom naamlik:
– Boetedoening
– Doop
– Huwelik
– Konfirmasie (bevestiging)
– Mis (Nagmaal)
– Oliesel (salwing)
– Priesterwyding
Die RKK is ook die voorstaander dat die Kerk in die plek van die fisiese Isra-el gekom het, dit wil sê dat die Isra-el van die Bybel nou vergeestelik het, so ‘n persoon van enige kleur, geloof en seining kan Hemel toe gaan en ook die Ewige lewe beërwe. So eintlik sê hulle nou dat Isra-el vergeestelik het en nie meer as ‘n Fisiese volk bestaan nie, dat enige persoon die ewige lewe sal kan verkry. Dit is alles ‘n klomp snert, wat gaan hulle nog kwyt raak?
Die probleem waarmee ons as nietige mense leef, is dat die Kerke die grootste aandeel daaraan het, dat die wêreld in sonde verval en die hele mensdom dit navolg, en agter die Baäldiens van ons sogenaamde tempels (kerke) aangaan. Ons kan iets daaraan doen deur op ons kniëe te gaan en vir ons Hemelse YAHWEH te vra om die regte WëE aan ons uit te wys. Maar aan die ander kant staan dit ook in die woord, dat ons as mense dit so wou gehad het. (Jesja 5:13) (Jeremia 23:2-4, 10-20, 21-24, 25-28.31-36) (Esegi-el 22:20-28).
Die Kerke moet net een ding in gedagte hou, hulle moet as Bruid van die MASSIAS toesien, dat ons as lidmate van die Kerke nie verlore mag gaan nie en ook nie in die geloof of fisies mag verbaster nie. Die kerke het presies die teenoorgestelde gaan doen, hulle het die Wet van YAHWEH gaan verbreek en ook die MASSIAS se Maagdelike geboorte in twyfel begin trek. SY naam is verander na ‘n Griekse afgod ISSOUS wat in Engels vertaal is as Jesus en hulle het HOM (die MASSIAS) ook as ‘n Jood gaan verklaar.

Pieter-Jan Van Zyl

As ‘n mens die woord se bestaan gaan ondersoek, sal jy vind dat die woord Jood eers na 1775 die eerste keer gebruik is in ‘n toneelstuk van Sheridan, “THE RIVALS”.
Dit was nie in die eerste/oorspronklike Griekse vertaling van 1582 nie en ook nie in die King James vertaling wat in 1604 begin is en in 1611 uitgegee is nie. Die doel van sy kruisdood is ook daardeur goedkoop gemaak. HY het nou volgens vandag se woord, vir daardie tyd se Khazare wat ‘n Baster nasie van Turke en Mongole was, gesterf. Hulle is ook die ouens wat die woord gaan oorvat het, om so daardeur die denkbeeldige volkie van ons Hemelse Vader te word. Ons Massias het nou vir hull aan die kruis gesterf.
Die volgende gedeelte is net ter inligting maar kan ook in meer detail bespreek word:
Die Khazare is vandag die lidmate wat 90% van die Joodse bevolking uitmaak volgens Habermann se boek “Tracing our white ancesters”. Hulle was ‘n Turaniese ras wat reeds voor Adam (Adamiete) op die aarde bestaan het. Dan was daar ook die skrywers Koestler en Freedman wat onderskeidelik die boeke geskryf het “The Thirteenth Tribe” en “Facts are Facts” wat wys dat die Jode nie die volk van YAHWEH kon gewees het nie. Wat baie interessant is, is dat die bogenoemde pesone self Joods was en dat Koestler en sy vrou in 1984 op dieselfde dag oorlede (vermoor) is.
Die RKK kan ook op verskeie plekke in die Kerkgeskiedenis gevind word, waar hulle as die sogenaamde heiliges gesien is, teen mense soos Martin Luther en ander voor hom wie se stryd onsuksesvol was soos, Johannes Huss, Savonarola, Hieronymus, Pieter Waldus, Nicolas Bazel ensovoorts. Almal was as Ketters beskou deur die Kerk, of as Duiwelsbesete en was verban indien hulle nie vermoor was nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Ons as sondige mense moet die dinge nie ligtelik opneem nie, want as ek wel die waarheid praat in verband met die RKK en julle bly agter die kerke aangaan is julle skuldig voor YAHWEH, so my antwoord aan julle is gaan bid oor die saak en vra YAHWEH oor die dinge. Gaan Ondersoek die Woord (1933/53 vertaling van BYBEL) en toets dit teen dit wat ek julle gegee het en as ek dan nog onwaar praat, kan julle saam met die Leraars (Baälpriesters) my stenig.
Gaan lees gerus die volgende Bybel gedeeltes baie deeglik:

Matt 13:11- Die Hemelse Koninkryk net aan die Isra-eL volk(12 stamme) gegee is.

Jesaja 5:7 – Isra-el is die huis en Juda (Juda en Benjamin) is die tuin.
Jeremia 11:13 – Hier spreek YAHWEH self dat ons na die Woord van HOM moet luister (en let wel, niks van verander nie).

2 Kor 4:3-4 – Hier is dit nou presies wat die aardse kerke gaan doen het, ook is dit duidelik die verskil tussen YAHWEH se kerk en die RK-Kerke saam met ander sogenaamde christen kerke, wat daar geplaas is om ons mense se sinne te verblind.

Openbaring 13 – Daar lees ons van die dier wat lyk soos ‘n Lam en praat soos ‘n dier. (Valse Kerke)

Hosea 4:6 (maar lees gerus die hele Hoofstuk om meer perspektief te kan kry) – Hier spreek YAWHEH self dat ons as Blanke Isra-el volk verlore gaan weens gebrek aan Kennis.

Hosea 5:11- Gebooie van mense te Leer.
Markus 7:7-YAHWEH-SHUA sê self hier dat ons HOM vereer deur lering te leer wat gebooie van mense (RKK en Susters Kerke) is.
Ons as mense moet nie bang wees vir ander mense nie, en die MASSIAS self het gesê moet nie op die vleeslike arm vertrou nie, want daardie arm kan enige tyd afgekap word. Op wie sal jy dan vertrou?

Pieter-Jan Van Zyl

WIT ADAMITIESE RAS IS DIE EERSTE SUIWER WITRAS
Bewysse dat YHWH se uitverkore nasie die Wit Adamitiese ras is.
Die Basiese identiteits boodskap

Die boodskap van die Woord soos weergegee deur die Kerke, is nie Cristenskap soos beweer word nie. Dit is egter ‘n naamlose, gesiglose, ongodsdienstig en satanistiese filosofie. Dit is liberale, veelrassigge, godslasterlike, seksistiese propaganda verstrooing deur die Antichris en sy miljoene slawe. Hulle hul verstand laat vervuil het en so ook besmet geraak deur ‘n konstante stroom van geweldadige siels vernietigende leuens. Daar is ook halwe waarhede en inligting wat vier en twintig uur per dag, drie honderd vyf en sestig dae per jaar aan die publiek verkondig word.

Die enigste onvergeeflike sonde in hulle oë is diskriminasie. Dit is na regte die onvermoë om te kan diskrimeer, en is ook die ware kenteken van fabelagtige denke, deur die Kerke en Joods beheerde lande.
Het die volgende vrae en rasende antwoorde u al ooit die bybel laat verwerp of neersit?
1. Was Adam en Eva die Eerste man en vrou op aarde?
2. Was dit werklik ‘n slang wat Eva verlei het?
3. Was Eva se oortreding fisies of geestelik van aard?
4. Waarom het Kain vir YAHWEH gesê, toe hy vir Abel doodgeslaan het; Volgens die King James Version in Genesis 4: “You are casting me off the face of the earth.” waar hy eintlik net uit die paradys gegooi is en in die land Nod oos van die tuin van Eden gaan bly het.
5. Waarom het hy gesê? “en elkeen wat my kry sal my wil doodslaan”. Wie is die elkeen as hulle die enigste mense was?
6. As Adam, Eva en Kain die enigste oorlewendes was op aarde, waar het Kain vir hom ‘n vrou gevind?
7. Waarom sou hy vir hom en sy vrou ‘n stad gebou het? Dit was dan net hulle twee?

Pieter-Jan Van Zyl

Die grootste vraag is; Het alle rasse hulle oorsprong van Adam en Eva af?
9. Was almal vernietig in die vloed behalwe Noag en sy familie?
10.Indien alle rasse vernietig was met die vloed, het Noag se seuns dan die Vaders van alle rasse geword?
11.Hoe kon daar vir twee van elke spesie plek wees en genoeg voedsel vir 265 dae as die Ark die helfte so groot soos vandag se passasierkepe was?
12.Waarom kan ‘n kind wat deur verbastering voortgebring is, nie deur Yahweh aanvaar word nie, al was dit nie die kind se skuld nie?
13.Is die Joodse volk die afstammeling van ISRAEL?

Het al die bogenoemde vrae, plus die feit dat die kerk nie die antwoorde het nie, jou laat begin wonder. Dan is dit nou dalk die regte tyd om die Israel-identiteit boodskap te nader en met ‘n nugter verstand na die moontlike antwoorde te gaan soek.
Letwel: Die kerke laat nie toe wat nou bekend gemaak gaan word nie. Daar is deesdae egter goed gedokumenteerde inligting oor die onderwerp verkrygbaar.
Ek vra van u die leser om die volgende inligting ook sonder enige twyfel te aanvaar en daarna weer na die (13) dertien vrae terug te keer. Kyk dan of jy hulle nou sal kan beantwoord of dalk net beter sal verstaan. Eerstens is daar woorde in die bybel wat nie altyd reg verstaan word nie, soos byvoorbeeld dag, wat gesien moet word as ‘n era of tyd siklus. Adam beteken Witman, aarde is plek of land, versoeking is fisiese verlyding, baster is gemengde saad.
In die eerste vyf eras of tydperke van die tyd, het Yahweh alles op aarde vernuwe, dit sluit in alle lewe, plante, diere, visse ensovoorts.

Pieter-Jan Van Zyl

Gedurende die sesde tydperk het Yahweh manlike en vroulik wesens geskape, hulle was heelwaarskynlik voor-adamitiese mense gewees. Hy het elkeen volgens sy soort geskape, elkeen het ook sy eie saad in homself gehad, en Yahweh het gesien dat dit goed was. (YAHWEH is ons Hemelse Vader.)
Dit was dan ook Yahweh se grootste wet dat elke spesie moes vermeerder volgens hul eie soort.

Gedurende die sewende era het Yahweh gerus. Hy het daarna op die aarde neergekyk en gevind dat die manlike en vroulike wesens nie vordering getoon het nie. Daar was geen landbou of tuinbou nie, en ook geen gevorderde beskawing te vinde nie. Hulle lewenswyse was steeds dieselfde as die dag wat HY hulle geskape het. Daarom het HY besluit om ‘n Super ras te Formeer om so SY koninkryk op aarde voort te bring. Hy vorm toe vir Adam uit die aarde se stof en HY blaas toe sy eie Lewende Gees in hom. Yahweh het dit nie gedoen met die vorige mense nie. Dit is die eerste verskil tussen ons wit mense en die pre-historiese, asiatiese en neger rasse. Die kleur van hul vel is maar eintlik ‘n uniform en dien as onderskeid middel. Ons as wit ras (alleenlik) is die fisiese afstammeling van Yahweh, met die ewig lewende Gees in ons.
Om die super ras te kon voortbring moes Adam ‘n suiwer maat hê. Dit is waarom Yahweh vir Eva uit ‘n ribbebeen van Adam gevorm het. Die vorige vroulike mense was dus nie aanvaarbaar nie. Hulle was nie suiwer van ras nie en het ook nie die ewigdurende gees gehad, soos Adam self nie.

Adam en Eva het hul eie saad gehad en kon dus net suiwer wit saad voortgebring het. Yahweh plaas hulle in die tuin van Eden as die hoof en alleenbesitter van alles in die tuin. Hulle mag van alles eet behalwe die vrugte van die boom van kennis van “goed en kwaad”.

Pieter-Jan Van Zyl

Dit was nie ‘n letterlike boom, soos baie van ons dink nie, maar dit het verwys na die vermenging van ras. As ons na die Woord kyk sal ons vind dat die woord “boom” orals voorkom en dat die Massias ook as ‘n boom beskryf word. (dws die RAS of oorsprong van ‘n persoon.)
Satan het ook aan Eva verskyn as ‘n pragtige wit goddelikheid en haar sodoende verlei. Die afstammeling van hierdie voorval was Kain, wat geneties al die boosheid van sy Vader, Satan ontvang het. Eva het toe weer op haar beurt vir Adam verlei en so vir Abel in die wêreld gebring. Abel het toe al die goeie in hom gehad en was ook suiwer van ras, weens sy vader Adam se gene. Kain en Abel was dus net ‘n tweeling omdat hulle op een dag gebore was. Kain en Abel het elke keer saam geoffer om hul dank te betoon aan Yahweh, maar omdat Kain nie vir Yahweh in sy hart gehad het nie en ook nie suiwer was nie, het Yahweh hom gehaat en vir Abel lief gehad. Dit is een van die redes waarom Kain vir Abel doodgeslaan het.
Daarna het Yahweh vir Kain uit die paradys van Eden gegooi, hy is ook met ‘n ewige vloek gestraf, hy sou altyd ‘n swerwer en vlugteling op aarde wees (onder die nasies). Hy het toe gaan bly in die landstreek Nod wat aan die Ooste-kant van die tuin van Eden gelê het. Nod is ook die streek waar al die Asiatiese nasies op daardie stadium gebly het. Kain het daar sy eerste vrou geneem en saam met haar die eerste wit basters in die wêreld gebring.
Na die tyd van Abel het Adam en Eva heelwat ander kinders gehad, maar hulle was nie gunstig in die oë van Yahweh nie tot Set gebore is. Daar was ‘n suiwerings tydperk nodig nadat Eva vir Kain in die wêreld gebring het. Dit wil sê ten minste na die sewende swangerskap van Eva is Set gebore en hy kon nie die derde kind vanaf Kain gewees het nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Soos die wit ras gegroei en uitgebrei het, het van hulle uit hul land van oorsprong weggegaan na ander streke. So het hulle dan stede en kolonies gevestig in en om die landstreek.
Meeste van hulle het ras suiwer gebly en nie met die voor-adamitiese nasies gemeng nie. Sommige het wel soos hul moeder met ander nasies (rasse vermeng) verbaster. So het hulle dan die gebod van jy “mag nie vermeng nie” verbreek. ‘n Groot menigte van hulle het hul gaan vestig in die Tarim vallei, Noord van Indië. Yahweh het op die adamiete neergesien en gelet dat almal van hulle afgode aanbid en met rassevermenging besig was, HY het toe uit hulle net vir Noag en sy gesin as waardig geag. Yahweh gee aan Noag die opdrag om die ark te bou, vyf jaar later is die ark klaar, dit is 450 voet (150 meter) lank, 75 voet (25 meter) breed en 45 voet (15 meter) diep. Nadat hy die ark klaar gebou het, gee die Vader opdrag dat hy saam met sy gesin, ‘n paar van al die mak diere aan boord van die ark moes bring, om so na die vloed sy eie boerdery te kon voort sit.
Die vloed was in diesefde streek waar hulle gebly het en nie soos die predikers en sogenaamde godsmanne ons probeer wysmaak dat die hele aardbol (soos NASA ons probeer wys maak nie) onder water was nie. Die tyd van die vloed is daar in China opgeteken van die Hwang Ho rivier wat sy walle oorstroom het en heelwat van hul huise weggespoel het. Egipte was geensins geraak deur die vloed nie, want ons sou sekerlik op die drie piramides wat lank voor Adam se tyd al daar was (± 2 000 – 4 000 jaar voor Adam), water merke kon waarneem. Heelwat mense sal sê dat dit ‘n tragedie was, maar my mening is dat hulle dit verdien het, net soos ons dit vandag sal verdien as die Vader ons gaan vernietig of STRAF.

Suidpunt

@Pieter-Jan Van Zyl

“Toe moes daar dadelik vergifnis gevra word van ons vyande”

Goeienaand

Daar is ‘n spreekwoord in Frans wat lui: qui s’excuse s’accuse, letterlik:
“Wie self om verskoning vra, erken self hy is skuldig.”

En dit is die groot probleem. Sodra jy erken jy is skuldig, aan iets, moet daar mos vergifnis kom. En dan, die asteriksie, regstelling. Ons is nooit in ons ouerhuise geleer om te weier om skuld te erken nie. Nee, ons wil die vrede bewaar, die minste wees, ‘n soort ‘sucker for punishment’, soos Christus uitgebeeld word in die kerke.

Maar daardie “regstelling” raak vinnig ‘n blanko tjek sonder einde.

Erken jy nie jy, of jou volk, het ‘n fout begaan nie, kan niemand jou dwing om dit te erken nie.

Die Marxiste weier volstrek om te erken wat Stalin gedoen het, of vind sy dade selfs nodig.

PW Botha, ongeag hoe en wie hy in die werklikheid was, het tot met sy dood NIE na die Waarheids- en Versoeningskommissie gegaan nie, en niemand kon hom dwing nie.

Dit laat my dus verstom staan – as hy, ‘n president van ‘n land, geweier het om aan die tafel deel te hê, waarom moes die voetsoldate? Die doodgewone mense? Wat net opdragte van bo uitgevoer het?
Wat as nie ‘n enkele Afrikaner na die tafel toe wou kom nie? Wat dan? Wat sou hulle maak? Wat kon hulle doen? NIKS!

Ruiter vd Forums

* Jan Pan,
Jou kommentaar en aannames om van te stik.
Die ‘oom’ na wie jy verwys n gesoute Vrymesselaar en Katoliek.
Ene James Couthreidge.
Met dit as n gegewe….staan jy nog by jou bog?

Ben

Jan ek besef daar was by die Oom geen vrees nie. Om ‘n pad van vrede te loop is beter as om die wapen op te neem, want geweld kweek geweld. Ek weet egter nie wat ‘n mens gaan doen met jong mense waarvan die helfte werkloos is nie. Hulle sal stellig meer en meer druk op die wat iets het uitoefen. Betaal nou-die dag my motorlisensie: dis vanjaar 10% hoër waar inflasie veel minder is…

Ek wonder wel oor die Duitse wapens in Prieska voorspelling van SvR. Op hierdie stadium stel Duitsland geensins in sulke militêre ingrype belang nie, en dit sou fataal wees om op jou eie so op te tree. Wat staan ons dus te doen? Loop jou vreeslose pad van vrede in soverre moontlik totdat…?

Jan

Ruiter van die forums, ek gee nie om of dit jou walg en of jy verstik nie, jou kondisie is nie my probleem nie, ook nie jou opinie nie, wat ek wel weet, Indien God besluit het om daardie man te beskerm was dit vir n baie goeie rede, God is dalk besig om n pad met hom te stap wat nie ek of jy ken nie, hoeveel Sataniste het nie al omgedraai nie terug na God toe nie. en my vriend en maak nie aanames nie, ek sien dit elke dag van my lewe dit afspeel. Ek het ook omgedraai van n vieslike lewe af wat leeg was, geen vrede in my hart nie, dus ek staan by wat ek sê. Ben , jy sê (Wat staan ons dus te doen? Loop jou vreeslose pad van vrede in soverre moontlik totdat…) ek dink die meeste mense verstaan nie wat God se beskerming beteken nie. die konflik sal onvermydelik kom, oorlog ook, maar God bewerkstellig altyd maar altyd n wonderwerk waarin jy jou vyand verslaan, dan vrees hulle jou God en staan jy weer in bewind van jou eie lot. daarom pertinent moet nie verdrag met vyand sluit nie, dan neem jy die beskerming uit God se hand, jy vetrou hom nie en neem jou meslike besluite met menslike insae, n groot groot fout. sien ons wil altyd eers n besluit neem en dan God vrae om dit te seen, instede van vir God vrae vir hulp om die regte besluit te neem.

Ben

Suidpunt,oor PW Botha: was sy skoonpa nie ‘n Ds Rossouw wat ook by Siener van Rensburg besoek afgelê het nie? As ek reg onthou was PW daarvoor verantwoordelik dat swartmense ook residensiële eiendom in stede kon bekom. Daarmee was die euwels van klein apartheid hokgeslaan en hy het daarom geen skuldgevoelens gehad nie.

Dirk+Albers

Ek kry nou die dag n ” voice clip ” van n toegewyde Christen dame, wat my na lug laat hap het, soos n vis wat uit die water getrek is. Dit was n ” profeet ” van amerika, wat met groot oortuiging, deur drome en/of visione n besondere boodskap vir SA gehad het nl. Die DA leier, vusi-what-have-you, gaan die volgende president in SA wees, en dan gaan alles mooi regkom ens, ens ! Die feit dat hy met n wit vrou getroud is, maak seker AL die verskil, nê ? Soos JB sou sê, die witnerwe wil nou weer aan hulle snoete rondgetrek word. Het julle kennis geneem van die nuutste oorlogskreet van die sataniese barbare ? One bullet, een Boerekind ! Dit is so in een of ander afrikaanse koerant geskryf. Neem kennis dat Boerekind met n hoofletter ” B ” geskryf is. Of die koerant dit met opset gedoen het, maak nie eers saak nie. Die barbare besef al meer en meer dat daar afrikaners is, en dan ook n Boerevolk. Baie jammer vir julle afrikaners wat hand en tand teen hierdie WAARHEID veg, maar onthou net een ding asseblief. Wanneer die bloeddorstige barbare oor jou draad spring, met swaaiende pangas, gaan hulle nie vra of jy n afrikaner, of n Boer is nie. En ook nie wanneer hulle jou met klippe bestook nie, of groot rotse van oorbrûe op jou motor afgooi nie. En dit gaan beslis die Boerevolk wees wat die eerste die wapen gaan optel. Maar soos met die Boere-oorlog, sal Adamiete van verskillende nasies en tale hulle help. En as julle aangetrêps het agter die DA se vusi-what-have-you, sal julle as vyande gesien word. En dit is BAIE ongesond, om aan die verkeerde kant van n KWAAD Boer te wees !

Suidpunt

Goeiemôre Ben

Ek het trouens Vaandel se biografie. En ‘n skaars outobiografie van Klaus D. Vaqué – waarin hy skryf oor die telefoonoproep uit die Wildernis, waar Botha hom bedank vir die boek “Verrat an Suedafrika” / “Verraad teen Suid-Afrika” (vrye vertaling): “Hy het hom sy lewe lank met die politiek doenig gehou en lees slegs nog Christelike boeke en geskrifte, wat vir hom tans meer tersaaklik en belangrik is. Hy het ‘n gelowige man geword, wat Jesus Christus as sy Here aangeneem het.”

Mense soos George Bush en kie, as hoëvlak Vrymesselaars, wat die kruis moet breek, weet ons, sou NOOIT Christus aangehaal het uit die Bybel of Christus as hul persoonlike Saligmaker aangeneem het nie. Botha was tydens die oproep (1992) wel naïef oor Mandela: hy is ‘n “nice chap” met wie mens kan “reden” (praat).”Van hom hoef die blankes niks te vrees nie. Maar hy weet nie wat na Mandela sou kom nie. Daaroor is hy bekommerd.” (p. 245)

Maar volgens die misleide buiteland in ‘n Duitse kinderboek (Die Wolke, 1987), het Apartheid sy HOOGTEPUNT in die 1980’s bereik (goed, die skryfster was ‘n ondersteuner van die linkse SPD). Dis natuurlik ‘n absolute leuen – die OPSTOKE en TERRORISME was in die 1980’s so erg dat ‘n noodtoestand afgekondig moes word, selfs al is die een wetgewing so vinnig moontlik verslap na die ander. Dit is iets wat Klaus D. Vaqué in sy boek ‘Verrat an Suedafrika’ (Verraad teen Suid-Afrika, 1989) opgemerk het. Asof die media ‘n bloedige revolusie wou stook.

Uit die bek van Naspers (2006):
“The TRC found that Botha personally ordered the bombing of Khotso House, the headquarters of the anti-apartheid South African Council of Churches, and had virtually cleared the killing of government opponents by state agents.”

Ben

N.a.v. ‘n vroeëre skrywe: dr Servaas Rossouw het as jong man ‘n doktorsgraad in teologie in die VSA behaal. SvR het hom in ‘n prominente posisie in die Simboliese Ossewatrek van 1938 gesien. In ‘n artikel van 24 April 2014 het Adriaan Snyman ook verwys na ‘n visioen wat SvR aan Rossouw vertel het (tydens ‘n besoek in 1920) omtrent die uitbreek van ‘n Derde Wêreldoorlog, ná die dood van ‘n Britse politikus. Margaret Thatcher is in 2013 oorlede.

J B

Ten opsigte van die Minister van Sosiale Ontwikkeling naamlik Bathabile Dlamin se ‘smallanyana skeletons’: “All of us in the NEC have our smallanyana skeletons and we don’t want to take out skeletons because all hell will break loose,” she said at the time.
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/dlaminis-smallanyana-skeletons-coming-to-haunt-her-da-20170310

Ten opsigte van die “Ingonyama Act of 1994”: Zulu King Goodwill Zwelithini has warned that any attempts to take away the land under the trust will result in what he terms as “all hell will break loose”.
http://ewn.co.za/2018/01/25/all-hell-will-break-loose-warns-zulu-king-over-land-issue

Ten opsigte van die ‘SONA’: “Undoubtedly, should Zuma step up to the podium next Thursday, all hell will break loose among the ranks of the EFF at least, and possibly there will also be a DA walkout.”
https://citizen.co.za/opinion/opinion-editorials/1803659/brace-yourself-for-parly-chaos-cyril-2/

Nee kyk die woord hel word sommer lukraak rondgegooi. Volgens die bogenoemde kommentare sal alle hel losgelaat word. Nou wonder ek so by my selwers, as hulle praat van alle hel beteken dit dan seker meer as een hel. En as dar meer as een is dan gaan die hele lot losgelaat word. Want sover ek dit het is daar net een hel en dit kom eers baie, baie later … As hulle maar weet wat hel is sal hulle, hul helwoorde tel en van tel gepraat … hulle moet ons ‘n bietjie vertel hoeveel helle daar is waarvan hulle weet. Lyk my daar kan dalk behalwe die drie helle hierbo genoem, nog ‘n paar wees.

In elk geval al die helle waarvan hulle hierbo praat is helle wat hulle teen mekaar gaan loslaat … en daar kan/sal/gaan gewis groot Wit Kollaterale Skade wees. So wees maar gereed. So vir die wis en die onwis.

Dirk+Albers

Elke nou en dan, word die wit-plakkers probleem op verskillende blogs bespreek. Selfs op die radio het ek al na sulke praatjies geluister. Maar die besprekings volg maar altyd min of meer dieselfde patroon, en GEEN konkrete planne, of oplossings sien die lig nie. Nou vind jy die HELE spektrum van menings, en party mense voel BAIE sterk oor hierdie saak, en raak sommer bakleierig. Aan die een kant is dit lui drinkende, rokende, lae klas uitwerpsels van die samelewing, wat verkieslik net moet verdwyn. Aan die anderkant, is dit iemand wat jy ken, familie of vriend, wat n onskuldige slagoffer van die sataniese NSA ” demokratiese ” nagmerrie geword het. En die wyses waarop dit kan gebeur, is te veel om hier op te noem. Maar ek wil iets hier noem wat vir my in die besonder pla, nl. Die manier waarop ryk blankes, net veralgemeen, en aannames maak oor die sogenaamde wit-plakkers. Hierdie is baie keer mense met skuldige gewetes, omdat hulle weetdat hulle DIREK bygedra het tot die probleem. Hulle het mos ” Ja ” gestem, en hardloop steeds hulle beentjies af, om by die stembus te kom, om n simpel kruisie te trek. Want hulle stem mos vir n ” goeie ” opposissie. Maar juis met daardie ” heilige ” kruisie, ondersteun hulle vir vyf en twintig jaar al, n ONWETTIGE REGERING ! Maar dominee het mos gesê, die ” regering ” is deur God self aangestel, en moet dus ondersteun word, al is dit net as n ” christelike ” opposissie. En so het hulle die galgtou vir ons ALMAL langer gemaak. En die wit-plakkerskampe word elke dag groter. En ek praat nie net van die mense wat in sinkhuisies of tente woon nie. Meneer/mevrou, as jy moet staatmaak op ENIGE hulp van familie en/of vriende, om aan die lewe te bly, is jy n wit plakker. ( word vervolg. )

Dirk+Albers

( Vervolg oor wit plakkers. ) Nou moet hierdie ” elite ” blankes bietjie versigtiger wees, wanneer hulle die oordeel vel, oor hierdie lui nikswerd wit plakkers, nê. Maar die ergste is, nadat hulle die wit plakkers goed bygekom het, sal hulle jou vertel van hulle wonderlike ousie, en/of tuinjong, wat SO hardwerkend, eerlik en ” goddelik ” is ! En daar is ALTYD n storietjie van n ” swartman, ” wat een of ander wonderlike ( christelike ) daad gepleeg het. En dit, volgens hierdie Volksvyande, is genoegsame rede om die wit plakkers hel toe te stuur. JB, ek dink dikwels aan daardie stukkie wat jy geskryf het, oor wie almal uiteindelik wit plakkers in hierdie land gaan wees, nl. Dokters, prokureurs, ingenieurs, besigheidsmanne, boere, ens, ens. Ja swaer, hopelik n klomp dominees, pastore en politici ook. Dit is maar net n kwessie van tyd. Party mense beweer ons is al in Siener se ” smeltkroes.” Ek glo dit nie juis nie, en ek erken ek kan verkeerd wees. Maar ek kyk na die geskiedenis, veral van die Israeliete van ouds. Wanneer der duisende van hulle op een slag doodgemaak word. En was dit nie met die beleg van Jerusalem, toe hulle hulle kinders begin eet het nie ? Ek praat nou onder korreksie, maar vriende, wanneer sulke dinge met jou gebeur, dan WEET jy, jy is in n smeltkroes !

JanB

Hier kom dit die skroef word stywer gedraai eers is dit 2% BTW wat hulle wil verhoog nou wil hulle geld by die wit man he vir hulle grond gryp.

Black South Africans may constitute 79% of the population but, as individuals, they only directly own 1.2% of the country’s rural land and 7% of formally registered property in towns and cities. Meanwhile, white South Africans, who constitute 9% of the country’s population, directly own 23.6% of the country’s rural land and 11.4% of land in towns and cities.

This is according to the highly anticipated Land Audit report, which has taken years for the department of rural development and land reform to compile. The report, dated November 2017, was commissioned by the department. Minister Gugile Nkwinti presented it at the ANC’s Cabinet lekgotla last weekend.

Only 33% of land in South Africa is owned directly by private individuals. Companies, trusts, the state, traditional authorities, churches and community organisations own the rest. The state’s land audit did not establish the racial ownership composition of 67% of land in the country. The report contains potentially dramatic proposals for financing a new land reform fund, including a “land value tax” on top of municipal property rates, which were instituted in 2004
Lees verder by………….

https://www.news24.com/SouthAfrica/News/sas-land-audit-makes-case-for-land-tax-20180204-2

J B

Wees maar gereed:
As the ANC’s senior leaders continue to engage the president on what the party describes as the leadership transition, some organisations are threatening violence if a decision is taken to remove him.
Chairperson of the Unemployed People’s Trust Bafana Nzuza.
“We feel that this could spark civil war.”
http://ewn.co.za/2018/02/02/zuma-removal-could-spark-civil-war-says-group-backing-president

Dit lyk vir my dit maak nie saak na watter kant die Dingaan-verwydering-saak oorhel nie … Dit is om’t ewe. Oorhel gaan dit oorhel . Wees gereed.

AntSan

Droogte: Die parlement sit as ons dinge hier BEGIN, en daar is ‘n verskriklike droogte in die land. Die gees van verwarring is uitgestort. Daar is die wat spoeg kwaad is en die wat blind is. Almal kyk na die parlement. Volk is in opstand, maar lyk my niemand slaan ag daarop nie? Parlement breek op, dan breek hy weer op, (sal gebeur net an afloop v verkiesing, Desember 2017?)dan begin dinge baie vinnig beweeg, Boere baie moedeloos, hulle kan nie sien (of glo) wat aan die gang is nie. Gaan die profesiee nou in vervulling? Geel perske reen en bloeddorstige rassiste wat baie belowe was en dit nie gekry het nie. En dan Hos 4:16, Israel is onbeskut en dan Jer 9:1, Ek smelt hulle. Rooi kielhouer kom oor hulle, volk verdeeld maar word saamgevoeg. Waarheen hardloop baie van hulle? Na die kerke, maar die is besmet. Die Allerhoogste woon nie in tempels nie. Die goeie en slegte vye moet geskei word en die loutering begin en daarna die saamvoeging. 1 Aug 1914, die reendruppels en die see, Koeberg en die donker. Die Allerhoogste se wil sal geskied.

AntSan

Verder stort die PENSIOENFONDSE tans ook in duie, saam met dit Eskom. Leierloos, die land is leierloos en sodra die eerste sassa paaimiddels nie in die banke is nie, dit kan 1 Maart al wees, bars daar onstuitbare stakings uit. Dankie vir die Boodskapper van God. Die nie liberale regse Boer van hart en GEES word tyd gegee om voortebrei, want ons kan die tekens sien in die Hemel en op aarde.

Dave Viljoen

Die kerke sal leegloop want die mense hoor en bestudeer die woord self, beproef dit soos die Bybel eis en behou die goeie en verwerp die slegte. Hoe kan ‘n kerk teen die Woord gaan wat gays, lesbene en sule troues verwerp, en die kerk keer dit goed. Hoe kan die kerk met die vyand heel terwyl die Bybel ons leer dat die volk van die Here nie met amalakiete ens trou nie. Die NG Kerk het in die gemors gedompel toe hulle met die vyand onderhandel het en nou dat hulle in die gemors is wil hulle almal die skuld gee. Die seisoen van die Susters Kerke is verby as hulle hulle nie terugkeer na die Woord nie, waarom is SA in die gemors? 16 Desember is ‘n gelofte deur ons voorvaders gemaak aan God, hou die kerke dit nee en die Woord se as jy iets aan God beloof het moet jy dit doen. Die Charismatiese Kerke loop oor omdat die waarheid daar verkondig word

Martin van Wieringen

Stock markets on the retreat and collapsing now heavy-
a panic in the bond market is spreading.

Als dit het begin van de voorspelde financiele/economische crisis is, zoals ook van Siener se profesie dan zijn we nu in Europa en ook zuid Afrika in het tijdperk van revolutie en burgeroorlog, die zou overgaan in die derde wereldoorlog.

Ja we zijn van start, het gaat nu beginnen.

AntSan

In a statement‚ the SACP alleged that Zuma was planning on using Amabutho – a Zulu military regiment – as “part of his plan to continue overstaying his welcome in office”. Timeslive. Oorlogs wolke in die lug. Het gesit en luister hierna gisteraand, nie fake news nie. Die diktator verklaar oorlog teen die burgers om aan sy mag vas te klou terwyl hy en sy kaders dikteer en steel! Siener se profesiee watin vervulling gaan? Wag ek kyk wat gebeur is nie nou die opsie nie. Boere, hou jul lampies vol met olie. Ons kyk nou na hulle asof hulle miere is by ons voete, ons hou die geveg en elke skuif dop. De Klerk en Meyer sal selfs tot op die laaste sekonde nie erken dat hulle ‘n helse foutbegaan het nie. Hulle waarsku steeds nie die blankes dat ons in lewensgevaar is nie. Die miere gaan mekaar een of ander tyd aanvat maar as hulle teen my bene begin opklim en my byt gaan alle hel losbars!

J B

‘n Ene Annalize Legrange sê op haar Facebook: “Windsorton Stadsaal het gister afgebrand.” – Dit was moontlik op die 4de of dalk op die 5de Februarie 2018 gewees.

Op die 6de Februarie 2018 sê Die Vryburger onder andere die volgende aangaande die afbrand van die Windsorton stadsaal: “Die Vrymesselaarslosie wat langs die historiese stadsaal staan, is egter nie beskadig nie.”
http://www.dievryburger.co.za/2018/02/nog-n-stadsaal-brand/

Dit klink/lyk asof die skrywer van die berig by Die Vryburger ‘n sug van verligting slaak dat die Vrymesselaarslosie nie beskadig is nie … Stadsaal kan maar gaan … Tog net nie die Gratis Bouers se tempel nie.

J B

Om aansluiting te vind by AntSan se kommentaar hierbo: Die ander gerug saam met die Amabutho gerug … Zuma beplan om Ramaphosa te af te dank as vise-president van azanië en wil hom vervang met Nkosazana Dlamini-Zuma. Dit behoort die ANC in twee te breek … Hoe dit ookal sy … die Venda het sy pote vol hê met die ‘man’ van Kamp Quatro/Quadro. Die ‘man’ van Kamp Quatro is nie Roelfie nie …

Martin van Wieringen

Vergeet deze man in blauw pak niet, oud reserve bevelhebber van de marine.
Er bestaat een oude katholieke profetie over zijn krijgshaftige deelname.

https://www.rd.nl./vandaag/koninklijk-huis/willem-alexander-rangloze-koning-1.297848.

AntSan

Elke dag gebeur iets ter bevestiging. Sassa ook in die nuus tans, GROOT probleem. Hele land aangekondig as gebuk onder droogte. PIC vra nou verskoning oor die pensioene wat Eskom toe is. Klaar gedoen. Steinhoff ook.
J B, ek dink ons moet maar elke middernag loer na die kassie. Die slang hou mos van middagnag skommels. Dit is nie onmoontlik nie, sal laaste kaart wees om tyd te koop. Grond vat is interesant. As Goodwill nie in 1994 aangedring het op eie grond vir die Zoeloe nie, 32% v KZn, sou hierdie onteiening nou maklik deur gegaan het. Die koning skop nou vas en dryg dat alle hel sal losbars as ANC dit durf waag. Weer by zoeloe khosa faksie gevegte. Die uitwerking van die haan wat kraai in die huidige magstryd moet ons ook laat regop sit. Ek dink egter JZ is Sondag uit? As ek tydlyn reg verstaan dan moet daar nog hani situasie wees. CR en JZ kandidate, selfde munt, kop en stert. Dan is daar nog iets aangaande al die ander partye wat landswye staking Maandag wil begin, ek glo selfs die ANC’s sal deelneem.
Iets moet ook nou in Europa gebeur, in dieselfde tyd as die dinge hier. Rusland VSA en Koerde? Martin skryf hier ook oor die markte en ekonomie, wat ook hier inpas. Olimpiese spele, onthou Munich! Regtig baie wat nou inpas by die tydlyn.

JanB

Dit is ‘n storie wat ek by ‘n Resivis Kaptein gehoor het toe dink ek hy praat boel.

Project NSF : The secret ANC capture program for SAPS
By : Daniel Sutherland
Wednesday 7th February 2018 @ 01:52 AM
I can reveal that there is a massive project in the SAPS, driven by top management and under orders from Fikile Mbalula, for the complete capture of SAPS top management by the ANC . This silent putch or coup to grab political control of SAPS top management will be implemented by stealth and in secret. I can confirm that SAPS is withholding information of this capture program from the public, Parliament and the Solidarity trade union that has asked for details after they caught wind of Project NSF as the massive capture program is called.

Project NSF has tremendous implications and many facets. The program is so big and with so many facets that I can not possibly discuss it in one single article. What concerns me most is the implications it has for South Africa’s constitutional democracy.

NSF stands for Non Statutory Force. It is another name for ex members of the ANC’s military wing Umkhonto we Sizwe [ MK ].

Some of the facets of Project NSF is a massive promotion program for serving ex MK members in the Police, the recruitment of ex MK members outside the Police , pensions and other aspects. The pension aspect has to do with the backdating of service years so that the pensions of NSF members in the Police will be higher.
Vervolg……………………….

http://www.uncapturedsa.co.za/Project-NSF-%3A-The-secret-ANC-capture-program-for-SAPS&p=read&aid=169

JanB

The outcome of Project NSF will be that we have a Police force with a top management almost completely staffed by ANC members. Their pensions years would have been backdated so you will have a SAPS management completely loyal to the ANC.

This will of course ensure that the Police will keep on looking the other way when the ANC continue with their looting ways.
The Police force is supposed to be an independent organ of a Constitutional state. Not a political party’s own private army or patsy force. But after Project NSF is completed , it will be the ANC’s private army and that is why I am exposing Project NSF in the public interest. The ANC is nothing but an organized crime group and how convenient will it be when an organized crime group controls the Police force that is charged with upholding law and order ?

I have pieced together this grand conspiracy by joining some dots and after receiving tip offs from insiders in the Police.

Dot 1 is the letter that Solidarity wrote to the Police in November last year. I have received a copy of this letter by whistleblowers. The letter asked the Police management for details about the meeting scheduled for November 24 last year between Fikile Mbalula, the Gupta captured minister of Police, and some 628 serving NSF members of the Police. Solidarity wanted to know if these 628 members would be promoted with immediate effect. The Police never answered and gave Solidarity the run around.

vervolg

139
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x