Die Beplande Rewolusie is aanstaande

Die Suidlanders het ‘n tydjie gelede ‘n insiggewende artikelreeks (Beplande Rewolusie) op hulle webtuiste geplaas. Inligting wat ons ontvang het, bevestig nie net wat in die artikels bekend gemaak is nie, maar ontbloot ook die verraderlike wyse waarop bedenklike liberale groeperinge ware behoudende regsgesindes valslik verbind het aan politieke misdade wat deur die ANC regime as hoogverraad beskou is!

Van hierdie misdade sluit in die Boeremagsaak waar 22 Afrikaanssprekende blankes deur blanke agente van die staat op skandelike wyse ingetrek is om ‘n sogenaamde staatsgreep uit te voer. Hulle was elf jaar lank in aanhouding voordat hulle verhoor begin het en almal is daarna skuldig bevind en gevonnis sonder dat hul aanhoudingstydperk in berekening gebring is.

Bo-aan die lys van sogenaamde Afrikanerorganisasies wat hulle beywer om met die ANC te onderhandel en saam die pad van die NSA te loop, is die Geldmag en natuurlik sy propagandamasjien, die hoofstroommedia; dan kry ons die Afrikanerbond, die VF+, die FW Stigting met sy tentakels soos Solidariteit, Afriforum, die Orania Beweging, die ATKV, die FAK, die Raportryers, selfs die Voortrekkers, en les bes natuurlik ook die Kerk.

Ek wil nie oor hierdie organisasies uitwei nie, maar tog net baie kortliks iets oor die Afrikanerbond sê omdat dit oorspronklik gestig is om na ons eie volksgenote se belange om te sien, maar in die laat sewentigerjare heeltemal ontaard het.

Die  Afrikaner Broederbond is op 5 Junie 1918 as ‘n nie-politiese geheime organisasie in die lewe geroep. Sy  stigtingstaak was dan ook om blanke Afrikaanssprekendes, ongeag hulle partypolitieke verbintenisse, saam te snoer en ware eenheid te bevorder. Onder hulle dryfkrag het instellings soos Volkskasbank, Sasol, Old Mutual, Sanlam, Gencor en vele ander unieke projekte tot stand gekom.

Maar skaars sewe dekades ná sy stigting skuif die AB sy volksroeping opsy en begin hy hom beywer vir samewerking met die kommunistiese ANC. In 1986 reik die AB ‘n skokdokument uit waarin daar gesê word dis onvermydelik dat SA ‘n swart president gaan kry. Volgens ‘n gewese voorsitter, prof. Pieter de Lange, het die Nasionale Party niks met hierdie beslissing te doen gehad nie, en was dit uitsluitlik ‘n geheime besluit van die AB, want volgens hulle het die NP se ekstremistiese rassebeheptheid in die pad gestaan van vooruitgang in die land.

As ons egter gehoop het dat die Afrikanerbond se toelating van sogenaamde regses soos Flip Buys van Solidariteit en Jaco Kleynhans van die Orania-Beweging weer ‘n gees van konserwatisme in die AB sou bring, maak ons ‘n fout, want reeds in 2007 word die AB se besluit om ook basters in sy geledere toe te laat, verwelkom.

Dan is dit seker te begrype waarom beide Flip Buys van Solidariteit en Jaco Kleynhans van die Orania-Beweging die saamtrek van konserwatiewe blankes in 2015 op kerkplein teen die vandalisering van ons volksmonumente, skerp veroordeel het. Tydens ’n onderhoud met Beeld het hulle gesê. “Ons distansieer ons van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede.”

Die ANC en ons ander vyande het hulle ook net so ‘gedistansieer’ van die groepie behoudendes wat opgestaan het vir die beskerming en behoud van ons historiese en volkseie erfenisse?

Hoewel ek geen waarde heg aan standbeelde nie, gaan dit hier vir my oor die beginsel van die saak. Want alles wat eie aan ons is, alles wat ons tot stand gebring en met eie vernuf oor jare opgebou het, moes weg! Selfs ons geestesgoedere, is onder die swart pote vertrap.

Nog skaars het die haat vir ons standbeelde oorgekook, of ons universiteite word bygedam en geplunder. Die kroeshaar-spesie het geen erg aan onderrig en opvoeding nie, hulle wil net verniet gaan sit waarvoor die blanke ten duurste moet betaal om te sit! Hulle was nog besig om bobbejaanspronge daaroor uit te voer, toe hoor ons al die volgende deuntjie: “Afrikaans-Must-Fall!”

En noudat Cyril Ramaphosa die ANC se nuwe touleier is, het hy ons ook sommer dadelik laat verstaan dat hy die grond wat ons van hulle gesteel het, gaan terugvat. Dit kan die Afrikanerbond, sy liberale hoofstroommedia en hulle bedmaats waarskynlik glad nie skeel nie, want sedert die aankondiging van Ramaphosa se oorwinning, jubel en juig dit nog oor al die Mammon-voordele wat daar nou op ons wag. Die rand is skielik op sy beste vlak in 2½ jaar, die ekonomie gaan uit sy nate bars, want buitelandse beleggers trek weer die tjekboeke nader. Tog weet ’n ieder en elk van hulle die rand se koers word nog al die jare deur die Afrikanerbond bepaal en beheer.

Maar wié presies is hierdie Ramaphosa voor wie almal nou skielik biddend neerval? Ek gee net een voorbeeld: Op 28 Augustus 2014 het die Boere-Afrikanervolksraad ’n regeringsafvaardiging onder leiding van Ramaphosa in die Uniegebou ontmoet om hulle eis om selfbeskikking (‘n lugkasteel met wind bebou) aan die Regering te stel en ‘n proses van verdere onderhandeling aan die gang te kry.

Nadat Ramaphosa ewe plegtig allerhande waarborge van verdere onderhandeling gegee het, het hy dit net na die vergadering eensydig opgeskort.

Soos al sy voorgangers is hy ook maar net ‘n geslepe onderhandelaar wat reeds sedert jare gelede gewys het dat hy met halwe waarhede sy teëpartye om die bos lei en wreed ontnugter laat wanneer dit te laat is.

Wat egter verbaas, is dat die Boere-Afrikanervolksraad hierdie slu en listige kalant in die eerste plek vertrou het!

Om terug te keer tot Solidariteit: desnieteenstaande sy onwilligheid om ’n regse standpunt te steun, is hulle baie gou om maandeliks R20 miljoen rand van hierdie einste ‘ekstremistiese en rassistiese verregses’ af te bedel, want jy kan seker wees van hulle swart en bruin vriende se kant kom daar nie ‘n bloue duit nie!

Met dit alles in gedagte verbaas dit glad nie om te hoor dat hierdie skyn regse organisasies hulle al ‘n geruime tyd beywer vir ‘n gemengde tussentydse regering om die huidige ANC regime uit die kussings te lig wanneer alle infrastrukture in die land in duie stort nie. Daar is ook min twyfel dat hulle vanuit die buiteland hiervoor befonds word.

Flip Buys, hoof van Solidariteit, het reeds op Saterdag 10 Oktober 2015 in Pretoria tydens hulle sogenaamde Toekomsberaad openlik daarmee gespog dat hulle R3.5 miljard gaan spandeer om, wat hy genoem het, ‘n ‘parallelle’ regering daar te stel.

Die vraag is net: Hoe stel jy ‘n parallelle regering in waar daar reeds ‘n wettig verkose regering is?

Hier is Flip Buys se antwoord daarop: “Die politiek in Suider-Afrika is onstabiel en mense voel onseker oor die toekoms. Die Solidariteit Beweging gaan hom egter nie onttrek nie, maar aktief begin bou aan (hoor nou) ’n nuwe toekoms. ‘n ‘Nuwe toekoms’ binne die huidige verwoeste ANC-omgewing, Buys moet seker dink ons is idiote aan wie hy dié sprokie kan verkoop! (Inteendeel: hy dink dit werklik, want op die voorblad van Rapport het hy prontuit gesê ons is ‘n spul idiote!) Hy definieer hierdie ‘nuwe toekoms’ van Solidariteit dan ook soos volg:

“Dis ‘n praktiese plan met implementeringsdatums en die vermoë om dit uit te voer. Die driejaarbegroting van die plan is net oor die R1 miljard.” (Drie jaar vanaf 2015, dit gee ons 2018 — hulle tyd raak min!)

Flip en kameraad FW

Hier het ons weer ‘n goeie voorbeeld van Siener se ‘vleeslike arm’ wat alles self wil doen en waarop die arme verdwaalde skape hulle hoop moet vestig. Sover ek kan onthou, het ek nog nooit in enige van Solidariteit se voortreflike skemas gelees dat hulle die Groot Plamaker se hulp ingeroep het nie. Daarom is dit te betwyfel of hulle kennis dra van wat in die Boek van Wysheid geskrywe staan: “Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.” (Spreuke 16:3).

Flipman, die tyd raak regtig min en julle gaan nog verplig wees om te doen wat Siener voorspel het julle gaan doen: “En dit sal in hierdie tyd wees dat ons leiers ook halsoorkop gaan poog om ’n nuwe (parallelle) regering tot stand te bring.”

Hou ook in gedagte dat die FW Stigting reeds vir Solidariteit ‘n kantoor in die buiteland geopen het. Hoekom? Allermins om armblankes daar van hulp te wees. Met hierdie kantoor kan hulle direk met die VN, die Europese Unie en NAVO skakel in verband met die beplande regeringsoorname.

Die Plan

In ‘n dokument wat vroeg in 2002 in Kaapstad gesirkuleer het, word vermeld dat die ou Broederbond (nou die Afrikanerbond) reeds in 1994 met die ANC se oorname oor ‘n geheime en volledige plan beskik het om teen 2010 weer beheer van die land oor te neem. Volgens die opsteller van die dokument het genl. Tienie Groenewald aan hom bevestig dat so ‘n Plan bestaan en dat hulle beoog om binne tien jaar daaraan uitvoering te gee.

Een van die belangrikste beskrywingspunte in die dokument was om die Swart regering doelbewus op ‘n pad van selfvernietiging te plaas. Daarvoor moes die Swarte se natuurlike neiging tot moord, verkragting, diefstal en korrupsie tot die maksimum aangehelp en benut word.

Ons kan dus met reg sê dat hierdie Doringbos-beplanners direk verantwoordelik is vir die barbaarse geweld en moorde op ons mense!

Maar teen 2010 het die magsbasis waarmee die Broeders weer aan bewind wou kom, nie net feitlik verdwyn nie deurdat ‘n miljoen blankes die land verlaat het en nog ‘n miljoen hulle in plakkerskampe bevind, maar Jakob Zuma se presidentskap het ‘n verdere speek in die wiel gegooi

Sy totale ingestewldheid was om uitvoering te gee aan ‘n voorneme wat hy kort na sy verkiesing as president op ‘n vergadering in Soweto aan Buthelezi oorgedra het. Buthelezi het hom versoek om die Bloedriviervolk, m.a.w. Die Boervolk, liefs met rus te laat; waarop Zuma geantwoord het dat hy nog eers die duisende onskuldige Zoeloes wat hulle op 16 Desember 1838 vermoor het, wil wreek.

Hy het elke middel tot sy beskikking vir hierdie doel aangewend. Sy hele kabinet het hy met Zoeloe-ondersteuners vervang. Want oral waar hy opgetree het, het hy die “I, me and myself-polka geskotteljons en gesing: Skiet die Boere! Ek en my kabinet gaan julle, die Boere, doodmaak!”

Die doel met hierdie liedjies was nie soseer om die blankes te intimideer nie, maar om sy volgelinge op te sweep tot geweld en moord teen die wittes.

Intussen het die polisie en weermag vrye hand gehad om der duisende wapens uit die kluise, store en opslagplekke te laat verdwyn.

Die VN is Derde Wêrelds en magsbehep

Skaars twee maande nadat Zuma op 9 Mei 2009 president van SA geword het, het ‘n Suid-Afrikaanse verteenwoordiger in Julie die eskalerende geweld in die land met ‘n senior amptenaar van NAVO bespreek.

Op sy vraag of ‘n mag van die Verenigde Nasies ingestuur sal word as onbeheerbare anargie en chaos in Suid-Afrika uitbreek, was sy onmiddellike antwoord: “Nee, die VN is nie by magte om in enige konfliksituasie ferm op te tree en die vrede te herstel nie, want hy is vandag grootliks ‘n Derde Wêreldorganisasie wat magsbehep, verwaand en net so onordelik en lafhartig en onbeholpe is soos die lande waarheen hy gestuur word. Die wapen wat ons in sy hand gestop het, gee aan hom die illusie dat hy die groot vredemaker is maar dis van alle waarheid ontbloot.

“Wanneer Suid-Afrika in chaos verval, stuur ons onmiddellik ‘n NAVO-taakmag om die situasie te stabiliseer en beheer van die land oor te neem met ‘n interimregering, en julle blankes sal maar daarmee vrede moet maak, óf die gevolge dra…” (Wat die gevolge sal wees, kan ons maar net raai).

Volgens hom sal NAVO self die besluit neem oor wié hy as geskikte kandidate vir die tussentydse regering beskou. “En daar is geen manier waarop NAVO die land weer in die hande van nog ‘n Swart, geweldsbehepte regering sal plaas nie…” was die amptenaar se finale woorde.

Maar ondanks sy ontwykende houding en geheimsinnigheid, was dit tóé al ‘n ope geheim dat die tussentydse regering sou kom uit lede van die Geldmag, die De Klerk Stigting, die Afrikanerbond en organisasies soos Solidariteit wat almal reeds daarvoor geoormerk was.

Hierdie verloop van sake is vir ons ‘n duidelike ‘teken’ dat een van Siener se belangrikste gesigte vir ons dag besig is om bewaarheid te word; en dit hou juis verband met die Geldmag en Afrikanerbond se Doringbos-regering (of te wel, die ‘Mofskaap-regering’, soos Siener dit genoem het).

Hy sê: “Ons sal dan sien die Heer se weë is nie ons s’n nie. Ons (die Boervolk) sál nog aan die bewind kom, want ek sien ‘n Boerevelskoen (dis ‘n Boereregering). Ek sien ‘n grasdakhuis. — m.a.w. ‘n Boere-kabinet. (Dis baie duidelik dat hy hier nié praat van die beplande interimregering nie, maar inderdaad verwys na die Derde Boererepubliek waaroor die Vierkleur weer sal wapper).

“Maar,”  het hy ook gewaarsku: “vóór daardie dag aanbreek, wag daar ‘n ‘donker tyd’ op Suid-Afrika  ̶  die land word as ’t ware ‘omploeg’. En dit sal in hiérdie tyd wees dat ons leiers halsoorkop gaan poog om ‘n nuwe regering tot stand te bring (die tussentydse regering).” Ons sal egter gou besef dis nog nie ons langverwagte Boererepubliek,  “want,” sê hy, “daarvoor is die onderlinge twis en tweedrag nog te groot…” Hy het hiermee verwys na die onenigheid tussen die ‘Getroue Afrikaners’ (regses) en hul medeblanke verraaiers en joiners.

Hoewel die meerderheid in hierdie Mofskaap-regering wit sal wees, is hulle nie konserwatief/behoudend nie en sal hul optrede niks verskil van die ‘Klaasregering’ waaraan ons leiers ons in die eerste plek oorgegee het nie. Inteendeel, die vervolging sal veel erger wees!

Die meerderheid blankes van Suid Afrika sal aanvanklik in hulle skik wees met die mofskaap-regering, want kredietopgraderings, ongekende ekonomiese groei en beleggersvertroue wat die hemele in skiet, sal op elke voorblad van elke koerant pryk. Ook die buitewêreld sal dit verwelkom en toejuig.

Baie kerke en Christene sal hierdie ommekeer en sukses toeskryf aan hul geliefde oom Angus se veel geprese gebedsbyeenkomste. Ander sal weer reken dat ons nou finaal die groot sukses van die reënboognasie bereik het na dekades van ongemaklike groeipyne.

Dié nuwe regering sal natuurlik ook ‘n dodelik nekslag wees vir die ‘verkrampte regses’ wat nooit in die Nuwe Suid-Afrika se muilwa wou saamtrek nie. Boonop sal die glad geoliede propagandamasjien van die geldmag, die breëstroommedia, hulle dan finaal onder hul eie mishoop begrawe.

Dog spoedig sal hierdie einste meerderheid skielik nie meer weet of hulle moet lag of huil nie, want hulle sal begin besef niks het intussen verander nie.

En dit gaan weereens net ‘n klein handjie vol bittereinders wees wat nie mislei sal word om die Judasbok na die slagpale agterna te loop nie.

Maar aan die einde van die dag het Siener baie, en ek bedoel BAIE slegte nuus vir hierdie einste liberale White Monopoly Capital-yweraars.

Want hoor net wat sê hy: “Van al hulle mooi uitgewerkte plannetjies sal niks kom nie! Die ware Boer gaan uiteindelik sê ‘Tot hiertoe en nie verder nie’. En wanneer hy DAAR opstaan, sê Siener, trap hy dood wat voorkom en die barbare wat oorbly, jaag hy eers tot by die Ewenaar voordat hy die blanke meelopers, verraaiers en joiners tot in Durban se hawe verdryf waarvandaan hulle wegseil om nooit weer gesien te word nie!

Die gebreekte tert

Kort ná afloop van die Rebellie, het oom Niklaas ’n visioen in die tronk gehad van ‘n  baie groot begrafnis, wat die land toenemend in geweld sou dompel met ‘n droewige nasleep vir sy volk. Volgens sy tronkvriende het die gesig hom ook baie ontstel:

4 April 1915: “Ek sien ’n doodskis wat in ’n graf afsak, vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Ek sit by ’n tafel en ek breek die tert deur. Dis donker, maar silwer letters verskyn op ’n blink plaat.”

Die Boervolk sou in die dae wat kom, nog letterlik nakend gestroop word en ook in groot benoudheid verkeer. Maar in daardie donker tye sterf ‘n bekende swart man en nadat sy kis in die grond afgesak het, slaan vure rondom die graf uit en hardloop oor die land. (dis ‘n teken van bloedige geweld wat sal uitbreek).

Maar juis dan verskyn daar ‘n tert op Siener (die Boervolk) se tafel (op die oog af ‘n ‘goeie teken’.) Dog in plaas daarvan om dit met ‘n mes in skywe te sny en te eet, ‘breek’ oom Niklaas (die Boervolk) dit met sy hande aan stukke.

Wat verteenwoordig hierdie ‘tert’ dan? Dis niks anders as ‘n simbool van die mengelmoes interimregering nie. Want wanneer ‘n vrou ‘n tert bak, meng sy ‘verskillende bestanddele’ in ‘n skottel voordat sy dit in die oond plaas om gebak te word; daarna sny sy dit in skywe en sit dit aan haar gaste voor.

Net soos daardie tert sal die tussentydse regering ook uit ‘n mengelmoes ‘bestanddele’ (wit, swart, geel en bruin) bestaan wat in ‘n  ‘skottel’ (die Parlement) saamgegooi en gemeng word. Die silwer letter wat op ‘n blink plaat verskyn, is, die Boere se Bevrydingsleër wat met ‘n suksesvolle staatsgreep die tert ‘breek’ — m.a.w. die interimregering ‘te gronde rig’ (om Siener eie woorde te gebruik).

Heuning op my bord — ‘ons dinge is aanstaande’

Op 10 Julie 1923 het hy weer ‘n gesig gehad van ‘n skottel heuning aan die Westekant, ‘n mes  sny dit in stroke en een strook kom in sy bord (maar dit sal eers na die verloop van ‘n baie Donker Tyd gebeur, want): “voor 10 jaar terug het ek die heuning ook aan die Westekant gesien wat NOU eers op my bord kom.” (Die goeie dinge wat lankal vir ons volk voorbestem en bepaal was, sal nog vir ‘n tydperk van tien jaar van ons weggehou word voordat dit aan ons gegee sal word om die eerste proesel daarvan te geniet (op sy bord is daar ‘n strook heuning).

Voordat ons hierdie tien jaar van naderby bekyk, wil ek net eers noem dat Siener dit baie duidelik gestel het hy gee nie datums of tye nie, maar noem net vir ons die tekens, dan sal ons kan bepaal wanneer ‘n  seker visioen van hom in vervulling gaan.

So was daar sy gesig van ‘n klein kaffertjie wat uit die aarde opstaan en tot ‘n magtige kryger uitgroei en ‘n skild en spies bokant sy kop uitsteek waarvan die skaduwee dwarsoor die land val. Let op: dis die skild en spies se skaduwee wat die land verdonker en nié Zuma se skaduwee nie! ‘n Skild en spies is erkende Zoeloe-oorlogswapens en simboliseer dus geweld, bloedvergieting en doodslag. (Wat Mandela en Mbeki betref, het hy nêrens gesê dat een van hulle se skaduwee oor die land val nie).

Uit die visioen is dit dus baie duidelik dat solank daardie skild en spies se skaduwee oor die land lê, sal daar vir ons geen rus of duurte wees terwyl die ‘magtige’ impi regeer nie.

Soos reeds genoem, het Siener in ‘n ander gesig ‘n doodskis in ‘n graf sien afsak. My aanvanklike mening was dat dié twee gesigte na Nelson Mandela verwys.

Maar Siener se tekens het nie geklop nie. Eerstens het Mandela nooit ‘n skild en spies hanteer nie; en tweedens het adv. Pretorius my herinner aan ‘n brief van mnr. Boy Mussmann waarin hy aan ‘n vriend geskryf het van die impi wat Siener uit die aarde sien opkom het. Mandela was nie ‘n impi nie. Aan die anderkant is Jacob Zuma wel ‘n Zoeloe-impi en het ons hom al herhaaldelik in die openbaar met sy skild en spies gesien.

Om dan nou terug te keer na die tekens in die gesig van 10 Julie 1923. Eerstens kry ons ‘n tydsverloop van tien jaar, ‘n donker tyd, en eers ná die tien jaar kom daar ‘n strook heuning op Siener se bord en eet hy daarvan. M.a.w. die Boervolk gaan na die verloop van tien jaar net ‘n voorsmakie van oorwinning kry. Later (12 Julie 1923) wanneer die Boervolk die land in eie hande het, verskyn daar heuningkoeke op die tafel(En volgens alle aanduidings sal dit eers gebeur nadat die interimregering deur Siener self (die Boervolk) ‘gebreek’/vernietig is).

Aanvanklik sal die blankes dink dit gaan met hulle beter onder die mofskaap-regering as toe Klaas aan bewind was, maar hulle sal gou agterkom dat niks eintlik verander het nie; en dis dan wanneer die Tweede Rebellie uitbreek.

Mandela het net vyf jaar regeer, Mbeki nege jaar. Dog die heel donkerste tyd het ons ongetwyfeld onder Zuma beleef. En dit sal eers ná tien jaar (2009-2019) eindig wanneer daar ‘n nuwe president gekies móét word. Of die verkiesing wel gaan plaasvind of nie, moet ons nog sien, want oom Niklaas het ook ‘n gesig gehad van ‘n verkiesing (mielieblare wat waai) waarvoor daar gereed gemaak word; maar dan styg die mielieblare op en verdwyn in die lug. Simbolies kan dit beteken dat daardie verkiesing dalk nooit gaan plaasvind nie.

Uit al die voorafgaande staan een ding dus soos ‘n paal bo water: die dag wanneer die impi nie meer daar is nie, sal sy skild en spies se skadu ook nie meer oor ons land val nie. Laat my dit net wéér herhaal: daardie dag wanneer die impi ‘agter ‘n newel verdwyn’ — soos Siener voorspel het, verdwyn sy skild en spies se skaduwee saam met hom! Alles dui daarop dat hierdie impi na die verloop van tien jaar nié meer in sy pos of met ons sal wees nie! En waar sy skild en spies se skaduwee geval het, skyn die son nou weer. Volgens Siener is sonlig altoos (net soos heuning) ‘n teken van ‘mooi en goeie dinge’. En die strook heuning (verandering) kom eers na verloop van tien jaar (die impi se termyn) op sy bord.

Ons moet egter ook in gedagte hou dat die Derde Wêreldoorlog reed goed op dreef moet wees wanneer óns dinge begin. Volgens Siener sal die oorlog uitbreek terwyl dit nog winter in Europa is, wany hy sien mans met ‘vaal jaste’ loop wanneer Rusland deur Turkye storm aan die begin van die Derde Wêreldoorlog.

Dan moet ons ook nie vergeet van die geelperskereën nie (15-28 Februarie) en Roger Teale se voorspelling dat geweld hier gaan uitbars rondom April-Mei nie. Mei korreleer met Zuma se tien jaar. Ons dinge gaan ook van korte duur wees, want as Siener sê as Europa weer na ons kant toe kyk, is alles verby en sit ons reeds in die saal met ons eie Boereregering.

Die 2019 verkiesing mag dalk weens die geweld wat tydens die geelperskereën gaan uitbreek, nie plaasvind nie.

Ons gaan waarskynlik tussen Oktober 2018 en Mei 2019 van hierdie gesigte in vervulling sien gaan. Intussen moet ons die onderlinge wêreldkrisisse dophou, veral die Midde-Ooste, want dis daar waar dinge tot ‘n klimaks gedryf sal word om die Laaste Groot Oorlog aan die gang te kry: “…Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop.”

Om nou Siener se woorde hieroor te gebruik: Dit wys vir my ons dinge is ‘aanstaande’ — die tyd is naby!

Twee dae na die gesig van 10 Julie 1923 is daar ‘n opvolg visioen wat die prentjie meer volledig afrond. 12 Jul. 1923 — “Kom aan die Weste ’n groot hoop mieliestronke uit en dis een vuur. Toe staan ’n nuwe, groot grasdakhuis en ek is daar in. Toe kom heuningkoeke uit wat ’n mes stukkend sny.”

Die brandende mieliestronke is ‘n aanduiding dat die oorlog in die ‘Weste’ (Europa) nog voortwoed. Maar hier het ons reeds ons Boererepubliek (groot grasdakhuis) en daar is nou nie meer net één strook heuning op sy bord nie, maar ‘heuningkoeke’. Dit wil sê die hele volk kan nou daarvan geniet!

Een van Siener se belangrike ‘tekens’ is waar hy gesê het ‘my kop gee ‘n ruk’.  M.a.w. ons mense skrik wakker en sien wat besig is om óm hulle te gebeur. Maar nie net hulle nie – ook ander konserwatiewe stamgenote in Europa en elders is aan die ontwaak, en omdat toestande daar onuithoudbaar gaan word, sal hulle vlug na waar die enigste behoudende Christenland nog te vind is, nl. Suid-Afrika.

En hoor bietjie wat lê daar dan vir ons voor:

“Die “Getroue Afrikaners” sal hierna bevoorreg wees om die heil, rus, vrede en voorspoed van hul langverwagte en volmaakte Republiek te geniet.

“Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan…Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika

om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.

“Dit gaan met die tyd, maar almal is hier eensgesind en werk hier eendragtig saam. ’n Beter Volk, met Een Kerk wat nou vaster staan as ooit tevore! Ons word ’n groot en voorspoedige nasie en baie immigrante kom dan hierheen, en ons is nou Een Nasie, met Een Taal, Een Wapen, Een Volk en (met) Een GOD…”

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470