Die Beplande Rewolusie is aanstaande

Die Suidlanders het ‘n tydjie gelede ‘n insiggewende artikelreeks (Beplande Rewolusie) op hulle webtuiste geplaas. Inligting wat ons ontvang het, bevestig nie net wat in die artikels bekend gemaak is nie, maar ontbloot ook die verraderlike wyse waarop bedenklike liberale groeperinge ware behoudende regsgesindes valslik verbind het aan politieke misdade wat deur die ANC regime as hoogverraad beskou is!

Van hierdie misdade sluit in die Boeremagsaak waar 22 Afrikaanssprekende blankes deur blanke agente van die staat op skandelike wyse ingetrek is om ‘n sogenaamde staatsgreep uit te voer. Hulle was elf jaar lank in aanhouding voordat hulle verhoor begin het en almal is daarna skuldig bevind en gevonnis sonder dat hul aanhoudingstydperk in berekening gebring is.

Bo-aan die lys van sogenaamde Afrikanerorganisasies wat hulle beywer om met die ANC te onderhandel en saam die pad van die NSA te loop, is die Geldmag en natuurlik sy propagandamasjien, die hoofstroommedia; dan kry ons die Afrikanerbond, die VF+, die FW Stigting met sy tentakels soos Solidariteit, Afriforum, die Orania Beweging, die ATKV, die FAK, die Raportryers, selfs die Voortrekkers, en les bes natuurlik ook die Kerk.

Ek wil nie oor hierdie organisasies uitwei nie, maar tog net baie kortliks iets oor die Afrikanerbond sê omdat dit oorspronklik gestig is om na ons eie volksgenote se belange om te sien, maar in die laat sewentigerjare heeltemal ontaard het.

Die  Afrikaner Broederbond is op 5 Junie 1918 as ‘n nie-politiese geheime organisasie in die lewe geroep. Sy  stigtingstaak was dan ook om blanke Afrikaanssprekendes, ongeag hulle partypolitieke verbintenisse, saam te snoer en ware eenheid te bevorder. Onder hulle dryfkrag het instellings soos Volkskasbank, Sasol, Old Mutual, Sanlam, Gencor en vele ander unieke projekte tot stand gekom.

Maar skaars sewe dekades ná sy stigting skuif die AB sy volksroeping opsy en begin hy hom beywer vir samewerking met die kommunistiese ANC. In 1986 reik die AB ‘n skokdokument uit waarin daar gesê word dis onvermydelik dat SA ‘n swart president gaan kry. Volgens ‘n gewese voorsitter, prof. Pieter de Lange, het die Nasionale Party niks met hierdie beslissing te doen gehad nie, en was dit uitsluitlik ‘n geheime besluit van die AB, want volgens hulle het die NP se ekstremistiese rassebeheptheid in die pad gestaan van vooruitgang in die land.

As ons egter gehoop het dat die Afrikanerbond se toelating van sogenaamde regses soos Flip Buys van Solidariteit en Jaco Kleynhans van die Orania-Beweging weer ‘n gees van konserwatisme in die AB sou bring, maak ons ‘n fout, want reeds in 2007 word die AB se besluit om ook basters in sy geledere toe te laat, verwelkom.

Dan is dit seker te begrype waarom beide Flip Buys van Solidariteit en Jaco Kleynhans van die Orania-Beweging die saamtrek van konserwatiewe blankes in 2015 op kerkplein teen die vandalisering van ons volksmonumente, skerp veroordeel het. Tydens ’n onderhoud met Beeld het hulle gesê. “Ons distansieer ons van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede.”

Die ANC en ons ander vyande het hulle ook net so ‘gedistansieer’ van die groepie behoudendes wat opgestaan het vir die beskerming en behoud van ons historiese en volkseie erfenisse?

Hoewel ek geen waarde heg aan standbeelde nie, gaan dit hier vir my oor die beginsel van die saak. Want alles wat eie aan ons is, alles wat ons tot stand gebring en met eie vernuf oor jare opgebou het, moes weg! Selfs ons geestesgoedere, is onder die swart pote vertrap.

Nog skaars het die haat vir ons standbeelde oorgekook, of ons universiteite word bygedam en geplunder. Die kroeshaar-spesie het geen erg aan onderrig en opvoeding nie, hulle wil net verniet gaan sit waarvoor die blanke ten duurste moet betaal om te sit! Hulle was nog besig om bobbejaanspronge daaroor uit te voer, toe hoor ons al die volgende deuntjie: “Afrikaans-Must-Fall!”

En noudat Cyril Ramaphosa die ANC se nuwe touleier is, het hy ons ook sommer dadelik laat verstaan dat hy die grond wat ons van hulle gesteel het, gaan terugvat. Dit kan die Afrikanerbond, sy liberale hoofstroommedia en hulle bedmaats waarskynlik glad nie skeel nie, want sedert die aankondiging van Ramaphosa se oorwinning, jubel en juig dit nog oor al die Mammon-voordele wat daar nou op ons wag. Die rand is skielik op sy beste vlak in 2½ jaar, die ekonomie gaan uit sy nate bars, want buitelandse beleggers trek weer die tjekboeke nader. Tog weet ’n ieder en elk van hulle die rand se koers word nog al die jare deur die Afrikanerbond bepaal en beheer.

Maar wié presies is hierdie Ramaphosa voor wie almal nou skielik biddend neerval? Ek gee net een voorbeeld: Op 28 Augustus 2014 het die Boere-Afrikanervolksraad ’n regeringsafvaardiging onder leiding van Ramaphosa in die Uniegebou ontmoet om hulle eis om selfbeskikking (‘n lugkasteel met wind bebou) aan die Regering te stel en ‘n proses van verdere onderhandeling aan die gang te kry.

Nadat Ramaphosa ewe plegtig allerhande waarborge van verdere onderhandeling gegee het, het hy dit net na die vergadering eensydig opgeskort.

Soos al sy voorgangers is hy ook maar net ‘n geslepe onderhandelaar wat reeds sedert jare gelede gewys het dat hy met halwe waarhede sy teëpartye om die bos lei en wreed ontnugter laat wanneer dit te laat is.

Wat egter verbaas, is dat die Boere-Afrikanervolksraad hierdie slu en listige kalant in die eerste plek vertrou het!

Om terug te keer tot Solidariteit: desnieteenstaande sy onwilligheid om ’n regse standpunt te steun, is hulle baie gou om maandeliks R20 miljoen rand van hierdie einste ‘ekstremistiese en rassistiese verregses’ af te bedel, want jy kan seker wees van hulle swart en bruin vriende se kant kom daar nie ‘n bloue duit nie!

Met dit alles in gedagte verbaas dit glad nie om te hoor dat hierdie skyn regse organisasies hulle al ‘n geruime tyd beywer vir ‘n gemengde tussentydse regering om die huidige ANC regime uit die kussings te lig wanneer alle infrastrukture in die land in duie stort nie. Daar is ook min twyfel dat hulle vanuit die buiteland hiervoor befonds word.

Flip Buys, hoof van Solidariteit, het reeds op Saterdag 10 Oktober 2015 in Pretoria tydens hulle sogenaamde Toekomsberaad openlik daarmee gespog dat hulle R3.5 miljard gaan spandeer om, wat hy genoem het, ‘n ‘parallelle’ regering daar te stel.

Die vraag is net: Hoe stel jy ‘n parallelle regering in waar daar reeds ‘n wettig verkose regering is?

Hier is Flip Buys se antwoord daarop: “Die politiek in Suider-Afrika is onstabiel en mense voel onseker oor die toekoms. Die Solidariteit Beweging gaan hom egter nie onttrek nie, maar aktief begin bou aan (hoor nou) ’n nuwe toekoms. ‘n ‘Nuwe toekoms’ binne die huidige verwoeste ANC-omgewing, Buys moet seker dink ons is idiote aan wie hy dié sprokie kan verkoop! (Inteendeel: hy dink dit werklik, want op die voorblad van Rapport het hy prontuit gesê ons is ‘n spul idiote!) Hy definieer hierdie ‘nuwe toekoms’ van Solidariteit dan ook soos volg:

“Dis ‘n praktiese plan met implementeringsdatums en die vermoë om dit uit te voer. Die driejaarbegroting van die plan is net oor die R1 miljard.” (Drie jaar vanaf 2015, dit gee ons 2018 — hulle tyd raak min!)

Flip en kameraad FW

Hier het ons weer ‘n goeie voorbeeld van Siener se ‘vleeslike arm’ wat alles self wil doen en waarop die arme verdwaalde skape hulle hoop moet vestig. Sover ek kan onthou, het ek nog nooit in enige van Solidariteit se voortreflike skemas gelees dat hulle die Groot Plamaker se hulp ingeroep het nie. Daarom is dit te betwyfel of hulle kennis dra van wat in die Boek van Wysheid geskrywe staan: “Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.” (Spreuke 16:3).

Flipman, die tyd raak regtig min en julle gaan nog verplig wees om te doen wat Siener voorspel het julle gaan doen: “En dit sal in hierdie tyd wees dat ons leiers ook halsoorkop gaan poog om ’n nuwe (parallelle) regering tot stand te bring.”

Hou ook in gedagte dat die FW Stigting reeds vir Solidariteit ‘n kantoor in die buiteland geopen het. Hoekom? Allermins om armblankes daar van hulp te wees. Met hierdie kantoor kan hulle direk met die VN, die Europese Unie en NAVO skakel in verband met die beplande regeringsoorname.

Die Plan

In ‘n dokument wat vroeg in 2002 in Kaapstad gesirkuleer het, word vermeld dat die ou Broederbond (nou die Afrikanerbond) reeds in 1994 met die ANC se oorname oor ‘n geheime en volledige plan beskik het om teen 2010 weer beheer van die land oor te neem. Volgens die opsteller van die dokument het genl. Tienie Groenewald aan hom bevestig dat so ‘n Plan bestaan en dat hulle beoog om binne tien jaar daaraan uitvoering te gee.

Een van die belangrikste beskrywingspunte in die dokument was om die Swart regering doelbewus op ‘n pad van selfvernietiging te plaas. Daarvoor moes die Swarte se natuurlike neiging tot moord, verkragting, diefstal en korrupsie tot die maksimum aangehelp en benut word.

Ons kan dus met reg sê dat hierdie Doringbos-beplanners direk verantwoordelik is vir die barbaarse geweld en moorde op ons mense!

Maar teen 2010 het die magsbasis waarmee die Broeders weer aan bewind wou kom, nie net feitlik verdwyn nie deurdat ‘n miljoen blankes die land verlaat het en nog ‘n miljoen hulle in plakkerskampe bevind, maar Jakob Zuma se presidentskap het ‘n verdere speek in die wiel gegooi

Sy totale ingestewldheid was om uitvoering te gee aan ‘n voorneme wat hy kort na sy verkiesing as president op ‘n vergadering in Soweto aan Buthelezi oorgedra het. Buthelezi het hom versoek om die Bloedriviervolk, m.a.w. Die Boervolk, liefs met rus te laat; waarop Zuma geantwoord het dat hy nog eers die duisende onskuldige Zoeloes wat hulle op 16 Desember 1838 vermoor het, wil wreek.

Hy het elke middel tot sy beskikking vir hierdie doel aangewend. Sy hele kabinet het hy met Zoeloe-ondersteuners vervang. Want oral waar hy opgetree het, het hy die “I, me and myself-polka geskotteljons en gesing: Skiet die Boere! Ek en my kabinet gaan julle, die Boere, doodmaak!”

Die doel met hierdie liedjies was nie soseer om die blankes te intimideer nie, maar om sy volgelinge op te sweep tot geweld en moord teen die wittes.

Intussen het die polisie en weermag vrye hand gehad om der duisende wapens uit die kluise, store en opslagplekke te laat verdwyn.

Die VN is Derde Wêrelds en magsbehep

Skaars twee maande nadat Zuma op 9 Mei 2009 president van SA geword het, het ‘n Suid-Afrikaanse verteenwoordiger in Julie die eskalerende geweld in die land met ‘n senior amptenaar van NAVO bespreek.

Op sy vraag of ‘n mag van die Verenigde Nasies ingestuur sal word as onbeheerbare anargie en chaos in Suid-Afrika uitbreek, was sy onmiddellike antwoord: “Nee, die VN is nie by magte om in enige konfliksituasie ferm op te tree en die vrede te herstel nie, want hy is vandag grootliks ‘n Derde Wêreldorganisasie wat magsbehep, verwaand en net so onordelik en lafhartig en onbeholpe is soos die lande waarheen hy gestuur word. Die wapen wat ons in sy hand gestop het, gee aan hom die illusie dat hy die groot vredemaker is maar dis van alle waarheid ontbloot.

“Wanneer Suid-Afrika in chaos verval, stuur ons onmiddellik ‘n NAVO-taakmag om die situasie te stabiliseer en beheer van die land oor te neem met ‘n interimregering, en julle blankes sal maar daarmee vrede moet maak, óf die gevolge dra…” (Wat die gevolge sal wees, kan ons maar net raai).

Volgens hom sal NAVO self die besluit neem oor wié hy as geskikte kandidate vir die tussentydse regering beskou. “En daar is geen manier waarop NAVO die land weer in die hande van nog ‘n Swart, geweldsbehepte regering sal plaas nie…” was die amptenaar se finale woorde.

Maar ondanks sy ontwykende houding en geheimsinnigheid, was dit tóé al ‘n ope geheim dat die tussentydse regering sou kom uit lede van die Geldmag, die De Klerk Stigting, die Afrikanerbond en organisasies soos Solidariteit wat almal reeds daarvoor geoormerk was.

Hierdie verloop van sake is vir ons ‘n duidelike ‘teken’ dat een van Siener se belangrikste gesigte vir ons dag besig is om bewaarheid te word; en dit hou juis verband met die Geldmag en Afrikanerbond se Doringbos-regering (of te wel, die ‘Mofskaap-regering’, soos Siener dit genoem het).

Hy sê: “Ons sal dan sien die Heer se weë is nie ons s’n nie. Ons (die Boervolk) sál nog aan die bewind kom, want ek sien ‘n Boerevelskoen (dis ‘n Boereregering). Ek sien ‘n grasdakhuis. — m.a.w. ‘n Boere-kabinet. (Dis baie duidelik dat hy hier nié praat van die beplande interimregering nie, maar inderdaad verwys na die Derde Boererepubliek waaroor die Vierkleur weer sal wapper).

“Maar,”  het hy ook gewaarsku: “vóór daardie dag aanbreek, wag daar ‘n ‘donker tyd’ op Suid-Afrika  ̶  die land word as ’t ware ‘omploeg’. En dit sal in hiérdie tyd wees dat ons leiers halsoorkop gaan poog om ‘n nuwe regering tot stand te bring (die tussentydse regering).” Ons sal egter gou besef dis nog nie ons langverwagte Boererepubliek,  “want,” sê hy, “daarvoor is die onderlinge twis en tweedrag nog te groot…” Hy het hiermee verwys na die onenigheid tussen die ‘Getroue Afrikaners’ (regses) en hul medeblanke verraaiers en joiners.

Hoewel die meerderheid in hierdie Mofskaap-regering wit sal wees, is hulle nie konserwatief/behoudend nie en sal hul optrede niks verskil van die ‘Klaasregering’ waaraan ons leiers ons in die eerste plek oorgegee het nie. Inteendeel, die vervolging sal veel erger wees!

Die meerderheid blankes van Suid Afrika sal aanvanklik in hulle skik wees met die mofskaap-regering, want kredietopgraderings, ongekende ekonomiese groei en beleggersvertroue wat die hemele in skiet, sal op elke voorblad van elke koerant pryk. Ook die buitewêreld sal dit verwelkom en toejuig.

Baie kerke en Christene sal hierdie ommekeer en sukses toeskryf aan hul geliefde oom Angus se veel geprese gebedsbyeenkomste. Ander sal weer reken dat ons nou finaal die groot sukses van die reënboognasie bereik het na dekades van ongemaklike groeipyne.

Dié nuwe regering sal natuurlik ook ‘n dodelik nekslag wees vir die ‘verkrampte regses’ wat nooit in die Nuwe Suid-Afrika se muilwa wou saamtrek nie. Boonop sal die glad geoliede propagandamasjien van die geldmag, die breëstroommedia, hulle dan finaal onder hul eie mishoop begrawe.

Dog spoedig sal hierdie einste meerderheid skielik nie meer weet of hulle moet lag of huil nie, want hulle sal begin besef niks het intussen verander nie.

En dit gaan weereens net ‘n klein handjie vol bittereinders wees wat nie mislei sal word om die Judasbok na die slagpale agterna te loop nie.

Maar aan die einde van die dag het Siener baie, en ek bedoel BAIE slegte nuus vir hierdie einste liberale White Monopoly Capital-yweraars.

Want hoor net wat sê hy: “Van al hulle mooi uitgewerkte plannetjies sal niks kom nie! Die ware Boer gaan uiteindelik sê ‘Tot hiertoe en nie verder nie’. En wanneer hy DAAR opstaan, sê Siener, trap hy dood wat voorkom en die barbare wat oorbly, jaag hy eers tot by die Ewenaar voordat hy die blanke meelopers, verraaiers en joiners tot in Durban se hawe verdryf waarvandaan hulle wegseil om nooit weer gesien te word nie!

Die gebreekte tert

Kort ná afloop van die Rebellie, het oom Niklaas ’n visioen in die tronk gehad van ‘n  baie groot begrafnis, wat die land toenemend in geweld sou dompel met ‘n droewige nasleep vir sy volk. Volgens sy tronkvriende het die gesig hom ook baie ontstel:

4 April 1915: “Ek sien ’n doodskis wat in ’n graf afsak, vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Ek sit by ’n tafel en ek breek die tert deur. Dis donker, maar silwer letters verskyn op ’n blink plaat.”

Die Boervolk sou in die dae wat kom, nog letterlik nakend gestroop word en ook in groot benoudheid verkeer. Maar in daardie donker tye sterf ‘n bekende swart man en nadat sy kis in die grond afgesak het, slaan vure rondom die graf uit en hardloop oor die land. (dis ‘n teken van bloedige geweld wat sal uitbreek).

Maar juis dan verskyn daar ‘n tert op Siener (die Boervolk) se tafel (op die oog af ‘n ‘goeie teken’.) Dog in plaas daarvan om dit met ‘n mes in skywe te sny en te eet, ‘breek’ oom Niklaas (die Boervolk) dit met sy hande aan stukke.

Wat verteenwoordig hierdie ‘tert’ dan? Dis niks anders as ‘n simbool van die mengelmoes interimregering nie. Want wanneer ‘n vrou ‘n tert bak, meng sy ‘verskillende bestanddele’ in ‘n skottel voordat sy dit in die oond plaas om gebak te word; daarna sny sy dit in skywe en sit dit aan haar gaste voor.

Net soos daardie tert sal die tussentydse regering ook uit ‘n mengelmoes ‘bestanddele’ (wit, swart, geel en bruin) bestaan wat in ‘n  ‘skottel’ (die Parlement) saamgegooi en gemeng word. Die silwer letter wat op ‘n blink plaat verskyn, is, die Boere se Bevrydingsleër wat met ‘n suksesvolle staatsgreep die tert ‘breek’ — m.a.w. die interimregering ‘te gronde rig’ (om Siener eie woorde te gebruik).

Heuning op my bord — ‘ons dinge is aanstaande’

Op 10 Julie 1923 het hy weer ‘n gesig gehad van ‘n skottel heuning aan die Westekant, ‘n mes  sny dit in stroke en een strook kom in sy bord (maar dit sal eers na die verloop van ‘n baie Donker Tyd gebeur, want): “voor 10 jaar terug het ek die heuning ook aan die Westekant gesien wat NOU eers op my bord kom.” (Die goeie dinge wat lankal vir ons volk voorbestem en bepaal was, sal nog vir ‘n tydperk van tien jaar van ons weggehou word voordat dit aan ons gegee sal word om die eerste proesel daarvan te geniet (op sy bord is daar ‘n strook heuning).

Voordat ons hierdie tien jaar van naderby bekyk, wil ek net eers noem dat Siener dit baie duidelik gestel het hy gee nie datums of tye nie, maar noem net vir ons die tekens, dan sal ons kan bepaal wanneer ‘n  seker visioen van hom in vervulling gaan.

So was daar sy gesig van ‘n klein kaffertjie wat uit die aarde opstaan en tot ‘n magtige kryger uitgroei en ‘n skild en spies bokant sy kop uitsteek waarvan die skaduwee dwarsoor die land val. Let op: dis die skild en spies se skaduwee wat die land verdonker en nié Zuma se skaduwee nie! ‘n Skild en spies is erkende Zoeloe-oorlogswapens en simboliseer dus geweld, bloedvergieting en doodslag. (Wat Mandela en Mbeki betref, het hy nêrens gesê dat een van hulle se skaduwee oor die land val nie).

Uit die visioen is dit dus baie duidelik dat solank daardie skild en spies se skaduwee oor die land lê, sal daar vir ons geen rus of duurte wees terwyl die ‘magtige’ impi regeer nie.

Soos reeds genoem, het Siener in ‘n ander gesig ‘n doodskis in ‘n graf sien afsak. My aanvanklike mening was dat dié twee gesigte na Nelson Mandela verwys.

Maar Siener se tekens het nie geklop nie. Eerstens het Mandela nooit ‘n skild en spies hanteer nie; en tweedens het adv. Pretorius my herinner aan ‘n brief van mnr. Boy Mussmann waarin hy aan ‘n vriend geskryf het van die impi wat Siener uit die aarde sien opkom het. Mandela was nie ‘n impi nie. Aan die anderkant is Jacob Zuma wel ‘n Zoeloe-impi en het ons hom al herhaaldelik in die openbaar met sy skild en spies gesien.

Om dan nou terug te keer na die tekens in die gesig van 10 Julie 1923. Eerstens kry ons ‘n tydsverloop van tien jaar, ‘n donker tyd, en eers ná die tien jaar kom daar ‘n strook heuning op Siener se bord en eet hy daarvan. M.a.w. die Boervolk gaan na die verloop van tien jaar net ‘n voorsmakie van oorwinning kry. Later (12 Julie 1923) wanneer die Boervolk die land in eie hande het, verskyn daar heuningkoeke op die tafel(En volgens alle aanduidings sal dit eers gebeur nadat die interimregering deur Siener self (die Boervolk) ‘gebreek’/vernietig is).

Aanvanklik sal die blankes dink dit gaan met hulle beter onder die mofskaap-regering as toe Klaas aan bewind was, maar hulle sal gou agterkom dat niks eintlik verander het nie; en dis dan wanneer die Tweede Rebellie uitbreek.

Mandela het net vyf jaar regeer, Mbeki nege jaar. Dog die heel donkerste tyd het ons ongetwyfeld onder Zuma beleef. En dit sal eers ná tien jaar (2009-2019) eindig wanneer daar ‘n nuwe president gekies móét word. Of die verkiesing wel gaan plaasvind of nie, moet ons nog sien, want oom Niklaas het ook ‘n gesig gehad van ‘n verkiesing (mielieblare wat waai) waarvoor daar gereed gemaak word; maar dan styg die mielieblare op en verdwyn in die lug. Simbolies kan dit beteken dat daardie verkiesing dalk nooit gaan plaasvind nie.

Uit al die voorafgaande staan een ding dus soos ‘n paal bo water: die dag wanneer die impi nie meer daar is nie, sal sy skild en spies se skadu ook nie meer oor ons land val nie. Laat my dit net wéér herhaal: daardie dag wanneer die impi ‘agter ‘n newel verdwyn’ — soos Siener voorspel het, verdwyn sy skild en spies se skaduwee saam met hom! Alles dui daarop dat hierdie impi na die verloop van tien jaar nié meer in sy pos of met ons sal wees nie! En waar sy skild en spies se skaduwee geval het, skyn die son nou weer. Volgens Siener is sonlig altoos (net soos heuning) ‘n teken van ‘mooi en goeie dinge’. En die strook heuning (verandering) kom eers na verloop van tien jaar (die impi se termyn) op sy bord.

Ons moet egter ook in gedagte hou dat die Derde Wêreldoorlog reed goed op dreef moet wees wanneer óns dinge begin. Volgens Siener sal die oorlog uitbreek terwyl dit nog winter in Europa is, wany hy sien mans met ‘vaal jaste’ loop wanneer Rusland deur Turkye storm aan die begin van die Derde Wêreldoorlog.

Dan moet ons ook nie vergeet van die geelperskereën nie (15-28 Februarie) en Roger Teale se voorspelling dat geweld hier gaan uitbars rondom April-Mei nie. Mei korreleer met Zuma se tien jaar. Ons dinge gaan ook van korte duur wees, want as Siener sê as Europa weer na ons kant toe kyk, is alles verby en sit ons reeds in die saal met ons eie Boereregering.

Die 2019 verkiesing mag dalk weens die geweld wat tydens die geelperskereën gaan uitbreek, nie plaasvind nie.

Ons gaan waarskynlik tussen Oktober 2018 en Mei 2019 van hierdie gesigte in vervulling sien gaan. Intussen moet ons die onderlinge wêreldkrisisse dophou, veral die Midde-Ooste, want dis daar waar dinge tot ‘n klimaks gedryf sal word om die Laaste Groot Oorlog aan die gang te kry: “…Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop.”

Om nou Siener se woorde hieroor te gebruik: Dit wys vir my ons dinge is ‘aanstaande’ — die tyd is naby!

Twee dae na die gesig van 10 Julie 1923 is daar ‘n opvolg visioen wat die prentjie meer volledig afrond. 12 Jul. 1923 — “Kom aan die Weste ’n groot hoop mieliestronke uit en dis een vuur. Toe staan ’n nuwe, groot grasdakhuis en ek is daar in. Toe kom heuningkoeke uit wat ’n mes stukkend sny.”

Die brandende mieliestronke is ‘n aanduiding dat die oorlog in die ‘Weste’ (Europa) nog voortwoed. Maar hier het ons reeds ons Boererepubliek (groot grasdakhuis) en daar is nou nie meer net één strook heuning op sy bord nie, maar ‘heuningkoeke’. Dit wil sê die hele volk kan nou daarvan geniet!

Een van Siener se belangrike ‘tekens’ is waar hy gesê het ‘my kop gee ‘n ruk’.  M.a.w. ons mense skrik wakker en sien wat besig is om óm hulle te gebeur. Maar nie net hulle nie – ook ander konserwatiewe stamgenote in Europa en elders is aan die ontwaak, en omdat toestande daar onuithoudbaar gaan word, sal hulle vlug na waar die enigste behoudende Christenland nog te vind is, nl. Suid-Afrika.

En hoor bietjie wat lê daar dan vir ons voor:

“Die “Getroue Afrikaners” sal hierna bevoorreg wees om die heil, rus, vrede en voorspoed van hul langverwagte en volmaakte Republiek te geniet.

“Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan…Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika

om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.

“Dit gaan met die tyd, maar almal is hier eensgesind en werk hier eendragtig saam. ’n Beter Volk, met Een Kerk wat nou vaster staan as ooit tevore! Ons word ’n groot en voorspoedige nasie en baie immigrante kom dan hierheen, en ons is nou Een Nasie, met Een Taal, Een Wapen, Een Volk en (met) Een GOD…”

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
82 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Adriaan, jy het nou die nuwe jaar weereens vir ons ingelui met een van jou meesterstukke ! Dankie dat jy ons almal dwing om BAIE diep te dink. Vriende, ek stel voor julle lees hierdie stuk n paar keer deur, anders gaan julle belangrike punte mis. En ek vra vir almal GROOT asseblief. Stuur hierdie artikel so wyd as moontlik. Veral die slim rekenaar mense met die goeie uitrusting. Miskien kan iemand dit vertaal want baie van ons broers en susters oorsee, verstaan nie Afrikaans nie. En onthou tog, hulle gaan nog almal hiernatoe kom, wanneer Vader hulle beveel om… Read more »

Kobus Scheepers

Baie goeie analise en ‘n baie bemoedigende woord vir die kinders van die Allerhoogste wat kreun weens die onreg in die land. Ons sien hoe God se Wet en insettine vertrap en geminag word deur staat, nasie, ons eie volk en kerk. Daarom dat ons al die vloeke van die ou testament (droogte, moord, roof ens.) dra en nog sal dra tot ons besef dat daar geen menslike uitkoms buiten YHVH is nie en ons die knie voor Hom alleen buig. Verder kan ons ook die tekens van die 2 laat seisoene (reentye) gevolg deur die droogste jaar in ons… Read more »

Lourens

Al die gebeure is maar net die perde van openbaring wat reg oor die werdld beweeg in siklusse. Ons kan dit nie verander nie.

Martin van Wieringen

Lactantius die zich in 301 tot het christendom bekeerde schreef over de eindtijd in zijn voorspellingen dat een deel van de mensheid vlucht naar de woestijn. ” Tweederde van de mensheid wordt uitgemoord; de rest vlucht naar de woestijn. Maar pas in de vierde slag (periode oorlog na geelperskeregen) wordt de goddeloze tiran verslagen. Dan wordt het duizendjarig rijk gesticht. Overeenkomstig Openbaring van Johannes van Patmos: Openbaring 12:6 ” De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, twaalfhonderdzestig dagen (3.5 jaar). Openbaring 12:14 ” Aan de vrouw werden twee… Read more »

J B

Ja Dirk Albers, so word ons almal die een of ander tyd met slaprieme gevang. Dit is baie moeilik om voltyds vir 24 ure elke dag en elke week, en die hele jaar lank die hele tyd vir jare en jare bedag en waaksaam te wees. (Dieselfde met die moorde op ons witmense) Iewers gaan/sal ‘n mens se waaksaamheid verslap. Deesdae vertrou ek niks en niemand nie. Daardie tyd wat kom is al wat saakmaak. Dan sal ons sien. Hierbo noem Adriaan Snyman “die lys van sogenaamde Afrikanerorganisasies wat hulle beywer om met die ANC te onderhandel en saam die… Read more »

J B

Vervolg Een van die dae sal die Manelpak-Afstowwers/Doringbos -regime in plek geplaas word en as die Afrikaner Volksparty nie saam met Orania, Kleinfontein, die ‘Nuwe’ HNP en die elle lange lys van andere hulle ere-plek gaan inneem in die komende nuwe regime nie … Sal ek seker soos hulle sê, my hoed moet opeet. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek dink ons gaan wreed geskok en ontnugter word die dag wanneer ons gaan sien WIE IS WIE in hierdie warboel van verleiding, verraad en ‘speletjies’. Die ergste is die mense wat nie weet wat ons weet nie (of nie… Read more »

J B

Kyk na die styl van die geboue. Hier wys die Orania Beweging wie en wat hulle is. Dit is definitief ‘Gratis Bouwerk’ … In ons gesigte. Kyk mooi en as jy nog nie weet nie, gaan doen ‘n bietjie naslaanwerk oor die Gratis Bouers konsep. Soos gesê, die dikkoppe dink dat ons almal nie kan sien nie. In elk geval die kompleks se naam is Soetdoring-woonstelle … Soetdoring aan die Doringbos … Dit was alreeds in 2015.
http://www.orania.co.za/soetdoring-kry-sy-eerste-inwoners/

Johann+Cronje

Adriaan (1) , Dankie vir al die inligting. Die Skrifgedeeltes hieronder vetel vir ons wat met ons Israelvoorvaders en hul nasate van vandag gebeur het. Jes 9:15 – en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op ’n dwaalweg gebring. Eseg 13 :10 – Omdat, ja, omdat hulle my volk verlei het deur te sê: Vrede! terwyl daar geen vrede is nie; en as die volk ’n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk; Miga 3:5 – So sê YAHWEH aangaande die profete wat my volk verlei, wat… Read more »

akarta

sir here you go
https://drive.google.com/uc?authuser=0&id=0BzXhxXAOu8T8RXBkRDU5S2Z2cmc&export=download
Pass: unmistakesoftware.blogspot.com

if possible install virtualbox, then install windows virtual machine within that, and then unrar this and run it within that sandbox environment (just encase the crack is trojan)
cant really trust the warez scene

Johann+Cronje

Adriaan (2) , Die “volk” kan nou duidelik sien hoedat hulle mislei was al die jare en dat dit ‘n ge-organiseerde proses is wat steeds voortgaan. Diegene wat die reënboogvisie se valse suswoorde van “vrede en liefde aanhang, sal wanneer hulle dalk oplet, kan sien hoe sake werklik verloop het met hulle (X) kruisies by die stembus asook intense meegevoel en “samehorigheid” met die “heidene en gemengdes”. Terwyl ons hier oor die dinge gesels, sien ek in my omgewing die volk se nuwe kultuur en trotse besittings nl, duisende “wit kamele” ( 4×4 bakkies, dubbelhajuite, SUV’s). Daar is ‘n baie… Read more »

JanB

Soos op die web blad van White Nations Network. Dit sien ons nêrens op ons media of in die joodse koerante nie. EUROPE ON FIRE AS GERMAN AND FRENCH PATRIOTIC TITANS RISE AGAINST THE LIBERAL TRASH CANS GERMANY GERMANY is now joining France in the enormous build up to civil War as conservative movements takes hold as a result of the illegal alien crisis and the recent terrorist attacks.Street fighting has now erupted in Germany with citizens clashing with police across several German cities. Speisa reports: “In a build-up to what might end in a regular civil war, German liberals… Read more »

Martin van Wieringen

JanB, jazeker over deze rellen hierover wordt veel verzwegen. Afgelopen jaar was de topper dat 300 tot 600 Arabieren massaal vrouwen hebben aangerand tijdens een festival in Chemnits, Duitsland. Wat hiervan klopt is dat weinig hierover is bekend gemaakt in Duitse media. Lees meer en blader gerust eend door deze website wat zoal in Duitsland speelt. Duitsland Archieven|Pagina2 van 10|SCEPTR https://sceptr.net/category/buitenland/europa//duitsland/page/2/?filter -by=popular Deze rellen die uitlopen op een grootschaalse burgeroorlog in grote steden is door vele sieners voorspeld.Het is het voorspel tot ww3 volgens de profeties. Zal hierover later wat meer schrijven over de komende wereldoorlog in profesie in verhouding… Read more »

Ben

Adriaan ek dink die kans dat die vure uit die graf visioen op iemand anders as Mandela betrekking kan hê skraal is. Daar was wel ná sy dood wydverspreide stakings en opstande. Is daar nie reeds Afrikanerboere tot by die ewenaar nie, m.a.w. is hierdie visioen dat die vyand teurggedryf gaan word nie reeds op hierdie manier bewaarheid nie? Hoe handhaaf jy jou kultuur waar die tedens is, en waar oorlog dit nie gaan verander nie, dat die persentasie Europese afstammelinge al minder in Afrika (en ook wêreldwyd) raak? Orania bied een alternatief en ek dink Carel Bohoff Jr se… Read more »

J B

Kyk tog net na die Orania Beweging … Beweeg ‘definitief’ in die ‘regte’ beweging … Ben beweeg seker saam … Vermeng, verbroeder en wat is volgende …? Word wakker ! Voordat dit te laat is, Bennie! Horie Bennie (jy dink mos jy is Die Ruiter in Swart) … Vergeet maar van jou Gratis Bouer Konsep. Dit gaan nie werk nie. Ons Vader gaan die Gratis Bouers VERNIETIG! Die CVO Gratis Bouer skole saam met die Gratis Bouer Curro skole, saam met die ander Afrikaanse Gratis Bouer privaatskole, saam met die staat-skole wat nog deur die Gratis Bouers beheer word daar… Read more »

J B

Kyk na hierdie Gratis Bouer struktuur by een van Bennie se CVO privaatskole.
http://gromar.co.za/prospektus/ons-terrein.html#prettyPhoto%5B2391%5D/25/

Hierdie CVO privaatskole is deel van die Manelpak-afstowwers/Doringbos.

Kyk wie beheer hierdie skole en kyk wanneer daardie nuwe regering oorneem … Dieselfde mense sal prominent daar sit.

Kyk gerus uit vir ou Bennie ook. Hy sal ook daar iewers konfugireer. Eerdaags.

Anti-Liberaal

(1) Weereens mooi raak geskryf, JB. Die hele Godverlate Suid-Afrika is VROT van die vervloekte Afrikanerbond-gemors, en dan noem hulle hulself kamstig “Christene”… Hahahaha…! Op die fotos (CVO privaatskool) sien mens ook vinnig daardie patetiese domg*t Afrikaner rugby-afgodjie raak. So tipies belaglik. En terwyl hulle (soos ou Afrikanerbonder Ben wat hier onderlangs sluip) natuurlik al ewig neul oor hoe die Blankes die Swartes (as “naastes”, “broers” en “medemense”) moet “aanvaar”, “akkommodeer”, “verdra”, ensovoorts, – sien mens nie eers een ou “geliefde swart naaste” dáár in hulle privaat (CVO) skole nie. Waarom nie, hmmm ou Ben ? Perdalks weereens ‘n kwessie… Read more »

Anti-Liberaal

(2) Die res van hulle (o.a.) … FW de Klerk Stigting, Landbou Unies (almal), NEDBANK, OBARO Groep (Boerdery Koöperasie Maatskappy), Orania Beweging, Maroela Media (Solidaritiet), Naspers, Omnia, Oranje Kas, Ou Mutual, Jou Plaaslike Gemeenskaps- Polisieërings-Forum, Radio Pretoria, Rapportryers, Redenaars (skole), RSG, SASOL, SANLAM, Solidariteit, Swartkruit Skieters Vereniging van SA (BPSU, OBATEX), Verkenners, VF-Plus, Voortrekkers, Vryburgers, Gereformeerde Kerke (almal), APK, Hervormd, ens… Die Eiendomsagentskap -en Versekeringsmaatskappye (en hulle verkoopsagente) is op ‘n streep deel van die Vrymesselary en/of die Afrikanerbond. Versekeringsverteenwoordigers (agente) is meestal ook informante van die Afrikanerbond, Vrymesselary, en is gewoonlik ook opgeleide informante vir die intelligensiedienste, insl die… Read more »

Riette Pretorius

In die artikel word die 22 man van die Boeremaglokval genoem. Een van hulle is my man, Wilhelm, wat opgestaan het vir die Boervolk en sedert Desember 2002 in aanhouding is, dis 15 JAAR. Teken asb die petisie dat u amnestie (presidensiele kwytskelding) vir die manne ondersteun. Die skakel na die petisie is te sien op die voorblad van http://www.boervin.org.

J B

Ja Anti-Liberaal , op die fotos langs daardie rappie-godjies, die ‘schemer’ afrigters. Wat ‘n spul ‘chancers’. Soos jy sê, tipies belaglik maar hulle dink dit is nét die ding … die ge’scheme’ry. Kyk net hoe lyk hulle …! Groot ‘MENERE’! Ou Ben se tjommas … Of soos daardie Kruger Prokureur sal sê: “My universiteit-jagvrinne …” Wat ‘n spul kloakas! Al wat hulle na skool kan sê: “Wasie bôl? Huh? Huh? Wasie bôl? Huh? Paasie bôl man!” BELAGLIK! Hulle aspireer na die springboggems. Soos Ben … Sal saam met die gedaantes djôl. Makie sakie. Van Bokkie-rappie na springboggems … Of altans… Read more »

Jan

Aan JanB, ek lees nou weer Adriaan se boek vir die derde keer deur en toevallig het ek op Siener se voorspelling afgekom op die selfde tyd wat jy die artikel geplaas het, so so waar, in die boek boodskapper van God bl 266 se gesig 3des 1918 Wit rassisme is die behoud van die blankedom wat eeue heen deur breinspoeling en oordrewe skuldgevoel onderdruk is, maar volgens Siener sal toeneem oor die hele wereld met rasse skrede toeneem. Dit sluit aan by wat jy geskryf het en ek is seker Bennie huil ogies rooi oor die verwikkeling. ek het… Read more »

J B

En al wat die skoolhoof sê: “Hou op om mekaar soentjies en drukkies te gee. Julle weet waarnatoe dit lei.” ”Moet asseblief ook nie met jou persoonlike klein koelboksie langs die veld kom staan nie, al is net jou godjies se insulien daarin.” – Lagwekkend. Vra vir Ben.

AntSan

Dankie oom Adriaan. Ek dink die tyd is nou, glo nie die kloof in die ANC gaan nou kan heel nie? Wat CR17 ookal doen, hy kom aan die verkeerde kant uit. Dit kan dalk net hier wees, wat die graf brand. Naak gestroop is ons reeds. Die liberale kapitaliste is nie onse in my pond nie. Wat is die visioen oor die 17 en die 7 word ‘n mens? 1 Aug 1914. Die behoudende gedeelte van die volk moet nou ten alle koste hul verootmoedig, hul gedagtes en harte slegs vestig op YHWH, Messias en vir leiding van die… Read more »

Dirk+Albers

Ek voel ek moet iets sê oor die NSA se nuwe ” Moses.” Let op hoe dat hy tipiese radikale kommunistiese uitlatings maak, maar dan ALTYD die ” stem van redelikheid ” toevoeg, bv : Grondhervorming moet voortgaan, solank dit nie die ekonomie en/of voedselsekerheid belemmer nie ! Mense het julle al gedink watter TOTALE st®©nt hier gepraat word ? Maar die reënboog-idiote sê : Man, hier is nou die ” president ” wat hierdie land nodig het ! Hy is mos ryk en slim, en sal nooit die land ten gronde rig nie, want dan verloor hy mos ook… Read more »

Boepie

“DIE BEPLANDE REVOLUSIE IS AANSAANDE” INDERDAAD!! Rusland en die OPEC lande het gister besluit om met die verminderde oli produksie vir 2018 vol te hou, dit het van gister af oli prys die hoogte laat inskiet, brent verhandel nou vir net onder $70/vat. As dit nie genoeg slegte nuus is vir die onserdrukte blanke nie dan moet ons ook se dat die Rand teen al die groot eenhede skerp verswak het vandag wat brandstof nog duurder gaan maak. SA het maar n 1.1% groei getoon in 2017 en die verbruiker gaan hierdie jaar moet bondstaan om die tekort te befonds.… Read more »

Martin van Wieringen

Adriaan, Dan, se Siener ‘In Europa staan ‘n man met blauw pak klere en wit boordje en kijk hierna toe . “Die blou pak klere en wit boordje”wys hy is ‘n Duitse leier wat ons saak goedgesind is. Kort daarna volg die eerste blou brief, en so begin die’tweede staatsgreep’ wat in 2001 met die Boeremag misluk het, schreef Adriaan hierover in Jesaja, Siener en Trump. Ben nog bezig met enige navorsing, maar het is vrijwel zeker om die man met blou pak klere uit Siener se profesie te indentificeren als toekomstig leier van het Duitse leger. Dit ‘Wunderkind” is… Read more »

Martin van Wieringen

Adriaan, De heilige Michael wordt vaak geascieerd met de Grote Monarch. Anders ook een associatie met de “Duitse Michael” als karaktersymbool en beschermheilige, vaak wordt afgebeeld , niet met een pluis keil maar met een slaapmuts. In profetie van Daniel wordt hij ook Michael genoemd. …”.Ik zag de H Michael met een grote schare engelen neerdalen en de vechtenden uiteenjagen”. Dat zal pas gebeuren als alles in Duitsland verloren lijkt en Derde Wereldoorlog lijken te gaan verliezen.. Zoals de engel MICHAELverschijnt hij en komt hij verliezende Duitse leger met zijn eigen strijdkrachten te hulp en is de overwinnar van deze… Read more »

Martin van Wieringen

Kanselier Schulz verklaarde een paar maanden geleden dat nu zes jaar geleden zijn ambt als minestir van Defensie van de Bundeswehr moest neerleggen karl-Theodor Guttenberg ” mach wieder Wahlkampf fur die CSU nacd der Plagiatsaffare. Guttenberg geboren in 1971 is zijn van een oude Frankische adelijke familie. Monk Adsom uit de 10 eeuw voorspelde; The Great Monarch will be of Frankish descent, large forehaed, large dark eyes, brown wavy hair and an eagle nose. David Poraus deed dezelfde beschrijving over zijn uiterlijk. Mogelijk dat Guttenberg weer mee gaat regeren. Hij is dus nog niet geheel afgeschreven. Toch enige verwarring hierover… Read more »

Martin van Wieringen

Diegene die beter past als de man met licht golvend bruin haar en adelaarsneus en grote ogen zou mogelijk Sebastian Kurtz met een leeftijd van 31 jaar. Als bondskanselier zou hij met het Oostenrijkse leger de Duitser te hulp kunnen komen om de Rijnslag bij Keulen om daarna bevelhebber te worden ook van de Duitse Bundeswehr. https://www.thetrumpet.com/16364-austrias-new-king https://thejacksonpress.org/?p=76852 Over de duur van de ww3 wordt 3,5 tot 4 jaar gezegd. Hiermee kunnen we een tijdlijn voor Europa uitzetten als Kurtz geboren op 27 aug. 1986 in 2026 40 jaar zou worden. En met verkiezingen in 2020 de Duitse bondskanselier gaat… Read more »

Martin van Wieringen

Is 2018-2019 het begin van de grootste financiële crisis ooit? Siener voorspelde ook dat er zo’n crisis voorafgaat met hyperinflatie voor de rewolusie komt. Zodra de crisis in Europa losbarst ontstaat een totalitaire EU-staat, waarin gezondere financiële landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk, en Finland permanent honderden miljarden euro’s zullen moeten blijven storten naar failliete landen als Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Portugal door hun bankroet. De komende crash/crisis zal iedereen treffen en staatschulden zal doen exploderen, en Nederland en andere noordelijke landen vermoedelijk over enige jaren totaal berooid en leeggezogen zal achterlaten. Siener Rensburg zegt hierover ; In het noorde… Read more »

Martin van Wieringen

Adriaan,
Dit is laatste e-pos over die man blou pak klere. Hier nog een laatste artikel over Baron Guttenberg.

You need to watch Germany.

https://www.thetrumpet.com/16385-a-turning-point-in-german-politics

pieter

Die woord: APARTHEID wordt door de hele wereld gezien als een absolute vloek-woord. Een woord wat besmet is en waarvoor een blanke zich moet schamen. Het tegenovergestelde van een vloek-woord is, een zegen-woord. En ja, APARTHEID is voor mij een zegen-woord. Apart betekent: heilig. Dus apartheid betekent heiligheid. Apartheid zegt voor mij dat volken afzonderlijk van elkaar leven, zich niet vermengen en geen contact met elkaar zouden moeten hebben. Want uit rassencontact volgt noodwendig rassenvermenging. Dus het beste is dat elk volk zijn eigen grondgebied zou hebben. Maar de geschiedenis heeft al uitgewezen dat dit niet zal gaan werken zolang… Read more »

J B

Hier volg ‘n lys van ‘koloniale’ name. Vir die wis en die onwis, noudat ‘alles’ ‘koloniaal’ op die tafel geplaas is: Oliver, Reginald, Walter, Nelson, Jacob, Cyril, Blade, Ace, Julius, Jesse, Winnie, Alfred, Albert, Sydney, Steve, Desmond, Chris, Robert, Albertina, … En nog. Van name gepraat; Insake Riette Pretorius se kommentaar hierbo – Daar is seker iemand, iewers wat ‘n naamlys het van dié wat Die Boeremag geprovokeer het om aan die aksies deel te neem. Van dié wat onskuldige burgers gewerf het onder vals voorwendsels. Van dié wat hulle aangemoedig het. Die ergste is die Boeremaglede wat staatsgetuies geword… Read more »

Dirk Albers

Die plundering van winkels deur malema-terroriste, moet almal in hierdie land laat pen-regop sit ! Die media wat alles op hulle liberale manier inkleur, moet liefs geïgnoreer word. Die feit dat daar geen bloedvergieting was nie, gee die hele aangeleentheid n soortvan ” karnivaal” atmosfeer, nê. Ek het selfs n reënboog-idioot gehad, wat openlik kant gekies het teen die winkel wat so ” onsensitief ” kon wees ! Mense, wat ons hier gesien het, was Uhuru op klein skaal. Die feit dat geen winkel-sekuriteit, of polisie, of blitspatrollie, of weermag enigiets aan die barbare kon/wou doen nie, spreek BOEKDELE !… Read more »

J B

Adriaan Snyman, die gespuis wat jy hier uitgewys het, het seker lekker gelag toe hulle die naam ‘WACKO’ uitgedink het vir die VERRAAD-projek. Dié wat REG is, is mos ‘WACKO’ … Jy weet, ek weet nie wat om te sê oor die BOOSheid nie. Daar is ‘n Engelse ‘Pay-Day’ … Daardie dag, hy kom. Dit is goed dat jy die name hier aangeteken het. Dit is nou hier by Vaandel op die rekord geplaas. Vir dié wat wíl sien. Soos ou Bennie, alias Ben van CVO-faam byvoorbeeld. Ons sal die name onthou … Ek sit nou so en dink; Hierdie… Read more »

Dirk+Albers

Adriaan, dankie vir die bekendmaking van daardie verraaiers se name ! Ek hoop maar net dat nie een van hulle, hulle self op n stadium as n Boer gesien of voorgestel het nie. Hulle afrikaanse name, is al erg genoeg, vir enige patriotiese blanke om te verteer. Wat opval, is dat hulle soos n klein afsonderlike ” weermaggie ” gefunksioneer, en opgetree het. Watter kans sou enige iemand gestaan het teen so n oormag ? Maar kom ons wees maar eerlik. Hulle was UITERS suksesvol gewees, om alle regse weerstand in hierdie land lam te lê. Want niemand vertrou vir… Read more »

AntSan

Die oefen vir die finale rewolusie is aan die gang. Die werklose impies is kwaad want die polities meer geld gesinde CR gaan hard probeer om in Davos geld te bedel vir die sh++hole. Die angs dat die grond gryp dan weer uitgestel gaan word maak hul mal. CR is tussen twee vure, een kant soek hy geld by die, wag daarvoor, WITMAN! En by die huis moet hy die onsedelikke werklose vuilsiek parasiete probeer sus. 17 Jan 2018, Overvaal Vereeniging word ‘n rasse oorlog agv Taal beleid. Die EFF en ZANC betoog! Afrikaanse skoliere word terug verwelkom op die… Read more »

Dirk+Albers

AntSan, jy slaan die spyker op die kop ! Ek hou hierdie Overvaal skool moleste met groot belangstelling dop. Ons weet almal daar moet n ding gebeur wat finaal hierdie land aan die brand steek. En hierby bedoel ek openlike bloedvergieting tussen swart en wit. Of dit gebeur as gevolg van swart op swart geweld, maak nie eers saak nie. Die swart barbare SMEEK die witman vir n oorlog. Hulle soek bloedvergieting op GROOT skaal, en die plaasmoorde kan hulle nie meer tevrede maak nie. Ek kan net nie besluit wat die joodse geldbase presies wil hê moet in die… Read more »

AntSan

Dirk, as ek mooi daaroor nadink, oor waarom daar reeds 24 jaar moes verloop en waarom Wacko nie suksesvol was nie, dan kom die gedagte op dat ons toe nog die wereld teen ons gehad het. Nou na 24 jaar is hulle net so oortrek van die peste. Rassisme neem toe, wereld wyd. Ek dink as ons nou gaan skoonmaak gaan ons geen teenkanting kry van die eerste wereld nie. Afrika is ‘n gemors, technologie het baie gevorder die laaste 24 jaar en die adders se gedrag ontbloot. In die nuus Zim wat gereedmaak vir emmer bloed. Daar was visioen… Read more »

Martin van Wieringen

CIA analyse: 2020 burgeroorlog in Duitsland. Het Duitse blad Zeit onderschrijft het CIA verhaal dat Duitsland op de rand van een burgeroorlog staat met 20 miljoen moslims in 2020. Economen verwachten rond 2020 een financieel-economische megacrisis in de Europesche Unie. https:/wwwjdreport.com/economen-verwachten-rond-2020-financieel-economische-mega Duitsland; 55miljard euro per jaar voor massa immigratie van miljoenen moslims. Eigen volk kan verrotten, miljoenen Duitse gezinnen en bejaarden (ou mense) in diepe armoede. Die Duitse media berig dat kommer bestaan in die land dat die anti-regering groep met sterk nasionalistische neigings, met 56% tot 15600 lede gegroei het. Veiligheidsdienste het glo hulle kommer te kenne gegee dat… Read more »

E M

Goeiedag almal. Hier by die kusdorpies in die Kaap het onlangs ‘n nuwe ding kop uitgesteek wat my met ‘n gevoel van donker voorboding gelaat het. Die ingang / uitgang roete word deur duisende toi-toiendes versper wat die inwoners dan vasgekeer hou in hul huise, geen in of uitgang nie. Dan het ek ook pas ‘n artikel gelees dat Eskom die land se ekonomie in duie kan laat stort voor Davos, dit is einde Januarie. Teen April is dit dag zero waar geen water meer beskikbaar sal wees in die krane in die Kaap nie, behalwe vir hospitale. Wil net… Read more »

E M

Hier is die skakels vir my vorige kommentaar. Dit lyk na twee groot krisisse waarvan niemand kennis neem of dit ernstig opneem in my area nie. https://www.netwerk24.com/Sake/Energie/eskom-kan-sa-se-ekonomie-in-duie-laat-stort-20180118 Gigaba sê die tesourie het nie die geld om Eskom te red nie. Eskom is R5 miljard in die rooi. Eskom moet oor die volgende 4 jaar R60 miljard per jaar leen om sy bouprogram te voltooi. Ekonomie kan in duie stort wanneer die SA afvaardiging terugkeer van Davos (23-26 Jan) Dag zero 21 April Metroraad gaan krane toedraai in Kaapstad. Dit gaan ‘n massiewe uitwerking op besighede hê. 200 plekke waar 50… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag mense kyk bietjie die twee skakels/links hier onder: My Volk slaap en sluimer nog – Te veel bekommerd nog oor sport afgode en kwotas. Maar ons jeug se veiligheid is nie belanrik nie. https://www.youtube.com/watch?v=IhZAdkVeHnU ‘We want to see racist parents, not their children’, says transformation leader — https://us6.proxysite.com/process.php?d=x5B99FmPCRZLiN7LQFXWwMdJOjQXi39xppqhnQODhtOiHFOlQGcP&b=1 https://www.youtube.com/watch?v=0yRfimVURZU Betogers val Overvaal-ouer aan (White man you must die, Kill the boer the farmer) Dit is as-of hulle mobiliseer oor die land om rasse konflik `n rewolusie uit te lok teen-oor ons blankes. Beste Groete Pieter-Jan Van Zyl As ek Storm volg my, As ek sou omdraai skiet my… Read more »

J B

Ek lees vandag weer op ‘n plek die volgende afgesaagde, vervelige en sinnelose rympie: “Afrikaners moet begin saam staan en opstaan teen hierdie tipe stront. Ek is gatvol om ja en amen te sê …” Ha! Ha! Ha! Wat van Die Boer? Saam staan? Saam met die Gratis Bouers staan? Opstaan? Opstaan saam met die Gratis Bouers? Die Afrikaner kan maar saam met die Gratis Bouers staan en opstaan … Die Boer stel nie belang nie. Dankie, maar nee dankie. En die woord “begin” … Siestog! Wil die ou nou eers begin? Sy tyd om te “begin” het gekom en… Read more »

J B

Vervolg Gratis Bouers en julle JA-stemmer dom mofskape! Onthou ook dit. Julle gaan ook nog ALMAL, ALLES verloor! Net soos ons “beenkoppe”, soos julle ons NIE-Gratis Bouers en NEE-stemmers mos noem. En dan BLOED! Gellings en gellings daarvan. Jy gaan so van de BLOED wees dat jou oë so dik aangepak gaan wees, dat jy nie sal kan sien nie. Maar dit sal ook nie ‘n verskil maak nie want jy sien al vir meer as 34 jaar net mooi NIKS nie. Wil ook nie HOOR nie … Jou ore gaan ook van de bloed wees. Maar ons sal julle… Read more »

Dirk+Albers

Ai JB, stadig my maat. Teen hierdie tempo is AL jou vriende weg, nog voor die einde van die jaar ! Maar die NSA se reënboog-snotpot lyk asof hy wil oorkook nê. Dit is asof baie blankes nou eers agterkom dat die ” Titanic ” aan die sink is ? Maar sy het al die ysberg geslaan in 1994. Maar dit was n BAIE goeie skip, wat so lank kon aanhou dryf, nê. Maar daar is nie reddings-bootjies vir almal nie. En ons stuur al vir vyf en twintig jaar noodseine uit, vir ander ” skepe ” om ons te… Read more »

J B

Dit is so ‘lekker’ daar by Overvaal Hoërskool. Ek ‘wens’ ek kon my skooldae oor hê … Het die ‘bus’ gemis …
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155438413733195&set=p.10155438413733195&type=3&theater

J B

Ja Dirk Albers, mooiweers vriende, vals vriende, gathappers, rugstekers, geldwolwe, ambisieuses … noem dit, daarmee het ek al te doen gehad. Hoe naïef was ek nie? Seker so, vir omtrent die eerste 30 jaar van my lewe en toe stadigaan begin besef/leer wat nou eintlik hier om my aangaan. Die mense vat ‘n man darem lekker vir ‘n ‘ride’ né. My vader en moeder het my van kleins af mooi/goed laat weet wat die ‘odds’ is tussen ons en die gedaantes. Daaroor was daar geen naíewiteit/twyfel nie. Van kleins af geweet dat die dág nog kom. Ook Die Boer se… Read more »

J B

Vervolg En andere hier op die forum. Daar is baie interessante stories wat los rondlê. Adriaan Snyman het, en nou moet jy my reghelp Adriaan Snyman, op ‘n tyd daar in Bobbejaansberg gewoon/studeer. Net so effe suid van die plek waar ek skool gegaan het. Die skool daar op die bult … so op die Rand van die Witwaters. Die Engelse skole om ons het ons ‘Crunchies’ genoem … Ons het Wits onluste student in die 70’s met eiers gegooi vanuit die Johannesburgse JMT (Johannesburg Motor Transport – Julle moet onthou Bobbejaansberg was SAP-wêreld) se dubbeldekker trolliebus, se afslaan-ruit vanaf… Read more »

J B

Snaaks hoe die gedaantes daar by die Overvaal Hoërskool sing: “White man, you must die! Boere you must die!” Nie ‘n woord oor Afrikaners nie.

Ben

Daar is op hierdie forum allerhande aannames ens. gemaak oor wat ek sê en wie ek is, wat eintlik vir my irrelevant is. My vraag is eenvoudig: gestel die Duitsers stuur gewere Prieska toe en daar is ‘n kort oorlog, wat DAN? Gaan jy skielik ‘n eie universiteit hê, welvarend word in ‘n onproduktiewe land met ‘n swak geldeenheid ens? Die realiteit is dat Europese afstammelinge, soos in die res van Afrika, ver in die minderheid sal bly. CVO-skole lyk my is gestig waar Afrikaners demografies ‘n beduidende getal vorm, en op ander plekke is so-iets waarskynlik te duur. So,… Read more »

Martin van Wieringen

Gaan die reddings-bootjes met blankes naar Europa? Ik woon in Nederland en dat gaat onder water, geloof Suid Afrika is baie beter voor survival, zoals bijna vakantie. Niet toch?
Na die geelperskereën komt die grote natuurramp; Die Drie Dagen Duisternis. Hierin sterven meer mensen dan in wereldoorlog 1-2 -3.

Prophezeihungen für den 3 Weltkrieg

https://www.youtube.com/watch?v=6ENnauTvVvk

bij 2.50 Sienerse welke oorlog profesie
15.00 Die Derde Wereldoorlog als waarskuwing naar Countdown tot die eigenlijke natuur Katastrophe;
Die Drie Dagen Duisternis