Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Die Beplande Rewolusie is aanstaande

2018-01-03

Deur Adriaan Snyman


Die Suidlanders het ‘n tydjie gelede ‘n insiggewende artikelreeks (Beplande Rewolusie) op hulle webtuiste geplaas. Inligting wat ons ontvang het, bevestig nie net wat in die artikels bekend gemaak is nie, maar ontbloot ook die verraderlike wyse waarop bedenklike liberale groeperinge ware behoudende regsgesindes valslik verbind het aan politieke misdade wat deur die ANC regime as hoogverraad beskou is!

Van hierdie misdade sluit in die Boeremagsaak waar 22 Afrikaanssprekende blankes deur blanke agente van die staat op skandelike wyse ingetrek is om ‘n sogenaamde staatsgreep uit te voer. Hulle was elf jaar lank in aanhouding voordat hulle verhoor begin het en almal is daarna skuldig bevind en gevonnis sonder dat hul aanhoudingstydperk in berekening gebring is.

Bo-aan die lys van sogenaamde Afrikanerorganisasies wat hulle beywer om met die ANC te onderhandel en saam die pad van die NSA te loop, is die Geldmag en natuurlik sy propagandamasjien, die hoofstroommedia; dan kry ons die Afrikanerbond, die VF+, die FW Stigting met sy tentakels soos Solidariteit, Afriforum, die Orania Beweging, die ATKV, die FAK, die Raportryers, selfs die Voortrekkers, en les bes natuurlik ook die Kerk.

Ek wil nie oor hierdie organisasies uitwei nie, maar tog net baie kortliks iets oor die Afrikanerbond sê omdat dit oorspronklik gestig is om na ons eie volksgenote se belange om te sien, maar in die laat sewentigerjare heeltemal ontaard het.

Die  Afrikaner Broederbond is op 5 Junie 1918 as ‘n nie-politiese geheime organisasie in die lewe geroep. Sy  stigtingstaak was dan ook om blanke Afrikaanssprekendes, ongeag hulle partypolitieke verbintenisse, saam te snoer en ware eenheid te bevorder. Onder hulle dryfkrag het instellings soos Volkskasbank, Sasol, Old Mutual, Sanlam, Gencor en vele ander unieke projekte tot stand gekom.

Maar skaars sewe dekades ná sy stigting skuif die AB sy volksroeping opsy en begin hy hom beywer vir samewerking met die kommunistiese ANC. In 1986 reik die AB ‘n skokdokument uit waarin daar gesê word dis onvermydelik dat SA ‘n swart president gaan kry. Volgens ‘n gewese voorsitter, prof. Pieter de Lange, het die Nasionale Party niks met hierdie beslissing te doen gehad nie, en was dit uitsluitlik ‘n geheime besluit van die AB, want volgens hulle het die NP se ekstremistiese rassebeheptheid in die pad gestaan van vooruitgang in die land.

As ons egter gehoop het dat die Afrikanerbond se toelating van sogenaamde regses soos Flip Buys van Solidariteit en Jaco Kleynhans van die Orania-Beweging weer ‘n gees van konserwatisme in die AB sou bring, maak ons ‘n fout, want reeds in 2007 word die AB se besluit om ook basters in sy geledere toe te laat, verwelkom.

Dan is dit seker te begrype waarom beide Flip Buys van Solidariteit en Jaco Kleynhans van die Orania-Beweging die saamtrek van konserwatiewe blankes in 2015 op kerkplein teen die vandalisering van ons volksmonumente, skerp veroordeel het. Tydens ’n onderhoud met Beeld het hulle gesê. “Ons distansieer ons van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede.”

Die ANC en ons ander vyande het hulle ook net so ‘gedistansieer’ van die groepie behoudendes wat opgestaan het vir die beskerming en behoud van ons historiese en volkseie erfenisse?

Hoewel ek geen waarde heg aan standbeelde nie, gaan dit hier vir my oor die beginsel van die saak. Want alles wat eie aan ons is, alles wat ons tot stand gebring en met eie vernuf oor jare opgebou het, moes weg! Selfs ons geestesgoedere, is onder die swart pote vertrap.

Nog skaars het die haat vir ons standbeelde oorgekook, of ons universiteite word bygedam en geplunder. Die kroeshaar-spesie het geen erg aan onderrig en opvoeding nie, hulle wil net verniet gaan sit waarvoor die blanke ten duurste moet betaal om te sit! Hulle was nog besig om bobbejaanspronge daaroor uit te voer, toe hoor ons al die volgende deuntjie: “Afrikaans-Must-Fall!”

En noudat Cyril Ramaphosa die ANC se nuwe touleier is, het hy ons ook sommer dadelik laat verstaan dat hy die grond wat ons van hulle gesteel het, gaan terugvat. Dit kan die Afrikanerbond, sy liberale hoofstroommedia en hulle bedmaats waarskynlik glad nie skeel nie, want sedert die aankondiging van Ramaphosa se oorwinning, jubel en juig dit nog oor al die Mammon-voordele wat daar nou op ons wag. Die rand is skielik op sy beste vlak in 2½ jaar, die ekonomie gaan uit sy nate bars, want buitelandse beleggers trek weer die tjekboeke nader. Tog weet ’n ieder en elk van hulle die rand se koers word nog al die jare deur die Afrikanerbond bepaal en beheer.

Maar wié presies is hierdie Ramaphosa voor wie almal nou skielik biddend neerval? Ek gee net een voorbeeld: Op 28 Augustus 2014 het die Boere-Afrikanervolksraad ’n regeringsafvaardiging onder leiding van Ramaphosa in die Uniegebou ontmoet om hulle eis om selfbeskikking (‘n lugkasteel met wind bebou) aan die Regering te stel en ‘n proses van verdere onderhandeling aan die gang te kry.

Nadat Ramaphosa ewe plegtig allerhande waarborge van verdere onderhandeling gegee het, het hy dit net na die vergadering eensydig opgeskort.

Soos al sy voorgangers is hy ook maar net ‘n geslepe onderhandelaar wat reeds sedert jare gelede gewys het dat hy met halwe waarhede sy teëpartye om die bos lei en wreed ontnugter laat wanneer dit te laat is.

Wat egter verbaas, is dat die Boere-Afrikanervolksraad hierdie slu en listige kalant in die eerste plek vertrou het!

Om terug te keer tot Solidariteit: desnieteenstaande sy onwilligheid om ’n regse standpunt te steun, is hulle baie gou om maandeliks R20 miljoen rand van hierdie einste ‘ekstremistiese en rassistiese verregses’ af te bedel, want jy kan seker wees van hulle swart en bruin vriende se kant kom daar nie ‘n bloue duit nie!

Met dit alles in gedagte verbaas dit glad nie om te hoor dat hierdie skyn regse organisasies hulle al ‘n geruime tyd beywer vir ‘n gemengde tussentydse regering om die huidige ANC regime uit die kussings te lig wanneer alle infrastrukture in die land in duie stort nie. Daar is ook min twyfel dat hulle vanuit die buiteland hiervoor befonds word.

Flip Buys, hoof van Solidariteit, het reeds op Saterdag 10 Oktober 2015 in Pretoria tydens hulle sogenaamde Toekomsberaad openlik daarmee gespog dat hulle R3.5 miljard gaan spandeer om, wat hy genoem het, ‘n ‘parallelle’ regering daar te stel.

Die vraag is net: Hoe stel jy ‘n parallelle regering in waar daar reeds ‘n wettig verkose regering is?

Hier is Flip Buys se antwoord daarop: “Die politiek in Suider-Afrika is onstabiel en mense voel onseker oor die toekoms. Die Solidariteit Beweging gaan hom egter nie onttrek nie, maar aktief begin bou aan (hoor nou) ’n nuwe toekoms. ‘n ‘Nuwe toekoms’ binne die huidige verwoeste ANC-omgewing, Buys moet seker dink ons is idiote aan wie hy dié sprokie kan verkoop! (Inteendeel: hy dink dit werklik, want op die voorblad van Rapport het hy prontuit gesê ons is ‘n spul idiote!) Hy definieer hierdie ‘nuwe toekoms’ van Solidariteit dan ook soos volg:

“Dis ‘n praktiese plan met implementeringsdatums en die vermoë om dit uit te voer. Die driejaarbegroting van die plan is net oor die R1 miljard.” (Drie jaar vanaf 2015, dit gee ons 2018 — hulle tyd raak min!)

Flip en kameraad FW

Hier het ons weer ‘n goeie voorbeeld van Siener se ‘vleeslike arm’ wat alles self wil doen en waarop die arme verdwaalde skape hulle hoop moet vestig. Sover ek kan onthou, het ek nog nooit in enige van Solidariteit se voortreflike skemas gelees dat hulle die Groot Plamaker se hulp ingeroep het nie. Daarom is dit te betwyfel of hulle kennis dra van wat in die Boek van Wysheid geskrywe staan: “Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.” (Spreuke 16:3).

Flipman, die tyd raak regtig min en julle gaan nog verplig wees om te doen wat Siener voorspel het julle gaan doen: “En dit sal in hierdie tyd wees dat ons leiers ook halsoorkop gaan poog om ’n nuwe (parallelle) regering tot stand te bring.”

Hou ook in gedagte dat die FW Stigting reeds vir Solidariteit ‘n kantoor in die buiteland geopen het. Hoekom? Allermins om armblankes daar van hulp te wees. Met hierdie kantoor kan hulle direk met die VN, die Europese Unie en NAVO skakel in verband met die beplande regeringsoorname.

Die Plan

In ‘n dokument wat vroeg in 2002 in Kaapstad gesirkuleer het, word vermeld dat die ou Broederbond (nou die Afrikanerbond) reeds in 1994 met die ANC se oorname oor ‘n geheime en volledige plan beskik het om teen 2010 weer beheer van die land oor te neem. Volgens die opsteller van die dokument het genl. Tienie Groenewald aan hom bevestig dat so ‘n Plan bestaan en dat hulle beoog om binne tien jaar daaraan uitvoering te gee.

Een van die belangrikste beskrywingspunte in die dokument was om die Swart regering doelbewus op ‘n pad van selfvernietiging te plaas. Daarvoor moes die Swarte se natuurlike neiging tot moord, verkragting, diefstal en korrupsie tot die maksimum aangehelp en benut word.

Ons kan dus met reg sê dat hierdie Doringbos-beplanners direk verantwoordelik is vir die barbaarse geweld en moorde op ons mense!

Maar teen 2010 het die magsbasis waarmee die Broeders weer aan bewind wou kom, nie net feitlik verdwyn nie deurdat ‘n miljoen blankes die land verlaat het en nog ‘n miljoen hulle in plakkerskampe bevind, maar Jakob Zuma se presidentskap het ‘n verdere speek in die wiel gegooi

Sy totale ingestewldheid was om uitvoering te gee aan ‘n voorneme wat hy kort na sy verkiesing as president op ‘n vergadering in Soweto aan Buthelezi oorgedra het. Buthelezi het hom versoek om die Bloedriviervolk, m.a.w. Die Boervolk, liefs met rus te laat; waarop Zuma geantwoord het dat hy nog eers die duisende onskuldige Zoeloes wat hulle op 16 Desember 1838 vermoor het, wil wreek.

Hy het elke middel tot sy beskikking vir hierdie doel aangewend. Sy hele kabinet het hy met Zoeloe-ondersteuners vervang. Want oral waar hy opgetree het, het hy die “I, me and myself-polka geskotteljons en gesing: Skiet die Boere! Ek en my kabinet gaan julle, die Boere, doodmaak!”

Die doel met hierdie liedjies was nie soseer om die blankes te intimideer nie, maar om sy volgelinge op te sweep tot geweld en moord teen die wittes.

Intussen het die polisie en weermag vrye hand gehad om der duisende wapens uit die kluise, store en opslagplekke te laat verdwyn.

Die VN is Derde Wêrelds en magsbehep

Skaars twee maande nadat Zuma op 9 Mei 2009 president van SA geword het, het ‘n Suid-Afrikaanse verteenwoordiger in Julie die eskalerende geweld in die land met ‘n senior amptenaar van NAVO bespreek.

Op sy vraag of ‘n mag van die Verenigde Nasies ingestuur sal word as onbeheerbare anargie en chaos in Suid-Afrika uitbreek, was sy onmiddellike antwoord: “Nee, die VN is nie by magte om in enige konfliksituasie ferm op te tree en die vrede te herstel nie, want hy is vandag grootliks ‘n Derde Wêreldorganisasie wat magsbehep, verwaand en net so onordelik en lafhartig en onbeholpe is soos die lande waarheen hy gestuur word. Die wapen wat ons in sy hand gestop het, gee aan hom die illusie dat hy die groot vredemaker is maar dis van alle waarheid ontbloot.

“Wanneer Suid-Afrika in chaos verval, stuur ons onmiddellik ‘n NAVO-taakmag om die situasie te stabiliseer en beheer van die land oor te neem met ‘n interimregering, en julle blankes sal maar daarmee vrede moet maak, óf die gevolge dra…” (Wat die gevolge sal wees, kan ons maar net raai).

Volgens hom sal NAVO self die besluit neem oor wié hy as geskikte kandidate vir die tussentydse regering beskou. “En daar is geen manier waarop NAVO die land weer in die hande van nog ‘n Swart, geweldsbehepte regering sal plaas nie…” was die amptenaar se finale woorde.

Maar ondanks sy ontwykende houding en geheimsinnigheid, was dit tóé al ‘n ope geheim dat die tussentydse regering sou kom uit lede van die Geldmag, die De Klerk Stigting, die Afrikanerbond en organisasies soos Solidariteit wat almal reeds daarvoor geoormerk was.

Hierdie verloop van sake is vir ons ‘n duidelike ‘teken’ dat een van Siener se belangrikste gesigte vir ons dag besig is om bewaarheid te word; en dit hou juis verband met die Geldmag en Afrikanerbond se Doringbos-regering (of te wel, die ‘Mofskaap-regering’, soos Siener dit genoem het).

Hy sê: “Ons sal dan sien die Heer se weë is nie ons s’n nie. Ons (die Boervolk) sál nog aan die bewind kom, want ek sien ‘n Boerevelskoen (dis ‘n Boereregering). Ek sien ‘n grasdakhuis. — m.a.w. ‘n Boere-kabinet. (Dis baie duidelik dat hy hier nié praat van die beplande interimregering nie, maar inderdaad verwys na die Derde Boererepubliek waaroor die Vierkleur weer sal wapper).

“Maar,”  het hy ook gewaarsku: “vóór daardie dag aanbreek, wag daar ‘n ‘donker tyd’ op Suid-Afrika  ̶  die land word as ’t ware ‘omploeg’. En dit sal in hiérdie tyd wees dat ons leiers halsoorkop gaan poog om ‘n nuwe regering tot stand te bring (die tussentydse regering).” Ons sal egter gou besef dis nog nie ons langverwagte Boererepubliek,  “want,” sê hy, “daarvoor is die onderlinge twis en tweedrag nog te groot…” Hy het hiermee verwys na die onenigheid tussen die ‘Getroue Afrikaners’ (regses) en hul medeblanke verraaiers en joiners.

Hoewel die meerderheid in hierdie Mofskaap-regering wit sal wees, is hulle nie konserwatief/behoudend nie en sal hul optrede niks verskil van die ‘Klaasregering’ waaraan ons leiers ons in die eerste plek oorgegee het nie. Inteendeel, die vervolging sal veel erger wees!

Die meerderheid blankes van Suid Afrika sal aanvanklik in hulle skik wees met die mofskaap-regering, want kredietopgraderings, ongekende ekonomiese groei en beleggersvertroue wat die hemele in skiet, sal op elke voorblad van elke koerant pryk. Ook die buitewêreld sal dit verwelkom en toejuig.

Baie kerke en Christene sal hierdie ommekeer en sukses toeskryf aan hul geliefde oom Angus se veel geprese gebedsbyeenkomste. Ander sal weer reken dat ons nou finaal die groot sukses van die reënboognasie bereik het na dekades van ongemaklike groeipyne.

Dié nuwe regering sal natuurlik ook ‘n dodelik nekslag wees vir die ‘verkrampte regses’ wat nooit in die Nuwe Suid-Afrika se muilwa wou saamtrek nie. Boonop sal die glad geoliede propagandamasjien van die geldmag, die breëstroommedia, hulle dan finaal onder hul eie mishoop begrawe.

Dog spoedig sal hierdie einste meerderheid skielik nie meer weet of hulle moet lag of huil nie, want hulle sal begin besef niks het intussen verander nie.

En dit gaan weereens net ‘n klein handjie vol bittereinders wees wat nie mislei sal word om die Judasbok na die slagpale agterna te loop nie.

Maar aan die einde van die dag het Siener baie, en ek bedoel BAIE slegte nuus vir hierdie einste liberale White Monopoly Capital-yweraars.

Want hoor net wat sê hy: “Van al hulle mooi uitgewerkte plannetjies sal niks kom nie! Die ware Boer gaan uiteindelik sê ‘Tot hiertoe en nie verder nie’. En wanneer hy DAAR opstaan, sê Siener, trap hy dood wat voorkom en die barbare wat oorbly, jaag hy eers tot by die Ewenaar voordat hy die blanke meelopers, verraaiers en joiners tot in Durban se hawe verdryf waarvandaan hulle wegseil om nooit weer gesien te word nie!

Die gebreekte tert

Kort ná afloop van die Rebellie, het oom Niklaas ’n visioen in die tronk gehad van ‘n  baie groot begrafnis, wat die land toenemend in geweld sou dompel met ‘n droewige nasleep vir sy volk. Volgens sy tronkvriende het die gesig hom ook baie ontstel:

4 April 1915: “Ek sien ’n doodskis wat in ’n graf afsak, vure wat uitkom, maar een groot vuur wat voor uitkom. Nakende mense verskyn. Ek sit by ’n tafel en ek breek die tert deur. Dis donker, maar silwer letters verskyn op ’n blink plaat.”

Die Boervolk sou in die dae wat kom, nog letterlik nakend gestroop word en ook in groot benoudheid verkeer. Maar in daardie donker tye sterf ‘n bekende swart man en nadat sy kis in die grond afgesak het, slaan vure rondom die graf uit en hardloop oor die land. (dis ‘n teken van bloedige geweld wat sal uitbreek).

Maar juis dan verskyn daar ‘n tert op Siener (die Boervolk) se tafel (op die oog af ‘n ‘goeie teken’.) Dog in plaas daarvan om dit met ‘n mes in skywe te sny en te eet, ‘breek’ oom Niklaas (die Boervolk) dit met sy hande aan stukke.

Wat verteenwoordig hierdie ‘tert’ dan? Dis niks anders as ‘n simbool van die mengelmoes interimregering nie. Want wanneer ‘n vrou ‘n tert bak, meng sy ‘verskillende bestanddele’ in ‘n skottel voordat sy dit in die oond plaas om gebak te word; daarna sny sy dit in skywe en sit dit aan haar gaste voor.

Net soos daardie tert sal die tussentydse regering ook uit ‘n mengelmoes ‘bestanddele’ (wit, swart, geel en bruin) bestaan wat in ‘n  ‘skottel’ (die Parlement) saamgegooi en gemeng word. Die silwer letter wat op ‘n blink plaat verskyn, is, die Boere se Bevrydingsleër wat met ‘n suksesvolle staatsgreep die tert ‘breek’ — m.a.w. die interimregering ‘te gronde rig’ (om Siener eie woorde te gebruik).

Heuning op my bord — ‘ons dinge is aanstaande’

Op 10 Julie 1923 het hy weer ‘n gesig gehad van ‘n skottel heuning aan die Westekant, ‘n mes  sny dit in stroke en een strook kom in sy bord (maar dit sal eers na die verloop van ‘n baie Donker Tyd gebeur, want): “voor 10 jaar terug het ek die heuning ook aan die Westekant gesien wat NOU eers op my bord kom.” (Die goeie dinge wat lankal vir ons volk voorbestem en bepaal was, sal nog vir ‘n tydperk van tien jaar van ons weggehou word voordat dit aan ons gegee sal word om die eerste proesel daarvan te geniet (op sy bord is daar ‘n strook heuning).

Voordat ons hierdie tien jaar van naderby bekyk, wil ek net eers noem dat Siener dit baie duidelik gestel het hy gee nie datums of tye nie, maar noem net vir ons die tekens, dan sal ons kan bepaal wanneer ‘n  seker visioen van hom in vervulling gaan.

So was daar sy gesig van ‘n klein kaffertjie wat uit die aarde opstaan en tot ‘n magtige kryger uitgroei en ‘n skild en spies bokant sy kop uitsteek waarvan die skaduwee dwarsoor die land val. Let op: dis die skild en spies se skaduwee wat die land verdonker en nié Zuma se skaduwee nie! ‘n Skild en spies is erkende Zoeloe-oorlogswapens en simboliseer dus geweld, bloedvergieting en doodslag. (Wat Mandela en Mbeki betref, het hy nêrens gesê dat een van hulle se skaduwee oor die land val nie).

Uit die visioen is dit dus baie duidelik dat solank daardie skild en spies se skaduwee oor die land lê, sal daar vir ons geen rus of duurte wees terwyl die ‘magtige’ impi regeer nie.

Soos reeds genoem, het Siener in ‘n ander gesig ‘n doodskis in ‘n graf sien afsak. My aanvanklike mening was dat dié twee gesigte na Nelson Mandela verwys.

Maar Siener se tekens het nie geklop nie. Eerstens het Mandela nooit ‘n skild en spies hanteer nie; en tweedens het adv. Pretorius my herinner aan ‘n brief van mnr. Boy Mussmann waarin hy aan ‘n vriend geskryf het van die impi wat Siener uit die aarde sien opkom het. Mandela was nie ‘n impi nie. Aan die anderkant is Jacob Zuma wel ‘n Zoeloe-impi en het ons hom al herhaaldelik in die openbaar met sy skild en spies gesien.

Om dan nou terug te keer na die tekens in die gesig van 10 Julie 1923. Eerstens kry ons ‘n tydsverloop van tien jaar, ‘n donker tyd, en eers ná die tien jaar kom daar ‘n strook heuning op Siener se bord en eet hy daarvan. M.a.w. die Boervolk gaan na die verloop van tien jaar net ‘n voorsmakie van oorwinning kry. Later (12 Julie 1923) wanneer die Boervolk die land in eie hande het, verskyn daar heuningkoeke op die tafel(En volgens alle aanduidings sal dit eers gebeur nadat die interimregering deur Siener self (die Boervolk) ‘gebreek’/vernietig is).

Aanvanklik sal die blankes dink dit gaan met hulle beter onder die mofskaap-regering as toe Klaas aan bewind was, maar hulle sal gou agterkom dat niks eintlik verander het nie; en dis dan wanneer die Tweede Rebellie uitbreek.

Mandela het net vyf jaar regeer, Mbeki nege jaar. Dog die heel donkerste tyd het ons ongetwyfeld onder Zuma beleef. En dit sal eers ná tien jaar (2009-2019) eindig wanneer daar ‘n nuwe president gekies móét word. Of die verkiesing wel gaan plaasvind of nie, moet ons nog sien, want oom Niklaas het ook ‘n gesig gehad van ‘n verkiesing (mielieblare wat waai) waarvoor daar gereed gemaak word; maar dan styg die mielieblare op en verdwyn in die lug. Simbolies kan dit beteken dat daardie verkiesing dalk nooit gaan plaasvind nie.

Uit al die voorafgaande staan een ding dus soos ‘n paal bo water: die dag wanneer die impi nie meer daar is nie, sal sy skild en spies se skadu ook nie meer oor ons land val nie. Laat my dit net wéér herhaal: daardie dag wanneer die impi ‘agter ‘n newel verdwyn’ — soos Siener voorspel het, verdwyn sy skild en spies se skaduwee saam met hom! Alles dui daarop dat hierdie impi na die verloop van tien jaar nié meer in sy pos of met ons sal wees nie! En waar sy skild en spies se skaduwee geval het, skyn die son nou weer. Volgens Siener is sonlig altoos (net soos heuning) ‘n teken van ‘mooi en goeie dinge’. En die strook heuning (verandering) kom eers na verloop van tien jaar (die impi se termyn) op sy bord.

Ons moet egter ook in gedagte hou dat die Derde Wêreldoorlog reed goed op dreef moet wees wanneer óns dinge begin. Volgens Siener sal die oorlog uitbreek terwyl dit nog winter in Europa is, wany hy sien mans met ‘vaal jaste’ loop wanneer Rusland deur Turkye storm aan die begin van die Derde Wêreldoorlog.

Dan moet ons ook nie vergeet van die geelperskereën nie (15-28 Februarie) en Roger Teale se voorspelling dat geweld hier gaan uitbars rondom April-Mei nie. Mei korreleer met Zuma se tien jaar. Ons dinge gaan ook van korte duur wees, want as Siener sê as Europa weer na ons kant toe kyk, is alles verby en sit ons reeds in die saal met ons eie Boereregering.

Die 2019 verkiesing mag dalk weens die geweld wat tydens die geelperskereën gaan uitbreek, nie plaasvind nie.

Ons gaan waarskynlik tussen Oktober 2018 en Mei 2019 van hierdie gesigte in vervulling sien gaan. Intussen moet ons die onderlinge wêreldkrisisse dophou, veral die Midde-Ooste, want dis daar waar dinge tot ‘n klimaks gedryf sal word om die Laaste Groot Oorlog aan die gang te kry: “…Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop.”

Om nou Siener se woorde hieroor te gebruik: Dit wys vir my ons dinge is ‘aanstaande’ — die tyd is naby!

Twee dae na die gesig van 10 Julie 1923 is daar ‘n opvolg visioen wat die prentjie meer volledig afrond. 12 Jul. 1923 — “Kom aan die Weste ’n groot hoop mieliestronke uit en dis een vuur. Toe staan ’n nuwe, groot grasdakhuis en ek is daar in. Toe kom heuningkoeke uit wat ’n mes stukkend sny.”

Die brandende mieliestronke is ‘n aanduiding dat die oorlog in die ‘Weste’ (Europa) nog voortwoed. Maar hier het ons reeds ons Boererepubliek (groot grasdakhuis) en daar is nou nie meer net één strook heuning op sy bord nie, maar ‘heuningkoeke’. Dit wil sê die hele volk kan nou daarvan geniet!

Een van Siener se belangrike ‘tekens’ is waar hy gesê het ‘my kop gee ‘n ruk’.  M.a.w. ons mense skrik wakker en sien wat besig is om óm hulle te gebeur. Maar nie net hulle nie – ook ander konserwatiewe stamgenote in Europa en elders is aan die ontwaak, en omdat toestande daar onuithoudbaar gaan word, sal hulle vlug na waar die enigste behoudende Christenland nog te vind is, nl. Suid-Afrika.

En hoor bietjie wat lê daar dan vir ons voor:

“Die “Getroue Afrikaners” sal hierna bevoorreg wees om die heil, rus, vrede en voorspoed van hul langverwagte en volmaakte Republiek te geniet.

“Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan…Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika

om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.

“Dit gaan met die tyd, maar almal is hier eensgesind en werk hier eendragtig saam. ’n Beter Volk, met Een Kerk wat nou vaster staan as ooit tevore! Ons word ’n groot en voorspoedige nasie en baie immigrante kom dan hierheen, en ons is nou Een Nasie, met Een Taal, Een Wapen, Een Volk en (met) Een GOD…”

82 thoughts on “Die Beplande Rewolusie is aanstaande”

 1. Adriaan, jy het nou die nuwe jaar weereens vir ons ingelui met een van jou meesterstukke ! Dankie dat jy ons almal dwing om BAIE diep te dink. Vriende, ek stel voor julle lees hierdie stuk n paar keer deur, anders gaan julle belangrike punte mis. En ek vra vir almal GROOT asseblief. Stuur hierdie artikel so wyd as moontlik. Veral die slim rekenaar mense met die goeie uitrusting. Miskien kan iemand dit vertaal want baie van ons broers en susters oorsee, verstaan nie Afrikaans nie. En onthou tog, hulle gaan nog almal hiernatoe kom, wanneer Vader hulle beveel om dit te doen. En dan help hulle ons bou aan die Nuwe Volmaakte Republiek, geskep deur n Volmaakte God, sonder n ” pennie ” landskuld ! Hallelujah !

 2. Kobus Scheepers

  Baie goeie analise en ‘n baie bemoedigende woord vir die kinders van die Allerhoogste wat kreun weens die onreg in die land.

  Ons sien hoe God se Wet en insettine vertrap en geminag word deur staat, nasie, ons eie volk en kerk. Daarom dat ons al die vloeke van die ou testament (droogte, moord, roof ens.) dra en nog sal dra tot ons besef dat daar geen menslike uitkoms buiten YHVH is nie en ons die knie voor Hom alleen buig.

  Verder kan ons ook die tekens van die 2 laat seisoene (reentye) gevolg deur die droogste jaar in ons land se geskiedenis van Oom Siener by u indrukwekkende skrywe byvoeg as tasbare bewys van waar ons in tyd staan.
  Die somer reens hier in WTvl het in 2016 eers werklik gedurende Desember begin. Dit was werklik ‘n eienaardige of apartgestelde reensysoen wat baie van ons terug op ons knie voor die Allerhoogste gedwing het.
  Nou in 2017 het ek die tipe reen in die lente meer fyn dopgehou en al die reen wat ons tot middel November 2017 gekry het was koue-front verwante reen, dit was dus winterreen en nie somer reens nie. Gedurende Desember 2017 het ons sowat 60mm reen gehad maar baie dele in ons nabye distrik veel minder en sommige weer meer (vloedreens). As hierdie somer reensysoen in die volgende paar maande dieselfde tendens van die vorige sysoen hou behoort ons steeds relatiewe goeie reen te kry in die nasomer maande van begin 2018. Indien dit die geval is sal ons weet dat die 2018/19 seisoen die befaamde “droogste” jaar van Oon Siener sal wees en kan ons, ons daarvolgens inrig. Ook sal dit dan bevestig of die verwagting na die groot moelikheid in 2019 dan korrek is.

  Seenwense

  1. Al die gebeure is maar net die perde van openbaring wat reg oor die werdld beweeg in siklusse. Ons kan dit nie verander nie.

 3. Martin van Wieringen

  Lactantius die zich in 301 tot het christendom bekeerde schreef over de eindtijd in zijn voorspellingen dat een deel van de mensheid vlucht naar de woestijn.
  ” Tweederde van de mensheid wordt uitgemoord; de rest vlucht naar de woestijn. Maar pas in de vierde slag (periode oorlog na geelperskeregen) wordt de goddeloze tiran verslagen. Dan wordt het duizendjarig rijk gesticht.
  Overeenkomstig Openbaring van Johannes van Patmos: Openbaring 12:6
  ” De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden, twaalfhonderdzestig dagen (3.5 jaar).
  Openbaring 12:14 ” Aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen naar de plaats die voor haar klaargemaakt was in de woestijn, waar ze verzorgd zou worden voor een tijd, en tijden en een halve tijd, buiten het bereik van de slang.
  Dat velen zullen ontkomen naar de woestijn wordt ook genoemd bij de profeet Daniel: Daniel 12:1
  ” Te dien tijde zal Michael ( Grote Monarch) opstaan, de grote Vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; er zal een tijd van grote benauwdheid zijn zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. MAAR IN DIE TIJD ZAL UW VOLK ONTKOMEN: al wie in het boek beschreven wordt bevonden.
  Mijn gedachte dat deze voorspellingen duidelijk zijn over de woestijn als redder voor een volk in nood.
  In deze profetie een belangrijke boodschap voor Zuid- Afrika. Wees voorbereid lieve mensen.

 4. Ja Dirk Albers, so word ons almal die een of ander tyd met slaprieme gevang. Dit is baie moeilik om voltyds vir 24 ure elke dag en elke week, en die hele jaar lank die hele tyd vir jare en jare bedag en waaksaam te wees. (Dieselfde met die moorde op ons witmense) Iewers gaan/sal ‘n mens se waaksaamheid verslap. Deesdae vertrou ek niks en niemand nie. Daardie tyd wat kom is al wat saakmaak. Dan sal ons sien.

  Hierbo noem Adriaan Snyman “die lys van sogenaamde Afrikanerorganisasies wat hulle beywer om met die ANC te onderhandel en saam die pad van die NSA te loop, …” en dan word die Orania Beweging as een van hierdie organisasies genoem. Net gister sê Danie Varkevisser (Afrikaner Volksparty) dat: “Orania en Kleinfontein was en is voortreflike inisiatiewe.” Wel, daar gooi hy sommer self Orania Kleinfontein in die ‘mix’ in. Kleinfontein en Orania was al op die forum bespreek. Maar kom ons hou by dit wat Danie Varkevisser gesê het: “Orania en Kleinfontein was en is voortreflike inisiatiewe.” … Aitsa!
  Kyk byvoorbeeld net in Adriaan Snyman se vorige artikel hoe Carel Boshoff die president van Orania, alte danig en boonop lekker gatkruiperig op die foto saam met Mbeki poseer. Boonop met die modderskroplap in die agtergrond. En kyk net ou skewe dikkop Buys Gespuis saam met hom op die op die foto. Albei ewe trots op hul ‘edel’ dade saam met die ‘edele’. Weereens, AITSA! Vir Danie Varkevisser … “Orania en Kleinfontein was en is voortreflike inisiatiewe.” …
  http://afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/6755-die-pad-na-volkseenheid.html
  Word Vervolg

 5. Vervolg
  Een van die dae sal die Manelpak-Afstowwers/Doringbos -regime in plek geplaas word en as die Afrikaner Volksparty nie saam met Orania, Kleinfontein, die ‘Nuwe’ HNP en die elle lange lys van andere hulle ere-plek gaan inneem in die komende nuwe regime nie … Sal ek seker soos hulle sê, my hoed moet opeet. Ek hoop ek is verkeerd, maar ek dink ons gaan wreed geskok en ontnugter word die dag wanneer ons gaan sien WIE IS WIE in hierdie warboel van verleiding, verraad en ‘speletjies’.
  Die ergste is die mense wat nie weet wat ons weet nie (of nie wil weet nie) en wat die Manelpakafstowwers slaafs gaan volg.

  Adriaan Snyman noem ook die Kerk hierbo as een van die verdagtes. Kerk rym nogal met die genoemde hoofverdagte, naamlik FW de Klerk – De Klerk en die Kerk se Vuil Werk.

 6. Kyk na die styl van die geboue. Hier wys die Orania Beweging wie en wat hulle is. Dit is definitief ‘Gratis Bouwerk’ … In ons gesigte. Kyk mooi en as jy nog nie weet nie, gaan doen ‘n bietjie naslaanwerk oor die Gratis Bouers konsep. Soos gesê, die dikkoppe dink dat ons almal nie kan sien nie. In elk geval die kompleks se naam is Soetdoring-woonstelle … Soetdoring aan die Doringbos … Dit was alreeds in 2015.
  http://www.orania.co.za/soetdoring-kry-sy-eerste-inwoners/

 7. Adriaan (1) ,
  Dankie vir al die inligting. Die Skrifgedeeltes hieronder vetel vir ons wat met ons Israelvoorvaders en hul nasate van vandag gebeur het.
  Jes 9:15 – en die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en dié van hulle wat gelei word, is op ’n dwaalweg gebring.
  Eseg 13 :10 – Omdat, ja, omdat hulle my volk verlei het deur te sê: Vrede! terwyl daar geen vrede is nie; en as die volk ’n muur bou, kyk, dan bepleister hulle dit met los kalk;
  Miga 3:5 – So sê YAHWEH aangaande die profete wat my volk verlei, wat as hulle maar iets het om met hulle tande te byt, vrede verkondig; maar teen hom wat niks in hulle mond steek nie, verklaar hulle ’n heilige oorlog!
  Jer 50:6 – ’n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe; hulle het gegaan van berg na heuwel, hulle het hul lêplek vergeet.
  Jer 23:32 – Kyk, Ek het dit teen hulle wat leuenagtige drome profeteer, spreek YAHWEH, en dit rondvertel en my volk verlei met hulle leuens en hulle grootpratery, terwyl Ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek YAHWEH.

  1. Ja, Johann, die Kerk predik al dekades (eeue?) lank liefde, versoening en vrede, terwyl hulle die heel belangrikste ignoreer, nl. GEHOORSAAMHEID, want eers as jy GEHOORSAAM is, kom die ander drie vanself (natuurlik ook net vir en met jou naaste/volksgenoot.

   Dan wil ek vir die jaar 2018 al ons ware volksgenote op hierdie forum toewens wat oom Siener se groot hartsbegeerte was: “Ek weet ons gaan weer ‘n Boererepubliek kry en hoe bly sal ek nie wees om dit self te sien nie…”

   Laastens, wil ek net graag hoor of een van julle nie dalk ‘n ou weergawe van die boekhouprogram MYOB het nie? Of dalk weet van iemand wat dit aan ons kan verkoop nie. Ons het weergawe 5 in 1996 gekoop, maar dit gee probleme met Windows 7. Die nuutste (weergawe 19) is hopeloos te duur en gevorderd vir ons doel. Enige weergawe 11 of ouer) sal reg wees. Baie dankie.

 8. Adriaan (2) ,
  Die “volk” kan nou duidelik sien hoedat hulle mislei was al die jare en dat dit ‘n ge-organiseerde proses is wat steeds voortgaan. Diegene wat die reënboogvisie se valse suswoorde van “vrede en liefde aanhang, sal wanneer hulle dalk oplet, kan sien hoe sake werklik verloop het met hulle (X) kruisies by die stembus asook intense meegevoel en “samehorigheid” met die “heidene en gemengdes”. Terwyl ons hier oor die dinge gesels, sien ek in my omgewing die volk se nuwe kultuur en trotse besittings nl, duisende “wit kamele” ( 4×4 bakkies, dubbelhajuite, SUV’s). Daar is ‘n baie groot deel van die “volk” wat geen probleem raaksien nie en blindelings voortgaan asof niks ooit met hulle sal gebeur nie terwyl ‘n ander deel van die volk reeds van hul menseregte, werk en toekoms ontneem is………maar – Jes 10:20-21 – En in dié dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob, nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie; maar hulle sal steun op YAHWEH, die Heilige van Israel, in opregtheid. Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke God toe.

 9. Soos op die web blad van White Nations Network. Dit sien ons nêrens op ons media of in die joodse koerante nie.

  EUROPE ON FIRE AS GERMAN AND FRENCH PATRIOTIC TITANS RISE AGAINST THE LIBERAL TRASH CANS
  GERMANY

  GERMANY is now joining France in the enormous build up to civil War as conservative movements takes hold as a result of the illegal alien crisis and the recent terrorist attacks.Street fighting has now erupted in Germany with citizens clashing with police across several German cities.

  Speisa reports: “In a build-up to what might end in a regular civil war, German liberals now warns of a” massive right-wing radicalization ” due to the EU-orchestrated illegal alien crisis – as street fighting and clashes erupt between left-wing and right-wing demonstrators in several German cities.The alien and illegal refugee crisis has led to that right-wing extremists are mobilizing in Germany, warns the German security services BfV.

  Lees verder by……

  http://www.whitenationnetwork.com/archives/63163

 10. Martin van Wieringen

  JanB, jazeker over deze rellen hierover wordt veel verzwegen. Afgelopen jaar was de topper dat 300 tot 600 Arabieren massaal vrouwen hebben aangerand tijdens een festival in Chemnits, Duitsland. Wat hiervan klopt is dat weinig hierover is bekend gemaakt in Duitse media.

  Lees meer en blader gerust eend door deze website wat zoal in Duitsland speelt.
  Duitsland Archieven|Pagina2 van 10|SCEPTR
  https://sceptr.net/category/buitenland/europa//duitsland/page/2/?filter -by=popular

  Deze rellen die uitlopen op een grootschaalse burgeroorlog in grote steden is door vele sieners voorspeld.Het is het voorspel tot ww3 volgens de profeties. Zal hierover later wat meer schrijven over de komende wereldoorlog in profesie in verhouding tot siener Rensburg en Johanna Brandt.
  Tot nu toe loopt het scenario zoals voorspeld.

 11. Adriaan ek dink die kans dat die vure uit die graf visioen op iemand anders as Mandela betrekking kan hê skraal is. Daar was wel ná sy dood wydverspreide stakings en opstande. Is daar nie reeds Afrikanerboere tot by die ewenaar nie, m.a.w. is hierdie visioen dat die vyand teurggedryf gaan word nie reeds op hierdie manier bewaarheid nie?

  Hoe handhaaf jy jou kultuur waar die tedens is, en waar oorlog dit nie gaan verander nie, dat die persentasie Europese afstammelinge al minder in Afrika (en ook wêreldwyd) raak? Orania bied een alternatief en ek dink Carel Bohoff Jr se benadering eenvoudig is dat dit beter is om vriendskaplik as vyandiggesind teenoor mense van ander kulture te wees.

  Was die FAK nie ook juis ‘n sameflansing van meer as 300 landswye kultuurvereniginge nie en moet daar nie eerder soos in 1918 ‘n gees van samewerking en nie een van verdeeldheid nagestreef word nie? Ek sien die CVO-skole se slaagsyfer in 2017 was 100%… Hoe vergelyk dit met Ladismith se privaatskool? Is daar ook ‘n CVO-skool?

  1. Siener het gesê daar slaan vure om die graf uit en dan verskyn daar “nakende mense”. M.a.w. met daardie begrafnis moet ons reeds van ALLES gestroop wees, ook ons grond, soos wat Rammetjie-uitnek-Phosa nou belowe. Ek sien hy sê ons sal dan “terug in die tuin van Eden wees”. Hy moes dit seker by broer FW gehoor het, want dié het jarrre gelede al, kort nadat hy sy hoed gevat en verkas het, laat hoor hy en sy Eva, askies, ek bedoel sy Evita, bly nou in die Paradys. En dis net ons balhorige, stiksiende “Nee-stemmers” wat nog hier buite sit en kerm!

   Met Mandela se begrafnis was die “kaal gestrooptes” ook nog maar yl gesaai. Siener gee vir ons ‘n mooi beskrywing van die toestand wat toe nog geheers het: “Ag, my volk vermeng so baie. Hulle praat nie meer die taal van ’n Verbondsvolk nie. Ek sien die tyd word min, die Volk is afvallig. Die leiers lief vir plesier. Daar is twee soorte mense: dié met geld en mag, en die wat honger ly, weer soos in die Woord — swaar pakke word saamgebind en op die skouers gelaai van die wat ween. Die ander deel van die land eet en drink, hulle oë peul uit van vet…”

   Wat Carel Boshoff se handevat-sprokie betref: Staan daar nie geskrywe jy mag geen ooneenkoms of verbond met hulle sluit nie?

   Ten slotte, ons het al 2 000 gelede gehoor daar sal nooit “samewerking” wees nie, want: “Ek het nié gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.”

   Nee, my vriend, dis VERDEELDHEID en vasbeslote oorlog en verwoesting totdat Hy weer Kom!

 12. Kyk tog net na die Orania Beweging … Beweeg ‘definitief’ in die ‘regte’ beweging … Ben beweeg seker saam … Vermeng, verbroeder en wat is volgende …? Word wakker ! Voordat dit te laat is, Bennie!
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drie_verteenwoordigers_van_die_kommissie_vir_die_bevordering_en_beskerming_van_die_regte_van_kulturele,_Godsdienstige_en_taalgemeenskappe_het_op_23_November_2009_op_Orania_besoek_afgel%C3%AA.jpg

  Horie Bennie (jy dink mos jy is Die Ruiter in Swart) … Vergeet maar van jou Gratis Bouer Konsep. Dit gaan nie werk nie. Ons Vader gaan die Gratis Bouers VERNIETIG! Die CVO Gratis Bouer skole saam met die Gratis Bouer Curro skole, saam met die ander Afrikaanse Gratis Bouer privaatskole, saam met die staat-skole wat nog deur die Gratis Bouers beheer word daar vanuit die lapa … Julle gaan nog julle gatte sien! Julle wat julle godjies 100% grootmaak vir julle Illuminati/Gratis Bouer/Swart Pous meesters. Julle en julle klein godjies gaan julle, gatte nog saam sien!

  Ry maar lekker in jou groot lorrie, saam met jou godjies, en bly maar lekker daar in jou Toskaanse paleis, saam met jou godjies. Julle en dit alles sal alles nog tog niet gaan!

  Julle gaan julle gatte 100% sien! … Sonder ‘n spieël!

 13. (1)

  Weereens mooi raak geskryf, JB.

  Die hele Godverlate Suid-Afrika is VROT van die vervloekte Afrikanerbond-gemors, en dan noem hulle hulself kamstig “Christene”… Hahahaha…!

  Op die fotos (CVO privaatskool) sien mens ook vinnig daardie patetiese domg*t Afrikaner rugby-afgodjie raak. So tipies belaglik.

  En terwyl hulle (soos ou Afrikanerbonder Ben wat hier onderlangs sluip) natuurlik al ewig neul oor hoe die Blankes die Swartes (as “naastes”, “broers” en “medemense”) moet “aanvaar”, “akkommodeer”, “verdra”, ensovoorts, – sien mens nie eers een ou “geliefde swart naaste” dáár in hulle privaat (CVO) skole nie. Waarom nie, hmmm ou Ben ? Perdalks weereens ‘n kwessie van “do as I say, don’t do as I do”… of hoe ou Ben ? – Of liewer : “Hier op aarde laat ek nie toe dat ‘n naturel langs my in die Kjerk staan en halleluja sing nie, maar eendag, dáár bo in die jimmel, dán gaan ek en my mede-gelowige boggom-broers heerlik langs mekaar staan en halleluja sing…” …nê ou Ben !

  Tipiese opperste twee-gesig Afrikaner kerk-skynheiligheid ! Dikkop-skuim ! Afrikanerbond vuilgoed van die hel !

  Soos ek voorneem genoem het : Ook beheer en bestuur hulle die hele regse front – so te sê almal. Groot besighede, groot geld. Noem maar op :

  ABSA, AFGRI, Afriforum + AfriSake (Solidariteit), Afrikaanse Sakekamer, AgriSA, ATKV, Afrikaanse Taalraad, Curro, CVO, DSTV, Erfenis Stigting, FAK, FEDSAS (Unie van Beheerliggame – skole).

  Nota oor FEDSAS : Gaan kyk maar : So te sê in elke vooraanstaande Afrikaanse staats-skool pryk hulle groot “hero” FW de Klerk se gevreet iewers teen ‘n muur in die voorportaal of in die skoolkantoor, en jy kan maar wéét dat die skoolhoof ook ‘n groot Afrikanerbonder is.

  Vervolg…

 14. (2)

  Die res van hulle (o.a.) …

  FW de Klerk Stigting, Landbou Unies (almal), NEDBANK, OBARO Groep (Boerdery Koöperasie Maatskappy), Orania Beweging, Maroela Media (Solidaritiet), Naspers, Omnia, Oranje Kas, Ou Mutual, Jou Plaaslike Gemeenskaps- Polisieërings-Forum, Radio Pretoria, Rapportryers, Redenaars (skole), RSG, SASOL, SANLAM, Solidariteit, Swartkruit Skieters Vereniging van SA (BPSU, OBATEX), Verkenners, VF-Plus, Voortrekkers, Vryburgers, Gereformeerde Kerke (almal), APK, Hervormd, ens…

  Die Eiendomsagentskap -en Versekeringsmaatskappye (en hulle verkoopsagente) is op ‘n streep deel van die Vrymesselary en/of die Afrikanerbond. Versekeringsverteenwoordigers (agente) is meestal ook informante van die Afrikanerbond, Vrymesselary, en is gewoonlik ook opgeleide informante vir die intelligensiedienste, insl die polisie se MID eenheid (wat ook deur die AB beheer word). Onder hulle is talle agents-provocateurs. Bly weg van hulle af.

  Die meerderheid (o.a. DA stemmer, Anus Buchan aanhanger, ens.) wit samelewing van SA is (tot op die been) sekerlik van die mees linkse, siekste, laagste, verraderlike en laakbaarste in die wêreld, Siek-sleg verby. Daarom het hulle ook die kriminele swart verdrukker-regering gekry wat hulle VERDIEN (lees Joshua 23).

  Ek het geen meegevoel met/vir die wit drek-skuim van Azanië nie. Hoe vinniger daardie spul vuil linkse gelykheid-preker rasvermenger Azaniese K-boetie witnerf gemors uitvrek – hoe beter. Hoog tyd dat hulle geliefde hordes barbaarse “swart broers” hulle summier omsingel, hulle oorweldig en hulle op strepe uitmoor. Dit sal immers bekend staan as “Poetic Justice”.

  /

 15. In die artikel word die 22 man van die Boeremaglokval genoem. Een van hulle is my man, Wilhelm, wat opgestaan het vir die Boervolk en sedert Desember 2002 in aanhouding is, dis 15 JAAR. Teken asb die petisie dat u amnestie (presidensiele kwytskelding) vir die manne ondersteun. Die skakel na die petisie is te sien op die voorblad van http://www.boervin.org.

  1. Dankie Riette. Ons maak so. Ongelukkig ken ons ook die Boerehaters en ek weet nie of daar in hulle siellose harte enige genade sal wees nie. Maar kom ons kyk Boontoe. Daar is altyd hulp! Dra asseblief ook ons groete en gebede oor aan Willem, Johan, jou skoonpa en al ons manne wat bereid was om op te staan vir ‘n volk wat hulle vandag vergeet het. En aan jou persoonlik, asook die ander pioniersvroue en moeders van daardie mannne, wil ek eerstens net ons profeet se woorde aan julle oordra:

   “Ons mans het ook swaargekry, maar ons vroue het die meeste gely … en hulle is ook meer standvastig in die geloof as die mans.”

   Aan die einde van die 2de Vryheidsoorelog het ‘n oud-stryder wat na sy terugkeer uit Bermuda verstom gestaan het oor alles wat sy vrou en twee dogters vingeralleen op sy verwoeste plaas verrig het. Die woonhuis is herstel; die landerye geploeg; ‘n vrugteboord aangelê en uit die kraal het ‘n bees gebulk.

   “God alleen weet waar hulle die krag, moed en deursettingsvermoë vandaan gekry het! Ek weet nie…” het hy gesê, en toe bewoë bygevoeg: “Ja, alles is nog nie verlore nie, solank ons nog ‘n moeder en kind het wat ons Skepper in die oë kan kyk, is daar hoop vir ons volk. En sowaar as ek leef, waar ek ooit weer ‘n moeder of haar kind mag raakloop, sal ek ‘n oomblik stilstaan en my hoof buig omdat ‘n sigabare engel van hierdie wêreld my pad gekruis het…”

 16. Ja Anti-Liberaal , op die fotos langs daardie rappie-godjies, die ‘schemer’ afrigters. Wat ‘n spul ‘chancers’. Soos jy sê, tipies belaglik maar hulle dink dit is nét die ding … die ge’scheme’ry. Kyk net hoe lyk hulle …! Groot ‘MENERE’! Ou Ben se tjommas … Of soos daardie Kruger Prokureur sal sê: “My universiteit-jagvrinne …” Wat ‘n spul kloakas!

  Al wat hulle na skool kan sê: “Wasie bôl? Huh? Huh? Wasie bôl? Huh? Paasie bôl man!” BELAGLIK! Hulle aspireer na die springboggems. Soos Ben … Sal saam met die gedaantes djôl. Makie sakie. Van Bokkie-rappie na springboggems … Of altans so dink hulle, want hulle almal se godjies ‘gaan mos springboggems word …’

  En al die ander dinge wat daarmee gepaardgaan … Na wie word die pawiljoen vernoem? En wie het die lapa geskenk? En watter groot ‘MEESTER’ vertel die afrigters waar sy godjie SAL speel! En die ergstse van alles … Oe! Oe! Oe! Dit gaan ek nie noem nie … Te intiem … Wat maak die professioneles met die professionelinne en andersom, en so aan, en al daai …?

  Ja nee kyk, alles al gesien en gehoor. Om die spul soppets se eie Illuminati-Gratis Bouers ‘buzz’woorde te gebruik … ‘Seen it all. Got the T-Shirt.’

  Nog erger … Verwoeste huisgesinne deur al die intieme dinge. Skeisake. Vroue wat hulle daarna oorgee aan die rooiwyn en so vinnig as moontlik ‘vertroosting’ soek by al wat te vinde is. By onderwysers, ander ‘manne’. Maak ôkkie sakie. Die kinders, die kinders, die kinders! Hartseer! Almal in die skool weet ook van al die dinge. Die ouers, die onderwysers en al die leerlinge. En die ‘manne’ wat aangaan asof niks gebeur het nie … Psigopate. Ag en wat van die ‘personeel se ’sake’ …? Daar in die terreinopsigter se ‘werks’winkel … Boeke vol. Boeke vol.

  Ja, al die dinge; Dit loop hand aan hand. Vra vir Ben.

 17. Aan JanB, ek lees nou weer Adriaan se boek vir die derde keer deur en toevallig het ek op Siener se voorspelling afgekom op die selfde tyd wat jy die artikel geplaas het, so so waar, in die boek boodskapper van God bl 266 se gesig 3des 1918 Wit rassisme is die behoud van die blankedom wat eeue heen deur breinspoeling en oordrewe skuldgevoel onderdruk is, maar volgens Siener sal toeneem oor die hele wereld met rasse skrede toeneem. Dit sluit aan by wat jy geskryf het en ek is seker Bennie huil ogies rooi oor die verwikkeling. ek het n jaar en half sonder werk gesit omdat ek nie met n barbaar n ooreenkoms wou sluit om my te laat gebruik nie, God het bly voorsien en vandag het ek n baie beter werk waarvoor ek gevra het. my advies is Bennie, pak solank and RUN. nie omdat ek so sê nie maar my Vader sê so

 18. En al wat die skoolhoof sê: “Hou op om mekaar soentjies en drukkies te gee. Julle weet waarnatoe dit lei.” ”Moet asseblief ook nie met jou persoonlike klein koelboksie langs die veld kom staan nie, al is net jou godjies se insulien daarin.” – Lagwekkend. Vra vir Ben.

 19. Dankie oom Adriaan. Ek dink die tyd is nou, glo nie die kloof in die ANC gaan nou kan heel nie? Wat CR17 ookal doen, hy kom aan die verkeerde kant uit. Dit kan dalk net hier wees, wat die graf brand. Naak gestroop is ons reeds. Die liberale kapitaliste is nie onse in my pond nie.
  Wat is die visioen oor die 17 en die 7 word ‘n mens? 1 Aug 1914.
  Die behoudende gedeelte van die volk moet nou ten alle koste hul verootmoedig, hul gedagtes en harte slegs vestig op YHWH, Messias en vir leiding van die Afgesonderde Gees bid. Miskien hou ons satan en sy makkers te veel dop en vergeet dan skoon wat ons werklike doel is? Die ewige lewe gaan oor veel meer as volk en vaderland maar vir die getroue volgelinge is dit nog ‘n aardse bonus wat van ons kan beleef.

 20. Ek voel ek moet iets sê oor die NSA se nuwe ” Moses.” Let op hoe dat hy tipiese radikale kommunistiese uitlatings maak, maar dan ALTYD die ” stem van redelikheid ” toevoeg, bv : Grondhervorming moet voortgaan, solank dit nie die ekonomie en/of voedselsekerheid belemmer nie ! Mense het julle al gedink watter TOTALE st®©nt hier gepraat word ? Maar die reënboog-idiote sê : Man, hier is nou die ” president ” wat hierdie land nodig het ! Hy is mos ryk en slim, en sal nooit die land ten gronde rig nie, want dan verloor hy mos ook sy rykdom. En so rasionaliseer die ” slim ” blankes, ons almal net dieper in die verderf in. Maar hou maar vir ” Moses ” dop. Hy is tussen n harde rots, en n baie warm plek. As hy nie vir zuma heeltemal kan ” outshine ” nie, sal hy sy gat baie gou sien. Ek begin al meer dink dat die joodse geldbase wat hierdie land, ( en Zimbabwe ) regeer, is nou haastig vir rasse-oorlog om uit te breek. Maar die blankes moet die ” eerste klip gooi, ” sodat die HELE wêreld op ons kan toesak, en die nare Apartheids-mense vir eens en vir altyd kan uitwis.

 21. “DIE BEPLANDE REVOLUSIE IS AANSAANDE”

  INDERDAAD!!

  Rusland en die OPEC lande het gister besluit om met die verminderde oli produksie vir 2018 vol te hou, dit het van gister af oli prys die hoogte laat inskiet, brent verhandel nou vir net onder $70/vat. As dit nie genoeg slegte nuus is vir die onserdrukte blanke nie dan moet ons ook se dat die Rand teen al die groot eenhede skerp verswak het vandag wat brandstof nog duurder gaan maak.
  SA het maar n 1.1% groei getoon in 2017 en die verbruiker gaan hierdie jaar moet bondstaan om die tekort te befonds.
  Amerika het die laaste vier maande n oli tekort miljoene vatte wat oli verder onder druk sal hou.
  Die wereld bank se verslag wys dat wereld ekonomi vir die volgende dekade in “doom” gaan verkeer.
  Die Rand is letterlik besig om in toilet pappier te verander soos ons sit en toe kyk.
  Dit lyk al meer of die karre wat staan nie meer te ver in die toekoms is nie.

  Gaar op en maak jou voorbereidings!

 22. Martin van Wieringen

  Adriaan,
  Dan, se Siener ‘In Europa staan ‘n man met blauw pak klere en wit boordje en kijk hierna toe . “Die blou pak klere en wit boordje”wys hy is ‘n Duitse leier wat ons saak goedgesind is.
  Kort daarna volg die eerste blou brief, en so begin die’tweede staatsgreep’ wat in 2001 met die Boeremag misluk het, schreef Adriaan hierover in Jesaja, Siener en Trump.

  Ben nog bezig met enige navorsing, maar het is vrijwel zeker om die man met blou pak klere uit Siener se profesie te indentificeren als toekomstig leier van het Duitse leger. Dit ‘Wunderkind” is de reddende ‘engel” van Boere mensen en die nieuwe volkstaat.
  Hierover zijn vele profesies hij zou ook noord- Afrika en midden Oosten heroveren.
  Spoedig zal ik hierover meer berichten hier op Vaandel. Dan mogen jullie zelf oordelen of deze man dieman is uit Siener se profesie en kan de reis naar de toekomst aanvangen.

  1. Dankie Martin
   Ons sien uit na jou bekendmaking van die “blou-pak-man”. Ek was vroeër van mening dit kan dalk Karl-Theodor zu Guttenberg wees, aangesien Siener ook gepraat het van ‘n man met ‘n swart hoed (pluiskeil). Karl-Thedor is van adelike afkoms. Ek het iewers gelees dat sy oupa saam met die Boere in die 2de Vryheidsoorlog was. Of dit so is, kan ek nie met sekerheid sê nie. Groete

   1. Martin, kom ons vergeet maar van Karl-Theo zu Gutteberg. Hy het verlede Augustus Merkel geloof vir haar leierskap en daarna te velde getrek teen die regse oplewing in Bavaria. Hy is dus nie eens van “ons” mense nie!

 23. Martin van Wieringen

  Adriaan,
  De heilige Michael wordt vaak geascieerd met de Grote Monarch. Anders ook een associatie met de “Duitse Michael” als karaktersymbool en beschermheilige, vaak wordt afgebeeld , niet met een pluis keil maar met een slaapmuts. In profetie van Daniel wordt hij ook Michael genoemd.
  …”.Ik zag de H Michael met een grote schare engelen neerdalen en de vechtenden uiteenjagen”. Dat zal pas gebeuren als alles in Duitsland verloren lijkt en Derde Wereldoorlog lijken te gaan verliezen..
  Zoals de engel MICHAELverschijnt hij en komt hij verliezende Duitse leger met zijn eigen strijdkrachten te hulp en is de overwinnar van deze Rijnslag bij Keulen (Cologne) Hij vernietigd de Russiche tanklegers en het Moslimleger in een 3 dagen durende veldslag. Waarna hij de hoogste opperbevelhebber wordt van o.a. het Duitse leger.
  Vooraf een zware strijd zal in Europa in het zuiden ontbranden (aanval door Turkije), zich naar het oosten en noorden verbreiden> Wilde scharen zullen Duitsland overspoelen en tot aan de Rijn opdringen.
  Dan als de nood het grootst is, zal de redding komen uit het zuiden; hij zal de horden van de vijand verslaan en Duitsland gelukkig maken. ( prophezeiung eines Kapuziner-Paters uit 1762.
  De woestijnzonen zouden bij Keulen worden vernietigd. Deze voorspelling “Turkenslag”bestaat sinds de middeleeuwen en is algemeen bekend in de ‘Prognostica”opgenomen. Onder de heerschappij van de Turken (klein turken) zullen we dus niet komen.
  Conclusie is dat die man in blauw pak klere geen Duitser is, als hij met zijn leger uit het zuiden komt om Duitsland van de ondergang te redden. Hij is een Oostenrijker!!!!

 24. Martin van Wieringen

  Kanselier Schulz verklaarde een paar maanden geleden dat nu zes jaar geleden zijn ambt als minestir van Defensie van de Bundeswehr moest neerleggen karl-Theodor Guttenberg ” mach wieder Wahlkampf fur die CSU nacd der Plagiatsaffare.
  Guttenberg geboren in 1971 is zijn van een oude Frankische adelijke familie. Monk Adsom uit de 10 eeuw voorspelde; The Great Monarch will be of Frankish descent, large forehaed, large dark eyes, brown wavy hair and an eagle nose. David Poraus deed dezelfde beschrijving over zijn uiterlijk. Mogelijk dat Guttenberg weer mee gaat regeren. Hij is dus nog niet geheel afgeschreven. Toch enige verwarring hierover in de profeties. Sint Cataldus voorspelde; “The Great Monarch will be in war till he is 40 jears of age; he will at length lay down his crown in Jerusalem”. (Prophets and Our Times p. 125 ).
  Hij zal dus tot zijn veertigste oorlog voeren. Gaat bij Guttenberg niet lukken, die is bijna 50 jaar.
  Maar hij kan wel de man zijn uit de profetie over de Boerenkeizer van Bernhard Rembold 91689-1783)
  “hij ( de Boerenkeizer ) zal een jaar en een dag regeren. Die na hem de kroon draagt zal de man zijn op wie de wereld lange tijd gehoopt heeft. Rembold vertelde verder ” At that time France will be divided. The German Empire will select a simple man as the Emperor. When this Emperor of Germany flees for his live a man who carries his crown for him will be the man the world has long expected,
  Dit zou gebeuren na de slag bij Keulen zal hij de Duitse dragen In 1488 Lichtenberger ook dat de kroning van de Grote Monarch als Keiser na de slag bij Keulen (Cologne) zou plaatsvinden.Dus er zijn twee personen betreffende de profetie van Siener hierover.

 25. Martin van Wieringen

  Diegene die beter past als de man met licht golvend bruin haar en adelaarsneus en grote ogen zou mogelijk Sebastian Kurtz met een leeftijd van 31 jaar. Als bondskanselier zou hij met het Oostenrijkse leger de Duitser te hulp kunnen komen om de Rijnslag bij Keulen om daarna bevelhebber te worden ook van de Duitse Bundeswehr.
  https://www.thetrumpet.com/16364-austrias-new-king https://thejacksonpress.org/?p=76852

  Over de duur van de ww3 wordt 3,5 tot 4 jaar gezegd. Hiermee kunnen we een tijdlijn voor Europa uitzetten als Kurtz geboren op 27 aug. 1986 in 2026 40 jaar zou worden. En met verkiezingen in 2020 de Duitse bondskanselier gaat regeren als de keizer van 1 jaar en 1 dag om daarna te vluchten. volgens profetie zou winters Praag begin Februari.verwoest worden en de slag gedurende de Drie Dagen Duisternis bij Keulen eind Februari/ Maart zou plaatsvinden opmerkelijk dit rond de tijd van de geelperskeregen. De 3 dagen duisternis kan niet worden gezien als atoomoorlog maar meer als een grote natuurramp die wereldwijd plaatsvindt. Belangrijkste jaar voor verandering en revolutie zal 2019 zijn.
  De ondergang lijkt in Europa te beginnen, ook zoals Siener heeft gezegd; Europa gaat vooraf.
  Het begint met een economische ramp die snel gevolgd door een migrantencrises en een grote burgeroorlog. Deze is nog aan de gang als de Derde Wereldoorlog uitbreekt.
  Zo verteld Katharina aus Otztal 1883-1951. Es komt noch einmal Krieg. Ein 3 Weltkrieg anfangen tut es langsam. Es geht doch noch weiter. Es geht viel langer abwarts, as die leute zuerst meinten. Es ist Spatsommer , das Korn schon reif, dan kommen sie, ganse horden uberfallen alles. Sie bringen um, was sie erwischen. Einheimische (migranten) aus den Dorf laufen mit jenen und plunderen, morden und rauben genau so.

 26. Martin van Wieringen

  Is 2018-2019 het begin van de grootste financiële crisis ooit?
  Siener voorspelde ook dat er zo’n crisis voorafgaat met hyperinflatie voor de rewolusie komt.
  Zodra de crisis in Europa losbarst ontstaat een totalitaire EU-staat, waarin gezondere financiële landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk, en Finland permanent honderden miljarden euro’s zullen moeten blijven storten naar failliete landen als Italië, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Portugal door hun bankroet.
  De komende crash/crisis zal iedereen treffen en staatschulden zal doen exploderen, en Nederland en andere noordelijke landen vermoedelijk over enige jaren totaal berooid en leeggezogen zal achterlaten.
  Siener Rensburg zegt hierover ; In het noorde van Europa staat een dam, die loopt leeg naar het zuiden.
  Prophecies 1812-1873 “before the war breaks out revolution will break out in Italy almost at the same time as in France. England too, will have much to suffer”.
  Werdenberg 1994; “Der ekonomische und geld politische Bankrött wird vor den Burgerkriegen kommen und problemlos in den Dritten Weltkrieg münden.
  Irlmaier 1959; ” Es herscht eine hohe inflation. Das geld verliert mehr und mehr an Werte. Bald folgt die Revolution. Dan überfallen die Russen über Nacht de Westen”.
  Múhliasl 1825 ; Ein gar strenger Herr wird kommen un den armen leuten mit steurrn die Haut abziehen.
  DER WIRD AUCH NICHT LANGE REGIEREN, denn wenn das alles eingetroffen ist, dann kommt das grobe Abräumen.
  Dit is opnieuw een profetie dat de sterke man van Duitsland de laatste leider is (die 1jaar en 1 dag regeert.

  THE RISE OF A GERMAN STRONGMAN
  https://www.thetrumpet.com/16575-the-rise-of-a-german-strongman

 27. Die woord: APARTHEID wordt door de hele wereld gezien als een absolute vloek-woord. Een woord wat besmet is en waarvoor een blanke zich moet schamen. Het tegenovergestelde van een vloek-woord is, een zegen-woord. En ja, APARTHEID is voor mij een zegen-woord. Apart betekent: heilig. Dus apartheid betekent heiligheid. Apartheid zegt voor mij dat volken afzonderlijk van elkaar leven, zich niet vermengen en geen contact met elkaar zouden moeten hebben. Want uit rassencontact volgt noodwendig rassenvermenging. Dus het beste is dat elk volk zijn eigen grondgebied zou hebben. Maar de geschiedenis heeft al uitgewezen dat dit niet zal gaan werken zolang er destructieve mensen op aarde leven die uit zijn op macht en wereldregering. Daarom heeft Yahweh beloofd dat de aarde gereinigd zal gaan worden en bewoond zal worden door één volk wat Hij uitverkoren heeft. Één volk waarmee Hij een verbond gesloten heeft. Één volk wat hij gezuiverd heeft, wat komt uit de smeltkroes, wat zuiver gebleven is, recht van aard met een apartheidsgeest in zich.
  Moet jou nooit schaam voor APARTHEID!!

  Psalm 37: 9 Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die Yahweh verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. 10 En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. 11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede. 22 Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. 29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. 34 Wacht op Yahweh, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de aarde erfelijk te bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid

 28. Hier volg ‘n lys van ‘koloniale’ name. Vir die wis en die onwis, noudat ‘alles’ ‘koloniaal’ op die tafel geplaas is:
  Oliver, Reginald, Walter, Nelson, Jacob, Cyril, Blade, Ace, Julius, Jesse, Winnie, Alfred, Albert, Sydney, Steve, Desmond, Chris, Robert, Albertina, … En nog.

  Van name gepraat; Insake Riette Pretorius se kommentaar hierbo – Daar is seker iemand, iewers wat ‘n naamlys het van dié wat Die Boeremag geprovokeer het om aan die aksies deel te neem. Van dié wat onskuldige burgers gewerf het onder vals voorwendsels. Van dié wat hulle aangemoedig het. Die ergste is die Boeremaglede wat staatsgetuies geword het …
  Gaan lees by:
  http://boervin.org/die-huidige-situasie/

  1. Johan hier is ‘n voorlopige naamlys van verraaiers en meelopers wat in die Boeremagsaak (Prjek WACKO) hulle medevolksgenote skaamteloos vir ‘n Judasloon geslag het:

   Kolonel Louis Pretorius. Kolonel Roelf Venter. Kolonel Manie van Staden. Superintendent (luitenant-kolonel) Riaan van Schalkwyk. Direkteur Roos van Misdaadintelligensie-eenheid (‘Mdi’). Dis was die ‘projek’ wat die Boermagsaak moes dryf. Direkteur (later generaal) Mark Hankel. Superintendent Alfons Theron. Kaptein ‘Kuifie’ Fouché. Superintendent Jan Meyer. Tollie Vreugdenburg, die hoofondersoekbeampte (met sy Judasloon het hy vir hom ‘n plaas gekoop). Sy gesagvoerder was kolonel Louis Bester. Luitenant-Kolonel ‘Tollie” Vreugdenburg. Kolonel Eugene Pitout. Kenny Bouwer van Korrektiewe Dienste.

   Regter Eben Jordaan. Advokate Paul Fick SC, Dries van Rensburg, Pieter Luyt, Phillys Vorster en Elivera du Plooy.

   Johan Smit, alias JC Smit, met hanteerder kolonel Louis Pretorius. Pretorius wou ook vir Adriaan (At) Van Wyk, een van die latere beskuldigdes in die Boeremagsaak, as beriggewer werf, maar hy het geweier. Pretorius het toe opdrag gegee dat valse bewyse van kriminele oortredings teen At Van Wyk gekry moes word en dat hy op die een of ander manier met die Boeremag-ondersoek verbind moes word.

   Hulle kon niks konkreets regkry nie, en het toe volgens JC Smit, oor At van Wyk in verklarings gelieg net om hom valslik te inkrimineer (te ‘frame’). André Storm van ‘C’ Max gevangenis.

   Jannie Smuts (hanteerders Riaan van Schalkwyk en ‘n polisieman bekend as ‘Strys’. Alex Rakow. Raymond Hayes. Kolonel Werner Smith. Kolonel Miranda Loots (Deon se vrou). Sersant Sam Theron. Otto Gerner. Henk van Zyl (destyds ‘n boer in die Bethlehem-distrik).

 29. Die plundering van winkels deur malema-terroriste, moet almal in hierdie land laat pen-regop sit ! Die media wat alles op hulle liberale manier inkleur, moet liefs geïgnoreer word. Die feit dat daar geen bloedvergieting was nie, gee die hele aangeleentheid n soortvan ” karnivaal” atmosfeer, nê. Ek het selfs n reënboog-idioot gehad, wat openlik kant gekies het teen die winkel wat so ” onsensitief ” kon wees ! Mense, wat ons hier gesien het, was Uhuru op klein skaal. Die feit dat geen winkel-sekuriteit, of polisie, of blitspatrollie, of weermag enigiets aan die barbare kon/wou doen nie, spreek BOEKDELE ! Daar was nie eers n privaat ” Rambo ” wat iets kon, of wou doen nie ? Ons praat hier miskien van n keerpunt wat in hierdie land bereik is. Kyk maar mooi na die videos van die verwoestende barbare. Hulle gaan net so kom vir die blankes se huise, besighede, plotte en plase. Maar daar gaan een belangrike verskil wees nl. Die vrouens gaan deur veelvuldige groepe verkrag word, en miskien nog met hul lewens betaal. En soos altyd, sal die polisie die situasie DOP HOU ! ( Hulle sal waarskynlik help met die verkragtings, en om buit weg te dra ! ) Voorwaar, hierdie jaar het op n baie ” hoë noot ” afgeskop, nê.

 30. Adriaan Snyman, die gespuis wat jy hier uitgewys het, het seker lekker gelag toe hulle die naam ‘WACKO’ uitgedink het vir die VERRAAD-projek. Dié wat REG is, is mos ‘WACKO’ …

  Jy weet, ek weet nie wat om te sê oor die BOOSheid nie. Daar is ‘n Engelse ‘Pay-Day’ … Daardie dag, hy kom.

  Dit is goed dat jy die name hier aangeteken het. Dit is nou hier by Vaandel op die rekord geplaas. Vir dié wat wíl sien. Soos ou Bennie, alias Ben van CVO-faam byvoorbeeld.

  Ons sal die name onthou …

  Ek sit nou so en dink; Hierdie selfde perde gaan ook volle voordele kry wanneer dié wat solank die manelpakke afstof, soos jy hulle noem in jou boek, aan bewind kom. Doringbos soos Suidlanders hulle noem. Hierdie skuim van die aarde het die Manelpak-Afstowwers se vuil werk vir hulle gedoen. Alte gretig, vrywillig en nogal met plesier nog boonop.

  ‘Pay Day’! Hy kom!

  Soos ‘n vriend van my gesê het oor sy gewese hou-vrou: “Die wiel draai!”

 31. Adriaan, dankie vir die bekendmaking van daardie verraaiers se name ! Ek hoop maar net dat nie een van hulle, hulle self op n stadium as n Boer gesien of voorgestel het nie. Hulle afrikaanse name, is al erg genoeg, vir enige patriotiese blanke om te verteer. Wat opval, is dat hulle soos n klein afsonderlike ” weermaggie ” gefunksioneer, en opgetree het. Watter kans sou enige iemand gestaan het teen so n oormag ? Maar kom ons wees maar eerlik. Hulle was UITERS suksesvol gewees, om alle regse weerstand in hierdie land lam te lê. Want niemand vertrou vir niemand meer nie. Maar daar is ALTYD n positiewe kant ook nl. Die ware patriotte is gedwing om ondergronds te gaan, en BAIE versigtiger te wees. Ook funksioneer hulle in baie kleiner, hegte groepe, en kan dus nie maklik binnegedring word nie. So die verraaiers, met hulle swart base, sukkel deesdae seker baie, om geld vir hulle salarisse te kry. Hulle sal nog uitgespoeg word, deur daardie einste base, wat hulle so mooi op die skouer geklop het. Soos wat die jode die sogenaamde duitse ” oorlogmisdadigers ” vir dekades gesoek, en gestraf het, sal die Boerevolk ook maak. Die amerikaners noem hulle ” Bounty hunters. ” Teen GOEIE betaling, sal Boere wat hou van avontuur, en rondreis, hierdie uitvaagsels gaan haal, enige plek in die wêreld. Die opdrag sal eenvoudig wees nl. Bring hulle terug, LEWENDIG, OF DOOD ! !

 32. Die oefen vir die finale rewolusie is aan die gang. Die werklose impies is kwaad want die polities meer geld gesinde CR gaan hard probeer om in Davos geld te bedel vir die sh++hole. Die angs dat die grond gryp dan weer uitgestel gaan word maak hul mal. CR is tussen twee vure, een kant soek hy geld by die, wag daarvoor, WITMAN! En by die huis moet hy die onsedelikke werklose vuilsiek parasiete probeer sus. 17 Jan 2018, Overvaal Vereeniging word ‘n rasse oorlog agv Taal beleid. Die EFF en ZANC betoog! Afrikaanse skoliere word terug verwelkom op die 1e skooldag van 2018 met brandende bande, rubber koeels en skok granate agv Afrikaans, maar natuurlik is hul ook blank. Gaan dit oor ras of taal? Willst du zu meiner Schule kommen? Wat de ongeluk gaan julle oor die Deutsche Schule se taal beleid doen? Of sal ons nou in Katlehong gaan vra vir ‘n Afrikaanse skool? Ek sien my Taal verdwyn. Klaar so by UV. Slegte nuus vir die bantoes. Vader het ALLES geskep. Die Adamiet is in Sy ewebeeld spierwit met ‘n minsame regverdige geaardheid geskep! Die Adder het hy met ‘n gesplete tong gemaak. Hy lieg en bedrieg, verdraai en steel. Hy HAAT die witman, al vanaf Adam se tyd tot nou. Als wat die witman het wil hy ook he. Die jaloesie van die swart ras op die wit ras gaan al aan van die begin van die aare af. Slang sal jou in die hakskeen byt en jy sal hom die kop vermorsel, Abel het uit jaloesie vir Kain dood gemaak ens, oor en oor dieselfde verhaal. Slang by Vereeniging! Nou weet ek, iets baie spesiaal wag op ons in 2018! Lig en duisternis meng nie! Die verarmde blankes klop al 24 jaar aan die deur nadat die wit verraaiers hul erfporsie vir die adders gegee het. Reeds twee visioene, en 2018 is nog ‘n baba!

 33. AntSan, jy slaan die spyker op die kop ! Ek hou hierdie Overvaal skool moleste met groot belangstelling dop. Ons weet almal daar moet n ding gebeur wat finaal hierdie land aan die brand steek. En hierby bedoel ek openlike bloedvergieting tussen swart en wit. Of dit gebeur as gevolg van swart op swart geweld, maak nie eers saak nie. Die swart barbare SMEEK die witman vir n oorlog. Hulle soek bloedvergieting op GROOT skaal, en die plaasmoorde kan hulle nie meer tevrede maak nie. Ek kan net nie besluit wat die joodse geldbase presies wil hê moet in die land gebeur nie ? Soek hulle burgeroorlog tussen swart en wit, omdat hulle glo die blankes sal sommer gou-gou uitgewis word, of kyk hulle vanuit n ander hoek. Byvoorbeeld deur die barbare los te laat op die blankes, kan hulle die barbare se bloeddorstigheid bevredig, en hulle weer onder beheer kry, om goeie slawe te wees ? Miskien is die Overvaal skool die katalisator wat wat nodig is om blankes tot aksie te dwing. Persoonlik glo ek die barbare gaan daardie skool teiken, en aanhou moeilikheid maak totdat die skool totaal verwoes is. Al neem dit n hele jaar. Skielik dink ek aan Siener se woorde wat miskien gladnie verband hou nie, maar ? ? Die slang lig sy kop in Vereeniging !

 34. Dirk, as ek mooi daaroor nadink, oor waarom daar reeds 24 jaar moes verloop en waarom Wacko nie suksesvol was nie, dan kom die gedagte op dat ons toe nog die wereld teen ons gehad het. Nou na 24 jaar is hulle net so oortrek van die peste. Rassisme neem toe, wereld wyd. Ek dink as ons nou gaan skoonmaak gaan ons geen teenkanting kry van die eerste wereld nie. Afrika is ‘n gemors, technologie het baie gevorder die laaste 24 jaar en die adders se gedrag ontbloot. In die nuus Zim wat gereedmaak vir emmer bloed. Daar was visioen oor ‘n trein uit Zim met soldate wat op ons skiet. Ek hoop CR kry op sy herrie by Davos. Ek hoop Kaapstad se water krisis hou aan totdat die kerk erken, die huwelik tussen moffies is teen Vader se Grondwet! Kaapstad is die moffie hoofstad van die wereld. Ek hou ook die VSA se teenwoordigheid op die Siriese grens dop, Rusland ontevrede hieroor. Noord Korea is nie betroubaar nie. Hou die winter Olimpiese spele dop? Tog, die dinge wat ek nou hier genoem het is in mense se hande, maar Vader beheer die ellemente, die wind, die reen, vulkane aardbewings ens. Ek glo beslis dat Hy ons hier geplant het, met ‘n doel. Ons moet deur die swaarkry blymoedig bly, die Skepper het vir Hom ‘n afgesonderde volk geplant hier. Dit is ons loon, al is dit in die Nuwe Jerusalem eers. Dankbaar dat ons Sy kinders genoem word en dat ons geloofs ligte skyn. Net die nederiges en verarmdes het oorgebly nadat die liberale kapitaliste die land verlaat het oor die afgelope 24 jaar. Al waaraan hul kan vasklou in geloof. Die oorblysel was die “armes” voor 94, nou werkloos, dakloos en voel soms hopeloos, dan bid hul en kry moed. Die satan se “plan” misluk. Dit was vanaf dag een verdoem om ons in een ras pot gooi en te dink ons gaan geld en wereldse mag aanbid.

 35. Martin van Wieringen

  CIA analyse: 2020 burgeroorlog in Duitsland. Het Duitse blad Zeit onderschrijft het CIA verhaal dat Duitsland op de rand van een burgeroorlog staat met 20 miljoen moslims in 2020.

  Economen verwachten rond 2020 een financieel-economische megacrisis in de Europesche Unie.

  https:/wwwjdreport.com/economen-verwachten-rond-2020-financieel-economische-mega

  Duitsland; 55miljard euro per jaar voor massa immigratie van miljoenen moslims. Eigen volk kan verrotten, miljoenen Duitse gezinnen en bejaarden (ou mense) in diepe armoede.

  Die Duitse media berig dat kommer bestaan in die land dat die anti-regering groep met sterk nasionalistische neigings, met 56% tot 15600 lede gegroei het.
  Veiligheidsdienste het glo hulle kommer te kenne gegee dat die “Reichsburger army” se aktiwiteite kan lei tot uitgebreide aanvalle in die land.
  Die media beweer dat die verregse beweging besig is om ‘n vol waardige weermagte ontwikkel, lede van die beweging een of meer wapens bezit en hulleself “gereed maak vir dag X “.

 36. Goeiedag almal. Hier by die kusdorpies in die Kaap het onlangs ‘n nuwe ding kop uitgesteek wat my met ‘n gevoel van donker voorboding gelaat het.
  Die ingang / uitgang roete word deur duisende toi-toiendes versper wat die inwoners dan vasgekeer hou in hul huise, geen in of uitgang nie.
  Dan het ek ook pas ‘n artikel gelees dat Eskom die land se ekonomie in duie kan laat stort voor Davos, dit is einde Januarie.
  Teen April is dit dag zero waar geen water meer beskikbaar sal wees in die krane in die Kaap nie, behalwe vir hospitale.
  Wil net graag hoor wat Siener van die Kaap gesê het, indien daar enigiets is, want dinge gaan nou met ‘n snelle pas afdraend. Baie dankie, tot weersiens.

 37. Hier is die skakels vir my vorige kommentaar. Dit lyk na twee groot krisisse waarvan niemand kennis neem of dit ernstig opneem in my area nie.

  https://www.netwerk24.com/Sake/Energie/eskom-kan-sa-se-ekonomie-in-duie-laat-stort-20180118

  Gigaba sê die tesourie het nie die geld om Eskom te red nie.
  Eskom is R5 miljard in die rooi.
  Eskom moet oor die volgende 4 jaar R60 miljard per jaar leen om sy bouprogram te voltooi.
  Ekonomie kan in duie stort wanneer die SA afvaardiging terugkeer van Davos (23-26 Jan)

  Dag zero 21 April
  Metroraad gaan krane toedraai in Kaapstad. Dit gaan ‘n massiewe uitwerking op besighede hê.
  200 plekke waar 50 liter water per dag aan elke persoon uitgedeel word is geïdentifiseer en in gereedheid gebring.

  https://www.netwerk24.com/Nuus/Droogte/dag-zero-net-50-liter-per-dag-en-geen-omdraaikans-20180118

 38. Goeie dag mense kyk bietjie die twee skakels/links hier onder:

  My Volk slaap en sluimer nog – Te veel bekommerd nog oor sport afgode en kwotas. Maar ons jeug se veiligheid is nie belanrik nie.

  https://www.youtube.com/watch?v=IhZAdkVeHnU ‘We want to see racist parents, not their children’, says transformation leader —
  https://us6.proxysite.com/process.php?d=x5B99FmPCRZLiN7LQFXWwMdJOjQXi39xppqhnQODhtOiHFOlQGcP&b=1

  https://www.youtube.com/watch?v=0yRfimVURZU Betogers val Overvaal-ouer aan (White man you must die, Kill the boer the farmer)

  Dit is as-of hulle mobiliseer oor die land om rasse konflik `n rewolusie uit te lok teen-oor ons blankes.

  Beste Groete Pieter-Jan Van Zyl As ek Storm volg my, As ek sou omdraai skiet my en as ek sou val wreek my. Boer Volk/Voortrekkers se leuse: Net deur Bloed sweet en Trane sal ons nader na ons Vader YHWH.

 39. Ek lees vandag weer op ‘n plek die volgende afgesaagde, vervelige en sinnelose rympie: “Afrikaners moet begin saam staan en opstaan teen hierdie tipe stront. Ek is gatvol om ja en amen te sê …”

  Ha! Ha! Ha! Wat van Die Boer? Saam staan? Saam met die Gratis Bouers staan? Opstaan? Opstaan saam met die Gratis Bouers? Die Afrikaner kan maar saam met die Gratis Bouers staan en opstaan … Die Boer stel nie belang nie. Dankie, maar nee dankie. En die woord “begin” … Siestog! Wil die ou nou eers begin? Sy tyd om te “begin” het gekom en gegaan. Toe hy moes “begin” het, het hy nie. Daardie tyd het hy gesê, “JA! Ons moet nie begin nie!” Nou wil hy “begin” …

  “Ja en amen sê”- Ja, dié het die JA stemmers goed gedoen. JA gesê … in 1983 en toe weer in1992. Duidelik en hard JA gesê. “Moeg vir Ja en amen” . Ja die ou sien na 23 jaar die geJA werk nie. Nou is hy “moeg”. Die JA-stemmers sê nou nog JA. Elke dag oral waar hulle is en kom. Veral by die werk waar hulle JA sê vir BEE en al die ander EE’s. Val in met BEE. Werk witmense uit sodat hulle vir hulle base kan wys hoe die maatskappy nou die BEE punte behaal om nog meer geld te maak. En so gaan hulle aan. Dit is ook hierdie selfde JA-stemmers wat beheer daar in die Kerk en die skool , hetsy model C of privaat. Vra vir Ben. Sê ook JA vir alles wat hulle meesters hulle daar in die Gratis Bouers tempels wysmaak.

  Ja, hierdie geJA haal nou selfs die hoër en magtiger JA-stemmers in … onder andere daar by hulle model C skole waar hulle mos in beheer is.

  Nog ‘n ding oor die JA-ouens … Amen kom nog maar voor dit BLOED. Baie BLOED. Emmers vol. So die JA-stemmers se gemoegery oor amen is voortydig.

  Word vervolg.

 40. Vervolg

  Gratis Bouers en julle JA-stemmer dom mofskape! Onthou ook dit. Julle gaan ook nog ALMAL, ALLES verloor! Net soos ons “beenkoppe”, soos julle ons NIE-Gratis Bouers en NEE-stemmers mos noem. En dan BLOED! Gellings en gellings daarvan. Jy gaan so van de BLOED wees dat jou oë so dik aangepak gaan wees, dat jy nie sal kan sien nie. Maar dit sal ook nie ‘n verskil maak nie want jy sien al vir meer as 34 jaar net mooi NIKS nie. Wil ook nie HOOR nie … Jou ore gaan ook van de bloed wees.
  Maar ons sal julle aanhoudend herinner aan julle JA stem, en dan sal julle dalk eendag (as julle nog lewe) wanneer ons by amen kom, begin sien en hoor.

 41. Ai JB, stadig my maat. Teen hierdie tempo is AL jou vriende weg, nog voor die einde van die jaar ! Maar die NSA se reënboog-snotpot lyk asof hy wil oorkook nê. Dit is asof baie blankes nou eers agterkom dat die ” Titanic ” aan die sink is ? Maar sy het al die ysberg geslaan in 1994. Maar dit was n BAIE goeie skip, wat so lank kon aanhou dryf, nê. Maar daar is nie reddings-bootjies vir almal nie. En ons stuur al vir vyf en twintig jaar noodseine uit, vir ander ” skepe ” om ons te kom help. Maar hulle het gedink ons hou partytjie, en vier net die wonderlike NSA demokratiese wonderwerk wat gebeur het. Nou ja, lyk my daar gaan n geveg wees om op die reddings-bootjies te kom. Die bootjies sê, ” Alleen Blankes, ” maar die swart barbare wil dit nie aanvaar nie. Hulle sê daar is nie meer Apartheid nie. So witman, is jy bereid om te veg vir jou plek op die reddingsboot ? Of gaan jy opsy staan, soos n goeie ” christen, ” en viskos word in die woeste oseaan ?

 42. Ja Dirk Albers, mooiweers vriende, vals vriende, gathappers, rugstekers, geldwolwe, ambisieuses … noem dit, daarmee het ek al te doen gehad. Hoe naïef was ek nie? Seker so, vir omtrent die eerste 30 jaar van my lewe en toe stadigaan begin besef/leer wat nou eintlik hier om my aangaan. Die mense vat ‘n man darem lekker vir ‘n ‘ride’ né. My vader en moeder het my van kleins af mooi/goed laat weet wat die ‘odds’ is tussen ons en die gedaantes. Daaroor was daar geen naíewiteit/twyfel nie. Van kleins af geweet dat die dág nog kom. Ook Die Boer se geskiedenis goed geken. (‘Mind you’, die Afrikaner s’n ook …) Dit was ‘n natuurlike belangstelling. Die dág van lang ysters en Pb … daarvan het ek nog altyd geweet. In gebou in die gene.

  Maar van die groot vyand hier onder eie geledere was ek ‘salig’ onbewus en ek moet erken ek was ook nooit die politieke tipe nie. Van nature het dit my nie geïntresseer nie. Nooit aan verkiesings deelgeneem nie maar toe die 1983 referendum, by die stemlokaal by die Blinde Park, Johannesburg stasie. En later, ek onthou nog met my ouers en een broer aan die 1992 referendum.
  Van “viskos” en “woeste oseane” gepraat, Dirk Albers; Onthou jy nog vir ou Vrot Visskubbe van die ruimwater …? Ek dink julle het ‘haar’ Ruiter of so-iets genoem. Ek herinner my hulle het ‘n verdagte lyk daar tussen die visnette en dobbers so ‘n jaar of wat gelede gevind daar by Vishoek … Miskien, wie weet …
  Ag, dalk het ek te veel Jongspan, Trompie, Jasper, Uile en Mikro boeke gelees … Wie weet dalk is ou Vuil Visskubbe al getroud met ou Vaandrig se Diknek … Van ou Spicata en Poppie nie eers gepraat nie …
  Ons het deur geskiedenis gelewe. Ons het 0⁰ en 180⁰ gesien en beleef. Miskien sien ons die ander 180⁰ ook. En mense soos Adriaan Snyman nog meer geskiedenis.
  Word vervolg

 43. Vervolg
  En andere hier op die forum. Daar is baie interessante stories wat los rondlê. Adriaan Snyman het, en nou moet jy my reghelp Adriaan Snyman, op ‘n tyd daar in Bobbejaansberg gewoon/studeer. Net so effe suid van die plek waar ek skool gegaan het. Die skool daar op die bult … so op die Rand van die Witwaters. Die Engelse skole om ons het ons ‘Crunchies’ genoem … Ons het Wits onluste student in die 70’s met eiers gegooi vanuit die Johannesburgse JMT (Johannesburg Motor Transport – Julle moet onthou Bobbejaansberg was SAP-wêreld) se dubbeldekker trolliebus, se afslaan-ruit vanaf daar bo en agter. Die agtersitplek waar die rokers altyd GEROOK het.

  Ag wat Dirk Albers, ander tye. Die wat nie daar was nie sal nie verstaan nie. Ek is seker daarvan jy het ook baie beleef in jou lewe … Jy moet ons vertel.

  Naskrif. Adriaan Snyman, jy moet ons ook meer vertel oor jou lewe en veral meer oor jou eskapades daardie tyd in Bobbejaansberg. My ‘valley’. Soms is dit die eenvoudige en simpel dinge in die lewe wat groot STORIES maak. Adriaan Snyman, jy was toe mos ‘n jong lat, Wes-Transvaler in die groot STAD. Nou se dae … ‘n Stat.

 44. Snaaks hoe die gedaantes daar by die Overvaal Hoërskool sing: “White man, you must die! Boere you must die!” Nie ‘n woord oor Afrikaners nie.

 45. Daar is op hierdie forum allerhande aannames ens. gemaak oor wat ek sê en wie ek is, wat eintlik vir my irrelevant is. My vraag is eenvoudig: gestel die Duitsers stuur gewere Prieska toe en daar is ‘n kort oorlog, wat DAN? Gaan jy skielik ‘n eie universiteit hê, welvarend word in ‘n onproduktiewe land met ‘n swak geldeenheid ens? Die realiteit is dat Europese afstammelinge, soos in die res van Afrika, ver in die minderheid sal bly.
  CVO-skole lyk my is gestig waar Afrikaners demografies ‘n beduidende getal vorm, en op ander plekke is so-iets waarskynlik te duur. So, in die res van “Afrikaanse” staatskole is daar dikwels ‘n swart-bruin meerderheid en dikwels is van daardie kinders beter studente in Afrikaans as moedertaal wit Afrikaanse kinders. Dan Roodt het onlangs gevra waarom nie meer Afrikaanse privaatskole gestig word nie? Raak van jou bediendes ontslae en knyp die beursie ‘n bietjie toe
  Op kultuurgebied was komponiste bv. in die verlede maar stief behandel, maar deesdae is daar geen staatsondersteuning meer vir diesulkes wat wel ‘n Afrikaanse perspektief wil handhaaf nie. Selfs Orania wend maar bra middelmatige pogings aan.
  Oor die algemeen is daar wel ligpunte soos ‘n SA junior atletiekspan wat die beste ter wêreld is, so iets dinamies is wel in die land aan’t gebeur.
  Siener se profesie van vrede geld vir die hele Suider-Afrika, oftewel gebied anderkant die riviere van Kus; hoe gaan jy jou kultuur handhaaf want nêrens, buiten ‘n paar dorpe dalk soos Orkney, is jy in die meerderheid nie, en ‘n een-man-een-stem stelsel gaan waarskynlik nie binne die afsienbare toekoms verander nie. Siener het ook gepraat van die paar wit beeste tussen die swart beeste…
  Die Vierkleur is dalk ‘n hartsaangeleentheid, en dan is wapperende vlae of afgebakende areas oorbodig.

 46. Martin van Wieringen

  Gaan die reddings-bootjes met blankes naar Europa? Ik woon in Nederland en dat gaat onder water, geloof Suid Afrika is baie beter voor survival, zoals bijna vakantie. Niet toch?
  Na die geelperskereën komt die grote natuurramp; Die Drie Dagen Duisternis. Hierin sterven meer mensen dan in wereldoorlog 1-2 -3.

  Prophezeihungen für den 3 Weltkrieg

  https://www.youtube.com/watch?v=6ENnauTvVvk

  bij 2.50 Sienerse welke oorlog profesie
  15.00 Die Derde Wereldoorlog als waarskuwing naar Countdown tot die eigenlijke natuur Katastrophe;
  Die Drie Dagen Duisternis

 47. Vriende, daar is n video wat die rondte doen wat julle alma hopelik sal kan sien. Dit is met die Overvaal skool-moleste. Daar is n witman wat uit sy kar klim om skynbaar klippe uit die pad te verwyder. Dan begin van die barbare hom met klippe bestook ! Hulle gooi gelukkig mis, en dan klim hy veiligheidshalwe terug in sy motor, en ry waarskynlik weg. Sal van ons slim lesers asb hierdie video ook op vaandel plaas, en hopelik kan almal hierdie RASSISTIESE BARBAARSE AANVAL deur die HELE wêreld versprei. Hierdie voorval het my baie diep laat dink, oor wat EK sou gedoen het, onder dieselfde omstandighede. En ek wil graag my gedagtes met julle hier deel, sodat my moontlike optrede in so n geval, deur redelike, opregte patriotte beoordeel sal word nl. As n Boer, verkeer ek in n staat van oorlog in hierdie land, sedert omtrent 1994. My vyande, kom in AL die kleure van die reënboog, asook swart, wat ons weet NIE in die reënboog te vind is nie. Ek is dus te alle tye gewapen, ( wettiglik ), en het geen probleem nie, om enige mens of dier wat my bedreig, voor die voet dood te skiet. Nou as ek die blanke man in die video was, en hulle het my met daardie klippe raakgegooi, sou ek waarskynlik onder hulle begin skiet het. Maar hier is die ding. Ek sou dan waarskynlik tot volle OORLOG oorgegaan het, en ek sal aanhou doodmaak, totdat die polisie my doodskiet. Ek praat hier van ” waarskynlik, ” omdat mens kan nie so n situasie vooruit perfek beriddeneer nie. Maar een ding weet ek verseker, en dit is, dat ek NOOIT in n NSA barbaar tronk sal opeindig nie. Ek het n Hemelhuis wat vir my wag, en ek is al baie ” home sick ! ” So as julle my nog vir n ruk op die blog wil sien, bid maar net dat Vader Yahweh die barbare weghou van my lyf !

  1. Ek het so twee weke gelede feitlik al my e-posse verloor, asook my Address Book met die lys van persone wat maandeliks Die Vaandeldraer ontvang. Kan die persone my asseblief by info@vaandel.co.za kontak?
   In die proses het ek ook wyle Schalk Jacobsz se besonderhede verloor. As iemand dalk sy vrou Elma Potgieter se telefoonnommer of e-posadres het, stuur dit asseblief vir my. Baie dankie.

 48. Stuur 1 leeu tussen die diere in en almal hardloop weg.
  Hoekom het ons geringe volkie so bang geword?

 49. Ons “geringe volkie” was reeds in 1983 “so bang” om nee te stem in die referendum. So ook in die 1992 referendum. Die Rhodesiërs was ook “so bang” in 1979 om teen ‘majority rule’ te stem in hulle referendum.
  Om eerlik te wees, ons “geringe volkie” is “so bang” hulle verloor hulle rugby, braaivleis, bier, brandewyn, bakkies, lapas, geldjies en joppies. Daarom is hulle “so bang”. Daarom was die Rhodesiërs ook “so bang”.
  Die ironie is dat dit waarvoor hulle “so bang was” juis nou by hulle weggevat word deur hulle juiste JA stemme. So was dit met die Rhodesiërs ook. Hulle het nou al omtrent amper ALLES verloor. Mnangagwa gaan eerdaags begin met die finale ‘mop-up operations’ teen die “geringes” wat daar oorgebly het.
  Van ‘mop-up’ gepraat … Skropborsel lê nog voor vir ons “geringe volkie” wat “so bang” is. Cyril gaan die “banges” nog rou skrop. Ons sien mos hoe Riebeeckrand en Jan Viljoen skole in Randfontein nou oorgegee het aan die druk om Engelse leerlinge in te neem. Overvaal is volgende … en dan die res. CVO en ander ‘Afrikaanse’ privaatskole ook.
  Maar nog steeds bly die “geringe volkie so bang” en klou nog vas aan die materieële. Hulle sal eers ALLES moet verloor voordat hulle nie meer “so bang” sal wees nie. Blanke plakkerkamp is ALMAL se voorland! Jagters, prokureurs, eiendoms agente en Sanlam se polis-smouse ook. ALMAL. Blanke plakkerkamp of veld.
  Jammerlik, maar waar. Ons sal almal deur die proses moet gaan. Stadig en pynlik! ‘n Werker van Venda het jare gelede altyd dié kommentaar gemaakt: “Dis lewe!”

 50. Pierre, ek glo daar is BAIE brawe patriotte in ons Volk. Die probleem is, die meerderheid blankes in hierdie land is dwase reënboog multi-kulti liberale idiote ! En baie noem hulleself nog christene, en/of Israeliete daarby. So nou moet jy besluit of jy bereid is om jou lewe te gee, of in die tronk te gaan sit, om sulke mense te help of te beskerm. Veral omdat jy weet dat jy waarskynlik uitgekryt, en sleggesê sal word, as jou aksies nie perfek inpas by wat die ” heilige ” stuurlui aan wal, dink jy moes gedoen het nie. Net n idioot, of n avontuurlustige ” Rambo, ” sal vir so n skop in die tande aansoek doen. Luister maar wat die ” verligte ” blankes nou nog van die Boeremag sê. ALMAL, is ruggraatlose, ondankbare bli£#@ms, wat self die dood verdien ! Daarom praat ek meer van wat ek sal doen as ek SELF bedreig word. Maar ek moet julle tot versigtigheid maan, om nie die vyand te onderskat nie. Hoewel daar n sterk lafhaard element te bespeur is, moet julle onthou, hulle het ALTYD getalle aan hulle kant. En hulle word gedryf deur bose geeste, wat baie keer eintlik dormand is. Vra maar ook vir slagoffers van plaasaanvalle hoe hierdie kreature opgetree het. Mense wat beskik oor die onderskeiding van geeste, sal vir julle vertel dat hierdie vyande van ons Volk, BAIE versigtig hanteer moet word !

 51. Martin van Wieringen

  Die volkie se aksies is sit en wag, talm en versuim, droom van profesie en magiese toekomstgebeure.
  Die volk is bang voor ‘n klein kaffertje wat uit die aarde, opstaan en tot ‘n magtige kryger nu is uitgroei en ‘n skild en spies bokant sy kop uitsteek.

  Die vijand van nu 45 miljoen swarte en blanke verraders moet je nie onder onderskat nie.
  Hier die maggtige kaffertjies se nuwe wapen en skild. Waarvan die skaduwe dwarsoor die land gaat val.

  https://www.youtube.com/watch?v=wBynafaZbHU

 52. Geagte Mnre De Klerke/BEN wat nie glo in profete nie – (Ek sal probeer om julle almal in mooi Afrikaans te antwoord) Ek hoop regtig julle is nie van die Liberales in gees wat as die Po-po nou binnekort wel die Waaier gaan tref jy nou nie van ons sogenaamde mal mensies se hulp sal vra nie. Die Vader sê hy sal besoeking doen oor die wat oor SY drumpel spring(Sefanja 1:9) die wets oortreders en baie glo nie in die Profeet van sy eie land nie(Lukas 4:24). Onthou ook asseblief die gedeelte waar ons Massias self waarsku en sê dat daar is sondes wat hy jou nie sal kan vergewe nie en dit is as jy in gees vermeng (saam met jou Swart Vriend of Broeder soos in deesdae se Kerke rond dans en slinger en afgod tempels soos die Sport tempels/stadions). Letwel alles die is uit die Ou Vertaling 1933/57 nie die Liberale,Vrymesselaars,Joods -Talmoediese,Nuwe Internasionale Vertaling nie ASB (Matt 12:31 en Lukas 12:10). Julle is ook heel moontlik van die wat as Suurstof diewe gesien word en julle het heel moontlik julle velle gesteel, Julle ry op ander mense se geluk wat julle nie toekom nie want ons is mos nou deesdae beskaaf en om mense soos julle te stenig is mos nou barbaars. Ek glo as julle kinders het sal julle seun heel waarskuinlik skeef wees, soos ñ ou plaas hek met een skanier of vol tatoees en `n gym beertjie en jou dogter sal moontlik nog ñ Julius Malemma trou want hy is mos korrek saam met Zuma in hulle Swart Politeik. Ek glo ook julle soort sal nog gelukkig wees tot die DAG wat die Vader sy Huis se Drumpel Skoon gaan vee maar dan moet julle op jul Drie Enige Sport God (Rugby-Krieket-Sokker) vrae vir Hulp julle sal dan met GROOT skok sien julle is nou alleen in die Somber wêreld. Glo My dit sal nie mooi wees nie. Lank leef my Hemelse Vader YHWEH en SY SEUN YAHWEH-SHUA

 53. Goeie dag mede BoerVolksgenote Let wel ons moet nie ons blind staar aan die massas soos 95% van blamke volk van RSA nie, asseblief wat is jou GELOOF se waarde dan as jy nie glo YHWH is magtiger as enige weermag/massa optog nie. As my voorsate /Voortrekkers met Slag van Bloed rivier moes vol vrees wees vir massas was ons almal vandag net mis in die wind of die ergste n kleurling parlement. Hy YHWH het aln paarkeer in my drome al gewaarsku dat 2/3 (Twee derdes) van blanke volk sal moet sterf (Sagaria 13:7-9). So ongelukkig vir die Sport behepte boervolkie het ons ons self geoordeel deur ons sondes/dade/wetteloosheid. Nie eers n Angus Bakhand sal die verlore volkie kan help nie. Saam met oortreding kom straf/pakslae/dood/vernietiging. Die van ons wat weet is nog altyd veilig (Nog Altydn oorblyfsel sal deur YHWH se hand daar gestel word.) Niemand gaan wat kom oppad is kan keur nie. Ook YHWH se oorwinning is klaar bevestig in die Ewige Apartgestelde Woord. Die wat vol vrees is is die geestelike siekes van die land. Net een medisyne maat die dood kan jou nou genees vir moontlike ewige lewe. Lekker daggie verder Pieter-Jan Van Zyl

 54. In verband met die “Ingonyama Act of 1994”… Hier is ‘n paar ware ware woorde; Om die waarheid te sê, ware woorde in die groter KONTEKS:
  ‘One of the authors of the act, IFP leader Mangosuthu Buthelezi also made his contributions.’
  “You will find the future is still ghastly for us, despite our liberation. There’s this standing point now, black people against other black people.”
  Zulu King Goodwill Zwelithini has warned that any attempts to take away the land under the trust will result in what he terms as “all hell will break loose”.
  http://ewn.co.za/2018/01/25/all-hell-will-break-loose-warns-zulu-king-over-land-issue
  http://ewn.co.za/2018/01/24/kzn-amakhosi-discuss-report-on-land-owned-by-ingonyama-trust

  Ja, alle hel wat gaan losbars …! Die dinge val in plek … Gepaardgaande met dit; ‘n ‘Dingaan’ wat maar net nie van die stoel af wil opstaan nie … Gaan hy van die stoel af op hierdie Zoeloe-grond-wa spring?

  Die gedaante van Venda gaan sy pote vol hê …

  Nee kyk my maters, hier word ‘n stuk/kie van Siener se inkleurboek prentjie vir prentjie vir ons ingekleur. – “ghastly”, “all hell will break loose”

 55. Hierdie Ingonyama Trust en die Retief-Dingaan-Traktaat van 4 Februarie 1838… Nou ja, my maters … Alweer ‘n ‘prentjie’ vir inkleur. Die Retief-Dingaan-Traktaat behels die gebied tussen die Tugela- en Umzimvuburivier …

  Nee kyk, wanneer alles eendag verby is sal die Ingonyama Trust nie saak maak nie. Wat gaan saak maak is meer soiets soos die ‘Tot-By-Die-Ewenaar-Trust’.

  Van trusts gepraat … Voor die ‘Tot-By-Die-Ewenaar-Trust’, gaan daar ook nog onder andere afgereken word met die FW de Klerk Stigting wat in ‘n Trust geïnkorporeer is. Trust – IT1863/99

  ‘Trust’ ons, … troes njannies koepellas.

  http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/aboutus

 56. Pieter-Jan, laat my toe om die Bloedrivier situasie net bietjie meer realisme en perspektief te gee. Die Voortrekkers was beslis bang gewees, soos wat dit enige normale, intelligente christen-mens sou betaam. Dit is waarom hulle so sorgvuldig vir OORLOG voorberei het. Hulle was tot die tande toe gewapen, selfs met kanonne. Hulle het die HEELTYD verkenners uitgestuur om die zoeloes se bewegings dop te hou. Elke aand as hulle uitgespan het, moes hulle die plek en manier van uitspan perfek beplan. Toe hulle sien dat die zoeloes aan die beweeg is, en dat hulle BAIE was, het hulle nog banger geword. Daarom, het hulle besluit om n Gelofte af te lê. Vir geen ander rede nie. En dit is presies wat enige gelowige sal doen wanneer hy/sy in benoudheid verkeer. Hulle was deeglik bewus, dat as die klimaat hulle kruit sou klam maak op die verkeerde tyd, sou hulle hulle gatte gesien het. So eenvoudig soos dit. So my vriend, dit is nie n skande om bang te wees nie. Dit kan jou baie keer help om REG te bid, en REG op te tree !

 57. Nee Dirk±Alberts jy sit die pot heeltemal mis, Daar was n swaer/hewige mis die aand (Staerdag/Sabbat) voor die slag so dat die Boere net die Gedrog nasie kon ryk. Dit wil sê hulle het reeds geweet die vyand is meters van hulle af. Want die Gedrog vyand self na die tyd erken dat hulle het nog nooit so iets in hulle bestaan beleef nie aan die Engelse Fielantrope. Jy moet weet die diere (Perde/beeste/pleimvee van die boere was doodstil). Dit kon net deur die Gees van Rus oor jou kom soos met die SABBATS -GEES O-Ja ek is nien christen nie ek is n gelowige, want christenskap het die land gebring waar dit nou is, dit isn parasitiese kerk gesinde waar alles deesdae reg is. Alles word vergewe en almal gaan hemel toe. Dit leer ek nie in my BYBEL nie, so jammer vir jou. Letwel die boek Openbaring sê dat as U lou is en nie volkome glo en op YHWH vertrou nie sal hy jou uit spuug (dws 2/3 Twee Derdes sal/moet STERF) Dit is VADER YHWH Se WIL. Die Vraag nou is net is jy gereed as dit wel gebeur. Waar gaan jy jou Oë open in SHEOL/HEL of by JOU SKEPPER YHWH. Met n verheerlike liggaam. Ek het lank met hoë-sekeruteit gevagenes gewerk. Glo my dit isn laf-aard nasie soos ons BoerVolk of nee Cristen Afrikaners (letwel -Afrikaners is n Hard-Koppige bruinbees in die veld) geword het nou die laaste 40 Jaar. So julle verneder julle self deur julle metn dier te vereenselwig. So die woord is reg wat sê jy sal soos `n hardkoppige bees in die veld gelei word en jy sal dood gemaak word. Vervolg

 58. Vervolg Dirk±Alberts Hier waar jy praat van hulle het hulself voorberei dit is waar n pluimpie vir jou, Die REDE want by die VADER YHWH gaan jy nie agter-oor sit soos wanneer julle jul Afgod ag ek bedoel SPORT kyk nie. Ons moet voorberei, die REDE is INDERDAAD om VADER YHWH se WonderWERk te kon Bewys en dat HY IS TOT VANDAG in Beheer, vriend/vyand ek besluit nog. Dit is waarom hulle so sorgvuldig vir OORLOG voorberei het. Hulle was tot die tande toe gewapen, selfs met kanonne. Hulle het die HEELTYD verkenners uitgestuur om die zoeloes se bewegings dop te hou. Uitspan elke-aand, waar kom jy daaraan Hulle het oggend en aand virn hele week die Gelofte gevier/voorgelees tot die Sondag oggend. So hierdie is n bewys dat ons VADER YHWH nooit iets soos oorlog oor sy Volk sal bring opn SABBAT/SATERDAG/Sabbato in Spaans/Portugeus nie. So jou kerkie met die Dwaal-priester/predikant/pastoor nie.

 59. Vervolg Dirk±Alberts: Dinge wat my regtig bekommerd maak in my land (RSA) is dat ons Volksgenote tot vandag nie eenkeer probeer om weer na die VADER YHWH terug te keer nie. Ons wil nie herken dat ons in die moeilikheid is nie, dat ons vyand slu is en besig is met voorbereiding om op ons n VOLKSmoord toe te pas. Ons wil ook nie tot die besluit kom om alle wêreldse dinge te laat gaan nie, soos kerke is die groot sondebok op die stadium (almal word vergewe en is geliefd deur ons VADER YHWH). Hulle het my mense/mede-Volksgenote mislei deur aan ons die valse godsdiens van Saulus/Paulus te verkondign valse profeet in die Bybelse tyd deur die TALMOED (ILLUMINATI/TALMOED/BROEDERBONDERS/VRYMESSELAARS) daar gestel wat die Wette verkrag het wat Ou-Testament as uit gedien verklaar het. Waar die YHWH-SHUA die MASSIAS self belei het, dat sy koms is om die profesie te vervul en NIE DIE WET/TORAH te vervang of uitgedien te verklaar nie, soos die kerke vandag verkondig. So die WETTE van BYBEL in Ou Testament staan tot vandag vir my en jou. Oortree die wet en gaan HEL toe. Want sonder die werke(WETTE) is die Geloof niks nie, dit is sy YHWH-SHUA se woorde nie myne nie. My mense sê ook altyd vinnig vir my ek oordeel, maar jy het jouself geoordeel deur die TORAH/WETTE te oortree. So straf is die meet-roede/sweep/oorlog/bloed vergieting in YHWH se HAND en pakslae is maar altyd net die begin. U moet ook onthou gebed is niks as jy nie volkome glo nie. VADER YHWH weet klaar nog voor u begin bid waar jou Hart lê. Pieter-Jan Van Zyl As ek Storm Volg my, Asek sou val Wreek my en As ek sou Omdraai Skiet my. Net deur Bloed, Sweet en Trane en Gebed sal ons nader aan die vader.

  1. Hartmut De Wet

   Jou bekommernis en besorgdheid is inderdaad korrek, maar jou TORAH-wettiese uitspraak is nie heeltemal in lyn met die volgende skrifte nie:
   In Joh.5:45 vertel die Messias dat Hy ons nie by die Vader sal aankla nie, maar wel Moses (want die wet kom van Moses af).
   In Mat.5:17-18 verklaar die Messias dat Hy wel gekom het om die wet te vervul en dat geen deel van die wet ooit sal verbygaan nie (want die wet sal jou eendag oordeel en aankla).
   In Rom.6:14 Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.
   Gal.5:14 Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
   Gal.5:18 Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.
   Gal.6:4 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van die Messias; julle het van die genade verval.

   Dus is die Jode en almal wat die wet aanhang vir hul regverdigmaking, almal verlore en nie deel van die verbond en eenmalige offerhande van die Messias nie. Hierdie is harde woorde, maar niemand kan die wet onderhou nie en sal verlore gaan, behalwe deur die verbond en genade van die Messias. Buiten die geloof in die Messias, sal ook alleenlik diegene wat rein van hart is, die Vader sien, soos menigmaal in die Woord herhaaldelik geskrywe is:. Ps.25:4, Mat.5:8, Heb.12:14, 1Joh.3:2-3.

   1. Johann Cronje

    Hartmut De Wet,

    Jy verklaar – dat “die Jode en almal wat die wet aanhang vir hul regverdigmaking, almal verlore en nie deel van die verbond en eenmalige offerhande van die Messias nie.” Dit op sigself is ‘n baie ernstige aanklag en gewis ‘n baie groot “teenstrydigheid”. As ek jou verklaring reg lees dan kies jy eerder die NT geskrifte van Paulus en ander skywers, sowel as kerkdogma, bo die oorspronlike Woord, wette,bepalings en verbonde van YAHWEH. Soos vervat in die Tanakh/OT. Die NT weeg vir jou swaarder as die OT, want jy glo dalk soos baie ander dat die OT ‘n ou geskiedenisboek is en vervang is met die NT. Ek herhinner jou net aan die volgende: Deut 19 – “ As julle dan nou terdeë na MY STEM LUISTER EN MY VERBOND HOU (vir altyd), sal julle MY EIENDOM UIT AL DIE VOLKE WEES, want die hele aarde is myne. En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n HEILIGE (aparte) nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.” Hierdie voorwaarde en belofte van YAHWEH, is vir ewig net Israel en hul eindtydnasate sin, en is nooit opgeskort nie! ………..(Vervolg)

    1. Hartmut De Wet

     Joh.10:26-28 “Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos Ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie”.
     Maar die uur van Open.22:11 het nou aangebreek waar niemand meer gaan terugdraai nie: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word”.

   2. Johann Cronje

    Hartmut De Wet,

    Ek wil nie met jou twis oor die aangeleentheid nie, maar wil eerder vir jou en andere ook daarop let dat die “teenstrydighede” net in die NT alleen, veelvuldig is en so ook veelvuldige vertalingsfoute, weglatings, toevoegings en veranderinge. Daar is ook vele teenstrydighede tussen die OT en NT Diit is dus van “lewensbelang” dat die waarheid van YAHWEH se Woord te alle tye nagevolg en opgesoek word, eerder as om jouself soos ‘n baba aan ‘n fopspeen te verlustig met dit wat vir jou deur die mens se skrifverklarings en kerkdogma aangebied word as die ware feite. Psalm 110:1 – WELGELUKSALIG is die OPREGTES van weg, wat IN DIE WET van YAHWEH wandel.

    DOEN MOEIETE EN LEES ASSEBLIEF die onderstaande, maar veral :
    Jesus Says The Law Continues, But Paul Says No!
    Paul’s Contradictions of Jesus
    List of 25 Contradictions Expounded Below

 60. Ek stem nie saam met die verduideliing van die 10 jaar nie. Ek glo die 10 jaar is van 2019 tot 2029 eerder as 2009 tot 2019. Die rede is dat daar aan die begin van die 10 jaar ‘n strook heuningkoek is . M.a.w. by die begin van die 10 jaar is daar iets wat gebeur om die boere hoop te gee dat hulle weer hulleself sal regeer. Daar was niks wat die idee in 2009 gegee het nie. Maar as Zuma en sy trawante uit die parlement in 2019 is met Cyril Rhamaphosa as president dan is dit rede om hoopvol te wees aangesien Cyril beter gesind teenoor die witman is in vergelyking met Zuma of Malema. So dan as die tussentydse regering volgende jaar in beheer kom dan sal dit nog 10 jaar vat vir die boere om die tussentydse regering te omver te werp asook om al die Malema’s en Zuma’s tot en met die ewenaar te verdryf en die liberale uit die land te jaag. So eers in 2029 sal die boere regering in bewind wees en die land regeer.

 61. dis ongelooflik goed uiteen gesit oom Adriaan. Dit bekommer my net dat die swartes nou op sociale media se hul kan sien ons maak reg – mar hulle weet net nie wie saam ons gaan veg nie YHWH self gaan sy hand oor ons hou.

  1. Dis baie waar! Hulle het dit in Noag se tyd, so ook in die dae van Lot, Moses, die Rigters, Dawid en die profete ook nie geweet nie. En daarom gaan hulle WEER slae kry…

Comments are closed.