BLOG

Swart wolk oor Coligny

Die land het in die afgelope paar maande progressief in ’n toestand van feitlik totale anargie verval. Statistiese gegewens toon dat daar net hierdie jaar reeds sowat 3 000 voorvalle van onrus landswyd was – dit sluit in stakings, padblokkades, betogings, die verminking van blankes se diere en die plundering en verwoesting van blankes se besighede en eiendomme.

Intussen kom nuwe brandpunte steeds daagliks nog by. Net in Port Elizabeth woed op die oomblik ses protesaksies. Die polisie is daar, maar het nie die vermoë om die situasies te hanteer óf onder beheer te kry nie; soms wil dit voorkom of hulle verkies om dit nie te doen nie; soos in die geval van Coligny waar hulle passief staan en toekyk het terwyl medeswartes blanke boere se huise afbrand.

Dan is dit ook opvallend dat Dingaan Zuma tot dusvêr die aftakeling van die land woordeloos vanuit sy Nkandla-landgoed gade slaan; want van sy kant het daar nog nie boe of ba gekom nie, nêrens eers ’n woord van vermaning of selfs net ’n versoek dat die geweld gestaak moet word nie.

Hoekom? Maak dit nie vir hom saak nie? Gee hy nie omdat alles na die hoenders gaan nie? Of weet hy ook dalk dat sy Kusitiese broers net soos die luiperd nie van vel of aard kan verander nie en dat daar geen salf aan hulle te smeer is nie?

Dit het nou egter aan die lig gekom dat daar ’n meer sinistere rede vir sy volgehoue stilswye is. Volgens een van ons bronne is dit omdat hyself die ‘drywer’ van hierdie oplaaiende vernietiging is. Hy het dit beplan, die lont aangesteek en nou beskou hy elke nuwe opstand as ’n bedekte seën, want dit trek nie net die aandag van sy eie spektakels en onvermoë af nie, hy hoef nou nie meer daagliks na die bose refrein “Zuma Must Fall!” te luister nie. Boonop bevorder hierdie toenemende chaos die heimlike plan wat hy in die mou voer.

Op die oog af lyk dit of die verbete aanslae om hom van sy troon te stoot, hom in die minste pla nie.

Want tot dusvêr het hy dit met die grootste gemak negeer en gesystap. Ons het hom daaroor sien grinnik, hoor lippe klap; hy het ons gekoggel met sy onnosele hê-hê-laggie, met ’n ligte skouerswaai of selfs ’n vinnige danspassie.

Hoekom? Die antwoord is iets wat ons geruime tyd al vermoed: Hy wag totdat die uitkringende anargie breekpunt bereik, voordat hy sy troefkaart sal speel en krygswet afkondig — die burgery word onder beheer geplaas van die weermag en polisie, en dié sal sy posisie beveilig en ook verseker dat hy ongehinderd regeer ‘totdat Jesus kom’.

Soos reeds gesê, is die polisie se optrede tydens anargie vanuit die lokasies van so ’n aard dat dit lyk of die wil om dit te beheer en die orde in die land te herstel, glad nie meer bestaan nie.

Om die heersende onstabiliteit vêrder aan te blaas, het Zuma onlangs aangekondig dat alle blanke werknemers in alle regeringsektore in die staatsdiens oor ‘n tydperk van ses maande afgelê gaan word en dat hulle ook geen spesiale pakkette sal kry nie. Daarna sal hy nog ses maande wag voordat hy twee keer soveel ander mense (swartes) teen die helfte van die salaris gaan aanstel.

Klaarblyklik sal die regering gedurende die ses maande gaping miljoene rand spaar wat gebruik kan word om die begroting vir die instandhouding van infrastrukture te verhoog. (Die toestand waarin infrastrukture nou is, sal triljoene verg!)

Verder is daar ook nog van sy binnekring kornuite wat doelbewus die anargie-koors opjaag met openlike blanke haat uitsprake.

Ons dink hier bv. aan ‘n sogenaamde ‘professor’ Chris Malikane, adviseur van die pas (soveelste) aangestelde nuwe minister van finansies, Malusi Gigaba. Malikane het Suid-Afrikaners gewaarsku om hulle vir die ergste voor te berei as hulle ’n ‘radikale ekonomiese transformasie’ wil hê, en as ons dit nie kry nie,” sê hy “…sal hierdie land in ‘n krisis gestoot word soos met Venezuela en Zimbabwe gebeur het. Indië het dieselfde pyn gehad.

“As ons werklik transformasie wil sien, moet ons ons mense ideologies en polities voorberei en versterk. Ons moet óns mense (die swartes) organiseer (m.a.w. mobiliseer) en opvoed (m.a.w. bewapen). Of het jy gedink om te transformeer, gaan lekker wees?

“Ons benodig ’n twee derde meerderheid om die Grondwet te verander. Indien dit nie gebeur nie, sal ons ’n ander roete moet volg om daar uit te kom — ons sal die wapen opneem…” (Hulle is lankal daarmee besig).

Ter ondersteuning van Malikane het die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, Gugile Nkwinti, óók geëis dat die Grondwet verander moet word sodat grondroof sonder kompensasie uitgevoer kan word. Dit stem ooreen met Jacob Zuma se aankondiging oor ’n nuwe benadering vir “radikale sosio-ekonomiese transformasie”.

Selfs Cyril Ramaphosa, adjunkpresident van die ANC, wat nog altyd beskou is as ’n stem van rede in die ANC en wat buite die AN C groot aansien onder die middelklas, die sakegemeenskap en in die Vakbondwese geniet, het nou skielik ook die ras-tamboer begin slaan.

Hy het begin Mei op ’n ANC-forum van die Saartjie Baartman-streek in Grahamstad gesê grond moet teruggegee word aan sy regmatige eienaars. Daarna het hy ook, net soos Zuma en Malikane, gewaarsku dat ‘radikale ekonomiese transformasie’ nie langer uitgestel kan word nie:

“Ons moet begin met ’n proses van radikale sosio-ekonomiese vryheid,” het hy gesê. “En die rykdom van hierdie land móét gedeel word! … Dit sál gebeur, of sommige mense (die blankes) nou daarvan hou of nie.”

Ook eerwaarde Desmond Tutu het ’n eiertjie te lê oor grondroof. Hy het dit so gestel: “When the white missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. Then they said: ‘Let us pray’. We closed our eyes. When we opened them we had the Bible and they had the land…”

Kookpot van revolusie

Pieter Doorewaard en Philip Schutte

Die gebeure by Coligny was net ’n bevestiging dat die kookpot van revolusie se deksel enige dag kan spat. Ons het ook daar vir die eerste keer gesien hoedat geheime ondergrondse magte besig is om irrelevante insidente uit te buit om chaos te skep en die land te destabiliseer

Op Sondagaand 23 April is buitelandse handelaars in die satellietlokasie naby Coligny deur ene Tebele besoek. Hy het hulle gewaarsku dat geweld in Coligny gaan uitbreek, maar omdat dit niks met hulle te doen het nie, sal hulle veilig wees en hul winkels met rus gelaat word, mits hulle net die winkels sluit en ’n lae profiel handhaaf.

Vroeg die volgende oggend het Tebele ook die plaaslike swart skole besoek en is hoofde bewveel om die kinders huis toe te stuur sodat hulle kan deelneem aan ‘’n beplande protesoptog teen die twee blanke boere Pieter Doorewaard en Philip Schutte wat die 16-jarige Matlhomola Moshoeu vermoor het.

Kort daarna ontvang dominee MH Pieters van die NG Kerk ’n oproep van ’n blanke polisieman wat hom waarsku dat ’n massa swart opstandelinge op pad is dorp toe en dat die polisie niks sal kan doen om hulle te keer nie, omrede daar net vyf van hulle aan diens is met geen versterking beskikbaar nie. Die ander polisielede is na die nabygeleë Blydeville en Lichtenburg gestuur om bystand te verleen vir die gewelddadige diensleweringaksies wat daar uitgebreek het.

Diana swart voor haar huis wat afgebrand is

Hierna volg 24 uur van totale anargie in Coligny. Elke drankwinkel in die dorp is geplunder en verwoes; ook ander winkels en besighede van blankes het deurgeloop; die enigste hotel op die dorp is nie net gestroop nie, maar ses blanke meisies wat daarin vasgekeer was, moes deur die buurt se plaaspatrollie gered word. Drie huise is afgebrand, later nog vier.

Diana Swart, wat die dorp se multi-rassige onder 21-rugbyspan bestuur het en rokke vir swart meisies maak wat op die Coligny Hoërskool se multi-rassige matriekbal mooi wil lyk, vertel dat sy na donker buite haar huis onder ‘n boom gesit en gekyk het hoe skadu-figure geroofde TV-stelle en bierkratte na die lokasie wegdra.

“My seuns wou hê ek moes wegkom, maar ek was nie bang nie. Ek het nooit gedink enigiemand sal my seermaak nie.”

Sy was verkeerd. Toe die son opkom, was haar huis omring deur ’n woedende skare wat haar met messe dreig; hulle het daarna brandstof uit haar voertuig getap, en haar huis afgebrand — met haar geliefde honde binne vasgekeer.

Teen hierdie tyd was ook al die buitelanders in die lokasie se 53 winkels reeds deur plunderaars verwoes en afgebrand, ondanks Tebele se versekering dat dit nie sou gebeur nie.
Een van hulle het later aan die media gesê: “Ons weet ons is nie regtig welkom hier nie, daarom het ons hard probeer om vriende te maak en selfs probeer om hulle taal te praat. Ons gee geskenke aan polisiemanne sodat hulle ons sal beskerm. Ons help mense wat met krediet sukkel, maar toe die plundering begin, het gesinne wat ek goed ken, saam met hul kinders gekom en al my voorraad weggedra,” en toe voeg hy by: “’n Swartman het geen hart nie.”

Skoolkinders het voor die hofgebou waar Doorewaard en Schutte se borgaansoek aangehoor is, rondgedans en gesing: “Die polisie is boewe en die wittes moordenaars!”

Selfs op televisie is daar na Doorewaard en Schutte verwys as “die moordenaars van ’n sestienjarige swart seun.” Hoewel ons almal teen hierdie tyd weet hy het self van die bakkie afgespring en sy nek gebreek.

Rebbellie Leiers

Coligny was 103 jaar gelede ook in die nuus. Die 1914-Rebellie het eintlik daar begin nadat die Eerste Wêreldoorlog op 4 Augustus uitgebreek het.

Mnr. Boy Mussmann skryf hieroor: “Al die burgers van die Onder-Hartsrivier is vir ’n vergadering opgeroep na Treurfontein (vandag Coligny, sowat 30 km van Lichtenburg af) met “geweer, paard, zadel en toon en zoveel ammunitie en proviand als zij in staat waren te brengen”.

“De Wet, De la Rey en Beyers het besluit hulle hys die Vierkleur en veg vir ’n republiek: Want hulle was nie bereid ‘om onskuldige bloed te vergiet en landpale te verruk nie’.

Genl. De la Rey se plaas was net buite Lichtenburg en sowat 90 kilometer van Rietkuil waar Siener geboer het. Van tyd tot tyd het die genl. sy vriend, kapt. Isak Niewenhuizen gevra om by Siener te gaan verneem of hy intussen weer gesigte gehad het.

En ná een van sy besoeke aan Siener het kapt. Nieuwenhuizen na genl. De la Rey teruggekeer met die nuus dat “Oom Niklaas oor Treurfontein (Coligny) ’n swart wolk sien hang” en toe genl. De la Rey van die kaptein vir verdere uitleg vra, was die antwoord : “Ek weet nie. Siener het net gesê dis donker”.

Generaal De la Rey word 15 September doodgeskiet. Toe maak genl. Smuts ’n toets om te sien of die burgers van Lichtenburg nog soos één man sal rebelleer. Hy kommandeer Isak Claassen met sy manne op. Toe hulle op Coligny kom, staan die trein gereed om hul na Duitswes te vervoer. Op die trein staan ‘volunteers for German West’. Isak sê toe: “Ek is geen Volunteer nie!” En hy en sy manne laat hulle perde afspring van die trein waarmee hul van Lichtenburg na Coligny gekom het. Toe neem genl. Smuts die lojaliste en val Isak se kommando aan.

Saam met die somber tyding dat hy ’n swart wolk oor Coligny sien hang, het Siener ook hierdie boodskap aan genl. Koos de la Rey gestuur: “Ek sien dat onweer al dreigender oor ons land saampak. Binnekort sal die lont ontplof wat die hele land aan die brand sal steek…”

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
73 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mimi Hildebrand

Baie dankie Adriaan. Dit is goed om die dinge in perspektief te sien. Hierdie gebeure is deur hulle beplan en uitgevoer. Ek glo dit gaan al meer gebeur.
Die mense wat nog nie proviand bymekaar gemaak het nie, sal dit vinnig moet doen. Die dag gaan kom dat ons nie meer winkels toe kan gaan nie. Dit sal te onveilig wees.
Ons word tog deur die Skrif gewaarsku om kos bymekaar te maak. Al Coligny se winkels was binne ure leeg gesteel.

Dirk Albers

Kom ons bekyk die Coligny aangeleentheid vanuit malema se oogpunt. Hy het in een, ( of meer ? ) van sy toesprake, sy onderdane gekasty omdat hulle bang is vir die witmense. Hier is miskien baie waarheid hierin, want die radikale element is mos maar gewoonlik die minderheid. Maar met die publisiteit wat die nuutste opstande gekry het, veral daardie storie dat potensiële blanke vegters weggewys is, gaan die hele prentjie waarskynlik verander. Onthou, die ware feite is van min belang. Dit is die PERSEPSIE, wat posvat in die massas se denke, wat bepaal wat gebeur, en hoe hulle optree. Laat ek vir hulle nou sê. Malema vryf sy handjies met plesier. En nie net hy nie, AL ons vyande, WIT EN SWART !

Ben

Het Zuma nie psigopatiese neigings nie? Dit help nie om ontsteld te raak oor wat hy sê of doen nie. Diegene wat wag dat “Jesus op die wolke kom” toon straks ‘n fatalistiese lewensbeskouing wat nooit werklikheid gaan word nie. Die pad na heiligmaking is ‘n interne proses… (2 Petrus). Jesus “kom op die wolke” as die mens geheilig is… vir diegene wat oë het om geestelik te sien…

Dirk Albers

Die Suidlanders se beleid en benadering is om mense te help as totale anargie uitbreek. Hulle het baie moeite en geld in hierdie projek al belê. Dan is daar duisende onverbonde mense, wat soos ek, ook glo dat die land in duie gaan stort, en ons dan sal moet veg vir oorlewing. Nou het ek begin wonder. Sê nou net ons is almal verkeerd, en ons sien net die voortsetting van die laaste twintig jaar vir die volgende twintig, of veertig jaar ? Stakings, slaggate in die paaie, plaasmoorde, werksverliese, verarming, emigrasie, verlaging in blanke getalle, vermeerdering van wit plakkerskampe, vermeerdering in swart getalle, en net n voortsetting van die algemene verval, soos wat ons alreeds aan gewoond geraak het ? Moet ons nie miskien hiervoor ook beplan nie ? Die verskeie voorspellings van Siener wat ons laat dink dat verligting net om die draai is, is miskien veertig jaar weg ? Ek hoor graag wat ons lesers hiervan dink.

Hans

As net een wit man sy kop verloor en begin skiet is daar oorlog, dis basies hoe kwesbaar ons is. Die geringste daad sal ons in n oorlog dompel. Net een “Piet Skiet” en die emmer bloed val om, soos Siener daarna verwys het. Ons besef nie aldag hoe naby ons is nie!

Hans

Net een dapper man wat sy eiendom teen plunderaars wil beskerm, dis al wat gaan kort om totale chaos te skep in SA. Wees asb gereed mense!

Dirk Albers

Hans, ek wil met jou saamstem, want ek is mooi gatvol vir die NSA, en die stadige dood wat ons sterf elke dag. Maar ek is nie oortuig dat die skiet van n paar sprinkane die ding gaan doen nie. Iets sal moet gebeur wat die ” regering ” direk skade berokken of hulle geld/mag bedreig. Ek sit meer geld op wat Siener gesê het nl. Die swart leier sterf geweldadig, en vlamme slaan uit sy graf op. Die liberaliste in hierdie land, haat die ” regses ” so baie, hulle sal ons self doodskiet, nog voor enige swart barbaar dit kan doen. En hulle sal dit doen, so met die Bybel onder die arm, en die dominee/kerk se seen !

Mimi Hildebrand

Dirk kan jy jou indink hoe dit gaan lyk na nog 20 jaar van dieselfde en erger. Hoeveel blankes dink jy gaan daar dan nog oorwees?
Al wat ek weet is dat as ons vashou aan Vader en sorg dat ons in Sy Laer of koninkryk is, sal ons oorleef, want ons weet Vader sê dat die dogter van Sion, Sy oogappel, n oorblyfsel sal oorbly.
En as ons moet sterwe nouja, dan weet ons wat ons moet doen.

Hans

Ek glo nie ons kan nog 20 jaar van die marteling hanteer nie, nee, die Almagtige God van hemel en aarde sal ons red voor dan!

Hans

Ek dink net dat een insident alles kan verander, dis hoe maklik dit gaan wees om almal in chaos te dompel. Ons is op n mes se punt hier. Net een wat losbrand en alles is n gemors. Ons moet gereed staan mense. Hoeveel gaan dit kos van een man om sy laaste stukkie eiendom te beskerm? As n man niks meer het om te verloor nie, wat kos dit dan om alles in te gooi?

Dirk Albers

Ek het n baie treffende boodskap geluister wat Japie gegee het oor die Vierkleur. Miskien kan n slim leser dit vir ons plaas as n skakel, want dit is aangrypend. Waarom het Siener gesê die Vierkleur wapper weer ? Toe het my gedagte weer begin wye draaie gooi. Die Israeliete is beskerm deur die lamsbloed aan die deurkosyne. Sê nou net Vader beveel ons om die Vierkleur in ons tuine te laat wapper, om beskerm te wees teen die bloeddorstige massas ? En dan sal n Engel wag staan, en die barbare sal verby gaan, of ons huise selfs nie eers sien nie ? Hoeveel van u vriende en familie is bereid om die Vierkleur in hulle voor-tuine of op hulle voordeure te laat wapper ? Dit is dan so n duidelike bewys dat daar Apartheids-mense daar bly. Wie sal die geloof hê om dit te doen, terwyl die gillende barbare aangestorm kom ? Dink maar bietjie hieraan. Miskien sal die meeste van ons maar liewer die waentjie pak, en vlug !

Hans

Dirk, jy is reg! Siener het gesê: “Die swart leier sterf geweldadig, en vlamme slaan uit sy graf op”. Hiervoor moet ons uitkyk, en ook die groot staking wat Siener voorspel het wat motors tot stilstand bring.

Johann Cronje

Dit is heelaas alles net soos ons dit kon verwag het en ook soos Siener dit vir ons voorspel het. Wat is die uiteinde van die omstandighede ? Juda se profeet vertel verder – Sefanja 3: 10-15 – Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En Ek sal tussen jou in laat oorbly ’n ellendige en geringe volk wat by die Naam van YAHWEH skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem! YAHWEH het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg; die koning van Israel, YAHWEH is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie.

Johann Cronje

Ben,
Jou verklaring is total en al absurd !! Die wederkoms is ‘n profetiese realiteit en beslis nie ‘n vergeesteliking van ‘n mal idée nie !! As jy die korrekte Skrifverwysing wil hê om dit te bevestig, praat net !

Deborah de Richter

Aan almal wat bekommerd is oor die toestand in die land wat moontlik jare kan voortduur..ek het goeie nuus. Die 1290 dae van Daniel 12 eindig 15 Julie 2017. Kort daarna sal ons ‘n staatsgreep he. Ek was self in die president se huis toe dit gebeur het. Kort daarna begin die volksmoord. Dit moet in die laaste 45 dae wees van Daniel 12. Dus vanaf 16 Julie tot 28 aug. My datum vir die nag van Jhb is 7 Aug. Dis ‘n volmaan en ook maansverduistering. Daarna vlug die volk velde vlaktes en berge toe. Ons gaan kampe toe se die Bybel. Teen 28 Aug kom die eerste groot Astroides in. Dit het ek twee maal gedroom laas jaar. Ons is oor die hond se stert. Vasbyt.

Daan

Adriaan

Ek is n Suiwester en het n vraag of Siener enige iets oor Suidwes gesien het. Ek weet van die trein na Prieska, maar beteken dit dat die duitsers eers suidwes sal moet oorneem, want ons het ook n swart regering.

Het Siner iets hieroor gese?

Daan

Mimi Hildebrand

Hoe weet n mens wanneer n “profeet” se boodskap van Vader is?
Vader verduidelik self. As die woorde van die profeet bewaarheid word, is dit van Vader. As dit nie gebeur nie, is dit nie van Vader nie.
Soveel dae, soveel profete.

Hinsie

Goeie naand,
Dirk, verwys u skrywe hierbo. Het ook al baie gewonner oor die dinge, miskien is dit nou baie naby aan klaar. Kan nie meer lank so aanhou nie. Al die dingetjies is mos nou in plek. Miskien gaan dit so werk, groot prentjie, detail sal ons maar moet sien. As die poerinsymoerlement (dankie JB vir die woord) weer in sitting is en hulle maak weer ‘n moerse gemors van dit dan kom die vn in en sê “gee pad julle maak ‘n gemors, ons vat nou oor”. (Net na 15/7/17 volgend DdeR) Die afgri-soli-tlu-spul het mos al gaan voorbrand maak met al hulle stemme. Blykbaar is die fw stigting en afrikanerbond besig met die opstel van ‘n nuwe regeering. (moes so jaar of 2 terug al gebeur het) dit gaan natuurik ‘n hoogs christelike regeering wees. (soos bakhand voor gebid het) So min of meer dieselfde tyd kom untag, of wat hulle nou is, in en skop die polisie uit en vat oor. Dan is daar ‘n einde aan plaasmoorde en ander krimenele aktiwiteite. (soos bakhand voor gebid het). As een outjie (Piet Skiet) nou begin skiet is ‘untag’ baie vining op hom. Die nuwe regeering gaan dan alle grond ‘onteien’ maar op so manier dat niemand sy grond verloor nie, baie maklik, die ou wat die belasting betaal gaan dan die grond kan ‘besit’. (Daar is ‘n nuwe wet op pad oor grond belasting.) Dan het elkeen wat grond wil hê grond. So kan mens nog aangaan, maar moontlik kry u die groot prentjie.
Kyk ons nou na oom Siener kry ons basies dieselfde ding. Hy (oom Siener) het op 25 Januarie 1915 aan genl. Jan Kemp gesê: “Ons werk is afgedaan, want ek sien ons gewere word in die kas weggepak” Daarmee (na die rebelie) is die ‘skiet’ fase afgehandel, gaan nie weer skiet nie. Daarna het die politieke fase ingetree wat in 1994 tot ‘n einde gekom het, toe het die geestelike ‘oorlogvoering’ ingetree.
Groetnis.

Johann Cronje

Deborah de Richter (1).
Jy beperk die Bybelse profesiëe tot Suid Afirka en dit is heeltemal verkeerd. Daar is wel sekere profesiëe wat Suid Afrika ( die Boervolk) aanspreek, maar wanneer dit kom by die tydrooster van Openbaring dan word die hele wêreld betrek. Ek het in Junie 2016 die onderstaande kommentaar op jou vorige plasing m.b.t. die tydperke gemaak.

Johann Cronje

Deborah de Richter (2).
“Ek bly ongelukkig sowat 1200 kilometer van jou af. Ek betwyfel ook geensins jou drome nie. Ek moet egter lees en verstaan wat God YAHWEH self deur Sy profete voorspel het vir die eintyd. En daar is vele aspekte wat eers moet plaasvind voordat ons by die 1290 en 1260 dae uitkom. Die “antichrist” moet eers as PERSOON verskyn en homself aanmatig. Intussen wag ons nog vir Elia wat soos voorspel, eers moet kom voor die “antichris”.
Openbaring en Daniël praat van ‘n hele aantal tydperke nl.
1. 1260 dae – 42 maande- 3,5 jaar (Let op 30 dae maande = 360 dae per jaar)
2. 1290 dae – 43 maande -3.58 jaar ( 30 dae maande) = Daniël 12:11
3. 1335 dae – 44,5 maande – 3.70 jaar ( 30 dae maande) = Daniël 12:12
4. 2300 dae – 76,6 maande – 6.38 jaar (30 dae maande) = Daniêl 8:14
Daar is slegs een “groot verdrukking” en die tydperk is 3,5 jaar (42 maande) 1260 dae en NIE 7 jaar soos menige dwaalpredikers dit bepaal nie. Die antichrist sal verskyn reeds 3,5 jaar voor die groot verdrukking begin. Dit beteken sy Godslasterlike optredes en vervolging van alle mense om hom te aanbid sal slegs begin in die middel van die (7 jaar periode) en slegs vir ‘n tydperk van (3,5 jaar 1260 dae = 42 maande), wees. Dan kom Yahshua om Sy “geregverdiges” wat in veilige bewaring is op te raap om saam met Hom die Bruilofsmaal van die Lam in die Hemel te geniet. Daarna kom Yahshua terug Aarde toe om as Koning van Israel oor die Aarde te heers. Let op Open 21 verklaar dat Vader YAHWEH self teenwoordig sal wees aangesien dit Sy KONINKRYK is wat kom ( die God en VADER van Israel) en dat Hy, Yahshua, aangestel word as die ewige koning, maar nie die ewige God nie, want God YAHWEH sal ook teenwoordig wees”.

Dirk Albers

Vriende, al haat julle die Skewe-beeld koerant, lees op vandag se voorblad van die man wat die rots deur sy motor se voorruit gekry het. Op die N1 naby Grassmere. Let veral op hoe futiel sy gesukkel was om hulp in die hande te kry ! Dit is presies wat ons van die NSA ” wonderwerk ” kan verwag, veral as jy wit is. En ek BELOWE julle, dit gaan net erger word ! Kan dit wees, dat van ons mense nog in die nag rondry, tensy dit n absolute noodgeval is ? ( Hierdie man is egter helder oor dag aangeval ! )

Dirk Albers

Ek het oor die jare baie mense gehad wat gesê het dat Siener nonsens praat dat die Duitsers ons gaan help. Selfs duitsers het dit al vir my gesê. Dan wy hulle uit oor hoe liberaal die duitsers is, en dat die duitse jeug net n klomp slapgatte is. Verder dat die jode hulle totaal lam gelê het, met die ” holocaust, ” en al die skuldgevoelens oor die wêreld-oorloë. Maar nou hoor ons van die ” nazis ” in die duitse weermag, wat almal op hol het. Soveel so, dat die minister van verdediging aangetree word, omdat hierdie ” booshede ” onder haar neus aan die gang is ? Hou hierdie situasie maar goed dop. As die weermag, onder die regte leiding oorneem, sal NIEMAND hulle kan keer nie. Ons glo te maklik wat die sataniese liberale media aan ons opdis !

Deborah de Richter

Vir almal..die professie kan net oopgemaak word as God die verstand daarvoor oopmaak. hy het dit vir my gedoen. So ek verduidelik gou. Die 1290 het NIE te doen met die Anti-chris nie. dit word in Daniel 12 genoem. ek het die hele Daniel uitgepuxxle met Vader se hulp. epos my by niehauszunata@gmail.com dan stuur ek dit vir jou in word dok format. Lees dit en oordeel self asb. vervolg

Deborah de Richter

Hier volg kort uiteensetting :
Rev 12:13  En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het; 
Hierdie vrou is Sion. Vergelyk Jes 66.

Rev 12:14  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd. 
tyd is ‘n onbepaalde factor. as Vadr nie vir ‘n vroiend ‘n droom ge gee het oor 2013 nie..het ek ook nie geweet of daarop ag geslaan nie.
In hierdie geval is tyd 50 jaar…dus 175 jaar. 2013 is ‘n besondere jaar. Dit is 4450 na die skepping..en dis 175 jaar na Boedrivier.
In 2013 16 Desember is die voortdurende offer afgeskaf…kyk na sleutelwoorde asb mense…Daniel 12 praat spesiefiek van hierdie tyd tye en ‘n halwe tyd.

Rev 12:15  En die slang het uit sy bek water soos ‘n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. 
Dit het weer te doen met die oorstroming warvan Jesaja praat oor Sion…en die vliee wat sal sit op elke waterplek en elke bos..die nasies oorstroom sion..die nasies van ASUR oftewel Afrika..

Rev 12:16  En die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. 
Hierdie is die koms van Neboru en die groot aardbewings, tsunamis en sinkgate wat kom vir die viand.

Rev 12:17  En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. 
Rev 12:18  En ek het op die sand van die see gaan staan. vervolg

Deborah de Richter

Hoe sit Daniel 12 en openbaring 12 aanmekaar?
Dan 12:6  En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? 
LUISTER MOOI NA DIE VRAAG: Hoe lank? Hierdie wonderbaarlike dinge het te doen met die boek Daniel maar spesifiek met Daniel 11 en 12..se groot benouenis oor die VOLK VAN GOD, DIE HELIGDOM…dis ons mense..dis Sion…geen andre volk nie.. Want Daniel 11 voorspel die laaste paar jaar voor Nebiru kom. Vanaf 1990 spesifiek toe die Arendkoninkryk begin regeer het as die laaste Superpower. dws die VSA.

Dan 12:7  Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. 
So wanneer hardloop ons op die einde van die laaste bedeling van die laaste Superpower se ryk..van hierdie aarde wat onstaan het met die Vloed??? Sodra hulle die mag van Sion heeltamal verstrooi het, dit gebeur na 175 jaar vanaf 1838…wanneer die voortdurende offer afgeskaf is..

Deborah de Richter

Dan 12:8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?
Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop.
KYK ASB WEER NA DIE VRAAG…WAT IS DIE UITEINDE?…Vanaf die afskaffing van die voortdurende offer, dws die verstrooing van die mag van die heilige volk, dis Sion, dus wanneer die gelofte ons nie meer beskerm nie, vanaf 16 Desember 2013 tel jy 1290 dae..Tel so..360..is ‘n volle omwenteling…dit werk uit op 15 Julie 2017..en van daaraf nog 45 dae van benouenis voor die aarde haar mond oopmaak en die vyand insluk..
HIERDIE GRUWEL is ‘n afgod wat geplaas word as regeerder, eintlik ‘n god…sooos n gevalle engel…Marduk is op 16 Desember 2013 in beheer geplaas deur die wereld leiers van Afrika..

Hoe weet ek dit is akkuraat..kyk ek het al baie met datums gesit, maar nadat ek hierdie skrifgedeeltes uitgepuzzle het, het Vader my twee keer in drome gese ek moet my mense gaan vertel..hierdie tye is vir Sion gegee sodat hulle nie moedeloos sou raak nie…
Ek waarsku julle al van laas jaar af..en kyk hoe lyk dit nou in hierdie jaar..
Vader het my Desember 2016 gese dit sal in die tweede kwartaal donker raak..Hy het gese vanaf Julie werk ek nie meer as onderwyser nie….Dan werk ek vir die volk…
Kort na 15 Julie sal ons ‘n staatsgreep he. En midde van die 45 dae die nag van jhb..en van daaraf vlug die volk…

Deborah de Richter

MENSE HIER IS DIE SKRIFBEWYSE..Kyk die Bybel steek soos ‘n groot legkaart inmekaar…en veral sleutelwoorde help met die inmekaar sit..
bv kyk hier:
Isa 66:6  Hoor—’n rumoer uit die stad! Hoor—uit die tempel! Hoor—dit is die HERE wat sy vyande hulle dade vergeld! Isa 66:7  Voordat sy weë gekry het, het sy gebaar; voordat smart oor haar gekom het, is sy van ‘n seuntjie verlos. 
Isa 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders gebaar. 
Isa 66:9  Sou Ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie? sê die HERE. Of sou Ek wat laat baar, self toesluit? sê jou God. 
Isa 66:10  Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar liefhet! Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het! 
LEES MOOI…Sion het ‘n seuntjie gebaar op een dag…16 Desember 1838..sonder geboortepyne..Dis belangrik om te onthou…want Sion gaan nou haar geboortepyne kry..in die 1290 dae en daarna….
En hierdie deel stem ooreen met:
Rev 12:13  En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het; 
Rev 12:14  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd. 
KAN JULLE SIEN DIT IS EEN EN DIESELFDE VROU..VOLK??

Deborah de Richter

LAAT ONS KYK NA DIE SLANG WAT DIE WATERS GOOI AGTER DIE VROU AAN OM HAAR TE LAAT WEGVOER??
Isa 8:7  kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom die sterk en magtige waters van die Eufraat—die koning van Assur en al sy heerlikheid—en hy sal bo al sy beddings styg en gaan oor al sy walle; 
Isa 8:8  en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop; tot die nek toe sal hy kom; en die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immánuel! 
LEES MOOI…DIE KONING VAN ASUR..dis nou die swartes van Afrika..hulle het Juda..Sion oorstroom…
EN BG WORD HERHAAL HIER IN ANDER SIMBOLIEK:
sa 7:18  En in dié dag sal die HERE vir die vlieë fluit wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land Assur is; 
Isa 7:19  en hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steil hoogtes en in die skeure van die rotse en op al die doringbosse en op die drinkplekke. 
JA DIE PARASIETE..DIE VLIEE..MET HULLE PLAKKERSKAMPE HET ONS OORSTROOM SOOS OPENB 12 VOORSPEL HET.
Isa 7:20  In dié dag sal die HERE met die skeermes wat anderkant die Eufraat gehuur is, met die koning van Assur, afskeer die hoof en die hare van die voete; en dit sal ook die baard wegneem. 
HIERDIE SKEERMES IS MAAR NET ‘N ANDRE WOORD VIR NEBIRU…DIT SAL AFRIKA VERWOES EN DIE AFRIKANE DAARUIT VERDELG..
Isa 7:21  En in dié dag sal ‘n man ‘n jong koei en ‘n paar skape in die lewe hou; 
Isa 7:22  en weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk eet; want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. 
En ons wat oorbly..ons sal weer boer in ‘n vrugbare land. ons word ‘n tweede ark vir die andre christene wat sal vlug nadat die Draak afgeklim het van Nebiru en hier regeer…want Nebiru ontplof se Openbaring..so hulle moet vlug..

Deborah de Richter

EN WAAR VERWYS DIE SKRIF NOG NA ‘N OORSTROMING??
Dan 9:26  En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. 
DIE HEILIGDOM SE EINDE IS MET ‘N FIGUURLIKE OORSTROMING..’N OORSTROMING VAN NASIES..
Dan 9:27  En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. 
SLAGOFRFER EN SPYSOOFER..DIT IS DIE VOORTDURENDE OFFER..HIERDIE PROFESSIE IS REEDS VERVUL MENSE..LAAT ONS LEES WATTER VOLK BRING ‘N OFFER..
Zep 3:10  Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. 
LAAT ONS ASB NIE KYK NA DIE JODE NIE..HULLE IS NIE DIE HEILIGDOM NIE..HULLE HET GEEN GELOFTES AAN GOD GEDOEN NIE..ONS HET..HULLE SIT OOK NIE ANDER KANT DIE RIVIERE VAN KUS NIE..

volks genote..ek bring net die boodskap..as jy nie self studie doen en gaan kontroleer wat ek se nie..dan berus die onus op jou..en as jy jou vasstaar in die sg eskatologiese lyn wat hulle ‘n honder jaar terug uitgewerk..dit is jou keuse..getrou aan Vader se word.. het Hy Daniel 12 net net in tyd oopgemaak vir die wat ore het..nie almal kan hierdie word vat nie….
maar ek glo in my hart..Julie maand is hier GROOOT moeilikheid vir hierdie volk..

Deborah de Richter

Ek waardeer as jy met my wil redeneer..stuur epos..ek geniet altyd ander perspektiewe..miskien sien jy meer raak as ek…
Jare terug het ‘n man..wat later opgesluit is vir n bomontploffing..my die sleutel gegee vir die profete naamlik dat Sion Suid-Afrika is….ek is vandag nog dankbaar vir dit wat hy daardie dag kwytgeraak het..miskien het ek vandag iets gese wat vir jou die skrifte oopmaak..
Daniel gaan oor die tydperk voor nebiru en Openbaring gaan oor die tydperk na nebiru..open 6-11 is die eerste weergawe van openbaring en van open 12 af aanwaarts gee hy die professie vir ‘n tweede keer..Lees fyn..My epos is niehauszunata@gmail.com

Deborah de Richter

‘N LYS VAN DIE SUPERPOWERS VAN DANIEL SE BEELD:
1. babelonie
2. mede en perse
3. Griekeland
4, Romeinse Rooms katolieke Ryk regeer 1260 jaar.
5. Brittanje..die luiperd
6. die USSR die Beer
7. Die VSA die leeu met die arendvlerke.. tot by die enkels..
8. die draak self sal regeer na nebiru..die voete..

Die dier met die agt koppe en die beeld is presies dieselfde simboliek…maar die superpowers is weggesteek in Daniel…want dit is ‘n geheimenis..’n verborgenheid..maar die tyd het nou uitgeloop so Vader het die kennis gegee..

Deborah de Richter

Daar is twee verdrukkinge spesifiek in hierdie tyd..
Die een is die benouenis oor hierdie volk in Daniel 12 en lukas 21..
Onthou as ons uhuru en nebiru oorleef is ons homefree..ons bly vry in ons eie land, en die Draak regeer nie oor ons nie en ons word die tweede ark..

Mat 24:29  En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. 
DIE AANKOMS VAN NEBIRU..OPEN 6
Mat 24:30  En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. 
DIE TEKEN VAN DIE SEUN VAN DIE MENS IS NEBIRU OFTEWEL DIE VERWOESTING VAN DIE AARDE..
DIE PROFETE SIEN NIE TYD NIE, MAAR WEL GEBEURE..SO DIE KOMS VAN NEBIRU LEI DIE LAASTE TYDPERK IN VAN DIE AGSTE KOP…EN DIE VOLGENDE GROOT GEBEURTENIS DAARNA IS DIE WEDERKOMS..MAAR HOEVEEL TYD TUSSEN IN VERLOOP WEET NIE.

Dan 12:1  En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. 
‘N VERDRUKKING VIR SION…EK MEEN TEN MINSTE SESTIG MILJOEN AFRIKANE..EN DIT IS NIE ‘N VERDRUKKING NIE..DIS NAG SE SIENER..HY KON NIE SY HAND VOOR SY OE SIEN NIE..
maar daar kom ‘n tweede verdrukking vir diegene wat onder die agste kop se regeertyperk val..Soos ons lees in openbaring.

Deborah de Richter

NET ‘N LAASTE ASPEK:
DIE 2300 DAE VAN DANIEL..VADER HET SPESIFIEK VIR ONS HIERDIE TYD GEGEE…SODAT ONS KAN WEET HOE LANK DIT SAL DUUR VANDAT ONS ALLES VERLOOR OP 15 JULIE 2017 TOT ONS WEER HERSTEL IS AS VOLK MET ‘N REGERING..DIS EERS IN MEI 2020..DAAR LE ‘N SWAAR AANTAL JARE VOOR..
Dan 8:12  En ‘n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. 

DIE LEER IS SION..ons is eintlik ‘n slagorde as mens na exodus kyk..’n volk is oorgegee aan Marduk..die gruwel..saam met die afskaffing van die gelofte op 16 dese,ber 2013

Dan 8:13  Toe hoor ek ‘n heilige spreek; en ‘n ander heilige het aan die een wat spreek, gesê: Hoe lank sal die gesig duur—van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid—sal die heiligdom sowel as die leër aan vertrapping oorgegee word? 

en van daaraf tel ons 2300 dae..2020…onthou na nebiru is daar niks nie. so wat jy nie kan optel of uitgrawe of plant en oes nie..dit is nie daar nie..
daar bly 47000 blankes oor het Vader my laas jaar gese..en in my droom het ek geweet ek moet hulle deur die woestyn vat en ek het nie geweet waar ek die kos vandaan gaan kry vir hulle nie…

J B

19 Mei 2017

Hier is ‘n pienkhempMAN wat BAIE BANG is vir dit wat Adriaan Snyman geskryf het oor Nicolaas van Rensburg. U kan die pienkhempMAN hier besigtig. Sy naam is Daniël Lotter:
http://ewn.co.za/2015/04/08/Afrikaner-groups-wade-into-statue-debate

Die pienkhempMAN is die ‘Hoof van Inligting’ by Doringbos Front Nasionaal SA. Op die 17de Mei 2017 skryf hy ‘n stuk getiteld: “WAT SIEN OOM SIENER REGTIG?” op die, net so Doringbos Boere Krisis Aksie se facebook. Met die skryf van die stuk probeer hy voorgee dat hy op die draad sit. PienkhempMAN dink ons is dom. Hy weet dit net nie maar ons kan sien dat hy nie op die draad sit nie … Hy hang vir ‘n vale aan die Doringbos takke! Sy insinuasies/inuendos/implisering oor Nicolaas van Rensburg sluit die volgende in:

“…‘n kultuurhistoriese kuriositeit soos die Vlieënde Hollander of die stories van ou Spoorbek of Antjie Somers sien.”

Word Vervolg

J B

Vervolg

“ Deneys Reitz skryf: “… a prophet, a strange character, with long flowing beard and wild fanatical eyes, who dreamed dreams and pretended to possess occult powers. I personally witnessed one of the lucky hits while we were congregated around the General’s cart. Van Rensburg was expounding his latest vision to a hushed audience. It ran of a black bull and a red bull fighting, until at length the red bull sank defeated to its knees, referring to the British. Arms outstretched and eyes ablaze, he suddenly called out: See, who comes?; and, looking up, we made out a distant horseman spurring towards us. When he came up, he produced a letter from General Botha, hundreds of miles away.General de la Rey opened it and said: “Men, believe me, the proud enemy is humbled”. The letter contained news that the English had proposed a peace conference. “Coming immediately upon the prophecy, it was a dramatic moment and I was impressed, even though I suspected that van Rensburg had stage-managed the scene. Of the general’s sincerity there could be no doubt as he firmly believed in the seer’s predictions.” “
Daniël Lotter sê: “Onlangs lees ek dat Coligny se oorspronklike naam “Treurfontein” was, …
– Hy gee nie die bron nie. Ons hier by Vaandel ken die bron. – Daniël Lotter is te BANG om die bron te noem. Hy insinueer as volg oor Treurfontein: “Toeval…of…?”

Word Vervolg

J B

Vervolg

Daniël Lotter se kommentaar oor Siener se ‘hulp van Duitsland se kant’ is as volg: “…, maar ons het sopas weer gesien dat die Duitse leër verder ingekort word, dat die linkse partye een na die ander verkiesing wen en dat die kanselier openlik sê dat Duitsland oor 10 jaar ‘n Moslemland sal wees.”
– Daniël Lotter ignoreer die feit dat ‘n militêre staatsgreep in Duitsland ‘gesien’ was. Hy ignoreer die feit dat daar nou reeds twee “ver regses” in die Bundeswehr (plus een student) gearresteer is vir “aantuigings dat hulle prominente politici om die lede wil bring en die skuld op immigrante wil pak.”
http://www.foxnews.com/world/2017/05/09/germany-arrests-second-soldier-in-alleged-far-right-plot.html

Daniël Lotter het in die stuk “moeilikheid” met die feit dat Adriaan Snyman volgens Daniël Lotter, “argumenteer dat Angus Buchan, volgens Siener van Rensburg se gesigte, die valse profeet en misleier is en dat mense van hom moet wegbly.”

En in die laaste sin van die stuk vra pienkhempMAN die volgende vraag: “Was hy ‘n profeet of was hy maar net ‘n wilde ou man met fanatiese oë wat, volgens Reitz, ‘n vernuftige kulkunstenaar was?”

Dit nou soos ou Hoendernekkie sou sê: “Uit die bek van die Pferd.” Nee, uit die bekkie van die pienkhempMANnetjie.

En dan na die geskrewe stuk gemors is daar kommentaar. Nou ja, daar tussen die kommentare kan ‘n mens sien van dom mofskape, gemors en diesulkes …

Daniël Lotter vra gladnie vrae oor die Angus Buchan New Age, vals priester nie? Ook geen insinuasies/inuendos/implisering oor die gratis bouer Buchan nie. Nee, hy is te k..bang vir die waarheid!

Ns Wonder wat sê ou Babs van alles …?

Ben

Siener van Rensburg interesseer my omdat 90% persent (of hoeveel presies?) van sy voorspellings reeds bewaarheid is. Die Ierse heilige St Maleachi was ‘n 12de-eeuse geestelike wat ‘n visioen gehad het van die volgende 112 pouse. Daavolgens is die huidige een die laaste, wanneer die groot Regter sal kom om te oordeel. Leef ons in die tyd van die Wederkoms of die Laaste Oordeel…? ‘n Mens moet egter nooit die Messias tyd-ruimtelik wil beperk nie, en as ek aangaan sal Johann Cronjé stellig weer sê ek’s mal… Dalk kan Afrkaners nou eers hul offer, soos beskryf in Sefanja 3, bring…

JanB

Dit gaan my verstand te bowe hoe mense by die lot wil kruip

Hostile reception for white woman’s apology during EFF march in Coligny
Poloko Tau 31 minutes ago
An EFF march against racism in the troubled town of Coligny ended earlier today but not without drama after a white woman tried to “apologise” to the group and received a hostile welcome.

The woman who later identified herself as Tash Botha had asked to see party leader Julius Malema, who was not present at the march.

She could later be heard saying to the group: “Verskoon julle ons asseblief [forgive us please] …we all lived in harmony before this accident. Just few people have caused this problems and now we all find ourselves in this bad situation.”

It appeared EFF supporters were not impressed that a white woman was asking to see their leader and would not entertain her appeal for white residents of Coligny to be forgiven because “not all of us are bad and responsible for this problem”.

Insults were hurled at her but she would not let it go, talking back and pointing. Her eyes looked teary.
Lees verder by….

http://city-press.news24.com/News/hostile-reception-for-white-womans-apology-during-eff-march-in-coligny-20170519

Dirk Albers

JanB, hier is n leidraad wat meer lig op die situasie werp. In nog n plaasmoord by Sannieshof, is n boer vermoor, en sy vrou gewond. Sy het die volgende te sê gehad : Sê vir die gemeenskap hulle moet nie met haat of in woede optree nie. Sy het verder gesê dat haar oorlede man sou dieselfde gesê het. Nou ja mense, die swart barbare kyk ook TV, lees koerante, en luister radio. En hulle LAG vir die blankes ! Waarom het die Voortrekkers nie dieselfde houding geopenbaar na die brutale moorde by Blaauwkrantz, Weenen ens nie ? Was hulle maar net ” swak ” christene gewees ? Ek sal ongelukkig nie kan veg namens hierdie tipe mense nie, want dan belemmer ek mos hulle getuienis ? En so moet elkeen maar sy/haar eie heil uitwerk met vrees en bewing, nê !

Johann Cronje

Ben,
Met jou as persooon het ek nie ‘n probleem nie, maar wel met dit wat jy in jou vorige kommentaar kwyt geraak het m.b.t. die wederkoms. ‘n Hele lesers het ook hul misnoëe daarmee aangedui (-).
Jy vra nou die vraag “Leef ons in die tyd van die Wederkoms of die Laaste Oordeel…? ‘n Mens moet egter nooit die Messias tyd-ruimtelik wil beperk nie, en as ek aangaan sal Johann Cronjé stellig weer sê ek’s mal… Dalk kan Afrkaners nou eers hul offer, soos beskryf in Sefanja 3, bring…”
Ons leef gewis in die tydperk voor die groot dag van Yahweh en die wederkoms van Yahshua. ( Mat 24:4) – “Yahshua antwoord hulle: “Pas op dat niemand julle mislei nie. 6 – Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, MAAR DIT IS NOG NIE DIE EINDE NIE. (eers wanneer die volgende tekens amptelik gebeur ( WO 3) is dit die aanbreek van die nuwe tyd) 7 – Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander; daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. 8 – Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die NUWE TYD. 36 – “Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.
Wat betref Sefanja 3 – dit sal stellig plaasvind want dit is so geprofeteer.

Johann Cronje

Debora de Richter (1),
Ons kan vir baie lank oor al die onderwerpe van Openbaring en die profete debateer, maar ons kan nie die forum daarvoor gebruik nie, want nie baie lesers stel daarin belang nie. Hiermee dan net ‘n paar gedagtes. Dit alles gaan uiteindelik oor verskillende begrip en vertolking van die Skrif. Dit is uiters onverskillig om Openbaring en selfs Daniël nie in ‘n letterlike sin te vertolk nie. Ons kan onder geen omstandighede die letterlike en die simboliese met mekaar vermeng of afwissel om dogma te regverdig nie, want dan gaan ons sekere dele totaal vergeestelik en ‘n wanbegrip met ‘n totaal ander betekenis daarop afdwing.(Menige teoloë en doktorale skrifgeleerdes het al gesneuwel in hul pogings om die profetiese voorspellings korrek te vertolk en baie het die uiteindelike pad van vergeesteliking gevolg omdat hulle nie die letterlike betekenisse kan ontsyfer nie.)
Ek verskil met jou vertolking van sekere aspekte van die profete nie, veral omdat jy die res van die wêreldwye verstrooide Israelvolk en selfs die in Europa uit die prentjie haal. Die profesiëe sluit hulle in en is net so geregtig op die erfenis van hul Israelvoorvaders. Suid-Afrika se boervolk (jongste Israelvolk) is gewis die saad van Israel naamlik die jongste dogter van Sion, ook genoem Juda en die dogter van MY verstrooides is, word beslis nie betwyfel nie. Dit is korrek!
Jes 59 :20 – 21 – ‘Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek YAHWEH. Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle (ISRAEL), sê YAHWEH : My Gees wat op jou (JAKOB) is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê YAHWEH, ….”

Johann Cronje

Debora de Richter (2),
Met betrekking tot ‘NIBIRU” – Openbaring dui ‘n aantal verskillende hemelligame aan en nie net een nie!
Openbaring 8:8 En die tweede engel het geblaas, en iets soos ’n “GROOT BERG” (Astroïede?) wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ’n derde van die see het bloed geword, 10 – En die derde engel het geblaas, en ’n “GROOT STER” wat soos ’n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ’n derde van die riviere en op die waterfonteine. 11. En die vierde engel het geblaas, en ’n derde van die son is getref en ’n derde van die maan en ’n derde van die sterre, sodat ’n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so.
Open 8: 10 – En die naam van die STER word genoem “ALSEM” ( ook bekend as BITTERALS en in Engels genoem “WORMWOOD”) en ’n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.
Die naam “Bitterals of Alsem” is die korrekte benaming vir die STER wat die Aarde kom beskadig en nie Niburu of planeet X nie!.
Jy moet verstaan dat die naam van die STER volgens die Skrif verskil van die mens se teorie van Planeet X- of dan ook genoem “NIBIRU”. Planeet X (NIBIRU) is volgens die teorie ‘n groot voorwerp, op ‘n groot baan wat dit 3600 jaar gelede in die rigting verby beweeg het tesame met ander voorwerpe wat dit klaarblyklik vergesel het. Dit alles maak dit onmoontlik om in ons sonnestelsel sonder enige bewyse reeds lank voor die tyd onopsigtelik te wees en as dit reeds op pad is sou die hele wêreld dit geweet het..

Johann Cronje

Debora de Richter (3),
ALSEM (Wormwood) het nie een van daardie twyfelagtige en problematiese eise nie. Openbaring sê NIE dat dit reeds vroëer voorgekom het of dat dit met enigiets vergesel word nie, maar dui duidelik daarop dat die gebeurtenis deurmiddel van verskeie hemelligame sal gebeur. En wat van die grootte? In die Bybel sal jy lees dat dit ‘n “STER” is wat groot sal wees, selfs ‘n “dwergster”. Maar die Griekse woord wat “ster” van (aster) vertaal is, is nie spesifiek ‘n ster nie. Dit kan dus enige voorwerpe in die ruimte behalwe die Son en Maan beteken. Dit kan ‘n ster, planeet, komeet, asteroïde of meteoriet wees.
Om te bepaal wat dit alles is, moet jy baie sorgvuldig al die leidrade volg, wat Openbaring vir ons aandui , om die rampspoedige gevolge te verstaan: Al die hemelligame tydens die gebeurtenis veroorsaak”
• ‘n Ongekende groot wêreldwye aardbewing (Op 6:12).
• Die aardbewing “beweeg elke berg en eiland uit sy plek” (Op 6:14).
• Verskietende sterre (Op 6:13). en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ’n vyeboom wat deur ’n groot wind geskud word, sy navye laat afval;
• en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, (Op 6:15).
• Vuur en bloed vanuit die hemele verbrand al die gras op die aarde en ‘n GROOT BERG ( Astroïde ?) val in die see (Op. 8: 6-9).

Johann Cronje

Debora de Richter (4),
• Openbaring maak bekend dat ‘n NUWE KALENDER VAN ‘n 360-dag-jaar en 30-DAE MAANDE dadelik na die gebeure begin. En hier eers begin ons aftelling van die verskillende dae soos die 1260, 1290 ens. Ek staan daarby dat alles eers volgens die uiteensetting van die Skrif en die tydrooster van openbaring moet gebeur (soos ek die 6 punte in my vorige skrywe uiteengesit het).

Ek betwyfel egter jou voortydige gebruik van die 1290 dae en die datumbepalings wat daarop volg asook die getal wat jy aan die Boervolk se oorlewing koppel. Die tyd van die “antichris” moet nog eers wêreldwyd kom en by die aanbreek daarvan begin ons eers met die aftelling van die 1260 en 1290 dae. Tot dan wag ons geduldig. Wat ek wel belowe is dat indien jy reg sou wees met jou voorspellings, sal ek die eerste een wees om jou om verskoning te vra. Geen mens was nog ooit korrek met enige datum bepalings nie en veral wat betref die groot dag van Yahweh en die wederkoms van Yahshua nie – Mat 24:36 – “Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.

Johann Cronje

Debora de Richter (5),
Die Antichris kom eers na afloop van WO 3 en na die vernietigiende koms van “ALSEM”. Ook intussen moes Damaskus, Babilon (Amerika) vernietig gewees het. Elia moes ook eers kom en die “VROU” moet ook eers in “veilige’ bewaring wees voordat die aftelling van die 1260/1290 dae kan begin. Die volgende Skrifgedeeltes verklaar vir ons dit so – (Dan. 11:31 – En deur hom (antichrist) sal leërs op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel.; 12:11 – En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend-tweehonderd-en-negentig dae verloop.) (Matt. 24:15 – WANNEER julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom (die nuwe Joodse tempel nommer 3) — laat hy wat lees, oplet —).
2 Thessalonicense 2 : 3-4 – Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want EERS moet die AFVAL kom en die MENS van SONDE geopenbaar word, die SEUN van die VERDERF, die TEëSTANDER wat hom VERHEF bo al wat GOD Yahweh genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

JanB

Nog ‘n TWAT wat sy kop moet laat lees.

Bouwer Bosch is sorry about apartheid, even though he didn’t cause it

He tells us why.

Is Bouwer Bosch’s #Versoening the next step toward some form of societal cohesion in South Africa?

The Afrikaans singer-songwriter and TV presenter unleashed a very topical debate this week when he uploaded the first episode of a series he calls Versoening (reconciliation).

In the emotive video, Bosch apologises for apartheid to a woman he only met the day before. In it, he explains where he comes from, then hands over the conversation to Phindile Dhlamini who explains her life, how she feels about the apology and South Africa.

What transpires is a valuable piece of conversation.
Bosch explains: “The idea of apologising for apartheid is something that has been on my heart for the last two years. People play the apartheid card in the media at private functions, and everywhere I could find myself the word would pop up, rightfully, but nowhere could I find conversations about apartheid where people actually just sit and listen to each other instead of screaming at each other.

“So this series of “#Versoening videos that I’m launching is not even a conversation because I feel, firstly, we need to hear each other out; that is why I asked Phindile to hear me and out and when I finish my apology it’s her turn to say what’s on her heart, and then I just wanted to listen.

“It’s a small thing, but just to sit and listen to someone is profound, and we don’t have enough of that.

lees verder by……….

http://citizen.co.za/news/news-national/1519771/bouwer-bosch-is-sorry-about-apartheid-even-though-he-didnt-cause-it/

Dirk Albers

JanB, met knersende tande bedank ek jou vir hierdie nuutste sataniese, fopspeen-versoenings-poging ! Dit ruik, en lyk na net nog n misleiding van die afrikanerbond/vrymesselary, NG kerk-doringbos konglomerasie. Die storie dat hy die wyfie net die vorige dag ontmoet het is TJOL. Die hele storie is ” ge-rig,” soos hulle op engels sê. As hierdie ou werklik n slag wil slaan, moet hy een van malema se vuurvreter EFF wyfie terroriste oplyn. Dan sal ek weer na so n bekotsingswaardige video kyk. En hy moet haar voete ook was, want Vlok het mos nou alreeds daardie ” hoë ” standaard/mikpunt as doelwit gestel. Die tragedie van hierdie hele gekkespul, is ongelukkig : Die meerderheid blankes sing nog lustig saam, in hierdie reënboog-koor !

Johann Cronje

Jan B en Dirk Albers (1),
Dit is pateties en totaal onkundig van “gelowiges” om te wil verskoning vra vir die sogenaamde “rassistiese” oortreding of “sonde”, van God Yahweh se opdrag aan Sy Volk oor SKEIDING. Hoe kan enigeen verwag dat God Yahweh ons ware vyande, die ongelowiges van die duisternis moet vergewe vir die moord en vernietiging wat hulle ons volk aandoen???
Jes 44:6 & 8 – SO sê YAHWEH, die Koning van Israel en sy Losser, GOD van die leërskare: Ek is die EERSTE, en Ek is die LAASTE, en buiten MY is daar GEEN God nie. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie! Het Ek dit nie van lankal af aan julle verkondig, dit vir julle gesê nie? Julle is my getuies: is daar ‘n God buiten My? Daar is geen ander Rots nie; Ek weet van geeneen nie.
Wat sê hierdie ‘enige’ God Yahweh vir ons in Sy Woord oor SKEIDING?
‘n Ander woord vir skeiding is = “APART”
Die woord “APART” beteken = “HEILIG” (Om AF TE SONDER) (Om te VERMY)

2 Kor 6:14,17 & 18 — Moenie in DIESELFDE JUK TREK SAM MET ONGELOWIGES NIE, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Daarom, GAAN ONDER HULLE UIT en SONDER JULLE AF, spreek YAHWEH; en RAAK NIE AAN wat ONREIN is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek YAHWEH, die Almagtige.

(Romeine 16:17 -18) – ” En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en VERMY hulle; Want sulke mense dien nie Yahshua nie, maar hulle eie buik; en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges.

Johann Cronje

Jan B en Dirk Albers (2),

Die Bybelse leerstelling van skeiding is gebaseer op een van God Yahweh se noodsaaklike eienskappe nl. Sy Heiligheid. Hy kyk nooit na die sonde met die minste mate van verdraagsaamheid nie, en dit strek noodwendig na Sy wil oor die gedrag van Sy kinders. As gelowiges word ons geroep tot gemeenskap met God Yahweh wat “LIG” is, en in HOM is geen “duisternis” nie. As ons sê dat ons gemeenskap het met HOM en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie “(1 Joh. 1: 5,6). Daarom is daar ‘n absolute noodsaaklikheid vir “SKEIDING” van ALLES en EN ALMAL WAT “DUISTERNIS” voorstel.Dit is alles wat in direkte teenkanting van Sy aard is. Die volmaakte wil van God vir die Sy Volk Israel is altyd dieselfde nl. HEILIG: ” Wees HEILIG in alle gesprekke, want daar is geskrywe: Wees HEILIG, want Ek is HEILIG” (1 Petrus 1: 15,16). .

Die idee dat dit nie vir God belangrik is nie, of sy kinders hulself verlaat van wat Sy Woord verklaar om boos te wees, is verskriklik dwaas en ook baie gevaarlik. God Yahweh het Sy Woord gegee sodat ons (Sy regmatige kinders) kan weet watter genootskappe toelaatbaar is, al dan nie. SKEIDING van dwaling en dwaling is vir die gelowige se geestelike welsyn en bruikbaarheid in diens.

Die meeste wat die Naam van Yahshua of dan Christus noem, stem saam dat die Bybel die beginsel van “SKEIDING” leer, maar relatief min is bekommerd oor die behoefte aan persoonlike toepassing van die “opdrag” van God Yahweh.

73
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x