Swart wolk oor Coligny

Die land het in die afgelope paar maande progressief in ’n toestand van feitlik totale anargie verval. Statistiese gegewens toon dat daar net hierdie jaar reeds sowat 3 000 voorvalle van onrus landswyd was – dit sluit in stakings, padblokkades, betogings, die verminking van blankes se diere en die plundering en verwoesting van blankes se besighede en eiendomme.

Intussen kom nuwe brandpunte steeds daagliks nog by. Net in Port Elizabeth woed op die oomblik ses protesaksies. Die polisie is daar, maar het nie die vermoë om die situasies te hanteer óf onder beheer te kry nie; soms wil dit voorkom of hulle verkies om dit nie te doen nie; soos in die geval van Coligny waar hulle passief staan en toekyk het terwyl medeswartes blanke boere se huise afbrand.

Dan is dit ook opvallend dat Dingaan Zuma tot dusvêr die aftakeling van die land woordeloos vanuit sy Nkandla-landgoed gade slaan; want van sy kant het daar nog nie boe of ba gekom nie, nêrens eers ’n woord van vermaning of selfs net ’n versoek dat die geweld gestaak moet word nie.

Hoekom? Maak dit nie vir hom saak nie? Gee hy nie omdat alles na die hoenders gaan nie? Of weet hy ook dalk dat sy Kusitiese broers net soos die luiperd nie van vel of aard kan verander nie en dat daar geen salf aan hulle te smeer is nie?

Dit het nou egter aan die lig gekom dat daar ’n meer sinistere rede vir sy volgehoue stilswye is. Volgens een van ons bronne is dit omdat hyself die ‘drywer’ van hierdie oplaaiende vernietiging is. Hy het dit beplan, die lont aangesteek en nou beskou hy elke nuwe opstand as ’n bedekte seën, want dit trek nie net die aandag van sy eie spektakels en onvermoë af nie, hy hoef nou nie meer daagliks na die bose refrein “Zuma Must Fall!” te luister nie. Boonop bevorder hierdie toenemende chaos die heimlike plan wat hy in die mou voer.

Op die oog af lyk dit of die verbete aanslae om hom van sy troon te stoot, hom in die minste pla nie.

Want tot dusvêr het hy dit met die grootste gemak negeer en gesystap. Ons het hom daaroor sien grinnik, hoor lippe klap; hy het ons gekoggel met sy onnosele hê-hê-laggie, met ’n ligte skouerswaai of selfs ’n vinnige danspassie.

Hoekom? Die antwoord is iets wat ons geruime tyd al vermoed: Hy wag totdat die uitkringende anargie breekpunt bereik, voordat hy sy troefkaart sal speel en krygswet afkondig — die burgery word onder beheer geplaas van die weermag en polisie, en dié sal sy posisie beveilig en ook verseker dat hy ongehinderd regeer ‘totdat Jesus kom’.

Soos reeds gesê, is die polisie se optrede tydens anargie vanuit die lokasies van so ’n aard dat dit lyk of die wil om dit te beheer en die orde in die land te herstel, glad nie meer bestaan nie.

Om die heersende onstabiliteit vêrder aan te blaas, het Zuma onlangs aangekondig dat alle blanke werknemers in alle regeringsektore in die staatsdiens oor ‘n tydperk van ses maande afgelê gaan word en dat hulle ook geen spesiale pakkette sal kry nie. Daarna sal hy nog ses maande wag voordat hy twee keer soveel ander mense (swartes) teen die helfte van die salaris gaan aanstel.

Klaarblyklik sal die regering gedurende die ses maande gaping miljoene rand spaar wat gebruik kan word om die begroting vir die instandhouding van infrastrukture te verhoog. (Die toestand waarin infrastrukture nou is, sal triljoene verg!)

Verder is daar ook nog van sy binnekring kornuite wat doelbewus die anargie-koors opjaag met openlike blanke haat uitsprake.

Ons dink hier bv. aan ‘n sogenaamde ‘professor’ Chris Malikane, adviseur van die pas (soveelste) aangestelde nuwe minister van finansies, Malusi Gigaba. Malikane het Suid-Afrikaners gewaarsku om hulle vir die ergste voor te berei as hulle ’n ‘radikale ekonomiese transformasie’ wil hê, en as ons dit nie kry nie,” sê hy “…sal hierdie land in ‘n krisis gestoot word soos met Venezuela en Zimbabwe gebeur het. Indië het dieselfde pyn gehad.

“As ons werklik transformasie wil sien, moet ons ons mense ideologies en polities voorberei en versterk. Ons moet óns mense (die swartes) organiseer (m.a.w. mobiliseer) en opvoed (m.a.w. bewapen). Of het jy gedink om te transformeer, gaan lekker wees?

“Ons benodig ’n twee derde meerderheid om die Grondwet te verander. Indien dit nie gebeur nie, sal ons ’n ander roete moet volg om daar uit te kom — ons sal die wapen opneem…” (Hulle is lankal daarmee besig).

Ter ondersteuning van Malikane het die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, Gugile Nkwinti, óók geëis dat die Grondwet verander moet word sodat grondroof sonder kompensasie uitgevoer kan word. Dit stem ooreen met Jacob Zuma se aankondiging oor ’n nuwe benadering vir “radikale sosio-ekonomiese transformasie”.

Selfs Cyril Ramaphosa, adjunkpresident van die ANC, wat nog altyd beskou is as ’n stem van rede in die ANC en wat buite die AN C groot aansien onder die middelklas, die sakegemeenskap en in die Vakbondwese geniet, het nou skielik ook die ras-tamboer begin slaan.

Hy het begin Mei op ’n ANC-forum van die Saartjie Baartman-streek in Grahamstad gesê grond moet teruggegee word aan sy regmatige eienaars. Daarna het hy ook, net soos Zuma en Malikane, gewaarsku dat ‘radikale ekonomiese transformasie’ nie langer uitgestel kan word nie:

“Ons moet begin met ’n proses van radikale sosio-ekonomiese vryheid,” het hy gesê. “En die rykdom van hierdie land móét gedeel word! … Dit sál gebeur, of sommige mense (die blankes) nou daarvan hou of nie.”

Ook eerwaarde Desmond Tutu het ’n eiertjie te lê oor grondroof. Hy het dit so gestel: “When the white missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. Then they said: ‘Let us pray’. We closed our eyes. When we opened them we had the Bible and they had the land…”

Kookpot van revolusie

Pieter Doorewaard en Philip Schutte

Die gebeure by Coligny was net ’n bevestiging dat die kookpot van revolusie se deksel enige dag kan spat. Ons het ook daar vir die eerste keer gesien hoedat geheime ondergrondse magte besig is om irrelevante insidente uit te buit om chaos te skep en die land te destabiliseer

Op Sondagaand 23 April is buitelandse handelaars in die satellietlokasie naby Coligny deur ene Tebele besoek. Hy het hulle gewaarsku dat geweld in Coligny gaan uitbreek, maar omdat dit niks met hulle te doen het nie, sal hulle veilig wees en hul winkels met rus gelaat word, mits hulle net die winkels sluit en ’n lae profiel handhaaf.

Vroeg die volgende oggend het Tebele ook die plaaslike swart skole besoek en is hoofde bewveel om die kinders huis toe te stuur sodat hulle kan deelneem aan ‘’n beplande protesoptog teen die twee blanke boere Pieter Doorewaard en Philip Schutte wat die 16-jarige Matlhomola Moshoeu vermoor het.

Kort daarna ontvang dominee MH Pieters van die NG Kerk ’n oproep van ’n blanke polisieman wat hom waarsku dat ’n massa swart opstandelinge op pad is dorp toe en dat die polisie niks sal kan doen om hulle te keer nie, omrede daar net vyf van hulle aan diens is met geen versterking beskikbaar nie. Die ander polisielede is na die nabygeleë Blydeville en Lichtenburg gestuur om bystand te verleen vir die gewelddadige diensleweringaksies wat daar uitgebreek het.

Diana swart voor haar huis wat afgebrand is

Hierna volg 24 uur van totale anargie in Coligny. Elke drankwinkel in die dorp is geplunder en verwoes; ook ander winkels en besighede van blankes het deurgeloop; die enigste hotel op die dorp is nie net gestroop nie, maar ses blanke meisies wat daarin vasgekeer was, moes deur die buurt se plaaspatrollie gered word. Drie huise is afgebrand, later nog vier.

Diana Swart, wat die dorp se multi-rassige onder 21-rugbyspan bestuur het en rokke vir swart meisies maak wat op die Coligny Hoërskool se multi-rassige matriekbal mooi wil lyk, vertel dat sy na donker buite haar huis onder ‘n boom gesit en gekyk het hoe skadu-figure geroofde TV-stelle en bierkratte na die lokasie wegdra.

“My seuns wou hê ek moes wegkom, maar ek was nie bang nie. Ek het nooit gedink enigiemand sal my seermaak nie.”

Sy was verkeerd. Toe die son opkom, was haar huis omring deur ’n woedende skare wat haar met messe dreig; hulle het daarna brandstof uit haar voertuig getap, en haar huis afgebrand — met haar geliefde honde binne vasgekeer.

Teen hierdie tyd was ook al die buitelanders in die lokasie se 53 winkels reeds deur plunderaars verwoes en afgebrand, ondanks Tebele se versekering dat dit nie sou gebeur nie.
Een van hulle het later aan die media gesê: “Ons weet ons is nie regtig welkom hier nie, daarom het ons hard probeer om vriende te maak en selfs probeer om hulle taal te praat. Ons gee geskenke aan polisiemanne sodat hulle ons sal beskerm. Ons help mense wat met krediet sukkel, maar toe die plundering begin, het gesinne wat ek goed ken, saam met hul kinders gekom en al my voorraad weggedra,” en toe voeg hy by: “’n Swartman het geen hart nie.”

Skoolkinders het voor die hofgebou waar Doorewaard en Schutte se borgaansoek aangehoor is, rondgedans en gesing: “Die polisie is boewe en die wittes moordenaars!”

Selfs op televisie is daar na Doorewaard en Schutte verwys as “die moordenaars van ’n sestienjarige swart seun.” Hoewel ons almal teen hierdie tyd weet hy het self van die bakkie afgespring en sy nek gebreek.

Rebbellie Leiers

Coligny was 103 jaar gelede ook in die nuus. Die 1914-Rebellie het eintlik daar begin nadat die Eerste Wêreldoorlog op 4 Augustus uitgebreek het.

Mnr. Boy Mussmann skryf hieroor: “Al die burgers van die Onder-Hartsrivier is vir ’n vergadering opgeroep na Treurfontein (vandag Coligny, sowat 30 km van Lichtenburg af) met “geweer, paard, zadel en toon en zoveel ammunitie en proviand als zij in staat waren te brengen”.

“De Wet, De la Rey en Beyers het besluit hulle hys die Vierkleur en veg vir ’n republiek: Want hulle was nie bereid ‘om onskuldige bloed te vergiet en landpale te verruk nie’.

Genl. De la Rey se plaas was net buite Lichtenburg en sowat 90 kilometer van Rietkuil waar Siener geboer het. Van tyd tot tyd het die genl. sy vriend, kapt. Isak Niewenhuizen gevra om by Siener te gaan verneem of hy intussen weer gesigte gehad het.

En ná een van sy besoeke aan Siener het kapt. Nieuwenhuizen na genl. De la Rey teruggekeer met die nuus dat “Oom Niklaas oor Treurfontein (Coligny) ’n swart wolk sien hang” en toe genl. De la Rey van die kaptein vir verdere uitleg vra, was die antwoord : “Ek weet nie. Siener het net gesê dis donker”.

Generaal De la Rey word 15 September doodgeskiet. Toe maak genl. Smuts ’n toets om te sien of die burgers van Lichtenburg nog soos één man sal rebelleer. Hy kommandeer Isak Claassen met sy manne op. Toe hulle op Coligny kom, staan die trein gereed om hul na Duitswes te vervoer. Op die trein staan ‘volunteers for German West’. Isak sê toe: “Ek is geen Volunteer nie!” En hy en sy manne laat hulle perde afspring van die trein waarmee hul van Lichtenburg na Coligny gekom het. Toe neem genl. Smuts die lojaliste en val Isak se kommando aan.

Saam met die somber tyding dat hy ’n swart wolk oor Coligny sien hang, het Siener ook hierdie boodskap aan genl. Koos de la Rey gestuur: “Ek sien dat onweer al dreigender oor ons land saampak. Binnekort sal die lont ontplof wat die hele land aan die brand sal steek…”

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
73 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mimi Hildebrand

Baie dankie Adriaan. Dit is goed om die dinge in perspektief te sien. Hierdie gebeure is deur hulle beplan en uitgevoer. Ek glo dit gaan al meer gebeur.
Die mense wat nog nie proviand bymekaar gemaak het nie, sal dit vinnig moet doen. Die dag gaan kom dat ons nie meer winkels toe kan gaan nie. Dit sal te onveilig wees.
Ons word tog deur die Skrif gewaarsku om kos bymekaar te maak. Al Coligny se winkels was binne ure leeg gesteel.

Dirk Albers

Kom ons bekyk die Coligny aangeleentheid vanuit malema se oogpunt. Hy het in een, ( of meer ? ) van sy toesprake, sy onderdane gekasty omdat hulle bang is vir die witmense. Hier is miskien baie waarheid hierin, want die radikale element is mos maar gewoonlik die minderheid. Maar met die publisiteit wat die nuutste opstande gekry het, veral daardie storie dat potensiële blanke vegters weggewys is, gaan die hele prentjie waarskynlik verander. Onthou, die ware feite is van min belang. Dit is die PERSEPSIE, wat posvat in die massas se denke, wat bepaal wat gebeur, en hoe hulle optree.… Read more »

Ben

Het Zuma nie psigopatiese neigings nie? Dit help nie om ontsteld te raak oor wat hy sê of doen nie. Diegene wat wag dat “Jesus op die wolke kom” toon straks ‘n fatalistiese lewensbeskouing wat nooit werklikheid gaan word nie. Die pad na heiligmaking is ‘n interne proses… (2 Petrus). Jesus “kom op die wolke” as die mens geheilig is… vir diegene wat oë het om geestelik te sien…

Dirk Albers

Die Suidlanders se beleid en benadering is om mense te help as totale anargie uitbreek. Hulle het baie moeite en geld in hierdie projek al belê. Dan is daar duisende onverbonde mense, wat soos ek, ook glo dat die land in duie gaan stort, en ons dan sal moet veg vir oorlewing. Nou het ek begin wonder. Sê nou net ons is almal verkeerd, en ons sien net die voortsetting van die laaste twintig jaar vir die volgende twintig, of veertig jaar ? Stakings, slaggate in die paaie, plaasmoorde, werksverliese, verarming, emigrasie, verlaging in blanke getalle, vermeerdering van wit plakkerskampe,… Read more »

Hans

As net een wit man sy kop verloor en begin skiet is daar oorlog, dis basies hoe kwesbaar ons is. Die geringste daad sal ons in n oorlog dompel. Net een “Piet Skiet” en die emmer bloed val om, soos Siener daarna verwys het. Ons besef nie aldag hoe naby ons is nie!

Hans

Net een dapper man wat sy eiendom teen plunderaars wil beskerm, dis al wat gaan kort om totale chaos te skep in SA. Wees asb gereed mense!

Dirk Albers

Hans, ek wil met jou saamstem, want ek is mooi gatvol vir die NSA, en die stadige dood wat ons sterf elke dag. Maar ek is nie oortuig dat die skiet van n paar sprinkane die ding gaan doen nie. Iets sal moet gebeur wat die ” regering ” direk skade berokken of hulle geld/mag bedreig. Ek sit meer geld op wat Siener gesê het nl. Die swart leier sterf geweldadig, en vlamme slaan uit sy graf op. Die liberaliste in hierdie land, haat die ” regses ” so baie, hulle sal ons self doodskiet, nog voor enige swart barbaar… Read more »

Mimi Hildebrand

Dirk kan jy jou indink hoe dit gaan lyk na nog 20 jaar van dieselfde en erger. Hoeveel blankes dink jy gaan daar dan nog oorwees?
Al wat ek weet is dat as ons vashou aan Vader en sorg dat ons in Sy Laer of koninkryk is, sal ons oorleef, want ons weet Vader sê dat die dogter van Sion, Sy oogappel, n oorblyfsel sal oorbly.
En as ons moet sterwe nouja, dan weet ons wat ons moet doen.

Hans

Ek glo nie ons kan nog 20 jaar van die marteling hanteer nie, nee, die Almagtige God van hemel en aarde sal ons red voor dan!

Hans

Ek dink net dat een insident alles kan verander, dis hoe maklik dit gaan wees om almal in chaos te dompel. Ons is op n mes se punt hier. Net een wat losbrand en alles is n gemors. Ons moet gereed staan mense. Hoeveel gaan dit kos van een man om sy laaste stukkie eiendom te beskerm? As n man niks meer het om te verloor nie, wat kos dit dan om alles in te gooi?

Dirk Albers

Ek het n baie treffende boodskap geluister wat Japie gegee het oor die Vierkleur. Miskien kan n slim leser dit vir ons plaas as n skakel, want dit is aangrypend. Waarom het Siener gesê die Vierkleur wapper weer ? Toe het my gedagte weer begin wye draaie gooi. Die Israeliete is beskerm deur die lamsbloed aan die deurkosyne. Sê nou net Vader beveel ons om die Vierkleur in ons tuine te laat wapper, om beskerm te wees teen die bloeddorstige massas ? En dan sal n Engel wag staan, en die barbare sal verby gaan, of ons huise selfs nie… Read more »

Hans

Dirk, jy is reg! Siener het gesê: “Die swart leier sterf geweldadig, en vlamme slaan uit sy graf op”. Hiervoor moet ons uitkyk, en ook die groot staking wat Siener voorspel het wat motors tot stilstand bring.

Johann Cronje

Dit is heelaas alles net soos ons dit kon verwag het en ook soos Siener dit vir ons voorspel het. Wat is die uiteinde van die omstandighede ? Juda se profeet vertel verder – Sefanja 3: 10-15 – Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Op dié dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen My oortree het nie; want dan sal Ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En… Read more »

Johann Cronje

Ben,
Jou verklaring is total en al absurd !! Die wederkoms is ‘n profetiese realiteit en beslis nie ‘n vergeesteliking van ‘n mal idée nie !! As jy die korrekte Skrifverwysing wil hê om dit te bevestig, praat net !

Deborah de Richter

Aan almal wat bekommerd is oor die toestand in die land wat moontlik jare kan voortduur..ek het goeie nuus. Die 1290 dae van Daniel 12 eindig 15 Julie 2017. Kort daarna sal ons ‘n staatsgreep he. Ek was self in die president se huis toe dit gebeur het. Kort daarna begin die volksmoord. Dit moet in die laaste 45 dae wees van Daniel 12. Dus vanaf 16 Julie tot 28 aug. My datum vir die nag van Jhb is 7 Aug. Dis ‘n volmaan en ook maansverduistering. Daarna vlug die volk velde vlaktes en berge toe. Ons gaan kampe toe… Read more »

Daan

Adriaan

Ek is n Suiwester en het n vraag of Siener enige iets oor Suidwes gesien het. Ek weet van die trein na Prieska, maar beteken dit dat die duitsers eers suidwes sal moet oorneem, want ons het ook n swart regering.

Het Siner iets hieroor gese?

Daan

Mimi Hildebrand

Hoe weet n mens wanneer n “profeet” se boodskap van Vader is?
Vader verduidelik self. As die woorde van die profeet bewaarheid word, is dit van Vader. As dit nie gebeur nie, is dit nie van Vader nie.
Soveel dae, soveel profete.

Hinsie

Goeie naand, Dirk, verwys u skrywe hierbo. Het ook al baie gewonner oor die dinge, miskien is dit nou baie naby aan klaar. Kan nie meer lank so aanhou nie. Al die dingetjies is mos nou in plek. Miskien gaan dit so werk, groot prentjie, detail sal ons maar moet sien. As die poerinsymoerlement (dankie JB vir die woord) weer in sitting is en hulle maak weer ‘n moerse gemors van dit dan kom die vn in en sê “gee pad julle maak ‘n gemors, ons vat nou oor”. (Net na 15/7/17 volgend DdeR) Die afgri-soli-tlu-spul het mos al gaan… Read more »

Johann Cronje

Deborah de Richter (1).
Jy beperk die Bybelse profesiëe tot Suid Afirka en dit is heeltemal verkeerd. Daar is wel sekere profesiëe wat Suid Afrika ( die Boervolk) aanspreek, maar wanneer dit kom by die tydrooster van Openbaring dan word die hele wêreld betrek. Ek het in Junie 2016 die onderstaande kommentaar op jou vorige plasing m.b.t. die tydperke gemaak.

Johann Cronje

Deborah de Richter (2). “Ek bly ongelukkig sowat 1200 kilometer van jou af. Ek betwyfel ook geensins jou drome nie. Ek moet egter lees en verstaan wat God YAHWEH self deur Sy profete voorspel het vir die eintyd. En daar is vele aspekte wat eers moet plaasvind voordat ons by die 1290 en 1260 dae uitkom. Die “antichrist” moet eers as PERSOON verskyn en homself aanmatig. Intussen wag ons nog vir Elia wat soos voorspel, eers moet kom voor die “antichris”. Openbaring en Daniël praat van ‘n hele aantal tydperke nl. 1. 1260 dae – 42 maande- 3,5 jaar (Let… Read more »

Dirk Albers

Vriende, al haat julle die Skewe-beeld koerant, lees op vandag se voorblad van die man wat die rots deur sy motor se voorruit gekry het. Op die N1 naby Grassmere. Let veral op hoe futiel sy gesukkel was om hulp in die hande te kry ! Dit is presies wat ons van die NSA ” wonderwerk ” kan verwag, veral as jy wit is. En ek BELOWE julle, dit gaan net erger word ! Kan dit wees, dat van ons mense nog in die nag rondry, tensy dit n absolute noodgeval is ? ( Hierdie man is egter helder oor… Read more »

Dirk Albers

Ek het oor die jare baie mense gehad wat gesê het dat Siener nonsens praat dat die Duitsers ons gaan help. Selfs duitsers het dit al vir my gesê. Dan wy hulle uit oor hoe liberaal die duitsers is, en dat die duitse jeug net n klomp slapgatte is. Verder dat die jode hulle totaal lam gelê het, met die ” holocaust, ” en al die skuldgevoelens oor die wêreld-oorloë. Maar nou hoor ons van die ” nazis ” in die duitse weermag, wat almal op hol het. Soveel so, dat die minister van verdediging aangetree word, omdat hierdie ”… Read more »

Deborah de Richter

Vir almal..die professie kan net oopgemaak word as God die verstand daarvoor oopmaak. hy het dit vir my gedoen. So ek verduidelik gou. Die 1290 het NIE te doen met die Anti-chris nie. dit word in Daniel 12 genoem. ek het die hele Daniel uitgepuxxle met Vader se hulp. epos my by niehauszunata@gmail.com dan stuur ek dit vir jou in word dok format. Lees dit en oordeel self asb. vervolg

Deborah de Richter

Hier volg kort uiteensetting : Rev 12:13  En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het;  Hierdie vrou is Sion. Vergelyk Jes 66. Rev 12:14  maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.  tyd is ‘n onbepaalde factor. as Vadr nie vir ‘n vroiend ‘n droom ge gee het oor 2013 nie..het ek ook… Read more »

Deborah de Richter

Hoe sit Daniel 12 en openbaring 12 aanmekaar? Dan 12:6  En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, gesê: Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?  LUISTER MOOI NA DIE VRAAG: Hoe lank? Hierdie wonderbaarlike dinge het te doen met die boek Daniel maar spesifiek met Daniel 11 en 12..se groot benouenis oor die VOLK VAN GOD, DIE HELIGDOM…dis ons mense..dis Sion…geen andre volk nie.. Want Daniel 11 voorspel die laaste paar jaar voor Nebiru kom. Vanaf 1990 spesifiek toe die Arendkoninkryk begin regeer het as die laaste… Read more »

Deborah de Richter

Dan 12:8 En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie; daarom het ek gesê: My heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? Dan 12:11 En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal duisend twee honderd en negentig dae verloop. KYK ASB WEER NA DIE VRAAG…WAT IS DIE UITEINDE?…Vanaf die afskaffing van die voortdurende offer, dws die verstrooing van die mag van die heilige volk, dis Sion, dus wanneer die gelofte ons nie meer beskerm nie, vanaf 16 Desember 2013 tel jy 1290 dae..Tel so..360..is ‘n volle omwenteling…dit werk uit… Read more »

Deborah de Richter

MENSE HIER IS DIE SKRIFBEWYSE..Kyk die Bybel steek soos ‘n groot legkaart inmekaar…en veral sleutelwoorde help met die inmekaar sit.. bv kyk hier: Isa 66:6  Hoor—’n rumoer uit die stad! Hoor—uit die tempel! Hoor—dit is die HERE wat sy vyande hulle dade vergeld! Isa 66:7  Voordat sy weë gekry het, het sy gebaar; voordat smart oor haar gekom het, is sy van ‘n seuntjie verlos.  Isa 66:8  Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word ‘n land op een enkele dag gebore? Of word ‘n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, meteens haar kinders… Read more »

Deborah de Richter

LAAT ONS KYK NA DIE SLANG WAT DIE WATERS GOOI AGTER DIE VROU AAN OM HAAR TE LAAT WEGVOER?? Isa 8:7  kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom die sterk en magtige waters van die Eufraat—die koning van Assur en al sy heerlikheid—en hy sal bo al sy beddings styg en gaan oor al sy walle;  Isa 8:8  en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop; tot die nek toe sal hy kom; en die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immánuel!  LEES MOOI…DIE KONING VAN ASUR..dis nou die swartes van… Read more »

Deborah de Richter

EN WAAR VERWYS DIE SKRIF NOG NA ‘N OORSTROMING?? Dan 9:26  En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.  DIE HEILIGDOM SE EINDE IS MET ‘N FIGUURLIKE OORSTROMING..’N OORSTROMING VAN NASIES.. Dan 9:27  En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en… Read more »

Deborah de Richter

Ek waardeer as jy met my wil redeneer..stuur epos..ek geniet altyd ander perspektiewe..miskien sien jy meer raak as ek… Jare terug het ‘n man..wat later opgesluit is vir n bomontploffing..my die sleutel gegee vir die profete naamlik dat Sion Suid-Afrika is….ek is vandag nog dankbaar vir dit wat hy daardie dag kwytgeraak het..miskien het ek vandag iets gese wat vir jou die skrifte oopmaak.. Daniel gaan oor die tydperk voor nebiru en Openbaring gaan oor die tydperk na nebiru..open 6-11 is die eerste weergawe van openbaring en van open 12 af aanwaarts gee hy die professie vir ‘n tweede keer..Lees… Read more »

Deborah de Richter

‘N LYS VAN DIE SUPERPOWERS VAN DANIEL SE BEELD:
1. babelonie
2. mede en perse
3. Griekeland
4, Romeinse Rooms katolieke Ryk regeer 1260 jaar.
5. Brittanje..die luiperd
6. die USSR die Beer
7. Die VSA die leeu met die arendvlerke.. tot by die enkels..
8. die draak self sal regeer na nebiru..die voete..

Die dier met die agt koppe en die beeld is presies dieselfde simboliek…maar die superpowers is weggesteek in Daniel…want dit is ‘n geheimenis..’n verborgenheid..maar die tyd het nou uitgeloop so Vader het die kennis gegee..

Deborah de Richter

Daar is twee verdrukkinge spesifiek in hierdie tyd.. Die een is die benouenis oor hierdie volk in Daniel 12 en lukas 21.. Onthou as ons uhuru en nebiru oorleef is ons homefree..ons bly vry in ons eie land, en die Draak regeer nie oor ons nie en ons word die tweede ark.. Mat 24:29  En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.  DIE AANKOMS VAN NEBIRU..OPEN 6 Mat 24:30 … Read more »

Deborah de Richter

NET ‘N LAASTE ASPEK: DIE 2300 DAE VAN DANIEL..VADER HET SPESIFIEK VIR ONS HIERDIE TYD GEGEE…SODAT ONS KAN WEET HOE LANK DIT SAL DUUR VANDAT ONS ALLES VERLOOR OP 15 JULIE 2017 TOT ONS WEER HERSTEL IS AS VOLK MET ‘N REGERING..DIS EERS IN MEI 2020..DAAR LE ‘N SWAAR AANTAL JARE VOOR.. Dan 8:12  En ‘n leër is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad.  DIE LEER IS SION..ons is eintlik ‘n slagorde as mens na exodus kyk..’n volk is oorgegee… Read more »

J B

19 Mei 2017 Hier is ‘n pienkhempMAN wat BAIE BANG is vir dit wat Adriaan Snyman geskryf het oor Nicolaas van Rensburg. U kan die pienkhempMAN hier besigtig. Sy naam is Daniël Lotter: http://ewn.co.za/2015/04/08/Afrikaner-groups-wade-into-statue-debate Die pienkhempMAN is die ‘Hoof van Inligting’ by Doringbos Front Nasionaal SA. Op die 17de Mei 2017 skryf hy ‘n stuk getiteld: “WAT SIEN OOM SIENER REGTIG?” op die, net so Doringbos Boere Krisis Aksie se facebook. Met die skryf van die stuk probeer hy voorgee dat hy op die draad sit. PienkhempMAN dink ons is dom. Hy weet dit net nie maar ons kan sien… Read more »

J B

Vervolg “ Deneys Reitz skryf: “… a prophet, a strange character, with long flowing beard and wild fanatical eyes, who dreamed dreams and pretended to possess occult powers. I personally witnessed one of the lucky hits while we were congregated around the General’s cart. Van Rensburg was expounding his latest vision to a hushed audience. It ran of a black bull and a red bull fighting, until at length the red bull sank defeated to its knees, referring to the British. Arms outstretched and eyes ablaze, he suddenly called out: See, who comes?; and, looking up, we made out a… Read more »

J B

Vervolg Daniël Lotter se kommentaar oor Siener se ‘hulp van Duitsland se kant’ is as volg: “…, maar ons het sopas weer gesien dat die Duitse leër verder ingekort word, dat die linkse partye een na die ander verkiesing wen en dat die kanselier openlik sê dat Duitsland oor 10 jaar ‘n Moslemland sal wees.” – Daniël Lotter ignoreer die feit dat ‘n militêre staatsgreep in Duitsland ‘gesien’ was. Hy ignoreer die feit dat daar nou reeds twee “ver regses” in die Bundeswehr (plus een student) gearresteer is vir “aantuigings dat hulle prominente politici om die lede wil bring en… Read more »

Ben

Siener van Rensburg interesseer my omdat 90% persent (of hoeveel presies?) van sy voorspellings reeds bewaarheid is. Die Ierse heilige St Maleachi was ‘n 12de-eeuse geestelike wat ‘n visioen gehad het van die volgende 112 pouse. Daavolgens is die huidige een die laaste, wanneer die groot Regter sal kom om te oordeel. Leef ons in die tyd van die Wederkoms of die Laaste Oordeel…? ‘n Mens moet egter nooit die Messias tyd-ruimtelik wil beperk nie, en as ek aangaan sal Johann Cronjé stellig weer sê ek’s mal… Dalk kan Afrkaners nou eers hul offer, soos beskryf in Sefanja 3, bring…

JanB

Dit gaan my verstand te bowe hoe mense by die lot wil kruip Hostile reception for white woman’s apology during EFF march in Coligny Poloko Tau 31 minutes ago An EFF march against racism in the troubled town of Coligny ended earlier today but not without drama after a white woman tried to “apologise” to the group and received a hostile welcome. The woman who later identified herself as Tash Botha had asked to see party leader Julius Malema, who was not present at the march. She could later be heard saying to the group: “Verskoon julle ons asseblief [forgive… Read more »

Dirk Albers

JanB, hier is n leidraad wat meer lig op die situasie werp. In nog n plaasmoord by Sannieshof, is n boer vermoor, en sy vrou gewond. Sy het die volgende te sê gehad : Sê vir die gemeenskap hulle moet nie met haat of in woede optree nie. Sy het verder gesê dat haar oorlede man sou dieselfde gesê het. Nou ja mense, die swart barbare kyk ook TV, lees koerante, en luister radio. En hulle LAG vir die blankes ! Waarom het die Voortrekkers nie dieselfde houding geopenbaar na die brutale moorde by Blaauwkrantz, Weenen ens nie ? Was… Read more »

Johann Cronje

Ben, Met jou as persooon het ek nie ‘n probleem nie, maar wel met dit wat jy in jou vorige kommentaar kwyt geraak het m.b.t. die wederkoms. ‘n Hele lesers het ook hul misnoëe daarmee aangedui (-). Jy vra nou die vraag “Leef ons in die tyd van die Wederkoms of die Laaste Oordeel…? ‘n Mens moet egter nooit die Messias tyd-ruimtelik wil beperk nie, en as ek aangaan sal Johann Cronjé stellig weer sê ek’s mal… Dalk kan Afrkaners nou eers hul offer, soos beskryf in Sefanja 3, bring…” Ons leef gewis in die tydperk voor die groot dag… Read more »

Johann Cronje

Debora de Richter (1), Ons kan vir baie lank oor al die onderwerpe van Openbaring en die profete debateer, maar ons kan nie die forum daarvoor gebruik nie, want nie baie lesers stel daarin belang nie. Hiermee dan net ‘n paar gedagtes. Dit alles gaan uiteindelik oor verskillende begrip en vertolking van die Skrif. Dit is uiters onverskillig om Openbaring en selfs Daniël nie in ‘n letterlike sin te vertolk nie. Ons kan onder geen omstandighede die letterlike en die simboliese met mekaar vermeng of afwissel om dogma te regverdig nie, want dan gaan ons sekere dele totaal vergeestelik en… Read more »

Johann Cronje

Debora de Richter (2), Met betrekking tot ‘NIBIRU” – Openbaring dui ‘n aantal verskillende hemelligame aan en nie net een nie! Openbaring 8:8 En die tweede engel het geblaas, en iets soos ’n “GROOT BERG” (Astroïede?) wat brand met vuur, is in die see gegooi. En ’n derde van die see het bloed geword, 10 – En die derde engel het geblaas, en ’n “GROOT STER” wat soos ’n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ’n derde van die riviere en op die waterfonteine. 11. En die vierde engel het geblaas, en ’n derde… Read more »

Johann Cronje

Debora de Richter (3), ALSEM (Wormwood) het nie een van daardie twyfelagtige en problematiese eise nie. Openbaring sê NIE dat dit reeds vroëer voorgekom het of dat dit met enigiets vergesel word nie, maar dui duidelik daarop dat die gebeurtenis deurmiddel van verskeie hemelligame sal gebeur. En wat van die grootte? In die Bybel sal jy lees dat dit ‘n “STER” is wat groot sal wees, selfs ‘n “dwergster”. Maar die Griekse woord wat “ster” van (aster) vertaal is, is nie spesifiek ‘n ster nie. Dit kan dus enige voorwerpe in die ruimte behalwe die Son en Maan beteken. Dit… Read more »

Johann Cronje

Debora de Richter (4), • Openbaring maak bekend dat ‘n NUWE KALENDER VAN ‘n 360-dag-jaar en 30-DAE MAANDE dadelik na die gebeure begin. En hier eers begin ons aftelling van die verskillende dae soos die 1260, 1290 ens. Ek staan daarby dat alles eers volgens die uiteensetting van die Skrif en die tydrooster van openbaring moet gebeur (soos ek die 6 punte in my vorige skrywe uiteengesit het). Ek betwyfel egter jou voortydige gebruik van die 1290 dae en die datumbepalings wat daarop volg asook die getal wat jy aan die Boervolk se oorlewing koppel. Die tyd van die “antichris”… Read more »

Johann Cronje

Debora de Richter (5), Die Antichris kom eers na afloop van WO 3 en na die vernietigiende koms van “ALSEM”. Ook intussen moes Damaskus, Babilon (Amerika) vernietig gewees het. Elia moes ook eers kom en die “VROU” moet ook eers in “veilige’ bewaring wees voordat die aftelling van die 1260/1290 dae kan begin. Die volgende Skrifgedeeltes verklaar vir ons dit so – (Dan. 11:31 – En deur hom (antichrist) sal leërs op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel.; 12:11 – En van die tyd… Read more »

JanB

Nog ‘n TWAT wat sy kop moet laat lees. Bouwer Bosch is sorry about apartheid, even though he didn’t cause it He tells us why. Is Bouwer Bosch’s #Versoening the next step toward some form of societal cohesion in South Africa? The Afrikaans singer-songwriter and TV presenter unleashed a very topical debate this week when he uploaded the first episode of a series he calls Versoening (reconciliation). In the emotive video, Bosch apologises for apartheid to a woman he only met the day before. In it, he explains where he comes from, then hands over the conversation to Phindile Dhlamini… Read more »

Dirk Albers

JanB, met knersende tande bedank ek jou vir hierdie nuutste sataniese, fopspeen-versoenings-poging ! Dit ruik, en lyk na net nog n misleiding van die afrikanerbond/vrymesselary, NG kerk-doringbos konglomerasie. Die storie dat hy die wyfie net die vorige dag ontmoet het is TJOL. Die hele storie is ” ge-rig,” soos hulle op engels sê. As hierdie ou werklik n slag wil slaan, moet hy een van malema se vuurvreter EFF wyfie terroriste oplyn. Dan sal ek weer na so n bekotsingswaardige video kyk. En hy moet haar voete ook was, want Vlok het mos nou alreeds daardie ” hoë ” standaard/mikpunt… Read more »

Johann Cronje

Jan B en Dirk Albers (1), Dit is pateties en totaal onkundig van “gelowiges” om te wil verskoning vra vir die sogenaamde “rassistiese” oortreding of “sonde”, van God Yahweh se opdrag aan Sy Volk oor SKEIDING. Hoe kan enigeen verwag dat God Yahweh ons ware vyande, die ongelowiges van die duisternis moet vergewe vir die moord en vernietiging wat hulle ons volk aandoen??? Jes 44:6 & 8 – SO sê YAHWEH, die Koning van Israel en sy Losser, GOD van die leërskare: Ek is die EERSTE, en Ek is die LAASTE, en buiten MY is daar GEEN God nie. Moenie… Read more »

Johann Cronje

Jan B en Dirk Albers (2), Die Bybelse leerstelling van skeiding is gebaseer op een van God Yahweh se noodsaaklike eienskappe nl. Sy Heiligheid. Hy kyk nooit na die sonde met die minste mate van verdraagsaamheid nie, en dit strek noodwendig na Sy wil oor die gedrag van Sy kinders. As gelowiges word ons geroep tot gemeenskap met God Yahweh wat “LIG” is, en in HOM is geen “duisternis” nie. As ons sê dat ons gemeenskap het met HOM en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie “(1 Joh. 1: 5,6). Daarom is… Read more »