Angus Buchan en die Siener

Ons verneem dat Siener se ‘vriendelike Ingelsman’, oom Angus Buchan, (in Afrikaans lees dit oom Angus Bakhand) gereedmaak om op 22 April buite Bloemfontein een miljoen gebede op te stuur na die Troonkamer om te pleit dat FW de Klerk se beloofde paradys tog nou ’n werklikheid moet word, want niemand kan dit meer in hierdie nekropolis (stad van die dooies) uithou nie.

Maar eer ons by oom Angus se gebedsaksie kom, laat ons net eers ’n bietjie in die geskiedenis terugloop.

Kort vóór die 1994 verkiesing het mnr. FW de Klerk in ’n volblad Rapport-advertensie en op TV as ’t ware ’n eed afgelê dat as ons hom en sy NP dat vertrou, dat hy ons nooit, maar nooit in die steek sal laat nie. Ons moes hulle vertrou dat hulle nog altyd gedoen het wat hulle belowe, en ook dat hulle by die waarheid sal staan en val…

Toe gaan KODESA hy met die ANC. Maar sommer in die tweede ronde gooi hy namens die blanke volk die handdoek in. Toe kondig hy ’n regering van nasionale eenheid aan, net om weke later weer die handdoek op die krytvloer te laat beland. Hy kapituleer, vat sy hoed en verlaat met ’n glimlag op sy tronie, nie net die NP nie, maar ook die volk.

Hierna verlaat hy toe sommer ook sy vrou. En tóé eers kon hy aankondig ons bly nou in die paradys. Maar skaars weke later, op 4 Desember 2001, word sy vrou, Marike, ook een van die duisende blankes wat met hul lewes moes betaal vir sy voorreg om sy en Evita se klein ‘paradysie’ te kon betrek.

Nou ontstaan die vraag: Wanneer en deur wié was hierdie paradys geskep?

Gelukkig staan dit dag en datum in die geskiedenisboeke opgeteken, en miskien onthou u dit nog:

Op 9 Junie 1982 skryf 123 gelegitimeerde NG priesters in ’n Ope brief in Die Kerkbode aan die blanke volk van SA, en lig hulle in oor waarom ons nog buite die paradys oor distel en doring moet hink en hyg om aan die lewe te bly.

Ons talle gruwelike sondes is die rede. Ten eerste weier ons om met die ander nasies rondom ons te versoen, want, om die paradys binne te gaan, moet “ons en hulle tot een nuwe mensheid verenig.”

Tweedens het ons ’n soliede apartheidsmuur van graniet tussen hulle en ons opgerig. En God is vertoornd daaroor.

Watter ‘God’? Want die God waaroor daar in hulle Handboek geskrywe word, het gesê: “Ek het soort volgens soort gemaak … en gesien dat dit goed is, baie goed!”

Toe voeg Hy by: “En Ek het grense tussen hulle vasgestel.”

En sy Seun kom en gewaarsku ons: “Ek het nié gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.”

Dus, sou julle tot een nuwe mensheid verenig, gaan daar bloed loop, strome bloed…”

En vandag kan ons almal daarvan getuig:

Gedurende die tydperk 1948 tot 1989 het daar sowat 7 000 swartes gewelddadig in SA gesterf. Vanaf die ANC se ontbanning in 1990 tot 1994 is 14 000 swartes deur ander swartes vermoor. Maar vanaf 1994 tot vandag het reeds meer as 70 000 duisend blankes met hul lewens betaal vir De Klerk se paradys.

Dit is so erg dat selfs die liberaliste nou daagliks in vrees en angs lewe. En volgens Siener gaan daar nog ’n tyd aanbreek dat hulle sal bid dat die onheile wat besig is om oor hulle te kom, tog nie moet plaasvind nie. Maar dis nie al nie — hy het ook gesien dat hy en genl. Koos de la Rey se seun, Adaan, nog oor hulle sal huil. Toe Adaan sê dit sal nooit gebeur nie, was Siener se antwoord: “Ek sien nie ons huil omdat ons hulle jammer kry nie, maar omdat ons nie vandag in hulle skoene staan nie…”

Daardie gesig gaan miskien nog hierdie week bewaarheid word, want ons verneem dat oom Angus Bakhand die voortou geneem het en ’n nasionale biddag uitgeroep het, juis om dit wat hulle nooit wou glo sal gebeur nie, te probeer keer!

Hierdie reuse-biddag word gehou op ’n plaas Wildeals Kloof, naby Bloemfontein om 2-uur Saterdagmiddag 22 April.

“Ons gaan dan ’n nasionale dag van gebed hou,” sê Buchan, “en ek doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners van alle rasse van regoor die land, van Tzaneen tot in die Kaap en van Upington tot in Durban, om bymekaar te kom — een miljoen van ons.”

Hy glo dit is ons laaste kans om weer normaliteit terug te bring na Suid-Afrika. “Kanselleer al jou afsprake en vergaderings en maak seker dat jy dié dag hier is. Ons is moeg daarvoor dat mense (hoekom noem hy hulle nie by name nie?) reg in eie hande neem. Ons gaan die Here vra om geregtigheid, vrede en hoop vir ons geliefde Suid-Afrika te bewerkstellig…”

Maar geloof of gebed sonder die werke is dood? Ons het dit by Bloedrivier gesien. Sarel Cilliers-hulle het sewe dae lank élke dag gebid vir verlossing. Maar daarna nie op hul louere gaan rus nie. Hulle het uur na uur hard geswoeg en gesweet (m.a.w.‘gewerk’) om gereed en voorbereid te wees vir wat ook al mag gebeur. Daar is veghekke gemaak, koeëls gegiet, gewere geolie en nagesien en ook verkenningstogte uitgestuur.

Hierteenoor wil Angus Buchan en sy volgelinge Saterdag na ‘n eenmalige gebedsaksie terugkeer huis toe om te sit en wag dat God nou vir hulle die ‘werk’ moet doen. Dit was ook die geval met sy destydse eerste ‘Mighty Men’-konferensie in 2003. Hy en sy ‘Magtige Manne’ (almal met vleeslike arms) het herhaaldelik dwarsoor die land bymekaargekom om te bid vir herlewing en vrede, om dan weer rustig huiswaarts gekeer. Hulle het nooit by die ‘werke’ uitgekom nie, want die aanrandings, kapings, rooftogte, plundering, verkragtings en doodslag het net vermeerder sodat Suid-Afrika vandag as die moordhoofstad van die wêreld bekend staan.

Die vraag word gevra of hierdie misdadiger wat moor, steel en verkrag, enige wet in eie hand geneem het om dit te doen? Is daar dan wette wat hom die mag daartoe gee? M.a.w. is daar aansoekvorms ingevul om 70 duisend blankes te vermoor? Die wat moor, steel en verkrag is mos ‘wetteloos’ en dus praat Buchan nie van hulle nie! Hy praat nie van swart op wit misdade nie, maar wel van wittes se dade op die swartes. Die witman is die gehoorsame wat wet en orde wil handhaaf en daarbenewens die wet gebruik om hulleself te beskerm.

Oom Angus is ook oënskynlik baie bly oor die ‘bloedige tydperk’ wat Suid-Afrika tans ondervind. Die 70 duisend moorde en 700 duisend plakkers is vir hom net ‘n oorgangsfase wat moet geskied sodat samesmelting tussen al die rassegroepe kan plaasvind. Hy sê ook dat dit sy laaste vergadering sal wees, want hy is nou tevrede met waar die land homself bevind. Daar moet nog net gebid word dat dié wat die reg in eie hande neem, gestop word!

Kan iemand nie asseblief sy oogklappe loop afhaal nie?

’n Groot aantal blankes wat met Siener se profesieë bekend is, is oortuig daarvan dat Buchan die man in die grys pak klere is waarna die Siener verwys het. M.a.w. hy is die geestelike leier uit die Oos-Kaap wat die Boervolk weer bymekaar gaan maak en na God teruglei.

Toe ’n vriend hom onlangs skakel en voorgee dat hy nie goed Engels kan praat nie en of Buchan sal omgee as hy Afrikaans praat, was Buchan se antwoord: “Ek verstaan nie Afrikaans nie en kan dit ook nie praat nie.” Of dit werklik die geval is, weet ons nie.

Op sy plaas is daar ’n weeshuis Beth-Hatlaim (Huis van die Lammers), vir wat hy noem ‘weggooi-kinders’ en sovêr ons kon vasstel is daar nie een blanke kind onder hulle nie. Dit bestaan reeds sedert 1995 en word grootliks onderhou met donasies van blankes.

’n Mens sou ook verwag dat ’n gesant van God uit eerbied en respek darem sy hoed sal afhaal wanneer in die teenwoordigheid van die Almagtige optree. Buchan is nog nooit met ontblote hoof op ’n verhoog gesien nie.

Siener het in ’n paar gesigte verskeie tonele waargeneem waarby ’n ‘vriendelike Engelsman’ betrokke is: ’n Vriendelike Engelsman kom hier aan. Ek sien wingerdlote (geloof) kom opmekaar uit, maar ’n groot vlam verteer hulle. (Deur die ‘vriendelike’ Engelsman se toedoen (misleiding), word die mense se geloof geblus). Hy kom van ’n Afrikaland (Zimbabwe). Ons sal lank nie van hom weet nie. Dan loop baie agter hom aan na die Oostelike provinsie (Natal) met groot verwagtinge. Maar hy lei hulle na ’n muur sonder ’n deur (daar is geen uitkoms nie). Siener sê hy sien ’n man wat die geel broek uittrek, maar die onderbroek is grys … hy hardloop dan na die ooste toe. (Geel is die kleur van verraad).

Dat hy die geel broek uittrek, wys sy verraad word ontbloot. Die grys onderbroek beteken hy probeer nog voorgee om ’n geestelike leier te wees, maar niemand vertrou hom meer nie en hy vlug (terug) na die ooste (Oostelike Provinsie).

Revolusie ons voorland

Die swart joernalis, Andile MngZitama, beweer die finale revolusie het reeds in SA begin met die Marikana-slagting en dat ’n volskaalse revolusie in Suid-Afrika nou onafwendbaar is.

Sy waarskuwing oor die revolusie, sluit aan by Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy hierdie revolusie in drie fases voorspel het — dit sou ook die begin wees van ons volk se laaste smeltkroes en suiweringproses, het hy aan ’n vriend, Kerneels Nieuwenhuizen, gesê: “Aan Rustenburg se kant brand ’n vuur anderkant die bult (die Marikana-Wonderkoppie) nie ver van Pretoria nie” (die Siener het self gesê vuur is ’n teken van geweld, bloedvergieting en/of doodslag). Hierdie gebeure is die eerste fase en die begin van die revolusie.

In die tweede fase sien hy misvure wat brand. In Siener se tyd was dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. (’Misvure’ dui op geweld gepleeg deur swartes, en die geweld het sedert die Marikana-slagting so erg toegeneem dat daar net in die afgelope maar byna drie duisend betogings-, opstande- en geweldsituasies landswyd plaasgevind het.

En dis opvallend dat die hoofstroom media ’n doodse stilte daaroor handhaaf. Net soos wat die Boereprofeet dit ook vooruitgesien het: “In ons dag sal ons in die duister verkeer oor wat in die land aan die gang is.”

In die derde en laaste fase sien hy baie mense in Bloemfontein sterf “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (Met genl. De la Rey se dood het Siener ook ‘n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg gesien — maar hierdie keer is die wolk ‘vol mense’ — dit lyk dus of baie mense nog naby Bloemfontein gaan sterf.

Dis ook opmerklik dat hy nie die ‘swart wolk’ bokant Bloemfontein sien nie, maar ‘aan Bloemfontein se kant’. Buchan se byeenkoms kan ook gesien word as ‘aan Bloemfontein se kant’, wat dit vind plaas sowat 4½ kilometer buite Bloemfontein.

Ons wil nie sê dit is so nie, maar moontlik het Siener se gesig betrekking op hierdie gebeurtenis; óf ’n insident wat nog in die toekoms gaan plaasvind.

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
115 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
JanB

Kom ons kyk wie is Angus Bachun en wie is sy vriend. ( Die Beeld materiaal is aanstootlik nie vir sensitiewe kykers. Maar as jy nie kyk nie sal jy nie weet nie.) Lees volgende by: NAR Invasion of SA – Rick Joyner, Angus Buchan, Danie Slabbert, Nevil Norden @ Apostolic Prophetic Conference – July 2012 https://www.discerningtheworld.com/2012/06/15/nar-invasion-of-sa-rick-joyner-angus-buchan-danie-slabbert-nevil-norden-apostolic-prophetic-conference-july-2012/ 1. STEPHAN JOUBERT: In cahoots with Leonard Sweet, Rob Bell, Ron Martoia, Johan Geyser, Trevor Hudson, Nelus Niemandt, Eugene Peterson and Jan van der Watt, to name but a few. 2. JOHAN GEYSER: In cahoots with Stephan Joubert, Thomas Keating, Leonard Sweet, Rob… Read more »

JanB

Catholic Church, to name but two. 7. JANNIE PELSER: In cahoots with SAIH (The South African Institute of Hypnotism), and especially with hypnotists Wilco Roberts and Arno Stadler whom he calls his brothers in Christ, and the South African New Ager, Annie Coetzee, to name but a few. En Jannie Pelser se Goeie vriend TB Joshua https://www.youtube.com/watch?v=LjJKgTNIaSc 8. NELUS NIEMANDT: In cahoots with just about every Tom, Dick and Harry in the Emergent Church. To use a well-known adage, he has even opted to get into bed with homosexuals. 9. Rick Joyner Rick Joyner runs Morningstar Ministries and is a… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, baie dankie vir hierdie tydige artikel. Dit is vir my opmerklik hoe kontroversieël die hele storie is. Dit gons behoorlik in die media, en mense neem heel aggressief standpunt in. Ek kan dink dat selfs kerke en/of geloofsgroepe, gaan nog uitmekaar spat agv die ” angus-verskynsel ! ” Dit laat my dink aan die tyd met die ” ja en nee ” stemmery. Ek gaan met groot belangstelling kyk hoeveel swart barbare hulle by hierdie aksie voeg ? Nou kan julle maar sê ek is negatief. Soos ek die barbare ken, gaan die meeste swartes daarheen gaan, om te… Read more »

Johann Cronje

Adriaan, Dankie vir jou skrywe. Ek stem saam dat Yahweh die grense vir ons bepaal het. Die mensgemaakte illusie van vermenging tot ‘n “reënboog” volk, is beslis nie in die Skrif vasgestel nie en kan ook nie by God Yahweh afgesmeek word deur miljoene gebede nie. Deut 14:2 – Want jy (Israel) is ’n volk heilig aan YAHWEH jou God, en jou het YAHWEH uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. (Israel alleen en nie die ”ALMAL” nie.)_ Deut 32:8 – 10 – Toe die Allerhoogste aan die nasies ’n erfdeel gegee… Read more »

Hinsie

Goeie naand, Uittreksel uit Openbaring 2441 (te lank om alles te plaas) van Judith de Beer op 26 Feb. Onder die opskrif ‘nog ‘n bietjie slaap nog ‘n bietjie sluimer’. Nog n bietjie spot en nogn bietjie smaad, terwyl die gemeentes soos dom paddas, al agter die politieke rigtingaanwysers, van hulle raadgewers aankwaak, ja, om so in hulle duisende, hulle halsoorkop, op hulle aartappel valsprofeet te verlaat. Kyk, ook die baster mengelmoes, lê nou as ryp oes, op satan en wag, ja, so wyd en braak. Nog n bietjie plaasonlus en nogn bietjie stedestaak, sodat die vyand, net dit wat… Read more »

Johann Cronje

Hinsie,
Dit is ‘n kolskoot. Profeties, digterlik en ‘n korrekte beskrywing van dinge soos dit tans is. Ek was nog nooit ‘n aanhanger van Judith de Beer se skrywes nie, maar vir die slapendes beslis iets om oor na te dink!

Hans

Siener het mos voorspel dat ons probleme in April en Mei sal begin. Wel volgens hierdie artikel lyk dit soos probleme wat 22 April oppad is.

Hans

Ook, as ons kyk na wat in die wereld gebeur tans met spannig tussen die VSA en N-Korea is Oom Siener weereens reg in terme van die maande April en Mei. Met opregte dank aan ons GOD wat vir ons n profeet gestuur het!

Mimi Hildebrand

Dankie Adriaan. Ek het vanoggend n boodskap en video ontvang van iemand. Ek het nie geweet wat die plaas se naam is, waar Buchan se diens gaan wees. Volgens die boodskap, het daar n man wat boor vir water, na die plaas Wildeals gegaan en gevra of hulle water het. Die mense op die plaas sê toe nee, daar is nie water nie. Die man sê toe hy gaan in elk geval boor. Hy kry toe water. Nou gaan almal natuurlik sê, sien, n wonderwerk. Hulle moet net gaan kyk wat Vader sê: Ek gee julle wildeals om te eet,… Read more »

Dirk Albers

Ek het pas n pelgrimstog voltooi, wat my geneem het deur Upington, Orania, Bloemfontein, en terug na Warmbad. Dit val my altyd op, hoe min mense jy sien, as jy so myle en myle ry. En alles lyk so mooi en vreedsaam, en die wêreld was verbasend groen ook gewees. Selfs waar die plantegroei al soos die Karoo begin lyk. Toe besef ek skielik, mense beleef die NSA baie verskillend, afhangende waar jy in die land woon. Ek dink die ergste atmosfeer is in Gauteng te vinde. Die redes hiervoor sal n lang debat regverdig. Maar dit is juis hierdie… Read more »

Johann Cronje

Brief: 22 April, ‘Uncle Angus’ en ‘n onseker tyd
http://praag.co.za/?p=43178

Dirk Albers

JanB, dankie vir al daardie skakels, maar dit is n dag se harde werk om dit alles deur te werk. Gelukkig het ek al lankal ALLE kerke, groepies, beweginkies ens, vaarwel toegeroep. As mens nie deur net die Bybel te lees, tot redding kan kom nie, is dit tyd vir n ander geloof. Dit is die RKK wat begin het met alleenreg op die lees van die Bybel. En die protestante het dit klakkeloos oorgeneem, want dit is hoe jy geld kan maak uit godsdiens. Dit is presies waarom ( 1.7 miljoen ? ) gaan luister hoe angus die Bybel… Read more »

Gas

Daar is ‘n paar onduidelikhede in die artikel. Is die Oostelike Provinsie waarvan Siener praat die Oos-Kaap of Natal? Hy woon in Greytown, Natal. Angus Buchan het sover ek kon vasstel ‘n “beperkte kennis” vam Afrikaans. Hy woon al sedert 1979 in Suid-Afrika… Sover ek op sy webwerf lees kom hy van Zambie en nie Zombabwe nie, soos Snyman skryf.

Gideon Prinsloo

Dit is natuurlik Natal, en Siener se vioene oor die vriendelike engelsman is vervul in Angus met sy geel broek en Angus Bakhand is n baalse profeet

Gas

Zimbabwe, pardon. Omdat hy van Natal kom, kan hy dus nie die geestelike leier uit die Oos-Kaap wees nie.

Gas

http://www.the-end-time.blogspot.co.za verduidelik dat Buchan ‘n charismatiese prediker is wat te veel op wonderwerke steun.

Mimi Hildebrand

Hy is beslis nie die geestelike leier van die Boete nie. Hy is n nar in diens van die katolieke kerk.

Het iemand dalk nuus oor die geleentheid. Het so gehoop dat n storm of iets hulle kan tref.

Mimi Hildebrand

Skuus, moet lees Boere.

Dirk Albers

Mense, wat in Bloemfontein vandag gebeur het, is vele debat waardig, want dit was alles behalwe nog n rugby-wedstryd, of popfees gewees. Ek het al met verskeie mense gepraat, en ek probeer om n gemene deler vind, wat die angus-aanbidders in gemeen het. Ek kry die volgende indruk. Dit is mense wat destyds ” ja ” gestem het. Hulle behoort aan een van die groot kerke, en noem hulle self christene. Verder stem hulle vir die DA, en HAAT die sogenaamde ” regses.” Ek weet dit is gevaarlik om te veralgemeen, maar dit is die persepsie wat ek tot dusver… Read more »

Hans

Dis duidelik in die video clip hierbo dat hy die katolieke kerk “bemark”.

Hinsie

Goeie middag, Interesante wêreld waarin ons leef. Mens wonner nou net waaroor gaan al die byeenkomste, daar was mos baie ander sulke byeenkomste landwyd, in simpatie met Bloemfontein. Miskien gaan dit daaroor om die nuwe wêreld orde (system) te bemark en aanvaarbaar te maak. Mens het mos ‘n “united nation” nodig vir so ‘n stelsel. Bakhand het mos nou beter gevaar as mandela, koning-hol, koning-bol, zuma must fall (alle politieke partye werk saam) om die “nation te unite”. ‘n Ander ding wat dit ook oor gaan is as mens nou bid vir iets dan is daar die verwagting dat dit… Read more »

Daan

n Mens moet jou medemens liefhe soos jouself. Daarmee word bedoel jou rasgenote.

Julle wat so smag op julle broeders en susters dood te sien, is beslis op die verkeerde pad.

Kabous

Ek voel regtig jammer vir al die ver regse verlore siele op die blad, miskien moes julle saterdag daar gewees het om God se heerlikheid self te kon beleef, want glo my Hy was daar !!!!! enige mens wat met afsku en haat in sy hart lewe is nog ni gered ni, wit , swart, maak ni saak ni. gaan kyk maar wat jou bybel se, en soos daar saterdag vir my en baie ander mense gibid was , was daar ook vir julle gebid, julle wat wil oordeel en ander mense afbreuk oor hulle anders sondag as julle, Jesus… Read more »

Gideon Prinsloo

Kabouter…ek bedoel Kabous, wonder of jy net so dapper sal wees aan die barbare wat die wit mense so uitmoor op wreedhartige wyses. Se vir my, waar was Angus Bakhand soos die swartes die Blankes wreed uitmoor en selfs liedere sing van kill the Boers, soos Mal-emmertjie van die EFF wat sy aanhangers aanhits van shoot the Boer, hit the Boer en vir ons Boere se ons is slegs gaste en moet sil bly en ons boys noem, toe se vir my met jou Holy than Though houdinkie van jou voordat jy ons as die duiwels uitkryt, of gaan dit… Read more »

Mimi Hildebrand

Daar is n spreekwoord: meng jou met die semels….

Daar is so baie plekke in die Skrif waar YisraEl deelgeneem het aan afgodediens saam met ander blanke nasies, dan het Vader hulle gestraf. Duisende doodgeslaan.

Wat sal Vader doen aan hierdie volk wie saam met ander rasse aanbid. Wat aanbid hulle?

Dit is hoekom die Skrif sê: Kom uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar plae ontvang nie.

pieter

Lees hoe Europa overspoelt wordt door vreemde sprinkhanen. Vorig weekend zijn er 5000 uit zee gevist. Nu weer 8000 in een weekend. En dan nog al diegene die via sluiproutes binnen komen. Dit kan niet lang meer zo doorgaan. Ons wacht nog een moeilijke tijd….
http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/04/Itali-slaat-alarm-Hulporganisaties-werken-samen-met-mensensmokkelaars

Dirk Albers

Pieter, ek kan dink dat die denkende mense in jou land, net so benoud is soos die mense hier. Die hele wêreld het wragtag mal geword. Maar ons weet en verstaan mos, wat die groot sataniese plan agter alles is, nê. Selfs die franse het nou net weer bewys, hulle hou van die multi-kulti opsie ! Hier te velde, het honderde duisende blankes weereens ” gestem ” vir die verbasterings-opsie, deur saam te trek in Bloemfontein. Daar het ene angus buchan hulle voorgegaan, en gekry om voor Baal the buig. Soos die Israel van ouds, het hulle gedans om die… Read more »

Dirk Albers

Kan iemand vir ons lesers materiaal/skakels plaas, oor die moleste in Coligny in die Wes-transvaal en omstreke. Ek weet ons is gewoond aan al hierdie betogings en plundery, maar hierdie nuutste rondte verdien spesiale aandag. Het angus se mense verkeerd gebid ? Of het hulle vergeet on Coligny op die ” gebedslys ” te sit ? En ja, ek IS sarkasties, maar ek is baie meer WOEDEND as sarkasties ! As ek genoeg geld gehad het, het ek ook opgepak en oorsee gevlug. Want ek is moeg van die ” christene ” in hierdie land, wat die heel tyd net… Read more »

Jacques

Ek stem heelhartig saam met die skrywe hierbo! Net een ding wat ek opmerk in die skrywe :”Buchan is nog nooit met ontblote hoof op ’n verhoog gesien nie”. Toe hy kniel op die verhoog om te bid het hy darem sy hoed afgehaal….

Marius

Niemand is so blind as dié wat nie wil sien nie. ‘n Miljoen of meer mense waarvan ongeveer 85% blankes is kom byeen. Die grootste persentasie blankes is Afrikaners – ‘n groot persentasie van die totale Afrikanerdom. Soveel Afrikaners het nog nooit voorheen vergader nie. Die geleentheid is ‘n wonderwerk opsigself. Internasionaal neem voorbereidings vir kleiner geleenthede tot solank as twee jaar vooraf. Hierdie geleentheid word gereël binne ses weke. Benewens dié meer as ‘n miljoen mense kom baie ander mense regoor die land op verskillende plekke ook byeen. Gekoppel aan die geleentheid is daar geen ongevalle gedurende die dag… Read more »

JanB

Coligny se probleem Two Arrested for 12-year-old boys death in Ciligny 2017-04-26 11:36 Kaveel Singh, News24 Mahikeng – Two people have been arrested in connection with the death of a 12-year-old boy in Coligny, which was apparently the reason for violent protests in the area, the North West premier said on Wednesday. “The community of Coligny has since the killing of the child been agitated as they believe the incident is racist,” Premier Supra Mahumapelo said in a statement. Police spokesperson Sabata Mokgwabone told News24 the two, aged 26 and 33, were charged with murder and are expected to appear… Read more »

JanB

Nog nuus van Coligny Coligny boy died jumping off moving bakkie, businessman says 2017-04-26 18:26 Nation Nyoka, News24 Mahikeng – The 12-year-old Coligny boy who died after allegedly being caught stealing sunflowers broke his neck jumping off a moving bakkie, a local businessman said on Wednesday. Pieter Karsten, 48, told News24 his nephew was one of the men arrested for the murder, which led to the protests breaking out in the North West farming town. Residents claimed the death was racially motivated. Karsten said he had advised his nephew and another man to hand themselves over to police. Police spokesperson… Read more »

gerhard

Hi almal,, die grootste probleem met die boervolk vandag is almal wil ñ god dien,,, as ek ñ kind van GOD is Dan is HY mos my pa!!!maar dit was in die ou testament,,, vandag is HY ONS MAN!!! En ons die vrou!!! Nou ons alma weet as Jy tot jou ore toe verlief is Dan stop niks jou nie,,, die volk moet weer verlief raak op haar MAN,,, Dan spat die kak in die land… Want ñ man sal als doen vir die vrou wat hy lief het,,, en Ek dink dis om die draai,,,,Raak verlief my volk want… Read more »

Ben

Marius, die probleem met Buchan is dat daar nie ‘n miljoen mense was nie. Boere verwag ‘n leier uit die Oos-Kaap maar ek wonder hoeveel van Siener se profesiee moet eerder simbolies verstaan word. Die Tweede Bloedrivier is eerder ‘n innerlike stryd wat elkeen met homself het ens. Die realiteite in die land gaan ook nie oornag verander nie, en die 17 miljoen wat subsidies ontvang sal eerder meer raak.

Johann Cronje

Marius, Jy is reg, “Niemand is so blind as dié wat nie wil sien nie”. Dit is egter so jammer dat daar ook diegene is wat dink hulle sien iets, maar hulle sien ook net dit wat hulle wil raaksien! Wie kan nog onthou die dag van 31 Mei 1961 ? Wie kon sê – “ek was een van die derduisende volksgenote”, ja dalk miskien ook ‘n miljoen wat daardie dag teenwoordig was om dit te kon sien en beleef? Hoeveel derduisende van die volk was daar in die gietende reën ? Die laaste teken van staatkundige oorheersing deur ‘n… Read more »

Johann Cronje

In 1994 word ons erfenis op ‘n skinkbord weg gegee deur ons verleiers Dit wat ons voorvadere voor geveg het, (die erwe van ons kinders) is ons ontneem. ‘n Suiwer blanke volk moes plek maak vir ‘n reënboog verbasterde mengsel. Hoekom? Omdat die duiwel ons van sonde beskuldig het vir ons gehoorsaamheid aan ‘n ewige Vader se opdragte om nie saam met die heidene in dieselfde juk te trek nie. En nou na al die tyd kom die “reënboogvolk” agter dat bine die “juk” niks wil regkom nie. Hoekom nie? Wat is fout met die land en sy mense? Jes… Read more »

Leonor

Daar was twee tipe trekkers; die wat ingegaan het by Dingaan en vriende wou maak om saam te eet en te drink en die wat laer getrek het vir ‘n oorlog met die vyand. En ons weet wat die uitkomste van die twee groepe was. Daar was twee groepe wat Ja of Nee moes stem. En ons weet wat die uitkoms daarvan is. Daar is twee groepe buite Judaisme wat die Torah en die NT lees. Die wat Yahweh se Stem hoor en die wat Jesus se Stem hoor- soos die ertappelman skryf hy hoor. En die uitkoms daarvan is:… Read more »

Leonor

Geregtigheid: Hier is Paulus se weergawe: Pilip 3 Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry 9 en in Hom gevind te word, NIE MET MY GEREGTIGHEID WAT UIT DIE WET IS NIE, maar met dié wat deur DIE GELOOF IN CHRISTUS IS, DIE GEREGTIGHEID WAT UIT GOD IS DEUR DIE GELOOF; sjoe. Volgens Moses- presies die teenoorgestelde ( lieg alweer). Deut 6 24En die YAHWEH het ons BEVEEL om al hierdie… Read more »

Leonor

Regverdigheid:
Eseg 18
9. in MY insettinge wandel en MY verordeninge onderhou om eerlik te handel—HY IS REGVERDIG, HY SAL SEKERLIK LEWE, SPREEK YAHWEH.
Bevestig in die NT.
Luk 1:6
En hulle was altwee REGVERDIG VOOR YAHWEH en het in AL die GEBOOIE EN REGTE van Yahweh ONBERISPELIK GEWANDEL.

So ek sê vir ertappelman:
Daar staan geskrywe: Wie sy oor wegdraai om NIE NA DIE WET TE LUISTER NIE, selfs sy GEBED IS ‘N GRUWEL” (Spreuke 28:9.)

Leonor

Totdat ons nie ons knieg buig voor die God van Israel nie, voordat ons nie weer die verbond by Horeb aanvaar nie, totdat ons nie besluit om NIE na die pous se god van liefde en humanisme te luister nie, totdat ons nie weer Yahweh se oordele vrees nie sal ons versmelt in ons ongeregtighede, sal ons verdruk word in hierdie Zoeloe koninkryk en vertrap word deur die heiden. Hierdie heidene is die 80% christene waardeur ons verlei is om ons land weg te gee. In kort – as ons nie van ons verkeerde weë terug keer in Jakob nie.… Read more »

Leonor

Maar as ons egter: Jes 59 En hulle sal die Naam van Yahweh VREES van die westekant af, en Sy heerlikheid van die opgang van die son af. Wanneer die vyand IN SAL KOM SOOS ‘N VLOED, sal die Gees van Yahweh ‘n banier op rig teen hom. Regte vertaling- Lexicon qbible.com 20 En vir Sion kom Hy as Verlosser EN VIR DIE WAT IN JAKOB HULLE BEKEER VAN OORTREDING, SPREEK YAHWEH . 21 Wat My aangaan, dit is My verbond met hulle, sê Yahweh : My Gees wat op jou is, en My woorde wat Ek in jou mond… Read more »

Leonor

Lees gerus. http://apprising.org/2012/07/12/warning-rick-joyner-to-visit-south-africa-and-join-hands-with-angus-buchan/ En kyk dan Rick Joyner en sy kerk- ja dieselfde Rick Joyner en sy gewilde profesie van ‘n blanke leermag waaraan almal vasklou. Rick Joyner en ‘altered states’ https://www.youtube.com/watch?v=coVQxfpuBTQ Kerke wat URE oor en oor sing= altered states nes die heidene. ALLE charismatiese kerke maak so- was daar. Die YT video laat my dink aan Saul se bose gees wat Yahweh vir hom gestuur het. Opswepery is kenmerklik aan die tipe byeenkomste. 22 April, ‘n Vrystaatse wind, ken dit goed waai ‘n stoffie in die lug en die mense gaan mal. Angus herhaal amper 10 keer, Look… Read more »

Dirk Albers

Die Lichtenburg en Coligny gebeure moet dien as verdere waarskuwings vir die Volk van Yahweh. Ons kry eintlik al waarskuwings vir vyf en twintig jaar, maar ek erken dat die satan se propaganda BAIE sterk en oortuigend is. En die HELE Volk, is soos n klomp deurmekaar gejaagde skape. Want daar is duisende ” herders, ” elkeen met sy/haar eie storie, en die skape weet nie meer herwaarts of derwaarts nie. Hoe gaan ons die skape kry om na die WARE kraal te beweeg ? Daardie kraal, waar die WARE Herder te vinde is ? Want op die oomblik is… Read more »

Henniedp

Die van julle wat meer as ons ander die Bybel ken. Angus se kerk se blad is– http://www.shalomnyc.org/home.html. Gaan kyk daarna en laat ons ander julle mening kry. Dit lyk vir my of dit hoofsaaklik vir die Jode bedoel is. Dankie

Leonor

Henniedp – shalomnyc is nie Angus se blad nie. Angus se blad is http://angusbuchan.co.za/shalom-ministries/ Eersgenoemde is ‘n kerstening organisasie om Jode christene te maak. Hulle glo en doen wat elke christen oor die aarde doen. So ook Angus. Sy blad: OUR THREEFOLD VISION The Great Commission – Mark 16:15 (Let wel: Mark 16;9- 20 is nerens te vinde in die oorspronklike geskrifte. Dit is opsetlik bygevoeg deur die roomse priesters en Erasmus om volgeling van hulle Jesus Christ te maak- soek dit op). Caring for Orphans and Widows – James 1:27 Equipping Saints for the work of Ministry – Matthew… Read more »

pieter

Johann: “Rassevermenging is ‘n ewige euwel wat deur God ten sterkte afgekeur word”. 100% mee eens. De blanke christelijke kerken zijn onze grootste vijand, want zij helpen mee om ons ras te vernietigen. Men stuurt aan op een smeltkroes van alle rassen opdat de eenheidsmens geboren wordt. Dit is echter een illusie en dwaling. Een volk gaat niet ten onder door een verloren oorlog, hongersnood, crisis of tegenspoeden, maar wel door rasvermenging en rasverloedering. Een volk kan voortbestaan als het ras zuiver blijft en gezorgd wordt voor sterk, volwaardig nageslacht. “Slechts dat volk zal eeuwig bestaan, dat zijn bloed zuiver… Read more »

pieter

Wanneer ik met een boot voor het eerst in Walvisbaai aan land kom en ik heb het geluk een groepje van die donkere mensjes – een dwergvolkje, dat die kuststreken bewoont – te zien, dan kan ik mij nauwelijks voorstellen, nog op dezelfde planeet te zijn, als toen ik van Europa afvoer. Ik hoor hun geluiden en vreemde klanken, die voor ons onnabootsbaar zijn en het maakt een diepen indruk. Ander ras. Hoe ver staat het van ons af! Staan wij er niet even vreemd tegenover als tegenover een diersoort, die wij nog nooit eerder zagen? Wij hebben niet het… Read more »

J B

29 April 2017 Kabous Ons voel regtig gladnie jammer vir julle ver linkse liggame nie. Ons sien dat julle omtrent gladnie op die blad is nie. Hoekom nie? Want julle is links soos wat jy self impliseer. Ek byvoorbeeld skryf regs, bestuur links maar dink REG. Nie regs nie, REG! Jy en jou denkgenote dink links … soos my ouma altyd gevra het … “Moet jy altyd links wees …?” Of meer spesifiek … “Links van die regering?” Ek kan jou nou vertel, ons moes definitief NIE Saterdag daar gewees het nie. Ook nie jy nie. Jy het VALSE “heerlikheid”… Read more »

J B

29 April 2017 Kabous (Vervolg) Luister man! Vlieg jy en jou gesnottenes in julle gesnottenheid in! Los ons uit! Gaan vra die mense in Bakerville, Sannieshof, Lichtenburg en Coligny oor julle wonderlike uncle “backhand” se vergadering. Die ‘uncle’ se vergadering is nie die vergadering van ons Vader nie. Dit is die vergadering van die Vrymesselaars se argitek van die heelal … naamlik satan, die duiwel! WORD WAKKER! My ‘vriend’, jy en jou Vrymesselaar ‘uncle’ kan nie vir ons bid nie want julle argitek van die hemel-afgod is nie ons GOD nie. Julle ‘gebede’, ‘gebiddery’ was alles vir niks nie want… Read more »

Dirk Albers

Vandag was ek in die geselskap van angus-aanbidders. Werklik dierbare christene wat BAIE doen vir armes, en baie aktief in die NG kerk is. Hulle is lief vir alles wat op twee bene loop, en wil ALLES in die Hemel inkry. ( Sien, dit is die Sending-opdrag, wat SWAAR op hulle harte druk. ) Maar hulle hou gladnie van die vêr-regse mense nie. Veral die wat hulleself Israeliete noem, en Hebreeuse name gebruik. Hierdie mense het GEEN liefde nie. Hulle praat net oor haat, en ken nie vir Liewe Jesus nie. Hulle ken ook nie die God van liefde nie.… Read more »

JanB

Dankie aan White Nation Network vir die volgende brief op hul web werf. LETTERS FROM READERS: ” HOW I LOVE THOSE BOERS!” By Editor – 2017-04-29Posted in: Letters A Letter From An American Living In South Africa For The Past 7 Years ” I confess when I first moved to South Africa I thought Afrikaners were the bad guys” ” Because I was never required to study African history in school, I knew only what the American media had taught me, which was that Afrikaners (Boer Nation) were responsible for Apartheid and therefore the bad guys. Six months after moving… Read more »