BLOG

Die ewige konflik tussen wit en swart

Wit is die insluiting van alle sigbare kleure. Swart is die afwesigheid van alle sigbare kleure. Swart is nie ‘n kleur nie, want dit is die afwesigheid van alle kleure. Swart was nie net in die Bybel nie, maar ook in die sekulêre wêreldgeskiedenis nog altyd ‘n simbool of voorstelling van die bose.

Fisici het bevind dat swart ‘n unieke eieskap het wat heeltemal by wit ontbreek, en wat bekend staan as ‘swart liggaamsuitstraling’(die Stefan-Boltzmann-wet). Volgens hierdie wet sal enige fisiese liggaamsmassa waarvan die nie-kleur ‘swart’ is, hitte beter absorbeer as enige ander kleur.

Die Negroïed en die Kaukasiër is dus nie net verskillend nie, maar het ook heeltemal teenoorgestelde eienskappe. Dis ‘n wetenskaplike feit wat al meer as ‘n eeu bekend is; eksperimenteel is dit reeds deur kundiges bewys, en heel waarskynlik ook die rede waarom dit nie aan politieke korrektheid toegegee het nie.

Wit en swart is nie net die ‘kleur van iemand vel nie’, maar ook ‘n fundamentele aanduiding van die fisiese klassifikasie wat elke sel in die liggaam onderskei – saamgevoeg verteenwoordig dit dus sy unieke DNA. Net so dra elke sel in ‘n persoon se liggaam ook die stempel van sy ras.

Hierdie harde kernwetenskaplike feite is net ‘n bevestiging van sekere uitsprake wat in die Ou en Nuwe Testament voorkom.

Die Ou Testament spreek hom uit teen rasvermenging in Deut. 7:3 (“Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie”) en Esra 14:9 “…sal ons weer u gebooie verbreek en ons verswaer met hierdie gruwelike volke?”).

In die Nuwe Testament lees ons in 2 Kor. 6:14 (“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie”.) Die woord ‘ongelowiges’ kan net na ‘n heidense nasie verwys, want nêrens in die Bybel word Israel verbied om nie met sy volksgenoot, naaste of broer saam te werk nie.

Daar is wetenskaplik bevind dat gedwonge integrasie nie ‘n natuurlike sosiale kenmerk is nie; dit is diktatoriaal en hoegenaamd nie bevorderlik vir die behoud van enige beskawing nie. Dit is grootliks ook die rede vir die ontgogelde, opstandige en verwarde samelewings wat ons vandag mee te doen kry.

Die Negroïed en Kaukasiërs wil eenvoudig niks met mekaar te doen hê nie. Die vermenging van die twee rasse is ook gedoem om nét basters voort te bring, en daarmee word die unieke eienskappe van albei rasse vernietig.

Tereg beskryf Esra 9:7 en Daniël 9:8 dit in die King James Bybel as ‘verwarring van die aangesig’. (In ons 1953-vertaling staan daar ‘beskaming van die aangesig’). En daar is rede vir ‘beskaming’, want die voorkoms van die baster se aangesig is ‘n skending van die Almagtige se oorspronklike skepping.

Ons demokratiese bestel is gebou op drie fondamente:

  1. Daar is geen rasverskille nie.
  2. Almal is gelyk en,
  3. Almal is mekaar se naaste.

Die kerk se sending-fondament is weer gebou op Paulus se ‘uit een bloed’-verklaring in Handelinge 17:26: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het…”

Uit die voorskrifte in die Ou Testament (Deut. 7:7 – jy mag jou nie met die nie-Israelnasies verswaer nie, asook die Messias se verklaring in Mat. 15:24 – dat Hy nét gestuur is na die verlore skape van die 12 stamme van Israel, kon Paulus se woorde ‘al die nasies’ slegs verwys het na die Israel-nasies wat almal draers van dieselfde ‘beeld en gelykenis’ was. Om dit te vertolk as ‘ál die nasies op aarde’, hou dus nie water nie.

Ook Strong’s se verklaring van die Griekse woord ‘nasies’ weerspreek die gedagtes van alle nasies op aarde:
Nasies = ethnos = “a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish) one”. (Hier is dus sprake van net één ras (met dieselfde gewoontes/geaardheid), dit is ‘n stam; spesifiek ‘n vreemdeling van nie-Joodse afkoms).

M.a.w. uit hierdie één bloed het God één ras (of ‘n stam) gemaak met dieselfde gewoontes/geaardheid, wat van nie-Joodse afkoms is.

Dit is daarom logies dat mense met dieselfde gewoontes/geaardheid (soos die 12 stamme van Israel) ook tot dieselfde ras sal behoort.

Ons weet die woord Adam beteken mens. En Paulus se woorde ‘al die nasies van die mensdom’ hierbo, is dus sinoniem met ‘al die Aadamiete’. Ons lees dat Adam na God se ‘beeld en gelykenis’ gemaak is. En soos reeds gemeld, is dit wetenskaplik al bewys dat daar letterlik honderde verskille is tussen bv. die Negroïed en Europeër. Hulle kan dus ónmoontlik albei draers wees van dieselfde ‘beeld en gelykenis’.

Die verskil in bloed

Die erkende navorser, C.R. Dickey, lewer in sy boek One Man’s Destiny, Junie 1942) interessante kommentaar op Handelinge 17:26: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het”.

Dickey sê o.a. “In hierdie teksgedeelte is daar drie belangrike sake wat teoloë ignoreer:

  1. “Dat die woord ‘bloed’ glad nie in die oorspronklike teks voorkom nie. Dit is deur vertalers bygevoeg. Die Ferrar Fenton-vertaling gee die mees logiese verklaring van die teks: ‘En Elohim het deur één persoon (nl. Christus) die mensdom (Israelvolke) geskape’.
  2. “Dat die woord ‘mensdom’ daarom slegs na Israel kan verwys, soos ons in Eseg. 34:31 lees: “(Israel) Julle is my skape, die skape van my weide, julle is mense…” (m.a.w. die mensdom).
  3.  “Dat Elohim verder ook duidelike grense tussen Israel en die ander volke ingestel het”. (As al die nasies dan dieselfde is, hoekom was dit nodig om grense te bepaall?)

In die Saturday Evening Post van April 15 1961, verwerp dr. James Bonner, professor in Antropologie aan die Kaliforniese Instituut van Tegnologie, die kerk se siening dat ‘alle rasse’ dieselfde is, met die volgende stelling: “Dit is reeds onomstootlik bewys dat die menslike rasse nié almal dieselfde is nie, aangesien die bloed van die Kaukasiese rasse wesenlik verskil in molekulêre konstruksie en oorerwingsfaktore van dié van die Neger”.

“Die metaboliese selherlewing in ‘n blanke Kaukasiër is baie anders as dié van ‘n swart Neger, soveel so dat die aantal onverklaarbare sterftes van Kaukasiërs na die ontvangs van ‘n bloedoortapping wat na ‘n Neger teruggevoer kan word, veroorsaak het dat waarskuwings daarteen vanuit sekere laboratoriums gehoor word, maar geen woord hieroor is nog deur die hoofstroommedia gerep nie.”

In die middel 1940′s het dr. Ronald Nagel en ander navorsers ontdek dat feitlik alle swartes in Afrika malaria onder lede het, hulle het ook vasgestel dat sekelsel-anemie (‘n bloedsiekte by Negroïedes) die meerderheid swartes help om malaria te oorleef. As dit nie vir hierdie geen in hulle bloed was nie, sou miljoene voor die voet gesterf het.

Terselfdertyd het hierdie sekelsel-geen by blankes ernstige nagevolge, daarom behoort hulle nie Afrika swartes se bloed te ontvang nie. Aan die anderkant het swartes wat blanke bloed ontvang, weer geen weerstand teen malaria nie.

Dit was een van die hoofredes waarom die SA Bloedbank in die apartheidsjare swart en wit bloed geskei het – dit was tot voordeel van albei. Maar in 2004 is die Suid-Afrikaanse Bloedbank in ‘n hofsaak (deur ‘n baster-verpleegster) verplig om dit nie meer te doen nie.

Op 4 Des. 2004 berig Melanie Peters op IOL News oor die omstredenheid waarin Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens (SANBB) gedompel is omdat hy die bloed van swart skenker vernietig het.

Sy skryf: “Die SANBB was daarna verplig om sy donateurprofielbeleid te hersien nadat dit as rassisties beskou is. Hy mag in die toekoms nie meer bloed volgens ras etiketteer nie.

“Hierdie verklaring is uitgereik ná ‘n dringende vergadering tussen ‘n hoëvlak afvaardiging van die departement van gesondheid en die bloeddiens se topbestuur. Die vergadering is gehou nadat dit aan die lig gekom het dat die bloed van swart en bruin mense as riskant beskou is en daarom mee weggedoen is.

“Poppie Bereng, ‘n verpleegkundige, is ses maande te vore ontslaan omdat sy teen die SANB se beleid gekant was om nie die bloed van swart of bruin skenkers te gebruik nie. Hul bloed is verbrand of vernietig.

“Die SANB moes Bereng weer in diens neem en haar R46 662 betaal – die ses maande salaris wat sy verloor het. Die departement van gesondheid was toe verplig om in ‘n verklaring te ‘erken’ dat die gebruik van rasse-kategorieë van skenkers om die risiko’s van bloed te bepaal, onaanvaarbaar is…”

Semen Gendler

Selfs organe van die verskillende rasse kan nie gemeng word nie, want enkele jare gelede was daar die geval van ‘n blanke Rus, Semen Gendler, wat ‘n leweroorplanting van ‘n 38-jarige Amerikaanse Neger-skenker ontvang het. Na die operasie het sy vel skielik begin swart word.

Gendler, van Krasnodar, ‘n dorp in die suidweste van Rusland, het dringend die oorplanting benodig nadat hy met hepatitis C en kanker gediagnoseer is. Dokters het gesê sy enigste hoop was ‘n leweroorplanting, en nadat hy kontak gemaak het met sakevennote in die VSA, het Gendler daarheen gevlieg vir die noodoperasie.

Na bewering het net die oorplanting hom sowat R5 525 000 uit die sak gejaag.

Oor die onverklaarbare verander in sy voorkom, het hy hom soos volg uitgelaat: “Ek is min gepla oor my skielike ‘African look’ — solank die lewer net werk!”

Die Boek van Israel se stamboom

Ons lees in Deut. 7:6: “Want jy is ‘n volk heilig aan JAHWEH jou Elohim; jou het die JAHWEH jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Die vraag is nou: wié is hierdie ‘heilige’ volk wat Hy spesiaal tussen al die volke ‘uitverkies’ het? Sal dit nie juis ook húlle wees wat Hy na ‘sy beeld en gelykenis’ gemaak het nie? (Net so is elke pa se kinders ook na sy beeld en gelykenis geskape, mits sy vrou nie van ‘n vreemde nasie is nie).

Selfs die Almagtige se ‘Handboek vir die Lewe’ (die Bybel), handel net oor Adam en sy ‘generasies’, ‘stamboom’, ‘geslagte’ of ‘familie’. Die King James-vertaling in Gen. 5:1 lees so: “This is the book of the generations of Adam. In the day that Elohim created man, in the likeness of Elohim made he him. In die Afrikaanse 1953-vertaling word verwys na ‘stamboom’, terwyl die Nederlandse Bybel dit vertaal as ‘geslagte’. Hier is dus geen sprake van ‘n ‘geestelike’ Israel of volk nie!)

“Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?”- Jer. 13:23.

Gam was die vader van die Kusiete, Putiërs en Kanaäniete – almal swart nasies – vgl. Jer. 13:23: “Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?”

In die Geneefse Bybel (Geneva Bible) kry ons die mees korrekte vertaling: “Can the blacke More (swart Moor, en bewoner van Mauretanië; Noord-Afrikaan) change his skin? or the leopard his spots?”

(Die Geneefse Bybel is een van die mees historiese en betekenisvolle vertalings van die Bybel in Engels, dit is 51 jaar vóór die King James-weergawe (1611) gepubliseer, en was die primêre Bybel van die 16de-eeuse Engelse Protestantisme. Persone soos William Shakespeare en John Bunyan, die skrywer van Pilgrim’s Progress, het dit gebruik).

Op sy beurt was Kanaän weer die vader van die Sidoniete, die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. En hierdie swart nasies word in die Bybel slegs vermeld waar Adam se generasies/stamboom/geslagte met hulle in direkte aanraking gekom het.

Waarom dra kerkdienaars swart?

Die dra van ‘n toga tydens kerkdienste was van die vroegste tye af ‘n heidense gebruik wat deur die Rooms-Katolieke priestersorde oorgeneem is.

Wanneer ‘n priester op bestemde tye aan die hemelse gode offers moes bring, het hy ‘n pers toga aangetrek. Offers aan gode in die onderwêreld moes met ‘n swart toga geskied; en offers aan die godin van die oes, in wit.

Om die een of ander rede dra sommige van ons ‘kerkdienaars’ soos predikante, priesters, Joodse rabbi’s, hekse, Satanisme-voorstanders en Moslems vandag nog steeds ‘n swart toga’s, ‘n swart jurk of ‘n Burka (lang swart frok).

Die geliefde swart skemerkelkie-rok van die blanke vrou is die Westerse weergawe van die Burka.

Omdat swart lig absorbeer het hierdie mense geen lig of energie in hulle nie; swart is daarom die mees nadeligste kleur om te dra, want net lig kan lig weerkaats. Maar tog word die mensdom al dekades lank gebreinspoel met slagspreuke soos ‘black is beautiful’; ‘black is a happy color’ en ‘black is the new white’.

Mat. 5:14-16 “Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie. en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Gen 1: 4 “Toe sien Elohim dat die lig goed was. En Elohim het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis”– wit en swart!

Strongs se woordeboek vertaal wit as skitterend, gloeiend, helder en oorwinning, terwyl swart as die kleur van pes, onheil, oordeel, rou en die dood voorgehou word.

Op 6:12 “…en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed.” Daar sal duisternis wees, sonder inligting, kennis of energie.

Wit en swart bly getrou aan hul voorkoms

Na alles wat ons nou weet, is daar één feit wat soos ‘n paal bo water staan: die witte sal, waar hy hom ook al mag bevind, onbewustelik altyd getrou bly aan sy voorkoms. Net so ook die swarte.

Enkele onderskeidende eienskappe van die witte is die volgende: Gesins- en familiebande maak van hom ‘n kudde wese, en saam daarmee het hy die wete, die sekerheid: ‘hulle gee vir my om’, net soos hy ook ‘vir hulle omgee’. En daar is geen sterker aardse bande nie.

Verder is hy ‘n kreatiewe wese, wat nie anders kan as om te skep en voort te bring nie, en hy ywer om dit wat hy gegenereer het, in stand te hou; sy ingeskape liefde vir die natuur, maak dat hy dit wil beskerm en bewaar. Hy kan probleme identifiseer en oplos; hy ondersoek alle dinge en probeer om die goeie te behou; in die sakewêreld streef hy na professionalisme. Hy is toebedeel met begaafdheid wat hy aanwend om sy omgewing te dekoreer, te verbeter en skoon en netjies in te rig. Sy dwingende begeerte om die aarde te vul en te bewerk, maak van hom die ewige verkenner, ontdekkingsreisiger en ruimtevaarder. En laastens, is hy deur sy Maker geseën met die gawe van profetiese versiendheid.

Ook die swarte kan nie anders as om getrou te bly aan sy voorkoms nie. Maar omdat hy van nature alles rondom hom absorbeer, wil hy ook alles verniet hê, dus bestaan liefdadigheid nie vir hom nie, sy hand sal altyd toe bly. Aan die anderkant weer, wat nie syne is nie, het geen bestaansreg nie, dit moet afgebreek, gestroop, geplunder en verwoes word.

Job 12:14 stel hom voor as die verderwer: “Kyk, Hy breek af, en daar word nie opgebou nie.” Hy hou niks in stand nie; daarom bring hy ook niks voort nie. Volgens Titus 1:12 is hy ‘n leuenaar, tree hy op soos ‘n ongedierte en is van nature ‘n lui buik – m.a.w. werksku en ‘n leeglêer. Hy leef net vir die oomblik; het geen toekomsvisie nie, en maak dus vir niks voorsiening nie.

Tereg sê die Ewig-Lewende wat al sedert die vierde dag met die swarte se weë bekend is “…ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.”

Miskien het Hy hulle juis met ‘n swart vel oorgetrek sodat ons hulle moes identifiseer vir wat hulle werklik is. Maar ons wou Hom nie glo nie, nog minder wou ons sy profeet Moses se dringende waarskuwings ter harte neem:

“Jy sal aanhoudend deur hulle verdruk en beroof word en daar sal niemand wees om jou te help nie. Jy sal aan ’n vrou verloof raak, maar ’n swarte sal haar verkrag; jy sal ’n huis bou, maar nie daarin woon nie; jy sal ’n wingerd plant, maar nie sy vrugte eet nie. Jou bees sal voor jou oë geslag word, maar jy sal nie daarvan eet nie. Jou donkie sal voor jou oë geroof word en nie weer aan jou terugbesorg word nie. Jou kleinvee sal aan die swartes gegee word, en daar sal niemand wees wat jou help nie. Jou seuns en dogters sal aan die swartes gegee word terwyl jy toekyk, en jou oë sal ingee soos jy die hele dag kyk of hulle terugkom, maar jy sal niks daaraan kan doen nie. Die swarte wat jy nie ken nie, sal die opbrengs eet van jou lande en alles waarvoor jy jou afsloof. Daar sal deurentyd net verdrukking en swaarkry vir jou wees, en jy sal kranksinnig word van wat jy sien. Die swarte wat by jou woon, sal meer en meer kry, en jy sal agteruitboer en minder en minder hê. Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Hy sal die kop wees en jy die stert.

“Jy sal honger en dors wees en sonder klere en gebrek ly, en die swarte sal ’n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou uitgeroei het. Jahweh sal van ver af die swart nasie teen jou laat opruk. Dit sal ’n nasie wees wie se taal jy nie verstaan nie, ’n wrede nasie deur wie niemand, oud of jonk, ontsien word nie, ’n nasie sonder genade. Hy sal die aanteel van jou vee en die opbrengs van jou land opeet totdat hy jou uitgeroei het. Hy sal nie vir jou koring of wyn of olie laat oorbly nie, ook nie van die aanteel van jou grootvee en jou kleinvee nie. Die swarte sal dit doen totdat hy jou ondergang bewerk het.

“Onder daardie swart nasies sal jy geen vrede vind nie, nie eers ’n rusplek vir jou voete nie. Jahweh sal jou daar ’n hart vol angs gee, oë wat ingee, ’n lewe wat wegkwyn.

“Jou lewe sal aan ’n draadjie hang, jy sal dag en nag in vrees lewe, jy sal jou lewe lank onveilig wees. In die môre sal jy sê: ‘Was dit maar aand!’ en in die aand sal jy sê: ‘Was dit maar môre!’ so vol vrees sal jy wees en sulke vreeslike dinge sal jy belewe.” (Deut. 28 – 1983-vertaling).

(Job 24 – 1983-vertaling): “Want in die duisternis breek hulle in julle huise in; bedags sluit hulle hul op; hulle ken nie die lig nie.
“Want vir hulle saam is die stikdonker ‘n môrestond, want hulle ken die verskrikkinge van die stikdonker.
“Teen dagbreek staan die moordenaar op, hy maak die arme en behoeftige dood, en in die nag is hy soos die dief.” (

Ja, ons het hulle geëien, ons het hulle herken, hulle goddeloosheid aanskou, maar ons wou dit nie glo nie!

En nou het een en dieselfde lot  ons almal getref. (Pred. 2:14).

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
357 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Adriaan, jy het nou weer die lberale reënboog-drêk omgekrap ! Om die WAARHEID te lees, soos wat jy dit so mooi verduidelik het, maak hierdie volksvyande heeltemal horries. En hulle haat ons elke dag net meer en meer. Maar ek haat hulle net weer terug, MET RENTE ! Daar is geen manier, dat ek ooit sal veg om hierdie kreature te beskerm nie. Al lê en bloei hulle in die strate. Maar ek sal my ontferm oor hulle kinders, want die kinders is onskuldig. As ons hulle betyds in die hande kry, kan hulle nog reg opgevoed word.

Hans

Adriaan. Presies wat ek ook se. Hoekom sal God duisende jare werk om n bloedlyn te bou waaruit Jesus gebore kan word, en dit dan alles afbreek deur “al die nasies” uit te nooi? Baie duisende goed het in die OT gebeur wat dan die toekoms van die spesifieke bloedlyn sal vorm. Jesus kon sekerlik nie vir ons sondes sterf as hy sommer uit n weeshuis gekom het nie, nee, Hy moes mens en God wees om die dood te kon oorwin. Daarom ja, n bloedlyn en volk is sekerlik God se noukeurigste werk wat Hy met baie aandag beplan en uitgevoer het.

Johann Cronje

Adriaan,
Weer ‘n treffer! Dit is alles eiskoue feite en dit sal menige liberale blanke totaal omkrap. Baie sal weier om dit as die waarheid te aanvaar want die feite dwing jou terug na jou Skepper en Sy ewige vereistes van “SKEIDING”, “AFSONDERINNG”, “APART” en “HEILIG” . Dit is Sy “WETTE”. Elkeen na sy eie soort !! Vermenging van die “adam/Israelsaad” is ‘n doelbewuste misleiding van die “onheilige een” om die Godsakker te besoedel en te verbaster en daardeur God se raadsplan vir Israel te vernietig. Maar ons mense gaan talle wanvertaalde en wanvertolkte NT Skrifdele probeer aanhaal om ‘n sogenaamde teendeel te probeer bewys en die mees algemene is dan ook Joh 3:16 – Want so lief het God die wêreld (SY SKEPPING VAN DIE “MENS”) gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen (VAN ISRAEL) wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. JES 53:8 – Uit die druk en uit die strafgerig is Hy (Yahshua) weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? TER WILLE van die OORTREDING van my VOLK (Israel) was die plaag op HOM. Rom 9:4-5 – Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes; aan wie die vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees — Hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen.
Deur te kyk watter nasies teen mekaar gegroepeer was in die Bybel kan hulle uitgeken word. Die heiden was gedurig teen Israel en wou Israel sowel as die boodskap van God op die aarde vernietig. As ons kyk watter nasies vandag teen die blanke Christendom ( verstrooide Israelnasies) geskaar is, weet ons in breë trekke waar die heidene is en waar Israel is.

Deborah de Richter

Aan johan Croneje wat so skryf :
“SPOTTERS, die wederkoms en die Skrif (1)
2 Petrus 3: 3-4 – Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae ‘SPOTTERS’ sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê : WAAR IS DIE BELOFTE VAN SY WEDERKOMS ?, Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. “”

Kom ons kyk gou na boonste stuk in die skrif:…as ons ‘n bietjie verder aan lees dan verstaan ons bg baie beter:

Petrus prober dit by ons inprent dat die wereld verwoes gaan word, soos hy verwoes is in genesis 1:2…in die volgende vers..
2Pe 3:5  Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en ‘n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, 

en dat daar weer ‘n verwoesting was met die Vloed..kyk die volgende vers..dus Genesis 6
2Pe 3:6  waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. 

En dat daar ‘n derde verwoesting gaan wees…
2Pe 3:7  Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. 
EN HOEKOM MOET ONS VERSTAAN DAAR KOM NOG ‘N VERWOESTING ??? WANT DIT IS DIE BELOFTE VAN DIE WEDERKOMS…WANT DAN KAN ONS VIR DIE EERSTE KEER BEGIN AFTEL NA DIE WEDERKOMS..DMV OPENBARING…

EN HIER GEE HY ONS TYSDAANDUIDING.. verwys na Henog…ons is in die jaar 6110 na die Skepping..ons is overdue vir Nebiru…
2Pe 3:8  Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag. 
Johan vat jou foon en neem die son af en kyk wat sit op die elf uur posisie.

Deborah de Richter

ANTWOORD AAN JOHAN CRONJE:
Die rede hoekom die Bybelse kalender draai om Sion, die vrou wat die seuntjie baar is omdat ons bevryding hier gepaard gaan met die redding van die Israeliete oorsee. Lees die volgende skrif :
Zec 12:6 In dié dag sal Ek die stamhoofde van Juda maak soos ‘n pan met vuur onder ‘n hoop hout en soos ‘n brandende fakkel onder gerwe—hulle sal regs en links al die volke rondom verteer; maar Jerusalem sal nog bewoond wees op sy plek in Jerusalem.
Zec 12:7 En die HERE sal eers die tente van Juda verlos, sodat die roem van die huis van Dawid en die roem van die inwoners van Jerusalem dié van Juda nie sal oortref nie.
EN BG WORD BEVESTIG HIER :
Zep 3:18 Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel Ek; hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle.
Zep 3:19 Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, versamel; en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se skande oor die hele aarde was.
Zep 3:20 In dié tyd sal Ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer Ek julle versamel; want Ek maak julle tot ‘n roem en tot ‘n lof onder al die volke van die aarde, wanneer Ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here…
NOU DIT IS WAT SIENER GESIEN HET. VADER HET BG VIR HOM OOPGEMAAK. WANNEER ONS HIERDIE LAASTE STRYD INGAAN IS DIT TOT REDDING VAN DIE RES VAN DIE BLANKES, WANT NADAT DIE DRAAK REGEER, SAL HULLE VLUG VIR HULLE LEWENS.. WAARHEEN?? SUID-AFRIKA, DIE TEMPEL, DIE HEILIGDOM, WAAR DIE DRAAK NIE MAG REGEER NIE…DAAROM GEE VADER DIE AFTELLING VAN DANIEL 12…WANT ONS EINDE IS OOK DIE EINDE VAN DIE RES VAN DIE WERELD.

Deborah de Richter

ANTWOORD AAN JOHAN CRONJE OOR DIE JOODSE TEMPEL NR 3:

Johan volgens die eskatologiese lyn, moet die Jode nog tot bekering kom. Die storie is dat die anti-chris hier op die einde ‘n derde Joodse tempel gaan oprig in Jerusalem, die fisiese stad, en daar gaan hy die Jode dwing om op te hou met offer…en dan gaan die hele spulletjie baster Jode insien hy is die ou Draak en daadwerklik tot bekering kom..en hulle ou Talmoed wat onse Jesus so vloek en laster gaan hulle dan seker verbrand op die hope??
DIT IS DIE ESKATOLOGIESE LYN. JY GLO DAARAAN?? Nou raak jy vir my kwaad as ek aanneem jy sien die klomp baster jode as die heiligdom??
wat sal die nut dan nou wees van die sg derde Joodse temple se oprigting daar in Jersualem?? Kan iemand my sê??
En onthou tog as ‘n mens jou uitgee vir ‘n boom, moet ‘n mens nie kla vir die winde wat af en toe verby kom nie..??

Deborah de Richter

ANTWOORD AAN ANEKEN :
Soos jy droom, dit is absoluut ‘n honderd present akkuraat. Moenie jou steur aan die wat se daar is nie ‘n nebiru nie…jou drome is akkuraat. vertrou op dit.
Wat ons mense nie verstaan nie…is dat die geesteweswereld is akkuraat..altyd..dit is die fisiese wereld wat die leuen is..so die wat vertrou op die materie, hulle gaan bitterlik teleurtgesteld wees.
daar val ‘n groot astroide in die see net so na 28 augustsus..soos ek droom..en vriende het ook gesien van die groot golf wat spoel oor alles in die kaap.
Wat betref die astroides. die kleintjies kom in van junie af. ek het gedroom.

Adriaan de Beer

Ek lees aandagtig, na aanleiding van ‘n stemboodskap wat ek vandag ontvang het, Deborah … het hierdie astroide geval en die golf oor die Kaap gespoel? Ek vra, na aanleiding van jou droom dat 12 Desember 2018 en 21 Januarie 2019 … ek het reeds in 1996, 1998, 2003, 2010 3 en vroeg vanjaar self Woord van Vader ontvang dat hier oorlog kom. DIt is op my FB blad gepubliseer. Maar WIE van ons weet die uur en die tyd?

Deborah de Richter

ek wil net uitbrei op my stelling dat die geesteswêreld altyd akkuraat is. ek gaan ‘n voorbeeld gee uit my eie lewe.
in 2012 word die pos waarin ek toe tydelik aangestel is by die skool gevul. dit was ‘n adjunk pos so ek kon nie aansoek doen nie. Dus vanaf Sept 2012 het ek nie meer werk gehad nie, maar Vader het my gesê in ‘n droom dat ek nog Okt by die skool skoolgee. So toe Sept kom stel die hoof my in kennis ek het nie ‘n pos nie. ek moet al my goed ingee..na die Sept vakansie kom ek terug skooltoe..ek staan die oggend by die hoof, vra of daar al ‘n pos is vir my. Hy sê nee. Ek mag afskrifte maak van my CV dat ek kan ingee by die ander skole. Nou weet ek Vader het gesê ek hou dan skool die vierde termyn. Wat nou? Toe ek uitstap die oggend, kry die hoof my in die parkeerarea. Vra sal ek belangstel in ‘n beheerliggaam pos vir tien duisend. Ek sê ja, maar ek weet ek kan nie werk vir R10 000 nie. Dit dek nie my uitgawes nie. maar ek is verleë as enkelma..Daardie nag 9h00 bel die hoof my. Sê die beheerliggaam het vir my ‘n pos goed gekeur vir R12000…En dit is hoe groot my JESUS CHRISTUS is.
Voor my oë het Hy die werklikheid gedraai dat dit Hom pas. Prys JESUS se wonderlike naam. Almal wat belangstel in die uitleg van Daniel epos my by niehauszunata@gmail.com. ek stuur met liefde.

Deborah de Richter

Vir diegene wat val vir Leonor se verklaring van Matt 16 en Lukas 21…
as jy dit glo het jy nie die getuienis van Jesus Christus nie..
en as jy die getuienis nie het nie..dan het jy nie die GEES VAN DIE PROFESSIE nie…As Jesus nie jou verstand open om die profete te verstaan nie, dan is die Bybel vir jou ‘n geslote boek en is net die Torah vir jou gegee….
Oordeel jouself aan die Gees van die Professie..

Realis

As mens jou selfoon kamera se lens heen en weer en op en af draai terwyl die son in die middel van die skerm gehou word, sal jy vind dat jy ‘Niburo’ kan laat verander van grootte, kleur en afstand weg van die son…
Dit blyk dus eerder een of ander lens refleksie te wees en nie ‘n instormende planeet nie…
Toets dit gerus.
Of is daar ‘n spesifieke tyd waarop daar ‘n foto met iets fisies geneem kan word?

Leonor

Deborah- Mat 16 en Mat 21 is sinneloos as profesie.

Die getuienis van Yahweh- al wat belangrik is:
Ps 119
Vir ewig, Yahweh, staan U Woord vas in die hemele.
Ek het U getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.
U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle.
Lankal het ek geweet uit U getuienisse dat U hulle vir EWIG GEGROND HET.
Ek onderhou U bevele en U getuienisse, want al my weë is voor U.
Ek is U kneg; maak my verstandig, dat ek U getuienisse kan ken.

Ja, U getuienisse is my verlustiging, hulle is my raadsmanne.

Dankie – die Torah beteken onderrig en die enigste onderrig wat ek verlang is die onderrig van my God en Skepper en Formeerder, Yahweh.
Ps 94
Welgeluksalig is die mens, Yahweh, wat U onderrig en wat U leer uit U wet

Jes 48
So sê Yahweh, jou Verlosser, die Heilige van Israel: Ek is Yahweh jou God, wat jou LEER WAT HEILSAAM IS, WAT JOU LEI OP DIE WEG WAT JY MOET GAAN.

Gees van profesie los ek vir julle julle wat dae tel en in die hemel opkyk vir tekens en tye.

Ek wag maar rustig – soos Yahweh beveel.

2 Konings 17
Maar hulle het nie geluister nie en hul nek verhard soos die nek van hul vaders wat NIE OP YAHWEH HULLE GOD VERTROU HET NIE.
En hulle het Sy insettinge en Sy verbond verwerp wat Hy met hulle vaders gesluit het, en Sy GETUIENISSE WAARMEE HY HULLE GEWAARSKU HET, en agter nietige afgode aan geloop en self nietig geword, en agter die nasies aan wat rondom hulle was, van wie Yahweh hulle beveel het om nie soos hulle te maak nie.

Jer 10
So sê Yahweh: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, EN SKRIK NIE VIR DIE TEKENS VAN DIE HEMEL, OMDAT DIE HEIDENE DAARVOOR SKRIK NIE.

Go Nibiru, go. Go Nibiru go………

Leonor

Koe-eeeee …..Hans … moet Deborah nie bietjie aangespreek word nie – dis nou volgens jou eise:-

“Die doel van Vaandel en die forum is om onderwerpe te bespreek wat van toepassing is op die artikel waaraan Adriaan so hard werk.”

Ek staan op minus 10, nog nie by Ben se minus 15 nie. Dalk kry die een meer.

JanB
Johann Cronje

Debora de Richter (1),
Jy bly my verkeerd verstaan en ek wil nie die debat hier verder voer nie. Die Jode sal alles in hul vermoëe doen om wel die Tempel te herbou. Net soos wat hulle die hele wêreld mislei het met die leuen dat hulle die uitverkorene volk van Yahweh is en daarmee ook die identiteint van JUDA/ISRAEL vir hulself opgeïes het terwyl die die HUIDIGE VERSTROOIDE ISRAELNASIES deur die heidense volke onder leiding van die JOOD, onderdruk word.
Waarom die afskuwing nog nie kan gebeur nie
Die hele idee van ‘n Antichris en ‘n valse profeet wat met tekens en wonders gaan kom om feitlik die hele wêreld te verlei om ‘n man(mens) te aanbid, wat homself gelykstel aan God Yahweh, is ‘n vreesaanjaende gedagte. Gelukkig is ons nog heel ver van die gebeurtenis so lank as wat die volgende toestande in die wêreld voortduur:
Daar ontbreek tans ‘n paar leidrade van dinge wat eers moet gebeur voordat die gruwel van verwoesting kan plaaasvind.

Johann Cronje

Debora de richter (2),
1. GEEN TEMPEL NIE – Aangesien die gruwel in die tempel van God opgestaan het (Matt. 24:15), moet die Antichris “in die JOODSE tempel van God in Jerusalem” kan sit (2Thes 2: 4 = Dan 11: 45) en daar is vandag geen tempel nie, natuurlik moet ‘n tempel eers gebou word.
2. GEEN OFFERHANDES NIE – Net soos die offergawes op dieselfde tyd afgeskaf moet word as die gruwel opgerig word is daar tans nie daaglikse offers in Jerusalem nie en moet daar natuurlik eers opofferings begin word.
3. ARABIERE BEHEER DIE TEMPELBERG – Daar is geen teken dat die bogenoemde twee gebeure gereed en geskik is om te gebeur nie. Die Tempelberg is in beheer van die Arabiere wat enige vorm van aanbidding deur die Jode op die Tempelberg verbied (selfs gebed!). Totdat die oorlog in Psalm 83 gebeur, sal hierdie situasie waarskynlik bly.
Maar selfs nadat die drie struikelblokke verwyder is, sal daar geen rede vir paniek wees nie. Ander profesieë dui daarop dat God Yahweh teen daardie tyd ‘n profeet (Elia) sal stuur om ons te waarsku en ons te leer op die komende gruwel en die merk van die dier wat spoedig in sy nasleep kom.

Danie

ANTWOORD AAN ANEKEN :
Soos jy droom, dit is absoluut ‘n honderd present akkuraat. Moenie jou steur aan die wat se daar is nie ‘n nebiru nie…jou drome is akkuraat. vertrou op dit.
Wat ons mense nie verstaan nie…is dat die geesteweswereld is akkuraat..altyd..dit is die fisiese wereld wat die leuen is..so die wat vertrou op die materie, hulle gaan bitterlik teleurtgesteld wees.
daar val ‘n groot astroide in die see net so na 28 augustsus..soos ek droom..en vriende het ook gesien van die groot golf wat spoel oor alles in die kaap.
Wat betref die astroides. die kleintjies kom in van junie af. ek het gedroom.
………….

As dit nie gebeur nie, is jy n valse profeet. So se die Bybel.

Dirk Albers

Nou sien ek dat mense gril omdat ek my vyande haat. Wit EN swart, en al die kleure van die reënboog, as dit moet. Ek was betrokke by die bosoorlog, so ek wil glo dat ek darem vir n mening kwalifiseer, aangaande oorlog en vyande. Ek onthou hoe die kerke, en toegewyde christene vuuriglik gebid het vir die ” manne op die grens.” Omdat hulle die nare, sataniese kommunisme beveg het, en die vrouens en kinders by die huis ” veilig ” gehou het. Maar niemand wou verder dink aan wat eintlik in die oorlog gebeur het nie. Mans, vrouens en kinders het gereeld in die slag gebly. Baie keer ” onskuldige ” barbare, want in enige oorlog is daar ” collateral damage, ” soos die amerikaners dit so graag noem. Nou wat is my punt ? Hoe kan jy oorlog maak as jy nie jou vyand HAAT nie ? Hoe kan jy enigiemand doodmaak, as my hom/haar nie haat nie ? Simson het troppe Filistyne met n esel-kakebeen doodgeslaan. Dink julle hy het skuldig gevoel daarna ? Het hy miskien agterna vir hulle families gaan om verskoning vra ? Toe hy die gebou op hulle inmekaar getrek het, het hy miskien honderde weeskindertjies veroorsaak. Het Dawid gehuil terwyl hy Goliat se keel afgesny het ? Word wakker mense. Ons is in die middel van n verskriklike oorlog. Dit is Rasse-moord, en die oorlewing van die blanke-ras is op die spel. En onthou tog, as die barbaar jou doodmaak omdat jy n WITVEL het, is jy NIE n martelaar vir Jesus nie. Jy is net nog n slagoffer van Rasse-moord !

Hans

Hi Leonor, as ek kyk na al die -5 wat jy kry op jou kommentaar, hoef ek nie verder iets te se nie. Dis duidelik dat die mense op die forum nie van jou kommentaar hou nie.

Leonor

Wel Hans, die stelsel laat jou toe om elke dag vir my ‘n afduimpie te gee. Ek dink dit is prioriteit vir baie om elke dag ALMAL weer af te stem.
Wat ook baie duidelik is dat enige kommentare sommer net afgestem word: Voorbeeld-
Johann het geskryf:-
“Jy bly my verkeerd verstaan en ek wil nie die debat hier verder voer nie. Die Jode sal alles in hul vermoëe doen om wel die Tempel te herbou. Net soos wat hulle die hele wêreld mislei het met die leuen dat hulle die uitverkorene volk van Yahweh is en daarmee ook die identiteint van JUDA/ISRAEL vir hulself opgeïes het terwyl die die HUIDIGE VERSTROOIDE ISRAELNASIES deur die heidense volke onder leiding van die JOOD, onderdruk word.
Waarom die afskuwing nog nie kan gebeur nie
Die hele idee van ‘n Antichris en ‘n valse profeet wat met tekens en wonders gaan kom om feitlik die hele wêreld te verlei om ‘n man(mens) te aanbid, wat homself gelykstel aan God Yahweh, is ‘n vreesaanjaende gedagte. Gelukkig is ons nog heel ver van die gebeurtenis so lank as wat die volgende toestande in die wêreld voortduur:
Daar ontbreek tans ‘n paar leidrade van dinge wat eers moet gebeur voordat die gruwel van verwoesting kan plaaasvind. ”

Verdien hierdie kommetaar MINUS 6???
Ek dink nie so nie.

Hoekom is die lesers op Vaandel so onverdraagsaam? Of is hulle net sommer hatig?

So Hans- ek steur my min aan my afduimpies want meeste kry afduimpies.

Die dag as daar ‘n volwassenheid vanaf Vaandel lesers kom om ‘n vraag soos wat ek gevra het te antwoord met ‘n goeie argument en nie met 9 of 10 MINUSSE nie- vir ‘n VRAAG?- dan sal ek my begin steur aan afduimpies.

Leonor

En totdat die stelsel reg gestel word gaan ek almal elke dag op stem. Want al hou ek nie van die kommentaar nie- elkeen het die reg om te se wat hy wil en ‘I will acknowledge that’

Die haters van die wereld is die oorsaak dat goeie mense nie meer praat nie. Vaandel het my egter geleer om ‘n baie dik vel ter wille van Yahweh te he en Sy Woord sal ek bring op elke vals lering.

Daars dit weer- vals lering -en niemand wil my antwoord nie.

Leonor

Hans daai enetjie op jou kommentaar kom met liefde van my.

Johann Cronje

HEMELVAART (1)
Gister 25 Mei 2017 was dit die herdenking van Yahshua se “hemelvaart”. Min mense onthou dit egter! Tydens ons Messias se lewe hier op Aarde het Hy telkens verwys na Sy weggaan, maar ook na Sy terugkeer wat in ‘n tyd van ongekende en vernietigende wêreldgebeure sal plaasvind. Hy het vele tekens daarvan met Sy volgelinge bespreek. Vandag is baie van ons besig om die tekens te ondersoek en probeer ons om dit met die profesieë van die eindtyd te korreleer om te bepaal waar ons staan in tyd. Daar is egter ook diegene wat die terugkeer van Yahshua betwyfel en verwerp. Ook is daar talle misleidende leringe en datumbepalers wat tot dusver heel onsuksesvol was maar wel die mensdom se nuuskierigheid probeer ontgin het en heel onnodig ophol laat gaan het met hule eie voorspellings en sogenaamde tekens soos bv. die “bloedmaanteorie”. Hierdie gebeure ontnugter baie gelowiges en plaas hulle in ‘n negatiewe houding teenoor die Bybelse profesiëe. Hulle wil liewer niks weet daarvan nie, want dit is ontstellend. Dit is duidelik uit die meting van die op en af duimpies op die blad met betrekking tot die debat oor profesieë, drome EN VELE ANDER GELOOFSBEGRIPPE dat die houding negatief is en min hulle wil steur daaraan of deelneem. Dit is geriefliker om eerde elk ander se bespiegelinge en raaiskote te debater oor die gang van wêreldgebeure. Geeneen is bereid om te verklaar waarom hulle nie saamstem nie, maar die redes daarvoor is dalk heel duidelik. Kan ons net eenvoudig die onderwerp van die tafel afvee?

Johann Cronje

HEMELVAART (2)
Die kerk in die algemeen het ook al die jare ‘n baie “lou” houding gehad en hulle nie veel uitgelaat t.o.v. die profesieë nie. Dit is dalk te verstane want min leermeesters het die kennis en begrip om die profesieë korrek te vertolk. Sommiges vergeestelik die letterlike betekennis wat dan aanleiding gee tot ‘n heel ander vertolking van die ware boodskap. Profesie moet nie geïnterpreteer word om die teorie van enige kultus aan te pas nie. Die “sprinkaanmetode van interpretasie of eksegese moet vermy word. Profesieë moet nie “allegories (versinnebeelding)” of “vergeestelik” word nie. God Yahweh, verklaar profesieë deur dit “letterlik” in elke detail te vervul.
Die profetiese Woord van God nl. Die Bybel is anders as enige ander boek wat daarop aanspraak maak dat dit die toekoms kan voorspel, deurdat dit sy egtheid, gesag en inspirasie baseer op die openbaring van God se voorspellings oor toekomstige gebeure. Alle ander, sogenaamde boeke wat daarop aanspraak maak dat hulle die toekoms kan profeteer, is meestal onvoltooid en uiteindelik gediskrediteer. God se Woord is nie! Die profesiëe van God se Woord is GESKIEDENIS wat vooruit geskryf is en bewys die voorkennis van God wat toekomstige gebeure voorspel.
Daar is tans enkeles onder ons wat die Woord en profesiëe van DIE EINDTYD veral die NT, gedeeltelik of selfs heeltemal verwerp.

Kan ons ‘n stemming kry oor die egtheid van Yahshua se eie woorde wat Sy wederkoms (terugkeer) onbetwistelik bekragtig. Het Yahshua dit gesê? – Ja of Nee ?
Mat 24:35-36 – Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. MAAR van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

Deborah de Richter

AAN JOHAN CRONJE?:
DIE TEMPEL, DIE HEILIGDOM EN DIE HEILIGE VOLK IS EEN EN DIESELFDE ENTITEIT…DAAR IS GEEN ANDER..
Die idiool of god wat die verwoesting bring is reeds opgestel op 16 desember 2013. Toe het die gelofte die voortdurende offer verval..Die mense wat by my die artikels aangevra het, so terloops die uitleg van Daniel beslaan om en by 40 bladsye..glo ek verstaan nou presies..
dis interessant dat diegene wat hulle die meeste uitlaat oor wat ek sê nie belangstel om te lees nie, maar miskien is hulle volleerd, wie weet?
groete

Deborah de Richter

ANNTWOORD AAN DANIE:
STUUR MY JOU EPOS dan stuur ek jou die foto’s van nebiru wat ons nou neem in Montana Pta. Dan kan jyself sien. as jy ‘n sterk genoeg kamera het, dan kan jy self neem. Met die oog kan ons nie in die son kyk nie, maar die kamera kan wel, hy kan die tweede klein sonnetjie onderskei in die elf uur posisie. Ek sien nebiru van tyd tot tyd vanaf 2014, gewoonlik net ‘n seker tyd van die jaar met sonsondergang. Nou neem ons hom af waar hy sit langs die son.

Deborah de Richter

ANTWOORD AAN JOHAN CRONJE:
jy verwys na hierdie vers :
2Th_2:4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
NOU BG VERS LOOP SAAM MET MATT 24:15:
Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—
Mat 24:16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;
HIER IS TWEE DINGE BELANGRIK. EERSTENS HIER WORD GEPRAAT VAN DIE HEILIGDOM. DUS KAN ONS AANNEEM DIT IS TWEE SIMBOLE VIR DIESELFDE IETS. TWEEDEENS DIE VERTALING IS EINTLIK “DIE WAT BEHOORT AAN DIE RAS VAN JUDA”.
SO WAT IS DIE HEILIGDOM?

Oba 1:17  Maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal ‘n heiligdom wees; en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem. 
Mal 2:11 Juda het troueloos gehandel, en ‘n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg; want Juda het die heiligdom van die HERE, wat Hy liefhet, ontheilig, en hy het die dogter van ‘n uitlandse god getrou.
DUS JUDA/SION IS DIE HEILIGDOM VAN DIE ALMAGTIGE. HULLE IS DIE HEILIGE VOLK..
DIE OFFERHANDES HET AL VERVAL MET JESUS SE KRUISIGING. DIS NET DIE KLOMP BASTER JODE WAT DIT NIE GEVANG HET, OMDAT HULLE NIE TOT BEKERING KAN KOM NIE. DIT IS NIE VIR HULLE GEGEE NIE.

J B

Duimpie
Duimpie se maat.
Langeraat
Fielliefooi en
Pieppie in die kooi.

Deborah de Richter

ANTWOORD AAN REALIS. EK WEET VAN DIE GLARE VAN DIE KAMERA.. ons neem nou nie van vandag af foto’s nie. maar ek het videos ook wat dit vir jou wys. epos my by niehauszunata@gmail.com
Op die videos kan jy duidelik die refleksie van die kamera sien, wat beweeg, en jy sien duidelik die voorwerp in die elf uur posisie. nebiru is nie meer ‘n geheim nie..dis ‘n kwessie van tyd dan weet ons almal.

Johann Cronje

Debora de Richter (1),
‘n Ware profeet of spesiale boodskapper van Vader Yahweh wat aanspraak maak op direkte kommunikasie met HOM of deur middel van drome/visioene, sou in harmonie met al SY oorspronklike openbaringe spreek. Dit ongelukkig is die enigste geldige gids om enige nuwe wysheid oor die toekoms te oordeel wat direk betrekking het op die hele volk Israel en nie net toevallig aan die “boerevolk” nie. Enigiets wat in stryd is met wat God gesê het of lei in ‘n rigting wat strydig is met die duidelike leerstellings van die volk Israel se tradisies en erfenis, is onbetroubaar en misleidend. Die lig van God se waarheid is nie daarin nie.
In jou kommenetaar hierbo noem jy iemand as ‘n “idiool of god wat die verwoesting bring en sê dat dit reeds opgestel was op 16 Desember 2016” – Wie is of was hy??
Die Skrif verklaar EGTER dat die antichris ‘n MAN sal wees en nie ‘n GROEP nie. Dit is ook nie ‘n FINANSIEëLE of ‘N REKENAAR BEHEERDE INSTELLING NIE. Voorwoorde soos HY/SY/Die Dier/ Die Wettelose Mens, die Mens van Sonde, die Seun van verderf, die Teëstander, beskryf hom as ‘n enkel mens. ‘n Letterlike “mens” wat nog moet kom !!

Johann Cronje

Debra de Richter (2)
Daniel vertel self – Daar is iets spesiaal omtrent die oë van die antichrist – Dan 7:20-22 (Eers nadat die koninkryk van YAHWEH gekom het en die antichris (die dier) verdelg is dan verkry die heiliges die Heerskappy) – Ek wou ook weet wat die tien horings op sy kop beteken, en waarvoor die ander een staan wat uitgekom het nadat daar drie uitgeruk is, die horing wat groter geword het as die ander en wat Oë gehad het en ‘n mond wat allerlei verwaande dinge kwytgeraak het. Terwyl ek kyk, het daardie horing begin oorlog maak teen dié wat aan God Yahweh behoort het, die horing het hulle oorweldig. Toe het Hy wat ewig lewe, gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van Yahweh die koninklike heerskappy sou ontvang.
DIE SKRIF VERKLAAR OOK VERDER DAT DAAR ‘VIER’ HEILIGE TEMPELS SAL WEES – ALMAL LETTERLIK !!!
‘Christene’ wat ‘n ander LETTERLIKE tempel en hernieude diere offers in Jerusalem betwyfel, is waarskynlik onbekend met hoeveel eindtyd profesieë dit presies voorspel. ‘Christene’ dra gewoonlik net kennis van die afgelope twee tempels:
1. Salomo se tempel (vernietig deur Nebukadnésar II)
2. Serubbabel/ Herodes se tempel (vernietig deur die Romeine)
Hulle sal verbaas wees om uit te vind dat daar nie net een is nie, maar nog twee heilige tempels wat deur die Bybel voorspel word:
3. Die Tempel van die “Verdrukkingtydperk” wat nog gebou gaan word deur die Jode, SAL oorgeneem WORD deur die Antichris – 2Thessalonicense 2: 4) Daniel 9:24-27; Mat 24:15; Open 11:1-2; Daniel 11:31
4. Ezegiël / Nuwe tempel van die Millimium (gebou onder die Messias – Esegiël 40-46; Sagaria 8).

Johann Cronje

Debora de richter (3),
‘Christene’ sien “EEN” , of geen tempel nie. TEMPEL word allegories (VERGEESTELIK) aan hulle vertolk. Die konteks van die profesieë van Esegiël en Sagaria se FINALE Tempel is egter duisendjarig en ook letterlik, wat hulle onderskei van die profesieë van die eindtyd “Verdrukking / Antichris Tempel”, soos wat deur Daniël, Openbaring en 2Thessalonicense beskryf word. Sagaria 6: 12-13 noem in sy bekstywing van die vierde tempel ‘n man wie se naam Spruit is (Messias) as die bouer van die laaste tempel. (Dit is moeilik vir hom om dit te doen tot die Millennium nadat hy teruggekom het.) Esegiël spandeer verskeie hoofstukke oor die tempeldimensies, priesterlike kamers en pligte, altaar, diere offergawes en bydraes van die mense. Dit is moeilik om dit alles as “ALLEGORIES” te vertolk (vergeestelik) en summier uit die pad te vee.
Die rede waarom ‘Christene’ versoek word om Tempel profesieë op die manier te verwerp, is omdat hulle nie die doel van die Tempel-diereoffers verstaan nie. Die meeste Christene dink dat dit aanvanklik gedien het om sonde weg te neem totdat Yahshua gekom het of net as ‘n vervanging van die “kruisoffer” gedien het.. Hebreërs maak egter duidelik dat “die bloed van bulle en bokke nooit sonde kan wegneem nie” (Heb 10: 4). Dit gee die ware doel van die offers as ‘n “herinnering aan die sonde” (Heb 10: 3). Met ander woorde, God het in vir ons vergeetagtige mense nuttige onderrig oor sonde gegee deur hierdie fisiese offers in ‘n letterlike tempel. Solank as wat die mens sondig is soos ons, kan ons voordeel trek uit beide die toekomsblik en die verlede van offers aan die Heilige Tempel. Wanneer Yahshua kom as die nuwe koning van YAHWEH se Israelkoninkryk, sal die Vierde Tempel weer ‘n sentrum van aanbidding van YAHWEH God word.

J B

JanB

Die video waarna jy verwys het is baie interessant:
https://youtu.be/RxAhwYoZQKU
Ek het toe verder gekyk na die volgende video met dieselfde spreker sowat tien jaar later:
https://youtu.be/yZ65PSrSgAo

Ek merk dat die bose diere van Afrika se gemiddelde IK van 70 grens aan verstandelik vertraagdheid of soos hy dit noem: “borderline mentally retarded” of ook soos hy dit noem: “mental age relative to an eleven year old”.

Ek wil net iets hier byvoeg, en dit is dat Nimrod, die geweldenaar ook iewers in Gam se nageslag voorkom.

Nou ja, die punt is, dat die lae gemiddelde IK van 70 en die Nimrod geweld-aspek seker dan tot ‘n groot mate verduidelik hoe die bose diere te werk gaan. Daardie gedrag wat ons al vir 365 jaar ervaar/sien en net nie kan verstaan nie …

Groete

J B

Ek weet nie of Siener iets gesien het van water tekorte in die Wes-Kaap nie, maar ek dink die huidige water tekort daar, is deel van die algehele ellende wat hy gesien het vir Suid-Afrika.

Die vlakke soos op 22/5/2017, van die sowat 43 damme in die Wes-Kaap kan besigtig word by:
http://www.dwa.gov.za/Hydrology/Weekly/ProvinceWeek.aspx?region=WC
Net so vir die interessantheid …

Ns. Leonor, begin die Steenbrasdam se bodemslyk al by jou krane uitkom?

Dirk Albers

Adriaan, daar is nie so n ding soos n swart liberalis nie ! Net n blanke kan n liberalis wees, en ek speel nog met die teorie dat sulke blankes, wel miskien gemengde bloed het. Al is hulle spierwit, en blond met blou oë. Die ander moontlikheid is dat daar net n liberale bose gees in hulle is ? Sulke geeste kan uitgedryf word, maar ek erken ek het nie daardie gawe nie. Ek kan net bose geeste uitdryf met n vuurwapen. So asseblief vriende, ek sal my NOOIT oor enige sub-ras barbaar se kindertjie kan, of wil ontferm nie. Julle beter glo, vandag se ” oulike ” swart barbaartjie, is môre se bloeddorstige terroris ! ( En op 10 jarige ouderdom, kan hy al n AK 47 rondswaai ! )

Leonor

Genadiglik nog nie JB. En wonder bo wonder smaak die water nog heel lekker. Maar water spaar, ja, badwater word wasgoedwater en katsewater word plantsewater, want lady verwag elke dag skoon water. Karre lyk oes en tuine woes.

Hinsie

Goeie naand
Sommer iets interesant. Die kommentare hierbo verwys na die bou van die 3e tempel. Die jode (rabbies) wag ook vir ‘n teken om te begin. Die teken is die geboorte van ‘n rooi vers (red heifer). Iets te doen met die reiniging van die gereedskap waarmee die tempel gebou moet word. Nou het een of ander outjie probeer om ‘bietjie te help’, en met genetiese manipilasie en ki die geboorte van die rooi vers aan te help. Die kalfie is toe so jaar of 3 gelede geboore. Die rabbies was toe verdeel in 2 faksies, die een lot wou dadelik begin bou, maar die ander faksie het gesê dit is ‘bulshit’, hulle wag vir die ‘natuurlike’ geboorte van die kalfie. Dit wil nou voorkom of die wat sê dit is ‘bulshit’ gewen het want hulle het nog nie begin bou nie.
So, mens moet maar versigtig wees vir al die tekens en wat daarmee saamgaan.
Groetnis.
NS: Leonor sterkte met die droogte, hoor darm daar is so kansie vir reen die naweek.

J B

KINDERS, MOENIE IN DIE WATER MORS NIE

Woorde: Tradisioneel
Musiek: S.A. Volkswysie; verwerk: M. CASALEGGIO

Kinders, moenie in die water mors nie,
die ou mense wil dit drink,
o kinders, moenie in die water mors nie,
die ou mense wil dit drink.
Dit kom van ver af, dit kom van ver af,
dit kom van ver af, van Piet le Roux se plaas.

[REFREIN]
Staan, Poppie, staan
en laat jou gedagte gaan
dat jy vir my kan sê
hoe ver die liefde lê.
Dit kom van ver af, dit kom van ver af,
dit kom van ver af, van Piet le Roux se plaas.

Nooientjie, moenie alte gou sê ja nie;
met “Ja” is jy weggegee,
o nooientjie, dan is dit nie hy wat vra nie,
maar jy; en dan sê hy: “Nee”
Dit kom van ver af, dit kom van ver af,
dit kom van ver af, van Piet le Roux se plaas.

[REFREIN]
Staan, Poppie, staan
en laat jou gedagte gaan
dat jy vir my kan sê
hoe ver die liefde lê.
Dit kom van ver af, dit kom van ver af,
dit kom van ver af, van Piet le Roux se plaas.

https://youtu.be/pKakj9tF3-0

JanB
pieter

Bedankt Adriaan voor dit artikel.
Rassenvermenging is een misdaad. Een mis-daad tegen de Schepper. Een mis-daad tegen de natuur, tegen je eigen soort mensen, tegen je eigen bloed. En voor deze misdaad is geen vergeving. Deze misdaad kan ook nooit goed gemaakt of terug gedraaid worden. Dit is dé grootste zonde die een mens kan begaan. Men kan van mening verschillen over allerlei zaken, maar wat rassenvermenging betreft is er geen discussie mogelijk want de natuur geeft ons het goede voorbeeld. Ik heb in de vrije natuur nog nooit een koolmees met een mus zien paren. Of een duif met een kraai. Ook niet een bok met een schaap of een ram met een geit. Rassenvermenging zal vroeg of laat altijd leiden tot degeneratie.
Rassenvermenging zou bij de wet verboden moeten worden. Maar helaas zien we wereldwijd het tegenovergestelde. Ook in de kerken. Dit is verschrikkelijk!
Hier in Nederland zijn er nog maar weinig die zich openlijk uiten tegen rassenvermenging. Zelf ben ik al aangeklaagd wegens de website: http://www.stop-rassenvermenging.nl

Bloed bij bloed, volk bij volk. De wetten van de natuur zijn het allerhoogste, daaraan mag je niet raken.

Een oud staatsman heeft het in het verleden ooit zo verwoord:
‘Het gevolg van iedere rasvermenging is dus, in het kort, altijd het volgende:….. er treedt een lichamelijke en geestelijke achteruitgang op, en daarmee het begin van een langzaam, maar zeker verkwijnen. Indien men zo een ontwikkeling tot stand brengt, doet men niets anders dan inbreuk maken op de wil van de eeuwige Schepper.’

Dirk Albers

Pieter, ek wens ek het geweet, hoeveel Adamiete wêreldwyd, dink en glo soos ek en jy ? Dit het nie te doen met of jy dink jy is ” beter ” as ander nie. Dit is die Apartheids-gees, wat brand binne in jou siel en gees, en dit maak jou verlang na jou Hemelhuis. Baie mense glo in Apartheid, vir n verskeidenheid van menslike/materiële redes, bv. Jy hou nie van swartes nie, want hulle het jou besteel, probeer vermoor, of ander skade berokken. Maar hulle aanbid, en ondersteun een of ander kerk, wat steeds die ” goeie arme swartes ” wil Hemel toe sleep ! Ek kan ongelukkig nie n pad saam met sulke mense loop nie, want nie een van hulle, kan vir my verduidelik hoe jy die ” goeie ” een, van die bose een kan onderskei nie. Daar is net EEN langtermyn oplossing, en dit is ALGEHELE APARTHEID !

J B

Wat vir my opvallend was oor die gemiddelde IK van 70, was sy kommentaar dat dat dit grens aan verstandelik vertraag of soos hy dit noem: “borderline mentally retarded” of ook soos hy dit noem: “mental age relative to an eleven year old”.

Dat die man nou onder andere ook die Swartwatersrandse Universiteit gebruik het vir sy studie/navorsing en gevolgtrekking/s? Hoe ironies. Hy kon dit nie by ‘n ‘beter’ plek gedoen het nie. Die liberaalste van die liberaalste instellings. Hoe kon die Swartwatersrandse die ‘rassistiese’, ‘wit heerskappy/oppergesag’, ‘neo-Nazi’, ‘haat groep’naamlik die Pioneer Fund, waarvan John Philippe Rushton die hoof was, toegelaat het om so ‘n ‘rassistiese’ navorsingsoefening te doen oor ‘IK variasie onder rasse’ …?
Ja nee kyk, ek moet sê, treffend!

Ns. John Philippe Rushton is op 2 Oktober 2012 oorlede. Die London Free Press se opskrif oor sy heengaan is as volg: “Rushton’s ideas died with him”.
http://www.lfpress.com/2012/10/04/rushtons-ideas-died-with-him
Dit is nou vir jou ‘n ding né, sy idees is dood …

J B

IK 70 (Vervolg)

Ek vra verskoning. Die volgende moes bo aan my kommentaar hierbo gewees het:

Die video ( https://youtu.be/RxAhwYoZQKU ) waarna JanB hierbo verwys het is baie interessant:
Ek het toe verder gekyk na die volgende video ook met John Philippe Rushton as spreker, sowat tien jaar later oor dieselfde onderwerp:
https://youtu.be/yZ65PSrSgAo

Leonor

Waar kom die idee vandaan dat Gam se nageslag swart was? Die bybel gee geen aanduiding nie. Die geskiedenis nog minder. Een vers is mos nooit genoeg om so ‘n wye stelling temaak nie. Het enige een gaan oplees in die geskiedenis wie wie was.

Het julle geweet dat die Hetiete die eerstes was wat strydwaens gemaak het. Met WIELE – ‘n swarte kon nie die wiel uitdink nie

Het hulle geweet dat Sidon – Kanaan se seun was die vader van die Fenisieers/ Phoenicians en hulle was die eerste wat ‘n aflabet gehad het? Swart? Beslis nie.

There were two great cities of Phoenicia–SIDON, THE CENTER OF THE GLASS INDUSTRY, and TYRE, THE CENTER OF THE PURPLE-DYE INDUSTRY. In the middle of the 10th century BC, Tyre assumed the leadership of all Phoenicia.
FRIENDLY RELATIONS WERE ESTABLISHED WITH THE HEBREWS, AND KING SOLOMON SENT TO KING HIRAM OF TYRE NOT ONLY FOR MATERIALS BUT ALSO FOR SKILLED WORKMEN TO BUILD THE TEMPLE.

Het julle geweet dat Tamar was ‘n Kanaanietiese vrou van Juda wat die groot moeder van Koning Dawid was en die bloedlyn begin het vir Jahshua?

Het julle geweet dat Koning Dawid ‘n Akrkanietiese vriend gehad het.

Misriam -Egipte was een van die grooste ryke, met ingenieurswese, wiskunde ens. Swart ras? Nee.

Kus-
Jes 43
Want Ek is Yahweh, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland; Ek het EGIPTE (MISRIAM) GEGEE AS LOSPRYS VIR JOU, KUS EN SKEBA IN JOU PLEK.
Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee EK MENSE in jou plek en volke vir jou lewe.
Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give MEN 120(ADAM) FOR thee, and people for thy life.

Yahweh maak nie foute nie. AS HY KUS, SKEBA en EGIPTE ADAMIETE noem- hoe kan ons hulle hulle swartes noem.

Leonor

Gam beteken ‘warm’ en nie swart nie.

Gam was ‘n ADAMIET en sy nageslagte ADAMIETE.

1 Kronieke 1
Die seuns van GAM was: Kus en Misráim, Put en Kanaän.
9 En die seuns van KUS was: Seba en Hawíla en Sabta en Raéma en Sábtega; en die seuns van RAÉMA was: SKEBA EN DEDAN.
10 En KUS was die vader van Nimrod; hy het begin om ‘n geweldenaar op die aarde te wees.
11 EN MISRÁIM was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en die Naftuhiete,
12 en die Patrusiete en Kasluhiete—waaruit die Filistyne voortgekom het—en die Kaftoriete.
13 En KANAÄN was die vader van SIDON, sy eersgeborene, en HET (Hettiete)
14 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete,
15 en die Hewiete en Arkiete en Siniete,
16 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete
17en die Hewiete en Arkiete en Siniete
18en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kanaäniete hulle versprei.
19En die gebied van die Kanaäniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebóim tot by Lesa.
20 Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.

Leonor

Het julle geweet dat Jasser-Arrafat hulleself Jebusiete genoem het omdat Jebus die naam van Jerusalem was voordat Dawid die Jebusiete verslaan het?

Het julle geweet dat die Koninging van Skeba was dalk Hapsotheth van Egipte, n vroulike Farao, en hulle, die Egiptenare, was BLANK/Adamiete. DNA kan bewyse lewer daarvoor.

Lees gerus mikesmith se artikel oor die nuuste DNA studies. Die out-of Africa teorie is nonsens. Die Afrikaan se DNA kom nie by ander in die haplo groepe bymekaar nie.

Dirk Albers

Leonor, dankie dat jy op die minste, n alternatiewe verduideliking gegee het tov Gam se nageslag. Ek kon nog nooit daardie ” kerk ” storie gekoop het, dat die sub-ras barbare afstam van Gam nie. Ek glo liewer wat die barbare van hulleself sê. En van hulle ” geleerdes ” het al gesê dat hulle oorsprong kan twintig duisend jaar terug nagespeur word. Ek het GEEN probleem hiermee nie. Eintlik gee ek gladnie eers om nie. Ek kan verstaan dat die ” kerk ” hierdie stellings van hulle, met hand en tand sal beveg. Want sou die blankes op grootskaal hierdie waarheid omhels, sal die hele ” christen-kerk ” inmekaar val. Miskien gaan dit nog gebeur ?

Pieter

bedankt Dirk zoals jij het noem: Apartheidsgeest! Helaas zijn de meeste blanken gehersenspoeld en hebben ze geen apartheidsgeest meer. De kinderen op de scholen worden gehersenspoeld met termen als: integreren, samenwerken, verbroederen, iedereen liefhebben, het zijn ook mensen, zijn ook door God geschapen, …… Ook door de hedendaagse ramtam muziek op de radio worden mensen gehersenspoeld.

Psalm 147:10 is zeer duidelijk
Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,
Deed Isrel op zijn woorden letten;
Hij leerde z’ in Zijn wegen wandelen;
ZO WOU HIJ MET GEEN VOLKEN HANDELEN.
Die moesten Zijn getuigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Die Spreuke van Salomo 6:32 Hy wat vermeng is sonder Verstand; hy wat sy eie siel wil verwoes, hy doen so iets.

De Voorzienigheid heeft de aarde met reine mensenrassen bevolkt en de bastaard niet gewild en daarom is de bloedvermenging een zonde tegen Gods leiding en tegen de heilige wetten. “De zonde tegen bloed en ras is de erfzonde dezer wereld en het einde van een zich daaraan gevende mensheid,” schreef Hitler.

David Jordan se: “Twee individue van dieselfde ras verskil baie in ‘n beduidende aantal gene: Waar kruising plaasvind word die gene van twee rasse onoplosbaar vermeng in verskeie kombinasies. As gevolg daarvan word die eienskappe van die twee rasse onoplosbaar vermeng. Na ‘n kruising is daar geen kans om weer die suiwer rasse in latere geslagte te herwin nie.”

Hinsie

Goeie naand
Jan, dankie vir die skakel. Scarry. Nog besig om dit te verwerk.
Groetnis.

Dirk Albers

Vriende, die herbou van die Tempel in Jerusalem is na my mening BAIE belangrik, om die eindtye in perspektief te kan sien. Ek is net vies dat in my ” kerk-dae, ” vyftig jaar terug, het die groot geeste ons vertel dat die bou van die Tempel net om die draai is. Boumateriaal was alreeds opgegaar ens, ens. Maar daardie tyd al, het ons as goeie christene, die jode ” aanbid, ” en as heilig behandel. En as n jood tot bekering gekom het onder ons dominee/pastoor se prediking, het die hele gemeente ” heilige-horries ” ervaar ! ( En die Engele het in die Hemel gejuig ! ) Nou bedank ek ons lesers wat die Tempel-besigheid weer op die spits dryf, maar ek kyk daarna op n HEEL ander manier vandag. Johann, daardie ding van presies waarom daar bloedoffers gebring is, is vir my ook nuut ! Laat ons dit verder ondersoek, en wegbreek uit ons kerk-tonnel-visie. Laastens, aan ons ernstige bydraers net die volgende. Die ” duimpie ” ding moet nie ernstig opgeneem word nie, want dit kan, en word misbruik. Maar as jy n skakel plaas, moet jy sê of jy saamstem met die artikel of nie. Want mense sal n afduimpie gee vir die artikel, maar nie noodwendig n probleem hê met jou persoonlike mening nie. Ek dink hier is bietjie verwarring om hierdie aspek.

Johann Cronje

Dirk (1),
Die wat jy noem, “subras- barbare” stam nie van Gam af nie. Die Skrif verklaar vir ons dat daar op die vyfde dag verslillende diere geskape was en dat “van hulle” wel uiteindelik eienskappe soortgelyk aan die van “MENS” gehad het, nl. hande, voete, spraak, begeerlike/verkeerde weë (gedrag), asook die dra van klere. (Gen 1: 25) Die “MENS” is egter eers op die sesde dag geskape (Gen 1:26. en wel na die “gelykenis” van Yahweh, Sy Skepper .(‘n feit wat boekdele van verskille beteken.)
In Deut 7:6-8 maak God Yahweh ‘n besonderse keuse van Sy eie en Hy verklaar ook dan hoekom Hy dit gedoen het. Hierdie keuse is ‘n belofte slegs aan die nageslagte van “Sem” deur Abraham, Isak en Jakob en nie aan enige ander nasies afkomstig vanuit Gam, Jafet of selfs Ismael nie. Onthou dat Yahweh reeds by Abram en Ismael ‘n besluit moes neem, want daar was gemende bloed betrokke by Ismael, wat nie deel van Yahweh se plan was vir Israel en hul nageslagte nie en ook nie betrokke moes wees by Yahshua nie. Hierdie besluit van Yahweh moet onder geen omstandighede betwis word nie. Let op die verskil. Nie almal wat die kinders van “ABRAHAM “ genoem word is kinders van die “belofte” nie, maar slegs die deur sy seun Isak nl. Jakob se Israelnasies. Die kinders (afstammelinge) van “ABRAM” die vader van Ismael was die kinders van die vlees. Hulle is weggestuur sodat Israel se nasies : Heilig/apart/afsonderlik” aan Yahweh hul God kon leef. Deut 32: 8-9 – Toe die Allerhoogste aan die nasies ’n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Want YAHWEH se deel is sy volk, Jakob Israel) is sy afgemete erfdeel.

357
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x