BLOG

VN hier vir ambassade ontruiming!

Die swart joernalis, Andile Mngxitama, skryf op 12 Desember 2012 “Studente van revolusies is deeglik bewus daarvan dat “the revolution comes in the night like a thief”. Maar, sê hy, ‘n skrander student sien al die tekens lank voordat die revolusie uitbreek. Die maghebbers sien dit nie raak nie en is dan geskok en glo hulle ondersteuners het hulle verraai.”

Hy beskou 2012 as die jaar waarin die finale revolusie in SA begin het. Eerstens, sê hy, was daar die Marikana-slagting, gevolg deur die Lenasia sloping van huise en laastens, die plaaswerkerstaking in De Doorns. Hierdie drie gebeurtenisse was, volgens Mngxitama, die afskop van ‘n volskaalse revolusie in Suid-Afrika wat nie meer gekeer kan word nie.

Mngxitama se waarskuwing omtrent die slagting by die Marikana-Wonderkop, sluit aan by Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy hierdie revolusie in drie fases voorspel — dit sou ook die begin wees van ons volk sy laaste smeltkroes en suiweringsproses, het hy gesê: “Aan Rustenburg se kant brand ’n vuur anderkant die bult (die Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria nie” (vuur is ‘n teken van geweld, bloedvergieting en doodslag). Hierdie is die eerste fase of die begin van die revolusie.

In die tweede fase sien hy ’n Misvuur brand in Johannesburg (die nagaanval — in Siener se tyd was dit algemeen bekend dat swartes misvure maak, en gewoonlik ook net saans wanneer hulle klaar gewerk — hierdie gesig dui dus op geweld wat in die aand of nag in Johannesburg gaan uitbreek.) In die derde fase sien hy baie mense in Bloemfontein sterf “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (Met genl. De la Rey se dood het Siener ook ‘n “swart wolk” bokant Lichtenburg gesien — maar hierdie keer is die wolk “vol mense” — baie gaan dus sterf. Terselfdertyd sien hy “Tussen ons borrel die potte” (dis ‘n burgeroorlog).

‘n Hele aantal ander visioene van hom is in die afgelope 12 maande letterlik vervul of tans besig om in vervulling te gaan. En daar is oorgenoeg “tekens” dat die blankes dalk spoedig eers werklik die Almagtige se swaard van vergelding oor hulle sal voel gaan. Diegene wat dink ons is reeds by daardie punt “waar jy nie jou hand voorn jou oë kan sien nie”, moet maar weer ‘n slag gaan dink!

Kyk mens na gebeure om jou, lyk dit of die mensdom besig is om mekaar letterlik te verskeur en dood te trap op die glybaan na totale chaos en selfvernietiging. Hoekom? Hoekom het ons oënskylik reeds alle beheer oor ons menswaardigheid verloor?

Kan dit wees omdat die wêreld vandag vasgevang sit in die greep van hartelose, arrogante, egoïstiese en Godlose leiers? Voormanne na wie volgeling en onderdaan opgekyk het om koers en rigting; maar pleks van hulp en leiding te ontvang, is hulle deur hierdie voormanne gebreinspoel om vandag self Godloos, leierloos, identiteitloos, kultuurloos, herderloos, volkloos, koersloos en bestemmingloos te wees.

Desnieteenstaande al die liberaliste se oorwinnings en suksesse, kon hulle egter nie daarin slaag om ‘n klein handjievol wie se harte na regs neig (Pred. 10:2) ook op sleeptou te neem en te mislei nie. Soos Totius tereg sê: “Die wêreld is ons woning nie”. Want hierdie klein minderheid ken die spraak van hul Leier, hulle oor is daarom ook ingestel vir die stem van Sy profete, profete wat Hy nét na húlle toe gestuur het. Die dwaas wie se hart na links verloop het, ken Sy stem nie en verkondig daarom sy eie sotheid en kan net die stem van sy afvallige “leier” hoor. (Spreuke 12:23, Joh. 8:38).

Toe mnr. Boy Mussmann op ‘n dag vir Siener vra “Hoe is dit mogelik dat hulle (die afvallige dwase) nie kan sien dat hulle verkeerd is nie?” was sy antwoord: “Die Heer het hulle oog vir my gewys, dit was wit, soos ’n dier wat blind is en dit peul uit. Ons kan hulle nie oortuig nie…”

Om nou te hoor wat een van ons profete vandag vir ons wil sê, moet ek teruggaan na 1992 toe ek ‘n brief uit Marble Hall van mnr. W.H. Boshoff ontvang het. Hy skryf o.m.: “Ek stuur aan u twee oorspronklike briewe (nog in hulle oorspronklike koeverte) wat wyle mnr. Boy Mussmann aan my geskrywe het. Ek het toe nog in die destydse Suid-Rhodesië gewoon. Die wonderwerk is dat die twee briewe bewaar gebly het en met die opruimingswerk drie maande gelede te voorskyn gekom. En hoe bly was ek tog nie daaroor nie!”

In die briewe lees ons van Siener se gesig waarin hy gesien het dat vreemde magte ons nog eendag vanuit die noorde gaan binneval; magte wat uit ‘n “mengelmoes van ras, taal en geloof” sal bestaan. Destyds was ons van mening dis swartes uit die verskillende Afrika-buurstate. Maar die gebeure van die afgelope paar weke het my laat besef dat Siener hier waarskynlik verwys na die VN magte se koms vanuit Zimbabwe. In dieselfde visioen sien hy ook dat “die blanke boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant toe vlug …. En as die laaste een padgegee het,” sê hy, “dan begin óns dinge.” Hierna verskyn ‘n “swart wolk (bloedvergieting en dood) vanuit die Ooste (Rusland?) en kruip oor Europa wat dit in ’n duisternis hul soos die nag”. (Die huidige burgeroorlog in die Oekraïne gaan nog wyer uitkring).

Later sien hy ook dat dinge in die kerke deurmekaar is en dat ons moeilikheid in die parlement gaan begin.

Ek bepaal my hier slegs by enkele visioene en hoe dit ooreenstem met gebeure van die dag.

Vreemde magte vanuit die noorde

In vorige artikels het ons reeds berig dat VN troepe en wapentuig oraloor in Suid-Afrika opgemerk is; ons het selfs foto’s gepubliseer van pantsers wat in werkswinkels herstel word. Maar nóg die weermag, nóg die ANC regime wou ‘n woord gerep óf ‘n verduideliking gee oor waarom die troepe en wapens hier is. Die volgende inligting oor die VN se bedrywighede in SA het al sedert 2012 tot nou toe “uitgelek”:

  • In Januarie 2012 land ‘n eenheid VN troepe en werktuigkundiges in Suid-Afrika.
  • Verskeie VN kampe word dadelik deur hulle opgerig – een van die grootstes lê tussen Pietersburg en Tzaneen.
  • ‘n Groot hoeveelheid weermagtoerusting, asook pantservoertuie, ens., wat in Pretoria naby Snake Valley gestoor was, is deur die VN opgekoop, herstel en na die Tzaneen-kamp verskuif.
  • Die VN se teenwoordigheid hier kan ook nie meer betwis word nie; en tog swyg die ANC regering, weermag en media steeds hardnekkig daaroor. Hoekom? Wat skuil agter hierdie vreemde maneuvers?
  • Dit blyk dat die wapenvervaardiger, BAE Land Systems se OMC-afdeling in Benoni ’n belangrike rol hierin speel. Dié firma is al jare bekend vir die pantserkarre wat hy vir die SuidAfrikaanse weermag en polisiediens vervaardig. Van die bekendste make is die Casspir MKVI, die Mamba MK2, die Olifant MK2B en die Okapi bevelsvoertuig. Van hierdie pantsers gebruik SA ook vir sy sogenaamde “vredesoperasies” in Afrika en die witgeverfde voertuie is almal AU gemerk.
  • Verder het dit ook aan die lig gekom dat BAE Land Systems heelwat nuwe pantservoertuie vir die VN maak — oënskynlik vir “toekomstige operasies” in die land. Die voertuie wat vir dié doel vervaardig word, is, soos alle VN voertuie, wit geverf, maar vertoon SANW-nommerplate.
  • Na Manela se dood het berigte oor die VN en sy wapentuig in SA net so skielik weer doodgeloop.

VN Wapentuig vanuit Zimbabwe na SA - foto MariskaVN Wapentuig vanuit Zimbabwe na SA – foto Mariska

  • Dit was tot 26 Februarie 2015. Op daardie dag ontvang ons ‘n aantal foto’s van Mariska, (‘n handelsreisiger van Pietersburg) van laebak-trokke gelaai met pantservoertuie wat van oorkant die Zimbabwe-grens deur Musina na Suid-Afrika op pad is. Sy het die konvooi teëgekom op die pad tussen Dendron en Alldays, en sy sê dit was opvallend dat die trokke nie die hoofpad (N1) van Musina na Louis Trichardt gebruik het nie, maar sekondêre ompaaie gevolg het. Op sy beurt het mnr. Johan Coetzer van Louis Trichardt ook op 26 Februarie vir ons ‘n video-opname gestuur van dieselfde laebak-trokke. Daar was altesaam 22 in die konvooi — soos op meegaande video gesien kan word.

Valse gerugte is onmiddellik versprei dat die VN pantsers nodig was vir die “beheer” van die Lesotho-verkiesing. En al wat ons tot dusver uit weermagkringe kon vasstel, is dat die VN hier is om bystand te verleen wanneer die Amerikaanse en ander ambassades, asook BBP die land moet verlaat sodra daar ‘n totale kragineenstorting plaasvind. ‘n Werknemer van die Nasionale Intelligensiediens sê hulle kantoor het ‘n tydjie gelede ‘n Red Letter-brief (hoogs geheim en uiters belangrik) van die regering ontvang waarin gewaarsku word dat die krag tot 24 maande “af” kan wees. Die rede wat aangevoer is, is dat daar soveel chaos, wanorde en anargie landswyd sal woed dat geen herstelwerk aan kragstasies moontlik sal wees nie! (Hierdie inligting gee ons deur soos ons dit ontvang het).

As die laaste Zimboere padgee

Met hierdie gesig kry ons een van die belangrikste tekens wat Siener gegee het vir wanneer “ons moeilikheid gaan begin”. Hy het gesien hoe die laaste boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) al hul besittings agterlaat en halsoorkop hier na ons kant toe vlug. Selfs terwyl hulle vlug, word daar op hulle geskiet.

En alles dui daarop dat hierdie skrikwekkende gebeure binne drie maande dalk nog ‘n werklikheid kan word.

Die Kommersiële Boere Unie (CFU) van Zimbabwe het onlangs gesê daar was ten minste 20 “voorvalle” op eiendom wat aan wit mense behoort oor die afgelope paar weke. Volgens Hendrik Olivier, CFU se direkteur, “word die boere ingelig dat hul tyd in Zimbabwe verstryk het. Sommige Boere kry 90 dae, sommige kry 45 dae, en sommiges kry 30 dae om boerderybedrywighede klaar te maak en om die eiendom te ontruim. Meer as 40 boere het die sogenaamde art. 8-kennisgewings ontvang, wat beteken hulle moet hul plase binne 90 dae ontruim.” Hierdie wetgewing dwing nie net produktiewe boere van hul plase af nie, maar dit kan ook Zimbabwe se einde beteken. ’n Chroniese tekort aan buitelandse valuta veroorsaak dat produksiekoste baie hoog is en infrastruktuur verkrummel. Zimbabwe staar die vooruitsig in die gesig dat die boerderyhorlosie 60 tot 70 jaar teruggedraai gaan word. Net 44 van sowat 170 plase in dié vrugbare landbou-distrik het oorgebly nadat die regering sy grondhervorming in Februarie 2000 begin het.

Die minister van grondsake, grondhervorming en hervestiging, Douglas Mombeshora, het nou openlik oorlog verklaar teen blanke boere in die Mashonaland-gebied. Hy beoog om teen Junie vanjaar alle blankes van hul plase te verwyder. Intussen het pres. Mugabe op sy 91ste verjaarsdag gesê: “Ons het nie meer die wit mabn nodig om ons te lei nie; ons beskik nou oor ons eie vaardighede!”

Jakob Zuma en sy span beskik oor dieselfde vaardighede ook net in tru-rat.

(Hierdie boere is al in 2000 deur Mugabe gewaarsku dat hy hulle nog gaan wegjaag; maar hulle het geglo dinge sal verander.)

Swart wolk oor Rusland

Mnr. Joos Haasbroek skryf in 1995 aan my: “Oom Klasie voorspel dat die langdurige en bloedige rewolusies in Afrika nog skaars verby sal wees, of ’n burgeroorlog gaan in die Sowjetunie uitbreek…” Dit was toe ook so. In 1994 verklaar Tsjetsjenië hom onafhanklik van Moskou; die onafhanklikheid is egter nie erken nie, en pres. Boris Jeltsin stuur meer as 80 000 Russiese troepe om die Tsjetsjeense ‘rowernes uit te roei’. Volgens hom was die hele bevolking vanTsjetsjenië kriminele. En in die burgeroorlog wat drie jaar sou duur, het ook duisende Russiese soldate gesterf. Jeltsin gee toe bevel dat die inwoners van Tsjetsjenië in bomkelders gedryf moet word, waarna brandstof daaroor gespuit en dit aan die brand gesteek is. Nagenoeg 40 000 Tsjetsjene is in die inferno lewendig verkool.

So lyk die regte Oekraïne wat ons nie sien of van weet nie
So lyk die regte Oekraïne wat ons nie sien of van weet nie

Hierna, sê Siener, volg daar ‘n tweede burgeroorlog in Rusland, want “ek sien ’n seeppot met vuur onder in die ooste van Europa in Rusland” (dit kan net die huidige konflik tussen Kiëf en die Krim wees.)

“En dit gaan ’n ontsaglike burgeroorlog wees!” sy eie woorde. Met die bloedige gevegte wat nou reeds ‘n jaar lank in die Oekraïne woed, staar Rusland ’n groter krisis in die gesig as met die 1917-rewolusie. En pres. Poetin beskuldig Obama openlik daarvan dat hy doelbewus die vure aanblaas om ‘n wêreldkonflik te ontketen.

In ‘n verslag wat op 6 Maart deur die Veiligheidsraad van die Russiese Federasie (SCRF) uitgereik is, word gewaarsku dat Rodina (Moedertjie Rusland) voor die “mees gevaarlikste tyd in haar geskiedenis” te staan gekom het, en gereed maak om haar met alle beskikbare mag te verdedig teen Amerika, wat ‘n vasal staat van die Europese Unie Konfederasie is, en op die punt staan van totale ineenstorting.

Wat hierdie verslag nog meer onrusbarend maak, is dat Lord Jacob Rothschild, van die Rothschild bankfamilie, pas ook ‘n soortgelyke waarskuwing uitgereik het deur te verklaar dat die wêreld nou verstrik sit in die mees gevaarlike geopolitieke situasie sedert die Tweede Wêreldoorlog. En dit kan enige dag ontplof.

Siener het voorspel dat hierdie burgeroolog in Rusland net die voorloper is van die 3de en laaste Wêreldoorlog. Hy stel dit so: Skielik verskyn die oorloggesigte weer voor my: wolke wat bloed reent, emmers vol bloed. En ’n verskriklike groot vuur wat brand … Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop.

Mense in die Donetsk, ‘n idustriële stad op die Kalmuisrivier, en veral in die Lugansk Oblast (provinsie), beleef nou al ‘n jaar lank hierdie aaklige verskrikking. Terwyl daar nog koerante in Lugansk gepubliseer was, het ons verteenwoordiger daar, Elena Kuznecowa, die volgende aangrypende stuk oor toestande in die stad geskryf:

“Die meeste stede en dorpe in Oos-Oekraïne is reeds deur die Kiëf-magte verwoes, en sowat 450 000 inwoners van Lugansk het sedert die begin van die oorlog al (na Rusland) gevlug. Daar is nie meer sprake van ‘n normale lewe nie. Nog net die swart murasies van die huise staan, bome lê ontwortel, die winkels is leeg, die hospitale donker, koud; alles om jou is in ligte laaie; oral knetter vlamme, hang dik rookwolke. Die strate is verlate, behalwe vir die enkeles wat kop onderstebo by ‘n dooie waak met die hoop iemand daag op om te help en in hul smart te deel. Ou mense dwaal rond, struikel oor die puin, val, sukkel weer orent, en dwaal dan verder, opsoek na ‘n krummeltjie kos, ‘n kraan waaruit daar nog water drup, ‘n skuil plekkie. Party staan net daar tussen die puinhope en huil; soms hoor jy hulle roep. Na wie? Na God? Na ‘n geliefde?

“In hierdie stad het my mense méér as alles verloor; daardie ingebore menswaardige lieflikheid is uit hul harte geruk, hulle het niks meer nie, geen tuiste, geen werk, geen motor, geen vriende, geen gesin óf familie nie. Baie het ook alle hoop én vrede verloor…”

Elena het vir ons meer as 30 foto’s (wat sy self geneem het) gestuur van die onmenslike toestande wat daar heers. Ons het die foto’s en berigte via haar vriend in Port Elizabeth, Antonius, ontvang. Sy probeer al maande lank om uit die Krim pad te gee en na Suid-Afrika te kom, maar sy is op elke manier deur die owerheid gekeer om die land te verlaat, en nou het sy gevra dat ons asseblief in hierdie saak vir haar moet bid.

Elena Kuznecowa
Elena Kuznecowa

Volgens Siener van Rensburg sal die huidige burgeroorlog in Rusland verskriklik wees en terwyl dit aan die gang is, sal die wêreld net magteloos staan en toekyk. Die stryd in die Oekraïne kan ongetwyfeld gereken word as een van die aakligste burgerooloë wat die mensdom nog beleef het. En daar is nog geen einde in sig nie.

 

Kyk na die parlement

Die EFF het met oproer en mynstakings soos by Marikana, probeer om die land ekonimies te breek en oor te vat, maar misluk. Daarna bestorm hulle die politieke veld en probeer die baasskap in die parlement oorneem, en hulle misluk weereens. Malema kan ook ‘n staatsgreep probeer, maar in hierdie stadium sal dit ook misluk. ‘n Ander opsie is om, soos by Marikana, met stakings sake te probeer besleg, maar stakings is nooit volhoubaar nie. Al wat dus nou nog oorbly, is ondergrondse guerrilla tegnieke, en Malema is goed daarin onderrig. Gewapende opstand, brandstigting, plundering, ontploffings, ens., is al tradisie en elke swarte, van klein tot groot ken dit al — die kuns om wet en orde net nek om te draai.

‘n Persoon wat nie sy/haar naam genoem wil hê nie en ‘n lid van die polisie is, sê: “Die SAPS Intelligensiediens het inligting ontvang dat die Nag van die lang messe nou bespreek word onder sekere groepe van die swart bevolking. Dit word ook bespreek deur swart lede van die SAPS en dit is duidelik gestel dat die meerderheid polisie offisiere min of selfs niks sal doen om op te tree teen die aanvallers nie.”

Volgens die inligting beteken dit dat blanke nie die nodige beskerming sal hê wat ‘n mens van die polisie sou verwag nie.

Mnr. Johan Coetzer wat aan ons die meegaande video gestuur het, sê daar is in die hele Pretoria nie ‘n enkele kapmes (panga) by ‘n hardeware winkel te koop nie. ‘n Handelaar het onlangs nog by hom gespog dat hy 1 000 kapmesse per dag verkoop. Wie weet, miskien word hy nog ‘n slagoffer van een van sy kapmesse!

Siener sê kyk na die parlement in Kaapstad, want daar gaan dit begin. Dan sien hy hoe hulle mekaar uitmoor. Daar is reeds genoeg wrywing tussen kroeshaar en platneus.

Dit het met Zuma se staatsrede begin. Malema is verneder en uitgesmyt (die klein kryger word verslaan — sy assegaai le op die grond); maar wat min mense besef, is dat hy meer skade aangerig het as wat die ANC sal wil erken — hy het Zuma se diktatorskap uitgedaag, hom verneder en ontbloot. Nou dreig hy selfs om die wapen op te neem.

Dis ongelukkig so dat die ANC regering nie die polisie óf weermag het om ‘n guerilla-oorlog te ontlont nie. Zuma besef dit en het betyds vir hom ‘n veilige skuiling ingerig.

Die aand van sy staatsrede het hy geskater lag terwyl Malema-hulle uit die parlement geboender word. Net soos Dingaan ook gelag het toe van sy onderdane wat hom nie nederig genoeg gegroet het nie en met knopkieries doodgeslaan is. Zuma se tweede naam is nie verniet Gedleyihlekisa nie. Dit beteken juis “ek sal lag as iemand my benadeel”, en verseker gaan dit nie daar eindig nie!

Maar as die ANC Malema-hulle weer op 11 Maart 2015, wanneer Zuma vrae oor Nkandla moet beantwoord, uit die parlement verjaag, gaan daar bloed loop. So het ‘n EFF-lid verlede maand in die Sowetan geskryf.

“Want,” sê hy, “die swart jeug is opstandig en moeg; opstandig omdat hulle in krotte moet bly, opstandig omdat daar nie vir hulle krag en water is nie, en hulle is moeg gewag, moeg vir beloftes wat die wind elke keer wegwaai, maar veral is hulle moeg om niks te hê nie, terwyl Zuma, sy vroue en hulle vrinne alles het!”

En hoe gaan Zuma hierdie “onreg” regstel? Wat kan hy vir hulle opdis om hul honger te stil? Hy het in sy staatsrede aangekondig dat hy die Oneienings Wet nog hierdie jaar deur die parlement geloods gaan word. En net soos met die minerale regte kan dit nie meer gekeer word nie.

Afrika gebruik ken net één resep, en dis al oor en oor beproef en werk elke keer — revolusie, revolusie om van jou grootste vyand ontslae te raak. Maar wié is daardie vyand?

Kom ons kyk.

Die Belgiese Kongo, Zambië, Angola en selfs Mugabe het dieselfde resep destyds in Matebeleland en Zimbabwe gevolg, en hy het niks oorgekom nie. Met EEN klap kan Zuma ook TWEE vliee doodslaan. Die oomblik toe Malema op die toneel verskyn, het hy geweet: “Hier my oplossing. Malema sal met die witnerwe afreken, en sommer terselfdertyd ook 16 Desember 1838 vir my wreek.”

Probleem opgelos?

Nee, ongelukkig nie. Want die profeet het nog altoos die laaste woord gehad: “Van al hulle goed uitgewerkte plannetjies sal niks kom nie…”

NG Kerk loop leeg

Die NG Kerk het in die afgelope paar jaar amper 100 000 lidmate verloor en 12 000 sinode-lede. Vyf jaar gelede in 2010 het Rapport in ’n hoofopskrif die skoknuus uitbasuin: “NG Kerk verloor 10 588 in ’n jaar.” Maar vier jaar later, in 2014, verloor die NG Kerk meer as 35 000 lidmate, en volgens die statistieke in die 2014-jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke was dit die meeste lidmate wat die kerk nog ooit in sy geskiedenis in een jaar verloor het.

Dr Kobus Gerber beweer dat ‘n belangrike rede is dat die NG Kerk “nie meer rassisme duld nie.” Prof Nelus Niemandt is meer pragmaties: “Daar is verskeie redes daarvoor: Afname in geboortes, emigrasie en algemene sekularisasie van die bevolking.”

Maar dis veral die kerk se verwerping van apartheid en die debat rondom die Belhar-belydenis wat baie lidmate so die josie in gemaak het dat hulle geloop het. Hulle is ook ontevrede met die manier van evangelieverkondiging en die feit dat preke deur die sinode geskryf word met hooftemas liefde, vergiffenis en versoening, en laastens is daar die kerk se algemene onvermoë om in mense se geestelike behoeftes te voorsien.

Dieselfde vraag wat ons vantevore aan De Klerk en sy Nasionale Party gevra het, is nou weer ter sprake, nl. as dit wat hulle gedoen het (die vrylating van Mandela, die ontbanning van die ANC en die afskaffing van apartheid), dan so ‘n goeie ding was soos wat De Klerk steeds volhou, en skaamteloos sweer dat hy dit wéér sal doen as die geleentheid hom net wil voordoen, waarom het die NP dan tot niet gegaan?

Dis nie net die NP wat uit die laer gedros het nie, maar van ons bekendste regsgeleerdes, professore, medici, wetenskaplikes, koerantredakteurs, sakemanne, onderwysers, predikante en ook die sogenaamde room van ons skrywers, het ook fluks die afdraaipad gevat.

Kort nadat Mandela vrygelaat is, het twee van ons Hertzogpryswenners, Etienne van Heerden en André P. Brink, deelgeneem aan een van die ANC se reuseoptogte ter viering van hul nuutgevonde vryheid. Brink het later erken dat hy tydens die optog vir ‘n swart kroeshaarnooi ogies gemaak het en ‘n uur of wat later met haar in die bed gespring het. Op sy beurt het Van Heerden weer verklaar: “Dit was so bevrydend, so wonderlik om na jare van apartheid ‘n hand te kon uitsteek en te sê ‘ek is jammer’. En agterna het hy by sy kinders gaan spog: “Dit was my bydrae vir ‘n goeie saak…”

Watter goeie saak? wil ‘n mens vra. En hoe op godsaarde is dit moontlik dat ‘n ‘goeie saak’ só gou, só sleg kan ruik?

Die N. G. Kerk se ‘goeie saak’ het net so vinnig verrot, veral nadat die veroordeelde bedrieër, dief en leuenaar, Alan Boesak se Belhar-belydenis die NG Kerk binnegeval het.

Terloops, Belhar het nogal ‘n onsmaaklike geskiedenis wat datteer uit die dae van Jesaja. Dit was vir hom net so ‘n liederlike turksvy! En die N.G. Kerk kan gerus hiervan kennis neem.

Ek haal aan uit Jesaja se hemelvaart*: 1:8-9 “En Balkira sal Sammael voor Manasse dien, en sal al sy planne uitvoer; en Manasse sal ’n dissipel word van Belhar eerder as van my. En daar is baie in Jerusalem en in Judea wat hy sal laat wegdraai van die ware geloof; en Belhar sal sy woning by Manasse maak en deur sy hande sal ek in twee gesaag word.” – * ‘n uitgawe van Vaandel Uitgewers 2004.

2:4-5 “En Manasse het sy eie hart weggedraai om Belhar te dien, want die engel van wetteloosheid wat die heerser van hierdie wêreld is, is Belhar…Toordery en goëlery en waarsêery en voorbodes en hoerery en owerspel het vermeerder, asook die vervolging van die regverdiges deur Manasse en Balkira en Tobia die Kanaäniet.”

2:11-13 “Nou Belhar het gaan woon in die hart van Manasse en in die harte van die prinse van Juda en Benjamin, en die koning se eunugs en raadgewers. En wat Balkira gesê het, het Manasse groot plesier verskaf en hy het Jesaja laat arresteer. Want Belhar was veral woedend vir Jesaja oor sy visioen, en oor sy blootstelling van Sammael, en omdat dit deur hom was dat die Geliefde Een se verlating van die sewende hemel bekend geraak het, en sy transformasie, en sy afdaal na die aarde, en die beeld waarin Hy sou verander (dit is die beeld van ’n mens), en die vervolging waaraan Hy onderwerp sou word, en die folteringe wat die seuns van Israel op hom sou bring, en die roeping en opdragte van sy twaalf dissipels, en dat Hy voor die Sabbat gekruisig sou word aan die boom…”

Die hemel word yster

‘n Mens wonder oor hierdie verskriklike droogte, maar is dit nie dalk nou die straf vir die Ja-stem in 1992 nie? Ons het verwag dat die Kaap sou sneuwel, maar dit was soos ‘n skelm mokerhou toe ons verneem die Ja-stem het beide Vrystaat én Transvaal ook planke toe gestuur. Onder hulle was daar darem mense wat teen De Klerk se satansplan gestem het, maar by verreweg het die oorgrote meerderheid juigend Ja gesê. Ja vir rugby, ja vir krieket, ja vir tennis … ag, sommer ja vir alles! Behalwe natuurlik vir God. Hy was nie eers in die prentjie nie!

En nou? Nou het die hemel yster geword en die aarde soos koper (Lev. 26:19), en niemand weet hoekom nie. Maar almal kla, soek na redes: dis klimaatsverandering; dis El Niño; dis onstabiele weerpatrone; die maan staan verkeerd; die wind waai verkeerd, en, môre sal dit reën. Maar die hemel glim soos yster, en Hy wat daar woon, kyk ander pad!

In baie opskepskottels is daar alreeds net koue pap en koue stampmielies. Die krane het opgedroog, die damme is leeg. En ons wonder, wié dink nog aan daardie kruisie wat getrek is en waarmee aangedui is staan die Ewig-Lewende op hulle prioriteitslys?

Ironies dat dit juis bitter sleg lyk in die Vrystaat en groot dele van Transvaal. Terwyl boere landerye met verdorde mielies in Bothaville in die Vrystaat afgesny het, is misoeste in dié omgewing as die ergste in meer as 20 jaar beskryf. Ons land se invoer infrastruktuur sal hulleself gereed moet maak om onder geweldige druk geplaas te word omdat ons geen groot invoere onlangs gedoen het nie. Dan is daar ook nog die probleem dat die regering geen geld het om te betaal vir invoer van mielies nie.

Johan Rautenbach het gesê hy ploeg sy mielies in die grond, omdat hy niks anders daarmee kan maak nie. “Die mielies dra geen koppe nie, daar is geen voedingswaarde vir kuilvoer nie.” Wat insetkoste betref, verloor hy R8,000 per hektaar. By die graansilo, waarvan hy ’n mede-eienaar is, ontvang hulle gewoonlik 45,000 ton mielies per seisoen. Hulle verwag om vanjaar ’n skamele 10,000 ton te ontvang.

“Meer as die helfte van die oeste is daarmee heen. Indien dit nie gou reën nie, is twee derdes daarmee heen,” sê hy en hy verwag dat die prys van witmielies op Safex ver bo R3,000 per ton gaan verhandel.

Tati Schoeman, wat naby Rautenbach boer, sê boere se “beste, beste grond” het niks gelewer nie.

Hy sê mielies kan temperature van 32°C hanteer. Maar toe word dit 37°C en 38°C en die mielies is daarmee heen.

Hoewel boere verlede jaar ’n goeie jaar beleef het, sê hy, het hulle twee jaar gelede ook ’n misoes gehad. “Vanjaar het ons ’n katastrofiese misoes. Dit tas jou menswees aan. Jy kry nie ’n boer wat nie ’n geloofsmens is nie. Ons leef in geloof.”

Vraag: Waar was daardie geloof toe hulle God in 1992 uitgestem het?

Hy het my verlos…

Ons bevind ons vandag in dieselfde posisie waarin Dawid verkeer het toe hy voor die Filistyn-reus gestaan het, en vir wie Saul só bevrees was dat hom gewaarsku het: “Jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is ‘n seun, en hy is ‘n krygsman van sy jeug af!”

Maar Dawid het geen vrees vir Goliat gehad nie, want hy het geweet wié hy is, waar hy vandaan kom en dat sy bestemming in die holte van sy Vader se hand is. Daarom kon hy later jare bely: “Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.” (Psalm 18:18)

Siener het dit nie ook net geweet nie, maar net soos Dawid het hy ook geweet wié sy volk is, waar hulle vandaan kom en wat hulle eindbestemming is,  daarom kon hy profeteer:

“In Suid-Afrika is daar ’n seuntjie en ’n kaffertjie. Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die swartes in Afrika se haglike omstandighede.) Dan kry die twee struweling — botsing tussen swart en wit; maar sommer met die bymekaarkomslag, kry die wit seuntjie die kaffertjie in ’n dodelike greep beet sodat hy uit sy ou sak gly … nakend, en die swart seun slaan op die vlug in ’n noordelike rigting na waar hy vandaan gekom het…”

In hierdie “dodelike greep” met die “bymekaarkomslag”, sien ek Dawid se “gladde klippe” wat hy in die spruit gaan soek het; sien ek die Almagtige se wonderwerk waarvan Siener gepraat het en waaroor die ganse wêreld nog verstom sal staan!

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
123 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Barry62

SA was n welvarende land tot 1989, en van daar was ons op die afdraande pad. Dus as apartheid sonde was moes YHWH mos die land van Februarie 1990 geseen het sien Deut 28. Hosea 4.6 se my volk gaan ten gronde weens n gebrek aan kennis, omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

My bede vir al die opregtes is dat YHWH Nissi vir ons in die stryd sal tree en die oorwinning behoort aan Hom.

JB

Barry62
Voortvarendheid is ‘n relatiewe ding Ek het ook gedink dat ons ‘voortvarend’ was. Hoe verkeerd was ek nie!? Vanaf 31 Mei 1902 was Die Boervolk nooit voortvarend gewees nie. Dit het so gelyk maar dit was nie so nie. Die Boervolk het daagliks vir meer as ‘n honderd jaar meer en meer verloor. Hoe meer ‘voortvarend’ Die Boervolk geraak het, hoe meer het ons die Rhodes, Milner, Smuts, Oppenheimer, Rupert gespuis se saak ondersteun. Ons werk vir hulle …
Groete
Die Boere skofbase en mynkapteins het die vyand gehelp om Die Boervolk se rykdomme uit die myne uit te haal en oorsee te stuur. Doerie tyd sou ek ook ‘n pos as myner, skofbaas en mynkaptein aanvaar het. In my onwetendheid …
HOE DOM WAS ONS!? DOM GEBREINSPOEL! GOEIE DJOP!
Ook Boer geoktrooieerde rekenmeester en ingeneurs wie vir die duiwels werk gedoen het en nog steeds doen …
Ons was so geflous en gekous …
Die wiel draai.
Groete

AntSan

Stem saam JB. Eintlik was ons nog altyd in twee groepe verdeel. Die rykes/broederbonders/base en die werkers/”ellendiges”. As jy nie deel was van die groep wat geheers het nie, was jou voorland swaarkry en werk soos ‘n slaaf. Daar was nie geld vir verdere studie en universiteit nie. Altyd net oorlewingstryd, gaan werk as verpleegster, of op die myn, of op die trein of weermag toe as PF. Al waaraan vasgehou was en mens die moed gegee het om elke dag aantegaan was geloof. Die oorblyfsel hier is steeds nie beter daaraan toe nie. Eintlik slegter, want ons word werk ontneem agv apartheid. ‘n Sisteem wat deur Engelse uitgedink was maar waaroor ons gehaat word. Ons was en is slagoffers tot vandag toe. Die voormallige besluitnemers en heersers (geld wolwe)sit nou “veilig” in die buite land en lag vir ons watin geen posisie is om ons lot te verander nie. Daar gaan geen wegkruip plek wees vir hulle nie. Ons trane sal afgedroog word en hulle sal ween, ons Vader het ons dit belowe.

Bella Bothma

ONS is tans soos die res van die verlore STAMME van Israel(Jacob) die blanke Europieers onder die Juk van die Khazar EDOMIETE wat hulself Jode noem. Rothschild, die rykste familiie ter wereld is inks anders as Sataniese KOMMUNISTIESE Illuminati gemors wat Christene haat. Maar hulle regeer die wereld en bepaal wanneer dit weer tyd is vir oorlog, en hy het mos nou laat weet. ONS moet voorberei vir die NAG en wat daarop gaan volg. Ongelukkig is daardie Khazars ORAL en hulle aanvaar enige een wat vir hulle geld maak van Moslem tot Pous Francis, en is tussen ons, selfs Boere Afrikaners. Boereverneukers het voorheen die doodstraf gekry , maar vandag word hulle aanvaar. Mag God met ONS goeie blankes wees . AMEN.

Theo

Ons kan geen seën verwag as ons nie bely dat Christus Die Lam die Eerste en die Laaste is nie. Die belangrikste hier is die Verlossing alleenlik.

Marellus

Adriaan,

Dankie vir hierdie artikel. Al wat ek kan probeer byvoeg is Jesaja 18.

“1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia:

2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled!

3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye.

4 For so the Lord said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest.

5 For afore the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he shall both cut off the sprigs with pruning hooks, and take away and cut down the branches.

6 They shall be left together unto the fowls of the mountains, and to the beasts of the earth: and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of the earth shall winter upon them.

7 In that time shall the present be brought unto the Lord of hosts of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the Lord of hosts, the mount Zion.”

Meeste geleerdes is die eens oor Jesaja 18 – dis obskuur. Hierdie een hoofstuk is seker een van die moeilikstes om uit te lê in die hele Bybel.

So wat is die uitleg hiervan ? Met genade van Bo, dink ek die uitleg is die volgende :

Kyk na vers 5 : ” … and the sour grape is in the flower …”

(Vervolg)

Marellus

(Vervolg)

Kyk na vers 4 : “… like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest …”

So wat jy hierso moet sien is dit : suur druiwe, hitte, en humiditeit.

Nou kyk na die volgende op p27.

“Sour rot of grapes is caused by various undesirable yeasts and acetic acid bacteria rather than a single pathogen.

(later)

Sour rot infection is favored by warm, humid, wet weather and tight clustered varieties with little room for berry expansion …”

Daardie twee verse in Jesaja dui op ‘n oes van suur druiwe in ‘n land suid v.d riviere van Kus.

En daardie land is Suid Afrika. Hoekom ?

Adriaan, die Almagtige het weer profete opgerig, en Hy het deur so ‘n profeet die volgende gesê :

“So that they will know that these words are mine, tell them, a bitter and unsavory harvest of wine grapes within the Boland will mark these words as mine; yes a bitter and unsavory harvest of wine grapes will mark these words as mine, me, I AM that I AM.”

Daar kom ‘n groot plaag onder die swart bevolkings van Afrika : dit sal ‘n plaag van o.a oorlog en pessiektes wees.

En een v.d groot tekens daarvan gaan ‘n suur druiwe-oes in die Boland wees.

Ons gaan nog sien hoe Jesaja 18 vervul word.

Soli Deo Gloria.

Marellus

Adriaan,

En as jy vir Jesaja 18 dan so lees, en die gelowiges as Sy wingerd sien, dan sal dit nie veel beter met ons gaan nie.

Maar met Sy hulp sal ons oorwin :

“I know that great fear and terror is upon the land, I know that your hearts are failing you as is your resolve to overcome these evil and wicked children of Ham.

I AM that I AM from the beginning throughout all eternity. My words are true and will never fail.

Those of you, who fall, know that I am here waiting to receive you on the shores of my kingdom.

I personally will wipe the tears from your eyes and will comfort you. To those who remain shall you become packs of roving ravening wolves throughout the lands, yes ravening wolves shall you become to terrorize those that remain of the wicked children of Ham.

In terror and fear shall these evil ones face each and every day as the numbers of these packs increase until the time of the exodus from the world to South Africa comes of the peoples that I have chosen to deliver the remnant of my children of South Africa.

In these times of wandering wheresoever I shall send you, so shall you come to know only my will and the will to survive as I personally give to you who become these packs of ravening wolves.

I AM ALPHA AND OMEGA and I will lead these packs. Let he who has wisdom understand.”

Kyk wat sê Hy hierso : ” … packs of ravening wolves … ”

Kyk na die volgende :

“Benjamin shall ravin as a wolf: in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil.”

– Gen 49 : 27 (KJV)

So die stam van Benjamin mag dalk net teenwoordig wees onder die Boere.

En Gad ook, Gad wat die bende wegjaag wat hom oorval – né Martijn ?

Soli Deo Gloria.

Dirk Albers

Adriaan, dankie vir jou harde werk, om al ons lesers, te help om diep te dink, oor alles wat om ons aan die gang is ! Op Russia Today is een van die giftigste, anti-wit, ( pro-subras barbaar ! ), programme wat ek nog OOIT gesien het ! Die blanke, Tim Wise, wat een van die groot anti-Apartheid, anti-RSA, gurus was, en is, is die ikoon in hierdie dokumentêr. Hoewel die fokus meer op amerikaanse ” rassiste ” gekonsentreer word, is dit tog maar ons broers en susters wat aangeval word. As dit waar is, dat RT die grootste kykerstal van al die kanale het, is hierdie program baie belangriker en meer veelseggend as wat ons miskien dink en/of besef. En JUIS op hierdie tydstip, van die situasie in die NSA ? ? Vriende, kom ons hou ons GEES, oë en ore, wawyd oop in hierdie tye ! En kom ons help mekaar om die regte, wyse besluite te neem. Die DONKERTE is aan die kom ! !

johann cronje

Adriaan,
Jou skrywe getuig weereens vir ons op watter uur die horlosie staan. Die wat nog enigsins twyfel, moet gewis nou begin oplet na die realiteite wat rondom ons afspeel. Enige naïewe benadering (volstruiskop in die grond steek) tot die toestand is kortsigtig. Daar gaan nie vrede wees tussen die volk van Yahweh (Israel) en hul (boknasie vyande) nie. Die wat nog twyfel aan die waarheid dat ons werklik deel is van die oorblyfsel van Israel nl. die “dogter van Sion” ook genoem “die dogter van My verstrooides”, gaan sleg tweede kom, veral die “sogenaamde teoloë” in ons midde wat die “Israelwaarheid” as ‘n “dwaling en ‘n” visie” verdoem. Die wat die waarheid aan ge-openbaar is en dit aanvaar het, hulle stap liewers by die kerk verby as om saam met Vader Yahweh se ewige vyande, hande te hou.
Jy noem “Kyk mens na gebeure om jou, lyk dit of die mensdom besig is om mekaar letterlik…..” en dan vra jy “Kan dit wees omdat die wêreld vandag vasgevang sit in die greep van hartelose, arrogante, egoïstiese en Godlose leiers? “. Die antwoord is, ja, gewis ! Die hele aarde word beïnvloed deur “onreine geeste” aangevuur deur die “onheilige een “, want sy tyd loop uit en dit is na aanleiding van die oopmaak van die eerste vier seëls van Openbaring 6:1-8. Ons moet net vertrou en bid dat ons moeilike tyd gou verby sal gaan want ons gaan gewis nie kwytgeskeld word van die wêreldwye gebeure van die laaste dae nie. Daar is baie min tyd oor op die padkaart van Openbaring wat nou reeds in vervulling gegaan het. Dit is nie net Suid-Afrika wat deur die smeltkroes moet gaan nie, maar ook soos jy genoem het van die “swart wolk oor Rusland”.

johann cronje

Adriaan vervolg –

Binnekort sal daar ook ‘n hewige oorlog in die Midde-ooste uitbreek, waartydens Damaskus (Jes 17) totaal vernietig sal word en dan volg ook die aanval op Amerika (New York)(Babilon) – (Open 17,& 18). Hierdie gebeure is deel van die derde wêreldoorlog wat aanstonds geweldadig gaan uitbars.
Wat egter vir my baie kommerwekkend is, is die feit dat menige blank Suid-Afrikaner en dit geld vir al die blanke tale, hoegenaamd nie kennis wil neem van hulle ware identiteit nie en dus daarmee ook hul “heilige” verantwoordelikheid en gehoorsaamheid aan Vader Yahweh, summier verwerp.
Diegene wat nog nie kennis gemaak het met ons eie uitverkose identiteit nie, kan my kontak by sionswaarheid@gmail.com

Besoeker

Amerika is baie beslis nie Babilon nie, jammer!

johann cronje

Marellus,
Jy stel dit alles baie duidelik. Die wat die waarheid nie kan sien nie is gewis verblind deur die “vals visie” van die “reënboognasie”. Sien my laaste skrywe van 06/03/2015 op die vorige plasing “Die Bybel – ‘n versameling mites” ? Dit sluit aan by jou !

Ben

Marelus

Yair Davidyi wat genealogiese navorsing doen oor die “verlore stamme” beweer dat Afrikaners / Boere hoofsaaklik afstammelinge is van Sebulon en Issaskar (vergelyk die seen van Jakob oor die 12 seuns in Deut 38, wat stellig sinspeel op die vis- en mineraalbedryf). Volgens hom was Benjamin hoofsaaklik in Belgie en Engeland aangetref, so dis heel moontlik dat Afrikaners wat van daardie dele van Europa gekom het oorblyfsels van Benjamin mag wees.

AdrianaStuijt

Geagte Meneer Snyman – Ek sou baie graag Elena Kuznecowa wat vasgekeer is in die Krim, se storie en veral haar FOTOS uit Lugansk wil publiseer. Dit sou haar kan help. Dit is ‘n baie sterk relaas oor die kant van die burgeroorlog in Rusland wat nie bekend is in die Weste nie. Kan u my skryf by a.j.stuijt@knid.nl?

Glenn

Mr Snyman I love reading your articles and can’t wait for a new one!
I have been trying to warn family and friends for years, but they all think that I am crazy so I am stopping now. We will see who the crazy one’s are!
The clock is ticking!

Dirk Albers

Glenn, I know exactly how you feel about friends and family, who think you are crazy ! But please dont give up on them, because they have been brain washed, by satan, and his generals here on earth ! It is a fact that PAIN, has always induced clearer thinking, and increased wisdom, in even the most stuborn individuals among us ! Note that Siener mentioned a long time ago, that many people will get a BIG fright, in these times ! ( Hulle nekke ruk van skrik ! ) Keep on warning your friends and family, and they will one day thank you, with tears in their eyes !

johann cronje

Glenn,
I am certain that we all experience the same ignorance, stupidity or lack of concern for the truth. It is a fight opposing the “evil ones” attempts to blindfold and silence the messengers of Yahweh’s truth.
2 Timothy 4:3-5 – 3 For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. 4 They will reject the truth and chase after myths.5 But you should keep a clear mind in every situation. Don’t be afraid of suffering for Yahweh. Work at telling others the Good News, and fully carry out the ministry Yahweh has given you.
Many white South African are still dreaming of a prosperous future as the rainbow nation, purely because they were deceived to believe it was the only option left for us and that it was right to take hands with our former enemies promising them peace and co-operation. We were told that they are our “neighbours”. What an atrocious lie!! We have been brain washed and ensured that nothing can go wrong and that we had to do it all in the name of “love” as we are so-called Christians. Nothing has changed positively for us. In the meantime everything is going down the drain. Only a blind man cannot see what is evident to the seeing. What was right is now wrong and vice versa. While white South Africans enjoyed easy and wealthy times, they let down their guard. The enemy was allowed to move in and destroy our white God-given sovereignty and independence. We have now lost all and again sold ourselves like our forefathers in Egypt, into a savage bondage from which there is no escape if we do not accept Gods rescue plan.

johann cronje

Glenn, continue –

We have been absolutely naïve and unbelievably untrue to our Heavenly Father’s instructions. To be separated, holy onto Yahweh and not to be unequally yoked together with unbelievers. Many whites do not believe the truth of Yahweh’s Word and refuse to understand it. They say it complicates their lives too much. They believe their own foolishness is the right way and that it is right to be yoked together with unbelievers and all those that are not part of Yahweh’s chosen. Wise and observant South Africans noticed the coming danger and those who were capable and not financially restricted have since moved on to other greener grazing fields outside our borders. The remnant of the white nation, who knows and believes their true God given identity (as the “daughter of Sion” also known as “the daughter of My dispersed”), is but a small number amongst the white population, but they are also terribly divided, being without a strong religious leader. They are continually being mocked for believing a so-called “vision”. They are the ones on the right, who still believe in their Heavenly Fathers laws. A wise man’s heart is at his right hand; but a fool’s heart at his left. Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool. Ecclesiastes 10:2-3.
The rest of the nation walk through life blindfolded.

AntSan

Die 3e WO is goed op dreef. Tragies, het rond gekrap op net. Baie aaklige tonele. Blanke lyke wat so op die strate le. Ons voorland,maar net soos Dawid vir Goliat oorwin het, weet ons ons is nie alleen nie. Dankie vir al die waarskuwings Adriaan. God met ons Vaandels.

Pieter v.d Meer

Bedankt Adriaan voor dit artikel. Het is goed als we elkaar wijzen op de tekenen der tijden. En die eindtijd tekenen zijn er steeds meer. Niet alleen ver weg in de wereld, maar ook dichtbij in de gezinnen.
Marcus 13: En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders…
En dit is wat er steeds meer gebeurt in de gezinnen hier in Nederland. Kinderen hebben geen respect meer voor hun ouders. Op oudere leeftijd gaan zij hun ouders verwijten maken over de opvoeding. Kinderen weten niet meer dankbaar te zijn. Ondankbaarheid is één van onze grootste zonden. Als de ouders nog leven moet er al over een erfenis gepraat worden, wat meestal leid tot nog meer verdeeldheid. Kinderen willen geld en goederen erven. Satans macht concentreert zich op de gezinnen, hoe meer verdeeldheid er is, hoe beter. Ik zie zoveel gezinnen om mij heen waar bijv. een kind niet meer bij zijn ouders wil komen. Waar ouders hun kleinkinderen niet mogen zien. Wanneer kinderen hun ouders niet meer dankbaar kunnen zijn, wanneer kinderen geen respect of achting meer tonen en geleerd worden, wanneer kinderen verwijten gaan maken, wat moet er dan terecht komen van de familieband? En van de samenleving? Als een gezin niet meer de hoeksteen is van de samenleving, is zo’n samenleving ten dode opgeschreven. En hoe kan een kind, dat zelf geen respect toont naar zijn ouders, later wel respect verlangen en ontvangen van zijn kinderen??
Hoe lang nog….????

Besoeker

Kyk ook na die militêre samewerking tussen Namibië en Duitsland vanaf 1992. In 2013 het die toerusting, voertuie en rooikruis-kratte vol wapens by die veldhospitaal wat Duitsland sowat 27km buite Luiperdsvallei opgerig het, in alle erns begin aanland. Daar is nou al 5 militêre basisse, ‘n militêre hospitaal is gebou en ook die Walvisbaai hawe is oorgeneem. Dan beweeg Martin Kobler wat die onlangse operasie in die DRK behartig het, ook al sedert 2003 stilletjies op ons Metro treine deur die land.

(Nog ‘n interessante feit: Die kleure van Duitsland se amptelike dokumentasie is wit vir beleid en prosedures, en altyd blou vir logistiek en wapens.)
Groetnis

Dirk van Vuuren

Dankie, Adriaan, vir die artikel oor die Vrystaat boere wat die ANC kader toegejuig het. Dit is die probleem met ons plaasboere. Hulle vertrou te veel op Egipte (ANC), hulle raadpleeg Egipte, i.p.v. om op hul knieë na Elohim te gaan vir raad en dit is die maklikste ding onder die son, naamlik naasteliefde, wat ditto is as volksliefde. Die boere is te lief vir hulle swartes. Ek het self ervaring daarvan en wil vertel wat my oorgekom het. Sowat 2 jaar gelede word ek Vrystaat toe geroep, met die doel om blankes te ontplooi op plase. Ons as Filadelfia Ark sorgsentrum in Pta. het voorstelle gedoen om te begin met die verblanking van die plase, aangesien daar sowat 700 000 hawelose en hulpbehoewende blankes in SA is (Solidariteit syfer). Die boere sou op die dorp begin deur huise te huur, die Ark sou die mense verskuif, akkommodasie verskaf, aanvanklik heelwat persone per huis, met blanke huismoeder om te kook en was en bussie om blankes na plase te neem. Eers na 3mde toetsperiode sou geskiktes vas aangestel word op die plase, dus was hulle ou argument, die blankes is sleg, nie meer daar nie. My voorstel was, neem die minimum loon vir swartes, tel jou tiende (wat jy vir ’n dooie kerk gegee het) by, sit nog 10% van jou wins by en stig jou eie liefdadigheidsfonds, waaruit jy vergoeding aan blankes begin betaal, in die vorm van huisvesting, vervoer, kos, skoolhulp ens. Dan sal jy goeie werklose blankes kan trek, maar wanneer jy hulle vestig in jou werkershuise, wat jy met jou fonds opknap, verblank jy jou plaas en so ook later die hele distrik. Jou skole baat en sekuriteit verbeter, want jy het nou 15 tot 20 gesinne op jou plaas, i.p.v. een. MAAR, die heel belangrikste ding is dat jy nou Vader JaHWeH se seëninge ontvang, omdat jy nou Sy kinders versorg en Hy sê duidelik:

Dirk van Vuuren

“Toets My daarin en Ek gee jou oorvloedige reën”.
Maar weet u wat; die hele saak het in duie gestort, want in hierdie geval wou mevrou nie haar 4 meide in haar huis verloor nie. Die 20% ekstra was ook te erg. Die Vader waarborg jou seëninge, indien jy Sy kinders help en geen swarte sou gewaag het om so ’n plaas te vat nie. Ook kan die swart BEE jou nie vat nie, want mielies gaan almal na een silo toe en jy is nou besig met Boere Economic Empowerment. Maar nou boere, sal julle alles verloor, naamlik 100%, want julle wou nie 20% vir jul arm volksgenoot afgestaan het nie. Die 100% sluit ook die hemel in wat nou vir julle toegesluit is, soos wat nou te sien is regoor die land.

Dirk van Vuuren

Pieter van der Meer, net iets wat gister aan my gestuur was wat aansluit wat jy in Holland ervaar.
“BESOEK MY NET … “
“BESOEK MY NET DAT EK KAN WEET JY GEE NOG OM… BEL MY NET DAT DIE DAG NIE SO LANK VIR MY VOEL NIE… JY BESEF NIE HOE DIE TRANE IN MY HART BRAND NIE…. JY BESEF NIE HOE DIE TRANE AL PAADJIES GELOOP HET IN MY OU VERRIMPELDE GEPLOOIDE GESIG NIE… – MY HART IS STUKKEND… WANT JY HET MY WEGGEGOOI!!! JY HET MY KLAAR BEGRAWE!”
Ons was Saterdag met ‘n bediening by die ouetehuis. TRAGIES hoe kinders hulle ouers LETTERLIK WEGGOOI!! My hart was seer en kon ek letterlik by elke kamer die trane nie keer nie!SKOKKEND hoedat die lewe aangaan en kinders hulle ouers net eenvoudig verwerp!
‘n Storie wat my DIEP aan die hart gegryp het was ‘n ou persoon wat OOR KERSTYD vir ‘n week lank op sy stoel by die hekkie gesit het. Almal het gesê hy moet liewers ingaan in die tehuis in, maar hy wou nie, sy woorde was: “MY KIND GAAN MY KOM HAAL..” Dit was ELKE DAG DIE WOORDE!!! Gesit en wag en wag op n harde stoeltjie voor die hekkie vir sy kind! NOOIT het die kind ooit opgedaag om sy OUER te kom haal nie!?NOOIT kry enige van hulle ‘n sms of oproep nie!?
Mens voel die hartseer aan – die verwerping!!
Wonder net wat dink ons KONING en GOD van kinders wat nie tyd het vir hulle ouers nie – ouers wat lewend begrawe is. Sê GOD dan nie in SY Woord dit wat ons doen aan ‘n ander – het ons OOK AAN HOM GEDOEN NIE????” MatTHEUS 25:35 –
Ons ALMAL word oud…. ons ALMAL loop daardie pad…. Hoop maar net die beker van verwerping sal die kinders wat hulle ouers weggooi verbygaan… want dit is niks anders as afgryslik om te sien en te beleef nie!
EXODUS 20:12 Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee. (DIS ‘N OPDRAG VAN JOU GOD) “

Patriot

Dirk van Vuuren , my broer dit is absoluut skokkend – weet jy en dis eintlik so maklik. Dit begin met ‘n klein bordjie kos wat jy oor die straat dra met ‘n bietjie kos vir ‘n ou mens wat sukkel – dit begin met om die ou karretjie van die tannie in die straat af reg te maak. Dit begin met gaan kuier vir ‘n onbekende Omie of ou Tannie in die ouetehuis en ‘n klein bordjie eetgoed. Ons gaan hier in Parys begin om met ons orkes vir die ou mense Saterdae middag te gaan speel en hulle bietjie te vermaak ….dit begin met die klein goedjies , my broer. Ek glo vas dat Vader self met jou sal afreken as jy jou ouers verstoot ….dit is immers aan hulle te dankie dat ons hier is ….skokkend , absoluut skokkend en dit van ons eie nasie – ek het nie woorde nie !

JB

Wanneer ek familie van ons in Zimbabwe vertel van dit wat kom, sê hulle vir my ek moet ophou met politiek … Hulle maak toe soos boeke. Ek wonder wat gaan hulle sê wanneer ons hulle aanhuis moet inneem as ons almal daardie tyd nog lewe?

Jan

Aan Dirk, jy is so reg oor wat jy sê, ek het een seun van 18 jaar oud, hy begin nou met studies op universiteit, hy is my seun, maar arrogant, eie wys, self behep en sal my nie n minuut van die dag gee tensy daar iets is wat hy wil hê of waar ek kan instop nie. hy kan nie eers die woorde pa vir my sê nie, ek het n “hey” geword, van God wil hy niks weet nie en weier selfs om sy oe toe te maak wanneer daar met ete gebid word. ek sal hom soos die verlore seun verwelkom as sy oe oopgaan, maar nou sal hy maar die werklikheid van die lewe daarbuite moet self trotseer. ek gee sy erfporsie aan n organisisie wat na wit mense omsien as vir hom, ek kan nie verstaan hoe n mens by so n punt uitkom nie, ek verstaan die ou mense se seer, en dit gaan nie weg nie.

Dirk Albers

Vriende, na aanleiding van die poste wat reeds geplaas is, lyk die prentjie vir die Boerevolk nie goed nie ! Ons moet net nooit vergeet, daar is n geestelike dimensie in al hierdie dinge ! Ons grootste probleem is ons absolute afhanklikheid van die subras-barbaar in een of ander vorm. Selfs die mense onder ons, wat tot die wonderlike vlak van self-werksaamheid gevorder het, is steeds in hierdie NSA selfmoord-web vasgevang. Neem nou maar net as een voorbeeld, die hospitaal waar jy gaan lê. Al is dit n wonderlike privaat instansie, ( Wat deur jode besit word ! ), is jy absoluut uitgelewer aan jou vyande. Terwyl hulle so mooi vir jou glimlag, sing hulle in hulle gedagtes : Kill the Boer/boer, kill the farmer ! En wanneer ek hierdie einste ding aan mense noem, word ek dikwels aangeval, met n storie van hierdie een, of daardie een, ( swart verpleegster ), wat glo so wonderlik was ! Jy kan wonderlik, en vriendelik wees, en jou werk gladnie verstaan nie ! ( En vriende, ek erken ruiterlik dat mens onbevoegde, useless blankes ook kan kry ! ) Maar as dinge nie gou in hierdie ” demokratiese NSA wonderwerk, ” tot n punt kom nie, gaan ons nog almal uitroep : Berge, val op ons, en heuwels bedek ons !

Jan

Dirk/Pieter , I needed to add this. Why do great nations or empires fall? It is a fact of history that all world-ruling empires have collapsed. There is a cause for every effect. The great historian Edward Gibbons wrote about the fall of the Roman Empire, the greatest of all the world-ruling empires. South Africa has fallen for the same reasons. In his masterpiece, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Gibbons identified five major causes that contributed to the fall of the Roman Empire: first, the breakdown of the family; second, increased taxation; third, an insatiable craving for pleasure; fourth, an unsustainable build-up of armaments; fifth, the decay of religion. Sounds familiar, doesn’t it? Rome in its heyday was affluent and had the mightiest army on Earth, just like America had. Back then, when people talked about Rome falling, they were scoffed at and scorned. When Seneca, the famous Roman, warned that Rome would fall—even telling people why it would fall—the people ignored him. In the words of Seneca, one of the foundational reasons Rome would fall was the fact that “they divorce in order to remarry. They marry in order to divorce.”
“Largely forgotten today is the fact that the home is the basic foundation of any society. It is the most influential element in national character. It lays the first groundwork for learning individual character, values, goals, morality, self-control and loyalty. In his book Rome: Its Rise and Fall, Philip Van Ness Myers wrote, “First, at the bottom as it were of Roman society and forming its ultimate unit, was the family. … The most important feature or element of this family group was the authority of the father.” Strong nations are underpinned by strong families. Continue >

Jan

God says that’s the way it ought to be: that families need to stick together (Matthew 19:4-5). Husbands and wives must work to bind their marriages together. God said that in marriage you ought to cleave to one another and become one flesh. Jerome Carcopino wrote in Daily Life in Ancient Rome that by the beginning of the second century a.d., in general Roman fathers had “yielded to the impulse to become far too complaisant. Having given up the habit of controlling their children, they let the children govern them, and took pleasure in bleeding themselves white to gratify the expensive whims of their offspring. The result was that they were succeeded by a generation of idlers and wastrels “. In Isaiah 3, the ancient prophet warned that family breakdown would be a defining feature before the return of Jesus. He also explained how this would come about: “For, behold, the Lord, the [Eternal] of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water, The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent, and the ancient, The captain of fifty, and the honourable man, and the counseller, and the cunning artificer, and the eloquent orator. And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them. And the people shall be oppressed, everyone by another, and every one by his neighbour …” (Isaiah 3:1-5). God said strong leaders, including strong fathers, would be a rarity, and that children and teenagers would rule the family and dominate the culture. Does that sound like us today? “[T]he child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable” (verse 5). ? continue

Jan

“As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths” (verse 12). It’s a lesson of history: Our nation’s success or failure hinges on the strength or weakness of its families. What does the Bible say about the critical role of the father? “And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?” (Hebrews 12:5-9). That scripture, among many others, tells us that God is a Father! one of the greatest truths taught in the Bible is that God is a Family! The Bible teaches that human marriage and family are God-ordained institutions, created for a divine and spectacular purpose to be born into the very Family of God! The main purposes for Bible prophecy are to show that God lives and rules, and to warn people in advance of calamity so as to save them. In Ezekiel 33:11, our God of love implores, “Why will ye die, O house of Israel?

Theo

Geen mens kan tot die Vader bid as hy nie deur Jesus bid nie want: Die Naam van ons Hemelse Vader is: Christus Jesus die Helder Morester, die Wortel en die Alfa en die Omega.Hy wat op die troon sit sê…” kyk Ek was dood en lewe” so sê die Eerste en die Laaste.

johann cronje

Theo,

Moenie weer van vooraf begin nie. Jy kom elke keer met dieselfde dwaling. Wanneer jy met die feite gekonfronteer word dan verdwyn jy tot ‘n volgende keer. Face facts man !! Yashua het sy dissipels geleer om Sy VAder te aanbid en nie vir Hom nei!!! – “Onse Vader wat in die Hemel woon, laat U NAAM geheilig word…. en DIE NAAM van Onse Vader is nie Jesus nie maar YAHWEH. Kry dit nou vir eenmaal reg asb!

Sheugnet

Johann. Theo verkondig dit waarin hy werklik glo. Jy verwag dat hy moet ophou om sy ware geloofs-oortuiging te verkondig. Wie gee jou die reg?

Johan v Rensburg

Hallo Johann en Theo,
En hier is ons nou weer by ‘n teer puntjie wat ek nou al twee keer, eers met Adriaan en toe met Johann probeer opklaar het maar altwee keer het “captcha” nie my antwoord as “Kaapstad” aanvaar nie en weg was my skrywe en moontlike antwoorde daarmee saam.
Nietemin, ek is Johann baklei nie want ek het meeste van sy skrywe ontsettend geniet en insiggewend gevind. Soveel so dat soek na sy bydraes.
Tog, ek glo ook soos Theo gesê het dat Jesus gesê het jy moet slegs deur Hom bid tot die Vader. ek weet ook dat die Vader se bybelse naam Yahweh is en Jesus i’n Yashua, nou hoekom is dit dan verkeerd om Jesus te ken in enige saak? Die bybel sê dit ook duidelik. Ek het gesien dat Johann gister vir Jan geantwoord het met ” Yashua” nadat Jan se skrywe deurgaans “Jesus” gebesig het. Ek is, nou veral, bang om enigsins verkeerd te aanbid en vertrou die antwoorde hier sal help. Ekself glo in God die vader en Jesus wat aan die kruis vir my gesterf het, maar daarna weer opgestaan het.
Dankie johann en Theo vir julle sinvolle bydreas hier.
Groete
Johan.

Johan v Rensburg

Johann en Theo
Ek sien nou dat ek ‘n paar tikfoute begaan het.
Jammer daarvoov,ek dink ek het te vinnig probeer tik.
Ek het nie ‘n “edit” funksie gesien nie.

Pieter v.d Meer

Hallo allemaal!!

De nieuwe website is nu op het web.

http://www.stop-rassenvermenging.nl/

Mocht iemand nog aanvullingen hebben of andere ideeën, dan hoor ik het graag.

Groet Pieter

Johan v Rensburg

Hierdie dokument het net weer bewys wat soveel keer uitgelig en dan die swartes kwaad gemaak het. En ai, hulle word tog so maklik kwaad. Hulle het geensins die wit ras se verstanelike vermoë nie, eb meeste van hulle weet en besef dit. Wat my ook hartseer maak is dat van ons jonge dames (?)so agter swartes aanhardloop en sodoende dan ook hul ouers uitverkoop in die proses deurdat hulle basies hul ouers dwing om uit liefde saam te speel.

SClark

Thank you again to Vaandel for all the wonderful articles published. One can never stop being amazed at the absolute accuracy of the Bible. To Jan, I thoroughly enjoyed your reply/response and am in agreement with your writings. May our Lord’s loving hand be over all the righteous in SA.

Jan

Nadat daar die afgelope tyd groot ongelukkigheid was oor die grondeis wat groot dele aan die oostekant van Pretoria ingesluit het, oa Derdepoort en The Willows, blyk dit nou dat dieselfde persoon nog eise ingestel het teen aangrensende gebiede.
Mnr V Lekhuleni het die volgende plase ingesluit by sy eis:
Franspoort 332 JR; Baviaanspoort 330 JR, Carlsruhe 336 JR, Hatherley 331 JR, Vlakfontein 329 JR, Scientia 627 JR, Mamelodi 608 JR, Pienaarspoort 338 JR, Pienaarspoort 339 JR, Nooitgedacht 333 JR, Zwartkoppies 364 JR, Koedoespoort 325 JR
Hierdie eis sluit gebiede in wat nog as Landbou gesoneer is, maar ook gebiede waar dorpstigting reeds plaasgevind het, asook woonbuurte, besigheidsgebiede en industriële gebiede.
As die gebied ter sprake deeglik bestudeer word, sal gevind word dat dit duisende eiendomme insluit soos dié van die WNNR, Transnet Koedoespoort, Landbounavorsingsraad, Telkom, Poskantoor en die Raad op Geowetenskappe.
11. Procedure after lodgement of claim. (1) If the regional land claims commissioner having jurisdiction is satisfied that -(a) the claim has been lodged in the prescribed manner;(b) the claim is not precluded by the provisions of section 2; and(c) the claim is not frivolous or vexatious,he or she shall cause notice of the claim to be published in the Gazette and shall take steps to make it known in the district in which the land in question is situated. (6) Immediately after publishing the notice referred to in subsection (1), the regional land claims commissioner shall by notice in writing -(a) advise the owner of the land in question and any other party which, in his or her opinion, might have an interest in the claim of the publication of the notice. Take note, any black can now claim without burden of proof CONTINUE

Jan

TLU SA is reeds vanaf 1998 ten nouste betrokke by grondeise op landbougrond. Sedertdien het ons ook by herhaling gewys op die Grondwetlike bepaling dat alle grond, dus ook stedelike grond, in aanmerking kan kom vir die herstel van die sogenaamde onregte van die verlede. Trouens, die Grondwet stel dit uitdruklik dat die begrip ‘eiendom’ nie tot vaste eiendom beperk is nie,” sê mnr. Meintjes. Verlede jaar het die regering ‘n tweede vyf jaar tydperk aangekondig waarin eise vir grond ingedien kan word. Na verwagting sal sowat 379 000 eise ingedien word. “Sodra so ‘n eis ingedien word, word ‘n groot deel van die ekonomiese aktiwiteite op daardie grond tot stilstand geruk. Verbeterings kan nie sonder toestemming aangebring word nie en daar is ‘n beperking om die eiendom te verhandel, die eiendom, grond of perseel mag nie verkoop word nie. Het die tyd nie nou aangebreek om te kyk na moontlikhede om geld terug te hou totdat orde en dienslewering, tot op die hoogste vlak, weer herstel is nie?” ek dink ons moet net wit besighede ondersteun waar ons kan, vermy die Woolworths etc wat rassisties beleide in plek het. Die land is besig om al hoe meer in ‘n demokratiese diktatuur te verander,” sê TLU SA se Hoofbestuurder, mnr. Bennie van Zyl. “Terwyl daar nog voorstelle oor grondplafonne en ander kwessies voorberei word vir indiening in Maart vanjaar, gaan die President eensydig aan met aankondigings oor grondplafonne en die afskaffing van die gewillige koper, gewillige verkoper-beginsel. Daarmee trek hy finaal ‘n streep deur die sogenaamde demokratiese prosesse,” sê mnr. Van Zyl. vervolg

johan vw

Theo…ek stem 100% saam.Amen

Jan

Ek plaas hier n paar links van die Genocide wat in 1994 in Rwanda plaasgevind het,
http://www.rwandanstories.org/genocide/whose_idea.html
http://www.rwandanstories.org/genocide/roadblocks.html
http://www.rwandanstories.org/genocide/this_new_job.html
http://www.rwandanstories.org/genocide/strangeness_of_mind.html
http://www.rwandanstories.org/genocide/personalities.html
http://www.rwandanstories.org/genocide/how_did_it_start.html
http://www.rwandanstories.org/genocide/foreigners_leaving.html
dit gee n mens die insig in die sigge van die barbaar en wat ons voorland is in die nabye toekoms. Daar is net nie meer tyd oor om te twyfel nie, berei elkeen hom voor volgens sy/haar vermoe wat julle het, stoor voorrade op, en ek weet, van my kommentaar sal in sommige se dowe ore val, wel, dis jou kop wat jy gaan verloor, letterlik. Gaan kyk na Kosovo, Bosnia, Ukraine, Jucoslawia etc, selfde patron, selfde verhaal oor en oor. Dit gaan net n wonderwerk vat vir van ons volk Israel om te oorleef teen die oormag, ek kan nie sien dat ons nog twee jaar tyd sal hê in NSA voor volskaalse burgeroorlog nie, maar ek weet ook ons Vader spesialiseer in wonderwerke en Sy Woord bevestig dit. Die geskiedenis in die Bybel bevestig dit, voorbeelde Gideon, Dawid teen Goliat etc, maar weet net dit, sou jy val in diens van ons Vader, gaan jy definitief na Sy huis en aan Sy Seun se regterhand sit.

Leonor Bosman

Ma wat het nou van Uhuru geword?

Jan

We look for miracles in NSA now when we are on our knees, well, here is one, One hundred and thirty-one hours and fifty minutes. That’s all it took for the tiny nation of Israel to devastate the armies of Egypt, Jordan and Syria between June 5 and June 10, 1967. In just six days, Israel changed the course of Middle East history and politics. At the end of one of the shortest wars in history, more than 10,000 Egyptians, 700 Jordanians and 400 Syrians had died; in addition, more than 20,000 from the three nations were wounded. Israel, on the other hand, claimed fewer than 800 dead, 2,563 wounded. Israel captured more than 5,000 Egyptians (of whom 21 were generals), 365 Syrians and 550 Jordanians. Israel’s pow number totalled just 15. The magnitude of Israel’s victory is even clearer in view of the disparity in material destruction. Israel destroyed 85 percent of Egypt’s military hardware and plundered vast stores of ammunition and tanks. It captured hundreds of both Jordan’s and Syria’s tanks and thousands of their military vehicles and guns. Israel’s attacks on its enemies’ air forces were even more thorough. Egypt lost all of its bombers and 85 percent of its combat aircraft, most on the first day of war. All of Jordan’s airfields and fighters were destroyed in the first day of battle, and Syria’s air force was also severely crippled. In all, Israel destroyed more than 400 aircraft while losing only 36 of its 180 planes. Finally, consider how much territory Israel conquered. By the war’s end, Israel occupied the Sinai Peninsula, the Gaza Strip, the West Bank, the Golan Heights and ALL OF JERUSALEM. Israel conquered 42,000 square miles, making the nation 3 _ times its original size in one week. A miracle, yes, but understand the bible prophecy and world politics. CONTINU

Jan

The fledgling nation of Israel was facing extinction. Egypt and Syria, upon signing a defense pact in November 1966, stepped up what had been their ongoing aggression toward Israel. Syria had been increasing its shelling of Israeli villages from the Golan Heights throughout 1965 and 1966, forcing Israelis into bomb shelters. Israel finally responded on April 7, 1966, with a retaliatory attack that destroyed six fighters in Syria’s air force. A vengeful Syria, falsely claiming that Israel was amassing forces on its borders, called on Egypt to honor their military pact. On May 15, Egyptian tanks and troops began rolling into the Sinai Peninsula, a demilitarized buffer zone patrolled by UN forces. On May 16, Egypt ordered the UN troops to leave, and within a few days the Egyptian military was deployed near Israel’s border. On the north and south, Israel faced hostile nations whose leaders were routinely calling for its destruction. On May 22, Egypt moved to strangle Israel economically by closing the Straits of Tiran—Israel’s only trade route to Asia and its access to oil. This illegal blockade, combined with the Arab nations closing off their borders with Israel, could have quickly strangled the tiny nation’s economy and therefore its means of existence. Eight days later, Jordan joined the military pact with Egypt and Syria; Israel was now completely surrounded by hostile nations ready to pounce. Iraq was next in line, joining the military alliance on June 4. Iraq’s president, Abdur Rahman Aref, proceeded to sum up months of hate-filled rhetoric from the Arab nations by saying, “The existence of Israel is an error which must be rectified. This is our opportunity to wipe out the ignominy which has been with us since 1948. Our goal is clear: to wipe Israel off the map.” CO

Jan

See the parallels with NSA today, the whites face complete annihilation as the Israelis have. The success of the pre-emptive strike by Israel , especially Operation Focus, gave Israel a tremendous advantage and momentum in the war. Ironically, the Egyptians also had their own plan for a pre-emptive strike, Operation Dawn, on the earlier date of May 30, but called it off 45 minutes before it was due to be launched. The Israelis learned of the plan through intercepted communications, and the Egyptian president aborted the mission against the advice of his staff. Defense Minister Amer told the president, “By waiting, Egypt loses even before the war starts.”When told to abort, the commander of the strike force asked Amer, “Why? Don’t we trust that Allah will aid us?”“That’s not the point,” Amer responded. But that was exactly the point. God was not with the Islamists, He was with Israel. He was with Israel because they were obedient. The momentum of Israel’s attack, stemming from the surprise pre-emptive strikes, appeared unstoppable. By the end of the third day, June 7, Israel had captured Jericho and ALL OF JERUSALEM and reduced the strength of Jordan’s military by 80 percent. That day, Jordan, with its capital at risk of capture, signed a cease-fire resolution with Israel. On the western front, Egypt continued its retreat in chaos. Egyptian soldiers were ordered to destroy their bases and retreat even before seeing a single Israeli soldier. The troops fled to the Suez Canal. “I cannot describe to you what we felt during the retreat from Sharm al-Sheikh,” said Abd al-Hafiz, an officer of an Egyptian garrison. “We nearly cried, for we could not believe what was happening. We never saw one Israeli soldier.” CONTINUE

Jan

“Everyone lost their heads,” said Dr. Abd al-Fattah al Tarki, a reserve officer of an Egyptian armored brigade. “The army on the roads was in a state of complete collapse. It was a massacre, a disaster. Israel never would have achieved a quarter of its victory if not for the confusion and chaos.” So great was Israel’s momentum that its offensive plans were slowed by retreating Egyptian vehicles that were blocking the road. The idf’s assault was so quick and successful that it stopped taking prisoners, except for officers, and encouraged the Arab soldiers to run to the Canal or, shoeless, into the desert! By the end of the fourth day, June 8, Israeli troops had reached the Suez Canal and were in striking range of Cairo. At that point, Egypt gave in and signed a cease-fire with Israel. This miracle could only be with the intervention and Protection by God. And here comes the but part: None of Israel’s accomplishments was as important to the Jews as the capture of East Jerusalem. This most significant event gave them access to their holiest site. When the idf captured Jerusalem and took control of the remains of Herod’s temple, soldiers broke out in songs and prayers. At that time, the troops and generals knew God had directed the battle and weren’t afraid to admit it. “Apparently someone in heaven was watching over us,” said Commander Rafael Eytan, who led the paratroopers of the 35th Brigade. “Every unintended action they took and every unintended action we took always turned to our advantage.” The victory, however, did more than redeem the sacrifices of the people; it proved God blessed Israel in battle because it was His will and purpose for the Jews to take control of Jerusalem. CONTINUE

Jan

In a prophecy to occur shortly before Jesus return, God says, “For I will gather all nations against Jerusalem to battle … and half of the city shall go forth into captivity” (Zechariah 14:2). This prophecy could not be fulfilled unless Israel first controlled the entire city. God had to give the Jews the city for this end-time prophecy to unfold as God said it would. The same reasons that Siener said Nsa will go in first and come out first as well in our darkest hour, God tells us in Isaiah 48:9 that He intervenes in nations’ affairs not because of their inherent righteousness but for His “name’s sake.” By giving the victory to the Jews, God made His name great and His prophecies concerning Jerusalem can now be fulfilled. However, God works through men, and He was able to work the miracle because the Jews truly believed that the land was theirs to take and protect. The victory and the conviction the Jews had in possessing the territory they gained in the Six Day War was short-lived. Israel gave the Sinai Peninsula—91 percent of the territory it had conquered in the Six Day War—back to Egypt in 1977. Since then, it has gone even further, giving the Gaza Strip to the Palestinians in 2005 and thus putting itself within rocket-fire range, with not even a promise of peace. Now Israeli politicians are considering giving up the West Bank, the Golan Heights and half of Jerusalem. This is territory that Israel’s Arab enemies once used to threaten its existence—territory the Jews paid with blood to capture as South Africa with De Klerk gave our inheritance away without a shot being fired. CONTINUE

Jan

Lebanon-Israel conflict is a prime example. The better-armed and -trained IDF was unable to eliminate the threat of a few thousand terrorists in 34 days. This failure—what amounted to a defeat at the hands of a severely outgunned enemy—demonstrates the difference between a nation blessed by God and one cursed by God. Israel now faces the consequences of becoming a society totally faithless and unbelieving of its history. Not only does God give victory for His name’s sake, but Jeremiah 14:7 reveals that He also punishes for His name’s sake. Because of the Jews’ disobedience and faithlessness, God is no longer giving them the miraculous victories in battle. The Jews’ hands were once “in the neck of their enemies” as God prophesied in Genesis 49:8, but now, once again, Israel’s enemies are closing in. Once again, the leading Islamic nation, this time Iran, is calling for Israel to be wiped off the map. If only Israel would remember their history with God and believe it! God can and will deliver His people from their enemies if they turn to Him for protection rather than relying on empty promises and pieces of paper. As with the ancient nation of Israel, God says He is going to allow Israel to go into captivity again in order to bring them to repentance. Once we look to God, we will once again enjoy the blessings of peace and prosperity that God is eager to bestow upon us

johann cronje

Sheugnet,
Adriaan het jou op 18 Feb oor dieselfde onderwerp geantwoord en ek stem met hom volhartig saam. Dit is die ware feite waarin ons glo en so ook ‘n baie groot aantal Vaandels of jy dit nou wil glo of nie, miskien eendag sal die waarheid julle bereik. Dit is dus uiters onvanpas en moedswillig wanneer iemand opsetlik ‘n stelling plaas wat geen verband hou met die huidige besprekings op die blad nie. Dit is duidelik ‘n uitlokkend optrede om weer ‘n twispunt van die onderwerp te maak nadat dit al hoeveel kere bespreek is. Theo weet wat die standpunt is van ons almal, so ook jy en Johann vw. Vra vir Theo om vir jou te verduidelik – ek haal sy skrywe aan “ Hy wat op die troon sit sê…” kyk Ek was dood en lewe” so sê die Eerste en die Laaste”. Wie sit op die Hooftroon en wie sit op die troon aan Sy regterkant?. Wat is hulle name of is dit een God ?? Was dit nodig vir die Almagtige Enige God om dood te gaan?? Oordink asb die saak. Jy hoef nie te antwoord nie.As julle gelukkig voel oor wat julle glo, hou daarby en moenie dit weer ‘n twispunt maak nie en daarmee die HEILIGE NAAM van Ons Hemelvader YAHWEH, ontheilig nie.

Harige Langsnoet

Theo, Seughnet en JvW. Ons het ons verskille met die mense mense, maar ek glo die meerderheid van die wie ons hier op Vaandel vyhandig gesind is, se bedoeling is goed, maar dis n saak van gebrekkige en verwronge kennis. Ons sal binnekort saam met hulle in loopgrawe lê met ons versier op d selfde ware vyande. Daarna in die nuwe republiek sal d een nie meer d ander wil leer nie maar ek glo die wie die Seun as middelaar tussen God die Vader en die mens ontken, sal probleme hè oppad na die nuwe republiek. Lees gerus hierdie skrywe van ene Hannes Ollewagen in die verband: http://afrikanervolksparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6097%3Asal-ons-hom-aanneem&catid=157%3Agodsdiens&Itemid=285&lang=af

johann cronje

Harige Langsnoet,
Waar was jy al die tyd? Gewag vir ‘n geleentheid om weer jou stem dik te maak.
Kyk man gaan lees asb die volgende feite voordat jy ‘n gek van jouself maak !!!
As jy of enigeen kan, probeer om die feite te weerlê! Doen dit asb!!!
Daar is nêrens in die Bybel enige verwysing of bewyse van die 3 eenheid nie!! Wys dit vir ons!!!
http://www.auburn.edu/~allenkc/trinity.html
The Trinity — Fact or Fiction?
A New Creation Publication

Dirk Albers

Jan, die inligting oor die volksmoord in Rwanda was skokkend om die minste te sê ! Tog, vir ons wat die subras-barbaar ken, en sien vir wat hy/sy werklik is, is dit heel verstaanbaar. Maar die vraag ontstaan of blankes ook tot sulke optrede instaat is, en die antwoord is ongelukkig JA ! Ek het al tevore verwys na die onverklaarde burger-oorlog tussen die Boerevolk, en die Afrikaner. Ek glo mens kan dit terug trek tot by die Groot Trek, hoewel dit deur verskillende vorme, en eienskappe, oor die jare openbaar, en gemanifesteer is. Vandag sien ons die haat tussen die Christene, en die Israeliete ! Tussen die mense wat Yahweh aanbid, en díe wat Jesus aanbid ! En elkeen glo hy/sy is honderd persent reg ! Ons moet liewer almal bid dat Elia weer verskyn, en ons voorstel aan die Skepper van hemel en aarde, wat met VUUR antwoord ! ( En miskien sal n hele paar koppe weer rol ! )

JB

Pieter v.d. Meer
Interessante een die; ‘chemtrails’ of is dit maar net ‘contrails’? Ek lees al vir jare van die moontlike vergiftiging van die mensdom d.m.v. die uitlaatgasse van straalaangedrewe vliegtuie. Ek sien nie meer of minder van die kondensaat-spore in ‘azanië’ se lugruim nie. Ek het dit wel meer in Europa opgemerk. Kruis en dwars oor die lugruim. Ek meen dat die sigbaarheid van die kondensaat bepaal word deur lug temperatuur wat saamgaan met vlieghoogte. In die algemeen dink ek dat die lugruim bo-oor Europa koeler is as hier oor Suidelike Afrika. Die kondensaatspore word seker ook elke dag al hoe meer want vlieg word al amper ’n alledaagse manier van reis en al hoe meer mense het die finansieële vermoë om dit te doen.
Hoe dit ookal syn; wat seker saak maak is dit wat in die uitlaatgasse van die spuitvliegtuie is. Sigbaar of nie. Ek moet sê dat dit ’n redelike maklike manier kan wees om die mensdom te vergiftig/geneties te verander/dom te maak of wat ookal. Indien dit die geval is sal dit interesant wees om weet hoe die toediening werk. Watter middels gebruik die groter magte en hoe en waar word die middels in die brandstof geplaas, of is dit dalk ’n toedienings-apparaat ingebou in die vliegtuie? Indien so, is die owerhede kop in een mus met die groter magte of wat. So kan mens baie vrae vra oor die aangeleentheid. Dit is soos HAARP … soos fluoried in die drinkwater … soos allerlei stowwe wat in voedselfabrieke in ons voedsel bygevoeg word … soos die ‘hollowcaust’ … soos Elvis wat nog lewe … of Jim Reeves …So kan ons aangaan. Ons sal seker nooit verseker weet nie. (Net ’n grap oor Elvis en Jim.)
Maar dan weer soos hulle sê: ‘Waar ’n rokie trek is ’n vuurtjie’. Die Een Wêreld Orde moet in plek gestel word. ‘By hook or by crook’.
Groete

Harige Langsnoet

Johan Cronje, dadelik bevooroordelend op die man af. Kom ek maak gou my stem feitlik met jou misvatting dik. Jy sit woorde in my mond alweer dus het jy nog nie van haar en streek verander nie. Hannes mag moontlik melding van n 3 eenigheid maak uit onkunde maar ek daag jou om my aan tehaal as aanbidder van n 3 eenheid. Aangesien jy Yahsua af maak as n blanke Ghandi of Budda vir Israel wil ek graag weet of jy Johan besny is? Ook of jy al die bloed en offer wette onder hou tot jou saligheid in God se Ou testamentiese wete soos onvervolmaak uit onkunde begriploos opgeteken deur die volks vaders in die tora???

johann cronje

Pieter en JB,
Die kondensaat-spore word wel bykans daagliks in die Suid-Afrikaanse lugruim opgemerk, maar wel baie duidelik in die kusstreke en dan ook net by Lugmagstralers wat ongekende hoogtes vlieg. Ek sien dit gereeld en jy kan dan die pad van die straler volg van Oos na Wes of Nood na Suid vir etlike kilometres. Die verskynsel kom nie normaalweg voor by gewone passasiersstralers nie. Die international stralerbrandstof spesifikasie van (IATA) is ongelooflik streng en alle brandstof moet voor toediening aan enige vliegtuig voldoen aan die hoogste standaard van toetsing en geskrewe sertifikaat van kwaliteit word dan uitgereik. Geen brandstof sal enigsins gebruik word as daar twyfel bestaan, of ‘n vermoede is dat daar kontaminasie of afwyking van die standaard spesifikasie is nie. Enige kontaminasie van watter aard ookal kan ‘n oorsaak wees van vele lugrampe. Die verskynsel kan dalk meer prominent sigbaar wees in Europese of ander lander waar daar reeds onbekende stowwe in die lugruim is wat ons as lugbesoedeling kan identifiseer. Kondensdasie met onbekende ander stowwe is dalk moontlik wel opsigtelik op laer hoogtes bo seespieël waar die lug dalk heelwat besoedel is en dalk wel agter gewone passasierstralers. Ek wil eerder glo dat die verskynsel eerder toevallig as opsetlik is. Sou vergiftiging dan beplan gewees het glo ek dat baie onbekende siektes en dalk talle stertes die vermoede reeds lankal kon bevestig het.

123
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x