VN hier vir ambassade ontruiming!

Die swart joernalis, Andile Mngxitama, skryf op 12 Desember 2012 “Studente van revolusies is deeglik bewus daarvan dat “the revolution comes in the night like a thief”. Maar, sê hy, ‘n skrander student sien al die tekens lank voordat die revolusie uitbreek. Die maghebbers sien dit nie raak nie en is dan geskok en glo hulle ondersteuners het hulle verraai.”

Hy beskou 2012 as die jaar waarin die finale revolusie in SA begin het. Eerstens, sê hy, was daar die Marikana-slagting, gevolg deur die Lenasia sloping van huise en laastens, die plaaswerkerstaking in De Doorns. Hierdie drie gebeurtenisse was, volgens Mngxitama, die afskop van ‘n volskaalse revolusie in Suid-Afrika wat nie meer gekeer kan word nie.

Mngxitama se waarskuwing omtrent die slagting by die Marikana-Wonderkop, sluit aan by Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy hierdie revolusie in drie fases voorspel — dit sou ook die begin wees van ons volk sy laaste smeltkroes en suiweringsproses, het hy gesê: “Aan Rustenburg se kant brand ’n vuur anderkant die bult (die Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria nie” (vuur is ‘n teken van geweld, bloedvergieting en doodslag). Hierdie is die eerste fase of die begin van die revolusie.

In die tweede fase sien hy ’n Misvuur brand in Johannesburg (die nagaanval — in Siener se tyd was dit algemeen bekend dat swartes misvure maak, en gewoonlik ook net saans wanneer hulle klaar gewerk — hierdie gesig dui dus op geweld wat in die aand of nag in Johannesburg gaan uitbreek.) In die derde fase sien hy baie mense in Bloemfontein sterf “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (Met genl. De la Rey se dood het Siener ook ‘n “swart wolk” bokant Lichtenburg gesien — maar hierdie keer is die wolk “vol mense” — baie gaan dus sterf. Terselfdertyd sien hy “Tussen ons borrel die potte” (dis ‘n burgeroorlog).

‘n Hele aantal ander visioene van hom is in die afgelope 12 maande letterlik vervul of tans besig om in vervulling te gaan. En daar is oorgenoeg “tekens” dat die blankes dalk spoedig eers werklik die Almagtige se swaard van vergelding oor hulle sal voel gaan. Diegene wat dink ons is reeds by daardie punt “waar jy nie jou hand voorn jou oë kan sien nie”, moet maar weer ‘n slag gaan dink!

Kyk mens na gebeure om jou, lyk dit of die mensdom besig is om mekaar letterlik te verskeur en dood te trap op die glybaan na totale chaos en selfvernietiging. Hoekom? Hoekom het ons oënskylik reeds alle beheer oor ons menswaardigheid verloor?

Kan dit wees omdat die wêreld vandag vasgevang sit in die greep van hartelose, arrogante, egoïstiese en Godlose leiers? Voormanne na wie volgeling en onderdaan opgekyk het om koers en rigting; maar pleks van hulp en leiding te ontvang, is hulle deur hierdie voormanne gebreinspoel om vandag self Godloos, leierloos, identiteitloos, kultuurloos, herderloos, volkloos, koersloos en bestemmingloos te wees.

Desnieteenstaande al die liberaliste se oorwinnings en suksesse, kon hulle egter nie daarin slaag om ‘n klein handjievol wie se harte na regs neig (Pred. 10:2) ook op sleeptou te neem en te mislei nie. Soos Totius tereg sê: “Die wêreld is ons woning nie”. Want hierdie klein minderheid ken die spraak van hul Leier, hulle oor is daarom ook ingestel vir die stem van Sy profete, profete wat Hy nét na húlle toe gestuur het. Die dwaas wie se hart na links verloop het, ken Sy stem nie en verkondig daarom sy eie sotheid en kan net die stem van sy afvallige “leier” hoor. (Spreuke 12:23, Joh. 8:38).

Toe mnr. Boy Mussmann op ‘n dag vir Siener vra “Hoe is dit mogelik dat hulle (die afvallige dwase) nie kan sien dat hulle verkeerd is nie?” was sy antwoord: “Die Heer het hulle oog vir my gewys, dit was wit, soos ’n dier wat blind is en dit peul uit. Ons kan hulle nie oortuig nie…”

Om nou te hoor wat een van ons profete vandag vir ons wil sê, moet ek teruggaan na 1992 toe ek ‘n brief uit Marble Hall van mnr. W.H. Boshoff ontvang het. Hy skryf o.m.: “Ek stuur aan u twee oorspronklike briewe (nog in hulle oorspronklike koeverte) wat wyle mnr. Boy Mussmann aan my geskrywe het. Ek het toe nog in die destydse Suid-Rhodesië gewoon. Die wonderwerk is dat die twee briewe bewaar gebly het en met die opruimingswerk drie maande gelede te voorskyn gekom. En hoe bly was ek tog nie daaroor nie!”

In die briewe lees ons van Siener se gesig waarin hy gesien het dat vreemde magte ons nog eendag vanuit die noorde gaan binneval; magte wat uit ‘n “mengelmoes van ras, taal en geloof” sal bestaan. Destyds was ons van mening dis swartes uit die verskillende Afrika-buurstate. Maar die gebeure van die afgelope paar weke het my laat besef dat Siener hier waarskynlik verwys na die VN magte se koms vanuit Zimbabwe. In dieselfde visioen sien hy ook dat “die blanke boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant toe vlug …. En as die laaste een padgegee het,” sê hy, “dan begin óns dinge.” Hierna verskyn ‘n “swart wolk (bloedvergieting en dood) vanuit die Ooste (Rusland?) en kruip oor Europa wat dit in ’n duisternis hul soos die nag”. (Die huidige burgeroorlog in die Oekraïne gaan nog wyer uitkring).

Later sien hy ook dat dinge in die kerke deurmekaar is en dat ons moeilikheid in die parlement gaan begin.

Ek bepaal my hier slegs by enkele visioene en hoe dit ooreenstem met gebeure van die dag.

Vreemde magte vanuit die noorde

In vorige artikels het ons reeds berig dat VN troepe en wapentuig oraloor in Suid-Afrika opgemerk is; ons het selfs foto’s gepubliseer van pantsers wat in werkswinkels herstel word. Maar nóg die weermag, nóg die ANC regime wou ‘n woord gerep óf ‘n verduideliking gee oor waarom die troepe en wapens hier is. Die volgende inligting oor die VN se bedrywighede in SA het al sedert 2012 tot nou toe “uitgelek”:

  • In Januarie 2012 land ‘n eenheid VN troepe en werktuigkundiges in Suid-Afrika.
  • Verskeie VN kampe word dadelik deur hulle opgerig – een van die grootstes lê tussen Pietersburg en Tzaneen.
  • ‘n Groot hoeveelheid weermagtoerusting, asook pantservoertuie, ens., wat in Pretoria naby Snake Valley gestoor was, is deur die VN opgekoop, herstel en na die Tzaneen-kamp verskuif.
  • Die VN se teenwoordigheid hier kan ook nie meer betwis word nie; en tog swyg die ANC regering, weermag en media steeds hardnekkig daaroor. Hoekom? Wat skuil agter hierdie vreemde maneuvers?
  • Dit blyk dat die wapenvervaardiger, BAE Land Systems se OMC-afdeling in Benoni ’n belangrike rol hierin speel. Dié firma is al jare bekend vir die pantserkarre wat hy vir die SuidAfrikaanse weermag en polisiediens vervaardig. Van die bekendste make is die Casspir MKVI, die Mamba MK2, die Olifant MK2B en die Okapi bevelsvoertuig. Van hierdie pantsers gebruik SA ook vir sy sogenaamde “vredesoperasies” in Afrika en die witgeverfde voertuie is almal AU gemerk.
  • Verder het dit ook aan die lig gekom dat BAE Land Systems heelwat nuwe pantservoertuie vir die VN maak — oënskynlik vir “toekomstige operasies” in die land. Die voertuie wat vir dié doel vervaardig word, is, soos alle VN voertuie, wit geverf, maar vertoon SANW-nommerplate.
  • Na Manela se dood het berigte oor die VN en sy wapentuig in SA net so skielik weer doodgeloop.

VN Wapentuig vanuit Zimbabwe na SA - foto MariskaVN Wapentuig vanuit Zimbabwe na SA – foto Mariska

  • Dit was tot 26 Februarie 2015. Op daardie dag ontvang ons ‘n aantal foto’s van Mariska, (‘n handelsreisiger van Pietersburg) van laebak-trokke gelaai met pantservoertuie wat van oorkant die Zimbabwe-grens deur Musina na Suid-Afrika op pad is. Sy het die konvooi teëgekom op die pad tussen Dendron en Alldays, en sy sê dit was opvallend dat die trokke nie die hoofpad (N1) van Musina na Louis Trichardt gebruik het nie, maar sekondêre ompaaie gevolg het. Op sy beurt het mnr. Johan Coetzer van Louis Trichardt ook op 26 Februarie vir ons ‘n video-opname gestuur van dieselfde laebak-trokke. Daar was altesaam 22 in die konvooi — soos op meegaande video gesien kan word.

Valse gerugte is onmiddellik versprei dat die VN pantsers nodig was vir die “beheer” van die Lesotho-verkiesing. En al wat ons tot dusver uit weermagkringe kon vasstel, is dat die VN hier is om bystand te verleen wanneer die Amerikaanse en ander ambassades, asook BBP die land moet verlaat sodra daar ‘n totale kragineenstorting plaasvind. ‘n Werknemer van die Nasionale Intelligensiediens sê hulle kantoor het ‘n tydjie gelede ‘n Red Letter-brief (hoogs geheim en uiters belangrik) van die regering ontvang waarin gewaarsku word dat die krag tot 24 maande “af” kan wees. Die rede wat aangevoer is, is dat daar soveel chaos, wanorde en anargie landswyd sal woed dat geen herstelwerk aan kragstasies moontlik sal wees nie! (Hierdie inligting gee ons deur soos ons dit ontvang het).

As die laaste Zimboere padgee

Met hierdie gesig kry ons een van die belangrikste tekens wat Siener gegee het vir wanneer “ons moeilikheid gaan begin”. Hy het gesien hoe die laaste boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) al hul besittings agterlaat en halsoorkop hier na ons kant toe vlug. Selfs terwyl hulle vlug, word daar op hulle geskiet.

En alles dui daarop dat hierdie skrikwekkende gebeure binne drie maande dalk nog ‘n werklikheid kan word.

Die Kommersiële Boere Unie (CFU) van Zimbabwe het onlangs gesê daar was ten minste 20 “voorvalle” op eiendom wat aan wit mense behoort oor die afgelope paar weke. Volgens Hendrik Olivier, CFU se direkteur, “word die boere ingelig dat hul tyd in Zimbabwe verstryk het. Sommige Boere kry 90 dae, sommige kry 45 dae, en sommiges kry 30 dae om boerderybedrywighede klaar te maak en om die eiendom te ontruim. Meer as 40 boere het die sogenaamde art. 8-kennisgewings ontvang, wat beteken hulle moet hul plase binne 90 dae ontruim.” Hierdie wetgewing dwing nie net produktiewe boere van hul plase af nie, maar dit kan ook Zimbabwe se einde beteken. ’n Chroniese tekort aan buitelandse valuta veroorsaak dat produksiekoste baie hoog is en infrastruktuur verkrummel. Zimbabwe staar die vooruitsig in die gesig dat die boerderyhorlosie 60 tot 70 jaar teruggedraai gaan word. Net 44 van sowat 170 plase in dié vrugbare landbou-distrik het oorgebly nadat die regering sy grondhervorming in Februarie 2000 begin het.

Die minister van grondsake, grondhervorming en hervestiging, Douglas Mombeshora, het nou openlik oorlog verklaar teen blanke boere in die Mashonaland-gebied. Hy beoog om teen Junie vanjaar alle blankes van hul plase te verwyder. Intussen het pres. Mugabe op sy 91ste verjaarsdag gesê: “Ons het nie meer die wit mabn nodig om ons te lei nie; ons beskik nou oor ons eie vaardighede!”

Jakob Zuma en sy span beskik oor dieselfde vaardighede ook net in tru-rat.

(Hierdie boere is al in 2000 deur Mugabe gewaarsku dat hy hulle nog gaan wegjaag; maar hulle het geglo dinge sal verander.)

Swart wolk oor Rusland

Mnr. Joos Haasbroek skryf in 1995 aan my: “Oom Klasie voorspel dat die langdurige en bloedige rewolusies in Afrika nog skaars verby sal wees, of ’n burgeroorlog gaan in die Sowjetunie uitbreek…” Dit was toe ook so. In 1994 verklaar Tsjetsjenië hom onafhanklik van Moskou; die onafhanklikheid is egter nie erken nie, en pres. Boris Jeltsin stuur meer as 80 000 Russiese troepe om die Tsjetsjeense ‘rowernes uit te roei’. Volgens hom was die hele bevolking vanTsjetsjenië kriminele. En in die burgeroorlog wat drie jaar sou duur, het ook duisende Russiese soldate gesterf. Jeltsin gee toe bevel dat die inwoners van Tsjetsjenië in bomkelders gedryf moet word, waarna brandstof daaroor gespuit en dit aan die brand gesteek is. Nagenoeg 40 000 Tsjetsjene is in die inferno lewendig verkool.

So lyk die regte Oekraïne wat ons nie sien of van weet nie
So lyk die regte Oekraïne wat ons nie sien of van weet nie

Hierna, sê Siener, volg daar ‘n tweede burgeroorlog in Rusland, want “ek sien ’n seeppot met vuur onder in die ooste van Europa in Rusland” (dit kan net die huidige konflik tussen Kiëf en die Krim wees.)

“En dit gaan ’n ontsaglike burgeroorlog wees!” sy eie woorde. Met die bloedige gevegte wat nou reeds ‘n jaar lank in die Oekraïne woed, staar Rusland ’n groter krisis in die gesig as met die 1917-rewolusie. En pres. Poetin beskuldig Obama openlik daarvan dat hy doelbewus die vure aanblaas om ‘n wêreldkonflik te ontketen.

In ‘n verslag wat op 6 Maart deur die Veiligheidsraad van die Russiese Federasie (SCRF) uitgereik is, word gewaarsku dat Rodina (Moedertjie Rusland) voor die “mees gevaarlikste tyd in haar geskiedenis” te staan gekom het, en gereed maak om haar met alle beskikbare mag te verdedig teen Amerika, wat ‘n vasal staat van die Europese Unie Konfederasie is, en op die punt staan van totale ineenstorting.

Wat hierdie verslag nog meer onrusbarend maak, is dat Lord Jacob Rothschild, van die Rothschild bankfamilie, pas ook ‘n soortgelyke waarskuwing uitgereik het deur te verklaar dat die wêreld nou verstrik sit in die mees gevaarlike geopolitieke situasie sedert die Tweede Wêreldoorlog. En dit kan enige dag ontplof.

Siener het voorspel dat hierdie burgeroolog in Rusland net die voorloper is van die 3de en laaste Wêreldoorlog. Hy stel dit so: Skielik verskyn die oorloggesigte weer voor my: wolke wat bloed reent, emmers vol bloed. En ’n verskriklike groot vuur wat brand … Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop.

Mense in die Donetsk, ‘n idustriële stad op die Kalmuisrivier, en veral in die Lugansk Oblast (provinsie), beleef nou al ‘n jaar lank hierdie aaklige verskrikking. Terwyl daar nog koerante in Lugansk gepubliseer was, het ons verteenwoordiger daar, Elena Kuznecowa, die volgende aangrypende stuk oor toestande in die stad geskryf:

“Die meeste stede en dorpe in Oos-Oekraïne is reeds deur die Kiëf-magte verwoes, en sowat 450 000 inwoners van Lugansk het sedert die begin van die oorlog al (na Rusland) gevlug. Daar is nie meer sprake van ‘n normale lewe nie. Nog net die swart murasies van die huise staan, bome lê ontwortel, die winkels is leeg, die hospitale donker, koud; alles om jou is in ligte laaie; oral knetter vlamme, hang dik rookwolke. Die strate is verlate, behalwe vir die enkeles wat kop onderstebo by ‘n dooie waak met die hoop iemand daag op om te help en in hul smart te deel. Ou mense dwaal rond, struikel oor die puin, val, sukkel weer orent, en dwaal dan verder, opsoek na ‘n krummeltjie kos, ‘n kraan waaruit daar nog water drup, ‘n skuil plekkie. Party staan net daar tussen die puinhope en huil; soms hoor jy hulle roep. Na wie? Na God? Na ‘n geliefde?

“In hierdie stad het my mense méér as alles verloor; daardie ingebore menswaardige lieflikheid is uit hul harte geruk, hulle het niks meer nie, geen tuiste, geen werk, geen motor, geen vriende, geen gesin óf familie nie. Baie het ook alle hoop én vrede verloor…”

Elena het vir ons meer as 30 foto’s (wat sy self geneem het) gestuur van die onmenslike toestande wat daar heers. Ons het die foto’s en berigte via haar vriend in Port Elizabeth, Antonius, ontvang. Sy probeer al maande lank om uit die Krim pad te gee en na Suid-Afrika te kom, maar sy is op elke manier deur die owerheid gekeer om die land te verlaat, en nou het sy gevra dat ons asseblief in hierdie saak vir haar moet bid.

Elena Kuznecowa
Elena Kuznecowa

Volgens Siener van Rensburg sal die huidige burgeroorlog in Rusland verskriklik wees en terwyl dit aan die gang is, sal die wêreld net magteloos staan en toekyk. Die stryd in die Oekraïne kan ongetwyfeld gereken word as een van die aakligste burgerooloë wat die mensdom nog beleef het. En daar is nog geen einde in sig nie.

 

Kyk na die parlement

Die EFF het met oproer en mynstakings soos by Marikana, probeer om die land ekonimies te breek en oor te vat, maar misluk. Daarna bestorm hulle die politieke veld en probeer die baasskap in die parlement oorneem, en hulle misluk weereens. Malema kan ook ‘n staatsgreep probeer, maar in hierdie stadium sal dit ook misluk. ‘n Ander opsie is om, soos by Marikana, met stakings sake te probeer besleg, maar stakings is nooit volhoubaar nie. Al wat dus nou nog oorbly, is ondergrondse guerrilla tegnieke, en Malema is goed daarin onderrig. Gewapende opstand, brandstigting, plundering, ontploffings, ens., is al tradisie en elke swarte, van klein tot groot ken dit al — die kuns om wet en orde net nek om te draai.

‘n Persoon wat nie sy/haar naam genoem wil hê nie en ‘n lid van die polisie is, sê: “Die SAPS Intelligensiediens het inligting ontvang dat die Nag van die lang messe nou bespreek word onder sekere groepe van die swart bevolking. Dit word ook bespreek deur swart lede van die SAPS en dit is duidelik gestel dat die meerderheid polisie offisiere min of selfs niks sal doen om op te tree teen die aanvallers nie.”

Volgens die inligting beteken dit dat blanke nie die nodige beskerming sal hê wat ‘n mens van die polisie sou verwag nie.

Mnr. Johan Coetzer wat aan ons die meegaande video gestuur het, sê daar is in die hele Pretoria nie ‘n enkele kapmes (panga) by ‘n hardeware winkel te koop nie. ‘n Handelaar het onlangs nog by hom gespog dat hy 1 000 kapmesse per dag verkoop. Wie weet, miskien word hy nog ‘n slagoffer van een van sy kapmesse!

Siener sê kyk na die parlement in Kaapstad, want daar gaan dit begin. Dan sien hy hoe hulle mekaar uitmoor. Daar is reeds genoeg wrywing tussen kroeshaar en platneus.

Dit het met Zuma se staatsrede begin. Malema is verneder en uitgesmyt (die klein kryger word verslaan — sy assegaai le op die grond); maar wat min mense besef, is dat hy meer skade aangerig het as wat die ANC sal wil erken — hy het Zuma se diktatorskap uitgedaag, hom verneder en ontbloot. Nou dreig hy selfs om die wapen op te neem.

Dis ongelukkig so dat die ANC regering nie die polisie óf weermag het om ‘n guerilla-oorlog te ontlont nie. Zuma besef dit en het betyds vir hom ‘n veilige skuiling ingerig.

Die aand van sy staatsrede het hy geskater lag terwyl Malema-hulle uit die parlement geboender word. Net soos Dingaan ook gelag het toe van sy onderdane wat hom nie nederig genoeg gegroet het nie en met knopkieries doodgeslaan is. Zuma se tweede naam is nie verniet Gedleyihlekisa nie. Dit beteken juis “ek sal lag as iemand my benadeel”, en verseker gaan dit nie daar eindig nie!

Maar as die ANC Malema-hulle weer op 11 Maart 2015, wanneer Zuma vrae oor Nkandla moet beantwoord, uit die parlement verjaag, gaan daar bloed loop. So het ‘n EFF-lid verlede maand in die Sowetan geskryf.

“Want,” sê hy, “die swart jeug is opstandig en moeg; opstandig omdat hulle in krotte moet bly, opstandig omdat daar nie vir hulle krag en water is nie, en hulle is moeg gewag, moeg vir beloftes wat die wind elke keer wegwaai, maar veral is hulle moeg om niks te hê nie, terwyl Zuma, sy vroue en hulle vrinne alles het!”

En hoe gaan Zuma hierdie “onreg” regstel? Wat kan hy vir hulle opdis om hul honger te stil? Hy het in sy staatsrede aangekondig dat hy die Oneienings Wet nog hierdie jaar deur die parlement geloods gaan word. En net soos met die minerale regte kan dit nie meer gekeer word nie.

Afrika gebruik ken net één resep, en dis al oor en oor beproef en werk elke keer — revolusie, revolusie om van jou grootste vyand ontslae te raak. Maar wié is daardie vyand?

Kom ons kyk.

Die Belgiese Kongo, Zambië, Angola en selfs Mugabe het dieselfde resep destyds in Matebeleland en Zimbabwe gevolg, en hy het niks oorgekom nie. Met EEN klap kan Zuma ook TWEE vliee doodslaan. Die oomblik toe Malema op die toneel verskyn, het hy geweet: “Hier my oplossing. Malema sal met die witnerwe afreken, en sommer terselfdertyd ook 16 Desember 1838 vir my wreek.”

Probleem opgelos?

Nee, ongelukkig nie. Want die profeet het nog altoos die laaste woord gehad: “Van al hulle goed uitgewerkte plannetjies sal niks kom nie…”

NG Kerk loop leeg

Die NG Kerk het in die afgelope paar jaar amper 100 000 lidmate verloor en 12 000 sinode-lede. Vyf jaar gelede in 2010 het Rapport in ’n hoofopskrif die skoknuus uitbasuin: “NG Kerk verloor 10 588 in ’n jaar.” Maar vier jaar later, in 2014, verloor die NG Kerk meer as 35 000 lidmate, en volgens die statistieke in die 2014-jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke was dit die meeste lidmate wat die kerk nog ooit in sy geskiedenis in een jaar verloor het.

Dr Kobus Gerber beweer dat ‘n belangrike rede is dat die NG Kerk “nie meer rassisme duld nie.” Prof Nelus Niemandt is meer pragmaties: “Daar is verskeie redes daarvoor: Afname in geboortes, emigrasie en algemene sekularisasie van die bevolking.”

Maar dis veral die kerk se verwerping van apartheid en die debat rondom die Belhar-belydenis wat baie lidmate so die josie in gemaak het dat hulle geloop het. Hulle is ook ontevrede met die manier van evangelieverkondiging en die feit dat preke deur die sinode geskryf word met hooftemas liefde, vergiffenis en versoening, en laastens is daar die kerk se algemene onvermoë om in mense se geestelike behoeftes te voorsien.

Dieselfde vraag wat ons vantevore aan De Klerk en sy Nasionale Party gevra het, is nou weer ter sprake, nl. as dit wat hulle gedoen het (die vrylating van Mandela, die ontbanning van die ANC en die afskaffing van apartheid), dan so ‘n goeie ding was soos wat De Klerk steeds volhou, en skaamteloos sweer dat hy dit wéér sal doen as die geleentheid hom net wil voordoen, waarom het die NP dan tot niet gegaan?

Dis nie net die NP wat uit die laer gedros het nie, maar van ons bekendste regsgeleerdes, professore, medici, wetenskaplikes, koerantredakteurs, sakemanne, onderwysers, predikante en ook die sogenaamde room van ons skrywers, het ook fluks die afdraaipad gevat.

Kort nadat Mandela vrygelaat is, het twee van ons Hertzogpryswenners, Etienne van Heerden en André P. Brink, deelgeneem aan een van die ANC se reuseoptogte ter viering van hul nuutgevonde vryheid. Brink het later erken dat hy tydens die optog vir ‘n swart kroeshaarnooi ogies gemaak het en ‘n uur of wat later met haar in die bed gespring het. Op sy beurt het Van Heerden weer verklaar: “Dit was so bevrydend, so wonderlik om na jare van apartheid ‘n hand te kon uitsteek en te sê ‘ek is jammer’. En agterna het hy by sy kinders gaan spog: “Dit was my bydrae vir ‘n goeie saak…”

Watter goeie saak? wil ‘n mens vra. En hoe op godsaarde is dit moontlik dat ‘n ‘goeie saak’ só gou, só sleg kan ruik?

Die N. G. Kerk se ‘goeie saak’ het net so vinnig verrot, veral nadat die veroordeelde bedrieër, dief en leuenaar, Alan Boesak se Belhar-belydenis die NG Kerk binnegeval het.

Terloops, Belhar het nogal ‘n onsmaaklike geskiedenis wat datteer uit die dae van Jesaja. Dit was vir hom net so ‘n liederlike turksvy! En die N.G. Kerk kan gerus hiervan kennis neem.

Ek haal aan uit Jesaja se hemelvaart*: 1:8-9 “En Balkira sal Sammael voor Manasse dien, en sal al sy planne uitvoer; en Manasse sal ’n dissipel word van Belhar eerder as van my. En daar is baie in Jerusalem en in Judea wat hy sal laat wegdraai van die ware geloof; en Belhar sal sy woning by Manasse maak en deur sy hande sal ek in twee gesaag word.” – * ‘n uitgawe van Vaandel Uitgewers 2004.

2:4-5 “En Manasse het sy eie hart weggedraai om Belhar te dien, want die engel van wetteloosheid wat die heerser van hierdie wêreld is, is Belhar…Toordery en goëlery en waarsêery en voorbodes en hoerery en owerspel het vermeerder, asook die vervolging van die regverdiges deur Manasse en Balkira en Tobia die Kanaäniet.”

2:11-13 “Nou Belhar het gaan woon in die hart van Manasse en in die harte van die prinse van Juda en Benjamin, en die koning se eunugs en raadgewers. En wat Balkira gesê het, het Manasse groot plesier verskaf en hy het Jesaja laat arresteer. Want Belhar was veral woedend vir Jesaja oor sy visioen, en oor sy blootstelling van Sammael, en omdat dit deur hom was dat die Geliefde Een se verlating van die sewende hemel bekend geraak het, en sy transformasie, en sy afdaal na die aarde, en die beeld waarin Hy sou verander (dit is die beeld van ’n mens), en die vervolging waaraan Hy onderwerp sou word, en die folteringe wat die seuns van Israel op hom sou bring, en die roeping en opdragte van sy twaalf dissipels, en dat Hy voor die Sabbat gekruisig sou word aan die boom…”

Die hemel word yster

‘n Mens wonder oor hierdie verskriklike droogte, maar is dit nie dalk nou die straf vir die Ja-stem in 1992 nie? Ons het verwag dat die Kaap sou sneuwel, maar dit was soos ‘n skelm mokerhou toe ons verneem die Ja-stem het beide Vrystaat én Transvaal ook planke toe gestuur. Onder hulle was daar darem mense wat teen De Klerk se satansplan gestem het, maar by verreweg het die oorgrote meerderheid juigend Ja gesê. Ja vir rugby, ja vir krieket, ja vir tennis … ag, sommer ja vir alles! Behalwe natuurlik vir God. Hy was nie eers in die prentjie nie!

En nou? Nou het die hemel yster geword en die aarde soos koper (Lev. 26:19), en niemand weet hoekom nie. Maar almal kla, soek na redes: dis klimaatsverandering; dis El Niño; dis onstabiele weerpatrone; die maan staan verkeerd; die wind waai verkeerd, en, môre sal dit reën. Maar die hemel glim soos yster, en Hy wat daar woon, kyk ander pad!

In baie opskepskottels is daar alreeds net koue pap en koue stampmielies. Die krane het opgedroog, die damme is leeg. En ons wonder, wié dink nog aan daardie kruisie wat getrek is en waarmee aangedui is staan die Ewig-Lewende op hulle prioriteitslys?

Ironies dat dit juis bitter sleg lyk in die Vrystaat en groot dele van Transvaal. Terwyl boere landerye met verdorde mielies in Bothaville in die Vrystaat afgesny het, is misoeste in dié omgewing as die ergste in meer as 20 jaar beskryf. Ons land se invoer infrastruktuur sal hulleself gereed moet maak om onder geweldige druk geplaas te word omdat ons geen groot invoere onlangs gedoen het nie. Dan is daar ook nog die probleem dat die regering geen geld het om te betaal vir invoer van mielies nie.

Johan Rautenbach het gesê hy ploeg sy mielies in die grond, omdat hy niks anders daarmee kan maak nie. “Die mielies dra geen koppe nie, daar is geen voedingswaarde vir kuilvoer nie.” Wat insetkoste betref, verloor hy R8,000 per hektaar. By die graansilo, waarvan hy ’n mede-eienaar is, ontvang hulle gewoonlik 45,000 ton mielies per seisoen. Hulle verwag om vanjaar ’n skamele 10,000 ton te ontvang.

“Meer as die helfte van die oeste is daarmee heen. Indien dit nie gou reën nie, is twee derdes daarmee heen,” sê hy en hy verwag dat die prys van witmielies op Safex ver bo R3,000 per ton gaan verhandel.

Tati Schoeman, wat naby Rautenbach boer, sê boere se “beste, beste grond” het niks gelewer nie.

Hy sê mielies kan temperature van 32°C hanteer. Maar toe word dit 37°C en 38°C en die mielies is daarmee heen.

Hoewel boere verlede jaar ’n goeie jaar beleef het, sê hy, het hulle twee jaar gelede ook ’n misoes gehad. “Vanjaar het ons ’n katastrofiese misoes. Dit tas jou menswees aan. Jy kry nie ’n boer wat nie ’n geloofsmens is nie. Ons leef in geloof.”

Vraag: Waar was daardie geloof toe hulle God in 1992 uitgestem het?

Hy het my verlos…

Ons bevind ons vandag in dieselfde posisie waarin Dawid verkeer het toe hy voor die Filistyn-reus gestaan het, en vir wie Saul só bevrees was dat hom gewaarsku het: “Jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is ‘n seun, en hy is ‘n krygsman van sy jeug af!”

Maar Dawid het geen vrees vir Goliat gehad nie, want hy het geweet wié hy is, waar hy vandaan kom en dat sy bestemming in die holte van sy Vader se hand is. Daarom kon hy later jare bely: “Hy het my verlos van my magtige vyand en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my.” (Psalm 18:18)

Siener het dit nie ook net geweet nie, maar net soos Dawid het hy ook geweet wié sy volk is, waar hulle vandaan kom en wat hulle eindbestemming is,  daarom kon hy profeteer:

“In Suid-Afrika is daar ’n seuntjie en ’n kaffertjie. Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die swartes in Afrika se haglike omstandighede.) Dan kry die twee struweling — botsing tussen swart en wit; maar sommer met die bymekaarkomslag, kry die wit seuntjie die kaffertjie in ’n dodelike greep beet sodat hy uit sy ou sak gly … nakend, en die swart seun slaan op die vlug in ’n noordelike rigting na waar hy vandaan gekom het…”

In hierdie “dodelike greep” met die “bymekaarkomslag”, sien ek Dawid se “gladde klippe” wat hy in die spruit gaan soek het; sien ek die Almagtige se wonderwerk waarvan Siener gepraat het en waaroor die ganse wêreld nog verstom sal staan!

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
123 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Barry62

SA was n welvarende land tot 1989, en van daar was ons op die afdraande pad. Dus as apartheid sonde was moes YHWH mos die land van Februarie 1990 geseen het sien Deut 28. Hosea 4.6 se my volk gaan ten gronde weens n gebrek aan kennis, omdat jý die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. My bede vir al die opregtes is dat YHWH Nissi vir ons in die stryd sal tree en… Read more »

JB

Barry62 Voortvarendheid is ‘n relatiewe ding Ek het ook gedink dat ons ‘voortvarend’ was. Hoe verkeerd was ek nie!? Vanaf 31 Mei 1902 was Die Boervolk nooit voortvarend gewees nie. Dit het so gelyk maar dit was nie so nie. Die Boervolk het daagliks vir meer as ‘n honderd jaar meer en meer verloor. Hoe meer ‘voortvarend’ Die Boervolk geraak het, hoe meer het ons die Rhodes, Milner, Smuts, Oppenheimer, Rupert gespuis se saak ondersteun. Ons werk vir hulle … Groete Die Boere skofbase en mynkapteins het die vyand gehelp om Die Boervolk se rykdomme uit die myne uit te… Read more »

AntSan

Stem saam JB. Eintlik was ons nog altyd in twee groepe verdeel. Die rykes/broederbonders/base en die werkers/”ellendiges”. As jy nie deel was van die groep wat geheers het nie, was jou voorland swaarkry en werk soos ‘n slaaf. Daar was nie geld vir verdere studie en universiteit nie. Altyd net oorlewingstryd, gaan werk as verpleegster, of op die myn, of op die trein of weermag toe as PF. Al waaraan vasgehou was en mens die moed gegee het om elke dag aantegaan was geloof. Die oorblyfsel hier is steeds nie beter daaraan toe nie. Eintlik slegter, want ons word werk… Read more »

Bella Bothma

ONS is tans soos die res van die verlore STAMME van Israel(Jacob) die blanke Europieers onder die Juk van die Khazar EDOMIETE wat hulself Jode noem. Rothschild, die rykste familiie ter wereld is inks anders as Sataniese KOMMUNISTIESE Illuminati gemors wat Christene haat. Maar hulle regeer die wereld en bepaal wanneer dit weer tyd is vir oorlog, en hy het mos nou laat weet. ONS moet voorberei vir die NAG en wat daarop gaan volg. Ongelukkig is daardie Khazars ORAL en hulle aanvaar enige een wat vir hulle geld maak van Moslem tot Pous Francis, en is tussen ons, selfs… Read more »

Theo

Ons kan geen seën verwag as ons nie bely dat Christus Die Lam die Eerste en die Laaste is nie. Die belangrikste hier is die Verlossing alleenlik.

Marellus

Adriaan, Dankie vir hierdie artikel. Al wat ek kan probeer byvoeg is Jesaja 18. “1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia: 2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled! 3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and… Read more »

Marellus

(Vervolg) Kyk na vers 4 : “… like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest …” So wat jy hierso moet sien is dit : suur druiwe, hitte, en humiditeit. Nou kyk na die volgende op p27. “Sour rot of grapes is caused by various undesirable yeasts and acetic acid bacteria rather than a single pathogen. (later) Sour rot infection is favored by warm, humid, wet weather and tight clustered varieties with little room for berry expansion …” Daardie twee verse in Jesaja dui op ‘n oes van suur druiwe in… Read more »

Marellus

Adriaan, En as jy vir Jesaja 18 dan so lees, en die gelowiges as Sy wingerd sien, dan sal dit nie veel beter met ons gaan nie. Maar met Sy hulp sal ons oorwin : “I know that great fear and terror is upon the land, I know that your hearts are failing you as is your resolve to overcome these evil and wicked children of Ham. I AM that I AM from the beginning throughout all eternity. My words are true and will never fail. Those of you, who fall, know that I am here waiting to receive you… Read more »

Dirk Albers

Adriaan, dankie vir jou harde werk, om al ons lesers, te help om diep te dink, oor alles wat om ons aan die gang is ! Op Russia Today is een van die giftigste, anti-wit, ( pro-subras barbaar ! ), programme wat ek nog OOIT gesien het ! Die blanke, Tim Wise, wat een van die groot anti-Apartheid, anti-RSA, gurus was, en is, is die ikoon in hierdie dokumentêr. Hoewel die fokus meer op amerikaanse ” rassiste ” gekonsentreer word, is dit tog maar ons broers en susters wat aangeval word. As dit waar is, dat RT die grootste kykerstal… Read more »

johann cronje

Adriaan, Jou skrywe getuig weereens vir ons op watter uur die horlosie staan. Die wat nog enigsins twyfel, moet gewis nou begin oplet na die realiteite wat rondom ons afspeel. Enige naïewe benadering (volstruiskop in die grond steek) tot die toestand is kortsigtig. Daar gaan nie vrede wees tussen die volk van Yahweh (Israel) en hul (boknasie vyande) nie. Die wat nog twyfel aan die waarheid dat ons werklik deel is van die oorblyfsel van Israel nl. die “dogter van Sion” ook genoem “die dogter van My verstrooides”, gaan sleg tweede kom, veral die “sogenaamde teoloë” in ons midde wat… Read more »

johann cronje

Adriaan vervolg – Binnekort sal daar ook ‘n hewige oorlog in die Midde-ooste uitbreek, waartydens Damaskus (Jes 17) totaal vernietig sal word en dan volg ook die aanval op Amerika (New York)(Babilon) – (Open 17,& 18). Hierdie gebeure is deel van die derde wêreldoorlog wat aanstonds geweldadig gaan uitbars. Wat egter vir my baie kommerwekkend is, is die feit dat menige blank Suid-Afrikaner en dit geld vir al die blanke tale, hoegenaamd nie kennis wil neem van hulle ware identiteit nie en dus daarmee ook hul “heilige” verantwoordelikheid en gehoorsaamheid aan Vader Yahweh, summier verwerp. Diegene wat nog nie kennis… Read more »

Besoeker

Amerika is baie beslis nie Babilon nie, jammer!

johann cronje

Marellus,
Jy stel dit alles baie duidelik. Die wat die waarheid nie kan sien nie is gewis verblind deur die “vals visie” van die “reënboognasie”. Sien my laaste skrywe van 06/03/2015 op die vorige plasing “Die Bybel – ‘n versameling mites” ? Dit sluit aan by jou !

Ben

Marelus

Yair Davidyi wat genealogiese navorsing doen oor die “verlore stamme” beweer dat Afrikaners / Boere hoofsaaklik afstammelinge is van Sebulon en Issaskar (vergelyk die seen van Jakob oor die 12 seuns in Deut 38, wat stellig sinspeel op die vis- en mineraalbedryf). Volgens hom was Benjamin hoofsaaklik in Belgie en Engeland aangetref, so dis heel moontlik dat Afrikaners wat van daardie dele van Europa gekom het oorblyfsels van Benjamin mag wees.

AdrianaStuijt

Geagte Meneer Snyman – Ek sou baie graag Elena Kuznecowa wat vasgekeer is in die Krim, se storie en veral haar FOTOS uit Lugansk wil publiseer. Dit sou haar kan help. Dit is ‘n baie sterk relaas oor die kant van die burgeroorlog in Rusland wat nie bekend is in die Weste nie. Kan u my skryf by a.j.stuijt@knid.nl?

Glenn

Mr Snyman I love reading your articles and can’t wait for a new one!
I have been trying to warn family and friends for years, but they all think that I am crazy so I am stopping now. We will see who the crazy one’s are!
The clock is ticking!

Dirk Albers

Glenn, I know exactly how you feel about friends and family, who think you are crazy ! But please dont give up on them, because they have been brain washed, by satan, and his generals here on earth ! It is a fact that PAIN, has always induced clearer thinking, and increased wisdom, in even the most stuborn individuals among us ! Note that Siener mentioned a long time ago, that many people will get a BIG fright, in these times ! ( Hulle nekke ruk van skrik ! ) Keep on warning your friends and family, and they will… Read more »

johann cronje

Glenn, I am certain that we all experience the same ignorance, stupidity or lack of concern for the truth. It is a fight opposing the “evil ones” attempts to blindfold and silence the messengers of Yahweh’s truth. 2 Timothy 4:3-5 – 3 For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. 4 They will reject the truth and chase after myths.5 But you should keep a clear mind in every situation.… Read more »

johann cronje

Glenn, continue – We have been absolutely naïve and unbelievably untrue to our Heavenly Father’s instructions. To be separated, holy onto Yahweh and not to be unequally yoked together with unbelievers. Many whites do not believe the truth of Yahweh’s Word and refuse to understand it. They say it complicates their lives too much. They believe their own foolishness is the right way and that it is right to be yoked together with unbelievers and all those that are not part of Yahweh’s chosen. Wise and observant South Africans noticed the coming danger and those who were capable and not… Read more »

AntSan

Die 3e WO is goed op dreef. Tragies, het rond gekrap op net. Baie aaklige tonele. Blanke lyke wat so op die strate le. Ons voorland,maar net soos Dawid vir Goliat oorwin het, weet ons ons is nie alleen nie. Dankie vir al die waarskuwings Adriaan. God met ons Vaandels.

Pieter v.d Meer

Bedankt Adriaan voor dit artikel. Het is goed als we elkaar wijzen op de tekenen der tijden. En die eindtijd tekenen zijn er steeds meer. Niet alleen ver weg in de wereld, maar ook dichtbij in de gezinnen. Marcus 13: En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders… En dit is wat er steeds meer gebeurt in de gezinnen hier in Nederland. Kinderen hebben geen respect meer voor hun ouders. Op oudere leeftijd gaan zij hun ouders verwijten maken over de opvoeding. Kinderen weten niet meer dankbaar te zijn. Ondankbaarheid is één van onze grootste zonden. Als de ouders nog… Read more »

Besoeker

Kyk ook na die militêre samewerking tussen Namibië en Duitsland vanaf 1992. In 2013 het die toerusting, voertuie en rooikruis-kratte vol wapens by die veldhospitaal wat Duitsland sowat 27km buite Luiperdsvallei opgerig het, in alle erns begin aanland. Daar is nou al 5 militêre basisse, ‘n militêre hospitaal is gebou en ook die Walvisbaai hawe is oorgeneem. Dan beweeg Martin Kobler wat die onlangse operasie in die DRK behartig het, ook al sedert 2003 stilletjies op ons Metro treine deur die land. (Nog ‘n interessante feit: Die kleure van Duitsland se amptelike dokumentasie is wit vir beleid en prosedures, en… Read more »

Dirk van Vuuren

Dankie, Adriaan, vir die artikel oor die Vrystaat boere wat die ANC kader toegejuig het. Dit is die probleem met ons plaasboere. Hulle vertrou te veel op Egipte (ANC), hulle raadpleeg Egipte, i.p.v. om op hul knieë na Elohim te gaan vir raad en dit is die maklikste ding onder die son, naamlik naasteliefde, wat ditto is as volksliefde. Die boere is te lief vir hulle swartes. Ek het self ervaring daarvan en wil vertel wat my oorgekom het. Sowat 2 jaar gelede word ek Vrystaat toe geroep, met die doel om blankes te ontplooi op plase. Ons as Filadelfia… Read more »

Dirk van Vuuren

“Toets My daarin en Ek gee jou oorvloedige reën”. Maar weet u wat; die hele saak het in duie gestort, want in hierdie geval wou mevrou nie haar 4 meide in haar huis verloor nie. Die 20% ekstra was ook te erg. Die Vader waarborg jou seëninge, indien jy Sy kinders help en geen swarte sou gewaag het om so ’n plaas te vat nie. Ook kan die swart BEE jou nie vat nie, want mielies gaan almal na een silo toe en jy is nou besig met Boere Economic Empowerment. Maar nou boere, sal julle alles verloor, naamlik 100%,… Read more »

Dirk van Vuuren

Pieter van der Meer, net iets wat gister aan my gestuur was wat aansluit wat jy in Holland ervaar. “BESOEK MY NET … “ “BESOEK MY NET DAT EK KAN WEET JY GEE NOG OM… BEL MY NET DAT DIE DAG NIE SO LANK VIR MY VOEL NIE… JY BESEF NIE HOE DIE TRANE IN MY HART BRAND NIE…. JY BESEF NIE HOE DIE TRANE AL PAADJIES GELOOP HET IN MY OU VERRIMPELDE GEPLOOIDE GESIG NIE… – MY HART IS STUKKEND… WANT JY HET MY WEGGEGOOI!!! JY HET MY KLAAR BEGRAWE!” Ons was Saterdag met ‘n bediening by die ouetehuis.… Read more »

Patriot

Dirk van Vuuren , my broer dit is absoluut skokkend – weet jy en dis eintlik so maklik. Dit begin met ‘n klein bordjie kos wat jy oor die straat dra met ‘n bietjie kos vir ‘n ou mens wat sukkel – dit begin met om die ou karretjie van die tannie in die straat af reg te maak. Dit begin met gaan kuier vir ‘n onbekende Omie of ou Tannie in die ouetehuis en ‘n klein bordjie eetgoed. Ons gaan hier in Parys begin om met ons orkes vir die ou mense Saterdae middag te gaan speel en hulle… Read more »

JB

Wanneer ek familie van ons in Zimbabwe vertel van dit wat kom, sê hulle vir my ek moet ophou met politiek … Hulle maak toe soos boeke. Ek wonder wat gaan hulle sê wanneer ons hulle aanhuis moet inneem as ons almal daardie tyd nog lewe?

Jan

Aan Dirk, jy is so reg oor wat jy sê, ek het een seun van 18 jaar oud, hy begin nou met studies op universiteit, hy is my seun, maar arrogant, eie wys, self behep en sal my nie n minuut van die dag gee tensy daar iets is wat hy wil hê of waar ek kan instop nie. hy kan nie eers die woorde pa vir my sê nie, ek het n “hey” geword, van God wil hy niks weet nie en weier selfs om sy oe toe te maak wanneer daar met ete gebid word. ek sal hom… Read more »

Dirk Albers

Vriende, na aanleiding van die poste wat reeds geplaas is, lyk die prentjie vir die Boerevolk nie goed nie ! Ons moet net nooit vergeet, daar is n geestelike dimensie in al hierdie dinge ! Ons grootste probleem is ons absolute afhanklikheid van die subras-barbaar in een of ander vorm. Selfs die mense onder ons, wat tot die wonderlike vlak van self-werksaamheid gevorder het, is steeds in hierdie NSA selfmoord-web vasgevang. Neem nou maar net as een voorbeeld, die hospitaal waar jy gaan lê. Al is dit n wonderlike privaat instansie, ( Wat deur jode besit word ! ), is… Read more »

Jan

Dirk/Pieter , I needed to add this. Why do great nations or empires fall? It is a fact of history that all world-ruling empires have collapsed. There is a cause for every effect. The great historian Edward Gibbons wrote about the fall of the Roman Empire, the greatest of all the world-ruling empires. South Africa has fallen for the same reasons. In his masterpiece, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Gibbons identified five major causes that contributed to the fall of the Roman Empire: first, the breakdown of the family; second, increased taxation; third, an insatiable… Read more »

Jan

God says that’s the way it ought to be: that families need to stick together (Matthew 19:4-5). Husbands and wives must work to bind their marriages together. God said that in marriage you ought to cleave to one another and become one flesh. Jerome Carcopino wrote in Daily Life in Ancient Rome that by the beginning of the second century a.d., in general Roman fathers had “yielded to the impulse to become far too complaisant. Having given up the habit of controlling their children, they let the children govern them, and took pleasure in bleeding themselves white to gratify the… Read more »

Jan

“As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths” (verse 12). It’s a lesson of history: Our nation’s success or failure hinges on the strength or weakness of its families. What does the Bible say about the critical role of the father? “And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: For whom the Lord loveth… Read more »

Theo

Geen mens kan tot die Vader bid as hy nie deur Jesus bid nie want: Die Naam van ons Hemelse Vader is: Christus Jesus die Helder Morester, die Wortel en die Alfa en die Omega.Hy wat op die troon sit sê…” kyk Ek was dood en lewe” so sê die Eerste en die Laaste.

johann cronje

Theo,

Moenie weer van vooraf begin nie. Jy kom elke keer met dieselfde dwaling. Wanneer jy met die feite gekonfronteer word dan verdwyn jy tot ‘n volgende keer. Face facts man !! Yashua het sy dissipels geleer om Sy VAder te aanbid en nie vir Hom nei!!! – “Onse Vader wat in die Hemel woon, laat U NAAM geheilig word…. en DIE NAAM van Onse Vader is nie Jesus nie maar YAHWEH. Kry dit nou vir eenmaal reg asb!

Sheugnet

Johann. Theo verkondig dit waarin hy werklik glo. Jy verwag dat hy moet ophou om sy ware geloofs-oortuiging te verkondig. Wie gee jou die reg?

Johan v Rensburg

Hallo Johann en Theo, En hier is ons nou weer by ‘n teer puntjie wat ek nou al twee keer, eers met Adriaan en toe met Johann probeer opklaar het maar altwee keer het “captcha” nie my antwoord as “Kaapstad” aanvaar nie en weg was my skrywe en moontlike antwoorde daarmee saam. Nietemin, ek is Johann baklei nie want ek het meeste van sy skrywe ontsettend geniet en insiggewend gevind. Soveel so dat soek na sy bydraes. Tog, ek glo ook soos Theo gesê het dat Jesus gesê het jy moet slegs deur Hom bid tot die Vader. ek weet… Read more »

Johan v Rensburg

Johann en Theo
Ek sien nou dat ek ‘n paar tikfoute begaan het.
Jammer daarvoov,ek dink ek het te vinnig probeer tik.
Ek het nie ‘n “edit” funksie gesien nie.

Pieter v.d Meer

Hallo allemaal!!

De nieuwe website is nu op het web.

http://www.stop-rassenvermenging.nl/

Mocht iemand nog aanvullingen hebben of andere ideeën, dan hoor ik het graag.

Groet Pieter

Johan v Rensburg

Hierdie dokument het net weer bewys wat soveel keer uitgelig en dan die swartes kwaad gemaak het. En ai, hulle word tog so maklik kwaad. Hulle het geensins die wit ras se verstanelike vermoë nie, eb meeste van hulle weet en besef dit. Wat my ook hartseer maak is dat van ons jonge dames (?)so agter swartes aanhardloop en sodoende dan ook hul ouers uitverkoop in die proses deurdat hulle basies hul ouers dwing om uit liefde saam te speel.

SClark

Thank you again to Vaandel for all the wonderful articles published. One can never stop being amazed at the absolute accuracy of the Bible. To Jan, I thoroughly enjoyed your reply/response and am in agreement with your writings. May our Lord’s loving hand be over all the righteous in SA.

Jan

Nadat daar die afgelope tyd groot ongelukkigheid was oor die grondeis wat groot dele aan die oostekant van Pretoria ingesluit het, oa Derdepoort en The Willows, blyk dit nou dat dieselfde persoon nog eise ingestel het teen aangrensende gebiede. Mnr V Lekhuleni het die volgende plase ingesluit by sy eis: Franspoort 332 JR; Baviaanspoort 330 JR, Carlsruhe 336 JR, Hatherley 331 JR, Vlakfontein 329 JR, Scientia 627 JR, Mamelodi 608 JR, Pienaarspoort 338 JR, Pienaarspoort 339 JR, Nooitgedacht 333 JR, Zwartkoppies 364 JR, Koedoespoort 325 JR Hierdie eis sluit gebiede in wat nog as Landbou gesoneer is, maar ook gebiede… Read more »

Jan

TLU SA is reeds vanaf 1998 ten nouste betrokke by grondeise op landbougrond. Sedertdien het ons ook by herhaling gewys op die Grondwetlike bepaling dat alle grond, dus ook stedelike grond, in aanmerking kan kom vir die herstel van die sogenaamde onregte van die verlede. Trouens, die Grondwet stel dit uitdruklik dat die begrip ‘eiendom’ nie tot vaste eiendom beperk is nie,” sê mnr. Meintjes. Verlede jaar het die regering ‘n tweede vyf jaar tydperk aangekondig waarin eise vir grond ingedien kan word. Na verwagting sal sowat 379 000 eise ingedien word. “Sodra so ‘n eis ingedien word, word ‘n… Read more »

johan vw

Theo…ek stem 100% saam.Amen

Jan

Ek plaas hier n paar links van die Genocide wat in 1994 in Rwanda plaasgevind het, http://www.rwandanstories.org/genocide/whose_idea.html http://www.rwandanstories.org/genocide/roadblocks.html http://www.rwandanstories.org/genocide/this_new_job.html http://www.rwandanstories.org/genocide/strangeness_of_mind.html http://www.rwandanstories.org/genocide/personalities.html http://www.rwandanstories.org/genocide/how_did_it_start.html http://www.rwandanstories.org/genocide/foreigners_leaving.html dit gee n mens die insig in die sigge van die barbaar en wat ons voorland is in die nabye toekoms. Daar is net nie meer tyd oor om te twyfel nie, berei elkeen hom voor volgens sy/haar vermoe wat julle het, stoor voorrade op, en ek weet, van my kommentaar sal in sommige se dowe ore val, wel, dis jou kop wat jy gaan verloor, letterlik. Gaan kyk na Kosovo, Bosnia, Ukraine, Jucoslawia etc, selfde patron,… Read more »

Leonor Bosman

Ma wat het nou van Uhuru geword?

Jan

We look for miracles in NSA now when we are on our knees, well, here is one, One hundred and thirty-one hours and fifty minutes. That’s all it took for the tiny nation of Israel to devastate the armies of Egypt, Jordan and Syria between June 5 and June 10, 1967. In just six days, Israel changed the course of Middle East history and politics. At the end of one of the shortest wars in history, more than 10,000 Egyptians, 700 Jordanians and 400 Syrians had died; in addition, more than 20,000 from the three nations were wounded. Israel, on… Read more »

Jan

The fledgling nation of Israel was facing extinction. Egypt and Syria, upon signing a defense pact in November 1966, stepped up what had been their ongoing aggression toward Israel. Syria had been increasing its shelling of Israeli villages from the Golan Heights throughout 1965 and 1966, forcing Israelis into bomb shelters. Israel finally responded on April 7, 1966, with a retaliatory attack that destroyed six fighters in Syria’s air force. A vengeful Syria, falsely claiming that Israel was amassing forces on its borders, called on Egypt to honor their military pact. On May 15, Egyptian tanks and troops began rolling… Read more »

Jan

See the parallels with NSA today, the whites face complete annihilation as the Israelis have. The success of the pre-emptive strike by Israel , especially Operation Focus, gave Israel a tremendous advantage and momentum in the war. Ironically, the Egyptians also had their own plan for a pre-emptive strike, Operation Dawn, on the earlier date of May 30, but called it off 45 minutes before it was due to be launched. The Israelis learned of the plan through intercepted communications, and the Egyptian president aborted the mission against the advice of his staff. Defense Minister Amer told the president, “By… Read more »

Jan

“Everyone lost their heads,” said Dr. Abd al-Fattah al Tarki, a reserve officer of an Egyptian armored brigade. “The army on the roads was in a state of complete collapse. It was a massacre, a disaster. Israel never would have achieved a quarter of its victory if not for the confusion and chaos.” So great was Israel’s momentum that its offensive plans were slowed by retreating Egyptian vehicles that were blocking the road. The idf’s assault was so quick and successful that it stopped taking prisoners, except for officers, and encouraged the Arab soldiers to run to the Canal or,… Read more »

Jan

In a prophecy to occur shortly before Jesus return, God says, “For I will gather all nations against Jerusalem to battle … and half of the city shall go forth into captivity” (Zechariah 14:2). This prophecy could not be fulfilled unless Israel first controlled the entire city. God had to give the Jews the city for this end-time prophecy to unfold as God said it would. The same reasons that Siener said Nsa will go in first and come out first as well in our darkest hour, God tells us in Isaiah 48:9 that He intervenes in nations’ affairs not… Read more »

Jan

Lebanon-Israel conflict is a prime example. The better-armed and -trained IDF was unable to eliminate the threat of a few thousand terrorists in 34 days. This failure—what amounted to a defeat at the hands of a severely outgunned enemy—demonstrates the difference between a nation blessed by God and one cursed by God. Israel now faces the consequences of becoming a society totally faithless and unbelieving of its history. Not only does God give victory for His name’s sake, but Jeremiah 14:7 reveals that He also punishes for His name’s sake. Because of the Jews’ disobedience and faithlessness, God is no… Read more »

johann cronje

Sheugnet, Adriaan het jou op 18 Feb oor dieselfde onderwerp geantwoord en ek stem met hom volhartig saam. Dit is die ware feite waarin ons glo en so ook ‘n baie groot aantal Vaandels of jy dit nou wil glo of nie, miskien eendag sal die waarheid julle bereik. Dit is dus uiters onvanpas en moedswillig wanneer iemand opsetlik ‘n stelling plaas wat geen verband hou met die huidige besprekings op die blad nie. Dit is duidelik ‘n uitlokkend optrede om weer ‘n twispunt van die onderwerp te maak nadat dit al hoeveel kere bespreek is. Theo weet wat die… Read more »

Harige Langsnoet

Theo, Seughnet en JvW. Ons het ons verskille met die mense mense, maar ek glo die meerderheid van die wie ons hier op Vaandel vyhandig gesind is, se bedoeling is goed, maar dis n saak van gebrekkige en verwronge kennis. Ons sal binnekort saam met hulle in loopgrawe lê met ons versier op d selfde ware vyande. Daarna in die nuwe republiek sal d een nie meer d ander wil leer nie maar ek glo die wie die Seun as middelaar tussen God die Vader en die mens ontken, sal probleme hè oppad na die nuwe republiek. Lees gerus hierdie… Read more »

johann cronje

Harige Langsnoet,
Waar was jy al die tyd? Gewag vir ‘n geleentheid om weer jou stem dik te maak.
Kyk man gaan lees asb die volgende feite voordat jy ‘n gek van jouself maak !!!
As jy of enigeen kan, probeer om die feite te weerlê! Doen dit asb!!!
Daar is nêrens in die Bybel enige verwysing of bewyse van die 3 eenheid nie!! Wys dit vir ons!!!
http://www.auburn.edu/~allenkc/trinity.html
The Trinity — Fact or Fiction?
A New Creation Publication

Dirk Albers

Jan, die inligting oor die volksmoord in Rwanda was skokkend om die minste te sê ! Tog, vir ons wat die subras-barbaar ken, en sien vir wat hy/sy werklik is, is dit heel verstaanbaar. Maar die vraag ontstaan of blankes ook tot sulke optrede instaat is, en die antwoord is ongelukkig JA ! Ek het al tevore verwys na die onverklaarde burger-oorlog tussen die Boerevolk, en die Afrikaner. Ek glo mens kan dit terug trek tot by die Groot Trek, hoewel dit deur verskillende vorme, en eienskappe, oor die jare openbaar, en gemanifesteer is. Vandag sien ons die haat tussen… Read more »

JB

Pieter v.d. Meer Interessante een die; ‘chemtrails’ of is dit maar net ‘contrails’? Ek lees al vir jare van die moontlike vergiftiging van die mensdom d.m.v. die uitlaatgasse van straalaangedrewe vliegtuie. Ek sien nie meer of minder van die kondensaat-spore in ‘azanië’ se lugruim nie. Ek het dit wel meer in Europa opgemerk. Kruis en dwars oor die lugruim. Ek meen dat die sigbaarheid van die kondensaat bepaal word deur lug temperatuur wat saamgaan met vlieghoogte. In die algemeen dink ek dat die lugruim bo-oor Europa koeler is as hier oor Suidelike Afrika. Die kondensaatspore word seker ook elke dag… Read more »

Harige Langsnoet

Johan Cronje, dadelik bevooroordelend op die man af. Kom ek maak gou my stem feitlik met jou misvatting dik. Jy sit woorde in my mond alweer dus het jy nog nie van haar en streek verander nie. Hannes mag moontlik melding van n 3 eenigheid maak uit onkunde maar ek daag jou om my aan tehaal as aanbidder van n 3 eenheid. Aangesien jy Yahsua af maak as n blanke Ghandi of Budda vir Israel wil ek graag weet of jy Johan besny is? Ook of jy al die bloed en offer wette onder hou tot jou saligheid in God… Read more »

johann cronje

Pieter en JB, Die kondensaat-spore word wel bykans daagliks in die Suid-Afrikaanse lugruim opgemerk, maar wel baie duidelik in die kusstreke en dan ook net by Lugmagstralers wat ongekende hoogtes vlieg. Ek sien dit gereeld en jy kan dan die pad van die straler volg van Oos na Wes of Nood na Suid vir etlike kilometres. Die verskynsel kom nie normaalweg voor by gewone passasiersstralers nie. Die international stralerbrandstof spesifikasie van (IATA) is ongelooflik streng en alle brandstof moet voor toediening aan enige vliegtuig voldoen aan die hoogste standaard van toetsing en geskrewe sertifikaat van kwaliteit word dan uitgereik. Geen… Read more »