Die gety is besig om te draai!

Onthou u nog toe FW de Klerk sy lyf profeet gehou en met basuingeklank daar in die vroeë negentigs aangekondig het hoe hy Suid-Afrika ‘onomkeerbaar’ gaan verander; nou skrik hy skielik vir sy eie mismaaksel, want nou is die gety aan die verander, die wiel besig om te draai en sy onomkeerbare Judaskus word voor sy oë omgekeer. Daar is ‘n ‘opstanding’ besig om plaas te vind…

Peter Dutton

 

Tot onlangs toe het hy nog rustig in sy Plattekloofse kantoor gesit en die asembenemende uitsig op Tafelberg bewonder, baie tevrede met homself, tevrede met die chaotiese toestand in sy land en ook tevrede met sy gewese volk wat daagliks in hul bloed spartel. Inteendeel, hy is só tevrede en trots op hierdie nalatenskap, dat hy dit alles weer sal doen, as hy net die kans sou kry!

En hy was só beïndruk met sy ‘onomkeerbare nalatenskap’ dat hy vanuit sy weelderige kantoor met sy koeëlvaste glas, veiligheidshekke, tralievensters, deurgrendels en veiligheidswagte met reg kan verklaar: “SuidAfrika is met sy al sy vratte en foute en alles wat vandag skeefloop ’n veel beter plek as wat dit sou wees as ek nie my dramatiese stappe in Februarie 1990 aangekondig het nie…”

Maar hy het al vier jaar vantevore (1986) tot ‘bekering’ gekom en besef apartheid is onbybels. Watter ‘bybel’ hy geraadpleeg het, is nie seker nie, want in my Bybel staan daar nog steeds geskrywe jy mag jou nie met die heidene vermeng en hulle werke leer nie (Ps. 106:35). Ook sê my Bybel God is ‘n Pottebakker en hy het sy volk (Israel) uit die klei (stof) van die aarde gemaak (Gen. 2:7). Alle ander volke is van yster gesmee (Dan. 2:43).

Die mens het probeer om deur vleeslike gemeenskap die yster- en kleinasies te vermeng, maar dit het misluk omdat klei nie aan yster kan vaskleef nie…

In Suid-Afrika het pogings om yster en klei te meng in alle erns in 1983 begin met geheime ontmoetings tussen verloopte Afrikaners en verbanne leiers van die ANC-kommuniste. Binne die volgende sewe jaar het daar in totaal 167 sulke ontmoetings  in Europa en onafhanklike Afrikastate plaasgevind; en meer as 1 200 persone het hieraan deelgeneem.

Waarskynlik een van die bekendste ontmoetings was dié in Dakar, Senekal vanaf 9-12 Julie 1987 onder leiding van F. van Zyl Slabbert en Alex Boraine, albei van IDASA. Altesaam 47 hoëprofiel Suid-Afrikaners het daaraan deelgeneem. Ek noem slegs enkele name: die digter Breyten Breytenbach; Springbok-rugbyspeler Tommy Bedford; skrywer André P. Brink; prof. Ampie Coetzee, letterkundige en professor in Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand; joernalis, Max du Preez; aktrise Grete Fox en haar man, die filmmaker Manie van Rensburg; NGK predikant Beyers Naudé; die joernalis Chris Louw (het later selfmoord gepleeg); ds. Theuns Eloff (vandag voorsitter van die FW de Klerk-stigting) en die skrywer en professor in Politieke Wetenskap aan die Universiteit van Kaapstad, Hermann Giliomee.

Ander bekende Afrikaanssprekendes wat ook by ontmoetings met die ANC en kommuniste betrokke was, is Susan Booysens (professor en lid van die Democracy Works Foundation); Willie Breytenbach (oudprofessor in politieke wetenskap); Wynand Malan (gewese NP-LP) Lawrie Schlemmer (akademikus) en Sampie Terreblanche (politieke ekonoom).

Ons hoef net te kyk na die deelnemers om te besef dat die Almagtige hoegenaamd geen inspraak in hierdie samesprekings gehad het óf gevra is om ‘n inset te lewer nie.

Dit was ook die geval met De Klerk se abdikasie-toespraak van 2 Feb. 1990. In daardie hele toespraak word die Almagtige se Naam nie één keer genoem nie. De Klerk het baie goed sonder Sy hulp klaargekom. Man-alleen het hy wat FW is daardie roemryke dag sy ding gedoen.

Maar ons wil hom net graag daaraan herinner: man-alleen sal jy ook binnekort opgekommandeer word om jou saak voor die Hoogste Hof te verdedig; en dan sal daar geen Pik Botha, Roelf Meyer, Adriaan Vlok óf ‘n dominee Pieter Bingle wees om jou by te staan nie!

De Klerk mag sy volk vergeet het, maar hulle het hom nie vergeet nie. In ‘n ope brief aan hom skryf Andries Breytenbach van die HNP:

“Ons  herinner jou aan die gesprek wat verteenwoordigers van Afrikaans nasionale groepe op 25 Junie 1990 met jou gevoer het om jou tot jou sinne te probeer bring en die gevare van jou diaboliese beleid vir die Witman van Suid-Afrika, aan jou uit te wys. Tóé en keer op keer daarná, is jy gewaarsku oor die onreg wat geskep sal word deur die tirannie van magsmisbruik, korrupsie, ideologiese beheptheid en dergelike wanpraktyke. Ten spyte daarvan dat jy erken het dat geen handves of konstitusie magsmisbruik kan voorkom nie of kan waarborg dat ‘n swart regering die norme en waardes van beskawing sal kan beskerm nie, het jy nogtans voortgestorm op jou rampspoedige pad…”

Intussen het De Klerk se profesie van onomkeerbare versoening, reeds in die stof gebyt, want die gety is wêreldwyd besig om hier en oraloor teen hom en sy heksebrousel te draai. Eers was dit Poetin, daarna Trump, nou is dit Peter Dutton van Australiê wat besig is om daardie ‘onomkeerbare’ genadeloos ‘om te keer’. En asof die ander lande dit net wil bevestig, het daar pas die volgende berig in The New York Times verskyn: “Die Tsjeggiese president het Moslems immigrante-misdadigers genoem. Die hoof van die Poolse regerende party het gesê vlugtelinge is deurtrek met pessiektes. Die leier van Hongarye het migrante as ‘n gif beskryf … (en) Oostenryk se nuwe minister van regsverteenwoordiging het voorgestel dat immigrante in asielsentrums aangehou word … Die toevloei van asielsoekers in 2015 is nog nie eens verwerk nie: openbare administrasies wat aansoeke die evalueer, is toegegooi onder die werk en, ten spyte van verwagtinge, het die meeste vlugtelinge nog nie werk kon kry nie, wat ‘n ernstige uitdaging vir die welsynsstaat inhou. Byvoorbeeld, slegs 17% van die vlugtelinge in Duitsland het ‘n werk en die regering in Berlyn voorspel langtermynwerkloosheid, aangesien die meeste nie die nodige kwalifikasies of taalvaardighede het nie…”

Peter Dutton, die Australiese minister van binnelandse sake, het volgens The Sydney Morning aan News Corp gesê hy glo dat wit Suid-Afrikaanse boere ‘spesiale aandag’ en hulp van ‘n ‘beskaafde land’ soos Australië verdien.

“As jy kyk na die beeldmateriaal en die berigte lees, kry jy húlle weergawe van die gruwelike omstandighede waaronder hulle gebuk gaan,” het Dutton gesê.

“Ons het die vermoë om sommige van dié mense te help.” Dutton het sy departement opdrag gegee om die moontlikheid te ondersoek hoe Suid-Afrikaanse boere met spesiale visums in Australië ‘toegelaat’ kan word. Dit sluit onder meer visums vir vlugtelinge in.

“Met die inligting tot my beskikking,” sê Dutton, ” is daar mense wat hulp nodig het, en hulle het dit nodig van ‘n beskaafde land soos ons s’n.”

Waarskynlik was dit die woorde ‘beskaafde land’ wat Lindiwe Sisulu, Suid-Afrika se minister van intemasionale betrekkinge en samewerking, skuim om die mond daarop laat aandring het dat Anstralië die uitlatings deur Peter Dutton summier moet terugtrek.

“Die hoë kommissaris is ingelig dat die Suid-Afrikaanse regering aanstoot neem oor Dutton se uitlatings en ’n volle terugtrekking word verwag,” het Sisulu geëis. Maar ‘n Aussie laat hom egter nie so maklik afdreig deur ‘n dief nie, en tot dusver swyg hulle in al elf tale van Reënboogland!

Maar hier ter plaatse moet ons op RSG se Sondagaand-kommentaar van Kopdoek Croukramp hoor Peter Dutton se uitsprake gee hom ‘n kramp, en hy eis nou dat ons blanke boere om ‘n tafel met die ANC-rowers gaan sit, erken dat die boere hulle grond gesteel het en 70% daarvan verniet aan sy boeties moet teruggee! Dis natuurlik die einste alwyse dwaas wat ook gesê het “God en Jesus is breindood!” Maar in sy gebruiklike, sotlike voortvarendheid, het hy hom net weerspreek. Hy wou eintlik gesê het “Ek wat Piet Croukramp is, is breindood!”

Paul Murray, ‘n, aanbieder van Sky News Australia, het Dutton heelhartig gesteun en gevra dat Suid-Afrikaanse sport gestraf moet word weens die regering se hantering van grondhervorming en aanvalle op wit boere. Hy het later ook weer op Sky News daarop aangedring dat die Aussie regering sanksies moet instel teen Suid-Afrika, en enigeen wat van hom veskil noem hy n rassis.

In ‘n opvolgberig op Sky News vertel ‘n Australiese joernalis wat Suid-Afrika pas besoek het, dat die organisasie Black Land First boere wat hul plase wil verkoop, daarvan sal aankla dat hulle ‘gesteelde goedere’ verekoop!

Ons dertigduisend Suid Afrikaanse boere sal ‘n sterk, positiewe bydrae tot Australië se voedselbedwryf kan lewer, maar op sy beurt sal dit hier weer ‘n ongekende  hongersnood veroorsaak.

Paul Murray

En hoe het die wiel tog nie gedraai nie?

‘n Vriend in Australië het die volgende verklaring wat deur Australië se vorige eerste minister, Tony Abbott, uitgereik is, aan my gestuur:

“The South African president, Cyril Ramaphosa, was attempting to push a law to allow the state to steal land from farmers.

“My understanding is that the new president has encouraged the parliament to pass a law allowing the expropriation without compensation of white farmers,” he said.

“If the boot was on the other foot we would call it racism of the worst sort, and I think we should acknowledge this as a very, very serious issue of justice and fairness and freedom for people who are trying to do the right thing, feed their country.

“And I think Peter Dutton was absolutely right to say that under our humanitarian immigration program there ought to be a place for people who are being persecuted this way…”

Selfs Ann Coulter, die bekende Amerikaanse konserwatiewe sosiale politieke kommentator en skrywer, het pas ‘n tweet aan Trump oor die situasie in SA gestuur. En soos ons Trump ken, gaan hy dit nie daar laat nie.

Dekades lank, nee, eeue lank al het ‘n handjievol behoudendes soos ‘dor bene’ in die laagtes van die wêreld verstrooi gelê en ‘n hopelose, verbete en tevergeefse stryd gestry net om ‘gesien’ te word. Maar vir die ganse wêreld was dit asof hulle glad nie bestaan het nie. Tot op dié dag toe die Almagtige aan sy profeet Esegiël opdrag gee om oor daardie ‘dor bene’ te profeteer en Sy asem oor hulle te blaas.

En die gevolg?

“Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan — ’n ontsaglike groot leër!”

En nou, nou is dit weer die beurt van De Klerk en sy ‘meerderheid in hul verkeerde dinge’ (Eks. 23:2) om ‘n hopelose, verbete en tevergeefse stryd te stry net om gesien én gehoor te word. Die ganse Westerse wêreld het reeds alle landwette van die blanke beskawing oorboord gegooi en maak hule hul nou skuldig aan misdadigheid net om die misdade van swarttes en Moslems te vergoelik. So is die regte van alle Europese vroue hulle ontneem. Sou hulle deur Moslems aangeval en verkrag word, is hulleself en hul tradisionele blanke Westerse kleredrag die oorsaak daarvan.

Inteendeel, net om vandag blank te wees, is vir ander rasse ‘n aanstoot. Hier in Suid-Afrika is dit die ANC en EFF wat oorloop van haat as ‘n witvel net hul pad kruis. In die parlement, die korporatiewe media, van verhoë af en op die sosiale netwerke gons dit van al die metodes wat hulle beoog om van die blanke ontslae te raak. Hier is net enkele voorbeelde op die EFF se Facebook. Sky News het twee hiervan op die skerm vertoon:

Dis egter nie net in Suid-Afrika waar die blanke vertrap, verguis en dood gewens word nie.

Mintens 20 000 Britise meisies — baie so jonk as elf jaar — is reeds deur Asiatiese bendes verkrag; maar hierdie skokkende inligting word doelbewus deur die anti-wit gemeenskap verswyg en ontken.

In Amerika het die Universiteit van Minnesota onlangs ‘n professor uitgenooi om te praat oor hoe om ‘witheid af te takel’, aangesien ‘witheid’ ‘n ‘eksistensiële bedreiging’ vir die Verenigde State is. Die professor is die Jodin Lisa Anderson-Levy, ‘n antropoloog verbonde aan die Beloit Kollege.

‘n Ander liberale professor in die VSA het nou ook begin om lesings aan wit studente te gee oor hoe om met hul ‘aanstootlike witheid’ saam te leef. “Julle moet veral nie daarmee te koop loop nie,” het hy gewaarsku, “want dit is rassisties.”

En toe ‘n groepie wit studente by een van die lesings opdaag met ‘n plakkaat “It’s Okey to be White”, het dit ‘n ongekende woede-uitbarsting onder medeblanke studente en lektore veroorsaak; soveel so dat van die blanke meisiestudente histeries aan die huil gegaan het. Dit was vir hulle die ergste belediging denkbaar!

Is die wêreld besig om stapelgek te word…?

‘n Vraag wat mens seker kan vra, is hoekom word net die blanke ras met so ‘n wrewel gehaat en verag. Wat en waar het ons dan gesondig om dit te verdien?

Lê die antwoord nie miskien in sy gene en karakter opgesluit nie? ‘n Gene en karakter wat net eie is aan die volk wat God vir Homself uitverkies het. ‘n Volk waarvan ook sy Seun ‘n afstammeling is: Mat 1:1 “Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham.” As ‘seun’ van Dawid moes Hy ook Dawid se voorkoms geërf het: 1 Sam. 16:12 “Daarop het hy gestuur en hom (Dawid) laat kom; en hy (Dawid) was rooierig (bloesend van gelaat) met mooi oë en ‘n mooi voorkoms.”

Ons lees ook van Dawid se ander seun, Salomo wie se beminde dieselfde voorkoms as Dawid gehad het: Hooglied 5:10 “My beminde is skitterend wit en rooi (bloesend), uitnemender (mooier) as tien duisend.”  In Esegiël 36:32 word Israel hard aangespreek oor sy sondes: “Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel.” Die volk wat God vir Hom uitverkies het, kon dus bloos en dis ‘n kenmerk wat jy net by  die blanke ras kry.

Met die Messias se Tweede Koms, word Hy so beskryf: Openb. 1:14 “Sy hoof (aangesig) en hare was wit soos wit wol, soos sneeu…” Daar sal nie ‘n spatsel swart aan Hom wees nie.

Die Messias het reeds 2 000 jaar gelede vooruit voorspel dat die wêreld ons gaan haat: Luk 21:17 “En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.”

Slegs die blanke ras word deur al die ander rasse gehaat.

Julle is my skape…

Anders as De Klerk en die wêreld daarbuite, het die Almagtige nie sy skape vergeet nie:

Esegiël 34:31 “En julle is my skape, die skape van my weide; julle is mense (Adamiete).” (Geen ander nasie word in die Bybel as ‘mense’ beskryf nie).

“Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek Yahweh: Júlle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, Ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek Yahweh.

“En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.

“En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie (m.a.w. verlore raak nie — sy Seun het mos gekom om sy ‘verlore skape’ te soek), spreek Yahweh.” (Jeremia 22:1-4).

Een van Siener se gesigte bevestig dalk vir ons Jeremia se profesie. Nadat swart menigtes die EU (Europese Unie) binnegeval en die 3de Wêreldoorlog uitgebreek het, sal dit weer wees soos in die tyd van die Franse Hugenote toe koning Lodewyk, op aanbeveling van Jesuïete priesters, in Oktober 1685 die Edik van Nantes herroep het en blanke Christene wreedaardig vermoor is. Honderde van hulle het alles net so agtergelaat en na Suid-Afrika gevlug om hier ’n veilige heenkome te soek.

Maar dié keer, het Siener gesê, sal hulle in hul duisendtalle na SA stroom, want hy sien hulle tente staan van die Kaap af tot in die Kalahari en Suidwes-Afrika (Namibië). Die tente sal ook staan van Durban af tot in Mosambiek (Maputo). Dit sou tydelike verblyf aan die Christene van oor die hele wêreld bied; want wanneer Europa se Sint Bartholomeusnag aanbreek, sal Suid-Afrika nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.

Elke tentbewoner sal dan onder God se beskerming wees —net soos Israel destyds in die Sinai-woestyn (in Siener se visioene is ‘n tent die simbool van ‘Gods beskermende hand’).

Eers dan sal Ps. 23:6 vir ons as God se volk ‘n werklikheid word: “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van Jahweh bly in lengte van dae.”

In die laat-negentigerjare het iemand in die gemeente van wyle ds. Frans Pelser van Kemptonpark verse 5 en 6 van Dawid se Psalm getoonset, waarna dit dikwels tydens eredienste gesing is. Hierby aangeheg is ‘n opname van die melodie. Dis kosbare woorde wat mens aan jou hart moet druk…

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470