BLOG

“Sending, ek het daarvoor geboet!” – verklaar dominee

Deon du Toit het onlangs op hierdie Blog skerp uitgevaar teen blankes wat die swarte in Afrika sien vir wat hy werklik is — ’n gewetenlose, stompsinnige, rou barbabaar, in wie se taal die woord “liefde” nie voorkom nie, en wat in die Bybel beskryf word as ’n “volk wat geen voordeel bring nie” (Jes.30:6). Mnr. Du Toit is trots daarop om vir God ’n ambassadeur onder hulle te wees en het glo ook al baie van hulle “tot bekering” gebring. (Terloops, hy maak nie melding van “blanke bekeerlinge” nie. Ons kan dus aflei dat hy (net soos sy verdwaalde kerkleiers) slegs die Afrika-barbaar se “heil” op die hart dra).

Ek sou graag by hom wou weet hoe goed ken hy sy “geen voordeel-bekeerlinge”? Hoe sterk sal hulle staan wanneer onheil, rampspoed, massa-opsweping en chaos in die land uitbreek? Sal hulle hom dan nog in hul midde verwelkom, sy God toejuig omdat Hy hulle siele “gered” het?

Ek glo nie, want kyk ons na wat met ander Afrika-sendelinge in sulke tye gebeur, lyk die prentjie eerder so: die witman se God is dadelik vergete, sy Naam word ’n vloekwoord, sy Woord beland in die miskoekvuur, sy blanke volgelinge se huise, besittings, ja, alles wat aan ’n wit vel herinner, moet vernietig word, en ten einde laaste word hyself agternagesit en met AK-47, knopkierie of panga afgemaai.

Dis wat oral in Afrika gebeur het toe die kreet van Uhuru die sluimerende barbaar in die middel-sestigs van die vorige eeu wakker geskud het. Van die aaklige tonele wat hulle daar afgespeel het, word in Blaas die basuin (2008) beskryf.

Kort na die verskyning van Wee die land van vlerkgegons in Oktober 1993, ontvang ek ’n brief van ds. T.J. Skeen van Benoni waarin hy belydenis doen omdat, soos hy dit stel: “ek 26 jaar van my lewe vermors het met sendingwerk onder swartes in die ou Rhodesië.” Hy gaan dan voort:
“Dis vir my baie interessant wat u skryf van dr. Albert Schweitzer (wat blankes waarsku om nie met swartes te verbroeder nie, “…want hulle sal jou insluk en vernietig” — Schweitzer was 45 jaar lank ‘n sendeling). Ek het onder hulle gebly, met hulle gemeng, hulle my broers en susters genoem, hulle met die hand gegroet, saam met my vrou by hulle tuisgegaan, daar geëet en geslaap en ’n splinternuwe kar agter hulle opgery. My hooftolk was eerwaarde Sitole — later die stigter van die terroriste beweging UANC…

“Maar die dag toe die terroriste uit Mosambiek die land binnegestroom het met Kommunistiese wapens, het hulle (my bekeerlinge) die wapens met oop arms ontvang, die Bybels (wat ek help vertaal en aan hulle uitgedeel het) voor my op my werf verbrand, terwyl hulle om die vuur gedans het. Baie mense en ons beste vriende is vermoor en ons moes uit die kafferreservate vlug. Al ons sedingwerk is in puin gelê. Die Here het aan ons die kaffer gewys en ek sien hulle soos beskryf in Mat. 13 by wie die Woord op rotsagtige plekke val … hy neem dit met blydskap aan, (maar) as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik…

“Toe eerwaarde Sitole se terroriste een nag uit Umtali 150 mortiere afgevuur het, het my dogter en haar man onder die vuur na ons huis toe gejaag. Sy was erg onder skok en het die volgende dag begin bloei. Sowat 5 maaande later is sy onder operasie dood. Dit is wat ek ter gedagtenis het vir werk wat nie die wil van God was nie. Ons jonste seun se rug is in ’n landmynontploffing beseer en hy kan skaars loop. My hart bloei oor die onheil wat my werk op ons en ons kinders gebring het…” Aldus dominee Skeen.

Vele ander Afrika-kenners het oor die eeue heen ook tevergeefs gewaarsku teen verbroedering met die swart barbaar.

So bv. het die bekende Amerikaanse historikus, Thomas Dixon, jr., in 1905 in ’n verstommende toespraak die volgende oor hulle gesê:
“Sedert die begin van die geskiedenis besit die Neger al die vasteland van Afrika — Afrika, wat met al sy rykdomme die drome van digters oortref, en waar akkers vol diamante onder sy kaal swart voete kraak.

“Tog het hy nooit een opgetel uit die stof, voordat die witman nie eers vir hom die glinsterende lig daarvan gewys het nie. Sy land het krioel van kragtige tembare diere, tog het hy nooit gedroom van ’n tuig, kar of slee nie.

“Om sy honger te stil, was hy genoodsaak om te jag, en het nooit ’n byl, spies of pylpunt verbeter bo die behoefte van sy honger maag nie. “Hy het geleef soos `n os, selfvoldaan om ’n uur lank te wei en sy pens te vul.

“In ’n land vol klip en hout, het hy nooit ’n lengte hout gesaag, ’n blok gegraveer of ’n huis gebou, behalwe van gebreekte stokke en modder nie.

“Met eindelose oseaanstrande en myle van binnelandse seë, het hy vierduisend jaar lank gekyk na die golwe, gedryf deur die wind, geluister na die gedonder van die branders op die strand en die gehuil van die storm bokant sy kop; gestaar na die dowwe blou horison wat hom geroep het na wêrelde wat daar anderkant lê, en tog het hy nooit van ’n boot of seil gedroom nie.

“Hy het gelewe soos sy vaders gelewe het — sy kos gesteel, gewerk om sy vrou te koop, sy kinders verkoop, sy broer geeët, na hartelus gedrink, gesing. gedans, gemoor, mes gesteek — en hom soos ’n aap vermaak!

“En hierdie kreatuur, halfkind, halfdier, half-aap, speelbal van impulsiewiteit, grille en verwaandheid, ingenome met ’n gebabbel, vermaak deur beuselagtighede, ’n wese wat, as hy aan homself oorgelaat word, ronddool in die nag om te roof, steel, in te breek, en bedags te slaap — wie se redevoering geen woord van liefde ken nie; as sy woede eers opgewek is, is hy soos ’n waansinnige tier—

“En hulle het hierdie “onding” gebring om te heers oor die wit mense van Suid-Amerika, en elders in die wêreld…

“GENADIGE GOD – dit gaan die menslike verstand te bowe!!”

Ten slotte kan Deon du Toit gerus na die video hieronder kyk en hoor wat ’n Amrikaanse neger oor die sy mede-“ongediertes” uit Afrika te sê het! Ons hoor graag weer van hom:

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.