BLOG

Die duifvolk en die kraainasie

In 2004 het ‘n Amerikaanse Neger Ulysses Strong, een van die mees opspraakwekkende, onthullendste, maar ook eerlikste boeke geskryf wat seker nog gepubliseer is. Die gevolg hiervan was dat hy deur sy eie mense as vyand gebrandmerk is; selfs die owerheid het hom dit nie verskoon nie en hy is daarvoor toegesluit. In die gevangenis was daar verskeie pogings deur mede-Negers om hom dood te maak.

Hy het die oorspronklike manuskrip via ‘n vriend aan ons gestuur, waarna ons dit in Afrikaans vertaal en onder die titel Die voortreflike ras gepubliseer het.

In ‘n meegaande brief het hy o.a. die volgende gesê:

“Ek is nie gebore om die wêreld te red nie. Ek is gebore om ‘n KULTUUR te red. Indien daardie EEN kultuur moet taan, sal sy helder lig nie langer op aarde skyn nie, en daarna sal die wêreld en sy mense in ewige duisternis verkeer.”

Maar volgens hom bestaan daar ook ‘n ander kultuur wat al vir miljoene jare op hierdie planeet gemeenskappe gevorm het, en tog is daar by hulle slegs die skraalste spore van kennis voordat hulle opgehou het om verder te ontwikkel.

Die voortreflike ras handel oor hiérdie twee kulture.

Ons ken hulle ook as goed en kwaad.

Net dit. Daar is niks tussenin nie, niks wat halfgoed of halfkwaad kan wees nie.

Hulle verskil van mekaar soos klei en yster – soos dag en nag – soos ‘n wit duif en ‘n swart kraai.

Toe die kraai wat Noag vrygelaat het, nie terugkom nie, het hy ‘n duif laat gaan om te sien of die waters oor die aarde al verminder het. Maar die duif kon ook geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en hy het na Noag en die ark toe teruggekeer, want dis in sy aard altyd terug te kom huis toe.

Die duif se roep is ‘n aangename koer geluid; hy eet hoofsaaklik graankosse en is ook lief vir broodkrummels en pap.

Die duif is n toonbeeld van reinheid; is glad nie aggressief nie, maar eerder passief en is dan ook ‘n simbool van vrede. Duiwe sal ook nooit ander voëls aanval nie.

Daar is geen kwaad in hulle nie, geen vyandigheid of bitterheid nie en is van nature passief. Salomo beskryf sy beminde se oë as duiwe – dit spreek van sagtheid, liefde en vrede. Die duif word ook as simbool gebruik waar daar beskryf word hoe die Gees van God op die Messias neergedaal het.

‘n Kenmerk van die duif is dat die mannetjie getrou bly aan sy wyfie. So sal hy bv. bedags op die eiers sit, want dan is dit veilig vir die wyfie om die nes te verlaat. Sy broei weer snags op die eiers en hy pas haar op. Wanneer die kleintjies uitgebroei het, sal die mannetjie en wyfie hulle voer. Dis soos God die gesin beplan het, getrou aan een lewensmaat en albei deel in die verantwoordelikheid vir die grootmaak van die kinders.

Die duif was in die ou Testamentiese tyd die offerande van die armes genoem. As die gesin nie ‘n skaap kon offer nie, dan het hulle duiwe geoffer. Waarom juis ‘n duif en nie ook ‘n ander tipe voël nie? Heel waarskynlik omdat die duif geen galblaas het nie, en daarom geskik is as ‘n offergawe. En as ons dan as ‘duif-offergawes’ na die Vader wil kom, moet daar ook geen bitterheid (gal) in ons wees nie.

Soos reeds hierbo genoem is, het Noag se duif weer huis toe gekom. En hierdie besonderse eienskap van die duif om na sy woonplek terug te keer, is die rede waarom duiweliefhebbers hulle in wedvlugte gebruik, want dit maak nie saak hoe ver jy jou duiwe wegneem nie, as daardie mandjies oopgemaak word, dan het die duif net een doel voor oë, en dit is om direk terug huis toe te gaan, want hy weet sy meester wag hom daar in met skoon water en kos.

Net so moet ons as gelowiges in die lewe ook net één doel voor oë hê en dit is om die wedvlug te voltooi, om weer Tuis by ons Meester se voete te gaan sit, want dan versadig Hy ons met die brood van die lewe en lewende water sodat ons nooit weer honger of dors sal word nie.

Die duifvolk

In die duif is daar sekere kenmerke wat verbasend ooreenstem met die geaardheid van die volk wat die Almagtige hier oorkant die riviere van Kus kom plant het. Toe Lodewyk XIV in 1685 die Edik van Nantes opgehef het en Protestantisme onwettig verklaar het, het baie Protestante Frankryk verlaat eerder as om in verset te kom en weerstand te bied. Sommige het hier na Kaap de Goede Hoop gevlug. Maar dit was nie lank nie of hulle word weer vervolg – dié keer deur die Engelse. En weereens besluit hulle om andermaal liewer die vreemde in te vaar eerder as om die wapen op te neem.

Want net soos die duif is die Boervolk vredeliewend van aard. Sy het nog nooit ander volke aangeval om hulle grongebied en rykdomme vir haarself toe te eien nie. Sy wou nog altyd net goed doen, die hand uitsteek om die beste wat sy het, uit te deel. In die verlede is sy al herhaaldelik aangeval, en elke keer het sy haarself maar net verdedig. Vandag word sy op onbeskryflike maniere vervolg, sy is reeds van alles berowe, geplunder, kaalgestroop en word selfs doodgemaak.

Tog verduur sy dit met ‘n heroïese geduld en lankmoedigheid wat geen grense ken nie. Sy draai net haar gesig weg, kyk ander pad, sug in stilte, of huil alleen in haar kamer.

Daar is niks wat sy kan sê wat meer haar eie is nie. Sy het niks meer om te verloor nie; haar identiteit is van haar weggeneem, haar geskiedenis, haar kultuur, haar taal, haar menswees, haar land, ja, selfs haar eie kerk het haar van haar godsdiens vervreem en verkondig vandag ‘n ‘ander evangelie’.

Die dag toe sy gebore is, is haar naelstring nie afgesny nie; sy is nie met water gewas of gereinig nie. Niemand het met haar medelye gehad nie. Sy is nie getroos of geklee nie. Sy is op die oop vlakte weggegooi, niemand het na haar omgesien nie, niemand het haar versorg of met olie gesalf nie.

Maar toe het Hy by haar verbygegaan, haar sien spartel in haar bloed. En Hy het vir haar in haar bloed gesê: “Leef! Jy is Myne!” En sy het geleef, gegroei, groot geword en die hoogste bloei bereik. Toe het Hy sy vleuels oor haar uitgesprei en haar naaktheid toegedek. Ja, Hy het vir haar gesweer en met haar daar by die Ngomerivier  ‘n verbond aangegaan…

En op ‘n dag het sy Hom hoor sê: “Genoeg is genoeg!”

En sy swaard was in sy hand en Hy het die berge geklowe, die heuwels gelyk gemaak, die sterre se glans gesnuit, die maan in bloed verander – en dit was nag. Toe het haar vyand agter ‘n newel verdwyn.

En sy was weer vry en verlos soos daar in die Tuin, en bokant haar Tabernmakel het die Vierkleur in die aandwindjie gewapper.

Die kraainasie

Anders as die duif is die kraai nie huisgebonde nie. Ons sien dit in Gen. 8:7 nadat Noag die kraai uitgestuur het om vas te stel of die waters al gesak het. Die kraai het nie teruggekom nie, maar gedurig heen en weer gevlieg totdat die waters weggedroog het van die aarde af.

Die kraai het ‘n kenmerkende skor, harde skree. Hulle is aasvreters en word dikwels by karkasse opgemerk, en in oorlogstyd op die slagvelde waar die dooie liggame lê. In Jesaja lees ons van ‘n gebied wat met die banvloek getref is en verlate, in chaos en totaal verwoes agtergelaat is. Omdat dit in sy aard is om in sulke plekke te gaan aas, het die kraai hom daar gaan tuismaak. Maar maak jy hom mak en neem hom in jou huis, is die kraai geneig om ‘blink goed’, soos lepels, vurke, ens. te ‘steel’ en weg te dra.

Ulysses Strong se prontuit die kraai se leefwyse is ‘n weerspieëling van die Neger se bestaan. Net soos die kraai is hy ‘n luidrugtige wese; sy blyplek ook ‘n vuil, stinkende hool, bekend as ghetto’s. As hy honger het, eet hy enige iets, tot huisvullis in asblikke. Laat die blankes hom toe om tussen hulle bly, breek hy in hulle huise en roof al die ‘blink goed’.

“Om hierdie rede is die ‘Jim Crow-wette’ in die 1800’s ingestel,” sê Strong. “Blanke Amerikaners wou nie integrasie van die twee rasse hê nie. Amerika se blanke wetmakers het derhalwe ‘n stel wette, bekend as ‘Jim Crow’ gepasseer. Die naam self was rassisties. Die woord ‘crow’ as verwysing na die Negers, was ‘n bekende metafoor. Swartes is kraaie genoem oor hulle blink swart velle wat soos die blink blouswart vere van hierdie voëls gelyk het en ook hulle kraai-gewoontes. Blankes het geglo dat, indien hulle die kans gegun sou word, Negers, vanweë hulle laer intelligensie, die blankes se voortreflikheid sou steel en die totale vernietiging van blanke Amerika sou veroorsaak.”

Vanaf die 1920’s tot 1960’s het die Jim Crow-wette ‘n aparte, maar gelyke behuisingstelsel in Amerika se blanke openbare en private sektore gehad. Blanke hotelle, nagklubs en restaurante was slegs vir blankes, terwyl blanke sakehuise wat swart kliënte bedien het, aparte akkommodasie slegs vir swartes gehad het.

Swartes was nie toegelaat om in die blanke plekke te sit nie en blankes was nie toegelaat om saam met swartes in die openbaar te sit nie.  Wat geskiedskrywers nalaat om oor die aparte maar gelyke fasiliteite te sê, is dat as die stadsraad ‘n ontspanningsentrum in die blanke gebied van die stad oprig, hulle ook in die swart gebied dieselfde fasiliteit opgerig het.

Blankes was eienaars van hulle eie hotelle, restaurante, nagklubs, teaters en kruidenierswinkels.  Swart mense het ook dieselfde fasiliteite soos restaurante, nagklubs en teaters, gehad, asook “Mom & Pop” se kruidenierswinkel. Maar swartmense het nie hotelle gebou nie, en omdat hotelle private eiendom was, en nie ‘n openbare diens nie, was daar nie swart hotelle nie.  Swartes het kwaad geword omdat blankes hulle nie in hulle hotelle wou toelaat nie. Al wat ons (swartes) moes doen, was om ons eie hotelle te bou, maar ons het nie oor daardie kennis beskik om dit te doen nie. Alhoewel ons swartes vandag ons eie klein sake het, sluit dit nogtans nie hotelle in nie.

Nadat die stof van die rasseopstande tydens die 60’ en 70’s gaan lê het, het die Negers nie net die blankes se besighede vernietig nie, maar ook swart besighede, en het hulle dus die blanke besighede gedwing om pad te gee. Die blankes het nie teruggekeer om hulle besighede weer te herbou nie, uit vrees dat dié ook weer afgebrand sou word. Hulle het reeds ondervinding daarvan gehad…

Dit is die historiese rede waarom daar vandag so baie verlate geboue in swart gemeenskappe van die VSA is.  Eens op ‘n tyd was al hierdie leë, rotbesmette ruïnes florerende sakehuise!

In die dae van “Jim Crow”, voor integrasie, het sogenaamde opvoedkundige spesialiste beweer dat swart studente benadeel word “as gevolg van onvoldoende befondsing en verouderde boeke” by swart skole in vergelyking met blanke skole wat beter deur die staat en plaaslike regering befonds word. Om dus hierdie probleem te oorkom, moes integrasie die oplossing wees, en tog bestaan die opvoedkundige gaping nog steeds. Die toetsgaping tussen wit en swart studente het nie verander nie. Inderdaad, die gaping het ten gunste van die blanke studente vergroot.

Die feit is dat daar deesdae meer jong swartmans in die gevangenis sit as wat in kolleges gradueer.

Regstellende aksie wette is in 1990 by blanke kolleges ingestel. Die VSA regering het kollege toelatingseksamens ten gunste van swart studente hersien, terwyl blankes wat meer punte in die toelatingseksamen gekry het, toegang geweier is.

Die swartman se mislukkings het daartoe gelei dat die swart gesinstruktuur uitmekaar geval het.  Toe die swartman onder die blanke se sorg verwyder is, het swart vrouens gou uitgevind dat die blankes se welsynstelsel baie beter as die swartman se inkomste is. Die man sal sy geld eerder op blink karre en mooi klere uitgee en met ander vrouens flankeer as om sy inkomste te gebruik om die huur te betaal en vir sy gesin te sorg.

Behuising, gesondheidsorg, kos en ‘n maandelikse welsynstoelae het ‘n meer betroubare leefwyse vir miljoene swart Amerikaanse vroue met afhanklike kinders verseker. Hulle enigste bron van inkomste het uitsluitlik van blanke Amerika af gekom. Dit het ook veroorsaak dat swart vrouens lui geraak het en nie werk gesoek het nie. Haar welsynstoelae het nie net haar eie gesin gevoed nie, maar ook haar vriendinne.

Sy het die mans slegs nodig gehad om haar te help om kinders te verwek, want die welsynskantoor betaal haar op grond van die aantal kinders wat sy het. Hoe meer kinders, hoe groter was haar staatstoelae!

Haar hebsug, vererger deur haar onkunde, het miljoene swart vaderlose kinders tot gevolg gehad. Stel jou voor – jy, as swartman ontmoet ‘n swartvrou van skaars twintig jaar oud en reeds ma van vyf of ses kinders, elkeen deur ‘n ander man gewek. Hierdie vaderlose kinders groei in hulle enkel-gesin tuistes op en soek aandag by enige swartman. En niemand beantwoord daardie behoefte aan vaderlike liefde nie en hulle word groot en kyk na alle swartmans met teleurstelling en veragting.

In enige land ter wêreld waar inboorlinge versorging benodig, kom blankes tot hulle redding, terwyl swartes eenvoudig weier om te help.

Blankes het swartes geleer lees en skryf. Ons het later ook onderwysers, dokters, prokureurs, boere, bouers, ens. geword as gevolg van die blanke ras. En tog kla ons steeds oor ons tekortkominge en blameer die blanke ras, wat ons soveel geleer het, daarvoor!

Ons houding is dat die blankes vir die swart ras se tekortkominge verantwoordelik is! Ons glo dan dat alles wat die blankes verrig en gebou en ontwikkel het, van die voortreflike swartman gesteel is! Ons hou aan om hierdie stories vir onsself te vertel, maar die waarheid is dat elke keer wat ons swartes ‘n poging aanwend om onsself sonder hulp van die blankes te organiseer, bereik ons absoluut niks!

Voor my vyftiende verjaarsdag het ek besef dat dit ek teen my broers is, my broers teen my, my ouers teen mekaar, my familie teen mekaar en vriende teen mekaar. En ek het alleen teenoor die witman se wette, reëls en regulasies gestaan. Dit is die swartman se ware bestaan.

Ons haat en jaloesie teenoor die blankes het ons blind gemaak om ons werklike vyande raak te sien – ONS SELF! Ons swart Amerikaners kan nie saamwerk nie, en ons wil nie bymekaar woon nie. Ons wil saam met die blankes leef. Dus, op die ou end vrees ons nie die blankes die meeste nie – ons vrees onsself. Dit is die groot rede waarom ons nog deur die eeue geen vordering gemaak het nie. Daar word nie gevra waarom ons nie gevorder het nie, of wanneer ons dit gaan doen nie, maar liewer, wanneer gaan ons dit aan onsself erken? Slegs wanneer ons swartmense teenoor onsself erken dat die blankes beter as ons is, sal ons begin vooruitgaan en ons identiteitsprobleme oplos.

Ons is afstammeling van Afrikastamme en ons ag onsself as iets meer, maar ons ware natuur oorheers ons nog steeds. Ons stry teen ons eie natuur. Ons wil meer wees, maar dit is ‘n onmoontlike taak vir die swartman om die witman se gelyke te word.

Ons lees in Genesis 1:26 dat die blankes (Adamiete) oor die visse van die see, voëls van die hemel en elke skepsel en kreatuur wat die aarde bewoon, sal heers.

Adam kon dus net blank gewees het, want die swartman kan nie eers oor homself heers nie. Die opdrag om te heers het God dus nie aan hom gegee nie.

Ek besef dat sommige blankes nie wil hê dat hierdie inligting openbaar word nie. Sommige blankes ontken dit; ander is verleë hieroor, en tot vandag toe is daar blankes wat nie hulle voortreflikheid besef nie. Julle blankes is lewenslank belieg en bedrieg deur vertel te word dat ons almal gelyk is. Maar waarom sal julle my glo? Per slot van rekening, julle kerkleraars, julle onderwysers en politici vertel ons gedurig dat ons almal dieselfde is.

laat my toe om met die dogter van een van julle blanke politici te trou.  Glo julle werklik dat ek, ‘n swartman, met ope arms in hulle familiekring verwelkom sal word?  Nee – ek glo nie. En die arme misleide meisie sal nie net deur haar familie onteien word nie, maar ook verbied word om ooit weer haar gesig vir hulle te wys. En wanneer ‘n blanke vrou aan ‘n swarte se kind geboorte gee, sal geen blanke man haar ooit weer wil hê nie.

Pragtige meisietjie, as jy eers “swart” geword het, is daar geen terugkeer huis toe nie. En armoede sal knaend jou voorland wees. Vra jouself af of jy regtig van ‘n swarte se babas ‘n ma wil wees? Ek sien mos wat met blanke meisies gebeur wat oor die kleurskeidslyn trap en wat nou in armoede leef. Swartmense poog om van die swart lewe te ontsnap, terwyl sommige van julle oningeligte blanke vrouens hulle godgegewe blanke status prysgee waar armoede jou en jou kinders tussen primitiewe Negers hulle inwag.

Waarom raak swartmense oproerig?

En mense verstaan ook nie waarom swartes oproerig raak en alles buit, en aan die brand steek wanneer hulle oor een of ander sogenaamde blanke “rassistiese” optrede kwaad word nie. Laat ek verduidelik hoe swartes dink – hulle het nie geboue opgerig nie – huise, blokke woonstelle of besigheidspersele. Hulle het nie die bloudrukke geteken nie, en het hulle ook nie die water- en rioolstelsels, elektrisiteit, telefoon lyne, paaie en sypaaie gebou of opgerig nie. Ons swartes het tydens die integrasiebeweging maar net in ‘n blanke gebied ingetrek, en waar ons ingetrek het, het blankes padgegee omdat hulle gevrees het dat die swartes alles gaan vernietig. Hulle vrese was nie ongegrond nie, want kyk wat het ons in hierdie voorheen blanke gebiede gedoen…

Die harde feite is – ONS HET ALLES VERNIETIG!!!

Die punt wat ek wil maak, is dat ons nie die lang ure, dae, weke en maande gesweet het om ‘n ten volle funksionele stad te bou nie. Dus is dit maklik vir swartes om alles wat nie deur ons gebou en opgerig is nie, te vernietig.

Ek het al verskeie van my eie swartmense gevra waarom word hele gebiede vernietig elke keer wanneer ons vir die witman kwaad word.

Die antwoord is altyd dieselfde: “Strong, dis in elk geval nie ons s’n nie. Dit behoort aan die Witman – nie aan ons nie!”

Dis waarom ons dit doen!

Homo Sapiens

Wanneer mense sê dat swartes in die sportwêreld uitblink, raak die swartes nie ontsteld nie, maar noudat ek sê dat die blanke ras is die voortreflike ras van die wêreld, staan ons voor ‘n probleem.

‘n Rassistiese swartman wat sy eie ras haat, het so pas gepraat!

Swartes sal nooit erken dat blankes die voortreflike ras is nie, en dat alle ander rasse nie hulle gelyke is wanneer hulle met hierdie stelling gekonfronteer word nie. Maar indirek, etget, sodra die blanke heersers iets doen waarvan ons swartes nie hou nie, sal dieselfde swartes vra: en wie het hulle as God oor ons aangestel?

Swartes van die Islamgeloof hou al jare lank rassistiese optogte en het talle boeke oor blankes geskryf. Byvoorbeeld, volgens hulle stam die blankes van die swart ras af. ‘n Albino-gorilla, “Snowflake,” is met platina-blonde hare, blanke vel en blou oë gebore.

Maar indien iemand sou sê dat die swart ras van gorillas afstam, sou swartes in ‘n rasse-oproer ontaard. Om dus beskuldigings van rassisme vanuit swart geledere te vermy, het blanke wetenskaplikes met opset geen melding daarvan gemaak dat swartes van ape afstam nie. Sulke studies toon gerieflik die verskillende stadiums van menslike ontwikkeling vanaf ape tot Neandertalmense, en vandaar tot by homo sapiens, wat presies soos vandag se blanke man lyk.

Blanke aardse geskiedenis strek net sover as ongeveer sesduisend jaar terug, terwyl die ewolusionêre studie van swartes tot sover as ‘n miljoen jaar teruggaan. Terwyl historiese verslae die blanke ras se ontstaan in plekke soos Sumerië, Egipte, Babilonië, Kaänan en Sentraal-Asië plaas, het argeologiese opgrawings aangetoon dat oorblyfsels van die blanke ras slegs ‘n paar duisend jaar terugdateer. Hierdie bevindings laat die vraag onder blankes ontstaan: Wie is ons, en waar kom ons vandaan?

Afgesien van hierdie feite, het ons nie ‘n doktoraat in argeologiese wetenskap nodig om die ooreenkoms tussen swartes en ape te sien nie. Hoeveel maal sien mens vandag ‘n swart peroon wat soos ‘n aap lyk? Ek het – verskeie kere! Swartes sê dieselfde agter mede-swartes se rûe: “Man, kyk daardie Neger – hy lyk net soos ‘n aap!”

Ek herhaal – ek probeer nie my eie mense verkleineer nie. Ek noem slegs feite. Dis duidelik dat ek dieselfde voorgeslagte as hulle deel, maar anders as my swart Amerikaanse broers, wil ek nie die blanke se gelyke wees nie. Dit is nie my doelwit in die lewe nie, en motiveer my nie om een of ander prestasie na te jaag nie. Ek is nie skaam oor my gelykenis met ape nie. Ek erken aan myself dat swartes werklik soos ape lyk, maar dat ‘n ander swart persoon dit in die openbaar erken, sal eenvoudig nie gebeur nie.

Gedurende die plofbare jare van die 60’s en 70’s het ek geglo dat die blanke en sy wette my vyande was. Ek het eers later besef dat die swartes se wetteloosheid my werklike vyand is.

Die monster, RASSISME, staan 24 uur per dag op aandag om ons te beskerm, maar ons besef nie hy blokkeer ook alle voorspoed uit ons swart gemeenskappe nie. Daarom bly ons die blankes vir ons eie tekortkominge blameer, in plaas van onsself.

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
143 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Johann Cronje

Adriaan (1),
Dankie vir iets nuut. Dit is baie goed saamgestel en die “waarheid” daarvan is onbetwisbaar. Die skrywer erken dat daar algehele verskille is en daarvoor is hy veroordeel. Wat baie nie weet nie is dat die verskille ontstaan het tussen die 5 de dag en 6 de dag se skeppinge van lewende wesens. Daar is ‘n duidelik kontras tussen verskillende rasse en ook tussen lig en duisternis , tussen reg en verkeerd en tussen waarheid en leuen. Tog is daar diegene wat gemaliker is om met die leuen of ‘n halwe waarheid te wil saamleef en dit terwille van hul eie begeertes en gewoontes. Hulle kan hulle hulself nie in die samelewing apart/heilig hou soos Yahweh versoek het nie. Hulle wil deur almal aanvaar word om konflik te vermy. Daarom verwerp hulle Yahweh se opdragte en gee eerder hul steun aan ‘n reënboogdroom waar daar geen onderskeid is tussen die duiwe en die kraaie nie.
n Geweldige groot probleem wat onder blanke gelowiges voorkom is die onduidelikheid oor wie hul ‘naaste’ is en dit veroorsaak dat ons in die oë van Yahweh dinge doen wat Hy verafsku en ons vervolgens daarvoor aanspreeklik hou. Die Nuwe Testament geskrifte met verwysing na “naaste”, is onduidelik en nie gespesifiseerd nie. Die NT herhaal die gebod wat reeds in die OT baie duidelik vasgemaak is, maar ongelukkig verklaar dit nie, wie jou naaste is nie. Afleidings word gemaak uit die gelykenis van die “ barmhartige Samaritaan” en gevolglik word die begrip heeltemal ongespesifiseerd vertolk soos bv. Mark 12:31 , en jy moet die Here jou God (Yahweh) liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Hartmut De Wet

Exodus 18:6 En hy het Moses laat weet: Ek, jou skoonvader Jetro, kom na jou met jou vrou en haar twee seuns saam met haar.
Exodus 18: 12 Daarop het Jetro, Moses se skoonvader, ’n brandoffer en slagoffers geneem tot eer van God. En Aäron en al die oudstes van Israel het gekom om saam met Moses se skoonvader brood te eet voor die aangesig van God.
Numeri 12:1 EN Mirjam en Aäron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het; want hy het ’n Kusitiese vrou geneem.
Numeri 12:9 En die toorn van die HERE het teen hulle ontvlam, en Hy het weggegaan.
Sefanja 1:3 Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
Lukas 17:1-2 EN Hy het vir sy dissipels gesê: Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as ’n meulsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel.

Dirk Albers

Adriaan, dankie dat jy die moeite gedoen het om vir die soveelste maal die euwel van verbastering uit te spel ! Nou weet ons ook dat nuwe lesers kom die heel tyd by, en baie van hulle is soekend. Die werklikheid van die NSA nagmerrie rus swaar op hulle gemoed, en hulle begin vir die eerste keer in hulle lewens werklik diep vrae vra. Hulle kry nie meer vertroosting by die dominee/pastoor, en die kerk nie, en hulle is BENOUD ! Hulle sien hoe dat die ” wonderlike ” christen-geloof ons almal tot binne in die slagpale ingelei het. En die Baal-priesters het soos slinkse judas-bokke by n sydeurtjie uitgeglip. Nou word daar naarstiglik gegryp na Moses se swart vrou, en verskeie ander Bybelversies, om verbastering mooi en heilig te verklaar. Kom ons dink bietjie dieper oor hierdie verskynsel. Die sogenaamde protestante kerke, sit op biljoene en biljoene rande se investering en kapitale rykdom. Om nie eers te praat van honderde duisende werksgeleenthede nie. Nou as genoeg ” lidmate ” die LIG sou sien, sal hierdie hele TORING VAN BABEL in duie stort. Kan julle dink watter uitwerking dit op die hele land sou hê ? Terwyl ons nog wonder, en hoop dat die barbare aanmekaar spring, en ons bevryding langs daardie weg sal kom ? As Vader Yahweh hierdie toring van Babel eerste platslaan, sal al die ander euwels outomaties reg kom. Miskien is dit wel Sy wonderlike plan !

Lanie

As mens nog “bewyse” soek vir Rut, of dat Israeliete in Moab gewoon het: Joshua 18:7 half stam Manasse & Gad & Reuben trek in die land Moab in oos van die Jordaan. Jos 13:23-32 verdeel Moses die grond op die vlaktes van Moab tussen die Israeliete. Tydens Nehemia se terugkeer is die gebied weer in besit geneem, Neh 9:22. Vergelyk Jos 13:27. Num 22:1; 1 Kron 4:22 – Israeliete het Moab ingeneem en daaroor geheers, doen ‘n ‘wordsearch’ van “Moab” en jy kry baie bewyse.
Dan ook Rut is losgekoop, lossingsreg was net vir bloedfamilie.

Lanie

Vir Moses en sy Kussitiese “vrou” kyk Boek van die Opregte hoofstuk 72:37-42; 73:31-37; 76:1-6.
Ketura was Abraham se niggie aan vaderskant, Sem > Arpagsad > Selag > Heber > Joktan = Ketura.
Tobias 4:12 …. Onthou, my seun, dat Noag, Abraham, Isak en Jakob, ons voorvaders van ouds, almal met vroue uit hul eie familie getrou het.

Johann Cronje

Adriaan (2),
Die OT boek van Levitikus 19 : 1-18 –verklaar vir ons egter wie ons naaste is nl . – Jou broer, jou ouers, jou volksgenoot, die dagloner van jou volksgenote, die blinde ban jou volksgenote, die geringe (minder bevoorregte) van jou volksgenote. Almal die is jou “naaste”.
Die vreemdeling wat nie (soos jy lyk nie) en nie as jou volksgenote/rasgenote gereken word nie, word “ongetwyfeld” nie as jou “naaste” gereken nie. Jy mag wel die vreemdeling wat by jou “vertoef/besoek” aflê, so respekteer en behandel ( vers 34) – Die vreemdeling (nie-Israeliet) wat by julle “vertoef”, moet vir julle wees soos ’n kind van die land wat onder julle is. En jy moet hom liefhê soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Ek is Yahweh julle (Israel) se God.
Ongetwyfeld sal Yahweh die ‘vreemdelinge’ wat haters en vyande van Hom en Sy Volk Israel is, verdoem en gewis nie as Israel se “naastes” reken en hul opdrag gee om hul vyande lief te hê nie.
Al die “vreemdelinge” wat tans in Suid-Afrika “vertoef” is nie “tydelike” hier nie, maar het dit eerder hul permanente blyplek gemaak. Hulle is beslis nie “ vreemdelinge” wat soos ons lyk nie ook nie rasgenote, volksgenote familie of vriende nie” en kan nie as ons “NAASTES” gereken word nie. Hulle begeertes is nie vredeliewend teenoor ons nie nie maar gebore uit primitiewe bose begeertes van moordlustigheid en vraatsugtigheid.

Johann Cronje

Adriaan (3),
Deut 4:2 – Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van Yahweh julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.
Deut. 4:35 – Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat YAHWEH God is; daar is “geen ander buiten Hom nie.”
Deut 6:4-5 – Hoor, Israel, Yahweh onse God is ’n enige God. Daarom moet jy Yahweh jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.
Lev. 19:18.
Deut. 4:35 – Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat Yahweh God is; daar is geen ander buiten Hom nie.

Johann Cronje

Adriaan,
Ek het die skakel gevolg. Dit is duidelik dat daar wel enkeles van die Kraainasies is wat tog insig het in hul eie bestaan. Hulle is ook deeglik bewus van hulle eie rassegroepe se primitiewe en bose tekortkominge en wat dit aan beskawing doen . Wat werklik opvallend is ,is dat hulle die wêreld se probleme heel korrek identifiseer en voor die deur van die bose NWO lê. So ook merk hulle dat rassisme as faktor gebruik word om die NWO se planne in plek te stel. Min van die duifnasies toon vandag dieselfde insig juis omdat hulle hul blind hou vir die foute van die samelewing. Die duifnasies is emosioneel , terughoudend. Hulle sal eerder die kraainasies verwelkom as immigrante in hul midde tenspyte van die gevare wat dit vir hulle inhou. Hulle gebruik hul “geloof” om te ”glo” dat die wêreld se probleme net skielik weer op ‘n dag sal regkom en alles helder sal word. Nie eers die totstandkoming van ‘n “christengeloof” kon tot dusver meer as 2000 jaar se rassehaat, oorloë en vernietiging van die mensdom keer nie. Die duifnasies wag hoopvol vir die christengeloof se beloofde heiland wat hulle uit die gemors moet kom red. Dit terwyl hulle die Vader se bemoedigende en gerusstellende verklaring verwerp het. Hosea 13: 4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”
Jes 43: 11 — Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen Heiland buiten My nie”.

Dirk Albers

Adriaan, die hardnekkigheid waarmee die MEESTE Adamiete hierdie moddernasies aanbid, omhels, evangeliseer en voor kruip, vervul my met afsku. Maar nou weet ons ook dat alles het sy oorsprong in die satan se missie om die Adamiet TOTAAL te vernietig, nê. Vandag hou zim se barbare n klug-verkiesing wat die dwase witman op hulle afgedwing het. Snaaks dat mugabe wag tot n dag voor die ” verkiesing, ” om te sê hy sal nie vir sy eie party, ( zanu-pf ), stem nie ? En die blanke liberale idiote is tog so geskok, omdat die zim-parasiete nie terug stroom na hulle eie land, om alles daar te gaan reg stem nie ? Dit is dan hoe beskaafde intelligente blankes dit dan doen, nie waar nie ? Hulle het duisende jare terug mos begin rondg trek agter kos aan, want dit is in die aard van n parasiet, en so trek hulle weereens agter die vleispotte van die NSA aan.En die oulike christen blankes hou net aan om daardie vleispotte vol te skep, want hulle is vasgevang in n selfmoord-godsdiens, wat die satan self uitgedink het. Nou laastens n klippie in my skoen. Hierdie ” leiers, profete, Bible-punchers, ” wat die heel tyd voice-mails op Whatsapp groepe rondstuur, maak my totaal moeg. Hulle klink tog so belangrik, en hou seker baie van hulle eie stemme. Maar as ek nie n naam en n tel nr op so n stuk kan sien of hoor nie, delete ek dit onmiddellik. En elkeen het n nuwe naam wat anders, en beter is as die volgende een. Maar hulle het nie eers die intelligensie om hulle naam te verduidelik nie. My nuwe groep wat ek pas gestig het word genoem – GVADB ! Staan vir : Gatvol Vir Al Die Bullshitters.

Quentin

Naand oom Adriaan,
Kon oom al uitvind of siener ook enige iets genoem het van die verwoestende storm waarvan Johanna Brandt praat.Volgens haar moet die storm eers oor Suid Afrika kom, asook die geweldige hongersnood in Europa en veral Engeland waar daar derduisende gaan sterf.Indien hierdie profesie waar is, sal daar nou vinnig iets in die wereld moet gebeur,indien ons volgende jaar April in ons dinge moet gaan,want as dit nie volgende jaar is nie moet ons nog 4jaar wag of hoe, ek het erens verneem dat siener glo gese het ons dinge sal in ‘n vekiesings jaar plaasvind, en volgens Roger Teale sal dit in ‘n April maand begin, maar voordan wag ons maar vir daai verwoestende storm wat SA totaal gaan verwoes.Indien daar iemand op die groep is wat weet van die profesie, sal ek dit baie waardeer indien julle kommentaar sal lewer.

Martin van Wieringen

Quentin, Er zijn baie europesche profesies hierover, ik geloof nie in 2018 nie.
Al die profesies gaan over 2023. Die storm is ook een profesie vir Europa.
1 Ecomische crash
2 Burgeroorlog in grote steden in Europa, b.v. Rome, Paris, London.
3 Begin derde wereldoorlog, voorgaande jaar begin juli-aug. 2022
4 Storm in maart/april 2023 gevolgd door die nag van 3 dagen darkness.
5 2022-2023 is solar max. die storm is mogelijk van zonnestorm uitbarsting.

Nostradamus 2023 4 months before
Paracelcus 2023
Book of Daniel 2023

http://www.thepeoplevoice.org/TPV3/voices.php/2012/03/10/2012-is-not-the-end-of-the-world-it-is-2023

http://hiddenmysteries.net/hiddennewz/?p=183

Johann Cronje

Quentin (1),
Ek gaan probeer om jou te antwoord. Ek mag verkeerd wees maar dit is my opinie dat hierdie visioen van Johann Brandt NIE net na ons eie land se probleme verwys nie, maar dalk eerder na die komende dag van afrekening van Yahweh waarby die hele wêreld gestraf sal word. (sien Joël 2 :30-31 hieronder). Die beskywing van die “storm” is letterlik en om dit in verband te bring met ‘n vergeestlike boodskap is moeilik aanvaanbaar want dan moet ons dalk ook al Openbaring se letterlike beskrywings as simboliek lees en die boodsakp probeer vergeestelik. Dit is ook nie net Suid-Afrika wat hierdeur geraak sal word nie maar wel die hele wêreld wat besmet is deur haat en nyd, geweld, onreg en jaloesie. langgekweekte agterdog, stelselmatige kwaadstekery, huigelary, bedrog, verdrukking en bose hartstogte. Kyk na die beskrywings in “aanhalingstekens” van die “letterlike en fisiese” gebeure wat dit ook laat aansluit by die profesiëe van Openbaring hieronder. Volgens die beskywing van Johanna het sy die gebeure van ‘n fisiese “siedende orkaan” ervaar.
Johanna vertel self: Ek het ‘n ‘pragtige land’ gesien wat deur ‘n ‘siedende orkaan’ geteister word. Die vreemdste vir my was die onverwagsheid van die ‘storm. So angswekkend was dit dat selfs die ‘aarde’ gelyk het asof dit ‘brul en beef’ terwyl die ‘bliksemslae en die gedonder’ van ‘verwoede elemente’ die ‘swart wolke’ uitmekaarskeur en toe ‘n ‘stortvloed van vuur en haelstene op die aarde’ neergeslinger het. Oraloor was daar ‘bloed en verwoesting’ wat gedreig het om ‘alles wat leef’ van die ‘gesig van die aarde’ weg te vee. Ek het gesien hoe ‘menslike gedaantes’ soos ‘blare voor die wind’ uitmekaargejaag en na alle dele van die land agtervolg word.

Johann Cronje

Quentin ( 2),
Johanna het na die Boodskapper gedraai. Daar was net een gedagte by haar. Met al die liefde wat sy vir haar volk en haar land gehad het, het sy andermaal gesmeek: “Spaar Suid Afrika!”
Let op die “boodskapper: verwys na fisiese “RAMPE” en die “RAMPE” is onvermydelikke straf vir die onreg (duisternis) van die mens. Die Boodskapper het na haar gekyk en geantwoord: “Moenie bevrees wees nie, o jy, onbevreesde! Het jy dan werklik gedink dat daar in “JOU LAND” geen Duisternis is om te oorwin nie? Verstaan jy nie dat as Suid Afrika die “RAMPE” gespaar word, hy ook NIE deel kan hê aan die “komende heerlikheid” nie? Nee, die tonele wat jy gesien het, is onvermydelik. Die “RAMPE” waarmee Suid Afrika gedreig word, sal langsamerhand veroorsaak word deur haat en nyd, geweld, onreg en jaloesie. Die “STORM” is ‘n uitbarsting waarteen niemand bestand sal wees nie, ‘n storm van ‘n langgekweekte agterdog, stelselmatige kwaadstekery, huigelary, bedrog, verdrukking en bose hartstogte – al die kwaad wat oor die jare opgehoop en opgekrop is, is in die harte van die volk. Wat mense saai, dit moet hulle ook maai. Hulle het wind gesaai en hulle sal storm maai.
Open 6 :12 – 14 – En ek het gesien toe Hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was ’n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ’n harige sak, en die maan het geword soos bloed; en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos ’n vyeboom wat deur ’n groot wind geskud word, sy navye laat afval; en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit;

Johann Cronje

Quentin (3),
Vergelyk Openbaring se letterlike beskywings met die van Johanne Brandt se visioen.
Open 8:5 – 7 – En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die sewe engele met die sewe basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ’n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.
Open 16:18 – En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie — so ’n geweldige groot aardbewing.
Joël 2: 30-31 – En Ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde: bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van YAHWEH kom.

Dirk Albers

Julle moet maar mooi oplet hoe die ” xenophobia-kernbom ” van hierdie land al groter en groter word. By tye lyk dit asof dit selfs die wit-swart oorlog oorskadu. Net soos in Europa, VSA, Britanje ens, is daar twee duidelike faksies. Die klomp wat immigrante, ( onwettig of nie. ), omarm en werwelkom. ( en waarskynlik met graagte kruisteel ook ). Dan die ” verkrampte ” ( patriotiese ? ) groep, wat vêr in die toekoms kan insien, en wil walgooi. Wat hierdie storie ongelukkig nog moeiliker maak, is dat jy vind mense van AL die kleure en geure aan beide kante. Vir ons hier te velde, is dit baie meer ingewikkeld en problematies, nê. Maar ek luister na wat die swart barbare sê, en ek kan julle verseker, hulle is BAIE ongelukkig. Die uitbrake van geweld van tyd tot tyd behoort vir ons almal groot rooi ligte te laat flikker. Die halfgebakte polisiediens het nog altyd dit reggekry om almal tot bedaring te bring, nie waar nie. Maar kom ons oorweeg die feite. Die polisiediens raak slegter by die dag, en draai ook meer en meer teen die immigrante. Die immigrante vermeerder hand oor hand, soos wat hulle tjommies hulle help en bystaan. En wat van die boere wat ook so lief vir hulle is ? Want hulle glimlag so mooi, is meer hardwerkend, en lyk tog so dankbaar. En dominee het gesê Jesus het selfs die onwettige immigrante ook lief, en as jy hulle so pragtig help, is jou kaartjie Hemel toe, klaar betaal. So hier sit ons nou met hierdie BOM, wat enige oomblik gaan ontplof. Nou is daar die dwase blankes wat hulle handjies met plesier vryf, en sê : Ag, laat hulle mekaar maar uitroei in die plakkerskampe, ens. Dit sal nooit so eenvoudig wees nie, mense. Hulle sal daardie onwettiges, EN wettiges in huis, en op jou plaas kom soek. En waarskynlik gaan jy dieselfde panga-behandeling te beurt val !

Theunis

Oom Adriaan ek sien nou ou Cyril gaan die grondwet verander dat hul makliker die grond kan vat. Ek sien dat die donkerte nou toesak oor ons volk. Dan is daar nog mense wat se dat dit reg was om JA te stem! En die vergrype gaan plaas vind sonder n skoot want ons volk is nog steeds dom astrant en soos iemand gese het hul kniel eerder voor n swart bende parlement en smeek om genade as wat hul voor Vader YHWH se voete sal kniel en om genade smeek! Mag Vader ons genadig wees want groot is die gevaar tans in die laer by die 2de Bloedrivier!

Vivienne

(Deel 1)Ek het vandag na n radio onderhoud geluister op eurofolkradio.com (Dit is n uitstekende plek om informasie te kry hulle is ook Israel Waarheid) Daar het hulle gepraat van Alois Irlmaier wat ook in die toekoms kon sien.

Hier is paar dinge wat hy het gese:

“Everything calls peace, Schalom! Then it will occur – a new Middle East war suddenly flames up, big naval forces are facing hostility in the Mediterranean – the situation is strained. But the actual firing spark is set on fire in the Balkan: I see a “large one” falling, a bloody dagger lies beside him – then impact is on impact. …”

“Two men kill a third highranked. They were paid by other people. …”

“The third murder occurred. Then the war starts. …”

“One of the murderers is a small Black man, the other a little bit taller, with bright colored hair. I think, it will be at the Balkans, but cannot say it exactly. …”

“The year before the war will be a fruitful year with much fruit and grain. After the murder of the third, it starts overnight. … I see quite clearly three numbers, two eights and a nine. But I cannot say what it means and cannot state a time. The war begins at sunrise. He comes along rapidly. The farmers sit in the pub playing cards, when the foreign soldiers look through the windows and doors. Quite black an army comes from the east , but however everything occurs very rapidly. I see a three, but I do not know if it means three days or three weeks. It comes from the Golden City. The first worm begins at the blue Water in the northwest and goes to the Swiss borders.”

Vivienne

(Deel 2)

“…During the war the big darkness comes, which lasts 72 hours.” “It will become dark at a day during the war. Then a hail impact, consisting of lightning and thunder, breaks out and an earthquake vibrates the Earth. Please do not go out of the house at that time. The lights do not burn, except candle light, the current stops. Who inhales the dust, gets a cramp and dies. Do not open the windows, cover it completely with black paper. All open-standing water become poisonous and also all open-standing meals, which are not in locked doses. Also no meals in glasses, because they would not cover it up completely. Outside the death by dust goes around, many humans die. After 72 hours everything is over. But again: Do not go out of the house, do not look out of the windows, and keep the candle light burning. And pray. Overnight there will die more humans than in the two world wars before.”

Dit wat hy voorspel het stem baie saam met waat oom Siener gesien het.

Hier is n skakel (daar is baie ander) http://forums.vsociety.net/index.php?topic=23106.0

Wat dink julle van hierdie?

Ruiter vd Forums

En so is dit dan formeel.
Die duifnessie waarop FW aka Pienk Frikkie rustig sy grondwet-eiertjie wou lê, word nou skroomloos deur die kraaie onder sy g@i uitgepluk.
En met n vredes-takkie in die bêk, het ‘duifie’ boonop sy vuurwapens loop staan en ingee.
Pille vir domgeit is daar nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Alle Volksgenote Al wat kan sê is om jou Geestelik en Liggaamlik (Vas) gereed te maak. Net my/jou /ons Vader YHWH sal ons hier kan help. Geen Kerk/Dwaal-Tempel met sy dwaalleraars/priesters sal ons uit die gemors kan beskerm nie wat nog van red. Die Libturds / Liberaal wou dit sou gehad het, nou dat die popo die waaier gaan slaan met die spoed van die aarde wat so vinnig soos `n koeel rondte trek deur ons sogenaamde NASA leuens in die Ruimte. (Grootste ontkenning nog van alle tye teen Vader YHWH se skepping). Nou moet daar na die Nuwe Kaapse Republiek oor gegaan word. Ek sê nog steeds en glo dit met my Hele Hart en wese. Sagaria 13: 7 tot 9 sal my Boer-Volk se voorland wees en word (Twee Derdes sal nog moet sterf in die NSA). Niemand of niks sal dit meer kan keer nie. Raai-wat ek het ook geen simpatie nie. Mag net Vader YHWH se woord, wette en verordeninge my uitweg wees en my Lei tot by my Vader YHWH se voete.

Aan YHWH alle Eer en Verheerliking tot in alle ewigheid.

As ek Storm Volg My, As ek sou Val Wreek My en as ek sou Omdraai Skiet My.

Net met Bloed Sweet en (Opregte) Trane sal ek Nader na my Vader YHWH.

Groete Pieter-Jan

Pieter-Jan Van Zyl

Net ter inligting Mense moet gerus bietjie lees wat die Jood oor hul eie mense skryf ook. Net so slu soos Kraai nasies. Die Khazare is vandag die lidmate wat 90% van die Joodse bevolking uitmaak volgens Habermann se boek “Tracing our white ancesters”. Hulle was ‘n Turaniese ras wat reeds voor Adam (Adamiete) op die aarde bestaan het. Dan was daar ook die skrywers Koestler en Freedman wat onderskeidelik die boeke geskryf het “The Thirteenth Tribe” en “Facts are Facts” wat wys dat die Jode nie die volk van YAHWEH kon gewees het nie. Wat baie interessant is, is dat die bogenoemde pesone self Joods was en dat Koestler en sy vrou in 1984 op dieselfde dag oorlede (vermoor) is.

Die RKK kan ook op verskeie plekke in die Kerkgeskiedenis gevind word, waar hulle as die sogenaamde heiliges gesien is, teen mense soos Martin Luther en ander voor hom wie se stryd onsuksesvol was soos, Johannes Huss, Savonarola, Hieronymus, Pieter Waldus, Nicolas Bazel ensovoorts. Almal was as Ketters beskou deur die Kerk, of as Duiwelsbesete en was verban indien hulle nie vermoor was nie.
Ons as sondige mense moet die dinge nie ligtelik opneem nie, want as ek wel die waarheid praat in verband met die RKK en julle bly agter die kerke aangaan is julle skuldig voor YAHWEH, so my antwoord aan julle is gaan bid oor die saak en vra YAHWEH oor die dinge. Gaan Ondersoek die Woord (1933/53 vertaling van BYBEL) en toets dit teen dit wat ek julle gee nou.

Gaan lees gerus die volgende Bybel gedeeltes baie deeglik:
Matt 13:11- Die Hemelse Koninkryk net aan die Isra-eL volk(12 stamme) gegee is.
Jesaja 5:7 – Isra-el is die huis en Juda (Juda en Benjamin) is die tuin.
Jeremia 11:13 – Hier spreek YAHWEH self dat ons na die Woord van HOM moet luister (en let wel, niks van verander nie).

RIGTER...

Van Suid Afrika tot ISRAEL daar bo,
is EEN KONTINENT:
DIE LAND VAN GAM

“En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.” (PSALMS 78:51).
“Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.” (PSALMS 105:23).
“Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.” (PSALMS 105:27).
“Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.” (PSALMS 106:21-22).

“Maar toe hy van die wyn gedrink het,
het hy dronk geword
(en naak) in sy tent gelê.

En Gam, die vader van Kanaän,
(het sy vader se naaktheid gesien)
en
(dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee).

Toe neem Sem en Jafet
die bo-kleed en hou dit op hulle skouers
terwyl hulle agteruitloop,
(en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek):
(hulle gesig was agtertoe gedraai,
sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie).

Toe Noag van sy wyn wakker word
en (merk) wat sy jonger seun
hom (aangedoen) het, sê hy:

Vervloek is Kanaän!
’n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

Verder het hy gesê:
Geseënd is die HERE, die God van Sem.
Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.” (GÉNESIS 9:20-26).

Gam het sy Vader onteer,
Deur sy kleed/pand weg te neem.

“Jy mag die skaamte van jou vader nie ontbloot nie” (LEVÍTIKUS 18:7).

“As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan; want dit is sy enigste bedekking, dit is die bekleding vir sy vel. Waarin moet hy anders slaap? En as hy na My roep, sal Ek hoor, want Ek is genadig.” (EXODUS 22:26-27).

In Jesus

RIGTER...

Van Suid Afrika tot ISRAEL daar bo,
is EEN KONTINENT:
DIE LAND VAN GAM

“En Hy het al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van Gam.” (PSALMS 78:51).

“Toe het Israel na Egipte gekom, en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam.” (PSALMS 105:23).

“Dié het onder hulle sy aangekondigde tekens gedoen en wonders in die land van Gam.” (PSALMS 105:27).

“Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte, wonders in die land van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.” (PSALMS 106:21-22).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

RIGTER...

“Maar toe hy van die wyn gedrink het,
het hy dronk geword
(en naak) in sy tent gelê.

En Gam, die vader van Kanaän,
(het sy vader se naaktheid gesien)
en
(dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee).

Toe neem Sem en Jafet
die bo-kleed en hou dit op hulle skouers
terwyl hulle agteruitloop,
(en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek):
(hulle gesig was agtertoe gedraai,
sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie).

Toe Noag van sy wyn wakker word
en (merk) wat sy jonger seun
hom (aangedoen) het, sê hy:

Vervloek is Kanaän!
’n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

Verder het hy gesê:
Geseënd is die HERE, die God van Sem.
Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.” (GÉNESIS 9:20-26).

Gam het sy Vader onteer,
Deur sy kleed/pand weg te neem.

“Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie: sy is jou moeder — jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.” (LEVÍTIKUS 18:7).

“As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan; want dit is sy enigste bedekking, dit is die bekleding vir sy vel. Waarin moet hy anders slaap? En as hy na My roep, sal Ek hoor, want Ek is genadig.” (EXODUS 22:26-27).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

RIGTER...

“Eer jou vader en jou moeder,
(dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee).” (EXODUS 20:12).

“Niemand van julle mag naby sy naaste bloedverwant kom om die skaamte te ontbloot nie. Ek is die HERE. Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie: sy is jou moeder — jy mag haar skaamte nie ontbloot nie.” (LEVÍTIKUS 18:6-7).

“Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig wat Ek voor julle uit verdryf. So het die land dan onrein geword; en Ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug. Maar júlle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want die mense van die land, wat voor julle gewees het, het al hierdie gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was. Want almal wat enigeen van hierdie gruwels doen — die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Daarom moet julle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie, dat julle jul nie daardeur verontreinig nie. Ek is die HERE julle God.” (LEVÍTIKUS 18:24-30).

“Want Efraim het die altare vermenigvuldig om te sondig — die altare het vir hom tot sonde geword. Ek het hom tienduisende leringe van my wet voorgeskrywe, maar dit word as iets vreemds geag.” (HOSÉA 8:11-12).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

Johann Cronje

Rigter,
Jy verwys na verskeie OT opdragte van GOD YAHWEH met spesifieke verwysing na die opdrag van, “eer jou Vader” en die vloek wat daarmee gaan vir die wat dit nie doen nie.
Jy eindig egter jou skrywe af en groet met – “In Jesus Naam”
Jy het ook aangehaal (PSALMS 105:27). “Hulle het God (Yahweh) vergeet, hulle Verlosser (Heiland), wat groot dinge gedoen het in Egipte,
Ek laat jou met die volgende feite om goed oor na te dink.
Die God na wie se opdragte jy verwys se naam is YAHWEH en nie Here nie. Hy is ons Hemelvader en Skepper.
Kom ons eer Hom en Hom “alleen” by Sy Heikge Naam Yahweh, soos wat Hy versoek.
Yahweh sê Jes 42: 8 – EK is YAHWEH, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander (god) gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.
Yahweh het ( geen ander) verhef om Sy persoonlike status, eer en lof as “ENIGE” God en “enige” “Heiland” (Messias) te deel nie..
YAHWEH sê in Jes 65 die volgende – – Ek is God YAHWEH ! Ek kan ‘vertrou’ word. Jou vorige probleme (sondes/oortredinge) is “weg” (vergewe) ; Ek dink nie meer aan hulle nie. Wanneer jy bid dat iemand ‘n seën sal ontvang of wanneer jy ‘n belofte maak, moet jy dit in”MY” NAAM (YAHWEH) doen. Ek “ALLEEN” is die God wat “vertrou” kan word.

Yahweh sê – Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”
Jes 43: 11 – Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen Heiland buiten My nie”.
Jes 45 :5 – Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” ander (god) nie; “BUITEN” My is daar “GEEN” god nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie.

Hierdie God en Hemevader Yahweh het nooit verander nie en Sy woord is die enigste waarheid wat ons moet glo. Niks anders nie!

Jan

Vaandel genote, daar is meer en meer mense se oe wat oopgaan, maar dit is nie bestem dat almal sal luister of gehoor gee nie. selfs meeste van ons vriende kyk jou aan of jy pille gesuip het. die probleem gaan wees wat om te maak indien die menigde jy grond en of huis beset, maak jy skoon van n kant af gaan hulle definitief van voorbeeld van die wit rasis maak en nadat hulle met jou klaar is in die tronk is jy nie meer mens nie. ek weet ek gaan baklei, dis seker maar net my natuur, of die feit dat ek glo my Vader sal my beskerm, en as ek val is dit in elk geval n wen, want ek gaan huis toe na my Vader toe. Op n ander noot, Dit is verblydend om te sien dat GOSA die saak teen polisie gewen het. die 450 000 wapens en 60 miljoen rontes ammunisie wat ingehandig moes word en vervolging van wapen eienaars is nou gestop deur lisensies wat verval het. dit is bewys die polisie het gelieg in hooggeregshof saak laas Vrydag. hulle it sisteem afgeskakel etc om nie laat applikasies te aanvaar nie en nog meer. die aanslag is van alle kante af, en gaan nie ophou nie. die ergste is, wie vertrou jy, jou eie wit vel buurman of vriend, familie steek jou in die rug, Pieter Jan, As ek Storm Volg My, As ek sou Val Wreek My en as ek sou Omdraai Skiet My. Amen op dit

RIGTER...

“En die HERE het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring,
om die Here onse God te vrees,
dat dit met ons altyd goed mag gaan,
om ons in die lewe te hou soos dit vandag is.

En dit sal (geregtigheid) vir ons wees
as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God
soos Hy ons beveel het.”
(DEUTERONÓMIUM 6:24-25).

“Want die (vrug van die Gees) bestaan in (alle goedheid en geregtigheid en waarheid).”
(EFÉSIËRS 5:9).

“(Drie maal in die jaar) moet al jou manne voor die aangesig van die HERE jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies;

op die (fees van die ongesuurde brode)
en op die (fees van die weke)
en op die (huttefees);
en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die HERE verskyn nie;
elkeen volgens die gawe van sy hand ooreenkomstig die seën van die HERE jou God wat Hy jou gegee het.

REGTERS en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die HERE jou God jou sal gee volgens jou stamme;
en hulle moet die volk oordeel volgens ’n regverdige regspraak.

Jy mag die reg nie verdraai nie;
jy mag nie partydig wees nie;
ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie,

want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg het.

Geregtigheid,
geregtigheid moet jy najaag,
dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die HERE jou God jou sal gee.” (DEUTERONÓMIUM 16:16-20).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag almal. Die RKK is ook die voorstaander dat die Kerk in die plek van die fisiese Isra-el gekom het, dit wil sê dat die Isra-el van die Bybel nou vergeestelik het, so ‘n persoon van enige kleur, geloof en seining kan Hemel toe gaan en ook die Ewige lewe beërwe. So eintlik sê hulle nou dat Isra-el vergeestelik het en nie meer as ‘n Fisiese volk bestaan nie, dat enige persoon die ewige lewe sal kan verkry. Dit is alles ‘n klomp snert.

Die probleem waarmee ons as nietige mense leef, is dat die Kerke die grootste aandeel daaraan het, dat die wêreld in sonde verval en die hele mensdom dit navolg, en agter die Baäldiens van ons sogenaamde tempels (kerke) aangaan. Ons kan iets daaraan doen deur op ons kniëe te gaan en vir ons Hemelse YAHWEH te vra om die regte WëE aan ons uit te wys. Maar aan die ander kant staan dit ook in die woord, dat ons as mense dit so wou gehad het. (Jesja 5:13) (Jeremia 23:2-4, 10-20, 21-24, 25-28.31-36) (Esegi-el 22:20-28).

Die Kerke moet net een ding in gedagte hou, hulle moet as Bruid van die MASSIAS toesien, dat ons as lidmate van die Kerke nie verlore mag gaan nie en ook nie in die geloof of fisies mag verbaster nie. Die kerke het presies die teenoorgestelde gaan doen, hulle het die Wet van YAHWEH gaan verbreek en ook die MASSIAS se Maagdelike geboorte in twyfel begin trek. SY naam is verander na ‘n Griekse afgod ISSOUS wat in Engels vertaal is as Jesus en hulle het HOM (die MASSIACH) ook as ‘n Jood gaan verklaar. As ‘n mens die woord se bestaan gaan ondersoek, sal jy vind dat die woord Jood eers na 1775 die eerste keer gebruik is in ‘n toneelstuk van Sheridan, “THE RIVALS”.

Dit was nie in die eerste Griekse vertaling van 1582 nie en ook nie in die King James vertaling wat in 1604 begin is en in 1611 uitgegee is nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Die Jësuiete (ILLUMINATI/FREEMASONS/BROEDERBONDERS) se betrokkenheid by wêreld gebeure

Die Jësuiete is ook seker die mees geheime beweging saam met die Vrymesselaars en Illuminati. Die groep beheer die Illuminati en sy Broederlike Ordes maar word ook indirek bestuur deur die RKK met die pous as die hoof.

Kom ons gaan kyk na die geskiedenis van die VSA en dan ook na die betrokkenheid van die Jësuiete in die RSA. Die Jësuiete is ook gefinansier deur die Miljoenêrs van daardie tyd. Vandag is hul Biljoenêrs wat alles in hul vermoeë sal doen om in hul doel te slaag want, hul weet dat die tyd min raak.

Die volgende skatryk families is almal van Joodse afkoms; Rockefellers, Rothchilds, Morgans, A Ruperts en H Oppenheimers. Hulle is gewoond om altyd te doen wat die Prins of Pous van hulle verwag. As ons nou na die tyd van Titanic gaan kyk sal ons vind dat Morgan opdrag gegee is om die Titanic te bou. Die rede hiervoor was dat hulle ontslae moes raak van die ander ryk families soos die B Guggenheim, I Strauss en John Jacob Astor wat die drie rykstes was op daardie stadium.

Die Jësuiete wou ‘n Reserwe Bank stig in die VSA en die bogenoemdes was nie teen gunste daarvan nie. Die plan was dus om die manne wat in hul pad was of as ‘n bedreiging beskou is te verwyder, al uitweg op daardie stadium was die Titanic.

As die Federale Reserwe Bank van die VSA daar gestel was kon daar met hulle (Jësuiete) plan van Een Wêreld Orde stelsel begin word. Daar sou ook deur die bodemlose put wat deur die Reserwe bank geskep sou word, altwee wêreld oorloë begin word. Die bou van die Titanic is begin in 1909 en is voltooi in vroeg 1912. Die rykkes waarvan hulle ontslae wou raak is toe uitgenooi om op die inwydings vaart te gaan. Vervolg

Pieter-Jan Van Zyl

Die kaptein van die skip was Edward Smith, wat alreeds 26 jaar op die Noord Atlantiese see gereis het. Hy was beskou as die mees ervare meester wat die Noord Atlantiese roetes beter geken het as enige ander persoon ter wêreld. Die mense het egter nie geweet dat hy een van die Jësuiete se poppe was nie. Enige persoon kon ‘n Jësuiet wees. As jy nie priester was nie het jy die orde gedien deur jou ambag of werk.

As ons na die orde se eerste gebod gaan kyk, is dit as volg;

“Op die bevel van god (Jësuietiese generaal) is dit geoorloof om die onskuldige te vermoor, te roof en ook onkuisheid te pleeg, want die Pous is die god van lewe en dood en ook van alle dinge om so alles te doen soos julle beveel is en ook as plig uit tevoer.”

Met die nooiens vaart op 10 April 1912 was die beplanning reeds gedoen en teen die einde van Desember bykans twee jaar na die sinking van die Titanic in 1913 is die Federale Reserwe Bank van die VSA gestig.

Die bende naam “Mafia” is afkomstig van ‘n 33ste graad Vrymesselaar met die naam Guiseppi Mazzini. Hy was die vader van die Italiaanse Vrymesse- laars, ‘n Revolusionêre Terroriste Leier. ‘n Siciliaanse bendelid of ram- poker en ook die vader van die mafia.

Die Vrymesselaars is nie ‘n Geheime organisasie nie, maar dit is defnitief ‘n organisasie met Geheime.

Die Reserwe Bank Van Suid-Afrika 1920: Die Reserwe Bank is in 1920 gestig deur Eerste minister (Genl) JC Smuts. Dit is met die hulp van die Joodse geldmag deur die parlement gevoer. Die Reserwe Bank is as ‘n privaat maatskappy gestig, met ‘n skamele twee miljoen aandele wat elk 100 sent werd was. Teen die huidige prys van so ± 85 tot 90 Rand per aandeel is die Jode nie net in beheer van die Reserwe Bank nie, maar ook die hele ekonomie van die RSA. Vervolg weer

Pieter-Jan Van Zyl

Hulle is ook so ± R200 miljoen sterk wat eintlik maar ‘n druppel in die emmer is in vergelyking met die hele ekonomie wat uit goud, diamante en platinum bestaan.

Die Reserwe Bank het ook onbeperkte magte en is volkome in beheer van die Suid – Afrikaanse bevolking se finansies. Daar is ook met die stigting van die Reserwe Bank nuwe wetgewing aangeneem wat sou verseker dat niemand mag weet wie die bank besit en wie die aandeelhouers is nie. Selfs die regering mag geen aandeel besit nie en het ook geen sê in die bestuur van sy sake nie.
Die aandele is ook beperk tot 10 000 aandele per aandeelhouer om so te verhoed dat een persoon beheer oor die bank kan verkry. Een belanrike feit is dat in 1997 net 6.8% van die aandele verhandel was Die ander 93.2% aandele is nog steeds in die veilige besit van die Jode. (Oppenheimers, Hoggenheimers, A Ruperts en Ander)

Die tyd van Dr Hendrik French Verwoerd se regering was die mees voorspoedigste tyd wat ons as Boervolk ooit beleef het. As ons na die Ekonomie gaan kyk was dit die hoogste in die wêreld in daardie Era.
Selfs van ons grootste teenstanders het al getuig dat die RSA onder Verwoerd se regering ongekende voorspoed gesmaak het. Net vir interessantheid gaan kyk ons na die statestiek van daardie tyd.
Die lewensstandaard van die totale bevolking van die RSA het grootliks verbeter. Die swart of nie-blanke standaard het met 5,4% per jaar gestyg en die blankes se standaard met 3,9%. (“Letwel die persentasie van anders kleuriges was hoër as die van die blankes en dit nogal in die APARTHEIDS-ERA ten tyde van aparte ontwikkeling”)

Daar was geen sprake van werkloosheid nie. Vervolg

Pieter-Jan Van Zyl

Dr HJ van Eck wat die voorsitter van die (NOK) NywerheidsOntwikkelingsKorporasie was het bevestig dat Suid-Afrika op daardie stadium ekonomies die vinnigste gegroei het in die wêreld. In 1965 was die groeikoers 7,9%, dit was die 2de hoogste in die wêreld en inflasie was maar ‘n skamele 2%, die rente koers was maar 3% per jaar. In September 1998 was ons rente koers die hoogste ooit gewees op 25%.

Ons was ook die enigste land in die wêreld wat sonder enige geldelike bystand (weens sanksies) nog steeds ekonomies vooruit gegaan het. Bogenoemde is iets wat ons nie meer in vandag se tyd kan sê nie, miskien dat ons wel agteruitgaan teen ± 45% per jaar wat die hoogste ter wêreld is saam met Zimbabwe.

Balthazar Johannes Vorster was die hoof van justisie in die tyd van Verwoerd se moord gewees. Hy was per hand uitgekies deur JC Smuts, die Geldmag en ook geheime agentskappe soos die CIA en MI5/6 vir sy pos as hoof van Justisie en ook omdat hy ‘n Vrymesselaar was. Die vraag is net: Hoe was dit moontlik vir iemand soos Damitrio Tsafendas (wat op daardie stadium ‘n verbode immigrant was) om in die Parlement as bode te kon werk? Elke parlements-amptenaar moes eers sekerheidsklaring verkry, dit was in die tyd toe BJ Vorster in beheer was van die land se Justisie. Hoe is dit moontlik dat so iets reg onder sy, en die veiligheids polisie se neuse kon plaasvind? In die lig van bogenoemde feite kan dit ‘n moontlikheid wees dat BJ Vorster bewus was van die sluipmoord op ons Eerste Minister HF Verwoerd.

Die ander vraag is wat sou die gevolg gewees het as die tweede sluipmoord poging van 6 September 1966 nie plaas gevind het nie? VERVOLG

RIGTER...

“Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders,
dat (Deur Hom)
(vergifnis van sondes)
aan julle verkondig word,
en dat elkeen wat glo,
(Deur Hom)
(geregverdig word)
van alles waarvan julle
(deur die Wet van Moses)
nie geregverdig kon word nie.
” (HANDELINGE 13:38-39).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

RIGTER...

God ons Vader, Die AllerHoogste.

“En Melgisédek (Jesus Christus),
die koning van Salem(Vrede),
wat ’n Priester
van God, die Allerhoogste, was,
het (brood en wyn) gebring
en hom geSeën en geSê:
GeSeënd is Abram
Deur God, Die AllerHoogste (Vader),
Die Skepper van Hemel en aarde.”
(GÉNESIS 14:18-19).

PSALMS 7:18 “HERE, die Allerhoogste, psalmsing”
PSALMS 9:3 ” eer van u Naam, o Allerhoogste,”
PSALMS 21:8 “goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie”
PSALMS 46:5 “die woninge van die Allerhoogste.”
PSALMS 50:14 “jou geloftes aan die Allerhoogste;”
PSALMS 57:3 ” God, die Allerhoogste, aan, God”
PSALMS 73:11 “kennis by die Allerhoogste wees?”
PSALMS 77:11 “regterhand van die Allerhoogste verander!”
PSALMS 78:35 ” God, die Allerhoogste, hul verlosser”
PSALMS 82:6 “almal seuns van die Allerhoogste —”
PSALMS 83:19 “alleen die Allerhoogste is oor die”
PSALMS 91:1 “skuilplek van die Allerhoogste sit, sal ”
PSALMS 92:2 “Naam te psalmsing, o Allerhoogste,”
PSALMS 97:9 “HERE, is die Allerhoogste oor die hele”
PSALMS 107:11 “raad van die Allerhoogste verwerp het”
JESAJA 14:14 ” gelykstel met die Allerhoogste!”
MARKUS 5:7 “Seun van die allerhoogste God? Ek besweer”
LUKAS 1:32 “Seun van die Allerhoogste genoem word”
LUKAS 1:35 “krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu”
LUKAS 1:76 “profeet van die Allerhoogste genoem word”
LUKAS 6:35 “kinders van die Allerhoogste wees; want”
LUKAS 8:28 “Seun van die allerhoogste God? Ek bid”
HANDELINGE 7:48 “Maar die Allerhoogste woon nie in”
HANDELINGE 16:17 ” God, die Allerhoogste, en hulle”
HEBREËRS 7:1 ” God, die Allerhoogste, wat vir ”

In Jesus Naam
Boetie Johannes

Johann Cronje

Rigter (1),
Dit is as gevolg van vals lering en dwalinge dat sommige van ons lesers ongelukkig voel en die blad verlaat. Ongelukkig is dit nodig om die leuen van die waarheid te skei. Kleir en yster meng nie !. Maar telkemale word die wat die onderskeid probeer maak, skaamteloos en minagtend beledig. Wanneer iemand soos jy die absurde aanname maak dat Melgisédek eintlik (Jesus Christus) is, dan ontspoor die hele wa met sy kosbare vrag waarheid en feite en verdwyn dit in ‘n massiewe sinkgat. Hierdie dwalende aanname van Melgisedek is ‘n produk van die RKK se christendogma en word nêrens in die hele Bybel as sodanig deur Yahweh bekendgemaak of verklaar nie.
Niemand kan God Yahweh se persoonlike verklarings met die van die mens vervang nie, maar die gewone christengelowige is totaal en al nie “oop” vir enige oortuiging nie.Hy glo eerder dit wat hy nie kan sien nie, Dit wat opsigtelik en duidelik verskil van sy dwalende oortuiging, die is hy blind voor..
Die NT boeke, Handelinge van die Apostels en die evangelie van Lukas is deur dieselfde “ANONIEME: skrywer geskryf en dit vertel van die stigting van die Christelike kerk deur die “MENS” en die verspreiding van die christelike dogma (geskrywe deur anonieme/onbekende skrywers) op aandrang van die “ROMEINSE RYK” .
Die hele christendogma begin by die aanvanklike opdrag van Konstantyn om ‘n “nuwe geloof” te skep wat die wêreld sou saamvoeg . M.a.w. ‘n heel nuwe God en Messias. Hy het dit so gestel – “Make them to astonish” said Constantine, and “the books were written accordingly” (Life of Constantine, vol. iv, pp. 36-39). Eusebius amalgamated the “legendary tales of all the religious doctrines of the world together as one”, using the standard god-myths from the presbyters’ manuscripts as his exemplars.

Johann Cronje

Rigter (2),
Psalm 12:7 – “ Die woorde van YAHWEH is rein woorde, silwer wat gelouter is in ’n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal”.
Kan ons dieselfde sê van die NT dogma wat deur die mens (RKK en andere) opgestel is? Duidelik is dit nie gesuiwer nie! Hoe kan ‘n mens dan glo dat daar ‘n “goddelike hand” was in die formulering van die Nuwe Testament, wat so ‘n onseker geskiedenis het en soveel eeue geneem het om tot stand te kom? Kan enigiemand oortuigend verklaar dat die hele Bybel OT en NT geen menslike bedrog en foute het nie en dus die suiwer stem en Woord van God Yahweh verteenwoordig?
Wanneer ons egter kyk na verklarings van vroeë kerkvaders oor die betroubaarheid van apostoliese geskrifte, word die probleem al hoe meer verwarrend. Byvoorbeeld, Origen het hierdie interessante opmerking gemaak oor die afskrifte van die evangelies wat hy tot sy beskikking gehad het: “Die verskille tussen die manuskripte het ‘n groot probleem geword, hetsy deur die nalatigheid van sommige kopieërders of deur die perverse verduistering van ander; so ook het hulle versuim om dit na te gaan oor wat hulle getransskribeer het, of in die proses om dit te kontroleer, het hulle eerder byvoegings of skrappings na hulle wil gemaak .Dit kan nie eenvoudiger gestel word nie en dit is hoekom daar soveel teenstrydighede is.

Dit is dikwels beklemtoon dat die Christendom anders as enige ander godsdiens is, want dit staan of val deur sekere gebeure wat na bewering gedurende ‘n kort tydperk ongeveer 20 eeue gelede plaasgevind het.

Boepie

Hierdie sal my laaste bydrae wees hier, hierdie blog van oom Adriaan het al lankal ontaard in n smous plek vir geloof rondom die Bybel.
Die Bybel waarsku ons teen die valse profete op die hoeke van die strate, is blogs en FB nie dan ook die hoeke van die internet strate nie.
Kyk, oom Adriaan is al n ou man wat hard werk vir sy God, volk en sy inkomste.
Die groot meerderheid kommintaar wat gelewer word is troef teksversies wat heen en weer gegooi word tussen lesers om n punt te bewys wat geensins verband hou met die onderwerp van die skrywer nie.
Siener het gese dat alles in die kerk nie reg is nie maar tog het hy nooit sy kerk verlaat of die regte kerk loop stig nie, ek glo soos hy gegloo het sonder om my geloof hier te kom probeer regverdig of verdedig.
Hierdie onverandwoordelike gebruik van oom Adriaan se blog breek sy geloofwaardigheid af.
Ek lig my opinie nie om onmin en twis te saai nie maar dink net dat oom Adriaan meer respek verdien van die gebruikers hier.
Ek weet sommer klaar dat daar n horde versies na my kant toe gegooi gaan word oor hierdie kommintaar.
As jy die lig gesien het en dit wil verkondig, kry gerus jou eie blog vir daai doel. Die einde van hierdie lewe kom vir almal van ons nader, kom ons respekteur hierdie blog en hou die skrywer se werke veilig en skoon vir ons nageslag.

Johann Cronje

Boepie,
Jammer jy voel so daaroor. Die waarheid van God Yahweh se persoonlike verklarings teenoor NT christendogma, laat waarskuwingsligte flikker. Weet net een ding en dit is dat ons te alle tye die waarheid van die leuen van verleiding moet onderskei wat die oorsaak is van wanbegrippe by menige gelowige. Maar die mense verkies die misleiding van valse profete / predikers en dogmas met meer positiewe boodskappe vir die samelewing.. Doof en blind na die waarheid – hoor en kyk, maar luister en sien nie!

Vraag: “Waarom is God so anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament?”

Antwoord: Die kern van hierdie vraag lê ‘n fundamentele misverstand van wat beide die Ou en Nuwe Testamente oor die aard van God openbaar. Nog ‘n manier om dieselfde basiese gedagte uit te druk, is wanneer mense sê: “Die God van die Ou Testament is ‘n God van toorn terwyl die God van die Nuwe Testament ‘n God van liefde is.”
Ek haal vir jou aan ‘n uittreksel van Adriaan en Annelize se missie met die Vaandel blog.

Vir bykans 20 jaar, met die genade en beskerming van God se hand, is ons al besig om die misleide Afrikaner, en ons medevolksgenote (die Boervolk), se oë oop te maak sodat hulle kan weet hoe hulle ondergrawe, verraai en verneder is en uitgebuit word. Alleenlik as ‘n mens met kennis van jou God en jou vyand gewapen is, het jy ‘n kans op oorwinning, maar dit is baie duidelik – hierdie volk het ten gronde gegaan weens gebrek aan kennis. Dit was dus van die begin af ons strewe om nie net die volk in te lig en te waarsku oor belangrike sake wat hulle raak nie, maar ook om hulle te herinner aan die Vader se oproep dat ons moet terugkeer na Sy wil en liefdevolle ontferming. Want slegs met hierdie wapenrusting kan ons saam as volk die toekoms met Hom tegemoetgaan.

Quentin

Hi, Johan
Ek glo nie daar kan enige twyfel wees dat die Elohim van die Ou testament Een en dieselfde is as die Elohiem van die “nuwe” testament nie.Job verklaar Hom dan as die Onveranderlike Een, en dan natuurlik die bekende vers Hy is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde, Hy verander nie.

Johann Cronje

Quentin (1),
Jy is heeltemal korrek, “Hy (Yahweh) is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde”, Hy verander nie maar die meeste gelowiges ken NIE die God van die OT NIE. Hulle ken net die god van die NT en Hom noem hulle ook sommer Jesus. Die feit is, die God van die OT is ‘n “ENIGE” God/Heiland/Verlosser/Messias en Hy deel NIE Sy lof en eer met enige ander god of wese nie!!!!!!!!!!!!!!! Sy ewige naam is YAHWEH die Skepper en Vader van Israel en Hy het nog nooit verander nie, maar die Christen ken Hom nie want die NT Skrywers en latere Bybelvertalers noem hom Hom Here HERE of Here GOD.
Die “ENIGE” God en Skepper by naam YAHWEH verklaar onomwonde dat Hy “alleen” GOD is en persoonlik self die “ENIGSTE” ‘verlosser(Messias) is.
Die christengelowige is deur die RKK verlei met die leuen dat die GOD van die NT nou ‘n DRIE-ENIGE” God is en dat Hy Sy eer en lof met ‘n ander ‘god’ deel.ten spyte van Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie. Die RKK is verantwoordelik vir die bedrieglike “verandering” van die ‘ewige’ God se identiteit. So ook is al die ander kerke aandadig aan die verkondiging van die leuen. YAHWEH sê in Jes 65 die volgende – – Ek is God YAHWEH ! Ek kan ‘vertrou’ word. Jou vorige probleme (sondes/oortredinge) is “weg” (vergewe) ; Ek dink nie meer aan hulle nie. Wanneer jy bid dat iemand ‘n seën sal ontvang of wanneer jy ‘n belofte maak, moet jy dit in”MY” NAAM (YAHWEH) doen. Ek “ALLEEN” is die God wat “vertrou” kan word.

Johann Cronje

Quentin (2),

Die “onbekende” skrywers van die NT christendogma vertel dat ‘n Jesus homself verhef het om die eer en lof van Yahweh te deel. Hy, Jesus sou die volgende verklaring gemaak het wat YAHWEH God weerspreek :
Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”.

YAHWEH verbied dit egter in Jesaja 65:16. Sy opdrag is – Elkeen in die land wat om voorspoed bid, sal dit doen in die NAAM van die GOD wat “getrou” is, en elkeen in die land wat ‘n eed aflê, sal dit doen in die NAAM van die GOD wat “getrou” is. Die swaarkry van vroeër sal “vergeet” wees, Ek laat dit “verdwyn”. (God Yahweh “ALLEEN”, oordeel, vergewe, vergeet en verlos).

Dit wat ons hier bespreek is net soos die Engelsman sê – “A tip of the Iceberg”. Wanneer die ysberg smelt, sal dit “lewende” water gee!

Quentin

Hi, Johan
Daar kan geen twyfel wees dat die Elohim van die Ou Testament Een en Dieselfde Elohim is van die Nuwe Testament nie. Job noem Hom dan die Onveranderlike Een, en dan natuurlik die bekende vers Hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde, Hy verander nie.

Ruiter vd Forums

Die heer waarna jy verwys spog op ander blogs hy bly en leef onder n boom.
Verwag dus na sy verbanning aldaar, verdere ad nauseam plasings van die aard.
Ongelukkig word hy in sy waan gesterk deur verdere dweepsiek kommentare.
Ver hoef jy nie te soek nie.

Hinsie

Goeie more,
Daar is een ligte probeem met die siening, dat die swartes van die ape afstam (evolusie?).
Dit is: Hoe het die ‘mense’, (wat voor Adam al bestaan het) deur die sonvloed gekom. Hulle het tog ALMAL geversuip? (Net so paar aanhalings, daar is nogal heelwat)
Gen_9:15 dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en AL die lewende wesens, in ALLE vlees. En die waters sal nie meer ‘n vloed word om ALLE vlees te verdelg nie
Gen 7:21 En ALLE vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voëls en die vee en die wilde diere en AL die gedierte wat op die aarde wemel, en AL die mense.
Gen 7:22 ALLES wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, ALLES wat op die droë grond was, het doodgegaan. (Behalwe die wat in die Ark was.)
Gen 7:19 En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat AL die hoë berge onder die ganse hemel bedek was.
Nuwe Testament:
2Pe 2:5 en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met sewe ander bewaar het toe Hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het;
Luk 17:26 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
Luk 17:27 hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en ALMAL vernietig het.
Groetnis.

Lanie

Hinsie, ek weet nie hoe bekend is jy met die res van die wêreld se Israel-groepe nie. Christogenea.org is ‘n groep in Amerika. Daar is baie verskillende sienings en standpunte, net soos hier by ons. Die webblad het ook skakels na ander groepe, en hulle argiewe het ook materiaal van pastore wat ietwat vreemde idees het. Maar oor die jare het ek gevind dat Pastor Clifton Emahiser en William Finck baie goed navors en bewyse en bronne vir al hul stellings gee. As jy na die webblad gaan doen ‘n “search” vir “Noah flood” dan gee hy vir jou artikels daaroor. Daar is ook ‘n artikel iewers genaamd “Universal Flood” wat daaroor handel. Hulle gee baie oortuigende redenasies en bewyse daarvoor dat die vloed NIE oor die hele planeet was nie maar waarskynlik beperk was tot die ‘Tarim Basin’. Lees dit en besluit of dit vir jou sin maak.

Dirk Albers

Ek het n Whatsapp video gesien met uittreksels van hierdie sirkus-vergaderings wat reg deur die land oor grondhervorming gehou word. Hier kon jy hoor hoe verskeie barbare openlik die blankes van hierdie land dreig en waarsku dat hulle van hulle ” grond ” verdryf gaan word. ( lees maar tussen die lyne, uit jou dorpshuis ook ! ) Wat opval, is dat hulle malema se taal praat, en nie skroom om te dreig met geweld nie. Nou of hulle aangesê is om so op te tree, is van weinig belang vir die witman op hierdie stadium. Die momentum is onkeerbaar, en daar kan nie n ” geleerde/christelike ” oplossing vir hierdie aanslag uitgewerk word nie. Vir die ” positiewe ” slaapwandelaars in ons midde, stel ek voor dat u Levitikus 26 met aandag en toewyding gaan bestudeer. Hopelik kan een van ons lesers bogenoemde video vir ons hier plaas. Nou pas gehoor van n besetting van n plaas naby Stellenbosch ? Glo vir die tweede keer ? Nou gaan die eienaar glo weer teen hoë koste met hofsake en wettige manewales voorendag moet kom. Hierdie ” deurtjie ” gaan binnekort ook maar toeklap, soos wat ” mob rule, ” in hierdie land oorneem. Terwyl meeste mense dink dat hierdie landwye sirkus- vergaderings n bewys is van ” wonderwerkende demokrasie, ” wil ek n ander verduideliking op die tafel sit, nl. Daar is mos GROOT gewag gemaak daarvan dat die ” people ” die geleentheid moet hê, om hulle begeertes uit te spreek, nê. Dit is mos demokrasie, en die stem van die meerderheid tel mos. Besef julle nie, dat hierdie hele oeffening, was eintlik n baie effektiewe promosie/werwings-veldtog gewees, om die blankes uit te wis, op n ” wettige, demokratiese ” manier nie. Fw, en sy sataniese mafia-bende se ” referendum ” destyds, is niks in vergelyking met hierdie boosheid wat nou op die witman losgelaat is nie !

JanB

Dirk hier is die hele video
https://www.savetubevideo.com/?v=TXk3tdmg5BE

Pieter

Dag almal,
Ons beleef hier in Nederland een baie warm zomer. Al die weerrecords is verbroken. Volgens die statistieke was dit nog nooit so warm en so lank warm nie. Dis nou al wekenlang 30-38 graden. In Zuid-Europa is dit ook extreem warm 40-45 graden. Die milies op die velde verdroog. Die boere is nou al besig om hulle beeste te voer met winterkos. Ons het nog maar baie min regen gehad.
Het oom Siener iets gese oor hongersnood in Europa? Ek glo hy het gese dat daar in Engeland hongersnood sal kom?
Hoe beleef julle die winter? Is dit normaal winter?

Twee weken geleden het ek gaan kuier by een vriend in Duitsland. Hy woon by die Moezel. Dis een rivier waar baie klein dorpjes aan lig en wat baie toeriste trek. Baie dorpjes is baie oud met huise uit die boujaar 1400 -1500 so dis groot geskiedenis. Ek het gaan ry en loop door die dorpjes en dis skrikwekkend zoveel sprinkhanen als dat daar in Duitsland is. Hulle is oral. Nou kryg hier die sprinkhanen een gratis vakantie naar hun thuisland. Jy sal dit nie glo nie! Kyk net hier:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Duitsland-betaalt-vakanties-voor-vluchtelingen-naar-hun-thuislanden

Dankie Adriaan voor die uitleg van die duif / kraai. Ons het hier by die huis baie duive. As jy wakker wordt is dit een prachtig gekoer wat hulle maak. Dis aangenaam om mee wakker te word. Daar is baie mense wat teel met duive. Ek ken nie mense wat teel met kraaie nie.

Wat dink julle van die Sjinese? Hulle is anders als die swartes, maar as mens kyk naar die eetgewoontes, dan gruwel jy. Dis als barbare. Hulle eet alles.

interessant bericht:
https://fenixx.org/2018/08/04/afrikanen-hebben-bloeddonatie-nodig-maar-onverenigbaar-met-een-eigenschap-die-bloed-van-alle-blanken-laat-zien/

RIGTER...

“En die Engel (Jesus Christus) van die HERE Sê vir hom: Waarom vra jy dan na My Naam terwyl hy Wonderbaar is?” (RIGTERS 13:18).

“Want ’n Kind is vir ons gebore,
’n Seun is aan ons gegee;
en
die Heerskappy is op Sy Skouer,
en Hy word geNoem:
Wonderbaar,
Raadsman,
Sterke God,
Ewige Vader (AllerHoogste), se Vredevors —

tot vermeerdering van die Heerskappy
en
tot Vrede sonder einde,
op die Troon van Dawid
en
oor Sy Koninkryk,
om dit te beVestig
en
dit te verSterk Deur Reg
en
Deur geRegtigheid,
van nou af tot in ewigheid.

Die Ywer van die HERE van die Leërskare sal dit doen.”
(JESAJA 9:5-6).

“En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk,
en daar staan (’n Man teenoor hom met ’n Ontblote Swaard in Sy Hand);
en Josua het na hom gegaan en hom gevra:
Behoort U by ons of by ons vyande?

En Hy sê: Nee,
maar (Ek is die Leërowerste van die HERE)
(Jesus Christus);
Ek het nou gekom.

Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom:
Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?

Toe sê die (Leërowerste van die HERE) vir Josua:
Trek jou skoene van jou voete af,
want (die Plek waar jy op Staan, is Heili)g.

En Josua het so gedoen.”
(JOSUA 5:13-15).

In Jesus Naam
Boetie Johannes

Johann Cronje

RIGTER (1),

Die boodskapper van Yahweh het nie sy naam bekend gemaak nie en vir jou om summier die naam Jesus Christus daarin te voeg in uiters onverskillig. So ook jou verwysing na die leerowerste van YAHWEH wat ook Jesus Christus is, Gister was dit Melgesedek se beurt om Jesus Christus te wees, More is dit seker die “Woord” wat ook Jesus Christus gaan wees. Jy kan die naam Jesus Christus as Heiland/Messias/Seun van God in enige vers plaas om jou dwalende dogma te bevredig, maar jy mag aan die Woorde van Yahweh niks byvoeg of wegneem om jou dogma te versterk nie. Deut 4:2 – Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van YAHWEH julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.
Duidelik minag jy Yahweh jou enigste God en Heiland/Messias se persoonlike verklarings soos die volgende. Gee eer daaraan of verwerp jy dit?

Jes 43 – Laat hulle hul getuies bring, dat hulle in die gelyk gestel kan word; en laat hulle hoor en sê: Dit is die waarheid! 10 Júlle (Israel) is MY getuies, spreek Yahweh, en My kneg wat Ek uitverkies het, sodat julle kan weet en My kan glo en insien dat dit Ek is—voor My is geen God geformeer nie, en ná My sal daar geeneen wees nie. 11 Ek, Ek is Yahweh, en daar is geen Heiland buiten My nie. 12 Ék het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander god onder julle nie; en julle is my getuies, spreek Yahweh, en Ek is God.

Mimi Hildebrand

Dankie tog dat jy antwoord oor Jes…dit is Kores. Ek wonder hoekom kan elkeen wie dit lees, nie sien nie.

Net so is dit oor die naam Immanu-el… dit is ook nie Yahshua se naam nie… want in die Skrif sê dit baie duidelik…Yes 7:16 want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, SAL DIE LAND VIR WIE SE 2 KONINGS JY BANG IS, VERLATE WEES.
Lees die hoofstuk asb met aandag.

Johann Cronje

Rigter (2),
Oor die sogenaamde Messiaanse profesiëe kan ons ure , dae en weke lank debateer. Die Ou Testament kan dan nie werklik gelees word na die Nuwe Testament toe of in die lig van die Nuwe Testament nie. Die NT dogma kan op sy eie voete nie geregverdig of bevestig word, sonder om deur “foutiewe en gedwonge” interpretasie van sekere OT geskrifte, gerugsteen te word nie. Die vraag na die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testament, waarby die interpretasie van gedeeltes uit die Ou Testament betrokke is en wat veral na bewering die sogenaamde Messiaanse profesiëe verteenwoordig, is baie oud.
My kommentaar op Jou aanhaling van Jesaja 9: 5-6 – ““Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; ……………”
Uit die Septuagint LXX 6:For a child is born to us, and a son is given to us, whose government is upon his shoulder: and his name is called the messenger of great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him. 7. His government shall be great, and of his peace there is no end: [it shall be] upon the THRONE OF DAVID, and [upon] his kingdom, to establish it, and to support [it] with judgement and with righteousness, from henceforth and forever. THE ZEAL OF YAHWEH OF HOSTS SHALL PERFORM THIS. Jes 9:6 het NIKS met die Messias te doen het nie. Binne die konteks van die geskiedenis en wat en wie Cyrus the Great (Kores) was, word hier oor hom geprofeteer en dit word geverifieer omdat Jesaja DUIDELIK oor Cyrus geprofeteer het. Hierdie kind was Kores/ Cyrus die gesalfde van Yahweh en Yahweh het hom gebruik om Israel te verlos van die konings van Babel en Chaldea – evil konings en evil gode.

Johann Cronje

Rigter (3),
Jes 44 – wat van Kores sê: Hy is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag deurdat hy van Jerusalem sê: Dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word.
Jes 45: 1 – “ So sê Yahweh aan SY gesalfde, aan Kores, wie se regterhand Ek gevat het om nasies voor hom neer te werp,……………..”

Dirk Albers

In 2015 het die NG Kerk die deure oopgegooi vir poefters. Toe net n jaar daarna word hierdie besluit ongedaan gemaak deur beswaardes. Nou is die poefters, ( en hulle ondersteuners ), weer op die oorlogspad met n nuwe strategie. Die Grondwet word nou ingespan, want daarvolgens mag niemand teen poefters deskrimineer nie. So die betoog is nou dat die Grondwet die absolute gesag moet wees. By implikasie, moet dit meer gesag dra as enige Bybels, geskrifte, boeke, ens, wat enige kerk of organisasie mag voorhou. Hierdie is n baie interessante verwikkeling, en gaan binnekort glo in die hof getoets word. Die poefter-brigade is aan die marsjeer, en as hulle die NG Kerk toring van Babel afbreek, en gelyk maak met die grond, sal ek dit as n wonderwerk van Vader Yahweh sien ! En ja, Vader Yahweh kan selfs poefters gebruik om Sy wil te laat geskied. En as die NGK val, sal dit n kerk-slagting wees wat skrik vir niks. En die honderde duisende mofskape, van verskeie kerke, gaan verward rondhardloop, en paniekbevange blêr, want hulle het nooit persoonlik kennisgemaak met Yahweh van die Leërskare nie. En die wolwe gaan op hulle toesak, en hulle verskeur. En miskien lewe ek lank genoeg om te sien hoe my droom bewaarheid word, nl. Dat AL hierdie fancy kerkgeboue omskep word in fabrieke om die vervaardigings-bedryf, en ligte-industrie te huisves. Dink net aan die ongelooflike werkskeppings-potensiaal ! En terwyl die mense lekker werk, speel die orrel saggies in die agtergrond, vir n mooi atmosfeer. Ek is net bietjie bekommerd dat Vader Yahweh beveel dat AL die Baal-tempels tot op die grond afgebreek moet word !

Ruiter vd Forums

Boeta Jan,
Ek neem met met leedwese kennis u ook hierdie forum tot niet wil dryf.
Noop my nie om verbatim aan te haal oor dit waartoe jy in staat is nie.

In Snymans Naam.
Ruiter.

Ruiter vd Forums

As n getroue leser soos Boepie hom gevolglik onttrek, wie kan hom dit verkwalik; –

Rigter +
Die Vryburger.
Nov 22 -2014 – 11:59pm

‘….my naam is boetie, johannes petrus nel van Port Elizabeth. Germaans en Dienaar…..en slaap onder n boom elke aand’.

Jan Nel

Ruier, nou raak dinge duideliker, praat van Germaans. (Volgens The Westminster Dictionary of the Bible was Paasfees (wat in Engels “Easter” genoem word) “oorspronklik die lentefees ter ere van die Germaanse godin van lig en lente wat in Angel-Saksies as Eastre”, of Eostre, bekend gestaan het.) ek is nou nie so geleerd nie, maar my van is ook Nel van Franse afkoms, wat ek wel weet my voorvaders was Guillame Neil. gebore 1642 Rouen, Normandy, France, en n ruk na Jan van Riebeeck aangekom in die Kaap. Dood, Jun 13 1738 in Stellenbosch. seker ook onder boom geslaap. Germaans klink egter nogal indrukwekkend. Wie weet, miskien was Frans afkomstig van Frisian. maak maar eie gevolgtrekkinge

Ruiter vd Forums

Ek het niks teen die ‘Nels’ per se nie, Jan.
Is net die anner ‘slim Janne’ my moet kom oortuig dat die bome waaronder hul slaap…het n ingeboude PC-prop met kragtoevoer.
Om om middernag onner n boom ( sonder krag ) te lê en sterre-droom ( en teksverse te plak en ‘paste’ dat die spoeg spat ) – bly n wonderwerk.
Inteendeel.
Ek soek daai bome in die Karoo.

Ruiter vd Forums

En dan kom sekere ‘skrifgeleerders’…en praat sy sotheid na.
Ek ween.
Siener verwys na n uitvlug/uitkoms/saamtrek in die Karoo.
Vir diesulks om laager by my en omstreke te trek, is ek jammer om te sê, die sulks; ….’not a blêrrie damn’.
Pandoer & Kie is immers heethoofdig genoeg.
Met Bybel ( OT & NT onder die blad ) – en die feit dat my God my Regter is – kyk ek en my Boere/boere gemeenskap vorentoe.

Martin van Wieringen

Pieter,
Siener heeft wel droogte voor zuid-afrika, maar weinig hierover in zijn voorspellingen over europa.
siener heeft gezegd dat je die klippies in s-a by die dam kon zien en waterschaarste in engeland.
Ook voor s-a die gras wordt droog en die gras word wit. Dit is duidelijk het verloop van een driejarige vulkanische winter die zou beginnen na die storm. Zeker dat dat die storm van drie dagen duisternis het gevolg is van een kosmische ramp en een zonneuitbarsting. Zo komt de driejarige vulkanische winter overeen met de duur van ww3.
Wel is voor europe voorspelt dat vooraf aan ww3 een klimaatsverandering zou komen met bijna geen winterkou en een zeer vroeg voorjaar. De natuur lijkt van slag met lente in februari. Na ww3 zou het warmer blijven in europa. Duitsland zou een middelandse zee klimaat krijgen en in midden duitsland zou men citrus vruchten kweken.

De hongersnood in Engeland komt van Johanna Brandt profesie waaraan miljoenen mensen daar gaan sterven.
Engeland is afhankelijk van de import van voedsel, het driejarige vulkanische klimaat brengt daar enorm veel regen die de oogsten onmogelijk maken, mogelijk ook in nederland. Door zonneuitbarsting kunnen kerncentrales onklaar raken en de velden radio-actief besmetten. Zeker ook de Koeberg kerncentrale in s-a. De kernoorlog van ww3 zou beperkt blijven maar een meltdown van een atoomcentrale is die van 300 atoombommen. Sommige hiervan staan toch al op ploffen hier in europa. Er zou genoeg voedsel op de velden staan, Besmet.? Veel mensen zouden naar een woestijn buiten europa worden gebracht in een ver land.Daar zou de grond worden weggeven net zoveel grond als ze konden verbouwen. Dus die mensen zijn dus boeren en landbouwers Waar zijn dan die boere van dat land gebleven????

Ruiter vd Forums

Mnr Snyman,
Hier in die Groot Karoo vandag gewemel van wit karretjies.
Kwansuis ‘besoekers’ van Dept Arbeid om n sensus-opname te doen, oor hoeveel arbeiders speel n oorsigtelike rol oor hoeveel hektaar grond.
Umm.
Nietemin. Gewikkel in n geknelde droogte, het van ons, ons boorgate wat standhoudende water bied – vir eers toegestoot.
Slegs teël-vee, word na omgesien.
Verwag hier by Des om tot R225 – tot R250 vir heel- of halwe lam te betaal.
Nie dat dit die pandoer-nasie sal afskrik nie.
Om ‘hulself te help’…is mos n gegewe.

Dirk Albers

Mense, hierdie prysverhogings op ALLE vlakke, is n tikkende tydbom ! Wat ek nie kan verstaan nie, is hoe dat besighede pryse vermeerder vêr bo die amptelike inflasiekoers. Dit wys mos dat almal lieg oor die inflasiekoers. En ons kan seker wees, die diefstal op alle vlakke gaan die heeltyd net toeneem. Die werkers in die winkels sien dit mos as hulle reg om van die witbaas te steel. Mens sien van tyd tot tyd videos van hoe die swartes in die winkels steel. Hulle het selfs spesiale klere, met verskuilde sakke, waarmee hulle honderde rande se goedere op n slag steel. En hierdie verliese word net aangeskuif na die verbruiker. Baie besighede maak sterk staat op die Krismis-stormloop, om die gemiddelde inkomste op te stoot, nê. Ek het n sterk vermoede dat hierdie Krismis wat kom, gaan die heel slegste in die geskiedenis van hierdie land wees. Ek kan egter nie verstaan waarom die massas nog nie oor kospryse in opstand gekom het nie. Al eet hulle net mieliepap, brood en boontjies. Iets maak nie heeltemal sin vir my nie. Ek dink verder dat vader krismis gaan die NSA verbyskiet hierdie jaar. Die risiko dat sy takbokke geslag word is net te groot !

Martin van Wieringen

Nuus Engeland: Die hongersnood van Brexit..
De engelse politie verklaarde dat ze onmiddelijk geld en mankracht nodig hadden vanwege personeeltekort zou dit nodig zijn om een rampscenario te voorkomen. De noodkreet komt tijdens de onderhandeling van een britse minister over brexit die vanwege zijn uitlatingen voor een daling zorgden van het britse pond. De politie is niet de enigste die zich zorgen maakt nie.

Landbouworganisaties hebben laten weten dat het land binnen een half jaar na een problematisch vertrek uit de EU met voedselproblemen zou kampen. Het land produceert slechts 60 procent van de nationale voedselbehoefte.

Johanna Brandt profesie heeft gezegd Engeland krijgt hongersnood

Dirk Albers

Vandag het die barbare die Marikana-slagting herdenk ! Dit is goed om te hoor dat die ( liberale ) engelse dit die ” Marikana massacre ” noem. En hulle wring hulle handjies met groot oë. Om te dink dat so gruwelike barbaarse ding in die wonderlike demokratiese NSA ” wonderwerk ” kon gebeur het, laat hulle na lug hap. En hulle kon nie eers Apartheid, of die nare NP regering blameer nie ! En op Radio 702 gooi hulle sommer die ” massamoord ” van daardie 146 sielsiekes sommer by vir ekstra effek. Mooi man ! Maar mense, besef julle die ineenstorting van hierdie hele land, is nou n voldwonge feit ? Die een korrupsie skandaal na die ander, word ontbloot. Ons hoor amper daagliks van nuwe miljarde wat gesteel is, of net weggeraak het ! Dan kry ek nog geleerde ( christen ? ) blankes wat glo hulle gaan die land reg stem met die volgende verkiesing. Nou die dag hoor ek hierdie dwaasheid. Meneer en mevrou kwoteer hulle pragtige ousie wat sê : Die swartes in die lokasie hou gladnie van malema nie, so ons kan malema dus afskryf, en rustig voortgaan. Hierdie is mos nou n ” geleerde ” mening, reg uit die perd se bek, nie waar nie ? Maar hulle is te onnosel om te besef dat die ousie ENIGIETS sal sê, om die miesies en baas gelukkig te hou. Want sy is bang sy verloor haar salaris, en al die ander goed wat daagliks weggedra word ! Mense, ek begin meer en meer dink dat die groot moonthede n ” proxy war ” in hierdie land beplan. Net soos in die midde-ooste en baie ander plekke, reg deur die geskiedenis. Ons kan maar spekuleer oor watter kamp teen watter kamp. Maar as hulle klaar is, sal hierdie land n puinhoop wees soos wat on kort-kort op die TV sien. En ons gaan die kanonvoer wees ! As julle dink ek is mal, oortuig my asseblief dan met FEITE andersins ?

Ruiter vd Forums

Nes u, is dit n skande dat 80-jariges die pen as swaard vir ons ander lamsakkiges opneem.
Die skrywe van Leon Lemmer op PRAAG – 18 Aug…n absoluut MOET LEES.
Mag beide van jul se kragte hou.
Of soos in streeks-taal hier rond, n kwessie van ‘hou po€phol hou’!!!

Ruiter vd Forums

Mnr Snyman,
Sien n ene ‘Adriaan Snyman’ sou sy AK 47 aan Julius oorhandig waarmee skote afgevuur is tydens n nogmaalse opruiende makietie!!?
Wys jou.
Mens kan nooit te links of regs van die reënboog-spektrum beweeg nie!
????.
PS.
Laat daar geen bedenkinge wees oor dit wat ek WEET u met inbors staan nie.

Dirk Albers

Ek het nou net op die nuus gehoor. Joseph matunwa van die AMCO unie by die Marikana herdenking. Hy dreig dat hy die myne vir twaalf maande sal toemaak, as hulle aanhou om werkers af te dank ! Nou weet ons mos dat baie myne veg vir oorlewing. En mantashe het ook al gedreig dat die myne moet ander besparings-maatreels aanwend voordat hulle werkers afdank ? Daardie matunwa vent klink na n baie radikale kragdadige spreker, net soos malema. Ek kon nie help om dadelik aan Siener se woorde te dink, nl. Die myners gaan huistoe ? Adriaan help my bietjie reg indien nodig asseblief. Feit is mense, hier is GROOT moeilikheid aan die kom. Waarom kan mense nie sien nie, dat die ” grootste staking wat die land OOIT gesien het ” nie net n droom van n ” vlentergat ” profeet was nie ? Ons kan dit al ruik, voel en ” sien ! “

Jan Nel

Hallo Dirk, jy is nie die enigste nie hoor, die week verby stuur ek informasie deur na n vriend van my, hy reken toe ek moet vir sy vrou n lysie gee van die nodigste, dat hulle n paar boksies kan opmaak en as die dinge hand uit ruk, dan klim hulle gou en kar en glip erens heen, wragtig, nie n stukkie common sense nie. ek was n paar weke terug op die n2 verby Strand, in kwessie van 5 Minute is pad toegemaak en die bande brand, vreedsaam een oomblik, tot hel die volgende, alles beplan en uitgewerk. ons gaan almal gevang word met broek op kniee, ons intel is hopeloos, samewerking nog minder. Vragmotors to as verbrand nie ver van my huis af nie. nou vra ek, hoeveel mense het in stikdonker al n wapen afgevuur op n teiken indien die krag sou af wees. meese mense kan nie kant van kar raaksien op 10 meter nie, wat te staan nog self verdedig. maar elke naweek hoor ek hoe die barbare die hele naweek om remoer en raas, hulle is geoefen om wakker te wees en saam te werk. ons is mense wat op death row sit en kaart speel, miskien sal prokureur ons nog af kry, stem net ander party, wat n joke

Dirk Albers

Hier het skielik n video die lig gesien van n witman by n strand, wat openlik sê hoe wonderlik dit daar is omdat daar net blankes is ! Hy gebruik openlik die ” K” woord, en dit lyk of die video vir een of ander rede die sprinkane mal maak ? Ons weet dit is omdat die waarheid kan per geleentheid BAIE seer maak, en hierdie is maar net so n geval. Maar hoeveel mense besef dat die vervolging van blankes rondom die ” K ” woord, ( dink maar aan Vicky Momberg ! ), is niks anders as Rasse-moord nie. Een van die vele ” onskuldige ” onderafdelings van die hele proses, maar met net EEN uiteindelike doel, nl. TOTALE uitwissing van die blanke ras ! Dit vergelyk nogal goed met die vervolging van die Duitsers wat teen die ” holocaust ” standpunt inneem, nê. Maar het julle al van n vervolging gehoor van n swarte, wat die ” K” woord op n ander swarte gebruik ? Natuurlik nie ! Net soos wat die amerikaanse negers mekaar vryelik kan aanspreek as ” niggers. ” Ek het geluister na n onderhoud met die leier van die SA Landbou-unie. Hulle het nou weer die ” regering ” aangetree oor die grondkwessie ? Vir VYF EN TWINTIG jaar, tree die blanke ” leiers ” al die regering aan nê. Selfs n blanke minister op n slag in die binnekring gehad. Wat n tragiese, patetiese grap ! Die swart barbare LAG vir hierdie blanke ” leiers, ” en hulle is blykbaar te onnosel om dit te besef. Hierdie is almal judas-bokke, wat die mofskape na die slagpale toe lei. Ek hoor nou die dag op n inbel program, hoe die swartes LAG vir Vlokkie-voetewas ! Onthou julle nog daardie sirkus, toe adriaan vlok sy ” christelike ” plig gedoen het om voor die barbare te kruip, en soos Jesus te wees ? Soos die vrou jare terug wat deur die barbaar verkrag word, en toe vir hom bid : Vader vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie, SIEK !

Dirk Albers

Mense, ek voel dat ek moet opvolg op ” Adam die griek ” se video, en die gebruik van die ” K ” woord, wat in EEN DAG, hierdie hele land op hol gejaag het. Malema, slim soos altyd, het die gaping gesien, en n klag gaan lê. En verder word Adam se familie, en hulle besigheid, en sy kinders se skool by die hele snotspul ingesleep. Ek het vandag geluister na tientalle menings, veral uit liberale reënboog multi-kulti geledere, en dit was ” luisterryk ” om die minste te sê. Daar was weereens die blankes wat in die stof rondgekruip het, en probeer om die versekering te gee dat nie alle blankes nare rassiste is nie. Daar was selfs van hierdie idiote wat oor die radio gehuil het ! Ek weet baie van julle sal nie bereid wees om na hierdie sataniese gemors te luister nie, maar ek is as n afgetredene, instaat om wyd te kyk en te luister. Ek probeer inligting vir julle deurgee, wat julle andersins miskien nie sou teëkom nie. Mense, die VERTERENDE HAAT, tussen wit en swart in hierdie land, is n WERKLIKHEID ! En moet nou nie dink dat Adam die griek dit veroorsaak het nie. Dit is al vir HONDERDE, ( miskien duisende ! ) jare al hier, en hy het ons net gehelp om dit beter te sien en te verstaan. En die multi-kulti mense, ( christene ? ), en hulle kerke, kan maar bid, huil, voetewas, preek, sing, evangeliseer, in die stof rondkruip, of wat ookal doen. Dit gaan NIKS help nie. Hulle is LANKAL ter dood veroordeel. En Siener het lank terug gesê : Die mense se nekke RUK ! ( Soos wanneer die panga, baksteen, of knopkierrie hulle neervel ! )

Johann Cronje
Dirk Albers

Ek het pas op Fb die volgende gesien, wat glo deur Trump gesê is, nl. I am sending troops to SA, and they will not leave till the killings stop, and the land issue is resolved ! Nou saam met die verwysing van Johann hierbo, kan dit as geloofwaardig gesien word, nê ? Maar wat moet ons hiervan maak ? Ons word omring deur leuens, bedrog en korrupsie op n daaglikse basis. As amerika wel troepe hierheen stuur, glo ek is die ” proxy war ” net om die draai. Dit kan baie maklik Amerika teen Sjina wees, met die NSA as die buit, of slagoffer, afhangende hoe jy daarna kyk. Ons dink die heeltyd aan swartes wat n staatsgreep uitvoer. Maar dit is tog net so moontlik dat dit deur wittes gedoen kan word, as hulle deur n groot moontheid ondersteun word, nie waar nie. Dit is waarskynlik die ” doringbos- regering, ” waaroor daar al so baie gesê is. Gaan hulle oorneem met die volgende ” verkiesing ? ” Waarom kom die ” regering ” nie uit met n datum vir daardie verkiesing nie ? Ek het n gesprek gehoor waar die kenners praat van Maart-April volgende jaar, met goeie motivering. As dit te koud word, en te vroeg donker word, sukkel die ” poorest of the poor, ” om by die stembusse uit te kom ? En moet ook nie vergeet van geskiedkundige datums, en vakansie dae nie. Alles speel n belangrike rol. Miskien moet ons selfs kyk na datums wat vir Amerika belangrik is ! !

Johann Cronje
JanB

Ek sien nou net dat selfs NIke wat klere en skoene verkoop so erg voel oor die Griek se vrou wat vir hulle werk, aanstoot neem. Hulle gaan nou hulle winkels ook sluit
http://www.dievryburger.co.za/2018/08/totsiens-nike/

Boepie

Middag oom Adriaan, ek het die volgende gekry en kon nie anders as om dit hier te kom plaas vir oom se insae nie.
Ons almal weet nou al hoe om n profeet te toets en ons weet ook dat dit uiters gevaarlik en onverantwoordelik in om tye van gebeure te gee, dit is juis die gee van tye wat false profeete dadelik uitwys.
In die volgende skakel word daar tye gegee maar ook voorspellings wat parralel loop met wat Siener fese het, NL, SA wat vergroot en Brtanje wat onder die see verdwyn.
Kan die wat meer inligting oor Siener soos oom kommintaar lewer oor hoe siener WWIII gesien verloop het en hoe hierdie profesie daarvan verskil en ondersteun.
Ek sal weer kom inloer om die kommintaar te lees.
Dankie en groete.

http://www.delightfulknowledge.com/world-war-and-disasters-2027-2029-revealed-in-great-detail

Kobus Scheepers

Goeiedag Boepie, hierdie is nou nie juis my spesialiteitsveld soos oom Adriaan s’n nie. Ek sien egter hy het nog nie tyd gekry om jou te antwoord nie.
Amper die enigste gemeenskaplike faktor tussen die persoon in die skakel se “profesie” en die van oom Siener s’n is dat daar wel ‘n 3de wereldoorlog sal wees. Die persoon se voorspelling van die verloop van die oorlog verskil drasties van oom Nicolaas s’n. Bestudeer maar weer oom Adriaan se boek “Boodskapper van God” as jy die ware verloop van die oorlog wil weet.
Ek let ook op dat die persoon in die skakel teen die einde van die skrywe sy ervaring met “verlore tyd” notuleer. Hierdie gebeure is tipies van mense se interaksie met sogenaamde “aliens” wat eintlik maar net die gevalle engele is waarvan ons lees in die ou testament. Die Allerhoogste het volkome beheer oor tyd en daar sal nie sulke tyds-verwronge gebeurtenisse plaasvind as hy met ‘n persoon handel nie. Tyd sal bloot eenvoudig normaal voortgaan of Hy sal dit stop maar jy sal ten volle bewus wees van alles wat plaasvind en nie verlore-tyd insidente ondervind nie.
Terloops ons kan nie die “aliens” weerstaan nie behalwe in die Naam van Yehshua of Jesus (hoe jy hom ook al ken)

Verreweg die meeste moderne “profete” is maar net ingeligte persone in die vrymesselary/jesuiete bewegings wat weet wat die vatikaan met sy NWO beplan en hulself dan voorhou as “profete” en loop 2/3 van hul raaiskote na beplanning word hulle aan die massas voorgehou as ware profete wat hul nie is nie, dit is dan net hier waar hul handig ingespan word om valse verwagtings by mense te kweek.

Vertou dit help bietjie, groetnis.

Martin van Wieringen

Boepie, hier nog enige voorspellings over Brittanje die natuurramp en WW3.
Vele voorspellings zijn in verloop van die tijd soms baie anders, daar is een kontras tussen die ou en nieuwe tijd.

Brittanje en WW3
https://www.youtube.com/watch?v=24Tq9Gz1vA

Martin van Wieringen

Hier die goede link van youtube; Britain and WW3

https://www.youtube.com/watch?v=24YTq9Gz1uA

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1),

Verskoon my as ek arrogant voorkom, maar ek wil iets duidelik stel.. Jy sê in jou kommentaar aan Boepie hierbo: – “Terloops ons kan nie die “aliens” weerstaan nie behalwe in die Naam van Yehshua of Jesus (hoe jy hom ook al ken)”
Ek wil nie hare kloof nie, maar kom ons kyk na onbetwisbare feite!

YAHWEH sê in Jes 65 die volgende – – Ek is God YAHWEH (ENIG) ! Ek kan ‘vertrou’ word. Jou vorige probleme (sondes/oortredinge) is “weg” (vergewe) ; Ek dink nie meer aan hulle nie. Wanneer jy bid dat iemand ‘n seën sal ontvang of wanneer jy ‘n belofte maak, moet jy dit in”MY” NAAM (YAHWEH) doen. Ek “ALLEEN” is die God wat “vertrou” kan word.
Yahweh sê ook verder in – Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou (ENIGE) God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”
Hy veklaar ook in Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” (god) gee, of ook MY “LOF” aan die gesnede beelde nie.
Verder verklaar Yahweh soos volg – Jes 45 :5 – Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” ander nie; “BUITEN” My is daar “GEEN” God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie.
Die OT is baie duidelik daaroor dat daar net ‘n “ENIGE” God YAHWEH is en dat Hy nêrens ooit in Sy eie woorde afstand gedoen het van Sy Heilige lof en eer aan ‘ander’ gode nie.

Die “skrywers” van die Christendogma en die skeppers van drie-eenheid teorie vertel egter hulle eie storie naamlik dat die Jesus wat hulle as nuwe God en Heiland in die NT geskep, voorgestel en aangeneem het, homself verhef het en die volgende verklaring sou gemaak het wat YAHWEH God weerspreek :
Joh 14:6 – “Jesus” antwoord hom: “Ek” is die weg en die waarheid en die lewe; “niemand” kom na die Vader behalwe deur My nie”.

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2),

Watter God se opdrag/verklaring moet jy glo en dien ? Die “ENIGE” God van die OT of die sogenaamde “drie-enige” van die NT dogma? Daar is geen Skriftuurlike bewys of verklaring van Yahweh, in enige Testament waar Hy van Sy lof en eer afstand doen om met ‘n ”ander’ god te deel nie! Die veronderstelling daarvan en die van ‘n sogenaamde drie-eenheid is mensgemaakte dogma van Konstantyn se opdrag aan sy skrywers en die RKK se voortsetting van bedrog. En net hier val die hele NT in ‘n diep donker gat van onsekerheid en twyfel. Nie eers die sogenaamde “foutiewe en gedwonge” interpretasie van Messiaanse profesiëe en sekere ander OT geskrifte, sal die storie weer daar uithaal nie. Die vraag bly, wie wil jy glo ? Dit is elkeen se eie keuse en besluit, maar glo dit verseker, Yahweh is ‘n “ENIGE” God. Die “Christen” het Hom vergeet en opsy geskuif vir ‘n ander mensgemaakte god.

Deuter 8:19 – Maar as jy nogtans YAHWEH jou God vergeet en agter ander “gode” aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom;
Deuter 11:16 – Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander “gode” dien en voor hulle neerbuig,
Daarom is ons as volk en land vandag in die gemors. Ons het die “Enige” God Yahweh verlaat en agter ander gode aangeloop, horende doof en verblind agter veelrassige reënboog drome aan.
YAHWEH sê – Jes 65 – ………………..Ek ALLEEN” is die God wat “vertrou” kan word.

Niemand (geen kerk of dogma) het die reg om die bogenoemde verklaring van Yahweh tersyde te stel nie, maar die RKK die groot hoerkerk ag “haarself” die reg toe om hul Pous tot “the “Holy Father” te verhef en selfs hy kan jou sondes vergewe met ‘n afkoop.

Kobus Scheepers

Dankie Johann. (1)

Moeilik maar ek gaan probeer verduidelik. My aanhalings is uit die Afrikaanse 1953 vertaling.

Ek is dit met jou eens daar is net 1 Allerhoogste God. Ons moet elke Woord glo wat Hy Spreek. So daar is niks fout met jou aanhalings nie, ek glo en onderskryf dit ook. (Sukkel bietjie met jou parafrase van Jes.65, kry net gedeeltelik wat jy daar sê maar miskien het jy net die hoofstuk verkeerd verwys, nogtans is meeste van die begrippe reg uit die breër Jesaja boek.

Die RKK is ‘n baie effektiewe gereedskapstuk in die hand van die valse een en hy beperk hom nie tot homself en sy kinders van die reformasie nie maar het grootliks Islam gevestig asook die moderne Judaisme of Ortodokse Joodse sieninge gekaap en manupileer dit met die doel dat die kinders van die Allerhoogste nie by hul Vader kan uitkom nie.

YHVH het ook gespreek:
Jesaja 42:1-4 “DAAR is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.”
Jesaja 53:11 “Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.”
Israel word dikwels die kneg van YHVH genoem maar in voorgenoemde aanhalings word hier na ‘n ander kneg verwys, wie is dit? Wie sal ons skuld dra?

Vervolg in: Dankie Johann. (2)

Kobus Scheepers

Dankie Johann.(2)

Sagaria 12:10 “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind.”
Ek hoef seker nie vir jou te sê waar en wanneer Hy (YHVH) deurboor is nie.

Lees asb. tuis Jesaja 52:13 – 53:12
Van wie dink jy word hier gepraat?

So baie van die ou testament fokus op die verlossing wat YHVH sal bring maar as Hy dan kom om daardie verlossing te bring dan herken & erken ons Hom nie. Yehshua is die Kneg of Spruit van YHVH, Yehshua is YHVH in menslike gestalte, dit is Hy wat op Golgota deurboor is.

Dankie Johann.(3)

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1),
Jy verklaar dat “Yehshua is YHVH in menslike gestalte, dit is Hy wat op Golgota deurboor is.”
Waar in die OT Bybel kry jy die begrip vandaan. Yahweh is duidelk – Hy is nie MENS nie, NOG minder SEUN van die MENS of MENSESEUN of MENSEKIND nie. As Jesus dus beweer dat HY die seun van die mens is dan kan HY BESLIS NIE YAHWEH WEES NIE want YAHWEH stel dit BESLISSEND DAT HY NIE ‘N SEUN VAN DIE MENS IS. Num 23- God is geen mens dat Hy sou lieg nie; of ‘n seun van die mens

Jy verwys na : – “Lees asb. tuis Jesaja 52:13 – 53:12 – Van wie dink jy word hier gepraat?”
Beslis van Jakob (Israel) want Jakob (Israel) is Yahweh se “EERSGEBORE SEUN” en dus ook Sy “gesalfde: kneg.” Die NT Christendogma wil ‘n ander “messias’ figuur as “ENIGGEBORE SEUN” identifiseer om die dogma te ondersteun. (Alles tipies net soos, die valse gelowe van Hesus Krisna, Mithra en vele ander.)
• Exo 4
Dan moet jy vir Farao sê: So spreek Yahweh: My eersgebore seun is Israel.
23 Daarom beveel Ek jou: Laat my seun trek, dat hy My kan dien. Maar jy het geweier om hom te laat trek. Kyk, Ek sal jou eersgebore seun laat sterwe.

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2),
Jes 44 : 1-6 – MAAR luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! So sê YAHWEH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het! Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê: Ek behoort aan YAHWEH ; en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan YAHWEH, en hom met die erenaam Israel noem. SO sê YAHWEH, die Koning van Israel en sy “LOSSER”, Yahweh van die leërskare: Ek is die”EERSTE”, en Ek is die “LAASTE”, en buiten My is daar “geen” God nie.

Jy vra – “Wie sal ons skuld dra?”
Nêrens het Yahweh gesê dat daar ‘n mens van bloed en vlees die skuldlas of sondelas van die mensdom moet dra nie. Dit is RKK christendogma !. Nee elkeen dra sy eie las en sterf omrede sy eie oortredinge. Net Yahweh kan vergewe of red. Hy is die “enigste” heiland/verlosser! Geen ander Heiland of God bestaan wie “sondes” kan vergewe nie!. Dit is christendogma gebaseer op talle ander historiese heidense gelowe wat telkemale ’n messias” karakter wil voorhou as ‘n ‘skulddraer” vir die mens se sogenaamde oortredinge!
Deut 32:39
Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie.

Leonor Bosman

Kobus konteks is vreeslik belangrik. Bleangriker; die KORREKTE aanhaling vannuit die OT:
Joh 19
37En weer sê ‘n ander Skrif: HULLE SAL SIEN IN WIE HULLE GESTEEK HET.

Waar de drommel is die woorde: HULLE SAL SIEN IN WIE HULLE GESTEEK HET.
Beslis staan dit NIE in Sag 12:10 nie.

Sag 12 gaan oor Yahweh se woede teenoor die nasies in en rondom Jersualem.
6 IN DIÉ DAG sal Ek die stamhoofde van Juda maak soos ‘n pan met vuur onder ‘n hoop hout en soos ‘n brandende fakkel onder gerwe—Hulle Sal Regs En Links Al Die Volke Rondom Verteer; maar Jerusalem sal nog bewoond wees op sy plek in Jerusalem.

8 IN DIÉ DAG sal die HERE die inwoners van Jerusalem rondom beskut, en die struikelende onder hulle sal in dié dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos ‘n hemelse wese, soos die Engel van die HERE voor hulle uit.

9 Ook Sal EK IN DIÉ DAG daarna soek om al DIE NASIES WAT TEEN JERUSALEM AANKOM, TE VERDELG.
10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.

11 IN DIÉ DAG SAL die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.

Julle simplistiese ‘ vervulling’ van ‘n ‘profesie’ is gebasseer op een enkele vers in Joh 19 en daar stop julle want om verder ondersoek te doen is teen julle geloof… vervolg.

Leonor Bosman

IN DIE DAG (4x) wat Jesus ‘deurboor’ is,
1. Het die stamhoofde IN DIE DAG krag gekry om almal rondom hulle te verteer?
2. Is IN DIE DAG die Israeliete soos Dawid?
3. Is al die nasies teen Jeusalem IN DIE DAG verdelg?
4. Was daar IN DIE DAG ‘n GROOT rouklag in Jersusalem? Nie volgens julle NT nie

Nee, vir al 4 goed wat IN DIE DAG moes gebeur het, het niks gebeur op DIE DAG wat julle Jesus gesterf het nie. Logika -Niks met Jesus te doen nie.

Die Afrikaanse vertaling is
en hulle sal OPSIEN NA MY vir wie hulle deurboor het beteken beslis NIE- hulle sal SIEN nie.

OPSIEN en SIEN is 2 begrippe – dus is die vers in Johannes VERDRAAI om te dogma te pas.

Maar, gaan jy sowaar glo dat dit Yahweh was wat aan daardie kruis gehang het? Dit is mos ABSURD!

As jy antwoord- dit was nie Yahweh nie maar Sy ‘seun’ dan stel ek dit vir jou: DAAR STAAN NIE –
en hulle sal OPSIEN na My ‘SEUN’ vir wie hulle deurboor het.

Dus daar is geen manier dat hierdie na julle christus verwys nie. DAARDIE DAG het nog nie eers plaas gevind nie.
In die oorspronklike Hebreeus is daar OOK GEEN WOORD OOR SEUN NIE. Christene vertalers het dit INGESIT.
Kry ‘n lexicon en vind die woord SEUN in vers 10.

12:10 w’shäfakh’Tiy al-Bëyt Däwiyd w’al yôshëv y’rûshälaim rûªch chën w’tachánûniym w’hiBiy†û ëlay ët ásher-Däqärû w’šäf’dû äläyw K’miš’Pëd al-haYächiyd w’hämër äläyw K’hämër al-haB’khôr

Die Hebreeuse woord vir seun is
#1121 בֵּן ben {bane} probeer dit kry

Julle glo Sag 12:10 as vervulde profesie omdat dit in Joh 19 VERKEERD staan. Besin maar weer.

Kobus Scheepers

Dankie Johann.(3)

Insig oor die ware Naam van YHVH is ook nodig om voorgenoemde te verstaan.

Van kindsbeen af kon ek nooit verstaan hoe kan Jesus sê “Ek kom in die Naam van my Vader” want wat het “Jesus” met “Here” te doen? Ek het dit maar gedweë aanvaar want niemand kon my help nie.
Eers het ek Vader aanbid as Here, later begin besef maar die God van die ou testament en die 4-evangelies in die nuwe testament is dieselfde God. By navraag by my destydse kerkverband (gereformeerd) oor die Naam van God is ek ook meegedeel dat dit Yahweh is. Ek het dit so aanvaar en Hom in daardie Naam aanbid, tog wou ek meer sekerheid hê as net ‘n vae aanduiding vanaf die kerkverband .
Ek het ‘n intense literatuurstudie oor die Naam gedoen maar kon geen definitiewe, waterdigte antwoord kry nie. Met elke literatuurstudie oor die Naam is mens telkens uitgelewer aan menslike opinies, en ons weet hoe onbetroubaar ons mense is – kyk net eerwaarde FWdK en waar sit ons nou. Dit het my genoodsaak om Vader self te vra wat Sy Naam is. Hy is per slot van rekening Díe Almagtige God en kan jou beslis antwoord as jy Hom vra. Tot my eertydse skok was Sy Naam nie Yahweh soos ek Hom aangeroep het nie, nee Sy Naam is Yehovah.
Net vir die rekord ek behoort nie aan die Jehovah Getuie Kerkgroep nie en onderskryf ook nie hul leer nie.

Jy weet sekerlik dat die Allerhoogste se nommer 7 is en dat die valse een se nommer 6 is en al die veelvoude daarvan. Tel nou die die konsonante en vokale in Yahweh(6) en Yehovah(7). Wie het alles te doen met 6 en wie het alles te doen met 7? Die skepper God sou hierdie nie mis nie, daarvoor is Hy te perfek.

Vervolg in: Dankie Johann. (4)

Leonor Bosman

Net laaste oor die naam Kobus. Bietjie ontstellend dat jy gematria gebruik en dit aan Yahweh se Naam te koppel om te wys dat die Naam Yahweh gekoppel is aan 6 wat impliseer 666. Sommer van Wikipedia
Gematria /ɡəˈmeɪtriə/ (Hebrew: גמטריא‬ גימטריה‬, plural גמטראות‬ or גמטריאות‬, gematriot)[1] originated as an Assyro-Babylonian-Greek system of alphanumeric code or cipher later adopted into Jewish culture that assigns numerical value to a word, name, or phrase in the belief that words or phrases with identical numerical values bear some relation to each other or bear some relation to the number itself as it may apply to Nature, a person’s age, the calendar year, or the like. A single word can yield multiple values depending on the system used.
Die Talmoed en die Kaballa steun swaar op die konsep.

Wat baie makliker is is om die Taal wat gebruik is om woorde uit te spreek te gaan raadpleeg. Die mense wat dit praat, wat die taal en grammatieka reels ken. Ons weet mos van uitspraak: Van der Merwe word in ‘n ander taal: Wan dur Murwe en Johan word Joehan.
Die Ancient Hebrew Centre is waarlik die enigste wat ek sal vertrou vir die uitspraak. En hulle gebruik Yahweh of Yod-Wav- Hey-Wah. Die een wat begin het met Yehova was Nehemia Gordon wat the W verander het in die V. Maar soos die aanbieder sê; Is dit Yahweh se Naam of Sy karakter wat ons wil verkondig. En een aspek van Sy karakter is natuurlik Sy Eenheid soos in Deut 6:4 uitgespel word. Of jy nou Yehova, Yahuha of Yahweh sê is eintlik irrelevant. Sy Naam as eenheid moet gevrees en geheilig word.

Kobus Scheepers

Dankie Johann.(4)

Moet egter nie my woord daarvoor vat nie, gaan vra Hom Self. Suiwer jou lewe, doen voorbidding dat jy Sy Naam wil weet en as jy besef jy is gereed dan raadpleeg jy Hom vir ‘n uitslag.

Nou as die Almagtige se Naam Yehovah is wat is die Spruit of Kneg se Naam. Jy kry Sy Naam in die naam Josua (Afrikaanse vertaling) wat die Israelite in die beloofde land ingely het, ook in die naam van die priester Josua in die boek Sagaria.

Ek hou vir jou die voorbeeld van die boek Sagaria voor:
In Sagaria 3 sien ons hoe Josua met VUIL klere bekleed voorgehou word, die vuil klere is verteenwoordigend van die sonde, maar dan word die vuil van hom weggeneem en hy word met feesklere beklee – vergewing van sonde. Op grond waarvan word Josua vergewe? Met hul terugkeer uit Babel was die Verbondsark reeds weg en kon hul nie die jaarlikse vergewings besprinkeling simboliek met bloed op die Verbondsark eers uitvoer nie.
Sagaria 6:11-12 “neem dan aan silwer en goud, en maak ’n kroon en sit dit op die hoof van Josua, die seun van Jósadak, die hoëpriester,en sê vir hom dit: So spreek die HERE van die leërskare: Kyk, daar kom ’n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE bou.” Let op dat konings gekroon word, priesters uit Israel is nooit bekroon nie.
Hierdie hoëpriester Josua is hoëpriester gemaak met die terugkeer na Jerusalem na die Babiloniese ballingskap, sy pa, Josadak was hoëpriester toe Juda 70 jaar vantevore in ballingskap ingegaan het.
Die God van geregtigheid (hier versimboliseer deur die hoëpriester Josadak) het vereis dat Juda in ballinskap ingaan omdat hulle vir nagenoeg 100 jaar die vermaninge van die profete (Jesaja en Jeremia) om terug te keer na Sy weg verontagsaam het.
Vervolg in: Dankie Johann(5)

Kobus Scheepers

Dankie Johann(5)

Na die ballinskap, m.a.w. die verlossing van Juda uit Babilonië , word Josadak se Seun tot hoëpriester gekroon. Hier simboliseer Josua dan die God van redding.

Kyk na die Hebreeuse name van die 2 hoëpriesters, ek gebruik sommer biblehub.com
Die Hebreeus vir Josadak is ye·ho·v·tza·dak, Stongs kode 3087 (Hebreeuse skrif wou nie reg kopieer nie so ek kon dit nie insluit nie). Hierdie naam bestaan dus uit 2 dele Yehov+Tzadak, Yehov is deel van Yehovah en Tzadak is geregtigheid. Die naam beteken dus: Yehovah van Geregtigheid. Yehovtzadak word uitgespreek met ‘n sagte “v” klank, foneties geskryf as yeh-ho-tsaw-dawk.
Hebreeus vir Josua is ye·ho·v·shu·a, Strongs kode 3091. Hierdie naam bestaan dan ook uit 2 dele Yehov+shua, Yehov is deel van Yehovah en Shua is verlossing (Engels: salvation). Die naam beteken dus: Yehovah van Verlossing. Yehovshua word ook uitgespreek met ‘n sagte “v” klank, foneties geskryf as yeh-ho-shoo’-ah
Nou as die Verlosser se Naam dan Yehovshua is, waar kom Yehshua dan vandaan? Ek is Jakobus maar almal noem my Kobus, hierdie is presies dieselfde verkorting van die Naam terwyl almal in Sy tyd geweet het van wie hul praat.
Vertrou jy kan nou sien dat Yehovah-van-Geregtigehid van die ou testament ook Yehovah-van-Verlossing is wat in die nuwe testament in die boeke Matt. tot Johannes en Openbaring aan die Woord is.

Vertrou dit sal jou en andere help om meer insig te kry, ons is almal maar steeds besig om te leer. Neem jou vrae na die Skepper God, God van Geregtigheid, Waarheid en Verlossing. Maak seker jy bring dit nie voor die die valse god nie, hy het Adam en Eva verkul, so hy loop eenvoudig oor ons met sy leuens as ons nie onsself in die Enige Waaragtige God anker nie.

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1),
Kobus, ek het op jou onderstaande vrae uit jou vorige kommentaar hierbo, geantwoord . Kan ons eerder dit aanspreek.
1. Jy verklaar dat “Yehshua is YHVH in menslike gestalte, dit is Hy wat op Golgota deurboor is.”
2. Jy verwys na : – “Lees asb. tuis Jesaja 52:13 – 53:12 – Van wie dink jy word hier gepraat?”
3. Jy vra – “Wie sal ons skuld dra?”
Ons het reeds die Heilige Naam kwessie afgehandel en staan vas by Yahweh. Met alle respek, om nou weer ‘n nuwe debat te voer oor wat is volgens wie ookal reg m.b.t. die Heilige Naam, gaan nie eer doen aan Yahweh nie. As jy gemakliker voel om van Jehovah of dan liewer Yehovah te praat dan is dit jou keuse volgens jou oortuiging van ander se verklarings. Ek is hoegenaamd nie oortuig dat dit Yehovah is nie. Dit daar gelaat.
Devarim – Deuteronomy – Chapter 4 -35

You have been shown, in order to know that the Yahweh is God; there is “NONE ELSE: besides Him. להאַתָּה֙ הָרְאֵ֣תָ לָדַ֔עַת כִּ֥י יְהֹוָ֖ה ה֣וּא הָֽאֱלֹהִ֑ים אֵ֥ין ע֖וֹד מִלְּבַדּֽוֹ:
Wanneer ‘n gelowige absoluut oortuigend kan erken en verklaar dat daar net “een” “”ENIGE” God is nl. Yahweh (en GEEN ander nie), dan moet jy alle of enige ander gode (by name) volgens Yahweh se opdrag voor Sy aangesig verwyder of die reg tot deelname aan SY Goddelike status, lof en eer, ontsê. Hier is die kruispad vir diegene wat ernstig glo aan die NT, “drie-enige” god/gode met verskillende name en titels. Hierna volg duisende vrae en ontnugteringe.

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2),

Deut 32:39 – Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie; Ek maak dood en maak lewend, Ek het verbrysel en Ek genees; en daar is niemand wat uit my hand red nie.
Kobus, wanneer ‘n mens die egtheid van dit wat jy glo, of gesê/geleer is om te glo bevraagteken en in alle erns ondersoek , word jy met onbetwisbare feite gekonfronteer Moet mens die bedrog, verkille of foute wat ontbloot word net eenvoudig oor die hoof sien, ongeag enige risiko? Mens beland voor ‘n kruispad in jou lewe. Jy moet kies en die keuse bly jou eie. Die gevaar van valse onderrig en belang van die waarheid is prioriteit by my. Daar is duidelik ‘n baie ernstige gevaar van valse leer? Bevat die Bybel baie waarskuwings oor wanbegrippe, foute en valse onderwysers? Hoe belangrik is geestelike waarheid? Hoe bekommerd moet ons oor valse profete/predikers wees?
Verslawing aan “dogma” is soos verdowingmiddels, Jy kan dit nie los nie, Dit het jou in sy kloue vasgevat en die onttrekkingsimtome is verwoestend. Solank andere saam met jou verslaaf is, is jy nie alleen nie en het jy geselskapleskap, maar as jy waag om die verslawing te weerstaan is jy alleen en net jou Skeppergod kan jou staande laat bly in die “waarheid”..
Sou jy egter belangstel om verdere navorsing/studie m.b.t. die egtheid van dit wat ons glo, te doen, kontak my gerus by sionswaarheid@gmail.com

Johann Cronje

Kobus Scheepers (3),

Jy vra – “Nou as die Verlosser se Naam dan Yehovshua is, waar kom Yehshua dan vandaan?”
Die enigste (VERLOSSER/HEILAND) verklaar soos volg : – Yahweh sê – Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland (VERLOSSER) NIE….”
Deut 32:37 – Dan sal Hy sê: Waar is hulle gode, die steenrots waarin hulle toevlug geneem het,
Rigt. 10:14 – Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het; laat dié julle verlos in die tyd van julle benoudheid.
I Kon. 18:27 – En toe dit middag was, het Elía met hulle gespot en gesê: Roep hard; hy (Baal) is mos ’n god! Hy is seker in gepeins, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis; miskien slaap hy en moet wakker word.

JanB

Gaan lees die volgende by whitenattionsnetwork. Kyk veral na die Nedbank brief.

CARTOON OF THE WEEK: SOUTH AFRICAN WHITE FARM MURDERS- WHEN THE TWITS TWEETS ON THE TWATS

http://www.whitenationnetwork.com/archives/67765

Johannes

Oom Adriaan en oom Dirk.
Oom het lank terug genoem oor Eskom en Sasol se staakings. Op die nuus vanmiddag op Pretoria FM: klink dit of Solidariteit vas besluit het om oor 48 uur te gaan staak indien almal (lede) instem. Sover staan hulle op 80%
Neem kennis as dit gaan gebeur kan dit iets groots inhou vir ons as volk…..

Kobus Scheepers

Leonor Bosman.

Lanklaas van jou gehoor, geen verwyt, ek is oor die algemeen self maar aan die stil kant.

Die hele Sagaria 12 handel tog oor die koms van ons Heiland as Hy kom om vir die 7de millenium te kom regeer. As Hy dan kom stel Hy in vers 10 dat ons: “sal opsien na My vir wie hulle deurboor het”. Wanneer vind hierdie deurboring plaas of moet dit nog kom, dit sal tog nie gebeur op die dag as Hy kom om te regeer nie?

Daar is darem nog ‘n vers uit die ou testament wat by Sag12:10 aansluit naamlik Jesaja 53:5 “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1),
Hiermee,my opinie m,b.t. to jou kommentaar aa Leonor.
Die hele kwessie van Yahweh se (“kneg”) is deurgaans in Jesaja selfs met kruisverwysings na seker Psalms, sonder twyfel ge-identifiseer as Yahweh se ‘eersgebore” seun , Jakob (Israel. Dit kan hoegnaamd nie weggeredeneer word nie. Wat min verstaan is dat Israel (Jakob) die ‘kneg’ is wat weggevoer is in ballingskap en na wie daar as “person” verwys word in Jes 53. Baie simboliel word hier gebruik wat nie letterlik vertolk kan word nie. Waar kom daar nou skielik ‘n nuwe Kneg vandaan wat ook sommer ‘n Messias rol speel vir Yahweh.
Tanakh Isaiah 42: 8 –
From imprisonment and from judgment he is taken, and his generation who shall tell? For he was cut off from the land of the living; because of the transgression of my people, a plague befell them. חמֵעֹ֚צֶר וּמִמִּשְׁפָּט֙ לֻקָּ֔ח וְאֶת־דּוֹר֖וֹ מִ֣י יְשׂוֹחֵ֑חַ כִּ֚י נִגְזַר֙ מֵאֶ֣רֶץ חַיִּ֔ים מִפֶּ֥שַׁע עַמִּ֖י נֶ֥גַע לָֽמ
Let op daar word na die “he” in klein letters verwys. (Israel is the “he”.)
1953 vertaling – Jesaja 41: 8-11 – “ MAAR jy, Israel, my kneg, Jakob, wat Ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is; hulle sal word soos niks, en jou teëparty sal omkom.”
Let op dat daar na die kneg (Jakob/Israel) verwys word met klein letters nl.kneg/hy/hom

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2),
Die oorspronlike skrywers van die NT christendogma het hulle basies vergryp aan OT geskrifte om waarde toe te voeg aan die NT boeke wat eers ongeveer 350-400 nC geskryf is. Gevolglik moes die vertalers van die Bybel die probleem oplos en dit was hulle taak die bedrog te bedek en wat vanaf die NT menige sogenaamde kruisverwysings moes koppel en in besonder aan Jesaja 53. Hulle verwys nou na “DIESELFDE” kneg maar die keer met Hoofletters. Hulle skep daarmee ‘n nuwe VERHEWE “KNEG” om die NT christendogma van ‘n messias te ondersteun.
Waar daar in vorige hoofstukke na die “kneg’ verwys is met klein letters, verander die vertalers dit nou na “Kneg” met hoofletters. Orals waar daar van hom of hy gepraat word, kry dit nou hoofletters nl. Hy en Hom.
Om op te som – (Israel)Jakob) is :
1. Yahweh se eersgebore seun
2. Yahweh se kneg.
3. Yahweh se gesalfde.
4. Yahweh is die enigste “heiland/verlosser/redder/messias” en ook die enigste God van Israel.
Plaas dit in ‘n weegskaal met soveel as moontlik NT christendogma. Kyk wat weeg op die einde die swaarste en besluit wat is die waarheid en wat jy wil glo. Hierdie feitlike verskille openbaar die kontras tussen Goddelike ‘waarheid’ en mensgemaakte ‘dogma’. Die Ou Testament kan dan nie werklik gelees word na die Nuwe Testament toe of in die lig van die Nuwe Testament nie.

Leonor Bosman

Kobus – die woord deurboor in Jes 53 kan ook ontheilig/profaned bedoel.
#2490 chalal
to profane, defile, pollute, desecrate..

Dieselfde woord in
Eseg 22
Sy priesters verkrag My wet en ontheilig My heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir My sabbatte; ja, EK WORD ONDER HULLE ONTHEILIG/DEURBOOR.

Die probleem met Sagaria is die menigte verskillende vertalings van vers 10.
As vertalings deurmekaar word en mekaar begin weerspreek gaan ek terug na die Sir Lancelot C.L. Brenton Septuagint (LXX) Base, want dit redelik ondogmaties vertaal.
And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and compassion: and they shall look upon me, because they have mocked and they shall make lamentation for him, as for a beloved, and they shall grieve intensely, as for a firstborn.

Maar wat wel baie duidelik is WIE hier praat en ek verseker jou dit is nie Jesus nie. Julle kan dit slegs so gebruik omdat julle glo dat die christus en Yahweh een entiteit is en daaroor is daar al baie geskryf.
Uit die grondteks:
Sag 12:1
The burden of the word 1697 of YÄHWÈ יָהוֶה 3068 for Yi$rä´ël יִשׂרָאֵל, saith YÄHWÈ יָהוֶה, 3068 which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man/adam 120 within him.
Om in te lees dat dit Jesus is wat praat in Sag 12 is ’n byvoeging tot Yahweh se Woord en dit maak dit Yahweh ‘n leuenaar. Want tog is Sy woorde
Jes 44:24
So sê Yahweh, jou Verlosser, en Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af: Ek is Yahweh wat alles volbring, wat die hemel uitspan, EK ALLEEN, en wat die aarde uitsprei—WIE WAS MET MY?

Leonor Bosman

En waar is Sy woord? Vir ewig in die hemel. Het Dawid dit verkeerd?
FOR EVER, O Yahweh, THY WORD IS SETTLED IN HEAVEN.
Het Yahweh vergeet om Sy profete in te lig dat Sy woord uit die hemel gaan ontsnap om vlees te word?
Die ‘seun’ se naam is Jesus/ Jehoshua en in die naam word alles skynbaar gebid gevra en gedoen. En weer kom dit voor dat julle Yahweh tot leuenaar maar want is hierdie vers – EK SAL MY NAAM EN MY EER AAN NIEMAND GEE NIE -nie al tot vervelens toe aangehaal nie, maar dit word nooit besin nie?
Hoe kan Yahweh wat beveel dat Sy Naam ‘n gedenknaam van geslag tot geslag vir ewig moet wees deur julle misken word deur Hom te aanbid met ‘n ander naam? Tog wil ek net een vraag vra:
Bring tog asseblief EEN vers waar Yahweh vir Israel deur Sy profete vertel dat Hy wat die God en Skepper van hemel en aarde is, ‘n aarde vrou gaan bevrug en dan Homself deur die geboortekanaal van die vrou gaan stoot om ‘n mens te word. (Dit is en bly ‘n afgryslike heidense gedagte.)

AMOS 3: WANT YAHWEH DOEN NIKS TENSY HY SY RAADSBESLUIT AAN SY KNEGTE, DIE PROFETE, GEOPENBAAR HET NIE.

Waar is dit geopenbaar dat Yahweh as mens aarde sou kom? Julle besef nie gevaar hierdie geloof wat julle het nie, want dit net ‘n geloof en nie wat Yahweh ooit geopenbaar het nie.
Die God van Israel, Skepper van hemel en aarde is ewig lewend wat beteken Hy kan NOOIT verouder nie, HY kan nie sterf nie. Om te glo dat Yahweh DNA gekry het en verouder het, is om ‘n leuen te glo.
Is dit dan ‘n leuen as Yahweh sê dat Hy ewig lewe? Verstaan enige christen die impak om te beweer dat Yahweh 3 dae dood was en toe opgewek is? Want Kobus, as Yehoshua/YHWH nie waarlik die dood van ‘n mens gesterf het nie is julle ‘sterf vir my sondes’ die grootste klug van alle eeue.

Leonor Bosman

Kobus, wat is die verskil tussen ons en christene? Alles begin by om te besluit om EERSTE na Yahweh in OT te luister en dan die NT te verfieer is die keuse om Yahweh as Hoogste gesag te ag.
Hierdie besluit is dan om te soek na wie en wat Yahweh is. Die eerste konsep daarvan is natuurlik Deut 6:4- wat almal ken maar min verstaan.

Hoor Israel, Yahweh onse Elohim is ‘n ENIGE YAHWEH sh’ma yis’räël y’hwäh élohëynû y’hwäh echäd.

Let op dat daar nie staan ‘n ENIGE GOD nie maar ENIGE/ECHAD YAHWEH. Wat enige verdeling in die heilige gees, Yehoshua en vadergod onmoontlik maak. Een naam en een god.
Daarom – die vlg
Sagaria 14
En Yahweh sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal Yahweh een wees, en Sy Naam een.

As die konsep van ‘n een en alleen God wat Maker van alle dinge is besef word, wat Homself bekend maak as die ENIGSTE Verlosser en Koning, dan begin die NT kantel.

Soos ‘n mens ag slaan op Yahweh se woorde dan begin Sy profete se woorde ook inslag vind. Dan volg -HOEKOM staan daar nerens in die NT : soos spreek Yahweh Sabaoth nie?

Hoekom is geen van die skrywers ooit gesalf as profeet nie. En so begin die vrae:
Waar het Yahweh gesê Hy is Gees, dat Hy sal mens word, dat ons in ‘n ander naam moet bid, dat Hy ‘n seun by ‘n aardse vrou gaan verwek, en seker die belangrikste, waar het Yahweh gesê dat HY vir ons sondes sal sterf.
Hierdie vrae word nooit ge-openbaar in Yahweh se woorde nie. Die stories van die NT gryp na vers hier en vers daar om te ‘bewys’ dat die christus, die ‘seun’ van god as verlosser gebore is. Maar deeglike kennis van die geskiedenis, konteks en verwydering van dogma voorbehoude is geen sg ‘profesie’ waarlik ‘vervulde profesie’ nie.

Leonor Bosman

Dit is en bly ‘n hart saak. Om weg te stap van die NT is vreeslik traumaties want die verstand is vol dogma en hart vol gevoel. Om net, sonder gevoel, op Yahweh se woord te vertrou, om te wag en om te rus, is nie ‘n hart saak nie maar ‘n verstand saak. Dit is die doen wat Yahweh verwag terwyl geloof gevra word in die NT.

Die laaste verskil is wat elke Sondag in die kerk gelees word maar nooit verstaan word nie. Die eenvoudige sin:
Jy mag geen ander gode voor My Aangesig bring nie.

Natuurlik knik die koppe want die seun is die vader, die vader is die seun, die seun is die heilige gees en die heilige gees is die seun en die vader is die heilige gees en die heilige gees is die vader. Het ek nou alles? Hierdie allegaartjie is mos een volgens die christen se Sondag belydenis.

Twee woorde: Echad Yahweh.

Groet weer vir eers.

Dirk Albers

Ek het al tevore gesê dat die ” christelike godsdiens ” waarmee ons grootgeword het, is uit en uit die oorsaak van ons smarte, droefheid en verdriet vandag. Die Volk was nog ALTYD sondig gewees. Miskien in verskillende grade so oor die eeue heen, maar NOOIT volmaak nie ! Kom ons neem net die uittog uit Egipte onder Moses. Dink julle al daardie Israeliete was heilige ” engeltjies ” gewees ? Tog ervaar hulle van die grootste wonderwerke wat die Adamiet al ooit gesien het. Wat van die Voortrekkers voor Bloedrivier ? Ek glo dat Yahweh hulle verlos het ten spyte van hulle eie sondigheid. Dit wys nie hoe goed en oulik hulle was nie, maar wel hoe lief Yahweh sy Volk het. Ek het gelees dat Andries Pretorius gesê het hulle moet nie die zoeloe vrouens en kinders doodmaak nie ? As dit werklik waar is, kan hy beslis dankbaar wees dat Yahweh hulle steeds gehelp het. Want dit is die mooi SIEK christelike houding wat die satan en sy kerke in ons almal ingebreinspoel het. En hier sit ons weer vandag met ons pragtige ” christelike ” houding. En almal, bid, verootmoedig, kerm en kla, dat die snot spat, en dinge raak net erger ? En die ” heilige profete ” lê net onder die Volk in met sambok en sweepslae, en vertel net watter sondige klomp rubbish ons almal is. Julle maak my SIEK man ! Daarom sê ek steeds. Daar gaan n geringe, ellendige oorblyfsel wees wat gered word. Gewone mense met foute en sondes soos wat die Israeliete uit Egipte was. En daar sal GEEN Bybels tussen hulle gevind word nie. En nou kan julle my maar haat ook, omdat die Skrif sê : Laat elkeen sy/haar EIE heil uitwerk met vrees en bewing !

Ruiter vd Forums

Vir diegene met ‘verstand’ – waarin lê die opdraggewende ‘doen’ soos uitgestip in Numeri 31 vs 18?
My ‘hart’ ( anders as sekere oumas met kleinkinders van haar eie ) – spreek tot my.
Inteendeel.
Die mildelike vergunning/opdrag aan Moses in bg teksvers – belg my.
Werklike verstandiges sal aanvaar, hier word nie gepraat van 5-jariges wat op tuisfront sit en ‘cupcakes’ bak nie.
Of hoe seg ek…my ouma sonder ‘hart’ en veel verstand?

Pieter

Het julle kennis geneem van die Duitsers? Hulle begin wakker te word en op te staan! Dagelijks is daar in Duitsland verkrachtings, moorde en aanrandings door die sprinkhanen.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Begint-nieuwe-volksopstand-in-Chemnitz-10000-woedende-Duitsers-roepen-wij-komen-terug

In Zweden neem hulle complete woonwijken oor:
https://fenixx.org/2018/08/29/woonwijk-in-zweden-overgenomen-door-salafisten-de-politie-maakt-zich-grote-zorgen/

Dirk Albers

Pieter, dankie dat jy vir ons gereeld terugvoer gee oor Europa. Veral oor Duitsland, voel meeste van ons sterk, nie net oor Siener se voorspellings nie. Ek het nog altyd gevoel die duitse Volk is spesiaal, en het n spesiale plek in die wêreld. Maar ons regses loop kwaai deur as ons sê die duitsers gaan die Boerevolk help. En die ergste is, soos dinge daar lyk, kan ek ook nie help om te twyfel nie. Maar ek dwing myself om te besef ons word nog altyd deur die sataniese media mislei. En ons weet ookal hoe vinnig die wêreld-politiek kan verander. En dan moet ons ook besef dat Vader Yahweh het die laaste sê in ALLES wat op hierdie aarde gebeur. Nou op die lokale front. Hierdie SASSA pensioen storie, is volgens my op dun ys. Niks wat n barbaar aan vat kan bly werk nie. Of daar is een of meer blankes betrokke, of hulle teer slegs op die momentum wat oor honderde jare opgebou is deur blanke breinkrag, en/of vermoë. Nou luister ek so na die ” slim ” multi-kulti DA stemmende reënboog-kinders. As jy net noem dat die hele sassa ding inmekaar kan val, word jy dadelik ” kortgevat. ” Die gunsteling logika is soos volg : Die regering sal NOOIT so iets toelaat nie, want die gevolge sal KATESTROFIES wees. Whaaa ! Die ” regering ” het al n HELE LAND opgeneuk, en ons voel daagliks die katestrofe aan ons lywe. ( Tensy jy natuurlik ryk is, nê ! ) Maar so speel hulle volstruis-volstruis, en kritiseer ons ” negatiwiteit, ” en noem ons allerhande name. En ek voel ek moet dit weer sê. Hierdie land word voorberei vir n ” proxy war ! ” En as ek verkeerd is, sal ek op hierdie forum vir julle almal om verskoning vra. Ek is instaat om selfs vir jou tuinbooi om verskoning te vra, as ek verkeerd was. Dit is wat die Gees van Apartheid jou dwing om te doen, want dit is die Gees van ALLE WAARHEID !

Kobus Scheepers

Johann Cronje.

Jesaja 52:13-53:12 Hier volg my argument waarom hier nie van Israel gepraat word nie:
Jes53:3 ‘’ Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.” Die woord “’n man” in Hebreeus wat hier gebruik word is “ish” manlik enkelvoud. Sekerlik is Israel ten minste meervoudig. Die laaste deel van die teks stel dit ook dat ons (Israel) Hom (God) nie geag het nie.
Jes53:4 “Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.” Die woord “Hy” in Hebreeus is “hu” primêre voornaamwoord enkelvoud ,strongs 1931. Weereens verwys dit nie na Israel nie want dan sal dit meervoud wees.
Jes53:6 “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” Hier is nou sprake van Israel. Die hebreeuse woorde is “kullanu” strongs 3605 wat “ons” of “almal” beteken; en “katzon” strongs 6629 wat ‘n “kudde” of “klein kuddetjie” beteken, kan wees kudde van beeste, skape, bokke ens. Verder ook die vraag wie is die “Hom” waarop Yehovah ons (Israel) se ongeregtighede laat neerkom het?
Jes 53:9 “En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.” Van wanneer af het Israel geen onreg gedoen en was daar geen onreg in Israel se mond nie?

Vervolg

Kobus Scheepers

Johann Cronje

Jes53:12 “Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.” Wanneer sal Israel ooit die sonde van baie kan dra?

Skuus vir my laat terugvoer Johann, my tyd tans baie beperk, Groete

Johann Cronje

Kobus Scheepers (1),
Ek het reeds op al jou kommentaar geantwoord. Dit dien geen doel om Yahweh se woorde enigsins te verdraai/vertolk om christendogma te promofeer nie. Yahweh het gespreek. Hy het nooit verander nie en nog minder kan christendogma Sy uitsprake en verklarings “skaak” om die NT se saak te regeverdig. Kyk hoe maklik steel die skrywers van die NT boeke ‘n gebeurtenis wat in die “verlede” tyd geskryf is in Hosea en wat na Jakob/Israel as “kind” (eersgebore seun) van Yahweh verwys, net om hul dogma van ‘n “eniggebore seun” as kompinent van ‘”drie-enige” goddelike samestelling te probeer bevestig – Mat 2:15 – …….”en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur ‘n profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun (JESUS) geroep.”
Die bogenoemde moet egter so verstaan word – Exodus 4: ………..“ MY “EERSGEBORE SEUN” IS ‘ISRAEL(JAKOB). Daarom beveel Ek jou: Laat “MY SEUN” trek…….. YAHWEH se woorde word bevestiging: Hosea 11:1 – “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom liefgehad, en uit Egipte het Ek MY “seun” ISRAEL(Jakob) geroep.

Wat betref Jes 53 se verwysings na “ hy/hom/hulle” . Daar is hoegenaamd geen bevestiging by name dat daar na ‘n ander “enkelvoudige” entiteit as Jakob verwys word nie. Om te veronderstel en te beweer dat daar na ‘n nuut beloofde “heiland/redder/messias” verwys word breek die Skrif en staan in konflik met Yahweh se persoonlike verklarings hieronder.

Johann Cronje

Kobus Scheepers (2),
Jes 44 : 1-6 – MAAR luister nou, MY KNEG Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het! So sê YAHWEH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, “MY KNEG”, en Jesúrun wat Ek uitverkies het!
Hosea 13:4 – Tog was Ek, YAHWEH , jou God van Egipteland af, en buiten My het jy “geen” God geken nie, ja, “behalwe My, is daar “GEEN Heiland NIE….”
Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” gee, of ook MY “LOF” aan die gesnede beelde nie.
Jes 43: 11 — Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen” Heiland buiten My nie”.
Jes 45 :5 – Ek is YAHWEH, en daar is “GEEN” ander nie; “BUITEN” My is daar “GEEN” God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie.

Die Skrifverwysings hierbo bevestig weereens dat:
1. Yahweh verklaar dat Hy is ‘n “ENIGE “ God
2. Yahweh verklaar dat Hy is is ‘n “ENIGE” Heiland/messias/redder/verlosser
3. Yahweh verklaar dat SY “kneg/eergebore seun” is Jakob (Israel)
4. Daar is dus “geen ander heiland/kneg/verlosser/messias/redder nie”. (Yahweh is alles in “EEN”)
Geen argument of skrif van christendogma kan die feite neutraliseer nie. Dit laat elke gelowige met baie twyfel . Dit kan almal glo, dat die verslawing aan christendogma ‘n bitterlike ervaring is en die onttrekkingsimtome sal vir baie gelowiges ‘n geweldige worstelstryd wees. Maar glo maar vir YAHWEH.Sy woord is Psalm 91 – HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot Yahwe sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. LEES SELF VERDER…….

Dirk Albers

Ek weet dat baie van julle stel nie belang in die politiek van hierdie land nie, en ek neem julle nie kwalik nie. Maar as julle my sal verdra, gee ek tog inligting deur van tyd tot tyd, wat selfs Siener se voorspellings duideliker ( kan ? ) maak. Ek raak skoon moedeloos as ” intelligente ” blankes steeds sanik oor die grondwet. Dit lyk wragtag of hulle meer in die ding glo as in die Bybel self. Mense, die barbaarse massas voel VERE vir die witman se grondwet. Hulle kan dit nie eers verstaan nie. Hulle verstaan skaars die ” anc freedom charter, ” en sal dit in elkgeval te alle tye subjektief benader. Alles werk op persepsies, en as n bose persepsie die barbare gelukkig maak, sal GEEN logika, of intelligensie, of christelike waardes dit verander nie. Maar kan julle sien hoe n belangrike voorspelling van Siener al duideliker in fokus kom, nl. Die Boere/boere is KWAAD, en kom bymekaar noord van Lichtenburg. Hoe naby sou julle sê het hierdie ding al gekom ? ( en ek dink nie hy het net na landbouers verwys nie. ) Maar ek is bereid om te erken dat hulle miskien so min sal wees, dat die media dit nie eers agterkom nie ? Of miskien word hulle verblind deur Vader Yahweh self ? Dan is daar nog n ding wat vir my interessant is. Cyril, die ” eekhoring ” leen biljoene, en triljoene net waar hy gaan, en almal juig hom toe. En in die ware Afrika-tradisie, word daar nie eers gedink aan terugbetaal nie, want dit is mos vêr in die toekoms in. Dit is mos iemand anders se worries daardie, nê. Dan dink ek aan Siener se woorde : Dan kry ons n Nuwe Volmaakte Republiek, geskep deur n volmaakte God, sonder n pennie landskuld ! ( Die Boerevolk sal mos NOOIT cyril en sy mafia se skuld oorneem nie. Die filantrope gaan nog huil, rond spring, en op hulle tandjies kners, nê. )

Johan

Kobus, doen jouself ‘n guns en moenie met Johann Cronje en Leonor Bosman oor hierdie sake redeneer nie. Hulle gaan jou siel bevuil, want dit is hulle wat die Skrif verdraai vir hul “Joodse” geloof dat Israel die messias is. Staan vas by die waarheid van die Skrif naamlik dat Jahweh Israel se man is, en dat Jahshua Jahweh is wat sy volk verlos het, wat op ‘n wyse wat ons as mense nie kan verstaan nie, moes mens word sodat hy die lossingsreg op die bruid kon toepas, en sy weer met haar man verenig kon word. Hierdie tema loop regdeur die Skrif, van Eksodus tot Openbaring. Moenie jou verder aan hierdie twee steur nie, hulle laat onwetend toe dat hulle gebruik word as instrumente teen Jahweh. Groete, Johan (terloops, net ‘n paar maande gelede het Adriaan ons almal ewe plegtig die versekering gegee dat Leonor Bosman nie weer op hierdie forum plasings sal maak nie. En net toe jy iets plaas oor hierdie saak, ewe skielik pop Leonor haar kop uit en Johann praat agterna. Nou toe nou.)

Johann Cronje

Johan
Dit is jammer dat jy so ‘n aanvallende houding inneem. Jy het skynbaar in die hele tyd nog geen navorsing gedoen en niks nuut geleer of wyser geword nie. Jou aanklag teen ons is tipies ongegrond en beslis sonder bewyse. Neem elke verklaring van Yahweh wat ons aanhaal en bewys dit verkeerd of vals, maar moenie die NT as basis vir jou verweer teen Yahweh se OT gebruik nie, want dit is nie die direkte stem van Yahweh nie, maar wel Konstantyn en RKK geskaakte dogma, m.a.w.. (Copy and paste) Totdat jy nie die ontstaan daarvan en die feite faarvan verstaan en glo nie, sal jy op dieselfde verblinde dwaalspoor voortgaan. Die Ou Testament kan dan nie werklik gelees word na die Nuwe Testament toe of in die lig van die Nuwe Testament nie.
Jy beskou Yahweh se Woord en persoonlike verklarings as “Joods” wat aanduidend is van iemand wat aan christendogma “verslaaf” is soveel so dat daar geen fokus meer is om helder denkend na die waarheid te soek nie. Kerklike dogma en die dwaling wat dit meebring staan beslis in die weg van die “lig”. Neem asseblief standpunt in en bevestig dat jy al Yahweh se persoonlike verklarings hieronder verwerp en eerder vervang met kerklike dogma en dwaling.
1. Yahweh verklaar dat Hy is ‘n “ENIGE “ God (NIE drie-enig NIE!)
2. Yahweh verklaar dat Hy is is ‘n “ENIGE” Heiland/messias/redder/verlosser ( Geen ander)
3. Yahweh verklaar dat SY “kneg/eergebore seun” is Jakob (Israel) (Geen “eniggebore”seun nie)
4. Daar is dus “geen ander heiland/kneg/verlosser/messias/redder nie”. (Yahweh is alles in “EEN”)
5. Yahweh is NIE Yahshua NIE !

Leonor Bosman

Johan, jy skryf
(terloops, net ‘n paar maande gelede het Adriaan ons almal ewe plegtig die versekering gegee dat Leonor Bosman nie weer op hierdie forum plasings sal maak nie. En net toe jy iets plaas oor hierdie saak, ewe skielik pop Leonor haar kop uit en Johann praat agterna. Nou toe nou.)

Waar het Adriaan plegtig verseker, aan almal, dat hy nie meer plasings van my sal plaas nie? Kry dit nie. maak nie. Dalk kan jy vir almal gee. Ek het self onttrek.

En, julle het sy spesifieke plasing daaroor met ‘n magdom van afduimpies beantwoord. Sal ek aanvaar dat dit is omdat ek ontrek het? Nee, glo nie so nie.

Hier is die plasing van meer as 1 jaar gelede (nie ‘n paar maande nie)
May 23rd, 2017 by Adriaan Snyman
Author
Adriaan Snyman
Aan almal wat hierdie blad besoek:
Eerstens, Leonor het my persoonlik laat weet dat sy haar aan hierdie forum onttrek.
Author
Adriaan Snyman
Die bittereinders, glo ons, is deur Yahweh self hier kom plant, daarom sal hulle nie hul wortels lig nie. EN IN SY NAAM SAL ONS VIR HIERDIE OORBLYFSEL ONVERMOEID VOORTVEG TOTDAT HY WEER SAL SÊ: “EK SAL IN JUL MIDDE WANDEL EN VIR JULLE ‘N GOD WEES, EN JÚLLE SAL VIR MY ‘N VOLK WEES…”
DIS SY GRONDWET VIR ONS, EN DIÉ WAT NIE DAARMEE TEVREDE IS NIE, IS NIE HIER WELKOM NIE!

Of is hierdie stelling van hom dalk die rede dat dit so negatief gevind is? Wat hy nie moes verduur nie. En dit is terwille van HOM dat ek onttrek het, nie om aan julle gehoor te gee nie. Lankal gewoond aan die aanvalle van die ‘liefdvolle christene’.

Maar, ek verseker jou dat niemand van ons glo dat “want dit is hulle wat die Skrif verdraai vir hul “Joodse” geloof dat Israel die messias is.”

Ruiter vd Forums

Bevrees u gespartel in die lig van mnr Snyman se skrywe supra, maak dan geen sin nie.
‘Johan….ek het Leonor om n REDE toegelaat…’
Klink vir my of hier al te veel na n persoon wat die persona non grata-mantel om haar nek kan dra.
Nie?

Johann Cronje

Wanneer enige kommentaar daarop gemik is om verwarring, ontevredenheid en belediging in te stel, voeg ,mens niks waardevol by tot ‘n bespreking nie Daarom sou dit baie wys wees dat wanneer jy niks betekenisvol behalwe jou eie verwaande opinie het om te sê nie, sê dan liewers glad niks nie!

Ruiter vd Forums

Met respek.
U vroom en skyn-houding weerspieël en herinner aan Agri SA of Hoëpriesters van ouds.
‘Verwarring & ontevredenheid’ onstaan juis deur diegene wat dit hul ten doel stel om die NT tot in die asblik te wil versnipper.
Aanvaar dus dat hierdie Bybelse diktatorskap ( op n ander plasing van mnr Snyman sal daar as voorbeeld met die houding van n selfvoldane webmeester gemeen word ; ‘Genoeg hiervan. Die onderwerp onder bespreking beskou ek as afgehandel’. )
En siedaar! Die OT (outoppie?) het gepraat…en te hel met die res.
Miskien bietjie meer NT…en innemendheid, nederigheid en verdraagsaamheid sal soos n boek voor u oopval.
Dan weer. Eiewaan ken geen perke nie.
Die feit dat jy Esra 8 vse 1-14 uit jou kop ( of slaap ) kan reseteer, maak jou allermins die hoof-indoena in uitleg van Gods Woord, of karwatsklapper van mnr Snyman se blog.

Johann Cronje

Ruiter vd Forums,
Die waarheid maak seer nê? Soos wat jy deur al die forums op jou donkie gallop, bly net die reuk van mis agter. Geen betekenisvolle bydrae of enige wysheid kom uit jou mond nie. Jy is heeltemal reg, die saak is afgehandel .Kry jou ry. Jy is nie welkom hier nie. Waar kom jy aan die soort twak ? “Miskien bietjie meer NT…en innemendheid, nederigheid en verdraagsaamheid sal soos n boek voor u oopval.” ??? “ ………….Wys ons een voorbeeld waar dit al gewerk het! Dit is reeds die oorsaak van die siek situasie in die land. Vertel dit vir Malema of dalk jou nuwe staatspresident. Hulle sal vir jou grynslag.

Ruiter vd Forums

Die drie verlangde karakter-eienskappe met verwysing na BLANKE volksgenote op hierdie forum.
U verdeel u eie vleis en bloed.*
Bewys u eie manhaftigheid en loop spring daar met u Taliban-heethoofdigheid onder die spul Moslems en hare krishnas in!?
WDD Cyril en Juliana met u OT-fiksasie uit te waai het, weet nugter.

* Dan weer. Om as u ‘vleis en bloed’ gereken te word…moet almal seker eers n rieldans op die NT loop uitvoer.
Of ons DNA in Israel loop soek? Iets waaroor NET jy….en die dame wat glo die aarde is plat, in jul goddelike wysheid oor beskik.

JanB

Daar kry die GROOTBEK dit van sy eie ondersteuners, toe vlug hy terwyl sy wagte op die skare skiet.

EXCLUSIVE: Malema flees for his life after EFF conference mayhem.
By Africa News Team – September 2, 2018
Sello Theletsane

JOHANNESBURG- The so-called provincial people’s assembly (PPA) of the Economic Freedom Fighters (EFF’s) held in Midvaal at the weekend descended into chaos, leaving dozens of EFF members wounded from live ammunition allegedly fired by party leader Julius Malema’s bodyguards. According to sources, Malema had to flee for his life after angry party members attacked his luxury vehicle with stones. A member, Siyabonga tweeted: “Fighters were attacking Julius Malema and his car was smashed with stones. His bodyguards were firing live ammunition escorting him. They are angry because in the provincial congress he is imposing his own people in Vaal.”

According to Mphahlele Phasoane Mpho, who took to Facebook on Sunday morning, one EFF member was beaten and admitted to the intensive care unit at a nearby hospital. ”We managed to be safe all of us after the DOR came and attacked us innocently chilling awaiting results of the assembly. Unfortunately, its only one cadre who was beaten to unconsciousness and he is in hospital, sure to head to ICU because his condition was brutally unappealing. The DOR that was instructed by Julius came and nearly killed our people. When Hitler fell during his times, it was because of dictatorship. Tonight we survived. We dodged bullets from Malema’s military.”

Vervolg…………..

143
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x