BLOG

Dié drie plae kan Suid-Afrika doodbloei

Tot vandag toe vind geskiedskrywers dit onverklaarbaar waarom die Portugese seevaarders (‘n Rooms-Katolieke volk) baie jare lank vol ondernemingsgees heen en weer om die Kaap gevaar engeland het om vee te ruil en vars water in te skeep, sonder om dit eers te oorweeg om hier ‘n nedersetting te begin. En waarom moes dit juis vir die Hollanders beskore wees om dit te doen? Daar is twee redes. Die een vind ons in Maleági 2:15: Die Vader het hier aan die Suidpunt van Afrika en anderkant die riviere van kus ‘n geslag van sy eie gesoek. ‘n Volk wat Hóm sou aanroep, Hom alléén en Hom met ‘n eenparige skouer sou dien.

Senhor Portugees sou dit nie kon doen nie, want voor hom het die gegote vrou swygend en jaloers dat hy die kruisteken moes slaan en tot haar en haar alleen bid. Die tweede rede was dat die Hollanders, ter wille van die eer van hul God pas 80 jaar lank teen die Spanjaarde (ook ‘n gegote vrou-aanbidder) oorlog gevoer en oorwin het.

Maar daar was ook nog ander ware aanbidders wat Hy hierheen geroep het. Net soos Noag in sy skip alles moes agterlaat om oor die onstuimige waters weg te ‘vlug’ na ‘n veilige hawe teem die hang van Ararat, net so moes die Hugenote (wat in 1688 regverdig en opreg onder hul tydgenote was en met God gewandel het), huis en haard in Frankryk agterlaat om hier aan die voet van Tafelberg nie net beskutting te kom soek nie, en ook as sy aanbidders, sy verstrooide gemeente, aan Hom offerandes bring om so uiteindelik ook deel te word van sy geslag.

Ook Abraham moes sy land verlaat en wegtrek om  ‘n geslag van God te word.

Die swaard van die agtervolger ken egter geen genade nie en hulle is spoedig ingehaal. Weer moes daar haastig opgepak word die wildernis in om daar, afgesonder van al die ander nasies rondom hulle, net soos toentertyd in die woestyn, sy geloftevolk te word.

Maar Hy vergeet ook nie sy beloftes nie en Hy het hulle land aangesien, dit ryklik geseën met vrugbare grond, helder rivierstrome, lappe gesaaides, boorde, wingerde en reën op sy tyd.

Ook diep onder in die donker gange van die aardkors, het hy riwwe met goud, diamante, platinum, steenkool en vele ander kosbare gesteentes aangelê.

Hulle het skagte gemaak, neergedaal ‘en dit met vuur omgewoel’.

Toe Mammon dit opmerk, is hy met woede en afguns vervul, en het gesê: “…dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil!” En hy het by homself gesweer daar sal nie gerus word voordat daardie land anderkant die riviere van kus met sy oorvloed skatte, sy vier provinsies en sy hele volk, aan hom behoort nie!

Hoe om ‘n land te steel

Die resep om beheer van ‘n land oor te neem en sy grondgebied, sy inwoners, sy minerale rykdomme en strategiese ligging te beheer, is eenvoudig. As jy bv. Azanië in die oog het, verlei dan eers sy stiksiende, hebsugtige leiers om enorme bedrae by jou te leen.

En vir hierdie tegemoetkoming, dwing jy politieke hervorming op hom af, wat onvermydelik sal lei tot ekonomiese verval en oproer; eis dan op ‘n baie ongeleë tydstip terugbetaling nadat die chaos wat jy geskep het, sy geldeenheid so verswak het dat sy skuldverpligtinge tien keer die oorspronklike bedrag bedra en die land prakties bankrot is.

Wanneer die opgeblaasde inflasie tot grootskaalse werkloosheid, rebellie en chaos lei, weet dan verseker dat die een of ander geheime mag reeds die land se beheer direk of indirek oorgeneem het. Hierdie ‘mag’ is gewoonlik dan ook sy vermeende, hulpvaardige en vertroude vriend wat aan hom geleen het. En jy is dit aan hom verskuldig, want jy is immers tog nie meer in staat om jouself te regeer nie.

Demokrasie en die ‘wêreldmening’ word altyd as wapens ingespan om ‘n land mee oor te neem. Saam vorm die twee ‘n snoeiskêr waarmee die orde en vrede van volkere versnipper word.

In werklikheid het geeneen van die twee nog ooit op aarde bestaan nie. Tog oefen hulle ‘n geweldige mag uit. En dis wat hierby ons en ook in die res van die wêreld aan die gebeur is. Om ‘n nuwe Eenwéreldregering te skep, moes die ‘vryheid’ van afsonderlike volkere eers vernietig word, ongeag die ontgogeling, lyding en smart wat dit meebring.

‘n Teikenland word doelbewus swartgesmeer, as barbaarse verdrukkers en voorgehou as ‘vertrappers van menseregte’. Ons het al vóór ’94 eerstehands daarmee kennis gemaak.

Joernaliste wys aan snotneus swart klonge ‘n handvol toegedraaide lekkers en gooi dit dan in ‘n asblik. Die kameras rol en op die voorblaaie van plaaslike en buitelandse koerante en TV-skerms verskyn onweerlegbare fotomateriaal wat bewys dat in Suid-Afrika vertrap swart kinders mekaar op soek na verrotte afvalkos en skille in vullisblikke. En om die tafels in die VN-sale stik dit van woede en verontwaardiging; terselfdertyd bulder die ‘wêreldmening’ om vergelding!

Tog het propagandiste van die Eenwêreldbeplanners al eeue gelede besluit om van hierdie einste ‘veronregte swart kindertjies’ ontslae te raak, want die aarde is oorbevolk; en jy kan nie winsgewend handel bedryf met miljoene verhongerde armlastiges wat heeldag bak hand staan nie. Dis ‘n nuttelose, verswelgende sprinkaanplaag wat uitgeskakel móét word.

Volgens die Kairo-kongres van 1994 (in werklikheid was dit ‘n geheime Volksmoordkongres), moet die wêreldbevolking van 5.5 biljoen (vandag is dit 7 biljoen) verminder word na 2.7 biljoen.

Aborsie is juis om hierdie rede gewettig. Rykdom, gemaksug, plesier, maar soms ook finansiële druk, weerhou ouers daarvan om meer as twee kinders te hê, en so lewer hulle ook hul bydrae tot die uitwissing van hul volk.

Dwarsoor die wêreld sterf daar daagliks duisende der duisende in bloedige stamgevegte of burgeroorloë wat doelbewus deur hierdie ‘beplanners’ aangeblaas word, terwyl hulle met inentingsprojekte die verspreiding van dodelike epidemies aanhelp. Laastens word HAARP weer ingespan om te sorg vir sy kwota natuurrampe, soos orkane, aardskuddings, tsoenami’s en droogtes. Die wêreldwye droogte wat nou beleef word, is ‘n goeie voorbeeld.

Die volksmoorddrywers weet die beskaafde blanke Westerling verkies om in liefde en vrede te leef en sal nie sommer tot massa geweld en vernietiging van sy besittings of eiendom oorgaan nie dit is nie in sy aard is nie. Daarom word hy verplig om die barbaar as medevolksgenoot in eie geledere op te neem, en hy durf nie weier nie, want dan pleeg hy die onvergeeflike sonde van hierdie eeu en maak hy hom skuldig aan rassehaat. Dus gee hy toe, wetende dat die barbaar gou genoeg daarvoor sal sorg dat sy vrede, veiligheid en orde in ‘n siedende vlaag van plundering en chaos sal verdwyn totdat alles rondom hom in duie gestort het.

Verbaas dit ons dan dat Jan van Riebeeck in sy heel eerste gebed hier in Donker Afrika met ‘n verklaring van toewyding onderneem het om te probeer dat “…onder deze wilde, brutale menschen (mogelijck sijnde) uwe ware gereformeerde Christelijke Leere metter tijt mochte voortgeplant ende verbreijt worden…”

Miskien verstaan ons nou waarom ons in die 20ste eeu die bloedigste oorloë van alle tye beleef het; waarom moord en doodslag toeneem oral waar die VN se ‘Vredesmag’ ingryp om die ‘vrede te herstel’ net om weer te onttrek en massa wapens agter te laat.

Chaos, misdaad en geweld is trouens ‘n noodsaaklike deel van hierdie agenda: mense moet so afgeskrik word daardeur dat hulle die beplande sterk leier wat sonder genade orde sal afdwing met ope arms sal verwelkom. Hy sal sonder teëstand die grootste wërelddiktator word.

In Bybelse terme sal hy ‘n voorloper van die Antichris wees dalk die finale een. Maar die onttroning van die Messias is wat eintlik beoog word. Sy eksklusiwiteit as Redder van sy volk, moet prysgegee word, want Krishna, Mohammed, Boeddha en Christus beklee as profete dieselfde rang.

Die komende Eenwêreldregering se doel is juis ongekende werkloosheid en armoede; daarmee maak hulle seker dat die mens se hele bestaan vorentoe nog ‘n stryd om ‘n korsie brood en ‘n slukkie water gaan wees.

En hier by ons beskik hy nou oor drie rampe om sy doel te verwesenlik: Zuma, Malema en die droogte.

Die Eenwêreldgedagte kom al van ver af. Die argitek van die Babeltoring het dieselfde plan nagestreef, en gelykmaking was die hoeksteen daarvan.

Alexander die Grote het met presies dieselfde doel die volkere om die Middellandse See verbaster. Op sy beurt het Hitler weer probeer om die Ariese ras te beskerm; terwyl Engeland wêreldwyd ‘n ryk opgebou het ‘waaroor die son nooit ondergaan nie’.

En sonder dat hy dit weet, het die eenwêreldmens al lankal ‘n ‘nuwe godsdiens’ van sy vader ontvang; veel mooier en blinker as die een uit Bethlehem wat van hom ‘n lasdraer gemaak het dit staan bekend as Humanisme, dikwels ook genoem Multikulturalisme.

Die mens het dit dadelik omhels en soos ‘n kleinnood vas teen sy bors gekoester. Sondae hoor hy dit by sy god van hout en klip; op straat leef hy dit met blydskap uit; sien hy dit op TV raak hy bewoë oor die wonder daarvan; ry hy in sy motor, hoor hy dit oor die radio en smôrens aan die ontbyttafel vou hy die skrif oop en lees aan sy vrou stukkies daaruit voor soos wat sy voorouers saans aan die kombuistafel ook die Skrif oopgeslaan en daaruit gelees het.

Die mens het uiteindelik sy god gevind!

Die eerste Humanis wat hierdie wêreld gesien het, was ook die beplanner, argitek en boumeester van Babel, en anders as sy Teenstander (Yahweh) het hy glad nie belang gestel in ‘n eie uitverkore volk nie. Sy eiendomsvolk was elke nasie van elke geur en kleur wat ‘n spoor op aarde kon trap. Babel sou die begin van sy wêreldryk wees; maar toe sy opdragte skielik vir elke ambagsman na Grieks begin klink, het hulle die grawe en pikke neergegooi, hulle sweet afgevee en gestaak. Eers later het iemand die woorde onthou: “wees vrugbaar en vul die aarde.”

Toe het hulle mnr. Humanis die middelvinger gewys en hom en sy Babel-murasie agtergelaat.

Maar as jy een keer in ‘n skaduryke Tuin op die wal van die Hiddékel die vlekkelose hart van ‘n beeldskone vrou kon verower, kan dit weer gedoen word. Maar nou met één belangrike verskil:  daar is ontelbare harte en die oes sal soveel groter wees!

Om mee te begin, moet alle verskille uit die weggeruim word en individue moet gesigloos in die massa verdwyn.

Dinge soos volkstrots, helde uit die verlede, eie geskiedenis, eie kultuur, eie taal en eie godsdiens, moet alles agter die newel van gelykmaking verdamp, en daarom is enige verwysing na ras, van die duiwel, so ook patriotisme. Géén predikant durf dit meer waag om nog by name vir sy volk te bid nie, dan is die hel los!

Die gesin wat die bewaarplek van ons heiligste waardes was en die akker waarin karakter en individualisme gekweek is, is deur die kerk omgedolwe en elke soort onkruid is toegelaat om die bedding te vervuil: vreemde bloed, die baster, die homoseksueel, die poligamis, en die Here alleen weet wat nog!

Die NGK predikant poligamis- en gay-aktivis, Dr. André Bartlett, wat onlangs drie gays in sy kerk getrou het, sê dit was ‘n magic moment, en hy haal dan hoofstuk 4:3 van die Koran aan: “En as u vrees dat u nie regskape sal wees in u behandeling van wesens nie, trou dan vroue wat u behaag, twee of drie, of vier…”

En toe gee hy die bevel (sommer namens die ganse NGK se lidmate) dat “Die NG Kerk se gewysigde huweliksformulier, waarin die woorde “man en vrou” deurgaans geskrap is, ‘van vandag af’ landwyd in alle gemeentes ontplooi sal word.”

(Ons wonder net wie in die NG Kerk was só smart om al hierdie mag aan ‘n gruwel in God se oog te gee?)

Dekades gelede al het ons die verheffende, godgegewe waardes wat ons van ons vaders ontvang het, begin prysgee.

En hierdie keer was dit Mammon wat die koers aangedui het. Hy het ons vertel daar is van ons medevolksgenote wat ‘n spoghuis in ‘n spogbuurt bly met ‘n dubbel garage en twee motors, ‘n swembad, ‘n karavaan, ‘n strandhuis en ‘n jaarlikse vakansie oorsee. Eva, die ma van ons spruit, moet net gaan werk, dan kan al hierdie begeerlike dinge ook ons s’n wees.

En net soos haar Paradys-moeder, het hierdie Eva haar nie twee keer laat nooi nie. Sy het geneem en geëet!

Sindsdien arbei hulle albei vlytig in Mammon se werkswinkel. En tuis het kleinding heeltemal vervreem; ontwortel van die enigste tydjie in die weeldeakker van ‘n knus, sagte moedernessie. Nou sit hy vasgeknelter, weerloos op die rug van ‘n ousie met sy enigste uitsig ‘n onwelriekende steil swartvel landskap; later smyt sy hom met ‘n bottel neer voor die glasskerm van ‘n ewig-kwetterende TV-stel en sy flitsende beelde; nog later ontdek hyself ‘n groter genoegdoening in die oorverdowende geskreeu en gedoef-doef van ‘n rock-band se waansin; en nog later maak hy kennis met sliertige pêlle en pelinne met tong-, neus- en oogbankringe; snuif saam met hulle vreugdepoeier; gaan op reis deur nirvana en die vagevuur, kom terug, draai ‘n zol en vat weer ‘n snuif.

Maar omdat vervulling uitbly, gaan hy al hoe meer op reis en in sy verwildering soek hy tevergeefs na daardie sagte, warm nessie.

En langs hierdie weg word uiteindelik die edelste waarde wat op die mens se trou aanspraak maak — sy geloof — vermoor.

Dit alles het ons op die altaar gelê vir ‘n spoghuis in ‘n spogbuurt met ‘n dubbel garage en twee motors, ‘n swembad, ‘n karavaan, ‘n strandhuis en ‘n jaarlikse oorsese vakansie.

Maar Mammon se balju, mnr. Inflasie, het intussen byna alles reeds kom konfiskeer.

En ons kinders?

Hulle het ons eerste verloor!

 Volksmoord: hoe lank nog?

Suid-Afrika het op 17 Julie 1998 die Rome Statuut van die Internasionale Kriminele Hof (ICC) onderteken en bekragtig. Vier hoofmisdade is deur die Rome Statuut geïdentifiseer, naamlik Volksmoord, misdaad teen die mensdom, oorlogsmisdade en misdade van aggressie.

Die ICC het daarna talle aansoeke van veral blanke indiwidue en kleiner groepe in Suid-Afrika ontvang in verband met misdade van aggressie, asook aanduidings van ‘n beplande volksmoord teen blankes. Die ICC het egter volstrek geweier om aandag daaraan te gee.

Maar nadat erkende belange groepe, politieke partye en selfs organisasies hulle stem hieroor begin dik maak het en hul regsverteenwoordigers verslae en konkrete bewyse ingedien het, was daar ‘n sterk moontlikheid dat die ICC gedwing kon word om ‘n saak van volksmoord teen blankes aan te hoor. Die Zuma regime sou dan in die beskuldigde bank staan.

Om dit te voorkom, het Suid-Afrika hom op 22 Oktober 2015 aan die ICC onttrek. ‘n Regskenner was van mening dat die onttrekking van Suid Afrika en ander Afrika lande gesien moet word in die lig van die hoë getal misdade wat in Afrika gepleeg word en wat volgens die ICC en die Rome statuut, as Internasionale misdade geklassifiseer kan word. Volksmoord teen die Boervolk is al sedert 1994 ‘n daaglikse verskynsel.

Maar nou is die ICC natuurlik nie meer by magte om aansoeke uit Suid-Afrika te oorweeg nie.

Die onttrekking aan die ICC, was ‘n voorspooksel van wat ons vorentoe kon verwag: ‘n Toename in geweldsmisdade teen blankes en die boeregemeenskap. Dit byna asof iemand die swart misdadigers ‘aangespoor’ het om hul ‘goeie werk’ met groter ywer voort te sit. Want van die begin van 2016 af het inbrake by blanke wonings, aanrandings, rooftogte, kapings, verkragtings, plaasmoorde en verwoesting van blanke eiendomme skielik hand oor hand toegeneem.

Ons kry daagliks inligting via die sosiale media van minstens ‘n dosyn of meer sulke barbaarse optrede deur swartes, maar die korporatiewe nuusmedia verswyg dit doelbewus, natuurlik om nie die swart misdadiger te na te kom nie. Volgens Boere Krisis Aksie (B.K.A.) is daar nét verlede maand (Maart 2016) 18 blankes vermoor. Uit koerantberigte en ander bronne het ons syfers bekom dat na skatting sowat 150 ander blankes in Maart deur swartes geteister, aangerand, beroof, verkrag of hul voertuie gekaap is. Dit kan baie meer wees.

Om net twee voorvalle te noem; beide oor die Paasnaweek en in Randfontein. ‘n Jong meisie se ouers het vir die naweek gaan kuier en sy was alleen in haar woonstelletjie agter die huis. Saterdagoggend gewaar sy ‘n swarte wat met ‘n tou oor die veiligheidsheining klouter; sy het haarself in die woonstel toegesluit en histeries begin gil met die hoop dat iemand haar te hulp sou kom. Niemand het egter opgedaag nie. Nadat die swarte by die huis ingegaan het, het sy haar ouers probeer kontak, maar hul selfone was afgeskakel. Die dief het ‘n rukkie later met haar pa se skootrekenaar uitgekom, dit versigtig oor die heining laat sak en toe self weer na buite geklim terwyl sy nog aanhoudend gegil het. Met die wegstap, het hy omgedraai en laggend vir haar sy middelvinger gewys.

In die ander voorval het inbrekers by ‘n veiligheidskompleks ingekom en ‘n bejaarde vriendin van ons se motor sonder rede (niks is uit die voertuig verwyder nie) moedswillig te verniel deur die ruitveërs te beskadig en die deurhandvatsels af te breek. Dinsdagoogend ry sy toe na ‘n motorbegraafplaas om te kyk of sy nie daar ander handvatsels kan kry nie. Die eienaar wys haar toe dat swartes oor die naweek ook by sy plek probeer inbreek het deur die veiligheidshek af te saag. Hy het die polisie laat kom; drie swartes het opgedaag; hulle het ‘n rukkie daar rondgestaan en wou toe by hom weet of hy beseer is en of iets gesteel is. Toe hy ontkennend antwoord, was hulle reaksie dat daar dan geen saak is nie, en hulle het weggery.

Hy is onmiddellik na die naaste polisiestasie om ‘n klag van inbraak en saakbeskadiging in te dien. Maar die swarte aan diens het geweier, aangesien niks gesteel is nie. Toe die eienaar daarop aandring, is hy uitgeskel en weggejaag. Daar is by my geen twyfel dat die polisie en misdadigers deesdae saamwerk nie. En in die enkele gevalle waar hulle wel die booswigte vastrek, is die TV ‘toevallig’ by om die goedgelowige blanke weer gerus te stel.

In November 1992 het wyle ds. Frans Pelser hierdie dinge in ‘n profetiese droom voor hom sien afspeel…

“Ek het in die droom gesien dat banke, poskantore en polisiestasies, bougenootskappe, winkels, slaghuise en kafees en spoorwegsentrums deur anderskleuriges beheer word. En dat Blankes daar uiters, uiters sleg behandel word. Die slegste behandeling wat ‘n mens aan kan dink, was wat aan die oumense gedoen is, het ek in die droom gesien. Ek het gesien hoe vroue verkrag word. Die polisieman jaag jou weg van die polisiestasie af. Jy mag dit (‘n misdaad) nie aanmeld nie. Hy jaag jou soos ‘n hond daar weg…”

En asof hulle dit wil bevestig, het die ANC op 23 Februarie 2016 sy onteieningswet deur die parlement gestoot. Sover ons weet, wag dit nog net vir Zuma se goedkeuring. Ons leef in ‘n skynwêreld, want die werklike heersers van SA is nie die Mandelas, Mbeki’s of Zumas nie.

Agter die skerms is daar ‘n geheime kabal van wêreldelite, wat ook bekend staan as die Illuminati; en deur middel van ‘n wêreldnetwerk van operatiewe projekte het hulle reeds beheer oor alle belangrike lande verkry. Die Illuminati is ‘n geheime broederskap bestaande uit die mees invloedryke families in die wêreld wat daarin geslaag het om ‘n stelsel van Illumiati-bloedlynheersers in hierdie lande te vestig en wat in die geheim opereer en heers. Daar word soms kripties na hulle verwys as die “Internasionale Kabal” (IB).

Hierdie broederskap, onder leiding van die Oppenheimer-familie en later ook die Ruperts, moes byna ‘n 100 jaar spook voordat hulle ‘ten volle beheer’ oor die land kon verkry; veral die Oppenheimers wat sterk bande met die Rothschilds-bankiers het, het die kitaar geslaan.

Ons het verlede keer gesien hoedat Harry Oppenheimer Verwoerd laat vermoor het om te verhoed dat hy (Oppenheimer) 45% belasting op sy 800 myne moet betaal – die staat sou daardie inkomste dan gebruik om aan sy kiesers gratis onderwys, gratis medies, hospitalisasie en belastingvrye inkomste te gee.

Oppenheimer en Rupert het besluit om Verwoerd ‘n dure les te leer: raak aan ‘n lid van die Internasionale Kabal óf aan sy aardse skatte en jy teken jou eie doodsvonnis. Twee dae nadat Dr. Verwoerd vermoor is, het Anton Rupert aan die media gesê: “Dis ‘n goeie ding dat Verwoerd nie meer die eerste minister van Suid-Afrika is nie.”

Want tóé eers kon die IB volle beheer van die land oorneem. John Vorster het hom gedienstig by hulle voorskrifte neergelê, en is beloon met die premierskap van Suid-Afrika. PW Botha wou op 15 Aug. 1985 by sy Rubicon in Durban weerstand bied, maar dit het op ‘n winderige oggend in sy kantoor in Tuynhuis (nadat hy ‘n koppie tee geniet het), byna sy lewe gekos.

Daarenteen was sy vermeende ‘vriend’, FW ‘n getroue slaaf van die kabal en het stiptelik gedoen wat van hom verwag is. So ook Mandela en Mbeki. Selfs Jacob Zuma het aanvanklik versigtig getrap, totdat die Guptas hulle geldsak voor hom oopgeruk het en skielik het die kabal nie meer bestaan nie!

In opdrag van die Guptas stel hy Des van Rooyen aan as minister van finansies. Dit het Johann Rupert só ontstig dat hy Zuma gevra het om te bedank. Zuma het hom natuurlik nie daaraan gesteur nie.

Rupert het later in Amerika gesê hy is siek en sat vir die manier waarop Zuma die land regeer M.a.w. hy doen nie meer wat vir hom gesê word nie. Want juis as gevolg van Zuma se totale inkapasiteit het Rupert net verlede jaar R220 miljard se verliese gely. Een van sy raadgewers het ook aan hom gesê as gevolg van Zuma se optrede, gaan die rand binnekort daal tot R30/dollar.

Dis tyd dat diklyf Dingaan die kraal te verlaat

Maar toe gebeur daar iets anders: Zuma se weerbarstige telg Edward, kondig op 28 Maart met groot fanfare aan dat hy offisieel ‘n klag van bedrog teen Johann Rupert by die Nkandla satelletpolisiestasie gaan indien.

Die klein bandelose niksnuts, wat nog nooit in sy lewe ‘n les geleer óf ‘n steek werk gedoen het nie, het met hierdie sotheid summier ook sy eie doodsvonnis geteken. Nie net syne nie, maar ook Dada Jacob s’n, want dié het hom glo aangemoedig om “daai Rupert aan te vat”!

Hou in gedagte dat Dr. Verwoerd destyds in geen stadium die Oppenheimers óf Ruperts ooit van enige wangedrag of onderduimse dinge beskuldig het nie, maar slegs wou hê dat Oppenheimer se myne ook dieselfde belasting as ander besighede moet betaal.

Volgens ons informant was Edward Zuma se optrede ‘n absolute “No! No! Jy doen dit nooit, nóóit nie! Veral nie met een van die kabal-elite se prinse nie! Over gesegt synde: “As jy met een van hulle mors, word jou kersie baie vinnig met ‘n nat duim en voorvinger gesnuit!

En die aanduidings is reeds daar dat Julius Malema hierdie keer Tsafendas se plek kan inneem. Hy het dit Donderdag in soveel woorde net na die Konstitusionele Hof se uitspraak op e-NCA aan die wêreld verkondig: ‘Indien Zuma voortgaan om as president aan te bly, laat hy ons met geen ander opsie as om ons te verbind tot praktiese stappe om hom te verwyder nie. Suid-Afrikaners (m.a.w. die EFF) moet nou beheer oorneem.’

Alles sê vir ons die oomblik van waarheid het aangebreek!

“Die elite wat hulle vroeër nie eens sou verwerdig het om in Edward Zuma se rigting te spoeg nie, is nou op die wraakpad, en net so seker as wat Nkandla ‘n Olimpiese standaard swembad het, net so seker gaan Zuma en sy klong die Verwoerd-prys betaal!” aldus my informant. En dan gee hy hierdie waarskuwing: “Die meeste blankes glo (hoop?) dat as ons eers van Jacob Zuma ontslae geraak het, sal die Nuwe Suid-Afrika soos ‘n feniks uit die as verskyn en sal ons ons binne-in De Klerk se Paradys bevind!

Jammer, maar Zuma se doosklok, sal ook die klok lui vir die eerste ronde van Malema se bloedige revolusie wat hy al sedert 2013 met geld uit Brittanje stook.

Maar daar was nog nooit enige twyfel dat Jacob Zuma sou weier om te bedank nie, want sou hy dit doen, was hy nog steeds tussen ons, en dan kon die profeet se woorde nie bewaarheid word nie: “Ek sien hom agter ‘n newel verdwyn…”

Met sy laaste besoek aan Brittanje het Malema 'n uurlange privaat gesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick is 'n Boerehater.
Met sy laaste besoek aan Brittanje het Malema ‘n uurlange privaat gesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick is ‘n Boerehater.

Onteieningswet

Die nuwe Onteieningswet magtig die staat om bates van boere en ander landsburgers af te vat, waarsku dr. Anthea Jeffrey, ‘n navorser. Hierdie wet gee die staat die mag om die belangrikste bates af te vat wat boere, maatskappye en gewone landsburgers oor dekades opgebou het. Die wetgewing is van toepassing op alle soorte eiendom, o.a. ook paaie, kraglyne, sakepersele en mynregte – m.a.w. alles wat die regering mag beskou as sy eiendom. Verder kan die onteieningsowerheid eienaarskap van die eiendom oorneem nog voordat enige vergoeding betaal is. Vergoeding is eers betaalbaar wanneer die bedrag met die staat ooreengekom is.

Groot druk sal op die eienaar van geroofde eiendom geplaas word om die vergoedingsbedrag te aanvaar, want die staat is onder geen verpligting om enige vergoeding te betaal nie. Zuma glo vas hy en sy volgelinge het die mag om te doen net wat hulle wil – maar hulle vergeet een ding wie met die spies regeer, is bestem om vroeër of later in daardie einste spies te val! Met net hier en daar ‘n uitsondering, soos Mandela en tot dusver ook Robert Mugabe.

Toe die eerste blanke plaasboer op 24 Oktober 2000 in Zimbabwe vermoor is, het die hele wêreld wraak gesweer. Selfs Engeland het Mugabe met vergeldingsaksies gedreig; maar tot vandag toe het daar niks van gekom nie. Hy sit nog stewig op die perd wat koningin Elizabet II vir hom in 1980 opgesaal het. Anders as met Egipte, Libië en Sirië het nóg Amerika nóg Brittanje al ooit ingegryp om die skending van menseregte in Zimbabwe te stuit. Malema sal dieselfde voordele as sy mentor geniet.

Die Britse Kroon het ook aan hom vrye teuels belowe met sy beplande opmars teen die blankes. Dis hoekom hy hom glad nie gesteur het aan regter Colin Lamont se uitspraak in die gelykheidshof dat die woorde “Dubula iBhnu” (“Skiet die Boer”) haatspraak is nie. Hy wil juis vir die blanke wys dat hy hulle haat, en is woedend vir wittes wat hulle daarteen uitspreek, want ‘hulle staan in die pad van die revolusie’.

In Desember 2013 het die Britse regering in opdrag van die Koningshuis ‘n donasie van R8 978 000 in die EFF se rekening betaal. Met sy laaste besoek aan Londen op 26 November 2015, is daar glo ‘n veel groter donasie aan Malema oorbetaal. Ons hoop om ook dié bewys te ontvang. Tydens hierdie besoek, het Malema ‘n uurlange privaatgesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick was die Biritse ambassadeur in Suid-Afrika vóór 1994, en een van die venynigste Boerehaters.

Donasie van meer as R8 miljoen wat in Desember vanuit Brittanje in die EFF se rekening inbetaal is
Donasie van meer as R8 miljoen wat in Desember vanuit Brittanje in die EFF se rekening inbetaal is

Op Facebook het ene Thato Mbateti Mbateti onlangs geskryf dat die kameradie tussen Zuma en Malema sy einde nader, en dat Malema van plan is om Zuma binne ses weke dood te maak. Moontlik was dit net ‘n ydel dreigement.

Maar volgens ‘n bron in Nederland het Malema nie meer baie tyd om dit te doen nie; want daar is reeds ‘n gevoel by sy volgelinge dat hy, net soos die ander swart leiers, ook maar net praat en praat en niks doen nie. As hy van Zuma ontslae raak, sal dit sy aansien by sy volgelinge ‘n goeie hupstoot gee en sommer ook sy ‘revolusie’ behoorlik aan die gang kry!

(Intussen het ons pas verneem dat die ANCJL van KZN die geledere rondom Zuma gesluit het nadat hulle glo op 8 April ‘n sameswering ontdek het dat die VSA en Brittanje beplan om Zuma te laat vermoor, aangesien hulle dieselfde chaos en verwoesting hier wil veroorsaak as in Libië nadat Moeammar Gaddafi uitgehaal is. VN mjagte sal dan waarskynlik gestuur word om die orde te herstel, terwyl ‘n tussentydse regering die beheer oorneem).

Aan steun hiervoor ontbreek dit glad nie in comrade-geledere nie. Verskeie van die voorste swart dik nekke het reeds hulle seën hieroor uitgespreek. Volgens Rapport het vyf van die ANC se top 6 leiers dit reeds te kenne gegee, nl. Cyril Ramaphosa, Sekretaris-genraal Gwede Mantashe, Adjunksekretaris-generaal Jessie Duarte, die tesourier Zweli Mkhize en die speaker Baleka Mbete, en nog vele ander. Maar dat die SA Nasionale Weermagunie (Sanwu) dit sou doen, was niemand te wagte nie.

In sy verklaring sê Sanwu “dit is veragtelik dat die president, as bevelvoerder van die nasionale weermag, juis daardie Grondwet wat die weermag versoek word om te handhaaf, verontagsaam. Die president kan nie langer as bevoeg geag word om die bevelvoerder van die nasionale weermag te wees nie. Die parlementêre lede wat hom hardnekkig beskerm het in sy twyfelagtige optrede teenoor die Openbare Beskermer (OB) se bevindinge, kan ook nie meer bevoeg geag word om as lede van die parlement te dien nie.” Hy gaan nou sy lede en ook soldate aanmoedig om deel te neem aan massa-aksies om van Zuma ontslae ter raak.

Dit is reeds verlede jaar bevind dat 76% van swart Sanwu-lede ingeskrewe EFF lede was, terwyl die SAPD ‘n 72% ongeskrewe ledetal by die EFF het. Die EFF is die SAKP se militêre vleuel. Feitlik elke swart sekuriteitswag is ‘n EFF lid.

Die EFF beweer hy het vertroulike inligting ontvang dat Zuma beplan om uit die land te vlug, waarskynlik na Dubai omdat hy  hier vir sy lewe vrees. Die laaste dans het begin.

Die Internet as onsigbare voertuig, dien uitstekend as ‘n Trojaanse perd om ongesiens tot in die hart van die vyand se laer in te dring. So het van ons oud-weermag, -lugmag, -vloot en -polisiemaglede al onder swart name FB profiele geregistreer om daarna by die EFF se GOVERNMENT IN WAITING aan te sluit.

Dit het hulle in staat gestel om inligting te bekom oor planne wat in die geheim gesmee word en wat insluit militêre opdragte, informasie, geheime kodes, verskuiwing van wapens en ammunisie na verskillende opslagplekke (swart vroue doen dit gewoonlik in bakkies). Dan is daar natuurlik nog die daaglikse bevele vir inbrake, moordtogte en rassistiese aanvalle op wittes.

Juis op dié manier het dit verlede maand aan die lig gekom dat Zuma besluit het om City Power se krag onbepaald te laat ‘afskakel’, sou hy deur buitelandse regeringsleiers in ‘n hoek gedruk word om te bedank.

Want die oomblik as hy nie meer in die presidentstoel sit nie, geniet hy nie meer die privilege van parlementêre beskerming nie, en sal hy ongetwyfeld vir sy jare lange skelmstreke tot verantwoording geroep word. Met meer as 1 000 klagtes van bedrog, korrupsie, diefstal, selfverryking, ens., ens. teen hom, is die kanse goed dat hy sy dan sy ‘dag in die hof’ gaan kry en as toegif minstens 20 jaar agter tralies.

Maar met Johannesburg wat deur ‘n massiewe kragonderbreking lamgelê, in totale chaos verkeer en boonop in stikdonkerte, kan hy met ‘n vinnig suig en smak van sy lippe, gemaklik sy bas red! Hy hoef net ‘n noodtoestand of krygswet af te kondig, en sy pos is beveilig.

Volgens ons bron het dit vanuit die binne kringe van die ANC uitgelek dat Zuma die weermag, polisie, valke, ANC Jeugliga, oud-politieke gevangenes, ens. opdrag gegee het om op 16 April genadeloos op te tree teen groepe wat beplan om teen hom te betoog. (Dis egter ‘n ope vraag of die weermag dié opdrag sal uitvoer).

Blankes word versoek om daardie dag van die strate af weg te bly.

Volgens Siener se gesig wat hy net na die 2de Vryheidsoorlog gehad het, lyk dit of ons as volk reeds onder die skaduwee van daardie skild en spies inbeweeg het ons verkeer in groot benoudheid. Behalwe vir die spies, is daar ook ‘n geweer op ons gerig; ons staar in sy bek en ‘n swart vinger krul om die sneller.

Dit beteken hulle planne is lankal klaar agtermekaar vir die finale uitwissing; soos hulle gehoop het om al by die Eerste Bloedrivier te doen en gefaal het. Prof. Pieter Pistorius verduidelik hoekom: “Want ons is ‘n besondere volk met ‘n besondere roeping en verantwoordelikheid; ook met ‘n besondere geskiedenis en droewige lydensweg — die steen waarop God elke mens en elke volk slyp wat hy as werktuig wil gebruik…”

Ons lees in 2 Kron. 14 dat die Kusiete onder sy koning Serag (Zuma) met ‘n leër van 1 miljoen krygers teen Juda opgetrek het. Die bedreiging wat hierdie swart horde vir die Bondsvolk ingehou het, is nie onderskat nie, want in vers 11 staan daar: “En Asa (Sarel Cilliers) het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in U Naam het ons teen hierdie menigte gekom…”

In verse 12 en 13 verhoor God sy gebed: “ En die Here het die Kusiete (die Zoeloes) voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete (Zoeloes) het gevlug…en van die Kusiete (Zoeloes) het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here”.

Dit was egter  nie die laaste keer dat ‘n heidense horde die aftog teen ‘n gelowige minderheid sou blaas nie. Op 16 Desember 1838 het dit ook by Bloedrivier gebeur.

En nou is koning Serag se nageslag gereed om dit vir die derde keer weer te doen. Maar by monde van sy profeet in Juda het ons die versekering  dat daar andermaal ‘n ingryping van Bo sal kom en ook heeltemal onverwags: Hy sien die voorarm van ‘n Man verskyn bokant die gewapende Kusiet, en hy sien die hand klap die AK-47 se loop weg. Dan gewaar hy ‘n klomp Kusiete wat rond hardloop en op mekaar begin skiet. Toe staan hy en kyk hoe hulle mekaar uitwis.

In Deuteronomium, Jesaja en 2 Samuel word tonele beskryf asof dit dieselfde tafereel hierbo is wat hom voor die drie profete afgespeel het:

Deut. 28:66 “En jou lewe sal voor jou aan ‘n draad hang (jy kyk in die geweer se bek), en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie.” (die skild en spies se skaduwee val oor die land).

Jes. 29:5 “…die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai (hulle wis mekaar uit); en dit sal heeltemal onverwags gebeur…”

2 Sam. 7:11 “…Ek sal jou rus gee van al jou vyande.”.

Tot by die Ewenaar…

(Naskrif: Ek dra hierdie skrywe op aan prof. Pieter Pistorius, in lewe ‘n afgetrede hoogleraar in Opvoedkunde, wat in 1996 aan my getoon het wat dit beteken om jou volksgenote waarlik lief te hê. Sy laaste trooswoord aan ons was: “Wag op die môre, my volk…” E daardie wagtyd is amper verby!)

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
168 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mimi Hildebrand

Baie dankie Adriaan dat jy jou kennis en inligting met ons deel. n Mens sien elke dag dat iets aan die broei is. As daar nou nog mense is wat nie voorrade bymekaar gemaak het nie, raak die tyd nou min. Ons sal beslis nie op die pad kan gaan nie.
Ons kan net by Vader skuil.

JB

Adriaan Snyman se “onverklaarbaar” … soos hy verder verduidelik, eintlik so duidelik soos daglig. Volgens ons Vader se Plan. Niks en niemand sal Sy Plan kan keer nie. Nie eens onder andere die brildraaende ‘camo’keps, “Doringbos”-man van Kroonstad nie … Hy en sy vloek-liewende bende kan maar gee, eNGee eNGee … boeke, kos, (aan die agtergeblewenes nogal), dorpers en allerlei aan die eNGee bazaars, parke saam met die DA skoonmaak ensovoorts. O ja, hulle gee ook om … Omgeemense. Klink amper soos eNGee –oMGee … “Dien met Vreugde”. Die vals gegeëry, die vals liefdadigheid, die vals dienery endie vals vreugde. Alles met ‘n ‘agenda’. Hulle sal nie ver kom nie … dalk so ver as die vals tempel daar by 3 Buitekantstraat, Kroonstad. Sal ook nie Admiraal maak nie … darem al vloot-luitenant. Ons praat van ‘die gedaantes uit die bos haal maar kan nie die bos uit die gedaantes haal nie’. In dié geval is dit die camo-kepse in die “Doringbos” – Hulle hang daar soos drek aan ‘n wolkombers. Stink so jy kan nie/wil nie naby hulle kom nie. Hulle kan maar daar hang en afdrup van die vrot. Dit is ‘n landwye toestand vir baie jare al en wat nou teen ‘n ‘helse’ tempo spoed kry en voort stoomroller. “Doringbos” soos Die Suidlanders hulle noem. Ek lees nou die dag weer van die verrraaier Jan Smuts se Rooi Lussies tydens die 2de WO. Die Boervolk het dié verrraaiers wie die Rooi Lussies gedra het, die Rooi Luisies genoem. Ja, dieselfde ding, Rooi Luisies.
Om terug te kom na “onverklaarbaar”, ons Vader gebruik destyds die boosste maatskappye van alle tye om Sy Plan te volbring. Naamlik de Verenigde Oost indische Compagnie (VOC). ‘n Maatskappy wat Indië, Sjina en Indonesië geplunder, beroof en gestroop het. Word Vervolg.

JB

Vervolg – Hulle het slawe van die barbare gemaak, hulle forseer om handel te dryf en as hulle nie saamgespeel het nie, dan allerlei maniere van boetes, doodmaak, marteling endiesmeer toegepas. Ook hongersnood veroorsaak deur graan op te gaar oor prysbeheer. Hulle het nog ander bose dade ook gepleeg. Die bose Geldmag. Soos vandag.
“Onverklaarbaar” – Weereens, word iemand met ‘n obskure karakter gebruik om ons Vader se Plan te volbring naamlik Johan Anthoniszoon van Riebeeck – Hy word as hoof van die handelspos in Tonkin, Viëtnam skuldig bevind aan “private handel “. Hy wou nie eers na die Kaap kom nie maar het, want dit was die enigste manier waarop hy homself weer kon opwerk in die VOC se hierargiese struktuur. Hy het ook met die eerste en beste geleentheid die pad gevat, Batavië toe. Ambisie en nie ‘volksplanting’ nie was sy prioriteit.
Snaaks hoe dit werk né. Niemand en niemand sal Sy Plan keer nie. “Ware aanbidders” na die Kaapgrbring deur die VOC en ou Jan van Jan.
Ns. Weereens snaaks né, sy gesig was toe nooit op die ou RSA Rand geldnoot nie. Daardie gesig was die van ‘n ene Vermuyden. ‘n Ander snaaksigheid is hoe die VOC eintlik die laaste 85 jaar se ‘immigrante’probleem in Nederland veroorsaak het … Molukkers en Indo’s. Ook Surinamers deur ‘n ander net so ‘n bose maatskappy.

Boepie

Ek druk myself baie moelik uit so ek hoop my kommintaar dra vrug.
Dit is hoe dit elders lyk

http://beforeitsnews.com/alternative/2016/04/economic-collapse-is-erupting-all-over-the-planet-as-global-leaders-begin-to-panic-3334841.html

Die wereld is siende blind.
90% van die wereld se geld is in1% van die wereld bevolking se hande.
Die ander 10% is verdeel onder die armes tot miljoeners wat 99% van die wereld bevolking uit maak.
Met al die QE’s sal n mens tog verwag dat daar meer geld in die 99% se hande sal wees, dit is tog hulle wat die belasting betaal om QE toe te pas maar dit gebeur nie want die geld vind hulle weg na die 1% ultra rykes.
Die wereld ekonomie soos hy vandag daar staan is n stelsel wat moet vaal tensy daar n verdeling sou plaas vind van die 90% dooie geld wat uit surkilasie gehou word en aan gebied word as goedkoop kridiet om die wereld bevolking as slawe aan te hou.

Boepie

Vervolg.
Hierdie is volgens my n sataniese stelsel.
Hoe weet ons n ding weeg 1kg, ons weeg hom teen n ander gewig van 1kg. Dieselfde met rykdom. As almal op aarde R1mil gehad het, was ons almal dan ryk of arm?
Die illumenati wereld plan is nie geformeleer om nog ryker te wees nie want waarteen sal die illuminati sy rykdom en skatte dan meet as die wereld ontvolk word met 5,5 biljoen.
Hierdie is satan se plan sodat jy jou siel sal verkoop aan hom vir n sny brood en ons mense sien dit nie raak nie. Die antwoord is so maklik, raak net ontslae van jou skuld en jy spring die slawe juk vry.
Die Bybel se mos, jy sal jou brood op die sweet van jou aangesig verdien en nie op die hoeveelheid skuld wat jy kan maak nie.

Daar word so maklik na die mense wat voorbereidings doen verys as doom profete.
Ek benader dit so.
Hoekom spaar jy vir jou ou dag, daar is geen waarborg dat jy oud gaan word nie.
Hoekom het jy n mediese fonds en versekering……vir as jy dit miskien noda het.
My voorbereidings is vir my niks meer as net my versekering nie.

Dankie vir die artiekel oom Adriaan.

Johann Cronje

Adriaan,
Baie dankie vir die waardevolle plasing wat weereens die taak en doel van Vaandel tot sy reg laat geskied. Dit loop oor van waarheid, feite en bewyse en vir die wat nog enigsins twyfel of met ‘n donkerbril na die realiteite van vandag kyk wil ek graag ‘n paar aanhalings van bekende figure oor “Opsetlike Onkunde”, kwoteer:
“Ons kan maklik ‘n kind wat bang is vir die donker vergewe; Die ware tragedie van die lewe is wanneer die mense bang is vir die lig. “― Plato
“Maak nie saak hoe besig jy dink jy is nie, jy moet tyd vind om te lees, of gee jouself oor aan selfverkose onkunde.”- Atwood H. Townsend
“Vyf persent van die mense dink; tien persent van die mense dink hulle dink; en die ander vyf en tagtig persent sou eerder sterf as dink. “― Thomas A. Edison –
“Daar is twee maniere om die bos gelei te word. Een daarvan is om te glo wat nie waar is nie; die ander is om te weier om te glo wat waar is. ” ― Søren Kierkegaard
“Mense is dom. Hulle sal eerder ‘n leuen glo, want hulle wil glo dat dit waar is, of omdat hulle bang is dat dit dalk waar kan wees. ― Terry Goodkind.
“Die onvergeeflike sonde is om willens en wetens die waarheid te verwerp, om kennis te vrees en om kennis nie te koppel aan jou vooroordele nie “― Aleister Crowley
“Ons is almal dom en onkundig gebore, maar ‘n mens moet hard werk om dom te bly.” – Benjamin Franklin
“Die moeilikste ding om te verduidelik is die verblindende duidelikheid wat almal besluit het, om nie te sien nie.” ― Ayn Rand.
“Dit is baie makliker om soms nie kennis te neem van dinge nie.” ― Stephen Chbosky
“Gee my ‘n man of ‘n vrou wat ‘n duisend boeke gelees het en jy gee my ‘n interessante metgesel. Gee my ‘n man of vrou wat dalk net drie gelees het en jy gee my inderdaad ‘n baie gevaarlike vyand. “”Anne Rice.

Dirk Albers

Dit lyk vir my meer en meer, asof die ” verkiesing ” in die weegskaal is ? Miskien moet ons begin, deur te vra : Wie sal voordeel trek, as daar NIE n verkiesing is nie ? Wie sal die meeste GELD maak ? Sal dit dan makliker wees om BAIE blankes dood te maak ? Wil die miljoene, woedende sub-ras barbare, werklik gaan stem ? ? Hulle doen dit al vir twintig jaar, en is nog steeds arm en ” jobless ! ” ( Nie dat hulle OOIT, regtig werk wou hê nie ! ) Hier is n wedloop aan die gang op die oomblik nl. Wie gaan die woedende gepeupel se leier word, en hulle mobiliseer, om die blankes finaal uit te wis ! Ons spekuleer baie, oor watter swart leier, geweldadig gaan sterf, om die land aan die brand te steek. Miskien gaan daar meer as een wees ? ? ( Dan sal die vuur nog groter wees ! )

Abjater

Is die feit dat Aleister Crowley hier aangehaal word ter ondersteuning van ‘n standpunt ‘n satiriese demonstrasie van opsetlike onkunde, of is ek nou te optimisties? Johann Cronje se kommentaar verwys.

Hinsie

Goeie Naand,
Johan, nog ‘n aanhaling vir u lysie: Die leun met die meeste waarheid in word die maklikste geglo. C.J.Langenhoven
Groetnis.

Dirk Albers

Boepie, jy raak baie belangrike punte aan. Ons het nodig om terug te gaan na die sewe jaar siklus soos Vader Yahweh dit beplan het vir Sy Volk ! Elke sewende jaar, moet die aarde RUS. As jy uit jou oorvloed, en seëninge vir jou broer/suster leen, word die skuld in die sewende jaar afgeskryf ! En jy mag NIE rente vra nie. Ek weet nie genoeg hiervan nie, maar miskien kan van ons slim lesers vir ons meer vertel. Net vir interessantheid. Hierdie ” outydse, onwerkbare ” sisteem, was ontwerp deur ons Hemelse Vader, maar die mensdom is mos altyd slimmer ! Ek glo ons sal dit weer instel, in die Volmaakte Nuwe Republiek !

Abjater

Militêre tesis, Maj. TJ Kolb 18 April 1995- The current racial controversy in the Republic of SA may eventually produce sufficient chaos to threaten the future of SA. SA’s racial discord may eventually force the USA into specific military response channels to ensure regional stability. The Marine Corps Intelligence Community has recognized a potential for a Marine Corps forey into South Africa within the next 10 years. Recommendations: The Marine Corps must train for a potential South African contingency operation, whether a non-combatant evacuation operation, a peace keeping mission or a peace enforcement operation. The USA and UN senior political and military leadership must commit a substantial coalition force to any SA mission due to that country’s size. Dit is ‘n interessante tesis, gaan lees hom hier http://globalsecurity.org/military/library/report/1995/KTJ.html

Abjater

Hy vergelyk die etniese enklaves wat hier in SA gaan vorm, met die destydse konflik in Bosnië. Hier is ‘n paar wenke van iemand wat die oorlog in Bosnië in soortgelyke omstandighede oorleef het – The Americans dropped MRE’s every 10 days to help blockaded cities. That was never enough. Arms, ammunition, candles, lighters, antibiotics, gasoline, batteries and food. We fought for it like animals. The city was divided into communities along streets. Our street (15 – 20 homes) had patrols (5 armed men every week) to watch for gangs and our enemy. Hy stel 6 maande se kosvoorraad voor en sê dat mense wat alleen is, gewoonlik nie oorleef nie, al is hulle gewapen. Die bendes so groot as 50 aanvallers. Wenke hier: http://www.naturalnews.com/040249_bosnia_preppers_survival_strategies.html

Abjater

Die skakel na die militêre tesis is http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1995/KTJ.htm
Hy behoort nou te werk.

Abjater

Dirk ek sou my nie bekommer oor die aarde wat moet rus as ek jy was nie. Die VN beplan om groot dele daarvan te laat rus deur die menslike bevolking op voorafbepaalde gebiede uit te wis of te verskuif. Soek die UN Biodiversity rewilding maps. Dis wat hulle dit noem. Biodiversity rewilding.

Grimes

Hi, ek dink die story van Dr. André Bartlett kom van Praag af, en is deel van n 1 April grappie. Ek weet nie of alles wat hier geskryf is oor hom noodwendig waar is nie.

Hier is die artikel op Praag
http://praag.co.za/?p=37499

Kyk in die kommentaar, dit lyk of dit n grappie is. Ek kon geen ander bron vind vir wat hierdie artikel sê nie.

Adriaan Snyman

Dankie, Grimes, dit was dalk net ‘n 1 April-grappie; maar dit wat André Bartlett verkondig en wat hy mee besig is, is beslis géén grap nie.

Toe iemand aan hom sê daar staan in Lev 18:22 “Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. DIT IS ‘N GRUWEL.”

Toe voer hy hierdie sotheid aan om hom daaruit te wurm: “Jy dink jy weet wat Levitikus sê, maar dan wonder jy: Sê dit nie dalk iets anders nie?”

Kan ‘n mens so skaamteloos en skynheilig voorgee dat jy onnosel is?

Miskien het Jesaja hom in gedagte gehad toe hy gesê het: “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg…” (Jes. 5:20)

Grimes

Dankie Adriaan, ek stem saam. Barlett het n verwronge moraliteit. Ek dog net ek wys uit dat in die geval hy nie hierdie gesê het nie.

Ek dink dis n geval van “Poe’s Law”, waar n mens nie weet of nuus oor hom die waarheid of satiere is nie.

Boepie

Dirk, ek is nie seker nie maar ek dink dit was in die oud Joodse gebruik genoem die feest of trumpets.
Volgens GOD se voorskruf moes alle skuld elke sewende jaar vergewe word, dit is GOD se reel om n ekonomie gesond te hou.
Die reel of wet staan al vir jare nie meer nie en wat ironies is, nou bevind die wereld ekonomie hom self elke agtste jaar in n krises. 2008 het ons dit probeer afweer met QE’s en nou dreig daar n totale in een storting weer agt jaar later.

Ek lees gister dat die eerste bank in Europa begin het met bailin’s, jou geld wat in die bank le verdien nie meer rente nie maar jy betaal nou n exs persentasie rente om jou geld in die bank te hou. Japan was die eerste wat begin het met negatiewe rentkoers.
GOD is besig om die reset knoppie te druk op die wereld ekonomie volgens my.

AntSan

Stem saam Boepie. Oostenryk. Die Brexit referendum (Jun 2016) het IMF, WB en Fed het met swart pes ‘n nood vergadering gehad hieroor. Daar is iets aan die broei in die bank wese? Daar word gewaarsku om genoeg kontant te hou om kos ens te kan koop, banke kan gesluit word vir periode, ATM’s ook. Nie net hier nie, maar in VSA ook. Wonder of die markte gaan tuimel? Maar ja, niks is meer belangrik as wat Adriaan ons hier oor waarsku nie. Kapitaal marke en ekonomie word gedryf deur die duisternis. Wat ons aanbetref moet ons besef ons het eie stryd. Soos Abjater skryf, op jou eie gaan jy die nie maak nie. Dit belangrik om nou dringend in te skakel by groep. Wagtyd is verby.

Dirk Albers

Abjater, dankie vir hierdie stuk, wat ons insae gee in wat dit beteken om te oorleef in oorlog omstandighede. Dit is egter nie ” lekker ” leesstof nie, en dit dwing n mens om stil te staan, en diep te dink. Daar is egter belangrike verskille tussen die NSA en Bosnië. Dit is MILJOENE bloeddorstige, blanke-hatende honger sprinkane ! Dit maak vir my meer sin, dat ons sal vlug na die woestyn, ( Karoo ? ), sodat ons weg kan kom van die toorn van Vader Yahweh, wat Hy op ” Sodom en Gomorra ” gaan uitgiet ! Hy het Sy Volk destyds in die woestyn onderhou, so waarom sou Hy dit nie weer doen nie ?

HB

Dagse Adriaan. Ek het omtrent so 20 jaar gelede jou boeke omtrent siener gelees. Die meeste daarvan is vir my duidelik, veral noudat Siener se visioene voor ons oe afspeel maar een gesig kan ek nie duidelikheid oor kry nie. Dit gaan oor n vrou in die Ooskaap wat in n hok sit en sy piets met n sweep vanuit die hok. Kan jy meer verduidelik asb.

JB

André Bartlett is die voorsitter van die SA Raad vir Kerke (SARK) in Gatténg. Die SARK is op sy beurt ‘n lid van die ‘Fellowship of Christian Councils in Southern Africa’ (FOCCISA). FOCCISA is op sy beurt lid van die Wéreld Raad vir Kerke (WRK). Die Rooms Katolieke Kerk (RKK) is nie lid van die WRK nie maar werk al sedert die sestigs nou saam met die WRK. – “Rome sluit nie aan by die WRK nie maar nooi die WRK om aan te sluit by die RKK.” …
D.w.s. terug na die rokspante van die hoerkerk. Ou Andre, oppad terug … hoerkerk toe met al sy dommofskaap volgelinge wat hy saamsleep. Daar na die teologiese Modernisme, na die Marxisme, na die sekulêre Humanisme, die Feminisme, die Universieëlisme ens. Alles niks met Die Woord van ons Vader te doen nie. Dit alles val mooi in met sy siening oor houmous endiesmeer.
André, oppad na sy god van die EWO. Die Bees, die Dier … Satan.

JB

Kyk waarmee hou die “Revd. Dr Andre Bartlett“ homself besig – Hy dien op THE FELLOWSHIP TRUST (Wilgespruit) se raad. Gaan lees gerus hier oor die trust: http://www.wilgespruit.com/About-us/Board-of-Trustees/
Berug as ‘n instelling wat onder andere skuiling en opleiding verskaf het aan moorddadige terroriste. So ‘n “Revd.” vir jou, né.

JB

Van “Revd” en so gepraat, kan mens seker ook van kerk praat. Verlede jaar het Upington Tafelronde 79 die 2de keer die Upington Weskerk potjiekos aangebied. Die Tafelaars en die Kerkelaars … Gaan kyk by: http://www.rtnc.co.za/upington-weskerk-potjiekos-15-november-2015/

Dirk Albers

Ek sien daar het nou twee ” kerk ” faksies ontstaan, tov die zuma-turksvy ! Altwee groepe lyk baie ” donkerkleurig ” vir my, maar enigiemand mag mos n christen wees in hierdie wêreld. Maar die een groep, sê dat zuma moet trap, en die ander groep lyk vir my na baie beter christene, want hulle sê zuma moet vergewe word ? ? ( Ek neem aan hulle bid ook vir hom, en sy ” regering ! ” ) Waar gaan dit alles eindig mense ? As Elia net wou kom, of iemand in dieselfde kategorie, en begin om die Baäl-priesters se koppe af te kap. Wit en swart, voor julle sê ek is n rassis ! En ek bid nog steeds, dat vuur uit die Hemel sal neerdaal, en die hele ” parlement, ” met AL sy insittendes, tot as en stof sal verteer !

JB

Volgens die Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek van 2014:-
Aanbid 24% van die Nederlanders die “gegote vrou”. ± 3 871 000 Van die bevolking.
16% Is Protestants (Hervorm/Gereformeerd/Nederlandse Protestante Kerk en Lutheranisme). ± 2 250 000 Van die bevolking.
Die Islam is 5% van die bevolking. ± 825 000 Van die bevolking.
Die orige godsdiensgesindes is 6% van die bevolking. Dit blyk dat die Evangeliese Christen en Pinkster Beweging (± 192 000) en die orige Christelike Kerkgenootskappe (± 166 000) saam met die Hindoeïsme (± 150 000), Boeddhisme (± 50 000), die Jodedom (± 43 000), die Bahá’I-Geloof (± 1 300) en die Sikhisme (± 12 000) gevoeg is in die statistiek.
49% van die Nederlanders het geen godsdiensgesindheid nie.
Interessante onlangse statistiek t.o.v. Adriaan Snyman se kommentaar hierbo oor die Hollanders se destydse 80-jarige oorlog teen die Spaanse aanbidders van die “gegote vrou”. Afgesien van die 49% geen-godsdiensgesindes is die “gegote vrou” nog sterk in die saal.
Ns. Bogenoemde is wat dit is, ‘statistiek’. Dit neem gladnie die grootste en onsigbare faktor in ag nie, naamlik die Jesuïete Orde (Militêre Godsdienstige Orde van die Rooms Katolieke Kerk) wat Nederland saam met Vlaandere sien as een van sy wêreldwye ‘provinsies’. Die faktor wat die EWO beplan en die Bees/Dier/666 in plek wil kry. Die Orde is in die lae lande gesetel in Antwerpen, Njjmegen, Amsterdam en Delft …

Dirk Albers

JB, ek dink meer en meer, dat die Protestante, en die RKK, kan maar vir praktiese doeleindes, in een boks gegooi word ! Kyk net hoeveel goggas broei uit, in die sogenaamde ” christelike protestantse geloof ! ” En hierdie land was bekend as n christelike land, met n christelike regering, en n christelike grondwet ? ? En dit was christene wat hulle NP regering elke keer ingestem het ? ( Ek praat van voor 1994.) Ek sal die christene die voordeel van die twyfel gee, dat nie een van hulle, vir die NSA gestem het nie. Maar daar is van hulle, wat nog steeds bid vir die ” regering, ” en hulle sal ongetwyfeld geen probleem hê, om vir die Dier te bid nie, want hy gaan baie ouliker wees as zuma !

Abjater

Ek noem die ooreenkoms wat militêre eksperts tussen die etniese konflikte in Bosnië en Suid Afrika sien, nie om dowe neute nie. Ek kan nie breedvoerig daaroor uitbrei nie, julle sal self die legkaart moet bou. Die bekendmaking van Brittanje se befondsing van die EFF is veelbetekenend. Hulle staan ook weer knie-diep in die bloed van die Serwiërs in Bosnië. Dit is belangrik om te kyk wat daar gebeur het, want nie net is die terrein dieselfde nie, dit is ‘n venster waardeur ons na ons eie toekoms kan kyk. Hierdie skakel is nie vir sensitiewe siele nie, maar dit is baie betekenisvol om van kennis te neem:
http://www.srpska-mreza.com/WarCrime/lm53/LM53.html
Dit is seker goed om te bid vir vuur uit die hemel op die parlement, of Elia om sy verskyning te maak, of vir ‘n tent en versorging in die woestyn, maar een of ander tyd moet mens nugter begin besin oor die brutale werklikheid en feite van die aanslag teen ons. Dis mos nie ‘n ding wat van gister af kom nie.

Johann Cronje

JB en Dirk,

Geen lidmaatskap van enige kerk of ander geloof gaan jou toegang tot die ewige Koninkryk van YAHWEH onder Koninskap van Yahshua , bevestig nie. Die kerke van vandag is vol van misleiding, valsheid en vervanginsgteologie. Ook predik hulle ‘n goedkoop evangelie wat gratis en op ‘n skikborf aan “alle wesens” aangebied word i.p.v. die ware boodskap van die Koninkryk van Yahweh wat kom en bestem is vir die vrygekoopte regeverdiges van die volk van Israel. Die kerk word duidelik vir sy swak diens aangespreek – Openbaring 3:15-18 – Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.
So min ken en spreek hul Meesters aan bydie ware NAAM van die Vader en Seun as YAHWEH en YAHSHUA en hulle sal diegene wees wat eendag sal sê (“Here, Here”) Matheus 7:21-23 – Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!…… (VERVOLG)

Johann Cronje

(VERVOLG) –
En as jy nie die “wit klere” aan het nie – Mat 22:12-13 – En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande
2 Petrus 1:10-11 – Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle ROEPING en VERKIESING vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse God YAHWEH en Saligmaker, Yahshua .
Die hele Laodisiese Kerk sal uitspoeg word en vergaan. Hulle is so lou dat die geringe hoeveelheid gelowiges wat berou sal toon ‘n oorblyfsel genoem sal word. Die wat lou is sal nie geneem word in die wegraping nie. Daarom sê Yahshua dat die vereiste om regverdig gereken te word, sal afhang van absolute gehoorsaamheid aan Sy opdragte nl. Johannes 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” Die kerke van vandag onderrig oor die liefde van God , maar leer nie dat liefde tot God deur slegs deur die onderhouding van Sy gebooie bepaal word nie. “Onderhou my gebooie-Joh 14:15.”
Hierdie kerke is “naak” en hulle weet dit nie. Naaktheid openbaar ‘n toestand van ‘n persoon se lewe. Hulle word blootgestel. Hulle het geen klere aan nie. Hul toestand is ‘n skande. Hulle dink hulle is gedek deur genade, maar is nie. Geestelike naaktheid verskaf geen bedekking. Dit illustreer dat hulle nie bedek is met God se Woord nie en het geen wysheid, kennis en verstand gevind nie. Hulle word nie bedek deur die bloed van Yahshua en deur ‘n ware geloof wat hule doen en late bevestig nie. Soos geskrywe is: Geloof sonder werke (of optrede) is dood.

Ben

Sefanja 2 of 3?

JB

Soos Dirk tereg hierbo sê, “in een boks gooi”. Gooi al hierdie vals kerke met hulle geboue en aanhangsels in een boks en
Verlaat dit.
Gaan terug na die ‘ekklesia’ – Die UITROEP vir die gelowiges in Yahweh om bymekaar te kom/saam te kom onder die Koningskap van Sy Seun, Yahshua. In die veld, in jou huis of waar ookal, saam met medegelowiges … Niks te doen met Baältorings, Baälgeboue, Baälpreekstoele, Baältogas, Baälrituele, Baälreëls, Baälgebruike, Baälgewoontes, Baälkonsistories, Baälpastorieë, Baälklokke, Baälpriesters, Baälbelydenisskrifte, Baälcalvinisme, Baälaanbidding en derglike bose Baäldinge nie.
Saam met die wegkommery … kom weg van die Baälorganisasies wat hand aan hand/kop in een Baälmus is met die Baäl’kerke’ … Lions Club, Rotarieërs, Tafel Ronde, Vrymessellaars, BaälMouster‘bike’ klubs, BaälDiensorganisasie/s, Baältelersklubs, Baällandbouskoue, Baälafslaers en -veilings, Baäl-dorps en –musiekfeeste, Baälkuiers, Baälbazaars, Baälvakansie-oorde, Baälgholf klubs, Baälrugby klubs, Baälhengel klubs, Baältennis klubs, Baälrolbal klubs, Baälskole, Baällandboukoöperasies, Baällandboukoöperasie winkels, Baälpolitiek en -partye, Baälkultuur organisasies en ‘n warboel/magdom van ander soortgelyke Baäl organisasies. Kom Weg. Loop wye DRAAIE om die Baälgemors.
Soos Johan Cronje hierbo sê, “naak”, “skande” …
Keer terug na die ‘ekklesia’.

JB

Van Baäl (sonafgod) gepraat … Islam Staat, maanafgod aanbidders, het verlede jaar die Baältempel in Palmyra, Sirië so met plofstof verwoes dat daar omtrent net twee pilare en ‘n dwarsstruktuur bo-oor die pilare oorgebly het.
Maanafgod-aanbidders verwoes die sonafgod-aanbidders se Baältempel.
Nou let ek dat daar sonafgod-aanbidders is wat hoogs ontstoke is, dat die maanafgodaanbidders die sonafgodaanbidders se Baältempel verwoes het. Die een sonafgod-aanbidder sê, hulle Baältempel is “asemrowend” en ‘n ander Baälafgod-aanbidder sê hulle Baältempel “ is “opgevoeter”.
In die geval sou ek sê, soos hulle in Engels sê: “Two right’s make it right!” Te duiwel met die maan- en die sonafgod-aanbidders.

Leonor C Lombard

Weet nie of my kommentaar heeltemal verdwyn het nie – sal maar wag en sien, maar dankie Adriaan, weereens.

Leonor C Lombard

AntSan- jou geantwoord. Vir die wat weer wil weet hoekom Yahshua NIE die ‘biologiese’ Seun van Yahweh is nie – in vorige artikel geplaas.

Snorman- jou ook geantwoord in die vorige artikel.

AntSan

Dankie Leonor, het gelees. My laaste kommentaar in die verband OOK DAAR GEPOS.

JB

Die een sonafgod-aanbidder sê, hy “verkies om eerder in die geselskap van ‘n totaal ongeskoolde mens te wees.” Dit blyk dat ván die totaal ongeskooldes van Mahlatswetsa die sonafgod-aanbidder se spelstandaard verlaag het … oftewel “opgevoeter” het. Maar hy sê, die toedrag van sake is “Baie veilig en minder siel dodend.” …
Nou ja, daar het ons dit nou, so uit die bek van die perd , se vriend.
Ns. Hopelik maak die “koekoekklok” van die eerste sonafgod-aanbidder, albei die twee sonafgod-aanbidders wakker daar in die herfssonnetjie van Mahlatswetsa en Paballelo.

Abjater

Nog nuttige wenke vir wanneer dit skielik nag word:
1. Herken die situasie. Enige van die stakings / protesoptogte waaraan ons al so gewoond is, kan ontaard in langdurige anargie. Wanneer daar chaos in die strate is, plundering en gerugte van geweld, wees gereed. Moenie voorberei om ‘n held te wees nie, berei jou voor om te oorleef.
2. Kry betroubare informasie. Moenie blindelings en paniekbevange op vlug slaan nie, jy ry dalk na jou dood toe. Vind uit Wie, Wat, Wanneer, Hoe lank, Waar en kies die beste tyd om die area te verlaat. Moenie ‘n gevangene van al jou goed, voorrade en toerusting wees nie. Wees voorbereid om daarsonder te vlug, met net die skoene aan jou voete en jou wapen in jou sak. Dit word eers regtig nag wanneer die meerderheid mense besef dis nou nag, en baie mense gaan wag vir dinge om na normaal terug te keer. Gebruik hierdie tydsverposing tot jou voordeel om die area te verlaat.
3. Wees aanpasbaar. Aanvaar dat dinge waarskynlik nie volgens jou plan gaan verloop nie. Pas jou plan aan soos die situasie verander. Dit is goed om ‘n kaart by jou te hê.
4. Vermy vrees deur voorbereiding. Vrees is die broeiplek van gerugte en vals inligting. As jy voorbereid is op enige situasie, sal vrees nie vatplek aan jou kry en jou planne in die wiele ry nie.
5. Verander die reëls. Besef dat daar nie meer reëls en regulasies is nie, moenie jou daardeur laat inperk nie en gebruik die nuwe situasie tot jou voordeel.
6. Back to basics. As jy geen betroubare inligting het nie, doen iets nuttig. Maak die bad vol water, jy gaan dit nodig kry. Gaan jou toerusting na. Check die olie.
7. Gaan oor na survival mode. As jy beplan om jou eiendom met jou lewe te beskerm, gaan jy waarskynlik jou lewe verloor.
8. Skakel in by ‘n groep. Dis jou enigste kans vir oorlewing. Vertrou net die lede van jou groep. Selfs beskaafde, goeie mense word baie gou wreed en geweldadig.

Abjater

Dagsê Adriaan. Polisie taakspanne met donkerbrille en 4 lede per voertuig, het die afgelope paar maande die kleiner en afgeleër dorpies verspied. Special operations noem hulle dit. Ons moet ook oplet wanneer polisielede en ander geregsdienaars saam met die stakendes begin bokspring en plunder, of deelneem aan geweldadige optrede in die stakende groep. Dit is die teken om te begin beweeg, of jou te staal vir ‘n anargiesituasie.

Abjater

“Don’t think that Zuma is our enemy, it’s just that he is standing in the way, and we must remove him to get our land back. Zuma is standing between us and our enemy. Move out of the way. Zuma must pave the way because they (whites) are the one who stole our land.” Malema, Pretoria
http://news24.com/news24/SouthAfrica/anc-has-concrete-plan-in-place-zuma-20160416

Ek staan gister so en kyk na die rakinhoud van ons distrik se grootste supermark. Daar is regtig nie veel wat nie binne ‘n paar minute geplunder kan word nie. Ek verstom my waarop mense geld mors, terwyl boeliebief en baked beans op ‘n uitverkoping is. Ek weet nie wat hulle gaan eet, of hoe hulle dit gaan hanteer as hulle kinders vir kos huil nie. Dit is dan wanneer hulle vir kos sal moet gaan soek, en verskriklike dinge moet trotseer of doen om dit in die hande te probeer kry.

Dirk Albers

Let tog op, hoe die sprinkaan politici, die kuns van ” lieg en bedrieg, ” by hulle wit soustrein-ryer kollegas aangeleer het, en selfs verbeter het. Maar selfs die dom gepeupel, val nie meer vir : More jobs, water, lights, better roads, more land/farms, and rainbow happiness ! Daardie soet breinspoeling van die ” freedom charter, ” wat sê : The people who work the land, must own the land ! Maar die blankes hou hulle blind, vir die feit dat hulle huise en besighede, ook belowe word, aan ” those who work it ! ” Daardie glimlaggende, hard werkende ousie/tuinjong van jou, ( wat selfs die Bybel lees ! ), het reeds die versekering gekry, dat hy/sy jou huis ens, gaan erf ! Ek weet van mense, wat dit al uit hulle werkers se monde self gehoor het ! Dan vra die miesies vir hulle : Gaan julle my verband by die bank ook oorneem ? Nee wat, dit speel gladnie n rol in hierdie prentjie nie. En hulle gaan daarmee wegkom, want dit is UHURU !

Johann Cronje

Leonor,
Jou antwoordvan 16 April aan Ant San op die vorige artikel verwys en ek hoop baie ander lesers lees dit sorgvuldig na.
Dankie vir ‘n besonderse krywe. Mag jy daarvoor geseën wees. Dit wat jy aanhaal uit die Skrif, is vol van waarheid en feite en al die bekende “hoogsgeleerde teoloë” in ons Suid Afrikaanse kerkgemeenskap kan maar kennis neem van die waarheid en ewige feite van Yahweh se eie Woord. Hul eie gebrek aan onderskeidingvermoë en slaafse navolging van eeu oue dogmas gebou deur argitekte van die “onheilige een” se ewige misleiding, is direk verantwoordelik vir die ongeloof en leegloop van talle kerke. Hulle het afgewyk van die voorvereistes wat Vader Yahweh gestel het vir die regverdiging van SY “eie” KUDDE, ISRAEL. Dit is ook weer die oorsaak van die ontstaan van honderde satelietkerkies wat deur Jan Rap en sy maats tot stand gebring word en wat dink hulle het elkeen ‘n boodskap van waarheid beet om te verkoop vir geld. Hulle gebruik VERVANGINGSTEOLOGIE EN verkondig weer ‘n goue resep en ‘n gratis toegang na die ewigheid vir “ALMAL” onder die dekmantel van die “kerk”. Intussen het hulle nog nooit geleer wat die verskil is tussen ‘n Jood, Israeliet en Gentile (Heiden) nie. Daar is ‘n absolute, nee, (totale) gebrek aan kennis en wysheid om Die Woord van Yahweh en Yahshua korrek te verstaan. Baie pogings om dit te ontsyfer en te verduidelik het vrugteloos verloop reeds omdat dit NIE sonder die “gawe van onderskeiding”, van ons Hemelvader kan plaasvind nie. – Hand 5 :1-10.

Abjater

Vir die wat belangstel hierin, die volledige genetiese studie wat bewys dat Jode Khazars is. – When compared with non-Jewish populations, all Jewish communities were significantly (P < 0.01, bootstrap/ test) distant from Middle Eastern populations, and with the exception of central European Jews, significantly closer to Caucasus population. Similar findings were reported Behar et al (2010), although they were dismissed as "a bias inherent in our calculations". However, we found no such bias. The close genetic distance between central European Jews and southern European populations can be attributed to a late admixture. The results are consistent with our previous findings in support of the Khazarian hypothesis. -Dr. Eran Elhaik, Genetikus

http://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61.full

JB

Om aansluiting te vind by Adriaan Snyman se artikel hierbo oor die Franse Hugenote:
Bartholomeusnag
Die Franse Rooms Katolieke het Franse Hugenote (Calvinistiese Protestante) op groot skaal doodgemaak in Frankryk beginnende in Parys op St. Bartholomeusdag. Dit het begin in die nag van 23-24 Augustus, 1572 tot 29 Augustus 1572. Daarna het die slagting uitgebrei na ander stedelike/dorps en ook landelike -gebiede en het vir etlike weke voortgeduur. Verskeie bronne gee die doodstelling aan as so min as 5 000 en ander bronne tot soveel as 1 100 000. In my opinie lé die getal eerder daar na halfpad tussen die twee. Die regte getal sal seker nooit akkuraat bereken kan word nie. Baie geliegery, verdraaiery, wegstekery en vooroordele ook betrokke … Julle weet mos, soos die Jodeslagting en die Lieg en Bedrieg Kommissie …

Boeke was al geskryf oor hierdie tragiese gebeurtenis en nog boeke gaan seker nog geskryf word oor die onderwerp. Daar is baie dinge wat in gedagte gehou moet word as net die noem van so ‘n gebeurtenis, en dit kan net gebeur as mense verder, wyer en verder terug gaan lees as die gebeurtenis self. In die geskiedenisboeke toe ek in die skool was … was die slagting self gladnie genoem nie. Die onderwysers het nie eers daarvan gepraat nie. Net iets soos Franse Hugenote en die herroeping van die Edik van Nantes, die vervolging van die Hugenote en hulle aankoms in die Kaap. So vaag, en dit was dit.

Hoe dit ookal sy, om ‘n lang storie kort te maak die volgende:
Die Franse Hugenote se Piet Retief naamlik Gaspard de Coligny (hul militêre en politieke leier) was saam met ‘n groot groep ryk, vername en prominente Hugenote met hul leiers en hulle gevolg in ‘n Katolieke Parys (Umgungundluwe) vir ‘n troue tussen die Katolieke Margaret … Word Vervolg

JB

Vervolg … (suster van die koning, Charles IX – Dingaan) en die Protestant, Henry III van Navarre. Na Parys gelok onder ‘n valse voorwendsel – ‘n troue. Charles IX het onder die aanstigting van sy moeder, Caterina de’ Medici (Italiaanse edelvrou) en haar Italiaanse raadgewers – Jesuïete?, beveel dat Parys se munisipale owerhede die stad se hekke sluit en die inwoners bewapen. Charles IX beveel sy Switserse Wag om die leidende Hugenote om die lewe te bring. Wat hulle toe wel gedoen het. Andere het Admiraal De Coligny vermoor en daarna is die Hugenote in Parys deur die Katolieke gepeupel gejag, kaal uitgetrek, verkrag en ‘afgeslag’. Man, vrou en kind …

Dieselfde Caterina de’ Medici het die Colloquy van Poissy, ‘n nasionale kerkraad in 1561 georganiseer wat hom beywer het vir die aanvaarding van die Jesuïete en hulle planne om ‘n nuwe kollege in Parys te stig. Dit was gesekondeer deur haar seun die koning en aanvaar deur die Parlement van Parys in 1562.

Ja, nogal ‘n ooreenkoms t.o.v. Piet Retief en wat met die Trekkers daarna gebeur het.

Merk ook op die Italiaanse konneksie en die Switserse Wag. Wie pas die Vatikaan op …? In watter land is die Vatikaan …? Waar is die Swart Pous (Jesuïete Orde) se hoofsetel …? En net so vir ‘n gruwelike interessantheid … Admiraal Gaspard de Coligny se kop was as ‘n trofee gestuur na die Franse koningshuis en later via die Rooms Katolieke Kardinaal van Lorraine, wat deur die Jesuïete van Vlaandere onderrig is, gestuur na Pous Gregory XIII. Die Vatikaan het ‘n muntstuk gemint ter ere van die “groot oorwinning” oor die Protestante naamlik die Slagting Medalje van Pous Gregory XIII. Tweeledige oorwinning … De Coligny wat sy agterent aan die Pous afgevee het en wat die Protestantisme wêreldwyd sou versprei het, … Word Vervolg

JB

Vervolg … is uit die weggeruim en die Protestante in Europa was ‘n groot slag toegedien.

Nou ja, in daardie tyd was Francis Borja die derde Superieur Generaal (Swart Pous)van die Jesuïete Orde wat die Hugenote so seergemaak het. Vandag het die Jesuïete Orde hulle dertigste Superieur Generaal naamlik Adolfo Nicolás Pachón. Soos Adriaan Snyman in sy vorige boeke oor Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg geskryf het, die vyand is nie die swarte nie. Dit is die magte van oorsee wat hulle opsteek. Dieselfde plotters wat teen die Hugenote geplot het, plot nog steeds teen ons en hulle is nog nie klaar nie. Adolfo Nicolás Pachón is die huidige hoof beplanner/orkestreerder/plotter. Die Boervolk het al sy 2de Vryheidsoorlog gehad (ook Swart Pous georkestreer)… Ons 2de Bartholomeusnag kom nog … Daarna ons 3de en laaste Vryheidsoorlog. Snaaks die syfers né … Die 3de WO kom ook nog. Ook twee name baie na aan mekaar. Die een met twee a’s en die ander met een á. Twee teenoorstaande pole – Goed en boos. O ja, nog ‘n naam … Francis, die Swart Pous toe en kyk wie is die Wit Pous vandag … Francis, en op die koop toe die eerste Wit Pous wat ‘n Jesuïet is. Vreemde ‘toevallighede’.

Niel

Dankie JB vir bg.inligting.So gepraat van getalle dit sal vanjaar 2016 presies 444 jaar na die Bartholomeusnag wees wat ons mee vertroud is. 444 jaar VC het Nehemia hom weer tot Yahwe bekeer en het opdrag gekry om Jerusalem te gaan herbou. Volgens die meeste bronne wat ek kon kry op die internet dui die getal 444 na n tyd van verandering en beproewing.

Johann Cronje

JB,

Mat 13: 36 verklaar Yahshua die gelykenis van die ‘onkruid’ in die Saailand. Hy verklaar ook dat die “onheilge een” die saaier is van die “onkruid”.In ‘n ander Skrifgedeelte verwys en identifiseer Yahshua die “saaier” as die vader van die Edomjode. Hierdie “onkruid” sal eerste versamel word en in die vuuroond gewerp word om te verbrand en dan sal die Engele Sy oes bymekaar maak.
Wie anders is die vyande van Yahshua in vandag se lewe. Hulle is steeds die onkruid waarna verwys word nl. Die Edomjode, saailinge van die “onheilige een”( Niemand anders as die Edomjode, vyande en veragters van die Seun van YAHWEH nie.) Uit hulle sal tevoorskyn kom die “een” ( die Dier) wat homself as God YAHWEH sal bekendstel in die nuwe Joodse Tempel wat nog gebou moet word. En wie is Sy metgesel?
Eerstens verwys Openb 13:1 na die eerste DIER (Die Antichris) – EN ek het ’n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ’n naam van godslastering.
Nou verwys Openbaring 13:11 na die tweede DIER. Dit is ‘n skrikwekkende hoofstuk waar die Antichris / Dier (Openb 13: 1-10) en nog ‘n “vreeslik” DIER die bewoners van die Aarde verdruk en vervolg (Openbaring 13: 11-18). Dit is ook die hoofstuk waar die gevreesde merk van die dier op mense afgedwing word. Openb 13:11 (KJV) – En ek het gesien ‘n ander dier sien opkom uit die aarde; en hy het TWEE HORINGS gehad net soos ‘n LAM en het gepraat soos ‘n draak. (VERVOLG)

Johann Cronje

(VERVOLG)
Hierdie, “dier uit die aarde” is dieselfde persoon wat later na verwys as die “Vals Profeet” (Openb 16:13). Die Antichris se vennoot-in-misdaad is gekoppel aan hom tot hul wedersydse einde in die poel van vuur (Openb 19: 20; 20: 10). Hier is die rede waarom die laaste pous die profesie van die “Valse Profeet” vervul:
• “soos ‘n lam” – In die Bybel, die Lam verteenwoordig Yahshua Messias , die Lam van God. Die pous neem die titel “Plaasvervanger van Yahshua” aan, wat beteken dat hy soos Yahshua word op aarde, in sy plek. Hy is dan letterlik die mees bekende man op aarde en sal wees “soos ‘n lam,” of soos die Lam.
• “TWEE HORINGS” – tulband van die Pous se letterlik TWEE HORINGS. Die Katolieke , noem dit ‘n “twee horing tulband!” Weereens, dit is gewone betekenis wat word vervul in die pous. Hy is ‘n soos ‘n lam met twee horings.
So daar het ons dit, die eindfamilie van die “onheilige een”, wat gaan poog om die wêreld te vernietig, is niemand anders as die saad van die “onheilge een” nie. DIE JESUITE – Die Jode en die Katolieke, ons ewige vyande wat al eeue lank die “saad” of dan die Kudde’ van YAHWEH wil vernietig. Hulle regeer saam met hulle “vader” oor die koninkryke van die aarde (Luk 4:5-8) ,totdat God Yaweh ‘n einde daaraan sal bring.

Dirk Albers

Die pous het gewys hy is n ware christen, en het drie migrante families gehelp om na Rome te verhuis ! Lees hieruit, die pro-migrante houding, en beleid. Die Vatikaan is ryk genoeg, om n miljoen migrante uit te sorteer, maar so het liefdadigheid ook maar beperkings, nê ! Dit is ook vir my interessant dat Sanders, van die demokrate van die VSA, ook besoek by die Pous afgelê het ? ? Mens sal dink hy is te besig met sy verkiesings-manewales, om in Rome rond te rits ? Maar die media sê hy het n ” uiters besondere ” ontmoeting met die pous gehad ? Ek begin al wonder, of die VSA nie miskien op n burger-oorlog afpyl nie ? Dink net watse moleste, sal dit in die hele wêreld veroorsaak !

JB

Nou ja, net sodra ‘n mens dink hy weet so ‘n ietsie word sy borrel gebars en moet hy teruggaan en dinge herdink. Ons weet niks nie. Ons dink ons is slim. Slim het sy baas gevang. Kyk net byvoorbeeld hier. (My kommentaar sluit mense uit wat reeds hiervan weet – en ek is seker daarvan daar is baie):
Ek het gedink Djibouti is in Somalië … wragtig toe nie so nie! Djibouti is ‘n land, naamlik die Republiek van Djibouti in die Hoorn van Afrika. Reeds vanaf 1979! 94% Islam. Hierdie land is baie belangrik …regby een van die besigste skeepsroetes tussen die Rooi See en die Indiese Oseaan. Die land dien as ‘n sleutel her-brandstof en verskepings-oordragsentrum. ‘n Mens kan jou net indink aan/oor al die moontlikhede … Die Amerikaners is byvoorbeeld ook hier … Kamp Lemonnier, ‘n basis vir die VSA se Vloot Ekspedisiemag en die VSA se Gekombineerde Taakmag – Hoorn van Afrika van die VSA se Afrika Kommandement. Die enigste permanente VSA militêre basis in Afrika onder bevel van die VSA se Vloot Streek Europa, Afrika, en Suid-Wes Asië. Die plek is ook ‘n sentrale netwerk vir ongeveer ses VSA hommel-onbemande –vliegtuig en observasie basisse regoor die Afrikaanse k ontinent – ook weens die strategiese aardrykskunde, en ‘n sentrum vir lug-operasies in die Golf streek.

Op 1 Oktober 2008 was dieVloot Taakmag se verantwoordelikheid oorgedra vanaf die VSA se Sentrale Kommandement na die VSA se Afrika Kommandement (USAAFRICOM) met alle bevoegdheid/bemagtiging oor die Afrika Operasionele Teater. Die VSA sien die hele wêreld alreeds in Oorlogs-Teater afdelings! Ons is laaankal so diep in die dinges … ons het nie die vaagste benul nie. Hulle weet alreeds presies wat in azanië aangaan … Wie sê wat, wie doen wat, wie dink wat en so aan … Word vervolg

JB

Vervolg
… ons sms’se, facebook, waar ons woon, wat ons het en so aan en aan. Laat ek jou vertel die wetters kan jou nou met ‘n slim-projektiel elimineer daar waar jy nou in jou sitkamer sit of in jou slaapkamer slaap. Die projektiel sal deur die venster kom sonder om kante te raak … Dit werp meer lig op die feit dat Adriaan Snyman ons in sy boeke oor Siener vertel het van die VN ‘vredes’magte wat nog hier gaan opereer. Gaan kyk na die VSA se lugmagbasis in Botswana … ‘n Hanetree van die azaniese grens.

Dit is soos al die inligting wat almal hierbo beskikbaar stel … Drake met miljoene koppe … Hoe meer ‘n mens krap … hoe meer drake en al hoe meer koppe. Die Swart Pous het sy pampoenpitte vir die laaste 500 jaar bymekaargemaak en nie een laat val of vergeet nie. Ons beter wakker skrik!

Ns. Die ergste is die koppe hier onder ons wat die dinge “asemrowend” vind en “verkies om eerder in die geselskap van ‘n totaal ongeskoolde te wees”. So verkieslik in die geselskap van ongeskooldes dat hulle kringe om pandoerestasies gestaan het om hul wapens vrywillig in te handig – Dink dat FW nou nog die groot held is. So erg dat hulle in hulle “dommigheid” nie geweet het of hulle ja of nee moes stem nie. So dom het die NP hulle gemaak … dat hulle toe sommer ja gestem het. Nou is hulle nog dommer. Dommer as dorperskape. Hulle sê mos, party mense is dommer as die diere wat hulle aanhou. Party is te dom om diere aan te hou …

Ns. Ek wou eintlik iets gesê het oor Sjina se besluit sowat ‘n maand gelede om hul eie vlootbasis in Djibouti te bou. Die eerste keer dat Sjina soiets onderneem – ‘n Permanente militêre teenwoordigheid buite die grense van Sjina. Toe kom ek af op die Djibouti draak. Gaan krap gerus self verder. Die drake kan ‘n mens nogal besig hou.

Abjater

Die Hugenote was Jode wat onder die dekmantel van Calvanisme in verskillende lande gaan wegkruip het. Daar is baie boeke en aanlyn bronne oor die onderwerp.

168
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x