Dié drie plae kan Suid-Afrika doodbloei

Tot vandag toe vind geskiedskrywers dit onverklaarbaar waarom die Portugese seevaarders (‘n Rooms-Katolieke volk) baie jare lank vol ondernemingsgees heen en weer om die Kaap gevaar engeland het om vee te ruil en vars water in te skeep, sonder om dit eers te oorweeg om hier ‘n nedersetting te begin. En waarom moes dit juis vir die Hollanders beskore wees om dit te doen? Daar is twee redes. Die een vind ons in Maleági 2:15: Die Vader het hier aan die Suidpunt van Afrika en anderkant die riviere van kus ‘n geslag van sy eie gesoek. ‘n Volk wat Hóm sou aanroep, Hom alléén en Hom met ‘n eenparige skouer sou dien.

Senhor Portugees sou dit nie kon doen nie, want voor hom het die gegote vrou swygend en jaloers dat hy die kruisteken moes slaan en tot haar en haar alleen bid. Die tweede rede was dat die Hollanders, ter wille van die eer van hul God pas 80 jaar lank teen die Spanjaarde (ook ‘n gegote vrou-aanbidder) oorlog gevoer en oorwin het.

Maar daar was ook nog ander ware aanbidders wat Hy hierheen geroep het. Net soos Noag in sy skip alles moes agterlaat om oor die onstuimige waters weg te ‘vlug’ na ‘n veilige hawe teem die hang van Ararat, net so moes die Hugenote (wat in 1688 regverdig en opreg onder hul tydgenote was en met God gewandel het), huis en haard in Frankryk agterlaat om hier aan die voet van Tafelberg nie net beskutting te kom soek nie, en ook as sy aanbidders, sy verstrooide gemeente, aan Hom offerandes bring om so uiteindelik ook deel te word van sy geslag.

Ook Abraham moes sy land verlaat en wegtrek om  ‘n geslag van God te word.

Die swaard van die agtervolger ken egter geen genade nie en hulle is spoedig ingehaal. Weer moes daar haastig opgepak word die wildernis in om daar, afgesonder van al die ander nasies rondom hulle, net soos toentertyd in die woestyn, sy geloftevolk te word.

Maar Hy vergeet ook nie sy beloftes nie en Hy het hulle land aangesien, dit ryklik geseën met vrugbare grond, helder rivierstrome, lappe gesaaides, boorde, wingerde en reën op sy tyd.

Ook diep onder in die donker gange van die aardkors, het hy riwwe met goud, diamante, platinum, steenkool en vele ander kosbare gesteentes aangelê.

Hulle het skagte gemaak, neergedaal ‘en dit met vuur omgewoel’.

Toe Mammon dit opmerk, is hy met woede en afguns vervul, en het gesê: “…dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil!” En hy het by homself gesweer daar sal nie gerus word voordat daardie land anderkant die riviere van kus met sy oorvloed skatte, sy vier provinsies en sy hele volk, aan hom behoort nie!

Hoe om ‘n land te steel

Die resep om beheer van ‘n land oor te neem en sy grondgebied, sy inwoners, sy minerale rykdomme en strategiese ligging te beheer, is eenvoudig. As jy bv. Azanië in die oog het, verlei dan eers sy stiksiende, hebsugtige leiers om enorme bedrae by jou te leen.

En vir hierdie tegemoetkoming, dwing jy politieke hervorming op hom af, wat onvermydelik sal lei tot ekonomiese verval en oproer; eis dan op ‘n baie ongeleë tydstip terugbetaling nadat die chaos wat jy geskep het, sy geldeenheid so verswak het dat sy skuldverpligtinge tien keer die oorspronklike bedrag bedra en die land prakties bankrot is.

Wanneer die opgeblaasde inflasie tot grootskaalse werkloosheid, rebellie en chaos lei, weet dan verseker dat die een of ander geheime mag reeds die land se beheer direk of indirek oorgeneem het. Hierdie ‘mag’ is gewoonlik dan ook sy vermeende, hulpvaardige en vertroude vriend wat aan hom geleen het. En jy is dit aan hom verskuldig, want jy is immers tog nie meer in staat om jouself te regeer nie.

Demokrasie en die ‘wêreldmening’ word altyd as wapens ingespan om ‘n land mee oor te neem. Saam vorm die twee ‘n snoeiskêr waarmee die orde en vrede van volkere versnipper word.

In werklikheid het geeneen van die twee nog ooit op aarde bestaan nie. Tog oefen hulle ‘n geweldige mag uit. En dis wat hierby ons en ook in die res van die wêreld aan die gebeur is. Om ‘n nuwe Eenwéreldregering te skep, moes die ‘vryheid’ van afsonderlike volkere eers vernietig word, ongeag die ontgogeling, lyding en smart wat dit meebring.

‘n Teikenland word doelbewus swartgesmeer, as barbaarse verdrukkers en voorgehou as ‘vertrappers van menseregte’. Ons het al vóór ’94 eerstehands daarmee kennis gemaak.

Joernaliste wys aan snotneus swart klonge ‘n handvol toegedraaide lekkers en gooi dit dan in ‘n asblik. Die kameras rol en op die voorblaaie van plaaslike en buitelandse koerante en TV-skerms verskyn onweerlegbare fotomateriaal wat bewys dat in Suid-Afrika vertrap swart kinders mekaar op soek na verrotte afvalkos en skille in vullisblikke. En om die tafels in die VN-sale stik dit van woede en verontwaardiging; terselfdertyd bulder die ‘wêreldmening’ om vergelding!

Tog het propagandiste van die Eenwêreldbeplanners al eeue gelede besluit om van hierdie einste ‘veronregte swart kindertjies’ ontslae te raak, want die aarde is oorbevolk; en jy kan nie winsgewend handel bedryf met miljoene verhongerde armlastiges wat heeldag bak hand staan nie. Dis ‘n nuttelose, verswelgende sprinkaanplaag wat uitgeskakel móét word.

Volgens die Kairo-kongres van 1994 (in werklikheid was dit ‘n geheime Volksmoordkongres), moet die wêreldbevolking van 5.5 biljoen (vandag is dit 7 biljoen) verminder word na 2.7 biljoen.

Aborsie is juis om hierdie rede gewettig. Rykdom, gemaksug, plesier, maar soms ook finansiële druk, weerhou ouers daarvan om meer as twee kinders te hê, en so lewer hulle ook hul bydrae tot die uitwissing van hul volk.

Dwarsoor die wêreld sterf daar daagliks duisende der duisende in bloedige stamgevegte of burgeroorloë wat doelbewus deur hierdie ‘beplanners’ aangeblaas word, terwyl hulle met inentingsprojekte die verspreiding van dodelike epidemies aanhelp. Laastens word HAARP weer ingespan om te sorg vir sy kwota natuurrampe, soos orkane, aardskuddings, tsoenami’s en droogtes. Die wêreldwye droogte wat nou beleef word, is ‘n goeie voorbeeld.

Die volksmoorddrywers weet die beskaafde blanke Westerling verkies om in liefde en vrede te leef en sal nie sommer tot massa geweld en vernietiging van sy besittings of eiendom oorgaan nie dit is nie in sy aard is nie. Daarom word hy verplig om die barbaar as medevolksgenoot in eie geledere op te neem, en hy durf nie weier nie, want dan pleeg hy die onvergeeflike sonde van hierdie eeu en maak hy hom skuldig aan rassehaat. Dus gee hy toe, wetende dat die barbaar gou genoeg daarvoor sal sorg dat sy vrede, veiligheid en orde in ‘n siedende vlaag van plundering en chaos sal verdwyn totdat alles rondom hom in duie gestort het.

Verbaas dit ons dan dat Jan van Riebeeck in sy heel eerste gebed hier in Donker Afrika met ‘n verklaring van toewyding onderneem het om te probeer dat “…onder deze wilde, brutale menschen (mogelijck sijnde) uwe ware gereformeerde Christelijke Leere metter tijt mochte voortgeplant ende verbreijt worden…”

Miskien verstaan ons nou waarom ons in die 20ste eeu die bloedigste oorloë van alle tye beleef het; waarom moord en doodslag toeneem oral waar die VN se ‘Vredesmag’ ingryp om die ‘vrede te herstel’ net om weer te onttrek en massa wapens agter te laat.

Chaos, misdaad en geweld is trouens ‘n noodsaaklike deel van hierdie agenda: mense moet so afgeskrik word daardeur dat hulle die beplande sterk leier wat sonder genade orde sal afdwing met ope arms sal verwelkom. Hy sal sonder teëstand die grootste wërelddiktator word.

In Bybelse terme sal hy ‘n voorloper van die Antichris wees dalk die finale een. Maar die onttroning van die Messias is wat eintlik beoog word. Sy eksklusiwiteit as Redder van sy volk, moet prysgegee word, want Krishna, Mohammed, Boeddha en Christus beklee as profete dieselfde rang.

Die komende Eenwêreldregering se doel is juis ongekende werkloosheid en armoede; daarmee maak hulle seker dat die mens se hele bestaan vorentoe nog ‘n stryd om ‘n korsie brood en ‘n slukkie water gaan wees.

En hier by ons beskik hy nou oor drie rampe om sy doel te verwesenlik: Zuma, Malema en die droogte.

Die Eenwêreldgedagte kom al van ver af. Die argitek van die Babeltoring het dieselfde plan nagestreef, en gelykmaking was die hoeksteen daarvan.

Alexander die Grote het met presies dieselfde doel die volkere om die Middellandse See verbaster. Op sy beurt het Hitler weer probeer om die Ariese ras te beskerm; terwyl Engeland wêreldwyd ‘n ryk opgebou het ‘waaroor die son nooit ondergaan nie’.

En sonder dat hy dit weet, het die eenwêreldmens al lankal ‘n ‘nuwe godsdiens’ van sy vader ontvang; veel mooier en blinker as die een uit Bethlehem wat van hom ‘n lasdraer gemaak het dit staan bekend as Humanisme, dikwels ook genoem Multikulturalisme.

Die mens het dit dadelik omhels en soos ‘n kleinnood vas teen sy bors gekoester. Sondae hoor hy dit by sy god van hout en klip; op straat leef hy dit met blydskap uit; sien hy dit op TV raak hy bewoë oor die wonder daarvan; ry hy in sy motor, hoor hy dit oor die radio en smôrens aan die ontbyttafel vou hy die skrif oop en lees aan sy vrou stukkies daaruit voor soos wat sy voorouers saans aan die kombuistafel ook die Skrif oopgeslaan en daaruit gelees het.

Die mens het uiteindelik sy god gevind!

Die eerste Humanis wat hierdie wêreld gesien het, was ook die beplanner, argitek en boumeester van Babel, en anders as sy Teenstander (Yahweh) het hy glad nie belang gestel in ‘n eie uitverkore volk nie. Sy eiendomsvolk was elke nasie van elke geur en kleur wat ‘n spoor op aarde kon trap. Babel sou die begin van sy wêreldryk wees; maar toe sy opdragte skielik vir elke ambagsman na Grieks begin klink, het hulle die grawe en pikke neergegooi, hulle sweet afgevee en gestaak. Eers later het iemand die woorde onthou: “wees vrugbaar en vul die aarde.”

Toe het hulle mnr. Humanis die middelvinger gewys en hom en sy Babel-murasie agtergelaat.

Maar as jy een keer in ‘n skaduryke Tuin op die wal van die Hiddékel die vlekkelose hart van ‘n beeldskone vrou kon verower, kan dit weer gedoen word. Maar nou met één belangrike verskil:  daar is ontelbare harte en die oes sal soveel groter wees!

Om mee te begin, moet alle verskille uit die weggeruim word en individue moet gesigloos in die massa verdwyn.

Dinge soos volkstrots, helde uit die verlede, eie geskiedenis, eie kultuur, eie taal en eie godsdiens, moet alles agter die newel van gelykmaking verdamp, en daarom is enige verwysing na ras, van die duiwel, so ook patriotisme. Géén predikant durf dit meer waag om nog by name vir sy volk te bid nie, dan is die hel los!

Die gesin wat die bewaarplek van ons heiligste waardes was en die akker waarin karakter en individualisme gekweek is, is deur die kerk omgedolwe en elke soort onkruid is toegelaat om die bedding te vervuil: vreemde bloed, die baster, die homoseksueel, die poligamis, en die Here alleen weet wat nog!

Die NGK predikant poligamis- en gay-aktivis, Dr. André Bartlett, wat onlangs drie gays in sy kerk getrou het, sê dit was ‘n magic moment, en hy haal dan hoofstuk 4:3 van die Koran aan: “En as u vrees dat u nie regskape sal wees in u behandeling van wesens nie, trou dan vroue wat u behaag, twee of drie, of vier…”

En toe gee hy die bevel (sommer namens die ganse NGK se lidmate) dat “Die NG Kerk se gewysigde huweliksformulier, waarin die woorde “man en vrou” deurgaans geskrap is, ‘van vandag af’ landwyd in alle gemeentes ontplooi sal word.”

(Ons wonder net wie in die NG Kerk was só smart om al hierdie mag aan ‘n gruwel in God se oog te gee?)

Dekades gelede al het ons die verheffende, godgegewe waardes wat ons van ons vaders ontvang het, begin prysgee.

En hierdie keer was dit Mammon wat die koers aangedui het. Hy het ons vertel daar is van ons medevolksgenote wat ‘n spoghuis in ‘n spogbuurt bly met ‘n dubbel garage en twee motors, ‘n swembad, ‘n karavaan, ‘n strandhuis en ‘n jaarlikse vakansie oorsee. Eva, die ma van ons spruit, moet net gaan werk, dan kan al hierdie begeerlike dinge ook ons s’n wees.

En net soos haar Paradys-moeder, het hierdie Eva haar nie twee keer laat nooi nie. Sy het geneem en geëet!

Sindsdien arbei hulle albei vlytig in Mammon se werkswinkel. En tuis het kleinding heeltemal vervreem; ontwortel van die enigste tydjie in die weeldeakker van ‘n knus, sagte moedernessie. Nou sit hy vasgeknelter, weerloos op die rug van ‘n ousie met sy enigste uitsig ‘n onwelriekende steil swartvel landskap; later smyt sy hom met ‘n bottel neer voor die glasskerm van ‘n ewig-kwetterende TV-stel en sy flitsende beelde; nog later ontdek hyself ‘n groter genoegdoening in die oorverdowende geskreeu en gedoef-doef van ‘n rock-band se waansin; en nog later maak hy kennis met sliertige pêlle en pelinne met tong-, neus- en oogbankringe; snuif saam met hulle vreugdepoeier; gaan op reis deur nirvana en die vagevuur, kom terug, draai ‘n zol en vat weer ‘n snuif.

Maar omdat vervulling uitbly, gaan hy al hoe meer op reis en in sy verwildering soek hy tevergeefs na daardie sagte, warm nessie.

En langs hierdie weg word uiteindelik die edelste waarde wat op die mens se trou aanspraak maak — sy geloof — vermoor.

Dit alles het ons op die altaar gelê vir ‘n spoghuis in ‘n spogbuurt met ‘n dubbel garage en twee motors, ‘n swembad, ‘n karavaan, ‘n strandhuis en ‘n jaarlikse oorsese vakansie.

Maar Mammon se balju, mnr. Inflasie, het intussen byna alles reeds kom konfiskeer.

En ons kinders?

Hulle het ons eerste verloor!

 Volksmoord: hoe lank nog?

Suid-Afrika het op 17 Julie 1998 die Rome Statuut van die Internasionale Kriminele Hof (ICC) onderteken en bekragtig. Vier hoofmisdade is deur die Rome Statuut geïdentifiseer, naamlik Volksmoord, misdaad teen die mensdom, oorlogsmisdade en misdade van aggressie.

Die ICC het daarna talle aansoeke van veral blanke indiwidue en kleiner groepe in Suid-Afrika ontvang in verband met misdade van aggressie, asook aanduidings van ‘n beplande volksmoord teen blankes. Die ICC het egter volstrek geweier om aandag daaraan te gee.

Maar nadat erkende belange groepe, politieke partye en selfs organisasies hulle stem hieroor begin dik maak het en hul regsverteenwoordigers verslae en konkrete bewyse ingedien het, was daar ‘n sterk moontlikheid dat die ICC gedwing kon word om ‘n saak van volksmoord teen blankes aan te hoor. Die Zuma regime sou dan in die beskuldigde bank staan.

Om dit te voorkom, het Suid-Afrika hom op 22 Oktober 2015 aan die ICC onttrek. ‘n Regskenner was van mening dat die onttrekking van Suid Afrika en ander Afrika lande gesien moet word in die lig van die hoë getal misdade wat in Afrika gepleeg word en wat volgens die ICC en die Rome statuut, as Internasionale misdade geklassifiseer kan word. Volksmoord teen die Boervolk is al sedert 1994 ‘n daaglikse verskynsel.

Maar nou is die ICC natuurlik nie meer by magte om aansoeke uit Suid-Afrika te oorweeg nie.

Die onttrekking aan die ICC, was ‘n voorspooksel van wat ons vorentoe kon verwag: ‘n Toename in geweldsmisdade teen blankes en die boeregemeenskap. Dit byna asof iemand die swart misdadigers ‘aangespoor’ het om hul ‘goeie werk’ met groter ywer voort te sit. Want van die begin van 2016 af het inbrake by blanke wonings, aanrandings, rooftogte, kapings, verkragtings, plaasmoorde en verwoesting van blanke eiendomme skielik hand oor hand toegeneem.

Ons kry daagliks inligting via die sosiale media van minstens ‘n dosyn of meer sulke barbaarse optrede deur swartes, maar die korporatiewe nuusmedia verswyg dit doelbewus, natuurlik om nie die swart misdadiger te na te kom nie. Volgens Boere Krisis Aksie (B.K.A.) is daar nét verlede maand (Maart 2016) 18 blankes vermoor. Uit koerantberigte en ander bronne het ons syfers bekom dat na skatting sowat 150 ander blankes in Maart deur swartes geteister, aangerand, beroof, verkrag of hul voertuie gekaap is. Dit kan baie meer wees.

Om net twee voorvalle te noem; beide oor die Paasnaweek en in Randfontein. ‘n Jong meisie se ouers het vir die naweek gaan kuier en sy was alleen in haar woonstelletjie agter die huis. Saterdagoggend gewaar sy ‘n swarte wat met ‘n tou oor die veiligheidsheining klouter; sy het haarself in die woonstel toegesluit en histeries begin gil met die hoop dat iemand haar te hulp sou kom. Niemand het egter opgedaag nie. Nadat die swarte by die huis ingegaan het, het sy haar ouers probeer kontak, maar hul selfone was afgeskakel. Die dief het ‘n rukkie later met haar pa se skootrekenaar uitgekom, dit versigtig oor die heining laat sak en toe self weer na buite geklim terwyl sy nog aanhoudend gegil het. Met die wegstap, het hy omgedraai en laggend vir haar sy middelvinger gewys.

In die ander voorval het inbrekers by ‘n veiligheidskompleks ingekom en ‘n bejaarde vriendin van ons se motor sonder rede (niks is uit die voertuig verwyder nie) moedswillig te verniel deur die ruitveërs te beskadig en die deurhandvatsels af te breek. Dinsdagoogend ry sy toe na ‘n motorbegraafplaas om te kyk of sy nie daar ander handvatsels kan kry nie. Die eienaar wys haar toe dat swartes oor die naweek ook by sy plek probeer inbreek het deur die veiligheidshek af te saag. Hy het die polisie laat kom; drie swartes het opgedaag; hulle het ‘n rukkie daar rondgestaan en wou toe by hom weet of hy beseer is en of iets gesteel is. Toe hy ontkennend antwoord, was hulle reaksie dat daar dan geen saak is nie, en hulle het weggery.

Hy is onmiddellik na die naaste polisiestasie om ‘n klag van inbraak en saakbeskadiging in te dien. Maar die swarte aan diens het geweier, aangesien niks gesteel is nie. Toe die eienaar daarop aandring, is hy uitgeskel en weggejaag. Daar is by my geen twyfel dat die polisie en misdadigers deesdae saamwerk nie. En in die enkele gevalle waar hulle wel die booswigte vastrek, is die TV ‘toevallig’ by om die goedgelowige blanke weer gerus te stel.

In November 1992 het wyle ds. Frans Pelser hierdie dinge in ‘n profetiese droom voor hom sien afspeel…

“Ek het in die droom gesien dat banke, poskantore en polisiestasies, bougenootskappe, winkels, slaghuise en kafees en spoorwegsentrums deur anderskleuriges beheer word. En dat Blankes daar uiters, uiters sleg behandel word. Die slegste behandeling wat ‘n mens aan kan dink, was wat aan die oumense gedoen is, het ek in die droom gesien. Ek het gesien hoe vroue verkrag word. Die polisieman jaag jou weg van die polisiestasie af. Jy mag dit (‘n misdaad) nie aanmeld nie. Hy jaag jou soos ‘n hond daar weg…”

En asof hulle dit wil bevestig, het die ANC op 23 Februarie 2016 sy onteieningswet deur die parlement gestoot. Sover ons weet, wag dit nog net vir Zuma se goedkeuring. Ons leef in ‘n skynwêreld, want die werklike heersers van SA is nie die Mandelas, Mbeki’s of Zumas nie.

Agter die skerms is daar ‘n geheime kabal van wêreldelite, wat ook bekend staan as die Illuminati; en deur middel van ‘n wêreldnetwerk van operatiewe projekte het hulle reeds beheer oor alle belangrike lande verkry. Die Illuminati is ‘n geheime broederskap bestaande uit die mees invloedryke families in die wêreld wat daarin geslaag het om ‘n stelsel van Illumiati-bloedlynheersers in hierdie lande te vestig en wat in die geheim opereer en heers. Daar word soms kripties na hulle verwys as die “Internasionale Kabal” (IB).

Hierdie broederskap, onder leiding van die Oppenheimer-familie en later ook die Ruperts, moes byna ‘n 100 jaar spook voordat hulle ‘ten volle beheer’ oor die land kon verkry; veral die Oppenheimers wat sterk bande met die Rothschilds-bankiers het, het die kitaar geslaan.

Ons het verlede keer gesien hoedat Harry Oppenheimer Verwoerd laat vermoor het om te verhoed dat hy (Oppenheimer) 45% belasting op sy 800 myne moet betaal – die staat sou daardie inkomste dan gebruik om aan sy kiesers gratis onderwys, gratis medies, hospitalisasie en belastingvrye inkomste te gee.

Oppenheimer en Rupert het besluit om Verwoerd ‘n dure les te leer: raak aan ‘n lid van die Internasionale Kabal óf aan sy aardse skatte en jy teken jou eie doodsvonnis. Twee dae nadat Dr. Verwoerd vermoor is, het Anton Rupert aan die media gesê: “Dis ‘n goeie ding dat Verwoerd nie meer die eerste minister van Suid-Afrika is nie.”

Want tóé eers kon die IB volle beheer van die land oorneem. John Vorster het hom gedienstig by hulle voorskrifte neergelê, en is beloon met die premierskap van Suid-Afrika. PW Botha wou op 15 Aug. 1985 by sy Rubicon in Durban weerstand bied, maar dit het op ‘n winderige oggend in sy kantoor in Tuynhuis (nadat hy ‘n koppie tee geniet het), byna sy lewe gekos.

Daarenteen was sy vermeende ‘vriend’, FW ‘n getroue slaaf van die kabal en het stiptelik gedoen wat van hom verwag is. So ook Mandela en Mbeki. Selfs Jacob Zuma het aanvanklik versigtig getrap, totdat die Guptas hulle geldsak voor hom oopgeruk het en skielik het die kabal nie meer bestaan nie!

In opdrag van die Guptas stel hy Des van Rooyen aan as minister van finansies. Dit het Johann Rupert só ontstig dat hy Zuma gevra het om te bedank. Zuma het hom natuurlik nie daaraan gesteur nie.

Rupert het later in Amerika gesê hy is siek en sat vir die manier waarop Zuma die land regeer M.a.w. hy doen nie meer wat vir hom gesê word nie. Want juis as gevolg van Zuma se totale inkapasiteit het Rupert net verlede jaar R220 miljard se verliese gely. Een van sy raadgewers het ook aan hom gesê as gevolg van Zuma se optrede, gaan die rand binnekort daal tot R30/dollar.

Dis tyd dat diklyf Dingaan die kraal te verlaat

Maar toe gebeur daar iets anders: Zuma se weerbarstige telg Edward, kondig op 28 Maart met groot fanfare aan dat hy offisieel ‘n klag van bedrog teen Johann Rupert by die Nkandla satelletpolisiestasie gaan indien.

Die klein bandelose niksnuts, wat nog nooit in sy lewe ‘n les geleer óf ‘n steek werk gedoen het nie, het met hierdie sotheid summier ook sy eie doodsvonnis geteken. Nie net syne nie, maar ook Dada Jacob s’n, want dié het hom glo aangemoedig om “daai Rupert aan te vat”!

Hou in gedagte dat Dr. Verwoerd destyds in geen stadium die Oppenheimers óf Ruperts ooit van enige wangedrag of onderduimse dinge beskuldig het nie, maar slegs wou hê dat Oppenheimer se myne ook dieselfde belasting as ander besighede moet betaal.

Volgens ons informant was Edward Zuma se optrede ‘n absolute “No! No! Jy doen dit nooit, nóóit nie! Veral nie met een van die kabal-elite se prinse nie! Over gesegt synde: “As jy met een van hulle mors, word jou kersie baie vinnig met ‘n nat duim en voorvinger gesnuit!

En die aanduidings is reeds daar dat Julius Malema hierdie keer Tsafendas se plek kan inneem. Hy het dit Donderdag in soveel woorde net na die Konstitusionele Hof se uitspraak op e-NCA aan die wêreld verkondig: ‘Indien Zuma voortgaan om as president aan te bly, laat hy ons met geen ander opsie as om ons te verbind tot praktiese stappe om hom te verwyder nie. Suid-Afrikaners (m.a.w. die EFF) moet nou beheer oorneem.’

Alles sê vir ons die oomblik van waarheid het aangebreek!

“Die elite wat hulle vroeër nie eens sou verwerdig het om in Edward Zuma se rigting te spoeg nie, is nou op die wraakpad, en net so seker as wat Nkandla ‘n Olimpiese standaard swembad het, net so seker gaan Zuma en sy klong die Verwoerd-prys betaal!” aldus my informant. En dan gee hy hierdie waarskuwing: “Die meeste blankes glo (hoop?) dat as ons eers van Jacob Zuma ontslae geraak het, sal die Nuwe Suid-Afrika soos ‘n feniks uit die as verskyn en sal ons ons binne-in De Klerk se Paradys bevind!

Jammer, maar Zuma se doosklok, sal ook die klok lui vir die eerste ronde van Malema se bloedige revolusie wat hy al sedert 2013 met geld uit Brittanje stook.

Maar daar was nog nooit enige twyfel dat Jacob Zuma sou weier om te bedank nie, want sou hy dit doen, was hy nog steeds tussen ons, en dan kon die profeet se woorde nie bewaarheid word nie: “Ek sien hom agter ‘n newel verdwyn…”

Met sy laaste besoek aan Brittanje het Malema 'n uurlange privaat gesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick is 'n Boerehater.
Met sy laaste besoek aan Brittanje het Malema ‘n uurlange privaat gesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick is ‘n Boerehater.

Onteieningswet

Die nuwe Onteieningswet magtig die staat om bates van boere en ander landsburgers af te vat, waarsku dr. Anthea Jeffrey, ‘n navorser. Hierdie wet gee die staat die mag om die belangrikste bates af te vat wat boere, maatskappye en gewone landsburgers oor dekades opgebou het. Die wetgewing is van toepassing op alle soorte eiendom, o.a. ook paaie, kraglyne, sakepersele en mynregte – m.a.w. alles wat die regering mag beskou as sy eiendom. Verder kan die onteieningsowerheid eienaarskap van die eiendom oorneem nog voordat enige vergoeding betaal is. Vergoeding is eers betaalbaar wanneer die bedrag met die staat ooreengekom is.

Groot druk sal op die eienaar van geroofde eiendom geplaas word om die vergoedingsbedrag te aanvaar, want die staat is onder geen verpligting om enige vergoeding te betaal nie. Zuma glo vas hy en sy volgelinge het die mag om te doen net wat hulle wil – maar hulle vergeet een ding wie met die spies regeer, is bestem om vroeër of later in daardie einste spies te val! Met net hier en daar ‘n uitsondering, soos Mandela en tot dusver ook Robert Mugabe.

Toe die eerste blanke plaasboer op 24 Oktober 2000 in Zimbabwe vermoor is, het die hele wêreld wraak gesweer. Selfs Engeland het Mugabe met vergeldingsaksies gedreig; maar tot vandag toe het daar niks van gekom nie. Hy sit nog stewig op die perd wat koningin Elizabet II vir hom in 1980 opgesaal het. Anders as met Egipte, Libië en Sirië het nóg Amerika nóg Brittanje al ooit ingegryp om die skending van menseregte in Zimbabwe te stuit. Malema sal dieselfde voordele as sy mentor geniet.

Die Britse Kroon het ook aan hom vrye teuels belowe met sy beplande opmars teen die blankes. Dis hoekom hy hom glad nie gesteur het aan regter Colin Lamont se uitspraak in die gelykheidshof dat die woorde “Dubula iBhnu” (“Skiet die Boer”) haatspraak is nie. Hy wil juis vir die blanke wys dat hy hulle haat, en is woedend vir wittes wat hulle daarteen uitspreek, want ‘hulle staan in die pad van die revolusie’.

In Desember 2013 het die Britse regering in opdrag van die Koningshuis ‘n donasie van R8 978 000 in die EFF se rekening betaal. Met sy laaste besoek aan Londen op 26 November 2015, is daar glo ‘n veel groter donasie aan Malema oorbetaal. Ons hoop om ook dié bewys te ontvang. Tydens hierdie besoek, het Malema ‘n uurlange privaatgesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick was die Biritse ambassadeur in Suid-Afrika vóór 1994, en een van die venynigste Boerehaters.

Donasie van meer as R8 miljoen wat in Desember vanuit Brittanje in die EFF se rekening inbetaal is
Donasie van meer as R8 miljoen wat in Desember vanuit Brittanje in die EFF se rekening inbetaal is

Op Facebook het ene Thato Mbateti Mbateti onlangs geskryf dat die kameradie tussen Zuma en Malema sy einde nader, en dat Malema van plan is om Zuma binne ses weke dood te maak. Moontlik was dit net ‘n ydel dreigement.

Maar volgens ‘n bron in Nederland het Malema nie meer baie tyd om dit te doen nie; want daar is reeds ‘n gevoel by sy volgelinge dat hy, net soos die ander swart leiers, ook maar net praat en praat en niks doen nie. As hy van Zuma ontslae raak, sal dit sy aansien by sy volgelinge ‘n goeie hupstoot gee en sommer ook sy ‘revolusie’ behoorlik aan die gang kry!

(Intussen het ons pas verneem dat die ANCJL van KZN die geledere rondom Zuma gesluit het nadat hulle glo op 8 April ‘n sameswering ontdek het dat die VSA en Brittanje beplan om Zuma te laat vermoor, aangesien hulle dieselfde chaos en verwoesting hier wil veroorsaak as in Libië nadat Moeammar Gaddafi uitgehaal is. VN mjagte sal dan waarskynlik gestuur word om die orde te herstel, terwyl ‘n tussentydse regering die beheer oorneem).

Aan steun hiervoor ontbreek dit glad nie in comrade-geledere nie. Verskeie van die voorste swart dik nekke het reeds hulle seën hieroor uitgespreek. Volgens Rapport het vyf van die ANC se top 6 leiers dit reeds te kenne gegee, nl. Cyril Ramaphosa, Sekretaris-genraal Gwede Mantashe, Adjunksekretaris-generaal Jessie Duarte, die tesourier Zweli Mkhize en die speaker Baleka Mbete, en nog vele ander. Maar dat die SA Nasionale Weermagunie (Sanwu) dit sou doen, was niemand te wagte nie.

In sy verklaring sê Sanwu “dit is veragtelik dat die president, as bevelvoerder van die nasionale weermag, juis daardie Grondwet wat die weermag versoek word om te handhaaf, verontagsaam. Die president kan nie langer as bevoeg geag word om die bevelvoerder van die nasionale weermag te wees nie. Die parlementêre lede wat hom hardnekkig beskerm het in sy twyfelagtige optrede teenoor die Openbare Beskermer (OB) se bevindinge, kan ook nie meer bevoeg geag word om as lede van die parlement te dien nie.” Hy gaan nou sy lede en ook soldate aanmoedig om deel te neem aan massa-aksies om van Zuma ontslae ter raak.

Dit is reeds verlede jaar bevind dat 76% van swart Sanwu-lede ingeskrewe EFF lede was, terwyl die SAPD ‘n 72% ongeskrewe ledetal by die EFF het. Die EFF is die SAKP se militêre vleuel. Feitlik elke swart sekuriteitswag is ‘n EFF lid.

Die EFF beweer hy het vertroulike inligting ontvang dat Zuma beplan om uit die land te vlug, waarskynlik na Dubai omdat hy  hier vir sy lewe vrees. Die laaste dans het begin.

Die Internet as onsigbare voertuig, dien uitstekend as ‘n Trojaanse perd om ongesiens tot in die hart van die vyand se laer in te dring. So het van ons oud-weermag, -lugmag, -vloot en -polisiemaglede al onder swart name FB profiele geregistreer om daarna by die EFF se GOVERNMENT IN WAITING aan te sluit.

Dit het hulle in staat gestel om inligting te bekom oor planne wat in die geheim gesmee word en wat insluit militêre opdragte, informasie, geheime kodes, verskuiwing van wapens en ammunisie na verskillende opslagplekke (swart vroue doen dit gewoonlik in bakkies). Dan is daar natuurlik nog die daaglikse bevele vir inbrake, moordtogte en rassistiese aanvalle op wittes.

Juis op dié manier het dit verlede maand aan die lig gekom dat Zuma besluit het om City Power se krag onbepaald te laat ‘afskakel’, sou hy deur buitelandse regeringsleiers in ‘n hoek gedruk word om te bedank.

Want die oomblik as hy nie meer in die presidentstoel sit nie, geniet hy nie meer die privilege van parlementêre beskerming nie, en sal hy ongetwyfeld vir sy jare lange skelmstreke tot verantwoording geroep word. Met meer as 1 000 klagtes van bedrog, korrupsie, diefstal, selfverryking, ens., ens. teen hom, is die kanse goed dat hy sy dan sy ‘dag in die hof’ gaan kry en as toegif minstens 20 jaar agter tralies.

Maar met Johannesburg wat deur ‘n massiewe kragonderbreking lamgelê, in totale chaos verkeer en boonop in stikdonkerte, kan hy met ‘n vinnig suig en smak van sy lippe, gemaklik sy bas red! Hy hoef net ‘n noodtoestand of krygswet af te kondig, en sy pos is beveilig.

Volgens ons bron het dit vanuit die binne kringe van die ANC uitgelek dat Zuma die weermag, polisie, valke, ANC Jeugliga, oud-politieke gevangenes, ens. opdrag gegee het om op 16 April genadeloos op te tree teen groepe wat beplan om teen hom te betoog. (Dis egter ‘n ope vraag of die weermag dié opdrag sal uitvoer).

Blankes word versoek om daardie dag van die strate af weg te bly.

Volgens Siener se gesig wat hy net na die 2de Vryheidsoorlog gehad het, lyk dit of ons as volk reeds onder die skaduwee van daardie skild en spies inbeweeg het ons verkeer in groot benoudheid. Behalwe vir die spies, is daar ook ‘n geweer op ons gerig; ons staar in sy bek en ‘n swart vinger krul om die sneller.

Dit beteken hulle planne is lankal klaar agtermekaar vir die finale uitwissing; soos hulle gehoop het om al by die Eerste Bloedrivier te doen en gefaal het. Prof. Pieter Pistorius verduidelik hoekom: “Want ons is ‘n besondere volk met ‘n besondere roeping en verantwoordelikheid; ook met ‘n besondere geskiedenis en droewige lydensweg — die steen waarop God elke mens en elke volk slyp wat hy as werktuig wil gebruik…”

Ons lees in 2 Kron. 14 dat die Kusiete onder sy koning Serag (Zuma) met ‘n leër van 1 miljoen krygers teen Juda opgetrek het. Die bedreiging wat hierdie swart horde vir die Bondsvolk ingehou het, is nie onderskat nie, want in vers 11 staan daar: “En Asa (Sarel Cilliers) het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in U Naam het ons teen hierdie menigte gekom…”

In verse 12 en 13 verhoor God sy gebed: “ En die Here het die Kusiete (die Zoeloes) voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete (Zoeloes) het gevlug…en van die Kusiete (Zoeloes) het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here”.

Dit was egter  nie die laaste keer dat ‘n heidense horde die aftog teen ‘n gelowige minderheid sou blaas nie. Op 16 Desember 1838 het dit ook by Bloedrivier gebeur.

En nou is koning Serag se nageslag gereed om dit vir die derde keer weer te doen. Maar by monde van sy profeet in Juda het ons die versekering  dat daar andermaal ‘n ingryping van Bo sal kom en ook heeltemal onverwags: Hy sien die voorarm van ‘n Man verskyn bokant die gewapende Kusiet, en hy sien die hand klap die AK-47 se loop weg. Dan gewaar hy ‘n klomp Kusiete wat rond hardloop en op mekaar begin skiet. Toe staan hy en kyk hoe hulle mekaar uitwis.

In Deuteronomium, Jesaja en 2 Samuel word tonele beskryf asof dit dieselfde tafereel hierbo is wat hom voor die drie profete afgespeel het:

Deut. 28:66 “En jou lewe sal voor jou aan ‘n draad hang (jy kyk in die geweer se bek), en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie.” (die skild en spies se skaduwee val oor die land).

Jes. 29:5 “…die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai (hulle wis mekaar uit); en dit sal heeltemal onverwags gebeur…”

2 Sam. 7:11 “…Ek sal jou rus gee van al jou vyande.”.

Tot by die Ewenaar…

(Naskrif: Ek dra hierdie skrywe op aan prof. Pieter Pistorius, in lewe ‘n afgetrede hoogleraar in Opvoedkunde, wat in 1996 aan my getoon het wat dit beteken om jou volksgenote waarlik lief te hê. Sy laaste trooswoord aan ons was: “Wag op die môre, my volk…” E daardie wagtyd is amper verby!)

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470