Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Dié drie plae kan Suid-Afrika doodbloei

2016-04-11

Deur Adriaan Snyman


Tot vandag toe vind geskiedskrywers dit onverklaarbaar waarom die Portugese seevaarders (‘n Rooms-Katolieke volk) baie jare lank vol ondernemingsgees heen en weer om die Kaap gevaar engeland het om vee te ruil en vars water in te skeep, sonder om dit eers te oorweeg om hier ‘n nedersetting te begin.

En waarom moes dit juis vir die Hollanders beskore wees om dit te doen? Daar is twee redes. Die een vind ons in Maleági 2:15: Die Vader het hier aan die Suidpunt van Afrika en anderkant die riviere van kus ‘n geslag van sy eie gesoek. ‘n Volk wat Hóm sou aanroep, Hom alléén en Hom met ‘n eenparige skouer sou dien.

Senhor Portugees sou dit nie kon doen nie, want voor hom het die gegote vrou swygend en jaloers dat hy die kruisteken moes slaan en tot haar en haar alleen bid. Die tweede rede was dat die Hollanders, ter wille van die eer van hul God pas 80 jaar lank teen die Spanjaarde (ook ‘n gegote vrou-aanbidder) oorlog gevoer en oorwin het.

Maar daar was ook nog ander ware aanbidders wat Hy hierheen geroep het. Net soos Noag in sy skip alles moes agterlaat om oor die onstuimige waters weg te ‘vlug’ na ‘n veilige hawe teem die hang van Ararat, net so moes die Hugenote (wat in 1688 regverdig en opreg onder hul tydgenote was en met God gewandel het), huis en haard in Frankryk agterlaat om hier aan die voet van Tafelberg nie net beskutting te kom soek nie, en ook as sy aanbidders, sy verstrooide gemeente, aan Hom offerandes bring om so uiteindelik ook deel te word van sy geslag.

Ook Abraham moes sy land verlaat en wegtrek om  ‘n geslag van God te word.

Die swaard van die agtervolger ken egter geen genade nie en hulle is spoedig ingehaal. Weer moes daar haastig opgepak word die wildernis in om daar, afgesonder van al die ander nasies rondom hulle, net soos toentertyd in die woestyn, sy geloftevolk te word.

Maar Hy vergeet ook nie sy beloftes nie en Hy het hulle land aangesien, dit ryklik geseën met vrugbare grond, helder rivierstrome, lappe gesaaides, boorde, wingerde en reën op sy tyd.

Ook diep onder in die donker gange van die aardkors, het hy riwwe met goud, diamante, platinum, steenkool en vele ander kosbare gesteentes aangelê.

Hulle het skagte gemaak, neergedaal ‘en dit met vuur omgewoel’.

Toe Mammon dit opmerk, is hy met woede en afguns vervul, en het gesê: “…dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil!” En hy het by homself gesweer daar sal nie gerus word voordat daardie land anderkant die riviere van kus met sy oorvloed skatte, sy vier provinsies en sy hele volk, aan hom behoort nie!

Hoe om ‘n land te steel

Die resep om beheer van ‘n land oor te neem en sy grondgebied, sy inwoners, sy minerale rykdomme en strategiese ligging te beheer, is eenvoudig. As jy bv. Azanië in die oog het, verlei dan eers sy stiksiende, hebsugtige leiers om enorme bedrae by jou te leen.

En vir hierdie tegemoetkoming, dwing jy politieke hervorming op hom af, wat onvermydelik sal lei tot ekonomiese verval en oproer; eis dan op ‘n baie ongeleë tydstip terugbetaling nadat die chaos wat jy geskep het, sy geldeenheid so verswak het dat sy skuldverpligtinge tien keer die oorspronklike bedrag bedra en die land prakties bankrot is.

Wanneer die opgeblaasde inflasie tot grootskaalse werkloosheid, rebellie en chaos lei, weet dan verseker dat die een of ander geheime mag reeds die land se beheer direk of indirek oorgeneem het. Hierdie ‘mag’ is gewoonlik dan ook sy vermeende, hulpvaardige en vertroude vriend wat aan hom geleen het. En jy is dit aan hom verskuldig, want jy is immers tog nie meer in staat om jouself te regeer nie.

Demokrasie en die ‘wêreldmening’ word altyd as wapens ingespan om ‘n land mee oor te neem. Saam vorm die twee ‘n snoeiskêr waarmee die orde en vrede van volkere versnipper word.

In werklikheid het geeneen van die twee nog ooit op aarde bestaan nie. Tog oefen hulle ‘n geweldige mag uit. En dis wat hierby ons en ook in die res van die wêreld aan die gebeur is. Om ‘n nuwe Eenwéreldregering te skep, moes die ‘vryheid’ van afsonderlike volkere eers vernietig word, ongeag die ontgogeling, lyding en smart wat dit meebring.

‘n Teikenland word doelbewus swartgesmeer, as barbaarse verdrukkers en voorgehou as ‘vertrappers van menseregte’. Ons het al vóór ’94 eerstehands daarmee kennis gemaak.

Joernaliste wys aan snotneus swart klonge ‘n handvol toegedraaide lekkers en gooi dit dan in ‘n asblik. Die kameras rol en op die voorblaaie van plaaslike en buitelandse koerante en TV-skerms verskyn onweerlegbare fotomateriaal wat bewys dat in Suid-Afrika vertrap swart kinders mekaar op soek na verrotte afvalkos en skille in vullisblikke. En om die tafels in die VN-sale stik dit van woede en verontwaardiging; terselfdertyd bulder die ‘wêreldmening’ om vergelding!

Tog het propagandiste van die Eenwêreldbeplanners al eeue gelede besluit om van hierdie einste ‘veronregte swart kindertjies’ ontslae te raak, want die aarde is oorbevolk; en jy kan nie winsgewend handel bedryf met miljoene verhongerde armlastiges wat heeldag bak hand staan nie. Dis ‘n nuttelose, verswelgende sprinkaanplaag wat uitgeskakel móét word.

Volgens die Kairo-kongres van 1994 (in werklikheid was dit ‘n geheime Volksmoordkongres), moet die wêreldbevolking van 5.5 biljoen (vandag is dit 7 biljoen) verminder word na 2.7 biljoen.

Aborsie is juis om hierdie rede gewettig. Rykdom, gemaksug, plesier, maar soms ook finansiële druk, weerhou ouers daarvan om meer as twee kinders te hê, en so lewer hulle ook hul bydrae tot die uitwissing van hul volk.

Dwarsoor die wêreld sterf daar daagliks duisende der duisende in bloedige stamgevegte of burgeroorloë wat doelbewus deur hierdie ‘beplanners’ aangeblaas word, terwyl hulle met inentingsprojekte die verspreiding van dodelike epidemies aanhelp. Laastens word HAARP weer ingespan om te sorg vir sy kwota natuurrampe, soos orkane, aardskuddings, tsoenami’s en droogtes. Die wêreldwye droogte wat nou beleef word, is ‘n goeie voorbeeld.

Die volksmoorddrywers weet die beskaafde blanke Westerling verkies om in liefde en vrede te leef en sal nie sommer tot massa geweld en vernietiging van sy besittings of eiendom oorgaan nie dit is nie in sy aard is nie. Daarom word hy verplig om die barbaar as medevolksgenoot in eie geledere op te neem, en hy durf nie weier nie, want dan pleeg hy die onvergeeflike sonde van hierdie eeu en maak hy hom skuldig aan rassehaat. Dus gee hy toe, wetende dat die barbaar gou genoeg daarvoor sal sorg dat sy vrede, veiligheid en orde in ‘n siedende vlaag van plundering en chaos sal verdwyn totdat alles rondom hom in duie gestort het.

Verbaas dit ons dan dat Jan van Riebeeck in sy heel eerste gebed hier in Donker Afrika met ‘n verklaring van toewyding onderneem het om te probeer dat “…onder deze wilde, brutale menschen (mogelijck sijnde) uwe ware gereformeerde Christelijke Leere metter tijt mochte voortgeplant ende verbreijt worden…”

Miskien verstaan ons nou waarom ons in die 20ste eeu die bloedigste oorloë van alle tye beleef het; waarom moord en doodslag toeneem oral waar die VN se ‘Vredesmag’ ingryp om die ‘vrede te herstel’ net om weer te onttrek en massa wapens agter te laat.

Chaos, misdaad en geweld is trouens ‘n noodsaaklike deel van hierdie agenda: mense moet so afgeskrik word daardeur dat hulle die beplande sterk leier wat sonder genade orde sal afdwing met ope arms sal verwelkom. Hy sal sonder teëstand die grootste wërelddiktator word.

In Bybelse terme sal hy ‘n voorloper van die Antichris wees dalk die finale een. Maar die onttroning van die Messias is wat eintlik beoog word. Sy eksklusiwiteit as Redder van sy volk, moet prysgegee word, want Krishna, Mohammed, Boeddha en Christus beklee as profete dieselfde rang.

Die komende Eenwêreldregering se doel is juis ongekende werkloosheid en armoede; daarmee maak hulle seker dat die mens se hele bestaan vorentoe nog ‘n stryd om ‘n korsie brood en ‘n slukkie water gaan wees.

En hier by ons beskik hy nou oor drie rampe om sy doel te verwesenlik: Zuma, Malema en die droogte.

Die Eenwêreldgedagte kom al van ver af. Die argitek van die Babeltoring het dieselfde plan nagestreef, en gelykmaking was die hoeksteen daarvan.

Alexander die Grote het met presies dieselfde doel die volkere om die Middellandse See verbaster. Op sy beurt het Hitler weer probeer om die Ariese ras te beskerm; terwyl Engeland wêreldwyd ‘n ryk opgebou het ‘waaroor die son nooit ondergaan nie’.

En sonder dat hy dit weet, het die eenwêreldmens al lankal ‘n ‘nuwe godsdiens’ van sy vader ontvang; veel mooier en blinker as die een uit Bethlehem wat van hom ‘n lasdraer gemaak het dit staan bekend as Humanisme, dikwels ook genoem Multikulturalisme.

Die mens het dit dadelik omhels en soos ‘n kleinnood vas teen sy bors gekoester. Sondae hoor hy dit by sy god van hout en klip; op straat leef hy dit met blydskap uit; sien hy dit op TV raak hy bewoë oor die wonder daarvan; ry hy in sy motor, hoor hy dit oor die radio en smôrens aan die ontbyttafel vou hy die skrif oop en lees aan sy vrou stukkies daaruit voor soos wat sy voorouers saans aan die kombuistafel ook die Skrif oopgeslaan en daaruit gelees het.

Die mens het uiteindelik sy god gevind!

Die eerste Humanis wat hierdie wêreld gesien het, was ook die beplanner, argitek en boumeester van Babel, en anders as sy Teenstander (Yahweh) het hy glad nie belang gestel in ‘n eie uitverkore volk nie. Sy eiendomsvolk was elke nasie van elke geur en kleur wat ‘n spoor op aarde kon trap. Babel sou die begin van sy wêreldryk wees; maar toe sy opdragte skielik vir elke ambagsman na Grieks begin klink, het hulle die grawe en pikke neergegooi, hulle sweet afgevee en gestaak. Eers later het iemand die woorde onthou: “wees vrugbaar en vul die aarde.”

Toe het hulle mnr. Humanis die middelvinger gewys en hom en sy Babel-murasie agtergelaat.

Maar as jy een keer in ‘n skaduryke Tuin op die wal van die Hiddékel die vlekkelose hart van ‘n beeldskone vrou kon verower, kan dit weer gedoen word. Maar nou met één belangrike verskil:  daar is ontelbare harte en die oes sal soveel groter wees!

Om mee te begin, moet alle verskille uit die weggeruim word en individue moet gesigloos in die massa verdwyn.

Dinge soos volkstrots, helde uit die verlede, eie geskiedenis, eie kultuur, eie taal en eie godsdiens, moet alles agter die newel van gelykmaking verdamp, en daarom is enige verwysing na ras, van die duiwel, so ook patriotisme. Géén predikant durf dit meer waag om nog by name vir sy volk te bid nie, dan is die hel los!

Die gesin wat die bewaarplek van ons heiligste waardes was en die akker waarin karakter en individualisme gekweek is, is deur die kerk omgedolwe en elke soort onkruid is toegelaat om die bedding te vervuil: vreemde bloed, die baster, die homoseksueel, die poligamis, en die Here alleen weet wat nog!

Die NGK predikant poligamis- en gay-aktivis, Dr. André Bartlett, wat onlangs drie gays in sy kerk getrou het, sê dit was ‘n magic moment, en hy haal dan hoofstuk 4:3 van die Koran aan: “En as u vrees dat u nie regskape sal wees in u behandeling van wesens nie, trou dan vroue wat u behaag, twee of drie, of vier…”

En toe gee hy die bevel (sommer namens die ganse NGK se lidmate) dat “Die NG Kerk se gewysigde huweliksformulier, waarin die woorde “man en vrou” deurgaans geskrap is, ‘van vandag af’ landwyd in alle gemeentes ontplooi sal word.”

(Ons wonder net wie in die NG Kerk was só smart om al hierdie mag aan ‘n gruwel in God se oog te gee?)

Dekades gelede al het ons die verheffende, godgegewe waardes wat ons van ons vaders ontvang het, begin prysgee.

En hierdie keer was dit Mammon wat die koers aangedui het. Hy het ons vertel daar is van ons medevolksgenote wat ‘n spoghuis in ‘n spogbuurt bly met ‘n dubbel garage en twee motors, ‘n swembad, ‘n karavaan, ‘n strandhuis en ‘n jaarlikse vakansie oorsee. Eva, die ma van ons spruit, moet net gaan werk, dan kan al hierdie begeerlike dinge ook ons s’n wees.

En net soos haar Paradys-moeder, het hierdie Eva haar nie twee keer laat nooi nie. Sy het geneem en geëet!

Sindsdien arbei hulle albei vlytig in Mammon se werkswinkel. En tuis het kleinding heeltemal vervreem; ontwortel van die enigste tydjie in die weeldeakker van ‘n knus, sagte moedernessie. Nou sit hy vasgeknelter, weerloos op die rug van ‘n ousie met sy enigste uitsig ‘n onwelriekende steil swartvel landskap; later smyt sy hom met ‘n bottel neer voor die glasskerm van ‘n ewig-kwetterende TV-stel en sy flitsende beelde; nog later ontdek hyself ‘n groter genoegdoening in die oorverdowende geskreeu en gedoef-doef van ‘n rock-band se waansin; en nog later maak hy kennis met sliertige pêlle en pelinne met tong-, neus- en oogbankringe; snuif saam met hulle vreugdepoeier; gaan op reis deur nirvana en die vagevuur, kom terug, draai ‘n zol en vat weer ‘n snuif.

Maar omdat vervulling uitbly, gaan hy al hoe meer op reis en in sy verwildering soek hy tevergeefs na daardie sagte, warm nessie.

En langs hierdie weg word uiteindelik die edelste waarde wat op die mens se trou aanspraak maak — sy geloof — vermoor.

Dit alles het ons op die altaar gelê vir ‘n spoghuis in ‘n spogbuurt met ‘n dubbel garage en twee motors, ‘n swembad, ‘n karavaan, ‘n strandhuis en ‘n jaarlikse oorsese vakansie.

Maar Mammon se balju, mnr. Inflasie, het intussen byna alles reeds kom konfiskeer.

En ons kinders?

Hulle het ons eerste verloor!

 Volksmoord: hoe lank nog?

Suid-Afrika het op 17 Julie 1998 die Rome Statuut van die Internasionale Kriminele Hof (ICC) onderteken en bekragtig. Vier hoofmisdade is deur die Rome Statuut geïdentifiseer, naamlik Volksmoord, misdaad teen die mensdom, oorlogsmisdade en misdade van aggressie.

Die ICC het daarna talle aansoeke van veral blanke indiwidue en kleiner groepe in Suid-Afrika ontvang in verband met misdade van aggressie, asook aanduidings van ‘n beplande volksmoord teen blankes. Die ICC het egter volstrek geweier om aandag daaraan te gee.

Maar nadat erkende belange groepe, politieke partye en selfs organisasies hulle stem hieroor begin dik maak het en hul regsverteenwoordigers verslae en konkrete bewyse ingedien het, was daar ‘n sterk moontlikheid dat die ICC gedwing kon word om ‘n saak van volksmoord teen blankes aan te hoor. Die Zuma regime sou dan in die beskuldigde bank staan.

Om dit te voorkom, het Suid-Afrika hom op 22 Oktober 2015 aan die ICC onttrek. ‘n Regskenner was van mening dat die onttrekking van Suid Afrika en ander Afrika lande gesien moet word in die lig van die hoë getal misdade wat in Afrika gepleeg word en wat volgens die ICC en die Rome statuut, as Internasionale misdade geklassifiseer kan word. Volksmoord teen die Boervolk is al sedert 1994 ‘n daaglikse verskynsel.

Maar nou is die ICC natuurlik nie meer by magte om aansoeke uit Suid-Afrika te oorweeg nie.

Die onttrekking aan die ICC, was ‘n voorspooksel van wat ons vorentoe kon verwag: ‘n Toename in geweldsmisdade teen blankes en die boeregemeenskap. Dit byna asof iemand die swart misdadigers ‘aangespoor’ het om hul ‘goeie werk’ met groter ywer voort te sit. Want van die begin van 2016 af het inbrake by blanke wonings, aanrandings, rooftogte, kapings, verkragtings, plaasmoorde en verwoesting van blanke eiendomme skielik hand oor hand toegeneem.

Ons kry daagliks inligting via die sosiale media van minstens ‘n dosyn of meer sulke barbaarse optrede deur swartes, maar die korporatiewe nuusmedia verswyg dit doelbewus, natuurlik om nie die swart misdadiger te na te kom nie. Volgens Boere Krisis Aksie (B.K.A.) is daar nét verlede maand (Maart 2016) 18 blankes vermoor. Uit koerantberigte en ander bronne het ons syfers bekom dat na skatting sowat 150 ander blankes in Maart deur swartes geteister, aangerand, beroof, verkrag of hul voertuie gekaap is. Dit kan baie meer wees.

Om net twee voorvalle te noem; beide oor die Paasnaweek en in Randfontein. ‘n Jong meisie se ouers het vir die naweek gaan kuier en sy was alleen in haar woonstelletjie agter die huis. Saterdagoggend gewaar sy ‘n swarte wat met ‘n tou oor die veiligheidsheining klouter; sy het haarself in die woonstel toegesluit en histeries begin gil met die hoop dat iemand haar te hulp sou kom. Niemand het egter opgedaag nie. Nadat die swarte by die huis ingegaan het, het sy haar ouers probeer kontak, maar hul selfone was afgeskakel. Die dief het ‘n rukkie later met haar pa se skootrekenaar uitgekom, dit versigtig oor die heining laat sak en toe self weer na buite geklim terwyl sy nog aanhoudend gegil het. Met die wegstap, het hy omgedraai en laggend vir haar sy middelvinger gewys.

In die ander voorval het inbrekers by ‘n veiligheidskompleks ingekom en ‘n bejaarde vriendin van ons se motor sonder rede (niks is uit die voertuig verwyder nie) moedswillig te verniel deur die ruitveërs te beskadig en die deurhandvatsels af te breek. Dinsdagoogend ry sy toe na ‘n motorbegraafplaas om te kyk of sy nie daar ander handvatsels kan kry nie. Die eienaar wys haar toe dat swartes oor die naweek ook by sy plek probeer inbreek het deur die veiligheidshek af te saag. Hy het die polisie laat kom; drie swartes het opgedaag; hulle het ‘n rukkie daar rondgestaan en wou toe by hom weet of hy beseer is en of iets gesteel is. Toe hy ontkennend antwoord, was hulle reaksie dat daar dan geen saak is nie, en hulle het weggery.

Hy is onmiddellik na die naaste polisiestasie om ‘n klag van inbraak en saakbeskadiging in te dien. Maar die swarte aan diens het geweier, aangesien niks gesteel is nie. Toe die eienaar daarop aandring, is hy uitgeskel en weggejaag. Daar is by my geen twyfel dat die polisie en misdadigers deesdae saamwerk nie. En in die enkele gevalle waar hulle wel die booswigte vastrek, is die TV ‘toevallig’ by om die goedgelowige blanke weer gerus te stel.

In November 1992 het wyle ds. Frans Pelser hierdie dinge in ‘n profetiese droom voor hom sien afspeel…

“Ek het in die droom gesien dat banke, poskantore en polisiestasies, bougenootskappe, winkels, slaghuise en kafees en spoorwegsentrums deur anderskleuriges beheer word. En dat Blankes daar uiters, uiters sleg behandel word. Die slegste behandeling wat ‘n mens aan kan dink, was wat aan die oumense gedoen is, het ek in die droom gesien. Ek het gesien hoe vroue verkrag word. Die polisieman jaag jou weg van die polisiestasie af. Jy mag dit (‘n misdaad) nie aanmeld nie. Hy jaag jou soos ‘n hond daar weg…”

En asof hulle dit wil bevestig, het die ANC op 23 Februarie 2016 sy onteieningswet deur die parlement gestoot. Sover ons weet, wag dit nog net vir Zuma se goedkeuring. Ons leef in ‘n skynwêreld, want die werklike heersers van SA is nie die Mandelas, Mbeki’s of Zumas nie.

Agter die skerms is daar ‘n geheime kabal van wêreldelite, wat ook bekend staan as die Illuminati; en deur middel van ‘n wêreldnetwerk van operatiewe projekte het hulle reeds beheer oor alle belangrike lande verkry. Die Illuminati is ‘n geheime broederskap bestaande uit die mees invloedryke families in die wêreld wat daarin geslaag het om ‘n stelsel van Illumiati-bloedlynheersers in hierdie lande te vestig en wat in die geheim opereer en heers. Daar word soms kripties na hulle verwys as die “Internasionale Kabal” (IB).

Hierdie broederskap, onder leiding van die Oppenheimer-familie en later ook die Ruperts, moes byna ‘n 100 jaar spook voordat hulle ‘ten volle beheer’ oor die land kon verkry; veral die Oppenheimers wat sterk bande met die Rothschilds-bankiers het, het die kitaar geslaan.

Ons het verlede keer gesien hoedat Harry Oppenheimer Verwoerd laat vermoor het om te verhoed dat hy (Oppenheimer) 45% belasting op sy 800 myne moet betaal – die staat sou daardie inkomste dan gebruik om aan sy kiesers gratis onderwys, gratis medies, hospitalisasie en belastingvrye inkomste te gee.

Oppenheimer en Rupert het besluit om Verwoerd ‘n dure les te leer: raak aan ‘n lid van die Internasionale Kabal óf aan sy aardse skatte en jy teken jou eie doodsvonnis. Twee dae nadat Dr. Verwoerd vermoor is, het Anton Rupert aan die media gesê: “Dis ‘n goeie ding dat Verwoerd nie meer die eerste minister van Suid-Afrika is nie.”

Want tóé eers kon die IB volle beheer van die land oorneem. John Vorster het hom gedienstig by hulle voorskrifte neergelê, en is beloon met die premierskap van Suid-Afrika. PW Botha wou op 15 Aug. 1985 by sy Rubicon in Durban weerstand bied, maar dit het op ‘n winderige oggend in sy kantoor in Tuynhuis (nadat hy ‘n koppie tee geniet het), byna sy lewe gekos.

Daarenteen was sy vermeende ‘vriend’, FW ‘n getroue slaaf van die kabal en het stiptelik gedoen wat van hom verwag is. So ook Mandela en Mbeki. Selfs Jacob Zuma het aanvanklik versigtig getrap, totdat die Guptas hulle geldsak voor hom oopgeruk het en skielik het die kabal nie meer bestaan nie!

In opdrag van die Guptas stel hy Des van Rooyen aan as minister van finansies. Dit het Johann Rupert só ontstig dat hy Zuma gevra het om te bedank. Zuma het hom natuurlik nie daaraan gesteur nie.

Rupert het later in Amerika gesê hy is siek en sat vir die manier waarop Zuma die land regeer M.a.w. hy doen nie meer wat vir hom gesê word nie. Want juis as gevolg van Zuma se totale inkapasiteit het Rupert net verlede jaar R220 miljard se verliese gely. Een van sy raadgewers het ook aan hom gesê as gevolg van Zuma se optrede, gaan die rand binnekort daal tot R30/dollar.

Dis tyd dat diklyf Dingaan die kraal te verlaat

Maar toe gebeur daar iets anders: Zuma se weerbarstige telg Edward, kondig op 28 Maart met groot fanfare aan dat hy offisieel ‘n klag van bedrog teen Johann Rupert by die Nkandla satelletpolisiestasie gaan indien.

Die klein bandelose niksnuts, wat nog nooit in sy lewe ‘n les geleer óf ‘n steek werk gedoen het nie, het met hierdie sotheid summier ook sy eie doodsvonnis geteken. Nie net syne nie, maar ook Dada Jacob s’n, want dié het hom glo aangemoedig om “daai Rupert aan te vat”!

Hou in gedagte dat Dr. Verwoerd destyds in geen stadium die Oppenheimers óf Ruperts ooit van enige wangedrag of onderduimse dinge beskuldig het nie, maar slegs wou hê dat Oppenheimer se myne ook dieselfde belasting as ander besighede moet betaal.

Volgens ons informant was Edward Zuma se optrede ‘n absolute “No! No! Jy doen dit nooit, nóóit nie! Veral nie met een van die kabal-elite se prinse nie! Over gesegt synde: “As jy met een van hulle mors, word jou kersie baie vinnig met ‘n nat duim en voorvinger gesnuit!

En die aanduidings is reeds daar dat Julius Malema hierdie keer Tsafendas se plek kan inneem. Hy het dit Donderdag in soveel woorde net na die Konstitusionele Hof se uitspraak op e-NCA aan die wêreld verkondig: ‘Indien Zuma voortgaan om as president aan te bly, laat hy ons met geen ander opsie as om ons te verbind tot praktiese stappe om hom te verwyder nie. Suid-Afrikaners (m.a.w. die EFF) moet nou beheer oorneem.’

Alles sê vir ons die oomblik van waarheid het aangebreek!

“Die elite wat hulle vroeër nie eens sou verwerdig het om in Edward Zuma se rigting te spoeg nie, is nou op die wraakpad, en net so seker as wat Nkandla ‘n Olimpiese standaard swembad het, net so seker gaan Zuma en sy klong die Verwoerd-prys betaal!” aldus my informant. En dan gee hy hierdie waarskuwing: “Die meeste blankes glo (hoop?) dat as ons eers van Jacob Zuma ontslae geraak het, sal die Nuwe Suid-Afrika soos ‘n feniks uit die as verskyn en sal ons ons binne-in De Klerk se Paradys bevind!

Jammer, maar Zuma se doosklok, sal ook die klok lui vir die eerste ronde van Malema se bloedige revolusie wat hy al sedert 2013 met geld uit Brittanje stook.

Maar daar was nog nooit enige twyfel dat Jacob Zuma sou weier om te bedank nie, want sou hy dit doen, was hy nog steeds tussen ons, en dan kon die profeet se woorde nie bewaarheid word nie: “Ek sien hom agter ‘n newel verdwyn…”

Met sy laaste besoek aan Brittanje het Malema ‘n uurlange privaat gesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick is ‘n Boerehater.

Onteieningswet

Die nuwe Onteieningswet magtig die staat om bates van boere en ander landsburgers af te vat, waarsku dr. Anthea Jeffrey, ‘n navorser. Hierdie wet gee die staat die mag om die belangrikste bates af te vat wat boere, maatskappye en gewone landsburgers oor dekades opgebou het. Die wetgewing is van toepassing op alle soorte eiendom, o.a. ook paaie, kraglyne, sakepersele en mynregte – m.a.w. alles wat die regering mag beskou as sy eiendom. Verder kan die onteieningsowerheid eienaarskap van die eiendom oorneem nog voordat enige vergoeding betaal is. Vergoeding is eers betaalbaar wanneer die bedrag met die staat ooreengekom is.

Groot druk sal op die eienaar van geroofde eiendom geplaas word om die vergoedingsbedrag te aanvaar, want die staat is onder geen verpligting om enige vergoeding te betaal nie. Zuma glo vas hy en sy volgelinge het die mag om te doen net wat hulle wil – maar hulle vergeet een ding wie met die spies regeer, is bestem om vroeër of later in daardie einste spies te val! Met net hier en daar ‘n uitsondering, soos Mandela en tot dusver ook Robert Mugabe.

Toe die eerste blanke plaasboer op 24 Oktober 2000 in Zimbabwe vermoor is, het die hele wêreld wraak gesweer. Selfs Engeland het Mugabe met vergeldingsaksies gedreig; maar tot vandag toe het daar niks van gekom nie. Hy sit nog stewig op die perd wat koningin Elizabet II vir hom in 1980 opgesaal het. Anders as met Egipte, Libië en Sirië het nóg Amerika nóg Brittanje al ooit ingegryp om die skending van menseregte in Zimbabwe te stuit. Malema sal dieselfde voordele as sy mentor geniet.

Die Britse Kroon het ook aan hom vrye teuels belowe met sy beplande opmars teen die blankes. Dis hoekom hy hom glad nie gesteur het aan regter Colin Lamont se uitspraak in die gelykheidshof dat die woorde “Dubula iBhnu” (“Skiet die Boer”) haatspraak is nie. Hy wil juis vir die blanke wys dat hy hulle haat, en is woedend vir wittes wat hulle daarteen uitspreek, want ‘hulle staan in die pad van die revolusie’.

In Desember 2013 het die Britse regering in opdrag van die Koningshuis ‘n donasie van R8 978 000 in die EFF se rekening betaal. Met sy laaste besoek aan Londen op 26 November 2015, is daar glo ‘n veel groter donasie aan Malema oorbetaal. Ons hoop om ook dié bewys te ontvang. Tydens hierdie besoek, het Malema ‘n uurlange privaatgesprek met Lord Robin Renwick gehad. Renwick was die Biritse ambassadeur in Suid-Afrika vóór 1994, en een van die venynigste Boerehaters.

(Klik om te vergroot) Donasie van meer as R8 miljoen wat in Desember vanuit Brittanje in die EFF se rekening inbetaal is

Op Facebook het ene Thato Mbateti Mbateti onlangs geskryf dat die kameradie tussen Zuma en Malema sy einde nader, en dat Malema van plan is om Zuma binne ses weke dood te maak. Moontlik was dit net ‘n ydel dreigement.

Maar volgens ‘n bron in Nederland het Malema nie meer baie tyd om dit te doen nie; want daar is reeds ‘n gevoel by sy volgelinge dat hy, net soos die ander swart leiers, ook maar net praat en praat en niks doen nie. As hy van Zuma ontslae raak, sal dit sy aansien by sy volgelinge ‘n goeie hupstoot gee en sommer ook sy ‘revolusie’ behoorlik aan die gang kry!

(Intussen het ons pas verneem dat die ANCJL van KZN die geledere rondom Zuma gesluit het nadat hulle glo op 8 April ‘n sameswering ontdek het dat die VSA en Brittanje beplan om Zuma te laat vermoor, aangesien hulle dieselfde chaos en verwoesting hier wil veroorsaak as in Libië nadat Moeammar Gaddafi uitgehaal is. VN mjagte sal dan waarskynlik gestuur word om die orde te herstel, terwyl ‘n tussentydse regering die beheer oorneem).

Aan steun hiervoor ontbreek dit glad nie in comrade-geledere nie. Verskeie van die voorste swart dik nekke het reeds hulle seën hieroor uitgespreek. Volgens Rapport het vyf van die ANC se top 6 leiers dit reeds te kenne gegee, nl. Cyril Ramaphosa, Sekretaris-genraal Gwede Mantashe, Adjunksekretaris-generaal Jessie Duarte, die tesourier Zweli Mkhize en die speaker Baleka Mbete, en nog vele ander. Maar dat die SA Nasionale Weermagunie (Sanwu) dit sou doen, was niemand te wagte nie.

In sy verklaring sê Sanwu “dit is veragtelik dat die president, as bevelvoerder van die nasionale weermag, juis daardie Grondwet wat die weermag versoek word om te handhaaf, verontagsaam. Die president kan nie langer as bevoeg geag word om die bevelvoerder van die nasionale weermag te wees nie. Die parlementêre lede wat hom hardnekkig beskerm het in sy twyfelagtige optrede teenoor die Openbare Beskermer (OB) se bevindinge, kan ook nie meer bevoeg geag word om as lede van die parlement te dien nie.” Hy gaan nou sy lede en ook soldate aanmoedig om deel te neem aan massa-aksies om van Zuma ontslae ter raak.

Dit is reeds verlede jaar bevind dat 76% van swart Sanwu-lede ingeskrewe EFF lede was, terwyl die SAPD ‘n 72% ongeskrewe ledetal by die EFF het. Die EFF is die SAKP se militêre vleuel. Feitlik elke swart sekuriteitswag is ‘n EFF lid.

Die EFF beweer hy het vertroulike inligting ontvang dat Zuma beplan om uit die land te vlug, waarskynlik na Dubai omdat hy  hier vir sy lewe vrees. Die laaste dans het begin.

Die Internet as onsigbare voertuig, dien uitstekend as ‘n Trojaanse perd om ongesiens tot in die hart van die vyand se laer in te dring. So het van ons oud-weermag, -lugmag, -vloot en -polisiemaglede al onder swart name FB profiele geregistreer om daarna by die EFF se GOVERNMENT IN WAITING aan te sluit.

Dit het hulle in staat gestel om inligting te bekom oor planne wat in die geheim gesmee word en wat insluit militêre opdragte, informasie, geheime kodes, verskuiwing van wapens en ammunisie na verskillende opslagplekke (swart vroue doen dit gewoonlik in bakkies). Dan is daar natuurlik nog die daaglikse bevele vir inbrake, moordtogte en rassistiese aanvalle op wittes.

Juis op dié manier het dit verlede maand aan die lig gekom dat Zuma besluit het om City Power se krag onbepaald te laat ‘afskakel’, sou hy deur buitelandse regeringsleiers in ‘n hoek gedruk word om te bedank.

Want die oomblik as hy nie meer in die presidentstoel sit nie, geniet hy nie meer die privilege van parlementêre beskerming nie, en sal hy ongetwyfeld vir sy jare lange skelmstreke tot verantwoording geroep word. Met meer as 1 000 klagtes van bedrog, korrupsie, diefstal, selfverryking, ens., ens. teen hom, is die kanse goed dat hy sy dan sy ‘dag in die hof’ gaan kry en as toegif minstens 20 jaar agter tralies.

Maar met Johannesburg wat deur ‘n massiewe kragonderbreking lamgelê, in totale chaos verkeer en boonop in stikdonkerte, kan hy met ‘n vinnig suig en smak van sy lippe, gemaklik sy bas red! Hy hoef net ‘n noodtoestand of krygswet af te kondig, en sy pos is beveilig.

Volgens ons bron het dit vanuit die binne kringe van die ANC uitgelek dat Zuma die weermag, polisie, valke, ANC Jeugliga, oud-politieke gevangenes, ens. opdrag gegee het om op 16 April genadeloos op te tree teen groepe wat beplan om teen hom te betoog. (Dis egter ‘n ope vraag of die weermag dié opdrag sal uitvoer).

Blankes word versoek om daardie dag van die strate af weg te bly.

Volgens Siener se gesig wat hy net na die 2de Vryheidsoorlog gehad het, lyk dit of ons as volk reeds onder die skaduwee van daardie skild en spies inbeweeg het ons verkeer in groot benoudheid. Behalwe vir die spies, is daar ook ‘n geweer op ons gerig; ons staar in sy bek en ‘n swart vinger krul om die sneller.

Dit beteken hulle planne is lankal klaar agtermekaar vir die finale uitwissing; soos hulle gehoop het om al by die Eerste Bloedrivier te doen en gefaal het. Prof. Pieter Pistorius verduidelik hoekom: “Want ons is ‘n besondere volk met ‘n besondere roeping en verantwoordelikheid; ook met ‘n besondere geskiedenis en droewige lydensweg — die steen waarop God elke mens en elke volk slyp wat hy as werktuig wil gebruik…”

Ons lees in 2 Kron. 14 dat die Kusiete onder sy koning Serag (Zuma) met ‘n leër van 1 miljoen krygers teen Juda opgetrek het. Die bedreiging wat hierdie swart horde vir die Bondsvolk ingehou het, is nie onderskat nie, want in vers 11 staan daar: “En Asa (Sarel Cilliers) het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in U Naam het ons teen hierdie menigte gekom…”

In verse 12 en 13 verhoor God sy gebed: “ En die Here het die Kusiete (die Zoeloes) voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete (Zoeloes) het gevlug…en van die Kusiete (Zoeloes) het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here”.

Dit was egter  nie die laaste keer dat ‘n heidense horde die aftog teen ‘n gelowige minderheid sou blaas nie. Op 16 Desember 1838 het dit ook by Bloedrivier gebeur.

En nou is koning Serag se nageslag gereed om dit vir die derde keer weer te doen. Maar by monde van sy profeet in Juda het ons die versekering  dat daar andermaal ‘n ingryping van Bo sal kom en ook heeltemal onverwags: Hy sien die voorarm van ‘n Man verskyn bokant die gewapende Kusiet, en hy sien die hand klap die AK-47 se loop weg. Dan gewaar hy ‘n klomp Kusiete wat rond hardloop en op mekaar begin skiet. Toe staan hy en kyk hoe hulle mekaar uitwis.

In Deuteronomium, Jesaja en 2 Samuel word tonele beskryf asof dit dieselfde tafereel hierbo is wat hom voor die drie profete afgespeel het:

Deut. 28:66 “En jou lewe sal voor jou aan ‘n draad hang (jy kyk in die geweer se bek), en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie.” (die skild en spies se skaduwee val oor die land).

Jes. 29:5 “…die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai (hulle wis mekaar uit); en dit sal heeltemal onverwags gebeur…”

2 Sam. 7:11 “…Ek sal jou rus gee van al jou vyande.”.

Tot by die Ewenaar…

(Naskrif: Ek dra hierdie skrywe op aan prof. Pieter Pistorius, in lewe ‘n afgetrede hoogleraar in Opvoedkunde, wat in 1996 aan my getoon het wat dit beteken om jou volksgenote waarlik lief te hê. Sy laaste trooswoord aan ons was: “Wag op die môre, my volk…” E daardie wagtyd is amper verby!)

168 thoughts on “Dié drie plae kan Suid-Afrika doodbloei”

 1. Mimi Hildebrand

  Baie dankie Adriaan dat jy jou kennis en inligting met ons deel. n Mens sien elke dag dat iets aan die broei is. As daar nou nog mense is wat nie voorrade bymekaar gemaak het nie, raak die tyd nou min. Ons sal beslis nie op die pad kan gaan nie.
  Ons kan net by Vader skuil.

 2. Adriaan Snyman se “onverklaarbaar” … soos hy verder verduidelik, eintlik so duidelik soos daglig. Volgens ons Vader se Plan. Niks en niemand sal Sy Plan kan keer nie. Nie eens onder andere die brildraaende ‘camo’keps, “Doringbos”-man van Kroonstad nie … Hy en sy vloek-liewende bende kan maar gee, eNGee eNGee … boeke, kos, (aan die agtergeblewenes nogal), dorpers en allerlei aan die eNGee bazaars, parke saam met die DA skoonmaak ensovoorts. O ja, hulle gee ook om … Omgeemense. Klink amper soos eNGee –oMGee … “Dien met Vreugde”. Die vals gegeëry, die vals liefdadigheid, die vals dienery endie vals vreugde. Alles met ‘n ‘agenda’. Hulle sal nie ver kom nie … dalk so ver as die vals tempel daar by 3 Buitekantstraat, Kroonstad. Sal ook nie Admiraal maak nie … darem al vloot-luitenant. Ons praat van ‘die gedaantes uit die bos haal maar kan nie die bos uit die gedaantes haal nie’. In dié geval is dit die camo-kepse in die “Doringbos” – Hulle hang daar soos drek aan ‘n wolkombers. Stink so jy kan nie/wil nie naby hulle kom nie. Hulle kan maar daar hang en afdrup van die vrot. Dit is ‘n landwye toestand vir baie jare al en wat nou teen ‘n ‘helse’ tempo spoed kry en voort stoomroller. “Doringbos” soos Die Suidlanders hulle noem. Ek lees nou die dag weer van die verrraaier Jan Smuts se Rooi Lussies tydens die 2de WO. Die Boervolk het dié verrraaiers wie die Rooi Lussies gedra het, die Rooi Luisies genoem. Ja, dieselfde ding, Rooi Luisies.
  Om terug te kom na “onverklaarbaar”, ons Vader gebruik destyds die boosste maatskappye van alle tye om Sy Plan te volbring. Naamlik de Verenigde Oost indische Compagnie (VOC). ‘n Maatskappy wat Indië, Sjina en Indonesië geplunder, beroof en gestroop het. Word Vervolg.

 3. Vervolg – Hulle het slawe van die barbare gemaak, hulle forseer om handel te dryf en as hulle nie saamgespeel het nie, dan allerlei maniere van boetes, doodmaak, marteling endiesmeer toegepas. Ook hongersnood veroorsaak deur graan op te gaar oor prysbeheer. Hulle het nog ander bose dade ook gepleeg. Die bose Geldmag. Soos vandag.
  “Onverklaarbaar” – Weereens, word iemand met ‘n obskure karakter gebruik om ons Vader se Plan te volbring naamlik Johan Anthoniszoon van Riebeeck – Hy word as hoof van die handelspos in Tonkin, Viëtnam skuldig bevind aan “private handel “. Hy wou nie eers na die Kaap kom nie maar het, want dit was die enigste manier waarop hy homself weer kon opwerk in die VOC se hierargiese struktuur. Hy het ook met die eerste en beste geleentheid die pad gevat, Batavië toe. Ambisie en nie ‘volksplanting’ nie was sy prioriteit.
  Snaaks hoe dit werk né. Niemand en niemand sal Sy Plan keer nie. “Ware aanbidders” na die Kaapgrbring deur die VOC en ou Jan van Jan.
  Ns. Weereens snaaks né, sy gesig was toe nooit op die ou RSA Rand geldnoot nie. Daardie gesig was die van ‘n ene Vermuyden. ‘n Ander snaaksigheid is hoe die VOC eintlik die laaste 85 jaar se ‘immigrante’probleem in Nederland veroorsaak het … Molukkers en Indo’s. Ook Surinamers deur ‘n ander net so ‘n bose maatskappy.

 4. Ek druk myself baie moelik uit so ek hoop my kommintaar dra vrug.
  Dit is hoe dit elders lyk

  http://beforeitsnews.com/alternative/2016/04/economic-collapse-is-erupting-all-over-the-planet-as-global-leaders-begin-to-panic-3334841.html

  Die wereld is siende blind.
  90% van die wereld se geld is in1% van die wereld bevolking se hande.
  Die ander 10% is verdeel onder die armes tot miljoeners wat 99% van die wereld bevolking uit maak.
  Met al die QE’s sal n mens tog verwag dat daar meer geld in die 99% se hande sal wees, dit is tog hulle wat die belasting betaal om QE toe te pas maar dit gebeur nie want die geld vind hulle weg na die 1% ultra rykes.
  Die wereld ekonomie soos hy vandag daar staan is n stelsel wat moet vaal tensy daar n verdeling sou plaas vind van die 90% dooie geld wat uit surkilasie gehou word en aan gebied word as goedkoop kridiet om die wereld bevolking as slawe aan te hou.

 5. Vervolg.
  Hierdie is volgens my n sataniese stelsel.
  Hoe weet ons n ding weeg 1kg, ons weeg hom teen n ander gewig van 1kg. Dieselfde met rykdom. As almal op aarde R1mil gehad het, was ons almal dan ryk of arm?
  Die illumenati wereld plan is nie geformeleer om nog ryker te wees nie want waarteen sal die illuminati sy rykdom en skatte dan meet as die wereld ontvolk word met 5,5 biljoen.
  Hierdie is satan se plan sodat jy jou siel sal verkoop aan hom vir n sny brood en ons mense sien dit nie raak nie. Die antwoord is so maklik, raak net ontslae van jou skuld en jy spring die slawe juk vry.
  Die Bybel se mos, jy sal jou brood op die sweet van jou aangesig verdien en nie op die hoeveelheid skuld wat jy kan maak nie.

  Daar word so maklik na die mense wat voorbereidings doen verys as doom profete.
  Ek benader dit so.
  Hoekom spaar jy vir jou ou dag, daar is geen waarborg dat jy oud gaan word nie.
  Hoekom het jy n mediese fonds en versekering……vir as jy dit miskien noda het.
  My voorbereidings is vir my niks meer as net my versekering nie.

  Dankie vir die artiekel oom Adriaan.

 6. Johann Cronje

  Adriaan,
  Baie dankie vir die waardevolle plasing wat weereens die taak en doel van Vaandel tot sy reg laat geskied. Dit loop oor van waarheid, feite en bewyse en vir die wat nog enigsins twyfel of met ‘n donkerbril na die realiteite van vandag kyk wil ek graag ‘n paar aanhalings van bekende figure oor “Opsetlike Onkunde”, kwoteer:
  “Ons kan maklik ‘n kind wat bang is vir die donker vergewe; Die ware tragedie van die lewe is wanneer die mense bang is vir die lig. “― Plato
  “Maak nie saak hoe besig jy dink jy is nie, jy moet tyd vind om te lees, of gee jouself oor aan selfverkose onkunde.”- Atwood H. Townsend
  “Vyf persent van die mense dink; tien persent van die mense dink hulle dink; en die ander vyf en tagtig persent sou eerder sterf as dink. “― Thomas A. Edison –
  “Daar is twee maniere om die bos gelei te word. Een daarvan is om te glo wat nie waar is nie; die ander is om te weier om te glo wat waar is. ” ― Søren Kierkegaard
  “Mense is dom. Hulle sal eerder ‘n leuen glo, want hulle wil glo dat dit waar is, of omdat hulle bang is dat dit dalk waar kan wees. ― Terry Goodkind.
  “Die onvergeeflike sonde is om willens en wetens die waarheid te verwerp, om kennis te vrees en om kennis nie te koppel aan jou vooroordele nie “― Aleister Crowley
  “Ons is almal dom en onkundig gebore, maar ‘n mens moet hard werk om dom te bly.” – Benjamin Franklin
  “Die moeilikste ding om te verduidelik is die verblindende duidelikheid wat almal besluit het, om nie te sien nie.” ― Ayn Rand.
  “Dit is baie makliker om soms nie kennis te neem van dinge nie.” ― Stephen Chbosky
  “Gee my ‘n man of ‘n vrou wat ‘n duisend boeke gelees het en jy gee my ‘n interessante metgesel. Gee my ‘n man of vrou wat dalk net drie gelees het en jy gee my inderdaad ‘n baie gevaarlike vyand. “”Anne Rice.

 7. Dit lyk vir my meer en meer, asof die ” verkiesing ” in die weegskaal is ? Miskien moet ons begin, deur te vra : Wie sal voordeel trek, as daar NIE n verkiesing is nie ? Wie sal die meeste GELD maak ? Sal dit dan makliker wees om BAIE blankes dood te maak ? Wil die miljoene, woedende sub-ras barbare, werklik gaan stem ? ? Hulle doen dit al vir twintig jaar, en is nog steeds arm en ” jobless ! ” ( Nie dat hulle OOIT, regtig werk wou hê nie ! ) Hier is n wedloop aan die gang op die oomblik nl. Wie gaan die woedende gepeupel se leier word, en hulle mobiliseer, om die blankes finaal uit te wis ! Ons spekuleer baie, oor watter swart leier, geweldadig gaan sterf, om die land aan die brand te steek. Miskien gaan daar meer as een wees ? ? ( Dan sal die vuur nog groter wees ! )

 8. Is die feit dat Aleister Crowley hier aangehaal word ter ondersteuning van ‘n standpunt ‘n satiriese demonstrasie van opsetlike onkunde, of is ek nou te optimisties? Johann Cronje se kommentaar verwys.

 9. Goeie Naand,
  Johan, nog ‘n aanhaling vir u lysie: Die leun met die meeste waarheid in word die maklikste geglo. C.J.Langenhoven
  Groetnis.

 10. Boepie, jy raak baie belangrike punte aan. Ons het nodig om terug te gaan na die sewe jaar siklus soos Vader Yahweh dit beplan het vir Sy Volk ! Elke sewende jaar, moet die aarde RUS. As jy uit jou oorvloed, en seëninge vir jou broer/suster leen, word die skuld in die sewende jaar afgeskryf ! En jy mag NIE rente vra nie. Ek weet nie genoeg hiervan nie, maar miskien kan van ons slim lesers vir ons meer vertel. Net vir interessantheid. Hierdie ” outydse, onwerkbare ” sisteem, was ontwerp deur ons Hemelse Vader, maar die mensdom is mos altyd slimmer ! Ek glo ons sal dit weer instel, in die Volmaakte Nuwe Republiek !

 11. Militêre tesis, Maj. TJ Kolb 18 April 1995- The current racial controversy in the Republic of SA may eventually produce sufficient chaos to threaten the future of SA. SA’s racial discord may eventually force the USA into specific military response channels to ensure regional stability. The Marine Corps Intelligence Community has recognized a potential for a Marine Corps forey into South Africa within the next 10 years. Recommendations: The Marine Corps must train for a potential South African contingency operation, whether a non-combatant evacuation operation, a peace keeping mission or a peace enforcement operation. The USA and UN senior political and military leadership must commit a substantial coalition force to any SA mission due to that country’s size. Dit is ‘n interessante tesis, gaan lees hom hier http://globalsecurity.org/military/library/report/1995/KTJ.html

 12. Hy vergelyk die etniese enklaves wat hier in SA gaan vorm, met die destydse konflik in Bosnië. Hier is ‘n paar wenke van iemand wat die oorlog in Bosnië in soortgelyke omstandighede oorleef het – The Americans dropped MRE’s every 10 days to help blockaded cities. That was never enough. Arms, ammunition, candles, lighters, antibiotics, gasoline, batteries and food. We fought for it like animals. The city was divided into communities along streets. Our street (15 – 20 homes) had patrols (5 armed men every week) to watch for gangs and our enemy. Hy stel 6 maande se kosvoorraad voor en sê dat mense wat alleen is, gewoonlik nie oorleef nie, al is hulle gewapen. Die bendes so groot as 50 aanvallers. Wenke hier: http://www.naturalnews.com/040249_bosnia_preppers_survival_strategies.html

 13. Dirk ek sou my nie bekommer oor die aarde wat moet rus as ek jy was nie. Die VN beplan om groot dele daarvan te laat rus deur die menslike bevolking op voorafbepaalde gebiede uit te wis of te verskuif. Soek die UN Biodiversity rewilding maps. Dis wat hulle dit noem. Biodiversity rewilding.

 14. Hi, ek dink die story van Dr. André Bartlett kom van Praag af, en is deel van n 1 April grappie. Ek weet nie of alles wat hier geskryf is oor hom noodwendig waar is nie.

  Hier is die artikel op Praag
  http://praag.co.za/?p=37499

  Kyk in die kommentaar, dit lyk of dit n grappie is. Ek kon geen ander bron vind vir wat hierdie artikel sê nie.

  1. Dankie, Grimes, dit was dalk net ‘n 1 April-grappie; maar dit wat André Bartlett verkondig en wat hy mee besig is, is beslis géén grap nie.

   Toe iemand aan hom sê daar staan in Lev 18:22 “Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. DIT IS ‘N GRUWEL.”

   Toe voer hy hierdie sotheid aan om hom daaruit te wurm: “Jy dink jy weet wat Levitikus sê, maar dan wonder jy: Sê dit nie dalk iets anders nie?”

   Kan ‘n mens so skaamteloos en skynheilig voorgee dat jy onnosel is?

   Miskien het Jesaja hom in gedagte gehad toe hy gesê het: “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg…” (Jes. 5:20)

   1. Dankie Adriaan, ek stem saam. Barlett het n verwronge moraliteit. Ek dog net ek wys uit dat in die geval hy nie hierdie gesê het nie.

    Ek dink dis n geval van “Poe’s Law”, waar n mens nie weet of nuus oor hom die waarheid of satiere is nie.

 15. Dirk, ek is nie seker nie maar ek dink dit was in die oud Joodse gebruik genoem die feest of trumpets.
  Volgens GOD se voorskruf moes alle skuld elke sewende jaar vergewe word, dit is GOD se reel om n ekonomie gesond te hou.
  Die reel of wet staan al vir jare nie meer nie en wat ironies is, nou bevind die wereld ekonomie hom self elke agtste jaar in n krises. 2008 het ons dit probeer afweer met QE’s en nou dreig daar n totale in een storting weer agt jaar later.

  Ek lees gister dat die eerste bank in Europa begin het met bailin’s, jou geld wat in die bank le verdien nie meer rente nie maar jy betaal nou n exs persentasie rente om jou geld in die bank te hou. Japan was die eerste wat begin het met negatiewe rentkoers.
  GOD is besig om die reset knoppie te druk op die wereld ekonomie volgens my.

 16. Stem saam Boepie. Oostenryk. Die Brexit referendum (Jun 2016) het IMF, WB en Fed het met swart pes ‘n nood vergadering gehad hieroor. Daar is iets aan die broei in die bank wese? Daar word gewaarsku om genoeg kontant te hou om kos ens te kan koop, banke kan gesluit word vir periode, ATM’s ook. Nie net hier nie, maar in VSA ook. Wonder of die markte gaan tuimel? Maar ja, niks is meer belangrik as wat Adriaan ons hier oor waarsku nie. Kapitaal marke en ekonomie word gedryf deur die duisternis. Wat ons aanbetref moet ons besef ons het eie stryd. Soos Abjater skryf, op jou eie gaan jy die nie maak nie. Dit belangrik om nou dringend in te skakel by groep. Wagtyd is verby.

 17. Abjater, dankie vir hierdie stuk, wat ons insae gee in wat dit beteken om te oorleef in oorlog omstandighede. Dit is egter nie ” lekker ” leesstof nie, en dit dwing n mens om stil te staan, en diep te dink. Daar is egter belangrike verskille tussen die NSA en Bosnië. Dit is MILJOENE bloeddorstige, blanke-hatende honger sprinkane ! Dit maak vir my meer sin, dat ons sal vlug na die woestyn, ( Karoo ? ), sodat ons weg kan kom van die toorn van Vader Yahweh, wat Hy op ” Sodom en Gomorra ” gaan uitgiet ! Hy het Sy Volk destyds in die woestyn onderhou, so waarom sou Hy dit nie weer doen nie ?

 18. Dagse Adriaan. Ek het omtrent so 20 jaar gelede jou boeke omtrent siener gelees. Die meeste daarvan is vir my duidelik, veral noudat Siener se visioene voor ons oe afspeel maar een gesig kan ek nie duidelikheid oor kry nie. Dit gaan oor n vrou in die Ooskaap wat in n hok sit en sy piets met n sweep vanuit die hok. Kan jy meer verduidelik asb.

 19. André Bartlett is die voorsitter van die SA Raad vir Kerke (SARK) in Gatténg. Die SARK is op sy beurt ‘n lid van die ‘Fellowship of Christian Councils in Southern Africa’ (FOCCISA). FOCCISA is op sy beurt lid van die Wéreld Raad vir Kerke (WRK). Die Rooms Katolieke Kerk (RKK) is nie lid van die WRK nie maar werk al sedert die sestigs nou saam met die WRK. – “Rome sluit nie aan by die WRK nie maar nooi die WRK om aan te sluit by die RKK.” …
  D.w.s. terug na die rokspante van die hoerkerk. Ou Andre, oppad terug … hoerkerk toe met al sy dommofskaap volgelinge wat hy saamsleep. Daar na die teologiese Modernisme, na die Marxisme, na die sekulêre Humanisme, die Feminisme, die Universieëlisme ens. Alles niks met Die Woord van ons Vader te doen nie. Dit alles val mooi in met sy siening oor houmous endiesmeer.
  André, oppad na sy god van die EWO. Die Bees, die Dier … Satan.

 20. Ek sien daar het nou twee ” kerk ” faksies ontstaan, tov die zuma-turksvy ! Altwee groepe lyk baie ” donkerkleurig ” vir my, maar enigiemand mag mos n christen wees in hierdie wêreld. Maar die een groep, sê dat zuma moet trap, en die ander groep lyk vir my na baie beter christene, want hulle sê zuma moet vergewe word ? ? ( Ek neem aan hulle bid ook vir hom, en sy ” regering ! ” ) Waar gaan dit alles eindig mense ? As Elia net wou kom, of iemand in dieselfde kategorie, en begin om die Baäl-priesters se koppe af te kap. Wit en swart, voor julle sê ek is n rassis ! En ek bid nog steeds, dat vuur uit die Hemel sal neerdaal, en die hele ” parlement, ” met AL sy insittendes, tot as en stof sal verteer !

 21. Volgens die Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek van 2014:-
  Aanbid 24% van die Nederlanders die “gegote vrou”. ± 3 871 000 Van die bevolking.
  16% Is Protestants (Hervorm/Gereformeerd/Nederlandse Protestante Kerk en Lutheranisme). ± 2 250 000 Van die bevolking.
  Die Islam is 5% van die bevolking. ± 825 000 Van die bevolking.
  Die orige godsdiensgesindes is 6% van die bevolking. Dit blyk dat die Evangeliese Christen en Pinkster Beweging (± 192 000) en die orige Christelike Kerkgenootskappe (± 166 000) saam met die Hindoeïsme (± 150 000), Boeddhisme (± 50 000), die Jodedom (± 43 000), die Bahá’I-Geloof (± 1 300) en die Sikhisme (± 12 000) gevoeg is in die statistiek.
  49% van die Nederlanders het geen godsdiensgesindheid nie.
  Interessante onlangse statistiek t.o.v. Adriaan Snyman se kommentaar hierbo oor die Hollanders se destydse 80-jarige oorlog teen die Spaanse aanbidders van die “gegote vrou”. Afgesien van die 49% geen-godsdiensgesindes is die “gegote vrou” nog sterk in die saal.
  Ns. Bogenoemde is wat dit is, ‘statistiek’. Dit neem gladnie die grootste en onsigbare faktor in ag nie, naamlik die Jesuïete Orde (Militêre Godsdienstige Orde van die Rooms Katolieke Kerk) wat Nederland saam met Vlaandere sien as een van sy wêreldwye ‘provinsies’. Die faktor wat die EWO beplan en die Bees/Dier/666 in plek wil kry. Die Orde is in die lae lande gesetel in Antwerpen, Njjmegen, Amsterdam en Delft …

 22. JB, ek dink meer en meer, dat die Protestante, en die RKK, kan maar vir praktiese doeleindes, in een boks gegooi word ! Kyk net hoeveel goggas broei uit, in die sogenaamde ” christelike protestantse geloof ! ” En hierdie land was bekend as n christelike land, met n christelike regering, en n christelike grondwet ? ? En dit was christene wat hulle NP regering elke keer ingestem het ? ( Ek praat van voor 1994.) Ek sal die christene die voordeel van die twyfel gee, dat nie een van hulle, vir die NSA gestem het nie. Maar daar is van hulle, wat nog steeds bid vir die ” regering, ” en hulle sal ongetwyfeld geen probleem hê, om vir die Dier te bid nie, want hy gaan baie ouliker wees as zuma !

 23. Ek noem die ooreenkoms wat militêre eksperts tussen die etniese konflikte in Bosnië en Suid Afrika sien, nie om dowe neute nie. Ek kan nie breedvoerig daaroor uitbrei nie, julle sal self die legkaart moet bou. Die bekendmaking van Brittanje se befondsing van die EFF is veelbetekenend. Hulle staan ook weer knie-diep in die bloed van die Serwiërs in Bosnië. Dit is belangrik om te kyk wat daar gebeur het, want nie net is die terrein dieselfde nie, dit is ‘n venster waardeur ons na ons eie toekoms kan kyk. Hierdie skakel is nie vir sensitiewe siele nie, maar dit is baie betekenisvol om van kennis te neem:
  http://www.srpska-mreza.com/WarCrime/lm53/LM53.html
  Dit is seker goed om te bid vir vuur uit die hemel op die parlement, of Elia om sy verskyning te maak, of vir ‘n tent en versorging in die woestyn, maar een of ander tyd moet mens nugter begin besin oor die brutale werklikheid en feite van die aanslag teen ons. Dis mos nie ‘n ding wat van gister af kom nie.

 24. Johann Cronje

  JB en Dirk,

  Geen lidmaatskap van enige kerk of ander geloof gaan jou toegang tot die ewige Koninkryk van YAHWEH onder Koninskap van Yahshua , bevestig nie. Die kerke van vandag is vol van misleiding, valsheid en vervanginsgteologie. Ook predik hulle ‘n goedkoop evangelie wat gratis en op ‘n skikborf aan “alle wesens” aangebied word i.p.v. die ware boodskap van die Koninkryk van Yahweh wat kom en bestem is vir die vrygekoopte regeverdiges van die volk van Israel. Die kerk word duidelik vir sy swak diens aangespreek – Openbaring 3:15-18 – Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.
  So min ken en spreek hul Meesters aan bydie ware NAAM van die Vader en Seun as YAHWEH en YAHSHUA en hulle sal diegene wees wat eendag sal sê (“Here, Here”) Matheus 7:21-23 – Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!…… (VERVOLG)

 25. Johann Cronje

  (VERVOLG) –
  En as jy nie die “wit klere” aan het nie – Mat 22:12-13 – En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande
  2 Petrus 1:10-11 – Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle ROEPING en VERKIESING vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse God YAHWEH en Saligmaker, Yahshua .
  Die hele Laodisiese Kerk sal uitspoeg word en vergaan. Hulle is so lou dat die geringe hoeveelheid gelowiges wat berou sal toon ‘n oorblyfsel genoem sal word. Die wat lou is sal nie geneem word in die wegraping nie. Daarom sê Yahshua dat die vereiste om regverdig gereken te word, sal afhang van absolute gehoorsaamheid aan Sy opdragte nl. Johannes 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” Die kerke van vandag onderrig oor die liefde van God , maar leer nie dat liefde tot God deur slegs deur die onderhouding van Sy gebooie bepaal word nie. “Onderhou my gebooie-Joh 14:15.”
  Hierdie kerke is “naak” en hulle weet dit nie. Naaktheid openbaar ‘n toestand van ‘n persoon se lewe. Hulle word blootgestel. Hulle het geen klere aan nie. Hul toestand is ‘n skande. Hulle dink hulle is gedek deur genade, maar is nie. Geestelike naaktheid verskaf geen bedekking. Dit illustreer dat hulle nie bedek is met God se Woord nie en het geen wysheid, kennis en verstand gevind nie. Hulle word nie bedek deur die bloed van Yahshua en deur ‘n ware geloof wat hule doen en late bevestig nie. Soos geskrywe is: Geloof sonder werke (of optrede) is dood.

 26. Soos Dirk tereg hierbo sê, “in een boks gooi”. Gooi al hierdie vals kerke met hulle geboue en aanhangsels in een boks en
  Verlaat dit.
  Gaan terug na die ‘ekklesia’ – Die UITROEP vir die gelowiges in Yahweh om bymekaar te kom/saam te kom onder die Koningskap van Sy Seun, Yahshua. In die veld, in jou huis of waar ookal, saam met medegelowiges … Niks te doen met Baältorings, Baälgeboue, Baälpreekstoele, Baältogas, Baälrituele, Baälreëls, Baälgebruike, Baälgewoontes, Baälkonsistories, Baälpastorieë, Baälklokke, Baälpriesters, Baälbelydenisskrifte, Baälcalvinisme, Baälaanbidding en derglike bose Baäldinge nie.
  Saam met die wegkommery … kom weg van die Baälorganisasies wat hand aan hand/kop in een Baälmus is met die Baäl’kerke’ … Lions Club, Rotarieërs, Tafel Ronde, Vrymessellaars, BaälMouster‘bike’ klubs, BaälDiensorganisasie/s, Baältelersklubs, Baällandbouskoue, Baälafslaers en -veilings, Baäl-dorps en –musiekfeeste, Baälkuiers, Baälbazaars, Baälvakansie-oorde, Baälgholf klubs, Baälrugby klubs, Baälhengel klubs, Baältennis klubs, Baälrolbal klubs, Baälskole, Baällandboukoöperasies, Baällandboukoöperasie winkels, Baälpolitiek en -partye, Baälkultuur organisasies en ‘n warboel/magdom van ander soortgelyke Baäl organisasies. Kom Weg. Loop wye DRAAIE om die Baälgemors.
  Soos Johan Cronje hierbo sê, “naak”, “skande” …
  Keer terug na die ‘ekklesia’.

 27. Van Baäl (sonafgod) gepraat … Islam Staat, maanafgod aanbidders, het verlede jaar die Baältempel in Palmyra, Sirië so met plofstof verwoes dat daar omtrent net twee pilare en ‘n dwarsstruktuur bo-oor die pilare oorgebly het.
  Maanafgod-aanbidders verwoes die sonafgod-aanbidders se Baältempel.
  Nou let ek dat daar sonafgod-aanbidders is wat hoogs ontstoke is, dat die maanafgodaanbidders die sonafgodaanbidders se Baältempel verwoes het. Die een sonafgod-aanbidder sê, hulle Baältempel is “asemrowend” en ‘n ander Baälafgod-aanbidder sê hulle Baältempel “ is “opgevoeter”.
  In die geval sou ek sê, soos hulle in Engels sê: “Two right’s make it right!” Te duiwel met die maan- en die sonafgod-aanbidders.

 28. Leonor C Lombard

  Weet nie of my kommentaar heeltemal verdwyn het nie – sal maar wag en sien, maar dankie Adriaan, weereens.

 29. Leonor C Lombard

  AntSan- jou geantwoord. Vir die wat weer wil weet hoekom Yahshua NIE die ‘biologiese’ Seun van Yahweh is nie – in vorige artikel geplaas.

  Snorman- jou ook geantwoord in die vorige artikel.

 30. Die een sonafgod-aanbidder sê, hy “verkies om eerder in die geselskap van ‘n totaal ongeskoolde mens te wees.” Dit blyk dat ván die totaal ongeskooldes van Mahlatswetsa die sonafgod-aanbidder se spelstandaard verlaag het … oftewel “opgevoeter” het. Maar hy sê, die toedrag van sake is “Baie veilig en minder siel dodend.” …
  Nou ja, daar het ons dit nou, so uit die bek van die perd , se vriend.
  Ns. Hopelik maak die “koekoekklok” van die eerste sonafgod-aanbidder, albei die twee sonafgod-aanbidders wakker daar in die herfssonnetjie van Mahlatswetsa en Paballelo.

 31. Nog nuttige wenke vir wanneer dit skielik nag word:
  1. Herken die situasie. Enige van die stakings / protesoptogte waaraan ons al so gewoond is, kan ontaard in langdurige anargie. Wanneer daar chaos in die strate is, plundering en gerugte van geweld, wees gereed. Moenie voorberei om ‘n held te wees nie, berei jou voor om te oorleef.
  2. Kry betroubare informasie. Moenie blindelings en paniekbevange op vlug slaan nie, jy ry dalk na jou dood toe. Vind uit Wie, Wat, Wanneer, Hoe lank, Waar en kies die beste tyd om die area te verlaat. Moenie ‘n gevangene van al jou goed, voorrade en toerusting wees nie. Wees voorbereid om daarsonder te vlug, met net die skoene aan jou voete en jou wapen in jou sak. Dit word eers regtig nag wanneer die meerderheid mense besef dis nou nag, en baie mense gaan wag vir dinge om na normaal terug te keer. Gebruik hierdie tydsverposing tot jou voordeel om die area te verlaat.
  3. Wees aanpasbaar. Aanvaar dat dinge waarskynlik nie volgens jou plan gaan verloop nie. Pas jou plan aan soos die situasie verander. Dit is goed om ‘n kaart by jou te hê.
  4. Vermy vrees deur voorbereiding. Vrees is die broeiplek van gerugte en vals inligting. As jy voorbereid is op enige situasie, sal vrees nie vatplek aan jou kry en jou planne in die wiele ry nie.
  5. Verander die reëls. Besef dat daar nie meer reëls en regulasies is nie, moenie jou daardeur laat inperk nie en gebruik die nuwe situasie tot jou voordeel.
  6. Back to basics. As jy geen betroubare inligting het nie, doen iets nuttig. Maak die bad vol water, jy gaan dit nodig kry. Gaan jou toerusting na. Check die olie.
  7. Gaan oor na survival mode. As jy beplan om jou eiendom met jou lewe te beskerm, gaan jy waarskynlik jou lewe verloor.
  8. Skakel in by ‘n groep. Dis jou enigste kans vir oorlewing. Vertrou net die lede van jou groep. Selfs beskaafde, goeie mense word baie gou wreed en geweldadig.

  1. Abjater, ons het pas van ‘n polisievrou in Pretoria verneem dat sy pakket gevat het en na ‘n klein dorpie in die Karoo verhuis. Sy het inligting by ‘n “goedgesinde” senior swart offisier gekry dat “alles feitlik gereed is vir die groot oomblik waarvoor die massa al jare wag”, en dit gaan baie skielik en onverwags gebeur. Hy sê hulle sal betoog, staak en rondspring soos altyd, en die wittes sal almal dink dis maar net weer die “ou storie”, dan slaan hulle skielik toe en ons sit midde-in die gemors vasgevang!

   Ek glo en vertrou dié van ons wat die tekens ken, sal ook betyds die “onweer” sien opsteek, en die nodige doen. Malema het dit gister ook mooi en duidelik vir ons uitgespel dat “wag tyd” verby is: “White people must never think we have abandoned the land question. We will never abandon it. We are the land, our identity is our land. We are nothing without our land … We are coming for you…”

   1. Dagsê Adriaan. Polisie taakspanne met donkerbrille en 4 lede per voertuig, het die afgelope paar maande die kleiner en afgeleër dorpies verspied. Special operations noem hulle dit. Ons moet ook oplet wanneer polisielede en ander geregsdienaars saam met die stakendes begin bokspring en plunder, of deelneem aan geweldadige optrede in die stakende groep. Dit is die teken om te begin beweeg, of jou te staal vir ‘n anargiesituasie.

 32. “Don’t think that Zuma is our enemy, it’s just that he is standing in the way, and we must remove him to get our land back. Zuma is standing between us and our enemy. Move out of the way. Zuma must pave the way because they (whites) are the one who stole our land.” Malema, Pretoria
  http://news24.com/news24/SouthAfrica/anc-has-concrete-plan-in-place-zuma-20160416

  Ek staan gister so en kyk na die rakinhoud van ons distrik se grootste supermark. Daar is regtig nie veel wat nie binne ‘n paar minute geplunder kan word nie. Ek verstom my waarop mense geld mors, terwyl boeliebief en baked beans op ‘n uitverkoping is. Ek weet nie wat hulle gaan eet, of hoe hulle dit gaan hanteer as hulle kinders vir kos huil nie. Dit is dan wanneer hulle vir kos sal moet gaan soek, en verskriklike dinge moet trotseer of doen om dit in die hande te probeer kry.

 33. Let tog op, hoe die sprinkaan politici, die kuns van ” lieg en bedrieg, ” by hulle wit soustrein-ryer kollegas aangeleer het, en selfs verbeter het. Maar selfs die dom gepeupel, val nie meer vir : More jobs, water, lights, better roads, more land/farms, and rainbow happiness ! Daardie soet breinspoeling van die ” freedom charter, ” wat sê : The people who work the land, must own the land ! Maar die blankes hou hulle blind, vir die feit dat hulle huise en besighede, ook belowe word, aan ” those who work it ! ” Daardie glimlaggende, hard werkende ousie/tuinjong van jou, ( wat selfs die Bybel lees ! ), het reeds die versekering gekry, dat hy/sy jou huis ens, gaan erf ! Ek weet van mense, wat dit al uit hulle werkers se monde self gehoor het ! Dan vra die miesies vir hulle : Gaan julle my verband by die bank ook oorneem ? Nee wat, dit speel gladnie n rol in hierdie prentjie nie. En hulle gaan daarmee wegkom, want dit is UHURU !

 34. Johann Cronje

  Leonor,
  Jou antwoordvan 16 April aan Ant San op die vorige artikel verwys en ek hoop baie ander lesers lees dit sorgvuldig na.
  Dankie vir ‘n besonderse krywe. Mag jy daarvoor geseën wees. Dit wat jy aanhaal uit die Skrif, is vol van waarheid en feite en al die bekende “hoogsgeleerde teoloë” in ons Suid Afrikaanse kerkgemeenskap kan maar kennis neem van die waarheid en ewige feite van Yahweh se eie Woord. Hul eie gebrek aan onderskeidingvermoë en slaafse navolging van eeu oue dogmas gebou deur argitekte van die “onheilige een” se ewige misleiding, is direk verantwoordelik vir die ongeloof en leegloop van talle kerke. Hulle het afgewyk van die voorvereistes wat Vader Yahweh gestel het vir die regverdiging van SY “eie” KUDDE, ISRAEL. Dit is ook weer die oorsaak van die ontstaan van honderde satelietkerkies wat deur Jan Rap en sy maats tot stand gebring word en wat dink hulle het elkeen ‘n boodskap van waarheid beet om te verkoop vir geld. Hulle gebruik VERVANGINGSTEOLOGIE EN verkondig weer ‘n goue resep en ‘n gratis toegang na die ewigheid vir “ALMAL” onder die dekmantel van die “kerk”. Intussen het hulle nog nooit geleer wat die verskil is tussen ‘n Jood, Israeliet en Gentile (Heiden) nie. Daar is ‘n absolute, nee, (totale) gebrek aan kennis en wysheid om Die Woord van Yahweh en Yahshua korrek te verstaan. Baie pogings om dit te ontsyfer en te verduidelik het vrugteloos verloop reeds omdat dit NIE sonder die “gawe van onderskeiding”, van ons Hemelvader kan plaasvind nie. – Hand 5 :1-10.

 35. Vir die wat belangstel hierin, die volledige genetiese studie wat bewys dat Jode Khazars is. – When compared with non-Jewish populations, all Jewish communities were significantly (P < 0.01, bootstrap/ test) distant from Middle Eastern populations, and with the exception of central European Jews, significantly closer to Caucasus population. Similar findings were reported Behar et al (2010), although they were dismissed as "a bias inherent in our calculations". However, we found no such bias. The close genetic distance between central European Jews and southern European populations can be attributed to a late admixture. The results are consistent with our previous findings in support of the Khazarian hypothesis. -Dr. Eran Elhaik, Genetikus

  http://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61.full

 36. Om aansluiting te vind by Adriaan Snyman se artikel hierbo oor die Franse Hugenote:
  Bartholomeusnag
  Die Franse Rooms Katolieke het Franse Hugenote (Calvinistiese Protestante) op groot skaal doodgemaak in Frankryk beginnende in Parys op St. Bartholomeusdag. Dit het begin in die nag van 23-24 Augustus, 1572 tot 29 Augustus 1572. Daarna het die slagting uitgebrei na ander stedelike/dorps en ook landelike -gebiede en het vir etlike weke voortgeduur. Verskeie bronne gee die doodstelling aan as so min as 5 000 en ander bronne tot soveel as 1 100 000. In my opinie lé die getal eerder daar na halfpad tussen die twee. Die regte getal sal seker nooit akkuraat bereken kan word nie. Baie geliegery, verdraaiery, wegstekery en vooroordele ook betrokke … Julle weet mos, soos die Jodeslagting en die Lieg en Bedrieg Kommissie …

  Boeke was al geskryf oor hierdie tragiese gebeurtenis en nog boeke gaan seker nog geskryf word oor die onderwerp. Daar is baie dinge wat in gedagte gehou moet word as net die noem van so ‘n gebeurtenis, en dit kan net gebeur as mense verder, wyer en verder terug gaan lees as die gebeurtenis self. In die geskiedenisboeke toe ek in die skool was … was die slagting self gladnie genoem nie. Die onderwysers het nie eers daarvan gepraat nie. Net iets soos Franse Hugenote en die herroeping van die Edik van Nantes, die vervolging van die Hugenote en hulle aankoms in die Kaap. So vaag, en dit was dit.

  Hoe dit ookal sy, om ‘n lang storie kort te maak die volgende:
  Die Franse Hugenote se Piet Retief naamlik Gaspard de Coligny (hul militêre en politieke leier) was saam met ‘n groot groep ryk, vername en prominente Hugenote met hul leiers en hulle gevolg in ‘n Katolieke Parys (Umgungundluwe) vir ‘n troue tussen die Katolieke Margaret … Word Vervolg

 37. Vervolg … (suster van die koning, Charles IX – Dingaan) en die Protestant, Henry III van Navarre. Na Parys gelok onder ‘n valse voorwendsel – ‘n troue. Charles IX het onder die aanstigting van sy moeder, Caterina de’ Medici (Italiaanse edelvrou) en haar Italiaanse raadgewers – Jesuïete?, beveel dat Parys se munisipale owerhede die stad se hekke sluit en die inwoners bewapen. Charles IX beveel sy Switserse Wag om die leidende Hugenote om die lewe te bring. Wat hulle toe wel gedoen het. Andere het Admiraal De Coligny vermoor en daarna is die Hugenote in Parys deur die Katolieke gepeupel gejag, kaal uitgetrek, verkrag en ‘afgeslag’. Man, vrou en kind …

  Dieselfde Caterina de’ Medici het die Colloquy van Poissy, ‘n nasionale kerkraad in 1561 georganiseer wat hom beywer het vir die aanvaarding van die Jesuïete en hulle planne om ‘n nuwe kollege in Parys te stig. Dit was gesekondeer deur haar seun die koning en aanvaar deur die Parlement van Parys in 1562.

  Ja, nogal ‘n ooreenkoms t.o.v. Piet Retief en wat met die Trekkers daarna gebeur het.

  Merk ook op die Italiaanse konneksie en die Switserse Wag. Wie pas die Vatikaan op …? In watter land is die Vatikaan …? Waar is die Swart Pous (Jesuïete Orde) se hoofsetel …? En net so vir ‘n gruwelike interessantheid … Admiraal Gaspard de Coligny se kop was as ‘n trofee gestuur na die Franse koningshuis en later via die Rooms Katolieke Kardinaal van Lorraine, wat deur die Jesuïete van Vlaandere onderrig is, gestuur na Pous Gregory XIII. Die Vatikaan het ‘n muntstuk gemint ter ere van die “groot oorwinning” oor die Protestante naamlik die Slagting Medalje van Pous Gregory XIII. Tweeledige oorwinning … De Coligny wat sy agterent aan die Pous afgevee het en wat die Protestantisme wêreldwyd sou versprei het, … Word Vervolg

 38. Vervolg … is uit die weggeruim en die Protestante in Europa was ‘n groot slag toegedien.

  Nou ja, in daardie tyd was Francis Borja die derde Superieur Generaal (Swart Pous)van die Jesuïete Orde wat die Hugenote so seergemaak het. Vandag het die Jesuïete Orde hulle dertigste Superieur Generaal naamlik Adolfo Nicolás Pachón. Soos Adriaan Snyman in sy vorige boeke oor Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg geskryf het, die vyand is nie die swarte nie. Dit is die magte van oorsee wat hulle opsteek. Dieselfde plotters wat teen die Hugenote geplot het, plot nog steeds teen ons en hulle is nog nie klaar nie. Adolfo Nicolás Pachón is die huidige hoof beplanner/orkestreerder/plotter. Die Boervolk het al sy 2de Vryheidsoorlog gehad (ook Swart Pous georkestreer)… Ons 2de Bartholomeusnag kom nog … Daarna ons 3de en laaste Vryheidsoorlog. Snaaks die syfers né … Die 3de WO kom ook nog. Ook twee name baie na aan mekaar. Die een met twee a’s en die ander met een á. Twee teenoorstaande pole – Goed en boos. O ja, nog ‘n naam … Francis, die Swart Pous toe en kyk wie is die Wit Pous vandag … Francis, en op die koop toe die eerste Wit Pous wat ‘n Jesuïet is. Vreemde ‘toevallighede’.

 39. Dankie JB vir bg.inligting.So gepraat van getalle dit sal vanjaar 2016 presies 444 jaar na die Bartholomeusnag wees wat ons mee vertroud is. 444 jaar VC het Nehemia hom weer tot Yahwe bekeer en het opdrag gekry om Jerusalem te gaan herbou. Volgens die meeste bronne wat ek kon kry op die internet dui die getal 444 na n tyd van verandering en beproewing.

 40. Johann Cronje

  JB,

  Mat 13: 36 verklaar Yahshua die gelykenis van die ‘onkruid’ in die Saailand. Hy verklaar ook dat die “onheilge een” die saaier is van die “onkruid”.In ‘n ander Skrifgedeelte verwys en identifiseer Yahshua die “saaier” as die vader van die Edomjode. Hierdie “onkruid” sal eerste versamel word en in die vuuroond gewerp word om te verbrand en dan sal die Engele Sy oes bymekaar maak.
  Wie anders is die vyande van Yahshua in vandag se lewe. Hulle is steeds die onkruid waarna verwys word nl. Die Edomjode, saailinge van die “onheilige een”( Niemand anders as die Edomjode, vyande en veragters van die Seun van YAHWEH nie.) Uit hulle sal tevoorskyn kom die “een” ( die Dier) wat homself as God YAHWEH sal bekendstel in die nuwe Joodse Tempel wat nog gebou moet word. En wie is Sy metgesel?
  Eerstens verwys Openb 13:1 na die eerste DIER (Die Antichris) – EN ek het ’n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ’n naam van godslastering.
  Nou verwys Openbaring 13:11 na die tweede DIER. Dit is ‘n skrikwekkende hoofstuk waar die Antichris / Dier (Openb 13: 1-10) en nog ‘n “vreeslik” DIER die bewoners van die Aarde verdruk en vervolg (Openbaring 13: 11-18). Dit is ook die hoofstuk waar die gevreesde merk van die dier op mense afgedwing word. Openb 13:11 (KJV) – En ek het gesien ‘n ander dier sien opkom uit die aarde; en hy het TWEE HORINGS gehad net soos ‘n LAM en het gepraat soos ‘n draak. (VERVOLG)

 41. Johann Cronje

  (VERVOLG)
  Hierdie, “dier uit die aarde” is dieselfde persoon wat later na verwys as die “Vals Profeet” (Openb 16:13). Die Antichris se vennoot-in-misdaad is gekoppel aan hom tot hul wedersydse einde in die poel van vuur (Openb 19: 20; 20: 10). Hier is die rede waarom die laaste pous die profesie van die “Valse Profeet” vervul:
  • “soos ‘n lam” – In die Bybel, die Lam verteenwoordig Yahshua Messias , die Lam van God. Die pous neem die titel “Plaasvervanger van Yahshua” aan, wat beteken dat hy soos Yahshua word op aarde, in sy plek. Hy is dan letterlik die mees bekende man op aarde en sal wees “soos ‘n lam,” of soos die Lam.
  • “TWEE HORINGS” – tulband van die Pous se letterlik TWEE HORINGS. Die Katolieke , noem dit ‘n “twee horing tulband!” Weereens, dit is gewone betekenis wat word vervul in die pous. Hy is ‘n soos ‘n lam met twee horings.
  So daar het ons dit, die eindfamilie van die “onheilige een”, wat gaan poog om die wêreld te vernietig, is niemand anders as die saad van die “onheilge een” nie. DIE JESUITE – Die Jode en die Katolieke, ons ewige vyande wat al eeue lank die “saad” of dan die Kudde’ van YAHWEH wil vernietig. Hulle regeer saam met hulle “vader” oor die koninkryke van die aarde (Luk 4:5-8) ,totdat God Yaweh ‘n einde daaraan sal bring.

 42. Die pous het gewys hy is n ware christen, en het drie migrante families gehelp om na Rome te verhuis ! Lees hieruit, die pro-migrante houding, en beleid. Die Vatikaan is ryk genoeg, om n miljoen migrante uit te sorteer, maar so het liefdadigheid ook maar beperkings, nê ! Dit is ook vir my interessant dat Sanders, van die demokrate van die VSA, ook besoek by die Pous afgelê het ? ? Mens sal dink hy is te besig met sy verkiesings-manewales, om in Rome rond te rits ? Maar die media sê hy het n ” uiters besondere ” ontmoeting met die pous gehad ? Ek begin al wonder, of die VSA nie miskien op n burger-oorlog afpyl nie ? Dink net watse moleste, sal dit in die hele wêreld veroorsaak !

 43. Nou ja, net sodra ‘n mens dink hy weet so ‘n ietsie word sy borrel gebars en moet hy teruggaan en dinge herdink. Ons weet niks nie. Ons dink ons is slim. Slim het sy baas gevang. Kyk net byvoorbeeld hier. (My kommentaar sluit mense uit wat reeds hiervan weet – en ek is seker daarvan daar is baie):
  Ek het gedink Djibouti is in Somalië … wragtig toe nie so nie! Djibouti is ‘n land, naamlik die Republiek van Djibouti in die Hoorn van Afrika. Reeds vanaf 1979! 94% Islam. Hierdie land is baie belangrik …regby een van die besigste skeepsroetes tussen die Rooi See en die Indiese Oseaan. Die land dien as ‘n sleutel her-brandstof en verskepings-oordragsentrum. ‘n Mens kan jou net indink aan/oor al die moontlikhede … Die Amerikaners is byvoorbeeld ook hier … Kamp Lemonnier, ‘n basis vir die VSA se Vloot Ekspedisiemag en die VSA se Gekombineerde Taakmag – Hoorn van Afrika van die VSA se Afrika Kommandement. Die enigste permanente VSA militêre basis in Afrika onder bevel van die VSA se Vloot Streek Europa, Afrika, en Suid-Wes Asië. Die plek is ook ‘n sentrale netwerk vir ongeveer ses VSA hommel-onbemande –vliegtuig en observasie basisse regoor die Afrikaanse k ontinent – ook weens die strategiese aardrykskunde, en ‘n sentrum vir lug-operasies in die Golf streek.

  Op 1 Oktober 2008 was dieVloot Taakmag se verantwoordelikheid oorgedra vanaf die VSA se Sentrale Kommandement na die VSA se Afrika Kommandement (USAAFRICOM) met alle bevoegdheid/bemagtiging oor die Afrika Operasionele Teater. Die VSA sien die hele wêreld alreeds in Oorlogs-Teater afdelings! Ons is laaankal so diep in die dinges … ons het nie die vaagste benul nie. Hulle weet alreeds presies wat in azanië aangaan … Wie sê wat, wie doen wat, wie dink wat en so aan … Word vervolg

 44. Vervolg
  … ons sms’se, facebook, waar ons woon, wat ons het en so aan en aan. Laat ek jou vertel die wetters kan jou nou met ‘n slim-projektiel elimineer daar waar jy nou in jou sitkamer sit of in jou slaapkamer slaap. Die projektiel sal deur die venster kom sonder om kante te raak … Dit werp meer lig op die feit dat Adriaan Snyman ons in sy boeke oor Siener vertel het van die VN ‘vredes’magte wat nog hier gaan opereer. Gaan kyk na die VSA se lugmagbasis in Botswana … ‘n Hanetree van die azaniese grens.

  Dit is soos al die inligting wat almal hierbo beskikbaar stel … Drake met miljoene koppe … Hoe meer ‘n mens krap … hoe meer drake en al hoe meer koppe. Die Swart Pous het sy pampoenpitte vir die laaste 500 jaar bymekaargemaak en nie een laat val of vergeet nie. Ons beter wakker skrik!

  Ns. Die ergste is die koppe hier onder ons wat die dinge “asemrowend” vind en “verkies om eerder in die geselskap van ‘n totaal ongeskoolde te wees”. So verkieslik in die geselskap van ongeskooldes dat hulle kringe om pandoerestasies gestaan het om hul wapens vrywillig in te handig – Dink dat FW nou nog die groot held is. So erg dat hulle in hulle “dommigheid” nie geweet het of hulle ja of nee moes stem nie. So dom het die NP hulle gemaak … dat hulle toe sommer ja gestem het. Nou is hulle nog dommer. Dommer as dorperskape. Hulle sê mos, party mense is dommer as die diere wat hulle aanhou. Party is te dom om diere aan te hou …

  Ns. Ek wou eintlik iets gesê het oor Sjina se besluit sowat ‘n maand gelede om hul eie vlootbasis in Djibouti te bou. Die eerste keer dat Sjina soiets onderneem – ‘n Permanente militêre teenwoordigheid buite die grense van Sjina. Toe kom ek af op die Djibouti draak. Gaan krap gerus self verder. Die drake kan ‘n mens nogal besig hou.

 45. Die Hugenote was Jode wat onder die dekmantel van Calvanisme in verskillende lande gaan wegkruip het. Daar is baie boeke en aanlyn bronne oor die onderwerp.

 46. Johann Cronje

  Abjater,

  My Franse Hugenote voorouers wat in die land aangekom het was gewis NIE JODE NIE en so ook tientalle ander Hugenote families wat hulle voete hier aan wal gesit het. Die Joodse geloof en gebruike was duidelik nie onder een van hulle te bespeur nie ! Jy sal vir jouselfs lelik in ‘n hoek vaspen met so ‘n uitdagende bewering. Die Hugenote hier sal jou stenig my vriend !

 47. Mimi Hildebrand

  Johan jy is SO reg. My voorouers was ook Franse Hugenote en was gewis nie jode nie, maar blanke Protestante. Abjater jy weet mos hoe die jode kan lieg, of stook jy!!!

 48. Ek bedoel natuurlik nie die vals “Jode” wat die ware Jode se identiteit gesteel het nie, maar die ware Israel van die ou testament wat deur die vals “Jode” vervolg word. Die genetiese studie wat bewys dat die “Jode” niks anders as Khazar turke is nie, laat my dink dat die ware Israel dalk hier in Suid Afrika is, want ons is die enigste mense wat nog die God van die ou testament aanbid. Die vals “Jode” met hulle babiloniese talmoed aanbid nie die God van die ou testament nie, hulle het ‘n hele reeks gode en wette wat nie in die ou testament voorkom nie, maar die talmoed. Ek dink die Hugenote was Ruben en Gad en ook dat die volledige oorblyfsel hier in Suid Afrika bymekaar gebring is. Daarom het ons die profetiese versekering dat die geweerloop wat op ons gerig is, weggeklap sal word.

 49. Martin van Wieringen

  Alleen een klein gedeelte van de Hugenote zijn van joodse afkomst. Het gaat hierbij om de Pherez van juda die uit friesland in jaar 400 een alliantie vormde met andere stammen en ze noemden zich de Franken en trokken weg uit Nederland richting Frankrijk en Engeland.

 50. Mimi Hildebrand

  Dit is gewis die verstrooide Yisraeliete wat na die Suidpunt van Afrika toe gekom het. Ons glo dat n groot gedeelte van Yehudah ook hierheen gekom het. Jes 18 en Sef 3 praat van die Berg Sion.
  Kyk n bietjie wie is die Berg Sion.
  Ps 78:68 Maar die stam van Yehudah uitverkies, die BERG SION wat Hy liefhet.

 51. Die hele wereld wag vir WW3. Siener het gese ons probleme moet eers opgelos wees voor WW3. Dinge is ryp vir WW3, dus is ons probleme baie naby. Adriaan se informasie is dus reg!

 52. More Vaandel genote, ek self is van Franse hugenote afkoms, my voorvaders het geland in 1658,ek kon my familie boom opspoor tot en met Guilamme Niel sy voete hier kom neersit het, die plaas vergelegen dateer terug en is nog steeds soos ek verstaan in die Nel Trust. ek dink die naaste wat ek aan Jood kom is om my geld uit beursie te haal, dit dubbel te vou en terug te sit en dus so verdubbel. Ruben en Gad was voorwaar die voorsate gewees, maar niemand kan met sekerheid sê van watter stam ht afkomstig is nie.

 53. Dit is my mening dat die regerinde party vir zuma gaan doodskiet, dan gaan hulle die lyk vir sewe dae in n glaskis laat le( onthou, daar is baie vroue wat gaan baklei oor wie hom begrawe daarom die sewe dae) en dan wanneer hy begrawe word het ons die vure wat uitspring. Ek glo dat die EFF die skuld gaan kry vir sy dood (ek se so want ek dink die EFF is n groter problem vir die ANC as die blankes)
  Hierdie is maar net my seining, wat dink julle hieroor?

 54. Dat die NSA ” kookpot ” se deksel, op die punt staan om af te spring, is sowaar nie vergesog nie ! Maar ek erken, ons was telkemale verkeerd gewees, en ons word dan deur die ” slim ” reënboog-dwase uitgelag. Dit maak maar baie seer nê, veral as dit familie en/of vriende is ! Maar een ding kan NIEMAND mee stry nie, en dit is dat die vuur onder die kookpot, die heel tyd GESTOOK word ! So 1911, ek sal nie met jou stry nie, want hierdie land is BOOS, en ons, as gewone, opregte, ordentlike mense, kan ons nie eers indink, hoe laag, en vuil, dinge GAAN word nie !

 55. Die mense gaan nog so voor die hoofstroom media se disinformasie vasgenael sit, dan gaan die krag skielik af. Hulle gaan nog wil winkels toe om kos te koop dan is selfs die rakke weggedra. Hulle smart karre en selfone, alles van waarde, gaan by padblokkades gekonfiskeer word. Die groot menere met die kamoefleerdrag en army surplus en oorlogsfantasië gaan eerste val. Wat as daar ‘n sluipmoord aanval op Malema is en nie Zuma nie? En dit in die openbaar? Dit sal ‘n groot gedoente afgee en op televisie uitgesaai word. Die revolutionaries sal mal word. Ek hoor al die geweeklag. Maar dit is beter om op basiese dinge te konsentreer as om te spekuleer oor sulke dinge.
  Mens kan nooit te veel kos en water hê nie, veral kos wat nie gaarmaak nodig het nie. Onthou ook emmers en houers om water in te dra.
  Mense wat van chroniese medisyne afhanklik is het hopelik voorsiening daarvoor gemaak.
  Hou jou ID, paspoort en belangrike dokumente by jou as jy besluit het om jou huis te verlaat.
  As jy nuwe stapskoene gekoop het is dit hopelik al ingeloop. Jy wil nie kreupel voortsteier met ‘n klomp bloedblase wat septies kan raak in ‘n oorlewingsituasie nie.
  Daar is baie elemente wat in die skadus wag om hulle in ‘n anargiesituasie uit te leef. Die beste manier om gevaar te hanteer is om dit in die eerste plek te vermy.

 56. Deborah de Richter

  Van laas week af merk ek ‘n helder ster/planeet op in die ooste. net voor sonsopkoms as dit al reeds lig is.daar is geen ander sterre nie. ongeveer 60 grade bokant die horison. is sigbaar tot n uur voor sonsopkoms, in die rooidag. Nebiru is hier. ek het hom gedrom op 18 april 2011. hy het gearriveer. mynsinsiens behoort hy hier te wees 21 desember 2016..

   1. Deborah de Richter

    mynsinsiens Abjater is hulle besig om stuke stuk inligting te lek, sodat ons nie te veel skrik nie…asof dit nou gaan help. dis bietjie laat in die dag daarvoor. daar is ‘n nebiru cam op die web…dink in italië en nebiru was nog elke dag hierdie jaar sigbaar met die blote oog.
    ons moet verstaan nebiru is daar om ons te red…”om julle ontwil het ek na babel gestuur….” uhuru, qo3 en nebiru loop so saam saam. die dat siener gesê het ons kry die land terug sonder skuld…dis omdat daar geen ekonomie oor is nie..werelwyd.

 57. Ja, en saam met dit alles, ‘n eNCA wat alle nuus rondom twee dinge sentreer:
  1. Alles wat die regime kan laat #Val en
  2. Alles wat Die Boervolk meer gehate kan maak. Veral onder die gedaantes. Kyk net na die reaksie oor die ghries haan wat nie weer sal kraai nie geval. Kyk mooi en luister … die haat smeul witwarm.
  ‘Alles is die Boervolk se skuld’, verder is almal so ‘onskuldig’wit soos sneeu. Die ‘onskuldigwitste’ van almal is die Sionis/Illuminati/Vrymesselsaars’/Jesuïete. Hulle is onsigbaar en het al die skade aangerig. Net ‘n eenvoudige voorbeeld: Die mal dame wil in die JAB se gebou in Sandton invaar want volgens hom “is al die mense in die gebou Boere”. Die waarheid is dat daar nie ‘n krieseltjie van die Boervolk in die gebou is nie. Verder behoort alles daar aan die Sioniste/Illuminati/Vrymesselaars/Swart Pous. Alles in die gebou en alles waarvoor dit staan is gebou met Boerebloedgoud/bloeddiamante/bloedminerale. Maar die Boervolk is ‘skuldig’ … So is al die ‘posh’ privaat Engelse skole ook gebou met Boerebloedgeld. Ook al die Engelse universiteite en baie ander instansies. So orkestreer die Swart Pous die aanslag teen die Boervolk. Nog altyd, vandag nog en dit gaan nog na ‘n hoogtepunt. Die Boervolk moet van die aardbol afgevee word. Hy kry sy inligting by sy Jesuïete spioene wat hier op azaniese grond bedrywig is. Hulle is hier, op die grond. Onsigbaar. Hy gebruik dan die inligting om sy Sioniste/Illuminati/Vrymesselaar netwerk in te span teen ons. Ja, swaar dae lê nog voor.
  Nog ‘n voorbeeld: Die Janusz Waluś, Clive Derby-Lewis en ghries haan wat nie weer sal kraai nie geval/voorval het NIKS met Die Boervolk uit te waai nie. Word Vervolg

 58. Vervolg
  Die twee Katolieke en andere waarvan ons niks weet nie (nog nie- die waarheid moet nog uit) is deur die Swart Pous gebruik om ‘n sekere uitslag/uitslae te bewerkstellig. Maar ‘wie het die daad gepleeg?’ … ‘Die Boervolk’. Ons staan in die beskukdigdebank terwyl ons NIKS daarmee te doen het nie. Ergste van alles is die Boere wat so jammer is vir die twee Katolieke. Van die bloeddorstige ghries haan wat nie weer sal kraai nie praat ek nie eers nie … Het julle destyds voor daardie daad gepleeg was geweet van ‘n Janusz Waluś … En weet julle regtig van die Derby-Lewis kêrel? Gaan lees en vind uit wie en wat hy is. Gaan soek en lees mooi. Die inligting was al op die tafel geplaas en toe was die boodskapper uitgekryt as allerlei dinge en so aan …
  En nou val die ghries haan wat nie weer sal kraai nie se sakie, wat maar nie wil end kry nie, weer mooi pertinent in met die eNCA se nuus … saam met al die ander haatammunisie wat teen die Boervolk ingespan word. Nee kyk hulle beplan dinge fyn … maar soos Adriaan Snyman iewers geskryf het van hulle dink so, en dan val al hulle fyn planne teen Die Boervolk inmekaar.

 59. Jare gelede was daar ‘n omstrede skildery in die Goodman galery in JHB. The Spear. Weet nie of iemand dit nog onthou nie. Die hele uitstalling, Hail to the thief, het op die ANC se korrupsie gefokus. Soms beeld skrywers en kunstenaars dinge uit wat nie hardop gesê kan word nie. Die Zuma skildery was op ‘n kunswerk van Victor Ivanov gebaseer. Lenin lived, Lenin is alive, Lenin will live. Lenin was in ‘n glaskis uitgestal. As Zuma Lenin verteenwoordig, sal hy ook in ‘n glaskis uitgestal word soos Lenin? Daar was nog ‘n skildery in die uitstalling, Julius on horseback, wat dubbelsinnig na Malema en Julius Ceasar se ‘crossing the Rubicon’ verwys, wat die beslissende punt waar geen omdraai meer moontlik is nie (point of no return) beteken in ‘n revolusionêre saak. Dit sinspeel op Julius Ceasar se oorsteek van die Rubicon rivier waarna burgeroorlog in die Romeinse republiek uitgebreek het. In die uitstalling was dié kunswerk binne die konteks van die ANC tema verteenwoordigend van Malema. Julius Ceasar was deur die senaat vermoor in ‘n sluipmoordaanval. Gaan Malema deur die “senaat” vermoor word in ‘n sluipmoordaanval? Die kunswerk beeld 5 wonde op Julius Ceasar (Malema) uit, wat afdrup tot ‘n groot poel bloed.

  http://www.brettmurray.co.za/work/hail-to-the-thief-exhibition/julius_on_horseback.jpg/

 60. Dagboek v ‘n Pres: Vandag: Botswana, More: SWA Oormore: Swaziland, dag of twee: Naweek: Iran tot Maandag. En dan vryheidsdag 27 April in Limpopo en dan bid in ABSA stadium vir die verkiesing en homself in KZN! Volg julle die patroon? Sit nie weer sy voete in die parlement die maand nie. Volgende maand is daar NIKS in sy dagboek nie. Parlement gaan wanordelik uiteen? Regeringloos? Wie se olie gaan ons kry, die besoeke aan eers Saoedi en nou Iran spreek boekdele, hulle is nie maatjies nie. Miskien besluit beide om nie af te lewer nie, dan sit ons met niks. Nie eens diesel vir eksdom generators nie. Die karre staan in die donker op die bulte, dis bitter koud die winter en die kos rakke is leeg na die droogte. Die openlike vyandigheid teenoor ons deur ANC en EFF en met Afrikaans wat weer aangeval word by US, sien ons ons taal verdwyn. Ons kyk voorwaar in die loop van die geweer vas tans. Mag die onsigbare hand van Bo, die loop gou weg klap. Maar eers moet hulle mekaar uitmoor, ‘n emmer bloed omval tussen ons, dit is so jammer. Dit moet gebeur, want van ons is joiners en van ons is opreg. Ons word gesif.

 61. Twee dinge:

  1. Neil se syfer 444 verder op in sy kommentaar hierbo en

  2. ‘n Dame wat by een van die kamma internet ‘nuus’blaaie die volgende kommentaar geplaas het:

  Marietjie
  April 14, 2016 at 1:34 pm
  VRYMESSELAARS is n werklikheid, en is betrokke in elke denkbare instansie. Het
  ongelooflik baie mag, en gebruik mense in die polisie, advokate, howe, banke, ens om
  hulself te beskerm vir misdade wat gepleeg word. Ek is self deur vrymesselaars in die
  kerke vervolg, geteister, geintimideer, lokvalle gestel, my besighede besteel, vals arrestasies
  niemand wou my glo of help nie, Ek kan elke persoon se naam bekend maak en wat hulle ge-
  doen het, is met heksery betrokke, en is van die rykste mense in die wereld. Is net soos ons
  eie president onaantasbaar, maar elke hond kry sy dag en hulle gaan baie hard val.Glenis Breytenbach was ook saam met die sindikaat in Alberton betrokke wat my lewe verwoes het
  en vandag voer ek n sukkel bestaan. Word WAKKER mense en kyk wat om jou aangaan.

  Baie interessant.

 62. Johann Cronje

  Deborah de Richter EN Abjater,
  Doen jullself die guns en volg gerus die ondergenoemde skakels vir ‘n beter begrip van Planeet 9, Planeet X (ook Niburu). Daar is veels te veel spekulasie sonder korrekte fetie en toevallig is dit ook in die profesië vasgemaak.
  Read on to understand why I named my book Planet X in Bible prophecy despite not believing in Planet X and the real meaning of the Blood Moon Prophecy of Joel 2… http://www.escapeallthesethings.com/planet-7x
  Read on to better understand Wormwood compared to Planet 9 and the important reminder we should gather from both …
  http://www.escapeallthesethings.com/ninth-planet-prophecy.htm

 63. Hier is n baie interessante ding wat nou kop uitsteek in die VSA. Dit raak al duideliker dat die 9/11 Twin Towers, was n ” inside job ” gewees ! Met direkte terugvoer na Saoedi Arabië ? ? Ek kon nog nooit geglo het, dat n paar ” mal ” terroriste hierdie ding kon gedoen het nie. As hierdie ding werklik op die lappe kom, sal dit Watergate, na n piekniek laat lyk. En ek sien steeds die moontlikheid, van n burger-oorlog in die VSA !

  1. Deborah de Richter

   Ek het reeds in 2001 vier artikels geplaas in die afrikaner koerant oor hoe ‘n inside job dit was. zunata kay…’n tweede pearl harbour. daar is ‘n stukkie nog iewers oppie net. en ek het eerstehands die staatsgreep beleef in junie 2014. ek was in sy huis toe hulle ingekom het. gewapen en bloedig…hulle skuif hom..weet nie waarheen nie. dan kom daar ‘n aandklokreel..polisie oral, pad blokades..’n clamp down op alle blanke org. suidlanders moet ondergronds gaan. gustav gaan nog ‘n groot rol speel.waarsku hom asb…en wanorde landswyd veral klein dorpe…

 64. Malema is vanaand in wyk 34 Jabulani Soweto. Hy is besig om die hele Soweto op te sweep vir die vrystelling van die EFF se manifesto by die Orlando stadion 30 April om 10vm. Tot die dae word afgetel op hulle website. 11 dae. 18 uur. 51 min. Hulle sing ou MK struggle liedjies van die 80’s wat gebruik was om die massas op te sweep
  kubi kubi siyaya noma kunjani besitshaya besibopha besidubula siyaya (die situasie is sleg maar ons gaan voorwaarts, selfs al slaan hulle ons, al arresteer hulle ons, al skiet die Boere ons dood, ons gaan voorwaarts)

 65. Aan die eenkant word die eNGee kerk se memorandum se oproep aan Afrikaanse Kerke “Om op 16 Junie 2016 in Soweto bymekaar te kom …” verklaar as “niks anders as ‘n oproep tot rasvermenging nie.”
  MAAR in ‘n ander berig word die “Pukke se Varsity oorwinning bevraagteken” oor die een of ander onbenulligheid en geen woord word gerep oor die 29:6 rasvermengings-verhouding in die “Varsity”span nie. Die rugbyafgod is vrygestel van die rasvermengings-kritiek … Kerke mag nie “oproep tot rasvermenging” nie ons bloedjies mag maar lekker “rasvermeng” daar by die rugbyafgod.

  Op ‘n ander noot (of is dit dieselfde noot?) word berig oor “ Maar wanneer allerlei taalvermengings erkenning begin geniet, …” na aanleiding van die Afrikaanse Taalkommissie se “besluit om gebruiks-frekwensie van woorde as norm te stel vir opname in die AWS (Afrikaanse Woordelys en Spelreëls).” En dan vra die ‘nuus’blad, “Taalontwikkeling of taal-vernietiging?” Dieselfde ‘nuus’blad gebruik dan die woord “Varsity” in ‘n opskrif van ‘n ander berig. Waar kom die woord “Varsity” vandaan en is dit nie maar dieselfde ding nie …? Taalvermenging, “taal-vernietiging”. Die woord “Varsity” kom van die Engelse Universiteite af en het deur die jare in ons taal ingesluip en nou is die woord alledaags … die “gebruiks-frekwensie” van die woord is as norm gestel …

  “rasvermenging” en “taalvermengings”/”taal-vernietiging”“ Is aan die orde van die dag.

  Uit die bostaande blyk dit vir my meer na beginsel-vermenging te wees … Beginsel-vernietiging. Die mense weet nie of hulle Arthur of Marthur is nie. So deurmekaar soos dinges. Geen wonder ons sit almal vandag in Tamatie Straat 13, Gatténg/Limpôpô/Myoumapoepallankal, Azanië, Afrika, ‘Global Village’ nie … Word Vervolg

 66. Vervolg
  Die Kerk en die Kommissie word aangespreek maar nie die Rugbyafgod nie.

  Nou die dag kla ‘n ou oor die “rasvermenging” by die rugbyafgod, toe vra ek hom nou waar is die rasvermengings-verhouding se kritiese punt vir hom waar hy sal ophou om die afgod te ondersteun? … “Blank”, “Thousand-Yard-Stare” – Oop oë ter slagting! Ag, die ou moenie ‘worry’ nie man, dit is maar net kwota-spelers – Niks fout daarmee nie. Hoe is daai nou vir jou betreffende taalvermenging en rasvermenging, en deurmekaar’geit’, en TOTALE VERNIETIGING?

  Moeilik om te aanskou.

  Ag, moet my nie pla nie. Ek is besig om op my Superbru ‘app’ in te ‘log’ om my Superbru ‘picks’ te maak volgens die Superbru ‘predictions’. Ek moet nog ‘n bietjie werk aan my Superbru ‘ranking’ … nie te ‘hot’ daar nie want my Superbru ‘results’ is ‘bad’.

 67. Hulle weet nie regtig hoe erg hulle om die bos gelei was nie.
  Zimbabwe deferred the land reform programme in 1990 to avoid scuttling negotiations to end apartheid. The 10 year moratorium on land reform imposed at the Lancaster house constitutional had lapsed, but on advice of the Commonwealth, goverment delayed repossessing land for fear of hardening the stance of the apartheid regime.

  http://www.herald.co.zw/zim-deferred-land-reform-for-south-africa-mbeki/

  Die reënboognasie was een groot bedrogspul en lokval. Nog minder weet hulle wat regtig met blankes in Zimbabwe gebeur het, hoe hulle gejag, vermoor, verkrag en verneder was. In een katolieke verslag het ek gelees dat blankes gedwing was om met diere gemeenskap te hê terwyl hulle gemartel en vermoor was, en ander gruwelikhede. Dit was baie erger as ‘n klomp oorlogsveterane wat by ‘n plaas aangekom het met knopkieries en die plaas gevat het, soos die media berig het. Die boere se diere was ook lewend verbrand.

  “We also want to thank the people of Zimbabwe because our own liberation is unthinkable without their contribution. In particular their sacrifice in postponing the resolution of the land question so that our own transition to democratic and inclusive rule could materialize. -EFF

  1. Abjater, wat jy sê oor die brutaliteit in Zim, is vir my sowaar nuus, en ek wil graag glo, dat ek redelik ” wakker ” is ! Maar ek kon NOOIT verstaan dat die barbare in Zim, so ” nice ” was ? Ek het darem vermoed dat iets iewers verkeerd was. Maar dan hoor jy die stories van die boere, en ander blanke werkgewers, oor hoe hardwerkend, en oulik die zim-sprinkane is ? ? En nou en dan was daar n plaasmoord hier, deur zim of mosambiek sprinkane ? Die joernaliste, wat ons almal so skandelik mislei, en bedrieg, gaan sekerlik in die HEL brand ! ! Dankie vir jou waardevolle inset !

 68. JB, jou laaste paragraaf hierbo verwys : Jy verwys hier na n spesifieke ” afrikaans ” sprekende blanke, wat heeltemal in n kategorie van sy/haar eie val. Jy sien en hoor hulle veral op die afrikaanse TV kanale. Jy sien en hoor hulle in die afrikaanse rolprente. Jy sien en hoor hulle in die afrikaanse musiek-bedryf. Jy sien en hoor hulle in die kringe, waar geld en status n rol speel. Jy sien en hoor hulle in die kerke, wat ” verlig, ” en nie-rassig is. Waarom laat hierdie mense my so gril ? ? ( En ek erken, ek praat nie n perfekte afrikaans nie ! ) Maar sonder dat ek eers hulle godsdiens, OF politiek ken, kan ek hulle NIE as my Volksgenote sien nie ! Die fout lê seker maar by my !

 69. Dagboek vervolg: 17 Mei, V&A in Parlement. Is dit moontlik die “17” aangeteken in Boodskapper? 1 Aug 1914, Hy sien rooi beeste (VK) en rooi bul(Rusland) voor. ‘n Sif(verkiesing) wat die klippies in is. Die vrou(volk) met die lint aan, kom uit. Die boom wat die vrugte aan is. Die houtbyl aan die droe boom. Die wiel(mense wat vlug,erens heen op pad is) staan maar die as is uit.(Dit klink maar sleg vir my?) Die rooi KIELHOUER moet kom. ‘n Groot vlug in Europa. Aan die noordekant is ‘n voor met rooi water daarin. (Belangrike nuus vir SA)Aan die noordekant word die wereld helder lig. Die bont bul gaan na die garingkraaltjie (regering wie se tyd verby is) maar word vaal. ‘n Swart wolk hang hier.Die klomp mense word opstandig en gooi die geweers aan. Die vuur(rebellie) wat rooi word. Twee syfers 1 en 7, 17, die sewe word ‘n mens. (Miskien is dit die dag wat die parlement in wanorde uitmekaar spat en ons ‘n leier kry?) Die gemesselde huis.(betroubare regering) Die Duitsers kom kom helder in sig. Ek het simbole ingevul wat ek kon vind. Vir my maak dit sin. Groete

 70. Malema het nie vanaand opgedaag om Diepkloof op te sweep vir die vrystelling van hulle manifesto 30 April nie. Dali Mpofu staan vir hom in. Floyd Shivambu sweep hulle in Daveyton op en Godrich Gardee doen die opsweepwerk in Lethlabile (Brits).

 71. Dirk die media smeer die waarheid al jare lank toe. As die mense net die waarheid geweet het en nie mislei was nie sou hulle dalk ander besluite gemaak het. Die “veterane” wat plase afgevat het was eintlik die green bombers militia. By hulle kampe het hulle elke dag lyste gekry met die name van boere en plase wat gevat moes word. Hulle het dan in groepe, nooit minder as 60, op die plaas toegesak. As die boer vooraf gewaarsku was dat sy naam op die lys was en gevlug het, het hulle hom gaan soek. Hier is ‘n ou artikel oor die green bombers wat in SA is. Dit is BBC maar dit bevat korrekte inligting waarvan baie mense dalk nie bewus is nie.

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2956099.stm

 72. Deborah de Richter

  my buurvrou het op haar plot ‘n nes. en daar is ‘n gedurige in en uit loop van kuiersgaste. en sommer oor ons plot ook. dis minder vandat ek groot honde aangeskaf het…maaar haar honde is histeries tot laat ini nag nog..maar die naweek het daar ‘n doodse stilte oor die buurplot neergesak…en natuurlik was my honde ook rustig….seker gegaan vir opleiding…maar van maandag af dans die duiwels daar in ons omgewing…4 swaar gewapende swartes hoor ek.
  my vriendin kom sit op 21 mrt by my. sy droom van ‘n vrou met wie sy praat oor ‘n verskriklike fliek wat in haar huis geskied is…”30 days to go” en in haar geestesoog sien sy die astroides en die verwoesting en ‘n vliegtuig wat duik vir die grond. en die vrou gryp haar kop vas en se dit was ‘n verskriklike fliek en my vriendin se vir haar dis die realiteit dis geen fliek nie…ek tel toe 30 dae aan…21 april…Pasga…Ons vier vanag pasga en net soos die ou israeliete in egipteland…gaan ons van vanag af woestyn toe toe…kyk maar…die dinge het begin.

 73. Die Springbok was in 1980 met die toer na Suid-Amerika nie meer ‘n Springbok nie. Wat karring die witnerwe nou, 36 jaar later nog oor die Springbok wat nie meer ‘n Springbok is nie? Huil en huil, en tjank en kerm terwyl die gedaantes hulle ‘Springbok’ wat nie meer bestaan nie, gaandeweg ‘wegvat’ … Strike Ralegoma is die huidige ANC voorprater vir die finale koebaai van die witnerwe se ‘Springbok’.

  Wanneer gaan die dom witnerwe wakker skrik? Slaap al vir 36 jaar … Hulle word so besig gehou met die ‘Springbok’ dat hulle 2 maal Ja geblêr het sodat die ‘Springbok’ tog net internasionaal kan speel. So besig gehou dat hulle dogters met die springboggems trou, So besig gehou dat hulle kinders basters is, so besig gehou dat die springboggems hulle helde is, so besig gehou dat hulle saam met die springboggems rinkink, hoer en rumoer … so besig gehou dat hulle oop oë oor die afgrond loop …

  Ja, dit is verby met Doris Day.

 74. Ek het net nou so lekker gelag … Ouers van ‘n kind ‘iewers’ in azanië het ‘n paar jaar gelede gesê dat daar waar hulle is, kan nie van skool verwissel word nie “ want by die ander skole word dagga gerook, mes gesteek en tires gebrand.”

  Dit is nie snaaks nie maar ek moes lag. Gelag vir die JA-stemmers en hulle helde naamlik onder andere Mnre. Frik, Pik, Roelf, Leon & Kie se “eie skole” en derglike endiesmere …

  Ns. Dit was sowat 15 jaar na die groot JA … eie dagga, eie messe en eie “tires” …

 75. Leonor C Lombard

  Vir Yahweh se pasga:

  Soos die onweerswolke nader kom, is vir my, pasga al hoe meer belangrik. Hierdie fees wat Yahweh ingestel het om vir ewig te hou, is vir my, die eerste keer so duidelik HOEKOM Yahweh dit gesê het. Hierdie pasga van Yahweh is vir ons, die Israeliete van die laaste dae, uiters betekenisvol.

  Tussen die ekonomie, Zuma, Malema, die migrante en die gerugte van WIII is ons volk nog steeds besig en baie besig in Egipte. Die spreekwoordelike vleispotte en plesier en afgodediens in Egipte. So ou paartjies het wakker geskrik maar kan geen hond haaraf maak nie. Dwaal soos verlore skape wat die Herder se Stem vergeet het.

  Eseg 1
  So moet jy dan aan hulle sê: So spreek Yahweh van die leërskare: Keer terug na My, spreek Yahweh van die leërskare, en Ek sal na julle terugkeer, sê Yahweh van die leërskare.
  Eseg 11
  En ek het die slagskape—WAARLIK ELLENDIGE SKAPE! —opgepas;

  Eseg34
  Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek Yahweh.
  OMDAT
  Maar hulle sal weet dat Ek, Yahweh hulle God, met hulle is, en dat hulle, die huis van Israel, My volk is, spreek Yahweh.
  31En julle is My skape, die skape van My weide; julle is mense, EK IS JULLE GOD, spreek Yahweh .

  Hy het vir ons ‘n Herder gestuur.
  Jer 23
  Kyk, daar kom dae, spreek Yahweh, DAT EK VIR DAWID ‘N REGVERDIGE SPRUIT SAL VERWEK, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
  6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: YAHWEH (is) ONS GEREGTIGHEID.
  En Ek sal EEN enkele Herder oor hulle verwek, en Hy sal hulle laat wei, naamlik My Kneg Dawid; Hy sal hulle laat wei, en Hy sal vir hulle ‘n herder wees.

 76. Leonor C Lombard

  24En Ek, Yahweh, Ek sal vir hulle ‘n God wees, en My Kneg Dawid ‘n Vors in hulle midde. Ek, Yahweh, het dit gespreek.
  Eseg 37
  En My Kneg Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê; EN HULLE SAL IN MY VERORDENINGE WANDEL EN MY INSETTINGE ONDERHOU EN DAARNA HANDEL.

  26En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ‘n ewige verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en Ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig.
  27En my tabernakel sal oor hulle wees, EN EK SAL VIR HULLE ‘N GOD WEES EN HULLE VIR MY ‘N VOLK WEES.

  Nou moet ons onthou dat Esegiel het LANK na Dawid geleef en die ENIGSTE kneg Dawid is Die Saad van Dawid, die nageslag van Dawid, die Seun van Dawid, soos ons Messias Yahshsua dit DUIDELIK gestel het in Openbaring.

  Daar is evangeliste wat vertel dat dit DAWID is waarvan gepraat word en dat HY die koning van Israel sal wees – weer op sy eie troon- maar dit is VALS want Yahshua is Dawid se troon belowe.
  Ps 132, Jes 9

  Luk 1:32
  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste GENOEM word; en die Yahweh sal aan Hom die TROON VAN SY VADER DAWID GEE,

  LET WEL: Hy sal die Seun van die Allerhoogste GENOEM word, NIE, Hy IS die Seun van die Allerhoogste.

  Yahweh het Een herder vir ewig vir ons gestuur.. Dit is geprofeteer deur Miga.

  Mat 2.6
  En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa, want so is daar deur die profeet geskrywe:
  6 En jy, Betlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit JOU SAL ‘N LEIDSMAN VOORTKOM WAT VIR MY VOLK ISRAEL ‘N HERDER SAL WEES.

  Yahshua het geweet Hy is die Herder van Israel.

  Joh 10
  Ek is die GOEIE HERDER. DIE GOEIE HERDER lê sy lewe af vir die skape.

 77. Leonor C Lombard

  14 EK IS DIE GOEIE HERDER, en Ek ken my eie en word deur My eie geken.
  15 Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape.

  Ons volk luister nie meer na Yahweh se Herder se stem nie. Hulle glo Hom nie as Hy sê Hy praat nie Sy eie Woorde nie maar die van Sy Vader Yahweh.
  Joh
  4 En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat HULLE SY STEM KEN.
  5 HULLE SAL ‘N VREEMDE NOOIT VOLG NIE, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie.

  Yahshua het ‘n paar belangrike dinge gesê:
  1. Yahweh jou God moet jy alleen aanbid en dien.
  2. Om die ewige lewe te kry moet jy die wet en bevele van Yahweh DOEN
  3. Yahweh is Yahshua se GOD.
  4. Hy is die Seun van die Mens.
  5. Hy is die saad en nageslag van Dawid.

  Ons volk het hulle ore gaan uitleen en luister na die predikante se verdraaings, lees die vertalings asof dit wet is en GLO dat die NT Yahweh se onfeilbare Woord is. Sola Scripta of so iets.

  ‘n Paar verse soos ONS is EEN word holrug gery om te bewys dat Yahshua die biologiese Seun van Yahweh is, maar oorweldigende aantal Woorde wat YAHWEH, nie die mense of predikante spreek oor Sy Uitverkore Kneg kan nooit daardie vers regverdig as EEN God met 2 of 3 persone nie. Nooit.

  EEN vers van Paulus: deur geloof is jy geregverdig – het miljoen kinders van Yahweh van Sy wette weggestuur en hulle verdoem tot ongeregtigheid.

 78. Leonor C Lombard

  Israel was slawe in Egipte – maar moenie dink dat hulle teen hulle sin daarin gegaan het nie. Jy bly nie 400jr in ‘n plek en eindig dan as slawe op nie.

  OEPS! Hoe dan nou! DIT IS PRESIES wat met ONS VOLK gebeur het. Ons is amper 400jr hier en so waar as wragtig is ons slawe soos Israel was. Daar moes beslis DIESELFDE verraaiers en priesters van die volk gewees het wat met slim praatjies die volk laat verkrummel en verweer en weggedryf van die EEN God se tot in slawedom in.

  Maar die Israeliete het begin kerm SOOS ons en allerhande plannetjies gemaak om die juk af te skud SOOS ons. Maar hulle het niks gehad om hulle teen die Egiptenare te verweer nie, SOOS ons. Arm, ontwapen en verdeeld SOOS ons.

  Exo Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en BUITENGEWOON MAGTIG GEWORD, sodat die land vol was van hulle.

  Van eenvoudige Boere het ons die magtigste weermag opgebou waarteen GEEN vyande sou kon staande bly.

  Exo
  En die kinders van Israel het GESUG EN GEWEEKLAAG VANWEË DIE SLAWERNY. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny HET OPGEKLIM TOT Yahweh.
  24En Yahweh het hulle gekerm gehoor, en Yahweh het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob.
  25En Yahweh het die kinders van Israel aangesien, en Yahweh het hulle GEKEN.

  Mag ons gebede opklim tot Yahweh. Mag Hy ons onthou van Bloedrivier se dae en mag Hy ons KEN want die vrek weet- hierdie volk het agter elke drekgod aangeloop. Ons is vreeemdelinge in die koninkryk van Yahweh want Hy wat ons God en Skepper, die Formeerder van Israel is, het ons verlaat en die god van die christendom aangehang tot ons verderf. Deur daardie god het ons ons land weggee en daarom is ons magtelose, arm, verdrukte slawe .

 79. Leonor C Lombard

  Ons staan onder die verbond van Horeb en ons moet onthou dat Yahweh ons gered het uit Egipte en as ons bekeer tot Hom, dan sal Hy weer pasga vir ons ‘n werlikheid maak en ons verlos van die dood en vyand.

  Deut 29
  En Moses het die hele Israel geroep en vir hulle gesê: Julle het self gesien alles wat Yahweh in Egipteland voor julle oë aan Farao en aan al sy dienaars en aan sy hele land gedoen het,
  3 die groot versoekinge wat jou oë gesien het, dié groot tekens en wonders (Bloedrivier).

  24 en al die nasies sal sê: Waarom het Yahweh so met hierdie land gedoen? Wat beteken hierdie groot toorngloed?

  25 Dan sal hulle antwoord: Omdat hulle DIE VERBOND VAN YAHWEH, DIE GOD VAN HULLE VADERS, VERLAAT HET WAT HY MET HULLE GESLUIT HET TOE HULLE DEUR HOM UIT EGIPTELAND UITGELEI IS,
  26en hulle ander gode gaan dien en hulle daarvoor neergebuig het, gode wat aan hulle nie bekend was nie, en wat Hy hulle nie toebedeel het nie,
  27daarom het die toorn van Yahweh teen daardie land ontvlam om daaroor die hele vloek te bring wat in hierdie boek geskrywe is.
  29Die verborge dinge is vir Yahweh onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, OM TE DOEN AL DIE WOORDE VAN HIERDIE WET.

  Laat ons die pasga van Yahweh vier met HOOP dat HY ons KEN en HOOR sodat Hy ons weer kan red en ons land van ons vaders vir ons teruggee.

  Laat ons vanaand onthou:
  Exo 20
  Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
  2 Ek is die Yahweh jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.
  3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

  En laat ons eet met vreugde want ons weet dat as ons in Sy WET en Beskerming is, sal Hy ons dalk verberg vir dit wat kom.

  En laat ons eet met hartseer vir ‘n verlore volk, verlore broers en susters regoor die aarde.

 80. Hallo mede-Israeliete
  Ek en my gesin hou dinge in SA dop van ver af. Ek lees gereeld Adriaan se navorsing en julle besprekings hier op Vaandel. Ek was onlangs verwonderd om daaruit te leer dat Yahshua nie ‘n god is nie. Dankie Leonor vir harde werk om daardie perspektief deur te gee, dit verklaar so baie onduidelikhede. Ek kan nie onthou of die volgende vers 1 Tim. 2:5 opgekom het in daardie bespreking nie, maar ek vra: kan dit enigsins duideliker wees as dit?
  “3. Want dit is goed en aangenaam voor Elohim, ons Verlosser,
  4. wat wil hê dat alle adamiete gered word en tot kennis van die waarheid kom.
  5. Want daar is een Elohim en een Middelaar tussen Yahweh en die mense, die mens Messiah Yahshua,”
  (Ek worstel nog met Paulus, maar laat ons maar net weet dat selfs die duiwel soms die waarheid praat). Leonor en enige van julle wat in jou hart weet dat jy ‘n Israeliet is, ek, my vrou en kinders is maar werklik op ‘n geestelike vlak eensaam hier waar ons is – ons het net vir mekaar in ‘n bose wereld. Ek wonder of dit moontlik is om soms gedagtes uit te ruil in ‘n meer private situasie soos e-pos. Indien enige van julle belangstel om kontak te maak, kan jy my kontak by bankies@telus.net. Johan Cronje, dankie vir jou vorige kontak. Ek het maar besig geraak met die lewe en nie weer geantwoord nie.
  Groete
  Bankies

 81. Die vleispotte … ek het dit altyd gelees as “Israel wat nog gaan terugverlang na die vleispotte van Egipte” toe Israel daar in die Sinai woestyn rondgetrek/geswerf het … en so gemurmereer het.

  Vandag, in azanië verlang sowat 1 000 000 terug na die vleispotte want hulle kan nie vleis bekostig nie en het skaars potte. Om die waarheid te sê, hulle is besig om dood te gaan van die honger.

  Sowat 1 000 000 het vleispotte elders (Australië, Nuwe Seeland, Kanada, VSA, Brittanje ens.) gaan opsoek en die orige sowat 3 000 000 vreet nog aan die vleispotte van azanië en hulle voel bokkerol vir die wie besig is om dood te gaan van die honger nie. Gaandeweg val al hoe meer van die 3 000 000 ook weg van die vleispotte. Totdat almal uiteindelik nie meer vleis uit die potte kan nuttig nie … Dit is vinnig oppad.

  So, die oorgrote meerderheid sit nog aan by azanië se vleispotte. Hetsy omdat hulle nog nie uitgeskakel is nie (dit kan mens verstaan wantdit gaan oor oorlewing) of die wie so ‘n groot selfsugtige rol speel in die BEE/BEEE of wat ookal spel dat hulle tot die laaste nog daar sal wees … diep in die regime se anale vleispot-kanaal in/op -gekruip. Ook die “Doringbos” wat ekonomies so goed ingegrawe is/vanaf oorsee finansieël ondersteun word. Hoe dit ookal sy, almal sal die vleispotte die een of ander tyd verbeur en die knie sal moet buig, en nie net die knie buig nie maar laag sal moet afdaal en terugkeer na hulle Skepper en Vader, Vader van Israel.

  Ns. Min gaan die knie buig … die res gaan soos hulle in Engels sê, “perish”. Maar nou ja, vir die wie weet en die wie wil weet … Dit is amper soos gedane sake wat geen keer nie het nie … Soos ‘n rappiebol wat geskop is … hy het geen keer nie … Hy spring ook net waar hy wil . Vervolg

 82. Die lorries, Gucci, Rolex, Ray-Ban, kastele, huisie-by-die-see, Single Malt Whiskey, … het ook geen keer nie … wil nog hê en nog hê, en hê en hê. Soos die drie kaalkoppe .. vreet en vreet, en vreet … al die kos … kan nie vinnig genoeg en genoeg inkry nie, soveel so dat hulle hul hande begin opvreet … en uiteindelik mekaar …

  Ag wat ‘n gemors … die vleispotte … Die keer gaan dit erger wees as destyds met Israel in die Sinai woestyn.

 83. Bankies

  Hier in azanië voel ons geestelik net so eensaam soos julle daar elders. Ek moet sê, met mense soos die wie hulle hier op Vaandel bevind is dit eintlik nie so eensaam nie. Ek is seker daarvan dat daar by julle ook sulke mens is.

  Groete

 84. JB, jy praat die waarheid oor die vleispotte. Ons moet maar ook tot op ‘n punt geduldig wees teenoor die ongelowige volksgenote, en nederig wees dat ons reeds tot die waarheid gekom het, want ek weet dat ekself eers in 1998 gehoor het van die ware koninkryk van God en dat ek letterlik ‘n lid van die Godsvolk is. Voor dit het ek lekker geleef in Egipte, “Ja” gestem in 1989 en 1992, in 1994 ewe vir die ACDP gestem, onbewus van die waarheid. Ek glo min van julle op Vaandel is in die waarheid gebore, meeste se oe het seker eers later in die lewe oopgegaan en die aparte mentaliteit (heilige gees) het oor jou gekom. So, moet maar nie te hard wees nie met die wat nog die pad moet stap. Daarmee bedoel ek nie dat ons moet aanhou smeek nie – Yahshua het vir die dissipels gese dat as die mense van ‘n huis nie na die woord wil luister nie, vee die stof van julle voete af en moet by daardie huis nie weer ingaan nie. Toe ek die waarheid hoor het ek onmiddelik geglo en die saad op die goeie grond in my hart geval – ek was gereed daarvoor en ontvanklik. So ook my vrou. Nou het ons kinders die voorreg om so groot te word. My hart was nog altyd regs, maar ek het nie die waarheid geken nie want die kerke het vir ons gelieg. My ouers en suster se harte het hard gebly, te veel om te verloor. So, as ‘n volksgenoot jou woord verag, laat hom staan. As hy/sy na jou luister, meer wil weet maar nie dadelik glo nie, gee hom kans, praat maar weer. Yahweh sal dit bewerk as dit bedoel is – die perd en die water. Dit gese, daar het in die afgelope 22 jaar so baie gebeur in die wereld dat die perde wat nou nog nie gedrink het nie, seker van die dors sal vrek. Maar hoe weet jy en ek of die volksgenoot wat nog in die kerk sit, of ‘n jongeling, dalk net nog nie tot by die water gebring is nie. Groete.

 85. Net nog iets: die Woord se daar sal een uit ‘n gesin gered word, twee uit ‘n stad, ens. Abraham het gesmeek dat Yahweh die verwoesting sal uitstel, ingeval daar dalk 100 regverdiges is, 50, 20, 10, een! Verder ook – ja ek het dadelik geglo toe die woord op my hart val, maar daarna moes ek steeds die huiswerk doen, selfstudie met boeke en die Bybel langs mekaar, wat vriende gedeel het. Vandag is ek dankbaar dat die man wat die woord met my gedeel het, dit gedoen het. Hy is al oorlede. Ek is dankbaar dat omstandighede so was dat ek saans na werk ure gehad het om te studeer. Ek glo as ek vandag die woord gehoor het, sou ek dalk belanggestel het maar nie die tyd gehad het om tot oortuiging te kom deur woordstudie nie. Ons moet getuig maar nie probeer oortuig nie en ook nie onnodig oordeel nie.
  Bankies

 86. Verskoon my, laaste bydrae vir die aand (oggend). Ek het ‘n man in VSA gevind op die internet, wat ‘n Israeliet is. Hy was vir baie jare ‘n predikant in ‘n Baptiste kerk. Het die waarheid gehoor, vandag skryf hy boeke om ander te help. Sy webadres is hier, http://www.yourbiblicalheritage.com/non-white-majority-now-in-us-schools/
  As julle wil kan mens inteken vir ‘n e-pos nuusbrief, en jy kan ook in die regterkantse kantlyn van die webwerf vorige artikels lees.
  Grootneus, Bankies

 87. Net dit: my naam is Johan van der Bank. Maar dit is ‘n lang naam om te tik, en dan is daar reeds ander Johanne hier, so daarom die “skuilnaam”.

 88. Bankies, dankie vir jou mooi woorde, asook die skakel wat baie duidelik uitspel, wat aan die gang is ! Dit het myTWEE JAAR geneem, om die kerk-kettings van misleiding van my af te gooi. Maar dit is menslik, dat ons ongeduldig word met ons mede-volksgenote, want die dinge is soveel DUIDELIKER vandag, as jare terug, toe ons deur die sataniese breinspoeling moes spartel. En baie van ons, sukkel maar met die gawe van geduld. Ek vergelyk dit, met die dissipel in die tuin van Getsemané, wat die soldaat se oor afgekap het. Ons voel, as iemand
  nie wil luister nie, kap sy oor net af ! ( vervolg )

 89. Dirk hou net aan post comment druk tot hy deurgaan. Jy sal so 10 keer post comment moet druk.

 90. Goeie naand,
  Bankies, dankie vir die “link” hierbo. Dit is voorwaar ‘n baie interesante, deurmekaar wêreld waarin ons leef. Het dit nog altyd geniet om met die Israeliete te komunikeer, hulle staan darm ten minste vir iets, beter as die emm’s (ek, my en myself mense) wat sommer net ‘glo’ soos hulle voel, vandag so, en more weer anders. Dit wil egter voorkom of die Israeliete ook in faksies opgedeel is. Daar is die ou maat wat glo in die Ligwesens (die oorsprong van die mens) sien pos vorigedraad, maar blykbaar glo die Israeliete hier dit nie. Lawrence Blanchard (die link hierbo) ook ‘n Israeliet, glo in al 66 boeke van die Bybel, Paulus ingesluit. Aanhaling van sy www:
  The Scriptures:
  We believe that the entire Bible, all 66 books of the combined Old and New Covenant Scriptures, is God-breathed and without error in the original writings.
  Verder glo hy ook dat Jesus God is, Aanhaling:
  Jesus Christ:
  We believe that Jesus Christ is God of very God. He was conceived by the Holy Spirit, born of a virgin, lived a sinless life, performed many miracles, shed His blood on the cross for the transgressions committed under the first or Old Covenant, was buried, bodily resurrected, ascended to the right hand of the Father and sits on the throne of David forever, and is Head of the church (John 1:1-3,14; Matthew 1:18-25; Luke 1:30-35; John 20:30-31; Romans 1:3-4; Philippians 2:5-9; Colossians 1:15-19; Acts 1:11; Ephesians 1:20-22, 5:23; Acts 2:29-36; Hebrews 9:15).
  Dit is lynreg teen wat Leonor hierbo verkondig.
  Al die goeters maak mens sommer lus om soos JB op ‘n vorige draad gesê het, (April 8) om aan suipte te gaan.
  Groetnis,
  NS. Sal nie regtig aan suipte gaan nie.

  1. Hinsie
   Ek het hier kom inloer om met mense kontak te he wat soos ek glo, nie om te argumenteer nie. As jy stront soek, gaan soek dit op ‘n ander plek. Ek sal iets hier verduidelik soos ek dit verstaan, en as jy dit nie op sigwaarde wil aanvaar nie, dan het ek geen verdere kommebntaar daarop nie. Ek weet nie of al die Israeliete noodwendig met my ervaring saamstem nie, maar die volgende is hoe ek, en ek dink baie indien nie die meeste” nie, mense tot geloof in die (noem dit maar) Ïsraelwaarheid kom: Jy sien wat om jou aangaan in die wereld, hoe dinge verander van konserwatief na liberaal. Jy hoor die wit kerkmense se: Älmal is my naaste maar my kinders mag nie met al my naastes trou nie.” Dit maak nie sin nie. Dan hoor jy iemand verduidelik dat die Bybel is ‘n testament, en ‘n testament is net aan iemand spesifiek gerig, gewoonlik aan familie. Jy word gewys in die Skrif hoe die ou en nuwe testamente gerig is aan Israel alleen. Jy lees op oor hoe argeologie begin het, wat in die ou stede gevind was, eens in die Britse Museum trots uitgestal is, maar nou verberg word. Naamlik dat die Adamiete regoor die wereld getrek het volgens God se instruksies, en later saam met die meerderheid Israeliete in ballingskap die Europese volkere gevorm het. Jy begin verstaan dat jy ook aan daardie volk behoort. Dan vir die eerste keer verstaan jy werklik die samevatting van die wet, naamlik jy moet Yahweh jou God liefhe met hart en verstand, en jou naaste soos jouself. Dit is die hele wet van God saamgevat in ‘n paar woorde. Jy hoef die Bybel nooit weer te lees wanneer jy hierdie verstaan het en deelgemaak het van jou lewe nie. Hou die Bybel om jou kinders te leer, maar weet dat dit is ‘n menslike vertaling vol menslike foute en doelbewuste verdraaiings. (vervolg).

   1. (vervolg) Met hierdie wet in my hart geskryf, en met die begrip van my identiteit, verkry mens ‘n aparte mentaliteit, verstaan jy dat jy nie deel is van hierdie wereld nie, en as ek volhard om die wet soos saamgevat in die twee belangrikste gebooie uit te leef, sal ek die ewige lewe beerwe. Dit maak nie saak of ek gedink het Paulus is ‘n apostel of ‘n duiwel nie, of ek al 66 boeke van die Bybel geglo/gelees/verstaan het of nie, of ek Sabbat gevier het op Saterdag, Sondag of volgens die volmaankalender nie, of ek geglo het Jesus is uit ‘n maagd gebore of opgelees het dat dit bloot vertaal moes wees na “jongmeisie van trou-ouderdom”, of ek geoffer het en pasga gevier het of nie. Almal wat tot die Israelwaarheid kom, kom van verskillende kerkagtergronde en kom in verskillende kontekte in. Wie wil waag om te se dat hy/sy die volle waarheid het? Daarom vind jy baie verskille onder die Israeliete. Om hierdie rede se ek dat om ‘n “geloofsbelydenis” op te stel bo en behalwe die saak van volksidentiteit, tweesaadlyne, en die samevatting van die hele wet in twee gebooie, is ‘n groot fout wat baie Israeliete maak. Baie groepe bordier maar weer vanvooraf verkillende dinge in, en daarmee is nie fout nie solaknk as wat dit nie dogma word nie.

    As iemand kan verduidelik waar ek verkeerd verstaan, laat weet my asseblief ek is lankal verby hardkoppigheid en sal met oop gemoed luister. Maar dit is hoe ek dit verstaan.

    En daarmee, Hinsie, is my gesprek met jou oor en verby. As jy nie saamstem nie, is dit nie my probleem nie. Ek het min genoeg tyd om oor waarhede te praat, ek stel nie nog belang is argumente oor wat jy wil en nie wil glo nie. Verhard jou hart nie verder nie.

 91. Ons kan saamstem, dat hierdie uitlatings, is baie ernstiger as, ” Kill the Boer/boer, ” nê ! Nou gaan die reënboog-dwase weer n sms veldtog begin, en malema hof toe sleep, sodat n paar prokureurs/advokate, lekker geld kan maak ! En die christene gaan harder vir hom bid, want hy moet nou VINNIG tot bekering kom, anders is die NSA in sy kannon in !

 92. Goeie naand,
  Bankies, dankie vir die terugvoering. Wil regtig nie stront soek nie, soek net na die waarheid. Sien die saak staan so, het in die ou afr. Kerke grootgeword, en die kerke het verkondig basies dit wat u hierbo uiteensit, daarmee kon mens saamleef en “behoort”. Nou het die dinge mos baie verander (in die kerke) liberaal geword. Mens kan nou nie meer daarmee saamleef nie, gaan ook nie meer daarheen nie. So ‘n mens is nou basies uitgewerp, heel op jou eie, selfs van die familie hol agter die goed aan. Het eers met hulle geredeneer oor die dinge maar deesdae los mens hulle net uit. ‘n Basiese behoefte van ‘n mens is om iewers te ‘behoort’. Die Israelwaarheid het na die waarheid geklink, het met die jare saam met van hulle gewerk, en ook baie geredeneer, en baie respek vir hulle gehad. Nou het mens so gedink dat mens saam met hulle kan gaan en weer kan ‘behoort’. Soos mens nou ‘dieper’ in gaan ‘sien’ mens dat hulle ook maar dieselfde is as die kerke, net verskilende faksies. So mens gaan maar weer die uitgeworpene wees, want mens kan regtig nie saam met die dinge gaan wat hulle verkondig nie. Bv. Dat Jesus nie God is nie. Paulus uitgegooi word. Of saterdag nou sondag is. Of die dag nou in die aand of die oggend begin. Gaan nou nie alles hier uitspel nie, gids daar is self die gene wat glo die aarde is plat. So soos dinge nou staan bly mens maar glo soos die ou kerke verkondig het, basies soos die ou voortrekkes geglo het, soos u ook hierbo uitspel, en bly maar heel alleen, (sal darm nie aan suipte gaan nie) Daar is darm een ligpuntjie op 16 Des. (Dingaansdag) is daar nog ‘n byeenkoms hier op die berge waar die 4 kleur nog waai en die Woord nog verkondig word soos in die ou dae.
  Groetnis.

  1. Hinsie, ek vermoed daar is meer opregtheid agter jou plasings as wat jy voorgee, en daarom sal ek jou weer antwoord. Ek het agterna sleg gevoel dat ek jou so effens sleggese het in my vorige plasing – soms maak ons mos ons rug onnodig styf.
   Ek dink egter dit is onregverdig teenoor Adriaan Snyman en die ander forumlede om op hierdie forum hierdie spesifieke saak verder te bespreek. Dus, as jy regtig belangstel om verder te gesels MET DIE DOEL VOOR OE OM TE VERSTAAN EN NIE TE VEROORDEEL NIE, skryf aan my privaat by bankies@telus.net

 93. Johann Cronje

  Hinsie,
  Wat jy kwytraak t.o.v. die Israelwaarheid is dwaas. Dit wil voorkom asof die “onheilge een” sy saad van vertwyfeling en onsekerheid gesaai het en die blomme van dwaasheid en sotheid staan geil en blom. Wees versigitg om die waarheid van God se plan vir Sy uitgesoekte Kudde, vir die honde en varke te gooi. Hulle trap daarop en vernietig dit wat eg en edel is. Soek die waarheid en dit sal jou vrymaak van die ewige leuens van die “onheilige een”. Vir Adam en Eva het hy om die bos probeer lei weg van die waarheid van God se Woord. Daar is net EEN GOD wat jy MAG aanbid en Sy SEUN Yahshua, het ons vertel hoe om dit te doen. “Onse Vader wat in die Hemel is…….”
  Spreuke 1 : 7 – DIE vrees van YAHWEH is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.
  Spreuke 14 : 7 -8 – Gaan weg voor ’n dwase man, want jy het daar niks gemerk van die lippe van kennis nie. Die wysheid van die skrandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwase is bedrog.
  Spreuke 26 : 4-5 – Antwoord ’n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. Antwoord ’n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie.

 94. My jongste kind moet na graad8 gaan. Jy moet op die internet registreer om ‘n nommer te kry om hom/haar by ‘n skool te registreer. Die skool kan niks doen sonder die nr.van die dept. nie. My kind is ‘n jaar te vroeg skool toe – die sisteem op die internet maak dit nie vir hom moontlik om te registreer nie! Jou kind kan ouer wees maar nie jonger nie! Ons moet wag dat die dept. die sisteem/internet eers verander. Daar is geen rede om hom terug te hou nie – maar hy kan ook nie nou by ‘n skool inkom nie. Wag nog vir die sms/oproep om te registreer. Hulle kan nie eens ‘n sisteem laat funksioneer nie- Ons is geduldig en gee samewerking, maar daar was nooit voorsien van hulle kant af nie.

  1. Tertuis Louw/Bankies

   Vir wie moet ons dankie sê? ‘Dankie’ JA-stemmers! … “eie skole” en derglike beloftes.

   JA stemmers moet nie nou vir ons kom “ja” maar die of daai nie … ons het julle/hulle daardie tyd vertel dat dit is waarvoor julle/hulle JA stem … Die JA-GEMORS waarmee ons 24 jaar later mee sit.

   Nou voel die JA-stemmers wie die pad gevat het nie die gevolge van die JA stem nie, ons nee stemmers sit met dit (ja stemmers ook). Ons almal hier in azanië is in die Tamatie JA-straat en baie van die JA stemmers sit in Perth, Vancouver, London, New York en so aan en die nee stemmers moet nou die JA-drek deur rioolmoeras trek. Ek sit juis met met sulke Perth mense wat so JA gestem het en nou sit en spog oor hoe WIT Perth is en hoe hulle lekker beskaafde piekniek hou daar op die walle van die Swan rivier …

   Ek sal die gevolge van die JA-stem ALTYD teen die JA-stemmers hou! Ek het statistiek van al die MOORDE/VERKRAGTINGS/AANRANDINGS en derglike WANDADE teen Die Boervolk in my besit …

   Verder het ek niks te sê nie … Eintlik wil ek kots … veral wanneer die Perth-Spoggers so terugkom en ons uitnooi na etes en derglike en spog oor hoe lekker dit is daar in Perth.

   Gaan vra maar vir al die azaniese mense, veral in die klein dorpe van soos Excelsior … Ons is GEDOEM! as ‘n gevolg van die JA-stemmers. … ‘Messe, dagga, brandende “tires” in die skole’.

   Ns. Bankies, die JA stem en dan nog boonop die pad vat … Nee my maat … dit het baie verduideliking nodig. In jou geval … Die eerste geval waarvan ek weet wat erken dat die JA -stem verkeerd was. Maar ook geen verskoning van jou kant af nie Bankies, ek het jou relaas gelees en baie van dit maak sin. MAAR jy het my amper oortuig om vergewensgesind te wees. Ek weet nie so lekker nie.

   Groete

   1. JB, jy is reg, ek het nie aan jou of ander verskoning gevra nie. Ek het egter aan my oom Pieter verskoning gevra kort voor hy dood is. My ouers wat my moes rigting gee, en ekself, was mislei – die regse opinie is vir ons in die media voorgehou as ‘n grap, iets waaroor ons moes skaam wees, en ons WAS! Ek was toe (in 1989) maar 22 – wat het ek van die lewe geweet? Nadat ek tot die aparte mentaliteit van my Godsvolkslidmaatskap gekom het (nege jaar later), en algaande begin verstaan het wat gebeur het (seker eers twaalf jaar later ten volle verstaan) het ek egter voor God omverskoning gevra. Ek vra dan nou teenoor elkeen hier wat omgee, omverskoning. Die mense wat geemigreer het en nou met ‘n verlekkering spog oor hoeveel beter dit in Perth of Vancvouver is as in Pretoria of Kaapstad, het sekerlik nie dieselfde “bekering” gehad as ek nie – hulle doen dit nog steeds uit onkunde, want hulle verstaan nie wat in die wereld aangaan nie. Maar weet jy wat, net so moet jy ook probeer verstaan dat die Boerevolk is nie die enigste “volk van God” of “regse volk” op die aarde nie – wat in SA gebeur het, het 30 jaar voor dit reeds met die Godsvolk in die res van die wereld gebeur (die misdaad en brutaliteit is nie noodwendig oral ewe erg nie). Maar wat ek probeer se, is al het ons almal “Nee” gestem in 1989 en 1992, kan ek jou verseker die pad sou dalk anders gewees het maar die uitkoms sou dieselfde gewees het. Die Boervolk het God laaaaankal verlaat, nie in 1989 nie. Wat in 1989 en sedertdien gebeur het, is die gevolg van die laaaaank terug se sonde. Wat presies dit was kan ek jou nie nou so vinnig se nie, sal bietjie moet gaan dink en met ander soos jy daaroor gesels. Moet jou nie steur aan die emmigrante wat spog nie – ek belowe (vervolg)

    1. (vervlg) – ek belowe jou elkeen van hulle dik die pap so bietjie aan en wens heimlik dat dinge anders was sodat hulle steeds tuis was by familie en vriende en Afrikaans kon praat. Ja dinge is ordelik en beskaafd in die algemeen maar dit is inderdaad GODDELOOS! Kyk, die meeste Afrikaanse emmigrante sit heel voor in die plaaslike kerke hier, ry die heel blinkste karre, vlieg rond agter die basterbokke aan, ens, maar JB, uit my Israelietoogpunt is hulle op die bree weg, ek meng nie met hulle nie. Ek kyk rugby net om te sien hoe doe baster bokke verloor. Ek hoop jy kan probeer verstaan, hulle weet niks, vergeet van hulle, vir ons opregtes is die lewe nie naastenby so rooskleurig soos die emmigrante sal vertel nie, en sover dit my aangaan, is jy en ek in dieselfde gemors, jy daar en ek hier. Wat daar gaan kom, sal hier ook kom, dalk net in ‘n ander formaat.

     1. Net nog dit – “Ja” gestem op 22, getrou op 26, gatvol geraak op 29, begin beplan om te emigreer op 30, tot “Israel” bekering gekom op 31, goedkeuring gekry om te emigreer op 31 en ‘n half, en toe geemigreer. Die planne was toe al te ver gevoer, omdraai het op daardie stadium nie prakties gelyk nie, so hier is ek nou, 17 jaar later, en ek besef die gemors kom maar weer agter my aan in ‘n ander formaat. Daar is geen plek op aarde waar die Godsvolk dit wat binnekort gaan kom, kan vermy nie – dit kom oral. So, los maar die slim manne in Perth en Vancouver, bepaal jou by wat jy kan doen. Wat sal dit in elk geval aan jou lot verander as ek of hulle vir jou omverskoning vra – ja jy sal dalk so bietjie beter voel vir ‘n dag of twee, maar wanneer daardie gevoel verby is, sit jy nog met dieselde probleme, en hulle ook.

 95. Goeie more,
  Bankies, dankie vir die e’pos adres, sal graag vir u so paar goeters wil aanstuur en u mening daaroor wil hoor, gee net bietjie kans nog besig om daaraan te werk. Stem saam, moet nie oom Adriaan se spasie gebruik vir die godsdiens bewys dinge nie. Kom ons bepaal ons by die plae wat die wêreld gaan tref. Stem ook saam dat dit ‘n wêreld wye ‘ding’ is, nie net ‘n SA ding nie. Net nog so aanhaling van oom Langenhoven:
  Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.
  Groetnis.

 96. Leonor C Lombard

  Hinsie, jy het met Israelwaarheid groepe te doen gehad en blykbaar laat het dit ‘n slegte smaak jou mond gelaat. Ek was daar en het so ook goed beleef wat ook my ontstel het.

  En, terloops, hier is juis die plek waar ons kan praat.

  Vir baie jare het ek alleen voortborduur op dit wat ek geleer het van ander mense. Dit was ‘n fout. Die aanvanklike openbaring dat ons Yahweh se Israel volk was, was vir eers genoeg en dit is waarop gekonsentreer het. En dit is waar ek met verskillende dogmas en sieninge te doen gekry het, partykeer wat my gees kon aanvaar, ander nie.

  My eerste kennismaking met Yahweh se Naam het my die skrif laat lees met Sy Naam. Hoe meer ek begin lees het oor die Naam van Yahweh en Sy werkinge met Sy volk hoe meer wou ek van Hom leer. Dit het ‘n begeerte in my hart geword om Yahweh my God te dien. Hoe meer ek wou weet HOE om Yahweh te dien hoe meer het ek gelees hoe Hy ons, Sy volk, smeek om Hom te dien. Dit het my Deut oor en oor lees en die besef het gekom daar is net een manier HOE ek kan dien en HOE ek aan Yahweh kan wys dat ek Hom liefhet met my hele hart en my hele verstand en dit is om AL Sy WOORDE te verstaan, AL Sy wette en bevele te gehoorsaam.

  En dis toe waar die popo die fan strike- want as ek wil doen wat ek wil doen vir Hom dan bring dit my lynreg teen dit wat die christendom preek, naamlik- Yahshua ons Messias is die die God wat vir ons ewige lewe gegee het en al wat ons moet doen is om dit te glo.

  Dit het my, nadat ek die Tanakh (OT) deurgewerk het om Yahweh te ken, laat besef dat daar fout is met die NT. Dit het my ondersoek oor maande na die ontstaan, die dogma en wie verantwoordelik was vir die samestelling van die kanon van die bybel laat begin.

 97. Leonor C Lombard

  Hinsie, ‘diegene’ dis nou ek wat ‘glo’ die aarde is plat, is ‘diegene’ wat nie alles vir soetkoek opeet nie. En ‘diegene’ praat nie van goed van youtube af nie maar vannuit ‘diegene’ se beroep wat met die wetenskapbroederskap/klub daagliks te doen kry wat goed aan mense soos jy wil opdis.

  ‘Diegene’ het twee dae in ‘n astrofisika konferensie gesit en luister na die gode van die wetenskap se: we dont actually know…. We assume…. If we simulate… We don’t see it but the artifact (dit is nou iets wat deur ‘n rekenaarprogram geskryf is) show this….

  As die mense wat belasting wil betaal vir hierdie klomp ‘wetenskaplike’ gebrabbel is dit seker goed. Maar ek, wat weet en werk daarin,….. wat ‘n MORS van geld terwyl mense doodgaan van die honger.

  Wat julle sien in prentjies op die internet is GLAD NIE WAT HULLE sien nie. Dit is simulasies van wat hulle DINK hulle sien en dit net vir meer geld van die soetkoeketende mense. Solank die mense oe en ah dan vloei die geld. So bietjie verstand… dink jy waarlik dat ‘n mensgemaakte teleskoop MILJOENE kilometer VER kan sien??? Nee waaragtig.

  Daar is nou juis weer ‘n oproep vir meer geld vir SKA en die MEERKAT endie MEERLICHT – nou ja ek het geluister na die wat werk vir hierdie ‘grants’ en o my aarde – wat ‘n klomp getjommel!!!

  Die nuutste is dat ons nou moet geld kry vir wetenskaplike navorsing vir SKA. En ons het juis daar gesit en luister hoe baie data hulle gaan kry, waar dit gestoor gaan word, hoe dit verwerk gaan word om nog meer twak vir geld te regverdig.
  Op VB is juis ‘n artikel daaroor:

 98. Leonor C Lombard

  VB Artikel:
  Ten opsigte van die Departement van Wetenskap en Tegnologie se begroting, is daar ʼn wesentlike deel, R650 miljoen, wat gebruik word om die MeerKat- (oorspronklik die “Karoo Array Telescope”) en SKA- (“square kilometer array”) projekte in die Karoo te finansier.
  Die SKA sal volgens beplanning die wêreld se grootste en mees sensitiewe teleskoop wees. Buitelandse beleggings ter waarde van 650 miljoen euro’s sal fase 1 van die projek gegenereer kan word. 16 MeerKat-antennas sal teen Junie vanjaar gereed wees om te kan begin werk.
  ******************************************
  Nou ja, nog geld vir fairy tales.
  So as ek skryf, skryf ek dit uit KENNIS van die wetenskap en nie youtube storietjies nie. En wat ek al hier gesê het, het ek vir ‘n senior proffesor in astro-statistiek gesê.

  So hou jou snaar, want totdat jy met deeglike navorsing na my kan verwys as ‘diegene’ bly jy’n leek op die gebied.

  My oortuiginging: Die geloof in die wetenskap en spesifiek astrofisika is teen Yahweh se wet: Jy mag GEEN gesnede BEELD maak van wat bo in die hemel is nie…

  Mensdom vreet by die bakke van die die gode van hierdie wereld en maar moet asb NIE net DINK NIE.

 99. Goeie more,
  Johan, Jammer u voel soos u voel, dink dit is heel duidelik dak ek nie teen die Israeliete is nie, wonner maar net. Soos die aanhaling hierbo van Lawrence Blanchard ook ‘n Israeliet wat sê dat Jesus God is en die ander Israeliete sê weer dat Hy net ‘n mens was, nou wonner mens net wat is wat. Soos wat vir Bankies gesê is kom ons los liewer die godsdiens bewys ding van wie is reg en wie is verkeerd, en ons kyk liewers wat gaan ons doen as die plae ons tref (eintlik al reeds besig). So ‘n jaar of wat gelede het ek geskryf oor hoe om kurpers aan te hou. (hulle steel darm moeiliker as hoenders) ‘n hoender is mos wat hulle noem ‘n “take away”, kom haal sommer een aand die hele lot. Nou die visse gaan goed aan, net een ding wat geleer is op die harde manier is om die sand in die filter te vervang met growwer sand, die vismis pak aan op die fynsand en dan sukkel mens met die skoon maak. Hulle het ook al gebroei, moet net die leesbril op sit om die goedjies te sien. moet hulle maar uithaal anders vreet die grotes hulle op. ‘n Ander ding wat ook kan help met oorlewing is Okra. Het die saad tussen die ander saad op die rak gesien en uit nuuskerigheid die goed kom plant. Die verbasing was groot toe die goed die hitte en droogte oorleef het (die ander goed is alles dood gebrand deur die son, self die mielies het dit nie gemaak nie). So ‘n 20 of wat van die plante elke maand geplant (hang af van die grote van die huishouding) kan darm die pensie volhou. Die goed smaak nou nie wats wonders nie, (smaak verskil ook) maar honger het nie fiemies nie. So as u dit wil probeer dit werk.
  Groetnis.

 100. Die Jode sien Yahshua as ’n groot profeet, as ’n besondere godsdienstige man, maar nie as God se Seun nie. Hy is net ’n mens. Deur die eeue heen het mense vergelykbare antwoorde gegee, soos ons hier doen tans. Arius uit die vroee kerk het beweer dat Yahshua voor die wêreld as ’n volmaakte skepsel deur God die Vader geskep is as die vernaamste van alle skepsele, die hoogste skepsel, maar nietemin skepsel. Die Jehovagetuies is volgelinge van Arius. Eeue lank het die liberale teologie allerlei beelde van Yahshua geskep met uitgangspunt dat Hy net ’n mens is, soos enige ander mensekind, ’n kind van Josef en Maria. ‘n Mens wat gesterf het vir sy liefde vir sy volk en vir ALLE mense. Hy word ook beskou as die groot Revolusionêr, daarom het selfs Marxiste in Afrika hom GEBRUIK in hul stryd.
  Die fundamentele verskil tussen die Israel geloof en alle ander godsdienste is juis: Kom verlossing van benede uit of van bo? Reik die mens na God of reik God na die mens? Het Hy sy Seun vir ons gestuur of is ‘n mens gebore wat deur sy onderhouding van die wette verhef is in status na Messiah en Verlosser?. Reeds in Jes 40:3 is profesie oor Johannes die Doper as voorloper van Yahshua: “’n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die YaHWeH; maak gelyk in die wildernis ’n grootpad vir onse GOD.” Let op die verwysing na onse God. Yahshua is die God waarna verwys word. In Joh 20:28 lees ons dat Thomas vir die Messiah sê: “My Meester en my God.” Waarop Yahshua hom nie berispe of korrigeer nie, maar aanvaar hierdie aanbidding en sê: “Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.” Dit sou totaal godslasterlik wees van Yahshua om homself die eer toe te eien indien dit nie van toepassing op Hom sou wees nie. VERVOLG

 101. Yahshua is duidelik God met GODDELIKE EIENSKAPPE. Hy is ewig. In Jes staan die volgende oor die Vader “Ek is die Eerste en Ek is die laaste” (Jes 44:6) en in Openb 22:13 staan dieselfde oor die Seun “Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste.” Teenoor die Jode wat nie kan verstaan hoe Hy Abraham kon gesien het, sê Yahshua: “Voordat Abraham was, is Ek” (Joh 8:58).
  God is ALOM TEENWOORDIG, Yahshua ook met die woorde: “Ek is met julle alle dae tot aan die voleinding van die wêreld” (Mt 28:20). God is ALWETEND. Yahshua ook. Vir Natanael sê hy: “Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien” (Joh 1:49). Sonder dat Hy die Samaritaanse vrou eerder ontmoet het, vertel haar van die vyf mans wat sy gehad het en dat die een wat sy nou het, nie haar man is nie (Joh 4:18). Hy doen ook GODDELIKE WERKE. God het die wêreld geskape. Tog lees ons van Yahshua: “Alle dinge is deur Hom ontstaan en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie” (Joh 1:3). Wie kan sondes vergewe behalwe God? Yahshua sê vir die verlamde man in Kapernaüm: “Seun, jou sondes is jou vergewe” (Mk 2:5). Wie behalwe God kan DOOIES OPWEK en die wêreld oordeel? Yahshua kan: “daar kom ’n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling” (Joh 5:28,29). Wie behalwe God kan die EWIGE LEWE GEE? Yahshua kan: “Ek gee hulle die ewige lewe” (Joh 10:28). Wie kom die EER toe? Yahshua sê uitdruklik vir die duiwel dat jy Yahweh moet aanbid en Hom alleen dien (Mt 4:10). Tog huiwer Hy vir geen oomblik nie om ook te sê: “Glo in God; glo ook in My” (Joh 14:1) VERVOLG

 102. Tog huiwer Hy vir geen oomblik nie om ook te sê: “Glo in God; glo ook in My” (Joh 14:1) en “sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie” (Joh 5:23). Lees Hebr 1 in vers 6 word die engele opgeroep om die Seun te aanbid. Dit doen hulle dan ook in Openb 5:12. Daar hoor ons ’n tallose menigte engele sing: “Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.” Elke skepsel in hemel en op aarde val dan daarby in met die woorde: “Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot alle ewigheid.” Yahshua is GEEN gewone mens nie, Hy is die enig gebore Seun van God, ons is gebore uit saad van mense, Yahshua is maagdelik gebore van Bo. Wetenskaplikes se verstandelike vermoee kan nie Adam se skepping in die ewe beeld van God verstaan nie, so ook nie maagdelike geboorte nie.

 103. Leonor C Lombard

  AntSan- vra Ds C Kleyn, van die Vrye gereformeerde van die kerke van Suid afrika,
  wie se preek jy hier gegee het om vir jou te verduidelik hoe Yahweh – die Almagtige God en Skepper in ‘n mens se liggaam kan woon, maar erger, hoe Yahweh kan sterf!

  Die God wat ek aanbid leef en is, was en sal altyd EWIGLEWEND wees. Totdat die kerke ophou lieg en verduidelik wat doodgaan beteken soos Yahweh dit verduidelik sal julle aanhou glo dat Yahweh kan sterf en Homself opwek.

  LEUENS IN DIE PREEK.
  1. Yahweh is alwetend- Yahshua is NIE alwetend NIE.

  Mat 24 Mark 13
  Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
  32Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel OF DIE SEUN NIE, maar net die Vader , (Yahweh onse God).

  In enige iets- as daar EEN leuen is dan is alles daarna verdag – die een leuen van die predikant is so TIPIES van die christelike geloof. Eintlik nie nodig om verder LEUENS uit te wys nie maar sal.

  2. Gemeente, as Christus nie God is nie, kom die hele Bybel op los skroewe te staan. God het Homself juis in sy Seun geopenbaar. MAAR AS CHRISTUS NIE GOD IS NIE, DAN KRY ONS ONS KENNIS VAN GOD VAN ’N SKEPSEL. En wie waarborg dat hierdie skepsel homself nie misgis wanneer hy ons oor God vertel nie? So kan ons God nie werklik ken nie. Terwyl om God te ken juis die ewige lewe genoem word.

  Ekskuus???? Waar kry die man die twak.
  Eerstens het Yahweh Israel GEKEN en nog MEER laat KEN deur SY NAAM aan HULLE te gee.

  Exo 2
  25En God het die kinders van Israel aangesien, EN GOD HET HULLE GEKEN.

  Exo 6
  2 Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesê: Ek is Yahweh.
  3 En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam YAHWEH HET EK MY NIE aan HULLE BEKEND GEMAAK nie.

 104. Leonor C Lombard

  Amos 3:2
  Julle alleen het EK GEKEN UIT AL DIE GESLAGTE VAN DIE AARDE; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.

  Die Israeliete HET YAHWEH GEKEN-

  1 Kron 28.9
  En jy, my seun Salomo, KEN DIE GOD VAN JOU VADER en DIEN HOM MET ‘N VOLKOME HART EN MET ‘N GEWILLIGE SIEL, want die HERE deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. AS JY HOM SOEK, SAL HY HOM DEUR JOU LAAT VIND; MAAR AS JY HOM VERLAAT, SAL HY JOU VIR ALTYD VERSTOOT.

  Spr 3:6
  KEN HOM IN AL JOU WEË, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

  Spr 2
  My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar,
  2 sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand;
  3 ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef,
  4 as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte,

  5 DAN SAL JY DIE VREES VIR YAHWEH VERSTAAN EN DIE KENNIS VAN GOD VIND

  6 (WANT YAHWEH GEE WYSHEID, UIT SY MOND KOM KENNIS EN VERSTAND,

  7 EN HY BEWAAR HULP VIR DIE OPREGTES, HY IS ‘N SKILD VIR DIE WAT REGSKAPE WANDEL

  8 DEURDAT HY DIE PAAIE VAN DIE REG BEWAAK EN DIE WEG VAN SY GUNSGENOTE BEWAAR);

  9 DAN SAL JY GEREGTIGHEID EN REG VERSTAAN EN REGVERDIGHEID—ELKE GOEIE PAD.

  Ek het GEEN godverlosser nodig gehad nie om my Yahweh te leer ken nie. Dit is ‘n opdrag van my God om Hom te soek en te vind. Dit doen ek deur ‘n leerling te wees wat die geskrifte en van SY WOORDE ALLEEN te bestudeer.

  Ps 9:11
  So is Yahweh dan ‘n rotsvesting vir die verdrukte, ‘n rotsvesting in tye van benoudheid.
  11 EN HULLE WAT U NAAM KEN, sal op U vertrou, OMDAT U DIE WAT U SOEK, sal U nie verlaat nie, o Yahweh!

 105. Leonor C Lombard

  Dit het elke Israeliet GEGLO en GELEEF VOORDAT Yahshua verskyn het. HUlle HET REDDING in YAHWEH gehad VOOR Yahshua verskyn het, ALLE Israeliete wat Yahweh GEKEN het en SY wette gevolg het HET DIE EWIGE LEWE GEHAD!

  Ek raak so omgekrap deur die arrogansie van die christendom wat Yahweh se EER en MASJESTEIt wil steel, Sy Naam wil verwerp deur ‘n ANDER NAAM TE WIL AANBID en OM almal wat in Sy wette en bevele geleef het voor Yahshua se geboorte, TE VERTEL DIT WAS NIE GOED GENOEG NIE WANT YAHWEH HET VIR JULLE GELIEG omdat JULLE NET REDDING DEUR die HALFGODHALFMENS kan VERKRY!

  Yahshua het GEEN NUWE gebod kom stel vir die ewige lewe nie. Om Yahweh te KEN is EWIGE LEWE.

  Die Jongman wat daana gevra het is deur Yahshua NET soos Yahweh regdeur die OT die Israeliete beveel het: ONDERHOU MY GEBOOIE EN JY SAL DIE EWIGE LEWE KRY.

  Die gebooie en dien en ken van die EEN God. Yahshua BEVESTIG wat in Deut 18:18 staan toe Hy sê: HOOR Israel, YAHWEH onse GOD is ‘n ENIGE YAHWEH.
  Ook in Joh 17 BEVESTIG Yahshua dat Yahweh die ENIGE WAARAGTIGE GOD is.

  Kennis van Yahweh KOM NIE DEUR Yahshua NIE maar deur YAHWEH se WOORDE. Maar so kan ek nog leuens uit wys.

  AntSan- glo jou god, glo dat hy gesterf het en hom self opgewek of hoe ookal julle dit wil verduidelik.

  DAAR is NET EEN Skepper en Formeerder en God- Yahweh die God van Israel.

 106. Johann Cronje

  Die verse hieronder verklaar duidelik vir ons dat die Seun van die Mens (ook die Seun van God Yahweh) nie dieselfde wese as Sy Vader is nie. Eerstens weet Hyself nie eers wanneer, Hy, Yahshua ( die Seun van die mens), deur Sy Vader gestuur sal word om as die beloofde Koning van Israel in die nuwe Jerusalem gekroon te word nie. Selfs nie eers die engele in die Hemel weet nie, net die VADER “alleen” weet ! Let ook daarop dat die Koninkryk, die is van Sy Vader YAHWEH, wat nog moet kom. “Laat U koninkryk kom soos in die Hemel net so ook op die Aarde. Het Yahshua Sy dissipels nie geleer om so te bid nie?? Beteken dit dan niks vir ons nie?? Kan ons enigsins nog twyfel oor die aparte identiteite van die Vader en die Seun. Terwyl die Seun aan die kruis gehang het was Sy Vader in de Hemel of hoe dan nou?
  Yahshua verklaar uitdruklik in Mat 24 “35-36 – Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. “ MAAR van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader “alleen”. As Yahshua dan God die Vader self was, sou Hy mos die antwoorde gehad het, of hoe?
  Mat 24:30 – En dan sal die teken van die SEUN VAN DIE MENS in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die SEUN VAN DIE MENS sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Vers 44 ; -Daarom moet julle ook gereed wees, want die SEUN VAN DIE MENS kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie. Openbaring verklaar dat Sy Vader saam met Hom teenwoordig sal wees in die nuwe Jerusalem. Twee aparte indentiteite, Die een, YAHWEH, die GOD en Vader van Israel en die ander een die Seun van die mens/die Seun van God YAHWEH en die nuwe Koning van Israel op die troon van Sy voorvader DAWID.

 107. Leonor, oor die oneindigende plein (plat aarde), wil ek nie met mense stry nie, maar net dit se: as enige iemand opreg, met oop gemoed en eerlik gaan kyk na die redes hoekom die aarde NIE ‘n bal is nie, dan SAL hy/sy dit ook verstaan. Maar meeste van ons is te bang om in ‘n sogenaamde moderne wereld aangekla te word met verdagmakery en bespotting wat gelaai word op die sogenaamde “plat aarde teorie”. Hier is my gunsteling rede waarom die aarde nie ‘n bal is nie: seisoene en verskillende klimaatstreke oor die aarde – as die aarde hierdie klein ertjie is teenoor die son wat ‘n spanspek is ongeveer 125 meter weg van die ertjie af, en die ertjie skuif 23 grade op sy as tussen seisoene, hoe de joos gaan daar merkbare verskillende seisoene en klimaatsreke op die ertjie wees? Hoe de joos gaan die klimaat in die ertjie se noordpool soveel verskil van die klimaat in die ertjie se suidpool, dat die suidpool byna geen lewe kan ondersteun nie en die noordpool baie lewe ondersteun? Nee, as die aarde ‘n ertjie was en die son ‘n spanspek 125 meter weg van die ertjie af, dan sou dit dwarsdeur die jaar dieselfde temperauur oral oor die ertjie gewees het. En enige ou wat kom se dit is nie so nie, LIEG, al skryf hy ook professor voor sy naam.

  1. Leonor C Lombard

   Bankies, dis ‘n lekker een. Gaan dit onthou. Daar is seker tientalle sulke voorbeelde. Maar die een wat my die meeste fasineer is die feit dat as ons teen honderde DUISENDE kilometer deur die heelal beweeg – bly die sterrebeelde en sterre wat ons sien al VIR EEUE presies dieselfde???

   En dan my ou kuifie, die een wat nie waai nie ten spyte van die astronomiese spoed wat die aarde beweeg, die aarde om die son beweeg en die sonnestelsel in die heelal beweeg.

   Ek is besig om alles bymekaar in verstaanbare taal te skryf ( ek dit ook self kan verstaan) en sal laat weet as dit klaar is dat ek dit kan stuur.

   Ek probeer om nog kommentaar deur te kry maar dit willie.

   So hier is my epos adres: proelium16@gmail.com

 108. LEONOR: “wie se preek jy hier gegee het…” Jy mag nie lieg nie, dit is ‘n gebod! Ek het beslis die preek gelees en kan daarmee vereenselwig en stem saam met die inhoud en vertolking van die Skrif deur die ds. Ek het DELE daarvan vir almal wat hier lees geskryf, in my eie woorde. Nie die hele preek soos jy beweer nie. Sodat hulle ook ander tekse kan bestudeer om seker te maak van wat die WAARHEID is. Maar dankie vir die bemarking. Mense die preke vanaf daardie kerk is uitstekend!

  LEONOR: “Ek het GEEN godverlosser nodig gehad nie…” Laat dit so wees dan. Hoop jy maak dit met jou eie krag en voorbeeldigheid en wet onderhouding (oops klaar een verbreek hier bo) tot voor die troon, sonder genade, want daarin glo jy ook nie. Maar weet dit: daar sit aan die regterhand van die Vader iemand op ‘n troon, en jy sal jou kniee voor Hom moet buig.

  Ek het jare gelede hier beland omdat ek bekommerd was oor die handjie vol blankes wat afgemaai gaan word omdat dit die Afrika manier is. Dit is natuurlik politiek. Ek wou weet waar is my volk? Het nooit geweet ek gaan my teen geloof vasloop nie. Politiek en geloof meng beslis nie. Ek beweeg dan maar aan. Opsoek na my mense en kultuur, wat bid vir dieselfde God as ek. Dit lyk my ek en my soort is in die minderheid hier?

  Geniet die 27ste, die 1e en die laaste.

 109. Leonor C Lombard

  AntSan – nee, ek het GEEN VERBOD verbreek nie en NIE gelieg NIE. Jy het die preek nie heeltemal in jou eie woorde geskryf nie , daarom my kommentaar. Het gou ‘n ‘word count’ gedoen en ek sien dat 86% van kommentaar se woorde is presies soos in die preek.

  Dus as ek oor die 14% van jou eie woorde ‘gelieg’ het is ek jammer – dalk te vinnig gelees.

  Daar is NET een voor wie ek my KNIEG sal buig en dit is Yahweh my God, EN ek sal in EERBIED my knieg buig voor my Koning wat op die troon van Sy vader Dawid sit.

  Jes 45:23
  Wend julle tot My en laat julle red, alle eindes van die aarde! WANT EK IS GOD, EN DAAR IS GEEN ANDER NIE.

  23 Ek sweer by Myself; GEREGTIGHEID GAAN UIT MY MOND, ‘N WOORD WAT NIE HERROEP WORD NIE: dat voor MY, YAHWEH, ELKE KNIE SAL NEERBUIG, BY MY ELKE TONG SAL SWEER.

  Daar is nie iets soos godsdiens in Yahweh se koninkryk nie en nog minder politiek. Solank ons volk dink hy kan deur politiek vryheid bewerkstellig sal hulle aan ploeter tot vernietiging en solank godsdiens met dogmas bedryf word, die aanhang van mense soos Luther, Calvyn, Paulus sal hulle vervloek bly soos Yahweh dit duidelik stel.

  Bevryding van Yahweh se kinders in volksverband hetsy die Boer of die Brit of wie ookal, is slegs in die HAND van Yahweh alleen. Dus die oproep om terug te keer na hulle God het baie meer krag as ‘n stembriefie of volksorganisasies of godsdienstige groepe en kerke. In die terugkeer na die Ware God is ons redding.

  Gaan in vrede.

 110. Dis so maklik om alles nou op rekenaar te plaas, lees selfs in die koerant dat hospitale dit ook wil doen. Oorsee is daar al advertensies om die “chip” ingeplant te kry. Miskien maak hulle dit makliker hier om eers alle data vas te vang en dan die inplantings te doen. Dalk die merk van die dier? As alles op rekenaar is kan elkeen se doen en later vasgestel word. Dan kan kontant wegval en almal se lewe mos vergemaklik?

  1. Stem saam Bankies ! Presies dieselfde ding gebeur hier, maar baie blankes kan dit nie eers raaksien nie, want die sataniese breinspoeling is so goed ! Ek het dit al aan familie en vriende uitgewys, dan kry ek net daardie, jy is siek, ” KYK ! “

 111. Goeie more,
  Al die plataardes, Bankies dit wil lyk of daar nou ‘n nuwe faksie is van die plat aarde teorie. Die storie van die noord en suid pool op die plat aarde. Hoe kom u daarby uit? Al die bestaande modelle het die noord pool as middelpunt, en die lengtelyne loop daarvan uit om by suid “pool” uit te kom. Maw die suid “pool” loop reg rondom (360grd) daar waar mens blykbaar gaan afval.
  Op die ronde aarde model is noordpool en suidpool gedefinieerde punte, (daar waar die “as” van die aarde deurgaan) die lengtelyne loop dan ook van noord na suid, soos ‘n kompas dit ook aandui, enigeplek op aarde wys ‘n kompas noord. (of suid). Nou op die plataarde gaan ‘n kompas mos nie werk nie. Kan dalk noord aanwys (die middle van die spul) maar om nou suid te gaan kan jy mos nou enige rigting gaan en as jy lank genoeg aanhou gaan jy by die einde kom (suid). So Bankies kan u dalk verduidelik waar op die plat aarde model is die suidpool waarvan u praat wat nie lewe het nie?
  Net nog so vraagie. Op die rondeaarde is: Amerika is wes van Afrika, so is Australia weer wes van Amerika, en op sy beurt is Afrika weer wes van Astralia. Nou op die plataarde moet een van die lotte mos nou oos van die ander wees. Waar is daardie lyn? Moet nou net nie sê ‘gaan op die “breedte” lyn langs nie, want ‘n breedte lyn (op die plataarde) het nie rigting nie, is mos ‘n sirkel om die middelpunt
  Groetnis.

 112. Johann Cronje

  Daar is ‘n ewige twis oor die identiteit van die Vader en Sy Seun. Is hulle EEN of TWEE aparte identiteite? Die volgende verse is ‘n openbaarmaking van wie is wie. M.a.w. wie is die opdraggewer en wie is die ontvanger. Duidelik twee aparte identiteite!
  Johannes verklaar die identiteit van Yahshua en hy maak geen aanspraak dat Yahshua, God is nie, maar dat Hy wel die (nageslag van Dawid ) ( uit die lendene – SAAD van Dawid) is. Selfs Yahshua verklaar dat Hy die nageslag van Dawid is.
  Openbaring 1:1 – DIE openbaring van Yahshua Messias wat God YAHWEH Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
  Openbaring 22:16 – Ek, Yahshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. EK IS DIE WORTEL VAN DAWID EN DIE GESLAG VAN DAWID, die BLINK môrester.
  Openbaring 5:5 – Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, DIE LEEU WAT UIT DIE STAM VAN JUDA is, die WORTEL VAN DAWID, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.
  VERVOLG _

 113. Johann Cronje

  VERVOLG –

  Ons tas almal in die donker rond wanneer dit kom by die ontleding en begrip van Skrifgedeeltes. Telekmale word ons gelei deur oorerwing van dogmas, dwalinge en wanbegrippe . Die vraag is , is dit altyd reg? Is die Dominee of “geleerde” teoloog altyd reg, of word sy begrip maar ook gelei deur eeue se foutiewe kerkdogmas? Dit is egter belangrik dat ons alle “geeste” toets vir die waarheid en nie net summier alles vir soetkoek opvreet nie. Ons Vader verwag van ons om die waarheid van Sy Woord te soek en te toets. Spreuke 4 : 7 –“ Die beginsel van die wysheid is: Verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit.” Romeine 12:2 – “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.” Spreuke 2:1-5 – MY seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand; ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van YAHWEH verstaan en die kennis van God vind
  Psalm 119: 18-24 – Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Ek is ’n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar. Al sit vorste en beraadslaag teen my — u kneg oordink u insettinge. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne.

 114. Bankies

  Ja, die JA-stemmery en die “chicken-run” soos Adriaan Snyman dit noem, is moeilike sake. En so sal dit ook bly. Daar was ‘n hele paar sulke verskeurende oomblikke in die geskiedenis van Die Boervolk gewees; Die eNGee Kerk t.o.v. Die Groot Trek, die ABO, Uniewording, Die Boere Rebellie van 1914, die Boere Mynstaking van 1922, Die Arm Boere Vraagstuk, Die Rooi Lissie Kwessie, Republiekwording in 1961 en so aan . Die twee referendums van 1983 en 1992 staan reg langs daardie ander verskeurende gebeure. In die ideale wêreld sou ons nie hierdie dinge gehad het nie. Ek sien jy noem 1989 – Dit was ‘n algemene verkiesing gewees en nie ‘n referendum nie.

  Die om verskoning vraery … dit was voorbarig van my om dit te verwag en ek vra om verskoning daarvoor. Jy het dit gedoen aan ons Vader en dit is al wat saak maak. Elke mens het sy eie agtergrond en redes oor hoe/hoekom en waarom. Feit van die saak is, dit is geskiedenis en geskiedenis, of ons dit wil erken of nie is vormend en sal altyd deel van ons wees. Dit is ook herinneringe en geheue. Nogal ‘n ding om aan die verkeerde kant van die geskiedenis opgeteken te word of te staan …

  My ouers het ons van kleins af mooi laat verstaan wie en wat ons is en waar Die Boervolk is/inpas … veral t.o.v. die verswelging of verdringing soos Treurnicht dit genoem het. Toe ek jonk was het ek ook maar naïewe idees, gedagtes en verwagtinge gehad maar oor sake soos ons Vader, Boerskap en die doel en modus operandi van die bose magte was daar geen onduidelikheid nie. Ekself het nooit aan politiek deelgeneem/gestem/ondersteun of derglike nie. Politiek het vir my geen sin gehad nie en die politieke bestel het in elk geval reeds al van vroeë dae (aan en af) mense ingesluit wat nie deel van my volk was/is nie. WORD VERVOLG

 115. VERVOLG

  Ek het net twee maal deelgeneem en dit was met die twee referendums. In beide gevalle twee duidelike NEE’s. In beide gevalle was daar daardie tyd hewige argument en woordewisseling tussen JA en Nee stemmers. Tot vandag toe en dit sal nie weggaan nie. Maar nou ja, dit daar gelaat.

  Ek is deeglik bewus van die feit “dat die Boerevolk is nie die enigste “volk van God” of “regse volk” op die aarde nie – …” en dat wat ookal gebeur het nie ‘n verskil sou gemaak het oor die uiteindelike EWO/Die/Bees/666 bestel wat kom nie MAAR nog steeds sou ek duidelik NEE gestem het vir dit, en sal dit vandag weer doen … Tot die bitter einde toe.

  In elk geval, ten minste blyk jy deur jou kommentaar ordentlik, goed gemanierd, eerlik, opreg en beskaafd te wees. Dit is goed om met ‘n redelik-denkende mens te kommunikeer. En ek dink ons is dit eens oor waar ons vandag in dieselfde gemors staan.
  Ns. Bankies, deur dit wat ek hierbo gesê het, probeer ek nie voorgee dat ek perfek en volmaak is nie. Ek het baie foute.

  Dit net so in kort …

  Groete

 116. Hinsie die okra is ‘n goeie idee. In die balkans het hulle gras en netels gevat, dit met bietjie meel en water gemeng en met kruie gegeur. Daarmee was pannekoeke op draagbare stofies wat uit pressure cookers of groot leë blikke gemaak was gebak. Ek het darem sukses met butternut en spinasie. Die ding gaan ons in twee golwe tref. Die eerste golf is stadig en nie so goed georganiseer nie. Die bendes is nog klein, so 4 tot 12 aanvallers, en hulle roof nog waardevolle goed soos kluisinhoud, geld, juwele, vuurwapens, voertuie en rekenaars. Die tweede golf gaan baie vinniger en groter wees, tot so honderd aanvallers, en hulle gaan kos en water soek. Wat mens kan doen as die tweede golf jou onverhoeds betrap en jy tyd wil wen om uit te kom, is om dit te laat lyk asof jou plek klaar beroof was. Slaan die tv stukkend, ruk kaste en laaie oop, gooi goed om, strooi ou “bloedbesmeerde” klere voor die deur, gooi asblik op stoep uit, gooi iets rooi wat soos bloed lyk op vloer en teen mure. Lê dan laag todat jy kan uitkom want nog bendes sal kom. Sorg altyd dat jy ‘n uitgang het, moenie iewers vasgekeer kan word nie. Dit is beter as mense nie weet wat jy het nie. Nie net gaan jy jou kos en groentetuin teen die vyand moet beskerm nie, maar jou eie mense sal jou vermoor as hulle weet dat jy kos het en hulle kinders ly honger. Veral as hulle weet dat daar nie meer wet en orde is wat hulle aanspreeklik gaan hou vir hulle dade nie.

 117. Het julle al gedink hoeveel blankes sal saam met malema teen die anc veg ? Hulle sal waarskynlik ” huursoldaat ” tipes wees, maar daar is altyd sulke mense, in enige land. Die anc se blanke soldate/polisie ens, gaan BAIE moeilike besluite moet maak, want as jy die wen-perd verkeerd kies, is dit verby met jou !

 118. JB – Ek was in die laaste stuiptrekkings van die militere dienspligstelsel tydens die 1992 referendum, en onthou die aanloop tot die gebeurtenis maar net baie vaag. Wat vir my uitstaan, is dat die materiaal wat tydens die “KO” klasse aan ons voorgele is, vir ons geleer het dat die ANC, PAC, ens. die vyand was en hoe hulle opereer – so sit ek en dink in die klas, hulle is ons vyand maar ons gaan nou stem en onderhandel om hierdie land met hulle te deel, dit maak nie sin nie. Maar soos gese, die oordonderende media was ten gunste van “Ja” stem en verder het FW en sy gespuis aan ons wigte en teenwigte BELOWE die bliksems – dit was slegs a.g.v. daardie beloftes dat meeste “Ja” stemmers wel “Ja” gestem het.

  Nou, waar was jy, JB, hoekom het jy my nie voor die bors gegryp en in my gesig geskreeu dat ek nie “Ja” moet stem nie? Ek het jou nie met ‘n plakaat op die sypaadjie sien stap waarmee jy my probeer oortuig het om nie “Ja” te stem nie. Ek het ook nie gehoor dat jy ‘n kommado probeer bymekaar kry het om die referendum met militere optrede te stop nie. Jy het nie hierdie dinge gedoen nie, want jy het nie daardie vermoe gehad nie, en enige poging van jou kant sou soos ‘n wind teen die donderweer wees. Net soos wat jy bitter is oor die manne in Perth en Vancouver wat spog oor hul multi-kulturele gemors, net so is mense soos ek, wat besef dat ons verkeerd gestem het, effens bitter dat mense soos jy aanhou en aanhou om dit teen ons koppe te gooi – chickenrun en so. Berus tog daarby, DIE MEESTE JA-STEMMERS WAS MISLEI. Dit beteken nie ons kan ons hande in onsskuld was nie, maar vir die mense wat besef dit was verkeerd, hou asseblief op om hulle te kasty – wat is tog die doel daarmee – om jouself daarin te verlekker, net soos die manne in Perth en Vancouver? Kom ons beweeg aan.

  1. Ek was in 1987 op die ou RAU gewerf vir die Ruiterwag (klein AB). Die professor (nogal ‘n vriend van my se Pa) het dit aan my gestel dat ek geidentifiseer is as ‘n uitgesoekte karaktertipe met die regte morele waardes, leierseienskappe, ens, ens” en ek is gevra of ek belangstel om met my oor op die grond te loop en help om onderduimse kommunistiese aktiwiteite teen die Boervolk uit te wys. Ek moes ‘n eed sweer dat ek onder geen omstandighede hierdie gesprek met iemand bespreek nie. Vandag kyk ek terug en dink hoe slim was hulle – vir ‘n 20-jarige snotkop was dit mos nou net die regte benadering om seker te maak die knaap se “Ja”. So kom ek op die inisieeringskamp en groot was my verbasing toe ek sien dat omtrent elke vierde ou in my koshuis en die buurkoshuise was ook daar. Later op Stellenbos sou ek uitvind dat hulle strategie was om die AB en Ruiterwag en Rapportryers ens, soveel as moontlik te gebruik om die onvermydelikheid van die Nuwe SA en die wigte en teenwigte onder die blanke bevolking te versprei. Elke maand met die Ruiterwagvergaderings is daar aan ons materiaal gegee direk van die kabinet af (of so is dit vir ons gestel) wat die hele storie uitspel, eie skole, eie woonbuurtes, ens. en dan het ons dit daar in Oom Flip se sitkamer in ons klein groepie gedebatteer en dan is ons aangemoeig om die voordele hiervan met ons familie en vriende te bespreek, en te verduidelik wat die nadele sou wees as ons nie hierdie pad stap nie. JB, sien jy hoe ek gebreinspoel was – en menige ander “Ja”stemmers? En dit terwyl ek gedink het ek is ‘n goeie ou wat die regte ding doen vir my volk en teenoor my swart “medemens”! Toe ek in 1995 begin gatvol raak vir die nuwe SA het ek ‘n brief aan die Ruiterwag hoofkantoor geskryf, vir hulle gese ek is bedrieg en daarmee het ek bedank.

   1. JB, ek het die bogenoemde geskryf eintlik om te verduidelik hoekom ek na 1989 se algemene verkiesing verwys. Daardie verkiesing was geveg op die basis van die beweging na die oorgawe. Die uitkoms daarvan het aan FW en sy gespuis die magsbasis gegee op aan te stoomroller na die 1992 referendum, en het in my ervaring ‘n groot rol gespeel n die gang van sake.

 119. Drie HOERA’s vir die minister van SPORTS! Nou word die gemeentelede van die rugbykatedrale weer lekker kwaad dat daar so met hul godjie se gal gewerk word. Dan word die swartnerwe geblameer van onbekwaamheid en domgeid – terwyl dit NIKS daarmee te make het nie – inteendeel, dit het alles te make met goeie opleiding en vaardigheid in die bevordering van kommunisme. Die Berlynse muur het nie geval omdat kommunisme tot ‘n einde gekom het nie, die muur het geval omdat kommunisme nie meer ingehok kon word nie, en vandag wat ons sien gebeur oor die wereld heen is die gevolg van die loslating van kommunisme. Dalk is dit nie eers die regte woord nie, heel waarskynlik is kommunisme maar net nog ‘n “-isme” soos ‘n pyl in die koker van die verpestings wie se naam ek nie eers mag noem nie, want ek kan tronk toe gaan. Is daar enige groep op aarde vandag wie se naam in die meeste lande beskerm word met wetgewing? Wie van julle hier ken daardie naam, en haat hulle met ‘n ewige haat want hulle en hulle vader is Yahweh se vyand?

 120. Dink net as almal die rekenaar merk het en jy sou weier kan dit makliker vir die regering wees om jou grond/land te neem aangesien jy nie “kan” betaal nie. Jy kan nie koop of betaal nie. Geen geweld nodig om jou grond/land of huis te neem nie?

 121. Die Drie-Broers Kerke het nie omgegee om hulle geboue met die falliese torings (obeliske) destyds, in Valhalla te bou nie. ‘n Woonbuurt met strate vernoem na mitologiese Germaanse gode, met godname soos soos Baldur, Freya, Thor, Valkyrie en Wodin. Die christene rig hul kerke op in ‘n plek waarvan die naam (Valhalla) beteken ‘n heldehemel in die hiernamaals. ‘n Plek vir die Wikings se gestorwe krygers. ‘n Saal vir hulle. ‘n Germaanse Heldehemel, ‘n Soldateparadys. Die christene wat daar woon gee nie om om in ‘n plek te woon met so ‘n heide-afgodnaam nie … Destyds en tot vandag toe was daar geen klagtes nie …

  Nou is die mense hoogs ontsteld want die regime en die islam span saam om ‘n moskee met falliese minnarette in Valhalla op te rig. Minarette met die maanafgod bo-op die spitse van elkeen. Nou is die gort gaar. Of die gort gaar of rou is, die regime en die islam gee nie om nie. Die regime gaan die oop stuk grond verniet aan die islam oorhandig en die islam gaan hulle moskee daar bou. Gaar gort of te not. Nou gaan die islam hulle falliese torings hoër en groter maak as die christene se falliese torings en dan gaan die christene een vir een verdwyn.

  Van spitse gepraat … die christene bring hoenderhane aan op die spitse van hulle Babiloniese manlike geslagssimbooltorings. In die heidendom stel die hoenderhaan vrugbaarheid voor.

  Soos voorheen gesê, die mense sal al hierdie heiden dinge moet uit- en afskud. So ook die vrymessellaars se sonaanbiddingstempel sowat 5,4 km Noord-Noord-Oos van Valhalla. Ja, die falliese Taal monument in die Kaap ook … Totdat die Boervolk dit nie doen nie en die knie nie buig voor ons Vader nie sal ons as ‘n volk net verder en verder in die diepste donkertes afsak … WORD VERVOLG

 122. Vervolg

  … ons sal aan die regime se voorvadergeeste-afgode en die islam maanafgod onderwerp word. Onderwerp word aan satan.

  So, ou dominee Theunis Botha van die Christen Demokratiese Party endiesulkes kan maar vergeet. Die versethoek is verkeerd … So sê maar solank, koebaai Valhalla … Dit is wat onder andere die JA stem die ou NP dominees in die sak gebring het.

  1. JB, jy het nou weer n hele paar vriende verloor, deur die onaangename WAARHEID, so blatant te stel ! Maar ek glo jy het BAIE vriende bygekry ook, want selfs die ” dom ” skape, begin die wolwe nou SIEN, en pynlik aan hulle lywe VOEL !

 123. As ek Ja gestem het sou ek dit nie loop en adverteer het asof dit ‘n prestasie was nie. Sommige mense het geen skaamte nie.

  1. Overgesetseinde, by implikasie se Abjater dat hy ‘n oneerlike slapgat is wat sy foute wegsteek?

   1. As ek ‘n slapgat was, het ek Ja gestem en dan nog agterna die duiwel blameer vir my verraad en onnoselheid. Hansie Cronje sindroom.

 124. Goeie naand,
  Tertuis Louw, u slaan die spyker op die kop, sien darm die werklike probleem raak. Een van die dae (soos dinge nou in plek kom dalk baie vining) gaan die persoon wat die belasting betaal op ‘n stuk grond die ‘besitreg’ hê om te ‘boer’ (vir die oefening). Betaal net die belasting en die grond is joune vir solank jy dit wil ‘gebruik’. Ter verduideliking, in die verlede het ‘n jongman by die Landbank ‘n lening aangegaan en dan die grond ‘los geboer’. Vandag is dit nie meer moontlik om dit te doen nie, vergelyk rentekoerse, insetkoste, arbeid ens. Daarom moet daar mos nou ‘n ‘nuwe’ (siek) stelsel inkom om die ‘opkomendeboere’ te help om ook te kan ‘boer’. Die ‘voordeel’ van die stelsel is dat die bestaande (wit) boer nie sy grond gaan verloor nie, hy moet mos net die belasting betaal. Om belasting te betaal het jy die ‘chip’ nodig om by die bank in te kom en die betaling te maak.
  Groetnis,

 125. Hierdie ding van die ” chip, ” wat onder mense se velle ingeplant kan/gaan word, verdien meer aandag. Daar word reeds baie gepraat, van n ” cash less society ! ” En dit klink goed, lyk goed, voel goed, en maak baie sin, veral in die kriminele NSA ! ( En ons troeteldiere het mos ook al n ” chip ! ” ) Is dit die merk van die Dier, waarsonder jy nie kan koop, of verkoop nie ? ?

 126. Dirk, gaan u op die volgende draad antwoord, pas beter daarby in, die kort tydjie wat nog oor is.
  Groetnis.

 127. JB, Bankies, aan die einde van die dag maak dit regtig nie meer saak wie wat gestem het nie, wat saakmaak is dat ons oe oopgegaan het, ons uit die verlede geleer het en nou laat lei deur deur ons Yahweh se hand op die regte pad. My en my vrou se pad het hard geword, satan doen sy bes om ons terug te wen, ons is al verneder, belieg bedrieg, werk verloor, kry nie werk nie, amper al n jaar nou, besteel en bespot oor ons denke en uitkyk, meeste van ons ou vriende verloor,en dit laat ons besef, ons is op die regte pad, en glo my, ek self is gatvol vir die gemors in ons land, van my maats op die grens sien doodgaan vir wat? maar een ding is seker, stoofneuse hier vandag in ons land ken nie van lood vreet nie, die flappe dink hulle gaan oor wittes loop omdat hulle dit vir so lank doen, wat moet gebeur moet spoedig gebeur sodat die land weer van voor af opgebou kan word, Ek vra net vir Yahweh om n spies in sy hand te word, miskien het ek darem nog n doel op die aarde, maar deur al die skrywes word die waarheid wel blootgelê en die feit dat tenspyte van die verskille is ons tog besig om mekaar te vind net soos geskryf staan

Comments are closed.