Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Nuwe Wêreldorde se Plan vir Suid-Afrika

2016-03-13

Deur Adriaan Snyman


Die Nasionale Party se apartheidsbeleid, veral na die koms van Hendrik Verwoerd, was nie net ‘n doring in die vlees van die destydse VVO (vandag die VN) en die Wêreldraad van Kerke nie, maar ook ‘n ernstige struikelblok en versperring in die pad van die NWO-aanhangers se einddoel.

Dit het die vrymesselaars net mooi ‘n dekade geneem (1948-1958) om die hart van blanke nasionalisme binne te dring, want dit was in Oktober 1958 dat die vrymesselaar en vroeëre Hoof van Militêre Intelligensie, Ernie Malherbe, aan die Jood Harry Oppenheimer die naam bekend gemaak het van ‘n gewese regeringsagent, wat in daardie stadium as adjunkminister aangestel is, nl. John Vorster.

As lid van die Ossewa-Brandwag het Vorster vir die Smutsregering gewerk. Hy is gedurende September 1937 as polisie-agent gewerf om die Ossewa-Brandwag te penetreer, en in 1942 ook soos ander Ossewa-Brandwaglede ‘gevang’ en na die Sentrale Gevangenis in Pretoria gestuur. Daarvandaan is hy na Leeukop buite Johannesburg en uiteindelik beland hy in die interneringskamp op Koffiefontein. ‘n Persoon wat saam met Vorster in al drie plekke was, het geweet hy is daar geplant. ‘n Man met die naam Julian of Julius Furst, Joe Slovo se eerste skoonpa, het Vorster elke week in die kamp kom besoek, en dit was gou duidelik dat daar sterk bande tussen hulle was. Vorster is in 1944 uit die interneringskamp te Koffiefontein vrygelaat.

Reeds so vroeg as Februarie 1960 was dit die vrymesselaars se doel om Dr. Verwoerd as Eerste Minister te verwyder, sodat die blanke bestuur van die land aan ‘n ‘Swartmeerderheidsregering’, ooreenkomstig die beginsel van ‘een-mens-een-stem’ oorgedra kon word. Om daardie doel te bereik, word die Suid-Afrikaanse Stigting (‘n politieke drukgroep) in 1960 deur Harry Oppenheimer gestig.

(Dit dien vermeld te word dat die huidige FW de Klerk Stigting dit weer ten doel het om met behulp van Solidariteit en Afriforum as voertuig die swart meerderheidsregering te vervang met ‘n hoofsaaklik blanke interim (doringbos-) regering).

In sy boek, Volksverraad, deur advokaat P.J. Pretorius, lees ons dat Oppenheimer self erken het dat “Om te probeer om Verwoerd deur die stembus te vervang, absoluut futiel is.” Hy moes met geweld verwyder word.

Omstreeks sesuur die aand van 27 Julie 1964 word John Vorster by die moordkomplot ingetrek. Oppenheimer, Rupert, Quinton Whyte (die CFR- en CIA-agent), en ‘n lid van MI6 was teenwoordig. Hulle het by Oppenheimer se huis in Parktown, Johannesburg vanaf halfvyf die middag tot 8 uur die aand vergader. Tydens daardie ontmoeting het Whyte aan Vorster ‘n finale bloudruk oorhandig van hoe hy die land na dr. Verwoerd se dood sou regeer.

Genl. Lang Hendrik Van den Bergh is dieselfde aand om 9 uur aan huis van Vorster se woning deur Vorster self by die moordkomplot betrek.

Dimitri Tsafendas word op 9 Junie 1965 om halftien die aand in Kaapstad R5 000 (in kontant) betaal om die moord te pleeg. Hy is deur ‘n MI6-agent betaal. Die agent is met een van Rupert se motors na Tsafendas se blyplek vervoer.

Die gedagte om Dr. Verwoerd in die Volksraad net na middagete te vermoor, was inderdaad Vorster s’n. Vorster het in Februarie 1965 op daardie idee gekom. Sy mentor, genl. Lang Hendrik van den Bergh (Hoof van die destydse Veiligheidspolisie) het die Central Intelligence Agency en Council on Foreign Relations se kantore in Washington, D.C. gedurende 27 Julie tot 6 Augustus 1965 besoek, waar hy aan Henry Kissinger en lede van die MI6 en CIA verslag moes doen oor die vordering van die moordkomplot.

Met sy terugkeer het Vorster Van den Berg opdrag gegee om die Griek Dimitri Tsafendas van hulp te wees om toegang te verkry tot die Volksraad. Hy moes met ander woorde sorg dat Tsafendas sonder probleme aangestel word as bode van die Volksraad. Van den Berg is daarna deeglik deur die Amerikaners en MI6 ingelig om toe te sien dat alle spore toegesmeer word en bepaalde veiligheidsdokumentasie oor Tsafendas vernietig word.

(Vorster self het pas nadat Tsafendas Dr. Verwoerd met ‘n dolk doodgesteek het, in die verwarring wat daar geheers het, Verwoerd se aktetas geneem en daarmee die parlementsgebou verlaat. Die aktetas is nooit weer gevind nie, maar dit het later uitgelek dat Dr. Verwoerd op 6 September sou aankondig dat die myne in Suid-Afrika ook 45% belasting moes betaal soos al die ander maatskappye in die land. Oppenheimer het in daardie stadium 800 myne besit).

Tydens ‘n laaste ontmoeting op 15 Augustus by Oppenheimer se huis, is ‘n kodeboodskap van MI6 voorgelees waarin Vorster aangesê is om te sorg dat die moord op 6 September 1966 moet plaasvind.

Die vrymesselaar Quinton Whyte, het verduidelik dat die ‘magiese vibrasies’ van die syfers 6/9/66 (9 is ‘n omgekeerde 6) so sterk is dat die afloop van die ‘projek’ nie net suksesvol sou wees nie, maar ook sal verseker dat hulle in hul einddoel (die oorgawe aan ‘n

Verwoerd se liggaam word uit die parlement verwyder.

meerderheid swart regering in Suid-Afrika) sou slaag.

Ons almal weet vandag dit het presies ook net so gebeur. Wat baie min van ons egter nié geweet het nie, is dat dit die NWO-beplanners se eerste belangrike tree in Suid-Afrika was vir sy beoogde eenwêreldregering.

Die NP se apartheidsbelaid was tot in daardie stadium sy grootste struikelblok.

Tweede fase — die Soweto-opstand

Tien jaar later word die volgende stap geneem met die aanstigting van die Soweto-opstand op 16 Junie 1976 vanuit die buiteland met CIA fondse, teen die gebruik van Afrikaans op swart skole. Dit het begin toe duisende swart skoolkinders van hul skole in Soweto na Orlando-stadion gestap het in protes teen onderrig in Afrikaans. In die optog het van die leerlinge plakkate gedra wat gelui het: “Away with Afrikaans”, “We are not Boers” en “We shall not use Afrikaans as medium of instruction”.

In Orlando-Wes het sowat 15 000 skoolkinders die Polisie teëgekom. Die polisie het die plakkate probeer afneem en die leerlinge probeer verjaag. Maar die betogers het die polisie met klippe en bakstene begin gooi en die polisie het geantwoord met ‘n traanrookbom. Later het skote geklap, en een leerling, Hector Petersen, het gesterf.

Daarna was die duiwel los. Betogers het motors begin omkeer en aan die brand gesteek. Biersale en winkels is geplunder en afgebrand. Twee wit mense is doodgeslaan. In een motor het ‘n wit vrou vir ‘n aanvaller geskree: “I’m English! I’m English!”, maar desondanks het ‘n groot klip die voertuig getref.

Binne enkele dae het die onluste uitgekring na ander dele van die land. Honderde skole, winkels en ander geboue is verwoes of beskadig en 575 mense het tot in Februarie 1977 gesterf.

Oënskynlik was die kwessie van taal die dryfkrag agter die byeenkoms. Maar dit was bloot net ’n katalisator vir die ware rede agter daardie noodlotsdag: apartheid en blanke haat? Dat daar wel ‘n ander, meer sinistere rede was, blyk daaruit dat Engels die onderwystaal  was in ses van die sewe skole wie se leerlinge vroeg die oggend van 16 Junie aan die optog deelgeneem het. In die sewende skool is Afrikaans net vir geskiedenis gebruik.

Swart skoliere in 1976 op pad na Orlando-stadion

Selfs John Vorster het later gesê dat die opstand kommunisties geïnspireerd was en vanuit die buiteland georkestreer is. Adv. Pretorius bevestig dit in sy boek Volksverraad: “Die Soweto-Opstand het in 1976 uitgebars waar die polisie slaags geraak het met ‘n groot aantal swart skoolkinders wat teen die verpligte gebruik van Afrikaans as voertaal in sekonderê klasse betoog het; skole, klinieke, staatsgeboue, drankwinkels en busse is verwoes. Weereens ‘n aanslag teen die Republiek waaragter die CIA en MI6 sit…”

Derde fase — weer studente-woede

En nou, presies 40 jaar later (2016), volg die NWO-beplanners se derde stap vir hul beplande oorname toe universiteitstudente begin met optogte dat klasgelde afgeskaf moes word. Dit het aanvanklik ondersteuning uit alle oorde gekry. Elke geur en kleur van die reënboognasie het saam geprotesteer, en daar was ‘n algemene gevoel dis reg om te betoog. Studente wat aan die #FeesMustFall-betogings deelgeneem het, kry uiteindelik hulle sin toe pres. Jacob Zuma aankondig dat aan hulle eise voldoen word.

‘n Sug van verligting het deur die hele reënboognasie gegaan: dinge sal nou weer na normaal terugkeer en ons kan weer begin hande vat, rugby kyk en nasie bou! Maar skielik en uit die bloute kry die protesaksie onverwags ‘n nuwe wending: #ZumaMustFall! Toe dit futiel blyk te wees, kry die kabel weer ‘n kinkel: #AfrikaansMustFall!

En ons lees in Beeld: “Afriforum maak sy stem dik deur Afrikaanssprekende studente by Tuks opdrag te gee om ferm te staan vir Afrikaans”.

(Dis opvallend dat nóg Afriforum, nóg Solidariteit al ooit ‘n oproep op studente of enige ander groep wittes gemaak het om “op te staan vir hulle blanke vel en om nie te verbaster nie. Is dit dalk omdat hulle dan hul swart broers aanstoot sal gee? Hoekom opstaan vir Afrikaans? Hoekom nie vir die behoud van die blanke volk nie, want solank daar ‘n volk is, sal Afrikaans homself handhaaf!)

In reaksie op Afriforum se oproep, het lede van die EFF, Sasco, Progressive Youth Alliance, PAC-studentebeweging en UPRising met die studente slaags geraak. Krete soos “Afrikaans must Fall!” en “Afrikaans sal bly! Gaan huis toe!” is oor en weer geskreeu voordat die spreekwoordelike damwal gebreek het.

Raymond Makhubedu, wat deel was van die protesoptoge in 1976, sê die volgende: “In 1976 was dit dieselfde ding, behalwe ons het teen die Afrikaner gemarsjeer. Hierdie struggle is dieselfde. En dit kan die ANC laat val.”

Dié klein oorblyfseltjie wittes wat nog nie voor swart voete in die stof verstik het nie, of nog nie ‘n skottel en handdoek gegryp het om die brandsiek af te skrop nie, het begin besef wat nou op hulle wag — die burgeroorlog wat Siener van Rensburg oor gewaarsku het: Tussen ons borrel die potte (burgeroorlog)… Donkerbruin perde hardloop weg (liberaliste slaan op die vlug). Die wit vlag hier raak van die westekant af aan die brand (daar is geen vrede nie).

Die optogte wat eintlik oor koloniale standbeelde begin het, is om die beurt met klasgelde, Zuma en Afrikaans opgevolg, en hulle kon natuurlik nie anders as om ook reënboogland se mees geliefde vloekwoord, rassisme, nader te sleep nie! Vir ‘n swart skedel was dit nog altyd die kortste pad na Jan van Riebeeck se kasteel, die kakebeenwa, die Boererepublieke en Hendrik Verwoerd se Tijnhuis.

Die heiden van die veld se verterende haat vir die witte en alles wat hy oor 350 jaar hier vir wit én swart tot stand gebring het, bereik sy klimaks op die aand van 24 Februarie toe swart studente die Mafikeng-kampus in puin lê oor Afrikaans.

Noord-Wes Univensiteit word in puin gelê oor Afrikaans, terwyl geen vak daar in Afrikaans doseer word nie!

Maar ons wonder hoeveel van die brandstigters en hoeveel van die wittes ooit besef het dat die Mafikeng Universiteit glad nie eens ‘n Afrikaanse universiteit is nie, en dat geen vak daar in Afrikaans gedoseer word nie?

Die korporatiewe media wis skielik nie meer wat om te sê nie, want hulle maatjies ‘speel nou nie die game nie’. Sommige trap so klei dat hulle selfs uitlap dat die meerderheid betogers glad nie eens studente is nie.

Dus moet ons nou aanvaar daar skuil iets veel, veel groter agter al hierdie Babeloniese verwarring. Iets waarvan ons as blankes dringend sal moet notisie neem as ons nie ook oor die revolusie-afgrond gestoot wil word soos die bewoners van Tunisië, Egipte, Irak en Libië tydens die Arabiese Lente nie.

Teen hierdie tyd moet ons ook begin besef dat die optogte hoegenaamd niks met standbeelde, klasgelde, Zuma óf Afrikaans te doen het nie. Om dit anders te stel. Dit gaan oor die swarte se haat en afguns op alles wat die witte verteenwoordig. Daarom die inbrake, daarom die aanrandings, daarom die verkragtings, daarom die plaasmoorde.

En al sou Zuma môre kom en verbied dat Afrikaans ooit weer gepraat, geskryf of op skool en universiteit gebruik word, sal dit geen verskil maak nie. Daar sal maar altyd weer ‘n ander ‘wit’ boosheid, ‘n ander ‘wit’ gruwel opgediep word waaroor hulle kan rondspring, skree, vloek, vernietig, brandsteek en doodmaak. Solank daar nog één enkele witte in die land oor is, sal dit nooit eindig nie!

Jammer om dit te sê, maar die kroeshaarskedels is nie ons grootste vyand nie. Dis die wit Judasse in eie geledere. ‘n Dosent in filosofie en praktiese en sistematiese teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), Terblanche Delport, sê die enigste keuse wat wit Suid-Afrikaners het, is om op hul dood te wag en as dit te lank vat, moet hulle soos die samoerai se hara-kiri op hul eie swaard val, want hulle hoort nie hier nie.

Ons vra aan hierdie meewarige, patetiese en misrabele vent: Hoekom het jy dit dan nog nie self gedoen nie? Hoekom self nog nie jou swaard geslyp en daarin neergeplons nie? Ons sal jou sê: Gaan kyk in die spieël en jy sal die ewebeeld sien van ‘n vreesagtige papbroek-lideralis, ‘n opdrifsel, ‘n groot bek lamsak sonder binnegoed!

Die EFF eis daar moet weggedoen word met ‘kolonialisme’. Reg so, Malematjie! Maar dan moet daar ook mos weggedoen word met stede, dorpe, huise, brüe, staatsinstellings, die parlement, rooi tapyte, militêre orkeste, BMW’s, Mercedese, vliegtuie, vakansie-oorde, luukse hotelle, hospitale, hartoorplantings, medikasie, Rolex- en Breitling-horlosies, selfone, rekenaars en ook met die swart “menere” se Jack Daniels-drakkabinette, want dis alles ‘n nalatingskap van die haatlike kolonialis!

Ja, kom ons doen dit Malema, sodat jy weer saam met jou EFF, nes jul voorvaders oor rant en dal met ‘n honger maag, ‘geklee’ in ‘n stertriem en ‘gewapen’ met ‘n assegaai en knuppel oor die duwweltjies moet ooplê agter ‘n kolhaas aan!

Ons almal het teen dié tyd al gehoor van die Eenwêreldorde se modus operandi om Chaos te veroorsaak, sodat daaruit ‘n Nuwe Orde kan verskyn!

Meer as 100 jaar gelede profeteer Siener van Rensburg soos volg oor die geweld, stakings en optogte in die land: Hierdie massa-optrede vorm dan ook deel van die georganiseerde manier waarop die kommuniste die land totaal onregeerbaar wil maak, sodat hulle volle beheer kan oorneem. Dit sal geleidelik al hoe erger word en al hoe ernstiger afmetings vir die ekonomie aanneem. Ook die stakings sal later nie meer gekeer kan word nie. Die een salarisverhoging na die ander sal geëis word totdat besighede dit nie meer kan bekostig nie, en gedwing word om te sluit.

Hy sê ook presies vir ons in watter tyd dit gaan gebeur: 10 Januarie 1915 — Die rooi hemp se mou raak aan die brand (die draer van die rooi hemp en sy gevolg kry groot teenspoed) … Die draad (polisie van die dag) gaan uit die pad (hulle staan eenkant en doen niks om die situasie te probeer ontlont nie). Die Grootrivier droog op van die weste kant af (presies wat nou gebeur!) en ek gaan met my perd deur die rivier (net soos wat Israel destyd deur die Jordaan gegaan het), want die pad is oop van die westekant af (hy het male sonder tal gesê ons hulp kom vanuit die weste). Daar trek (vlug) mense met ’n wit seilwa (wit seil — hulle word beskerm) in die groen gras in. (Die ‘groen gras’ wys dit het weer gereën.) Die waens met die wit seile vlug langs ’n groot rant met bosse (hulle word deur die bosse beskut).

Siener: Die rooi hemp se mou slaan aan die brand!

Wanneer Siener verwys na die beskerming wat die wit seiltjie bied, het dit net betrekking gehad op sy eie volksgenote en nie die swartes of wit meelopers en verraaiers nie.

Nou kan ons seker ‘n paar vrae vra:

a) Is dit toeval dat die protesaksies tans hoofsaaklik gedryf word deur die EFF met hulle rooi hemde? En…

b) Is dit dalk ook toeval dat die Oranjerivier juis vanjaar besig is om op te droog? Of is dit so voorbeskik?

Uit ondervinding weet ons al niks gebeur toevallig nie!

Siener sê duidelik vir ons wié die optogte finansier: “In Engeland word alles in die geheim vooraf gereël tussen daardie regering en die leiers hier, om op ’n gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boer en sy regering. Hier kom ’n revolusie en baie van ons sal deur hulle dood gemaak word.”

Dis ook die baie interessant en noemenswaardig dat dit juis ‘studente in Londen’ is wat dadelik hulle steun toegesê het aan die plaaslike swart studente toe hulle met die protesoptogte begin het.

Siener waarsku ook dat daar in hierdie tyd baie Boere sal wees met Boerebaarde, maar met Engelse harte. Tog sien hy ook daar is baie Engelse met Boereharte. Die sybokke.

Duidelik is iets onder ons neuse aan die gang, wat van sy ontstaan af sleg ruik. En soos gesê, gaan dit ooglopend nie oor standbeelde, klasgeld,  Zuma, Afrikaans of rassisme nie. Iemand wil anargie hê. En hulle is besig om dit baie goed reg te kry. Die protes-optogte gaan spoedig al hoe meer momentum kry totdat die pot se deksel spat. En waar staan ons dan?

Die studenteraadsvoorsitter van die Noordwes-Universiteit se Mafikeng-kampus, Benz Mabengwane, wat geskors is omdat hy ‘n hofinterdik teen protesoptrede verontagsaam en ook ’n student aangerand het, het gesê hy bring oorlog na die Potchefstroom Universiteit, beginnende met ‘n groot massa-optog.

Volgens die skrywer van The South African Guide to the Global Conspiracy, Mel Ve, is ‘n burgeroorlog in SA reeds onafwendbaar. Hy beweer ook hy beskik oor inligting dat dit georkestreer word deur internasionale intelligensie agente en provokateurs met die CIA en MI6 as die hoofspelers.

Hy sê verder dat die langverwagte burgeroorlog wat die vrymesselaars al dedakes lank vir Suid-Afrika na streef en beplan, nou uiteindelik aan die gang gekom het. Niks sal dit meer kan keer nie, want die swartes is oor jare hiervoor opgesweep en voorberei. Hulle het nou die punt bereik waar die ‘vloek van rassisme’ (die blanke) finaal uit hulle midde verwyder moet word.

Laaste fase — Arabiese lente

Die ANC beweer dat die VSA ambassade betrokke is by ‘onreëlmatige aktiwiteite’ en besig is om ‘n regime-verandering in Suid-Afrika te weeg te bring.

Die ANC sekretaris-generaal Gwede Mantashe, het tydens ‘n anti-rassistiese saamtrek in Pretoria die VSA daarvan beskuldig dat hy gereeld vergaderings hou om te mobiliseer vir ‘n verandering van leierskap, soortgelyk aan die Arabiese Lente.

Hy het ook gesê die regering weet van die program wat jong swartes vir ses weke na Amerika neem om hulle daar op te lei en dan terug te stuur en hier “oraloor te plant, selfs op kampusse”.

Die Progressiewe Jeugalliansie (PYA) lê die blaam vir die studenteprotes ook voor die deur van die beplanners van regeringsverandering, en sê dat dit akademici van Wits en die Universiteit van Kaapstad insluit. Terwyl die SA Studentekongres (Sasco) se sekretaris-generaal Luzuko Buku weer sê hiedie akademici kom hoofsaaklik uit die departemente van volkekunde en sosiologie.

Shaka Sisulu, die kleinseun van Walter Sisulu, het aan sy 100 000 navolgers gesê dat die 22 jaar skietstilstand in die 364 jaar oue rasse oorlog nou verby is…

Hy is duidelik besig om ‘n gekoördineerde ‘Plan’ uit te voer. Dat Walter Sisulu ‘n hand hierin het, is seker nie te betwyfel nie.

Shaka Sisulu het ook die leiding geneem in die onlangse protesaksie in Bloemfontein toe swart toeskouers by die Varsitybeker met spelers gebots het. Volgens hierdie groep is die tyd vir betogings nou verby. Daar is ‘n oproep gemaak aan swartmense landswyd om te mobiliseer.

Maribe Sebata sê op Facebook: “Witmense wees gewaarsku!!!! Malema se leër groei elke dag. Ek stel voor dat julle nou begin pak voor hierdie burgeroorlog uitbars, glo my, dit gaan meer en meer lelik raak!”

Elvis Masoga skryf op 11 Maart in die Sowetan: “These are the worst of times for South Africa. And it is only the brave and courageous in the ANC that can put a stop to this president.”

Masoga se soeke na dapper en heldhaftige persone in die ANC om Zuma te stop, sê vir ons sy bedoeling is nie om Zuma uit die kussings te lig, of dat hy gevra moet word om te bedank nie, maar dat hy in sy spore gestop word. Is hierdie dalk ‘n versoek dat ‘brave and courageous’ manne in die ANC hom moet ‘uit te haal’?

Siener sê hy sal agter ‘n newel verdwyn

Het Siener nie gesê hy sien hoe die Impi wat die skild en assegaai bokant sy kop uitsteek en waarvan die skaduwee oor die land val, agter ‘n newel verdwyn nie? M.a.w. hy sal nooit weer gesien word nie!

In die laaste paar maande het geweld, rassehaat en konflik tussen swart en wit drasties toegeneem, veral op universiteitskampusse. Ten minste 15 van die sowat 20 Suid-Afrikaanse universiteite is deur gewelddadige opstande getref sedert daar begin is met proteste oor die afskaffing van universiteitsgelde.

Dan is daar ook daagliks ‘n dosyn of meer waarskuwings op sosiale media van areas wat deur blankes vermy moet word. Die rassespanning in Suid Afrika is reeds verby breekpunt. Die mees voor die hand liggende gevaar is dat hulle nou besig is met koördinasie. Maar ons wil dit nie raaksien nie. Die feit dat geweld op hierdie vlakke wyd verspreid voorkom, beteken die klimaat is geskep vir ‘n revolusie. Die koördinasie van gewelddadige optrede en mobilisasie kan veroorsaak dat tot nou toe ‘n nog hanteerbare situasie totaal buite beheer raak.

Mail & Guardian: Wees gewaarsku, mnr die president, of jy mag vind daar is meer as een Brutus agter jou met ‘n mes in die hand.

Die Arabiese Lente wat in 2011 begin het, het byna dieselfde patroon gevolg: Dit het gegin met sporadie betogings, gevolg deur opstande, geweld en uiteindelik totale chaos waarin die heersende regeringsmag omver gegooi is.

Die konstante konflik en rassespanning tussen swart en wit is besig om die hele Suid Afrika in emosie en spanning op te werk. Ons kry honderde navrae van bekommerde mense wat wil weet wat nou? Selfs die liberale media trap klei en is duidelik bekommerd wanneer hulle hieroor berig. Manhaftige liberale uitlatings van die verlede raak al hoe meer vertwyfeld, onsamehandend en dubbelhartig.

Onder die swart massa bou die emosies op. Elke foto, elke video elke rassistiese uitlating op sosiale media, stoot daardie opruiende gemoedstoestand tussen swart en wit stadig maar seker verder op.

Suid Afrika is nou ryp vir ‘n oorlog soos ons nog nie gesien het nie.

De Klerk — “Ek verloor nie slaap nie!”

FW de Klerk het op 2 Februarie 1992 die lont aangesteek toe hy en die liberaliste ons volk aan die barbaar uitgelewer het.

Op 2 Februarie 2014 is hy deur Suzaan Paxton gevra wat sê hy aan blankes wat hom van verraad beskuldig.

Sy antwoord was: “Ek sê vir so iemand wat my ‘n verraaier noem, ek verloor nie slaap daaroor omdat jy ongelukkig nie verstaan dat jou seun sou tien teen een in die slagveld gesterf het as ons nie gedoen het wat ons gedoen het nie…”

Vanaf 1948, toe die NP aan bewind gekom het, tot met met 1989 is 170 moorde per jaar in Suid-Afrika gepleeg. Van dat Mandela in 1994 oorgeneem het, is jaarliks gemiddeld 24 200 moorde gepleeg. In totaal dus ongeveer 605 000. Genocide Watch beraam dat daar vanaf Mandela se vrylating (1990) tot vandag by die 200 000 blankes vermoor is. Ons betwyfel hierdie getalle. Maar daar is voldoende statisties wat aantoon dat net op ons plase het al meer boere gesterf as in die 2de Vryheidsoorlog.

De Klerk hoef maar net sy oog oor die Afrikalandskap laat gaan om te besef daar kan nooit vrede tussen wit en swart wees nie, want die Bybel sê vir ons hulle is die verwoester en daarom bestem vir die swaard. En nou wil hulle ons ook met die swaard afwei. Dit was al so in die dae van die Kanaäniete. Die profeet Sagaria sê uitdruklik dat daar in die Messiaanse Ryk géén Kanaäniet in die huis van Yahweh toegelaat sal word nie. En Jesaja het De Klerk en sy meelopers weer gewaarsku dat hulle ook bestem is vir die swaard: “Julle sal gebuig word om geslag te word, omdat Ek geroep maar julle nie geantwoord het nie, Ek gespreek maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het wat My nie behaag nie….”

Hy het beveel dat ons nie met vreemde nasies mag onderhandel óf een van hulle as koning oor ons aanstel nie. Maar De Klerk, het met minagting daardie opdrag van Hom geïggnoreer!

En daarom is die oorlog waarna hy hierbo so nonchalant verwys, met sy oorgawe maar net ‘n rukkie langer uitgestel.

In 1992 het ons nog oor die beste weermag in Afrika beskik; ‘n polisiemag waarop ons trots kon wees en wapentuig wat met die beste in die wêreld vergelyk het.

Wit plakkerskamp vandag – niks het verander nie! Lizzie van Zyl in ‘n konsentrasiekamp in 1901 en regs is Sarie Rossouwe in ‘n blanke plakkerskamp in Pretoria

Vandag het die lugmag nie eens die begroting om sy Gripen-vegvliegtuie in die lug te hou nie. Net een van die vier fregatte van die vloot wat in die wapentransaksie bekom is, is tans nog in ’n werkende toestand. Gesofistikeerde wapentuig, wat ten duurste aangekoop is, is waardeloos want niemand weet hoe om die toerusting te gebruik nie. Sleutelposte in die weermag is vakant. Mediese taakgroep-eenhede is kwalik met 50% beman en spesialis- mediese eenhede net 42%.

Byna 80 persent swart weermaglede is met vigs besmet en in gevegsituasies sak hulle gewoonlik na ‘n uur of twee uit.

Dis ook die rede waarom die Leërhoofkwartier in Pretoria se deure gedurende werksure gesluit word om te verhoed dat die soldate wegloop en gaan lê en slaap. Indien dit nie gedoen word nie, verdwyn almal, veral op Woensdae en Vrydae sodat daar geen personeel teenwoordig is nie.

‘n Mediese dokter van die weermag wat anoniem wil bly, sê vigs is die rede waarom polisielede en soldate aan diens lê en slaap, dis omdat hul energievlakke baie laag is. Hulle is nie geskik om ‘n veeleisende dagtaak te verrig nie.

Volgens Beeld is meer as ‘n 100 Kubane ingevoer om die weermag se verouderde en vernielde voertuie te herstel, aangesien niemand in Suid-Afrika skynbaar oor die nodige kennis beskik nie. Hierdie Kubane word R1,000 per werksdag betaal. Om een vragmotor te herstel, ‘kos dieselfde as 200 nuwe lorries’, aldus Beeld.

Dit verbaas dus nie dat die gereedheidsvlak van die weermag nou slegter is as wat dit in 1930 was nie. Intussen het die regering Zimbabwe (bid jou aan!) gevra om instrukteurs en grondpersoneel na sy Sentrale Vliegskool te stuur, omdat dáár ook geen kundigheid meer is nie.


(Links) Kubaan besig om weermagtrok te herstel waarvoor hy R1 000 per dag betaal word. (Middel) ‘n Verwoeste tenk lê iewers en oproes! (Regs) Wasgoed hang aan ‘n draad binne die barakke.

Dis nog net Kopdoek Croukamp, Max du Preez en Tim du Plessis wat lang trane huil oor die haglike toestand van die weermag.

Maar laat ons (wat weet) daaroor juig en bly wees, want ek glo dis ‘n beskikking van die Vader sodat die Tweede Bloedrivier wat nou voorlê, weer sal verloop soos die eerste. Net soos óns profeet voorspel het!

‘n Engel het dit in Desember 1916 aan Johanna Brandt bevestig: Wanneer die geweldige revolusie-storm losbars en die swartes moor en steel en brandsteek, sal ander lande sien hoe deeglik voorbereid ons is en hoe goed ons hierdie probleme die hoof bied.

Hulle sal ook sien hoe dapper ons is en dat ons ons God ten volle vertrou in die aangesig van die grootste gevaar. Hulle sal sien dat ons kalm bly in hierdie siedende storm en ons plig doen ten spyte van die groot gevare en beproewinge.

Hulle sal die getuienis van ons voorbeeld sien, en deur ons optrede en ons lyding, sal hulle gedwing word om te glo dat die Wederkoms op hande is.

Ook die Amerikaner, Rick Joiner, het in 1993 in ‘n visioen gesien hoe ons klein, gedissiplineerde mag veg soos ‘n geoliede masjien nie?

Ns. My dank aan mnr. Japie van Zyl vir sy kosbare insette.

223 thoughts on “Nuwe Wêreldorde se Plan vir Suid-Afrika”

 1. Ek ken iemand wat by n instansie werk, waar baie middelklas blankes werk. Soos ons amal, het hulle familie, en/of vriende oorsee. ( Is daar n blanke in hierdie land, wat nie ten minste WEET van iemand, wat al oorsee sit nie ? ) Maar die werkers praat onder mekaar, en noem toe n baie interessante verskynsel nl. Daar is blankes hier tussen ons, wat hierdie ” vlugtelinge ” oortuig dat dinge in die NSA nie so sleg is nie ! ! En oortuig selfs van hierdie vlugtelinge om TERUG te kom ! En die leuenagtige media, speel natuurlik ook n groot rol. Maar wie is hierdie mense, wat ander so belieg en bedrieg ? Is hulle nie miskien doring-bos agente, wat geskoolde arbeid probeer terug lok, want hulle weet iets wat die algemene publiek nie weet nie ? Of is dit lede van die ” Gideons-bende, ” wat oproep-instruksies kry, al is dit deur middel van ” onwaarhede ? ” Want as iemand alles weer opskop oorsee, en terugkom, om net uit te vind, dat die NSA nagmerrie, NOG groter geword het, gaan so n persoon mos BAIE kwaad wees !

  1. Dirk ons hou dinge daar by julle deeglik dop vanuit die verre lande. Ons is ‘n klompie en ons is reg om te help. Sterkte daar, God se plan is nie ‘n menslike een nie.

 2. Mag wysheid triomfeer, en oom Adriaan se inset en navorsing na waarde geag word.
  Kommentaar verkieslik gehou te word in lyn met onderwerp ter sprake.

 3. Dankie Adriaan, jou artikels is ontsettend belangrik, elke keer as ek die dinge lees, voel dit of ek in trane kan uitbars, meeste mense het geen idee van hoeveel leiding en ellende dit verder gaan bring nie, en die wete, dat ek nie seker wie ek kan vertrou om na my rug om te sien nie, die parasiete sit vas in ons volk, en tog weet ek ook, die regte mense sal bymekaar uitkom, gesif word, gesuiwer word, en die hand van God wees wat die swaard vashou,

  1. As die opregte boereharte van SA net almal sal aansluit by die Suidlanders sal almal weet wie hulle kan vertrou. Die Vader het dit nie verniet totstand laat kom nie. Die Suidlander is ‘n volbloed patriot en lief vir ons mense. Sluit in Vaders naam aan. Groete Johan

 4. Op Shaka Sisulu se twitter blad staan die boonste deel groot geskryf “REVOLUTION” in om gekeerde letters. met homself in die hand met n assegaai en oe van haat (dis nou sy “profile picture”. Dis tyd!

 5. Ons Volk word al hoe meer ontsê, behalwe een ding.
  Ons word daagliks aangepor om skuld te maak.
  Mense met baie geldelikke verpligtinge het nie veel opstandigheid in hulle nie.

 6. Mimi Hildebrand

  Flip, dit kan waar wees. Lres bietjie Eseg 4 waar Eseg vasgemaak moet le. Vir Juda 40 dae. ‘n dag vir elke jaar. As hietdie ding losbars glo ek fit gaan 40 dae straf wees dan sal die swartes verdwyn, maar dan le die nwo nog voor. Sterkte aan almal. Ons kan masr net vir Vader bid en Sy beskerming soek.

 7. Freddie Kotze

  VOORWAARTS ons heil in Suidelike Afrika is reeds bepaal en die Waarheid in die Skrif is baie duidelik wie die Oorwinnaars is. Die ware Boere bloed se toekoms is nie in mense hande nie. Wees Gereed, wees Waaksaam, wees Paraat. Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

 8. My seun was op laerskool en het ‘n rugby wedstryd in ‘n ander dorp gehad. Dit was tydens die verkiesing waarop hy vir my se: dat die regter moglante president gaan wees. Hy was +/- 9jaar oud. Hy het na Kgalema Motlanthe se plakaat gewys en gese hy gaan die regter wees in ons stryd? Nie as hulp nie-In saterdag se koerant is die opskrif “Kgalema(weer) vir president?” Die buite perd is gewoonlik die wat inkom? Dit was toe Zuma die eerste keer verkies was, en ons gedink het Kgalema gaan wen.

 9. Dit is mense soos die wat vir die Julius Malema’s van hierdie wereld skietgoed gee. Dank Vader julle is n klein groepie, maar julle rig tog skade aan met julle medemenshaat. Wonder wat het van die hoofgebod van die Bybel geword? O, en van spelling, sies man. Net nog n vragie, het siener nie ook gese as Madiba sy kop neerle dan gaan daar uhuru wees en my swart vriende gaan my met messe die see injaag nie?

  1. Rudi, jou swart vriende gaan jou nog met messe die see injaag. Die dag as dit gebeur sal die hartseer en selfverwyt jou so oorval dat jy sal wens jy gouer kan doodgaan, maar jy sal sien hoe hulle jou vrou en kinders en vriende martel want jy loop nou met oogklappe aan. Daardie dag sal jou oogklappe afval, maar dit sal heeltemal te laat wees. Onthou maar hierdie woorde. Ek hoop jy skrik vroeg genoeg wakker uit jou koma waarin jy jouself bevind.

 10. Rudie, Jy beskuldig almal hier van Mensehaat; jy beledig Boepie oor sy spelling, terwyl jy hom nie ken nie en nie weet hy het ‘n disleksie-probleem nie. (Askies Boepie).
  Dan vra jy nog wat het geword van die hoofgebod van die Bybel!
  Van Mensehaat gepraat. Volgens jou oordeel het YHWH, sy Seun én Dawid hulle ook hieraan skuldig gemaak.
  Dawid: Ps 139:22, oor die Vader se vyande sê hy: “Ek haat hulle met ‘n volkome haat!”
  YHWH: “…maar Esau het Ek gehaat (Mal. 1:3)
  Messias: (Aan die Jode: “Julle het die duiwel as Vader … en waarheen Ek gaan, kan julle nie kom nie!” Bekering sal hulle dus niks help nie! By hulle is geen beduidenis van jou “hoofgebod” nie. (Joh. 8)
  Siener het glad nie gesê as jou geliefde Madiba die emmer skop gaan Uhuru aanbreek en jou swart boeties jou slag nie. Dis ‘n afleiding wat ons gemaak het. Siener se visioen staan nog: Na die begrafnis van ‘n belangrike swarte, kom vure uit wat dwarsoor die land hardloop. Vure wat jou swart boeties sal aansteek en alles verteer – jou inkluis! Siener sê jy gaan vlug sonder om deure of vensrters toe te maak! Daardie gesig sal net so seker bewaarheid word, as die een van 1914: SA sal nog ‘n swart regering kry. 1923: Europa word deur immigrante oorstroom, en die een van 1918: wit rassisme sal in ons dag wêreldwyd uitkring.
  Jjy verwys neerhalend na ons “klein groepie”. Wel, volgens die Bybel verkeer ons in goeie geselskap: Daar sal net ‘n klein oorblyfseltjie wees! (Jes. 1:9).

  1. Daar sal net ‘n klein oorblyfseltjie wees! (Jes. 1:9)

   *** As u moes raai. Daar is 5 miljoen blankes. Hoeveel sal sterwe?

   *** Die Duitsers wat kom. In u YouTube-video het u gese hulle sal uit Europa kom. Sal hulle deel van die “Klein oorblyfseltjie”?

 11. Ek stem saam met als en glo siener was ‘n ware profeet. En ek besef dat swartes besig is om ons uit te roei. Maar daar is tog van hulle wat opregte christene is. Volgens die artikel klink dit of alle swartes vir die hel bestem is.

 12. Rudi, as jy dink dat Vaandel, of sy lesers vir malema kan skietgoed gee, lewe jy in n reënboog-droomwêreld ! Jou WITVEL, is al wat malema nodig het, of raaksien. Wie gaan jy hiervoor blameer ? TM, swartes gaan nie Hemel, of hel toe nie ! Hulle gaan na hulle VOORVADERS, soos hulle al honderde jare, aan die christene probeer verduidelik ! Elke aardbewoner het vrye keuse watter godsdiens hy/sy wil aanhang, vir die meeste voordeel. Jy kry selfs goeie, ordentlike, opregte, vredeliewende kommuniste ook !

 13. “Dit is mense soos die”
  Wie is “die” mense na wie jy verwys Rudi?
  ****
  Net nog n vragie, het siener nie ook gese as Madiba sy kop neerle dan gaan daar uhuru wees en my swart vriende gaan my met messe die see injaag nie?
  *****
  En waar op aarde het jy gelees dat Siener die naam “Madiba” gebruik het?
  Eerder sou ek reken dat dit mense soos U is wat feite verdraai, en sodoende argumente laat ontstaan.
  Is dit uit onkunde, of is dit bloot moedswillig?

 14. Sommige van die inligting hier is korrek maar die stellings is heel onwaar.
  Deur hierdie stellings te glo van slegs wittes wat deur die hemel poorte kan gaan kanselleer ons Jesus en die werk wat HY aan die Kruis gedoen het heeltmal uit.
  Hy het vir ALLE mense se sonde gesterf, en nie net vir sekeres nie, en ALMAL het ‘n keuse om Hom aan te neem, en die Ewige Lewe, wie Jesus is te ontvang.
  Nee wat om die ware Jesus uit die Bybel te skuif om stellings te pas wys dat hier met British Israelism gedweep word.
  Leer ken jul Bybel deur ‘n Verhouding met jou Hemelse Vader, sodat Sy Heilige Gees jou leer en lei, dan sal jul nie ‘n vervangings Gospel verkondig nie.

  1. Indien dit swaar gaan met die mense is dit omrede hul God uit hul harte, skole, kabinet, land verban het.
   Dus is die vloer vir satan en sy demone wyd oopgegooi.
   Nee wat soek die fout maar elkeen by homself.

  2. Christina, ek sal graag hieroor met jou in gesprek wil tree – nie om te stry of te bakei nie. Ek sal ook nie die sogenaamde “British Israelism” bysleep nie, maar net by die Bybebelse uitsprake hou.

   Voordat ons egter kan begin gesels, die volgende: Jy sê jou Jesus het vir ALMAL gesterf, dan moet ek seker ook aanvaar dat ALMAL op aarde afstammelinge van Adam en Eva is en ALMAL na die beeld en gelykenis van die Skepper gemaak is.

   Sien jy dit ook so?

   Dankie

 15. Christina, waarom lees jy Vaandel?….
  Ek gaan nie met jou stry nie, maar ek dink dis mense soos jy wat nog blind is. Kyk om jou,…. gaan en lees BIETJIE oor Vader se 12 STAMME!

  Ps. Dankie Oom Adriaan en Japie van Zyl vir jul insette

  1. Yep die 12 stamme? Rev 3:9 Listen! As for that group that belongs to Satan, those liars who claim that they are Jews but are not,
   Wit Theology of British Israelism kom al lang jare aan.
   Maar God werk net volgens Sy Woord en dit sê of Jesus of niks. Hy gaan niks doen wat teen dit gaan wat Jesus aan die Kruis gedoen het nie.
   Ek hoef nie die Woord te verdedig nie, dit staan vas. Therefore I rest my case.

   1. Amos 3:1-2 Hoor hierdie woord wat YaHWeH oor julle gespreek het, o kinders van IsraEL, oor die hele geslag wat Ek uit Egipteland laat optrek het, naamlik: (2) Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.

    Deut. 10:14-15 Kyk, aan YaHWeH jou Elohim (Elohim) behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. (15) Maar net aan jou vaders het YaHWeH ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle , uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.

    Julle is kinders van YaHWeH julle Elohim; julle mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen julle oë maak nie. (2) Want jy is ‘n volk heilig aan YaHWeH jou Elohim, en jou het YaHWeH uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is” (Deut. 14:1-2

    Matt 15:24 Maar Hy antwoord en se: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.

    So kan ek aangaan en aangaan en aangaan…maar die Woord van Elohim staan vas…therefore I rest my case.

    1. Bybel versies, verduidelikings en wat alles nie nog nie, is al hier tot vervelens toe aangehaal, en het net tot nog meer verdeeltheid gelei.
     Ek vra dat dit asseblief einde moet kry.
     Bespreek die onderwerp wat Adriaan ure, daë en sefs weke aan moes werk om vir ons te gee.
     En dan wonder sekere mense waarom ons nie op dreef kan kom nie.

   2. jy is hand om die blaas met die dier van die veld oppas die dag kom nader wat hy sy pond vleis van jou gaan eis

   3. Ek is ‘n opregte boer in hart en verstand, en ek is ‘n Suidlander en patriot. Ek stem wel saam met Christina dat Jesus vir almal gesterf het. Onthou dit ALTYD dat ALLES wat is en was en wat sal kom deur God die Vader geskape is. Selfs die duiwel en al sy demone is afkomstig van die Vader – en ek se dit met die GROOTSTE respek teenoor ons Vader in die Hemel. My punt is dat ons Drie-Enige-God nie aan mense gelyk is nie, en Sy besluite ook nie deur mense se denke bepaal word nie. Ek stem wel 100% saam dat die land se pad wat gestap word hier korrek bespreek word. Ek glo wel dat elke nasie hom by sy eie mense moet hou, maar dat God self sal besluit wie Sy hemelpoorte deur die genade van Sy Seun Jesus sal binnegaan. Los asseblief hierdie uitputtende gesprek oor wie die Hemel se poorte sal binnegaan vir Jesus Christus. Dit is nie ons as mense se besluit nie. Kom ons blankes staan saam, want ‘n huis kan nie staan as hy teen homself verdeeld is nie. Ons almal stem mos saam dat God-drie-enig God is. SA is in sy kanon en ons met die genade en hulp van ons God in die Hemel sal dit moet regmaak.

  2. Ek wag nou al twee jaar vir Japie om ons debat af te rond. Hy het sonder waarskuwing weggestap en ek soek hom terug by die tafel! Vra bietje vir hom om jou te vertel wat het hom die meeste ontstel van al my stellings wat ek gemaak het! Ons moet ons debat oor Siener se “nuwe geloof” klaar uitspook. Sommer hier op Vaandel

 16. Heinrich Smith

  “Siener waarsku ook dat daar in hierdie tyd baie Boere sal wees met Boerebaarde, maar met Engelse harte. Tog sien hy ook daar is baie Engelse met Boereharte. Die sybokke.”

  Ons sal die boer nie net die Afrikaner nie maar die engelse, Duitse, Fraanse BOER se hand moet vat en ophou net praat van die Afrikaner ons is tog n potpourie van nasies wat die boere volk opgemaak het .

  Ek is bevrees ons Afrikaner volk het sy geskiedenis vergeet en die engelsman , Duitser ,skot wat aan die boerekant help veg het op sy gestoot en tans vloei meer boere bloed in ander taal sprekendes se are as in ons eie volk . Die boer sal die land weer regruk nie net die Afrikaner nie ,besef dit.

 17. Hierdie onttrekking van Rusland uit Sirië, is UITERS verdag ? ? Daar word op ALLE fronte met woorde gespeel, en die ” leiers ” lieg almal ! Ek glo nie eers wat Putin te sê het nie. Assad kon in vyf jaar nie die oorwinning oor sy vyande behaal nie. Met Rusland se hulp, kon hy grondgebied terug wen, en van die terroriste verjaag. As ” grootboet ” weg is, hoe gaan hy die grondgebied behou ? Vir elke terroris wat geskiet is, is daar n duisend om sy plek te neem. En vir elke bom wat gegooi is, is daar nog n duisend in die stoor ! Gaan ons sien hoe die Skrif bewaarheid word, wat sê : As hulle sê vrede, vrede, dan oorval n SKIELIKE verderf hulle !

  1. @ Dirk
   Ek verskil oor jou sienswyse wat betref Putin. Putin is ‘n skaakspeler van formaat. Hy het eerstens bewys dat hy op militêre vlak nie so onbehulpsaam is soos wat algemeen geglo word nie. Selfs die Amerikaners is bekommerd oor sy tegnologie.
   Amerika se beste vegvliegtuie kan nie met die SU35 kers vashou nie.
   Sy huidige onttrekking uit Sirië is om te sien of die Weste nou die saak suksesvol verder kan neem of nie.
   Verder het Putin nie geheel en al onttrek nie. Hy het nog steeds sy hawe en vliegveld in sirië. En hy het sy lugafweer net daar gelaat, indien Turkye dit sou waag om sy vliegtuie in Sirië in te stuur.
   Putin is die mees betroubare wêreld leier vandag.

   1. Arnold, ek erken dat Putin n baie beter indruk maak as meeste wêreld-leiers ! Maar hy vat ook instruksies van die joodse geldbase, wat die wêreld regeer. En hulle vat weer op hulle beurt, instruksies direk van satan. Dit is waarom daar n GROOT oorlog gaan wees, aan die einde van die wêreld. ( Armageddon ? ) Ons almal het n probleem, om te verstaan, en te glo, hoe korrup, boos, en gewetenloos die wêreld-leiers eintlik is. Veral as hulle met ” christen-praatjies ” kom ! Verder, moet al hierdie ” leiers ” die heel tyd lieg, anders sien hulle opponente watse planne hulle in die mou voer. En hulle onderdane, sal dan WYS word, en weier om as kanonvoer opgeoffer te word !

 18. Johann Cronje

  Christina,
  Dit is die probleem wat ons het met nuwe kommentators op die webtuiste. Eerstens verstaan hulle nog niks nie en wil dan kritiek lewer oor iets waarvan hulle duidelik die klok hoor lui het maar nie weet waar die bel hang nie. In ander woorde, hulle herhaal dit wat hulle by ander gehoor het sonder om die waarheid daarvan te bevestig. Die gevolg is dat ons afwyk van die tema van Adriaan se skrywe. Ongelukkig kan ons wat al jarelank hier gesels nie altyd stilbly wanneer daar onvanpaste of ongegronde uitlatings gemaak word nie. Ons wil graag in harmonie saam gesels en leer maar moet soms die waarheid en korrekte feite van die algemene dwalinge onderskei waarmee menige gelowiges verwar is en dus agter dwalende predikers en teoloë aan slenter tot in die diepste van wanpersepsies. Die gevolg is kommentare wat op twis uitloop weens ‘n gebrek aan kennis. Hier word HOEGENAAMD nie met British Israelism gedweep nie, maar die ware feite van die Israelwaarheid word wel hier VERDEDIG. M.a.w. God YAHWEH se uitverkiesing van die volk Israel. Aangesien jy so graag Engels wil kwoteer, sal jy dalk die volgende beter verstaan. Deuteronomy 14:2 – 2 For thou (Israel) art an holy people unto the YAHWEH thy God, and YAHWEH hath chosen THEE (ISRAEL) to be a peculiar people unto himself, ABOVE ALL THE NATIONS that are upon the earth. (VERVOLG)

 19. Johann Cronje

  Christina,

  Dit is die probleem wat ons het met nuwe kommentators op die webtuiste. Eerstens verstaan hulle nog niks nie en wil dan kritiek lewer oor iets waarvan hulle duidelik die klok hoor lui het maar nie weet waar die bel hang nie. In ander woorde, hulle herhaal dit wat hulle by ander gehoor het sonder om die waarheid daarvan te bevestig. Die gevolg is dat ons afwyk van die tema van Adriaan se skrywe. Ongelukkig kan ons wat al jarelank hier gesels nie altyd stilbly wanneer daar onvanpaste of ongegronde uitlatings gemaak word nie. Ons wil graag in harmonie saam gesels en leer maar moet soms die waarheid en korrekte feite van die algemene dwalinge onderskei waarmee menige gelowiges verwar is en dus agter dwalende predikers en teoloë aan slenter tot in die diepste van wanpersepsies. Die gevolg is kommentare wat op twis uitloop weens ‘n gebrek aan kennis. Hier word HOEGENAAMD nie met British Israelism gedweep nie, maar die ware feite van die Israelwaarheid word wel hier VERDEDIG. M.a.w. God YAHWEH se uitverkiesing van die volk Israel. Aangesien jy so graag Engels wil kwoteer, sal jy dalk die volgende beter verstaan. Deuteronomy 14:2 – 2 For thou (Israel) art an holy people unto the YAHWEH thy God, and YAHWEH hath chosen THEE (ISRAEL) to be a peculiar people unto himself, ABOVE ALL THE NATIONS that are upon the earth. (VERVOLG)

 20. Wat de Klerk geweest is voor ZuidAfrika, is thans Merkel voor Duitsland en Rutte voor Nederland. Ze verraden ons land, volk, geloof, tradities en geschiedenis. Alles waar onze voorvaderen voor gestreden hebben, zelfs hun leven voor gegeven hebben, wordt in een ogenblik verwoest.

  Even voor degene die in ‘god voor allemaal geloven’ zie de berijmde Psalm 147:10
  Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,
  Deed Israel op Zijn woorden letten;
  Hij leerde ze in Zijn wegen wandelen;
  Zo wou Hij met geen volkeren handelen.
  Die moesten Zijn getuigenissen
  En Zijn verbondsgeheimen missen.
  Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
  Laat al wat adem heeft Hem prijzen.

  Jahweh heeft maar met één volk een verbond gesloten, aan één volk Zijn wetten gegeven. De andere volkeren wou Hij niet mee handelen. Die hebben hun eigen goden.
  Jammer maar waar.

 21. Enige denkende mens, moet tot die gevolgtrekking kom, dat daar TWEE genelyne op aarde is ! Die debat, oor hoe dit gebeur het, sal mense besig hou tot aan die einde van die wêreld. Een genelyn, is skeppend, ordelik, skoon, vredeliewend, respekteer die aarde/natuur, en soek na sy/haar Skepper ! Die ander genelyn, is die direkte teenoorgestelde hiervan. En wanneer die genelyne verbaster, vertroebel die eienskappe onmiddelik. Maar die resultaat van hierdie verbastering, kom in AL die kleure van die reënboog voor, en dit is UITERS moeilik, om hulle te identifiseer ! ( vervolg )

  1. Of die mensdom dit nou wil glo of nie:
   Die swarte is geskape om ons slaaf te wees. Waarom was daar destyds “Slawehandel”?
   ‘n Sekere deel van die wêreld se Volke het dit besef, en daarop gereageer. Toe kom daar ‘n Duiwel besete spul wittes, en verander die hele natuurlike resep, en tot vandag toe is alles erger as wat dit ooit op aarde was.

 22. Ons Verlosser, was deeglik bewus van hierdie WAARHEID, toe Hy vir die farisieërs gesê het : Julle is van julle VADER, die duiwel, en daarom verstaan julle nie wat EK sê nie ! Is dit hoe mens jou ” naaste ” tot bekering preek ? ? Waarom wil die christene dit dan tot vandag toe nog doen ? Hierdie slang, en/of verbasterde genelyn, regeer ONS, en die hele wêreld vandag. Maar die suiwer genelyn, word gedra deur die Apartheids-gees, en ons wen beslis op die einde. Hallelujah ! ( Snaaks dat mense hierdie woord kan gebruik, maar haat sowaar die woord Jahweh/Yahweh ? ? )

 23. Ek soek nou al rukkie in Boodskapper die visioen oor die 2 siwwe wat verskyn en een verdwyn dink ek. Dit is aangaande ‘n verkiesing wat nie gaan plaasvind nie. Kan een van die Vaandels help asb? Lyk my die visioen is nou van toepassing? Die OVK sukkel baie met die adresse. Iets wat ons al lankal weet, die nomadiese wesens het baie huise, vroue en kinders. Vir dieselfde rede sal e-natis en e-tol ook nooit werk nie. Al die dinge wat nou aan die lig kom met die hekse jag op mekaar kan afgradering veroorsaak. Ontrekking van beleggers geld en belasting wat opdroog. Pensioenfondse kan dan geplunder word om die grants te betaal. Geel perske reen, sien bogemiddelde reenval in Jhb gekry. Kyk nou oos, aan die Rand en na die kus, die aarde begin brand. Die Turk en Damaskus. Las maar by waar ek iets uitgelaat het, die parlement wat in wanorde uiteen gaan kort ook erens hierbo. Ons is baie besig met voorbereiding en gebede vir ons volksgenote. Dankie vir al die jare lange waarskuwings aan ons Adriaan. Dankie dat ons die tekens wat vir ons gegee is, vir ons tyd, kan erken. Mooi aand Vaandels, mag Vader met u wees.

 24. Johann Cronje

  Christina,
  Ongelukkig kan ons wat al jarelank hier gesels nie altyd stilbly wanneer daar onvanpaste of ongegronde uitlatings gemaak word nie. Ons wil graag in harmonie saam gesels en leer maar moet soms die waarheid en korrekte feite van die algemene dwalinge onderskei waarmee menige gelowiges verwar is en dus agter dwalende predikers en teoloë aan slenter tot in die diepste van wanpersepsies. Die gevolg is kommentare wat op twis uitloop weens ‘n gebrek aan kennis. Hier word HOEGENAAMD nie met British Israelism gedweep nie, maar die ware feite van die Israelwaarheid word wel hier VERDEDIG. M.a.w. God YAHWEH se uitverkiesing van die volk Israel. Aangesien jy so graag Engels wil kwoteer, sal jy dalk die volgende beter verstaan. Deuteronomy 14:2 – 2 For thou (Israel) art an holy people unto the YAHWEH thy God, and YAHWEH hath chosen THEE (ISRAEL) to be a peculiar people unto himself, ABOVE ALL THE NATIONS that are upon the earth. (VERVOLG)

 25. Dankie oom Adriaan vir die inligting, soos altyd baie goed nagevors. Ook vir almal wat positiewe bydraes lewer op die kommentare dit is so nodig dat die volk inligting moet kry aangaande wie ons werklik is.
  Na aanleiding van die gedeelte was my eerste gedagte, is die 40 jaar dalk dieselfde as die 40 wat tannie Johanna Brandt in die hemelruim gesien het? Dit blyk dat 2016/2017 n jaar gaan wees van groot gebeurlikhede vir ons volk.
  Die Kupta saak begin nou ook vinnig handuit ruk en sy edele Zuma se antwoorde is op. Is dit nie dalk die “moeilikheid met die koelies” waarvan Oom Klasie gepraat het nie?
  Kyk maar na die droogte van die afgelope 2 seisoene. Mieliemeel is nou R10.00/kg. Waarvan gaan klaas lewe behalwe om te steel en dood te maak. Plaasaanvalle vir 2016 staan nou 64 met 16 sterftes vanaf 1 Januarie tot en met 16 Maart. Boere stroop tot so min as 2.5 ton mielies onder spilpunte omdat damme nie water gehad het vir besproeiing nie. Dit is ongekend vir die OTVL.
  Dit is nou tyd dat die volk terugkeer en besef dat slegs JHWH ons hieruit kan red en weer begin om die Wette en Verordeninge soos deur die Woord aan ons gegee, te onderhou.
  Word wakker my volk die uurglas loop leeg.

 26. Naboomspruit is nou alweer n ” hot spot ” in die NSA reënboog-paradys ! Oor die radio sê hulle : Mense moet VERSIGTIG wees, wanneer hulle hul huise verlaat ? Hoe lank nog, voor dieselfde radiostasie sê : Mense moet onder GEEN omstandighede, hulle huise verlaat nie ? ? Hoe lank nog, vriende ? Theunis, ek stem saam met jou oor die gupta-saga. Hulle is beslis BAIE meer, as n paar Indiërs, wat vrot samoosas aan ons probeer verkoop !

 27. Die enigste “Reëlings wat ons Volk baie suksesvol mee is, is begrafnis reëlings.
  En selfs daar, glo ek, loop dinge nie altyd klopdisselboom nie.

 28. @ Theunis
  Jy sê ons moet wakker word. Op watter manier is ons dan nie “wakker” nie? Ek het hierdie “Wakker woord” woord al seker ‘n miljoen keer gelees, sonder dat daar een enkele voorstel gekom het oor wat ons moet doen die oomblik wat ons wakker geword het.
  Die voorstelle wat al gedoen was, was onmiddelik van die tafel afgevee nog voordat die meriete daarvan bespreek kon word.
  Persone wat hierdie “Waarskuwings” rig, bou net ‘n skansmuur om hulle self, om later soos wafferse Profeet te kan sê:
  Ek het julle mos gewaarsku: Word Wakker!!!
  So lekker om selfvervullende woorde hot en haar en oral te plak en te spoeg.
  Kom met voorstelle !

 29. So ‘n iets oor Hendrik Frensch Verwoerd:
  “Kulturele relevantisme was gepropageer deur die apartheids-etnoloog Verwoerd. Volgens dié konsep is die “Bantoe” eenvoudig nie minder ontwikkel as die Europieërs is nie: eerder dat hul kultuur fundamenteel verskil van Europese kulture en onverenigbaar is daarmee.”
  Hoe is daai vir een oor Woer-Woer soos Theuns Cloete hom noem?

 30. JB, verwoerd het maar net die christen ding gedoen, soos wat sy dominee aan hom verduidelik het. Meeste van ons het vir daardie leuen geval, want dit klink so mooi en reg. Met ons BILJOENE swaar verdiende belastinggeld, sou ons ons swart broers en susters, ophef na ons standaard, en hulle sou almal tot bekering kom, en in vrede, sou ons almal geleef het, tot met die Wederkoms ! Ons het dit SO goed vir hulle gemaak, dat hulle ongebreideld kon aanteel, en vandag sit ons met die gebakte pere ! Ek sê nie ek sou dit beter as verwoerd kon gedoen het nie, want ek was ook in die bose kerk-net vasgevang. Maar dit hinder my, dat daar mense is, wat hom nog steeds aanbid, en dit is VERKEERD, en DWAAS !

  1. Kyk…, ek werk nou al seker ‘n goeie 16 jaar lank saam met jou swart broeders en susters. Ek kon dit nog nie regkry om een van hulle ‘op te hef’ nie. Dit is maar eenmaal so dat om een of ander rede wat ek nie weet nie, jou swart broeders en susters nie ophefbaar is nie. Hulle stem met jou saam as dit tot hulle voordeel is, hulle praat met jou saam as dit tot hulle voordeel is. Die oomblik wat jy vir hulle verveel, of een van hul maatjies in sy boosheid hulle koppe smokkel sal jou swart broer en suster petrol oor jou uitgooi en jou verbrand en NIKS daarvan dink nie. Wees maar tog gewaarsku oor wat ek nou se. Dit het ek nou al oor die jare gesien en ek sien dit nog elke dag. Dit is ook nie een nie, maar baie. Dit klink seker of ek myself weerspreek in my kommentaar, maar ek se weer ek glo dat God sal besluit wie Sy Hemel ingaan, maar ek glo ook dat God grense van verskillende formaat daar gestel het om ‘n baie goeie rede. Bly in jou kultuur, bly by jou nasie waarin jy gebore is en bly in jou land wat God aan jou gegee het by geboorte.

 31. Een van die persone onder wie H.F. Verwoerd in Duitsland (Berlyn, Hamburg en Leipzig Universiteite) gestudeer het was William Stern, ‘n psigoloog, filosoof en Jood. Die uitvinder van Persoonlikisme Psigologie.
  Hy het ook onder Wolfgang Köhler, ‘n ‘Gestalt’ psigoloog, gestudeer. ‘Gestalt’ psigologie – Die holistiese benadering. Klink bekend né … Jan Smuts, die Afrikaner met sy ‘Holisme’ …
  ‘n Derde persoon onder wie hy in Duitsland gestudeer het was Felix Krueger, ‘n psigoloog wat onder andere geglo het dat die organies-funksionerende gemeenskap op ‘n tyd bestaan het . Seker dan ‘n konneksie met die evolusie-idee …
  So, H.F. Verwoerd, ‘n teologie (BA), psigologie en filosofie (MA en Doktoraal) -man. Die laaste twee ge’cum’. Nee kyk, geen “dommigheid” daar nie. So as ons dan ‘holisties’ na die man kyk; dan is hy eintlik ‘n man vir die humanisme.
  Ns. Wie en/of wat het in 1926/27 betaal vir H.F. Verwoerd se studies in Berlyn, Hamburg en Leipzig?

 32. Leonor C Lombard

  Daar gebeur so baie vandag in hierdie land, ek dink as alles berig word sal ‘n koerant baksteendikte wees. En alles sluit aan wat Adriaan hier bo geskryf het.

  Vir die wat nog nie dit raakgesien het nie; daar is ‘n baie goeie reeks op die Suidlanders webwerf oor die verskillende fases wat lei tot die finale doelwit: volksmoord. Lees dit gerus.

 33. Oor die Israel kwessie: Paulus het tog in Romeine breedbvoerig geskryf oor diegene wat by Israel ingeent word.

 34. Marius Fourie

  Ben, Paulus praat hier van die verlore stamme van Israel in Verstrooing, wat verheidens het (Wilde Olyfboom) en nou weer ingelyf word by Juda (Mak Olyfboom) wat nie ‘n skeibrief gekry het nie. Dus gaan dit nog steeds net oor Israel en geen ander volk nie

 35. Johann Cronje

  Ben,
  Marius Fourie is reg. “Diegene” na wie jy verwys is en sal vir ewig net die verlore/verstrooide Israelnasies wees en hoegenaam geen ander “heidennasie” of enige vyande van die WARE Israel (nie die Jode nie) . Selfs nie eers die verbasterde Edomietiese Jode wat hulself Israelis noem en wie Yahshua steeds verwerp nie. Hierdie onbetwisbare feit word telkemlae baie duidelik in die Skrif verklaar. Byvoorbeeld – Mat :24 – Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Jesaja 53: 8 – Uit die druk en uit die strafgerig is Hy Yahshua weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van MY VOLK (ISRAEL) was die plaag op Hom. Yahshua (Jesus) bevestig dit in Johannes 10: 27-29 – My skape (ISRAEL) luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle (ISRAEL) die ewige lewe, en hulle (ISRAEL) sal NOOIT VERLORE GAAN TOT IN EWIGHEID NIE, en niemand sal hulle (ISRAEL) uit my hand ruk nie. My vader wat hulle (ISRAEL) aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle (ISRAEL) uit die hand van my Vader ruk nie. (VERVOLG)

 36. Johann Cronje

  Jammer maar ek sukkel on ‘n vervolg te plaas. Die stelsel is heel vol probleme !

 37. Johann Cronje

  Daar is egter ook diegene wat hierdie waarheid van Israel blindelings sal verdoem of verdraai om “ANDERE” te PROBEER INSLUIT by Israel se HEILIGE ERFLATING. Baie “gelowiges” argumenteer oor hierdie onderwerp en sal baie verse vanuit die Nuwe Testamant kwoteer, maar wat egter heel misverstaan word en hulle is diegene na wie die volgende vers verwys : Gal 1: 6-7 – EK verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ’n ander evangelie toe,…….. terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar SOMMIGE MENSE is wat julle IN DIE WAR BRING en die evangelie van Christus wil VERDRAAI.
  Ons kerke is diegene wat die gelowiges in verwarring bring deurdat hulle die ware nasate van die verstrooide Israelnasies tot niet te probeer maak. Hulle beweer Israel is tot niet en is vervang deur die kerk as die nuwe “VERGEESLTELIKE ISRAEL” en dit nogal met ‘n mengelmoes van nasies wat geen verband met die God van Israel en Sy wette en verordeninge het nie. Psalm 83 : 3-4 – Teen u volk (Israel) smee hulle listig ’n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes. Hulle sê: Kom, laat ons hulle (Israel) vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.
  Indien hulle egter daarin sou slaag, sal Yahshua (Jesus) nie in staat wees om sy duisendjarige vrederyk te vestig nie, want sy Koningskap is beloof om oor die 12 stamme van Israel te wees – (sien Lukas 1: 31-33), net een van vele Skrifverwysings.

 38. Johann Meiring

  Ek wil hiermee met Johann Cronje hierbo saamstem. My grootse vyand is nie meer die ongelowige, Islam of enige ander geloof nie, maar spesifiek vanuit my eie Christen gelowige gemeenskap. Hiermee teiken ek op hierdie stadium geen enkele spesifieke “Christen” denominasie nie.Calvinisme en sy navolgelinge het ongelooflike skade aan GOD se koninkryk aangerig.God se woord se dat die Satan kopm as `n engel van die lig. Hierdie geloof het geweldige valse verwagtinge geskep, ons iets beloof wat slegs aan die toekomstige Joodse nasie behoort. Petrus se baie duidelik ons is nie van hierdie wereld nie, maar dat ons burgerskap in die Hemele is.

 39. Die kloof word wyer en dieper, tussen blanke gelowiges, oor hierdie een enkele ” turksvy ” nl. Is die sub-ras barbaar, ( moddernasies ), jou naaste, en is die Evangelie vir hulle bedoel ? Meer en meer mense, begin wegbreek uit hierdie kerk-breinspoeling, want die realiteite, wat hulle daagliks aanskou, is net te oorverdowend ! Maar daar is n prys om te betaal, en vir baie is dit n uiters traumatiese ondervinding. Eerstens kan mense nie glo dat hulle ” geestelike leiers, ” ( Wat hulle dikwels aanbid het ! ), sulke verskriklike misleiding, en leuens, kon verkondig het nie ! Tweedens, veroorsaak dit vyandskap, tussen familie en vriende, wat voorheen ongekend was ! Dan kry jy die mense wat nog op die ” draad ” sit. So n persoon sê nou die dag vir my : Ek stem saam met alles wat jy/julle van die swartes sê, maar sê nou net, julle is verkeerd ? ? Dan gaan julle hel toe, omdat julle die swartes na hulle voorvaders laat gaan het, en uit die Hemel uitgehou het ? Nou ja, net die Apartheids-gees, kan jou oor hierdie hekkie help, en ek erken, dit het my twee jaar geneem, om oor hierdie hekkie te kom ! ( Sien, ek het deurgeloop onder die beste kerk-breinspoeling, wat die satan in sy arsenaal gehad het ! )

 40. Johann Cronje

  Johann Meiring,
  Ek stem saam, die skade aan God se Koninkryk is gemaak. Baie dwalinge soos die Preteriste en die Jehova Getuies verkonding dat die Koninkryk reeds gekom het. Ander vertel weer die vergeestelike storie dat die Koninkryk reeds in jou hart is. Dit is alles dwalinge wat deur die “onheilige een” as die “engel van die lig” aan die “kleurblind liberale” en “geestelik blinde” gelowiges verkondig word.
  Die Christendom weet nie wat die Evangelie van die Koninkryk van God YAHWEH is nie. Nog minder waarom dit goeie nuus is. Wat nog te sê om die korrekte boodskap te onderrig. Hulle verkondig ‘n “goeie nuus “ boodskap aan die massas (ALLE NASIES) oor Jesus (Yahshua) en ‘n klomp tradisies gebore uit Calvinistiese en Roomskatolike dogmas, wat Yahshua nooit geken het nie. Inderwaarheid word die “bloed erfenis van Israel” op ‘n skinkbord gratis aangebied aan al die onsuiwere Heidennasies en ewige vyande van God YAHWEH. Hierdie wanpersepsie van die “sendingopdrag” van Yahshua is gebore uit die wanvertolkings van menige skrifgedeeltes, wanbegrippe, vertalings en foutiewe toevoegings tot die Nuwe Testament. Een baie belangrike vraag: waarom het Yahshua die meeste van sy gehore laat wonder oor die betekenis van Sy gelykenisse? Die eerste geval hiervan was met die gelykenis van die saad en die grond. Voordat Yahshua hierdie gelykenis verklaar het, het Hy Sy dissipels weggeneem van die skare (massas) en eenkant Sy verklaring aan hulle meegedeel – Waarom moes die “ander” dit nie hoor en verstaan nie?? . (VERVOLG)

 41. Johann Cronje

  VERVOLG
  Mat 13: 10-19 – “Toe kom die dissipels na hom toe en vra: “En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle (Israel) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle {diegene wat nie Sy skape is nie} is dit nie gegee nie. Want hy wat { geestelike wysheid} het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê {want hy is ontvanklik vir God se Woord}; . {Onthou – net Israel is deur God aangeneem om sy “uitverkore” kinders/skape, te wees – -Romeine 9: 4 – Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes;} maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek Ek tot hulle { diegene wat nie van Sy skape Israel is nie} deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. (VERVOLG)

 42. Jammer maar dit is ‘n saak van onmoontlikheid om die derde deel suksesvol te plaas

  Duplicate comment detected; it looks as though you’ve already said that!

 43. Johann Meiring

  Mnr Snyman, ek weet nie hoe jy aan Rick Joiner gekom het nie, maar ek weet al ten minste 10 jaar plus van sy manewales. Die man was, volgens homself al in die hemel. Hy kry allerhande visies wat beslis nie van die GOD van die Bybel afkomstig is nie. Lees maar sy boeke , onder meer “The Harvest”. Die man leef in sy verbeelding. Moenie jou geloofwaardigheid in gedrang bring deur hierdie valse “profeet” aan tehaal nie. Wil dan ook net vir Abjatertjie se, LEKKER SLAAP ou grote.

 44. Die voorspelling van Rick Joiner, in die boek Volksverraad verwys : A white supremasist group will rise up and fight with millitary prescision……. ens ! Hierdie is n voorspelling wat mens laat dink aan die Gideons-bende. Ongeag of RJ n valse profeet is, sien ek hierdie ” voorspelling, ” as realisties en haalbaar. Mens kan dit selfs vergelyk met Bloedrivier. Daar was n groep, ( White supremasists ! ), wat met millitêre vernuf, onder Yahweh se aanvoering, en teen alle verwagting in, n groot oorwinning behaal het ! Ons Hemelse Vader gaan dit mos weer doen !

 45. Die ontploffings, en lewensverlies in Brussels vanoggend, is UITERS nuuswaardig. Die Europese bevolkings gaan gedwing word, om met nuwe oë, na hulle ” leiers ” te kyk ! Die konserwatiewe, regdenkende Adamiete, gaan miskien nou die ondersteuning kry, om groot veranderinge teweeg te bring. Ons dink mos, dat dit n groot weermag, met tenks, bomme en vliegtuie neem om n land te oorrompel ? Kyk net wat kry n paar moslems reg ! !

  1. Ja ou Albers.
   As oom dink jou Adamiet Trump gaan maanskyn en rose bring – dink weer.

 46. Europa verdien elke vlugteling wat daar voet aan wal sit, Rusland en die VSA verdien hulle oorlog. Dit wat hulle hier by ons kom saai het sal hulle daar maai.

 47. Kiepersol, ek het regtig vrede, met wat Trump doen, of nie doen nie ! Is hy n Adamiet ? Het jy al gehoor dat hy dit sê ? Is JY n Adamiet ? Selferkende Adamiete, sien ek as my ware naastes, en ek probeer my bes om in vrede met my ware naastes te lewe. Dit is my Hemelse Vader se opdrag aan my. Maar ons is almal bereid om te luister na jou oortuigings aangaande Trump. So kan ons almal by mekaar leer, en in wysheid vermeerder !

 48. Johann Meiring

  More al die “Adamiete” en gelowige mense.
  Amerika se regering word deur die Iluminati en sy geldmag geregeer. Hoe iemand nog kan vrede kan he met hierdie gemors is maar weer eens vir my `n bewys dat `n gebrek aan kennis die mens ten gronde laat gaan.

 49. JM, net Adamiete kan gelowige mense wees ! Maar daar is baie wat nog ” verlore skape ” is, en nog in Vader se ” kraal ” moet kom. Ek deel jou siening oor die illuminati, en my stelling dat ek ” vrede ” het met Trump, moet jy asb in konteks sien. Kiepersol soek argumentasie met my oor Trump ! Ek stel net belang in opbouende debat, waaruit AL ons lesers voordeel kan put. Ons ALMAL ly aan n gebrek aan kennis ! Die groot uitdaging, is om dit te kan erken, en bereid te wees, om van jou WARE NAASTE iets te leer, en jou kennis, in LIEFDE, met ander te deel !

 50. Die onskuldige mense wat in die nuutste terreuraanval in Europa vermoor is, was nes jy uitgelewer aan die wêreldmagte se bose planne. Was maar net so onskuldig soos jy wat ook maar wag om soos hulle vermoor te word deur ‘n onheil wat jy nie oor jou eie pad gebring het nie.

 51. Ek hoor die Verwoerd dokumente is in Dr. Robert Smith se aktetas op een van die koppies in Koffiefontein begrawe. Watter een weet ek nie.

 52. Van Robert Smit gepraat … Daar was al heelwat geheimsinnige moorde in die geskiedenis van Die Boervolk:
  Oom Koos (Generaal de la Rey)
  Generaal Christiaan Beyers
  Generaal Manie Maritz
  Johannes Gerhardus Strijdom (‘n Mens met ‘n Boerehart)

 53. By een van die kamma ‘nuus’blaaie praat ‘n ene ruiter vd boerbokke van een sy mede boerbok ruiters naamlik Eugene Marais se “Siel vd Mier” … Amper soiets soos my broer gesê het: “Bid vir jou siel en lag vir jou gat …”
  Ns. “ Eugene Marais het aan die okkultiese Tempeliere Ridders se Inner Temple in London gestudeer. Die plek met sy ondergrondse stroom (die bedekte rivier nl. Fleet) wat ‘goddelikheid/geestelikheid’ toevoeg aan okkultiese rituele en okkultiese geestelike bereiking/verkryging. Tydens sy studies en verblyf daar het die Britte die man ‘aangehou op parool’ gedurende die ABO as ‘vyand’ van Brittanje. Hoe gerieflik … hy spring die hele ABO vry. Raak ook ‘verslaaf’ aan dwelms a.g.v. malaria wat hy in Mosambiek opgedoen het wat lei tot morfienverslawing. Morfiengemaak van die opium papawerplant. ’n Ou ’produk’ laaankal bekend aan die antieke heidense Grieke. Was dit nie eerder a.g.v. eksperimentering deur die invloed van die okkultiese filosoof Christian de Quincy nie? Die leraar van ‘bewustheid’, ‘spiritualiteit’ en ‘kosmologie’. Die leraar van die ‘sjamaan se gawes van gevoel en alternatiewe toestande van bewustheid’. En nog. Ja, ons ken dit: satanistiese ‘New Age’ … ateïsties.
  Net soos die vrymesselaar Jan Smuts in Engeland mooi opgevoed was by Cambridge in die dinge. Sy huistaal was Engels en hy het openlik pantheïsme verkondig. Die uitganspunt dat alles en almal goddelik is. Hy het na Boere verwys as “takhare”. Hy was ’n Afrikaner gebore in die Kaap. Hy was nie ’n Boer nie. Net soos Jan Smuts nie ’n Boer was nie. ’n Afrikaner. Hy was ’n opponent van President Paul Kruger. Anti-Boer. ’n Afrikaner ‘held’. Nie ’n Boere held nie. Uiteindelik het satan hom toe gekry met sy selfmoord. Ten volle. “

  1. Sien daai nimlike blad seg oorle ds Johan Heyns se ma was n nooi Beukes.
   Altyd gedog die Beukes gebroedsels kan geensins Boerbloed in hul dra nie.
   Of weet oom van een ?

 54. Madrid, London, Parys en nou Brussels. Wat is volgende ? Amsterdam of Berlyn? Berlyn … sou ek sê …

 55. Weet nie hoe de Quincy vir Eugene Marais kon beïnvloed het nie. Hy was eers 20 jaar na Marais se afsterwe gebore. Morfien en derivate is ook nou nie op dieselfde vlak as die sjamaan se Ayahausca (banisteriopsis caapi), DMT en ander hallusinogene wat deur die new agers gebruik word vir “geestelike bewustheid” nie. Dat hy betrokke was by die okkulte is seker ‘n moontlikheid maar ek dink hy was net nog ‘n druggie.

 56. Die kraai het kom sê die volgende terreurteikens is die bakens van die ou wêreldorde. Die Eiffeltoring, Big Ben en die Statue of liberty ens. Sal maar wag en kyk.

 57. Die VSA het n baie effektiewe ” resep ” uitgewerk, om n ” regime change ” deur te voer. Eerstens word die teiken land se president/leier, by name, beskuldig van allerlei aaklighede. ( Waar, of onwaar. Dit maak eintlik nie saak nie ! ) Die sataniese media, is magtig en gewetenloos genoeg, om n leuen in die waarheid te verander. Dan begin hulle die mantra oor en oor uitbasuin : So en so, MUST GO ! Dan gee die wêreld-bullebak, hom die keuse, om self pad te gee. As hy weier, word hy met geweld uit die kussings gelig, en baie mense, maak baie geld ! Ek sien hierdie verskynsel begin posvat om Turkeye. As ek Erdogan was, sou ek CV ‘ s begin uitstuur !

  1. Leonor C Lombard

   Abjater-
   “Ek het in die Naam van my Vader gekom, en tog aanvaar julle My nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar.” Joh. 5:43
   Net een wat almal aanvaar in sy naam en dit is Paulus.

   Die hele christelike dogma is gebou op wat Paulus beweer.

   My lewe lank het ek ELKE preek gehoor: Kom ons kyk wat se PAULUS.

   NOOIT- Kom ons kyk wat se Yahweh.

  1. Abjater, baie dankie vir hierdie skakels, wat beslis baie interessant is ! Ek is seker ons lesers sal graag dieper wil ingaan, in al hierdie dinge. Die wêreld smag na n ” leier, ” wat rigting kan vind, in al hierdie chaos. Aangesien die jode die wêreld regeer, en al die media daarby, gaan die anti-chris GEEN probleme hê, om oor te neem nie ! En meeste christene aanbid die jode, so hy moet net kan bewys hy is n jood, en dan is die hele christen-kerk, ook in sy sak !

 58. Leonor C Lombard

  Brenda, ek is so jammer dat ek nou eers reageer op jou kommentaar, dankie.

  Arnold, Brenda het verse aangehaal na aanleiding van Christina se opmerkings. As jy nie die waarheid wat ons gee met die WOORDE van Yahweh nie, wat NIE UIT ONS SELF is nie, moet dit nie lees nie.

  Wat jy nie verstaan nie is dat die verrotting in ons volk nie omdat ons Boer of Afrikaner is nie maar omdat ons christene en Israeliete is. Of jy jouself as ‘n Afrikaner sien of nie, of Boer of nie, is eintlik irrelevant as jy jou as Israeliet beskou. ‘n Israeliet het die vermoë om bo die politiek te styg en in die kultuur en nasie waarheen Yahweh hom gestuur en geplaas het om sy deel by te dra. Ek is ‘n Boer omdat my geskiedenis en my voorouers hier in Suid Afrika deur hulleself en die wêreld Boere genoem is. Maar ek is ook deel van die volk waaroor Yahweh se Naam uitgeroep is en en slegs die volk wat sy regverdige insettinge en wet gekry het: Die volk Israel, eiendomsvolk van Yahweh.

  Die christen soos Christina sal altyd glo dat dit hulle plig is om almal in die koninkryk te kry- die ‘great commision’- gaan maak dissipels van alle nasies. Maar nooit is alle nasies in Yahweh se plan ingebring nie, net die waaroor Sy Naam uitgeroep is. En as jy nie die NWO se geskiedenis lees nie maar die wat waarlik sonder hulle geld en invloed navorsing doen dan is die nasies van Yahweh baie duidelik herkenbaar.

  Ons sal anhou om versietjies te gee, want dit is dan NIE ons woorde nie maar Yahweh se WOORDE. Dus, baklei met Yahweh en nie met ons nie.

  Die punt is; Yahweh se WOORD staan vir ewig en Hy sê duidelik: Vervloek is die mens wat op ‘n mens vertrou. En ek gee nie om WAT die christen of die kerk sê nie- Paulus se woorde word BO Yahweh se Woorde geag. En op Paulus se dwalinge is ‘n hele teologie gebou.

 59. Leonor C Lombard

  Ek lees so oor die kommentare en dit verstom my dat mense goed hier sê, goed wat hulle SLEGS uit hulle dogma van die christelike godsdiens gee SONDER om die eers EEN keer te verifieer met: Wat sê Yahweh.

  Die probleem is dat daar altyd so in die algemeen goed sommer net so gese word en dan word daar van ons verwag om nie daarop te reageer nie. En weer sien ek die absolute misleiding wat opgekook is deur Paulus en die RKK.
  Kom ons kyk wat Johan v R sê:
  “My punt is dat ons Drie-Enige-God nie aan mense gelyk is nie, en Sy besluite ook nie deur mense se denke bepaal word nie. “

  Meeste van ons op Vaandel aabid NIE ‘n drie-enige god nie. Daardie god sal goed pas op ‘n christelike webwerf waar die, Jesus het vir almal gesterf, aanvaar word.

  Nêrens en maar nêrens in die bybel word Yahweh OOIT ‘n drie-enige god genoem nie. Maar geen christen kan lees wat daar staan nie: EK, Yahweh, is ‘n ALLEEN, ENIGE, God.

  “Los asseblief hierdie uitputtende gesprek oor wie die Hemel se poorte sal binnegaan vir Jesus Christus. “

  Nou WAAR, WAAR in die bybel, vra ek met trane in my oë, staan dit dat ons die hemelse poorte sal in gaan? Hier word weer NET die RKK dogma gegee:-
  1. As ons dood gaan gaan ons hemel toe.

  2. Almal gaan in die hemel bly.

  3. Yahshua het ‘ter helle’neegedaal.

  4. die aarde gaan vernietig word met vuur.

  5. ons het ons burgeskap in die hemel as ons Jesus in ons het.

  6. Poorte van die hemel.

  Het enige christen al hierdie ‘geloof in die christelike dogma’, onersoek om te BEVESTIG dat dit IS wat Yahweh sê? Duidelik nie, want dan sou hulle nie die nonsens kom skryf nie.

 60. Leonor C Lombard

  Kom ons kyk na die stataniese dogma:
  Punt 1.
  NêRENS staan dit dat ons hemel toe gaan as ons doodgaan nie! Ons siele STERF!!!, ons gees gaan terug na Yahweh en ons liggaam keer tot stof. Slegs Yahweh sal ons siele weer kan opwek, en OMDAT Yahweh Yahshua UIT DIE DOOD, let wel die DOOD, HY was DOOD, Hy het GESTERF, kry dit vir eens en vir altyd reg, OPGEWEK het, DAAROM kan ons GLO dat AS ons regverdig verklaar word SAL Yahweh ons OOK uit die dood OPWEK.

  Dit bring ons sommer by punt3.

  NET EEN VERS wat vir my sê dat Yahshua in die hel was – NET EEN. As jy nie glo dat Yahshua DOOD gegaan het nie- beteken sy OPSTANDING NIKS. Want as Hy nie DOOD was nie kon Yahweh Hom nie opwek nie en as Yahweh Hom nie kon opwek nie, was ek en jy vir ewig gedoem om dood te wees.

  Maar die christen HAAT hierdie waarheid want dan word hulle gekonfronteer met die feit dat hulle god wat hulle aanbid, dood gegaan het . Yahweh is EWIG LEWEND en kan nie vir ‘n sekonde doodgaan nie. So as Yahshua Yahweh was, en hy DOOD was, dan aanbid hulle ‘n god wat kan dood gaan. AS Yahshua doodgegaan het, vir drie dae in Sheol was met GEEN bewussyn nie, dan kan Yahshua NIE Yahweh wees nie.

  So om hierdie absolute waarheid van Yahweh te omseil, is die ‘ter helleneergedaal’ in die dogma ingesleep. En van daar het dit gegroei om te vertel dat Yahshua mense in Sheol gaan bekeer het. WAT N KLOMP TWAK. Die wat in Sheol is sal daar bly, die regverdiges en die onregverdiges en die ander TOTDAT Yahweh hulle sal OPWEK. PUNT.

  Dan 12
  2 En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.
  13 En jy, Daniel, gaan heen na die einde; EN JY SAL RUS EN WEER OPSTAAN tot jou bestemming aan die EINDE VAN DIE DAE.

 61. Leonor C Lombard

  ALMAL wat doodgaan- rus, slaap, is onbewustelike tot die opwekking deur Yahweh. En let op, NIE ALMAL word opgewek nie! Party sal vir ewig dood wees soos diere. En is dit nie ‘n bewys van ons Barmhartige God nie. Vir die wat geleef het, die wat Yahweh nie verkies het tot ‘n volk nie, maar ‘n goeie lewe gehad het, sal vir ewig rus.

  Punt 2. NIEMAND gaan in die hemel- die woonplek van Yahweh bly nie. Niemand nie. Ons bly op die aarde wat vir ewig staan. Ons erf die aarde en alles wat daarop is. Die koninkryk van Yahweh of die hemel word HIER op AARDE gevestig. Yahshua gaan HIER regeer en Yahweh sal ook by ons woon in SY TEMPEL- die Nuwe Jerusalem. Hoe ons gaan wees, en hoe ons gaan beweeg weet NIEMAND nie, maar die aarde is ons ERFENIS.

  Yahshua is koning van Israel HIER op AARDE, nie in die hemel nie! Daar is VELE verse wat dit bevestig- net Paulus ( Johan, NIE Petrus NIE maar Paulus het dit beweer)wat verward is of die vertalers het hom verkeerd aangehaal om leuens verkondig. Ons het burgerskap VAN ‘n hemelse koninkryk- nie burgerskap IN die hemel nie.

  Daar bestaan nie iets soos: ons sal die hemelse poorte ingaan nie. NIE EEN VERS wat dit sê (ek praat nie van Paulus nie maar waar Yahweh OF Yahshua dit gesê het). Die ENIGSTE poorte wat ons na moet streef is die 12 poorte van die NJ. En Openbaring is baie duidelik: JY MOET regverdig wees om daarin te gaan en geloof sal nie die ding doen nie. Regverdigheid is wat Yahweh sê, nie Paulus nie. Regverdigheid kan net verkry word deur om na ALLES wat Yahweh beveel te luister en te DOEN. Geloof beteken boggerol.

  Wonings- mag gebruik word as aanduiding van hemelse okkupasie en verblyf.
  Joh 14: in die HUIS van my Vader- die HUIS van Yahweh -is daar baie WONINGS.

  Staan daar, in die hemel is baie wonings?

 62. Leonor C Lombard

  Nee, die HUIS van Yahweh is en sal ALTYD in die TEMPEL hier op AARDE wees.
  Daar is te veel om te gee-
  Jes2:3
  En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van Yahweh, na die HUIS VAN DIE GOD VAN JAKOB, Dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van Yahweh uit Jerusalem.
  5 Kom, HUIS van Jakob, en laat ons wandel in die lig van Yahweh!

  Miga 4
  En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van Yahweh en na die HUIS VAN DIE GOD VAN JAKOB, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van Yahweh uit Jerusalem.
  3 En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

  4 Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die Mond van Yahweh van die leërskare het dit gespreek.
  5 Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar óns sal wandel in die Naam van Yahweh onse God VIR EWIG EN ALTOOS.

  Israel is IN die HUIS van YAHWEH!
  Ps 27 dat ek MAG woon in die Huis van Yahweh.
  Ps 55 in die Huis van Yahweh gewandel
  Ps 92:14 geplant in die Huis van Yahweh.

  Die Huis van Yahweh is OP AARDE- NIE in die hemel NIE!

  En ISRAEL sal in die TEMPEL van Yahweh woon. En Yahweh sal by ons in SY Tempel woon.
  Open 21:3
  En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van Yahweh is by die mense, EN HY SAL BY HULLE WOON, EN HULLE SAL SY VOLK WEES; EN Yahweh SELF SAL BY HULLE WEES AS HULLE GOD.

 63. Leonor C Lombard

  Yahshua sal KONING oor die AARDE wees en nie in die hemel nie.

  Die aarde staan vir ewig, sal nie verdelg word nie- nooit. Yahweh sal nie Sy skepping totaal vernietig weens die boosheid nie, want dan wen satan en sy volgelinge. Yahweh het nie aarde vernietig met die vloed nie, en sal dit nie vernietig in totaliteit met vuur nie. Die vuur sal ALLES daarop vernietig net soos die water dit gedoen het, maar die aarde is vir ewig gegrondves. Dit is wat ons kry vir ewig.
  Gen 6:13- Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.
  Maar die aarde is nog hier. Yahweh sal verdelg en dan weer nuut te maak.
  Ps 104 maak die GELAAT van die aarde oor.

  Pre 1:4 die aarde staan vir ewig.
  Ps 37:10
  En nog ‘n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie.
  11 Die ootmoediges daarenteen SAL DIE AARDE BESIT en hulle verlustig oor groot vrede.

  Die NUWE hemel en aarde is die OU aarde wat net NUUT gemaak is. Dit is ook dan die Woorde van Yahshua: Mat 5:18
  Totdat die hemel en aarde verbygegaan het .. sal die wet staan.

  Die woord vergegaan is vertaal vanaf – #3928 παρέρχομαι parerchomai {par-er’-khom-ahee}

  wat perish, pass away, maw. vernietig of sterf.

  Dit bring meer duidelikheid dat NOOIT sal die wet vergaan of tot niet gaan soos Yahweh sê: My wet staan vir EWIG. So staan die aarde vir EWIG.

 64. Leonor C Lombard

  Open 5:10
  Yahshua (Hy) het gekom en die boek geneem uit die regterhand van Yahweh(Hom) wat op die troon sit;
  8 en toe Yahshua(Hy) die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.
  9 Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U, Yahshua, is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons( Israeliete) vir Yahweh (God) met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,
  10 en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, EN ONS SAL AS KONINGS OP DIE AARDE HEERS.

  So, ek is jammer as julle die fairy tales van die Christelike dogma glo. Die Waarheid van Yahweh is:
  Ons sterf vir ewig, om opgewek te worduit die dood deur Yahweh vir lewe of vir ‘n tweede dood. Die wat waardig en regverdig verklaar word deur die Regter, Yahweh, sal die poorte van die NJ ingaan en as konings op die aarde heers. Die nasies en die wat nie die REG het om in die stad in te gaan nie sal die vrede van Yahshau geniet maar OOK Sy WOEDE as hulle nie aan Yahweh eer bring nie.

  LAAT U KONINKRYK KOM- dit is wat Yahshua gebid het, nie laat ons tog almal in die hemel op eindig nie. Ons is in die HUIS van Yahweh, en IS die HUIS van Jakob/Israel en Yahweh sal saam met ONS woon en nie ons saam met Yahweh in SY woonplek wat die hemel is nie.

 65. Leonor C Lombard

  Ons bly op aarde- vir ewig . Dit was nog altyd ons erfporsie en niks anders nie. Dawid het ‘n versugting gehad om saam met Yahweh in die uitspansel te wandel- moontlik sal ons ook. Maar totdat ons nie weet wat gaan gebeur nie- het ons slegs Yahweh se Woord: Julle sal as KONINGS op AARDE heers.

  NS: so dink ek toe nou oor die dogma van die die hemel en dit kom by op dat soos die mense aan die toring van Babel gebou het om in die woonplek van Yahweh te kom, so het die kerk gebou aan die toring van Babel dat almal wat in Jesus – die een deel van die drie-enige god – glo dan sal hulle in die hemel woon. Toring van Babel.

  En ja, ek stoei nog met die plat, stil aarde.

  1. Baie dankie, Leonor. Ek weet nie alles nie en leer nog daagliks, maar een ding weet ek verseker… YHWH het slegs een uitverkore volk, Sy eiendomsvolk, Israel (fisiese volk)en dat Sy woord NIE vir almal is nie. Dit is nie vir my en jou en al die ander, soos Dirk of Johann Cronje, om mense te oortuig nie. maar ons moet aanhou om die saad te saai. Die wat moet sien, sal sien en die wat moet hoor, sal hoor.

 66. Leonor, baie dankie vir jou harde werk, wat jy insit, om ons uit die ” boks ” te laat dink ! Ek kan hoor, hoe van ons lesers op hulle tande kners, maar hulle word nou gedwing, om DIEPER te soek, en te DINK ! ( Misien vir die eerste keer in hulle lewens ! )

 67. Johann Cronje

  Leonor,

  Baie dankie vir jou plasing. Mag almal duidelikheid kry oor die ware feite van Yahweh se Woord.

 68. Johann Cronje

  Ons is nou weer by daardie oomblik waar ons stilstaan voor die gebeure van die kruisiging van YaHshua (Jesus) en soveel gelowiges maak steeds die tragiese fout om Johannes 3:16 met soveel passie en emosie aan te haal, sonder om vir een oomblik te dink of die verklaring van die skrifgedeelte korrek vertaal is. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het, sodat “elkeen” wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê”. IS DIT KORREK ? Die wêreld wat ons Hemelvader Yahweh geskape het, was beperk tot die Adamsaad wat Hy persoonlik met Sy eie hande gesaai het en sluit hoegenaamd nie die saad in, wat die “onheilge een” in God se skepping kom saai het nie EN OOK NIE DIE HEIDENSE NASIES WAT DIE VYANDE VAN ISRAEL WAS NIE. Aan die slang “die onheilge een” het God YAHWEH gesê – Gen 3:15 – “En Ek sal “vuandskap” stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt”. Ten tye van Yahshua (Jesus) se lewe en sterwe op Aarde was (Die “elkeen” wat in Hom geglo het, NET DIE VOLK VAN ISRAEL en dit was net hierdie volk en hul nasate wat vandag ge-identifiseer kan word as die Adamsaad, aan wie Hy die ewige lewe beloof het.) Kyk hoe duidelik en onomwonde verklaar YaHshua (Jesus) dit. Kan ons dan nog twyfel ? Joh 17:9 – Ek bid vir hulle (Israel); EK BID NIE VIR DIE WêRELD NIE, maar VIR DIE WAT U MY GEGEE HET, omdat hulle (ISRAEL) aan U behoort. (VERVOLG)

 69. Johann Cronje

  (VERVOLG) –
  Daar is geen moontlikheid dat Joh 3:16 in die konteks van die Vierde Evangelie verwys na ‘n ongespesifiseerde mensdom van alle rasse en heidense volke, wat geen gemeenskap met God YAHWEH in die verlede of vandag gehad het nie. Dit sou ‘n fatale fout wees om dit te interpreteer in ‘n universele en tydlose terme en die aanname te maak dat Ons Hemelvader YAHWEH van plan verander het en dus al Israel se heidense vyande (die slangsaad) nou ook skielik lief te kry en in te sluit by Sy eiendomsvolk se ewige erflating. (dit wat hy onomwonde net aan Israel beloof het) Joh 10:28 -29 – En Ek gee hulle (Israel) die ewige lewe, en hulle (Israel) sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle (Israel) uit my hand ruk nie. My vader wat hulle (Israel) aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle (Israel) uit die hand van my Vader ruk nie.
  Mat 12:30 – “Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape (Israel) bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar.
  Dit is so jammer dat daar soveel van ons is wat nog deur valse leringe en kerklike dogmas van die “waarheid” ontneem word en dit alles toegevou in sogenaamde “naaste liefde” waarvoor daar ook ‘n absolute wanbegrip bestaan. Geseënde Pasga aan die wat verstaan.

 70. Leonor C Lombard

  Hierdie dogma van ons gaan tog uiteindelik in die hemel bly, is die grootste rede dat die kinders van Yahweh oor die aarde so pateties is. Hule sien hulle self nie vir altyd op aarde nie en daarom voel meeste ‘n veer. Ons het die bose alle kanse gegee om hierdie aarde van ons ‘n plek van duiwels te maak ipv, die paradys wat Yahweh vir ons van die begin af beskik het. Daarom sal ons met bloed en sweet waardig moet word as ons ons erfporsies wil terug wil kry.

  Yahshua het dit vir ons moontlik gemaak- volg My in die gehoorsaamheid aan Yahweh en julle sal die ewige lewe kry. Hy het nooit gese: Omdat Ek gaan sterf vir julle sal julle die ewige lewe kry nie. Hy het ALTYD die ewige lewe gekoppel aan die wet en aan die ken van Yahweh onse God.

 71. Johann, ek dink ons moet aanvaar, dat enigiemand in die wêreld kan n christen word. So ook, n moslem, hindoe, buhdis ens, ens. Dit is werklik n kwessie van persoonlike smaak, en ons moet ook nie vergeet, van die 33000 kerke, en/of gelowe wat uit net EEN Bybel ontstaan het nie. Maar enige geloof, wat sy deure oopgooi vir alles wat op twee bene loop, is n VERBASTERINGS-GODSDIENS, wat die grondslag lê, vir die NWO ! En die christene, wat fisiese Apartheid ondersteun, vir selfsugtige redes, sal nie daarmee wegkom nie ! Die sub-ras barbare, het LANKAL te slim geword, vir hierdie huigelary. En hulle is WOEDEND ! As die Apartheids-gees jou nie oortuig om apart te wees nie, sal jy nie kan aanspraak maak op SY beskerming, wanneer UHURU op hierdie land toesak nie ! Ons moet ook onthou, as Vader Sy kinders beveel om pad te gee, uit ” Sodom en Gomorra, ” gaan Sy Gees saam met hulle gaan. En net totale BOOSHEID sal agterbly ! Ek weet ek spekuleer nou, en hoop maar ek is verkeerd.

 72. Cussonia spicata, alias Kiepersol.

  Insake: Die sowat 24ste kommentaar (van onder af) hierbo.
  Boerbokruiter wat deelneem in die kostuumklas. Volgens die foto sleep die pote op die grond en die rug … erg boggel …? Jou moeder het jou sleg geleer of is dit geneties? Jy beter houding kry.
  Hierbo genoem van Generaal Manie Maritz. Kan jou vertel, … nie in sy klas nie. Van die Maritz kostuumklas wel … Nogal van die liegbroer-Jack-tipe ook …
  Ns. Die huidmondjie of nee, een van die twee kloakas skuim erg. Definitief die boonste een. Ja, dit kry jy nou as jy dommer is as die diere wat jy aanhou. Jy muteer in ‘n nagtelike, bloedbelope stinkgedaante “waarmee jou vrou niks uit te waai wil hê nie. Soos jy weet wanneer jy alleen op jou bed lê.” So het ‘n betroubare vrind my ingelig. Hy noem jou nou weer iets anders, jy weet. Iets baie erger. Lyk my hy ken jou goed …

  Groete

  1. Ai oom.
   Eh het oom se skrywe aan mev Ehlers wat ons studie-taakgroepie op Bloemhof lei, gewys. Profete in die SA geskiedenisons taak.
   Soos al die ander goed ( skubbe, vlermuise, guano ) het ons dit aan haar voorgele menend dis dinge van oom Siener wat ons mislees.
   Sy’t voorgrstel ons oom mislees, en put uit bydraes wat sin maak.
   weer kom oom met kloakas.
   oom moet maar dat oom se betroubare vriend juf Ehlers bel.
   Ons is 4x dogters ( gr 11 ) wat as Bloembrakkies alleen slaap.
   Groete,
   Daleen.

   So gepraat. In al oom se skrywes is daar net nie een wat verband met oom Adriaan se arrtikels nie en ons tot waarde kan wees nie. Is of oom n vete aan het met ieder en n elk?

 73. Opb 3:20. Ek is bevrees dat almal wat ‘n fisiese Israel voorstaan in dieselfde slagyster trap as ‘n Cecil John Rhodes, en is nie die naam “Afrikaner” of “Boer” waardig nie. Geestelike hoogmoed is baie gevaarlik. Met Pinksterdag is die Heilige Gees op almal uitgesort en die apostels, wat eenvoudige vissermanne was, het in tale begin praat, sodat die Evangelie aan die HELE wereld uitgedra kon word. Hebreers praat ook van die hemelse Jerusalem waarby ons nou gekom het.

 74. Johann Cronje

  Ben,

  Gaan lees eers Esegiel 37 vanaf ver 15 en vertel ons dan of die fisiese ware Israel dan nou net ‘n droom is of wat? Jy het beslis in die selfde “pothole” geval om te glo dat Openbaring 3:20 so te vertolk. Die “iemand” na wie verwys word is net Israel se “iemands” en geen ander baster, heiden of vyande van Israel nie. Wil jy die woorde van YAHWEH verander om die “IEMAND” in te sluit wat uitgesluit is? Wil jy beweer dat – Ons Hemelvader YAHWEH van plan verander het en dus al Israel se heidense vyande (die slangsaad) nou ook skielik lief te kry en in te sluit by Sy eiendomsvolk se ewige erflating. (dit wat hy onomwonde net aan Israel beloof het) Joh 10:28 -29 – En Ek gee hulle (Israel) die ewige lewe, en hulle (Israel) sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle (Israel) uit my hand ruk nie. My vader wat hulle (Israel) aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle (Israel) uit die hand van my Vader ruk nie.
  Mat 12:30 – “Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape (Israel) bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar.

 75. Vriende, weet iemand van nog n webwerf soos Vaandel ? Ek sal dit graag wil lees, want n mens word maar gewoond aan n sekere standaard, nê. Die feit dat mense aanvallend optree op Vaandel, sien ek as n BAIE goeie teken ! Dit wys dat die artikels, en kommentare, mense beweeg, om iets te sê ! So as iemand as n ” vyand ” oor kom, is dit nie noodwendig n ware vyand nie. Net iemand met ” skille ” op sy/haar oë ! Baie van ons, het PRESIES so gedink, maar deur GROOT genade, het Vader daardie skille verwyder !

 76. Tipies nes die liberaliste, rasvermengers, geestelike vermengers en gelykheidverkondigers is, wil BEN die Evangelie al weer aan “almal” uitdra. Die swartes kan nie bloos of bleek word nie en hulle stam nie van Adam af nie en hulle is nie erfsondaars nie. Hoe kan enige iemand nog die bybel aan nie-adamiete wil bring? Sulke mense is siek en korrup.

 77. Die RKK het op hulle dag, ook probeer om die hele wêreld te ” evangeliseer, ” om katolieke te word ! ( Baie mense beweer dat die RKK net die voortsetting was, onder n nuwe naam met nuwe tierlantyntjies ? ) Die feit van die saak is, hulle was net so brutaal, korrup en onderduims as die moslems vandag ! Toe stig die protestante af, en probeer om op HULLE manier, die hele wêreld te ” evangeliseer ! ” Tussen dit alles deur, het die kommuniste ook al hulle ” hand ” probeer. Al hierdie gelowe, godsdienste, bewegings ens, het n baie duidelike gemeenskaplike doel, nog altyd gehad, nl. Om mag, en rykdom in die hande te kry, en massas mense te beheer, en in n sekere rigting in, te breinspoel. ( Gewoonlik namens die regering van hulle keuse ! ) Nou is dit blykbaar die moslems se beurt. Wie gaan op die ou einde wen ? Die geskiedenis het bewys, die mees brutale ” beweging, ” wen ALTYD, al is dit net vir n tydperk !

 78. Jammer, ek het iets uitgelaat, nl. Die bewering is dat die RKK, die voortsetting was van die Romeinse Ryk ? Dit op sigself, kan n lang en interessante debat regverdig !

 79. Ai, ou Kieper-vrotvis Sol-aanbidder, alias “Daleen”.
  Het jy mevrou Ehlers vertel van jou nagtelike voorskoot wat jy en jou ‘Omgee’-vrinne dra.? (Sien foto wat Adriaan Snyman hierbo verskaf het.) Regbo, vir onze ‘slim’ kostuumklas-Maritzie. Kyk mooi. Moet dit nie mis nie. En moet nou nie vir juffrou jok nie Broer-Jack. Werk dit in jul ‘geskiedenis’ takie in, indien jy dalk skaam voel oor die voorskoot affêre.
  Vertel haar ook maar gerus van al die “skubbe, vlermuise, guano” en derglike. En moet nie vergeet van die vrot, die skimmel en die muf nie. Gee vir haar die groot prent.
  Ns Maak julle 4-tjies of jul gr. 11 Bloem-doggies is “wat alleen slaap” wanneer julle die voorskote dra daar in die nag in … Daleen? En wat is jou ander drie ‘vriendinnetjies’ se naampies? .. Nie dalk ietsie soos Fannie Driekkie, Annie Beertjie nie en so vir die joligheid dalkies ou ‘F’lermuis Breytie nie? Moet sê ou ‘F’lermuis Breytie sal julle sukkel om in te ‘slip’ so in die tempel in. Die voorkoot-bende sal dit mos nie toelaat nie … Of sal hulle juis …? Moet sê die nek is dik genoeg. Julle hou mos van dik-NEKKE en groot Broeke.
  Groete Daleentjie Kieper-Vrotvis

  1. Hoop oom Adriaan neem kennis hoe oom n genot daaruit put om leerders van oom Siener ontuis te laat voel.
   Byname toe te voeg aan persone wat u maar geen leed aangedoen het nie, is ewe onverklaarbaar.
   Dan weer kry mens seker kuberboelies oral.

   Mag oom iewers vrede vind en totsiens.

 80. Vriende, lees tog op whitenationnetwork.com die artikel : Treason behind the Trojan wall. Hierdie is die ” leiers, ” vir wie mense hulle beentjies afgehardloop het, om te stem. Selfs in vuisgevegte betrokke geraak het ! En elke Sondag het die kerk-mense gebid vir die ” regering, ” en dat die Here ons seuns op die Grens moet beskerm ! ! Ek voel nou skielik so SIEK, dat ek eers n koppie tee moet gaan drink !

  1. Boerevriende – dis vir my so komies en half met n jammerhartige hart om te luister na die liberaliste – dieselfde manier hoe hulle almal redeneer en probeer om die naderende oordele te probeer regverdig en al wat ons kan doen is om te bid vir die ou spul want hulle verstaan nie en sal dit ook nooit kan verstaan dat dit n geestelike oorerflike apartgestelde genelyn is wat in ons gene ingebrand is nie – geen liberalis sal en kan dit ooit verander nie so kom verdomp oor dit of loop soek vir jou n ander webblad en hou op om jou ink en ons tyd te mors – jy frustreer net jouself liberalis !!!

 81. Leonor C Lombard

  In die tyd van die Fees vanongesuurde brode, het ek redelik navorsing gedoen oor die sabbatdag en die feeste. Wat ek hier gee is my interpretasie van Yahweh se Woorde en dit mag verskil met ander interpretasies.

  Nadat Mimi my gewys het dat die dag van Yahweh slegs die tyd van sonskyn is, het ek dit baie deeglik ondersoek want DIT is die mees belangrikste aspek in die onderhouding van die sabbatdag en die feeste van Yahweh. Wat is ‘n dag van Yahweh? Lees gerus- kingdom dot net slash truth.

  Dit is ook interessant om te weet dat die dagbreek tot dagbreek verander is deur die jode in 70CE.
  Soos Yahshua kwaad was vir die rabbis en Farisieers wat Yahweh wette verander het deur hulle eie interpretasie daarvan te gee, kan ek waarlik sê dit is nou 100 keer erger! Die jode het alles gevat en uit die Talmoed en die Kabbala honderde goed ingebring wat nie deur Yahweh beveel is nie. Van die vier van die feeste tot die eet van kosse en hoe om die weeklikse sabbatdag te onderhou.

  Hulle het uit die Griekse Helleniste die dag gaan verander na van sononder tot sononder. Dit het bygedra tot hierdie verwarring. Weens die jode het baie christene wat wil terug gaan na hulle ‘Hebreeuse Wortels’ maar weer dieselfde fout gemaak om net alles te glo wat die jode doen as hoe dit moet wees SONDER om te vra: Wat sê Yahweh?

  Een ding wat ek weet is dat Yahweh se wet NIE ‘n juk is NIE. So enige voorskrifte en byvoeging maak dit omtrent altyd MEER van juk as wat Yahweh dit bedoel het
  Yahweh se dag BEGIN in die oggend. En die weeklikse sabbatdag is net vanaf sonop tot sonsondergang.

 82. Leonor C Lombard

  Die eerste aanduiding van hierdie stelling is in Genesis- elke dag het bestaan uit ‘n aand en ‘n oggend.
  Die keuse van die woorde is wat gebruik word om die aand as die begin van die dag te gebruik maar let op dat HELFTE meer verse (28) praat van die oggend en die aand.

  Maar wat my die meeste opval is dat dit nie dag en nag was nie maar aand en oggend en dit is genoem die DAG. Vir my en uit die verse het Yahweh slegs aandag gegee aan die dag deel. Hy het nie gewerk in die nag deel nie. En dit word bevestig dat die sewende dag is ‘n DAG van rus en en Yahweh het die DAG gesëen maar niks oor die aand of oggend gesê nie. Die dag, die sewende dag is die sabbatdag genoem en dit sluit nie die NAG in nie.

  Die sabbatdag is die daglig gedeeltevan die sewende dag.
  Selfs Job het daaroor gekla:
  Job 17
  Van die nag maak hulle ‘n dag; lig, sê hulle, is naby vanweë die duisternis.

  Jer 33
  20So spreek Yahweh: As julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie,
  25So sê Yahweh: As Ek my verbond met dag en nag, die insettinge van hemel en aarde, nie vasgestel het nie,

  Hier stel Yahweh dit duidelik dat dag dag is en nag nag is en so sal staan en hulle sal dit nie kan verbreek nie. Net so sal Yahweh nie Sy verbond met dag en nag verbreek nie. Lees maar die deel gerus.

  Yahshua bevestig ook dat ‘n dag 12 ure het. Dus as Yahweh praat van ‘n DAG dan is dit 12 ure. Sabbat dag is 12 ure. Gedenk die sabbatdag. Exo 20. In Hebreeus is dit sabbath yowm- sabbat dag en yowm is die lig gedeelte van die ‘n 24 uur periode. – Verklaring: day as opposed to night.

 83. Leonor C Lombard

  Hier is die eerste probleem met die sabbatdag van sonsonder to sonsonder- hoe sal Yahweh dit so agterste voor wil maak om te sê ‘n NUWE dag begin in die aand??

  Wat my aanbetref- dit is vas- ‘n dag is van sonsopkoms tot sonsondergang en die sabbatdag hou ek op die sewende dag, IN die dag.

  Die tweede kwessie is werk op ‘n sabbatdag:

  Na vele lees en lees het ek tot die gevolgtrekking gekom- Nêrens is daar ENIGE opdrag dat ons nie kan kos maak op ‘n sabbat nie.
  Nou dadelik sal die sê- maar wat van Exo 16 en wat van Exo 35?

  Maar laat ons waarlik sonder die joodse invloed kyk WAT presies daar staan. Hierdie is presies soos HOE dinge geekstrapoleer word- daat is baie wonings in My Vader se huis – is gebuig tot; daar is baie wonings in die hemel.

  Exo 16
  19En Moses het vir hulle gesê: Niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie.
  20Maar hulle het nie na Moses geluister nie: sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Daarom het Moses baie kwaad geword vir hulle.

  Maw as hulle skelm wil laat oorbly tot die volgende dag – TEEN Yahweh se bevele- het die wurms daarin gekom.
  Exo 16
  21En hulle het dit môre vir môre ingesamel, elkeen na sy behoefte; en as die son warm word, smelt dit weg.
  22En op die sesde dag het hulle ‘n dubbele porsie brood ingesamel, twee gomers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel.
  23Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die HERE gespreek het: Môre is dit rusdag, ‘n heilige sabbat van Yahweh. Wat julle wil bak, bak dit; en wat julle wil kook, kook dit; en bêre vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe.
  24En hulle het dit gebêre tot die môre toe, soos Moses beveel het; en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurms in gekom nie.

 84. Leonor C Lombard

  Nou hier is twee goed- die Sabbatdag is MORE- nie vanaand nie.
  Ook, bak en kook wat julle kan en hou die res oor vir more.

  Maar let op: DIT wat oorgehou is vir die volgende dag – ONGEKOOK- en het nie wurms iekry nie.
  Dus kon hulle dit KOOK en VOORBEREI want dit was nog so vars soos gister.

  Mense lees wat hulle wil lees. As hulle glo deur OORLEWERING dat jy mag nie kook op ‘n sbabbat sal jy so lees.

  Maar daar staan NET
  25Toe sê Moses: Eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat van die HERE. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie.
  26Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende dag is dit sabbat; dan sal dit daar nie wees nie.

  Dit beteken dat die WERK van die insameling MAG nie gedoen word nie- want die sewende dag moet ons RUS.

  Net so sal ek NIE as ek ‘n tekort het in my koskas winkels toe gaan nie. Ek sal insamel die Vrydag sodat ek genoeg het vir Saterdag om te kan eet. Dit is die opdrag – doen AL jou werk in ses dae- sorg dat jy jou kan versorg want op die sabbat moet jy dan maar sien en kom klaar. Daar staan NIKS van – ek mag nie vir my kinders ‘n lekker warm maaltyd voor berei nie.

  Ah, nou wat van; jy mag nie vuur aansteek nie. Exo 35.
  Ses dae lank kan daar werk verrig word, maar op die sewende dag moet daar vir julle ‘n heiligheid, ‘n dag van volkome rus wees tot eer van die HERE. ELKEEN WAT DAAROP WERK VERRIG, MOET GEDOOD WORD.
  3 JULLE MAG OP DIE SABBAT GEEN VUUR AANSTEEK IN ENIGEEN VAN JULLE WOONPLEKKE NIE.
  4 Verder het Moses die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê: Dit is die saak wat die HERE beveel het:
  5 Neem van julle besittings ‘n offergawe aan die HERE. Laat elkeen wat gewillig is in sy hart, dit bring, die offergawe van die HERE: goud en silwer en koper; …..

 85. Leonor C Lombard

  Vers 22
  die manne het met die vroue gekom, elkeen wat gewillig van hart was; hulle het gespes en ringe en vingerringe en halssierade, allerhande goue goed, gebring. EN ELKEEN WAT ‘N OFFER VAN GOUD AAN YAHWEH GEWY HET,

  Goud het VUUR nodig om afgesmelt te word.

  Nou hoe het hulle- die jode en ander hierdie by kosmaak gebring? Omdat hulle WOU! Hierdie VUUR het NIKS NIKS te doen met kosmaak nie maar met die SMELT van goud, koper en silwer. Want Yahweh wou ‘n offrehandes gehad het van die metale en as jy NIE jou VOORBEREIDING gedoen het nie, het jy met leë hande gegaan. Daar was die wat seker gou gou ‘n vuur wou stook om iets te smelt en dit is WERK wat moes gedoen gewees het.

  Ek kan geen geen vers kry waar Yahweh duidelik sê dat ons nie mag kos maak nie. Dat ons wel die VOORBEREIDING daarvan moet doen VOOR die sabbat is waar.

  Opsomming:
  Yahweh se wette is NIE ‘n las NIE. Dit ‘n LAS gemaak deur die ‘bewaarders’ daarvan- die jode. Hulle het derduisende voorskrifte- hoe om te kook, wat om te doen en nie te doen nie.

  Die sabbat dag van Yahweh is ‘n RUS dag, ‘n dag van DANKBAARHEID, ‘n dag van LOF, ‘n dag van VREDE. Ons het 52 rus dae vir ‘n jaar – wat ‘n seën.

 86. Leonor C Lombard

  NOOIT sou Yahweh van Sy volk verwag het om in die bittere koue van Israel sonder warm kos en drank elke sewende dag te leef nie. Hulle sou ‘n misrabele volk gewees het. Dink aan die ou babatjies wat moes ysige kos eet en bibber van die koue! Onthou, hulle het nie warm flesse gehad nie. Hulle het nie verwarmers gehad nie. Ons moet kyk hoe Yahweh na SY volk daardie tyd gekyk het. Yahweh se wette is NIE ‘n las nie. En Yahweh is nie ‘n sadis wat mense misrabel laat om Hom te dien nie. Die sabbat moet ‘n verlusting wees- hoe is dit as jy koue kos in die middel van die winter moet eet? Hierdie slangsaad in Yahweh se volk het Sy WET VERKRAG om Yahweh volk weg te dryf na die warm kospotte van Egipte.
  Sef 3:4
  Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet.
  Eseg 22:26,28
  En sy profete pleister vir hulle met los kalk deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuens te voorspel met die woorde: So sê die Here Yahweh—terwyl Yahweh nie gespreek het nie.

  Die tyd is nou- keer terug na die wet soos YAHWEH dit vir ons gegee het en nie wat dogma voorskryf nie.

  Ek weet daar gaan die wees wat nie saam stem nie- dit is hulle reg. Yahweh is ‘n barmhartige en liefdevolle God wat ALLES vir Sy volk so maklik as moontlik sal maak om Hom te dien. En koue kos en tee of koffie wat met blou ysige vingers geeet en gedrink word kan NIE ‘n verlustig GENOEM word nie. Nee, eerder, wat ‘n misrabele sabbatdag.

  Die feeste en verduideliking volg……

 87. Leonor, my gees getuig dat wat jy hier geskryf het, nie net die waarheid is nie, maar ook LOGIES ! ! Maar n klomp Israel pastore/dominees gaan jou nou wil afslag, want jy krap in hulle ” slaai ! ” Die christene sal jou seker darem vir n rukkie uitlos, en vreugde put, uit die ” verwarring ” in Israel-geledere ! Maar nou ja, Vader het nooit gesê dat die vermeerdering van KENNIS, net maanskyn en rose sal wees nie. Ek dink onwillekeurig aan Yahshua se woorde : I have come, that ye may have LIFE, and have it more ABUNDANTLY ! ( Maar die baäl-priesters, het ons vasgebind met ” heilige ” kettings ! )

 88. Leonor, ek stem met jou saam, die Sabbat van Yahweh is vir my ‘n vreugde om te hou!!! En ek is so geseënd om dit saam met my Meester deur te bring. Dit is nie ‘n las nie, maar ‘n vreugde, en elkeen wat nog nie Vrydagaand begin afsonder en in Yahweh se teenwoordigheid in beweeg het nie, en die hele volgende dag net in Sy Woord deur gebring het nie, weet nie wat hulle mis nie. Vader Yahweh gee genoeg manna om jou vir die res van die week te voed. Vir elkeen wat voel dat Yahweh nie met hulle praat nie, moet die Sabbat begin hou en eer en dan sal jy die stem van Vader Yahweh hoor.

 89. IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.2 En die aarde was woes en leeg, en DUISTERNIS was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Jer. 4:23.3 En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.4 Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. EN DIT WAS AAND EN DIT WAS môre, die EERSTE dag.

  ‘n Dag begin in die AAND, met sonsondergang. Die foltering van EmmanuEL was op ‘n Woensdag, die Donderdag was ‘n Jubilee Sabat,(een vd 7 buitengewone Sabatte)Donderdag was gewone dag en Vrydag was die normale Sabat, wat Saterdag aand met sonsondergang eindig, en toe staan Hy op. Dit is 3 volle nagte.

 90. Jammer, wou hiermee se ek stem saam met jou Leonor, dit was na sonsondergang op die Sabbat (Saterdag)wat Yahshua opgestaan het en daarom is Sondag die 1e dag van die week wat die ketter kerk die mensdom mislei om as sabbat te hou en op die ware Sabbat word daar lekker gedrink en gebraai. Sal die skape ooit in die kraal kom?

  Terug by Adriaan se onderwerp. Hierdie nuwe Rassisme Wet wat op die tafel is, is volgens oud Regter Kriegler nie afdwingbaar nie? Volgens die Wet mag ons nie eens verwys na iets wat “Beter was” onder die Apartheids regering nie, dan kan ons tront toe gestuur word. Sien julle ook hierin dat hierdie blog van Adriaan in die sper vuur is? Ons gaan ander metodes moet uitvind om inligting te deel. Groete

  1. Jammer, die woord “nie” ontbreek. Ek stem nie saam met Leonor oor haar dag en nag teorie nie. Kan moderator dit moontlik regstel asb?

 91. Dit is opmerklik dat die moslems ook n hele spektrum van interpretasies in hulle geloof het. ( Van baie oulik, tot ons sny jou keel af ! ) Maar dit is nou maar hoe dinge op hierdie ou aarde gedoen word, nê. Maar ons weet dat dit ook tot n einde sal kom. Ons is bevoorreg, om op Vaandel nog vryelik oor geloof-sake te kan gesels. Ons voorouers moes van tyd tot tyd vlug vir hulle lewens, agv hulle geloof. Vandag is ons Apartheids-mense, en die ” regering ” wil ons uitwis ! En elke swarte in die wêreld, haat ons ook, al sê hulle dit nie. En daar is kerke ook, wat ons wil uitwis ! Watter geloof vandag, dink julle word die meeste gehaat, en as die grootste bedreiging vir die NSA gesien ? Ek gee julle drie maklike raaie !

 92. Stem saam Dirk. Geloof is belangrikste deel v ons erfenis en nalatenskap. Ons was mislei deur die kerke wat in diens v Rome en satan is. Ons lees die Woord met nuwe belangstelling, doen navorsing wat help, maar ook Babelse verwarring veroorsaak. Ek wil nie weer Adriaan se draad ontspoor nie, hier is my laaste 2 sent in die verband:Lev 23:32 “‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou.”

  Dra u kennis vd Spoorweg staking wat beplan word, vanaf 4 April?

  1. Leonor C Lombard

   Skuus het nie Lev 23:32 gesien nie. Maar ook my laaste- Die enigste ANDER sabbat is die Dag van Boetedoening of Versoendag- Day of ATONEMENT.

   Sabbath
   1a) sabbath
   1b) DAY OF ATONEMENT
   1c) sabbath year
   1d) week
   1e) produce (in sabbath year)
   Lev 23
   Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. ‘n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul verootmoedig en aan Yahweh ‘n vuuroffer bring.
   28En op daardie selfde dag mag julle géén werk doen nie, want dit is ‘n VERSOENDAG(Boete doen) OM VIR JULLE VERSOENING TE DOEN voor DIE AANGESIG VAN YAHWEH JULLE GOD.
   29Want elkeen wat hom op daardie selfde dag NIE VEROOTMOEDIG NIE, MOET UIT SY VOLKSGENOTE UITGEROEI WORD.
   30Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, dié siel sal Ek uitroei onder sy volk uit.
   31Julle mag géén werk doen nie; dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke.
   32‘n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Op die NEGENDE van die maand in die AAND, VAN AAND TOT AAND, MOET JULLE JUL SABBAT HOU.

   Hierdie dag was een van die allerheiligste dae van die jaar en dit is die ENIGSTE plek waar Yahweh die dag afsonder het as ‘n verootmoedigings dag. En die verootmoediging moes van die aand tot aand wees. En dit is nie die sabbat van Yahweh genoem nie maar- JUL SABBAT.

   En dit GEEN aanduiding dat elke sabbat so gedoen moet word nie. Nêrens anders word die weeklikse sabbat as van aand to aand genoem nie.

   Die weeklikse sabbat – dit is ‘n sabbat VAN YAHWEH in al julle woonplekke. Lev 23:3.

   En dan is dit ook weer die jode wat sommer ook besluit het dat die Boetedoeningsdag ‘n vasdag moet wees. NERENS in die Torah is daar ooit die woord vas gebruik as ‘n opdrag nie.

   Ek laat dit dan hier

 93. Leonor C Lombard

  Hallo AntSan, ek aanvaar dit maar ek staan by dat Yahweh se dag in die oggend begin en nie soos die jode dit verander het na die aand nie. Hulle sal altyd kinders van die duisternis bly en om ‘n dag in die aand te begin is onlogies. Maar ek gee dit weer soos ek die Woord lees.

  Gen 1
  In die begin het Yahweh die hemel en die aarde geskape.
  2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van Yahweh het gesweef op die waters.
  3 En Yahweh het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.
  4 Toe sien Yahweh dat die lig goed was. En Yahweh het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;
  5 en Yahweh het die lig DAG genoem, en die duisternis het Hy NAG genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

  Yahweh HET BEGIN WERK in die LIG en het dit DAG genoem(werk) en die duisternis NAG genoem (werk) en die twee geskei(werk). TOE het die aand geword en TOE het dit oggend geword en die EERSTE DAG was verby. TOE begin die TWEEDE dag en HY maak die uitspansel (werk) en skei die waters(werk) ALLES in die LIG en TOE word dit aand en TOE word dit more(oggend) en die TWEEDE DAG was verby.

  Yahweh het NET in die DAGLIG gewerk.

  En dit was AAND en dit was MORE= OGGEND= DAGBREEK= EINDE VAN DIE NAG—— DIE EERSTE DAG.

  MORE:
  #1242 בֹּקֶר boqer {bo’-ker}
  1) morning, break of day
  1a) morning
  1a1) of end of night
  1a2) of coming of daylight
  1a3) of coming of sunrise
  1a4) of beginning of day
  1a5) of bright joy after night of distress.

  Daar is NIKS verkeerd met hierdie verse nie maar omdat die JODE sê die dag begin in die aand – lees meeste soos hulle sonder om daaroor te DINK en VRAE te vra.
  WANT as die JODE die DAG in die aand laat begin – en lees nou mooi…

 94. Leonor C Lombard

  DAN HET YAHWEH in die duisternis begin WERK, OPGEHOU in die NAG , die more weer begin WERK, deur die dag en teen die aand was SY EERSTE dag verby…..

  Dan MOES Gen 1:5 gelees het:
  en Yahweh het die lig DAG genoem, en die duisternis het Hy NAG genoem. EN DIT WAS MORE en dit was AAND, die EERSTE DAG.

  Want hulle dag EINDIG in die AAND wat EEN dag – AAND, NAG, MORE en DAG- AAND= NUWE DAG, is.

  Is dit wat daar staan? Nee.

  OF anders MOES daar gestaan het:
  .. En dit was AAND en dit was MÔRE en dit was DAG , die eerste dag.

  WANT die laaste deel van die jode se DAG is die DAG(lig) gedeelte. Onlogies.

  En dit staan OOK nie daar nie.

  Ek sê weer:

  Yahweh HET BEGIN WERK in die LIG en het dit DAG genoem(werk) en die duisternis NAG genoem (werk) en die twee geskei(werk). TOE het die aand geword en TOE het dit oggend geword en die EERSTE DAG was verby. TOE begin die TWEEDE DAG en HY maak die uitspansel (werk) en skei die waters(werk) ALLES in die LIG en TOE word dit aand en TOE word dit more(oggend) en die TWEEDE DAG was verby.

  Dit is uiters belangrik om dit wat die jode voorhou as wet of insettinge, deeglik te ondersoek aan die Woord van Yahweh.

  Yahweh is LIG en nie DUISTERNIS nie. Yahweh is LEWE en nie dood nie. Ek wil my dag, na die duisternis van die nag, begin met Yahweh se LIG, as die LIG in my lewe. My gees het die donker van die aand en die nag gehaat as ‘n nuwe dag. Maar elkeen moet maar besluit of hulle die joodse tradisies wil volg.

  My sabbat begin in die LIG en eindig in die LIG. ‘n Verlusting.

 95. AntSan, het nog nie gehoor van n Spoorweg staking nie, en wonder of die brandstof verhoging iets daarmee te doen het ? Ons sien al klaar hoe pryse ” mal ” word in die winkels. Hierdie nuutste brandstof verhoging, kan miskien die laaste strooi wees, wat die ” kameel ” se rug breek !

 96. Oor Pta-fm hoor ek n verstommende storie ! Hulle bestuur, saam met ander ” doringbos-mense, ” hou samesprekings met thabo mbeki ? ? Baie woorde en konsepte is verbaal orgedra, en ek sukkel nog om ” sin ” in alles te kan verstaan. My skok was so groot, dat my ore bietjie toegeslaan het ! Waarom ruik dit so baie na die geheime geselsies, wat met mandela gehou is ? Of die Dakar ” pelgrimstog ? ” JB, hopelik kan jy vir ons meer vertel ? My persepsie is : Die doringbos-regering, het n plekkie in die sonskyn, spesiaal vir mbeki, en daar word weer ” deals ” gemaak ? Maar ek ly nog aan bomskok, so hou u verduideliking maar so eenvoudig as moontlik asseblief !

 97. Vriende, dit is Orania se bestuur waarna hulle verwys het ! L.W. Nie Pta-fm se bestuur nie. ( Is daar enigsins n verskil egter ? ) Sien julle hoe geskok ek is, want ek kan nie eers reg skryf nie !

 98. Dirk
  In Tersuis Louw se kommentaar hierbo, sowat 3 kommentare na boontoe, word ‘n naam genoem, Professor Hendrik van der Wateren … Hy het al onder andere ‘n reeks praatjies op Radio Pretoria aangebied en ook al ‘n onderhoud/e by dieselfde radiostasie gevoer endiesmeer. Hy was?/is? die voorsitter van Die Afrikaner Front (bestaan dit nog …?) Die Afrikaner Front is?/was? ‘n “sambreel-liggaam vir 25 lid-organisasies, waaronder Radio Pretoria, TLU SA, die HNP endiesulkes gelys was. Professor Hendrik van der Wateren het op een so ‘n onderhoud bevestig dat die Afrikaner Front-bestuur ‘n amptelike besluit geneem het om die VVK se destydse “verkiesingsinisiatief te steun” … Destyds het “‘n klomp hande ook op die VVK dek bygekom as Registrasie Beamptes en Verkiesings Koördineerders soos G.P de Kock van Orania, Noord Kaap”. Soos jy kan sien was daar destyds al so ‘n konneksie … Professor Hendrik van der Wateren, Radio Pretoria, die VVK, Orania en so.
  Dalk is hy die aangewese man, noudat daar al so baie water onder deur die brug is, om jou meer te kan vertel oor die verwikkelinge wat jy genoem het. So met die Radio Pretoria konneksies en so aan …
  Daar was mos ook al tee gedrink met ‘madiba’ in die Kaapse Afrikaner Orania. zuma Het ook al daar uitgeslaan onder groot bewondering van ‘n ander professor naamlik Carel Boshoff. Hy het destyds gesê: ”We will remember it as an outstanding day.” So. oom Béki mag seker ook maar ‘saampraat’. Malema was ook al daar … en wie nog waarvan ons nooit sal weet nie …? So kan ons voortborduur oor die “Doringbos”-affêre … tot sover as Doornbaai/Lutzville … Die Groter Orania-gebied. Ons kan andere ook noem. Hulle gaan seker die doodgebore “selfbeskikkings-foefie” se lyk deur die drif prober sleep so saam met dingaan se luitenant, Cyril. (VERVOLG)

 99. Baie dankie JB ! Alles maak nou meer sin vir my. Ek geniet nog altyd, van tyd tot tyd, n naweek by Orania. Die blanke atmosfeer daar, is regtig aangenaam, en ek weet nie van nog so n plek nie. ( Kleinfontein sien ek nie in dieselfde lig nie, want as jy net by die hek uitry, daal die hele Mamelodi op jou neer ! ) Maar lyk my ek moet baie gou weer n draai by Orania maak, voor dit te laat is. Zuma gaan miskien nkandla verloor, as hy nie kan betaal nie. Hy sal by Orania bietjie kan laaglê, totdat die stof gaan lê ! Mbeki het seker ook al in Orania n plekkie gekry, en malema gaan ook nie op hom laat wag nie, want hy het gesê : All of South Africa, belongs to ALL of its people ! So, as ons weer ons oë uitvee, is Orania se nuwe naam : Rainbow-village ! Ai toggie !

  1. Dit is nie net ons teen ons eie nie Dirk.
   Lees op EFF se webwerf die verklaring oor die Kon Hof uitspraak van gister en die Gupta’s. Ons het al die pad geweet daar gaan faksie gevegte wees. Die vraag is, is hy nie 10 x ERGER as stortkop nie? Malema is in werklikheid kommunis, sosialis en daar is GEEN plek vir die witman onder EFF mie. Hy wys die wit kapitaliste uit, wat ek met hom saamstem, hy skryf duidelik dat die Guptas nie swart is nie. Bedoel hy als wat nie pikswart is nie moet uitgeroei word? Hy is waarskynlik groter diktator as Zuma? Mag die staking wat kom vanaf Maandag(?), die begin van die einde wees van die 22jaar van gedwonge kulturele en rasse vermenging. Leiers van die ganse mensdom staan op aanklag voor God oor wat hulle aan die land en sy volkere gedoen het. Maar nou ja, satan het BAIE mag gekry en ons stryd is eintlik teen hom en sy trawante. Want die oorblysel van God se kinders is gering.

 100. Orania is ‘n aandeleblokskema. Jy kan nie grond daar koop nie, slegs aandele in die ontwikkeling besit en dan weer verkoop teen ‘n prys wat deur die grondeienaars vasgestel word. Die grond behoort aan die ANC.

 101. Goeie more,
  Dit is darm ‘n lekker deurmekaar wêreld waarin ons leef. Neem nou maar die ding van waar gaan ons heen as ons dood. Miskien moet mens eers kyk waar kom ons vandaan, (wat vir ‘n ding is ‘n mens?) voordat ons kan ‘sien’ waarheen ons gaan. Nou dit is net so deurmekaar, baie faksies wat elkeen sy eie storie vertel. Die faksies kan tog in twee hoofgroepe ingedeel word nl. die evolusie mense en die skepping mense. Nou dit is mos ook ‘n “trick” van die ‘new-agers’ (nwo) kry die mannetjies aan die stry oor wie is reg en almal mis die bus. (sien ook skrywe by Krimoorlog 13 Maart vir ander ‘tricks’ van die goed). U sien die ‘new-agers’ wil nie vir God wegvat van die aarde nie hulle wil Hom net kleiner maak. (beperkings plaas) Daar moet nog so ‘n ‘gedaante’ van godsdiens oorwees. Altwee die ‘sienings’, evolusie en skepping, is mos in wese dieselfde ding. Die evolusie mense sê “DAAR WAS NIKS”, en toe het die “big bang” gebeur wat alles tot gevolg het. Die skepping leerders sê “DAAR WAS NIKS” en toe het God alles geskep. Dit is mos nie waar nie, WANT daar is net EEN, EWIGE, GOD, wat van altyd af daar is, (daar was nooit ‘n ‘tyd’ wat God nie daar was nie). So as mens nou aan of die evolusie- of skeppingsleer glo maak mens vir God ‘klein’ (plaas beperkings op Hom). Soos reeds gesê God was van altyd af daar, en daarom was die Hemel, (Uitspansel, Heelal of wat mens dit ookal wil noem) God se woonplek, ook mos van altyd af daar. God het dit nie ‘gemaak’ nie, dit is van altyd af daar. Nou wat nou van Genesis 1, die skepping vehaal? Kom nou daarby uit, net eers ‘n ander dingetjie ook bekyk. Saam met God (van altyd af) was daar Engele, van al hulle soorte, en Ligwesens (Seuns van God), wat die Hemel bewandel het. (vevolg)

 102. Nou het daar op ‘n kol (+-6000 jr gelede) ‘n derde van die Ligwesens en Engele met hulle klaskaptien in opstand gekom, gemuit, en probeer oorlog gevoer teen God. Nadat God hulle veslaan het kon hulle tog nie in die Hemel bly nie, en i.p.v. die spul vernietig het God die aarde, son, maan en ons sterrestelseltjie geskep uit niks. Hier was mos so ‘n kaal kolletjie in die heelal. Genesis 1. Die hele spul is toe neergewerp op die aarde, in ‘n plek genoem Hades, Seoel, die doderyk, die onder wêreld, kuil (Job) of wat mens dit ookal wil noem. God is ook mos EEN, LIEFDEVOL, GENADIG en WIL hierdie muiters, Opstandelinge, weer ‘n kans gee om terug te gaan na God en die hemel. So ‘n mens is eintlik ‘n Ligwese wat gemuit het en nou op die aarde tydelik beliggaam is. So die situasie is nou dat daar waar ‘n babbetjie in liefde verwek word, (die begin van ‘n nuwe lewe) God “bou” die mensie mos daar in die moederskoot, en God het die mensie mos geken lank voor hy/sy verwek is. (toe die nog ‘n Ligwese was) Nou kry die “muiter” mos weer ‘n kans, solank die op die aarde is om terug te groei na God, en die hemel. ‘n Mens kan slegs terug gaan, na die hemel as die mens die eie ek doodgeslaan het. Tanie Leonor gebruik die woord Regverdig verklaar is, maw as mens by die WET uitkom, (al die wette gaan mos oor “slaan die eie ek dood”). Indien mens nie die eie ek doodslaan nie (reverdig verklaar word nie) gaan mens net terug na die “kuil”, Job praat van 2 tot 3 keer wat mens ‘kans’ kry om terug te gaan. Job 33. So aan die eiende van die dae (oordeelsdag) gaan die spul wat nie die kanse gebruik het wat God hulle gegee het nie in die hel gegooi word. Niemand gaan nou al hel toe nie. Dit in baie kort is maar hoe dit werk.
  Groetnis.

 103. O, Ja nog so ietsie, die ‘storie’ verskil mos totaal van wat vandag deur die kerkerige goetertjies verkondig word van glo net so lekker glotjie en dan gaan jy hemel toe, so lekker plekkie daar bo iewers, waar mens net heeldag gaan sit en liedjies sing, en sulke dingetjies doen. Soos die ingelsman sê ‘a pie in the sky oneday when jou die’, en die ander lotte wat nou nie so lekker glotjie glo nie, gaan brand in die hel. “as jy nie draai nie gaan jy braai”
  Groetnis.

 104. Leonor C Lombard

  Hinsie, ek het ‘n stuk vir jou geskryf en daar teen besluit om dit te plaas. Maar voor ek aangaan- as jy jonger is as 20 mag jy my tannie noem, anders noem my op my naan.

  So,in kort:
  Hierdie ‘ding’waarheen ons gaan as ons dood is, is nie ‘n ‘ding’ nie maar ‘n skriftuurlike feit. ‘n Skriftuurlike feit is die Woorde van Yahweh, en die Woorde van Yahweh is Waarheid. Ons gaan waarheen Yahweh sê ons gaan en dit is na Sheol om te rus sonder enige bewussyn.

  Jou definisie van ‘Skepping’ heel anders as myne. Die enigste beperking is om Yahweh – let wel- Yahweh en nie een of ander Skeppergod, se Majesteit en Glorie te ONTKEN in die skepping.

  Die uitspansel soos ONS dit kan sien is geskep, VIR ons en OM ons. Dit wat ons kan sien. EN DAAROM mag ons GEEN gelykenis maak van wat BO in die hemel is, maw, BUITE dit wat ons kan sien en ervaar maak nie

  ‘Ligwesens’? Uit watter new age boek het jy dit gaan haal? Nêrens is daar enige aanduiding dat ons of dat daar ‘ligwesens’ was nie. Daar was uit die Woord: gode en engele. Van die gode was engele en van die engele is die seuns van Yahweh of seuns van die gode genoem. En ek verwerp jou aanspraak dat ons ligwesens wat die aarde as ‘n soort van ‘straf’gekry het! Dit is twak.

  En WAAR kry jy dat 6000 jr gelede alles gebeur het wat jy hier sê? Jy praat van goed waarvan jy GEEN verfikasie kan gee soos wat Yahweh aan ons openbaar het nie.

  Onderhouding van die wet is gehoorsaamheid aan Yahweh en in die dien van hom. En jy kom nie by die wet uit nie, jy KIES om dit te doen.

  Regverdig verklaar- is net ‘n ander woord vir GEREGTIGHEID en dit hoe Yahweh dit gebruik. Yahweh gebruik die woord REGVERDIGE vir ons – maw- reeds regverdig verklaar. So, nie eintlik ek wat dit uitgedink het nie.

 105. Leonor C Lombard

  Jou idee van die ‘eie ek’ het dalk op ‘n skewe manier ‘n waarheid, maar in terme van waar jy staan as regverdige is dit juis dat jy KAN roem, maw, ‘n ‘eie ek’ het teenoor die wêreld soos daar baie duidelik staan: In Yahweh roem ons die hele dag. Ps 44:9

  Roem is ‘n ander woord vir spog.

  Jer 9:23
  So sê Yahweh: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie;
  24 maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy VERSTAAN EN MY KEN, dat Ek Yahweh is wat goedertierenheid, REG EN GEREGTIGHEID OP DIE AARDE DOEN; want in dié dinge het Ek ‘n behae, spreek Yahweh.

  Job 33- dalk verstaan ek nie wat jy probeer sê nie. Yahweh roep tot mense deur TWEE , ja DRIE goed: In drome as waarskuwing van ‘n naderende gevaar of dood. En deur siekte – sodat hulle terugkeer na Hom om, en Hom kan prys en dan vir HOM lewe en Hom alleen dien. En in dit, ook hulle siele VAN ‘n ewige dood te red.
  En NA jou bekering tot Yahweh en Sy wet is daar Hulp, ‘n regverdige sal val maar sal weer opstaan.
  Maar moet NOOIT vergeet nie: Die siel wat sondig die MOET sterwe. Daar is nie kanse nie: Jy is ‘n regverdige of ‘n goddelose. Jy is ‘n wetgehoorsame of ‘n sondaar. Die dag as jy gekies het om Yahweh in Sy Woord en Wet te dien, Yahshua as jou voorbeeld gebruik van hoe om te dien- daardie dag is jy REGVERDIG. En as jy die wet oortree (bewustelik of onbewustelik) word jy vergewe as jy bely en nie weer dit doen nie. Dit is die troos van Yahshua: Jou sondes is vergewe, gaan heen en SONDIG nie MEER nie.

  Yahweh is egter duidelik- AS die regverdige van sy pad afgaan en wetteloos word, dan sal al sy tyd as regverdige NIE onthou word NIE en sy siel sal sterf.

 106. Goeie naand,
  Leonor, dankie vir die terugvoer. Wat die tanie ding aangaan, dit is bedoel as respek. Die Ligwese ding is by ‘n ou Israeliet vriend geleer. Het self vir maande gespook met dit, (gelees gepraat en geredeneer) tot die verstaan is, so om dit aan u te verduidelik gaan bietjie lank vat om weer deur alles te werk en al die skrif gedeeltes bymekaar te kry. Het eintlik aangeneem (baie gevaarlike ding om te doen) dat alle Israeliete weet van die Ligwesens, maar dit wil voorkom dat daar ook verskillende faksies onder die Israeliete is. Met die doodslaan van die ‘ek’ word bedoel, hierdie hele wêreld van ons vandag gaan net oor “ek, my en myself” (me myself aand i) daar is mos nie meer ‘n ‘Boek of reel’ nie, elkeen maak mos soos “ek” wil. Self die ou klientjies sê al as mens hulle iets wil leer “ek sal dit sommer so doen”. So u sien as mens nie daar verby kom nie, vir ek doodslaan, en weer by die ‘boek’ en die ‘reels’ uitkom nie, moer alles in mekaar. Hoop dit is nou bietjie duideliker.
  Groetnis.

 107. Ek vra verskoning want my kommintaar is heel van die geslrek af.

  Ek glo dat ons probleme voor die deur le.
  Ek wil gou pryse uitwys soos ek dit onthou van n jaar terug en nou.
  Wors R35/kg en nou R69
  Pampoen R10 en nou R40
  Agrie SA waarsku dat min reen voorspel word vir die res van die jaar, so pryse het nou eers begin styg.
  Vaaldam staan op 48% en Bloenhofdam op 14.8%
  Ons almal weet wat kom na n droogte, die groot reen wat alles versuip en hoe groter die droogte hoe groter die droogte.
  Ek was oortuig dat ons n baie koue winter gaan he maar die weerprofete se die winter gaan warmer wees as normaal.
  As n land se populasie groei dan moet sy GDP met dieselfse persentasie of hoer groei om te balanseer of om rykdom te toon.
  Maar wat nou in SA gebeur met al immegrante wat so instroom, die land het nie genoeg geld vir almal nie en nou nog die droogte wat pryse die hoogte indruk is daar nog minder geld en as jy nie kan koop nie dan steel jy en moor.
  Ek dink regtig ons sit op n tydbom en die enigste groep wat het is die blanke.
  Trek maar die blometjies uit en plant groente.

 108. Johann Cronje

  Hinsie,
  Die vereiste om geregverdig gevind te word is : Deut 7: 9 – Jy moet dan weet {sonder einge twyfel en verstaan} dat YAHWEH jou God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou VIR DIE {van Israel} wat Hom lief het en SY GEBOOIE ONDERHOU {bewaar} IN ‘N DUISEND GESLAGTE.
  Die enigste manier waarop ons kan afwyk van God YAHWEH se vereistes en nie geregverdig gevind word nie, is om die verbond te verbreek, om nie sy persoonlike woorde of sy gebooie te onderhou en nie te luister na Sy wette en dit te gehoorsaam, of om nie geregtigheid na te streef nie.
  Die geregverdige van {Israel / Europese nasies}, wat noukeurig hulle God YAHWEH gehoorsaam, sal al Sy beskerming ontvang en geniet, wat nodig is om staande te bly tydens die huidige en al die eindtydgebeure wat nog moet kom.
  Maar, wie se geregtigheid doen en streef ons na? – Paulus se sin? : “Deur die “geloof” is jy geregverdig ?? ‘n Boodskap wat aangepas is en deur die toepassing daarvan deur al die charismatiese kerke gepreek word tot die “SKARES”, al die “MASSAS”, insluitend die HEIDENNASIES en VYANDE van God en Israel, of moet ons eerder streef na – God YAHWEH se Heilige instruksies en BELONING VIR Sy “uitverkorenes”, ISRAEL? “Hou my wette, insettinge en gebooie, en dit sal dan getel word as julle geregtigheid”.
  Jakobus 4:12 – Daar is net een Wetgewer en Regter, die Een wat in staat is om te red en te verdelg; maar wie is jy wat jou naaste oordeel? God YAHWEH, alleen, wat die wet gegee het, is die regter. Hy het alleen die mag om te red of te vernietig. So, wat reg doen jy jou naaste oordeel? (VERVOLG)

 109. Johann Cronje

  VERVOLG
  Jakobus 4 : 14 -26 – WAT baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie? As daar nou ’n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie — wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ’n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met ’n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, SO IS OOK DIE GELOOF SONDER DIE WERKE DOOD.

 110. Boepie, jou pos is relevant, al is dit bietjie van Adriaan se onderwerp af ! Ek het ook hierdie einste punt aangeraak want die NSA kookpot se vlam word die heel tyd warmer gedraai. Johann, dankie, ook vir jou inset oor ” geloof sonder werke ! ” Ons Volk het so n pragtige voorbeeld met die slag van Bloedrivier. Hulle het gebid, geglo en toe OPGETREK, om die vyand met WAPENGEWELD te VERNIETIG ! En dit is die SLEUTEL tot gebedsverhoring, maak nie saak waarvoor jy bid nie. Maar vandag bid mense vir die vales, maar moet net nie praat van oorlog maak, of iets ” onwettigs ” doen nie. En as Vader Yahweh jou beveel, om die BANVLOEK op jou vyande te bestel ? Weet julle hoe onwettig is SO n aksie ? Dit druis in teen die Geneefse-konvensie, die VVO, die Wêreld-hof, en wie weet wat nog alles. Kan van ons slim lesers, net vir ons bietjie weer verduidelik, presies wat die Banvloek behels, en uitgevoer is, op Israel se vyande. Onder DIREKTE opdrag van ons Hemelse Vader ! ( En onthou, dit is n God van LIEFDE ! )

 111. Johann Cronje

  Dirk.

  Jy verwys na die VYANDE van Israel se uitwissing en noem jy ook “( En onthou, dit is n God van LIEFDE )”! )
  In die boek van Sagaria vind ons een van die ergste gevalle waar God Yahweh { die God van “liefde”} die doodstraf uitspreek sonder verduideliking of rede.
  Sagaria 13: 8-9 (ESV) – 8 9 – “ En in die ganse land,{ganse Aarde ?} spreek YAHWEH — twee-derdes sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar een-derde daarin oorbly. Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ’n mens silwer smelt en hulle toets soos ’n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê :YAHWEH, my God!” Sagaria vertel ons nie die oorsaak van hierdie slagting nie of verduidelik ook nie wanneer dit gebeur nie. Die een-derde {die oorblyfsel} wat oorleef en wat om hul Hemelvader aanroep by die naam van YAHWEH, kan slegs gebeur by die aanbreek van die Millennium. Dit stel voor dat twee-derdes van die aardbewoners gaan sterf reg voor daardie tyd. Die betekenis vereis geen verduidelikking nie. Dit is glashelder: ‘n 66% sterftesyfer gaan die aarde se bewoners gruwelik verminder wanneer die tyd van die “begin van smarte” aanbreek – Mat 24:8.
  (VERVOLG)

 112. Johann Cronje

  VERVOLG –
  Die sterfte syfer van 2/3 of dan 66% van ‘n land {of die Aarde} se bevolking is gewis skrikwekkend. In oorlogvoering, waar ongevalle getalle beide gewond en gedood, selfs die helfte van dié persentasie (33%) sou wees kan alreeds beskou word as baie bloedige. ‘n Sterftesyfer van 66% is op ‘n ander vlak. Hierdie soort vernietiging van mense kan net wees deur die hand van God YAHWEH self en dat Hy dan nog steeds gesien kan word as ‘n God van liefde is gewis en seker. God YAHWEH het net Israel lief en Hy sal al Israel se vyande vernietig. Hy het geen liefde vir hulle nie en Sy haat teenoor hulle is “ewig”. Kan ons dan nog Joh 3:16 herhaal – “want so lief het God die “wêreld” gehad……. Wat sê Yahshua ? Joh 17:9 – Ek bid vir hulle (Israel); EK BID NIE VIR DIE WêRELD NIE, maar VIR DIE WAT U MY GEGEE HET, omdat hulle (ISRAEL) aan U behoort.
  Vader YAHWEH sal self met die Heidennasies afreken – Joel 3:11-14 – Haas julle en kom aan, alle nasies (Heidene) rondom, en versamel julle. Laat u helde, YAHWEH, daarheen aftrek! Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot. Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van YAHWEH in die dal van beslissing!

 113. Johann, wat jy hier geskryf het, dwing ons om baie wyer te dink oor die Skepper van hemel en aarde. Wat sal ons sê van die Israeliete wat destyds die heidennasies totaal moes uitwis ? Man, vrou, kind, diere, ( troeteldiere ? ), en hulle mag by tye, selfs nie eers buit weggevoer het nie ! Die moderne ” gelowige, ” het groot probleme met sulke brutaliteit. Ons probeer onsself wysmaak, dat die heiden-nasies van vandag, baie ” ouliker ” is, en dus nie sulke ” onchristelike ” behandeling verdien nie. Maar uit jou Skrif-verwysings, kan ons duidelik sien, dat die heiden-nasies ERGER word, en die toorn van Yahweh rus op hulle. Laat elkeen maar vir homself/haarself besluit, hoe vêr sy/haar gehoorsaamheid strek. Siener het gepraat van die VERSKRIKKING, wat oor ons vyande gaan kom ! Ek glo dit is net n ” moderne ” Banvloek, wat Vader oor hulle gaan bring, maar Hy soek gewillige krygers, om die ” vuilwerk ” te doen !

 114. Builepes (swart dood) in dooie rotte in Thembisa, Alexandra, Diepsloot en Ivory Park geïdentifiseer.

 115. Johann Cronje

  Abjater,

  Ek het al baie gewonder oor die “gees van verskrikking” wat oor ons vyande gaan kom, soveel so dat hulle net eenvoudig verdwyn. Destyds tydens die swart dood in Europa het miljoene gesterf. Dit moes dalk ook soos ‘n gees van verskrikking gewees het.

 116. Vandag gaan die Nederlanders stem vir die Een Wêreld Orde. Hulle gaan JA stem vir die Oekraïniese/EU gedoente. Net soos die Skotte nou die dag NEE gestem het vir onafhanklikheid. Net soos die witnerwe destyds 2X JA gestem het in NP-land. Net soos die wit Rhodesiërs in 1979 gestem het vir die verandering van hulle grondwet om voorsiening te maak vir “Majority Rule”.
  Ja, so word die witnerwe oop oë gelei, “hel toe”. Nie gesleep nie, nie gestoot of diesmeer nie … ja, ewe gedwee en vrywillig gelei. Nogal baie tevrede en trots ook, en hulle sê, “die wie anders gestem het mag nie kla nie”. Ja, nogal arrogant ook.

 117. Die vlooie, die vlooie op die rotte. Die rotte gaan dood en dan soek die vlooi ‘n ander gasheer. die vlooie spring dan sommer bo-op gedaantes en dan byt die rotte sommer die hele lot. En siedaar! Gedaantes en of sit met die organismes wat die vlooie by die rotte gekry het. Yersinia pestis. Dan dra die gedaantes dit oor van gedaante tot gedaante d.m.v druppel-infeksie. Asem. Gedaantes wat op hope opmekaar en bymekaar, en na aan mekaar lewe steek mekaar dan so aan. En so versprei die Swart Dood soos ‘n veldbrand. Die vlooie laat hulle vrek soos vlieê. Julle weet .. mos … soos MIV+ … net erger en vinniger.

  1. JB, kan ek net byvoeg asb. Die ” cute ” gedaantetjie bring die pes na die creche, waar wit en swart in ” harmonie ” verkeer ! Na die skool/universiteit, waar ons jeug bou aan die NSA ” wonderwerk ! ” En tot binne ons huise, waar Prescious, en Jonas, ten nouste met ons kontak het. Miskien gaan ons nie eers moet vlug vir die NVLM nie, maar wel vir die Swart-dood ? ?

 118. Vriende, neem tog kennis van die ” nuwe ” liedjie, wat Obama, en/of die weste begin sing nl. Die GROOT gevaar dat die ” terroriste, ” n kernbom in die hande kan kry. ( Al is dit net n mini-bom ? ) Daar is al so baie kern-moonthede, en ” amper ” kern-moonthede, dat hierdie gevaar seker realisties is. Maar net soos die 9/11 Twin Towers, deur die VSA self beplan, en/of toegelaat is, is dit weer tyd vir n GROOT gebeurtenis, om baie mense dood te maak, om n spesifieke, fyn beplande politieke doelwit te bereik ! Die groot vraag, is nie of die terroriste n kern-bom in die hande kan kry nie. Dit is n kwessie van, wie gaan een, VERNIET vir hulle gee ! ( Nou weet ek, daar is mense wat glo, dat n politikus, veral n wêreld-leier, kan nie so vuil, brutaal en onderduims wees nie ! Al wat ek dan kan sê is : Word wakker asseblief ! )

 119. Daar word beweer dat die Yersinia pestis organisme vanuit Asië afkomstig is. Dit het oor groot dele van die wêreld versprei deur die beweging van mense en hul goedere. Skepe was seker een van die doeltreffendste maniere waarop die organismes oor die wêreld versprei het. Skeepsrotte en hulle vlooie. So, as daar dan so ‘n Swart Dood uitbraak in azanië voorkom kan die gedaantes die skuld pak op die VOC se ou Jan van Jan en sy drie skepe se skeepsrotte en vlooie … Of op die Porras/Spanjaarde voor hulle. Vandag is die siekte maklik behandelbaar/genees indien die behandeling met die regte medisyne (antibiotika), reg en betyds toegedien word. Maar aan die anderkant weer het ons te doen met die gedaantes se ‘gesondheids-stelsel’ wat skrik vir niks nie … Soos hulle nie eers geskrik het vir MIV nie …
  Ns. Dirk jy is heeltemal reg. Ek wou witnerwe bynoem in my kommentaar maar het dit om sekere redes uitgelaat … Hulle wil mos onder andere nie luister nie. As ons nou byvoorbeeld vir hulle sê, hulle het JA gestem vir dit …

 120. Johann Cronje

  JB,
  Jy sê – “Ja, so word die witnerwe oop oë gelei, “hel toe”.
  Die “onheilige een” het van die begin af probeer om God Yahweh se plan van al die eeue te stuit en hy het probeer om dit te doen op vyf verskillende maniere. Sy vyf teikengebiede van vernietiging was en is steeds :
  1. Die verbastering van die Adamgeskape “menslike ras” met die van die “voorheen geskape dier van die veld.” (Jeremia 31:27 – Kyk, daar kom dae, spreek YAHWEH, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda sal BESAAI MET DIE SAAD VAN MENSE EN VAN DIERE.)

  2. Die Volk van Israel wat as uitverkorenes bestem is, te vernietig sodat hulle ‘n volk nie meer sou wees nie. (Dink maar aan die kerke en teoloë wat ons die “DWALING” vertel dat Israel nie meer ‘n ware volk/nasies is nie en dat die kerk nou Geestelike Israel is)

  3. Die beloofde genelyn van Sem waaruit die Messias gebore sou word te probeer vernietig.

  4. Die geboorte van Yahsua Messias te probeer stuit.
  5. Die Kerk op die dwaalspoor te bring met betrekking tot die wanpersepsie van die sendingopdrag, deurdat die belofte van die ewige lewe wat net aan Israel as erfenis beloof is, nou ook skielik vrylik aan die vyande van God en Israel aangebied sou word as a “free gift to all” EN DIT TEN SPYTE VAN God se ewige haat vir die vyande. ……..VERVOLG

 121. Johann Cronje

  VERVOLG –

  Toe God Yahweh die mensdom (menslike ras) geskape het, het Hy hulle volgens SY BEELD en GELYKENIS geskape en nie soos die “dier van die veld” wat Hy vantevore geskape het nie. {Lees tog Jeremia 31 ; 27 en Leviticus 20 : 15-16 ter verduideliking hiervan} Adam en Eva was volmaak geskape , en in ‘n perfekte omgewing. Tog het die “onheilge een” hulle versoek om te sondig. Die gevolg was dat dit wat God as volmaak geskape het sou nou beoordeel moet word. Sonde het voortgegaan om sy sin te kry. Die “onheilige een” het probeer om met korrupsie die mensdom te mislei tot op die punt waar hy alles wat God geskape het self uit te roei. Ons is nou byna by daardie punt waar alles vernietig gaan word.
  Die naam van die “onheilige een” Lucifer is verkeerdelik “geskryf in” die Bybel. Die Bybel verwys nooit na Satan as Lucifer nie. In Jesaja 14:12, is dit deur die vertalers – willens en wetens en doelbewus so vertaal na Lucifer. Die woord lucifer is eintlik die Hebreeuse woord vir Tjank of Huil – wat beteken om uit te roep. Elke ander keer dat dieselfde Hebreeuse woord gebruik word in die Ou Testament, is dit altyd vertaal na Huil of Tjank. Sien Jesaja 13: 6; 14:31; 15: 2,3; 16: 7; 23: 1,6,14; 52: 5; 65:14; Jer 4: 8; 25:34; 47: 2; 48: 20,31,39; 49: 3; 51: 8; Eze 21:13; 31: 2; Joël 1: 5,11,13 en ander.
  Die Hebreeuse woord verskyn 27 keer in die Ou Testament. Ses en twintig keer is dit vertaal as Huil of Tjank – en slegs een keer is dit vertaal as – Lucifer!… VERVOLG

 122. Johann Cronje

  VERVOLG –
  So is ons dan ook uiteindelik mislei deur ons eie wit Adamsras en weleswaar deur die alombekende VRYMESSELAARS in ons eie geledere. Op hul hoogste vlakke, erken hulle dat hulle God is Lucifer. Ek haal DIE WOORDE VAN General Albert Pike, 33rd degree Mason, Sovereign Grand Commander of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Free Masonry, USA – ““Yes, Lucifer is God. . . The Masonic Religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian doctrine. And eventually, the New World Order will demand that everyone in the world must worship Lucifer, or they will be killed!”

 123. 6 April 1652 het die Kaap ‘n poskantoor gehad, maar vandag 6 April 2016, het die brandstigtende barbare selfs dit vernietig.

 124. Johann Cronje

  Wat jy nou daar geskryf het is baie stof tot nadenke. Met my beperkte kennis sien ek die saak van die bloedlyn na ons Messias net soos jy. Adam en Eva na Abel deur Abraham, Isak, Jakob en Juda deur na koning Dawid tot regdeur na Maria. Help my reg as ek verkeerd is (ek is nie naastenby op julle vlak van kennis nie) maar Maria is van koning Dawid. Nie Josef nie. Maria was nie ‘n maagd nie en ons Messias is regtig gebore uit ‘n vrou uit. Hy was mens soos ons mens is. Hy kom van Adam en Eva. Soos jy sê, satan wou die bloedlyn keer. hy Het geweet wat kom. Sy gruwelike verleiding in die tuin van Eden en die gevolglike gruwelike dinge wat toe daar gebeur het, het veroorsaak dat sy saad in Eva beland het en so is Kain gebore. Seun van satan. Wat nie so duidelik in Die Bybel staan nie is wat al die gruweldade behels het. Ek glo dat dit, behalwe die “kwaad-daad” ook sodomie ingesluit het. Ook beestelikheid. Sodomie, ‘n draad deur die mensdom se geskiedenis. Een van satan se sterkste instrumente om die mens in die sonde te hou. Gam met Noag, Sodom en Gomorra, en tot vandag toe, San Francisco en Kaapstad … Wat eers ‘n gruwel was, is nou iets om oor te spog. Hulle het nou selfs hul eie internasionale ‘vrolike’ vlag. In die tronke word dit gebruik in magspel en beheer, sodomie is wettig, sodomiete mag selfs trou, die dinge wat geheime organisasies in die nag in die geheim pleeg en daarmee saam beestelikheid ook. So ook vroulike homoseksueles … ewe gruwelik. Daar is iewers in Die Bybel ook hieroor geskryf. En die ‘kerke’ laat dit toe.
  Ja, ons is op die ‘slippery slope’. Dinge gaan nou vinnig na die laaste dae toe.
  Ns. Johann Cronje jy kan maar reghelp/aanvul aan waar ek verkeerd is.

  Groete

 125. Johann Cronje

  JB,
  Jy het baie van jou feite en oortuigings korrek, ek vul net aan t.o.v. die “gruweldade”.
  Die gruweldade soos bv. sodomie wat die mens ‘n onreine wese maak het geen erfdeel in die ewigheid nie,
  Efesiërs 5:5 – Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ’n afgodedienaar is, ’n erfdeel het in die koninkryk van Yahshua Messias en van God Yahweh nie.
  Romeine 1:24-27 – Daarom het God Yahweh hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer — hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.
  Levitikus 18:22 – Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel.
  Deuternomium 22:5 – ’n VROU mag geen mansklere dra nie, en ’n man mag geen vrouensklere aantrek nie; want almal wat dit doen, is vir Yahweh jou God ’n gruwel.
  Genesis 13:13 – En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor Yahweh.
  Genesis 18 :20 – Verder het Yahweh gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.
  Genesis 19: 24-25 – En Yahweh het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van Yahweh uit die hemel, en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei.

 126. Ek is bevrees, dat dit moeilik gaan wees om in ons moderne tye, presies te defineër wat is mans kleredrag, en wat is vroumens kleredrag ? ? Wie wil graag probeer ? Toe my ma n klein dogtertjie was, het sy haar ma gevra : Mammie, wanneer sal die einde van die wêreld wees ? ( ons praat nou seker so van die 1920,s ) Toe antwoord haar ma : My kind, wanneer mans soos vrouens word, en vrouens soos mans, sal dit die einde van die wêreld wees ! Sy het hierdie ding aan ons vertel, toe ons nog kinders was, en al is sy al lankal oorlede, het dit by my gebly !

 127. Sowaar! Ek was verkeerd. Nederland sê toe NEE in die referendum oor die EU-Oekraïne transaksie. (Die mense begin wakker word.) Van die 32.2% wat by die stembus opgedaag het, het 61.1% nee gestem. Te goed om waar te wees … en toe wragtag so … te goed om waar te wees, want net daarna sê die vrymesselaar, Mark Rutte dat die Nederlandse regering nou die EU/Oekraïne-transaksie dalk sal moet heroorweeg, alhoewel die NEE stemming tydens die referendum nie bindend is nie … ??? Nou hoe nou? Waarvoor was die referendum dan? Net soos die vrymesselaar eNGee kerk. Sal aanhou totdat hulle hul sin kry. Net soos die ANC regime. Sal alles wat hulle wil hê deur stoomroller. Nou is die referendum nie bindend nie … Ja, nee wat die vrymesselaars het die hef in die hand. EWO hier kom ons. Geen referendum sal dit keer nie.
  Ns. Moet sê, nou sit al die liberales en veral die liberale media met eier op hul gesigte. Net gister het hulle die JA-stem wild en wakker gepromoveer en gepraat asof almal JA gaan stem. Toe wen die NEE. Ag wat, alles in elk geval te laat en verniet. Die koeël/s is jarrre gelede deur die kerk vir Europa, Brittanje en Skandinawië. ‘Mind you, vir ons ook … jarred gelede..
  Net bloed sal al die vrymesselaars/Illuminati/ Swart Pous-planne keer. Daar in die Noordelike Halfrond en hier in azanië.

 128. JB, ek glo dat die EU gaan uitmekaar spat ! En as dit gebeur, gaan NAVO ook in duie stort, of in n heel nuwe konglomerasie verander word. Wat ek nie mooi kan verstaan nie, is watter kant toe, wil die NWO dinge laat ontwikkel ? Het hulle enigsins nog beheer as die wakker bevolkings teen hulle planne gaan ? Wat ek wel kan sien, is as die bevolkings te veel moeilikheid maak, sal hulle net n groot oorlog begin, en dan word die probleem-mense net uitgewis ! Die ” Brexit ” geveg in Engeland, gaan nou baie erg word ! Voorwaar baie interessante tye waarin ons leef, nê !

 129. Dirk

  Die EWO is stoomrollend op sy pad en sal nie stop nie. Dit is oppad na die bees/dier wat op sy troon in Salomo se herboude tempel in Jerusalem gaan sit. Die EU, AU, die komende Amero en wie weet watter o’s en u’s nog …? gaan alles wêreldwyd saamsmelt onder die heerskappy van die dier/bees. Daar sal tot dan geen terugkeer wees na enige stelsel wat teen die komende EWO is nie.
  En ons weet wat gaan dan gebeur sodra die dier/bees oorneem. Vir eerste drie en ‘n halwe jaar ‘mister nice guy’ en die tweede drie en ‘n halwe jaar die booste van die booste … 666, koppe afkop endiesmeer … En dan wanneer die 7 jaar verby is …

  Dirk, dit sal wees soos jy sê, konglomerasies en mutasies, endiesmeer wat maar net nog Vrymesselaar/Illuminati/Swart Pous oëverblindery en blufspel gaan wees … en die skape gaan blêrend volg. Soos die wie nou vir Putin en Trump volg. Putin is ook al amper die grootste christen wat al op aarde geloop het … dit nou ‘n ou KGB kalant/spaai … nou is hy ‘n christen en Trump die Geldmagman is nou die groot held. Net soos die wat die vals groepe en leiers plaaslik volg … VVK, BAV, ‘Nuwe’ HNP, Orania, Kleinfontein, FN SA, VF+, FW Stigting, TLU SA, FAK, Afrikaans Is Groot, KKNK, OppiKoppi, OppiDaai en OppiDie, Meatmasters, Toastmasters, Ronde Tafels, Lions klubs, Arabiertelers, Gastehuise, Panne-aande op plase, Gholf klubs, Rolbal klubs, Rugby klubs, Trusts, Institute, Stigtings, Omgeemense, En so d….r hulle aan in hulle blindheid. Hulle vat alreeds toegangsbande om hul gewrigte by rugbyfeeste en derglike plekke. Volgende seker ‘n fluoriserende inktjap op die voorkop. Jy weet, so geïllumineerd. Jy weet mos soos ‘die lig en die verligdes en die allumni en so aan. Alles oefeninge vir die merk van die bees. Voorkop of hand.

  Groete

 130. Dirk

  Hier is nog van die dies en daais:
  Diensorganisasies, plaaslike vleismarkte/paradyse, vakansieoorde, jou plaaslike bandeman, jou plaaslike motorhandelaar, jou plaaslike koöperasie, jou plaaslike gratis bouerstempel, BCVO en CVO skole, die EWO ‘dumbing down’ Pestalozzi Trust, Naspers met sy Media24-Volksblad en sy onderafdelings soos Kroonnuus en kamma Maroela/DieVryburger ‘nuusblaaie’, Bravoland, Afrikaner Front, Pretoria FM en al sy nege of wat satellietstasies, Al die Agris, Solidariteit, Kragdag, AfriForum … Die lys is lank … boekevol. Nou ook ‘n nuwe party gestig met die een of ander Linda wat ookal dame. Name waarvan mense nog nooit gehoor het nie. Diesulkes stel sommer hulself ook aan as die leiers van mense.. Volksrade en kuberstate … Die wie nie besig is op die internet nie weet nie eers wie of wat die selfaangesteldes is nie. Meeste wie op die internet doenig is weet self nie eers nie. En hulle is ineengestrengel met die Drie Broers Kerke en die Nuwe Eeu Kerke soos Lewenssentrums, Mosaïke, InVia’s en sulke kerke van Die Lig soos die een in Ottosdal … O ja, ook Afrikaanse Satelliettelevisie(ASTV ‘VIR ONS MENSE’). Gaan ontleed die lot. Kyk wie en wat is daar betrokke.
  Die “Doringbos” se dorings kleef oral vas en dring orals in. ‘n VERPESTING! Soos die Knapse Kêrels. (‘Black Jacks’) Die mense beter wakker word. Ag wat, ons sal dit ook nie kan keer nie … die agente vir die stoomrollende EWO.

  Groete

 131. JB, dit laat my dink as jy op die see is, water water everywhere but not a drop to drink, jy kan nie op een van die mense vertrou nie, praat jy met enige een oor die dinge, dan is almal onmiddelik bokbek en vermy jou soos n pes. ek dink die beste is om te maak soos my voorvaders, bid tot die egte God met Bybel in een hand en wapen in die ander om die tuig op te neem wanneer nodig. ek gee nie om wat die kleur voor my is nie, of jy is saam, of jy is teen, niks tussen in nie, voorbeel van nonsense. stap in die bank in, stoofneus staan in ry, ry raak te lank en stoofneus loop, halfuur later toe ry korter is, kom stoofneus terug en druk voor in, want dis mos nou sy reg, ons moan en groan en vertel sy fortune, die liberalis reply, ons is uit lyn uit en onnodig onbeskof met die dingetjie. wat n k@# land waarin ons bly, hoe gouer die dinge inmekaarval, hoe beter.

 132. Jan

  “bokbek” Is presies dit wat ek die afgelope 20-25 jaar ervaar het. Die oë raak glaserig, tol rond in die oogkaste soos ‘n ‘one-armed-bandit’ en dan kom dit eindelik tot ‘n ‘thousand-yard-stare’ stilstand en dan tree die drogredenasies, vae opmerkings, afsydigheid, stomheid en vyandigheid in. Jy voel soos ‘n melaatse. Ek het dit eers nie verstaan nie en gedink daar is fout met my. Soos wat ek meer uitgevind het, het ek besef dat die d…..rs deel is van die plot en dat die nagtelike voorskootdraende bokryers so opereer. As jy nie deel van die plot/kliek is nie, sak die onsigbare vrotmis neer … Die plotters en medeplotters mag nie met jou meng of wys dat hulle vriendelik met jou is nie. Verwoes jou ook as jy teen hulle planne is. Steek die ander op teen jou. Jou vrou en kinders kry ook die ‘treatment’. Dit werk so. Daar by die skool, werk, kerk, oral. Op die beste word jy net verduur. Selfs familie. Die afstand word elke dag groter. Ons sien dieselfde ‘schemers’, ‘wheelers’, ‘dealers’ en ‘chancers’ hier op die sosiale internet forums. Die modus operandi is dieselfde. Hulle spog oor pamflette wat hulle daar by die plaaslike koöperasie gelees het. Hang heeldag en elke dag rond in mekaar se geselskap, na werk in die werkkroeg, by die skoolrugbybiertuin of LAPA, die negentiende putjie, die rolbal/tennisklub se kroeg en derglike plekke. Die res van die nie-wetendes dink jy is Grieks of ‘n Marsmannetjie as jy hulle so ‘n paar dinge begin vertel en verstaan gladnie. Wil nie of kan nie. Te ver in die breinspoeling/verslawing/’dumb-down’ proses. Moet sê, ek het al ‘n paar ontmoet wat op dieselfde bladsy as ons is maar dit is ‘n rariteit. Verder gaan ek aan soos ek wil en soos jy sê, ons Vader sien om na ons. Ons is tevrede met onsself.

  Groete

 133. Jan

  So gepraat van asemhalingsopeninge … Eendag, sowat 25 jaar terug was ek in die geselskap van ‘n boer en ‘n elektrisiên op sy besigheidsperseel in Rhodesiê. Die gesprek gaan toe so in die rigting van ‘n FN in die besit van die elektrisiên. Die boer vra hom toe waarvoor die FN? Die elektrisiên het niks gesê nie en sy vinger op sy asemhalingsopeninge geplaas en plat gedruk … Nou ja, dit is nou al 25 jaar later. Die wiel draai staaaadig …

  Groete

 134. Hier is nou weer ‘n ou … hy het sy bank verander van Absa na FNB want ‘dit was van toe af sy bank’. Die kommentaar maak hy na aanleiding van FNB wat die Gupta’s se bankrekeninge toemaak. FNB is nou sy groot heldbank. Die ou verander van Absa wat besit word deur Barclays na FNB wat besit word deur die RembrandtTrust. Absa het ook die Gupta’s se bankrekeninge toegemaak. Ai, die man se rondskuiwery van die een Illuminati bank na die ander Illuminati bank … en albei die banke het die Gupta rekeninge toegemaak …
  Ns. Natuurlik gaan die Illuminati banke die Gupta rekeninge toemaak want die Gupta’s krap in hulle geldslaai en die gedaantes se regime het die ideale omgewing geskep vir die Illuminati banke om so ‘n rekening-toemaak-aksie te loods sonder om verdag te lyk.
  Alles deel van die “Doringbos”-komplot: #RegimeChange sodat die “Doringbos” vir Illuminati kan oorneem.
  Ek hoop van harte dat die bogenoemde ou en die wie nog soos hy dink ‘n bietjie wakker sal word.

 135. JB, dankie dat jy gereeld die vergrootglas uithaal, en ons almal dwing om van NADER, na die wêreld om ons te kyk. Meeste van die tyd, is dit wat ons sien, BAIE ONAANGENAAM ! Ek wil graag glo, dat meeste van Vaandel se lesers, met jou saamstem, want die NSA nagmerrie, word meer realisties elke dag. Dit is opvallend, dat in Europa, word die statistieke van die migrante se wandade, ook deur die polisie en/of media verswyg, NET SOOS HIER ! Maar dit woel lekker in Frankryk, nê ! Miskien wil die bevolking weer die ” Bastille ” laat val !

 136. Ag Dirk,

  Ek het nou maar opgegee en vir my ‘n dubbel Rembrandt Trust, Distell Illuminati Klipdrift Premium brandewyn geskink, alhoewel die Illuminati Boeing nog nie oor is nie. En wanneer my Illuminati besmette lewer krakerig raak gaan ek my inboek by een van die 49 Rembrandt Trust MEDICLINIC Illuminati hospitale in azanië.
  Ns. As jy nie van die Illuminati Klipdrift Premium hou nie kan jy kies en keur tussen die magdom ander Rembrandt Trust, Distell Illuminati brandewyne: Klipdrift Export, Richelieu, Oude Meester, Van Ryn’s, Nederburg Solera, en nog. Sowat 80% van azanië se brandewyne kom uit die gesogte Illuminati stal. Ag en dan het ons nog nie eers aan die ander spiritualië, wyne en appelbier en “ready to drink” Rembrandt Trust portefeuljes geraak nie …

  Groete

 137. Vriende, let tog mooi op, hoe chaos aan die broei is, rondom die voorgenome ” verkiesing ” in Augustus ! Hierdie blanke, eerste-wêreld instelling, kan nie deur die Afrikaan toegepas, en/of bestuur word nie. En tot nou toe, het die dwase reënboog-kinders, mos hulle korrupte handjies vasgehou, want die kreet was mos : Make South Africa work ! Maar die MONSTER het nou te groot, en onbeheerbaar geword, en boonop byt hy die hulpvaardige wit handjies, nou sommer AF ! Hulle noem dit, stank vir dank. Ons gaan nog baie lekker, oor hierdie ” verkiesings-nagmerrie ” kan gesels, nê !

 138. Leonor C Lombard

  Vir die wat graag belang stel en wil weet-na weke en dae van ondersoek het ek nou ‘n stuk geskryf oor die feestye, die kalender en die jare en maande van Yahweh om die regte feesdae te kry.

  Ek het dit in die Krimoorlog- die vorige artikel geplaas.

  Dit was ‘n ontnugtering vir my en ek het besef dat as jy jou ore wil uitleen SONDER om self ondersoek in te stel dan gebeur dit: ek het pasga NIE op Yahweh se vasgestelde tyd gevier NIE maar op die dae van die wat van die jode hulle inligting kry.

  Ons wat Israeliete is sal net soos ons die christelike dogma ondersoek het, sal ons MOET ALLE gebruike en goed wat die jode en christene wat nou joodse wil wees en messiaanse jode as korrek wil verkoop BEVRAAGTEKEN. BEVRAAGTEKEN selfs vir my deur dit SELF te gaan ondersoek. Want min gaan hou van wat ek geskryf het. So ondersoek dit self- maar sonder die joodse bril.

  En as iemand iets wil skryf van drade ontspoor- besef maar dit- dinge is besig om ten een verskriklike tempo warm te word- en ons redding en heil en beskerming is NET by Yahweh ons GOD. So, ons moet ALLES doen om ons en ons gesinne en familie beskerming te gee. En dit kan net gebeur as ons soos Yahshua se: MEER REGVERDIG word.

  Yahweh verhoor die gebede van die regverdige. ALTYD.

 139. Johann Cronje

  Leonor,

  Ek het jou antwoord op die vorige artikel geplaas. Die plasings is weer problematies.

 140. Leonor,
  Jammer die plasings is onsuksevol

  – Duplicate comment detected; it looks as though you’ve already said that! Ek stuur vir jou ‘n epos

 141. Mimi Hildebrand

  Leonor, ek moet ook om verskoning vra, want ek het dit ook verkeerd gehad. Die afgelope paar dae het ons die kalender ook weer ondersoek. Soos ons die kalender nou het, is presies soos joune nou uitwerk. Ek kan dit sien as bevestiging dat dit korrek is. Baie dankie dat jy dit ondersoek het.

 142. Die Skrif sê : Op die getuienis van twee of drie staan n saak vas ? Ons probleem is altyd, of die getuienisse geglo kan word. As daardie getuienisse nie behoort aan ons kerk, geloof, groepie, politieke party ens nie, kan ons dit nie aanvaar nie ! ( Veral as ons dominee/pastoor sê dit is uit die ” bose ! ” ) Baie dankie vir julle almal, wat voort stu, deur die moeras van leuens, bedrog en misleiding, waarin ons, as Yahweh se Volk, vasgevang is. Maar laat ons nooit vergeet, dat ons ALMAL, ken net ten dele, en dit is voorwaar n wedloop, wat ons elkeen moet hardloop, tot op die einde !

 143. Johann, hou maar aan probeer, om jou pos te plaas asb. Ek het al gevind, as jy n skakel, op n vorige pos oproep, sodat die ” spam ” vraag verander, gaan die pos deur. Anders moet jy die inhoud net in kleiner gedeeltes opbreek. Ek kry ook die indruk, as n paar mense gelyktydig pos, oorlaai dit iets iewers ? Sterkte.

 144. Leonor
  Ek het prober table maak, maar iewers tel ek verkeerd:
  As ek tel vlg jou skrywe
  Volmaan:20 Junie
  Nuwe maan: 05 Julie
  Dan kry ek weer volmaan 20 Julie (jy se 15 de Julie)
  Die website waarna jy verwys, verwys 19 Julie as volmaan.
  Kan jy uithelp.

  1. Leonor C Lombard

   Hallo Snorman
   Ek het dalk bietjie deurmekaar geskryf.
   Kyk na die Moonphases op moongiant.
   1. Volmaan – Junie
   daar is 3 volmane met die middelste een 20 Junie.
   Kom ons begin by die vorige nuwe maan: 5 Junie
   Begin 6 Junie tel. 14 dae later is dit 19 Junie.

   Skip 20 Junie-volmaan en begin tel van 21 Junie. 14 dae later is dit 4 Julie nuwe maan.
   Begin tel by 5 Julie. 14 dae later is dit 18 Julie.

   Skip volmaan 19 Julie en begin tel 20 Julie. 14 dae later is dit nuwe maan 2 Augustus.

   Skip 3 Augustus en begin tel 4 Augustus. 14 dae later is dit 17 Augustus.

   Skip 18 Augustus volmaan en begin tel 19 Augustus. 14 dae later 1 September is dit nuwe maan,
   Begin tel 2 Sptember- eerste dag van die sewende maand.

   As jy na volmaan kyk is daar baie keer 3 dae wat volmaan is met 99%, 100%, 99% .
   Net so met nuwe mane 1% 0% 1% of so iets. Die middelste een, volmaan en nuwe maan moet geskip word sodat 28 getel kan word plus die 2 wat nie getel word nie.
   Ek kry die moonsphases en tel dan deur die maande- ek kon nog nie ‘n groot fout kry nie en ek dink hierdie tel is binne die vasgestelde tye van Yahweh

   Ek hoop dit help jou.

 145. Ek is nou nie een wat op loop gaan met dinge nie, selfs nie toe die NVDLM koors hoog geloop en almal destyds afgesit het na Heilbron se Spar nie, maar my innerlike alarmklok het vandag afgegaan, en ek gaan more die laaste voorbereidings vir anargie afhandel. Selfs my sade staan gereed om grond te vat as die ding langer as 3 maande aanhou, maar mens praat mos nie uit oor dié dinge nie. Die risiko bestaan altyd om as fanatikus in ons liberale gemeenskap gebrandmerk te word. Hoe vorder julle voorbereiding, en voel julle ook ‘n dringendheid wat julle beetpak die laaste paar ure?

 146. Leonor C Lombard

  1.
  AntSan, ons het al die gesprek gehad en ek kan nie oortuig word nie want is reeds oortuig.

  Die vraag is eintlik: Hoekom het die RKK kerk die ENIGE God wat die Israeliete aanbid het vanaf die berg Horeb by Sinai regdeur die eeue tot met Nicea in 345 verander tot ‘n God wat uit twee of drie bestaan? Hoekom MOET Yahshua die BIOLOGIESE DNA Seun van Yahweh wees of Yahweh self wees? WAT is die rede daarvoor?

  Hier is my antwoord:
  Die eerste rede om Yahshua tot GOD status te verhoog is is om VEELGODERY aan te moedig. Presies waarteen Yahweh waarsku in ELKE boek en deur AL die profete.
  Het Yahshua nie self DUIDELIK gesê: Yahweh, JOU GOD moet jy AANBID en HOM ALLEEN DIEN.
  Wat is dit wat moeilik is om te verstaan?

  Die tweede rede is die VERNIETIGING van die MAG en KRAG van die NAAM van die God van Israel. Nou aanbid baie Jesus as God en roep baie Yahshua se Naam aan terwyl Yahweh DUIDELIK sê: Ek is YAHWEH en My NAAM en GLORIE gee ek aan NIEMAND anders nie.

  Die derde rede is om Yahweh se Masjesteit en Sy Krag en ALMAG te VERKLEIN – HY kan nou leef in ‘n mens se liggaam maw Hy kan VERLAAG word tot mens- dit sien ons ELKE dag van hierdie lewe. NIEMAND vrees Yahweh meer nie omdat HY GOD is nie- NEE, Hy het mos aarde toegekom as Mens – what a FRIEND we have in Jesus our GOD, waarlik, as dit nie gesien word as GODSLASTERING nie……

  Die vierde rede is om Yahweh as EWIGLEWENDE God met twyfel te besaai- Hy het mos as mens gesterf – maar ook nie heeltemal nie want volgens die RKK dogma het Sy Gees bly leef. Dit al klaar is lynreg teen wat Yahweh sê, want doodgaan beteken doodgaan en as Yahshua NIE doodgegaan het soos ONS nie KON HY NOOIT die sleutels van die doderyk neem nie.

 147. Leonor C Lombard

  2.
  Om ons siele uit die dood te verlos soos Yahweh beloof het MOES ‘n MENS die dood oorwin! WAT op aarde kan die betekenis van ‘n halwegod-dood vir ons mense se siele en ewige lewe wees? NIKS! MENS het die dood gebring en MENS moes die dood oorwin.

  En die laaste rede- om die MENS GELYK AAN YAHWEH TE STEL. Dit kan hulle regkry om Yahshua die SEUN te maak, ons soos die SEUN te maak en dan is ons gelyk aan die Almagtige God van Israel.
  As Yahshua Yahweh se Seun was, sou Hy bykans in alle opsigte Yahweh wees en dan is Johannes se woorde godslastering want NIEMAND kan gelyk wees aan Yahweh nie. Dit is SATAN se strewe – om gelyk aan Yahweh te wees. Want Johannes sê:
  1Joh 3:2
  Geliefdes, NOU is ons kinders van Yahweh en dit is nog nie geopenbaar wat ONS SAL WEES NIE; maar ons weet dat ons, as HY (Yahshua ) verskyn, aan HOM GELYK SAL WEES, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

  Is ons dan GELYK aan YAHWEH? NEE want Yahweh vra juis die vraag: AAN WIE wil julle MY GELYKSTEL dat hy soos EK is?

  Vir Yahweh as GOD is ALLES moontlik. SElfS om die DOOD te vernietig en ewige lewe te gee. Maar YAHWEH is REGVERDIGHEID soos HY REGVERDIGHEID verklaar het. Yahweh is REGTER omdat HY WETTE gemaak het. Omdat Sy skepsel, die awdam, gemaak is na Yahweh se Beeld met Yahweh se GEES sou hy ook vir ewig geleef het!
  Hierdie skepsel kon egter nie aan Yahweh gehoorsaam wees en en die WET wat Yahweh aan hom gegee het se straf was die DOOD. Hierdie dood was ‘n ewige dood- maw ons siele wat sterf met ons afsterwe is /was vir ewig dood. DIE ENIGSTE manier om die ewige lewe terug te kry was om die mens se SIEL, die regverdige mens se SIEL uit die dood te bevry deur hom weer lewend te maak. Maw, die ewige dood te vernietig.

 148. Leonor C Lombard

  3.
  Jesaja- Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Yahweh sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want Yahweh het dit gespreek.

  Hos
  Uit die mag van die doderyk sal Ek hulle loskoop, Ek sal hulle VERLOS VAN DIE DOOD. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf?

  Ps 86
  U het my siel uit die doderyk gered.

  Ons sterf of ons nou regverdig is of nie. Sterf sal ons sterf. MAAR Yahshua KON NIE deur die DOOD vas gehou word nie. Hoekom?
  OMDAT HY REGVERDIG dood is.

  Yahweh het Yahshua as die EEN MENS UITVERKIES , SELF bewaar en BESKERM het, Hom as MENSEKIND grootgemaak in GENADE en aan HOM, Yahshua, die koningskap van Israel beloof , AS HY SY LEWE as losprys gee. Met die WETE dat NOG GEEN REGVERDIGE OOIT OPGEWEK is tot die ewige lewe nie, dat HY OOK voor Yahweh as REGTER sou moes staan om geoordeel te word, met DAARDIE WETE het Yahshua Sy dood tegemoet gegaan.

  Petrus het verstaan:

  Hand 2 uit die Aramese grondteks:

  – Na dit het Shim’on Kefa opgestaan, saam met die elf afgevaardigdes en sy stem verhef en vir hulle gesê: “Joodse manne en almal wat in Yerushalayim bly, verstaan wat dit beteken! Luister na my woorde
  15 – want hulle is nie dronk soos julle aanneem nie omdat dit maar die derde uur [ NOG ‘n bewys dat die DAG met DAGLIG begin ] is, maar let op,
  16 – hiérdie is wat deur die profeet Yo’el gesê is:
  20 – Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en ontsagwekkende dag van הוהי (Yahweh)kom
  21 – en dit sal wees dat elkeen wat die Karakter en Outoriteit (Naam) van הוהי aanroep, sal lewe.’ Yo’el 2:28-32

 149. Leonor C Lombard

  4.
  22 – Manne van Yisra’el, luister na hierdie boodskap! Yeshua, van Natzeret, DIE MAN wat vanaf God aan julle verskyn het met magtige dade, tekens en wonderwerke, wat God, soos julle self weet, deur Sy hand onder julle gedoen het

  23 – hierdie Een, wat in die voorkennis en wil van God, HIÉRVOOR TOT HOM AFGESONDER WAS, wat julle oorgelewer het in die hande van die wetteloses, Hom gekruisig en vermoor het
  24 – maar deur God opgewek is en die bande van Sh’ol vernietig het omdat dit NIE MOONTLIK WAS OM HOM IN SH’OL GEVANGE TE HOU NIE

  25 – want Dawid sê aangaande Hom: ‘Ek stel הוהי voortdurend voor My (Yahshua) omdat Hy aan My regterhand is, sal ek nie geskud word nie; Ps 16:8-10

  26 – DAAROM IS MY VERSTAND, WIL EN EMOSIE BLY EN MY LOF EN EER JUIG; my vlees sal ook in veiligheid bly,

  27 – want U sal nie My lewe aan Sh’ol oorgee nie en ook nie U Afgesonderde Een verderwing laat smaak nie. Ps 16:10

  28- U SAL AAN MY DIE PAD VAN DIE LEWE BEKENDMAAK; in U Teenwoordigheid is daar volheid van vreugde, in U regterhand is daar plesier vir ewig.’ Ps 16:8-11

  30- omdat hy( Dwaid) ’n profeet was en geweet het dat God vir hom met ’n eed gesweer het: ‘EEN UIT DIE VRUG VAN JOU LIGGAAM SAL EK OP JOU TROON LAAT SIT,’ 2 SH’M 7:12-13; PS 132:11

  31- het hy, DEUR DIT VOORUIT TE SIEN, gepraat van die opstanding van Die Gesalfde Een en dat Hy nie in Sh’ol gelos sal word nie en Sy liggaam ook nie verderwing sal sien nie;

  32 – hierdie Yeshua is deur God opgewek, waarvan ons almal getuies is.
  33 – Hy is TOT BY DIE REGTERHAND VAN GOD VERHOOG en het van die Vader ’n belofte aangaande die Gees wat Afgesonderd is ontvang en dít uitgestort, wat julle nou hier sien en hoor,

 150. Leonor C Lombard

  5.
  34 – want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: ‘הוהי HET VIR MY MEESTER GESÊ: SIT AAN MY REGTERHAND
  35 – TOTDAT EK U VYANDE GEMAAK HET ’N VOETSTOEL VIR U VOETE.’ PS 110:1

  36-Laat die hele huis van Yisra’el daarom waarlik weet dat God daardie Yeshua, VIR WIE JULLE GEKRUISIG HET, DIE MEESTER EN DIE GESALFDE EEN GEMAAK HET.”
  37-Shim’on sê vir hulle: “Draai weg van julle sondes na God toe en laat elkeen van julle gedoop word in die Karakter en Outoriteit (Naam) van Die Meester, Yeshua, tot bevryding van sondes sodat julle die geskenk van die Gees wat Afgesonderd is kan ontvang,
  want die belofte was vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, die wat God sal roep.”

  Lees dit maar weer.
  Petrus het Yahshua geken en as daar EEN was wat MOES geweet het dat Yahshua die biologiese Seun van Yahweh is dan MOES dit Petrus gewees het. Uit sy toespraak is daar NIKS wat vir my vertel dat Yahshua ons God Yahweh was nie en NIKS wat my vertel dat Yahshua die DNA Seun van Yahweh was nie.

  Dit is aan ons gegee deur Yahweh om te kan WEET.
  Ps 80
  Laat U Hand wees oor die MAN VAN U REGTERHAND, oor die MENSESEUN wat U vir USELF GROOTGEMAAK HET.

  Jes
  Daar is my Kneg(Yahshua) wat Ek ondersteun, my Uitverkorene(Yahshua) in wie My Siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom(Yahshua) gelê; Hy (Yahshua)sal die reg na die nasies uitbring.

  Ek, Yahweh, het U (Yahshua) GEROEP in GEREGTIGHEID, en Ek vat U hand en behoed U en gee U as ‘n verbond vir die volk, as ‘n lig van die nasies

  Weens die moeitevolle lyde van Sy siel sal Hy dit sien en VERSADIG WORD; deur Sy kennis sal My KNEG, DIE REGVERDIGE, BAIE REGVERDIG MAAK; en Hy sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom ‘n DEEL gee….

 151. Leonor C Lombard

  6.
  Sag 6:11-14 So spreek Yahweh van die leërskare: Kyk, daar kom ‘n MAN wie se naam SPRUIT is, en Hy sal uit Sy plek uitspruit, en Hy( Yahshua) sal die tempel van Yahweh bou. Ja, Hý ( Yahshua)sal die tempel van Yahweh bou en HÝ ( Yahshua) SAL MAJESTEIT VERKRY en sit en heers op Sy troon; ook Hy( Yahshua) sal ‘n Priester wees op Sy troon….

  Daniel
  Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het EEN, Yahshua, gekom soos die Seun van ‘N MENS, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het HOM NADER GEBRING VOOR YAHWEH.
  14 En aan Yahshua IS GEGEE heerskappy en eer en KONINGSKAP; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; Sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

  Jesaja
  So sê Yahweh, die Verlosser van Israel, sy Heilige…. hulle sal hul neerbuig ter wille van Yahweh wat getrou is, van die Heilige van Israel wat U, YAHSHUA UITVERKIES HET.
  8 so sê Yahweh: in die tyd van die welbehae het ek U, Yahshua, VERHOOR, en IN DIE DAG van heil het EK U, YAHSHUA, GEHELP; EN EK, YAHWEH, BEHOED U en gee U as ‘n verbond vir die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te laat beërwe;

  Luk 2
  En YAHSHUA het TOEGENEEM IN WYSHEID en grootte EN IN GENADE BY YAHWEH en die mens

  Jesaja
  En nou sê Yahweh wat MY VAN DIE MOEDERSKOOT AF GEFORMEER het om Sy KNEG te wees, om Jakob na Hom terug te bring en dat Israel by Hom versamel mag word—en Ek, Yahshua, word geëer in die oë van Yahweh, en MY GOD is My sterkte—
  Maar Ék, Yahshua, het gesê: Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer! Nogtans is My REG BY YAHWEH, en My LOON is by MY GOD. (HIERDIE woord REG is in Hebreeus JUDGEMENT- OORDEEL- UITSPRAAK.)

 152. Leonor C Lombard

  7.
  Mat
  Net soos die Seun van die MENS nie gekom het om GEDIEN te word nie maar om te DIEN en Sy LEWE te gee as ‘n LOSPRYS vir baie.

  Joh
  Daarom het die Vader My lief, omdat Ek MY LEWE AFLÊ OM DIT WEER TE NEEM.
  18 Niemand NEEM DIT VAN MY AF NIE, MAAR EK LÊ DIT UIT MYSELF AF. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. HIERDIE GEBOD HET EK VAN MY VADER ONTVANG.

  Op 22
  Ek, Yahshua, het My engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die SAAD(wortel= rhiza=offspring)
  en die NAGESLAG(geslag=genos=race, family) van Dawid.

  Die vraag is nou: HOEKOM sal Yahshua in die laaste boek vir ons sê dat hy die saad is van Dawid maar NIE vir ons sê dat Hy ook die waarlik die BIOOGIESE SEUN van Yahweh is nie OF dat HY YAHWEH is nie? Eenvoudig , dit is nie so nie. Die kerkdogma het Hom die biologiese Seun van Yahweh gemaak, die kerk het Hom gelyk gestel aan Yahweh.
  Maar hierdie vers BEKLEMTOON al die kere wat Hy na Homself verwys het as die Seun van die MENS.

  Yahshua het ons weer Yahweh laat KEN, Hy het Yahweh se NAAM weer verkondig en HY het ons die BELOFTE van die ewige lewe gegee want HY het geweet dat AS Yahweh Hom opwek dan sal ALMAL na HOM wat as REGVERDIGES sterf OOK opgewek kan word . Prys Yahweh!

  Ek kan eenvoudig nie in lees wat daar nie staan nie. Ek lees die woorde met die betekenis wat aan ons bekend is.

  Profeet van Yahweh- KAN nie ‘n god wees nie, ‘n god behoort ALLES te weet- Yahshua HET NIE alles geweet nie. ‘n Profeet sien ten dele.

 153. Leonor C Lombard

  8.
  Gesalfde van Yahweh- net konings en priesters word gesalf. ‘n GOD het het GEEN salwing nodig. Yahshua is Yahweh se Gesalfde.

  Man- ‘n man is ‘n mens en ‘n mens is nie ‘n god nie. Petrus noem Yahshua ‘n man, Paulus, en al die ander profete. ‘n Man is ‘n Man.

  Mensekind- kind van MENSE- dit kan NIE beteken dat mens en ‘n god ‘n kind voortbring nie. Sal dit nooit aanvaar nie. ‘n Mensekind is ‘n aarde kind, gebore deur water en bloed.

  Maar die belangrikste – UITVERKORENE- die konsep van ‘n uitverkorene is juis van die wat nie noodwendig iets BEHOORT te kry nie maar GEKIES word om te kry.

  AS Yahshua Yahweh se biologiese DNA SEUN is- hoekom sal Yahweh HOM UITVERKIES. Hy sou dan OUTOMATIES Yahweh se SIEL behaag en alles gekry het. GEEN uitverkiesing sou nodig wees nie. En Behalwe dit, beteken dit dat Yahweh dan baie Kinders het om EEN van hulle uit te verkies?

  Maar hier is die waarheid:
  JUIS omdat almal van Jakob se nageslag, Israel, kinders van Yahweh genoem word- JUIS omdat ALLE Israeliete wat ooit gelewe het en nog sal lewe KINDERS van die ALLERHOOGSTE, KINDERS van Yahweh genoem word, JUIS daarom word Yahshua die UITVERKORENE genoem. DIT IS WAARHEID. Yahshua is uitverkies uit AL die kinders van Yahweh vir SY Taak as KNEG van Yahweh, as Profeet van Yahweh as Gesalfde van Yahweh, as Koning van Yahweh VIR Yahweh se volk Israel, ter wille van Yahweh se Naam, Glorie en Masjesteit.

  En ons is SEUNS van die ALLERHOOGSTE –Ps 82:6. Ons ALMAL is SEUNS en DOGTERS van Yahweh.

  Daarom is HY ONS BROER en VRIEND maar OOK ons KONING. Maar NOOIT ons God nie.

 154. Leonor C Lombard

  9.
  Miga 5
  En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n HEERSER IN ISRAEL SAL wees; waarvan HY ‘N AFSTAMMELING VAN ‘N BAIE OU FAMILIE is wat al baie lank bestaan, is van lankal af en uit die dae van ouds.

  Daarom sal Hy (Yahweh) hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n barende gebaar(Miriam) het. Dan sal die oorblyfsel van Sy (Yahshua se)BROERS(JUDA) saam met DIE KINDERS van Israel terugkeer.
  En Hy(Yahshua) sal optree en hulle(oorblysel v Israel) laat wei in die STERKTE VAN YAHWEH, in die Majesteit van die Naam van YAHWEH, SY GOD; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy ( Yahshua) groot wees tot aan die eindes van die aarde. (Koning vd konings)

  Yahweh openbaar DUIDELIK dat Yahshua ONS BROER is, wat Yahshua BEVESTIG het- hoekom daarteen stry?

  Yahshua was Mens en Israeliet, Hy het as Mens gesterf sodat ons kan lewe. Hy is die Koning van Israel en is tans by Yahweh totdat Hy Sy koninkryk hier op aarde sal kom vestig. En ons sal aan Hom gelyk word- dit is ‘n belofte. Maar NOOIT kan MENS gelyk word aan sy God nie- daardie dogma van gelykmaking is vannuit die bose.

  MAW:
  Yahshua is ‘n MENSEKIND, uit die ras awdam, uit die volk Israel, uit die stam van Juda, uit die koningshuis van Dawid, uit die nageslag van Dawid, die Seun van Josef en Miriam, die Uitverkorene van God en die Eersgeborene uit die dood, die Koning van Israel en Wetgewer van Yahweh in Sy Koninkryk.

  Laat ons Ps 2 tog in konteks lees:
  Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen Yahweh en teen SY GESALFDE en sê:
  Ek, Yahweh, tog het MY Koning gesalf oor Sion, MY heilige berg.
  Ek, YASHUA, wil vertel van die besluit: Yahweh het aan My gesê: U is My Seun, vandag het Ek self U gegenereer.

 155. Leonor C Lombard

  10.
  Wanneer het Yahweh dit gesê? Wanneer het Yahweh vir die EERSTE keer gespreek tot Yahshua? Die DAG toe YAHWEH se GEES OP Yahshua gebly het. Die DAG toe Yahshua gedoop is:
  En nadat Yahshua gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.
  En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.

  EN in Mat 12 die vlg:
  sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja, die profeet:
  18 Kyk, MY KNEG wat Ek UITVERKIES het, my Geliefde in wie My Siel ‘n welbehae het! Ek sal MY GEES OP HOM LÊ, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig.

  Yahshua is nie GEES wat vlees geword nie. Yahweh se GEES het op HOM neergedaal.
  Daardie dag toe Yahweh se Gees op Yahshua neerdaal, daardie dag is Yahshua as SEUN van God geneneer.
  Dit bevestig Yahshua met die volgende woorde aan Nikodemus:
  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie SIEN nie.
  Sonder die Gees van Yahweh sien en verstaan mense niks.
  Ook gesê:
  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie INGAAN nie.

  As jy nie uit water- ‘n MENS- gebore is nie EN uit die GEES van Yahweh dan is die koninkryk van Yahweh vir jou verbode. Want sonder die Gees van Yahweh kan jy nooit regverdig word nie maw NOOIT die wet van Yahweh onderhou nie. Kinders van Yahweh, die seuns en dogters van Yahweh is onder die NUWE VERBOND waar die wet nie op kliptafels is nie maar op ons harte geskryf is en met genade van Yahweh en Sy Gees, is ons NOU waaragtige kinders van Hom.

 156. Leonor C Lombard

  11.
  Eseg 36
  En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring.
  25Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal Ek julle reinig.
  26En Ek sal julle ‘n NUWE HART GEE EN ‘N NUWE GEES IN JUL BINNESTE GEE; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee.

  27En Ek sal MY GEES IN JUL BINNESTE GEE en sal MAAK DAT JULLE in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.
  Eseg 11
  So spreek Yahweh: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel gee.
  18En hulle sal daarnatoe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.
  19En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee,

  20 SODAT hulle in my insettinge KAN WANDEL en my verordeninge KAN HOU en DIT DOEN; en hulle sal vir my ‘n volk wees, EN EK SAL VIR HULLE ‘N GOD WEES

  So nee AntSan- EEN ALLEEN EWIGLEWNDE GOD en GEEN ander gode naas HOM nie.
  Ons Messias was MENS- die Seun van die MENS.
  Dus Ps 2
  11 DIEN Yahweh met vrees, en juig met bewing.
  12 Kus die Seun, …. en ja ons sal.
  Hy is Koning en sit aan die Regterhand van Yahweh totdat Hy Sy vader Dawid se troon sal bestyg om vir ewig te regeer.

  1. Joh 10:27 (YAHSHUA ANTWOORD)My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.28 En Ek (Yahshua)GEE HULLE DIE EWIGE LEWE,(LW Yahshua) en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.29 My vader wat HULLE AAN My GEGEE het, is GROTER as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie.30 EK EN DIE VADER IS EEN. 31
   Die Jode het toe weer klippe opgetel om Hom te stenig.” Ek weet jy het die verduidelik as “Eensgesind” Is Yahshua soos Zuma wat lieg met dubbel standaarde?

   Joh 14:6 Yahshua antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; NIEMAND KOM NA DIE VADER behalwe deur My nie. 7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en VAN NOU AF KEN julle Hom EN HET JULLE HOM GESIEN.8 Filippus sê vir Hom: Yahshua, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.9 Yahshua sê vir hom: Ek is SO LANKAL by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? 10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die WERKE.

   Ek het nie ‘n Aramese Grondteks nie, dus kan ek nie wat jy hier skryf (HAND)naslaan nie.

   Leonor, ons sal moet wag, ons sal hieroor nie kan saamstem nie. Jy verwerp eintlik die hele NT, jy verwerp Yahshua se EIE WOORDE. HY HET SELF vir die apostels vertel dat Hy en die Vader in mekaar woon. Geen koning of mens deel ‘n siel of gees met ‘n ander nie. Slegs YHWH en SY Seun en die Afgesonderde Gees, wat Yahshua hier uitgestort het,as trooster en vir leiding WOON INMEKAAR. Yahshua is reeds by die Vader waar Hy vir ons plek voor berei. Hoekom HY en bv nie Elia of DaniEl of jy nie?

 157. Leonor, dankie vir die harde werk, wat jy weereens in hierdie navorsing ingesit het ! Vir baie van ons, wat vir dekades al, deur verskillende kerke gekom het, is dit BAIE moeilik, om verkeerd bewys te word. Maar dit is wonderlik, as dinge wat jou altyd in die kerke gehinder het, skielik antwoorde, en duidelikheid, en openbaring bring. Voorbeeld : In die tuin van Getsemane, bid Yahshua net soos n gewone mens ! Hy is BENOUD ! ! Hy verkwalik Sy dissipels wat aan die slaap raak, en hom nie eers kan/wil bystaan nie ! ! Hy bid TOT Sy Vader ! ! Hy vra of die beker by Hom verby kan gaan, maar ONDERWERP Hom aan Sy Vader se wil ! ! Dit maak nie vir my sin, dat n GOD, of half-god, so sal optree nie ? ? En daar is nog talle soortgelyke voorbeelde, wat my al vir JARE hinder ! Tussen jou, JB, en ander se poste, raak dit baie duidelik, dat slegs n geringe ellendige oorblyfsel gered gaan word !

 158. lanklaas so pot k@k gelees… Siestog… Iemand anders moet altyd die skuld kry. Ek maak nou meer geld as ooit. Daar is altyd ñ grleentheid in ñ verleentheid.

 159. nicolaasfourie@hotma

  Hel wat ‘n absolute klomp stront. En dat ‘n klomp dom mense die stront glo is net ongelooflik.

 160. Leonore,
  It is written that Shaul’s (Paul) letters are hard to understand and those who are untaught and unstable twist his words to their own destruction 2 Kepha 3:16. Just because you and the church don’t understand his words, doesn’t make it a false teaching. You describe people as pathetic and you see yourself as very enlightened, yet I doubt the latter very strongly seeing that you could not even understand Shaul… Your wisdom is foolishness before Yahweh. You should humble yourself before Yahweh and then perhaps the Spirit could lead you to understanding 1Cor 2:14-16. You don’t have the mind of Messiah, because you do not have the Messiah. Therefore you do not have the Father either. You have the spirit of anti-Messiah, you proclaim so wisely that Messiah is not Lord 1 Yohanan 2:23 and 2 Yohanan 1:9-11. As I read your comments only one word comes to mind and that is haughty. Proverbs 21:4 A haughty look, a proud heart, the lamp of the wrong are sin. Now I can truly understand the verse “It is better to live in the wilderness, than with a contentious and vexed woman”.
  Here is your place in the Bible: “For our citizenship is in the heavens” – Phil 3:20. You should read it like a book from cover to cover, you might get more truth than just Googling certain verses that suits your arguments.
  A new day indeed starts at sundown. It’s not something the Jews sucked out of their thumbs; it’s the Word of Yahweh! Ex 12:18 Passover, Lev 23:32 Day of Atonement, yes evening to evening, Neh 13:19 Sabbath. I’m starting to wonder whether you did ANY homework on this. You look down on the Jews, but what they have already forgotten, you must still learn.
  You even cry about making food on the Sabbath and make a big story out of it.

 161. . It’s The Day of the Lord, NOT the day of Leonore, have some respect, it sounds like your stomach is your god and your body rules over you. Your mind is on worldly things – Phil 3:19! You can always fast and afflict your being, sounds like you are in desperate need of it.
  What Hinsie was referring to is not a new age book but the book of Enoch, yes, that man that NEVER tasted death, he wrote a book about these light beings. Just because you have no knowledge of it, it doesn’t exist? You make some truly arrogant assumptions, it borders on blasphemy. In the Bible, angels are referred to as stars – aka – light beings…? But seeing that you reject the NT, you’ve probably never heard of Revelations 12:4. Read Gen 6 – Nephilim, Num 13:33 – Anakin and Deut 2:20 – Rephaim. Angels that came down to earth, their offspring wiped out by the flood of Noah?
  You even quote this verse: Jer 9:23
  So sê Yahweh: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, but this is EXACTLY what YOU do!!! You don’t know your Bible but still act very learned while talking down to everyone that doesn’t agree with mighty Leonore?! Deflate yourself!! You can count moons and keep festivals and Sabbaths until you are blue in the face, it’s still not going to save you from your wicked deceitful heart and condescending demeanour. You have no love in you, you sound empty and hollow…
  You don’t possess the Aleph and the Taw, the beginning and the end. Yashua is on every page of the OT, even Moses wrote of Him, He is the Word in the Flesh, you have eyes but do not see and ears but do not hear, you are spiritually blinded, and rightly so you rebel! Yashua and Yahweh are ONE – but then again, you couldn’t even understand Shaul…
  Met jou godslasterlike “twak” en onkunde lei jy ons volk ten gronde.

 162. Geloof beteken boggerol?!?” Wat??? Sies man! Dirk Albers vreet dit soos soetkoek op – sy bloed sal van jou hande geeis word. No one comes to the Father but through Yashua.. He is the key, you don’t have the key, the faith and the works, fire and brimstone will be your future for an eternity. This is your very life, make a wise decision. Whether you like it or not, THE TRUTH IS THE TRUTH

 163. HOW YOU CAN JOIN THE ILLUMINATI ALL OVER THE WORLD THE ONLY PLACES THAT CAN HELP IS OBAMAILLUMINATITEMPLE@GMAIL.COM
  Or WhatApp +2347019637728
  How to Join Illuminati and become rich and famous
  How to Join Illuminati in UK
  How to Join Illuminati in Kenya
  How to Join Illuminati in USA
  How to Join Illuminati in South Africa
  How to Join Illuminati in India
  How to Join Illuminati in Pakistan
  How to Join Illuminati in Malaysia
  How to Join Illuminati in Ghana
  How to Join Illuminati in Nairobi
  How to Join Illuminati in Zambia
  How to Join Illuminati in Nigeria
  How to Join Illuminati for Wealth
  How to Join Illuminati and become Rich
  How to Join Illuminati for Fame email.obamailluminatitemple@gmail.com or whatApp +2347019637728

 164. Hierdie kommentaar is my persoonlike opinie en oortuiging in antwoord op die voorafgaande artikel sowel as verskeie van die kommentare daarop. Waarom lees ons nie ons Bybels nie? Daarin staan baie duidelik, op talle plekke, dat ons hedendaagse mense, onder wie Siener ook getel het, geensins die toekoms kan of mag voorspel nie!! Sulke “voorspellings” is absoluut niks anders as satanisties van aard nie. Die enigste mense wie die toekoms kon voorspel was Bybelse profete in direkte opdrag van God. Siener van Rensburg was baie beslis nie ‘n Bybelse profeet nie en sy uiters flou en vae “voorspellings” kan werklik op tientalle maniere “vertolk” word. Ek skaam my vir ons mede sogenaamde Christene. Sies man!!!!! Gaan lees jou Bybel!! Hierdeur sê ek nie dat ons land nie in ‘n krisis is nie, maar om ons te verknog en ons siele te verkoop aan hedendaagse “profete” en/of Siener van Rensburg is definitief direk teenstrydig met God se opdrag aan ons as Sy dissipels!!

 165. Ek het hierdie artikel en daaropvolgende kommentare sorgvuldig gelees en wil graag die volgende kommetaar lewer, ‘n stelling maak, en ‘n vraag vra. Vraag: Die Leër se begroting is so gesny dat herstelle nie kan gedoen word nie. Waar kom die fondse dus vandaan om volgens hierdie bewering Kubane R1000 per werker per dag te betaal om dit te doen!? Wat is die bron van hierdie bewering? My kommentaar met die Bybel as bron: Slegs Bybelse profete in direkte opdrag van God kon die toekoms voorspel. Geen ander mens, nie eers Siener van Rensburg, was ooit toegelaat om dit te doen nie. Om dit te probeer doen is suiwer satanisties van aard. Ek herhaal, die Bybel is die bron hiervan, gaan lees dit maar. Hierdie moderne profete kan gewoonlik ook volgens hulle met dooies se geeste kommunikeer, geeste oproep ens ens. Siener se “voorpellings” is in alle geval so flou en vaag dat dit letterlik op tientalle maniere (valslik) vertolk kan word! Stelling: Ons Suid Afrikaners kon nog nooit werklik saam staan as ‘n nasie om iets te bereik nie. Die Voortrekkers het dit min of meer laas reg gekry. Waarom ? Omdat hulle hulleself op God beroep het. Sederdien ploeter ons voort met ‘n bakleiery onder mekaar en daarom kom ander mense en neem ons besighede weg onder ons neuse en so is hulle ook heel suksesvol besig om ons land weg te rokkel. Indien jy dit nie glo nie, gaan kyk gerus hoeveel Chinese is daar in Potchefstroom van alle plekke! My raad: Hou op om die toekoms te probeer voorspel en laat ons liewer soos een Christelike nasie saamstaan en iemand soos Angus Buchan se raad volg: Bid saam tot God vir hulp, niemand anders gaan ons help nie en ons self het hopeloos te onbeholpe geword weens ons afvalligheid. Ons KAN dinge doen, maar ons WIL dood eenvoudig net nie meer nie!!

 166. My opinie: Siener was geen profeet wat deur God aan Suid Afrika geskenk was nie. Sy “profesieë” is almal so flou en vaag dat dit op tientalle maniere “vertolk” kan word. Verder bevar die artikel maar heelwat wensdenkery en aannames. Waar sou die Leër in hierdie tye van geweldige besnoeings in die weermag begroting die fondse vandaan kry om Kubane R1,000 per persoon per dag te betaal !? Nee manne, kom ons praat minder snert asseblief !!

  1. Dis duidelik dat jy moedswillig hier ‘n klomp wilde stellings maak net om Siener af te kraak. Jy weet blykbaar ook glad wat in die die land aangaan nie.

   Die berig in verban met die Kubane in Beeld was net ‘n bevestiging van wat op 11 Mei 2016 op Verdediging (defenseWeb) se eie webblad verskyn het: “The use of Cuban mechanics to refurbish particularly Samil trucks in Project Thusano has apparently been extended to include the Ratel infantry combat vehicle. This is attributed to the May meeting of Parliament’s standing committee on defence as reported by the Parliamentary Monitoring Group (PMG) … With the help of a contract signed with Cuban technicians, 140 army vehicles such as Ratels and others that had been lying unused were refurbished in the last three months,”

   Om dus te sê dis “wensdenkery en aannames” is belaglik!

   En wat Siener betref — kom ons kyk na ‘n paar van jou sogenaamde “flou en vae profesieë wat op tientalle maniere vertolk kan word”.

   1. Twee en ’n half maande vóór genl. De la Rey se dood het Siener dit voorspel: “Ek sien ses persone dra ’n doodkis, Maar dié persoon se gesig is onder ’n sluier. Een van daardie ses persone die steek sy hand uit en ontbloot daardie gesig, en toe hy die gesig ontbloot, is dit oom Koos de la Rey se gesig.”

   2. In 1914 en in Maart 1917 het hy vooruitgesien dat ons nog eendag ’n swart regering gaan kry.

   3. In September 1919 sien hy hoe derduisende swartes en Moslems Europa binnestroom. (Het dit gebeur of nie?)

   4. Kort voor sy dood sê hy: “Ek sien ’n klein, maer kaffertjie uit die aarde opkom. Hy word ’n groot, magtige kryger en die skaduwee van sy spies en skild wat hy bokant sy kop lig, val regoor die land.” Hier is die skakel wat vir jou sê presies wié daardie kryger is: ttps://www.google.co.za/search?q=zuma+shield+and+assegai&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv18Sgsb.En sy skaduwee val nou nog oor die land!

   So kan ek letterlik honderde ander profesieë noem wat reeds bewaarheid is.

 167. Adriaan, in antwoord op jou verwysings na sommige van Siener se voorspellings: 1. Tydens die aanloop na die dood van Genl De La Rey sou dit vir enige realis tydens daardie deel van die geskiedenis nie te moeilik gewees het om te voorspel dat daar ‘n goeie kans bestaan dat die geraal se lewe in gevaar is nie! 2, Weereens sou dit vir enige nugter denkende persoon wat die politiek verstaan, asook die meganisme van ‘n demoktatiese bestel verstaan, nie so moeilik gewees het om te voorspel dat die meerderheid eendag sal probeer regeer nie! 3. Weereens heel logies dat hierdie mense genoodsaak sal wees om een of ander tyd “groener weivelde” te gaan soek, bloot om te oorleef. 4, Nie een van ons “nuwe leiers” was sover my kennis strek “klein of maer” nie !? Iewers het hy ook beweer dat die land onder swart regering “net ‘n kort rukkie sal duur” !!?? Hoe lank is sy kort rukkie nou al!? Lees liewer die boek oor al Siener se “voorspellings” en neem kennis van die hordes voorspellings wat geen mens kan uitmaak waarvan daar “voorspel” word nie! Daar is slegs enkeles wat mens kan verdraai om min of meer in te pas by werklike gebeure, maar soos reeds genoem, dit sou nie moeilik vir enige realis gewees het om diesulke dinge te sien kom nie. Ek kan ook nou “voorspel” dat daar weer in hiedie land bloed teen die “nuwe vlag se paal sal afloop” en raai wat? Ek, net soos baie ander sal nie vreeslik vêr verkeerd wees in ‘n voorsplelling dat daar een of ander massa opstand gaan wees nie! Enigiemand wat dit nie kan sien kom nie, wil dit bloot eenvoudig nie sien kom nie. Feit is omdat ek dit “sien kom” maak my geen “magiese Bybelse siener of profeet” aangaande die toekoms! Ek is bloot realistis aangaande sake wat net nie ekonomies en/of polities volhoubaar is nie.

 168. Hoe antwoord mens een van hierdie kommentare? Daar is geen “Antwoord/Reply” fasiliteit nie!? Ek weet ek is rekenaar gestremd!

 169. Die oorlog is nader as wat julle dink. Een kooltjie op die petrol en alle hel gaan losbrand .Sommige witmense glo nog steeds daar gaan niks gebeur nie . Maak gereed .Ek kan jule waarborg dat die die bantus binekrt gaan oorlog maak

 170. Ja, Tsafendas was ‘n Griek. As ons hom bietjie verder ondersoek en sy ware herkoms bepaal, Engelse Bybel vertalings ook raadpleeg, kom ons agter Tsafendas was ‘n Filistyn. Nadat Wit Frik sy diaboliese sending suksesvol uitgevoer het, verlaat hy sy vaderland met sy Griekse vroutjie. Waar gaan Barack Obama vir sy laaste amptelike oorsese reis is? Reg geraai! Griekeland. Waar het demokrasie sy oorsprong? Weer reg! Griekelaaaaand!

  Miskien probeer die vyand vir ons iets te se? Interessant dat daar ‘n Griekse kafeetjie op elke hoek van ‘n straatjie is!

  Het Jesus nie beveel dat ons ook die tekens moet dop hou nie?

Comments are closed.