BLOG

Nuwe Wêreldorde se Plan vir Suid-Afrika

Die Nasionale Party se apartheidsbeleid, veral na die koms van Hendrik Verwoerd, was nie net ‘n doring in die vlees van die destydse VVO (vandag die VN) en die Wêreldraad van Kerke nie, maar ook ‘n ernstige struikelblok en versperring in die pad van die NWO-aanhangers se einddoel.

Dit het die vrymesselaars net mooi ‘n dekade geneem (1948-1958) om die hart van blanke nasionalisme binne te dring, want dit was in Oktober 1958 dat die vrymesselaar en vroeëre Hoof van Militêre Intelligensie, Ernie Malherbe, aan die Jood Harry Oppenheimer die naam bekend gemaak het van ‘n gewese regeringsagent, wat in daardie stadium as adjunkminister aangestel is, nl. John Vorster.

As lid van die Ossewa-Brandwag het Vorster vir die Smutsregering gewerk. Hy is gedurende September 1937 as polisie-agent gewerf om die Ossewa-Brandwag te penetreer, en in 1942 ook soos ander Ossewa-Brandwaglede ‘gevang’ en na die Sentrale Gevangenis in Pretoria gestuur. Daarvandaan is hy na Leeukop buite Johannesburg en uiteindelik beland hy in die interneringskamp op Koffiefontein. ‘n Persoon wat saam met Vorster in al drie plekke was, het geweet hy is daar geplant. ‘n Man met die naam Julian of Julius Furst, Joe Slovo se eerste skoonpa, het Vorster elke week in die kamp kom besoek, en dit was gou duidelik dat daar sterk bande tussen hulle was. Vorster is in 1944 uit die interneringskamp te Koffiefontein vrygelaat.

Reeds so vroeg as Februarie 1960 was dit die vrymesselaars se doel om Dr. Verwoerd as Eerste Minister te verwyder, sodat die blanke bestuur van die land aan ‘n ‘Swartmeerderheidsregering’, ooreenkomstig die beginsel van ‘een-mens-een-stem’ oorgedra kon word. Om daardie doel te bereik, word die Suid-Afrikaanse Stigting (‘n politieke drukgroep) in 1960 deur Harry Oppenheimer gestig.

(Dit dien vermeld te word dat die huidige FW de Klerk Stigting dit weer ten doel het om met behulp van Solidariteit en Afriforum as voertuig die swart meerderheidsregering te vervang met ‘n hoofsaaklik blanke interim (doringbos-) regering).

In sy boek, Volksverraad, deur advokaat P.J. Pretorius, lees ons dat Oppenheimer self erken het dat “Om te probeer om Verwoerd deur die stembus te vervang, absoluut futiel is.” Hy moes met geweld verwyder word.

Omstreeks sesuur die aand van 27 Julie 1964 word John Vorster by die moordkomplot ingetrek. Oppenheimer, Rupert, Quinton Whyte (die CFR- en CIA-agent), en ‘n lid van MI6 was teenwoordig. Hulle het by Oppenheimer se huis in Parktown, Johannesburg vanaf halfvyf die middag tot 8 uur die aand vergader. Tydens daardie ontmoeting het Whyte aan Vorster ‘n finale bloudruk oorhandig van hoe hy die land na dr. Verwoerd se dood sou regeer.

Genl. Lang Hendrik Van den Bergh is dieselfde aand om 9 uur aan huis van Vorster se woning deur Vorster self by die moordkomplot betrek.

Dimitri Tsafendas word op 9 Junie 1965 om halftien die aand in Kaapstad R5 000 (in kontant) betaal om die moord te pleeg. Hy is deur ‘n MI6-agent betaal. Die agent is met een van Rupert se motors na Tsafendas se blyplek vervoer.

Die gedagte om Dr. Verwoerd in die Volksraad net na middagete te vermoor, was inderdaad Vorster s’n. Vorster het in Februarie 1965 op daardie idee gekom. Sy mentor, genl. Lang Hendrik van den Bergh (Hoof van die destydse Veiligheidspolisie) het die Central Intelligence Agency en Council on Foreign Relations se kantore in Washington, D.C. gedurende 27 Julie tot 6 Augustus 1965 besoek, waar hy aan Henry Kissinger en lede van die MI6 en CIA verslag moes doen oor die vordering van die moordkomplot.

Met sy terugkeer het Vorster Van den Berg opdrag gegee om die Griek Dimitri Tsafendas van hulp te wees om toegang te verkry tot die Volksraad. Hy moes met ander woorde sorg dat Tsafendas sonder probleme aangestel word as bode van die Volksraad. Van den Berg is daarna deeglik deur die Amerikaners en MI6 ingelig om toe te sien dat alle spore toegesmeer word en bepaalde veiligheidsdokumentasie oor Tsafendas vernietig word.

(Vorster self het pas nadat Tsafendas Dr. Verwoerd met ‘n dolk doodgesteek het, in die verwarring wat daar geheers het, Verwoerd se aktetas geneem en daarmee die parlementsgebou verlaat. Die aktetas is nooit weer gevind nie, maar dit het later uitgelek dat Dr. Verwoerd op 6 September sou aankondig dat die myne in Suid-Afrika ook 45% belasting moes betaal soos al die ander maatskappye in die land. Oppenheimer het in daardie stadium 800 myne besit).

Tydens ‘n laaste ontmoeting op 15 Augustus by Oppenheimer se huis, is ‘n kodeboodskap van MI6 voorgelees waarin Vorster aangesê is om te sorg dat die moord op 6 September 1966 moet plaasvind.

Die vrymesselaar Quinton Whyte, het verduidelik dat die ‘magiese vibrasies’ van die syfers 6/9/66 (9 is ‘n omgekeerde 6) so sterk is dat die afloop van die ‘projek’ nie net suksesvol sou wees nie, maar ook sal verseker dat hulle in hul einddoel (die oorgawe aan ‘n

Verwoerd se liggaam word uit die parlement verwyder.
Verwoerd se liggaam word uit die parlement verwyder.

meerderheid swart regering in Suid-Afrika) sou slaag.

Ons almal weet vandag dit het presies ook net so gebeur. Wat baie min van ons egter nié geweet het nie, is dat dit die NWO-beplanners se eerste belangrike tree in Suid-Afrika was vir sy beoogde eenwêreldregering.

Die NP se apartheidsbelaid was tot in daardie stadium sy grootste struikelblok.

Tweede fase — die Soweto-opstand

Tien jaar later word die volgende stap geneem met die aanstigting van die Soweto-opstand op 16 Junie 1976 vanuit die buiteland met CIA fondse, teen die gebruik van Afrikaans op swart skole. Dit het begin toe duisende swart skoolkinders van hul skole in Soweto na Orlando-stadion gestap het in protes teen onderrig in Afrikaans. In die optog het van die leerlinge plakkate gedra wat gelui het: “Away with Afrikaans”, “We are not Boers” en “We shall not use Afrikaans as medium of instruction”.

In Orlando-Wes het sowat 15 000 skoolkinders die Polisie teëgekom. Die polisie het die plakkate probeer afneem en die leerlinge probeer verjaag. Maar die betogers het die polisie met klippe en bakstene begin gooi en die polisie het geantwoord met ‘n traanrookbom. Later het skote geklap, en een leerling, Hector Petersen, het gesterf.

Daarna was die duiwel los. Betogers het motors begin omkeer en aan die brand gesteek. Biersale en winkels is geplunder en afgebrand. Twee wit mense is doodgeslaan. In een motor het ‘n wit vrou vir ‘n aanvaller geskree: “I’m English! I’m English!”, maar desondanks het ‘n groot klip die voertuig getref.

Binne enkele dae het die onluste uitgekring na ander dele van die land. Honderde skole, winkels en ander geboue is verwoes of beskadig en 575 mense het tot in Februarie 1977 gesterf.

Oënskynlik was die kwessie van taal die dryfkrag agter die byeenkoms. Maar dit was bloot net ’n katalisator vir die ware rede agter daardie noodlotsdag: apartheid en blanke haat? Dat daar wel ‘n ander, meer sinistere rede was, blyk daaruit dat Engels die onderwystaal  was in ses van die sewe skole wie se leerlinge vroeg die oggend van 16 Junie aan die optog deelgeneem het. In die sewende skool is Afrikaans net vir geskiedenis gebruik.

Swart dkoliere in 1976 op pad na Orlando-stadion
Swart skoliere in 1976 op pad na Orlando-stadion

Selfs John Vorster het later gesê dat die opstand kommunisties geïnspireerd was en vanuit die buiteland georkestreer is. Adv. Pretorius bevestig dit in sy boek Volksverraad: “Die Soweto-Opstand het in 1976 uitgebars waar die polisie slaags geraak het met ‘n groot aantal swart skoolkinders wat teen die verpligte gebruik van Afrikaans as voertaal in sekonderê klasse betoog het; skole, klinieke, staatsgeboue, drankwinkels en busse is verwoes. Weereens ‘n aanslag teen die Republiek waaragter die CIA en MI6 sit…”

Derde fase — weer studente-woede

En nou, presies 40 jaar later (2016), volg die NWO-beplanners se derde stap vir hul beplande oorname toe universiteitstudente begin met optogte dat klasgelde afgeskaf moes word. Dit het aanvanklik ondersteuning uit alle oorde gekry. Elke geur en kleur van die reënboognasie het saam geprotesteer, en daar was ‘n algemene gevoel dis reg om te betoog. Studente wat aan die #FeesMustFall-betogings deelgeneem het, kry uiteindelik hulle sin toe pres. Jacob Zuma aankondig dat aan hulle eise voldoen word.

‘n Sug van verligting het deur die hele reënboognasie gegaan: dinge sal nou weer na normaal terugkeer en ons kan weer begin hande vat, rugby kyk en nasie bou! Maar skielik en uit die bloute kry die protesaksie onverwags ‘n nuwe wending: #ZumaMustFall! Toe dit futiel blyk te wees, kry die kabel weer ‘n kinkel: #AfrikaansMustFall!

En ons lees in Beeld: “Afriforum maak sy stem dik deur Afrikaanssprekende studente by Tuks opdrag te gee om ferm te staan vir Afrikaans”.

(Dis opvallend dat nóg Afriforum, nóg Solidariteit al ooit ‘n oproep op studente of enige ander groep wittes gemaak het om “op te staan vir hulle blanke vel en om nie te verbaster nie. Is dit dalk omdat hulle dan hul swart broers aanstoot sal gee? Hoekom opstaan vir Afrikaans? Hoekom nie vir die behoud van die blanke volk nie, want solank daar ‘n volk is, sal Afrikaans homself handhaaf!)

In reaksie op Afriforum se oproep, het lede van die EFF, Sasco, Progressive Youth Alliance, PAC-studentebeweging en UPRising met die studente slaags geraak. Krete soos “Afrikaans must Fall!” en “Afrikaans sal bly! Gaan huis toe!” is oor en weer geskreeu voordat die spreekwoordelike damwal gebreek het.

Raymond Makhubedu, wat deel was van die protesoptoge in 1976, sê die volgende: “In 1976 was dit dieselfde ding, behalwe ons het teen die Afrikaner gemarsjeer. Hierdie struggle is dieselfde. En dit kan die ANC laat val.”

Dié klein oorblyfseltjie wittes wat nog nie voor swart voete in die stof verstik het nie, of nog nie ‘n skottel en handdoek gegryp het om die brandsiek af te skrop nie, het begin besef wat nou op hulle wag — die burgeroorlog wat Siener van Rensburg oor gewaarsku het: Tussen ons borrel die potte (burgeroorlog)… Donkerbruin perde hardloop weg (liberaliste slaan op die vlug). Die wit vlag hier raak van die westekant af aan die brand (daar is geen vrede nie).

Die optogte wat eintlik oor koloniale standbeelde begin het, is om die beurt met klasgelde, Zuma en Afrikaans opgevolg, en hulle kon natuurlik nie anders as om ook reënboogland se mees geliefde vloekwoord, rassisme, nader te sleep nie! Vir ‘n swart skedel was dit nog altyd die kortste pad na Jan van Riebeeck se kasteel, die kakebeenwa, die Boererepublieke en Hendrik Verwoerd se Tijnhuis.

Die heiden van die veld se verterende haat vir die witte en alles wat hy oor 350 jaar hier vir wit én swart tot stand gebring het, bereik sy klimaks op die aand van 24 Februarie toe swart studente die Mafikeng-kampus in puin lê oor Afrikaans.

Noord-Wes Univensiteit word in puin gelê oor Afrikaans, terwyl geen vak daar in Afrikaans doseer word nie!
Noord-Wes Univensiteit word in puin gelê oor Afrikaans, terwyl geen vak daar in Afrikaans doseer word nie!

Maar ons wonder hoeveel van die brandstigters en hoeveel van die wittes ooit besef het dat die Mafikeng Universiteit glad nie eens ‘n Afrikaanse universiteit is nie, en dat geen vak daar in Afrikaans gedoseer word nie?

Die korporatiewe media wis skielik nie meer wat om te sê nie, want hulle maatjies ‘speel nou nie die game nie’. Sommige trap so klei dat hulle selfs uitlap dat die meerderheid betogers glad nie eens studente is nie.

Dus moet ons nou aanvaar daar skuil iets veel, veel groter agter al hierdie Babeloniese verwarring. Iets waarvan ons as blankes dringend sal moet notisie neem as ons nie ook oor die revolusie-afgrond gestoot wil word soos die bewoners van Tunisië, Egipte, Irak en Libië tydens die Arabiese Lente nie.

Teen hierdie tyd moet ons ook begin besef dat die optogte hoegenaamd niks met standbeelde, klasgelde, Zuma óf Afrikaans te doen het nie. Om dit anders te stel. Dit gaan oor die swarte se haat en afguns op alles wat die witte verteenwoordig. Daarom die inbrake, daarom die aanrandings, daarom die verkragtings, daarom die plaasmoorde.

En al sou Zuma môre kom en verbied dat Afrikaans ooit weer gepraat, geskryf of op skool en universiteit gebruik word, sal dit geen verskil maak nie. Daar sal maar altyd weer ‘n ander ‘wit’ boosheid, ‘n ander ‘wit’ gruwel opgediep word waaroor hulle kan rondspring, skree, vloek, vernietig, brandsteek en doodmaak. Solank daar nog één enkele witte in die land oor is, sal dit nooit eindig nie!

Jammer om dit te sê, maar die kroeshaarskedels is nie ons grootste vyand nie. Dis die wit Judasse in eie geledere. ‘n Dosent in filosofie en praktiese en sistematiese teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), Terblanche Delport, sê die enigste keuse wat wit Suid-Afrikaners het, is om op hul dood te wag en as dit te lank vat, moet hulle soos die samoerai se hara-kiri op hul eie swaard val, want hulle hoort nie hier nie.

Ons vra aan hierdie meewarige, patetiese en misrabele vent: Hoekom het jy dit dan nog nie self gedoen nie? Hoekom self nog nie jou swaard geslyp en daarin neergeplons nie? Ons sal jou sê: Gaan kyk in die spieël en jy sal die ewebeeld sien van ‘n vreesagtige papbroek-lideralis, ‘n opdrifsel, ‘n groot bek lamsak sonder binnegoed!

Die EFF eis daar moet weggedoen word met ‘kolonialisme’. Reg so, Malematjie! Maar dan moet daar ook mos weggedoen word met stede, dorpe, huise, brüe, staatsinstellings, die parlement, rooi tapyte, militêre orkeste, BMW’s, Mercedese, vliegtuie, vakansie-oorde, luukse hotelle, hospitale, hartoorplantings, medikasie, Rolex- en Breitling-horlosies, selfone, rekenaars en ook met die swart “menere” se Jack Daniels-drakkabinette, want dis alles ‘n nalatingskap van die haatlike kolonialis!

Ja, kom ons doen dit Malema, sodat jy weer saam met jou EFF, nes jul voorvaders oor rant en dal met ‘n honger maag, ‘geklee’ in ‘n stertriem en ‘gewapen’ met ‘n assegaai en knuppel oor die duwweltjies moet ooplê agter ‘n kolhaas aan!

Ons almal het teen dié tyd al gehoor van die Eenwêreldorde se modus operandi om Chaos te veroorsaak, sodat daaruit ‘n Nuwe Orde kan verskyn!

Meer as 100 jaar gelede profeteer Siener van Rensburg soos volg oor die geweld, stakings en optogte in die land: Hierdie massa-optrede vorm dan ook deel van die georganiseerde manier waarop die kommuniste die land totaal onregeerbaar wil maak, sodat hulle volle beheer kan oorneem. Dit sal geleidelik al hoe erger word en al hoe ernstiger afmetings vir die ekonomie aanneem. Ook die stakings sal later nie meer gekeer kan word nie. Die een salarisverhoging na die ander sal geëis word totdat besighede dit nie meer kan bekostig nie, en gedwing word om te sluit.

Hy sê ook presies vir ons in watter tyd dit gaan gebeur: 10 Januarie 1915 — Die rooi hemp se mou raak aan die brand (die draer van die rooi hemp en sy gevolg kry groot teenspoed) … Die draad (polisie van die dag) gaan uit die pad (hulle staan eenkant en doen niks om die situasie te probeer ontlont nie). Die Grootrivier droog op van die weste kant af (presies wat nou gebeur!) en ek gaan met my perd deur die rivier (net soos wat Israel destyd deur die Jordaan gegaan het), want die pad is oop van die westekant af (hy het male sonder tal gesê ons hulp kom vanuit die weste). Daar trek (vlug) mense met ’n wit seilwa (wit seil — hulle word beskerm) in die groen gras in. (Die ‘groen gras’ wys dit het weer gereën.) Die waens met die wit seile vlug langs ’n groot rant met bosse (hulle word deur die bosse beskut).

Siener: Die rooi hemp se mou slaan aan die brand!
Siener: Die rooi hemp se mou slaan aan die brand!

Wanneer Siener verwys na die beskerming wat die wit seiltjie bied, het dit net betrekking gehad op sy eie volksgenote en nie die swartes of wit meelopers en verraaiers nie.

Nou kan ons seker ‘n paar vrae vra:

a) Is dit toeval dat die protesaksies tans hoofsaaklik gedryf word deur die EFF met hulle rooi hemde? En…

b) Is dit dalk ook toeval dat die Oranjerivier juis vanjaar besig is om op te droog? Of is dit so voorbeskik?

Uit ondervinding weet ons al niks gebeur toevallig nie!

Siener sê duidelik vir ons wié die optogte finansier: “In Engeland word alles in die geheim vooraf gereël tussen daardie regering en die leiers hier, om op ’n gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boer en sy regering. Hier kom ’n revolusie en baie van ons sal deur hulle dood gemaak word.”

Dis ook die baie interessant en noemenswaardig dat dit juis ‘studente in Londen’ is wat dadelik hulle steun toegesê het aan die plaaslike swart studente toe hulle met die protesoptogte begin het.

Siener waarsku ook dat daar in hierdie tyd baie Boere sal wees met Boerebaarde, maar met Engelse harte. Tog sien hy ook daar is baie Engelse met Boereharte. Die sybokke.

Duidelik is iets onder ons neuse aan die gang, wat van sy ontstaan af sleg ruik. En soos gesê, gaan dit ooglopend nie oor standbeelde, klasgeld,  Zuma, Afrikaans of rassisme nie. Iemand wil anargie hê. En hulle is besig om dit baie goed reg te kry. Die protes-optogte gaan spoedig al hoe meer momentum kry totdat die pot se deksel spat. En waar staan ons dan?

Die studenteraadsvoorsitter van die Noordwes-Universiteit se Mafikeng-kampus, Benz Mabengwane, wat geskors is omdat hy ‘n hofinterdik teen protesoptrede verontagsaam en ook ’n student aangerand het, het gesê hy bring oorlog na die Potchefstroom Universiteit, beginnende met ‘n groot massa-optog.

Volgens die skrywer van The South African Guide to the Global Conspiracy, Mel Ve, is ‘n burgeroorlog in SA reeds onafwendbaar. Hy beweer ook hy beskik oor inligting dat dit georkestreer word deur internasionale intelligensie agente en provokateurs met die CIA en MI6 as die hoofspelers.

Hy sê verder dat die langverwagte burgeroorlog wat die vrymesselaars al dedakes lank vir Suid-Afrika na streef en beplan, nou uiteindelik aan die gang gekom het. Niks sal dit meer kan keer nie, want die swartes is oor jare hiervoor opgesweep en voorberei. Hulle het nou die punt bereik waar die ‘vloek van rassisme’ (die blanke) finaal uit hulle midde verwyder moet word.

Laaste fase — Arabiese lente

Die ANC beweer dat die VSA ambassade betrokke is by ‘onreëlmatige aktiwiteite’ en besig is om ‘n regime-verandering in Suid-Afrika te weeg te bring.

Die ANC sekretaris-generaal Gwede Mantashe, het tydens ‘n anti-rassistiese saamtrek in Pretoria die VSA daarvan beskuldig dat hy gereeld vergaderings hou om te mobiliseer vir ‘n verandering van leierskap, soortgelyk aan die Arabiese Lente.

Hy het ook gesê die regering weet van die program wat jong swartes vir ses weke na Amerika neem om hulle daar op te lei en dan terug te stuur en hier “oraloor te plant, selfs op kampusse”.

Die Progressiewe Jeugalliansie (PYA) lê die blaam vir die studenteprotes ook voor die deur van die beplanners van regeringsverandering, en sê dat dit akademici van Wits en die Universiteit van Kaapstad insluit. Terwyl die SA Studentekongres (Sasco) se sekretaris-generaal Luzuko Buku weer sê hiedie akademici kom hoofsaaklik uit die departemente van volkekunde en sosiologie.

Shaka Sisulu, die kleinseun van Walter Sisulu, het aan sy 100 000 navolgers gesê dat die 22 jaar skietstilstand in die 364 jaar oue rasse oorlog nou verby is…

Hy is duidelik besig om ‘n gekoördineerde ‘Plan’ uit te voer. Dat Walter Sisulu ‘n hand hierin het, is seker nie te betwyfel nie.

Shaka Sisulu het ook die leiding geneem in die onlangse protesaksie in Bloemfontein toe swart toeskouers by die Varsitybeker met spelers gebots het. Volgens hierdie groep is die tyd vir betogings nou verby. Daar is ‘n oproep gemaak aan swartmense landswyd om te mobiliseer.

Maribe Sebata sê op Facebook: “Witmense wees gewaarsku!!!! Malema se leër groei elke dag. Ek stel voor dat julle nou begin pak voor hierdie burgeroorlog uitbars, glo my, dit gaan meer en meer lelik raak!”

Elvis Masoga skryf op 11 Maart in die Sowetan: “These are the worst of times for South Africa. And it is only the brave and courageous in the ANC that can put a stop to this president.”

Masoga se soeke na dapper en heldhaftige persone in die ANC om Zuma te stop, sê vir ons sy bedoeling is nie om Zuma uit die kussings te lig, of dat hy gevra moet word om te bedank nie, maar dat hy in sy spore gestop word. Is hierdie dalk ‘n versoek dat ‘brave and courageous’ manne in die ANC hom moet ‘uit te haal’?

Siener sê hy sal agter 'n newel verdwyn
Siener sê hy sal agter ‘n newel verdwyn

Het Siener nie gesê hy sien hoe die Impi wat die skild en assegaai bokant sy kop uitsteek en waarvan die skaduwee oor die land val, agter ‘n newel verdwyn nie? M.a.w. hy sal nooit weer gesien word nie!

In die laaste paar maande het geweld, rassehaat en konflik tussen swart en wit drasties toegeneem, veral op universiteitskampusse. Ten minste 15 van die sowat 20 Suid-Afrikaanse universiteite is deur gewelddadige opstande getref sedert daar begin is met proteste oor die afskaffing van universiteitsgelde.

Dan is daar ook daagliks ‘n dosyn of meer waarskuwings op sosiale media van areas wat deur blankes vermy moet word. Die rassespanning in Suid Afrika is reeds verby breekpunt. Die mees voor die hand liggende gevaar is dat hulle nou besig is met koördinasie. Maar ons wil dit nie raaksien nie. Die feit dat geweld op hierdie vlakke wyd verspreid voorkom, beteken die klimaat is geskep vir ‘n revolusie. Die koördinasie van gewelddadige optrede en mobilisasie kan veroorsaak dat tot nou toe ‘n nog hanteerbare situasie totaal buite beheer raak.

Mail & Guardian: Wees gewaarsku
Mail & Guardian: Wees gewaarsku, mnr die president, of jy mag vind daar is meer as een Brutus agter jou met ‘n mes in die hand.

Die Arabiese Lente wat in 2011 begin het, het byna dieselfde patroon gevolg: Dit het gegin met sporadie betogings, gevolg deur opstande, geweld en uiteindelik totale chaos waarin die heersende regeringsmag omver gegooi is.

Die konstante konflik en rassespanning tussen swart en wit is besig om die hele Suid Afrika in emosie en spanning op te werk. Ons kry honderde navrae van bekommerde mense wat wil weet wat nou? Selfs die liberale media trap klei en is duidelik bekommerd wanneer hulle hieroor berig. Manhaftige liberale uitlatings van die verlede raak al hoe meer vertwyfeld, onsamehandend en dubbelhartig.

Onder die swart massa bou die emosies op. Elke foto, elke video elke rassistiese uitlating op sosiale media, stoot daardie opruiende gemoedstoestand tussen swart en wit stadig maar seker verder op.

Suid Afrika is nou ryp vir ‘n oorlog soos ons nog nie gesien het nie.

De Klerk — “Ek verloor nie slaap nie!”

FW de Klerk het op 2 Februarie 1992 die lont aangesteek toe hy en die liberaliste ons volk aan die barbaar uitgelewer het.

Op 2 Februarie 2014 is hy deur Suzaan Paxton gevra wat sê hy aan blankes wat hom van verraad beskuldig.

Sy antwoord was: “Ek sê vir so iemand wat my ‘n verraaier noem, ek verloor nie slaap daaroor omdat jy ongelukkig nie verstaan dat jou seun sou tien teen een in die slagveld gesterf het as ons nie gedoen het wat ons gedoen het nie…”

Moorde-Verwoerd&Mandela

Vanaf 1948, toe die NP aan bewind gekom het, tot met met 1989 is 170 moorde per jaar in Suid-Afrika gepleeg. Van dat Mandela in 1994 oorgeneem het, is jaarliks gemiddeld 24 200 moorde gepleeg. In totaal dus ongeveer 605 000. Genocide Watch beraam dat daar vanaf Mandela se vrylating (1990) tot vandag by die 200 000 blankes vermoor is. Ons betwyfel hierdie getalle. Maar daar is voldoende statisties wat aantoon dat net op ons plase het al meer boere gesterf as in die 2de Vryheidsoorlog.

De Klerk hoef maar net sy oog oor die Afrikalandskap laat gaan om te besef daar kan nooit vrede tussen wit en swart wees nie, want die Bybel sê vir ons hulle is die verwoester en daarom bestem vir die swaard. En nou wil hulle ons ook met die swaard afwei. Dit was al so in die dae van die Kanaäniete. Die profeet Sagaria sê uitdruklik dat daar in die Messiaanse Ryk géén Kanaäniet in die huis van Yahweh toegelaat sal word nie. En Jesaja het De Klerk en sy meelopers weer gewaarsku dat hulle ook bestem is vir die swaard: “Julle sal gebuig word om geslag te word, omdat Ek geroep maar julle nie geantwoord het nie, Ek gespreek maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het wat My nie behaag nie….”

Konsentrasiekamp 1901

Hy het beveel dat ons nie met vreemde nasies mag onderhandel óf een van hulle as koning oor ons aanstel nie. Maar De Klerk, het met minagting daardie opdrag van Hom geïggnoreer!

En daarom is die oorlog waarna hy hierbo so nonchalant verwys, met sy oorgawe maar net ‘n rukkie langer uitgestel.

In 1992 het ons nog oor die beste weermag in Afrika beskik; ‘n polisiemag waarop ons trots kon wees en wapentuig wat met die beste in die wêreld vergelyk het.

Wit plakkerskamp vandag - niks het verander nie!
Wit plakkerskamp vandag – niks het verander nie!

Vandag het die lugmag nie eens die begroting om sy Gripen-vegvliegtuie in die lug te hou nie. Net een van die vier fregatte van die vloot wat in die wapentransaksie bekom is, is tans nog in ’n werkende toestand. Gesofistikeerde wapentuig, wat ten duurste aangekoop is, is waardeloos want niemand weet hoe om die toerusting te gebruik nie. Sleutelposte in die weermag is vakant. Mediese taakgroep-eenhede is kwalik met 50% beman en spesialis- mediese eenhede net 42%.

Byna 80 persent swart weermaglede is met vigs besmet en in gevegsituasies sak hulle gewoonlik na ‘n uur of twee uit.

Dis ook die rede waarom die Leërhoofkwartier in Pretoria se deure gedurende werksure gesluit word om te verhoed dat die soldate wegloop en gaan lê en slaap. Indien dit nie gedoen word nie, verdwyn almal, veral op Woensdae en Vrydae sodat daar geen personeel teenwoordig is nie.

‘n Mediese dokter van die weermag wat anoniem wil bly, sê vigs is die rede waarom polisielede en soldate aan diens lê en slaap, dis omdat hul energievlakke baie laag is. Hulle is nie geskik om ‘n veeleisende dagtaak te verrig nie.

Volgens Beeld is meer as ‘n 100 Kubane ingevoer om die weermag se verouderde en vernielde voertuie te herstel, aangesien niemand in Suid-Afrika skynbaar oor die nodige kennis beskik nie. Hierdie Kubane word R1,000 per werksdag betaal. Om een vragmotor te herstel, ‘kos dieselfde as 200 nuwe lorries’, aldus Beeld.

Dit verbaas dus nie dat die gereedheidsvlak van die weermag nou slegter is as wat dit in 1930 was nie. Intussen het die regering Zimbabwe (bid jou aan!) gevra om instrukteurs en grondpersoneel na sy Sentrale Vliegskool te stuur, omdat dáár ook geen kundigheid meer is nie.

Wasgoed hang aan 'n draad binne die barakke.
Wasgoed hang aan ‘n draad binne die barakke.
'n Verwoeste tenk lê iewers en oproes!
‘n Verwoeste tenk lê iewers en oproes!
Kubaan besig om weermagtrok te herstel waarvoor hy R1 000 per dag betaal word.
Kubaan besig om weermagtrok te herstel waarvoor hy R1 000 per dag betaal word.

Dis nog net Kopdoek Croukamp, Max du Preez en Tim du Plessis wat lang trane huil oor die haglike toestand van die weermag.

Maar laat ons (wat weet) daaroor juig en bly wees, want ek glo dis ‘n beskikking van die Vader sodat die Tweede Bloedrivier wat nou voorlê, weer sal verloop soos die eerste. Net soos óns profeet voorspel het!

‘n Engel het dit in Desember 1916 aan Johanna Brandt bevestig: Wanneer die geweldige revolusie-storm losbars en die swartes moor en steel en brandsteek, sal ander lande sien hoe deeglik voorbereid ons is en hoe goed ons hierdie probleme die hoof bied.

Hulle sal ook sien hoe dapper ons is en dat ons ons God ten volle vertrou in die aangesig van die grootste gevaar. Hulle sal sien dat ons kalm bly in hierdie siedende storm en ons plig doen ten spyte van die groot gevare en beproewinge.

Hulle sal die getuienis van ons voorbeeld sien, en deur ons optrede en ons lyding, sal hulle gedwing word om te glo dat die Wederkoms op hande is.

Ook die Amerikaner, Rick Joiner, het in 1993 in ‘n visioen gesien hoe ons klein, gedissiplineerde mag veg soos ‘n geoliede masjien nie?

Ns. My dank aan mnr. Japie van Zyl vir sy kosbare insette.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
223 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Flip Mare

Silwer letters op ‘n blink plaat: 14376
14 Maart 1976. Veertig jaar later: 14 Maart 2016.

Helizna

Dis vandag en niks het gebeur nie… los eerder die datums.

Dirk Albers

Ek ken iemand wat by n instansie werk, waar baie middelklas blankes werk. Soos ons amal, het hulle familie, en/of vriende oorsee. ( Is daar n blanke in hierdie land, wat nie ten minste WEET van iemand, wat al oorsee sit nie ? ) Maar die werkers praat onder mekaar, en noem toe n baie interessante verskynsel nl. Daar is blankes hier tussen ons, wat hierdie ” vlugtelinge ” oortuig dat dinge in die NSA nie so sleg is nie ! ! En oortuig selfs van hierdie vlugtelinge om TERUG te kom ! En die leuenagtige media, speel natuurlik ook n groot rol. Maar wie is hierdie mense, wat ander so belieg en bedrieg ? Is hulle nie miskien doring-bos agente, wat geskoolde arbeid probeer terug lok, want hulle weet iets wat die algemene publiek nie weet nie ? Of is dit lede van die ” Gideons-bende, ” wat oproep-instruksies kry, al is dit deur middel van ” onwaarhede ? ” Want as iemand alles weer opskop oorsee, en terugkom, om net uit te vind, dat die NSA nagmerrie, NOG groter geword het, gaan so n persoon mos BAIE kwaad wees !

Mich

Dirk ons hou dinge daar by julle deeglik dop vanuit die verre lande. Ons is ‘n klompie en ons is reg om te help. Sterkte daar, God se plan is nie ‘n menslike een nie.

Kiepersol

Mag wysheid triomfeer, en oom Adriaan se inset en navorsing na waarde geag word.
Kommentaar verkieslik gehou te word in lyn met onderwerp ter sprake.

Jan

Dankie Adriaan, jou artikels is ontsettend belangrik, elke keer as ek die dinge lees, voel dit of ek in trane kan uitbars, meeste mense het geen idee van hoeveel leiding en ellende dit verder gaan bring nie, en die wete, dat ek nie seker wie ek kan vertrou om na my rug om te sien nie, die parasiete sit vas in ons volk, en tog weet ek ook, die regte mense sal bymekaar uitkom, gesif word, gesuiwer word, en die hand van God wees wat die swaard vashou,

Johan v R

As die opregte boereharte van SA net almal sal aansluit by die Suidlanders sal almal weet wie hulle kan vertrou. Die Vader het dit nie verniet totstand laat kom nie. Die Suidlander is ‘n volbloed patriot en lief vir ons mense. Sluit in Vaders naam aan. Groete Johan

Hans

Op Shaka Sisulu se twitter blad staan die boonste deel groot geskryf “REVOLUTION” in om gekeerde letters. met homself in die hand met n assegaai en oe van haat (dis nou sy “profile picture”. Dis tyd!

Arnold

Ons Volk word al hoe meer ontsê, behalwe een ding.
Ons word daagliks aangepor om skuld te maak.
Mense met baie geldelikke verpligtinge het nie veel opstandigheid in hulle nie.

Mimi Hildebrand

Flip, dit kan waar wees. Lres bietjie Eseg 4 waar Eseg vasgemaak moet le. Vir Juda 40 dae. ‘n dag vir elke jaar. As hietdie ding losbars glo ek fit gaan 40 dae straf wees dan sal die swartes verdwyn, maar dan le die nwo nog voor. Sterkte aan almal. Ons kan masr net vir Vader bid en Sy beskerming soek.

Mimi Hildebrand

O, die spelfoute tog! Ai, die tel is so klein.

Freddie Kotze

VOORWAARTS ons heil in Suidelike Afrika is reeds bepaal en die Waarheid in die Skrif is baie duidelik wie die Oorwinnaars is. Die ware Boere bloed se toekoms is nie in mense hande nie. Wees Gereed, wees Waaksaam, wees Paraat. Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

Tertuis Louw

My seun was op laerskool en het ‘n rugby wedstryd in ‘n ander dorp gehad. Dit was tydens die verkiesing waarop hy vir my se: dat die regter moglante president gaan wees. Hy was +/- 9jaar oud. Hy het na Kgalema Motlanthe se plakaat gewys en gese hy gaan die regter wees in ons stryd? Nie as hulp nie-In saterdag se koerant is die opskrif “Kgalema(weer) vir president?” Die buite perd is gewoonlik die wat inkom? Dit was toe Zuma die eerste keer verkies was, en ons gedink het Kgalema gaan wen.

Boepie

Jammer om van die onderwerl af te dwaal.
Sooa oom Ariaan hier op Vaandel gewys het…..Damaskus sal in een aand val.
Syrie staan nou alleen en word ontbloot en naak gelos vir die Bybelse aanval.
Rusland onttrek

https://www.rt.com/news/335554-putin-orders-syria-withdrawal/
Putin se sie opjektief is bereik.

Rudi

Dit is mense soos die wat vir die Julius Malema’s van hierdie wereld skietgoed gee. Dank Vader julle is n klein groepie, maar julle rig tog skade aan met julle medemenshaat. Wonder wat het van die hoofgebod van die Bybel geword? O, en van spelling, sies man. Net nog n vragie, het siener nie ook gese as Madiba sy kop neerle dan gaan daar uhuru wees en my swart vriende gaan my met messe die see injaag nie?

Johan v R

Rudi, jou swart vriende gaan jou nog met messe die see injaag. Die dag as dit gebeur sal die hartseer en selfverwyt jou so oorval dat jy sal wens jy gouer kan doodgaan, maar jy sal sien hoe hulle jou vrou en kinders en vriende martel want jy loop nou met oogklappe aan. Daardie dag sal jou oogklappe afval, maar dit sal heeltemal te laat wees. Onthou maar hierdie woorde. Ek hoop jy skrik vroeg genoeg wakker uit jou koma waarin jy jouself bevind.

Adriaan Snyman

Rudie, Jy beskuldig almal hier van Mensehaat; jy beledig Boepie oor sy spelling, terwyl jy hom nie ken nie en nie weet hy het ‘n disleksie-probleem nie. (Askies Boepie).
Dan vra jy nog wat het geword van die hoofgebod van die Bybel!
Van Mensehaat gepraat. Volgens jou oordeel het YHWH, sy Seun én Dawid hulle ook hieraan skuldig gemaak.
Dawid: Ps 139:22, oor die Vader se vyande sê hy: “Ek haat hulle met ‘n volkome haat!”
YHWH: “…maar Esau het Ek gehaat (Mal. 1:3)
Messias: (Aan die Jode: “Julle het die duiwel as Vader … en waarheen Ek gaan, kan julle nie kom nie!” Bekering sal hulle dus niks help nie! By hulle is geen beduidenis van jou “hoofgebod” nie. (Joh. 8)
Siener het glad nie gesê as jou geliefde Madiba die emmer skop gaan Uhuru aanbreek en jou swart boeties jou slag nie. Dis ‘n afleiding wat ons gemaak het. Siener se visioen staan nog: Na die begrafnis van ‘n belangrike swarte, kom vure uit wat dwarsoor die land hardloop. Vure wat jou swart boeties sal aansteek en alles verteer – jou inkluis! Siener sê jy gaan vlug sonder om deure of vensrters toe te maak! Daardie gesig sal net so seker bewaarheid word, as die een van 1914: SA sal nog ‘n swart regering kry. 1923: Europa word deur immigrante oorstroom, en die een van 1918: wit rassisme sal in ons dag wêreldwyd uitkring.
Jjy verwys neerhalend na ons “klein groepie”. Wel, volgens die Bybel verkeer ons in goeie geselskap: Daar sal net ‘n klein oorblyfseltjie wees! (Jes. 1:9).

Kruispad

Daar sal net ‘n klein oorblyfseltjie wees! (Jes. 1:9)

*** As u moes raai. Daar is 5 miljoen blankes. Hoeveel sal sterwe?

*** Die Duitsers wat kom. In u YouTube-video het u gese hulle sal uit Europa kom. Sal hulle deel van die “Klein oorblyfseltjie”?

TM

Ek stem saam met als en glo siener was ‘n ware profeet. En ek besef dat swartes besig is om ons uit te roei. Maar daar is tog van hulle wat opregte christene is. Volgens die artikel klink dit of alle swartes vir die hel bestem is.

Dirk Albers

Rudi, as jy dink dat Vaandel, of sy lesers vir malema kan skietgoed gee, lewe jy in n reënboog-droomwêreld ! Jou WITVEL, is al wat malema nodig het, of raaksien. Wie gaan jy hiervoor blameer ? TM, swartes gaan nie Hemel, of hel toe nie ! Hulle gaan na hulle VOORVADERS, soos hulle al honderde jare, aan die christene probeer verduidelik ! Elke aardbewoner het vrye keuse watter godsdiens hy/sy wil aanhang, vir die meeste voordeel. Jy kry selfs goeie, ordentlike, opregte, vredeliewende kommuniste ook !

Arnold

“Dit is mense soos die”
Wie is “die” mense na wie jy verwys Rudi?
****
Net nog n vragie, het siener nie ook gese as Madiba sy kop neerle dan gaan daar uhuru wees en my swart vriende gaan my met messe die see injaag nie?
*****
En waar op aarde het jy gelees dat Siener die naam “Madiba” gebruik het?
Eerder sou ek reken dat dit mense soos U is wat feite verdraai, en sodoende argumente laat ontstaan.
Is dit uit onkunde, of is dit bloot moedswillig?

Christina

Sommige van die inligting hier is korrek maar die stellings is heel onwaar.
Deur hierdie stellings te glo van slegs wittes wat deur die hemel poorte kan gaan kanselleer ons Jesus en die werk wat HY aan die Kruis gedoen het heeltmal uit.
Hy het vir ALLE mense se sonde gesterf, en nie net vir sekeres nie, en ALMAL het ‘n keuse om Hom aan te neem, en die Ewige Lewe, wie Jesus is te ontvang.
Nee wat om die ware Jesus uit die Bybel te skuif om stellings te pas wys dat hier met British Israelism gedweep word.
Leer ken jul Bybel deur ‘n Verhouding met jou Hemelse Vader, sodat Sy Heilige Gees jou leer en lei, dan sal jul nie ‘n vervangings Gospel verkondig nie.

Christina

Indien dit swaar gaan met die mense is dit omrede hul God uit hul harte, skole, kabinet, land verban het.
Dus is die vloer vir satan en sy demone wyd oopgegooi.
Nee wat soek die fout maar elkeen by homself.

Adriaan Snyman

Christina, ek sal graag hieroor met jou in gesprek wil tree – nie om te stry of te bakei nie. Ek sal ook nie die sogenaamde “British Israelism” bysleep nie, maar net by die Bybebelse uitsprake hou.

Voordat ons egter kan begin gesels, die volgende: Jy sê jou Jesus het vir ALMAL gesterf, dan moet ek seker ook aanvaar dat ALMAL op aarde afstammelinge van Adam en Eva is en ALMAL na die beeld en gelykenis van die Skepper gemaak is.

Sien jy dit ook so?

Dankie

Groot Boer

Christina, waarom lees jy Vaandel?….
Ek gaan nie met jou stry nie, maar ek dink dis mense soos jy wat nog blind is. Kyk om jou,…. gaan en lees BIETJIE oor Vader se 12 STAMME!

Ps. Dankie Oom Adriaan en Japie van Zyl vir jul insette

Christina

Yep die 12 stamme? Rev 3:9 Listen! As for that group that belongs to Satan, those liars who claim that they are Jews but are not,
Wit Theology of British Israelism kom al lang jare aan.
Maar God werk net volgens Sy Woord en dit sê of Jesus of niks. Hy gaan niks doen wat teen dit gaan wat Jesus aan die Kruis gedoen het nie.
Ek hoef nie die Woord te verdedig nie, dit staan vas. Therefore I rest my case.

Brenda

Amos 3:1-2 Hoor hierdie woord wat YaHWeH oor julle gespreek het, o kinders van IsraEL, oor die hele geslag wat Ek uit Egipteland laat optrek het, naamlik: (2) Julle alleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede.

Deut. 10:14-15 Kyk, aan YaHWeH jou Elohim (Elohim) behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. (15) Maar net aan jou vaders het YaHWeH ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle , uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.

Julle is kinders van YaHWeH julle Elohim; julle mag julle ter wille van ‘n dooie nie stukkend kerwe of ‘n kaalte tussen julle oë maak nie. (2) Want jy is ‘n volk heilig aan YaHWeH jou Elohim, en jou het YaHWeH uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is” (Deut. 14:1-2

Matt 15:24 Maar Hy antwoord en se: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.

So kan ek aangaan en aangaan en aangaan…maar die Woord van Elohim staan vas…therefore I rest my case.

Arnold

Bybel versies, verduidelikings en wat alles nie nog nie, is al hier tot vervelens toe aangehaal, en het net tot nog meer verdeeltheid gelei.
Ek vra dat dit asseblief einde moet kry.
Bespreek die onderwerp wat Adriaan ure, daë en sefs weke aan moes werk om vir ons te gee.
En dan wonder sekere mense waarom ons nie op dreef kan kom nie.

Joh

jy is hand om die blaas met die dier van die veld oppas die dag kom nader wat hy sy pond vleis van jou gaan eis

Johan v R

Ek is ‘n opregte boer in hart en verstand, en ek is ‘n Suidlander en patriot. Ek stem wel saam met Christina dat Jesus vir almal gesterf het. Onthou dit ALTYD dat ALLES wat is en was en wat sal kom deur God die Vader geskape is. Selfs die duiwel en al sy demone is afkomstig van die Vader – en ek se dit met die GROOTSTE respek teenoor ons Vader in die Hemel. My punt is dat ons Drie-Enige-God nie aan mense gelyk is nie, en Sy besluite ook nie deur mense se denke bepaal word nie. Ek stem wel 100% saam dat die land se pad wat gestap word hier korrek bespreek word. Ek glo wel dat elke nasie hom by sy eie mense moet hou, maar dat God self sal besluit wie Sy hemelpoorte deur die genade van Sy Seun Jesus sal binnegaan. Los asseblief hierdie uitputtende gesprek oor wie die Hemel se poorte sal binnegaan vir Jesus Christus. Dit is nie ons as mense se besluit nie. Kom ons blankes staan saam, want ‘n huis kan nie staan as hy teen homself verdeeld is nie. Ons almal stem mos saam dat God-drie-enig God is. SA is in sy kanon en ons met die genade en hulp van ons God in die Hemel sal dit moet regmaak.

Nerve Striker

Ek wag nou al twee jaar vir Japie om ons debat af te rond. Hy het sonder waarskuwing weggestap en ek soek hom terug by die tafel! Vra bietje vir hom om jou te vertel wat het hom die meeste ontstel van al my stellings wat ek gemaak het! Ons moet ons debat oor Siener se “nuwe geloof” klaar uitspook. Sommer hier op Vaandel

Heinrich Smith

“Siener waarsku ook dat daar in hierdie tyd baie Boere sal wees met Boerebaarde, maar met Engelse harte. Tog sien hy ook daar is baie Engelse met Boereharte. Die sybokke.”

Ons sal die boer nie net die Afrikaner nie maar die engelse, Duitse, Fraanse BOER se hand moet vat en ophou net praat van die Afrikaner ons is tog n potpourie van nasies wat die boere volk opgemaak het .

Ek is bevrees ons Afrikaner volk het sy geskiedenis vergeet en die engelsman , Duitser ,skot wat aan die boerekant help veg het op sy gestoot en tans vloei meer boere bloed in ander taal sprekendes se are as in ons eie volk . Die boer sal die land weer regruk nie net die Afrikaner nie ,besef dit.

Dirk Albers

Hierdie onttrekking van Rusland uit Sirië, is UITERS verdag ? ? Daar word op ALLE fronte met woorde gespeel, en die ” leiers ” lieg almal ! Ek glo nie eers wat Putin te sê het nie. Assad kon in vyf jaar nie die oorwinning oor sy vyande behaal nie. Met Rusland se hulp, kon hy grondgebied terug wen, en van die terroriste verjaag. As ” grootboet ” weg is, hoe gaan hy die grondgebied behou ? Vir elke terroris wat geskiet is, is daar n duisend om sy plek te neem. En vir elke bom wat gegooi is, is daar nog n duisend in die stoor ! Gaan ons sien hoe die Skrif bewaarheid word, wat sê : As hulle sê vrede, vrede, dan oorval n SKIELIKE verderf hulle !

Arnold

@ Dirk
Ek verskil oor jou sienswyse wat betref Putin. Putin is ‘n skaakspeler van formaat. Hy het eerstens bewys dat hy op militêre vlak nie so onbehulpsaam is soos wat algemeen geglo word nie. Selfs die Amerikaners is bekommerd oor sy tegnologie.
Amerika se beste vegvliegtuie kan nie met die SU35 kers vashou nie.
Sy huidige onttrekking uit Sirië is om te sien of die Weste nou die saak suksesvol verder kan neem of nie.
Verder het Putin nie geheel en al onttrek nie. Hy het nog steeds sy hawe en vliegveld in sirië. En hy het sy lugafweer net daar gelaat, indien Turkye dit sou waag om sy vliegtuie in Sirië in te stuur.
Putin is die mees betroubare wêreld leier vandag.

Dirk Albers

Arnold, ek erken dat Putin n baie beter indruk maak as meeste wêreld-leiers ! Maar hy vat ook instruksies van die joodse geldbase, wat die wêreld regeer. En hulle vat weer op hulle beurt, instruksies direk van satan. Dit is waarom daar n GROOT oorlog gaan wees, aan die einde van die wêreld. ( Armageddon ? ) Ons almal het n probleem, om te verstaan, en te glo, hoe korrup, boos, en gewetenloos die wêreld-leiers eintlik is. Veral as hulle met ” christen-praatjies ” kom ! Verder, moet al hierdie ” leiers ” die heel tyd lieg, anders sien hulle opponente watse planne hulle in die mou voer. En hulle onderdane, sal dan WYS word, en weier om as kanonvoer opgeoffer te word !

Johann Cronje

Christina,
Dit is die probleem wat ons het met nuwe kommentators op die webtuiste. Eerstens verstaan hulle nog niks nie en wil dan kritiek lewer oor iets waarvan hulle duidelik die klok hoor lui het maar nie weet waar die bel hang nie. In ander woorde, hulle herhaal dit wat hulle by ander gehoor het sonder om die waarheid daarvan te bevestig. Die gevolg is dat ons afwyk van die tema van Adriaan se skrywe. Ongelukkig kan ons wat al jarelank hier gesels nie altyd stilbly wanneer daar onvanpaste of ongegronde uitlatings gemaak word nie. Ons wil graag in harmonie saam gesels en leer maar moet soms die waarheid en korrekte feite van die algemene dwalinge onderskei waarmee menige gelowiges verwar is en dus agter dwalende predikers en teoloë aan slenter tot in die diepste van wanpersepsies. Die gevolg is kommentare wat op twis uitloop weens ‘n gebrek aan kennis. Hier word HOEGENAAMD nie met British Israelism gedweep nie, maar die ware feite van die Israelwaarheid word wel hier VERDEDIG. M.a.w. God YAHWEH se uitverkiesing van die volk Israel. Aangesien jy so graag Engels wil kwoteer, sal jy dalk die volgende beter verstaan. Deuteronomy 14:2 – 2 For thou (Israel) art an holy people unto the YAHWEH thy God, and YAHWEH hath chosen THEE (ISRAEL) to be a peculiar people unto himself, ABOVE ALL THE NATIONS that are upon the earth. (VERVOLG)

Johann Cronje

Christina,

Dit is die probleem wat ons het met nuwe kommentators op die webtuiste. Eerstens verstaan hulle nog niks nie en wil dan kritiek lewer oor iets waarvan hulle duidelik die klok hoor lui het maar nie weet waar die bel hang nie. In ander woorde, hulle herhaal dit wat hulle by ander gehoor het sonder om die waarheid daarvan te bevestig. Die gevolg is dat ons afwyk van die tema van Adriaan se skrywe. Ongelukkig kan ons wat al jarelank hier gesels nie altyd stilbly wanneer daar onvanpaste of ongegronde uitlatings gemaak word nie. Ons wil graag in harmonie saam gesels en leer maar moet soms die waarheid en korrekte feite van die algemene dwalinge onderskei waarmee menige gelowiges verwar is en dus agter dwalende predikers en teoloë aan slenter tot in die diepste van wanpersepsies. Die gevolg is kommentare wat op twis uitloop weens ‘n gebrek aan kennis. Hier word HOEGENAAMD nie met British Israelism gedweep nie, maar die ware feite van die Israelwaarheid word wel hier VERDEDIG. M.a.w. God YAHWEH se uitverkiesing van die volk Israel. Aangesien jy so graag Engels wil kwoteer, sal jy dalk die volgende beter verstaan. Deuteronomy 14:2 – 2 For thou (Israel) art an holy people unto the YAHWEH thy God, and YAHWEH hath chosen THEE (ISRAEL) to be a peculiar people unto himself, ABOVE ALL THE NATIONS that are upon the earth. (VERVOLG)

Pieter

Wat de Klerk geweest is voor ZuidAfrika, is thans Merkel voor Duitsland en Rutte voor Nederland. Ze verraden ons land, volk, geloof, tradities en geschiedenis. Alles waar onze voorvaderen voor gestreden hebben, zelfs hun leven voor gegeven hebben, wordt in een ogenblik verwoest.

Even voor degene die in ‘god voor allemaal geloven’ zie de berijmde Psalm 147:10
Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,
Deed Israel op Zijn woorden letten;
Hij leerde ze in Zijn wegen wandelen;
Zo wou Hij met geen volkeren handelen.
Die moesten Zijn getuigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen.

Jahweh heeft maar met één volk een verbond gesloten, aan één volk Zijn wetten gegeven. De andere volkeren wou Hij niet mee handelen. Die hebben hun eigen goden.
Jammer maar waar.

Dirk Albers

Enige denkende mens, moet tot die gevolgtrekking kom, dat daar TWEE genelyne op aarde is ! Die debat, oor hoe dit gebeur het, sal mense besig hou tot aan die einde van die wêreld. Een genelyn, is skeppend, ordelik, skoon, vredeliewend, respekteer die aarde/natuur, en soek na sy/haar Skepper ! Die ander genelyn, is die direkte teenoorgestelde hiervan. En wanneer die genelyne verbaster, vertroebel die eienskappe onmiddelik. Maar die resultaat van hierdie verbastering, kom in AL die kleure van die reënboog voor, en dit is UITERS moeilik, om hulle te identifiseer ! ( vervolg )

Arnold

Of die mensdom dit nou wil glo of nie:
Die swarte is geskape om ons slaaf te wees. Waarom was daar destyds “Slawehandel”?
‘n Sekere deel van die wêreld se Volke het dit besef, en daarop gereageer. Toe kom daar ‘n Duiwel besete spul wittes, en verander die hele natuurlike resep, en tot vandag toe is alles erger as wat dit ooit op aarde was.

Dirk Albers

Ons Verlosser, was deeglik bewus van hierdie WAARHEID, toe Hy vir die farisieërs gesê het : Julle is van julle VADER, die duiwel, en daarom verstaan julle nie wat EK sê nie ! Is dit hoe mens jou ” naaste ” tot bekering preek ? ? Waarom wil die christene dit dan tot vandag toe nog doen ? Hierdie slang, en/of verbasterde genelyn, regeer ONS, en die hele wêreld vandag. Maar die suiwer genelyn, word gedra deur die Apartheids-gees, en ons wen beslis op die einde. Hallelujah ! ( Snaaks dat mense hierdie woord kan gebruik, maar haat sowaar die woord Jahweh/Yahweh ? ? )

AntSan

Ek soek nou al rukkie in Boodskapper die visioen oor die 2 siwwe wat verskyn en een verdwyn dink ek. Dit is aangaande ‘n verkiesing wat nie gaan plaasvind nie. Kan een van die Vaandels help asb? Lyk my die visioen is nou van toepassing? Die OVK sukkel baie met die adresse. Iets wat ons al lankal weet, die nomadiese wesens het baie huise, vroue en kinders. Vir dieselfde rede sal e-natis en e-tol ook nooit werk nie. Al die dinge wat nou aan die lig kom met die hekse jag op mekaar kan afgradering veroorsaak. Ontrekking van beleggers geld en belasting wat opdroog. Pensioenfondse kan dan geplunder word om die grants te betaal. Geel perske reen, sien bogemiddelde reenval in Jhb gekry. Kyk nou oos, aan die Rand en na die kus, die aarde begin brand. Die Turk en Damaskus. Las maar by waar ek iets uitgelaat het, die parlement wat in wanorde uiteen gaan kort ook erens hierbo. Ons is baie besig met voorbereiding en gebede vir ons volksgenote. Dankie vir al die jare lange waarskuwings aan ons Adriaan. Dankie dat ons die tekens wat vir ons gegee is, vir ons tyd, kan erken. Mooi aand Vaandels, mag Vader met u wees.

Johann Cronje

Christina,
Ongelukkig kan ons wat al jarelank hier gesels nie altyd stilbly wanneer daar onvanpaste of ongegronde uitlatings gemaak word nie. Ons wil graag in harmonie saam gesels en leer maar moet soms die waarheid en korrekte feite van die algemene dwalinge onderskei waarmee menige gelowiges verwar is en dus agter dwalende predikers en teoloë aan slenter tot in die diepste van wanpersepsies. Die gevolg is kommentare wat op twis uitloop weens ‘n gebrek aan kennis. Hier word HOEGENAAMD nie met British Israelism gedweep nie, maar die ware feite van die Israelwaarheid word wel hier VERDEDIG. M.a.w. God YAHWEH se uitverkiesing van die volk Israel. Aangesien jy so graag Engels wil kwoteer, sal jy dalk die volgende beter verstaan. Deuteronomy 14:2 – 2 For thou (Israel) art an holy people unto the YAHWEH thy God, and YAHWEH hath chosen THEE (ISRAEL) to be a peculiar people unto himself, ABOVE ALL THE NATIONS that are upon the earth. (VERVOLG)

Theunis

Dankie oom Adriaan vir die inligting, soos altyd baie goed nagevors. Ook vir almal wat positiewe bydraes lewer op die kommentare dit is so nodig dat die volk inligting moet kry aangaande wie ons werklik is.
Na aanleiding van die gedeelte was my eerste gedagte, is die 40 jaar dalk dieselfde as die 40 wat tannie Johanna Brandt in die hemelruim gesien het? Dit blyk dat 2016/2017 n jaar gaan wees van groot gebeurlikhede vir ons volk.
Die Kupta saak begin nou ook vinnig handuit ruk en sy edele Zuma se antwoorde is op. Is dit nie dalk die “moeilikheid met die koelies” waarvan Oom Klasie gepraat het nie?
Kyk maar na die droogte van die afgelope 2 seisoene. Mieliemeel is nou R10.00/kg. Waarvan gaan klaas lewe behalwe om te steel en dood te maak. Plaasaanvalle vir 2016 staan nou 64 met 16 sterftes vanaf 1 Januarie tot en met 16 Maart. Boere stroop tot so min as 2.5 ton mielies onder spilpunte omdat damme nie water gehad het vir besproeiing nie. Dit is ongekend vir die OTVL.
Dit is nou tyd dat die volk terugkeer en besef dat slegs JHWH ons hieruit kan red en weer begin om die Wette en Verordeninge soos deur die Woord aan ons gegee, te onderhou.
Word wakker my volk die uurglas loop leeg.

Dirk Albers

Naboomspruit is nou alweer n ” hot spot ” in die NSA reënboog-paradys ! Oor die radio sê hulle : Mense moet VERSIGTIG wees, wanneer hulle hul huise verlaat ? Hoe lank nog, voor dieselfde radiostasie sê : Mense moet onder GEEN omstandighede, hulle huise verlaat nie ? ? Hoe lank nog, vriende ? Theunis, ek stem saam met jou oor die gupta-saga. Hulle is beslis BAIE meer, as n paar Indiërs, wat vrot samoosas aan ons probeer verkoop !

Arnold

Die enigste “Reëlings wat ons Volk baie suksesvol mee is, is begrafnis reëlings.
En selfs daar, glo ek, loop dinge nie altyd klopdisselboom nie.

Arnold

@ Theunis
Jy sê ons moet wakker word. Op watter manier is ons dan nie “wakker” nie? Ek het hierdie “Wakker woord” woord al seker ‘n miljoen keer gelees, sonder dat daar een enkele voorstel gekom het oor wat ons moet doen die oomblik wat ons wakker geword het.
Die voorstelle wat al gedoen was, was onmiddelik van die tafel afgevee nog voordat die meriete daarvan bespreek kon word.
Persone wat hierdie “Waarskuwings” rig, bou net ‘n skansmuur om hulle self, om later soos wafferse Profeet te kan sê:
Ek het julle mos gewaarsku: Word Wakker!!!
So lekker om selfvervullende woorde hot en haar en oral te plak en te spoeg.
Kom met voorstelle !

JB

So ‘n iets oor Hendrik Frensch Verwoerd:
“Kulturele relevantisme was gepropageer deur die apartheids-etnoloog Verwoerd. Volgens dié konsep is die “Bantoe” eenvoudig nie minder ontwikkel as die Europieërs is nie: eerder dat hul kultuur fundamenteel verskil van Europese kulture en onverenigbaar is daarmee.”
Hoe is daai vir een oor Woer-Woer soos Theuns Cloete hom noem?

Dirk Albers

JB, verwoerd het maar net die christen ding gedoen, soos wat sy dominee aan hom verduidelik het. Meeste van ons het vir daardie leuen geval, want dit klink so mooi en reg. Met ons BILJOENE swaar verdiende belastinggeld, sou ons ons swart broers en susters, ophef na ons standaard, en hulle sou almal tot bekering kom, en in vrede, sou ons almal geleef het, tot met die Wederkoms ! Ons het dit SO goed vir hulle gemaak, dat hulle ongebreideld kon aanteel, en vandag sit ons met die gebakte pere ! Ek sê nie ek sou dit beter as verwoerd kon gedoen het nie, want ek was ook in die bose kerk-net vasgevang. Maar dit hinder my, dat daar mense is, wat hom nog steeds aanbid, en dit is VERKEERD, en DWAAS !

Johan v R

Kyk…, ek werk nou al seker ‘n goeie 16 jaar lank saam met jou swart broeders en susters. Ek kon dit nog nie regkry om een van hulle ‘op te hef’ nie. Dit is maar eenmaal so dat om een of ander rede wat ek nie weet nie, jou swart broeders en susters nie ophefbaar is nie. Hulle stem met jou saam as dit tot hulle voordeel is, hulle praat met jou saam as dit tot hulle voordeel is. Die oomblik wat jy vir hulle verveel, of een van hul maatjies in sy boosheid hulle koppe smokkel sal jou swart broer en suster petrol oor jou uitgooi en jou verbrand en NIKS daarvan dink nie. Wees maar tog gewaarsku oor wat ek nou se. Dit het ek nou al oor die jare gesien en ek sien dit nog elke dag. Dit is ook nie een nie, maar baie. Dit klink seker of ek myself weerspreek in my kommentaar, maar ek se weer ek glo dat God sal besluit wie Sy Hemel ingaan, maar ek glo ook dat God grense van verskillende formaat daar gestel het om ‘n baie goeie rede. Bly in jou kultuur, bly by jou nasie waarin jy gebore is en bly in jou land wat God aan jou gegee het by geboorte.

JB

Een van die persone onder wie H.F. Verwoerd in Duitsland (Berlyn, Hamburg en Leipzig Universiteite) gestudeer het was William Stern, ‘n psigoloog, filosoof en Jood. Die uitvinder van Persoonlikisme Psigologie.
Hy het ook onder Wolfgang Köhler, ‘n ‘Gestalt’ psigoloog, gestudeer. ‘Gestalt’ psigologie – Die holistiese benadering. Klink bekend né … Jan Smuts, die Afrikaner met sy ‘Holisme’ …
‘n Derde persoon onder wie hy in Duitsland gestudeer het was Felix Krueger, ‘n psigoloog wat onder andere geglo het dat die organies-funksionerende gemeenskap op ‘n tyd bestaan het . Seker dan ‘n konneksie met die evolusie-idee …
So, H.F. Verwoerd, ‘n teologie (BA), psigologie en filosofie (MA en Doktoraal) -man. Die laaste twee ge’cum’. Nee kyk, geen “dommigheid” daar nie. So as ons dan ‘holisties’ na die man kyk; dan is hy eintlik ‘n man vir die humanisme.
Ns. Wie en/of wat het in 1926/27 betaal vir H.F. Verwoerd se studies in Berlyn, Hamburg en Leipzig?

Boepie

N boom word herken aan die vrug wat hy dra.

Leonor C Lombard

Daar gebeur so baie vandag in hierdie land, ek dink as alles berig word sal ‘n koerant baksteendikte wees. En alles sluit aan wat Adriaan hier bo geskryf het.

Vir die wat nog nie dit raakgesien het nie; daar is ‘n baie goeie reeks op die Suidlanders webwerf oor die verskillende fases wat lei tot die finale doelwit: volksmoord. Lees dit gerus.

Ben

Oor die Israel kwessie: Paulus het tog in Romeine breedbvoerig geskryf oor diegene wat by Israel ingeent word.

Marius Fourie

Ben, Paulus praat hier van die verlore stamme van Israel in Verstrooing, wat verheidens het (Wilde Olyfboom) en nou weer ingelyf word by Juda (Mak Olyfboom) wat nie ‘n skeibrief gekry het nie. Dus gaan dit nog steeds net oor Israel en geen ander volk nie

Johann Cronje

Ben,
Marius Fourie is reg. “Diegene” na wie jy verwys is en sal vir ewig net die verlore/verstrooide Israelnasies wees en hoegenaam geen ander “heidennasie” of enige vyande van die WARE Israel (nie die Jode nie) . Selfs nie eers die verbasterde Edomietiese Jode wat hulself Israelis noem en wie Yahshua steeds verwerp nie. Hierdie onbetwisbare feit word telkemlae baie duidelik in die Skrif verklaar. Byvoorbeeld – Mat :24 – Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Jesaja 53: 8 – Uit die druk en uit die strafgerig is Hy Yahshua weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van MY VOLK (ISRAEL) was die plaag op Hom. Yahshua (Jesus) bevestig dit in Johannes 10: 27-29 – My skape (ISRAEL) luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee hulle (ISRAEL) die ewige lewe, en hulle (ISRAEL) sal NOOIT VERLORE GAAN TOT IN EWIGHEID NIE, en niemand sal hulle (ISRAEL) uit my hand ruk nie. My vader wat hulle (ISRAEL) aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle (ISRAEL) uit die hand van my Vader ruk nie. (VERVOLG)

Johann Cronje

Jammer maar ek sukkel on ‘n vervolg te plaas. Die stelsel is heel vol probleme !

Johann Cronje

Daar is egter ook diegene wat hierdie waarheid van Israel blindelings sal verdoem of verdraai om “ANDERE” te PROBEER INSLUIT by Israel se HEILIGE ERFLATING. Baie “gelowiges” argumenteer oor hierdie onderwerp en sal baie verse vanuit die Nuwe Testamant kwoteer, maar wat egter heel misverstaan word en hulle is diegene na wie die volgende vers verwys : Gal 1: 6-7 – EK verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ’n ander evangelie toe,…….. terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar SOMMIGE MENSE is wat julle IN DIE WAR BRING en die evangelie van Christus wil VERDRAAI.
Ons kerke is diegene wat die gelowiges in verwarring bring deurdat hulle die ware nasate van die verstrooide Israelnasies tot niet te probeer maak. Hulle beweer Israel is tot niet en is vervang deur die kerk as die nuwe “VERGEESLTELIKE ISRAEL” en dit nogal met ‘n mengelmoes van nasies wat geen verband met die God van Israel en Sy wette en verordeninge het nie. Psalm 83 : 3-4 – Teen u volk (Israel) smee hulle listig ’n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes. Hulle sê: Kom, laat ons hulle (Israel) vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.
Indien hulle egter daarin sou slaag, sal Yahshua (Jesus) nie in staat wees om sy duisendjarige vrederyk te vestig nie, want sy Koningskap is beloof om oor die 12 stamme van Israel te wees – (sien Lukas 1: 31-33), net een van vele Skrifverwysings.

Johann Meiring

Ek wil hiermee met Johann Cronje hierbo saamstem. My grootse vyand is nie meer die ongelowige, Islam of enige ander geloof nie, maar spesifiek vanuit my eie Christen gelowige gemeenskap. Hiermee teiken ek op hierdie stadium geen enkele spesifieke “Christen” denominasie nie.Calvinisme en sy navolgelinge het ongelooflike skade aan GOD se koninkryk aangerig.God se woord se dat die Satan kopm as `n engel van die lig. Hierdie geloof het geweldige valse verwagtinge geskep, ons iets beloof wat slegs aan die toekomstige Joodse nasie behoort. Petrus se baie duidelik ons is nie van hierdie wereld nie, maar dat ons burgerskap in die Hemele is.

Dirk Albers

Die kloof word wyer en dieper, tussen blanke gelowiges, oor hierdie een enkele ” turksvy ” nl. Is die sub-ras barbaar, ( moddernasies ), jou naaste, en is die Evangelie vir hulle bedoel ? Meer en meer mense, begin wegbreek uit hierdie kerk-breinspoeling, want die realiteite, wat hulle daagliks aanskou, is net te oorverdowend ! Maar daar is n prys om te betaal, en vir baie is dit n uiters traumatiese ondervinding. Eerstens kan mense nie glo dat hulle ” geestelike leiers, ” ( Wat hulle dikwels aanbid het ! ), sulke verskriklike misleiding, en leuens, kon verkondig het nie ! Tweedens, veroorsaak dit vyandskap, tussen familie en vriende, wat voorheen ongekend was ! Dan kry jy die mense wat nog op die ” draad ” sit. So n persoon sê nou die dag vir my : Ek stem saam met alles wat jy/julle van die swartes sê, maar sê nou net, julle is verkeerd ? ? Dan gaan julle hel toe, omdat julle die swartes na hulle voorvaders laat gaan het, en uit die Hemel uitgehou het ? Nou ja, net die Apartheids-gees, kan jou oor hierdie hekkie help, en ek erken, dit het my twee jaar geneem, om oor hierdie hekkie te kom ! ( Sien, ek het deurgeloop onder die beste kerk-breinspoeling, wat die satan in sy arsenaal gehad het ! )

Johann Cronje

Johann Meiring,
Ek stem saam, die skade aan God se Koninkryk is gemaak. Baie dwalinge soos die Preteriste en die Jehova Getuies verkonding dat die Koninkryk reeds gekom het. Ander vertel weer die vergeestelike storie dat die Koninkryk reeds in jou hart is. Dit is alles dwalinge wat deur die “onheilige een” as die “engel van die lig” aan die “kleurblind liberale” en “geestelik blinde” gelowiges verkondig word.
Die Christendom weet nie wat die Evangelie van die Koninkryk van God YAHWEH is nie. Nog minder waarom dit goeie nuus is. Wat nog te sê om die korrekte boodskap te onderrig. Hulle verkondig ‘n “goeie nuus “ boodskap aan die massas (ALLE NASIES) oor Jesus (Yahshua) en ‘n klomp tradisies gebore uit Calvinistiese en Roomskatolike dogmas, wat Yahshua nooit geken het nie. Inderwaarheid word die “bloed erfenis van Israel” op ‘n skinkbord gratis aangebied aan al die onsuiwere Heidennasies en ewige vyande van God YAHWEH. Hierdie wanpersepsie van die “sendingopdrag” van Yahshua is gebore uit die wanvertolkings van menige skrifgedeeltes, wanbegrippe, vertalings en foutiewe toevoegings tot die Nuwe Testament. Een baie belangrike vraag: waarom het Yahshua die meeste van sy gehore laat wonder oor die betekenis van Sy gelykenisse? Die eerste geval hiervan was met die gelykenis van die saad en die grond. Voordat Yahshua hierdie gelykenis verklaar het, het Hy Sy dissipels weggeneem van die skare (massas) en eenkant Sy verklaring aan hulle meegedeel – Waarom moes die “ander” dit nie hoor en verstaan nie?? . (VERVOLG)

Johann Cronje

VERVOLG
Mat 13: 10-19 – “Toe kom die dissipels na hom toe en vra: “En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle (Israel) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle {diegene wat nie Sy skape is nie} is dit nie gegee nie. Want hy wat { geestelike wysheid} het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê {want hy is ontvanklik vir God se Woord}; . {Onthou – net Israel is deur God aangeneem om sy “uitverkore” kinders/skape, te wees – -Romeine 9: 4 – Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes;} maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek Ek tot hulle { diegene wat nie van Sy skape Israel is nie} deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. (VERVOLG)

Johann Cronje

Jammer maar dit is ‘n saak van onmoontlikheid om die derde deel suksesvol te plaas

Duplicate comment detected; it looks as though you’ve already said that!

Abjater

Knock knock.
Who’s there?
Putin.
Putin who?
Putin you in your place.

Hehe. Ag ja.

Johann Meiring

Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

Johann Meiring

Mnr Snyman, ek weet nie hoe jy aan Rick Joiner gekom het nie, maar ek weet al ten minste 10 jaar plus van sy manewales. Die man was, volgens homself al in die hemel. Hy kry allerhande visies wat beslis nie van die GOD van die Bybel afkomstig is nie. Lees maar sy boeke , onder meer “The Harvest”. Die man leef in sy verbeelding. Moenie jou geloofwaardigheid in gedrang bring deur hierdie valse “profeet” aan tehaal nie. Wil dan ook net vir Abjatertjie se, LEKKER SLAAP ou grote.

Dirk Albers

Die voorspelling van Rick Joiner, in die boek Volksverraad verwys : A white supremasist group will rise up and fight with millitary prescision……. ens ! Hierdie is n voorspelling wat mens laat dink aan die Gideons-bende. Ongeag of RJ n valse profeet is, sien ek hierdie ” voorspelling, ” as realisties en haalbaar. Mens kan dit selfs vergelyk met Bloedrivier. Daar was n groep, ( White supremasists ! ), wat met millitêre vernuf, onder Yahweh se aanvoering, en teen alle verwagting in, n groot oorwinning behaal het ! Ons Hemelse Vader gaan dit mos weer doen !

223
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x