BLOG

Nuwe Wêreldorde se Plan vir Suid-Afrika

Die Nasionale Party se apartheidsbeleid, veral na die koms van Hendrik Verwoerd, was nie net ‘n doring in die vlees van die destydse VVO (vandag die VN) en die Wêreldraad van Kerke nie, maar ook ‘n ernstige struikelblok en versperring in die pad van die NWO-aanhangers se einddoel.

Dit het die vrymesselaars net mooi ‘n dekade geneem (1948-1958) om die hart van blanke nasionalisme binne te dring, want dit was in Oktober 1958 dat die vrymesselaar en vroeëre Hoof van Militêre Intelligensie, Ernie Malherbe, aan die Jood Harry Oppenheimer die naam bekend gemaak het van ‘n gewese regeringsagent, wat in daardie stadium as adjunkminister aangestel is, nl. John Vorster.

As lid van die Ossewa-Brandwag het Vorster vir die Smutsregering gewerk. Hy is gedurende September 1937 as polisie-agent gewerf om die Ossewa-Brandwag te penetreer, en in 1942 ook soos ander Ossewa-Brandwaglede ‘gevang’ en na die Sentrale Gevangenis in Pretoria gestuur. Daarvandaan is hy na Leeukop buite Johannesburg en uiteindelik beland hy in die interneringskamp op Koffiefontein. ‘n Persoon wat saam met Vorster in al drie plekke was, het geweet hy is daar geplant. ‘n Man met die naam Julian of Julius Furst, Joe Slovo se eerste skoonpa, het Vorster elke week in die kamp kom besoek, en dit was gou duidelik dat daar sterk bande tussen hulle was. Vorster is in 1944 uit die interneringskamp te Koffiefontein vrygelaat.

Reeds so vroeg as Februarie 1960 was dit die vrymesselaars se doel om Dr. Verwoerd as Eerste Minister te verwyder, sodat die blanke bestuur van die land aan ‘n ‘Swartmeerderheidsregering’, ooreenkomstig die beginsel van ‘een-mens-een-stem’ oorgedra kon word. Om daardie doel te bereik, word die Suid-Afrikaanse Stigting (‘n politieke drukgroep) in 1960 deur Harry Oppenheimer gestig.

(Dit dien vermeld te word dat die huidige FW de Klerk Stigting dit weer ten doel het om met behulp van Solidariteit en Afriforum as voertuig die swart meerderheidsregering te vervang met ‘n hoofsaaklik blanke interim (doringbos-) regering).

In sy boek, Volksverraad, deur advokaat P.J. Pretorius, lees ons dat Oppenheimer self erken het dat “Om te probeer om Verwoerd deur die stembus te vervang, absoluut futiel is.” Hy moes met geweld verwyder word.

Omstreeks sesuur die aand van 27 Julie 1964 word John Vorster by die moordkomplot ingetrek. Oppenheimer, Rupert, Quinton Whyte (die CFR- en CIA-agent), en ‘n lid van MI6 was teenwoordig. Hulle het by Oppenheimer se huis in Parktown, Johannesburg vanaf halfvyf die middag tot 8 uur die aand vergader. Tydens daardie ontmoeting het Whyte aan Vorster ‘n finale bloudruk oorhandig van hoe hy die land na dr. Verwoerd se dood sou regeer.

Genl. Lang Hendrik Van den Bergh is dieselfde aand om 9 uur aan huis van Vorster se woning deur Vorster self by die moordkomplot betrek.

Dimitri Tsafendas word op 9 Junie 1965 om halftien die aand in Kaapstad R5 000 (in kontant) betaal om die moord te pleeg. Hy is deur ‘n MI6-agent betaal. Die agent is met een van Rupert se motors na Tsafendas se blyplek vervoer.

Die gedagte om Dr. Verwoerd in die Volksraad net na middagete te vermoor, was inderdaad Vorster s’n. Vorster het in Februarie 1965 op daardie idee gekom. Sy mentor, genl. Lang Hendrik van den Bergh (Hoof van die destydse Veiligheidspolisie) het die Central Intelligence Agency en Council on Foreign Relations se kantore in Washington, D.C. gedurende 27 Julie tot 6 Augustus 1965 besoek, waar hy aan Henry Kissinger en lede van die MI6 en CIA verslag moes doen oor die vordering van die moordkomplot.

Met sy terugkeer het Vorster Van den Berg opdrag gegee om die Griek Dimitri Tsafendas van hulp te wees om toegang te verkry tot die Volksraad. Hy moes met ander woorde sorg dat Tsafendas sonder probleme aangestel word as bode van die Volksraad. Van den Berg is daarna deeglik deur die Amerikaners en MI6 ingelig om toe te sien dat alle spore toegesmeer word en bepaalde veiligheidsdokumentasie oor Tsafendas vernietig word.

(Vorster self het pas nadat Tsafendas Dr. Verwoerd met ‘n dolk doodgesteek het, in die verwarring wat daar geheers het, Verwoerd se aktetas geneem en daarmee die parlementsgebou verlaat. Die aktetas is nooit weer gevind nie, maar dit het later uitgelek dat Dr. Verwoerd op 6 September sou aankondig dat die myne in Suid-Afrika ook 45% belasting moes betaal soos al die ander maatskappye in die land. Oppenheimer het in daardie stadium 800 myne besit).

Tydens ‘n laaste ontmoeting op 15 Augustus by Oppenheimer se huis, is ‘n kodeboodskap van MI6 voorgelees waarin Vorster aangesê is om te sorg dat die moord op 6 September 1966 moet plaasvind.

Die vrymesselaar Quinton Whyte, het verduidelik dat die ‘magiese vibrasies’ van die syfers 6/9/66 (9 is ‘n omgekeerde 6) so sterk is dat die afloop van die ‘projek’ nie net suksesvol sou wees nie, maar ook sal verseker dat hulle in hul einddoel (die oorgawe aan ‘n

Verwoerd se liggaam word uit die parlement verwyder.
Verwoerd se liggaam word uit die parlement verwyder.

meerderheid swart regering in Suid-Afrika) sou slaag.

Ons almal weet vandag dit het presies ook net so gebeur. Wat baie min van ons egter nié geweet het nie, is dat dit die NWO-beplanners se eerste belangrike tree in Suid-Afrika was vir sy beoogde eenwêreldregering.

Die NP se apartheidsbelaid was tot in daardie stadium sy grootste struikelblok.

Tweede fase — die Soweto-opstand

Tien jaar later word die volgende stap geneem met die aanstigting van die Soweto-opstand op 16 Junie 1976 vanuit die buiteland met CIA fondse, teen die gebruik van Afrikaans op swart skole. Dit het begin toe duisende swart skoolkinders van hul skole in Soweto na Orlando-stadion gestap het in protes teen onderrig in Afrikaans. In die optog het van die leerlinge plakkate gedra wat gelui het: “Away with Afrikaans”, “We are not Boers” en “We shall not use Afrikaans as medium of instruction”.

In Orlando-Wes het sowat 15 000 skoolkinders die Polisie teëgekom. Die polisie het die plakkate probeer afneem en die leerlinge probeer verjaag. Maar die betogers het die polisie met klippe en bakstene begin gooi en die polisie het geantwoord met ‘n traanrookbom. Later het skote geklap, en een leerling, Hector Petersen, het gesterf.

Daarna was die duiwel los. Betogers het motors begin omkeer en aan die brand gesteek. Biersale en winkels is geplunder en afgebrand. Twee wit mense is doodgeslaan. In een motor het ‘n wit vrou vir ‘n aanvaller geskree: “I’m English! I’m English!”, maar desondanks het ‘n groot klip die voertuig getref.

Binne enkele dae het die onluste uitgekring na ander dele van die land. Honderde skole, winkels en ander geboue is verwoes of beskadig en 575 mense het tot in Februarie 1977 gesterf.

Oënskynlik was die kwessie van taal die dryfkrag agter die byeenkoms. Maar dit was bloot net ’n katalisator vir die ware rede agter daardie noodlotsdag: apartheid en blanke haat? Dat daar wel ‘n ander, meer sinistere rede was, blyk daaruit dat Engels die onderwystaal  was in ses van die sewe skole wie se leerlinge vroeg die oggend van 16 Junie aan die optog deelgeneem het. In die sewende skool is Afrikaans net vir geskiedenis gebruik.

Swart dkoliere in 1976 op pad na Orlando-stadion
Swart skoliere in 1976 op pad na Orlando-stadion

Selfs John Vorster het later gesê dat die opstand kommunisties geïnspireerd was en vanuit die buiteland georkestreer is. Adv. Pretorius bevestig dit in sy boek Volksverraad: “Die Soweto-Opstand het in 1976 uitgebars waar die polisie slaags geraak het met ‘n groot aantal swart skoolkinders wat teen die verpligte gebruik van Afrikaans as voertaal in sekonderê klasse betoog het; skole, klinieke, staatsgeboue, drankwinkels en busse is verwoes. Weereens ‘n aanslag teen die Republiek waaragter die CIA en MI6 sit…”

Derde fase — weer studente-woede

En nou, presies 40 jaar later (2016), volg die NWO-beplanners se derde stap vir hul beplande oorname toe universiteitstudente begin met optogte dat klasgelde afgeskaf moes word. Dit het aanvanklik ondersteuning uit alle oorde gekry. Elke geur en kleur van die reënboognasie het saam geprotesteer, en daar was ‘n algemene gevoel dis reg om te betoog. Studente wat aan die #FeesMustFall-betogings deelgeneem het, kry uiteindelik hulle sin toe pres. Jacob Zuma aankondig dat aan hulle eise voldoen word.

‘n Sug van verligting het deur die hele reënboognasie gegaan: dinge sal nou weer na normaal terugkeer en ons kan weer begin hande vat, rugby kyk en nasie bou! Maar skielik en uit die bloute kry die protesaksie onverwags ‘n nuwe wending: #ZumaMustFall! Toe dit futiel blyk te wees, kry die kabel weer ‘n kinkel: #AfrikaansMustFall!

En ons lees in Beeld: “Afriforum maak sy stem dik deur Afrikaanssprekende studente by Tuks opdrag te gee om ferm te staan vir Afrikaans”.

(Dis opvallend dat nóg Afriforum, nóg Solidariteit al ooit ‘n oproep op studente of enige ander groep wittes gemaak het om “op te staan vir hulle blanke vel en om nie te verbaster nie. Is dit dalk omdat hulle dan hul swart broers aanstoot sal gee? Hoekom opstaan vir Afrikaans? Hoekom nie vir die behoud van die blanke volk nie, want solank daar ‘n volk is, sal Afrikaans homself handhaaf!)

In reaksie op Afriforum se oproep, het lede van die EFF, Sasco, Progressive Youth Alliance, PAC-studentebeweging en UPRising met die studente slaags geraak. Krete soos “Afrikaans must Fall!” en “Afrikaans sal bly! Gaan huis toe!” is oor en weer geskreeu voordat die spreekwoordelike damwal gebreek het.

Raymond Makhubedu, wat deel was van die protesoptoge in 1976, sê die volgende: “In 1976 was dit dieselfde ding, behalwe ons het teen die Afrikaner gemarsjeer. Hierdie struggle is dieselfde. En dit kan die ANC laat val.”

Dié klein oorblyfseltjie wittes wat nog nie voor swart voete in die stof verstik het nie, of nog nie ‘n skottel en handdoek gegryp het om die brandsiek af te skrop nie, het begin besef wat nou op hulle wag — die burgeroorlog wat Siener van Rensburg oor gewaarsku het: Tussen ons borrel die potte (burgeroorlog)… Donkerbruin perde hardloop weg (liberaliste slaan op die vlug). Die wit vlag hier raak van die westekant af aan die brand (daar is geen vrede nie).

Die optogte wat eintlik oor koloniale standbeelde begin het, is om die beurt met klasgelde, Zuma en Afrikaans opgevolg, en hulle kon natuurlik nie anders as om ook reënboogland se mees geliefde vloekwoord, rassisme, nader te sleep nie! Vir ‘n swart skedel was dit nog altyd die kortste pad na Jan van Riebeeck se kasteel, die kakebeenwa, die Boererepublieke en Hendrik Verwoerd se Tijnhuis.

Die heiden van die veld se verterende haat vir die witte en alles wat hy oor 350 jaar hier vir wit én swart tot stand gebring het, bereik sy klimaks op die aand van 24 Februarie toe swart studente die Mafikeng-kampus in puin lê oor Afrikaans.

Noord-Wes Univensiteit word in puin gelê oor Afrikaans, terwyl geen vak daar in Afrikaans doseer word nie!
Noord-Wes Univensiteit word in puin gelê oor Afrikaans, terwyl geen vak daar in Afrikaans doseer word nie!

Maar ons wonder hoeveel van die brandstigters en hoeveel van die wittes ooit besef het dat die Mafikeng Universiteit glad nie eens ‘n Afrikaanse universiteit is nie, en dat geen vak daar in Afrikaans gedoseer word nie?

Die korporatiewe media wis skielik nie meer wat om te sê nie, want hulle maatjies ‘speel nou nie die game nie’. Sommige trap so klei dat hulle selfs uitlap dat die meerderheid betogers glad nie eens studente is nie.

Dus moet ons nou aanvaar daar skuil iets veel, veel groter agter al hierdie Babeloniese verwarring. Iets waarvan ons as blankes dringend sal moet notisie neem as ons nie ook oor die revolusie-afgrond gestoot wil word soos die bewoners van Tunisië, Egipte, Irak en Libië tydens die Arabiese Lente nie.

Teen hierdie tyd moet ons ook begin besef dat die optogte hoegenaamd niks met standbeelde, klasgelde, Zuma óf Afrikaans te doen het nie. Om dit anders te stel. Dit gaan oor die swarte se haat en afguns op alles wat die witte verteenwoordig. Daarom die inbrake, daarom die aanrandings, daarom die verkragtings, daarom die plaasmoorde.

En al sou Zuma môre kom en verbied dat Afrikaans ooit weer gepraat, geskryf of op skool en universiteit gebruik word, sal dit geen verskil maak nie. Daar sal maar altyd weer ‘n ander ‘wit’ boosheid, ‘n ander ‘wit’ gruwel opgediep word waaroor hulle kan rondspring, skree, vloek, vernietig, brandsteek en doodmaak. Solank daar nog één enkele witte in die land oor is, sal dit nooit eindig nie!

Jammer om dit te sê, maar die kroeshaarskedels is nie ons grootste vyand nie. Dis die wit Judasse in eie geledere. ‘n Dosent in filosofie en praktiese en sistematiese teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), Terblanche Delport, sê die enigste keuse wat wit Suid-Afrikaners het, is om op hul dood te wag en as dit te lank vat, moet hulle soos die samoerai se hara-kiri op hul eie swaard val, want hulle hoort nie hier nie.

Ons vra aan hierdie meewarige, patetiese en misrabele vent: Hoekom het jy dit dan nog nie self gedoen nie? Hoekom self nog nie jou swaard geslyp en daarin neergeplons nie? Ons sal jou sê: Gaan kyk in die spieël en jy sal die ewebeeld sien van ‘n vreesagtige papbroek-lideralis, ‘n opdrifsel, ‘n groot bek lamsak sonder binnegoed!

Die EFF eis daar moet weggedoen word met ‘kolonialisme’. Reg so, Malematjie! Maar dan moet daar ook mos weggedoen word met stede, dorpe, huise, brüe, staatsinstellings, die parlement, rooi tapyte, militêre orkeste, BMW’s, Mercedese, vliegtuie, vakansie-oorde, luukse hotelle, hospitale, hartoorplantings, medikasie, Rolex- en Breitling-horlosies, selfone, rekenaars en ook met die swart “menere” se Jack Daniels-drakkabinette, want dis alles ‘n nalatingskap van die haatlike kolonialis!

Ja, kom ons doen dit Malema, sodat jy weer saam met jou EFF, nes jul voorvaders oor rant en dal met ‘n honger maag, ‘geklee’ in ‘n stertriem en ‘gewapen’ met ‘n assegaai en knuppel oor die duwweltjies moet ooplê agter ‘n kolhaas aan!

Ons almal het teen dié tyd al gehoor van die Eenwêreldorde se modus operandi om Chaos te veroorsaak, sodat daaruit ‘n Nuwe Orde kan verskyn!

Meer as 100 jaar gelede profeteer Siener van Rensburg soos volg oor die geweld, stakings en optogte in die land: Hierdie massa-optrede vorm dan ook deel van die georganiseerde manier waarop die kommuniste die land totaal onregeerbaar wil maak, sodat hulle volle beheer kan oorneem. Dit sal geleidelik al hoe erger word en al hoe ernstiger afmetings vir die ekonomie aanneem. Ook die stakings sal later nie meer gekeer kan word nie. Die een salarisverhoging na die ander sal geëis word totdat besighede dit nie meer kan bekostig nie, en gedwing word om te sluit.

Hy sê ook presies vir ons in watter tyd dit gaan gebeur: 10 Januarie 1915 — Die rooi hemp se mou raak aan die brand (die draer van die rooi hemp en sy gevolg kry groot teenspoed) … Die draad (polisie van die dag) gaan uit die pad (hulle staan eenkant en doen niks om die situasie te probeer ontlont nie). Die Grootrivier droog op van die weste kant af (presies wat nou gebeur!) en ek gaan met my perd deur die rivier (net soos wat Israel destyd deur die Jordaan gegaan het), want die pad is oop van die westekant af (hy het male sonder tal gesê ons hulp kom vanuit die weste). Daar trek (vlug) mense met ’n wit seilwa (wit seil — hulle word beskerm) in die groen gras in. (Die ‘groen gras’ wys dit het weer gereën.) Die waens met die wit seile vlug langs ’n groot rant met bosse (hulle word deur die bosse beskut).

Siener: Die rooi hemp se mou slaan aan die brand!
Siener: Die rooi hemp se mou slaan aan die brand!

Wanneer Siener verwys na die beskerming wat die wit seiltjie bied, het dit net betrekking gehad op sy eie volksgenote en nie die swartes of wit meelopers en verraaiers nie.

Nou kan ons seker ‘n paar vrae vra:

a) Is dit toeval dat die protesaksies tans hoofsaaklik gedryf word deur die EFF met hulle rooi hemde? En…

b) Is dit dalk ook toeval dat die Oranjerivier juis vanjaar besig is om op te droog? Of is dit so voorbeskik?

Uit ondervinding weet ons al niks gebeur toevallig nie!

Siener sê duidelik vir ons wié die optogte finansier: “In Engeland word alles in die geheim vooraf gereël tussen daardie regering en die leiers hier, om op ’n gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boer en sy regering. Hier kom ’n revolusie en baie van ons sal deur hulle dood gemaak word.”

Dis ook die baie interessant en noemenswaardig dat dit juis ‘studente in Londen’ is wat dadelik hulle steun toegesê het aan die plaaslike swart studente toe hulle met die protesoptogte begin het.

Siener waarsku ook dat daar in hierdie tyd baie Boere sal wees met Boerebaarde, maar met Engelse harte. Tog sien hy ook daar is baie Engelse met Boereharte. Die sybokke.

Duidelik is iets onder ons neuse aan die gang, wat van sy ontstaan af sleg ruik. En soos gesê, gaan dit ooglopend nie oor standbeelde, klasgeld,  Zuma, Afrikaans of rassisme nie. Iemand wil anargie hê. En hulle is besig om dit baie goed reg te kry. Die protes-optogte gaan spoedig al hoe meer momentum kry totdat die pot se deksel spat. En waar staan ons dan?

Die studenteraadsvoorsitter van die Noordwes-Universiteit se Mafikeng-kampus, Benz Mabengwane, wat geskors is omdat hy ‘n hofinterdik teen protesoptrede verontagsaam en ook ’n student aangerand het, het gesê hy bring oorlog na die Potchefstroom Universiteit, beginnende met ‘n groot massa-optog.

Volgens die skrywer van The South African Guide to the Global Conspiracy, Mel Ve, is ‘n burgeroorlog in SA reeds onafwendbaar. Hy beweer ook hy beskik oor inligting dat dit georkestreer word deur internasionale intelligensie agente en provokateurs met die CIA en MI6 as die hoofspelers.

Hy sê verder dat die langverwagte burgeroorlog wat die vrymesselaars al dedakes lank vir Suid-Afrika na streef en beplan, nou uiteindelik aan die gang gekom het. Niks sal dit meer kan keer nie, want die swartes is oor jare hiervoor opgesweep en voorberei. Hulle het nou die punt bereik waar die ‘vloek van rassisme’ (die blanke) finaal uit hulle midde verwyder moet word.

Laaste fase — Arabiese lente

Die ANC beweer dat die VSA ambassade betrokke is by ‘onreëlmatige aktiwiteite’ en besig is om ‘n regime-verandering in Suid-Afrika te weeg te bring.

Die ANC sekretaris-generaal Gwede Mantashe, het tydens ‘n anti-rassistiese saamtrek in Pretoria die VSA daarvan beskuldig dat hy gereeld vergaderings hou om te mobiliseer vir ‘n verandering van leierskap, soortgelyk aan die Arabiese Lente.

Hy het ook gesê die regering weet van die program wat jong swartes vir ses weke na Amerika neem om hulle daar op te lei en dan terug te stuur en hier “oraloor te plant, selfs op kampusse”.

Die Progressiewe Jeugalliansie (PYA) lê die blaam vir die studenteprotes ook voor die deur van die beplanners van regeringsverandering, en sê dat dit akademici van Wits en die Universiteit van Kaapstad insluit. Terwyl die SA Studentekongres (Sasco) se sekretaris-generaal Luzuko Buku weer sê hiedie akademici kom hoofsaaklik uit die departemente van volkekunde en sosiologie.

Shaka Sisulu, die kleinseun van Walter Sisulu, het aan sy 100 000 navolgers gesê dat die 22 jaar skietstilstand in die 364 jaar oue rasse oorlog nou verby is…

Hy is duidelik besig om ‘n gekoördineerde ‘Plan’ uit te voer. Dat Walter Sisulu ‘n hand hierin het, is seker nie te betwyfel nie.

Shaka Sisulu het ook die leiding geneem in die onlangse protesaksie in Bloemfontein toe swart toeskouers by die Varsitybeker met spelers gebots het. Volgens hierdie groep is die tyd vir betogings nou verby. Daar is ‘n oproep gemaak aan swartmense landswyd om te mobiliseer.

Maribe Sebata sê op Facebook: “Witmense wees gewaarsku!!!! Malema se leër groei elke dag. Ek stel voor dat julle nou begin pak voor hierdie burgeroorlog uitbars, glo my, dit gaan meer en meer lelik raak!”

Elvis Masoga skryf op 11 Maart in die Sowetan: “These are the worst of times for South Africa. And it is only the brave and courageous in the ANC that can put a stop to this president.”

Masoga se soeke na dapper en heldhaftige persone in die ANC om Zuma te stop, sê vir ons sy bedoeling is nie om Zuma uit die kussings te lig, of dat hy gevra moet word om te bedank nie, maar dat hy in sy spore gestop word. Is hierdie dalk ‘n versoek dat ‘brave and courageous’ manne in die ANC hom moet ‘uit te haal’?

Siener sê hy sal agter 'n newel verdwyn
Siener sê hy sal agter ‘n newel verdwyn

Het Siener nie gesê hy sien hoe die Impi wat die skild en assegaai bokant sy kop uitsteek en waarvan die skaduwee oor die land val, agter ‘n newel verdwyn nie? M.a.w. hy sal nooit weer gesien word nie!

In die laaste paar maande het geweld, rassehaat en konflik tussen swart en wit drasties toegeneem, veral op universiteitskampusse. Ten minste 15 van die sowat 20 Suid-Afrikaanse universiteite is deur gewelddadige opstande getref sedert daar begin is met proteste oor die afskaffing van universiteitsgelde.

Dan is daar ook daagliks ‘n dosyn of meer waarskuwings op sosiale media van areas wat deur blankes vermy moet word. Die rassespanning in Suid Afrika is reeds verby breekpunt. Die mees voor die hand liggende gevaar is dat hulle nou besig is met koördinasie. Maar ons wil dit nie raaksien nie. Die feit dat geweld op hierdie vlakke wyd verspreid voorkom, beteken die klimaat is geskep vir ‘n revolusie. Die koördinasie van gewelddadige optrede en mobilisasie kan veroorsaak dat tot nou toe ‘n nog hanteerbare situasie totaal buite beheer raak.

Mail & Guardian: Wees gewaarsku
Mail & Guardian: Wees gewaarsku, mnr die president, of jy mag vind daar is meer as een Brutus agter jou met ‘n mes in die hand.

Die Arabiese Lente wat in 2011 begin het, het byna dieselfde patroon gevolg: Dit het gegin met sporadie betogings, gevolg deur opstande, geweld en uiteindelik totale chaos waarin die heersende regeringsmag omver gegooi is.

Die konstante konflik en rassespanning tussen swart en wit is besig om die hele Suid Afrika in emosie en spanning op te werk. Ons kry honderde navrae van bekommerde mense wat wil weet wat nou? Selfs die liberale media trap klei en is duidelik bekommerd wanneer hulle hieroor berig. Manhaftige liberale uitlatings van die verlede raak al hoe meer vertwyfeld, onsamehandend en dubbelhartig.

Onder die swart massa bou die emosies op. Elke foto, elke video elke rassistiese uitlating op sosiale media, stoot daardie opruiende gemoedstoestand tussen swart en wit stadig maar seker verder op.

Suid Afrika is nou ryp vir ‘n oorlog soos ons nog nie gesien het nie.

De Klerk — “Ek verloor nie slaap nie!”

FW de Klerk het op 2 Februarie 1992 die lont aangesteek toe hy en die liberaliste ons volk aan die barbaar uitgelewer het.

Op 2 Februarie 2014 is hy deur Suzaan Paxton gevra wat sê hy aan blankes wat hom van verraad beskuldig.

Sy antwoord was: “Ek sê vir so iemand wat my ‘n verraaier noem, ek verloor nie slaap daaroor omdat jy ongelukkig nie verstaan dat jou seun sou tien teen een in die slagveld gesterf het as ons nie gedoen het wat ons gedoen het nie…”

Moorde-Verwoerd&Mandela

Vanaf 1948, toe die NP aan bewind gekom het, tot met met 1989 is 170 moorde per jaar in Suid-Afrika gepleeg. Van dat Mandela in 1994 oorgeneem het, is jaarliks gemiddeld 24 200 moorde gepleeg. In totaal dus ongeveer 605 000. Genocide Watch beraam dat daar vanaf Mandela se vrylating (1990) tot vandag by die 200 000 blankes vermoor is. Ons betwyfel hierdie getalle. Maar daar is voldoende statisties wat aantoon dat net op ons plase het al meer boere gesterf as in die 2de Vryheidsoorlog.

De Klerk hoef maar net sy oog oor die Afrikalandskap laat gaan om te besef daar kan nooit vrede tussen wit en swart wees nie, want die Bybel sê vir ons hulle is die verwoester en daarom bestem vir die swaard. En nou wil hulle ons ook met die swaard afwei. Dit was al so in die dae van die Kanaäniete. Die profeet Sagaria sê uitdruklik dat daar in die Messiaanse Ryk géén Kanaäniet in die huis van Yahweh toegelaat sal word nie. En Jesaja het De Klerk en sy meelopers weer gewaarsku dat hulle ook bestem is vir die swaard: “Julle sal gebuig word om geslag te word, omdat Ek geroep maar julle nie geantwoord het nie, Ek gespreek maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë en verkies het wat My nie behaag nie….”

Konsentrasiekamp 1901

Hy het beveel dat ons nie met vreemde nasies mag onderhandel óf een van hulle as koning oor ons aanstel nie. Maar De Klerk, het met minagting daardie opdrag van Hom geïggnoreer!

En daarom is die oorlog waarna hy hierbo so nonchalant verwys, met sy oorgawe maar net ‘n rukkie langer uitgestel.

In 1992 het ons nog oor die beste weermag in Afrika beskik; ‘n polisiemag waarop ons trots kon wees en wapentuig wat met die beste in die wêreld vergelyk het.

Wit plakkerskamp vandag - niks het verander nie!
Wit plakkerskamp vandag – niks het verander nie!

Vandag het die lugmag nie eens die begroting om sy Gripen-vegvliegtuie in die lug te hou nie. Net een van die vier fregatte van die vloot wat in die wapentransaksie bekom is, is tans nog in ’n werkende toestand. Gesofistikeerde wapentuig, wat ten duurste aangekoop is, is waardeloos want niemand weet hoe om die toerusting te gebruik nie. Sleutelposte in die weermag is vakant. Mediese taakgroep-eenhede is kwalik met 50% beman en spesialis- mediese eenhede net 42%.

Byna 80 persent swart weermaglede is met vigs besmet en in gevegsituasies sak hulle gewoonlik na ‘n uur of twee uit.

Dis ook die rede waarom die Leërhoofkwartier in Pretoria se deure gedurende werksure gesluit word om te verhoed dat die soldate wegloop en gaan lê en slaap. Indien dit nie gedoen word nie, verdwyn almal, veral op Woensdae en Vrydae sodat daar geen personeel teenwoordig is nie.

‘n Mediese dokter van die weermag wat anoniem wil bly, sê vigs is die rede waarom polisielede en soldate aan diens lê en slaap, dis omdat hul energievlakke baie laag is. Hulle is nie geskik om ‘n veeleisende dagtaak te verrig nie.

Volgens Beeld is meer as ‘n 100 Kubane ingevoer om die weermag se verouderde en vernielde voertuie te herstel, aangesien niemand in Suid-Afrika skynbaar oor die nodige kennis beskik nie. Hierdie Kubane word R1,000 per werksdag betaal. Om een vragmotor te herstel, ‘kos dieselfde as 200 nuwe lorries’, aldus Beeld.

Dit verbaas dus nie dat die gereedheidsvlak van die weermag nou slegter is as wat dit in 1930 was nie. Intussen het die regering Zimbabwe (bid jou aan!) gevra om instrukteurs en grondpersoneel na sy Sentrale Vliegskool te stuur, omdat dáár ook geen kundigheid meer is nie.

Wasgoed hang aan 'n draad binne die barakke.
Wasgoed hang aan ‘n draad binne die barakke.
'n Verwoeste tenk lê iewers en oproes!
‘n Verwoeste tenk lê iewers en oproes!
Kubaan besig om weermagtrok te herstel waarvoor hy R1 000 per dag betaal word.
Kubaan besig om weermagtrok te herstel waarvoor hy R1 000 per dag betaal word.

Dis nog net Kopdoek Croukamp, Max du Preez en Tim du Plessis wat lang trane huil oor die haglike toestand van die weermag.

Maar laat ons (wat weet) daaroor juig en bly wees, want ek glo dis ‘n beskikking van die Vader sodat die Tweede Bloedrivier wat nou voorlê, weer sal verloop soos die eerste. Net soos óns profeet voorspel het!

‘n Engel het dit in Desember 1916 aan Johanna Brandt bevestig: Wanneer die geweldige revolusie-storm losbars en die swartes moor en steel en brandsteek, sal ander lande sien hoe deeglik voorbereid ons is en hoe goed ons hierdie probleme die hoof bied.

Hulle sal ook sien hoe dapper ons is en dat ons ons God ten volle vertrou in die aangesig van die grootste gevaar. Hulle sal sien dat ons kalm bly in hierdie siedende storm en ons plig doen ten spyte van die groot gevare en beproewinge.

Hulle sal die getuienis van ons voorbeeld sien, en deur ons optrede en ons lyding, sal hulle gedwing word om te glo dat die Wederkoms op hande is.

Ook die Amerikaner, Rick Joiner, het in 1993 in ‘n visioen gesien hoe ons klein, gedissiplineerde mag veg soos ‘n geoliede masjien nie?

Ns. My dank aan mnr. Japie van Zyl vir sy kosbare insette.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
223
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x