BLOG

Finale revolusie – Die Malema-scenario

Ek het onderstaande inligting enkele dae gelede van ‘n baie betroubare bron ontvang. Hy is jare lank reeds op hoogte met die werksaamhede van MI6, die geheime dienste van Nederland, Frankryk en Israel. Hier skets hy nie net vir ons breedvoerig die gebeure wat gelei het tot Julius Malema se meteoriese opgang in die ANC nie, maar gee ook ‘n moontlike scenario van wat in die nabye toekoms in Suid-Afrika kan gebeur. Wat hier gesê word, het my opnuut laat besef dat die Britte se haat en wraaksug teen die Boervolk sedert die 2de Vryheidsoorlog nog niks verander het nie.

Dit was MI6 wat die ANC gehelp het om ons land te vat, en dit gaan ook hulle wees wat Malema gaan bystaan in sy “finale revolusie” wat hy nog vanjaar wil voltrek. ‘n Mens wil nie spoke opjaag nie, maar ek dink dis miskien tyd dat ons in alle erns die waarskuwings wat al op hierdie blog se kommentare uitgegaan het, ter harte neem!

Uit wat aan my meegedeel is, kon ek onderstaande artikel saamstel. Inligting uit ander plaaslike en buitelandse bronne bevestig wat gesê word:

Julius Malema se vinnige opgang in die ANC kan teruggevoer word na Oliver Tambo en Operasie Vula in die tagtigerjare. Tambo is in 1943 gekies as die eerste leier van die ANC se Jeugliga en het later ANC-president geword. Na sy verkiesing as president het hy vanuit sy wegkruipplek in Muswell Hill, Noord-Londen, begin om teenkanting teen apartheid te mobiliseer, en hom terselfdertyd beywer vir die uitwissing van “ontroue” ANC-lede.

Maar al sy pogings om apartheid vanuit die buiteland af te breek, het egter weinig vrugte afgewerp.

Selfs die sogenaamde Sharpville-slagting, waarop Tambo en MI6 hul hoop gevestig het, kon die meerderheid kerkvaders nie van hul ingeslane weg van apartheid laat afsien nie. Op aandrang van die WRK is die Cottesloe-beraad toe in Johannesburg belê. Hulle doel was om die dik, stewige muur van apartheid wat net die blanke ingesluit het,om te stoot. Maar ten spyte van al die Wêreldraad van Kerke se verbete pogings, was daar na afloop van die beraad skaars ‘n krakie in die muur sigbaar.

Die beraad het regstreeks voortgespruit nadat duisende swartes op 21 Maart 1960 in Sharpeville in die Vaaldriehoek aan ‘n protesoptog deelgeneem het (dit was deur MI6 geïnisieer), en Harold Macmillan, eerste minister van Brittanje sy “winde van verandering”-toespraak in die Parlement in Februarie 1960 gelewer het. Altesaam 80 afgevaardigdes van agt Suid-Afrikaanse lidkerke van die Wêreldraad van Kerke het van 7 tot 14 Desember 1960 in Cottesloe vergader om die NP se rassebeleid onder die soeklig te plaas.

Die uiteinde van die beraad was dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk finaal gebrandmerk is as apartheidskerk wat geweier het om standpunt in te neem teen die regering. Slegs enkele predikante was ten gunste van die beraad (waarvan ds. Beyers Naudé die bekendste was).

Gedurende die volgende twee dekades is daar met die invloed van die WRK, baie subtiel liberalke teoloë in die topstruktuur van die drie Afrikaanse susterskerke (maar veral die NG Kerk) in die ingeskuif wat openlik gekant was teen die beleid van differensiasie uit ‘n Christelike oogpunt. Prof. Johan Heyns was hier die leidende figuur.

Teen die vroeë tagtigs het hulle invloed reeds tot op alle vlakke deurgesuurdeeg, en het die Britse Geheime Diens besef die tyd is ryp om op te tree. Oliver Tambo is gekontak met ‘n Plan wat SA “sonder slag of stoot in ANC hande sou laat val”. Die Plan was só eenvoudig dat selfs Mandela vanuit sy tronksel laat weet het hy twyfel of dit sal slaag. Maar Tambo het dit aangegryp en dadelik in werking gestel:

Verbode senior ANC figure is uit die buiteland na SA gebring om die “struggle” aan te vuur en swartes voor te berei vir ‘n grootskaalse opstand teen blanke oorheersing én om informante (opponente) in ANCgeledere uit te snuffel en te elimineer.
Die operasie het gelei tot die afkondiging van twee noodtoestande deur PW Botha, en verskerpte maatreëls teen die toenemende swart opstande wat keer op keer op geweld en bloedvergieting uitgeloop het. Maar uiteindelik was dit Botha self wat die apartheidsmuur begin aftakel het toe hy die eerste Kleurlinge in die Parlement toegelaat het. MI6 se plan was só suksesvol dat Nelson Manela in Februarie 1990 vrygelaat is en vier jaar later die land kon oorvat.

Maar na byna 15 jaar in die kussings het die ANC begin besef dat die ekonomiese mag van Suid-Afrika steeds rotsvas in blanke hande is.

En weer was dit sy ou vriend (MI6) wat moes help om hierdie laaste ankerpaal van blanke oorheersing uit te ruk.

In sy voorlegging aan die ANC in Junie 2006 sê MI6 o.a. dat hy in sy onntleding van die Afrikaner  se psige die volgende waarneming gemaak het: Daar is twee uitstaande pilare waarop hulle volksetos en -trots rus, nl. die kerk en sport. Vertroebel eersgenoemde en ontneem hom die tweede en jy sit met ‘n ontwortede Afrikaner wat verward ronddryf tussen wat is reg en wat is verkeerd. En as hy dan besef dat sy sportpilaar ook kan tuimel, sal hy alles, ja, alles gee om dit nie ook te verloor nie.

Met 1992 se referendum (daar moes gestem word of die NP met die ANC moet onderhandel of nie) – die dominee het toe reeds in sy wolfspak geparadeer, het FW de Klerk die blanke kiesers met behulp van die media netjies in MI6 se slagyster laat trap. Hy het hulle gewaarsku dat as daar nie ja gestem word nie, Suid-Afrika nooit weer internasionaal op sportgebied sal kan meeding nie. Die meerderheid kiesers was verbysterd by die aanhoor daarvan, en kon nie gou genoeg hul kruisie trek om hul vaderland en hul kinders se toekoms weg te gee vir ‘n drie agter die pale nie, maar goddank ons het nie net ‘n halwe “trooster” behou nie, maar ook nog sokker bygekry, waarna geeneen van ons ooit gekyk het nie!

Ook vir die dominee was die sportgod ‘n reddingsboei. Sonder teëspraak kon hy sy preke vervroeg om nie op die rugby-uitsendings inbreuk te maak nie; sy bidure afstel sodat almal aandwedstryde kon bywoon of op TV volg. En nou met die Wêreldbeker in Nieu-Seeland kon meer as 50 predikante hulle kuddes op die oop veld agtergelaat om ‘n vertrapte land, wat nie eens meer aan hulle behoort nie, se basterspan te gaan ondersteun.

MI6 se Plan wat hy in 2006 aan Malema voorgelê het om die ekonomiese mag te bekom, was byna dieselfde as dié wat in 1985 aan Oliver Tambo voorgehou is. Die weerbarstige Julius Malema het al in 2002 hulle aandag getrek toe hy ‘n Cosas-optog deur Johannesburg se strate gelei het wat gekenmerk was deur chaos, geweld en pludering. In die daaropvolgende vier jaar is hy noukeurig deur MI6 gemonitor, en toe nadergetrek. Vir bykans 18 maande lank is hy deeglik voorberei, met groot somme geld en beloftes van nog meer, vir Operasie Vula II. Net soos sy voorganger, Oliver Tambo, word hy in 2008 ook leier van die ANC-Jeugliga. Van daardie dag af is hy deur MI6 getaak om die jeug gereed te maak vir die Finale Opstand (Final Uprising), waarin o.a. ook swart “informante en teenstanders” genadeloos geëlimineer sou word, blankes hulle ekonomiese mag sou verloor, en as apartheidsskurke uitgewis moes word.

MI6 wat ook vir Robert Mugabe geskool het, het Malema Zimbabwe toe gestuur om by Mugabe te gaan kers opsteek. En hy was nog skaars terug of hy kondig aan dat hy op die myne, plase en banke beslag gaan lê.

Hy word nietemin gewaarsku dat Jacob Zuma sy “grootste teenstander” is en sy pad na die presidentspos kan belemmer; maar MI6 verwag van hom om Zuma (voorlopig) “goed” te behandel, aangesien hy hom gaan nodig kry om sekere doelwitte te bereik.

Toe Zuma, die eertydse veiligheidshoof van die ANC, besef die jong  Malema is ‘n “getroue” kameraad wat selfs “bereid is om vir hom te strerf”, het hy onvoorwaardelik sy volle steun gegee aan die opmars om die wit mag ekonomies en fisies te vernietig – heeltemal onbewus daarvan dat Malema besig is met ‘n verraderlike skynspel – presies volgens die voorskrifte van Operasie Vula I: “raak ontslae van opponente wat in jou pad staan”. Die plan waarvolgens hy te werk moet gaan, is glo reeds in plek.

Met die wapenskandaal van enkele jare gelede, is die geldgierige Zuma met bykans R50 miljoen verryk. Iets waarvan Malema deeglik kennis dra en nie sal aarsel om te gebruik, sou Zuma die pappot omroer of mede-ANC-lede teen hom opstook nie.

Om egter sy lojaliteit te bewys, het Zuma op 1 Junie vanjaar die gewese ANC terroris-spesialis, Solly Shoke, as Verdedigingshoof aangestel. Shoke is daarvoor bekend dat hy en Winnie Mandela gedurende die tagtigs sowat 400 “ontroue” ANC-lede met die halssnoermetode laat vermoor het, en hy was ook saam met Zuma in Kamp Quatro waar hulle opleiding in terreur en marteling ontvang het.

Zuma het in die ANC se Kamp Quatro, in Angola, destyds eiehandig etlike honderde ANC-kaders verwurg, geskiet, en doodgemaak. Sy bynaam was “die slagter”, want wanneer hy met sy moordorgie klaar was, het het daar plasse bloed om hom gelê.

Die Weermag bestaan vandag hoofsaaklik uit terroriste wat deel was van die “struggle”. In 1994 is APLA en Umkhoto we Sizwe (albei ook terroriste groepe) daarin opgeneem. APLA (Azanian People’s Liberation Army) het na 1986, sy aanslag teen blankes begin met die kreet “one settler, one bullet”, terwyl Umkhoto we Sizwe (Spies van die Nasie), die ANC se militêre vleuel op 16 Desember 1961 deur Mandela self gestig is om die guirilla-oorlog teen blankes te verskerp.

Met Shoke se aanstelling het Malema dus die versekering dat die Weermag in die komende revolusie sy aan sy met hom sal veg. Pas na Shoke se aanstelling het Malema dan ook begin om die laaste skuiwe vir sy “revolusie”  te maak, wat o.a. die volgende insluit:

  1. As geharde Kommunis het hy, soos die res van Afrika se leiers, blankes daarvan beskuldig dat hulle swartes se grond gesteel het, en het geëis dat hulle soos kriminele behandel moet word. In reaksie hierop het swart leerlinge op Jan Kempdorp begin om blanke onderwysers as “honde” uit te skel.
  2. Met sy “haatspraak-hofverskyning” het hy en Winnie Mandela, ten aanskoue van die pers en honderde ANC-ondersteuners, mekaar op die trappe van die hooggeregshof gesoen. Daardie soen was ‘n bevestiging  van Winnie dat sy by hom staan, dat die kaders van die ANC se terreurvleuel, Umkhonto we Sizwe, gereed is, en dat sy hulle bevelvoerder in die “finale stryd” sal wees.
  3. Toe die eerste blanke plaasboer op 24 Oktober 2000 in Zimbabwe vermoor is, het die hele wêreld wraak gesweer. Selfs Engeland het Mugabe met vergeldingsaksies gedreig; maar tot vandag toe het daar niks van gekom nie, en sit hy nog stewig op die perd wat MI6 vir hom in 1980 opgesaal het. Anders as met Egipte, Libië en Sirië het nóg Amerika nóg Brittanje ingegryp om die skending van menseregte in Zimbabwe te stuit. Malema sal dieselfde voordele as sy mentor geniet. MI6 het ook aan hom vrye teuels belowe met sy beplande opmars teen die blankes. Dis hoekom hy hom glad nie steur aan regter Colin Lamont se uitspraak in die gelykheidshof dat die woorde “Dubula iBhnu” (“Skiet die Boer”) haatspraak is nie. Hy wil juis vir die blanke wys dat hy hulle haat, en is woedend vir wittes wat hulle daarteen uitspreek, want “hulle staan in die pad van die revolusie”.
  4. Cosatu se optogte is oorgeneem deur aggressiewe jeugdiges wat met handskoene aan en balaklawas, die strate beset het;  almal gewapen met pikstele, panga’s en stokke. Sedert enkele weke gelede verskyn Malema gereeld met die ANC-mus of baret op sy kop. Dis gewoonlik net elite troepe in ‘n weermag wat dit op pad oorlog toe mag dra. Chris Hani het ook dikwels daarmee verskyn.
  5. Nadat Pseudo-vakbondlede basiese militêre opleiding by ons weeragbasisse gekry het, is hulle eerste salvo vir die revolusie asfgevuur met ‘n “verskroeide aarde beleid”. Dit was fenomenaal suksesvol: Meer as 700 000 hektaar weiding en landbougrond is in brande vernietig; sowat 3 500 stuks vee het doodgebrand, en sovêr bekend, het twee boere hul lewens in die vlamme verloor. In Bethal het daar tot 6 brande rondom n enkele plaas gewoed, en talle boere het hul hele wintervoervooraad verloor.
  6. Die talle stakings van die afgelope maande was bloot oefenlope om te kyk hoe deeglik paaie en strate afgesny kan word. Dit was veral die brandstofstaking wat bewys het hoe vinnig paniek en chaos kan ontstaan toe daar binne enkele dae meer as 300 vulstasies sonder brandstof was.
  7. Cosato is nou van plan om in Oktober weer met ‘n staking te begin om die die heffings op tolpaaie te stuit. En Zwelinzima Vavi het gewaarsku dat hulle nie sal aarsel om die land tot stilstand te bring nie. Maar die eintlik doel is om Malema se Rooi Oktober in te lui. Onder Kommuniste, wêreldwyd, is Oktobermaand van groot belang en waarde. Dit was gedurende Oktober dat die Bolsjewistiese revolusie, wat reeds in Februarie 1917 begin is, ‘n hoogtepunt bereik het met die finale omverwerping van die Russiese regering in Petrograd, ook bekend as St. Petersburg.
  8. Die begin én verloop van sy ekonomiese revolusie en oorlog teen die wit minderheid in Suid-Afrika, het hy vir ons op 10 September in Alexandra, met dag en datum, volledig geskets, maar terselfdertyd ook gewaarsku dat daar (wit) ongevalle sal wees: “Die dag het aangebreek en op (wyle) O.R. Tambo (oud-ANC-leier en Jeugliga-president) se verjaasrsdag (27 Oktober) neem ons die stryd teen monopolie-kapitaal (die Jode) na die Johannesburgse Aandelebeurs en die Uniegebou (waar Zuma die septer swaai).

“Daarna kom die myne, banke en grondhervorming aan die beurt.

“Die wiites is midadigers, hulle het ons land gesteel, en moet as sodanig behandel word. Ons wil ons grond verniet terughê.

“Ons, die Jeugliga, vra nie om verskoning vir ons standpunte oor nasionalisering van myne en grondhervorming nie…”

Op Facebook bevestig ene Thato Mbateti Mbateti dat die kameradie tussen Zuma en Malema sy einde nader, en dat Malema van plan is om Zuma binne ses weke dood temaak. Moontlik is dit net ‘n ydel dreigement, maar volgens my bron in Nederland het Malema geen ander keuse as om Zuma “uit te haal” as hy die leisels wil oorneem en sy  sy revolusie wil deurvoer nie!

* Dit laat my dink aan wat Siener gesê het:

“Ek sien ’n klein, maer kaffertjie halflyf verrys uit die aarde, en gister het ek weer ’n visioen gehad. Ek sien dat die kaffertjie gegroei het tot ’n magtige kryger wat heeltemal uit die aarde te voorskyn kom, en die assegaai en skildvel wat hy bokant sy kop uitstoot se skaduwee val dwarsoor ons land. Dis vér vorentoe, en dan sien ek dat hy agter ’n newel verdwyn. Maar voor dié tyd het ek ook ’n donkerte oor die land sien neerdaal…”

Elders het hy ook gesê hy sien ons kyk in die geweer se bek met ‘n swart vinger op die sneller, maar net voordat die skoot afgaan, verskyn ‘n hand van Bo en klap die geweer weg – dan staan hy en kyk hoedat swartes op mekaar begin skiet.

Rigters 7:21-22  En hulle het bly staan elkeen op sy plek, rondom die laer. Daarop hardloop die hele laer, en hulle skreeu en vlug (vir die Gees van Verskrikking?) En toe die drie honderd op die ramshorings blaas, het die HERE die swaard van die een teen die ander gerig…

Alles dui daarop dat die vinger op die geweer se sneller net Malema s’n kan wees, want anders as Peter Mokaba wat gesing het “Kill the farmer, kill the Boer!”, sing Malema “Shoot the Boer!” Hy sê dus ondubbelsinnig dat hy ons wil doodskiet!

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
72 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Barry

Ek het hierdie week besef met die rugby wereld beker dat ons Afrikaners vas gevang is in n sport god web. Hulle kan ons mense vermoor ons vroue en kinders verkrag maar solank ons net vir die bokkies kan skreeu.

In vandag se koerant is die volgende stelling gemaak deur Dlodlo, die sekretaris-generaal van Umkhonto weSizwe Militêre Veterane (MKMVA), hy het dit as ’n “baie hartseer dag” beskryf dat ’n hof die “geskiedenis en nalatenskap van MK kan verkrag” op die manier waarop Lamont dit gedoen het “in sy poging om kameraad Julius Malema stil te maak”.

Dlodlo het Lamont se uitspraak as ’n “belediging” vir MK bestempel. “Die uitspraak is duidelik daarop gemik om die nalatenskap van die weermag van die mense uit te wis.

“Dit skep ’n onaangename geleentheid om ou wonde oop te krap en om die skuldiges van apartheid met nuwe ywer te vervolg en om internasionale instrumente daarvoor in te span. Ek sê dit omdat ons ons waardigheid, trots en integriteit vir versoening gegee het.

Ek dink sy laaste stelling bewys dat n nuwe reeks van vervolgings kan kom en Adriaan julle moet versigtig wees. Dit laat my altyd dink aan jou boek waar ons mense en leiers opgeruim gaan word. Maar die Woord se waak en bid. En dit sal ons doen!

Arno

Engelsman wat my watersuiweraar vir my diens en reeds 42jr in die land is, sê in die week dat hy glo dat daar binne 2mnde ‘n swart rewolusie gaan uitbreek. Hy het al gehoor v Siener maar nog nie literatuur gelees nie. Engelsman gee toe interresante verduiedeliking oor die gras wat bruin word na koue winter en die 1ste groen word, lugfotos in gauteng wys groot bruin kolle rondom byvoorbeeld waterpanne waar gras ten spyte v water bruin bly, v hierdie panne het nou onlangs verskyn agv die hoë watertafel, die redes volgens hom vir die bruin gras is kontaminasie vd water agv suur in water. Gister sê 2 kollegas v my, hulle een kliënt wat kontak het in MI meld dat hy inligting het dat besetting v plase, veral leë plaashuise op 24 Sept in aanvang gaan neem. Hollandse kliente v my, vertel aan my week gelede watter planne hulle het om hulle vrouens en kinders te beskerm teen moontlike besettings, plaasaanvalle ens… Hierdie Hollanders is so ongeveer 12 jr in die land. My eie voorsate se offers vir ons land lê “rooi” ge-ets in die grond, tog is ek bekommerd dat ons mense die “padda in warm water” mentaliteit het, terwyl nuwelinge die gevaar beter antisipeer as ons. Ironies egter die opmerking van nog ‘n enegelsman aan my so paar mnde gelede: “your dutchmen must stand up again, and take what was stolen from you, the blacks are still scared of you, but you don’t believe in yourself anymore, you are the only ones that can make the difference…”

Rooiberger

Gedurende Sept/Okt 2011 is daar ook die waarskynlikheid van :
Erge geologiese versteurings wêreldwyd ;
Europese geld – en ekonomiese krisis wat uitkring na die VSA ;
Boonop is dit die Loofhutte fees van YWHW in hierdie tyd. Geskiedkundig het enorme skommelinge op die aarde plaasgevind tydens verskeie Fees tye.
Teen hierdie agtergrond sal die wêreld maar min ag slaan op wat hier in die RSA aangaan – dus die ideale geleentheid vir revolusie.
As daar teen 11/11/11 (belangrike okkult datum) nog niks plaasgevind het nie, vermoed ek dat ons kan ontspan tot Sep/Okt 2012.
Intussen is die 4 G’s goeie versekering : Eng: God, Gold, Guns & Getaway. Afr. ? God, gewere, goud en g?

Jurwey

Oom Adriaan, dit is n baie interesante stukkie die, en vir my persoonlik die eerste keer dat ek waarlik kan noem dat Oom hier iets beet het, ek het vir die eerste keer n aanknoopings punt waar dit inpas, dit is seker kommerwekkend en tog aanduidend dat dit in n rigting gaan, gaan waar die wit-kaffers gaan reg-op sit, die liberales en almal in toetale ongeloof. n Afrikanis wat hier by ons werk het teen die einde van Augustus genoem dat die waarheid vir almal in hierdie land gedurende Oktober bevestig sal word. Hy moet goed ingelig wees, want toe ek hom daarna vra was sy antwoord, “wait you will se during October” nou verstaan ek meer waarvoor ek moes wag! ja soos Rooiberger dit noem, alles saamgevat, moet ons maar wag en fyn-slaap die dinge is ant-kom beslis!!!!

Danie Marais

Dankie Adriaan vir die artikel oor wat werklik besig is om te gebeur. Ek het al die gevoel gekry dat hulle J. Malema voorsit om ‘n uitspraak te doen wat baie omstrede is en baie kommentaar uitlok, maar dan is die saadtjie mos geplant. Dit is presies soos M16 dit sal doen en soos jy sê het dit ook gebeur vanaf voor 1994. Die van julle wat die boek “Volksveraad” het van Adv.Pretorius lees hom weer wat deur Vaandel uitgwers uitgegee is.
Ja die sport afgod is voor ons neuse gehou deur verraaier de Klerk en sy trawante, en die meeste het gesê nee net nie dit nie. Selfs nou nadat die “Springkane” reeds 1of 2 jare weet dat hulle op ‘n sondag moet gaan wedstryde speel, het almal gegaan. Nie een priester het sy snawel oop gemaak om dit te verdoem nie. Ek weet en julle weet ons huidige Sondag is nie die Here se sabbat nie, maar ons wys darem ons respek vir die dag al is dit ‘n menslike instelling.
My mede volksgenote ons storm na die einde en ek is so bly dat daar ander is soos julle op die Blog wat dit ook weet en dan is daar baie meer wat dit nie wil glo nie. Sterkte vir dit wat voorlê en laat ons mekaar ondersteun deur die hulp van Bo.
vir dit wat kom.
Adriaan vir jou en jou vrou met die wonderlike werk en ek glo somtyds onder moeilike omstandighede baie sterkte. Ons almal dink aan julle.
Opregte Boere groete iut die Oos-Vrystaat.

Barry

Met skok lees ek Rapport en kon nie glo wat ek sien Tim Du Plessis begin van kleur te verander. Maar moet asb nie vir dit val nie, hy word dalk nou bietjie bang. In die artikel praat hy van liberaliste asof hy nie een is nie…. Hier is n uit treksel van die artilkel.

Vir “swart” was die uitspraak ’n fout en ’n belediging vir die bevrydingstryd. Vir “wit” ’n nodige stap om ’n nare demagoog te stuit wat begin het om etniese uitwissing te propageer.

Het enigiemand ’n gesiene swart stem gehoor wat die uitspraak gesteun het? Ek het nie.

Kritiek uit wit geledere daarop was hierteenoor nogal volop.

Raaiskoot: Dié wittes is ’n minderheid, ’n kleintjie daarby. Merendeels ’n klompie liberale wat gerieflik (lafhartig?) wegstuur van die kernkwessie – haatspraak of nie – en die uitspraak afwys omdat dit dan vryheid van spraak aantas.

Dis baie maklik om ’n spraakvryheid-fundamentalis te wees as jy in Johannesburg of Kaapstad ’n stedelik boheemse lewe lei en hoofsaaklik meng met wit en swart mede-liberale en kamtig gril vir Juju.

Dis gans ’n ander ding as jy op ’n afgeleë plaas in die platteland sit en op jou TV sien hoe word ’n skare opgesweep deur ’n meesterlike orator wat sing: “… julle moet die boere skiet. Hulle steel. Skiet om dood te maak.”

Wetende, nes die skare, daardie woorde word nie in ’n vakuum gesing nie. Die voorsanger sê ook die leier van die opposisie, ’n wit vrou, is “’n kakkerlak”. En alle wittes is “misdadigers” wat as sodanig behandel moet word

Doreen Stassen

Ongelukkig weet Tim du Plessies nie waar hy wil val nie. Netso met Max du Preez en hierdie nuwe Prof. de Vos wat uit die hout uitgekruip het. Genadiglik is ons van Van Zyl Slabbert ontslae.

Patriot

Vrydag nag , die 16 de September 2011 , het ek die volgende droom gehad , en omdat ek nie iemand is wat normaalweg hierdie tipe van drome ontvang nie , was ek ontsteld maar tog ook nederig dankbaar oor hierdie “Godellike droom” wat ek ontvang het.

Dit het as volg afgespeel : Ons woon tans digby die see en effens teen ‘n heuwel . Ek en my vrou het by die eetkamertafel gesit en die volgende oomblik het die seewater rondom ons begin opstoot . Toe ek na buite kyk , het ek net water rondom ons gesien en op hierdie stadium het die water begin om terug te trek . Ek het vir my vrou gese om gou vir die kinders baadjies , skoene en warm goed bymekaar te kry , want ek het vermoed daar is moeilikheid aan die kom .

Ek het onmiddelik besef dat ons met ‘n Tsunami scenario te doen het . Die water het nou heeltemal teruggetrek en ek het gesien dat daar ‘n tipe van ‘n fabriek op die strand is . ‘n Volgende Tsunami brander was besig om momentum te kry en die wal water was besig om op te bou tot ‘n massiewe hoogte +/- 40 to 50 meter hoog en mense was besig om uit hierdie fabriek ui t te hardloop voor die aanstormde Tsunami muur van water.

Die volgende oomblik het die water op die strand neergestort en alles en almal verdwelg , terselfdertyd het die fabriek ontplof en drie vuurballe is hoog in die lug ingeslinger . Twee van hulle het op die strand geval maar die derde vuurbal het net agter ons huis geval en verby my na onder toe gerol.

Ons het verder na die bokant van die heuwel toe gehardloop en ‘n manspersoon het vir my gese ons is nou veilig want die water sal nie tot by daardie hoogte kan kom nie . Ons het egter gou gesien dat dit nie die waarheid was nie want die water het amper tot by ons gestyg .

Die volgende Tsunami brander het alreeds opgebou en die volgende oomblik sien ons dat bo-op die kruin van hierdie Tsunami brander , het ‘n Ark gedryf en die Tsunami brander het die Ark tot binne in ons huis tot stlistand laat kom . In hierdie hele scenario het ek op ‘n manier agter ‘n houttrap met ‘n klein hondjie (miskien was dit ‘n katjie) te lande gekom , wat ek ook vasgehou het – (ek veronderstel ek was op hierdie stadium binne in die Ark) . Die volgende oomblik het die Messias by die trappe afgekom – ek het sy agterkant gesien en hy het ‘n lig “beige” tipe van kleed gedra en ek kon Sy langerige bruin hare sien. Die volgende oomblik het Hy afgebuig en die katjie/hondjie by my geneem en die persoon wat saam met Hom by die trappe afgeloop het , het toe met ‘n redelike harde stem die volgende aan my gese : “Hier is Hy , die Heilge , Apartgestelde , Een van Israel…..!!”

Chris Schlebusch

Vanaf die tyd toe ons Volk voet aan wal gesit het is dit die eerste keer in die geskiedenis dat ‘n Blanke volk deur ‘n sub-spesie geregeer, vermoor en verkrag word, help my reg maar ek weet nie van ‘n volk met wie dit al ooit gebeur het nie.
Wat tragies is, is dat ons so deur die liberaliste en geldmag mislei en verlei is. Die subtile metodes om die Blanke vas genaal voor die TV te hou. Sou daar vandag ‘n opstand wees waar die Blankes op groot skaal uitgemoor word en jy vra dat almal op een strategiese plek moet versamel sal die heel eerste vraag wees, en wie sal my huis dan oppas?.

Andre

Ja ons volksgenote so ‘n klompie jare gelede het gesê Engels,Engels, Engels wat jy sien en hoor in on kerke en skole word ons Moedertaal vermoor!!!! Ek sê Sport, Sport, Sport in ons huise oor die kassie word ons ge-breinspoel met die afgod wat ons nêrens gaan bring, het ons maar eerder in eenvoud onself verootmoedig voor die Lewende EL, sou ons beloning groter wees as ‘n wêreld beker. dit sou eerder die kroon van lewe aan ons skenk met al die beloftes van ons Koning en Meester Jahshua..Moet asb. dan ook nie die baster 7de laan weggooi wat soveel liberales aanhang en die behoudendes ook insluk in hul traagheid om standpunt in te neem teenoor die boosheid nie. Vader help ons asb. Unederige Boervolkie!!!!!!!!

Vuurlem

Ek is 31 jaar oud. Seker n groentjie in jul geledere. Die laaster 2 tot 3 jaar het ek erg begin lees oor ons geskiedenis. Ons vergeet party keer uit watter stof ons gemaak is. In die verlede was ons baie goedgesind teenoor ons vyande en vir hul gese om weer te kom baklei, sonder om hulle net daar te laat snoer. Hierdie keer, as daar n volksgenoot langsaan my staan en se dat ons nou moet rustig die vyand het genoeg gehad, haal ek hom eerste uit en gaan voort! Genoeg is genoeg.

stefaniemans

Dankie Adriaan vir hierdie goeie inligting en uiteensetting
Volgens Naspers se berigte lyk dit ook of die datum van die 27 Oktober reg kan wees en dit is ook die datum wat ek en my kinders bespreek het. Ons as gesin het ons reeds voorberei, maar is maar nog baie onseker oor wat alles kan gebeur. Al wat ons hierdeur sal kan dra is geloof en nogmaals geloof.
“Vader behoed en bewaar ons Volk deur hierdie tye en wees met almal wat U Naam aanroep”

KleinVrystaat

Rigters 7:21-22 . Ongeag wie op watter dat die Fees van Trompette hou, wil ek vra dat almal van ons die Ramshoring sal blaas, letterlik en figuurlik.
Adriaan, met die lees van bg, het ek weer besef, dat ons jeug nie die ware geskiedenis ken nie, en daarom verkeerde keuses maak, nie net ons geskiedenis nie, maar ook die agtergrond van bv die kommunisme.
Daarom wil ek vir jou dankie se vir diee geskiedenis wat jy aan die volk meedeel. Ja, selfs by die manne wat oorlog ken, is dit goed om herinner te word aan wat was.
BoereGroete en Vrede in Jahweh

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag aan almal en Dankie Oom Adriaan

Ek is gereed, met my hele Hart en Siel sal ek die vyand beveg, net soos ons ou Krygsmanne van ons Volk in die geskiedenis(Met YHWH se Hulp natuurlik).

Ek sal daarna met Hart en Siel die Wit Liberales ook identifiseer en dan ook net twee keuses gee: (1) Verlaat die land nou op skip of (2) Sterf soos ñ Lands verraaier.

Oom Adriaan as Oom kan onthou in my Boekie wat deur U uitgegee is “Totdat die Môre stêr op gaan in julle Harte” was daar een droom van my waar ek ñ jong leeuw is wat my naels skerp maak teen ñ boom se bas en net as ek wil om draai en die vyande wil verskeur dan staan ons Verlosser YHWH-Shua voor my en streel met sy hand oor my kop en sê, dat die tyd nog nie ryp is nie….(Dit was bykans 10 jaar gelede so ek dink die tyd is nou baie naby). Al my visioene is ñ tydperke van 10 jaar, dit is 10 jaar vandat ek dit gehad het, so as dit nie die jaar is nie (2011) defenitief 2012 anders is my naam nie Pieter-Jan van Zyl nie….AAN YHWH en SY SEUN YHWH-SHUA AL DIE EER!

Boere Groete aan jou en al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

g-man

en dan ook die visioen waar jy die 10 kerse moet dood blaas.Ek glo ook 2012 tot 2013 (dit kan einde 2012 tot einde 2013 wees) sal die laaste jaar wees van ANC heerskappy.Dan ook siener wat gese het dat daar nie nog n verkiesing onder ANC heerskappy gaan wees nie!Die volgende verkiesing moet in 2014 plaas vind.So al jou visioene is in lyn met ander se visioene ook!

jaap

Die berig is insiggewend maar in sommige opsigte verkeerd en misleidend. Dit spreek van ‘n 1960 mentaliteit waar als wat verkeerd was aan die Engelse toegedig is. Voorwaar, ek glo dat die Afrikaner langkal daardie minderwaardigheidsgevoel afgeskud het. Adriaan het blykbaar nie. Ek wil net teruggaan in die geskiedenis en 2 punte noem oor die konsentrasie kampe en die afgebrande plase:
1. Twee Afrikaanse mans was in beheer van die kamp in Irene waar 1200 vrouens en kinders dood is. Daar is geskryf aan die parlement in Engeland en ‘n Engelse dokter het kom oorneem. Daarna is net 35 dood. Hierdie Engelsman is pas die naweek vereer. Die eerste na Emily Hobhouse. Wil julle nou alle Engelse as sleg brandmerk?
2. In die tagtigs terwyl hierdie sogenaamde MI6 praktyke plaas gevind het, was Margaret Thatcher aan bewind. Sy is die een wat Mandela as ‘n terroris gebrandmerk het. Tydens Mandela se besoek aan Engeland in April 1990 (slegs 2 maande na sy vrylating) wou hy haar voorstok kry daaroor, maar sy raadgewers het dit geveto.
Oor sport en veral rygby: ja natuurlik lê dit ons na aan die hart. Maar om te sê dit is waaroor die referendum in 1992 gegaan het is verregaande. Die eerste rugby toer na Engeland was in 1992, is lank voor die tyd gereel en ons was gul ontvang. Ek was deel van ‘n toergroep springbok ondersteuners en ons is oral op die skouer geklop waar ons ookal was.
Gebruik lierers julle kragte om die mense wat ons werklik verraai het in CODESA onderhandelings en NIE dit waarvoor ons gestem het gewaarborg te kry nie. Die gewese NP leier van die OVS het pas ‘n doktorale proefskrif voltooi waarin hy dit uitstippel. Hy sê hulle kon net nie vir die ANC NEE sê nie. Dat FW kom met sy Foundation en sê hulle het goed gedoen want die ANC wou alles hê – nasionalisering, kommunistiese staat ens is natuurlik belaglik.
Ewenwel, blameer liefs daardie manne wat te papbroekig was. En kortbroek wat ons verkoop het aan die ANC nadat klein kefferkie hom druipdtert weggestuur het. Dit net omdat die destydse NP deur die Broederbond geheer was wat geglo het hulle moet net studenteraads voorsitters werf – mannekies soos kortbroek wat geen praktiese erfaring van besigheid of enigiets het nie.
So manne, vergeet van die Engelse. Ek glo Malema is ‘n gevaar, maar ek is ook seker hy gaan in die bek geruk word. Die grysbaarde kan dit nie toelaat nie en hulle weet mos nou sy gepeupel moet nie by die volgende beraad toegelaat word nie.

P.J.

Ja, daar was hier en daar `n engelse Israeliet met `n gewete wat nie vir daai Kitchener Milner jode se brutaliteit geval het nie.

Hoe lyk dit my jy koppel `wysheid` aan `n ou kaffer met `n grys baard?

En Rugby???? is jy getik??

WIE WEN??…… ons?, … die Boere?…die blankes…?

Nee, al wie wen met rugby world cups is …….. Multicultural Komunisme – PUNT!!

Maar kyk jy maar, Maar ek en my gesin sal God dien. Hy wat sê ons is `n Heilige Volk uitverkies uit al die volke om Sy eindoms volk te wees – En AFGESONDERD!!!!!!

Jurwey

mooi gestel!

Doreen Stassen

Die twee Afrikaanse mans wat in beheer was van die kamp, was nie boere nie. Afrikaners en boere is twee verskillende spesies. Die een liberaal en die ander behoudend. Weet jy dit nog nie teen die tyd nie? En as jy so baie weet, watter kant val jy? Is jy van die koerant se Jaap? Niemand kan Malema in die bek ruk nie, en jy sien dit dan. Hy lag vir hulle. Moenie so liggelowig wees nie, Jaap. Jy loop gevaar om ‘n helse onaangename verassing te kry.

g-man

Die offisieele definiesie van geonicide soos aanvaar deur die VN

By ‘genocide’ we mean the destruction of an ethnic group . . . . Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups . . ..

Herman
KleinVrystaat

Hierdie blad wil nie soos die ander blogs “save” nie. Kan iemand help
Boeregroete

Martina Roux

Cosatu het Sondag n vergadering in Durban gehad om hul mense te mobiliseer vir die groot Cosatu staking, waar hul belowe het om die land lam te le op 5 OKTOBER. Dan het Duma Dlamini die mense aangehits om ”Skiet die Boer” te sing. Die berig was ook op SPEKTRUM – RSG.

Andre

Voorwaar ‘n briljante artikel in ‘n benoude uur.

Gun my as geintrisseerde net een vraag.

Adriaan, wat dink jy sou die Britte (MI6) daarby baat om Malema aan die stuur van sake kry as hul reeds bykans die hele ekonomie beheer?

Doreen Stassen

Andre as ek mag antwoord sou ek se hy is hulle spreekbuis. Hy se net wat vir hom voorgese word. Hulle bedoel om ons bang te maak. Hoe meer Boere die land verlaat hoe makliker gaan die nag van die lang messe wees. Eintlik is hul vrek bang vir ons. Hulle weet self nie wat om te verwag nie, maar ek kan jou dit se, hulle is noudat die wereld ekonomie so af is, nie wag om hulle hande ten volle op ons grondstowwe, minerale en edelstene te kry nie. Hulle dink ons Boere skrik vir ‘n swartgat. Hulle kan maar weer dink. Hierdie leeu van Juda is besig om wakker te word.
Ons moet net ons jongellinge reg kry!

Erica Scheepers

@Patriot ek het 2 weke terug ‘n soortgelyke droom gehad!!!!!

veronica

hi Erica ek het ook ‘n soortgelyke droom gehad. hoe kan ek dit by jou uitkry.veronica

Charles

Dankie Oom Adriaan. Daar was die 2de wereld oorlog en dan die oorlog in Rsa. Maar wie was agter die skerm?Die kap agter die byl? Dit is die Jode(edom) wat ons as skape gebruik om oorlog te voer Broer teen Broer. Ons prys ons el Vader Yahweh vir die verlosing wat hy ons sal gee.My volks genote dis naby.

Broers wees sterk en verbly julle in Yahweh.

Sterkte en Vader se seen vir julle.Matt 24 v 13 Lees dit

Groete

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aan almal hier en ook Japie!

Ek weet nie watter uitgawe van bollie jy weer beet gekry het nie en waarom jy die rooi-nek gemors so aanhang nie (jy klink vir my na ñ groot siel-sieke) en gaan kyk gerus wie het agter die moord op Dr Verwoerd gesit was dit nie ook die Engelse nie..MI5/MI6 (Hulle uriene was baie bitter oor dat die BoerVolk nou op hulle eie was en dit nadat hulle ook ons verneder het soos die K@ffer nie eers kon verneder word nie? Wie het ons vrouens en Kinders vermoor in konsentrasie kampe, glo my my Ouma se mense was daar, sy was die tweede-jongste van 15 kinders, die stories wat sy jou vertel het van die Rooi-nek soldate hoe hulle nie te kere gegaan het nie(dit is te verskriklik…jy sal in elk geval nie dit glo nie…jy het seker self Engelse bloed in jou), net soos barbare (vishoeke en glas stukke in die jong boer-kinders se pap gegooi het om so doende die kinders siek te kry en dan net te los sodat hulle moet sterf soos vee wat aan brandsiek ly). Want die Engelse het ook maar vrek swaer gekry in die Tweede Vryheids oorlog met ons Boere se teenstand, dit was vir die ROOINEKKE ñ moerse verleentheid in hulle eie land waar duisende van hulle troepe soos vliëe gevrek het en nie die Oorlog eers in drie-jaar kon klaar maak nie, nadat hulle jou ROOINEKKE gesê het met die begin van die Anglo-Boereoorlog hulle in 3 maande se tyd die Boervolk op hulle knieë sou dwing,

Jy het ook seker nie geweet dat na die Anglo-Boereoorlog het ons Boer vaders rekeninge gekry vir die kwansuise onderhoud wat die Engelse Bliksems moes gee aan die Vroue en kinders..so ñ vermetelheid van hulle? Jy het ook nie geweet dat dit was van die groot redes hoekom baie van die Boere hulle grond/plase verloor het, want hulle moes toe in die myne gaan werk saam met die swart gemors daarna om net die skuld te kon vereffen.

Glo my as die wit-liberales vandag weer die geleentheid kry sal hulle weer die Ja-stem dans ding gedoen het, net om weer die demokrasie ding weer aan te por, hoeveel maal onder julle liberales is daar nie gespog om te sê dat sport nog die beste manier was om die demokrasie te laat slaag nie (om die swart en wit nader aan mekaar te kry nie)…ek kan nie op my vingers eers meer tel hoeveel maal ek dit in afgryse moes aanhoor nie. Nou kom julle (Liberales) weer met sulke aanhalings dat die ja-stemmery het nie gegaan oor sport ook nie…jy het nou net op ñ nasionale webtuiste jou geit bewys, dom-geit/vertraag-geit/bang-geit/swak-geit/siek-geit/onnosel-geit/gevrek-geit/F@ckdup-geit jy kan maar kies watter een van die geitte pas by jou (My uopa sou jou ñ suurstof dief genoem het …bliksem.

Demokrasie is die vroulike naam van Kommunisme…so dit is versag om die gepeupel te beheer….soos jou engelse (ek noem hulle sommer werf-etters)maatjies nog altyd glo en die gesegde van” Verdeel en Heers” kom ook van die ENGELSE af ….jaap swaaap en dit so toe te pas. Ek sal jou ook sê hoekom ook die Liberales weer die Ja-stem dans sal doen; “Julle Liberales is so vas aan aardse besittings en gemaksug julle sal eers die volgende dag wakker skrik wanneer die k@k wel die waaier reeds getref het…. ek sal alles gee vir my volk en nageslag se vryheid, selfs my eie lewe as ek weet dat YHWH ons hier uit die gemors sal kry, hierdie land het wette geskep dat selfs die kerke van vandag nie meer weet watter wet is nog suiwer nie en wat is onder of wat is bo nie… My VERLOSSER YHWH-SHUA kyk met misnoeë en afgrysse na ons en skud maar net SY kop, want ons het alles wat aan ons behoort het (Land/Taal/Kultuur/Geskiedenis/Geloof/GELOFTE 1838 12 16)aan die wêreld gegee en dit vir die GOD VAN GENOT/SPORT. Kyk satan se magte is baie, maar glo my YHWH het nie massas nodig om sy Wil te doen nie.

AAN YHWH en SY SEUN YHWH-SHUA AL DIE EER!

Boere Groete aan jou en al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Theuns Cloete

Deel 1;

Ek verstaan nie hoe iemand wie homself ‘n Boer noem en weet dat die Afrikaner(Cape-Dutch) nie deel van sy volk is, nog sulke snert kan glo en verkondig nie, of dan nog nooit begin vrae vra het rondom al die dinge van WOER WOER se tyd.
Verwoerd kon NIE die referendum gewen het(hy het maar net net 51% ja-stem gekry) vir sy AFRIKANER republiek sonder die Britte se hulp nie.
Hy het geensins die Boervolk vry gemaak, hy het ons MEER as ooit vasgebind aan ‘n strooi storie wat tot vandag nog die Boervolk se gewete, denke en siel verteer en vashou.

Adv JG Strijdom is dan juis(glo ons vermoor) die een wie GEKEER moes word want HY het gesê, “Die ENIGSTE oplossing vir die UNIE van SA is, Herstel die Boere-republieke”, DIT moes WOER WOER ten alle koste STUIT, daarom die valse Afrikaner(Cape-Dutch) republiek.

Dink jy werklik hy is na Engeland om iets anders te gaan doen of sê, of was dit nie ook deel van die komplot teen die Boervolk om UITEINDELIK die Boer se republieke te vernietig nie, eienaardig hoeveel Engelse juis Ja gestem het, en sonder hul sou die RSA nie bestaan het nie, die grootste Nee stemmers was die Afrikaners(Cape-Dutch).

Boere groete
BoervolkRadio
Transvaalse Separatiste

Theuns Cloete

Deel 2:

Verwoerd was nie eens ‘n Afrikaner nie, nie eens gepraat van ‘n Boer nie, hy was ‘n Hollander direk van daar ingevoer.

Sou ek reg kan onthou, word daar iewers in die Bybel verwys na hulle wie NIE mag deelneem aan Volksbesluite(nie voor 4 of 5 geslagte), die vreemdes binne jou Volk(al is hy dieselfde velkleur, maar van ander stam(volk)) tog word dié man nou opgehemel deur byna elke ou wie homself Boer noem, en hy word sommer die HOOFMAN as eerste geslag van wat ? Afrikaner of was die Boer, dink hy het van die Afrikaners gepraat, maar gaan luister weer ‘n slag na sy toespraak by Jan Smuts lughawe “al die inwoners van SuidAfrika” het hy luiddriftig gesê en almal het hande geklap en gejuig – klink asof hy ook geseg het die pikke ens …. effe soos pienk-Frikkie dalk sodat mens dit nie so maklik kon agterkom nie, laat mens dink.
Wakker word mense, dink ‘n slag, moet nie almal se pot snot opvreet agter die soutsmaak.
Ek dink as jul so voel en dink dan moes jul maar ook sekerlik vir die VVK gaan stem het.

Boere groete
BoervolkRadio
Transvaalse Separatiste

Patriot

@ Erica – sit jou droom ook vir ons op hierdie blog want ek voel sterk dat hierdie tipe drome nie net gewone drome is nie – daar is ‘n boodskap in – miskien kan iemand dit vir ons uitle – ek voel dit is belangrik dat ons hierdie tipe van goed met mekaar begin deel siende dat ons Skepper se in die laaste dae sal die mense gesigte sien en drome droom

veronica

hi Patriot, ek het al soortgelyke droom gehad. baie ernstig ek is besig om daaroor te bid dit is baie ernstig. kan ons gesels. groete veronica.

Johan Bester

@ Jaap. Waar het jy in die hek geduik. Ken jy jou geskiedenis of hang jy juju sin aan? Lees bietjie die boek van die lang Generaal. Daar is n gesegde wat se, verander die Boer se Bybel, gee hom sy rugby en jy doen met hom net wat jy wil. Dit is n feit, kyk nou na jou byvoorbeeld, sprekende getuienis!

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Mnr Andre….antwoord op U vraag bo!

Oom Adriaan laat my toe om dit te antwoord. Die antwoord is een voudig, want die Rooinekke se kos mandjie lê in RSA, want al ons myne behoort aan die Engelse met hul Joodse gespuis (Anton Ruperts/Harry Oppenheimers/Guggenheims/en ander hulle is bietjie baie om op te noem), so dit is vir hulle grootter bekommernis dat die kos mandjie van hulle (Rooi nekke) bedryg word op die stadium en dit is ook een van die baie redes waarom Engeland nie veel sal doen as daar wel revolusie plaasvind hier aan die punt van donker RSA nie, veral nie om ons Boervolk te help nie.

Gaan doen maar self bietjie ondersoek oor watter dele van die grond kwessie onder grond eise is daar Brits beheerde maatskappye betrokke, nie een van die Brits beheerde myne word geraak nie…vra jouself nou die vraag hoe is dit moontlik (Hel hulle het seker presies geweet waar die swartes nie was nie en dat vandag daar ñ grond kwessie sou wees ñ 100 jaar later…..dit was seker maar net toevallig).

AAN YHWH en SY SEUN YHWH-SHUA AL DIE EER!

Boere Groete aan jou en al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Erica Scheepers

@ Patriot ek het so twee weke gelede gedroom ek is ook in ‘n strandhuis. Ek was saam met ‘n ander vrou wat ek nie geken het nie.Ek het wakker geword en die wind het baie gewaai, toe ek by die deur uitkyk toe sien ek baie hoe brander naderkom, snaaks ek en die vrou het onder die trapleer weggekruip , net voor die branders die plek platvee kom my man daar aan en gryp my en die vrou net betyds, . ek het ander drome wat ek ook ontvang het, wat baie interresant is sal dit plaas.
Ek glo ons droom het een en dieselfde betekenis. Ons boere,( daarom die droom jy en ek en ‘n ander vrou ) gaan ‘n vreeslike storm belewe. Dit gaan baie erg wees en wonder bo wonder gaan die Almagtige ingryp en ons kom red in ons tyd van benoudheid.

Erica Scheepers

Hier is van my ander drome met datums by: as iemand dit kan uile sal dit interresant wees.

Die horlosie
25 Augustus 2011 om 12:52 NM ·

EK droom ‘nm vrou gee vir my ‘n horlosie, ek kan die gesiggie nie mooi uitmaak nie. die gesiggie is van normale grotte. Ek droom op die gesiggie is daar ‘n groot ronde wit ding op. Die bandjies is wit en baie breed. die horlosie se gespe is daai soort wat toeknyp. MAAR ek droom die horlosie pas nie!!
Baadjie
29 Julie 2011 om 09:04 VM ·

Ek droom, my man het sy moulose kamofleer baadjie aan. Sy een arm is nie in die mou gedruk maar styf teen sy lyf.Die arm makeer niks nie.

Hy het ‘n langmou hemp aan. Die mou van die hemp wat deur steek is uiters gehawend.
Donkerwolke
29 Julie 2011 om 09:01 VM ·

Ek droom : Die lug is baie bewolk , en dit lyk of dit enige oomblik gaan reën. Tussen hierdie donker wolke is ‘n opening. Op die ranjie van die opening is dit goud van kleur en die lug wat daardeur skyn is helder wit. Ek sê dit gaan reën , maar iemand sê dit gaan nie reën nie. Die volgende het dit so hard begin reën . dat die druppels soos strepe d…

Korporaal

Lyk my ons is gestroop van alles! En dan nog die bietjie wat n ou het (sport) alhoewel ek my nie baat vind by dit nie word dit ook geonderskep! Ons is totaal naak!

KleinVrystaat

Dagse Boere, (dit sluit automaties sy hele gesin in,
Ek wil graag antwoord op die tsunami, maar ek is nie DaniEl nie, voel dus vry om my te weerspreek.
Die droom het vir my twee dele gewys, dit wat gedroom was en dit wat nie gese was nie.
Voor n tsunami, kom n waarskuwing, voor n waarskuwing kom n aardbewing.

Toe hy by die venster uitkyk, was die water reeds rondom, is ons besig om die tekens/waarskuwings in die wind te slaan?

2de golf: ons trek terug, maar n tweede aanval, kom binne bereik. ‘n Hond is vir my altyd n teken van hulp, veral n bruine. Die hond weer gewoonlik die aanvaller af (Boodskappers in Wil?)
Ontploffing: ek ken nie die uitleg van Hartswater nie, of is dit bye ESKOM

3de golf: self verklarend.

Kan nie die teks onthou nie, maar ons sal toekyk, die stryd behoort aan Jahweh.
‘n Pragtige positiewe droom

Boeregroete in Jahweh

Patriot

@ Klein Vrystaat – Dankie !!

Jurwey

Met hoeveel mense wat ek oor die berig gepraat het is net dood eenvoudig nie oortuig nie, hulle noem uitdruklik dat dit maar weer een van die regse wolf wolf is. TYD sal LEER!!

Verder die swartes vertrou nie eens die engelse nie, noem uitdruklik dat hulle onderdiums en agterbaks is, nou hoe kan ons hulle dan wil vertrou wat n moord-pad met hulle gestap het, waar ons dooie kinders vir varke gegooi was in Pretoria en Bloemfontein tydens die konsentrasie kampe, julle kan dit in “Tant Alli of the Transvaal” gaan lees, n boek wat deur Hobhouse self vertaal was! Waar n boer vrou n kindjie se lyk gaan optel het wie se hand alreeds afgevreet was deur die varke! Nee man die ANTI-CHRIS nl die engelse het nog niks verander van destyds nie, gaan beleef hulle selfvoldaanheid in hulle eie land, leer jou vyand ken om te kan oorleef!! Hulle bou aan die nuwe BABEL eentaal internationaal, raai,?? ENGELS nou gaan lees wat BABEL laat val het!

Danie Marais

Pieter-jan en almal, Lyk my ons het weer iemand op die Blog wat soos die vorige een was, maar wat beter kan spel en skryf. Wat die engelse nie alles aan ons gedoen het nie, kan ‘n mens nie in woorde beskryf nie. Toe hulle nie kon wen nie het hulle die pad van die lafaard gevolg en ons vrouens en kinders vermoor en plase afgebrand. Van die plase is ook later aan joiners en hanskakies gegee. Jaap gaan lees regtig die geskiedenis want baie van julle misdade kom nou eers uit soos bv. die boek “The Boer Whore” deur Nico Moolman wat ek persoonlik ken. Dit gaan oor ‘n 17 jarige meisie in die konsentrasiekamp in Winburg waar my ouma ook was. Sy is deur ‘n paar dronk engelse offisiere verkrag, met ‘n brandewyn bottel oor die kop geslaan en vir dood agtergelaat, hoe sy dit oorleef het om later die gruwel te vertel. Daar is so baie gruweldade dat die plek te klein is om alles te vertel.
Pieter-Jan ek stem saam met jou die liberalis, die vloek in ons geledere sal weer ja stem want die vloeke kyk waar kan hulle brood gebotter word.
Vir Jaap wil ek sê jy sal nooit deel van ons opregte boere volk wees nie.
Opregte boere groete uit die Oos-Vrystaat (Met my God loop ek ‘n bende storm en met hom spring ek oor ‘n muur.)

Patriot

Wat hierdie liberaliste en steenkoolsoeners nie verstaan en nooit sal kan verstaan nie , is dat hierdie patriotiese volksgevoel iets is wat in jou gene “geplant” is en hierdie strewe na vryheid en die terugkeer na die goeie van die ou tyd en die strewe om weereens in ‘n Godsvresende land te woon , nie aangeleer kan word nie.

Dit is hoekom ons vrouens en kinders eerder in die konsentrasie helkampe bereid was om uit te teer en te vergaan , as om onder die Engelse vlag te staan . Ons is nou weer daar , net miskien onder ander omstandighede , maar ek glo dat Yahweh finaal , hierdie volksgespuis met ‘n laaste siftings proses onder ons sal verwyder en net die “skoon en suiwer” volksgenote sal oorbly .

Ons kan en wil nooit deel wees van hierdie goddelose bestel met al sy verfoeilikhede,. afgods aanbiddery en baster mengelmoes nie . Ek wonder of al die liberales vir een oomblik dink hulle is veilig en beskermd voor die komende stikdonker nag wat op ons almal wag . Ek wonder watter god hulle dan sal bystaan , die bastermengelmoeskardoesgod of die Ware God van Israel !!!

Ingrid

Hallo almal!

Kyk n bietjie na die volgende video van NASA ..die video is net onder “See Elenin latest news here” Kyk veral na die datums wanneer Elenin oplyn met die aarde en die son…26 September 2001, 17 Oktober 20011, 5 November 2011 en die 23 ste November 2011. Ek skryf hierdie na aanleiding van wat oor die tsunamis, waarskuwings, en aardebewings hierbo geskryf is! Iets om oor na te dink en oor te bid.

Groete

KleinVrystaat

A fiery dragon will cross the sky
six times before the earth shall die.
Mankind will tremble and frightened be
for the six heralds in this prophecy.

Klink of daar n ooreenkoms is. (uit Mother Shipton)

Vrede

KleinVrystaat

Volgens die webblad hierbo, is 3 verby en 4 kom. Iets om dop te hou.
Vrede

Ingrid
Ingrid

Jammer, die eerste datum is 26 September 2011 en nie 2001 nie. Let wel die “Feast of Trumpets” is vanaf sons ondergang die 28ste September 2011 tot sonsondergang die 30 ste september 2011. Ek glo dit is ook n belangrike datum.

Eva

Patriot en Erica,

Die nag voor daardie vreeslike Tsunami in 2005? het ek ook ‘n soortgelyke droom gehad, maar gewoonlik as ek van die see wat so woes word, gedroom het, het ek jare so probleme by die werk gehad. As ‘n mens van ‘n woeste see droom is dit MOEILIKHEID.

Bianca

Dit pot borrel mense: kyk hier:
Ook onthou die 27 Oktober is n baie belangrike komunistiese dag. Dit is die dag van Red Oktober was n mirror image is wat vandag hier in SA gebeur, en dit is ook OR Thambo se verjaarsdag.

Red October: http://en.wikipedia.org/wiki/October_Revolution

ANC Youth League plans mass action

Johannesburg – The ANC Youth League will take to the streets in October to demand the nationalisation of mines and an equal share in the country’s mineral resources, its spokesperson Floyd Shivambu said on Wednesday.

“The ANCYL takes this approach of mass mobilisation because of our strong conviction that the betterment of the people of South Africa’s lives will not happen in boardrooms and through some endless negotiations with capital,” Shivambu said.

The mobilisation – planned for October 27 and 28 – will start off at the Chamber of Mines, continue to the Johannesburg Stock Exchange and then on to a night vigil at the Union Buildings in Pretoria.

The league would also be handing over a memorandum to the executive demanding free education, the immediate abolishment of labour brokering, jobs for youth, better housing and sanitation for informal settlement dwellers and access to water.

Mobilise SA’s youth

“It is high time that we mobilise all South Africa’s youth and progressive forces to demand jobs and equal share of South Africa’s wealth from big business and corporations who are benefiting at the expense and to the exclusion of the historically disadvantaged.”

Shivambu said the league would be meeting all “fraternal organisations” to persuade them to join the mass action.

These would include unemployed youth, underprivileged students, squatter camp residents and people without basic services such as water and electricity.

All branches of the ANCYL across the country were expected to mobilise their communities and travel to Johannesburg for the protest.

No provincial marches were planned.

“This serves as a clarion call to all economic freedom fighters that total liberation and emancipation of the oppressed and exploited people of South Africa will not only happen in boardrooms and conferences.

“The people should rise and demand what rightfully belongs to them,” said Shivambu.
http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/ANC-Youth-League-plans-mass-action-20110921#.TnmyQJ1raIc.facebook

erica

@ Klein-Vrystaat en Eva baie dankie

Doreen Stassen

Wat vir my werklik vreemd is, is dat Siener nooit regtig oor die natuurrampe geskryf het nie. Sou dit wees dat dit ons nie so erg sal raak nie? Hy het net gebeure in ons land beskryf, soos dit nou voor ons uitrol. Ek wonder of dit nie bedoel was vir ons om dit te weet nie, of sou ons daarvan gespaar gewees het, wat dink julle?

Deborah de Richter

Siener het baie dudielik gepraat van die GROOT BESEM wat die aarde skoon vee. En dit kan net Nebiru wees. Ek self het van Nebiru gedroom op 18 April hierdie jaar. Ek het sy koms duidelik gesien en die effek op ons hier in SA. Ek het in my lewe nog nooit so iets gesien nie, en was vir dae daarna nog geskok. Die rewolusie is hierdie jaar en dit sal gepaard gaam net groot natuurrrampe. Ook die Skrif bevestig dit in Jesaja.

groete

Deborah

Ingrid

Doreen, ek het iewers iets gelees van n groot foutlyn by Koeberg kragsentrale in Kaapstad. Het Siener iets daarvan gesê of was dit nou iemand anders?

P.J.

Almal wag vir koeberg, maar wat van Duvha??

Hennie

Daar is ‘n foutlyn wat deur Milnerton en Vishoek loop. Blykbaar so +/- 8 km vanaf Koeberg. ‘n persoon sê my eergister dat die plate blykbaar nou onder groot druk is. Gelukkig is ek aan die andekant van die berg, hoop maar wanneer die ding “Boef” waai die wind vanaf die ooste

Boere Groete

dries

die volgende het (vandag) verskyn op nuus24

ANC-jeugliga beplan massa-aksie
2011-09-21 11:11

Johannesburg – Die ANC-jeugliga sal in Oktober die strate invaar om die nasionalisering van myne en ‘n gelyke aandeel in die land se minerale hulpbronne te eis, het Floyd Shivambu, woordvoerder, Woensdag gesê.

“Die ANCYL neem dié stap weens ons sterk oortuiging dat die beterskap van Suid-Afrikaners se lewens nie in raadsale en eindelose onderhandelings met Capital gaan gebeur nie,” het Shivambu in ‘n verklaring gesê.

Die mobilisering – wat vir 27 en 28 Oktober beplan word – sal by die Kamer van Mynwese begin, beweeg tot by die Johannesburgse aandelebeurs en dan sal hulle ‘n nagwaak hou by die Uniegebou in Pretoria.

Die liga sal ook ‘n versoekskrif aan owerhede oorhandig. Hulle eis gratis onderwys, die onmiddellike afskaffing van arbeidsmakelaars, werksgeleenthede vir die jeug, beter behuising en sanitasie vir mense in informele nedersettings en toegang tot water.

“Dit is hoogtyd dat ons alle Suid-Afrika se jeug en progressiewe magte mobiliseer om werksgeleenthede en ‘n gelyke aandeel van Suid-Afrika se rykdom eis van groot sake-ondernemings en korporasies, wat tot nadeel en uitsluiting van die histories benadeeldes bevoordeel word.”

Alle takke van die ANCYL regoor die land sal na verwagting hul gemeenskappe mobiliseer en na Johannesburg reis vir die opgtog.

Geen provinsiale optogte word beplan nie.

nagwaak op Pretoria?? laat ñ man net wonder

g-man

Oom Adriaan,kan Oom nie asseblief dalk meer met ons deel oor siener se visioene nie veral die wat nou besig is om tot vervulling te kom wat betref wit armoede en swaarkry,asook Malema en die volgende verkiesing wat nie gaan plaasvind nie.Ek dink dit is baie belangrik vir ons om te weet wat volgende gaan gebeur en ook wat besig is om te gebeur,sodat ons voorbereid sal wees!Daar is ook een van sy visioene as die ys smelt.Watter ys het hy van gepraat,was dit sneeu reg oor die land of was dit die ys in die pole wat smelt.En dan ook wanneer kom ons wapens?Dit lyk op hierdie stadium of dit 2013/2014 gaan wees,as jy kyk na dit wat huidiglik in die land aan die gang is!Is daar ook visioene van siener in die omloop waaroor oom nie geskryf het in sy boek nie!Is die swart leier waarvan siener praat wat doodgaan defnitief Mandela of is dit n ander swart leier (Malela,Vavi,Zuma).En dan ook die leier wat agter die heuwel verdyn het was dit nie dalk Mbeki nie!

Grys ou vrou

Nou ja – ek is maar net ‘n “gevaarlike” rooinek wat met ‘n boer getrou het . ‘n ou gryskop van 80 wat baie gesien en geleef het.
Ek het finaal geleer dat wat met ons gaan gebeur is totaal buite ons beheer. Tensy ons mekaar aanvat in nog ‘n oorlog.
Net God alleen – die Almagtige – ons Skepper – se wil sal gebeur.
Nie ‘n haar op jou kop sal val – sonder Sy wil.
Dit is my geloof en my rots vir my oomblik van dood al is dit wreedaardig met moordaadige geweld. Sy wil geskied.

En glo my – as ‘n kwaai ou rooinek draak – is ons geen gevaar vir julle egte Afrikaners nie. Ons is te min en self soos ek, en my kinders (gemengde taal) brakke – wat Boere bloed in ons siele het.
Suiwer bloed Afrikaners is in elk geval in die meerderheid of hoe se ek ?.
Die Suiwer rooinekke sal sak en pak die grond afskud – en die land verlaat. Ons rooi nekke is bekend vir weghol – nie so nie ?
SO vergeet tog vir eens en als – die BOERE OORLOG mense !.

Die Zoeloe is op ons stoep – nie die Britse Mag in Rooi Baadjies of Khaki – nie.

Terloops en by the way- my oupa was ‘n Skot wat vir die boere baklei het, ‘n been verloor en ‘n groot lap grond by Bethulie gekry – as beloning. SY generasie SKotse was ook konserwatief en nationaliste. Daardie bloed is suiwer in my aare.
So ek is seker ‘n Boerized Rooinek en wil nie weer oorlog maak met julle nie.

MI6 is te besig met ISLAM se gevaar teikens om te worry oor die paar wit boere in Afrika.
As julle in God glo – dan vertrou Hom.

Erica Scheepers

Een van Oom Siener se visioene: Groot getalle swartes sal vanuit die Noordelike en Oostelike dele van Afrika hierheen stroom. Wanneer dit dan plaasvind sal ‘n baie jong en onervare leiersfiguur te voorskyn en willens en wetens die liberaalgesinde Engelse deur die donkertyd die afgrond insleep…. Klink dit nie vir julle na Juluis Malema nie…

Erica Scheepers

Ek wil die volgende met julle deel en graag julle opinie hoor.
Een van Oom Siener se visioene is soos volg.
Staan ‘n beeld van ‘n swarte in gesig
hy sak agter oor en
sy mond gaan oop en
‘n gans kom by sy bek uit, en vlie na oost.
Toe kom ‘n ander voël met gesig van ‘n mens
met baie lang vlerke
sy kleur is wit, maar die vere is of hulle grys is
toe kom ‘n trein af en daar sit swartes in.

ek dink die uitleg is soos volg

Chris Hanie kom uit die tronk- standbeeld in gesig.
word dood geskiet 10 April 1993 ‘n jaar later opgevolg
deur Nelson Mandela 27 April 1994 en hy vlieg na Rusland
Toe hy terug kom is hy die vredes ikoon en is baie magtig-swart jesus vir almal Hy verkondig vrede-wit maar is vals -grys
Baie swartes het nadat hy aan bewind gekom na die land oorgestroom.

wat my nog altyd laat dink het, Mandela kon nie eers sterf en toe magtig word nie, in hierdie visioen het die swarte gesterf en toe het een uitgevlieg en sterk geword.

This is a wonderful site. This is the first time I have read the truth and nothing but the truth of the matter. We are in a genocide and level 6 should be level 8. God has given me dreams that coincides with what is about to happen. We need to stand together and pray for wisdom, strenght and power against our enemies. Like in the days of Noah and Lot many white South Africans will not listen and sadly loose their lives. Malema is not from God and who is against the children of the most High God must becareful. The same God that rescued the Isralies out of Egypt and saved the boers at the blood river will save us. We must call on a fast of seven days …soon if not tomorrow. We must republish the covenant the boers made with God concerning the battle of blood river. God will hear our prays and remember the covenant. Please all hear these words as I feel deeply the Holy Spirit is warning us. God bless

George

“Here we stand before the Holy God of heaven and earth, to
make a vow to Him that, if He will protect us and give our
enemy into our hand, we shall keep this day and date every
year as a day of thanksgiving like a Sabbath, and that we
shall erect a house to His honour wherever it should please
Him, and that we also will tell our children that they should
share in that with us in memory for future generations. For
the honour of His name will be glorified by giving Him the
fame and honour for the victory.”

Gerhard

My opinie is dat julle ‘n klomp idiote is wat aan ‘n vervolgings waansin lei, alles en almal wil julle alewig aanval en te nakom. Hoe kan julle, julle self oortuig dat die dinge waar is, hoe kan julle die Here God hierby insleep asof hy ‘n God vir slegs die wit mense is. Moet nie God (of julle gebroke kennis van Hom) gebruik om julle haat van ander volke wat ook deur hom geskep is nie te regverdig nie. Indien soos julle beweer die swart mense ‘n ondergeskikte volk is wie het hulle dan geskape, want God is volmaak en het almal volmaak en na sy beeld geskep. Hou God uit julle politiek uit want julle stel die naam christen in ‘n slegte lig wanneer julle so aangaan. Kom eerder tot bekering, lei mense na God en verseker sodoende julle veiligheid met mense wat God vresend is. Ek wonder nog altyd hoe die blankes op sou tree as hulle vir soveel jare die behandeling gekry het wat die swartes gekry het, sou ons dit in so ‘n mate aanvaar het as wat die meerderheid swartes dit doen. Indien hulle wel die blankes wil uitmoor soos wat beweer word hoekom is daar dan nog enige blankes in hierdie land oor, hulle besit die vermoe as gevolg van hulle meerderheid en posisies in die polisie, weermag en ander gewapende magte. Hou op om mekaar bang te praat, spring eerder in om vrede te bewerkstellig en wys vir die swartes dat ons kan verander, ons gun hulle ‘n plek in die son en naasteliefde kan alles oorwin. Op hierdie stadium dink ek hulle is die beter persoon want hulle het minder wrok in hulle as ons wat maar 17 jaar onder ‘n swart regering is.

Pieter-Jan Van Zyl

Lyk my jy is ook een van die suurstof diewe in ons land, mis werpsel en Ja-Broer..Jou Dronkie

George

Gerhard wake up and smell the coffee, the comments you read here are a reaction to what is going on in this land, don’t you follow the news? Have you not heard about Malema and his anti white rhetoric, have you not heard of the thousands of white people who have already been murdered and tortured without end? You are the proverbial frog in the slowly heating water.

By the way the Boers would love to be treated as the blacks where during apartheid, in fact they are asking for their own homeland.

No civil war or genocide happens overnight it takes a long time to come to a head.

Anonymous

Gerhard om die realiteit te ontken is gewoon onverantwoordelik.

veronica

Ja soos hulle se die waarheid maak seer. Maar daar is ook die Woord wat se die waarheid maak jou vry. As ons as Suid Afrikaner bereid is om in die tye en poletieke bestel nie die waarheid in die oe wil staar nie sal net soo in Noag se tyd baie agterbly en die groot ark sien vaar op die waters. Ek in Julie ook ‘n Tsunamie droom gehad en dit is nie grappies nie. wat Siener betref as sy voorspellinge fals was hoekom is daar ‘n boedabeeld in Bronkhorspruit. en die Kanselier van Duidsland wat ‘n vrou is. God se profete is ook nie ernstig op geneem kyk hoeveel keer is die Tempel van God verwoes. As hulle fals was hoekom is daar nie nou ‘n tempel in Israel, maar eerder, moskee vir die moslems. Suid Arrika word asseblief wakker voordat die te laat is.

Anonymous

Ek wens net die BoerVolk wil wakkerskrik, alles is al van ons weg gevat, ons het niks meer om te verloor nie, wanneer gaan julle besef al die nar regse groepe se aanhoudende vergaderings het nog net mooi niks opgelewer nie, een vergadering na n ander sit hulle soos n klomp ou vrouens om n bierpot en klets, hulle het meer binnekringse argumente oor wie nou eintlik die hoof nar wil wees. Daar is kort kort n nuwe party wat gestig word want elkeen wil die hoof nar wees. Die regse groepe is n verleentheid vir my, ek was betrokke by n sekere groep, was op n paar vergaderings met een opsomming, hulle is n klomp stront praters, bang gat aandagsoekers wat wil belangrik voel, hulle soek elke rede denkbaar om nie op te staan en se tot hiertoe en nie verder nie, nou baklei ons vir ons land Suid Afrika wat ons Boere Voortrekker Voorvaders vir ons nagelaat het, wat hulle met die hulp van die Almagtige Skepper met bloed, sweet en hartseer gekoop het om vir hul nageslag te los. Ek sterf liewers op die slagveld vir Volk en Vaderland as van stres, ja die jood, kommunis en ander vyande van die Boervolk het n nuwe wapen, een wat ons gaan uitwis sonder om n skoot te skiet, dit word stres genoem, baie makliker en hulle kan nie deur die buiteland geblameer word nie. Daar sterf meer blankes vandag aan hartaanvalle ( veroorsaak deur stres ) as deur geweld van ons vyand. So wanneer gaan die Boervolk wakkerskrik en besef deur ons eie toedoen is ons besig om onsself baie vinnig uit te wis, ons sal nooit ons vryheid herwin deur protes, vergaderings, webwerwe ens ens nie, ons kan dit slegs herwin deur
die wapen op te vat en met die hulp van die Almagtige Skepper dit met geweld terug te vat nie. Net soos ons Boere Voortrekker Voorvaders gemaak het toe hulle besef die Volk is in gevaar net so moet ons in hul voetspore volg.

Groete

Delta Mike

Thean

Ek het ook n droom gehaad ek droom ek eet n helse groot marshmallow toe ek wakker word is my kussing weg !