BLOG

Om die duisternis lief te hê

Liewe vriende, ter wille van ons almal se gemoedsrus en vrede, het ek besluit om Lukas Mocke se laaste kommentaar persoonlik op die blog te beantwoord. Sy beheptheid met die swart barbaar is simtomaties van ons tyd, en dit kom algemeen voor by veral predikante, die media, liberaliste en gebreinspoelde kerklidmate. Miskien help dit bloggers wat nie meer in die kerk tuis voel nie, maar ook nie meer weet herwaarts of derwaarts nie.Honderde duisende opregte lidmate van veral die drie Afrikaanse susterskerke, het 30 jaar gelede al, in ‘n dun, maar onophoudelike stroompie oor die kerkkamp se platgetrapte heining weggedwaal om elders na eie weiding te gaan soek. Vandag is dit ‘n al groter wordende trop wat die kerkkamp eersdaags leeg sal agterlaat. Die vraag is hoekom? Hoekom het dit gebeur, en wat was die oorsaak daarvan? Waarom verlaat ‘n mens die grense waarbinne ouers en voorouers eeue lank geanker was, waarbinne daar n Boodskap van beskuttiung, troos, hoop en geloof was?

Dit kon net gebeur het as die grenslyne verlê en die ankerpale uitgeruk is. Want toe bevind jy jou skielik op die oop vlakte, nie net onbeskut, verstoot, verraai en verward nie, maar ook ontuis onder die geklank van ‘n “ander Jesus” se stem, ‘n ander Jesus met ‘n “ander evangelie”. En naarstigtelik soek die verdwaalde lidmaat steeds na vastigheid. Maar hoe meer hy daarna soek, hoe duideliker sien en ervaar hy die verwoeste landskap, dreigende onheil, en hoe groter raak sy onsekerheid en verwarring.

(Lesers wat nog nie met Lukas Mocke se kommentare bekend is nie, moet dit dalk eers op ons blog gaan lees, anders sal u nie my antwoord aan hom kan begryp nie.)

***

Mnr. Mocke, ek rig hierdie skrywe aan jou persoonlik. Jy het op hierdie blog verskyn omhang met die kleed van vroomheid en diepe besorgdheid oor wat hier geskryf word. Maar dit was vir my gou duidelik dat daar van die Messias se beeld in jou geen teken is nie. Jy was bloot daarop uit om moeilikheid te maak, skoor te soek, en ons tot satwordens toe uit te skel as “kafferhaters”, valse leraars, “bafomet” (terloops die regte spelling is baphomet) en Satanaanbidders en dat ons op pad is hel toe.

Nadat ek weer jou kommentare gelees het, is één ding vir my baie duidelik: Jy gebruik hierdie blog as uitlaatklep vir jou diepgewortelde haat en veragting vir witmense. Daarom dat jy nooit sinvol gerageer op enige kommentaar nie, en nooit enige bewyse vir jou uitlatings kon lewer nie.

Deurgaans was jou hooftema “julle is wit rassiste en kafferhaters; julle wat met die swaard doodmaak, sal met die swaard sterf”. En dan skree jy, die Sunday Times en die liberaliste ten hemele  oor ‘n AWB-lid wat glo ‘n “klein swart seuntjie doodgeskiet het”,  maar swyg soos die graf oor die duisende “klein wit seuntjies en dogtertjies wat deur jou swart barbaar broer verkrag, aan stukke gekap of lewendig verkool is.

Dit pla jou nie in die minste nie, net so min as vir De Klerk, Tim du Plessis of Max du Preez, in teendeel, ek kry die indruk dit dra julle goedkeuring weg! Nog minder skeel dit julle dat die internasionale organisasie, Genocide  Watch, wat menseslagting wêreldwyd aanteken, pas aangekondig het dat hy Suid-Afrika se vlak van moorde op blankes, opgeskuif het na vlak 6. In die verslag maak hulle ook ‘n onrusbarende voospelling: “According to a paper by Genocide Watch President, Gregory Stanton, titled “The Eight Stages of Genocide,” is risk level six the level just before mass exterminations commence“.

In jou, die kerk, die media en liberaliste se oë kan die swart barbaar egter niks verkeerd doen nie. Hulle dans in die strate; keer asblikke om, steek die inhoud aan die brand, gooi die polisie en joernaliste met klippe, spring op geparkeerde voertuie, breek winkelvensters, swaai AK-47’s in Beyers Naudé-laan, dreig om ons aan te val, en het binne twee dae R30 miljoen se skade aangerig. Dit alles doen hulle ter wille van ‘n jong boef en Mocke-broer, Malema, wat hulle gedurig aanspoor om ons wittes dood te maak. Dog tot nou toe is geeneen nog vervolg of opgesluit nie.

Maar toe ‘n klompie blanke manne onlangs vanuit volksgeledere ook as ‘n daad van protes op sekere straatnaamborde in Pretoria plakkers gaan aanbring ter ondersteuning van Clive Derby-Lewis wat as politieke gevangene onregmatig deur die ANC-regering aangehou word, was die hel los. Hulle het niemand beseer nie, niemand gedreig nie, niks brandgesteek of asblikke omgekeer nie; ook nie voertuie, winkelvensters,T-hemde of vlae vernietig nie. En die skade was net mooi R0-00. Maar daaroor skree julle moord, is hulle met geweld oorrompel, in vangwaens gegooi, ‘n naweek agter tralies toegesluit, en nou word hulle strafregtelik vervolg!

Skaam jy jou waaragtig nie voor God vir jou skaamtelose huigelagtigheid om die vinger na ons blankes te wys as “kafferhaters” en Sataniste nie?

Verder beskuldig jy my en Gustav Muller daarvan dat ons ons mense na ‘n slagveld stuur en dat dit ons is wat gewelddadigers is (met die swaard lewe). Wys my waar ek óf hy al ooit mense tot geweld aangestig het. Ek is al 17 jaar besig om my mense te waarsku teen die onheil wat nou voor die deur staan; terwyl Gustav Muller dié van hulle wat in gevaarsones bly, probeer help om na “veilige plekke” pad te gee.

Jy weier om jou aan ons waarskuwings te steur, gaan lees dan wat sê jou kameraad Drogba in die Saturday Star van 3 September: “We’ll burn the capital down …We’ll burn all the buildings in this city down.”

Toe die Almagtige besluit het om Sodom en Gomorra ook af te brand, het Hy Lot beveel om na die berge (veiligheid) te vlug. Jy gaan seker saam met Lot se skoonseun in die stad agterbly.

Jy verafgod die swart barbaar só dat jy sy dierlikheid op óns probeer afskuif. Hy is deel van die die duisternis, maar jy buig voor hom, soen sy voete.

Dis ‘n infame leuen dat óns wittes met die swaard (panga) rondloop en swartes doodkap. Dis jou broers vir wie ons almal, jy inkluis, dag en nag agter slot en grendel moet wegkruip. Of vertrou jy hulle só dat jy met oop deure slaap, snags veilig in ons strate gaan stap, en jou motor nooit sluit nie. En as jy dit nie doen nie, is jy vals en skynheilig!

Jy sê ons is diedelfde. Dan het jy seker ook al, as opregte en besorgde Christen, jou swart naastes (soos vir ons) aangespreek oor hulle verterende blanke haat, nie waar nie? Anders is jy weer vals en skynheilig! Of gee ons dan die naam van die blog waarop jy dit gedoen het – waar jy met net soveel woede en veragting teenoor hulle uitvaar het; geëis het dat hulle ons om verskoning vra vir die gru-moorde op 35 000 van jou volksgenote (as jy wit is), die verkragting van meer as ‘n miljoen wit vroue en dogters, die byna halfmiljoen kapings,  die totale verwoesting van al ons landstrukture, en hul ewigdurende getoi-toi, stakings en plundering van bates wat deur ons opgebou is. Ja, en ek hoop jy het ook nie vergeet om hulle uit te skel oor hul aanbidding van voorvadergeeste nie; hulle sangomas besweer wat menslike organe uitslag terwyl die slagoffer nog lewe, om dit dan te verpoeier en as muti te verkoop nie!

Jy sê jy sal jou lewe gee om te bewys ons en hulle is dieselfde. Spaar jou lewe, wys net vir ons die 35 duisend swartes wat deur wittes vermoor is, wys vir ons jou miljoen swart susters wat blanke mans verkrag het, die 500 duisend motors wat hulle gekaap het, die dokters se muti op apteekrakke, wys ons die strate waarin ons getoi-toi, asblikke omgekeer en motors met klippe bestook het.

Verduidelik ook sommer waarom die blanke al eeue gelede ‘n hoogsontwikkelde beskawing kon skep, maar jou swart broer op sy eie nog nooit bo die steentydperk uitgestyg het nie. Jy sê dis ‘n leuen dat die swarte se brein kleiner is as ons s’n. Dan kan jy dit seker bewys!

Bring ook  jou bewyse dat hulle vóór Jan van Riebeeck (oor wie jy as vroom Christen jou so smerig uitlaat) se koms, dwarsoor Afrika ook huise, katedrale, paaie, rytuie, skole, ‘n geskrewe taal en wêreldberoemde musici opgelewer het.

Jy sê dis ‘n blatante leuen dat swart en wit se bloed verskil, en dat ek nie bewyse daarvoor nie. Nou goed, hier is dit, en jy kan dit self op Google gaan bevestig:

“In die middel 1940’s het dr. Ronald Nagel en ander navorsers ontdek dat feitlik alle swartes in Afrika malaria onderlede het, hulle het ook vasgestel dat sekel-selanemie (‘n bloedsiekte by swartes) die meerderheid help om malaria te oorleef. As dit nie vir hierdie geen in hulle bloed was nie, sou miljoene voor die voet gesterf het – nou is die sterftesyfer net 1.2 miljoen per jaar”.

En omdat hierdie sekelsel-geen by blankes ernstige nagevolge het, kan hulle nie Afrika swartes se bloed ontvang nie. Aan die anderkant het swartes wat blanke bloed ontvang, weer geen weerstand teen malaria nie. Dis hoekom die SA Bloedbank in die apartheidsjare swart en wit bloed geskei het, omdat dit tot albei se voordeel was. Maar in 2004 is die Bloedbank in ‘n hofsaak (deur ‘n baster-verpleegster) verplig om dit nie meer te doen nie.

Terwyl jy op die Internet is, lees sommer die berig in Die Burger van 2 Desember 2004 oor hierdie hofsaak waarin ‘n senior hermatoloog van die Bloedbank die volgende gesê het: “Skenkers van kategorie 3 en 4 bloed kan nie gewerf kan word nie, want kategorie 3- en 4-skenkers is onderskeidelik bruin en swart mense wie se bloed nie gebruik word nie…”

Bewys dat die Bloedbankamptenaar gelieg het, of jy is die blatante leuenaar!

Beskryf vir my daardie naaste wat ek moet liefhê. Ek weet jy durf dit nie doen nie, want dan moet jy God weerspreek waar Hy in Lev. 19:16-17 vir ons presies omskryf wié dit is: My volksgenoot is nie net my naaste nie, maar ook my broer. Verder sê God: Jy mag jou broer (jou naaste) in jou hart nie haat nie … Jy moet jou naaste (m.a.w. jou volksgenoot) vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie”.

Dis wat die Messias ook bedoel het toe Hy in Mat. 5:43-44 gesê het jy moet jou vyand liefhê… (Die “vynand” waarna Hy verwys, is jou vyand in volksverband – m.a.w. ‘n mede-volksgenoot.)

En sou God hierdie definisie in die Nuwe Testament verander het, het Hy nie die waarheid gepraat toe Hy gesê het: “wat oor My lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie” (Ps. 89:35).

Dit was Johan Heyns wat gesê het die kerk moet ‘n veranderlike hart hê, want hy kan nie vassteek by uitgediende gebruike en gewoontes nie. Sê nou vir ons wié is jóu naaste, mnr Mocke, en waar lees jy dit?

As God sê daar is mense wat Hy haat, hoe durf ek sê ek het hulle lief? Hy haat ook die sonde, volgens jou mag ek dan maar die sonde liefhê! Maar doen ek dit, staan ek skuldig soos koning Jósafat in 2 Kron. 19:2 waar die profeet Jehu vir hom sê: “Moet ‘n mens die goddelose help, en het u lief die wat die HERE haat (koning Agab)? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van die HERE”.

Wie doen nou reg? Lukas Mocke of die Almagtige?

Nou sal jy seker dadelik sê: Dis in die Ou-Testament – in die Nuwe Testament het alles verander. Kom ons kyk: In Deut. 7:1-4 sê God vir sy volk dat Hy baie nasies voor hulle uitverjaag het, en dat Hy hierdie nasies aan hulle gaan oorgee om almal doodgemaak te word; sy volk mag geen verbond met hulle sluit óf hulle eers genadig wees nie, en ook mag hulle nié met hierdie nasies ondertrou nie, want dan sal Hy Israel verdelg.

As God só hatig op die nie-Israel nasies in die Ou-Testament was, hoe sal Hy nou sy Seun stuur om juis aan hulle sy Evangelie te gaan verkondig? Dan het Hy in die tyd van die Ou-Testament daardie nasies mos ‘n groot onreg aangedoen, en is Hy ook nie ‘n regverdige God nie!

Paulus het baie goed geweet hoe God teenoor die heidennasies voel toe hy in 2 Kol. 6:14-16 gesê het: “Moenie in dieselfde juk saam met hulle, die ongelowiges (heidene) trek nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

En watter ooreenstemming het Christus met Bélial?

(Volgens die Bybelse Ensiklopedie word Bélial in die Ou-Testament Baäl, genoem. En Baäl staan ook vir ongeregtigheid en duisternis.

[Hierdie “ongelowiges” kon dus nie Paulus se volksgenote gewees het nie, want jy móét jou volksgenoot liefhê en dus ook bereid wees om saam met hulle in dieselfde juk trek. (Sien Lev. 19:16-17)]

Jy sê God het ons almal dieselfde gemaak. Maar dan kom weerspreek jy jouself en sê die witman kry kanker in die son, maar God het jou swart broer “gemaak om direkte sonlig te kan hanteer vir baie lang ure sonder enige probleme”! Hoe op gods aarde kan ons dan dieselfde wees?

Op elkeen van bogenoemde stellings of vrae, soek ons antwoorde by jou, mnr. Mocke, of jy sal nie weer die voorreg hê om op hierdie blog jou blanke haat uit bte spoeg nie…

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
49 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Danie Marais

Dankie Adriaan, dit was nodig dat jy Mocke ‘n duidelike en volledige antwoord gee. Jy het alles behoorlik en deurdag beantwoord, dat hy nie antwoorde sal hê nie, tensy hy weer met ‘n klomp twak vorendag sal kom. Jammer hy kan nie die stuk van die Redakteur in die nuutste Vaandeldraer ook lees nie.
Die deel wat hy beweer van die foto waar ‘n blanke ‘n swarte dood geskiet het, is ‘n groot leun, want in vandag se Rapport word die hele saak uiteen gesit en altwee ouer pare was bewus van die foto en was eitlik as ‘n grap bedoel.
Ek is ook baie bly dat jy aan Mocke dit duidelik stel dat hy nie weer op die blog sal kom as hy nie antwoorde op jou stellings en vrae kan gee nie.
Dankie vir jou en Annelize se wonderlike werk en ‘n baie interressante Aug, Vaandeldraer. Sterkte met wat julle vir ons doen en opregte Boere groete van my en my vrou.

Andre

Danie,

Wil jy nie so vriendelik wees om die Aug Vaandeldraer vir my aan te stuur nie want lyk my Adriaan vergeet elke maand vir my. andreniemand@jenny.co.za

Ek waardeer,

Groete André

KleinVrystaat

Dankie Adriaan, jy het namens ons almal gepraat.
Wonder of Mocke n skuilnaam is?
Boeregroete uit die SuidVrystaat

Jurwey

Hy sal nie antwoord nie, net met n ander rigting kom, hy doen dit al van die begin af, hy is n lafhard, en krap rond slinger beskuldigings. maar nerens het hy nog met bewyse gekom nie, Oom het hom goed geantwoord, maar sy intellegensie laat veel te wense, hy sal weer terugkom, met n duk vel en ander twak kwyt raak!

Johan

Ag Baie Dankie, Oom Adriaan!
Die tyd stap ,en daars baie tedoen! Dankie dat Oom Tyd gemaak het om dinge reg testel!
Ons Boere Volkie moet saamstaan,ons het mekaar nodig.
Oorwinning is op ons duerstoep!
Hys die Vierkluer!
Dankie Oom!
Boere Groete

Johan Bester

Uitstekend gestel Adriaan. Maar hy sal nog steeds nie verstaan nie. Ongelukkig gaan ons deur die smeltkroes, en kaf soos hy sal uitgeskei word. Staan sterk, ons oorwinnig le op die horison.

Doreen Stassen

liewe Adriaan. Ek kon nie die man so mooi op sy plek gesit het nie, want my hele menswees het daarteen geprotesteer! Ek sou hom veel eerde wou vermoor, en ek wed julle almal hy is van N.I., en doen en se al die dinge net om ons te frusteer. Dankie vir jou mooi en treffende antwoord. Dit doen ons Boervolk eer aan.

Patriot

Aan al die FWliete ,liberaltiete en Mockawiete

Daar was ‘n man genaamd Lukas Mocke
Wat se brein net so groot was soos sy klokke
En alhoewel hy probeer om die Boer te frustreer
Kan hy die patriotisme nie meer keer
Want sien , die volk is in ontwaking
Ons sal binnekort herrys soos ‘n baken
Nimmermeer sal ons , ons steur aan hierdie gespuis
Wat die volk binnesypel soos ‘n luis
Want genoeg het ons gehuil , genoeg is ons mislei
Deur drek soos jy , jou adder
Wat die uitverkorenes beswadder
Baklei jy ook oor Belhar , groot of kleindoop
Terwyl die eens Godsvresende NG kerk leegloop
Op paaie van verderf het hul begin dwaal
Gedrentel agter die goddelose Baal
Nou sal jy maai wat jy saai
Terwyl die skuld teen julle begin oplaai
Die wiel het uiteindelik gedraai
Terwyl ons die roer op die wa begin laai
Pasop jou liberalis , amper vloek ek nou en ek was baie lus
Ons het klaar lont geruik
Ons is reg om dit wat ons het te gebruik
Ons het niks meer om te verloor behalwe ons lewe
En dat jy sal moet verantwoording doen is ‘n gegewe
So hou jou snater toe , jou luis
Bly eerder binnne in jou huis
Voordat jy jou gif kom gooi
Want hier gaan ons vir jou looi ….Dwaas !!!!

Danie Marais

Pragtige woorde Patriot asook die beryming. Gaan jy dit ook een of ander tyd met musiek aanvul en op ‘n CD sit?
Boere groete.

Eva

Al al my vrinne en Adriaan,

Baie dankie vir ‘n treffende antwoord, maar ‘n kffer kan nie hierdie soort taal verstaan nie. As ‘n mens na sy skrywes in geheel kyk, sy paragrawe, sinsbou, ens is dit duidelik dat hy nie wit is nie, of hoogstens met ‘n moroniese IK sit.

Sterkte vir almal en hef aan lê voor.

Boere Groete.

Dirk

Dagsê Vriende

Hierdie kêrel kom voor as `n teksboek NI agent. Hulle styl is altyd om verdeeldheid te saai en om mense kwaad te maak. Hulle weet dat as ons daarmee besig is, kan ons nooit doel bereik nie, naamlik eenwording met JaHshua nie.

Uit sy onsamehangende Bybel uittreksels kan jy optel dat meer as een dwaas meegewerk het aan sy kommentare. Ek glo ook hy is gekleurd, want sy oppervlakkige kennis bewys dit. Moet sê, in die verlede toe hulle nog wit k@ffers gebruik het, was daar nog `n mate van logika in NI se perverse denkes en skrywes. Hulle het ook almal deur die bank van `n prof Malan se boekie gebruik gemaak wat teen die sogenaamde Israelvisie geskryf was.

Dit is dan ook die verskil tussen die adamiet se begripsvermoë en die gekleurde s`n. Die wat die Apartheidsgees, ruag ha godesh, dra, se logiese denke weerspieël die teenwoordigheid daarvan in hulle wese. Vader sê iewers in die Nuwe openbaring dat die gene vanuit die gees ontstaan, dieselfde gees wat eenmalig aan Adam gegee is as die asem van die lewe. Nooit weer het Hy hierdie Gees uitgestort in enige mens nie, (Maleagie 2:15)

Die enigste manier hoe jy dus hierdie gees in jou bekom is deur verwekking, naamlik deur die saadlyn. Nou kan ons sien hoe belangrik die verbod teen verbastering was, is en nog moet wees. Hoe verder weg van die suiwer gene, hoe meer afgodery. Kyk maar na basternasies. Super afgode dienaars, en asb Rooms Katolisisme is 100% afgodies.

Dit is wel so dat met die koms van Jahshua daar nou `n aansuiwering moontlik is vir mense wat geboorte defekte ervaar het, maar steeds sal die logiese denke bepaal of waarheid nagestreef word al dan nie. Die liefde vir die Ware JaHshua en daarmee saan vir Sy Waarheid is dus essensieël hiervoor. Hierdie Gees is nie verniet Gees van WAARHEID genoem nie. Dus is die hele kerke-wêreld buite hierdie Gees.

Net deur `n koerant te lees, sien jy hoe naarstigtelik hierdie powere dwase wat skryf hierdie wêreldwye leuen ondersteun, naamlik dat swart ditto wit is en as swartes iets verkeerd doen, is dit agv diskriminasie. Dis die gees van die leuen, wat in die hele wêreld ontplooi is deur Lucifer deur eeue se indoktrinasie in feitlik elke faset van die samelewing.

Dit is ook die Gees van die Antichris, oftewel, “vals Christus”. Nou is die probleem dat leuendienaars soos hierdie NI agente dalk werklik lief is vir hierdie vals Jesus van hulle, want hierdie Jesus is plooibaar en aanpasbaar. Jy kan hom maak om by jou aan te pas. As jy dan gebreinspoel is deur die stortvloed media wat jy van kleintyd van jou liberale ouers, onderwysers en dominees ontvang het, dan sal jy geen ander Jesus wil hê as hierdie een wat hulle vir jou gegee het nie. Dis eintlik hartseer. Maar die Skrif is duidelik dat leuen dienaars NOOIT by die poorte van die Nuwe Jerusalem sal ingaan nie.

Kom ons sluit dan hierdie Blog se poorte, waar die Nuwe Jerusalem nagestreef word, vir sulke leuendienaars. Tyd is min,
Groete
Dirk

Jan Brits
Andre

Hi Almal,

Ek wil graag ook ‘n skakel plaas wat die moeite werd is om na te gaan kyk.
http://www.infowars.cpm/bombshell-fema-camps-confirmed/

Groete,

André

KleinVrystaat

Wil nie oopmaak nie.
Of het hulle dit alkweer weggesteek
Boeregroete

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aan Almal Hier

Ek wil net vir Oom Adriaan sê; “Wel gedaan en Goed gesê”, Ook glo ek van harte dat die HOTNOT MOCKE nou die boodskap gekry het en dat hy en sy soort nou sommer die webtuiste sal vergeet.

Aan Klein Vrystaat http://www.infowars.com/bombshell-fema-camps-confirmed/ Die is nou die regte skakel van die webtuiste, dit moes net .com gewees het waar dit .cpm was in die webtuiste.

Boer Groete aan al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Patriot

Danie – kan miskien nogal werk – sal maar die tweede sinnetjie verwyder

Doreen Stassen

PATRIOT, nee, moenie die tweede sin verwyder nie! Dis deel van die gedig of versie, en dis kostelik! Los dit net so, want eintlik is dit die waarheid! Groete.

KleinVrystaat

Stem saammet Doreen
Boeregroete

Patriot

Doreen , Danie en Klein Vrystaat – O.K . julle het my oortuig – ek sien waarheen julle op pad is – miskien moet ek praat van “klokkietjies”…hie,hie,hie!!!

Nee wag hier kom ‘n ding …laat ons eerder stop !!!

CD’s vandag gestuur aan Oom Adriaan – my weldoeners het toe nou my foto voorop die CD gaan sit en agterin ook ‘n lysie met all die liedjies se titels..
Ek dink vir ‘n eerste is dit nie te sleg nie – ek praat van die omslag…
Boeregroete
Patriot

Doreen Stassen

More my liewe volksgenote. Op Maandag 26 September om 7nm het ek ‘n Suidlander vergadering met Gustav as spreker, as iemand van jul dalk Klerksdorp toe kom, is julle meer as welkom. Ten tweede, getrou aan die opskrif van hierdie blog, naamlik om die duisternis lief te he, hoop ek dat die meneer Mocke die naweek deeglik kennisgeneem het van sy geliefde Malema se uitsprake oor die wittes in die land. Ons het glo alles van hulle gesteel, ons is skurke en moet as sulks behandel word! Kan jy glo! Hulle het niks anders as stertrieme gehad nie, was nie in besit van kaart en transport nie, en was nie eers teenwoordig toe ons voorvaders hier aangeland het nie, maar ons het alles gesteel. Mense, ek waarsku julle baie ernstig vandag, hier kom groot moeilikheid, en as jul nog nie begin voorberei het nie, is dit nou die tyd. Daar is net sekondes oor, nie eers meer minute nie. En ek se dit met liefde, slaan asseblief ag daarop. Boeregroete!

Johan

Hi Dorreen!
Ek stem ,glo nie almal besef die erns nie! Tyd is bitter min,hierdie lelike situasie gaan ons onkant betrap! My eie familie ook, ek waarsku en waarsku maar ore is min. En dit is mense vir wie ons lief is en omgee.Maar nee so iets sal mos nooit gebuer ,dit maak my hartseer!
Bid dat die, wat nog nie kan sien se oe sal oopgaan en GOU!!!!!!!!!!
Sterkte Mede Volksgenote
Boere groete

Doreen Stassen

Johan ek wil jou troos deur te se dat nie almal bestem is om gered te word nie. Hou nou op om hulle te waarsku. Stel die voorbeeld. Begin net om jou goed bymekaar te kry en hou aan en aan dat hulle kan sien hier moet iets gebeur, dan sal hulle self na jou te kom en vra. Daar is nou nie meer tyd nie. Volgens alle aanduidings, het ons nog omtrent ‘n maand oor waarin ons kan voorberei. Mense en Johan, as julle nie inligting het nie, asseblief, skakel in by jul naaste tak van Suidlanders, al is dit ook net om die inligting te kry. Julle moet nie langer vertoef nie. Julle en jul familie se lewens is op die spel. Hierdie is nou ‘n baie ernstige situasie. Julius Malema is nou haastig en trippel in die gange op en of omdat hy beloftes gemaak het, en kom wat wil, hy GAAN DIT NAKOM! Lees hieronder wat Eva gepos het, dan sal julle verstaan. Maak dit jul erns.

Jurwey

Wat is minute, wat is sekondes, almal is op hol gejaag deur onderandere die Suidlanders, wat net groter afvalligheid veroorsaak het, en nou bespot word met n gewolf-wolf spelery, hoeveel mense in julle eie selle het weggeval? Dit is daardeur dat mense so ongelowig die lot benader, net voor die 1994 verkiesing het die AWB rond geloop en gese ons sal met geweld die land afstaan, maar niks! Eugene Terblanch is vermoor, geweld is geskree, maar niks! Malema dreig om die boere te skiet, geweld word geskree, maar niks! Plaasboere word vemoor 37000 van hulle sedert 1994, vergelding word geskree, maar niks! solank daar geen daad gevoeg word nie vergeet van oge wat sal oopgaan, die wat nou volhard is die wat aan die einde behoue sal bly. SOOS IN DIE DAE VAN NOAG, dit is waar ons wandel mense, ons hang aan n garing draad, wat baie van hierdie bewegings self geskep het en die die vermoe of wysheid het om die mense daardeur te lei nie, dus kom eers oor die pllatjie voor daar in getalle net na n organisasie gehaas sal word, VOORSPOED!!

Doreen Stassen

Jurwey, in liefde wil ek graag vir jou die volgende se: Ek berei liewer voor en daar gebeur niks, dan het ek niks verloor nie, anders as wat ek als ignoreer, dit ontken, en die moeilikheid gebeur, en ek en my kinders en kleinkinders verloor ons lewens. Lees wat se Eva wat beplan hulle met ons kinders en vrouens. Ons kan dit nie afskryf as niks nie! Wie het andersins ‘n plan op die tafel? NIEMAND BEHALWE DIE SUIDLANDERS NIE!!!!!

Ant San

En in die duisternis gaan die kerse van inligting dood. Daar word vertrou op aardse leiers, leiers wat nie ons Skepper en Sy Woord as handboek gebruik om ons op die regte pad te lei nie. Die uitspraak van die Skiet die Boer saak klink pragtig asof dit in ons guns is, maar niemand skree wolf wolf hieroor nie? Dit is ‘n groot gelieg. Niemand ken die oorsprong van die kreet nie, want die kreet was glo deur die PAC in die 60’s gebruik . Later het Peter Mokaba dit voor 94 gebruik. Na 94 is vir ons vertel dat die k-woord nou gestaak moet word. Ons het dit onmiddelik gestaak. Jesse Duarte vra vanoggend hoe ons sou voel as die Voortrekker Monument vernietig sou word om spore van ons geskiedenis te verwyder? Dit is nou om te regverdig dat die jeug maar mag sing, skiet die boer. Die waarheid is egter dat hul nie hul eie geskiedenis ken nie! Solank as wat hul haat vir die witman kan aanblaas sal hul enige middele gebruik. Hul ken ook nie die oorsprong van die haat nie, ons weet egter dit is in hul gene. Hul haat ons instinktief omdat die wette van ons Skepper op ons binneste geskryf is en die wette van hul skepper is ook op hul binneste geskryf. Ons is nie in die duisternis nie, ons is genadiglik in die Lig!

Doreen Stassen

Dagse volksgenote. Kom ek se julle vandag, haal ten minste julle hoede af vir Gustav Muller van die Suidlanders. Sy missie was van die begin af om die volk te waarsku oor wat kom aan die hand van Siener se profesiee. Hy het nog nooit oorlog belowe of dat ons moet mobiliseer nie of wat ookal. Hy is geroep as ‘n brandwag vir sy volk, en dit voer hy tot die letter toe uit. Toegegee, ons het al gedink die datum van Uhuru is naby, maar verloor soms uit die oog die tekens wat gegee is. Nog nooit het die Suidlanders Wolf Wolf geskree nie! Dat ons ernstig gewaarsku het dat die tyd naby is, dit staan soos ‘n paal bo water. Die Suidlander dames het die ander dames en jongeres geleer van voedselberging, wat om te pak, hoe om in die veld te oorleef, veldverpleging, en hoe om met die minimum klaar te kom na gelang van omstandighede. Nog nooit ooit het Gustav enigiets anders gedoen as uit die Woord van Vader gepraat nie, en ‘n lyn deurgetrek na Siener. Asseblief mense, laat ons regverdig wees. Nerens was daar iemand wat bereid was om hierdie rol te vervul nie. Ons kan nie Gustav kruisig net omdat hy die volk waarsku en probeer voorberei nie. Dit is nie regverdig nie. Liefdegroete.

Ant San

Doreen, die leiers waarvan ek praat is die wat daagliks op die politieke toneel die besluite neem. Gustav se leierskap word afgelag deur die meeste. Ek het nie na hom verwys nie en stem saam met jou dat hy en AS wel die boodskappers was wat oe geopen het, onder andere myne! Kyk maar na ander Blog gesprekke, die bewys is daar dat Gustav en AS die mense aan die praat het. As hul pogings nie die moeite werd was nie sou die drade dood geloop het, maar dit het nie. XXX

Doreen Stassen

En dankie tog daarvoor. Solank ons asem in ons oorhet, sal ons bly waarsku, dit is belangriker as enigiets anders. Ek kan regtig se dat baie se oe oopgegaan het. Die wat weggeval het uit ons groepe, is die wat nie kan volhard tot die einde toe nie, en Vader se slegs die wat in geloof volhard tot die einde toe sal gered word. Ja Malema is bitter omgekrap oor die uitspraak teen hom, so gee hy voor, maar in die voorhuis en waar wittes hom nie sien nie, spreek hy naakte haat teen die blankes, en belowe hy die res van sy mense hoe hulle ons sal doodmaak. Glo my Mandela het presies dieselfde gedoen. Wonder ek of die ou sening nog asemhaal. Al wat ons wittes nou moet doen is bid. Hierdie oorlog tusssen lig en duisternis, is nie ons oorlog nie. Vader hanteer dit baie goed namens ons. Let net op. En die beloftes wat al die ander leiers gemaak het, en daar het niks van gekom nie, Jurwey, weet net dat daar ‘n laken van louheid oor ons volk getrek is. Totdat Vader self hierdie laken wegtrek, sal ons van ons kant af geen inspirasie of begeerte he om hulle aan te val nie. Maar wee hulle die dag as die laken weggetrek word. Siener se hy sien die volk se kop geen ‘n ruk, en dan gaan die volks se oe oop. Ons wag vir daardie dag. Glo my ons wag!!!

Johan Bester

Niemand roep wolf-wolf nie. Gustav gee goeie raad en deurdagte opsommings. Iets om ook aan te dink, ek bly in gangsters paradise en stadig maar seker is squatters besig om te squat langs al die wee in en uit van Johannesburg. Logika se vir my, hoe kom jy uit die stad uit as die paw-paw die fan strike. Hulle blok al die paaie in n kits, en jy is gestrand, kyk maar wat het gebeur met juliass se verhoor in die middestad!

Aan die einde, die wat ore het, moet hoor en die wat oe het moet sien. Help nie om met die kop onder die sand te bly nie, anargie en chaos is moontlik, heel moontlik in die NSA! Wees wakker, wees paraat. Almal is gewaarsku.

Eva

Goeienaand alle vriende,

Ek plak ‘n haatspraak wat op Facebook geskryf was, en dit is presies wat aan die gang is onder die kffers. Verskoon die taalgebruik maar ek plaas dit net soos dit geskryf was, behalwe vir ‘n woord wat ek maar liewer sal verdoesel want dit is te vieslik:

“Thato Mbateti Mbateti
You white pigs. Malema is our leader. He will Zuma within the next six weeks. Look ahead my fellow black people. We will then take our land, and every tresspasser, namely white whores, we will rape them and rape them till the last breath is out… White kids will be burnt specially those in pretoria and Vrystaat. Men will be tortured while I will take a video clip and spread it on Youtube.

Collen, we shall stand together and rape those fuckers. Its true what Malema said, silently we shall kill them …. Police will stand together … our leader will lead us to take our land over, Mandela will smile again.

White n@@iers we are coming for you!!!!!!!!!!!!! Households will be broken into and families wil be slaughtered.”

Nou is die persoon wat hierdie geskryf het glo ‘n fake en bestaan nie. Hoe stupid dink die mense kan ‘n mens wees om te glo dat hy dit nie geskryf het nie, as ‘n mens dit met jou eie oë gelees het?

Dan is daar nog witmense wat hierdie addergeslag in hulle huise grootmaak!!!!!!

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aan Almal

Ek dink ons moet maar net geduldig wees want die nuus is vol van hulle eie opinie….niks is werklik akuraat nie(net 10% is waar..ons weet net nie watter is die 10% nie). Ek sê net hoe vinniger die dinge gebeur hoe beter vir ons almal (wit en liberaal). Daar is ook ñ gesegde wat lei; “As ñ mens niks meer het om te verloor nie, dan is selfs sy honger asem en spraak gevaarlik soos die dood self”. So die houties sal hulle self inderdaad onregeerbaar maak en dan sal die wit-bliksems wat nie wou luister nie, maar moet kies waar hy behoort. By sy swart boeties of ons sogenaamde ekstramiste/ver-regses. Maar as ek weet die bliksem het hom altyd geskaar by sy malêma boeties, dan sal ek maar eerder plan maak met sulke drek en sy kinders. Want hy sal weer die f@kker wees op die einde van die dag wat weer die swart goed sal bejammer en weer later wil koester om net weer daardie swart wilde reuk in te asem totdat hy weer dronk is van die K@ffer liefde. As dit nie hy is nie definitief sy saadlyn(dit is wat ek sal voorkom sodat my saadlyn nie deur dieselfde hel gaan wat ek en my mense gegaan het nie) wat net soveel drek sal bevat as die JOOD self.

Daar is al reeds ñ paar wittes(Klaar ge-identifiseer vir wanneer die Dag aan breek…glo my hy is inderdaad oppad) wat ek sal uithaal in die tyd sonder om ñ oog te knip, want wie sal my keer as ñ land in oorlog gedompel is, wie? Glo my daar sal nie tyd wees om nog polisie te skakel en verslae/verklarings af te neem nie, en ook probeer vas te stel wie alles begin het nie…hulle sal net die einde waarneem.

Hier in die RSA is so baie wit-bliksems (Liberales met sulke siel siek oë) wat nog dink as hy die swart f@kker ñ brood gee sal sy paaidjie met goud uit gelê word hemel toe. Min besef hulle almal (Wit-Liberale Bliksems) dat YHWH het klaar bestem dat Twee Derdes van die BoerVolk nie die volgende Dag/Era sal sien nie. Ek BID en BID en BID, elke aand dat YHWH die dinge oor nag sal omkeer soos SY SEUN YHWH-SHUA die tafels in die tempel om gegooi het. Want hoe is dit moontlik dat hulle (Wit stofsuigende Liberales) beken dat hulle Christene is, maar hulle haat hul eie Volksgenote, daar is nie een volk in die wêreld geskiedenis wat sulke integriteit/dink-wyse oorleef het nie en die Swart F@kkers byt dit nou uit, saam met die KERKE van vandag…verkondig vrede en liefde, maar die wees vrek van die honger deur hulle se haat vir sy eie volksgenoot wat ñ swakkere geword het, weens hulle eie ek denke (Twee Derdes gun mekaar F@kkel in die lewe…wil eerder altyd indruk as daar iets te kry is).

Die Liberales en Swart Bliksems sal my moet keer voor die tyd want glo my hulle kweek haat by ons en ons woede word gevoed deur ons BoerVolks-genote wat elke dag vermoor word, terwyl die wat die mag het agter oor sit en dink dat môre is nog ñ Dag. “Psalm 139:19-24”

Ja die Volksgenote hier wonder seker wat met my aangaan….wel mense ek het gisteraand regtig moeilik geslaap (die heeltyd het die gedeeltes van ons geskiedenis in my kop bly maal en die heeltyd is daar ñ stem wat sê, jy sal saam ander die volkie moet reg ruk en gou….ek weet net nie waar om te begin nie) en ek het net besluit genoeg is genoeg ek sal my met YHWH skaar (geen politiek of organisasie party nie) ek is nie meer bekommerd oor die nuus nie, my liefde vir my opregte Volsgenote en ons voortbestaan en ware Liefde vir YHWH en sy seun YHWH-SHUA is vir my meer belanriker as enig-iets anders selfs as brood. As dit YHWH se wil is sal ek net doen wat hom sal behaag, “Soos die profeet Elia met sy adjudante die priesters wat vals was gedood het” en van hulle afgode en aanbiddings plekke gemaks huisies maak.

Boer Groete aan al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Doreen Stassen

More almal. Ek kon nie wag om vanoggend by my lessenaar te kom om hierdie stuk aan jul te skryf nie. My foon het gegons tot amper half twee vanoggend! Daar is smsse wat gons dat die ou sening gegroet het. Ek het al wat ‘n kontak is, gekontak om agter die waarheid te kom. Uiteindelik het ek iemand (baie betroubaar) op die lyn gekry wat bevestig het dat hy inderdaad bitter swak is, omring is met spesialiste, nog in Qunu is, maar beslis nog nie heengegaan het nie. Ek het ook betroubaar (!) verneem dat die jonge (JM) bitter, bitter haastig is om die bal aan die rol te sit en word deur hoe regeringsamptenare tot kalmte gemaan, maar hy wil net losbreek. Hy dreig om nou die reg in eie hande te neem en ek se nou pertinent vir julle almal, HKGK. Ek plaas julle nou op “HIGH ALERT”. Die van julle wat nog nie droe kosse, brandgoed ens. bymekaar het nie, julle het nog EEN (1) maand oor. Asseblief, julle is almal kosbaar, en dit is nie nou die tyd om hare te kloof nie, julle lees almal koerant en kyk nuus en weet presies wat aangaan. Laat ons in Vader se naam nou besluit om bymekaar te staan en iets aan ons omstandighede te doen!! Lees wat Eva hierbo skryf. It is to ghastly to contemplate soos John Vorster altyd gese het. Ek lief jul baie, jul is my broers in susters in Yhawhe. Liefde.

Doreen Stassen

EVA, kyk nou net. Maar laat ek of jy sulke goed oor hulle skryf op enige blog? Ons sal sonder aarseling toegesluit word, want hulle is beskermde wild. Als wat in hierdie pragtige land van ONS op die oomblik aangaan is skreiend. Die land word getap van al sy reserves. Als onder die grond behoort al vir jare nie meer aan die Boervolk, vir wie dit oorspronklik gegee is nie. Die swartes het hierdie land op ‘n skikbord gekry sonder om een sent daarvoor te betaal. Die infrastruktuur wat opgerig is is met ons belastinggeld tot stand gebring, en eintlik moet ons hulle dagvaar en aanspreeklik hou vir die koste daarvan. Hulle breek nou lekker af dit wat ons oor jare vir ons nageslag opgebou en betaal het. Ek is lekker opgeklits oor daardie stuk. Maar wees gewaarsku. Ons tyd is waaragtig min, want Julius Malema wil nie langer wag nie, hy wil nou doen wat die kaffer hierbo ons mee dreig. Liefdegroete.

Melanie

More almal, Pieter-Jan, ek stem 100% met jou saam, as ons tyd kom om skoon te maak, moet ons die boeties ook uitroei, anders besoedel hulle net later weer ons kinders, en sleep die verderflike goed weer huistoe. Ek het eenmaal gelees dat die witmens se ondergang sy jammerhart is, en dis waar, hulle dink hulle doen goed en dan word hulle vernietig deur die wie hulle gehelp het.

Ek wou anderdag van my niggie weet wie het k4rs gekry om my Ouma se graf toe te gooi (dit het my gegrief dat iemand gedink het haar seuns, kleinseuns en agterkleinseuns dit nie vir haar kan doen nie) sy was verbaas oor ek kwaad was daaroor en gesê dat daar K4rs op haar swaer se begrafnis ook was, (want hulle het hom goed geken en saam met hom gewerk) ek het haar gese my hond ken my ook goed maar moet hom asb nie na my begrafnis toe bring nie.

Dis hoe ek oor hulle voel, hulle is diere vir my. Op die stadium ‘n pes wat uitgeroei moet word soos jakkalse wat jou lammers vang.

Dankie Doreen, ek ken nie mense met inligting nie, maar ons het dit ook so uitgewerk, as dit nie in September/Oktober gebeur nie, moet ons nog ‘n jaar wag vir die gras om weer wit te word en dan weer groen (die gras word nou klaar weer groen), en dinge soos dit nou lyk sal nie nog ‘n jaar hou nie. Profisiee is soos geskiedenis geskryf in klip, niks daarvan kan verander word nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Mev/Mej Melanie en sommer ook weer aan almal.

Die Jood se doel sedert Jakob se tyd tot en met vandag (Jood wil ons vernietig en deur ñ suptiele manier is uit te teel), is om die saadlyn van die ware Adamiet uit te baster tot ons heeltemal uit gebaster is, sodat YHWH nie meer nodig sal hê om SY SEUN YHWH-SHUA te stuur nie, maar gelukkig sal dit nooit so ver gaan nie. Maar gelukkig is daar nog mense soos ek en jy wat so redeneer (nie alles net aanvaar as goed en wel nie), om ook sommer die bloedlyn te suiwer wanneer die kans hom voordoen…ek is nie bang nie soos die f@kker de klerk en sy gespuis(pikkie swarte, roelf meyer, sonder-broek van Schalkwyk en die nuwe Muller van VF+). Met my oupa se begrafnis het ek ñ paar van my neefs rond geruk omdat hulle nie my oupa se graf wou toe gooi nie (dit was seker bietjie lelik van my…. maar hel nee my oupa se famielie bloedlyn is 100% Duitse Bloed, hy sou dit glad nie goedgekeer het as dit een van ons was wat dood is en nou moet die swart vark jou oorskot toe gooi nie) en sommer ook my ma se broers lelik k@k vertel, want hulle het ook so geredeneer soos jy hier bo genoem het, oor die swart wetters wat maar die graf kan toe gooi. My vrou moes net die heeltyd keer of ek moer hulle sommer met die Avbob graaf.

Ja ek sal seker nog oor die vingers getik word, maar ek sal ook maak soos ou Jopie Fourie gemaak het met die Souties toe hy 14 was het hy sy vinger in die rooinek-offisier se geweer se loop gedruk en gesê “Skiet Bliksem”. So ja ek sal ook vir die Liberale Wit nerwe sê “Hol Bliksem ….want as ek jou gaan kry sal jy moet verskriklik mooi dink wat jy sal sê om my van plan te laat verander om nie die galg toue oor jou kop te trek nie”.

Ons maak elke keer dieselfde foute in ons geskiedenis en dit deur dom besluite om maar net te vergewe en vergeet weer. Die keer sal mense soos ek moet sorg daar sluip nie foutjies in nie. Ek sal die galg man word sonder masker.

Boere Groete aan jou en al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Patriot

‘n Nuwe Begin:

Nou raak die tyd vir hulle min
Maar vir ons is dit ‘n nuwe begin
Ons kinders begin om buite te baljaar
Want die volk kom weereens bymekaar

Weer sal ons Hom loof en prys
Van die wiegie af tot by die grys
Wie sal ons dan nou kan keer
Want ons is die grote Boervolk weer

Elke keer as hulle skree en lawaai
En die haat in ons harte begin oplaai
En terwyl hulle skellend die panga swaai
Sal hulle dan mos maai wat hulle saai

Want ‘n Boer word net sover gedruk
Dis tyd on die vyand in die bek te ruk
Laai die geestelike gewere
En hou fyn dop alle daaglikse gebeure

Nog net ‘n kort tydjie van sluimer en van slaap
Terwyl die steenkooldissipel lui le en gaap
Sal ons kom soos ‘n dief in die nag
En sal ons die wees wat die laaste lag

Jy sien , dis in ons beendere
En diep gewortel in ons gene
Dis iets wat julle sotte nooit sal verstaan
Want julle is in julle eie wentelbaan

My God is nie jou god
Want my God is ‘n jaloerse God
Wat geen ander gode voor sy oe verdra nie
Daarom het Hy ook nie na jou gevra nie

Maar ons het jou klere aangetrek
Ons kennis het jou oe laat rek
Want ons is mos bedees en goed opgevoed
En daarom het ons duur betaal met Boerebloed……en betaal ons nog steeds !!

Patriot

KleinVrystaat

Pragtig!!

Ant San

Troye straat in Sunnyside Pretoria in ‘n een rigting straat wat loop van noord na suid. Terwyl ek met my karretjie Suid ry in die rigting van Unisa, amper by die hoek van Walker straat, draai daar ‘n paar bakkies met ‘n spoed om, teen die aankomende verkeer in! Die boer se gisig is spierwit en sy oge groot soos pierings. Skielik hoor ek die geklap van skote. Ek draai vinnig my karretjie om en volg die bakkie, die boer skree vir my dit is die polisie wat opdrag het om ons dood te skiet. Hulle is daarop uit om ons uittemoor. Ek besef ek gaan nie die huis haal nie, die paaie is alle kante toe geblok , ek is ‘n teiken, my gelaat is bleek en blond. Ek gaan in ‘n woonstel blok skuiling soek, kom by arm boeregesin met 4 kinders in huis. Van die kinders in gestremd en baie beangs. Ek kalmeer hulle en verduidelik dat ek bevoeg is om na gestremdes omtesien daar ek my bejaarde moeder wat beroerte gehad het versorg het. Ons kom in hospitaal met kinders aan. Rooikruis is daar, ons is veilig. Al die pad voel ek die teenwoordigheid van die wit “engel” met my ? Nooit was ek alleen nie! Natuurlik raak ek toe wakker. Gewoonlik steur ek my nie aan drome nie, behalwe wanneer die droom my “pla”. Wou dit al Maandag vir julle skryf, nou weet julle. Ek sien Mac M weet niks van die ou se toestand nie. Soos dit is in die lewe het ons almal afspraak met die dood. Gelukkig weet ons dat ons Messias die dood oorwin het en vrees ons die dood nie. Die wat Hom nie ken nie gaan brand. Dankie vir “High Alert”. Ja, so val als in plek!

Jurwey

Ja mense, die “deklerk orde” van korrupsie, moord en diefstal groei mooi met JM en spul, en de klerk is trots, die “wit kaffer orde” en die libralis is in beheer en die behoue suig aan die agter speen, dalk sal ons dag kom voordat ons einde daar is, daar word belowe dat ons sal oorwin maar die swart nerwe is en bly in beheer, ons luister na al die beloftes dat dit nie meer lank is nie, maar 20 jaar is om die draai, 20 jaar is n leeftyd vir sommige, n begin vir ander en n kwart eeu vir ander. Hoe lank weet niemand, maar die mense val af langs die pad en vind saligheid waar hulle is, MAAR soos ek dit sien ontbreek die wil om weer self regerend te wees, met jou eie mense wat oor jou staan, aanvaaeding van boosdoeners en boosheid word deur die Bybel grypers geprrek en ook aanvaar, HOE LANK NOG??

Doreen Stassen

Jurwey, byt net vas, glo in jouself, jou volk en Yahwhe die Vader, die tyd van bevryding is baie baie naby. Ek sien die regering wil nou sommer ook bo en behalwe al die ander belastings, ook die BTW opsit. Siener se hy sien ons staan kaal teen ‘n muur. Nie nakend sonder klere nie, maar kaal gestroop van als wat ons besit. Ons is amper daar. Die nuwe erfbelasting en koste van water en elektrisiteit dwing ons terug na kerse. Die water pla my. Ons kan nie water “gaan haal” soos toe nie. Al ons riviere is besoedel. Ja, die wil om te regeer ontbreek op die huidige oomblik. Dit is oor daardie laken van louheid oor ons. Dit gaan weggetrek word, gee net kans. Dan staan die leeu van Juda op.

Boerboel

Genetika het onlangs (2007) ondubbelsinnig en onomstootlik bewys dat ras wel bestaan. Die enigste rede hoekom die meeste mense nog nie van hierdie studies (l.w. dis studies, nie artikels nie) gehoor het nie, is omdat die hoofstroom media besit word deur dieselfde mense wat rasvermenging voorstaan. Hulle is kulturele Markiste en skuil onder die dekmantel van liberalisme.

Die volgende stuk is ongelukkig in engels.

Look at this scientific study.
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7118/full/nature05329.html
[
Look at the huge number of scientists and institutions that took part in this scientific study.

Here is an extract from the study above:

“We have constructed a first-generation CNV map of the human genome through the study of 270 individuals from FOUR POPULATIONS with ANCESTRY in EUROPE, AFRICA and ASIA (the HAPMAP collection). DNA from these individuals was screened for CNV using two complementary technologies: single-nucleotide polymorphism (SNP) genotyping arrays, and clone-based comparative genomic hybridization. A total of 1,447 copy number VARIABLE REGIONS (CNVRs), which can encompass overlapping or adjacent gains or losses, covering 360 megabases (12% OF THE GENOME) were identified in these populations.”
……….
A 12% COPY NUMBER VARIATION EXISTS BETWEEN THE RACES.
……….

MODERN GENETICS have proved that we are all very much less alike than the Human genome project initially thought back in the year 2001. The HGP never even looked at COPY NUMBER VARIATIONS, (CNV’S) because back then it did not even know that CNV’s existed.

Here is an easy example of the error the human genome project made.

One man has one apple and another man has 10 apples, but the HGP claimed that these apples were 99.9% identical. This was the logic of the human genome project, when it concluded that all humans are 99.9% identical.

BUT one man has more apples than the other.

Each difference is a single “Copy number variation” (CNV)
As you can see CNV differences are very important.

Now modern science tells us that 12% CNV exists between the races. This means that some races have 12 pages/hundred more genetic code than others…….massive.

Here it is presented in graphical form.
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7118/fig_tab/nature05329_F7.html
…………

Then look at this scientific study.
Go to the Hapmap here…
http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/

Then click on the publication entitled:
“A SECOND GENERATION HUMAN HAPMAP with over 3.1mil SNP’s”
http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7164/abs/nature06258.html

Look at the huge number of institutions that took part (72) All the major genetic institutions from all over the world.

AND HERE are their findings:

“We describe the Phase II HapMap, which characterizes over 3.1 million human single nucleotide polymorphisms (SNPs) genotyped in 270 individuals from four geographically diverse populations and includes 25–35% of common SNP variation in the populations surveyed.”

So we know that
1) CNV differences between the races are 12%
2) SNP differences between the races are 25-35%.

Note that this is a second generation Hapmap study. The first generation study was of course the “human genome project.” (HGP)
The human genome project concluded that all humans are 99.9% identical based on SNP analysis.

How they did this considering that they only had the genome of one person is not scientific! This one genomes was also spliced together from multiple donors, so effectively it could not be used for any science apart to say that they had mapped the first human genome.

The second generation study as linked above proved that the real SNP difference is 25-35%. HUGE….

If the human genome is likened to a book, then a single SNP difference is a single word spelt wrong and a single CNV is a whole page that is different.

Genetics have proved huge genetic differences between the races.

This is SCIENCE fact.

What you have to ask yourself, is why liberals struggle to accept these scientific facts.

Don’t liberals always claim that we have to celebrate our diversity.

Boerboel

My mede Israeliete.

n Paar gedagtes…

Adam het tussen 6,000-7,000 jaar terug gelewe, want die Bybel gee vir ons sy stamboom. Adam kon dus nie die eerste mens gewees het nie, want oer oue skelette is al ontdek.

Die bome in die tuin van Eden was ander nasies end ei Bybel bevestig dit.

ESÉGIËL 31:9
Ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome van Eden wat in die tuin van God was, hom beny het.

ESÉGIËL 31:18
Na wie lyk jy so in heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden? En tog sal jy neergewerp word saam met die bome van Eden na die onderste van die aarde; tussen die onbesnedenes sal jy lê, saam met die wat verslaan is deur die swaard. Dit is Farao en sy hele menigte, spreek die Here HERE.
………

Nerens se die Bybel dat die aarde slegs 6,000 jaar oud is nie. Inteendeel die woord “dag” is van die Hebreeuse woord “YOM” vertaal wat nie net dag beteken nie, maar ook era.

As jy dat sou se dat die aarde in ses dae geskape is, of jy sou se dat die aarde oor ses eras/tydperke gekape was, sou jy in albei gevalle se dat die aarde oor ses YOM geskape was.

Evolusie bestaan onder die mens, maas slegs onder die pre-Adamiete.
………..

Hier is waar dit interresant raak….

Blou oe het volgens genetika tussen 6,000-10,000 jaar terug ontstaan.
http://www.foxnews.com/story/0,2933,327070,00.html
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2008/02/01-01.html
http://discovermagazine.com/2009/jan/042

en wit vel ook….

http://www.sciencemag.org/content/316/5823/364.1.summary

en juis in hierdie tyd het die landbou begin.

Adam was die eerste wit man en hy was geskape in die agste YOM.

P.J.

Kyk eergisteraand toevallig op `n t.v. `n program op C-tv in die Kaap.

Punte gelig in die debat is….

*Die weermag is vol ou `vryheidsvegters`, Aplas en MK`s

*Hulle behoord almal aan vakbond of unies of wat jy dit nou ook al wil noem.

*Daar is `n groot probleem met gesags ordes, hulle weier om gesags van hoër gehoorsaam te wees.

Ek neem aan dit kom daarop neer dat…

*Hulle is Malema gesind en deel sy mentaliteit.

*hulle is georganiseerd in hul organisasies tot optrede (soos met die (skyn) verhoor)

*Hulle sal geen gehoor gee as die (skyn) regering hulle tot (skyn) orde roep nie.

Maar daar sal nie weer `n DeLa Ray wees om die Boere te lei nie….. Die keer kom YAHSUA om Sy volk van die kwaad te verlos.

Doreen Stassen

AMEN!!!!

KleinVrystaat

Ons Boere (nie farmers nie). het nog altyd onweerswolke gesien as n belofte van reen, die vroe en laat reens.
Daar is 7 Verbonde tussen Juwdah en BanJamin. Sien ook Deut 33:12
Vrede, maar nie vrede nie
BoereGroete

Jurwey

De La Rey was n held ja beslis, maar deur sy toedoen het ons ook die oorlog verloor, toe die engelse hier op Ladysmith vlug en ons mense wou hulle agterna sit en goed op hulle baaitjie gee toe keer hy die burgers, dit was verkeerd, as hulle toe die geleentheid gebruik het was die oorlog vinnig agter die rug, en sou ons nie soveel kinders en vrouens verloor nie!!! Dit is seker maklik vir my om nou te praat, nabetragt is altyd maklik, maar ek is lief vir ons geskiedeniss en het breed daarin gelees! Dit is uiters wreed, bloedgietend en lelik in gevalle, maar ons sal moet terug of anders gaan ons almal vergaan, ons sal dinge moet antrol sit of daar gaan NIKS vir ons oor wees nie!! Ons is veragtelik, hoeveel veraaiers is tussen ons, as een praat van optrede, nog voor dat enigiets gedoen word klop die polisie aan jou deur, die veraaiers element is net te groot. Daar moet meer boere vermoor word, meer van ons moet dood, dat die wat oorbly in n hoek gedruk word anders sal hulle ons stelselmatig uitmoor en maak soos die ou NP, die padda in kookwater sindroom, tot ons deur n minderwaardige wese regeer word, iest wat slegs n IK van 70 kan behaal, waar die engelse 100, Duitsers en Hollanders 107, wetenskaplik bewys. En ons is gedient om met n minderwaardigheids heerser oor ons te sit, ek verstaan dit net glad nie, ek doen nie, kan nie en wil nie.

Doreen Stassen

Jurwey wat jy is is absoluut waar. Ek voel soms so moedeloos en ek kan julle nie vertel watse wraakgedagtes soms deur my gedagtes gaan nie. Kyk wat het geword van die manne wat wel iets probeer doen het. Hulle sit vir jare in die tronk van hel, soms sonder verhoor. Maar as jy moord pleeg, kom jy los op R1000 borg. Ons kan dinge nie los om net so voort te ploeter nie. Maar die ongebleikte christene het gesorg dat ons ontwapen is, dat ons mense verraaiiers word, dat daar ons ons land geen loyaliste meer oor is nie. Ek staan ook nie vir die VVK se verkiesing nie, want ek soek nie ‘n deel van die land nie. Ons wil ons hele land terug he. Ons moet dinge nou net los dat die politiek homself uitspeel sodat die profesiee in vervulling kan gaan. Ons raak soms haastig en wil die aanjaag, maar ons kan nie, want profesiee is profesiee eers as dit in vervulling gaan.

Jurwey

Oom Siener kan net nie verkeerd bewys word nie, vertel dit maar gerus vir maks-du-preetjie die wit-???? of soos hy homself noem,”pale native”

Drie Blou Briewe, laat die parlement biewe
Eerste brief behandel mbeki tog te stief
Tweede brief verklaar JZ is nog n dief
Derde Brief openbaar NM is n Barbaar
Selfs hy het nie die geld gespaar!
maar in sy bankrekening laat baljaar
dit verklaar tog die wapens is nie gekoop
maar het sowaar n ander pad geloop
de-klerk het dit ook daar loop koop.
roelf meyer loop toe ook en steier
die parlement se klokke beier,
soos dit stort ten duie, en die volk
onder die nuwe wereld orde vertolk,
het hy nooit helemal verstaan, tot nou
dat die briewe wat hom red is blou!

as julle wil bylas voel gerus vry. ek dink net “dalk” is dit nou die tyd waar Duitsland die drie blou briewe parlement toe stuur wat in Oom Siener se boek is, hoe anders kan hulle betrokke raak? Vir my is dit net te geweldig om te dink dat indien dit die geval is, hoe het Oom Siener al die dinge so gesien. Fantasties hoe God, JHWE KONING, ALMAGTIGE VADER werk!!!

Andries Bodenstein

Dankie Adriaan , vir mense soos jy. My oorlee pa was ‘n groot voorstaaner van Siener , en ek is ook. Ek weet watse soort mens hierdie Mocke is , en daar’s baie van hulle. Tog is dit goed om te weet dat so baie van ons nog vas staan in die geloof , in juis dit wat Siener gesien het. Dankie vir jou kommentaar , ek waardeer dit. Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters