Om die duisternis lief te hê

Liewe vriende, ter wille van ons almal se gemoedsrus en vrede, het ek besluit om Lukas Mocke se laaste kommentaar persoonlik op die blog te beantwoord. Sy beheptheid met die swart barbaar is simtomaties van ons tyd, en dit kom algemeen voor by veral predikante, die media, liberaliste en gebreinspoelde kerklidmate. Miskien help dit bloggers wat nie meer in die kerk tuis voel nie, maar ook nie meer weet herwaarts of derwaarts nie.Honderde duisende opregte lidmate van veral die drie Afrikaanse susterskerke, het 30 jaar gelede al, in ‘n dun, maar onophoudelike stroompie oor die kerkkamp se platgetrapte heining weggedwaal om elders na eie weiding te gaan soek. Vandag is dit ‘n al groter wordende trop wat die kerkkamp eersdaags leeg sal agterlaat. Die vraag is hoekom? Hoekom het dit gebeur, en wat was die oorsaak daarvan? Waarom verlaat ‘n mens die grense waarbinne ouers en voorouers eeue lank geanker was, waarbinne daar n Boodskap van beskuttiung, troos, hoop en geloof was?

Dit kon net gebeur het as die grenslyne verlê en die ankerpale uitgeruk is. Want toe bevind jy jou skielik op die oop vlakte, nie net onbeskut, verstoot, verraai en verward nie, maar ook ontuis onder die geklank van ‘n “ander Jesus” se stem, ‘n ander Jesus met ‘n “ander evangelie”. En naarstigtelik soek die verdwaalde lidmaat steeds na vastigheid. Maar hoe meer hy daarna soek, hoe duideliker sien en ervaar hy die verwoeste landskap, dreigende onheil, en hoe groter raak sy onsekerheid en verwarring.

(Lesers wat nog nie met Lukas Mocke se kommentare bekend is nie, moet dit dalk eers op ons blog gaan lees, anders sal u nie my antwoord aan hom kan begryp nie.)

***

Mnr. Mocke, ek rig hierdie skrywe aan jou persoonlik. Jy het op hierdie blog verskyn omhang met die kleed van vroomheid en diepe besorgdheid oor wat hier geskryf word. Maar dit was vir my gou duidelik dat daar van die Messias se beeld in jou geen teken is nie. Jy was bloot daarop uit om moeilikheid te maak, skoor te soek, en ons tot satwordens toe uit te skel as “kafferhaters”, valse leraars, “bafomet” (terloops die regte spelling is baphomet) en Satanaanbidders en dat ons op pad is hel toe.

Nadat ek weer jou kommentare gelees het, is één ding vir my baie duidelik: Jy gebruik hierdie blog as uitlaatklep vir jou diepgewortelde haat en veragting vir witmense. Daarom dat jy nooit sinvol gerageer op enige kommentaar nie, en nooit enige bewyse vir jou uitlatings kon lewer nie.

Deurgaans was jou hooftema “julle is wit rassiste en kafferhaters; julle wat met die swaard doodmaak, sal met die swaard sterf”. En dan skree jy, die Sunday Times en die liberaliste ten hemele  oor ‘n AWB-lid wat glo ‘n “klein swart seuntjie doodgeskiet het”,  maar swyg soos die graf oor die duisende “klein wit seuntjies en dogtertjies wat deur jou swart barbaar broer verkrag, aan stukke gekap of lewendig verkool is.

Dit pla jou nie in die minste nie, net so min as vir De Klerk, Tim du Plessis of Max du Preez, in teendeel, ek kry die indruk dit dra julle goedkeuring weg! Nog minder skeel dit julle dat die internasionale organisasie, Genocide  Watch, wat menseslagting wêreldwyd aanteken, pas aangekondig het dat hy Suid-Afrika se vlak van moorde op blankes, opgeskuif het na vlak 6. In die verslag maak hulle ook ‘n onrusbarende voospelling: “According to a paper by Genocide Watch President, Gregory Stanton, titled “The Eight Stages of Genocide,” is risk level six the level just before mass exterminations commence“.

In jou, die kerk, die media en liberaliste se oë kan die swart barbaar egter niks verkeerd doen nie. Hulle dans in die strate; keer asblikke om, steek die inhoud aan die brand, gooi die polisie en joernaliste met klippe, spring op geparkeerde voertuie, breek winkelvensters, swaai AK-47’s in Beyers Naudé-laan, dreig om ons aan te val, en het binne twee dae R30 miljoen se skade aangerig. Dit alles doen hulle ter wille van ‘n jong boef en Mocke-broer, Malema, wat hulle gedurig aanspoor om ons wittes dood te maak. Dog tot nou toe is geeneen nog vervolg of opgesluit nie.

Maar toe ‘n klompie blanke manne onlangs vanuit volksgeledere ook as ‘n daad van protes op sekere straatnaamborde in Pretoria plakkers gaan aanbring ter ondersteuning van Clive Derby-Lewis wat as politieke gevangene onregmatig deur die ANC-regering aangehou word, was die hel los. Hulle het niemand beseer nie, niemand gedreig nie, niks brandgesteek of asblikke omgekeer nie; ook nie voertuie, winkelvensters,T-hemde of vlae vernietig nie. En die skade was net mooi R0-00. Maar daaroor skree julle moord, is hulle met geweld oorrompel, in vangwaens gegooi, ‘n naweek agter tralies toegesluit, en nou word hulle strafregtelik vervolg!

Skaam jy jou waaragtig nie voor God vir jou skaamtelose huigelagtigheid om die vinger na ons blankes te wys as “kafferhaters” en Sataniste nie?

Verder beskuldig jy my en Gustav Muller daarvan dat ons ons mense na ‘n slagveld stuur en dat dit ons is wat gewelddadigers is (met die swaard lewe). Wys my waar ek óf hy al ooit mense tot geweld aangestig het. Ek is al 17 jaar besig om my mense te waarsku teen die onheil wat nou voor die deur staan; terwyl Gustav Muller dié van hulle wat in gevaarsones bly, probeer help om na “veilige plekke” pad te gee.

Jy weier om jou aan ons waarskuwings te steur, gaan lees dan wat sê jou kameraad Drogba in die Saturday Star van 3 September: “We’ll burn the capital down …We’ll burn all the buildings in this city down.”

Toe die Almagtige besluit het om Sodom en Gomorra ook af te brand, het Hy Lot beveel om na die berge (veiligheid) te vlug. Jy gaan seker saam met Lot se skoonseun in die stad agterbly.

Jy verafgod die swart barbaar só dat jy sy dierlikheid op óns probeer afskuif. Hy is deel van die die duisternis, maar jy buig voor hom, soen sy voete.

Dis ‘n infame leuen dat óns wittes met die swaard (panga) rondloop en swartes doodkap. Dis jou broers vir wie ons almal, jy inkluis, dag en nag agter slot en grendel moet wegkruip. Of vertrou jy hulle só dat jy met oop deure slaap, snags veilig in ons strate gaan stap, en jou motor nooit sluit nie. En as jy dit nie doen nie, is jy vals en skynheilig!

Jy sê ons is diedelfde. Dan het jy seker ook al, as opregte en besorgde Christen, jou swart naastes (soos vir ons) aangespreek oor hulle verterende blanke haat, nie waar nie? Anders is jy weer vals en skynheilig! Of gee ons dan die naam van die blog waarop jy dit gedoen het – waar jy met net soveel woede en veragting teenoor hulle uitvaar het; geëis het dat hulle ons om verskoning vra vir die gru-moorde op 35 000 van jou volksgenote (as jy wit is), die verkragting van meer as ‘n miljoen wit vroue en dogters, die byna halfmiljoen kapings,  die totale verwoesting van al ons landstrukture, en hul ewigdurende getoi-toi, stakings en plundering van bates wat deur ons opgebou is. Ja, en ek hoop jy het ook nie vergeet om hulle uit te skel oor hul aanbidding van voorvadergeeste nie; hulle sangomas besweer wat menslike organe uitslag terwyl die slagoffer nog lewe, om dit dan te verpoeier en as muti te verkoop nie!

Jy sê jy sal jou lewe gee om te bewys ons en hulle is dieselfde. Spaar jou lewe, wys net vir ons die 35 duisend swartes wat deur wittes vermoor is, wys vir ons jou miljoen swart susters wat blanke mans verkrag het, die 500 duisend motors wat hulle gekaap het, die dokters se muti op apteekrakke, wys ons die strate waarin ons getoi-toi, asblikke omgekeer en motors met klippe bestook het.

Verduidelik ook sommer waarom die blanke al eeue gelede ‘n hoogsontwikkelde beskawing kon skep, maar jou swart broer op sy eie nog nooit bo die steentydperk uitgestyg het nie. Jy sê dis ‘n leuen dat die swarte se brein kleiner is as ons s’n. Dan kan jy dit seker bewys!

Bring ook  jou bewyse dat hulle vóór Jan van Riebeeck (oor wie jy as vroom Christen jou so smerig uitlaat) se koms, dwarsoor Afrika ook huise, katedrale, paaie, rytuie, skole, ‘n geskrewe taal en wêreldberoemde musici opgelewer het.

Jy sê dis ‘n blatante leuen dat swart en wit se bloed verskil, en dat ek nie bewyse daarvoor nie. Nou goed, hier is dit, en jy kan dit self op Google gaan bevestig:

“In die middel 1940’s het dr. Ronald Nagel en ander navorsers ontdek dat feitlik alle swartes in Afrika malaria onderlede het, hulle het ook vasgestel dat sekel-selanemie (‘n bloedsiekte by swartes) die meerderheid help om malaria te oorleef. As dit nie vir hierdie geen in hulle bloed was nie, sou miljoene voor die voet gesterf het – nou is die sterftesyfer net 1.2 miljoen per jaar”.

En omdat hierdie sekelsel-geen by blankes ernstige nagevolge het, kan hulle nie Afrika swartes se bloed ontvang nie. Aan die anderkant het swartes wat blanke bloed ontvang, weer geen weerstand teen malaria nie. Dis hoekom die SA Bloedbank in die apartheidsjare swart en wit bloed geskei het, omdat dit tot albei se voordeel was. Maar in 2004 is die Bloedbank in ‘n hofsaak (deur ‘n baster-verpleegster) verplig om dit nie meer te doen nie.

Terwyl jy op die Internet is, lees sommer die berig in Die Burger van 2 Desember 2004 oor hierdie hofsaak waarin ‘n senior hermatoloog van die Bloedbank die volgende gesê het: “Skenkers van kategorie 3 en 4 bloed kan nie gewerf kan word nie, want kategorie 3- en 4-skenkers is onderskeidelik bruin en swart mense wie se bloed nie gebruik word nie…”

Bewys dat die Bloedbankamptenaar gelieg het, of jy is die blatante leuenaar!

Beskryf vir my daardie naaste wat ek moet liefhê. Ek weet jy durf dit nie doen nie, want dan moet jy God weerspreek waar Hy in Lev. 19:16-17 vir ons presies omskryf wié dit is: My volksgenoot is nie net my naaste nie, maar ook my broer. Verder sê God: Jy mag jou broer (jou naaste) in jou hart nie haat nie … Jy moet jou naaste (m.a.w. jou volksgenoot) vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie”.

Dis wat die Messias ook bedoel het toe Hy in Mat. 5:43-44 gesê het jy moet jou vyand liefhê… (Die “vynand” waarna Hy verwys, is jou vyand in volksverband – m.a.w. ‘n mede-volksgenoot.)

En sou God hierdie definisie in die Nuwe Testament verander het, het Hy nie die waarheid gepraat toe Hy gesê het: “wat oor My lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie” (Ps. 89:35).

Dit was Johan Heyns wat gesê het die kerk moet ‘n veranderlike hart hê, want hy kan nie vassteek by uitgediende gebruike en gewoontes nie. Sê nou vir ons wié is jóu naaste, mnr Mocke, en waar lees jy dit?

As God sê daar is mense wat Hy haat, hoe durf ek sê ek het hulle lief? Hy haat ook die sonde, volgens jou mag ek dan maar die sonde liefhê! Maar doen ek dit, staan ek skuldig soos koning Jósafat in 2 Kron. 19:2 waar die profeet Jehu vir hom sê: “Moet ‘n mens die goddelose help, en het u lief die wat die HERE haat (koning Agab)? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van die HERE”.

Wie doen nou reg? Lukas Mocke of die Almagtige?

Nou sal jy seker dadelik sê: Dis in die Ou-Testament – in die Nuwe Testament het alles verander. Kom ons kyk: In Deut. 7:1-4 sê God vir sy volk dat Hy baie nasies voor hulle uitverjaag het, en dat Hy hierdie nasies aan hulle gaan oorgee om almal doodgemaak te word; sy volk mag geen verbond met hulle sluit óf hulle eers genadig wees nie, en ook mag hulle nié met hierdie nasies ondertrou nie, want dan sal Hy Israel verdelg.

As God só hatig op die nie-Israel nasies in die Ou-Testament was, hoe sal Hy nou sy Seun stuur om juis aan hulle sy Evangelie te gaan verkondig? Dan het Hy in die tyd van die Ou-Testament daardie nasies mos ‘n groot onreg aangedoen, en is Hy ook nie ‘n regverdige God nie!

Paulus het baie goed geweet hoe God teenoor die heidennasies voel toe hy in 2 Kol. 6:14-16 gesê het: “Moenie in dieselfde juk saam met hulle, die ongelowiges (heidene) trek nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

En watter ooreenstemming het Christus met Bélial?

(Volgens die Bybelse Ensiklopedie word Bélial in die Ou-Testament Baäl, genoem. En Baäl staan ook vir ongeregtigheid en duisternis.

[Hierdie “ongelowiges” kon dus nie Paulus se volksgenote gewees het nie, want jy móét jou volksgenoot liefhê en dus ook bereid wees om saam met hulle in dieselfde juk trek. (Sien Lev. 19:16-17)]

Jy sê God het ons almal dieselfde gemaak. Maar dan kom weerspreek jy jouself en sê die witman kry kanker in die son, maar God het jou swart broer “gemaak om direkte sonlig te kan hanteer vir baie lang ure sonder enige probleme”! Hoe op gods aarde kan ons dan dieselfde wees?

Op elkeen van bogenoemde stellings of vrae, soek ons antwoorde by jou, mnr. Mocke, of jy sal nie weer die voorreg hê om op hierdie blog jou blanke haat uit bte spoeg nie…

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

49 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Danie Marais

Dankie Adriaan, dit was nodig dat jy Mocke ‘n duidelike en volledige antwoord gee. Jy het alles behoorlik en deurdag beantwoord, dat hy nie antwoorde sal hê nie, tensy hy weer met ‘n klomp twak vorendag sal kom. Jammer hy kan nie die stuk van die Redakteur in die nuutste Vaandeldraer ook lees nie. Die deel wat hy beweer van die foto waar ‘n blanke ‘n swarte dood geskiet het, is ‘n groot leun, want in vandag se Rapport word die hele saak uiteen gesit en altwee ouer pare was bewus van die foto en was eitlik as ‘n grap… Read more »

Andre

Danie,

Wil jy nie so vriendelik wees om die Aug Vaandeldraer vir my aan te stuur nie want lyk my Adriaan vergeet elke maand vir my. andreniemand@jenny.co.za

Ek waardeer,

Groete André

KleinVrystaat

Dankie Adriaan, jy het namens ons almal gepraat.
Wonder of Mocke n skuilnaam is?
Boeregroete uit die SuidVrystaat

Jurwey

Hy sal nie antwoord nie, net met n ander rigting kom, hy doen dit al van die begin af, hy is n lafhard, en krap rond slinger beskuldigings. maar nerens het hy nog met bewyse gekom nie, Oom het hom goed geantwoord, maar sy intellegensie laat veel te wense, hy sal weer terugkom, met n duk vel en ander twak kwyt raak!

Johan

Ag Baie Dankie, Oom Adriaan!
Die tyd stap ,en daars baie tedoen! Dankie dat Oom Tyd gemaak het om dinge reg testel!
Ons Boere Volkie moet saamstaan,ons het mekaar nodig.
Oorwinning is op ons duerstoep!
Hys die Vierkluer!
Dankie Oom!
Boere Groete

Johan Bester

Uitstekend gestel Adriaan. Maar hy sal nog steeds nie verstaan nie. Ongelukkig gaan ons deur die smeltkroes, en kaf soos hy sal uitgeskei word. Staan sterk, ons oorwinnig le op die horison.

Doreen Stassen

liewe Adriaan. Ek kon nie die man so mooi op sy plek gesit het nie, want my hele menswees het daarteen geprotesteer! Ek sou hom veel eerde wou vermoor, en ek wed julle almal hy is van N.I., en doen en se al die dinge net om ons te frusteer. Dankie vir jou mooi en treffende antwoord. Dit doen ons Boervolk eer aan.

Patriot

Aan al die FWliete ,liberaltiete en Mockawiete Daar was ‘n man genaamd Lukas Mocke Wat se brein net so groot was soos sy klokke En alhoewel hy probeer om die Boer te frustreer Kan hy die patriotisme nie meer keer Want sien , die volk is in ontwaking Ons sal binnekort herrys soos ‘n baken Nimmermeer sal ons , ons steur aan hierdie gespuis Wat die volk binnesypel soos ‘n luis Want genoeg het ons gehuil , genoeg is ons mislei Deur drek soos jy , jou adder Wat die uitverkorenes beswadder Baklei jy ook oor Belhar , groot of… Read more »

Danie Marais

Pragtige woorde Patriot asook die beryming. Gaan jy dit ook een of ander tyd met musiek aanvul en op ‘n CD sit?
Boere groete.

Eva

Al al my vrinne en Adriaan,

Baie dankie vir ‘n treffende antwoord, maar ‘n kffer kan nie hierdie soort taal verstaan nie. As ‘n mens na sy skrywes in geheel kyk, sy paragrawe, sinsbou, ens is dit duidelik dat hy nie wit is nie, of hoogstens met ‘n moroniese IK sit.

Sterkte vir almal en hef aan lê voor.

Boere Groete.

Dirk

Dagsê Vriende Hierdie kêrel kom voor as `n teksboek NI agent. Hulle styl is altyd om verdeeldheid te saai en om mense kwaad te maak. Hulle weet dat as ons daarmee besig is, kan ons nooit doel bereik nie, naamlik eenwording met JaHshua nie. Uit sy onsamehangende Bybel uittreksels kan jy optel dat meer as een dwaas meegewerk het aan sy kommentare. Ek glo ook hy is gekleurd, want sy oppervlakkige kennis bewys dit. Moet sê, in die verlede toe hulle nog wit k@ffers gebruik het, was daar nog `n mate van logika in NI se perverse denkes en skrywes.… Read more »

Jan Brits
Andre

Hi Almal,

Ek wil graag ook ‘n skakel plaas wat die moeite werd is om na te gaan kyk.
http://www.infowars.cpm/bombshell-fema-camps-confirmed/

Groete,

André

KleinVrystaat

Wil nie oopmaak nie.
Of het hulle dit alkweer weggesteek
Boeregroete

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aan Almal Hier

Ek wil net vir Oom Adriaan sê; “Wel gedaan en Goed gesê”, Ook glo ek van harte dat die HOTNOT MOCKE nou die boodskap gekry het en dat hy en sy soort nou sommer die webtuiste sal vergeet.

Aan Klein Vrystaat http://www.infowars.com/bombshell-fema-camps-confirmed/ Die is nou die regte skakel van die webtuiste, dit moes net .com gewees het waar dit .cpm was in die webtuiste.

Boer Groete aan al die ander Volksgenote hier – Pieter-Jan van Zyl (As ek Storm Volg My, As ek Val Wreek My en As ek Omdraai Skiet My)

Patriot

Danie – kan miskien nogal werk – sal maar die tweede sinnetjie verwyder

Doreen Stassen

PATRIOT, nee, moenie die tweede sin verwyder nie! Dis deel van die gedig of versie, en dis kostelik! Los dit net so, want eintlik is dit die waarheid! Groete.

KleinVrystaat

Stem saammet Doreen
Boeregroete

Patriot

Doreen , Danie en Klein Vrystaat – O.K . julle het my oortuig – ek sien waarheen julle op pad is – miskien moet ek praat van “klokkietjies”…hie,hie,hie!!!

Nee wag hier kom ‘n ding …laat ons eerder stop !!!

CD’s vandag gestuur aan Oom Adriaan – my weldoeners het toe nou my foto voorop die CD gaan sit en agterin ook ‘n lysie met all die liedjies se titels..
Ek dink vir ‘n eerste is dit nie te sleg nie – ek praat van die omslag…
Boeregroete
Patriot

Doreen Stassen

More my liewe volksgenote. Op Maandag 26 September om 7nm het ek ‘n Suidlander vergadering met Gustav as spreker, as iemand van jul dalk Klerksdorp toe kom, is julle meer as welkom. Ten tweede, getrou aan die opskrif van hierdie blog, naamlik om die duisternis lief te he, hoop ek dat die meneer Mocke die naweek deeglik kennisgeneem het van sy geliefde Malema se uitsprake oor die wittes in die land. Ons het glo alles van hulle gesteel, ons is skurke en moet as sulks behandel word! Kan jy glo! Hulle het niks anders as stertrieme gehad nie, was nie… Read more »

Johan

Hi Dorreen!
Ek stem ,glo nie almal besef die erns nie! Tyd is bitter min,hierdie lelike situasie gaan ons onkant betrap! My eie familie ook, ek waarsku en waarsku maar ore is min. En dit is mense vir wie ons lief is en omgee.Maar nee so iets sal mos nooit gebuer ,dit maak my hartseer!
Bid dat die, wat nog nie kan sien se oe sal oopgaan en GOU!!!!!!!!!!
Sterkte Mede Volksgenote
Boere groete

Doreen Stassen

Johan ek wil jou troos deur te se dat nie almal bestem is om gered te word nie. Hou nou op om hulle te waarsku. Stel die voorbeeld. Begin net om jou goed bymekaar te kry en hou aan en aan dat hulle kan sien hier moet iets gebeur, dan sal hulle self na jou te kom en vra. Daar is nou nie meer tyd nie. Volgens alle aanduidings, het ons nog omtrent ‘n maand oor waarin ons kan voorberei. Mense en Johan, as julle nie inligting het nie, asseblief, skakel in by jul naaste tak van Suidlanders, al is… Read more »

Jurwey

Wat is minute, wat is sekondes, almal is op hol gejaag deur onderandere die Suidlanders, wat net groter afvalligheid veroorsaak het, en nou bespot word met n gewolf-wolf spelery, hoeveel mense in julle eie selle het weggeval? Dit is daardeur dat mense so ongelowig die lot benader, net voor die 1994 verkiesing het die AWB rond geloop en gese ons sal met geweld die land afstaan, maar niks! Eugene Terblanch is vermoor, geweld is geskree, maar niks! Malema dreig om die boere te skiet, geweld word geskree, maar niks! Plaasboere word vemoor 37000 van hulle sedert 1994, vergelding word geskree,… Read more »

Doreen Stassen

Jurwey, in liefde wil ek graag vir jou die volgende se: Ek berei liewer voor en daar gebeur niks, dan het ek niks verloor nie, anders as wat ek als ignoreer, dit ontken, en die moeilikheid gebeur, en ek en my kinders en kleinkinders verloor ons lewens. Lees wat se Eva wat beplan hulle met ons kinders en vrouens. Ons kan dit nie afskryf as niks nie! Wie het andersins ‘n plan op die tafel? NIEMAND BEHALWE DIE SUIDLANDERS NIE!!!!!

Ant San

En in die duisternis gaan die kerse van inligting dood. Daar word vertrou op aardse leiers, leiers wat nie ons Skepper en Sy Woord as handboek gebruik om ons op die regte pad te lei nie. Die uitspraak van die Skiet die Boer saak klink pragtig asof dit in ons guns is, maar niemand skree wolf wolf hieroor nie? Dit is ‘n groot gelieg. Niemand ken die oorsprong van die kreet nie, want die kreet was glo deur die PAC in die 60’s gebruik . Later het Peter Mokaba dit voor 94 gebruik. Na 94 is vir ons vertel dat… Read more »

Doreen Stassen

Dagse volksgenote. Kom ek se julle vandag, haal ten minste julle hoede af vir Gustav Muller van die Suidlanders. Sy missie was van die begin af om die volk te waarsku oor wat kom aan die hand van Siener se profesiee. Hy het nog nooit oorlog belowe of dat ons moet mobiliseer nie of wat ookal. Hy is geroep as ‘n brandwag vir sy volk, en dit voer hy tot die letter toe uit. Toegegee, ons het al gedink die datum van Uhuru is naby, maar verloor soms uit die oog die tekens wat gegee is. Nog nooit het die… Read more »

Ant San

Doreen, die leiers waarvan ek praat is die wat daagliks op die politieke toneel die besluite neem. Gustav se leierskap word afgelag deur die meeste. Ek het nie na hom verwys nie en stem saam met jou dat hy en AS wel die boodskappers was wat oe geopen het, onder andere myne! Kyk maar na ander Blog gesprekke, die bewys is daar dat Gustav en AS die mense aan die praat het. As hul pogings nie die moeite werd was nie sou die drade dood geloop het, maar dit het nie. XXX

Doreen Stassen

En dankie tog daarvoor. Solank ons asem in ons oorhet, sal ons bly waarsku, dit is belangriker as enigiets anders. Ek kan regtig se dat baie se oe oopgegaan het. Die wat weggeval het uit ons groepe, is die wat nie kan volhard tot die einde toe nie, en Vader se slegs die wat in geloof volhard tot die einde toe sal gered word. Ja Malema is bitter omgekrap oor die uitspraak teen hom, so gee hy voor, maar in die voorhuis en waar wittes hom nie sien nie, spreek hy naakte haat teen die blankes, en belowe hy die… Read more »

Johan Bester

Niemand roep wolf-wolf nie. Gustav gee goeie raad en deurdagte opsommings. Iets om ook aan te dink, ek bly in gangsters paradise en stadig maar seker is squatters besig om te squat langs al die wee in en uit van Johannesburg. Logika se vir my, hoe kom jy uit die stad uit as die paw-paw die fan strike. Hulle blok al die paaie in n kits, en jy is gestrand, kyk maar wat het gebeur met juliass se verhoor in die middestad! Aan die einde, die wat ore het, moet hoor en die wat oe het moet sien. Help nie… Read more »

Eva

Goeienaand alle vriende, Ek plak ‘n haatspraak wat op Facebook geskryf was, en dit is presies wat aan die gang is onder die kffers. Verskoon die taalgebruik maar ek plaas dit net soos dit geskryf was, behalwe vir ‘n woord wat ek maar liewer sal verdoesel want dit is te vieslik: “Thato Mbateti Mbateti You white pigs. Malema is our leader. He will Zuma within the next six weeks. Look ahead my fellow black people. We will then take our land, and every tresspasser, namely white whores, we will rape them and rape them till the last breath is out…… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Môre aan Almal Ek dink ons moet maar net geduldig wees want die nuus is vol van hulle eie opinie….niks is werklik akuraat nie(net 10% is waar..ons weet net nie watter is die 10% nie). Ek sê net hoe vinniger die dinge gebeur hoe beter vir ons almal (wit en liberaal). Daar is ook ñ gesegde wat lei; “As ñ mens niks meer het om te verloor nie, dan is selfs sy honger asem en spraak gevaarlik soos die dood self”. So die houties sal hulle self inderdaad onregeerbaar maak en dan sal die wit-bliksems wat nie wou luister nie,… Read more »

Doreen Stassen

More almal. Ek kon nie wag om vanoggend by my lessenaar te kom om hierdie stuk aan jul te skryf nie. My foon het gegons tot amper half twee vanoggend! Daar is smsse wat gons dat die ou sening gegroet het. Ek het al wat ‘n kontak is, gekontak om agter die waarheid te kom. Uiteindelik het ek iemand (baie betroubaar) op die lyn gekry wat bevestig het dat hy inderdaad bitter swak is, omring is met spesialiste, nog in Qunu is, maar beslis nog nie heengegaan het nie. Ek het ook betroubaar (!) verneem dat die jonge (JM) bitter,… Read more »

Doreen Stassen

EVA, kyk nou net. Maar laat ek of jy sulke goed oor hulle skryf op enige blog? Ons sal sonder aarseling toegesluit word, want hulle is beskermde wild. Als wat in hierdie pragtige land van ONS op die oomblik aangaan is skreiend. Die land word getap van al sy reserves. Als onder die grond behoort al vir jare nie meer aan die Boervolk, vir wie dit oorspronklik gegee is nie. Die swartes het hierdie land op ‘n skikbord gekry sonder om een sent daarvoor te betaal. Die infrastruktuur wat opgerig is is met ons belastinggeld tot stand gebring, en eintlik… Read more »

Melanie

More almal, Pieter-Jan, ek stem 100% met jou saam, as ons tyd kom om skoon te maak, moet ons die boeties ook uitroei, anders besoedel hulle net later weer ons kinders, en sleep die verderflike goed weer huistoe. Ek het eenmaal gelees dat die witmens se ondergang sy jammerhart is, en dis waar, hulle dink hulle doen goed en dan word hulle vernietig deur die wie hulle gehelp het. Ek wou anderdag van my niggie weet wie het k4rs gekry om my Ouma se graf toe te gooi (dit het my gegrief dat iemand gedink het haar seuns, kleinseuns en… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Dag Mev/Mej Melanie en sommer ook weer aan almal. Die Jood se doel sedert Jakob se tyd tot en met vandag (Jood wil ons vernietig en deur ñ suptiele manier is uit te teel), is om die saadlyn van die ware Adamiet uit te baster tot ons heeltemal uit gebaster is, sodat YHWH nie meer nodig sal hê om SY SEUN YHWH-SHUA te stuur nie, maar gelukkig sal dit nooit so ver gaan nie. Maar gelukkig is daar nog mense soos ek en jy wat so redeneer (nie alles net aanvaar as goed en wel nie), om ook sommer… Read more »

Patriot

‘n Nuwe Begin: Nou raak die tyd vir hulle min Maar vir ons is dit ‘n nuwe begin Ons kinders begin om buite te baljaar Want die volk kom weereens bymekaar Weer sal ons Hom loof en prys Van die wiegie af tot by die grys Wie sal ons dan nou kan keer Want ons is die grote Boervolk weer Elke keer as hulle skree en lawaai En die haat in ons harte begin oplaai En terwyl hulle skellend die panga swaai Sal hulle dan mos maai wat hulle saai Want ‘n Boer word net sover gedruk Dis tyd on… Read more »

KleinVrystaat

Pragtig!!

Ant San

Troye straat in Sunnyside Pretoria in ‘n een rigting straat wat loop van noord na suid. Terwyl ek met my karretjie Suid ry in die rigting van Unisa, amper by die hoek van Walker straat, draai daar ‘n paar bakkies met ‘n spoed om, teen die aankomende verkeer in! Die boer se gisig is spierwit en sy oge groot soos pierings. Skielik hoor ek die geklap van skote. Ek draai vinnig my karretjie om en volg die bakkie, die boer skree vir my dit is die polisie wat opdrag het om ons dood te skiet. Hulle is daarop uit om… Read more »

Jurwey

Ja mense, die “deklerk orde” van korrupsie, moord en diefstal groei mooi met JM en spul, en de klerk is trots, die “wit kaffer orde” en die libralis is in beheer en die behoue suig aan die agter speen, dalk sal ons dag kom voordat ons einde daar is, daar word belowe dat ons sal oorwin maar die swart nerwe is en bly in beheer, ons luister na al die beloftes dat dit nie meer lank is nie, maar 20 jaar is om die draai, 20 jaar is n leeftyd vir sommige, n begin vir ander en n kwart eeu… Read more »

Doreen Stassen

Jurwey, byt net vas, glo in jouself, jou volk en Yahwhe die Vader, die tyd van bevryding is baie baie naby. Ek sien die regering wil nou sommer ook bo en behalwe al die ander belastings, ook die BTW opsit. Siener se hy sien ons staan kaal teen ‘n muur. Nie nakend sonder klere nie, maar kaal gestroop van als wat ons besit. Ons is amper daar. Die nuwe erfbelasting en koste van water en elektrisiteit dwing ons terug na kerse. Die water pla my. Ons kan nie water “gaan haal” soos toe nie. Al ons riviere is besoedel. Ja,… Read more »

Boerboel

Genetika het onlangs (2007) ondubbelsinnig en onomstootlik bewys dat ras wel bestaan. Die enigste rede hoekom die meeste mense nog nie van hierdie studies (l.w. dis studies, nie artikels nie) gehoor het nie, is omdat die hoofstroom media besit word deur dieselfde mense wat rasvermenging voorstaan. Hulle is kulturele Markiste en skuil onder die dekmantel van liberalisme. Die volgende stuk is ongelukkig in engels. Look at this scientific study. http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7118/full/nature05329.html [ Look at the huge number of scientists and institutions that took part in this scientific study. Here is an extract from the study above: “We have constructed a first-generation… Read more »

Boerboel

My mede Israeliete. n Paar gedagtes… Adam het tussen 6,000-7,000 jaar terug gelewe, want die Bybel gee vir ons sy stamboom. Adam kon dus nie die eerste mens gewees het nie, want oer oue skelette is al ontdek. Die bome in die tuin van Eden was ander nasies end ei Bybel bevestig dit. ESÉGIËL 31:9 Ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome van Eden wat in die tuin van God was, hom beny het. ESÉGIËL 31:18 Na wie lyk jy so in heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden? En tog… Read more »

P.J.

Kyk eergisteraand toevallig op `n t.v. `n program op C-tv in die Kaap. Punte gelig in die debat is…. *Die weermag is vol ou `vryheidsvegters`, Aplas en MK`s *Hulle behoord almal aan vakbond of unies of wat jy dit nou ook al wil noem. *Daar is `n groot probleem met gesags ordes, hulle weier om gesags van hoër gehoorsaam te wees. Ek neem aan dit kom daarop neer dat… *Hulle is Malema gesind en deel sy mentaliteit. *hulle is georganiseerd in hul organisasies tot optrede (soos met die (skyn) verhoor) *Hulle sal geen gehoor gee as die (skyn) regering hulle… Read more »

Doreen Stassen

AMEN!!!!

KleinVrystaat

Ons Boere (nie farmers nie). het nog altyd onweerswolke gesien as n belofte van reen, die vroe en laat reens.
Daar is 7 Verbonde tussen Juwdah en BanJamin. Sien ook Deut 33:12
Vrede, maar nie vrede nie
BoereGroete

Jurwey

De La Rey was n held ja beslis, maar deur sy toedoen het ons ook die oorlog verloor, toe die engelse hier op Ladysmith vlug en ons mense wou hulle agterna sit en goed op hulle baaitjie gee toe keer hy die burgers, dit was verkeerd, as hulle toe die geleentheid gebruik het was die oorlog vinnig agter die rug, en sou ons nie soveel kinders en vrouens verloor nie!!! Dit is seker maklik vir my om nou te praat, nabetragt is altyd maklik, maar ek is lief vir ons geskiedeniss en het breed daarin gelees! Dit is uiters wreed,… Read more »

Doreen Stassen

Jurwey wat jy is is absoluut waar. Ek voel soms so moedeloos en ek kan julle nie vertel watse wraakgedagtes soms deur my gedagtes gaan nie. Kyk wat het geword van die manne wat wel iets probeer doen het. Hulle sit vir jare in die tronk van hel, soms sonder verhoor. Maar as jy moord pleeg, kom jy los op R1000 borg. Ons kan dinge nie los om net so voort te ploeter nie. Maar die ongebleikte christene het gesorg dat ons ontwapen is, dat ons mense verraaiiers word, dat daar ons ons land geen loyaliste meer oor is nie.… Read more »

Jurwey

Oom Siener kan net nie verkeerd bewys word nie, vertel dit maar gerus vir maks-du-preetjie die wit-???? of soos hy homself noem,”pale native” Drie Blou Briewe, laat die parlement biewe Eerste brief behandel mbeki tog te stief Tweede brief verklaar JZ is nog n dief Derde Brief openbaar NM is n Barbaar Selfs hy het nie die geld gespaar! maar in sy bankrekening laat baljaar dit verklaar tog die wapens is nie gekoop maar het sowaar n ander pad geloop de-klerk het dit ook daar loop koop. roelf meyer loop toe ook en steier die parlement se klokke beier, soos… Read more »

Andries Bodenstein

Dankie Adriaan , vir mense soos jy. My oorlee pa was ‘n groot voorstaaner van Siener , en ek is ook. Ek weet watse soort mens hierdie Mocke is , en daar’s baie van hulle. Tog is dit goed om te weet dat so baie van ons nog vas staan in die geloof , in juis dit wat Siener gesien het. Dankie vir jou kommentaar , ek waardeer dit. Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters