Om die duisternis lief te hê

Liewe vriende, ter wille van ons almal se gemoedsrus en vrede, het ek besluit om Lukas Mocke se laaste kommentaar persoonlik op die blog te beantwoord. Sy beheptheid met die swart barbaar is simtomaties van ons tyd, en dit kom algemeen voor by veral predikante, die media, liberaliste en gebreinspoelde kerklidmate. Miskien help dit bloggers wat nie meer in die kerk tuis voel nie, maar ook nie meer weet herwaarts of derwaarts nie.Honderde duisende opregte lidmate van veral die drie Afrikaanse susterskerke, het 30 jaar gelede al, in ‘n dun, maar onophoudelike stroompie oor die kerkkamp se platgetrapte heining weggedwaal om elders na eie weiding te gaan soek. Vandag is dit ‘n al groter wordende trop wat die kerkkamp eersdaags leeg sal agterlaat. Die vraag is hoekom? Hoekom het dit gebeur, en wat was die oorsaak daarvan? Waarom verlaat ‘n mens die grense waarbinne ouers en voorouers eeue lank geanker was, waarbinne daar n Boodskap van beskuttiung, troos, hoop en geloof was?

Dit kon net gebeur het as die grenslyne verlê en die ankerpale uitgeruk is. Want toe bevind jy jou skielik op die oop vlakte, nie net onbeskut, verstoot, verraai en verward nie, maar ook ontuis onder die geklank van ‘n “ander Jesus” se stem, ‘n ander Jesus met ‘n “ander evangelie”. En naarstigtelik soek die verdwaalde lidmaat steeds na vastigheid. Maar hoe meer hy daarna soek, hoe duideliker sien en ervaar hy die verwoeste landskap, dreigende onheil, en hoe groter raak sy onsekerheid en verwarring.

(Lesers wat nog nie met Lukas Mocke se kommentare bekend is nie, moet dit dalk eers op ons blog gaan lees, anders sal u nie my antwoord aan hom kan begryp nie.)

***

Mnr. Mocke, ek rig hierdie skrywe aan jou persoonlik. Jy het op hierdie blog verskyn omhang met die kleed van vroomheid en diepe besorgdheid oor wat hier geskryf word. Maar dit was vir my gou duidelik dat daar van die Messias se beeld in jou geen teken is nie. Jy was bloot daarop uit om moeilikheid te maak, skoor te soek, en ons tot satwordens toe uit te skel as “kafferhaters”, valse leraars, “bafomet” (terloops die regte spelling is baphomet) en Satanaanbidders en dat ons op pad is hel toe.

Nadat ek weer jou kommentare gelees het, is één ding vir my baie duidelik: Jy gebruik hierdie blog as uitlaatklep vir jou diepgewortelde haat en veragting vir witmense. Daarom dat jy nooit sinvol gerageer op enige kommentaar nie, en nooit enige bewyse vir jou uitlatings kon lewer nie.

Deurgaans was jou hooftema “julle is wit rassiste en kafferhaters; julle wat met die swaard doodmaak, sal met die swaard sterf”. En dan skree jy, die Sunday Times en die liberaliste ten hemele  oor ‘n AWB-lid wat glo ‘n “klein swart seuntjie doodgeskiet het”,  maar swyg soos die graf oor die duisende “klein wit seuntjies en dogtertjies wat deur jou swart barbaar broer verkrag, aan stukke gekap of lewendig verkool is.

Dit pla jou nie in die minste nie, net so min as vir De Klerk, Tim du Plessis of Max du Preez, in teendeel, ek kry die indruk dit dra julle goedkeuring weg! Nog minder skeel dit julle dat die internasionale organisasie, Genocide  Watch, wat menseslagting wêreldwyd aanteken, pas aangekondig het dat hy Suid-Afrika se vlak van moorde op blankes, opgeskuif het na vlak 6. In die verslag maak hulle ook ‘n onrusbarende voospelling: “According to a paper by Genocide Watch President, Gregory Stanton, titled “The Eight Stages of Genocide,” is risk level six the level just before mass exterminations commence“.

In jou, die kerk, die media en liberaliste se oë kan die swart barbaar egter niks verkeerd doen nie. Hulle dans in die strate; keer asblikke om, steek die inhoud aan die brand, gooi die polisie en joernaliste met klippe, spring op geparkeerde voertuie, breek winkelvensters, swaai AK-47’s in Beyers Naudé-laan, dreig om ons aan te val, en het binne twee dae R30 miljoen se skade aangerig. Dit alles doen hulle ter wille van ‘n jong boef en Mocke-broer, Malema, wat hulle gedurig aanspoor om ons wittes dood te maak. Dog tot nou toe is geeneen nog vervolg of opgesluit nie.

Maar toe ‘n klompie blanke manne onlangs vanuit volksgeledere ook as ‘n daad van protes op sekere straatnaamborde in Pretoria plakkers gaan aanbring ter ondersteuning van Clive Derby-Lewis wat as politieke gevangene onregmatig deur die ANC-regering aangehou word, was die hel los. Hulle het niemand beseer nie, niemand gedreig nie, niks brandgesteek of asblikke omgekeer nie; ook nie voertuie, winkelvensters,T-hemde of vlae vernietig nie. En die skade was net mooi R0-00. Maar daaroor skree julle moord, is hulle met geweld oorrompel, in vangwaens gegooi, ‘n naweek agter tralies toegesluit, en nou word hulle strafregtelik vervolg!

Skaam jy jou waaragtig nie voor God vir jou skaamtelose huigelagtigheid om die vinger na ons blankes te wys as “kafferhaters” en Sataniste nie?

Verder beskuldig jy my en Gustav Muller daarvan dat ons ons mense na ‘n slagveld stuur en dat dit ons is wat gewelddadigers is (met die swaard lewe). Wys my waar ek óf hy al ooit mense tot geweld aangestig het. Ek is al 17 jaar besig om my mense te waarsku teen die onheil wat nou voor die deur staan; terwyl Gustav Muller dié van hulle wat in gevaarsones bly, probeer help om na “veilige plekke” pad te gee.

Jy weier om jou aan ons waarskuwings te steur, gaan lees dan wat sê jou kameraad Drogba in die Saturday Star van 3 September: “We’ll burn the capital down …We’ll burn all the buildings in this city down.”

Toe die Almagtige besluit het om Sodom en Gomorra ook af te brand, het Hy Lot beveel om na die berge (veiligheid) te vlug. Jy gaan seker saam met Lot se skoonseun in die stad agterbly.

Jy verafgod die swart barbaar só dat jy sy dierlikheid op óns probeer afskuif. Hy is deel van die die duisternis, maar jy buig voor hom, soen sy voete.

Dis ‘n infame leuen dat óns wittes met die swaard (panga) rondloop en swartes doodkap. Dis jou broers vir wie ons almal, jy inkluis, dag en nag agter slot en grendel moet wegkruip. Of vertrou jy hulle só dat jy met oop deure slaap, snags veilig in ons strate gaan stap, en jou motor nooit sluit nie. En as jy dit nie doen nie, is jy vals en skynheilig!

Jy sê ons is diedelfde. Dan het jy seker ook al, as opregte en besorgde Christen, jou swart naastes (soos vir ons) aangespreek oor hulle verterende blanke haat, nie waar nie? Anders is jy weer vals en skynheilig! Of gee ons dan die naam van die blog waarop jy dit gedoen het – waar jy met net soveel woede en veragting teenoor hulle uitvaar het; geëis het dat hulle ons om verskoning vra vir die gru-moorde op 35 000 van jou volksgenote (as jy wit is), die verkragting van meer as ‘n miljoen wit vroue en dogters, die byna halfmiljoen kapings,  die totale verwoesting van al ons landstrukture, en hul ewigdurende getoi-toi, stakings en plundering van bates wat deur ons opgebou is. Ja, en ek hoop jy het ook nie vergeet om hulle uit te skel oor hul aanbidding van voorvadergeeste nie; hulle sangomas besweer wat menslike organe uitslag terwyl die slagoffer nog lewe, om dit dan te verpoeier en as muti te verkoop nie!

Jy sê jy sal jou lewe gee om te bewys ons en hulle is dieselfde. Spaar jou lewe, wys net vir ons die 35 duisend swartes wat deur wittes vermoor is, wys vir ons jou miljoen swart susters wat blanke mans verkrag het, die 500 duisend motors wat hulle gekaap het, die dokters se muti op apteekrakke, wys ons die strate waarin ons getoi-toi, asblikke omgekeer en motors met klippe bestook het.

Verduidelik ook sommer waarom die blanke al eeue gelede ‘n hoogsontwikkelde beskawing kon skep, maar jou swart broer op sy eie nog nooit bo die steentydperk uitgestyg het nie. Jy sê dis ‘n leuen dat die swarte se brein kleiner is as ons s’n. Dan kan jy dit seker bewys!

Bring ook  jou bewyse dat hulle vóór Jan van Riebeeck (oor wie jy as vroom Christen jou so smerig uitlaat) se koms, dwarsoor Afrika ook huise, katedrale, paaie, rytuie, skole, ‘n geskrewe taal en wêreldberoemde musici opgelewer het.

Jy sê dis ‘n blatante leuen dat swart en wit se bloed verskil, en dat ek nie bewyse daarvoor nie. Nou goed, hier is dit, en jy kan dit self op Google gaan bevestig:

“In die middel 1940’s het dr. Ronald Nagel en ander navorsers ontdek dat feitlik alle swartes in Afrika malaria onderlede het, hulle het ook vasgestel dat sekel-selanemie (‘n bloedsiekte by swartes) die meerderheid help om malaria te oorleef. As dit nie vir hierdie geen in hulle bloed was nie, sou miljoene voor die voet gesterf het – nou is die sterftesyfer net 1.2 miljoen per jaar”.

En omdat hierdie sekelsel-geen by blankes ernstige nagevolge het, kan hulle nie Afrika swartes se bloed ontvang nie. Aan die anderkant het swartes wat blanke bloed ontvang, weer geen weerstand teen malaria nie. Dis hoekom die SA Bloedbank in die apartheidsjare swart en wit bloed geskei het, omdat dit tot albei se voordeel was. Maar in 2004 is die Bloedbank in ‘n hofsaak (deur ‘n baster-verpleegster) verplig om dit nie meer te doen nie.

Terwyl jy op die Internet is, lees sommer die berig in Die Burger van 2 Desember 2004 oor hierdie hofsaak waarin ‘n senior hermatoloog van die Bloedbank die volgende gesê het: “Skenkers van kategorie 3 en 4 bloed kan nie gewerf kan word nie, want kategorie 3- en 4-skenkers is onderskeidelik bruin en swart mense wie se bloed nie gebruik word nie…”

Bewys dat die Bloedbankamptenaar gelieg het, of jy is die blatante leuenaar!

Beskryf vir my daardie naaste wat ek moet liefhê. Ek weet jy durf dit nie doen nie, want dan moet jy God weerspreek waar Hy in Lev. 19:16-17 vir ons presies omskryf wié dit is: My volksgenoot is nie net my naaste nie, maar ook my broer. Verder sê God: Jy mag jou broer (jou naaste) in jou hart nie haat nie … Jy moet jou naaste (m.a.w. jou volksgenoot) vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie”.

Dis wat die Messias ook bedoel het toe Hy in Mat. 5:43-44 gesê het jy moet jou vyand liefhê… (Die “vynand” waarna Hy verwys, is jou vyand in volksverband – m.a.w. ‘n mede-volksgenoot.)

En sou God hierdie definisie in die Nuwe Testament verander het, het Hy nie die waarheid gepraat toe Hy gesê het: “wat oor My lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie” (Ps. 89:35).

Dit was Johan Heyns wat gesê het die kerk moet ‘n veranderlike hart hê, want hy kan nie vassteek by uitgediende gebruike en gewoontes nie. Sê nou vir ons wié is jóu naaste, mnr Mocke, en waar lees jy dit?

As God sê daar is mense wat Hy haat, hoe durf ek sê ek het hulle lief? Hy haat ook die sonde, volgens jou mag ek dan maar die sonde liefhê! Maar doen ek dit, staan ek skuldig soos koning Jósafat in 2 Kron. 19:2 waar die profeet Jehu vir hom sê: “Moet ‘n mens die goddelose help, en het u lief die wat die HERE haat (koning Agab)? Daarom kom daar nou ‘n toorn op u van die HERE”.

Wie doen nou reg? Lukas Mocke of die Almagtige?

Nou sal jy seker dadelik sê: Dis in die Ou-Testament – in die Nuwe Testament het alles verander. Kom ons kyk: In Deut. 7:1-4 sê God vir sy volk dat Hy baie nasies voor hulle uitverjaag het, en dat Hy hierdie nasies aan hulle gaan oorgee om almal doodgemaak te word; sy volk mag geen verbond met hulle sluit óf hulle eers genadig wees nie, en ook mag hulle nié met hierdie nasies ondertrou nie, want dan sal Hy Israel verdelg.

As God só hatig op die nie-Israel nasies in die Ou-Testament was, hoe sal Hy nou sy Seun stuur om juis aan hulle sy Evangelie te gaan verkondig? Dan het Hy in die tyd van die Ou-Testament daardie nasies mos ‘n groot onreg aangedoen, en is Hy ook nie ‘n regverdige God nie!

Paulus het baie goed geweet hoe God teenoor die heidennasies voel toe hy in 2 Kol. 6:14-16 gesê het: “Moenie in dieselfde juk saam met hulle, die ongelowiges (heidene) trek nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

En watter ooreenstemming het Christus met Bélial?

(Volgens die Bybelse Ensiklopedie word Bélial in die Ou-Testament Baäl, genoem. En Baäl staan ook vir ongeregtigheid en duisternis.

[Hierdie “ongelowiges” kon dus nie Paulus se volksgenote gewees het nie, want jy móét jou volksgenoot liefhê en dus ook bereid wees om saam met hulle in dieselfde juk trek. (Sien Lev. 19:16-17)]

Jy sê God het ons almal dieselfde gemaak. Maar dan kom weerspreek jy jouself en sê die witman kry kanker in die son, maar God het jou swart broer “gemaak om direkte sonlig te kan hanteer vir baie lang ure sonder enige probleme”! Hoe op gods aarde kan ons dan dieselfde wees?

Op elkeen van bogenoemde stellings of vrae, soek ons antwoorde by jou, mnr. Mocke, of jy sal nie weer die voorreg hê om op hierdie blog jou blanke haat uit bte spoeg nie…

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470