Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Denver-lughawe: ‘n Vrymesselaar en NWO paleis

2012-12-03

Deur Gustav Snyman


Die Denver-lughawe is in 1995 voltooi as ‘n plaasvervanger vir die destydse Stapleton-lughawe. Die oorspronklike kosteberaming vir die projek was ongeveer $1.7 miljard, maar verskeie vertragings, klaarblyklike swak beplanning, onpraktiese ontwerpe asook verskeie ander kontroversiële redes het die kostes uiteindelik opgeskuif na $4.8 miljard. In media bronne is die konstruksie van die lughawe destyds bespreek in konteks van “swak projek behartiging”, “oorweldigende kompleksiteit” en ‘n projek “begrawe in tegniese probleme”

Die lughawe het op ‘n tyd heelwat kontroversie veroorsaak as gevolg van die feit dat Stapleton as heel voldoende vir die werklas beskou is. Die nuwe Denver-lughawe het in werklikheid minder aanloopbane as Stapleton, asook minder deurgange. Verder was dit net 6 myl van Stapleton af en op ‘n hoë windarea gekonstueer.

Een van twee Gargoyles wat by Denver lughawe wag hou oor die bagasie. Die teks op die tas lees Samsonite wat ‘n anagram kan wees vir “Mason Site”.

Die lughawe beslaan ‘n totale gebied van sowat 34 000 hektaar (ongeveer 137 vierkante kilometer) waarvan die oorgrote meerderheid van die grondgebied onbenut is. Na bewering sou hierdie enorme uitleg enige toekomstige uitbreidings verseker en daar is beraaam dat die lughawe se grondoppervlak tot 12 aanloppbane kan akkommodeer.

Die oorspornklike bouwerk het vyf enorme strukture ingesluit. Maar na voltooing daarvan is bepaal dat die bouwerke foutief was en instede van om dit af te breek, is dit oordek met grond en die nuwe Denver-lughawe se bouwerk is daarop voortgesit. Daar word vandag gespekuleer dat die vyf strukture deel uitmaak van ‘n geheime ondergrondse tonnelnetwerk.

Gedurende die boutydperk (1989 tot 1994) is sowat 110 miljoen kubieke meter grond verwyder. Dit is ongeveer 1/3 van die totale grond wat uit die Panama-kanaal gegrawe is. Daar is ‘n massiewe tonnelnetwerk waarin hoofsaaklik trokke en ondergrondse treine vandag beweeg, maar waarvan die meeste in onbruik staan.

‘n Brandstofpompstelsel met ses tenks (2.73 miljoen gallon per tank) is geïmplinenteer wat nagenoeg 4 500 liter vliegtuigbrandstof deur ‘n 56 kilometer pypnetwerk kan stuur. Dit is ‘n ontsaglike en absurde hoeveelheid vir enige koemersiële lughawe vandag.

Deur die loop van die projek is verskeie kontrakteurs vir kort periodes aangestel vir ‘n modulêre bou proses. Sodra die betrokke subkontrakteur se werk afgehandel is, is hy dadelik ontslaan. Niemand het dus ‘n volledige idee van die bouplan en werking van die lughawe nie.

Verskeie tipe graniet is ook van dwarsoor die wêreld ingevoer om die vloere uit te lê, en dit vir ‘n lugawe wasrvan die uitgawes reeds ver bo sy beramingskostes beloop het.

Die tonnelnetwerk, modulêre en geheimsinnige konstruksie, die vyf toegedolwe strukture, en die feit dat Stapleton-lughawe in werklikheid nog heel voldoende was vir die taak en die massiewe kostes van die projek het baie mense laat wonder of daar nie ‘n meer sinistêre doel agter die projek was nie.

Die vraag word al hoe meer bekelmtoon sodra ‘n mens begin kyk na Denver-lughawe self.

Denver se Mustang ontwerp deur Luis Jiménez. ‘n Onheilspellende figuur uit Openbaring

Net buite die lughawe staan ‘n 10.5 meter hoë blou Mustang gevorm uit veselglas. Die oorspronklik ontwerp was gedoen deur Luis Jiménez. In 2006, tydens die konstruksie van die beeldhouwerk, het die kopgedeelte op hom geval en is hy weens erge bloeding van ‘n geskeurde slagaar kort daarna dood. Die perd lyk baie onheilspellend gedurende die dag, maar nog meer so in die aand wanneer die oë bloedrooi skyn. Daar is al heelwat bespeigel oor die werklike betekenis van die perd, maar daar word (in konteks met van die binneshuise ontwerp idees) aangeneem dat dit ‘n verwysing moet maak na een van die perde van Openbaring.

Aan die binnekant is oorspronklik vier groot muurkunswerke vertoon, maar twee daarvan is in die afgelope paar jaar verwyder. Gelukkig is daar heelwat foto’s van die oorspronklikes geneem. Al vier muurskilderye is geverf deur die kunstenaar Leo Tanguma met die hulp van Cheryl Detwiler, Bill Meredith, John Ochsner en Leticia Tangum. Leo Tanguma was klaarblyk deur die owerheid riglyne gegee oor wat om uit te beeld.

Moontliike uitbeelding van die Tweede Wêreld Oorlog of ‘n soortgelyke situasie in die nabye toekoms

In die eerste toneel word ‘n man in ‘n Nazi-uniform met ‘n gasmasker uitgebeeld wat die wêreld verwoes. Daar word dalk eerder gesuggereer op die Nazi’s se rol tydens die Tweede Wêreldoorlog as ‘n gebeurtenis in die nabye toekoms. Drie kinders word tussen die rommel links onder uitgebeeld. ‘n Swart kind, ‘n blanke en ‘n Suid-Amerikaans of Oosterse kind.

Aan die linkerkant is ‘n oneindige hoeveelheid vroue wat staan en huil oor die lyke van hul kinders. Die Nazi-figuur swaai sy swaard na ‘n wit duif om hom te vernietig. Die wit duif staan vir vrede, maar in konteks van wêreld ideologie van een staat, een taal en een godsdiens.

[Ter byvoeging: Die ma en vrou van Nimrod, die bouer van Babel, was dikwels geassosieer met ‘n duif. Meer spesifiek, ‘n duif met ‘n olyftakkie.]

Net onder die muurskildery word ‘n mynkarretjie uitgebeeld met die letters AU en AG wat die simbole is van goud en silwer. Maar een van die hooffigure agter die konstruksie van die lughawe was ook die ondekeker van ‘n dodelike stam van hepatitis, bekend as Austrilia Antigen of AUAG.

Die volgende skildery beeld ‘n verskriklike situasie uit waar alles verwoes word. Die klem val nou op ‘n nuwe geslag, kinders wat saamdrom om die grafte van die verteenwoordigers van die mensdom. In die linkerkantse kis is ‘n swarte, in die middel ‘n Amerikaanse Indiaan en regs ‘n blanke kind. Die blanke meisie hou ‘n Geel Dawid-ster en ‘n Bybel in haar hande vas – die einde van geloof soos ons dit ken. In die verre agtergrond word ‘n stad uitgebeeld wat deur besoedeling omgewe is. Twee ander kinders dra elk ‘n glashouer met opgestopte diere.

Meisie met ‘n Maya-tablet in die agtergrond. Verwys dit dalk na die Maya-kalender?

In die agtergrond staan ‘n meisie met ‘n brokstuk van ‘n Maya-tablet (dalk ‘n verwysing na die Maya-kalender en die eindtyd). Net bokant die Maya-fragment styg ‘n Phoenksx-voël uit sy glashouer, ‘n simboliese verwysing na ‘n hergeboorte van die mensdom en die skepping. Die voël is Abarotes Angelito Quetzal, en kan ook verwys na die Mesoamerikaanse god Quetzalcoatl (die “geveerde slang”) die skepper en bron van die beskawing (kunste, geleerdheid, ingeneursvernuf). Sommige interpretasies beskou die luiperd in die voorgrond as Amerika, sy val en Foenks-voël – wedergeboorte van die mensdom wat uit hierdie tragedie gaan verskyn.

Muurskildery met ‘n Duitse seuntjie besig om ‘n ploeg te maak

Op die derde muurskildery word ‘n vreugdevolle toneel uitgebeeld waar kinders van verskeie lande en volke hul wapens bring na ‘n sentrale figuur – ‘n Duitse seun wat met sy hammer ‘n ploeg uitkap. (‘n Moontlike verwysing na die Bybelteks: Miga 4:3 “en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse”. Amerika, Israel en selfs Suid Afrika bring hulle swaarde en gewere om deur die Bavariese seun verwerk te word en ‘n mens kan moontlik aanvaar dat Duitsland ‘n groot rol as ‘n toekomstige wêreldmag gaan speel. Dalk selfs ‘n leidende rol. Onder die vrolike toneel lê die ideologieë van die ou orde aan skerwe.

Aan die anderkant kan die Duitse seunjie ook verwys na die nuwe sentrale rol wat Europa eendag weer gaan speel. Die kontroversiële argitektoniese ontwerp van die Europese Parliment, asook nabygeleë monumente soos die van Europa en die Bul (Die vrou op die dier in Openbaring) is dalk sleutels in hierdie skouspel.

Pieter Bruegal se skildery wat as inspirasie vir die ontwerp van die Europese Unie-kompleks was. Die gebou is geleë in België.
Plakkaat vir die Europese Unie (1992)
‘n Moontlike blik op die verre toekoms – die nuwe mens

Die finale muurskildery toon ‘n uitbundige uitbeelding van ‘n “nagmaal”-toneel met ‘n sentrale suggestiewe Christus-agtige figuur, sonkrans en ‘n eksotiese gloeinde blom waaraan almal hulde bring.  Die blom mag verteenwoordigend wees van die lotus wat in Boeddhisme gassosieer word met liefde en verdraagsaamheid, maar ook in die vergrote en allesomvattende universiële bewussyn van die mens. In Egipte was die lotus genoem Sesen, die simbool van die son, die skepping en wedergeboorte. Die blom kan ook suggureer op die Gaia prinsiep. Rondom die blom is twaalf kinders, insluitend die Christus-figuur met die sonkrans. Die godheid in hulle midde word vereenselwig met die lotusblom – die herskepte universiële bewussyn van die mens.

Die Qeutzal Feonikd-voël is nou vry en ‘n Nuwe Era word ingehuldig, ‘n tyd van vrede en blydskap vir almal. Daar is geen ou mense in hierdie tonele nie,  slegs kinders,  wat moontlik sinspeel op ‘n tyd van onsterflikheid of vernuwing.

Die Vrymesselaars hoeksteen by Denver Lughawe.

Verder is daar ‘n toewydingshoeksteen gelê deur ‘n groep Vrymesselaars met ‘n tydkapsule wat eers in 2094 oopgemaak sal word. Die twee losies waarvan melding gemaak word, is onderskeidelik, die s.g. Swart en Wit losies. Op ‘n kleiner tablet wat deur ‘n boogarm uitgelig is, word dieselfde teks van die hoeksteen in braille aangebring.

Die opvallende swastika-uitleg van Denver lughawe

Verskeie ander simbole word ook in die lughawe opgemerk wat direk en indirek verwys na die Vrymesselaarsinvloed op die ontwerp. Denver se hooflandingsbane volg die vorm van ‘n swastika. Die swastika in Boeddhisme verteenwoordig Dharma, universiële harmonie en die balans van teenoorgesteldes. Vir Hindoe’s verteenwoordig die simbool die twee vorme van die skepper god Brahma. Die Hindoe-god, Ganesh, word dikwels uitgebeeld waar hy in ‘n sittende posisie op ‘n lotusblom van swastikas verkeer.

Dit is moontlik dat Denver in die 1990’s opgerig is ter voorbereiding van ‘n verwagte enorme wêreldwye katastrofe. Moontlik was die spekulatiewe “onderneming” dalk ‘n bietjie  voortydig en die lughawe is nooit benut soos dit beplan is nie, of miskien sal ons binnekort besef wat die werklike rede vir hierdie versteekte tonnels en astronomiese kostes was.

3 thoughts on “Denver-lughawe: ‘n Vrymesselaar en NWO paleis”

  1. Die stuk wemel van spelfoute. Dit is baie steurend vir iemand wat weet wanneer die Britse setlaars hier geland het…

  2. Willem, dankie dat jy ons aandag daarop gevestig het. Ons het per abuis die proef-weergawe (draft) op Hutspot geplaas. Ek het dit nou met die finale weergawe vervang.

Comments are closed.