Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Profete en Profesieë (Deel I)

2012-12-12

Deur Gustav Snyman


Hieronder volg ‘n aantal bekende en minder bekende profesieë oor gebeure aan die einde van die tyd. Hoeveel waarheid in enige iets hiervan steek sal net genoeg tyd aan ons kan openbaar.

Profesieë van St Nilus

St. Nilus van Sinai was ‘n dissipel en vurige volgeling van St. John Chrysostom, Die Aartbiskop van Konstantinopel en een van die belangrike vroeë kerkvaders. Nilus was oorspronklik ‘n offisier aan die hof van Konstantinopel en was een van die sogenaamde Pretoriaanse Prefekte wat aan die hoof gestaan het van al die koningkryk se administratewe divisies. Onder leiding van Chrysostom het Nilus homself toegewys aan die Bybel en godsdienstige werke.

St Nilus

Rondom 400 n.M. verlaat hy sy vrou en twee seuns en saam met Theodulos trek hulle na die Berg Sinai om daar as monikke te vertoef. In 410 het die Saracens die klooster oorgeneem en Nilus vlug na sy seun, Elusa, terwyl Theodus hom uiteindelik in die hande van die Biskop van Elus in Palestina sou vind. Beide is as priesters ingeseën en keer toe terug na die Sinai klooster.

Nilus was bekend as ‘n teoloog, Bybelse leraar en asketiese skrywer en het gekorrespondeer met verskeie klasse en persoonlikhede. Werke, wat onder meer ‘n magdom briewe insluit, bevat veroordeling van verskeie lasteringe en heidense gebruike, misbruike van dissipline en misdaad, die reëls en regulasies ten opsigte van asketisme, asook kanon aangaande goddienstige leefwyses. Hy was een van die leidende askeet-skrywers van die 5de eeu.

Daar word beweer dat ‘n werk getitel Profesieë van Nilas (bekend as die Profesieë van Pseudo-Nilus as gevolg van die twyfelagtige oorsprong) moontlike profetiese gebeurtenisse vir ons tyd beskryf.

Hieronder volg ‘n paar aanhalings:

“After the year 1900, toward the middle of the 20th century, the people of that time will become unrecognizable. When the time for the Advent of the Antichrist approaches, people’s minds will grow cloudy from carnal passions, and dishonor and lawlessness will grow stronger. Then the world will become unrecognizable…””People’s appearances will change, and it will be impossible to distinguish men from women due to their shamelessness in dress and style of hair… “

“At that time the morals and traditions of Christians and of the Church will change. People will abandon modesty, and dissipation will reign. Falsehood and greed will attain great proportions, and woe to those who pile up treasures. Lust, adultery, homosexuality, secret deeds and murder will rule in society…”

“At that time men will also fly through the air like birds and descend to the bottom of the sea like fish. And when they have achieved all this, these unhappy people will spend their lives in comfort without knowing, poor souls, that it is deceit of the Antichrist…”

Alois Irlmaier: Die Derde Wêreld Oorlog

Alois Irlmaier was ‘n eenvoudige Christen gelowige van Freislassing in Bavaria, en was bekend vir sy profesie oor die Derde Wêreld Oorlog. As gevolg van sy gawe was daar mense wat hom vyandiggesind was en van tyd tot tyd moes hy selfs in die hof sy onskuld bepleit.

Alois Irlmaier

In ‘n onderhoud in die vyftigerjare deur Conrad Adlmaier het hy ‘n beeld van die verskrikkings van die laaste dae gegee. Volgens Irlmaier sou die laaste wêreldoorlog uitbreek in die Midde-Ooste:

“While the Bavarians sit at a card game in Wirthaus, the strange soldiers will look into the windows and doors. A totally black column of people will come from the East. Everything goes quite quickly. From the Golden City (Prague) it moves out… The enemy headquarters will be a red-roofed monastery, whose altar faces north.

“I see the earth like a ball in front of me, above which only white clouds fly. Ten thousand doves rise out of the sand and fly over us, but they do not drop down. But there where the headquarters of the others are, they throw black boxes, 25 centimeters high; there everything is wiped out.

“Then it rains a yellow dust in a line. The golden line… The tanks drive, but those who sit inside are covered with death. There where it falls, nothing will live. No trees, no flowers, no animals, no grass. Everything will wither and turn black. The houses will stand.

“What it is, I don’t know and cannot say. It is a long line. He who crosses it dies… The wind blows the deadly cloud to the East. Suddenly the Eastern armies collapse. They throw away everything they carry with them and try to escape to the North. But none of them will return.

“Then comes a single aircraft from the East. It throws a “neutralizer” in the great water by England. There is an earthquake. The southern part of England slips into the water. One part . . . disappears, when the thing falls into the sea. Then the water lifts in one single piece as high as a tower and falls back down. It makes an earthquake and a giant wave and everything will be overflooded. Almost all of England and the European coast to Berlin will sink except for a few mountain peaks.

“Simultaneously, a new land will arise which existed earlier. Three great cities will sink. One through water. The second will sink, and the third just falls apart. The city with the steel tower (moontlik Parys) will be set on fire by its inhabitants and will be leveled to the ground.

“It will become dark on one day during the year. Then a huge thunderstorm will appear with bolts of lightning and thunder and an earthquake will move the earth. Do not go out of the house. No lights will burn except for candle lights. The stream of people stops. Whoever inhales the dust will develop cramps and die. Do not open the windows.

“Outside, the dust moves. Many people will die. After seventy-two hours everything will be over. But I will say it to you again, do not go outside, do not look out of the window. Let the candles burn, keep watch, and pray. Overnight more people will die than in the combined two world wars.

Sy vorspellingwas vir 1999 en die tyd van vrede sal voorafgegaan word deur drie dae van duisternis. Net voor sy dood in Julie 1959 het Irlmaier hierdie interessante gedeelte bygevoeg oor die uitbreek van die laaste oorlog:

“Nothing has changed. Indeed, events have come even closer and I can see them even better. I see two men who will kill the “third high-ranking person.” They have been paid to do so. One of the murderers is a small black man, the other is a somewhat taller white man. It could possibly happen in the Balkans, but I’m not sure about it. Prior to the war there will be a fruitful year with good vegetable crops and plentiful fruits. After the murder of “the third” war will erupt without warning during the night. I see dust, and I see three numbers, two 8s and a 9. I do not know what the numbers mean, nor do I know the date and the time. “

 Hildegard van Bingen

Ook bekend as St. Hildegard en Sibyl of the Rhine was ‘n Duitste skrywer, komponis, filosoof en mistiek. Verskeie werke oor teologie, botanisme en mediese onderwerpe het van haar oorgebly, asook ‘n aantal gedigte en liturgiese liedere. Sy was voortdurend in korrespondensie met vooraanstaande geestelike en politieke figure van haar tyd, en Pous Benedict XVI het aan haar op 7 Oktober 2012 die titel Dokter van die Kerk toegeken.

Hildegard van Bingen

Van geboorte af was sy ‘n sieklike kind en het klaarblyklik van ‘n vroeë ouderdom verskeie visioene beleef. Onder die toesig van ‘n ouer non Jutta, wat self beskik het oor die gawe van profesie, het sy geleer lees en skryf asook geleer om die siter-harp te bespeel. In 1136 was sy aangestel as Magistra oor die non gemeenskap en na ‘n lang gesukkel het sy uiteindelik vir haarself en sowat twintig ander nonne hul eie klooster in St. Petersberg gevestig.

Sy het haar visioene beskryf as “The shade of the living light” en het nie haar ondervindinge met veel mense, behalwe Jutta, gedeel nie. In 1141 op die ouderdom van 42 het sy klaarblyklik opdrag van God ontvang om neer te skryf wat sy sien en ervaar. Haar onwilligheid en gevolglike siekte was vir haar ‘n teken dat sy besig is om in direkte opstand teen Sy wil God op te tree.

“I fell upon a bed of sickness; then, compelled at last by many illnesses, and by the witness of a certain noble maiden of good conduct [the nun Richardis von Stade] and of that man whom I had secretly sought and found, as mentioned above, I set my hand to the writing.”

Verskeie boeke het verskyn oor hierdie mistieke ondervindinge soos onder meer The book of Life’s Merits, The book of the Diverse Nature of Things en The Book of Divine works.

Hier volg ‘n kort bespreking van haar bekendste visioene:

“The time is coming when princes and peoples will reject the authority of the Pope. Some countries will prefer their own Church rulers to the Pope. The German Empire will be divided… At that period when Antichrist shall be born, there will be many wars and right order shall be destroyed on earth. Heresy will be rampant and the heretics will preach their errors openly without restraint. “

‘n Era gaan aanbreek waarby die Christendom weer terugkeer na ‘n tyd van wonderwerke soos in die Exodus. Sy sien die Engel Gabriël leiding neem met al die gelowiges onder sy beskerming. Hierdie opmars van die Christendom teen die afvalligheid en boosheid van die wêreld sal uiteindelik lei tot wat sy beskou het as ‘n vergroting en uitbreiding van die kerk.

Maar in die tyd net voor die verskyning van ‘n groot komeet sal die mensdom, waarby die opregte mens uitgesluit is, gekasty word met droogtes en hongersnood.

“The Comet by its tremendous pressure, will force much out of the ocean and flood many countries, causing much want and many plagues. [After the] great Comet, the great nation will be devastated by earthquakes, storms, and great waves of water, causing much want and plagues. The ocean will also flood many other countries, so that all coastal cities will live in fear, with many destroyed. All sea coast cities will be fearful and many of them will be destroyed by tidal waves, and most living creatures will be killed and even those who escape will die from a horrible disease.”

Sy vertel van ‘n groot nasie in die oseaan wat deur verskeie volke van verskeie stamme bewoon word wat deur geweldige aardskuddings, storms en getye geslaan gaan word. Die koemeet gaan verskriklike vloede en rampe wêreldwyd veroorsaak wat uiteindelik tot pes en siektes sal lei. Na die groot komeet se verskyning sal die die groot land in die oseaan met aardskuddings, storms en groot branders verneitig word. Baie daarvan sal wegsink en hy sal sy kolonies in die ooste verloor deur die toedoen van ‘n Tier en Leeu.

‘n Bietjie verder aan skryf sy:

“Peace will return to Europe when the white flower again takes possession of the throne of France… During this time weapons will be forbidden. Iron will only be used for agricultural tools…. Peace will return when the Lily ascends the Throne again. The land will be very productive . During this time weapons will be forbidden. Iron will only be used for agricultural tools.”

Sy bespreek die val van die laaste Katolieke Ryk in Europa. Die Groot Monarg sal ‘n baie ou man wees. Geregtigheid sal feitlik tot ‘n einde kom en Christene word skielik vervolg en onderdruk. Feitlik net na die dood van die ou Monarg verskyn die Antichris.

“An unchaste woman will conceive an unchaste son. The wicked serpent who deceived Adam will influence this child in such as way that nothing good or virtuous will enter him; nor under the circumstances will it even be possible for any good to be in him.”

Hy is nie Satan nie maar gelyk in sy vermoeë op kwaad te pleeg.

“Nothing good will enter into him nor be able to be in him. For he will be nourished in diverse and secret places, lest he should be known by men, and he will be imbued with all diabolical arts, and he will be hidden until he is of full age, nor will he show the perversities which will be in him, until he knows himself to be full and superabundant in all iniquities….Antichrist will come from a land that lies between two seas, and will practise his tyranny in the East.”

Moontlik ‘n verwysing na die VSA. Sy ouers is feitlik onbekend en hy sal deur sy jong lewe van plek tot plek geneem word en versteek bly tot die dag dat hy skielik op die toneel verskyn.

“His doctrine of faith will be taken from the Jewish religion… therefore the precepts of the Mosaic laws are to be kept,… yet by his moral laws he will try to reverse all order on earth.”

Hy sal die mensdom aanmoedig tot groot ambisies, sukses, om hule eie geluk en vrede te soek en dat dit genoeg is om slegs God lief te hê. Hy sal neersien op die eienskappe van nederigheid en sagmoedigheid en sal oor die mag beskik om die elemente van die natuur tot sy wil te buig, asook om sy heerskappy tot in die hemel te beskik. Sy tyd sal die groot verdrukking aan die einde van die dae wees.

Word Vervolg >> (Deel II)

1 thought on “Profete en Profesieë (Deel I)”

  1. Baie Interresant.
    Baie dankie Oom Adriaan,so baie gebeur deesdae.Ek glo nie ons is op spoed met wat als om ons gebeur nie.Ek wil net ook noem dat ons in Suid Afrika ook al so ge”decensoticed”is.(verskoon spelling).Vergelyk dinge van 10-15 jaar terug en hoe onjs reageer het,hoe sou ons 10-15 terug reageer op vandag se gebeure…
    Boere Groete

Comments are closed.