DIE VAANDELDRAER

Blanke plakkerskamp

Ons is ‘n veragtelike volk

Siener het na afloop van die Driejarige Oorlog in 1902 ’n gesig gehad van ’n ‘klein kaffertjie’ (m.a.w. hy was nog ‘klaas’) wat uit die aarde opkom, en in die verre toekoms tot ’n ‘magtige’ kryger uitgroei (daardie ‘klaas’ het nou ‘baas’ geword). Maar dis nie al nie – hy sou ook die wapen teen die witman opneem net soos sy voorvader Dingaan gedoen het (sy skild en assegaai se skaduwee val dwarsoor die land).

Dat hierdie skaduwee ’n burgeroorlog vir ons voorspel, is nie meer te betwyfel nie. Die vraag is net “Wanneer?”. Onder die liberaliste en doemprofete is daar die fatalistiese siening dat ons glad nie daarop voorbereid is nie, en dat ons in so ’n konflik totaal uitgewis sal word. Want die swart regime het volle beheer oor elke wapen- en bomstoor in die land; die huidige weermag beskik oor opgeleide soldate, al is hulle ook hóé power. Hierteenoor het wettige blanke wapeneienaars maar ‘n skamele 200 patrone per vuurwapen, en is dit ook net van ons ouer garde wat nog oor basiese militêre agtergrond en opleiding beskik.

Met hierdie gegewe in gedagte is baie blankes daarvan oortuig dat ’n oorlog in hierdie stadium fataal sal wees, want “ons ou blanke nasetjie kon sedert die Groot Trek nog nooit saamstaan nie!”

Maar vir dié van ons wat wéét, is hierdie doemprofete se vertrekpunt totaal verkeerd en heeltemal van koers af. Eerstens, staar hulle hul blind teen die ‘vleeslike arm’ (200 patrone) en ’n verdeelde volk; en tweedens, ignoreer hulle die profetiese belofte wat vasstaan: “Ek sien ’n groot galery, waarop die duisende boere, vrouens en kinders sit wat die Engelsman in 1900-’02 hier vermoor het, en daar sien ek ook my eie kinders wat in die martelkampe gesterf het. Hulle en ook die Engele ween van blydskap oor ons verlossing en wraak wat God uitoefen oor die moordenaars.”

Jer 9:9  “Sou Ek hieroor aan hulle geen besoeking doen nie? spreek Yahweh. Of sou my siel hom nie wreek op ’n nasie soos hierdie een nie?”

Vanuit ’n profetiese hoek lyk die prentjie dus heeltemal anders: daar is nie net uitredding nie, maar ook vergelding in die vooruitsig vir die ‘ou blanke nasetjie’ hier oorkant die riviere van Kus. Dan staan dit ook in die Groot Boek opgeteken dat Hy hierdie vyand, net soos in die dae van Moses, voor ons sal uitdrywe:  “Ek (sal) uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel (lawaai maak, dreig, bokspring en toi-toi). En geen Dingaan of sangoma se dolosse sal dit kan keer nie. “Vir niks is julle verkoop, julle sal ook sonder geld gelos word.” 

Maar voordat dit kan gebeur, sal ons wat wéét, eers daar langs die varkkrip met sy peule moet orent kom, omdraai en terugkeer waarvandaan ons so kordaat en voortvarend weggeloop het.

En volgens die profeet se woord, sal ons Maker self kom ingryp om te sorg dat dit gebeur, want: “Hy gaan die skroef aandraai en aandraai en aandraai TOTDAT elke stram knie voor Hom gebuig het – en as dit gebeur, sal die kloof van ‘verdeeldheid’ ook vanself toeval.

Laat ons nou maar eerlik wees: onder ons ‘ou blanke nasetjie’ is daar seker min sterflinge wat nie élke dag op die een of ander wyse deur daardie skroef gepynig word nie! By die dag gaan dit net slegter en slegter met ons, neem die ellende en rampe toe; elke dag is ‘n groter verskrikking as gister; maar verduiwels of daar ’n knie is wat wil meegee!

Ons profeet het ook dit vooruitgesien: die Almagtige sal aanhou om die skroef vaster en vaster te draai totdat ons van álles gestroop is! En eers wanneer ons uiteindelik heeltemal nakend staan, sal ons skielik weer onthou waar ons hulp vandaan kom…

Die knieë sal dan vanself knak; en ons sal die wonderwerk van ’n TWEEDE BLOEDRIVIER aanskou. Die manne van die EERSTE BLOEDRIVIER het nie op hulle ‘voorlaaier en patrone’ staat gemaak nie. Toe hulle vroeg daardie oggend van 16 Desember die voorlaaier optel, was die knie reeds gebuig.

’n Oorlog wat net op die vleeslike arm steun, sal, soos altyd, fataal wees!

Maar terwyl die volk stadig besig is om dood te bloei, is daar nog die wit blinkverhaarde, die wit stinkryke onder ons wat saam met sy nuwe blinkverhaarde, stinkryk swart broer aan niks gebrek het nie en in hulle weelde en oorvloed verswelg. Die jammerlike, verslonste straatbedelaar, die uitgeteerde, mank oue van dae op sy loopkierie, die holwang-kind wat in die vullisblikke dolwe, sien hy nie raak nie, wil hy nie van weet nie – hy het nie tyd vir diesulkes nie, want tyd is geld. Selfs sy gebed vir hulle sou ’n vervloeking wees: “O God, ek dank U dat ek nie soos een van hulle is nie – hulle verdien in elk geval die drek waarin hulle rondploeter…!”

En hoe lyk dit in daardie drekpoel waar my volk sedert De Klerk se mooi beloftes rampspoedig weggesmyt, gemartel en ontmens is? Waar die liefdeloosheid afgryslik gestalte gekry het?

My volk het sy skaamte op die ashoop weggegooi!

(Daniël Lötter van Front Nasionaal het hierdie weggooi-volk aan ons kom voorgestel. En al het jy dit reeds gelees, al het jy reeds van hulle gehoor; gaan soek hulle weer op, weer en weer totdat jy soos een van hulle is, totdat jyself die stank en die vullis, die verraad, die verwerping, die veragting, die meedoenlose wreedheid, die ellende, die godverlatenheid, die honger – o Here, ons is só honger! – geword en aan jou lyf gevoel het!):

Dit was op ‘n tyd ’n ashoop by Krugersdorp – ’n plek waar mense vuilgoed weggegooi het. Die dinge in hulle huise en lewens wat van geen nut meer was nie en ’n bron van skaamte geword het. Verwaarloosde en gebreekte goed.

Nou is dit mense wat daar weggegooi lê. Bejaarde mans met verrimpelde hande. Kinders met groot oë … net oë waarin daar geen uitdrukking meer is nie. Kinders wat na dinge kyk sonder om in te neem wat hulle sien, want die dinge rondom hulle is maar net daar, waardelose dinge wat selfs vir hulle geen nut het nie.

Ogies met ‘n hartseer en verdriet wat ons almal aankla.

Uit die maalkolk van die menslike gang aan die Gautengse Wes-Rand het hulle hier uitgespoel. Die man in die sinkhok – wat op ’n afstand lyk soos die tipiese hok wat op ’n boereplaas staan vir die werfhond. Maar dis ’n mens wat daarin skuiling maak. Die man wat geopereer is vir ’n breuk, maar die wond is nou oop. 13 cm lank, 5 cm wyd en stinkend van die verswering van septisemie.

Hy vra: “Het jy vir my pleisters gebring?’

Die ou man wat saamloop, sê: “Ek gee hom nog ’n week. Dis die vyfde een vanjaar. Hulle wonde raak septies en hulle sterf. Nog ’n week – ek het dit al baie gesien…”

Nie ver daarvandaan nie is ’n skuiling waarin twee bejaardes woon. Hulle het albei meer as 70 lewensjare agter die rug. In Zimbabwe was hy ’n welvarende man, ’n loodgieter. Maar hy is daar verdryf en hy kon nie sy voete hier weer vind nie. Die vrou lê. Sy het nie meer voetsole nie, die onderkant van haar voete is gistende wonde. Maar die klinieksusters kom nie na hierdie plek toe nie. Sy moet gestut word om aan te sukkel tot waar ’n taxi haar kan oplaai en by ’n staatshospitaal gaan los.

En die klinieksusters is nie die enigste wat hier wegbly nie.

Die ouman wat saamloop sê: “Die vrou daar oorkant se man is ’n rukkie terug dood. Die predikante wou nie hierheen kom om te help nie. Ons het een van die swart pastore wat in die veld kerk hou, gevra om hom te begrawe.”

Mense kom nie hierheen nie. Mense gaan nie na die ashoop van siele nie.

“Ek sal julle nie in die steek laat nie,” FW de Klerk.

Tussen die klippe speel ’n klompie kinders. Dis ’n moedelose spel, sonder doelwit of rede. Hulle ken selfs nie die mees basiese vaardighede nie, want wanneer ander kinders leer om te tel deur ’n ma wat sê: “Gaan haal vir my 3 eiers” of “Hardloop gou kafee toe met hierdie R20-noot en koop ’n brood. Kyk dat jy die regte kleingeld kry,” leer hulle dit nie aan nie.

Want hier is selde drie eiers om te gaan haal en R20 is ’n fortuin wat hulle nie ken nie. Die enigste rede vir hierdie spel wat hulle probeer speel, is om die tyd om te kry en moeg genoeg te raak om te slaap. Die kinders speel in Afrikaans, dis asof die woorde van hulle spel wegskram van hierdie verrotte aarde af. Dis nie ’n taal wat jy op ’n ashoop wil hoor nie. Daar is geen skaduwee nie, geen bome of struike nie, geen vrugbare grond vir groente nie, geen water om dit mee nat te maak nie. Dis net die glansende wit son bo hulle wat hierdie spel waarneem. En tog speel hulle…

Dis die oë wat jou die hardste slaan. Groot donker poele van blou verwagting na iets wat hulle self nie kan identifiseer nie.

Dit is die teenstrydigheid, die harde afbakening van realiteite wat ’n mens die diepste tref wanneer jy hier loop. Die opslaankaia wat pynlik netjies en skoon is met die handgeskrewe kennisgewing langs die deur: “Hier klop jy voor jy inkom.”

Nie omdat daar iets in is om weg te steek nie – op hierdie ashoop van menslike verval kan niks weggesteek word nie. Maar omdat die enigste anker nog die laaste bietjie selfrespek en eiewaarde is.

Daarteenoor is die verlies, juis aan skaamte en selfrespek, die sigbaarste by die kinders. Die drie seuntjies, twee witkoppe wat duidelik boeties is en die donkerkoppie met die parmantige kroontjie en die sprinkeling sproete wat in die asdrom agter die swart gesin se kaia krap. Hulle doen dit elke oggend…

Voor een van die skuilings staan ’n lamlendige houtbankie met ’n dogtertjie daarop. Die krulle van die ligbruin, toutjieshare kleef aan haar voorkoppie en laag in haar nek vas. Miskien is sy drie, dalk al ses. Hulle ontwikkel nie hier soos ander kinders nie. Dis kinders van onbepaalbare ouderdom, sommige ou, ou mensies in kinderlyfies.

Sy is vuil met die vuilheid van baie dae en sy hoes terwyl sy klaend na haar ma roep.

Die ouman wat saamloop, sê: “Die ma is netnou hier weg saam met die Nigeriërs, sy sal terugkom met geld en kos vir die kleintjie na vanaand se kant toe.”

Wanneer sy vanaand terugkom sal sy oorstap na die saamgebondelde kaias en hop-huise waarin die swart inwoners van hierdie plek woon. Hulle het darem water en toilette. En daar sal sy ’n kom water bedel om die stank van misbruik van haar liggaam af te was. Almal doen dit – want die lopende water en toilette wat hulle drie jaar gelede beloof is, het nog nooit gekom nie. Hulle bedel almal waswater en drinkwater by die swart plakkerskamp.

Sy sal haar liggaam daarmee was, maar die etterende sweer aan haar gees sal sy nie kan genees nie. Dit het al té stukkend geraak. Die man met die operasiewond sal sterf, en ’n swart lekeprediker sal hom naby die ashoop begrawe en hy sal vergete raak. Sy sal sterf lank voordat sy dood is. En die dogtertjie sal volgende jaar 4 jaar oud wees, en dan 5 en dan 6 en niemand weet wanneer ’n Nigeriër hom die eerste keer aan haar sal vergryp nie. Want daar is niemand wat dit sal kan keer nie, sal kan beswaar maak nie.

’n Mens ry nooit terug na ’n ashoop om te gaan kyk wat het geword van die goed wat jy weggegooi het nie. En dit is dalk die verskriklikste aanklag van alles – niemand kom hierheen om te kyk wat het geword van sy broers en susters wat weggegooi is nie.

Ek ken my kollega. Ons werk al lankal saam, ons praat en beplan en deel ons ideale en drome vir ons volk en huil soms by mekaar. Ek ken haar, ek noem haar lankal: ‘my kleinsussie”.

Lenel Cotty Wessels van Front Nasionaal is ’n sakevrou, ’n beplanner, ’n doener, ’n strateeg. Maar toe sy my gisteraand bel, kon ek hoor dat sy emosioneel hard getref is. Sy het gery na dié plek om te gaan kyk hoe lyk die realiteite van blanke armoede. En sy het ’n kykie gekry in die ingangsportaal van hel op aarde…”

Brief uit die helkamp

(Hieronder is die noodkreet van ‘n vrou en haar kinders wat op die ashoop weggegooi is. Deur wie? De Klerk? Haar man? Haar familie? Haar naaste? Haar volk? Dalk ons almal saam? Of was dit God? En waarom is juis sy uitgekies vir die ashoop? Waarom nie ek of jy nie? Waarom? As jy nog kan huil, huil saam met haar. Maar in godsnaam moenie vir haar bid nie! Jou gebede kan sy nie eet nie, dit stil nie haar honger nie, dit troos nie haar kinders nie, dit koester nie hul verkluimde, bewende lyfies nie! Die dag toe daar vyf duisend honger siele rondom Hom versamel was, het Hy nie vir hulle gebid nie, maar broodgebreek.)

“Ek stap vanoggend weg van die plek waar dit dié slag Sarie se beurt was om haar kindjie te begrawe, sommer hier in die kamp. Sal iemand ooit weet of onthou klein Jana was ook vir ’n rukkie, ’n volle 16 maande, hier op aarde, of beteken dit as jy arm is en jy gaan sommer dood van koue, dat dit nie saak maak nie en dat die lewe maar net moet aangaan sonder jou?

“Ek leef en oorleef met ander mense se weggooigoed op hierdie godverlate vlaktes waar nie eers ’n boom of gras se wortels wil vat nie. Niks wil hier wees nie, niemand moet hier wees nie…

“Here, ék kan nog honger gaan lê, maar ek kan nie my kinders so sien nie! Dis ’n pyn wat jou lyf nie kan vat nie! Ek het vanaand net water op die gel-stofie gekook tot Magrietjie en boetie, Jan, op die ou end aan die slaap geraak het. Hulle het bly wag en mamma vertrou en nie eers gevra of getwyfel nie. Ek kon nie sê hier’s niks om te eet nie.

Hier het net geloof nog oorgebly…

“Maar ek vra nie ander mense om agter my te kyk nie, regtig! Ek sál nie vra nie! Ek kán nie, Here, ek voel ek mág nie! Ek sal eerder iets by iemand vat en u my laat straf – al is arm wees genoeg van ’n straf. Ek sal eerder nóg straf vat, maar ek kán nie ‘n ander mens vir iets vra nie. Asseblief, Here, moet my nooit so arm maak, dat ek moet vra nie

“Is dit my skuld dat ek hier is? Is dit iets wat ek gedoen het en nou verdien ek om arm te wees? Miskien nog ek, Here, maar nie my kinders nie! Hulle het mos nie gevra om hier te wees nie. Hulle het mos nie gekies nie… Hoe maak u kinders en laat hulle doodgaan van koue? Hoe laat u kinders vanaand honger gaan slaap omdat hulle ma net water het om te kook? Maak my kinders sterk, Here, want hulle maak my sterk. Ek wil ook opstaan as ek sien hoe hulle elke dag sonder kla of moeg raak of inkrimp op hulle voete bly en selfs trots bly. Ja, hulle lag nog, hulle hoop nog.

“Ek sal more weer my kinders vertel daar kom iets goed hierna, al kan ons dit nog nie sien nie. Al leef ons hier eenkant waar die lewe ons weggegooi het.

“Ek kies lewe! Ek kies dit, want dis in my bloed en dit loop deur my are en deur die eeue. En dit loop deur ons geskiedenis en deur elke uithoek van hierdie land. Dit loop deur my en dit loop ook deur Oom Bertus wat die kos bring, Sarie wat treur, Liena wat te veel drink, Pieta wat ‘n brandweerman wil word en selfs Magda wat wag om dood te gaan…”

“Waar is ‘n lot wat soos my lot is?”

Ons kommentaar: Hierdie artikel en noodkreet is ’n godskreiende skande én aanklag teen ons as volk! ’n Volk wat sedert 1948 niks ontsien het om vir elf ander volke te sorg nie; maand na maand, jaar in en jaar uit het ons miljoene der miljoene rand aan hulle uitgedeel; vir hulle huise, skole en hospitale gebou, infrastrukture op gerig, dinge wat hulle net so vinnig weer geplunder, afgebreek en in puin gelê het, en ons het dit pligsgetrou maar weer herbou. Met die Mosambiekse vloede en oorstromings in 2000 en 2014 kon ons nie gou genoeg helpers stuur om die duisende vasgekeerde barbare te gaan red nie. In 2000 is 80 vlieëniers, talle vlootduikers en ’n onbekende aantal gesondheidswerkers soontoe wat letterlik hul lewens gewaag het vir ’n vreemde, ondankbare volk wat geen voordeel bring nie.

Maar vir ons medevolksgenote wat hier op ons eie drumpel op ’n vullishoop weggegooi is, en in die haglikste omstandighede, ellende, armoede en nood verkeer, is daar geen ‘vlieënier, geen ‘vlootduiker’ nog minder ’n ‘gesondheidswerker’ in sig nie.

Genadige God, waar is daar nog ’n volk met soveel ruggraatlose papperds onder sy manne?

Waar is daar nog ’n volk soos my volk, wat tjoepstil bly terwyl sy land, sy geestesgoedere, sy kinders se erfenis, hul toekoms; ja, alles wat sy Skepper aan hom toevertrou het, aan ’n plunderaar en verwoester weggegee het?

Waar is daar nog ’n volk soos my volk, wat sit en toekyk terwyl daar met die Naam van sy Skepper weggedoen word?

Waar is daar nog ’n volk soos my volk, wie se ouers swyg terwyl hul kinders op skool geleer word om ook voor ander gode te buig?

Waar is daar nog ’n volk soos my volk, wie se manne staan en toekyk terwyl sy weduwees en wese deur barbare na die ashoop toe wegkarwei word?

Waar is daar nog ’n volk soos my volk, wie se regters gratis losies en huisvesting aan moordenaars gee, terwyl sy weerlose, ongebore babas ter dood veroordeel word?

Waar is daar nog ’n volk soos my volk, waar twee derdes soos uit een mond JA gestem het toe die vyand voor hul stadspoorte verskyn om kaart en transport te ëis – en sonder om iets in ruil te vra, dit weggegee het?

Wys my nog die volk wie se parlement deur ’n rowerbende bestuur word, wat alles wegdra wat voorkom, en van wie die meeste uit die gevangenis vrygelaat is om die landsbestuur oor te neem?

Genadige God, wáár ís daar nog so ’n volk?!

Ons is vandag bannelinge in ons eie land, uitgestoot as bedelaars langs die paaie. Weggooi-ashoop-kinders.

Het ons profeet dalk hierdie ashoop-siele in sy geestesoog waargeneem toe hy met trane in sy oë uitgeroep het: “Ons is ’n veragtelike volk!”? Hoe het dit dan gebeur dat ons wat eens ‘baas’ was, oornag ‘klaas’ geword het? Hoe het dit gebeur dat Hy wat ons eerste liefde was, nou buite die deur moet staan en klop om in te kom? Toe het ons nog sy Sabbatsgebod, sy apartheid, sy eer jou vader en jou moeder, sy wet en orde, sy opdrag van ’n kuise lewe gehandhaaf, en was ons naaste ook ons tweede liefde.

Maar op 27 April 1994 het ons dit sonder enige voordeel alles prysgegee; en moes ons op daardie droewige dag ook beleef hoe die Gees van empatie, deernis, ontferming, mededoë, ja, selfs naasteliefde ons verlaat.

Maar ons het nie lank getreur nie, want kort voor lank het ons ’n groter liefde en vertroueling gevind; ’n nuwe boesemvriend waaroor almal kon juig en jubel, lofsange kon sing. Die ewig-glimlaggende, deurlugtige klein godjie wat oraloor pronk en pryk, op elke denkbare manier uitgestal word, gepamperlang, vertroetel en verhef word, ver verhewe bo broer, vriend, naaste, medevolksgenote, ja, selfs bo Hom wat in die Troonkamer sit!

En oor sy doopnaam was daar natuurlik geen twyfel nie – ‘Selfie’…

Blog Artikels

Solidariteit, Afriforum en die Afrikanerbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
‘n Paar van die onderwerpe wat in die boekie behandel word sluit in: Die heilige boomstamme, Kersfees, Paasfees, Aanloop van die Hervorming, Nimrod en Babilon
Subscribe
Notify of
guest
74 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Johann Cronje

Adriaan,
Baie dankie vir jou skrywe. Die inligting is ‘n realiteit en inderdaad hartroerend. Baie van ons sien dit nie alles raak nie omdat ons dalk nie naby so ‘n omgewing woon nie . Daar is egter die wat daagliks hierdie ellende raaksien maar die blinde oog daarop keer. Orals is daar egter “WIT” mense te sien wat bedel, motors oppas of aan die deur kom klop vir ‘n ietsie om te eet. Sommige is selfs bereid om in die tuin te werk of die motor te was. ‘n Baie opvallende situasie is dat wanneer witmense deesdae werk soek hulle deur ander wit wergewers weggewys word. Dit is makliker om die anderskleuriges in diens te neem teen laer inkomstes. (Goedkoop arbeid). Hulle sal ook eerder die anderskleurige se kwotasie vir werk aanvaar as die witman sin. Hierdie situasie word veral by die kusstreke totaal misbruik. Sommiges werksoekers word wel werk aangebied maar teen die mees belaglike salarisse . Verskonings soos “BEE” vereistes word in meeste gevalle as redes vir die verwerping van die wittes gegee. Die ergste van alles is dat ons eie Afrikaanssprekende witmense hulle hieraan skuldig maak. Hoogsgekwalifiseerde mense soek maande lank werk sonder sukses. Dit is ‘n skande vir baie besighede met blanke eienaars en nog groter vir die wat Afrikaners is. Waar de Klerk opgehou het, gaan die besighede net voort om die witman en veral die “wit” Afrikaner te verneder tot ‘n weggooi volk. Die witman beskêrm eerder sy bates, sy besigheid en sy bankbalans voordat hy sy wins met sy eie volksgenote moet deel.

Barry62

Op elke facebook blad lees ek ‘ons bid vir jou’ of ‘ek dink aan jou’ of ‘ek wil graag help maar net te ver’ dit moet stop. Dit het tyd geword dat ons moet sê ‘hier is my bydrae’ of ‘waarmee kan ek jou vandag help’. Die storie van ‘ai my broer ek het dit nie breed nie’ moet stop, jy het dalk nie geld nie maar dalk n buitekamer, n warm bad, een warm bord kos ens. Die gemeente van Handelinge het al hulle besittings verkoop en onder mekaar verdeel.Wat gaan jou bydrae aan ons ‘Handelinge’ gemeente wees maar vandag moet jy die besluit maak of jy deel van die oplossing word of met jou hande in jou sakke staan en aan veskonings dink.

Johan Hammes

Daar het sedert 2012 minstens vier bemanninglede in helikopter ongelukke gesterf tydens veldbrand operasies. Tydens die onlangse Knysna brande het ses Oryx helikopter bemannings hul lewens gewaag om brande te beveg. Dit is bo en behalwe al die helikopter reddings operasies wat voortdurend landwyd, ook ter see en in gevaarlike bergagtige dele uitgevoer word. Volgens ‘n stelling in hierdie artikel “Maar vir ons medevolksgenote wat hier op ons eie drumpel op ’n vullishoop weggegooi is, en in die haglikste omstandighede, ellende, armoede en nood verkeer, is daar geen ‘vlieënier, ….. in sig nie.” Hoe totaal ondankbaar, onbewus, oningelig, onsensitief en blind kan mens dan wees!? Is dit nie miskien tyd dat julle ophou om julle blind te staar en te verknog aan Siener se geskrifte en eerder betrokke en ingelig te raak by realiteite nie!? Dit sal verhoed dat julle mede Suid Afrikaanse burgers, wie voordurend hul lewens waag vir hul medemense, op hierdie skaamtelose wyse in die gesig skop. Is dit nou die nuwe “Trots Suid Afrikaans”? Sies man, julle veroorsaak dat mens in skaamte verval!!

Hans

Johan Hammes
Dis duidelik dat jy nie die inhoud van die artikel verstaan nie, en dit lees in verkeerde gesin. Lees die boodskap, en laat val die klip waarmee hy wil gooi. Begin bo en lees weer, die artikel het NIKS met helikopters of trok drywers of rekenmeesters of engineurs te doen nie. Die harte van ons mense is nog nie reg nie, hulle wil nog te veel onder mekaar stry en baklei oor nietige dinge terwyl die vyand lag!

Johann Cronje

Johan Hammes,
Jou kommentare is totaal irrelevant. Dit is duidelik dat jy daarop uit is om te krap waar dit nie jeuk nie.
Op Adriaan se skrywe – “ Esegiël. Siener en Trump” het jy ook probeer stof opskop met jou onvanpaste kommentaar oor sogenaamde “opsweping” en belediging van Siener se visioene. My kommentare aan jou in die verband het jy skynbaar ook nie ter harte geneem nie Dit sou beter wees as jy nou eerder vertrek van hier af en jou argumente elders gaan maak. Jy is met die soort van negatiewe kommentare beslis nie welkom hier nie. Duidelik dra jy geen vrug by tot die blog nie!

Herman

Adriaan, dit is eerder hieridie veragtelike liberale meelopers wat die grootste aandeel in ond blanke volk se armmoede het. Ek sien dit elke dag om my. Hulle kan nie ‘n oomblik verby laat gaan om hulle snedige onsimpatieke sienswyse die lig te kan laat sien nie. Dit word by die dag duideliker dat die wiel besig is om te draai. Hulle ikoon, Ramaphosa sal hulle nie te hulp snel wanneer dinge in hier die land die finale fase ingaan nie. Ons is nou uiters gatvol vir sulke gedrag en hierdie meelopers sal saam met die res van die geldmag hulle dag van afrekening kry.

J B

Djoehannes Hammes, issit djy wat so lêkke ‘hêlder’ ge’illuminate’ is elke 3re Donderragaand, daa by die tempel wat so ‘weggestiek’ is, daa in West Crescent straat? So aguur namirrag se kant. Djy wiet mos, da doer onne innie Kaaap in … Een van daai wa hulle soos gewoenlik die ‘verkeerre adres’ aangee. Daai een wa djy somme by ‘n anne jaart kan inloep en dan somme deeloep syntoe solat mense buite nie kan sien wanatoe djy loepie. Assit djy is, sê somme virrie mense hierond watte saburb dit is. Vi die wie nie wietie … Gebruik ‘Helder’ as ‘n kloe …

Is dit djy daai, Djoehannes Hammes? As dit djy is. Ons het vi djou en djou tjomme getjêk.

Louis Botes

Hierdie is ‘n vuurdoop waardeur ons moet gaan omdat ons te bang was om te veg vir ons eiendom. Suid-Afrika is deur ons voorouers mak gemaak, en deur indringers met ons toestemming van ons gesteel.

J B

Djoehannes Hammes, hie issie twiede dieliwirrie:

Dink djy , djy isse helliekopte paailet …? Djy was sieker innie ou êfôs die Mackie vannie plêkkie en nourat djou dja-stem nie so lêkke wêkkie, nou braak djy ‘n bietjie lêkke gal nê. Ma moenie worrie nie, djulle gaan mos die trippil sesse eendag uitdeel en die wadittie wil vattie mos sommer ronddjaag ôk, nê . Dié dat djulle so vol is van djulle selwers. Djulle dink mos dat djulle kontroul alles. Djulle dink ma net so … Djulle sal eendag sien … dat djulle ma toe net so gedog het … En djulle wiet mos wat dog gedoen het nê. Dog het mos in sy broek ge…

Ns. Djulle het ok mossie aryndjmint dat asse man late sonne trippil ses da innie wate beland, dan sal stysjin naain okkie juis wil helpie. Sal somme ‘n man se kop onne die wate indruk … Nê!

Johan Hammes

Adriaan, Hans, Johan Cronje, Dankie, ek sal beslis vertrek van hierdie onbetrokke, deurmekaar, weersprekende webtuiste af waar skrywers stellings maak wat hulle nie regtig bedoel het nie. Waar skrywers byvoorbeeld die stelling maak dat daar “geen hulp” aan armes is nie. Die kerk waaraan ek behoort in ons omgewing alleen lewer enorme finansiële steun aan minstens sewe organisasies wat voluit betrokke is by armes, in besonder kinders.

Pieter

Zefanja 3:12 12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam van Yahweh betrouwen.

J B

Ja, so maak hulle; “ gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies” Dalk die volgende Johan Hammes?

Broadlandspark – Sopkombuis
Casablanca – 4 Sopkombuise, verkondig evangelie aan kinders en ouers, medikasie, vervoer na dokterafsprake, skoolklere, boeke ens. Daar word selfs na die diere omgesien!
Temperance Town Primêr – Aanvullende voeding.
Temperance Town klubs – Vroueklub, naaldwerk, handvaardighede – Seniorklub, gekuier en aktiwiteiete.
Transkei – Mede-stigters van Sinethemba kinderhuis.
Touch Bediening – Lang en kort termyn uitreike, opleiding van leiers en verspreiding van Bybellesse in Suidelike Afrika, Geestelike berading en leiding, Leierskap opleiding
Esperanza – Versorgingsoord vir verswakte bejaardes en Alzheimer psiente, skilderkuns, handwork, sang ens.
Madagaskar – In samewerking met Pastoor Jonoro en sy vrou Hanitra – Ons roeping is om die minsbereiktes met die Evangelie te bereik deur sendelinge te mobiliseer en te versorg, en om inheemse sendelinge te bemagtig deur opleiding, gebedsondersteuning, en bemoediging.
Maleisië – Betrokke by die vertaling van die Bybel.
Mosambiek – Bosskole, volwasse geletterdheidsentrums, Engelse Geletterdheid, Kleuterskoolprogramme en derglike.
Kliniek – Toebroodjies en sop (winter) vir MIV en TB pasiënte.
En so aan, endiesmeer en derglike …

Dalk al daai Johan Hammes …? eNGee, eNGee eNGee … Daar by die see …

J B

Johan Hammes

En dan word die Esperanza – Versorgingsoord vir verswakte bejaardes en Alzheimer pasiente, skilderkuns, handwerk, sang ens. so tussen-in gegooi as die ‘joker’ net om die mense te flous. Flous na albei kante toe. Soos altyd, die geflousery …

Netso! Johan Hammes!

Arnold

ONS IS ‘N VERAGTELIKE VOLK
Ek persoonlik kan getuig dat van daardie mense nie gehelp wil word nie. Wat my persoonlik erg aanraak is die elende van die kinders. Mens kan hulle tog nie net van die slegte ouers wegneem nie. Daar is wel die beter mense onder hulle, en hulle maak ‘n plan. Sulke mense help ek graag. As die vuilgoed besaai le rondom sy pondok, dan hou ek verby.
As die ouers die goedere wat aan hulle geskenk word, vir drankgeld en ” twak” verkoop of geruil word, dan verdien daardie blixem om koud en honger te gaan slaap.
Vele van hierdie sukkelaars het al by hulp organisasies verblyf ens. gekry, net om later uit die plek geboender te word agv hulle lewenswyse.
Die kinders is vir my prioriteit.

Hinsie

Goeie more,
Arnold, stem gedeeltlik met u saam. U sien mens kry 3 soorte mense daar. 1. (Die wat maar daar kan sit). Die slegtes, in die weermag het hulle uitgestaan, te sleg om sy geweer te dra, te sleg om te was, sommer net sleg. Hulle vaar baie goed daar, het ‘n verskoning om niks te doen en iemand moet sorg. 2. (Die wat mens graag wil help). Die wat wil werk maar nie kan nie. Elkeen wat in ‘n beroep staan het ‘n plan B vir die dag as die koevert op die tafel kom lê. Nou as die koevert op die tafel kom lê dan skop plan B in maar daar is nou baie wat dieselfde ding wil doen, die mark is bietjie vol, en dan skop plan C in. so gaan dit aan tot by plan X Y Z, teen daardie tyd het die mede afrikaaners al die yskaste, sitkamerstelle ens vir ‘bargains’ gekoop. Die laaste wat gewoonlik gaan is die motor waarmee hy nog gery het om werk te soek, en dan land hulle daar. 3. (Die wat mens bewonder). Dit werk so, die dag toe die eerste andersoortige in die vergadering in kom het hy opgestaan en geloop. Sit nie saam met andersoortiges om die selfde tafel nie. (Die outjie ‘bulshit’ homself en staan teen die muur). Kan nie 40 jaar diens sommer net los nie. as mens nou mooi oor die saak dink sien mens dat jy omtrent niks kan doen (werk) as jy nie geregistreer is by een of ander organisasie nie, “part of the system” is nie. Nou die mense wil nie “part of the system” wees nie, gaan sit liewer in ‘n plakkerskamp. Bv. Om hier te skryf is mens al “deel van die system” moet “hulle” data en lugtyd koop. Hoor graag van u, waar lê die lyn, wanneer moet mens ‘loop’?. Is jy “deel van die system”?.
Groetnis.

Arnold

Dag Hinsie. Iemand het gese dat as ‘n man op die ouderdom van 35 jaar nog niks besit nie, hy vir die res van sy lewe ook niks sal besit nie. Na vele hulp pogings van my kant aan sulke mense, moet ek saam stem. As hulle jou nie besteel nie, lieg hulle so oortuigend soos mens nie kan glo nie.
Ek kan maar net jammer voel vir hierdie soort mense, maar hulle het my ‘n paar goeie lesse geleer. Dit is al wat ek uit die ” deal” gekry het.
Ek het slegs nog ‘n gevoel vir ” swaarkry” kinders. Daar is ‘n briljante seun hier op ons dorp vir wie ek help met rekenaars ens. Hy maak sy matriek hierdie jaar, en sy pad vorentoe is oop.
Ons Blanke kinders moet ambagte of kwalifikasies kry waartoe swartes nie instaat is nie. En daar is baie. Swartes wat wel in daardie beroepe is, is net daar geplaas vir ” window dressing”.
Ons land loop leeg van goeie Afrikaners. Die jong mense gaan oorkant toe. Al wat agter bly is die wat goeie gevestigde ondernemings het. Die res is oud, sieklik en in die meeste gevalle niks vir niemand van waarde nie.
Dan kry mens natuurlik die liberale blanke Afrikaner gespuis. Wanneer dit moontlik is, probeer ek altyd vasstel wat ‘n persoon se poltiek was indien hy vermoor was. As hy ‘n liberale was, dan voel ek vere vir hom.Dit is hulle skuld dat daar soveel van ons mense vermoor word. Daaroor is hulle so stil soos ‘n oorlog skip.
Die grootste deel van ons ou Volkie wat nog hier is, stel nie belang in dit waarvoor ons “nie veg” nie.
Die antwoord is eenvoudig.
ONS IS ‘N VERAGTELIKE VOLK

Pieter

Mens vraagt zichzelf wel eens af: Waarom wordt het ene kind geboren bij rijke ouders en het andere kind bij arme ouders. Ik heb hier geen antwoord op. Maar ik denk die kinders is onschuldig. Die kinders het niet verkies om in een paleis te woon of in een kamp. Zo die oorzaak lig bij die ouders. Die bastaardkind is niet schuldig aan zijn bastaard zijn, dat zijn de ouders, maar het kind moet wel zijn levenlang de gevolgen dragen.
Elke man en elke vrouw heeft een enorme verantwoordelijkheid. Vooral op seksueel gebied. Seks wordt beleeft als een spelletje zonder dat men de mogelijke gevolgen overdenkt. Kinderen worden verwekt zonder dat men erover nadenkt of men het kind een degelijke opvoeding kan geven. Mensen die geestelijk of lichamelijk ziek zijn, moeten geen kinderen verwekken. Mensen die verslaafd zijn aan drank, drugs of wat dan ook, moeten geen kinderen verwekken. Wij verkrijgen anders een krom en verdraaid geslacht…..
De mensen denken teveel aan zichzelf, aan eigen lust en genot. En niet aan de gevolgen voor het nageslacht. Men vult zijn lichaam met ongezond voedsel en allerlei frisdranken. Men gaat net zo makkelijk een huwelijk aan als een echtscheiding en vervolgens weer een volgend huwelijk. Huwelijken die gesloten worden zonder zich rekenschap te geven van de vraag: De keuze die ik wil doen, is dat Gods wil? HET HUWELIJK IS DE MEEST INGRIJPENDE STAP DIE EEN MENS DOET IN ZIJN LEVEN! Doet hij deze stap goed, dan volgt een gelukkige basis voor een liefdevol gezin. Doet hij deze verkeerd, dan heeft dit generaties lang hartverscheurende gevolgen.
Eén moment van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jarenlang treurt en dat het nageslacht levenslang gebukt gaat onder de gevolgen.

Wouter

Ons kan God nie verantwoordelik ou vir die toestand van die mens nie, nog minder die swaarkry van die mes se kinders.

Daar is gesê: Gaan en vul die aarde, vermeerder en heers oor die aarde. Die opdrag om te heers is aan die mens gegee maar die mens het dit verkoop, sy reg to heerskappy, aan die vyand van God.

Nou wie is te blameer vir die toestand van ons mense? Ons is ‘n veragtelike volk!

J B

Gee tiendes, ander bydraes, gelofteoffers aan ons Vader beloof, sit elke drie jaar ‘n tiende van die opbrengs van jou grond opsy, goeie dade, deel, gawes, gee volgens wat jy het, gee in oorvloed, dra volop by vir elke goeie werk, deel uit, betoon hulp, werk sonder vergoeding, bedien, voorsien ruim in behoeftes, vergoed en versorg.

Gee aan Leviet, vreemdeling, weeskind, weduwee, arme, sieke, die verlore skaap van die volk van Israel, die geringste, die hongere, die dorse, die wat huisvesting soek, die sonder klere en die in die tronk.

Versorg jou kinders. Versorg jou ouers. Versorg jou voorouers.

Gee net van jou eerlike en van jou beste oes. Gee met blymoedigheid. Wees vrygewig. Gee met hartsvoorneme.

Moet nie gee om gesien te word nie. Moet dit nie verkondig nie. Moet dit nie uitbasuin nie. Moet nie met ‘n swaar hart gee nie. Moet nie karig/suinig gee nie. Moet nie met teensin gee nie. Moet nie uit dwang gee nie. Moet nie aan die heidennasies gee nie.

J B

Sluit die opdrag, aan ons om te gee “dat van daardie mense nie gehelp wil word nie” uit? Sluit die opdrag die “slegte ouers” uit? Sluit die opdrag dié waarvan “die vuilgoed besaai le rondom sy pondok” uit? Hoe weet ‘n mens of “die goedere wat aan hulle geskenk word, vir drankgeld en ‘twak’ verkoop of verruil word? En hoe weet ‘n mens hoeveel van dít wat “aan hulle geskenk” word gaan vir “drankgeld en ‘twak’ en hoeveel vir lewensmiddele? Sluit die opdrag die benaming “blixem” in? Sluit die opdrag in dat ons besluit watter “blixem” “verdien” “om koud en honger te gaan slaap”? Sluit die opdrag in dat “lewenswyse” bepaal dat “hierdie sukkelaars” “uit”ge”boender” word. Sluit die opdrag die “man” wat “op die ouderdom 35 nog niks besit nie” uit? Is die ander deel van die opdrag dat ons moet “maar net jammer voel vir hierdie soort mense”? Sluit die opdrag in dat ons iets uit die “deal” moet kry?

DIE OPDRAG IS OOK DAT ONS DIE gee NIE MOET VERKONDIG/UITBASUIN NIE.

Verder is dit heeltemal reg en ‘good riddance’ as die land leegloop van “goeie Afrikaners”. Aan die anderkant weer; ĺs daar so ‘n ding soos ‘n GOEIE Afrikaner? Gepraat van “goeie gevestigde ondernemings” … Is die “goeie gevestigde ondernemings” nie die “Doringbos” waarvan die Suidlanders praat nie? En is daar nie baie GOEIE Boere wat agterbly omdat hulle wíl bly nie, en nie oor “gevestigde ondernemings” nie?

Is ‘n persoon wat twee maal JA gestem het ook ‘n liberaal? Is ‘n persoon wat sy wapens vrywillig ingehandig het ook ‘n liberaal? Is dit nie ook die Ja-stemmers en die vrywillige wapen-inhandigers se “skuld dat daar soveel van ons mense vermoor word” nie?

Ja, die “vere” gaan nog waai …

Charmaine

Net vir interesantheid, niks met die artikel te doen nie. Hier was ‘n persoon genaamd ‘Gas’ op Vaandel vroeer in die jaar, hy het die rasegtheid van die Snyman’s bevraagteken, spesifiek Adriaan sin. Adriaan het aan hom verduidelik dat hy van ander Snyman’s afstam, wat hulself heelwat later in SA kom vestig het, en dit is goed. Die stamvader van die eerste Snyman’s in SA (Christoffel Snyman), is volgens ‘kenners’ nie raseg nie, aangesien sy moeder getrou het met n swart slaaf en hy Christoffel aangeneem het. Nou in vandag se tyd is daar so iets soos DNA toetse, n direkte afstammeling van Christoffel het DNA toetse laat doen, seker omdat hy klarigheid wou kry oor sy herkoms ens. Volgens die toets is die Snyman’s so Nordies as kan kom, met geen verwantskap aan enige ander rasgroep nie. Hier is die link na die artikel vir enige iemand om te lees. https://www.geni.com/people/Christoffel-Snyman/6000000005787831256

Pieter

Vervolg.
Die kinders op de scholen worden niet opgevoed voor het leven, maar voor de maatschappij. Wij moeten de kinderen leren over seksueel gemeenschap en wat de gevolgen daar van zijn. Jonge mense moeten geleerd worden hoe belangrijk het is om als maagd het huwelijk in te gaan. Wanneer een man het maagdenvlies bij een vrouw verbreekt, wordt er een verbond gesloten waarbij bloed vloeit. Die vlies heeft een belangrijke betekenis.
Onlangs heb ik daar een artikel over gevonden op het internet, maar weet niet wie dit geschreven heeft:

SEX IS SWEET BUT.

Have you ever wondered why God carefully positioned a membrane of blood in a lady’s sexual opening? It is a thiny membrane that partially or completely covers the opening of the vagina. It is called the “HYMEN”. Why would God-Our Maker put a breakable tissue full of blood at the very door of the sexual opening of the female? Why is it so carefully placed at that entrance, like a ribbon tied at the entrance of a new house about to be launched? Why is it filled with blood that spills away when it is broken? Why? Without doubt, the HYMEN IS A GATE! It was God (our creator) who set that blood- filled vessel there as a covenant blockage, a sign and a token of a covenant between the bearer and whoever plunges into her opening. Before God, the disvirginity of a lady is not a casual act of fun. It is a serious covenant struck and confirmed by the blood shed on that day. This is God’s way of saying, “Whoever plunges into this woman shall only be able to do so by making a blood covenant to be joined to her for the rest of his life, from that point onward. Little wonder why sexual intercourse was designed by God to take place only and only after the marriage contract is sealed.

Pieter

. The one who made the body (the hormones, organs, nerves, tissues, e.t.c)God said it in clear terms, the body is not for fornication”. Anyone who chooses to use the body for fornication must know that he/ she is working directly against God’s plan and there would definitely be a consequence either now or at old age!There is a spiritual bonding, a supernatural process that takes place in a lady’s heart to the first guy that enters in to her especially at that particular time when the hymen breaks. There is no covenant without blood: this is why the membrane contains enough of it. As a matter of fact, what happens the first time a lady has sex is not just sex but an immersion and a bathing of the man with her hymen blood to initiate a covenant that is highly recognized in the spirit realm of both light and darkness! The first time this happens just marks her opening day covenant ceremony and each subsequent experience goes on to further refresh or strengthen that covenant or establish another version of it with another person. Many have washed useless boys with that hymen-blood. Many have struck irreversible covenants with men that have nothing to do with their destiny. Many have shared that hymen blood in sexual activity with demon-possessedmen while some others have struck such precious covenants with candle sticks as they exercised sex with it. If only they knew,many girls who carelessly allowed themselves to be disvirgined in a bid to be among the so called “big girls” would never have done so. The let me says it in clear terms: “Or do you not know that he who is joined to a harlot (through sexual activity) is one with her ?

Pieter

(vervolg)
This is why many girls are not yet married yet their spiritual composition is already shattered and imbalanced, because they have mingled their souls with that of different men. Dear Singles,know today that there is a definite proportion of your virtue that leaves you each time a man enters into you and when that man leaves you, he leaves with it. Just imagine how much of yourself would be lost each time a man enters into you without any properly signed marriage bond or contract. Sex is a spiritual affair. A giving of yourself to another. All of these things have strong and terrible spiritual implications. A broken hymen opens you up to the spirit of the man that broke it, any other spirit whatsoever that may have mingled with that man’s spirit, those who have mingled theirs with him and the spirit of any other man that enters into you thereafter. The fun part is that pre-marital sex is not funny at all. What happens between the lines could be deadly and dangerous. The very first day a lady, or a man does that there will be spiritual transfer of destiny. The sin of fornication gives demons and occultic people direct access into your God’s given destiny.So guys,zip up! Girls wise up!! It doesn’t matter but it matters a lot. BIG THINGS COME FROM LITTLE THINGS WE DO!!! I know a soul has been touched today, remain blessed! N for those who have lost it may d Mercy n
Grace of God find u to sin no more
Share to all ur friends and to many
groups and save many souls.

Albert Post

Goeie Dag Adriaan en Vaandel uitgewer ondersteuners

Die tyd het gekom om iets belangrik aan se spreek veral in lig van die laaste arikel van “ons is ‘n veragte volk.”

Daar was kommentaar gelewer oor ons eie mense wat op die ashoop is en vergete is. Toe was daar in die kommentaar genoem van die ryk steenpitboer wat genoeg geld het om ‘n huis van 35 miljoen Rand te bou nadat hy ‘n huis van meer as 3 miljoen Rand gesloop het maar nie eers genoeg vir sy medemens omgegee het om ‘n donasie van ‘n paar duisend Rand te gee nie.

Die vraag is “Waarom is dit dat ons net kla oor wat verkeerd is maar niks of altans nie genoeg doen om ons medemens en veral ons eie volksgenote te help nie?”

Dit is in ‘n poging om hierdie vraag te bebeantwoord dat ek hierdie artikel skrywe. Ek mag dalk ‘n paar mense ontstel met wat ek gaan sê maar dit is iets wat gesê moet word. Indien ek self verag of verstoot word as gevolg van wat ek gaan sê is dit ‘n kans wat ek moet neem. Ons weet dat alle ware profete en apostels van die Here vervolg was omdat hulle die waarheid gepraat het. Sonder om onnidge tyd te mors laat ons die vraag probeer antwoord.

Baie mense lees ‘n artikel soos die artikel van 3 September oor die veragtelike volk en kla oor hoe lank ons nog moet wag voordat ons verlossing kom of dat iemand iets aan die saak moet doen. Te min mense vra eerder die vraag.”Wat kan ek doen om die saak te probeer verbeter?” Waar is die vraag van “Is daar dalk ‘n moonlikheid dat ek die ma wat haar liggaam moet verkoop om kos vir haar kinders te gee dalk kan aanstel om my huis vir my skoon te maak?” Ten minste sal sy darem haar menswaardigheid kan behou en ‘n paar Rand hê om kos te kan koop sonder enige sielswroeging.

vervolg

Albert Post

Ek glo vas dit is omdat ons te min vir ons medemens omgee dat ons verlossing vertraag word. Baie mense hou daarvan om Jeremiah 29: 11 – 14 aan te haal wat sê dat die Here Sy volk se lot sal verbeter en hulle uit ballingskap sal bring. Te min mense besef egter dat hierdie verse deel van ‘n gesprek uitmaak waar die Here net ‘n paar verse tevore vir Sy volk sê dat hulle moet doen wat hulle kan om die vrede van die stad waar hulle as ballinge verkeer te bewaar en vir die stad se vrede moet bid waar hulle in ballingskap is. Die rede is omdat hulle vrede afhanklik is van die vrede van die stad waarin hulle in Ballingskap verkeer. [Jer 29:7] Dit is te verstaande dat hulle voorspoed in ballingskap afhanklik is van hulle samewerking met God se plan. Dit beteken onder andere dat ons ook vir ander se voorspoed moet werk en omgee indien ons in vrede wil wees en voorspoed in ballingskap wil hê terwyl ons wag vir die Here om die ballingskap op Sy tyd te eindig.

Daar word te veel verwag dat die Here alles moet doen en ons niks moet doen nie. Dit is hoekom mense soos die steenpitboer kan sê dat dit nie sy probleem is as van sy volksgenote op ‘n ashoop lewe nie. Hoekom het niemand vir die steenpitboer Jakobus se brief aangehaal waar geloof sonder werke dood is [Jakobus 2: 14 – 26] of die laaste oordeel in Mattheus waar mense hel toe gestuur is omdat hulle nie vir hulle medemens omgegee het nie? [Matt 25: 31 – 46] Wat veral kommerwekkend hier is is dat die laaste oordeel op werke van naaste liefde plaasvind. Daar is niks hier van dat ons net in die Here moet glo en ons sal gered word nie.

Vervolg

Albert Post

Nou is die vraag. Waar kom die gedagte vandaan dat ons niks hoef te doen nie en net vir die Here moet wag om alles te doen? Die gedagte is nie in die Bybel te vinde nie, maar die teenoorgesteld gedagte is wel daar te vinde. Wat ons keer op keer in die Bybel vind is dat ons bevryding wat van die Here kom, ook van ons samewerking afhanklik is. Toe die Here Israel die beloofde land laat binnegaan moes hulle baklei om die land in besit te neem. Netso ook moes David self vir Goliat met ‘n slingervel en klippie platrek. Die Here het nie Goliat van ‘n haraanval laat sterf nie. So ook met Ester waar sy self die koning moes gaan sien en vir haar volk se lewe pleit. Ek kan aangaan met voorbeeld na voorbeeld, beginnende met Noag wat self ‘n ark moes bou om nie in die sondvloed om te kom nie of Abraham wat self eers van Sy vaderland moes wegtrek voordat hy die vader van vele nasies kon word of Moses wat na Farao moes gaan voordat die Israeliete van Egipte bevry was. ens, ens….

So my vraag is “Is dit dalk nie hierdie houding wat die Siener van gepraat het nie toe hy sê dat daar baie met die Kerk verkeerd is.” Ek glo dit vas. Ek dink daar is veel meer met die Kerk verkeerd as net dat die volk hulle verbond met God vergeet het en die ongelowige toegelaat het om die land oor te neem solank hulle nog elke naweek hulle braaivleis en Rugby kan geniet. Is dit nie juis die siening dat ons niks hoef te doen nie en God alles moet doen wat veroorsaak het dat ons toegelaat het dat ons land so agteruit gegaan het veral op die godsdienstige vlak? Is hierdie siening nie dalk die rede hoekom die smeltkroes moet plaasvind om hierdie siening eens en vir altyd uit te roei nie?

vervolg

Albert Post

Hoekom praat Siener van ‘n tweede bloedrivier en ‘n nuwe geloftedag? Waarom word daar nie gepraat van die hernuwing van die oorspronklike bloedrivier of die terugkeer na die oorspronklike geloftedag nie? Verder praat Siener van die tyd van Tabernakels in die Kerk wanneer ons weet dat daar geen Tabernakels in enige Kerk is wat afkomstig van die Hervormde tradisie is nie . Dit laat ‘n mens dink dat daar groot veranderinge gaan plaasvind sodat dit nodig is om eerder van ‘n nuwe verbond te praat eerder as ‘n terugkeer na die oorspronklike verbond wat op 16 Desember 1838 plaasgevind het. Elke keer wat daar van ‘n nuwe verbond, bloedrivier, geloftedag ens gepraat word beteken dit dat die eerste een onvoldoende was en met iets beter vervang moet word [Sien Hebreërs 8: 6 – 13] Dit laat ‘n mens dink aan Jeremia waar die Here praat van ‘n nuwe verbond wat Hy met Israel sal sluit. [ Jer 31: 31 – 33] Wat ons weet is dat die nuwe verbond wat God met Jeremia van praat verwys na die verbond wat Jesus tydens die heilige nagmaal gemaak het toe Hy die beker met wyn vat en Sê “Dit is my bloed, die bloed van die nuwe en ewige testament…” [Matt 26: 28; Markus 14: 24; Lukas 22: 20]. Ons weet dat daar groot veranderinge plaasgevind het met die nuwe verbond in vergelyking met die ou verbond. Om net twee te noem. Die doop het besnyding vervang en dit was nie meer nodig om ‘n Jood te wees om deel van God se volk te wees nie [Sien Handelinge hoofstuk 15].

vervolg

Albert Post

Word hierdie denke nie deur Siener self onderdsteun nie? Siener wat baie gely het as gevolg van die Engelse kon nogsteeds noem dat daar Engelse sal wees wat nie net die boer goedgunstig sal wees nie maar ook by hulle sal aansluit en dat daar Afrikaners is wat nie deel van die nuwe verbond sal wees nie. Dan moet ons ook nog dink aan die uitlanders wat nog hierheen moet kom wanneer ons die enigste Christelike land sal wees. Dit wys vir ons dat die nuwe geloftedag baie anders as die oorsproklike geloftedag van 16 Desember sal wees. Hoekom is dit nodig vir ‘n nuwe verbond in plaas van ‘n terugkeer na die oorspronlike verbond?

My eie soeke na die waarheid het my laat besef dat wat met die Kerk verkeerd is, is die Calvinistiese siening van Johannes Calvyn wat die fondasie van die Hervormde tradisies is wat die geloof van ons voorvaders is. Calvyn het geglo dat God self sonder ons samewerking besluit wie gered sal word en wie verlore sal gaan. Aangesien God self besluit en ons geen seggenskap in die saak het nie is daar niks wat ons oor die saak kan doen nie. Daarom help dit nie om enigiets te doen om ons medemens te help nie. Eerder as wat ons hulle moet help moet ons hulle verag en van hulle vergeet want hulle ellende wys God se toorn teenoor die wat hy verwerp het en hel toe stuur. G’n wonder hoekom kon die steenpitboer sê dit is nie sy probleem as sy eie volksgenote op ‘n ashoop lewe nie.

vervolg

Albert Post

Dit is om hierdie Calvinistiese siening uit te roei [wat sê dat God alles moet doen en ons niks self hoef te doen nie (wat so deel van die Afrikanervolk se denke is)] dat dit nodig is dat die smeltkroes moet plaasvind. Hoe vinniger ons van hierdie siening ontslae kan raak hoe vinniger sal ons verlossing kom aangesien God heeltyd wag vir ons samewwerking met Hom. Wat nog erger is, is as ons moet vind waar hierdie siening vandaan kom. Ons sien dat Johannes Calvyn sterk deur Martin Luther beinvloed was wie op sy beurt sterk deur Augustinus die groot kerkvader van die Roomse Kerk beinvloed was. Die idee dat God self besluit wie gered en verlore sal wees sonder enigeiets wat ons doen kom oorspronklik van Augustinus af. Dit lyk my die Protestantse hervormers het nie genoeg hervorm nie. Hulle het uit die Roomse Kerk getrek as gevolg van al die heidense praktyke en afgodery wat hulle daar gevind het maar het vergeet om die grootsste afgodsbeeld van verkeerde denke en nie bybelse siening af te skaf nie. Hoekom het hulle die man wat die Roomse Kerk se siening vir soveel eeue beinvloed het as hulle eie aangeneem? Ek glo vas dit is hierdie Calvinistiese siening wat uitgeroei moet word voordat die nuwe verbond gesluit kan word. G’n wonder hoekom is daar gesê dat ons vir ons self moet dink en nie net blindelings aanvaar wat ons voorvaders vir ons vertel het nie sonder om self ons eie ondersoek in te stel nie. Hoe ookal die nuwe geloftedag sal lyk dit sal so drasites anders wees as die oorspronklike geloftedag wat die voortekkers gemaak het as wat die ou verbond van Israel anderste is as die nuwe verbond wat Jesus tydens die heilige nagmaal in werking gestel het en volbring het toe hy op die kruis vir ons sondes gesterf het.

Mag God ons en ons volk ryklik seën.

Wouter

Albert. Ek hou van wat jy sê en vra. Kan ek jou ‘n ander, nie calvinistiese siening bied oor die verbond van Jeremia?
1. Daai verbond het ‘n baie baie baie spesifieke stand van God’s kennis wat moet manifesteer voordat ons dit sal sien. Dit is (parafraseer) Ek sal my wet (Torah = Instruksies) in hul gedagtes plaas en op hul harte skryf en geen persoon sal ‘n ander leer of sê – ken God – nie want hulle sal almal my ken, van die kleinste otot die grootste.

Daar is heeltemal te veel kerke en bybelskole en leermeesters. Daardie verbond het ook nie regtig te make met Jesus se broodbreek nie. Daardie verbond in Jeremiah is nie ‘n nuwe verbond wat nuwe reels en nuwe konsepte bring nie. Dit is die ver-nuwing van die ou verbond, die verbond met die tien woorde, die verbond wat in klip geskryf is – al gehoor van “Nothing is written in stone”? – Hierdie is, en dit is geldig van toe tot nou.

Daardie kliptafels met die tien woorde is beskikbaar en reg om aan die wêreld getoon te word. Wanneer dit gebeur, weet dat die merk van die dier sopas in werking gestel is en dat hierdie die mens se laaste kans sal wees om te reageer op die ‘nuwe’ vebond. Sê ja en verloor jou lewe omdat jy nie die merk vd dier wil kry nie of sê nee en sterf in die vergelding vir almal wat agter die dier aanloop en sy merk het.

Ron Wyat het sy lewe gegee om aan die wereld te wys die Bybel is letterlik waar.
https://youtu.be/ODjfweiN-P8

Hinsie

Goeie naand,
Sommer net ‘n gedagte.
Hoor oor die radio daar was ‘n ‘spin a tron’ daar in Pta iewers. Blykbaar was daar 80 fietse, van die soort wat nerens heengaan en dan het hulle ge-ek in spanne of alleen vir ‘n uur of so. Nou het ‘n mannetjie so gewonner, sê nou maar hulle het nou 80 spitvurke gevat en daar na ‘n ‘koning-bol’ paleis toe gegaan en al die energie daar deur die spitvurke “gespin”. Hulle kon self ‘n baansyfer uit gespit het, en die ander kon dalk op ‘n voorgee gespit het. Sê nou een van die borge het nou ‘koolplantjie’ geborg en dit is nou daar geplant. Daar is mos genoeg water en bemesting wat op die bentgrass uit gespuit (gemors) word. Dan was daar mos nou genoeg ‘kool’ vir al die mense hierbo genoem, vir die wat dit verdien of nie. Dit is nou maar een van die ‘koning-bol’ paleise, as dit nou landswyd kon gebeur dink net hoeveel ‘kool’ is daar dan.
Nou ja, dit is seker net ‘n gedagte, sal seker nooit gebeur nie. MY voorgee en baansyfer is baie belangriker, (oom Adriaan se ‘selfie’ hierbo).
Groetnis.

Johann Cronje

Albert Post,

Die begrip dat die ou verbond verval of vervang is, is ‘n mensgemaakte idée. Geen verbond wat God Yahweh met ons Israel voorvaders of, ons met Hom maak kan verval, verouder word nie. ‘n Bykomende nuwe verbond kan wel gesluit word.
Gen 17:7-9 bevestig dat God Yahweh se verbond met Israel vir ewig staan en dus nooit kan verval of summier vervang word met ‘n ander nie. “En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag ná jou.”
Die probleem met die volk van Israel waarvan ons die eindtyd nasate is, is dat ons NIE by die verbond gehou het NIE. Ons kom ook nie die wette van die 10 geboeie meer na nie. Daar is op aarde niks fout met die verbond van God se kant af nie.
Dit is egter tyd dat ons Hom korrek aanspreek soos wat Hy vereis, maar ons hou aan om Hom verkeerdelik en moedswilliglik te minag deur Hom as “HERE” aan te spreek inplaas van Vader YAHWEH. Maleagi 1:6 “ ‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is My eer? En as Ek ‘n Meester is, waar is die vrees vir My? sê Yahweh van die leërskare aan julle, o priesters, wat MY NAAM verag! Maar julle sê: Waardeur het ons U Naam verag? ”
Psalm 91:14-15- “Omdat hy My liefhet, sê YAHWEH, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, OMDAT hy my NAAM ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.”

Wouter

Johann, mag ek jou dag maak. Indien jy nie weet nie (ek weet dis nou al 2jaar later) maar daar is in 2016 meer as 50000 geskrifte gevind in ‘n Makabeers Sinagoge en van dit dateer tot voor Messias.
Uit daardei geskrifte is daar meer as ‘n duisend wat die korrekte spelling en uitspraak in die Hebreeus aanwys.

almal wat belang stel
Jy kan soek na Nehemia Gordon (hy het nogal ‘n imposante CV as die vernaamste vertaler van die dooisee rolle) Hy is ‘n Jood en glo steeds nie dat Yeshua die Messias is nie, maar hy is die man wat daardie 50000 geskrifte ondersoek en sy uitspraak is dat die Vader se naam uitgespreek mag word, in fact, Vader wil graag hê ons moet hom op sy naam aanspreek en dit is YeHoVaH. Nie Jehova soos ons in Engels sal sê nie. Maar Ye’ HoVah met die klem op die laaste VaH, Ye’HoVah. In Afrikaans sal mens dit seker so skryf om die klank na te boots. Je Hô waa.

Soek in jou elektroniese Bybel na al die kere wat daar staan “Call on the name” en sien hoe belangrik dit is om Vader se naam te ken. As jy nie jou pa se naam ken nie is jy dalk ‘n weeskind?

Johann Cronje

Wouter,
Daar sal vir baie lank nog twis wees oor wat die werklike uitspraak is. Die feit is dat die Hebreeuse geskrifte van die OT dit as YHWH aandui en nie as YHVH soos ander wil beweer nie. Ek dink ek vertrou eerder die korrektheid en eengesindheid van die OT Hebreeuse geskrifte , as die “Dooie see rolle” waaroor daar baie te sê is. Wat betref Nehemia Gordon. Ek weet van sy uitsprake, maar daar is menige ander hoogsgeleerde teoloë wat die Hebreeuse geskrifte dalk selfs beter ken en verstaan en hulle verklaar dat dit beskis “YHWH”, wat dan as YAHWEH uitgespreek word. Ek het weer verklarings van oud Jehowa getuienisse dat die naam soos in Jehowa/Yehova totaal en al verkeerd is en nie so in die Skrif bepaal kan word nie. Dit is misleidend en foutief. Lees gerus https://www.britannica.com/topic/Yahweh
Ek is basies belet om op die forum die onderwerp verder te bespreek want dit lei tot onenigheid en twis. Wat my aanbetref is YAHWEH die “Enigste” God en Heiland, Daar is geen ander wat Sy lof en eer met Hom deel nie. Hy vereis onverdeelde aanbidding en gehoorsaamheid. Hy het verklaar dat Hy nie deel is van ‘n drie-enige dogma nie en dat hy die “enigste” Heiland is.

rika

EK se Ons as boere se voorvaders het baie sleggewerk met die swartmense.Het julle Donkerland gekyk?Waar kom die Kleurlinge vandaan,wiet hulle verwek,daars n vloek wat ons voorvaders oor ons gebring het.Ons moet ons harde stywe nemke buig,ons het hierdie goed oor onsself gebring,ons moet hulle vergifnis smeek dn ook by GodOns moet ophou om ons sondes te ignoreer????

J B

Vanoggend op Radio sonder enige grense of perke … Aanbid hulle en hulle azaniese ‘luisteraars’, ‘n terroris wat van ‘n gebou afgeval het. En nou vier hulle hierdie dag elke jaar …

Wat vandag betref is hier is iets van baie groter BELANG:
Op die 12de September 1901 het die mees Suidelike geveg van die Boere oorlog plaasgevind. Die plek is aangeteken op ‘n gedenkplaat langs die R305 op die regterkant, oppad na Stilbaai. Draai van die N2 af tussen Albertinia en Riversdal. Ry sowat 6.18 kilometer. Die gedenkplaat is te siene by:
https://www.google.co.za/maps/@-34.2187968,21.3562675,3a,15y,239.93h,86.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN0KXWPdP7BJ2BZ8JmCOKyg!2e0!7i13312!8i6656

Te dof om hierbo te lees maar die gedenkplaat lees as volg:
Anglo-Boereoorlog
1899 -1902

Die mees Suidelike geveg van die oorlog het op 12 September 1901 hier plaasgevind.

‘n Boere-kommando onder bevel van Kommandant Jan Theron bots hier met die District Mounted Troops en Riversdale Town Guards onder bevel van Luitenant Smalberger en ‘n afdeling Britse troepe onder bevel van Majoor Kavanagh. Die Boere was op die rantjies Noordwes, Wes, Suidwes en Suidoos van hier. Die Britse Troepe was in hierdie onmiddelikke omgewing. Twee Boere, naamlik Veldkornet J.A. van Biljon van Kroonstad en R.C.H. Tiell van
Johannesburg, word gewond. Hulle herstel en word verban. Die Britse magte ly aansienlike
ongevalle, maar getalle is onbekend.

Onthul op 12 September 2001
Opgering deur die Riversdalse Rapportryers
(Die gedenkplaat is ook in Engels)

Ns. Ek moet die volgende vraag vra: Het die Riversdalse Rapportryers die gedenkteken eintlik opgerig ter ere van Luitenant Smalberger en die Kaapse Afrikaner Riversdale Town Guards, en Kaapse Afrikaner District Mounted Troops onder sy bevel? … ‘Cape Dutch’

J B

Twee maande nadat Robert Smart geweldadig van sy plaas in Rusape, Zimbabwe ‘afgesit’ is, is Colin Nienaber (63) in die laaste week van Augustus 2017/begin September 2017 “forcibly” van sy plaas (Robbsdale) in die Mhangura distrik, Mashonaland-Wes provinsie, verwyder. Ja, een vir een … Uit ‘n oorspronklike totaal van ongeveer 4 000 is daar min wit boere oor in Zimbabwe. Dit sal interessant wees om ‘n ware syfer te sien. Die wit boer in Zimbabwe gee nou sy laaste struiptrekkings, ek glo ook die wit besighede, d.w.s. die witmense in dorpe en stede gaan ook nog die laaste een verwilder word. Ook op hulle laaste.
https://263africanews.com/2017/09/02/another-white-zimbabwean-farmer-63-forcefully-evicted/

Gepraat van “veragtelike volk” hier in azanië … Net so in Zimbabwe … Hawelose witmense in stede en dorpe. Alkoholisme, armoede. Pensioenarisse, gewese boere, gewese spoorwegwerkers ensovoorts, ensovoorts. Minstens 1 000 wit gewese boere lewe in armoede. Baie netso agtergelaat deur hulle kinders wat die “Chicken Run” gevat het. Of sal ons sê, die Hasepad …?
http://www.newzimbabwe.com/news-21358-Destitute+whites+hit+Bulawayo+streets/news.aspx
http://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/racist-land-polices-at-least-1-000-white-farmers-poverty-stricken-in-zim-20170214
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/farewell-my-beautiful-zimbabwe-how-paradise-turned-to-poverty-903950.html

Pieter

Albert Post,
Bij ons noemen ze dat de uitverkiezingsleer. God heeft de ene verkoren om bij hem in de hemel te wonen en de ander is verloren en voor eeuwig in die hel gejaag. Dit is verschrikkelijk en toch wordt dit al generaties lang in die kerken verkondig. Dit is als een gif wat jij bijna niet uit de mensen krijg.
Yahweh heeft één volk uitverkies, aan één volk de wetten gegeven, met één volk een verbond gesloten, zie Psalm 147. En Hij beloof de zachtmoedigen het gezegend aardrijk, de nieuwe aarde, zie Psalm37

Jozef zorgde dat hij tijdens de vette jaren een voorraad voedsel aanlegde voor de magere jaren. Zo is het verstandig dat wij nu ook ons voorbereiden op de magere jaren die komen gaan. Als jij kan, zorg voor een voedselvoorraadje, waterfilters enz.
Een rugzak vol met spullen kan al genoeg zijn.
Wij zien nu in Sint Maarten hoe snel de winkels leeg zijn en hoe snel men overgaat tot plunderen.

Johann Cronje

Dit is elkeen se voorreg om van ‘n ander te verskil met betrekking tot die kommentare op hierdie blad en veral wanneer dit kom by belangrike aspekte soos, geloof en volksaangeleenhede. Daarom die duimpies “op of af”. Dit is egter van geen waarde indien jy summier negatief stem teenoor ‘n ander se stelling of begrip indien jy nie bereid is om jou rede te verskaf nie. Enige verskil van mening of begrip kan tog wel tot voordeel van alle lesers wees en die pad oopmaak vir gesonde regstellende debat en lering. Indien jy nie ‘n rede wil verskaf nie, moet dan liewers nie stem nie! Dit wil tog voorkom af daar ‘n groot aantal lesers is wat oor sekere begrippe verskil en summier die “af” duimpie druk sonder enige verklaring. Die redes kan veelvuldig wees. Gebrek aan kennis en weiering om stellings en ander begrippe te toets vir die waarheid daarvan is seker van die hoofredes. Sag 8:16 – “Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ’n regspraak van vrede in julle poorte.”
Dit is die werklike doel van Adriaan se blog om – (Sien Vaandel Uitgewers se skrywe “OOR ONS”.)

Dirk J

Rika, jy wil weet waar kom die kleurlinge vandaan. Gaan jou geskiedenis na dan sal jy weet die Khoi en die San was die oorspronklike bewoners van die Wes en Suid Kaap. Die kleurlinge is hulle afstammelinge. Die liberalis wil graag hê dat ons moet glo dat die kleurlinge afkomstig is van die verbastering tussen die wit mense en die plaaslike bevolking want dan skuld ons hulle mos iets. Daar is seker wel ‘n paar basters tussen hulle, soos daar maar onder enige volk voorkom, maar die groot meerderheid is afstammelinge van die oorspronklike Khoi en San.
Ons voorvaders het hierdie land opgebou tot voordeel van almal. Ons skuld niemand iets nie en hoef vir niemand om vergifnis te vra nie behalwe vir ons God. Ons sit vandag in dié situasie omdat dit te goed gegaan het en ons van God se weg afgedwaal het.

JanB

JB om by jou artikel oor Zim Boere aan te sluit kyk wat die groot Robber Mugaap kwyt raak.
Hy reken dat Zim weer produktief is en hulle self kan voed.

http://www.newzimbabwe.com/news-39084-Mugabe+Zim+back+to+food+self-sufficiency/news.aspx

Johann Cronje

Dirk J,
As die kleurlinge (bruinmense) dan oorheersend die afstammelinge van die Khoi en die San is wat met “wit’ koloniaslite in die Suid en Weskaap vermeng het, dan het hulle seker ook reg om aanspraak te maak op grondbesit sowel as hulle voorouers of dit WIT/Khoi/San was, of hoe? Dit is tog snaak dat die meeste bruinmense dan ook net in die twee streke woonagtig is, maar is daar werklik klinkklare bewys dat DNA van die Khoi en die San wel oorheersend in die bruin nasate teenwoordig is, of is dit maar net ‘n persepsie. Hoeveel ander vermenging was daar van ander bevolkingsgroepe van onder andere Arabië, Indië ens.?
Die swart bevolking maak egter aanspraak dat hulle die inheemse volkere van die Suid –Afrika was en dat alle grond egter aan hulle behoort. So as die swart bevolking dan met die wit kolonialiste in al die streke van die die land vermeng het, dan het die kleurling (bruin) nasate daaruit gebore, dan seker tog ook reg op grondbesit, of hoe? En wat van hulle ouers WIT of Swart?
Is dit nie snaaks dat die WIT voorouers van die vermengdes nou uitgeworpenes is en geen bestaansreg meer het nie en dat slegs die slegs die “resultaat” dalk op sekere regte aanspraak kan maak nie? Maar nee ons volk wou tot nog toe nie luister nie! 2 Kor 6:14 – Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Die wanbegrip van die sewende gebod het aanleiding gegee tot al ons problem. Jy mag nie egbreek nie. Hoeveel mense weet wat “egbreek” werklik in die geval beteken? Dit was gerieflik om die betekenis van die woord “egbreek” met die huwelik te verbind eerder as om die ware betekenis daarvan te erken!

J B

So uit die vuis uit oor: “Jy mag nie egbreek nie.”

As jy seksuele gemeenskap het voor die huwelik is dit egbreek. As jy buite-egtelike seksuele gemeenskap het terwyl jy getroud is, is dit egbreek. As jy skei is dit egbreek. As jy nadat jy geskei het seksuele gemeenskap het is dit egbreek. As jy weer trou na ‘n egskeiding is dit egbreek.
As jy met ‘n geskeide vrou trou, pleeg jy egbreek.

BEHALWE, die wat van hulle huweliksmaat skei op grond van hoerery of met ‘n ander een trou.

Nou die dag toe ek egskeiding noem as egbreek, het ‘n persoon met verbasing uitgeroep: Ek het dit nie geweet nie!” Nou ja, hoekom weet sy dit nie … Want die ‘kerk’ vertel dit nie vir haar nie en sy LEES NIE DIE BYBEL NIE!

Wouter

J B, so uit my vuis uit. Egbreek is slegs egbreek wanneer jy die eg- breek. Die verbond/belofte wat jy met jou vrou gemaak het, breek. Dit is: Skei of gemeenskap met n ander man se vrou.

Voorhuwelikse seks is dood gewoon hoereerdery

Seks met ‘n ongetroude (terwyl jy getroud is) is bloot hoereerdery

Die res stem ek met jou saam.

Wat is trou?
Dan moet die huwelik -trou – ook reg gedefinieer word. Trou is “trou sweer aan mekaar” – dit het min of niks te make met die kerk of die goewernment papiertjie wat jy kry wanneer jy in die kerk ‘getrou’ het nie. Ai, die magte van duister het ons denke aangetas en ons beskou alles as slegs ‘geldig’ sodra die goewernment se stempel van goedkeuring daarop is. Hoe jammer, want daardeur word ons oordeelaars van dinge waarvan ons niks weet nie.

Johann Cronje

Lees gerus die skrywe van Dirk Herman
“Ek is moeg vir rasboelies “
http://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/ek-is-moeg-vir-rasboelies/

J B

JanB

Ja, die Jesuïet-geskoolde raak dié twak oor “food self-sufficiency” kwyt tydens die opening van die Zim Sirkus. Ek het nog nooit ‘n ernstige of geloofwaardige toespraak by ‘n sirkus gehoor nie.
En in die kommentaar gedeelte doen die hoofnar se ondersteuners ook nie te sleg nie … “settler invader tribesman”, “racist evil criminal pinkies”, “white supremacist views”, “unrepentant pinkies”, “spies and enemies”, “pigs”.

Alles is op skedule.

Hier sê Ian Smith reeds in 1976 wie die skedule orkestreer:
https://www.youtube.com/watch?v=eDsroSEmn8I
“Pretoria” het saam met hulle oorsese meesters gespeel om Rhodesië vier jaar later aan ‘Majority Rule’ uit te lewer. Dieselfde “Pretoria” en hulle oorsese meesters het toe ook vir óns aan ‘Majority Rule’ uitgelewer. 18 Jaar na die toespraak van Ian Smith. Suidwes-Afrika was ook so deur “Pretoria” uitgelewer aan ‘Majority Rule’. Onthou julle nog vir Dirk Mudge en die Turnhalle-beraad en die klas snert? Ja, ou Dirk Mudge … lekker saamgespeel … met “Pretoria”, so met die “demokratisering” van Suidwes-Afrika. Dirk Mudge het mos gesê, “Ons (die verligtes) het gehelp om die regse weerstand te neutraliseer …”

Begin by die Zim Sirkus en eindig by Dirk Mudge. Val nog rond. Steier nog. Skoon deurmekaar van die afgelope dekades se fekale materiaal wat ons in die bekke gestop is vir soetkoek.

Dit is nou 41 jaar sedert Ian Smith se toespraak. Die tyd stap aan. Ons het destyds op die paradegrond ook ge’stap’ … na nêrens.

Ben

Dis vir my verblydend om te sien dat kommentare deurdagte kritiek deur die “hou van” en “hou nie van nie” duimpies kry. Ooremosionele reaksies gaan niks verander nie en die siniese slimmes gaan ook niks doen nie. ‘n Mens het wysheid nodig om wel te help waar jou hulp ‘n permanenete verskil kan maak.

J B

Na aanleiding van Johann Cronje se verwysing na Dirk Hermann hierbo sou ek repliek gelewer het maar soos wat ek getik het, hoe meer het die draakkoppe geword met die gevolg dat ek gedink het dat dit te net lank vir Adriaan Snyman se ‘blog’ sou gewees het. Om die waarheid te sê as enige Boer daardie berig op die Doringbos-Maroela-kammamedia sou ontleed het (woord vir woord, sin vir sin, paragraaf vir paragraaf) sou dit boeke vol gewees het. Dit sou ‘n verhandeling vir ‘n meestersgraad deur ‘n Boer by ‘n Boere Universiteit kon gewees het.

Ter wille van spasie en tyd, kyk net en vergelyk die volgende fotos met mekaar en maak u eie afleiding/s. Wanneer u die fotos bestudeer, hou net in gedagte dat Flip Buys, Dirk Hermann se baas is.
Hier is die fotos:
comment image
http://images.dailymaverick.co.za/images/resized_images/750x408q70rebecca-3NDZniehaus.jpg

Ns. Ten opsigte van Dirk Hermann se 1ste paragraaf in die genoemde berig net kortliks dit:
‘n Paar punte vir Dirk Hermann;
Israeliet (ras) IS my primêre identiteit.
Ek hoef nie my ras te verdedig nie.
Ek smag nie daarna om verby ras verby te kom nie. Ek wil JUIS by my ras vassteek.

Wouter

Baruch ate Yehovah Elohenu Melech ha’Olam. Baruch ate J B, jy is my volk.

J B

Om verder aansluiting te vind oor Johann Cronje se kommentaar hierbo oor Dirk Hermann:

Hieronder praat Dirk Hermann, van Solidariteit oor hoe ‘affirmative action’ eintlik oraait is solank dit net nie oor syfers/getalle gaan nie. Dus vermy hy die grondoorsaak van die nuwe ArmBoer-vraagstuk. Hy sterk hy dit in sy kwaad.

Die gesprek blyk vier jaar gelede te gewees het op The Kirsh Concortium/Primedia se 702 Radiostasie, oor ‘n hofsaak wat gehandel het oor regstellende aksie.

In dié geval is dit ook belangrik om te let op die volgende: “The FW de Klerk Foundation and Solidarity union have assisted the applicants in their court case.” U kan hier lees oor en luister na die gesprek:
https://soundcloud.com/primediabroadcasting/dr-dirk-hermann-affirmative

Daar het ons dit, nie net sê hy per implikasie dat ‘affirmative action’ oraait is nie’ maar Solidariteit is ook kop in een mus met FW de Klerk, wat onder andere ook gelieg het oor ‘n “tweede referendum” destyds, tydens die groot VERRAAD. Die man wat ons uitgelewer het aan die bose. Kyk, die Solidariteit/FW de Klerk Stigting kop-in-een-mus’geit’, daarvan weet ons lankal. Ek noem dit net hier ter wille van Boere wat dit nog nie weet nie, en nog steeds hulle ledegeld aan die “Doringbos” Solidariteit betaal. Die ‘ouens’ is besig om julle vol gate te boor. Word Wakker Boer!

Dirk Hermann skryf onder andere in sy brief aan sy “Beste Tumi” (Morake): “Ek is wit en moeg daarvoor om op grond van my ras geboelie te word.” – Dirkie moes eerder die brief aan sy “Beste” Frikkie de Klerk gerig het wat die oorsaak is dat ou ”Beste“ Dirkie nou so geboelie word oor sy witnerf. Dirkie moes sommer ook vir Frikkie vra het oor die ‘nuwe ArmBoer-vraagstuk …?

J B

Ja wat, Solidariteit is “Doringbos” aan die werk. “Doringbos” op sy beste. Boere dink Solidariteit veg vir hulle. Solidariteit is besig om hulle “manelpakke af te stof” om saam met The Kirsh Concortium (Nathan Kirsh) en Primedia , die FW de Klerk Stigting, ‘n horde ander instansies en die multi-nasionale maatskappye oor te neem by die onwettige regime. Om oor te neem vir hulle oorsese meesters. Die “manelpak-afstowwery” is eintlik #RegimeMustFall – ‘Regime-Change’ oftewel Bestel-Vervanging … En dan, ou Boer … dan gaan jy eers gejag word … Deur hierdie selfde Buys & Gespuis’hulle. Jy gaan gejag word soos nog nooit tevore in jou geskiedenis nie. As jy gedink het die gedaante-regime is ‘bad’, ou Boer, dan gaan jy eers sien hoe elke Boer ‘n ArmBoer word en wat ‘bad’ eintlik beteken.

Hierdie ‘nice guys’ … Natie, Frikkie, Dirkie en sy baas Flippie … En nog baie ander, gaan nog baie ‘nice’ word. Wag maar en kyk. Jy sal sien. Hulle sê: “Solidariteit is jou bondgenoot, as’t ware jou ouer broer.” En: “ONS GLO IN 1. Christelike grondslag”, en hulle glo in ander nommers ook. Gaan kyk op hulle webblad. Met betrekking tot getalle/syfers/nommers, is 666 ‘dalk’ bo-aan hulle lys?

Kyk hier na Frikkie en Flippie:
comment image

Ns. T.o.v. Bestelvervanging – Nathan Kirsh het Mamphela Ramphele en Agang befonds. Wie nog …?
http://www.knysnakeep.org/dagang-billionaire-donor-revealed/

Pieter

Afgelopen tijd veel nagedacht over de kinderen in deze wereld:

-Het kind heeft niet gekozen om gebore te worden bij ouders die verslaafd zijn aan drank, tabak of dwelms.
-Het kind heeft niet gekozen om gedoopt te worden in de kerk en elke zondag kerk toe te gaan.
-Het kind heeft niet gekozen om gebore te worden in een paleis of in een krotje.
-Het kind heeft niet gekozen om bij rijke of arme ouders gebore te worden.
-Het kind heeft niet gevraagd om een scheiding van zijn ouders mee te maken.
-Het kind heeft niet gekozen om pa te zeggen tegen een man die niet zijn echte vader is.
-Het kind heeft niet gekozen om een vader te hebben die niet weet wat zelfbeheersing is.
-Het kind heeft niet gekozen om geboren te worden in een gezin waar twist, nijd en haat heerst.
-Het kind heeft niet gekozen om slachtoffer te zijn van vader zijn seksuele begeerten.
-Het kind heeft niet gekozen om gevaccineerd te worden.
-Het kind heeft niet gekozen om geboren te worden met allerlei ziekten en gebreken.
-Het kind heeft niet gevraagd om naar een school gestuurd te worden.
-Het kind heeft niet gevraagd om te leven in allerlei systemen.
-Het kind heeft niet gekozen om op te groeien in oorlogsgebied.
-Het kind is niet de oorzaak van alle ellende op aarde.

Wanneer een kind geboren wordt, vraagt het alleen maar voeding, verzorging, warmte en liefde. Zo die verantwoordelijkheid van de ouders is zeer groot. Het kind komt onschuldig op aarde en wordt gevormd door ons volwassenen in door ons bedachte systemen. Laten wij eerst twee keer nadenken voordat we kinderen verwekken!!! en hoe we ze gaan opvoeden….wat voor basis kunnen we ze geven zodat ze sterk en bewust het leven in kunnen….

J B

Dirk Hermann die rasgeboeliede, praat van “vervreemdingsvlakke”. Omtrent oral waar ek kom voel ek vreemd onder my ‘eie mense’ … Onder die JA-stemmers, onder die DA ondersteuners, onder Boervolk-ontkenners, onder modderskroplapswaaiers, onder moddergeblêr-sangers, onder vrymesselaar-Stem-singers, onder rugby-aanbidders, onder wapen-inhandigers, onder die verraaiers, onder die draadsitters, onder die saampraters, onder die meelopers, onder die gatkruipers, onder die kansvatters, onder die ’schemers’, ‘wheelers’, dealers’, chancers’ onder die Vrymesselaars, onder die Doringbosssers soos Solidariteit, onder die ‘fraternity’-verslaafdes, onder die ‘Mighty-Men’ en diesulkes … Dit is die ergste “vreemdheidsvlakke”. Vreemdheid onder ander rasse pla my en skeel my gladnie. Ek wil plein net niks met hulle te doen hê nie. Vir nou doen ek net wat nodig is. Absolute minimum, lae profiel en oorleef. Verder weet ek ons gaan dit later uitsorteer. Daardie wete hou my spanningsvlak baie laag. Rasse “Vervreemdingsvlakke” doen niks aan my nie. Ek spaar my energie vir wanneer dit nodig gaan wees. Dit is die vreemdheid hier tussen ons/onder ons … dit is die dodelikste “vreemdheidsvlak”!
Ek sal vir Dirk Hermann dit sê: “ Dit is die JA-stemmers wat nou aan hierdie “vervreemdingsvlak-sindroom ly … Hulle kan nou nie verstaan nie … Hulle het dan JA gestem … Nou werk dit nie so lekker … Nou voel hulle totaal verdwaald en vervreemd want hulle het nog nooit geweet wat is wat nie. Nou ly hulle aan “vervreemdings-sindroom”. Siestog! Sommiges van hulle ly ook aan geheueverlies-sindroom … Kan nie onthou dat hulle JA gestem het nie.
Ons het nie ‘n doktorale studie nodig om te weet van “vervreemdinsvlakke” nie. Dit het die NEE-stemmers sommer net geweet doer in die verlede in.

J B

Dirkie moet met Frikkie gaan gesels oor die “vervreemdingsvlakke” … Hy kan dalk help? Kyk van ‘vreemdelinge’ weet Frikkie ook mos baie … Veral van die Medittereense tipe. Miskien kan Dirkie ook “verblydend“ raak wanneer Frikkie hom voorsien van “deurdagte”ndgeit. Hy moet ook net in sy passopens wees dat hy nie “ooremosionele reaksie” toon nie en natuurlik moet hy ook nie die “siniese slimmes” se truuks aanleer nie, want dalk kan dit net lei tot “niks doen nie”. Dirkie moet ook net vir Frikkie om ‘wysheid’ vra want hy het definitief “wysheid nodig” vir die “permanente verskil” wat ‘hulle’ dalk kan maak.
Ns. Die “permanente verskil” gaan van kortstondige aard wees want die vals “Doringbos” “Omgeemense” wat “Dien met Vreugde” en diesulkes se dae word alreeds afgetel … Die dag wanneer hulle dink hulle sit nou alte heerlik in beheer daar onder in die Kaapse sirkusgebou … Sal hulle dae reeds getel wees.

J B

J B

74
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x