BLOG

Wie sy oogappel aanraak

Daar is ‘n etniese skoonmaak proses in Johannesburg-Suid, asook in die res van ons stede aan die gang. Die swartes is stelselmatig besig om blankes uit hulle huise en van hulle eiendomme af te verdryf. Armblankes word eenvoudig uit hulle huise gejaag en die swartes vat dan alles wat in die huis is vir hulleself. Dit word genoem “huiskaping”.  Afrikaners wat daaroor kla, word in die straat uitgegooi en antagonisme tussen swart en wit word al erger.

Dit het al ‘n bietjie oorbodig geword om gedurig te sê dit is anti-blanke rassisme of iets in dier voege. Mense wat net kan praat, sê dit gewoonlik. Dus, moet dit nie sê nie.
In Pretoria woon ‘n gesin van sewe in die agterplaas van hulle seun. Die Pretoriase munisipaliteit wil hulle nou daar uitgooi en die pondokkie afbreek. Die stomme mense het nie die geld om ‘n behoorlike baksteenhuis op te rig in die agterplaas nie. Oor die duisende swartes wat in soortgelyke pondokkies in ander se agterplase woon, word daar egter niks gesê nie. Baie van die tradisioneel blanke Afrikaanssprekende gemeenskappe het nou geafrikaniseer (of sommer net verswart) oor hierdie etniese skoonmaakproses.
Duisende blanke Afrikaanssprekende kinders is in weeshuise omdat hulle ouers nie meer werk kry nie en uit hulle woonplekke verdryf word. Die ANC regime noem die Afrikaners, aan wie hierdie land na regte behoort, “kolonialiste van ‘n spesiale soort” en daar word ernstig teen hulle gediskrimineer. Stadsraadhuise wat wel gebou word, word ook nooit aangebied aan verarmde blanke Afrikaanssprekendes nie. (En Jacob Zuma het pas verklaar dat hy grondhervorming nou vinnig wil afhandel – die Boer het te lank alleen voordeel geniet!)

Mev. Fernandez, wie se woonplek die stadsraad wil afbreek, werk as ‘n kasiere vir Prinsloo Batterye en haar betaling is net genoeg vir kos op die tafel, niks meer nie. Dit was hoe die slawe in die vorige eeue betaal is — met kos en slaapplek. Haar man werk vir Global Composit Solutions as ‘n nutsman (‘handyman’).
Modise Maimane, die Bou Beheer-amptenaar, het die vermetelheid om te sê dat mense nie die gevare besef van informele nedersettings in hulle buurte nie. Die grootste gevaar hier is die swartes wat moor en steel, nie blankes wat probeer siel en liggaam aan mekaar hou nie.

Mev. Magda Stroebel is een persoon wat kon terugbaklei en sy het haar hofsaak teen die Pretoriase stadraad gewen. Nou kan sy haar welsynsorganisasie wettig bedryf deur huisvesting vir die armes en behoeftige Afrikaanssprekendes te bied.

Dit is duidelik dat die geveg van die oorspronklike inwoners van Pretoria, die verarmde Afrikaanssprekende minderheid, teen die rassistiese etnies-skoonmaak behuisingsbeleid van die ANC ver van oor is. Die regime is teen hierdie tyd bekend vir sy leuens oor die “skep van ’n beter lewe vir almal”. Dit is duidelik dat die ‘almal’ wat hulle in gedagte het, binne húlle gekwalifiseerde definisie van ‘almal’ val, dit wat ons begin verstaan as ‘Afrikane’ of ‘Afrika Nasionaliste’ wat natuurlik almal swart is.

Ons vind ook dat Johannesburgstadsraad se aanval op Afrikaanssprekendes rassisme in die ergste graad is. Swart stadsbewoners wat onder dieselfde omstandighede woon, word nie verwyder, geteister of geforseer om hulle huise af te breek nie. Is die stadsraad dalk besig om ’n beleid van etniese skoonmaking teen die Afrikaanssprekende minderheid te implementeer en hierdie beleërde gemeenskap te verander in sogenaamde “Internally Displaced Persons” soos gedefinieer deur die VN? Dit is dan met ander woorde nie volksmoord nie, maar slegs mense wat rondswerf.
Dis kommerwekkend dat dit waaarmee die stadsrade van Pretoria en Johannesburg besig is (beslis ander stede ook), gekoppel kan word aan die verandering in die vlak van Genocide Watch na vlak 6 – voorbereiding vir uitwissing. In die lig van die groeiende huis-indringings behoort Genocide Watch hulle groepdefinisie te verbreed sodat dit alle blanke Afrikaners in stede en op plase insluit.

Dit is nie onredelik om ’n sintese aan te bied wat gebaseer is op die argument dat die groeiende voorkoms van die misbruik van menseregte ook op beide landelike en stedelike Afrikaners gemik is nie. Hierdie misbruik neig ook toenemend net in een rigting — dié van voorbereiding vir massamoord.

Die haat vir die blanke Afrikaanssprekende wêreldwyd is só diepgewortel dat nie eens Genocide Watch ‘n vinger gaan lig om enigiets aan die saak te doen nie. Hulle sal verslag doen, en dan ‘n whisky skink en verder gesels. Volgens die res van die wêreld is die blanke Afrikaanssprekende wederregtelik in hierdie land wat glo aan die swartes behoort. Verwag dus geen hulp uit die buiteland nie.

Met verloop van tyd het die swartes al hoe meer astrant geword en die aanslag teen die blanke Afrikaanssprekendes al erger. Maar oor die afgelope paar jaar het daar al hoe meer onverklaarbare dinge plaasgevind wat selfs die ANC van magtelose woede laat ooekook, en die ergste is hulle kan dit nie ook voor die deur van apartheid lê nie.

Wanneer natuurrampe die land tref, soos orkane, haelstorms, oorstromings, ens., tref dit sonder uitsondering by hoë uitsondering slegs die swart woongebiede. Die verband begin ook al duideliker word tussen wat die swartes doen en die onheile wat hulle tref. Ons weet van verskeie tradisioneel armblanke voorstede of dorpe wat deur die swart barbare net eenvoudig gevat is en die blankes uitgegooi is op straat (dink maar aan Colenso in Natal). Verwoestende storms, haelbuie, orkane en weerlig tref klokslag hierdie swart gebiede, terwyl daar in die aangrensende blanke woonbuurtes geen skade is nie.

Die natuur is al so erg ‘rassisties’ dat die Natalse lid van die uitvoerende komitee vir samewerkende regering en tradisionele sake, Nomsa Dube die Nasionale departement van wetenskap en tegnologie versoek het om ’n ondersoek in te stel waarom weerlig altyd net “voorheen benadeeldes tref, aangesien ek nog nooit gesien het dat ’n wit persoon deur weerlig getref is nie” het Dube gesê. “Die departement het al met vloede en brande te doen gekry, maar weerlig  is nuut vir ons”.  Dis dalk tyd dat sy nie net die rassistiese “weerligman” by die Mense Regte Kommissie gaan verkla nie, maar ook mnre. Haelstorm, Vloed, Tornado en Brandstigter omdat hulle die witnerf openlik voortrek. Eerwaarde Tutu kan moontlik hier ‘n bres vir Dube slaan!

Die mees onlangse ramp was die brand wat in Kyalitsja in die Kaap uitgebreek het en meer as 4 000 kaias verwoes het. Op Ladysmith in Natal het haelstene so groot soos krieketballe nie net 4 000 swart kaias platgeslaan nie, maar ook ’n blanke swart voetlekker wat sy agterblewe vrinde te hulp gesnel het, se 4X4 so getimmer het dat dit lyk of hy onder ‘n sestienpondhamer deurgeloop het. Dis nog nie al nie, die hael het ook die woongebied in Colenso waaruit blankes vroeër verdryf is, totaal vernietig.

Wanneer daar plaasmoorde gepleeg word, verhoog die aantal minibus-ongelukke direk daarna. Oor die Desembervakansie is 1 200 mense op die paaie gedood (maar wat die media verswyg) is dat by verre die meerderheid slagoffers swart was. Swartes kry gratis mediese hulp waarvoor die blanke moet betaal, en tog sterf der duisende swartes aan vigs en elke ander denkbare pes.

Uit Louis Trichardt verneem ons van mnr. Dewald Myburgh (Quality Coffins) wat doodkiste aan die swart mark voorsien, dat waar hy vroeër een kinderkissie vir elke 10 volwassenes gemaak het, die verhouding nou 50/50 is. (Volledige artikel in die Januarie-uitgawe van Die Vaandeldraer).

Intussen het die ANC regime besluit dat die verpligte skenkings deur maatskappye aan welsynsorganisasies ook net vir swartes mag wees. As daar bv. blanke weeskinders in ’n kinderhuis is, mag die weeshuis geen finansiële hulp ontvang nie of hulle moet van die blanke kinders ontslae raak. Dieselfde geld vir ouetehuise. Blanke oumense word nou uitgesluit uit staatshulp.
Maar dis nie net die ANC wat teen blankes diskrimineer nie. Ons verneem dat selfs ’n organisasie soos Solidariteit wat daarop roem dat hy net in belang van die vertrapte blanke optree, onlangs glo ’n werknemer afgedank het omdat sy aan iemand sou gesê het die klere wat sy ontvang, word slegs aan blankes uitgedeel.

In Sagaria 2:7-9 beskryf die profeet vir ons wat die Vader sal doen met diegene wat sy oogappel benadeel of kwaad aandoen:

Die Almagtige het die profeet Sagaria “…gestuur agter heerlikheid aan na die nasies wat julle uitgebuit het; want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan.  Want kyk, Ek sal my hand oor hulle (julle verdrukkers) swaai, sodat hulle ’n buit word vir hulle knegte…”
Maar Sagaria sê dat ons te midde van hierdie verdrukking en ellende moet jubel en bly wees — want Jahweh het belowe die dag as Hy finaal met ons vyand afgereken het, Hy in ons midde sal kom woon!

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Barry62

Sasolburg brand, hierdie het so vinnig gebeur ek glo nie iemand het dit verwag nie. Toe ek vanoggend met mense in die Vaaldriehoek praat was slegs 1 bewus van dit. Hoe is dit moontlik dat niemand weet, kan dit wees dat ons net nie meer om gee nie, steek die media goed weg? Maar as mense ooit gewonder het oor die nag aanval op die Oos Rand en Vereeniging dan behoort die (so bid ek) gebeure hulle wakker te skud.