BLOG

Angus, die kerk en die dor bene

Ons het op 8 Mei op ons Facebook die volgende gesê oor Angus Buchan se “Its Time”-biddag op Wildeals-Kloof naby Bloemfontein: “Angus Buchan het gekom en Angus Buchan het gegaan en daar was wind en daar was sonstrale…”

Maar daar het dit geëindig. Die miljoen gebede vir reg en geregtigheid, vrede en hoop het op Wildeals-Kloof se stof bly lê, want net daar het reg, geregtigheid, vrede en hoop op die vlug geslaan en sien ons daagliks net meer onreg, meer ongeregtigheid, meer onvrede en meer wanhoop.

‘n Swarte wat een van sy dienste bygewoon het, het na die tyd verwaand en vol bravade gesê: “Ons sal God ‘dwing’ om te doen wat óns wil hê Hy moet doen!”

Hoe is dit dan dat Angus Buchan, wat wyd en syd verkondig hy is deur God Self ‘geroep en gestuur ’, nié daardie God se stem kan hoor óf verstaan wanneer daar met hom gepraat word nie? Deur die profeet Jeremia het Hy Angus tog helder en duidelik laat verstaan: “Bid nié vir hierdie volk ten goede nié. As hulle vas, luister Ek nie na hulle gesmeek nie … Ek het in hulle geen behae nie; maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak Ek hulle tot niet.” Jer. 14:11-12). “ En jy (Angus), bid nie vir hierdie volk nie en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie en dring by My nie aan nie, want Ek sal na jou nié luister nié!” (Jer. 7:16).

Maar Buchan volhard steeds in sy wederstrewigheid om sedert 1980 deur sy Shalom Ministries aanhoudend gebede vir hierdie onbehaaglike nasie op te stuur. Ons het dit weer op 19 November verlede jaar in die FNB Stadion in Soweto beleef.

Reeds so vroeg as 27 September het hy in die media hierdie reuse-‘versoeningsbyeenkoms’ aangekondig en voorspel dat hy 100 000 mense (skape en bokke) gaan versamel sodat “ons ‘n streep in die sand kan trek en vir die duiwel sê: Tot hiertoe en nie verder nie!” (Let wel, ‘ons’ gaan die streep trek en die duiwel besweer, en nie die God wat hom geroep het nie).

By daardie Sacred Assembly wou Buchan Suid-Afrika ‘versoen’ en ook verlos van ’n “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit … Ons is op ’n mespunt in hierdie land en net God kan ons red,” het hy gesê en bygevoeg: “South Africa has warm and loving people, but it is time for us to gather before God and to ask Him to break the spirit of destruction … Only a united church can heal a divided nation.” Maar tot nou toe sien ons nog geen versoening nie.

En ons eerste vraag is dan: As die Reënboognasie dan almal “warm and loving people” is, hoekom is dit nog vir God nodig om ‘n “gees van vernietiging” te breek? Dié twee loop mos nie hand aan hand nie! En ons tweede vraag: Hoe op godsaarde wil hy die meer as 3 000 verskillende kerkdenomiasies in Suid-Afrika verenig? Hy sal daarvoor wag totdat die Beuel eendag blaas, en dan sal dit nog nie moontlik wees nie, want dán word skaap en bok finaal van mekaar geskei!

Tydens die Sowetodiens het hy saam met die skare hierdie belydenis afgelê:
“I believe in God, the Father Almighty,
the Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord:
I believe in the Holy Spirit;
the holy catholic church…”

Hy het elders ook gesê hy wil graag alle Suid-Afrikaners onder die katolieke kerk se vaandel intrek, en hy maak geen geheim daarvan dat hy ‘n geswore katoliek is nie.

Die FNB Stadion-gebede het ewewel ook, net soos in Bloemfontein die geval was, in Soweto op die speelveld agter gebly, want die “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit”, het ons sedertdien met rente teruggekry.

Angus Buchan se noue verbintenis met die gekleurde rasse (dink maar aan die Beth-Hatlaim-weeshuis vir swart ‘weggooikinders’ op sy plaas in Natal) herinner nogal sterk aan ‘n ander Scott met dieselfde neigings, nl. Dr. John Philip wat in 1819 na die Kaap gekom het as hoof van die London Missionary Society. Hy het geglo hy is ‘geroep’ om die swart volke te evangeliseer en dan met die blanke te verenig. Maar net soos Buchan was hy ook totaal uit pas met die Voortrekker en Boer se volkskarakter, hulle diepgewortelde drang na vryheid en afskeiding.

John Philip is in sy tyd deur die Kaapse kerk gesteun, vandag geniet Buchan die steun van ál wat kerk is!

Dus is dié twee nie die enigste ‘geroepenes’ wat die profeet Jeremia se Goddelike Opdrag hierbo ignoreer nie. Sedert 1994 is daar reeds miljoene gebede uit die mond van ‘geroepenes’ van kansels af vanuit tienduisende kerke oor die land vir ‘vrede’ opgestuur, maar dit het elke keer leeg na hulle toe teruggekom. Of kan iemand dalk ‘n dag óf datum noem waarop ons al soveel as ‘n oomblik se ‘vrede’ in hierdie land van verdrukking en smart deelagtig was?

Nou wáár moet ons dan die fout loop soek? By ons voormanne, die politieke leiers? Die bedrieglike media? Of dalk albei? Ja, hulle het hulle pond vleis gegee. Maar hulle het net gedienstig die touleier gevolg – die kerk.

Heldedaad verag

Onthou u nog die St. James-bloedbad wat op Sondagaand 25 Julie 1993 tydens ‘n erediens by die St. James Kerk in Kaapstad plaasgevind het?

Daardie noodlottige aand terwyl jongmense voor die gemeente gesing het, het ‘n gemeentelid, Charl van Wyk, ‘n geluid by die voordeur van die kerk gehoor, en die volgende oomblik het ‘n bende swart terroriste deur die deuropening handgranate waaraan spyker geheg was na die gemeente oor die vloer gerol en terselfdertyd met aanvalsgewere op hulle losgebrand.

Charl van Wyk

Charl, wat in die vierde ry van agteraf in die kerk gesit het, het onmiddellik besef die gemeente word aangeval en hy het instinktief gehandel – op sy knieë neergesak en terselfdertyd sy .38 Special rewolwer uit sy enkelholster getrek, waarna hy twee skote op die aanvallers afgevuur het; daarna het hy na die gangetjie tussen die banke gekruip en by die agterdeur uitstorm met die hoop dat hy die aanvallers op kort afstand sal kan skiet.

Toe hy egter om die hoek van die kerkgebou kom, was die terroriste reeds in hulle voertuig en besig om weg te trek; hy het nogtans met sy laaste drie rondtes op hulle losgebrand.

In die aanval wat deur vier kaders van die Azanian People’s Liberation Army (APLA) uitgevoer is, het 11 gemeentelede gesterf en is 58 gewond.

Die terroriste was op die punt om petrolbomme tussen die sowat 1 000 kerkgangers te slinger toe Charl op hulle begin skiet het, en hulle het toe dadelik op die vlug geslaan. Met sy heldhaftig optrede het Charl waarskynlik honderde lewens gered.

“As ‘n boef my lewe of dié van iemand anders wil neem, óf my vrou of dogter wil verkrag, sal hy eers moet koes vir my koeëls!” het Charl later gesê. “In Afrika sien ons dikwels die verkragting van vroue en kinders deur rebelle en regeringsoldate. Die Christen het nie net die reg nie, maar ook die plig om hierdie misdadigers met alle geweld teen te staan.”

Sy mede-Christene se reaksie was egter vir hom ‘n groter skok as die bloedige aanval op die kerk self: “Hulle het my dit verkwalik en veroordeel omdat ek op die moordenaars geskiet het,” het hy teleurgesteld gesê, en bygevoeg: “My antwoord hierop is eenvoudig: om ons gesinne te beskerm, is om God te eer…” (Nie één van die vier barbare is deur Charl se optrede gedood of selfs net gewond nie; maar sy kerk braak gal daaroor. Hoekom? Omdat die kerk self hierdie wilde wese van die veld tot heilige verklaar het!)

Dit is in 1998 bevestig toe die vier moordenaars amnestie vir hul dade van die Waarheid-en-versoeningskommissie (WVK) ontvang. Die ‘kerkman’, eerwaarde Tutu, het van dankbaarheid saam op hul skouers daaroor gehuil.

Die St. James-kerk na die aanval

Met die Messias se Eerste Koms tweeduisend jaar gelede, het ook die swaard gekom. (“Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34). Hy het geweet dat van daardie dag af tot en met die voleinding, ons nooit vrede sal sien nie en daar die een oorlog op die ander sal wees. Daarom was sy opdrag aan sy dissipels met hul laaste sending dan ook: “verkoop jou kleed en koop vir jou ‘n swaard.” Hulle sê toe vir Hom hulle het twee swaarde, en sy antwoord was: “Dit is genoeg.”

Daarom moet Charl se woorde ‘n elk en ‘n ieder van ons laat besef dat die lamsak, jelliedrisel predikante, pastore en priesters met hulle sagte lyfies, sagte handjies, sagte stemmetjies, sagte boodskappies en sawwe ruggraatjies hul gemeentes se hartjies net so saf gemaak het “…sodat hulle nie sien met hul ogies en met hul oortjies nie hoor en hul hartjies nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en (hulle land) gesond word nie.” (Jes. 6:10).

Dus is dit heeltemal ondenkbaar dat een van hierdie voorbeeldige ‘geroepenes’ óf sy gemeentelid, Jan Salie, ooit vir hom ‘n sweep sal vleg en ‘n tafel of ‘n stoel sal omkeer! Of wié van hulle sal ooit die moed hê om prontuit aan die skeinheilige huigelaars te sê “Julle slange en addergeslag – julle voorland is die hel!” Hulle ‘Jesus’ het dit gedoen. Wanneer gaan hulle dan in sy voetspore begin loop?

Só het hulle ‘godsdiens’ dan ook saf en weerloos geword, soveel so dat dit vandag geen weerstand kan bied teen die aanslae van buite nie. Algaande word dit op haas elke lewensterrein ondergrawe en vertrap, terwyl die kerk en sy herders ander pad kyk.

Hierdie ‘geroepenes’ het net so ook stilswyend ook ander pad gekyk toe sy vyand sy Naam in die hoogste vergadering gemuilband het; stilswyend ander pad gekyk toe selfs ons kinders verbied is om in die skool net sy Naam te prewel. Daar was selfs ‘n hofuitspraak om seker te maak dat dié reël nie oortree word nie: “Geen bepaalde geloof mag in openbare skole as dominant geag word nie.”

Selfs die regter, Willem van der Linde, het hom by die ruggraatloses geskaar: “Dit is nodig om diversiteit (ook ander gelowe) in die land te bevorder.”

Die God van ons vaders staan nou letterlik buite die deur en klop met die hoop dat Hy weer ingenooi sal word.

En wat was hierdie ‘ander gelowe’ se reaksie op die hofuitspraak? Hulle is doodtevrede daarmee – solank die ‘Christelike geloof’ net nie gehoor word nie!

Die vloek van Afrika

Miskien het dit tyd geword dat oom Angus ‘n slag kennis neem van ‘n Amerikaanse joernalis en Afrika-kenner, ene Amos, se uitspraak in 2007 oor die Afrikaan en sy land: “Van al die lande is Afrika vir my die beste voorbeeld om die verskil in die handewerk van God en Satan te illustreer: “In die begin het God uit niks ALLES geskape. In Afrika het Satan uit ALLES niks voortgebring nie!” En dan voeg hy hierdie betekenisvolle woorde by: “Om die een of ander rede, dink ek, rus daar ‘n vloek op Afrika…”

Is dit dalk hoekom die Vader vir ons deur sy profeet gesê het: “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg, en hy sien die hoogheid van die HERE nie.” (Jes 26:10).

En op ‘n ander plek word ons uitdruklik gewaarsku: “Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie.” (Deut. 23:6).

Of onthou u nog die Meester se laaste gebed? “Ek bid vir hulle; Ek bid nié vir die wêreld nié, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.” (Joh. 17:9).

Hoekom wou Hy nie ook vir die ‘wêreld’ bid nie? Dis omdat Hy Self gesê het: “ Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!” (Luk. 13:27).

Maar die kerke wat uit die wêreld is, bid Sondag na Sondag net vir die ‘wêreld’ en “…daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.” (1 Joh. 4:5).

As die doodsbeendere opstaan

Ons het reeds in Februarie vanjaar Esegiël se gesig van die doodsbeendere in die laagte bespreek; maar by nadere ondersoek lyk dit of dit ‘n veel dieper betekenis kan inhou – iets wat nou, in ons dag, besig is om te gebeur:

Daar is min twyfel dat die volk wat in die Tuin van Eden gebore is, aan die uitsterf is, want hy gee lankal nie meer gehoor aan die opdrag wat hy daar ontvang het nie – ‘vermeerder en vul die aarde’. Ook sy taal, kultuur en geloof word onder druk.

En dit was die eintlike doel van die ongewenste Immigrant in die Tuin en later ook dié van sy Kain-spruite. Hulle wat al van toendertyd af die Adamiet se troon beklim het; wat hom van sy Eden en erfgoed beroof het; wat hom die stert gemaak het; wat die duisternis lief het en die lig haat, wat aborsies en kindermolestering goedpraat, wat sê jy kan kies aan watter geslag jy wil behoort, wat ‘hom’ met ‘hom’ laat trou en ‘haar’ met ‘haar’; wat sê hy is Adam se gelyke en wie se grootste begeerte dit is om hierdie Adam te verbaster.

Siener: “Ag, my volk vermeng so baie. Hulle praat nie meer die taal van ’n Verbondsvolk nie. Ek sien die tyd word min, die Volk afvallig. Die leiers is lief vir plesier. Twee soorte mense: dié met geld en mag, en dié wat honger ly, weer soos in die Woord — swaar pakke word saamgebind en op die skouers gelaai van die wat ween. Die ander deel van die land eet en drink, hulle oë peul uit van vet.”

Deut. 32:15 “Toe het Jesúrun vet geword en agteropgeskop — hy het vet geword, dik geword, spekvet geword — en hy het God verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy heil geminag.”

Maar al hierdie euwels het salig by Adam verbygegaan: “Want die HERE het oor hom uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het sy oë—die profete—toegesluit en sy hoofde — die sieners — toegebind.”

Siener: “Ek sien die Boere se hoede hang oor hul oë en hul koppe hang laag. (Hulle lyk baie moedeloos). Ek sien hulle het kolle op die oë wat soos pêrels lyk.” (Hulle word verblind en kan nie sien wat werklik besig is om rondom hulle te gebeur nie).

En hoe moet hy dan weet die nag is nou op sy donkerste? Of dat die ‘dagbreek’ dalk net om die draai lê?

Hy het sy Skepper vergeet. Maar sy Skepper het hóm nie vergeet nie. Dus het Hy sy profeet Esegiël geroep en hom na ’n laagte vol doodsbeendere geneem.

En by die aanskoue daarvan het die profeet bedroef gesê: “…Hy het my uitgebring deur die Gees van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene … En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ’n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.”

Daarop sê Hy vir my: “Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die HERE! … Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is.”

Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar ’n geruis, en kyk — ’n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been.

Daarop sê Hy vir my: “Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.”

En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot leër!

(Maar hulle het geweeklaag en uitgeroep): “Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!” (Eseg. 37:11).

Toe sê Hy vir my: “profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here HERE: Ek sal julle (weer) vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE…” (Eseg. 37:12).

Slot

En in ons dag is hierdie magtige profesie voor ons oë vervul en kan ons nou eerstehands daarvan getuig: Van dwarsoor die wêreld het sy volk – en nét sý volk – uit al vier windrigtings, sy Gees soos die aandwindjie in die Tuin van Vrede oor hulle voel opkom. Die Griek en Italianer het dit beleef; die Fransman, die Duitser, die Hollander, die Engelsman, die Noorweër, die Sweed, die Switser, die Hongaar, die Boer, die Amerikaner, ja, selfs die Rus.

Oraloor het verdorde beendere in die laagtes lewe gekry en half skugter orent gekom. Maar by die aanskoue van al die plundering, chaos, wanorde en verwoesting rondom hulle, het hulle soos uit één mond na die ou paaie begin vra, na die Huis waaruit hulle weggeloop het om verstote en verhonger in ‘n Godlose land verlangend te moet toekyk hoe die varkgespuis by die krip staan en gulsig peule verorber.

Eers na die verloop van vele dae het hulle opgestaan om die ou pad terug te vat na die Vaderhuis.

En reeds van ver af het hulle Hom met groot blydskap sien aankom. Hy het hulle met ‘n hartlike omhelsing en ‘n kus gegroet en met groot deernis gesê: “My klein kuddetjie, Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! Jou gesug en geweeklaag en hulpgeroep vanweë die slawerny het tot My opgeklim.Nou sal My diensknegte vir jou die beste kleed aantrek, ‘n ring vir jou hand gee en skoene vir jou voete. Dan sal My diensknegte die vetgemaakte kalf  slag, sodat ons weer saam kan eet en vrolik wees…” (Luk. 15:23).

En die geplunderde, chaotiese, verwarde en verwoeste wêreld het hierdie woorde verslae aangehoor…

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
110 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
MMJ

Dankie oom Adriaan vir hierdie inligting stuk. Baie waar woorde. Wanneer ons in die wêreld rondkyk na die gebeure wat tans daar plaasvind kan jy nie glo dat ons mense optree op maniere wat lynreg teen ons skepper se opdragte indruis nie. Dit is die wit liberale wat aborsies voorstaan en propageer. Dit blyk dat die kerk ‘n tipe houvas op ons mense het wat nie maklik gebreek sal kan word nie. Mense sal sondag na sondag na die preke luister en nie agterkom hoe die woord verdraai word nie. Ek het seker 5 jaar voor ek die kerk verlaat het agtergekom iets is nie reg nie. Dit was net ‘n gevoel, kon nie my vinger lê op die rede nie. Ek het eers later toe ek aktief na die dinge begin kyk het, agtergekom wat my in daardie tyd moes gepla het. Nou kan ek my eie gedagtes volg en die waarheid soek en daarvolgens leef. Ek hoop daar is baie van ons volk se mense wie se oë nog sal oopgaan. Ons tyd loop uit hopelik gebeur dit voor dit te laat is. Probleem is wanneer jy vir mense begin vertel wat in die land verkeerd is en wat gaan gebeur, is die antwoord ons sal bid, die regering word in gebed opgedra. Ongelukkig sal die gebede geen vrug dra nie. Die mense se geloof is so sterk in wat hulle glo dat hulle dink die land sal weer regkom.
Die kerk het on stadig maar seker gevoer met onwaarhede sodat die onwaarhede nie opgemerk word nie. stadig maar seker is jou vertroue net op die kerk gevestig. Daar was ‘n baie insiggewende inligtingstuk duer Jape Van Zyl geplaas op facebook deur Elsa Muller wat die wese van die kerk bespreek het. Die inligtingstuk kon ongelukkig nie met ander op facebook gedeel word nie en ek weet nie hoe om die stuk te plaas nie. Miskien kan iemand ons help.
Nogmaals dankie vir u moeite.

Dirk Albers

Adriaan, jy het weereens kennis en insig met ons gedeel, wat nie met net een deurlees verstaan kan word nie. Dit is soos n ui, wat laag na laag weggeskil moet word, om by die kosbare kern uit te kom. Voorlopig sien ek die volgende. Daar is n ” nuwe geloof, ” wat sal kom om die ” dorre bene ” bymekaar te laat uitkom. Maar daar is n profeet wat eers oor die bene profiteer. Sien ons hom al, of moet hy nog kom ? Miskien is hierdie ” profeet, ” niks anders as die Apartheids-gees, wat aktief begin werk, in die hart en gees van al Yahweh se ware skape, regoor die hele wêreld ? Ek hoor graag wat ons lesers hieroor dink. Die vraag kan wel gevra word, hoeveel mense gaan ontvanklik wees vir die ” nuwe geloof ? ” ( Baie mense sal sê : Man, waste bose ” sekte ” is dit wat jy verkondig ? )

Dirk Albers

Adriaan, kom ons spekuleer dat die ” Volk van God, ” waarna jy verwys, reeds bestaan, en WEET WIE HULLE IS ! Kom ons neem verder aan dat hulle reeds deur Vader ” gemerk ” is, en is reeds onder Sy vlerke van beskerming, en in Sy kraal. Hoe kan mens ” preek ” vir hierdie mense ? Gaan hulle enigsins notisie neem van die ” groot predikers, ” wat met die Bybel onder die arm, net heel tyd net hoogsheilige SLAE uitdeel ? Dit is mos die werk van n dominee, en/of pastoor. Die gemeente moet mos gekasty, en tereggewys word, sodat hulle meer ” heilig, ” en aanneemlik gevind kan word. Verder moet hulle ” lering ” ontvang, want hulle is heeltemal te dom, om die Bybel reg te verstaan. Miskien is daar mense wat deel vorm van n NUWE GEMEENTE ? Is dit nie miskien hulle van wie daar gesê is : Yahweh se Wette is op hulle harte geskrywe, en hulle hoef mekaar nie meer te leer nie ? Kom vriende, kom ons bespreek al hierdie DIEP dinge, SONDER OM TE BAKLEI !

J B

In ‘n artikel getiteld ‘South Africa, 2012: the white rightwing of the “new” RSA regime’ geplaas op BOEREVOLKSTAAT se blad op 17 Desember 2012, kom die naam Elsa Muller ‘n paar keer voor. Is dit dieselfde Elsa Muller waarna MMJ hierbo verwys?

Die artikel gaan oor Cornelia de Wet wat na bewering deur ‘regse’ groepe/mense verwoes was. Indien die artikel waar is, is dit skokkend en wys hoe groot die VERRAAD is, en hoe ‘n mens maar in jou passoppens moet wees … Ons moet wakker slaap.

Hoe dit ookal sy; ‘n Ene Elsa Muller se naam kom 2X maal voor in die artikel.

Ander name word ook in die artikel genoem …

‘Regse’ groepe word ook in die artikel genoem …

http://www.volkstaat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1323:south-africa-2012-the-white-rightwing-of-the-new-rsa-regime&catid=56:latest&Itemid=82

Ns. Wat vir my ‘n ‘toevalligheid’ in die artikel is, is die Vrye Burgers Weerstands Beweging (VBWB). Onthou julle daar is mos so ‘n kamma webkoerant genaamd Die Vryburger? Daar is ook ‘n organisasie genaamd Vryburger Diensorganisasie. Daardie Diensorganisasie wat ‘liefdadigheid’ (‘diens’) beoefen saam met die Vrymesselaars, die ‘Lions Club’ en die ‘Rotary Club’ en so aan, en al daai … Soos die ou vraag lui: ‘Waffer is waffer?

J B

Wonder wat was Andre-Henri (Ollie) le Roux se ‘cut’ uit die Angus Buchan – Wilde Als ‘deal’?
https://www.ofm.co.za/article/local-news/228400/million-person-prayer-meeting-planned-for-bloem

Tot die ‘wonder’water’ was betyds …
https://www.ofm.co.za/article/local-news/228400/million-person-prayer-meeting-planned-for-bloem

J B

Ekskuus, die skakel na die ‘wonder’water op die Wilde Als Kloof plaas van Andre-Henri (Ollie) le Roux is hier te besigtig:
http://www.joydigitalmag.com/news/streams-living-water-time/

pieter

Dag Adriaan,
Ons ontmoeting kan geen toeval zijn. Mijn reis door Zuid Afrika heeft mij tot nu toe al met bijzondere mensen in contact gebracht. Mensen die hun identiteit nog kennen en weten wat gebeurt in de wereld. Mensen die verlangen naar verandering, naar een grote schoonmaak. Verblijf nu in Orania en dit is een bijzondere ervaring om te zien wat opgebouwd kan worden met blanke handen. Hier wordt het eten in restaurants klaar gemaakt en bediend door mijn eigen soort mensen. Die apartheidsgeest is een wonderlijk ding, een Goddelijke natuurwet.

MMJ

Jammer oom Adriaan ek weet nie hoe om ‘n link na die facebook blad van Japie Van Zyl hier te laat verskyn nie. Japie Van Zyl het ‘n facebook blad en die skrywe is daar geplaas op 6 Mei 2017. Dit was gedeel deur Elsa Muller op 1 Julie 2017. Baie insiggewend.

MMJ

JB net vir interesantheid by albei die twee skakels wat jy geplaas het. Kyk na die comment van die een persoon wat antwoord op die stuk. Sy of hy verwys na ‘n sangoma wat blykbaar baie goed kan laat regkom in die lewe. Pas die nie baie mooi by Angus artikel nie.

Dirk Albers

Baie jare terug, het n Israel-group n verlate myndorp in die Noord-kaap betrek. Die motivering was om n oorlewings-enklawe, baie soos Orania tot stand te bring. Ek erken my inligting is tweedehands, maar omdat ek deur my lewe al by so baie kerke/groepe betrokke was, voel ek hierdie verhaal is nie ver van die waarheid nie. Hierdie mense het baie mooi begin, met baie edel doelstellings. Maar nie lank nie, toe begin die stryerye, en bakleierye. Hulle het op die Sabbat vir mekaar afgeloer, om te sien wie doen iets ” verkeerd ” op die Sabbat. ( Die fariseërs het mos PRESIES dieselfde gedoen met Yashua en Sy dissipels ! ) Volgens n buitestaander, het die projek so verloop. Hulle het mekaar uit die dorp uit baklei, totdat daar net EEN gesin oor was. Toe het daardie gesin met HULLESELF begin baklei, totdat daar NIEMAND oor was ! Wat is my punt ? Net n Goddelike ingryping kan mense WERKLIK laat saamstaan. En dit sal heel moontlik n baie onaangename ingryping moet wees, soos wat ons reg deur die geskiedenis al gesien het. Is dit nie miskien Siener se ” emmer bloed ” wat gaan omval nie ? ( Ons wil mos liewer glo dit is ons vyande se bloed waarvan hy gepraat het, of hoe ? )

J B

MMJ, dit klop … “bad luck” reggestel/omgedraai deur “jujuu oil” van ‘n “powerful traditional healer” …

J B

‘n Treffende stuk aangehaal uit die artikel hierbo – “verkoop jou kleed en koop vir jou ‘n swaard.”

Vergelyk dit nou met die volgende ware aanhaling van kommentaar deur ‘n witman op ‘n ander webblad: “Ek was ook een van daardie onnosele sielle wat my wapen ingehandig het.”

Dirk Albers

JB, tov die inhandiging van wapens is daar darem n positiewe kant ook. Baie van daardie misleide, ORDENTLIKE mense, het BAIE kwaad geword. Hulle het toe die moeite en onkoste aangegaan, om hulle dwase fout reg te stel. Toe koop hulle n BETER wapen, en word BAIE meer paraat, as wat hulle ooit van tevore was. Hierdie is nou die mense vir wie die sub-ras barbare moet oppas. Hulle is begeester, en soek nou n geleentheid om hulle moeite en onkoste te laat beloon. Hoe duurder die wapen, hoe meer lyke moet bly lê ! Wit EN swart.

Dawid

(1) DEFINISIE VAN ‘N LINKSE OF LIBERAAL

Hoe herken mens ‘n LINKSE of ‘n LIBERAAL ? Dis maklik. Jy kyk net na sy/haar volgende (vrot) VRUGTE :

– ‘n Liberaal is iemand wat BABILON (wêreldse, multi-rassige, multi-kulturele gelykheid, broederskap, verbroedering en eenheid) akkommodeer, ondersteun en/of bevorder – op geestelike (kerk) sowel as fisiese vlak.

– ‘n Liberaal is iemand wat die Vrymesselaars (sataniese) beginsels van inter-rassige “vryheid, gelykheid, broederskap, verbroedering, eenheid, akkommodasie, versoening, vermenging en integrasie” akkommodeer, ondersteun, verkondig en bevorder.

– ‘n Liberaal is ook iemand wat die bostaande sataniese (Babiloniese, Teosofiese) beginsels met ‘n Christelike sousie opdis (oordek) en dit dan as sogenaamde “Christenskap” verkoop. – Dws die “Christelike” weergawe van Satanisme (Babilon).

– ‘n Liberaal is iemand wat glo en verkondig dat “ALLE RASSE” van een oorspronklike voorouer-paar (Adam & Eva) afstam, en dat Adam & Eva se nageslag (soos bv deur Gam) “eweskielik van kleur en ras verander het” – naamlik Evolusie / Devolusie ondergaan het. Só word Evolusie met die “Christelike sousie” opgedis, sodat dit natuurlik ‘mooi en reg’ moet klink.

– ‘n Liberaal is iemand wat glo en verkondig dat blankes en nie-blankes (of basters / alle rasse) gevolglik mekaar se “medemense”, “gelykes”, “naastes”, “broers” en “mede-gelowiges”, ens, is (moet wees).

– ‘n Liberaal is ‘n natuurlike rasvermenger (k-boetie) en multi-kulturalis wat byvoorbeeld Sewende (baster) Laan op TV kyk, wat Sondae in ‘n rasgemende kerk saam met sy/haar naturel-broers sal sit (en handjies/pootjies vashou, kumbajaa sing en bid), en wat gereeld heerlik saam met die ander (nie-blanke) rasse sal heul, meng, sosialiseer en…

Dawid

(2) ….verbroeder – so as of dit “normaal” is – want ‘hulle’ is mos ook kamstig “medemense”, “gelykes”, “naastes” en “broers”.

– ‘n Liberaal is iemand wat al ewig uit sy/haar pad sal gaan om die nie-blankes te akkommodeer, te bearbei, op te hef, te bemagtig, in te stop en in te prop (met aalmoese, geld, kos, klere, ens) – sodat die naturelle kan aanteel en hopelik hulle getalle verdubbel ; want blykbaar glo die Liberaal dat die hordes naturelle se miljoene getalle steeds “te min” is, en dat die naturelle die blankes “nog nie genoeg uitmoor en verdruk nie”.

– ‘n Liberaal is ‘n gebore rugsteker en ‘n Wit Ras Verraaier wat nie sal skroom om nie-blankes te akkommodeer, te bearbei, te help, te beskerm, te bemagtig en hulle op te hef – al is dit ook ten koste van (en tot nadeel van) ander witmense.

– ‘n Liberaal is iemand wat glo in multi-kulturalisme, “gelykheid”, “nie-rassigheid”, “one human race” en wat glo dat apartheid sogenaamd “sonde” is ; en is iemand wat al ewig na die swartes will “uitreik”, hulle wil “bearbei”, “evangeliseer” en “red” – terwyl die Bybel en die Evangelie GLADNIE vir nie-blankes geskryf of bedoel is nie !

– Omdat ‘n Liberaal BABILON (gelykheid & vermenging) bevorder, doen ‘n Liberaal dus die wil en die werk van die Satan, en daarom IS ‘n Liberaal ‘n Satanis (wetend of onwetend ; direk of indirek) ; en ‘n Liberaal wat homself / haarself boonop ‘n “Christen” noem, is niks anders nie as ‘n CHRISTEN-SATANIS (Satans-Christen) !

Links-liberaliste soos hierbo beskryf is die laagste van verraderlike wit skuim-gemors op aarde en hulle is niks-werd kinders van die hel ! Hulle sit gewoonlik in die (rasgemengde) kerke en behoort aan sataniese organisasies soos die Vrymesselary en die Afrikanerbond !
.

Dirk Albers

Dawid, jou definisie van die liberaal is PUIK ! Ek het hierdie WAARHEID nog nooit so duidelik, en ondubbelsinnig, te lese gesien nie. Bravo my vriend ! Het jy al verder agtergekom hoe bang daardie mense is vir die woord ” kaffer ? ” Ek weet mens moet versigtig wees waar jy hierdie woord gebruik, maar hierdie woord laat die liberaliste hardloop soos n klomp kakkerlakke, wanneer mens die lig aansit. Ek het nog n eienaardigheid van n liberalis nou die dag gesien. Sy noem vir die swart hekwag sowaar ” meneer ? ” Pragtig nê ! Maar dit is seker beter om deur n ” meneer ” verkrag te word, as n sub-ras barbaar, nê. Nog nooit was daar so n duidelike manifestasie van die Stockholm-sindroom, soos in hierdie land nie. ( Dit is waar jy jou onderdrukker, en moordenaar, goedpraat en verontskuldig. En nog erger, om hom/haar prakties/fisies by te staan, om Volks-moord te pleeg ! )

Johann Cronje

Adriaan,
Jou skrywe is weereens ‘n openbaring van wat werklik aangaan in die kerk. Die “volk” sal enigiets of enigiemand navolg wat moontlik ‘n goedkoop oplossing het om die alledaagse lewe meer gemakliker en sonder “issues’ te kan laat verander. Om tot Vader Yahweh te bid met ‘n versoek dat Hy die vermende “reënboogvolk” moet seën en hul paaie gelyk moet maak ongeag hul dwalinge is uiters verwaand en is nie deel van Sy raadsplan nie. (Joh 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”)
Geen lidmaatskap van enige kerk of ander geloof gaan jou toegang tot die ewige Koninkryk van YAHWEH onder Koningskap van Yahshua , bevestig nie. Die kerke van vandag sowel as diegene wat hulself aanstel as onafhanklike gesante van die Woord en hul eie “missie” predik is vol van misleiding, valsheid en vervanginsgteologie. Ook predik hulle ‘n goedkoop evangelie wat gratis en op ‘n skinkbord aan “alle wesens” aangebied word i.p.v. die ware boodskap van die Koninkryk van Yahweh wat kom en bestem is NET vir die vrygekoopte regeverdiges van die volk van Israel. Die kerk word duidelik vir sy swak diens aangespreek – Openbaring 3:15-18 – Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

Charmaine

Hallo MMJ, ek heg die link wat ek glo jy van praat deur Japie van Zyl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1513639308667410&set=gm.1931441580446548&type=3&theater

Dirk Albers

Charmaine, dankie dat jy vir ons daardie skakel geplaas het van Japie se verduideliking oor die Nuwe Geloof ens. Dit laat mens se hart juig van vreugde, nê ! Selfs die mense wat skepties is, sal moet erken dat hier ” iets ” aan die gang is. Ek het pas vir my n tent gekoop, want vir my, is daar is iets Bybels, en edel omtrent n tent. En waar Vader ookal bepaal dat ons die tente moet opslaan, is ek DAAR ! En baie van my familie en vriende dink ek is MAL. Ek stel lankal nie meer belang in die NSA se multi-kulti woonbuurtes nie. En ek glo die hel gaan losbreek in hierdie plekke, sodra Vader Yahweh Sy Apartheids-gees onttrek !

MMJ

Dankie Charmaine. Dit is die skakel wat ek van geskryf het. Waardeer die hulp.

Ockie

Naand Adriaan,
Baie,baie ,baie dankie vir al die ouens wat n bydrae maak met hulle kennis, wysheid , waarheid en openlik onverskrokke opinies op jou blad. Dit maak nie saak wie dit raaklees nie, die van ons wat weet sal die nut daarin sien en waardeer, hopenlik sal dit ook ons afrikaner volkie wat die wat nog in ontkenning leef se oe ook oopmaak. weer eens baie dankie

J B

Die Afrikaners Volksparty het begin Junie ‘n vraaggesprek met die Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Faksievoorsitter, Mnr. Jan Krooneman van Elberg in Nederland gevoer:
http://afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/6635-chaotiese-piesangrepubliek.html

Aan die einde van die vraaggesprek word die volgende vraag aan hom gestel:
“Om weer terug te keren naar hoe we dit vraaggesprek begonnen. Zou dit voor het ’nieuwe’ Zuid Afrika dé oplossing zijn om schoon schip te maken met dat onwettige regime?”
Jan Krooneman antwoord as volg:
“Ja, vermoedelijk wel maar zolang deze ‘kliek’ regeert valt te duchten dat het alleen maar erger wordt. Er zal dus hoe dan ook een keer ‘schoon schip’ gemaakt moeten worden.

In die 20ste paragraaf van die vraaggesprek praat hy van “… die wildernis trotseer waar die assegaai van die …… hul lewe bedreig het …” Hy ken die nomenklatuur né.

Ja, die oplossing is om skoonskip te maak met die onwettige regime. En tereg ook soos hy sê/vra: “…hoe dan ook een keer ‘schoon schip’ gemaakt moeten worden.”

‘n Gedeelte van die “hoe” om skoonskip te maak, noem hy verder na bo in die vraaggesprek … Mauser. Hy fouteer net deur nie ou Sanna te noem t.o.v. “wildernis trotseer” nie. En later was daar die FN FAL (R1). Die ewolusie van die loopkant van die “hoe”. Wat gaan dit die keer wees? Weer ‘n Duitse een? Heckler & Koch HK417 Gevegsgeweer, 7.62X51mm NAVO?
comment image

Hoe dit ookal sy, die ander gedeelte van die “hoe” lê in ons komende twee leiers wat ons Vader nog aan ons bekend gaan stel.

Mnr. Jan Krooneman praat van ‘n huidige ‘kliek’ wat regeer. Daar is ‘n ander ‘kliek’ ook waarmee daar ‘schoon schip’ gemaak gaan word … “Doringbos” ‘kliek’.

Snorman

Met verwysing na julle skrywes omtrent die nuwe geloof
Die Boerseun van Migdol
Moeite werd om na te kyk
https://www.youtube.com/channel/UClYnDZ60ajLB9EvoPpaAmDw

Hinsie

Goeie naand,
JB en oom Adriaan,
Verwys u skrywe (JB) hierbo oor die ‘skoon maak’. Wonner nou net hoe pas die gesig van oom Siener hierby in. Het dit nog altyd so verstaan.
Hy (oom Siener) het op 25 Januarie 1915 aan genl. Jan Kemp gesê: “Ons werk is afgedaan, want ek sien ons gewere word in die kas weggepak” Daarmee (na die rebelie) is die ‘skiet’ fase afgehandel, gaan nie weer skiet nie. Daarna het die politieke fase ingetree wat in 1994 tot ‘n einde gekom het, toe het die geestelike ‘oorlogvoering’ ingetree.
Dat daar ‘skoon gemaak’ gaan word is gewis, maar miskien is dit nie ons werk nie.
Hoor graag van u.
Groetnis.

Andy Rabie

Hinsie,
Veg! al veg jy met jou rug teen die muur,hou aan veg!!!
Oom Siener se raad aan ons in hierdie tyd.

J B

Hinsie, ek wou nou net hier lostrek met ‘n lang storie wat hier by ons met die plaaslike ‘regime’ aan die gang is. ‘n Storie wat gepaardgaan met wetteloosheid, omkopery, korrupsie, toesmeerdery en magtelose woede … Erger nog … Landswye VOLKSMOORD!

My antwoord as ‘n leek, in kort op jou vraag as volg:
Die magtelose woede is beter beheerbaar “vir dié wat weet”.
Aangaande gewere; Daar was weer gewere gewees; .303 Lee Enfield gebruik deur die Rooilissies maar dit was vir Jan Smuts en sy Tommie-tjommies gedurende die 2de WO. So, daardie gewere het niks met die Boervolk te doen nie. Alhoewel ‘n paar ‘dom’ Boere wel daar in die Noorde was.
Toe was daar weer gewere; 7.62 R1 gedurende Vorster, Botha en De Klerk se Bos/Grens/Lokasie Oorlog. Wat kan ons sê van daardie gewere? Weer niks met die Boervolk te doen nie. Of het dit? Hoogs debatteerbaar.
Nou is daar nog gewere; Hier en daar ‘n ou ‘snubbie’ en ‘n ou 30-06 of derglike. Net ‘n sprinkelinkie hier en ‘n sprinkelinkie daar. Want soos een van ‘n groot gros van ons mense gesê het: “Ek was ook een van daardie onnosele sielle wat my wapen ingehandig het.” – Gaan lees die kommentaar gedeelte by:
http://www.dievryburger.co.za/2014/06/gaan-eis-jou-vuurwapen-terug/
Nou ja, om terug te kom na die ‘magtelose woede’, Die woede gaan oorkook en lei tot ‘n samekoms van ons mense by Lichtenburg met ‘n leier, en vandaar gaan ons gewere haal by Prieska en dan kies ons, ons president. Maar voor dit sal die sprinkelinkies ‘snubbies’ en 30-06’e seker moet doen.
Intussen sal ons saak met ons Vader reg moet wees en ek dink Adriaan Snyman het geskryf van ‘n ‘Bloedrivier-wonderwerk’ wat ons sal red. Dit is seker waarna jy verwys, “miskien is dit nie ons werk nie.” Adriaan Snyman sal die vrae beter kan beantwoord as ons leke.
WORD VERVOLG

J B

VERVOLG
Alhoewel die bogenoemde gaan gebeur, sal ons vergewis ook seker op ‘stand-by’ moet wees met die ‘snubbies en die 30-06’e, en later met die Duitse wapens. Ek is nie so seker van die ‘stand-by’ nie. Ek dink die ‘joppie’ gaan groot, direk, persoonlik en bloederig wees.

Adriaan Snyman het ook geskryf van “doodtrap” … Ja nee Hinsie, ek dink nie dat ek jou vrae eintlik beantwoord nie. Ek dink ons almal vra dieselfde vrae.

Dirk Albers

Snorman, daardie preek van Japie : Waarom ons glo in die God van Abraham, Isak en Jakob verwys. Dit is n baie diep en ingewikkelde lering, en ek hoop al ons lesers het dit regdeur geluister. Elke persoon sal seker daaruit kry wat vir hom/haar bedoel is. Wat vir my DUIDELIK uitgestaan het, was die VERSKRIKLIKE sonde van verbastering ! Dit is maar basies die multi-kulti reënboog vervloeking wat ons land, en die HELE wêreld tans oorspoel. En die kerke, en die ” goeie dierbare, vredeliewende mense, ” loop voor in die koor. Maar ek het opnuut besef wat die ONVERGEEFBARE SONDE is, wat selfs Yahshua ook na verwys het. Dit is wanneer n Adamiet sy kosbare saad verbaster met die moddernasies van die wêreld ! Meneer/mevrou, dit is jou kaartjie reguit Hel toe, en daar is GEEN afdraai geleentheid nie. Vergeet maar van die ” geleerde ” verklarings wat die dominees en pastore so graag voorhou. Natuurlik sal n multi-kulti reënboogkind NOOIT hiermee kan/wil saamstem nie !

E. M

‘n Voertuig wat suiker vervoer word in Venezuela tot stilstand gedwing en geplunder. Neem kennis van die taktiek en ook die geweldige getalle wat op die voertuig toeslaan. Hou dit in gedagte in voorbereidings vir ‘n vlugsituasie waar jou voertuig moontlik geteiken sal word.

https://youtube.com/watch?v=eOQfDMTlDjI

J B

Terwyl ek gekyk en geluister het na Boerseun van Migdol, het twee dinge in my gedagtes opgekom; Migdol is die plek naby Lichtenburg waar ons bymekaar gaan kom, en toe onthou ek ook dat ek gelees het dat ons president wat ons gaan kies by Prieska, gaan lyk soos Minister Blaar Coetzee. Hy was destyds die NP regering se Minister van Openbare Werke en Gemaeenskapsontwikkeling (1968 – 1972). Hier is ‘n foto van hoe hy gelyk het op 11-10-1968:

http://www.africamediaonline.com/search/previewpage/11_440

J B

Ek moet sê, die naam Blaar is nogal grappig. Daar was ‘n artikel wat in die Tydskrif Vrouekeur verskyn het onder die titel:
“Die boom wat blaar geplant het”
http://mediamense.co.za/wordpress/2016/01/11/vrouekeur/

Nog ‘n grappige een van Blaar Coetzee:
WAT HET BLAAR COETZEE
Vir VEREENIGING gedoen?
NIKS!
STEM VIR
STRYDOM
comment image

So kom ‘n mens nie net op interessante dinge van die verlede af nie, maar ook die grappige. Ek sien dat Blaar Coetzee se naam was Barzillai. Die naam Barzillai (Barsillai) kom voor in Die Bybel en beteken ‘my yster’.
http://www.padwlewe.ch/downloads/Name%20in%20die%20Bybel.pdf

Johan

Vanaand toe ek gras sny sit ek so op die trekker en word baie hartseer oor die toestand van die westerse beskawing. Trump wat nou laasweek in Poland gese het die enigste redding vir die blanke westerse beskawing is as daar nog ‘n wil in die mense oor is om te oorleef. Dink julle daar is nog ‘n wil? Hoekom het ons ouers en ons self, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die res van die blankedom regoor die wereld, dan nie reeds vroeer opgestaan en hard gepraat nie toe Dr. Verwoerd en Pres. Kennedy vermoor is, toe apartheid stelsematig afgetakel is, toe dwelms en die hippies se vrye liefde en rock en pop musiek en feminisme en televisie aan ons gevoer is, Nee dit het mos te goed gegaan. Mamma het die huis en kinders verlaat sodat die blink karre en mooi gordyne gekoop kon word. Rugby, krieket, noem maar op, dit was belangriker. Dit was afgode, die goue kalwers. Dit was alles doelbewuste leuens. Leuens net soos Saddam Hoesein se kamstige “weapons of mass destruction”. Leuens net soos Moeammar Ghadafi wat sy mense kamstig onderdruk het. Nou weer Sirie. Leuens oor die 2de Wereld Oorlog. Sekerlik is daar van julle wat weet dat dit leuens is dat Duitsland die wereld wou oorneem. Nee, dit was nie so nie, Adolf Hitler het opgestaan en hard gepraat teen al hierdie dinge wat toe reeds in Duitsland hoogty gevier het. Daarom het die Jode in 1933 reeds teen Duitsland oorlog verklaar. Vervolg.

Johan

Vervolg.
Hitler het Duitsland en Europa probeer beskerm teen die kommunisme. Is dit nie snaaks dat ons nie gevra het, as Rusland dan saam met die Weste teen Duitsland geveg het, waarom was daar binne vyf jaar na die 2de Wereld Oorlog ‘n sogenaamde “koue oorlog” met Rusland as die booswig? Alles leuens. Die ou Rusland onder die Tsar was ook goed, ‘n westerse land. Toe word die Tsar familie uitgemoor en die Bosjeviste neem oor – Jode. Toe die 1ste WO en toe Duitsland weer opstaan, volg die 2de WO. Hitler, en toe Kennedy en toe Verwoerd was die laaste ware manne wat opgestaan het om iets te doen. Nou is dit verby. Of die koninkryk van Yahweh gaan kom in ons leeftyd, of ons blanke westerlinge gaan uitsterf. Een van die twee. Trump praat net, hy sal niks doen nie. Skakels hieronder wat verband hou met my skrywe.

Jode verklaar oorlog teen Duitsland 1 – https://www.google.ca/search?q=judea+declares+war+against+germany&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwid1LuyuoXVAhVMzoMKHfC1

Jode verklaar oorlog teen Duitsland 2 – http://rense.com/general84/declare.htm

Bush lag oor Saddam Hoesein se WMD – https://www.youtube.com/watch?v=SCTfEf6Rrmw

Ghadafi was goed vir sy mense – https://www.youtube.com/watch?v=zUxit9-mmus

Die glorie van die ou Duitsland – https://www.youtube.com/watch?v=n8oFKS84-yc

Die waarheid oor Hitler – https://www.youtube.com/watch?v=3HWxKahieBY

(Ek het ‘n grote vergeet – 9/11 was natuurlik nog ‘n blatante leuen)
Groete.

Johan

Die sterwe van die blanke ras.

(kyk ook gerus na van die ander videos aan die regterkanste kolom)

https://www.youtube.com/watch?v=GjpI6tmIQco

https://www.youtube.com/watch?v=n_zXdU0Fg_Q

https://www.youtube.com/watch?v=Osx1ij_uBE0&spfreload=10&bpctr=1499925489

Ek glo die Nasonale Sosialiste is geinfiltreer met “Skin Heads” ens. om ons bang te maak vir hulle – alles deel van die leuens.
Groete.

Johan

Ek is ‘n Boer, maar die europese kultuur is deel van my.
Ignoreer maar net as dit jou nie geval nie.
Groete

https://www.youtube.com/watch?v=MAvgDhI01_A

https://www.youtube.com/watch?v=uzCleIHK2lU

https://www.youtube.com/watch?v=N0FuSCKnSu0

http://tomatobubble.com/id72.html

Johan

Jammer, my laaste een vir die aand – hier is die wereld wat Hillary Clinton aan ons wou afsmeer – https://www.youtube.com/watch?v=kuxdbBPSnas
Ek is bevrees dit is reeds so al het sy nie gewen nie – Obama het dit oor die kop van die bult gevat en met Trump is dit nou op die afdraande – alles gaan verder in die afgrond in met ‘n swympie van konsewatisme – alles leuens.
Groete.

Johan

Ek vra omverskoning vir die een video met die gewaagde beelde daarin – ek het nie die hele video deurgekyk voordat ek dit geplaas het nie. Jammer as iemand daardeur gegrief is. Groete.

MMJ

Johan dit is waar. Nou sit ons in ‘n situasie wat baie moelik sal wees om te beheer. Ek glo die dinge het so gebeur met ons hemelse vader wat weet dat deur die mense wat hy nou uitverkies het die wereld gewys sal word wie Hy is. Dit is verblydend om te sien dat daar Amerikaners is, wat voorbereid is op die aanslag wat kom by hulle. Die preppers is baie goed voorbereid al vir jare teen die sg Zombie aanval waarvan hulle praat. Ons kan baie leer by hulle voorbereiding metodes.
Belangrik is dat daar mense is wat weet van die leuens en daarvolgens kan voorberei.

Dirk Albers

Johan, die skakels wat jy gegee het was inspirerend gewees vir enige Adamiet wat trots is op sy/haar genelyn, en herkoms. Hoeveel blankes is daar nog in hierdie land wat trots is op hulle blankeskap ? Hoe kan hulle wees, met die totale aanslag op alle Apartheids-mense ? En die kerke wat sê dat alles op twee bene is jou ( potensiële ? ) geloofsgenoot ? Want ALMAL is na die beeld van God geskape ? ? Het julle al MOOI gekyk na die dokumentêre films oor die kannibale van Afrika, of daardie indiane, diep in die Amasone-oerwoud ? Hoe kon ons vir so lank hierdie sataniese TJOL geglo het ? Maar dit was die mag wat die kerk, en hulle avontuurlustige sendelinge oor ons gehou het, nê. As Elia net wou kom en begin koppe afkap, sal Vader ons genade bewys, daarvan is ek seker. Of verwag Hy miskien vandag, dat ons SELF die Baalpriesters se koppe moet afkap ? ?

Johan

Dirk, ek glo jy is reg, dat Yahweh van ons verwag om op te staan en koppe af te kap. As voorbeeld, kyk hoe Yahweh met Pineas en sy nageslag ‘n ewige vredesverbond en priesterskap gesluit het, omdat Pineas ‘n man en vrou wat rasvermenging gepleeg het, met ‘n spies deurboor het – Numeri 25 “Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond, en dit sal vir hom en sy nageslag ná hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het.” MAAR, in vandag se satanies vermengde wereld sal jy jouself blitsvinnig en vir die res van jou lewe in die maksimum sekuriteitsafdeling van die sentrale gevangenis bevind met GROOT koerantopskrifte wat jou uitkryt as die skuim van die aarde, as jy so iets sou waag. ‘n Mens sou miskien so ‘n opoffering kon maak as jy nie ‘n gesin gehad het om voor te sorg nie. Verwag Yahweh so ‘n opoffering van ons vandag? Dat ons so iets moet doen en as resultaat ons vrou en kinders in die steek laat? Wie gaan vir hulle sorg? Mens wil aan die een kant se maar Yahweh sal vir hulle sorg. Wel, tot my diepste skaamte moet ek erken dat my geloof is nie groot genoeg om so iets te doen nie. ‘n Engel van Yahweh sal aan my moet verskyn en my direk daardie opdrag gee en die versekering dat my vrou en kinders versorg sal wees. Dit kom weer terug by my vorige vraag – waarom het ons ouers en ons nie opgestaan vir die waarheid toe die boosheid aan ons gevoer is nie? WANT ons is bang vir die gevolge. Ons kies liewer die maklike of minste ontwrigtende uitweg as die opdrag van Yahweh, en nou sit ons met die gebakte pere. Ons kan onsself nie uit hierdie gemors kry nie, net Yahweh kan. Groete.

Johan

Dirk, net ‘n verdere gedagte – die hoofrede waarom ons vandag bang is vir die gevolge van so ‘n drastiese aksie is omdat ons land vermeng is, nie net Suid-Afrika nie, maar die hele westerse wereld. As ons nog ‘n samehorige, eenrassige volk was met ‘n eie regering, dan sou dit in die eerste plek bitter min nodig wees om so iets drasties te doen, want die voorkoms van byvoorbeeld rasvermenging sou min wees, en mense sou dit nie doen nie omdat hulle weet wat die gevolge daarvan sou wees. Daarom was dit die Jood se doel om die westerse beskawing te oorstroom met ander rasse. Se vir my, wie van hierdie donker rasse immigreer na Sjina, of Japan, of Korea, of Indie? Of na die “land” Israel? Nee, hulle kom na die wit lande toe. En dit is doelbewus gedoen.

https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc

Op die ou end kom dit alles terug na die ewige stryd tussen die slangsaad en die vrou se saad, so loop dit regdeur die geskiedenis – Jakob (Israel) vs. Esau (Edomiet/slangsaad). Groete.

Dirk Albers

Vriende, ek kyk met belangstelling hoe die VSA voetjie vir voetjie meer betrokke raak by die oorlog in Sirië. Die nuusrotte gooi allerhande jakkalsdraaie, en almal speel met woorde ? Johann Cronje, ek neem aan dat jy dit ook goed dophou. Ek dink gereeld aan jou ontleding dat Damaskus platgeskiet gaan word. Dit is verder opmerklik dat al hierdie konflikte net nie gefinaliseer kan word nie. Dan wen hulle hier, en verloor weer daar. En dit hou net aan en aan, natuurlik omdat almal GROOT geld maak. Een generaal het die kat nou die dag bietjie uit die sak gelaat, deur te sê : Daar is alreeds n NUWE, ( verbeterde ? ) ISIS aan die vorm ? En daarvoor sal hulle natuurlik nuwe wapens, soldate, en moord en doodslag nodig hê, nê ! Die wêreld is siek, siek , SIEK !

J B

Vanoggend hoor ek op RSG hoe trots Max du Preez is oor die feit dat hy ‘n Dakar-ganger was:

Frederik van Zyl Slabbert – Lei ‘n delegasie na Dakar, Senegal – Konferensie met ANC – 9 tot 12 Julie 1987. Die volgende persone was o.a. ook daar:

Alex Boraine, Andre Du Toit, Theuns Eloff, Lourens Du Plessis, Abraham Viljoen, Tommy Bedford, Andre P. Brink, Breyten Breytenbach, Leon Louw, Lawrence Schlemmer, Christo Nel, Breyten Breytenbach, Christo Nel, Hermann Giliomee, Riaan de Villiers, Beyers Naude, Max du Preez, Hardy Botha, Ampie Coetzee, Pierre Cronje, Maresa de Beer, Trudi de Ridder, Braam du Plessis, Lourens du Plessis, Jaap du Randt Andre du Toit, Adrian Enthoven, Gerhard Erasmus, Grethe Fox, Revel Fox, Jannie Gagiani, Peter Gastrow, Albert Koopman, Jaques Kriel, Ian Liebenberg, Chris Louw, Wayne Mitchell, Errol Moorcroft, Christo Nel, Andre Odendaal, Andrew Savage, Michael Savage, Hennie Serfontein, Randall van den Heever, Johann van der Westhuizen, Manie van Rensburg, Willem van Vuuren, Phillip Verster, Tony Williamson.

Behalwe vir die wat al oorlede is, is hulle seker almal net so trots soos Max du Preez …Na 30 Jaar nog steeds trots.

J B

As julle na ‘n panoramiese foto van die trotse Dakar-gangers wil kyk, dit is hier te besigtig:

https://www.apartheidmuseum.org/sites/default/files/files/O_R%20Tambo_4.pdf

Rol (‘scroll’) af na onder en kyk op ‘n bladsy genommer 65. Vergroot m.b.v. die + teken regs. Daar kan mooi gesien word.

Ai, en om te dink ou Tommy Bedford was een van ons helde gewees … Toe ons nog ‘n laaities was. Ek wonder wat Jan Ellis en Piet Greyling van die Dakar’besigheid’ gedink het? Ja, en wat het hulle nou? Springboggems! Dink julle dat daar van die Dakar-gangers is wat vandag dalk ‘n bietjie skaam kry/spyt voel oor die geheul met die vyand?

Hinsie

Goeie naand,
Stem saam met Johan dat ons probleem is al die leuens en ‘bulshit’ wat ons mense gevoer word. Een van die groot ‘leuengeeste’ en ‘bulshitters’ van ons tyd is hierdie ‘web’ noem dit sommer “die ding”. Nou hoe veg mens nou ‘die ding’, skiet is op die aarde nie moontlik nie. ‘Die ding’ het nie eers ‘n adres dat mens dit kan gaan opblaas nie, want dit is orals. (wêreldwyd). Dit is dalk wat oom Siener bedoel het dat die wapens weggepak word. Die vyand is nie meer skietbaar nie. Hy het nie bedoel mens moet jou wapens gaan ‘inhandig’ nie, die skiet ding gaan daar in jou eie sitkamer gebeur, dan is dit soos Andy hierbo sê jy gaan veg al is dit met jou rug teen die muur. Daar gaan nie weer ‘n “gewone” oorlog, met loopgrawe, uniforms, vlag, volkslied ens. wees nie. Elkeen gaan vir homself moet veg, moontlik sal buurman dalk kom help. Die vyand is nie meer ‘sigbaar’ nie. Dit is ook soos Johan sê dat mens tog nie links en regs kan begin skiet onder die goed nie, jy gaan jouself net in die ‘voet skiet’. So weet ook nie regtig nie, moontlik gaan hulle onder mekaar begin veg, die taxi geweld gaan dalk die ding doen, dan moet ons soos Dirk sê die Vierkleur by die hek ophang sodat hulle kan verby gaan.
Groetnis.

E. M

Gratis E-boeke beskikbaar om af te laai, wat Dirty work – The CIA in Africa en Sell out! van Adv. PJ Pretorius insluit.

https://www.warbooks.co.za/collections/e-books

Dirk Albers

JB, ek het al SO baie gewonder oor die Dakar-gangers ? Wie het hulle gekies, en vir watter redes ? Goed dat jy hierdie duistere dinge weer afgestof het. Ek kan aanvaar dat liberaliste eintlik bose geeste is, wat in menslike vorm tussen ons rondbeweeg. Dit is waarom ek n probleem het met die ” predikers, ” wat alles tot bekering wil preek. Verder is dit onrealisties, om al die euwels wat oor hierdie land gekom het, net op die hele Volk te blameer. Hierdie predikers maak asof elke blanke in hierdie land net n vieslike vuil sondaar is. Ek koop lankal nie meer hierdie nonsens nie. Dit is n ” kerk ” strategie, om mense onder beheer te hou, en heel tyd skuldig te laat voel. En dit laat die predikers baie ” heilig, ” en tog so meerderwaardig voel. Ek het oor die jare, BAIE moeg geword van hierdie wolwe in skaapsklere. Daarom glo ek die Leier waarvan Siener gepraat het, gaan n TOTAAL ander benadering en inslag hê nl. Instede van om te sanik oor die Volk se baie sondes, gaan hy net sê : Opsaal Boere, ons storm die vyand tegemoet, gewapen met die swaard van Yahweh van die Leërskare !

Johann Cronje

JB,

Ons geestelike leiers is mislei deur die “argitek van sonde” en het gevolglik weens hul wanbegrip van die sending opdrag self agter die begeerte van rasvermenging en gelykheid aan gehoereer. Die pad is ook duidelik gevolg deur ons eie verkose politieke leiers en ook vele andere soos die Dakar-gangers, (die wit leliebrigades) wat uiteindelike deur die ‘ander” swart gesmeer is. Hoe kan enigeen trots voel oor die strik van hul onnosele misleiding en ook die uiteindelike mislukking van hul missies en dit alles, weens hul gebrek aan kennis en begrip van God Yahweh se streng wette, verordenings en bepalings. Omdat hulle nie instaat was of steeds is om die “verleier” se “saad” (Edomietiese Joodse Illuminati, kummuniste) uit te ken nie, is en word hulle steeds mislei. Wie was die “misleiers” hieronder wat nie Yahshua Messias herken het nie? Ken ons hulle dalk? (Joh 8:38 – Identifiseer hulle)
2 JOHANNES 1:7-11
Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Yahshua Messias in die vlees gekom het nie. Dit is die “verleier” en die “Antichris”. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ’n volle loon ontvang. Elkeen wat ’n oortreder is en nie bly in die leer van Yahshua Messias nie, hy het God Yahweh nie. Wie in die leer van Yahshua Messias bly, hý het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

J B

Dirk Albers

As ‘n mens kyk na die befondsing van die Dakar-Beraad deur George Soros, dan weet ons wie het agter die Dakar-gangers gesit. Met voorbokke Van Zyl Slabbert, Alex Boraine en andere wat die bruikbare gekke bymekaar geskraap het.

http://www.politicsweb.co.za/opinion/dakar-remembered-thirty-years-on

Maar voor Dakar het ander gekke reeds met die vyand geheul:

Professor HV ‘Harvey’ van der Merwe – Universiteit van Kaapstad – Kontak ANC in Harare – Oktober 1984

Piet Muller – Adjunk-Redakteur, Beeld – Onderhoud met Mbeki in Lusaka, Zambië – Desember 1984

Hugh Murray – Uitgewer van Leadership tydskrif – Ontmoet Mbeki in die Pamodzi Hotel in Lusaka – April 1985

Gavin Relly – Hoof van Anglo American, Tony Bloom – Premier Groep, Harald Pakendorf – Redakteur Vaderland, Tertius Myburgh – Redakteur Sunday Times, Hugh Murray en twee ander lede van die opposisie – Vergader met o.a. Oliver Tambo, Mbeki, Chris Hani, Mac Maharaj, Pallo Jordan en James Stuart by Mfuwe, Zambië. – 13 September 1985

Dries van Heerden – Redakteur Die Vaderland – Ontmoet ANC in Lusaka – September 1985

Frederik van Zyl Slabbert lei delegasie van die PFP – Ontmoet ANC in Lusaka – Oktober 1985

JP de Lange – Leier Broederbond en Rektor RAU – Ontmoet ANC (Mbeki) in New York – Mei 1986

SA sakemanne en akademici delegasie – Debat met ANC op BBC beeldradio – O.a. Chris Ball – Besturende Direkteur First National Bank, Neil Chapman Southern Life. – Junie 1986

Frederik van Zyl Slabbert en Alex Boraine – Ontmoet ANC en SWAPO – Plek? Dag? Maand? 1986

NG Kerk dominees – Ontmoet ANC leiers by WRK konferensie in Lusaka – Mei 1987

En dit is net waarvan ons weet.

Groete

J B

Na Dakar het die volgende geheulery met die vyand plaasgevind:

Richard Steyn – Redakteur Natal Witness lei delegasie met o.a. Dennis Worral – Opposisie Leier, Tommy Bedford – Springbok – September 1987

Danie Craven, voorsitter SA Rugby Raad stuur Louis Luyt, Transvaal Rugby – Ontmoet Pahad broers in London – Februarie 1988

Louis Luyt – Ontmoet Mbeki in Frankfurt – 1988

Danie Craven – Lei delegasie van SA Rugby Raad na Harare – Ontmoet o.a. Mbeki, Alfred Nzo – Oktober 1988

Jenny Boraine – Lei delegasie – Ontmoet ANC in Harare – April 1989

Ook net dit waarvan ons weet.

110
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x