Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Angus, die kerk en die dor bene

2017-07-06

Deur Adriaan Snyman


Ons het op 8 Mei op ons Facebook die volgende gesê oor Angus Buchan se “Its Time”-biddag op Wildeals-Kloof naby Bloemfontein: “Angus Buchan het gekom en Angus Buchan het gegaan en daar was wind en daar was sonstrale…”

Maar daar het dit geëindig. Die miljoen gebede vir reg en geregtigheid, vrede en hoop het op Wildeals-Kloof se stof bly lê, want net daar het reg, geregtigheid, vrede en hoop op die vlug geslaan en sien ons daagliks net meer onreg, meer ongeregtigheid, meer onvrede en meer wanhoop.

‘n Swarte wat een van sy dienste bygewoon het, het na die tyd verwaand en vol bravade gesê: “Ons sal God ‘dwing’ om te doen wat óns wil hê Hy moet doen!”

Hoe is dit dan dat Angus Buchan, wat wyd en syd verkondig hy is deur God Self ‘geroep en gestuur ’, nié daardie God se stem kan hoor óf verstaan wanneer daar met hom gepraat word nie? Deur die profeet Jeremia het Hy Angus tog helder en duidelik laat verstaan: “Bid nié vir hierdie volk ten goede nié. As hulle vas, luister Ek nie na hulle gesmeek nie … Ek het in hulle geen behae nie; maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak Ek hulle tot niet.” Jer. 14:11-12). “ En jy (Angus), bid nie vir hierdie volk nie en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie en dring by My nie aan nie, want Ek sal na jou nié luister nié!” (Jer. 7:16).

Maar Buchan volhard steeds in sy wederstrewigheid om sedert 1980 deur sy Shalom Ministries aanhoudend gebede vir hierdie onbehaaglike nasie op te stuur. Ons het dit weer op 19 November verlede jaar in die FNB Stadion in Soweto beleef.

Reeds so vroeg as 27 September het hy in die media hierdie reuse-‘versoeningsbyeenkoms’ aangekondig en voorspel dat hy 100 000 mense (skape en bokke) gaan versamel sodat “ons ‘n streep in die sand kan trek en vir die duiwel sê: Tot hiertoe en nie verder nie!” (Let wel, ‘ons’ gaan die streep trek en die duiwel besweer, en nie die God wat hom geroep het nie).

By daardie Sacred Assembly wou Buchan Suid-Afrika ‘versoen’ en ook verlos van ’n “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit … Ons is op ’n mespunt in hierdie land en net God kan ons red,” het hy gesê en bygevoeg: “South Africa has warm and loving people, but it is time for us to gather before God and to ask Him to break the spirit of destruction … Only a united church can heal a divided nation.” Maar tot nou toe sien ons nog geen versoening nie.

En ons eerste vraag is dan: As die Reënboognasie dan almal “warm and loving people” is, hoekom is dit nog vir God nodig om ‘n “gees van vernietiging” te breek? Dié twee loop mos nie hand aan hand nie! En ons tweede vraag: Hoe op godsaarde wil hy die meer as 3 000 verskillende kerkdenomiasies in Suid-Afrika verenig? Hy sal daarvoor wag totdat die Beuel eendag blaas, en dan sal dit nog nie moontlik wees nie, want dán word skaap en bok finaal van mekaar geskei!

Tydens die Sowetodiens het hy saam met die skare hierdie belydenis afgelê:
“I believe in God, the Father Almighty,
the Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord:
I believe in the Holy Spirit;
the holy catholic church…”

Hy het elders ook gesê hy wil graag alle Suid-Afrikaners onder die katolieke kerk se vaandel intrek, en hy maak geen geheim daarvan dat hy ‘n geswore katoliek is nie.

Die FNB Stadion-gebede het ewewel ook, net soos in Bloemfontein die geval was, in Soweto op die speelveld agter gebly, want die “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit”, het ons sedertdien met rente teruggekry.

Angus Buchan se noue verbintenis met die gekleurde rasse (dink maar aan die Beth-Hatlaim-weeshuis vir swart ‘weggooikinders’ op sy plaas in Natal) herinner nogal sterk aan ‘n ander Scott met dieselfde neigings, nl. Dr. John Philip wat in 1819 na die Kaap gekom het as hoof van die London Missionary Society. Hy het geglo hy is ‘geroep’ om die swart volke te evangeliseer en dan met die blanke te verenig. Maar net soos Buchan was hy ook totaal uit pas met die Voortrekker en Boer se volkskarakter, hulle diepgewortelde drang na vryheid en afskeiding.

John Philip is in sy tyd deur die Kaapse kerk gesteun, vandag geniet Buchan die steun van ál wat kerk is!

Dus is dié twee nie die enigste ‘geroepenes’ wat die profeet Jeremia se Goddelike Opdrag hierbo ignoreer nie. Sedert 1994 is daar reeds miljoene gebede uit die mond van ‘geroepenes’ van kansels af vanuit tienduisende kerke oor die land vir ‘vrede’ opgestuur, maar dit het elke keer leeg na hulle toe teruggekom. Of kan iemand dalk ‘n dag óf datum noem waarop ons al soveel as ‘n oomblik se ‘vrede’ in hierdie land van verdrukking en smart deelagtig was?

Nou wáár moet ons dan die fout loop soek? By ons voormanne, die politieke leiers? Die bedrieglike media? Of dalk albei? Ja, hulle het hulle pond vleis gegee. Maar hulle het net gedienstig die touleier gevolg – die kerk.

Heldedaad verag

Onthou u nog die St. James-bloedbad wat op Sondagaand 25 Julie 1993 tydens ‘n erediens by die St. James Kerk in Kaapstad plaasgevind het?

Daardie noodlottige aand terwyl jongmense voor die gemeente gesing het, het ‘n gemeentelid, Charl van Wyk, ‘n geluid by die voordeur van die kerk gehoor, en die volgende oomblik het ‘n bende swart terroriste deur die deuropening handgranate waaraan spyker geheg was na die gemeente oor die vloer gerol en terselfdertyd met aanvalsgewere op hulle losgebrand.

Charl van Wyk

Charl, wat in die vierde ry van agteraf in die kerk gesit het, het onmiddellik besef die gemeente word aangeval en hy het instinktief gehandel – op sy knieë neergesak en terselfdertyd sy .38 Special rewolwer uit sy enkelholster getrek, waarna hy twee skote op die aanvallers afgevuur het; daarna het hy na die gangetjie tussen die banke gekruip en by die agterdeur uitstorm met die hoop dat hy die aanvallers op kort afstand sal kan skiet.

Toe hy egter om die hoek van die kerkgebou kom, was die terroriste reeds in hulle voertuig en besig om weg te trek; hy het nogtans met sy laaste drie rondtes op hulle losgebrand.

In die aanval wat deur vier kaders van die Azanian People’s Liberation Army (APLA) uitgevoer is, het 11 gemeentelede gesterf en is 58 gewond.

Die terroriste was op die punt om petrolbomme tussen die sowat 1 000 kerkgangers te slinger toe Charl op hulle begin skiet het, en hulle het toe dadelik op die vlug geslaan. Met sy heldhaftig optrede het Charl waarskynlik honderde lewens gered.

“As ‘n boef my lewe of dié van iemand anders wil neem, óf my vrou of dogter wil verkrag, sal hy eers moet koes vir my koeëls!” het Charl later gesê. “In Afrika sien ons dikwels die verkragting van vroue en kinders deur rebelle en regeringsoldate. Die Christen het nie net die reg nie, maar ook die plig om hierdie misdadigers met alle geweld teen te staan.”

Sy mede-Christene se reaksie was egter vir hom ‘n groter skok as die bloedige aanval op die kerk self: “Hulle het my dit verkwalik en veroordeel omdat ek op die moordenaars geskiet het,” het hy teleurgesteld gesê, en bygevoeg: “My antwoord hierop is eenvoudig: om ons gesinne te beskerm, is om God te eer…” (Nie één van die vier barbare is deur Charl se optrede gedood of selfs net gewond nie; maar sy kerk braak gal daaroor. Hoekom? Omdat die kerk self hierdie wilde wese van die veld tot heilige verklaar het!)

Dit is in 1998 bevestig toe die vier moordenaars amnestie vir hul dade van die Waarheid-en-versoeningskommissie (WVK) ontvang. Die ‘kerkman’, eerwaarde Tutu, het van dankbaarheid saam op hul skouers daaroor gehuil.

St James Kerk aanval
Die St. James-kerk na die aanval

Met die Messias se Eerste Koms tweeduisend jaar gelede, het ook die swaard gekom. (“Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34). Hy het geweet dat van daardie dag af tot en met die voleinding, ons nooit vrede sal sien nie en daar die een oorlog op die ander sal wees. Daarom was sy opdrag aan sy dissipels met hul laaste sending dan ook: “verkoop jou kleed en koop vir jou ‘n swaard.” Hulle sê toe vir Hom hulle het twee swaarde, en sy antwoord was: “Dit is genoeg.”

Daarom moet Charl se woorde ‘n elk en ‘n ieder van ons laat besef dat die lamsak, jelliedrisel predikante, pastore en priesters met hulle sagte lyfies, sagte handjies, sagte stemmetjies, sagte boodskappies en sawwe ruggraatjies hul gemeentes se hartjies net so saf gemaak het “…sodat hulle nie sien met hul ogies en met hul oortjies nie hoor en hul hartjies nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en (hulle land) gesond word nie.” (Jes. 6:10).

Dus is dit heeltemal ondenkbaar dat een van hierdie voorbeeldige ‘geroepenes’ óf sy gemeentelid, Jan Salie, ooit vir hom ‘n sweep sal vleg en ‘n tafel of ‘n stoel sal omkeer! Of wié van hulle sal ooit die moed hê om prontuit aan die skeinheilige huigelaars te sê “Julle slange en addergeslag – julle voorland is die hel!” Hulle ‘Jesus’ het dit gedoen. Wanneer gaan hulle dan in sy voetspore begin loop?

Só het hulle ‘godsdiens’ dan ook saf en weerloos geword, soveel so dat dit vandag geen weerstand kan bied teen die aanslae van buite nie. Algaande word dit op haas elke lewensterrein ondergrawe en vertrap, terwyl die kerk en sy herders ander pad kyk.

Hierdie ‘geroepenes’ het net so ook stilswyend ook ander pad gekyk toe sy vyand sy Naam in die hoogste vergadering gemuilband het; stilswyend ander pad gekyk toe selfs ons kinders verbied is om in die skool net sy Naam te prewel. Daar was selfs ‘n hofuitspraak om seker te maak dat dié reël nie oortree word nie: “Geen bepaalde geloof mag in openbare skole as dominant geag word nie.”

Selfs die regter, Willem van der Linde, het hom by die ruggraatloses geskaar: “Dit is nodig om diversiteit (ook ander gelowe) in die land te bevorder.”

Die God van ons vaders staan nou letterlik buite die deur en klop met die hoop dat Hy weer ingenooi sal word.

En wat was hierdie ‘ander gelowe’ se reaksie op die hofuitspraak? Hulle is doodtevrede daarmee – solank die ‘Christelike geloof’ net nie gehoor word nie!

Die vloek van Afrika

Miskien het dit tyd geword dat oom Angus ‘n slag kennis neem van ‘n Amerikaanse joernalis en Afrika-kenner, ene Amos, se uitspraak in 2007 oor die Afrikaan en sy land: “Van al die lande is Afrika vir my die beste voorbeeld om die verskil in die handewerk van God en Satan te illustreer: “In die begin het God uit niks ALLES geskape. In Afrika het Satan uit ALLES niks voortgebring nie!” En dan voeg hy hierdie betekenisvolle woorde by: “Om die een of ander rede, dink ek, rus daar ‘n vloek op Afrika…”

Is dit dalk hoekom die Vader vir ons deur sy profeet gesê het: “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg, en hy sien die hoogheid van die HERE nie.” (Jes 26:10).

En op ‘n ander plek word ons uitdruklik gewaarsku: “Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie.” (Deut. 23:6).

Of onthou u nog die Meester se laaste gebed? “Ek bid vir hulle; Ek bid nié vir die wêreld nié, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.” (Joh. 17:9).

Hoekom wou Hy nie ook vir die ‘wêreld’ bid nie? Dis omdat Hy Self gesê het: “ Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!” (Luk. 13:27).

Maar die kerke wat uit die wêreld is, bid Sondag na Sondag net vir die ‘wêreld’ en “…daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.” (1 Joh. 4:5).

As die doodsbeendere opstaan

Ons het reeds in Februarie vanjaar Esegiël se gesig van die doodsbeendere in die laagte bespreek; maar by nadere ondersoek lyk dit of dit ‘n veel dieper betekenis kan inhou – iets wat nou, in ons dag, besig is om te gebeur:

Daar is min twyfel dat die volk wat in die Tuin van Eden gebore is, aan die uitsterf is, want hy gee lankal nie meer gehoor aan die opdrag wat hy daar ontvang het nie – ‘vermeerder en vul die aarde’. Ook sy taal, kultuur en geloof word onder druk.

En dit was die eintlike doel van die ongewenste Immigrant in die Tuin en later ook dié van sy Kain-spruite. Hulle wat al van toendertyd af die Adamiet se troon beklim het; wat hom van sy Eden en erfgoed beroof het; wat hom die stert gemaak het; wat die duisternis lief het en die lig haat, wat aborsies en kindermolestering goedpraat, wat sê jy kan kies aan watter geslag jy wil behoort, wat ‘hom’ met ‘hom’ laat trou en ‘haar’ met ‘haar’; wat sê hy is Adam se gelyke en wie se grootste begeerte dit is om hierdie Adam te verbaster.

Siener: “Ag, my volk vermeng so baie. Hulle praat nie meer die taal van ’n Verbondsvolk nie. Ek sien die tyd word min, die Volk afvallig. Die leiers is lief vir plesier. Twee soorte mense: dié met geld en mag, en dié wat honger ly, weer soos in die Woord — swaar pakke word saamgebind en op die skouers gelaai van die wat ween. Die ander deel van die land eet en drink, hulle oë peul uit van vet.”

Deut. 32:15 “Toe het Jesúrun vet geword en agteropgeskop — hy het vet geword, dik geword, spekvet geword — en hy het God verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy heil geminag.”

Maar al hierdie euwels het salig by Adam verbygegaan: “Want die HERE het oor hom uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het sy oë—die profete—toegesluit en sy hoofde — die sieners — toegebind.”

Siener: “Ek sien die Boere se hoede hang oor hul oë en hul koppe hang laag. (Hulle lyk baie moedeloos). Ek sien hulle het kolle op die oë wat soos pêrels lyk.” (Hulle word verblind en kan nie sien wat werklik besig is om rondom hulle te gebeur nie).

En hoe moet hy dan weet die nag is nou op sy donkerste? Of dat die ‘dagbreek’ dalk net om die draai lê?

Hy het sy Skepper vergeet. Maar sy Skepper het hóm nie vergeet nie. Dus het Hy sy profeet Esegiël geroep en hom na ’n laagte vol doodsbeendere geneem.

En by die aanskoue daarvan het die profeet bedroef gesê: “…Hy het my uitgebring deur die Gees van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene … En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ’n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.”

Daarop sê Hy vir my: “Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die HERE! … Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is.”

Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar ’n geruis, en kyk — ’n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been.

Daarop sê Hy vir my: “Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.”

En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot leër!

(Maar hulle het geweeklaag en uitgeroep): “Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!” (Eseg. 37:11).

Toe sê Hy vir my: “profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here HERE: Ek sal julle (weer) vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE…” (Eseg. 37:12).

Slot

En in ons dag is hierdie magtige profesie voor ons oë vervul en kan ons nou eerstehands daarvan getuig: Van dwarsoor die wêreld het sy volk – en nét sý volk – uit al vier windrigtings, sy Gees soos die aandwindjie in die Tuin van Vrede oor hulle voel opkom. Die Griek en Italianer het dit beleef; die Fransman, die Duitser, die Hollander, die Engelsman, die Noorweër, die Sweed, die Switser, die Hongaar, die Boer, die Amerikaner, ja, selfs die Rus.

Oraloor het verdorde beendere in die laagtes lewe gekry en half skugter orent gekom. Maar by die aanskoue van al die plundering, chaos, wanorde en verwoesting rondom hulle, het hulle soos uit één mond na die ou paaie begin vra, na die Huis waaruit hulle weggeloop het om verstote en verhonger in ‘n Godlose land verlangend te moet toekyk hoe die varkgespuis by die krip staan en gulsig peule verorber.

Eers na die verloop van vele dae het hulle opgestaan om die ou pad terug te vat na die Vaderhuis.

En reeds van ver af het hulle Hom met groot blydskap sien aankom. Hy het hulle met ‘n hartlike omhelsing en ‘n kus gegroet en met groot deernis gesê: “My klein kuddetjie, Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! Jou gesug en geweeklaag en hulpgeroep vanweë die slawerny het tot My opgeklim.Nou sal My diensknegte vir jou die beste kleed aantrek, ‘n ring vir jou hand gee en skoene vir jou voete. Dan sal My diensknegte die vetgemaakte kalf  slag, sodat ons weer saam kan eet en vrolik wees…” (Luk. 15:23).

En die geplunderde, chaotiese, verwarde en verwoeste wêreld het hierdie woorde verslae aangehoor…

110 thoughts on “Angus, die kerk en die dor bene”

 1. Dankie oom Adriaan vir hierdie inligting stuk. Baie waar woorde. Wanneer ons in die wêreld rondkyk na die gebeure wat tans daar plaasvind kan jy nie glo dat ons mense optree op maniere wat lynreg teen ons skepper se opdragte indruis nie. Dit is die wit liberale wat aborsies voorstaan en propageer. Dit blyk dat die kerk ‘n tipe houvas op ons mense het wat nie maklik gebreek sal kan word nie. Mense sal sondag na sondag na die preke luister en nie agterkom hoe die woord verdraai word nie. Ek het seker 5 jaar voor ek die kerk verlaat het agtergekom iets is nie reg nie. Dit was net ‘n gevoel, kon nie my vinger lê op die rede nie. Ek het eers later toe ek aktief na die dinge begin kyk het, agtergekom wat my in daardie tyd moes gepla het. Nou kan ek my eie gedagtes volg en die waarheid soek en daarvolgens leef. Ek hoop daar is baie van ons volk se mense wie se oë nog sal oopgaan. Ons tyd loop uit hopelik gebeur dit voor dit te laat is. Probleem is wanneer jy vir mense begin vertel wat in die land verkeerd is en wat gaan gebeur, is die antwoord ons sal bid, die regering word in gebed opgedra. Ongelukkig sal die gebede geen vrug dra nie. Die mense se geloof is so sterk in wat hulle glo dat hulle dink die land sal weer regkom.
  Die kerk het on stadig maar seker gevoer met onwaarhede sodat die onwaarhede nie opgemerk word nie. stadig maar seker is jou vertroue net op die kerk gevestig. Daar was ‘n baie insiggewende inligtingstuk duer Jape Van Zyl geplaas op facebook deur Elsa Muller wat die wese van die kerk bespreek het. Die inligtingstuk kon ongelukkig nie met ander op facebook gedeel word nie en ek weet nie hoe om die stuk te plaas nie. Miskien kan iemand ons help.
  Nogmaals dankie vir u moeite.

  1. Ek was eendag saam met ‘n skatryk sakeman aan huis van ‘n vriend met wie dit finansieel baie sleg gegaan het. Ek het die ‘sakeman’ juis soontoe geneem met die hoop hy sal die vriend te hulp kom. Toe ons eindelik opstaan om te loop, het hy my vriend aan die skouer gevat en gesê: “Ek weet van swaarkry, want ek is ook al deur daardie meule; maar ek belowe ek sal vir jou bid.”
   Nee, jy hoef nie bang te wees dat van ons volksgenote se oë te laat gaan oopgaan nie, want dié wat Hy vir hom uitverkies het, sal beslis betyds wakker skrik. Hy het immers tog aan Amos gesê Hy gaan die huis van Israel onder die nasies skud, en dat nie één (koring)korrel op die grond sal val nie.
   Ek sal self bly wees as ieman vir ons Japie van Zyl se inligtingstuk kan deurgee.
   Groete

  2. Daardie “insiggewende inligtingstuk”, is dit miskien hierdie een?

   Boerevolk jy is Israel!
   Die volk Israel het reg deur die Skrifte sekere kenmerke:
   1-Hulle is BLANK.
   (1Sam16:12)”Daarop het hy getuur en hom (Dawid) laat kom, en hy was ROOIERIG, met n
   mooi voorkoms.”
   (Hooglied5:10 Ned)”Mijn liefste is BLANK EN ROOI, Hij draagt de banier boven tien
   duizend.”
   2-Hulle het n strewe om eenkant en APART vir hulle Eloah te lewe..
   (Num23:9)”Want van die top van die rotse af sien ek Israel, en van die heuwels af aanskou ek
   hom.
   KYK, N VOLK WAT AFGESONDERD WOON,EN HOM NIE TOT DIE NASIES REKEN
   NIE.”
   3-Hulle is Eenvoudige mense.
   (Hand4:13):
   “En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle
   EENVOUDIGE MANNE was, was hulle verwonderd en het hulle as METGESELLE VAN
   YAHSHUA HERKEN.”
   4-Hulle het profete.
   (2Kon21:10)”Toe het YHWH deur die diens van Sy knegte die profete gespreek en gesêê:”
   5-Hulle het geloftes en verbonde met ELoah.
   (Rom9:4)”Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en
   die verbonde.”
   6-Hulle is altyd die minderheid.
   (Deut7:7)”YHWH het n welgevalle aan Israel gehad, en hulle uitverkies, nie omdat hulle
   meer was as al die ander volke nie, WANT HULLE WAS DIE GRINGSTE VAN AL DIE
   VOLKE.”
   7-Hulle is n Trekers volk.
   -Abraham trek uit Ur (Gen11:31)
   -Jakob trek na Laban en later na Egipte(Gen29:1+46:1-3)
   -Israel trek in die woestyn(Num14:33)
   -Naomi trek na Moab(Rut1:1)Is daar onmiddellik n paar goed wat mens se aandag trek:
   A)-[Siener]: Toe Boy Mussmann by oom Klasie wou weet, wie is die Boer dat Eloah Hom
   met ons sou bemoei? Toe antw Siener v Rensburg hom reguit:
   (Kwoteer uit Loopgraaf bl150):
   “ONS IS GOD SE VOLK.”
   B)-[Johanna]: In haar 5de visioen oor die toekomstige Nagaanval op Johannesburg, vertel sy
   dat Vader ons na die aanval tog weer sal herstel, en dat Sy seëën weer op ons sal rus want:
   (Kwoteer bl 30):
   “ÒÒNS IS DIE UITVERKORE VOLK V GOD”
   Johanna brei dan verder hieroor uit en skryf dat:
   1)Suid-Afrika (Boerevolk) is deur Eloah gekies as n spesiale instrument waardeer die hele
   wêêreld geseëën sal word.
   -PRESIES wat die Skrifte ons leer hoe die volk Israel moet wees:
   (Gen28:14):
   “Jou nageslag (Israel),sal uitbrei na die Weste en Ooste, en na die Noorde en SUIDE, EN IN
   JOU NAGESLAG SAL AL DIE GESLAGTE VAN DIE AARDE GESEËËN WORD.”
   2)Die engel maak dit duidelik aan Johanna, dat slegs die EENVOUDIGE mense haar
   waarskuwing sal glo.
   -DIE PRESIESE einskap van Israel, waarvan ons hierbo in (Hand4:13) lees.
   3)Die engel sêê ook vir Johanna ons volk is n PêêREL IN DIE OËË VAN YHWH.
   -PRESIES hoe Yahshua die koninkryk van die hemele beskryf:
   (Matt13:45+46)”Verder is die koninkryk van die hemele soos n Koopman wat mooi pêêrels
   soek, en toe hy een baie kosbare pêêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit.”
   -(Besef julle wie is die kosbare pêêrel?)
   Hoe dit ookal sy:
   DIE BOER IS ISRAEL!!
   EN AS ONS ISRAEL IS – DÁÁN kan ons maar verseker die 2 getuies van (Opnb11) in ons
   midde verwag!
   -Man in bruin!
   EN
   -Man in grys!

 2. Adriaan, jy het weereens kennis en insig met ons gedeel, wat nie met net een deurlees verstaan kan word nie. Dit is soos n ui, wat laag na laag weggeskil moet word, om by die kosbare kern uit te kom. Voorlopig sien ek die volgende. Daar is n ” nuwe geloof, ” wat sal kom om die ” dorre bene ” bymekaar te laat uitkom. Maar daar is n profeet wat eers oor die bene profiteer. Sien ons hom al, of moet hy nog kom ? Miskien is hierdie ” profeet, ” niks anders as die Apartheids-gees, wat aktief begin werk, in die hart en gees van al Yahweh se ware skape, regoor die hele wêreld ? Ek hoor graag wat ons lesers hieroor dink. Die vraag kan wel gevra word, hoeveel mense gaan ontvanklik wees vir die ” nuwe geloof ? ” ( Baie mense sal sê : Man, waste bose ” sekte ” is dit wat jy verkondig ? )

  1. Dirk jy verwys na Siener se “nuwe geloof”, ek wou dit liefs nie nie aanraak nie, omdat dit, soos jy sê, dalk net hewige teenreaksie sou uitlok. Dus noem ek dit maar saggies en versigtig: Ek het ‘n vermoede sommige van ons is reeds bekend daarmee. Miskien het ek en Annelize nou Maandag al ‘n dor bene-proeflopie gehad. Vier gaste het kort na mekaar hier opgedaag. Onderskeidelik was hulle afkomstig uit Holland (Pieter van der Meer), George, Pretoria en Mosselbaai. En die verstommendste was ons het almal geglo soos wat Siener gesê het: “Ons is God se volk.” Daar was so ‘n volkome eenstemmigheid dat ek die gevoel gekry het die Gees waarvan Jeremia gepreek het, het oor ons geblaas. Was dit toeval? Ek glo nie!
   Groete

 3. Adriaan, kom ons spekuleer dat die ” Volk van God, ” waarna jy verwys, reeds bestaan, en WEET WIE HULLE IS ! Kom ons neem verder aan dat hulle reeds deur Vader ” gemerk ” is, en is reeds onder Sy vlerke van beskerming, en in Sy kraal. Hoe kan mens ” preek ” vir hierdie mense ? Gaan hulle enigsins notisie neem van die ” groot predikers, ” wat met die Bybel onder die arm, net heel tyd net hoogsheilige SLAE uitdeel ? Dit is mos die werk van n dominee, en/of pastoor. Die gemeente moet mos gekasty, en tereggewys word, sodat hulle meer ” heilig, ” en aanneemlik gevind kan word. Verder moet hulle ” lering ” ontvang, want hulle is heeltemal te dom, om die Bybel reg te verstaan. Miskien is daar mense wat deel vorm van n NUWE GEMEENTE ? Is dit nie miskien hulle van wie daar gesê is : Yahweh se Wette is op hulle harte geskrywe, en hulle hoef mekaar nie meer te leer nie ? Kom vriende, kom ons bespreek al hierdie DIEP dinge, SONDER OM TE BAKLEI !

 4. In ‘n artikel getiteld ‘South Africa, 2012: the white rightwing of the “new” RSA regime’ geplaas op BOEREVOLKSTAAT se blad op 17 Desember 2012, kom die naam Elsa Muller ‘n paar keer voor. Is dit dieselfde Elsa Muller waarna MMJ hierbo verwys?

  Die artikel gaan oor Cornelia de Wet wat na bewering deur ‘regse’ groepe/mense verwoes was. Indien die artikel waar is, is dit skokkend en wys hoe groot die VERRAAD is, en hoe ‘n mens maar in jou passoppens moet wees … Ons moet wakker slaap.

  Hoe dit ookal sy; ‘n Ene Elsa Muller se naam kom 2X maal voor in die artikel.

  Ander name word ook in die artikel genoem …

  ‘Regse’ groepe word ook in die artikel genoem …

  http://www.volkstaat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1323:south-africa-2012-the-white-rightwing-of-the-new-rsa-regime&catid=56:latest&Itemid=82

  Ns. Wat vir my ‘n ‘toevalligheid’ in die artikel is, is die Vrye Burgers Weerstands Beweging (VBWB). Onthou julle daar is mos so ‘n kamma webkoerant genaamd Die Vryburger? Daar is ook ‘n organisasie genaamd Vryburger Diensorganisasie. Daardie Diensorganisasie wat ‘liefdadigheid’ (‘diens’) beoefen saam met die Vrymesselaars, die ‘Lions Club’ en die ‘Rotary Club’ en so aan, en al daai … Soos die ou vraag lui: ‘Waffer is waffer?

  1. Johan, hierdie is voorwaar ‘n blik wurm waarvan elkeen van ons moet kennis neem! Dit laat my dink aan wat ‘n oud-AWB vriend eendag gesê het: “Verraad is hierdie volk se voornaam in die doopregister.” Skande!

 5. Dag Adriaan,
  Ons ontmoeting kan geen toeval zijn. Mijn reis door Zuid Afrika heeft mij tot nu toe al met bijzondere mensen in contact gebracht. Mensen die hun identiteit nog kennen en weten wat gebeurt in de wereld. Mensen die verlangen naar verandering, naar een grote schoonmaak. Verblijf nu in Orania en dit is een bijzondere ervaring om te zien wat opgebouwd kan worden met blanke handen. Hier wordt het eten in restaurants klaar gemaakt en bediend door mijn eigen soort mensen. Die apartheidsgeest is een wonderlijk ding, een Goddelijke natuurwet.

 6. Jammer oom Adriaan ek weet nie hoe om ‘n link na die facebook blad van Japie Van Zyl hier te laat verskyn nie. Japie Van Zyl het ‘n facebook blad en die skrywe is daar geplaas op 6 Mei 2017. Dit was gedeel deur Elsa Muller op 1 Julie 2017. Baie insiggewend.

 7. JB net vir interesantheid by albei die twee skakels wat jy geplaas het. Kyk na die comment van die een persoon wat antwoord op die stuk. Sy of hy verwys na ‘n sangoma wat blykbaar baie goed kan laat regkom in die lewe. Pas die nie baie mooi by Angus artikel nie.

 8. Baie jare terug, het n Israel-group n verlate myndorp in die Noord-kaap betrek. Die motivering was om n oorlewings-enklawe, baie soos Orania tot stand te bring. Ek erken my inligting is tweedehands, maar omdat ek deur my lewe al by so baie kerke/groepe betrokke was, voel ek hierdie verhaal is nie ver van die waarheid nie. Hierdie mense het baie mooi begin, met baie edel doelstellings. Maar nie lank nie, toe begin die stryerye, en bakleierye. Hulle het op die Sabbat vir mekaar afgeloer, om te sien wie doen iets ” verkeerd ” op die Sabbat. ( Die fariseërs het mos PRESIES dieselfde gedoen met Yashua en Sy dissipels ! ) Volgens n buitestaander, het die projek so verloop. Hulle het mekaar uit die dorp uit baklei, totdat daar net EEN gesin oor was. Toe het daardie gesin met HULLESELF begin baklei, totdat daar NIEMAND oor was ! Wat is my punt ? Net n Goddelike ingryping kan mense WERKLIK laat saamstaan. En dit sal heel moontlik n baie onaangename ingryping moet wees, soos wat ons reg deur die geskiedenis al gesien het. Is dit nie miskien Siener se ” emmer bloed ” wat gaan omval nie ? ( Ons wil mos liewer glo dit is ons vyande se bloed waarvan hy gepraat het, of hoe ? )

 9. MMJ, dit klop … “bad luck” reggestel/omgedraai deur “jujuu oil” van ‘n “powerful traditional healer” …

 10. ‘n Treffende stuk aangehaal uit die artikel hierbo – “verkoop jou kleed en koop vir jou ‘n swaard.”

  Vergelyk dit nou met die volgende ware aanhaling van kommentaar deur ‘n witman op ‘n ander webblad: “Ek was ook een van daardie onnosele sielle wat my wapen ingehandig het.”

 11. JB, tov die inhandiging van wapens is daar darem n positiewe kant ook. Baie van daardie misleide, ORDENTLIKE mense, het BAIE kwaad geword. Hulle het toe die moeite en onkoste aangegaan, om hulle dwase fout reg te stel. Toe koop hulle n BETER wapen, en word BAIE meer paraat, as wat hulle ooit van tevore was. Hierdie is nou die mense vir wie die sub-ras barbare moet oppas. Hulle is begeester, en soek nou n geleentheid om hulle moeite en onkoste te laat beloon. Hoe duurder die wapen, hoe meer lyke moet bly lê ! Wit EN swart.

 12. (1) DEFINISIE VAN ‘N LINKSE OF LIBERAAL

  Hoe herken mens ‘n LINKSE of ‘n LIBERAAL ? Dis maklik. Jy kyk net na sy/haar volgende (vrot) VRUGTE :

  – ‘n Liberaal is iemand wat BABILON (wêreldse, multi-rassige, multi-kulturele gelykheid, broederskap, verbroedering en eenheid) akkommodeer, ondersteun en/of bevorder – op geestelike (kerk) sowel as fisiese vlak.

  – ‘n Liberaal is iemand wat die Vrymesselaars (sataniese) beginsels van inter-rassige “vryheid, gelykheid, broederskap, verbroedering, eenheid, akkommodasie, versoening, vermenging en integrasie” akkommodeer, ondersteun, verkondig en bevorder.

  – ‘n Liberaal is ook iemand wat die bostaande sataniese (Babiloniese, Teosofiese) beginsels met ‘n Christelike sousie opdis (oordek) en dit dan as sogenaamde “Christenskap” verkoop. – Dws die “Christelike” weergawe van Satanisme (Babilon).

  – ‘n Liberaal is iemand wat glo en verkondig dat “ALLE RASSE” van een oorspronklike voorouer-paar (Adam & Eva) afstam, en dat Adam & Eva se nageslag (soos bv deur Gam) “eweskielik van kleur en ras verander het” – naamlik Evolusie / Devolusie ondergaan het. Só word Evolusie met die “Christelike sousie” opgedis, sodat dit natuurlik ‘mooi en reg’ moet klink.

  – ‘n Liberaal is iemand wat glo en verkondig dat blankes en nie-blankes (of basters / alle rasse) gevolglik mekaar se “medemense”, “gelykes”, “naastes”, “broers” en “mede-gelowiges”, ens, is (moet wees).

  – ‘n Liberaal is ‘n natuurlike rasvermenger (k-boetie) en multi-kulturalis wat byvoorbeeld Sewende (baster) Laan op TV kyk, wat Sondae in ‘n rasgemende kerk saam met sy/haar naturel-broers sal sit (en handjies/pootjies vashou, kumbajaa sing en bid), en wat gereeld heerlik saam met die ander (nie-blanke) rasse sal heul, meng, sosialiseer en…

 13. (2) ….verbroeder – so as of dit “normaal” is – want ‘hulle’ is mos ook kamstig “medemense”, “gelykes”, “naastes” en “broers”.

  – ‘n Liberaal is iemand wat al ewig uit sy/haar pad sal gaan om die nie-blankes te akkommodeer, te bearbei, op te hef, te bemagtig, in te stop en in te prop (met aalmoese, geld, kos, klere, ens) – sodat die naturelle kan aanteel en hopelik hulle getalle verdubbel ; want blykbaar glo die Liberaal dat die hordes naturelle se miljoene getalle steeds “te min” is, en dat die naturelle die blankes “nog nie genoeg uitmoor en verdruk nie”.

  – ‘n Liberaal is ‘n gebore rugsteker en ‘n Wit Ras Verraaier wat nie sal skroom om nie-blankes te akkommodeer, te bearbei, te help, te beskerm, te bemagtig en hulle op te hef – al is dit ook ten koste van (en tot nadeel van) ander witmense.

  – ‘n Liberaal is iemand wat glo in multi-kulturalisme, “gelykheid”, “nie-rassigheid”, “one human race” en wat glo dat apartheid sogenaamd “sonde” is ; en is iemand wat al ewig na die swartes will “uitreik”, hulle wil “bearbei”, “evangeliseer” en “red” – terwyl die Bybel en die Evangelie GLADNIE vir nie-blankes geskryf of bedoel is nie !

  – Omdat ‘n Liberaal BABILON (gelykheid & vermenging) bevorder, doen ‘n Liberaal dus die wil en die werk van die Satan, en daarom IS ‘n Liberaal ‘n Satanis (wetend of onwetend ; direk of indirek) ; en ‘n Liberaal wat homself / haarself boonop ‘n “Christen” noem, is niks anders nie as ‘n CHRISTEN-SATANIS (Satans-Christen) !

  Links-liberaliste soos hierbo beskryf is die laagste van verraderlike wit skuim-gemors op aarde en hulle is niks-werd kinders van die hel ! Hulle sit gewoonlik in die (rasgemengde) kerke en behoort aan sataniese organisasies soos die Vrymesselary en die Afrikanerbond !
  .

 14. Dawid, jou definisie van die liberaal is PUIK ! Ek het hierdie WAARHEID nog nooit so duidelik, en ondubbelsinnig, te lese gesien nie. Bravo my vriend ! Het jy al verder agtergekom hoe bang daardie mense is vir die woord ” kaffer ? ” Ek weet mens moet versigtig wees waar jy hierdie woord gebruik, maar hierdie woord laat die liberaliste hardloop soos n klomp kakkerlakke, wanneer mens die lig aansit. Ek het nog n eienaardigheid van n liberalis nou die dag gesien. Sy noem vir die swart hekwag sowaar ” meneer ? ” Pragtig nê ! Maar dit is seker beter om deur n ” meneer ” verkrag te word, as n sub-ras barbaar, nê. Nog nooit was daar so n duidelike manifestasie van die Stockholm-sindroom, soos in hierdie land nie. ( Dit is waar jy jou onderdrukker, en moordenaar, goedpraat en verontskuldig. En nog erger, om hom/haar prakties/fisies by te staan, om Volks-moord te pleeg ! )

 15. Johann Cronje

  Adriaan,
  Jou skrywe is weereens ‘n openbaring van wat werklik aangaan in die kerk. Die “volk” sal enigiets of enigiemand navolg wat moontlik ‘n goedkoop oplossing het om die alledaagse lewe meer gemakliker en sonder “issues’ te kan laat verander. Om tot Vader Yahweh te bid met ‘n versoek dat Hy die vermende “reënboogvolk” moet seën en hul paaie gelyk moet maak ongeag hul dwalinge is uiters verwaand en is nie deel van Sy raadsplan nie. (Joh 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”)
  Geen lidmaatskap van enige kerk of ander geloof gaan jou toegang tot die ewige Koninkryk van YAHWEH onder Koningskap van Yahshua , bevestig nie. Die kerke van vandag sowel as diegene wat hulself aanstel as onafhanklike gesante van die Woord en hul eie “missie” predik is vol van misleiding, valsheid en vervanginsgteologie. Ook predik hulle ‘n goedkoop evangelie wat gratis en op ‘n skinkbord aan “alle wesens” aangebied word i.p.v. die ware boodskap van die Koninkryk van Yahweh wat kom en bestem is NET vir die vrygekoopte regeverdiges van die volk van Israel. Die kerk word duidelik vir sy swak diens aangespreek – Openbaring 3:15-18 – Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

 16. Charmaine, dankie dat jy vir ons daardie skakel geplaas het van Japie se verduideliking oor die Nuwe Geloof ens. Dit laat mens se hart juig van vreugde, nê ! Selfs die mense wat skepties is, sal moet erken dat hier ” iets ” aan die gang is. Ek het pas vir my n tent gekoop, want vir my, is daar is iets Bybels, en edel omtrent n tent. En waar Vader ookal bepaal dat ons die tente moet opslaan, is ek DAAR ! En baie van my familie en vriende dink ek is MAL. Ek stel lankal nie meer belang in die NSA se multi-kulti woonbuurtes nie. En ek glo die hel gaan losbreek in hierdie plekke, sodra Vader Yahweh Sy Apartheids-gees onttrek !

 17. Naand Adriaan,
  Baie,baie ,baie dankie vir al die ouens wat n bydrae maak met hulle kennis, wysheid , waarheid en openlik onverskrokke opinies op jou blad. Dit maak nie saak wie dit raaklees nie, die van ons wat weet sal die nut daarin sien en waardeer, hopenlik sal dit ook ons afrikaner volkie wat die wat nog in ontkenning leef se oe ook oopmaak. weer eens baie dankie

 18. Die Afrikaners Volksparty het begin Junie ‘n vraaggesprek met die Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Faksievoorsitter, Mnr. Jan Krooneman van Elberg in Nederland gevoer:
  http://afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/6635-chaotiese-piesangrepubliek.html

  Aan die einde van die vraaggesprek word die volgende vraag aan hom gestel:
  “Om weer terug te keren naar hoe we dit vraaggesprek begonnen. Zou dit voor het ’nieuwe’ Zuid Afrika dé oplossing zijn om schoon schip te maken met dat onwettige regime?”
  Jan Krooneman antwoord as volg:
  “Ja, vermoedelijk wel maar zolang deze ‘kliek’ regeert valt te duchten dat het alleen maar erger wordt. Er zal dus hoe dan ook een keer ‘schoon schip’ gemaakt moeten worden.

  In die 20ste paragraaf van die vraaggesprek praat hy van “… die wildernis trotseer waar die assegaai van die …… hul lewe bedreig het …” Hy ken die nomenklatuur né.

  Ja, die oplossing is om skoonskip te maak met die onwettige regime. En tereg ook soos hy sê/vra: “…hoe dan ook een keer ‘schoon schip’ gemaakt moeten worden.”

  ‘n Gedeelte van die “hoe” om skoonskip te maak, noem hy verder na bo in die vraaggesprek … Mauser. Hy fouteer net deur nie ou Sanna te noem t.o.v. “wildernis trotseer” nie. En later was daar die FN FAL (R1). Die ewolusie van die loopkant van die “hoe”. Wat gaan dit die keer wees? Weer ‘n Duitse een? Heckler & Koch HK417 Gevegsgeweer, 7.62X51mm NAVO?
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_equipment_of_the_German_Army#/media/File:Combater.jpg

  Hoe dit ookal sy, die ander gedeelte van die “hoe” lê in ons komende twee leiers wat ons Vader nog aan ons bekend gaan stel.

  Mnr. Jan Krooneman praat van ‘n huidige ‘kliek’ wat regeer. Daar is ‘n ander ‘kliek’ ook waarmee daar ‘schoon schip’ gemaak gaan word … “Doringbos” ‘kliek’.

 19. Goeie naand,
  JB en oom Adriaan,
  Verwys u skrywe (JB) hierbo oor die ‘skoon maak’. Wonner nou net hoe pas die gesig van oom Siener hierby in. Het dit nog altyd so verstaan.
  Hy (oom Siener) het op 25 Januarie 1915 aan genl. Jan Kemp gesê: “Ons werk is afgedaan, want ek sien ons gewere word in die kas weggepak” Daarmee (na die rebelie) is die ‘skiet’ fase afgehandel, gaan nie weer skiet nie. Daarna het die politieke fase ingetree wat in 1994 tot ‘n einde gekom het, toe het die geestelike ‘oorlogvoering’ ingetree.
  Dat daar ‘skoon gemaak’ gaan word is gewis, maar miskien is dit nie ons werk nie.
  Hoor graag van u.
  Groetnis.

 20. Hinsie,
  Veg! al veg jy met jou rug teen die muur,hou aan veg!!!
  Oom Siener se raad aan ons in hierdie tyd.

 21. Hinsie, ek wou nou net hier lostrek met ‘n lang storie wat hier by ons met die plaaslike ‘regime’ aan die gang is. ‘n Storie wat gepaardgaan met wetteloosheid, omkopery, korrupsie, toesmeerdery en magtelose woede … Erger nog … Landswye VOLKSMOORD!

  My antwoord as ‘n leek, in kort op jou vraag as volg:
  Die magtelose woede is beter beheerbaar “vir dié wat weet”.
  Aangaande gewere; Daar was weer gewere gewees; .303 Lee Enfield gebruik deur die Rooilissies maar dit was vir Jan Smuts en sy Tommie-tjommies gedurende die 2de WO. So, daardie gewere het niks met die Boervolk te doen nie. Alhoewel ‘n paar ‘dom’ Boere wel daar in die Noorde was.
  Toe was daar weer gewere; 7.62 R1 gedurende Vorster, Botha en De Klerk se Bos/Grens/Lokasie Oorlog. Wat kan ons sê van daardie gewere? Weer niks met die Boervolk te doen nie. Of het dit? Hoogs debatteerbaar.
  Nou is daar nog gewere; Hier en daar ‘n ou ‘snubbie’ en ‘n ou 30-06 of derglike. Net ‘n sprinkelinkie hier en ‘n sprinkelinkie daar. Want soos een van ‘n groot gros van ons mense gesê het: “Ek was ook een van daardie onnosele sielle wat my wapen ingehandig het.” – Gaan lees die kommentaar gedeelte by:
  http://www.dievryburger.co.za/2014/06/gaan-eis-jou-vuurwapen-terug/
  Nou ja, om terug te kom na die ‘magtelose woede’, Die woede gaan oorkook en lei tot ‘n samekoms van ons mense by Lichtenburg met ‘n leier, en vandaar gaan ons gewere haal by Prieska en dan kies ons, ons president. Maar voor dit sal die sprinkelinkies ‘snubbies’ en 30-06’e seker moet doen.
  Intussen sal ons saak met ons Vader reg moet wees en ek dink Adriaan Snyman het geskryf van ‘n ‘Bloedrivier-wonderwerk’ wat ons sal red. Dit is seker waarna jy verwys, “miskien is dit nie ons werk nie.” Adriaan Snyman sal die vrae beter kan beantwoord as ons leke.
  WORD VERVOLG

 22. VERVOLG
  Alhoewel die bogenoemde gaan gebeur, sal ons vergewis ook seker op ‘stand-by’ moet wees met die ‘snubbies en die 30-06’e, en later met die Duitse wapens. Ek is nie so seker van die ‘stand-by’ nie. Ek dink die ‘joppie’ gaan groot, direk, persoonlik en bloederig wees.

  Adriaan Snyman het ook geskryf van “doodtrap” … Ja nee Hinsie, ek dink nie dat ek jou vrae eintlik beantwoord nie. Ek dink ons almal vra dieselfde vrae.

 23. Snorman, daardie preek van Japie : Waarom ons glo in die God van Abraham, Isak en Jakob verwys. Dit is n baie diep en ingewikkelde lering, en ek hoop al ons lesers het dit regdeur geluister. Elke persoon sal seker daaruit kry wat vir hom/haar bedoel is. Wat vir my DUIDELIK uitgestaan het, was die VERSKRIKLIKE sonde van verbastering ! Dit is maar basies die multi-kulti reënboog vervloeking wat ons land, en die HELE wêreld tans oorspoel. En die kerke, en die ” goeie dierbare, vredeliewende mense, ” loop voor in die koor. Maar ek het opnuut besef wat die ONVERGEEFBARE SONDE is, wat selfs Yahshua ook na verwys het. Dit is wanneer n Adamiet sy kosbare saad verbaster met die moddernasies van die wêreld ! Meneer/mevrou, dit is jou kaartjie reguit Hel toe, en daar is GEEN afdraai geleentheid nie. Vergeet maar van die ” geleerde ” verklarings wat die dominees en pastore so graag voorhou. Natuurlik sal n multi-kulti reënboogkind NOOIT hiermee kan/wil saamstem nie !

 24. ‘n Voertuig wat suiker vervoer word in Venezuela tot stilstand gedwing en geplunder. Neem kennis van die taktiek en ook die geweldige getalle wat op die voertuig toeslaan. Hou dit in gedagte in voorbereidings vir ‘n vlugsituasie waar jou voertuig moontlik geteiken sal word.

  https://youtube.com/watch?v=eOQfDMTlDjI

 25. Terwyl ek gekyk en geluister het na Boerseun van Migdol, het twee dinge in my gedagtes opgekom; Migdol is die plek naby Lichtenburg waar ons bymekaar gaan kom, en toe onthou ek ook dat ek gelees het dat ons president wat ons gaan kies by Prieska, gaan lyk soos Minister Blaar Coetzee. Hy was destyds die NP regering se Minister van Openbare Werke en Gemaeenskapsontwikkeling (1968 – 1972). Hier is ‘n foto van hoe hy gelyk het op 11-10-1968:

  http://www.africamediaonline.com/search/previewpage/11_440

 26. Ek moet sê, die naam Blaar is nogal grappig. Daar was ‘n artikel wat in die Tydskrif Vrouekeur verskyn het onder die titel:
  “Die boom wat blaar geplant het”
  http://mediamense.co.za/wordpress/2016/01/11/vrouekeur/

  Nog ‘n grappige een van Blaar Coetzee:
  WAT HET BLAAR COETZEE
  Vir VEREENIGING gedoen?
  NIKS!
  STEM VIR
  STRYDOM
  https://af.wikipedia.org/wiki/Blaar_Coetzee#/media/File:Verkiesingsplakkaat,_Vereeniging,_Blaar_Coetzee_teen_JM_Strydom,_1961.jpg

  So kom ‘n mens nie net op interessante dinge van die verlede af nie, maar ook die grappige. Ek sien dat Blaar Coetzee se naam was Barzillai. Die naam Barzillai (Barsillai) kom voor in Die Bybel en beteken ‘my yster’.
  http://www.padwlewe.ch/downloads/Name%20in%20die%20Bybel.pdf

 27. Vanaand toe ek gras sny sit ek so op die trekker en word baie hartseer oor die toestand van die westerse beskawing. Trump wat nou laasweek in Poland gese het die enigste redding vir die blanke westerse beskawing is as daar nog ‘n wil in die mense oor is om te oorleef. Dink julle daar is nog ‘n wil? Hoekom het ons ouers en ons self, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die res van die blankedom regoor die wereld, dan nie reeds vroeer opgestaan en hard gepraat nie toe Dr. Verwoerd en Pres. Kennedy vermoor is, toe apartheid stelsematig afgetakel is, toe dwelms en die hippies se vrye liefde en rock en pop musiek en feminisme en televisie aan ons gevoer is, Nee dit het mos te goed gegaan. Mamma het die huis en kinders verlaat sodat die blink karre en mooi gordyne gekoop kon word. Rugby, krieket, noem maar op, dit was belangriker. Dit was afgode, die goue kalwers. Dit was alles doelbewuste leuens. Leuens net soos Saddam Hoesein se kamstige “weapons of mass destruction”. Leuens net soos Moeammar Ghadafi wat sy mense kamstig onderdruk het. Nou weer Sirie. Leuens oor die 2de Wereld Oorlog. Sekerlik is daar van julle wat weet dat dit leuens is dat Duitsland die wereld wou oorneem. Nee, dit was nie so nie, Adolf Hitler het opgestaan en hard gepraat teen al hierdie dinge wat toe reeds in Duitsland hoogty gevier het. Daarom het die Jode in 1933 reeds teen Duitsland oorlog verklaar. Vervolg.

 28. Vervolg.
  Hitler het Duitsland en Europa probeer beskerm teen die kommunisme. Is dit nie snaaks dat ons nie gevra het, as Rusland dan saam met die Weste teen Duitsland geveg het, waarom was daar binne vyf jaar na die 2de Wereld Oorlog ‘n sogenaamde “koue oorlog” met Rusland as die booswig? Alles leuens. Die ou Rusland onder die Tsar was ook goed, ‘n westerse land. Toe word die Tsar familie uitgemoor en die Bosjeviste neem oor – Jode. Toe die 1ste WO en toe Duitsland weer opstaan, volg die 2de WO. Hitler, en toe Kennedy en toe Verwoerd was die laaste ware manne wat opgestaan het om iets te doen. Nou is dit verby. Of die koninkryk van Yahweh gaan kom in ons leeftyd, of ons blanke westerlinge gaan uitsterf. Een van die twee. Trump praat net, hy sal niks doen nie. Skakels hieronder wat verband hou met my skrywe.

  Jode verklaar oorlog teen Duitsland 1 – https://www.google.ca/search?q=judea+declares+war+against+germany&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwid1LuyuoXVAhVMzoMKHfC1

  Jode verklaar oorlog teen Duitsland 2 – http://rense.com/general84/declare.htm

  Bush lag oor Saddam Hoesein se WMD – https://www.youtube.com/watch?v=SCTfEf6Rrmw

  Ghadafi was goed vir sy mense – https://www.youtube.com/watch?v=zUxit9-mmus

  Die glorie van die ou Duitsland – https://www.youtube.com/watch?v=n8oFKS84-yc

  Die waarheid oor Hitler – https://www.youtube.com/watch?v=3HWxKahieBY

  (Ek het ‘n grote vergeet – 9/11 was natuurlik nog ‘n blatante leuen)
  Groete.

 29. Jammer, my laaste een vir die aand – hier is die wereld wat Hillary Clinton aan ons wou afsmeer – https://www.youtube.com/watch?v=kuxdbBPSnas
  Ek is bevrees dit is reeds so al het sy nie gewen nie – Obama het dit oor die kop van die bult gevat en met Trump is dit nou op die afdraande – alles gaan verder in die afgrond in met ‘n swympie van konsewatisme – alles leuens.
  Groete.

 30. Ek vra omverskoning vir die een video met die gewaagde beelde daarin – ek het nie die hele video deurgekyk voordat ek dit geplaas het nie. Jammer as iemand daardeur gegrief is. Groete.

 31. Johan dit is waar. Nou sit ons in ‘n situasie wat baie moelik sal wees om te beheer. Ek glo die dinge het so gebeur met ons hemelse vader wat weet dat deur die mense wat hy nou uitverkies het die wereld gewys sal word wie Hy is. Dit is verblydend om te sien dat daar Amerikaners is, wat voorbereid is op die aanslag wat kom by hulle. Die preppers is baie goed voorbereid al vir jare teen die sg Zombie aanval waarvan hulle praat. Ons kan baie leer by hulle voorbereiding metodes.
  Belangrik is dat daar mense is wat weet van die leuens en daarvolgens kan voorberei.

 32. Johan, die skakels wat jy gegee het was inspirerend gewees vir enige Adamiet wat trots is op sy/haar genelyn, en herkoms. Hoeveel blankes is daar nog in hierdie land wat trots is op hulle blankeskap ? Hoe kan hulle wees, met die totale aanslag op alle Apartheids-mense ? En die kerke wat sê dat alles op twee bene is jou ( potensiële ? ) geloofsgenoot ? Want ALMAL is na die beeld van God geskape ? ? Het julle al MOOI gekyk na die dokumentêre films oor die kannibale van Afrika, of daardie indiane, diep in die Amasone-oerwoud ? Hoe kon ons vir so lank hierdie sataniese TJOL geglo het ? Maar dit was die mag wat die kerk, en hulle avontuurlustige sendelinge oor ons gehou het, nê. As Elia net wou kom en begin koppe afkap, sal Vader ons genade bewys, daarvan is ek seker. Of verwag Hy miskien vandag, dat ons SELF die Baalpriesters se koppe moet afkap ? ?

 33. Dirk, ek glo jy is reg, dat Yahweh van ons verwag om op te staan en koppe af te kap. As voorbeeld, kyk hoe Yahweh met Pineas en sy nageslag ‘n ewige vredesverbond en priesterskap gesluit het, omdat Pineas ‘n man en vrou wat rasvermenging gepleeg het, met ‘n spies deurboor het – Numeri 25 “Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond, en dit sal vir hom en sy nageslag ná hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het.” MAAR, in vandag se satanies vermengde wereld sal jy jouself blitsvinnig en vir die res van jou lewe in die maksimum sekuriteitsafdeling van die sentrale gevangenis bevind met GROOT koerantopskrifte wat jou uitkryt as die skuim van die aarde, as jy so iets sou waag. ‘n Mens sou miskien so ‘n opoffering kon maak as jy nie ‘n gesin gehad het om voor te sorg nie. Verwag Yahweh so ‘n opoffering van ons vandag? Dat ons so iets moet doen en as resultaat ons vrou en kinders in die steek laat? Wie gaan vir hulle sorg? Mens wil aan die een kant se maar Yahweh sal vir hulle sorg. Wel, tot my diepste skaamte moet ek erken dat my geloof is nie groot genoeg om so iets te doen nie. ‘n Engel van Yahweh sal aan my moet verskyn en my direk daardie opdrag gee en die versekering dat my vrou en kinders versorg sal wees. Dit kom weer terug by my vorige vraag – waarom het ons ouers en ons nie opgestaan vir die waarheid toe die boosheid aan ons gevoer is nie? WANT ons is bang vir die gevolge. Ons kies liewer die maklike of minste ontwrigtende uitweg as die opdrag van Yahweh, en nou sit ons met die gebakte pere. Ons kan onsself nie uit hierdie gemors kry nie, net Yahweh kan. Groete.

 34. Dirk, net ‘n verdere gedagte – die hoofrede waarom ons vandag bang is vir die gevolge van so ‘n drastiese aksie is omdat ons land vermeng is, nie net Suid-Afrika nie, maar die hele westerse wereld. As ons nog ‘n samehorige, eenrassige volk was met ‘n eie regering, dan sou dit in die eerste plek bitter min nodig wees om so iets drasties te doen, want die voorkoms van byvoorbeeld rasvermenging sou min wees, en mense sou dit nie doen nie omdat hulle weet wat die gevolge daarvan sou wees. Daarom was dit die Jood se doel om die westerse beskawing te oorstroom met ander rasse. Se vir my, wie van hierdie donker rasse immigreer na Sjina, of Japan, of Korea, of Indie? Of na die “land” Israel? Nee, hulle kom na die wit lande toe. En dit is doelbewus gedoen.

  https://www.youtube.com/watch?v=UYKyp1e_jYc

  Op die ou end kom dit alles terug na die ewige stryd tussen die slangsaad en die vrou se saad, so loop dit regdeur die geskiedenis – Jakob (Israel) vs. Esau (Edomiet/slangsaad). Groete.

 35. Vriende, ek kyk met belangstelling hoe die VSA voetjie vir voetjie meer betrokke raak by die oorlog in Sirië. Die nuusrotte gooi allerhande jakkalsdraaie, en almal speel met woorde ? Johann Cronje, ek neem aan dat jy dit ook goed dophou. Ek dink gereeld aan jou ontleding dat Damaskus platgeskiet gaan word. Dit is verder opmerklik dat al hierdie konflikte net nie gefinaliseer kan word nie. Dan wen hulle hier, en verloor weer daar. En dit hou net aan en aan, natuurlik omdat almal GROOT geld maak. Een generaal het die kat nou die dag bietjie uit die sak gelaat, deur te sê : Daar is alreeds n NUWE, ( verbeterde ? ) ISIS aan die vorm ? En daarvoor sal hulle natuurlik nuwe wapens, soldate, en moord en doodslag nodig hê, nê ! Die wêreld is siek, siek , SIEK !

 36. Vanoggend hoor ek op RSG hoe trots Max du Preez is oor die feit dat hy ‘n Dakar-ganger was:

  Frederik van Zyl Slabbert – Lei ‘n delegasie na Dakar, Senegal – Konferensie met ANC – 9 tot 12 Julie 1987. Die volgende persone was o.a. ook daar:

  Alex Boraine, Andre Du Toit, Theuns Eloff, Lourens Du Plessis, Abraham Viljoen, Tommy Bedford, Andre P. Brink, Breyten Breytenbach, Leon Louw, Lawrence Schlemmer, Christo Nel, Breyten Breytenbach, Christo Nel, Hermann Giliomee, Riaan de Villiers, Beyers Naude, Max du Preez, Hardy Botha, Ampie Coetzee, Pierre Cronje, Maresa de Beer, Trudi de Ridder, Braam du Plessis, Lourens du Plessis, Jaap du Randt Andre du Toit, Adrian Enthoven, Gerhard Erasmus, Grethe Fox, Revel Fox, Jannie Gagiani, Peter Gastrow, Albert Koopman, Jaques Kriel, Ian Liebenberg, Chris Louw, Wayne Mitchell, Errol Moorcroft, Christo Nel, Andre Odendaal, Andrew Savage, Michael Savage, Hennie Serfontein, Randall van den Heever, Johann van der Westhuizen, Manie van Rensburg, Willem van Vuuren, Phillip Verster, Tony Williamson.

  Behalwe vir die wat al oorlede is, is hulle seker almal net so trots soos Max du Preez …Na 30 Jaar nog steeds trots.

 37. As julle na ‘n panoramiese foto van die trotse Dakar-gangers wil kyk, dit is hier te besigtig:

  https://www.apartheidmuseum.org/sites/default/files/files/O_R%20Tambo_4.pdf

  Rol (‘scroll’) af na onder en kyk op ‘n bladsy genommer 65. Vergroot m.b.v. die + teken regs. Daar kan mooi gesien word.

  Ai, en om te dink ou Tommy Bedford was een van ons helde gewees … Toe ons nog ‘n laaities was. Ek wonder wat Jan Ellis en Piet Greyling van die Dakar’besigheid’ gedink het? Ja, en wat het hulle nou? Springboggems! Dink julle dat daar van die Dakar-gangers is wat vandag dalk ‘n bietjie skaam kry/spyt voel oor die geheul met die vyand?

 38. Goeie naand,
  Stem saam met Johan dat ons probleem is al die leuens en ‘bulshit’ wat ons mense gevoer word. Een van die groot ‘leuengeeste’ en ‘bulshitters’ van ons tyd is hierdie ‘web’ noem dit sommer “die ding”. Nou hoe veg mens nou ‘die ding’, skiet is op die aarde nie moontlik nie. ‘Die ding’ het nie eers ‘n adres dat mens dit kan gaan opblaas nie, want dit is orals. (wêreldwyd). Dit is dalk wat oom Siener bedoel het dat die wapens weggepak word. Die vyand is nie meer skietbaar nie. Hy het nie bedoel mens moet jou wapens gaan ‘inhandig’ nie, die skiet ding gaan daar in jou eie sitkamer gebeur, dan is dit soos Andy hierbo sê jy gaan veg al is dit met jou rug teen die muur. Daar gaan nie weer ‘n “gewone” oorlog, met loopgrawe, uniforms, vlag, volkslied ens. wees nie. Elkeen gaan vir homself moet veg, moontlik sal buurman dalk kom help. Die vyand is nie meer ‘sigbaar’ nie. Dit is ook soos Johan sê dat mens tog nie links en regs kan begin skiet onder die goed nie, jy gaan jouself net in die ‘voet skiet’. So weet ook nie regtig nie, moontlik gaan hulle onder mekaar begin veg, die taxi geweld gaan dalk die ding doen, dan moet ons soos Dirk sê die Vierkleur by die hek ophang sodat hulle kan verby gaan.
  Groetnis.

 39. JB, ek het al SO baie gewonder oor die Dakar-gangers ? Wie het hulle gekies, en vir watter redes ? Goed dat jy hierdie duistere dinge weer afgestof het. Ek kan aanvaar dat liberaliste eintlik bose geeste is, wat in menslike vorm tussen ons rondbeweeg. Dit is waarom ek n probleem het met die ” predikers, ” wat alles tot bekering wil preek. Verder is dit onrealisties, om al die euwels wat oor hierdie land gekom het, net op die hele Volk te blameer. Hierdie predikers maak asof elke blanke in hierdie land net n vieslike vuil sondaar is. Ek koop lankal nie meer hierdie nonsens nie. Dit is n ” kerk ” strategie, om mense onder beheer te hou, en heel tyd skuldig te laat voel. En dit laat die predikers baie ” heilig, ” en tog so meerderwaardig voel. Ek het oor die jare, BAIE moeg geword van hierdie wolwe in skaapsklere. Daarom glo ek die Leier waarvan Siener gepraat het, gaan n TOTAAL ander benadering en inslag hê nl. Instede van om te sanik oor die Volk se baie sondes, gaan hy net sê : Opsaal Boere, ons storm die vyand tegemoet, gewapen met die swaard van Yahweh van die Leërskare !

 40. Johann Cronje

  JB,

  Ons geestelike leiers is mislei deur die “argitek van sonde” en het gevolglik weens hul wanbegrip van die sending opdrag self agter die begeerte van rasvermenging en gelykheid aan gehoereer. Die pad is ook duidelik gevolg deur ons eie verkose politieke leiers en ook vele andere soos die Dakar-gangers, (die wit leliebrigades) wat uiteindelike deur die ‘ander” swart gesmeer is. Hoe kan enigeen trots voel oor die strik van hul onnosele misleiding en ook die uiteindelike mislukking van hul missies en dit alles, weens hul gebrek aan kennis en begrip van God Yahweh se streng wette, verordenings en bepalings. Omdat hulle nie instaat was of steeds is om die “verleier” se “saad” (Edomietiese Joodse Illuminati, kummuniste) uit te ken nie, is en word hulle steeds mislei. Wie was die “misleiers” hieronder wat nie Yahshua Messias herken het nie? Ken ons hulle dalk? (Joh 8:38 – Identifiseer hulle)
  2 JOHANNES 1:7-11
  Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Yahshua Messias in die vlees gekom het nie. Dit is die “verleier” en die “Antichris”. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ’n volle loon ontvang. Elkeen wat ’n oortreder is en nie bly in die leer van Yahshua Messias nie, hy het God Yahweh nie. Wie in die leer van Yahshua Messias bly, hý het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

 41. Dirk Albers

  As ‘n mens kyk na die befondsing van die Dakar-Beraad deur George Soros, dan weet ons wie het agter die Dakar-gangers gesit. Met voorbokke Van Zyl Slabbert, Alex Boraine en andere wat die bruikbare gekke bymekaar geskraap het.

  http://www.politicsweb.co.za/opinion/dakar-remembered-thirty-years-on

  Maar voor Dakar het ander gekke reeds met die vyand geheul:

  Professor HV ‘Harvey’ van der Merwe – Universiteit van Kaapstad – Kontak ANC in Harare – Oktober 1984

  Piet Muller – Adjunk-Redakteur, Beeld – Onderhoud met Mbeki in Lusaka, Zambië – Desember 1984

  Hugh Murray – Uitgewer van Leadership tydskrif – Ontmoet Mbeki in die Pamodzi Hotel in Lusaka – April 1985

  Gavin Relly – Hoof van Anglo American, Tony Bloom – Premier Groep, Harald Pakendorf – Redakteur Vaderland, Tertius Myburgh – Redakteur Sunday Times, Hugh Murray en twee ander lede van die opposisie – Vergader met o.a. Oliver Tambo, Mbeki, Chris Hani, Mac Maharaj, Pallo Jordan en James Stuart by Mfuwe, Zambië. – 13 September 1985

  Dries van Heerden – Redakteur Die Vaderland – Ontmoet ANC in Lusaka – September 1985

  Frederik van Zyl Slabbert lei delegasie van die PFP – Ontmoet ANC in Lusaka – Oktober 1985

  JP de Lange – Leier Broederbond en Rektor RAU – Ontmoet ANC (Mbeki) in New York – Mei 1986

  SA sakemanne en akademici delegasie – Debat met ANC op BBC beeldradio – O.a. Chris Ball – Besturende Direkteur First National Bank, Neil Chapman Southern Life. – Junie 1986

  Frederik van Zyl Slabbert en Alex Boraine – Ontmoet ANC en SWAPO – Plek? Dag? Maand? 1986

  NG Kerk dominees – Ontmoet ANC leiers by WRK konferensie in Lusaka – Mei 1987

  En dit is net waarvan ons weet.

  Groete

 42. Na Dakar het die volgende geheulery met die vyand plaasgevind:

  Richard Steyn – Redakteur Natal Witness lei delegasie met o.a. Dennis Worral – Opposisie Leier, Tommy Bedford – Springbok – September 1987

  Danie Craven, voorsitter SA Rugby Raad stuur Louis Luyt, Transvaal Rugby – Ontmoet Pahad broers in London – Februarie 1988

  Louis Luyt – Ontmoet Mbeki in Frankfurt – 1988

  Danie Craven – Lei delegasie van SA Rugby Raad na Harare – Ontmoet o.a. Mbeki, Alfred Nzo – Oktober 1988

  Jenny Boraine – Lei delegasie – Ontmoet ANC in Harare – April 1989

  Ook net dit waarvan ons weet.

 43. Nou toe nou mense ! Ongeveer helfte van die politieke partye, is ten gunste van n geheime stemming om van zuma ontslae te raak. Moet ons lag, of huil ? Die blote feit dat die HELE ” parlement-sirkus ” nie ten gunste van so n geheime stemming is nie, spreek boekdele. Is hierdie ” stemming ” nie net weer n klomp gemanipuleerde leuens nie, om die stemvee besig te hou, en te wys hoe ” demokraties ” hierdie reënboog-nagmerrie is ? Ek glo in elkgeval niks wat die media uitspoeg nie, veral waar die ” regering ” betrokke is. Maar die adders, wat teen die geheime stemming is, het al klaar baie goeie redes, soos bv. Hulle glo hulle moet deurskynend oor hulle besluite wees, uit respek vir hulle stemvee ? Wat n grap ! Uit die verlede weet ons hoe maklik n politikus oor die draad spring na die ” vyand ” se kamp, om op die soustrein te bly. Hoe deursigtig is dit ? Tog vind ek vertroosting in Siener se woorde : Die parlement SPAT uit mekaar !

 44. Johann Cronje

  Om te dink dit is nou al 30 jaar later en die verwoestende effek van o.a. die Dakar-affêre word daagliks al hoe erger.
  Ten spyte van wat jy sê, en jy is heeltemal korrek, bly die verraad my boude se deksel. ‘n Baie moeilike saak.
  Teen 2020 sal Rhodesië 40 jaar in die woestyn wees. Suidwes-Afrika 30 jaar en Suid-Afrika 26 Jaar. 2034, Veertig jaar vir ons.

  Groete

 45. Johann Cronje

  JB, (1)
  Ek haal jou aan – “Ten spyte van wat jy sê, en jy is heeltemal korrek, bly die ‘VERRAAD” my boude se deksel. ‘n Baie moeilike saak.”
  Om dit te beantwoord, onthou wat Satan aan Yahshua oor hierdie onderwerp van “VERRAAD” gesê het toe hy hom in die woestyn gaan verlei het :
  Lukas 4: 5-8 – “Toe bring die duiwel Hom op ’n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ’n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort. En Yahshua antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: YAHWEH jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.”
  Let daarop dat Yahshua nie Satan se eis van eienaarskap van die wêreld se koninkryke betwis of reggestel het nie. Ons moet dan vra, wie het Satan die keuse van leierskap oor die nasies van die wêreld gegee (of het hy dit homself toegeien) voor en na Yahshua sy aanbod verwerp het? Wie sou die duiwel meer vertrou as sy “eie nageslag” (die ander nasies) om sy bose planne teen Yahweh se uitverkorene volk, mee uit te voer? Is dit ‘n wonder dat hierdie bose wêreld so ‘n gemors is? Dat ons misleide leiers het wat duidelik lieg en bedrieg en selfs verraad pleeg en tog daarmee wegkom? Satan mislei en beheer die hele wêreld (Op. 12: 9) en hy is nie alleen nie. Sy “nageslag” is in al die top posisies van krag wat sy verskuilde agenda uitvoer. Hy beheer die media, die oorloë, watter deel van die “waarheid” ontbloot word en watter leuens onderdruk word. Hy kan natuurlik NIE diegene stop wat “ywerig” die waarheid van God Yahweh soek nie . (Heb 11: 6) om die waarheid te vind.

 46. Johann Cronje

  JB , ( 2)
  Die meerderheid van mense hoor nooit van die (ware) samesweringe soos hierdie nie en nog minder begryp hulle die impak en gevolge daarvan, sou hulle daarvan te hore kom. Hulle hoor net van ‘n baie algemene vals samesweringsteorieë wat hulle neutraliseer en verblind om die ware feite en impak te oorweeg. Hulle verstaan nie hoe die ware samesweringe wêreldwyd deur duisende jare van die geskiedenis georkestreer kon word, soos deur die “meester van verraad” vereis en steeds uitgevoer word nie. Hulle verstaan nie dat die Bybel, as dit noukeurig bestudeer word, die waarheid van ‘n globale Sataniese sameswering verduidelik nie. Dis ‘n “waarheid” vreemder as “ fiksie.”

 47. Hier is dalk nog een van daardie “waarheid” vreemder as “fiksie”:

  Op 15 Julie 2017 tree die AWB op as sameroeper van 15 “volksorganisasies”. Daar word iets van ‘n Vaderlandsalliansie genoem.
  http://awb.co.za/2017/07/15/1-media-verklaring-vaderlandsalliansie/

  Toe merk ek sommer dadelik op dat die ‘Volksraad Verkiesing Kommissie’ (VVK) ook op die lys is. Ja nee wat en net daar kry ek hond se gedagtes …
  Suidlanders was ook op die lys, maar op die 16de Julie 2017 lees ek dat Suidlanders Bestuur geen leierskap of afgevaardigdes na die vergadering gestuur het om Suidlanders daar te verteenwoordig nie. Dit is ook so deur Suidlanders aan ‘n ene Steyn Rōnge oorgedra, en deur Suidlanders geliasseer.
  https://www.suidlanders.co.za/15-julie-vergadering/

  Ja, al die ‘volksorganisasies’ … Wie is Wie? Waffer is waffer? Dit hou nie op nie. Nuwes duik aanhoudend op.
  Boonop besluit die beraad “dat die Vaderlandsalliansie ‘n volkstribunaal in die lewe sal roep waar aantygings en swartsmeerdery tussenvolksgenote wat die vryheidstryd knou, ondersoek en bereg sal kan word”. En net daar kom daar weer hond se gedagtes op. Gaan dié ‘volkstribunaal ‘ dalk een van Die Doringbos se vervolgings-instrumente wees nadat hulle die huidige regime oorgeneem het? Daardie Doringbos wat ons nog erger as ooit tevore gaan jag en vervolg.

  Ons sal moet ligloop vir al die ‘volksorganisasies’. Van hond gepraat, ons sal die kat mooi uit die boom moet bekyk. ‘n Waarheid en/of Waarhede kan dalk deur die ‘Vaderlandalliansie’-perde verdraai word na “aantygings”, “swartsmeerdery” en “knou”ery …

  Dinge begin in plek val. Stuk vir stuk. Of is dit doring vir doring?

  1. Johan hier bevestig die ATKV juis wat jy hierbo sê, nl. “Ons sal moet ligloop vir al die ‘volksorganisasies’”. Ek haal aan uit ‘n verklaring wat pas deur hulle uitgereik is. Net soos die Vryheidsfront Plus, verskyn daar nou ook “Afrikaans Plus”:
   “Dit blyk volgens ‘n mediaverklaring deur die nuwe besturende direkteur van die ATKV, Deidre Le Hanie, dat die organisasie ‘n nuwe koers inslaan meer weg van Afrikaans en Afrikaners na ook ander tale en bevolkingsgroepe in die land.
   “Sy sê in ‘n mediaverklaring o.m. soos volg: “Die ATKV is steeds trots Afrikaans, maar nie meer op ʼn selfsugtige basis nie. My voorgangers het ʼn stabiele fondasie gebou en ons wil deur Afrikaans Plus hierop voortbou om gemeenskappe te bereik wat ons voorheen nog nie bereik het nie…”
   Is dit nie maar die onweerstaanbare gees van “afvalligheid” wat hulle met daardie “gemeenskappe” laat handevat nie?

 48. ‘Exercise Shared Accord’ het gister begin en eindig 4 Augustus 2017. Die Amerikaners is hier. ‘n VSA Vlootvaartuig in Kaapstad vasgemeer, en twee VSA Lugmag C17 Globemaster III vragvliegtuie het by Upington geland vir ‘n vredes-ondersteunings-operasie by Lohatla, Noord Kaap. ’n Kompanie van die 101ste Luggedraagde Divisie van die VSA se Leër, 2 SAI Bataljon en ‘n kompanie van 21 SAI Bataljon van azanië gaan saam oefen.

  US Africa Command sê: “Shared Accord is a joint exercise intended to enhance US and African forces’ capabilities to perform peacekeeping operations in support of UN and AU mandates. Shared Accord 2017, sponsored by US Africa command and executed by US Army Africa, seeks to enhance US and other participating nations and organisations’ capabilities as well as bilateral and regional relationships”.

  Soos Dirk Albers sal sê: “Ja, right …!?”

  ”peacekeeping”, “UN”, “AU”, “US Africa command”, “US Army Africa” … Ja, let maar fyn op. Daar is gereeld sulke oefeninge in Botswana ook. Die Amerikaners is lankal hier. Een van die dae VSA troepe op straat daar by jou voordeur. Alles is op skedule.

  Ek beter pasop, netnou vlieg ‘n slimbom hier by die venster in … Verbeel ek my of hoor ek ‘n hommeltuig …?

 49. JB, die vraag kan nou wel gevra word. Beplan die VSA een van hulle ” beroemde ” proxy wars in hierdie land ? Soos wat hulle in al daardie ander lande gedoen het, en steeds doen ? En dan word die stede en dorpe platgeskiet, en die mense kripeer van ellende. En hulle vlug met hulle bondeltjies na konsentrasie-kampe in die wildernis ? Ons weet mos al, daar MOET nuwe oorloë die heel tyd begin word, anders speel die wapenbedryf bankrot. En die onskuldige slagoffers in al hierdie lande, noem hulle : Collateral damage ! Hoe lyk dit vriende. Is julle bereid om te sterf, om die wapen-industrie van die wêreld lonend te hou ?

 50. Johann Cronje

  Adriaan,
  Die betekenis van die benaming ATKV was aanvanklik – Afrikaanse Taal & Kultuur Vereniging, wat dit belsis nie meer verteenwoordig nie. Vandag verteenwoordig dit al die “ander” ook en moet dit eerder verander word na “Afrika Tale & Kulture Vereniging”. Menige van die “binnelanders” wat jaar na jaar hier in Des/Jan kom vakansie hou se oë sal behoorlik omdop as hulle sou kon sien wat en wie gedurende die jaar tydens lae seisoen hier maar al te lekker teen afslag tariewe kom uitspan. Die wat die kontras van dag en nag verstaan, sal weet wat dit beteken.

 51. Adriaan Snyman, soos ek die ding sien is die dame ‘n ‘Afrikaanse’. Sy sê sy wil die Rieldans leer. Soos Japie, haar voorganger. Sy sê nog baie ander dinge ook …
  https://youtu.be/codFZllsJPY

  Blykbaar is Japie goed met die Sand-Vastrap. Of is dit die Strandloper-Skrop. “heitou, Japie!” Hoe stof hy nog ‘n kultuurskat af. “Rieldanskoning”. Hy traai mos Flori Schrikker vir ‘n soentjie. Hy moet nou nie dom wees nie, hy moet vir Koelsoem Kamalie ook traai … Dan kan hy haar voornaam verander na Koel-Soen.
  http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/hanlie-retief-gesels-met-japie-gouws-20170312

  Dit herinner aan Soen-Net. Sy is mos op die “Chicken-Run” in die ‘good ol’ U.S. of A’.

  Die een of ander Zoeloe koning het mos, sommer klante by ‘n restaurant in Kaapstad laat uitgooi, om eksklusief plek te maak vir hom. Hy moet vir Japie Rieldanskoning uitnooi dan is dit twee konings in een restaurant ‘da innie kaap in’.
  http://www.2oceansvibe.com/2017/07/20/cape-town-restaurant-cleared-out-for-zulu-king/

  Ja nee wat, vir party/vir baie is dit lankal verby. Soos die ‘duck-tails’ van ouds sou gesê het, “ouwes kedouwes”. Die kogels is deur al die kerke. Vir Hannes van Wyk, Amore Bekker en Hanlie Retief ook …

  Klaarpraat.

 52. Johann Cronje, van naamsverandering gepraat … Miskien kan hulle Hartenbos ‘Beach’ hernoem na Bonte-Beach. Japie kan saam met Deidre le Hanie die “Kamdeboo-bobbejaan”dans daar kom doen vir Bont-Troues en “kleurblind”es. Hulle kan geld maak. Geldmaak is mos haar ‘game’. Haar kleinkinders kan hulle vanne verander na Hani. Dit sal nogal ‘actually’ ‘nice’ wees, né. Al die kleinseuns kan Kries wees. Kries Hani. Blykbaar kos so ‘n naamsverandering R70 vir kinders en R325 vir volwassenes.
  http://www.netwerk24.com/Ontspan/Trou-idee-n-Spesiale-dans-20150329

  En moontlik kan daar by dié perde kers opgesteek word oor hoe al dié dinge gebeur het …:
  https://www.google.co.za/maps/place/45+Marsh+St,+Mossel+Bay,+6500/@-34.1828182,22.1486541,3a,75y,9.2h,95.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sij50-e3E05QIS7b9HIaCOw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x1dd66a1ca6bbd5fd:0x75c27a45c7c9b94b!8m2!3d-34.18262!4d22.14868
  ‘Zoom in’ (Suiwer Nederlands …) op die wit en blou borde teen die muur. Nie Zuma nie, ‘Inzoomen’.

  Ns. Kyk nou net hier nê. So ‘n karnallie:
  http://blogs.litnet.co.za/devries/files/2016/11/b15-12-05-Riel-02-4255.jpg

 53. Vriende, kom julle ook agter dat daar basies net twee groepe blankes in hierdie land is. Daar is die Apartheids-mense, en dan is daar die multi-kulti mense. Vergeet nou maar eers van kerk, politiek, geloof, taal ens. Maar daar is hierdie twee DUIDELIKE strome, en daar is n onoorbrugbare kloof tussen hierdie twee groepe. Nie net dit nie, daar is genoeg haat tussen hierdie twee groepe, om n burger-oorlog te ontketen ! En soos wat die lewensomstandighede vir ALTWEE groepe versleg, neem die haat, ( wanhoop ? ), net toe. Waar gaan dit alles eindig ? Dit laat mens tog maar besef dat ons as mense, kan nie ordentlik funksioneer, sonder n WARE leier, wat Vader Yahweh self aanstel nie. Maar ek voel soos die dissipel wat op die water begin loop het, maar begin nou sink omdat die golwe, ( lees multi-kulti vyande ), lyk te groot en te oorweldigend. Maar wag, ek sien n sterke HAND, wat na my aankom. Miskien kan ek/ons nog gered word ? Vriende, gryp vas aan daardie HAND, want dit is ons ENIGSTE hoop ! ( Let wel, ek praat spesifiek NIE van n kerk, geloof, godsdiens, of politieke party nie. )

 54. Vriende, as daar van julle is wat die debat op Mike Smith se blog mis, is daar nou n alternatief. Van daardie ou bydraers het nou bymekaar gekom by : https://tomkatstribulations.blogspot.com – Die inslag en ambience is basies dieselfde, en alle Apartheids-mense is welkom. Daar is net n handjievol webwerwe, waar Apartheids-mense werklik kan tuis voel, en bydraes lewer. Vaandel is beslis nommer een op die lys, en Adriaan, ons bedank jou weereens vir jou toewyding en harde werk !

 55. U kan na Angus Buchan kyk/luister op/by:

  Naspers se kykNET – KORINGAAR geselsprogram.
  Naspers se ShowMax – KORINGAAR
  Die Swart Bemagtigde Hosken Consolidated Investments Groep en Remgro (Rupert ‘Empire’) se ETV – GRASSROOTS, ‘n reeks “verbind tot die waarheid”.
  Die Paul en Jan Crouch gestigde Trinity Broadcasting Network (TBN). Matthew W. “Matt” Crouch is nou die president. Kyk op TBN AFRICA (DSTV kanaal 343) en TBN UK (Sky kanaal 582) – GRASSROOTS en FAMILY TIME
  Rory en Wendy Alec en verskeie globale Angel Charities, en Angel Christian Television Trust Inc. se GOD TV (Ward Simpson is President en HUB) (DSTV 344) – GRASSROOTS en FAMILY TIME
  Liberty Global se Cable and Wireless Communications, se FLOW TV (DSTV kanaal 595) – GRASSROOTS en FAMILY TIME
  Faith Centre, Glendale, California se Faith Broadcasting Network Faith FAMILY OF NETWORKS (DSTV kanaal 341 – FAMILY TIME

  Ek kon nie die eienaarskap van die Faith Centre so mooi uitpluis nie maar kyk gerus na ‘n oorlede Gene Scott en sy tweede gade, ‘n huidige pastoor Melissa Scott by die Faith Centre in Glendale, California.

  Ja nee, gaan kyk maar self na die ‘mense’ dinge en goete … verhale, skandale geld en derglike. Geldmag se dinges. Ja nee kyk, lieg, bedrieg, verlei, bedrog … En die Gene en Melissa Scott … Morsig, morsig.

  Ou Angus Buchan, die assosiasie né! ‘Te dinges met die assosiasie man!’ … Die geld rol in. Mammon is ‘koning’.

  Ns. Ek lees dat Wendy Alec se Rory hierbo genoem, weggeloop het met ‘n boer in Suid-Afrika se geskeide dogter. Ek wonder nou net so oor die boer en sy dogter, en so aan, en al daai …

 56. Ek is aangetree deur n liberale banggat on nie te praat van Apartheids-mense nie. Dit is glo rassisties, en pas nie in by die NSA nie. Christen is blykbaar nog aanvaarbaar, want desmond tutu is/was n christen ? So ook n hele spul ander terrorists wat ” naam ” gemaak het. Onthou hulle hoe hard die sataniese media vir mandela probeer verkoop het as n metodis ? Was dit nou nie grappig nie. Daar is n Skrif wat sê : Julle sal vir n ” woord ” vervolg word ? In my dwase kerk-dae, het ons vas geglo daardie woord is ” Jesus.” Daardie dae al, was die woord ” christen, ” al so afgewater en verwarrend, dat ons dit nie eers oorweeg het nie. Maar wat van Apartheid ? Daar is nou vir jou n woord, wat die HELE wêreld ken, en op hol jaag. En die Apartheids-volk moet UITGEWIS word ! En hulle is die grootste rassiste op aarde. En hulle praat selfs van die Apartheids-gees, instede van die Heilige Gees ? Kan julle aan n ander, meer belangrike/gelaaide woord dink waarna die Bybel eintlik verwys ?

 57. Gepraat van ‘manne’ wat “manelpakke afstof” en “Doringbos” …
  Kyk hoe kruip die ‘manne’ uit die gate uit:
  http://lowvelder.co.za/398067/freemasons-turn-300-year-need-know-worlds-oldest-social-network/

  Hier is hulle tempel. Die tempel vir enige god:
  https://www.google.co.za/maps/place/3+7th+St,+Waterval+Boven,+Emgwenya,+1195/@-25.6422231,30.3335114,3a,90y,103.8h,89.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCe4ZlefvtylkhZ1Oe26PpQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x1ee98d6549cf6113:0x8a3824b7d82fbc6c!8m2!3d-25.6417769!4d30.333314
  Astrea Losie Nr. 3073 gesetel in so ‘n ‘fraaie’en ‘mooie’ dorpie, Waterval Boven in Oos-Transvaal, of kom ons sê eerder gewese ‘fraaie’ en ‘mooie’ dorpie. Nou ‘n vervalle en verlore stat genaamd Emgwenya in Myoumapoepallankal.

  Maar nou ja, dit was hierdie selfde ‘manne’ hierbo genoem wat dit in 1983, 1992 en in 1994 vir ‘ons’ bewerkstellig het d.m.v. die JA-stem.

  Hier is meer oor die vervalle en verlore stat:
  http://lowvelder.co.za/video_of_the_day/die-val-van-waterval-boven/
  https://youtu.be/SuV9364S-2w

  In die berig heel bo, word ‘n plaaslike predikant genoem wat in die 70’s al teen die ‘manne’ was. Hoe reg was hy nie gewees nie …? Wie was die predikant en waar is hy nou? Soos die nuwe naam van die ‘provinsie’ aandui … Het hy het ook ‘al lankal gedinges teen die wind’.

  Hier is ‘n sin uit die genoemde berig wat alles in ‘n neutedop omsluit:
  “Astrea Lodge reports into the United Grand Lodge of England” …

 58. Vriende, op whitenationnetwork.com is n BAIE insiggewende artikel oor Marike de Klerk, oorlede vrou van fw die volks-verraaier. Gaan lees dit gerus. Daar is nou vir jou n ” blik vol wurms, ” waarvan die volle storie nog lank nie die lig gesien het nie. Dit was vir my nuus gewees dat sy totaal teen fw se verraderlike manewales gekant was. Ongelukkig is daar baie sulke huwelike. Ek weet self van n paar, en dit is n ding wat toeneem omdat daar n vervloeking heers oor hierdie land. In baie huwelike is die een eggenote n Apartheids-mens, en die ander een is n multi-kulti persoon. En die Skrif waarsku ons dat daar sulke verdeeltheid, en/of vyandskap in ( christen ? ) families sal wees. En ek kry die kinders altyd bitter jammer. Ek het persoonlik hierdie tragiese verskynsel in my eie lewe ervaar. En vriende, ek sal nie eers waag, om vir u raad te probeer gee nie !

 59. Nou ja vriende. Dinsdag, die 8ste Augustus het die potensiaal om n groot dag in hierdie land se geskiedenis te wees. Dan is dit die AGTSTE mosie van wantroue om van zuma ontslae te raak ! Het so iets al ooit in die hele wêreld gebeur ? En die anc ” base ” het hulle troepe streng opdrag gegee om volgens anc ” beleid ” te stem. ( Of anders ? ? ) Daar is nie so ding soos demokraties stem, volgens jou ( christelike ? ) gewete nie. Of om te stem volgens die wil/voordeel van die dwase stemvee wat jy met leuens en bedrog op n knop kon jaag. Ek praat nou van wit EN swart, en wat ookal tussenin is. Nou is daar blykbaar drie anc sprinkane wat teen die anc ” beleid ” wil gaan ? Die een vrees glo al klaar vir haar lewe ? Dit is nou die ” demokratiese ” reënboog-wonderwerk waarvoor die meerderheid blankes in hierdie land gestem, EN GEBID het ! Dan het ons saam met hierdie sataniese ” parlement-sirkus, ” nog n ander sirkus ook, wat daagliks soos n sepie om ons afspeel. En dit is die ” slim geleerde ” blankes, met groot titels, wat maak asof hulle die swart-barbaar-politiek kan verstaan, en voorspel. ( Want daar is mos GEEN verskil tussen wit en swart nie ! ) Ek sê vir hulle, wat ons skoolhoof op laerskool altyd vir ons gesê het. As hy jou gat met die rottang goed warm geslaan het, en jy stap so aan na die deur toe, het hy altyd agterna geroep : Gaan aaaaan ! !

 60. Cosatu – “is angered by the intensifying racism in Orania that seeks to undermine the democratically elected government.”
  “… … … We are of the firm view that the time is now for government to act with agility against this behaviour , and ensure that these untransformed Afrikaaner off-springs are incorporated into our society and abide by the laws of the Country.”
  http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=12967
  Nou word daar gekarring aan die Orania-“Doringbos”. Cosatu moet pasop! Die “Doringbos” se U.S. AFRICOM was net nou die dag besig met oorlogspeletjies in Azanië se agterplaas.

  Dit herinner aan ‘n ander “Doringbos” vertakking … Ek lees nou die dag op iemand se blog of webbblad, iets van die ou se ou skool in Greytown wat nou beheer word deur die “Shalom Mafia”. Ook “Doringbos”.

  Gepraat van Greytown, in Durban vat Malema vir Dingaan en die Kerrie aan … Soos ‘gesien’, almal draai teen almal … Cosatu teen Dingaan, Cosatu teen “Doringbos”-Orania, Malema teen Dingaan, Malema teen Kerrie en so kan ons aangaan.

  “White Monopoly Capital”, die dik stam van die “Doringbos” word ook elke dag aangevat op ANN7 en diesmeer en derglike.

  ‘n Lewende vertoning hier voor ons oë.

  Die Boer sit net en wag … Die “Afrikaaner” soos Cosatu dit spel, speel nog DA speletjies en die “Boere Afrikaner” speel selfbeskikkings-speletjies.

 61. JB, dankie dat jy die Orania-tamalêtjie aangeroer het. Soos julle weet, is Orania naby aan my hart, want mens kan nog vir n naweek daar gaan uitspan en die geseënde barbaar vrye atmosfeer inasem. ( Al is dit n doringbos-foefie ! ) Maar hou maar die situasie daar dop. Die ” regering ” gaan van daardie nare Apartheids-mense n voorbeeld moet maak. Dit laat my nogal dink aan daardie bergvesting Masada, wat die Israeliete betrek het, omdat hulle nie die knie wou buig vir die Romeine nie. En hoe hulle uitgehou het tot op die bitter einde, en toe maar volks-selfmoord gepleeg het. Hoe lank sal Orania kan uithou, voor hulle die knie buig ? As ek hulle was, sou ek regmaak vir oorlog !

 62. Oom Dirk.
  Daar word meer en meer gepraat oor “Krygswet”. Gister op Ptretoria Fm is daar onder andere ook gemeld dat dit ‘n opsie kan wees.
  Persoonlik dink ek dit gaan gebeur. Kom ons kyk daarna:
  1 Hoe draai jy die fokus van ondersoeke: (Polisie en Valke) weg van jou en die hele kabinet?
  2 Hoe hou jy al die barbare insluitend die Da van jou rug af?
  3 Hoe bly jy in beheer sonder amnestie?
  4 Wat maak jy om seker te maak dat daar “GEEN” saam drom van mense op die strate en publieke plekke plaasvind nie.
  5 Hoe maak jy seker dat “NIEMAND” ‘n wapen mag opneem nie?
  Kyk net na Zimbabwe, dis een en diselfde.

 63. Deborah de Richter

  Die 1335 dae van Daniel 12 end 28 aug 2017..in daardie tyd sal n astroide die see tref..laasnag het ek vir die derde keer daaroor gedroom…ek is by die see iewers..ek kyk op en sien n groen bal deurdie lug trek. Dit val met n oorverdowende slag in d see.n groot tsunami spoel oor d land. N deel vd land breek af. Die uitleg v Daniel beskikbaar by niehauszunata@gmail.com..

 64. Deborah de Richter

  as die nuusberig van Jaco hier onder korrek is..dan bevestig dit slegs wat ek gedroom het ‘n hele paar maande terug naamlik dat ek sien dat Trump beeste en perde..wapentuig en soldate na suid afrika stuur..ek het die droom hier geplaas..
  dit bevestig dan ook dat my uitleg van Daniel 11…soos ek al laas jaar hier verduidelik het..en natuurlik dat nebiru op ons is…..
  maar Trump sal impeach word..dis voorspel in Daniel 11 en ek het dit reeds laas jaar hier gese..en ek het onlangs ‘n droom gehad wat dit bevestig het.. DIT IS TYD DAT JULLE DIE UITLEG VAN DANIEL LEES…JULLE IS AAN DIE SLAAP OUENS..ALLES WORD IN DANIEL GESE …
  niehauszunata@gmail.com

 65. Johann Cronje

  Debora de Richter,

  Jou datums en droomvoorspellings word fyn dopgehou en ek hoop van harte dat dit ook as “fake news” sal opeindig.!!!.

  12 Julie is reeds verby en Sondag is dit 7 Augustus!
  Jy het mos dit so voorspel of hoe? – “Die 1290 dae van Daniel 12 eindig 15 Julie 2017. Kort daarna sal ons ‘n staatsgreep he. Ek was self in die president se huis toe dit gebeur het. Kort daarna begin die volksmoord. Dit moet in die laaste 45 dae wees van Daniel 12. Dus vanaf 16 Julie tot 28 aug. My datum vir die nag van Jhb is 7 Aug.”

 66. Henk die Assistent ‘Tweet’ oor Bennie se ‘Facebook’ waar daar melding gemaak word dat “TLU SA onderneem vanaf 23 September tot 2 Oktober ’n inligtingstoer na Bulgarye om boerderygeleenthede te ondersoek.”
  https://twitter.com/henkvandegraaf?lang=en
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1556046251084513&id=107169379305548

  TLU SA, Old Mutual en Agri All Africa, een van die “Manelpak-Afstof”-alliansies het die belangrikheid van ‘n verskeidenheid beleggings vir entrepreneurs, veral boere by hulle verskansingsseminare beklemtoon.
  Indien u dalk belangstel om ook u Manelpak Af te Stof stuur ‘n e-pos aan Bennie. Die Assistant kan ook moontlik help.

 67. Johann Cronje, dankie vir die skakel na die Vaderlandsalliansie ! Instede van dat hierdie verwikkeling my opgewonde gemaak het, het dit my liewer moedeloos gemaak. Daardie lys van organisasies is eintlik n tragiese grap. Hierdie tipe van ding hou nou al ten minste vyf en twintig jaar aan. Ek was self ook by sommiges betrokke, toe ek nog gedink het dat dit die regte patriotiese ding is om te doen. Want in al hierdie groepe en bewegings, moet jy die Bybel, kerk en geloof ook inmeng, of jy kry NIKS uitgerig nie. En dan is dit nie lank nie, en die hele lot spat uitmekaar uit. Dan het jy nou weer n ander klomp wat nou nie so erg met die Bybel gepla is nie, maar hulle soek n geleentheid, om lekker te suip, en partytjie te hou. En so om die braaivleis-vuur, word zuma, malema, en duisende swart barbare voor die voet doodgeskiet. ( En die NI agente drink tog te lekker saam, terwyl hulle notas en fotos neem. ) As die Leier waarvan Siener gepraat het, ook lekker om die braaivleis-vuur ” getrek ” gaan raak, sal ek maar verbyskiet. Geen mens, wat onder die invloed van alkohol is, kan n geheim bewaar nie. So vriende, noem my maar negatief, of wat ookal. Ek raak by GEEN groep, kerk, beweging, ens betrokke, waar ENIGE alkohol n rol speel nie. Nie eers n ” ligte wyntjie ” nie !

 68. Mense, die VVK wil alweer ( fopspeen ?) vergaderings hou in Bloemfontein en Paardekraal ! Ek het met moeite, en entoesiasme, destyds die vergadering by die Afrikaner-sentrum van die HNP bygewoon. Daar is fw, en by implikasie sy mede kriminele, van hoogverraad aangekla. Dit was n baie professionele aksie gewees, en ek sien dit steeds as bindend en geloofwaardig. Maar toe ek sien hoe min blankes die aksie ondersteun het, het ek n paar besluite geneem. Die belangrikste was dat ek NOOIT weer enige ” Volksvergadering ” sal bywoon nie ! Maak nie saak wie of wat dit reël nie. PUNT ! Maar as die oorlog begin, sal ek my kant bring. Maar ek gaan baie kieskeurig wees, oor vir wie ek beskerm en/of tot hulp is. JB, hopelik kan jy vir ons meer agtergrond gee tov hierdie nuwe rondte fopspeen-manewales ? ( Of is dit n Doringbos-imbizo ? ) Dit lyk vir my, as jy deesdae regtig n klomp blankes op n knop wil trek, moet jy beslis vir angus buckhan ook bybring ? Al is dit net om te open met gebed ?

 69. Dirk Albers

  Oor die BAV/VVK, ‘RRV’ (Nie die Rooi Ridders Vereniging nie), ‘Nuwe’ HNP of wat ookal, het ons al baie gesê. Net om te illustreer; Toe ek by Die Vryburger sê wat ek sê, toe sê die Kruger – Prokureur iets van my “kots” daar op daardie forum. En van prokureurs weet ons maar altegoed nê. Nee kyk, daar is al tot ‘n advokaat ook … Advokaat Alberts. O ja, en ‘n assistant ook … Henk die Assistant. Allerlei sulke ‘karakters’.

  Weet jy wat is baie ‘vreemd’? Die Kruger – Prokureur wat destyds so bebloed was, wat regs langs die man staan, wat na bewering die oorsaak was dat die Kruger-Prokureur so bebloed was. Daardie tyd nogal daar by dieselfde Paardekraal wat jy noem, Dirk. Een nag, so skuins onder die Vrymesselaars se obelisk. Die ene bloed … Nou is die twee saam op ‘n Vaderlandsalliansie groepfoto …
  Van ‘waarheid is vreemder as fiksie’ gepraat … Wat van vreemde bedmaats? Of was hulle nog altyd kop in een mus? Die vet weet alleen.

  Met die smeltkroes gaan ons eendag sien wie is wie en wat is wat. Wie is dié kant van die draad? Wie is dáái kant van die draad? En wie sit óp die draad? Wie hang aan die Doringbos en so aan en al daai? Verrassings en skokke wag op die naïwes en onwetendes.

  Ek persoonlik loop wye draaie om ‘volksorganisasies’, ‘volkshulpe’, ‘diensorganisasies’, ‘liefdadigheidsorganisasies’, ‘Rooi Oktobers’, ‘Rieldanskampioenskappe’, ‘wedvlugduifklubs’, ‘Brugklubs’ en derglike drek. Orania, Kleinfontein en Doringbaai se omtes ingesluit. Die Vaderlandsalliansie kan hulle “Doringbos”-meesters maar ‘dien met vreugde’ …

  Hou verby! “Next Stop, Makouvlei!”

  Groete

  1. Goed saamgevat, Johan. Einste prokureur het by my ook ‘n draai gemaak en gevra om “hande te vat”! Ons “next stop” is dalk 4 April 1915: “Ek sien ’n doodskis wat in ’n graf afsak, vure wat uitkom…”

 70. Adriaan, hierdie ” show down ” tussen Amerika en Noord Korea regverdig seker meer aandag en debat. Almal gaan aan oor hoeveel mense sal sterf as n oorlog uitbreek ens. En die twee leiers word uitgesonder, as sou hulle totaal verantwoordelik wees, as oorlog wel uitbreek. Mense vergeet dat hulle ook maar net pionne, en spreekbuise is van die ( joodse ) geldmagte. En hulle word weer beheer deur satan self. En die Skrif sê hy is n mensemoordenaar, van die begin af. So vriende, vergeet maar dat enige van hierdie bose ” leiers ” bekommerd is oor die moord, verwarring, en vernietiging. En n verdere waarheid wat ons ” gewone, ordentlike mense, ” te gou vergeet, is dat militêre mense SOEK n rede om oorlog te maak ! En moet ook nie vergeet van die wêreld-wye wapenbedryf nie. Dit is n HONGER MONSTER wat meer en meer gevoer moet word. Vir hoe lank al hoor ons dat Amerika bankrot is, en op die punt is, om finansieël in duie te stort ? Natuurlik sal n groot oorlog nie net mense se aandag aftrek nie, maar daar sal BAIE geld gemaak kan word. Al skiet n paar atoombomme hier en daar, sal hulle nie die hele wêreld kan vernietig nie. Miskien is dit die wit tente wat Siener gesien het ? Wie gaan tog n atoombom op die NSA wil gooi ? Hier is alreeds vyftig miljoen sprinkane wat alles opvreet !

 71. Adriaan Snyman

  Op ‘n ligter noot – Van die Rooi Ridders Vereniging gepraat, daar was Die Rooi Ridder in Die Jongspan van destyds. Rakkertjie Rob en Tarzan ook.

  Toe word Die Jongspan vervang met Bollie.

  Ja, en alles hét toe Bollie geword.

  Ns. Bo en behalwe op BAIE ander plekke in Suid-Afrika, is daar ‘n dodelike witnerf-Bollie-nes in Pretoria en Noord daarvan, wat ons mense aan hulle snoette rondsleep. Ek kan nie wag vir die dag van die groot ontmaskering nie.

 72. Om aan te sluit by ‘diensorganisasies’ en derglike soos hierbo genoem.

  Op die VRYBURGER DIENSORGANISASIE se webblad sê hulle onder andere die volgende:
  “Vandag het die Omgeemense van Tijgerberg Vryburgers kom hand by sit in ‘n gesamentlike poging deur Helpdende Hand en die Vrymesselaars van Losie Jacob de Mist in Brackenfell, om die nood in die plakkersgemeenskap te verlig.”
  http://www.vryburgers.co.za/index.php/begunstigdes/104-publiek/korpsprojekte/161-tijgerberg-ka
  Onderaan die artikel staan daar geskryf: “Deel hierdie artikel”
  Ek deel nou die artikel.

  In ‘n ander inligtingstuk geplaas op die FAK se webblad sê VRYBURGER OMGEEMENSE onder andere die volgende:
  “Die Vryburger Omgeemense het GEEN verbintenis of assosiasie met die Vrymesselaars en die dorp Vryburg nie.”
  http://www.fak.org.za/2017/03/01/vryburger-omgeemense/

  Dié artikel deel ek ook … Om die lagspiere te prikkel … “Dien met Vreugde !” en lag heerlik, diep uit die maag uit. Sou julle sê dat die dorp Vryburg is in die gesig gevat?

 73. As Trump familie was van Pinnokio, was sy neus nou al ten minste een meter lank ! Die oorlog in Afghanistan sleep nou al aan vir sestien jaar. Daar word nou nogal verwys met ” trots, ” as sou dit die langste oorlog wees wat die amerikaners al ooit ” geveg ” het. Net daarin kan enige denkende mens agterkom, dat hier wa-vragte vol nonsens aan die gang is. En dieselfde clichés word oor en oor gebruik, en die amerikaanse breinlose mofskape sluk dit ” hook, line and sinker ! ” Maar ons kan beslis nie vingerwys nie, want die NSA mofskape is van presies dieselfde kaliber. Ons sê baie keer van n lui mens : Hy/sy vra vir werk, maar BID dat hy/sy dit nie kry nie. Nou ja, die amerikaanse oorlogs-duiwels maak asof hulle vrede soek, maar hulle BID dat hulle dit nie kry nie. Die Russe het uiteindelik druipstert uit Afghanistan weggevlug. Ek glo die amerikaners gaan dieselfde pad nog loop !

 74. Ek het so oor die jare van tyd tot tyd amerikaners ontmoet, en iets het vir my vreemd opgeval, nl. Jy sou kry dat hulle die burger-oorlog van tyd tot tyd steeds oproep, en dat daar duidelik nog tweespalt bestaan het, oor hierdie aangeleentheid. Somtyds selfs tussen n man en sy vrou ? Maar kyk nou net hoe borrel hierdie geskiedenis uit die wurmblik uit, en dit lyk sowaar asof die amerikaners alweer aanmekaar wil spring. Die aanvalle deur die liberale duiwels op die ” confederates ” se monumente en geskiedenis, is sowaar n vonk in die spreekwoordelike kruitvat. En Trump gaan vind dat hy nie hierdie twee wilde perde gelyktydig sal kan ry nie. En as by probeer ” neutraal ” wees, sal altwee kante hom haat. Dit is maar wat altyd met n draadsitter gebeur, nê. Maar hoe gaan die joodse geldbase hierdie plofbare situasie ontlont ? Seker wat hulle maar nog altyd gedoen het, nl. Begin n GROOT oorlog, om die mense se aandag af te trek van hulle onderlinge rusies, en/of haat. En dan in die proses, maak die joodse duiwels weer BAIE geld !

 75. Ek lees net-nou weer aandagtig deur Adriaan Snyman se artikel hierbo. Toe ek by die gedeelte kom van “sagte lyfies, sagte handjies, sagte stemmetjies, sagte boodskappies en sawwe ruggraatjies hul gemeentes se hartjies net so saf gemaak het “…sodat hulle nie sien met hul ogies en met hul oortjies nie hoor en hul hartjies nie verstaan nie, …”, kon ek nie help om te dink aan die ‘wannabe’ snobs oral waar ek kom nie … ‘Braai ‘n vleisie, drink ‘n sappie …’ Foeitoggietjie, ons lewe in ‘n dwergie-droompie-wëreldjie.

  Ek praat nie van Adriaan Snyman se verkleining hierbo wat dui op ‘n verandering in betekenis of gevoel nie. In dié geval lees ek dit tereg, as sarkasme. As u nou in ‘Afrikaanse’ geselskap sit of wanneer ookal … Sit terug en luister. Irriterend, die erge en aanhoudende snobistiese verkleining.

 76. Adriaan

  Ek volg al jul skrywes en alles maak Skriftuurlik sin. Ek worstel met een vraag en ek hoop iemand kan meer lig daarop werp? Daar word op verskeie plekke genoem dat die vierkleur weer sal wapper en dat YHWH weer sy volk sal red en vestig in hul land. Wanneer gebeur hierdie redding en vesting? Is dit voor die wederkoms van die Messias of is dit met Sy wederkoms Wie is hulle wat fisies hier die grond gaan bewerk ONDER DIE VIERKLEUR en wie is hulle wat saam met Yashua gaan regeer as konings prIesters en profete, want hulle het tog nou die verheelikte liggame gekry wat in die Skrif beloof word?

  1. Marius, jy is nie die eerste persoon wat hieroor navraag doen nie. Die Vierkleur sal eers wapper wanneer ons volk teruggekeer het tot YHWH. En ja, dit sal nog onder hierdie bedeling geskied. Dit sal ook die tyd wees van die “wit tente” in die Karoo waarvan Siener gepraat het.

   Die land moet ook eers gesuiwer en gereinig word vóórdat die “Wederkoms” sal plaasvind. Siener het dit in een van sy mees aangrypende gesigte sien gebeur: Ek sien, wanneer ons vry is, ’n groot huis soos ’n kerk se galery. Uit die galery kom ’n groot kinderskaar, vier-vier in gelid, hulle daal af na die aarde, en wanneer hulle omdraai, is hulle ogies vol trane van blydskap oor ons nuwe vryheid. (Vgl. nou Openbaring 7:17 hiermee: En God sal alle trane van hulle oë afvee). Die Siener sê die twee voorste kindertjies is sy eie en twee van die bure; daarom weet hy
   hulle is kamplyers. Hy sien hulle almal in die ouderdom van tien jaar en ook in wit klere. (Vgl. Openbaring 7:14 — Dit is hulle wat uit
   die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

 77. Deur net na die paar afduimpies op JB se poste te kyk, kan mens sommer vinnig aflei dat die spul godverlate Afrikanerbonders (die lede van die sg “Vryburgers”, ensovoorts) lekker bedywig is op hierdie blad.

  Om aan te sluit by JB e poste oor die sogenaamde “Vryburgers”…

  Hulle verklaar o.a. daar op hulle linkse sielsiek blad…

  “Vryburger Omgeemense van Suid-Afrika streef daarna :

  – Om die Suid-Afrikaanse volk en gemeenskap te dien.”

  Ooo jaa… hulle dien mos die “Suid-Afrikaanse volk & gemeenskap”, nê !

  Dit sluit nou die spul basters en hordes pikswart gemors in ! Skuim ! (sien gerus fotos hier onder in skakels)

  Hulle werk ook al te lekker saam met Afriforum (Helpende Hand – Afrikanerbond-Doringbos Filiaal) :

  http://www.vryburgers.co.za/index.php/begunstigdes/104-publiek/korpsprojekte/169-lighuis-nasorg

  http://www.vryburgers.co.za/index.php/begunstigdes/104-publiek/korpsprojekte/126-george-vryburgers-ryk-uit-na-bethesda-kinderhuis

  http://www.vryburgers.co.za/index.php/foto-album0/tijgerberg-reik-uit-saam-met-helpende-hand

  vervolg…

 78. …vervolg

  Die spul AFRIKANERBOND Sataniste (en hulle sataniese Vrymesselaar kerk-filiale) hou mos gereeld sogenaamde “uitreike” na die spul donker, dierlike, nie-adamiese barbaarse half-aap gespuis van Afrika…

  http://www.vryburgers.co.za/index.php/foto-album0/2013-geroge-vryburgers-mzomhle-educare-sentrum-uitreik

  Die Vryburger Dagbestuur (natuurlik ‘n linkse spul Afrikanerbonder gespuis…) :

  http://www.vryburgers.co.za/index.php/wie-is-ons/dagbestuur

  Nasionale President : Cordré Smith (Ceres)
  Visie-President : Conrad Botha (Ermelo)
  Vaandrig : Tertius Griessel (Rawsonville) Nasionale Projekte
  Basuin : Jacob Rheeder (Oos-Londen) Reklame en beeldbou
  Rentmeester : Hein van Rensburg (Paarlberg) Finansies
  Nasionale Skrywer : Visser Bezuidenhout (Ceres)
  Webmeester : Armand van der Walt (Tijgerberg)

  Hierdie sogenaamde “Vryburgers” is niks anders as ‘n (Messelaars) filiaal van die sataniese AFRIKANERBOND (Doringbos) !

  .

 79. Debora de Richter,
  Al die datums van jou voorspellings en drome is verby ! Wat nou ? Kom Nebiru nog??

 80. Dawid

  As jy verder terug lees op vorige artikels hier by Vaandel dan sal jy sien hoe die ‘Vryburgers’ al uitmekaar getrek is. Jy moes sien hoe die Diknek-‘Dame’ van Warden en haar Vaandrig gade van Kroonstad rondgeskarrel het daar by DIE VRYBURGER se kamma-webkoerant toe ons hulle uitmekaar begin trek. Ag en toe word die kommentaar daar mos gesluit en nou net beperkte toegang tot kommentaar.

  Van die os op die jas … Daar is ‘n Vryburger Hall ook in Umgazi Straat, Menlo Park, Pretoria. Dit blyk nommer 5 te wees. Kyk by:
  https://www.google.co.za/maps/@-25.7755672,28.2680348,3a,90y,28.59h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1slt9nqqxWC7WU3XflMGYq9Q!2e0!7i13312!8i6656

  Kyk na die styl van die gebou … Soos hulle in Engels sê, ‘a dead give-away’. Die gebou bevestig presies wat jy sê. En reg langsaan dié perseel … Die LIONS KLUB PRETORIA! Ag hoe gerieflik! Amper soos die ou storie van, ‘Die Kerk en die Bar is langs mekaar …’ Dit kan besigtig word by:
  https://www.google.co.za/maps/@-25.7756879,28.2682871,3a,45y,77.13h,88.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6F8stol3bGRGOBnQ3OJE5Q!2e0!7i13312!8i6656

  En so kan ons voortborduur oor die lot … Slim, of is dit slu? Het sy baas gevang. O ja, so skuins oorkant … Die Stoeiklub! Ag ja, die klubs tog … En Stigtings en nog wat.

  Groete

  Ns. ‘ … ‘n Sent vir die Kerk en ‘n Rand vir die Bar.’

 81. Adriaan Snyman (1),

  Ek stem saam met jou antwoord aan Marius Theron.
  Open 20:6 – Salig en heilig is hy wat deel het aan die EERSTE OPSTANDING ; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God Yahweh en van Yahshua wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
  Die wat voor die wegraping reeds as “GEREGVERDIGES” gesterf het asook die wat as “REGVERDIGES” in die lewe sal wees met die wegraping, ontvang verheerlikte liggame en is deel van die “EERSTE OPSTANDING”. Hulle word duidelik onderskei van die wat NIE die wegraping meegemaak het NIE en dus agterbly en wel die tydperk van die antichrist se heerskappy sal meemaak en uiteindelik ook sterf. Hulle sal wel ook vir hul getrouheid beloon word – OPEN 20 :4 –“En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Yahshua en oor die WOORD VAN YAHWEH en die wat die DIER EN SY BEELD (DIE ANTICHRIS) NIE aanbid het NIE, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand NIE ontvang het NIE; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.”
  Almal wat NIE as regverdiges gesterf het (“ander dode”), sal eers na die Millinium ontwaak uit die dood – Open 20 :5 – “En die “ander dode” het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.”

 82. Adriaan Snyman (2),

  Ons moet daarop let dat die werklike tydperk van die “groot verdrukking” slegs 42 maande (3,5 jaar) lank sal wees en dat dit eers in die middel van die 7 jaar van die Antichris se heerskappy sal begin. Voor daardie tyd moet talle profesieë nog eers vervul word. Wanneer Yahshua Sy verskyning maak sal alles verander en daar sal net een Koning wees wat oor die Aarde sal regeer ! Tydens die 3,5 jaar tydperk sal Vader Yahweh Sy “geregverdiges” van Sy volk Israel in “veilige bewaring” hou. Wanneer die wegraping en dus ook die opstanding uit die eerste dood plaasvind bly ‘n raaisel. Dit kan tydens die laaste 3,5 jaar van die verdrukkingstyperk wees of eers kort aan die einde daarvan (net voor die wederkoms),, maar beslis gaan dit volgens die Skrif NIE voor die groot verdrukking plaasvind NIE.

 83. Lees die toespraak terwyl na die video kyk. Dit is net sowat 20 minute. Dit is die moeite werd om dit te lees en te luister terwyl Wim De Wit praat. Al waarmee ek nie in die toespraak saamstem nie is die woorde, aanpas en assimilasie. Daardie woorde is die KANKER. O ja, en die gelykheid ook. Hulle is nie gelyk aan ons nie. Die woorde moet eerder wees: Gooi hulle uit! Weg! Koebaai! Vaarwel!
  http://www.ijzerwake.org/index.php/108-ijzerwake-2017/441-toespraak-wim-de-wit-voorzitter-ijzerwake-2017

  Dit sal die Vlaminge ook net goed doen as hulle ontslae raak van hulle Rooms Katolieke Kerk. So ook die Nederlanders. Hulle ondergang word JUIS deur die Rooms Katolieke Kerk en die Jesuíete Orde vanuit Rome georkestreer. Hulle moet terugkeer na Die Bybel. Kom weg van die vals kerke. Veral weg van die Rooms Katolieke hoerkerk. Indien daar Kalviniste is, dit ook! Kom weg van die vals kerke!
  Maar dit is te laat. Net soos hier by ons. Die wit Vlaminge en die wit Nederlanders is net soos die wit Suid-Afrikaners op dieselfde pad van nie-omdraai. Ons almal is oppad na daar tussen die velling en die klip. Ons gaan fyn gemaal word … Of eerder soos Siener van Rensburg gesien het, in die smeltkroes uitgesmelt word …

  Ns. Sowat 15 jaar gelede op ‘n trietsige Aprildag daar in die Weshoek van Vlaandere, oppad na Duinkerken sien ek’n formidabele monument van ver af by Diksmuide, langs die IJzerkanaal. Toe ek naby kom sien ek die woorde teen ‘n muur: NOOIT MEER OORLOG. Dit was so Afrikaans. Ek moes toe net ingaan en gaan kyk. Ek kry nou nog hoendervleis as ek daaraan dink. Nou ja, ek was nie spyt nie en dit is ook hier by die IJzer waar Wim De Wit die bogenoemde toespraak gelewer het. Gaan lees oor daardie monument by Diksmuide.
  http://archief.wo1.be/jwe/2010/april/diksmuide0204/body1.htm

 84. Adriaan Snyman,
  Hierdie skrywe van jou is baie betekenisvol t.o.v. die algemene “gelowige’ se houding en kennis. Sekere kommentare t.o.v. geloofswaarhede en feite kry egter ‘n baie “negatiewe” ( ) merking en dit is beduidend van die “ingemesselde” geloofsbegrip gelei deur die kerke in die algemeen. Die hoeveelheid lesers wat negatief blyk te wees is nogal heelwat. Dit wil voorkom of sommige gelowiges sku of dalk bang is om die feite van ‘n ander of dalk meer korrekte begrip te toets vir die egtheid en waarheid daarvan. Hulle “glo wat hulle glo” en is dus nie bereid om te krap waar dit nie jeuk nie. Dit is vir hulle gemakliker so want dit kompliseer en krap nie hul lewens om nie.
  Dit sou tog baie meer van waarde wees as sommige dalk die moeite wil doen om hul redes vir hul negatiewe merking d.m.v. ‘n geskrewe kommentaar te wil aandui.

 85. Goeie more,
  Johann, verwys u skrywe hierbo oor die wegraping. Sal graag meer wil weet wat u definisie is van wegraping. U sien die algemene siening is dat die duiwel gaan die mense kom verdruk, en dan skrik God vir die duiwel en kom God en kom haal gou so klompie (wegraap) wat die duiwel nie kan verdruk nie. Dit is snert. Miskien werk dit dalk so. Die aarde word ‘vrot’, al hoe meer sonde, en dan kom God en kom maak skoon, bv. Die groot vloed waar alles skoon gemaak is, en Noag en sy mense oorgebly het om weer voor te begin, op ‘n skoon aarde. Hulle is nie weg gevat nie, hulle het op die aarde gebly. So ook met Sodom se skoon maak, daar is Lot en sy mense weer ‘uitgehaal’. Dalk werk dit nou ook weer so, die aarde is nou weer so ‘vrot’ dat God gaan kom ‘skoon maak’ en daar ‘n geringe oorblyfsel gaan wees wat ‘bewaar’ gaan word om op die skoon gemaakte aarde weer voor te begin. Niemand gaan weggeraap word voor die so genaamde wederkoms nie. Na die aarde skoon is gaan die oorblyfsel weer aangaan, en ongelukkig leer mens mos nie en gaan die vrot maar weer begin tot dit weer so vrot is en dit weer skoon gemaak moet word. Dit is dalk hier waar die wit tente in die karoo, van oom Siener gaan inkom.
  Groetnis.

 86. Hinsie,
  Lees die onderstaande Skrifgedeeltes en werk jy dit vir jouself uit. Daar gaan beslis ‘n ontmoeting in die (wolke/lug) wees en dit kan in alle waarskynlikheid “VOOR” die fisiese wederkoms plaasvind. Hierdie ontmoeting is ten doel van die “bruilofsfees” van die Bruidegom en daarna kom almal ( al die uitgesoekte, weggeraapte “gaste”) van die Bruidegom) weer terug Aarde toe vir die fisiese tweede wederkoms van Yahshua en ook die koms van God Yahweh se koningkryk en let daarop dat “EERS” tydens die gebeurtenis sal Yahshua se voete wel op die aarde staan aan die Oostekant van die Olyfberg wat dan in twee sal split. Hierna volg die Millenium !
  1 Thes 4:15-17 – Want dit sê ons vir julle deur die woord van Yahweh, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van Yahshua, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want Yahshua self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God Yahweh; en die wat in Yahshua Messias gesterf het (geregverdiges) , sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly (en geregverdig bevind word), saam met hulle in wolke weggevoer word -, Yahshua tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by Yahshua wees.
  Sag 14:4 – En in dié dag sal sy (Yahshua se) voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.

 87. Ek het self in die wegraping voor die verdrukkingtydperk geglo. Maar 1 Thes. 4: 16, 17 stel dit ongelukkig baie duidelik: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met die geklank van die basiun van God, EN DIE WAT IN CHRISTUS GESTERF HET SAL EERSTE OPSTAAN, DAARNA SAL ONS WAT IN DIE LEWE OORBLY, SAAM MET HULLE IN WOLKE WEGGEVOER WORD DIE HERE TEGEMOET IN DIE LUG, en so sal ons altyd by die Here wees.”

Comments are closed.