Hoogs Geheime Polisiespertyd

Liewe lesers, vroeg in 2009 het mense dae lank by polisiekantore uitgekamp om hulle wettige wapens te laat herlisensieer. Maar weens die administratiewe onvermoë van die polisie kon hierdie proses nie behoorlik gedoen word nie, en dis later in ‘n hofsaak deur die Wild- en Jagtersvereniging bevestig. Die uiteinde van dié hofsaak was dat die ou lisensies, wat nog in ou identiteitsboekies is of die latere kaarttipe, nie skielik onwettig geword het as mense nie daardie lisensies hernu het nie.


Daardie hofsaak sou einde Maart 2010 voortgesit word, maar dit het nie gebeur nie, en die saak is toe vir ‘n onbepaalde tyd uitgestel. Dit beteken dat alle ou wapenlisensies ook vir ‘n onbepaalde tyd geldig en wettig sal bly, ongeag of daar aansoeke vir hernuwings gedoen is of nie.

Die Zuma-regime het nou uit die bloute  skielik besluit om met ‘n drakoniese heksejag teen wapeneienaars te begin. Die polisie gaan van 10 April af genadeloos teen diegene (en wees verseker dit sal net blankes wees)  optree wat nog nie aan hulle geldmaakskema deelgeneem het nie – m.a.w. daar is van ons verwag om sowat R1 500 op te dok net om weer ons “wettige” lisensie te wettig! Sou ons die wapen egter verloor of dit gesteel word, is groot boetes en dalk nog tronkstraf ons voorland.

Maar dat meer as 20 000 swart polisiemanne hulle wapens weggesmyt of verkwansel het aan moordenaars, kapers, ens., kraai geen haan oor nie.

Lees asseblief die onderstaande kennisgewing wat deur die Suid-Afrikaanse Geweereienaars-Assosiasie in openbare belang uitgereik is, en gee u kommentaar daaroor:

“Die volgende dringende nuus kon dalk die aandag van vuurwapeneienaars ontglip het indien hulle nagelaat het om hul Desember-/Januarie-vakansie daaraan te wy om Staatskoerante te lees en die koerante vir amptelike bevelskrifte te deursoek. Die dringende nuus is dat versuim om jou ‘vervalde’ bevoegdheidsertifikate te hernu, lewens in gevaar kan stel – die lewens van jou kosbare, duur verworwe vuurwapenlisensies.

”LET WEL: Die polisie se eie versuim (sonder gevolge?) om die feite dadelik te publiseer en om die vuurwapenlisensiehouers betyds aan te spoor, bevorder waarskynlik hierdie nuwe ontwikkeling tot die status van een van die SAPD se ‘bes bewaarde geheime’.

”INDIEN JY ‘N VUURWAPEN BESIT, LEES ONMIDDELLIK VERDER

”Eerlike landsburgers wat een of meer vuurwapens besit, probeer gewoonlik om die wette van die land nakom – mits hulle weet wat van hulle verwag word en mits dit wat van hulle verwag word, regverdig, redelik en (hopelik) prakties is.

”WEES GEWAARSKU – TREE DADELIK OP!

”Die ondergepubliseerde, maar uiters nuuswaardige feit is dat Sondag 10 April 2011 om middernag, soos bepaal deur die Minister van Polisie, die spertyd vir elke vuurwapeneienaar is wie se bevoegdheidsertifikaat voor of op 10 Januarie 2011 ‘verval’ het om vir die hernuwing daarvan aansoek te doen. Die Minister het ook gewaarsku dat die gevolge vir versuim om daaraan te voldoen, ernstig sal wees, so:
* ondanks die kort kennisgewing;
* ondanks die feitlike stilswye van die SAPD oor die onderwerp;
* ongeag wanneer (indien ooit) die geldigheid van jou vuurwapenlisensie ‘verval’;
* ondanks die chaos wat al klaar binne die sentrale vuurwapenregister bestaan; en
* hoe ondankbaar die taak ook al mag wees;

”Dit is in jou eie belang om jou bevoegdheidsertifikaat dadelik na te gaan en vir hernuwing aansoek te doen indien dit verval het.

”As jy een van die duisende is wat deur hierdie kennisgewing geraak kan word, voltooi die (splinternuwe) SAPD 517(g)-vorm en handig dit so gou as moontlik by jou plaaslike vuurwapenbeheeroffisier in. Hou ‘n afskrif van jou aansoek en maak seker jy kry ‘n kwitansie daarvoor, ens. net vir ingeval jy dalk later bewyse van jou onskuld nodig het. (Die 7-bladsy-aansoek-/verklaringsvorm behoort by polisiestasies beskikbaar te wees. Indien hulle uit voorraad is, kan die vorm by SAGA se webtuiste <www.saga.org.za> afgelaai en gedruk word.)

”Die SAPD het belowe dat die posisie van vuurwapeneienaars wat reeds aansoek gedoen het deur van die nou verouderde SAPS 517-vorm (d.i.
sonder daardie belangrike ‘g’-tjie) gebruik te maak, nie benadeel sal word nie en dat hierdie persone nie die proses met ‘n SAPD 517(g)-vorm hoef te herhaal nie. Voor die afkondiging (Staatskoerant 33871 van 17 Desember 2010) van “sekere bepalings van die Wysigingswet op Vuurwapenbeheer, 2006 (Wet Nr. 26 van 2006)” was daar geen behoorlike voorsiening vir die hernuwing van bevoegdheidsertifikate nie…”

Die Suid-Afrikaanse Geweereienaars-Assosiasie is ‘n Nie-partypolitiese, nie-winsgewende vereniging van besorgde burgers), en kan bereik word by posbus 35203, Northway 4065 * Faks 086-553-9615. Webtuiste: www.saga.org.za * E-pos: saga@saga.org.za Navrae om lidmaatskap is welkom.

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470