BLOG

Multikulturalisme — die skrif is aan die muur

‘n  Oostenryker, Richard von Coudenhove-Kalergi, het in 1922 die Pan-Europeanbeweging gestig met die uitsluitlike doel om Europa met die gekleurde rasse van die wêreld te integreer en te verbaster. In sy boek ‘Praktischer Idealismus’ sê hy nie net hóé dit gedoen moet word nie, maar gee ook ’n beskrywing van hierdie ‘toekomstige Europeër’ as ’n ‘minderwaardige ras van gemengde bloed’.

Omdat hyself ‘n halfbloed was, het hy die blankes gehaat en was dit by hom ’n obsessie dat Europeërs moet ondertrou met Asiate, Afrikane en ander gekleurde rasse. Hierdie baster Eurasiër-negroïed sou geen verlede hê nie, geen deugde, geen identiteit, geen bates en ook geen regte nie, want dan kan hy maklik deur die heersende elite beheer word.

Maar daar sou nog baie water in die see moes loop voordat sy ideaal weer aandag sou geniet. Die president van die Europese Unie, graaf Herman Van Rompuy en George Soros het in 2010 saam met ander eendersdenkendes in Brussels vergader om te besluit hoe daar aan die Pan-European-integrasieplan uitvoering gegee kon word. ’n Dokument met omvattende integrasieplanne is daarna aan alle EU-leiers gestuur. Die meerderheid was egter huiwerig, totdat Noorweë en Switserland in 2012 besluit het om hul grense vir die gekleurde rasse oop te gooi.

As beloning vir sy uitstekende diplomasie en ‘goeie werk’ ontvang Herman Van Rompuy in November daardie jaar die Coudenhove Kalergi-prys wat elke twee jaar toegeken word.

Van Rampuy het verskeie ander lande in die EU oorreed om Noorweë en Switserland se voorbeeld te volg; veral die ‘minder gegoede’ lande soos Italië, Spanje en Griekeland is onder druk geplaas.

Die Duitse kanselier, Angela Merkel, was aanvanklik sterk gekant teen multikulturalisme en het in haar nou reeds ‘berugte’ toespraak, openlik erken dit het misluk. Maar nadat sy ook die Coudenhove Kalergi-prys aanvaar het, het sy geen ander keuse gehad as om van opinie te verander nie; en net verlede jaar is meer as ’n miljoen immigrante in Duitsland verwelkom.

Die gevolg was ’n ‘regse opstand’ dwarsoor Europa wat nóg Soros nóg Van Rampay verwag het en wat nou byna daagliks op bloedige konflikte uitloop.

Verbeel ek my dit, of hoor ons Siener se profetiese stem helder en duidelik bo hierdie helse rumoer, sambokhoue  en koeëls wat fluit, uitstyg? Ons ervaar dit ook eerstehands in die radelose wanhoop, traumas, angste en skrikbeelde wat ons onophoudelik teister? En ons steier verskrik, vreesbevange, magteloos rond voor die een onheil na die ander wat op ons afstorm.

Twee jaar gelede al het ons gesê jy hoef net om jou te kyk, om te besef dat ’n  wêreldwye waansin die mensdom beetgepak het en dat dit vorentoe net erger sal gaan; erger as toe Noag dag na dag aan sy ark gesaag en getimmer het! Erger as toe Lot Sodom die hakskene moes wys.

Verskeie ‘kenners’ het ons daaroor aangevat, gesê ons is net ’n klomp doemprofete, want vorentoe gaan dinge (soos altyd) weer “ten goede verander”.

Het dit verander? Nie volgens die profeet Jeremia nie, want volgens hom was die skrif toe al vir hulle aan die muur: “Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie; op ’n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking…” (Jer. 8:15)

En hier sit hulle en ons nou saam in daardie ‘verskrikking’ met geen einde in sig nie! In die kongresse, konferensiesale, koukusse, raadsvergaderings, komiteebesprekings en indabas word voorstelle en ‘mooi uitgewerkte planne’ ingedien en bespreek om sake te beredder.

Maar helaas, vir hierdie Oslo-sindroomlyers (afwykendes wat hulle eie ras haat — m.a.w. vertraagde liberaliste) neem die verskrikking net toe.

Europa val uitmekaar —

 • Die Britse pond kry ‘n dwarsklap na Brexit en neem sy grootste duik in meer as 30 jaar. In die Bank van Engeland lui die alarmklokke (Volgens Siener is dit maar net die begin — die pond gaan nog waardeloos raak).
 • Noudat Engeland uit die Europese Unie is, staan lande soos Frankryk, Holland, Griekeland, Skotland, Duitsland en selfs Noord-Ierland tou om ook dieselfde te doen. Dit sal ‘n finale nekslag vir die EU se voortbestaan wees. Siener het die ondergang van die EU voorspel toe hy gesê het in Europa is ’n garingboom en die boom verander in ’n bosblomme — kosmos, erekrone of duiwelsbos — m.a.w. onkruid wat uitgespit sal word.
 • Behalwe die verbrokkeling van die Europese Unie, het hy ook gesien dat die ‘blonde, blou-oog vrou’ (Angela Merkel) eers haar magsposisie in die EU gaan verloor en dan skielik en baie onverwags in skande en skade as leier bedank óf gedwing sal word om te loop:
 • 12 Des. 1918 — “In Europa kom een strooi hoed uit en toe kom daar een vrouw met blauw oge uit en sij het die hoed op.”
 • ’n Strooihoed bestaan uit veselstringe wat stewig en dig saamgeweef is. Dis ’n metafoor van die Europese Unie wat uit verskillende volke bestaan en tot ’n eenheid saamgevoeg is. Angela Merkel het blou oë en die feit dat sy die hoed ‘op het’, wys dat sy die leidende rol speel.
 • Die visioen van 10 Junie 1919 bevestig dit — “Toe kom in Europa een wit dame’s hoed uit.” (Let daarop dat die Siener spesifiek na ‘Europa’ verwys en nie Engeland nie. Die visioen kan dus nie op Maggie Thatcher betrekking hê nie).
 • 5 Mei 1921 —  “In die ooste staan ’n huis en ’n vrou hol uit die huis.” In Siener se gesigte is ’n huis altyd ’n regering of parlement. Hier sien hy ’n vroueleier wat uit ’n huis vlug. Die feit dat die vrou weghardloop, wys duidelik dat sy nie uit vrye wil padgee nie.
 • Eers hierna sien oom Klasie die man met die swart hoed (pluiskeil) wat na ons kant toe kyk  —  hy is ons saak goedgesind… Hy is egter nie die enigste een nie, want:
 • In Europa is daar op die oomblik 14 nasionalistiesgesinde verregse partye met dieselfde sienswyse as ons; maar anders as ons, is daar by hulle ‘n openlike rassistiese vyandigheid teen die vreemde indringers. (Siener het gesê ‘wit rassisme’ gaan nog dwarsoor Europa en die res van die wêreld toeneem).
 • Op 26 Junie 2013 berig die MailOnline oor die ontstellende “…invasion of immigrants into every corner of England”. Oom Klasie het dit weer gesien as “Brittanje se oorgawe aan verhongerde invallers uit Afrika en die Midde-Ooste.” Nie lank hierna nie, sien hy ’n vrou wat met linte opgetooi is, en sê sy verteenwoordig die Engelse volk.  Na Cameron se skielike bedanking word Theresa May op 11 Julie 2016 as die nuwe Britse eerste minister aangewys. Juis in die tyd wat Engeland deur duisende immigrante oorstroom word. Theresa May kan dus hierdie ‘opgetooide’ vrou wees.
 • Oom Klasie sê: “Dan sien ek hoe die linte een vir een begin afdraai totdat die vrou naderhand heeltemal kaal is — en uiteindelik sien ek haar sterf.” (Engeland se finale ondergang).

Hierdie gesig is in Siener se tyd gekoppel aan die verlies van Engeland se kolonies. Hyself het ook so gemeen. Maar toe Engeland se kolonies na beëindiging van die 2de Wêreldoorlog onafhanklikheid begin kry het, was daar nog geen massa-instroming van anderskleuriges na Europa nie, en ook geen Britse vroueleier nie. Margaret Thatcher het eers 30 jaar later premier geword.

Siener se vrou wat ‘opgetooi is met linte’ is ’n simbool van weelde en rykdom; en dat dit begin afdraai, beteken dat Engeland eers al sy weelde en rykdomme sal verloor nádat vreemdelinge oor sy grense begin stroom het. Dan sien hy ’n burgeroorlog in Engeland, asook hongersnood, wat direk tot sy ondergang sal lei. Niks hiervan het plaasgevind na die verlies van sy kolonies nie.

Dus wil dit voorkom of Theresa May dalk Engeland se laaste eerste minister kan wees vóór die begin van haar ‘sewe plae’.

 • Frankryk, wat ook sy deure oopgegooi het vir ander rasse, veral Moslem, word al maande lank só geteister deur terroristiese aanslae dat die Franse volk besig is om in opstand te kom en openlik teen die regering van president François Hollande rebelleer. Siener het dit voorspel: die dag wanneer Engeland se probleme begin, sê hy, gaan daar ’n burgeroorlog in Frankryk uitbreek, ook as gevolg van die duisende vreemdelinge wat soontoe stroom. Maar nog vóórdat al hierdie dinge gebeur, sal daar ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ in Rusland uitbreek. Dit het reeds in Februarie 2014 in die Oekraïne begin.
 • Pous Francis het verlede jaar in November gesê die 3de Wêreldoorlog het reeds begin. Hy het dit verlede naweek weer herhaal. En ons hoef net in gedagte te hou dat daar op die oomblik meer as 60 lande in bloedige konfrontasies gewikkel is, om die pous gelyk te gee. Dis net die media wat dit probeer afwater as ‘straatoptogte’, ‘proteste’ en ‘betogings’.

Miskien verstaan ons nou ook Siener se woorde in dié verband: “Ek sien in Europa ’n vreeslike dik muur, en agter die muur sien ek donker wolke draai. (Die oorlog daar sal baie ver gevorder wees voordat dit ons hier sal ‘raak’.”) En dis presies wat gebeur het, want ons is tot nou toe nog glad nie ‘geraak’ deur die hewige konflikte, oproer, terroristiese aanslae of finansiële krisisse wat Europa onophoudelik teister nie.

En die dag as dit ons ‘raak’, sal ons eers weet wat die woord ‘verskrikking’ werklik beteken…

(Hoe dit hier by ons op die tuisfront lyk, word in Deel II na gekyk).

Die stryd wat nou woed, is nie net tussen Moslem en Europeër of  Moslem en Amerikaner nie. Dis die aanloop tot die finale stryd tussen Lig en Duisternis.

Maar dié wat Hom ken, sal weet Hy het al vóór die grondlegging van die wêreld, daar in sy troonkamer ’n raadsbesluit geneem van ’n ewigdurende vyandskap tussen sy kinders en die nakroos van Satan. (Gen. 3:15). En volgens dieselfde raadsbesluit sal hierdie vyandskap in ’n totale verdelging eindig: “…tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.” (Dan. 9:26).

Selfs die Messias het dit met sy Eerste Koms opnuut vir ons bevestig: “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34).

Koop ‘n swaard

En die aand vóór sy kruisiging, was sy heel laaste opdrag aan sy dissipels om ‘n swaard te gaan koop: Luk 22:36 “Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie ‘n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en ‘n swaard koop.”

Hierdie vyandskap was vanuit die naald uit ‘n verbete, titaniese stryd. Want as die Almagtige sê: “Ek het jóú Israel, uit al die volke op aarde uitverkies, dan roep die seun van Satan: “Almal is uitverkies!” En as die Almagtige verklaar: “Ek het soort volgens soort (apart) gemaak en so moet dit bly”, dan skree die klong: “Almal is dieselfde! Apartheid is ’n sonde teen my volgelinge!” En as die Messias vir die Jode sê: “Julle het die duiwel as vader,” roep al Satan se telge gebelg: “Nee, hulle is Jou uitverkorenes!” Dan dreig hulle om Hom met klippe dood te gooi.

En die kerk wat as arbiter in hierdie saak aangewys is, roep verheug van sy hout- en kliphuis se dak af “Amen!”

In hul goddelose verwaandheid het die Jode met sy kruisiging ’n vloek oor hulleself uitgespreek: “Laat sy bloed op ons en ons kinders kom!”

Toe die Almagtige ‘n verbond met Abram gesluit het, het Hy sy naam verander na Abraham en hom geseën. Dieselfde het met Jakob gebeur en sy naam is verander na Israel en hy is geseën. Maar nêrens lees ons dat Hy ‘n verbond met Israel gesluit het waarna sy naam na Jood verander is nie. Daar is ook nooit ‘n seën oor die Jode uitgespreek nie. Inteendeel, die Messias het hulle uitgeskel as ‘slange en addergeslag’, en hulle as sy vyande beskou. In Luk. 19:27 spreek Hy ’n finale oordeel/vonnis oor hulle uit: “…daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood.”

Ook die profeet Jesaja het gesê daar is geen salf te smeer aan hierdie goddelose nasies rondom ons nie, want “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg…” (Jes. 26:10).

Maar ons maghebbers, kerke, touleiers en opperhoofde het van beter geweet. En vandag het hulle net één doel en één roeping: om aan hierdie goddelose ‘genade’ te bewys; om nét sý vrede en nét sý geluk te soek. As hulle god dit dan nie wil doen nie,  sal húlle die seën oor die goddelose uitspreek, hom aan die bors druk, hom vertroetel, klee en voed; vir hom skole en huise bou, en in 1994 het hulle, sommer namens ons, met groot blydskap alles wat ons besit, aan hul ‘goddelose’ vriend oorgedra.

En hoeveel el het dit by ons lengte gevoeg? Vandag sit ons saam met hulle in daardie ‘verskrikking’, met geen einde in sig nie!

Nou kan ons tereg vra: hoe lyk die mandjie vye wat hierdie voormanne vir ons van die bome afgeslaan het? Presies soos die profeet van anderkant die riviere van Kus, dit vir ons beskryf:

“Julle wat baas was, het nou klaas word. Julle het die leuen en waarheid plekke laat ruil. Niks in julle kerk is meer reg nie. Die vleeslike arm van julle voormanne waaraan julle vasgeklou het, kan hulleself nie red nie. Ook die NP wat julle 40 jaar lank met apartheid van elke vangstrik weggehou het, deur elke drif gedra en teen elke steilte uit geabba het, is nie meer daar nie.”

Al die tekens van onheil is reeds met ons. ‘n Swarte het onlangs gewaarsku dat die brande wat nou oor die land hardloop, rookseine is met ‘n boodskap, dieselfde boodskap as in die tyd van sy voorvaders: “Die assegaailem soek bloed!” Om dit prontuit te stel: Vorentoe gaan die bloed en derms nog loop!

Maar anders as ons voorvaders, wil ons dit nie hoor nie. Toe Andries Pretorius se verkenners op 11 Desember 1838 rookseine op die berge en rante van die Amatolas gewaar, het hy geweet die Zoeloemagte is besig om te mobiliseer vir ‘n aanval. Sy kommando het dadelik laer getrek by die Buffelsrivier en inderhaas begin om hulleself te beveilig. Ook net betyds, want hulle was pas klaar toe die aanval gekom het.

In FA Venter se Geknelde land vertel ‘n Zoeloe-impi aan sy makker dat die vure eers moet brand voordat die assegaai kan hardloop: “Die vure brand teen die Amatolas. Dis ‘n vuur wat nóóit weer sal doodgaan nie … Ja, vannag se vure sal brand tot die wind en die reën die Amatolas klein gevreet het … Die vure brand en die vegters van Xhosaland hardloop vannag (met hul assegaaie) oor die grens…”

Op 6 Februarie 2014 het die ANC mondstuk, Beeld, in ’n berig as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering.”

Daardie vure is nie geblus nie; die opstande het vererger, en vandag huiwer die land op die randjie van totale anargie en ’n burgeroorlog.

Die vure versprei

Enkele ure nadat Jessie Duarte op Maandag 20 Junie 2016 aangekondig het dat Thoko Didiza aangewys is as die ANC se burgemeesterskandidaat vir die Pretoria Metro-munisipaliteit in die plaaslike regeringsverkiesing, het ’n 12-tal persone in die geheim in die Court Classique Hotel in Arcadia vergader om te besluit hoe hulle die stad met vuur onregeerbaar kan maak. Daardie selfde aand nog breek geweld uit toe inwoners van Atteridgeville in Pretoria die strate invaar, vure aansteek en verwoesting saai.

Die winkels van buitelanders is geplunder, ‘n 20-tal busse uitgebrand en betogers skiet met lewendige ammunisie terwyl hulle by ‘n winkelsentrum in Mamelodi probeer inbreek.

Die groep van 12 se plan was om alle regerings- en stadseiendom aan die brand te steek; om alle uit- en ingangspunt van alle sones te sluit en om ook die ANC se streekkantoor af te brand.

Vure hardloop oor die land
Vure hardloop oor die land

Maar aan die einde van die dag was die ANC dood tevrede, want andermaal was dit ’n baie geslaagde oefenloop. Ons weet reeds hierdie onverwagse en omvattende opstand was nie spontaan nie. Die voorbokke kan moor en plunder, maar sukkelom drie mense in ‘n ry te laat staan, wat nog te sê ’n protes van hierdie omvang in so kort tydjie te reël? Dit was niks anders nie as ’n hoëvlak georganiseerde anargie wat in die binnekamers van die onderwêreld in egte anti-apartheid styl beplan is. Die knap en breedvoerige nuusdekking, was  ook ’n duidelik bewys daarvan.

Ons het dit in 2014 met die Arabiese Lente gesien toe die VSA ingemeng het om regimeveranderinge in die Midde-Ooste af te forseer. Dat hulle op die punt is om ook hiér in te meng, is ‘n voldonge feit. Dit kom al van die dag af dat Mandela vrygelaat is. Die swart oorname was net ‘n tussentydse fase om van die blanke apartheidsbewind ontslae te raak.

Pas nadat De Klerk in Junie 1996 uit die Regering van Nasionale Eenheid onttrek het, het die CIA  begin om met die Afrikanerbond saam te werk om as Interim-regering oor te neem sodra die ANC onder druk van ’n ‘CIA-konsepplan’ om met totale anargie, korrupsie, wanorde en chaos die ANC tot ‘n val te bring.

Daar is ook van De Klerk verwag om belowende jong vrydenkers  by die Afrikanerbond in te trek en te slyp. So het Solidariteit en sy bondgenoot, Afriforum, by die Interim-kommando beland en na Dingaan Zuma se kraal vertrek. Langs die pad het hulle die Voortrekkers, ATKV, die FAK, Orania Beweging en Radio Pretoria teëgekom wat almal staan en duimgooi en ook ’n lift wou hê… (word verwolg).

 

 

 

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
672 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Martin van Wieringen

Het kritieke punt zal wel rond 2019 liggen. Donkere wolken trekken zich samen boven Europa. In hoog tempo wordt het wapen-arsenaal vernieuwd. In mijn diensplicht in 1972 nog dienst gedaan op een pantserambulance zonder de oerlikon. Net zoals de Houwitser worden ze nu gesloopt en gaan de smeltoven in. In 2000 nog gemoderniseerd worden ze soms ook gratis voor niks weggeven. Toe rij een stukje met die ou mannen mee.
Hun ijzeren perde zijn best nog goed.

http://www.youtube.com/watch?v=AvgUX-ioRkE

Ben

Dit voel na ‘n akkurate datum.

Reon

Wanneer plaas julle deel twee?

Reon

Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

JB

Nog “duimgooi”ers? Die nuwe HNP? Front Nasionaal SA?

Johann Cronje

Adriaan,
Baie dankie. Die saak van “rassevermenging” en die “onheil” daarvan is die waarheid en is beslis nie rassisties nie. Feite is ook nie nie haatspraak nie. Vir YAHWEH was die saad van Sy skepping van die grootste belang elkeen volgens hulle soort en MAG EEN SOORT NIE MET ‘N ANDER SOORT GEMENG OF VERBASTER WORD NIE. Dit het beslis ook vir die mens (Adam en sy vroulike Maat) gegeld en so ook later vir al die Israeliete wat van hulle afgestam het tot en met vandag. Maar soos ons reeds weet het die “onheilige een” ook in die skepping van YAHWEH ingemeng en ook sy saad gesaai om YAHWEH se saad te verbaster. So was hy dan ook die argitek van die sonde waarin die mens verval het. Die mens het uit die sondige wellus met die dier van die veld vermeng en so het ‘n menigte van die verbasterde heidense nasies onstaan wat almal die vyande van Israel was. Nou is daar mense wat sê, dit maak nie saak nie, maar vir God YAHWEH maak dit werklik saak.

Lev. 18: 23 : “En jy mag met géén dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. ‘n Vrou mag ook nie voor ‘n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n gruwelike VERMENGING.” [AOV].

Lev. 20: 16 : “En as ‘n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle BLOEDSKULD is op hulle.” [AOV]. VERVOLG –

Johann Cronje

VERVOLG –

Jer. 31: 27 : “Kyk, daar kom dae, spreek YAHWEH, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van “MENSE en van DIERE.” [AOV].
Let Wel : Hierbo word daar bevestig dat sekere “diere” se saad met mense se saad kan kruis en versmelt (mee besaai word). Van watter “diere” word hier gepraat ? Ons weet dat geen gewone stomme viervoetige dier se gene met Adamiete (blankes) se gene kan meng, kruis of versmelt nie. “DIERE” MET MENSLIKE EIENSKAPPE Kom ons kyk ‘n bietjie na die 7de gebod (Almal glo die betekenis is in kort soos volg) – Jy mag nie egbreek nie en dit beteken jy mag nie met jou naaste se vrou omgaan nie maar die 10de gebod verklaar ook – Jy mag nie jou naaste se huis of sy VROU BEGEER NIE ens en dit sluit tog ook “omgang” in… . Dit kom voor dat beide gebooie dieselfde sondige begeerte en gevolglike gedrag as ‘n oortreding beskou EN verbied. Dit lyk egter snaaks dat Vader YAHWEH dit so sou dupliseer. Wanneer ons egter dieper kyk na die betekenis van die word “egbreek” dan wil dit voorkom of die Bybelse nvertaling dalk nie heeltemal korrek gedoen is nie en dat die woord “egbreuk”, dalk ook iets heel anders kan beteken. Wanneer ons die woord “eg”, “in die eg”, “buite die eg” of “egbreuk” van nader bekyk dan lyk dit so ;
Die woordeboek Verklaar die woord “EGBREUK” in Engels as “ADULTERY”. “ADULTERY” beteken OWERSPEL, EGBREUK en ONTUG. (Onthou die Ontugwet (Wet No. 21) van 1950 ‘n verbod op seksuele verhoudings tussen lede van die wit rassegroep en die swart rassegroep geplaas het.)

JB

Van die ‘multi-kulti’ gemors gepraat, dit is so deurmekaar soos dinges in ‘n tuimeldroër.

Een voorbeeld: Geert Wilders se voorouers blyk Sjinees, Indo (Oos Java) en Joods te wees.

Nou hoe nou?

Pieter

Ik stem helemaal met jou saam Johann. Verbastering is een gruwel!! En inderdaad is het 7e gebod met opzet verkeerd vertaald (waarschijnlijk door edomieten).
Geert Wilders is inderdaad een bastaard. Net als Obama, en vele anderen. Er is meer vermenging dan wij denken. Onder de huidige joden zijn nog maar zeer weinig zuiveren die een semitische afkomst hebben. Je komt onder de blanke Nederlanders mannen en vrouwen tegen met zwart haar en van die kleine krulletjes. Hoe kan dit?
Kijk eens in een school naar de kinderen…
Dieren kennen nog hun soort en weten dat ze met gelijken moeten paren, de meeste mensen kennen hun afkomst en ras niet meer en fokken maar wat aan. Ook de christelijke kerken maken er een potje van en mengen maar raak.
Het is de hoogste tijd dat Yahweh Zijn engelen uit zal gaan sturen om het kaf van het koren te scheiden en het overblijfsel zal verzamelen. Eén Herder, één volk, één ras, één God.

http://www.stop-rassenvermenging.nl

Pieter

Bekijk vooral de fotos op de site. Kun je goed de verschillen zien. Indien iemand nog meer fotos heeft, stuur ze mij gerust.
http://www.stop-rassenvermenging.nl

Dirk Albers

Adriaan, baie dankie vir nog n puik artikel, wat ek glo, nog n hele paar verdwaalde skape in die kraal sal kry ! Selfs die mense wat Siener n ” flentergat profeet ” noem, moet maar begin kennis neem. Selfs die mense wat net op 7de Laan, en rugby konsentreer, begin onrustig word, want die nare daaglikse werklikhede, van hierdie land, EN die wêreld, kan nie meer net weggewens word nie !

Johann Cronje

Pieter,

Lees Suidlander se skrywe “Europeans will flee”. Dit vervul dan ook Siener se visioen van die wit tente in die Karoo, wanneer gelowiges Europa en ander Westerse lande verlaat om na Suid-Afrika te kom. Openbaring 12:6 -En die vrou het na die woestyn(wildernes) gevlug waar sy ’n plek het wat deur YAHWEH gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank. Die woestyn/wildernes verteenwoordig enige plek buite Palestina. Gedurende die laaste helfte van die verdrukking (1260 dae is drie en ‘n half jaar), sal die ware verstrooide Israel skuiling vind tussen ander nasies, waar YAHWEH vir haar in veilige bewaring sal sorg. Die Engelse Bybel sê ; And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared ..

Leonor C Lombard

Johann, as die ‘verdrukking’ sewe jaar is en volgens die algemene aanvaarde christendogma dan is die laaste 3 en half jaar die woeste deel. Dan, volgens wat jy hier skryf, kom die van oral af om die verdrukking vry te spring.

Sal ons hier in ons vaderland geen verdrukking van die ‘anti-chris’ en sy agente verduur nie?

Hierdie is ‘n beangrike kwessie- want of Siener is verkeerd of die ‘verdrukking’ is slegs op ander plekke. Of die interpretasie van Openbaring 12 is verkeerd of Openbaring is verkeerd.

Ek kan nie saam stem met die volgende nie: Gedurende die laaste helfte van die verdrukking (1260 dae is drie en ‘n half jaar), sal die ware verstrooide Israel skuiling vind tussen ander nasies, waar YAHWEH vir haar in veilige bewaring sal sorg.

Volgens wat die skrif se is ons al klaar verstrooi en verskuil in die nasies en volke van die wereld. Watter nasies gaan die ware Israel veskuil? Ek verstaan nie.

Johann Cronje
Leonor C Lombard

Adriaan

Baie baie dankie vir hierdie artikel. Omdat ek al gevra het wat is die verwantskap tussen Siener se visioene en die stories rondom Openbaring wat verkondig word, is dit vir my belangrik om jou tweede deel te lees. Dit sal ook Vallary se vraag gedeeltelik beantwoord.

Haar en ander se vrees vir die toekoms is tweeledig; een die komende ‘verdrukking’ en ‘anti-chris’ se dinge en dan die ander is die heiden op ons voorstoep wat al hoe meer boos en uittartend raak. Ek is amper op die punt om te sê die anti-chris begin na ‘n kinderspeletjies lyk as ek sien wat hier in ons eie land aangaan en ons eie verdrukking wat vinnig begin spoed kry.

Ons heil lê in drie aspekte:
1. Die ken van Yahweh en SY Woord alleen. Wat het HY gesê rondom die laaste dae. Vir my dra dit absolute gewig. Geen ander mense se woorde kan wat Hy gesê oorskryf nie. Daar is die DAG van Yahweh. Daar is nie ‘n DAG van Yahshua nie. Die dag van die Here is slegs deur Paulus gebruik. Nerens anders nie. Slegs Yahweh is Verlosser en Redder en Regter.
2. Siener se visioene vir ONS en ons volk alleen in die laaste dae. Daarin kan ons ook vertroosting kry.
3. Bloed Rivier- dit is seker die mees klinklare bewys van Yahweh se Hand wat nog in die laaste dae vir Sy gunsgenote uitgesteek word. Ons hier aan die Suidpunt van Afrika is seker die enigstevolk ter wereld wat kan aanspraak maak dat ons weet Yahweh leef en dat Hy die Kryger vir ons in die nood kan wees.

Vaandel sal die plek wees waar die volk van die Boer en die wat in hulle harte so is, ondersteuning en kennis kan kry. Nooit moet vergeet word wat Siener gesê het nie: Vir die wat weet sal dit nie so erg wees nie.

Leonor C Lombard

Ons weet hier kom ‘n smeltkroes en ons weet dat Yahweh nooit nie ons noodroep sal hoor nie. Daarvan getuig Siener ook.

Joel 3. Ek skryf dit reg want dit is verkeerd en swak vertaal. Soek dit maar self op.
11 Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle DAAR. BRING van BO, o Yahweh, U KRAGTIGE HELDE!

Hierdie kragtige helde is NIE mense nie of krygers nie maar Yahweh se weermag.
Hy noem Homself baie – Yahweh van die Leërskare -wat doodeenvoudig beteken Yahweh van die WEERMAG of Yahweh of the ARMIES.

Ps 103:20 bevestig dat hierdie ‘helde’ NIE mense is nie. Skryf dit ook reg.

17 Maar die goedertierenheid van Yahweh is van ewigheid tot ewigheid oor DIE WAT HOM VREES, EN SY GEREGTIGHEID VIR KINDSKINDERS,
18 vir die wat SY VERBOND HOU EN AAN SY BEVELE ONTHOU OM DIÉ TE DOEN.
19 Yahweh het Sy troon in die hemel gevestig, EN SY KONINKRYK HEERS OOR ALLES.

20 Loof Yahweh, julle SY ENGELE, KRAGTIGE HELDE WAT SY WOORD/BEVELE UITVOER ( nie WOORD VOLBRING nie), WAT LUISTER na die STEM VAN SY WOORD! – nie mense nie
21 Loof Yahweh, al julle, Sy leërskare, julle wat Hom dien, WAT SY WIL DOEN! – nie mense nie
22 Loof Yahweh, al Sy werke, op al die plekke van Sy heerskappy! Loof Yahweh, o my siel!

En dan ons vertroosting in die DAG van Yahweh.
12 Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal EK SIT OM GERIG TE HOU OOR AL DIE NASIES RONDOM.
14 Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die DAG van Yahweh in die dal van beslissing!
15 Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.
16 En Yahweh brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. MAAR YAHWEH SAL ‘N TOEVLUG WEES VIR SY VOLK EN N SKUILPLEK VIR DIE KINDERS VAN ISRAEL.

Daan

Die Edomitiese tannie jok hierbo.

Kyk mooi in Openbaring WIE is dit wat kom. Nie Yahweh nie, maar YAHSHUA.

Dis nie Yahweh wat besluit of jy hemel toe gaan nie, dis YAHSHUA.

Yahweh is GEES, Yahshua is fisies.

Revelation 20:12 says that unbelievers will be “judged out of those things which were written in the books, according to their works.” Those who have rejected Christ as Lord and Savior will be judged based on their works alone, and because the Bible tells us that “by the works of the Law no flesh will be justified” (Galatians 2:16), they will be condemned. No amount of good works and the keeping of God’s laws can be sufficient to atone for sin. All their thoughts, words and actions will be judged against God’s perfect standard and found wanting. There will be no reward for them, only eternal condemnation and punishment.

Daan

Johannes 5:25

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.

Die boodskap van die Edomiet is die dood.

Deborah de Richter

DAAN BAIE DANKIE DAT DAAR NOG IEMAND IS WAT BY DIE SEUN VAN GOD UITGEKOM HET HIER….LEO PRAAT HAAR BY TYE SO VAS…Ek het haar/hom ander dag gevra wie se bloed gestort is vir sy/haar sondes??want die Skrif sê sonder bloed is daar geen vergifnis nie…

Leonor C Lombard

Leonor, Deborah. En die Skrif se dit nie. Net die skrywer van Hebreers doen. Yahweh vereis nie bloed vir vergifnis van sonde nie. Maar ‘n gebroke hart en sondebelydenis en die terugkeer na Sy wette en bevele.

Ek praat my nooit ‘vas’ nie. Ek maak foute en korrigeer dit.

Lees die Tanankh en veral die Torah om te weet wat hoe om regverdig voor Yahweh te lewe sodat jy die ewige lewe kan kry soos Yahweh belowe.

Leonor C Lombard

Jy is en sal misleid bly.

Kruisvaarder

My pa het altyd gepraat van die dier wat nie n kroontjie het nie word dit erens dalk in die bybel genoem van dit

Johann Cronje

Leonor,
Die meeste mense glo dat die verdrukkingstydperk 7 jaar gaan wees, maar dit is nie heeltmal korrek nie. Die Antichris se heerskappy is egter 7 jaar, nadat hy ‘n sogenaamde “Verdrag/ooreenkoms” gesluit het met “10 konings” wat nie hul eie koninkryke het nie (Illuminati Jode)/ (NWO) (Open 17:12), maar die groot verdrukking begin eers tydens die tweede helfte van sy heerskappy , wanneer hy die bloedoffers staak en homself as God YAHWEH aan die wêreld voorstel, vanuit die Nuutgeboude Joodse Tempel en die wêreld vervolg om hom te aanbid en sy merk te dra.. M.a.w. die verdrukking sal slegs tydens die tweede helfte van die 7 jaar tydperk begin en dus vir (3,5 jaar 1260 (dae/42 maande), duur.
Ons hier in die VADERLAND sal gewis ook geraak wees deur wat in die groot wêreld daarbuite aangaan, maar ons Vader Yahweh sal die “VROU” Israelnasies vergader en hulle na veiligheid neem tydens die groot verdrukking. (daarom sal Satan/antichrist woedend wees en sal alles gebeur soos wat Open 12 ver 13 en 14 tot 17 ons vertel. Dit dink ek is die groot verrassing om te verstaan dat die gesig wat Siener gesien het inpas in die eindtydgebeure. Ek twyfel vir geen oomblik dat daar duisende van ons Israelfamilie van talle Europese en Westerse lande na veiligheid sal vlug en dat hulle hierheen sal kom om saam met ons in veilige bewaring te wees tydens die 1260 dae van die groot verdrukking. Elia kom eers om al die geregverdiges van die Israelnasies te waarsku en te oortuig om te vlug na veiligheid. (VERVOLG)

Johann Cronje

Leonor (VERVOLG)
Was Siener al ooit verkeerd bewys. Waarom sal hy nou van die spoor afdwaal. Hy het dan self ook die wederkoms sien gebeur?
Yahweh het die beste van Sy Israelsaad ( die jongste dogter van Juda, die dogter van Sion, die dogter van Jerusaelm, die dogter van Israel, die DOGTER VAN SY VERTROOIDES) hier gesaai om ‘N SPESIALE DOEL in die eindtyd. Hulle is die twisgierige en vertrapte Boerevolkie en die een wat Satan so graag wil verguis omdat hulle hul God YAHWEH sal aanroep in hul benoudheid.

Leonor C Lombard

Johann, juis die feit dat tot op nou is Siener nog nie verkeerd bewys nie, is so belangrik vir ons. Inteendeel, die hele Europa is een groot getuienis dat hy waarlik ‘n profeet was.

Daarteen, is Openbaring vaag en uiters onduidelik.

Ek kan met dit wat in die eerste eeu gebeur het, presies met Openbaring ook uit le. En niemand kan my vekeerd bewys nie want die getuienis vir sekere dogma aspekte is uiters yl gesaai.

Soos byvoorbeeld die 1000 jaar. Nie een woord daarvan in die Torah of in die profete nie. Net EEN vers in Openbaring? Waar is Yahweh se Woord van twee of drie getuienisse?

Selfs die week van Daniel of die 70 weke. Die 62 sewe talle – sal ‘n Gesalfde uitgeroei word- Yahshua? En dan die laaaang ‘gap’ voor iets weer moet gebeur? Ook die week en die gruwel wat ‘n offer genoem word maar offer staan nie in die grondteks nie- nie in een nie. En die subtiele woorde -tyd van die einde? Is dit dieselfde as einde van tyd?

Die groot vraag is: Watter ‘bybel’ het Yahshua en sy disipels gebruik om Israeliete na Yahweh terug te bring? Beslis nie die roomse kanon wat ‘nuwe’ testament genoem word nie en eers HONDERDE jaar later saam gestel is. Yahweh het GEEN nuwe inligting gegee nie, nie deur Yahshua nie of deur Sy eie Woorde nie.

Daarom is ek is besig om na Openbaring te kyk vannuit ‘n ander hoek. Wie het dit geskryf want dit is beslis nie die disippel Johannes nie, wanneer is die boek geskryf. Hoekom het dit 600jr gevat om dit in ons roomse bybel te plaas. Hoekom is daar woorde soos ‘gou’ , ‘naby’, as dit al amper 2000 jr later is. Beslis nie gou of naby nie. Hoekom klink alles vir my asof dit vir slegs daardie tyd geskryf is. En kan ons werklik die brief aan die 7 gemeentes ons sin maak. Dis die vrae en nog vele meer wat ek wil beantwoord.

Johann Cronje

Leonor,

Ons moet Sefafanja se profesie wat reguit na ons wys baie goed verstaan!!

Sef. 3:19
Kyk, in dié tyd sal Ek met al JOU VERDRUKKERS handel;
en die wat kreupel is, sal Ek red; [= Luk. 14:21 >WiT IsraEL-Weste!*]
en die wat verjaag is, [= na Austra/lasië VSA Kanada Londen …]
versamel; [= WAAR(heen)-versamel?? = Berg SiON >SA!!*]
en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem
wie se SKANDE oor die hele aarde was. [= ‘skande’ >oor ‘APARENTheid’~!*]

En bg. Sef. 3 (= ‘met al jou VERDRUKKERS handel’) =>handel spesifiek met
‘My Verstrooide Gemeente Oorkant die Riviere van Kuwsh …’ >
>die BOERE!!* – en korreleer dan 100% met die begrip van die vroeëre Jes. 11:13
= “die TEËSTANDERS van Juda [SiON /-Boere] sal uitgeroei word”~!

Leonor C Lombard

En dit verstaan ek goed. Dit is die verdrukking wat alle Israeliete onder gebuk gegaan het as hulle Yahweh verlaat het.

Daarom glo ek PRESIES wat Sef 3:8- Verwag MY, spreek Yahweh, op die DAG wat EK my gereed maak vir die buit.

En daarom wag ek vir geen anti-chris of merk van die dier nie of die tweede koms van Yahshua nie. Ek wag vir Yahweh en dit sal ‘n donker dag wees maar teen die aand lig word.
Sag 14:7 En dit sal ‘n ENIGE dag wees wat aan Yahweh bekend is- geen dag en geen nag; maar teen die aand sal dit lig wees. Ook Jes 30:26.

Soos Habakuk, wag.

Dirk Albers

JB, hierdie geflik-vlooi tussen Erdogan, en Putin, is vir my UITERS verdag. Dit lyk of Erdogan die VSA teen Rusland probeer afspeel, en homself sien as die skeidsregter ? Maar hy moet maar oppas, as beide die reuse vir hom kwaad word, nê. Maar ek het gedink aan wat jy oor die swart Pous al gesê het. Al hierdie wêreld-leiers, is poppe in n poppespel. Iemand trek die toutjies wat hulle beheer, en hulle het geen keuse in die saak nie. Selfs die ” bakleierye ” tussen hulle, is net toneelspel !

Johann Cronje

Leonor,
Daar is baie wat ons nie verstaan van Openbaring en ander profesiëe nie, maar ons kennis sal vermeerder en so ook ons eie begrip. Ons moet egter waak daarteen dat ons in ons pogings om te verstaan, nie in die lokvalle (potholes) beland, wat die ‘onheilige een’ vir ons stel om ALLES IN TWYFEL te trek en sodoende af te dwaal van die waarheid nie. Let maar op na ander dwalinge soos die Jehova Getuies en selfs die Preteriste wat onderskeidelik beweer dat sekere gedeeltes van Openbaring reeds vervul is en dat die Koninkryk van YAHWEH reeds gekom het en dat dit “binne in jou hart is.” So maklik kan mens die spoor byster raak met vergeesteliking van die letterlike betekenisse van die profesiëe.
Omdat die “tyd nie ryp was nie”, (DIE tyd VAN DIE einde 0F DAN DIE EINDTYD) is daar aan Daniël gesê – (Dan 12:4) – ).. En jy, Daniël, hou die woorde GEHEIM en VERSEëL die boek tot die TYD VAN DIE EINDE toe; BAIE sal dit DEURSOEK, en die KENNIS SAL VERMEERDER. Die hoofgedagte van die vers is dat daar ‘n ernstige soeke na kennis sal wees om die te verstaan…….. Johannes Calvyn vertaal dit, “Baie sal ondersoek, en die kennis sal vermeerder.” Leupold verklaar die vers beteken, “Baie sal dit ywerig nagaan, en die kennis sal vermeerder.” In Hebreeus, is die woord vir “kennis” hadda’at, letterlik, “die kennis,” Dit is die begrip van hierdie lang profesie. Sommige beskryf die skrifgedeelte letterlik as iemand wat “heen en weer” sal hardloop om kennis in te win, in ‘n poging om te verstaan. Young gaan weer voort en verduidelik dat die engel vir Daniël gesê het, dat geeneen vir ‘n tydperk sal verstaan nie, maar in die TYD VAN DIE EINDE, wanneer hierdie profesieë in VERVULLING moet gaan, sal daar die kennis vermeerder en begrip sal gegee word om te verstaan. (VERVOLG)

Johann Cronje

Leonor (VERVOLG) – _
Self tot vroeg in Openbaring is daar ook opdrag gegee om die boek te verseël aangesien die tyd tot dan nog nie “ryp” is nie. Openbaring 5:1 & 10:4 – EN ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ’n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed VERSEëL. Open 10:4 – En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het ’n stem uit die hemel vir my hoor sê: VERSEëL wat die sewe donderslae gespreek het, en SKRYF DIT NIE OP NIE..
MAAR NOU VEEL LATER KOM ONS BY Openbaring 22:10 – En hy het vir my gesê: MOENIE die woorde van die profesie van hierdie boek VERSEëL NIE, WANT DIE TYD IS NABY!. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie. Moenie verseël is μὴ σφραγίσῃς [my sphragisēs], jy moet nie verseël. Daniel is aangesê om ” die woorde geheim TE HOU en TE VERSEëL tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder, maar nou is die tyd “ryp” – di is TYD is NOU NABY ! Die groot dag van YAHWEH is op hande.
Baie het al die skrifte ondersoek en daar sal nog baie wees wat dit gaan doen, maar glo maar die “onheilige een” sal vir elkeen sy lokvalle stel om hulle weg te lei van die waarheid.

Kiepersol

Oom se lang relaas is spreekwoordelik goeie saad wat as gesaaide vermors word op bar/grou grond.
As boek van die NT – hou Openbaring vir hierdie selektiewe leseres geen relevansie in nie. Haar oënskynlik- en skielik kamtige belanstelling val eweneens op.

Kobus Scheepers

Oom Nicolaas het genoem dat daar fout is in sy kerk maar nie met die bybel nie. Uit die bybel het hy tot ‘n diepe geloof gekom soos ons maar net van kan droom. Het hy die koms van die Regerende Messias (die Rots van Daniel wat die beeld tref en verpoeier) gesien as ons volk hom weer wend tot YHVH.

Ook het Oom Nicolaas die waarskuwing van ons Verlosser om versigtig te wees vir die leer van die farriseer verstaan, iets wat baie min van ons mense verstaan. (Versigtig is nie verwerp nie maar bedoelende loop katvoet.)

Die skepping getuig van die duisendjarige vredesryk in die 6 dae van skepping en die 7de dag van rus (een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag). Voor die koms van die Messias was ongeveer 4000 jaar en nou is ons ongeveer 2000 jaar na Hom en kan u die tekens van die tye sien aanspoed en die valse een wat in sy eie naam gaan kom is naby. Genadiglik is die koms van die 2 getuies dan ook naby sodat ons weer kan leer en die Waarheid kan kry MAAR sal ons hulle glo? Hulle sal kom leer dat dit net God is waaraan ons kan glo, elke Woord wat uit Hom uitgaan, dit is Waarheid en staan ewiglik vas want Hy verander nie – al verstaan ek nie, of al wil ek nie verstaan nie – daaraan moet ek vashou, daar is niemand of iets anders wat ek kan glo nie. Adam en Eva het iets anders geglo en toe gedoen en waar is ons nou?

Ons Verlosser het ook gemeld dat die skrifte nie redding kan gee nie, dit getuig net van die EEN WAT RED.

Is die bybel onvolledig? Sekerlik. Is daar verdraaiings daarin? Sekerlik. Waar is Henog en vele ander boeke wat ook getuig? MAAR as ek werklik die God van Waarheid, Skeppergod, Verlossingsgod, enigste Elohim aanroep sal Hy my leer en sal die bybel genoeg wees, soos wat dit vir Oom Nicolaas genoeg was. Bemoei jou met Hom en Hy sal jou leer.

Hannes

Ek verwys almal graag na Bertrand L Comparet in verband met Openbaring wat slegs deur sleutels in die ou testament verstaan kan word. Dit is n ontsaglike boek wat die laaste twee duisend jaar se geskiedenis bevat as bewys van die God geïnspireerde oorsprong en dan vir ons se dat Jesus die swaard is en ja waarlik ons as Israel wat God se Oorlogs byl is. Ons is sy diens knegte en dalk self deel van die Leërskareknegte en dalk self deel van die Leerskare…

Leonor C Lombard

Dankie Hannes- dit is baie interessant om te lees. En veral oor die verlore stamme wat die kerk ontken, die Goths, die Spartane ens is.

Maar ook die uitwys van die agter die skerms van die VN ten opsigte van Rhodesie en nou natuurlik Suid Afrika.

As daar een iets wat soos ‘n paal bo water staan is dat die bose met sy handlangers en agente erg probeer om alle beheer oor te neem. Dit kom by my op: En Yahweh LAG vir hulle.Ps 2 en ons lag saam- hulle einde is bespreek.

JB

Dirk Albers, “ … Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die Ottomaanse Ryk) aan die begin van die derde wêreldoorlog)?” Die aangehaalde gedeelte het ek drie keer raakgelees in die boek: Siener van Rensburg BOODSKAPPER van GOD.

In dieselfde boek word ook gepraat van: “… (sien ook vaal Jaste elders wat in Turkye uitkom).” Dit laat my wonder of die “vaal Jaste” te doen het met die onlangse mislukte militêre staatsgreep in Turkye

Baie, baie interessant. Erdogan is boos, uitgeslape, slu en geslepe. Net so die Putin kalant. Elkeen met hul eie agendas, hulle gebruik mekaar, albei word gespeel deur die Swart Pous, albei is ewe boos met een groot verskil … Putin sit met ontsaglike groot mag. Erdogan aan die anderkant weer het sy eie tipe van mag, soos onder andere die 500 000 Turke in Oostenryk, 50 000 in Bosnië en Herzegovina, 750 000 in Bulgarye, 50 000 in Kosovo, 200 000 in Masedonië, 80 000 in Roemenië, 80 000 in Denemarke, 4 000 000 in Duitsland, 1 000 000 in Frankryk, 250 000 in België, 40 000 in Italië, 660 000 in Nederland, 230 000 in Swede, 120 000 in Switserland, 850 000 in Groot Brittanje, 179 000 in Griekeland, 16 000 in Noorweë, Moslem stilbomme … wag om te ontplof terwyl hulle geÏndoktrineer word in die moskees. Baie handig so ‘n tipe ‘Fifth Column” voor en gedurende die 3de WO … Sluimerende moslem-bomme van binne. Sodra Putin en Erdogan mekaar mooi gesus, gepaai en gestreel het kan die Russe dan onverwags en skielik slaan na die Weste se kant toe. Ongestoord deur Turkye in die sagte Europese pens inslaan, regdeur na die Pirenieë gebergtes (Spanje) soos daar in Adriaan se boek verwys word na groot, verwoestende veldslae wat daar gaan plaasvind. Putin moet eers die VSA se Incirlik lugmagbasis met kernwapens in Turkye uitskakel.
WORD VERVOLG

JB

VERVOLG
Turkse bevolkings is ook teenwoordig in ‘n lang lys ander lande. Dit is dalk belangrik om te let op 101 800 in Kanada, 516 000 in die VSA, 320 000 in Australië, 2 000 000 in Tunisië, 3 500 000 in Sirië, 3 000 000 in Irak, 1 500 000 in Egipte. Duidelik kan so ‘n “Fifth Column” ‘n rol speel as Putin ook Suid slaan na die Arabiese olievelde.

Van die Swart Pous gepraat … Die booste van die bose … Die JesuÏete Orde sit daar in Ankara. Reeds vanaf 1583. Hulle is in beheer van die plaaslike Katolieke gemeente (parish). Die kapel is oop vir almal gedurende die week. ‘Christene’ en moslems bid daar, steek ‘n kers aan, vrae vrae, besoek die kerk, praat oor hulle probleme en kan self vra dat hulle vrygestel word van vloeke … Jy weet … Die ‘good guys’. Moslem studente en imams besoek ook die gemeente. Daar bestaan selfs ‘n akademiese uitruilingstelsel tussen die teologiese fakulteit van die Universiteit van Ankara en die Gregoriaanse Universiteit in Rome. “Ter wille van inter-religieuse dialoog” … so ewe onskuldig. Die ore ore en neus van die Superieur-Generaal van die JesuÏete Orde.

Baie belangrik is die ‘Jesuit Regugee Service’ (JRS) in Turkye, in samewerking met ‘n plaaslike NGO genaamd Kader. Die JRS is die instansie wat onder instruksie van die Swart pous sorg dat vlugtelinge seepglad, via Turkye in Europa instroom. Net soos die JRS in Louis Trichardt sorg dat die vlugtelinge seepglad vanuit die res van Afrika in azanië instroom.

JB

Fethullah Gülen, die man wat Erdogan uitgelewer wil hê … die Gülen beweging.

“The Gülen movement’s educational mission is, at its core and in its praxis, remarkably similar to the centuries-old Jesuit educational tradition. It can be argued that both educational movements are united in a shared mission today -a deep concern for the spiritual freedom of the individual and a commitment to the betterment of the world.” – Dr. Ali Ünsal – 26 Oktober 2007

Nou ja, immams wat die JesuÏete besoek in Ankara, akademiese uitruilstelssel “ter wille van inter-religieuse dialoog” … Die Gülen beweging is in die JesuÏete se sakke. Nog ‘n kop van die JesuÏete-draak?

Johann Cronje

Leonor,
Jy sê – “Soos byvoorbeeld die 1000 jaar. Nie een woord daarvan in die Torah of in die profete nie. Net EEN vers in Openbaring? Waar is Yahweh se Woord van twee of drie getuienisse?”
Die verwysing na 1000 jarige “vrederyk” kom voor in elk van die verse van Open 20 : 2,3,4,5,6 & 7
Die Skrif sê ook vir ons dat wanneer Yahshua terugkeer ‘n tydperk (van vrede) sal aanbreek waar die “leeu by die lam sal lê”. Miskien beskou sekere mense dit dalk as poëties. Dit is nogal heel letterlike, hoewel dit nie leeu sê nie maar, dit sê Wolf. Dit dui ook aan dat die aard van die diere sal verander . Hulle sal ook nie bang wees vir die mens nie (m.a.w. ‘n tydperk wat terugkeer na omstandighede soos dit was in die tuin van Eden). Jes 65:25 – Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ’n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê YAHWEH.
Jes 11:6-8 – Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk.
Hosea 2:17 – Verder sluit Ek in dié dag vir hulle ’n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde; ja, boog en swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus (VERVOLG)

Johann Cronje

Leonor (VERVOLG)
Dit is dus verbasend om te verneem hoeveel Bybelprofesie daar oor die terugkeer en herstel van beide die huise van Israel en Juda aan die begin van die Millennium is. Ten spyte van God Yahweh se woede oor hule ontrouheid en ongehoorsaamheid en dat Hy toegelaat het dat hul vyande hulle oorwin en wegvoer in ballingskap, het God egter belowe om hulle te vergewe en te herstel in die Millennium (1000 jarige vrederyk). Die volgende skrifgedeeltes is net enkele van vele OT profesieë wat handel oor hierdie belangrike gebeurtenis:
Esegiel 37 : en sê vir hulle: So spreek God YAHWEH: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel; en een Koning sal vir hulle almal koning wees; en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie. En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees.(VERVOLG)

Johann Cronje

Leonor (VERVOLG)
Daar is geen twyfel oor die duisendjarige konteks van die verse nie. Gegewe die melding van een KONING wat vir ewig (oor hulle sal heers).
Esegiël 37 :26-28 – En Ek sal ’n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ’n EWIGE verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en Ek sal MY HEILIGDOM “ in HULLE MIDDE” vestig, vir EWIG En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. En die nasies sal weet dat Ek YAHWEH is wat Israel heilig as my heiligdom vir EWIG, in hulle midde sal wees.
Open 21 vertel vir ons dat beide VADER (God van Israel) & SEUN (Koning van Israel)_op die Aarde by die mens teenwoordig sal wees en vanuit die nuwe Jerusalem sal regeer.
Ek dink nie die 1000 jaar ( Millenium) benodig veel meer verduideliking nie.
2 Petrus 3: 8 – Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag vir YAHWEH soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
DIE BOEK VAN HENOG HOOFSTUK 105 – GOD EN DIE MESSIAS SAL BY DIE MENS WOON:
1. In daardie dae het God hulle laat roep sodat hulle aan die kinders van die aarde kon getuig oor hulle wysheid: Toon dit aan hulle, want julle is hul leidsmanne en hul beloning dwarsoor die hele wêreld (Jes. 26.9; Psalm 149:9; Jud 1:14-15.)
2. Want Ek en my Seun sal vir ewig met hulle verenig word in die paaie van opregtheid in hulle lewens; en julle sal “vrede” hê; WEES BLY, JULLE KINDERS VAN OPREGTHEID. AMEN

Pieter

AMAZING RUSSIAN WEAPONS SHOCKED GENERALS of PENTAGON AND NATO!

https://www.youtube.com/watch?v=Zuu1Rj97MMY

Leonor C Lombard

Johann, jammer my fout omtrent die een vers. Het eintlik bedoel dat dit NET in Openbaring so gebruik word. En nooit in die Torah nie. Maar kom daarby.

Ek vra die volgende: Johan, bewys my verkeerd. Julle ander ook. Ek nooi julle uit om met Yahweh se Woord gate te skiet in my argument. Dit sal die lewe net makliker maak.

WANT:
Dit is vir my baie moeilik om te redeneer vannuit ‘n aanname, ek kan nie. So baie dinge is gebasseer op : ons weet dat …….. Terwyl niemand eintlik weet nie. Geen aanname kan gemaak word voordat daar nie ‘n bewys vir die aanname gegee kan word nie. Anders is dit ‘n aksioma. Soos deur nul deel. Om deur nul te deel is die resultaat (kwosient) wiskundig ongedefinieerd. Tog as ek ‘n appel het en ek deel my appel met niemand nie het ek nog ‘n appel. Maar as dit wiskundig beskou word deel ek die appel met een, met myself – dan het ek ‘n appel. Maw. ‘n aksioma in wiskunde is dat ek enige iets deur nul deel dan is die antwoord ongedefinieerd. En te veel aksiomas is in die kerkleer: – daar ISs ‘n 1000jr vredesryk daarom ons weet mos dat …..

‘n Dogma gee die aanname en dan word verse en dele so gelees en geinterpreteer dat dit die dogma pas. Dit weet jy. Soos Jesaja 9 wat gebruik word om Yahshua as Yahweh te probeer stel. Sonder om verder ondersoek te doen.

Maar ook hierdie een: AL die christene weet dat Yahweh Gees is……. want Johannes het so gesê in Joh 4:24.

Maar
Gen 3:8 Hy het in die tuin GELOOP.

walk #1980 halak oor gebruik vir marsjeer, hardloop,wandel

Exo 34:5 Yahweh het saam met Moses GESTAAN.(vervolg)

Leonor C Lombard

Deut 23: 12-13
12 Jy moet buitekant die laer ‘n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan.
13 En jy moet by jou gereedskap ‘n grafie hê; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak.
14 Want Yahweh jou God WANDEL MIDDE-IN jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.

Weer die woord : halak. Maw- Yahweh wil nie daarin trap nie.

Yahweh het ‘n liggaam. Daarom is ons in Sy fisiese Beeld gemaak. En daarom is die dogma van God is Gees, gebou op ‘n vers wat ‘n aaname was van iemand met geen bewyse vir die stelling gegee het nie.

En Yahsua se DUIDELIK in Luk 24 – ‘n gees het nie bene nie- dus Yahweh is nie Gees nie.

Onthou: ‘n saak word besleg met 2 of 3 getuienisse: Een vers is nie getuienis nie. Deut 19.

Johannes … 0 en die Tanakh … baie.

Net so is DRIE verse in verskillende boeke OOK nie ‘n getuienis as dit LYNREG teen Yahweh se EIE Woorde spreek nie.

Oor getuienis: al word die saak oor en oor genoem- jy kan nie jouself as verwysing tot ‘n getuie roep nie.

By hierdie staan of val ek.

Hierdie konsep, woord en getal van die 1000 jr is NET in Openbaring en nêrens anders nie.

Maw. as die aanname alreeds daar is, dat die tydperk voor Yahweh se Dag ‘n 1000 jaar vredesryk is , dan gaan jy lees asof dit so is.

Die feit dat die leeu en lam saam lê is geen aanduiding van ‘n 1000 jarige koninkryk nie. Dit staan nie daar nie.

Jy skryf: Dit is dus verbasend om te verneem hoeveel Bybelprofesie daar oor die terugkeer en herstel van beide die huise van Israel en Juda aan die begin van die Millennium is.(vervolg)

Leonor C Lombard

Weer is dit ‘n aanname wat jy gee gebasseer op wat in Openbaring staan want NERENS ERENS het Yahweh in die Tanakh die herstel van Israel aan ‘n 1000 jaar ryk gekoppel nie. NERENS.

Sagaria 14 word deur christene gebruik om die tweede koms en 1000jr te bevestig.

Kyk, daar kom ‘n dag vir Yahweh; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!
2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.
3 En Yahweh sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van Sy stryd, DIE DAG VAN OORLOG.
4 En in dié dag sal Sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
5 En julle sal vlug in die dal van MY berge—want die dal van die berge sal loop tot by Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Ussía, die koning van Juda. Dan sal Yahweh my God kom, al die heiliges( leermag) met U! (Joel 3)
6 En in dié dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees.
7 En dit sal ‘n enige dag wees wat aan Yahweh bekend is—geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.
8 En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
9 En Yahweh sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal Yahweh Een wees, en Sy Naam Een. (Deut 6:4) ..vervolg

Leonor C Lombard

Analiseer hierdie gedeelte:

1. Yahweh staan op die berg – nie Yahshua nie. Daar staan nie geskrywe MY GESALFDE of MESSIAS sal daar staan nie.
2. Yahweh trek uit en voer ‘n oorlog.
3. Die berg sal skeur. (vervolg)
4. Sy engelevegters kom saam met Hom.
SAINTS is nie ons nie. Dit is HOLY ONES en dit is Yahweh se weermag.
5. Dit is ‘n enige dag.- nooit WEER sal so dag kom nie.
6 Yahweh sal Koning van die HELE aarde wees – Yahshua is Koning van Israel.
7. Yahweh is EEN en SY Naam is EEN. – nie Yahwehshua, of Yahwehyahshua of Jesus of Vaderjesus of YahwehMessias nie. Yahweh is Een en Hy is Yahweh alleen.

Wat maak die christen hiervan-

Jesus sal terug kom en op die berg staan en al SY heiliges van die gemeeskap van die heiliges sal saam kom en Hy sal die anti- chris verslaan en dan sal ons ‘n 1000jr in vrede leef.

Wel net as jy glo wat in Openbaring staan kan jy dit uit Sagaria 14 kry.

Jy skryf:
Daar is geen twyfel oor die duisendjarige konteks van die verse nie. Gegewe die melding van een KONING wat vir ewig (oor hulle sal heers).

Johann, juis- vir ewig en uit dit kan jy nie haal dat dit ‘n 1000jr van een of ander tyd is nie as dit nerens so deur Yahweh bevestig is nie.

En uit Esegiël 37 :26-28 lees ek GLAD nie dat eers vir Yahshua gaan stuur nie en dan sal Hy kom nie. Yahweh gaan kom en Yahshua saam met Hom waar Hy die koningskap van Israel sal vestig en uitvoer.

Eseg 37
11 Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is DIE HELE HUIS VAN ISRAEL. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!
12 Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek Yahweh : Kyk, EK sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o My volk! En Ek sal julle bring in die land van Israel. (vervolg)

Leonor C Lombard

13 En julle sal weet dat Ek Yahweh is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o My volk!
14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, Yahweh, dit gespreek en gedoen het, spreek Yahweh.
15 Verder het die woord van Yahweh tot my gekom en gesê:
En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my ‘n volk wees, EN EK VIR HULLE ‘N GOD WEES.
24EN MY KNEG DAWID SAL KONING OOR HULLE WEES, en hulle sal almal een herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en my insettinge onderhou en daarna handel.
25En hulle sal woon in die land wat Ek aan my kneg Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het; ja, húlle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid; en my kneg Dawid sal HULLE VORS WEES VIR EWIG.
26En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ‘N EWIGE VERBOND MET HULLE WEES; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; En Ek Sal My Heiligdom In Hulle Midde Vestig Vir Ewig.
27En MY TABERNAKEL SAL OOR HULLE WEES, EN EK SAL VIR HULLE ‘N GOD WEES EN HULLE VIR MY ‘N VOLK WEES.
28EN DIE NASIES SAL WEET DAT EK YAHWEH IS WAT ISRAEL HEILIG AS MY HEILIGDOM VIR EWIG IN HULLE MIDDE SAL WEES.

En weereens – GEEN onderbreking met ‘n tweede koms van Yahshua en dan ‘n 1000jr en dan die ewigheid nie. (vervolg)

Leonor C Lombard

Ek is jammer maar die 1000jr is die skrywer van Openbaring se uitvindsel. Ek glo Yahweh. Hy kom om Israel bymekaar te trek, Hy kom om die wereld te oordeel en Hy kom om Sy koninkryk en Tabernakel hier te vestig as God en Koning van die aarde. Sy Messias, die Koning van Israel sal oor ons Koning wees soos geprofeteer

En 2 Petrus 3: 8 – Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag vir YAHWEH soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
Dan kan ek ook interpreteer dat die 1260 dae – 1260 jare is en dan kan ek ook interpreteer dat ‘n 1000jr die DAG VAN YAHWEH IS. En dan begin die ewigheid. Dink daaroor.

Openbaring se 1000jr vredesryk is nooit bevestig deur Yahshua OF Yahweh nie. Dit hou geen water teen die Woorde van Yahweh nie.

Nou as ek reg is- waar laat dit al die profesieë oor die anti-chris, die merk en my skrywes wat ek geskryf het oor die bruid van Yahshua? My geliefkoosde versie Open 22:14? Die implikasie daarvan is swaar en dit is rof.

Maar Yahweh sal ek dien en Sy Waarheid soek. Nou dat ek hierdie konsep van ‘n 1000jr onbewysbaar gevind het val alles vir my plat. Dit is soos die eerste domino wat val.

Johann Cronje

Leonor,
Daar is baie waarmee ek met jou ooreenstem veral met betrekking tot ons Vader en Sy Seun se afsonderlike name, identiteite , magte en toekomstige fisiese teenwoordigheid OP hierdie AARDE .

Jy sê dat” Nou dat ek hierdie konsep van ‘n 1000jr onbewysbaar gevind het val alles vir my plat. Dit is soos die eerste domino wat val.”

Ek is egter nie bereid om dit te waag om die boek van Openbaring in enige vorm af te kraak, te betwyfel of dalk gedeeltes daarvan as oneg te bestempel nie, nog minder om sonder enige konkrete bewyse Johannes of dan die skrywer van die BOEK, te veroordeel nie. Indien jy die letterlike verklaring vir die 1000 jaar verwerp en nie enige ander konkrete/letterlike verklaring het nie, dan moet ons enige besprekings van die boek Openbaring liewers ook staak. Ek wil egter die volgende sê en daarmee die bespreking afsluit:

Geeneen moet dit waag om Openbaring of die profesiëe te probeer uitlê of verstaan as hy nie die belangrikste EERSTE sleutel tot Bybelinterpretasie gebruik nie, naamlik om ‘n konsekwente UITLEG TE HANDHAAF. Met ander woorde, dit is die manier waarop jy die Skrif interpreteer. ‘’n Gewone uitleg of normale interpretasie van die Skrif beteken dat, tensy die vers of gedeelte duidelik aantoon dat die skrywer figuurlike taal gebruik , moet dit verstaan word in die normale konteks daarvan. Ons moet nie poog om ander betekenisse te maak as wat die natuurlike betekenis van die sin maak nie. Ons moet beslis ook nie poog om die letterlike vorm van die Skrif te “vergeestelik” deur die toekenning van betekenisse om woorde of frases te verander nie ,veral wanneer dit duidelik is dat die skrywer onder die leiding van God YAHWEH self deur Sy Heilige Gees, dit bedoel het, dat dit verstaan moet word, soos dit letterlik geskrywe is. (

Johann Cronje

Leonor – (VERVOLG)
Een voorbeeld is die EINSTE skrifgedeeltes van Openbaring 20. Baie sal verskeie betekenisse probeer toeken aan die verwysing na die ‘n tydperk van ’n duisend jaar en andar sal dit WEENS ANDER REDES verwerp OF omdat hulle droom om eendag in die Hemel deur te bring terwyl die skrifgedeelte van Openbaring sonder twyfel aandui dat die mens bedoel is om “LETTERLIK” sy ewige lewe hier op die “vernuwe” aarde te begin . Daar is egter NIKS in die taalgebruik van Openbaring 20 wat enigsins op ‘n ANDER betekenis kan dui nie, anders as die ”LETTERLILK” 1000 JAAR NIE !!

Die TWEEDE sleutel tot begrip is “onderskeiding”, m.a.w. om die Woord en stem van God YAHWEH deur Sy profete te herken en te aanvaar. Ons word telkemale herinner dat God YAHWEH baie kere met Sy “dienaars” praat deur die profete, eerder as direk met hulle? As ons dan enige “profeet”, skrywer of dienaar van God YAHWEH veroordeel of wantrou moet ons konkrete bewyse hê daarvoor.

In 1 Kronieke 21: 9-13 lees ons dat God praat met Gad, die siener van Dawid om na hom te gaan met ‘n boodskap:. Dawid het jare saam met God geloop, sy volk gelei, ens. Hy het geweet hoe die stem van God klink. Tog het God daardie tyd verkies )en nogsteeds vandag ) om dikwels met Sy volk/dienaars deur sy profete/sieners te praat. Dawid het natuurlik sy vertroue in Gad gehad om die boodskap van God YAHWEH aan te hoor en hom geloofwaardig gevind, anders sou Dawid hom nie gehad het as sy “siener” nie. Profete is aanvanklik sieners genoem as gevolg van hul vermoë om dinge te sien in die geestesryk. (VERVOLG)

Johann Cronje

Leonor – (VERVOLG)
Hierdie is n baie groot onderwerp en ons kan maar net aan die punt daarvan raak. Mag ons almal meer ernstig besin oor wat daar geskyf staan en mag ons die ware stem van God YAHWEH onderskei en herken wat vandag tot ons kom, deurdat ons Sy profete/sieners duidelik kan onderskei. God praat ook deurmiddel van baie verskillende maniere. Wanneer ons reg luister, dan gehoorsaam ons, wat Hy sê. Hy spreek tot ons met betrekking tot Sy Wil, weë, ens. deur middel van :

•Boodskappe wat Hy gee aan sy profete, deur direkte kommunikasie, visioene of drome of deur
engele gelewer.
• Deur direkte tekens en wonderwerke.
• Deur Sy geskrewe Woord, die Heilige Skrif, die Bybel.
• Deur die invloed van die Heilige Gees op die individuele gelowige se verstand en hart.

Amos 3:7 – YAHWEH God doen niks as Hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars die profete nie.

Ons weet dat daar reeds baie weggelaat, bygevoeg en verander is aan die Skrif en veral aan die NT en dit deur die mens, die RKK en vele andere, maar om dus ‘n twyfel te saai oor die egtheid van ‘n profeet/dienaar van Yahweh kan enigeen baie duur te staan kom. Jakobus 3:1-2 – MOENIE baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons ’n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel

Johann Cronje

Leonor – (VERVOLG)
Jes 48:3,5 – “Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom. daarom het Ek jou dit lank tevore verkondig; voordat dit gekom het, het Ek jou dit laat hoor, dat jy nie sou sê: My afgod het dit gedoen, of my gesnede beeld of my gegote beeld het dit beveel nie”. ( Profesiëe is gegee, sodat ISRAEL sal weet dat dit God YAHWEH is wat waak oor hulle, hulle persoonlik lei en betrokke is by hul lewens. Die Hebreeuse profete het meestal geprofeteer oor die onderwerp wat verband hou met die volk van Israel, van die verlede, hede en in die toekoms.(eindtyd)).

Jes 42: 9 – “Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.” (As gevolg van God se verbondsverhouding met die volk en al die Israelnasies wat gevolg het, het Hy spesifiek verkies om met hulle te praat vanuit hul eie geledere die profete ).

Jes 46:9-10 – “Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek YAHWEH is, en daar is GEEN ANDER nie; EK IS GOD, en daar is NIEMAND soos EK nie; wat van die begin af verkondig DIE EINDE, en van die voortyd af wat NOG NIE GEBEUR HET NIE; wat sê: MY raad sal bestaan, en al wat MY behaag, sal EK doen;

Abjater

Hulle wil diegene uitwis wat hul ideaal teenstaan. Die ideaal van ‘n vermengde bevolking onder ‘n kommunistiese regering, waaraan die kerk, ‘n steunorganisasie van kommunisme en die broederbond, ook meewerk met hulle evagelisasie van multikulturalisme.
Hulle het ons ontwapen en verarm sodat ons swak is wanneer hulle die hordes verderwers op ons loslaat, maar veg terug, het Siener gesê, al staan jy met die rug teen die muur. Moenie dit vir hul maklik maak nie. Dit is beter om kos in die huis te hê as geld in die bank wat ontoeganklik is omdat bankstelsels en OTM’s af is. Hulle gaan ons met allerhande metodes probeer uitroei, enige hand gebruik om ons te verwurg waar hulle eie kloue ons nie kan bykom nie.
Daar gaan ‘n tyd kom wanneer dit te gevaarlik gaan wees om kos en water te gaan soek. Ek het onlangs weer gesien hoe almal na die CBD stroom toe ons area se krag vir 2 dae af was, en banke van lyn af was. Die winkels en vulstasies het net kontant aanvaar, wat baie mense nie gehad het nie.
Alle idees van God en regverdigheid verdwyn soos mis voor die son. Daarmee bedoel ek dat jy mense voor jou gaan sien sterf, kinders en vroue gaan sien wat verkrag word, pakhuise en store wat as tronke vir vroueslawe en vyande ingerig gaan word, jy gaan dalk self lewens moet neem uit selfverdediging. Jy gaan al hierdie dinge sien en besef dat die mens goddeloos is, en dat die lewe nie regverdig is nie, so moet dit nie verwag nie. Dit gaan oor oorlewing, en oorlewing is brutaal.
As jy gaan ry, moenie ooglopend langs die pad aftrek om te rus of te eet waar jy oorval kan word nie.
As jy in ‘n padblokkade vasry, raak ontslae van wapens, laptops, kaarte. Steek jou waardevolle besittings en geld weg. Dit sal help as jy so normaal en doodgewoon as moontlik lyk, en nie soos ‘n bebaarde verregse Israeliet wat soos ‘n kruising tussen die Amiese en die Nazis lyk nie. Hulle gaan jou skiet.
Moenie saam met ‘n groep mense weghardloop waarop geskiet word nie. Die aanvaller skiet gewoonlik na die klomp wat weghardloop.
Koeëls kan baie voorwerpe penetreer. Dis net in die flieks waar ouens ongeskaad agter mure en tafels wegkruip om ‘n koeëlreën te ontduik.
As jy jou in ‘n gevaarlike posisie bevind waar jou dood seker is, doen iets onverwags. Dit is beter om die kaarte wat aan jou uitgedeel is weer te skommel as om die dood gelate te aanvaar.
Die waardevolste goed tydens anargie is nie goud of silwer nie. Dit is vuurwapens, koffie, drank, sigarette, medisyne en vaardigheid. As jy iets kan maak of herstel wat ander nodig het, sal dit tot jou voordeel wees.
Onthou ook dat die wit oumatjie af in die straat vir jou ‘n groter gevaar as ‘n bende plunderende moordenaars kan inhou, juis omdat jy nie op jou hoede is vir haar nie. Vertrou net mense wat jy ken en met jou lewe kan vertrou.

Pieter

Jesegiel 22:26
Haar priesters verkrag My Wet en hulle besoedel My Apartheid; tussen Apartheid en vermenging maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen verbastering en rasegtheid gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul öe toe vir My Sabbatte; ja, Ek word onder hulle besoedel.

JEsegiel 34:5
So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen Herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde wesens van die veld en het verstrooid geraak.

Lees het gehele hoofdstuk 34 van Jesegiel, vooral aan het eind wordt onze toekomst vermeld. Een verbond van Vrede zal er gemaakt worden en de besoedelde wilde wesens van de aarde verdwijnen. Een gezegend aardrijk zal er komen voor het huis van Israel, die skape van My weide; julle is Adamiete.

Abjater

Erdogan poog om die ottoman ryk te laat herleef, en het selfs die ou ottoman turkse taal verpligtend in skole gemaak, as daardie wetgewing van hom al deur is. Die ottoman militêre uniforms was deur die eeue rooi, blou en geel.

http:/www.ottoman-uniforms.com

Die plae van die sesde basuin en die tweede wee van Openbaring, vuur, rook en swawel, waardeur ‘n derde van die mense gedood sal word, kom uit 200 miljoen perderuiters se bekke uit.
Openbaring 9: 17 En so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse.
Kyk na die kleure in die Ottoman uniforms, dit is vuurrooi, blou en swawel geel.
Kan dit dalk die herleefde ottoman ryk van Erdogan wees wat ‘n derde van die mense gaan uitwis?

Abjater

Die link na die ottoman uniforms

http://www.ottoman-uniforms.com/

Kobus Scheepers

Die voortslepende oorlog in die Krim bleik weereens groter en hewiger voort te stu met hernude magsopbou aan weerskante(Poroschenko/VSA teenoor Rusland)

Israeli News Live se Steven Ben-Nun rapporteer

https://www.youtube.com/watch?v=kTaQHQSsmpA&feature=youtu.be&list=PLpGqGDDADdlnDI9ZQY0Fs0sd_hwpEQBhP

Leonor C Lombard

Johann, ek sluit ook my bespreking rondom Openbaring af.

Omdat enige iets in Openbaring of die NT staan maak dit nie waar nie. Israel het net die Woord van Yahweh nodig. Dit is slegs te vinde in die die OT. Die kanon van die NT is nie gewettig deur Yahweh se EIE Woorde nie en daarom MOET ALLES ondersoek word. Dit is ‘n maaksel van ‘n maaksel van ‘n maaksel van verskeie geskrifte GEKIES deur die einste kerk wat ‘n nuwe godsdiens en nuwe god gemaak het.

Natuurlik weet ek dat ek mense vervreem met my standpunt en ek skryf nie ligtelik oor hierdie saak nie. Dit is egter van kardinale belang gegee in die tyd waarin ons leef dat ons gereed moet wees.
En tussen die boek flieks en chirstendogma is daar verwarring en vrees wat uit die boek van Openbaring kom.

Yahweh is nie ‘n God van verwarring nie. Alles wat Hy gaan doen is aan ons oorgedra. Ons weet presies maar dan kom byvoegings en alles word wasig en deurmekaar. In die verklaring van Openbaring is daar letterlik honderde verduidelinkings en interpretasiesitleggings daaroor.

Meeste van die openbaringe van Openbaring is geskool op die christelike interpretasie soos Hal Lindsey dit in die sewentig met sy boek aan die wêreld bekend gestel. En meeste gaan oor Amerika. Jammer, die skrif van Yahweh gaan oor Israel, oor die hele Israel.

En aannames speel ‘n rol: as jy glo dat Amerika in Openbaring is dan word Efriam die bul wat stoot. Maar uit die bul wat stoot sal jy nie by Openbaring uitkom nie.

Ek kan egter nie ag slaan op ‘n geloof nie. Geloof in iets wat nie deur Yahweh se EIE Woorde onderskryf word nie is en bly ‘n geloof. En ‘n geloof is nie Waarheid nie.

Leonor C Lombard

As Jesaja uitroep: Tot die wet en tot die getuies! – dan is dit wat in die OT testament vir ons staan.

As Yahweh sê: Bind die getuienis TOE, verseël die wet in die harte van MY leerlinge, dan is GEEN nuwe getuienis wat na Yahshua se sterwe gekom het nie. Dit glo ek vas.

Yahweh se Woorde is Waarheid. En as Yahweh se Woorde afwesig is dan is dit nie vir my Waarheid nie. Daarom vereis ek in die lees van die bybel verfikasie dat dit wel van Yahweh af kom. Te laat het ek waarlik na Openbaring begin kyk met dit in gedagte.

Die NT is nie die spreekbuis van Yahweh nie. En niemand sal my anders kan oortuig nie. Die foute, teenstrydighede kan nie net sommer onder die mat ingevee word nie. Dit is openlik teenstrydig en verkondig ‘n ander godsdiens.

Tussen die geskrifte met leuenverse, byvoegings, swak vertalings en verdraaings moet die kind van Yahweh spook om by waarheid uit te kom. Behalwe dat ek weet dat Yahshua opgewek is deur Yahweh, maw. al die profesië rondom die Messias van Israel vervul is het ek niks meer nodig nie. Die profesie wat nog moet waar word is dat Yahweh Sy volk sal red in die dag van vergelding en dat ons die aarde sal be-erwe. Yahweh se Wet en Woord is my heil, my redding en vooruitsig tot die ewige lewe. Dit is wat Hy spreek tot elke Israeliet. En die anti-chris wat mense gaan dood maak terwille van Yahshua se Naam is bog. Die christen hammer daarop vir hulle Jesus en hulle geloof.

Leonor C Lombard

Yahweh maak dood en Yahweh laat lewe en lewe van die tydperk van ons lewe is direk gekoppel aan Sy Regverdiges.

Maar nooit EEN keer het Yahweh gesê dat iemand sal doodgemaak maak word TERWILLE van Sy Naam nie. Inteendeel, Sy Naam en Sy wet VERSEKER lewe op aarde en daarna. Hoeveel van die profete is doodgemaak in die OT deur ander? ‘n Studie daarvan sal wys daar was geen ‘martelare’ vir Yahweh nie. Elke vorm van verdrukking is gedoen met Yahweh se hand oor Sy profete. Die paar verse wat praat van die bloed van die profete is ongesubstansieerd. Nou hoekom moet ek die Mag van Yahweh EN Sy beloftes betwyfel omdat daar een of ander obskure ‘anti-chris’ gaan kom. Ek sê vir ‘anti-chris’, kom jy maar. Geen duiwel of demoon of mens het mag oor Yahweh se regverdiges nie en geen mag om iemand dood te maak nie. Daar is geen mag bo die Mag van Yahweh nie

Die skrywer van Openbaring is nie ‘n profeet vir my nie. Al Yahweh se profete in die Tanakh het met SY STEM gepraat: So spreek Yahweh. En die een profeet het die ander bevestig. Wie bevestig die 1000jr vredesryk?

Buitendien daar is net een ander profeet geprofeteer naas Yahshua en die was Johannes die doper. Wanneer het Yahshua en die ander disipels ooit SY Johannes as profeet verklaar? En by gesê- as dit wel Johannes van Yahshua was, hoe val hy flou? Hy het hom mos alreeds met Sy verheerlikte liggaam gesien.

NIEMAND wat iets in die NT geskryf het is ‘n profeet nie. NIEMAND nie. Jy haal Gad aan as Siener; hoe het Gad met Dawid gepraat?
Ook met: SO SPREEK YAHWEH!

Leonor C Lombard

Wie in die NT het dit ooit gesê? Maar WIE het die skrywer van Openbaring tot profeet van die toekoms verklaar? Slegs die die wat uit daardie werk wil kapitaliseer. En HOE het hulle nie.

Hoe weet ek Siener is ‘n profeet. Want dit wat hy geskryf het, word VOOR ONS Oë waar. Mag ons NET op hom vetrou? Nee. Maar dat hy vir ons volk gegee is tot ondersteuning is waar.

Jy haal Jes 43 en Jes 46 aan. Die hele Jesaja is bevestiging wat YAHWEH geprofeteer het wat nog nie gebeur het nie maar uit SY mond weet ons PRESIES wat gaan gebeur. En Jes 59 , 606, 61, 63 verseël Yahweh se Woorde. Ek het niks meer as dit nodig vir die eindtyd nie. Daar is NIKS nuut in die NT. GEEN nuwe Woorde van Yahweh nie.
Maar lees ook:
Jes 44
7 En wie roep soos Ek—laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlê—vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee.
8 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ‘n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.

Die NT bestaan uit MENSE wat uit hulle monde gespreek het en NIE met; SO SPREEK die God van Israel, nie.
So vir die vierde boek. Ek hoef nie te glo wat die skrywer in Johannes sê as ek NERENS dit kan verifieer nie. En die skrywer het goed kwytgeraak wat vir my onaanvaarbaar is. Hy is nie heilig nie, hy is nie ‘n profeet nie en hy het nie VIR Yahweh gepraat nie. As iemand wil glo wat daar staan is dit reg, maar geloof het nog nooit gered of die waarheid geword nie. Yahweh se WET en WOORDE is alleen WAARHEID.

Leonor C Lombard

Die skrwyer van Johannes uiter goed wat LYNREG is teen wat Yahshua en Yahweh sê en dit is onverskoonbaar en maak die boek ongeloofwaardig.

Joh 3:16 christen dogma op sy beste- Yahweh kan nie die wêreld lief hê as Hy dit gaan vernietig nie. Yahweh het NET Israel lief.
En ELKEEN wat in JESUS glo sal gered word- Yahweh sal red die wat Sy wette en bevel onderhou- Sy Regverdiges. Dit baat jou niks as jy glo Yahshua het gekom om jou skuld te betaal nie maar jy is ongehoorsaam aan Yahweh se bevele. Dit het Yahweh gesweer. Lewe of dood. Jy kies.

Joh 3:16 is lynreg teen wat Yahweh sê. En daar is allerhande verduidelikings maar die feit bly staan. Net die in Israel en die wat Yahweh se wette en feeste onderhou sal gered word en ALMAL wat Jesus aanroep nie.

Die disipel wat Jesus liefgehad het – .
Hoe weet ons hy is die een wat Jesus lief gehad het? Sê Yahshua dit? Sê ‘n ander apostel dit? Nee. Net die skrywer beweer dit oor homself. Ek hoef hom nie te glo nie as daar nie ‘n ander getuienis daarvan is nie, en daar is nie.
En wat van-
Joh 6
40En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Nou ‘n tweede keer die ‘glo’. Wat is die voorwaarde UIT Yahshua se mond- soos deur Yahweh beveel –om die ewige lewe te kry?
VOLG DIE GEBOOIE, ONDERHOU DIE WETTE EN LUISTER NA YAHWEH SE WOORDE. Wie gee ‘Johannes’ en Paulus die REG om Yahweh se voorwaardes te verander van wetsonderhouding na geloof? Hoeveel miljoene kinders van Yahweh is nie mislei deur hierdie geloof in Jesus wat jou die ewige lewe gee nie??

Omdat NET Yahweh lewe kan gee is dit Hy wat ons uit dood haal nie, nie Yahshua nie.
En nog baie meer- veral rondom die die Helenistiese denkwyse van gees en logos ens.

Leonor C Lombard

Daarom Johann, bejeen ek Johannes met die agterdog wat dit verdien. Daar is genoeg getuies in elk geval dat Johannes van Yahshua NIE die skrywer van die vierde boek is NIE. Dit is slegs ‘n keuse; Yahweh se Woord of ‘n mens se woord.
Dus my antwoord:
“It is better to trust in Yahweh than to put confidence in man” (Ps. 118:8)

NIEMAND, nie Yahweh of Yahsua of Yahweh se profete van ouds nie het die vredesryk vir ons geopenbaar nie, nog minder ‘n 1000jr daaraan gekoppel. Dus – ek kan nie ‘glo’ in ‘n ONBEVESTIGDE konsep nie. En daarom sal alles rondom hierdie 1000jr vredesryk ongeldig vir my word.

Ek sluit Openbaring af en uit.

Aan die regverdiges- vrees niks vir die Dag van Yahweh nie, behalwe vir wat julle met julle oë sal sien maar ek gee die Woorde van Yahweh vir julle vir daardie tyd:
Sê vir die regverdige dat dit met hom sal goed gaan want so sal My Woord wees wat uit My Mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. (Jesaja)

Ter bevestiging – die wet en AL die profete in die Tanakh gee deurgangs hierdie beskutting en beskerming aan die regverdiges en die regverdige nasie.

Vir die rekord- ek onttrek alles wat ek ooit geskryf het uit Openbaring rondom die eindtyd. My argumente is nou ongeldig en vals.

672
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x