BLOG

Multikulturalisme — die skrif is aan die muur

‘n  Oostenryker, Richard von Coudenhove-Kalergi, het in 1922 die Pan-Europeanbeweging gestig met die uitsluitlike doel om Europa met die gekleurde rasse van die wêreld te integreer en te verbaster. In sy boek ‘Praktischer Idealismus’ sê hy nie net hóé dit gedoen moet word nie, maar gee ook ’n beskrywing van hierdie ‘toekomstige Europeër’ as ’n ‘minderwaardige ras van gemengde bloed’.

Omdat hyself ‘n halfbloed was, het hy die blankes gehaat en was dit by hom ’n obsessie dat Europeërs moet ondertrou met Asiate, Afrikane en ander gekleurde rasse. Hierdie baster Eurasiër-negroïed sou geen verlede hê nie, geen deugde, geen identiteit, geen bates en ook geen regte nie, want dan kan hy maklik deur die heersende elite beheer word.

Maar daar sou nog baie water in die see moes loop voordat sy ideaal weer aandag sou geniet. Die president van die Europese Unie, graaf Herman Van Rompuy en George Soros het in 2010 saam met ander eendersdenkendes in Brussels vergader om te besluit hoe daar aan die Pan-European-integrasieplan uitvoering gegee kon word. ’n Dokument met omvattende integrasieplanne is daarna aan alle EU-leiers gestuur. Die meerderheid was egter huiwerig, totdat Noorweë en Switserland in 2012 besluit het om hul grense vir die gekleurde rasse oop te gooi.

As beloning vir sy uitstekende diplomasie en ‘goeie werk’ ontvang Herman Van Rompuy in November daardie jaar die Coudenhove Kalergi-prys wat elke twee jaar toegeken word.

Van Rampuy het verskeie ander lande in die EU oorreed om Noorweë en Switserland se voorbeeld te volg; veral die ‘minder gegoede’ lande soos Italië, Spanje en Griekeland is onder druk geplaas.

Die Duitse kanselier, Angela Merkel, was aanvanklik sterk gekant teen multikulturalisme en het in haar nou reeds ‘berugte’ toespraak, openlik erken dit het misluk. Maar nadat sy ook die Coudenhove Kalergi-prys aanvaar het, het sy geen ander keuse gehad as om van opinie te verander nie; en net verlede jaar is meer as ’n miljoen immigrante in Duitsland verwelkom.

Die gevolg was ’n ‘regse opstand’ dwarsoor Europa wat nóg Soros nóg Van Rampay verwag het en wat nou byna daagliks op bloedige konflikte uitloop.

Verbeel ek my dit, of hoor ons Siener se profetiese stem helder en duidelik bo hierdie helse rumoer, sambokhoue  en koeëls wat fluit, uitstyg? Ons ervaar dit ook eerstehands in die radelose wanhoop, traumas, angste en skrikbeelde wat ons onophoudelik teister? En ons steier verskrik, vreesbevange, magteloos rond voor die een onheil na die ander wat op ons afstorm.

Twee jaar gelede al het ons gesê jy hoef net om jou te kyk, om te besef dat ’n  wêreldwye waansin die mensdom beetgepak het en dat dit vorentoe net erger sal gaan; erger as toe Noag dag na dag aan sy ark gesaag en getimmer het! Erger as toe Lot Sodom die hakskene moes wys.

Verskeie ‘kenners’ het ons daaroor aangevat, gesê ons is net ’n klomp doemprofete, want vorentoe gaan dinge (soos altyd) weer “ten goede verander”.

Het dit verander? Nie volgens die profeet Jeremia nie, want volgens hom was die skrif toe al vir hulle aan die muur: “Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie; op ’n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking…” (Jer. 8:15)

En hier sit hulle en ons nou saam in daardie ‘verskrikking’ met geen einde in sig nie! In die kongresse, konferensiesale, koukusse, raadsvergaderings, komiteebesprekings en indabas word voorstelle en ‘mooi uitgewerkte planne’ ingedien en bespreek om sake te beredder.

Maar helaas, vir hierdie Oslo-sindroomlyers (afwykendes wat hulle eie ras haat — m.a.w. vertraagde liberaliste) neem die verskrikking net toe.

Europa val uitmekaar —

 • Die Britse pond kry ‘n dwarsklap na Brexit en neem sy grootste duik in meer as 30 jaar. In die Bank van Engeland lui die alarmklokke (Volgens Siener is dit maar net die begin — die pond gaan nog waardeloos raak).
 • Noudat Engeland uit die Europese Unie is, staan lande soos Frankryk, Holland, Griekeland, Skotland, Duitsland en selfs Noord-Ierland tou om ook dieselfde te doen. Dit sal ‘n finale nekslag vir die EU se voortbestaan wees. Siener het die ondergang van die EU voorspel toe hy gesê het in Europa is ’n garingboom en die boom verander in ’n bosblomme — kosmos, erekrone of duiwelsbos — m.a.w. onkruid wat uitgespit sal word.
 • Behalwe die verbrokkeling van die Europese Unie, het hy ook gesien dat die ‘blonde, blou-oog vrou’ (Angela Merkel) eers haar magsposisie in die EU gaan verloor en dan skielik en baie onverwags in skande en skade as leier bedank óf gedwing sal word om te loop:
 • 12 Des. 1918 — “In Europa kom een strooi hoed uit en toe kom daar een vrouw met blauw oge uit en sij het die hoed op.”
 • ’n Strooihoed bestaan uit veselstringe wat stewig en dig saamgeweef is. Dis ’n metafoor van die Europese Unie wat uit verskillende volke bestaan en tot ’n eenheid saamgevoeg is. Angela Merkel het blou oë en die feit dat sy die hoed ‘op het’, wys dat sy die leidende rol speel.
 • Die visioen van 10 Junie 1919 bevestig dit — “Toe kom in Europa een wit dame’s hoed uit.” (Let daarop dat die Siener spesifiek na ‘Europa’ verwys en nie Engeland nie. Die visioen kan dus nie op Maggie Thatcher betrekking hê nie).
 • 5 Mei 1921 —  “In die ooste staan ’n huis en ’n vrou hol uit die huis.” In Siener se gesigte is ’n huis altyd ’n regering of parlement. Hier sien hy ’n vroueleier wat uit ’n huis vlug. Die feit dat die vrou weghardloop, wys duidelik dat sy nie uit vrye wil padgee nie.
 • Eers hierna sien oom Klasie die man met die swart hoed (pluiskeil) wat na ons kant toe kyk  —  hy is ons saak goedgesind… Hy is egter nie die enigste een nie, want:
 • In Europa is daar op die oomblik 14 nasionalistiesgesinde verregse partye met dieselfde sienswyse as ons; maar anders as ons, is daar by hulle ‘n openlike rassistiese vyandigheid teen die vreemde indringers. (Siener het gesê ‘wit rassisme’ gaan nog dwarsoor Europa en die res van die wêreld toeneem).
 • Op 26 Junie 2013 berig die MailOnline oor die ontstellende “…invasion of immigrants into every corner of England”. Oom Klasie het dit weer gesien as “Brittanje se oorgawe aan verhongerde invallers uit Afrika en die Midde-Ooste.” Nie lank hierna nie, sien hy ’n vrou wat met linte opgetooi is, en sê sy verteenwoordig die Engelse volk.  Na Cameron se skielike bedanking word Theresa May op 11 Julie 2016 as die nuwe Britse eerste minister aangewys. Juis in die tyd wat Engeland deur duisende immigrante oorstroom word. Theresa May kan dus hierdie ‘opgetooide’ vrou wees.
 • Oom Klasie sê: “Dan sien ek hoe die linte een vir een begin afdraai totdat die vrou naderhand heeltemal kaal is — en uiteindelik sien ek haar sterf.” (Engeland se finale ondergang).

Hierdie gesig is in Siener se tyd gekoppel aan die verlies van Engeland se kolonies. Hyself het ook so gemeen. Maar toe Engeland se kolonies na beëindiging van die 2de Wêreldoorlog onafhanklikheid begin kry het, was daar nog geen massa-instroming van anderskleuriges na Europa nie, en ook geen Britse vroueleier nie. Margaret Thatcher het eers 30 jaar later premier geword.

Siener se vrou wat ‘opgetooi is met linte’ is ’n simbool van weelde en rykdom; en dat dit begin afdraai, beteken dat Engeland eers al sy weelde en rykdomme sal verloor nádat vreemdelinge oor sy grense begin stroom het. Dan sien hy ’n burgeroorlog in Engeland, asook hongersnood, wat direk tot sy ondergang sal lei. Niks hiervan het plaasgevind na die verlies van sy kolonies nie.

Dus wil dit voorkom of Theresa May dalk Engeland se laaste eerste minister kan wees vóór die begin van haar ‘sewe plae’.

 • Frankryk, wat ook sy deure oopgegooi het vir ander rasse, veral Moslem, word al maande lank só geteister deur terroristiese aanslae dat die Franse volk besig is om in opstand te kom en openlik teen die regering van president François Hollande rebelleer. Siener het dit voorspel: die dag wanneer Engeland se probleme begin, sê hy, gaan daar ’n burgeroorlog in Frankryk uitbreek, ook as gevolg van die duisende vreemdelinge wat soontoe stroom. Maar nog vóórdat al hierdie dinge gebeur, sal daar ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ in Rusland uitbreek. Dit het reeds in Februarie 2014 in die Oekraïne begin.
 • Pous Francis het verlede jaar in November gesê die 3de Wêreldoorlog het reeds begin. Hy het dit verlede naweek weer herhaal. En ons hoef net in gedagte te hou dat daar op die oomblik meer as 60 lande in bloedige konfrontasies gewikkel is, om die pous gelyk te gee. Dis net die media wat dit probeer afwater as ‘straatoptogte’, ‘proteste’ en ‘betogings’.

Miskien verstaan ons nou ook Siener se woorde in dié verband: “Ek sien in Europa ’n vreeslike dik muur, en agter die muur sien ek donker wolke draai. (Die oorlog daar sal baie ver gevorder wees voordat dit ons hier sal ‘raak’.”) En dis presies wat gebeur het, want ons is tot nou toe nog glad nie ‘geraak’ deur die hewige konflikte, oproer, terroristiese aanslae of finansiële krisisse wat Europa onophoudelik teister nie.

En die dag as dit ons ‘raak’, sal ons eers weet wat die woord ‘verskrikking’ werklik beteken…

(Hoe dit hier by ons op die tuisfront lyk, word in Deel II na gekyk).

Die stryd wat nou woed, is nie net tussen Moslem en Europeër of  Moslem en Amerikaner nie. Dis die aanloop tot die finale stryd tussen Lig en Duisternis.

Maar dié wat Hom ken, sal weet Hy het al vóór die grondlegging van die wêreld, daar in sy troonkamer ’n raadsbesluit geneem van ’n ewigdurende vyandskap tussen sy kinders en die nakroos van Satan. (Gen. 3:15). En volgens dieselfde raadsbesluit sal hierdie vyandskap in ’n totale verdelging eindig: “…tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.” (Dan. 9:26).

Selfs die Messias het dit met sy Eerste Koms opnuut vir ons bevestig: “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34).

Koop ‘n swaard

En die aand vóór sy kruisiging, was sy heel laaste opdrag aan sy dissipels om ‘n swaard te gaan koop: Luk 22:36 “Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie ‘n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en ‘n swaard koop.”

Hierdie vyandskap was vanuit die naald uit ‘n verbete, titaniese stryd. Want as die Almagtige sê: “Ek het jóú Israel, uit al die volke op aarde uitverkies, dan roep die seun van Satan: “Almal is uitverkies!” En as die Almagtige verklaar: “Ek het soort volgens soort (apart) gemaak en so moet dit bly”, dan skree die klong: “Almal is dieselfde! Apartheid is ’n sonde teen my volgelinge!” En as die Messias vir die Jode sê: “Julle het die duiwel as vader,” roep al Satan se telge gebelg: “Nee, hulle is Jou uitverkorenes!” Dan dreig hulle om Hom met klippe dood te gooi.

En die kerk wat as arbiter in hierdie saak aangewys is, roep verheug van sy hout- en kliphuis se dak af “Amen!”

In hul goddelose verwaandheid het die Jode met sy kruisiging ’n vloek oor hulleself uitgespreek: “Laat sy bloed op ons en ons kinders kom!”

Toe die Almagtige ‘n verbond met Abram gesluit het, het Hy sy naam verander na Abraham en hom geseën. Dieselfde het met Jakob gebeur en sy naam is verander na Israel en hy is geseën. Maar nêrens lees ons dat Hy ‘n verbond met Israel gesluit het waarna sy naam na Jood verander is nie. Daar is ook nooit ‘n seën oor die Jode uitgespreek nie. Inteendeel, die Messias het hulle uitgeskel as ‘slange en addergeslag’, en hulle as sy vyande beskou. In Luk. 19:27 spreek Hy ’n finale oordeel/vonnis oor hulle uit: “…daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood.”

Ook die profeet Jesaja het gesê daar is geen salf te smeer aan hierdie goddelose nasies rondom ons nie, want “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg…” (Jes. 26:10).

Maar ons maghebbers, kerke, touleiers en opperhoofde het van beter geweet. En vandag het hulle net één doel en één roeping: om aan hierdie goddelose ‘genade’ te bewys; om nét sý vrede en nét sý geluk te soek. As hulle god dit dan nie wil doen nie,  sal húlle die seën oor die goddelose uitspreek, hom aan die bors druk, hom vertroetel, klee en voed; vir hom skole en huise bou, en in 1994 het hulle, sommer namens ons, met groot blydskap alles wat ons besit, aan hul ‘goddelose’ vriend oorgedra.

En hoeveel el het dit by ons lengte gevoeg? Vandag sit ons saam met hulle in daardie ‘verskrikking’, met geen einde in sig nie!

Nou kan ons tereg vra: hoe lyk die mandjie vye wat hierdie voormanne vir ons van die bome afgeslaan het? Presies soos die profeet van anderkant die riviere van Kus, dit vir ons beskryf:

“Julle wat baas was, het nou klaas word. Julle het die leuen en waarheid plekke laat ruil. Niks in julle kerk is meer reg nie. Die vleeslike arm van julle voormanne waaraan julle vasgeklou het, kan hulleself nie red nie. Ook die NP wat julle 40 jaar lank met apartheid van elke vangstrik weggehou het, deur elke drif gedra en teen elke steilte uit geabba het, is nie meer daar nie.”

Al die tekens van onheil is reeds met ons. ‘n Swarte het onlangs gewaarsku dat die brande wat nou oor die land hardloop, rookseine is met ‘n boodskap, dieselfde boodskap as in die tyd van sy voorvaders: “Die assegaailem soek bloed!” Om dit prontuit te stel: Vorentoe gaan die bloed en derms nog loop!

Maar anders as ons voorvaders, wil ons dit nie hoor nie. Toe Andries Pretorius se verkenners op 11 Desember 1838 rookseine op die berge en rante van die Amatolas gewaar, het hy geweet die Zoeloemagte is besig om te mobiliseer vir ‘n aanval. Sy kommando het dadelik laer getrek by die Buffelsrivier en inderhaas begin om hulleself te beveilig. Ook net betyds, want hulle was pas klaar toe die aanval gekom het.

In FA Venter se Geknelde land vertel ‘n Zoeloe-impi aan sy makker dat die vure eers moet brand voordat die assegaai kan hardloop: “Die vure brand teen die Amatolas. Dis ‘n vuur wat nóóit weer sal doodgaan nie … Ja, vannag se vure sal brand tot die wind en die reën die Amatolas klein gevreet het … Die vure brand en die vegters van Xhosaland hardloop vannag (met hul assegaaie) oor die grens…”

Op 6 Februarie 2014 het die ANC mondstuk, Beeld, in ’n berig as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering.”

Daardie vure is nie geblus nie; die opstande het vererger, en vandag huiwer die land op die randjie van totale anargie en ’n burgeroorlog.

Die vure versprei

Enkele ure nadat Jessie Duarte op Maandag 20 Junie 2016 aangekondig het dat Thoko Didiza aangewys is as die ANC se burgemeesterskandidaat vir die Pretoria Metro-munisipaliteit in die plaaslike regeringsverkiesing, het ’n 12-tal persone in die geheim in die Court Classique Hotel in Arcadia vergader om te besluit hoe hulle die stad met vuur onregeerbaar kan maak. Daardie selfde aand nog breek geweld uit toe inwoners van Atteridgeville in Pretoria die strate invaar, vure aansteek en verwoesting saai.

Die winkels van buitelanders is geplunder, ‘n 20-tal busse uitgebrand en betogers skiet met lewendige ammunisie terwyl hulle by ‘n winkelsentrum in Mamelodi probeer inbreek.

Die groep van 12 se plan was om alle regerings- en stadseiendom aan die brand te steek; om alle uit- en ingangspunt van alle sones te sluit en om ook die ANC se streekkantoor af te brand.

Vure hardloop oor die land
Vure hardloop oor die land

Maar aan die einde van die dag was die ANC dood tevrede, want andermaal was dit ’n baie geslaagde oefenloop. Ons weet reeds hierdie onverwagse en omvattende opstand was nie spontaan nie. Die voorbokke kan moor en plunder, maar sukkelom drie mense in ‘n ry te laat staan, wat nog te sê ’n protes van hierdie omvang in so kort tydjie te reël? Dit was niks anders nie as ’n hoëvlak georganiseerde anargie wat in die binnekamers van die onderwêreld in egte anti-apartheid styl beplan is. Die knap en breedvoerige nuusdekking, was  ook ’n duidelik bewys daarvan.

Ons het dit in 2014 met die Arabiese Lente gesien toe die VSA ingemeng het om regimeveranderinge in die Midde-Ooste af te forseer. Dat hulle op die punt is om ook hiér in te meng, is ‘n voldonge feit. Dit kom al van die dag af dat Mandela vrygelaat is. Die swart oorname was net ‘n tussentydse fase om van die blanke apartheidsbewind ontslae te raak.

Pas nadat De Klerk in Junie 1996 uit die Regering van Nasionale Eenheid onttrek het, het die CIA  begin om met die Afrikanerbond saam te werk om as Interim-regering oor te neem sodra die ANC onder druk van ’n ‘CIA-konsepplan’ om met totale anargie, korrupsie, wanorde en chaos die ANC tot ‘n val te bring.

Daar is ook van De Klerk verwag om belowende jong vrydenkers  by die Afrikanerbond in te trek en te slyp. So het Solidariteit en sy bondgenoot, Afriforum, by die Interim-kommando beland en na Dingaan Zuma se kraal vertrek. Langs die pad het hulle die Voortrekkers, ATKV, die FAK, Orania Beweging en Radio Pretoria teëgekom wat almal staan en duimgooi en ook ’n lift wou hê… (word verwolg).

 

 

 

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
672
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x