BLOG

Die dag toe ons Almagtige Vader moes plek maak vir Nkosi

Die dag toe die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika deur die ANC op 8 Maart 1996 finaal aangeneem en bekragtig is, was ook die dag waarop die Almagtige Skepper van hemel en aarde moes terugstaan en plek maak vir die groot en belangrike voorvadergees Nkosi.

Niemand het daardie dag sy mond oopgemaak om vir Hom in die bres te tree nie; niemand het eens in Sy rigting gekyk en gefluister: “Ons is jammer” nie;  nog minder het ek iemand gesien wat hom met ‘n roukleed bedek om in die as te gaan wentel;  ook het niemand opgestaan, sy swaard omgord om die poort van sy heiligdom te gaan bewaak nie; en ook was daar niemand wat ‘n vlerk verroer of ‘n bek oopgemaak of gepiep het nie: die wagte wat Hy oor ons gestel het, het gewaarsku: “Luister na die geluid van die basuin.” Maar ons wou ons nie laat waarsku nie, en soos uit een mond het ons uitgeroep: “Ons wil nie luister nie.!”

Die ANC Grondwet vir die Republiek van Suid-Afrika (1996):

“Ons, die mense van Suid-Afrika (die gekleurde rasse),
“Erken die ongeregtighede van ons (die gekleurde rasse se) verlede;
“Huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het (die gekleurde rasse);
“Respekteer diegene wat hul beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel (die gekleurde rasse wat die hande-arbeid moes verrig); en
“Glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid (wat teenstrydig is met die Godsplan: Mat. 25:32).

“Daarom neem ons, deur ons vryverkose verteenwoordigers, hierdie Grondwet aan as die
hoogste reg van die Republiek (die Almagtige Skepper het dus in hierdie Republiek GEEN regte nie. Sy Naam word nie eens genoem nie!) ten einde –
“Die verdeeldheid van die verlede te heel en ʼn samelewing gegrond op demokratiese (demoonkratiese) waardes, maatskaplike geregtigheid en basiese “menseregte” (nie Godseregte nie) te skep;
“Die grondslag te lê vir ʼn demokratiese (demoonkratiese) en oop samelewing waarin regering gegrondves is
op die wil van die bevolking (nie die wil van God nie) en elke burger gelyk deur die reg beskerm word.” (Behalwe as jy blank is).

Die enigste “god” wat in die ANC se Grondwet ter sprake kom, is die groot voorvadergees “Nkosi”. In die aanhef van die Grondwet word hierdie Nkosi se seën op Suid-Afrika afgepleit:

“Nkosi Sikelel’ iAfrika.
“Nkosi seën Suid-Afrika…”

(Maar Solidariteit en AfriForum verklaar met trots dat hulle verbind is tot hierdie (“anti-Christelike“) Grondwet van ‘n Kommunistiese regering. Hulle is dan ook verbind tot die god wat hierdie regering verteenwoordig, nl. Nkosi, soos hulle bewys het tydens ‘n gradeplegtigheid by hulle opleidingsentrum, Akademia, in 2013 toe Flip Buys, Kallie Kriel en hulle hele span hand op die hart gestaan het om uit volle bors eer aan die voorvadergees Nkosi, te bring).

‘n Mens kan nou seker vra: Wie is hierdie “Nkosi” dan dat hy so vereer moet word? Uit die gryse verlede van Afrika leer ons dat hy die oudste seun is van Mina Mamo Wê, die vrou wat uit ‘n boom voortgekom het. Nkosi is daarom die eerste en ook die belangrikste voorvadergees.

Wanneer ons dus voor die aanvang van ‘n rugbywedstryd of ander sportgeleentheid op aandag staan en “Nkosi Sikelel’ iAfrika” sing, is dit ‘n gruwel voor die aangesig van die Ewig Lewende God. In Levitikus 20 sê Hy uitdruklik: “Dit is ‘n gruwel om die dooies te raadpleeg. Jy mag nie die geeste van gestorwe voorvaders aanroep nie!”Heyneke Meyer, die Springbok afrigter, sing hier die Nuwe Suid-Afrika se volkslied, Nkosi sikelel iAfrika, met volle oorgawe.

Ons ondersteuning by geleenthede waar die voorvaders met die sing van hierdie lied vereer word, maak ons aandadig aan hierdie gruwel!

Nkosi se slagspreuk is: “Ek was mens voor al die ander mense, en omdat ek altyd voorloop, is ek beter as al die ander mense!”

Toe Shaka se ma in Oktober 1827 gesterf het, het hy sy toordokters (profete) laat kom en hulle beveel om die groot voorvandergees Nkosi aan te roep en hom te vra: “Wie se skuld is dit dat ek so hartseer is?” En nadat Nkosi met die dolosse geraadpleeg is, het hulle hierdie boodskap van hom vir Shaka gebring: “Die koning word hartseer gemaak deur bose vroue se swangerskappe.”

En in een nag van waansin laat Shaka 6 000 vroue en dragtige koeie lewendig aan stukke kap omdat hulle die oorsaak van sy hartseer is.

Dis die les wat Shaka geleer het van die god wat vandag die plek van ons volk se Almagtige Skepper van hemel en aarde moet volstaan!

Dan durf ons nog vra: “Hoekom gaan dit so sleg met ons vandat hierdie Nkosi ons land oorgeneem het? Hoekom het miljoene al die land verlaat, en hoekom is ons, wat moes agterbly, bannelinge in ons eie vaderland? Die Nkosi-aanbidders klap die sweep en ons moet buig en gehoorsaam; hulle beroof, besteel, verkrag en maak ons dood; der duisende van ons eie agtergeblewenes, is na die ashope (plakkerskampe) weggery; op 10 Julie 1998 besluit ‘n regter van die Nkosi-bewind (regter Sidney McCreath) dat babas in die baarmoeder “geen reg tot lewe het nie” en maar doodgemaak kan word. En in die volgende 12 maande vermoor  65 000 moeders hul eie, ongebore babas.

Maar dis nie al nie, verraaiers in ons eie geledere beskimp, beswadder en vervolg medevolksgenote vir 30 silwerstukke in die hand, en lewer ons met blydskap aan die godloënaars uit. Die heilige voorskrifte in ons eertydse Grondwet (1961) is verruil vir ‘n gees van selfliefde, valse hoop, agterbaksheid, huigelagtigheid, skaamtelose banaliteit, wellus, leuenagtigheid, bedrog, meedoënlose wreedheid teenoor mekaar en openlike Godveragting.

Van al daardie mooi beloftes (eie woonbuurtes, eie skole, vrede, voorspoed en veiligheid) wat in Desember 1991 in die Handelsentrum by Kemptonpark, plegtig aan ons belowe is, het ons nooit iets van gesien nie. En sedertdien word ons net met groter haat in die stof weggetrap, gemartel en is ons uiteindelik heeltemal ontmens.

Maar staan vas, liewe volksgenote, hou goeie moed, want Hy het gesê: “Ek het julle uit Europa laat trek en julle gebring in hierdie land wat Ek aan julle voorvaders gegee het. Ek het vir hulle gesê: ‘Ek sal my verbond by Bloedrivier met julle nooit verbreek nie. Daarom gaan Hy ons op verheerlikte wyse weer in die amp herstel wat Hy vir ons vooraf bepaal het. En daarom het ons in ons Grondwet van 1961 aan Hom en Hom alleen die ere plek gegee in hierdie Vaderland wat ons van Hom ontvang het.

Vergelyk dit met die Kommunistiese Grondwet wat suiwer op die mens gerig is en waarin daar vir die Skepper van hemel en aarde geen ruimte is nie:

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (1961):

“In nederige erkentlikheid teenoor die Almagtige God, beskikker oor die lotgevalle van nasies en die geskiedenis van volkere;

“Wat ons voorgeslagte uit baie lande byeengebring en hulle hier in hul eie Vaderland gevestig het;

“Wat hulle weë deur geslagte bepaal het;

“Wat hulle so wonderbaarlik deur gevare gelei het;

“Verklaar ons dat ons bewus is van ons verantwoordelikheid voor God en die mensdom;

“Oortuig is van die noodsaaklikheid om (as volk) saam te staan om die onskendbaarheid en vryheid van ons land te beveilig;

“Om die wet en die orde daarin te handhaaf;

“Om die geluk en die geestelike en stoflike welvaart van almal te bevorder;

“Bereid is om ons plig te aanvaar om gesamentlik met alle volke wêreldvrede te soek; en die opdrag wil uitvoer om die Republiek van Suid-Afrika te vestig en ‘n Grondwet daaraan te gee wat die beste sal aanpas by die tradisies en geskiedenis van ons Vaderland.”

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
boetie johannes

God ons Vader wek teëstanders op ogeag van kleur deur ongehoorsaamheid aan hom.

1961 is ‘n joodse vals grondwet van die afrikaner: Twee nasies: jakob en esau gebore as een afrikaner deur die vals joodse kerk.

Maak soos die jood Meyer ingelsman Kelties Ashkenazi jood en “Sing die stem van die jode en verklaar dit is jou joodse land en sit op jou agter ent, terwyl hy die vals profeet:
” van die sypaaitjie af op sy knight stokpertjie van die joodse vryburger en joodse gelofteland die park in stap om deel te wees aan die joodse politiek van die land.”

Rom 11:4 afr1953

Maar wat sê die Godspraak aan hom?

Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor baal (Yahweh / Jehovah) nie gebuig het nie.

https://www.Linkedin.Com/in/boetie-johannes-nel-56b701169

In jesus naam.
Boetie johannes

Last edited 2 years ago by boetie johannes
boetie johannes

Mag GOD jou Bestraf vir Die Vervalsing van JESUS Christus.

IN JESUS NAAM

Tiaan

Net ‘n vraag boetie johannes.

Lees ek reg dat jy se, baal is YAHWEH?

boetie johannes

GOD ons VADER
WEK TEËSTANDERS OP
ONGEAG VAN KLEUR
DEUR
ONGEHOORSAAMHEID
AAN HOM.

1961
IS ‘N JOODSE VALS GRONDWET
VAN
DIE AFRIKANER:
TWEE NASIES:
JAKOB EN ESAU
GEBORE AS
EEN AFRIKANER
DEUR
DIE VALS joodse kerk.

MAAK SOOS
DIE JOOD MEYER
INGELSMAN
KELTIES ASHKENAZI JOOD
EN
“SING DIE STEM VAN DIE JODE
EN
VERKLAAR DIT IS
JOU JOODSE LAND
EN
SIT OP JOU AGTERENT,
TERWYL
HY
DIE VALS PROFEET:

”VAN DIE SYPAAITJIE AF
OP SY KNIGHT STOKPERTJIE
VAN
DIE JOODSE VRYBURGER
EN
JOODSE GELOFTELAND
DIE PARK IN STAP
OM DEEL TE WEES
AAN
DIE JOODSE POLITIEK
VAN
DIE LAND.”

Rom 11:4 Afr1953
MAAR

WAT SÊ DIE GODSPRAAK
AAN HOM?

EK HET VIR MYSELF
SEWE DUISEND MANNE
LAAT OORBLY
WAT
DIE KNIE
VOOR
BAAL (YAHWEH / JEHOVAH)
NIE GEBUIG HET NIE.

https://www.linkedin.com/in/boetie-johannes-nel-56b701169

In Jesus Naam.
boetie johannes

Tiaan

Net ‘n vraag boetie johannes.

Lees ek reg dat jy sê, YAHWEH is Baäl?

boetie johannes

RESTORATION OF THE TRUTH AND THE HOLY (SPIRIT) 16 JUNE 1900: THE GERMANIC B.O.E.R/BUHR HOLOCAUST
CHRISTIAN HOLOCAUST: BAAL IS YAHWEH/JEHOVAH
Is Hallelujah in the Bible?
Hallelujah NOT Found in the Bible

JEHOVAH
have
THE SAME ROOT;
which is
the Tetragrammaton
יהוה (YHVH) YAHWEH

https://enjoyingthejourney.blogspot.com/2011/01/is-hallelujah-in-bible.html?m=1

Mat 21:9
Hosanna in the Highest
Hosanna (Heiland / Verlosser) in die Hoogste Hemele!

Rev 19:1
Eleleu-i OR Alleluia

http://yahwehism.com/html/eleleu-ih.html

Hos 2:16 KJV
16 And it shall be at that day,
Saith the LORD,
that
THOUGH SHALT CALL ME
ISHi (H376 BRIDEGROOM);
and
shalt call
ME

NO MORE
BAALi H1180.

H1180 Strong’s Definition:

BAALi,
a symbolical name
of
JEHOVAH (YAHWEH)

Eks 6:3 KJV
AND I
APPEARED
UNTO Abraham,
UNTO Isaac,
and
UNTO Jacob,
BY
THE NAME
OF
GOD ALMIGHTY,

BUT

by my (THE) name
JEHOVAH (YAHWEH)

WAS I
NOT KNOWN
TO THEM.

Gen 14:18-20 Afr1953
18 En Melgisédek H4442
(Koning van Geregtigheid: Jesus),

die Koning van Salem (Vrede),
(Jes 9:6 EWIGE VADER se VredeVors)

wat ‘n Priester van GOD (VADER),
Die ALLERHOOGSTE (ALMAGTIGE),
was,

het Brood en Wyn Gebring
(Die Getuienis van ons Geloof,
Jesus Die Brood van Die Lewe
Johannes 6:22-59
Die Liggaam van Jesus Geestelik)

19 en hom
Geseën en Gesê:

Geseënd is Abram
DEUR GOD,
Die ALLERHOOGSTE (ALMAGTIGE),

DIE SKEPPER
van Hemel en aarde.

20 En Geseënd is GOD,
Die ALLERHOOGSTE (ALMAGTIGE),
wat
u vyande in u hand gegee het.

Toe gee hy Hom die tiende van alles.

JESUS DIE LEWENDE BROOD VAN DIE LEWE

https://mega.nz/file/VF0GFCTS

KEY
3rD_tUj8IpdIrDm-Xnmbkqf1oI30SupY3OYhhd62vO8

Rom 11:4 Afr1953
MAAR

WAT SÊ DIE GODSPRAAK
AAN HOM?

EK HET VIR MYSELF
SEWE DUISEND MANNE
LAAT OORBLY
WAT
DIE KNIE
VOOR
BAAL (YAHWEH / JEHOVAH)
NIE GEBUIG HET NIE.

https://www.linkedin.com/in/boetie-johannes-nel-56b701169

In Jesus Naam.
boetie johannes

boetie johannes

Jer 3:19 
Jy sal MY NOEM: 

My VADER! 

en jy sal van MY nie afvallig word nie.

https://www.linkedin.com/in/boetie-johannes-nel-56b701169

In Jesus Naam.
boetie johannes

Albert

Het Nkosi, God of Suid Afrika vervang? As ons na die stem van die voormalige NP regering luister, word God glad nie genoem nie. Daar was nie eers een woord van die Drie-enige God of van Jesus wat op die kruis vir ons sondes gesterf het. Die hele Stem het gegaan oor Suid Afrika maar niks oor die Vader wat die land vir ons gegee het nie. Die Stem praat van die blou hemel, diep see, ewige berge en verlate vlaktes. As of dit nie erg genoeg is nie eindig die stem met “ons sal lewe ons sal sterwe ons vir jou Suid Afrika.”

So ons was bereid om vir Suid Afrika te sterf maar nie vir God of ons geloof nie. Nkosi het heel tuis gevoel aangesien Suid Afrika deel van Afrika is en as ons bereid was om vir Suid Afrika te sterf sal ons geen probleem het om vir Nkosi te sterf nie, want Suid Afrika wat deel van Afrika is behoort aan Nkosi tensy ons dit vir die Drie-enige God eis. Dit verduidelik vir my hoekom die Vader ons aan ons vyande uitgelewer het want ons het ‘n afgod van die land gemaak en heeltemal van Hom vergeet.

Solank as wat ons nie ons skuld van afgodery van die land Suid Afrika erken en bely nie sal Nkosi nogsteeds oor die land heers. Ek glo dit is deel van wat Siener gesê het dat ons ons self voor God moet verootmoedig en erken dat sonder Hom is ons niks nie. Ek hoop, vertrou en bid dat die nuwe boer regering wat gaan kom, ‘n ordentlike Stem vir die volk sal gee waar die Almagtige Drie-enige God eerder as Suid Afrika die fokus is en dat ons vir niks, of niemand behalwe vir ons geloof en God sal lewe en sal sterf nie.

Koos

Nkosi, hoekom klink dit soos Tokelosie

Danie

Is die boetie johannes knaap heeltemal mal ?

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x