Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Judas-loon

2014-05-28

Deur Adriaan Snyman


In Beeld van 28 Mei 2014 word berig dat die vier staatsadvokate wat tien jaar lank alles in die stryd gewerp het om die Boeremag-beskuldigdes aan hoogverraad skuldig bevind te kry (dit was die doel!), is as die Vereniging van Staatsadvokate se staatsadvokate van die jaar aangewys. (Daar sal vir die 20 Boerremaglede natuurlik geen sprake wees van ‘n Schabir Schaik-genade nie!)

Adv. Paul Fick SC, Dries van Rensburg, Pieter Luyt en Phillys Vorster is ook benoem vir die internasionale vereniging van aanklaers (IAP) se prys vir uitnemende prestasie, waarvan die wenners later vanjaar aangekondig sal word.

Fick het ná die marathon-saak afgetree.

Adv. Elivera du Plooy, voorsitter van die Vereniging van Staatsadvokate, het op die dinee gesê die vier se toewyding waarmee hulle die langste saak in die Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis onder uiters moeilike omstandighede gehanteer het, het die deurslag gegee. Die saak was midde-in ’n tyd toe aanklaers se geloofwaardigheid en integriteit pal onder skoot gekom het.

Kommentaar

Ons vyande ontvang nog daagliks hulle Judas-loon vir verraad, en dikwels is daardie beloning veel, veel meer as net 30 silwerstukke.

By die Vereniging van  Staatadvokate se groot “to-do” en lofprysinge onlangs is die bogenoemde vier “helde” deur  adv. Elivera du Plooy  as’tware tot martelare verklaar. Luister net: “…die vier se toewyding waarmee hulle die langste saak in die Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis onder uiters moeilike omstandighede gehanteer het, het die deurslag gegee … Dit is bitter moeilik om te beskryf hoe dit vir hulle moes gevoel het om dag in en dag uit, jaar in en jaar uit alles in dié saak te moes gee…”

Waarlik, ons kan dan met reg verklaar: hierdie dapper helde het tien jaar lank vreesloos in die strydperk gebloei, geveg en baklei om die 20 booswigte aan die pen te laat ry sodat ons “techni-colour” nasie se Reënboog-paradys ongeskonde, behoue kon bly!

Dusdoende het ons vier helde darem 10 jaar lank ‘n vaste werk gehad en ‘n hele paar sakkevol martelaarskrone ontvang. Soveel so dat held Paul Fick nou kan gaan aftree!

Een van die ondersoekbeamptes, Tollie Vreugdenburg, se Judas-loon het ook genoeg opgelewer, en hy kon plaas koop en gaan boer.

Ja, dat ons arme dapper helde  “dag in en dag uit, jaar in en jaar uit”, só  moes “suffer” — buite die tronkmure!

Tog was dit alles die moeite werd, want, goddank, nou sal daardie bende veragtelike Boereskuim genadiglik  “dag in en dag uit, jaar in en jaar uit” BINNE die tronkmure moet “suffer”.

Maar miskien het die Vereniging van Staatsadvokate ‘n heel ander hofsaak in gedagte gehad toe hulle die Judas-loon uitgedeel het.

Want:

Sover ons kenis strek, is daar in die uitspraak van die Boeremagsaak geen of weinig aandag geskenk aan belangwekkende getuienis vir die Boeremaglede nie. Hier dink ons veral aan die skokkende bevindings van  prof Hercules Booysen. Hy is ‘n voormalige Professor in die Regte by Unisa nie, en het vir twee van die Pretorius-broers, Johan en Wilhelm, in die Boeremagsaak verskyn.

Prof. Booysen het in sy finale betoogshoofde dit duidelik uitgespel dat “die Polisie ʼn prominente rol gespeel het in die sogenaamde beplanning van ʼn staatsgreep deur die sogenaamde Boeremag”. Hy het dan ook verskeie voorbeelde uit die oorkonde aangehaal wat daarop dui dat “polisie-agente deurentyd ʼn deurslaggewende rol in die verloop van die totstandkoming en die uitbouing van die sogenaamde staatsgreep gespeel het”. Hy het dit ook beklemtoon dat die staat, in effek, deur middel van sy agente en polisieorgaan deelgeneem het aan die kranksinnige beplanning om homself omver te werp.

Professor Booysen se bevindinge het selfs in die buiteland opslae gemaak, maar ons geagte regter moes in sy vonnisoplegging daarvan vergeet het, want hy het dit klaarblyklik  glad nie eens aangehaal óf daarna verwys nie.

Selfs die ANC-mondstuk, Rapport, het breedvoerig oor prof. Booysen se aantygings berig en ook gesê dat polisie-spioene glo bewyse geplant het en Boeremaglede uitgelok en aangehits is  om misdrywe te pleeg. Hierdie inligting is vervat in beëdigde verklarings deur  kapt. Deon Loots, ’n voormalige misdaadintelligensie-offisier.

Kaptein Loots beweer die beskuldigdes en hul regsverteenwoordigers is tydens aanhouding deur misdaadintelligensie afgeluister. Hy het ook onder eed verklaar dat die berugte “Dokument 12”, wat deur die hof bestempel is as die Boeremag se meesterplan vir ’n gewelddadige staatsgreep deur regses, op sy eie rekenaar getik is en dat daaraan geskaaf is voordat misdaadintelligensie dit aan die Boeremag gegee het. In sy beëdigde verklaring beweer hy ook die Boeremag was aangedryf, georkestreer en beheer deur polisielede.

Volgens ‘n bekende grondwetkenner, kan die Boeremag-saak nietig verklaar word,  indien die bewerings onder eed die waarheid is.

Die hofsaak het tien jaar geduur en sowat R100 miljoen gekos. Die hofrekord beloop sowat 50 000 bladsye en bewysstukke is in verskeie stoorkamers verpak. Die staat het altesaam 159 getuies geroep.

’n Vooraanstaande advokaat van Pretoria het bevestig hy tree op vir “senior en betroubare” polisielede wat in beëdigde verklarings uiteensit hoe misdaadintelligensie die Boeremag-beskuldigdes aangehits, mislei en uitgelok het.

Maar dis nog glad nie al nie. Die polisie se misdaadintelligensie-eenheid (MIE) het ’n veroordeelde apartheid-saboteur, Barry Bawden R450 000 betaal om twee ontsnapte Boeremag-beskuldigdes in ’n lokval te lei en vas te trek. Barry Bawden was lid van die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB). Hy erken ook dat hy ’n “persoonlike verhouding” met pres. Jacob Zuma het.  Bawden se rol in die Boeremag-sage word blootgelê in beëdigde verklarings wat ’n groepie gewese polisielede gemaak het oor hoe die polisie se MIE glo bewyse op Boeremag-beskuldigdes geplant het.

So is daar nog vele ander getuienis wat oënskynlik deur die hof geïgnoreer is.

Onsself kan getuig dat beskuldigde nr. 10, wyle mnr. Fritz Naudé, persoonlik aan ons vertel het hoedat sy neef, Henk van Zyl (destyds ‘n boer in die Bethlehem-distrik), hom op ‘n slinkse wyse by die Boeremaksaak betrek het. Van Zyl het later as staatsgetuie teen hom opgetree. Op ‘n vergadering waar hy, Fritz, nie eens teenwoordig was nie,  is hy, volgens sy neef, glo aangestel as “hoofregter” van die Boeremag. Hy het ook gesê hy het geen idee hoe groot die vergoeding is wat sy neef van die staat vir sy “dienste” ontvang het nie.

Desnieteenstaande al hierdie feite, het die hof Van Zyl se getuienis aanvaar en is Fritz Naudé skuldig bevind.

Die regter wat hulle veroordeel het, is natuurlik ook ‘n vyand van die Boervolk. Hy het in sy vonnisoplegging nie eens na die ANC se wandade en onregverdighede teen ons mense verwys nie, maar baie te sê gehad oor die ANC se “fantastiese Grondwet” wat ons nou almal gelykmaak, en beskerm. Die Boeremag se vryheidstrewe en drang om óns erfenis te bewaar en te behou, het hy in sy vonnisoplegging as kriminele dade bestempel.

Miskien moet ons hom dit nie te erg verkwalik nie, want hy was die afgelope tien jaar seker so besig met die hofsaak dat hy (óf sy vier helde) nooit tyd gekry het om ‘n koerant te lees of op TV-nuus te hoor van die gruwelike ‘kriminele dade’ wat teen blankes gepleeg word nie.

Maar selfs die onregverdige regter kan soms berou toon en aan ‘n weduwee se saak reg laat geskied (Luk. 18:4-6.) Ons moet net nie verwag dat so iets met ‘n Boer in die NSA sal gebeur nie!

In hierdie saak was reg en geregtigheid skynbaar nooit die einddoel nie. Dit is gebruik om ‘n heksejag teen die Boeremaglede te voer; want waarom anders moes dit tien jaar lank uitgerek word? Wil iemand miskien raai dit was om hierdie groepie blanke, Afrikaanssprekende Boerseuns ‘n regverdige en redelike kans te gee om hul onskuld te bewys? Was dit dan nie van meet af  ‘n uitgemaakte saak dat al 20 Boeremaglede skuldigbevind móés word nie? Want hoe anders sou daar aan alle behoudende lede van die Boervolk, (wat slegs daarna streef om hul identiteit, geskiedenis, tradisies en geloof te behou), hierdie duidelike waarskuwing gegee kon word?

“Onderwerp julle aan die barbaarse regering, of…!”

Ongelukkig (of gelukkig!) is daar onder die 20 Boeremaglede nie een met die naam Schabir Schaik of Robert McBride nie — dan het hulle nou al gholf gespeel of inkopies gedoen…

(Hilda, baie dankie vir jou insette!)

84 thoughts on “Judas-loon”

 1. Adriaan, dankie dat jy hierdie “gruwelikhede ” weer op die tafel sit ! Ek wil n beroep doen op die Boerevolk om in groot getalle op te ruk na die Willie Marais sentrum op die 31ste Mei vir die aanklag teen FW de Klerk en sy bende. Ek weet dat baie van julle hou nie van die afrikaner/HNP geur nie, maar kyk asb verby dit, en sien die lang termyn voordeel vir ALLE blankes wat swaar kry. Iemand MOES die bal aan die rol sit. Gee hierdie mense krediet hiervoor. As dit sou uitdraai dat dit nie n eerlike en opregte aksie was nie, sal die Boerevolk die saak net oorneem, en met die bal hardloop. ( Totdat ons die ” drie ” gedruk het ! ) Op hierdie stadium het ek nie n rede om te glo dat die aksie nie eerlik is nie. Sien julle daar ! !

 2. Dirk, Leonor, ek hoor wat julle sê, en ja, alles wat gedoen word om “ons saak” te bevorder, verdien ons steun, want al word daar nie aldag uit een mond gepraat of mekaar se manier van doen verstaan nie, wil elke groep/organisasie uit die koue inkom.
  En solank die vuurtjie brandend gehou word, sal daar altyd iemand wees wat gaan nader skuif.
  Ek is besig met ‘n artikel oor “verdeeldheid” en hoop om ‘n paar antwoorde te kry!

 3. Ja, en die adv. Elivera du Plooy karakter …

  Dit bring ons by die aksie Saterdagoggend in Pretoria. Daar was al soveel dinge in ons verlede, dat mense nou al sienies en skepties is oor alles. As ons net die organisasie wie Saterdag betrokke is in oënskou neem:

  Hierdie is vanuit my eie perspektief met geen in diepte of agtergrond kennis nie. Uit en uit as ‘n waarnemer. Die bedoeling is ook nie om enige instansie of mense swart te smeer of vir die grap sleg te laat lyk nie. Wat ek hier gee is my eie persepsie.

  Daar was ‘n HNP. Toe verdeel en versplinter in skynbare drie dele, nl. Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging (ANB), die huidige HNP (Sluit Verkennersbeweging in) en die Afrikaner Volksparty.

  Dan Roodt het skynbaar ‘n groot rol in die verbrokkeling gespeel met die huidige rolspelers in die huidige HNP aanvanklik nogal saam met die tweegat-‘rakker’. Toe het hulle ook ‘n uitval gehad. Toe is Dan Roodt na die VF+. Huidiglik is hy by Front Nasionaal.

  Verder onthou ek ‘n man met die naam Paul Kruger by Krugersdorp in ‘n onderonsie met Piet Skiet met bebloede wit hemp en dan ook ‘n skynbare handwapen betrokke.

  Die huidige HNP het ook ‘n volksraad of soiets saamgestel so asof hulle nou vir die hele Boervolk praat. Vir my voorbarig en geensins volkinsluitend nie. Boonop wil hulle met die vyand onderhandel; met die azaniese regime en die internasionale magte.

  Verder lyk dit my elkeen van die faksies; ANB, HNP, AVP se leiers wil op hul eie koning kraai.

  Saterdagoggend gaan saam ‘n feestelike atmosfeer en stalletjies waar geld gemaak gaan word. Laat my dink aan die eNGee kerk hier by ons met hul ‘Handelshuis’.

  Ek weet nie so lekker nie, maar die klagstaat waarmee daar gehandel gaan word, daarmee kan ek nie fout vind nie.

  Wat sê julle?

 4. Goeiedag JB

  As die leiers van gegewe organisasie in publiek kan roep tot God soos Andries Breytenbach gedoen het by die optog vir Clive Derby Lewis se vrylating, dan het hulle my volle ondersteuning. As n organisasie n christelikke beleid het op papier maar spreek nie van die Here uit hulle harte uit en in publiek nie, dan soek ek hulle nie.

  In die Boere Afrikaner Volksraad se nuusbrief, vra Andries Breytenbach dat ons bid vir die boere wat gebuk gaan onder droogte. Ek weet van geen moderne politikus wat dit sal waag om die volk te vra om te bid nie.

  Hulle kry maar bietjie skaam vir ons Koning.
  Nie die Volksraad nie en ook nie die HNP nie.

  1. Goeie dag Edmund

   Baie mooi gestel, ons moet maar op ons hoede wees vir die liberaliste wat ons boer volk altyd van die positiewe dinge wil weg ly met sulke tipe praatjies, ek ruik n rot

   Groete

   Les

   1. Les Nell

    Ek is nie ‘n liberalis nie en nog minder ‘n rot met ‘n reuk. Miskien moet jy eerder op jou hoede wees vir jouself.

    Jy ignoreer dit wat ek gesê het in totaliteit. Maak jou kop ‘n bietjie oop en kyk wyer. Daar is meer aan die gang as dit waarvan jy weet. Of wat op die oog af ‘n sekere aspek vertoon.

    Ek het feitelik te werk gegaan en dit op ‘n beskaafde manier op die forum te berde gebring. Dit lyk my sodra iemand ‘n waarheid/hede noem dan noem die, wie nie van die waarheid hou nie die persoon ‘n ‘liberaal, ‘n ‘rot’ endiesmeer. Ek het ook al gesien hoe sulke mense as verraaiers uitgekryt word en hulle is dan skielik ook kwansuis geplant deur NI.

    Skrik nou net die keer ‘n bietjie wakker en kyk nugter na ‘n saak. Gaan lees my skrywe weer en gaan dink daaroor. Gaan doen ook joueie navorsing. Hier is meer as een kant van ‘n saak. Ek dink Adriaan se komend ‘artikel oor “verdeeldheid” ‘ gaan jou dalk verras.

    Ek reageer so want jy is vandag baie onbedagsaam en onbeskof. Jy was dalk haastig en het nie mooi daaroor gedink nie.

    Groete

 5. Ons sal MOET saamstaan, of dit is klaarpraat met hierdie volk. Ons sal moet konsentreer op die ooreenkomste vir nou – nie nou tyd vir hare kloof nie. Dit sal ons niks in die sak bring nie. Ons volk was maar nog altyd twisgierig, en dit ons grootste swakheid, en grootste wapen in ons vyand se hand.

  Wat dir verraaiers betref: HULLE SAL HUL DEEL KRY

 6. Vriende, ek deel AL julle vertwyfelinge aangaande die aksie op Saterdag. As dit vir “selfbeskikking ” of n ” volks-staat ” was, sou ek nie belang gestel het nie. Stalletjies en n ingangsfooi aanvaar ek, want dit is BAIE duur om so n aksie suksesvol te loods. ( Ek het vrede met kerke wat kermisse hou ! ) As net n klein groepie mense Saterdag opdaag, moet ons aanvaar dat alle blankes uiteindelik gatvol geraak het vir enige ” aksie ! ” Ek sien dit ook as n besliste moontlikheid, want self is ek al LANKAL gatvol vir twintig jaar se fopspene, veral díe wat met Bybelversies en strikkies toeggedraai word. Ek sien dit verder as die laaste ” vergadering ” wat ek sal bywoon. Ek belowe om vir julle, wat nie kan of wil bywoon nie, so objektief as moontlik verslag te doen ! !

 7. Die Boeremag se optrede was op Siener van Rensburg se voorspellings gebaseer. Maar, word dit nie geimpliseer dat daar eers sekerheid oor Duitsland se hulp verkry moet word voordat tot gewapende verset oorgegaan word nie? Dis tog futiel om in vandag se lewe waar alles deursigtig en inligting bekombaar is erens ‘n geheime komplot te smee, en jy soek net jou eie ondergang as jy dit doen.

  Bloot om na die demografiese samestelling van SA te kyk is dit te verwagte dat Afrikaans die hoof kultuurtaal in die Noord-Kaap (en Wes-)sal wees en dit sal pateties wees as daar nie ook ‘n Afrikaanssprekende universiteit kan wees nie.

  Maar polities gesien kan ek nie sien dat almal skielik VF gaan stem nie, en ook nie hoe die bruinmense wat die meerderheid vorm in elke dorp oornag gaan verdwyn nie, so hoe gaan ‘n “Volkstaat” daar ontstaan, buiten as die Orania-gemeenskap as sodanig beskou word?

  Verder, plase kan dalk in die res van die land afgeneem wil word, maar dit sal net ‘n uiters dom regeerder wees wat toelaat dat jy kele afsny as jy suksesvolle boere uit die bedryf neem.

  Ek wonder soms of die Siener se visioene nie meer simbolies vertolk moet word word nie: “wapens” eerder gesien as produkte wat deur die hawe in Luderitz uitgevoer word nie? Duitsland is reeds die ekonomiese leier van Europa, en groter Duitse invloed is dus te verwagte.

  Die huidige staking van mynwerkers het ook ‘n geldige aspek, naamlik dat daarop aangedring word dat die boeke van myne openbaar gemaak word. Hoekom moet mynbase elke maand ‘n stink spul geld betaal word en vergeleke daarmee mynwerkers niks?

  Groter samewerking oor die hele Suider-Afrika, waar kultuurregte van Afrikaanssprekendes beskerm word, met Orania as beheerbrandpunt, lyk vir my meer na die ideaal om na te streef.

 8. Vriende, hier is my verslag. Ek skat omtrent een honderd mense in die saal met nog meer wat buite doenig was met stalletjies, sekuriteit ens. Die voorlegging van Paul Kruger en interaksie van sy kollegas was PUIK ! ! Die standaard van die voorlegging en argumentasie was so in diepte en gekompliseerd, ek het gesukkel om by te bly, en ek sien myself as redelik intelligent ! Teen die einde van die verhoor, het seker goed die helfte van die mense die saal verlaat, seker om asem te skep. Hierdie was ongetwyfeld n BAIE ernstige gebeurtenis wat in die geskiedenis sal vasstaan. FW is OORTUIGEND skuldig bevind aan hoog-verraad. Daar is op n mooi manier daarna verwys dat so iets die dood straf regverdig ! Daar is ook verwys na sy hoë ouderdom, en dat daar dus genoegsame rede is om hierdie hele proses in hoogste versnelling te sit. Dit is aanvaarbaar dat verdere prosesse in werking sal moet tree. Soos wat die jode die sogenaamde ” nazis ” tot vandag toe nog wêreldwyd uitsnuffel, sal die Boerevolk ook sorg dat die vele bekende, en onbekende volksmoordenaars nie wegkom nie ! Ek is BAIE bly ek het die geleentheid bygewoon ! !

  1. Dirk Albers

   Ek het gister deur jou verslag gelees en weer daarna, en weer, en weer voordat ek gewaag het om nou vingers op tikklawers te plaas.

   Wat ek nou hier gaan sê is stuk vir stuk soos jou verslag aangaan en so eerlik as wat ek kan sê dat ek dit sien. By voorbaat dankie vir die verslag wat ‘n baie versigtige verslag was, soos ek dit lees.

   Een honderd in die saal klink na min. En as so min in die saal was hoe min was buite?

   Die standaard van die voorlegging, volgens jou, het ek verwag nadat ek Die Aanklag en dit wat daarmee saamgaan gelees het. En met die aanklag teen FW stem ek saam. Ek dink nie dat daarop kan sommer maklik verbeter word nie. Ek dink ook dat Die Aanklag ‘n rigsnoer is vir die toekoms.

   Dit pla my dat teen die einde “goed die helfte van die mense die saal verlaat” het.

   Dat dit ‘n goeie gebeurtenis was en dat in die geskiedenis sal vasstaan as ‘n BAIE ernstige gebeurtenis, dit glo ek. Die skuldigbevindiging, dit glo ek ook.

   Die mooi manier waarna na die doodstraf verwys word is tipies van die Boervolk se geaardheid. Ons is ‘n saggeaarde nasie en gaan moeilik om dinge soos die dood. Om boonop die dood oor mense uit te spreek is ERG. Maar as dit reg en regverdig, en nodig is sal ons dit doen.

   ‘n Ander punt wat jy genoem het wat hiermee saamgaan is ook waar, en dit is die FW-meelopers. Hulle gaan nie wegkom nie.

   Dit is nou op die rekord, al het die media dit probeer doodswyg en al weet die meeste van ons mense nie van die gebeurtenis nie.

   Ek glo nie dat die gebeurtenis in die afsienbare toekoms iets gaan beteken of uitrig nie maar soos hulle in Engels sê: “Watch this space!”

   Vir verdere verwysing soos hulle sê. En dit kom.

   Groete

 9. JB, dankie vir jou kommentaar op my verslag. My skatting van die mense in die saal was slegs by benadering omdat die gehoor oor die hele saal versprei was met gapings tussen in. Ek het my nie goed uitgedruk oor die helfte wat die saal verlaat het nie. Wat eintlik gebeur het was dat die kompleksiteit van die verhoor so was dat baie mense vir een of ander rede verkies het om die saal te verlaat, sodat aan die einde van die verhoor, daar net omtrent helfte van die mense oor was, van wat aan die begin teenwoordig was. Soos ek gesê het, was die verhoor baie gekompliseerd, en dit het baie lank geneem. Ek dink baie mense het net moeg geword. Self, was ek uitgeput aan die einde gewees. Maar dat Paul Kruger hom uitstekend van sy taak gekwyt het, kan geen argument wees nie. Ek sal baie graag kommentaar van ander Volksgenote ook wil sien, want op die getuie van twee of drie staan n saak vas. Ek dink ons almal sou graag n GROOT skare daar wou gehad het, maar dit was alles behalwe n ” pop sanger fees ” gewees ! !

 10. Noag se afsterwe totdat Moses die brandende bos gesien het was 507 jaar..((13*39), 812 jaar na YHWH se verbond met Abram, is koning David gebore (7*116) Vanaf Metusalem tot die 144 jubilee is 903 Sabbat siklusse (7*129) 581 jaar na Josef se dood begin David se heerskappy (7*83) Die son het 10grade terug geskyf in Heskia se heerskappy, Dit gebeur 861 jaar na die geboorte van Aaron (7*123) 390 jaar nadat Abram Haran verlaat het, maak Moses die Egiptenaar dood (13*30) Faro hang die bakker en Jakob sterf 28 jaar daarna (7*4) 546 jaar na die geboorte van koning Dawid, begin Cyrus van Persie sy heerskappy, (7*78) Moses sterf 896 jaar na die vloed, (7*128) Terah is dood 525 jaar na die geboorte van Sem (7*75) Metusalem sterf 98 jaar na die geboorte van SEM (7*14)

 11. Ons moet maar stil sit maar as ons weet wat gebeur met die Jingos in die einde. Daar is iets goed omtrent dit omdat dit is soos ‘n sif. Nou kan ons sien wie is die verraaiers van hul eie nasie.

 12. Johann Cronje

  Na aanleiding van al die kommunikasie tussen sekere deelnemers op die forum, is dit nogal baie opvallend dat daar diegene is wat die “Waarheid” onwrikbaar glo, sommige met glo twyfel net ‘n deel daarvan en ander wat half onseker na die “Waarheid” kyk maar tog die heiden aan die hande wil vat en saam neem. Dit is hoofsaaklik omdat daar hoogsgeletterde professore en teoloë hulle tussen die Afrikaner bevind wat verwarring bring deur hulle vals leringe en gebrek aan insig. Een van ons baie bekende professore het die volgende te sê gehad. Hy noem die Israelwaarheid die Israelvisie. Ek haal aan wat hy gesê het en dan my opinie van die skrifgedeeltes wat hy kwoteer.
  Israelvisie – “Die Israelvisie is ‘n onbybelse siening dat die blanke nasies van die tien stamme van Israel afstam. Dié mense beweer dat God Hom net met ‘Israel’ bemoei en dat alle ander rasse verdoemdes is. Die evangelie is egter vir elke volk, stam en nasie in die hele wêreld bedoel (Matt. 28:19; Hand. 13:46-48; Kol. 3:11; Op. 7:9)”
  Matt 28;19 – Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Om te beweer dat die verwysing na “al die nasies” nou skielik (alle volke,alle nasies,alle stamme en alle tale en dan sommer ook die regte heidene), insluit, is nie korrek nie. Al die nasies van Israel (die 10 stamme) was verstrooi oor die hele wêreld en wel tussen talle vreemde heidense nasies. Jesus het pas vantevore opdrag gegee dat Sy dissipels nie na die “Heidense nasies” (vyande van Israel) moes gaan nie. Jesus het nie hierdie beperkende opdrag enigsins teruggetrek of gewysig nie.

 13. Johann Cronje

  Jesus het pas vantevore opdrag gegee dat Sy dissipels nie na die “Heidense nasies” (vyande van Israel) moes gaan nie. Jesus het nie hierdie beperkende opdrag enigsins teruggetrek of gewysig nie. Jesus verklaar ook in Mat 15:24 – dat Sy Vader Hom gestuur het net na die verlore skape van die Huis van Israel – 10 stamme). Net soos Sy Vader Hom gestuur het, stuur Hy dan ook Sy dissipels en wel met dieselfde opdrag. Hy vermaan hulle ook om seker te maak dat die wat die evangelie moet ontvang , wel waardig is (kwalifiseer volgens sy opdrag – Is hulle Israeliete – Mat 10;11-14) – Jesus het nie hierdie opdrag van Sy Vader verontagsaam of gewysig nie. Ons kan nie beweer dat God Ons Vader of Jesus skielik van besluit verander het nie.
  Handelinge 13:44-48
  44 En op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor.
  45 Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is.
  46 Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie — kyk, ons wend ons tot die heidene.
  47 Want so het die Here aan ons bevel gegee: Ek het U ’n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde.
  En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.
  Paulus het net na die verlore Israeliete gegaan (die verstrooides), hulle wat deur die Jode se jaloesie “Heidene” genoem was omdat hulle nie Joods was nie .

 14. Johann Cronje

  En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.
  Paulus het net na die verlore Israeliete gegaan (die verstrooides), hulle wat deur die Jode se jaloesie “Heidene” genoem was omdat hulle nie Joods was nie . Met ander woorde die sogenaamde verklaring dat die Israeliete Jesus verwerp het en die Koningkryk dus aan die “regte” heidense volke gegee is en was al die tyd vals gewees. In vers 11 hieronder spreek hy die verlore Israeliete aan en sê dat dit nie belangrik is of julle Grieke of Judieërs is nie……. Daar was verstrooides onder die Grieke en ook onder die regte Judieërs wat toevallig ook Jode genoem was!! Ons almal ken die verskil tussen die Idumietiese Jode – slegte vye and die Judese Jode – goeie vye). -In vers 12 sê hy “Julle is die uitverkore volk van God. Sou Paulus dit kon sê vir ‘n ander heidense volk (vyande van Israel) wat God nie uitverkies het nie?

  Kol 3:11
  Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood (Judieër) is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.
  12 Julle is die uitverkore volk van God (Israel) wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees.

  1

  Open 7:9
  4 Ek het die getal gehoor van dié wat gemerk is: daar was honderd vier en veertig duisend. Hulle was uit elke stam van die volk Israel:
  9 NÁ hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ’n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;

 15. Johann Cronje

  Ons weet dat wanneer die bogenoemde gebeurtenis afspeel dat God Die Vader reeds Sy uitverkorenes “uit alle nasies en stamme en volke en tale;” van Israel bymekaar gemaak het.
  As vers 4 beduidend is dat die 144,000 uitverkose “verseëldes” Israeliete is, waarom sou ons dan vers 9 verkeerd verstaan deur te wil glo dat dit nie na alle Israel nasies, stamme, volke en tale verwys nie ?. Waarom moet ons dan nou skielik aanvaar dat hier verwys word na ‘n mengelmoes, van Skaap en Boknasies.God het nog altyd na Israel as Sy “Skape” verwys en nog nooit het Hy iewers verwys na Sy “Bokke” nie. Die bokke is reeds afgeskei en verwyder. God se oes is ingesamel !!!

  1. Johan, uit al die mense op aarde net 144000 wat gered gaan word…. Kom ons se daar is volgens jou formule een biljoen “Isrealiete” wat moontlik kan kwalifiseer., dan is hierdie persentasie slegs 1.44%??? Ag nee man dit klink te moeilik. Niemand beantwoord my vrae nie. Wie van ons ou boereleiers was nou reg of verkeerd om in watter kerk te sit. Siener self was in een van die drie susterskerke hoekom het hy nie gepreek en gese dat almal uit hul kerke moet gaan want die predikante is op n dwaalspoor? Agv sulke nonsens sit sekere van ons mense in die tronke omdat hulle aan n dogma glo wat n mite is. Ek self is kerkloos en glo nie n woord wat n susterskerk predikant vir my se, omrede hulle nie dieselfde vrae as wat ek op die blad vrae, kan beantwoord. Nou hoeveel van die isrealiete is daar nou in SA? Waar is die mense, hoe hou hulle kerk/ sabat ens? Waar is hul leraars ens, ag nee en n klomp arme drommels wat goeie mense is sit in die tronk omdat hulle twak soos dit glo? Is die 144000 nie dalk huidige jode wat bekeer gaan word nie? Wat van al die swartes in bv 32 bataljon, die Unita beweging wat vir die ou Boere reels geveg en gesterf het? Die paar swartes wat in bloedrivier deelgeneem het met die boere, is hulle verdoem? Tot die diereryk? N mens moet heeltemal van lotjie getik wees om dit te glo!

 16. Johann, dankie vir die mooi verduideliking aangaande hierdie UITERS kontroversiële onderwerp. Hierdie een WAARHEID is n bedreiging vir die HELE kerk wêreld soos ons dit ken. Dit maak mense, wat dit nie kan of wil insien nie, heeltemal WOEDEND ! Wat hulle veral omkrap, is dat ons durf sê dat hulle oulike ousie, en tuinjong, Hel toe gaan ! Dan verduidelik ek dat Hemel EN Hel net vir Jahweh se Volk bedoel is. Die ousie en tuinjong gaan na hulle voorvaders, soos hulle al HONDERDE jare aan ons probeer verduidelik. Maar ons dink mos hulle is dom, so ons moet hulle ” reghelp ! ” Of hulle voorvaders hulle gaan straf of beloon vir hulle dade, gaan my nie aan nie. Die tragedie van hierdie hele saak is : BAIE mense sit in kerke vandag, terwyl hulle glo soos ons, maar het nie die ruggraat en karakter om WEG te breek van die leuen, en die NOU, MOEILIKE en ongewilde paadjie saam met ons te loop nie ! !

  1. Hallo Dirk. Ek het nog altyd vir mense gese dat die swart nasies net van stof na stof sal gaan as hulle sterf. Hemel en hel is net vir die wit ras. Soos Paulus kan mense maar die ander rasse net leer van God om hulle minder barbaars te probeer maak,maar hemel toe sal hulle nooit.

 17. Noag is dood 350 jaar na die vloed (7×50), Aaron is gebore 1008 jaar na die dood van Jared (7×144) Hezkia is gebore 224 jaar na Salomo se dood (7×32) Simson oordeel Israel 1848 jaar na die dood van seth ( 7×264) Die oordeel van Tola begin 273 jaar na die dood van Salomo (7×39) YHWH sluit verbond met Abraham en 182 jaar daarna staan Josef voor Faro (13×14) en toe begin die 7 jaar van voorspoed. Hierdie is die verbasende bewyse van die rol van die getal 7 en die getal 13 in ons lewens.. Hou vas, nog baie meer volg as julle belangstel! 12 disipels en nommer 13 is Jesus

 18. Henning Cloete

  In die Nuwe Testament leer ons dat God die Jode as uitverkore volk verwerp, omdat hulle die Messias verwerp het, en dat Hy die nuwe Israel uitkies. Dit is hulle wat nie aan ‘n sekere volk behoort nie, maar aan God behoort deur geloof in Christus (Rom. 2:11,28-29; 5:1; 9:1-5; 11:1-2a,7; Gal.3:7,26). Sigbaar is daar nog verskille tussen hulle: hulle leef nog steeds in verskillende tydvakke; hulle leef nog steeds verwyder deur landsgrense van mekaar, verskil in kultuur, taal, ras, volk en behoeftes. Maar onsigbaar behoort hulle almal aan die Here (Ef. 4). Dit is die verskil tussen die sigbare en die onsigbare kerk. Alhoewel sigbare eenheid op sig self nie sonde is nie, is die bedoeling van die Bybel nie om die verskille op te hef ter wille van sigbare eenheid nie (‘n man word mos nie ‘n vrou as hy tot bekering kom nie, net so verander die mens mos nie van volk as hy in Christus glo nie). Die verskille staan egter nie in die pad van onsigbare eenheid nie.

  Die Israelvisie verkondig dus ‘n valse leer wat in stryd is met die leer van die Bybel. Hierdie dwaling moet teëgestaan word, en gelowiges moet baie bedag wees daarop om hulle nie met hierdie mense op te hou nie. Die Israelvisie moet nie as ‘n Christelike sekte beskou word nie, maar as ‘n valse godsdiens wat die genade van ons Here Jesus Christus verwerp.

  1. Henning, dankie mater, jy stel dit mooi en intelligent, Dit is kort, kragtig Nou wil ek vir jou vra. Wat dink jy van Leonor se stellings van n een enige God en nie ‘n drie enige God nie?
   Kyk na haar skrywe. Ek betwyfel nie haar geskiedkundige feite van Nimrod, sy ma ens, maar om dit deur te trek na ons tot vandag ? Verstaan ook nie hoe oud is hierdie Israel visie. Geen van die ou boere generaals en self die siener lyk my het geweet hulle is Israeliete nie, hulle was by IMPLIKASIE? nogal. As dit so is, wel dan hoef ons mos niks te doen as UITVERKORENES.. ons is by implikasie UITVERKORENES..?
   Jou antwoord asb mater
   Groete maar nie vaarwel!

 19. Dinkweer, dat jy uit die kerke(rs) uitgekom het, is beslis n stap in die regte rigting. Dat jy baie vrae vra, is ook n baie goeie ding, want dit is hoe ons uiteindelik tot die waarheid deurdring. Solank jy besef dat niemand AL die antwoorde het nie. Daar is n groot verskil tussen iemand wat werklik antwoorde soek, en iemand wat argumentasie soek om sy/haar vooropgestelde oortuigings te probeer regverdig. Gelukkig weet ons dat n siel wat werklik opreg soek, ALTYD by Vader Jahweh sal uitkom, want Hy het belowe dat Sy skape hoor Sy stem, en Hy sal hulle red ! Verder is die Skrif baie duidelik nl. Elkeen moet sy/haar EIE heil uitwerk met vrees en bewing ! Meeste mense verwag dat die dominee/pastoor dit vir hulle moet doen, maar jy is gelukkig al verby hierdie struikelblok !

 20. Dankie Dirk ou mater, ek is dankbaar dat jy nie my vrae wat male sonder tal onbeantwoord gelaat is en my stellings as n belediging sien nie. Wat ek GLAD NIE kan verstaan nie, maar soos in GLAD NIE, is dat daar onder ons ( ek sluit NIE die mense van ORANJE in nie) mense is wat dalk op die web blad skryf en mooi woordjies oor ons as uitverkore volk, Israeliete ens ens, maar in die mense se eie huise het hulle huisbediendes, tuinjonge. Wanneer einste mevrou ISRAELIET of groot meneer ISRAELIET dan petrol of diesel in sy eie voertuig gooi, dan moet die swarman of in diegene se woordeskat die “K4” dit doen en die uitverkore ISRAELIET sit groot gat in die kar? Of die swart bediende ( m..d) maak ‘n bed op in die huis, was skottelgoed, was klere, maak die baas se skoene skoon, was die baas se kar , maak die tuin reg, sny gras, stryk ens ens.
  Ek is seker nie ‘n “uitverkore” nie, behoort nie meer aan enige kerk VERAL nie ‘n afrikaans sprekende ds, of pastoor gaan my meer om die bos lei nie, maar Hitler het die woorde “ARBEIT MAAKT FREI” op die konsentrasie kampe laat plaas, en ek kan net se watter waar woorde! In my huis stryk ons self, my vrou werk, ek werk, my een seun betaal vir sy verblyf met kostes aan’t huis,. Ek, my vrou , my seun gooi self ons eie petrol in, My dogter (15) jaar was self haar eie klere, maak bed op, As familie tel ons self die honde se stront op, sny die gras, was die karre, maak al die huis se vensters van die huis elke 3 maande skoon en was die huis en ons kan alles behartig. Maak dit nou van my ‘n “Chopper” pilot! Nee allermins, maar vryheid mense, begin by n simpel “ARBEID MAAKT FREI” Indien boere van die begin af geen volksvreemde arbeid self indiens geneem het nie, self gewerk het ens ens, sou meer seuns en dogters op die plase gevind word,

 21. Hoe gaan mense bv Oranje afneem sonder geweld? Hoe kan Cosato of Unies in ORANJE gaan canvas? Glad nie. So elkeen wat vry wil word, VERAL die ISRAELIETE of BOERE, begin op jou plaas, in jou besigheid, in jou huis. In VSA, Engeland, Australia, New Zeeland ens is daar miljoene voorbeelde op plase van hoe mense dit reg gekry het. Maar Engeland en die VSA se stront is geboek! Hulle neem volksvreemdes in om hulle klein werkies te doen en siedaar… die einde is in sig! In elk geval kyk die swartman met minagting neer op die sogenaamde Boere se luigatgeit. Sou jy nie in hul posisie?
  Laaste punt, almal wat dink hulle is uitverkore, gaan doen asb net ‘n DNA toets om te sien om jy werklik waar wit/ blank is en afstam van Noag se seun Japhet?.en of jy nie dalk bietjie “getaint” is nie.. Daar wag n paar surprises! Ek is gelukkig deur al daardie toetse! Nog n punt, ek vind dit vreemd dat so baie mense wat aan siener glo nog ook aan geweld glo. Ek het al lankal besluit. Ek gaan maak NET soos die siener, Hy het nooit ‘n geweer opgetel om mense te skiet of te dood. So ek of my gesin gaan ook nooit in my lewe iemand volg om mense te dood of seer te maak. Siener se lewe! Sela. As jy die ander pad volg, sit jy vinnig in die tronk en nie eers die mense wat hulself Israeliete noem gaan kuier vir hierdie arme siele in die tronk nie! Dit is my observasie vanaf die stasie! Die tyd is kort en ons Skepper gaan die sweep binnekort klap… dit is verseker!

 22. Johann Cronje

  Dinkweer,
  Ons het nie DNA toetse nodig nie. God Ons Vader roep Sy uitverkorenes. Jy moet net seker maak dat jy wel van Sem afstam en nie van Jafet nie. God het deur slegs, Sem, Abraham, Isak en uiteindelik deur Jakob, die 12 stamme van Israel as sy suiwer bloedlyn laat voortgaan en die nasate kan nagespoor word tot in die westerse Christenwêreld van vandag en tot by ons voordeure. Joh 10: vers 27 to 29 sê Jesus “ My skape (Israel) luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My. En Ek gee” hulle” die ewige lewe, en niemand sal hulle uit My hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal ; en niemand kan hulle uit die hand van My vader ruk nie”. Hier maak Jesus duidelik onderskeid tussen die sade,wat Sy Vader gesaai het en die saad van die duiwel.
  Die 144,000 is nie die enigste wat gered gaan word nie. Hulle is Israeliete (12,000 uit elk van die 12 stamme), dus nie Jode nie. Hulle word verseël en beskêrm tydens die antichris se tydperk en hulle doel is om die Woord van God te preek tot aan die eindes van die Aarde maar as ‘n getuie teen die antichris. ‘n Baie belangrike versgedeelte is Mattheus 24 ; 13-14 word gesê: dat die boodskap van die evangelie van die Koningkryk in die hele wêreld verkondig sal word tot ‘n getuie vir al die nasies en dan sal die einde kom. Die nuwe vertaling van die Bybel het reeds die woorde verander en die belangrike deel weggelaat, om almal te pas ongeag en dit lees so; “Hierdie goeie nuus van God se koningsheerskappy sal eers in die hele wêreld, aan al die nasies verkondig word, voordat die einde kom. Hier word die boodskap verander asook die betekenis daarvan met die weglating van die woorde “tot ‘n getuie vir al die nasies”.

 23. Johann Cronje

  Dit impliseer dat die woord nou aan al die nasies verkondig sal word – sodat elkeen, ongeag wie, nou gered kan word??
  Dit is baie belangrik om die doel van hierdie prediking te verstaan. Dit sê beslis nie dat die doel is om almal (tot selfs die heidene en die onkruidsaad) te red en hulle te laat keer na Jesus vir vergifnis nie. Die doel is suiwer om as ‘n getuie te dien. Lees Matt. 10;18, Markus 6;11; 13; 9 en Lukas 9;5. Hierdie teksverse spreek daarvan om ‘n getuie te wees teen die vervolgers daar buite en ook ‘n getuie teen die “Gentiles” of heidennasies.
  Die werklike betekenis impliseer dat die woord verkondig moet woord in die hele wêreld sodat dit vir die Israel uitverkorenes kan dien as ‘n ”GETUIE” teen die hele wêreld se “Gentiles”, Muslems, Hindoes, Budhiste, aanbidders van voorvadergeeste en almal wat die Antichris sal volg!!!!! – en dan sal die einde kom. Hierdie versgedeelte is ‘n direkte verwysing na die eindtyd wanneer Satan sy laaste poging sal aanwend deur die Antichris en die Valse profeet, om die mensdom insluitende God se uitverkorenes, finaal te probeer verlei, maar die evangelie boodskap van God sal as ‘n getuie opstaan teen die Antichris en soos ons weet sal sy tyd nie lank wees nie en dan sal Jesus se wederkoms plaasvind.
  Hierdie onderstaande twee skrifgedeeltes moet vir geen oomblik ligtelik gelees word nie, dit spreek boekdele vir ons uit!!
  Mattheus 22;14 – “Want baie is geroep, maar min uitverkies.
  Romeine 9 ;27 – “En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand aan die see, net die oorblyfsel sal gered word”.

 24. In watter land bly die Jafetiet genaamd Dinkweer? In SA mag niemand sy eie petrol ingooi nie! Ek neem aan Dinkweer se seun is dan n petroljoggie. Nie dat ek neerkyk op lae graad poste nie. Dan lees ek tussen die lyne Dinkweer het vir n DNA toets gegaan en uitgevind hy is n baster en nou wil hy ons oortuig dat ons soos hy ‘getaint’ is. Dit verklaar hoekom hy die Woord nie kan aanneem nie, God roep nie basters nie.

 25. Dinkweer, moenie komprobeer om saam met die witmense te dink nie. Ek raai jou aan om as kleurling baie dankbaar te wees daar is nog witmense vir wie jy kan petrol ingooi. Dit isweens daardie nyderigheid en ondankbaarheid wat jul kleurlinge het teen die blankes dat God julle gaan verdelg. Die Skrif sê, elke boom wat ons God nie geplant het nie sal ontwortel word.

 26. ongELUK, watter woord? Antwoord my vrae dan kan ek dalk n woord aanneem, maar jy kan nie my vrae beantwoord nie, mater ( gooi net eers jou eie petrol in as begin punt, en jaag vir Sophie uit die huis uit.. Dan gesels ons weer!

 27. As ‘n mens dink aan al die maatskaplike probleme in bruin gemeenskappe soos tienerswangerskappe, dwelms, ens. wonder ‘n mens of dit nie lekkerder is om ook jou eie petrol in te gooi nie… Selfs in Orania het die sielkundige genoeg werk.
  Was eenkeer by ‘n kunsuitstalling van foto’s van bordjies va sekuriteitsfirmas. Toe ek en ‘n gesellin na “Archangel Michael Alarms” staan en kyk val die ding skielik van die muur af en breek ‘n vaas. Vetrou eerder op die Engele?

 28. Dankie Adriaan vir jou artikel en die uiteensetting daarvan. Toe die nuus verskyn het oor die Boeremaglede het ek vir my man gese “dit is ‘n set-up”, en hier bevestig jy dit sowaar. Ek was toevallig by die Hooggeregshof in Pta die dag toe een van die Boeremag verhore plaasgevind het, ek kon dit ongelukkig nie bywoon nie. Al waarmee ek my altyd troos is : Ons God is ons Magistraat, ons Regverdige Regter, Ons Advokaat en Hy sal reg en geregtigheid laat geskied. Die arm van die “gereg” is baie lank was daar altyd gese, maar .. ‘n groot maar .. kan mens dit vandag nog se dat die arm baie lank is en word daar altyd gesonde oordeel gebruik? Ek wonder maar net!

 29. Rieks, Bravo, die kern van jou vraag stelling is “word daar altyd gesonde oordeel bebruik” Die antwoord is nee, daar word NIE gesonde oordeel gebruik nie! Na my mening is dit nou die tyd om net terug te sit, voor te berei wanneer daar n krisis is en met jou daaglikse take voort te gaan. Hierdie NSA wat Frikkie en bende aan manhella oorgegee het is ‘n selfverterende vuur. Moet nie deel word van enige aksie daarteen nie, jy gaan jouself net beswart en jou geliefdes gaan in die tronk sit. Vind eerder uit of iemand soos Adriaan nie dalk hulp nodig het of diesmeer. Help jou eie mense en as ‘n BEGIN PUNT, profeteer totale VOLKSEIE ARBEID in ELKE ASPEK van jou lewe. God verafsku luigeit.. “Gaan na die mier Luiaard”… “Salomo” Net soos jy het ek baie vrae maar wat vir my male sonder telke tref is dat die blanke in totaal in SA wat sogenaamd regs is, of die persoon nou ‘n afrikaner, Engelsman, Boer, Israeliet, of wat ookal is, het sy swart slawe om hom… Dink jy God gaan mense help wat te sleg is om hul eie “chores” huistake te kan doen.. maar jy wil jou beroep as ‘n “uitverkore” nasie/groep? . Vir my was die ou oom siener die beste voorbeeld. Geen daadwerklike aksie, behalwe om jou eie mense te help, maar bly geestelik voorberei.Onthou asb punt nommer een Geen maar geen volksvreemde arbeid. Almal het vir Oranje gelag in die jare 90’s Vandag is hulle n voorbeeld. Nike het ‘n goeie slagspreuk. “JUST DO IT”

 30. Rieks, toets jouself. Jy moet n groep mense kies, jou “Uitverkorenes” om vir jou ‘n huis te bou.Jou spesiale huis, of gebou waar jy wil byeenkom. Jy benodig 10 en daar is 100 beskikbaar.Almal is ewe geskoold. 90 van die mense is redelike eiewys en groot bekke oor hoe om die huis te bou , maar hulle kan nie eers hul eie onderklere was , die klere waarmee hulle jou kom sien. Hulle kan nie eers hul eie voertuie was of selfs hul ou mense (ma’s en pa’s) versorg sonder om ‘n slaaf of slavin te gebruik om dit te doen. HULLE KYK NEER NA DIE KLEINSTE TAKIES WAT BENEDE hulle is. As hulle ‘n kruiwae moet optel moet dit ‘n volksvreemde wees.
  10 van die mense is egter vroom, onafhanklike en doen alles self. Het genoeg trots, kyk na hul eie mense, preek nie net nie maar doen alles,het nie nodig om ander rasse af te breek nie want hulle is te besig om hul eie take te doen. Vraag: wie is jou 10 UITVERKORENES, ISRAELIETE, BOERE OF WAT OOKAL? Die slim groot bek luiaards of die nederige 10 flukse volkseie georienteerde mense. Nou sal jy sien en ek is van mening, die Skepper dink nie veel anders nie. Hoe verkoop jy aan my dat ek of jy ‘n geroepene is van God as UITVERKORENE ISRAELIET, maar jy sit met slawe binne in jou huis wat jou mees persoonlike besittings was, skoonmaak, beheer. Ek kan jou verseker dat die meeste mense wat kamtig nou uitverkorenes, boere, Isrealiete is of wat geweld wil aaanblaas en op die web tuistes hulself slim hou, eintlik maar net lui is. Gaan kyk na die mees giftigste van die lot op die web tuistes en jy sal in hul eie huise sien, hulle het bediendes, tuinjonge, werkers ens ens. Hulle kwoteer oom siener en Adriaan, maar kyk neer op hoe hul eie profeet of selfs Adriaan n bestaan voer. Is hulle dus boere, uitverkorenes , Israelietse visies?? NEEEEEEEEE! SELA!

  1. Leonor, met elke antwoord jaag jy my verder weg van jou filosofie: Praat van aan die klok hang.. jou grade ens beindruk my glad nie, inteendeel ek is bang dat ek jou dalk netnou mevrou professor moet noem as jy so aangaan.
   Soos al die keer wat ek jou ‘n vraag vra beantwoord jy nie die vrae nie en praat en praat twak: Ek vra die vrae weer
   Wat is jy , ‘n Israeliet soos in Israel visie, of Jehova getuienis? (JY HOEF NET TE ANTWOORD EK IS N ISRAELIET VAN ISRAELVISIE OF EK IS ‘N JEHOVA GETUIE OF EK IS NIE EEN VAN DIE TWEE NIE)
   Wat was oom Nicolaas, Die Siener, Israeliet of protestant?
   Watter geskrifte lees jy, Die Bybel, 1933 vertaling, King James? Ek weet die laaste vraag is baie moeilik vir jou Leonor, maar “dig deep and try hard” wanneer het die Israel visie ontstaan? ( ek weet die Jehova getuienis het onstaan ongeveer 1870’s
   Jou stelling oor die werk. Al wat ek daardeur doen is net om te se ek kan nie sogenaamd regs of volkseie grense ens voorstel as die einste mense, My mensekapitaal, boere, blankes, die ooms en tannies in die dorpie waarin ek grootgeword het, voortrekker penkop was, en my geskiedenis geleer het, n voorbeeld stel van volksvreemde arbeid te gebruik, maar wil hul eie land he en regeer. Tot 5 bediendes in die huise om hul klere te was… Tiperend van al die mense is dat hulle net soos JY Leonor kwaad raak as mens die mense konfronteer. Wat is Duitsland se grootse probleem? Die grys wolf! Turkse gasarbeiders wat lae klas werk doen. Wat is Frankryk se probleem? Die gasarbeiders van die ou Kolonies.Wat is Engeland se probleem. Gasarbeiders van orals oor die wereld. Wat is NIE Japan, China, Rusland se probleem, Byna geen gasarbeiders. Hoe stop jy dit? Jy begin die kultuur in jou eie werkplek, jou eie huis , elke omstandigheid waar jy dit kan vermag

 31. Dirk, Henning, Johan, Leonor, Rieks , Adriaan, Duitswes ek nooi julle en die ander intelligentes uit om na die volgende 2 uur program op YOU TUBE te kyk. Ek stem dalk nie weereens saam met alles maar dit is baie interessant.. ongELUK onthou ek het gese intelligentes en jy moet nog die bediendes beheer want hulle was seker op die oomblik skottelgoed en jou onderklere.. ek raai maar net! https://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s&list=PL485E0CA3D4326A20

 32. Johann Cronje

  Henning en Dinkweer,
  Ek dink beide van julle moet weer die Skrif nagaan en weer en weer dink. Daar is duidelik iets wat julle weerhou daarvan om die feite en dus die “waarheid” raak te sien en mag dit tog eendag aan julle geopenbaar word. Ons kan ure en dae daaroor debateer en ook boekdele daaroor skryf. Ons Vader het net een volk uit al die volke op Aarde uitverkies om Sy eiendomsvolk te wees en hulle was nie DIE JODE NIE en ook geen ander ‘HEIDENSE VOLK nie. Hierdie feit kan omomwonde bewys word. Dit is die gebruik van die naam JOOD, GENTILE of HEIDEN, wat al die verwarring bring. Aanvaar dit asb. dit staan so geskryf. Ons Vader het nie van plan verander nie en so het Jesus ook nie Sy vader se opdrag verontagsaam nie. Julle verwys na die “Gentiles” of dan “die Heidene”. Verstaan asb. die woord Heidene was gebruik deur die jaloerse Edomietiese Jode, wanneer hulle na die verstrooide Israeliete verwys het omdat hulle nie Joods was nie en daarom kwansuis dan heidene genoem is. Die ander “Heidene” na wie Jesus verwys het in Mat 10: 5-6, was die heidense volke wat die vyande van Israel was. Ons kan hulle opnoem want hulle is vandag nog heidene en steeds vyande van die Christenwêreld. Daarom dan die opdrag om nie na hulle toe te gaan nie. Hierdie opdrag is met absolute presiesheid uitgevoer. Dit is die kerk wat dit verkeerdelik vertolk om sodoende dan die ander volkere in die wêreld in te sluit by die kwansuise vergeestelike Israel. Die hele Bybel (Ou en Nuwe testament) spreek net Israel aan en die hele Godsplan gaan net oor Israel. Die Nuwe Testament se boeke ,briewe en kontakte van die dissipels en die wat op hulle gevolg het spreek net die verlore Israeliete (Sogenaamde heidene) aan wat in versttrooiing was en nog is vandag m.a.w.

 33. Johann Cronje

  die menigte van nasies “al die nasies van Jakob (Israel)”.Geen ander volk of nasie word aangespreek nie. Die kerk en talle teoloë val die Israelwaarheid aan. Hulle wil voorgee dat diegene wat die Israelwaarheid verkondig van ‘VERVANGINGTEOLOGIE” gebruik maak, maar die kerk staan self in die sonde deurdat hy homself skuldig maak aan ‘VERVANGINGTEOLOGIE”, deur te sê dat die fisiese Israel opgehou het om te bestaan en dus deur die kerk vervang is as vergeestelike Israel. 2 Tim. 4:4-5 – want daar sal ’n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ’n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Psalm 89: 34-37 – Maar my goedertierenheid sal Ek van hom (Israel) nie wegneem en my trou nie verbreek nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. Een maal het Ek gesweer by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon soos die son voor My. God ons Vader maak sy woorde net aan Israel bekend – Psalm147 :19-20 – Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie; en sy verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja! Ons moet onsself nie skuldig maak daaraan dat ons God se Woord verander of verbuig om diegene in te sluit wat Hy nie as Sy eie aanvaar nie. Ons Vader sal self oor hulle lot besluit en daar is niks wat ons daaraan kan doen om dit te verander nie.

 34. Dinkweer, ek het na die twee uur video gekyk, en is BAIE teleurgesteld ! Ek het lanklaas so n slim poging gesien om n nuwe ” kerk ” te begin ! Die feit dat die man nie eers die ” elite ” kan eien as duiwelse jode nie, laat sy onderrok sommer ver uithang. Hy is ongetwyfeld n verbasteraar, en in sy nuwe ter stigte ” eutopia ” sal daar beslis nie meer Adamiete te vind wees nie. ( Ek stem egter saam met jou, dat die blankes moet ontslae raak van ALLE volksvreemde arbeid in hulle midde, want dit is soos om met n swart mamba in jou bed te slaap ! ) As daar n nuwe bedeling tot stand sou kom, wat die modder nasies nog beter laat aanteel, sien ek geen nut daar in nie. Daardie ” guru ” het my ook nie oortuig hoe hy die grootste probleem van die ” mensdom ” gaan oplos nie, en dit is wat die Skrif sê nl. The human heart is DESPERATELY wicked, who can know it ! !

  1. Dirk ek stem saam, daar is egter baie wat ons kan leer, maar ja die “human hart is Wicked, indeed!”

 35. Leonor weet jy hoekom raak mense kwaad as jy die vraag vra? Almal is skuldig. Hoe op dees aarde wil jy he ek en 100 000de ander moet n geveg op sit vir jou en enige boerestaat republiek as die sogenoemde boerestaat eienaars daarna weer gasarbeiders gaan nodig he om hul eenvoudige werk te doen ( EKSKUUS ONS DIE SOLDATE SAL VIR 144 000 UITVERKORENES MOET WERK… EK HET VERGEET DIT LYK VIR MY DIT IS DIE BROEDERBOND… SUPERAFRIKANERS… UITVERKORENES VAN VOORAF.. ag nee antwoord net weereens die volgende vragies asb Leonor,
  Wat is jy , ‘n Israeliet soos in Israel visie, of Jehova getuienis?
  Wat was oom Nicolaas, Die Siener, Israeliet of protestant?
  Watter geskrifte lees jy, Die Bybel, 1933 vertaling, King James?

 36. Leonor, dankie nou weet ek. Die belangrikste eureka oomblik vir my is die Arbeid probleem wat verstaan word. Nou kan ek in vrede gaan

 37. Johann Cronje

  Mense,
  Dit is so jammer dat ons Adriaan se forum gebruik vir ons verskille. Hy verdien krediet en respek vir al sy pogings en ware skrywes. Vandag se Rapport sê : “Die Myne gaan toemaak” Is dit nie wat Siener geprofeteer het nie???. Die tyd loop uit en die visioene is besig om ‘n realiteit te word. Die koue winter is oppad en die parlement moet nog sit, en met die “rooies” daar teenwoordig kom die groot moeilikheid in die parlement waarvan Siener gepraat het wanneer dit algemeen groen word. Kom ons wees edel en opreg en gee mekaar die voorreg om ons eie opinies van die woord van ons Vader met respek aan te haal. Die onheilige lag vir ons verskille van opinies, wat hy tussen ons gesaai het. Dit is so jammer dat die Suidlander verteenwoordiger op ENCA se uitsending die begrip van “Apartheid” as verkeerd (en dus as ‘n sonde” verklaar). Wees verseker dat ons Vader ons elkeen uitgekies het om die waarheid van Sy Woord te soek. Staan sterk – Sy Masjesteit Koning Yaweh, skepper van die Heelal is Koning van Israel.
  Israel groete

 38. Johann, wie is ENCA ? As die Suidlanders gaan vlug met alle kleure en geure, sal dit nie kan werk nie. Verder dink ek dit is baie moeilik vir n persoon om in die openbaar te sê hy/sy glo aan Apartheid, as hy/sy dit nie opreg glo nie. Ons gaan miskien nog doodgeskiet word vir daardie woord ! Maar dankie dat jy ons weer laat fokus. Hierdie komende week gaan BAIE interessant wees ! !

 39. Ek lees hierdie geskiedenis en dan wonder ek maar net, het dit werklik gebeur of is dit maar net n droom? Ek is nie snaaks of sarkasties nie!
  Ons het een van die BESTE verkenners magte in die wereld gehad! Soos deur die huidige Israel en Amerika bevestig, maar dan, ons vrouens en kinders, ons ou mense en Boere word op hulle plase verniel en afgemaai en niemand word gevang of gevind nie! Het ons of was dit maar alles stories? Ons word gemartel, verkleineer, vermin verguis, en ons was glo een van die beste drie weermagte in die wereld, maar ons kan ons eie mense nie oppas of beskerm nie? Het ons of was ons, wanneer gaan dit weer wees? Kan iemand dit antwoord asb

 40. Jurie, ek het al oor daardie ding gewonder ook ! Daar is boeke geskrywe oor helde wat in die ” bos-oorlog, ” Angola en elders geveg het. En dit was vir n klomp suipende vet-pens politici, wat in hotelle met die vyand partytjie gehou het, terwyl toegewyde soldate gesneuwel het ! Hoekom het hierdie manne nog nie hierdie land teruggeneem nie? Hierdie keer is die doel en motivering HONDERD persent eerbaar en DRINGEND nodig ? ? Miskien kan een van hierdie manne ons die feite gee. Ek weet die beste stuurlui staan altyd aan wal, maar my vraag, en Jurie sin ook, is eerlik en opreg. As jy jou lewe kan waag vir n ” useless ” politikus, kan jy dit seker BAIE meer doen vir jou familie en nageslag ? ?

  1. Dirk mater, Hier is my eerlike opinie:
   die mag van die media moet glad nie onderskat word nie. Die hele blanke bevolking in SA is gepeper met wat sal gebeur in SA as ons nie manhella en sy mense vrylaat en ‘n demokrasie toelaat nie. Tweedens sover die oorlog aan betref en ek was daar net soos ongeveer 700 000 ander dienspligtiges wil ek se die een plek waar ons GLAD nie opgewasse in was, was in die lug. Teen die einde van die oorlog het die Russiese Mig’s ons verouderde impalas en mirages ore aangesit en kyk net wat het gebeur by die Callueage dam teen die einde. Ons spesmagte , koevoet en die swart soldate van 32 battaljon was reuse in die stryd, sowel as die gewone troepies, maar ‘n Afrikaans sprekende groep idiote het hierdie einste 32 bn uitverkoop nog voordat hulle hul eie mense uitverkoop het. Kyk maar an Oom Jan Breytenbach stigters lid van 32 se boeke en uitlatings. Die mag wat die ng kerk en susters kerke veral op ons gemeenskap gehad het met hul “demoniees” het die mense verwar. Die een oomblik preek hulle VEG die vyand en n paar jaar daarna preek hulle om vergifinis te vra van die vyand! Dit het ons mense deurmekaar. Daar is n baie eienaardige DNA in die sogenaamde Boere. Die boek Hensoppers en veraairers oor die name van die wat hul eie mense veraai het in die Boere oorlog spreek boekdele. As ek reg is sou die Havenga verslag verskein oor die kampe in die jaar 1908? daarond. Dit sou bekend gemaak word alle name van hensoppers en veraairers en wat in die kampe sou aangaan. Die boeregeneraals Smuts en kie het geweier en gese dit gaan ‘n rewolusie veroorsaak. Eerste wereld oorlog breek uit en ons rebellie! Weer uitgestel na 1920’s Toe kom die staking 1922 en weer uitgestel na 1930″ Die gevolg van die droogte en depressie laat die boereleiers dit eers uitstel

   1. vir nog 10 jaar, toe die 2de wereld oorlog en ossebrandwag en weer se smuts hulle nee. Die finale datum was 1960. Dit is gedeeltelik bekend gemaak in die argiewe oor die toestand van die kampe maar die name het die broederstront toe stop gesit. Uitgestel na 1975. Wie keer dit toe… Nic diewerichs einste broederstront wie se eie familie joiners was. Die finale datum was toe 2008 en die boek het sy lig gesien. Ongelooflik, die mense in die dorpie waar ek groot geword het en waarna ons opgekyk het was VROT maar VROT van die rugstekery. Wat die boek beskryf is of die man ‘n hensopper was en of ‘n joiner. Sy betaling wat hy gekry het en of hy goed was of nie. Ek is van mening as die boere al daardie tyd met die joiners afgereken het NET soos die Engelse met die die kaapse boere gemaak het wat teen hulle geveg het..nou ja het ons dalk vandag ‘n beter DNA gehad. Kry daardie boek.. maar passop, daar wag dalk ‘n verassing! Alle name is daarin , ek waarsku jou, alle name. Hierdie duiwelse DNA van verraad het dus nou net verder sy kop gemanifesteer in ons mense. Vandag se die statistiek dat as 4 regses vergader is die kans dat 75% van hulle vir die polisie werk of gaan werk. Hoop nie ek hoef dit vir jou te bewys nie. My ou simpel mening is dus die grootste vyand van alle tye was en is die broederstront, Super afrikaners wat hoofsaaklik uit die ng demonies en hul susterskerke bestaan het. ‘n Baie goeie vriend van my, een van daardie spesiale soldate wat jy net een of twee keer in jou lewe leer ken en na my mening ‘n tipe De La Rey was, ‘n Danie Theron, ‘n Dirkie Uys, is besig om ‘n boek te skryf. Hy het my gevra om stukke van die boek te lees en deur te gaan.Vir jou vraag spesifiek haal ek dit aan” Kom ons noem hom Spikkels” Spikkels skryf” Ek gaan op n nuwe bladsy skryf

    1. Spikkels”Never in the history of independent nations, have a people’s leader and his cronies betrayed and thrown away their nation’s independence so utterly, completely and totally, to be wiped out of existence. Never in the history of mankind, has a nation’s military and civilian establishment so willy-nilly agreed to sell out everything, but everything it owned and built up over more than 300 years, to its enemies, to be run down and destroyed. Never in the history of free peoples, has a strong people so needlessly given away its strength and the strongest defence force on the the whole of a dark and brutal continent, so its defenceless men, women and children can be killed, shot, beaten, raped, assaulted and driven off their land with impunity and abandon. Never in the six or so millenia of our recorded human past, has such a betrayal and sell-out as was engineered by FW de Klerk and the Broederbond in South Africa in 1994 happened without any credible threat, without losing a war, without a real emergency. Purely on the absolute selfishness, amoral greed, venal arrogance and unbelievable stupidity of the ruling clique, to whom its people had given their trust and all, and often life and limb.

     It’s now history. It happened, there’s nothing we can do to make it undone. Those who try, end up betrayed all over again, thrown in prison, found guilty of high treason, and incarcerated for the rest of their lives. And we, the defenceless people, facing the creeping genocide all around us, are basically just waiting our turn to be ‘serviced’ by the ruling regime and its rampant, armed henchmen. Those, that is, who have not been run out of the country altogether,like so many of our children. Or who are lying six feet underground. Which is, come to think of it, not a bad place

     1. Those, that is, who have not been run out of the country altogether,like so many of our children. Or who are lying six feet underground. Which is, come to think of it, not a bad place to be in, under the so-called New South Africa we were dumped in by the threacherous Latter-Day Nats and the conniving Broederbond gespuis. At least the company is better… Sela.” Spikkels! Dirk ek hoop ek is nie te neerslagtig nie met my maat se aanhaling nie, maar vir nou is dit asof die lig vir my finaal oopgegaan het. Ons idealiseer so maklik, verheerlik ‘n rugby got speler , matfield, bismark ens. Kan jy dink ons het nou weer ‘n leier wat opstaan en die volk bymekaar bring. kort voor lank begin ons weer die man aanbid! Hierdie is nou ‘n tyd om jouself net veilig te hou, waar moontlik en as ek reg is, gaan ons vyande platgeveer word? Hoe ek weet nie, met wat , ek weet nie , waarom ek weet, my raad aan jou is, raak by niks betrokke behalwe om jouself te beskerm en weg te kom van alle gevaar waar moontlik. bid maar vir ons Skepper, hoe jy Hom ookal aanspreek. Bangbroek ? Ja ek is!

 41. Johann Cronje

  Dirk, ENCA is kanaal 403 op DSTV. Hulle het reeds verskeie kere die uitsending oor die Suidlanders se beplande vlug uitgesaai. Probeer vasstel of daar nog heruitsendings van die program gaan wees. Dit is vir ons baie duidelik dat daar geen weerstand is om op staat te maak nie. Almal maak gereed om te vlug en alles net so agter te laat vir die sprinkane om te vat en te vernietig. Het iemand al gedink dat wanneer alles verby is, waarheen hulle gaan terugkeer? Sal daar iets oor wees om na terug te keer. Wat word van ons ou mense in aftreeoorde, siekes en invalides in hospitale en die armes wat nie geld het om noodvoorraad te kan bekostig nie om saam te vlug nie. Ek praat maklik daaroor maar ek het self 8 kleinkinders waaroor ek my bekommerd. Wat se toekoms is daar vir hulle en hoe beskerm jy almal. Ons kan maar net glo dat ons Vader Sy hand oor ons almal sal hou en dat Sy wil sal geskied.

 42. Dankie Johann ! Ek vind dit vreemd dat hulle die Suidlanders se plan so baie prominensie sal gee ? ? Ek kyk meesal na Russia Today, want die Oekraïne is vir my uiters belangrik op hierdie stadium. As verwysing gebruik ek nie net Siener se voorspellings nie, maar ook my eie logika. As enigiets oorsee gebeur wat brandstof na ons toe opskort, sal die hel hier losbreek ! Maar miskien gaan die barbare alles nog gouer laat gebeur. Ek dink nou skielik aan Siener se voorspelling nl. Vir die wat weet, sal dit nie so erg wees nie. Maar ons sal VINNIG moet leer, wat dit beteken om by Vader Jahweh se NAAM te skuil ! !

 43. Dinkweer, jou poste is baie interessant ! Geen wonder Siener het so lank terug gesê dat die verraad in hierdie tye, VERSKRIKLIK sal wees. Nou sal ons maar moet wag vir die ” smeltkroes ” wat beslis gaan kom. Gelukkig is Vader Jahweh regverdig, en sal elke een na sy/haar se dade beloon. Verder stem ek met jou saam, vermy alle groepe mense, want jy kan NIEMAND meer vertrou nie !!

 44. Die Suidlanders doen alles volgens die Verenigde nasies en hulle wet, op grond daarvan moet hulle dan onder die nuwe wereld orde val, en teen die BOER sal wees!

 45. Ek besef hierdie is nie juis tersaaklik tot Adriaan se artikel nie, maar HIERDIE SNERPENDE WINTERKOUE LAAT MY ONWILLEKEURIG DINK AAN:

  Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
  Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
  Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

 46. Dinkweer, ek sou graag jou opinie oor ‘n kortlys van beskikbare boeke oor die onderwerp van VOLKSVERRAAD wil sien.
  By voorbaat dank.

 47. Willem, verstaan ek jou reg as jy se dat jy die kortlys van boeke sal gee waaroor jy n opinie wil he of moet ek ‘n kortlys van beskikbare boeke vir jou gee met opinie?
  Ongelukkig het ek n opinie wat geweldig verskil van seker die groteske meerderheid van ons mense, maar vir my het die probleem waarmee ons nou sit al jare terug begin. Dit is soos twee kankers in ‘n liggaam. Jy kan nie siekte wil gesondmaak as jy net simptome hanteer nie. ‘n mens moet die oorsaak van die kankers uitroei, die kanker self uitsny , dan die kanker “ringfence” en die kanker vorm deel van ‘n monument om ons te herinner wat die kanker met jou kan doen.Dan het jy ‘n kans. Na My beskeie mening sit ons mense , kom ons gee ‘n getal aan hulle, kom ons se 1 miljoen. Van hierdie een miljoen moet die idee wat ek het net verkoop word want hulle is geneesbaar, Ek praat nie van die ongeneesbares tussen ons nie. Hierdie mag wat ons kan vermag het die gevolg dat ons uiteindelik beheer kan uitoefen oor 50 miljoen plus mense… en dit is so maklik! Stel jy belang laat maar weet!

 48. Dinkweer

  Louis Botha se rol in die ‘uitstel’ van die oopvlek van die verraad was ook groot.

  Iets wat net so weggesteek, uitgestel en vermy was/word is die van verkragting en moorde op ons Boervroue en Boerdogters deur moddergedrogte, die kakies en ons eie mense, die joiners gedurende die ABO. Tot vandag word dit weggesteek/weggehou. Weereens Louis Botha en Jan Smuts. Max du Preez het so ‘n paar jaar gelede voorgegee dat die gruweldade nooit plaasgevind het nie. Die feite is iewers. Ek het ‘n vermoede dat die argiewe in Bloemfontein baie sal oplewer. Ek wonder wat is alles in die argiewe in Brittanje …

  Baie waarheid moet nog uit.

  Van die boeke oor verraad is geskryf met ‘n politieke agenda en daarop moet ‘n mens bedag wees.

  Die waarheid oor baie dinge in ons geskiedenis en verlede moet nog uitkom. Dit sal. Die moorde op generaals Koos De la Rey, Christiaan Beyers, Manie Maritz, dr. Verwoerd, die Smit egpaar en dan die interessante geval Johan Heyns. Ook die swartsmeerdery van Generaal Klopper en ander dinge … Die keer het Jan Smuts ‘n rol te speel. O ja, moet nie vergeet nie, wat van die vermoedelike vergiftiging van J.G. Strydom? (Hy was ‘n voorstander van die herstel van die Boere Republieke, as ek dit nie mis het nie.)

  Groete

  1. JB, Willem, Jurie, Eerste http://www.bidorbuy.co.za/item/116955999/Die_Hensoppers_en_Joiners_AM_Grundlingh.html“Verrader, monster, vloek der Aarde”; genl. De Wet het gesê hulle hoort in ‘n varkhok en Eugène Marais het op 17 Oktober 1902 in Land en volk geskryf: “De haat is dáár, diep alz de zee en wyd als God’s aarde is” Hierdie is nie my aanhalings nie maar At van Wyk op die net. Die boek oor die Smit moorde waar “Dick DIEWERICKS” die latere staats president en broederstront ook uitgewys word is Die Lang Generaal, Hierdie bevestig net dat die verraad tussen ons mense diep loop. Die manier sou wees om al hierdie adders te gefusileer het, net soos wat manhella dit gedoen het met sy veraairers. Nou sit ons nog steeds met daardie swak Dna in ons bloed. Kyk maar in Genl. De Wet se familie was sy eie broer ‘n veraaier. Aan die einde van die dag, kan baie opinies gevorm word en ek is allermins ‘n kundige op hierdie dinge. Ek is seker maar net so gefrustreerd oor my mense se naiwiteit en die benarde posisie waarin ons verkeer, sowel as die domastrantheid waarmee ons mense hierdie gemors waarin ons nou sit so terdee omhels aan die eenkant met die verafgoding van ons eertydse vyande, en aan die ander kant kla dit steen en been oor die wanorde van die land en dan omhels hulle die nuwe bestel, en hulle glo nog steeds die demonies van die ng kerk en sy susters kerk. Ek het nie die antwoorde is ook geen kundige nie, maar weet net dat ons heil nie by ‘n verotte DNA le nie! Lees “kwart voor n bloedbad. de wet potgieter, en “Boer Boy,isbn, 978-1-77022-138-3 “chris schoeman’ ek haal aan hieronder

   1. “for several disident Boers who had given up the Boer cause, and a substantial number joined the British volunteer forces. Among them was Mr.O.M Bergh, who had led the party of volunteers that had captured Charlotte and her children and two other families near the Sand River. His irregular force consisted of both blacks and whaties and he had an unsavoury reputation for the violence with which he attacked the BOERS. The there was Commandant Stephanus Gerhardus Vilonel, the former commandant of the Winburg- Senekal commando, who took up arms against his ersthwile comrades after a fall out with the BOERS” p 175, Boer Boy, Chris Schoeman en as julle nou baie tyd het , koop die boek The Committee of 300, Dr. John Coleman, dan maak die wereld se gemors finaal sin! Groete maters

   2. Leonor, jy is reg oor die skrywers , bv ek het niks van potskieter geweet nie , maar daar is feite in so n boek , bv die verraad binne in die AWB hul demonies wat hulle planne verrai het, en Constant se besluite wat die huidige legkaart pas. Die ander twee skitterende boeke om te lees is “after the party” andrew Feinstein , en dan RW johnson se Brave new South Africa. Veral die laaste een gee ‘n in diepte weergawe van die moordbendes binne in die anc, hoe sol kerzner mbeki se partytjie voor betaal het, gunsies vir manhella, algemene korrupsie en hoe uitgeslape zoempies is en was , Die gebeure net voor joe modise ( BRA JOE) soos hy genoem is se dood. Die geldjies wat hy gekry en beheer het ens, Om die vyand te beveg met die pen, moet jy die vyand ken. Net wat my vriende wat jarrre gelede in ons spes magte was , my vertel het asook vele boeke oor die onderwerp. Gedurende een van die opleidingsfases van die magte, is daar n fase, “ken jou vyand” of ek dink dit is ook “donker fase” genoem. In daardie tyd het jy vir weke aaneen gebly, geeet, geleef soos die vyand, hoekom , sodat jy soos hy begin dink, dan kan jy hom beter veg! Dieselfde met die boeke! Nou vir my persoonlike grootste Boere held van alle tye, Fritz Joubert du Quesne ( nom de guerre, The Black Panther”), JB, sal jy asb oor hom gaan oplees, Hierdie man se susters en ma het deurgeloop onder Kitchener. ( susters was verkrag) kyk hoe sink die held 20 Britse skepe http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Joubert_Duquesne
    Leonor ek antwoord jou later
    Groete Maters

  2. Transvaal Burger

   Dinkweer en Leonor

   Ek is bewus van die dinge wat julle hier geplaas het maar dit laat my hoendervleis kry om te weet dat daar nog mense is wat van die dinge weet. Dit verfris ook weer my kop. Mens vergeet nogal. ‘n Fotografiese brein sou handig te pas gekom het met al die ‘goete’ wat ons lees.

   Wat belangrik is, is dat die dinge hier en oral geplaas word sodat ons mense dit kan lees en begin weet wat aangaan. Vir die wie nog nie weet nie.

   Nog ‘n raaiselagtige moord wat laag op die horison gehou was, was die moord op die sittende regter van die Rivonia hofsaak. Regter Simon Kuper. Doodgeskiet agter sy lessenaar, die nag toe die vonnis gelewer was. 8 Maart 1963. Hy sterf 12 dae later.

   Dit laat ‘n mens se gedagtes dan ook begin dwaal in die rigting van die ‘sittende’ Regter Dr. Quartus de Wet en die hoof aanklaer Dr. Percy Yutar en die ‘verdagte’ vonnis/se wat uitgespreek was …

   Nêrens in die media is daar enige melding van die Joodse Regter Simon Kuper i.v.m. die hofsaak nie. Boonop was generaal Van Den Bergh toe die hoof gewees van die Kriminele Ondersoeke Departement. ‘Die moordenaar kon nie opgespoor word nie.’ …

   Groete

 49. Vriende, dit hinder my baie wanneer mense dink dat die Boerevolk enige hulp sal kry van enige internasionale instansie, maak nie saak wat hulle hul self noem nie. Die joodse geldbase het alreeds die HELE blanke bevolking hier afgeskryf, om hulle bose doelwitte te bereik ! Ek is bevrees, mense wat dit nog nie op hierdie laat stadium kan insien nie, sal dit seker nooit sien nie ! Verder, hierdie ” fopspeen ” is al deur verskeie ” leiers ” oor die laaste twintig jaar vir ons aangebied. Die Boerevolk sal ALTYD die Apartheids-volk wees, en ons is BAIE trots daarop ! Die liberale duiwels kan ons maar uitkryt en slegsê net soos hulle wil. Wanneer daardie barbaar met sy panga/AK47 op jou afstorm, gaan hy jou nie eers vra of jy vir, of teen Apartheid was nie ! ( En die ” wêreld-instansies ” gaan nie n vinger verroer nie ! )

  1. KleinVrystaat U is ‘n ou doring! Dankie hiervoor, hoop jy het daardie boek gelees!?

 50. Transvaal Burger

  Leonor Bosman en Dinkweer

  Nog ‘n raaiselagtige moord wat laag op die horison gehou was, was die moord op die sittende regter van die Rivonia hofsaak, regter Simon Kuper. Hy was geskiet agter sy lessenaar, die nag toe die vonnis gelewer was op 8 Maart 1963. Hy sterf 12 dae later.

  Dit laat ‘n mens se gedagtes dan ook begin dwaal in die rigting van die ‘sittende’ Regter Dr. Quartus de Wet en die hoof aanklaer Dr. Percy Yutar en die vonnis/se wat uitgespreek was …

  Generaal Van Den Bergh was destyds die hoof van die Kriminele Ondersoek Departement. Die moordenaar/s kon nie opgespoor word nie. …

 51. Ek merk hier is n redelike of onredelike moddergooiery na die Suidlanders. Self is ek nie n Suidlander nie en persoonlik het ek niks teen hulle nie. Hulle maak egter reg om die volk bytestaan indien n SKIELIKE aanval sou geskied. Maar wat as n skielike aanval in ons geval nooit kom nie, maar soos Coenie in een van sy latere skrywes skryf, ons dalk stadig gaan verarm met hierdie ‘tweede fase v d revolusie’ se ekonomiese transformasie? Veronderstel 1/3 tot 2/3 des van ons volk verarm oor die volgende 2 tot 3 jaar na n vlak van geen heenkome maar anargie het nog nie uitgebreek nie en geen Suidlander bystand plan het vir ons volk ingetree nie? Veronderstel JY verloor oor n jaar jou werk, besigheid, plaas, en n toekoms van absolute geen heenkome of ekonomiese hoop staar jou in die gesig, hoe sal jy bv jou laaste R5000 of R100000 aanwend? Wat stel julle voor vriende? Raak ons alleen swerwelinge in ons eie stede… Identifiseer ons plekke in en om ons stede waar ons kan versamel en hulpmiddels aanwend om te oorleef tot anargie uit eindelik losbars… Of migreer ons dan maar stadigaan na die Prieska omgewing tot ons mekaar daar vind en groepeer met watse hulp middele ons tot ons beskikking het? Ek ontspoor dalk hierdie spesifieke draad maar ek dink soos tyd vir 90% van ons uitloop is dit n belangrike vraag en gland nie af van die kern waaroor Oom Adriaan se web blog handel nie.

 52. Dirk 100% reg geen hulp en soos Leonor se , nie sonder n wonderwerk nie: Bravo, dit is nou realisties , maar omdat ons in DIE wereld leef, kom ons speel so bietjie op die verhoog en gestel jy Dirk en Leonor is nou die afgevaardigdes namens die BOERE ( wat dit ookal beteken ) en julle gaan nou Angela Merkel sien om die Boere te hulp te snel nadat se 50 % van die Boere uitgeroei is in n “Nag van die Lang Messe” D&L: Hi Angela, groot asb help ons asb uit die poefies uit ons is Boere, ons is so pas amper uitgeroei deur manhella se barbare, verkrag, ons plase is afgeneem , help asb Angie, HELP!! AM: Damen L and Herr, D; lehre mich über Sie große Buren ! D&L: Damen Angie, ons is die groot Christen nasie van Afrika, ons Boere het die Afrika mak gemaak.Ons Boere het die moordenaars van vadag aan die lewe gehou, toe daar droogtes was in die land , ons het gehelp om die Zulus, xhosas, Ndebeles, sothos, vendas, hul kultuur te laat behou,Ons Boere het brue en damme gebou, ons het van die beste universiteite in die wereld opgebou, ons het die eerste hartoorplanting in die wereld gedoen en hierdie barbare breek net alles af! Dame Angie ons het militere wapens soos bv die Ratel voertuig gebou, ons het 6 atoom bomme gebou, bliksem Dame Angie ons is great! D&L: Dame moet asb nie vergeet, almal lieg oor die konsentrasie kampe , die eerste konsentrasie kampe in die wereld was gedoen deur die Engelse en Adolf het die idee hiervan gekry deur die film “Um Paul” waarvan Leni Riefenstahl die regiseur was, Help Dame Angie Help!!

 53. Angela leun terug en se aan haar Generale staf! General Werner Freers mein Güte, Last zwei Kriegsschiffe voller Waffen, senden Sie sie an die Buren zu helfen, sofort: Diese Menschen sind die Auserwählten, und wir müssen die Auserwählten helfen AM: General Freers welche ist die beste Hafen für unsere Fregatten zu senden ist? General Freers: Luderitz mein Chanselor. Luderitz! AM: Dame Leonor and Herr Dirk: Erzähl mir, wie diese Auserwählten leben und wenn sie gut bewirtschaften können. Lehre mich über die durchschnittlichen Tag in einer Boer Leben? D& L: Dame Angie, dankie dat jy ons uitverkorenes gaan help. Die dag in die lewe van ‘n boer begin so: Wanneer die boer opgestaan het, is die koffie alreeds deur die bediende gemaak. Mevrou boer gaan so bietjie later opstaan want sy slaap in tot so 6vm, Boer klim so 5:45 in sy bakkie en gaan tel die swart werkers wat hom so uitmoor op. Dan laai hy hulle af om trekker te ry en te ploeg, skape te skeer, beeste te dip. Hy moet vinnig dorp toe ry waar die petrol joggie sy petrol vir hom ingooi. Mevrou boer staan intussen op om haar bediende opdrag te gee. Vandag is dit wasdag en die bediende moet darem haar vuil panties en Boerman se onderbroeke ook was, asook die lakens van die afgelope week. Ons kry glad nie skaam hieroor nie Angie, Ons is die uitverkorenes. O ja, die lakens waaronder ons gisteraand nou ja.. is ook so bietjie vuil na n week se slaap. Bediende moet ook was, bediende moet haar gat vandag roer want daar is nog skottelgoed asook strykwerk en dan moet die kos nog voorberei word vir vanaand se mense wat kom! Boer moet nadat petroljoggie die petrol ingegooi het en hy boer op sy gat gesit het in die kar (want dit is benede homself ) vinnig by die huis kom sodat hy die tuinjong kan werk gee.

 54. Moet dan daarna gaan kyk hoe die swartes ploeg, skape skeer en sommer pype en drade reg maak, net daarna is dit darem tyd vir ‘n lekker koppie koffie en “BREKFIS” wat die bediende gemaak het. Eiers moet net sag wees en wit toast… ja wit toast. Daarna weer gaan boer . Herr D &dame L: Dame Angela, ons mense kan werk, ons kan werk! Ons is trotse mense op onsself! Ons die uitverkorenes! Ons kan net nie verstaan hoe ons vyande so alles van ons weet en uitvind nie, seker maar internet spioene…Angela Merkel: Meine Güte, Sie sind die Auserwählten! Das heißt, Sie noch besser als wir Deutschen? Wir arbeiten so hart und waschen unsere Kleidung wie Slips und Unterhosen und machen unsere eigenen Bett. Wir machen unsere eigenen Autos, Geschäfte und Maschinen in Fabriken, in denen wir Deutschen werden als Kaufmann und Frau und auch die Top-Business-Mann in Deutschland füllt sein eigenes Auto mit Benzin arbeiten. Kein deutscher schauen auf unsere deutschen Arbeitskraft, aber Sie gewählt haben Buren schauen auf Ihre eigene Art. Wir machen unser eigenes Frühstück in den Morgen und auf den Höfen fahren wir unsere eigenen Traktoren und ernten unsere eigenen Kulturen. Sie haben Arbeitnehmer, es zu tun! Angela Merkal: General Freers! Kehrt diese Schiffe, das sind die Auserwählten, die sie nicht brauchen uns! : Google translate maar, en lag lekker ek hoop dit is so bietjie satiries!
  Die geheim van vryheid is hierbo in versteek!

 55. Dinkweer, jy het beslis nou op n KLOMP litdorings en tone getrap ! En die waarheid maak altyd seer. Ek weet dat die blanke geen kans op oorlewing het terwyl hy/sy totaal afhanklik is van volksvreemdes. ( Al lees hulle die Bybel ! ) Dit is waarom ons nog alles sal moet los en vlug. Miskien sal dit nie almal se lot wees nie. Ek berei maar voor vir die ergste !

 56. Siener seg Skotland sal sy onafhanklikheid kry. Gaan dit gebeur? Kom ons wag en kyk.
  Vroeg in Oktober het SKoTLaND n referndum om onafhanklik van ingland te wees. Kom ons het so belangstellings stem wie seg ja dit gaan gebeur, wie seg nee dit gaan nie gebeur?

 57. Dankie Dinkweer, inderdaad ‘n kragtige kortlys daardie. “Die Lang Generaal” bring verskeie onverstaanbare gebeure en persoonlikhede in fokus en lees soos ‘n super spioenverhaal wat dit dan ook is.
  Die punt van hierdie boek is dat ons sterkste leiersfigure gereeld reeds vooraf in hul denke vervuil is deur die kwaadaardige invloed van vrymesselaars en spioene. Weet ons mense bv. dat Balthazar John Vorster in aanhouding deur die kommunis-jodin, Ruth First, se vader, Julius First, besoek is? Nou wat sou ‘n kommunis soos First by John Vorster kom soek en dan ‘n pakket aan hom oorhandig? (Eendag het Vorster ons LLB klas oor parlementêre konvensie kom toespreek en Eugene Terreblanche was sy getroue lyfwag… Dit eers daar gelaat.)
  Ons moet altyd onthou dat die sg. Illuminati, wat deur Adam Weishaupt aan die begin van die 1700’s gestig is, sedertdien besonder besig geraak het onder alle geheime organisasies, insluitende die Broederbond, ook anders uitgespreek hierbo…
  So is John Vorster dan ook deur die Universiteit Stellenbosch Regsfakulteit se dekaan, Prof. Morty Malherbe uitgesonder as toekomstige leier en is Vorster diep geindoktrineer deur die Vrymesselaar,
  Malherbe, met tragiese gevolge vir ons volk.
  Ek sê maar net, sodat ons hierdie Volksverraad bietjie meer in fokus kan bring, want ons weet dat die vrye wereld se grootste bedreiging hierdie miljoene godlose vrymesselaars is wat hul werk slaafs voorsit om die hele planeet in slawerny te bring.

  1. Willem, jou laaste paragraaf se vir my gaan lees asb “comittee of 300” as jy dit nie alreeds gedoen het nie… Dan daarna kan my maar stop om enige iets anders te lees, alles sal sin maak!

   1. Willem, ag jammer maar die boek Confessions of an economic hitman” John Perkins is briljant! Goed hierdie twee laasgenoemde het meer betrekking oor die breer wereld. Die kern aspek hier van belang in die boek is dat Perkins vertel hoe hy as “agent” in fase 1 namens die vsa ‘n derde wereld land gaan adviseur om BV grootskaalse damme of projekte aan te pak, paaie brue ens. fase 2 is lenings om die projekte te finansier en hy maak die lewensvatbaarheid (feasability”) MOONTLIK, ongeag. Fase 3 is implimentering en konsultasie met die voorwaardes: Slegs vsa konsulterende mpye word gebruik, masjienerie vir die kapitaal projekte word aangekoop vanaf vsa en SIEDAAR! vsa het werk en die arme derde wereld lande is nou in die poefies! Hulle kan vir jare nie hul lenings terugbetaal nie! Indien hul leiers soos bv Hugo Chavez, Morales, en andere in die Suid Amerikaanse state dit wil stop sit dan “val hul vliegtuie” of hulle kry kanker, staasgrepe ens. Die kern punt van die boek is na my mening dat hierdie ekonomiese strategie verarm die lande soveel so dat Perkins se indien hy die GDP van die lande in relatiewe terme vat teenoor die huidge tyd vat is hulle slegter daaraan toe: Simpel gestel. Bolivia in 1970 vs Bolivia 2014 , dan is Bolivia NA al daardie projekte armer! Dieselfde geld vir azania. Lees net hierna die boek “The next 100 years van George Friedman ( n slim joodjie) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Next_100_Years Ongelooflik wat hierdie ou se van amerika en dat amerika nie om gee om eers oorloe te verloor nie, Vietnam, Iran in die 1980′ Irak, Afghanistan ( hulle ontrek) Punt is hulle los totale chaos agter. Nou Willem mater, kyk na sa, die vsa (let wel vir disrespek probeer ek klein letters handhaaf) het nie ‘n saak met sa nie. Hoe meer onstabiel, hoe meer kan beheer word.

 58. Willem, laaste een, hierdie is maar my menings en ek se die ding NIE as n fundie nie. Wil ook nie voorkom as een nie, of as ‘n intelektuele nie, ek is beslis nie. Elkeen moet maar sy eie mening vorm. Dalk is dit ook AL boeke wat ek in my hele lewe gelees het so in relatiewe terme is die grysstof by my dalk nie so baie nie! Ander kundiges op die gebied sal my seker male sonder tal ‘n moerse pak slae gee intelektueel, maar in hierdie stadium van my lewe het ek geleer. ‘n Formule wat vir my in alles werk, maar alles. KISS. keep it simple stupid. As jy na ‘n ekonome se lesings en debatte gaan luister verstaan jy niks. Maak ‘n simpel som vir jouself dan werk alles, bv. Wat verstaan ek van sa of vk of vsa se gdp, Keynessiaanse model of Malthus.? niks : Maar sal jy R1000 leen vir iemand wie se netto inkomste net R200 is en dan modelle gee dat hy jou sal terugbetaal as hy sy R1000 reg gebruik op sekere veronderstellinge? Nee maar slegs as jy die man se besigheid, plaas , of land wil beheer en oorneem. My mening baie eenvoudig, So sien ek die politiek en alles daarom, daarom my veneinige skrywe soms soos hierbo en my verwysing na my mense vir wie ek baie lief is!
  Groete mater

 59. Willem , nog lees stof oor die Vrymesselaars:http://www.trueorthodoxy.org/non_christian_others_freemasonry_condemnations.shtml
  My beskeie mening, is die enigste ware kerk wat Christenskap vir ongeveer 2000 jaar beoefen is die Grieks Russiese ortodokse kerk! Hulle en die RKK het ongeveer so 1000 jaar ? dink ek gelede geskei en hulle het nie ‘n pous van n aard maar net soos die disipels moet jy deur ‘n streng toets gaan en in afsondering leef voordat jy ‘n priester kan word.
  Die webwerf en artikel sal vir jou pertinent se WAT hulle bv dink van die Vrymesselaars maar hier kom hul werklike waarde in. Onder aan die berig sal jy sien dat hulle selfs hul eie priesters wat enigsins betrokke is by die vrymesselaars aanvat en kasty, hulle slag hul heilige koeie!

 60. Dinkweer, ja baie dankie vir jou sorgvuldige insette op my versoek. Ek moet sê dat ek al daardie leesstof reeds vroeër bestudeer het en besonder sinvol gevind het, veral om die “eerste laag” van die misterieuse mammon te verstaan. Ek bestudeer al 41 jaar relevante leestof en videos en tog vind mens dat jy nie totaal agter die kap van die byl sal kom nie want daar is ook erge disinformasie in baie van die leesstof verskuil.

  Sedert my studies in Bibliese profesie so 24 jaar gelede begin het, kon ek veel beter agter die kap van die byl kom aangesien die Profesieë die riglyn geword het waaraan mens die buite-Bibliese stof kon evalueer, solank mens net nie in die versoeking verval om sekere Profesieë te koppel aan huidige gebeure en met tydsbepalings en datums vas te maak nie – dit sou ‘n groot fout wees – terwyl mens aan die ander kant tof wel sekere Profesieë in huidige tyd in vervulling kan sien gaan, soos beslis die afgelope 100 jaar van Suid-Afrikaanse geo-polities-ekonomiese geskiedenis die geval is.

  Maar voor ek enige leser hier begin affronteer, of verveel met ons tweegesprek, sê ek maar vir eers, dankie en hou die Geloof ou vrind.

  NS adv. Paul Fick was my (effense) senior in my dae by die Prokureur-Generaal van Pta.

 61. Wêrld wye ekonomiese ineenstorting verwag ek nou al van 2005 af. In 2008 het ek gedink ‘hiersit nou’. En so bly dit in die agtergrond spook tot vandag toe nog. Maar as die aarde se groot skeinheiliges dit tans kwytraak, kan dit seker nie meer nog n dekade ver wees nie of hoe?…’Pope Francis this week warned that the global economy is near collapse…’

Comments are closed.