Judas-loon

In Beeld van 28 Mei 2014 word berig dat die vier staatsadvokate wat tien jaar lank alles in die stryd gewerp het om die Boeremag-beskuldigdes aan hoogverraad skuldig bevind te kry (dit was die doel!), is as die Vereniging van Staatsadvokate se staatsadvokate van die jaar aangewys. (Daar sal vir die 20 Boerremaglede natuurlik geen sprake wees van ‘n Schabir Schaik-genade nie!)

Adv. Paul Fick SC, Dries van Rensburg, Pieter Luyt en Phillys Vorster is ook benoem vir die internasionale vereniging van aanklaers (IAP) se prys vir uitnemende prestasie, waarvan die wenners later vanjaar aangekondig sal word.

Fick het ná die marathon-saak afgetree.

Adv. Elivera du Plooy, voorsitter van die Vereniging van Staatsadvokate, het op die dinee gesê die vier se toewyding waarmee hulle die langste saak in die Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis onder uiters moeilike omstandighede gehanteer het, het die deurslag gegee. Die saak was midde-in ’n tyd toe aanklaers se geloofwaardigheid en integriteit pal onder skoot gekom het.

Kommentaar

Ons vyande ontvang nog daagliks hulle Judas-loon vir verraad, en dikwels is daardie beloning veel, veel meer as net 30 silwerstukke.

By die Vereniging van  Staatadvokate se groot “to-do” en lofprysinge onlangs is die bogenoemde vier “helde” deur  adv. Elivera du Plooy  as’tware tot martelare verklaar. Luister net: “…die vier se toewyding waarmee hulle die langste saak in die Suid-Afrikaanse regsgeskiedenis onder uiters moeilike omstandighede gehanteer het, het die deurslag gegee … Dit is bitter moeilik om te beskryf hoe dit vir hulle moes gevoel het om dag in en dag uit, jaar in en jaar uit alles in dié saak te moes gee…”

Waarlik, ons kan dan met reg verklaar: hierdie dapper helde het tien jaar lank vreesloos in die strydperk gebloei, geveg en baklei om die 20 booswigte aan die pen te laat ry sodat ons “techni-colour” nasie se Reënboog-paradys ongeskonde, behoue kon bly!

Dusdoende het ons vier helde darem 10 jaar lank ‘n vaste werk gehad en ‘n hele paar sakkevol martelaarskrone ontvang. Soveel so dat held Paul Fick nou kan gaan aftree!

Een van die ondersoekbeamptes, Tollie Vreugdenburg, se Judas-loon het ook genoeg opgelewer, en hy kon plaas koop en gaan boer.

Ja, dat ons arme dapper helde  “dag in en dag uit, jaar in en jaar uit”, só  moes “suffer” — buite die tronkmure!

Tog was dit alles die moeite werd, want, goddank, nou sal daardie bende veragtelike Boereskuim genadiglik  “dag in en dag uit, jaar in en jaar uit” BINNE die tronkmure moet “suffer”.

Maar miskien het die Vereniging van Staatsadvokate ‘n heel ander hofsaak in gedagte gehad toe hulle die Judas-loon uitgedeel het.

Want:

Sover ons kenis strek, is daar in die uitspraak van die Boeremagsaak geen of weinig aandag geskenk aan belangwekkende getuienis vir die Boeremaglede nie. Hier dink ons veral aan die skokkende bevindings van  prof Hercules Booysen. Hy is ‘n voormalige Professor in die Regte by Unisa nie, en het vir twee van die Pretorius-broers, Johan en Wilhelm, in die Boeremagsaak verskyn.

Prof. Booysen het in sy finale betoogshoofde dit duidelik uitgespel dat “die Polisie ʼn prominente rol gespeel het in die sogenaamde beplanning van ʼn staatsgreep deur die sogenaamde Boeremag”. Hy het dan ook verskeie voorbeelde uit die oorkonde aangehaal wat daarop dui dat “polisie-agente deurentyd ʼn deurslaggewende rol in die verloop van die totstandkoming en die uitbouing van die sogenaamde staatsgreep gespeel het”. Hy het dit ook beklemtoon dat die staat, in effek, deur middel van sy agente en polisieorgaan deelgeneem het aan die kranksinnige beplanning om homself omver te werp.

Professor Booysen se bevindinge het selfs in die buiteland opslae gemaak, maar ons geagte regter moes in sy vonnisoplegging daarvan vergeet het, want hy het dit klaarblyklik  glad nie eens aangehaal óf daarna verwys nie.

Selfs die ANC-mondstuk, Rapport, het breedvoerig oor prof. Booysen se aantygings berig en ook gesê dat polisie-spioene glo bewyse geplant het en Boeremaglede uitgelok en aangehits is  om misdrywe te pleeg. Hierdie inligting is vervat in beëdigde verklarings deur  kapt. Deon Loots, ’n voormalige misdaadintelligensie-offisier.

Kaptein Loots beweer die beskuldigdes en hul regsverteenwoordigers is tydens aanhouding deur misdaadintelligensie afgeluister. Hy het ook onder eed verklaar dat die berugte “Dokument 12”, wat deur die hof bestempel is as die Boeremag se meesterplan vir ’n gewelddadige staatsgreep deur regses, op sy eie rekenaar getik is en dat daaraan geskaaf is voordat misdaadintelligensie dit aan die Boeremag gegee het. In sy beëdigde verklaring beweer hy ook die Boeremag was aangedryf, georkestreer en beheer deur polisielede.

Volgens ‘n bekende grondwetkenner, kan die Boeremag-saak nietig verklaar word,  indien die bewerings onder eed die waarheid is.

Die hofsaak het tien jaar geduur en sowat R100 miljoen gekos. Die hofrekord beloop sowat 50 000 bladsye en bewysstukke is in verskeie stoorkamers verpak. Die staat het altesaam 159 getuies geroep.

’n Vooraanstaande advokaat van Pretoria het bevestig hy tree op vir “senior en betroubare” polisielede wat in beëdigde verklarings uiteensit hoe misdaadintelligensie die Boeremag-beskuldigdes aangehits, mislei en uitgelok het.

Maar dis nog glad nie al nie. Die polisie se misdaadintelligensie-eenheid (MIE) het ’n veroordeelde apartheid-saboteur, Barry Bawden R450 000 betaal om twee ontsnapte Boeremag-beskuldigdes in ’n lokval te lei en vas te trek. Barry Bawden was lid van die Burgerlike Samewerkingsburo (BSB). Hy erken ook dat hy ’n “persoonlike verhouding” met pres. Jacob Zuma het.  Bawden se rol in die Boeremag-sage word blootgelê in beëdigde verklarings wat ’n groepie gewese polisielede gemaak het oor hoe die polisie se MIE glo bewyse op Boeremag-beskuldigdes geplant het.

So is daar nog vele ander getuienis wat oënskynlik deur die hof geïgnoreer is.

Onsself kan getuig dat beskuldigde nr. 10, wyle mnr. Fritz Naudé, persoonlik aan ons vertel het hoedat sy neef, Henk van Zyl (destyds ‘n boer in die Bethlehem-distrik), hom op ‘n slinkse wyse by die Boeremaksaak betrek het. Van Zyl het later as staatsgetuie teen hom opgetree. Op ‘n vergadering waar hy, Fritz, nie eens teenwoordig was nie,  is hy, volgens sy neef, glo aangestel as “hoofregter” van die Boeremag. Hy het ook gesê hy het geen idee hoe groot die vergoeding is wat sy neef van die staat vir sy “dienste” ontvang het nie.

Desnieteenstaande al hierdie feite, het die hof Van Zyl se getuienis aanvaar en is Fritz Naudé skuldig bevind.

Die regter wat hulle veroordeel het, is natuurlik ook ‘n vyand van die Boervolk. Hy het in sy vonnisoplegging nie eens na die ANC se wandade en onregverdighede teen ons mense verwys nie, maar baie te sê gehad oor die ANC se “fantastiese Grondwet” wat ons nou almal gelykmaak, en beskerm. Die Boeremag se vryheidstrewe en drang om óns erfenis te bewaar en te behou, het hy in sy vonnisoplegging as kriminele dade bestempel.

Miskien moet ons hom dit nie te erg verkwalik nie, want hy was die afgelope tien jaar seker so besig met die hofsaak dat hy (óf sy vier helde) nooit tyd gekry het om ‘n koerant te lees of op TV-nuus te hoor van die gruwelike ‘kriminele dade’ wat teen blankes gepleeg word nie.

Maar selfs die onregverdige regter kan soms berou toon en aan ‘n weduwee se saak reg laat geskied (Luk. 18:4-6.) Ons moet net nie verwag dat so iets met ‘n Boer in die NSA sal gebeur nie!

In hierdie saak was reg en geregtigheid skynbaar nooit die einddoel nie. Dit is gebruik om ‘n heksejag teen die Boeremaglede te voer; want waarom anders moes dit tien jaar lank uitgerek word? Wil iemand miskien raai dit was om hierdie groepie blanke, Afrikaanssprekende Boerseuns ‘n regverdige en redelike kans te gee om hul onskuld te bewys? Was dit dan nie van meet af  ‘n uitgemaakte saak dat al 20 Boeremaglede skuldigbevind móés word nie? Want hoe anders sou daar aan alle behoudende lede van die Boervolk, (wat slegs daarna streef om hul identiteit, geskiedenis, tradisies en geloof te behou), hierdie duidelike waarskuwing gegee kon word?

“Onderwerp julle aan die barbaarse regering, of…!”

Ongelukkig (of gelukkig!) is daar onder die 20 Boeremaglede nie een met die naam Schabir Schaik of Robert McBride nie — dan het hulle nou al gholf gespeel of inkopies gedoen…

(Hilda, baie dankie vir jou insette!)

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470