Wikileaks – Mossad se propaganda masjien

Die internationale organisasie Wikileaks is niks meer as ‘n Mossad gedrewe propagandamasjien vir Israel en wêreldmagte wat baat vind uit die verspreiding van disinformasie nie. In 2010 het die homoseksueel Julian Assange in ‘n konferensie by Genéve met die Israel se eersteminister, Benjamin Netanyahu, ooreengekom dat enige geklasifiseerde inligting wat in die toekoms Israel moontlik kan benadeel, nie deur Wikileaks versprei sal word nie. Hierdie ooreenkoms is gemaak na aanleiding van ‘n aantal dokumente waarin Israel se aanvalle op Libanon en Gaza in 2006 asook 2008-2009 in diepte behandel is, en wat Israel so ver moontlik geheim wil hou.

Vanuit verskeie interne bronne blyk dit of Assange ‘n geweldige sterk bandskap handhaaf met ultra-nationalistiese Israeli-groepe. Hy beskou homself ook as een van die groot spelers in wêreldpolitiek wat ten alle koste sal voortgaan met sy ideale samelewing, van verraad tot die fabrisering van informasie. Hierdie egosentriese houding word ook deur medewerkers ervaar in sy diktatoriale en manipulerende persoonlikheid – totaal toegewy aan geld en mag.

Pleks daarvan om netraliteit en objektiwiteit te handhaaf, blyk dit of Wikileaks seker maak dat die waarheid oor Israel en sy anneksasie van Pelestynse gebiede op die agtergrond geskuif word teenoor die sogenaamde ‘groot gevaar’ wat Iran tans vir die mensdom inhou. Volgens Benjamin Netanyahu word Israel nou al vir die afgelope 60 jaar deur valse Arabiese propagandaveldtogte uitgebeeld as die goot gevaar van die Midde-Ooste, maar nou “vir die eerste maal in die geskiedenis word daar saamgestem dat Iran die bedreiging is”. Assange het groot bewondering vir Netanyahu en prys sy sogenaamde deursigtige persoonlikheid en openlikheid.

In ‘n onderhoud vir PBS het die politieke wetenskaplike, geostrategis en staatsman, Zbigniew Brzezinski, onder meer die volgende oor Wikileaks te sê gehad:

I have no doubt that Wikileaks is getting a lot of the stuff from sort of relatively unimportant sources, like the one that perhaps is identified on the air. But it may be getting stuff at the same time from interested intelligence parties who want to manipulate the process and achieve certain very specific objectives.

Zbigniew Brzezinski
Die organisasie het geweldig vinnig populariteit begin geniet juis onder die mediamagte wat teen enige blootstelling van die waarheid sal vasskop. Bradley Manning, wat duisende VSA rekords oor Afghanistan uitgelek het, moet nou tronk toe as gevolg hiervan, maar Assange kry net ‘n skewe kyk.

Onlangs het Wikileaks konfidensiële inligting oor STRATFOR openbaar (verkry van nog ‘n speelmaatjie in hierdie informasie-sirkus – Anonymous ), ‘n korporatiewe intelligensiediens wat informasie aan kliënte verskaf vir ‘n prys. STRATFOR se dienste staan in kompetisie met DEB, ‘n soortgelyke Israeliese Mossadfrontorganisasie wat in werklikheid ‘n reputasie het vir valse inligting en disinformasie. Maar terwyl STRATFORD beroof is van sy eie konfidensiële dokumente (meer as 5 miljoen e-pos adresse en ander inliging van persone wêreldwyd) in ‘n prosses wat self geklassifiseer kan word onder spioenasie en diefstal, word hy uitgewys as die bose party.

Enige vorm van diefstal en rowery word vandag genadeloos vervolg deur die FBI. Wikileaks maak ‘n bestaan uit die proses, maar waar maatskappye soos STRATFORD, wat bedryf word deur Intelligensie-analiste sonder enige propagandistiese doelwitte of versteekte agendas, summier vasgetrek kan word, kom Wikileaks so sê skotvry daarvan af. Die antwoord hierop is dalk die moontlike Mossad-konneksies van die beweging. Die FBI meng selde in met enige iets wat die Israeli’s se Mossad behartig.

Dit wil verder ook voorkom of twee nuwe verwikkelinge na vore tree deur die tipe verkryging en verspreiding van konfidensiële inligting:

1.      Die publikasie van ‘n aantal Arabiese leiers se opmerkings in 2010 het genoeg steun aan pro-Israeli-groepe verleen om die oorlog verder aan te moedig tussen Amerika en Iran.
2.      Terselfdetyd het die bekendmaking van staatsgeheimedokumente politieke figure soos Joe Lieberman verder aangemoedig om die Internet te versmoor. Dit wil sê, die sensorskap van informasie soos uiteengesit in SOPA en PIPA se aktes.

In Februarie 2011 het die Anonomous rekenaarterroriste groep kastig ‘n komplot openbaar deur ‘n sameswering van drie kontrakteurs wat klaarblyklik daarop uit was om Wikileaks te diskredditeur. Die drie maatskappye wat daarby betrokke was, is HB Gary Fedral, Palantir Technologies en Berico Technologies.

Hierdie tipe opvoeringtjies van die wêreldmagte is duidelik gesentreer rondom ‘n spesifieke agenda. Wikileaks en die pretensieuse stelselinbreker-groepie, genaamd Anonomous, maak saam ‘n goeie spannetjie om die verbeelding van die gewone mens op straat aan te gryp en te swaai na ‘n spesfieke oortuiging.

Hierdie is vyande wat deur die media en wêreldmagte geskep is om ‘n ander prentjie van hulle aan ons voor te hou. En sodra almal wat hulle beveg na die ander kant toe oorgeloop het, is dit steeds hulle wat besluit hoe en wat ons denke beheer.

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470