BLOG

Suid-Afrika: die nuwe Kanaän?

Die liberale digter en skrywer, Tom Gouws, is nie net ‘n opperste vyand van die Boervolk nie, maar het ook ‘n ewige hekel in Siener van Rensburg se gesigte. Ek haal hom aan: “Ons weet wat met die Boeremag gebeur het, en waar hulle hulle nou bevind. Bloot op grond hiervan moes al die goedgelowige Siener-nalopers die motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het.”
Dan is daar ook talle ander wat Siener afkraak as ‘n doemprofeet wat niks anders as rampe en ellende kon voorspel nie. Duidelik weet hulle en Tom Gouws nie wat die woord ‘profeet’ beteken nie.

Waarom word profete na die volk gestuur? Om hulle te loof en te prys omdat hulle nie steel, roof en moor en nie; omdat hulle al die gebooie getrou onderhou en omdat hulle hul Skepper en naaste opreg liefhet?

Nee, ongelukkig nie! Volgens die woordeboek is ‘n profeet iemand wat die heilige roeping van God ontvang het om te vermaan, te waarsku, tot inkeer te bring en met goddelike straf te dreig sou hulle nie luister nie. En as die volk wel luister en sy verkeerde weë verlaat, kom die seën, soos wat Jona kan getuig na sy besoek aan Ninevé. Dit was ook Siener se roeping. Niks meer en niks minder nie.

Op 11 Maart vanjaar sal presies 90 jaar verloop het sedert die Boereprofeet om 9 uur die aand in sy eenvoudige huisie op die plaas Rietkuil in die Ottosdal-distrik gesterf het.

Die verloop van ses duisend jaar kon die profetiese stemme in die Bybel nie stilmaak nie; hoe sal die kom en gaan van tydlose jare dan ons profeet se boodskap aan sy volk kan uitwis?

Kyk maar net na die afgelope paar jaar en u sal sy profesieë wat bewaarheid is, nie kan tel nie. Ons kan dus met reg sê: Die profetiese gety het ons ingehaal.

Na 24 jaar van intensiewe studie, navorsing en versameling van inligting oor die Siener en sy gesigte, was ek oortuig daarvan dat hy niks nuuts vir sy volk te sê het nie. Maar toe kry ek in 2015 ‘n brief van ‘n oud-Rhodesiër, te same met 42 bladsye van Siener se gesigte wat deur mnr. Boy Mussmann en ‘n sekere meneer Wasserman opgeteken en aan mense in Suid-Rhodesië geskryf is. Behalwe vir die gesigte waarmee ons reeds bekend is, het dit ook nuwe inligting bevat.

Die meerderheid van ons is redelik bekend met Siener se gesigte oor ‘n verskeidenheid sake, en daarom gaan ek hier net vlugtig kyk na ‘n paar van sy belangrikste visioene vir ons dag.

Vóór ek egter daarby kom, wil ek graag na twee merkwaardige gebeurtenisse uit die verlede kyk, omdat dit duidelik vir ons sê die Heilige van Israel maak nog bemoeienis met sy volk.

Die een insident het te doen met genl Beyers tydens die 2de Vryheidsoorlog, en die tweede het plaasgevind terwyl die 600 Rebelle in 1914 deur die woestyn op pad was om ‘n vriendskapsooreenkoms met die Duitsers in Duitswes te gaan sluit.

Eerstens, genl. Christiaan Beyers het dwarsdeur die 2de Vryheidsoorlog altoos ’n Sakbybeltjie in sy hempsak gedra. Op ’n dag het ‘n Engelse soldaat probeer om hom op die slagveld ’n doodskoot in die hart te gee, maar die koeël het net deurgedring tot by Sag. 4:6. Daar sê ’n engel aan die profeet Sagaria: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees sal julle verlossing kom.”

Ek glo dit was ‘n profetiese boodskap oor die verloop van die eindstryd van ons volk in die verre toekoms, want op ‘n vraag van Boy Mussmann het Siener dit só uitgedruk: “Hierdie stryd is nie ons stryd nie, maar God s’n…”

Tweedens, in die Rhodesiese briewe is daar ‘n beskrywing van Siener se heldersiendheid wat my totaal verstom het.

Boy Mussmann vertel hoedat hulle een aand op die woestyntog na Duitswes op ‘n plek aangekom het en genl. Kemp het gesê hulle moet daar oorstaan tot die anderdagmôre, want dis donkermaan en hulle kan nie verder nie.

Teen middernag het Siener, met sy baadjie oor sy arm, genl Kemp wakker gemaak en gefluister: “Generaal. ek sien die vyand is baie naby en as ons hier bly tot dit lig word, sal ons almal gevang of doodgeskiet word.”

Genl Kemp sê toe hy kan in die stikdonkerte niks daaraan doen nie; waarop die Siener antwoord dat hy hulle sal uitlei. Hy sal voor loop en hulle moet hom net volg.

Boy Mussmann skryf só daaroor: “In ‘n wêreld wat oom Klasie net so min as ek of enige van die ander manne ken, stap hy toe oor die sandduine die duisternis in na ‘n plek waar hy sê ons veilig sal wees. Hy het dan links en dan regs gedraai, asof hy ‘n voetpad volg. En die anderdag more toe dit lig word, en ek sien ons is tussen twee duine wat ons aan weerskante beskut, het ek by myself gedink – God het sy profeet saam met ons gestuur om ons veilig deur te lei, want dit moet seker sy wil wees dat ons daardie traktate met die Duitsers gaan teken…

“In een stadium het dit met ons so erg gegaan dat ons van die handperde moes slag en die bloed drink om nie van dors om te kom nie. Maar tog het Siener gesê daardie smeltkroes was nie so donker nie, want vanuit sy perd se saal kon hy nog die perd se maanhare sien. Maar in die smeltkroes wat nog moet kom, sal dit so donker wees dat hy nie eens sy hand voor sy oë kon sien nie…”

Boy Mussmann was reg, die Rebelle is teen genl. Louis Botha se magte beskerm en uitgespaar tot na die ondertekening van die traktate voordat Botha se regeringstroepe daarin geslaag het om hulle te oorrompel en gevange te neem.

Wat vandag se profesieë betref, wil ek net baie kortliks verwys na die vergroting van Luderitzbucht en die voltooiing van die spoorlyn na Prieska waarmee die Duitsers kanonne, gewere, amunisie en ook ‘n sterk Duitse mag hierheen gaan afvoer om ons te help om die land weer skoon te maak, en ook na die geheime wapens wat die Duitsers gedurende en na afloop van die 2de WO onder in versteekte kelders in die berge op die Spaanse grens ontwikkel het.

Selfs ‘n kenner soos kommandoor Uys van Simonstad het in 1992 met die verskyning van my eerste 6 monografieë (SIENERProfeet vir sy volk) my een aand geskal en gesê Luderitzbaai kan nie vergroot word nie en die spoorlyn lê so diep toegewaai onder meters woestynsand dat dit nooit herstel kan word nie.

(Terloops, Profeet vir sy volk, was die eerste publikasie in boekvorm oor Siener se gesigte in 50 jaar na Sybrand Botha se Profeet en krygsman in 1942. Daarna het Stem van ‘n profeet (1993) verskyn en in 1994 prof. Andries Raath se Die Vierkleur sal weer wapper).

Op hierdie oomblik sal selfs kommandoor Uys (as hy nog met ons is),  weet jy stry nie met ‘n profeet nie, want in 1998 is begin met die opgradering van Luderitzbaai se hawe, en vandag sien mens dikwels groot Duitse passasierskepe daar voor anker lê. Ook die spoorlyn is intussen herstel, en op 21 November 2014 arriveer die eerste goedere trein onder groot belangstelling van die inwoners op Lüderitzstasie.

Oor die geheime wapens het Siener gesê: “Die Duitsers het dit ondergronds in die Pireneê berge op die grens van Spanje gemaak. Ek sien die Mausers lê nog in die ghries. Kaste vol van hulle word van die trein op Prieska afgelaai.”

‘n Ander gesig wat nou besig is om bewaarheid te word, en wat nie eens FW de Klerk óf sy Reënboognasie sal kan vryspring nie, is dié van die ergste droogte in ons land se geskiedenis.

In die Rhodesiese briewe gee Siener vir ons ‘n juiste beskrywing van hoe dit gaan verloop. Hy sê daar kom ‘n jaar wat dit plek-plek baie droog sal wees (en dan hy noem spesifiek ook sy wêrelddeel, nl. Wes-Transvaal. Die ander gebiede is die Vrystaat en Noord-Natal). Terwyl daar elders in die land nog reën sal val. Dis nie ‘n uitsonderlike verskynsel nie en in die verlede het ons al dikwels sulke seisoene beleef. Maar dan sien hy wat verder gebeur, en dit laat min twyfel dat hy in daardie gesig die droogte van 2015-2016 gesien het.

Hy sê: Dan sien ek die gras word op daardie plekke witdroog, m.a.w. dieselfde plekke wat reeds onder kwaai droogtes gebuk gegaan het. Maar nou, sê hy, is dit die ergste droogte in ons hele geskiedenis. Hoewel daar plek-plek nog in die land buie reën sal val.

En dis presies wat ons nou beleef.

Die droogte in die genoemde streke is so erg dat die boere niks kon plant nie. In Wes-Transvaal het net 3% van die boere mielies geplant, maar daar het nog geen reën geval nie en dit lyk of daar geen oeste sal wees nie.

Ook die veeboere is besig om hulle vee te slag omdat daar nie meer weiding is nie, en talle volksgenote het ons al laat weet dat van boere reeds hul plase verlaat het.

Op RSG het die Vrystaatse Landbou-unie gesê dat styging van kospryse in die nuwe jaar so erg kan raak dat ons geweld gaan sien soos nog nooit te vore nie. Tientalle dorpe sit ook reeds sonder drinkwater.

Maar nóg die media nóg ons sogenaamde leiers wat in die parlement sit, wil hierdie skrikwekkende droogte sien as ‘n strafgerig van Bo omdat die volk sy rug op God gekeer het. “Nee,” word daar gesê, “dis maar net ‘n natuurverskynsel wat weer sal verbygaan.”

Dis die ergste (donkerste) strafgerig in ons geskiedenis; net sy geroepe uitverkorenes sal dit verstaan, en voor Hom gaan buk eerder as om daardeur gebuig te word…

Op 6 Mrt. 1919 gee Siener vir ons ‘n beskrywing van hierdie droogte en die gevolge daarvan. En dit laat ‘n mens se keel toetrek: “Toe is daar weer jong mielies, en die gee saad. Toe kom daar vuilgoed en dit neem die mielies in. Toe kom die mielies in beweging en raak weg. Toe lê daar ‘n mens se geraamte.” 10 Mrt. 1919 — “Toe is daar weer jong mielies en dit lyk net of hulle so ‘n draai gee en afkom hierheen. (Daar is ‘n tydsverloop.) Toe is daar ‘n vloer en op die vloer lê gewaste grond.” (Weereens sal daar geen oeste wees nie).

Die mensgeraamte is nie dié van ‘n volksgenoot nie, want oor hierdie gesig het Boy Mussman aan Siener gevra of daar baie van ons mense weens hongersnood gaan sterf, en Siener se antwoord was:

“Nee, as gevolg van ons volk se leierverafgoding en ander sondes sal alle ellendes, behalwe hongersnood, nog oor die Getroue Afrikaners kom.”

Maar net soos in die Arabiese lande wag daar vir ons ook ‘n eie Afrika-lente (revolusie). En dit wil voorkom of  dit in vier fases kan verloop.

Die eerste fase was na my mening die bloedige insident op 16 Aug. 2011 by Marikana-koppie naby Rustenburg waar 34 mynwerkers doodgeskiet is: In ‘n visioen van 6 Maart 1914 sien hy ‘n vuur brand aan Rustenburg se kant naby ‘n bult of koppie (die Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria af nie. (Die Siener het self gesê vuur is ’n altyd teken van geweld, bloedvergieting en doodslag). In sy gesigte wat direk hierop volg, is dit duidelik dat hierdie insident die eerste fase of die begin van die swart revolusie is.

Die tweede fase volg nadat hy ‘n misvuur in Johannesburg sien brand. In Siener se tyd (en tot vandag toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, is is ‘misvure’ dus op geweld gepleeg deur swartes). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak deur die massa anderkleurige Moslems): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol rook.”

Daar kan dus geen twyfel wees dat die swartes in een of ander stadium in Johannesburg gedurende die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4 April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom.

In prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper, word hierdie gesig soos volg verklaar (bladsy 50): “Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop — verskyn.” Maar intussen het die professor skynbaar ‘n hartsverandering ondergaan en verkies hy nou ook om liewer polities-korrek te wees, daarom weerspreek hy homself in Beeld deur te ontken dat Siener ooit gepraat het van geweld in Johannesburg. Hy stel dit so: “Daar bestaan geen opgetekende en bevestigde visioen van ’n “nag van die lang messe” nie.”

Kan hy dan asseblief vir ons die ‘misvure’ verklaar?

Ene Frik Pretorius wat glo ‘n goddelike opdrag ontvang het om Siener se gesigte met behulp van sy rekenaar (blikbrein) te verklaar, skaar hom ook by prof. Raath.

Miskien kan die twee here ook vir ons sê wat Siener met die volgende visioen bedoel het: “Dán sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die kaffers en die koelies. Behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). In verband met die kaffermoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite…” Vir wie of wat vlug hulle?

(Terloops, in ‘n onderhoud  wat Vrouekeur op 13 Oktober 2006 met Frik Pretorius gehad het, wil dit voorkom of hy Siener van Rensburg se reïnkarnasie is, want hy spog daarmee dat hy nie net Siener se gene ontvang het nie, maar ook sy baard, sy voorkoms en les bes ook sy stem, want hy praat dan sowaar net soos Siener!)

Met die aanbreek van die derde fase van die revolusie sê Siener gaan baie mense in Bloemfontein sterf. Die gesig lui so: “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (In sy visioene is swart altyd ‘n simbool van dood en vernietiging. Op 11 Julie 1914 het hy ook ’n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg sien hang, en skaars ’n maand later, op 15 September, word sy boesemvriend, genl. Koos de la Rey, deur ’n polisieman in Langlaagte doodgeskiet). In die Bloemfontein-gesig, is die swart wolk egter ‘vol mense’ — wat beteken dat baie blankes weens geweld gaan omkom.

En juis dan volg die 4de en laaste fase — ’n volskaalse burgeroorlog breek uit in Suid-Afrika — want in die visioen sien hy hierby ons staan potte op die vuur — Siener se simbool vir ‘n burgeroorlog. Sy woorde lui: “Tussen ons borrel die potte, en donkerbruin perde hardloop weg (dit is verloopte Afrikaner-liberaliste wat op die vlug gaan slaan), en toe raak die wit vlag hier van die westekant af aan die brand (die skynvrede wat vanuit die Kaap aan ons voorgehou is, is nou daarmeeheen).

In daardie selfde tyd sien hy hoe die laaste blanke boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant toe vlug…

Maar dis nie net hier in Suid-Afrika waar sy gesigte besig is om in vervulling gaan te nie – ons sien dit dwarsoor die wêreld. En ek wil net hier en daar van die heel belangrikstes uitlig.

Voor die uitbreek van die 3de WO sien hy ‘n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die Oekraïne woed. (Hy sien dit ook as die aanloop tot die 3de WO).

Dan het Siener ook herhaaldelik van ‘n TURK en Turkye gepraat. Aanvanklik is gemeen hy verwys na die Ottomaanse Ryk wat in 1918 tot niet gegaan het en na Saddam Hoessein. Maar in daardie verklaring het te veel passtukke in die profetiese legkaart ontbreek. En dit was eers met die verskyning van die arrogante Turkse president, Recep Erdogan, dat alles skielik in plek begin val het.

Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times ‘n artikel oor Erfogan onder die opskrif : Turkish Leader Declares Himself Ruler Of Islamic World, Warns World War III Will Soon Begin

Ek haal kortliks daaruit aan:

“Russian military-intelligence are warning today that Turkish President Recep Tayyip Erdogan is traveling to Saudi Arabia to declare himself before that regime as the “leader” of the entire Islamic world and has, also, stated his intention of igniting World War III between NATO and Russia so that these “apostate powers” will destroy themselves thus enabling Muslims, under his “leadership”, to establish a global caliphate … many Muslims in the world already calling Erdogan a ‘god’…”

In verskeie gesigte kry Siener dan ook bevestiging dat ‘n Turk die oorsaak gaan wees vir die uitbreek van die 3de Wêreldoorlog. In die eerste gesig (5 Junie 1925) sien hy die Turk steek gras in drie kuipe (lande) aan die brand (hy blaas oorlog aan).

Op 10 Jul. 1925 sien hy die gevolge daarvan — Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier zwart. By hierdie gesig staan daar in sy aantekeningboek tussen hakkies (die begin van die 3de WO).

Dieselfde TURK steek later drie groot hooimiedens aan die brand. Die drie ‘kuip-lande’ raak nou betrokke in ‘n oorlog. (Moontlik Rusland, NAVO en Amerika?) En weer staan daar tussen hakkies (die begin van die 3de WO). M.a.w. met sy optrede veroorsaak die Turk nou ‘n volskaalse oorlog. Die eerste hooimied wat aangesteek word, verwys waarskynlik na Turkye wat die Russiese SU-24 bomwerper afgeskiet het en die 2de hooimied kan moontlik NAVO wees wat Turkye te hulp gaan kom wanneer hy deur Rusland bedreig word.

Die 3de groot hooimied lyk of dit dalk Amerika kan wees, en dit kan ook die laaste strooi wees wat gaan meebring dat die 3de Wêreldoorlog ‘n skrikwekkende werklikheid word. Hy beskryf dit so: 2 Desember 1915 — “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste (Turke) in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (in Turkye). Aan die begin van die oorlog bars Rusland deur Turkye in een nag op pad na die Suez gebied, terwyl Turkye geen weerstand bied nie.”

Maar hy het nie net gesien wat met Turkye, Rusland, NAVO, Amerika, Sirië en Irak gebeur nie. Selfs Europa figureer sterk in sy visioene. En seker een van sy belangrikste gesigte het juis in 2014 in vervulling gegaan met die instroming van der duisende immigrante vanuit Derde Wêreldlande daarheen. Hy het dit as ‘n onstuitbare vloedgolf beskryf.

Terloops, ons Boereprofeet is nie die enigste wat hierdie ‘onheil’ vir Europa voorspel het nie.

Die Bulgaarse profetes, Baba Vanga, wat in 1996 in die ouderdom van 85 oorlede is, het in haar leeftyd ook talle profestiese gesigte gehad wat bewaarheid is. Haar volksgenote het dan ook na haar verwys as ‘die Balkanse Nostradamus’.

In een van haar mees ontstellende profesieë beskryf sy wat onder andere in die jaar 2016 gaan gebeur. Volgens haar sou daar eers ‘n vloedgolf Moslems Euorpa binneval, en dit sal dan sy hoogtepunt in 2016 bereik wanneer die Moslems met ‘n chemiese oorlog begin. Sy voorspel ― en ek haal haar aan: “Dit sal die ganse Europa uiteindelik as ‘n verlate landskap agterlaat, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In een van Siener se gesigte wat in die Rhodesiese briewe opgeteken is en ook in briewe van Boy Mussmann, skets hy ‘n byna identiese beeld waar hy sê Europa word aan die einde van die 3de WO swart en dat daar min mense sal oorbly. “Terwyl atoombomme dood en verderf saai, sal nasies en volkere uitgedelg word, terwyl party ophou om te bestaan, sal andere nog daar wees, maar geen waarde meer hê nie.”

In dié tyd lewer die Duitse regering drie ultimatums aan die doringbosregering (mofskaapregeing) in Suid-Afrika. En eers na die derde een spat hulle uitmekaar en vlug uit Kaapstad na Durban.

Hulle vlug omdat daar in die laaste ultimatum aan hulle gesê is Duitse bomwerwers gaan Kaapstad vernietig.

Intussen het daar ‘n slang (ons vyand) in Suid-Rhodesië te voorskyn gekom en tussen die lang gras deur hierheen geseil (m.a.w. skelm, sodat ons nie van hom moet weet nie). Sy eerste bestemming is Mafeking. Van Mafeking af draai die slang ooswaarts en seil via ‘n petrolfabriek na Vereniging waar hy hom oprol en wag om toe te slaan. (Net so terloops, die Petrolfabiek is Sasolburg – wat eers in 1956 ontstaan het – presies 30 jaar na Siener se dood).

Grootskaalse geweld breek nou in die Oos-Kaap uit en mense vlug na die binneland. Siener sê net soos die blanke boere wat met geweld uit Zimbabwe verdryf is dat die stof voor hulle aan die brand geslaan het (dit beteken geweld), net so wreed sal die geweld teen die Oos-Kapenaars wees.

Op 10 September 1919 sien oom Niklaas in ’n toekomsgesig wat die liberale Engelse, asook die ‘Getroue Afrikaner’-vroue gaan doen wanneer die smeltkroes begin en totale chaos in die land heers. Hy sien Engelse waens van noord na suid beweeg. Daar is ’n draadkamp in die Unie; en die vrouens kruip deur die draad in die kampe in. (Kan dit dalk na Operasie Suidlanders verwys wat al meer as ’n dekade lank besig is om ‘veilige hawens’ vir ons mense voor te berei?) Na die weste sien hy is daar ’n oop pad en in die pad lê ’n boereveldskoen.

Siener sê self vir ons wat dit beteken. Net soos met Ninevé die geval was, het sy volk tot inkeer gekom en na God teruggekeer en kry hy weer sy eerste Getroue Afrikaner-leier (boereveldskoen).

Net na afloop van die 2de Vryheidsoorlog het Siener gesê ons ‘redding’ sal eendag van die westekant af kom. Met die 1914 Rebellie is die pad na die weste oopgemaak, en dit sal ‘n werklikheid word in die tyd wanneer Europa in ‘n oorlog betrokke is.

Maar voordat dit gebeur, gaan ons ‘n Donker Tyd binne:

10 Julie 1925: “Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier swart.” (In Europa woed nou ’n volskaalse oorlog wat spoedig ook hierheen sal uitbrei). Dan word dit ‘n bloedige oorlog/revolusie: 26 Jan. 1926 — “Die donker zak toe op die Unie.” 1 September 1925: “In die Unie is ‘n oond met houtvuur en die vlam slaan by die bek uit…”

Dis eers wanneer die volk hom verootmoedig het, dat dinge vinnig verander:

“Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye Afrikanervolk en is daar weer vrede en voorspoed… (Maar juis in hierdie tyd sien hy geweld en bloedvergieting in Europa en die volke daar sal dan in groot ellende verkeer):“In Europa kom ‘n vrouw uit wat zwart aangetrek is, dis ’n teken van rou. Hier by ons staan ’n man en hy trap vorentoe, maar sy veldskoene bly lê achter. Dis ’n teken dat die volk tot verootmoediging kom.”

Die nood sal ons hier bymekaar dryf en ook tot God. Dat ons ook soos die Duitsers sal sê, dat ons verlossing van God is. Die groot swart leërs van uit die noordooste van Afrika en wat ons nog meer bedreig, sodat ons tot God gaan roep om hulp. Hy weer dit af. Hoe weet ek nie. Tog gaan ’n baie groot ‘donkerheid’ oor ons kom. Gelukkig sal dit nie van lange duur wees voordat ons hulp gaan kry nie.

Met behulp van die Duitsers sal ons die swart stamme tot by die ewenaar verjaag.

10 Mei 1925 — “In Europa is groot zwaar onweer en die lichte slaan achter die wolke uit. Toe breek die dag en die luch word skoon. Toe kom ’n seroet mandje in gezich en ’n vrouw met wit klere zit ’n wit bos blomme in die mandje, en die mandje draai in die rond. Toe is dit die Vierkleur wat in die mandje is.”

Oom Nicolaas sê die swaar onweer in Europa is hulle tyd van ellende. Juis dan breek die dag hier by ons en die uitgereënde wolke is ons swaar wat verby is. Die seroetmandjie (sigaarmandjie) is ’n artikel waarin ’n mens vrugte pluk — dit is die deel wat ons vrouens bygedra het tot die verkryging van ons vryheid. Hy sê ons moet erken dat ons mans swaar gely het, maar ons vrouens baie swaarder.

En op 6 Des. 1916 gee hy vir ons ‘n mooi beskrywing van hierdie vlug na die weste — “In die Weste staan waens op ’n klomp en daar kom altyd nog bij. Donkiewaens kom van die Noorde (Rhodesië) ook daarheen.” En die volgende gesig bevestig dit: 20 Okt. 1925 — “Kom Donkiewaens van Oos na Wes in die Unie.” Die volk is besig om te verenig — saam met vlugtelinge uit Rhodesië.

9 Des. 1925 — “Aan die Weste is een bank van uitgereende wolke en die zon kom agter die bank uit.” (Ons redding kom vanuit die weste. Hy het dit nege jaar vantevore alreeds gesien: 15 Des. 1916 — “In die Weste kom wolke uit en achter die wolke is ’n helder lig.”

Dit beteken die ‘Getroue Afrikaners’ het na die ‘weste gevulg’ om daar bymekaar te kom. En dié in Rhodesië (die Noorde) wat ook inderhaas moes vlug, sal ook daarheen kom. Die helder lig wat agter die wolke in die Weste (Europa) uitkom, sê vir ons dat terwyl daar nog onheil (wolke) in Europa is, breek ons vrede aan.

Maar Europa sal dan in groot ellende en rou verkeer.

Op 28 Feb. 1922 sien hy “in die Weste van Europa kom ’n vrou uit wat aan getrek is in swaar rouklere. In die Noorde van die Unie is ’n boer wat sy velskoene uittrek en na die Weste op sy knieë buig. Hy verootmoedig hom.”

Dis opvallend dat hy spesifiek sê ‘n ‘Boer in die Noorde’. Kan dit beteken dat die Kapenaar (net soos in 1838) weer nie hieraan deel gaan hê nie?

Eers hierna kom die boere se uitredding soos dit aan genl. Beyers met die koeël in sy Sakbybeltjie geopenbaar is.

Ons vroue beweeg na veilige hawens dwarsoor die land (dis logies dat hulle hul kinders sal saamneem.) Boy Boy Mussmann beskryf dit as ’n ‘veiligheidsoord vir vroue waarheen hulle vlug’. (Sien prof. Andries Raath se boek, Die Vierkleur wapper weer, bladsy 195.) Nadat al ons vyande uit die land verjaag is, is dit nog net die mofskape (doringbosregering) wat in die parlement sit. Maar nou is die ‘pad vir ons na die ‘weste’ oop (want) in die pad lê daar ’n Boereveld skoen’.

Die Duitsers arriveer met vyf skeepsvragte soldate en wapentuig wat met die Luderitz-treinspoor na Prieska geneem word waar die Boerepatriotte dit in ontvangs neem. Op hulle versoek, bombardeer die Duitsers Kaapstad, en oom Klasie sê dis een van die ergste lugaanvalle wat hy nog in ‘n visioen aanskou het. Hy beskryf dit so: “In Kaapstad is daar ‘n diep kuil (‘n gat) en bloed loop daarin totdat dit vol is.” Met daardie verskriklike slagting, word de hart van die liberaliste uitgeruk.

Terwyl hierdie slagting aan die gang is, sien hy die Boerepatriotte vertrek na Vereeniging om die vyand daar uitmekaar te skiet en te verjaag sodat hulle halsoorkop Durban toe vlug en op skepe die land vergoed verlaat. Dan slaan sy Bybel oop by Eks. 14:13 wat sê dat jy jou vyand tot in der ewigheid nooit weer sal sien nie.

Om dan mee af te sluit wil ek net vlugtig terugkom na Siener se voorspelling dat Europa na afloop van die 3de WO totaal vernietig sal wees.

‘n Mens kan seker die vraag vra: Hoe rym dit met sy gesig waarin hy gesien het dat Duitsland aan die einde van die laaste verwoestende oorlog, aan die kop van ‘n tafel sit – as die magtigste volk op aarde, met SA aan sy regterhand – as die mees geseënde volk? Rusland sal nog daar wees, maar hy is kapoet. Amerika sit aan die onderpunt van die tafel – ‘n klein en onbenullige landjie, terwyl Engeland se stoel leeg staan.

Die antwoord op hierdie vraag was vir my persoonlik die grootste ontdekking sedert ek met my navorsing oor Siener se gesigte begin het.

Eerstens is dit baie duidelik dat daar ‘n direkte ingryping deur die Skepper self was in die verloop van die Duitse geskiedenis. In 1880 kry ‘n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ‘n visioen van ‘n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Hhalfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘WoIf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Die Britse Imperiale regering was natuurlik hoogs ontevrede en woedend hieroor, en het met die eerste en beste geleentheid dit probeer terugneem. Daardie geleentheid het eers met die uitbreek van die 1ste WO in Augustus 1914 gekom toe hulle, met behulp van die Unieleër onder aanvoering van genl. Louis Botha, daarin geslaag het.

Duitswes is toe onder voogdyskap van SA geplaas. Maar daar is ooreengekom dat sou SA sy voogdyskap beëindig, Duitsland die eerste keuse gegun sou word om die gebied weer in besit te neem. Dis egter nooit gedoen nie. Pik Botha het verraad gepleeg en die gebied aan Swapo oorhandig.

Dus, wanneer die 5 Duitse oorlogskepe in Luderitbaai land, is dit die Duitsers se prioriteit om Duitswes weer terug te neem.

En so val die laaste passtukke van hierdie goddelike legkaart in patroon wanneer Ernst von Weber se profesie bewaarheid word met Duitsland se besetting van sy Nuwe Duitse Ryk. Siener het al in 1914 gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Op ‘n vraag van mnr. Mussmann wat het dan van die ander Europese volke geword, was sy eenvoudige antwoord.
“Dis hulle wat ek na Suid-Afrika sien vlug wanneer die vervolging op sy ergste is… En as God se volk, sal ons ons medevolksgenote met groot blydskap verwelkom…”

Ons ken almal die geskiedenis van die Franse Hugenote wat ook weens geloofsvervolging huis en haard verlaat het om hulle in die Kaapkolonie te kom vestig. En daarna, weereens ter wille van hul geloof, hul tentpenne uitgetrek het om die wildernis in te vaar.

En in ons dag gaan God se volk vir die derde en laaste keer ‘n nuwe Kanaän in besit neem; ‘n Kanaän wat tot by die ewenaar sal strek ― net soos die profeet van God ‘gesien’ het.

Hy sê verder: “Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan, want moeder Engeland is nou nie meer daar nie. Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.”

Dié van ons wat wéét, sal die dieper betekenis van die vlug uit Europa en ook ‘die kolonies wat by ons aansluit’, verstaan. Dit stem ooereen met wat daar in die Bybel staan:

Jes 43:5  — “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.”  Jes 13:14 — En soos ‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.”

In Desember 1916 het die engel aan Johanna Brandt gesê: “Suid-Afrika is ’n pêrel in die oë van ons Heer.”

Selfs ons kindertjies weet dit, want al sedert my kinderdae hulle sing gereeld vir Hom ‘n liedjie:

“As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy sy pêrels. Sy fraaie pêrels…”

Mat 13:46 — “…en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.”

En nou wil ek graag weet, watter stertriem-koning, watter kommunis, watter liberalis, watter Impi, watter ANC-voorvadergeesaanbidder of watter EFF-klong sal daardie ‘fraaie pêrel’ uit sy hand kan ruk?

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
299 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dirk Albers

Adriaan, dankie dat jy ons weer dwing, om DIEP te dink ! Op die wêreldfront gebeur daar skielik so baie dinge, dat ons nie anders kan, as om notisie te neem nie. En wie kon glo, toe hierdie ” migrante-bom ” skielik oor Europa uitbars ? En die ” leiers, ” wat hardnekkig aanhou om hulle te verwelkom ? ? En Merkel wat sê : Ons het GEEN KEUSE, as om hierdie mense te help nie ! Maar ons moet maar versigtig wees om vinger te wys na Europa. Hier het ons as christene, mos ook gesê : Ons het GEEN KEUSE, as om hierdie arme swart ” agtergeblewenes ” te help, en ” op te hef ” nie ! Ons kan dus, uit dure ondervinding, voorspel dat Europa verwoes sal word, deur die ” arme ” migrante. En dit maak sin, dat ons mede-Adamiete nog hierheen gaan vlug !

Thys Louwrens

Dankie Adriaan, ja dit laat mens sonder twyfel weer diep en ernstig dink, en die tekens is in die lug.

JJG Smith

Baie dankie. Alle tekens is daar van die voorspelling van die Truk tot die oorloë in Europa. Waarom sal die res nie ook die een of ander tyd gebeur nie. Die uitsonderlike droogte in groot dele van die land kan ‘n finale voorloper wees wag gaan volg.

Martin van Wieringen

Adriaan je schreef: Ons vroue beweeg na veilige hawens, waar vroue en kinders heen vlug.
Hier krijgen de mannen die nu ten strijde trekken een kus van hun vroue mee.

Volkstaat, Die Veilige Hawe
De lentewind die waaide
Werd al zwoeler en je zwaaide
Die kus die jij me toeblies
Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht
Je weet waarom ik hier sta en je lacht
Wat je denkt en wat je nu van mij verwacht

Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
Dit is mijn hawen, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Hier ligt mijn hart voor jou

Hier ben ik veilig
Dit is mijn kerk
Dit is mijn hawen, hier leg ik aan
Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
Volkstaat hier ligt mijn hart voor jou.

music: BLOF-Hier ben ik velig
https://www.youtube.com/watch?v=CrvOYxT6K_4

Solsdóttir

Pragtig, baie dankie.

JB

Ek sit nou so ‘by myselwers’ en wonder wat die ‘skipper’ van Vishoek oor kommandeur (of is dit kommodoor?) Uys, een van sy kollegas, se kennis oor Luderitzbaai en die spoorlyn na Prieska, en wat nou aan die gebeur is, te sê sal hê …? Om nie eens te praat van Siener en die res van wat hy gesien het nie. Die ‘skipper’ van Vishoek is juis een van daardie ‘Tom Gouwse’ wat sal praat van “motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het”. Soos Adriaan Snyman skryf oor die Tom Gouws, so is hulle hier tussen ons, die Tom Gouwse. Op papier en in lewende lywe. Van Messina tot doer onner-innie-Kaap-In. So is hulle ook in Rhodesië en SWA.
Van die droogte ook gepraat, ek het in my hele lewe nog nooit so warm gekry nie en ook nog nooit so warm oor so ‘n lang tydperk nie, en nog is dit het einde niet …
Gisteraand op televisienuus word daar berig oor Duitse vroue wat in Cologne, Duitsland op die heidense nuwejaar vieringe, seksueel gemolesteer en aangerand/verkrag was deur, soos hulle dit noem ,“Mense wat lyk soos Noord-Afrika Moslems: … Ja, dit net so ter aansluiting by die “burgeroorlog in Frankryk”.
En so kom ons dan ook by prof. Raath … Nog ‘n Tom Gouws. Of is die Tom Gouws ‘n Raath? Of is dit die Raathe en die Gouwse? Sal julle een ding vertel, ek sal nie na hulle raad luister nie. Of dit nou ‘n Raath of ‘n Gouws is … En toe kom daar ‘n Frik Pretorius ook by. Ag, kom ons noem hulle sommer die Judasse.
Ek lewer kommentar soos wat ek deur Adriaan Snyman se artikel hierbo lees en toe kom ek by Langlaagte. Langlaagte stasie was een van die plekke waar ons van tyd tot tyd destyds werk moes verrig. My ‘baas’ het altyd verwys na ‘Slang’laagte. SLANGLAAGTE … Ja, hoe toevallig? (Word Vervolg)

JB

(Vervolg)
Die gedaantes het ook al laaankal die koper/brons plaat wat teen die stasiemuur aangebring
was, ter nagedagtenis aan daardie verraderlike nag toe Jan Smuts en Louis Botha oom Koos laat vermoor het, gesteel.
Die konflik tussen Sunni en Shi`ite Moslems kom ook op in my kop toe ek lees van die “TURK”. Sirië, Iran en Irak is meestal Shi`ite Moslems. Saudi-Arabië, Turkye en andere is meestal Sunni. Ja nog ‘n komplekse ietsie so vir die ‘mix’. Saudi-Arabië het juis ook nou probleme met Sirië, Iran en Irak. Ander Sunni Arabiese state begin hulle ook nou openlik skaar by Saoedi-Arabië. Net gister op TV. Drie kuipe ? – Sirië, Irak en Iran? Weet nie. Noem maar net ‘n moontlikheid. Die Sunni Moslems gaan dalk die Shi`ite Moslem kuipe aan die brand steek. Miskien is die hooimiedens die grotes soos Rusland, die VSA en Engeland …? Baie interessant.
‘n ‘Prokureur‘ het vir my gelag toe ek hom vertel van hoe Adriaan Snyman geskryf het oor, hoe Siener gesien het hoe ons skoonmaak tot by die ewenaar. Seker daar by sy losie se tempel waar hy geleer het om so te lag … Hy sê, nee ons moet gaan praat met Dingaan en die VN, en Den Haag en, en, en … Toe stuur Dingaan sy luitenant Cyril en die prokureur en sy maters wag nou nog vir ‘n antwoord/de. Hy en sy maters gaan so saam-saam draf Durban toe. Dalk nog met hulle lorries ry saam met hul ou jagvrinne so met hulle Oranje, Wit en Blou lappe om hulle lywe gedrapeer. Die “Doringbos” sal soos ‘n Tolbos Durban toe rol. Of sal hulle ook in daardie erge lugaanval in Kaapstad ge”slag” word? Daar is baie van die “Doringbos” vrugte. (Word Vervolg)

Helizna

Saudi is Wahabi, baie baie erger as enige ander tipe Moslem.

JB

(Vervolg)
‘n Dik boek kan vol geskryf word oor die “Doringbos”. Van Doornbaai tot diep in die Groter Orania in tot by, ons weet waar … Ons weet wie hulle is. Ons gaan nie vergeet nie en daar gaan nie wegkruipplek wees nie. Dalk daar in die vuil skuim van die ruimwater onder in daardie laaste skepe wat so skietend wegvaar daar uit Durban uit.
So terloops, die Vierkleur se bane is horisontaal van bo na onder: Rooi, Wit en Blou. Geen Oranje nie. Ook ‘n vertikale Groen baan aan die linkerkant. So, hierdie selfaangestelde ‘belangrikes’ van die “Doringbos” moet maar goed notisie begin neem …
Ons vroue – Het hulle nie maar nog altyd die meeste gely nie en was dit nie nog altyd die vroue wat ons moedelose mans sterk gemaak het nie? As dit nie vir my vrou was nie was ek laaankal kapot.
Die Duitsland wat ons gaan kom help sal nie dieselfde Duitsland van vandag wees nie. Nie die Merkel-tipe Duitsland nie. Ook nie die Hitler-tipe Duitsland nie. Dit sal die ware Duitsland wees.
Snaaks genoeg so van skippers, kommandore endiesulkes gepraat; Toevallig?, op ‘n skokkende, tragiese en hartseer trant, is vlootkaptein Francois Hugo (61) in Vishoek in sy huis oorval en vermoor. Vermoedelik op die 29ste Desember 2015.

Martin van Wieringen

Volkstaat Was Je Maar Hier

Die eindeloze reis ver van moeder vrou en kind
Is er altijd weer een schuilplaats waar ik mijn wapenbroeders bij Prieska vind.

Volkstaat,
Ik dacht al lang niet meer aan jou
Ik was je min of meer vergeten
Maar plotseling, vraag ik me af
waar heb je al die tijd gezeten.

gebroken en gewond
mis ik jou opeens
veel meer dan ik ooit denk.

Het was geen onverschilligheid
maar meer hoe voeten soms de wildernis inlopen.
En ze brachten mij zover
maar nu stel ik me voor je open.

Was je maar hier met mij
ohhh Volkstaat was je maar hier

BLOF-Was Je Maar Hier
https://www.youtube.com/watch?v=lfXtuGy5FAU

Dirk Albers

JB, daar is steeds mense wat glo, dat die VN in besonder, en die wêreld oor die algemeen, gepla is oor die handjie vol ” Apartheids-blankes, ” hier aan die suidpunt van Afrika ! Ek hou van jou verwysing na die WARE Duitsland, wat ons sal kom help. Ons word so gebreinspoel deur die leuenagtige media, dat ons eintlik n totaal verwronge beeld kry, van die nasies van die wêreld, ten goede of ten kwade ! Nou word geluide gemaak dat Sjina nou ook teen ISIS wil veg ? ? En noord-Korea het glo n waterstof-bom getoets ? ? Ek glo nie die wêreld was al OOIT so deurmekaar gewees nie ! Nie eers voor beide wêreld-oorloë nie ! Adriaan, ek glo jy gaan baie besig wees hierdie jaar, en ons bedank jou sommer voorlopig !

Dirk Albers

Olie prys nou onder 34 dollar per vat ! Dit word openlik erken, dat Saudi-Arabië al die ander spelers, veral Iran, wil bykom, en/of lamlê ! Gaan al hierdie ander spelers dit met ware ” sportsman-gees ” vat ? Ek twyfel sterk ! Daar is selfs spekulasie dat die prys kan afkom na 25 dollar ! Dan gaan die spelers wat al klaar kwaad is, BAIE KWAAD WORD !

JB

Op die Suidlanders se webblad merk ek vandag in ‘n artikel nl. “Tweets Opskudding” dat daar gepraat word van “Die Naspers skakel in die Doringbos”. Ja, Die Doringbos is VOL dorings. Naspers is een so ‘n doring en soos in my kommentaar hierbo selfs ‘regse’ organisasies is sulke dorings. Daar is nog … BAIE. Die wie REG dink en doen weet dit al lankal en het ‘n lys in hul koppe. Wat opvallend is, is die kamma ‘Afrikaner’ ‘nuusblaaie’ op die internet. In hul kommentaar afdelings word mense vanuit hulle eie geledere gebruik om ander wie ‘n ander opinie/sentiment huldig, as die internet ‘nuusblaaie’, aan te val en te verkleineer en word selfs verban/geblokkeer, en dan word die uit hul eie geledere toegelaat om die wie verban is eensydig aan te val … “Doringbos”. Ek wil dit ook hier uitwys dat die kamma ‘Afrikaner’ internet nuusblaaie deur Naspers beheer en georkestreer word. Die kanaal is vanaf Naspers na Media24, na Media24 se streekskoerante en verder af na Media24 se plaaslike dorps/dorpe koerante. Mense vanuit die streeks/plaaslike dorps/dorpe koerante word gebruik om die kamma ‘Afrikaner’ internet nuusblaaie te bestuur en te beheer. Die blaaie is ook ineengestrengel met die ‘regse’ organisasies, partye endiesmeer. In die die kamma blaaie word daar ook advertensies geplaas van die besighede in die binnekring van die kamma blaaie. Mense met direkte belang by die kamma blaaie en gekonnekteerde besighede ,en veldtogte word tot vervelens toegelaat om baie subtiel hul produk/saak in die kommentaar afdeling te promoveer. Gaan kyk self … die name/karakters is daar. Die “Doringbos” is groot en vol dorings. (Word Vervolg)

JB

(Vervolg) In hul artikels word die ‘regse’ organisasies en partye ook gepromoveer en die massas word weer met propaganda op ‘n dwaalspoor geplaas en aan hul snoete rondgesleep. Weer. Van voor af. Net soos die ou NP, die Smelters,die Ossewa Brandwag, KP, HNP, AWB en die vet weet wie en wat nog. Vandag is daar nuwes van die gespuis. Een spesifieke voorbeeld van so ‘n kamma internet nuusblad verwys ook alewig na die ‘kenner’ of daai onbekende as sou dit of dat gesê het, of die of daai opinie gelig was. Nooit word die ‘kenner’ se naam genoem nie. Wat ook opvallend is, is hoe die kamma nuusblad ook nooit bronne t.o.v. hul artikels aanhaal nie. Dit is duidelik dat Naspers/Media24 die bron is en dat die kamma nuusblad die artikels sonder bronne plaas met Naspers/Media24 se stille toestemming/goedkeuring. Wat ook opvallend is, is hoe die kamma blaaie ook mosterd na die maal is. Plaas artikels met vertraagde reaksie. Naspers/Media24 moet eers hulle pond vleis kry voordat die kamma nuusblaaie die ou nuus mag plaas. Ook onvolledige nuus en vol spel- en ander foute. Die kamma joernaliste kan nie eers korrek opsom of afskryf by die oorspronklike Naspers artikels nie. Ek lees ook dat mense in die die kommentaar afdelings al oor en oor gesê het dat hulle Naspers boikot en nou net die kamma nuusblaaia se nuus lees. Alte wonderlik, nê. Hulle boikot Naspers maar hulle lees Naspers se kamma nuusblad se afgewaterde (Vol foute) Naspers nuus en hulle smeer elke dag en heeldag heuning om die kamma nussblaai se bekke. Wanneer gaan ona mense leer? (Word Vervolg

JB

(Vervolg) Mense moet ook verstaan dat die kamma nuusblaaie onsigbaar direk gekoppel is aan die Soli dies en die Soli daais, die Afri dies en die Afri daais, die Agri dies en die Agri daais, die selfbeskikkings spaais en die gratis bouers ,en die broers en kies , die Groter en die kleiner Oranjes, en seker dan ook die Goter en die Kleiner fonteine. O ja, Hul p Organisasies ook met Omgeemense en Helpende Hande, en Boeke aan agtergeblwenes en en en … Ook welsynsaksies so in samewerking met die Gratis Bouers en die Ronde Tafels en Stoele. … Hulle hou ook omgee manne aande en omgee kuiertjies en omgee braaie en so aan. Gee baie om , ja …
Dieselfde ou storie vandat Jan van Jan aan die Kaap geland het. Die “Doringbos is ‘n dik ineengestrengelde massa.
Baie meer kan nog gesê en genoem word. Die feite is tot beskikking. Gaan krap self rond. Die kolletjies is daar. Soek dit, verbind dit en die ligte sal aangaan.
Ns. Op ‘n grappige noot. ‘n Ou vriend van my het altyd verwys na die “knoppetjies” …

Kiepersol

Wat aan herpes simplex vind jy ‘grappig’?
Probeer tog hou by die kern van die draad.
Adriaan het ons n tweede kans op lewe gegun. Verfoes dit tog nou nie weer nie.

JB

Cussonia spicata
Vir my was dit baie grappig dat my vriend i.p.v. knoppies, ‘knoppetjies’gesê het. “herpes simplex” … Dit is nou “Verfoes”. Cussonia apicata, gee vir ons die “kern van die draad”, na jou mening, …
Groete

Jaco

Dag Mense

Baie dankie vir die een dis prop vol inligting.

Dank God ons is aan die regte kan van Siener se gesigte.

Ek weet wat ek nou se mag dalk snaaks klink of mense kan dalk se ek weet nie wat ek vra nie.

Maar ek moet se dinge in SA is nou mal 2016 wat afskop met al die twitter en FB snert.

So wat ek will se is ek weet Siener se gisigte gaan n bitter swaar tyd wees vir ons maar ek wens dit kom nou want so kan ons nie aangaan nie.

Lat God met ons wees.

Groete bly blank

Jaco

Leonor C Lombard

Dankie Adriaan. Jou woorde dat die God van Israel hom nog steeds bemoei met sy volk is waar en moet ons vertroosting wees; ons moet dit WEET.

Jes 34 bevestig dit:
5 ….; en hulle het die VOEDSEL GEWORD VIR AL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD …
6 My skape dwaal rond …; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi,…
8 So waar as Ek leef, spreek Yahweh, gewis, omdat My skape’n prooi geword het en My skape as VOEDSEL GEDIEN HET VIR AL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD, omdat daar geen herder was nie,
11 Want so sê Yahweh : Kyk,hier is Ek, en Ek sal na My skape vra en vir hulle sorg.
12 …so sal Ek vir My skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, OP DIE DAG VAN WOLKE EN DONKERHEID.
15 EK SELF SAL MY SKAPE OPPAS, ….. spreek Yahweh.
25En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle SLUIT EN DIE WILDE DIERE UIT DIE LAND LAAT VERDWYN;
27…., en hulle sal veilig wees in hul land; en hulle sal weet dat Ek,Yahweh is, as Ek hulle jukskeie stukkend breek EN HULLE RED UIT DIE HAND VAN DIE WAT HULLE DIENSBAAR GEMAAK HET.
28En hulle sal nie meer ‘n prooi vir die nasies wees nie, EN DIE WILDE DIERE VAN DIE LAND sal hulle nie opeet nie; maar hulle sal veilig woon sonder dat iemand hulle verskrik.
29…. SODAT HULLE NIE MEER DEUR HONGERSNOOD IN DIE LAND WEGGERUK SAL WORD NIE EN DIE SMAAD VAN DIE NASIES NIE MEER SAL DRA NIE.

30Maar hulle sal weet dat Ek, Yahweh hulle God, met hulle is, en dat hulle, DIE HUIS VAN ISRAE/JAKOBL, MY volk is, spreek Yahweh.

31En julle is My skape, die skape van My weide; JULLE IS MENSE, Ek is julle God, spreek Yahweh.

MENS is #0120 adam {aw-dawm’}= rooierig

Die Naam van Yahweh is ‘n sterk toring; die REGVERDIGE hardloop daarin en word BESKUT. Spr 18:10

Kiepersol

Oom Adriaan,
Ek wil net vir oom in die bresse tree.
Met oom se artikel gedateer 19 Sept ( Goddelikke 3-Eenheid )is dit tog duidelik waar oom oor die kwessie staan.
Openlik kom daai Leon Bosman man en se dis boktjol.
Inteendeel. Hy se Jesus is n mite. Hoe verwag oom n mens moet oor sulke dinge stilbly?
Uit oom se ordentlikheid maar gemeen ek sal vir oom opkom. Mens moet orde bring aan die spul muisneste in die lot se koppe.
Ek’s n diener van Siener ( ‘sien’ ook so n bietjie )- en wat ek sien komme is n herhaling van die lot se ‘braggerigheid’ oor hoeveel Bybelteksies hul kan ophoes. Dit skyn die een die ander meer wil beindruk as om uit te wei oor oompie Siener se manewales van weleer.
Maar nou ja. Dan hou ek my maar uit. n Seun se hand word mos nie na waarde geag of geskat nie.
Groetnis.

PS.
Selfs daai JB-vrou noem my iets wat klink na kussing spoeg ( of so iets ) – en oom doen weereens hieraan niks nie. Dis hartseer.

Leonor C Lombard

Sien al weer dat hier soos dogterjies gejil word oor sake. Siestog. Haal asem, lees jou bybel, ondersoek die vertaling met ‘n goeie Lexicon sodat jy verseker van die korrekte vertaling, lees oor die samestelling van die KJV en kom spoeg en baklei dan.

Daar is wat ons ‘n waarheidstelling noem. ‘n Stelling soos die voorbeeld: ALLE swane is wit of te wel: die Bybel soos ons dit het en lees IS die ‘onfeilbare woord van God’. Sola Scripta of so iets.

Dan vind hulle een swart swaan en die ‘waarheidstelling’ val summier uit mekaar.
Nou as ek EEN vers of deel bring wat NIE daar moet wees of verdraai of verander is, dan is dit NIE DIE ONFEILBARE WOORD VAN GOD NIE. Maw. nie ALLE swane is wit nie.

Dan is dit ‘n net die een Boek wat ons het en moet deurwerk om by die Waarheid van Yahweh uit tekom.

SOOS: Daar is DRIE wat getuig in die hemel:

Ek is jammer dat Adriaan hierdie opskrif gebruik het vir ‘n artikel want die verse BESTAAN NIE!

Elke grondteks het HIERDIE VERSE NIE IN NIE. Dit word genoem die

COMMA JOHANNEUM:

The Comma Johanneum (or Johannine Comma or Heavenly Witnesses) is a comma (a short clause) in the First Epistle of John, 1 John 5:7–8. The scholarly consensus is that that passage is a Latin CORRUPTION That entered the Greek manuscript tradition in subsequent copies. (wikipedia)

….after the original composition. Thus, there IS NO SURE EVIDENCE OF THIS READING IN ANY GREEK MANUSCRIPT UNTIL THE 1500S; each such reading was apparently composed after Erasmus’ Greek NT was published in 1516.

Leonor C Lombard

Maar probeer verder lees-

Indeed, the reading appears in no Greek witness of any kind (either manuscript, patristic, or Greek translation of some other version) until AD 1215 (in a Greek translation of the Acts of the Lateran Council, a work originally written in Latin). This is all the more significant, since many a Greek Father would have LOVED SUCH A READING, FOR IT SO SUCCINCTLY AFFIRMS THE DOCTRINE OF THE TRINITY.
The TRINITARIAN FORMULA (known as the COMMA JOHANNEUM) made its way into the third edition of Erasmus’ Greek NT (1522) because of PRESSURE FROM THE CATHOLIC CHURCH. After his first edition appeared (1516), there arose such a furor over the absence of the Comma that Erasmus needed to defend himself. He argued that he did not put in the Comma because HE FOUND NO GREEK MANUSCRIPTS THAT INCLUDED IT. Once one was produced (codex 61, written by one Roy or Froy at Oxford in c. 1520), 3 Erasmus apparently felt obliged to include the reading. He became aware of this manuscript sometime between May of 1520 and September of 1521. In his annotations to his third edition he does not protest the rendering now in his text, 4 as though it were made to order; but he does defend himself from the charge of indolence, noting that he had taken care to find whatever manuscripts he could for the production of his Greek New Testament. IN THE FINAL ANALYSIS, ERASMUS PROBABLY ALTERED THE TEXT BECAUSE OF POLITICO-THEOLOGICO-ECONOMIC CONCERNS: HE DID NOT WANT HIS REPUTATION RUINED, NOR HIS NOVUM INSTRUMENTUM TO GO UNSOLD.
bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8

As jy dus hierdie FEITLIKE waarheid wil ONTKEN en eerder die Bybel glo soos die Katolieke kerk dit geskryf het- dan is dit jou keuse. Maar weet dan:

Leonor C Lombard

soos byvoorbeeld om te verkondig “daar is nie Drie wat getuig in die hemel nie” …

wat jy geskryf het is ‘n GELOOF in daardie verse en NIE die realiteit nie. So hou jou mond – want jy is ‘n gelowige van die Katolieke Babilon kerk. En die stuiptrekkende aanvalle, ‘n stoffie wat ek afskud.

Jou geloof in jou dogma is so sterk dat jy kan glo dat ons Yahweh se Naam gebruik vir een of ander iets. Maar laat ek jou sommer terdee waarsku: Yahweh se Naam is HEILIG en jou minagtig en ydelike gebruik van Sy NAAM is pleinweg dom. Wees versigtig om die NAAM van die God van Israel, Yahweh, te verag. Ook glo jy jou Katolieke kerk of sinagoge wat die vier letter tetragrammaton in Hebreeus gaan vertaal het met HERE- en dit is eweskielik weens jou geloof ‘n NAAM.

Ook is jou geloof so sterk dat die woord ENIGE (Deut 6:4) in jou brein TWEE of DRIE-ENIG word en jy kan dit ook mooi verduidelik.

Net so GLO jy dat die Jesus wat dood aan die kruise van die wêreld se kerke hang NIE JOU GOD IS NIE, nee hy is ‘n ander seun van God.

So ook glo jy dat Seun van die MENS NIE MENSEKIND beteken nie, nee, seun van die mens beteken God as mens.

Maar dit is nie net ‘n GELOOF in die woorde of ‘n vals vers nie- nee dit is ‘n geloof in die stelsel van hierdie sataniese wêreld.

Dit is ‘n geloof in die sataniese dogma van MENSE . Dit is ‘n geloof in die wetenskap wat kamma teenstrydig is met die godsdiens.

Niemand wil hoor waar die rituele, die verlosser-idee en dogma vandaan kom nie. Nee, hulle stel hulle vertroue in die MENSE. Niemand wil ondersoek instel nie en uitvind dat ELKE wetenskaplike was in diens van die Babilonkerk. ELKE EEN. Net soos die Katoliek kerk beter weet, so weet NASA beter.

Leonor C Lombard

Kopernicus en sy SON god stelsel van die ronde aarde was die draaipunt om die verslete kerk van die middel eeue ‘n NUWE gewaad te gee- die wetenskap en die industriele rewolusie. Kopernicus het NIKS bewys nie maar die kerke het dadelik daarin ingekoop. Hoekom?

Die aarde is plat; dit is nie ligtelik geskryf nie- en vra nog vrae.

Tov Israeliete:

Israelgroepe, IV of IW ens se ontstaan kan nagevors word en wie hulle skool op die BI. Meeste van die groepe word net uitgelos want hulle hou die ‘Israeliete’ in beheer. Is na aan die waarheid, totdat hulle ‘n skaap gaan offer of ramshorings blaas of baarde groei en besny dan lag almal vir hulle ( en die heersers glimlag). Hulle NOEM hulle self ‘Israeliete’ maar… Hulle glo nog in feeverhaal van die maagdelike geboorte, en al die nuwe testamentiese dogma maar het judaisme net so oorgeneem- kosher wette aand tot aand sabbate en al. Maar hulle word verdra omdat hulle nog steeds die demi-god Jesus/ Yahshua as Yahweh aanbid. Dit maak hulle ‘veilig’ vir die heersers.

For instance, like all other truther-gurus, David Icke has exposed the official version on 9/11, and countless other mainstream lies. But at the same time, he sells a narrative of aliens from Nibiru having taken control of the world’s leaders, and possibly bred with them…
What this does in the public sphere, is associating 9/11-truthers with lunatics and paranoid schizophrenics.
This technique is called Controlled Opposition, and it’s an old principle that’s all over the place in ‘truther-culture’.

Meeste ‘IW GROEPE’ is Beheerde Opposisie. Om uit die stelsel te kom is moeilik. Net een plek van waarheid: – NET die woorde van Yahweh en sy PROFETE- Yahshua as Profeet ( Deut 18:18) ingesluit.

Besoeker

Sjoe, tante is omtrent verdwaal in ‘n doolhof van verwarring. Tiekiedraai met New Age, wals met samesweringteorie en eindig met Islam. My kop draai skoon. Pasop net vir die Minotourus in die hart van u labirint. Hy vreet jou sommer op.

Leonor C Lombard

Net ter verduideliking van my ondersoek na ‘n plat stil aarde (PSA):

Elkeen moet maar self besluit besluit oor die saak. Daar is genoeg leestof aan beide kante- van dit is egter onsin in terme van verduidelikings.

Besoeker, ek het die video gekyk en om die teleskoop met die sg ekwatoriale montering te gebruik as ‘n ‘bewys’ vir die bal-aarde oortuig my nie. Die konsep staan vir ‘n plat aarde met ‘n koepelhemel wat roteer om die aarde.

In die skrif praat Yahweh die taal van ‘n plat aarde. Een vb:
wiskundig kan die kurwe van die aarde maklik bepaal word met die getalle wat NASA gee.
Vraag: Hoe kan ‘n 2250 km by 2250 km of 1500 myl by 1500 myl stad- die nuwe Jersualem -op so ‘n ronding neerdaal en land? Dit kan nie want dan sou daar pilare gewees het om die hoeke daarvan te steun en verseker sou die nasies ONDER die stad bly.

So hoekom sal Yahweh taal gebruik wat so onwetenskaplik is? Of ek glo wat Yahweh sê en aanvaar ons stil staan en die son en maan draai om ons of glo dit maar maak verskonings oor die onwetenskaplikheid daarvan en glo die wetenskaplikes.

En daar is BAIE verse wat die taal van ‘n SPA praat.
Josua het die son en die maan beveel om stil te staan en nie die aarde nie.

Yahweh maak nie foutjies nie- en so ‘n groot fout in die wetenskap sou Hy nie toegelaat het nie want vir die aarde om stil te gaan staan sou ‘n massiewe katastrofe veroorsaak het.

Yahweh het die AARDE voor die ‘MASSIEWE’ son gemaak.In elk geval, om wat het die aarde gedraai voordat die son gemaak is?
En NERENS in die skrif is daar ENIGE aanduiding dat die son groter is as die maan nie. Yahweh sê slegs dat beide gemaak is vir lig en die maan ‘n mindere lig sal gee. Niks van lig reflekteer nie. En nerens beweer Yahweh dat die maan NIE SY EIE LIG HET NIE: beide sal LIG VERSKAF.

Leonor C Lombard

Die Afr bybel sê:

..die GROOT LIG om te heers oor die dag en die KLEIN lig om te heers oor die nag: ook die sterre.

Die meeste vertalings sê: SÊ

The GREATER light – die GROTER LIG
The LESSER light – die kleiner lig

Geen aanduiding dat jy kan sê dat die liggaam GROTER as die ander liggaam is nie- net dat die een se LIG is groter as die ander se LIG.

En dan: Die son het 10grade terugegaan- Jes 38. Hoe kan die son 10grade terug gaan (watter kant toe- wat is ‘terug’ in astronomie?). AS die son BEWEEG het MOES ons wentelbaan VERANDER het maar ons bly dan nog in dieselfde wentelbaan sien DIESELFDE STERRE OP DIESELFDE PLEK?

Let wel ons beweeg deur die heelal teen:

My…who would have thought…I’m kind of speechless. 900 km/s, really…54,000 km per minute…which would make 3,240,000 km/hour!!!

How come I don’t detect even the slightest motion when lying in bed? How come I don’t get catapulted right out of bed, being whirled away into deep space. Oh right, ‘GRAVITY’ must be the answer, it always is…
Everything’s spinning like crazy and shooting over astronomical distances at unimaginable speeds, and yet year after year, generation after generation, EVERYBODY SEES THE SAME STARS IN THE SKY, that supposedly are moving away from us at astounding speeds.

Deur al die eeue kan ons Leo en Virgo ens sien.
Nou daar is baie verse wat nie verstaan kan word in die heliosentriese model nie. Hier is ‘n paar wat my laat twyfel –
Pred 1
4 Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan.
5 En die son gaan op, en die son gaan onder, EN HY IS HAASTIG NA DIE PLEK WAAR HY OPGAAN.
6 DIE WIND GAAN NA DIE SUIDE EN SLAAN OM NA DIE NOORDE, gaan altyddeur rond, en die wind keer na sy kringloop terug.

Leonor C Lombard

Hab 3:11
Die son, die maan STAAN STIL in hulle woonplek by die lig van u pyle wat verbyskiet, by die glans van flikkerende spies

En die maan? Hoekom altyd dieselfde aansig sien? Hoekom as ek langs die see staan en die maan kom op is daar ’n perfekte reguit lyn van maanlig tot by my voete? As die maan oor ‘n kurwe opkom sal sy lig in die hemel in skyn.

Now think of this: with all that motion over millions of kilometers, we are told the direction of the earth’s axis remains almost unchanged. And with all that motion, the moon, that is equally alleged to be spinning on its own axis, as well as orbiting the earth and with the earth, orbiting the sun, is all that time showing us the EXACT SAME FACE, NEVER its ‘dark side’. How amazing indeed!

By 1851, despite Copernicus, Galileo and Kepler no proof existed of the rotation of the earth.
At that time a JESUIT named Leon Foucault ‘invented’ a contrivance that supposedly PROVED the rotation of the earth.
The Foucault pendulum was just another JESUIT HOAX LIKE the Piltdown man.

Israel het geglo die aarde is plat en dit so ook voorgestel. Babilonkerk het 500jr terug in die heliosentriese model ingekoop. Voorsetting van sonaanbidding, dalk rede vir triljoene dollar om gesteel te word vd gewone mens om koverte operasies uit voer in die naam van ruimte verkenning.

Ten slotte- so ek gesê het- elkeen moet dit maar vir hom self uitmaak. Maar te veel maak nie sin nie. Met al die sg sateliete- nie eers EEN ou klein videotjie wat vir ons die aarde wys met ‘n 180 grade beweging (pan) nie? Nee, net die blou getekende bal met wolke wat nooit beweeg nie is al wat ons kry met al die tegnologie beskibaar en triljoene dollar gespandeer?

Is ek al oortuig van ‘n stil plat aarde wat ek elke dag BELEEF EN SIEN? Amper.

JW12

Soos ek voorheen gesê het : Daar is glibberige opportuniste wat op hierdie blad sluip en hulle sal eenvoudig nie ophou om hulle slinks-verdraaide (platkop aarde) leuens uit te blerts nie… Boere Taliban -Styl et al… ongeag van die stoffies wat glo van haar leer-agtige skubbe afgeskud word.

Feit is : Terwyl Jeshua die Messiah ook ‘n Profeet genoem was, is Hy óók al hierdie dinge :

1 – Hy is Seun van JHWH (beide in die hemel – en toe Hy op die aarde was).
2 – Hy is deel van die Godheid van JHWH.
3 – Hy is die Woord van JHWH.
4 – In die begin was Hy by JHWH in die hemel.
5 – Hy is by God (JHWH) terwyl Hy self ook (deel van, in die boesem van) JHWH is.
6 – Hy en Sy Vader JHWH is een (in gees) en hulle is eensgesind.
7 – Alle dinge het deur JHWH se seun Jeshua ontstaan.
8 – JHWH se seun Jeshua (die Woord) het vlees geword.
9 – Alle mag is aan Jeshua oorgegee deur sy Vader JHWH.

Dws voor Jeshua mens (vlees) geword het, was Hy deel van God (JHWH) in die hemel, en was sy (geestelike) heerlikheid en gestalte net soos dié van sy Vader JHWH en het hy aan die regterhand van JHWH gesit.

Tans sit Jeshua weer aan die regterhand van sy Vader JHWH en is Hy dus nou geen mens meer nie, maar DEEL VAN DIE GODHEID (deel van die Goddelike gesag in die hemel), omdat Hy en sy Vader Een in Gees is ; en omdat ALLE GESAG deur JHWH aan Hom oorgegee is.

HalleluJah !

Leonor C Lombard

Onthou die wit swaan storie. Jou geloof het een vers nodig om dit plat te slaan.

Volgens julle geloof moet ons BROERS wees van Yahweh-
Miga 5
Daarom sal Hy(Yahweh) hulle(Israel) prysgee tot op die tyd dat ‘n barende (Miriam) gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van Sy (Yahhsua se) broers saam met die kinders van Israel terugkeer.
4 (5:3) En Hy( Yahshua) sal optree en hulle laat wei in die sterkte van Yahweh, in die majesteit van die Naam van Yahweh SY
(Yahhsua se) GOD; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy (Yahhsua) groot wees tot aan die EINDES van die aarde.

JW12 ek stel voor dat jy hierdie vers vals bewys, of ingevoeg bewys of so iets- want net DAN sal jy MISKIEN kan vashou aan Yahshua as vannuit die hemel, deel van Yahweh, goddelike DNA en produk van mens en ‘n god.

Maar tot dan- staan ek reg voor jou en jy KAN NIE my beskuldig van valshede nie want as jy doen dan moet jy gaan leer lees. Want op swart en wit staan daar dat Yahshua ons BROER is en NOOIT sal ek die arrogansie hê om my as BROER of SUSTER van die EWIGLEWENDE GOD van Israel te sien nie. PLUS, YAHWEH is GROOT tot aan die eindes van ALLES nie net die aarde nie – So probeer weer.

Let WEL- Jy verloen Yahweh wat duidelik se: EK HET MY NAAM EN MY GLORIE aan NIEMAND gegee nie.

Interlinear Hebrew Bible Jes 42:8
ani I יְהוָה ieue Yahweh NAME-OF·ME AND·GLORY-OF·ME to·another not I-shall-give

Jy aanbid Yahweh nie alleen nie- oortreding van die wet. Verontagsaming van Yahshua se Woorde Mat 4:10: ….want daar staan geskrywe: Yahweh jou God moet jy aanbid en HOM ALLEEN DIEN.

Onthou Petrus se woorde- die wat nie na die PROFEET se WOORDE luister nie sal uit die volk uitgeroei word. In kort- jy is katoliek en verlore.

Leonor C Lombard

En sommer nog iets- Julle wat dit eens kan DINK dat Yahweh HOMSELF sal KLOON sodat ‘n deel van die ALMAGTIGE SKEPPER, ALMAGTIGE GOD op ‘n MAN se troon gaan sit en oor die AARDE heers- flippen verstommend!

Nou terwyl jy so besig is om verse te probeer skip of uitkrap – hier nog een vir jou want DUIDELIK kan JULLE NIE LEES NIE.
Dan 7:13
Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens,
LET WEL: ‘n MENS, lees weer, SEUN van ‘n MENS

en Hy(YAHSHUA) het gekom tot by die Oue van dae(YAHWEH), en hulle het Hom(YAHSHUA) NADER GEBRING voor Hom (YAHWEH).
14 En aan Hom(YAHSHUA) is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom(YAHSHUA) vereer; SY heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en SY koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Nou kom ons by ‘n baie belangrike punt- om te DINK!

HOEKOM as Yahshua dan nou Yahweh is of altyd in die hemel was of hoe ook al julle dit verduidelik was dit nodig dat Hy nader GEBRING word voor Yahweh OM SY BELONING te ontvang? EN HOEKOM het HY die beloning gekry as SEUN VAN ‘n MENS?

Alle swane is nie wit nie. Julle geloof het BAIE swart swane.

JW12

Ek hoef geen Skrif as “vals” te bewys nie. Die Skrif is verstaanbaar, dankie.

In Miga 5: 3-4 is die term “broers” beeldspraak. Maar natuurlik wil die skubberige Boere Taliban Verleidster dit hê dat ons almal dit as “letterlik” en “tot op die letter” moet opneem. Dit werk nie so nie. Ons sal nie.

Om valse beskuldigings dmv strooipop argumente te probeer voer sal nie werk nie. Ek het bv nêrens gesê dat JHWH Homself “gekloon” het nie. Hierdie is tipies Mullah-Abdullah-Leonora se Mufti-Poefti leuens, Boere Taliban -styl.

In die droom van Daniël (Dan. 7:13) word slegs die toekomstige koninklike seremonie uitgebeeld en is dit geensins ‘n weerspreking of teenstelling van dít wat ek hierbo geskryf het nie.

Tans sit Jeshua aan die regterhand van sy Vader JHWH (beide as Goddelike Geespersone) in die hemel, en steeds sal daardie seremonie van Dan. 7:13 in die toekoms plaasvind – nes Daniël dit gesien het. So eenvoudig soos dit. Niks nodig om hare daaroor te kloof nie.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Naand Mev Leonor C Lombard

Verskoon my tog dat ek nou net iets wil sê, jy sal die dwaas met die GEES van Verwarring in die aardbol mense soos die (Robot) JW12 en Jan en besoeker,ens nie oortuig nie.

Want ek het al nou verskeie keure genoem van die Woord, dat hulle moet ophou luister na die Baàl Priesters en self die Woord elke aand lees. Die Woord het alles en die wysheid sal net vermeerder. So sny U self af van hulle en los dit, hulle sal soos die LIBERAAL met hul tonge in die kies in skaamte moet erken eendag want verskonings en menings raak min en so ook die geduld. Maar andersins dankie dat U nie net my kritiseer nie, maar darem ook eie inisiatief neem en bietjie self studie gedoen het.

Aan Vader YHWH die eer AS ek sou Storm Volg my, As ek sou Val, Wreek My en As ek sou Omdraai Skiet my.

Groete Pieter-Jan

Leonor C Lombard

Byvoeglike naamwoorde ad hominem- en tog wil jy ons waaragtig vertel dat BROERS BEELDSPRAAK IS!!!

Goeie genugtig- sulke stommiteite net om jou katolieke geloof te beskerm. Siestog.
Maar die BESTE is dat jy impliseer dat Yahweh hier ook beeldspraak gebruik het om arme Moses en die arme Israeliete te verwar.
Deut 18:15
‘n PROFEET uit jou MIDDE, UIT jou BROERS, soos ek is, sal Yahweh vir jou(Israel) verwek ….

Was Moses , of Israeliete ‘n half god en half MENS? Is beeldspraak hier ook van toepassing volgens jou geloof?

Seker is Yahshua se Woorde ook dan beeldspraak:
Mat 12:49, 50
WIE die Wil van my Vader doen is My BROER.

So laat ek nou mooi verstaan:
Yahweh belowe ‘n profeet uit die broers van die Israeliete,
Miga beaam dit en
Yahshua bevestig dat HY Israel se BROER is – MAAR volgens jou is alles BEELDSPRAAK! Mooi man..

Jy HOEF nie te sê Yahweh het Homself gekloon nie- jou geloof sê dit.
En dan nog beledigings om frustrasie en magteloosheid te verbloem- nuus vir jou- die seremonie HET KLAAR PLAASGEVIND. Yahshua het SY BELONING KLAAR gekry en daarom BOU ons NOU al aan die koninkryk! Jy kan nie ‘n Koning wees as jy nie die koninkryk gekry het nie. Mat 21:5 bevestig dat Yahshua Koning geword het en Openb 22: 12- Kyk Ek kom gou en MY LOON of MY BELONING is by MY. Wat is Yahshua se beloning- ewige heerskappy in ‘n ewige koninkryk.

Beide Goddelike Geespersone- wdd is dit? Waar lees jy dit? Gee tog asb vir ons die verse, toe asb- net om seker te maak dat jy dalk nie ‘n geesversteurde persoon is nie. Sover ek weet het Yahshua met sy eie fisiese en tasbare liggaam opgevaar na Yahweh toe.

Mullah- Abdullah – en Mufti-Poefti – dankie lekker gelag- jy is darem so ‘n bietjie oorspronklik.
Maar pasop- jy raak raak aan die belaglike.

JW12

BROERS

Mark. 3: 33-35 : “En Hy antwoord hulle en sê: Wie is my moeder of my broers ? En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en sê : Dáár is my moeder en my broers ! Want elkeen wat die wil van God (JHWH) doen, dié is my broer en my suster en moeder.”

Joh. 14: 9 : “Jesus sê vir hom : Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus ? Hy wat My gesien het, het die Vader (JHWH) gesien. En hoe sê jy : Toon ons die Vader ?”

JESHUA EN JHWH IS EEN (IN GEES)

Joh. 10: 30 : “Ek (Jeshua) en die Vader (JHWH) is een.”

Joh. 1: 18 : “Niemand het ooit God (JHWH) gesien nie ; die eniggebore Seun (Jeshua) wat IN DIE BOESEM van die Vader (JHWH) is, dié het Hom verklaar.”

Joh. 1: 1-3 : “IN DIE BEGIN was die Woord, en die Woord was BY God, en die Woord WAS God. Hy was IN DIE BEGIN by God. Alle dinge het DEUR HOM (Jeshua) ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.”

Joh. 14: 23 : “Jesus antwoord en sê vir hom : As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ONS (JHWH en Jeshua tesame) sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

1Joh. 5: 7 : “Want daar is drie wat getuig in die hemel : die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een…”

.

JW12

JESHUA IS DIE WOORD EN IS (DEEL VAN) GOD (JHWH)

Openb. 19: 13 : “En Hy (Jeshua) was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is : ‘Die WOORD van God’.”

Matt. 3: 17 : “En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê : Dit is my geliefde Seun (Jeshua) in wie Ek (JHWH) ‘n welbehae het.”

Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…”

Joh. 1: 1-2 : “In die begin was die Woord (Jeshua), en die Woord was by God (JHWH), en die Woord was God. Hy was in die begin by God (JHWH).”

Joh. 1: 14 : “En die Woord (Jeshua) het vlees geword en het onder ons gewoon…”

Openb. 1: 8 : “Ek (Jeshua) is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

Mark. 16: 19 : “Nadat die Here (Jeshua) dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God (JHWH).”

Joh. 3: 13 : “En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy (Jeshua) wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.”

Joh. 6: 38 : “Want Ek (Jeshua) het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom (JHWH) wat My gestuur het.”

Joh. 8: 14 : “Jeshua antwoord en sê vir hulle : Al getuig Ek ook van Myself, my getuienis is waar, omdat Ek weet van waar Ek gekom het en waarheen Ek gaan.”

Joh. 16: 28 : “Ek het van die Vader (JHWH) uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader (JHWH).”

Joh. 17: 5 : “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek (Jeshua) by U (JHWH) gehad het voordat die wêreld was.”

.

Leonor C Lombard

JW12 –So waar as wragtig gee jy weer 1 Joh 5:7 NADAT ek aan jou gewys het dat dit deur Erasmus INGEVOEG. Nou ja, dit verseël jou geloof. Gaan nie al die verse doen nie- hierdie paar wat ek doen is al te lank.

Alles gaan oor watter God(e) jy KIES om te aanbid. Die christen kies DRIE- en het verse om dit te ondersteun. Jy en ander aanbid TWEE en het verse om dit te ondersteun. Julle WIL glo in ‘n halwe god en halwe mens want julle go dat hy ten volle mens was maar OOK ten volle GOD. Julle WIL Yahshua aanbid as God.

Ek soos my voorouers KEN NET een God, die God van Israel, Yahweh, soos HY hom geopenbaar het aan die volk Israel.

En soos my voorouers NOOIT IETS van Yahshua geweet het behalwe dat ‘n MESSIAS gaan kom, het hulle NIE Yahweh se GEES aanbid nie, en het nie ‘n toekomstige Profeet en Messias aanbid nie, maar na elke WOORD wat uit Yahweh se MOND gekom het geluister (soos Yahshua terdee gesê het). Hulle het HOM ALLEEN aanbid en gedien – soos Yahshua ook beveel het wat julle gerieflikheid halwe NOOIT erken nie.

So ek los jou met die christelike weergawe van Joh 1 en die Israeliet weergawe van Joh 1.
Christen weergawe:

In die begin was Yahshua, en Yahhsua was by Yahweh, en Yahshua was Yahweh.
2 Yahshua was in die begin by Yahweh.
3 Alle dinge het deur Yahshua ontstaan, en sonder Yahsha het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
4 In Yahshua was lewe, en die lewe was die lig van die mense.
5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.
10 Yahshua was in die wêreld en die wêreld het deur Yahshua onstaan en die wêreld het Yahshua nie geken nie.
12 Maar almal wat Yahshua aangeneem het, aan hulle het Yahshua mag gegee om kinders van Yahweh genoem te word, aan hulle wat in Yahshua se Naam glo.

Leonor C Lombard

Uit hierdie gedeelte kry jy alles wat hy wil hê:

Jeshua was van die begin af by Yahweh.
Jeshua is maagdelik gebore want Hy is God.
Jeshua het alles geskep – Hy is die skepper.
Jeshua is die LIG.
Jeshua is die rede dat ons die kinders van God genoem kan word.
Jeshua die wat na Hom gekom het die ewige lewe gegee.
Jeshua is die WOORD van Yahweh.

Dit is jou geloof en jou god – jy het gekies om Yahshua ‘n God te maak amper gelyk aan Yahweh maar jy hou ‘n agterdeur oop om Yahweh ‘n bietjie hoër te plaas as Vader.

Whatever- jy aanbid NIE EEN GOD NIE. PUNT. Jou dien en aanbidding VERDEEL jy tussen die TWEE.

Leonor C Lombard

Israeliet weergawe:

Johannes 1- EN HOEKOM ek dit so skryf. Gee net enkele verse – te veel om te gee.

Vers 1
In die begin was die WOORD VAN YAHWEH, en DIE WOORD VAN YAHWEH was by YAHWEH, en DIE WOORD WAS YAHWEH

Gen 1:3
En Yahweh het die WOORDE GESPREEK en gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.

Ps 33: 9
want Hy het GESPREEK, en dit was; Hy het GEBIED, en dit staan.

Sag 12:1
Godspraak. Die WOORD van Yahweh oor Israel. Yahweh SPREEK wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer:

Yahshua is NIE Yahweh SE WOORD NIE. YAHSUA is Sy KNEG wat YAHWEH se WOORD gespreek het NET soos al die ander PROFETE Yahweh se WOORD gespreek het en SOOS Yahweh dit vir MOSES gesê het: EK sal MY WOORDE IN SyMond lê.

Vers 2
DIT [ho: this, that, etc.] was IN DIE BEGIN BY YAHWEH.

Ps 148:

5 Laat hulle die NAAM VAN YAHWEH LOOF; want Hy het BEVEL GEGEE (‘n WOORD GESPREEK!)—EN HULLE(Son en die maan en die sterre) IS GESKAPE.
13 LAAT HULLE DIE NAAM VAN YAHWEH LOOF! WANT SY NAAM ALLEEN IS HOOG; SY MAJESTEIT IS OOR AARDE EN HEMEL!
14 EN HY HET ‘N HORING (Yahshua) VIR SY VOLK VERHEF: ‘N ROEM VIR AL SY GUNSGENOTE; VIR DIE KINDERS VAN ISRAEL, DIE VOLK WAT NABY HOM IS. HALLELUJA!

Leonor C Lombard

Vers 3
ALLE dinge het DEUR YAHWEH ONTSTAAN, EN SONDER YAHWEH het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Jer 10
6 Geeneen is soos U nie, o YAHWEH! U is groot, en u NAAM is groot in krag.
2 Hy wat die aarde gemaak het deur SY KRAG, wat die wêreld gegrond het deur SY WYSHEID en die hemel uitgespan het deur SY VERSTAND.
13 AS HY SY STEM LAAT HOOR, ….

Jes 46

4 en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
5 By wie wil julle My VERGELYK en My net so maak en My GELYKSTEL, dat ons EENDERS kan wees?

Let op die beklemtoning van die: Ék Ék Ék Ék Ék

Net julle wat ander gode aanbid kan hierby verby lees en niks verstaan nie.

8 Dink hieraan en wees beslis; neem dit ter harte, O AFVALLIGES!
9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, DAT EK GOD IS, en DAAR IS GEEN ANDER NIE; EK IS GOD, en daar is NIEMAND SOOS EK NIE;
10 WAT VAN DIE BEGIN af VERKONDIG DIE EINDE, EN VAN DIE VOORTYD AF WAT NOG NIE GEBEUR HET NIE; WAT SÊ: MY RAAD SAL BESTAAN, EN AL WAT MY BEHAAG, SAL EK DOEN;

Jip- LUISTER! Maak OOP julle ORE.

Leonor C Lombard

Vers 4
4 IN YAHWEH WAS LEWE, en die LEWE WAS DIE LIG VAN DIE MENSE.

Amos 5:4
Want so sê Yahweh aan die huis van Israel: SOEK MY, DAN SAL JULLE LEWE!
8 Hy wat die Sewe-ster en die Oríon gemaak het en die duisternis in môrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde— YAHWEH is sy Naam!

HIER het Israel AL KLAAR die EWIGE LEWE gekry.
Yahweh praat nie dooies nie maar met lewendiges en raai, HY BIED HULLE die EWIGE LEWE aan.

Eseg 18:15
gee die goddelose die pand terug, vergoed hy wat geroof is, wandel hy in DIE INSETTINGE VAN DIE LEWE, sodat hy geen ONREG doen nie—DAN SAL HY SEKERLIK LEWE, HY SAL NIE STERWE NIE.

Ons weet mos dat ALMAL MOET STERF. Yahweh lieg nie. DAAROM as Yahweh praat van die ‘lewe’ is dit NIE ons lewe op aarde NIE! Yahweh praat van ons EWIGE lewe.

Ewige LEWE is presies wat Yahshua gesê:
Joh 17:3
En DIT is die ewige lewe, dat hulle U KEN, die ENIGE WAARAGTIGE GOD, en Yahshua wat U GESTUUR het.

Hoe KEN ons Yahweh: Deur SY WOORDE – WORD REGVERDIG, ONDERHOU die WETTE

Hos 13:4
Tog was Ek, YAHWEH, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen VERLOSSER nie.

Lees dit maar weer- Beweer julle nie dat Hy SY Naam verander het na Jesus/ Jeshua/ Yahshua nie?

As jy dalk vergeet het: Jes 42:8 Ek is YAHWEH en MY NAAM en MY EER sal EK aan NIEMAND anders GEE NIE!!!!!

Yahweh is LIG

Ps 27:1 Yahweh is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees?

Jes 8:13
YAHWEH van die leërskare—HOM moet julle heilig, en laat HY julle vrees en Hy julle verskrikking wees!
20 TOT DIE WET EN TOT DIE GETUIENIS! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad/LIG het nie.

Leonor C Lombard

Vers 10

YAHWEH WAS IN DIE WÊRELD en die WÊRELD HET DEUR YAHWEH ONSTAAN en DIE WÊRELD HET YAHWEH NIE GEKEN NIE

Jes 66:1
So sê Yahweh: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?
2 Want MY HAND HET AL HIERDIE DINGE GEMAAK, EN SO HET DIT ALLES ONTSTAAN, spreek Yahweh.

Deut 28: 9
Yahweh sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, AS jy die gebooie van Yahweh jou God hou en in sy weë wandel.
10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van Yahweh oor JOU UITGEROEP IS, en hulle sal vir jou vrees.

Amos 3:2
Julle ALLEEN het Ek GEKEN uit al die GESLAGTE VAN DIE AARDE;

Deut 4:8
Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos Yahweh onse God so dikwels as ons Hom aanroep?
8 En WATTER groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou?

1Kron 17
20 YAHWEH, daar is niemand soos U, en daar IS GEEN GOD BEHALWE U NIE, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
21EN WIE IS SOOS U VOLK ISRAEL, ‘N ENIGE NASIE OP DIE AARDE, WAT GOD VIR HOM AS ‘N VOLK GAAN VERLOS HET, om vir U ‘N NAAM TE MAAK deur groot en vreeslike dinge, deur voor u volk uit, wat U uit Egipte verlos het, nasies te verdrywe.
22 En U het u volk Israel vir U AS ‘N VOLK TOT IN EWIGHEID GEMAAK; en U, YAHWEH, U het vir hulle ‘n God geword.

Ps 147:20
8Hy stuur SY WOORD en laat hulle smelt; Hy laat sy wind waai—die waters loop.
19 Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge.

20 SO HET HY AAN GEEN ENKELE NASIE GEDOEN NIE; en sy verordeninge, DIÉ KEN HULLE(die wêreld) NIE. HALLELUJA!

Leonor C Lombard

Vers 12
maar almal WAT YAHSHUA AANGENEEM HET, aan HULLE HET YAHWEH MAG GEGEE om KINDERS VAN YAHWEH GENOEM TE WORD, aan hulle WAT IN YAHSHUA se NAAM( YAHWEH RED) GLO.

Open 14:12
12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van Yahweh en die geloof in Yahshua bewaar.

Joel 3:32
En elkeen wat die NAAM van Yahweh aanroep sal gered word.

Deut 13:18 14:1
AS jy luister na die stem van Yahweh jou God om al Sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is in die oë van die HERE jou God.
(DAN sê Yahweh) :Julle is kinders van Yahweh julle God;

Hos 1:10
Julle is die KINDERS van die LEWENDE GOD-

Joh 17:26
En Ek het U NAAM aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.

Leonor C Lombard

Yahweh ALLEEN is VERLOSSER- Yahshua het SY LEWE gegee SODAT Yahweh ons KAN RED. AS Yahweh NIE Yahshua uit die dood kon opwek nie was ons ALMAL vir ewig verlore. Yahshua is die EERSGEBORENE , van alle mense wat OOIT geleef het, wat uit die dood opgewek is en vir altyd sal LEWE. HY HOU die sleutels van die dood. Ons het ons ewige lewe aan Yahshua te danke – nie omdat Hy God is nie maar omdat Hy vir ons Sy broers en susters gewys het dat HY die Weg van Yahweh is en Waarheid van Yahweh is en die Lewe wat in Yahweh is. Sy wandel met en gehoorsaamheid aan Yahweh het HOM REGVERDIG gemaak- en daarom as ons MEER Regverdig word as die Farisieës sal ons die Koninkryk kan ingaan. HOE Yahshua geleef het is ons voorbeeld.

Hou maar die beledigings en byvoeglike naamwoordjies vir jouself want jy HET GEEN MONOPOLIE op die waarheid nie

EEN is en sal tot die einde van tyd EEN bly- EENHEID, ENIGE en ‘EK’ sal altyd EEN wees en nie ‘n gesplete persoonlikheid van verskillende persone beteken nie. En die woord NIEMAND beteken GEEN ANDER PERSOON nie. EN ALLEEN beteken – NIEMAND ANDERS nie. JULLE wil NOG ‘n persoon aan Yahweh koppel- julle oortree die wet in vele plekke.

Leonor C Lombard

‘n Naskrif oor wie en wat Yahshua was-

Lees Jesaja so by die veertigs.

Hy was die Kneg in wie Yahweh se Siel ‘n welbehae gehad het. Hy is gestuur as die Lig van Yahweh aan die volke en as Verbond vir die volke. Hy is geroep uit die moederskoot by Sy Naam en Yahweh se Gees was op Hom.

Jes 42
5 So sê God, Yahweh, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:

6 Ek, Yahweh, het U(Yahshua) geroep in geregtigheid, en Ek vat U (Yahshua) hand en behoed U(Yahshua) en gee U AS ‘N VERBOND VAN DIE VOLK, AS ‘N LIG VAN DIE NASIES,

7 om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.Sela.

JW12

Aanhaling : “Die Son en Maan is ewe groot, die Maan is in die binnebaan en die son aan die buitebaan dis waarom ons met die oog `n Sons verduistering kan sien want dit is wanneer die Maan voor die Son in beweeg.”

Gaan kyk na die son (gefilter) deur ‘n teleskoop (en sommer na al die planete) en dan sien jy werklik hoe groot hulle is (dis nou as jy nie soos ‘n houtkøp glo dat ‘n teleskoop óók “toordery” of “van die duiwel” is nie).

Is die maan ook ‘n plat (vierkantige?) skyf ? Of is dit ‘n ronde skyf ? Huh ?

Is die son eweskielik nou ook ‘n plat ronde skyf ?

.
Aanhaling : “Die lig van die Maan kom van die Son”

Die son se lig skyn op die maan (en reflekteer in ons oë) terwyl hy in ‘n baan AGTER die maan sit ? Of is die maan ook deurskynend ? Hoe skyn die son op die maan van agter die “plat aarde” ?

Nou is die vraag : As die aarde dan plat en vierkantig sou wees (met vier hoeke en twaalf pilare et al)… waarom wys die fases van die maan (soos bv halwe maan of kwart maan) dat die SKADUWEE van die aarde op die maan ROND is ? …dit wil sê, die (ronde) kurwe van die skaduwee op die maan dui mos aan dat die aarde eintlik rond is, of hoe ?

.
Aanhaling : “U sal nie spuit wees nie…”

Spuit ? Ja, ek hoop waarlik nie so nie. Niemand wil graag spuit of vol spuit wees nie. Dit klink nie lekker nie 😉

Die lesers moet maar op die internet gaan soek na die talle foto -en video materiaal (van privaat persone) wat per lugballon en per vuurpyl hoog bo die aarde (stratosfeer) geneem is, waar die aarde duidelik as ‘n ronde bal waargeneem kan word.

Hier is een voorbeeld :

https://www.youtube.com/watch?v=EABQ5psUz70

JW12

Snyman het skaars sy blad weer oopgestel, en toe (soos te verwagte) stroom Mufti Lompbaard en haar hele moskee óók die blad binne met hulle eindelose lasterlike & onbybelse gespoeg-en-plak, terwyl hulle natuurlik talle tekste & blaaie, insluitend Paulus, uit die Bybel skeur.

Ek het voorheen gewaarsku dat ek nie hierdie Joods/Moslem (valse Israel) aanslag / misleiding op hierdie blad gelate sal aanvaar nie. Ek sal op elke stukkie gemors wat hier gepos word antwoord. As Snyman nie hierdie agterbakse akteurs & imposteurs van sy blad verwyder nie, dan moet hy maar teenstand verwag.

.
Aanhaling : “So waar as wragtig gee jy weer 1 Joh 5:7 NADAT ek aan jou gewys het dat dit deur Erasmus INGEVOEG.”

Oooo nê ? Dan is (volgens die Joods/Moslem bybelverkragters) die tekste hier onder seker ook “ingevoeg”…?

Matt. 3: 16-17 : “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die HEMELE vir Hom OOP, en Hy sien die GEES van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En daar kom ‘n STEM uit die HEMELE wat sê : Dit is MY geliefde SEUN in wie EK ‘n welbehae het.”

Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al DIE nasies, en doop hulle in die Naam van die VADER en die SEUN en die HEILIGE GEES…”

Mark. 16: 19 : “Nadat die Here (Jeshua) dan met hulle gespreek het, is HY opgeneem in die HEMEL en het gaan sit aan die REGTERHAND van God (JHWH).”

.
Aanhaling : “Yahshua is NIE Yahweh SE WOORD NIE.”

Openbaring sê anders….

Openb. 19: 13 : “En Hy (Jeshua) was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is : ‘Die WOORD van God’.”

vervolg…

JW12

vervolg…

.
Soos te verwagte ontken Mufti Lompbaard (en haar moskee vol raserige volgelinge) die Godheid van Jeshua ; en daarom verwerp sy Joh. 1:1-3 ; al bevestig Hebr. 1:1-2 presies dieselfde, naamlik dat alle dinge in & deur Jeshua geskape is…

Hebr. 1: 1-2 : “Nadat God (JHWH) baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die SEUN wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, DEUR WIE Hy ook die wêreld gemaak het.”

.
Verder verklaar Johannes duidelik :

Joh. 1:14 : “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon…”

Mufti Lompbaard hou gladnie daarvan dat Jeshua “DIE WOORD” genoem word nie. Daarom doen sy alles in haar vermoë om te probeer “bewys” dat Jeshua “nie” DIE WOORD moet wees nie.

Mufti Lompbaard gryp byvoorbeeld desperaat na Johannes 1 en dan voeg sy elke keer die naam JHWH in die plek van “die Woord”.

Wel, as ons JHWH só invoeg – dan staan daar (Joh. 1:14) eenvoudig dat :

“En JHWH het vlees geword en onder ons gewoon.” – naamlik Jeshua ! HalleluJah !

En só (met haar azaniese domheid et al) praat sy lynreg TEEN haar eie drogma in (blykbaar sonder dat sy dit besef). Hahahaha !

.
Aanhaling : “Israeliet weergawe:”

Nee. Gladnie. Noem dit eerder maar die Joods/Moslem weergawe.

Die imposteurs en akteurs (kamma israeliete) op hierdie blad wat al ewig so hoog & laag “JAHWEH” skreeu, probeer desperaat verkoop dat hulle kamstig “groot israeliete” en “opregte istaeliete” is, ensovoorts ; HULLE IS NIE ! Hulle is vals.

Hierdie imposteurs gee ware die Bybelgelowige Israeliete ‘n slegte naam – en dít is ook hulle WARE en opsetlike agenda.

Leonor C Lombard

Aijajaijia! Regtig JW12, jy klink somtyds besete.

Nogal vermetel om na ‘n man soos Adriaan neerhalend te verwys as SNYMAN. Wie dink jy in elke geval is jy? ‘n Kruisvaarder vir die katolieke geloof?

Jou aanvalle op my is verseker ‘n teken van jou magteloosheid teen dieWaarheid van Yahweh. Doen ‘n toets en TEL HOEVEEL van wat ek skryf is MY eie woorde. Jy baklei teen die Woorde van Yahweh en nie teen my nie.

En dreig jy so waarlik vir Adriaan?

Mat 3: 16- 17- lees so bietjie verder –
Mat 4:4 …… maar van elke WOORD van Yahweh.
en dan nog so bietjie
Mat 12
Toe Yahshua dit bemerk, het Hy daarvandaan weggegaan, en groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle almal gesond gemaak,
17sodat vervul sou word die woord wat gespreek is DEUR JESAJA, DIE PROFEET:

18Kyk, MY KNEG waT Ek UITVERKIES het, MY GELIEFDE IN WIE MY SIEL ‘N WELBEHAE HET! EK SAL MY GEES OP HOM LÊ, EN HY SAL AAN DIE NASIES DIE REG AANKONDIG.

Het ek ‘n leuen aangaande Yahshua se Knegskap verkondig? Dat Yahshua Yahweh se SIEL behaag het- Nou vertel ons ’n bietjie hoe behaag jy jou eie siel- om vir jouself te kyk en op die skouer te klop?

Mat 28:19 is verander, weer verander en weer verander – glo jy maar dit wat daar staan.

Open 19:13 – SY NAAM is die WOORD van Yahweh- en dit is baie baie baie VER van: HY IS DIE Woord van Yahweh. Jy lees met jou katolieke bril.

Net Yahweh ALLEEN is die Skepper- glo jou heidense vertalers- ek gaan terug na Yahweh se EIE WOORDE.

Ek wonder wie azanies DOM is? Lees maar weer jou redenasie-
‘Mufti Lompbaard gryp byvoorbeeld desperaat na Johannes 1 en dan voeg sy elke keer die naam JHWH in die plek van “die Woord”.

HUH? Kan jy ooit lees so deur jou katolieke bril-

Leonor C Lombard

Joh 1
1 In die begin was die WOORD VAN YAHWEH, en DIE WOORD VAN YAHWEH was by YAHWEH, en DIE WOORD WAS YAHWEH.

Yahweh is Sy Woord en Sy Woord is Yahweh- HUH? Te hoog vir jou?

2 DIT was IN DIE BEGIN BY YAHWEH.

3 ALLE dinge het DEUR YAHWEH ONTSTAAN, EN SONDER YAHWEH het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Yahweh ALLEEN is Skepper. PUNT.

Leonor C Lombard

Jy is nie ‘n waardige opponent nie- ek het al hou vir hou geskry SONDER dat die persoon een lelike woord geskryf het nie. Dit is INBORS- you are sadly lacking.

Die wat net uit haat en woede wil redeneer – fataal, want die argument is teksboek: gewoonlik- sonder insig en ‘n oor en oor herhaal van voorgeskrewe dogma- laat my nogal aan ANC en EFF lede dink- dom, domastrant en ignoreerbaar.

Iemand wat hom wend na beledigings het in elk geval op beginsel alreeds verloor- gewoonlik ‘n aanduiding van ‘n standpunt wat op wankelrige bene staan. Weet tog, NOOIT sal jy teen die Woorde van Yahweh kan wen nie.

Joh 1:14

EEN vers, weer EEN vers wat dit sê, maar goed-

En die WOORD het Vlees geword-

My antwoord daarop: LEES DIT MOOI-

Deut 18:

‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal MY WOORDE in SY MOND LÊ, en Hy sal aan hulle SÊ ALLES wat EK HOM BEVEEL.

Ja! DIE WOORD van YAHWEH het VLEES geword! Haleluja!

Net julle sal dit nou in die heidense godheid wil TOOR!

19 En die man wat NIE LUISTER NA MY WOORDE WAT HY IN MY NAAM SPREEK NIE, van HOM SAL EK SELF REKENSKAP AFEIS.

Hoop jy is beter voorbereid met jou argumente voor Yahwweh as die wat jy aan ons wil opdis.

JW12

Aanhaling : “Het ek ‘n leuen aangaande Yahshua se Knegskap verkondig?”

.
Lompbaard spuit al weer inkontinent haar duimgesuigde strooipop “agumente” uit.

Ek het byvoorbeeld nêrens gesê dat Jeshua ‘nie ook ‘n kneg van sy Vader (genoem) was nie’.

Dit is tipies Mufti Lompbaard wat sulke valse strooipop-argumente wil dryf (naamlik : “ooo jy sien, ek het jou mos gesê dat jy VERKEERD is, want kyk, lees hier… Yahshua word ‘n kneg genoem….” bla, bla, bla… ensovoorts… bla bla bla…). Siestog.

Feit is : Terwyl Jeshua beide die Seun van JHWH én die Woord van JHWH is, is/was Hy ook vrywilliglik die Kneg van sy Vader JHWH ; en daarom doen Jeshua ook die wil van sy Vader JHWH.

.
Aanhaling : “Nou vertel ons ’n bietjie hoe behaag jy jou eie siel- om vir jouself te kyk en op die skouer te klop?”

Hierbo is al weer die klassieke voorbeeld van hoe Lompbaard vorige repliek eenvoudig ignoreer en dan met haar voorspelbare & eentonige rympies voort borduur soos die bos-bebaarde Mufti wat in sy lang wit jurk vir ure in die bedompige moskee toring oor luidsprekers staan en tjank.

Ek het voorheen al telke male geskryf dat ; alhoewel JHWH en sy Seun Jeshua Een in Gees is, is hulle ook twee unieke en afsonderlike persoonlikhede, en het hulle elkeen sy eie hierargie.

vervolg…

JW12

…vervolg

Maar natuurlik gaan Mufti Lompbaard net wéér en wéér gerieflik my bostaande woorde ignoreer – soos sy altyd doen. Sy doen dit want sy is hier met ‘n agterbakse, bose & valse agenda. Sy is korrup en sy is ‘n sluwe misleidster.

.
Verder wil Lompbaard (soos altyd) hare kloof tussen die benaming “Sy Naam is die Woord van JHWH” …en… “Jeshua is die Woord van JHWH”. Dit is nie nodig nie want die betekenis is tog duidelik : Jeshua IS die Woord van JHWH. So maklik soos dit. Punt.

.
Dan het Mufti Lompbaard natuurlik (soos te verwagte) die res van my vorige repliek gerieflik geïgnoreer (soos bv Matt. 3: 16-17 ; Mark. 16: 19 ; Hebr. 1:1-2).

En natuurlik – die voorspelbare en gerieflike “verskoning”, naamlik dat Matt. 28:19 as sogenaamd “vals” en/of “verander” gebrandmerk word – aldus die ‘geleerde’ Mufti Lompbaard.

Ja, amper die hele NT is klaarblyklik “ingevoeg” en/of “verander”… geen wonder Lompbaard en haar pateties sielsieke volgers skeur die Bybel uitmekaar nie. Hahahaha !

En dan het hierdie vuil imposteurs boonop die vermetelheid om van die lesers te verwag dat húlle ook nou die Bybel moet verskeur en verkrag. Gaan bars ! Dít sal die dag wees !

NS : Respek moet verdien word. Lompbaard verdien NUL.

Kiepersol

Al wat ek kn se is dki JW12. Gedog die oom se slimheid is van so n aard, dat vannie goete selfs oom Adriaan beundruk.
Hoekom sit hy daarmee op….of wag hy net weer vir die regte tyd om die ligte vir ons almal af te skakel?
U dui vir my as gesant die lig aan. Moenie opgee nie. Asseblief.

JW12

Mufti Lompbaard se nuutste repliek het iewers hierbo op die blad verlore geraak.

Jan moet ook sommer hier lees.

.
Aanhaling : “Mat 16: 9-20 is in GEEN grondteks nie.”

Hierdie bostaande stelling is nie korrek nie.

.
Dit is wel so dat Mark. 16: 9-20 onder dispuut is ; en ons aanvaar dat daar so ‘n dispuut is.

Wat die Comma Johanneum betref, handel dit slegs oor die boek 1Johannes, spesifiek 1 Joh. 5: 7–8.

Van die ander dele wat Johannes se geskrifte betref wat onder dispuut is, is dit :

Joh. 5:4
Joh. 7:53 tot Joh. 8:11

.
Nie een van hierdie volgende verse (wat ek ook voorheen hier gepos het) is onder sodanige dispuut nie :

Matt. 3: 17 : “En daar kom ‘n STEM uit die HEMELE wat sê : Dit is my geliefde SEUN (Jeshua) in wie Ek (JHWH) ‘n welbehae het.”

Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al DIE nasies, en doop hulle in die Naam van die VADER en die SEUN en die HEILIGE GEES…”

Joh. 1: 1-3 : “IN DIE BEGIN was die Woord, en die Woord (Jeshua) was BY God, en die Woord WAS God. Hy was IN DIE BEGIN by God. Alle dinge het DEUR HOM (Jeshua) ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.”

Joh. 1: 14 : “En die Woord (Jeshua) het vlees geword en het onder ons gewoon…”

Joh. 1: 18 : “Niemand het ooit God (JHWH) gesien nie ; die eniggebore Seun (Jeshua) wat IN DIE BOESEM van die Vader (JHWH) is, dié het Hom verklaar.”

Joh. 3: 13 : “En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy (Jeshua) wat uit die hemel NEERGEDAAL het, naamlik die Seun van die mens (Jeshua) wat IN DIE HEMEL IS.”

vervolg…

JW12

…vervolg

Joh. 6: 38 : “Want Ek (Jeshua) het uit die HEMEL NEERGEDAAL, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom (JHWH) wat My gestuur het.”

Joh. 10: 30 : “Ek (Jeshua) en die Vader (JHWH) is een.”

Joh. 14: 23 : “Jesus antwoord en sê vir hom : As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ONS (JHWH en Jeshua tesame) sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

Joh. 16: 28 : “Ek het van die Vader (JHWH) uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader (JHWH).”

Joh. 17: 5 : “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek (Jeshua) by U (JHWH) GEHAD HET voordat die wêreld was.”

Openb. 1: 8 : “Ek (Jeshua) is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

Openb. 19: 13 : “En Hy (Jeshua) was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is : ‘Die WOORD van God’.”

.
Hebr. 1: 1-2 bevestig inderdaad dat alle dinge in & deur Jeshua geskape is…

Hebr. 1: 1-2 : “Nadat God (JHWH) baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die SEUN wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, DEUR WIE Hy ook die wêreld gemaak het.” [AOV]

Hebr. 1: 2 : “Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, BY WHOM also he made the worlds…” [KJV]

vervolg…

JW12

…vervolg

Hebr. 1: 2 : “…but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, THROUGH WHOM also he created the world.” [ESV]

Hebr. 1: 2 : “…in these last days did speak to us in a Son, whom He appointed heir of all things, THROUGH WHOM also He did make the ages…” [YLT]

Hebr. 1: 2 “…in these last days He spoke to us in the Son, whom He appointed heir of all ; THROUGH WHOM He indeed made the ages…” [LITV]

.
Verder is Hebr. 1: 1-2 in ooreenstemming met die volgende :

Gen. 1: 26 : “En God (JHWH) het gesê : Laat ONS (JHWH en Jeshua) mense maak na ONS (JHWH en Jeshua se) beeld, na ONS (JHWH en Jeshua se) gelykenis…”

Gen. 3: 22 : “Toe sê die HERE (JHWH) God (Elohim) : Nou het die mens geword soos een van ONS (JHWH en Jeshua) deur goed en kwaad te ken.”

Gen. 11: 7 : “Kom, laat ONS (JHWH en Jeshua) neerdaal en hulle taal daar verwar…”

Joh. 1: 1-3 : “IN DIE BEGIN was die Woord, en die Woord (Jeshua) was BY God, en die Woord WAS God. Hy (Jeshua) was IN DIE BEGIN by God. Alle dinge het DEUR HOM (Jeshua) ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.”

Joh. 1: 18 : “Niemand het ooit God (JHWH) gesien nie ; die eniggebore Seun (Jeshua) wat IN DIE BOESEM van die Vader (JHWH) is, dié het Hom verklaar.”

Joh. 14: 23 : “Jesus antwoord en sê vir hom : As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader (JHWH) sal hom liefhê, en ONS (JHWH en Jeshua tesame) sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

Nota : Die Hakies en Hoofletters is my eie (om as verduideliking te dien).

****

Leonor C Lombard

Jou antwoord bo erens.

JW12

In Hebr. 1:2 gebruik al die Engelse Bybelvertalings slegs die woorde “BY” of “THROUGH”.

Dws, die Bybelvertalers het gesien dat spesifiek hierdie bostaande betekenis van die Griekse woord “dia” die geskikte & passende betekenis van die teks sal ordra, naamlik : “…DEUR WIE Hy ook die wêreld gemaak het…”

Daar is dus GEEN DISPUUT daaroor nie.

.
Lompbaard aangehaal : “DIA kan beteken – AS GE VOLG VAN en JY mag glo wat jy wil en EK glo……bla bla bla bla…”

Soos ons kan sien wil Mufti Lompbaard & Mullah Cronjé graag daarvan ‘N DISPUUT MAAK.

.
Cronjé aangehaal : “Jy lees dit wat jy graag daar wil sien…” en… “Dit is duidelik dat daar (by jou) ‘n gebrek aan begrip is…”

Hahaha ! Nee, Mullah Cronjé. JY lees dit en dan sien jy wat JY NIE GRAAG DAAR WIL SIEN NIE.

Valse stelling Cronjé ; want jy kan nie, en jy kon nog nie een keer bewys het dat daar by my ‘n sogenaamde “gebrek aan begrip” is nie. ‘Wishful thinking’ Cronjé.

.
Lompbaard & Cronjé kan maar te kere gaan so hard as wat hulle wil…. Daar is en bly steeds GEEN DISPUUT oor my vorige verse nie. Punt.

Eintlik probeer hierdie imposteurs en bybelverkragters “bewys” dat die Bybel eintlik “foutief”, “twyfelagtig” en “vol teenstellings” is ; deurdat hulle telkens desperaat probeer “bewys” dat byvoorbeeld sekere verse (in die Nuwe Testament) eintlik met “hulle verse” in die Ou Testament “bots” – en só probeer hulle hard om die Bybel uitmekaar te skeur, te diskrediteer en mense te oortuig dat slegs húlle obskure (Joods/Moslem) weergawe “korrek” is – en dat die res van die Bybel eintlik “verkeerd” is.

Hierdie imposteurs kan maar gaan bars ! Hulle sal nie slaag nie.

.

Kiepersol

Het ‘imposteers’ nageslaan. Daai’s prisies die oom.
My vriend ‘waarheid’ se hy is op twee ander Afrikaanse blogs weggeja. Op die een kom hy ( Bosman ) toe terug….en veroorsaak toe verdure twis met n gesteelde naam wat behoort aan n man met die naam ‘ouvolk’.
Dan is jy sekerlik daarop eit om moetswilliglik kwaad te stook?
Wonder of oom Adriaan al die goete lees? Groot manne wat in hierdie eeu kom met ‘plataarde’ praatjies?
Klink meer na platkoppe wat onmin saai. Of hul kwaat virrie wereld is.

Daan

Lombaard ontken die Goddelikheid van Yahshua.

Kyk asb na die video en dan sal jy sien dat daar maar GEEN verskil is tussen die boodskap van Lombaard en die boodskap van die moslem nie.

https://www.youtube.com/watch?v=sU9VENULAAo

Al die antichris geowe het NET een ding in gemeen en dit is dat hulle Yahshua se Goddelikheid ontken.

Hoekom net hierdie EEN?

Want Yahshua is DIE SLEUTEL tot die koningkryk.

Die antichriste sal dus altyd die Christe aanval.

Kiepersol

Ja oom.
Ek het gesoek….en kry dit nie.
Le seker erens weggesteek aan die annerkant van die plat aarde?
Wens oom wil ophou twis hier. oom maak dit werkelik onsmaaklik.

Kiepersol

Dki dat oom hierdie man op sy plek sit. Ek ken nie die man nie, maar hy is verskriklik twisgierig.
Ook besete…lyk dit. Wat haar plat aarde teorie uit tewaai het met oom Siener….kan ek nie uitfigure nie. En dis hoekom meeste van ons hier is!
Dis net of die oom se mond oopgaan en die spil goete by hom se mond uitborrel.
Bit net oom Adriaan straf ons nie almal oor die simple vent se optrede nie. Jis;aaik.

Hinsie

Goeie middag,
JW12.
Net so tegniese regstelling. Die fases van die maan het niks te doen met die skaduwee van die aarde. Daar is ‘n maklike manier om dit te verduidelik. Neen ‘n bal in die hand met uitgestrekte arm en kyk na ‘n lig, dan stel jou kop die aarde voor, die bal die maan en die lig is die son. Indien u nou reguit na die lig kyk, (bal tussen die oog en die lig) dan stel dit donkermaan voor. (geen lig op die bal) Die maan draai om die aarde 1 X in 28 dae, (dink maar aan al die 28dae sikluse op die aarde) indien u nou stadig in die ronte draai sal u waarneem hoe die lig al hoe meer op die bal skyn. Eers die klein bietjie lig, sekelmaan. Na 7 dae (kwart van 28) 90grde. gedraai het is die bal half verlig, na 14 dae (halfte van die siklus) 180grde is die lig, kop en bal in reguit lyn, bal teenoorgesteld, stel vol maan voor. (lig vol op die bal) As u nou verder draai na 21dae 270grde is dit weer halfmaan. Waneer die sirkel voltooi is, is dit weer donker maan. Daar is wel maan verduistering, waneer die skaduwee van die aarde op die maan val, maar dit kan net met volmaan gebeur, (son, aade en maan in reguitlyn,met aarde in die middle) waar mens dan die radius van die aarde kan waarneem. So is daar ook sonverduistering, die maan weer tussen die aarde en die son, kan weer net met donkermaan gebeur. Deur hierdie radius baie noukeurig te meet en met hoogere wiskunde kan mens bepaal hoe groot en hoe ver die aarde die maan en son is.
Hoop dit help bietjie.
Groetnis.

Daan

Pieter weet jy dat Lombaard Yahshua se Goddelikheid ontken.

Miskie weet jy, maar dan jy een van die dwase. Yahshua is die sleutel en die EEN DING wat al die satanistiese gelowe in gemeen het, is dat hulle Yahshua se Goddelikheid ontken.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie Naand Mev Leonor C Lombard

Verskoon my tog dat ek nou net iets wil sê, jy sal die dwaas met die GEES van Verwarring in die aardbol mense soos die (Robot) JW12 en Jan en besoeker,ens nie oortuig nie.

Want ek het al nou verskeie keure genoem van die Woord, dat hulle moet ophou luister na die Baàl Priesters en self die Woord elke aand lees. Die Woord het alles en die wysheid sal net vermeerder. So sny U self af van hulle en los dit, hulle sal soos die LIBERAAL met hul tonge in die kies in skaamte moet erken eendag want verskonings en menings raak min en so ook die geduld. Maar andersins dankie dat U nie net my kritiseer nie, maar darem ook eie inisiatief neem en bietjie self studie gedoen het. Groete Pieter-Jan

Daan

Johannes spel dit mooi uit.

1 IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

2 Hy was in die begin by God.

3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.

Daan

Lombaard vertel vir my hoe die son 24 uur per dag kan skyn by die suidpool as die aarde plat was?

Danie Smit

C.J. Langenhoven = ‘ wanneer jy stilbly dink die mense jy is dom, maar wanneer jy jou mond open weet hulle jy is onnosel.”

Martin van Wieringen

Profetie uit 1968 van 90 jaar oude vrouw uit Noorwegen.
People from pour countries will stream to Europe. They also come to Scandinavia and Norway. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. All that I have seen of war before (ww2) is only child’s play compared to this one (ww3), and it will be ended with a nuclear atom bomb.The air will be so polluted that one cannot draw one’s breath. It will cover several continents, and the wealthy nations. The water will be ruined. We can no longer till the soil. The result will be that only a remnant will remain. The remnant in the wealthy countries will try to flee to the pour countries, but they will be as hard on us we were on them.

Siener is niet alleen in zin profetie hierover, vluchtelinge uit Europa en die wit tente in de Karoo. Die Duitsers weten waarvoor zij komen. Jullie ook ?? Vergeet ook niet dat Suid Afrika een heel belangrijk export land voor ze is. Vrou Merkel is zeer HUMAAN ook voor Boere/Afrikaners maar ook voor andere volke.

Marellus

Martin,

Baie dankie vir belangstelling, en al jou bydraes ten bate van hierdie troostelose klein volkie aan die suidpunt van Afrika.

Dis goed om te weet dat daar mense in ander lande is, wat bereid is om vir ons in die bres te tree.

Mag die Almagtige jou ryklik seën.

Marellus

Adriaan,

Baie dankie vir ‘n uitstekende artikel.

Hieronder is ‘n skakel na ‘m dokumenter wat in die 1960s deur ‘n paar Italianers gemaak is.

Dit handel oor Afrika.

Hierdie manne draai nie doekies om nie.

Dit is partymaal skokkend ook.

http://www.dailymotion.com/video/x2f3rig

Dirk Albers

Dankie Marellus ! Het al baie van hierdie fliek gehoor, maar het dit nou vir die eerste keer gesien ! Nou wag ek, vir die ” slim ” reënboog-kinders, ” om ons gewone, ” negatiewe ” mense, te oortuig dat die film geen relevansie vir die NSA ” demokratiese wonderwerk ” inhou nie ! Is dit omdat baie nog volhou dat 80% van die subras-barbare in hierdie land, christene is ? Of is dit omdat hulle so geleerd, en verwesters is ? Is dit omdat hulle so hardwerkend is, en glo aan n demokratiese bestel ? Is dit omdat hulle die witman so lief het, wat hulle daagliks toegooi met christen-liefde, en bystand ? Dit sal BAIE interessant wees, om te weet hoeveel blankes in hierdie land, die vermoë het, om hierdie fliek enduit te kyk ! Hopelik kan elke leser van Vaandel dit doen, want as die Apartheids-gees, ( Heilige Gees ) in jou woon, word jy deur hierdie film in jou geloof versterk !

Marellus

Dankie Dirk.

Ben

Adriaan, Siener se akkuraatheid is verstommend, so dankie vir waarskuwings. Ek wonder egter of ‘n oorsig gegee kan word oor wat mense in watter dele van die land op watter stadium te doen staan, gegrond op voorspellings? Al die miljoene in Gauteng kan tog seker nie padgee daar nie, of almal kan nie gaan tent opslaan in die Karoo nie en soos dit is het almal in die Vrystaat op hierdie stadium nie eers drinkwater nie. As daar uiteindelik vrede sal heers, en Afrikaner-invloed oor die hele Suider-Afrika uitbrei, impliseer dit stellig ook dat Afrikaners in die hele Suidelike Afrika gevestig moet bly. Hoe sou Siener se gesigte aansluit by die Volkstaat-idee in Noord-Kaapland?

Dirk Albers

Die sluwe planne van die ( joodse ) geldbase, word die hele tyd duideliker. Die Adamiet moet deur verbastering, en/of Rasse-moord, uitgewis word, om die NWO te laat slaag ! Hierdie migrante-turksvy, wat Europa beetgepak het, is miskien die laaste, desperate poging, van satan, om Vader se geliefde Volk uit te wis. Die vraag ontstaan, kan die migrante probleem, n burger-oorlog ontketen ? Die regdenkende, konserwatiewe, patriotiese gedeelte van hierdie Europese bevolkings, sal ALTYD die minderheid wees ! Oor die algemeen, ook die armste gedeelte van enige bevolking. Die reënboog, liberale, verbasterings gedeelte, sit met die meeste geld, mag en getalle, soos altyd ! Die leuenagtige media, wend n groot poging aan, om die betogings, VIR die migrante, ook dramaties op ons los te laat ! Miskien is dit die satan se plan om n burger-oorlog te laat ontstaan, as n laaste desperate poging, om die Adamiet uit te wis ? Dan laat Vader dit toe, soos met Job, dat Sy geliefde Volk, vlug na die ” woestyn, ” anderkant die riviere van kus ! Miskien is dit die vrou wat op ” arends-vlerke, ” ( Vliegtuie ? ), vlug na die woestyn ? ( In my boek, is die Karoo n woestyn ! ) Ag mense, vergewe my maar as my verbeelding ” wild ” raak !

Leonor C Lombard

Kiepersol
Posted January 10, 2016 at 4:01 pm | Permalink

Mag jou twisgieriege eiewaan rus vind in:-

Met jou teenswoordigheid….leef ons ( en die forum ) weer op geleende tyd.

Besoeker? Kiepersol? NET hierdie kommentaar is ‘n duidelike bewys dat jou agenda sommer vroeg vroeg aan die lig laat kom. Wonder nou net- wie is dan regtig nou die twisgieriges???

Besoeker

Ek is onskuldig tante. Ek is regtig nie kiepersol nie. Gaan maar nie my asem ophou vir ‘n apologie van jou nie.

Leonor C Lombard

Ek is waarlik jammer, Besoeker, dat ek jou genoem het. Nou dat jy weer deelneem besef ek my fout.

Besoeker

Dankie. Ek is bly dat ons nou op hoër geestelike terrein beweeg. Die aanslae is fel, ons kan ons nie weer in die moeras van onmin begeef nie.

JanB

Dirk kyk die video en sien wie sit agter die immigrasie komplot

https://www.youtube.com/watch?v=W3Tk74-O-so

Solsdóttir

Daar is beter videos om na te kyk op die Suidlander blad. Gustav het ‘n sterk leier geword.

Solsdóttir

Die muur in Jerusalem is nie ‘n klaagmuur, of apartheidmuur nie.

Solsdóttir

Dit is ‘n brandmuur, ‘n verdedigingsmuur teen die drukgolf van die vakuumbom waarmee Israel die Palestyne gaan uitwis.

JB

Cussonia spicata, Sover ek dit lees hierbo in Leonor C Lombard se kommentaar was daar geen “woordestryd” soos genoem in II TIMÓTHEUS 2, vers 14 nie. Dus geen twisgierige (of soos jy dit spel, “twisgieriege”) nie. Laat ons weet van jou woord – of dit bestaan en of dit dalk iets beteken waarvan ons niks weet nie. Daarom verstaan ek jou miskien verkeerd. By voorbaat om verskoning indien so. Van “twis” gepraat, sover ek dit het vereis dit twee of mense meer om “twis” te bewerkstellig. Vandat Adriaan Snyman sy webblad weer oopgestel het vir kommentaar blyk dit dat jy nou vir die tweede maal die katalisator is vir die bewerkstelliging van “twis”. Dus blyk jy die “twisgierige” te wees. Weereens, by voorbaat om verskoning indien ek verkeerd is.
“Eiewaan” – Vertel ons asseblief meer daarvan, want sover ek Leonor C Bosman se kommentaar hierbo gelees het, het sy net gepraat van “die God van Israel”, en “Yahweh”. Ek het nie die naam Leonor C Bosman in haar kommentaar raakgelees nie.
Sover dit II TIMÓTHEUS 2, vers 16 betref: Wat is “onheilig” en “onsinnig” aan Leonor C Bosman se kommentaar? En, is haar kommentaar “praatjies”? Verduidelik asseblief vir ons sodat ons beter kan verstaan. En terwyl ons nou by II TIMÓTHEUS 2, vers 16 is: Is Leonor C Bosman “goddeloos” en indien so, soos jy insinueer, sal sy dan “verder voortgaan in goddeloosheid”?
Laastens: Sover dit II TIMÓTHEUS 2 vers 23 en 24 aangaan: Ek het geen “dwase en onverstandige strydvrae” in haar kommentaar raakgelees nie. Om die waarheid te sê, ek het nie een vraag raakgelees nie. So, ek kan dan ook nie sien hoe sy in die geval “twis verwek” nie. Soos ek dit gelees het, het Leonor C Bosman in die geval nie ge”twis” nie. Ook was haar kommentaar nie on”vriendelik” nie maar wel saaklik en ernstig. (Word Vervolg)

JB

(Vervolg) Wat ”bekwaamheid om te onderrig” betref: Daar verdien sy, wat my aanbetref, hoë punte.
“een wat kwaad kan verdra” – Wel daar gee ek toe. Leonor C Bosman het daar tekort geskiet maar ek moet bysê: Uiteindelik onder uiterste uitlokking, beledigings, vernederings en beproewing … Ek dink Leonor C Bosman sal daar met my akkoord gaan? Ek self faal gruwelik in daardie opsig.
“die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys” – Daar ook soos hierbo gesê: Tekort onder die omstandighede soos genoem.
“…, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie.” – Dit is nogal iets om te gaan oordink. Ek, jy en Leonor C Bosman.
Cussonia spicata, alles in ag genome, jy mag ‘dalk’ net die een wees wat Adriaan Snyman se webblad “Verfoes”
Ns. Cussonia spicata, “gun” jouself tog net “ ‘n tweede kans op lewe” op die webblad. “Verfoes” dit tog nie (weer?) nie”. Vertel ons van die effek van “jou teenswoordigheid “ … en “geleende tyd”?
Groete

Kiepersol

If all else fails….probeer dan 2 Tim 3:7-8.

JB

Cussonia spicata

Hoe lyk dit met ‘n bietjie “natuurlike liefde”, “versoenlik”heid en “liefde vir die goeie”? – II TIMÓTHEÜS 3 vers 3
Dit sal jou nie in die steek laat nie.

Liefde en Groete

Dirk Albers

Daar is christene wat vas glo, dat die Israelies, en /of jode, die uitverkore Volk van ons Hemelse Vader is. ( Ek het dit vir die grootste gedeelte van my lewe ook geglo, want die kerk het so gesê ! ) My probleem is egter, dat hierdie christene HAAT die Palestyne, namens die jode, en wil sien dat hulle deur die jode uitgedelg word, maak nie saak hoe nie. Ek het nie juis n probleem hiermee nie, maar nou is daar christen sendelinge, wat hierdie einste Palestyne, tot bekering wil preek ? ? Want hulle glo die Evangelie is vir alles en almal wat op twee bene loop ! Ek wil geensins weer n godsdiens-debat aan die gang sit nie, maar hierdie hele storie is totaal belaglik ! Want hierdie christene wat die Palestyne haat, het baie te sê, as iemand die sub-ras barbare haat ? ? Of mag net n jood n ander nasie haat ? O, hulle haat die Palestyne want die land Israel behoort net aan die jode ? Lyk vir my maar baie soos dubbele standaarde !

Helizna

Omtrent 40% van die Palestyne is reeds Christene. Hulle het in vrede met die Moslem meerderheid en ‘n baie klein Joodse gemeenskap in Palestina gebly voor die Zioniste hulle daar begin uitskop het, met Brittanje en Duitsland se hulp.

Dirk Albers

Ek glo nie dit was toevallig, dat zuma die anc se verjaarsdag-partytjie by Rustenburg bygewoon het nie ! ( Daar is beslis baie ander dorpe/stede, waar n baie groter, lekkerder partytjie moontlik was ! ) Dan het hy verder ook gefokus op die JEUG ? ? Dit lyk vir my, hy het in malema se ” slaai ” gaan krap ! Maar daar is ook die moontlikheid dat zuma en malema saam werk, weens die gemeenskaplike doel, om die blanke uit te wis ! En al haat hulle mekaar, moet hulle steeds luister, na die ” groot wit base, ” wat die kitaar slaan !

Solsdóttir

‘n Reuse brandstof-lug bom. FAE. Die muur sal die kinders van Israel beskerm teen die vuur wat die huis van Edom gaan verskroei.

Helizna

Wat is daar nog oor in Gaza om op te blaas?

Solsdóttir

Palestyne?

JanB

So gaan die haat spraak aan en aan en aan…..

Zuma blameer blankes vir sy foute
January 11, 2016

In ‘n toespraak wat die staatspresident, Jacob Zuma, Saterdag tydens die koeksnygeleentheid van die ANC se 104de bestaansjaar in Rustenburg gelewer het, het hy gesê dat die boere is die land se vyand.

Hierdie beskuldiging was slegs op die swart televisiekanale gewys, maar nie op die Afrikaanse kanaal nie.

Hy het gesê dat die land gesteel en nie gekoop is nie en dit is die rede vir die volk se armoede en nou word verwag dat die regering die grond moet terugkoop.

Die haatspraak kan op die onderstaande draad gesien word.

https://m.youtube.com/watch?v=2m4oadU6Mp8&feature=youtu.be
In ‘n onderhoud Sondag oor eNCA het hy beskuldigings na Suid-Afrikaners geslinger en gesê hulle het oorreageer oor die afdanking van die voormalige Minister van Finansies.

Hy het gesê die reaksie was weens ‘n gebrek aan begrip en dat die rand reeds voor dit gedaal het.

Boonop is dit volgens hom onmoontlik dat een mens ‘n hele departement kan laat ineenstort.

Gerugte wil dit hê dat daar onmin tussen Zuma en sy adjunk, Cyril Ramaphosa is omdat hy glo druk uitgeoefen het om Pravin Gordham as Minister van Finansies aangestel te kry.

Zuma het sprake van onmin met sy adjunk in die onderhoud ontken, maar Ramaphosa het nie die ANC se galadinee Vrydag in Rustenburg bygewoon nie.

Die presidensie het in ’n verklaring gesê Ramaphosa was in Joeba in Suid-Soedan waar hy as bemiddelaar optree.

http://www.dievryburger.co.za/2016/01/zuma-blameer-blankes-vir-sy-foute/

Johann Cronje

Adriaan,
Ek het vandag deur Ladismith gery (36 Celsius) en toe gewonder hoe dit met jou gaan en wat jy doen. Skaars by die huis lees ek my eposse en was ek verras om jou nuus weer te lees. Dit was noodsaaklik dat jy weer met jou opdrag voortgaan. Baie, baie dankie ! Siener se visioene/waarskuwings gaan een na die ander in vervulling en pas soos ‘n handskoen in met die profesië van die laaste dae. Ons Europese, ”Israel” broers en susters sal na die donker nag wat op Europa neerdaal, hulle ongetwyfeld hier by ons kom voeg om die visioene en ook die Bybelse profesië in vervulling te laat gaan. Die vlug en die versameling van Jakob (Israel) in Miga 2: 12-13. Ek sal julle almal bymekaarmaak, Jakob, Ek sal dié vergader wat van Israel oorgebly het, Ek sal hulle bymekaarbring soos skape in ‘n kraal, soos ‘n groot kudde in die weiveld, die wêreld sal dreun van mense. Een wat uitbreek, sal hulle lei, hulle sal uitbreek en deur die poort gaan, hulle sal daar uitgaan, hulle Koning sal voor hulle uitgaan, YAHWEH sal voor hulle wees.
En die vlug van die vrou uit Openbaring 12: 14 – Maar aan die vrou (Israel) is twee groot arendsvlerke gegee, sodat sy (Israel) na die (woestyn/wildernis/karoo), na haar plek toe, kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd ( 1260 dae/42maande/3,5jaar), weg van die slang af, versorg.
Die boerevolk/blanke moet kennis neem en die liberale moet kant kies of skoert saam met die “reenbooggespuis”. Soos Zuma tereg gesê het, daar is net ‘n klein groepie wat steeds hunker na hul eie plek in die Son en hy besef dit nie maar dit is toevallig die “oorblyfsel” van die Israelvolke. So sal dit wees!!

Dirk Albers

Johann, dankie vir jou pos wat baie ooreenstem met my eie versugtinge in hierdie tye ! Waarom is daar so baie van ons, wat wil wegtrek van hierdie sataniese reënboog gemors ? Maar ons is heeltemal vas, en verstrengel, soos visse in n net, vir verskeie redes. Maar daar is n baie groot verskil, tussen trek na n beter plek, en VLUG VIR JOU LEWE ! Is dit hoe Vader ons gaan dwing, om uit Sodom en Gomorra pad te gee, voordat Hy Sy toorn oor hierdie bose NSA uitstort ? Verder, as n groot getal blankes skielik oppak en trek, gaan almal mos weet daarvan. Zuma, of sy plaasvervanger, gaan dadelik besef dat die trekkende blankes, is sy NOMMER EEN vyande ! ( Die WARE Apartheids-volk ! ) Ek kan sien hoe hy, soos Faro, in Moses se tyd, sy soldate stuur om hulle totaal uit te wis. En dan sal ons Hemelse Vader weer n ” Rooisee ” wonderwerk laat gebeur ! Dan word ons versorg, weg van die slang af, vir daardie tydperk. Kom ons bespreek hierdie wonderlike moontlikheid, en praat mekaar moed in !

Martin van Wieringen

di 08 sep 2015
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24469654/-Duits-leger-krijgt-nieuwe-geweren-.html

Duitsleger krijgt nieuwe geweren. Hoeveel wapens er komen is nog onduidelijk, evenals wat er gebeurt met de afgeserveerde geweren.
8000 ervan worden in elk geval aan de Koerden geschonken die tegen IS strijden. De rest wordt waarschijnlijk ook weggegeven of verkocht.

De overbodige geweren van het Duitse leger die gratis worden weggeven zijn van het type
Heckler & Koch G36.

https://www.youtube.com/watch?v=jTt8TsqIcoc

Dirk Albers

Helizna, jy is heeltemal reg oor die Wahabi aspek, te midde van al die midde-oosterse chaos ! Jammer dat hierdie waarhede nie mooi uitkom, deur die algemene nuusdekking van die wêreld media nie. Ek wil bietjie spekuleer. In die hogere kringe van Saudi-Arabië, is daar n ” Arabier Hitler, ” wat BAIE ambisieus is, en voel hy wil die hele wêreld regeer.( Ek noem Hitler net as n verwysing. Kon Napoleon, of Alexander ook gewees het !) Die feit is, daar is altyd iemand iewers, wat die HELE wêreld wil regeer ! Nou as die Arabiere genoeg olieprodusente onder hulle mag kan kry, en díe wat nie wil saamspeel, elimineer, kan hulle die wêreld MAKLIK regeer ! Dit word beweer dat Saudi-Arabië die grootste wapen koper van die VSA is ? ? Hulle is dus VROT van die wapens, op hierdie stadium ! Miskien is die ” Arabier-wêreldheerser, ” reeds aan ons bekend ! En met sy Wahabi godsdiens, sal die wêreld-bevolking, GOED uitgedun word !

Dirk Albers

Olie prys nou 30 dollar per vat ! Laagste in twaalf jaar ! Een kenner sê Saudi-Arabië is ryk genoeg, om hierdie prys, en laer, vir JARE te hanteer ! En die Rand duik verder, tot n nuwe rekord, so ons gaan nie eers voordeel trek uit die laer olieprys nie ! Kan van ons slim lesers vir ons bietjie insette lewer asb. Ek lees geen liberale NSA koerant nie, en het baie meer vertroue in ons Vaandel -familie, se integriteit en openbaringe !

Boepie

Dirk, Saudi-Arabië kan die pryse nie bekostig nie en ook geen ander olie produsent nie.

Die VSA het jare terug ‘n ooreenkoms met Saudi-Arabië gemaak. Amerika sal Saudi-Arabië militer beskerm in ruil dat Saudi-Arabië Dollars vra vir sy olie en daar is die Petro Dollar gebore.
Obama het laas jaar die ooreenkoms verbreek en Saudi-Arabië draai sy rug nou op Amerika.
Die wins op olie is nou so klein dat Saudi-Arabië nou pomp om kompetiesie uit die mark te kry en om die nodige geld te kry vir sy lopende rekening en dan natuurlik die pyplyn wat rusland nou bou speel ook ‘n groot rol.

Solsdóttir

Lees meer oor die Tipline. Die Trans-Israel pyplyn. Dan sal jy sien hoe die beplande val van Saoedi Arabië geen groot versteurings in wêreldekonomie gaan maak.

Solsdóttir

Soos in enige diktatorskap leef die bevolking ook van staatstoelaes. Dis hoe hulle politieke en sosiale onrus in toom hou. 80% Saoedies is op welsyn, wat reeds gesny word. Daar is nie meer geld nie.

JB

Hier is ‘n voorsmakie van dit wat nog aan die kom is daar in Groot Brittanje, Skandinawië en Europa. Om die waarheid te sê, hierdie is nog nie eens ‘n milli-fraksie van wat nog kom nie …:
http://thisisengland.org.uk/shocking-video-what-the-media-wont-show-you-from-nye-in-germany/
http://thisisengland.org.uk/after-colgone-well-protect-our-women-sayd-slovak-pm-as-he-pledges-to-keep-out-rapist-refugees/

Dirk Albers

Kiepersol, een van die wonders van hierdie webwerf, is dat Adriaan n spreukbeurt toestaan aan enige VOLKSGENOOT, wat opreg, eerlik, en ordentlik sy/haar saak wil stel, en/of verdedig. Die hoof idee is om KENNIS te vermeerder, en almal aan die DINK te sit ! NIEMAND, nie eers jy, het die volle waarheid in pag nie, ongeag watter kerk, geloof, of Bybel wat jy gebruik nie. Moet Adriaan nou OOR en OOR sê, dat hy nie noodwendig met enige pos saamstem nie ? Maar ek sien n tipiese Boer /afrikaner dwaasheid sy kop weer hier uitsteek nl. Almal wil Adriaan indwing in sy/haar kerk, geloof, groepie ens. Dit is juis agv hierdie nonsens, wat ek vir dekades verduur het, dat ek ALLE kerke vaarwel toegeroep het. Maar op n ligter noot. Dit was WONDERLIK om die Vierkleur te sien by daardie hofsaak in Potchefstroom vandag ! ! Wat die gemiddelde toeskouer, of TV kyker nie besef het nie is : Elkeen van daardie bokspringende sub-ras barbare, is vyande van die Boerevolk ! Elkeen, manlik, en vroulik, is n potensiële plaasmoordenaar ! Al wat dit neem, is vir die Hoof-duiwel, om die bose geeste in hulle te aktiveer ! Díe van hulle, wat gesing het, ” kill the Boer/boer, ” is reeds geaktiveer, en wag nou net vir die regte geleentheid !

Martin van Wieringen

Lieve Oom Adriaan,

Mogen we nu wat gaan zingen hier op Vaandel?
De een zegt het met bijbeltekst,ik met muziek!

Een lied voor de engel Angela.

Blauw Blauw Blauw
ik kom terug naar jou
dan ben je vrij.

https://www.youtube.com/watch?v=2R1cl5Yc994

Zeg Maar Niets Meer (mooie muziek)

https://www.youtube.com/watch?v=pOwO4

Solsdóttir

Kry net “Video not available” en “Video not found”.

Groot Boer

More oom Adriaan, …. ek kry hoendervleis, kyk ook nou hoe die ys smelt…, het oom Siener nie gesê sodra die ys smelt begin ons dinge nie?

Boepie

Ek was gister by die borgaansoek van die 4 boere op Parys. Ek het eenkant alleen gestaan net om te kyk en ek was geskok.
Die ANC het kil yhe boer gesing en toe amtwoord die boere met die stem en daarna het die ANC in hul bekende dreunsang gesing “julle moer, julle moer” onophoudelik en op ‘n stadium het die ANC begin klippe gooi. Die ANC het die heel tyd getart en ‘n konfrontasie probeer uitlok. Die polisie het net op die boere gekonsentreer en hulle in ‘n klein hoekie gehou sonder om die ANC aan tespreuk nie. Ek kon nie glo hoekom enige blanke man sy vrou en kinders na so ‘n geleentheid toe wil vat nie.

Ek het net daar besluit om huis toe te gaan.
By die huis het ek my Bybel gevat en gebid vir ‘n boodskap want ek was bekommerd vir daai kinders.
Ek het die Bybel net oop geslaan en begin lees, Jona, soos ek gelees het, het ek gedink. Watse boodskap kan uit Jona kom maar aan die einde het Jona ‘n skadu gebou en daaronder gaan sit om te kyk hoe God die stad Neve gaan verwoes en God het die wonderboom in een nag laat groei sodat Jona se kop in die skadu kon wees maar die volgende aand het God ‘n wurm die boom laat steek en hy het in een aand gevrek en dit is waar ek my boodskap gekry het.God se vir Jona, jy kan mos nie die skadu van die boom geniet as jy nie gehelp het om hom te plant en groot te bring nie.

God gaan nog alles van hulle af wegvat want hulle het nie gehelp om dit te bekom nie.
Julle sal sien.

Adriaan Snyman

Boepie, die boodskap wat Jona gekry het, is presies wat oom Siener ook gesê het!
Hy het op ’n dag sy tweede oudste seun, Kallie, versoek om die volgende gesig neer te skryf: Ek sien ’n vark hang aan die hak in
Engeland. Dit raak daar weg en dan sien ek hom weer in Johannesburg hang, en dan word hy wors gemaak. Die wors hang in die Kaap aan die parlementstoele, en ek eet daarvan. (Ek is die “Getroue Afrikaner”). Die wors wat daar in die parlementshuis hang, word dan met wetgewing gekonfiskeer. En dit wys vir my dat dit ’n regverdige saak is. Ons roof of steel nie, sê die Siener. Ons vat net
terug wat ons reeds voor gewerk het en met bloed en offers van die Here gekry het. Toe het hy die gesig self meer breedvoerig verklaar: Die varke (kapitaliste) in Johannesburg sal, in samewerking met die Boere se vyande oorsee, sy eiendom (die wors) van hom wegneem. Maar dit sal hulle niks help nie, want die Boere sal, deur ingryping VAN BO, weer die mag verkry (die wors hang aan die parlementstoele). Ook sal al die myne en minerale staatseiendom word en al die ou Republikeinse plase val terug en word onder my volk verdeel.

JB

Sal die vrekte van Bob Biej… nie die laaste wees van die laaste witmense in Zimbabwe nie? Net soos Ma-se-dinges ‘n ‘deal’ met die oorsese magte gehad het om op die oog af ‘nie te hard’ te wees met die witmense, hier in azanië, nie. So het Bob Biej… ook ‘n ‘deal’ gehad. Onthou julle nog? Die Lancaster ‘deal’. Maak net hier en daar een of twee witmense dood en gooi hulle stadig oor 35 jaar van hulle plase af. Dit lyk mos nie te erg nie … Dit is ‘oraait’ solank ons net die diamante en goud, en so aan kan kry. Dit is nou die ‘multi -nationals’. En Bob Biej… is ‘happy’ want hy kry sy ‘cut’. En hy doen die Jesuïete-ding. Alles ‘hunky-dory’ …
Met Bob Biej… se vrekte sal dit ‘n ‘free-for-all’ wees daar in Zim met ‘n Grace in die ‘mix’. Sy sal dan eintlik nie ‘n fakor wees nie. Sy ly aan ‘n ‘n vals grootheidswaan. Bob ‘gone’, Grace ‘gone’. Dan sal die witmense finaal geteiken word. En dan die finale vlug soos Siener gesien het. Net soos hier. Na Ma-se-dinges se vrekte was dit ‘n geleidelike ‘free-for-all’ wat nou vinnig besig is om te eskaleer na ‘n voluit stamme-oorlog met die witman die eerste teiken van alle kante af.
Ek noem dit want daar is alweer gerugte in die omtrek oor Bob Biej… se gesondheid. Blykbaar ‘n groot hartaanval gehad.

JB

Dirk Albers

Jy het hierbo genoem van hoe besig Adriaan hierdie jaar gaan wees; Soos dinge afgeskop het in die begin van die heidense ‘nuwejaar’ lyk dinge maar benard. Ons gaan almal dalk woelig raak. Of ons wil of nie. Stukkies, Wittes, Oedjy, Oeniessa, Parys ensomeer. Gaan kyk by Stakings-Suid Afrika. Maties endiesmeer Capies seker vervolg. Kovsies seker ook. Wat my die meeste pla is die laaste vesting, naamlik Potch-Pukke … Die gedaantes kon nog nie daar ‘n houvas daar kry nie. Ek dink die aanval daar kom en dit gaan fel wees. Die slapgat Pukke-owerheid het alreeds Totius se standbeeld verwyder om konflik te vermy … Hulle droom … Dit gaan nie oor Totius nie … Dit herinner my dat ek in Adriaan Snyman se boeke gelees het van ons kinders wat in die Wes-Transvaal vasgekeer gaan wees. Nou-ja, ons kinders sit daar in die Wes Transvaal, in Potchefstroom waar Die Vierkleur die eerste keer gehys is in 1857.

Ons lewe in ‘n interessante maar gevaarlike tyd.

Groete

Dirk Albers

Op RSG se ” praat-saam, ” vanoggend, was daar weer n GROOT bespreking oor plaas-aanvalle ? ? ( Ek sou liewer die term PLAAS-MOORDE gebruik, om die aksent en beklemtoning, beter aan hierdie ernstige saak te gee ! ) Maar daar was darem sms boodskappe en inbellers wat sin gepraat het. Maar vir die twee ” geleerdes, ” kan ek nie hoë punte gee nie ! Vir een en twintig jaar luister ons na hierdie ” hoogs-geleerde ” debatte, wroegings, en hande-wring aksies ! En elke ” leier, ” probeer die volgende een uitstof, met sy/haar slimheid, en ” diep ” navorsing ! Ek het nie n doktors-graad nie, maar het ook n mening wat ek wil voorsit asseblief, nl. Die blankes, in hierdie land, gaan so te sê UITGEWIS word ! Ek sê, ” so te sê, ” want slegs n geringe, ellendige oorblyfsel sal gered word, wat by die NAAM van ons Hemelse Vader skuil ! ( Met UITWIS, sluit ek alle dimensies in, soos moord, emmigrasie, siekte- en/of ouderdoms-sterfte, lae geboortesyfer, ens.) As al die ” leiers, ” maar net hierdie logiese realiteit kon snap, sal daar baie minder nonsens gepraat word !

JB

Boepie
“If you can’t beat them, join them.” Dit het die liberales, joiners ens. reeds gedoen en daar is nog van hulle hier tussen ons. Hulle moet nog net hul ware kleure wys.
Laat ek jou sê, ons gaan hulle uiteindelik klop maar dit gaan, soos ons reeds weet, ‘n “wonderwerk” vereis en die “wonderwerk” sal nie plaasvind voordat ons, ons kant gebring het nie. Dit sal ‘n skoon kant moet wees. Nie die vuil kant waarmee ons, ons al vir jare mee besig hou nie. Ons sal al die afgode en sondigheid moet uitskud en afskud. Ek merk dat die witnerwe nou weer baie bekommerd is oor die een of ander skandaal aangaande die krieketafgod en ook of daar ses, vyf of vier witnerwe in die krieketafgodspan moet wees of wat ookal. Jy sien. So gaan ons aan en aan, en aan en Parys bestaan nie eers nie. Wil nie luister nie. Ons sal eers moet voel.
Jammerlik om te sê Boepie, “eenkant alleen gestaan” … So maak amper elkeen van ons. “staan eenkant en alleen”. Ek kan sien hoekom jy dit gedoen het. Ek sou ook. Ek het nie eens na Parys gegaan nie. Hoekom? Want ek dink ons weet dat dit soos blaas teen die wind sal wees. Selfmoord … die oormag is te groot. Jy is reg oor die kinders en vroue. Sake kon in ‘n oogwink lelik geraak het. Gaan vra maar vir die polisiemanne wat die Cato Manor tragedie in die sestigs oorleef het … Dit klink seker soos oorgee nog voordat ons begin het maar ek dink nie so nie. Dit is kophou. Ons weet mos wat kom. Ek het al baie keer as ek dinge sien en hoor, gedink en gevoel wat om te doen (kop verloor) maar dit sal dwaas wees.
Die samekoms van die moedige Boere daar in Parys het tog seker ‘n punt bewys/bevestig. Of ‘n paar punte; Die rassespanning en Die Boer se “breekpunt” soos Die Suidlanders dit gister genoem het is naby, – WORD VERVOLG

JB

VERVOLG – Die kontras tussen beskaafdheid en barbaarsheid, Die Azaniese Pandoere ‘Diens’ se partydigheid was weereens geopenbaar, Die media het alweer die hele aangeleentheid gebruik om Die Boer soos dinges te laat lyk, Die eeue-oue agenda van die PB’s t.o.v. die witman is weer geopenbaar en baie belangrik: Die vlag van Die Boervolk naamlik Die Vierkleur was daar.
Die Vierkleur is soos Siener … Die twee gaan nie weg nie … Soos die kat. Hy kom weer.
Ons vyande neem goed notisie en dit maak hulle nog meer vasberade om ons uit te wis. Swarigheid lê voor.
Groete

Solsdóttir

Dit is Iran wat Saoedi Arabië se olie-infrastruktuur met missielaanvalle sal vernietig. Die Houthi rebelle sal gebruik word om Mekka te vernietig.

Theo

Vir ons is n Seun gebore…n Seun gegee en Hy sal genoem word:
Wonderbare Raadsman
Ewige Vader
Vredevors
Almagtige God.

Boepie

Kiepersol jy ken ons mense mos en die gesegde.
Laai 4 Boere op ‘n eiland af en na 24uur het jy 3 kerke en 4 politieke partye.

Ons is almal net gaste hier en ons moet die gasheer gehoorsaam. Dit is oom Adriaan se sitkamer die. Maak soos ek, as jy nie saamstem nie lees net verby en lewer nie kommintaar daarop nie.

299
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x