BLOG

Suid-Afrika: die nuwe Kanaän?

Die liberale digter en skrywer, Tom Gouws, is nie net ‘n opperste vyand van die Boervolk nie, maar het ook ‘n ewige hekel in Siener van Rensburg se gesigte. Ek haal hom aan: “Ons weet wat met die Boeremag gebeur het, en waar hulle hulle nou bevind. Bloot op grond hiervan moes al die goedgelowige Siener-nalopers die motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het.”
Dan is daar ook talle ander wat Siener afkraak as ‘n doemprofeet wat niks anders as rampe en ellende kon voorspel nie. Duidelik weet hulle en Tom Gouws nie wat die woord ‘profeet’ beteken nie.

Waarom word profete na die volk gestuur? Om hulle te loof en te prys omdat hulle nie steel, roof en moor en nie; omdat hulle al die gebooie getrou onderhou en omdat hulle hul Skepper en naaste opreg liefhet?

Nee, ongelukkig nie! Volgens die woordeboek is ‘n profeet iemand wat die heilige roeping van God ontvang het om te vermaan, te waarsku, tot inkeer te bring en met goddelike straf te dreig sou hulle nie luister nie. En as die volk wel luister en sy verkeerde weë verlaat, kom die seën, soos wat Jona kan getuig na sy besoek aan Ninevé. Dit was ook Siener se roeping. Niks meer en niks minder nie.

Op 11 Maart vanjaar sal presies 90 jaar verloop het sedert die Boereprofeet om 9 uur die aand in sy eenvoudige huisie op die plaas Rietkuil in die Ottosdal-distrik gesterf het.

Die verloop van ses duisend jaar kon die profetiese stemme in die Bybel nie stilmaak nie; hoe sal die kom en gaan van tydlose jare dan ons profeet se boodskap aan sy volk kan uitwis?

Kyk maar net na die afgelope paar jaar en u sal sy profesieë wat bewaarheid is, nie kan tel nie. Ons kan dus met reg sê: Die profetiese gety het ons ingehaal.

Na 24 jaar van intensiewe studie, navorsing en versameling van inligting oor die Siener en sy gesigte, was ek oortuig daarvan dat hy niks nuuts vir sy volk te sê het nie. Maar toe kry ek in 2015 ‘n brief van ‘n oud-Rhodesiër, te same met 42 bladsye van Siener se gesigte wat deur mnr. Boy Mussmann en ‘n sekere meneer Wasserman opgeteken en aan mense in Suid-Rhodesië geskryf is. Behalwe vir die gesigte waarmee ons reeds bekend is, het dit ook nuwe inligting bevat.

Die meerderheid van ons is redelik bekend met Siener se gesigte oor ‘n verskeidenheid sake, en daarom gaan ek hier net vlugtig kyk na ‘n paar van sy belangrikste visioene vir ons dag.

Vóór ek egter daarby kom, wil ek graag na twee merkwaardige gebeurtenisse uit die verlede kyk, omdat dit duidelik vir ons sê die Heilige van Israel maak nog bemoeienis met sy volk.

Die een insident het te doen met genl Beyers tydens die 2de Vryheidsoorlog, en die tweede het plaasgevind terwyl die 600 Rebelle in 1914 deur die woestyn op pad was om ‘n vriendskapsooreenkoms met die Duitsers in Duitswes te gaan sluit.

Eerstens, genl. Christiaan Beyers het dwarsdeur die 2de Vryheidsoorlog altoos ’n Sakbybeltjie in sy hempsak gedra. Op ’n dag het ‘n Engelse soldaat probeer om hom op die slagveld ’n doodskoot in die hart te gee, maar die koeël het net deurgedring tot by Sag. 4:6. Daar sê ’n engel aan die profeet Sagaria: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees sal julle verlossing kom.”

Ek glo dit was ‘n profetiese boodskap oor die verloop van die eindstryd van ons volk in die verre toekoms, want op ‘n vraag van Boy Mussmann het Siener dit só uitgedruk: “Hierdie stryd is nie ons stryd nie, maar God s’n…”

Tweedens, in die Rhodesiese briewe is daar ‘n beskrywing van Siener se heldersiendheid wat my totaal verstom het.

Boy Mussmann vertel hoedat hulle een aand op die woestyntog na Duitswes op ‘n plek aangekom het en genl. Kemp het gesê hulle moet daar oorstaan tot die anderdagmôre, want dis donkermaan en hulle kan nie verder nie.

Teen middernag het Siener, met sy baadjie oor sy arm, genl Kemp wakker gemaak en gefluister: “Generaal. ek sien die vyand is baie naby en as ons hier bly tot dit lig word, sal ons almal gevang of doodgeskiet word.”

Genl Kemp sê toe hy kan in die stikdonkerte niks daaraan doen nie; waarop die Siener antwoord dat hy hulle sal uitlei. Hy sal voor loop en hulle moet hom net volg.

Boy Mussmann skryf só daaroor: “In ‘n wêreld wat oom Klasie net so min as ek of enige van die ander manne ken, stap hy toe oor die sandduine die duisternis in na ‘n plek waar hy sê ons veilig sal wees. Hy het dan links en dan regs gedraai, asof hy ‘n voetpad volg. En die anderdag more toe dit lig word, en ek sien ons is tussen twee duine wat ons aan weerskante beskut, het ek by myself gedink – God het sy profeet saam met ons gestuur om ons veilig deur te lei, want dit moet seker sy wil wees dat ons daardie traktate met die Duitsers gaan teken…

“In een stadium het dit met ons so erg gegaan dat ons van die handperde moes slag en die bloed drink om nie van dors om te kom nie. Maar tog het Siener gesê daardie smeltkroes was nie so donker nie, want vanuit sy perd se saal kon hy nog die perd se maanhare sien. Maar in die smeltkroes wat nog moet kom, sal dit so donker wees dat hy nie eens sy hand voor sy oë kon sien nie…”

Boy Mussmann was reg, die Rebelle is teen genl. Louis Botha se magte beskerm en uitgespaar tot na die ondertekening van die traktate voordat Botha se regeringstroepe daarin geslaag het om hulle te oorrompel en gevange te neem.

Wat vandag se profesieë betref, wil ek net baie kortliks verwys na die vergroting van Luderitzbucht en die voltooiing van die spoorlyn na Prieska waarmee die Duitsers kanonne, gewere, amunisie en ook ‘n sterk Duitse mag hierheen gaan afvoer om ons te help om die land weer skoon te maak, en ook na die geheime wapens wat die Duitsers gedurende en na afloop van die 2de WO onder in versteekte kelders in die berge op die Spaanse grens ontwikkel het.

Selfs ‘n kenner soos kommandoor Uys van Simonstad het in 1992 met die verskyning van my eerste 6 monografieë (SIENERProfeet vir sy volk) my een aand geskal en gesê Luderitzbaai kan nie vergroot word nie en die spoorlyn lê so diep toegewaai onder meters woestynsand dat dit nooit herstel kan word nie.

(Terloops, Profeet vir sy volk, was die eerste publikasie in boekvorm oor Siener se gesigte in 50 jaar na Sybrand Botha se Profeet en krygsman in 1942. Daarna het Stem van ‘n profeet (1993) verskyn en in 1994 prof. Andries Raath se Die Vierkleur sal weer wapper).

Op hierdie oomblik sal selfs kommandoor Uys (as hy nog met ons is),  weet jy stry nie met ‘n profeet nie, want in 1998 is begin met die opgradering van Luderitzbaai se hawe, en vandag sien mens dikwels groot Duitse passasierskepe daar voor anker lê. Ook die spoorlyn is intussen herstel, en op 21 November 2014 arriveer die eerste goedere trein onder groot belangstelling van die inwoners op Lüderitzstasie.

Oor die geheime wapens het Siener gesê: “Die Duitsers het dit ondergronds in die Pireneê berge op die grens van Spanje gemaak. Ek sien die Mausers lê nog in die ghries. Kaste vol van hulle word van die trein op Prieska afgelaai.”

‘n Ander gesig wat nou besig is om bewaarheid te word, en wat nie eens FW de Klerk óf sy Reënboognasie sal kan vryspring nie, is dié van die ergste droogte in ons land se geskiedenis.

In die Rhodesiese briewe gee Siener vir ons ‘n juiste beskrywing van hoe dit gaan verloop. Hy sê daar kom ‘n jaar wat dit plek-plek baie droog sal wees (en dan hy noem spesifiek ook sy wêrelddeel, nl. Wes-Transvaal. Die ander gebiede is die Vrystaat en Noord-Natal). Terwyl daar elders in die land nog reën sal val. Dis nie ‘n uitsonderlike verskynsel nie en in die verlede het ons al dikwels sulke seisoene beleef. Maar dan sien hy wat verder gebeur, en dit laat min twyfel dat hy in daardie gesig die droogte van 2015-2016 gesien het.

Hy sê: Dan sien ek die gras word op daardie plekke witdroog, m.a.w. dieselfde plekke wat reeds onder kwaai droogtes gebuk gegaan het. Maar nou, sê hy, is dit die ergste droogte in ons hele geskiedenis. Hoewel daar plek-plek nog in die land buie reën sal val.

En dis presies wat ons nou beleef.

Die droogte in die genoemde streke is so erg dat die boere niks kon plant nie. In Wes-Transvaal het net 3% van die boere mielies geplant, maar daar het nog geen reën geval nie en dit lyk of daar geen oeste sal wees nie.

Ook die veeboere is besig om hulle vee te slag omdat daar nie meer weiding is nie, en talle volksgenote het ons al laat weet dat van boere reeds hul plase verlaat het.

Op RSG het die Vrystaatse Landbou-unie gesê dat styging van kospryse in die nuwe jaar so erg kan raak dat ons geweld gaan sien soos nog nooit te vore nie. Tientalle dorpe sit ook reeds sonder drinkwater.

Maar nóg die media nóg ons sogenaamde leiers wat in die parlement sit, wil hierdie skrikwekkende droogte sien as ‘n strafgerig van Bo omdat die volk sy rug op God gekeer het. “Nee,” word daar gesê, “dis maar net ‘n natuurverskynsel wat weer sal verbygaan.”

Dis die ergste (donkerste) strafgerig in ons geskiedenis; net sy geroepe uitverkorenes sal dit verstaan, en voor Hom gaan buk eerder as om daardeur gebuig te word…

Op 6 Mrt. 1919 gee Siener vir ons ‘n beskrywing van hierdie droogte en die gevolge daarvan. En dit laat ‘n mens se keel toetrek: “Toe is daar weer jong mielies, en die gee saad. Toe kom daar vuilgoed en dit neem die mielies in. Toe kom die mielies in beweging en raak weg. Toe lê daar ‘n mens se geraamte.” 10 Mrt. 1919 — “Toe is daar weer jong mielies en dit lyk net of hulle so ‘n draai gee en afkom hierheen. (Daar is ‘n tydsverloop.) Toe is daar ‘n vloer en op die vloer lê gewaste grond.” (Weereens sal daar geen oeste wees nie).

Die mensgeraamte is nie dié van ‘n volksgenoot nie, want oor hierdie gesig het Boy Mussman aan Siener gevra of daar baie van ons mense weens hongersnood gaan sterf, en Siener se antwoord was:

“Nee, as gevolg van ons volk se leierverafgoding en ander sondes sal alle ellendes, behalwe hongersnood, nog oor die Getroue Afrikaners kom.”

Maar net soos in die Arabiese lande wag daar vir ons ook ‘n eie Afrika-lente (revolusie). En dit wil voorkom of  dit in vier fases kan verloop.

Die eerste fase was na my mening die bloedige insident op 16 Aug. 2011 by Marikana-koppie naby Rustenburg waar 34 mynwerkers doodgeskiet is: In ‘n visioen van 6 Maart 1914 sien hy ‘n vuur brand aan Rustenburg se kant naby ‘n bult of koppie (die Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria af nie. (Die Siener het self gesê vuur is ’n altyd teken van geweld, bloedvergieting en doodslag). In sy gesigte wat direk hierop volg, is dit duidelik dat hierdie insident die eerste fase of die begin van die swart revolusie is.

Die tweede fase volg nadat hy ‘n misvuur in Johannesburg sien brand. In Siener se tyd (en tot vandag toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, is is ‘misvure’ dus op geweld gepleeg deur swartes). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak deur die massa anderkleurige Moslems): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol rook.”

Daar kan dus geen twyfel wees dat die swartes in een of ander stadium in Johannesburg gedurende die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4 April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom.

In prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper, word hierdie gesig soos volg verklaar (bladsy 50): “Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop — verskyn.” Maar intussen het die professor skynbaar ‘n hartsverandering ondergaan en verkies hy nou ook om liewer polities-korrek te wees, daarom weerspreek hy homself in Beeld deur te ontken dat Siener ooit gepraat het van geweld in Johannesburg. Hy stel dit so: “Daar bestaan geen opgetekende en bevestigde visioen van ’n “nag van die lang messe” nie.”

Kan hy dan asseblief vir ons die ‘misvure’ verklaar?

Ene Frik Pretorius wat glo ‘n goddelike opdrag ontvang het om Siener se gesigte met behulp van sy rekenaar (blikbrein) te verklaar, skaar hom ook by prof. Raath.

Miskien kan die twee here ook vir ons sê wat Siener met die volgende visioen bedoel het: “Dán sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die kaffers en die koelies. Behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). In verband met die kaffermoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite…” Vir wie of wat vlug hulle?

(Terloops, in ‘n onderhoud  wat Vrouekeur op 13 Oktober 2006 met Frik Pretorius gehad het, wil dit voorkom of hy Siener van Rensburg se reïnkarnasie is, want hy spog daarmee dat hy nie net Siener se gene ontvang het nie, maar ook sy baard, sy voorkoms en les bes ook sy stem, want hy praat dan sowaar net soos Siener!)

Met die aanbreek van die derde fase van die revolusie sê Siener gaan baie mense in Bloemfontein sterf. Die gesig lui so: “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (In sy visioene is swart altyd ‘n simbool van dood en vernietiging. Op 11 Julie 1914 het hy ook ’n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg sien hang, en skaars ’n maand later, op 15 September, word sy boesemvriend, genl. Koos de la Rey, deur ’n polisieman in Langlaagte doodgeskiet). In die Bloemfontein-gesig, is die swart wolk egter ‘vol mense’ — wat beteken dat baie blankes weens geweld gaan omkom.

En juis dan volg die 4de en laaste fase — ’n volskaalse burgeroorlog breek uit in Suid-Afrika — want in die visioen sien hy hierby ons staan potte op die vuur — Siener se simbool vir ‘n burgeroorlog. Sy woorde lui: “Tussen ons borrel die potte, en donkerbruin perde hardloop weg (dit is verloopte Afrikaner-liberaliste wat op die vlug gaan slaan), en toe raak die wit vlag hier van die westekant af aan die brand (die skynvrede wat vanuit die Kaap aan ons voorgehou is, is nou daarmeeheen).

In daardie selfde tyd sien hy hoe die laaste blanke boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant toe vlug…

Maar dis nie net hier in Suid-Afrika waar sy gesigte besig is om in vervulling gaan te nie – ons sien dit dwarsoor die wêreld. En ek wil net hier en daar van die heel belangrikstes uitlig.

Voor die uitbreek van die 3de WO sien hy ‘n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die Oekraïne woed. (Hy sien dit ook as die aanloop tot die 3de WO).

Dan het Siener ook herhaaldelik van ‘n TURK en Turkye gepraat. Aanvanklik is gemeen hy verwys na die Ottomaanse Ryk wat in 1918 tot niet gegaan het en na Saddam Hoessein. Maar in daardie verklaring het te veel passtukke in die profetiese legkaart ontbreek. En dit was eers met die verskyning van die arrogante Turkse president, Recep Erdogan, dat alles skielik in plek begin val het.

Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times ‘n artikel oor Erfogan onder die opskrif : Turkish Leader Declares Himself Ruler Of Islamic World, Warns World War III Will Soon Begin

Ek haal kortliks daaruit aan:

“Russian military-intelligence are warning today that Turkish President Recep Tayyip Erdogan is traveling to Saudi Arabia to declare himself before that regime as the “leader” of the entire Islamic world and has, also, stated his intention of igniting World War III between NATO and Russia so that these “apostate powers” will destroy themselves thus enabling Muslims, under his “leadership”, to establish a global caliphate … many Muslims in the world already calling Erdogan a ‘god’…”

In verskeie gesigte kry Siener dan ook bevestiging dat ‘n Turk die oorsaak gaan wees vir die uitbreek van die 3de Wêreldoorlog. In die eerste gesig (5 Junie 1925) sien hy die Turk steek gras in drie kuipe (lande) aan die brand (hy blaas oorlog aan).

Op 10 Jul. 1925 sien hy die gevolge daarvan — Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier zwart. By hierdie gesig staan daar in sy aantekeningboek tussen hakkies (die begin van die 3de WO).

Dieselfde TURK steek later drie groot hooimiedens aan die brand. Die drie ‘kuip-lande’ raak nou betrokke in ‘n oorlog. (Moontlik Rusland, NAVO en Amerika?) En weer staan daar tussen hakkies (die begin van die 3de WO). M.a.w. met sy optrede veroorsaak die Turk nou ‘n volskaalse oorlog. Die eerste hooimied wat aangesteek word, verwys waarskynlik na Turkye wat die Russiese SU-24 bomwerper afgeskiet het en die 2de hooimied kan moontlik NAVO wees wat Turkye te hulp gaan kom wanneer hy deur Rusland bedreig word.

Die 3de groot hooimied lyk of dit dalk Amerika kan wees, en dit kan ook die laaste strooi wees wat gaan meebring dat die 3de Wêreldoorlog ‘n skrikwekkende werklikheid word. Hy beskryf dit so: 2 Desember 1915 — “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste (Turke) in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (in Turkye). Aan die begin van die oorlog bars Rusland deur Turkye in een nag op pad na die Suez gebied, terwyl Turkye geen weerstand bied nie.”

Maar hy het nie net gesien wat met Turkye, Rusland, NAVO, Amerika, Sirië en Irak gebeur nie. Selfs Europa figureer sterk in sy visioene. En seker een van sy belangrikste gesigte het juis in 2014 in vervulling gegaan met die instroming van der duisende immigrante vanuit Derde Wêreldlande daarheen. Hy het dit as ‘n onstuitbare vloedgolf beskryf.

Terloops, ons Boereprofeet is nie die enigste wat hierdie ‘onheil’ vir Europa voorspel het nie.

Die Bulgaarse profetes, Baba Vanga, wat in 1996 in die ouderdom van 85 oorlede is, het in haar leeftyd ook talle profestiese gesigte gehad wat bewaarheid is. Haar volksgenote het dan ook na haar verwys as ‘die Balkanse Nostradamus’.

In een van haar mees ontstellende profesieë beskryf sy wat onder andere in die jaar 2016 gaan gebeur. Volgens haar sou daar eers ‘n vloedgolf Moslems Euorpa binneval, en dit sal dan sy hoogtepunt in 2016 bereik wanneer die Moslems met ‘n chemiese oorlog begin. Sy voorspel ― en ek haal haar aan: “Dit sal die ganse Europa uiteindelik as ‘n verlate landskap agterlaat, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In een van Siener se gesigte wat in die Rhodesiese briewe opgeteken is en ook in briewe van Boy Mussmann, skets hy ‘n byna identiese beeld waar hy sê Europa word aan die einde van die 3de WO swart en dat daar min mense sal oorbly. “Terwyl atoombomme dood en verderf saai, sal nasies en volkere uitgedelg word, terwyl party ophou om te bestaan, sal andere nog daar wees, maar geen waarde meer hê nie.”

In dié tyd lewer die Duitse regering drie ultimatums aan die doringbosregering (mofskaapregeing) in Suid-Afrika. En eers na die derde een spat hulle uitmekaar en vlug uit Kaapstad na Durban.

Hulle vlug omdat daar in die laaste ultimatum aan hulle gesê is Duitse bomwerwers gaan Kaapstad vernietig.

Intussen het daar ‘n slang (ons vyand) in Suid-Rhodesië te voorskyn gekom en tussen die lang gras deur hierheen geseil (m.a.w. skelm, sodat ons nie van hom moet weet nie). Sy eerste bestemming is Mafeking. Van Mafeking af draai die slang ooswaarts en seil via ‘n petrolfabriek na Vereniging waar hy hom oprol en wag om toe te slaan. (Net so terloops, die Petrolfabiek is Sasolburg – wat eers in 1956 ontstaan het – presies 30 jaar na Siener se dood).

Grootskaalse geweld breek nou in die Oos-Kaap uit en mense vlug na die binneland. Siener sê net soos die blanke boere wat met geweld uit Zimbabwe verdryf is dat die stof voor hulle aan die brand geslaan het (dit beteken geweld), net so wreed sal die geweld teen die Oos-Kapenaars wees.

Op 10 September 1919 sien oom Niklaas in ’n toekomsgesig wat die liberale Engelse, asook die ‘Getroue Afrikaner’-vroue gaan doen wanneer die smeltkroes begin en totale chaos in die land heers. Hy sien Engelse waens van noord na suid beweeg. Daar is ’n draadkamp in die Unie; en die vrouens kruip deur die draad in die kampe in. (Kan dit dalk na Operasie Suidlanders verwys wat al meer as ’n dekade lank besig is om ‘veilige hawens’ vir ons mense voor te berei?) Na die weste sien hy is daar ’n oop pad en in die pad lê ’n boereveldskoen.

Siener sê self vir ons wat dit beteken. Net soos met Ninevé die geval was, het sy volk tot inkeer gekom en na God teruggekeer en kry hy weer sy eerste Getroue Afrikaner-leier (boereveldskoen).

Net na afloop van die 2de Vryheidsoorlog het Siener gesê ons ‘redding’ sal eendag van die westekant af kom. Met die 1914 Rebellie is die pad na die weste oopgemaak, en dit sal ‘n werklikheid word in die tyd wanneer Europa in ‘n oorlog betrokke is.

Maar voordat dit gebeur, gaan ons ‘n Donker Tyd binne:

10 Julie 1925: “Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier swart.” (In Europa woed nou ’n volskaalse oorlog wat spoedig ook hierheen sal uitbrei). Dan word dit ‘n bloedige oorlog/revolusie: 26 Jan. 1926 — “Die donker zak toe op die Unie.” 1 September 1925: “In die Unie is ‘n oond met houtvuur en die vlam slaan by die bek uit…”

Dis eers wanneer die volk hom verootmoedig het, dat dinge vinnig verander:

“Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye Afrikanervolk en is daar weer vrede en voorspoed… (Maar juis in hierdie tyd sien hy geweld en bloedvergieting in Europa en die volke daar sal dan in groot ellende verkeer):“In Europa kom ‘n vrouw uit wat zwart aangetrek is, dis ’n teken van rou. Hier by ons staan ’n man en hy trap vorentoe, maar sy veldskoene bly lê achter. Dis ’n teken dat die volk tot verootmoediging kom.”

Die nood sal ons hier bymekaar dryf en ook tot God. Dat ons ook soos die Duitsers sal sê, dat ons verlossing van God is. Die groot swart leërs van uit die noordooste van Afrika en wat ons nog meer bedreig, sodat ons tot God gaan roep om hulp. Hy weer dit af. Hoe weet ek nie. Tog gaan ’n baie groot ‘donkerheid’ oor ons kom. Gelukkig sal dit nie van lange duur wees voordat ons hulp gaan kry nie.

Met behulp van die Duitsers sal ons die swart stamme tot by die ewenaar verjaag.

10 Mei 1925 — “In Europa is groot zwaar onweer en die lichte slaan achter die wolke uit. Toe breek die dag en die luch word skoon. Toe kom ’n seroet mandje in gezich en ’n vrouw met wit klere zit ’n wit bos blomme in die mandje, en die mandje draai in die rond. Toe is dit die Vierkleur wat in die mandje is.”

Oom Nicolaas sê die swaar onweer in Europa is hulle tyd van ellende. Juis dan breek die dag hier by ons en die uitgereënde wolke is ons swaar wat verby is. Die seroetmandjie (sigaarmandjie) is ’n artikel waarin ’n mens vrugte pluk — dit is die deel wat ons vrouens bygedra het tot die verkryging van ons vryheid. Hy sê ons moet erken dat ons mans swaar gely het, maar ons vrouens baie swaarder.

En op 6 Des. 1916 gee hy vir ons ‘n mooi beskrywing van hierdie vlug na die weste — “In die Weste staan waens op ’n klomp en daar kom altyd nog bij. Donkiewaens kom van die Noorde (Rhodesië) ook daarheen.” En die volgende gesig bevestig dit: 20 Okt. 1925 — “Kom Donkiewaens van Oos na Wes in die Unie.” Die volk is besig om te verenig — saam met vlugtelinge uit Rhodesië.

9 Des. 1925 — “Aan die Weste is een bank van uitgereende wolke en die zon kom agter die bank uit.” (Ons redding kom vanuit die weste. Hy het dit nege jaar vantevore alreeds gesien: 15 Des. 1916 — “In die Weste kom wolke uit en achter die wolke is ’n helder lig.”

Dit beteken die ‘Getroue Afrikaners’ het na die ‘weste gevulg’ om daar bymekaar te kom. En dié in Rhodesië (die Noorde) wat ook inderhaas moes vlug, sal ook daarheen kom. Die helder lig wat agter die wolke in die Weste (Europa) uitkom, sê vir ons dat terwyl daar nog onheil (wolke) in Europa is, breek ons vrede aan.

Maar Europa sal dan in groot ellende en rou verkeer.

Op 28 Feb. 1922 sien hy “in die Weste van Europa kom ’n vrou uit wat aan getrek is in swaar rouklere. In die Noorde van die Unie is ’n boer wat sy velskoene uittrek en na die Weste op sy knieë buig. Hy verootmoedig hom.”

Dis opvallend dat hy spesifiek sê ‘n ‘Boer in die Noorde’. Kan dit beteken dat die Kapenaar (net soos in 1838) weer nie hieraan deel gaan hê nie?

Eers hierna kom die boere se uitredding soos dit aan genl. Beyers met die koeël in sy Sakbybeltjie geopenbaar is.

Ons vroue beweeg na veilige hawens dwarsoor die land (dis logies dat hulle hul kinders sal saamneem.) Boy Boy Mussmann beskryf dit as ’n ‘veiligheidsoord vir vroue waarheen hulle vlug’. (Sien prof. Andries Raath se boek, Die Vierkleur wapper weer, bladsy 195.) Nadat al ons vyande uit die land verjaag is, is dit nog net die mofskape (doringbosregering) wat in die parlement sit. Maar nou is die ‘pad vir ons na die ‘weste’ oop (want) in die pad lê daar ’n Boereveld skoen’.

Die Duitsers arriveer met vyf skeepsvragte soldate en wapentuig wat met die Luderitz-treinspoor na Prieska geneem word waar die Boerepatriotte dit in ontvangs neem. Op hulle versoek, bombardeer die Duitsers Kaapstad, en oom Klasie sê dis een van die ergste lugaanvalle wat hy nog in ‘n visioen aanskou het. Hy beskryf dit so: “In Kaapstad is daar ‘n diep kuil (‘n gat) en bloed loop daarin totdat dit vol is.” Met daardie verskriklike slagting, word de hart van die liberaliste uitgeruk.

Terwyl hierdie slagting aan die gang is, sien hy die Boerepatriotte vertrek na Vereeniging om die vyand daar uitmekaar te skiet en te verjaag sodat hulle halsoorkop Durban toe vlug en op skepe die land vergoed verlaat. Dan slaan sy Bybel oop by Eks. 14:13 wat sê dat jy jou vyand tot in der ewigheid nooit weer sal sien nie.

Om dan mee af te sluit wil ek net vlugtig terugkom na Siener se voorspelling dat Europa na afloop van die 3de WO totaal vernietig sal wees.

‘n Mens kan seker die vraag vra: Hoe rym dit met sy gesig waarin hy gesien het dat Duitsland aan die einde van die laaste verwoestende oorlog, aan die kop van ‘n tafel sit – as die magtigste volk op aarde, met SA aan sy regterhand – as die mees geseënde volk? Rusland sal nog daar wees, maar hy is kapoet. Amerika sit aan die onderpunt van die tafel – ‘n klein en onbenullige landjie, terwyl Engeland se stoel leeg staan.

Die antwoord op hierdie vraag was vir my persoonlik die grootste ontdekking sedert ek met my navorsing oor Siener se gesigte begin het.

Eerstens is dit baie duidelik dat daar ‘n direkte ingryping deur die Skepper self was in die verloop van die Duitse geskiedenis. In 1880 kry ‘n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ‘n visioen van ‘n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Hhalfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘WoIf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Die Britse Imperiale regering was natuurlik hoogs ontevrede en woedend hieroor, en het met die eerste en beste geleentheid dit probeer terugneem. Daardie geleentheid het eers met die uitbreek van die 1ste WO in Augustus 1914 gekom toe hulle, met behulp van die Unieleër onder aanvoering van genl. Louis Botha, daarin geslaag het.

Duitswes is toe onder voogdyskap van SA geplaas. Maar daar is ooreengekom dat sou SA sy voogdyskap beëindig, Duitsland die eerste keuse gegun sou word om die gebied weer in besit te neem. Dis egter nooit gedoen nie. Pik Botha het verraad gepleeg en die gebied aan Swapo oorhandig.

Dus, wanneer die 5 Duitse oorlogskepe in Luderitbaai land, is dit die Duitsers se prioriteit om Duitswes weer terug te neem.

En so val die laaste passtukke van hierdie goddelike legkaart in patroon wanneer Ernst von Weber se profesie bewaarheid word met Duitsland se besetting van sy Nuwe Duitse Ryk. Siener het al in 1914 gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Op ‘n vraag van mnr. Mussmann wat het dan van die ander Europese volke geword, was sy eenvoudige antwoord.
“Dis hulle wat ek na Suid-Afrika sien vlug wanneer die vervolging op sy ergste is… En as God se volk, sal ons ons medevolksgenote met groot blydskap verwelkom…”

Ons ken almal die geskiedenis van die Franse Hugenote wat ook weens geloofsvervolging huis en haard verlaat het om hulle in die Kaapkolonie te kom vestig. En daarna, weereens ter wille van hul geloof, hul tentpenne uitgetrek het om die wildernis in te vaar.

En in ons dag gaan God se volk vir die derde en laaste keer ‘n nuwe Kanaän in besit neem; ‘n Kanaän wat tot by die ewenaar sal strek ― net soos die profeet van God ‘gesien’ het.

Hy sê verder: “Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan, want moeder Engeland is nou nie meer daar nie. Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.”

Dié van ons wat wéét, sal die dieper betekenis van die vlug uit Europa en ook ‘die kolonies wat by ons aansluit’, verstaan. Dit stem ooereen met wat daar in die Bybel staan:

Jes 43:5  — “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.”  Jes 13:14 — En soos ‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.”

In Desember 1916 het die engel aan Johanna Brandt gesê: “Suid-Afrika is ’n pêrel in die oë van ons Heer.”

Selfs ons kindertjies weet dit, want al sedert my kinderdae hulle sing gereeld vir Hom ‘n liedjie:

“As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy sy pêrels. Sy fraaie pêrels…”

Mat 13:46 — “…en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.”

En nou wil ek graag weet, watter stertriem-koning, watter kommunis, watter liberalis, watter Impi, watter ANC-voorvadergeesaanbidder of watter EFF-klong sal daardie ‘fraaie pêrel’ uit sy hand kan ruk?

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
299
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x