BLOG

Ope brief aan Lukas Swart

Lukas Swart van AKSKA het op 19 April 2018 op ‘n video-snit sekere beskuldigings teen my gemaak. Aanvanklik wou ek nie daarop reageer nie, maar verskeie volksgenote het my gevra om ook my kant van die saak te stel.

Swart verwys na my as een van die ‘depressieleiers’ wat “paniek saai en glad nie bydra tot enige voordeel van ons land nie”. Ek behandel sy aantygings puntsgewys:

1) “Die depressieleiers se vrese is gebaseer op vertolkings van Siener van Rensburg se visioene wat gedoen is deur Siener Snyman.

My kommentaar: Nêrens in enige van my boeke of geskrifte oor die Boereprofeet het ek ooit te kenne gegee of probeer voorgee dat ek ‘n ‘siener’ is nie. Ek het van die begin af slegs één doel voor oë gehad en dit was om Siener van Rensburg se gesigte aan ons volk bekend te maak — mý volk vir wie ek omgee en liefhet.

My ontdekking van Siener van Rensburg se visioene in 1990 het gebeur op ‘n tydstip toe ons volk voor die grootste krisis in sy geskiedenis gestaan het. Nelson Mandela en sy medekommunistiese trawante is vrygelaat; ‘n vrye algemene verkiesing het op 27 April plaasgevind; en oor die ganse wêreld het ‘n gejubel opgegaan, want ‘n swart regering met messias Mandela aan die hoof, sou nou die finale spyker in die haatlike wit apartheidsregime se doodskis kon slaan.

Maar juis toe kom Siener van Rensburg se visioene aan die lig, en vertel hy weer vir ons ‘n ou-ou verhaal; ‘n verhaal wat ook uit die pen van Moses gekom het: “As jy nie luister na die stem van die Almagtige nie … dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.”

Siener se boodskap aan sy volk het Moses se woorde beaam — want hulle het nie meer na die stem van hul Skepper geluister nie, maar verkies om na FW, Pik Botha, Roelf Meyer, Johan Heyns en Tutu se stem te luister.

En byna oornag is al hierdie vloeke oor ons losgelaat is:

Ons was vervloek in die stad, en vervloek in die veld; die hemel bo ons hoof het koper geword, en die aarde onder ons soos yster; die reën van ons land was tot poeier en stof gemaak; voor ons vyande is ons verslaan; op een pad het ons teen hulle uitgetrek, maar op sewe paaie voor hulle uitgevlug.

Ons het ons met ‘n vrou verloof, maar ‘n ander man het haar geskend; ‘n huis het ons gebou, maar daarin nie gewoon nie; ‘n wingerd geplant, maar dit nie in gebruik neem nie. Ons beeste is voor ons oë geslag, maar ons het nie daarvan geëet nie; ons kleinvee is aan ons vyande gegee sonder dat daar vir ons ‘n helper was.

Ons seuns en ons dogters is aan ‘n ander volk gegee, terwyl ons oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat ons daar iets aan kon doen.

Die vreemdelinge wat by ons is, het al hoër en hoër oor ons opgeklim; en ons het al laer en laer afgesak.

Hulle was nou die kop en ons die stert. Hulle het baas geword en ons klaas…

Ook het hulle ons in benoudheid gebring in al ons poorte, sodat min van ons oorgebly het. Ons lewe het aan ‘n draadjie gehang, en ons skrik nag en dag en is van ons lewe nie seker nie.

Ja, dit alles het ook die Siener aan ons vertel; maar ons wou hom nie glo nie, net soos Israel Moses ook nie wou glo nie.

Maar net soos Moses het Siener ook ‘n bemoedigende boodskap vir sy volk gehad: “As julle na die stem van julle Vader luister, dan sal Hy hierdie seëninge oor julle bring: Hy sal weer vir julle ‘n Vader wees en julle sy volk; Hy sal julle vertroos en julle pad verlig; Hy sal aan julle teruggee die land oorkant die riviere van Kus; ook die drie Republieke en die Vierkleur sal weer oor julle gehys word.

Hiérdie boodskap het net ‘n klein oorblyfsel van sy volk vasgegryp en aan die hart gedruk, want hulle het ‘gewéét van Wié dit kom…

Siener het ook gesê vir dié wat wéét, sal dit nie so erg wees nie, en ek wou hê hulle moes wéét, daarom het ek die inligting aan hulle oorgedra; en vandag wéét hulle wat Lukas Swart en vele ander nie wil weet nie!

Kapt. Niewenhuizen se visioene

2) Lukas Swart sê: “Siener Snyman wat ook doelbewus die visioene wat neergeskryf is deur kapt.  Kerneels Niewenhuizen van Siener van Rensburg nié in sy boeke noem nie, want dit weerspreek sy vertolkings, het sy vertolkings gebaseer op politieke ideale vir ons land.”

My kommentaar: Indien Lukas Swart ‘n man van eer was, sou hy hom darem seker eers van sy feite vergewis het vóórdat hy ‘n medevolksgenoot van onwaarhede beskuldig! Ek het die 248 opgetekende visioene van kapt. Niewenhuizen eers kort na die verskyning van Stem van ‘n profeet (1993) via prof. AWG Raath ontvang en dit toe volledig in 1995 in die eerste hersiene uitgawe (Boodskapper van God) opgeneem (sien bladsye 297-221). Sedertdien verskyn dit nog in elke herdruk. Terloops, ook Siener se gesig van die doodskis wat in die grond afsak, en waaroor Swart gal braak, kom uit kapt. Niewenhuizen se aantekeninge.

Sy opmerking oor my “politieke ideale vir ons land”, suig hy uit sy duim. Ek het hoegenaamd geen, maar géén politieke aspirasies nie! Ná die 1992 referendum het ek nog aan GEEN verkiesing deelgeneem nie. Siener het ook gewaarsku dat politiek die volk verdeel en dat ons NOOIT OOIT weer by die stembus ons vryheid sal kry nie, maar deur ‘n staatsgreep. My strewe is ‘n teokratiese bestel waarin ons bo alles die Enige, Waaragtige en Almagtige Outeur van die Bybel sal dien en sy Naam sal eer en verheerlik.

3) Lukas Swart sê: “Die Bybel vertel vir ons dat ‘n profeet se woord getoets moet word en dan moet ons besluit, is Siener Snyman regtig ‘n profeet? Ons vergelyk die glaskas waarin Mandela moes gelê het, die reën wat só sou reën dat die modder in die graf inloop, die vlamme wat uit die graf sou kom, die aggressie wat direk daarna sou gevolg het, en al hierdie goedjies wat hy gepraat het, nie een van hulle het waar geword nie. So, met ander woorde, Siener Snyman is dan ‘n vals profeet wat Siener van Rensburg se visioene gebruik om sy vals woorde en vals projeksies gebruik op ons te projekteer sodat ons kan vrees…”

My kommentaar: Swart verwys hier na Siener se gesig van 4 April 1915 uit die visoene-aantekeninge van kapt. Kerneels Niewenhuizen, waarin hy ‘n doodskis in ‘n graf sien afsak met vure wat uitkom en nakende mense verskyn.

Hy beskuldig my daarvan dat ek vals is omdat die visioen nie met Mandela se dood vervul is nie. Maar hyself lieg en is vals deurdat hy woorde in my mond lê wat glad nie in enige van my boeke óf in Siener se gesigte voorkom nie, nl. “die reën wat so sou reën dat die modder in die graf sou loop”. Ek verneem graag by Swart wáár kom hierdie woorde in ‘n Siener-boek van my voor?

Soos ek reeds gesê het, my hele doel met die publikasie van Siener se lewensverhaal en visioene was om inligting aan my medevolksgenote oor te dra sodat hulle kan weet wat om te verwag. En ek sal voortgaan daarmee, en sou dit lyk of dit met Siener se gesigte verband hou, sal ek dit ook só noem.

Dit was dan ook die geval met die doodskis-visioen.

Reeds met my eerste kennismaking daarmee het ek besef hier is ‘n gesig met onheilspellende ondertone. Iewers in die toekoms gaan ‘n persoon te sterwe kom en net na sy begrafnis, sal daar bloedige geweld uitbreek (vure slaan uit). In daardie stadium was Mandela die ikoon wat wêreldwyd aanbid is as die messias wat tot Suid-Afrika se redding gekom het.

Hy was reeds ‘n bejaarde man toe hy in 2001 met prostaatkanker gediagnoseer is. Ek en talle volksgenote was daarna van mening dat sy dood ‘n vloedgolf van geweld teen blankes onder swartes tot gevolg kon hê.

En daar was vele ‘gebeurtenisse’ en ‘tekens’ wat hierdie moontlikheid bevestig het. Op Maandag 7 September 1992 vind ‘n skietery te Bisho plaas. Die dooies word die volgende dag begrawe en Nelson Mandela woon die seremonie by waar die Lied van die eik gesing word. Almal. Mandela inkluis, staan met gebalde vuis omhoog terwyl daar gesing word:

“…ons, die lede van M.K. — ons het onsself belowe — om dood te maak … die Ama-BHULU (die witman)…” Die refrein word herhaal. (Mandela was dit eens met M.K. dat die blankes doodgemaak moet word).

Die skrywer van Dokument-X  Gunter Schickelgruber, wat destyds een van Mandela se lyfwagte was, het persoonlik aan ons vertel hoedat Mandela een keer na ‘n vergadering in die Oos-Kaap van die verhoog afgeklim en tussen die mense inbeweeg het. As lyfwag het Gunter agter hom geloop en gehoor hoedat Mandela aan sy volgelinge sê: “Julle moet julle nie steur aan wat ek van die verhoog af kwytgeraak het nie — julle weet wat om te doen as ek die dag sterf.” (Wat moes hulle doen? Het iets of iemand dit dalk verhoed?)

Op 10 November 1997 het die ANC raadslid, Mzukizi Gaba, ‘n blanke verkeersbeampte in Kaapstad toegesnou: “The day Mandela dies, we will kill you whites like flies!”

In die week vóór Mandela se begrafnis kontak bekommerde ouers ons en sê swart leerlinge by die skole het aan hul kinders gesê hulle gaan “doodgemaak” word nadat Mandela begrawe is.

Die volgende inligting is ontvang van ‘n luit.-kol. in die SAP: “…ek het hierdie ontstellende boodskappie ontvang en gedink ek wil dit liewer bekend maak as wat ek later spyt is. Ek gesels netnou met ‘n swart man oor Mandela se dood en die “Night of the Long Knives” En hierdie is sy weergawe van wat gaan gebeur of wat beplan is. Die begrafnis is 15de en 16de is Gelofte dag / Slag van Bloed Rivier. Hy sê die witman sal almal “relaxed wees en op holiday” hulle sal niks vermoed nie…”

Zuma se Minister van die Presidensie, Collins Chabane, versoek skielik alle buitelandse gaste om nie na Qunu te gaan vir Mandela se begrafnis nie. En teen Sondagaand moet hulle reeds uit die land wees… (Hoekom?)

Vandag weet ons dit was alles net leë dreigemente, maar ek het daardie tyd gevoel dis my plig om my mense oor hierdie dreigemente in te lig dan is hulle ten minste voorbereid.

Aan Kerneels Nieuwenhuis, het hy gesê: “As dinge by Rustenburg begin, sal die volk sy laaste suiwering en smeltkroes binnegaan…” In die visioen het hy gesien dat daar “…aan Rustenburg se kant ‘n vuur brand – anderkant die bult (Wonderkop?) nie ver van Pretoria nie (vuur is ‘n teken van geweld en bloedvergieting). Kort daarna sien hy ook “‘n Misvuur brand in Johannesburg”. In Siener se tyd (en tot vandag toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, dui ‘misvure’ dus op geweld gepleeg deur swartes in die aand). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak deur die massa anderkleuriges): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol rook.”

Daar kan dus geen twyfel wees dat, volgens hierdie visioen, die swartes in een of ander stadium in Johannesburg gedurende die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4 April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom. In sy boek “Die Vierkleur sal weer wapper” van prof. AWG Raath, word die volgende verklaring vir hierdie visioen gegee: “Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop — verskyn.”

Maar hierdie twee ‘Siener-kenners’ prof. Andries Raath en Frik Pretorius het die dreigemente geïgnoreer en my later in ‘n uitsending op Radio-Orania daarvan beskuldig dat ek Siener se goeie naam skade aangedoen het. Ek wil net aan die twee here sê: Siener se visioen van die doodskis wat in die graf afsak en vure (geweld) wat uitkom, staan vas en nóg julle, nóg Lukas Swart sal kan verhoed of in die pad kan staan die dag as dit in vervulling gaan!

Valse trots gaan maak dat julle dit andermaal sal ignoreer.

As ‘wagte op die mure’ kan julle gerus Esegiël 33:6 lees en dit ter harte neem: “As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis”.

Die blikbrein se profesieë

4) Lukas Swart sê: “Indien jy teen hierdie tyd al agtergekom het dat jy mislei is deur die visioene van Siener Snyman, is dit miskien raadsaam as jy daarin belangstel om die boek van FH (Frik) Pretorius te gaan koop…”

My kommentaar:  Swart beskuldig my daarvan dat ek voorgee om ‘n ‘siener’ te wees. Maar in Frik Pretorius het ons ‘n man wat sommer prontuit verklaar hy is deur God geroep om Siener se visioene met behulp van sy blikbrein (rekenaar) vir ons uit te lê.

Volgens sy eie estimasie is hy wat Frik is ook nie sommer enige hierjy nie! In ‘n onderhoud  wat Vrouekeur op 13 Oktober 2006 met hom gehad het, wil dit voorkom of hy Siener van Rensburg se reïnkarnasie is, want hy spog daarmee dat hy nie net Siener se gene ontvang het nie, maar ook sy baard, sy voorkoms en les bes ook sy stem, want hy praat dan sowaar net soos Siener!

Verder spog hy in een van die artikels op sy webblad so: “Ek is nie ‘n mens wat oor myself loop en spog nie, maar ek is baie tevrede daarmee dat dit juis ek was wat uiteindelik ‘amptelik’ bewys het dat hierdie NVDLM (Nag van die lang messe) niks meer as ‘n valse storietjie was nie. Ek dit reeds in 2004 verwerp as ‘n ‘valsheid en ‘n vieslike stuk bedrog’.”

By al sy talente is Frik nog alwetend ook, so nie beweeg hy op dun ys, want hoe anders kan hy so seker daarvan wees dat die NVDLM se tyd verby is en dat dit ons nie dalk iewers in die toekoms nog gaan oorval nie?

Kom ons kyk na ‘n paar ander verklarings van Siener se gesigte wat Pretorius se blikbrein vir hom uitgespoeg het:

“Die swartes (in SA) gaan op die een of ander manier in die miljoene uitgemoor word deur die een of ander geheime organisasie. Hierdie dinge moet noodwendig vóór die verwagte algemene verkiesing in Noordwes gebeur…” (Ek sou graag wou weet watter ‘geheime organisasie’ hy hiervan praat?)  Volgens Pretorius sal hierdie toekomstige ‘algemene verkiesing’ in Noordwes deur die nuwe redder van Suid-Afrika, die Vryheidsfront+regering, gewen word, en sodra hulle aan bewind kom, sal alle eiendomme deur hulle gekonfiskeer word!

Die Vryheidsfront+ en redder van ons volk se staatspresident word natuurlik by Prieska ingesweer soos Siener dan ook voorspel het.

Vanuit ‘n Bybelse- en Siener-perspektief wil hierdie Vryheidsfront+-scenario net nie klop nie.

Siener van Rensburg het vir ons ’n mooi beskrywing gegee van hoe die Derde Boererepubliek tot stand kom; sonder die euwel van politiekery, net soos in die dae van Paul Kruger. “Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye volk.

“Daar (by Prieska) kies ons ook ons regering en president. Die mense is verwonder oor hom. Hy is nie groot van persoon en ook nie oud nie, met min hare en groot wenkbroue en skerp oë. Ons kry ’n baie goeie godvresende Boerepresident. Hy is ’n besondere man, vry van party-politiek. Hy kyk na ons toekoms. Regverdig en opreg. Die kern van die groot republiek is die Transvaal, OVS en Kaap. Van hier kyk ons na die noorde. Die volk is dan ’n groot eenheid. Vas geheg aan mekaar. Staan blokvas agter ons goeie president, ’n ware leier.”

Die Vryheidsfront+ het reeds met sy eerste tree hom begewe op ‘n pad van leuens, misleiding, knoeiery, bedrog en verraad.

Genl. Constant Viljoen word onder die volk ingestuur om hulle eers met oorlogspraatjies op te sweep en daarna op 29 Januarie 1994 tydens ’n massa-volksvergadering by die Pretoriase Skouterrein skielik die mat onder hulle uit te pluk toe hy voorstel dat die Afrikaner Volksfront aan die verkiesing in April 1994 moet deelneem. Hy is deur talle toeskouers as ’n verraaier uitgejou.

Eugene Terre’Blanche het hom as  ‘n ‘politieke Judas’ uitgekryt, asook vir ‘n ‘Brutus’ en ’n ‘regeringsagent’ “wat gestuur is om die Afrikaners te verdeel en ter slagting te lei”.

Desnieteenstaande het Constant Viljoen voortgegaan en in Maart 1994 in die geheim gaan registreer sodat sy party aan die veelrassige demokratiese verkiesing kon deelneem. Ook het hy drie dae voor die verkiesing ‘n ooreenkoms met Thabo Mbeki gesluit. Hierdie daad was natuurlik soos musiek in Mandela se ore.

Na Viljoen se uittrede, neem dr. Pieter Mulder die leisels as partyleier oor. En hy het nog skaars behoorlik sy sit gekry of hy word deur Jacob Zuma nadergetrek as Adjunkminister van Landbou, Bosbou en Visserye. En al wat boer is, begroet hierdie kruiperige dienaarskap met bruisende geesdrif.

Nou vra ‘n mens jouself af: sal die Almagtige Vader ‘n ‘politieke party’ wat met leuens en bedrog tot stand gekom het, wat die knie voor sy vyand buig, hulle onderdanig is en met hulle verdrae sluit, roep om sy uitverkorenes te lei soos wat Hy ‘n Moses geroep het?

Hier het ons ‘n party met leiers wat haas elke reël op sy wetboek oortree het: Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie (Esra 9:12); jy mag met hulle geen verbond maak en hulle nié genadig wees nie (Deut. 7:2); want jul Vader het hulle verwerp op wie jy vertrou, en jy sal met hulle geen voorspoed hê nie (Jer. 2:37); ook moet jy nie met hulle in dieselfde jul trek nie (2 Kor. 6:7). Die Vryheidsfront+ trek lustig saam in die juk.

Wys my waar het die oudstes van Israel ooit in ‘n raadsaal saam met die Kanaäniete, Amoriete of Jebusiete gesit.

In verband met ‘die man in bruin’ dwaal Pretorius nog lustiger: Volgens hom is hierdie man in bruin: “…‘n baie senior militêre offisier wat vanaf die verloopte liberalistiese politieke groep oorloop na die konserwatiewe politieke groep. Hierdie persoon se oë word deur die Heilige Gees oopgemaak vir die booshede wat die Sappe en Engelse beplan…”

Sappe? Nou toe nou! Het hulle dan nie al 40 jaar gelede in 1977 verdwyn nie?

Siener: “Die man in bruin lê onder ‘n seiltjie toegemaak…” Die volk weet nie van hom nie – soos Israel ook nie van Moses geweet het nie. Moses was reeds in sy moederskoot deur God voorbestem om as leier vir sy volk op te tree. Hy sou geen, maar geen verloopte liberalis vir hierdie taak roep nie, maar een uit sy volk wat in murg en been ‘n ware en opregte rasgenoot en patriot is. Moses het dit dan ook bewys toe hy ‘n Egptenaar wat ‘n naaste en medevolksgenoot te na gekom het, bygedam en doodgeslaan het.

Op 15 Junie 1920 ‘sien’ oom Nicolaas dat Engeland deur Duitsland in ’n toekomstige wêreldoorlog verslaan gaan word, en dat  ’n Getroue Afrikaner (nie ‘n verloopte liberalis nie!) in ’n bruin pak klere ‘n belangrike rol in hierdie oorwinning speel. (“Bij die Engelse waans (troepe) loop mense en daar is een groot man met een vaal jas toe gaan zij jas oop en hij het een bruin pak klere aan met blink knope” — ‘n Boeresoldaat). Hierdie gesig sluit aan by dié van 10 Junie: Ek staan in die weste van Euopa en my hande is al twee vol bloed. (Die ‘man in bruin’ gaan ‘n rol speel in die Duitse oorwinning)

Eers daarná sal hy hierheen kom om die volk by Lichtenburg toe te spreek en hulle tot bedaring te bring (6 Aug. 1922): “In die Noorde van Europa staan ’n man met bruin pak klere aan en kijk na die Zuide” .

Siener het beklemtoon dat ons ‘n TWEEDE BLOEDRIVIER gaan hê. Dus sal hierdie ‘man in bruin’  die verteenwoordiger van ‘n Tweede Andries Pretorius wees (militêre leier) — ‘n ware volksgenoot en vaderlander!

Op 15 Mei 2006 skryf Frik Pretorius ewe trots en windmakerig: “Ek is op rekord dat ek nie ‘regs’ is nie…”

Volgens Pred. 10:2 kan hy dan net links wees, en daarby dus ook ‘n dwaas.

Vraag: en wie wil nou na ‘n dwaas luister? “Want die mond van die dwase laat sotheid uitborrel.” (Spreuke 15:2).

Om te bly of te gly?

6) Ten slotte sê Swart: “Dit bring my by mense wat wil weghol die oomblik as daar ‘n probleem in die land is. Die oomblik wat ‘n groot groep mense uit die ekonomie uit weghol en die ekonomie skade doen, is dit ‘n daad van terrorisme. Watter tipe lafaard moet jy wees om weg te hol na ‘n veilige plekkie terwyl jy die ou mense, jou kinders, hospitale en huisdiere onversorg los, terwyl jy in ‘n sisteem kan wees binne jou gemeenskap waar jou buurtwagte, GPS en veiligheidstrukture in plek is, ‘n plek waar jou rioolsisteem in plek is … begin bou aan die ekonomie, ons ekonomie word uitgedaag, jou uitdaging moet wees om die ekonomie behoue te hou; om die kritieke sleutelpunte in die land beskerm te hou, want wanneer ons sleutelpunte in hierdie land tot niet gaan, gaan die opstaan of herlewing van ons ekonomie feitlik onmoontlik wees…”

My kommentaar: Dink Swart nou regtig dat mense wat uit die stede gaan padgee hulle kinders en ou mense sal agterlaat? Wat die huisdiere betref, jy sal gedwing word om ‘n keuse te moet maak: jou lewe of syne.

Swart is behep met die ekonomie. Dis ál wat vir hom saak maak! Nie die veiligheid of lewens van sy naaste nie. Maar wat hy nie besef nie, is die oomblik wat die land in totale chaos verval, is die ekonomie ook daarmee heen; en onmiddellik volg ‘n kettingreaksie van infrastrukture wat nie meer staande kan bly nie: daar sal oraloor kragonderbrekings wees; rioolpompe sal staan en selfs krane kan gou opdroog. Die buurtwagte, GPS en veiligheidstrukture waarop Swart sy hoop vestig, bestaan nie meer nie, want dis nou ‘n kwessie van oorlewing.

Om onder sulke omstandighede in jou huis in die stad vasgekeer te sit, kan ‘n onbeskryflike nagmerrie word. En baie mense gaan dan paniekbevange, halsoorkop probeer vlug. Die ‘vrees’ waarna Swart so smalend verwys, sal húlle voorland wees en nié die van volksgenote wat voortydig padgegee het nie.

Siener het juis gewaarsku daar sal nog ‘n dag kom wanneer ons groot moeilikheid met die swartes en Indiërs sal hê; behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). Hy sê: “In verband met die swartmoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite…”

Suid-Afrika is lankal nie meer ‘n Eerstewêreldland nie, gevolglik sal wydverspreide stakings, opstande en geweld ons ganse ekonomie oornag in duie laat stort.

As ’n Eerstewêreldland soos Japan se hoofstad na ’n ramp reeds binne drie dae sonder kos of water sit, wat gaan in soortgelyke omstandighede hier in Johannesburg en ander stede gebeur? Ons is reeds gewaarsku dat die krag afgesny sal word. Dan sal daar onmiddellik ook geen water of riolering wees nie. Swart bendes sal supermarkte en winkels al op die eerste dag bestorm, plunder en verwoes; daarna op elke blanke huis toesak om dit ook kaal te stroop; en kry hulle jou daar, is jy bestem om net nog ’n profesie van Siener in vervulling te laat gaan:

“Paniek (vrees) sal hulle beetpak; hulle sal uit hul huise vlug sonder om die deure agter hulle toe te maak; selfs die vensters staan oop, want ek sien die gordyne waai na buite. Dan hardloop hulle reguit na hulle dood…”

Hier is nog enkele voorbeelde van wat verwag kan word:

In Jeffreysbaai het kragonderbreking ‘n aantal rioolpompe uitgeskop en onverwerkte riool het in toilette opgestoot en vrylik deur paaie en in die Kabeljous-strandmeer gevloei.

Volgens ʼn berig deur Netwerk24 het altesaam 44 rioolpompe in Vereeniging, Vanderbijlpark, Sharpeville, Sebokeng asook ander woonbuurte in die plaaslike owerheidsgebied van Emfuleni Maandag oorgeloop en miljoene liter onverwerkte rioolafval die Vaalrivier ingestroom.

Bospoort het gereeld kragonderbrekings wat veroorsaak dat die rioolpompe staan, het die sake-eienaar gesê. Die sake-eienaar het foto’s gestuur wat wys hoe die riool op haar perseel uitgeloop het. Sy sê riool loop vrylik deur erwe. Emmers vol menslike ontlasting staan ook binne toilette.

Toilette het geen water nie en huishoudings moet van drinkwater gebruik maak om toilette te spoel. In sommige gevalle stoot die vuil toiletwater terug in die toilette en die reuk is verskriklik erg.

Niemand kan onder sulke omstandighede in ‘n huis in die stad bly nie. Die alternatief is om betyds pad te gee, maar Swart beskou dit af lafhartigheid. Kom ons kyk wat het in die verlede gebeur.

En waar kan ons ‘n beter antwoord kry, as by die mens se Maker self:

Sy opdrag aan Lot: “Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.”

Sy opdrag aan Josef en Maria: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte…”

Sy opdrag aan sy volgelinge in Jerusalem: “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.”

Enkele dekades na die Messias se dood het ‘n Romeinse leër onder leiding van Cestius Gallus Palestina binnegeval om ‘n einde te maak aan ‘n opstand. Hierdie inval word bevestig deur die Joodse geskiedskrywer Josephus, wat in daardie tyd geleef het. Die soldate omsingel Jerusalem en dit het beslis gelyk of hulle die stad sou inneem. Maar heel onverwags het Gallus die leër bevel gegee om terug te trek. Volgens die kerkhistorikus Eusebius het Judese Christene van hierdie geleentheid gebruik gemaak om na Pella te vlug, ‘n stad in ‘n bergagtige gebied van die Dekapolis.

‘n Paar jaar later, in 70 nC, het daar ‘n ander Romeinse leër, onder leiding van generaal Titus opgeruk en Jerusalem beleër. Die beleëring eindig op 30 Augustus 70 n.C. toe die stad ingeneem en in puin gelê is. Volgens Josephus het 1.1 miljoen inwoners omgekom waarvan die meeste Jode was.

In Lukas Swart  se oë was hierdie Judese Christene wat na die profesie van die Meester geluister en betyds padgegee het, seker ook lafaards wat weggehol het.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
98
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x