BLOG

Ope brief aan Lukas Swart

Lukas Swart van AKSKA het op 19 April 2018 op ‘n video-snit sekere beskuldigings teen my gemaak. Aanvanklik wou ek nie daarop reageer nie, maar verskeie volksgenote het my gevra om ook my kant van die saak te stel.

Swart verwys na my as een van die ‘depressieleiers’ wat “paniek saai en glad nie bydra tot enige voordeel van ons land nie”. Ek behandel sy aantygings puntsgewys:

1) “Die depressieleiers se vrese is gebaseer op vertolkings van Siener van Rensburg se visioene wat gedoen is deur Siener Snyman.

My kommentaar: Nêrens in enige van my boeke of geskrifte oor die Boereprofeet het ek ooit te kenne gegee of probeer voorgee dat ek ‘n ‘siener’ is nie. Ek het van die begin af slegs één doel voor oë gehad en dit was om Siener van Rensburg se gesigte aan ons volk bekend te maak — mý volk vir wie ek omgee en liefhet.

My ontdekking van Siener van Rensburg se visioene in 1990 het gebeur op ‘n tydstip toe ons volk voor die grootste krisis in sy geskiedenis gestaan het. Nelson Mandela en sy medekommunistiese trawante is vrygelaat; ‘n vrye algemene verkiesing het op 27 April plaasgevind; en oor die ganse wêreld het ‘n gejubel opgegaan, want ‘n swart regering met messias Mandela aan die hoof, sou nou die finale spyker in die haatlike wit apartheidsregime se doodskis kon slaan.

Maar juis toe kom Siener van Rensburg se visioene aan die lig, en vertel hy weer vir ons ‘n ou-ou verhaal; ‘n verhaal wat ook uit die pen van Moses gekom het: “As jy nie luister na die stem van die Almagtige nie … dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.”

Siener se boodskap aan sy volk het Moses se woorde beaam — want hulle het nie meer na die stem van hul Skepper geluister nie, maar verkies om na FW, Pik Botha, Roelf Meyer, Johan Heyns en Tutu se stem te luister.

En byna oornag is al hierdie vloeke oor ons losgelaat is:

Ons was vervloek in die stad, en vervloek in die veld; die hemel bo ons hoof het koper geword, en die aarde onder ons soos yster; die reën van ons land was tot poeier en stof gemaak; voor ons vyande is ons verslaan; op een pad het ons teen hulle uitgetrek, maar op sewe paaie voor hulle uitgevlug.

Ons het ons met ‘n vrou verloof, maar ‘n ander man het haar geskend; ‘n huis het ons gebou, maar daarin nie gewoon nie; ‘n wingerd geplant, maar dit nie in gebruik neem nie. Ons beeste is voor ons oë geslag, maar ons het nie daarvan geëet nie; ons kleinvee is aan ons vyande gegee sonder dat daar vir ons ‘n helper was.

Ons seuns en ons dogters is aan ‘n ander volk gegee, terwyl ons oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat ons daar iets aan kon doen.

Die vreemdelinge wat by ons is, het al hoër en hoër oor ons opgeklim; en ons het al laer en laer afgesak.

Hulle was nou die kop en ons die stert. Hulle het baas geword en ons klaas…

Ook het hulle ons in benoudheid gebring in al ons poorte, sodat min van ons oorgebly het. Ons lewe het aan ‘n draadjie gehang, en ons skrik nag en dag en is van ons lewe nie seker nie.

Ja, dit alles het ook die Siener aan ons vertel; maar ons wou hom nie glo nie, net soos Israel Moses ook nie wou glo nie.

Maar net soos Moses het Siener ook ‘n bemoedigende boodskap vir sy volk gehad: “As julle na die stem van julle Vader luister, dan sal Hy hierdie seëninge oor julle bring: Hy sal weer vir julle ‘n Vader wees en julle sy volk; Hy sal julle vertroos en julle pad verlig; Hy sal aan julle teruggee die land oorkant die riviere van Kus; ook die drie Republieke en die Vierkleur sal weer oor julle gehys word.

Hiérdie boodskap het net ‘n klein oorblyfsel van sy volk vasgegryp en aan die hart gedruk, want hulle het ‘gewéét van Wié dit kom…

Siener het ook gesê vir dié wat wéét, sal dit nie so erg wees nie, en ek wou hê hulle moes wéét, daarom het ek die inligting aan hulle oorgedra; en vandag wéét hulle wat Lukas Swart en vele ander nie wil weet nie!

Kapt. Niewenhuizen se visioene

2) Lukas Swart sê: “Siener Snyman wat ook doelbewus die visioene wat neergeskryf is deur kapt.  Kerneels Niewenhuizen van Siener van Rensburg nié in sy boeke noem nie, want dit weerspreek sy vertolkings, het sy vertolkings gebaseer op politieke ideale vir ons land.”

My kommentaar: Indien Lukas Swart ‘n man van eer was, sou hy hom darem seker eers van sy feite vergewis het vóórdat hy ‘n medevolksgenoot van onwaarhede beskuldig! Ek het die 248 opgetekende visioene van kapt. Niewenhuizen eers kort na die verskyning van Stem van ‘n profeet (1993) via prof. AWG Raath ontvang en dit toe volledig in 1995 in die eerste hersiene uitgawe (Boodskapper van God) opgeneem (sien bladsye 297-221). Sedertdien verskyn dit nog in elke herdruk. Terloops, ook Siener se gesig van die doodskis wat in die grond afsak, en waaroor Swart gal braak, kom uit kapt. Niewenhuizen se aantekeninge.

Sy opmerking oor my “politieke ideale vir ons land”, suig hy uit sy duim. Ek het hoegenaamd geen, maar géén politieke aspirasies nie! Ná die 1992 referendum het ek nog aan GEEN verkiesing deelgeneem nie. Siener het ook gewaarsku dat politiek die volk verdeel en dat ons NOOIT OOIT weer by die stembus ons vryheid sal kry nie, maar deur ‘n staatsgreep. My strewe is ‘n teokratiese bestel waarin ons bo alles die Enige, Waaragtige en Almagtige Outeur van die Bybel sal dien en sy Naam sal eer en verheerlik.

3) Lukas Swart sê: “Die Bybel vertel vir ons dat ‘n profeet se woord getoets moet word en dan moet ons besluit, is Siener Snyman regtig ‘n profeet? Ons vergelyk die glaskas waarin Mandela moes gelê het, die reën wat só sou reën dat die modder in die graf inloop, die vlamme wat uit die graf sou kom, die aggressie wat direk daarna sou gevolg het, en al hierdie goedjies wat hy gepraat het, nie een van hulle het waar geword nie. So, met ander woorde, Siener Snyman is dan ‘n vals profeet wat Siener van Rensburg se visioene gebruik om sy vals woorde en vals projeksies gebruik op ons te projekteer sodat ons kan vrees…”

My kommentaar: Swart verwys hier na Siener se gesig van 4 April 1915 uit die visoene-aantekeninge van kapt. Kerneels Niewenhuizen, waarin hy ‘n doodskis in ‘n graf sien afsak met vure wat uitkom en nakende mense verskyn.

Hy beskuldig my daarvan dat ek vals is omdat die visioen nie met Mandela se dood vervul is nie. Maar hyself lieg en is vals deurdat hy woorde in my mond lê wat glad nie in enige van my boeke óf in Siener se gesigte voorkom nie, nl. “die reën wat so sou reën dat die modder in die graf sou loop”. Ek verneem graag by Swart wáár kom hierdie woorde in ‘n Siener-boek van my voor?

Soos ek reeds gesê het, my hele doel met die publikasie van Siener se lewensverhaal en visioene was om inligting aan my medevolksgenote oor te dra sodat hulle kan weet wat om te verwag. En ek sal voortgaan daarmee, en sou dit lyk of dit met Siener se gesigte verband hou, sal ek dit ook só noem.

Dit was dan ook die geval met die doodskis-visioen.

Reeds met my eerste kennismaking daarmee het ek besef hier is ‘n gesig met onheilspellende ondertone. Iewers in die toekoms gaan ‘n persoon te sterwe kom en net na sy begrafnis, sal daar bloedige geweld uitbreek (vure slaan uit). In daardie stadium was Mandela die ikoon wat wêreldwyd aanbid is as die messias wat tot Suid-Afrika se redding gekom het.

Hy was reeds ‘n bejaarde man toe hy in 2001 met prostaatkanker gediagnoseer is. Ek en talle volksgenote was daarna van mening dat sy dood ‘n vloedgolf van geweld teen blankes onder swartes tot gevolg kon hê.

En daar was vele ‘gebeurtenisse’ en ‘tekens’ wat hierdie moontlikheid bevestig het. Op Maandag 7 September 1992 vind ‘n skietery te Bisho plaas. Die dooies word die volgende dag begrawe en Nelson Mandela woon die seremonie by waar die Lied van die eik gesing word. Almal. Mandela inkluis, staan met gebalde vuis omhoog terwyl daar gesing word:

“…ons, die lede van M.K. — ons het onsself belowe — om dood te maak … die Ama-BHULU (die witman)…” Die refrein word herhaal. (Mandela was dit eens met M.K. dat die blankes doodgemaak moet word).

Die skrywer van Dokument-X  Gunter Schickelgruber, wat destyds een van Mandela se lyfwagte was, het persoonlik aan ons vertel hoedat Mandela een keer na ‘n vergadering in die Oos-Kaap van die verhoog afgeklim en tussen die mense inbeweeg het. As lyfwag het Gunter agter hom geloop en gehoor hoedat Mandela aan sy volgelinge sê: “Julle moet julle nie steur aan wat ek van die verhoog af kwytgeraak het nie — julle weet wat om te doen as ek die dag sterf.” (Wat moes hulle doen? Het iets of iemand dit dalk verhoed?)

Op 10 November 1997 het die ANC raadslid, Mzukizi Gaba, ‘n blanke verkeersbeampte in Kaapstad toegesnou: “The day Mandela dies, we will kill you whites like flies!”

In die week vóór Mandela se begrafnis kontak bekommerde ouers ons en sê swart leerlinge by die skole het aan hul kinders gesê hulle gaan “doodgemaak” word nadat Mandela begrawe is.

Die volgende inligting is ontvang van ‘n luit.-kol. in die SAP: “…ek het hierdie ontstellende boodskappie ontvang en gedink ek wil dit liewer bekend maak as wat ek later spyt is. Ek gesels netnou met ‘n swart man oor Mandela se dood en die “Night of the Long Knives” En hierdie is sy weergawe van wat gaan gebeur of wat beplan is. Die begrafnis is 15de en 16de is Gelofte dag / Slag van Bloed Rivier. Hy sê die witman sal almal “relaxed wees en op holiday” hulle sal niks vermoed nie…”

Zuma se Minister van die Presidensie, Collins Chabane, versoek skielik alle buitelandse gaste om nie na Qunu te gaan vir Mandela se begrafnis nie. En teen Sondagaand moet hulle reeds uit die land wees… (Hoekom?)

Vandag weet ons dit was alles net leë dreigemente, maar ek het daardie tyd gevoel dis my plig om my mense oor hierdie dreigemente in te lig dan is hulle ten minste voorbereid.

Aan Kerneels Nieuwenhuis, het hy gesê: “As dinge by Rustenburg begin, sal die volk sy laaste suiwering en smeltkroes binnegaan…” In die visioen het hy gesien dat daar “…aan Rustenburg se kant ‘n vuur brand – anderkant die bult (Wonderkop?) nie ver van Pretoria nie (vuur is ‘n teken van geweld en bloedvergieting). Kort daarna sien hy ook “‘n Misvuur brand in Johannesburg”. In Siener se tyd (en tot vandag toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, dui ‘misvure’ dus op geweld gepleeg deur swartes in die aand). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak deur die massa anderkleuriges): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol rook.”

Daar kan dus geen twyfel wees dat, volgens hierdie visioen, die swartes in een of ander stadium in Johannesburg gedurende die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4 April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom. In sy boek “Die Vierkleur sal weer wapper” van prof. AWG Raath, word die volgende verklaring vir hierdie visioen gegee: “Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop — verskyn.”

Maar hierdie twee ‘Siener-kenners’ prof. Andries Raath en Frik Pretorius het die dreigemente geïgnoreer en my later in ‘n uitsending op Radio-Orania daarvan beskuldig dat ek Siener se goeie naam skade aangedoen het. Ek wil net aan die twee here sê: Siener se visioen van die doodskis wat in die graf afsak en vure (geweld) wat uitkom, staan vas en nóg julle, nóg Lukas Swart sal kan verhoed of in die pad kan staan die dag as dit in vervulling gaan!

Valse trots gaan maak dat julle dit andermaal sal ignoreer.

As ‘wagte op die mure’ kan julle gerus Esegiël 33:6 lees en dit ter harte neem: “As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg — dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis”.

Die blikbrein se profesieë

4) Lukas Swart sê: “Indien jy teen hierdie tyd al agtergekom het dat jy mislei is deur die visioene van Siener Snyman, is dit miskien raadsaam as jy daarin belangstel om die boek van FH (Frik) Pretorius te gaan koop…”

My kommentaar:  Swart beskuldig my daarvan dat ek voorgee om ‘n ‘siener’ te wees. Maar in Frik Pretorius het ons ‘n man wat sommer prontuit verklaar hy is deur God geroep om Siener se visioene met behulp van sy blikbrein (rekenaar) vir ons uit te lê.

Volgens sy eie estimasie is hy wat Frik is ook nie sommer enige hierjy nie! In ‘n onderhoud  wat Vrouekeur op 13 Oktober 2006 met hom gehad het, wil dit voorkom of hy Siener van Rensburg se reïnkarnasie is, want hy spog daarmee dat hy nie net Siener se gene ontvang het nie, maar ook sy baard, sy voorkoms en les bes ook sy stem, want hy praat dan sowaar net soos Siener!

Verder spog hy in een van die artikels op sy webblad so: “Ek is nie ‘n mens wat oor myself loop en spog nie, maar ek is baie tevrede daarmee dat dit juis ek was wat uiteindelik ‘amptelik’ bewys het dat hierdie NVDLM (Nag van die lang messe) niks meer as ‘n valse storietjie was nie. Ek dit reeds in 2004 verwerp as ‘n ‘valsheid en ‘n vieslike stuk bedrog’.”

By al sy talente is Frik nog alwetend ook, so nie beweeg hy op dun ys, want hoe anders kan hy so seker daarvan wees dat die NVDLM se tyd verby is en dat dit ons nie dalk iewers in die toekoms nog gaan oorval nie?

Kom ons kyk na ‘n paar ander verklarings van Siener se gesigte wat Pretorius se blikbrein vir hom uitgespoeg het:

“Die swartes (in SA) gaan op die een of ander manier in die miljoene uitgemoor word deur die een of ander geheime organisasie. Hierdie dinge moet noodwendig vóór die verwagte algemene verkiesing in Noordwes gebeur…” (Ek sou graag wou weet watter ‘geheime organisasie’ hy hiervan praat?)  Volgens Pretorius sal hierdie toekomstige ‘algemene verkiesing’ in Noordwes deur die nuwe redder van Suid-Afrika, die Vryheidsfront+regering, gewen word, en sodra hulle aan bewind kom, sal alle eiendomme deur hulle gekonfiskeer word!

Die Vryheidsfront+ en redder van ons volk se staatspresident word natuurlik by Prieska ingesweer soos Siener dan ook voorspel het.

Vanuit ‘n Bybelse- en Siener-perspektief wil hierdie Vryheidsfront+-scenario net nie klop nie.

Siener van Rensburg het vir ons ’n mooi beskrywing gegee van hoe die Derde Boererepubliek tot stand kom; sonder die euwel van politiekery, net soos in die dae van Paul Kruger. “Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye volk.

“Daar (by Prieska) kies ons ook ons regering en president. Die mense is verwonder oor hom. Hy is nie groot van persoon en ook nie oud nie, met min hare en groot wenkbroue en skerp oë. Ons kry ’n baie goeie godvresende Boerepresident. Hy is ’n besondere man, vry van party-politiek. Hy kyk na ons toekoms. Regverdig en opreg. Die kern van die groot republiek is die Transvaal, OVS en Kaap. Van hier kyk ons na die noorde. Die volk is dan ’n groot eenheid. Vas geheg aan mekaar. Staan blokvas agter ons goeie president, ’n ware leier.”

Die Vryheidsfront+ het reeds met sy eerste tree hom begewe op ‘n pad van leuens, misleiding, knoeiery, bedrog en verraad.

Genl. Constant Viljoen word onder die volk ingestuur om hulle eers met oorlogspraatjies op te sweep en daarna op 29 Januarie 1994 tydens ’n massa-volksvergadering by die Pretoriase Skouterrein skielik die mat onder hulle uit te pluk toe hy voorstel dat die Afrikaner Volksfront aan die verkiesing in April 1994 moet deelneem. Hy is deur talle toeskouers as ’n verraaier uitgejou.

Eugene Terre’Blanche het hom as  ‘n ‘politieke Judas’ uitgekryt, asook vir ‘n ‘Brutus’ en ’n ‘regeringsagent’ “wat gestuur is om die Afrikaners te verdeel en ter slagting te lei”.

Desnieteenstaande het Constant Viljoen voortgegaan en in Maart 1994 in die geheim gaan registreer sodat sy party aan die veelrassige demokratiese verkiesing kon deelneem. Ook het hy drie dae voor die verkiesing ‘n ooreenkoms met Thabo Mbeki gesluit. Hierdie daad was natuurlik soos musiek in Mandela se ore.

Na Viljoen se uittrede, neem dr. Pieter Mulder die leisels as partyleier oor. En hy het nog skaars behoorlik sy sit gekry of hy word deur Jacob Zuma nadergetrek as Adjunkminister van Landbou, Bosbou en Visserye. En al wat boer is, begroet hierdie kruiperige dienaarskap met bruisende geesdrif.

Nou vra ‘n mens jouself af: sal die Almagtige Vader ‘n ‘politieke party’ wat met leuens en bedrog tot stand gekom het, wat die knie voor sy vyand buig, hulle onderdanig is en met hulle verdrae sluit, roep om sy uitverkorenes te lei soos wat Hy ‘n Moses geroep het?

Hier het ons ‘n party met leiers wat haas elke reël op sy wetboek oortree het: Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie (Esra 9:12); jy mag met hulle geen verbond maak en hulle nié genadig wees nie (Deut. 7:2); want jul Vader het hulle verwerp op wie jy vertrou, en jy sal met hulle geen voorspoed hê nie (Jer. 2:37); ook moet jy nie met hulle in dieselfde jul trek nie (2 Kor. 6:7). Die Vryheidsfront+ trek lustig saam in die juk.

Wys my waar het die oudstes van Israel ooit in ‘n raadsaal saam met die Kanaäniete, Amoriete of Jebusiete gesit.

In verband met ‘die man in bruin’ dwaal Pretorius nog lustiger: Volgens hom is hierdie man in bruin: “…‘n baie senior militêre offisier wat vanaf die verloopte liberalistiese politieke groep oorloop na die konserwatiewe politieke groep. Hierdie persoon se oë word deur die Heilige Gees oopgemaak vir die booshede wat die Sappe en Engelse beplan…”

Sappe? Nou toe nou! Het hulle dan nie al 40 jaar gelede in 1977 verdwyn nie?

Siener: “Die man in bruin lê onder ‘n seiltjie toegemaak…” Die volk weet nie van hom nie – soos Israel ook nie van Moses geweet het nie. Moses was reeds in sy moederskoot deur God voorbestem om as leier vir sy volk op te tree. Hy sou geen, maar geen verloopte liberalis vir hierdie taak roep nie, maar een uit sy volk wat in murg en been ‘n ware en opregte rasgenoot en patriot is. Moses het dit dan ook bewys toe hy ‘n Egptenaar wat ‘n naaste en medevolksgenoot te na gekom het, bygedam en doodgeslaan het.

Op 15 Junie 1920 ‘sien’ oom Nicolaas dat Engeland deur Duitsland in ’n toekomstige wêreldoorlog verslaan gaan word, en dat  ’n Getroue Afrikaner (nie ‘n verloopte liberalis nie!) in ’n bruin pak klere ‘n belangrike rol in hierdie oorwinning speel. (“Bij die Engelse waans (troepe) loop mense en daar is een groot man met een vaal jas toe gaan zij jas oop en hij het een bruin pak klere aan met blink knope” — ‘n Boeresoldaat). Hierdie gesig sluit aan by dié van 10 Junie: Ek staan in die weste van Euopa en my hande is al twee vol bloed. (Die ‘man in bruin’ gaan ‘n rol speel in die Duitse oorwinning)

Eers daarná sal hy hierheen kom om die volk by Lichtenburg toe te spreek en hulle tot bedaring te bring (6 Aug. 1922): “In die Noorde van Europa staan ’n man met bruin pak klere aan en kijk na die Zuide” .

Siener het beklemtoon dat ons ‘n TWEEDE BLOEDRIVIER gaan hê. Dus sal hierdie ‘man in bruin’  die verteenwoordiger van ‘n Tweede Andries Pretorius wees (militêre leier) — ‘n ware volksgenoot en vaderlander!

Op 15 Mei 2006 skryf Frik Pretorius ewe trots en windmakerig: “Ek is op rekord dat ek nie ‘regs’ is nie…”

Volgens Pred. 10:2 kan hy dan net links wees, en daarby dus ook ‘n dwaas.

Vraag: en wie wil nou na ‘n dwaas luister? “Want die mond van die dwase laat sotheid uitborrel.” (Spreuke 15:2).

Om te bly of te gly?

6) Ten slotte sê Swart: “Dit bring my by mense wat wil weghol die oomblik as daar ‘n probleem in die land is. Die oomblik wat ‘n groot groep mense uit die ekonomie uit weghol en die ekonomie skade doen, is dit ‘n daad van terrorisme. Watter tipe lafaard moet jy wees om weg te hol na ‘n veilige plekkie terwyl jy die ou mense, jou kinders, hospitale en huisdiere onversorg los, terwyl jy in ‘n sisteem kan wees binne jou gemeenskap waar jou buurtwagte, GPS en veiligheidstrukture in plek is, ‘n plek waar jou rioolsisteem in plek is … begin bou aan die ekonomie, ons ekonomie word uitgedaag, jou uitdaging moet wees om die ekonomie behoue te hou; om die kritieke sleutelpunte in die land beskerm te hou, want wanneer ons sleutelpunte in hierdie land tot niet gaan, gaan die opstaan of herlewing van ons ekonomie feitlik onmoontlik wees…”

My kommentaar: Dink Swart nou regtig dat mense wat uit die stede gaan padgee hulle kinders en ou mense sal agterlaat? Wat die huisdiere betref, jy sal gedwing word om ‘n keuse te moet maak: jou lewe of syne.

Swart is behep met die ekonomie. Dis ál wat vir hom saak maak! Nie die veiligheid of lewens van sy naaste nie. Maar wat hy nie besef nie, is die oomblik wat die land in totale chaos verval, is die ekonomie ook daarmee heen; en onmiddellik volg ‘n kettingreaksie van infrastrukture wat nie meer staande kan bly nie: daar sal oraloor kragonderbrekings wees; rioolpompe sal staan en selfs krane kan gou opdroog. Die buurtwagte, GPS en veiligheidstrukture waarop Swart sy hoop vestig, bestaan nie meer nie, want dis nou ‘n kwessie van oorlewing.

Om onder sulke omstandighede in jou huis in die stad vasgekeer te sit, kan ‘n onbeskryflike nagmerrie word. En baie mense gaan dan paniekbevange, halsoorkop probeer vlug. Die ‘vrees’ waarna Swart so smalend verwys, sal húlle voorland wees en nié die van volksgenote wat voortydig padgegee het nie.

Siener het juis gewaarsku daar sal nog ‘n dag kom wanneer ons groot moeilikheid met die swartes en Indiërs sal hê; behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). Hy sê: “In verband met die swartmoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite…”

Suid-Afrika is lankal nie meer ‘n Eerstewêreldland nie, gevolglik sal wydverspreide stakings, opstande en geweld ons ganse ekonomie oornag in duie laat stort.

As ’n Eerstewêreldland soos Japan se hoofstad na ’n ramp reeds binne drie dae sonder kos of water sit, wat gaan in soortgelyke omstandighede hier in Johannesburg en ander stede gebeur? Ons is reeds gewaarsku dat die krag afgesny sal word. Dan sal daar onmiddellik ook geen water of riolering wees nie. Swart bendes sal supermarkte en winkels al op die eerste dag bestorm, plunder en verwoes; daarna op elke blanke huis toesak om dit ook kaal te stroop; en kry hulle jou daar, is jy bestem om net nog ’n profesie van Siener in vervulling te laat gaan:

“Paniek (vrees) sal hulle beetpak; hulle sal uit hul huise vlug sonder om die deure agter hulle toe te maak; selfs die vensters staan oop, want ek sien die gordyne waai na buite. Dan hardloop hulle reguit na hulle dood…”

Hier is nog enkele voorbeelde van wat verwag kan word:

In Jeffreysbaai het kragonderbreking ‘n aantal rioolpompe uitgeskop en onverwerkte riool het in toilette opgestoot en vrylik deur paaie en in die Kabeljous-strandmeer gevloei.

Volgens ʼn berig deur Netwerk24 het altesaam 44 rioolpompe in Vereeniging, Vanderbijlpark, Sharpeville, Sebokeng asook ander woonbuurte in die plaaslike owerheidsgebied van Emfuleni Maandag oorgeloop en miljoene liter onverwerkte rioolafval die Vaalrivier ingestroom.

Bospoort het gereeld kragonderbrekings wat veroorsaak dat die rioolpompe staan, het die sake-eienaar gesê. Die sake-eienaar het foto’s gestuur wat wys hoe die riool op haar perseel uitgeloop het. Sy sê riool loop vrylik deur erwe. Emmers vol menslike ontlasting staan ook binne toilette.

Toilette het geen water nie en huishoudings moet van drinkwater gebruik maak om toilette te spoel. In sommige gevalle stoot die vuil toiletwater terug in die toilette en die reuk is verskriklik erg.

Niemand kan onder sulke omstandighede in ‘n huis in die stad bly nie. Die alternatief is om betyds pad te gee, maar Swart beskou dit af lafhartigheid. Kom ons kyk wat het in die verlede gebeur.

En waar kan ons ‘n beter antwoord kry, as by die mens se Maker self:

Sy opdrag aan Lot: “Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.”

Sy opdrag aan Josef en Maria: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte…”

Sy opdrag aan sy volgelinge in Jerusalem: “En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.”

Enkele dekades na die Messias se dood het ‘n Romeinse leër onder leiding van Cestius Gallus Palestina binnegeval om ‘n einde te maak aan ‘n opstand. Hierdie inval word bevestig deur die Joodse geskiedskrywer Josephus, wat in daardie tyd geleef het. Die soldate omsingel Jerusalem en dit het beslis gelyk of hulle die stad sou inneem. Maar heel onverwags het Gallus die leër bevel gegee om terug te trek. Volgens die kerkhistorikus Eusebius het Judese Christene van hierdie geleentheid gebruik gemaak om na Pella te vlug, ‘n stad in ‘n bergagtige gebied van die Dekapolis.

‘n Paar jaar later, in 70 nC, het daar ‘n ander Romeinse leër, onder leiding van generaal Titus opgeruk en Jerusalem beleër. Die beleëring eindig op 30 Augustus 70 n.C. toe die stad ingeneem en in puin gelê is. Volgens Josephus het 1.1 miljoen inwoners omgekom waarvan die meeste Jode was.

In Lukas Swart  se oë was hierdie Judese Christene wat na die profesie van die Meester geluister en betyds padgegee het, seker ook lafaards wat weggehol het.

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
Subscribe
Notify of
guest
98 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Wimpie

Skryf Lukaas, skryf, nog steeds bespot hulle My, hoon hulle My en lag hulle in My aangesig. Ek IS wat EK IS en voordat daar tye was IS EK; EK IS WAT EK IS voordat daar EK IS wat EK IS was. EK, EK IS wat EK IS spreek en skrywe aan wie Ek ookal kies om My wil te doen vir My volk, oral en te enige tyd wat Ek kies. Ek stuur drome vir sommige, foto’s aan andere en groot kennis van My aan diegene wat dit ontvang en My wil in volkome gehoorsaamheid doen, soos wat Ek hulle sal vra om dit te doen. Het Ek dit nie aan julle getoon gedurende die hele tyd wat Ek bestaan nie? En nog steeds spot julle. Aan hierdie dienaar, Lukaas, sal ‘n waarheid vertel word, ‘n presiese waarheid sodat julle sal weet dat EK IS hierdie woorde gespreek het wat aan hierdie dienaar Lukaas gegee is. Het julle nie gelees waar Ek dit gegee het dat diegene wat sal poog om My kinders te vernietig, die verstand van rasende sprinkane gegee sal word nie? En julle lag. Het julle nie dieselfde waarskuwings gelees en gehoor van ander regdeur die wêreld nie? En tog spot julle. Glo julle regtig dat in daardie geheime vergaderings wat julle gehou het, Ek nie daar was en na elke woord geluister het nie? Ek was en EK IS altyd onder julle. Julle het doelbewus saamgesweer om voor te gee om My volk te vernietig, gedurende ‘n tyd wat julle Uhuru genoem het, om sodoende ‘n wanvoorstelling onder My volk te skep, om hulle voor die wêreld in die verleentheid te stel, sodat hulle soos dwase kon lyk. Julle het gedink dat hierdie rampsalige plan uit julleself gekom het. Dit het nie, dit kom van die vader wat julle dien, Satan, julle meester wat voortgaan om julle gedagtes te oorstroom met elke denkbare gif en bevlekking van die bose. Soos wat julle hierdie plan uitgedink het, so sal dit wees. Julle het gelag toe julle die woorde va

Lisa

Hallo Oom, dit lyk of die res van Wimpie se boodskap afgesny het. Hierdie kom uit een van Lukaas van Hout (‘n skuilnaam) se gesigte. Dit lees verder:

“Julle het gelag toe julle die woorde van My boodskappers gelees of gehoor het, wat My volk gewaarsku het en gedink dis vals, gedink dat julle planne van misleiding onbekend was en in die geheim. Julle het My boodskappers bespot, en EK, EK IS sal julle spot. Uhuru sal wees soos wat voorspel is. Dit is deel van My plan om My krag te toon aan die wêreld en om die wêreld wakker te maak vir die goddeloosheid van hierdie bose kinders van Gam, wat selfs hul eie mense verraai.”

Die skakel na die hoofstuk is http://www.nuweopenbaring.co.za/nuus.php?action=show&id=261. Hy het op dieselfde wyse boodskappe neergeskryf aan Duitsland, waar hy noem dat Duitsland Juda is.

(Die gesigte is baie interessant om te lees, maar om die een of ander rede word daar twee keer in die laaste hoofstuk na Miriam en Moses verwys as ma en kind, terwyl hulle broer en suster was.)

Johann Cronje

Lisa en Wimpie,
Sou dit vir God Yahweh nodig wees om sekere openbaringe van toekomsgebeure, met soveel detail uiteen te sit en dit net aan sekere hedendaagse self-aangestelde “profete” bekend te maak nie?

Psalm 86:11- 13 – Leer my, YAHWEH, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u NAAM. YAHWEH, my God,………..

Baie mense is hardhorend vir die woord van YAHWEH en hulle luister nie na Sy stem nie maar sal eerder verkies om aan diie lippe van selfaangestelde valse profete / predikers te hang wat meer “positiewe” boodskappe lewer. Hulle is doof en blind na die waarheid van Yahweh se Woord en vermanings . Hulle hoor en kyk, maar luister en sien nie!

Jeremia 23:16-17 – So sê YAHWEH van die leërskare : Luister NIE na die woorde van die profete (predikers en leermeesters) wat vir julle profeteer NIE; hulle vervul julle met ydele verwagtinge; gesigte uit hul eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van YAHWEH nie. Hulle sê gedurig aan my veragters: “Die HERE” het gespreek: Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie

Mense soos Jakob Lorber ( https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Lorber
, Lukaas van Hout en talle andere wat hulle steeds besig hou met die sogenaamde Nuwe openbaringe is juis die wie ons ernstig kan mislei reeds omdat hulle die nuwe “openbaringe” wel koppel aan die NT. Dit terwyl die egtheid van die NT geskrifte met betrekking tot die identiteit van die oorspronklike skrywers onder swaar verdenking staan en ook honderde afwykings, vertalingsvernaderinge en foute het wat baie dwalende dogmas tot stand gebring het.

Die RKK weet al die dinge maar swyg, want hulle wil nie hê dat die ware feite an die niksvermoedende gelowige ontbloot word nie.

Dirk Albers

Adriaan, baie dankie dat jy hierdie dinge toegelig het, en ek is seker baie van ons lesers het antwoorde op hulle vrae gekry. Sodra ek hoor dat n ” leier ” praat van ekonomie, beleggings, stabiliteit, reënboog wonderwerk ens, dan sien ek vrymesselaar, en broederbond. Reg of verkeerd. Die feit van die saak is, hierdie land is al oor die afgrond, en ons is in vryval. Dit voel nog lekker, want om te vlieg is mos lekker. Dit is die skielike stop aan die einde wat gladnie lekker is nie. Hier is n klein ” handjie vol ” blankes wat met hulle belastinggeld hierdie land nog soortvan laat funksioneer. Maar hulle is GATVOL ! Hulle betaal so min belasting as moontlik want dit word net vermors en gesteel. Hulle is besig om miljarde rande uit die land uit te smokkel op elke denkbare manier. Hulle het ophou om hard en produktief te werk, want hulle toewyding en vermoëns word deur die barbare vertrap. Baie het slegter as die barbare geword, en steel nou nog meer as hulle swart kollegas, want hulle kan sien die boerpot raak vinnig leeg. Weg is die toewyding, en arbeids-adel wat daar in die goeie ou (Apartheids ) dae was, nê. Ek neem hierdie mense geensins kwalik nie. Net n idioot stamp sy/haar kop die heel tyd teen n muur. En onthou die blankes STROOM die heel tyd uit hierdie land uit. En die miljoene barbare van regoor Afrika, stroom die heel tyd oor ons grense die land in. Geen land kan onder sulke omstandighede bly voortbestaan nie. Maar die ” positiewe ” mense glo steeds hierdie NSA is n goddelike reënboog wonderwerk, met n pot goud aan die einde. Maar daar wag n groot skok op hulle, wanneer hulle ontdek dat daardie ” pot goud, ” is eintlik n NAG-EMMER, vol van julle weet wat, want die pompe werk lankal nie meer nie !

Flip

Baie dankie vir al die jare se harde werk en onbaatsugtige moeite om die volk te waarsku. Kritiek sal daar maar altyd wees. Ek weet egter dat diegene wat hulleself so slim hou nie my familie sal beskerm as dit nodig raak nie. Dit bly maar my plig en niemand anders s’n nie. Vader sal elkeen wat opreg na die waarheid soek, lei om die regte ding op die regte tyd te doen. Die slimjanne moet maar aan diegene wie se families vermoor is, probeer verduidelik dat hulle slimstories toe nie so mooi uitgewerk het nie. Tyd sal nog leer…

MMJ

Wel oom Adriaan, wat kan ek sê. Ek volg die debat op die facebook blad en het gewonder hoe u die vrae wat hulle vra, die stellings wat hulle maak gaan antwoord? Wil net sê ek is nie teleurgestel in u antwoord nie. Dankie vir die forum wat u daargestel het en dankie vir die inligting wat altyd beskikbaar is. Welgedaan. Die stryery oor wie praat die waarheid sal self-verklarend wees eendag. Dit blyk my die kwaadstokery op die fb blad het wel iets gedoen vir Pretorius se boek verkope, seker maar die plan gewees van die begin af.

goosen75

Baie dankie oom Adriaan,ons glo dat meer volksgenote se oe deur hierdie skrywe van jou sal oopgaan.Die waarheid maak vry.Sterke en seenwense…..hennie goosen

Boepie

Swart is volgens my een van die mense wat n baie belanrike rol speel in die reiniging van ons volk.
Vir die laaste 24 jaar word almal gewaarsku en drie groepe het ontstaan, die libersle ontkenners, die vreesende draadspringers en dan die konserwatiewe gelowiges.
Hierdie draad springers spring heen en weer oor die draad soos dinge gebeur, hulle het so lekker en gemaklik tussen ons kom inskuif en saam gepraat met Mandela se dood maar het ook al weer n paar keer weer heen en weer oor gespring, met die geweld wat die land nou teister het hulle weer uit vrees na ons kant van die draad toe oor gespring maar al hierdie gespringery vat baie energie en dit is duiselik dat hulle al hoe minder word.
Ek sou se, los hierdie Swart dat hy sy werk kan doen want dit is nie vir almal om te weet nie. Ons het daai draad springers nie nodig nie, die waarheid is daar buite vir almal om dit self te toets.
Al sou Siener vandag self sy waarskuwings bring sou hy baie mense nie kon oortuig nie.
Ons is al reeds in die suiwerings proses.

AntSan

Ek stem Boepie. Nogal ‘n Swart ne!

Lisa

Die liberale is omtrent die afgelope ruk besig… Hulle probeer alles onder die son om die mense wat die waarheid vertel te diskrediteer en sodoende die mense wat hulle glo, weg te lei van die waarheid. As hulle oe maar net wil oopgaan voor dit te laat is…

Dirk Albers

Lisa, die liberaliste glo nog vas dat hulle met hulle geld en invloed hierdie land kan red van totale ineenstorting. Hulle troos hulleself verder dat die meerderheid ” swart mense ” vredeliewend is, en net wil aangaan met hulle lewens. Hulle klou ook nog aan daardie dwaasheid dat 80% van die barbare is christene ! ( Ek moet sê, ek het lanklaas gehoor dat n dominee, of ander groot heilige geestelike, daardie tjol uiter ? ) Verder glo hulle dat die wêreld se ” christen ” leiers, nooit n Rasse-moord op groot skaal sal toelaat nie. Ek probeer nog n getal uit hulle uitkry, waar ons van ” gewone kriminaliteit, ” oorgaan tot volskaalse Rasse-moord ? Maar vir hierdie mense is die Suidlanders n BAIE groot probleem. Wat dink julle sal gebeur as blankes op selfs net middelmatige skaal uit die woonbuurtes onttrek ? Dit sal wêreldnuus wees, en die barbare sal MAL gaan. Nie op die blanke vlugtelinge nie, want ek glo Vader Yahweh sal hulle beskerm, VERAL as hulle op Sy opdrag gevlug het. Nee, die barbare sal toesak op die slim, positiewe reënboog-idiote. En ek gee toe, die mense wat vlug sal miskien ou mense, siekes, en troeteldiere moet agterlaat. Maar as jy op Vader Yahweh se bevel optree, weet jy mos dat Hy instaat is om REGVERDIG op te tree. Ek verseker julle, toe die Israeliete uit Egipte pad gegee het, het die Egiptenare met dieselfde storie gekom. Want hulle wou bly by die vleispotte, en kon nie verdra dat hulle hul slawe gaan verloor nie. Ja nee mense, as daar wel n uittog van blankes sou wees, hoeveel belastinggeld dink julle sal onmiddellik daarmee heen wees ? Genoeg om die swart parasiete, vrymesselaars, kerke, broederbond en die satan self, TOTALE horries te gee !

Johann Cronje

Adriaan,
Baie dankie vir die skrywe.
Jy het die reg om ontsteld te wees. Jou bedoelings was nog altyd eervol en opreg om kennis, inligting en “boodskappe” aan die volk mee te deel . Jy verdien dit nie om deur eiewyse dwase beledig te word nie. Sulke dwase moet ontbloot word aan die wêreld vir hul eie sotheid en egoistiese uitlatings. ‘n Dwaas is ‘n sot en sy eiewys kom vanuit sy hart en weerklink in sy ego, maar die wysheid van die beskeie mens is ‘n gawe van sy Skepper. ‘n Dwaas moet geen eer en komplimente ontvang om sy eiewys te bekroon nie.
Spreuke 26: 4 -5 – Moenie ’n sot volgens sy dwaasheid antwoord nie, sodat jy nie ook self aan hom gelyk word nie. Antwoord ’n sot volgens sy dwaasheid, sodat hy nie ’n wyse in sy eie oë word nie.

akarta

i’ll soon release DIE VIERKLEUR WAPPER WEER in Afrikaans (as it is) & in English, so other ppl can see all the other people, who have collected die sieners visions. long before you even touched the subject…….
it is a the omnibus of siener visions.. for free by passing the copyright on it (wasting my money buying it and my time transcribing it in to pdf for everyone to read)
wait until you read, your eyes will pop

Adriaan i suggest you do the same and release all your works for FREE.

if you say you want to awaken the volk, then this is the time to do so….

akarta

VOORWOORD

Die lewensgeskiedenis van Siener van Rensburg bly een van die interessantste dele van die Afrikanervolk se geskiedenis. Nie net het Nicolaas van Rensburg verskeie republikeinse oorloë as burger van die Z.A.R. deurgemaak nie, maar n belangrike draer en simbool van die republikeinse strewe van die Afrikaner geword.

Die stryd wat die Transvaalse Boererepubliek teen swart aggressie van binne en Britse imperialisme van buite moes voer, het die republikeinse strewe, soos versinnebeeld deur die Transvaalse Vierkleur, diep in die persoonlikheid van Siener van Rensburg gegrif.

Toe die Anglo-Boereoorlog op 11 Oktober 1899 uitbreek het hy ook vir geen oomblik gehuiwer oor sy betrokkenheid by die vryheidstryd nie. Dit was juis as burger in die kommando van genl. J.H. de la Rey wat Siener sy eerste volwaardige visioen gehad het. Siener se mededelings van die komende verskroeide-aarde-beleid van die Britte het so ‘n felle reaksie van sy medeburgers tot gevolg gehad dat hy besluit het om nie sy tweede visioen, wat hy kort daarna gehad het, aan sy oorlogsmakkers te vertel nie. Hierdie visioen het in besonderhede gehandel oor die oorgawe van genl. P.A. Cronjé wat later by Paardeberg sou plaasvind.

Johan Fourie

More oom Adriaan.
Ek wil graag my gevoel oor nvlm hier gee. Ek kan verkeerd wees maar ek glo die persoon moet nog dood gaan en daardie wrede nag wag nog op ons. Die nag moet plaasvind om die eye opener te wees. Die persoon gaan deur sy eie mense uitgehaal word. Die huidige atmosfeer in ons poletiek is dat geen een veilig is nie. Hulle haal mekaar soos vliee uit. Wat die opswepery onder ons volkie betref is Geduld en Geloof die wag woord. Sou graag wou hoor wat oom hieroor te se het. Dankie vir die jare se update en ook die gehoorsaamheid. Groete

Ockie

Dankie Adriaan…soos altyd insig en wysheid waarmee Vader Sy kinders seen spreek weereens soos boekdele. groete Ockie

Johan Fourie

Ek is tans sonder kerk maar nie sonder God nie. Die predikante en pastore het n begrafplaas vol lyke wat hulle elke dag agter hulle laat. Was dit ook in oom siener se visioene.

Dirk Albers

En nou pas het die ” supra-sprinkaan ” van NW n klagte by die polisie gaan lê, dat iemand hom ook wil doodmaak ? Miskien wil hy met malema kompeteer oor wie die meeste doods-dreigemente op hulle kerfstokke kan kry. Dit kan naruurlik alles n slim set wees, om gratis publisiteit te kry. Verder sweep dit hulle volgelinge op, en dit genereer natuurlik ook baie simpatie tussen hulle aanbidders. Nou beter die DA se man ook n doods-dreigement kry, anders gaan hy net nie in tel kan wees nie. Hy is mos ” mini-mandela ” volgens sy eie beskeie mening. En lyk my almal wag vir n ” teken ” van winnie ? Sover dink ek sy gaan eerste met malema ” praat, ” maar wie kan weet wat in n sprinkaan se kop aangaan, veral as dit nog uit die graf ook is ? Miskien gaan fw n vinnige een op almal trek, en sê winnie het vir hom gesê, om die doringbos regering dadelik in te stel, want haar swart broers baklei te veel onder mekaar !

akarta

i’ll soon release DIE VIERKLEUR WAPPER WEER in Afrikaans (as it is) & in English, so other ppl can see all the other people, who have collected die sieners visions. long before you even touched the subject…….
it is a the omnibus of siener visions.. for free by passing the copyright on it (wasting my money buying it and my time transcribing it in to pdf for everyone to read)
wait until you read, your eyes will pop

Adriaan i suggest you do the same and release all your works for FREE.

if you say you want to awaken the volk, then this is the time to do so….

Dirk Albers

Adriaan, as daar een ding is wat my ROOI laat sien, is dit hierdie ryk, ongevoellige mense in ons midde ! Ek het al met vorige poste ook al hieroor gepraat. Hulle het absoluut GEEN vermoë, om te sien, en te verstaan hoe swaar die gemiddelde blanke in hierdie land kry nie. Ons praat nou nie eers van die blanke plakkers wat in sink pondokke ens bly nie. Hulle is mos almal lui, lae klas gemors wat ons liewer ignoreer. Maar hierdie ryk ” christene, ” sal hulle graag ontferm oor die swart, bloeddorstige, moorddadige barbare, want hulle is mos eintlik hulle ware naastes. Miskien is hulle eintlik reg ? Ons sukkel net miskien om dit raak te sien, want hierdie ” geseënde ” rykes lyk dan soos ons. Yahshua het nie veel ooghare gehad vir die rykes nie. Daardie ryk jongman, het mos so voorbeeldig, en ” christelik ” gelewe, en tog het hy die toets gedop. Het julle al ooit gewonder waarom Yahshua gesê het hy moet AL sy goed gaan verkoop ? Dink julle nie dit was bietjie hard en onregverdig gewees nie ? Hy kon mos sy goed vir sy familie of vriende gegee het ? Ek dink hier is baie meer diepte in hierdie gelykenis as wat ons besef ! Ek weet dit is gevaarlik om te veralgemeen, maar deur die stampe en stote wat die lewe jou toedien, vorm jy tog maar persepsies, reg of verkeerd. Ek gril my dood vir die volgende, nl. Die ryk afrikaner wat die NG Kerk aanbid, vir die DA stem, en die ( Skewe ) Beeld en Rapport met aanbidding lees, en GLO ! En hulle ken BAIE Bybelversies wat hulle mildelik, uit hulle heilige hoogte, aan almal uitdeel. Ek kan nie wag om weg te kom van hierdie mense nie ! Maar daar kom n GROOT gelykmaker, waarna Siener ook verwys het nl. Ons geld is SO waardeloos, ons kan dit teen die mure plak !

Hinsie

Goeie naand,
Dirk, daar is ook ‘n ander definisie van ryk, behalwe om baie geld te hê. Dit is om ryk te wees aan jouself. Ek, my en myself mens. Aanhaling Luk 18:18 “wat moet ek doen om gered te word?” So om jouself te verkoop (alles) is baie, baie moeilik. (Slaan vir ek dood.)
Luk 9:23 spel dit mooi uit. “En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.
Luk 9:24 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.”
Dit is mos ons hele moeilikheid vandag. Elkeen ek net. Daarom neuk alles inmekaar.
Dit is ook soos Elsie beskryf van die strafgerig wat kom en mens nie net al jou geld gaan verloor nie, maar ek gaan ook doodgeslaan word. Hoogmoed, trotsheid en gemaksug, (die hout moet alles doen te ‘grend’ om self iets te doen) gaan alles in die pomp duik.
Groetnis.

Elsie

Mnr Snyman, stuur hom in sy m#%&. Sy arrogansie is verstommend.

Pieter-Jan van Zyl

Goeie Naand/middag Almal Dankie weer aan Oom Adriaan vir die inligting en ook bekendmaking van die Volks Verraaier Lukaa-sie Swart. Gelukkig vir ons sal ons hulle Verraaiers aan hulle werke ken. Dit maak dit ook vir my makliker om my VADER YHWH in my gebede te vra om sulke VOLKS-VERRAAIERS by naam by hom HOM “Vader YHWH” aan te klae en ook die vloek van straf oor hulle te verkry. Mag die vloek van angs, vrees, bangheid oor hulle en hul geliefdes kom. Mag alle voorspoed, geluk, vrede en vreugde Vernietig word. Mag alle bose planne,aanvalle en beplanning misluk en self vernietigend wees vir hulle. Mag hulle ook aan die bosemagte oorgelewer word om so hul voet-stoel te wees tot in ewigheid. Sodat ek/ons opregtes aan ons Vader YHWH die EER mag gee. Ek het ook familie wat so sleg is en ook hul eie bloed verwante beroof, bedrieg en ook skade gebring het. So ek het hulle afgesny van my. Ek bring hulle as misdadigers voor my Vader YHWH. Mag ook hul drome in werklike nag-merries omskep word. Sodat ek / ons altyd Vader YHWH kan Loof en Dien en sy Naam weer mag Apart-stel.

Vriendelike Groete; Mag die Gees YHWH-Ruach oor my en my VOLK Skyn. Aan Vader YHWH die EER.

Elsie

Mnr. Snyman, jou doel is duidelik. Jou skrywe is opreg. Jou erkenning van Yahweh is genoteer. Jou waarskuwings sal nooit paniek saai vir die wat weet. Iemand het gevra wat beteken vir die wat weet. Vir my is dit eenvoudig- weet dat wat gaan kom, kom van Yahweh as deel van Sy strafgerig. Die wat die strafgerig ontken sal die waarskuwings ook ontken. Die wat weet, weet dat alles wat gaan gebeur, is wat ons oor ons self gebring soos jy die vloeke een vir een aangehaal het.

Die vrees moet nie wees vir wat gaan kom nie- die vrees moet vir Yahweh wees wat dit gaan laat kom.

Jer 16 Jy het My verwerp, spreek Yahweh, jy het ál agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hê.

Maar vir die wat Hom vrees en lief het bo hulle lewe.
Jes 43 Put Me in remembrance: let us plead together: declare thou, that thou mayest be justified.

Hinsie

Stem (“Like” baie)

Elsie

Jes 1
Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor My oë weg, hou op om kwaad te doen,
17 leer om goed te doen, soek die reg, BETEUEL DIE VERDRUKKER, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.
18 Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê Yahweh: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.
19 AS JULLE GEWILLIG IS EN LUISTER, SAL JULLE DIE GOEIE VAN DIE LAND EET.
27 Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer, deur geregtigheid.

28 Maar daar sal verbreking wees van die oortreders en die sondaars almal saam; EN DIE WAT YAHWEH VERLAAT, SAL OMKOM/ THEY THAT FORSAKE YAHWEH SHALL BE CONSUMED.

And, that is the problem christians. They have forsaken Yahweh for another god. The proof is in the pudding- not one, not one single mass prayer meeting have made even the slightest dent in the lawlessness, brutality and destruction of this land of ours.

I am sorry to say; the prayer that is posted on SL will let the wrath of Yahweh only increase:
Gebed: “Here Jesus, ek erken dat U my God is. Ek onderwerp myself met vreugde aan U en U heerskappy oor my lewe.

Thus, Yahweh says this of His children, throughout the ages:
I am Yahweh and MY NAME and MY GLORY I will give TO NO ONE. There is NO GOD beside Me. I KNOW of NONE, but they have LEFT ME for another. (Isaiah)

To those that have left the god of christianity- do not fear, for He that dwelleth in THE SECRET PLACE of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. SAY of Yahweh: He is my refuge and my fortress: MY GOD; IN HIM WILL I TRUST.(ps91)

akarta

i’ll soon release DIE VIERKLEUR WAPPER WEER in Afrikaans (as it is) & in English, so other ppl can see all the other people, who have collected die sieners visions. long before you even touched the subject…….
it is a the omnibus of siener visions..

pop

Dirk Albers

Die DA se ” mini-mandela ” het pas n groot blik wurms oopgemaak. Hy het blykbaar verwys na ” white privilege, ” en hierdie is n ding wat BAIE na aan die swart barbare se harte lê. Veral die armes en dommes wat ryp is vir die kommunisme. Maar ek vermoed al lankal dat meeste wit DA stemmers is huigelaars, en tweegesigte. En nou het mini-mandela die hele ding op die spits gedryf. Sodra jy iets vir almal wil wees, sit jy uiteindelik met die situasie dat jy niks vir enigiemand is. Dit kom tasbaar na vore op Radio 702, waarna ek al tevore verwys het. Hierdie wonderlike nie-rassige, anti-apartheid reënboog-idiote bel gereeld in. Dan probeer hulle ” shine ” vang met die swart omroepers, waarvan die meeste HOOGS intelligent is. Hulle praat nie eers met n Afrika aksent nie. Maar dan hang hierdie wit liberaliste se tweegesig ” onderrokke ” net effens uit, en die omroepers tel dit dadelik op. Veral engelse vroumense sukkel om daardie ” I am the madam, and you are my maid ” houdinkie af te skud. En hulle word afgeransel deur hierdie swart omroepers, en ek geniet dit terdeë. En selfs op hierdie liberale NSA radiostasie, wat al die regte reënboog geluide maak, kan jy die HAAT tussen wit en swart duidelik aanvoel. En ek hoop dat mini-mandela die sataniese skeinheiligheid van die DA oopvlek tot op die been. Miskien sal n paar verdwaalde skape die LIG sien, en in Vader Yahweh se kraal kom, voor die wolwe hulle finaal verskeur !

Mimi Hildebrand

Dankie Adriaan vir jou onbaatsugtige werk om die volk te waarsku. Dit word waardeer.

Akarta het jou ma jou nie maniere geleer nie.
Gaan speel op n ander plek.

Reon Pretorius

Ek weet die vure verwys na oorlog maar my seun het gister gery vanaf Potchefstroom na Jhb en hy sê my dat in die kort stukkie het 36 vure getel. Die land brand, maak nie saak hoe jy na dit kyk nie.

Johann Cronje

Akarta,

I warned you 4 days ago that your time here was running out !

Pieter

20.000 sprinkhanen erbij. Die geweld in die stede wordt baie erger.

http://www.breitbart.com/london/2018/05/06/over-20000-migrants-cross-sea-europe-2018/

Dirk Albers

Pieter, elke keer as jy hierdie sprinkaan realiteite van Europa vir ons deurgee, dan kan ek nie help om aan Siener se woorde te dink nie. Daardie baie ” wit tente, ” wat hier in ons land opgeslaan gaan word. Tot onlangs, het ons gedink dat dit maar die Boerevolk en ander blanke vlugtelinge sou wees, want almal kon saamstem dat daar moeilike tye vir ons voorlê. En dit is tog maar wat met n bevolking gebeur in moeilike tye, reg deur die geskiedenis. Toe skielik op n dag, word hierdie ” migrante probleem ” wêreldnuus, en ons het dit almal met totale verbasing gade geslaan. Onmiddellik het Siener se wit tente by my opgekom. Ek onthou nog n gesprek met oulike christen mense, terwyl ons die TV dopgehou het. Ek het natuurlik dadelik my ” vêr-regse ” interpretasie gegee, en hulle het my dadelik aangeval. Hierdie ” migrante ” was kwansuis dokters, geleerdes, ens, wat baie positief sou bydra tot die werkerskorps van Europa, en wat ons sien, is eintlik n wonderlike ding ! Kan julle sulke dwaasheid glo, van mense, wat beweer dat die Gees van Waarheid, ( Heilige Gees ), is deel van hulle lewens ? Daarom praat ek net van die Gees van Apartheid ! Hou maar julle Heilige Gees, ek soek daardie ” gees ” nie naby my nie !

Johann Cronje

Pieter,
Siener se visioen : Europa word swart van die immigrante, word toe waar en nou 100% vervul.

Dirk Albers

Johann, net soos wat ons jare terug NOOIT sou kon glo wat uiteindelik in hierdie land sou gebeur nie, kan die Europeërs ook nie glo wat met hulle gebeur nie ! En ons het hoogs intelligente blankes hier, wat dit nog steeds nie kan/wil glo nie. Dit is waarom ek meer en meer dink dat hierdie verskynsel geestelik beoordeel moet word. Hoeveel van ons het al gestry met reënboog familie en vriende wat eintlik aan die gang is in hierdie land, EN wêreldwyd ? Dit is asof jy met n klipmuur argumenteer, nê. En dit is baie keer geleerde christene wat ” bely ” dat hulle deur die Heilige Gees gelei word ? ? Daarom glo ek dit is n geestelike ding. Net die Gees van Apartheid, kan jou oë vir hierdie dinge oopmaak. En die Gees van Apartheid kan net funksioneer in n WARE Adamiet. ( Ongeag, of jy blou oë, en blonde hare het ! ) Dit is so eenvoudig soos dit !

Dirk Albers

Nou het Trump glo die ooreenkoms wat obama met Iran gemaak het, na die wind gegooi. Daarby sal die VSA nou die ERGSTE moontlike sanksies op hulle toepas. Verder sal enige land wat hulle agter die VSA se rug probeer help, pakslae kry. Hier kom n ding, mense ! Die skielike ” vrede ” wat Trump met Noord Korea gemaak het, het totaal vreemd vir my voorgekom. Was dit sodat Amerika eers die Iran-kwessie kon aanspreek ? Johann, ek dink baie aan jou ontleding/voorspelling, dat Damaskus platgeskiet gaan word. Vraag is, wie gaan dit doen ? Een ding is verseker, Amerika beplan weer GROOT moleste, en daarvan kan ons almal seker wees !

Pieter

Die mense wat nog een Apartheids gees het, is baie min. Die mense ken nie die aard van een sprinkhaan nie. Die steekdorings op die kansels verklaar hulle afkomstig van Noach, van Cham. So nou is hulle lief voor allemaal. Ek is nie lief voor die bokke nie en sal dit nooit wees nie. Ek is alleen lief voor die skape wat Vader se stem van Apartheid verstaan. (Nou het ek die woord Apartheid gebruik, so nou sal ek wel een rassis wees, dit is dan maar so.)

Zaterdag was daar een steekpartij in Den Haag. In die media spreek hulle dan van een “verwarde man”. Dis altyd een verwarde man die dit doen. Ek se dis nie een verwarde man nie, dis een moslim, dis een sprinkhaan.
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/9458-dader-steekpartij-den-haag-verwarde-man-of-terrorist

Ek weet nie of julle die berichte uit Europa volg nie, hier een aantal:
https://voiceofeurope.com/2018/05/87-year-old-french-woman-raped-for-2-hours-by-illegal-migrant/

https://voiceofeurope.com/2018/05/swedish-child-raped-by-three-men-on-her-way-home-police-refuse-to-give-description-of-the-perpetrators/

https://voiceofeurope.com/2018/05/italians-will-become-strangers-in-their-own-country/

https://voiceofeurope.com/2018/05/swedish-mother-of-toddler-gang-raped-by-three-child-refugees-they-even-took-photos/

https://voiceofeurope.com/2018/05/sex-between-a-23-year-old-migrant-and-a-10-year-old-girl-is-not-rape-says-court-in-finland/

Johann Cronje

Pieter,
Only the nations that are the true descendants of Israel (Jacob) will have the desire to be “seperate” or holy since that desire has been deeply engraved into their(our) hearts. They(we) know only ONE God Yahweh and live by His commandments to be regarded by Him alone, as “rightgeous”.
When Yahweh makes me holy, He separates me (“sets me apart”). I am SEPARATED TO God Yahweh as His possession – His special treasure. When HE brought His redeemed people to Mt. Sinai, HE said to them, “You shall be a peculiar treasure unto me above all people … a HOLY NATION” (Exod. 19:5-6). The relationship the “scattered “ nations of Israel had and stiill has with God YAHWEH is as a result of their deliverance from Egyptian slavery and made the nation “holy”, and as an integral part of “holiness”, Yahweh claims that which HE sanctifies as His special treasure. He SETS APART” that which is “holy” for Himself. That “holiness” involves the concept of “separation” which is seen in Leviticus 20:24, 26, “Hence I have said to you, ‘You are to possess their land, and I Myself will give it to you to possess it, a land flowing with milk and honey.’ I am YAHWEH your God, who has “SEPERATED” you from the peoples. . . . “Thus you are to be “holy” (seperate) to Me, for I YAHWEH am “holy”; and I have set you “apart” from the peoples to be “Mine.”

Dirk Albers

Die sataniese media het gesê die verwoesting in NW was oor die barbare se ongelukkigheid oor die supra-sprinkaan, nê. Nou word daar allerhande jakkalsdraaie gegooi, en dit lyk nie vir my of hy, EN sy base planne het dat hy moet waai nie ? Nou is my vraag, waarom brand die NW, nie nog erger nie ? Ek dink dit is baie duidelik dat daar sataniese magte en kragte agter die skerms aktief is, waarvan ons NIKS weet nie. En as die media weet, word hulle beveel om nie te sê nie. Tog glo ek dat daar n goue draad deur al hierdie moleste getrek kan word, tot by waar zuma uitgeskop is. Die joodse geldbase wat alles beheer, is besig met n ” wag en kyk ” speletjie, om te sien hoe die die barbaarse massas gaan reageer. Ons weet mos, in enige oorlog verkoop hulle wapens aan beide kante, want dan verdubbel hulle winste. En terwyl die strydende faksies mekaar uitwis, sit hulle terug met emmers vol springmielies, en geniet elke oomblik. Maar op n stadium sal hulle kant kies. En hulle kies ALTYD die kant, wat vir hulle die meeste geld, en mag, in die sak sal bring. Dan gooi hulle alles in, om die ” slegte ” kant uit te wis. Dit is dan ook hoe hulle volskaalse Rasse-moord laat gebeur. En verder kan ons seker wees, met hulle planne vir hierdie land, kom GEEN blankes lewendig aan die ander kant uit nie !

JanB

Dirk dit is die nuuste verskoning

‘We want foreigners gone’ – Mahikeng protesters
2018-05-10 15:14
Iavan Pijoos
While an impasse over the future of embattled North West Premier Supra Mahumapelo continues, protesters in the province have turned their attention to foreign nationals.

Protesters in Mahikeng are calling on all shop owners who are foreign nationals to leave the province. “The problem with the foreigners is they are killing our kids with drugs and abortions. They are doing so many illegal things in our country,” protester Trevor Phelwane said.

Phelwane, however, denied that the protest was xenophobic. “We are not being xenophobic or what, but we are saying they must do business professionally.” A large group of protesters gathered outside the museum in the town on Thursday morning.

They held up placards, one of which read: “Every foreigner must go – burn their business. Go! Go! Go!” Another read: “I’m a hawker and the foreigners are killing us.” Singing as they voiced their displeasure, the protesters also called for Mahumapelo to step down.

https://www.news24.com/SouthAfrica/News/we-want-foreigners-gone-mahikeng-protesters-20180510

Elsie

‘n Bietjie hoop.
http://sovereignstateofgoodhope.net/docs/SSoGHDeclarationSecession.pdf

Al verlede jaar al die dokumente ingedien as First Nation sessessie. Klaarblyklik alles voor die wind net ‘n paar voorwaardes waarvan een natuurlik is om mense in die gebied te he. Daarom die registrasie.

Het so pas geregistreer.
Besoek en besluit-
http://sovereignstateofgoodhope.net
en
registreer
https://www.usaf.org.za

Enige iets is beter as hierdie HELL HOLE van swart suid afrika.

Dirk Albers

Let maar goed op hoedat die Rasse-moord skroewe stywer gedraai word vir die Adamiet in hierdie land. Nuwe wetgewing met swaar srtawwe, ( verpligte tronkstraf ? ), vir enige vorm van rassisme. En julle kan seker wees die definisie van rassisme sal wyer en wyer toegepas word om meer blankes by te kom. Reeds sien ons totale dubbele standaarde tussen wit en swart. Dink julle hierdie satans, met hulle wette, en Afrika-howe gaan enigsins meer regverdig word ? Daar is n Skrif wat sê : Julle sal vir n WOORD vervolg word. ( Kan iemand dit asb vir ons naslaan, sodat ons dit goed kan bestudeer.) Daar is by my geen twyfel nie, dat dit die woord ” Apartheid ” is. Dit kan nie ” Jesus, ” of enige christen, of kerk benaming wees nie, want NIKS vergelyk met Apartheid nie. Hierdie wetgewing is ook n desperate poging om die NSA reënboog-illusie te MAAK werk, nê. Want almal weet van die Apartheids-volk, wat nie wil verander nie, en steeds Apartheid wil laat herleef. En die satans, van al die kleure en geure, VREES hierdie Volk. So wat gaan gebeur as jy sê jy is vervul met die Gees van Apartheid ? Sal jy bereid wees om tronk toe te gaan vir jou geloof ? Of nog erger, sal jy bereid wees om geskiet te word, omdat jy in Apartheid glo ? Of gaan jy liewer n reënboog-kind wees vir Liewe Jesus ? Onthou maar van daardie ongemaklike Skrif wat sê : Daar is n breë weg, wat lei na die verderf, en BAIE wandel daarop. En dan is daar ook n baie nou weg, waarop baie min wandel !

Dirk Albers

Adriaan, dankie vir hierdie tydige openbaring ! Dit is sowaar n puik beskrywing, van die ” regering ” wat die satan oor ons aangestel het in 1994, nê. Maar die meerderheid blankes was tog so gelukkig om mee te doen aan hierdie boosheid, so met die Bybel onder die arm. Want hulle god het hulle beveel om n ” heilige opposissie ” te wees. En daarom kon hulle ons, wat niks met hierdie sataniese gemors te doen wou gehad het nie, uit die hoogte slegsê, en uitkryt. Neem nou maar die nuutste fopspeen wat satan uitgedink het, nl. Hierdie spul ” clowns ” wat die land deurkruis om almal se mening te kry oor : Land expropriation, without compensation ! Hulle het glo al oor n honderd duisend briefies, voorstelle, insette, besware, en wie weet wat nog, gekry. Hulle verwag eintlik n half miljoen insette, en het nou vir meer tyd gevra as gevolg van hierdie ongelooflike swaar werkslas. Sien, hulle moet die hele land n ” regverdige, demokratiese ” kans gee, om hulle sê te sê, voordat die krane van die hel oopgedraai word. Maar julle kan seker wees, die besluite rondom hierdie saak, was LANKAL geneem, en SAL toegepas word, of julle daarvan hou, of nie. Verder glo ek dat elke verkiesing in hierdie land na 1994, was vooruit bepaal, deur die joodse geldbase wat die eintlike regeerders is. ( Miskien selfs voor hierdie tyd ? ) En as, ( baie groot ” AS ” ), daar ooit weer n verkiesing in hierdie land gaan wees, sal die geldbase dit weereens voor die tyd bepaal. En AL die kripvreters, van elke kleur en geur, sal maar net te bly wees vir n plekkie op die soustrein. En hulle sal die mofskape met GROOT geesdrif, oortuiging, mooi beloftes en glimlagte, EN Bybelversies, totaal gewetenloos, net aanjaag na die SLAGPALE !

Elsie

“van die ” regering ” wat die satan oor ons aangestel het in 1994, nê”

Jy is verkeerd- satan stel niks aan nie. Satan is soos die tokkelos vir die swartes, net vir die christen bestaan hy. Israeliete het nooit ‘n satan se bestaan erken nie.

Eer Yahweh en erken dat Hy in beheer is en dat Hy ALLE regerings aanstel en regerings laat val.

2 kon 19 Yahweh, God van Israel, wat op die gérubs troon, U ALLEEN IS DIE GOD VAN AL DIE KONINKRYKE VAN DIE AARDE, U het die hemel en die aarde gemaak!

Die regering wat 1994 aan bewind gekom het is deur ons aan bewind gebring. Ons het Yahweh verlaat en al Sy woorde verag terwille van preke oor hoe oulike en slim Paulus was en hoe ons moet lewe volgens die god van liefde. Yahweh se woede het hierdie regering aangestel – nie die statan nie.

Jer 18
7 IN EEN OOMBLIK SAL EK SPREEK OOR ‘n nasie en oor ‘n koninkryk om DIT UIT TE RUK EN OM TE GOOI EN TE VERNIETIG;
8 maar as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, SAL EK BEROU HÊ OOR DIE ONHEIL WAT EK VAN PLAN WAS OM HULLE AAN TE DOEN.
9 En in ‘n ander oomblik sal Ek spreek oor ‘n nasie EN OOR ‘N KONINKRYK OM DIT TE BOU EN TE PLANT;
10 maar as hulle doen wat verkeerd is in My oë DEUR NA MY STEM NIE TE LUISTER NIE, dan sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen.

Jes 54
Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; OOK HET ÉK DIE VERDERWER GESKAPE OM TE VERNIEL.

Elsie

Ons is geplant aan die Suidpunt van Afrika en ons het hierdie wonderlike land verwoes deur ons God te vergeet.

Lev 26 As julle in My insettinge wandel en My gebooie hou en dit doen,
Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak; Ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn. VYF VAN JULLE SAL HONDERD AGTERVOLG, en HONDERD VAN JULLE SAL TIEN DUISEND AGTERVOLG; EN JULLE VYANDE SAL VOOR JULLE VAL DEUR DIE SWAARD.

as julle My insettinge verwerp, en as julle siel van My verordeninge ‘n afsku het, sodat julle nie al My gebooie doen nie En My Verbond Verbreek
16 dan sal Ék dit ook aan julle doen:

EK SAL MY AANGESIG TEEN JULLE RIG, sodat julle voor jul vyande verslaan word; EN JULLE HATERS SAL OOR JULLE HEERS, EN JULLE SAL VLUG TERWYL NIEMAND JULLE AGTERVOLG NIE.

EN EK SAL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD ONDER JULLE IN STUUR, en dié sal julle kinderloos maak, sodat julle paaie verlate sal wees en julle land sal ‘n wildernis en julle stede puinhope word.

Ps 106
Toe het die toorn van Yahweh ontvlam teen Sy volk, en Hy het ‘n afsku gekry van sy erfdeel.
EN HY HET HULLE IN DIE HAND VAN DIE HEIDENE GEGEE, EN HULLE HATERS HET OOR HULLE GEHEERS;
EN HULLE VYANDE HET HULLE VERDRUK, SODAT HULLE ONDER HUL HAND MOES BUIG.

Always other gods ( the 4 of the christians) that cause the downfall of Yahweh’s servants. Governments or people are not to blame; we are the cause of our own misery.

Johann Cronje

Elsie,
Uiteenlopende verklarings en begrippe van die Skrifte rondom die bestaan van die Satan sal altyd ‘n debat laat ontstaan.. Dit is reg, die OT het nie aan Israel veel bekendmaking van die wese gemaak,soos die NT aan die Christen nie.. Hoe dit ookal mag wees ek glo nie dat Yahweh enige van Sy “EIE” uitgesoektes wat bestem is vir regverdigmaking, doelbewus met die bose sal laat mislei om teen Hom te sondig nie. Hy sal dalk eerder die “bose” gebruik om jou tot jou sinne te lei, terug na Hom toe. Uiteindelik die mens se keuse, Yahweh of Sy Bose Opponent! Die vraag is het Yahweh God boosheid geskape, of laat Hy dit net toe? Jesaja 55: 8-9) – Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek YAHWEH. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.
Spreuke 16:1-4 – DIE planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van YAHWEH. Al die weë van ’n man is suiwer in sy oë, maar YAHWEH toets die geeste. Laat jou werke aan YAHWEH oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Alles het YAHWEH gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Baie mense se lewens word a.g.v. boosheid in smarte en lyding gehul. Alhoewel ons nie alle onheil en lyding kan uitskakel nie, vind die mens wat ‘n groot geloof in God YAHWEH ontwikkel, dikwels ‘n innerlike vrede wat die onheil van die wêreld net eenvoudig oorskadu en die lyding wat ons verduur versag .(Psalm 4: 8, 119: 16) ? (Psalms 23: 4, 31: 7, Klaagliedere 3: 31-33):

Dirk Albers

Elsie, jy maak n baie sterk saak vir jou ” geen satan ” geloof. Omdat ek glo dat ons ALMAL lei aan tonnelvisie, sal ek jou standpunt met erns oorweeg. Maar ek is redelik seker, daar gaan mense wees wat met net soveel oortuigende Skrifte jou argumente weerlê. Dit is mos maar ALTYD so, wanneer die Bybel bespreek word. Maar dit is dan ook die doel van hierdie forum, om almal n kans te gee om, persoonlike openbaring met ander te deel. Ek is egter van een ding seker, en dit is dat die tradisionele christen-geloof, waarmee ons almal groot geword het, WERK NIE ! En om net aan te hou karring oor die ongehoorsaamheid, ( sonde ? ) van die Volk, werk ook nie. Die ” Volk ” is al moeg van al die preke, vermanings, sweepslae, en algemene verwarring. Ek het al tevore gesê. Al wat gaan werk, is n LEIER, wat met WONDERWERKE hierdie Volk oortuig van n WARE Hemelse Vader se bestaan, en wat Sy WARE stem is. Mense kan nie eers saamstem oor wat Sy Naam is nie ? Elkeen het sy/haar EIE interpretasie oor presies wat Sy Wette, Feeste en Sabatte is. Dit is om van SIEK te word. En ek weet ek praat namens BAIE opregte gelowiges. En as die Hemelse Vader bereid was om vir Israel n Moses te stuur, wat GROOT wonderwerke gedoen het, sal Hy dit sekerlik weer kan doen, of hoe ? So ek wag maar vir ” Moses, ” en tot dan sal ek lewe volgens die Goue Reël, nl. Doen aan ander soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Ek sien BAIE christene, EN Israeliete , wat nie eers volgens hierdie eenvoudige Wet kan lewe nie ! ( Maar hulle kan Bybelversies uitspoeg soos n worsmasjien ! )

Les

More Dirk
jy is 100% reg

Ruiter vd Forums

Gebeur die onafwendbare, wat staan enige mens te doen om aan die finaliteit daarvan, te ontkom?
Wat gebeur….sal gebeur.
Indien dit dus aan jou ‘openbaar’ word dat jy op 1April jou lewe op gruwelike wyse aan die hand van n barbaar sal verloor, en hierdie toekomsblik hou inderdaad water, hoe dus wil jy jou vir hierdie dag ‘voorberei’?
Waarskuwings in dié verband tog sekerlik dan n blote hersenskim en gejaag na wind?
Meen Pablo Neruda: –
“You can cut all the flowers, but you cannot keep Spring from coming”.
Met dit as n gegewe, waarom nou rondrol oor jou naderende dag van 1April jou in die gesig staar?
Kommer, hoes, proes en lippe klap…kom tot niks.
Want 2April is jou immers nie beskore nie.
Vermanings en ‘waarskuwings’ ten spyt.

Marellus

Waar.

So waarom al die geraas op hierdie forum ?

People do not seem to talk for the sake of expressing their opinions, but rather to maintain their opinions for the sake of talking

… en dis ‘n voetnota in ‘n dagboek wat ek êrens gememoriseer het.

Intussen, luister na Ofra Haza

… en hoor hoe mooi ons voorvaders gepraat het …

Johann Cronje

Marellus,
Die taal mag wel die van ons Israelvoorvaders sin wees en dit klink heel goed om daarna te luister. Die wat dit egter nou gebruik om te weenklaag en te sing oor Jerusalem , is gewis nie die nasate van die ware Israeliete nie (met uitsondering van ‘n klein hoeveelheid Judiërs – DNA van Juda). Gewis is daar oorweldigende DNA (“BASTERJODE”) gebore vanuit vreemde saad. Die “Jode” verdedig die grondgebied wat deur YAHWEH aan die hele 12 stamme van Israel gegee is en wat hulle(Jode) in ‘n “landgrab” bekom het in 1948. Jerusalem is die basis vir al drie gelowe. Esau (Jode), Ismael (Moslem) en Jakob (Israel). Die onvervulde profesie in Esegiël m.b.t. die toekomstige terugkeer van die verstrooide Israelnasies na hul land moet nog vervul word. Die Jode het egter die profesie voortydig tot vervulling gedwing deurdat hulle die “gelykenins van die Vyeboom” tot hul “landgrab” gebruik het. So het hulle die hele wêreld mislei om te glo dat hulle die “uitverkorenes” van Yahweh is. Die hele “verblinde “Christenwêreld simpatiseer met die “arme” Jodewat ‘n stryd voer om besit van veral Jerusalem. Kom ons kyk hoe die geveg uiteindelik gaan vorder tot ‘n gruwelike Midde-Oosterse konflik . Trump se VSA Ambasade skuif na Jerusalem gaan die “vyandige emosie” na nuwe hoogtes laat sryg. 14 Mei 2018 sal presies 70 jaar wees na die amptelike “landgrab”. Dalk van nou af vorentoe kan alles net spoed optel na die nuutverwagte konflik.

Dirk Albers

Johann, dankie dat jy bietjie perspektief geplaas het op die ” jode-probleem ! ” Daardie aanbidding van die jood, waarvoor ek destyds as christen, ook vir jare geval het, gaan jy nie maklik uit die Volk uitkry nie. Ek het nou skielik aan iets gedink, nl. Is dit nie miskien waarom so baie christene vir die DA stem nie ? As jy die jode aanbid, is dit mos net die plek vir jou, of hoe ? Almal weet dit is n joodse party, in direkte beheer van die joodse geldbase, en hulle mini-mandela is n fopspeen vir die mofskape om aan te suig. Maar die ” clever blacks, ” en die dommes ook, begin meer en meer wakkerskrik vir al hierdie witmans-misleiding. En Auntie Patricia is besig om GROOT moeilikheid vir hulle te maak. En sy kan seker al haar prys noem, om draad te spring na n ander politieke party, nê. Miskien besluit sy dat passasier op die soustrein is nie meer goed genoeg nie, sy wil nou die DRYWER wees ?

Marellus

Liewe Johann,

When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children. Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.

Matt 27 : 24:25 (KJV)

Die Jode het Sy Bloed op hulself en hul kinders gevra, en as Sy Bloed op jou en jou nagesag toegereken is, beteken dit een van twee dinge :

1) Jy het groot moeilikhied met die Oubaas Daarbo.

Of,

2) Die Oubaas Daarbo het niks meer moeilikheid met jou nie.

En die Jode het ‘n vloek oor hulself uitgespreek, wat die Oubaas Daarbo in ‘n seën KAN verander.

Gaan Hy regtig omgee oor die manier hoe jy met SY BLOED gedoop is, wanneer jy voor Hom staan?

En het jy enige verskoning as Hy dit regverdig ag om Sy Bloed van jou hande af te eis?

Hy is genadig vir wie Hy genadig wil wees, en Hy sal Homself ontferm oor wie Hy WIL ontferm.

Niemand is goed voor Hom nie.

Ons is afhanklik van Sy Genade … hoe ongemaklik daardie feit ookal vir ons is, want die eer kom Hom toe,

… en Hom Alleen.

Marellus

Ruiter,

Onthou Spreuke 31:6 & 7;

… en begin suip.

.. en kry dronkverdriet in ‘n mooi melodie soos hierdie een.

Dis wat ek doen.

F#k julle almal.

Johann Cronje

Marellus,

Wie is die HOM na wie jy verwys in jou aanhalings? YAHWEH of Jesus? Wie de bloed praat jy van YAHWEH of Jesus? AAN WIE KOM DIE EER TOE? YAHWEH of Jesus?
Hoe nou, wie moet ons glo? YAHWEH se persoonlike verklarings in Jesaja of christendogma? YAHWEH het nooit verander nie en Hy verklaar onomwonde dat daar “GEEN” ander god is met wie Hy Sy lof en EER deel nie!
Jes 42:8 – EK is YAHWEH, dit is my NAAM; en My “EER” sal EK aan “GEEN ANDER” gee……………………..
Hy verklaar ook dat daar geen ander Heiland is behalwe Hy nie!
Jes 43: 11 — Ek, Ek is YAHWEH, en daar is “geen Heiland buiten My nie”.
Miskien moet jy tog ‘n bietjie verder kyk as dit wat jy vertel word deur dogma?
What the Church doesn’t want you to know
http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_40.htm
The scandal behind the assembling of the New Testament canon. https://truthhertzradio.weebly.com/-the-new-testament-canon-831—96.html

Marellus

… ai yai yai … nog ‘n Ariaan.

Johann Cronje

… ai yai yai … Prov 19:2 (NIV) It is not good to have zeal without knowledge, nor to be hasty and miss the way. Hos 4:6 (NIV) My people are destroyed from lack of knowledge.

Dirk Albers

Cyril the squirrel, saam met sy mafia, gaan glo NW oorneem om dinge reg te ruk. Blykbaar is dit die eerste keer dat so iets in hierdie land gebeur ? Ek het pas n stem-nota ontvang met verbasende inligting op. Volgens hierdie persoon het n paar skepe, sjinees onder andere, in Walvisbaai pas aangekom. Daar is militêre voertuie en uitrusting op n groot skaal afgelaai. Die konvooi was tot tien kilometer lank, en almal is glo deur na Botswana ? En niks en niemand sê n ding hieroor nie. Nou mense, ons weet hoeveel liegstories doen die heel tyd die rondte, so ek vra maar dat ons almal probeer meer uitvind omtrent hierdie saak. Die feit van die saak is dat Botswana grens aan NW. Praat ons hier van n tipe invalsmag, of wat ? Adriaan, ek hoop jou kontakte kan ons uithelp hier. Is dit nie jammer nie, dat ons heeltyd so toegegooi word met leuens, dat mens deesdae NIKS wil glo wat jy hoor of lees nie. Maar ons weet darem een ding verseker, en dit is dat NW groot probleme het. En dit is Siener se wêreld, nê !

Jan van Wyk

Vir julle inligting:
Daar was Donderdag blykbaar 3-4 amerikaanse skepe wat militere vragmotors, land-rovers ens. by Walvisbaai afgelaai het. Die konvooi, van tot 10km lank, het deur die nag pad gevat Botswana toe. Na bewering is dit die 4de besending.

Dirk Albers

Adriaan, die inligting kom nou drupsgewys deur. Daardie voertuie, ens, is vir die Amerikaanse basis in Botswana. ( of is dit basisse ? ) Daardie plek is eintlik n oop geheim vir baie jare al. Maar ons mag seker moeilike vrae vra, of hoe ? Beplan die amerikaners n nuwe ” proxy war ” vir ons land ? Presies soos Irak, Afghanistan, Sirië, ens, ens ? Ons weet mos, die ” Industrial Military Complex, ” MOET die heel tyd nuwe oorloë aan die gang kry, reg deur die wêreld. Nou hoor mens dat die Sjinese ook vastrapplek soek in Afrika. Blykbaar baie aktief in Zimbabwe ? Maar ek is seker ons land is meer waardevol as zim, en sal beslis eerste prys wees. So miskien moet ons meer oplet na hierdie nuutste manewales. Gaan ons land die volgende Sirië wees ? Hier is beslis genoeg faksies, en ongelukkigheid op ALLE fronte, vir n bloedige burger-oorlog, nê. En met al die moleste in NW, het die amerikaners miskien duistere planne wat ons niks van weet nie. Ons kyk na die beeld-materiaal van Sirië, met die verwoeste dorpe en stede, en dan sê ons : Dit sal nooit hier kan gebeur nie. Mense, ek BELOWE julle, dit kan hier ook gebeur !

JanB

America Army vervolg….

“It has been done before,” Shilumbu said, adding in an annoyed tone: “People like to spread rumours.” “The public must know that the military is not stationed at one place. People should not link Namibia to any other country. We are members of SADC [Southern African Development Community] and if something happens anywhere in the region, SADC will take a decision regarding deployments,” Shilumbu said.

He said he is “not aware of any development where the Namibian army is linked”. “People should observe whether these vehicles have NDF registration numbers or not,” Shilumbu added.

Journalist Yochanaan Coetzee had gone to take pictures of two of the military trucks that experienced a breakdown along the B1 and reported that the trucks had no registration numbers or any other identification as NDF trucks.

He said the two drivers at the trucks were dressed in dark green overalls.
Coetzee said the drivers were dressed in dark green overalls but had a “strict demeanour” about them, which gave him the impression that they must be soldiers. The drivers, however, did confirm that they were from “up north”.

“I want to assure the Namibian people that the security situation in the country is stable. People link things to wrong events. There is no need to panic. If there is any development the Ministry of Defence will announce it to the Namibian public,” said Shilumbu.

CATHERINE SASMAN
https://www.namibiansun.com/news/military-convoy-spotted-again2017-12-27/?

Dirk Albers

Nou toe nou Adriaan ! Laat my maar toe om ook n bietjie te spekuleer, want dit lyk beslis of BAIE dinge nou duideliker word. Afri-forum het pas rondgetrêps in Amerika, om simpatie vir plaasmoorde te kry. ( Na 25 jaar se marteling, dood en verwoesting ? ) Was dit nie om die instruksies vir die ” doringbos-regering ” te kry nie ? Dit maak BAIE meer sin vir my. En in dieselfde tyd is daar groot moleste in NW wat kwansuis vir cyril laat vroeër uit engeland terugkom ? En dan neem hy en sy mafia die provinsie oor, vir die eerste keer in die geskiedenis van die land ! En skielik kom BAIE oorlogsmateriaal en voertuie aan in Botswana ? En Natal is nou ook aan die borrel en bruis, en daar is geluide van n noodtoestand ? Vandag het Kallie Kriel van afri-forum deelgeneem aan n debat op Radio 702. Hy is oordonder deur aards-liberaliste, en die inbellers was ook totaal vyandig teenoor hom. Die omroeper was een van hulle slimste giftigste anti-wit tipes, en het Kallie deurgaans op die agtervoet gehad. Hy het Kallie toe gevra of hy sal bely dat Apartheid n sonde teen die mensdom is/was. ( Crime against humanity ! ) Kallie wou nie, en wou net toegee dat foute gemaak was. Hierdie het die hel letterlik laat losbreek. Hulle hou nou bespreking op bespreking oor hierdie ontkenning van Kallie, namens afri-forum, en ons het lank nie die einde van hierdie storie gesien nie. Ek het dadelik gedink aan Duitsland, en die vervolging van die duitsers as hulle sê die ” holocaust ” was nonsens. As jy as n blanke beweer dat Apartheid NIE n sonde teen die mensdom was/is nie, sal jy bars. Om die ” K ” woord te gebruik, sal kinderspeletjies wees, in vergelyking met hierdie verskriklikheid. Gelukkig word die streep tussen patriot, liberalis, en skynregse al duideliker getrek, nê. Draadsit is verby ! !

JanB

Die berig is al in Desember verlede jaar

Military convoy spotted – again
The defence ministry says the military vehicles are moving from one base to another
27 December 2017 | Government
The Namibian public was again alarmed to see a large contingent of about 50 military trucks loaded with Land Rovers spotted along the B1 near the Brakwater weighbridge last Thursday.

The military trucks were seen moving from the north towards Windhoek, with rumours mulling that they must have been moving from Katima Mulilo.
Other rumours were of a possible collusion by Namibia in Zimbabwe’s military take over following sightings of two huge military convoys seen to have been driving along the Western Bypass northwards on 21 November
About two weeks before 21 November a long line of military trucks with Land Rovers mounted on top were also seen driving along Sam Nujoma Avenue in the direction of the Hosea Kutako International Airport (HKIA).

Then, a spokesperson for the Ministry of Defence, Major Peter Shilumbu, said the trucks seen on Sam Nujoma Avenue were vehicles belonging to the Botswana Defence Force (BDF) being transported to Botswana after having been in transit at Botswana’s dry port in Walvis Bay.

Shilumbu also then said the other convoys were a new consignment of military vehicles of the Namibian Defence Force (NDF) being deployed and dispatched from Windhoek to their respective units.
Of the military vehicles seen last week Shilumbu said these were NDF trucks moving from one base to another.

Vervolg……….

Ruiter vd Forums

Dki tog vir nugtere denke.
Ofskoon n lekkerrrrrrrrr doemprofeet-storie nou nek-om gedraai is.
Sug.

JanB

Die enisgte berig oor enige militere beweging in Namibie volg onder. Niks van Amerika nie

Quentin

Oom Adriaan
,Jammer dat ek heel te mal van die onderwerp af is, maar ek wil net gou uitvind by oom of het siener ook erens in een van sy profesiee gepraat van die verwoestende storm waarvan Johanna Brandt praat. Indien hierdie storm so erg gaan wees soos wat sy geprofeteer het, sal ons beslis meer hiervan tewete moet kom. Indien daar iemand is wat meer inligting hieromtrent het sal ek dit baie waardeer as julle dit hier kan plaas asb.
dankie

Martin van Wieringen

Botswana plaatste in 2016 en vorig jaar grote militaire orders voor hun leger in het buitenland.Ter vervanging en uitbreiden van hun leger. Zweedse Grippe jachtvliegtuigen ter vervanging van de oude F5. In Zwitserland bestelde ze pantserwagons, Dat Chinese schip in Walvisbaai zou mogelijk uit Suid-Korea komen waar ze Koreaanse Tanks kochten. Dit na de Nederlandse weigering om ze Leopard tanks te verkopen.

Dirk Albers

Martin, dankie vir jou inset ook. Waarom Botswana soveel wapens nodig het kan mens maar net oor wonder. Maar ons weet ook dat dit n tipiese Afrika verskynsel is. Hulle onderdane vrek van die honger, maar wapens moet gekoop word. Maar die koloniale magte speel ook n rol, want daar moet heel tyd nuwe markte vir hulle wapenbedrywe geskep word. Toe die NSA tot stand gekom het, was daar weereens groot wapenaankope gewees. ( Waarvan BAIE al weggeroes het ! ) Maar ek is nie oortuig deur die media se dekking oor al die wapen/voertuig bewegings in ons geweste nie. Hier is duistere dinge aan die gang, en hopelik sal ons meer uitvind soos wat die NSA nagmerrie verder ontplooi. En die fanatieke ontkenning, deur elke kleur en geur, van die Rasse-moord in hierdie land, behoort n bron van groot kommer te wees. Die gevolg is dat rassehaat juis aangeblaas word, en die stoompot se drukking is al amper in die rooi. En hoe meer die reënboog-idiote kruip voor die barbare, hoe wreder, en moorddadiger word hulle. Wanneer gaan die blankes van hierdie land, besef en glo, dat ons ALMAL ter dood veroordeel is, al sien jy Apartheid as n ” sonde teen die mensdom ! “

Johannes

Oom Adriaan, ek dink nog steeds u vertolking van die profesie rondom ‘n swartleier se dood, i.e. assosiasie daarvan met Mandela se dood, is korrek. Die sewe dae wat die leier in die glaskis lê voor sy ter aardse bestelling is dalk 7 profetiese jare in plaas van 7 letterlikke dae. Kort vlamme langs graf is aanduidend van sporadiese geweld in die tyd. Dit bring ons dus by 2019 vir die ‘begrafnis’, waarna die groot vuur vooruitslaan.. die begin van die groot staking, brandstof tekorte en dies meer. Hoe lank dit dan gaan duur voor ons 2de bloed rivier weet ek nie, maar volgens die dan eers dalk 2020 op die vroegste.

Hierdie swart leier wat sterf is ook ‘n aanduiding op die einde van swart politiese mag (skild en spies is op die grond) en die chaos wat daarop volg. Dink by u self as bv die anc volgende jaar verkiesing verloor watter versplintering dit tot gevolg gaan he, die regte klimaat vir n revolusie! U enigste fout was dalk net in die vertolking van die tyd lyne van die profesie.

As ek reg kan onthou het Malema op Winnie se begrafnis gese dat terwyl Mandela in die tronk gesit het, het sy die werk gedoen en toe juig die skare.

Groete,
Johannes

JanB

Soos verkry vanaf Lukas Swart se web
Adriaan is seker nog onseker om hier te kom praat. Miskien moet ek meer verduidelik wat my motief is.
Adriaan doen goeie werk om mense bewus te maak van wat in die wêreld besig is om te gebeur en daarmee het ek geen probleem nie. Hy het goeie werk gedoen om siener van Rensburg se geskrifte op te soek en bymekaar te sit en dit was ook ’n uitstekende poging waaraan niemand ooit gedink het nie, en was dit nie vir hom nie, sou die mense vandag nie eers geweet het wie siener van Rensburg was nie. Ek dink dat ons, ons hoed vir hom moet afhaal want hy verdien dit.

Hy borrel oor van inligting, want hy het soveel om te deel, maar wanneer hy die visioene van Siener sien, pas derduisende brokkies vir hom bymekaar en hy kan nie help om die goed saam te skryf nie. Hy sien dit dan vir wat dit is en hy herken dit soos wat dit gebeur. Daarmee het ek ook nie ’n probleem nie en ek dink dat ek en hy baie lang ure sal sit en gesels wanneer ons eers bymekaarkom.

Ek het net een probleem. Omdat hy dit wat hy herken, so met die prentjies van die visioene bymekaarsit, word hy so opgewonde dat ’n mens later nie meer seker is, wie praat nie. Is dit nou Siener of is dit Adriaan? En dit is net hier waar die probleem inkom. Al sy lesers het nie die onderskeiding om daardie onderskeid te maak nie en dit veroorsaak dat hulle Adriaan en Siener se werk as ’n nuwe visioen beleef, wat nie altyd die waarheid is nie. Ek verstaan sy stryd om altyd teen die stroom te wees, beter as wat enige ander mens dit sal verstaan, en een ding wat ek nie wil hê nie, is om hom te verneder.

Vervolg….

JanB

Hy sal my moet help dat ons die paniek in die land wat as gevolg van mense se eie persepsies, wat ontwikkel het rondom die gesamentlike beeld wat uit die boeke gebore is, te besweer. Ons moet ’n skeiding maak en as ons dit kan regkry om die profesieë onafhanklik in een boek te kry en dan die vertolking van die politiek in ’n afsonderlike boek, dink ek sal ons ’n groot deurbraak maak. Ek voel net dat ons ’n heksejag teen Adriaan moet stop en dat hy die eer moet kry wat hom toekom, maar hy sal ook moet help.

http://www.akskagroep.com/showthread.php?393-Wat-het-Siener-van-Rensburg-nie-gesien-nie&p=22998#post22998

Andy Rabie

Oom Adriaan,ek ruik n stink rot. Hoekom het hy homself nie vergewis van die feite toe hy al daardie beskuldigings in die eerste plek gemaak het nie. Nou draai hy skielik om.Nee wat hy is nie te vertroue nie. Hy val die Suidlanders al vir jare aan sonder provokasie. Ek vertrou hierdie hand van vriendskap niks nie.
Groete.

Elna

Probeer hulle nou om vir oom Adriaan te kry om hulle te help om die Boervolk te paai en aan die sus te kry?
Want dis die indruk wat ek kry van ń hele paar van die nuwe organisasies.
Ek kyk gewoonlik of hulle vriende is van Afriforum en gewoonlik laat my instink my nie in die steek nie.
Oom Adriaan, die krane is oop. Staan vas. Baie sterkte.

Johann Cronje

JanB,

Jy sal opmeerk dat ‘n ene ‘Hein ( Senior member) gisteraand 23 Mei sy persoonlike kommentaar daarop gelewer het en wat uiteraard heel negatief teenoor Adriaan is. Dit is baie maklik om iemand anders op ‘n ander forum se stasie te beledig of tot oneer te bring, Te veel mense het te veel te sê, omdat hulle uit vrees dalk wil hê dat sekere verklarings van Siener se visioenene nie realiser nie!

Dirk Albers

Adriaan, ons wag almal in spanning om te sien wat gebeur as plase beset word. Daar is eintlik net twee opsies nl. Veg of vlug. Die veg opsie dink ek gaan nie werk nie, want die ” odds ” is te oorweldigend. En die ” freedom charter ” is mos duidelik waar hulle sê : The land wil belong to the people who work the land. Maar wat van die ousies en die tuinboois wat die stads huise ook ” bewerk ? ” Hulle gaan mos nie op hulle laat wag nie, of hoe. Ek het al van n paar gevalle gehoor, waar die ousie vir die miesies sê dat malema die baas en miesies se huis vir haar wat precious is, belowe het. En sipho die tuinbooi, sal beslis ook wil deel hê aan al hierdie vreugde, nê. Die kommuniste neem plase EN huise oor, want daar is nie genoeg huise vir al die barbare nie. So wat van die witbaas wat weier dat sy huis oorgeneem word ? Dan gaan sipho en precious hom mos met die panga bykom. Is dit nie hoe die Nag Van Die Lang Messe, ( NVDLM ), eintlik gaan gebeur nie. Dit sal nie noodwendig n beplande aanval wees nie, maar liewer blankes wat nie hulle huise, en/of plase gewilliglik wil ontruim nie ? Dink maar bietjie hieraan vriende. Die feit is dat hierdie ” expropriation without compensation, ” is n boosheid wat sy eie momentum genereer, en NIEMAND kan dit meer keer nie. En die ” slim ” mense, wat nog steeds sanik oor howe, grondwette, polisie, internasionale traktate, regstate, en wie weet wat nog alles, se nekke gaan RUK ! ( Sekerlik van doodsangs, vrees en verskrikking ! ) En ja, Siener het dit OOK gesê !

Gert van Kraayenburg

Die Jesuite, die fariseërs en die vormgodsdiens liberale binne die kerke van bedrog en leuens, met misleiding ongekend, hou nie van die waarheid wat sonde in ongeregtigheid aanspreek nie.
Dit druis in teen hul liberale misleiding waarrin hulle glo dat verbastering binne die reënboog nasies is nie uit satan gebore nie.
HOEKOM?
Die satan met die liberale haat die uitverkore volk uit Jakob gebore wie die alleen erfgename in die nuwe koninkryk van ons komende Messias sal wees.

Daarom sal hulle ook nie besef dat die bloed gaan dik vloei in Suid Afrika nie.

Maar die kinders van die Allerhoogste sal in en onder ons Vader se beskerming bly waarin Hy die belofte aan my gemaak het op die laat aand van 11 Oktober 2009, dat Hy ons sal beskerm dat geen haar van ons hoof sal skroei nie, MAAR natuurlik met die uitdruklike VOORWAARDE, dat net hulle wie Hom uit ‘n rein hart liefhet, in gees en waarheid aanbid met volharding tot die einde toe, sal in en onder hierdie beskerm verkeer in die GROOTSTE BENOUDHEID wat op Suid Afrika wag.

Gideon Prinsloo

Ek het n groep, Siener van Rensburg Prophesies Group wat ek Februarie hierdie jaar gestig op Facebook het, trek nou by 5000. Ek moes juis van Frik Pretorius se dissipel ontslae geraak het, naamlik Elsa Muller wat saam met Frik Pretorius werk en wat ek weet waar Frik Pretorius na haar Facebook Blad verwys. Sy het ook probeer om Adriaan Snyman se naam in die modder probeer sleep. ek het haar daarop gewys dat Adriaan Snyman juis met die oorlewende oog getuies en vriende van Siener Van Rensburg onderhoude gevoer wat meer inligting gegeee het en dus meer akuraat is terwyl daar geen akuraatheid by Frik Pretorius en n sekere Raath is nie. Sy het toe verder die wat Siener persoonlik geken het, insluitende my oorlede oupa, Paul Prinsloo van Silverkroon te Elofsdal en Boy Mussman tot leuenaars verklaar, waarna ek haar sumier verwyder het en geblok het van die groep. Nou het ek met nog n alwetende kereltjie, sekere Richard Brooderyk wat wil vir die lede in my groep wil wys maak dat Adriaan Snyman slegs 30% van die visioene het en met knippie sout kan opneem. Tot nou toe het hy nog nie na my terug gekom om vir my bewyse te lewer hoekom hy die uitsprake teen Adriaan Snyman gemaak het nie. Dan is daar van hulle soos hy en ander wat ook wil glo in die sogenaamde Capexit en die fob-koning Cornelius wat hulle voorgee die “blou briewe” begin stuur het net omdat die papiertjies blou is,tewyl Siener glad nie verwys het na enige sogenaamde Khoisan koning en afstigting van die Kaap van Goeie Hoop. Adriaan Snyman is die mees akuraatste omdat hy nie op blikbreine hoef staat te maak nie maar op die laaste oorlewendes wat nou oorlede is maar Siener persoonlik geken het met wie oom Adriaan onderhoud mee gevoer het teryl die ander almal meer fake is

Gideon Prinsloo

Oom Adriaan, sy seun, Paul Jr is toe ook oorlede, tot sterwe gekom 2013 in Pretoria. Ek het te doen met Richard Broodryk wat sogenaamd meer weet en AWG Raath en Frik Pretorius sterk aanhang en wat jou ook probeer smeer. hoe meer ek hom druk om vir my konkrete bewyse te gee, hoe meer probeer hy Raath aan te haal. Hy probeer my ook tot leuenaar in my eie Facebook groep, Siener Van Rensburg Prophesies Group tot leuenaar te maak as ek oor die Vierkleur praat. Broodryk glo weer dat daar geen Vierkleur sal wees nie maar slegs die Oranje, Wit en Blou, tot nou toe nog wag ek vir sy sogenaamde bewyse. Op die oomblik werk ek deur my vrou se Facebook Rekening nadat Facebook my eers n paar keer in die Facebook tronk gegooi het en toe later my Facebook Rekening gesluit het, nadat die afriforum my aangegee het vir wat hulle noem haat spraak, rasime en Islamofobia en homofobia. Later die ondersteuners van die fop koning Conernelius toe ek uit gewys het dat dit nie die geval is nie, weereens het hulle my by facebook aangegee en my tweede rekening gedelete deur Facebook. Die derdekeer die Southern Poverty Law Center en Rightwing Watch vanuit die VSA omdat k vir ons Boere opstaan, en weereens vir homfobia, rasisme, misogyny en Islamofobia en transfobia en nou verbied word om nuwe rekeninge oop te maak deur Facebook. So ek werk deur my vrou se FB rekening en fasiliteer die Siener Van Rensburg Prophesies Group en het die Tea Party Republic bladsy.
Ek wag ook nogsteeds vir Broodryk se bewyse dat ons geen Vierkleur sal sien wapper nie

Gideon Prinsloo

Oom Adriaan, Frik Pretorius is die persoon wat agter die naam Nugter Denker skuil, terwyl hy nogsteeds mense probeer verwar met sy ou rekenaartjie. Dit lyk my hy en AWG Raath beide probeer eerder soos lafharte probeer om us te beswadder en swart te smeer, juis omdat hulle geen bewyse het vir hul sogenaamde uitleggings van Siener van Rensburg het nie, daarom dat hulle eerder van swart smeerdery en beswadderings gebruik maak net uit desperaatheid om hulself goed te laat lyk. Maar nogsteeds kan dit nie die feite wegneem dat n werke baie sterk gesaghebbend is

Gideon Prinsloo

Oom Adriaan, een van my grootste bekommerdnisse is waar baie van ons volksgenote mislei word deur die USAF, Cape Party, Afrikaner Eenheid en ander wat ons Boer Volk probeer kry om terug te trek Kaap toe en onder die fop koning Cornelius van die Khoisan wat sogenaamd die afstigting van die Kaap onderteken en kennisgewings gegee het. Baie van hulle glo dat hy die man in bruin pak klere is en die een is wat die Blou Briewe uitryk. Ek het heelwat gewaarsku om nie te val vir die Khoisan mannetjie se bedrog spul nie, en verwys na Siener Van Rensburg wat ons vermaan het om nie weg te trek uit ons Boere republiek nie. Ook verde verwys dat die Cornelius glad nie enige simbole van Siener Van Rensburg vervul nie maar vals is, dat die Blou Briewe vanaf Duitsland af kom en die man in die bruin pak klere van ons Boer Volk self sal wees en nie vaniut die Wes Kaap of in die Wes Kaap sal verksuin nie, maar eerder op Lichtenburg waar die Boere op trek na Lichtenburg na die Blou Briewe, as ek dit reg verstaan

Gideon Prinsloo

Konstant Voljoen het so veel as moontlik skade probeer veroorsaak vir ons Boer Volk en daardeur op die Gelofte tussen ons en God ook gespoeg het. Die hele sogenaamde versoenings dag gaan juis oor die versoening met die multi-kulturelisme en sogenaamde diversiteit ten koste van die Boervolk. Hy het ook veraad gepleeg as oud hoof van die Suid Afrikaanse Weermag. Ook die huidige vlag is verder n simbool dier die Kommuniste met hul spies dat hulle die Vierkleur deurboor het as hul sogenaamde oorwinning oor ons Boervolk.
Oom Adriaan, Ek wou juis n sekere Richard Broodryk, selfs aangestelde expert op Siener Van Rensburg en leier van die Suid Afrikaanse Republiekynse Alliansie aanvat nadat hy mense probeer wysmaak dat hy 1005 van Siener Van Rensburg se visioene verstaan en mense probeer wysmaak dat u net 30% het en ons probeer beskuldig duimsuiery en misleiding sodra ons noem van Siener van Rensburg wat gese het dat die Vier Kleur weer sal wapper. Hy probeer mense wys maak dat dit slegs die Oranje, Wit en Blou sal wees van die Vryheidsfront se ontwerp. Net soos AWG Raath en FH Pretorius verwerp hy ook die Uhuru. Een van my vriende probeer my te keer en se dit is tydmors met so n ou. die Richard Broodryk was ook op die sogenaamde Radio Free South Africa. Al wat ek sien van hom is hy is besig om te lieg en Siener Van Rensburg se visioene te probeer verdraai om hom te pas, waar selfs FH Preorius en AWG Raath na amateurs laat lyk teenoor hom. Wat sal die beste antwoord wees teenoor die Richard Broodryk mannetjie

Hinsie

19 Sept 2018
Goeie naand,
Oom Adriaan, die “verwoesting” van Kaapstad, soos u hierbo skryf, kan dalk ook op ‘n ander manier gebeur. U sien die Milnerton-breuk/verskuiwing loop daar deur die skier-eiland en as dit ‘afskuif’ verdwyn Kaapstad met al die vrot onder die see.
Wat bietjie erg is, is dat Koeberg ook baie naby is en as die spul aan die skuif gaan kan dit katastrofies wees.
Kan ongelukkig nie ‘n kaart plaas nie, maar as u Milnerton-breuk google kan u die kaarte en ander inligting sien.
Groetnis.

Piet Bezuidenhout

Baie danakie Adriaan Snyman vir eerstens die boeke en dan ook om alles feitlik uit te wys. Ons kan nie weg beweeg van die visioene af nie. Almal van hule word volbring namate die horlosie aanstap.

Suellene Clark

Such a pity to read this article. To Oom Adriaan, thank you for your continued work on keeping us informed in these dark times, for dark it is indeed. This hard for me as I have respect for Lukas Swart as well. If not for him and his organisation, I would not be here today, our names would be on the genocide list. Over the years I have had many telephonic conversations with you and I have learned so much from you. Such division in our ranks and as a result all efforts come to naught and the deep state wins. Maybe time for us all in light of the information that has surfaced since #45 came into power, to rethink our path to freedom. God bless you and your family, to Lukas and AKSKA as well, I have no ill will towards anyone. Make Africa Great Again, WWG1WGA.

98
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x